Program OV 10-2018http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Soutöže o vstupenky facebook.com/ProgramCZ ĴÍJEN 2018 divadla, kina, zábava, kluby, výstavy, sport, vzdölávání 24. ročník Navštivte nové internetové stránky www.eprogram.cz ! Rezidence Františkov, Ostrava. K prodeji posledních několik bytů. www.rezidencefrantiskov.cz P/PE-031

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Į©,\'0 2018 REZERVUJTE SI MÍSTO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.KNIHCENTRUM-OSTRAVA.CZ/REZERVACE NEBO TELEFONICKY +420 607 082 029. 721<140÷0©s/+0762Į\'&<#é6-\'/#-%\'4\'<\'48#%\'2412#&#,©&156#86\'5\'2415©/8é#5

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

fajne akce !!! užiteèné kontakty Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 3 PROGRAM-společníkvšechOstravanů•Měsíčník-zdarmado domácnostía firemna územíměs- ta Ostravy • Vydává: NAKLADATELSTVÍ MISE, s. r. o. • Vydavatel: Josef Bordovský, tel.: 599 529 770 • Šéfredaktorka: Ing.  Hana Marušáková, tel.: 599  529  760, e-mail: program@mise.cz • Inzerce: Ing. Pavel Darda (599 529 782), Bára Wolfová (599 529 777), Šárka Daňková (599 529 764), Jana Vysloužilová (599 529 759) • Distribuce: Česká pošta, a.s. • Adresa redakce: Prokopa Velikého 30, 703  00 Ostrava-Vítkovice, fax - obchodní: 599  529  750, fax - redakce: 599  529  769, e-mail: program@mise.cz, www.eprogram.cz • Tisk: EUROPRINT a.s. • Registrace: MK ČR E 12810 • Uzávěrka listopadového čísla: 8. 10. 2018 • Toto číslo vyšlo: 27. 9. 2018 • Změna programů je vyhrazena pořadatelům • Platnost každé akce doporučujeme ověřit telefonicky • Za  obsah reklamy odpovídá zadavatel • Obsah reklamy se nemusí vždy shodovat s  názorem redakce • Veškerá autorská práva jsou vyhrazena vydavateli a není možné je použít bez jeho souhlasu • 1. a 2. 10. v 19.00 hodin VRAŽDA V SALÓNNÍM KUPÉ detektivní hra Divadla Járy Cimrmana v DK města Ostravy. 5. - 16. 10. XVI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMň 2018 v kině Art. 5. 10. ve 20.00 hodin THE ROOSTERS první česká ryze mužská kabaretní a burleskní show v Akordu. 6. 10. od 10.00 hodin MISTROVSTVÍ SVõTA V LATINSKOAMERICKÝCH TANCÍCH v Ostravar Aréně. 6. 10. v 19.00 hodin RÁNO PO TOM premiéra komedie v Divadle Mír. 6. Ǖ 7. 10. 10. HRADNÍ HODOKVAS lidový jarmark zaměřený na jídlo, pití a zábavu na Slezskoostravském hradě. 7. 10. v 16.00 hodin çERT A KÁçA klasická česká pohádka pro děti na motivy Boženy Němcové v DK města Ostravy. 12. 10. ve 20.00 hodin ELAN 50 LET TOUR 2018 koncert v Ostravar Aréně. 18. 10. ve 20.00 hodin LORD BISHOP ROCKS (USA) koncert amerického kytaristy a zpěváka s kapelou v klubu Garage. 20. 10. v 17.00 hodin FC BANÍK OSTRAVA Ǖ MFK KARVINÁ utkání Fortuna ligy na Městském stadioně v Ostravě-Vítkovicích. 27. 10. v 18.30 hodin KOMIKS premiéra v Komorní scéně Aréna. 27. a 28. 10. HOFMISTROVA ZÁVõľ slavnostní ukončení sezóny na hradě Sovinec. 29. 10. ve 20.00 hodin DANIEL LANDA 50 narozeninový koncert v Ostravar Aréně. 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 156 MõSTSKÁ POLICIE 112 TÍSĤOVÉ VOLÁNÍ 150 HASIçI LINKA DŮVĚRY OSTRAVA ........................... 596 618 908, 737 267 939 LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI ................................................................ 116 111 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ............................................................................ 116 006 DONA LINKA - pomoc obětem trestné činnosti ............. 251 511 313 KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA - pomoc proti domácímu násilí ............ ...............................................................................596 110 883, 732 957 193 CHARITA OSTRAVA.........................................596 621 094, 731 625 789 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB............................................ 599 455 120 SOCIÁLNÍ SLUŽBY KONTAKTNÍ CENTRUM..................................599 499 311, 844 121 314 OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS.............596 123 913, 721 770 545 VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ RADNICE............599 443 096, 602 712 920 ÚTULEK PRO PSY......................................................................... 596 967 288 OSTRAVA!!! www.ostrava.cz Fakultní nemocnice Ostrava ...................... www.fno.cz, 597 371 111 Městská nemocnice Ostrava .................. www.mnof.cz, 596 191 111 Vítkovická nemocnice .... nemocnicevitkovice.agel.cz, 595 633 111 Pohotovostní služba pro dospělé ........................................ 596 193 475 Pohotovostní služba pro děti................................................. 596 192 608 Pohotovostní služba zubní ..................................................... 596 193 473 LÉKAĴSKÉ SLUŽBY MHD Ostrava................................................... www.dpo.cz, 597 608 508 Železnice .............................................................. www.cd.cz, 221 111 122 Letiště Mošnov....................... www.airport-ostrava.cz, 597 471 136 DOPRAVA www.idos.cz PLYN www.innogy.cz Pohotovost ..................................................................................................1239 Zákaznická linka ........................................................................ 800 113 355 VODA www.ovak.cz Zákaznická linka ........................................................................ 848 100 700 Poruchová linka .......................................................................... 800 202 700 ELEKTĴINA www.cez.cz, www.eon.cz Zákaznická linka ........................ ČEZ 800 810 820, EON 800 773 322 Poruchová linka .......................... ČEZ 800 850 860, EON 800 225 577 P/PA-151 nová zelená úsporám REALIZACE V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM P RO J E K ÿ N Í ÿ I N N O S T P RO J E K ÿ N Í ÿ I N N O S T ➠ REALIZACE A OPRAVY STġECH všechny typy ➠ ➠ PĩDNÍ VESTAVBY PĩDNÍ VESTAVBY ➠ ➠ RE REAL ALIZ IZ C AC ACE E A A O OP OPRA RAVY VY S S S ġ ġ ġ ġ Tġ Tġ C EC ECH H RE REAL ALIZ IZ C AC ACE E A A O OP OPRA RAVY VY S S S ġ ġ ġ ġ Tġ Tġ C EC ECH H š h t S T ġ E C H Y S T ġ E C H Y ➠ RODINNÉ DOMY výstavba na klíč, rekonstrukce, zateplení, střecha ➠ ➠ BYTOVÉ DOMY BYTOVÉ DOMY revitalizace, zateplení fasády, okna, střecha, balkony ➠ ➠ VNITġNÍ ÚPRAVY VNITġNÍ ÚPRAVY sádrokartonyvčetněprotipožárních,bytová jádra, koupelny, obklady, dlažby ➠ ➠ OSTATNÍ OBJEKTY OSTATNÍ OBJEKTY výstavba, rekonstrukce ➠ ➠ R R R ROD ODIN IN É É É NÉ NÉ D DOM OMY Y OD ODIN IN É É É NÉ NÉ D DOM OMY Y ý t b klíč k t k t l í tř h S TAV B Y S TAV B Y DOBRÉ STAVBY, s.r.o. Sídlo: Serafínova 396/9, Ostrava-Kunčice tel.: 596 965 179, mobil: 777 252 882 e-mail: info@dobrestavby.cz, www.dobrestavby.cz P/PA-149 Ostatní - Drenážní systémy - Odvodňovací žlaby - Ostatní doplňky z plastů, nádrže, žumpy aj. - Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon - Betonové výrobky pro terénní úpravy VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŁOVACÍ TECHNIKU ODVODŁOVACÍ TECHNIKU VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí tel.: 596 237 498-9, pcvalfa@pcvalfa.cz WWW.PCVALFA.CZ Venkovní kanalizace - Potrubí, tvarovky pro venkovní kanalizaci - Plastové revizní šachtice a vpustě - Litinové poklopy, mříže, vpustě - Betonové výrobky Frýdecká 332, OSTRAVA-KUNČICE (100mzamostemRudná-FrýdeckásměrVratimov) F Venkovní vodovody - Tlakové roury a tvarovky, vodárenské armatury - PE roury a tvarovky pro vodovodní přípojky, vodoměry, vodoměrné šachty s příslušenstvím Domovní odpady - PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady Možnost nákupu a slev i pro maloodběratele listopad-duben Po - Pá 6.30 - 15.00 květen-říjen Po - Pá 6.30 - 16.00 So 7.00 - 11.00 Velkoodběratelům poskytujeme množstevní slevy!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

do kina ĴÍJEN 2018 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 4 KINO ART DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV tel.: 597 489 111 spojovatelka www.dkmoas.cz 1. - 3. 10. 17.00 a 19.30 Děsivé dědictví 5. 10. 17.00 a 19.30 Hitler versus Picasso 6. - 16. 10. XVI. Mezinárodní festival outdoorových filmů 2018 17. 10. 16.45 a 19.30 Toman 19. - 21. 10. 17.00 a 19.30 Zrodila se hvězda 22. - 24. 10. 17.00 a 19.30 Ticho před bouří 26. - 28. 10. 17.00 a 19.30 Johnny English znovu zasahuje 29. - 31. 10. 17.00 a 19.30 Když draka bolí hlava KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA 4. 10. 17.00 a 19.30 Domestik 18. 10. 17.00 a 19.30 Toman 25. 10. 17.00 Odborný dohled nad výkladem snu KINO SENIOR 1. 10. 15.00 Chata na prodej 4. 10. 14.30 Domestik 18. 10. 14.00 Toman 22. 10. 14.30 Zrodila se hvězda 25. 10. 15.00 Odborný dohled nad výkladem snu 29. 10. 15.00 Když draka bolí hlava _______ RETROSTAR KINO POLANKA Janovská 333, Polanka retrostar@email.cz tel.: 603 981 429, 724 048 192 www.retro-star.cz 2. 10. 18.00 Pat a Mat znovu v akci 9. 10. 17.00 pro seniory a 19.00 Úsměvy smutných mužů 16. 10. 19.00 Backstage 23. 10. 18.00 V husí kůži 30. 10. 18.00 Earth: Den na zázračné planetě Centrum kultury a vzdělávání Mor. OV, p.o. MINIKINO Kostelní 3, Ostrava, tel.: 599 527 851 www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz Pokladna 45 min. před začátkem rezervace on-line 1. 10. 17.00 Jan Palach, 19.30 Beze stop 3. 10. 17.00 Domestik, 20.00 Zloději 4. 10. 17.00 Tvář, 20.00 Soumrak 5. 10. 17.00 Utøya, 20.00 Záhada Silver Lake 22.30 Sex Pistols: Anglie tu bude navždy 6. 10. 17.00 Čtverec, 20.00 Láska mezi regály 7. 10. 17.00 Po bouři 20.00 Tři dny v Quiberonu 8. 10. 17.00 Nikdys nebyl, 20.00 Modlitba 9. 10. 17.00 Tranzit 20.00 Poslední večery na Zemi 10. 10. 17.00 Toman, 19.30 Beze stop 11. 10. 17.00 Zrodila se hvězda, 19.30 Toman 12. 10. 17.00 Beze stop, 19.30 Jack staví dům 13. 10. 17.00 Chata na prodej 19.30 Motörhead: Clean Your Clock 14. 10. 17.00 Toman, 19.30 První člověk 15. 10. 17.00 Já, Maria Callas 19.30 Chata na prodej 17. 10. 10.30 Když draka bolí hlava 17.00 Tvář, 19.30 Jack staví dům 18. 10. 17.00 Já, Maria Callas 19.30 První člověk 19. 10. 17.00 Tina a Vor, 19.30 Jack staví dům 20. 10. 17.00 Králové zlodějů 19.30 První člověk 21. 10. 17.00 Toman, 19.30 Tina a Vor 22. 10. 17.00 Králové zlodějů 19.30 Jack staví dům 24. 10. 17.00 Hovory s TGM 19.30 Králové zlodějů 25. 10. 17.00 Tina a Vor, 19.30 Jack staví dům 26. 10. 18.00 Třikrát s francouzským filmem 27. 10. 17.00 Tina a Vor 19.30 Zrodila se hvězda 28. 10. 17.00 Králové zlodějů 19.30 Hovory s TGM 29. 10. 17.00 Já, Maria Callas 19.30 Spojené státy lásky 30. 10. 19.30 Nejlepší 31. 10. 17.00 Bufo Alvarius 19.30 Jack staví dům FILMOVÝ KLUB 2. 10. 17.00 Odborný dohled nad výkladem snu 2. 10. 19.30 Turné 16. 10. 17.00 Neklidná hranice 19.30 Zloději 23. 10. 17.00 …a dělo bylo ještě žhavé 23. 10. 19.30 Na Chesilské pláži 30. 10. 17.00 Zloději KINO SENIOR 3. 10. 15.00 Tísňové volání 10. 10. 14.30 Jan Palach 17. 10. 15.00 Ten pravý, ta pravá? 24. 10. 15.00 Miss Hanoi 31. 10. 15.00 Skorosestry HRAJEME PRO DĚTI 6. 10. 15.00 Úžasňákovi 2 7. 10. 15.00 Malá čarodějnice 13. 10. 15.00 Bella a Sebastian 3 14. 10. 15.00 Vilík: Rychle a vesele 20. 10. 15.00 Yeti: Ledové dobrodružství 21. 10. 15.00 Kryštůfek Robin 27. 10. 15.00 Když draka bolí hlava 28. 10. 15.00 Bella a Sebastian 3 vesmír PLANETÁRIUM OSTRAVA VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 Ostrava-Poruba tel.: 596 994 950 www.planetariumostrava.cz Pozorování hvězdné oblohy: St - So 20.30 - 22.30 Experimentárium je přístupné denně Galerie MIRA: Dan Bárta a Aleš Dolný: Za vážkami se vší vážností 4. 10. 18.30 Vědecká cukrárna: Mýty a realita o plastické chirurgii Výzkumák: 6. a 20. 10. 15.30 Robohrátky pro rodiče a děti 21. 10. 15.30 Vědcem na zkoušku: Mikroskopování Kinosál: 6. - 7. 10. Ostravský astronomický víkend 10. 10. 18.00 Co nového pod Sluncem? Přednáší doc. Mgr. Michal Švanda, Ph. D. Sál planetária - sférická projekce: 3. 10. 17.00 Cesta za miliardou hvězd 4. 10. 17.00 Záhada temné hmoty 5. 10. 17.00 - 22.00 Noc vědců 6. 10. 14.00 Krtci 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Cesta za miliardou hvězd 7. 10. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 15.30 Fajny pořad v novym fěrtuchu 17.00 Ze Země do vesmíru 10. 10. 17.00 Rosetta 11. 10. 17.00 Záhada temné hmoty 12. 10. 17.00 Ze Země do vesmíru 13. 10. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Cesta za miliardou hvězd 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 14. 10. 14.00 Krtci 15.30 Ze Země do vesmíru 17.00 Záhada temné hmoty 17. 10. 17.00 Cesta za miliardou hvězd 18. 10. 17.00 Fajny pořad v novym fěrtuchu 19. 10. 17.00 Záhada temné hmoty 20. 10. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Dobrodružná cesta k planetám, premiéra 18.30 Hudba pod hvězdami 21. 10. 14.00 Krtci 15.30 Ze Země do vesmíru 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 24. 10. 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 25. 10. 17.00 Rosetta 26. 10. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 19.30 Universum, spojení celooblohové projekce (Petr Hloušek) a živé hudby (KABINET) 27. 10. 14.00 Krtci 15.30 Fajny pořad v novym fěrtuchu 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 28. 10. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 15.30 Dobrodružná cesta k planetám 17.00 Cesta za miliardou hvězd 31. 10. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. KINO LUNA OSTRAVA ul. Výškovická 113, Ostrava-Výškovice tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz kino.luna@kzoj.cz, pokladna otevřena denně od 14.00 - 20.00, info o programu a on-line rezervace na www.kzoj.cz 1. - 3. 10. 15.30 Yeti: Ledové dobrodružství 1. 10. 17.45 Ten pravý, ta pravá? 1. - 2. 10. 20.00 Sestra 2. 10. 17.30 BlacKkKlansman 3. 10. 10.00 Zadáno pro mateřské školy 3. 10. 17.45 Cinema italiano: Umění v kině - Hitler versus Picasso 3. 10. 20.00 King Skate 4. - 7. 10. 17.00 Venom, 19.30 Toman 5. - 7. 10. 15.00 Yeti: Ledové dobrodružství 8. - 10. 10. 15.30 Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená 8. 10. 17.30 Whitney 8. 10. 20.00 Meg: Monstrum z hlubin 9. 10. 17.30 Toman, 20.00 Venom 10. 10. 18.00 Jack staví dům 11. - 17. 10. 15.30 (mimo 14. 10.) Vilík: Rychle a vesele 11. - 13. 10. 17.30 První člověk 11. - 13. 10. 20.00 Sestra 14. 10. 16.00 G. Verdi: Aida, opera New York 15. - 17. 10. 15.30 Vilík: Rychle a zběsile 15. - 17. 10. 17.45 16. ročník Mezinárodní- ho festivalu outdoorových filmů 15. - 17. 10. 20.00 Venom 18. - 21. 10. 15.15 Kubík hrdina 18. 10. 17.30 Hovory s TGM 18. - 21. 10. 19.30 První člověk 19. - 21. 10. 17.00 Čarodějovy hodiny 22. - 24. 10. 15.30 Kubík hrdina 22. 10. 17.45 Po čem muži touží 22. - 23. 10. 20.00 Ticho před bouří 23. 10. 17.30 Toman 24. 10. 17.45 Odborný dohled nad výkladem snu 24. 10. 19.30 Toman 26. - 27. 10. 15.30 Když draka bolí hlava 26. - 27. 10. 17.45 J. English znovu zasahuje 26. - 27. 10. 20.00 Nebezpečná laskavost 28. 10. 16.00 C.Saint-Saëns: Samson a Dalila Metropolitní opera New York 29. - 31. 10. 15.30 Když draka bolí hlava 29. 10. 17.30 Úsměvy smutných mužů 29. - 31. 10. 20.00 Halloween 30. - 31. 10. 17.45 J. English znovu zasahuje _______ KINO HVõZDA Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 759, www.ksvratimov.cz 10. 10. 19.00 Tátova volha 17. 10. 17.00 V husí kůži 20. 10. 10.00 Broučci 24. 10. 19.00 TGM Osvoboditel 31. 10. 17.00 Velká oříšková loupež 2 _______ KINO PANORAMA Palackého 362, Klimkovice tel.: 556 420 036, www.mesto-klimkovice.cz 3. 10. 17.00 Yeti: Ledové dobrodružství 10. 10. 18.00 Venom 15. 10. 17.00 Vilík: Rychle a vesele 24. 10. 18.00 Toman 29. 10. 17.00 Když draka bolí hlava ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MEZD, DANÍ I ZPĚTNĚ, AUDITY, KONTROLY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, KOMPLETNÍ EKONOMICKÝ SERVIS Provozovnu máme nově na adrese: U mostu 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 633 293, mobil: 603 806 707 e-mail: sekretariatasc@seznam.cz www.auditconsult.net P/SD-057 CONSULT Ing. Alena Čechová P/SD-056

