Program OV 05-2019http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

6RXWöŗH R YVWXSHQN\ facebook.com/ProgramCZ .9õ7(1 2019 GLYDGOD NLQD ]¼EDYD NOXE\ YØVWDY\ VSRUW Y]GöO¼Y¼QÈ 25. ročník Navštivte QRYÄ LQWHUQHWRYÄ VWU¼QN\ ZZZHSURJUDPF] ! Unikátní léčba metodou aplikace separované plasmy a aktivovanými tromocyty. 1 aplikace 1.500 Kč – objednání tel.: 606 771 082 NOVÁ ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE – OSTRAVA-FIFEJDY Léčba separovanou plazmou a fokusovanou rázovou vlnou Lechowiczova 2970/6, Moravská Ostrava a Přívoz Rázová vlna a ambulance: 606 771 082, ortopedie.fifejdy@gmail.com Léčba separovanou plasmou a ambulance: prim. MUDr. M. Mačák: 724 831 838, sestra.ortopedie@gmail.com Konzultace: ortopedie.audax@gmail.com AMBULANCE OSTRAVA-PORUBA, Opavská 6116/15, APROMED, 708 00 Ostrava-Poruba Objednání: 732 119 057, 775 138 348, ortopedie.poruba@gmail.com Konzultace: ortopedie.audax@gmail.com FOKUSOVANÁ RÁZOVÁ VLNA – JEDINÁ V OSTRAVĚ!!! A další tento přístroj je instalován v Brně. Fokusovaná rázová vlna zvyšuje aktivitu buněk, podporuje množení buněk a tím obnovu a regene- raci tkání, má silný proti-bolestivý efekt, podporuje tvorbu nových cév. Dochází k lepšímu prokrvení tkání, k lepšímu přívodu kyslíku a přílivu živin, lepšímu odvádění zplodin metabolismu a celý proces umožňuje lepší, a hlavně rychlejší regeneraci tkání. Proniká do hluboko uložené poškozené tkáně, kam radiální rázová vlna svým výkonem nepronikne. Aplikace fokusované rázové vlny je velice tichá a  NEBOLESTIVÁ. Pacient nepociťuje žádné rázy na  povrchu kůže, jako je tomu u radiální rázové vlny. V žádném případě se nejedná o bolest a není nutné žádné„umrtvení“ injekcí jako u některých ji- ných a starších modelů. Přestože není nutné „umrtvení injekcí“, je účinnost mnohem vyšší. Proto lze tento model Fokusované rázove vlny použít i na čerstvé úrazy, kde významně urychluje hojení a uzdravení. Mezi jednotlivými typy fázových vln a přístroji jsou významné rozdíly. Náš systém firmy STORZ umožňuje kompletní ošetření pomocí 2 typů fázových vln a V-Actoru. Je to jediná fokusovaná razová vlna v Ostravě. ● Problémy po implantaci TEP kolene i kyčle ● Čerstvé poranění vazů, šlach a svalů, významně urychluje hojení ● Tenisový nebo golfový loket ● Bolesti ramenního kloubu ● Achillovy šlachy - bolest, zánět, kostní výrůstky ● Patní ostruhy LÉČBA JE VHODNÁ ZEJMÉNA PRO OŠETŘENÍ: ● Záněty šlach a úponů - bolesti třísel, skokanské koleno apod. ● Špatně se hojící zlomeniny a paklouby (i pooperačně s přítomností dlah a šroubů) ● Funkční problémy spojené s postižen. páteře ● Léčba zánětů míšních kořenů, poškození meziobratlového disku ● Bolestivá zvápenatění www.ortopedie-ostrava.cz P/SD-024 bio & eko e-shop Kosmetika a drogerie z přírodních složek PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 % Green Matcha – to nejlepší z přírody Pro hubnutí, detox jater, zvýšení bdělosti, výkonosti a další výhody. www.alpik.cz 774 775 777 Nádražní 84, Moravská Ostrava přírody y od dělosti, i sti, P/SD-026 P/PA-075

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

-8÷6\'0 2019 VSTUP ZDARMA WWW.KNIHCENTRUM.CZ REZERVUJTE SI MÍSTO NA STRÁNKÁCH WWW.KNIHCENTRUM.CZ/REZERVACE NEBO TELEFONICKY +420 607 082 029. 721<140÷0© s /+076 2Į\'& <#é6-\'/ #-%\' 4\'<\'48#%\' 2412#&#,© &156#86\' 5\' 2415©/ 8é#5 20% SLEVA NA UVEDENÉ TITULY, KTERÁ JE PLATNÁ V DEN UDÁLOSTI. 1800 – 2000 -XøVC 4QJ½êQX½ s $GUGFC Q #TIGPVKPø %GUVQX½PÉ RQXCzWLG \C PGLRįÉLGOPøLwÉ OQzPQUV LCM UK TQ\wÉįKV QD\QT[ /½ T½FC EK\É LC\[M[ FÉM[ MVGTÙO UG PGLNÅRG UDNÉzÉ U OÉUVPÉOK #TIGPVKPC LG LGLÉ UTFGêPÉ \½NGzKVQUVÉ C UCOC Q PÉ įÉM½ zG LG QJTQOWLÉEÉ 0GEJVG UG QF -XøV[ 4QJ½êQXÅ KPURKTQXCV RWN\WLÉEÉO $WGPQU #KTGU K PGLMT½UPøLwÉOK XQFQR½F[ UXøVC 1700 – 1800 4KEJCTF -QPMQNUMK s )CNCR½I[ <½\TCêPÅ QUVTQX[ -įGUV C CWVQITCOK½FC CWVQTC C OQįGRNCXEG MVGTÙ LCMQ RTXPÉ éGEJQUNQX½M QDGRNWN UXøV U½O EQz UG OW RQ\FøLK RQXGFNQ FQMQPEG JPGF VįKMT½V ,G VCMÅ FTzKVGNGO OPQJC UXøVQXÙEJ TGMQTFŃ 0CRįÉMNCF \C PGLFGNwÉ VTCUW DøJGO JQFKPQXÅ UÏNQ RNCXD[ PC OCNÅ LGFPQVTWRÅ NQFK MF[ WTC\KN ÖEV[JQFPÙEJ OKN 1600 – 1700 2CXNC *QT½MQX½ s 6GQTKG RQFKXPQUVK 5RKUQXCVGNMC NKVGT½TPÉ RįGMNCFCVGNMC RWDNKEKUVMC C TQ\JNCUQX½ TGFCMVQTMC 5RQNW U ,KįÉO -COGPGO RįKRTCXQXCNC TQ\JNCUQXÙ E[MNWU 2QNPÉ RQwVC XøPQXCPÙ êGUMÙO ÖêCUVPÉMŃO UXøVQXÅ X½NM[ 5RQNGêPø U #NGPQW 5EJGKPQUVQXQW C

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

fajne akce !!! XŗLWHèQÄ NRQWDNW\ 155 =œ&+5$11œ 6/8Ŗ%$ 156 0õ676.œ 32/,&,( 112 7¨6Ĥ29¤ 92/œ1¨ 150 +$6,ç, LINKA DŮVĚRY OSTRAVA ........................... 596 618 908, 737 267 939 LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI ................................................................ 116 111 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ............................................................................ 116 006 DONA LINKA - pomoc obětem trestné činnosti ............. 251 511 313 KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA - pomoc proti domácímu násilí ............ ...............................................................................596 110 883, 732 957 193 CHARITA OSTRAVA.........................................596 621 094, 731 625 789 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB............................................ 599 455 120 62&,œ/1¨ 6/8Ŗ%< KONTAKTNÍ CENTRUM..................................599 499 311, 844 121 314 OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS.............596 123 913, 721 770 545 VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ RADNICE............599 443 096, 602 712 920 ÚTULEK PRO PSY......................................................................... 596 967 288 2675$9$ www.ostrava.cz Fakultní nemocnice Ostrava ...................... www.fno.cz, 597 371 111 Městská nemocnice Ostrava .................. www.mnof.cz, 596 191 111 Vítkovická nemocnice .... nemocnicevitkovice.agel.cz, 595 633 111 Pohotovostní služba pro dospělé ........................................ 596 193 475 Pohotovostní služba pro děti................................................. 596 192 608 Pohotovostní služba zubní ..................................................... 596 193 473 /¤.$Ĵ6.¤ 6/8Ŗ%< MHD Ostrava................................................... www.dpo.cz, 597 608 508 Železnice .............................................................. www.cd.cz, 221 111 122 Letiště Mošnov....................... www.airport-ostrava.cz, 597 471 136 \'235$9$ www.idos.cz 3/<1 www.innogy.cz Pohotovost ..................................................................................................1239 Zákaznická linka ........................................................................ 800 113 355 92\'$ www.ovak.cz Zákaznická linka ........................................................................ 848 100 700 Poruchová linka .......................................................................... 800 202 700 (/(.7Ĵ,1$ www.cez.cz, www.eon.cz Zákaznická linka ........................ ČEZ 800 810 820, EON 800 773 322 Poruchová linka .......................... ČEZ 800 850 860, EON 800 225 577 PROGRAM - společník všech Ostravanůt Měsíčník - zdarma do domácností a firem na území města 0TUSBWZt7ZEÈWÈ/",-"%"5&-457¶.*4& TSPt7ZEBWBUFM+PTFG#PSEPWTLâ UFMʸʸ t ÀÏGSFEBLUPSLB *OHʸ )BOB .BSVÝÈLPWÈ UFM ʸ ʸ  FNBJM QSPHSBN!NJTFD[ tInzerce: *OHʸ1BWFMʸ%BSEB ʸ #ÈSB8PMGPWÈ ʸ ÀÈSLB%BŵLPWÈ +BOB 7ZTMPVäJMPWÈ ʸ t%JTUSJCVDFėFTLÈEJTUSJCVŘOÓ BTt"ESFTBSFEBLDF1SPLPQB7FMJLÏIP ʸ 0TUSBWB7ÓULPWJDF GBY PCDIPEOÓ ʸ ʸ  GBY SFEBLDF ʸ ʸ  FNBJM QSPHSBN!NJTFD[ XXXFQSPHSBND[ t 5JTL &63013*/5 BT t 3FHJTUSBDF .,ė3& t Uzávěrka červnového čísla: 7. 5. 2019 t5PUPŘÓTMPWZÝMP26. 4. 2019t;NŞOBQSPHSBmů je WZISB[FOB QPżBEBUFMƉN t 1MBUOPTU LBäEÏ BLDF EPQPSVŘVKFNF PWŞżJU UFMFGPOJDLZ t ;Bʸ PCTBI SFLMBNZ PEQPWÓEÈ [BEBWBUFM t 0CTBI SFLMBNZ TF OFNVTÓ WäEZ TIPEPWBU Tʸ OÈ[PSFN SFEBLDF t 7FÝLFSÈ BVUPSTLÈ QSÈWB KTPV WZISB[FOB WZEBWBUFMJ Bʸ OFOÓ NPäOÏ KF QPVäÓU CF[ KFIP TPVIMBTV 2. - 5. 5. 2019 ,03527Ĵ(6. festival divadelní improvizace v Divadle improvizace Odvaz. 4. 5. 2019 od 9.00 hodin =$+œ-(1¨ /œ=(Ĥ6.¤ 6(=®1< s doprovodným programem v Sanatoriích Klimkovice. 9. 5. 2019 19.00 hodin /$&2 \'¤&=, &(/8/$ 1(: <25. koncert trumpetisty, skladatele, kapelníka a amatérského malíře v DKMO. 10. 5. 2019 18.30 hodin 0,675 $ 0$5.¤7.$ premiéra v Divadle Petra Bezruče. 16. 5. 2019 18.30 hodin 9¸1261¤ 0¨672 premiéra Ostrovského satirické komedie v Divadle Antonína Dvořáka. Ǖ  9.00 - 18.00 hodin %$0%,)(67 2675$9$ přehlídka organizací a skupin naplňujících volný čas dětí a mládeže na loukách u Koliby v Bělském lese. 25. 5. 2019 od 10.00 hodin 32+œ\'.29¸ /(6 cesta lesoparkem Poruba plná úkolů pro děti a rodiče. 26. 5. 2019 19.00 hodin 029( )(67 2675$9$ Lenka Vágnerová & company Amazonky a 6. ročník mezinárodního festivalu tance a cirkusu v DKMO. 26. 5. 2019 15.00 a 20.00 hodin $/(;$1\'529&, European Tour 2019 - koncert v Ostravar aréně.  19.00 hodin =$+$-29$&¨ .21&(57 Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v DKMO. 29. 5. 2019 19.00 hodin 386ľ7( \'2118 . 0$785,7õ hraje Divadlo pod Palmovkou, Praha. Slavnostní zahájení 11. ročníku divadelního festivalu Dream Factory Ostrava v DKMO. 30. 5. 2019 18.30 hodin 5œ\'&( premiéra "Stalinovy komedie" v Divadle Jiřího Myrona. )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 3 P/PA-069 ➠ RODINNÉ DOMY výstavba na klíč, rekonstrukce, zateplení, střecha ➠ BYTOVÉ DOMY revitalizace, zateplení fasády, okna, střecha, balkony ➠ 91,7ġ1Ì Ô35$9< sádrokartonyvčetněprotipožárních,bytová jádra, koupelny ➠ 267$71Ì 2%-(.7< výstavba, rekonstrukce R RODIN É É É NÉ ODINNÉ É É É É É DO DOMY MY 6 7$9 % < DOBRÉ STAVBY, s.r.o. Sídlo: Serafínova 396/9, Ostrava-Kunčice tel.: 596 965 179, mobil: 777 252 882 e-mail: info@dobrestavby.cz, www.dobrestavby.cz =(\'1Ì. – vyučen v oboru nebo 3 roky praxe ./(03Ìġ 32.5ë9$ÿ – vyučen v oboru nebo 3 roky praxe 67$9(%1Ì \'Ď/1Ì. – praxe na stavbě NABÍZÍME ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY 20 LET NA TRHU DOBRÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY + RŮZNÉ BENEFITY = = = =( ( ( (\' \' \' \' Ì 1Ì 1Ì. . 1 1Ì Ì Ì. . . . 3ġ,-0(0( =$0Ď671$1&( P/JA-004 +/ 3URSDQ Přestavby na LPG - jezděte za polovinu! www.hlpropan.cz Praha 4 Ostrava 241 402 146 595 700 570 602 775 102 e-mail: info@hlpropan.cz P/PA-067 1¿EĆHæË 63% 2VWUDYD3RUXED WHO  , ZZZNVSDUNHWF] GĆHYR OLQROHXP ODPLQ¿W 39& YLQ\O SDUNHW\ SDOXEN\ UHQRYDFH SRGODK GYHĆH PODLAHY ‡ &8\'Ą\' # <ž47$0ö

