ST-červen 2013http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

6/2013 60let Novinová zásilka – povolila ČP, s. p., OZ Praha, č. j. 813/92-NP ze dne 6. 8. 1992. Placeno v hotovosti. CENA 48 Kč/2,40 0 ISSN 0036-9942 ČERVEN 2013 ČT vysílá terestricky v kvalitě HD TTC MARCONI tradici máme více než dobrou NOVÝ rozměr světa mobilních sítí INTELIGENTNÍ města a udržitelný rozvoj IFA 2013 poprvé s přívlastkem smart

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Vždy jste toužili po lepším osciloskopu? Nový R&S® RTM: Zapněte a měřte. Snadné ovládání, rychlé a spolehlivé měření – přesně to, co se očekává od osciloskopu. Firma Rohde & Schwarz otevírá dveře do nového světa: dvě obrazovky na jednom displeji, rychlý přístup ke všem funkcím. Výsledky měření máte k dispozici dříve, než jsou jiné osciloskopy připraveny měřit. Analyzujte signály, zatímco druzí vidí pouze šum. To je R&S® RTM. Vždy jste si přáli jednodušší způsob měření? Vždy jste si přáli spolehlivější výsledky? Vždy jste si přáli zvládat svou práci rychleji? Navštivte naše stránky: www.scope-of-the-art.com/ad/rtm-video Trade In Program pouze do června 2013: Ušetříte až 40% na novém osciloskopu! www.scope-of-the-art.com/ad/trade-in ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o. Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6 tel. 224 322 014 office.rscz@rohde-schwarz.com

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 1 EDITORIAL Období od uzávěrky květnového do uzávěrky červnového čísla Sdělovací techniky, kdy píšu tyto řádky, přineslo řadu zajímavých odborných akcí, setkání i událostí. První z nich byla konference Inteligentní budovy a inteligentní města, kterou vydavatelství Sdělovací technika uspořádalo poprvé nikoliv na veletrhu AMPER, ale na Stavebních veletrzích v Brně. Tato změna se ukázala jako inspirativní, stejně jako spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Město je místo, kde se soustředí největší část populace. Inteligentní město – Smart City by pak mělo být místem, kde lidé mohou uspokojovat svoje potřeby, ty základní, ale i v případě katastrofických událostí. „Smart“ řešení tedy musí být nejen zisková, ale také udržitelná a odolná, usnadňující přežití krizových situací. Evropské iniciativy se v této souvislosti zaměřují mimo jiné na inovativní řešení inteligentní a udržitelné digitální infrastruktury. Využívání synergií mezi požadavky na inteligentní sítě a infra- strukturou širokopásmového připojení je pak důležitým aspektem udržitelné digitální infrastruktury. Kybernetická bezpečnost je nejen v EU pojímána jako předpoklad pro udržitelný rozvoj. Státy a společnosti jsou rostoucí měrou závislé na informačních a komunikačních systémech. Činnost státní správy a obchodní aktivity společností jsou decentralizovanější a různorodější než kdykoliv předtím, s rostoucím stupněm interoperability a proto i rostoucím stupněm nezávislosti pro dodržení funkční kontinuity. Rychlý technologický vývoj a ekonomické změny nutí vlády k outsourcingu různých kapacit na firmy a soukromé subjekty. Tento trend dává citlivé informace do rukou skupin a jednotlivců, a tím jim dává i výkonné schopnosti. Fyzické hranice a hranice zemí již nejsou relevantní v souvislosti se schopností uskutečnit vzdálený kybernetický útok s využitím komunikačních sítí a falešných identit. Protože všechny systémy jsou propojeny v síti, hacking může způsobit nejen únik informací, poškození služeb, přerušení kontinuity výroby. Protože jsou všechny systémy vzájemně propojeny, může hacking ublížit nejen počítačům a datům, ale narušit také obranné systémy tím, že usnadní neautorizovaným skupinám zásah do těchto zařízení. Tři týdny po inspirující konferenci o inteligentních městech jsem se vrátil z tradiční konference eHealth Days (jejím pořadatelem je rovněž vydavatelství časopisu Sdělovací technika). Dvoudenní konference se odehrála v pracovním duchu a pravdivě odzrcadlila skutečný stav v oblasti elektronického zdravotnictví i zaostávající pozici ČR vůči některým zemím, např. sousednímu Rakousku (možná škoda, že Rakousko-Uhersko bylo neudržitelné). Po návratu z konference eHealth Days jsem v květnovém vydání časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum našel článek jednoho praktického lékaře pro dospělé s titulkem „Přímé ohrožení pacienta i bezpečnosti státu“. Autor je toho názoru že „elektronizace zdravotnictví se českým občanům krvavě vymstí“. Zaštiťuje se přitom právě (ne)bezpečností kyberprostoru a jako příklad uvádí napadení australského, vládou podporovaného, systému elektronických zdravotních záznamů hackery. Co říci závěrem? Problematika bezpečnosti dat v propojeném kyberprostoru je bezpochyby globální problém, jehož řešení je předpokladem udržitelnosti dalšího vývoje. Nevytvářejme si však účelově fenomén ďábla a hrozbu pekla. Tento postup byl v historii lidstva vždy nástrojem tmářství a ukázal se pokaždé nakonec neudržitelný. Udržitelný rozvoj a kybernetická bezpečnost K OBRÁZKU NA OBÁLCE Společnost TTC MARCONI s.r.o. působí na telekomunikačních trzích ve střední a východní Evropě jako jeden z nejvýznamnějších dodavatelů komunikačních sítí nové generace a systémový integrátor. Svým zákazníkům, mezi něž patří jak telekomunikační operátoři, tak velké a střední podniky z oblasti ener- getiky a dopravy, státní správa a samospráva, poskytuje širokopásmová multiservisní řešení navržená na míru, plně přizpůsobená potřebám daného odvětví. Aktivity společnosti zahrnují komplexní sorti- ment komerčních a technických služeb, spojených s prodejem, instalací a provozem přenosových a spo- jovacích technologií. Využívá přitom bohatých zkušeností, získaných během dlouholeté historie (11. března 2013 oslavila společnost 20 let od svého vzniku). TTC MARCONI vznikla v roce 1993 jako společný podnik významného českého výrobce telekomunikační techniky, společnosti TTC TELEKOMU- NIKACE, s. r. o., a italského MARCONI S.p.A. Během krátké doby si vydobyla pozici jednoho z nejvýznam- nějších dodavatelů a systémových integrátorů. Sama společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., která je součástí holdingového uskupení TTC HOLDING, a.s., oslaví letos 1. července 60 let své činnosti.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Empos s.r.o., Praha 10, U Nových vil 18, tel. 241 742 084, fax 241 742 088; email: info@empos.cz, www.empos.cz AMT měřicí technika, spol s.r.o. Leštínská 2418/11, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel./fax 281 924 344, tel. 281 925 990, tel. 602 366 209, e-mail: info@amt.cz, www.amt.cz; GHVTradings.r.o., Brno, Kounicova 67a, tel. 541 235 532, fax 541 235 387; GES-ELECTRONICSa. s., tel. 377 373 111, fax 377 373 399, e-mail: ges@ges.cz, www.ges.cz, prodejny: Praha 2 – Myslíkova 31, Brno – Křenová 29, Ostrava – 28. října 273, Plzeň – Student- ská 55a, Hradec Králové – Habrmanova 14; GM Electronic s.r.o., Praha 8, Křižíkova 77, tel. 226 535 409, Brno, Koliště 67a, tel. 545 240 278, fax 515 902 889, Ostrava, Dlouhá 3, tel. 555 308 793, fax 596 626 519, Plzeň, Korandova 4, tel. 378 405 801, fax 378 405 809; Kontakt Elektronik s.r.o., České Budějovice, Nová 17, tel./fax 386 356 001; Micronix s.r.o., Praha 4, Antala Staška 32, tel. 225 282 703, fax 241 441 384; TekServis s.r.o., Praha 6, Papírenská 1, tel. 603 828 918; TR Instruments s.r.o., Brno, Křižíkova 70, tel.: 541 633 670, fax 541 212 413 T&M Direct, s.r.o., Technická 2, 166 27 Praha 6 Tel. 224 355 808, fax 224 355 809 E-mail: info@tmdirect.cz, http://www.tmdirect.cz T&M Direct Slovensko, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava Tel. +421 232 109 139, 903 805 330, fax +421 232 109 139 E-mail: office@tmdirect.sk, http://www.tmdirect.sk SGD 3: 100 kHz – 3 GHz SGD 6: 100 KHz – 6 GHz SVA 6: 250 kHz – 6 GHz SVA 13: 250 kHz – 13 GHz Pro objednávky do 30. 06. 2013 jsou nyní všechny IQCreator „waveform“ options řady SGD a odpovídající měřicí options řady SVA zdarma – obsaženy v základní ceně. Řada signálních generátorů SGD a analyzátorů signálů SVA s digitální a vektorovou modulací

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 OBSAH 3 Vysílač signálu DRM pro radioamatérská pásma Návrh a realizace vysílače signálu DRM (Digital Radio Mondiale) pro pásma krátkých vln a radioamatérské použití. Je představena verze systému DRM používaná na radioamatérských pásmech a podrobně je popsán návrh vysílače. Důraz je kladen na medodu generování signálu SSB, použit je tzv Tayloeův modulátor. Česká televize vysílá terestricky v kvalitě HD V minulých měsících jsme se věnovali 60leté historii vysílání veřejnoprávní televize. Oslovovali jsme pamětníky, zvejňovali archivní materiály. Dnes se spolu s Ing. Ivo Ferklem, ředitelem techniky ČT podívejme do budoucnosti a soustřeďme se na rozvoj a zavádění nových technologií. Komunikační systém pro Českou vědeckou stanici Johana Gregora Mendela Katedra telekomunikační techniky ČVUT v Praze již několik let spolupracuje s vědci z Masarykovy univerzity v Brně na zajištění komunikačního spojení České vědecké stanice Johanan Gregora Mendela na ostrově Jamesse Rose v Antarktidě. V rámci dlouhodobé spolupráce vytvořil studetský tým již několik verzí komunikačního systému. Poslední verze byla testována expedicí v lednu a únoru 2013. Od relevantních trhů přes digitalizaci a mobilní sítě k orchidejím Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu PhDr. Pavel Dvořák, CSc byl ve vedení našeho regulátora sedm let. Jaké významné milníky provázely jeho činnost a jaké má plány do budoucna? To byly otázky, které jsme Pavlu Dvořákovi položili v průběhu naší návštěvy na ČTÚ. Tradici máme více než dobrou Před dvaceti lety byla založena společnost TTC MARCONI s.r.o. jako společný podnik české firmy TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o a italské společnosti Marconi S.p.A., nicméně k pochopení toho, z jakých kořenů tato společnost vyrůstala, je nutné se vrátit ještě o několik desítek let zpátky. O rozhovor jsme požádali Ing. Josefa Šelepu, CSc., ředitele TTC MARCONI, s.r.o. TIP – nová dimenze světa mobilních komunikací Na světovém Mobile World Congress 2013 se letos v souvislosti s výstavbou mobilních sítí nové generace poprvé objevil pojem Telecoms Intelligence Provider. Poskytovatelé služeb TIP pomohou operátorům porozumět prostředí jejich sítí a pochopit, co se v nich odehrává. Jako jeden z prvních TIP se představila společnost Tektronix Communication. Technologie RFID a její užitečná uplatnění Během posledních let se výrazně rozšiřují aplikace rádiové identifikační technologie RFID. Rozsah použití automatické identifikace stále roste. Jedná se např. o využití RFID k přesné evidenci kartónů a palet, řízení toku materiálu ve výrobě, evidenci pohybu zaměstnaců v hlubinných dolech, ale také k identifikaci domácích zvířat. Technologie RFID má obrovský potenciál, a je proto předmětem zájmu aplikovaného výzkumu. Smart Cities a udržitelný rozvoj V rámci Stavebních veletrhů Brno 2013 se v Brně pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR, Martina Kuby, uskutečnila koncem dubna mezinárodní konference Inteligentní budovy a inteligentní města 2013. Konferenci připravilo vydavatelství Sdělovacítechnika ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, která je součástí World Business Council for Sustainable Development. První Smart IFA Vývoj světové výstavy IFA odráží dynamický růst a inovační úsilí průmyslu spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Čtvrt roku před tím, než od 6. do 11. září otevře v Berlíně svoje brány, informovali pořadatelé výstavy – gfu (Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik) a Messe Berlin – o hlavních trendech v oblasti televizní techniky a elektronických produktů pro domácnost. CONTENTS M-signal transmitter for amateur-radio bands 5 Czech TV broadcasts in HD 10 Communication system for Czech scientific Antarctic base 14 Interview with Pavel Dvorak, ex chairman of the CTU board 18 TTC Marconi 20 years anniversary 21 TIP – new dimension of the mobile communications world 24 RFID technology and usefull applications 28 Smart Cities and sustainable development 30 First Smart IFA 34 INHALTSŰBERSICHT Sender des DRM-Signal für Amateur Radio Band 5 Tschechische Fernsehen sendet in HD Qalität 10 Kommunikationssystem für die Tschechische wissenschaftliche Antarktis-Station 14 Interview mit Pavel Dvorak, Ex Vorsitzender der Rat des CTU 18 TTC Marconi 20-Jähriges Jubiläum 21 TIP – Neue Dimension der Mobilekommunikations Welt 24 RFID Technologie und die nützliche Applikationen 28 Smart Cities und Nachhaltige Entwicklung 30 Erste Smart IFA 34 10 14 18 24 21 5 28 30 34

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 ZPRÁVY 4 Společnosti T-Systems a Cisco oznámily, že pro firemní zákazníky připravují nové řešení v oblasti Unified Communications and Colla- boration (UCC). Nástroje pro komunikaci a spolupráci budou založeny na hostovaném řešení firmy Cisco, které se nazývá Cisco Hos- ted Collaboration Solution. Toto řešení bude dostupné z cloudu společnosti T-Systems. Ře- šení, které vzniká s přispěním obou firem, pod- poruje dlouhodobé partnerství a spolupráci na poli ICT technologií. Společnost T-Systems bude provozovat řešení v datových centrech v Německu v souladu s přísnou legislativou EU na ochranu osobních údajů a dat. „Spolupráce s firmou Cisco představuje jedinečnou symbiózu výrobce technologií a poskytovatele ICT služeb. Tento vývoj má především smysl pro naše zákazníky, kteří tak získají přístup k bezpečnému a cenově efektivnímu řešení IT z jednoho zdroje. Ná- stroje na spolupráci a komunikaci z cloudu mohou následně zvýšit jejich produktivitu,“ uvedl Reinhard Clemens, generální ředitel společnosti T-Systems. „V rámci spolupráce s T-Systems se společnost Cisco přibližuje svým zákazní- kům. Uživatelé mají nyní přístup k prověře- né technologii Cisco v kombinaci s bez- problémovým provozem a integrací firmy T-Systems v rámci jednoho balíčku,“ uve- dl Gary B. More, provozní ředitel společ- nosti Cisco. Nové řešení dává zákazníkům T-Systems a Cisco přístup k unikátnímu škálovatelnému řešení z bezpečného privátního cloudu, kte- ré zahrnuje nástroje pro sjednocenou komu- nikaci, IP telefonii, instant messaging, video a webové konference. Nová nabídka služeb směřuje především na střední a větší zákaz- níky, kteří mají stovky zaměstnanců. Služby bude možné používat z libovolného zařízení, počítačů, notebooků, fixních telefonů, stejně jako z mobilních telefonů a tabletů. Flexibilita celého řešení pak přináší nejnovější verze softwaru a budoucí rozvoj založený na spo- lečném vývoji firem T-Systems a Cisco. Clou- dová platforma je pak zárukou efektivity a předvídatelných provozních nákladů. ■ Společnost GFI Software, přední poskyto- vatel infrastruktury pro malé a středně vel- ké podniky (SMB), oznámila, že podle je- jího lokálního průzkumu provedeného v březnu 2013 mezi prodejními partnery společnosti GFI Česká republika a Slo- vensko až 87% českých podnikových zá- kazníků mívá problémy v důsledku ne- správně prováděných softwarových aktu- alizací. Většina podniků má sice dobře ošetřený problém aktualizace systémů Windows a aplikací Microsoft, ale nevěnu- je dostatečnou pozornost aktualizacím softwaru třetích stran, jako je Adobe, Google či Mozilla, na které se zaměřuje stále více útočníků. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že 26,2% českých podniků mívá kvůli nedosta- tečně prováděným softwarovým aktualiza- cím problémy pravidelně, 60,7 % registruje problémy ojediněle a jen 13,1 % nemívá pro- blémy vůbec. Hlavními důvody nesprávně prováděného patch managementu jsou oba- vy z toho, že po aktualizaci nebude něco fungovat (56,9 % respondentů), nízké pově- domí o celé problematice (55,2 %) a názory managementu, že softwarové aktualizace jsou pro podnik nevýznamné (43,1 %). K udržení softwaru v aktualizovaném sta- vu používá 86,9 % podniků službu Windows Update, 78,7 % služby WSUS (Windows Server Update Services) a pouze 19,7 % resp. 11,5 % respondentů využívá specia- lizovaných nástrojů jako GFI MAX Remote- Managament resp. GFI LanGuard. Podle nedávno publikované zprávy Nati- onal Vulnerability Database se v loňském roce týkalo 86 % všech hlášených zranitel- ností aplikací třetích stran, pouze 10 % operačních systémů a 4 % hardwarových zařízení. Mezi aplikacemi jsou suverénně nejvíce ohroženy prohlížeče, včetně Mozil- la Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer a Opera Brow- ser. K dalším známým zranitelným aplika- cím se zařadily například Mozilla Thunder- bird, Adobe Flash Player, Adobe Reader, Apple iTunes či Oracle Java. ■ Ve dnech 8. až 10. října 2013 bude norim- berské veletržní centrum hostit již popáté je- den z největších mezinárodních odborných veletrhů, který se zabývá bezpečností IT. Letošní témata budou zahrnovat např. mo- bilní bezpečnost, bezpečnost v cloudu, bezpečnost výpočetních center, bezpeč- nost na internetu a síti, řešení ukládání dat, autentizace a řízení přístupu či certifikace. Veletrh it-sa se od 1. ročníku značně rozros- tl a stal se největší evropskou platformou pro setkání a výměnu zkušeností pro ředitele IT, bezpečnostní ředitele, administrátory, po- radce v oblasti IT a všechny odborníky, kte- ří v podnicích a úřadech odpovídají za bez- pečnost infrastruktury IT. Potvrzením je, že již nyní se přihlásilo výrazně více podniků než ke srovnatelnému datu před posledním ročníkem. Vystavovatelé zde mohou nabízet své služby a produkty z oblasti bezpečnos- ti IT a informovat o nových trendech a vý- zvách jako BYOD (Bring Your Own Device) pokročilé přetrvávající hrozby nebo bezpeč- né využívání cloudových služeb. „Vzrůstá ohrožení ekonomiky IT krimina- litou a podniky očekávají další vyostření této situace. Veletrh it-sa spojuje rozmani- tost na trhu nabízených řešení bezpečnos- ti IT, která chrání firmy. Congress@it-sa kro- mě toho nabízí prohlubující odborné zna- losti. Budou představena aktuální témata jako je mobilní bezpečnost a bezpečnost cloudu stejně tak jako četné aspekty bez- pečnosti a ochrany dat. Veletrh it-sa tak na- bízí všem, jejichž úkolem je ochrana a dů- věrnost digitálních dat, vynikající přehled o celém spektru bezpečnosti IT,“ vysvětlu- je Claus Rättich, který je v pořádající spo- lečnosti NürnbergMesse jako člen vedení za veletrh it-sa odpovědný. I letos doprovodný kongresový program Congress@it-sa nabídne možnost naučit se něco od význačných expertů a cíleně si v do- provodném kongresovém programu rozšířit vlastní znalosti či vzájemně vyměňovat zku- šenosti. Opět budou k dispozici tzv. zvláštní plochy jako campus@it-sa, kde se univerzi- tám i vysokým odborným školám a jejich stu- dentům nabízí vlastní platforma pro prezen- taci svých výzkumných prací. Loni tuto mož- nost využila např. Fakulta dopravní ČVUT. Pro nové podniky je připravena platforma star- tups@it-sa, kde mohou prezentovat sebe, své produkty a služby a budovat kontakty v branži. Podrobnější informace o it-sa získá- te na http://www.it-sa.de. ■ Až 87 % českých podniků mívá problémy se softwarovými aktualizacemi Veletrh it-sa 2013 se kvapem blíží T-Systems a Cisco společně připravují nové aplikace v cloudu

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 5 Úvod Rozhlasové vysílání se začalo rozvíjet po první světové válce. Používala se tehdy amplitudová modulace a vysílalo se v pás- mech dlouhých a středních vln. Za téměř století vývoje radiotech- niky bylo vyvinuto mnoho moderních způsobů přenosů dat, které vedly k praktickému použití dnešních komunikačních systémů. Jakoby stranou vývoje však stál amplitudově modulovaný rozhlas. Zatímco na velmi krátkých vlnách se již záhy po druhé světové válce začalo vysílat frekvenční modulací, v pásmu dlouhých a středních vln se dodnes vysílá původní amplitudovou modulací. V porovnání s dnešními moderními systémy nemůže amplitudově modulovaný rozhlas obstát v jakosti poslechu, a proto počet jeho posluchačů klesá. Uvadající zájem o vysílání na těchto pásmech se pokouší oživit vývoj standardu DRM (Digital Radio Mondiale). Digitální modulace může výrazně zlepšit mnoho zásadních para- metrů, které ovlivňují jakost poslechu jako je např. větší dynamic- ký rozsah, odolnost vůči různým interferencím a rušení nebo redukci šumu. Ve spojení s výhodami šíření elektromagnetického záření na středních a dlouhých vlnách, kdy lze jedním vysílačem pokrýt velké území, vzniká perspektivní systém. Pro zavedení rozhlasového vysílání založeného na systému DRM chybí zatím tzv. politická vůle. V současnosti proto tímto systémem nevysílá žádná česká stanice, avšak lze zachytit stanice zahraniční. Výhodné spojení šíření vln na dlouhých, středních a krátkých vlnách a digitální modulace však neušlo pozornosti radioamatérů. Proto vznikl standard upravující původní systém DRM pro potřeby vysílání na radioamatérských kmitočtech. Zásadní rozdíl je v použi- té šířce pásma, která je na KV pásmech pouze 2,7 kHz. Následují- cí článek popisuje návrh vysílače pro tyto radioamatérské kmitočty. Systém DRM V systému DRM jsou vysílány tři logické kanály: MSC (Main Servi- ce Channel) přenášející data vlastního vysílaného programu, FAC (Fast Acces Channel) obsahující informace o parametrech a nasta- veních kanálu potřebných pro dekódování ostatních dat, a kanál SDC (Service Description Channel) informující o dalším nastavení kanálu MSC (je-li mono nebo stereo atd.), alternativních kmito- čtech poskytujících podobné služby nebo např. o přesném čase. Systém DRM používá pro své kanály stejnou šířku pásma jako klasické rozhlasové AM vysílání (4,5 kHz pro DV a SV) nebo jeho celočíselné násobky, takže je možný současný provoz. Jako zdrojové kódování používá DRM systémy SBR (Spectral Band Replication), MPEG-4 CELP, MPEG-4 HVCX a PS (Parametric Stereo). Na data může být aplikována FEC Reed Solomon, je použito bitové a symbolové prokládání, konvoluční kódy a následně jsou data mapována do konstelačních diagramů QAM. Systém roze- znává několik módů robustnosti (robustness mode) A až E, které určují, jaká QAM bude použita pro ten který logický kanál a dále počet subnosných. Modulace může být od QPSK až po 64QAM. Následně jsou namapované symboly zařazeny na patřičnou subnosnou, jsou přidány pilotní symboly a pomocí modulační techniky OFDM je vytvořen kompletní signál. HAM-DRM Touto zkratkou bývá označován standard DRM, který je upraven tak, aby vyhovoval radioamatérským potřebám. Originální systém nelze použít kvůli jeho příliš velké šířce pásma, která je minimálně 4,5 kHz, oproti největší šířce kanálu na radioamatérských krátko- vlnných pásmech, která činí 2,7 kHz. HAM-DRM používá dvě možné šířky pásma, a to 2,3 kHz a 2,5 kHz. Systém má pouze tři módy robustnosti, A, B a E a dvě ochran- né úrovně. Počet OFDM nosných v závislosti na použité šířce pás- ma a módu robustnosti ukazuje tabulka 1. Další odlišností oproti originálnímu systému DRM je zrušení logického kanálu SDC. Vysílají se pouze dva kanály MSC a FAC. Stejně jako u originálního systému DRM, přenáší i zde kanál MSC data samotného přenosu, tedy buď hlas nebo obecná data. V kanálu FEC se přenáší mimo jiné následující údaje: použitá šíř- ka kanálu, délka prokládání, modulace kanálu MSC, ochranná úro- veň, rozlišení, zda se vysílá audio signál nebo data, zda se přenáší spolu se zvukovým signálem textové zprávy, typ zdrojového kódo- vání, označení paketů v případě vysílání dat a CRC data. Kanál FAC tedy přebírá některé údaje, které jsou v klasickém DRM vysílány v kanále SDC (typ kódování MSC atd.). Vynechávají se především informace o alternativních kmitočtech, které při radioamatérském použití nemají smysl. Kanál FEC je vždy modulován pomocí QPSK. Pro dosažení nízkého přenosového toku zvukového signálu jsou pro zdrojové kódování použity open source audio kodeky SPEEX nebo LPC 10. Nejsou zde použity žádné přídavné techniky jako parametrické stereo (PS) nebo Spectral Band Reconstruction (SBR). LPC 10 (Linear Predictive Coding) kódování pracuje na princi- pu vokodéru. Vstupní hlasový signál je rozdělen na segmenty, z nichž každý je podrobován analýze. Zkoumá se např. úroveň hlásky, její znělost nebo perioda signálu. Následně jsou přenáše- ny pouze parametry této analýzy. Dekódování má potom charak- Vysílač signálu DRM pro radioamatérská pásma Pavel Paták, Zbyněk Lukeš, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Článek pojednává o návrhu a realizaci vysílače signálu DRM pro pásma krátkých vln a radioamatérské použití. Je představena verze systému DRM používaná na radioamatérských pásmech a podrobně je popsán návrh vysílače. Důraz je kladen na metodu generování signálu SSB, použit je tzv. Tayloeův modulátor. Tabulka 1 Vypočítané a zvolené hodnoty polyfázní sítě Počty OFDM nosných v HAM-DRM Šířka kanálu Mód A Mód B Mód E 2,3 kHz 53 45 29 2,5 kHz 57 51 31

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 6 Tabulka 2 Přenosové rychlosti systému HAM-DRM při modulaci QPSK Modulace MSC: QPSK Robustnost Šířka kanálu 2,3 kHz 2,5 kHz Ochranná úroveň Ochranná úroveň 0 1 0 1 A – 1,9 kb/s – 2,0 kb/s B – 1,4 kb/s – 1,5 kb/s E – 1,0 kb/s – 1,1 kb/s Tabulka 4 Přenosové rychlosti systému HAM-DRM při modulaci 64QAM Modulace MSC: 64 QAM Robustnost Šířka kanálu 2,3 kHz 2,5 kHz Ochranná úroveň Ochranná úroveň 0 1 0 1 A 4,8 kb/s 5,7 kb/s 5,2 kb/s 6,2 kb/s B 3,3 kb/s 4,0 kb/s 3,9 kb/s 4,7 kb/s E 2,5 kb/s 3,0 kb/s 2,7 kb/s 3,2 kb/s Tabulka 3 Přenosové rychlosti systému HAM-DRM při modulaci 16QAM Modulace MSC: 16 QAM Robustnost Šířka kanálu 2,3 kHz 2,5 kHz Ochranná úroveň Ochranná úroveň 0 1 0 1 A 3,2 kb/s 4,0 kb/s 3,4 kb/s 4,3 kb/s B 2,2 kb/s 2,8 kb/s 2,6 kb/s 3,2 kb/s E 1,6 kb/s 2,0 kb/s 1,9 kb/s 2,7 kb/s Obr. 1 Spektrum HAM-DRM signálu na výstupu zvukové karty ter rekonstrukce hlasu podle obdržených parametrů, výsledkem je syntetický hlasový signál. Kodér Speex podporuje kromě hlasových přenosů i kompresi obecných dat. Umožňuje použít několik vzorkovacích kmitočtů, v HAM-DRM je využito stejně jako u LPC vzorkování 8 kHz. Výstup- ní bitová rychlost může být až 2,15 kb/s. Dosažitelné přenosové rychlosti při různém nastavení ukazují tabulky 2 až 4. Generování signálu DRM Kódování signálu i modulační technika OFDM vyžadují výhradně číslicové zpracování. Nejjednodušším způsobem, jak získat kom- pletní modulovaný signál DRM, je využít některého volně dostup- ného programu pro PC. Pro příjem rozhlasového vysílání DRM se často využívá progra- mu DREAM, vytvořeného na Darmstadské univerzitě. Dnes existu- je i modifikace pro vysílání. DREAM respektuje přesně standard DRM pro rozhlasové vysílání. Nelze jej proto sice použít pro radio- amatérská pásma, avšak dalo by se s ním experimentovat. Pro radioamatérské použití je vhodný např. program WinDRM, který respektuje upravený standard HAM-DRM. WinDRM umožňuje vysílat jak fonicky, tak přenášet datové soubory nebo textové zprávy. Digitálně modulovaný signál je přiváděn na výstup zvuko- vé karty. V programu lze nastavit offsetový kmitočet, který odpoví- dá pozici nulté nosné v OFDM, výchozí hodnota je 350 Hz. Celý signál DRM se pak bude při šířce kanálu 2,5 kHz nacházet v roz- mezí kmitočtů 350 Hz až 2850 Hz. Toto audio pásmo bylo zvoleno proto, aby pro vysílání mohl být použit standardní SSB vysílač, původně určený pro fonický provoz. Obr. 1 ukazuje spektrum HAM-DRM signálu na výstupu zvukové karty. Ve spektru jsou zře- telné především tři frekvenční pilotní nosné. Blokové schéma vysílače Modulovaný signál DRM je odebírán z výstupu zvukové karty v hovorovém pásmu 350 Hz až 3 kHz (viz obr. 2). Signál je přive- den na kompresor dynamiky, který zajistí na svém výstupu stále stejnou úroveň signálu bez ohledu na zesílení zvukové karty počí- tače. To je potřeba zajistit proto, aby další bloky nebyly přebuze- ny příliš silným signálem nebo naopak aby nebyl signál příliš blíz- ký úrovni šumu. Následně je signál filtrován pásmovou propustí, která odstraňuje případné vyšší harmonické, omezuje šumy zvu- kové karty na vyšších kmitočtech a zabraňuje vstupu nežádou- cích frekvenčních složek v případě špatného nastavení programu WinDRM. Dále je signál zesílen a rozdělen na přímou a invertova- nou větev. Tyto dva signály jsou přivedeny na vstupy polyfázní sítě, na jejímž výstupu jsou čtyři signály s fázovými posuvy 0°, 90°, 180° a 270° vzhledem k signálu 0°. Tyto čtyři signály jsou multiple- xovány analogovým multiplexorem. Signály přivedené na adresní vstupy multiplexoru jsou vytvářeny pomocí klopných obvodů. Kmitočet, který je na tyto klopné obvody přiváděn, musí být dva- krát vyšší, než je požadovaný kmitočet nosné. Zapojení klopných obvodů pak zajistí, že kmitočet přepínání multiplexoru je čtyřikrát vyšší než kmitočet nosné. Taktováním z krystalového oscilátoru s obdélníkovým výstupem a kmitočtem 10 MHz je vytvořen na mezifrekvenčním kmitočtu 5 MHz SSBSC signál. Mezifrekvenční signál je filtrován dolní propustí odstraňující vyšší kmitočtové slož- ky vzniklé v modulátoru. Dále signál vstupuje do druhého modulá- toru, principiálně shodného s prvním. Nejdříve je signál rozdělen na dvě části, v jedné je invertován a přiveden na polyfázní síť. Její výstupní signály jsou přepínány podle taktovacího signálu, který generuje obdélníkový oscilátor Si570. Kmitočet oscilátoru Si570 je řízen pomocí mikrokontroléru. Ten dále zajišťuje připojení správ- ných kmitočtových filtrů a zobrazení údajů na displeji. Ovládání je zajištěno pomocí rotačního kodéru anebo pomocí programu běží- cího na počítači. Komunikace mezi mikrokontrolérem a počítačem probíhá po sběrnici USB. Na výstupu modulátoru je již signál DRM nasměšován do rádiového kanálu. V modulátoru vznikají Obr. 2 Blokové schéma vysílače.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 7 také nežádoucí složky, které jsou odfiltrovány pásmovými pro- pustmi, kdy pro každé pásmo je realizována jedna propust. Za pásmovými propustmi je zapojen výkonový zesilovač. V něm mohou vzniknout vyšší harmonické složky, proto je za ním zařazen blok dolních propustí, které nežádoucí složky odfiltrují. Následně je již signál přiveden na výstupní konektor celého vysílače a může být vyzářen anténou. Vstupní audio obvody Na vstupu vysílače jsou zařazeny obvody udržující na svém výstu- pu konstantní úroveň signálu, bez ohledu na úroveň vstupního sig- nálu. Tím je potlačen vliv zesílení zvukové karty počítače na další obvody vysílače. Změna zesílení by totiž měnila výstupní výkon vysílače, příliš silný signál by mohl další obvody přebudit a při pří- liš nízké úrovni signálu by zase obvody pracovaly se zbytečně malým odstupem S/N. Tuto funkci zajišťuje kompresor dynamiky, byl použit obvod SSM2167 od firmy Analog Devices. Obvod obsa- huje blok měřící efektivní hodnotu vstupního signálu, podle něhož mění zisk integrovaného zesilovače. Za kompresorem dynamiky je zapojena aktivní pásmová propust 250 Hz až 3500 Hz pro pokles o 3 dB. Zajišťuje, že při špatném nastaveni offsetového kmitočtu v programu WinDRM, nebudou do dalších obvodů (především obvodu polyfáze) pronikat jiné kmitočty, než na jaké jsou navrženy. Pásmová propust se skládá z kaskádního zapojení horní pro- pusti 2. řádu tvořené jedním operačním zesilovačem a dolní pro- pusti 6. řádu vytvořené zapojením tří dalších operačních zesilova- čů. Horní propust je provedena v zapojení Sallen Key s mezním kmitočtem 250 Hz a Butterworthovou aproximací. Dolní propust má mezní kmitočet 3,5 kHz, je tvořena rovněž zapojením Sallen Key a aproximace kmitočtové charakteristiky je Butteworthova. Kmitočtová charakteristika je na obr. 3. SSB modulátor Princip modulátoru Kmitočtový posun z jednoho pásma do druhého při snaze neobo- hatit spektrum o další složky odpovídá modulaci SSBSC (amplitu- dová modulace s jedním potlačeným pásmem a potlačenou nos- nou). Pro získání SSBSC signálu byla zvolena méně tradiční – i když mezi radioamatéry oblíbená – filtrační metoda, někdy nazývaná Tayloeův modulátor nebo čtyřcestná fázová metoda (four-way phasing method), viz obr. 4. Mezi její hlavní přednosti oproti kla- sické filtrační metodě patří to, že odpadá nutnost obtížné kon- strukce krystalových mezifrekvenčních filtrů. Princip metody je následující: z původního (nízkofrekvenčního) signálu jsou vytvořeny tři další kopie, které jsou v celém rozsahu kmitočtů původního signálu fázově posunuty. První kopie je posu- nuta o 90°, druhá o 180°, třetí o 270°. Tyto čtyři signály jsou přepí- nány analogovým multiplexorem. Spínací kmitočet musí být čtyři- krát vyšší, než je kmitočet nosné, na níž chceme signál modulo- vat. Z výstupu multiplexoru již lze odebírat modulovaný signál. Před dalším zpracováním je však ještě třeba odfiltrovat produkty ve spektru vznikající na násobcích nosné. Matematický popis modulátoru Tayloeův modulátor nepatří mezi metody příliš zmiňované v litera- tuře. Přitom se však jedná o poměrně zajímavý princip stojící za povšimnutí. Proto byla funkce metody matematicky popsána a pro kontrolu byly provedeny simulace v programu Matlab. Přepínání analogového multiplexoru můžeme chápat jako vzor- kování signálů přiváděných na jeho jednotlivé vstupy. Budeme sle- dovat případ, kdy je na vstup přiváděn pouze jeden signál SIN (t). Pro výstupní signál SOUT1 (t) platí: SOUT1 (t) = SIN (t) · SO (t). (1) Signál sO (t) představuje obdélníkový signál nabývající hodnoty 0 nebo 1 o frekvenci čtyřikrát vyšší, než je požadovaný kmitočet nosné. Vstupní signál budeme uvažovat harmonický s amplitudou rov- nou jedné. Pak ho můžeme rozepsat takto: SIN (t) = 1 ej (ω IN t + ϕ IN ) + 1 e–j (ω IN t + ϕ IN ) . (2) 2 2 Proměnná ωIN je úhlový kmitočet vstupního signálu, ϕ je jeho počáteční fáze. Výsledný signál vzniká násobením obdélníkového signálu s tímto vstupním signálem. Bude praktické, vyjádříme-li obdélníkový signál pomocí zpětné Fourierovy transformace do časové oblasti. V kmitočtové oblasti lze signál vyjádřit takto: ∞ SO (Ω) = ϑ Σ sinc (ϑk Ωo ) ejkϕO, (3) ΤO k = – ∞ 2 kde TO je perioda obdélníkového signálu, ϑ je šířka pulzu, k je pořadí harmonické složky, ΩO je kmitočet obdélníkového signálu a ϕO je počáteční fáze signálu. Nyní provedeme Fourierovu trans- formaci a signál vyjádříme v časové oblasti: ∞ SO (t) = ϑ Σsinc (ϑk ΩO ) ejkϕO .ejkΩO t . (4) ΤO k = – ∞ 2 Teď již lze napsat vztah pro výstupní signál vzniklý násobením vstupního signálu se signálem obdélníkovým: ∞ SOUT1 (t) = ϑ Σ sinc (ϑk ΩO ) ej (k ΩO t + ωIN t + k ϕO + ϕIN ) + ∞ 2ΤO k= – ∞ 2 + ϑ Σsinc (ϑk ΩO ) e j (k ΩO t + ωIN t + k ϕO + ϕIN) . (5)2ΤO k = – ∞ 2 Obr. 3 Přenos vstupní aktivní pásmové propusti. Obr. 4 Multiplexorem navzorkované vstupní signály