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 5 P/PA-148 P/PA-150 PODZIMNÍ A ZIMNÍ ZBOŽÍ PODZIMNÍ A ZIMNÍ ZBOŽÍ 16. - 18. 10. 2018 16. - 18. 10. 2018 WWW.MARWIL.CZ WWW.MARWIL.CZ ☛ PġÍŠTÍ PRODEJNÍ AKCE: 20. - 22. 11. 2018 ☛ Ó7(5ê  QRYp ]ERæt 67ġ(\'$  GRSOĜRYiQt ]ERæt ÿ7957(.  VOHYD QD YäH VL 9iV GRYROXMH SR]YDW QD 9(/.ê 9ê352\'(- 9ê%đ529e+2 6(&21\' +$1\'8 2675$9$ 9ôVWDYLäWĒ ÿ(51É /28.$ 3$9,/21 $ 1$%Ì=Ì0( 9ê%đ5 = 1đ.2/,.$ 7,6Ì& .86ĩ 9 1(2%9<./ê&+ &(1É&+ $ 35927ġÌ\'1Ì .9$/,7đ P/PA-144 PODLAHY • DVEĄE A ZÁRUBNö dąevo, korek, linoleum, laminát, PVC, vinyl parkety, palubky, renovace podlah !! AKCE !! dveąe + zárubeÿ + klika, povrch laminát od 3.650,- Ké bez DPH. Nábąeží SPB 452/22, Ostrava-Poruba, tel.: 604 261 156, www.ksparket.cz www.modaprostejov.cz www.modaprostejov.cz P/PA-158 Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám oznámit, že nyní na našich obchodech probíhá naprosto mimořádná sleva dámských a pánských kabátů. Každý, ano naprosto každý kus je zlevněn, a to minimálně o skvělých 1.090,- Kč. Využijte této mimořádně výhodné nabídky! A pozor, akce navíc! Do vyprodání zásob platí sleva 30 % na všechny obleky. Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! Akce platí od 1. 10. 2018. www.modaprostejov.cz KDE? OSTRAVA 9, Mariánské Hory 28.října190/208,uzastávkytramvajeMariánskénáměstí SLEVA KABÁTY 1.090,- Kþ! NA VŠECHNY ✂ ✂ MINIMÁLNĎ

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz do divadla 6 ĴÍJEN 2018 NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ Předprodej vstupenek: provozní budova NDM, Smetanovo náměstí 8B, Ostrava tel.: 596 276 420, 596 276 242, www.ndm.cz Po 12.00 - 17.00 • Út - Pá 8.00 - 17.00 So 9.00 - 12.00 _______ DIVADLO A. DVOĴÁKA Smetanovo nám. 1, Mor. Ostrava www.ndm.cz, tel. ústředna: 596 276 111 pokladna: 596 276 420 večerní pokladna 1 hod. před představením 4. 10. 18.30 Šťastni ve třech 5. 10. 18.30 (IV.) La Traviata 6. 10. 18.30 (PS) Paní Bovaryová 9. 10. 18.30 Prodaná nevěsta 10. 10. 18.30 (II.) La Traviata 11. 10. 18.30 (C) Maškaráda čili Fantom Opery 14. 10. 16.00 Paní Bovaryová 16. 10. 18.30 (E+abend) Maškaráda čili Fantom Opery 18. 10. 18.30 (PP) Osud - premiéra 20. 10. 18.30 (MP) Osud - 2. premiéra 22. 10. 18.00 Všechny barvy duhy XII. koncert - patronem koncertu je skupina Slza 23. 10. 18.30 (V.) Don Quijote 25. 10. 18.30 (VII.) La Traviata 26. 10. 18.30 (D) Don Quijote 27. 10. 18.30 (X.) Osud _______ DIVADLO J. MYRONA Čs. legií 12, 14, Mor. Ostrava, www.ndm.cz tel. ústředna: 596 276 111 pokladna: 596 276 135 večerní pokladna 1 hod. před představením 3. 10. 18.30 (F) Peer Gynt 4. 10. 18.30 Kočky 7. 10. 16.00 Rebecca 9. 10. 18.30 Rebecca 13. 10. 18.30 (X.) Peer Gynt 14. 10. 15.00 (N) Kočky 15. 10. 18.30 Romeo a Julie, poselství lásky 16. 10. 18.30 Rebecca 19. 10. 18.30 Edith a Marlene 20. 10. 18.30 (PS2) Romeo a Julie, poselství lásky 24. 10. 18.30 Edith a Marlene 25. 10. 18.30 (PP) Rok na vsi - premiéra 26. 10. 18.30 Rebecca 27. 10. 18.30 (MP) Rok na vsi první repríza 29. 10. 18.30 Peer Gynt 30. 10. 18.30 Romeo a Julie, poselství lásky 31. 10. 18.30 (F) Kočky _______ DIVADLO 12 Čs. legií 12, 14, Moravská Ostrava www.ndm.cz 1. - 3. 10. 10.00 (školy) Punkrock 7. 10. 14.00 a 16.00 O pejskovi a kočičce 9. a 10. 10. 19.00 Řeči léčí 13. 10. 16.00 O pejskovi a kočičce 16. 10. 19.00 Sex, drogy a hafo prachů 28. 10. 19.00 Scénické čtení DIVADLO P. BEZRUçE 28. října 120, Moravská Ostrava tel.: 596 618 363 • www.bezruci.cz 2. 10. 18.30 (mimo) Škola základ života 3. 10. 18.30 (mimo) Maryša 4. 10. 18.30 (N) Zapomenuté světlo 5. 10. 18.30 (T) Miláček 9. 10. 18.30 (G) Zapomenuté světlo 10. 10. 11.00 DK města Ostravy: Maryša 13. 10. 18.30 (mimo) Spalovač mrtvol 15. 10. 18.30 (mimo) Audience 17. 10. 18.30 (mimo) Maryša 19. 10. 18.30 (mimo) Velký sešit 23. 10. 18.30 (zadáno) Kdo je tady ředitel? 24. 10. 18.30 (mimo) Mládí v hajzlu 26. 10. 18.30 (S) Zapomenuté světlo 30. 10. 18.30 (V) #nejsemrasista_ale 31. 10. 10.00 (mimo) Škola základ života _______ Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 9. 10. 18.00 STUD2NA: Zdividla - Vzpomínky 12. 10. 19.00 Hecoviny - soubor Nahodile 18. 10. 19.00 Divadlo U lípy: Randění po třicítce 24. 10. 19.00 Pantheon production: Chvála bláznovství. Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Šárka Opršálová Připravujeme: 9. 11. 19.00 Agentura Harlekýn: Drahá legrace hrají: J. Carda/P. Kikinčuk, Vlasta Žehrová/ Kamila Špráchalová, Martin Zahálka, Jan Čenský/Jan Šťastný, Eva Čížkovská, Barbora Šťastná Petrová, L. Županič/Miloslav Mejzlík 15. a 16. 11. 19.00 Divadlo R. Brzobohatého: Freddie, hrají: Michael Kluch a skupina Queenie, Jiří Korn, Rudolf Hrušínský ml. a další 27. 11. 17.00 a 20.00 Divadlo Sklep: Besídka 2018 _______ Černá louka Pivovarská 15 Mor. Ostrava tel.: 596 100 501 www.dlo-ostrava.cz • info@dlo-ostrava.cz 7. 10. 10.30 a 15.30 Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku 10. 10. 17.00 Babičko, vyprávěj něco… premiéra 14. 10. 10.00 a 15.00 Kocourek Modroočko 15.30 Perníková chaloupka 20. 10. 15.00 Pískomil se vrací - koncert 21. 10. 10.00 Malá Mína zmlsaná 15.30 O blýskavém prasátku 28. 10. 10.00 Dášeňka _______ KS VRATIMOV Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 3. 10. 19.00 Divadlo v Rytířské: Chvilková slabost. Hrají: David Matásek, Petra Špalko- vá a Sandra Černodrinská STARÁ ARÉNA OSTRAVA 28. října 49/23, Moravská Ostrava www.staraarena.cz, tel.: 777 420 152 fb: Stará aréna Ostrava 3. 10. 19.30 Storáče 4. 10. 19.30 Pekingská kachna 5. 10. 19.30 Hrobník 7. 10. 19.30 Epos o Gilgamešovi Nesmrtelnost 8. 10. 19.00 Bohovanie 9. 10. 19.30 Letět / Groteska o lásce 10. 10. 19.30 Prezydent Krokadýlů 11. 10. 19.00 Koncert: Zlatka Bartošková 12. 10. 19.30 BRAK 3 / Bob musí zemřít 13. 10. 21.00 Underground Comedy 17. 10. 19.30 Epos o Gilgamešovi Nesmrtelnost 18. 10. 19.30 Pásmo / Kóta 6893 19. 10. 19.30 BRAK 2 / Vana 20. 10. 19.30 Hřeby v hlavě 21. 10. 15.00 Haló, Jácíčku 21. 10. 17.30 Mosty 24. 10. 19.30 Vlčice 26. 10. 20.00 Kabaret Zajíc v pytli 28. 10. 15.00 Haló, Jácíčku 30. 10. 19.30 BRAK 1 / Mrtvé oči 31. 10. 19.30 Vánoce u Ivanovových _______ DIVADLO MÍR Halasova 19 Ostrava-Vítkovice www.divadlomir.cz 6. 10. 19.00 Ráno po tom - premiéra 8. 10. 19.00 Zamilovaný sukničkář - host 11. 10. 19.00 Dva úplně nazí muži 13. 10. 19.00 Heligonka: Tři Tygři 14. 10. 19.00 Ráno po tom 15. 10. 19.00 Manželský čtyřúhelník - host 19. 10. 19.00 Šansony Chantal Poullain 20. 10. 19.00 Bůh masakru 21. 10. 19.00 Mátový nebo citron 23. 10. 19.00 Ráno po tom 24. 10. 19.00 Kdo je pan Schmitt? 28. 10. 19.00 Kdo je pan Schmitt? 29. 10. 19.00 Dva úplně nazí muži _______ DIVADLO IMPROVIZACE ODVAZ 28. října 572/4, Mor. Ostrava, www.odvaz.eu tel.: 736 484 636, odvaz@odvaz.cz 3. 10. 19.00 Filmová improshow 14. 10. 10.00 Námořnická pohádka 19. 10. 19.00 Improvizační zápas 30. 10. 19.00 Republiková improshow _______ MõDK KARVINÁ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 17. 10. 19.00 Divadlo Kalich: Titanic hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek 29. 10. 19.00 Vězeň na Druhé Avenue hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, Zuzana Mixová, Helena Karochová, Magda Weigertová _______ DIVADLO DEVÍTKA Radniční 574/52, Ostrava-Michálkovice www.divadlodevitka.cz, tel.: 602 534 497 6. 10. 18.00 Hostinec u Čestmíra, Krásné Pole: 5x do černého 13. 10. 19.00 KD Michálkovice: MAYDAY - derniéra 19. 10. 19.00 Kino Panorama Paskov: (Ne)prodejné manželky 20. 10. 17.00 Kinosál KD Horní Bečva: (Ne)prodejné manželky 26. 10. 19.00 Kinosál sokolovny Metylovice: (Ne)prodejné manželky 28. října 124, Mor. Ostrava, tel.: 597 489 111 předpr.: pokl. 597 489 259, OIS 596 123 913 www.dkmoas.cz • info@dkv.cz 3. 10. 19.00 JT Promotion, Plzeň: Carmen Y Carmen. Hrají: D. Pecková, B. Hrzánová, J. Jiráň, M. Kořínek 6. 10. 18.45 Aida - Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 9. 10. 19.00 Studio DVA divadlo, Praha: Líbánky na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni 20. 10. 18.45 Samson a Dalila - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 21. 10. 19.00 Divadlo Ungelt, Praha: Smrt a dívka. Hrají: Lucie Štěpánková, Tomáš Dastlík, Petr Stach 22. 10. 19.00 Divadlo Kalich, Praha: Kočka v oreganu. Hrají: K. Cibulková, B. Hrzánová, R. Holub, Z. Velen 28. 10. 19.00 Agentura Harlekýn, Praha: Vězeň na Druhé Avenue hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Veroni- ka Jeníková, Vasil Fridrich, Helena Karocho- vá, Jelena Juklová/Magda Weigertová 29. 10. 19.00 Divadlo F. R. Čecha: Dívčí válka Připravujeme: 1. 11. 19.00 Čtyři dohody hrají: J. Dušek, Z. Konopásek, Pjér La Š´éz 2. 11. 19.00 Pátá dohoda hrají: J. Dušek, Z. Konopásek, Pjér La Š´éz 8. 11. Divadlo Na Jezerce, Praha: Už je tady zas! Hrají: O. Kavan, K. Hrušínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplechtová, M. Sitta, T. Němcová 10. 11. 18.45 Marnie - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 11. 11. 15.45 La Sylphide - přímý přenos z Bolšoj baletu v Moskvě 16. 11. 19.00 Agentura Harlekýn, Praha: Herci jsou unaveni hrají: S. Skopal, S. Postlerová/V. Křížová, M. Zahálka, V. Vydra/J. Čenský, N. Konvalin- ková/J. Boušková, L. Zahradnická 22. 11. 19.00 Divadelní společnost Titans: Znovu a líp. Hrají: M. Daniel, K. Frejová, V. Vašák/L. Veselý, M. Holubcová/K. Cibulko- vá, J. Kozubková/K. Cibulková 26. 11. 19.00 Caveman (Jeskynní muž) hrají: J. Slach/H. Holík _______ DAMB Divadelní agentura MB Aviatiků 6, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 788 093, 604 235 891 Hrajeme v DKMO - divadlo: 1. a 2. 10. 19.00 Divadlo Járy Cimrmana: Vražda v salónním kupé - detektivní hra Vstupenky: DAMB - tel.: 604 235 891 _______ DIVADLO ROKU 2017 ul. 28. října 2 (u Sýkorova mostu) Mor. Ostrava tel.: 595 155 595 596 114 585 www.divadloarena.cz • info@divadloarena.cz 4. 10. 18.30 (mimo) Lidská tragikomedie 8. 10. 18.30 (mimo) Tři sestry 9. 10. 18.30 (mimo) Vyrozumění 10. 10. 18.30 (PSt) Obraz 11. 10. 18.30 (PČt) Divoká kachna 12. 10. 18.30 (mimo) Zabiják Joe 16. 10. 18.30 (mimo) Něco za něco 17. 10. 18.30 (mimo) Chacharije 18. 10. 18.30 (PČt) Hráči 19. 10. 18.30 (mimo) Tři sestry 27. 10. 18.30 Komiks - premiéra 30. 10. 17.00 Vernisáž výstavy fotografií Jakub Byrczek: Fotografie dírkovou metodou 30. 10. 18.30 (mimo) Komiks 31. 10. 11.00 (D1) Smíření Výstava fotografií ve foyeru KSA: do 27. 10. F. Řezníček - Ostravský fotograf Soutöže o vstupenky facebook.com/ProgramCZ Na repertoáru od 18. října 2018 v Divadle Antonína Dvořáka www.ndm.cz Leoš Janáček OSUD Tři obrazy románové od Fedory Bartošové Hudební nastudování Jakub Klecker Režie Jiří Nekvasil Zdroj: www.shutterstock.com P/HA-058

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 7 P/HA-055 P/HA-061 P/PE-032

