Skrýšhttp://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

1

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Kolik času… už od té chvíle… vlastně uplynulo…? Dva roky… ne… tři roky…? Ani vzpomínání už mi nejde… Jmenuju se Seiiči Kirišima… a jsem spisovatel… Myslím, že tohle bude moje poslední kniha… Všechno si sem poznamenám… ještě než o to přijdu docela… A budu doufat… že se to někomu dostane do rukou…

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Chapter. 1 Wicked eyes

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

…bí- jej… Ne- za… …jen mě… …co- -coko- liv… Udě- lám… P- Pro- sím… Ť A P K V R K K V R K Ť A P

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

9

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Začalo to… toho dne. Ano, určitě… začalo to po našem příjezdu na ostrov. Přijeli jsme, abychom… abychom si navzájem vyléčili naše zlomená srdce… Já ješ- tě… …ne- chci… um- řít… K V R K

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

H A H A H A ! A H A H A !

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

HA HA HA ! K L A P ! HA HA HA ! HA HA !

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Tak co? Je fajn si čas od času trochu povyrazit, co? …Jo. Po tom, co se loni stalo… …je to mezi námi pořád napjaté… A tak jsem si říkal… …že bychom tu třeba mohli začít znovu. A víš co, Miki? Před chvilkou jsem od místních slyšel… …že tady na ostrově mají nádherný vodopád.

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Když se prý k němu muž a žena společně vypraví, štěstí je nemine. A ty tomu jako věříš? Zrovna ty? Jo… Věřím… pro nový začátek …Udělám cokoliv. Š U S T !

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

SSSSSSSST SSSSSST

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Kde… …to jsme? … Neříkej, žes za- bloudil.

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Myslím, že už tam brzy bude- me… Jak brzy? Vždyť už tady po těch horách kroužíme přes hodinu a vodopád nikde. To seš celej ty… K niče- mu. „Uzříte vodopád a štěstí vás nemine.“ To tak! Akorát samá smůla. Tady rádio nechytneš. Drž hubu. Š V U P S K Ř Í P Z Z Z T Z Z Z T K L I K K L I K K L I K

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Hele, Miki… víš, co mi dneska ráno ten chlápek v hotelu ještě povídal? Na tomhle ostrově prý mají kromě toho vodopá- du ještě jed- nu zvlášt- nost… Na tomhle ostrově… hlavně tady v horách… došlo kdysi dávno ke strašné bitvě. Dodnes se tu prý povalují kosti zabitých. Teď tu z toho udělali krásné turistické letovisko, ale… Ve skuteč- nosti to tu zas tak pěkné není… Z Z Z Z T Z Z Z Z T Z Z Z T

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Celý tenhle ostrov je totiž prosáklý krví desítek tisíc vojáků… To je tak typický… Napadlo mě, žes mě sem zatáhl jen proto, abys mi mohl vyklá- dat ty svoje nechutný historky… …a ona je to pravda.

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Takže celá tahle do- volená… …je nakonec jen příprava na další tvůj hororovej škvár. A že prej to chceš urovnat a začít znova! Já… Já přece… tolik jsem se snažil… Všechno… všechno jen pro tebe… Tobě snad vážně pře- skočilo. S T I S K To už jsi zapomněl, kam nás ty tvoje mizerný škváry dostaly? Za všechno… …můžeš ty. S U P S U P

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/

Jenom kvůli tobě… …jsme přišli o syna. A v tu chvíli… veškeré pochybnosti, které jsem ještě měl… prostě zmizely… S K Ř Í P

http://www.floowie.com/cs/cti/skrys/