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 8 Na výstupu multiplexoru pak dochází ke sčítání čtyř takto vznik- lých signálů, pro výstup platí: SOUT = SOUT, 1 + SOUT, 2 + SOUT, 3 + SOUT, 4 . (6) Ve vztahu pro signál SOUT1 (t) (5) je možné vidět složky odpovídající modulaci DSB. Jak je patrné, fáze těchto složek je závislá jak na fázi vstupního signálu, tak na fázi obdélníkového signálu, který vstupní signál násobí. Fázový posun obdélníkového signálu je zajištěn samotnou funkcí postupně se přepínajícího analogového multiplexoru, fázový posun vstupních signálů je třeba zajistit. Při součtu výše uvedených čtyř signálů vyjde najevo, že jedna postran- ní složka je tvořena vždy dvojicí signálů v protifázi, které se ode- čtou. Tím vzniká SSBSC signál. Povšimněme si také, že ve výstup- ním spektru chybí složka na kmitočtu vstupního signálu. Z odvozeného vztahu lze také vypočítat konverzní zisk. Díky tomu, že byla uvažována amplituda vstupního signálu jednotková, je velikost výstupního napětí rovna konverznímu zisku. Ve vztahu vystupuje násobitel 4, vyjadřující součet čtyř stejným způsobem vznikajících signálů: ϑ sin (ϑ/2kΩO) Again = 4 , 2TO ϑ/2kΩO Po dosazení a úpravě získáme: 1 sin π/4 Again = 4 = 0,45. (7) 2 π/4 Z výsledků simulace v Matlabu (viz obr. 5) je patrné, že se spekt- rum SSBSC signálu opakuje kolem lichých násobků nosné, při- čemž se střídá potlačení horního nebo dolního postranního pás- ma. Potlačení opačného postranního pásma lze dosáhnout otoče- ním pořadí spínání jednotlivých kanálů. Pokud bychom použili pouze dva vstupní signály a další dva by byly nulové, vznikne i tak kolem kmitočtu nosné spektrum SSBSC signálu. Nejbližší vyšší složky ve spektru pak ale již budou na dvoj- násobku kmitočtu nosné (vznikne zde DSB). V takovém případě by bylo nutné za modulátor zařadit strmější dolní propust, než je tomu v případě spínání všech 4 signálů. Úroveň potlačení nežádoucího pásma závisí na přesnosti fázo- vých posunů vstupních signálů, na době sepnutí jednotlivých kaná- lů a na amplitudě vstupních signálů. Dobu sepnutí kanálů nemusí- me uvažovat, budeme předpokládat, že multiplexor je schopen přepínat se mezi všemi čtyřmi kanály stejně rychle. Pak pro míru potlačení nežádoucího pásma platí vztah, nyní již bez odvození: VA + jVS K = 20 log |VA + jVS |, (8) kde VA a VB je dvojice signálu posunutých od sebe v ideálním pří- padě o 90° vyjádřená v komplexním tvaru. Pokud uvažujeme čty- ři vstupní signály, lze potlačení spočítat jako 9)K = 20 log (10 K1 + 10 K2 ), 20 20 kde K1 a K2 jsou hodnoty potlačení nežádoucího pásma spočíta- né pro dvě dvojice příslušných signálů podle vztahu (8). Polyfázní síť Fázový posun o 90°, 180° a 270° v celém rozsahu kmitočtů vstupní- ho signálu lze zajistit pomocí polyfázní RC sítě, někdy nazývané Gin- gellova. Výstupní signály nejsou fázově posunuty vzhledem k vstup- nímu signálu stále o konstantní hodnotu. Vzájemný fázový posun mezi signály je však stále udržován na požadovaných hodnotách. Polyfázní síť se skládá z několika RC segmentů, na obr 6 je poly- fázní síť skládající se ze tří segmentů. Čím víc segmentů síť má, tím lze dosáhnout přesnějších fázových posuvů napříč spektrem, na druhou stranu vzrůstá vložný útlum. Dokončení v příštím čísle. Obr. 5 Výstupní spektrum za modulátorem Obr. 6 Ukázka tří segmentů polyfázní RC sítě.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

JEDINEČNÝ NÁSTROJ OD DESIGNSPARK PCB DESIGNSPARK PCB VERZE 5.0 POKRAČUJEME VE ZDOKONALOVÁNÍ Bezplatný software ke stažení na www.designspark.com/pcb N O V IN K A

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

ST & ČT 60 Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/201310 Česká televize vysílá terestricky v kvalitě HD RNDr. Petr Beneš Jaký lze očekávat další technický vývoj v oblasti televize? Jaká jsou očekávání televizních diváků České televize? Co požadují? 1. května 1953 bylo zahájeno z praž- ské Měšťanské besedy zkušební tele- vizní vysílání. Od té doby televize v Československu a posléze v České republice prošla složitým vývojem, programovým i technickým. Dvacet let trvalo, než se televizní obrazovky začaly obarvovat, za dalších dvacet let se vykročilo k digitálním distribuč- ním sítím. Digitalizace s sebou přines- la mnoho negativního i pozitivního. Spustilo se mnoho rozmani- tých programových kanálů v často diskutabilní obsahové kvalitě a ukázalo se, že většinový divák si nakonec stejně oblíbí jen několik „svých“ kanálů, mezi kterými si přepíná, a pokud si nevy- bere, vyplní si večer ze svého archivu nebo se třeba věnuje jiné činnosti. Tak, jak v minulosti byl divák schopný tolerovat technic- ké nedokonalosti, pokud sledoval zajímavý a atraktivní program, dnes vyžaduje vysokou technickou kvalitu a naopak je ochoten sledovat i pořad programově méně kvalitní, pokud je technicky na špičkové úrovni. Ve chvíli, kdy v multiplexu 4 operátor sítě ukončil experimentál- ní vysílání ČT1 HD, zvednul se nebývalý divácký ohlas a my jsme si uvědomili, že již není možno čekat na sítě DVB-T2 a musíme umožnit co nejdříve našim divákům i v pozemním vysílání sledovat programy České televize v HD rozlišení. Tento záměr se daří reali- zovat a od symbolického data 1. 5. 2013 Česká televize vysí- lá terestricky ČT1, ČT2 a ČT sport v HD kvalitě. Jaké požadavky klade uspokojení těchto požadavků na technic- ké systémy České televize? Prakticky minimální. Studiová, přenosová i vysílací technika je z velké části již převedena na technologie HD, zbývá například ješ- tě dokončit modernizaci dvou vysílacích řetězců, vozu DSNG… V některých případech jsou ale technologie SD ještě v dobrém technickém stavu a nebylo by hospodárné přecházet na HD, jak se říká, za každou cenu – z toho důvodu se budou i nadále vyrá- bět některé pořady v rozlišení SD a pro potřeby vysílání v kvalitě HD se bude provádět jejich přepočet. Co je prioritou budoucích investic do televizní techniky – vysílá- ní v HD nebo zvýšení počtu vysílaných programových kanálů? Pokud by se v terestrice podařil přechod na distribuci v systému DVB-T2, řekněme s využitím komprese HEVC, snížily by se výraz- ně náklady na distribuci signálu a ušetřené peníze by se mohly alo- kovat na další programové kanály. Pokud jde o investice do tele- vizní techniky a hovoříme zde, řekněme, o plánech v horizontu asi 5 let, v ČT dojde k přirozené obměně a modernizaci zařízení a technologiím, které podporují například přechod na rozlišení 4K, se v tomto časovém horizontu určitě nevyhneme. Hovoří se také o vysílání samostatného kanálu, zaměřeného na regiony. Jaké nároky to bude klást na techniku a investice? Ano, skutečně s regionálním programovým kanálem počítáme. Regionální vysílání České televizi určuje zákon a dosud nebyly technické možnosti, jak je realizovat. S plánem na spuštění regio- nálního vysílání souvisí i stávající rozšíření multiplexu 1 o další dato- vý prostor (MUX 1a), který nám, kromě vysílání v rozlišení HD, umožní od září i vysílání kanálu ČT:D / ČT art a s ohledem na své regionální uspořádání i budoucí start regionálního programu. Pochopitelně, bude potřeba výrazně posílit technické zázemí v regionálních studiích a vysoké nároky na kvalitní provoz zajistit i personálně. Rozhodně to nebude jednoduchá záležitost a vyžá- dá si to důkladnou přípravu. Televizor budoucnosti se stává přirozenou součástí internetu. Jak se rozšiřování HbbTV odráží na technice výroby a „hybridního vysílání“ pořadů? Česká televize včas správně odhadla, že vývoj v této oblasti se bude ubírat cestou HbbTV, že se nebude v tomto případě jednat jen o „slepou vývojovou uličku“. Díky tomu ČT momentálně spouš- tí na této platformě hned několik zajímavých aplikací. Vlastní pro- gramová výroba zatím ovlivněna není, teď je to ve stadiu, kdy se čeká na to, až výrobci spotřební elektrotechniky dodají na trh vhod- né zobrazovače kompatibilní s HbbTV. Až dostatečně stoupne v domácnostech penetrace televizorů, které je možno připojit Zatím jsme se v minulých měsících věnovali 60leté historii vysílání veřejnoprávní televize. Oslovovali jsme pamětníky, zveřejňovali archivní materiály. Ohlédnutí za vývojem televizního vysílání, které ukázalo schopnosti a profesionalitu našich techniků a inženýrů, završil v květnovém vydání rozhovor se současným generálním ředitelem České televize (ČT), Ing. Petrem Dvořákem, který naznačil další priority vývoje české veřejnoprávní televize. Dnes tedy obraťme spolu s Ing. Ivo Ferklem, ředitelem techniky ČT náš pohled do budoucnosti. A protože budoucnost všech technických vymožeností, k nimž televize a televizní vysílání bezpochyby patří, je podmíněna inovacemi, soustřeďme se na rozvoj a zavádění nových technologií, které divákovi v příštích letech budou zpřístupňovat televizní obsah. Ing. Ivo Ferkl, ředitel techniky ČT

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

ST & ČT 60 Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 11 k internetu, bude vhodné přistoupit i k výrobě interaktivních pořa- dů, které využívají výhod, které HbbTV nabízí. Experimentální vysílání DVB-T2 mohou zatím naladit diváci v Praze a Plzni a v blízkém okolí těchto měst. Jaký další vývoj můžeme v oblasti rozvoje DVB-T2 očekávat? Česká televize je připravena ke spolupráci s ČRa, ČTÚ i dalšími subjekty na přípravě životaschopného technologického a ekono- mického modelu přechodu z DVB-T na DVB-T2. Tento přechod bude mnohem složitější, než byl přechod z analogových distribuč- ních sítí na sítě digitální. Ale, jak ukazuje současná situace, terestri- ka bude hrát i v budoucnu svoji nezastupitelnou roli i pro distribuci signálu ve vyšším rozlišení. Zdá se, že je nejvyšší čas se již začít bavit o finálním uspořádání distribučního systému, budoucnosti terestrických sítí, i s ohledem na rozvoj mobilního broadbandu. S narůstající délkou úhlopříčky TV displejů se stává problémem rozlišení, které nabízí současné zemské vysílání, a to i v DVB-T2 (HD). Co přinese budoucnost v této oblasti? Není to jenom o rozlišení, je to i o snímkové frekvenci – se zvět- šováním úhlopříčky TV displejů a snahou tvůrců vyrábět televizní pořady v progresivním módu místo v módu s prokládaným řádko- váním, bude nutno přejít např. na 150 snímků za sekundu, tak, aby obraz necukal a neblikal. To je dáno fyziologickými vlastnostmi lid- ského oka. Televize je pochopitelně i o zvuku – s rozlišením HD jde ruku v ruce i prostorový zvuk. Jaké TV budoucnosti dáváte vy osobně přednost – SmartTV nebo Full-HD, popř. Ultra-HD? Pokud se bavíme o horizontu řekněme pěti let, myslím si, že to bude od všeho něco – bude se jednat o přechodné období, charakterizo- vané dalším posunem k vyšší kvalitě rozlišení, pořady Ultra-HD v kva- litě 4K se budou vyrábět v té době asi ještě hlavně pro archiv, ale již budou k dispozici (zpočátku na satelitech) některé programové kaná- ly v 4K – například sport, dokumenty, význačné kulturní události… Televizní programy doplní vybavení tabletů a chytrých telefonů, poroste kvalita mobilního broadbandového připojení. To je pocho- pitelně téma, které není možno shrnout do jedné věty a určitě bude stále častěji námětem k mnoha diskusím. Jménem časopisu Sdělovací technika, jehož první číslo bylo vydáno v lednu stejného roku, jako zahájila svoje vysílání Čes- koslovenská televize, Vám děkuji za tento rozhovor, ale zejmé- na za dlouhodobou spolupráci a trvalou podporu. ■ Co je to HbbTV? Hybridní televize kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým přístupem k internetu, což také naznačuje sám název HbbTV – Hybrid Broadcast (vysílání) Broadband (širokopásmový přístup) TV. Platforma HbbTV sjednocuje výrobce televizních přijímačů a poskytovatelů vysílání s cílem, aby interaktivní služby byly v televizorech různých značek a divák nemusel při nákupu tele- vizoru pátrat, která služba mu bude fungovat a která ne. Univer- zálnost použití má zaručit logo HbbTV. Co potřebuji k příjmu HbbTV? Uživatel potřebuje televizní přijímač nebo set-top-box s podporou HbbTV a zpravidla i připojení k internetu. Nabídka služeb HbbTV se aktivuje stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači. Kde mohu přijímat HbbTV České televize? Vysílání hybridních služeb Česká televize zahájila v květnu 2012. HbbTV je vysíláno na všech čtyřech programech ČT, a to v násle- dujících vysílacích platformách: – zemské digitální vysílání sítě 1 (multiplex veřejné služby), – satelitní digitální vysílání ČT (družice Astra 3B, pozice 23,5° E). Co nabízí HbbTV České televize? Stiskem červeného tlačítka divák vstoupí do úvodní nabídky „ČT menu“, kde může vybírat z aktuální nabídky aplikací. Aplikace „Teletext“ se od svého klasického předchůdce liší nejen grafikou, která je na úrovni internetových stránek, ale také pohodlím ovlá- dání. K pohybu v nabídce lze použít kurzová (křížová) tlačítka na dálkovém ovládači. Komfortní podobu elektronického programového průvodce (EPG) přináší aplikace TV program. Na rozdíl od standardního EPG zahrnuje tato aplikace fotografie i video ukázky. Aplikace „O HbbTV“ přináší stručný souhrn informací o Hbb- TV a jeho možnostech. Volbou číslic z této aplikace si můžete prohlédnout již dříve publikované aplikace. První HbbTV sportov- ní aplikaci „MS hokej 2012“ (květen 2012) zobrazíte stisknutím čísla 1. V červnu 2012 byla spuštěna druhá sportovní aplikace „Euro 2012“ (volba 2). Fotbalovou aplikaci vystřídala v červenci 2012 aplikace k letním olympijským hrám v Londýně (volba 3 – „LOH 2012“). Co přináší HbbTV v době internetu? Hybridní televize slučuje na obrazovce výhody standardního tele- vizního vysílání s možnostmi příjmu jakéhokoliv obsahu šiřitelné- ho po internetu. Odkazy na text, fotografie, audio či video mohou být synchronizovány s právě vysílaným pořadem. Informace lze přenášet jen ve výřezu obrazovky, zatímco divák může dál sle- dovat i televizní pořad. Například při sledování sportovního utká- ní si může divák vyhledat průběžné výsledky jiných zápasů apod. K jednotlivým pořadům mohou vznikat aplikace umožňující divá- kům hlasovat nebo soutěžit. Vše lze ovládat jednoduše, pouze dálkovým ovladačem. Jaký je rozdíl mezi tzv. SmartTV a HbbTV? SmartTV („chytrá televize“) je televizor s možností připojení k inter- netu, což ale neznamená automatickou podporu HbbTV. Většina Smart TV dosud potřebovala speciální jednoúčelové aplikace, tzv. widgety, vyvinuté vždy speciálně jen pro určitou značku přijímačů. Televizory s funkcí HbbTV Česká televize úspěšně jednala o aktivaci funkce HbbTV pro úze- mí ČR ve vybraných přijímačích značek LG, Panasonic, Philips (TP Vision), Samsung, Sharp, Sony. Seznam televizorů schopných přijímat hybridní vysílání HbbTV naleznete na www.ceskatelevize. cz/hbbtv/. Způsob aktivace služeb HbbTV v jednotlivých přijíma- čích se liší, proto je třeba pozorně nastudovat postup v uživatel- ské příručce nebo kontaktovat technickou podporu konkrétního výrobce. ■ Aplikace HbbTV České televize

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 VĚDA/VÝZKUM/INOVACE 12 Technologie řízení a financování vy‑ sokých škol nemůže být dominant‑ ním předmětem příslušného zákona o vysokých školách. Universita musí být autonomní a svobodná vzděláva‑ cí entita, ke které se může společ‑ nost odkazovat. Proto existují univer‑ sity, které svým významem a trváním překlenují staletí. Není obyčejným vý‑ robním podnikem, který dosahuje úspěchu či dojde k bankrotu během jedné dekády. Není ani jednoúčelo‑ vým zařízením pro trénink strojvůdců, řidičů nebo obchodníků. Je to historicky tradiční místo k setká‑ vání názorů a myšlenek akademických pracovníků a studentů, jejich vzájemného obohacování a motivování k vyšší odbornos‑ ti. Není větším cílem vzdělání než to, že žák přerůstá svého pro‑ fesora. Na co by měla připravovaná novela vysokoškolského zákona, z pohledu vaší vysoké školy, pamatovat především? Co v návrhu zákona není a ani nebylo uvažováno: 1. pozice doktorandů na universitě: – Doktorský studijní program § 47 je protimluv sám o sobě, výcho‑ vu budoucích vědeckovýzkumných elit není možné zaměňovat se studiem. – Z hlediska praktického života pozice studenta neumožňuje pra‑ covně právní vztah se školou, který pro mladé vědce potřebuje‑ me k přímé účasti na vědeckých konferencích a na odborných zahraničních cestách hrazených z projektů a grantů. – V evropském prostředí se šíří nepodložené koncepce typu „PhD training“, před kterými je třeba také varovat. Trénuje fotbalový hráč, nikoliv budoucí badatel. 2. závaznost etických kodexů a imatrikulačního slibu: – V mnohých situacích se z jednání akademických pracovníků či studentů vytrácí povědomí university jako zvláštního místa k se‑ tkávání a růstu jednotlivců. Vedení školy/fakulty nemá mnoho ar‑ gumentů, ani mocenských nástrojů, jak přivodit opak. Jednou z možností, jak morálně působit na akademickou obec jsou do‑ kumenty typu etický kodex, který by mohl být součástí pracovní smlouvy a imatrikulační slib, který obsahuje principy etického chování, podepsaný každým studentem. 3. odebrání titulů: – Palčivým problémem, který neumí řešit ani současný zákon č. 111/1998 o vysokých školách, se návrh zákona nezabývá. Při‑ tom není nutné vymýšlet kolo, v některých evropských zemích je to běžná praxe. Co lze pochválit v návrhu zákona: – Koncepce financování univerzity v režimu kontraktového finan‑ cování s tříletým horizontem poskytuje mnohem stabilnější pro‑ stor pro řízení školy. Věřím, že bude působit pozitivně. – Mezi akademické pracovníky je zařazen mimořádný profesor, to může ulehčit přístup odborníků ze světa. Z nedávné minulosti vím, jak běžný způsob pro jmenování profesorem může odradit zahra‑ niční odborníky, kteří přišli na jistou dobu působit na katedru. – V návrhu zákona je uvedeno: „Akademický pracovník je povinen danou vysokou školu bezodkladně informovat o každém svém dalším pracovněprávním vztahu, a to i v těch případech, kdy se jedná o výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.“ Přepokládám, že uvedené opatření zamezí nešvaru létajících profesorů a tím pádem akreditaci studijních pro‑ gramů, které by vysoká škola nikdy neměla získat. Lze mít za to, že tato povinnost bude začátkem konce bezplatného využívání myšlenek a duševního vlastnictví v privátních firmách akademiků. Přepokládám, že z institucionální akreditace vyplyne právo vy‑ soké školy stanovit rozumné délky studia. Je jasné, že mobilita stu‑ dentů v rámci programu Erasmus dlouhodobě stagnuje od data přijetí koncepce 3+2, opatření působí čistě proti mobilitě studen‑ tů. Tato rigidní struktura platná pro téměř všechny obory studia je dlouhodobě neudržitelná. Studenti nemají dostatek času k tomu, aby během tříletého bakalářského studia mohli uzrát v kvalitní in‑ ženýry, nebo přírodovědce. Toto moje stanovisko vychází z textu zákona, který říká: „Oprávnění vysoké školy za podmínek stanove‑ ných tímto zákonem uskutečňovat studijní programy vyplývá z in‑ stitucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání nebo z akreditace studijního programu.“ Odpovídá současná podpora vědy a výzkumu na technických univerzitách ze státního rozpočtu aktuálně zdůrazňovaným po- třebám technologických inovací? Neholdám se vyjadřovat k detailům, chci však upozornit na obec‑ ný problém ve financování vědy a výzkumu na vysokých školách z veřejných prostředků, který lze shrnout do slov „no bricks, but brains“. Mnohé projekty infrastruktury vědy a výzkumu, které jsou financovány z veřejných prostředků ČR a z dotací EU, vykazují vícepráce a těžko odůvodnitelné zvyšování nákladů na jednotlivé stavby. Při dojednávání dotací pro infrastrukturu, která při realiza‑ ci bývá takto nadhodnocená, byly hrubě zanedbány otázky finan‑ cování personálních nákladů, tj. nákladů na vědecké a technické pracovníky. Ti jediní mohou naplnit smysl nové výstavby a oživit prázdné budovy. S finančními následky tohoto neodpovědného kroku v minulosti se bude vědecká komunita v ČR potýkat po ce‑ lou dobu udržitelnosti projektů infrastruktury. Jak by se měly spravedlivě hodnotit výsledky vědecké práce a jejich ekonomický efekt, aby existovala možnost objektiv- K novele zákona o vysokých školách 3 Jiří Kříž, Petr Beneš Širokou diskuzi odborníků nejpovolanějších, kterých se připravovaná novela zákona o vysokých školách dotýká zásadně a bezprostředně, dnes uzavírá vyčerpávající příspěvek Prof. RNDr. Miroslav Vlčka, DrSc. z Fakulty dopravní ČVUT:

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 VĚDA/VÝZKUM/INOVACE 13 Společnost HUMUSOFT, která je výhradním zástupcem firmy MathWorks pro Českou republiku a Slovensko, představila nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB R2013a. MATLAB R2013a přináší novinky v mnoha oblastech. Přepra‑ cované grafické rozhraní základních modulů MATLAB a Simulink, které bylo poprvé uvedeno na podzim loňského roku, přináší nová vylepšení v podobě uživatelského nastavení Quick Acces Toolbaru, zdokonalení prohlížeče nápovědy nebo snazší správu záložek při modelování schémat v Simulinku. MATLAB se nově může pochlubit podporou snímání dat z pohybového senzoru Kinect® pro Windows® . Podpora výukového hardware v Simulinku, zahrnující platformy LEGO® MINDSTORMS® NXT a Arduino® , byla rozšířena o mikropočítač Raspberry Pi™ a platformu Gumstix® Overo® . MATLAB R2013a také přináší dva nové produkty. Trading Toolbox zpřístupní ceny a umožní zadávání pokynů do obchodo‑ vacích systémů. Fixed‑Point Designer je nástroj určený pro ná‑ vrh a simulace algoritmů pracujících s výpočty v pevné řádové čárce. Základní modul MATLAB byl rozšířen o jednotný rámec pro tvorbu testů a testování funkcí. S nimi je možné připravit jednot‑ livé testy i celé testovací scénáře. Testy využívají předdefinova‑ né metody pro validaci výsledků testovaných funkcí, které se dělí do čtyř skupin podle závažnosti porušení testovaného kritéria. Výstupem jsou podrobné informace o výsledcích provedených testů. Oblast zpracování obrazu v MATLABu přináší novinku v podobě podpory snímání dat pohybovým senzorem Kinect® pro Windows® . V MATLABu jsou k dispozici data ze všech jeho snímacích prv‑ ků – obrazová data (barevný RGB senzor), údaje o vzdálenosti a skeletální data (infračervený senzor), a také je možné snímat zvukovou stopu z mikrofonů, které jsou v zařízení Kinect vestavě‑ ny. Snímaná data lze zpracovávat v MATLABu a vytvářet tak vlastní algoritmy, které budou tento jedinečný senzorický systém využívat. Akcelerace morfologických operací a filtrace snímků pomocí GPU výpočtů je druhou novinkou v oblasti zpracování obrazu v MATLABu. V oblasti finanční analýzy a modelování byl uveden nový pro‑ dukt Trading Toolbox, který poskytuje funkce pro přístup k datům, definování typů objednávek a zadávání pokynů na finančních trzích. Toolbox umožňuje integraci proudů kontinuálních a na událostech založených dat do prostředí MATLAB. To umožňuje vývoj obchodovacích strategií a algoritmů, které mohou v reál‑ ném čase provádět analýzy a reagovat na situaci na trhu. Pod‑ porované obchodní platformy jsou Bloomberg® EMSX a Trading Technologies® X_TRADER® . Fixed‑Point Designer je nový produkt, který spojuje funkce ná‑ strojů Fixed‑Point Toolbox a Simulink Fixed Point, a přináší do MATLABu a Simulinku datové typy a aritmetiku s pevnou řádo‑ vou čárkou (fixed‑point). Fixed‑point algoritmy lze navrhovat s použitím syntaxe MATLABu, nebo je možné modelovat fixed‑ point systémy pro řízení a zpracování signálu v Simulinku. Modely a algoritmy lze využít k simulaci, implementaci a analýze systémů, které s fixed‑point daty pracují. Nový nástroj zpřehledňuje auto‑ matickou konverzi modelů Simulinku do aritmetiky s pevnou čár‑ kou a úplnou novinkou je možnost využití obdobného automatic‑ kého přístupu u funkcí napsaných v jazyce MATLAB. Mnohá rozšíření zaznamenaly i oblasti statistiky, finančních vý‑ počtů, zpracování signálu, modelování systémů či generování kódu. Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávají‑ cích aplikačních knihoven. ■ MATLAB a Simulink vydání 2013a ního srovnávání, jak na regionální, tak i na mezinárodní úrovni? Hodnocení vědecko‑výzkumné práce jednotlivců i institucí je ob‑ tížná disciplína. Určitě by měl být rozdíl v hodnocení různých typů vysokých škol. Hodnocení se nemůže redukovat jen na výčet Hirsch‑indexů nebo bodů z databáze RIV. Mám za to, že každá odborná komunita může stanovit vysněné mety, ke kterým má svo‑ je výkony vztahovat. Pro fyziky je výšinou Nobelova cena, pro mú‑ zické vědy může být nejvyšším hodnocením účinkování umělce v milánském Teatro alla Scala. Velmi se přimlouvám za to, aby hod‑ nocení universit probíhalo na mezinárodním poli. Pro posun našich vysokých škol mezi prestižní vzdělávací instituce na světě nelze mít do nekonečna za to, že domácí hodnocení jsou dostačující. Děkujeme za skutečně promyšlené a vystihující odpovědi jak Prof. RNDr. M. Vlčkovi, DrSc., tak i všem diskutujícím z minu- lých čísel ST, a věříme, že jsme tak svým dílem též trochu přispě- li k nápravě nešvarů rozbujelých v mezích zákona na některých vysokých školách. Cílem všech vzdělávacích stupňů musí být absolvent, o které- ho je mezi zaměstnavateli zájem, protože je odborně na výši a po všech stránkách, zejména však z hlediska růstu konkuren- ceschopnosti firmy, perspektivní. Řada zaměstnavatelů, co se týče čerstvých absolventů, však často bývá, vedena vlastní zku- šeností, opačného názoru. To se ale musí, v zájmu budoucnos- ti nás všech, co nejdříve změnit. Jednou z nejdůležitějších cest je promyšlená a široce prodiskutovaná novela zákona o vyso- kých školách. ■

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 14 Úvod Historie komunikačního systému pro českou vědeckou stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse sahá do roku 2008, kdy byla vyvinuta jeho první verze. Pracovní označení tohoto zařízení je „Bender I“. Současná varianta nese název „Bender III.2“. Oproti původnímu návrhu se systém liší ve všech směrech. Došlo k úpra‑ vě mechanické konstrukce, hardwarového vybavení a v nepo‑ slední řadě také ke kompletní úpravě řídicího softwaru. První část tohoto článku stručně popisuje rozdíly mezi jednotlivými verzemi a částečně tak navazuje na předchozí publikované články [1–8] o komunikačním systému na české vědecké stanici. Druhá část shrnuje aktuální řešení systému, včetně použité metodologie při jeho implementaci. Třetí část se zabývá návrhem nové části systé‑ mu pro komunikaci centrálního prvku „Bender III.2“ a odlehlých měřicích stanovišť v rámci české antarktické stanice. Verze komunikačního systému I – III Bender I vznikl na základě požadavku připojení české vědecké stanice, nacházející se u polárního kruhu na Ostrově Jamese Ros‑ se, do internetu v období, kdy je stanice obývána polární výpra‑ vou, ale také na základě potřeby odesílat automaticky změřená data v období, kdy je stanice bez obsluhy. Polární výprava stanici využívá nejčastěji v průběhu tamních letních měsíců, tedy leden až březen. Po zbytek roku je tedy vyžadována bezobslužná čin‑ nost komunikačního zařízení s velkou mírou spolehlivosti. Tento úkol se podařilo již v první verzi naplnit, ovšem s nedostatky ply‑ noucími z odhadování provozních podmínek, které bylo velice obtížné definovat. Samotná expedice nedisponuje personálem, který by byl schopen zařízení dostatečně testovat na úrovni pro‑ gramovacího kódu a případně diagnostikovat hardwarovou chy‑ bu. Ladění v případě výpadků bylo velice časově náročné, vzhle‑ dem k tomu, že příležitost pro výměnu zařízení je pouze jednou ročně. Instala‑ ce zařízení byla prováděna zaškoleným členem expedice a byl vždy vytvořen podrobný návod k dané verzi systému. Pohled na vědeckou stanici je na obr. 1 a varianta zařízení Bender I je na obr. 2. Bender I disponoval satelitním terminá‑ lem BGAN (Broadband Global Area Network), rozhraním IEEE 802.11b/g, vnitřní napájecí jednotkou a hlavní řídicí jednotkou. Satelitní terminál sloužil pro spojení do internetu s pomocí satelitní sítě Inmarsat. Členové expedice pak měli přístup do internetu pomocí zřízené lo‑ kální rádiové sítě. Napájecí jednotka byla určena pro kontinuální napájení systému a propojení s jednotkami pro sběr dat. Hlavní řídicí jednotka zprostředkovávala základní síťové operace, ukládání získa‑ ných dat z měření a další pomocné funk‑ ce. Bender I byl dokončen a odeslán na stanici v zimě 2008 [1–4]. Verze zařízení Bender II již byla umístěna v rozměrnějším pouzdře a neobsahovala vybavení pro zprostředkování lokální rádiové sítě. Tato funkce se ukázala jako zbytečná, vzhledem k nutnosti umístění zařízení Bender mimo hlavní budovu vědec‑ ké stanice. Funkce lokální rádiové sítě je nadále zajišťována samostatným směrovačem připojeným do komunikační jednotky Bender pomocí UTP kabelu a technologií Ethernet. V této verzi došlo také k vylepšení napájecí desky a softwarového vybavení. Jednotka ovšem stále pracovala kontinuálně, dokud bylo dostupné napájení z trakčních baterií, jež jsou součástí stanice. Napájení jednotky v období autonomního provozu se ukázalo jako další z velkých problémů, které bylo nutno vyřešit. Samotná stanice je v průběhu návštěvy expedice napájena z NiMH (Nikl Metal Hydrid) bateriových bloků s výkonem 12 kVA (80 baterií, každá o napětí 1,2 V a proudu až 400 A), které jsou Obr. 1 Česká vědecká stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse. foto: Archiv Kamila Lásky Obr. 2 Fotografie zařízení „Bender I“ Komunikační systém pro Českou vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela Ing. Vladimír Machula, Ing. Bc. Marek Neruda, ČVUT v Praze Katedra telekomunikační techniky ČVUT v Praze již několik let spolupracuje s vědci z Masarykovy univerzity na zajištění komunikačního spojení České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamesse Rosse v Antarktidě. V rámci dlouhodobé spolupráce vzniklo z rukou studentského týmu již několik verzí komunikačního systému. Poslední verze byla testována expedicí v lednu a únoru 2013. Budoucnost však patří autonomním měřicím stanovištím vzdáleným od základny několik metrů až kilometrů.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 15 dobíjeny z dieselagregátů o celkovém výkonu 54 kVA a zajišťují stanici při běžném odběru provoz až 24 h. Dále je stanice vyba‑ vena osmi větrnými generátory elektrického proudu o celkovém výkonu 12 kW. Samozřejmostí je sada měničů a elektrorozvod‑ ná síť s řízením. Toto napájecí schéma je ovšem dostupné pou‑ ze v přítomnosti obsluhy. V bezobslužném období jsou větrné generátory demontovány, aby se předešlo jejich poškození při panujících náročných klimatických podmínkách. Jediným zdro‑ jem napájení jsou staniční baterie, plně nabité při odjezdu expe‑ dice. Dále byla zvažována instalace odolného větrného generá‑ toru s menším výkonem, ale z důvodu finanční náročnosti a me‑ chanického opotřebení lopatek jemným pískem nedošlo k reali‑ zaci. Jednou z nejzásadnějších inovací bylo tedy osazení vlast‑ ních vnitřních baterií do krabice Bendera II, tak aby se posílila výdrž systému, a to bateriemi typu VRLA (Valve Regulated Lead Acid) o celkové kapacitě 16 Ah. Řídicí deska prováděla opera‑ ce sběru naměřených dat a komunikace do internetu pouze v pravidelných intervalech, nicméně část zařízení byla neustále v provozu. Bender II těsně před odesláním na vědeckou stanici je na obr. 3. Zařízení bylo nově také vybaveno diagnostickým dvouciferným sedmi‑segmentovým displejem pro zjednodušení práce obsluhy při uvádění jednotky do provozu. Konektor pro připojení perifer‑ ních zařízení byl zvolen jako hlavice s 30 kontakty a následným rozbočením na kabelu. Na obr. 3 je patrná izolační výplň k zacho‑ vání lepších tepelných podmínek pro běh jednotlivých komponent a zvýšení výdrže akumulátorů. Bender II byl dokončen a odeslán na stanici na podzim 2010 [5, 6]. Verze Bender III byla umístěna do stejného druhu krabice. Mimo jiné byla zvýšena kapacita vnitřních akumulátorů na celkových 24 Ah akumulátory stejného typu. Došlo ke změně čelního panelu. Místo displeje bylo použito pouze indikačních LED diod, jednotlivé konekto‑ ry pro připojení periferií a komunikačních kabelů byly umístěny přímo na panel do oddělených rozhraní, byl přidán výstupní napájecí konek‑ tor pro připojení měřicí jednotky bez vlastních baterií a také byl přidán sekundární napájecí vstup pro volitelné připojení větrného generáto‑ ru či solárního panelu k dobíjení vnitřních baterií. Tento sekundární vstup umožňuje přímé dobíjení baterií napětím o úrovni 12 V. Primární napájecí vstup je potom dimenzován na napětí v rozsahu 9 až 70 V (nominální napětí staniční sítě je 48 V, staniční baterie však při plném nabití a malé zátěži poskytují napětí až 60 V). Nejzásadnější inovací oproti předchozí verzi byla celková změna vnitřních kompo‑ nent. Napájecí deska byla nově navržena, tak aby umožňovala aktiv‑ ní řízení napájení jednotlivých spotřebičů a došlo také k celkové úpra‑ vě vnitřního uspořádání. Softwarové vybavení bylo použito z verze Bender II vyjma funkcí pro komunikaci s napájecí deskou a řízení periodického vypínání celého zařízení. Zařízení bylo úspěšně nasa‑ zeno na vědeckou stanici v lednu 2012, ale po přibližně dvou týd‑ nech provozu došlo ke kolísání napětí ve staniční rozvodné síti a byly nevratně poškozeny napájecí obvody vstupní části přímo na napáje‑ cí desce [7, 8]. Komunikační systém Bender III.2 Komunikační systém Bender III.2 byl odeslán na vědeckou stanici v říjnu 2012. Instalace a uvedení do provozu proběhla v lednu 2013. Proti předchozí verzi systém nově obsahuje robustnější ochranné obvody vstupní napájecí části a značně přepracovanou softwarovou část. Na obr. 4 je znázorněno blokové schéma zařízení. Blokové schéma v levé horní části schematicky zobrazuje vzhled ovládacího panelu. Je zde umístěno tlačítko (1) sloužící k zapnutí indikace pomocí diod (2). V režimu práce bez externího napájení jsou diody trvale zhasnuté, kvůli snížení celkového odbě‑ ru. V pravé části se potom nachází přepínač pro vynucení spojení do internetu (3). Tento přepínač ovládá manuální spuštění satelit‑ ního spoje v případě pobytu členů expedice na stanici. Připojení do internetu se však v bezobslužném režimu navazuje v pravidel‑ ných týdenních intervalech. Na panelu jsou dále přepínače pro zapnutí externího 48V napájecího vstupu (5) a pro připojení exter‑ ního nabíjení (4). Pod přepínači jsou umístěny pojistky (F1 a F2). Konektor externího napájení 48 V (8) je tříkolíkový v robustním kovovém provedení se zámkem. Konektor pro přímé nabíjení baterií (7) je obdobného typu s odlišným zapojením kolíků. Tříkolí‑ kový konektor typu samice (9) je také použit pro připojení spotře‑ biče s nominálním napětím 12 V. Spotřebičem může být měřicí zařízení, kamera apod. Tento napájecí výstup je ovládán řídicí a napájecí deskou podle potřeby. Panel dále obsahuje dva dato‑ vé konektory RJ45 (ETH) a dva datové konektory RJ45 s napáje‑ ním podle standardu 802.3af (ETH + POE). Pro připojení servisní konzole slouží dva konektory DB9 s protokolem RS232. Jeden je přiveden na řídicí desku a druhý k napájecí desce. Třetí konektor Obr. 3 Fotografie zařízení „Bender II“ Obr. 4 Blokové schéma systému „Bender III.2“