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

na výstavu BĴEZEN 2018 do 5. 10. Výstavní síň Sokolská: Philippe Kayumba (1981) do 8. 10. Galerie Mlejn: GOK Jasienica představuje autorku Malgosia Drzewicka do 9. 10. Galerie G: Fotoklub Mosty fotografie do 12. 10. Galerie Kruh: Eliška Dordová Snové stromy do 21. 10. Galerie Magna: Petr Pastrňák obrazy do 26. 10. Knihovna Řepiště: Krajina Libora Buzka - fotografie do 28. 10. Paskovský zámek: Výtvarný spolek IN SIGNUM - obrazy, smalty, keramika do 29. 10. Knihovna Žabeň: Krajina Libora Buzka - fotografie do 30. 10. Knihovna Vratimov: Český ráj a Jičín - město pohádky do 31. 10. Galerie Opera: Jacek Joostberens Proscénium z jiné strany do 31. 10. Galerie K-TRIO: Ivana Matějásková: Hledání - výstava obrazů do 31. 10. Galerie K-TRIO: Radostné malování - výstava obrazů do 1. 11. Fiducia galerie Dole: Andrea Lédlová Co Tě nesežere, to tě nesežere do 8. 11. Vratimovská galerie VG: 1918, 100. výročí vzniku Československé republiky do 9. 11. Galerie současné malby: Daniel Bednář: Landschap do 15. 11. Galerie na schodech: Martina Černá: Světlo v nás - malované hedvábí do 17. 12. Knihovna Horní Datyně: Vladimír Kuchař: O mlýncích a kovářství do 31. 12. Galerie Dukla: Petr Dub: White Cub Terror - iluzivně, prostorová plátna zhotovená grafitovým prachem do 31. 12. Galerie Astra: Dva světy, jeden příběh - fotografie _______ 11. 10. - 5. 11. Galerie Mlejn: Lenka Kocierzová 11. 10. - 23. 11. Výstavní síň Sokolská: International Serigraphy Symposium Ostrava 22. 10. - 22. 11. Galerie Magna: René Hábl obrazy _______ VÝSTAVIŠTõ çERNÁ LOUKA Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů Út - Ne 10.00 - 17.00 7. 10. Avízo bazar - vše pro rodinu s dětmi 16. - 18. 10. MARV s.r.o. - velký výprodej výběrového second handu 20. 10. Bleší trhy - Sběratelská burza 21. 10. Fauna trhy - Chovatelská a pěstitelská burza 27. 10. Oslavy 100. výročí vzniku Československa 27. - 29. 10. Výstava hraček na výstavu a do muzea ĴÍJEN 2018 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 8 Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus) Moravská Ostrava, www.plato-ostrava.cz Výstavy: Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna) Dočasné struktury 2 (zahrada) Dočasné struktury 3 (šatna, displej, dekor) Doprovodné akce: 3. 10. 17.00 Jiří Přibáň: Umění Spravedlnosti přednáška 4. 10. 19.00 Sound-Light-Space Organisms: Ensemble Mosaik - koncert současné vážné hudby 5. 10. 17.00 Jak napsat žádost o grant na město? Workshop s Ilonou Rozehnalovou 10. 10. 18.00 Daniela & Linda Dostálkovy: Selected works 2015-2018 20. 10. 10.00 Workshop s umělcem Jiřím Surůvkou 27. 10. 20.00 Rádio Eden_ova 31. 10. 18.00 Agnieszka Wiśniewska: Kultura ve světle politických změn - přednáška _______ Sokolská tř. 1758/4, Moravská Ostrava www.galeriezaza.cz 27. 9. 2018 17.00 hod. zahájení výstavy Zbyněk Janáček - Přetisky - Overprints Výstava potrvá do 9. 11. 2018 Prodejní galerie - obrazy, grafiky, sochy Otevřeno: Út - Pá 12.30 - 17.00, So - Po zavřeno Návštěvu galerie mimo otevírací dobu lze domluvit telefonicky _______ 28. října, Mor. Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. Vestibul: 5. - 30. 10. Ivo Dvořák: Svaťa Božák - Race across America - výstava fotografií MFOF Galerie Gaudeamus: 4. - 30. 10. Ing. Zuzana Havelková: Toulky krajinou. Výstava obrazů. Vernisáž: 4. 10. v 17.30 hodin. _______ GALERIE SVõT VOŠS Zelená 40A Ostrava www.voss-ova.cz do 31. 10. I malá rodina umí velké věci (Trigon) Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 15.00 BOTANICKÁ ZAHRADA PĵF OU Na Souvrati 12 Ostrava tomas.turecek@osu.cz tel.: 596 235 078 5. - 7. 10. Výstava chilli papriček s degustací více než 30 odrůd pálivých papriček Otevřena je celá zahrada od 10.00 - 17.00 _______ SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE Těšínská 35 Slezská Ostrava tel.: 599 410 426 4. 10. - 23. 11. Jan Král: Fotografie Otevřeno: Út - Pá 10.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 So - Ne, Po zavřeno _______ Zahradní 10, Moravská Ostrava www.industrialgallery.cz www.industrialcafe.cz Jacek Joostberens / Proscenium Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 10. 2018 v 18.00 hod. Výstava potrvá do 9. 11. 2018. _______ Jurečkova 9, Moravská Ostrava tel.: 596 115 425 • www.gvuo.cz Výstavy: do 30. 12. František Jureček - Alois Sprušil Nová Galerie v nové republice - stálá expozice do 6. 1. 2019 Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO: Břetislav Bartoš: Černá země do 6. 1. 2019 Černá země? Mýtus a realita 9. 10. 16.30 Komentovaná prohlídka výstavy Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 Doprovodný program - Dům umění: 2. 10. 9.00 - 17.00 Festival ostravských knihoven 3. a 24. 10. 16.00 Svět za obrazy: Tvůrčí dílna pro seniory 5. 10. 14.00 - 18.00 Rostlinný bazar 10. 10. 16.00 Muzikoterapie 13. 10. 13.00 Komentovaná prohlídka: Vůně prosperity - umění a architektura rodícího se velkoměsta 1918-1938 16. 10. 16.30 Přednáška Marka Zágory: Ženy Zikmunda Lucemburského 17. 10. 17.00 Literární čtvrtky: ProtimluvFest 2018, host Krisztina Tóthová (HU) 18. 10. 19.00 Koncert: Palacký (CZ) & Simonis (NL) 30. 10. 8.00 Podzimní tvořivá dílna pro děti 30. 10. 19.00 Dvojkoncert: MIKOO (Norsko/CZ) & ELKS 31. 10. 16.30 Přednáška Gabriely Pelikánové: Ostrava za první republiky aneb představ si, miláčku, že už zprovoznili to nové kremato- rium. Hodně se o tom mluví. _______ MUZEUM MLEJN Nádražní 138 A, Moravská Ostrava tel.: 596 136 033, www.mlejn.com e-mail: galeriemlejn@gmail.com Expozice: Vodní mlýny v Ostravě, Mlýnky a šrotovníky Otevřeno: Po - Pá 10.00 - 17.00 Hornopolní 34, Mor. Ostrava www.orchard-gallery.com 5. - 30. 10. Serafedino - obrazy Otevřeno: Po - Pá 11.00 - 19.00 So - Ne 10.00 - 18.00 _______ Repinova 16, Mor. Ostrava, www.chagall.cz tel.: 602 532 894, 605 964 765 do 2. 10. Jiří Trnka a česká ilustrační tvorba 4. - 30. 10. František Tichý do 31. 10. Stanislav Drozd - fotografie Stálé expozice - prodejní galerie, I. patro: obrazy, grafika, sochy, umělecké sklo Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 18.00 • So 9.00 - 12.00 _______ OSTRAVSKÉ MUZEUM Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz 27. 9. - 31. 12. Ostrava 1918-1938 Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 17.00 So 9.00 - 13.00 • Ne 13.00 - 17.00 _______ DOLNÍ VÍTKOVICE www.dolnivitkovice.cz Vítkovice 3004 Ostrava-Vítkovice Prohlídkové okruhy od těžby uhlí přes proces výroby železa. Vysokopecní okruh včetně Bolt Tower denně v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod. Uhelný okruh Út - Ne každou sudou hodinu. Start prohlídek z Návštěvnického centra pod VP1. Na všechny okruhy doporučujeme rezervaci: nkp@dolnivitkovice.cz, 724 955 121. V případě zájmu navštívit Bolt Tower v době od 18.00 - 22.00 Vám vstupenky poskytne obsluha výtahu, kontaktujte na tel.: 725 992 124. Multifunkční aula Gong - prohlídky pouze v Ne po předchozí telefonické rezervaci na tel.: 724 955 121. _______ MILAN DOBEŠ MUZEUM Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice www.milandobes.cz Nové muzeum výtvarných kinetických Op-art objektů Milana Dobeše a dalších světových výtvarníků. Návštěvníkům nabízí spojení výtvarných děl se světelnou a hudební expozicí. Út - Pá, Ne 10.00 - 18.00, So 10.00 - 20.00 _______ LANDEK PARK HORNICKÉ MUZEUM Pod Landekem 64 Ostrava-Petřkovice landekpark@dolnivitkovice.cz, tel.: 596 131 804, www.landekpark.cz Skutečné fáraní do dolu a unikátní expozice báňského záchranářství. Prohlídky: Út - Ne 10.00 - 18.00, začátky prohlídek každou hodinu, poslední v 16.00 hod. 1HMYöWwÈVYöWRY¼URGLQQ¼OHGQÈUHYXHRSöWYç5 www.disneyonice.cz | www. pragokoncert.com 15. 1. 2019 OSTRAVA OSTRAVAR ARÉNA 3URGHMYVÈWL 3DUWQHĵL P/HA-064 P/SD-053 S tímto inzerátem SLEVA až30%navybranézboží ZVEME VŠECHNY ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY TABÁKU MILOVNÍKY TABÁKU do nové humidorové místnosti na ul. Ruská 56, O.-Vítkovice Volejte: 603 210 501 / 777 340 350 nebo pište na e-mail: info@zuzico.cz Největší výběr kubánských doutníků na Moravě!!!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 9 P/PA-146 POSTAVTE SE S NÁMI ZA TO, ABY CEŠI JEDLI LÉPE! • NABÍZÍME VÁM NÁSTUPNÍ MZDU 16 500 Kč S PRAVIDELNÝM ROČNÍM NAVÝŠENÍM • FLEXIBILITA SMĚN • PRÁCE BLÍZKO DOMOVA • ZAJÍMAVÝ BALÍČEK BENEFITŮ • PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV A POHODOVÝ ŠÉF Informace o zpracování osobních údajů spolecností AHOLD Czech Republic, a. s. naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz/kariera v sekci „Ochrana osobních údajů“. ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA PRÁCE? KONTAKTUJTE NÁS NA • 800 123 001 • PRACE@ALBERT.CZ K K K K K K K K K K K K K K K Kč č č č č č č č č č č č č č č č dmí dmí dmí dmí dmí dmí mí dm d dm m m m d nká nká nká nká k nká nká ká ká nk nká á k k ká ách ch ch ch ch ch ch c c ch c c d d d d d d d d d d d d d d d d d d d dajů ajů ajů ajů ajů ajů ajů ajů ů ajů a aj a a ů jů jů“. “. “. “. “. “ “. PŘIDEJTE SE K NÁM A PRACUJTE JAKO PRODAVAČ/KA P/ME-003

