Rick a Morty 3http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

TŘETÍ SVAZEK FOWLER CANNON RIBONOVÁ ELLERBY HILL CRANK! TM

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

TM AN ONI PRESS PUBLICATION TŘETÍ SVAZEK

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

TM PRVNÍ, DRUHÁ A TŘETÍ KAPITOLA: „PO HLAVĚ“ NAPSAL TOM FOWLER NAKRESLIL CJ CANNON VYBARVIL RYAN HILL PŮVODNÍ LETTERING CRANK! ČTVRTÁ KAPITOLA: „READY PLAYER MORTY“ NAPSALA PAMELA RIBONOVÁ NAKRESLIL MARC ELLERBY VYBARVIL RYAN HILL PŮVODNÍ LETTERING CRANK! PÁTÁ KAPITOLA: „VELKÝ ZÁPAS“ NAPSAL A NAKRESLIL TOM FOWLER VYBARVIL RYAN HILL PŮVODNÍ LETTERING CRANK! RICKA A MORTYHO VYTVOŘILI DAN HARMON A JUSTIN ROILAND TŘETÍ SVAZEK DESIGN HILARY THOMPSONOVÁ EXKLUZIVNÍ OBÁLKA PRO ONI JULIETA COLÁSOVÁ REDAKTOR ARI YARWOOD OBÁLKA SVAZKU CJ CANNON A RYAN HILL

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

THIS VOLUME COLLECTS ISSUES #11-15 OF THE ONI PRESS SERIES RICK AND MORTY. RICK AND MORTY, VOLUME TWO, APRIL 2016. PUBLISHED BY ONI PRESS, INC. 1305 SE MARTIN LUTHER KING JR. BLVD., SUITE A, PORTLAND, OR 97214. RICK AND MORTY IS ™ & © 2019 CARTOON NETWORK. ONI PRESS LOGO AND ICON ARE ™ & © 2019 ONI PRESS, INC. ALL RIGHTS RESERVED. ONI PRESS LOGO AND ICON ARTWORK CREATED BY KEITH A. WOOD. THE EVENTS, INSTITUTIONS, AND CHARACTERS PRESENTED IN THIS BOOK ARE FICTIONAL. ANY RESEMBLANCE TO ACTUAL PERSONS, LIVING OR DEAD, IS PURELY COINCIDENTAL. NO PORTION OF THIS PUBLICATION MAY BE REPRODUCED, BY ANY MEANS, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF THE COPYRIGHT HOLDERS. ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ SI ZASLOUŽÍ JUSTIN ROILAND, DAN HARMON, MARISA MARIONAKISOVÁ, LAUREN MCCABEOVÁ, MIKE MENDEL A TAMARA HENDERSONOVÁ. PŘEKLAD DAREK ŠMÍD REDAKCE BORIS HOKR KOREKTURA FILIP GOTFRID PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA TOMÁŠ NEUBAUER ŠÉFREDAKTOR JIŘÍ PAVLOVSKÝ DVORNÍ MEESEEKS MAREK „KERAM” BARANYI ŘEDITEL NAKLADATELSTVÍ PETR LITOŠ TISK AKONTEXT s.r.o. VYDALO NAKLADATELSTVÍ CREW S.R.O. V ROCE 2019 PRVNÍ VYDÁNÍ V ČESKÉM JAZYCE ISBN 978-80-7449-791-9

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

“HEAD-SPACE” CHAPTER ONE TM „PO HLAVĚ“ PRVNÍ KAPITOLA

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Mlask! Vykašli se na to, Jerry. Jo, tati, přesně. Beztak do něj děda Rick určitě namontoval bombu. Nebo ho propojil s pekelnou dimenzí, nebo něco na ten způsob. Ne! Tohle je můj dům a Rick si tady nebude nic diktovat... ...a já je mám rád přičmoudlé! Tati, děda Rick ten topinkovač vytunil tak, aby z něj lezly doko- nalé topinky. Pffch. „Dokonalé“ pro koho? Pro Hitlera? Jerry, uklidni se. Pro Kristovy rány, vždyť jsou to jen topinky. Běž si říct tátovi o pomoc a já ti zaručuju, že dosta- neš ke snídani o pár banánů víc. Jerry, jediný opičák, kterého tu vidím, je ten, co drží v rukou topinkovač, který ho možná vystřelí do vesmíru, když si nebude dávat pozor. Je to útok na neotřesi- telnost rozhodnutí muže o dění v jeho vlastním domě. To máš jako u opi- čáků v džungli. Ne, Beth. Tohle už je přes čáru. Kdo z nich se jako první zmoc- ní banánů! Sami- ček! A topinek! Samiček? Tak fajn, Jerry. Je to tvůj dům. Ty jsi tady šéf. Hlavně v klidu, Rick ten rozdíl nepo- zná, spravíš si ten topinkovač sám a pak se uvidí, kdo dostane banán jako... Hoj, Ricku, půjčil bys mi... 9