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 16 typu DB9 (BGAN ANT) je určen pro připojení anténní části satelit‑ ního terminálu BGAN. Ovládací panel je propojen s napájecí deskou, která obsahuje jednočipový mikroprocesor, napájecí obvody a jeden interní tep‑ loměr. Druhý teploměr je připojen přes rozhraní typu I2 C a posky‑ tuje informace o povrchové teplotě baterií. Napájecí deska záro‑ veň řídí nabíjení a je schopna regulovat nabíjecí režimy podle reál‑ né teploty baterie. Spojení sériovým protokolem přes rozhraní RS232 s řídicí deskou umožňuje zapínání a odpojování jednotli‑ vých vstupů, čtení stavových informací jako jsou hodnoty proudu a napětí na napájecích vstupech a výstupech, stavy teplot, stavy vnitřního automatického testu napájecí desky a další. Řídicí deska ovládá řízení napájení, plánování běhu jednotli‑ vých služeb, řízení spojení do internetu, ukládání naměřených dat apod. Řídicí deska spouští obraz operačního systému z paměťo‑ vé karty typu CompactFlash v režimu pouze pro čtení. Naměřená data a hodnoty stavu systému jsou ukládány do dvou oddělených flash pamětí připojených přes USB (Universal Serial Bus) rozhraní v režimu RAID 1. Na diagramu jsou zeleně znázorněna propojení datovými kabe‑ ly s technologií Ethernet. Dále je zde zobrazen satelitní terminál BGAN, který komunikuje právě pomocí Ethernetu a přepínač slou‑ žící k rozšíření počtu portů. Návrh řešení komunikačního systému v rámci české vědecké stanice Tento návrh vychází z požadavku na možnost sběru dat na více místech v rámci stanice, která jsou od sebe vzdálena v řádech stovek metrů, resp. v jednom případě v řádech jednotek kilomet‑ rů. Cílem bylo vyvinout řešení zahrnující současnou variantu Ben‑ der III.2 s minimem hardwarových úprav a dále sadu univerzál‑ ních jednotek umístěných v rámci stanice. Tyto měřící, respektive komunikační, body (CP) by měly být pokud možno stejné kon‑ strukce a s obdobnými provozními parametry jako u systému Ben‑ der III.2. Na jednotlivé CP jsou kladeny následující nároky: – schopnost provozu v plně autonomním režimu; – nízká energetická náročnost, resp. napájení z vlastních akumu‑ látorů a/nebo ze zdrojů s nízkým výkonem (solární panely, malý větrný generátor); – softwarové vybavení musí být schopno automatického restartu po chybě, tzn. implementace tzv. Watchdog procesu; – komunikace s centrálním uzlem na vzdálenost stovek metrů až jednotek kilometrů; – nízké nároky na uvedení do provozu a obsluhu. Autonomní provoz Tento požadavek je splněn pomocí hardwarových a softwarových komponent aplikovaných a odzkoušených v systému Bender III.2. Systém je tedy složen z napájecí a řídicí části. Fyzicky jsou tyto dvě části realizovány na jedné desce plošného spoje. Deska obsahuje obvody řízení napájení, sériové komunikační rozhraní, rozhraní typu Ethernet a dále sériové rozhraní pro připojení rádio‑ vého modemu. Napájení Systém může být napájen z vnitřních akumulátorů a/nebo z vnějšího zdroje ve formě malého větrného generátoru či solár‑ ního panelu. Nominální napětí externího napájení je 12 V. Zaříze‑ ní je však schopno pracovat v rozsahu 10–24 V. Při instalova‑ ném vnitřním akumulátoru a dostatečné úrovni externího napětí je systém tento akumulátor schopen dobíjet. Stejně jako systém Bender III.2 i CP aktivně řídí spotřebu napájení pomocí odpojo‑ vání a připojování jednotlivých částí a jsou schopny pravidelné‑ ho kompletního vypnutí až do doby, kdy je vyžadována naplá‑ novaná akce (čtení měřených dat, komunikace atd.). Kapacita vnitřních baterií byla navržena na 8 VAh. Jsou použity olověné VRLA akumulátory. Řízení provozu Jak bylo uvedeno výše, systém je ovládán řídicí deskou, která má na starosti napájení, komunikaci i čtení měřených dat. Napájecí část pouze realizuje příkazy z řídicí desky. Řídicí blok je realizován na platformě ARM9 a poskytuje dostatečný přebytek výkonu pro zvládnutí všech úkolů. Softwarové vybavení je realizováno operač‑ ním systémem Linux a pomocí trvale pracujícího procesu (démo‑ na). V systému je také spuštěn robustní Watchdog proces pro pří‑ padný restart systému v případě nepředvídané funkce řídicího procesu. Komunikace Komunikace s měřicími jednotkami je realizována přes sériové rozhraní standardu RS232 (tedy devíti kolíkovým konektorem DB9) nebo může být alternativně realizována přes síťové rozhraní Ethernet (konektor RJ45). Jednotka nedisponuje možností napá‑ jení periferií pomocí 802.3af (Power over Ethernet). Data získaná z měřicích periferií jsou dočasně uložena ve vnitřní paměti jednot‑ ky a v plánovaném okně pro komunikaci odeslána do centrálního uzlu Bender III.2. Komunikace s centrální jednotkou může probíhat dvěma různý‑ mi způsoby. Jednak kabelem přes interní sériové rozhraní RS232, případně lze CP osadit převodníkem na variantu RS422. V obou případech se ale jedná o technicky náročnou variantu. Samotné natažení kabelu mezi CP a centrálním uzlem je v podmínkách vědecké stanice značně finančně i technicky náročné. Pro tuto komunikaci se tedy jeví jako vhodnější, a v podstatě jediný možný, bezdrátový způsob přenosu dat. Tato varianta je detailněji popsá‑ na níže. Instalace a obsluha zařízení Samotný provoz je plně autonomní a zařízení disponuje pouze indikací zapnutí a datového provozu na komunikačním rozhraní. Z pohledu ovládání je na boxu umístěn pouze přepínač pro vypnu‑ tí a zapnutí jednotky. Tento přepínač jednoduše odpojuje napáje‑ ní z baterií či externího zdroje. K zařízení je třeba připojit anténu rádiového modemu, měřicí periferii a případně externí napájení. Zapnutím zařízení dojde k automatické inicializaci, navázání spo‑ jení a uvedení zařízení do autonomního provozu, tedy vypnutí do

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 17 doby než je vyžadováno měření dat a komunikace s centrálním uzlem. Návrh řešení komunikace v rámci české vědecké stanice Varianta rádiového přenosu dat počítá s využitím obousměrného rádiového modemu. Modem CP pracuje v kmitočtovém pásmu 868 MHz a disponuje výkonem až 1 W (30 dBm). Jedná se o modem, který je schopen pracovat až se sedmi kanály a maxi‑ mální přenosovou rychlostí až 38,4 kb/s. Pro modulaci vysílaného signálu lze využít FSK (Frequency Shift Keying), GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) nebo čtyř stavovou GFSK (Gaussian Fre‑ quency Shift Keying). K modemu je připojena půlvlnná všesměro‑ vá prutová anténa se ziskem 2 dBi. Komunikace mezi CP a centrálním uzlem probíhá v síti typu ad‑hoc. Uzly jsou schopny komunikovat také mezi sebou a umož‑ nit tak zvýšení dosažitelné vzdálenosti nebo přenosové rychlosti. Použitý směrovací algoritmus je proaktivního typu. Každý prvek sítě si udržuje směrovací tabulku a k její změně dochází pouze při změně topologie. Předpokladem je, že topologie se bude měnit minimálně nebo vůbec. Takové řešení má výhodu zejména z pohle‑ du minimalizace počtu servisních informací nutných k směrování v síti. Největší nevýhodou je kolize s automatickým uspáváním jed‑ notlivých uzlů sítě. Informace pro obnovu směrovacích tabulek se tedy bude šířit pouze v přesně stanovených oknech. Předpokládá se, že toto nastane pouze při prvotní inicializaci sítě. V případě, že je uzel sítě nedostupný, vysílání dat nebo směrovacích informací se odloží na okamžik dalšího plánovaného okna. Vlastností této metody je teoreticky dlouhá doba nutná k navázání spojení a pře‑ nesení servisních nebo měřených dat. Vzhledem k určení celého komunikačního systému, však takové zpoždění nehraje význam‑ nou roli. I kdyby mělo toto zdržení znamenat týdenní prodlevu, stá‑ le se jedná o zanedbatelnou dobu z pohledu celkové doby nasa‑ zení systému v autonomním režimu (min. 9 měsíců). Důležité je také dodat, že interní hodiny jednotlivých uzlů jsou při každé komu‑ nikaci synchronizovány z hodin centrálního uzlu, které jsou řízené GPS signálem. Konkrétně je pro směrování v síti implementován protokol DSDV (Destination‑Sequenced Distance Vector). Každý uzel v síti si vytváří tabulku s cestou k následujícímu uzlu, metriku cesty a spe‑ ciální datovou sekvenci vytvořenou cílovým uzlem. Sekvenční čís‑ la zajišťují rozlišení nestabilních cest a také odstraňují nebezpečí smyček. Každý uzel v našem případě rozesílá směrovací informa‑ ce na základě různých typů událostí (počáteční spuštění, start po výpadku napájení apod.) [9]. Pro řízení přístupu k médiu je využito interních funkcí rádiového modemu, který využívá protokol MACA‑BI (Multiple Access Collisi‑ on Avoidance–by Invitation). MACA‑BI je protokol, kde řízení přístu‑ pu k médiu je řízeno příjemcem. Schéma komunikace je označová‑ no jako (RTR‑DATA). Nejprve je z uzlu, který je příjemcem, odeslán paket RTR (Ready to Receive) a následně odesílatel začne s ode‑ síláním datového paketu. Protože odesílatel nemůže začít s vysílá‑ ním v případě, že nebyl řídicím uzlem vyzván, je v centrálním uzlu implementován algoritmus predikce komunikace. Jednoduše se jedná o tabulku s periodickým dotazováním jednotlivých CP. Pro‑ ces zajištění přístupu k médiu je řízen centrálním uzlem Bender III.2 jednak proto, že disponuje větším výpočetním výkonem a větší zásobou energie a za druhé proto, že bez běžícího centrálního uzlu je komunikace jednotlivých CP zbytečná. Tento přístup tedy znač‑ ně šetří drahocennou energii. Pokud je nutný jeden nebo více pře‑ skoků k dosažení dotazovaného CP, mezilehlé uzly přejímají dočas‑ ně funkci centrálního uzlu [9]. Závěr Poslední verze komunikačního systému byla důkladně modifiková‑ na na základě souhrnu poznatků a zkušeností se všemi předcho‑ zími verzemi a jejich reálným provozem na vědecké stanici. Výdrž systému byla maximálně zvýšena při běhu z baterií pomocí úplné‑ ho vypínání systému na různě dlouhé intervaly podle potřeby spouštění jednotlivých služeb a operací. Řídicí deska slouží pro plánování běhu a správu celého systému, avšak obsluha napájení a časování zapínání se plně přesunula do napájecí desky. V násle‑ dujících verzích systému plánujeme provádět pouze úpravy řídicí‑ ho softwaru a případné rozšiřování pomocí externích doplňků. Návrh komunikačního systému pro komunikaci v rámci stanice byl odzkoušen v laboratorních podmínkách. V současné verzi sys‑ tému Bender III.2 však ještě není zahrnut z důvodu nutnosti dalšího provozního testování a ověření parametrů v náročných povětrnost‑ ních podmínkách. Předpokládané uvedení do provozu je v dalším termínu odeslání vybavení na stanici. To se pravděpodobně usku‑ teční na podzim 2013. Komunikační systém pro českou vědeckou stanici vznikl za podpory grantu SGS12/144/OHK3/2T/13. Autoři by rádi poděko‑ vali projektu Masarykovy univerzity „CzechPolar – Czech Polar Stations: Construction and management“, LM2010009, podpoře‑ ného grantem MŠMT. LITERATURA [1] Šafránek M., Kocur Z., Neruda M.: Datové přenosy u polárního kruhu. Access server, 2009, roč. 7., č. 200904, s. 0001. Dostupné z: http:// access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009040001. ISSN 1214- 9675. [2] Zavrtálek J., Neruda M.: Víceúčelové zařízení pro zajišťování spoleh- livé funkce systému pro komunikaci a sběr dat na české polární sta- nici. Access server, 2009, roč. 7., č. 200902, s. 0002. Dostupné z: http://access.feld.cvut.cz/view.php?&cisloclanku=2009020002. ISSN 1214-9675. [3] Kocur Z.: Systém pro sběr dat a komunikaci české polární základny. Access server, 2009 [cit. 2012-11-16]. Dostupné z: http://access. feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009010003. [4] Neruda M., Kocur Z., Burčík J.: Data Transfer Optimalization via Inmarsat Satellite Network. In TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing [CD-ROM]. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009, ISBN 978-963-06-7716-5. [5] Kocur Z., Kozák M., Neruda M., Boháč L.: Analyzing of Data Flows at Czech Antarctic Station. In TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing [CD-ROM]. Buda- pest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010, p. 219–221. ISBN 978-963- 88981-0-4. [6] Kocur Z., Neruda M., Boháč L.: Optimization of TCP Satellite Commu- nication in Inmarsat Network. In The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2010) [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2010, p. 544–548. ISBN 978-0-7695-4182-2. [7] Machula V., Kozák M., Neruda M.: Inteligent Power Supply Unit for the Communication System of the Czech Antarctic Station. [Funkční vzo- rek]. 2011. [8] Machula V., Neruda M., Šafránek M.: Autonomous Measurement and Communication System Development Methodology. In 13th Internati- onal Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011 [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elek- trotechniky a komunikačních technologií, 2011, p. 66–69. ISBN 978- 80-214-4283-2. [9] Sarkar S. K., Basavaraju T. G., Puttamadappa C.: Ad hoc mobile wire- less networks: principles, protocols, and applications. Auerbach Publications, New York, 2008, First Edition. ISBN 14-200-6221-2.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 18 V čem vidíte jeho náročnost? V tom, že se to u nás dělalo vůbec poprvé. To znamená, že zkušenosti s analýzami relevantních trhů byly relativně omezené nejenom u nás, ale i v Evropě. Nebyla připravená metodi- ka, ta se musela dělat za pochodu. Proto si myslím, že nejenom Úřad, ale zejména i Rada ČTÚ odvedly v přípa- dě prvního cyklu analýz relevantních trhů obrovský kus práce. Koneckon- ců svědčí o tom i to, že jsme byli jed- ni z prvních zemí v rámci Evropské unie, zejména z těch nově při- stoupivších zemí, které tyto analýzy zvládly. Potom následovala digitalizace televizního vysílání, předpoklá- dáme, že to bude pro vás také nezapomenutelný proces. Je to tak? Zcela určitě to je druhý největší milník. Reálná digitalizace a to od jejího odstartování až po její závěr v roce 2012. Dnes už může- me tvrdit, že šlo o úspěšné zakončení přechodu z analogu na digi- tální systém. Nakonec i Sdělovací technika byla přímo spojena s tímto procesem a stala se trvalým průvodcem tímto náročným procesem. Co považujete v případě digitalizace za nejnáročnější, ale také za nejlépe zvládnuté? Podle mého názoru se v případě celého procesu digitalizace podařilo odvézt obrovský kus práce. Vyzvedl bych však skuteč- nost, že se na výbornou zvládla komunikace se složitou strukturou všech účastníků procesu digitalizace. Navíc si myslím, že tento postup byl prostý všech mediálně politických hrátek, které nao- pak provází současné složité období. Pokud se vrátím k digitaliza- ci tak si myslím, že dobrá byla součinnost s Ministerstvem vnitra a samozřejmě bych ocenil i spolupráci s Národní koordinační sku- pinou, jejímž jsme byli členem. Pravdou zůstává, že to byl proces zajímavý, neopakovatelný i jedinečný, a to zejména proto, že se přímo dotýkal všech obyvatel republiky. A i když digitalizaci nepro- vázely žádné fanfáry a mediální oslavy, byl to skutečně jeden z nejúspěšnějších procesů, který ČTÚ vedl a úspěšně dokončil. Tento proces je však důležitý i pro budoucnost, je to tak? Samozřejmě a dokonce v mnohem širším měřítku než byla digitaliza- ce samotná. Kompletně dokončený proces digitalizace totiž vytvořil podmínky pro to, aby se v budoucnosti mohli aplikovat sítě 4G. Patří mezi úspěšné milníky i systém monitorování kmitočtového spektra? Samozřejmě. I na dokončení projektu ASMKS (tj. Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra) nelze zapomenout. A když říkám dokončení, tak to musím dát do uvozovek. Protože jak informační systémy, tak i ASMKS, tedy automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra, není věc jednoduchá. Mys- lím, že i v budoucnosti bude nutné tento systém nadále rozvíjet. Čeká nás výstavba sítí 4G. Bez monitorování využíváných dostup- ných kmitočtů, které budou použity, se v žádném případě neobe- jdeme. To byly řekněme zásadní procesy, které Vás provázely po celou dobu ve funkci předsedy. Jak hodnotíte tu běžnou činnost úřadu? Máte pravdu, že tu byla samozřejmě i každodenní mravenčí prá- ce na procesech, které nebyly tak viditelné, ale byly neméně důle- žité. Byla to například spolupráce úřadu s externími odborníky, s Radou ČTÚ jsme se snažili racionalizovat všechny procesy a činnost úřadu. Zahájili jsme například výstavbu modulárního informačního systému v úřadu, který na základě analýz klíčových správních procesů zautomatizoval všechny možné procesy, které z hlediska výkonu státní správy v oblasti telekomunikací bylo mož- né zautomatizovat. V minulém roce jsme například dokončili na základě využití finančních prostředků evropských fondů další detailnější procesní analýzy. To byly tedy procesy, které se úřadu dotýkají uvnitř jeho činnosti. Například za další milník, který nás provází od počátku mého působení v ČTÚ je zprůhlednění a výrazné zvýšení transparentnosti úřadu. Změnili jsme například webové stránky, na nichž je však stále co vylepšovat, podle toho jak se mění akcenty na požadavky komunikace s veřejností. Zavedla se také řada nástrojů, které by měly přiblížit vlastní čin- nost úřadu odborné veřejnosti, operátorům, podnikatelské veřej- nosti a nakonec i veřejnosti. Myslíme si, že i novináři kladně hodnotí například měsíční moni- torovací zprávy? Ano, je to jedna z těch méně viditelných mravenčích prací. Nasta- vení pravidelných měsíčních monitorovacích zpráv jsme zavedli v roce 2006 krátce po mém nástupu do funkce. V Radě jsme se jednoznačně shodli na tom, že tyto zprávy se budou dělat měsíč- ně. V současné době mají tyto monitorovací zprávy svoji vlastní, víceméně standardní, strukturu, kterou však je možné pružně měnit. Zachováváme systém hlavních témat tak, aby byli všichni dobře informováni o činnosti Úřadu a všech klíčových správních rozhodnutí. Informace jsou tak mnohem podrobnější a v detailněj- Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu PhDr. Pavel Dvořák, CSc. byl ve vedení našeho regulátora sedm let. Za tak dlouhou dobu se jeho stopy nesmazatelně vryly do činnosti ČTÚ. Jaké milníky ve své činnosti považuje za nejdůležitější a jaké plány má do budoucna? Na to jsme se zeptali Pavla Dvořáka během naší návštěvy na ČTÚ. Hned v úvodu našeho rozhovoru nám řekl, že prvním důležitým, ale také velice náročným milníkem, byla realizace prvního cyklu relevantních trhů. Od relevantních trhů přes digitalizaci a mobilní sítě k orchidejím RNDr. Petr Beneš, Vratislav Horák PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 19 ších mezích, které jsou dané zákonem. A musím říct, že tento sys- tém informovanosti se setkal s kladnými ohlasy, samozřejmě u těch, kteří nebyli líní si zprávy přečíst. Dále jsme zavedli analýzy nad rámec soustavy relevantních trhů a analytické zprávy o celko- vé situaci na trhu v oblasti telekomunikací. Nezapomněli jsme ani na zákazníky. Realizovali jsme postupně několik podrobných pro- jektů, orientovaných na systematické zajištění potřeb zákazníků. Jedním z prvních byl například výzkum zákazníků české pošty. Dále projekt MOSEK (Monitoring služeb elektronických komunika- cí), který měl monitorovat potřeby zákazníků nejrůznějších věko- vých a sociálních skupin ve vztahu k telekomunikacím a informač- ním technologiím. Nemůžu ani zapomenout na systematický a trvalý monitoring celého procesu digitalizace, který myslím je celý výjimečný v dlouhodobosti monitoringu vlastního průběhu procesu digitalizace a postojů jednotlivých skupin a obyvatel. Analýzám a průzkumům trhu je tedy věnována vysoká pozornost? Je to logické a důležité pro činnost úřadu. Jsou tu tak k dispozici podrobné informace, které se Úřad na druhé straně učí nejenom zpracovávat a pracovat s nimi, ale i dále využívat. Proto jsem pře- svědčený, že nejdůležitějším výsledkem dokončení prvního cyklu analýz je nastavení metodiky systematického sběru dat takovým způsobem, aby to příliš nezatěžovalo například podnikatelskou sféru. Co Vás stálo nejvíce sil? Za tu dlouhou dobu ve vedení Úřadu jsem poznal, že více sil stojí vysvětlování kroků Úřadu, než jejich vlastní provádění a zavádění do praxe. Bohužel, ve stále se zhoršující se atmosféře politické a mediální, je to čím dál tím více obtížnější. Například v okamžiku, kdy se média soustřeďují pouze na virtuální realitu a nikoliv na sku- tečně odvedenou práci, tak je to hodně náročné. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad? Například bych mohl uvést šum a nejasnosti kolem paragrafu 129. To znamená kompetence ČTÚ řešit spory o finančním plnění, která je jako kompetence zcela výjimečná v Evropě. V kulturních a normál- ních státech Evropy ji totiž řeší soudy. Jen u nás je výjimka v tom, že ji řeší správní Úřad. Ten je potom pod tlakem, aby zvyšoval efektiv- nost a nakonec i začal propouštět lidi na tomto úseku. Na jedné stra- ně jsem kritizován, že plním usnesení vlády v této oblasti a na druhé straně se z médií dozvídáme úplné podivnosti a nesmysly. A to ani nemluvím o tom, že ČTÚ se podařilo až po více jak pěti letech prosa- dit zvýšení kompetencí Úřadu v ochraně spotřebitele Jak tedy najít tu balanci mezi politickou reprezentací a úřady? Za mého působení vliv politiky a médií na činnost Úřadu byl zhru- ba do roku 2010 až 2011 minimální. Práce Úřadu se politika nedo- týkala, a to i přesto, že tu byli zástupci mnoha politických stran. V žádném případě se to neprojevovalo na činnosti Rady ani Úřadu. Pokud tomu rozumím, tak v současné době je to jinak. Kde se tedy stala chyba? Můj soukromý pocit je ten, že v okamžiku, kdy se někteří politici dozvěděli, že se budou rozdělovat kmitočty, a že jsou s tím spoje- ny peníze, tak začali bystřit. A od toho se pak odvinula celá stáva- jící složitá situace pro Úřad. K této jistě náhodné časové souvis- losti snad ani není co dodávat. Máte nějaký typ na svého nástupce? Žádný typ nemám a ani mi nepřísluší se jakkoliv domnívat. To je odpovědnost pana ministra průmyslu, respektive vlády ČR. Jaké rady nebo doporučení byste mu dal? Nebudu mu dávat žádné rady, každý si musí poradit sám. Mně také nikdo neradil. Pokud se týká doporučení, tak jedno je nasna- dě. Platí, že 80 procent práce dělá 20 procent lidí. V praxi to také znamená, že pokud na důležitých postech, a to i na ČTÚ, budou jen politicky či jinak motivovaní lidé, nemůže to dopadnout dobře. Napadá Vás nějaká vize, co nás čeká v mobilních komunika- cích z hlediska Úřadu? To nebude jednoduché období. Předně musí proběhnout druhá aukce. Tady se přímo nabízí poučení z té první, neúspěšné. V tuto chvíli se najde hodně radilů, kteří mají teď spoustu rad a nápadů, co jsme měli udělat. Ale tyhle rady tu měly být, včet- ně odpovídající argumentace, před rokem již při třech kolech veřejné konzultace. Samotného mně mrzí, že jsem například neustál formát CCA aukce ve veřejné diskusi, a zůstal jsem s tímto návrhem osamocen. Použila se SMRA aukce a v tomto kontextu to vede k možnosti, že se celá aukce může zacyklit. Pokud se týká budoucnosti mobilních služeb, v tomto případě jsou nejdůležitější dva aspekty. Jeden je spíše technicko-marke- tingový, tedy jak udělají operátoři bilanci mezi datovými službami a klasickými mobilními službami, tedy hlasem a SMS, tedy jaký bude budoucí fungující podnikatelský model v telekomunikačním sektoru. Otázkou je i např. jak celý proces přechodu na IP telefo- ny (resp. sítě NGN) bude probíhat. Od začátku už tu tak máme dva první balíky problémů. Za prvé je to hledisko podnikatelského modelu, tj. problematika financí, ať již na straně investic do inova- cí, nové infrasrtuktury nebo na straně možných příjmů. Je to ovšem výzva nejenom pro sektor telekomunikací, ale i pro politiky v EU z hlediska míry, způsobu a prosazování regulace. Dnes už je evidentní, že rozdíl mezi světem a evropskou regulací způsobil, že v rozvoji mobilních služeb, kdy Evropa bylav případě GSM leade- rem, jsme v tuto chvíli pozadu. To zní trošku paradoxně. Já vím, že to může od regulátora znít paradoxně, ale osobně si myslím, že méně regulace by samozřejmě prospělo. Mělo by jít o „smart regulaci“. Problém regulace vidím také v celkovém podni- katelském prostředí, které je, mírně řečeno, trošku zvláštní. Já to uvedu na jednom příkladu. Byli jsme obvinování z toho, že jsme nezavedli, přesněji řečeno nenařídili, virtuální mobilní operátory. Ale ve všech normálních zemích, až jednu či dvě výjimky, se to stalo součástí automatického běžného komerčího procesu. Dvořákovi je například dáváno za vinu zrušení trhu osm (trh ordinace mobilních služeb), jak tvrdí některé zlé jazyky. Ale

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 20 o všech rozhodnutích regulačního Úřadu rozhoduje Rada jako kolektivní orgán a to většinou tří hlasů. A v případě analýz rele- vantních trhů, to bylo vždy jednomyslné rozhodnutí. A navíc v pří- padě rozhodnutí o zrušení trhu ordinace mobilních služeb bylo rozhodnuto na evropské úrovni. Když jsem po třech letech od skončení 1. kola analýz relevantních trhů vyzýval operátory, aby zavedli virtuální operátory, neudělali to. Stalo se to až pod tlakem. Nabízí se otázka, proč jinde to jde a u nás to musí být pod tlakem, proč jinde klesají ceny rychleji, než u nás. Odpověď je jednodu- chá. Protože u nás v souladu se zákonem neregulujeme maloob- chodní ceny volání. Na to nejenom politici ale i mediální guruové stále zapomínají. Proč tomu tak je? Protože to mají na koho svést. To, že je špatně nastavené prostře- dí na celkovou cenovou úroveň, protože ty ceny by byly jinak niž- ší nejenom u mobilních služeb, ale i u jiných komodit, o tom nemu- sím čtenáře poučovat. Jaké jsou výzvy pro českého regulátora? Bude to jednak další vyhodnocení Evropského regulačního rám- ce. To je jedna z výzev. Dále bude druhá aukce. To jsou nejbližší cíle. Co bude dál, to už si netroufám předjímat. Já sám se budu věnovat některým tématům detailněji. Kterým? Je to například příprava světové radiokomunikační konference v roce 2015. To bude jeden z významných milníků pro využití kmi- točtů v mobilních službách a samozřejmě v procesu migrace na nové digitální standardy. Ať již máme na mysli DVB-T2, (využití nové kompresní technologie HEVC) a očekávané harmonizované rozhodnutí o digitální dividendě II. Problematika aukce proběhla téměř všemi médii. Lze k ní říct ještě něco navíc? V podstatě ne. Uvedl bych jen příklad z Rakouska, kde se na jed- nání středoevropských regulátorů také potvrdila nutnost vytvořit v aukcích dostatečné podmínky pro vstup čtvrtého operátora. Pokud se týká aukce u nás, tak skutečně nikdo do poslední chví- le nevěděl, zda PPF do aukce vůbec půjde. Na veřejná slyšení totiž nikdy nechodili. A najednou se ukázalo, že mají dost pro- středků na financování svého projektu. A tady se potom projevila mnohdy neprofesionální práce i některých médií, která se k tomu postavila tak, jak to potom zveřejnili na svých stránkách. Proto bych se podepsal pod slova pana prezidenta, který má na někte- rá média svůj vyhraněný názor. Poslední otázka, budete mít nyní více času věnovat se svým orchidejím? Samozřejmě se budu orchidejím věnovat. Doufám, že to bude častěji, než tomu bylo za posledních sedm let. Ale stále jsem ješ- tě členem Rady a také mně přibyla vnoučata. Pokud chci být plat- ným dědečkem, tak je to také náročné na čas. Svůj volný čas tak ponechávám osudu. Děkujieme za rozhovor ■ Novým předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na dobu následujících tří let se stal současný člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, který tak nahradil Pavla Dvořáka, jemuž koncem dubna skončil mandát. Jaromír Novák se narodil 12. prosince 1979 ve Vy- sokém Mýtě. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masaryko- vy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2005 nastoupil na Mi- nisterstvo informatiky do odbo- ru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmys- lu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odbo- ru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digi- tální ekonomiky. Do jeho kompetence patřila problematika poš- tovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjed- návání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsed- nictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implemen- taci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí. Do funkce člena Rady ČTÚ s mandátem do roku 2017 byl vlá- dou jmenován v říjnu 2012. Mezi jeho záliby patří literatura a moderní technologie. „Vláda má maximální zájem na posílení trhu v oblasti mobil- ních komunikací včetně datových přenosů. Chceme udělat všechno pro to, abychom co nejvíc zvýšili konkurenční tlak v této oblasti, protože moderní mobilní komunikace včetně datových přenosů jsou dneska klíčovým hospodářským faktorem,“ uvedl po jednání vlády premiér Petr Nečas (ODS). Na nového předsedu tak čekají nesnadné úkoly, jedná se zejména o dokončení aukce kmitočtů pro mobilní sítě LTE, tak aby mohl na trh vstoupit čtvrtý mobilní operátor. Díky tomu by se mohl český trh rozšířit, čímž by cenová konkurence mohla být mnohem efektivnější a pro spotřebitele zajímavější. „V současné době probíhá veřejná konzultace podmínek, kte- ré byly navrženy ještě původním panem předsedou. Tuto veřej- nou konzultaci nehodlám nijak zastavovat. Úřad počká na připo- mínky, které mu přijdou. Potom je v zákonné lhůtě vypořádá a předloží vládě pro informaci finální podmínky. Případná úpra- va bude probíhat na základě připomínek, pokud budou relevant- ní a v souladu se zákonem,“ uvedl Novák s tím, že doufá v brzký příchod čtvrtého operátora. Úřad také reviduje dosavadní nabízené mobilní služby. V nej- bližší době by měla být hotová analýza. Na jejím základě se chystá regulace volání a pevného připojení k internetu. „Úřad také plánuje spuštění spotřebitelského portálu, kde spo- třebitel dostane přehlednější informace, než na současných webo- vých stránkách, jak uplatňovat svá práva. Dokončili jsme analýzu všeobecných smluvních podmínek. Další prioritou je stabilizace úřadu ve smyslu vyřešení spotřebitelských sporů, které by měly přejít na soudy,“ doplňuje Novák své priority v čele úřadu. ■ Novým předsedou Rady ČTÚ Jaromír Novák