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

do kina .9õ7(1 2019 129¤ ,17(51(729¤ 675œ1.< _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 4 .,12 $57 DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV UFMTQPKPWtXXXELNPBTD[ 1. 5. 16.00 Monetovy lekníny - magie vody a světla, 19.00 Ostrým nožom 3. - 5. 5. 16.00 a 19.00 The Beach Bum 6. - 8. 5. 16.00 a 19.00 Láska na druhý pohled 10. - 12. 5. 16.00 a 19.00 Mia a bílý lev 13. - 15. 5. 16.00 Klimt & Schiele - Erós a Psyché, 19.00 Zelená kniha 17. - 18. 5. 16.00 a 19.00 John Wick 3 20. - 22. 5. 16.00 a 19.00 Sněží! 24. - 26. 5. 16.00 a 19.00 Bolest a sláva 27. - 29. 5. 16.00 a 19.00 Trhlina 31. 5. - 2. 6. 16.00 a 19.00 Rocketman KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA 2. 5. 16.00 Humorista 9. 5. 16.00 a 19.00 Jižní vítr 16. 5. 16.00 a 19.00 Univerzity a svoboda 23. 5. 16.00 Zachránit Leningrad 30. 5. 16.00 a 19.00 Free Solo KINO SENIOR 2. 5. 14.00 Humorista 6. 5. 14.00 Skleněný pokoj 13. 5. 14.00 Klimt & Schiele - Erós a Psyché 20. - 22. 5. 14.00 Sněží! _______ .,12 3$125$0$ 1BMBDLÏIP ,MJNLPWJDF UFM XXXNFTUPLMJNLPWJDFD[ 5. 5. 15.00 Kouzelný park 5. 5. 17.00 Avengers: Endgame 12. 5. 18.00 Zelená kniha 15. 5. 18.00 Mia a bílý lev 22. 5. 18.00 Arctic: Ledové peklo 26. 5. 18.00 Pokémon: Detektiv Pikachu _______ 5(75267$5 .,12 32/$1.$ +BOPWTLÈ 1PMBOLB SFUSPTUBS!FNBJMD[ UFM XXXSFUSPTUBSD[ 7. 5. 18.00 Čertí brko 14. 5. 19.00 Zlatý podraz 21. 5. 18.00 Putování se sobíkem 28. 5. 19.00 Co jsme komu zase udělali .,12 /81$ 2675$9$ VM7âÝLPWJDLÈ 0TUSBWB7âÝLPWJDF UFM XXXL[PKD[ LJOPMVOB!L[PKD[ QPLMBEOBPUFWDzFOB EFOOǔPE JOGPPQSPHSBNV BPOMJOFSF[FSWBDFOBXXXL[PKD[ 1. 5. 15.30 Psí veličenstvo 17.45 Léto s gentlemanem, 20.00 LOVEní 2. - 5. 5. 17.45 Shazam!, 20.00 Ženy v běhu 3. - 5. 5. 15.30 Jak vycvičit draka 3 4. - 5. 5. 13.30 UglyDolls 6. 5. 17.30 Teroristka 6. - 7. 5. 20.00 Řbitov zvířátek 7. 5. 17.45 Cinema italiano: Klimt & Schiele - Erós a Psyché 8. - 12. 5. 15.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku 8. 5. 18.00 Bohemian Rhapsody 9. - 12. 5. 18.00 Avengers: Endgame 12. 5. 10.00 Kočičí pohádky (pásmo) 13. 5. 17.00 Skleněný pokoj 19.30 Trabantem tam a zase zpátky 14. 5. 17.30 Avangers: Endgame 15. 5. 17.00 Mirai, dívka z budoucnosti 19.30 Skleněný pokoj 16. - 18. 5. 20.00 John Wick 3 17. - 18. 5. 15.00 V oblacích 17.15 Pokémon: Detektiv Pikachu 19. 5. 16.00 Metropolitní opera New York: F. Poulenc: Dialogy karmelitek 20. 5. 17.00 Ženy v běhu, 19.30 Všechno bude 21. 5. 16.30 Bohemian Rhapsody 21. - 22. 5. 19.30 Ženy v běhu 22. 5. 17.30 Hight Life 23. - 26. 5. 17.45 Bolest a sláva 23. 5. 20.00 Trhlina 24. - 26. 5. 15.30 Kouzelný park 24. - 28. 5. 20.00 Zlo s lidskou tváří 26. 5. 10.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova 27. 5. 17.30 Zelená kniha 28. 5. 17.30 Teroristka 29. 5. 17.45 Cinema italiano: Jednou nohou v base, 20.00 Zelená kniha 30. - 31. 5. 17.30 Rocketman, 20.00 Máma 31. 5. 15.30 Dumbo _______ .,12 +9õ=\'$ \'SâEFDLÈ 7SBUJNPW UFM XXXLTWSBUJNPWD[ 11. 5. 10.00 O Dorotce 15. 5. 17.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 22. 5. 19.00 Cena za štěstí 29. 5. 17.00 Grinch vesmír 3/$1(7œ5,80 2675$9$ 7À#5FDIOJDLÈ VOJWFS[JUB0TUSBWB MJTUPQBEV 0TUSBWB1PSVCB UFM XXXQMBOFUBSJVNPTUSBWBD[ Pozorování hvězdné oblohy: St - So 21.30 - 23.30 Experimentárium je přístupné denně Galerie MIRA 15. 5. 18.00 Krajina břidlice, výstava v rámci festivalu Pestré vrstvy Výzkumák: 4. a 18. 5. 15.30 Robohrátky pro rodiče s dětmi 19. 5. 15.30 Vědcem na zkoušku: mikroskopování Kinosál: 4. 5. 16.00 Žeň astronomických objevů Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc. 15. 5. 18.00 EUV oči a naše Slunce Přednáší profesor RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 18. 5. 17.00 Temná strana světla Přednáší Ing. Tomáš Kubica 24. 5. 18.30 Kde dávají stepní vlci dobrou noc anebo stopem po Střední Asii Přednáší Lucie Vonásková Sál planetária - sférická projekce: 2. 5. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 3. 5. 17.00 Svět korálových útesů 18.30 Patrik Kee: Vesmíření - koncert 4. 5. 14.00 Dobrodružná cesta k planetám 15.30 Svět korálových útesů 5. 5. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Svět korálových útesů 8. 5. 15.30 Život stromů 17.00 Záhada temné hmoty 9. 5. 17.00 Svět korálových útesů 10. 5. 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 11. 5. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Dobrodružná cesta k planetám 17.00 Svět korálových útesů 12. 5. 14.00 Čokoládová planeta 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Evropa pod Jižním křížem 15. 5. 17.00 Svět korálových útesů 16. 5. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 17. 5. 17.00 Evropa pod Jižním křížem 18. 5. 14.00 Čokoládová planeta 15.30 Svět korálových útesů 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 19. 5. 14.00 Život stromů 15.30 Záhada temné hmoty 17.00 Svět korálových útesů 22. 5. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 23. 5. 17.00 Svět korálových útesů 24. 5. 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 25. 5. 14.00 Život stromů 15.30 Dobrodružná cesta k planetám 17.00 Hvězda života i smrti, premiéra 18.30 Hudba pod hvězdami, pořadem provází Jindra Šenekl 26. 5. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Hvězda života i smrti 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 29. 5. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 30. 5. 17.00 Hvězda života i smrti 31. 5. 17.00 Svět korálových útesů $FOUSVNLVMUVSZBW[EǔMÈWÈOÓ.PSBWTLÈ 0TUSBWB QDzÓTQǔWLPWÈPSHBOJ[BDF 0,1,.,12 ,PTUFMOÓ 0TUSBWB UFM XXXNJOJLJOPD[ XXXDLWPTUSBWBD[ 1PLMNJOQDzFE[BǏÈULFN SF[FSWBDFPOMJOF 1. 5. 10.00 Ženy v běhu 17.00 Manželské etudy: Nová generace 19.30 Bohemian Rhapsody 2. 5. 17.00 Teroristka 19.30 Nikdy neodvracej zrak 3. 5. 17.00 Ostrým nožem 19.30 Avengers: Endgame 4. 5. 17.00 Teroristka 19.30 Trabantem tam a zase zpátky 5. 5. 17.00 Arctic: Ledové peklo 19.30 High Life 6. 5. 17.00 Co jsme komu zase udělali 19.30 Nikdy neodvracej zrak 8. 5. 17.00 Bitva o Ostravsko 1945 19.30 Arctic: Ledové peklo 9. 5. 17.00 Věrní nevěrní 19.30 Ostrým nožem 10. 5. 17.00 Zachránit Leningrad 19.30 Láska na druhý pohled 11. 5. 17.00 Co jsme komu zase udělali 19.30 Salvador Dalí: Pátrání po nesmrtelnosti 12. 5. 17.00 Cesta do pravěku 19.30 Zachránit Leningrad 13. 5. 17.00 Já, Maria Callas 19.30 Avengers: Endgame 14. 5. 19.30 Lady MacBeth 15. 5. 17.00 Ostrým nožem 19.30 Tak jako v nebi 16. 5. 17.00 Manželské etudy: Nová generace 19.30 Balón 17. 5. 17.00 Teroristka 19.30 Bohemian Rhapsody 18. 5. 17.00 Arctic: Ledové peklo 19.30 John Wick 3 19. 5. 17.00 Bohemian Rhapsody, 19.30 Milost 20. 5. 17.00 Salvador Dalí: Pátrání po nesmr- telnosti, 19.30 Bohemian Rhapsody 22. 5. 17.00 Zachránit Leningrad 19.30 Zjevení 23. 5. 17.00 MOVE fest: Promítání tanečních filmů, 19.30 Ad Astra 24. 5. 17.00 Milost, 19.30 John Wick 3 25. 5. 17.00 Bohemian Rhapsody, 19.30 Bolest a sláva 26. 5. 17.00 Free Solo, 19.30 Ad Astra 27. 5. 17.00 Zlo s lidskou tváří 19.30 Voda, čo ma drží nad vodou 29. 5. 17.00 Free Solo, 19.30 Zlo s lidskou tváří 30. 5. 17.00 Ad Astra 19.30 Jednou nohou v base 31. 5. 17.00 Bolest a sláva, 19.30 Rocketman FILMOVÝ KLUB 7. 5. 17.00 The Beach Bum 19.30 Problémy prvního světa 14. 5. 17.00 Trhlina 21. 5. 17.00 Milost, 19.30 Free Solo 28. 5. 17.00 Monetovy lekníny - magie vody a světla, 19.30 Klimt & Schiele - Erós a Psyché KINO SENIOR 1. 5. 15.00 Colette: Příběh vášně 8. 5. 14.30 Zelená kniha 15. 5. 15.00 Co jsme komu zase udělali 22. 5. 15.00 Trabantem tam a zase zpátky 29. 5. 15.00 Teroristka HRAJEME PRO DĚTI 4. 5. 15.00 Mirai, dívka z budoucnosti 5. 5. 15.00 UglyDolls 11. 5. 15.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku 12. 5. 15.00 Pokémon: Detektiv Pikachu 18. 5. 15.00 Putování se sobíkem 19. 5. 15.00 V oblacích 25. 5. 15.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova 26. 5. 15.00 Aladin 8]¼YöUND èHUYQRYÄKR èÈVOD NYöWQD P/PA-076 Ostatní - Drenážní systémy - Odvodňovací žlaby - Ostatní doplňky z plastů, nádrže, žumpy aj. - Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon - Betonové výrobky pro terénní úpravy VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, 2\'92\'Ł29$&Ì 7(&+1,.8 9(/.22%&+2\' 0$/22%&+2\' V PDWHULiO\ SUR YìVWDYEX D RSUDY\ LQçHQìUVNìFK VtWt tel.: 596 237 498-9, pcvalfa@pcvalfa.cz WWW.PCVALFA.CZ Venkovní kanalizace - Potrubí, tvarovky pro venkovní kanalizaci - Plastové revizní šachtice a vpustě - Litinové poklopy, mříže, vpustě - Betonové výrobky Frýdecká 332, OSTRAVA-KUNČICE (100mzamostemRudná-FrýdeckásměrVratimov) F ýd d ká á 3 332 3 OSTR RAV VA A Venkovní vodovody - Tlakové roury a tvarovky, vodárenské armatury - PE roury a tvarovky pro vodovodní přípojky, vodoměry, vodoměrné šachty s příslušenstvím Domovní odpady - PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady Možnost nákupu a slev i pro maloodběratele listopad-duben Po - Pá 6.30 - 15.00 květen-říjen Po - Pá 6.30 - 16.00 So 7.00 - 11.00 7FMLPPECǔSBUFMǾNQPTLZUVKFNF množstevní slevy! P/PA-079 SPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ www.dasix.cz DASIX spol. s r.o., Kranichova 2062/11, Slezská Ostrava, tel.: 596 619 138, 608 720 586

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 5 P/PA-070 -$51Ì $ /(71Ì =%2åÌ 14. - 16. 5. 2019 WWW.MARWIL.CZ ☛ 3ġÌã7Ì 352\'(-1Ì $.&( 11. - 13. 6. 2019 ☛ Ó7(5ê   QRYp ]ERæt 67ġ(\'$   GRSOĜRYiQt ]ERæt ÿ7957(.   VOHYD QD YäH VL 9iV GRYROXMH SR]YDW QD 9(/.ê 9ê352\'(- 9ê%đ529e+2 6(&21\' +$1\'8 2675$9$ 9ôVWDYLäWĒ ÿ(51É /28.$ 3$9,/21 $ 1$%Ì=Ì0( 9ê%đ5 = 1đ.2/,.$ 7,6Ì& .86ĩ 9 1(2%9<./ê&+ &(1É&+ $ 35927ġÌ\'1Ì .9$/,7đ UHRADÍME VÁM MĚSÍČNĚ AŽ 1200Kč* DARUJTE KREVNÍ PLAZMU A POMOZTE NÁM ZACHRAŇOVAT LIDSKÉ ŽIVOTY *Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o  specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a  pro použití u  člověka podle jiných právních předpisů a  za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s  výjimkou účelně, hospodárně a  prokazatelně vynaložených výdajů spojených s  odběrem její krve, o  které tato osoba požádá, a  to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy. děkujeme pravidelným dárcům WWW.MOJEPLAZMA.CZ POBOČKA OSTRAVA MojePlazma Horní 266/73 700 30 Ostrava tel.: 592 750 440 darovat@mojeplazma.cz POBOČKA ČESKÝ TĚŠÍN MojePlazma Nádražní 41 737 01 Český Těšín tel.: 558 871 001 tesin@mojeplazma.cz Najdete nás na 2 kontaktních místech P/PA-074 ӾӾӾƦƄǪ Ƀɭ ǵƭǍǪƭƦƭǣȻƭӻ www.rdstyl.cz tƃɚȲȻǒɚȻƭ ǵȀɚɢ ɚɫȀȦȀɚɢ Ʀɗdz SMART v Orlové-Poruba P/JA-005

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz do divadla 6 .9õ7(1 2019 NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ Předprodej vstupenek: provozní budova NDM, Smetanovo náměstí 8B, Ostrava tel.: 596 276 420, 596 276 242, www.ndm.cz PotÚt - Pá 8.00 - 17.00 So 9.00 - 12.00 _______ \',9$\'/2 $ \'92Ĵœ.$ Smetanovo nám. 1, Mor. Ostrava www.ndm.cz, tel. ústředna: 596 276 111 pokladna: 596 276 420 večerní pokladna 1 hod. před představením 2. 5. 18.30 (VII.) Šťastni ve třech 3. 5. 18.00 (IV.) Triptych 4. 5. 18.30 (PS) Šťastni ve třech 5. 5. 18.30 La Traviata 7. 5. 18.30 (E) Julietta aneb Snář 10. 5. 18.30 Labutí jezero 11. 5. 18.30 Labutí jezero 15. 5. 18.30 (II.) Julietta aneb Snář 16. 5. 18.30 (PP) Výnosné místo - premiéra 17. 5. 18.30 (IV.) Maškaráda čili Fantom Opery 18. 5. 18.30 (MP) Výnosné místo - první repríza 20. 5. 18.30 (ČP) Výnosné místo 21. 5. 18.30 (V.) Julietta aneb Snář 22. 5. 18.30 Šťastni ve třech - derniéra 23. 5. 18.30 (C) Osud 24. 5. 18.30 (D) Výnosné místo 25. 5. 18.30 Labutí jezero 29. 5. 18.30 (II.) Nebezpečné známosti 30. 5. 18.30 Lazebník sevillský!!! _______ DIVADLO J. MYRONA Čs. legií 12, 14, Mor. Ostrava, www.ndm.cz tel. ústředna: 596 276 111 pokladna: 596 276 135 večerní pokladna 1 hod. před představením 2. 5. 18.30 Kočky 3. 5. 18.30 Rok na vsi - derniéra 4. 5. 18.30 Kočky 5. 5. 15.00 (N) Dokonalá svatba 6. 5. 18.30 Donaha! (Hole dupy) 7. 5. 18.30 (V.+abend) Dokonalá svatba 9. 5. 18.30 Edith a Marlene 10. 5. 18.30 Jesus Christ Superstar 11. 5. 18.30 Jesus Christ Superstar 15. 5. 18.30 Edith a Marlene 16. 5. 18.30 Rebecca 17. 5. 18.30 (P) Děj se co děj (Anything Goes) 18. 5. 18.30 (X.) All That Jazz, Rock, Blues 19. 5. 16.00 All That Jazz, Rock, Blues 21. 5. 18.30 Habaďúra 22. 5. 18.30 (F) All That Jazz, Rock, Blues 23. 5. 18.30 Rebecca 25. 5. 18.30 Romeo a Julie, poselství lásky 29. 5. 18.30 Edith a Marlene 30. 5. 18.30 (PP) Rádce - premiéra 31. 5. 18.30 Děj se co děj (Anything Goes) _______ 0õ\'. .$59,1œ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 20. 5. 19.00 Divadlo v Rytířské: Ani za milion! hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer DIVADLO 12 Čs. legií 12, 14, Mor. Ostrava, www.ndm.cz 5. 5. 19.00 Král umírá 12. 5. 19.00 Thrill me (Vzruš mě!) - premiéra 13. 5. 19.00 Thrill me (Vzruš mě!) - 2. premiéra 14. 5. 19.00 Thrill me (Vzruš mě!) 15. 5. 19.00 Hovory 1 - situační koncert cimbalisty, skladatele a performera Daniela Skály a jeho přátel 16. 5. 19.00 Čtyřnotová opera 17. 5. 19.00 Sex, drogy a hafo prachů 22. 5. 19.00 Thrill me (Vzruš mě!) 23. 5. 19.00 Opilí 24. 5. 19.00 Čtyřnotová opera 28. 5. 19.00 Thrill me (Vzruš mě!) _______ \',9$\'/2 3 %(=58ç( 28. října 120, Moravská Ostrava UFMtXXXCF[SVDJD[ 1. 5. 18.30 (mimo) Spalovač mrtvol 2. 5. 18.30 (N) H. Gablerová: Teorie dospělosti 3. 5. 18.30 (T) Kouř 10. 5. 18.30 (PK) Mistr a Markétka - premiéra 14. 5. 18.30 (mimo) Mládí v hajzlu 15. 5. 18.30 (K) Mistr a Markétka 16. 5. 18.30 (uzavřené představení) Škola základ života 18. 5. 18.30 (X) H. Gablerová: Teorie dospělosti 20. 5. 18.30 (mimo) Audience 21. 5. 18.30 (mimo) Petrolejové lampy 22. 5. 18.30 (mimo) 1984 23. 5. 18.30 (mimo) #nejsemrasista_ale 24. 5. 18.30 (R) Mistr a Markétka 27. 5. 18.30 (mimo) Maryša 31. 5. 18.30 (mimo) Transky, body, vteřina _______ DIVADLO MÍR Halasova 19 Ostrava-Vítkovice www.divadlomir.cz 3. 5. 19.00 Dva úplně nazí muži 5. 5. 19.00 Kdo je pan Schmitt? 12. 5. 19.00 Dva úplně nazí muži 13. 5. 19.00 Dva úplně nazí muži 16. 5. 18.00 Benefiční koncert 19. 5. 19.00 Ráno po tom 20. 5. 19.00 Kdo je pan Schmitt? 21. 5. 19.00 Nebyla to pátá, byla to devátá 23. 5. 19.00 Mátový nebo citron? 1. 6. 19.00 Lakomec - premiéra _______ DIVADLO IMPROVIZACE ODVAZ 28. října 572/4, Mor. Ostrava, www.odvaz.eu tel.: 736 484 636, odvaz@odvaz.cz 2. - 5. 5. IMPROTŘESK - festival divadelní improvizace, www.improtresk.cz 4. 5. Divadlo Bolka Polívky: Letem sokolím doprovodný program festivalu Improtřesk v Klubu Alfa 9. 5. 19.00 Zápas v divadelní improvizaci 10. 5. 19.00 Hosté: Hrdobci a Michal Horák 11. 5. 19.00 Hosté: All Imp - Improshow 15. 5. 15.00 Benefice: OVAHELP, Centrum pomoci onkolog. pacientům (Nová Karolina) 21. 5. 19.00 Improshow: pODVAZky - dámy improvizují Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 3. 5. 8.30 a 11.00 Divadlo Radka Brzobohatého: Lakomec 5. 5. 16.00 STUD2NA: Potkali se u Kolína ZDividla 8. 5. 19.00 Divadlo Háta: Hvězdné manýry hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková/Kamila Špráchalová, Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Martin Zounar, Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková-Rychlá, Filip Tomsa a další 15. 5. 17.00 STUD2NA: Smrt klepe na dveře a Cirkus blecha - Zdividla 16. 5. 19.00 StageArtCz: Mindgame Líbezné vyhlídky hrají: Miroslav Etzler, Gabriela Míčová a Petr Halberstadt 23. 5. 19.00 Pantheon production: Dokud nás milenky nerozdělí hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová a Luděk Nešleha Připravujeme: 12. 6. 19.00 Agentura Harlekýn: Co takhle ke zpovědi... hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/Martin Zahálka jr., Jan Čenský/ Martin Zahálka, Máša Málková/Kateřina Sedláková, Zuzana Slavíková/Ilona Svobodová a další 13. 6. 19.00 Agentura Point: Tatarák na ex hrají: Milan Šteindler, Vojtěch Záveský alias Vojtaano 17. a 18. 6. 19.00 Divadlo Bolka Polívky: Šašek a syn _______ DIVADLO ROKU 2017 ul. 28. října 2 (u Sýkorova mostu) Mor. Ostrava tel.: 602 702 120 XXXEJWBEMPBSFOBD[tJOGP!EJWBEMPBSFOBD[ 1. 5. 18.30 (BSt) Zabiják Joe 2. 5. 18.00 Gymnázium Hladnov a JŠ, Ostrava: Limbo 3. 5. 9.00 a 11.00 Gymnázium Hladnov a JŠ: Limbo 5. 5. 18.30 (BNe) Divadelník 6. 5. 10.00 (pro školy) Obraz 9. 5. 18.30 (BČt2) Divadelník 10. 5. 18.30 (BPá) Mandragora 12. 5. 18.30 (mimo) Chacharije 13. 5. 17.00 Vernisáž výstavy fotografií Lukáš Horký: Příběh krajiny 13. 5. 18.30 (mimo) Hovory s… Talkshow o divadle a lidech kolem něj poprvé v Aréně 14. 5. 18.30 (AÚt) Něco za něco 15. 5. 18.30 (LSt+LČt) Vyrozumění 17. 5. 18.30 (APá) Tři sestry 25. 5. 18.30 ZIMNÍ SLUNOVRAT - premiéra 27. 5. 18.30 (mimo) Zimní slunovrat 29. 5. 18.30 (mimo) Dream Factory: Komiks 30. 5. 18.30 (BČt) Mandragora 31. 5. 18.30 (mimo) Zabiják Joe Výstava fotografií ve foyeru KSA: do 12. 5. Petra Vlčková: Babičky od 13. 5. Lukáš Horký: Příběh krajiny Předplatné na sezónu 2019/20 ROK ROZMARNÝCH HER Premiéry: Zlatý osel t Kočka v oreganu Zločin a trest t Konec hry Předplatné bude v prodeji od 1. 5. 2019 Informace a přihlášky získáte na www.divadloarena.cz, v pokladně KSA - telefon: 602 702 120, e-mail: rezervace@divadloarena.cz 28. října 124, Mor. Ostrava, tel.: 597 489 111 předpr.: pokl. 597 489 259, OIS 596 123 913 XXXELNPBTD[tJOGP!ELWD[ 6. 5. 19.00 Agentura Harlekýn, Praha: Rukojmí bez rizika hrají: J. Šťastný/S. Skopal, J. Boušková/J. Malá, V. Vydra, M. Zahálka/M. Davídek, L. Zahradnická/B. Šťastná Petrová, F. Skopal/M. Zahálka ml. 11. 5. 17.45 Dialogy karmelitek - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 19. 5. 16.45 Carmen suite / Petruška Přímý přenos z Bolšoj baletu v Moskvě 20. 5. 19.00 Divadlo v Rytířské, Praha: Můj nejlepší kamarád hrají: A. Háma, N. Boudová, P. Motloch, T. Kostková, L. Okonová 22. 5. 19.00 Studio DVA divadlo: Vzhůru do divočiny hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Badinková Nováková 24. 5. 19.00 Študio L+S, Bratislava: Staré dámy„Gammel Dame Er Vond Å Vende“ hrají: Kamila Magálová, Zdena Studenková 26. 5. 19.00 Move Fest Ostrava 2019 Lenka Vágnerová & company Amazonky 29. 5. 19.00 Divadlo pod Palmovkou, Praha: Pusťte Donnu k maturitě hrají: T. Dočkalová, R. Mikluš, E. Stárková, T. Dianiška, R. Mikluš, K. Trnková, J. Hušek, V. Fialová, J. Albrecht a další 30. 5. 19.00 Divadlo Verze, Praha: Šťastný vyvolený hrají: D. Matásek, L. Rybová, J. Janěková ml., I. Chmela, M. Ruml Připravujeme: 2. 6. 18.30 Dejvické divadlo: Elegance molekuly Hrají: I. Trojan, V. Khek Kubařová, M. Myšička, P. Šimčík, P. Vršek, Z. Žádníková, V. Polívka, V. Jiráček, E. Maximová, L. Jelínková 3. 6. 19.00 Divadlo Ungelt: 4000 dnů hrají: H. Maciuchová, O. Novák, P. Stach 5. 6. 19.00 Městská divadla pražská: Čapek hrají: J. Hána, M. Málková, S. Jachnická, V. Dvořák, J. Smutná, J. Vlasák a další 17. 6. 19.00 Pantheon production: Nalevo od výtahu hrají: R. Vojtek, K. Kociánová, J. Ployhar, V. Udatný, K. Lojdová, Z. Rohlíček, J. Tabrea 18. 6. 19.00 Divadlo Kalich: Veletoč hrají: I. Janžurová, E. Holubová, M. Roden, S. Remundová, A. Bilík/ P. Pálek _______ Černá louka Pivovarská 15 Mor. Ostrava tel.: 596 100 501 XXXEMPPTUSBWBD[tinfo@dlo-ostrava.cz 2. a 3. 5. 10.00 a 14.00 Bato a Lato 5. 5. 10.00 Dášeňka, 15.30 Plasťáci útočí 6. 5. 18.30 Stříhali dohola Josefa Kainara 12. 5. 10.00 Muminci: Čarodějův klobouk 15.30 Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku 13. 5. 18.00 Ivan Hlas TRIO koncert + křest knihy 15. 5. 17.00 DěS: Soví zpěv - premiéra 19. 5. 10.00 Kocourek Modroočko 15.30 O blýskavém prasátku 26. 5. 10.00 Ronja, dcera loupežníka 10.00 Dílny pro veřejnost _______ DIVADLO DEVÍTKA Radniční 574/52, Ostrava-Michálkovice www.divadlodevitka.cz, tel.: 602 534 497 11. 5. 18.00 MKC Fulnek: Pětkrát do černého 19. 5. 19.00 Obecní sál Maryčka, Vyšní Lhoty: (Ne)prodejné manželky _______ KS VRATIMOV Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 24. 5. 19.00 Divadlo Verze: Tři verze života hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela a Jana Janěková ml. na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ Na repertoáru od 30. května 2019 v Divadle Jiřího Myrona www.ndm.cz John Hodge (1964) RÁDCE Stalinova komedie Režie Janusz Klimsza © David Turecký P/HA-033

