Sherlock 1http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

1

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

SHERLOCK Volume 1 A Study in Pink © 2010 Hartswood Films All Rights Reserved. Japanese manga adaptation published by arrangement with Hartswood Films through The English Agency (Japan) Ltd. © Jay. 2013 First published in Japan in 2013 by KADOKAWA CORPORATION, Tokyo. Czech translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION, Tokyo through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo. Scénář: Steven Moffat, Mark Gatiss Manga: Jay. Překlad: Anna Křivánková Redakce: Boris Hokr Korektura: Filip Gotfrid Předtisková příprava: Jakub Škraban Lettering: Alena Veselá a Jana Jansová Šéfredaktor: Jiří Pavlovský Ředitel nakladatelství: Petr Litoš Tisk: Euro-Print Přerov, spol. s r.o. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2018 ISBN 978-80-7449-649-3

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

STUDIE V RŮŽOVÉ #1

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

6

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

STUDIE V RŮŽOVÉ ©2010 Hartswood Films All Rights Reserved. Japanese manga adaptation published by arrangement with Hartswood Films through the English Agency (Japan) Ltd. scénář: Steven Moffat, Mark Gatiss manga: Jay.

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

12. 10. LONDÝN Můj manžel byl velmi optimistický člověk. Jak to myslíš, že pro mě nepři- jedeš? auto si vzal manžel. přijeď taxíkem. Víš přece, že taxíkem nejezdím.

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

Chichi… kou- kej si sehnat ten taxík! Užíval života plnými doušky… …miloval svou rodinu i práci. Naprosto Naprosto nechápu… nechápu… …jak je …jak je možné… možné… …že si …že si zvolil zvolil takový takový odchod. odchod. Je to Je to pro nás pro nás všechny všechny velký velký šok. šok. Milu- ju tě. no ne… fakt? BLÝSK BLÝSK BLÝSK BLÝSK

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

Taxi! Kruci- nál… 26. 11. Počkej dvě minuty, jen si zajedu domů pro deštník. Tělo Beth Davenportové, náměstkyně ministra dopravy, bylo nalezeno včera v noci na jednom z londýnských stavenišť. Případ nese mnoho znaků shodných s nedávnou sebevraždou sira Jeffreyho Pattersona a rovněž se sebevraždou Jamese Fillimorea, a proto nyní vyšetřujeme možnou spojitost mezi těmito třemi událostmi. Pod můj se přece ve- jdeme. Jen dvě minuty! Ale no tak, Jamesi!! 27. 1. Co Beth? ? Kam zmizela? Ožrala se a teď tancuje jako utržená ze řetězu. Radši jsem jí sebrala klíčky… Ehm… z předběžného vyšetřování vyplývá, že jde o sebe- vraždu. S S S S S S S S T T

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

8 Zatím jsme žádnou neobjevili… ale nějaká jistě existuje a my na to přijdeme. Takže je mezi těmi třemi lidmi nějaká spoji- tost? Zjevně existu- je. Ale něco jako sériová sebevražda přece neexistuje! Ani jeden z nich přitom ne- vykazoval žádné sebevra- žedné tendence a – Vyšetřo- vání sice stále ješ- tě probíhá, nicméně detektivní inspektor Lestrade nyní zod- poví vaše dotazy. Jakou souvislost ty sebe- vraždy mají? Všichni tři se otrávili stejným jedem. A… všichni byli obje- veni na místě, kde neměli co dělat. hmm?

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

OMYL! OMYL! OMYL! OMYL OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! … Ale tady se píše „omyl“… Tu esemesku prosím igno- rujte. Zase „omyl“ … Ty sebe- vraždy jsou zjevně pro- pojené. Poslední otázku, prosím! Ale jestliže jde o sebe- vraždy, tak přece není co vyše- třovat! Povídám, abyste ji igno- rovali. Pokud už na pana detektivního inspektora nemáte další otázky, tis- ková kon- ference je u konce. Není možné, že jde o vraždy? Neodehrá- vá se nám tu sériový zločin? Tak- že… OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! jelikož jde o ne- zvyklou situaci, na- sadili jsme na případ naše nejlepší lidi a…

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! OMYL! YL! Není důvod k obavám! Prostě dodržujte obvyklé bez- pečnostní zásady… Veřejnost se nemusí znepokojovat. uch Ta je z Daily Mailu. Nepáchejte sebevraždu! Jak se můžeme chránit? V těchto třech případech jde zcela zjevně o sebevraždy. Nemyslíme si, že je někdo zavraždil. Všichni tři se otrávili sami. T T II CH CH O O šept Ale co když jde přece jen o vraždy?

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

Tisková konference je u konce. KLAP KLAP KLAP KLAP A jak to mám jako udělat? co? Jak dlouho ho ještě necháte, aby z nás dělal pitomce? Nemůžete mu to zarazit? Víš, kde mě najít. SH KLAP KLAP G G R R R R R R

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

… … … …!! … … …so- ne… Wat- sone… WAT- WAT- SO- SO- NE!! NE!! VZUNNN VZUNNN RATATATA RATATATA

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

… Hnk! Hnk! … hnch. huf… huf… huf… huf… B BU UF F !!!

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

18

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/

15 Blog Dr. Johna Watsona …

http://www.floowie.com/cs/cti/sherlock-1/