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz za kulturou 10 ĴÍJEN 2018 ASOCIACE TRIGON Skautská 1045/3, Ostrava-Poruba tel.: 724 360 555, 596 910 022 edh@asociacetrigon.eu www.asociacetrigon.eu 1. - 4. 10. Evropské dny handicapu konference, jarmark, workshop, soutěž, turnaj ve fotbale a boccia… 1. 10. 8.30 - 16.00 Multifunkční aula Gong: Jarmark, prodejní výstava výrobků a služeb nevládních organizací 3. 10. 18.00 Multifunkční aula Gong: Křišťálový kamínek, slavnostní večer 4. 10. 9.00 - 15.30 Sportovní areál Varenská: Evropský pohár fotbalistů s handicapem _______ 28. října 124, Moravská Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. www.dkmoas.cz • kavalova@dkv.cz 11. 10. 19.00 Vlasta Redl s kapelou 15. 10. 18.00 Gábina Koukalová, Petr Koukal a Ivo Toman: Co ještě nevíte - beseda 15. 10. 19.00 Galakoncert La Gioia 17. - 19. 10. Gerontologické dny Ostrava 2018 23. 10. 19.00 Ilona Csáková - koncert 25. 10. 19.00 Poutníci - koncert 25. 10. 19.00 Egypt - multimediální komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka 27. 10. 9.30 Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem - přednáška 30. 10. 19.00 Karel Plíhal - koncert Připravujeme: 13. 11. 19.00 Miroslav Donutil 14. 11. 19.00 Radůza - koncert s kapelou 20. 11. 19.00 Petr Spálený a Miluška Voborníková - koncert se skupinou Apollo 20. a 21. 11. 19.00 Tomáš Klus s Cílovou skupinou 27. 11. 19.00 Hana Zagorová - koncert 28. 11. 19.00 Jožka Černý - Vánoční koncert _______ Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 2. 10. 15.00 Senior klub s programem 5. 10. 20.00 The Roosters - první česká ryze mužská kabaretní a burleskní show 6. 10. 9.00 Respektující komunikace 10. 10. 17.30 Tradiční čínská medicína v praxi 10. 10. 19.00 Duo Jamaha - Život je dar Tour 11. 10. 14.00 11. Setkání patriotů MSK 14. 10. 18.00 Tančírna pro milovníky společenského tance 16. 10. 10.00 Pružná páteř, pružná mysl speciální cvičení s terapeutkou Alenou Smolíkovou 17. 10. 15.00 Setkání klubů seniorů 18. 10. 19.00 Screamers: Velký flám 25. 10. 19.00 One Knor Show 2018 31. 10. 18.00 10 x 10 let Československa program k 100. výročí vzniku Československa Připravujeme: 1. 11. 19.00 Petra Janů a Amsterdam 10. 11. 20.00 Rybičky 48 Best (Fuck) Off Tour 23. 11. 19.00 Jaroslav Svěcený, Julie Svěcená a Václav Mácha 28. 11. 19.00 Minipárty s Karlem Šípem ˆ 15. - 21. 10. 2018 Út 16. 10. 18.00 Okrášlení Sadu Petra Bezruče. Sraz v sadu u tramvajové zastávky Důl Jindřich Čt - Pá 18. - 19. 10. 17.00 Protimluvfest ve Fiducii. Autorská čtení, křty knih, diskuse o literatuře Pá 19. 10. 17.00 Mariánskohorské kafíčko aneb Hudební talent z Ostravy. Ostravský písničkář René Matlášek v autorském pořadu Vlaďky Dohnalové v knihovně O.-Fifejdy, J. Trnky 10 Ne 21. 10. 10.00 Ostravský výlet z Radvanic do Michálkovic. Sraz na Hranečníku. ˆ 22. - 28. 10. 2018 Út 23. 10. 18.00 Rostislav Švácha a Taťána Petrasová: Dějiny umění v českých zemích. Přednáška a představení knihy v Klubu Fiducia Čt 25. 10. 18.00 Založení Československé republiky - komponovaný pořad v Klubu Fiducia _______ Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303, www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 12. 10. 20.00 ELAN 50 LET TOUR 2018 29. 10. 20.00 DANIEL LANDA 50 Připravujeme: 29. 11. BRYAN ADAMS 3. 12. SMOKIE - The Symphony Tour 2018 15. 1. 2019 DISNEY ON ICE _______ Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 17. 10. 16.00 Tomáš Kosačík: Máme to rádi zdravě. Beseda a autogramiáda oblíbeného Břicháče Toma. 30. 10. 16.00 Pavel Taussig: Jindřich Plachta. Beseda a autogramiáda filmového historika, publicisty a scenáristy. _______ Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava tel.: +420 595 133 903 2. 10. 17.00 Přednáška pro veřejnost: Nové Lauby - první fáze zjišťovacího archeologického výzkumu 18. 10. 17.00 Zahájení výstavy: Nová architektura mezi centry a periferiemi _______ tel.: 556 422 360 www.sanatoria-klimkovice.cz 3. 10. 19.00 Taneční večer s kapelou Kolorit 4. 10. 19.00 Lázeň. kino: Vše o životě po životě 5. 10. 19.00 Taneční country večer 7. 10. 15.00 Koncert: Od romantiky k lidovce 8. 10. 19.00 Poslech. večer s kapelou Bosobos 9. 10. 18.00 Lázeňské kino: Kvarteto 11. 10. 19.00 Akoband Klimkovice: Tance a písně jižních zemí 14. 10. 15.00 Opera v lázních 16. 10. 18.00 Lázeňské kino: Jan Palach 18. 10. 19.00 Travesti show Divoké kočky 19. 10. 19.00 Taneční večer s kapelou Good mates 21. 10. 15.00 Dechová hudba Nový Jičín 22. 10. 19.00 Trumpetové duo Halata 23. 10. 18.00 Lázeňské kino: Barry Seal: nebeský gauner 24. 10. 19.00 Taneční večer s Petem Saxem 25. 10. 19.00 Léčivé divadlo Gabriely Filippi: Anastasia 26. 10. 19.00 Oldies diskotéka Dj P. Doctora 30. 10. 18.00 Lázeňské kino: Nit z přízraků koncerty kulturní akce, koncerty, zábava ˆ 1. - 7. 10. 2018 Út 2. 10. 14.00 Slavnostní otevření nové pobočky Senior Point Ostrava-Jih s doprovodným progr. v Komorním klubu Pá 5. 10. 17.00 Setkání u cimbálu - k posle- hu i tanci hraje CM Jana Minkse, KD K-TRIO 17.00 Pohyb-zvuk-prostor - koncert v Klubu Fiducia. TomAlex, Ground Birds, Adam Golobiewski, MESH, Przepych Ne 7. 10. 17.00 Taneční večer se skupinou Domino v KD K-TRIO ˆ 8. - 14. 10. 2018 Út 9. 10. 16.00 Hudební pořad s Janem Burianem: Jak si zachovat zdravý rozum, knihovna v O.-Vítkovicích, Kutuzovova 14 19.00 Dámská jízda II v Café LUNA workshop s intimní lektorkou Evou Nesrstovou St 10. 10. 19.00 Roman Dragoun & His Angels - koncert v KD K-TRIO So 13. 10. 19.00 David Vysloužil & Acoustic Irish - koncert v Komorním klubu Ne 14. 10. 17.00 Taneční večer se skupinou Domino v KD K-TRIO ˆ 15. - 21. 10. 2018 Út 16. 10. 14.00 Senior Tančírna taneční odpoledne v Domově Slunečnice v Ostravě-Porubě Pá 19. 10. 19.00 Jawbone (UK) - koncert v Komorním klubu 19.00 V. Redl s kapelou v MěDK Karviná So 20. 10. 17.00 Dialogy bez hranic komorní koncert v Komorním klubu Ne 21. 10. 17.00 Taneční večer se skupinou Domino v KD K-TRIO ˆ 22. - 28. 10. 2018 Po 22. 10. 19.00 Crank Sturgeon (USA), If, bwana (USA), Emerge (GER), Säkkikangas - koncert v Klubu Fiducia Út 23. 10. 18.00 Hvězdy Emy Destinové koncert k 100. výročí založení republiky v dobových kostýmech v podání Tria Harmonia v KS Vratimov 19.00 Dámská jízda III v Café LUNA workshop s intimní lektorkou Evou Nesrstovou So 27. 10. 18.00 Smíchem ke zdraví zábavný večer v KD K-TRIO Ne 28. 10. 17.00 Taneční večer se skupinou Domino v KD K-TRIO besedy, pĵednášky, workshopy ˆ 1. - 7. 10. 2018 Út 2. 10. 17.00 Skrytá řeč barev přednáška v MěDK Karviná 17.30 Richard Konkolski - mořeplavec přednáška pro veřejnost ve Společenském domě s restaurací U Máně v Řepišti 18.00 Slavnostní odhalení opravených soch Jogín a Sluneční brána v sadu Milady Horákové St 3. 10. 19.00 Jiří Přibáň - Hledání dějin, moderovaná diskuse s významným socio- logem a právníkem v Klubu Fiducia Čt 4. 10. 18.00 Sv(j)et kolem - cestopisná přednáška s projekcí - Michal a Zuza Klímkovi, v Komorním klubu ˆ 8. - 14. 10. 2018 Út 9. 10. 17.00 Richard Konkolski beseda s mořeplavcem v knihovně Oprechtice 18.00 Janáčkovský poetický atentát v Janáčkově ulici, sraz před Fiducií 18.00 Baskicko/Kantabrie - dobře utajené Španělsko - přednáška Ivo Petra v MěDK Karviná Čt 11. 10. 17.00 Přednáška: Léčení přiroze- nou cestou podle učení Bruno Gröninga v CVČ na Vietnamské ulici 1541/3 v Ostravě-Porubě JANÁçKOVA FILHARMONIE DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV tel.: 597 489 466 (předpl.), 597 489 259 (pokl.) www.jfo.cz • e-mail: office@jfo.cz 4. 10. 19.00 Hudební příběhy B. Smetana, J. Suk, L. Janáček, A. Dvořák, R. Wagner, F. Liszt, H. Berlioz účinkují: Martina Kociánová - moderátorka Maurizio Baglini - klavír 8. 10. 19.00 Lukáš Vondráček a Alexej Stadler R. Schumann, J. Brahms, J. Sibelius, S. Prokofjev účinkují: Lukáš Vondráček - klavír Alexej Stadler - violoncello 25. 10. 19.00 Zahájení Hudebního maratonu Leoše Janáčka - L. Fišer, A. Dvořák, L. Janáček účinkují: Jan Mráček - housle, Kateřina Kně- žíková - soprán, Ľudovit Ludha - tenor Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala sbormistr, H. M. Förster - šéfdirigent JFO 28. 10. 20.00 Závěr Hudebního maratonu Leoše Janáčka L. Janáček: Taras Bulba, Sinfonietta účinkuje: JFO, Jiří Rožeň - dirigent _______ JANÁçKOVA KONZERVATOĴ OSTRAVA Českobratrská 40, Mor. Ostrava tel.: 596 112 007, www.jko.cz 15. 10. 18.30 Loučení se svobodou ročníkové představení 4.C 17. 10. 11.00 Koncert polských umělců SILESIA 24. 10. 18.30 Koncert klavírního oddělení _______ KOSTEL SV. MIKULÁŠE Ostrava-Poruba 14. 10. 16.00 Varhanní koncert zpěv, housle, flétna. Hosté: Klára Krejčí Curylová - NDM, Marie Hujerová - studentka JAMU Brno a členka MdB, Tomáš Sommer - student Konzervatoře Brno obor varhany, Terezie Gilligová - studentka Ostravské univerzity obor zpěv, děti Operního studia NDM _______ AGENTURA PRESTO www.agenturapresto.cz ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1 XVIII. Cyklus komorních koncertů 2018 - 2019 26. 10. 17.00 Koncert k 100. výročí republiky Ivan Klánský, Lukáš Michel, Eliška Novotná, Alexandr Starý, Jana Vondráčková Program: B. Smetana Připravujeme: 14. 11. 19.00 Liselotte Rokyta - panova flétna, Eliška Novotná - klavír Program: G. Händel, G. Fauré, C. Debussy, B. Bartók aj. 12. 12. 19.00 Ivo Kahánek - klavír, Janáčkovo kvarteto Program: A. Dvořák, L. Janáček. E. Zámečník 30. 1. 2019 19.00 Altissimo Saxquartet Program: J. Vejvoda, Ch. Escaich, A. Dvořák 27. 2. 2019 19.00 Petrof Piano Trio Program: J. Haydn, S. Rachmaninov, A. Dvořák _______ HUSňV SBOR Stanislavského ul, Ostrava-Svinov 23. 10. 17.00 Koncert k výročí 100 let od založení Československa účinkují: Ženský komorní sbor D. Lidmily a Mužský pěvecký sbor Vítkovice O B C H O D S V Í N E M !o7bmm৥h-l;mm৥o01_o7ˆv|u-ˆ࣒ĺ -0झŒझl;ˆझ1;m;৴ƐĺƏƏƏ7u†_ৄhˆ-Ѵb|mझ1_ lou-ˆvh৥1_-vˆ࣒|oˆ৥1_ˆझmŒ-vhѴ;rmझ -bm|;um;|oˆ࣐1;m‹ĺ ࢙h†rmझv|ং;7bvho-uoѴझm-ķm-ruoঞ omov1-ķ (झ|hoˆb1h࢙ƒƑƖƖķv|u-ˆ-ĺ|;ˆং;moroŊr࢙ĹƐƔƏƏŋƐƖƏƏ_o7ĺ www.viiino.cz P/HA-068

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 11 -7.6740ª<#Ąª<\'0ª1564#8#,+* YYYM\QLE\VGN SURGHMQtYêVWDYD KRG .XOWXUQtGĤP.75,2 )(67,9$/ 3$7&+:25.8 -$:%21( 8.

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

NRQFHUW KRG .RPRUQtNOXE 520$1 \'5$*281 $1\'+,6$1*(/6 NRQFHUW KRG .XOWXUQtGĤP.75,2 \',$/2*<%(=+5$1,& +DQD0DFLXFKRYi D9LOpP9HYHUND F\NOXVNRPRUQtFK NRQFHUWĤ KRG .RPRUQtNOXE P/PA-157 P/SD-058 Vánoční koncert Miroslav Beinhauer - klavír Hradec nad Moravicí - zámek, Velká dvorana 16. prosince 2018 v 17 hod. Ostrava- DK Ostrava, společenský sál 19. prosince 2018 v 19 hod. ACADEMIA BRASS BRNO dirigent Vít Spilka Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje. www.ticket-art.cz Prodej vstupenek Inzerat_Koncert_93x65.indd 1 17.09.18 13:26 P/HA-066 P/PA-160 P/PA-153

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

klubové akce ĴÍJEN 2018 SLEZSKÝ GRUNT Háj ve Slezsku-Smolkov www.slezskygrunt.cz, Facebook/divadlogrunt kulturní prostor, hospoda, penzion, hudební i divadelní vystoupení, festivaly hudební, cestovatelské, gastro akce 5. 10. Cestování po BALI očima běžných turistů 11. 10. Avií - Jižní Amerikou - díl č. 2 20. 10. 4. výročí SLEZSKÉHO GRUNTU, hudba, divadlo, klauni, zpěv, dobré jídlo a výroční pivo Grunťák. Program pro děti i dospělé Připravujeme na listopad a prosinec: Buřinky 2 + Čierne more, Marxova tchýně, Už jsme doma - UJD, Divadelní festival... ______ Černá louka 3188, pavilon C1, Ostrava www.cooltourova.cz cooltour@cooltourova.cz 11. 10. 20.00 ILLE & Bratři Orffové Připravujeme: 2. 11. 20.00 Poletíme? Chce to tour! 23. 11. 20.00 Thom Artway 8. 12. 20.00 Kapitán Demo ______ Martinovská 3262/50 O.-Martinov Možnost rezervace na tel.: 596 964 683 Otevřeno: Ne - Čt 11.00 - 23.00 Pá - So 11.00 - 02.00 4. 10. Gangster of swing orchestra 5. 10. Zoči Voči 7. 10. Mirai - charitativní koncert 12. 10. KERN 40 let 13. 10. Párty klip - sobotní diskotéka 18. 10. Lord Bishop Rocks (USA) 20. 10. Lady Pank (PL) 26. a 27. 10. Mig 21 28. 10. Tančírna ______ Areál Koruna, www.blackstarclub.cz Mongolská 1529, Ostrava-Poruba Každý Pá a So Víkendové disco ______ BRICK HOUSE DOV (Důl Hlubina), Vítkovická 3365, Ostrava tel.: 732 263 084 12. 10. The Adicts (UK) 13. 10. Smack One 19. 10. J.P. Muchow & The Antagonists filmová hudba 26. 10. Dabl Trabl • 2. 11. Chinaski NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 12 Havlíčkovo nábř. 28, 2. patro, Ostrava produkce a vedení klubu Marcel Palovčík tel.: 732 263 084 marcel.ostrava@gmail.com www.barrak-club.cz 5. 10. Toxic Garden Party vol. 2: Gulatax, Spasm 6. 10. Viktor Sheen 7. 10. Master, Scars, Camelio 12. 10. Alvaréz-Peréz 13. 10. Underground forever 28. setkání kytaristů 18. 10. Billy Biohazard & All Hail The Yeti (USA) 19. 10. Joys 26. 10. NVÚ + Záviš 27. 10. Folk Metal Pilgrims vol. 4 28. 10. Halloween party 2. 11. Salamandra 6. 11. Decapitated (PL), Hatesphere (DE), Thy Disease (PL) ______ Centrum kultury a vzdělávání Mor. Ostrava příspěvková organizace KLUB PARNÍK Sokolská tř. 26, Mor. OV, tel.: 596 138 937 www.klubparnik.cz • www.ckv-ostrava.cz Předprodej Po - Pá 8.00 - 17.00 1. 10. 19.00 Hradišťan & Jiří Pavlica 2. 10. 19.00 Steve Clarke Trio 3. 10. 19.00 Dana Vrchovská Trio 4. 10. 19.00 minus123minut 10. 10. 19.00 Sestry Havelkovy 12. 10. 20.00 Boris Band Combination 13. 10. 19.30 Kabaret Hrdobci 16. 10. 19.00 Karel Kahovec George & Beatovens 17. 10. 19.00 Elisabeth Lohninger (USA) 19. 10. 20.00 Ivan Hlas Trio 22. 10. 19.00 Jet Set Big Band 23. 10. 19.00 Michelle Nicolle Quartet 24. 10. 19.00 Shaun Booker 25. 10. 20.00 Tomáš Kočko a Orchestr 29. 10. 19.00 Alex Garnett Quartet 31. 10. 19.00 David Dorůžka Trio Připravujeme: 8. 11. Michal Pavlíček Trio 21. 11. Mike Stern Band 27. 11. Baláž, Střihavka, Pavlíček ______ Music club CHLÍV Maďarská 6088 Ostrava-Poruba chliv@centrum.cz www.chliv.cz tel.: 737 775 850, 604 372 931 5. 10. Koncert Death Daniels, Erar Ešus 6. 10. Tekno, DnB, Electro Párty DJs 12. 10. Elektro Párty DJs 13. 10. Koncert Brants band, Herberteistein, Kámo, Vašek Zuchnický 20. 10. Anthology, Porta Inferi, Lux Perpetua (Pl) 27. 10. Koncert Zostra atd Centrum kultury a vzdělávání Mor. Ostrava příspěvková organizace KLUB ATLANTIK Čs. legií 7, Moravská OV, tel.: 599 527 110 www.klubatlantik.cz • www.ckv-ostrava.cz 3. 10. 18.00 Katarína Harceková: Naspäť ku koreňom - vernisáž výstavy Československá šošovica vystoupí poetické sdružení Dvě tabletky 4. 10. 18.00 Darina Klichová: Všechny vůně Austrálie - cestopis 6. - 7. 10. Banská Bystrica osobně dvoudenní exkurze 10. 10. 18.00 Zem, ktorá hľadá svoje nebo film 11. 10. 18.00 Libor Bednář: Tajemný Sikkim a Bhútán - cestopis 12. 10. 19.00 NaMikrofon - stand-up 13. 10. 18.00 naroVinu s Jiřím Grygarem přednáška 16. 10. 18.00 Ivo Petr: Baskicko/Kantábrie dobře utajené Španělsko - cestopis 17. 10. 17.00 Stolik polski 18. 10. 18.00 Zdeněk Lyčka: Na kajaku ze severní Moravy na Balt - cestopis 19. 10. 20.00 Kafrárna Petra Kubaly - talkshow 23. 10. 18.00 Z Dividla - divadlo 25. 10. 18.00 Kavárenský kvíz: Cesta kolem světa 27. 10. 15.00 Pod kloboukem s Lenkou Kocierzovou ulicí 28. října - vycházka 27. 10. 14.00 Burza vinylů a CD 30. 10. 18.00 Divadelní soubor Propadlo: Bouchněte šampaňské - divadlo Připravujeme: 11. 11. Svatomartinská husa na Masaryk. nám. ______ MASTERS OF ROCK CAFE Zlín - Čepkov tel.: 577 001 122 www.mastersofrock.cz 12. 10. Horkýže Slíže 14. 10. Bonfire (Ger) + Bastard 19. 10. Primal Fear (Ger) 20. 10. Axell Rudi Pell (Ger) 21. 10. Kataklysm (Can), Hypocrisy (Swe) 08/7,ľ‚1529Š&(17580628Í$61Š+280Û1Ž Plynární 7 Mor. Ostrava tel.: 608 754 869 www.fabric.cz www.facebook.com/fabric.ostrava 5. 10. Uzavřená společnost - soukromá akce 6. 10. Resonance: Trifecta 1st Anniversary Djs: CS:AR (UK), Karl & John, DCY, The Slims, Headbang, Pex 12 .10. Paulie Garand & Kenny Rough: Runway Tour. Koncert populární české hip-hopové dvojice 13. 10. LQDT warm up 17. 10. Gaudeamus Alkotour 2018 studentská akce 19. 10. Dynamite Night w/ Culture Shock (UK) Djs: Culture Shock (UK), Madface, Thiew, Femfing, WDK a dlasí 20. 10. No Fake Clubbing - Djs: Jan Svatos, Tester 69, Adam N, David Steiniger, Philipoo 26. 10. Spartaque (UA) 27. 10. Gayman 2018 - finále 28. 10. Halloween - mejdan se vším všudy ______ HUDEBNÍ BAZAR Nádražní 138 a, (v areálu galerie Mlejn) tel.: 605 087 844 www.facebook.com/hudebnibazarostrava Otevřeno: Po 17.00 - 01.00 Út - Pá 14.00 - 01.00 • So 17.00 - 01.00 5. 10. Propolice - The Police & Sting tribute band 6. 10. Vítání kulturní sezony 2018: Empty Pipen & Hlubina 11. 10. Second band - pop rock 12. 10. SVL - heavy rock 13. 10. Realita - pop rock 19. 10. Fuzzy 2012 - indie rock 20. 10. Czech system of a Down tribute band 26. 10. Behind the Door - jazz funk 27. 10. Zkrat - oživená legenda ______ ROCK HILL MUSIC CLUB 28. října 258/296, Ostrava-Mar. Hory tel.: 732 833 539 www.facebook.com/rockhillmusicclub/ 5. 10. LAMBSTONE (rock, Milano IT) Tamala (garage-alternative, Ostrava) 7. 10. MAGIC SHOPPE (US) + support 12. 10. Krystal (folk, Ostrava), Pavel Býma a Sebastian Býma (acoustic rock, Frýdlant nad Ostravicí), Petr Hubacz (Plzeň) 18. 10. Maestrick (progressive rock/metal, BR), The Maggie\'s Marshmallows 19. 10. Streetmachine, Jovanera, Flashback, Primary Resistance 26. 10. Public Relations (rock-electronica, Ostrava) FE P/HA-062 9. 11. OSTRAVA | Hala Tatran Vstupenky v síti Ticketportal a v Ostravském Informačním Servise www.ticketportal.cz www.katapult.cz P/PA-152