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 7 P/HA-031 největší hity režie a choreografie JÁN ĎUROVČÍK hudba: skupina ELÁN libreto: JÁN ĎUROVČÍK, PETER PAVLAC texty písní: BORIS FILAN, PAVOL JURSA, L’UBOMÍR ZEMAN, JOZEF URBAN, JURAJ SOVIAR výprava: MARTIN ČERNÝ kostýmy: ROMAN ŠOLC G E N E R Á L N Í P A R T N E R P/PL-001 www.shf.cz ZA FINANČNÍ PODPORY Létající rabín KLEZMER 05/05/2019/18.00 OSTRAVA-MICHÁLKOVICE Důl Michal VSTUPNÉ 150,-KČ senioři, studenti, ZTP 100,-Kč ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma P/HA-041 P/BW-006

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

na výstavu a do muzea 9¸67$9,k7õ ç(51œ /28.$ Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů Út - Ne 10.00 - 17.00 12. 5. Avízo bazar - prodejní akce dětského a kojeneckého zboží 14. - 16. 5. MARV s.r.o. - velký výprodej výběrového second handu 18. 5. Bleší trhy - sběratelská burza 19. 5. Fauna trhy - chovatelská a pěstitelská burza _______ Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus) Moravská Ostrava, www.plato-ostrava.cz Výstavy: Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna) Dočasné struktury 2 (zahrada) Dočasné struktury 3 (šatna, displej) Dočasné struktury 4 (displej) Dočasné struktury 5 (kino, infopoint, displej) Dočasné struktury 6 (stage, zázemí pro edukaci, displej) do 26. 5. Petr Písařík: Jméno kůže, 2018 30. 5. - 13. 6. Milenina píseň (2019) Doprovodné akce: Geolokalita PLATO - místo ke sdílení minerálů a polodrahokamů 3. 5. 19.00 Kino: Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři 4. 5. 15.00 Zastávka - workshop s umělcem 9. 5. 18.00 The Rodina: Naslouchej a vyzkoušej - prezentace grafického studia 10. 5. 19.00 Kino: Politika pravdy 15. 5. 18.00 bauhausTWINS zahájení výstav a afterparty 16. 5. 17.00 Výmarská ústava. Století plné otázek - panelová diskuze 17. - 19. 5. Artikuluj klimatickou změnu sympozium 17. 5. 10.00 Seznamka: Pro rodiče s dětmi, host Kateřina Olivová 17. 5. 19.00 Kino: Just Do It: Příběh novodobých psanců 19. 5. 19.00 Planeta Aerocén workshop nejen pro rodiče s dětmi 22. 5. 18.00 P. Fabuš: Myšlení počítače - předn. 24. 5. 19.00 Kino: Srdce lásky 26. 5. 10.00 Mořský záliv, kamenolom nebo naleziště pokladů? - mineralogická výprava pro rodiny s dětmi 28. 5. 13.00 Jak získat dárce pro (kulturní) projekty - seminář 29. 5. 18.00 Milenina píseň - zahájení výstavy 29. 5. 19.00 Co dělat s počtem lajků, když přichází konec světa - diskuze 30. 5. - 15. 10. Forum Arborum site-specific instalace (Landscape festival) 31. 5. Kino: Fetišizace odmítaného - profilo- vý večer Marka Thera _______ *$/(5,( 0/(-1 Nádražní 138A, Ostrava-Přívoz UFM tXXXNMFKODPN do 20. 5. Krziszek Czader, GOK Jasienica obrazy, objekty (Polsko) 23. 5. - 17. 6. Jaromír Jankovský - obrazy Muzeum Mlejn: expozice železných mlýnků a šrotovníků expozice historie ostravských mlýnů Otevřeno: Po - Pá 10.00 - 17.00 _______ 0õ\'. .$59,1œ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město UFM XXXNFELD[ 14. 5. - 26. 6. Mánesova síň: Milan Paulus - výstava modelů Ferrari _______ *$/(5,( * Charitní středisko Gabriel ƎVKLPWPWBB 0;ÈCDzFI QBUSP tel.: 599 527 590, 737 610 758 14. 5. - 30. 6. Zdeněk Kráčmar - obrazy Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 16.00 .9õ7(1 2019 129¤ ,17(51(729¤ 675œ1.< _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 8 4PLPMTLÈUDz .PSBWTLÈ0TUSBWB XXXHBMFSJF[B[BD[ UFM Výstavy z cyklu výstav Natvrdlí v Ostravě: do 27. 5. MICL (Michael Novotný): Vlčí máky, motýli a prasata od 30. 5. Lukáš Miffek: V lednu lehla, v říjnu slehla Prodejní galerie: obrazy, grafiky, sklo, sochy Otevřeno: Út - Pá 12.30 - 17.00 _______ DzÓKOB .PS0TUSBWB UFMTQPKtQPLM Galerie Gaudeamus: 3. - 30. 5. Partitura země - společná výstava tří autorů. Obrazy - olejomalby: Alice Adamčíková Koupilová a Jakub Ivánek. Fotografie: Jan Trtílek _______ $.25\' 2Ǖ=œ%Ĵ(+ OÈN4/1 0TUSBWB;ÈCDzFI tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555 FNBJMJOGP!ELBLPSED[ XXXELBLPSED[ do 30. 5. Na chodbách Akordu: Fotografie Pavla Motana Malá galerie: Obrazy Miroslava Besty 1. patro: Fotografie Lubomíra Mišuna vzpomínky na PORTU _______ 6/(=6.22675$96.œ *$/(5,( Těšínská 35 Slezská Ostrava UFM 14. 5. - 14. 6. Ludvík Kunc Otevřeno: Út - Pá 10.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 So 10.00 - 16.00, Ne, Po zavřeno _______ $FOUSVNLVMUVSZBW[EǔMÈWÈOÓ.PSBWTLÈ Ostrava, příspěvková organizace 9¸67$91¨ 6¨Ĥ 62.2/6.œ Sokolská tř. 26, Moravská Ostrava UFMtXXXDLWPTUSBWBD[ do 17. 5. Arata Isozaki: Skici a kresby 23. 5. - 19. 7. Václav Buchtelík (1990) Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 17.00 _______ Repinova 16, Mor. Ostrava, www.chagall.cz UFM Autorská výstavní síň: 2. 5. - 26. 6. Jiří Anderle - obrazy, grafika Fotogalerie Na schodišti: do 31. 5. SŠ služeb a podnikání Ostrava fotografie Stálá prodejní galerie, I. patro Otevřeno: Po - PátSo 9.00 - 12.00 *$/(5,( &+$*$// %58k3(5. /ÈN+",PNFOTLÏIP #SVÝQFSL do 7. 5. Petr Ansorge - obrazy 9. 5. - 19. 6. Petr Eliáš - obrazy Otevřeno: Út - Pá 13.00 - 17.00 SotNe 13.00 - 17.00 _______ *$/(5,( 0$*1$ Bieblova 3, Mor. Ostrava UFMtXXXNBHOBVD[ Výstavy klíčových osobností současné umělecké scény do 2. 6. Petr Písařík: Magna Stálý prodej uměleckých děl z výstav i depozitáře galerie. Otevřeno: Po - Čt 10.00 - 16.00 Pá 9.00 - 13.00 Jurečkova 9, Moravská Ostrava UFMtXXXHWVPD[ Na viděnou pod novou střechou. V měsících květen až září připravujeme rozsáhlou rekonstrukci střechy Domu umění, GVUO. Po dobu rekonstrukce bude Dům umění, GVUO pro veřejnost i zaměstnance uzavřen. Doprovodný program v Knihovně GVUO: 14. 5. 16.30 Přednáška Marka Zágory: Orel a orlice ve středověku 15. 5. 16.00 Šest - prezentace studentů FU a PdF OU 29. 5. 16.30 Přednáška Gabriely Pelikánové: Vilém Wünsche - umělec s okem malíře a srdcem horníka _______ )PSOPQPMOÓ .PS0TUSBWB XXXPSDIBSEHBMMFSZDPN do 26. 5. Serafedino - obrazy Otevřeno: Po - Pá 11.00 - 19.00 So - Ne 10.00 - 18.00 _______ *$/(5,( =œ0.8 3258%$ Nábřeží SPB 60, Ostrava-Poruba JOGPOBUFM XXX[BNFLQPSVCBD[ do 18. 5. R. Laryszová: Barevná cesta vlákna 23. 5. - 23. 6. Výstava absolventů ZUŠ Poruba _______ *$/(5,( 1$ 6&+2\'(&+ Á.0C1PSVCB ,MJNLPWJDLÈ 0TUSBWB1PSVCB UFM 6. 5. - 13. 6. J. Kubík a jeho studenti - foto _______ *$/(5,( \'8./$ )MBWOÓUDzÓEB VLSVIPWÏIPPCKF[EV 0TUSBWB1PSVCBUFM do 9. 6. Vojtěch Kovařík: Krajiny svalů - malby 2. - 31. 5. Představení projektu Přestavba ulice Sokolovské a náměstí Družby _______ *$/(5,( $675$ %ǾNTQFǏPWBUFMTLPVTMVäCPV"TUSB *4FLBOJOZ 01PSVCBUFM do 6. 5. Iveta Mutinová: Zapomenutá minulost - fotografie 14. 5. - 31. 8. Záchranná stanice Bartošovice: Návraty orla skalního _______ *$/(5,( 69õ7 70À4 ;FMFOÈ" 0TUSBWB www.voss-ova.cz do 26. 8. Objevuj a motivuj fotografie Lucie Krny a Marka Laryše Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 15.00 _______ ),\'8&,$ Nádražní 30, Mor. Ostrava UFM XXXBOUJLGJEVDJBDPN do 8. 5. Karolína Rossí: Pomozte Hydře vypudit všechnu její mlhu do 14. 5. Antonín Střížek: Fotografické dílo od 13. 5. Výstava Jiřího Davida v galerii Dole Otevřeno: Po - Pá 10.00 - 18.00 _______ 95$7,0296.œ *$/(5,( 9* ,47SBUJNPW WFTUJCVMLJOB)Wǔ[EB do 16. 5. Obrazy - výstava obrazů Emmy a Barbory Srncových 21. 5. - 27. 6. Vladimír Švidrnoch: S úctou a láskou - výstava obrazů a smaltů Otevřeno: St a Čt 16.00 - 19.00 *$/(5,( 23(5$ %JWBEMP+JDzÓIP.ZSPOB .PS0TUSBWB do 14. 5. A. Šourková: Poetika všedního dne _______ *$/(5,( 628ç$61¤ 0$/%< Divadlo Antonína Dvořáka, Mor. Ostrava do 10. 5. Petr Hajdyla: Pro-polis od 13. 5. Jiří David - obrazy _______ \'2/1¨ 9¨7.29,&( www.dolnivitkovice.cz 7ÓULPWJDF Ostrava-Vítkovice 30. 4. Začarovaná vysoká pec lehce strašidelné prohlídky v netradičním čarodějnickém stylu po Lampionovém průvodu v 19.00 a 19.30 Rezervace na https://dov.reenio.cz Multifunkční aula Gong - Projekt DOV Nová komentovaná prohlídka Vám představí přerod Dolních Vítkovic z chátrajícího ocelového města v moderní vzdělávací, kulturní a společenské centrum. Každou neděli v 11.00. Doporučujeme rezervaci na https://dov.reenio.cz, případně na tel.: 724 955 121 Vysokopecní okruh s nástavbou stominutová komentovaná prohlídka Vysoké pece, historie Vítkovic a výroba surového železa s vyhlídkou na Bolt Tower. denně v 10.00, 12.00,14.00 a 16.00 Uhelný okruh - stominutová komentovaná prohlídka areálu Dolu Hlubina bez možnosti fárání seznámení s historií těžby uhlí, zpraco- váním na koks a využitím ve vysokých pecích. Út - Ne v 10.00, 12.00,14.00 a 16.00 Kombinovaný okruh - kombinace Vysokopecního a Uhelného okruhu Út - Ne 10.00, 12.00 a 14.00 Start prohlídek z Návštěvnického centra pod VP1. Doporučujeme rezervaci na https://dov.reenio.cz případně na tel.: 724 955 121 Nejvýše položená kavárna v Ostravě Bolt Café denně od 10.00 - 22.00. Rezervace https://dov.reenio.cz, tel.: 725 992 124 _______ 0,/$1 \'2%(k 08=(80 Ruská 2993 Ostrava-Vítkovice XXXNJMBOEPCFTDPN Muzeum výtvarných kinetických Op-art objektů Milana Dobeše a dalších světových výtvarníků. Návštěvníkům nabízí spojení výtvarných děl se světelnou a hudební exp. Po zavřeno Út - Pá, Ne 10.00 - 18.00, So 10.00 - 20.00 _______ /$1\'(. 3$5. )03/*$,².6;&6. 1PE-BOEFLFN Ostrava-Petřkovice MBOEFLQBSL!EPMOJWJULPWJDFD[ UFM XXXMBOEFLQBSLD[ Skutečné fáraní do dolu s novou expozicí „Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři“ a unikátní expozice báňského záchranářství. Prohlídky: Po - Ne 9.00 - 18.00, začátky prohlídek každou hodinu, poslední v 16.00 hod. Kemp v prostředí plném zeleně. Restaurace Harenda u Barborky a BistrOpen _______ 2675$96.¤ 08=(80 .BTBSZLPWPOÈN .PSBWTLÈ0TUSBWB UFM XXXPTUSNV[D[ 28. 5. Křižovatky slezské kinematografie „Syčák“. Cyklus setkání nad znovuobjevený- mi filmy ze 60. let pro vás připravuje filmový kritik a publicista Martin Jiroušek Výstava: do 31. 5. Rezonance světla a tmy Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 17.00 SotNe 13.00 - 17.00

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

vzahradkach.residomo.cz info@residomo.cz 840 114 115 PŘEDSTAVTE SI DOMOV, S KOUSKEM VLASTNÍ PŘÍRODY. A PAK SE NASTĚHUJTE. Rezidenční čtvrť V zahrádkách nabízí příjemný domov těm, kdo chtějí bydlet v přírodě a přitom mít město na dohled. První etapa nabídne 31 zrekonstruovaných bytů, převážně s dispozicí 2+kk, parkovací stání, upravenou zeleň v okolí, vlastní ohraničený prostor u každého bytového domu. Kdo hledá moderní bydlení podle nejnovějších trendů, navíc se zajímavou minulostí, najde V zahrádkách své místo pro život. P/PA-071