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 21 Kam až tedy ve skutečnosti sahá his- torie společnosti TTC MARCONI, která v letošním roce slaví 20 let od svého vzniku? V roce 1953 byl založen TESLA – Vý‑ zkumný ústav telekomunikací (TESLA VÚT), jako oborová organizace zamě‑ řená na vývoj a výzkum telekomuni‑ kačních zařízení. Ta byla následně vyráběna v dalších závodech koncernu TESLA. Já jsem nastoupil do TESLA VÚT jako vývojář v roce 1970, sedm‑ náct let po jeho založení. V té době měl ústav za sebou nejenom vývoj řady analogových přenosových a spojovacích systémů, ale také vývoj prototypu dvacetičtyřkaná‑ lového zařízení s pulzní kódovou modulací (PCM) na principu sed‑ mibitového kódování a zkušební provoz prototypu tohoto zařízení v telekomunikační síti bývalého SSSR. Stalo se tak pouhých pět let od uveřejnění popisu experimentálního systému s PCM na krátké vzdálenosti v prestižním americkém časopise Bell System Techni‑ cal Journal v roce 1962. Mým prvním šéfem v TESLA VÚT byl v té době Jindřich Čermák, na kterého si jistě mnozí telekomunikační specialisté vzpomenou jako na průkopníka československé digitální přenosové techniky a pilného přispěvatele do Vašeho časopisu. Byl také autorem prv‑ ní monografie Systémy s pulzně kódovou modulací, která mnohým z nás sloužila jako základní zdroj informací na vysoké škole i v zaměstnání. Pro mne a pro řadu mých spolupracovníků to bylo období, kdy uznání a pochvala šéfa, jakým byl všemi uznávaný Jindřich Čermák, byla motivací, pro kterou jsme byli ochotni trávit prací a studiem večery a často i noci. Na konci osmdesátých let byl TESLA VÚT prestižním pracovištěm s vysoce kvalifikovaným týmem telekomunikačních specialistů. Jeho jediným zákazníkem byly výrobní závody koncernu TESLA. Tato skutečnost však nebyla pro TESLA VÚT dobrou výchozí pozi‑ cí do nových ekonomických podmínek devadesátých let. Souhlasím s Vámi. Byl to společný problém řady výzkumných ústavů koncernu TESLA. Kde spatřujete příčinu? Výrobní podniky TESLA se přestaly o výsledky vývoje Výzkumného ústavu telekomunikací zajímat. Začaly se kolem nich točit velké tele‑ komunikační koncerny (Siemens, AT&T, Philips…), které slibovaly, že pomohou modernizovat výrobu prostřednictvím společných pod‑ niků, které s výrobními závody postupně zakládaly. Ty pak usnadni‑ ly zahraničním koncernům vstup na český telekomunikační trh. Jakou cestou se tedy vydal TESLA VÚT? Z logických důvodů nejevily velké zahraniční podniky o TESLA VÚT příliš velký zájem. Disponoval sice značnou vývojovou kapa‑ citou, výrobu však neměl. Aby uplatnil výsledky svého vývoje, urychleně se pustil do organizace výrobních kapacit. Již v roce 1991 byl pořízen a uveden do provozu osazovací automat americ‑ ké firmy Dynapert na bázi technologie povrchové montáže, jeden z prvních v tehdejší ČSFR. Následovala řada dalších technologic‑ kých zařízení a výroba moderních přenosových a spojovacích zaří‑ zení z vlastního vývoje mohla být odstartována. Výzkumný ústav telekomunikací deklaroval svůj záměr stát se standardním výrobcem telekomunikační techniky a přejmenoval se už v roce 1991 na TESLA TELEKOMUNIKACE. Scházel však širší sortiment výrobků a zkušenosti z tržního prostředí – zejména obchodní. Přitom nenasycený československý telekomunikační trh rychle zaplňovaly zahraniční koncerny za pomoci tuzemských společných podniků. Aby mohla TESLA TELEKOMUNIKACE lépe konkurovat, urych‑ leně musela také najít vhodného zahraničního partnera. Podařilo se navázat spolupráci s italskou společností Marconi S.p.A. Ta pat‑ řila v té době ke středně velkým výrobcům telekomunikační tech‑ niky (obrat asi 700 miliónů USD) a v oblasti optických přenosových systémů se řadila mezi světovou špičku. Čím jste přesvědčili firmu Marconi pro spolupráci? Společně jsme „zaútočili“ na tehdejší SPT Telecom (předchůdce dnešní Telefonica O2), který potřeboval rychle mnohonásobně zvýšit přenosové kapacity telekomunikačních sítí ve velkých měs‑ tech, zejména v Praze a Brně. Nově vyvíjená zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) ještě žádná z předních světových firem neměla v roce 1992 ve svých výrobních programech v takovém stavu, aby mohla být ve větším rozsahu nasazena v reálné teleko‑ munikační síti. Naše nabídka systému plesiochronní digitální hie‑ rarchie (PDH) s rychlostí přenosu 140 Mb/s byla po stránce ceno‑ vé a technické tak přesvědčivá, že jsme v tomto případě společ‑ ně s firmou Marconi zvítězili nad všemi ostatními konkurenty i jejich společnými podniky. Obchodní úspěch byl jedním z rozhodujících argumentů, který nám pomohl firmu Marconi přesvědčit, že k dalšímu rozvoji obcho‑ du bude vhodné navázat s námi v Praze mnohem těsnější spolu‑ práci. Společnosti Marconi se zpočátku do založení společného podniku moc nechtělo, ale nakonec její představitelé souhlasili. Dodnes si vzpomínám, jak mi generální ředitel firmy Marconi sdě‑ lil svoji představu: „Vybereš si sekretářku a jednoho obchodníka, pronajmete si kancelář a budete rozvíjet obchod“. A jaký byl další vývoj? Společný podnik TTC MARCONI začal svoji činnost skutečně s pouhými několika málo spolupracovníky, ale s o to větším entu‑ ziasmem, se silným technickým zázemím, kterým disponovala TESLA TELEKOMUNIKACE a s širokým sortimentem přenosové techniky firmy Marconi. Ing. Josef Šelepa, CSc., ředitel TTC MARCONI, s.r.o. Tradici máme více než dobrou RNDr. Petr Beneš Před dvaceti lety byla založena společnost TTC MARCONI s.r.o. jako společný podnik české firmy TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a italské společnosti Marconi S.p.A., nicméně k pochopení toho, z jakých kořenů tato společnost vyrůstala, je nutné se vrátit ještě o několik desítek let zpátky. O rozhovor jsme požádali Ing. Josefa Šelepu, CSc., ředitele TTC MARCONI, s.r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 22 Do SPT Telecom se nám sice nepodařilo zpočátku proniknout se zařízením SDH, ale měli jsme velký úspěch s realizací jiných technologií v přístupových sítích. V devadesátých letech bylo zapotřebí, zejména ve velkých městech, uspokojit rychle rostoucí požadavky na nové telefonní přípojky. Třicetikanálová zařízení PCM30U z vývoje a výroby naší mateřské společnosti TESLA TELEKOMUNIKACE umožnila ve velmi krátkém čase nasadit na jednu metalickou přípojku až 30 telefonních kanálů a mnohoná‑ sobně zvýšit tak potřebné kapacity. A následovaly další projekty, které již tak trochu předurčily naše dnešní směřování. Jedním z kroků novým směrem byla výstavba optického kabelového spoje se systémy SDH z Hory Svaté Kateřiny do Lanžhotu pro společnost TRANSGAS. Následovalo vybudová‑ ní rozvětvené sítě SDH pro ČEZ a řada dalších velkých projektů. Dnes jsme považováni za velmi silnou společnost v budování telekomunikačních sítí pro energetiku. Jak se vám to podařilo? Jde o velmi zdařilý marketingový příběh. Ze zkušeností jsme vědě‑ li, že energetika má své specifické požadavky, které běžná teleko‑ munikační zařízení ani zdaleka nesplňují. Snažili jsme se proto, společně s TTC TELEKOMUNIKACE, o vývoj specifických řešení potřebných pro energetiku. V úzké spolupráci s odborníky ČEZ jsme vytvářeli specifikace modulů pro přenos povelů a signálů ochran vysokonapěťových vedení. Často šlo o unikátní koncepční řešení, jako např. v přípa‑ dě technologie přenosu 50 Hz pro fázování a propojení srovnáva‑ cích ochran nebo připojení diferenciálních ochran na optická roz‑ hraní. Výrobců těchto modulů není ve světě mnoho a nám se poda‑ řilo s prvky z vlastního vývoje a produkce prosadit se nejen na čes‑ kém trhu, ale i na mnoha trzích zahraničních. Vraťme se ale ještě po proudu času. Po roce 2000 začalo být zcela zřejmé, že technologie pro telekomunikační operátory se sta‑ ne předmětem globálního obchodu. Fúzovali telekomunikační operátoři, fúzovali výrobci telekomunikační techniky. Nakonec se i společnost Marconi se svými unikátními rádiovými i optickými přenosovými systémy stala součástí globální skupiny společnosti Ericsson a to včetně kapitálové účasti v TTC MARCONI. V deva‑ desátých létech jsme sice zaznamenali řadu dílčích úspěchů i u telekomunikačních operátorů, postavili jsme páteřní přenoso‑ vou SDH síť ukrajinského Kievstaru, přenosovou síť pro Baškortos‑ tán v Ruské federaci, dodali jsme a uvedli do provozu řadu zaříze‑ ní softswitch na bázi IP pro řadu alternativních operátorů, ale dal‑ ší rozvojový směr v TTC MARCONI byl už tehdy zřejmý – korporát‑ ní telekomunikační sítě a jejich specifické rysy. Tedy energetika, doprava, velké podnikové korporace… Na co se chcete zaměřit v energetice? Na základě našich dlouholetých zkušeností víme, jak implemento‑ vat transportní sítě, přenosy signálů ochran vysokonapěťových vedení včetně integrace nejmodernější paketové technologie a to vše ve specifických podmínkách energetických rozvodných sítí. Soustřeďujeme se zejména na návrhy technologických sítí a na implementaci protokolů MPLS‑TP i v telekomunikačních sítích v energetickém odvětví. Naší silnou stránkou je vývoj a využití hla‑ sových dispečerských systémů. Jedním ze slibných směrů rozvo‑ je dispečerských systémů je jejich integrace se systémy SCADA. Z toho je vidět, že nezůstáváme jenom u telekomunikační techniky. Již dnes se účastníme testování některých prvků tzv. chytrých sítí (Smart Grid). Zajímá nás nejenom telekomunikační infrastruk‑ tura a již mnoho let diskutované automatické měření spotřeby. Sku‑ tečným akcelerátorem vývoje chytrých sítí se může stát zavádění alternativních zdrojů energie, jakými jsou fotovoltaické i větrné elektrárny a také úložišť energie, elektromobilů a podobně. Je též zřejmé, že zde půjde nejenom o pohodlí v našem každodenním životě, ale také o bezpečnost dodávek elektrické energie, o mini‑ malizaci rizika výpadků – blackoutů. Předpokládáte rozšířit svoje aktivity také do oblasti bezpečnosti? Máme připraveno koncepčně nové řešení, které umožňuje po tele‑ komunikační síti centralizovat informace nezbytné pro efektivní řízení fyzické a informační bezpečnosti v provozu elektráren a roz‑ voden. Náš nadstavbový bezpečnostní systém umožňuje sledo‑ vání stavu a poskytuje možnosti řízení a nastavení konfigurace všech bezpečnostních systémů ve sledovaných objektech. Nabí‑ zí také poloautomatické zpracování různých typů bezpečnostních incidentů podle předem připravených uživatelských scénářů, zob‑ razování incidentů na geografických mapových podkladech, logo‑ vání a možnost pozdější analýzy všech činností vzniklých při řeše‑ ní konkrétních bezpečnostních incidentů. Ale takový systém řízení fyzické a informační bezpečnosti je jis- tě možné využít i v jiných oblastech, než v energetice. Určitě nejenom v energetice ale např. v dopravě, která nás zajímá v daleko širším rozsahu, dále ve státní správě, v korporacích i v menších podnicích, obchodních centrech, apod. Účastníme se tvorby koncepce řízení bezpečnosti kritické infrastruktury státu, na kterém spolupracujeme s Fakultou aplikované informatiky a Ústavem bezpečnostního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vraťme se ještě k záměrům TTC MARCONI v dopravě a zejmé- na na železnici. Na železnici má naše aktivita velmi dlouhou historii. Podařilo se nám navázat na úspěšnou implementaci ústředen TESLA TELE‑ KOMUNIKACE v devadesátých letech. Využili jsme naši unikátní zkušenost získanou dlouholetým vývojem vlastního rozhraní mezi tradičními drážními technologiemi (MB komunikace na dlouhých vedeních, analogové rádiové systémy, selektory apod.) a moder‑ ními technologiemi (GSM‑R, VoIP apod.). Postupně jsme si získa‑ li v telekomunikační oblasti na železnici silné a výrazné postavení. Nejvýznamnějším úspěchem posledního období bylo uzavření kontraktu se Správou železniční dopravní cesty SŽDC na dodáv‑ ku komunikační infrastruktury pro 1. Národní železniční koridor. Součástí realizace byla konsolidace hlasových služeb pro výprav‑ čí, modernizace hovorových terminálů elektrodispečinků, provoz‑ ních dispečinků a sjednocení hlasové technologie po celém želez‑ ničním koridoru na bázi protokolu IP. Z tohoto hlediska zůstalo v popředí našeho zájmu budoucí pře‑ vedení technologických sítí na IP technologie. Zajímáme se ale také o automatizaci provozu, objektovou bezpečnost a v nepo‑ slední řadě i o evropský vlakový zabezpečovací systém European Train Control System (ETCS). Jak hodnotíte současnou pozici TTC MARCONI po dvaceti letech působení na světových trzích? I když nejsme v pravém smyslu globální firmou, máme tu výhodu, že intenzivně operujeme na několika evropských, asijských a afric‑ kých trzích. Máme dceřiné společnosti TTC MARCONI na Sloven‑ sku, v Ruské federaci a na Ukrajině a v dalších zemích máme řadu spolehlivých partnerů. Zejména v energetice máme možnost porovnávat postupy a řešení v různých zemích, sami vyvíjíme specifická řešení pro tuzemské i některé zahraniční energetické soustavy. Nevětší

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 23 zahraniční zkušenosti sbíráme v Ruské federaci, kde ve společ‑ nosti Federalnaya Setevaya Kompaniya (obdoba našeho ČEPS) operujeme od Petrohradu až po Vladivostok. Hodně aktivit máme také v energetice na Slovensku, v Bulharsku a Polsku. V energeti‑ ce jsme doma také na Ukrajině. Prostřednictvím partnerů dodává‑ me do řady zemí v západní Evropě, v Asii i v Africe. V současné době jsme podepsali zajímavý kontrakt pro společnost Superviso‑ ry & Control Expertise v Zimbabwe. Jak už jsem se zmínil dříve, na začátku naší činnosti jsme před dvaceti lety měli výhodu silného technického zázemí bývalého TESLA – Výzkumného ústavu telekomunikací a také janovské spo‑ lečnosti Marconi S.p.A., jejíž předchůdkyně, Officine Radio Marconi, byla právě v italském Janově založena vynálezcem Guglielmem Marconim již v roce 1906. Tradici máme tedy více než dobrou. Dvacet let se snažíme tuto tradici rozvíjet a vytvářet pro naše zákazníky moderní řešení s velkou přidanou hodnotou. Není to vždy snadné, ale komunikovat umíme po drátě i bez drátů, budoucnosti se nebojíme… Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v dalších letech. V květnovém vydání časopisu Sdělovací technika byl v článku 60 let TTC TELEKOMUNIKACE a 20 let TTC MARCONI jeho autor ing. Ivan Říčař, CSc, předseda představenstva TTC HOLDING, a.s. chybně uveden jako generální ředitel TTC MARCONI Oběma představitelům společností holdinguTTC, panu Ivanu Říčařovi i Josefu Šelepovi se omlouváme a přejeme mnoho úspěchů ke kulatým výročím jejich firem. Nechť hříčka redakč- ního šotka přinese oběma významným osobnostem našich telekomunikací hodně štěstí v dalších letech. Redakce V reprezentativních prostorách Rektorského salonku Vysoké ško‑ ly ekonomické v Praze se v dubnu uskutečnil „Kulatý stůl k elek‑ tronizaci zdravotnictví“. Akce proběhla pod záštitou Národního telemedicínského centra (NTC) Lékařské fakulty Univerzity Palac‑ kého, zastoupené Doc. MUDr. Milošem Táborským, Ph.D., FESC, MBA, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc a dalšími part‑ nery (SHERLOG eVito, a.s., Medical Data transfer, s.r.o., Vodafo‑ ne), jejichž zástupci byli zároveň aktivními účastníky konference. Mediální oblast byla zastoupena odborným měsíčníkem Sdělo‑ vací technika, který je zároveň jediným mediálním partnerem NTC. Bohaté spektrum přednášejících přineslo širokou diskusi k pro‑ blematice eHealth v ČR. K tématice se vyjádřili odborníci z růz‑ ných oblastí, kteří přispěli různými úhly pohledu. Své zastoupení zde měly pojišťovny, komerční subjekty, státní instituce, univerzi‑ ty a nemocnice. Probíral se především současný stav a zkušenosti s eHealth a možné budoucí výhody plynoucí ze zavedení nástrojů eHealth ve všech oblastech zdravotnictví. Neoddiskutovatelným fak‑ tem jsou ušetřené finanční prostředky za rok. Další výhody, které by přineslo zavedení eHealth jsou zlepšení time mana‑ gementu, zjednodušení administrativní zátěže a zlepšení efek‑ tivity práce lékařů, která zároveň přinese větší bezpečnost a komfort pacientů. Vzhledem k dosavadnímu nezájmu a špatné spolupráci mezi jednotlivými subjekty: Ministerstvem zdravotnictví, ČLK, pojišťov‑ nami ale i komerčními společnostmi, padl návrh na vytvoření ini‑ ciativy nekomerčního charakteru, která by sloužila ke zlepšení vzájemné komunikace a nalézání nových cest k zavádění elek‑ tronizace zdravotnictví. Byly by zde zastoupeny všechny zainte‑ resované subjekty, čímž by byla zaručena produktivní spoluprá‑ ce a zohledněny požadavky ze všech zúčastněných oblastí. Martina Lučianiková eHealth a ekonomika

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 24 Se změnami v sítích se budou operátoři snažit zavádět technolo‑ gie pro analýzu provozu a vyhledávání poruch. Můžeme očekávat řadu transformací, které umožní rozkrýt, porozumět a nahlédnout do košatých datových toků, a vytvoří tak cestu pro zavádění nových služeb, zlepšení výkonu sítí a snížení provozních nákladů. V kontextu těchto významných transformací se krajina mobilní komunikace významně mění. Digitální svět se do roku 2020 roz‑ roste 300násobně, ze 130 na 40 tisíc exabajtů, tj. 40 biliónů giga‑ bajtů, více než 5 200 gigabajtů na každého obyvatele planety Země. Digitální svět se každé dva následující roky přibližně zdvoj‑ násobí. Odhadovaný pád výnosů z jednoho přeneseného giga‑ bajtu do roku 2015 činí 82 %. Na scénu vstupuje TIP Na světovém Mobile World Congress 2013 se letos v souvislosti s výstavbou mobilních sítí nových generací poprvé objevil pojem Telecoms Intelligence Provider. Zkratkou TIP budou označováni poskytovatelé služeb nabízející operátorům pomoc při zpracování nebývalých objemů dat protékajících jejich vysokokapacitními sítě‑ mi, tak, aby jim umožnili zlepšit kvalitu a bezpečnost jimi nabíze‑ ných služeb, udržet rovnováhu mezi praktickými zkušenostmi zákazníků a jejich „smart“ očekáváními, zvýšit konkurenceschop‑ nost a snížit provozní náklady. Poskytovatelé služeb TIP pomohou operátorům porozumět prostředí jejich sítí a pochopit, co se v nich odehrává. Kdo bude chtít v novém prostředí zvítězit, bude muset podle Lyndona Cantora, prezidenta Tektronix Communication (obr. 1), jednoho z prvních světových poskytovatelů služeb TIP, uspoko‑ jit a pokrýt čtyři dimenze telekomunikační krajiny – chování před‑ platitele, používané služby a aplikace, prostředí sítě, použité technologie. Sběr dat a jejich analýza v reálném čase v každém z těchto čtyř „rozměrů“ pak může operá‑ torům zajistit potřebnou pro‑ zíravost při vytváření láka‑ vých služeb a přispět k vy‑ tvoření víceúrovňového hra‑ cího pole pro vzájemné sou‑ těžení. V roce 2012 společnost Tektronix Communications transportovala více než 17 pe‑ tabajtů (1015 ) dat, což je pětinásobek objemu všech dat uložených na Facebooku. Kombinaci „Big Data“ a granulárního detailu, který je TIP Tektronix Communications schopna svým zákazníkům poskytnout, používají operátoři mobilních sítí pro vývoj nových obchodních mode‑ lů se zajištěnou bezpečností a kvalitou služby. Tektronix Communica‑ tions zastupuje na českém trhu výhradně společnost T&M Direct. Služby nabízené operátory mobilních sítí se pak zcela jistě změ‑ ní. Stanou se osobnějšími, budou detailněji a věrněji než kdykoliv před tím odrážet chování svých předplatitelů. Budou se měnit podobně, jako se posouvají tektonické vrstvy, budou se navzájem drtit s takovou silou, nasazením a rychlostí, jaké průmysl mobil‑ ních komunikací ještě nezažil. Pět klíčových výzev a příležitostí pro mobilní operátory Výzva číslo 1 – integrace služeb OTT na bázi IP Za předpokladu, že mobilní operátor plně uchopí novou reali‑ tu velkých objemů dat – nových profitabilních komerčních modelů na zavedení postupů analýzy a nástrojů pro vyhledávání poruch, technologií a přístupů, jsou časy, kdy stačilo být poskytovatelem „hloupých přenosových trubek“ pryč. V roce 2013 tyto časy pominou, protože již nebude žádných nevyřešených záhad, žádné nerozšifrované aktivity účastníka číhající v síti nebo jí proudící. Poskytovatelé služeb internetu měli poměrně bezproblémový život na trhu. Nebyli žádným způsobem považováni za darebáky do té doby, než se stali průkopníky v zavádění neomezené řady služeb, jejichž jedna část odrážela potřeby předplatitele a druhá část byla několik kroků vpředu před nimi, a tak vytvořili trh, na němž mobilní operátoři dnes vzkvétají. Na druhou stranu, operátoři mohou nyní získat ztracené teritori‑ um, které lze oprávněně považovat za jejich vlastní po celou dobu. Prostor mobilních služeb nesmírně vyspěl, když se posky‑ tovatelé služeb internetu začali učit od sebe navzájem, často napodobováním a zdokonalováním návrhů konkurenta. Data, ke kterým mají operátoři přístup, se stala aktivem nebýva‑ lé hodnoty. I když operátor s daty nic nedělá, jsou stále zde, jejich objem roste, mutují, znásobují se, shromažďují se, každou sekun‑ du, každý den. Představují jednu z těch příležitostí, které znějí „pří‑ liš dobře na to, aby to byla pravda“ a jednu z těch mála obchod‑ ních příležitostí, které pravdou skutečně jsou. Operátoři jen musí toto aktivum zhodnotit. Společnost Ovum v dubnu 2012 naznačila, že zatímco celosvě‑ tový objem mobilních přípojek proste v období 2011 až 2016 tem‑ pem 6,1 % složené roční míry růstu (Compounded Annual Growth Obr. 1 Lyndon Cantor, prezident společnosti Tektronix Communications TIP – nová dimenze světa mobilních komunikací RNDr. Petr Beneš Mobilním operátorům nebudou v příštích letech scházet výzvy, před něž je vývoj v oblasti telekomunikací postaví. Pozorovatelé mluví o měnící se krajině odvětví – předplatitelé služeb mobilních sítí budou očekávat vyšší kvalitu a toužit po lepší zkušenosti z využívání nabízených služeb, spolu s ujištěním o robustním zabezpečení dat. Služby se budou vyvíjet, technologie bude jako dosud ovlivňovat hlavní změny a celkové prostředí sítě bude předpokládat poněkud jiné vystupování vůči zákazníkům.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 25 Rate, CAGR), výnosy z mobilních služeb porostou mnohem poma‑ leji s CAGR jen 2,2 % (obr. 2). Pokud by tento trend pokračoval, aniž by operátoři přestrukturovali svoje obchodní modely tak, aby umožnily poskytovat konkurenceschopné návrhy služeb oslovující trh internetových služeb, budou poskytovatelé telekomunikačních služeb (Communications Service Provider, CSP) konfrontováni s trvalou erozí průměrného výnosu na zákazníky (Average Reve‑ nue Per User, ARPU), všeobecnou nejasností a konečným záni‑ kem, což vše bude generovat „pasažéry cestující zadarmo a tiše sedící na svém sedadle, zatímco někdo jiný platí za jejich jízdu“. I když tento příměr zní absurdně, taková je realita. Předplatitelé se připojují k síti celý den a CSP z toho nemají žádný komerční při‑ nos. V komerčním sektoru je jen málo takových případů, kdy někdo poskytuje platformu ve prospěch ostatních, aniž by měl nějaký podíl na jejich úspěchu. Avšak data, která účastníci produkují na svých cestách, dávají operátorům klíč alespoň k podílu na odměně, neboť jakmile ope‑ rátor porozumí cestě účastníka, otevírá se neomezený počet komerčně zajímavých cest pro poznávání. Mobilní operátoři se mohou od poskytovatelů služeb internetu mnoho naučit, tyto poznatky využít, stavět na nich a přivítat účastníky znovu na palu‑ bě s mnohem, mnohem zajímavější nabídkou. V budoucnosti, kdy CSP bude konkurovat poskytovatelům slu‑ žeb Internetu, zviditelnění prostředí jeho sítě umožní řízení tohoto prostředí, jehož výsledkem bude garantovaná kvalita služby. CSP má dále smluvně daný závazek péče o bezpečnost dat, který mu dává přirozenou způsobilost ulevit pochybnostem účastníka při využívání aplikací neznámých a z velké části anonymních třetích stran, s nimiž nemá smluvní vztah. Výsledkem je, že CSP mohou nabídnout nové inovativní služby pro řízení výnosů v jejich systému, služby, jež uspokojují očekává‑ ní životního stylu, která mají poskytovatelé služeb internetu, avšak s přídavným bonusem zabezpečených a nepřerušovaných připo‑ jení – žádné výpadky při roamingu, žádná frustrace v důsledku nedostatku interoperability, šťastnější účastník připravený zaplatit za lepší služby. Operátoři mobilních sítí mají nyní schopnost odstartovat svoje vlastní značkové služby hlasové komunikace, přenosu datových zpráv a videotelefonie, které mohou soupeřit se službami nabíze‑ nými poskytovateli internetových služeb, jako jsou Skype, Viber a WhatsApp. Tyto služby budou shodné, ale lepší, s bohatší funkčností a zdokonalenou výkonností. Operátoři půjdou také o krok dál s tím, jak se stanou zřetelnější nové obchodní modely a cesty na trh se urychlí realizací toho, co není třeba znovu vynalézat. Jestliže poskytovatelé služeb interne‑ tu vytvořili bohaté a podmanivé prostředí služeb z pohledu zkuše‑ ností zákazníků a operátor řídí síť, která je schopna zajistit kvalitu doručení služby, nepřetržitý roaming a celkově lepší zkušenosti zákazníka z pohledu technologií, o co silnější bude příslib, když se ze dvou stane jeden? S tím, jak budou CSP vstupovat do společných podniků s posky‑ tovateli služeb internetu a budou se snažit urychlit růst podílu na trhu získáváním konkurentů z řad poskytovatelů služeb interne‑ tu, může trh v roce 2013 i v dalších letech očekávat výraznou vlnu slučovacích a akvizičních aktivit. Výzva číslo 2 – souznění s RCS Společnost Gartner odhaduje, že prodej smart zařízení za rok 2012 dosáhl celosvětově 820 miliónů kusů. Odhad pro rok 2013 se pohybuje v řádu 1,2 miliardy. Růst v objemu dat, který dopro‑ vází takový výjimečný rozvoj trhu, je předmětem úvahy pro CSP (zvládnou jej) i pro platformu samotnou z hlediska zpeněžení. Nově se objevující termín Big data (velké objemy dat) je třeba chápat jako svět příležitostí přicházející právě včas na trh, v oka‑ mžiku, kdy jeho vývoj zasáhly trvale nízké marže. Vysoce výkonná síť nové generace předčí očekávání zákazní‑ ka, avšak operátoři by měli mít připraveny dynamické strategie, aby jejich obchodní modely odrážely a maximálně využily nabíze‑ né příležitosti. Iniciativa RCS (Rich Communication Services) aso‑ ciace GSMA hraje v této strategii potenciálně klíčovou roli. RCS, která byla poprvé odstartována v roce 2007, byla ovlivně‑ na několika nesprávnými starty. Pomlouvači naznačují, že obsa‑ žené procesy směřující k dosahování mezinárodních dohod o standardech brání rychlému vývoji většiny organizací, které se snaží tyto standardy implementovat. Tyto procesy mají však i své podporovatele a podpora roste. Uživatelsky orientovaná větev RCS s názvem Joyn přitáhla do hry významné hráče Deutsche Telekom, KT, LG U+, Movistar Spain, Orange Spain, SK Telecom a Vodafone v Německu a Španělsku, které se k ní připojily a s nimiž její vliv roste. Takoví operátoři vedou ostatní svým příkladem. Pevně uchopili příležitost nových skutečností, která spočívá v tom, že vlastní pod‑ nikatelské aktivity spojené s tokem dat jejich infrastrukturou. Rea‑ litu spojenou s tvrdou pravdou říkající, že pokud operátoři selžou ve zvládnutí těchto obchodních příležitostí, učiní tak někdo jiný. V této souvislosti se shoda s RCS zdá být zřejmým spojovacím vláknem operátorů. Nabízí tažnou super‑strukturu schopnou uspokojit oba komerční cíle operátorů – posílit loajálnost zákaznic‑ ké báze (účastníků sítě) jako klíč k otevření jejich kapes a k zajiš‑ tění jinak nedostupných výnosů a povzbudit očekávání zákazníků, zejména ve zvýšení jejich očekávání prostředí sítí 4G. Joyn však je schopna splnit svoje přísliby pouze tehdy, pokud budou operátoři aktivně a ve spolupráci prodávat svoji službu a využijí tak plně výhodu, kterou musí nabízet. S tím, jak standardy interoperability zvyšují kvalitu služby nabí‑ zené zákazníkům, a jak shoda mezi operátory potlačuje obavy týkající se bezpečnosti, stává se mobilní prostředí samo o sobě již pro zákazníky bohatší. Ti budou lépe připraveni zaplatit za prvot‑ řídní služby, když budou znovu ujištěni, že získají prvotřídní zkuše‑ nost. Mobilita pro průměrného uživatele je prostě jen … mobilita, tj. být v pohybu, flexibilní a hbitý. Velmi brzy nebude vše jen o pře‑ rušených hovorech, špatném signálu, pomalém stahování dat, frustraci, reklamaci a omezení. Shoda s RCS zajistí interoperabilitu, umožní uživatelům přístup k službě IM (Instant Messaging), chatu a textovým zprávám v rámci jakéhokoliv zařízení nebo sítě a poskytne operátorům možnost v reálném čase sledovat stovky miliónů živých rozhovo‑ rů. Jak budou operátoři přecházet k technologiím 4G, jako je LTE, budou potřebovat mít možnost ovlivňovat informace v síti z mno‑ ha technologických domén, aby mohli řídit růst průmyslu mobil‑ ních dat. Výzva 3 – privátní cloud Mobilita rozšiřuje dosah podnikání, hbitost a konkurenceschop‑ nost podniku, umožňuje současně snižovat náklady snižováním jejich závislosti na nemotorných infrastrukturách IT, které se postupně a nevyhnutelně převádějí do cloudu. Podnikatelský sek‑ tor také rostoucí měrou přijímá mobilitu, společnost Gartner odha‑ Obr. 2 Disproporce růstu CAGR výnosů a počtu mobilních připojení v období 2011 až 2016

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 26 duje, že nákupy tabletů pro obchodní účely podniků se do roku 2016 ztrojnásobí a dosáhnou 53 miliónů jednotek. Někteří čtenáři si možná vzpomenou na dobu, kdy smart zaří‑ zení byla označována zkratkou PDA (Personal Digital Assistant). Wikipedia uvádí, že PDA jsou s nástupem smart telefonů do znač‑ né míry považovány za „překonané“. S tím, jak telefony a další smart zařízení splývají a vzájemně vstřebávají své charakteristiky a schopnosti, hranice mezi jejich osobním a pracovním využívá‑ ním mizí. Smart zařízení se opět stává osobním digitálním asis‑ tentem a navíc je schopno zajišťovat telekomunikační služby. Záležitosti bezpečnosti a kvality služby jsou přitom na předním místě. Trh ukazuje v jednom a témž okamžiku odlišné segmenty uživate‑ lů/předplatitelů v kombinaci s neurčitě vymezenými aplikačními oblastmi. Stává se předplatitel více sociální a sdílí nejnovější legrač‑ ní videoklip či narozeninový snímek nebo posílá důležitý obchodní dokument či ověřuje důležitou informaci v databázi firmy, když je na setkání s klientem? V roce 2013 budou operátoři rostoucí měrou kráčet ruku v ruce se službami na bázi cloud jako Google Drive, Dropbox a Mozy a budou je nabízet mnohem robustněji prostřednictvím svých mobilních sítí. Budou lépe schopni umožnit uživatelům využívání internetových schopností jejich mobilních zařízení a uživatelé nebudou dále závislí na „best effort“ internetu pro přístup nejen ke svým hudebním souborům, videoklipům a osobním materiá‑ lům, ale i k pracovním materiálům. Operátoři budou poskytovat synchronizované služby prostřed‑ nictvím své vlastní specializované architektury cloud jak pro sou‑ kromé, tak podnikové klienty. Společnost Gartner odhaduje, že 40 % pracovní síly bude do roku 2016 mobilní. Aby oslovili potřeby tohoto trhu, operátoři budou rozšiřovat svoje obchodní procesy ve snaze se vzájemně diferencovat. Budou nabízet vysokou trans‑ parentnost VIP zákazníkům a prostřednictvím svých iniciativ na bázi cloud se stanou profesionálním digitálním asistentem mobilní budoucnosti. Výzva číslo 4 – strategie bezpečnosti Může se nám zdát něco o nereálné platformě pro konkurenční diferenciaci mobilních operátorů. Ti budou předplatitelům dopo‑ ručovat opatření, aby jejich privátní informace nebyly ohroženy, odhaleny nebo kompromitovány. Data jsou koneckonců jejich. Bezpečnost se však stává centrem pozornosti. Pokud FBI a CIA mohou číst privátní e‑maily, kdokoliv může vyu‑ žít slabých hesel a napadnout účty a vyplenit je. To neuvádíme proto, abychom zlehčili inteligenci datových detektivů bezpeč‑ nostních orgánů, ale spíše proto, abychom ukázali, že kanály jsou zde, cesta pro prolomení existuje a hackeři ji najdou. Budou, samozřejmě sledovat cestu nejmenšího odporu. Narušení bez‑ pečnosti je nejčastěji možné tam, kde neexistuje zabezpečení. Robustní infrastruktura sítě poskytuje bezpečné prostředí pro bezdrátové aplikace a její uživatelé v roce 2013 budou klást větší důraz na bezpečnost jako výsledek tří hlavních řídicích vlivů: – příchod na pracoviště; – rostoucí mobilita, rostoucí počet pracovníků pohybujících se mimo domov a kancelář a komunikujících prostřednictvím smart zařízení; – dokonalejší technologie a jejich větší nabídka. Výzva číslo 5 – LTE již není doménou operátorů vrstvy 1 Jestliže se „krajina“ mobilní komunikace mění – jestliže se její tek‑ tonické vrstvy posouvají – mění se i dynamika trhu a vztahy mezi klíčovými hráči. Kdysi dominantní operátoři vrstvy 1 „znovu obje‑ vili svá ramena, jak byli donuceni se přes ně dívat zpět, aby zjisti‑ li, jak blízko se přiblížila konkurence“. Operátoři vrstvy 2 nyní vstupují na trh s komerční nabídkou 4G, která bude výzvou pro operátory vrstvy 1 na odpovídajících trzích. Příležitosti 4G (LTE) jsou zde a oni jsou zde, aby je využili. Dilema je v tom, že to přináší s sebou řadu velkých výzev. Operátoři přemýšle‑ jí o tom, co se stane při přechodu z prostředí 2G a 3G do světa LTE. Společnost Tektronix Communications se může pochlubit jed‑ ním z největších rozšíření monitorovacích systémů a servisního zajištění LTE. Analytici sítě odhalují, že zatímco mnozí operátoři uvažují o potenciální ztrátě výnosů pro poskytovatele služeb inter‑ netu nebo prostě nejsou plně připraveni na přechod na LTE, jiní jsou již na přechodové křivce hodně vpředu. Přijetí jednoduchého přístupu KPI (Key Performance Indicators) přizpůsobeného specifickým obchodním a výkonnostním cílům operátorů může pokrýt síť, služby a účastníky napříč všemi tech‑ nologiemi a umožnit operátorovi adresovat problémy vyvstávající jak ze „zděděných sítí“, tak z LTE. Protože sítě 2G a 3G s námi ješ‑ tě nějaký čas zůstanou, musí se analytické nástroje rozkročit nad tímto přechodem. Operátor si pak musí být jist, že zajistí kontinui‑ tu služby. Čtyři dimenze nového světa telekomunikací V roce 2012 generovalo připojení 4G v průměru 19krát více provo‑ zu než starší typy připojení. Ačkoliv připojení 4G představují dnes pouze 0,9 % mobilních připojení, odpovídají již za 14 % mobilního datového provozu. V letošním roce telekomunikační operátoři pevně uchopí jak ohromný potenciál, který drží v rukou, tak bohatství a komplexnost dat, které k nim přicházejí z každého rohu komunikačního světa. Nejedná se přitom pouze o data, která proudí v komunikačních kabelech, jde také o jejich zdroj, místo určení, zaměření a účel. Není to tedy již jen záležitost porozumění poměrně jednoduchému jednomu rozměru sítě, je to o akceptování role sítě jako jednoho aspektu v mnohem složitějším ekosystému. V tomto ekosystému služby a aplikace vnucují divergující požadavky na výkon a každý vyžaduje jedinečný analytický přístup, který osvětlí napětí a tlaky, jež by tyto požadavky mohly způsobit, a samozřejmě tlak, který bude na síť kladen v okamžiku, kdy milióny účastníků budou v jed‑ nom okamžiku očekávat špičkový výkon. Každý obrázek bude vyprávět svůj příběh, každá odhalená datová sekvence může být použita pro informování managementu péče o účastníka o jeho chování a požadavcích. Pokud to tak funguje, poskytuje to rovněž platformu pro zvyšování výnosu ARPU, neboť operátoři mohou rea‑ govat bezprostředně, aktivněji a nikoliv na základě průzkumů trhu. Jak jsme již zmínili v úvodu, kdo bude chtít v novém prostředí zvítězit, bude muset uspokojit a pokrýt čtyři dimenze telekomuni‑ kační krajiny (obr. 3): – chování předplatitele, – používané služby a aplikace, – prostředí sítě, – použité technologie. Sběr dat a jejich analýza v reálném čase v každém z těchto čtyř „rozměrů“ pak může operátorům zajistit potřebnou prozíravost při vytváření lákavých služeb a přispět k vytvoření víceúrovňového hracího pole pro vzájemné soutěžení. Dimenze 1 – chování zákazníka Mobilní operátoři sedí na potenciálním zlatém dole osobních dat. Mohou těžit data, která vypovídají o tom, jaké internetové stránky předplatitel navštěvuje, které aplikace používá a jaké produkty kupuje. Řada předplatitelů používá své mobilní zařízení jako okno