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Šroubovák? 10

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

No vida. Šlo to hladce, ne? Upřímně nechápu, proč s takovými věcmi děláte takové štráchy. Táta nám tu pomáhá. Řekls jim, že je hotová snídaně? Rr... R... Rr... Rick... Tati? Co se děje? Ach, tak co říkal? Taková katastrofa to snad nebude. Je mrtvý. Byla tam jeho hlava... Rick je mrtvý! Jerry, já chápu, že tě to rozhodí, když musíš žádat mého otce o pomoc, ale tohle není vtipné. Běž se ho zeptat! Já tam byl. Šel jsem tam pro šroubovák a tam... byl... byla. Na stole. Jeho hlava! S dráty! Je mrtvý, Beth! Rick je mrtvý! Moment... Kde je Morty? 11

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Ve škole Morty není. Vždyť je sobota. Já vím, ale mohl by... možná mít něco mimoškolního...? Do fotbalového týmu by ho Rick nikdy nepustil. Já dělám, co můžu, Jerry! Ale nevím, kde ho hledat! Hledej na Plutu! Hledej na dně oceá- nu! Hledej ho zamče- ného v kumbálu v dimenzi, kde mají lidé místo rukou špagety a místo nohou židle! Hledej na tom milionu míst, kde ho tvůj otec mohl nechat! Máš tam nějaké kontakty?! Zkusím tam zavolat! Táta by ho přece jen tak někde nenechal! To máš recht! Rick ho mnohem spíš použil jako lidský štít nebo ho prodal na ná- hradní díly výměnou za nějaké psychedelické kosmické fazolky! To by... nikdy neudělal! Jasně, že udělal! Vždyť my mu jenom překážíme! Jsme pro něj jen malé překáž- ky, které musí kaž- dé ráno překonat, aby se dostal k lívancům a na- šemu synovi! 12

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Vždyť je to jeho vnuk! Se kterým jedná jako s pokus- ným zvířátkem! Vždyť on z něj udělal takovou tu opici, jak jí dávají cigarety. Rick ho zásobí raketovými botkami a glorp- ňopy, dokud ho to... Dokud ho to co? Nezab... Co to, sakra, bylo? Summer...! 13

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Summer! Někde tam jsou! Já je najdu! Summer, nedělej to! Ale já musím! Morty... tam někde je. Musím ho najít! Ne! 14

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Jen musím zacílit na jeho... vlnovou sho- du s touhle... věcí...! Ne! Já to zvládnu! Jen tam musím skočit! Přijdu na to, jak... Ne!! Nikdo tam není. 15

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Jó, přesně. „Jó, přesně“? Ne... jako... Jako co? Je pryč, takže jsi vítěz? Džungle je tvá? Banány jsou tvoje? Teď?! Beth, ne. Já... „...jsem takový ubožák, že budu oslavovat své mizerné vítězstvíč- ko teď“? Jen se na sebe podívej. Pořád ten krám držíš, jako by to byla nějaká trofej! Tak hele! Já s Mortym do vesmíru nevystarto- val! To tys ho nechala na pospas... a děláš, že to nevidíš! 16

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Zajímáš se ještě vůbec někdy o to, co je Rick zač? Co provádí? Dobře ví, že mu projde i vražda. Já tady alespoň... ...přešlapuješ jako idiot, zatímco Morty následuje do dalšího fantastického dobro- družství jediného chlapa v tomhle domě, ke kterému může vzhlížet? Já... ...tady poposedáváš a vymýšlíš mizerné plány, jak „opravit“ věci, které ne- bude nikdy opravit potřeba, protože svému synovi ne- stojíš za pozornost? Tak hele! Morty... Morty je mrtvý!! Náš syn je mrtvý, protože ty máš příliš práce s pomě- řováním pindíků s blázni- vým starochem na to, abys mohl být otec hodný úcty. Já že dělám, že to nevidím? Ty jsi neviditelný. Nechte toho!! Přestaňte se obviňovat navzá- jem! Mám toho po krk, jak na sebe hážete vinu za věci, které nemů- žete ovlivnit! Jó: Ricka! 17

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/

Ne. Ne Ricka. Není to Rickova vina. Není to tvoje vina. Není to mámy vina. A není to Mortyho vina. Děda je chytrý. Může vás vzít kamkoliv. Proč by Morty říkal „ne“? Mohli jsme je zastavit. Říct „ne“. Držet je doma. Ale neudělali jsme to. Možná proto, že všechny ty věci, které měli za sebou, a všechna ta místa, která navštívili, to všechno působilo tak neuvě- řitelně, že bylo snadné to nebrat vážně. Možná to ale bylo i proto, jaké jim to přinášelo štěstí. Nebo proto, že jsme měli dokonalou topinku. Beztak je to jedno. Nikdo za to nemůže. Vesmír postrádá smysl a věci se mají, jak se mají, a lidé umírají a pak vám chybí a víc nic. Já se omlouvám. Já... nic z toho tak nemyslel. Mně taky. Ale... už je po všem. Skončili jsme. Máme ještě jedno dítě, které je teď ztracené. Půjdeme ho najít. Je mi to líto. Úplně všechno. Ale myslel, Jerry. Stejně jako já. Tak pojď. Vezmeme ji domů. Miluju tě. Já vím. Já... Já... Já vím. 18

http://www.floowie.com/cs/cti/rick-a-morty-3/