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz za kulturou 10 .9õ7(1 2019 .8/7851¨ \'ň0 .Ǖ75,2 Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz info@kulturajih.cz 5., 12., 19. a 26. 5. 17.30 Taneční večery 7. a 15. 5. 9.00 Cesta za poznáním, relaxačně poznávací výlet 11. 5. 9.00 Tradiční čínská medicína III. část sobotní seminář Pavly Sýkorové 25. 5. 9.00 Energie reiki jako součást života II. stupeň - sobotní seminář Zuzany Galuszkové 29. 5. 19.00 Nebe? První autorská komedie divadla MALÉhRY *$/(5,( .Ǖ75,2 Obrázky z Hamaky výtvarné práce zakladatelky Ateliéru Hamaka Michaely Franzové Svět v dvojrozměrném prostoru - fotografie studentů SŠ služeb a podnikání Ostrava Banát - výstava fotografií autorky Jiřiny Šmídové v Restauraci K-TRIO .20251¨ ./8% Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz info@kulturajih.cz 3. 5. 19.00 Elles Bailey Blues Band (GB) 9. 5. 15.00 Mozkocvična - navazující kurz 9. 5. 19.00 Alba Plano Quartet (GB/CZ) 10. 5. 17.00 Zlatá léta šedesátá 16. 5. 15.00 Mozkocvična letní základní kurz 18. 5. 19.00 Operetní a muzikálové melodie 24. 5. 18.00 Apuseni - Pastorále rumunského krasu, multimediální cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka 30. 5. 18.00 Magický Tian Shan - Kyrgyzstán multimediální cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka tel.: 702 237 132, ostravajih@seniorpointy.cz Otevřeno: Út 8.00 - 14.00, Čt 8.00 - 14.00 _______ 28. října 124, Moravská Ostrava UFMTQPKtQPLM XXXELNPBTD[tLBWBMPWB!ELWD[ 27. 4. - 5. 5. Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2. 5. 19.00 Marek Jelínek: Na koloběžce do Singapuru 9. 5. 19.00 Laco Deczi & Celula New York 11. 5. 9.30 Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 12. 5. 17.00 Jarní koncert Ostravského dětského sboru 14. 5. 19.00 Zdeněk Izer: Na plný coole 17. 5. 19.00 Impulse - Symphony Orchestra: The Greatest Rock Hits 19. 5. O pohár Dance for People taneční soutěž 23. 5. 19.00 Ing. Jiří Soukup (91 let) fenomén aktivního sportu a života beseda s filmem 31. 5. - 1. 6. XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019 tel.: 556 422 360 www.sanatoria-klimkovice.cz 1. 5. 18.00 Májová hudební siesta klavír, flétna 2. 5. 15.30 Beseda s lékařem: Kardiopulmonální resuscitace, aneb jak volat záchrannou službu 3. 5. 19.00 DJ Doctor 4. 5. 9.00 25. Zahájení lázeňské sezóny 13.00 Koncert: Hradišťan & Jiří Pavlica 14.30 Koncert: Famózní klimkovické pjenice 16.00 Koncert: Akoband Klimkovice 5. 5. 15.00 Koncert: Od Semaforu k lidovkám 6. 5. 19.00 Večer s kytarou 8. 5. 15.30 Taneční večer s Pete Saxem 10. 5. 19.00 Taneční večer s Good Mates 12. 5. 15.00 Koncert: Salonní orchestr 13. 5. 19.00 Poslechový večer Bosoboss 15. 5. 19.00 Taneční večer s Jerry Erbenem 16. 5. 18.30 Náruč něhy: Autorské čtení básnířky Adély Senecké 17. 5. 19.00 Lázeňská tančírna s Lucky bandem 19. 5. 15.00 Dechová hudba Veselka 20. 5. 19.00 Trumpetové Duo Halata 21. 5. 17.00 Přednáška MUDr. Radim Uzel: Co je nového v lidské sexualitě v roce 2019? 22. 5. 15.30 Beseda: Přírodní léčba pohybového aparátu 23. 5. 19.00 Zlatá léta šedesátá - koncert starých„ pecek“ z šedesátých let 24. 5. 19.00 Diskotéka - DJ Karlson 25. 5. 14.00 KLAP - Klimkovická lázeňská akordeonová přehlídka 26. 5. 15.00 Opera v lázních 27. 5. 19.00 Večer s harmonikářem 29. 5. 18.30 Muzikoterapie - Anulika z.s. 30. 5. 15.30 Děti a tradice 4. Dětský mezinárodní folklorní festival Ostrava 2019 31. 5. 19.00 Country večer s Gigim _______ KNIHOVNA 0õ67$ 2675$9< pobočka Vítkovice, Kutuzovova 14 22. 5. 16.30 Beseda o festivalu Burning Man v Nevadě s Míšou Rýgrovou 29. 5. 15.00 Komentovaná vycházka po Vítkovicích s Lenkou Kocierzovou, sraz před radnicí MOb Vítkovice _______ Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. 328ľ 52\',1 www.prorodiny.cz 11. 5. 2019 Mariahilf u Zlatých Hor Doprovodný program: lesní pedagogika, rýžování zlata, skákací hrad, žonglérský a cirkusový workshop _______ Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 4. 5. 9.00 Respektující komunikace 7. 5. 15.00 Senior klub s progr. a hudbou 14. 5. 10.00 Aktivní senior - cvičení pro seniory 18. 5. 19.00 Jaroslav Svěcený a Václav Mácha 26. 5. 16.00 Koncert pro Verunku benefiční koncert s pestrým programem vystoupí jednotlivé sbory DSS Ostrava-Jih, Tři vykřičníky, Sasaband, Lenka Lo Hrůzová a Anna K. koncerty Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303, www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 26. 5. 15.00 a 20.00 ALEXANDROVCI European Tour 2019 _______ Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 15. 5. 16.00 Michaela Suchá: Minerální kosmetika. Beseda a autogramiáda autorky, která se zabývá výrobou vlastní domácí kosmetiky. 16. 5. 16.00 Pavla Horáková: Teorie podiv- nosti. Beseda a autogramiáda spisovatelky, která získala ocenění Magnesia Litera za prózu. 20. 5. 16.00 Pavla Jazairiová: Jiná Afrika. Beseda a autogramiáda bývalé redaktorky zahraničního zpravodajství České rozhlasu. _______ 0œ-29œ 3/(61œ dvoudenní hudební festival Areál před Hasičskou zbrojnicí v Plesné 30. 4. 16.00 Stavění máje a pálení čarodějnic 17.00 Vystoupení Rock&Roll Band Marcela Woodmana 1. 5. 14.30 Májová Plesná s gulášfestem folklorní soubory a František Nedvěd, ochutnávka soutěžních gulášů... _______ =œ0(. 3258%$ Nábřeží SPB 60, Ostrava-Poruba info na tel.: 596 923 094, 739 572 772 www.zamek-poruba.cz Připravujeme: 1. 6. Dětský den: Trosečník Robinson divadelní pohádka 7. 6. Flamenco večer - hudební vystoupení s tanečnicí Denisou Pavelovou 21. 6. A. Ioannidis: Chorodia Agiu Georgiu byzantské hymny a tradiční řecké zpěvy _______ 2675$9$Ǖ3258%$ https://poruba.ostrava.cz Prostranství na ul. Francouzská, O.-Poruba: 8. 5. 10.00 Porubský den bezpečí - ukázky činnosti hasičů, MPO, Policie ČR, představení historických vozidel aj. Ulice Rudná, O.-Poruba: 24. 5. 16.00 Ostrava na kolečkách vyjížďka na in-line bruslích _______ ./8% ),\'8&,$ Nádražní 30, Mor. Ostrava tel.: 596 117 312 2. 5. 18.00 Jiří Váňa Stigen - Ozim (Tesařské črty) Literární večer časopisu Protimluv 3. 5. 19.00 E Converso + Antez / Continuum Koncert francouzského zvukového umělce 6. 5. 18.00 Ning Kchen a Zuzana Li: Literární exil nejen v Tibetu - diskusní večer 12. 5. 10.00 Ostravský výlet ze Svinova na Rezavku 16. 5. 18.00 Fenomén řeky ve městě a Humanizace Ostravice - odborná diskuse 23. 5. 18.00 Debuty vol. 2: Klára Goldstein a Marie Iljašenko _______ 0õ\'. .$59,1œ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 7. 5. 18.00 Klasika na plátně program kombinuje filmovou hudbu s vážnou hudbou použitou ve filmech účinkuje: Janáčkova filharmonie Ostrava 26. 5. 18.00 Screamers: Smím prosit? travesti show a hudebně zábavný pořad Připravujeme: 7. - 8. 6. Masarykovo náměstí, letní kino: Dny Karviné 2019 - oslavy města Karviné 9. 6. Masarykovo náměstí Karviná: Prolínání kultur - festival národnostních menšin 0(=,1œ52\'1¨ +8\'(%1¨ )(67,9$/ /(2k( -$1œç.$ 28. října 124, Ostrava tel.: 597 489 421, www.mhflj.cz 28. 5. - 1. 7. 12 měst, 32 festivalových dní, 34 koncertů - www.mhflj.cz 28. 5. 11.00 Centrum Pant: Festivalová beseda Kristjan Järvi, dirigent a Jiří Vejvoda 28. 5. 19.00 DKMO: Zahajovací koncert účinkují: Jan Bartoš - klavír Symfonický orchestr Českého rozhlasu Kristjan Järvi - dirigent 30. 5. 19.00 DKMO: Vokálně-instrumentální koncert, účinkují: Kateřina Kněžíková, Markéta Cukrová, Martin Slavík, Jaromír Meduna, Pražský komorní instrumentální ansámbl, Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek - dirigent 31. 5. 11.00 Centrum Pant: Festivalová beseda Jaroslav Tůma, přední český varhaník _______ -$1œç.29$ ),/+$5021,( DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV tel.: 597 489 466 (předpl. JFO) 597 489 259 (pokl.) XXXKGPD[tFNBJMPGGJDF!KGPD[ 8. 5. 19.00 Předpremiéra Klasiky na plátně 9. 5. 19.00 Klasika na plátně R. Strauss: Tak pravil Zarathustra J. Barry: James Bond N. Rota: Kmotr E. Morricone: Zlatá horečka J. Horner: Matematický kaleidoskop L. van Beethoven: Symfonie č. 7 B. Herrmann: Psycho B. Bartók: Hudba pro smyčce, perkuse a celestu J. Williams: Harry Potter H. Shore: Concerning Hobbits J. Williams: Star Wars R. Wagner: Jízda Valkýr účinkují: Patricia Janečková - soprán Jan Kučera - dirigent Lada Bělašková a Vladimír Polák - moderátoři 23. 5. 19.00 Závěrečný koncert s Bernardou Fink G. Mahler: Symfonie č. 3 účinkují: Bernarda Fink - alt Koncertní sbor Permoník Martina Juríková - sbormistryně Český filharmonický sbor Brno Petr Fiala - sbormistr Heiko M. Förster - šéfdirigent JFO _______ +8\'(%1¨ 9¸/(7< -$52 pořádá Svatováclavský hudební festival, z. s. tel.: 773 513 941, www.shf.cz Klezmer - židovská májová veselice účinkují: Létající rabín - klezmerová skupina 4. 5. 18.00 Rychvald - Husův sbor 5. 5. 15.00 Hlučín - evangelický kostel 5. 5. 18.00 Důl Michal - řetízkové šatny _______ AGENTURA PRESTO www.agenturapresto.cz ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1 XVIII. Cyklus komorních koncertů 2018 - 2019 15. 5. 19.00 Jiří Vodička - housle, Camerata Janáček. Program: J. Suk, A. Vivaldi _______ Dr. Šmerala 2 702 00 Ostrava tel.: 596 203 111 www.ostrava.rozhlas.cz 16. 5. 18.00 René Souček 21. 5. 18.00 Mirka Miškechová 5. 6. 18.00 Cimbálová muzika Ohnica 6RXWöŗH o vstupenky facebook.com/ProgramCZ P/SD-022 S tímto inzerátem SLEVA až30%navybranézboží ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY TABÁKU do nové humidorové místnosti na ul. Ruská 56, O.-Vítkovice Volejte: 603 210 501 / 777 340 350 nebo pište na e-mail: info@zuzico.cz Největší výběr kubánských doutníků na Moravě!!!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 11 P/HA-035 P/HA-036 107.3 FM | 105.3 FM | 99.0 FM | DAB+ ostrava.rozhlas.cz Český rozhlas Ostrava vás zve na koncerty RENÉ SOUČEK 16. května 2019 od 18 hodin MIRKA MIŠKECHOVÁ 21. května 2019 od 18 hodin Cimbálová muzika OHNICA 5. června 2019 od 18 hodin Cena vstupenky: 99 Kč Prodej a rezervace vstupenek na recepci Českého rozhlasu Ostrava a v ostravském informačním centru Elektra. Koncerty také živě ve vysílání a na YouTube. P/HA-040 P/HA-032

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

klubové akce .9õ7(1 2019 Slezkoostravký hrad www.majalesostrava.cz 17. 5. Majáles Ostrava 2019 vystoupí: Mig 21, Sto zvířat, Poetika, Ben Cristovao, Paulie Garand&Kenny Rough, Ventolin, Malalata, MessenJah _____ 6/(=6.¸ *5817 Háj ve Slezsku-Smolkov www.slezskygrunt.cz Facebook/divadlogrunt kulturní prostor, hospoda, penzion, hudební i divadelní vystoupení, festivaly hudební, cestovatelské, gastro akce _____ Černá louka 3188, pavilon C1, Ostrava www.cooltourova.cz cooltour@cooltourova.cz 7. 5. 18.30 Folklorní tančírna 16. 5. 17.00 MarketingON #5 22. - 26. 5. MOVE FEST OSTRAVA 2019 6. ročník mezinárodního festivalu tance a cirkusu 22. 5. Bratři v tricku: Běžkařská odysea Radim Vizváry: VIP 23. 5. Sirkus Aikamoinen presents Jouni Ruuth: Naahkanaama 24. 5. Cie Circoncentrique: Respire 25. 5. 19.00 Holektiv: Božena 26. 5. 17.30 Markéta Stránská: LeŤ 19.00 Lenka Vágnerová & company: Amazonky _____ Martinovská 3262/50 O.-Martinov Možnost rezervace na tel.: 596 964 683 Otevřeno: Ne - Čt 11.00 - 23.00 Pá - So 11.00 - 02.00 10. a 11. 5. 11. ročník slavnosti minipivovarů _____ KOFOLA MUSIC CLUB Bruntálská 72, Krnov, tel.: 603 302 939 www.kofolamusicclub.cz martinhradecny@seznam.cz Otevřeno: Po - Čt 16.00 - 22.00 Pá, So 16.00 - 00.00, Ne 15.30 - 22.00 3. 5. Karel Plíhal 6. 5. Trabanti: Velká cesta domů! Připravujeme: 29. 6. Holčovice fest 13: No Name, M. Hrůza, J. Děkan, Poslední výstřel, F. Zangi & Purpur... 129¤ ,17(51(729¤ 675œ1.< _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 12 Havlíčkovo nábř. 28, 2. patro, Ostrava produkce a vedení klubu Marcel Palovčík tel.: 732 263 084 marcel.ostrava@gmail.com www.barrak-club.cz 3. 5. Benefiční koncert pro Honzíka 4. 5. Depeche Mode Spiritual party 2 10. 5. Legendary SDI (GER) 11. 5. Sensey / Churaq Clique x Koukr & Dorian 16. 5. Lividity, Sacrificial slaughter, Devine defilement, Bastard’s asylum 17. 5. Heiden: tour mezi hvězdami 2019 23. 5. Artillery Terravore Psychoparalysis Victim Iced 30. 5. Leeway, Lowest creature _____ %5,&. +286( \'29 (Důl Hlubina) Vítkovická 3365, Ostrava tel.: 732 263 084 3. 5. DMS prepáčte tour 4. 5. AMCO 23. 5. Bad Manners, Skampararas _____ Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace ./8% 3$51¨. Sokolská tř. 26, Mor. Ostrava tel.: 596 138 937 XXXLMVCQBSOJLD[tXXXDLWPTUSBWBD[ Předprodej Po - Pá 8.00 - 17.00 2. 5. 19.00 Dustin Arbuckle 6. 5. 19.00 Robert Křesťan a Druhá Tráva 9. 5. 18.00 Postřehy odjinud očima televizního štábu aneb od Vietnamu po JAR 10. 5. 19.00 David Vysloužil & Acoustic Irish 13. 5. 19.00 Tribute to Eric Clapton 14. 5. Miloš Meier: Drumming Syndrome Tour 2019 21. 5. 20.00 Kopyto 22. 5. 19.00 5P Luboše Pospíšila 23. 5. 19.00 Lewis Creaven Band & Blues Fest 24. 5. 20.00 Boris Band Combination 27. 5. 19.00 Jet Set Big Band 28. 5. 19.00 Luboš Andršt Blues Band 29. 5. 19.00 Will Johns - Festival Ostrava Jazz Nights _____ Music club &+/¨9 Maďarská 6088 Ostrava-Poruba chliv@centrum.cz www.chliv.cz tel.: 737 775 850, 604 372 931 10. 5. DnB Párty DJs 18. 5. DnB Birthday Párty DJs Aktuální program na chliv.cz a facebook Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace ./8% $7/$17,. Čs. legií 7, Moravská Ostrava tel.: 599 527 110 XXXLMVCBUMBOUJLD[tXXXDLWPTUSBWBD[ 6. 5. 18.00 Der Kulturpunkt: Spolu to dáme - film 7. 5. 18.00 Vernisáž: Tereza Wolgemuth Drnovská: Born, lived, experiencing 10. 5. 18.00 Autorské animované filmy 13. 5. 18.00 Der Kulturpunkt: Když jsme snili - film 14. 5. 18.00 Ivo Petr: Malé Antily Karibský ráj 15. 5. 17.00 Stolik polski: Platforma multikulturalna 16. 5. 20.00 Kafrárna Petra Kubaly 17. 5. 14.00 Der Kulturpunkt: Performance a ArtistTalk s A. Glassner 17. 5. 17.00 Pestré vrstvy: Karviná na rozcestí 21. 5. 18.00 Adéla Čavojská: Camino de Santiago: Jak se vydat na pouť? 22. 5. 7.00 Senior na cestách: Frenštát pod Radhoštěm, Kunčice pod Ondřejníkem 23. 5. 18.00 Pavla Novotná: Strach a Stres Jak je zvládat? 25. 5. 9.00 Pavla Novotná: Emoce a Zdraví workshop 27. 5. 17.00 Antonín Dolák: O svobodném pohybu z hlediska filozofie - přednáška 28. 5. 17.00 naroVinu - přednáška 29. 5. 18.00 Libor Bednář: Šrí Lanka 31. 5. 15.00 Pod Kloboukem s L. Kocierzovou _____ ROCK HILL MUSIC CLUB 28. října 258/296 Ostrava-Mariánské Hory tel.: 732 833 539, www.facebook.com/ rockhillmusicclub/ 17. 5. Rock Hill Masakr: KRUTON, G.O.R.E, BEATIFUL CAFFILLERY, KHATANO.... _____ ./8% 672/œ51$ Potoční 1228, Frýdek-Místek tel.: 558 629 135, www.klub-stolarna.cz stolarna@klub-stolarna.cz Po - Čt 11.00 - 24.00, Pá 11.00 - 02.00 So 12.00 - 02.00, Ne 12.00 - 23.00 10. 5. Laco Deczi a Celula New York 25. 5. Katka a JazzBanda 08/7,ľ‚1529Š &(17580 628Í$61Š+2 80Û1Ž Plynární 7 Mor. Ostrava tel.: 608 754 869 www.fabric.cz www.facebook.com/fabric.ostrava 4. 5. Michal Straka alias EGO Koncert: Ego, Fejbs, Depe, Dj Nawro, Dj Silesjan 10. 5. Dynamite Night w/ Cyantific (UK) Djs: Cyantific (UK), Madface, Snookey, Wdk, Femfing 17. 5. Trident Festival Warmup Djs: Beaty, Madface, No Money, Elvis, Femfing 18. 5. Moloch Vlavo (SK) Koncert: Moloch Vlavo, Dj Mikroman 24. 5. 19th Anniversary w/ Zardonic (VE) Djs: Zardonic (VE) a další 25. 5. 19th Anniversary w/ Loud About Us (PL) Djs: Loud About Us (PL) a další 31. 5. 19th Anniversary w/ Phats & Small (UK) Djs: Phats & Small (UK) a další _____ +8\'(%1¨ %$=$5 Nádražní 138 a, (v areálu galerie Mlejn) tel.: 605 087 844 www.facebook.com/hudebnibazarostrava Otevřeno: Po 17.00 - 01.00 Út - PátSo 17.00 - 01.00 3. 5. Butterfly Effect - proslulý hudebně literární večer věnovaný obětem všech závislostí. Vystoupí: München konflikt, T. Vtipil, MC Zuzka, Stachkvas, P. Hruška, Kocovina a mnozí další 4. 5. The Band Line - D.J.Lloyd a jeho alternativní mašina 7. 5. ProPolice - Sting & The Police tribute ve výtečném provedení 10. 5. Bluesquare - blues rocková stálice 11. 5. Coniunctio + papírníci dvojkoncert rock-alternative 17. 5. Nebeztebe - heartbeat punk hop trio z Brna 18. 5. Doktor Schneberger alternative crossover 24. 5. Tros Jujos & Peachman blues rock 25. 5. Czech System of A Down excelentní crossover metal tribute band 31. 5. GBahn + 5KUR - post punkový dvojkoncert Časopis PROGRAM je také na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD 17. 5. 2019 P/HA-037