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 27 do světa, odhaluje tak nesčetné detaily o svém každodenním životě. Informace použitelné u každého předplatitele se vztahují k jeho interakcím se službami a aplikacemi, které používá, a sítí, která je přenáší. Dimenze 2 – služby a aplikace Podrobná klasifikace paketů představuje nový potenciál, který poskytovatelům služeb elektronických komunikací pomáhá pozo‑ rovat všechny jedinečné služby, které procházejí jejich mobilními širokopásmovými sítěmi. Umožňuje monitorování na bázi „podle účastníka / podle služby“. Hardwarové a softwarové sondy mohou síť monitorovat v reálném čase až k uživatelskému zařízení, od AirCard až k tabletům. Prostřednictvím těchto sond může provo‑ zovatel sítě sledovat provoz sítě v oblasti přenosu hlasu, videa a dat, následně tyto údaje uložit do databáze a zobrazit výkon‑ nostní trendy. TIP pak může operátorům poskytnout informace o tom, jak, kdy a proč účastníci jejich sítí používají rozličné aplika‑ ce, které umožní optimalizovat výkon sítě. Dimenze 3 – použité technologie Mobilní služby se stávají stále více integrované a stále více perso‑ nalizované. Rovněž jich, samozřejmě, stále přibývá. Operátoři, ve snaze řídit a testovat související technologie dodávající tyto služby, pracují v rozlehlém, volně definovaném prostředí, které není vždy plně pod jejich kontrolou. Tak jak vstupní bariéry pro dodavatele zařízení padají, všeobecná rivalita konkurentů roste. Pokrok v oblasti smart zařízení a tabletů v kombinaci s novými technologiemi jako Voice‑over‑LTE a Rich Communication Suite podporovaná Asociací GSM (GSMA) představují revoluci ve zku‑ šenostech předplatitelů mobilních služeb. Pro úspěšnou správu této rozvíjející se řady technologií, proto‑ kolů a zařízení charakterizujících síť nové generace je rozhodující, aby průmysl měl pružná, úplná a otevřená řešení pro testování a měření. Tato řešení pak zajistí, aby komponenty sítě a subsysté‑ my pracovaly v rámci specifikací, a to jak s použitím technologií minulých („zděděných“), tak i příštích gene‑ rací sítí. První zkušenost předplatitele s novou službou a no‑ vým zařízením je nejkritičtějším momentem při jejich spuštění. S tisícovkami zařízení přistupujícími na síť v jednom okamžiku nelze jejich vliv plně pochopit jen prostřednictvím laboratorního testování. Jestliže zaří‑ zení jako iPhone 5 „udeří“, je to silný náraz, který ovliv‑ ní signalizační síť i požadavky na přenosovou kapacitu a přinese rovněž nové aplikace. Řešení správy zkuše‑ ností zákazníka mohou sledovat chování zákazníka a zjišťovat tak problémy s výkonem sítě, které před spuštěním služby nebyly patrné. Řešení správy zařízení sleduje integraci zařízení od fáze testování až po spuštění služby. Tendence výrobců koncových zařízení i výrobců síťových zaříze‑ ní hrát hazardní hry s telekomunikačními specifikacemi vede často k poruchám, které je těžké znovu vyvolat a odstranit. Použití řešení umožňujících identifikovat příčiny poruch a doložit je urychluje a usnadňuje procesy jejich odstraňování. Hluboké nahlédnutí do paketů umožňuje sledovat chování nové aplikace, takže provozovatel může určit vliv signalizace a média na jeho síť. To mu dává schopnost plánovat rozšiřování sítě pro oblasti a regi‑ ony, kde je možné očekávat při startu nové služby zahlcení sítě. Dimenze 4 – výkon sítě Klíčové je zajistit, aby síť vždy pracovala bezchybně. K dispozici jsou klíčové aplikace, které redukují výpadky, urychlují rozlišovací časové rámce a zlepšují kvalitu sítě. Tyto aplikace mohou být spravovány koncovým systémem. Prvky sítě se stávají funkčně stále složitější, musí pracovat v prostředích, která zahrnují více technologií, dodavatelů a standardů. Pro heterogenní sítě jsou jednostranná řešení zaměřená na testování specifických systémů neadekvátní. Adresují jen malou část problému, slouží pouze k tomu, aby zajistily bezchybný provoz jen některých prvků tech‑ nologie z portfolia operátora. Ovládnutí aktiv ve světě Big Data Sběr a analýza koncových dat v reálném čase v každé ze čtyř dimenzí sítě poskytuje operátorům plnou „viditelnost“ poskytující jistotu, že není skrytých problémů, které mohou ubrat na kvalitě jinak bezvadné služby. Časy jednorozměrného nebo dvourozměrného pasivního moni‑ torování v sítích jsou pryč. V roce 2013 a v příštích letech budou operátoři nahlížet hlouběji do bohatého obsahu skrytého v zápla‑ vě dat přenášených sítí. Operátoři budou sledovat a analyzovat každou cestičku této pouti dat nikoliv jen proto, že partnerství se spolehlivým TIP jim to umožní, ale také proto, že takový přístup představuje strategii pře‑ žití v moderním věku – a zajisté i konkurenční výhodu v prostředí LTE. ■ Obr. 3 Čtyři dimenze telekomunikačního světa

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 28 Technologie RFID V technologii RFID využíváme dvě hlavní komponenty (obr. 1): čtečka RFID jakožto sledovací zařízení, připojená k výpočetnímu zařízení a identifikátor, tzv. RFID tag, který je obvykle připevněn ke sledovanému objektu a poskytuje informace o jeho identitě. RFID tag se skládá ze dvou částí: mikročipu a integrované antény. Mikročip slouží pro uložení informací o objektu, je tedy jedineč‑ ným identifikátorem objektu a uchovává charakteristické vlastnos‑ ti, které daný objekt popisují. V současné době jsou využívány tři typy tagů RFID: aktivní, pasivní a semipasivní. Pasivní tagy odebírají energii z elektromag‑ netického pole vyzařovaného anténou čtečky. Aktivní tagy mají vlastní zdroj energie, který jim umožní vytvářet vlastní elektromag‑ netické pole, které snímá čtečka. Vzhledem k integrovanému zdro‑ ji napájení jsou aktivní tagy zpravidla vybaveny výkonnějšími mikročipy a větší pamětí a jsou proto dražší než tagy pasivní. V pří‑ padě semipasivních tagů jde vlastně o pasivní tagy vybavené vlastním zdrojem energie, oproti aktivním tagům však mívají menší dosah, velikost paměti a omezenější způsob komunikace se čteč‑ kou. Pokud se tag (objekt označený tagem) ocitne ve čtecím dosa‑ hu čtečky, je následně detekován a lze číst v jeho paměti. Pro komunikaci s tagem jsou fakticky využívána čtyři základní kmitočtová pásma – pásmo dlouhých vln (Low Frequency, LF), pásmo krátkých vln (High Frequency, HF), pásmo ultra krátkých vln (Ultra High Frequency, UHF) a pásmo super krátkých vln (Super High Frequency, SHF). V praxi se ale obvykle frekvence RFID nad 1 GHz řadí do obecného pásma mikrovln (MicroWave, MW). LF RFID Prvním typem z hlediska frekvenčního rozsahu je technologie LF RFID (125 až 134 kHz), která má svůj maximální dosah čtení do 20 centimetrů, tagy jsou pasivní a jejich přenosová rychlost je nejpo‑ malejší ze všech typů RFID. Tato technologie se např. osvědčila jako dlouhodobě efektivní technologie pro identifikaci zvířat – v současné době se používá pro identifikaci skotu a ovcí pomocí tzv. elektronických ušních značek (obr. 2) nebo pro identifikaci domácích mazlíčků formou podkožních aplikací. Ušní značka je plastový nebo kovový předmět sloužící k identi‑ fikaci domácích zvířat a zvířat na farmách či statcích. Pokud ušní značka využívá technologii LF RFID, pak o ni můžeme hovořit jako o elektronické ušní značce, která spolu se čtečkou tvoří nástroje pro rádiovou elektronickou identifikaci zvířat. Rádiový přenos dat je rychlejší a spolehlivější než jiné prostředky identifikace jako jsou např. vizuální ušní značky, čárové kódy nebo tetování. Identifikace ovcí RFID má oproti dosavadním systémům řadu výhod které zahrnují: – automatické zachycení identifikačních údajů, – jednodušší řízení informací o stádu a snížení manuálních vstupů, – elektronická identifikace eliminuje papírování a umožňuje země‑ dělcům mít přesné údaje o zvířatech vždy při ruce, – rychlý přístup k informacím a statistická vyhledávání, – přesnější sledovatelnost zvířat s chorobami. HF RFID Technologie HF RFID (13,56 MHz) nabízí čtecí vzdálenost přibližně do 1 metru, v přítomnosti kovu a tekutin poskytuje vysokou spolehli‑ vost a umožňuje oproti LF RFID rychlejší zápis. Jednou z mnoha apli‑ kací HF RFID je použití Smart Label (chytrá etiketa – papírová nebo plastová potištěná etiketa s integrovaným pasivním tagem) pro sprá‑ vu a automatizaci rutinní procesů v knihovně. Jde tedy o náhradu či doplněk za čárové kódy. Přidáním HF RFID Smart Label (obr. 3) ke každé knize získá každá položka svůj jedinečný identifikátor, který může byt doplněn informacemi o knihovně, názvu knihy, kategorie, autorovi, výpůjčních záznamech a zvláštní poznámky. Mezi hlavní využití patří automatická identifikace knihy, ochrana před krádeží, kontrola správného umístění knihy v regálu a další služ‑ by vedoucí k usnadnění a zrychlení práce zaměstnanců knihovny. Obr. 1 Princip komunikace RFID Obr. 2 Ovce označené LF RFID tagy Technologie RFID a její užitečná uplatnění Tomáš Jurco, Miroslav Štolba, ILAB RFID, VŠB – Technická univerzita Ostrava Během posledních let se výrazně rozšiřují aplikace rádiové identifikační technologie na bázi RFID (Radio Frequency Identification). Rozsah použití automatické identifikace a technologie RFID stále prudce vzrůstá, jde např. o využití k přesné evidenci spotřebitelských jednotek (kartónů, palet), přesnému řízení toku materiálu ve výrobě, evidenci pohybu zaměstnanců a strojních objektů v hlubinných i povrchových dolech apod. Jak je vidět tato technologie má obrovský potenciál, a je proto také vystavena širokému aplikovanému výzkumu.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 29 Další velmi významnou oblastí využití technologie HF RFID je zdra‑ votnictví, kde je pásmo 13,56 MHz doporučeno k využívání a nalézá‑ me zde ohromné množství aplikací. Celkem kvalitně je zde vyřešena bezpečnost a ochrana uložených a přenášených informací. UHF RFID Dalším typem je technologie UHF RFID (860 až 930 MHz). S tou‑ to technologií je již možné pracovat na vzdálenosti do 3 metrů a oproti HF RFID umožňuje také značně vyšší čtecí rychlost. Apli‑ kace technologie UHF RFID je předmětem intenzivního aplikova‑ ného výzkumu vzhledem k novým možnostem a požadavkům. Široké uplatnění můžeme nalézt např. u značení potravin a alko‑ holu při prokazování jejich původu a kvality. V současnosti se v České republice jako ochranný prvek u alkoholu používají kolky v tištěné formě s využitím holografických ochranných prvků. Tento systém ochrany se ale ukázal jako ne zcela účinný díky poměrně snadné možnosti padělání. Napodobeniny českých kolků jsou bohužel již na vyspělé úrovni a běžný spotřebitel je nedokáže roz‑ poznat. Řešením pro výrazné omezení černého trhu by mohlo být použití čipů RFID (obr. 4) namísto stávajících papírových kolků jako novou generací identifikátorů sloužících k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Velkou výhodou RFID je možnost automatic‑ kého a bezkontaktního čtení, to znamená i bez přímé viditelnosti např. čtení takovýchto RFID kolků v zabalené krabici nebo tašce. Inspirací by mohlo být řešení renomovaného čínského výrobce Jiangsu Shuang‘gou Distillery, který od roku 2007 zavádí bezpeč‑ nostní systém RFID u svých nejprodávanějších produktů. Každá láhev je vybavena unikátním čipem UHF RFID, což při použití spe‑ ciální čtečky RFID umožňuje spotřebitelům rychlé zobrazení infor‑ mací jako je původ, datum výroby, jakostní třída a další informace o každé láhvi alkoholu, kterou si zakoupili. Jakmile se láhev jednou otevře, čip RFID se znehodnotí a už jej nelze opětovně použít. U pro‑ duktů označených RFID tagem se jen velmi obtížně dá setkat s padělky, a to díky technologické sofistikovanosti identifikátorů, kte‑ rá zároveň vede k vysokým nákladům a odrazuje tak padělatele. MW RFID Čtvrtým typem technologie je MW RFID, která pracuje v blízkosti frekvenčního pásma používaného u rádiových sítí WiFi v pásmu 2,4 GHz (někdy se využívají i kmitočty v pásmu 5,8 GHz). Tagy jsou charakterizovány velkou čtecí vzdáleností, vysokou přenoso‑ vou rychlostí, ale velmi slabým výkonem v přítomnosti tekutin a kovů. Využívají se zejména aktivní tagy menších rozměrů s vlast‑ ním zdrojem energie, u kterých se dosahuje čtecí vzdálenost až na desítky metrů. Využití nachází např. pro identifikaci vozidel a lokalizaci pohybujících se předmětů v systémech RTLS (Real Time Location Services). Závěr Článek nenáročnou formou přibližuje základní poznatky o mož‑ nosti automatické identifikace technologií RFID. Jsou zde uvede‑ na základní frekvenční pásma, jejich přednosti a nedostatky a některé příklady aplikací v praxi. Intenzivní aplikovaný výzkum v této oblasti a propojení na internet věcí vytváří téměř nekonečné množství aplikací s vysokou přidanou hodnotou pro spotřebitele. Na druhé straně rozsáhlé možnosti technologií automatické iden‑ tifikace vyžadují pečlivý přístup z pohledu ochrany osobních úda‑ jů a možného zneužití. ■ Obr. 4 Láhev označená UHF RFID tagem Obr. 3 HF RFID tag aplikovaný na knihu Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze uspořádá během podzimu roku 2013 jedno až dvoudenní postgraduální kurzy, zaměřené na teorii a techniku nejnovější rádiové komunikace a jejich aplikací. Kurzy zahrnují tři tématické okruhy: 1. Moderní radiokomunikace: kód. modulace, techniky MIMO, softwar. a kog. rádio, zelené systémy... 2. Digitální rozhlas a digitální televize: DVB-T2/S2/C2, HDTV, UHDTV, rozhlas DAB a DRM. 3. Nové systémy mobilní komunikace: LTE-A/B, WiMAX 2.0/2.1, IEEE 802.11ac, UWB/MB-OFDM.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 30 Mezinárodní rozměr konferenci dalo vystoupení paní Marie Fos‑ sum, viceprezidentky pro nové technologie finské energetické společnosti Fortum, která podniká v oblasti výroby, distribuce a prodeje elektřiny a tepla. Paní Fossum, která působí ve Švéd‑ sku, představila projekt Smart City – Stockholm Royal Seaport. K hlavním tématům, na která se konference zaměřila, patřily zejména inteligentní management energetických zdrojů a aplika‑ ce informačních, komunikačních a multimediálních technologií v každodenním životě obyvatel dnešních a budoucích obytných aglomerací. Projekt Smart Campus představili na konferenci zá‑ stupci Masarykovy univerzity v Brně. Mezi partnery konference, kteří zde prezentovali svá řešení, patřily společnosti Emerson Industrial Automation, WAGO, Vienna Point a Teco. Inteligentní města a obce v EU a v ČR Problematikou evropských inovačních partnerství v rámci inteli‑ gentních měst a obcí se zabývala úvodní přednáška Mgr. Milana Kyseláka z odboru elektroenergetiky MPO ČR. Evropské iniciativy v této oblasti se zaměřují na inovativní řešení v rámci tzv. stěžej‑ ních projektů s cílem snížení emisí CO2 , využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a zvýšení energetické účinnosti. Inovativní řešení se soustředí na čtyři průřezová témata: – inteligentní budovy a čtvrti, – inteligentní systémy nabídky a poptávky a služby pro lepší infor‑ movanost občanů, – udržitelnou městskou mobilitu, – inteligentní a udržitelné digitální infrastruktury. Průřezové téma inteligentní budovy a čtvrti zahrnuje např. začle‑ nění a řízení místních zdrojů, včetně OZE, ale jeho obsahem je rovněž využití informačních a komunikačních technologií nebo inteligentní městské osvětlení na bázi technologie komunikace M2M. K dalším významným tématům zaměřeným především na redukci emisí CO2 patří vysoce účinné vytápění a chlazení (mimo jiné s využitím biomasy, solární tepelné energie, tepelné energie okolí a geotermální energie s akumulací tepla, kogenerací a cent‑ rálním vytápěním), rozvoj zelené infrastruktury s cílem omezovat potřebu vytápění a chlazení a snížit znečištění ovzduší, výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energií a budov a čtvrtí s pozi‑ tivní energetickou bilancí, široké dovybavení stávajících budov s cílem omezení spotřebu energie alespoň o 50 %. Inteligentní systémy nabídky a poptávky a služby pro lepší infor‑ movanost poskytnou v budoucnu občanům a koncovým uživate‑ lům informace o spotřebě/produkci energií a o službách mobility. Součástí těchto systémů bude inteligentní měření spotřeby ener‑ gií a vody, monitorování a udržování distribuční soustavy v rovno‑ váze a hospodaření s energiemi v reálném čase (např. začlenění a řízení místních zdrojů včetně OZE). Průřezové téma udržitelné městské mobility se soustředí na při‑ způsobení dodávek elektřiny decentralizovaně vyrobené OZE v budovách a samozřejmě na využití elektrických vozidel pro veřejnou dopravu. Další významnou problematikou je využívání vodíku jako nosiče pro skladování energie a vyrovnávání poptáv‑ ky (na úrovni města) po energiích. Inteligentní a udržitelné digitální infrastruktury by pak měly přispět ke snižování „uhlíkové stopy internetu“, podílet se na sys‑ témech inteligentního vytápění, chlazení a osvětlení. Využívání synergií mezi požadavky na inteligentní sítě a infrastrukturou širo‑ kopásmového připojení je důležitým aspektem udržitelné digitální infrastruktury. Související legislativa EU obsahuje povinnost vypracovat studii proveditelnosti zavádění chytrých měřidel. Analýza přínosů a ná‑ kladů (CBA) v ČR dospěla k závěru, že zavedení chytrých elektro‑ měrů je dosud nerentabilní, ASEK předpokládá jejich nasazení jako součásti Smart Grid. Stanovisko ČR k zavádění Smart Meters (SM) tedy zní: – nezahajovat plošné zavádění SM do roku 2018, pokračovat cestou pilotních projektů, – rozšířit možnosti využití současného systému HDO (hromadné dálkové ovládání), – stimulovat další zákazníky k zapojení do systému HDO a využi‑ tí rozšířené nabídky tarifů, – monitorovat další technologický vývoj v této oblasti, – vyhodnotit vhodnost a zejména efektivitu zavedení inteligentní‑ ho měření nejpozději do roku 2017, – zpracovat do roku 2018, na základě vyhodnocení pilotních pro‑ jektů a vyhodnocení dopadu rozšíření využívání systému HDO, plán implementace inteligentního měření, jako součást projektu inteligentních sítí v ČR. V České republice probíhá v energetice pilotní projekt Smart Region Vrchlabí, který se soustředí na nasazení SM a testování prvků Smart Grid (2010–2015). Součástí tohoto projektu je rovněž problematika mikrokogenerace a elektromobility. Dále je třeba zmínit Pakt starostů a primátorů pro místní udržitel‑ nou energii. Této iniciativy se účastní města Ostrava, Jeseník, Hlin‑ sko a Lkáň, která se v rámci paktu zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání OZE, včetně splnění, popř. překročení cíle EU snížit do roku 2020 emise CO2 o 20%. V současnosti je v této iniciativě zapojeno 4002 signatářů ze 46 nejen evropských zemí. Smart Cities a udržitelný rozvoj RNDr. Petr Beneš, pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj V rámci Stavebních veletrhů Brno 2013 se na Výstavišti v Brně pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR, Martina Kuby, uskutečnila koncem dubna mezinárodní konference Inteligentní budovy a inteligentní města 2013, která navázala na dlouholetou tradici konferencí Inteligentní budovy pořádané časopisem Sdělovací technika na veletrhu AMPER. Konferenci připravilo vydavatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, která je součástí World Business Council for Sustainable Development, s Veletrhy Brno a.s., se Stavební fakultou ČVUT Praha, FEKT VUT Brno, Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA a Českým svazem stavebních inženýrů ČSSI.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 31 Udržitelná budoucnost bez emisí CO2 Na budoucnost sektoru energetiky v kontextu Smart Cities se ve své prezentaci soustředila Marie Fossum, viceprezidentka pro rozvoj společnosti Fortum, která je severskou jedničkou na trhu s dodávkami tepla a distribuce elektrické energie. Společnost má 10 500 zaměstnanců a její tržby v roce 2012 dosáhly 6,2 miliardy EUR. Co se týče emisí CO2 patří Fortum mezi energetické společnosti s nejnižším objemem emisí na jednu vyrobenou kWh v Evropě (obr. 1); 93 % elektrické energie, kterou v rámci EU vyrobí, není zatíženo emisemi CO2 . Vývoj v oblasti energetických koncepcí klade vysoké nároky na klíčové hráče. Požaduje větší podíl obnovitelných zdrojů, distribuované ener‑ getické systémy, vysokou energetickou účin‑ nost a elektromobilitu. Města přitom hrají v Evro‑ pě klíčovou roli, vždyť 80 % evropské populace žije ve městech a spotřebuje se zde 80 % veš‑ keré vyrobené elektrické energie, na města také připadá 50 % generovaných emisí CO2 . Evropská energetická koncepce počítá s cílem označovaným jako 20/20/20 – 20 % snížením emisí CO2 do roku 2020 (v porovnání s rokem 1990), 20 % podílem obnovitelných zdrojů energie a zvýšením účinnosti využívání energie o 20 %. Rozvoj energetických sítí se musí při‑ způsobit většímu podílu obnovitelných zdrojů a umožňovat aktivní roli subjektů při spotřebě energie. V rámci svého programu výzkumu a vývoje společnost Fortum realizuje projekt Smart City ve Stockholmském královském přístavu SRS (Stockholm Royal Seaport). Cíle dané poža‑ davkem udržitelnosti si jasně vyžádaly potře‑ bu koncepce Smart Grid (obr. 2). SRS přitom představuje více než vývojový technologický projekt, stává se totiž součástí roz‑ voje energetického trhu. Nové role a funkce udržitelného ener‑ getického systému zahrnují nová technologická řešení, nové obchodní modely, nová tržní pravidla a novou roli i nové chování zákazníka. A jaké společenské přínosy umožnil projekt SRS identifikovat? Domácí výroba elektrické energie s využitím OZE a přístup k infor‑ macím vizualizujícím náklady na spotřebu a dopady na životní prostředí umožnily snížení těchto nákladů i redukci emisí CO2 . Automatizace domácnosti, jasná vizualizace energetické spotře‑ by i vyrobené energie z OZE umožnily větší osobní účast odběra‑ telů na trhu s elektřinou. K tomu přispěly i virtuální měřicí body a využití fotovoltaických zdrojů pro dobíjení elektromobilů. V nepo‑ slední řadě je třeba uvést zvýšení komfortu díky automatizaci domácnosti, která vytváří nové možnosti aktivního životního stylu. Vyrovnání špiček v síti a integrace dalších zdrojů jsou pak zárukou větší bezpečnosti dodávek elektrické energie. Smart Cities tak jsou nedílnou součástí vize budoucí energetické koncepce spo‑ lečnosti Fortum označované jako solární ekonomika (obr. 3). Obr. 1 Společnost Fortum patří mezi energetické společnosti s nejnižším objemem emisí CO2 na jednu vyrobenou kWh v Evropě Obr. 3 Smart Cities jsou nedílnou součástí vize budoucí energetické koncepce společnosti Fortum označované jako solární ekonomika Obr. 2 Požadavek udržitelnosti si při realizaci projektu SRS vyžádal koncepci Smart Grid Obr. 4 Požadavek udržitelnosti si při realizaci projektu SRS vyžádal koncepci Smart Grid

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Smart Cities – udržitelnost z lokálního hlediska Na prezentaci projektu Stockholm Royal Seaport plynule navázala pre‑ zentace společnosti AF‑CityPlan v podání Ing. Jany Caletkové, Ph.D. Vznikla v rámci výzkumného projektu Bezpečnost občanů – kri‑ zové řízení (BOKR) za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MV ČR v rámci programu bezpečnostního výzkumu. Výroční setkání World Economic Forum Annual Meeting 2013, kte‑ ré se uskutečnilo koncem ledna ve švýcarském Davosu, konstatova‑ lo, že se nacházíme v nejsložitější éře v dějinách lidstva, vzájemně závislé a propojené. Čelíme přitom dvěma hlavním problémům: – nutné adaptační změně související se změnou klimatu, – transformační příležitosti související s konečností zdrojů. Tento nový kontext pro řízení společnosti vyžaduje zvládnout strategickou pružnost a zvyšovat odolnost proti rizikům. AF‑City‑ Plan v této souvislosti identifikuje 15 největších rizik, viz obr. 4. Schopnost přežít tato rizika vyžaduje posílení imunity proti selhání kritických systémů, odolnosti proti zdravotním rizikům a ekono‑ mické a environmentální odolnosti. Město je přitom místo, kde žije a bude žít nejvíce lidí. V roce 2050 budou ve městech soustředěny dvě třetiny světové popula‑ ce. Město by mělo být místem, kde lidé mohou uspokojovat svoje základní potřeby i v případě katastrofických událostí. „Smart“ řešení tedy musí být nejen zisková, ale také udržitelná a odolná, usnadňující přežití krizových situací. ■ Konferenci o právech spotřebitelů zaštítil předseda vlády Petr Nečas s odborným garantem, společností Czech Info Energy (www.czechinfoenergy.cz). Jednání konference proběhlo se zře‑ telně vysokým zájmem odborné veřejnosti a médií dne 15. 5. na Žofíně. Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková shrnula v úvodním referátu aktuální problémy naší energetiky, zejména upozorni‑ la na souvislosti se zákonem o dlou‑ hodobé podpoře obnovitelných zdro‑ jů. K nápravě některých nedostatků a k jednoznačnějšímu výkladu stá‑ vající legislativy chce svým dílem přispět i odborný garant konferen‑ ce, poradenská společnost Czech Info Energy, která byla založena právě na základě poptávky široké veřejnosti po exaktním výkladu slo‑ žité, stále se měnící a často nepře‑ hledné legislativy, ve vztahu ke všem energetickým odvětvím, případně k odvětvím energetikou dotče‑ ných. Podpora obnovitelných zdrojů se zdá být velmi štědrá – konkrét‑ ně se jedná o přibližně 44 miliard ročně, náklady se však v příštích letech mohou ještě zvyšovat. Odtud samozřejmě vyplývají rostoucí náklady na spotřebu energií v domácnostech, zvláště pak bolestně dopadají na průmyslovou výrobu. Celková zátěž růstu cen energií pro národní hospodářství začíná být i vážným politickým problé‑ mem. Největší boom ve vydávání licencí na obnovitelné zdroje vrcholil na přelomu let 2009 a 2010, přitom byly velmi špatně nasta‑ veny podmínky pro vydávání licencí, nebyly vydány prováděcí vyhlášky, každý úředník postupoval tak, jak si sám vyložil příslušnou legislativu a v té době to byla jednoznačně chyba regulátora. Zejmé‑ na oblast podpory obnovitelných zdrojů byla v minulosti trestuhod‑ ně podceněna a náprava teď může trvat při neúměrně vysokých vedlejších nákladech mnoho let. Pro oblast podpory obnovitelných zdrojů začíná od 1. 5. fungovat uvnitř ERÚ nová sekce, jejíž analy‑ tický a kontrolní tým se bude ve spolupráci s vybranými úseky stát‑ ní správy věnovat především provádění hloubkových kontrol a revi‑ zí. Cílem je optimalizace čerpání veřejných prostředků na podporu obnovitelných zdrojů z hlediska státu. Problém je však obrovský, znamená zátěž možná na dalších dvacet let, kterou zřejmě ponesou daňoví poplatníci. Energetická řeka se vylila z břehů. Následná povodeň nastala také díky legislativně špatně nastavené podpoře a povinností ERÚ je postupně vzniklé škody napravovat. To nemůže regulátor sám. V současné době pracuje v ČR něco kolem 20 000 autonomních fotovoltaických zdrojů, a tudíž existuje 20 000 majitelů těchto zdrojů. Ti pobírají 25 mld. ročně, z toho 18 mld. pobírá mož‑ ná 400 vlastníků a z toho zhruba 10 až 15 mld. mizí na kontech zahraničních podnikatelských subjektů. Z toho však může být zhru‑ ba polovina vlastníků dohledatelná. Ta druhá polovina anonymních vlastníků obnovitelných zdrojů může v hraniční situaci znamenat i ohrožení bezpečnosti státu. A retroaktivita legislativy není možná. Regulátor má vzniklou situaci napra‑ vit tak, aby byla zachována konti‑ nuita práva a neměnila se pravidla během hry, abychom se vyhnuli soudním sporům a arbitrážím. Tako‑ vá náprava může být úspěšná jen za podpory vlády a Poslanecké sně‑ movny spolu s širším souhlasem podnikatelských kruhů. Pohled Ministerstva průmyslu a obchodu zastupoval Pavel Šulc, náměstek ministra pro sekci prů‑ myslu a energetiky. Priority MPO pro oblast ochrany spotřebitele shrnul do následujících širších tématických okruhů: – podpora dlouhodobé stability, předvídatelnosti legislativy a inte‑ ligentní regulace sektoru, – vytvoření skutečné soutěže na straně výroby a dodávky, – podpora vzdělávání, optimální třídění informací, znalost trž‑ ních vztahů a jejich souvislostí, – inteligentní regulace síťových činností bez diskriminace, – ochrana před nekalými praktikami na trhu. Je zřejmé, že konkrétní opatření, která by byla dostatečně účin‑ ná, nejsou záležitostí jednoho volebního období, ale musí se na nich shodnout zástupci odborné veřejnosti bez ohledu na poli‑ tickou příslušnost. V oblasti stabilní regulace a smart regulace jsme na tom, podle Pavla Šulce, relativně dobře. Na druhé straně si musíme otevřeně přiznat, že přílišnou stabilitou se naše legis‑ lativa dlouhodobě nevyznačuje, zákon č. 458 doznává nezane‑ dbatelných změn v průměru jednou za dva roky, zákon č. 165 byl také v posledních letech novelizován několikrát a zákon č. 406 překonává v tuto chvíli poměrně dynamický změnový proces. Důvodem jsou aktuální úpravy v evropské energetické legislativě, které zpřesňují podmínky fungování evropských energetických trhů. V rámci harmonizace musí všechny státy EU tyto změny respektovat a v daném termínu promítnout do regionální legislativy. V současné chvíli však bohužel nemáme k dispozici dostatečně kvalitní analýzy dopadu navrhované regulace, což je chronický neduh, jak na evropské, tak na národní úrovni. Jik ■ Ochrana práv spotřebitele a problém obnovitelných zdrojů Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ Pavel Šulc, náměstek ministra pro sekci průmyslu a energetiky

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

W Nové přístroje typu SMU (SourceMeasure unit), v současné době nejvýkonnější, nejrychlejší a s nejvyšším rozlišením na trhu měřicích přístrojů, teď nově se třemi stolními modely, které nabízí ve své třídě nejlepší poměr cena/výkon W Vysoce výkonný 5 a půl místný digitální multimetr s duálním displejem W Přesné univerzální vícekanálové zdroje za bezkonkurenční cenu W Nevídaný výkon, přesnost a rychlost pro testování dnešní silnoproudé a výkonové elektroniky W Vysoké napětí, rychlá odezva a přesné měření napětí a proudu TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. testeTESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o., Hakenova 1423, 290 01 Poděbrady, tel: 325 610 123, fax: 325 610 134, e-mail: teste@teste.cz, www.teste.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 34 Průmyslové trendy Jako přední světový veletrh spotřební elektroniky a domácích spotře- bičů, představí IFA kompletní produktové spektrum dvou dynamicky se vyvíjejících průmyslových sektorů. Ke klíčovým trendům letošního veletrhu IFA budou patřit televizory Smart TV nabízející stále působi- vější funkce a ovládání hlasem a gesty, Ultra HDTV zobrazující efekt- ní, krystalicky čisté obrazy, smart zařízení od smart telefonů po smart TV, zábavní elektroniku pro Smart Home zahrnující např. rádiové reproduktorové soustavy, které umožňují streaming zvukových sou- borů – a elektronické produkty pro domácnost, které lze plně připojit do sítě dalších domácích zařízení, která spolu navzájem komunikují. Na veletrhu IFA v Berlíně představí přední výrobci velkých i malých domácích spotřebičů svoje poslední technické novinky: high-class, sustainable a smart – tak můžeme popsat hlavní trend roku 2013 v oblasti domácích spotřebičů. Energetická účinnost, zdravé vaření a wellness spojené v prvotřídním designu a snadná funkce. Televize a digitální svět Podle GfK Europe představuje digitální svět fascinující inovační prostředí. Globální digitální trh by měl v letošním roce vykázat oproti roku 2012 růst 4,1 %. Nicméně vývoj nebude stejný ve všech regionech. Největšího růstu dosáhne trh s digitální technikou v roce 2013 v regionu středního východu a Afriky (13,7 %) a v roz- vojových regionech Asie (10 %). Evropa, která představuje čtvrti- nu světového trhu, však např. vykáže růst pouhých 1,5 %. Rozvi- nuté regiony Asie dokonce zaznamenají pokles 0,3 %. Západoevropský zákazník preferuje nákup smart telefonů a table- tových PC. Naproti tomu ve východní Evropě stále ještě roste seg- ment LCD TV (obr. 1). Prodej domácí a mobilní zábavní elektroniky v západní a střední Evropě vykazuje pokles, v ČR je nárůst prodeje 14,9 %, pozitivní vývoj je i ve státech východní Evropy. LCD TV vykazují velký růstový potenciál, v roce 2013 se jich v Evropě prodá 59 miliónů. Z toho 46 % budou představovat SmartTV, 52 % televizory 3D a 4,3 % televizory s úhlopříčkou vět- ší než 50" (127 cm). To, co přijde následovně, bude nástup OLED TV s rozlišením 4K2K. V obchodech se již objevují první produkty se čtyřikrát větším rozlišením než Full HD, některé modely nabíze- jí zobrazení 3D bez potřeby speciálních brýlí. Úhlopříčky jsou extrémní, až 84" (213 cm). OLED nabízí Toshiba, Samsung, LG, Panasonic, Sony a další výrobci. Cena 84" OLED TV se pohybuje okolo 20 tisíc EUR. V Evropě však není k dispozici žádný obsah v rozlišení 4K. Objevují se i problémy s výrobou OLED, čipy pro rozlišení 4K2K budou k dispozici až ve druhém pololetí 2013. Na závěr si připomeňme slova amerického herce „Groucho“ Mar- xe, jednoho z největších komiků amerického zvukového filmu 30. a 40. let minulého století: „Shledávám televizi jako velmi edukativní. Kdykoliv ji někdo zapne, odcházím do jiné místnosti a čtu si knihu.“ A to ještě „Groucho“ Marx netušil, že přijdou elektronické knihy. Jedním z nejrychleji rostoucích poskytovatelů služeb eReading je Kobo Inc. Trh těchto služeb je silný, 53 % zákazníků čte každý den. Společnost Kobo začínala před třemi lety a dnes nabízí více než 3,4 miliónu elektronických knih eBook, časopisů a novin miliónům zákazníků ve 190 zemích světa. Kobo provozuje robustní cloudo- vý systém a podporuje svobodnou volbu zákazníka číst libovolnou knihu na libovolném zařízení. Zákazníkům nabízí rodinu čteček eReaders i aplikace pro eReading pro Apple, BlackBerry, Andro- id a Windows. Firma má centrálu v Torontu a vlastněná je tokijskou společností Rakuten. V předvečer konání mezinárodní tiskové konference k veletrhu IFA uvedla firma na trh pro vášnivé čtenáře nový eReader s vysokým rozlišením Kobo Aura HD s 6,8“ displejem zobrazujícím technologií elektronického inkoustu Pearl E Ink. Design čtečky AuraHD se inspi- roval skutečnou knihou, plocha dotykového displeje je o 30 % větší a jeho rozlišení je 265 DPI (Dots per inch). eReader má 4GB paměť (rozšiřitelnou až na 32 GB), která postačí na uložení tisíců knih. S procesorem rychlejším o 25 % pracujícím s taktem 1 GHz je nej- rychlejší na trhu. Kapacita akumulátoru postačí na dva měsíce. eReader umožňuje snadný přístup na internet na Kobo eBooks- tore prostřednictvím WiFi. S více než 13 milióny čteček eReader dosáhla firma Kobo tříčíselného meziročního nárůstu počtu jejich uživatelů. Quo vadis TV Budoucnost zábavy v inteligentní domácnosti (Smart Home) před- stavila původní německá firma Loewe s 90letou tradicí. Loewe se označuje za vynálezce televize (rok 1931), první sériově vyráběný TV přijímač „pro každého“ uvedla na trh v roce 1951. V roce 1981Obr. 1 Segment LCD TV ve východní Evropě stále roste První Smart IFA RNDr. Petr Beneš Vývoj světové výstavy IFA odráží dynamický růst a inovační úsilí průmyslu spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Čtvrt roku před tím, než od 6. do 11. září otevře v Berlíně svoje brány, potvrzuje trvale vysoký zájem vystavovatelů pozitivní trend v této oblasti. Pořadatelé výstavy – gfu (Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik) a Messe Berlin – jsou přesvědčeni, že posunou laťku objednané výstavní plochy z minulého roku. V souvislosti s rozvojem smart technologií se pak pořadatelé rozhodli přívlastek „smart“ použít poprvé i pro letošní veletrh IFA.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 35 pak byla první evropskou firmou, která představila barevný televi- zor se stereofonním zvukem. Firma Loewe identifikuje posun v očekávání uživatelů, kdy produkty musí být schopny ztotožnit se s jejich požadavky z hlediska špičkového designu a začlenit se do prostředí domácnosti; musí být snadno ovladatelné, schopny spolupracovat s dalšími zařízeními domácí zábavy a zpřístupnit tak kdykoliv a kdekoliv data z těchto zařízení. Společnost Loewe jasně deklaruje, že TV budoucnosti je „con- nected“, tedy připojená do internetu, obsah kraluje a uživatel si řídí přístup k tomuto obsahu. Televizor je dnes směsí hardwaru a soft- waru a představuje komunikační terminál domácnosti „v životní velikosti“ (obr. 2). V jediném okamžiku zajišťuje přístup ne k jedno- mu, ale k mnoha zdrojům obsahu. Prostřednictvím televizního ter- minálu má uživatel přístup k funkcím automatizace domácnosti, řízení odběru a spotřeby energie, předávání zpráv, funkcím péče o zdraví, elektronickým hrám atd. V neposlední řadě by pak měl televizor být rafinovanou součástí interiéru domova. V tomto ohle- du představuje značka Loewe špičku a odpovídá tomu i cena. TP Vision (TPV), je nová značka na trhu, která je výsledkem spo- lečného podniku dvou prominentních společností na trhu spotřeb- ní elektroniky – TPV a Philips. Spojuje inovační potenciál značky Philips s přidanou hodnotou a výrobními kapacitami TPV. Televizo- ry značky TPV jsou číslem 2 na trhu v zemích Benelux a sever- ských zemích a na třetím místě v Rusku a ve Francii. Trh budou podle TPV formovat tři významné trendy: nástup Smart- TV, elegantní design a rostoucí zájem zákazníků o televizory s vel- kými úhlopříčkami displejů. Do roku 2015 bude 50 % televizorů v západní Evropě kategorie SmartTV. Celosvětově bude do té doby dodáno 350 miliónů SmartTV. Hlavní zájem zákazníků se v Evropě soustředí na TV s úhlopříčkou displeje 46" až 48" (117 až 122 cm). Více než 80 % z nabídky televizorů Philips v roce disponuje funkčností SmartTV. TPVision je přitom jedním ze zakládajících čle- nů Smart TV Aliance, jejíž členská základna reprezentuje 43% podíl trhu. K nejnovějším funkcím SmartTV od TPV patří Wi-Fi Miracast™, která umožňuje zrcadlový odraz obsahu zobrazeném na mobilním telefonu na TV displeji a naopak. Philips MyRemote app pak umož- ňuje prostřednictvím WiFi přenést obsah sledovaný na centrálním TV na iPad nebo iPhone kdekoliv v domácnosti. Podobně lze zajis- tit přenos z tohoto centrálního SmartTV na jakýkoliv další televizor v domácnosti. Výjimečným rysem televizorů Philips je funkce Ambilight, kdy součástí televizoru je „podsvětlení“ LED měnící svoje zabarvení podle barevné „nálady“ zobrazované scény (obr. 3). Technologic- kým partnerem tohoto řešení je divize Philips Lighting. Přes 85 % uživatelů udává, že televizory Philips vybavené Ambilight jsou schopny vtáhnout mnohem více do děje při sledování filmů a 80 % jich uvádí, že při dalším nákupu TV by se k Ambilight opět vrátili. Vývoj TV v podání Samsung Uplynulých deset let v historii televize je dlouhá doba a přinesla řadu událostí, od uvedení HD Ready v roce 2005, přes 1080 HD Ready v roce 2007, Samsung LED TV v roce 2009 a SmartTV v roce 2011. Typický cyklus výměny televizoru v domácnosti je podle Samsung 5 až 10 let. Při výběru nového TV hledejme praktická řešení, která nám usnadní život. Produkt, který by měl uspokojit uži- vatele po dalších 10 let, by tedy z dnešního pohledu měl být Smart- TV a UHD TV (obr. 4). Faktem je, že podíl SmartTV na trhu roste. Rozrůstá se i počet TV připojených na internet, ve státech EU se jejich podíl od května do prosince minulého roku zvýšil z 62 % na 68 %. Přitom téměř každý druhý SmartTV v Evropě nese znač- ku Samsung. Používání SmartTV by přitom mohlo být ještě lepší. SmartTV se však musí více soustředit na zemské TV vysílání. V roce 2012 totiž diváci 98 % svého času u televizoru strávili sledováním lineární televize. V Evropě je dnes vysíláno více než 6 500 TV kaná- lů. Budoucnost tedy patří sňatku Smart TV a lineární TV. Rozlišení UHD (3 840 × 2 160 pixelů) je čtyřnásobně větší v porovnání s Full HD (1 920 × 1 080 pixelů). Výrazným přínosem UHD je rozšíření barevné škály a snímkové rychlosti. S tím, jak ros- tou úhlopříčky TV displejů, nabývá na významu rozteč pixelů a související rozlišení vyjádřené v DPI. Jestliže u displeje Full HD Obr. 2 Televizor Loewe jako komunikační terminál domácnosti „v životní velikosti“ (firma se pochlubila, že v roce 1931 vynalezla televizi) Obr. 3 Výjimečným rysem televizorů Philips je funkce Ambilight s „podsvětlením“ LED měnícím svoje zabarvení podle barevné „nálady“ zobrazované scény Obr. 4 Vlevo SmartTV a vpravo UHD TV, hlavní technologické trendy společnosti Samsung