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 13 P/HA-060 VÁNOČNÍ KONCERT GOSPELOVÉ GOSPELOVÉ VÁNOCE VÁNOCE 2018 2018 GOSPELOVÉ VÁNOCE 2018 JUSTIN BLAIR & The Soulful Gospel Singers (USA) 14. prosince 2018, 20.00 hod. OSTRAVA, KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE Prodej vstupenek v Ostravském informačním servisu 93x65_program_Gospely 2018.indd 1 17.09.18 12:30 P/HA-065 VSTUPNÉ 150,-KČ senioři, studenti, ZTP 100,-Kč ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma Slovenský komorní orchestr JANÁČEK / SUCHOŇ / DVOŘÁK 14/10/2018/16.00 OSTRAVA-CENTRUM EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA REALIZUJE ZA FINANČNÍ PODPORY PARTNEŘI www.shf.cz PŘEDPRODEJ VSTUPENEK on-line na www.shf.cz nebo v místě konání koncertu 30 min. před zahájením ZPĚVNÍKY KE STAŽENÍ vstupenky on-line a více informací na 100. výročí vzniku republiky Přijďte si s námi zazpívat P/HA-067 29.11.2018 OSTRAVA OSTRAVA OSTRAVARARÉNA Instagram: @bryanadams/www.bryanadams.com Vstupenky: TICKETMASTER TICKETMASTER a TICKETPORTAL TICKETPORTAL Lokálnímediálnípartneři: 93x65_program_Bryan Adams_s logy_press.indd 1 04.09.18 12:05 P/HA-063 çASOPIS PROGRAM rozšiĵuje své aktivity a HLEDÁ DO TÝMU nové kolegynö/kolegy CHCEŠ psát, fotit nebo posílit náš obchodní tým? MňŽEŠ spolupracovat i externö. VHODNÉ i pro studenty jako praxe. NABÍZÍME práci v tisku, webových stránkách a facebooku. OZVI SE NÁM! kariera@mise.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz pro döti 14 ĴÍJEN 2018 ˆ 1. - 7. 10. 2018 Po 1. 10. 16.00 Barevná trička - tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 2. 10. Tisk na textil EBRU v SVČ Ostrčilova 15.00 Hokejbal pro děti v CVČ Vietnamská St 3. 10. 10.00 Divadlo Loutkový svět: Ekohrátky v KZ Gama 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama 16.00 Turnaj v Air Hockeyi pro veřejnost v CVČ O. Jeremiáše Čt 4. 10. 10.00 Divadlo Loutkový svět: Podzimní příběh v KZ Gama 15.00 Experimentální fyzika pro nejmenší kroužek pro děti 5 - 10 let v Platu Pá 5. 10. 16.00 Výtvarná dílna v SVČ Gurťjevova 18.00 - 23.00 Říjnová večerní ZOO Ne 7. 10. 10.00 Sorela - jak se tvořilo za socíku workshop pro rodiny s dětmi v Platu 10.00 O Koblížkovi - interaktivní divadelní představení pro nejmenší v KD K-TRIO 16.00 Divadélko Šamšula: Jak se pejsek nechtěl umývat - pohádka v MěDK Karviná ˆ 8. - 14. 10. 2018 Po 8. 10. 16.00 Podzimní dekorace - tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská St 10. 10. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama 16.00 Turnaj ve stolním tenise pro dospělé - dvojhra v CVČ Vietnamská 16.00 Bingo - soutěžní odpoledne pro veřejnost v CVČ O. Jeremiáše Čt 11. 10. 15.00 Hokejbal pro děti v CVČ Vietnamská 15.00 Experimentální fyzika pro nejmenší kroužek pro děti 5 - 10 let v Platu Pá 12. 10. 10.00 Jen tak - kvízy a soutěže pro děti v KZ Gama So 13. 10. Ostravské sportovní ligy florbal v SVČ Gurťjevova 13.00 Tvůrčí keramická dílna v DDM M. Majerové 15.00 Kreativní setkání v SVČ Dubina 16.00 Zpíváme a tančíme s Míšou Strašidel se nebojíme, v DK Akord Ne 14. 10. Ostravské sportovní ligy aerobic v SVČ Gurťjevova 10.00 Dětský ateliér v Klubu Fiducia 10.00 DA Křesadlo: Patt a Matt 4 Nedělní divadelní pohádka pro děti v KS Vratimov 16.00 Divadelní soubor Principálek: První pohádka aneb prokletí zpupného prince - pohádka v MěDK Karviná ˆ 15. - 21. 10. 2018 Po 15. 10. 16.00 Muchomůrka červená tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Po - Út 15. a 16. 10. 10.00 a 13.30 Divadlo Loutkový svět: Strašfuňák v korunách stromů v KZ Gama St 17. 10. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama 16.00 Divadélko Smíšek: Tajuplná lesní bajka - divadlo v CVČ Vietnamská Čt 18. 10. 9.00 Podzimní malování výtvarný workshop v DDM Polská 10.00 Divadlo Scéna: O princezně, která ráčkovala - pohádka v DK Akord 15.00 Hokejbal pro děti v CVČ Vietnamská 15.00 Experimentální fyzika pro nejmenší kroužek pro děti 5 - 10 let v Platu So 20. 10. Koncert v 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka - Janáčkova konzervatoř Historický rogaining v SVČ Dubina 9.00 Netradiční tkaní - workshop pro ženy a dívky v CVČ Vietnamská Ne 21. 10. 10.00 Na mne se dívej! dílna pro rodiny s dětmi s malíř. H. Puchovou v Platu 16.00 Divadelní soubor Harlekýn: Perníková chaloupka - pohádka v MěDK Karviná ˆ 22. - 28. 10. 2018 Po 22. 10. 16.00 Uzlování - tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská 16.30 Rej broučků a berušek - zábavný program pro děti, lampionový průvod v Zámeckém parku v O.-Porubě Út 23. 10. 15.00 Hokejbal pro děti v CVČ Vietnamská 16.00 Žena v zrcadle - pořad pro veřejnost v KZ Gama St 24. 10. 10.00 Divadlo Loutkový svět: Strašfuňák v korunách stromů v KZ Gama 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama 16.00 AZ kvíz - soutěžní odpoledne pro veřejnost v CVČ O. Jeremiáše Čt 25. 10. Uspávání broučků v sanatoriích Klimkovice 15.00 Experimentální fyzika pro nejmenší kroužek pro děti 5 - 10 let v Platu Pá 26. 10. Hallowenské pečení v SVČ V Zálomu So 27. 10. Vystoupení Hlubiny v DK Akord NERF liga v SVČ Gurťjevova Halloween Horror Párty v SVČ Ostrčilova Podzimní keramická dílna v SVČ Ostrčilova So - Ne 27. a 28. 10. 13.00 Halloween v Miniuni Strašidelná přespávačka v SVČ Ostrčilova Ne 28. 10. 10.00 Halloween s Hopsalínem zábavné dopoledne v KD K-TRIO ˆ 29. - 31. 10. 2018 Po 29. 10. 8.00 Akční den - sportovní den v DDM Polská 10.00 Podzimní tvořivá dílna v SVČ Gurťjevova 10.00 Háčkování - prázdninová tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 30. 10. Podzimní Bramborka v SVČ Dubina 8.00 Den plný skoků - sportovní den v DDM Polská 8.00 - 16.00 Podzimní inline bruslení v DDM Plesná 15.00 Hokejbal pro děti v CVČ Vietnamská 16.00 Žena v zrcadle - pořad pro veřejnost v KZ Gama St 31. 10. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama 16.00 Turnaj ve stolním tenise pro děti v CVČ Vietnamská 16.00 Turnaj ve stolním fotbale pro veřejnost v CVČ O. Jeremiáše LYŽAĴSKÁ ŠKOLA ACTIVE RELAX Ostrava-Poruba, tel.: 737 168 722 více info na www.activerelax.cz Lyže - snowboard, děti od 5 let Busem vždy v neděli od ledna 2019 Odjezdy: Poruba, Ostrava, Hrabůvka, FM _______ ŠKOLNÍ BATOHY, DÁMSKÁ OBUV RIEKER OD Galeria, B. Četyny 15, Ostrava-Bělský Les Po - Pá 9 - 18 h., So 9 - 12 h. ☎725 269 512 www.detske-boticky.cz, mtg@detskeboticky.cz _______ DõTSKÝ RÁJ OSTRAVA kavárna a herna - Sadová 2, Ostrava www.detskyrajostrava.cz, denně 9.00 - 19.00 výborná káva, croissanty, panniny, dortíky cvičení pro děti, Miniškolka a další _______ 28. října 124, Moravská Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. www.dkmoas.cz • info@dkv.cz 6. 10. 15.00 Štístko a Poupěnka: Jedeme na výlet! 7. 10. 16.00 DAP, Praha: Čert a Káča 21. 10. 10.00 Halloweenský ples s Drákulou 26. 10. 17.00 Miro Jaroš: Turné k třetímu albu Písničky pro (ne)poslušné děti 3 Připravujeme: 10. 11. 10.00 Liduščino divadlo, Praha: Pojďte, pane, budeme si hrát! 24. 11. 10.00 ArtWay Theatre, Praha: Sněhová královna PODZIMNÍ PRÁZDNINY 27. - 30. 10. Podzimní prázdniny v Beskydech, pořádá SVČ Korunka 28. - 30. 10. Podzimní prázdniny v Praze, pořádá SVČ Korunka 29. - 30. 10. 8.00 - 15.00 Podzimní prázdniny ve Středisku turistiky SVČ 29. - 30. 10. Zábavné podzimní prázdniny v DDM M. Majerové 29. - 30. 10. Nejsme děti ulice Hurá prázdniny v SVČ Ostrčilova 30. 10. 8.00 - 12.00 Podzimní prázdniny ve Středisku přírodovědců SVČ 30. 10. 8.00 Nej ze světa zvířat prázdninový celodenní výlet pro děti, pořádá CVČ Vietnamská _______ MATEĴSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDIN O.-Vítkovice, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • individuální přístup • malý počet dětí ve třídě • kvalifikovaní rodilí mluvčí • přirozené bilingvní prostředí NOVĚ TAKÉ MINIŠKOLKA • pro děti od 6 měsíců _______ JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • osvojování jazyka přirozenou cestou • kvalifikovaní rodilí mluvčí • malý počet studentů ve skupině • příprava k mezinárodním zkouškám • klademe důraz na komunikaci • možnost soukromých lekcí u Vás _______ Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 24. 10. 16.00 Den předškoláka: beseda pro rodiče a děti s pedagožkou Mgr. Irenou Košutovou o tom, co všechno zvládnout před nástupem do 1. třídy _______ Tvůrčí filmová dílna QQ STUDIO OSTRAVA Nám. Msgre Šrámka 4 Ostrava, tel.: 606 411 641 www.qq.cz • dílna animovaného filmu (9 - 18 let) • exkurze pro školy ve filmovém studiu (přednáška, projekce, animace) na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ P/PE-030