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 13 P/HA-038 Support act. PETER CMORIK BAND OSTRAVA Ostravar Aréna 12.6. 2019 PŘEDPRODEJ INFO www.glanc.cz P/HA-042 ME ZINÁRODNÍ .Ě(6Ġ$16. è )(67,9$/ 14 —16 | 6 | 2019 w w w.slezska lilie.cz J S M E T U PRO D R U H É 3Ě(\' .$7(\'5Ç/28 %2ã6.e+2 63$6,7(/( _ 0RUDYVNi 2VWUDYD _ 7LPRWK\ _ 6. 2Q QGěHM %U]RERKDWé )DPLO\ *RVSHO 2VWUDYD _ +ODVRSOHW -RVHI D MHKR ~äDVQ Qé SHVWUREDUHYQé SOiâġ Muzikál Tima Rice a $QGUHZD /OR\GD :HEEHUD Y SěHNODGX 0LFKDHOD 3URVWċMRYVNpKR D Y QDVWXGRYiQt VRXERUX RSHUHW\PX]LNiOX 1\'0 .267(/ 69 9Ç&/$9$ _ 0RUDYVNi 2VWUDYD _ 7\NUiVR 3 3HWHU 7 7DYHO 9H ý H U F KYD O =$ .267(/(0 69 $1721Ê1$ = 3$\'29< _ 2VWUDYD.XQýLýN\ _ \'LGDFKp 3HWHU -DQNģ _ 6 . -RVHI 6XFKiU P/PA-078

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz SUR GöWL 14 .9õ7(1 2019 JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33 O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tosvojováníKB[ZLBpřirozenou cestou tLWBMJGJLPWBOÓrodilí mluvčí tmalý početTUVEFOUǾWFTLVQJOǔ tQDzÓQSBWBLmezinárodním zkouškám tLMBEFNFdůraz na komunikaci tNPäOPTUsoukromých lekcí u Vás _______ Louky u Koliby v Bělském lese Pořadatel: Rada dětí a mládeže MSK, z.s. www.ostrava.BAMBIFEST.cz Termín17. - 18. 5. QDzFIMÓELBPSHBOJ[BDÓBTLVQJOOBQMǪVKÓDÓ WPMOâǏBTEǔUÓBNMÈEFäF VLÈ[LZUÈCPDzFOÓ ǏJOOPTUÓTEǔUNJ OBTDIǾ[LÈDIBSVLPEǔMOâDIQSBDÓ EJWBEFMOÓ UBOFǏOÓBQǔWFDLÏTPVCPSZ OBQØEJV TPVUǔä,%04,0)0QSP;À TIPEOPUOâNJDFOBNJ _______ ŠKOLNÍ BATOHY \'õ76.¤ 329/(ç(1¨ 0%(BMFSJB #ƎFUZOZ 0TUSBWB#ǔMTLâ-FT Po - Pá I So I ☎ www.detske-boticky.cz, mtg@detskeboticky.cz _______ Tvůrčí filmová dílna QQ STUDIO OSTRAVA Nám. Msgre Šrámka 4 Ostrava, tel.: 606 411 641 www.qq.cz tdílna animovaného filmu (9 - 18 let) texkurze pro školy ve filmovém studiu QDzFEOÈÝLB QSPKFLDF BOJNBDF _______ 28. října 124, Moravská Ostrava UFMTQPKtQPLM XXXELNPBTD[tJOGP!ELWD[ 12. 5.%JWBEMP5SBNUBSJF 0MPNPVD 0QSBǏMPWÓǏLPWJ Připravujeme: 9. 6.$[J%JWBEMP 1SBIB0QSJODF[Oǔ -VDJÈÝPWJBNBLPWâDICVDIUÈDI KS VRATIMOV Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 19. 5.%JWBEMP&OUFOUâLZ.ZÝLB,MÈSLB WFWFSLB5FSLBB%MPVIâ ÀJSPLâB#ZTUSP[SBLâ _______ 0õ\'. .$59,1œ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 4. a 5. 5.5BOFǏOÓTIPXUBOFǏOÓÝLPMZ /JDPMB}T%BODF6OJDP 12. 5..ZÝLB,MÈSLB WFWFSLB5FSLB B1MBWÈǏFL ÞǏJOLVKF%JWBEÏMLP&OUFOUâLZ 19. 5.+BLǏFSWFOÈ,BSLVMLB[BDISÈOJMB WMLB ÞǏJOLVKF%JWBEÏMLPÀBNÝVMB _______ Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace KZ GAMA Gen. Píky 13A, Ostrava tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 15., 22. a 29. 5.4QPSUPWOÓPEQPMFEOF QSPLMVLZBIPMLZ 31. 5.%ǔUTLâEFO OB.BTBSZLPWǔOÈNǔTUÓ _______ Středisko volného času KORUNKA Korunní 49, Ostrava-Mar. Hory tel.: 596 624 041, www.svc-korunka.cz 67Ĵ(\',6.2 3Ĵ¨52\'29õ\'&ň 69ç Čkalovova 1881, O.-Poruba www.svc-korunka.cz, tel.: 599 527 321 TNQS!TWDLPSVOLBD[ 17. 5.,WǔUOPWÈWFǏFSOÓ;00 18. - 19. 5..ǔTUTLÏLPMP;MBUÏVEJDF SZCÈDzTLÈTPVUǔä _______ 67Ĵ(\',6.2 92/1¤+2 ç$68 Gurťjevova 8, tel. 596 746 062 XXXTWD[BCSFID[ TWD[BCSFI!TWD[BCSFID[ 4. 5.1P[OÈWÈOÓ0TUSBWZ 11. 5.0TUSBWTLÏTQPSUPWOÓMJHZGMPSCBM 12. 5.0TUSBWTLÏTQPSUPWOÓMJHZBFSPCJD 17. - 18. 5.#BNCJGFTU #ǔMTLâMFT 24. - 26. 5.\'FTUJWBM*21MBZW0TUSBWǔ 31. 5.%FOEǔUÓ Pobočka V Zálomu 1, tel. 724 034 750 2. 5.*UBMTLÏQFǏFOÓ Pobočka Dubina, tel.: 727 856 841 30. 5.%FOEǔUÓ 67Ĵ(\',6.2 92/1¤+2 ç$68 Ostrčilova 19, Mor. Ostrava www.svcoo.cz, tel.: 596 118 610-13 JOGP!TWDPPD[ 3. - 5. 5.7âUWBSOǔIVEFCOÓXPSLTIPQ 5;4QÈMPW 4. 5./&3\'-JHB.4,LPMP 4. 5.%FOQSPÝFMNZW;00 8. 5.%ÓMOJǏLBLF%OJNBUFL 10. - 12. 5.1DzFEUÈCPSPWÏTFULÈOÓ *7UVSOVTV 11. 5.1BJOUCBMM&MJUF** 17. - 19. 5.1DzFEUÈCPSPWÏTFULÈOÓ**UVSOVTV 24. - 26. 5.1DzFEUÈCPSPWÏTFULÈOÓ*UVSOVTV 24. - 26. 5..JB%BODF\'FTUJWBM0TUSBWB 26. 5.0TUSBWTLâ,PNQPU 31. 5.%FOEǔUÓW47Ǝ 31. 5. - 2. 6./&3\'$BNQ _______ 67Ĵ(\',6.2 \'925(ç(. SDO Brontosauři Rajnochova 6 O.-Kunčičky tel.: 603 279 237 JOGP!TEPD[ www.sdo.cz Nabídka jezdeckého oddílu: tǏMFOTUWÓWPEEÓMFTǏJOOPTUÓ[BNǔDzFOPV OBQSÈDJTLPǪNJ KF[EFDUWÓBFLPMPHJDLPV WâDIPWV tWÓLFOEPWÏQPCZUZBQSÈ[EOJOPWÏUÈCPSZ TLPǪNJ tWâVLBKÓ[EZOBLPOJQSPEǔUJJEPTQǔMÏ tVTUÈKFOÓBQSPOÈKFNLPOÓ tEPQSBWBBQDzFWP[ZLPOÓ tQPDzÈEÈOÓGJSFNOÓDIBLDÓ WFǏÓSLǾBPTMBW TLPNQMFUOÓNTFSWJTFN BUSBLDFNJBLPǪNJ &(175$ 92/1¤+2 ç$68 Ostrava-Poruba www.facebook.com/cvc1541 Vietnamská 1541/3, tel.: 599 480 555 6. 5.%ÈSFǏFLLF%OJNBUFL UWǾSǏÓEÓMOB 7. 5.*OLB5JDIÈ4LSZUâWâ[OBN OFNPDJQDzFEOÈÝLB 13. 5.1BQÓSPWÈ[WÓDzÈULB[F[PP UWǾSǏÓEÓMOB 15. 5. %JWBEÏMLP4NÓÝFL*OEJÈOTLÈ QPIÈELB O. Jeremiáše 1985/34, tel.: 599 480 556 7. 5.5VSOBKWFTUPMOÓNGPUCBMF 22. 5.5VSOBKWSVTLâDILVäFMLÈDI 29. 5.5VSOBKWFTUPMOÓNUFOJTF _______ \'\'0 3258%$ www.ddmporuba.cz 25. 5.1PIÈELPWâMFT DFTUBMFTPQBS LFN1PSVCBQMOÈÞLPMǾQSPEǔUJBSPEJǏF Středisko M. Majerové 1722 tel.: 596 953 661 18. 5.$FMPSPǏOÓUVSOBKWFTUPMOÓNUFOJTF 18. 5.5VSOBKWMVLPTUDzFMCǔBWJSUVÈMOÓ SFBMJUǔ 18. 5.,FSBNJDLÈEÓMOBQSPEǔUJ NMÈEFäBSPEJǏF 29. 5. 7ZTUPVQFOÓLF%OJNBUFL 4UDzFEJTLP1PMTLÈtUFM 10. 5.1ǔWFDLâNFFUJOHQǔWFDLÈ TPVUǔäQSPKFEOPUMJWDF EVBBUSJB 13. a 15. 5.7ZTUPVQFOÓLF%OJNBUFL 17. 5.\'JOÈMPWâLPODFSU1ǔWFDLÏIP NFFUJOHV 8]¼YöUND èHUYQRYÄKR èÈVOD NYöWQD P/PE-008 Dejte nám na facebooku BTPVUǔäUFTOÈNJPWTUVQFOLZOBLVMUVSOÓBLDF XXXGBDFCPPLDPN1SPHSBN$; P/BW-007 Kontakt:NPCJM725 557 275❘FNBJMsestra.ostrava@gynpraxe.eu Adresa:3VTLÈ❘0TUSBWB7ÓULPWJDF QPCMÓä7ÓULPWJDLÏOFNPDOJDF www.gynpraxe.eu Gynekologická ordinace Ostrava-Vítkovice MUDr. Ladislav CIENCIALA t Zkušený lékař t Individuální přístup t t Dostatek času na vyšetření tŽádné poplatky za vyšetřovací zrcadla PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY U NÁS NEBUDETE JEDNOU Z MNOHA

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 15 ĵ¼GNRY¼ LQ]HUFH .9õ7(1 2019 OPRAVNA PRAČEK, CHLADNIČEK, MRAZNIČEK, KLIMATIZACÍ A ŠICÍCH STROJŮ Mechanik chlazení p. Puča 603 431 608 Mechanik pračky p. Hudec 603 362 222 ________________________________________ P/DHA-035 ELEKTROPRÁCE v bytech a domech. Elektroinstalace. Tel.: 605 058 110 ________________________________________ P/DHA-033 HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ zn. Kärcher, 10 - 12 Kč/m2, mytí oken, úklidy domácností i kanceláří, úklidy po malířích a rekonstrukcích. Tel.: 604 320 392 ________________________________________ P/DHA-037 FA MALER - MALBY A NÁTĚRY Nátěry oken a eurooken Tel.: 604 552 552, www.jordanova-maler.cz _________________________________________P/DPA-012 KOCOUREK - ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ tTFEBDÓDITPVQSBWtNZUÓPLFO tQǾKǏPWÈOÓTUSPKF,ÊSDIFS tESPCOé opravy. Tel.: 606 363 300 ________________________________________ P/DSD-031 OPRAVY ODĚVŮ - KREJČOVÁ v Porubě, tel.: 775 197 758 ________________________________________ P/DHA-031 A-EXCLUSIVE OSTRAVA - PORUBA 1ǾKǏPWOBTQPMFǏFOTLâDIBTWBUFCOÓDIÝBUǾ Sleva na líčení Tel.: 723 021 404, www.a-exclusive.com ________________________________________ P/DSD-032 DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU v domácnostech - vrtání, voda, elektro atd. RYCHLE. Tel.: 776 053 118 ________________________________________ P/DHA-032 LEVNĚ Elekroinstalační a drobné řemeslnické práce... Tel.: 731 479 399 ________________________________________ P/DHA-036 HODINOVÝ SERVIS POČÍTAČŮ přijedeme, opravíme, poradíme, nastavíme WPMFKUFBTUBSPTUJT7BÝÓN počítačem nechejte na nás ________________________________________ P/DHA-034 MALOVÁNÍ BYTŮ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ str. Kärcher s kartáčovou hlavou. Malování CF[WǔUÝÓIPOFQPDzÈELV5FM _________________________________________P/DJA-009 WWW.SERVIS-OKEN-OSTRAVA.CZ 1SPWÈEÓNFPQSBWZBTFSWJTQMBTUPWâDI EDzFWǔOâDI &630 BIMJOÓLPWâDIPLFO BEWFDzÓPEWÝFDIWâSPCDǾ .POUÈäFäBMV[JÓ TÓUÓBEBMÝÓDIEPQMǪLǾ Tel.: 736 266 820 ________________________________________ P/DSD-027 ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ, ŽEHLENÍ BEBMÝÓTMVäCZTQPKFOÏTDIPEFNEPNÈDOPTUÓ WǏǏJÝUǔOÓLPCFSDǾ KFEOPSÈ[PWǔJQSBWJEFMOǔ Tel.: 736 284 500 Více na www.ruzova-domacnost.cz _________________________________________P/DJA-008 SEDOS - STĚHOVACÍ SLUŽBA Kompletní stěhovací práce. -JLWJEBDFQP[ǾTUBMPTUÓ/PTJǏF[BKJTUÓNF Non-stop tel.: 737 160 397, 597 317 060 ________________________________________ P/DSD-030 STŘÍHÁNÍ PSŮ U VÁS DOMA Ostrava, info na tel.: 777 706 552 ________________________________________ P/DHA-038 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ SRNEC ,BNFOOâPCDIPE0TUSBWB 4PLPMTLÈUDzÓEB 7ZLVQVKJPCSB[Z ÝQFSLZ IPEJOZBIPEJOLZ porcelán, sklo, zbraně, hračky a jiné. Přijedu. Kontakt: 732 848 559, srnec.rr@seznam.cz _________________________________________P/DPA-013 KOUPÍM PRO PŘIPRAVOVANOU KNIHU cokoliv o spiritismu. Časopisy, medijní kresby, fotografie atd.. Ostrava Tel.: 734 301 585. Přijedu, zaplatím hotově. Nutné. ________________________________________ P/DSD-029 ^ VOXŗE\ 0 E\W\UHDOLW\ ɸ NRXSö ^ VOXŗE\ Info: www.bytreal.cz, tel.: 603 811 182 P/HA-034 Váš partner od r. 1998 – menší RK – – menší provize – Svěřte nám vaši nemovitost k prodeji, pronájmu. KOMPLEXNÍ SLUŽBY t PORADENSTVÍ VYKUPUJEME KNIHY A GRAMOFONOVÉ %&4,:1DzJKFEFNFQMBUCBJIOFE1MBUÓTUÈMF celá Morava. Antikvariát tel.: 739 111 220 ________________________________________ P/DSD-028 KOUPÍM BYT V OSTRAVĚ $FOUSVN 1PSVCB +JI0TWMBTUWâIPEPV Na stavu nezáleží. Cenu respektuji. 3,OFWPMBU5FM ________________________________________ P/DSD-026 VÝKUP AUT OSTRAVA Nabízíme více než autobazary. Platba IHNED v HOTOVOSTI. Volejte Roberta +420 724 232 279 www.vykupujeme-auta.cz ________________________________________ P/DRM-004 AUTOBAZAR STYL 7âLVQ QSPEFK [QSPTUDzFELPWÈOÓQSPEFKF 6M1BMBDLÏIP 0TUSBWB1DzÓWP[ tel.: 596 134 818, www.autobazarstyl.cz _________________________________________P/DPA-014 ƥ ]YÈĵHFWYR ɸ NRXSö # QDEÈGND SU¼FH Ʈ DXWRPRWR Pro prodejnu elektrokol v Ostravě +/(\'œ0( VHUYLVQÈKR WHFKQLND NRO Fandovství a dobrá znalost servisu kol OVUOÈ.PäOÏOB[LSÈDFOâÞWB[FL DPP nebo jako dlouhodobá brigáda. Vhodné i pro studenty. Dobrá parta. /ÈTUVQNPäOâJIOFE Více informací na tel.: 603 894 464 OFCPQJÝUFOBFNBJMkariera@mise.cz +/(\'œ0( SURGDYDèNX QHER SURGDYDèH SUR SURGHMQX HOHNWURNRO Y 2VWUDYö Fandovství do elektromobility OFCP[ÈLMBEZÞǏFUOJDUWÓWâIPEPV .PäOÏJOB[LSÈDFOâÞWB[FL %PCSÈQBSUB.ǾäFUFOBTUPVQJUIOFE Více informací na tel.: 603 894 464 OFCPQJÝUFOBFNBJMkariera@mise.cz 8]¼YöUND èHUYQRYÄKR èÈVOD NYöWQD ç$623,6 352*5$0 KOHG¼ QRYÄ NROHJ\ D NROHJ\Qö QD SR]LFL 2%&+2\'1¨.$ 1öNRKR NGR VL FKFH UR]KRGRYDW R VYÄP èDVH L YØGöONX VHWN¼YDW VH V PLPRĵ¼GQØPL OLGPL Y UHJLRQX D XPÈ SURG¼YDW LQ]HUWQÈ SURVWRU QD ZHEX VRFL¼OQÈFK VÈWÈFK D Y èDVRSLVH 3URJUDP 3U¼FH YKRGQ¼ QD Ŗ/ \'33 QHER +33 SUR YwHFKQ\ NGR VH FÈWÈ EØW GREUØPL REFKRGQÈN\ 1¼VWXS SRGOH GRKRG\ Více informací na tel.: 603 894 464 nebo pište na e-mail: kariera@mise.cz IDFHERRNFRP3URJUDP&= ]¼EDYD _ VRXWöŗH _ QRYLQN\ _ WLS\ QD DNFH 6RXWöŗWHV HP POHŘEBNÍ SLUŽBY OSTRAVA-PORUBA Francouzská 54 tel.: 596 923 709 Mar. Hory tel.: 596 626 594 3ĜHYR]\  P/SD-023 ]DORåHQR ZZZFKDURQRYDF] P/PA-072 Galerie Umění, Nádražní 615/30, Ostrava tel.: 605 146 076, aukce@galerieumeni.cz www.galerieumeni.cz ● Přijímáme obrazy i starožitnosti do aukčního prodeje. ● Vaše předměty můžeme zařadit do aukce nebo vykoupit za hotové. ● Ohodnocení zdarma, přijedu. $8.ÿ1Ì \'Ţ0 ² $8.&( 2%5$=Ţ $ 67$52æ,71267Ì ² 3RVWDYD VQĤ LQMHNþQt O\SROê]D .þ O\PID ]GDUPD 352*5$0 =NDSDOQČQt WXNX EĜLFKR QHER QRK\ .þ FHOXOLWLGD PDViå ]GDUPD O\PID SĜtVWURMRYi .þ .260(7,.$0(=27(5$3,( PDViå SOHWL þLãWČQt ]SHYQČQt PDVN\ .þ PDViå ]DG D ãtMH ]GDUPD www.aloramedica.com, tel. 607 603 005 3RUXED REYRG QHER SROLNOLQLND +UDEĥYND P/SD-025