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 36 s úhlopříčkou 110" (280cm) je rozlišení 20 dpi, u stejně velkého displeje je ve formátu UHD rozlišení 40 DPI. Srovnatelné rozteče mezi pixely (rozlišení 49 DPI) dosáhneme ve formátu HD u disple- je s úhlopříčkou 39" (81 cm). A co dostupnost obsahu v UHD? Zatím neexistuje. První testy televizního vysílání v UHD proběhnou v letošním roce, avšak pravi- delné vysílání lze očekávat až po roce 2016. V současné době není žádný TV kompatibilní s většinou standardů UHD. Jedinou cestou k UHD TV je Evolution Kit (UHD HW upgrade CPU, GPU, paměti) pro stávající TV a jeho konektivita, umožní zobrazení obsahu v UHD. Domácí spotřebiče jsou také smart Jak se dá očekávat, energetická účinnost je stále silným trendem. Jedním z důvodů boomu spotřebičů s vysokou energetickou účin- ností jsou ceny elektrické energie. V sousedním Německu se ceny elektrické energie za období 2000 až 2012 téměř zdvojnásobily. A s velkou pravděpodobností můžeme předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Důsledkem toho je, že zákazníci mají tendenci vybírat energetic- ky účinné spotřebiče, aby snížili své výdaje za elektřinu a vodné/ stočné. Rostoucí ceny elektrické energie se promítají do rostoucího zájmu o energeticky účinné spotřebiče a jejich rostoucího podílu na trhu. Například v Německu v roce 2011 vzrostl podíl myček nádo- bí tříd A++ a A+++ na trhu a přiblížil se 38 %. O rok později, v roce 2012 již činil téměř 50 %. Podobný vývoj zájmu o energeticky účin- né spotřebiče můžeme sledovat i v dalších zemích. Přední místo v prodeji domácích spotřebičů tříd A+++, A++ zaujímá také ČR. Dalším důvodem transformace trhu směrem k účinnosti je poli- tická regulace. Příkladem jsou energetické štítky či průkazy (ener- gy labels) a různé předpisy v oblasti ecodesignu. Obojí bylo v řadě zemí úspěšně implementováno. Pracovní plán Evropské komise pro rok 2013 obsahuje seznam ne méně než 34 různých předpisů pro označování a ecodesign. Najdeme v něm mnoho domácích spotřebičů, jako jsou vysavače, kávovary, pečicí trouby apod. Nejedná se však jen o energetickou účinnost. Na významu nabývá další politický vliv, který se stále více soustředí na „účin- nost využití surovin“. Znamená to, že politika se zajímá o každý environmentální aspekt produktu, od „kolébky až do hrobu“. Jedná se o recyklovatelnost a použití materiálů, o opětovné využití starých spotřebičů a jejich životnost. Tyto požadavky se pak mohou stát součástí budoucího ecode- signu a regulace s označováním labely. Tento proces již Evropská komise odstartovala. Připravovaná ecodesignová regulační opat- ření pro vysavače budou požadovat pro jeho elektromotor minimál- ní životnost 500 hodin. Propojené domácí spotřebiče (obr. 5) budou významným téma- tem expozice společnosti Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (značka B/S/H/). Podle průzkumů trhu je Home Connect relevant- ní pro 6 z 10 dotázaných. Desetina dotázaných se v této oblasti považuje za úplné začátečníky, přičemž na první příčky kladou vysokou kvalitu, energetickou účinnost a různé doplňkové funkce, zejména takové, které přesvědčí svou racionálností v kontextu kaž- dodenního života. Mohou to být funkce zajišťující úspory energie, umožňující dálkové ovládání, ale např. i možnost skenování tagů na prádle a automatické nastavení prací procedury inteligentní pračky. Na konektivitu domácích spotřebičů a řešení zaměřená na aktuál- ní „digitální“ životní styl se soustředí i řešení firmy Siemens. Aplika- ce na tabletu (obr. 6), která umožní z fotografie obsahu ledničky po porovnání s receptem na nedělní oběd z internetu „sepsat“ seznam chybějících položek pro nákup, je jedním příkladů. Blízké perspektivy a trendy „Z hlediska růstu tržního segmentu Smart Home je IFA ve světově jedinečné pozici, v níž koncentruje všechna dotčená odvětví prů- myslu, prodejce i uživatele do jediného místa,“ říká Hans-Joachim Kamp, předseda rady gfu. Jürgen Boyny, globální ředitel sekce spotřební elektroniky GfK Retail and Technology se pak s opatrným optimismem dívá do budoucnosti: „V roce 2013 bude světový trh spotřební elektroniky a domácích spotřebičů nadále růst. Nicméně ne všechny regiony dosáhnou růstu okolo 4 %. GfK také předpovídá pouze 1,5 % pro náročný evropský trh.“ A co přinese podle Jürgena Boynyho rok 2014? Rozvoj interne- tového přístupu umožní přijímat vysílání rozhlasových stanic po internetu třeba až z Argentiny. Ve spotřební elektronice budou dominovat produkty kategorie all-in-one. Terminály smartphone budou postupně nahrazovat kreditní kartu, klíče i pas. ■ Obr. 6 Aplikace společnosti Siemens na displeji tabletu umožní z fotografie obsahu ledničky po porovnání s receptem na nedělní oběd z internetu „sepsat“ seznam chybějících položek pro nákup Obr. 5 Propojené domácí spotřebiče budou významným tématem expozice společnosti Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH na výstavě IFA 2013

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Start-up Region Zpravodaj o inovacích v jihomoravském regionu 24 Safetica z JIC Innovation parku uspěla v cenách Computer Weekly Awards Společnost Safetica sídlící v JIC Innovation parku jako jediná česká firma uspěla při udělování cen renomo- vaného britského časopisu Computer Weekly. Ten minulý pátek vyhlásil vítěze letošního ročníku „Euro- pean User Awards for Security“, přičemž brněnská softwarová firma dostala za svoji novinku Safetica 5 čestné uznání v kategorii nejlepší technologie. „Náš nový software byl oceněn za technologické řešení a pojetí pro- blematiky bezpečnosti dat. Vnímáme to nejen jako uznání našeho úsilí, ale především jako potvrzení správnosti našeho přístupu k prevenci selhání lidského faktoru,“ komentuje Jakub Mahdal, CEO společnosti Safetica Technologies. Porota při svém hodnocení novinky Safetica 5 vyzdvihla jedinečnost řeše- ní, které využívá k ochraně dat analýzu chování uživatelů, stejně jako jeho ucelenost a univerzální přístup. „Zařaze- ním mezi vítěze se dostáváme po bok světových společností, a to jako jediná z českých firem. Jsem opravdu nadšený z možnosti ve světě ukázat, že v Čechách vznikají další kvalitní softwarové produkty,“ říká Mahdal. Britský časopis Computer Weekly je renomovaný titul s celosvětovým dosahem, poskytující zpravodajství, analý- zy a odborné komentáře z oblasti IT. Jeho ceny European User Awards for Security si dávají za cíl upozornit na významná inovativní řešení v oblasti informační bez- pečnosti a řízení rizik IT. Porota složená z nezávislých odborníků vybírá vítěze v pěti kategoriích: Projekt veřejného sektoru, Nejlepší tech- nologická inovace, Dodavatel roku, Projekt soukromého sektoru a Cloudová inovace.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Inovačních vouchery v Česku v číslech „Nejžádanější výzkumnou institucí je s velkou převahou Vysoké učení technické v Brně, se kterým chce spolupracovat 139 firem,“ uvádí Martina Červenková, projektová manažerka JIC. „Za VUT je pak Mendelova univerzita v Brně s 16 žádostmi a Masarykova univerzita se 14 žádostmi,“ doplňuje Červen- ková. Veřejné losování došlých žádostí se uskuteční 27. května od 14:30 na brněnské Nové radnici. Inovační vouchery podporují jednoduchou a účinnou formou spo- lupráci podnikatelů a vědců. Firmy si podají žádost na kon- krétní výzkumný projekt s jednou ze 12 institucí. Pokud jsou vylosovány, obdrží na výzkum inovační voucher ve výši až 100 000Kč. Firmy se dostanou k cenným kontak- tům na schopné vědce a výzkumníci se seznámí s odběra- teli svých technologií. Uskutečněné projekty najdete v databázi případových studií na www.inovacnivouchery.cz. Inovační vouchery představilo Brno ve spolupráci s JIC v Česku jako první a jako doposud jediné je v roce 2011 otevřelo zahraničním společnostem. Dosud požádalo o voucher celkem 903 firem, 187 z nich voucher získalo. Město Brno vložilo do inovačních voucherů za předchozí čtyři ročníky více než 24 milionů korun, firmy k tomu při- daly dalších 23 milionů korun. Na VUT míří přes tři čtvrtiny žádostí Pět let brněnských inovačních voucherů v číslech První vouchery byly představeny v roce 1997 v Nizozem- sku. Těmi se inspirovalo město Brno a v roce 2009 zavedlo ve spolupráci s JIC inovační vouchery jako první v Česku. Úspěšný program se postupně rozšířil do dalších osmi kra- jů – Karlovarského, Libereckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Plzeňské- ho a do Prahy. V letošním průzkumu zjistilo Jihomoravské inovační centrum, že celkově bylo dosud v České republice podáno více než 1 419 žádostí, 406 voucher získalo. Všech devět regionů rozdělilo na inovační vouchery již více než 106 milionů korun. O vouchery na inovace žádá v Brně 179 firem, zájem ze zahraničí se zdvojnásobil Již popáté nabídlo Brno firmám sto tisíc korun formou voucheru na výzkum s místními vědci. Do uzávěrky 10. května se Jihomoravskému inovačnímu centru, které inovační vouchery administruje, přihlásilo 179 firem. Oproti loňsku narostl dvojnásobně počet zahraničních zájemců. Převažují firmy ze stavebnictví, většina žadatelů chce výzkum zadat Vysokému učení technickému v Brně. O příjemcích dotace rozhodne veřejné losování 27. května. I letos rozdělí Brno 4 miliony korun. O dotaci na navázání spolupráce s výzkumníky z Brna žádají velké podniky jako Tesla, TOS Kuřim, První brněn- ská strojírna Velká Bíteš nebo Sporten. Zájem mají i brněn- ské startupy, např. společnost Freedomky nebo Pharma- ceutical Biotechnology. Ze 179 došlých žádostí připadá 113 na firmy, které žádají poprvé. Celkem 16 žádostí dorazilo ze zahraničí – konkrétně z Nizozemska, Německa, Rakouska a Sloven- ska. Počet zahraničních uchazečů se tak oproti loňsku zdvojnásobil. Více jak čtvrtina přihlášek pochází od firem ze stavebnictví, v těsném závěsu zůstalo strojírenství a poté elektrotechnika.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

41

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 4/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 40 Mini projektor BenQ GP3 Společnost BenQ uvedla svůj nejnovější mini projektor GP3, který se i při malých rozměrech vyznačuje na svoji třídu skvě‑ lými parametry. Nový projektor nativně nabízí zobrazovací poměr 16:10 při WXGA rozlišení 1 280 × 800 bodů a mnoho růz‑ ných způsobů připojení včetně doku pro iPod a iPhone. Projektor GP3 s rozměry 14 × 53 × 13cm a hmotností 560g lze zapo‑ jit během několika desítek vteřin a můžete začít promítat např. video z dovolené nato‑ čené na chytrém telefonu. Použitelnost projektoru zvyšuje také velmi intuitivní roz‑ hraní dostupné i v češtině a využívající prv‑ ky známé z moderních operačních systé‑ mů pro osobní počítače. To vše při podpo‑ ře rozlišení 720 p, které umožňuje vytvořit ze vzdálenosti jednoho metru obraz s úhlo‑ příčkou až 40 palců. Kvalitní obraz je pak poskytován díky jasu 300 ANSI lumenů, kontrastnímu poměru 10 000:1 a podpoře zobrazení až jedné miliar‑ dy barev. Osvětlení u GP3 zajišťuje lampa OSRAM Q9 s životností až 20 tisíc hodin ve standardním a 30 tisíc hodin v šetřicím re‑ žimu. Uživatelé si navíc mohou i při projekci v mobilních podmínkách vychutnat výhody zobrazení 3LED/RGB. Kvalitní zvukový proži‑ tek zajišťuje dvojice vestavěných 2W reproduk‑ torů využívajících technologii SRS WOW HD S domácím multimediálním vybavením je možné projektor GP3 propojit celou řadou způsobů. Podporováno je nejen WiFi a HDMI rozhraní, ale také komponentní, kompozitní a klasický počítačový (D‑SUB) vstup. K dispo‑ zici je zvukový vstup (RCA) i výstup (Mini Jack) a dva USB konektory. Fyzickou konektivitu doplňuje technologie plug and play, díky které lze snadno přehrávat multimediální obsah uložený na jakémkoli zařízení DLNA. Nový projektor nabízí uživatelům i řadu užitečných detailů, například při přehrávání filmů z iPhone umístěného v doku jej součas‑ ně lze nabíjet – délka projekce tak není ome‑ zena výdrží baterie mobilního zařízení. Multi‑ mediální obsah může být přehráván také z USB klíčenek a disků, případně z SD paměťové karty při podporované kapacitě až 32 GB. Volitelně je k dispozici baterie umožňující při jasu 150 ANSI lumenů projekci v délce až 2,5 h. ■ Prémiový smartphone Ascend D2 Společnost Huawei zahájila prodej smart‑ phonu Huawei Ascend D2, který je nejno‑ vějším prémiovým modelem řady smartpho‑ nů Huawei Ascend. Huawei Ascend D2 pracuje s operačním systémem Android 4.1 a má 5palcový LCD displej FHD IPS+ 443 PPI Super Retina, čtyřjádrový procesor Huawei K3V2 s frekvencí 1,5 GHz a 13 mega‑ pixelů fotoaparát s BSI snímačem a podpo‑ rou HDR. Díky baterii s kapacitou 3 000 mAh a úsporným technologiím Quick Power Control (QPC) a Automated Discontinuous Reception (ADRX), které zajišťují efektivní využívání baterií, má Ascend D2 na WCDMA pohoto‑ vostní dobu šest dnů. Huawei Ascend D2 má 5palcový displej Super Retina IPS s rychlou odezvou a rozliše‑ ní až 1 920 × 1 080 bodů, což je ideální pro přehrávání videí v rozlišení full HD 1080. S roz‑ lišením 443 bodů/palec poskytuje Ascend D2 nebývalou barevnou přesnost a čistotu obrazu. Displej chrání sklo Corning® Gorilla® odolné proti poškrábání. Ascend D2 má stupeň odol‑ nosti proti prachu a vodě IPX 5/4 a je dosta‑ tečně odolný pro každodenní zacházení. Ascend D2 maximálně usnadňuje a zrych‑ luje sdílení dat. S připojením WiFi je nahrávání obrázků, videí a jiných souborů s telefonem Ascend D2 dvakrát až třikrát rychlejší než s jinými smartphony na trhu. Díky funkci „super hands‑free“ se Ascend D2 může pro‑ měnit v přenosný kon‑ verzační a komunikační portál, který přijímá zvu‑ ky do vzdálenosti 1,5 m. Ascend D2 podporuje i zvuk Dolby® surround a stereo nahrávání. Huawei Ascend D2 má velmi stylový a elegant‑ ní design s hliníkovým tělem a kovovou konstrukcí, jeho rozměry jsou 140 × 71 × 9,4mm, váží 170g a díky zaoble‑ ným křivkám padne pohodlně do ruky. Na trhu je k dostání v bílé barvě za doporuče‑ nou cenu 13 490Kč vč. DPH. ■ LCD monitor ASUS pro profesionály Společnost ASUS představila LCD monitor PA249Q z řady ProArt určený pro grafiky a další profesionály. Tento 24palcový dis‑ plej s LED podsvícením, který je již z výro‑ by kalibrovaný, disponuje nativním rozliše‑ ním 1 920 × 1 200 s poměrem stran 16:10. Využívá technologii AH‑IPS (Advanced High‑Performance In‑Plane Switching) zaručující ostré zobrazení a věrné barvy s pozorovacími úhly 178 stupňů. Monitor PA249Q dále nabízí technologie ASUS Smart Contrast Ratio a Splendid Video Intelligence, které vylepšují kvalitu obrazu a také funkci ASUS QuickFit Virtual Scale sloužící k náhledu dokumentů ve skutečné velikosti. LCD monitor ASUS PA249Q ProArt je kalibrovaný z výroby, aby nabídl přesné podání barev. Vybaven je šestiosovým říze‑ ním barev s výbornou reprodukcí barevné‑ ho prostoru – 99 % Adobe Wide Gamut RGB, 100% sRGB a 120% NTSC. Novinka navíc podporuje 10bitový systém Deep Color pro přirozený přechod mezi různými barevnými odstíny. Monitor dále nabízí jas s intenzitou 350 cd/m² a vylepšený kontrast zásluhou technologie ASUS Smart Con‑ trast Ratio. LCD monitor PA249Q ProArt je vybaven porty DisplayPort, HDMI, DVI‑D a D‑Sub a dokáže současně zobrazovat dva video vstupy. Režim obraz v obraze (picture‑in‑ picture) zobrazuje obsah z druhého vstupu v okně v jednom rohu displeje, zatímco režim obraz vedle obrazu (picture‑by‑pictu‑ re) umožňuje zobrazit obsah ze dvou růz‑ ných zdrojů vedle sebe. Monitor PA249Q disponuje rovněž čtyřportovým rozbočova‑ čem USB 3.0, který zaručuje desetinásob‑ nou rychlost přenosu dat oproti rozhraní USB 2.0 u kompatibilních zařízení. Monitor se upevňuje na multifunkční stojan, na kte‑ rém jej lze naklonit dopředu, nahnout do boku, otáčet nebo nastavit výšku. Monitor PA249Q je dostupný od května za 13 990Kč vč. DPH. ■

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 41 Společnost Fujitsu uvedla na trh dvě nové paměti typu FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) – MB85RS1MT a MB85‑ RS2MT, které jsou nyní dostupné přes pro‑ dejce elektronických polovodičových sou‑ částek společnost MSC Vertriebs. U těchto pamětí je garantováno 10 bilionů cyklů zá‑ pis‑čtení a doba udržení dat 10 let, takže jsou vhodné např. pro inteligentní měřidla, průmyslové stroje nebo lékařská zařízení. V porovnání s EEPROM se spotřeba při zápisu sníží o 92 %. MB85RS1MT má ka‑ pacitu 131 072 slov × 8 bitů a MB85RS2MT 262 144 slov × 8 bitů, napájecí napětí je v rozsahu 1,8 až 3,6 V, napájecí proud 9,5 mA resp. 10,6 mA, proud v pohotovostním reži‑ mu 120 mA resp. 150 mA a teplotní rozsah –40 °C až 80 °C. ■ Rychlé řídicí aplikace na bázi PC vyžadují často speciální I/O karty pro propojení s reál‑ ným světem. Na rozdíl od běžných měřicích aplikací jsou zde kladeny větší nároky na sor‑ timent a funkce vstupů a výstupů. Kromě běžných analogových kanálů a digitálních portů aplikace mnohdy vyžadují připojení in‑ krementálních snímačů polohy, ovládání akč‑ ních členů, jedno nebo i vícefázovou pulz‑ ně‑šířkovou modulací, čítání pulzů a další funkce. HUMUSOFT s.r.o. připravil na letošní jaro novinku v podobě měřicí karty MF634 pro sběrnici PCI Express, která splňuje po všech stránkách uvedené požadavky. Multifunkční karta MF634 vychází z oblí‑ bených karet MF624 a AD622 a obsahuje kompletní sadu periferií pro běžné měřicí a řídicí aplikace. Karta svou funkčností po‑ kryje požadavky většiny aplikací a není tře‑ ba ji doplňovat o další specializované peri‑ ferie. MF634 má 32bitovou vnitřní architek‑ turu pro zajištění maximální propustnosti. Analogová část obsahuje osm 14bitových A/D převodníků se současným vzorkováním všech kanálů a osm 14bitových D/A pře‑ vodníků se synchronní aktualizací výstupů. Digitální část nabízí čtyři kanály vstupů in‑ krementálních snímačů a čtyři čítače/časo‑ vače pro měření frekvence, čítání impulzů, generování PWM a podobné aplikace. Číta‑ če mají rozlišení 32 bitů a pracují s frekven‑ cemi až 50 MHz. Kromě toho jsou k dispo‑ zici i běžné digitální porty. Architektura umožňuje rychlý sekvenční i náhodný pří‑ stup k periferiím a vysokou datovou pro‑ pustnost díky možnosti paralelního čtení/ /zápisu analogových kanálů. Ke kartě se dodávají ovladače pro Microsoft Windows a knihovna pro vývoj aplikací v C a v pro‑ středí MATLAB. Dostupná je i kompletní do‑ kumentace na úrovni popisu řídicích regis‑ trů pro vývoj softwarů na platformy, které nejsou přímo podporované ■ Společnost Rohde & Schwarz uvedla na trh nový model ze své řady špičkových spekt‑ rálních a signálových analyzátorů FSW, u kterého rozšířila frekvenční rozsah až na 50 GHz. Tento model bude zahrnovat i možnost širokopásmové analýzy s šířkou pásma až 320 MHz, takže je vhodný i pro náročná měření v oblasti vývoje a výzkumu radarových a družicových aplikací. Nový spektrální a signálový analyzátor R&S FSW50 je ideálním měřicím přístrojem pro vývoj, testování, ověřování a výrobu vy‑ sílačů a součástí využívaných např. v rada‑ rových, družicových či vojenských komuni‑ kačních systémech. Frekvenční rozsah analyzátoru je 2 Hz až 50 GHz, přičemž s použitím harmonických směšovačů od Rohde & Schwarz lze frekvenční rozsah rozšířit až na 110 GHz. Kromě toho společnost Rohde & Schwarz zdvojnásobila šířku pásma spektrální ana‑ lýzy ze 160 MHz na 320 MHz. Analyzátor s takovým rozsahem dosud na trhu chyběl, takže nyní bude možné demodulovat např. i kmitočtově rozmítané radarové signály až do 50 GHz. V minulosti bylo pro měření ta‑ kových širokopásmových signálů potřeba složité měřicí soustavy skládající se z digi‑ tálního osciloskopu a sestupného kmitočto‑ vého měniče. Model R&S FSW50 nejenže měření podstatně zjednodušuje, ale nabízí také mnohem širší dynamický rozsah a sná‑ ze se kalibruje. Mezi hlavní přednosti analyzátoru R&S FSW50 patří široký dynamický rozsah, vyso‑ ká rychlost měření a množství různých měři‑ cích funkcí, což z něj dělá vynikající analyzá‑ tor pro oblast mikrovln (0,3 GHz až 300 GHz), který nalezne uplatnění zejména v průmys‑ lových a univerzitních výzkumných a vývojo‑ vých laboratořích. Tento měřicí přístroj jistě ocení také kalibrační laboratoře z oblasti le‑ tectví a protivzdušné obrany, které vyžadují vstupní frekvenci až 50 GHz či vysokou opa‑ kovatelnost výsledků. Díky nízké průměrné prahové úrovní šumu (DANL) –164 dBm/Hz lze s aktivovaným předzesilovačem deteko‑ vat i to nejmenší nežádoucí vyzařování, což přijde vhod hlavně u měření radarových sig‑ nálů. Analyzátor nabízí také vysokou citlivost na signálech blížících se 50 GHz, fázový šum je –114 dBc /Hz při 10 kHz. Analyzátor R&S FSW50 je rovněž vyba‑ ven funkcí MSRA (MultiStandard Radio Analyzer), která umožňuje měřit parametry spektra a modulace rozdílně modulova‑ ných signálů včetně jejich vzájemné časo‑ vé korelaci. Díky tomu je velmi snadné ana‑ lyzovat, jak se různé signály vzájemně ovlivňují a poskytuje to také efektivní nástroj pro identifikaci chyb způsobených touto in‑ terakcí. Při složitých měření pak jistě ocení‑ te dotykový displej s úhlopříčkou 31cm (12,1"), který zajišťuje pohodlné ovládání a funkci MultiView, jenž uživatelům umož‑ ňuje zobrazovat na displeji několik měření a různých aplikací najednou. Spektrální a signálový analyzátor R&S FSW50 je již nyní v nabídce společnosti Rohde & Schwarz, možnost širokopásmové analýzy s šířkou pásma až 320 MHz bude dostupná brzké době. ■ Měřicí karta MF634 Spektrální a signálový analyzátor R&S FSW50 měří nyní až do 50 GHz Nové paměti FRAM od Fujitsu

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 42 Elektrické rozvodné sítě typu smart (Smart Grid, SG) jsou prezen‑ továny jako budoucnost energetiky a prostředek, který má zvlád‑ nout diverzifikaci dosud centralizovaných zdrojů energie. Plány EU dokonce předpokládají, že v roce 2020 bude 80 % uzlů ener‑ getické sítě vybaveno systémem Smart Metering, který bude po‑ skytovat údaje o aktuální spotřebě či výrobě elektrické energie. Energetický operátor musí tato data přijmout, zpracovat a poskytnout je k řízení sítě. K tomu je třeba rozsáhlé výpočetní a komunikační techniky i softwaru, který musí být vybaven potřebnými certifikáty. Základní požadavky, kterým musí jakákoliv výpočetní technika nasazená v energetice vyhovět, shrnuje soubor norem ČSN EN 61850 (IEC 61850). Tyto normy definují pravidla pro komunikaci mezi zařízeními v energetice a stanovují požadavky, které jsou na tato zařízení kladeny. Pro Smart Grid a Smart Metering obzvláš‑ tě je důležitá hlavně norma ČSN EN 61850‑3. Kapitola 3 normy ČSN EN 61850 stanoví požadavky na zařízení pro komunikační sítě a systémy v rozvodnách včetně požadavků na komunikaci mezi IED (Intelligent Electronic Devices) a požadavků na systémy, které jsou na rozvodnu vázané. Společnost Advantech Co., kterou v ČR a SR zastupuje firma FCC průmyslové systémy, má ve své nabídce již několik výrobků vyhovujících normě ČSN EN 61850‑3 a jejich počet stále rozšiřu‑ je. V současnosti jde především o tři počítače pro montáž do 19" stojanu, typického pro velké energetické řídicí systémy. Charakte‑ ristický je pro ně přední panel, na kterém jsou pouze indikátory; všechna připojovací místa jsou na zadní straně (obr. 1). Počítače také nemají žádné pohyblivé součásti. Chlazení je výhradně pasivní, celková spotřeba nepřesahuje 45 W. Galvanické oddělení napáje‑ cího zdroje i komunikačních rozhraní je u všech těchto počítačů samozřejmostí. Počítače jsou testovány pro operační systémy Windows i Linux. Počítače nesou typové označení UNO‑4673, UNO‑4672 a UNO‑ 4683 (obr. 2). Jednotlivé modely se liší výpočetním výkonem a sesta‑ vou komunikačních rozhraní. Například UNO‑4683 s vyšším výko‑ nem a dvěma ethernetovými porty se hodí pro aplikace typu cyber security, zatímco UNO‑4672 se šesti ethernetovými porty a deseti sériovými rozhraními je vhodnější využít na lokální úrovni řízení. Dalším výrobkem určeným pro energetiku je ethernetový přepo‑ jovač (switch) EKI‑4654R (obr. 3). Je navržen podobně, s indikač‑ ními prvky na předním panelu a připojovacími konektory na zadním panelu. Přepojovač má rovněž pouze pasivní chlazení, redundant‑ ní napájecí zdroj, spotřebu do 36 W a rozsah pracovních teplot od –40 °C do 85 °C. Přepojovač je navržen pro komunikaci se zařízením rozvodny, které zahrnuje, mimo jiné, i velký počet inteligentních elektronic‑ kých ochran. EKI‑4654R proto disponuje 24 ethernetovými porty, které lze objednat v různých kombinacích pro metalické kabely nebo optické vlákno. Dva gigabitové optické porty slouží k připo‑ jení do redundantního kruhu typu x‑ring s dobou zotavení po poru‑ še do 10 ms. Kombinace řídicích počítačů řady UNO‑46xx a ethernetových přepínačů EKI‑4654R vytváří základní hardware řídicího systému rozvodny, ke kterému lze připojit všechny další inteligentní sub‑ systémy IED. Umožňuje rovněž integrovat rozvodnu do vyšší řídicí struktury a v budoucnosti i do komunikační struktury inteligentních energetických sítí Smart Grid. Jakékoliv další technické nebo obchodní informace o kompo‑ nentech splňujících požadavky ČSN EN 61850 určených pro energetiku si vyžádejte v libovolné kanceláři společnosti FCC prů‑ myslové systémy. www.fccps.cz. ■ Obr. 1 Přípojná místa počítačů pro rozvodny jsou umístěna na zadním panelu Obr. 2 Průmyslový počítač pro řízení rozvoden UNO-46xx Obr. 3 Ethernetový přepojovač (switch) pro komunikaci v rozvodnách EKI-4654R Výpočetní a komunikační systémy pro chytré energetické sítě Praha 8, tel.: +420 266 052 098 Ústí nad Labem, tel.: +420 472 774 173 PLzeň, tel.: +420 603 247 675 bratisLava, tel.: +421 2 591 040 67 email: info@fccps.cz PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE A SERVERY PANELOVÉ POČÍTAČE, LCD POČÍTAČE PRO VESTAVBU MĚŘENÍ A SBĚR DAT MODULY ŘADY ADAM PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKACE FCC průmyslové systémy s.r.o. – spolehlivé komponenty pro průmyslovou automatizaci a průmyslové komunikace UNO-4683 Komponenty pro chytré energeticKé sítě EKI-4654R