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 15 ĵádková inzerce ĴÍJEN 2018 OPRAVNA PRAČEK, CHLADNIČEK, MRAZNIČEK, KLIMATIZACÍ A ŠICÍCH STROJŮ Mechanik chlazení p. Puča 603 431 608 Mechanik pračky p. Hudec 603 362 222 ________________________________________ P/DHA-085 ELEKTROPRÁCE v bytech a domech. Elektroinstalace. Tel.: 605 058 110 ________________________________________ P/DHA-084 KOMINICTVÍ 605 37 97 99 ________________________________________ P/DHA-082 HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ zn. Kärcher, 10 - 12 Kč/m2, mytí oken, úklidy domácností i kanceláří, úklidy po malířích a rekonstrukcích. Tel.: 604 320 392 ________________________________________ P/DHA-086 FA MALER - MALBY A NÁTĚRY Malování, čištění koberců a sedaček. Tel.: 604 552 552, www.jordanova-maler.cz _________________________________________P/DPA-028 KOCOUREK - ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • sedacích souprav • mytí oken • půjčování stroje Kärcher Tel.: 606 363 300, 731 490 561 ________________________________________ P/DSD-053 OPRAVY ODĚVŮ - KREJČOVÁ v Porubě, tel.: 775 197 758 ________________________________________ P/DHA-081 DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU v domácnostech - vrtání, voda, elektro atd. RYCHLE. Tel.: 776 053 118 ________________________________________ P/DHA-087 LEVNĚ Elekroinstalační a drobné řemeslnické práce... Tel.: 731 479 399 ________________________________________ P/DHA-088 HODINOVÝ SERVIS POČÍTAČŮ přijedeme, opravíme, poradíme, nastavíme volejte 605 770 753 a starosti s Vaším počítačem nechejte na nás ________________________________________ P/DHA-080 MALOVÁNÍ BYTŮ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ str. Kärcher s kartáčovou hlavou. Malování bez většího nepořádku. Tel.: 603 410 495 _________________________________________P/DJA-019 WWW.SERVIS-OKEN-OSTRAVA.CZ Provádíme opravy a servis plastových, dřevěných (EURO) a hliníkových oken a dveří od všech výrobců. Montáže izolačních skelních folií, žaluzií, sítí, rolet, sušáků, květinových ohrádek a dalších doplňků, tel.: 736 266 820. ________________________________________ P/DSD-052 SEDOS - STĚHOVACÍ SLUŽBA Kompletní stěhovací práce. Likvidace pozůstalostí. Nosiče zajistíme! Non-stop tel.: 737 160 397, 597 317 060 ________________________________________ P/DSD-048 KOUPÍM BYT V OSTRAVĚ Centrum, Poruba, Jih. Os. vlast. výhodou. Na stavu nezáleží. Cenu respektuji. RK nevolat! Tel.: 603 757 592 ________________________________________ P/DSD-047 ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ, ŽEHLENÍ a další služby spojené s chodem domácností, vč. čištění koberců, jednorázově i pravidelně. Tel.: 736 284 500 Více na www.ruzova-domacnost.cz _________________________________________P/DJA-020 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH SOUPRAV a interiérů automobilů. Tel.: 605 287 016 ________________________________________ P/DSD-050 ZVÍŘECTVO STŘÍHÁNÍ PSŮ U VÁS DOMA Ostrava, info na tel.: 777 706 552 ________________________________________ P/DHA-083 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ SRNEC Kamenný obchod Ostrava, Sokolská třída 104/2 Vykupuji: obrazy, šperky, hodiny a hodinky, porcelán, sklo, zbraně, hračky a jiné. Přijedu. Kontakt: 732 848 559, srnec.rr@seznam.cz _________________________________________P/DPA-030 VYKUPUJEME KNIHY A GRAMOFONOVÉ DESKY!! Přijedeme - platba ihned. Platí stále - celá Morava. Antikvariát tel.: 739 111 220 ________________________________________ P/DSD-049 VÝKUP AUT OSTRAVA Nabízíme více než autobazary. Platba IHNED v HOTOVOSTI. Volejte Roberta +420 724 232 279 www.vykupujeme-auta.cz ________________________________________ P/DRM-006 AUTOBAZAR STYL Výkup, prodej, zprostředkování prodeje. Ul. Palackého 1, Ostrava-Přívoz tel.: 596 134 818, www.autobazarstyl.cz _________________________________________P/DPA-029 ZAVEDENÁ ÚČETNÍ KANCELÁŘ v Ostravě hledá asistentku. Ekonomické vzdělání výhodou. Tel.: 608 612 938 ________________________________________ P/DSD-051 • Prodejna a servis kávovarů • Prodej čerstvě pražené kávy Partyzánské náměstí 2, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 603 892 481, +420 603 803 755 www.kafe-servis.cz  ^ služby ^ služby 0 byty-reality ƥ zvíĵectvo ɸ koupö Ʈ auto-moto Více info: www.bytreal.cz, tel.: 603 811 182 P/HA-057 Váš partner od r. 1998 – menší RK – – menší provize – KOMPLEXNÍ SLUŽBY. SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ. Svěřte nám vaši nemovitost k prodeji, pronájmu. # nabídka práce Uzávörka 8. ĵíjna 2018. POHŘEBNÍ SLUŽBY OSTRAVA-PORUBA Francouzská 54 tel.: 596 923 709 Mar. Hory tel.: 596 626 594 PĜevozy 777 334 036 P/SD-054 založeno 1991 www.charon-ova.cz Požadujeme: y ochotu pracovat v nepřetržitém režimu ve výrobě y vzdělání SOÚ, SŠ y zodpovědnost, kladný přístup k práci PRO PROVOZOVNU V OSTRAVĚ-MARTINOVĚ, hledáme nové kolegy na pozice: y OPERÁTOŘI VE VÝROBĚ (nepřetržitý provoz) Nabízíme: y práci na hlavní pracovní poměr, stabilitu y základní mzdu + docházkový bonus + prémie y 13. plat y příspěvek na penzijní pojištění y příspěvek na závodní stravování y možnost zakoupení firemních výrobků y 5 týdnů dovolené NÁSTUP: PO DOHODĚ V případě zájmu zašlete prosím svůj životopis na adresu: gabriela.brezinova@lactalis.cz. P/PA-159 6M¹]GQ­D2VWUDYD7ùHERYLFH 8.–21. ŘÍJNA h INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA h AKCE S TATROVKOU A SOUTĚŽEMI: 13. a 20. 10. (13–17 h) www.oc-galerie.cz PAMATUJETE? P/BW-038 P/SD-061 KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV malování bytů včetně úklidu, mytí oken úklid po pozůstalosti, vyklizení bytů Proseniory am am inkysdětm i SLEVA 10% Program Tel.: 596 133 692, 603 891 277, 603 269 729 www.bestostrava.cz info@bestostrava.cz 21 LET ZKUŠENOSTÍ ✄ ✄ NOVÉ internetové stránky Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa a www.eprogram.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz za vzdöláváním 16 ĴÍJEN 2018 MS VõDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVõ, p. o. Prokešovo nám. 1802/9, Mor. Ostrava tel.: 596 118 881, www.svkos.cz Půjčovna, studovna: Po - Pá 9.00 - 19.00 • So 8.30 - 12.00 Oddělení speciál. fondů (normy, audioknihy, jazykové učebnice atd.): Po - Pá 9.00 - 18.00 Každý 1. Čt v měsíci knihovna od 12.00 uzavřena 2. 10. 9.00 - 19.00 Festival ostravských knihoven 5. 10. 17.00 - 22.00 Ostravská noc vědců 10. 10. 16.00 Vlastimil Vondruška: Oldřich z Chlumu Talk show známého autora se čtenáři 17. 10. 14.00 Cesta Ostravana do Ameriky léta páně 1893 - křest audioknihy 27. 10. 14.00 Odpoledne pro veřejnost slavnostní předání zrekonstruované půjčovny čtenářům 30. 10. 16.00 - 20.00 Deskohraní Výstavy: do13. 10. Kamarádi vystavují - autorská výstava fotografií Jaroslavy Vaněčkové a Vladimíra Lipiny do 31. 10. Osmičková výročí - knižní výstava 27. 10. - 31. 12. Prvorepublikové knihovnictví - výstava ______ KNIHOVNA MõSTA OSTRAVY 28. října 2, Mor. Ostrava tel.: 599 522 611 • www.kmo.cz ústřední knihovna u Sýkorova mostu a 27 poboček v Ostravě - jeden průkaz pro všechny knihovny výpůjční a informační služby pro děti i dospělé hudební oddělení - zvuková knihovna veřejný internet - Britské centrum KMO 1. - 5. 10. Týden knihoven všechny pobočky KMO Kulturní akce - Společenský sál: 2. 10. 9.00 - 16.00 Festival ostravských knihoven 3. 10. 15.00 Slavnostní křest almanachu Paměť Ostravy 2016 - 2018 3. 10. 16.00 Operní sirény na téma Hudební maraton Leoše Janáčka 9. 10. 17.00 Marek Jonák - přednáška o Západním pobřeží USA 17. 10. 17.30 Koncert Anny Kohoutkové a Miroslava Houšky 30. 10. 17.00 Marek Jonák - přednáška o Východním pobřeží USA Výstavy: do 27. 10. Ludmila Janech Sojková obrazy a kresby 2. 10. - 30. 11. Poetry From The Edge výstava fotografií Pavla Pětroše (ČR) a Wojtka Mszycy (PL) ______ KURZY VÝKLADU TAROT. KARET A PSYCHOLOGIE www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz tel.: 596 136 805, 603 886 756 Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře zve na kurz ZAČÍNÁME S DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKOU A VÝTVARNOU FOTOGRAFIÍ Kdy: 8. - 9. října od 16.30 hod. Kde: ve fotoateliéru školy, Wattova 5, O.-Přívoz Cena: 900 Kč, délka lekce: 120 minut Více na www.lko.cz, sekretariat@lko.cz ______ DOUçOVÁNÍ-OSTRAVA www.basic.cz, tel.: 725 438 248 BASIC - náprava dys poruch, pomoc dětem s nesoustředěností, s ADHD. Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací zkoušky. ______ Jazyková škola 28. října 150/2663 Moravská Ostrava tel.: 597 577 135 603 251 671 info@asortis.cz • www.asortis.cz • skupinové kurzy AJ, NJ, FJ, IJ • individuální výuka AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ • kurzy pro podniky a instituce • kurzy obchodní angličtiny ______ Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. KD K-TRIO Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz 2. 10. 17.15 Numerologie a tarot - přednáška 4. 10. 17.30 Jak se naučit vykládat karty ______ KLUB PĴÁTEL VÝTVARNÉHO UMõNÍ Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava tel.: 734 724 455 2. 10. 17.00 Dušan Jurkovič moderní tradicionalista Přednáší: Daniel Michalík OD MATEŘSKÉ – PO VYSOKOU Zelená linka pro uchazeče: 800 555 808 Studujte prakticky a bez stresu Podnikání, Právo, Aplikovanou informatiku - tituly Bc., Mgr. a Ing. Více na www.vspp.cz Studijní obor Řízení malého a středního podniku. Prakticky zaměřené studium s odbornou praxí. Tituly Dis., a možnost získat za 1,5 roku titul Bc. na Vysoké škole podnikání a práva. www.vosaa.cz Založeno 1992. Individuální přístup k žákům a rodičům, rodinná atmosféra. Atraktivní stu- dijní obor Obchodní akademie. Cílená příprava ke studiu VŠ i do praxe. www.msoa.cz První Montessori mateřská a základní škola v Ostravě. Výchova a vzdělávání dětí od 2 let. Právě přijímáme! www.montessoriostrava.cz _______ AJ V O.-VÝŠKOVICÍCH www.ostrava3.cz, tel.: 724 51 41 65 doučování • výuka • rozmluvení • konverzace ve státní svátky, o víkendu i o prázdninách ... dočasně volné LEVNÉ LEKCE pro každého _______ JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • osvojování jazyka přirozenou cestou • kvalifikovaní rodilí mluvčí • malý počet studentů ve skupině • příprava k mezinárodním zkouškám • klademe důraz na komunikaci • možnost soukromých lekcí u Vás Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. PORADNA PRO VZTAHY Syllabova 19, O.-Vítkovice, tel.: 552 301 417, 775 244 291, (v areálu Lékařské fakulty OU) poradenstvi@prorodiny.cz, www.prorodiny.cz Pomoc lidem při řešení problémů na poli osobních, párových, manželských, mezige- neračních či výchovných vztahů. Poradenský tým: odborníci na mediace a rodinné konzultace, psychologové, instruktorka pro plánování rodičovství PPR. Poradna „Rodinný průvodce“ pro osoby se zdravot- ním postižením do 35 let a jejich rodiny. Program prevence rizikového sexuálního chování pro školy. _______ CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice Info: 596 621 094, 731 625 789 ostrava@charita.cz, www.ostrava.charita.cz Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby především seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem s duševním onemoc- něním a lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života. 11. 10. 14.00 Aula Ostravské univerzity, Českobratrská 16: Samostatné bydlení seminář pro veřejnost v rámci kampaně Dny proti chudobě 15. 10. 17.00 Globus, Ostrava-Plesná: Všude dobře, doma nejlíp - vernisáž fotografií Zuzany Samara a oceněných autorů fotosoutěže„Jak vypadá chudoba“ v rámci Dnů proti chudobě 18. 10. 14.00 Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí bezplatný kurz pro veřejnost _______ ONKO-AMAZONKY, o. s. kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519 www.onko-amazonky.cz onko.amazonky@volny.cz Pomoc onkologickým pacientům: Seminární Centrum Akademie Ostrava, Hrušovská 16, tel.: 603 442 519, 602 344 495 Po 10.00 - 12.00 • St 14.00 - 16.00 Pravidelné cvičení pro onkologické pacientky každou St 9.30 v SVČ Ostrčilova 19 služby MONTE _______ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORUBA, p.o. Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba cssporuba@cssporuba.cz www.cssporuba.cz • Terénní pečovatelská služba Průběžná 6222/122, O.-Poruba, 731 414 158 • Centrum denních služeb I. Sekaniny 1812/16, O.-Poruba, 724 004 424 • Domov pro matky s dětmi Dělnická 386/30, O.-Poruba, 731 414 159 • Azylové zařízení pro muže a ženy Vřesinská 2230/5, O.-Poruba, 739 201 209 _______ INTERVENçNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené domácím násilím ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy) tel.: 597 489 207, ic.ostrava@bkb.cz www.domaci-nasili.cz Po, St 8.00 - 16.00 Út, Čt 8.00 - 16.00, Pá 8.00 - 14.00 (pro objed.) P/HA-059 Nabídka vedení účetnictví • Vedení účetnictví a zpracování mezd • Organizačnísložkyzahranič.subjektů • Komunikace v anglickém jazyce • Nestátní neziskové organizace Mariánské náměstí 480/5 709 00 Ostrava-Mariánské Hory tel.: 724 393 757, info@daneaaudit.cz web: www.daneaaudit.cz Ing. Dagmar Beránková - 602 573 557 Ing. Šárka Nademlejnská - 724 932 484 2SĔDCM¨NCANQMœĜJNK@TLÖKDBJœ@FXLMœYHTL R Q N \'TKUœBJœ .RSQ@U@ .IDCHMÖKœĜJNK@RSQ@CHB¨ QNYU¨I¨a podporuje individualitu RDJQDS@QH@STLDKDBJ@ BY SDK www.umelecka.cz 2NBG@CDRHFMOQNRSNQ #DRHFMTLÖM¨JNU ,TKSHL¤CH@FQ@ƥJ@CDRHFM ȑ#LNCDKCDRHFM P/PA-154 P/PA-145 Na Hradbách 16, Ostrava, tel.: 773 590 282, www.lite.cz MLUVIT,MLUVIT,MLUVITANGLICKY® Speciálnímetodyproty,cosebojímluvit Intenzivní výuka bez učebnic Ukázková hodina angličtiny ZDARMA PLYNULE ANGLICKY DO 1 ROKU! 2017 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

P/PE-029 Petr Becher Pro lepší ovzduší v Ostravě veřejnou dopravu ZDARMA. To zařídíme! P/PA-163

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 18 do wellness ĴÍJEN 2018 www.sareza.cz Uzávörka listopadového èísla 8. ĵíjna 2018. bazény Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek tel: 558 638 754 www.aquapark-olesna.cz Každou So 8.00 Aquatěhobic (obj. 724 118 581) Každou Ne 10.10 Aqua aerobik Saunový svět: Po, Út 14.00 - 21.00 St ženy 14.00 - 21.00, Čt muži 14.00 - 21.00 Pá - Ne + svátky 12.00 - 21.00 fitness DK MĚSTA OSTRAVY, a.s. ul. 28. října 124 Ostrava 1 tel.: 597 489 424 731 273 193 www.attackfitness.cz Velký výběr všech forem cvičení s profi lektory: p-class, perfect body, body styling, zumba, extra body břicho zadek, kalanetika, power yoga, pilakalajoga. Vše bez objednávání. Pitný režim zdarma. regeneraèní centra PILATES - CVIçENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA Nemocnice Fifejdy, St 18.45 hod. Info.: 608 745 605, lenka.kolarcikova@seznam.cz _______ BESKYDSKÉ REHABILITAçNÍ CENTRUM www.brc.cz, tel.: 558 616 211 www.larawellness.cz, tel.: 552 533 111 BRC ČELADNÁ nabízí Léčebné pobyty hrazené zdrav. pojišťovnami Pobyty pro samoplátce - cenově výhodné balíčky na léčebné, relaxační i wellness pobyty. • POLARIUM Po - Stř - Pá od 14.00 Vstup za 120 Kč. Cenově výhodné permanentky s roční platností. Objednávky: 558 603 333 • LARA WELLNESS provoz pro veřejnost Po - Pá 11.30 - 21.00, So a Ne 9.00 - 21.00 bazén, parní lázeň, sauna, solná jeskyně, fitness, masáže - klasické, thajské, medové, lávov. kameny a další • LÁZNĚ Po - Pá 15.00 - 18.00, So 12.00 - 15.00 bylinná parní lázeň Baobab, bahenní zábaly z Mrtvého moře a Sakského jezera, vířivé koup. • Dárkové poukazy na vše viz výše _______ TM STUDIO B. Martinů 811 Ostrava-Poruba tel.: 737 871 229 tm.studio@seznam.cz www.tm-studio.cz Nabízíme cvičení na rekondičních stolech, Vacu Therm, Body Roll, kavitaci, lymfodrenáže a bylinnou parní lázeň Baobab. Přijímáme: SODEXO, BENEFIT, FKSP regeneraèní centra Čeladná 809E, 739 12 Čeladná www.celadenka.cz, tel.: 591 160 160 e-mail: hotel@celadenka.cz Víkendové pobyty, rekondiční pobyty Wellness, masáže, sauny, privátní spa Restaurace, letní terasa, dětské hřiště Fyzioterapie, rehabilitace Kongresové centrum - firemní akce _______ Kunčice pod Ondřejníkem 627 www.bodiz.cz, tel.: 595 172 698 e-mail: bodiz@bodiz.cz Rehabilitace a fyzioterapie pro pojištěnce zdravotních pojišťoven a samoplátce Fyzioterapie - tel.: 595 172 783 Lékař - tel.: 595 172 837 Privátní spa Masáže, kosmetika, sauna - tel.: 595 172 698 Power jóga, pilates - tel.: 595 172 698 Kavárna, dětský koutek, hřiště _______ MUDr. Šárka Andölová, CSc. Českobratrská 19, Ostrava tel.: 731 464 387, www.prozit.cz Zdravé hubnutí na míru pro všechny věkové kategorie. _______ ALORAMEDICA.COM 20 LET ODBORNÁ PÉçE RNDr. R. Bartošová, polik. Hrabůvka a Poruba tel.: 607 603 005, www.aloramedica.com Nejlepší ceny masáží 160 Kč, Jóga středa 63 Kč Dermokosmetika 300 Kč, Med. pedikúra 250 Kč relaxaèní centra WELLNESS MINTHE Komenského 629 Ostrava-Poruba Provoz wellness: Po - Pá 1000 - 1900 dle objed. Bolesti svalů: masáže, baňkování, tejpování, moxování, tepelné zábaly, rašelina, parafín Relaxace - masáže indické, havajské, bambusové, aroma svíčkou, masáže hlavy, lávové kameny, zábaly čoko, skořice, bahno Další nabídka - akupresura, akupunktura ucha, manuální lymfatické m., reflexní masáž chodidel Novinky: Dornova metoda - bolesti páteře a kloubů Od 9.10. kurz cvičení SM - REHA; SM metoda doplněná rehabilit. cviky proti bolestem zad Více www.minthe.cz nebo tel.: 606 77 19 20 salony krásy Poliklinika Modrý pavilon, Slezská Ostrava Drahomíra Fikáčková, mobil: 604 166 425 www.modraoaza.cz Kosmetické a relaxační studio nabízí: komplexní ošetření pleti, úpravu obočí a řas, relaxační a regenerační masáže obličeje a dekoltu,ošetření galvanickou žehličkou, depilace celého těla, parafínové zábaly, poradenství v alternativní medicíně, dárkové poukazy a další zdraví TAICHI pro ZAČÁTEČNÍKY zdravotní taoistická sestava 108 pohybů První lekce v úterý 2. 10. 2018 v 19.00 hodin v RDC studiu, ul. Adamusova 1500/4, O.-Hrabůvka. info na: taichi108dns@gmail.com; fb: TaichiDns _______ www.sanatoria-klimkovice.cz tel.: 556 422 111 - Lázeňská léčba hrazená pojišťovnou - Procedury pro veřejnost - Neurorehabilitační klinika: • rehabilitace po cévní mozkové příhodě • stabilizace roztroušené sklerózy • rehabilitace dětské mozkové obrny • logopedie pro děti a dospělé _______ Mgr. Svatava Janošková PSYCHOLOG www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz • nabízí poradenství, diagnostiku a terapii • výklad karet, snů a rozbor horoskopu spojený s psychologickým poradenstvím _______ CENTRUM PRO ZDRAVOTNõ POSTIŽENÉ Moravskoslezského kraje o.p.s. Bieblova 3/2922, Ostrava, tel.: 596 115 318 www.czp-msk.cz, czp.ostrava@czp-msk.cz Poskytované služby: Poradna pro osoby se zdravot. postižením; Osobní asistence; Individuální bezbariérová doprava; Půjčovna kompenzačních pomů- cek; Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením Návštěvní hodiny: Po 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 Út 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 - pro objednané St 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Čt 13.00 - 15.00 - pro objednané bazény KRYTÝ BAZÉN OSTRAVA-PORUBA Gen. Sochora 1378, Ostrava-Poruba tel.: 596 977 511 50 m bazén: Po - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.30 Dětský bazén: Po 13.00 - 20.00 Út 13.30 - 18.00, St 13.30 - 16.45 Pá 13.30 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po - Pá 20.00 - 21.30 Pára: Po - Pá 13.00 - 20.00 So - Ne 10.00 - 19.00 100 m tobogán: Po - Pá 13.00 - 20.00 So - Ne 9.00 - 19.00 Fitness a posilovna: Po - Pá 6.00 - 21.30 So - Ne 9.00 - 19.30 Solární studio: Po - Pá 11.00 - 19.00 So - Ne 10.00 - 19.00 Saunové centrum, masáže: Po 8.00 - 21.00, Út - Pá 7.00 - 21.00 So - Ne 9.00 - 19.00 Rehabilitace: 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.30 VODNÍ SVõT SAREZA Sokolská 44/2590, Moravská Ostrava tel.: 596 977 420 25 m bazén: Po 6.00 - 20.30 Út, St 6.00 - 8.00, 14.00 - 21.30 Čt, Pá 6.00 - 8.00, 13.00 - 21.30 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po 6.00 - 8.00, 18.00 - 20.00 Út - Pá 6.00 - 8.00, 19.00 - 21.30 Vodní jeskyně, Tobogány: Po 13.00 - 18.00, Út 14.00 - 19.00 St - Pá 13.00 - 19.00 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Wellness: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Fitness: Po 9.00 - 21.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Parní lázně: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Sauna: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Masérna: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Solární studio: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 OZDRAVNÉ CENTRUM JEŠTõRKA Za Ještěrkou 629/1, Ostrava-Bartovice tel.: 596 977 661 25 m bazén: Po 6.00 - 19.00 Út - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.00 Kondiční plavání: v pracovní dny vždy ráno první dvě hodiny a večer poslední dvě hodiny Sauna: Po - Pá 8.00 - 20.00 So - Ne 9.00 - 19.00 Masérna: Po - Pá 8.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Sportovní hala: Po - Pá 6.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 18.30 Badminton: Po 12.00 - 17.00 St 12.00 - 15.00, Pá 12.00 - 19.00 So - Ne 13.00 - 17.00 aqua aerobic AQUA AEROBIC Bazén A. Kučery 20, Hrabůvka lenka.kolarcikova@seznam.cz tel.: 608 745 605, aquaaerobic-ov-fm.sweb.cz P/SD-055 LÉKAŘSKÉ CENTRUM u Jindřicha na ulici Nádražní č. 81 a Bieblova č. 2 v OSTRAVĚ nabízí VOLNÉ LÉKAŘSKÉ ORDINACE (možnost úprav dle požadavků nájemce) Informace na tel.: 602 743 991 nebo e-mail: comptex@razdva.cz P/PA-162 AP nábytek pro zdraví, Stodolní 29, Ostrava 1, tel: 602 322 406 apnabytek@gmail.com, www.ap-nabytek.cz JEDINEČNÁ ŘÍJNOVÁ NABÍDKA: specializované prodejny pro zdravé spaní a sezení 21 let na Stodolní 1. - 15. 10. Masivní postele i celé ložnice f. JELÍNEK - SLEVA 10 % 1. - 15. 10. Ortopedické lamelové matrace SÁRA - SLEVA 10 % 15. - 21. 10. MF ONA DNES matrace a polštáře MAGNIFLEX SLEVA 20 % !!!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 19 P/JA-017 Diagnostické centrum Sokolská tř. 49, 3. p., Ostrava 607 299 899 www.zdravakuze.COM NECHTE SI VYŠETŘIT ZNAMÉNKA DIGITÁLNÍM DERMATOSKOPEM MUDr. Sylva Zajícová a spolupracovníci Onemocnění je charakterizováno nejen patologickým úbytkem kostního minerálu a organické kostní matrix, ale i změnou kost- ní architektury. „Řídnutí kostí“. V důsledku těchto změn dochází ke zlomeninám kostí. V sou- časnosti v České republice trpí projevy osteoporózy kolem 1 500 000 lidí. Ať už se jedná o osteoporózu primární-postme- nopauzální a senilní ve vztahu k věku, nebo sekundární osteoporózu, která vzniká působením vícerých příčin, je vhod- né včas onemocnění diagnostikovat. K vyšetření kostního mine- rálu se nejčastěji užívá denzitometrické metody. Poliklinika-Místek nabízí možnost denzitometrie na RDG oddě- lení. Vyšetření může doporučit lékař, ale lidé s příznaky osteo- porózy se mohou sami telefonicky objednat na čísle 558 900 243, 558 900 242 a zaplatit vyšetření hotově, cena je 600 Kč. www.pkmistek.cz Stavovská s.r.o. informuje: OSTEOPORÓZA - ZÁVAŽNÉ ONEMOCNĚNÍ KOSTNÍHO APARÁTU P/RM-011 P/PA-161 NÁBYTEK HOLÿÍK P/SD-060 AKÿNÍ CENA 4.990,- KĀ tel.: 596 943 333, mobil: 605 789 789 Manželská postel - letištČ PAVLÍNA letištČ s úložným prostorem, pevná deska, sendviþová matrace do 130 kg, v rozmČru 160 x 200 cm nebo 180 x 200 cm. Ostrava-Polanka, Za Humny 882 www.sedacisoupravy-holcik.cz Kvalitní sedmizónová matrace, jejíž nosné vrstvy tvoĜí kombinace studené / HR a oblíbené viscoelastické pČny. Použitím této pČny se snižuje protitlak matrace na ležící tČlo. Nosnost do 130 kg. Cena za 2 ks 9.365,- KĀ Sedací souprava APOLLO - možnost atypických rozmČrĤ AKÿNÍ CENA 31.990,- KĀ P/PA-156