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz ]D Y]GöO¼Y¼QÈP 16 .9õ7(1 2019 $- 9 2Ǖ9¸k.29,&¨&+ www.ostrava3.cz, tel.: 724 51 41 65 EPVǏPWÈOÓtWâVLBtSP[NMVWFOÓtLPOWFS[BDF WFTUÈUOÓTWÈULZ PWÓLFOEVJPQSÈ[EOJOÈDI EPǏBTOǔWPMOÏ-&7/²-&,$&QSPLBäEÏIP _______ PhDr 0$57$ )28ç.29œ Česká psycholožka, bývalá vysokoškolská pedagožka, regresní terapeutka 18. 5. 14.00 Setkání s PhDr. Martou Foučko- vou, autorkou knih„Jsem“ a„Já jsem“ .ÓTUPLPOÈOÓ Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh Info na tel.: 737 568 978, L. Alžběta Foldynová _______ JAZYKOVÁ k.2/$ (\',1 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tPTWPKPWÈOÓ jazyka QDzJSP[FOPVDFTUPV tLWBMJGJLovaní SPEJMÓNMVWǏÓ tNBMâQPǏFU studentů ve skupině tQDzÓQSBWBLNF[JOÈSPEOÓN[LPVÝLÈN tLMBEFNFEǾSB[OBLPNVOJLBDJ tNPäOPTUTPVLSPNâDIMFLDÓV7ÈT _______ 0$7(Ĵ6.œ $ =œ./$\'1¨ k.2/$ (\',1 O.-Vítkovice, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tJOEJWJEVÈMOÓQDzÓTUVQ tNBMâQPǏFUdětí ve třídě tLWBMJGJLPWBOÓSPEJMÓNMVWǏÓ tQDzJSP[FOÏCJMJOHWOÓQSPTUDzFEÓ /07Ɠ5",².*/*À,0-," tQSPEǔUJPENǔTÓDǾ _______ 025$96.26/(=6.œ 9õ\'(&.œ .1,+291$ 9 2675$9õ p. o. Prokešovo nám. 1802/9, Mor. Ostrava tel.: 596 118 881, www.svkos.cz 1ǾKǏPWOB TUVEPWOB Po - Pá 9.00 - 19.00, So 8.30 - 12.00 0EEǔMFOÓTQFDJÈMOÓDIGPOEǾ (normy, audioknihy, jazykové učebnice atd.): Po - Pá 9.00 - 18.00 2. - 23. 5. 9.30 MS PowerPoint 4 výukové lekce 3. - 31. 5. Komix - výstava 7. 5. 10.00 a 13.00 Knihovnické lekce 13. 5. 15.00 Grafika pro negrafiky 15. 5. 16.00 Setkání s Alenou Mornštajnovou 15. 5. 16.00 Čteme všemi smysly Workshop v Ostravském muzeu 28. 5. 16.00 Deskohraní 29. 5. 16.00 Jak vyzrát na cizí jazyky - seminář 30. 5. 16.00 Škola a čtenářství - přednáška _______ Kulturní asociace 129œ $.5232/,6 28. října 8, Mor. Ostrava (u Sýkorova mostu) tel.: 596 134 980 předpr. vstup. Po - Čt 17.30 - 21.00 XXXBLSPQPMJTD[tPTUSBWB!BLSPQPMJTD[ 7. 5. 19.00 Odvaha vést a vedení sebe sama přednáška 9., 16., 23. a 30. 5. 19.00 Praktická rétorika kurz 11. 5. 9.00 Ukliďme les Osošník! Ekologická akce: Ukliďme svět, ukliďme Česko! 28. 5. 19.00 Florencie - hvězda renesance film doplněný přednáškou _______ ./8% 3Ĵœ7(/ 9¸79$51¤+2 80õ1¨ Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava, tel.: 734 724 455 7. 5. 17.00 Památky UNESCO v ČR - II. část Přednáší Daniel Michalík .1,+291$ 0õ67$ 29 28. října 2, Mor. Ostrava UFMtXXXLNPD[ ústřední knihovna u Sýkorova mostu a 27 poboček v Ostravě - jeden průkaz pro všechny knihovny - výpůjční a informační služby pro děti i dospělé hudební oddělení - zvuková knihovna veřejný internet - Britské centrum KMO ,VMUVSOÓBLDF4QPMFǏFOTLâTÈM V4âLPSPWBNPTUV 2. 5. 16.00 Operní sirény 3. 5. 18.00 Tomáš Kura - koncert operního pěvce 6. 5. 10.00 Beseda: Jiří Mojžíšek: Vyšší škola a létající kocour - vyprávění příběhů ze života nevidomých 16. 5. 18.00 Vientomarero duo Jiří Meca (kytara) a Michaela Meca (flétna) 28. 5. 16.00 Alena Terezie Vítek - koncert nevidomé zpěvačky, v rámci Dnů umění nevidomých 7âTUBWZ do 31. 5. Lubomír Pavelčák - fotografie Pavel Sláma - hmatové sochy ze šamotové pálené hlíny v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě _______ Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., zve na 5. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu se soutěží 0$&/6-&0À&+"/«Ǝ," 17. května 2019 Lidová konzervatoř, Wattova 5, O.-Přívoz 1DzJIMBTUFTFEPLWǔUOB Více na http://www.o-cenu-leose-janacka.cz nebo na tel.: 596 136 805, 603 886 756 _______ 0¨671¨ .1,+291$ PASKOV Nádražní 777, www.knihovna-paskov.cz Otevřeno: Po 9.00 - 12.00, ÁUBƎU9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 _______ .1,+291$ +251¨ \'$7<1õ U Školy 289 www.hornidatyne.knihovna.info Otevřeno: Po 14.00 - 17.00 0%."5&Ʋ4,²o107:40,06 ;FMFOÈMJOLBQSPVDIB[FǏF Studujte prakticky a bez stresu 1PEOJLÈOÓ 1SÈWP "QMJLPWBOPVJOGPSNBUJLV .BSLFUJOHPWÏLPNVOJLBDFUJUVMZ #D .HSB*OHVíce na XXXWTQQD[ Studijní obor ƲÓ[FOÓNBMÏIPBTUDzFEOÓIP QPEOJLV Prakticky zaměřené studium s odbornou praxí. 5JUVMZ%JT a možnost získat za 1,5 roku UJUVM#D na Vysoké škole podnikání a práva. XXXWPTBBD[ Založeno 1992. Individuální přístup k žákům a rodičům, rodinná atmosféra. Atraktivní stu- dijní obor Obchodní akademie. Cílená příprava ke studiu VŠ i do praxe. XXXNTPBD[ První Montessori mateřská a základní škola v Ostravě. Výchova a vzdělávání dětí od 2 let. Právě přijímáme! XXXNPOUFTTPSJPTUSBWBD[ ______ 0õ676.œ .1,+291$ VRATIMOV www.knihovna-vratimov.cz do 23. 5. Příroda očima dětí výtvarné práce dětí z MŠ Vratimov 24. 5. 10.00 Setkání s knížkou pro maminky s dětmi do 3 let Otevřeno: 1P ƎU 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 Út 9.00 - 12.00, Pá 13.00 - 16.00 MONTE VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, MASÉRSKÁ ŠKOLA PROSPORT, Hrušovská 11, Ostrava-Přívoz tel.: 596 612 214, www.skola-prosport.cz ,WBMJUB [LVÝFOÓMFLUPDzJ W[EǔMÈWÈOÓ TUSBEJDÓKJäPES 3FLWBMJGJLBǏOÓBDFSUJGJLPWBOÏLVS[Z TBLSFEJUBDÓ.;Ǝ3B.À.5Ǝ3 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA, SANITÁŘ, OŠETŘOVATEL, MASÉR, LYMFATICKÁ MASÁŽ, INSTRUKTOR FITNESS, KINESIOTEJPING, další odborné kurzy, školení, semináře a workshopy. ;%"3." přes úřad práce. Více na XXXTLPMBQSPTQPSUD[ _______ .85=< 9¸./$\'8 7$527 .$5(7 $ 36<&+2/2*,( www: www.terapie-tarot.cz UFM LPO[VMUBDF!UFSBQJFUBSPUD[ _______ Jazyková škola 28. října 150/2663 Moravská Ostrava tel.: 597 577 135 603 251 671 JOGP!BTPSUJTD[tXXXBTPSUJTD[ tTLVQJOPWÏLVS[Z"+ /+ \'+ *+ tJOEJWJEVÈMOÓWâVLB"+ /+ \'+ *+ À+ tLVS[ZQSPQPEOJLZBJOTUJUVDF tLVS[ZPCDIPEOÓBOHMJǏUJOZ _______ 0¨671¨ .1,+291$ Ĵ(3,k7õ Mírová 178, 739 31 Řepiště tel.: 558 637 136 www.knihovna-repiste.cz do 11. 6. Zdeněk Nytra: Moje dřevěné děti obrazy a loutky Otevřeno: ÁU 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, Pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 _______ 0¨671¨ .1,+291$ Ŗ$%(Ĥ Žabeň 174, www.knihovna-zaben.cz do 31. 5. Iva Skulinová: Šumava - fotografie Otevřeno: Po 13.00 - 17.00 ƎU 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 8]¼YöUND 7. 5. 2019 P/PA-077 STUDUJSNÁMI Vyššíodbornouškolu sociální v Ostravě Přijímáme přihlášky ke studiu vzdělávacích programů Sociální práce Sociální pedagogika Bez poplatku za přijímací řízení! Kontakt: Zelená 40A 702 00 Moravská Ostrava www.voss-ova.cz XXXNPEBQSPTUFKPWD[ XXXNPEBQSPTUFKPWD[ P/PA-080 Nyní sleva! Pánské košile z 599,- Kč po slevě od 175,- Kč. Platí do vyprodání zásob. Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakéhokoliv obleku, odečteme Vám skvě- lých 500,- Kč. Obleky nabízíme od 999,- Kč (cena po využití kuponu). Platnost kuponu –500,- Kč na oblek do 31. 7. 2019. Přijďte, těšíme se na Vás. Akce platí od 29. 4. 2019. www.modaprostejov.cz KDE? 0453"7" .BSJÈOTLÏ)PSZ DzÓKOB uzastávkytramvajeMariánskénáměstí NEJEN O B L E K ✂ ✂ PÁNSKÉ KOŠILE z 599,- od 175,- .þ ,610/500,,č OB0#-&,

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 17 P/PE-009 P/PE-011

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 18 do wellness .9õ7(1 2019 bazény .5<7¸ %$=¤1 2675$9$Ǖ3258%$ Gen. Sochora 1378, Ostrava-Poruba tel.: 596 977 511 50 m bazén: Po - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.30 Dětský bazén: Po 13.00 - 20.00 Út 13.30 - 18.00, St 13.30 - 16.45 Pá 13.30 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po - Pá 20.00 - 21.30 Pára: Po - Pá 13.00 - 20.00 So - Ne 10.00 - 19.00 100 m tobogán: Po - Pá 13.00 - 20.00 So - Ne 9.00 - 19.00 Fitness a posilovna: Po - Pá 6.00 - 21.30 So - Ne 9.00 - 19.30 Solární studio: Po - Pá 11.00 - 19.00 So - Ne 10.00 - 19.00 Saunové centrum, Masérna: Po 8.00 - 21.00, Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Rehabilitace: 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.30 92\'1¨ 69õ7 6$5(=$ Sokolská 44/2590, Mor. Ostrava tel.: 596 977 420 25 m bazén: Po 6.00 - 8.00, 13.00 - 20.00 Út 6.00 - 8.00, 14.00 - 21.30, St 6.00 - 21.30 Čt, Pá 6.00 - 8.00, 13.00 - 21.30 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po 6.00 - 8.00, 18.00 - 20.00 Út - Pá 6.00 - 8.00, 19.00 - 21.30 Vodní jeskyně, Tobogány: Po 13.00 - 18.00, Út 14.00 - 19.00 St - Pá 13.00 - 19.00 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Wellness: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Fitness: Po 9.00 - 21.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Parní lázně: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Sauna, Masérna: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Solární studio: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 2=\'5$91¤ &(17580 -(k7õ5.$ Za Ještěrkou 629/1, O.-Bartovice tel.: 596 977 661 25 m bazén: Po 6.00 - 19.00, Út - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.00 Kondiční plavání: v pracovní dny vždy ráno první dvě hodiny a večer poslední dvě hodiny Sauna: Po - Pá 8.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Masérna: Po - Pá 8.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Sportovní hala: Po - Pá 6.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 18.30 Badminton: Po 12.00 - 17.00 St 12.00 - 15.00, Pá 12.00 - 19.00 So - Ne 13.00 - 17.00 www.sareza.cz OSTRAVA-PORUBA, 17. LISTOPADU 1123/70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE bazény Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba tel.: 596 909 276, www.skolspec.cz Plavání veřejnosti: Po - Pá 6.00 - 8.00, 18.00 - 20.00, So 9.00 - 13.00 _______ Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek tel: 558 638 754, www.aquapark-olesna.cz !!! Hledáme brigádníky na Letní aquapark Olešná !!! 15. 5. Mezinárodní den rodiny 10% sleva na rodinné vstupné Každou So 8.00 Aquatěhobik Každou Ne 10.10 Aqua aerobik Saunový svět: www.aquapark-olesna.cz/wellness „Čas na relax“ aneb noční saunovací balíček v uzavřené skupince fitness DK MĚSTA OSTRAVY, a.s. ul. 28. října 124 Ostrava 1 tel.: 597 489 424 731 273 193 www.attackfitness.cz Velký výběr všech forem cvičení s profi lektory: p-class, perfect body, body styling, problémové partie, extra body břicho zadek, kalanetika, pilates, power yoga, pilakalajoga, LATINO FIT. Vše bez objednávání. Pitný režim zdarma. _______ .= *$0$ Gen. Píky 13A, Ostrava tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 7., 14., 21. a 28. 5. 18.00 Aqua aerobic pro veřejnost 15., 22. a 29. 5. 17.30 Cvičební mix pro veřejnost zdraví 0JU 6YDWDYD -anošková 36<&+2/2* www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz tOBCÓ[ÓQPSBEFOTUWÓ EJBHOPTUJLVBUFSBQJJ tWâLMBELBSFU TOǾBSP[CPSIPSPTLPQV spojený s psychol. poradenstvím UHJHQHUDèQÈ FHQWUD )<=,27(5$3,( 5(+$%,/,7$&( 9 .203/(;8 %2\',= Kunčice pod Ondřejníkem 627 www.zzceladna.cz, tel.: 595 172 783 e-mail: rehabilitace@celadenka.cz Rehabilitace a fyzioterapie pro pojištěnce zdravotních pojišťoven a samoplátce Fyzioterapie - tel.: 595 172 783 _______ Čeladná 809E, 739 12 Čeladná www.celadenka.cz, tel.: 591 160 160 e-mail: hotel@celadenka.cz Víkendové pobyty, rekondiční pobyty Wellness, masáže, sauny, privátní spa Restaurace, letní terasa, dětské hřiště Fyzioterapie, rehabilitace Kongresové centrum - firemní akce _______ 70 678\',2 B. Martinů 811 Ostrava-Poruba tel.: 737 871 229 tm.studio@seznam.cz www.tm-studio.cz Nabízíme cvičení na rekondičních stolech, Vacu Therm, Body Roll, kavitaci, lymfodrenáže a bylinnou parní lázeň Baobab. Přijímáme: SODEXO, BENEFIT, FKSP UHOD[DèQÈ FHQWUD :(//1(66 0,17+( Komenského 629 Ostrava-Poruba Provozní doba: Po - Pá 1000 - 1900 dle objed. So, Ne - dohodou, objednávky vždy do pátku Bolesti svalů: masáže, baňkování, tejpování, tepelné zábaly, rašelina, parafín, akupresura Relaxace - m. tělové indické, havajské, indická m. hlavy, vyhlazovací masáž obličeje, m. aroma svíčkou, lávové kameny, moxování, celotělové zábaly čoko, skořice, bahno Vinný zábal obličeje a dekoltu, rukou, nohou Další nabídka - anticelulitidní masáže, manuální lymfatické m., reflexní masáž chodidel Individuální cvičení - Rolletic, vibrační plošiny rehabilitační cvičení proti bolestem zad Sauna - privátní infra pro 1-4 osoby Více www.minthe.cz nebo tel.: 606 77 19 20 zdraví Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 325$\'1$ 352 9=7$+< Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice tel.: 552 301 417, 775 244 291 (v areálu Lékařské fakulty OU) poradenstvi@prorodiny.cz, www.prorodiny.cz 1PNPDMJEFNQDzJDzFÝFOÓQSPCMÏNǾOBQPMJ osobních, párových, manželských, mezige- OFSBǏOÓDIǏJWâDIPWOâDIW[UBIǾ1PSBEFOTLâ tým: odborníci na mediace a rodinné kon- zultace, psychologové, instruktorka pro plánování rodičovství PPR. Poradna „RodinnýQSǾWPEDFiQSPPTPCZTF[ESBWPU- ním postižením do 35 let a jejich rodiny. Program prevence rizikového sexuálního chování pro školy. _______ \'2029,1.$ 352 6(1,25< DIAKONIE ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice tel.: 595 781 611 Denní stacionář: Po - Pá 6.30 - 15.30 Týdenní stacionář: Po - Pá + 2 víkendy v měsíci ;BKJÝǸVKFNFEPQSBWVVäJWBUFMǾ _______ 21.2Ǖ$0$=21.< Hrušovská 16, Ostrava 1 kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519 www.onko-amazonky.cz Pomoc onkologickým pacientům: Seminární Centrum Akademie Ostrava, Hrušovská 16, tel.: 603 442 519, 602 344 495 PotSt 14.00 - 16.00 Pravidelné cvičení pro onkologické pacientky St 9.30 v SVČ Ostrčilova 19 _______ &+$5,7$ 2675$9$ Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice Info: 596 621 094, 731 625 789 sekretariat@ostrava.charita.cz www.ostrava.charita.cz Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní B[ESBWPUOÓTMVäCZQDzFEFWÝÓNTFOJPSǾN lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem s duševním onemocněním a lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života. 16. 5. 14.00 Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - bezplatný kurz pro veřejnost 18. 5. 8.00 - 18.00 Národní sbírka potravin. Možnost darovat potraviny pro klienty Charity Ostrava v hypermarketu Tesco v O.-Hrabové. _______ .& $1$%(// 2675$9$ tel.: 602 236 457, www.anabell.cz ostrava@anabell.cz Pomoc a podpora lidem s poruchami příjmu potravy 8]¼YöUND èHUYQRYÄKR èÈVOD NYöWQD NDOHQG¼ĵ DNFÈ magazín zajímavá místa www.eprogramF]