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

45

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 44 I když mikrokontroléry založené na jádrech ARM patří k velmi rozšíře‑ ným, je jasné, že jedna, i když vynikající architektura, nezvládne všech‑ ny požadavky s kterými přichází konstruktéři. Proto se můžeme setkat s poměrně širokým sortimentem mikrokontrolérů s různými jádry. V případě, že potřebujeme výkonné a kvalitní jádro, které je vhodné i pro kritické aplikace zejména v automobilovém průmyslu, můžeme použít mikrokontroléry řady SPC56 založené na architektuře Power PC. Stejně jako u jiných mikrokontrolérů, i v rodině SPC56 nalezneme několik řad lišících se výkonem a vybavením perférií. Jelikož se u těchto mikrokontrolérů dá předpokládat zpracování náročných úloh se zvýšeným objemem dat, byla architektura interních sběrnic uzpůsobena tak, aby se nestala pověstným „úzkým hrdlem“, které by bránilo úspěnému nasazení, jsou tyto výkonné mikrokontrolé‑ ry vybaveny větším počtem sběrnic, které propojuje tzv. crossbar switch. Zvýšenému objemu zpracovávaných dat nasvědčuje i imple‑ mentace více kanálových řadičů eDMA (enhanced DMA), takže u nej‑ výkonějších typů nalezneme až 64 kanálový řadič eDMA. Základní řada microprocesorů SPC560 je vybavena jádrem e200z0 s maximálním taktem 80 MHz. Jádro ez200z0 je podobně výkonné jako ARM Cortex M3 na stejné frekvenci, s velice podob‑ ným „code density“. Instrukční sada je typu VLE (variable instruction lenght), což umožňuje snížít velikost přeloženého kódu. Kde není nut‑ né použít plnou 32bitovou instrukci, překladač použije její 16bitovou varinatu a ušetří místo v paměti FLASH. Paměti RAM a FLASH jsou zabezpečeny mechanismem ECC. ECC jednotka vytváří kontrolní součty a v případě chyby jednoho bitu v pamě‑ ti dokáže chybu opravit. V případě chyby dvou bitů dojde k vyvolání vyjímky (IRQ) a uživatel (aplikační kód) se rozhodne co se má stát dále. Mikrokontroléry této rodiny se od sebe liší skladbou a schopnostmi periferií. Například jeden z nej‑ menších zástupců, SPC560D30L1 disponuje 12bitovým převodníkem s předřazeným 33vstupovým analogovým multiplexorem, cel‑ kem 28 čítači/časovači s 16bitovým rozlišením a 16 kanály eDMA. Plný výčet periferií je více než úctyhodný. Schopnosti periferií jsou daleko širší než je zvykem u ostatních mikrokontrolérů. Zaměření těchto mik‑ rokontrolérů na automobilové aplikace poznáme též podle skladby komunikačních periferií. Najdeme zde, kromě jiných, až šest rozhraní CAN či až čtyři rozhraní LINflex. Druhou řadou, s výkonnějším jádrem e200z3 či e200z4, jsou mikrokontroléry, které jsou používány zejména pro říze‑ ní hnacího ústrojí (Powertrain applications). Opět zde najde‑ me paměti, jejichž obsah je zabezpečen pomocí ECC, při‑ čemž kapacita paměti FLASH může dosáhnout až 4 MB (SPC564A80) a kapacita pamětí SRAM192kB(SPC564A80). Zatímco jádro e200z3 může být taktováno kmitočtem až 80 MHz, maximální kmitočet pro e200z4 je až 150 MHz. Výkon jádra e200z4 je však mnohem vyšší než by se dalo předpokládat podle maximálního kmitočtu. Je to způsobe‑ no tím, že toto jádro má superskalární architekturu se dvě‑ ma jednotkami. Jádro je tedy schopné provést v jednom taktu až dvě operace v pevné/pohyblivé řádové čárce a až čtyři operace typu multiple and accumulate. Ruku v ruce se vzrůstající složitostí úloh, které jsou vhodné pro tuto řadu mikrokontrolérů, vzrostl počet periferií a hlavně i počet pinů pouzdra, jež může dosáhnout až 324pinů (PBGA324) Třetí řadou, s jádry e200z0 či e200z4, jsou mikrokontroléry předur‑ čené pro kritické aplikace, kde bezpečnost a garantovaná funkčnost hraje významnou roli. Mikrokontroléry jsou navrženy tak, aby splňova‑ li normu ASIL D a mohly být použity v aplikacích, kde je podmínka spl‑ nění normy ISO262062. Vyjma dvou typů se jedná o mikrokontroléry se dvěma shodnými jádry (dual core). Záměrem implementace dvou jader je zvýšení nebo zabezpečení správnosti funkce mikroproceso‑ ru. Obě jádra mohou běžet nezávisle, a tudíž vykonávat nezávislé ope‑ race. Tato varinata se používá pro zvýšení výkonu procesoru, popř. na druhém jádře mohou běžet kontrolní výpočty zabezpečující funkč‑ nost aplikace. Druhý mód je tzv. Lock step mode, kde se mikroproce‑ sor chová jako procesor s jedním jádrem a druhé jádro vykonává stej‑ né instrukce jako jádro první. Výsledek se automaticky porovnává a v případě odlišností se mikroprocesor přepne do bezpečného módu a zavolají se speciální fuknce pro kritické situace. Jak je z výše uvedených informací vidět, jsou mikrokontroléry, zalo‑ žené na architektuře Power PC, výjimečné svými vlastnostmi. Díky kvalitní architektuře a skladbě periferií je možné je nasadit v náročných aplikacích nejen v automobilovém průmyslu, ale i všude tam, kde jsou kladeny velké nároky na výkon a bezpečnost. Popularitě těchto mik‑ rokontrolérů nasvědčuje i kvalitní „ekosystém“ zahrnující vývojové pro‑ středky, překladače i operační systémy. Aktuální informace o novinkách od firmy STMicroelectronics® nejen z této, ale i dalších oblastí, můžete najít na stránkách www.st.com. Cenové nabídky je pak možné vyžá‑ dat u distributorů. www.st.com ■ Obr. 1 Blokové schéma SPC56XB/C/D Výkonné 32bitové mikrokontroléry pro náročné aplikace od STMicroelectronics®

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 45 Si826x se skládá ze dvou vrstev. První tvoří LED emulátor a vysokofrekvenční vysílač, druhou pak přijímač s vysokou selektivitou a výstupní budící stupeň.Tyto dvě vrstvy jsou odděleny rozdílovou (ka- pacitní) izolační bariérou, kde je jako dielektrikum použit kysličník křemičitý. Činnost Si826x je relativně jednoduchá. Překročení mezní hodnoty vstupního proudu anody vyvolá v LED emulátoru přenos vysokofrekvenční nosné do vysí- lače, která následně nastaví výstupní lo- gickou hodnotu na vysokou úroveň. Po- kud je vstupní proud anodou pod mezní hodnotou, pak LED emulátor přenos vy- sokofrekvenční nosné nevyvolá a přijímač nastaví budič hradla na nízkou logickou úroveň. Si826x se vyrábí v několika provedeních. První volitelný parametr je špičkový výstupní proud, a to buď 0,6 A (SI826xA) nebo 4 A (Si826xB). Dále pak podpěťová ochrana (UVLO), která je dostupná v hodnotách 5 V, 8 V nebo 12 V. Izolační ochranu poskytuje standard- ní do 3,75 kV, zvýšenou do 5 kV podle normy IEC 60747-5-2 a ochra- nu vůči rázovému napětí do 10 kV podle IEC 60065. Tato řada je pinově kompatibilní se standardně používanými optickými vazebními členy a vstup izolátoru je tvořen LED emulá- torem, který má stejnou charakteristiku jako optočlen. To umož- ňuje okamžitou náhradu ve stávajících aplikacích za obvody, jako jsou např. Avago HPCL-3120, HPCL-0302 nebo Toshiba TLP350. Časovací charakteristika určuje tyto obvody hlavně pro nízko- a středofrekvenční aplikace, jako je řízení motorů, invertory a UPS. Kratší odezva je 60 ns. Více informací získáte u distributora, společnosti HT-Eurep Electronic, případně na http://www.maximintegrated.com/produ- cts/evkits/fpga-modules/. HT-Eurep Electronic, spol. s r.o. Světova 1041/9 180 00 Praha 8 Tel.: +420 / 266 313 053 Fax: +420 / 284 810 202 Izolátory pro řízení hradel MOSFET a IGBT Výrobce integrovaných obvodů společnost Silabs uvádí na trh s polovodiči další z řady izolačních produktů, a to sérii Si826x – izolátory pro řízení hradel MOSFET a IGBT. Dvojice optočlenů je u této nové řady nahrazena CMOS technologií, která přináší následující výhody: znatelně delší životnost a to minimálně 60 let při maximálním provozním zatížení, větší teplotní rozsah od –40 až do +125 °C a v čase stabilní charakteristiku, která zjednoduší nové návrhy. Zároveň má rychlejší časování a to 8–10krát, skoro nulové EMI, nižší spotřebu a vysokou odolnost proti externím elektrickým a magnetickým polím. Společnost Lenovo představila další z průkopnických konverti- bilních zařízení řady IdeaPad Yoga s displejem překlopitelným o 360°. Lenovo IdeaPad Yoga 11S je první vícerežimový mini UltrabookTM , který má vyšší výkon, takže si dokáže poradit se všemi mobilními aplikace, kterými jej uživatelé zahrnou. Nový ultrabook je vybaven procesory 3. generace Intel® Core™ i7 ULX, až 512 GB SSD a operačním systémem Win- dows 8, který uživatelům nabízí možnost multitaskingu a pou- žití aplikací ze sady Microsoft Office. To vše ve štíhlém, pou- hých 1,7cm tenkém těle. Stejně jako u svého předchůdce, mohou uživatelé pracovat s Yogou 11S jako s notebookem nebo mohou displej překlopit úplně dozadu o 360° a promě- nit jej v tablet. Yogu 11S lze konvertovat i do režimu stojanu nebo stanu pro prezentace či sledování filmů, pro které je opti- málně vybavena zvukem Dolby Home Theatre a výkonnou grafikou Intel HD. IdeaPad Yoga 11S je vybaven 11,6palcovým HD IPS disple- jem, který podporuje vícedotykové ovládání až 10 prsty a je dodáván s jedinečnou funkcí Motion Control, která byla dříve k dispozici pouze u modelu Yoga 13. Tato funkce umožňuje uživatelům jednoduše snímat gesta rukou před webkamerou pro procházení fotografií, videí a dalších dokumentů. S chyt- rou funkcí Lenovo Transition mohou uživatelé automaticky ote- vírat aplikace, jako je PowerPoint, v režimu celé obrazovky při použití Yogy v jejích dalších třech režimech: stan, stojan nebo tablet. IdeaPad Yoga 11S bude v ČR dostupná ve stříbrné a oranžo- vé barvě od června 2013 za cenu od 14 999Kč bez DPH. ■ Lenovo IdeaPad Yoga 11S – první vícerežimový mini Ultrabook Izolátor Si826x

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 46 Společnost TDK Lambda uvedla na trh řadu zdrojů RFE1600, 1 U, 1,6 kW, které jsou určeny jak pro nezávislé napájecí systémy, tak pro převod síťového napětí na výchozí napájecí úrovně u aplikací s architekturou distribuovaného systému napájení DPA (Distribu- ted Power Architecture) vyžadující spolehlivý výkonný zdroj 12 V, 24 V, 32 V nebo 48 V v oblastech telekomunikační techniky, testo- vacích a průmyslových zařízení. Díky možnosti nastavení výstup- ního napětí v rozsahu až 20% je možné RFE1600 použít v celé řadě zákaznicky specifických aplikací, včetně nabíjení baterií. Účinnost zdrojů přes 90% je zajištěna v širokém rozsahu napá- jecího napětí 85 až 265 Vstř , a jsou tak minimalizovány tepelné ztrá- ty zařízení. Modely RFE1600-12, -24, -32, a -48 lze využít buď jako samostatně pracující, nebo až deset jednotek může být zapojeno paralelně k vytvoření napájecích systémů s redundancí N+1, při- čemž jednotky jsou již vybaveny oddělovacími tranzistory MOSFET na výstupu a jedno-vodičovým propojením, které zajišťuje rovno- měrné sdílení zátěže. Každý zdroj má dvojici teplotně řízených chladicích ventiláto- rů s dlouhou životností a může pracovat v provozních teplotách v rozsahu –10 °C až +70 °C. Při vnějších rozměrech skříňky 85 × 41 × 320mm dosahují RFE1600 objemové hustoty 1,46 W/cm3 . Přepěťová, nadproudová a tepelná ochrany patří ke standard- nímu vybavení jednotek a pro sledování stavu systému jsou k dispozici galvanicky oddělené signály „DC Good“, „AC Fail“, „Přehřátí“ při souběžné indikaci LED na zadním panelu „AC OK“ (zelená) a „DC OK/Fail“ (zelená/červená). Dálkové ovládání vypí- nání a zapínání je také součástí standardního vybavení, stejně jako možnost snímání napětí na svorkách zátěže a výstup po- mocného napětí 12 V/0,5 A. Všechny modely je možné na přání zákazníka doplnit komunikačním rozhraním kompatibilním s I2 C PMBus. Vedle norem EN55022 a FCC (kde RFE1600 dosahují třídy B pro úroveň rušení po přívodech a třídy A pro úroveň rušení vyza- řováním) splňují zdroje řady RFE1600 bezpečnostní normy UL/EN 60950-1 a nesou značku CE. Kompenzace účiníku odpovídá nor- mě EN61000-3-2 a imunita splňuje IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 a -11. TDK-Lambda poskytuje na zdroje RFE1600 tříletou záruku. www.amtek.cz. ■ Zdroje 1,6 kW 1 U řady RFE1600 TDK-Lambda 18. června 2013, Praha Nakladatelství Sdělovací technika pořádá třetí ročník mezinárodní konference Rychlý technologický vývoj a ekonomické změny nutí státní správu k outsourcingu různých kapacit do velkých společností a soukromých podnikatelských subjektů. Díky tomuto trendu se citlivé informace dostávají do rukou různých skupin i jednotlivců. Protože všechny systémy jsou propojeny, může jejich napadení poškodit nejen počítače a data, ale také narušit obranné systémy tím, že usnadní neautorizovaným subjektům proniknout do těchto zařízení. Konference je zaměřena na aktuální problematiku bezpečnosti tohoto kyberprostoru v kontextu zajištění udržitelného rozvoje naší společnosti. Záštitu konferenci poskytly Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a ČISOK. Partneři Ve spolupráci 60let Více informací na www.stech.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 47

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 48 Ochrana telekomunikačních systémů v případě zkratu či přetížení není pomocí tradičních jističů vždy dostatečná, aby bylo zajištěno spolehlivé a selektivní odpojení zátěže. Tento nedostatek může často způsobit celkovou poruchu rozvaděče včetně mož- nosti vzniku požáru a dalších nebezpečí. Z toho důvodu byl společností E-T-A vyvinut nový 19" POWER-D-BOX jističový systém s aktivní limitací proudu, který je určen pro telekomuni- kační aplikace, kde se využívají napájecí rozvody –48 VDC a –60 VDC. Jedná se o stavebnicové plug-in řešení, které v porovnání s konvenč- ním výkonovým rozvodným systémem nabízí četné výhody. Jednotlivé jističové moduly lze zasunout do paticového rámu i pod napětím a kon- strukční uspořádání umožňuje rozšiřovat systém i v zapnutém stavu. Výhody a přínosy systému: – zamezení kolísání napětí (zdroj) díky aktivní limitaci proudu při zkratu či nadproudu, – menší rozměrové a finanční nároky, protože další zdroje energie (např. baterie, kondenzátory) se tak stávají nadbytečnými, – selektivní elektronické odpojení v případě poruchy, tzn., že do- jde k odpojení pouze vadného výstupu, zatímco zbytek systému zůstává plně funkčním, – žádné nebezpečí požáru, zajištěné spolehlivým a kontrolova- ným odpojením, – není třeba žádná údržba, – jednoduchá instalace díky systémovému řešení, – snadná náhrada či rozšíření pomocí technologie „plug & play“. Systém lze dále snadno rozšířit o tyto prvky: – integrované měření a monitorování teploty a odpojení při jejím nárustu, – rozšířená indikace stavu a poruchy pomocí LED zvyšuje užit- nost a urychluje odstraňování poruch, – dálkové ovládání všech výstupů snižuje servisní náklady zejmé- na v decentralizovaném systému, – individuální dálkové ovládání jednotlivých výstupů v závislosti na jejich parametrech, – měření a ukládání údajů o jednotlivých výstupech pro potřeby komplexního ovládání systému. Bližší informace o veškerém sortimentu firmy E-T-A Elektrotech- nische Apparate GmbH získáte u výhradního dovozce do ČR a SR firmy VIENNA-COMPONENTS-TRADING s.r.o. www.vicomtrade.cz ■ Rozvodné jističové bloky ESX300-S Power-D-Box společnosti E-T-A ROK 2012 VE SDĚLOVACÍ TECHNICE! Nakladatelství Sdělovací technika pro Vás připravilo jedinečnou nabídku. Celý ročník časopisu ST spolu se sborníky všech konferencí pořádaných nakladatelstvím v roce 2012 na jediném CD. Můžete si objednat i jednotlivé ročníky od roku 2000. Objednávky přijímá: Sdělovací technika, Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10 tel: 274 819 625, www.stech.cz, e-mail: redakce@stech.cz CENA za CD je 300 Kč (včetně DPH)

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

POTŘEBUJETE VÝHODNOU NABÍDKU RYCHLE? OBRAŤTE SE NA PETRA! farnell.com Vyžádejte si svou cenovou nabídku ještě dnes prostřednictvím: e-mailu: info-cz@farnell.com telefonu: 800 142 085 nebo jednoduše na webu cz.farnell.com/nabidky  rychlé nabídky na 500 000 produktů  9 900 cen zkontrolováno a sníženo  7 000 řádků nabídek každý den  Vítěz hlasování zákazníků o kvalitě vyřizování objednávek v České Republice* * 2182 zákazníků, kteří nakupují u více dodavatelů, odpovídalo na otázku: Která firma podle vás vyřizuje objednávky nejlépe?

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 50 Rozhraní USB se dnes běžně používá k připojení různých zaříze‑ ní k počítači. Výhodou je jeho přítomnost na každém stolním i pře‑ nosném počítači, oproti staršímu sériovému rozhraní RS232 je vel‑ mi rychlé, snadno se větví přes USB rozbočovač (HUB) a zaříze‑ ní je možné připojovat i odpojovat během provozu. Nevýhodou je však jeho omezený dosah, v praxi do 5m, což je v mnoha přípa‑ dech velmi limitující. Také skutečnost, že USB není galvanicky oddělené, je někdy problémem při jeho použití. Ukažme si produkty, které dodává společnost Papouch s.r.o. (viz inzerát na této straně) a které uvedené nedostatky řeší. Galvanické oddělení USB Skutečnost, že rozhraní USB není galvanicky odděleno, komplikuje jeho použití mnoha technikům, kteří se s notebookem připojují k nerůznějším zařízením. Často se oprávněně obávají možnosti poškození celého notebooku. Pro‑ pojení zemí je také na závadu u různých měřicích přístrojů při‑ pojeným přes USB ke stolním počítačům, vytvářejí se tak zemní smyčky. Oddělení rozhraní USB jednoduše řeší malá krabička se dvěma konektory (obr. 1). Použití je jed‑ noduché, oddělovač se vloží mezi dva USB kabely. Není třeba exter‑ ní napájení ani není nutné instalo‑ vat žádný software. Oddělovač USB se dodává ve dvou verzích, s izolační pevností 2 kV nebo 4 kV. Připojené zařízení lze napájet prou‑ dem až 100 mA. Prodloužení USB až na 45m Pro prodloužení dosahu USB na vzdálenost až 20 nebo 45m je určen speciální optický kabel s označením M2‑100. Jedná se o kompaktní provedení optického kabelu s převodníky na USB. Není jej tedy možné zkrátit, ale jeho použití je maximálně jednodu‑ ché, neboť se použije jako kterýkoliv jiný USB kabel. Napájení strany vzdálené od počítače je zajištěno dodávaným zásuvkovým adapterem. Protože je kabel optický, zajišťuje i zcela dokonalé galvanické oddělení, navíc se není třeba bát souběhu se silovými kabely nebo jeho položení kolem rušících zařízení. Pokud je na vzdáleném konci potřeba připojit více zařízení, lze použít běžný USB HUB. Galvanicky oddělený USB-HUB Zajímavým produktem je galva‑ nicky oddělený HUB (obr. 2), který se chová jako běžný HUB, takže není třeba instalovat žádný soft‑ ware. Jeho čtyři porty mají společ‑ nou zem, ale jsou galvanicky od‑ dělené od USB rozhraní k PC. Všechny porty poskytují napájení připojeným zařízením (až do 500 mA) a mají ochranu proti přepětí i proudovému přetížení. Galvanické oddělení má pevnost 2 500 V. Prodloužení USB po síti LAN V některých případech je v objek‑ tu, kde je třeba instalovat vzdále‑ né zařízení USB, rozvedena ether‑ netová síť LAN. Pak není třeba tahat nové kabely, k prodloužení USB lze použít moduly SX‑3000 (obr. 3). Moduly SX‑3000 mají dva USB porty a do sítě LAN se připo‑ jují jako běžný počítač, tedy do nejbližší ethernetové zásuvky. Na počítač, z něhož mají být zařízení ovládána, se pak nainsta‑ luje ovladač, který vytvoří virtuální porty USB. Gigabitový server USB v zařízení SSX‑3000 umožňuje připojit zařízení USB 2.0 s vy‑ sokou datovou propustností. Ty se objeví v operačním systému stejně, jako by byly přímo součástí PC. Celé nastavení včetně síťo‑ vých parametrů (IP adresa atd.) se provede jednoduchým konfi‑ guračním programem. Výhodou je, že připojená zařízení lze sdílet více uživateli (obr. 4). Všechny uvedené produkty je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch s.r.o. jsou připraveni poradit s jejich aplikací. www. papouch.com. ■ Obr. 1 Galvanické oddělení USB Obr. 2 Galvanicky oddělený USB HUB Obr. 4 Princip funkce sdílení USB zařízení přes Ethernet Obr. 3 Modul SX-3000 pro prodloužení USB přes Ethernet Galvanické oddělení a prodloužení USB

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU SDĚLOVACÍ TECHNIKA Využijte výhodnějšího předplatného při objednávce přímo u nakladatelství Sdělovací technika! Cena ročního předplatného je 480 Kč. Předplatné si můžete objednat na www.stech.cz (záložka Časopis ST – Předplatné), e-mailem na adrese vachova@stech.cz nebo na telefonním čísle 274 819 625. Díky celoročnímu předplatnému časopisu se automaticky stáváte členem Klubu Sdělovací techniky KAŽDÝ M ĚSÍC NOVINKY Z OBLASTI ELEKTROTECHNIKY, TELEKOM UNIKACÍ, M ULTIM ÉDIÍ A TECHNOLOGIÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 52 Elektronické archivy se staly součástí chodu řady organizací. Fir- mám šetří nemalé náklady, ušetří i čas zaměstnanců. Na trhu dnes najdeme desítky řešení, které se „hodí“ pro elektronické ukládání dokumentů. Jen pár z nich už však poskytuje dlouhodobou a garan- tovanou archivaci dokumentů. A jediné řešení elektronické archivace, které je cer- tifikované podle české a současně i evrop- ské legislativy, nabízí v tuto chvíli pouze společnost Fujitsu. „Společnost, která se rozhodne optima- lizovat své náklady přechodem k elektro- nickému archivu dokumentů, by si měla v prvé řadě dobře promyslet, do jakých komplikací se může dostat v budoucnu, nebudou-li její dokumenty v elektronic- kých archivech řádně a bezpečně uloženy. To platí obzvláště pro nadnárodní korporace a společnosti, které působí na trzích něko- lika zemí současně a jejich dokumenty musí splňovat také mezi- národní standardy při elektronické archivaci,“ říká Stanislav Novák, Business Developer ve Fujitsu Technology Solutions. Požadavek na prokázání souladu řešení pro archivaci, spisové služby a ukládání elektronických dokumentů s legislativou se vel- mi často objevuje např. při výběrových řízeních, zejména v přípa- dě zakázek ve veřejném sektoru. Přitom pouze společnost Fujitsu v současnosti nabízí řešení s názvem SecDocs, které je v souladu s českou legislativou a také nedávno upravenými normami Evrop- ské unie pro dlouhodobou elektronickou archivaci dokumentů. Řešení SecDoc je jako jediný produkt na trhu podle obou legisla- tiv certifikován a schválen. To firmám mimo jiné garantuje, že jsou dodržovány bezpečnostní a legislativní standardy. „Na dlouhodobou elektronickou archivaci jsou kladeny stejné poža- davky jako na papírové dokumenty. Je tedy nutné zabezpečit, aby dokumenty byly archivovány právně bezpečným a kontrolovatelným způsobem, který zaručuje právně účinné ověřování pravosti a integri- ty po celý životní cyklus každého dokumentu. V závislosti na zákonem předepsaných skartačních lhůtách je někdy nezbytné splnit takové požadavky i po dobu delší než 100 let. Během této doby musí být řešení pro elektronickou archivaci schopné se pravidelně přizpůsobovat technickému pokroku,“ vysvětluje Stanislav Novák. A dodává: „Naší největší referencí je skutečnost, že u našeho významného zákazní- ka, kde se SecDocs již pro archivaci dlouhodo- bě používá, bylo možné papírové dokumenty již po šesti měsících skartovat a přejít pouze na elektronické verze, které nyní slouží jako plnohodnotné právní dokumenty.“ Řešení Fujitsu SecDocs již počítá s tím, že paměťové nosiče, for- máty souborů a algoritmy pro podepisování a šifrování objektů se budou v průběhu času měnit, a to v intervalech pěti až sedmi let. Tomu musí být přizpůsobeny i změny doprovázející celý životní cyklus dokumentu. SecDocs je navržen tak, aby bylo možné se přizpůsobit všem požadavkům na dlouhá archivační období. Pra- videlně dochází k automatické obnově časových razítek a tech- nické prostředky archivu se přizpůsobují technickému pokroku prostřednictvím řízené interní migrace. Fujitsu SecDocs pracuje na standardním rozhraní webových slu- žeb, takže ho lze snadno a rychle integrovat do stávajících infor- mačních systémů (např. spisová služba, DMS, Workflow). S jeho pomocí lze archivovat dokumenty různých typů, celé spisy, složky dokumentů i jednotlivé datové věty. Kromě integrace do informač- ních systémů je elektronickou archivaci možné provozovat také jako službu v cloudech. jh ■ Elektronická archivace by měla být v souladu s českou a evropskou legislativou

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 53 Americká firma Quantum Data, která se zabývá vývojem a výro- bou přístrojů pro testování analogových a digitálních video rozhra- ní nedávno představila novou verzi bateriového HDMI testeru s označením 780A. Jedná se o přístroj, který integruje generátor obrazců s analogo- vým a digitálním HDMI 1.4 výstupem, audio tester, tester HDMI kabe- lů a analyzátor. Tester dokáže pracovat jako referenční zdroj a také jako referenční spotřebič. Díky této vlastnosti je možné testovat audio i video protokoly jako např. HDCP, EDID, CEC či inforámce. Generátor poskytuje videosignál s maximálním rozlišením 4K (maxi- málně 297 MHz pro Tx i Rx port, vzorkování 4:2:0 u HDMI pro Tx port), doplňkovou funkcí je filtr použitých formátů pracující s načtenými EDID daty. Standardně má uživatel k dispozici více než 25 předem defino- vaných testovacích video obrazců včetně 3D formátů, které se dají uživatelsky rozšířit. Jelikož má přístroj jak HDMI vstup tak i výstup, lze s ním také testovat HDMI kabely a trasy obsahující např. HDMI pře- vodníky, zesilovače, přepínače a jednoduše odhalit možné problémy na trase videosignálu. Test probíhá tak, že přístroj vyšle obrazový sig- nál při maximálně možném rozlišení (pseudonáhodnou posloupnost) a porovnává ho s přijatým signálem. Tento test se opakuje i při nižších rozlišeních, výsledkem je počet chybových pixelů. Test kabelů navíc ověřuje Hot Plug a DDC kanál. U testu HDMI tras se měří i zpoždění. Přístroj 780A, jak jsme již zmínili, integruje audio tester generují- cí tóny a růžový šum. Připojit je možné HDMI, SPDIF nebo optické rozhraní. Uživatelsky si lze vybrat vzorkovací rychlost, počet bitů a počet kanálů. Audio formáty zahrnují LPCM, Dolby, DTS, Dolby TrueHD a DTS Master Audio. Jinou možnost využití poskytuje funkce analyzátoru. Analyzátor ověřuje HDCP tak, že vyšle šifrovaný video obsah a od koncové- ho zařízení očekává odezvu o autentizaci Jednoduše lze také zjis- tit informaci o rozlišení HDMI zdroje a případně je porovnat. Další- mi funkcemi jsou zobrazení obsahu EDID, ověření EDID, porovná- ní dvou EDID, emulace EDID, ověření audio dat a kontrola CEC zařízení funkcí ping na danou adresu. Dalším možným rozšířením přístroje je HDMI analyzátor, který může monitorovat HDCP a EDID data v DDC kanálu a také deteko- vat Hot Plug v případě dvouportové verze analyzátoru. Čtyřportová verze HDMI analyzátoru navíc umožňuje pasivní monitorování DDC u zapojení více zařízení, typicky se jedná o zapojení zdroj signálu – přijímač – zobrazovač. K ovládání přístroje slouží dotykový barevný LCD displej, ten je možné přepnout do režimu zobrazovače vstupního video signálu. U nového testeru 780A lze zobrazit příchozí videosignál s maximál- ním rozlišením 4K. Přístroj je vybaven buďto RS232 nebo USB por- tem, který slouží k externímu řízení testeru v automatickém režimu tes- tování a aktualizaci programového vybavení nebo ukládání testova- cích obrazců. Tester najde uplatnění u firem zaměřených na instalaci audiovizuální techniky, u výrobců televizí, set top boxů, telefonů atd. V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte distributo- ra TR instruments spol. s r.o. www.trinstruments.cz ■ Obr. 1 Ukázka obrazovky přístroje QD780 Testování HDMI rozhraní s novým bateriovým testerem Quantum Data 780A

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 54 Jeden z předních světových výrobců programovatelných napáje‑ cích zdrojů, společnost AMETEK Programmable Power, v květnu rozšířila řadu svých zdrojů Sorensen SG, jichž se celosvětově pro‑ dalo již více než 20 tisíc kusů, o nové modely s výstupním napětím až 1 000 V DC. Aktu‑ álně tak řada SG nabízí mo‑ dely v rozsahu od 0–10 V až do 0–1 000 V. Výkonově jsou nové 1 000V modely nabíze‑ ny ve třech úrovních, a to 5, 10 a 15 kW, přičemž samo‑ statné jednotky je možno paralelně propojit pro získání maximálního výkonu až 75 kW (tj. pět jednotek). Parametry takto sestaveného setu jsou potom 1 000 V, 75 A, 75 kW. Zdroje řady SG jsou určeny pro nejširší možné využití od testo‑ vání měničů pro fotovoltaické elektrárny, polovodičový průmysl, galvanizování až po např. testování CT a zobrazovacích zařízení MRI v leteckém průmyslu (zavazadlové a osobní skenery) – a samo‑ zřejmě pro mnohé další aplikace. Stejně jako stávající modely, i tyto nové 1 000 V varianty jsou nabízeny ve dvou základních alterna‑ cích, a sice s označením SGA – Analog Control a SGI – Intelligent Control. Rozdíl mezi oběma variantami je, jak z označení vyplývá, v rozdílném způsobu ovládání a rozsahu jeho automatizace. Zatím‑ co verze SGA umožňují manuální nastavení z čelního panelu pou‑ ze pomocí potenciometrů, u pokročilejší verze SGI (obr. 1) je mož‑ né díky klávesnici vytvářet a do/z paměti zdroje ukládat/vyvolat i sekvence požadovaných průběhů. Rozdíl mezi oběma verzemi je také v osazení komunikač‑ ními rozhraními v základ‑ ní výbavě; modely SGI jsou standardně vybaveny ko‑ munikací RS‑232 a volitel‑ ně lze dodat rozhraní GPIB a LXI využívající Ethernet. Oblíbeným volitelným pří‑ slušenstvím pro tyto zdro‑ je je rovněž prachový filtr, který se instaluje u výrob‑ ce přímo do šasi zdroje – platí pro jednotky 3U. Kromě těchto nových modelů je v nabídce zdrojů série SG cel‑ kem dvanáct výkonových úrovní od 4 kW do 30 kW, přičemž je možné tyto výkony dále navyšovat paralelním propojováním až do maximální hodnoty 150 kW. Pro ještě vyšší stejnosměrné výkony je dále určena řada ASD značky Sorensen, kde je možno dosáh‑ nout výkonu až 320 kW s maximálním napětím 60 V. Detailní technické informace nejen o těchto novinkách si mů‑ žete vyžádat u společnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. nebo je naleznete přímo na stránkách výrobců www.asresearch.com a www.programmablepower.com. www.teste.cz ■ V souvislosti s potřebou testování elektrických zařízení používa‑ ných ve fotovoltaických elektrárnách uvádí americký výrobce testerů elektrické bezpečnosti Associated Research na trh nový model s označením 3145 (obr. 1). Přístroj je určen výhradně pro testy ochranného vodiče stejnosměrným proudem v roz‑ sahu od 1 do 40 A DC, čímž splňuje pod‑ mínky normy ČSN EN 61730‑2 Způso‑ bilost k bezpečné činnosti fotovoltaic‑ kých modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení. Novinka doplňuje řadu HYAMP III, urče‑ nou dosud pouze pro testy střídavým proudem. Současně tak přebírá osvědčené vlastnosti této řady, jako jsou zejména jednoduché a intuitivní ovládání pomocí čtyř navigačních kláves na čelním panelu s grafickým displejem nebo patentované funkce VERI‑CHEK® a CAL‑ALERT® . Funkce VERI‑ CHEK® představuje vestavěnou sadu kroků, která uživatele po‑ stupně provede procesem ověření řádné funkce testeru při zkra‑ tování nebo naopak rozpojení testovacích sond. Tento verifikační postup by měl být uživatelem prováděn vždy před započetím tes‑ tů. Funkce CAL‑ALERT® využívá vestavě‑ né datumovky/hodin a upozorňuje uži‑ vatele na blížící se datum, kdy je nutná rekalibrace testeru. Samozřejmostí je možnost nastavení doby testu při daném výstupním proudu. Měření odporu v roz‑ sahu 0 až 600 mΩ je prováděno s rozli‑ šením 1 mΩ. Kromě manuálního ovládání z čelní‑ ho panelu lze tester řídit také dálkově pomocí standardně dodávaného komunikačního rozhraní RS‑232. Rovněž lze vytvářet automatizované testovací stanice v propojení s testery řady HYPOT III, určených pro testování AC/DC dielektric‑ ké pevnosti, spojitosti a izolačního odporu. www.teste.cz ■ Obr. 1 Tester ochranného vodiče Associated Research 3145 Obr. 1 Nový zdroj Sorensen SGI 1000 V/10 A Testy ochranného vodiče stejnosměrným proudem Stejnosměrné zdroje Sorensen nově až do 1000 V

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 55 V praxi je při nasazování řídicích jednotek s digitálními či analogový‑ mi vstupy, ať už jsou nazývány RTU, PLC či PAC, potřeba čas od času ověřit správnou funkci jednotlivých vstupů a výstupů. K tomuto účelu byl vyvinut tester a generátor proudů a napětí pod názvem EPG7. Primárně byl tento tester a generátor vyvi‑ nut pro oblast nasazování RTU v oblasti ener‑ getiky, proto umí generovat třífázová napětí a proudy v řádech do desítek mA. Zařízení je napájeno adaptérem ze sítě 230 V AC nebo z interních baterií. Pomocí USB jej lze připojit k počítači a k dispozici je software, kterým lze zařízení ovládat, což jde s určitými omezeními i bez připojení na počítač pomocí otočného ovladače. Toto kompaktní zařízení má tři prou‑ dové výstupy 0,1 mA až 60 mA DC (45 mA AC), tři napěťové výstupy 0,1 až 10 V DC (volitel‑ ně 0 až 7 V AC), amplitudu lze regulovat ply‑ nule v rozsahu 0 až 100 % při frekvencích 50 Hz/40 až 500 Hz (vyšší software) a s úhlem mezi fázemi 120°/0 až 360°. Lze nastavovat generování výkonů P, Q a sdružených napětí. Dále je vybaveno čtyřmi digitálními galvanicky oddělenými vstupy a čtyřmi výstupy. Na zařízení je alfanumerický LCD, na kte‑ rém lze sledovat nastavení přístroje. Pomocí EPG7 lze přehrávat záznamy průběhů proudů a napětí ve formátu REC nebo Comtrade, čímž lze simulovat stavy řízených prvků. Digitálními vstupy a výstu‑ py je možno ovládat a snímat různé funk‑ ce připojených RTU jednotek, ochran atd. Aby bylo možné testovat i zařízení s po‑ žadavky na větší rozsahy veličin, je k EPG7 k dispozici i rozšiřující výkonový kufr, do kterého se EPG7 vloží a funguje jako mozek celého systému. Lze tak testovat např. správné funkce energetických ochran a měření se standardními rozsahy (100 V, 5 A). Díky vestavbě do kufru lze celek snadno přepravovat a v terénu lze použít i exter‑ ní akumulátor či měnič pro napájení z 12/24 V, které je možno k tomu dokoupit. Po rozšíření lze generovat proudy max. 3×20 A AC, napětí max. 300 V AC, ostatní parametry jsou tytéž jako v EPG7. Ke kvalitnímu hardwaru je potřeba také kvalitní software. Tímto je produkt EPGAP, který slouží k nastavování provozních parame‑ trů generátoru v režimu vzdáleného ovládání, nastavování pře‑ počtů (primární hodnoty, generování U a I), nastavování uživatel‑ ských parametrů přístroje, k práci s poruchovými záznamy (REC a COMTRADE), k přehrávání záznamů, ukládání záznamů do pří‑ stroje, vyčítání záznamů z přístroje a k aktualizaci FW v přístroji. Použitím tohoto softwaru se z EPG7 HP stává zařízení např. pro testování měřičů střídavých proudů, napětí a výkonů, pro testová‑ ní indikátorů poruchových proudů, pro testování ochran, testování funkcí zařízení před nasazením, nastavování parametrů ochran a indikátorů při nasazení, pro pravidelné kontroly správné funkce a pro ladění parametrů na základě zaznamenaných průběhů po‑ ruch nebo lze EPG7 HP používat jako vícekanálový procesní kali‑ brátor. V porovnání s konkurenčními produkty je také zajímavá cenová úroveň tohoto produktu, což zpřístupňuje tato zařízení širšímu spektru uživatelů. V případě zájmu se lze s těmito produkty sezná‑ mit ve firmě ELVAC a.s. www.elvac.eu ■ Obr. 3 Software EPGAP Obr. 1 Tester RTU a generátor napětí a proudů EPG7 Obr. 2 Výkonový kufr pro EPG7 Tester RTU a generátor napětí a proudů EPG7 HP