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 20 za sportem ĴÍJEN 2018 PňJçOVNA MOTOKÁR Ostrava, Plzeňská ul. (naproti Ferony) www.mojemotokary.cz Provozní doba na říjen: Po - Pá 15.00 - 18.00, So - Ne 13.00 - 18.00 Bližší info na 777 305 217, 777 305 265 • motokáry 200 ccm • dětská kára • pro zkušené Honda 270 ccm _______ Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303 • www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 6. 10. 10.00 Mistrovství světa v latinskoamerických tancích 7. 10. 8.00 Czech Dance Open Ostrava 2018 ATLETICKÁ HALA, tel: 596 707 162 Badminton 7.00 - 21.00 on-line rezervace na www.bembajs.cz _______ VODNÍ AREÁL JIH Svazácká 3160/1C, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 977 805 Sportoviště: Po - Pá 13.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 20.00 SPORTOVNÍ AREÁL PORUBA Skautská 11/6093, tel.: 596 977 760 Kuželna: Po - Ne 12.00 - 22.00 Tenisové kurty: Po - Ne 8.00 - 20.00 SPORTOVNÍ HALA OSTRAVA-PĴÍVOZ Hrušovská 15/2953, tel.: 596 977 711 Velká i malá hala: Po - Ne 6.00 - 23.00 MULTIFUNKçNÍ AREÁL Čkalovova 20, O.-Poruba, tel.: 596 977 111 Veřejné bruslení dle rozpisu _______ Charvátská 10, Ostrava-Výškovice tel.: 596 744 454, mob.: 603 410 636 www.cdusport.cz, Skype name: cdusport Oznamujeme našim sportovcům přeruše- ní fungování sportovního centra po dobu opravy tělocvičny. Termín realizace: červen - říjen/listopad 2018. Sledujte naše webové stránky. _______ LANDEK PARK HORNICKÉ MUZEUM Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice tel.: 702 206 683, www.landekpark.cz sport@landekpark.cz Čtyři tenisové kurty s kvalitní umělou trávou Cyklostezky vedoucí krásnou přírodou Víceúčelová hala - cvičení pro celé rodiny Bowling cyklistika TJ SOKOL PLESNÁ hřiště Na Žižkově, Ostrava-Plesná inf.: 596 935 081, 722 211 856 p. Hrdina 6. 10. Plesenská stezka veřejný závod MTB, 21 km. Prezentace 8.00 - 9.30, start v 10.00 putting green TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. Ostrava tel.: 596 634 261, e-mail: sport@tjostrava.cz www.tjostrava.cz 4. 10. 16.30 - 21.00 Turnaj PGT 11. 10. 16.30 - 21.00 Turnaj PGT 14. 10. 9.30 - 15.00 Turnaj PGT - MASTERS 21. 10. 9.30 - 15.00 Podzimní turnaj SGCO hokej Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303 • www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 utkání Tipsport hokejové extraligy 2. 10. 17.30 HC Vítk. Ridera - PSG Berani Zlín 14. 10. 16.00 HC Vítk. Ridera - HC Kometa Brno 21. 10. 17.00 HC Vítk. Ridera - Bílí Tygři Liberec 28. 10. 16.00 HC Vítk. Ridera - HC Pardubice utkání Chance hokejové ligy 13. 10. 17.00 HC RT Torax - HC Zubr Přerov 17. 10. 18.00 HC RT Torax - LHK Jestřábí Prostějov 20. 10. 17.00 HC RT Torax - SK Trhači Kadaň 24. 10. 18.00 HC RT Torax - AZ Residomo Havířov 31. 10. 18.00 HC RT Torax - SK Horácká Slavia Třebíč MULTIFUNKČNÍ HALA: tel.: 596 707 213 utkání Chance hokejové ligy 6. 10. 17.00 HC RT Torax - Dukla Jihlava fotbal Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303 • www.arena-vitkovice.cz MĚSTSKÝ STADION: tel.: 595 701 020 utkání Fortuna ligy 20. 10. 17.00 FC Baník Ostrava - MFK Karviná utkání Fortuna národní ligy 5. 10. 17.00 MFK Vítkovice - FC S.&B. Vlašim 26. 10. 17.00 MFK Vítkovice - Viktoria Žižkov atletika OSTRAVA-PORUBA Hlavní třída v Porubě 28. 10. 9.00 Porubský čtvrtmaraton volejbal VK OSTRAVA Hala Sareza, Hrušovská 15, vkostrava.eu extraliga muži 6. 10. 17.00 VK Ostrava - Dukla Liberec 18. 10. 16.30 VK Ostrava - VK Příbram Hala Janáčkova konzervatoř, Českobratrská 958 extraliga junioři 6. 10. 10.00 a 14.00 VK Ostrava - Nový Jičín 7. 10. 10.00 a 14.00 VK Ostrava - Beskydy _______ TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. OV, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz extraliga ženy 6. 10. 17.00 TJ Ostrava - VK Prostějov 13. 10. 17.00 TJ Ostrava - VK Královo Pole 22. 10. 18.00 TJ Ostrava - VK Dukla Liberec 28. 10. 17.00 TJ Ostrava - PVK Olymp Praha extraliga juniorky 6. 10. 10.00 a 14.00 TJ Ostrava - VK Prostějov 28. 10. 10.00 a 14.00 TJ Ostrava - TJ Sokol Frýdek-Místek basketbal BONVER ARÉNA bývalá hala Tatran, tel.: 552 301 229 3. 10. 17.30 BK NH Ostrava - BK Geosan Kolín 13. 10. 17.30 BK NH Ostrava - BK Nymburk 27. 10. 17.30 BK NH Ostrava - BK Ústí nad Labem stolní tenis TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. OV, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz 20. a 21. 10. Teichertův memoriál - 38. ročník Memoriálu Miloše Teicherta ve stolním tenise národní házená TJ SOKOL SVINOV Stanislavského 480, Ostrava-Svinov II. liga muži: 7. 10. 15.00 TJ Sokol Svinov - TJ Sokol Osek nad Bečvou 13. 10. 16.00 TJ Sokol Svinov - Sokol Dobruška 14. 10. 10.30 TJ Sokol Svinov - TJ Humpolec II. liga ženy: 7. 10. 13.30 TJ Sokol Svinov - Sport Náchod 14. 10. 13.30 TJ Svinov - HK Hlinsko v Čechách tenis TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. OV, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz Tenisové kurty: denně 8.00 - 20.00 squash SBA SQUASH CENTRUM HAVRÁNEK Horymírova 5, O.-Zábřeh 596 720 696, 721 663 883 www.sbasquash.cz e-mail: sbaostrava@volny.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 22.00 So 8.00 - 21.00, Ne, svátky 8.00 - 22.00 • SQUASH - 3 PROFIKURTY • BADMINTONOVÉ KURTY 2x • SPINNINGOVÁ KOLA SPINER PRO 17x • POWER PLATE • POSILOVNA FITNESS • MOŽNOST ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ On-line rezervace: www.sbasquash.cz _______ 28. října 150, Ostrava-Mar. Hory tel.: 597 577 777, 724 072 000 www.squashsport.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 23.00 So, Ne 8.00 - 22.00 AKCE - HODINA ZA 99,- Kè • SQUASH - 3 oficiální plně klimatizované kurty golf GOLF CLUB OSTRAVA tel.: 777 799 333, e-mail: gcova@gcova.cz www.gcova.cz KLUB CO MÁ VŠECH 5G POHROMADĚ. Klub je členem České golfové federace. AKCE: HRAJ GOLF za 299,- na SM jen u nás. 10 lekcí (3 zdarma vč. neomezeně míčů). GOLFOVÁ ŠKOLA - individuální přístup, nejmodernější a nejrychlejší výuka golfu. Chcete si začít s golfem? Začněte si s námi! golf GOLF TRAINING CENTRE ul. Novinářská 7 (vchod z bočního parkoviště) tel.: 777 799 333, www.gcova.cz Otevřeno denně: 10.00 - 21.00. Hra od 70,- Kč. 2 x odpaliště, speciální gelové podložky, míče zdarma. Golfový simulátor, videoanalý- za, rezervace. Prodejna, půjčovna a opravna golfového vybavení. judo HALA JUDO Sportovní areál Varenská 40a, Ostrava tel.: 725 105 079, 777 250 714 FB TJ Judo Ostrava http://www.tjjudoostrava.cz/ AKCE:„Buď jak Lukáš Krpálek“ Nový nábor členů denně od 16.00 - 17.45 Přijímáme děti již od 5 let. Také přijímáme i starší věkové kategorie. _______ 1. JC BANÍK OSTRAVA informace na tel.: 776 587 711 martinpavlica@1jcbo.cz www.1jcbo.cz PŘIJĎTE MEZI NÁS - cvičíme: • O.-Přívoz, sport. hala SAREZA, Hrušovská ul. • O.-Hrabůvka, Mjr. Nováka 1455/34, pronájem tělocvičny s odpruženou podlahou • O.-Hrabůvka, Mitušova 1115/8 • O.-Poruba, ZŠ Porubská 831 • O.-Zábřeh, ZŠ Kosmonautů 15 • O.-Zábřeh, ZŠ Březinova 1383/52 • O.-Bělský Les, B. Dvorského 1049/1 • Proskovice, ZŠ Staroveská 62/66 • Dolní Lhota, ZŠ Československých tankistů 76 Přijímáme již od 5-ti let. turistika KçT SSK VÍTKOVICE Městský stadion budova naproti restaurace, přízemí 1. a poslední středa v měsíci 14.30 - 16.00 klubovna https://sites.google.com/site/kctvitkovice/ 6. 10. Frýdlant, Malenovice, Staškov, Ostravice, ČD Ostrava-Svinov 8.26, Vítkovice 8.36, 14 km 13. 10. Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Nová Dědina, Frýdlant nad Ostravicí, ČD Ostrava-Svinov 8.26, Vítkovice 8.36, 12 km 20. 10. Paseky, Šilheřovice, Černý les, Koblov, MHD BUS 52 Křižíkova 8.34, 12 km 27. 10. Kopřivnice, Lichnov, Frenštát, ČD Ostrava-Svinov 7.47, 12 km 3. 11. Koblov, Landek, Hornické muzeum, Koblov, MHD BUS 52 Křižíkova 9.34, 10 km www.sareza.cz P/JA-016 HL Propan Přestavby na LPG - Přestavby na LPG - jezděte za polovinu! jezděte za polovinu! www.hlpropan.cz Praha 4 Brno Ostrava 241 402 146 532 045 575 595 700 570 602 775 102 532 045 576 595 781 059

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

www.Skutry-Pro-Seniory.cz Ɣ DOPRAVA ZDARMA Ɣ Více než 100 typů elektroskútrů Ɣ Ceny od 19.000 Kč Největší výběr nových i repasovaných elektroskútrů pro seniory i invalidy skladem 80 80 NOVÝCH MODELŮ NOVÝCH MODELŮ SKLADEM SKLADEM