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

www.Skutry-Pro-Seniory.cz Ŷ DOPRAVA ZDARMA Ŷ 9ÈFH QHŗ W\Sʼn HOHNWURVNÕWUʼn Ŷ &HQ\ RG .è 1HMYöWwÈ YØEöU NOVÝCH i 328Ŗ,7¸&+ HOHNWURVNÕWUʼn SUR VHQLRU\ L LQYDOLG\ VNODGHP 1HMY i 32 S 80 NOVÝCH MODELŮ SKLADEM

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 20 za sportem .9õ7(1 2019 3ň-ç291$ 0272.œ5 Ostrava, Plzeňská ul. (naproti Ferony) www.mojemotokary.cz Provozní doba na květen: Po - Pá 15.00 - 19.00, So - Ne 13.00 - 19.00 za příznivého počasí. Bližší info na 777 305 217, 777 305 265 tmotokáry 200 ccmtdětská kára tpro zkušené Honda 270 ccm _______ Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh UFMtXXXBSFOBWJULPWJDFD[ OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 27. 4. - 4. 5. Mistrovství světa v para hokeji O titul mistrů světa bude bojovat 8 mužstev: Česká republika, Itálie, Japonsko, Kanada, Korea, Norsko, Švédsko, USA. Více informací na www.paraostrava2019.cz MĚSTSKÝ STADION: tel.: 595 701 020 utkání Fortuna národní ligy 3. 5. 17.00 MFK Vítkovice - SK Prostějov 11. 5. 17.00 MFK Vítkovice - FC Zbrojovka Brno 25. 5. 17.00 MFK Vítkovice - FK Pardubice ATLETICKÁ HALA, tel: 596 707 162 Badminton 7.00 - 21.00 rezervace na www.bembajs.cz _______ 63257291¨ $5(œ/ 8 &(0(17œ51< Tenisové kurty: Po - Ne 9.00 - 17.00 92\'1¨ $5(œ/ -,+ Svazácká 3160/1C, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 977 805 Sportoviště: Po - Pá 13.00 - 20.00 So - Ne 9.00 - 20.00 63257291¨ $5(œ/ 3258%$ Skautská 11/6093, tel.: 596 977 760 Kuželna: Po - Ne 12.00 - 22.00 Tenisové haly: Po, Út, St 6.00 - 22.00 63257291¨ +$/$ 2675$9$Ǖ3Ĵ¨92= Hrušovská 15/2953, tel.: 596 977 711 Velká i malá hala: Po - Ne 6.00 - 23.00 57 725$; $5¤1$ Čkalovova 20, O.-Poruba, tel.: 596 977 111 Badminton: Po, St, Pá 8.00 - 22.00 So, Ne 9.00 - 22.00 _______ 80 3$5.285 3$5. Strojní 149/13, Ostrava-Kunčičky tel.: 724 000 944, www.umparkourpark.cz tJOEJWJEVÈMOÓUSÏOJOLZTUSFOÏSFN tQSBWJEFMOÏLSPVäLZQSPWÝFDIOZ PEUJMFU tQBSLPVSOJHIUT QDzFTQÈWBDÓBLDF tXPSLTIPQZBFYIJCJDF Otevřeno: Po - Pá 14.00 - 19.00 So - Ne 9.00 - 20.00 www.sareza.cz tenis 6& 2675$9$ Budečská 4, Ostrava 29. 4. - 5. 5. Mezinárodní tenisový turnaj mužů PROSPERITA OPEN 2019 turistika .ç7 66. 9¨7.29,&( Městský stadion budova naproti restaurace, přízemí 1. a poslední Čt v měsíci 14.30 - 16.00 klubovna https://sites.google.com/site/kctvitkovice 4. 5. Branka, Benkovice, Vendelín, Žimrovice, Hradec, ČD Ostrava-Svinov 8.00, 14 km 8. 5. Arboretum Nový Dvůr, Litultovice ČD Svinov 7.45 nebo 9.42, přestup v Opavě na bus, sejdeme se v Arboretu, 10 km 11. 5.1DzÓCPS 7ǔUDzLPWJDF )VLWBMEZ 1DzÓCPS ČD Ostrava-Svinov 7.43, 14 km 12. 5. Čeladná, Pstruží, Solárka, Frýdlant, Ostrava-Svinov 8.25, Vítkovice 8.35, 11 km 15. 5.ÀFOPW )BWÓDzPW .FBOESZ-VǏJOZ ČD Ostrava-Svinov 8.19, Vítkovice 8.26, 9 km 18. 5.-PVǏLZ 5PÝPWJDF \'VMOFL ČD Ostrava-Svinov 8.43, 12 km 19. 5..PLSÏ-B[DF ,SBWBDzF )PÝUJDF 0QBWB ČD Svinov 8.42, 11 km 22. 5.ÀJMIFDzPWJDF1BTFLZ .FBOESZ0ESZ po Polské straně, St. Bohumín, MHD Křižíkova bus 52 odjezd 8.35, 10 km 25. 5. Putování Poodřím Jistebník - restaurace U Matěje 7.00 - 12.00 25. 5.100%Ʋ¶+JTUFCOÓL ,PÝBULB %PMOÓ Polanka, ČD Ostrava-Svinov 9.42, 12 km _______ 7-.ç7 2Ǖ3258%$ spolek tel.: 731 511 066, rud.kubi@seznam.cz www.tjkct-poruba.blogspot.com www.turista.ostrava3.cz 4. 5. Pochod kolem Mořkova, 8.43 ČD Svinov, 10 km 7. 5.#PIVNÓO )FDzNBOJDF SZCOÓL ;00 8.23 ČD Svinov, 11 km 11. 5.,P[MPWJDF ,VCBMÈOLZ .FUZMPWJDF 1SäOP 7.48 ČD Svinov nebo 7.50 ČD Střed, 15 km 12. - 17. 5.$ZLMPƎFSWFOâ,PTUFMFD WÓDFEFOOÓQPCZU 14. 5. Bílovec ŽS, rozhledna Kaní Hůra, Studénka, 9.20 Vozovna Poruba bus směr Bílovec, 11 km 18. 5. Hlavatá kaple, Kladnatá, Martiňák, Horní Bečva, 7.41 Bus Ostrava-Svinov - horní NPTUZ LN 19. - 26. 5.7ÓDFEFOOÓQPCZU1SBIB 21. 5.)MBELÏÇJWPUJDF #BSUPÝPWJDFSP[DFTUÓ Studénka, 7.48 ČD Svinov, 15 km 25. 5.3PäOPWQPE3BEIPÝUǔN #ÞDzPW 3PäOPW QPE3BEIPÝUǔN #VTÁ"/ LN 28. 5.$ZLMP0QBWB 4VEJDF $IVDIFMOÈ Kozmice, Svinov, 9.13 ČD Svinov EP0QBWZWMBLFN LN 28. 5. Ostravice, Čeladná, 7.48 ČD Svinov, 15 km 29. 5. Brno, 5.35 ČD Svinov squash 6%$ 648$6+ &(17580 HAVRÁNEK Horymírova 5, O.-Zábřeh 596 720 696, 721 663 883 www.sbasquash.cz e-mail: sbaostrava@volny.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 22.00 So 8.00 - 21.00, Ne, svátky 8.00 - 22.00 tSQUASH - 3 PROFIKURTY t#"%.*/50/07²,635:Y t41*//*/(07«,0-"41*/&3130Y t108&31-"5& t104*-07/"\'*5/&44 t.0Ç/045;".Ɠ45/"/&$,Å$)#&/&\'*5ƾ On-line rezervace: www.sbasquash.cz _______ 28. října 150, Ostrava-Mar. Hory tel.: 597 577 777, 724 072 000 www.squashsport.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 23.00 So, Ne 8.00 - 22.00 $.&( Ǖ +2\',1$ =$ Ǖ .è tSQUASHPGJDJÈMOÓQMOǔLMJNBUJ[PWBOÏLVSUZ golf ul. Novinářská 7 (vchod z bočního parkoviště) tel.: 777 799 333, www.gcova.cz Otevřeno denně: 9.00 - 20.00, hra od 45,- Kč. KBNFLBEWFOUVSFHPMG TJNVMÈUPS PEQBMJÝUǔ judo +$/$ -8\'2 Sportovní areál Varenská 40a, Ostrava tel.: 725 105 079, 777 250 714 FB TJ Judo Ostrava http://www.tjjudoostrava.cz/ AKCE:„Buď jak Lukáš Krpálek“ Celoroční nábor členů denně od 16.00 - 17.45 Přijímáme děti již od 5 let. 5BLÏQDzJKÓNÈNFJTUBSÝÓWǔLPWÏLBUFHPSJF tenis 7- 2675$9$ Varenská 40a, Mor. OV, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz Tenisové kurty: denně 8.00 - 20.00 /$1\'(. 3$5. Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice tel.: 702 206 683, www.landekpark.cz sport@landekpark.cz ƎUZDzJUFOJTPWÏLVSUZTLWBMJUOÓVNǔMPVUSÈWPV $ZLMPTUF[LZWFEPVDÓLSÈTOPVQDzÓSPEPV 7ÓDFÞǏFMPWÈIBMBDWJǏFOÓQSPDFMÏSPEJOZ .PäOPTUWZVäJUÓ#PXMJOHPWÏESÈIZ Kemp v prostředí plném zeleně putting green 7- 2675$9$ Varenská 40a, Mor. OV, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz 2. 5.UVSOBK1(5 9. 5.UVSOBK1(5 16. 5.UVSOBK1(5 23. 5.UVSOBK1(5 30. 5.UVSOBK1(5 beach volejbal 7- 2675$9$ Varenská 40a, Mor. OV, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz Otevřeno: denně 8.00 - 22.00 Beachvolejbalové turnaje pro veřejnost 1. kolo: 24. 5./PǏOÓMJHB 25. 5.4NÓÝFOÏEWPKJDFOBEMFU 26. 5.4NÓÝFOÏEWPKJDF národní házená 7- 62.2/ 69,129 Stanislavského 480, Ostrava-Svinov II. liga muži: 11. 5. 16.00 Sokol Svinov - Sokol Ostopovice 12. 5. 10.30 Sokol Svinov - 1. NH Brno II. liga ženy: 12. 5. 12.15 Sokol Svinov - HK Hlinsko v Čechách 26. 5. 13.30 Sokol Svinov - TJ Pustějov golf *2/) &/8% 2675$9$ tel.: 777 799 333 e-mail: gcova@gcova.cz www.gcova.cz KLUB CO MÁ VŠECH 5G POHROMADĚ. ,MVCKFǏMFOFNƎFTLÏHPMGPWÏGFEFSBDF AKCE: HRAJ GOLF za 299,- na SM jen u nás. MFLDÓ [EBSNBWǏOFPNF[FOǔNÓǏǾ GOLFOVÁ ŠKOLA - individuální přístup, OFKNPEFSOǔKÝÓBOFKSZDIMFKÝÓWâVLBHPMGV $IDFUFTJ[BǏÓUTHPMGFN ;BǏOǔUFTJTOÈNJ 8]¼YöUND èHUYQRYÄKR èÈVOD NYöWQD Retro kola Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice]TIPXSPPNJFTIPQ +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz | Po - Pá 9 - 17 hodin Stylová klasická i elektrická kola Retro kolo Electra Gypsy 3i Forest Green Ladies www.ElektrokolaOstravaF] St St S S S S .è

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 21 P/PE-010 více na www.rt-torax.cz www.Skutry-Pro-Seniory.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku 1HMYöWwÈ YØEöU 129¸&+ L 328Ŗ,7¸&+ HOHNWURVNÕWUʼn SUR VHQLRU\ D KHQGLNHSRYDQÄ Ŷ 9ØEöU ] YÈFH QHŗ W\Sʼn HOHNWURVNÕWUʼn Ŷ SKLADEM SĵHV QRYØFK HOHNWURVNÕWUʼn Ŷ \'235$9$ =\'$50$