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 56 Mezi nejrozšířenější přístroje používané v průmyslových a labora- torních aplikacích lze zařadit napájecí zdroje, které jsou určeny k dodávání optimálního výkonu připojenému elektrickému zaříze- ní. Napájecí zdroje používané v dnešních aplikacích lze rozdělit na laboratorní a průmyslové. Výstupní veličiny zdrojů jsou zpravi- dla stejnosměrné nebo střídavé popř. impulzní. Mezi speciální napájecí zdroje jsou zahrnuty měniče (DC/DC a DC/AC) převá- dějící vstupní napájecí napětí, většinou z baterie na požadované výstupní veličiny stejnosměrné nebo střídavé. Samostatnou oblast tvoří spínané napájecí zdroje (Switch Mode Power Supply, SMPS), které jsou navrženy jak pro standardní, tak pro dynamic- ké zátěže (např. náhlé změny parametrů zátěže, zátěžové špičky apod.). Vývojoví pracovníci laboratorních zdrojů požadují v mnoha pří- padech ověřit technické parametry jejich zařízení jak při zátěžích neměnných, tak v extrémních výkonových poměrech na výstupu. Ověřování technických parametrů digitálním multimetrem (měře- ním napětí a proudu, popř. i výkonu např. klešťovým multimetrem) v mnoha případech již nepostačuje. Technici často požadují zob- razení průběhu v časové (osciloskop) nebo frekvenční (spektrální analyzátor) oblasti. Speciálně při měření na spínaných zdrojích a měničích, kde jsou průběhy značně nelineární, a kde i měření TrueRMS multimetrem je z hlediska vyššího činitele výkyvu velmi problematické, je použití digitálních osciloskopů nevyhnutelné. Z průběhu jak v časové, tak v kmitočtové oblasti lze jednoznačně určit charakter zobrazených veličin. V ideálním případě by měly pracovat napájecí zdroje, podle návrhu zcela bezproblémově. V reálném použití se však setkává- me většinou s rozptylem pasivních a aktivních součástek, dyna- mickým zatížením, zkreslením napájecí sítě, změnami okolí např. oteplení apod. K měření libovolných průběhů napájecích zdrojů je možné použít např. digitální osciloskopy Tektronix řady DPO 3000 (šířka pásma max. 500 MHz, 2/4 analogové kanály, hloubka paměti 5 M vzorků), DPO 4000B (šířka pásma max. 1 GHz, 2/4 analogo- vé kanály, hloubka paměti až 20 Mvzorků) a nejnovější typy řady MDO 4000 (šířka pásma max. 1 GHz, 2/4 analogové kanály, hloub- ka paměti 20 Mvzorků, jeden vstup pro spektrální analýzu). Výše uvedené osciloskopy je nutné doplnit modulem DPO 4PWR (DPO 3PWR), který umožňuje provádět výkonovou analýzu. Při provádění výkonové analýzy by měly být měřené průběhy zobrazeny digitálním osciloskopem reálně tak, aby byla provede- na analýza v požadované přesnosti. Mezi základní požadavky kladené na digitální osciloskop používaný k výkonové analýze lze zahrnout volbu odběru vzorků (Acquistion Modes), eliminaci posuvu (Skew) při měření napěťovými a proudovými sondami, odstranění stejnosměrné složky u diferenciálních sond (Probe Off- set), možnost odmagnetování proudo- vých sond (Current Probe Degauss), vol- ba nastavení omezení kmitočtového pás- ma (Bandwitdh Limiting Filters) apod. Výše uvedené osciloskopy Tektronix umožňují volbu odběru vzorků měřeného průběhu v několika režimech. Základní režim (Sample Mode) je používán při zob- razení neperiodických průběhů např. měře- ní zvlnění stejnosměrné složky, analýza šumových vlastností apod. Při měření nepe- riodických signálů je nutno uvažovat samo- zřejmě vzorkování v reálném čase (Real Time Sampling), které je odlišné, od čas- to uváděného vzorkování v čase ekviva- lentním. Uvedené digitální osciloskopy Tektronix vzorkují v reálném čase rychlostí až 5 GS/s, popřípadě 2,5 GS/s, což je zcela dosta- čující pro věrné zobrazení měřeného průběhu. Režim průměrování (Average Mode) zobrazuje signál na displeji z uživatelem vybra- ných počtů průběhů (2, 4, 6,…). Používá se při zobrazení perio- dických signálů. Nastavením režimu průměrování lze snížit složku šumu v zobrazených signálech, používá se také např. při měření harmonické a výkonové analýzy (měření činného, jalového a zdán- livé výkonu), apod. Osciloskopy Tektronix nabízejí také volbu reži- mu Hi-Res (rychlé matematické zpracování po sobě jdoucích vzorků v jednom průběhu a následné Real Time zobrazení průbě- hu). Výsledek snižuje kmitočtové pásmo a šum a zvyšuje vertikál- ní rozlišení pro signály s nízkými kmitočty. Režim Hi-Res je vhodné nastavit např. při měření průběhů během zapínání a vypínání zdro- je, zjišťování reálných ztrát u spínaných zdrojů, které jsou určeny matematickými výpočty při okamžitém výkonu apod. Problematika související s eliminací časového posuvu napěťo- vých a proudových sond, stejnosměrnými složkami u diferenciál- ních sond, odmagnetováním proudových sond bude popsána v některém dalším čísle Sdělovací techniky. Bližší technické informace k digitálním osciloskopům Tektronix a problematice související s tématem článku jsou k dispozici u autorizovaného distributora měřicí techniky Tektronix v České a Slovenské republice společnosti T&M Direct. www.tmdirect.cz ■ Měření a analýza napájecích zdrojů osciloskopy Tektronix Ing. Lubomír Harwot, CSc.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 57 Společnost Lenovo se při konstrukci Ultrabooku ThinkPad T431s nechala inspirovat výsledky rozsáhlého průzkumu mezi svými zákazníky, kteří upřednostňují jednoduchost a moderní prvky. Nejtenčí zástupce klasické byznysové řady T proto přichází s inova‑ tivním clickpadem, vylepšenou klávesnicí a propracovaným designem v grafitově černé barvě. Navíc nabízí široké možnosti zabezpečení a odolnost, která je pro legendární notebooky ThinkPad typická. „Nový ThinkPad T431s od Lenova představuje další významnou inovaci notebooků ThinkPad. Díky své vyztužené konstrukci Roll Cage z lehkých uhlíkových vláken splňuje požadavky uživatelů na spolehlivé zařízení s dlouhou životností. Navíc je momentálně nejlehčím a nejtenčím představitelem řady T a jako první firemní zařízení je vybaven novými designovými prvky,“ uvádí Jaroslav Rakušan, Think 4P/Distribution Manager společnosti Lenovo. Prémiový Ultrabook ThinkPad T431s, který je určen zejména pro podnikové uživa‑ tele, se pyšní 14palcovým HD+ antireflexním displejem s rozlišením 1 600 × 900 pixe‑ lů, který je zasazen do velmi tenkého rámečku. Výkonnost zajišťuje třetí generace výkonných procesorů Intel Core i7 s taktem až 3,3 GHz, 4 MB L3 a 1 600 MHz FSB, vylepšená grafika Intel HD, až 12 GB operační paměti a až 1TB HDD nebo 256 GB SDD SATA3. Díky ostrůvkové šestiřadé klávesnici s volitelným podsvícením nabízí ThinkPad T431s pohodlné ovládání, které usnadňuje i práci ve tmě. Ultrabook přichází také s no‑ vým inovativním pětibodovým clickpadem s hladším a na dotyk citlivějším skleněným povrchem, díky čemuž je mnohem lépe přizpůsoben pro uživatelské rozhraní operač‑ ního systému Windows 8. Konektorovou výbavu tvoří MiniDisplayPort, VGA, 3,5mm jack, dva USB 3.0 porty pro rychlý přenos dat, čtečka paměťových karet SD i smart karet a také dokovací konektor. Ultrabook je tak možné vložit do dokovací stanice a využít při práci v kance‑ láři komfort, který jinak nabízí stolní nebo All‑in‑One počítače. Zároveň se ThinkPad T431s snadno přenáší, takže je vhodný i pro práci na cestách, protože jeho hmotnost je pouhých 1,63kg a jeho rozměry 331 × 226 × 20,6mm. Napájení zajišťuje tříčlánkový akumulátor s kapacitou 47 Wh, což postačuje na 9 hod. běžného provozu nebo 7 hod. při vysokém zatížení. Pro propojení s vnějším světem slouží Ethernet (RJ45), WiFi v pásmu 2,4 i 5 GHz s přenosovou rychlostí až 300 Mb/s a Bluetooth 4.0. Konektivitu s mobilními sítěmi poskytují dle výběru karty Sierra Wire‑ less 7355 – Gobi 5000 (GPRS/WCDMA/HSPA/HSPA+/LTE) nebo Ericsson M5730 (GPRS/WCDMA/HSPA/HSPA+). Lenovo ThinkPad T431s nabízí technologii Intel vPro pro snadnou správu zařízení a poskytuje rozšířené prvky zabezpečení, které zákazníci z komerční sféry vyžadují, včetně vestavěné čtečky otisků prstů, centrální ochrany hesel a šifrování disků pro ochranu při ztrátě nebo zcizení notebooku. Uživatelé ThinkPad T431s mohou také čer‑ pat výhody nadstandardní technické podpory nebo využít možnosti rozšíření základní záruky pro krytí neúmyslného náhodného poškození. Lenovo ThinkPad T431s bude na českém trhu dostupný do letních prázdnin za cenu od 30 720Kč s DPH. jh ■ Lenovo ThinkPad T431s velmi výkonný ultrabook

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 58 Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a dodává řadu technic‑ kých prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů, tj. komponenty pro PC systémy, externí moduly pro distribuované systémy, komunikační karty a v nepo‑ slední řadě i multifunkční moduly pro rozhraní USB. Následující řádky budou věnovány novinkám z oblasti USB modulů určených pro náročná měření. Dosavadní USB moduly Multifunkční moduly pro rozhraní USB jsou nedílnou součástí sor‑ timentu již deset let, doposud však byly běžně nabízené typy řešeny obvyklou obvodovou strukturou s jedním 14bitovým A/D převodní‑ kem se vzorkovací frekvencí do 200 kHz a předřazeným přístrojo‑ vým zesilovačem s multiplexorem. Všechny analogové vstupy tedy sdílely jeden A/D převodník. Výkonnější moduly byly doposud vy‑ ráběny jen jako speciální zakázkové typy. Situace se však změnila a v současné době jsou na trh uváděny první typy z nové řady výkonných modulů určených pro náročná měření. Nová řada USB modulů Celá připravovaná řada je postavena na unifikovaném řídicím jádru tvořeném vysokorychlostním USB řadičem, hradlovým polem FPGA, RAM s kapacitou 2 MB a mikropočítačem s EEPROM pamětí pro uložení firmware FPGA a kalibračních konstant. Analogové vstupy jsou osazeny samostatnými A/D převodníky a přesnými přístrojovými zesilovači, odpadají tedy vstupní multi‑ plexory vnášející chybu měření zejména v případě zdrojů signálu s vyšší výstupní impedancí. Analogové vstupy jsou na rozdíl od nejjednodušších modulů vždy izolovány od ostatních obvodů a vznik zemních smyček je tak principiálně eliminován. Zpracování signálů v hradlovém poli FPGA umožňuje imple‑ mentaci FIR filtrů, což ve spojení s parametry A/D převodníků po‑ užitých u většiny modulů zcela eliminuje potřebu vstupních antia‑ liasing filtrů. Za zmínku rovněž stojí plně softwarová kalibrace nezávislá pro všechny vstupy a rozsahy. Moduly jsou vestavěny do robustních kovových pouzder umož‑ ňujících jednoduché sestavení více modulů do kompaktní měřicí aparatury. Zakázkové rozšíření funkcí Vzhledem k unifikovanému řídicímu jádru a modulárně řešeným ovladačům lze uživatelům nabídnout i různé zakázkové modifika‑ ce a rozšíření za ekonomicky atraktivních podmínek. Softwarová podpora K dispozici jsou ovladače pro všechny v současnosti používané ver‑ ze Windows v 32bitových i 64bitových edicích včetně serverových systémů, dostupné jsou rovněž programy pro měření a analýzu dat. Závěr Komponenty TEDIA patří mezi technicky vyspělé a cenově atrak‑ tivní řešení prostředků průmyslové automatizace v praxi využívané řadou významných českých podniků. Kvalita produkce je garan‑ tována zavedeným systémem ISO9001 zahrnujícím všechny čin‑ nosti firmy od počátečního návrhu přes vývoj, výrobu až po prodej a servis. Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrob‑ ků lze získat např. na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce (viz inzerát na této straně). www.tedia.cz ■ Nové USB moduly pro náročná měření Tabulka 1 Technické parametry prvních typů nové řady USB modulů Typ modulu UDAQ-3754 UDAQ-3948 Počet analogových vstupů 4× diferenciální 8× diferenciální Počet A/D převodníků 4× 16/24 bitů 8× 24 bitů Základní vstupní rozsah ±10 V ±10 V Programovatelný zesilovač 1×, 2×, 5×, 10× 1×, 2× až 1024× Maximální vzorkovací frekvence 4× 400 kHz 8× 100 kHz Minimální vzorkovací frekvence 4× 4 kHz 8× 1 kHz

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 59 Předplatné časopisu Sdělovací technika si můžete objednat na adrese redakce: Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10 % 274 819 625, redakce@stech.cz Nepřehlédněte nabídku knih z nakladatelství Sdělovací technika. Objednávky knih můžete zasílat na: knihy@stech.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 ANGLICKÉ LISTY 60 What is eSports? What is the definition of sport? Is it two teams or players competing against each other in some activity defined by rules to decide who the winner is? If you at least partially agree with this statement, then computer gaming is nothing else than a sport on its own merits. The connections to “normal” sports is more than visible, the com- puter gaming industry has learnt from professional sports leagues like the NHL or NBA and copied some of their models, like round robin groups, best of 3 semi finals to best of 5 finals. To easier understand what is going on during a game, on the screens there are commentators who provide all the necessary information to the viewer, such as in-depth rules, introducing the players and the aims of the gameto be played. The commentating duo usually have two types of shout-casters, the first, one is usually a play-by- play commentator, who keeps up with all the action and moves made by players providing basic understanding and emotions. The second one is an analyst commentator whose job is to pinpo- int tactical decision and advanced techniques used during non- action moments of the ongoing game (Fig. 1). What advantage has gaming as a sport over the classic sport? of the most obvious advantage is the viewer’s overview of the game something that the competitors doesn’t have. All the com- petitive games have their own spectator mode, which allows the viewers and commentators to see both sides of the battle field. The knowledge of the upcoming situation for either of the players creates another dimention for the viewers resulting in more excite- met among the spectators. For example – player 1 sets a trap for player 2 who has no idea that it is coming. You, as a viewer, know that it is a set-up. The sen- se of understanding the future fills the viewer with excitement in anticipation of your favourite competitors action will the competi- tor avoid the trap or counter it. To have a sport as a profession there has to be sponsors, prize money, enough competitions and audience. There has never been an industry or sport to be this closely connected to IT tech- nologies before. Games are played on high-end computers with the best peripherals creating the perfect opportunity for sponsors to advertise their products for their primary segment, gamers and IT freeks. The prize money for the eSport events are usually provi- ded by sponsors as well as the company which created the play- ed game. The organistion of eSports is not yet so evolved that everything is paid straight from the sponsorships. The gaming developers see this as a perfect investment, prolonging the life cycle of their game; therefore they do not hesitate to support cre- ation of their own professional scene. Why has the professional gaming had so much success among the young generation? The reason is simple. If they see that there are professional players close to their age, playing the same game for the same amount of time as a profession, they are motivated to get better, maybe to one day play amongst them. It is the same as with soccer or ice hockey, although here the road is more straightforward. With the existing online qualifiers, ladders and lea- gues (based on ELO system) the road to success is way shorter and faster than the ones in the classical sports. The closest comparison is the Poker competi- tion, where players usually have to prove themselves first in the online environment before beeing invited to the offline tourna- ments. Last two years of 2011 and 2012 have introduced signifi- cant growth in the live spectatorship within eSports with the major increase in the Major League Gaming spectatorship, which is the biggest gaming tournament organizer in the USA (Fig. 2). Geographical differences As with classic sports, each region or continent has its own appro- ach to certain games and play styles. For example in Europe you have major sports such as soccer and ice hockey. United States are famous for their American football, basketball and baseball leagues as Asian countries for their martial arts competitions. The When The Taipei Assassins, a Taiwanese League of Legends eSports team claimed first place at the World Finals earning themselves prize money of 1 million dollars with millions watching, professional gaming evolved into something bigger than just a group of enthusiasts playing video games in an over-weekend tournament. It became an industry with close ties to IT technology, a sport with millions of players and viewers, it became an eSport. Fig. 1 Tasteless and Artosis, professional commentators of Global StarCraft League in South Korea Fig. 2 Info graphic of Major League Gaming viewership in 2012 Telecommunication and eSport professional Gaming on the Rise David Gajdusek

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 ANGLICKÉ LISTY 61 same development of fan base can be found in the professional gaming as well. America highly favours the first person shooters as well as sports games, Asia craves for real time strategies and fighting games and Europe has players and audience for them all. More than just media and marketing, it is the local preferences for the hardware that the games are played on as well as the audi- ences approach to gaming, which decide its focus. The strong game console communities can be found in USA and Japan whe- reas in South Korea or Europe the PC games are major platform used. The hardware and the used controllers set the stage for the game that is played the most. Sports and fighting games in addition to first person shooters are the most successful games on the consoles such as Sony’s PlayStation 3 and Microsoft’s X-Box 360, this mainly for the exis- tence of the joystick controllers. Real time strategies and multipla- yer online games can be played simpler and better on a PC because the complicated controls and precision in actions require mouse and keyboard. The most recognized titles among professi- onal gamers are first person shooters such as Valve’s Counter Stri- ke, Bungie’s Halo series, Activision’s Call of Duty series; Fighting games – Capcom’s Marvel vs. Capcom 3 and Street Fighter series, Namco’s Tekken or Street Fighter series; Strategies – Bliz- zard’s StarCraft 2: Heart of the Swarm; Multiplayer Battle Arenas – Valve’s DOTA 2 and Riot’s League of Legends. South Korea – Mecca of eSports If there is a one place in the history of professional computer gaming, where it could be said it all started, most of the veterans would say Seoul, South Korea. Korea was the first nation, which recognized professional computer gaming as a sport and as an occupation in view of that recognition South Koreans developed a professional arena for the teams and individuals to act upon. If there was a game that could be appointed to be the first game advanced enough to be considered as a sport it was Bliz- zard Entertainment’s StarCraft: Brood War released in 1998. It is an award winning science-fiction strategy game, where players can chose from one of the three different races and battles and out on the space battlefield it is a 1 versus 1 battle. Even though the game was never considered to be played on such a high level, Koreans viewed it as a strategy game with complexity of chess played in a real time. Developers were astonished by what Korean gamers could do with the game on the professional level. Mr. Woo of the federal game institute estimated that 10 million South Koreans regularly follow eSports, as it is known here, and said that some fan clubs of top gamers have 700,000 members or more. „These fan clubs are actually bigger in size than the fan clubs of actors and singers in Korea,” he said. „The total number of people who go watch basketball, baseball, and soccer put together is the same as the number of people who go watch pro game eSport leagues,” (Schiesel 2007). With the serious approach by the Korean community, the first professional eSport gaming league was established, it is known as The Star League with prize money amounting to tens of thou- sands of dollars. The major IT companies in South Korea such as Samsung, LG and the telecom operators started to see the growing potential of the gaming market and provided the teams with the needed sponsorships. Thanks to more money flowing to the teams, the Korean model of „Gaming houses” was started and is copied by most of the professional gaming teams in the world of today. The Gaming house could be considered as a training are- na for the professional gamers. The players of one team, prepare together, live together and play against each other to improve and to become the best. The teams are lead by coaches that prepare strict training regiment and physical training for the gamers to have the best possible environment within which to improve their skills. The misconception of a professional gamer is an unhealthy youngster sitting in front of the computer the whole day. Sitting in front of a computer is not as physically challenging as in many other sports, however; the mental pressure is. Korean coaches have in order torelieve the mental pressure and to boost the men- tal threshold introduced mandatory daily physical exercises. Twelve years later, in 2010, Blizzard Entertainment released a sequel in the StarCraft series, StarCraft 2: Wings of Liberty. With the expectation that the Korean community should pick up the new game as an eSport and continue based on the legacy of its predecessor, and the whole gaming world watched the sequel become a worldwide phenomenon. The trend has set wheels in motion as we could witness the preparation of hundreds of online tournaments with thousands of competitors as well as offline events with thousand of spectators attending. The gaming indust- ry changed in a way that no one could ever expect few years ear- lier. Suddenly, a game, which has no possibility to be played pro- fessionally, will have a short life expectancy. As year 2010 and 2011 was the year of StarCraft there was a game on the horizon, which fulfilled all the prerequisites to beco- me an eSport legend; it was Riot’s League of Legends. It is a free to play online multiplayer battle arena game, based on a famous custom map, Defend of the Ancients for Blizzard’s WarCraft 3. This game has a different feel than the StarCraft games, because it is a team game, where two 5-player teams seek to destroy each other’s base using different “champions” each with unique abili- ties. Although this game has a lower mechanical skill cap than StarCraft, it is the teamwork and communication elements that make it hard to master. In 2012, League of Legends became the most watched and played video game in the world with more than 32 million active players (Fig 3). The Season Two world finals brou- Fig. 3 Info graphic of biggest player bases in 2012 Fig. 4 OGN Summer Finals 2012 in League of Legends (More than 10 000 spectators joined with hundred thousand watching online at the outdoor venue in front of Korean War Museum in Seoul, South Korea.)

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 ANGLICKÉ LISTY 62 ght thousands of spectators to the live audience in California and millions to watch the teams from all around the world compete for the World Champion title and 5 million dollar prize pool. With such a huge growth on the eSports scene, the gamers became celebrities just like athletes in American football or base- ball. Of course the level of fame is comparatively rather small, but we see the same paradigm in case of IT companies marketing approach. Most major gaming teams are sponsored by the hard- ware giants such as Intel, Kingston or Corsair and software com- panies such as TeamSpeak or RaidCall. Using the players as new faces for their marketing campaigns they target the young gene- ration hit by the eSports trend to provide them the future revenue from their business. In Korea the celebrity status has reached even further since the professional teams are sponsored not only by IT companies, but as well by the clothing giants and energy drink suppliers. Korea has one dedicated television channel only for the video game turnaments and other eSport related live shows (Fig. 4). The pro-gamers can be seen in TV advertisements on the daily basis. Issues of the Past The eSports trend has been here before, few years ago in the era of StarCraft: Brood War even though it never hit the rest of the world as widely as it did in Korea. There were StarCraft tourna- ments in USA and Europe accompanied by the first person shoo- ters such as Valve’s Counter Strike 1.6 or iD’s Quake 3. The com- munity was enthusiastic and the World Cyber Games in South Korea was the tournament to watch every year. It seemed that the professional gaming would become a standard all over the world; however the lack of sponsorship and declining number of viewers has set this industry back a couple of years. The problem of this era was that of inadequate media and tech- nological support for the professional gaming to grow. The com- munity itself was strong, but it was not big enough to attract new sponsors to participate with the needed financial support. The other issue was the aging of the professional games and the ina- bility of the gaming developers to provide sequels or new games at such a high level and complexity that would bring in new viewers and enthusiasts. The best example in this case was Star- Craft: Brood War, a strategy game that was not surpassed by ano- ther for a decade until its sequel was released. The major issue was that you could not attract the new gaming generation with outdated graphics and advanced marketing tac- tics, consequently the new generation would rather play more “good-looking” games with fade game play. The other reason was the dominance of the Massive Multiplayer Online Role Playing Games such as Lineage or World of WarCraft in the late 2000’s. The professional scene was already so far ahead from the begin- ners it looked to them almost impossible to ever catch up. As the professional scene started slowly fading away in 2008, the Internet expantion and introduction of multiplayer availability for almost every game brought back the feeling that all suppliers was competing to revitalise the gaming scene. The single player slowly stopped being the focus of the development and the multi player part of the upcoming games became more than just an extra bonus to the solitary version. With the new multi player games released, the beginners and veterans had all to start from square one giving the new players a chance to compete on equal terms. The rise of streaming websites and the young viewers con- suming the media content on computers instead of television had given the professional gaming a new audience from which to grow. The Power of Streaming and Social Networks During the decline (see above) of eSports and professional gaming the new technology as well as advancement in broad- band and mobile Internet brought the streaming capability as fre- sh and low cost technique of how to make available unlimited hours of connectivity to the viewers at minimum cost!). However, the change did not just enable making the content available to the audience, it as well gave a possibility for the pro- fessional gaming audience to unite in one place, like a hub. „So I rope in 2–3 million unique viewers a month just on player streams and tournaments. None of that could be possible if I would have to worry about, how I am going to get the player, where is the technology going to come from, do I have to pay for bandwidth. It needs to be one-switch activation kind of thing and some of the streaming entities allow us do this,” said Alex Garfield, Evil Geniuses eSports Team Manager during Sport Analytics Con- ference at Massachusetts Institute of Technology. Social media networks like Twitter and Facebook connected to the gaming streaming sites such as Twitch TV enables streamers to be constantly in contact with their fans. Social media itself play an extensive part in the success of streaming any media not just gaming (Fig. 5). Streamers are provided with a tool to alert their fans that the show or a streaming session is coming online, this is a necessity since most of the shows do not have any pre-made Fig. 5 Demographic of the League of Legends Facebook fan base (Since then „like” number at League of Legends website has grown to 5.3 million which is more than 20% growth in just a matter of few months.) Fig. 6 Screenshot of Twitch.TV layout with the chat on the right, and subscription button below

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 ANGLICKÉ LISTY 63 schedule. The success of eSports could most likelybe linked to the introduction of streaming services and the evolution of social networks, both as a part of our digital lives. The streamer commu- nicates connection to their audience through the social media as well through live chats in progress on each stream (Fig. 6). With the possibility of getting the tournaments broadcasted to the entire online gaming community, the major tournament organi- zers in USA, Major League Gaming and Europe, Intel Extreme Masters, acquired impressive number of viewers on their live stre- am constantly beating the average MLB broadcast. With such high number of viewers on the streams more money and sponsors are attracted by eSports and the gaming industry in search for advertising opportunities. Most money for the streamers and the tournament organizers come from the advertisement revenue and monthly / event subscription offered during tournaments. Even though streaming carried the eSports through its childhood days, it is now up to the game developers to provide additional funds for the prizes as well to keep their eSports games up to date to main- tain the level of professionalism to attract the gaming community. The growth of the eSports industry has been rapid and what may be currently missing is enough infrastructure and broadcast pro- fessionals to satisfy the expectations of this new massive audien- ce (Fig. 7). Riot Gaming, the developers of the League of Legends, have decided to centralize the whole competition and started their own professional league under their banner. It is the first official league, where the teams receive salaries for the participation and not only winning prize money. League Championship Series (LCS), is run on a weekly basis around the world. The LCS is divided into regions according to servers – North America, Europe, Korea, China and South East Asia. Following a classic sports model, midst and at the end of the season teams finishing in the last 2 spots have to fight for their spot for the upcoming year. The peak of the season are the play-offs, where the top two teams from each region will battle it out for the 5 million dollar first prize and the title of the World Champions. Same trends could have been seen with Blizzard’s StarCraft league, which has been centralized under the banner of World Championship Series. The major gaming developers are trying to create distingt online leagues with unified rules to manage the professional players and offer them job stability and with duplication of the existing league models secure the future of eSports. Bubble Effect or Start of New Era The year 2012 has been nothing but an achievement for the eSports scene. In the late 2012 even the Olympic Games Com- mission evaluated the eSports for the Summer Olympics in 2020. There have been issues, which threaten eSports itself not only in view of the Olympics but in general. First of all, if gaming would have to be played on a national level, there would be problems with acquiring enough professional players from each country for team games such as League of Legends. In fact most of the Euro- pean top teams are formed from players living all across the Euro- pean Union. Furthermore, and probably the biggest issue raised, was a conti- nuity of the eSports particularly game titles to represent eSports. No one knows, how long the eSports titles that are currently played will attract the current viewership or if the game developers will deliver sequels that will fulfil the requirements of professional gaming. Although everything looks bright for the future of professional gaming only time will tell, if it can keep up with the constantly evolving inte- rests of the upcoming young generation or if it will fade away. The last obstacle for the professional gaming itself is the prejudi- ce and media view on computer games. Except some Asian coun- tries, computer gaming is considered to be a poor choice for spen- ding free time, damaging the health of youngsters. The professio- nal gamers are trying to break this general view on gaming but it may take some time to convince the general public. Media covera- ge of the inconclusive cases, where computer games cause men- tal breakdowns and mania do not help eSports to grow further. The future of eSports lies not only in the hands of the community, but in the marketing from the game developers. Both sides will have to join forces in order to convince the general public that gaming could be considered a sport and not just a „waste of time”. Reviewer: RNDr. Bohumír Štědroň, Ph.D., Bc. Gita Algerova REFERENCES [1] Taylor T. L.: Raising the Stakes: E-Sports and the Professionalization of Computer Gaming. 23. 3. 2013. USA: MIT Press, 2013. [2] Taylor T. L.: Cella PIERCE, Bonnie NARDI and Tom BOELLSTORFF. Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method. 27. 8. 2012. USA: Princeton University Press, 2013. [3] Jin D. Y.: Korea’s Online Gaming Empire. 1. 10. 2010. USA: MIT Press, 2013. [4] Cox K.: Kate. League of Legends World Championship: Draws Over 8 Million Viewers. [cit. 2013-05-03]. Available from: http://kotaku. com/5953843/league-of-legends-world-championship-draws-over-8- million-viewers. [5] Gaudiosi J. and FORBES.COM: Riot Games CEO Brandon Beck Talks League of Legends: Championship Series Season Three. [cit. 2013- 05-03]. Available from: http://www.forbes.com/sites/johngaudio- si/2012/08/06/riot-games-ceo-brandon-beck-talks-league-of-le- gends-championship-series-season-three/. [6] Gaudiosi J. and FORBES.COM: League of Legends Developer Bran- don Beck Talks Rise Of Gaming Houses And Future Of ESports. [cit. 2013-05-03]. Available from: http://www.forbes.com/sites/johngaudi- osi/2012/08/06/riot-games-ceo-brandon-beck-talks-league-of-le- gends-championship-series-season-three/. [7] Brown A.: Should eSports be in the Olympics. [cit. 2013-05-03]. Avai- lable from: http://www.examiner.com/article/should-esports-be-the-o- lympics. [8] Rožek J., Štědroň, B.: New technological trends and the gambling industry. Saarbrucken, Lambert Academic Publishing, 2011, ISBN: 978-3-8443-8908-1. [9] Štědroň B., Svatoš J.: Systémové pohledy na technologické prognó- zy. Sdělovací technika, 9/2011, ISSN 0036-9942. [10] Follansbee J.: Get Streaming! Quick Steps to Delivering Audio and Video Online. CA, USA: Focal Press, 14.4.2004 [cit. 2012-5-03]. Fig. 7 Total Unique Viewers via live-stream during biggest eSports tournaments around the world in comparison to MLB broadcast

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 6/2013 TIRÁŽ 64 Příští čísla přinesouPříští čísla přinesou n n n n SDĚLOVACÍ TECHNIKA telekomunikace – elektronika – multimédia Vydává RNDr. Petr Beneš v nakladatelství Sdělovací technika, s. r. o. ŠÉFREDAKTOR RNDr. Petr Beneš OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ Ing. Petr Vondrák (tel.: 733 182 923) ODBORNÍ REDAKTOŘI Jaroslav Hrstka Ing. Jiří Kříž GRAFICKÁ ÚPRAVA, DTP Ivana Svobodová KONFERENČNÍ PROJEKTY, Daniela Enström MARKETING (tel.: 734 201 212) INTERNETOVÁ VERZE Vratislav Horák SENIOR ÚČETNÍ Věra Jurasová (tel.: 597 407 716) ODBYT Olga Vachová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Pavel Winkler Ing. Martin Roztočil Ing. Václav Udatný REDAKČNÍ RADA: Prof. Ing. Petr Moos, CSc., prorektor ČVUT, předseda redakční rady; RNDr. Bohumír Štědroň, Ph.D., katedra ekonomiky,managementu a humanitních věd ČVUT; Ing. Petr Solil, CzechInvest; Ing. Jaroslav Chýlek, ELVAC a.s., Ostrava; Doc. Ing. Jiří Koziorek, CSc., VŠB-TU Ostrava; Ing.IvoFerkl,Českátelevize;Doc.Ing.TomášKubálek,CSc., Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze; Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., Ústav bezpečnostních technologií a inženýr- ství, Fakulta dopravní ČVUT. Odborný recenzovaný časopis. Otisk povolen jen s uvede- ním původu. Za původnost, věcnou správnost nebo závaz- ky ručí autoři příspěvků. Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r.o. Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha Horní Počernice, tel.: 225 985 225, 777 333 370, fax: 225 341 425, send@send.cz. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchod- ními podmínkami pro předplatitele. Informace o předplat- ném podá a objednávky z ČR přijímá redakce, každá administrace ÚDS, a. s., doručovatel tisku a předpla- titelské středisko. Předplatné na Slovensku zajišťuje Slovenská pošta, SPT, Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava. Objednávky přijímá každá pošta a poštovní doručova- tel; MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a. s., odd. inej formy predaja, P. O. BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/44458821, 44458816, 44442773, fax: 02/44458819, predplatne@abompkapa.sk a MAGNET--PRESS SLOVAKIA, s. r. o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava, tel.: 02/67201931-33, predplatne@press.sk. Objednávky do zahraničí vyřizuje MediaCall, s. r. o. – Vídeňská 995/63, 639 63 Brno, tel: 532 165 165, fax: 541 616 160, export@mediaservis.cz. Cena časopisu na Slovensku: 2,40 EUR. Sazba na redakčním systému Apple, tiskne PRINTO, s. r. o., Generála Sochora 1379, 708 00 Ostrava--Poruba. Povoleno MK ČR E 4211. 61. ročník. Do tisku 22. 5. 2013, expedice 2. 6. 2013. Objednávky inzerce přijímá redakce. Číslo 7/2013 vyjde 3. ČERVENCE ADRESA REDAKCE: Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10, tel.: 274 819 625, fax: 274 816 490, http://www.stech.cz, e-mail: redakce@stech.cz SEZNAM INZERENTŮ ABF 39 AHK Services 43 AMTEK 47 ELEX Brno 59 Elnec 59 ELVAC 55 Farnell element14 49 FCC průmyslové systémy 42 FLAJZAR 52 HKE IV. obálka HT-Eurep Electronic 45 Microchip Ltd. III.obálka National Instruments 57 Papouch 50 ROHDE & SCHWARZ II. obálka RS Components 9 STMicroelectronics 44 TEDIA 58 TESTOVACÍ TECHNIKA 33 TR instruments 53 TTC MARCONI I.obálka T&M DIRECT 2 Vienna Components Trading 48 n Shannonovo schéma a kapacita rádiových kanálů n Hilbertova transformace a její význam nejen pro telekomunikace n Frekvenční korektory s operačními zesilovači n Na prahu Smart Life?

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

Jméno a logo Microchip, PIC a MPLAB jsou v USA a dalších zemích registrované obchodní značky společnosti Microchip Technology Incorporated. Všechny ostatní zde zmíněné obchodní značky jsou vlastnictvím jim příslušných společností. ©2012 Microchip Technology Inc. Všechna práva vyhrazena. ME1006Cze08.12 Mikrokontrolery PIC24 Lite vám poskytnou dokonalou kombinaci nízké ceny, eXtrémně nízké spotřeby a pouzdra s malým počtem pinů. Nejnovější členové rodiny 16bitových MCU PIC®, mikrokontrolery PIC24F „KL“ Lite, vynikají flexibilními periferiemi, energeticky úsporným provozem i pohotovostním režimem a prostorově úspornými 14-, 20- a 28-pinovými pouzdry. Vyhoví požadavkům na nižší počet I/O a kapacitu paměti v aplikacích s nejnižšími náklady, a přitom Vám tyto základní 16bitové mikrokontrolery Lite poskytnou výkon 16 MIPS a schopnost dodat systému funkčnost při udrženi nákladů, energetické spotřeby a požadavků na prostor na minimální úrovni. Flexibilní periferie, kterými MCU PIC24F „KL“ Lite disponují, zahrnují Master Synchronous Serial Port (MSSP), jenž lze použít jako rozhraní SPI nebo I2 C™, dále modul Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) umožňující realizaci zákaznických konfigurací PWM a záchyt vstupních signálů. Typický proud ve spánkovém režimu 30 nA při 25 °C a provozní proud 150 A/MHz při 1,8 V pomáhají zajistit eXtrémně nízkou provozní energetickou spotřebu vašeho návrhu. Více informací získáte na: www.microchip.com/get/eupic24lite ZAČNĚTE TŘEMI JEDNODUCHÝMI KROKY: 1. Vyberte si pouzdro s malým počtem pinů 2. Použijte jednoduchý vývojový nástroj Microstick (DM240013-1) napájený přes USB 3. Odlište váš návrh systému dosažením nejnižších nákladů s 16-bitovými MCU PIC24 Lite Odlište vaše návrhy 16-bitových systémů použitím nejnovějších mikrokontrolerů PIC® Nové MCU PIC24 Lite sníží náklady, prostorové nároky a spotřebu energie

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/

68

http://www.floowie.com/cs/cti/st-cerven-2013/