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

na výlet ĴÍJEN 2018 NOVÁ AULA VŠB-TUO 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba 13. 10. 9.00 - 14.30 Mineralogická burza _______ SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD Hradní 1 710 00 Slezská Ostrava tel.: 596 115 967 http://hrad.cerna-louka.cz 6. - 7. 10. Hradní hodokvas - Lidový jarmark zaměřený na jídlo, pití a zábavu 27. 10. Oslavy 100. výročí vzniku Československa Celoroční expozice na hradě: Čertí škola, Permoníci a čerti v podzemí hradu, Muzeum záhad, Mauzoleum Xavera Yáchyma Zahozence, Historie útrpného práva, Hračky Vašeho dětství, Cesty za kořením v hradní věži, Zbrojnice, Kovárna, Dřevořezby, Obřadní síň, Hradní betlém Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 _______ VÝSTAVIŠTõ çERNÁ LOUKA Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů: Út - Ne 10.00 - 17.00 _______ MINIUNI OSTRAVA svět miniatur Černá louka 3260 Ostrava 1 (za divadlem A. Dvořáka) tel.: 596 119 900 fax: 596 119 903 http://miniuni.cerna-louka.cz Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 _______ www.stcostrava.cz, Areál Dolní Vítkovice, Vítkovice 3004, O.-Vítkovice VELKÝ SVõT TECHNIKY Čtyři fantastické expozice plné interaktivních a zábavou nabitých exponátů pro návštěvníky každého věku, včetně 3D kina a Divadla vědy. 5. 10. Noc vědců ve Světě techniky Komentované prohlídky KLAMÁRIA pouze o víkendu. Ne - Pá 10.00 - 18.00, So 10.00 - 20.00 recepce.stc@dolnivitkovice.cz, 595 955 740 MALÝ SVõT TECHNIKY U6 Jedinečná interaktivní výstava odhaluje tajemství techniky a vynálezů od parního troje až po současnost. 5. 10. Noc vědců 6. - 7. 10. a 20. - 21. 10. Workshop: Malování na textil 27. - 28. 10. Prvorepubliková U6 Út - Ne 10.00 - 18.00, mimo svátků a prázdnin recepce.u6@dolnivitkovice.cz, 595 952 957 _______ VYHLÍDKOVÁ VõŽ NOVÉ RADNICE Ostravský informační servis, s.r.o. tel.: 599 443 096, www.ostravainfo.cz Vyhlídková věž je otevřena denně 9.00 - 19.00 Komentované procházky: 7. 10. 10.00 nebo 14.00 Poruba 21. 10. 10.00 nebo 14.00 Židovská Ostrava Rezervace přes web www.ostravainfo.cz Akce na věži: 29. a 30. 10. Podzimní tvůrčí dílna _______ IC ZVONICE SOLÁĤ Bzové 325, Karolinka, www.zvonice.eu tel.: 604 824 274, 571 644 027 do 10. 10. Jiří Kotásek - projekty a realizace od 13. 10. Valašský salón Otevřeno: Po - Ne 9.00 - 17.00 rezervace: www.provedu.cz, tel.: 739 334 702 7. 10. 14.30 Židovská Ostrava sraz: u Sýkorova mostu 21. 10. 14.30 Poruba, sraz: kostel sv. Mikuláše 28. 10. 10.00 Ostrava na prahu republiky sraz: u Sýkorova mostu _______ ZOO Michálkovická 197 Slezská Ostrava tel.: 596 241 269 596 243 316, www.zoo-ostrava.cz Stohektarový přírodní areál zoo s unikátními zvířaty i rostlinami z celého světa je otevřen každodenně 3. 10. 16.00 Přednáška v zoo: Kola pro Afriku 6. 10. Den zvířat 20. 10. Den pro les Otevřeno: denně areál: 9.00 - 18.00, pavilony, pokladna: 9.00 - 17.00 _______ ZOO OLOMOUC Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček tel.: 585 151 601, www.zoo-olomouc.cz Zoo je umístěna na poutním místě Sv. Kopeček v krásných lesích. Chová na 1600 kusů zvířat v 401 druzích. Nabízí možnost prohlídky mnoha vzácných druhů zvířat v pěti pavilo- nech, jízdu vláčkem nebo 32 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Zajímavá expozice moř- ských akvárii s rozmanitými druhy ryb. Otevřeno: denně 9.00 - 16.00 _______ MUZEUM HLUçÍNSKA Zámecká 4, Hlučín www.muzeum.hlucin.com, tel.: 595 041 617 do 25. 11. Přemysl Otakar II. - zaklad. Hlučína Stálá expozice: Kdo jsou lidé na Hlučínsku Otevírací doba: Po - Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00, Ne 9.00 - 11.30, 14.00 - 17.00 _______ VÝSTAVIŠTõ FLORA Wolkerova 17, Olomouc, www.flora-ol.cz tel.: 585 726 111, 585 413 350 do 31. 10. Tajemná Indonésie - výstava 4. - 7. 10. Flora Olomouc - podzimní etapa Olima • Podzimní zahradnické trhy 12. - 14. 10. Exota Olomouc 2018 19. - 20. 10. Hanácká včela 2018 _______ VALAŠSKÉ MUZEUM V PĴÍRODõ Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 757 111 • www.vmp.cz 4. - 6. 10. Dřevěné městečko: Božská flétna mezinárodní hudební festival o Panově flétně 13. - 21. 10. Dřevěné městečko, Janíkova stodola: Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský Hortikomplex 28. 10. 15.00 Dřevěné městečko: Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa účinkuje Moravanka Jana Slabáka Otevřeno: Dřevěné městečko Út - Ne 9.00 - 16.00 Mlýnská dolina, Valašská dědina: Út - Ne 9.00 - 16.00 pouze exteriéry _______ MUZEUM BÍLOVEC Zámecká 691/5, tel.: 556 412 266, www.kulturnicentrumbilovec.cz, www.facebook.com/muzeumbilovec do 18. 11. I. sv. válka a přijetí Československa v Bílovci - výstava 4. 10. 17.00 Mgr. Ondřej Kolář PhD.: Konec I. světové války na Bílovecku - přednáška 9. 10. 16.00 Mgr. Sabrina Pasičnýková: Stará řemesla - modrotisk- přednáška 16. 10. 16.00 Lumír Kuchařík: Staré odrůdy ovocných dřevin -přednáška 25. 10. 17.00 Mgr. František Kolář a kolektiv: Mezinárodní den archeologie opevnění města Bílovce - přednáška NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 22 DUHA TOUR s.r.o. Opavská 823, O.-Poruba tel.: 596 918 333, 775 637 066 duhatour@seznam.cz www.duhatour.cz 18. 10. - 21. 10. 2018 Slovensko - Podhájská, Velký Meder (termály) Cena: od 2. 990,- Kč (bus, ubytování) 20. 10. - 21. 10. 2018 Praha - muzikály (Fantom opery, Mefisto, Johanka) Cena: 2.190,- Kč (bus, ubytování, snídaně) 26. 10. 2018 Rakousko - Vídeň Schönbrunn Cena: 690,- Kč (bus) 27. 10 - 30. 10. 2018 Slovensko - Oravice (termály) Cena: od 2.990,- Kč (bus, ubytování, PP) Zahájen prodej Adventních zájezdů: Vídeň, Krakow, Wroclav, Drážďany, Budapešť, Praha, Bratislava více na www.duhatour.cz _______ ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK 28. října 12, Nový Jičín tel.: 556 701 156 • muzeum.novy-jicin.cz do 31. 12. Od císaře pána k bolševikovi Stálé expozice: Nechte na hlavě - klobouky a pokrývky hlavy Ve znaku zavinuté střely - historie N. Jičína Otevřeno: Út - Pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 15.00 _______ ZÁMEK KUNÍN Kunín, tel.: 556 749 420, www.zamek.kunin.cz 20. 10. Lotz Trio - koncert na zámku Výstavy: 28. 9. - 7. 10. Růže pro paní hraběnku aranžmá růží v pokojích zámku 6. 9. - 31. 12. Porcelánka Ćmielow Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ FRÝDECKÝ ZÁMEK tel.: 558 630 051-3 www.muzeumbeskyd.com e-mail: info@muzeumbeskyd.com 12. 10. 17.00 Aukce výtvarných děl pořádá Diakonie Apoštolské církve 19. 10. 18.00 - 23.00 Večerní prohlídka Frýdeckého zámku Přednášky v Zeleném domě na Zámecké ul.: 11. 10. 16.30 60 let Fiat klubů v ČR 18. 10. 16.30 Frýdek-Místek - továrny, živnosti a obchody, které odvál čas 25. 10. 16.30 Československá republika 100 let Stálé expozice: Beskydy, příroda a lidé • Frýdek a Místek • Frýdek - Mariánské poutní místo • Památník Óndry Lysohorského • Zámecký okruh - prohlídková trasa Výstava: do 28. 10. Výstava fotografií 56. ročníku Českobudějovického mapového okruhu Otevřeno: Út, St, Pá 8.00 - 12.00 • 12.30 - 16.00 Čt 8.00 - 12.00 • 12.30 - 17.00 So, Ne, sv. 10.00 - 17.00 _______ ARBORETUM NOVÝ DVňR Stěbořice-Nový Dvůr, tel.: 553 661 975 6. - 7. 10. 14.00 - 18.00 Vyřež/š si svou dýni Expozice: Dřeviny pěti světadílů, Subtropické a tropické rostliny Výstavy: do 31. 12. První skleníková exp. v Arboretu do 31. 12. Zvířata a jejich děti Otevřeno: denně 8.00 - 16.00 _______ NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVõTOVÉ VÁLKY Hrabyně, tel.: 553 775 091, www.szm.cz 4. 10. 9.00 - 17.00 Den seniorů 20. 10. 9.00 - 16.00 Zapomenutý deník 28. 10. Den vzniku Československa Expozice: Doba zmaru a naděje Výstavy: do 30. 11. Československá armáda 1918-1938 (1945) Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 www.maxner.cz, tel.: 603 116 780 6. 10. Piešťany + Čachtický hrad 590,- Kč 10. 10. Čapí hnízdo + Šternberk 590,- Kč 13. 10. Nejstarší pivovar Vyhne + lázně Sklené Teplice 590,- Kč 26. 10. Vídeň a Schönbrunn 690,- Kč 27. 10. Festival dýní + termály Laa 640,- Kč 16. 11. Aquapark Wisla 350,- Kč 1. 12. Vánoční Salzburg 1.050,- Kč 1. 12. Vánoční Sasko 890,- Kč 2. 12., 16. 12. Vánoční Krakow 590,- Kč 8. 12. Termály Laa + Čerti v Retzu 640,- Kč 8. 12. Primark + zámek Grafenegg 740,- Kč 14. 12. Vánoční Vídeň 690,- Kč 15. 12. Vánoční Wroclaw 650,- Kč 15. 12. Vánoce zámek Bojnice 540,- Kč _______ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY www.ovatrip.cz, facebook: OVAtrip tel.: 728 916 912 6. 10. Krajinou břidlice - celodenní komentovaný zájezd do Nízkého Jeseníku 13. 10. Hornickou krajinou Michálkovic Sraz ve 14.00 na konečné trolejbusu 104 20. 10. Za západem slunce na haldu Ema Sraz v 15.45 před radnicí Slezské Ostravy _______ TROPIC HUKVALDY inf.: 603 592 173, 558 699 354 www.tropichukvaldy.cz Exotické rostliny a zvířata, bonsaje, kaktusy, masožravé rostliny, citrusy, orchideje, byto- vé a venkovní rostliny. Prohlídka tropických skleníků a japonské zahrady. Dále je možno shlédnout samce pumy, mluvící papoušky žako, ara, kakadu, tukana, leguána... Otevírací doba na www.tropichukvaldy.cz _______ KOTULOVA DĴEVõNKA Hálkova 4, Havířov-Bludovice www.muzeumct.cz, tel.: 602 709 731 4. 10. 8.30 - 14.30 Máme rádi zvířátka Oživení areálu hospodářskými zvířátky 26. 10. 8.30 - 14.30 Slavnostní ukončení sez. _______ ZÁMEK PLUMLOV Zámecká 99, Plumlov, tel.: 774 302 165 www.zamek-plumlov.cz 6. - 7. 10. Dobývání Plumlova historická vojenská akce 13. 10. Hubertské slavnosti 20. 10. Halloweenské bubnov. se šaškem Vikim 27. 10. Zámecké zabijačkové hody Otevřeno: So, Ne, svátky 13.00 - 18.00 _______ ZÁMEK BRUNTÁL Zámecké nám. 7, Bruntál, www.mubr.cz tel.: 554 717 947, 554 717 949 do 28. 10. Mezi orlem a orlicí do 25. 11. Dotkni se přírody - včely Stálá expozice: Řemeslo má zlaté dno, Příroda Bruntálska Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ ZÁMEK HRADEC NAD MOR. Městečko č. 2, Hradec nad Moravicí tel.: 553 783 485, rezervace: 553 783 444 www.zamek-hradec.cz do 31. 10. S knížaty u stolu - výstava do 16. 12. Antonín Gavlas: Rozhraní světla Výstava obrazů, fotografií a plastik Otevřeno: So, Ne 10.00 - 16.00 _______ HRAD SOVINEC tel.: 725 577 726 • www.sovinec.cz 13. a 14. 10. Záhada prokleté truhly 27. a 28. 10. Hofmistrova závěť Slavnostní ukončení sezóny. Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

na výlet ĴÍJEN 2018 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 22 ARCHEOPARK Chotěbuz - Podoboř, tel.: 552 309 133 6. 10. Ornamenty na dřevě - tvořivé dílny 13. 10. Zbraně raného středověku workshop 20. 10. Mezinárodní den archeologie 27. 10. Šerm dlouhým mečem - workshop Otevřeno: Út - Ne 8.00 - 16.00 _______ MUZEUM ZDEĤKA BURIANA Náměstí 31, Štramberk tel.: 558 840 619 • www.zdenekburian.cz do 28. 10. Zdeněk Burian a jeho svět Orlové velké armády Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 12.00 • 13.00 - 17.00 _______ JURKOVIçOVA ROZHLEDNA Rožnov pod Radhoštěm www.visitroznov.cz/jurkovicova-rozhledna Otevřeno: denně 9.00 - 17.00 do 15. 10. So, Ne, svátky 10.00 - 16.00 od 16. 10. _______ ZÁMEK FRYŠTÁT Masarykovo náměstí 1, Karviná-Fryštát tel.: 596 387 340 (pokladna zámku) www.zamek-frystat.cz zamek-frystat@karvina.cz I. okruh - hlavní budova zámku: Expozice šlechtického bydlení 16. - 20. století II. okruh - vedlejší budova zámku Lottyhaus: Expozice měšťanského bydlení 19. století III. okruh - vedlejší budova Lottyhaus: Národní galerie Praha - Expozice českého umění 19. st. Výstavní trasa - Výstavní síň zámku: Stálá výstava děl Jindřicha Wielguse a výroční panelové výstavy Karvinské osobnosti (vstup zdarma) Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 17.00 _______ HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA Komenského 10, Opava tel.: 553 714 809, www.szm.cz 1. 10. 9.30, 11.30 a 13.30 Mezinárodní den seniorů 3. 10. 9.00, 11.00, 13.00 a 14.30 Vycházky po stopách přírody Slezska 3. 10. 17.15 Konec habsburské monarchie očima císaře Karla a jeho manželky - předn. 10. 10. 17.15 Slezský podzim 1918 - předn. 20. 10. 13.00 - 17.00 Mezinár. den archeologie 26. 10. 2018 v 17.00 Představení knihy Slezsko a Ostravsko v Masarykově republice Expozice: Slezsko Výstavy: do 4. 11. Móda osmiček: Trendy let 1918-1988 do 4. 11. Slezsko a Ostravsko 1918-1938 do 4. 11. Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem od 20. 9. Sloni v chovu ZOO Ostrava do 25. 11. Lovci mamutů ve Slezsku do 25. 10. Výstava obrazů Zd. Buriana 26. 10. - 7. 3. 2019 Legionářské muzeum 1928-1938-2018 Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 _______ VÝSTAVNÍ SÍĤ Polní 964, Orlová-Lutyně tel.: 596 531 205, www.muzeumct.cz do 31. 12. Petr Bezruč _______ PAMÁTNÍK PETRA BEZRUçE Ostrožná 35, Opava tel.: 553 625 024, www.szm.cz 17. 10. 17.00 Petr Bezruč, básník průmyslu? přednáška Expozice: Život a dílo Petra Bezruče Výstava: do 7. 1. 2019 Elegie moderny knižní kultura let 1958-1968 Otevřeno: Út 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Čt 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 MUZEUM VE FRENŠTÁTõ Horní 220, Frenštát pod Radhoštěm tel.: 556 835 936, muzeum.novy-jicin.cz 4. 10. 17.00 Putování po severní Indii - před. Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 15.00 _______ KOSTEL SV. JOSEFA při kapucínském klášteře ve Fulneku Kapucínská 288, Fulnek, tel.: 556 731 252 muzeum.novy-jicin.cz do 25. 11. Vzdělání pro všechny. Odkaz Jana Amose Komenského Stálá expozice z dějin kapucínského kláštera ve Fulneku Otevřeno: Út - Pá, Ne 9.00 - 17.00 _______ ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH 790 70 Javorník, tel.: 584 440 286 www.janskyvrch.cz • janskyvrch@email.cz Zámek Janský Vrch - bývalé letní sídlo vra- tislavských biskupů s původními interiéry převážně z 19. st. i ukázkami zámeckého zázemí. Součástí prohlídek je největší vystavená sbírka dýmek v ČR Otevřeno: So, Ne 9.00 - 15.00 _______ VÝSTAVNÍ SÍĤ JABLUNKOV Mariánské nám. č. 14, Jablunkov tel.: 558 359 533, www.muzeumct.cz 18. 10. - 28. 2. 2019 Dětský svět Expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí _______ PAMÁTNÍK ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE Padlých hrdinů 47a, Havířov-Životice tel.: 596 434 138, www.muzeumct.cz do 11. 12. Bílá růže Expozice: Okupace a odboj na Těšínsku Otevřeno: Út 8.00 - 12.00 • 12.30 - 16.00 _______ VÝSTAVNÍ SÍĤ KARVINÁ Masarykovo nám. 10, Karviná-Fryštát tel.: 596 311 425, www.muzeumct.cz 2. 10. - 31. 1. 2019 Repliky oděvů první republiky Expozice: Střípky z dějin Karviné _______ TECHNICKÉ MUZEUM K muzeu 89, Petřvald u Karviné tel.: 596 541 092, www.muzeumct.cz do 31. 12. V žáru výhně Expozice: Tradice hornictví na Těšínsku _______ KOSÁRNA KARLOVICE Karlovice ve Slezsku čp. 146 tel.: 554 744 077 (rezervace) Stálá expozice lesnictví v karlovické kosárně Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 _______ MUZEUM KOMENSKÉHO Přerovský zámek, Horní nám. 1, Přerov Stálé expozice: Motýli a brouci • Mineralogie • Pamětní síň Augustina Mervarta a Josefa Bajáka • Památník J. A. Komenského • Jan Blahoslav a Čeští bratři • Učitelé šiřitelé myšlenek J. A. Komenského • Dobové rekonstrukce tříd • Národopis Hané • Tajemství tónu zvonů Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 _______ TECHNICKÉ MUZEUM TATRA Záhumenní 369, Kopřivnice tel.: 556 871 106, www.tatramuseum.cz Stálé expozice: Historický vývoj dopravních prostředků Tatry od zn. President po současné výrobky Otevřeno: Út - Ne, svátky 9.00 - 16.00 Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 23 P/PE-028 P/HA-056

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/

Najdete u nás přes 2000 položek skladem Aromaterapií proti nemocem, únavě, podzimnímu splínu, stresu, ... Síla přírody Vám pomůže. bio & eko e-shop Kosmetika a drogerie z přírodních složek PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 % www.alpik.cz 774 775 777 Nádražní 84, Moravská Ostrava P/SD-059 P/PA-155 POSEZÓNNÍ SLEVY 10-40% na elektrokola www.ElektrokolaOstrava.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku SLEVY SLEVY Akce platí do vyprodání zásob!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2018/