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

na výlet .9õ7(1 2019 6/(=6.22675$96.¸ +5$\' Hradní 1 710 00 Slezská Ostrava tel.: 596 115 967 http://hrad.cerna-louka.cz 11. 5. Freedom festival 11. 5. Běh paměti národa Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 _______ 9¸67$9,k7õ ç(51œ /28.$ Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů: Út - Ne 10.00 - 17.00 _______ 9<+/¨\'.29œ 9õŖ 129¤ 5$\'1,&( Ostravský informační servis, s.r.o. tel.: 599 443 096, www.ostravainfo.cz Komentované procházky: 12. 5. Ostravské hospody 26. 5. Mariánské Hory Otevřeno denně 9.00 - 19.00 _______ www.stcostrava.cz, Areál Dolní Vítkovice Vítkovice 3004, O.-Vítkovice 9(/.¸ 69õ7 7(&+1,.< Čtyři fantastické expozice plné interaktivních a zábavou nabitých exponátů pro návštěvníky každého věku, včetně 3D kina a Divadla vědy. Navštivte naši výstavu Tělo a technika a přijďte se dozvědět, jak technika pomáhá hendikepovaným. Každou Ne komentovaná prohlídka Velkého světa Ne - Pá 10.00 - 18.00, So 10.00 - 20.00 recepce.stc@dolnivitkovice.cz, 595 955 740 0$/¸ 69õ7 7(&+1,.< 8 Jedinečná interaktivní výstava odhaluje tajemství techniky vynálezů od parního stroje až po současnost. Dočasná výstava: Ikonické české figurky Igráček 1. 5. První Máj na U6 Po zavřeno (mimo sv. a prázdnin), Út - Ne 10.00 - 18.00, recepce.u6@dolnivitkovice.cz, 595 952 957 _______ 752-+$/¨ .$52/,1$ Ostrava, ul. K Trojhalí 3361/5 tel.: 725 360 218, www.trojhali.cz Veřejný prostor pro všechny Ostravany Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 22.00 So, Ne 10.00 - 20.00 _______ 7,& )5¸\'(.Ǖ0¨67(. tel.: 558 646 888, www.beskydy.com info@beskydy-info.cz 4. 5. od 10.00 Frýdek≈Místek na kole zahájení cyklistické sezóny ve městě Frýdek- Místek, přehrada Olešná, autokemp _______ ,& =921,&( 62/œĤ Bzové 325, Karolinka, www.zvonice.eu tel.: 604 824 274, 571 644 027 do 9. 5. Josef Polášek - výstava kreseb od 11. 5. Výstava Lucie Gelemové 5. 5. 14.00 - 16.00 Česneková mise na Soláni Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 16.00 So - Ne 9.00 - 17.00 _______ 67œ71¨ =œ0(. 5$\'8Ĥ tel.: 553 796 119, www.zamek-radun.cz Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 16.00 So, Ne 10.00 - 17.00 Festival ostravské historie, architektury a přírody, informace o vstupenkách: www.pestrevrstvy.cz 15. 5. 17.30 Křižovatky ostravské kinemato- grafie - beseda, Ostravské muzeum 18.00 Krajina břidlice - vernisáž, Planetárium Ostrava 16. 5. 15.00 Den hmyzu - aktivity, ZŠ logopedická O.-Hrabová 17.30 Jih na historických fotografiích - projekce, kino Luna 18.00 Fenomén řeky ve městě a humanizace Ostravice - debata, Antikvariát Fiducia 17. 5. 17.00 Karviná na rozcestí, film a představení projektu, Klub Atlantik 18.00 Stará Slezská - beseda, Důl Michal 18. 5. 10.00 Jarní divočina českého luhu, badatelská vycházka, sraz na nádraží Polanka nad Odrou 14.30 Z historie 1. máje v Ostravě - prohlídka, sraz před Novou radnicí 17.00 Temná strana světla - světelné znečiš- tění - přednáška, Planetárium Ostrava 18.00 Ostravské paneláky - pestřejší svět, než se zdá - beseda, Refill kancelář (Českobratrská 14) 19. 5. 10.00 Toulky starým Zábřehem, prohlídka, sraz u kostela u zámku v Zábřehu 14.30 Vily Moravské Ostravy - prohlídka, sraz Náměstí Dr. E. Beneše u Elektry 17.00 Krajinou kontrastu - prohlídka, sraz u lávky přes Ostravici u krajského soudu _______ info a rezervace: www.provedu.cz tel.: 739 334 702 2. 5. 17.00 Mariánské Hory, sraz: ÚMOb Mar. Hory 12. 5. 14.30 Vyjížďka historickým autobusem do OKR 22. 5. 17.00 Obchodní domy, sraz: Masarykovo nám. 25. 5. 14.30 Poruba, sraz: před kostelem sv. Mikuláše _______ .20(1729$1¤ 352+/¨\'.< www.ovatrip.cz, facebook: OVAtrip tel.: 728 916 912, provádí Jan Lenart 11. 5. Cyklo Haldy - cyklovýlet Sraz pod těžní věží dolu Petr Bezruč na Slezské Ostravě v 10.00, délka 12 km _______ =22 Michálkovická 197 Slezská Ostrava tel.: 596 241 269 596 243 316, www.zoo-ostrava.cz Stohektarový přírodní areál zoo s unikátními zvířaty i rostlinami z celého světa je otevřen každodenně 1. 5. Den pro zoologické zahrady 4. 5. Den pro šelmy 5. 5. Skautská neděle v zoo 7. 5. Přednáška v zoo: Jak se žije rysům a jiným šelmám v Beskydech 11. 5. May Day: Den pro pěvce Otevřeno: denně areál: 9.00 - 19.00, pavilony, pokladna: 9.00 - 18.00 _______ =22 2/2028& Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček tel.: 585 151 601, www.zoo-olomouc.cz Zoo je umístěna na poutním místě Sv. Kopeček v krásných lesích. Chová na 1600 kusů zvířat v 401 druzích. Nabízí možnost prohlídky mnoha vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech, jízdu vláčkem nebo 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Zajímavá expozice mořských akvárii s rozmanitými druhy ryb. Otevřeno: denně 9.00 - 18.00 129¤ ,17(51(729¤ 675œ1.< _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 22 \'8+$ 7285 s.r.o. Opavská 823, O.-Poruba tel.: 596 918 333, 775 637 066 duhatour@seznam.cz www.duhatour.cz Chorvatsko 2019 - časová sleva 10 % do 31. 5. 2019 Chorvatsko "Super 15 " od 1. 5. - akce platí na 15 dnů, dítě do 15 let za 1.500,- Kč, dospělý 15 % sleva v letovisku Baška Voda (bez dopravy, lze ji přikoupit) 1. 5. - 5. 5. 2019 Slovensko - Velký Meder, penzion, cena 3.290,- Kč 8. 5. - 12. 5. 2019 Slovensko - Orava chata Oravice, penzion Orchidea, Zelený dům, Primula 26. 5. - 31. 5. 2019 Polsko - Chocholowské termály, Szaflary terma, cena od 4.690,- Kč 16. 5. - 19. 5. 2019 Slovensko - Bešeňova, cena od 2.790,- Kč Více na www.duhatour.cz _______ +5$\' 67$5¸ -,ç¨1 UFMtXXXISBETUBSZKJDJOD[ 25. 5. 18.30 Noc pánů z Cimburka večerní program plný dobové hudby, šer- mířských klání a zakončený ohňovou show Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 17.00 _______ +5$\' +8.9$/\'< tel. hrad: 558 699 323, 604 618 144 www.hradhukvaldy.eu 11. - 12. 5. Lidová řemesla 18. 5. Zahájení výstavy malíře A. Kroči 19. 5. Mezinárodní den muzeí 25. 5. Tvořivé dílny s liškou Bystrouškou Otevřeno: Út - Ne, svátky 9.00 - 18.00 _______ k75$0%(56.œ 75µ%$ Areál hradu Štramberk, Jaroňkova útulna tel.: 774 668 045, www.stramberskatruba.cz Otevřeno: denně 9.00 - 18.00 _______ +5$\' %28=29 Bouzov 8, www.hrad-bouzov.cz tel.: 585 346 202, pokladna: 775 888 960 20. - 23. 5. Z pohádky do pohádky na hradě Bouzov 24. 5. 17.00 - 19.00 Noc kostelů Otevřeno: So, Ne 9.30 - 16.30 1. a 8. 5. do 15.30 _______ +5$\' k7(51%(5. Horní nám. 6, Šternberk, tel.: 585 012 935, 602 543 562, www.hrad-sternberk.cz Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 16.00 _______ =œ0(. %5817œ/ Zámecké nám. 7, Bruntál, www.mubr.cz tel.: 554 717 947, 554 717 949 Stálá expozice: Řemeslo má zlaté dno, Příroda Bruntálska Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ =œ0(. .81¨1 tel.: 556 749 420, www.zamek.kunin.cz Otevřeno: Út - Ne, sv. 9.00 - 17.00 _______ Ŗ(527¨16.¸ =œ0(. 28. října 12, Nový Jičín UFMtNV[FVNOPWZKJDJOD[ 30. 5. 17.00 Hmyz na talíři přednáška s ochutnávkou Výstava: do 9. 6. Společenský život hmyzu Stálé expozice: Nechte na hlavě - klobouky a pokrývky IMBWZt7F[OBLV[BWJOVUÏTUDzFMZIJTUPSJF Nového Jičína Otevřeno: Út - Pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 So, Ne 9.00 - 16.00 www.maxner.cz, tel.: 603 116 780 1. 5. TURISTIKA JAVORNÍKY 390,- Kč 1. 5. VÍDEŇ + PRÁTR 690,- Kč 4. 5. SLUŇÁKOV + MAKČU PIKČU 490,- Kč 8. 5. ORAVSKÁ LESNÍ ŽELEZNICE 490,- Kč 18. 5. CHŘIBY CIMBURK + BRDO 490,- Kč 25. 5. ZÁBAV. PARK ENERGYLANDIA 550,- Kč 1. 6. RYCHLEBSKÉ HORY 590,- Kč _______ =œ0(. )5

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

na výlet NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 22 FRÝDECKÝ ZÁMEK tel.: 558 630 051-3 www.muzeumbeskyd.com e-mail: info@muzeumbeskyd.com 5. 5. 13.00, 14.00 a 15.00 Komentovaná prohlídka židovského hřbitova 16. 5. 16.30 Židovské synagogy a hřbitovy předn. v Zeleném domě na Zámecké ulici 18. 5. 10.00 - 18.00 Mezinárodní den muzeí ICOM - Expozice a výstavy pro návštěvníky zdarma 24. 5. 18.00 - 23.00 Muzejní noc na frýdeckém zámku 31. 5. 16.30 Den otvírání studánek - vycházka Stálé expozice: #FTLZEZ QDzÓSPEBBMJEÏt\'SâEFLB.ÓTUFL \'SâEFL.BSJÈOTLÏQPVUOÓNÓTUP t1BNÈUOÓL»OESZ-ZTPIPSTLÏIP t;ÈNFDLâPLSVIQSPIMÓELPWÈUSBTB Výstavy: do 18. 5.-FOLB,PWBMPWÈ7FTNÓSOÈLDzÓEMB do 26. 5. Barokní synagogy v českých zemích do 2. 6.)JTUPSJFIBTJǏǾWPLSFTF\'.ÓTUFL 0UFWDzFOPÚt, St, Pát Čtt So, Ne, sv. _______ 08=(80 +/8ç¨16.$ Zámecká 4, Hlučín www.muzeum.hlucin.com, tel.: 595 041 617 do 8. 5.-VDFNCVSTLÏPQSÈTLJ 0UFWÓSBDÓEPCBPo - Pá 8.30 - 12.00, Ne _______ *$/(5,( $ .52ç, Rychaltice 1, 739 46 Hukvaldy tel.: 558 699 314, 734 580 548 www.antoninkroca.cz Stálá expozice obrazů a kreseb ak. malíře "OUPOÓOB,SPǏJ .JMBEZ1PMJÈOPWÏ +BOZ,SPǏPWÏ7BMǏÓLPWÏ )FMFOZ4MÈELPWÏ a soch Antonína Kroči ml. 0UFWDzFOPSo - Ne, svátky 9.00 - 18.00 _______ 62/1¤ \'2/< :,(/,&=.$ ul. Danilowicza 10, Wieliczka, Polsko (10 km od centra Krakowa) tel.: 00480 122 787 302 UVSZTUZLB!LPQBMOJBQMtXXXLPQBMOJBQM LNQSPIMÓELPWÈUSBTBVOJLÈUOÓTPMOÏLP- mory, kde jsou zachovány stopy těžebních QSBDÓBIJTUPSJDLÏEǾMOÓOÈTUSPKFtQPE[FNOÓ kaple se solnými plastikami a reliéfy tTPMOÈKF[ÓSLB 0UFWDzFOPdenně _______ 7523,& +8.9$/\'< inf.: 603 592 173, 558 699 354 www.tropichukvaldy.cz Exotické rostliny a zvířata, bonsaje, kaktusy, masožravé rostliny, citrusy, orchideje, byto- WÏBWFOLPWOÓSPTUMJOZ1SPIMÓELBUSPQJDLâDI skleníků a japonské zahrady. Dále je možno shlédnout samce pumy, mluvící papoušky žako, ara, kakadu, tukana, leguána, holandské kozy, sklípkany... Otevírací doba na www.tropichukvaldy.cz _______ *$/(5,( *5817 Kujavy u Fulneku, tel.: 603 572 755 http://galerie-grunt-kujavy.webnode.cz Stálá expozice ostravských a regionálních autorů - obrazy, sochy, grafika, krásná umě- lecká keramika, dřevěné plastiky, ikebany 0UFWDzFOPPo - Ne 9.00 - 18.00 _______ 08=(80 %¨/29(& Zámecká 691/5, tel.: 556 412 266 www.kulturnicentrumbilovec.cz www.facebook.com/muzeumbilovec 7. 5. - 16. 6.&4LPUOJDPWÈ.BOEBMZWâTUBWB vernisáž výstavy 6. 5.W 18. 5. Mezinárodní den muzeí 24. 5. 19.00 - 22.00 Muzejní noc Noc kostelů 2019 28. 5.7ǔEBBUFDIOJLB/PWÏQDzÓTUVQZ ke klimatické změně - přednáška 67(=.$ 9$/$k.$ Pustevny, www.stezkavalaska.cz - délka 394 m - výška v nejvyšším bodě od země 15,2 m 0UFWDzFOPdenně 9.00 - 18.00 _______ 3$0œ71¨. 92-7õ&+$ 0$57¨1.$ Brušperk Stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele 0UFWDzFOPÚt - Pá SotNe _______ 9¸67$9,k7õ )/25$ Wolkerova 17, Olomouc, www.flora-ol.cz tel.: 585 726 111, 585 413 350 11. 5. 8.00 - 12.00 Aquatera Olomouc _______ $5%25(780 129¸ \'9ň5 Stěbořice-Nový Dvůr, tel.: 553 661 975 1. 5. 9.00 Orientační závod zdravotně postižených Expozice%DzFWJOZQǔUJTWǔUBEÓMǾ Skleníková expozice tropických a subtropických rostlin 0UFWDzFOPdenně 8.00 - 18.00 _______ 1œ52\'1¨ 3$0œ71¨. ,, 69õ729¤ 9œ/.< Hrabyně, tel.: 553 775 091, www.szm.cz do 28. 7. Návraty lidických dětí do 30. 11. Smutný osud země (Mezi Mnichovem a válkou) do 30. 11. Sedmidenní válka o Těšínsko Expozice%PCB[NBSVBOBEǔKF 0UFWDzFOPÚt - Ne _______ $5(œ/ ç6 23(91õ1¨ +/8ç¨1Ǖ\'$5.29,ç.< tel.: 595 051 110, www.szm.cz Expozice1ǔDIPUOÓTSVCZ[MFU 0UFWDzFOPPá 9.00 - 15.30 So, Ne, sv. _______ 3$0œ71¨. Ŗ,927,&.¤ 75$*¤\',( Padlých hrdinů 47a, Havířov-Životice tel.: 596 434 138, www.muzeumct.cz Výstavy: do 9. 7. Tragédie v Oradour-sur-Glane do 9. 7. Tragédie v Televågu Expozice0LVQBDFBPECPKOB5ǔÝÓOTLV 0UFWDzFOP Út t _______ 9$/$k6.¤ 08=(80 9 3Ĵ¨52\'õ Rožnov pod Radhoštěm UFMtXXXWNQD[ Akce v Dřevěném městečku: 1. 5. 14.00 Stavění máje tradiční lidová slavnost 8. 5. 14.00 Koncert Beskydského orchestru ke státnímu svátku 24. 5. 19.00 - 22.00 Noc kostelů 25. 5. Májový jarmark s kácením máje Akce ve Valašské dědině: 18. 5. Den muzeí WPMOâWTUVQEP7BMBÝTLÏEǔEJOZ 18. 5. Jaro na dědině 0UFWDzFOPdenně Dřevěné městečko, .MâOTLÈEPMJOB 7BMBÝTLÈEǔEJOB _______ -85.29,ç29$ 52=+/(\'1$ Rožnov pod Radhoštěm www.visitroznov.cz/jurkovicova-rozhledna 0UFWDzFOPdenně )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ www.facebook.com/ProgramCZ 23 .9õ7(1 2019 .26œ51$ .$5/29,&( Karlovice ve Slezsku čp. 146 tel.: 554 744 077 (rezervace) Stálá expozice lesnictví v karlovické kosárně 0UFWDzFOPÚt - Ne _______ .278/29$ \'Ĵ(9õ1.$ Hálkova 4, Havířov-Bludovice www.muzeumct.cz, tel.: 602 709 731 1. 5. Den řemesel 18. 5. Mezinárodní den muzeí Stálé expozice:-JEPWÏCZEMFOÓ 5SBEJǏOÓ[FNǔEǔMTUWÓt7ǔUSOâNMâOFL 0UFWDzFOPÚt - Pát SotNe 12.00 - 16.00 _______ $5&+(23$5. Chotěbuz - Podoboř, tel.: 552 309 133 4. 5. Drátkování - tvorba dekorací a šperků 18. 5.7ÓUÈOÓKBSBQDzÓSPEPWǔEOÈBLDF 0UFWDzFOPÚt - Pá 8.00 - 16.00 So, Ne _______ HISTORICKÁ 9¸67$91¨ %8\'29$ Komenského 10, Opava, tel.: 553 714 809 www.szm.cz 1. 5.7TUVQƎFTLÏSFQVCMJLZ do Evropské unie Expozice4MF[TLP Výstavy do 12. 5. Znějící krása aneb um(ění) mistrů houslařů. Houslařská tradice ve Slezsku do 15. 5. Stolování všední a sváteční. 1DzÓCǔIGBKÈOTF NBKPMJLZBQPSDFMÈOV do 1. 9. Knihy džunglí do 1. 9. ZDAŘ BŮH! Rub a líc hornického povolání 0UFWDzFOPÚt - Ne 3$0œ71¨. 3(75$ %(=58ç( Ostrožná 35, Opava, tel.: 553 625 024 ExpoziceÇJWPUBEÓMP1FUSB#F[SVǏF 0UFWDzFOPÚt 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Čt 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 _______ 658% 3(75$ %(=58ç( OSTRAVICE tel.: 732 974 060, www.szm.cz Expozice,SBKFN1FUSB#F[SVǏF 0UFWDzFOPÚt - Ne 9.00 - 11.00, 14.00 - 16.00 _______ 08=(80 9( )5(1k7œ7õ Horní 220, Frenštát pod Radhoštěm tel.: 556 835 936, muzeum.novy-jicin.cz do 1. 9. Říše prastará, mocná i zkrocená 0UFWDzFOPÚt - Pá 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 15.00 _______ 08=(80 9 3Ĵ¨%2Ĵ( Lidická 50, Příbor, tel.: 556 725 191 muzeum.novy-jicin.cz do 1. 6. Zboží ukryté v roce 1938 Expozice)JTUPSJFNǔTUB1DzÓCPSB 1BNǔUOÓTÓǪ4JHNVOEB\'SFVEB 0UFWDzFOP Út, St, Čt 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So _______ /$k6.¤ 08=(80 Šustalova vila Sad Dr. E. Beneše 226, Kopřivnice tel.: 556 801 138, www.tatramuseum.cz do 23. 6.7JMÏN)FDLFM

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

 Expozice5PWÈSOBOBIMJOǔOÏ[CPäÓ ;EFOǔL#VSJBOt,PQDzJWOJǏUÓSPEÈDJ 0UFWDzFOPÚt - Ne, svátky P/HA-039

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/

:ËÍ«ÄËô‚ă ÝÖËäۘ‚ ‚ ˜Ã«Ý˜ I 2 ôËĀò ]:I [ < ȭ ǟȮǜɈǠȮǛ ½ȹǜǛǛ ºÃȮ ǜǛǣɈǜǜǞ £ȹºÃ NOVÁ ŠKODA SCALA ËÝä‚Ę ôƒÝȳ ƒ½ȳ ·«Ă ˔ : ǞǤǟ ǤǛǛ r݂–ä˜ Ă ·«ÝäËäé ݘ ĀŽ˜½‚ ÄËôüà Ã˔˜½˜Ã ]:I [ < CËôƒ ]:I [ < º½‚”˜ ”òقĀ Ă ˜Ā֘ÄËÝä «ÄÝÖ«ÙËô‚ÄËé ôËĀû ôûßß­ äÛ­”ûȳr‚éäËÃˍ«½éȮ ºä˜Ùü ·˜ ôû‚ô˜Ä ÝûÝä™Ã˜Ã ä­ÝÇËô™¨Ë ô˽ƒÄ­Ȯ ‚Ă ǜǞ ‚Ý«Ýä˜ÄÄ­Ã« ÝûÝä™Ãû ‚ Ăô­Ž ‚Ă Ǥ ‚«Ù‚£ûȮ ݘ é”˜ä˜ Ž­ä«ä ËÖقô”é ˜Ā֘Ä›ȳ novascala.cz rƒß ‚éäËÙ«ĀËô‚Äü ÖÙ˔˜·Ž˜ ôËĀò ]:I ȭ gbICbW < ÝȳÙȳËȳ bۘËô«Žºƒ ǠǠǞǟȮ IÝäقô‚Ȯ 䘽ȳȭ ǠǤǡ Ǥǡǡ ǞǞǞ IÝäقôݺƒ ǜǤǟǡȹǜǝȮ :‚Ùô«ÄƒȮ 䘽ȳȭ ǠǤǠ ǞǤǛ Ǥǜǝ B‚Ùºô‚ÙäËô«Žºƒ ǜǤǛǡȹǢȮ *½é­ÄȮ 䘽ȳȭ ǠǤǠ Ǜǟǝ ǢǣǠ õõõȳ‚éäˎ˜Ääق½‚ȳŽĀ P/PA-073 TESTOVACÍ JÍZDY KAMENNÁ PRODEJNA DOPRAVA ZDARMA ODBORNÝ SERVIS www.ElektrokolaOstrava.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz 2WHYÈUDFÈ GRED _ 3RQGöOÈ 3¼WHN  KRG _ 6RERWD QD REMHGQ¼YNX VNO¼GDFÈ PöVWVN¼ FHVWRYQÈ KRUVN¼ L VW\ORY¼ HOHNWURNROD Ŷ Skladem MODELY 2019 Ŷ 9\VWDYHQR PRGHOʼn Ŷ 3URGORXŗHQ¼ ]¼UXND Ŷ Doprava ZDARMA 27.990 .è Trekkingové elektrokolo LECTRON Altezza R \'RMH]G Dŗ NP 3Ĵ(\'67$98-(0( NOVINKY 2019 SKLADEM: 66.299 .è Horské elektrokolo FOCUS Jarifa² 6.7 6WĵHGRYØ PRWRU %RVFK 3HUIRUPDQFH &; ]¼UXND QD U¼P OHW GRMH]G Dŗ NP KLADEM: ké l k k l 49.590 .è Dvoumístný elektroskútr AKUPOWER Speed 9\MLPDWHOQÄ OLRQRYÄ EDWHULH :K PRWRU : GRMH]G Dŗ NP

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-05-2019/