ST - květen 2013http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

5/2013 60let Novinová zásilka – povolila ČP, s. p., OZ Praha, č. j. 813/92-NP ze dne 6. 8. 1992. Placeno v hotovosti. CENA 48 Kč/2,40 0 ISSN 0036-9942 KVĚTEN 2013 KYBERNETICKÉ distribuované útoky DDoS MODERNÍ televize veřejné služby ELEKTRONIKA hlavní inovační trend IDENTIFIKAČNÍ systémy budoucnosti SEMINÁŘ o placené televizi

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Vždy jste toužili po lepším osciloskopu? Nový R&S® RTM: Zapněte a měřte. Snadné ovládání, rychlé a spolehlivé měření – přesně to, co se očekává od osciloskopu. Firma Rohde & Schwarz otevírá dveře do nového světa: dvě obrazovky na jednom displeji, rychlý přístup ke všem funkcím. Výsledky měření máte k dispozici dříve, než jsou jiné osciloskopy připraveny měřit. Analyzujte signály, zatímco druzí vidí pouze šum. To je R&S® RTM. Vždy jste si přáli jednodušší způsob měření? Vždy jste si přáli spolehlivější výsledky? Vždy jste si přáli zvládat svou práci rychleji? Navštivte naše stránky: www.scope-of-the-art.com/ad/rtm-video Trade In Program pouze do června 2013: Ušetříte až 40% na novém osciloskopu! www.scope-of-the-art.com/ad/trade-in ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o. Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6 tel. 224 322 014 office.rscz@rohde-schwarz.com

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 1 EDITORIAL Toto květnové číslo Sdělovací techniky vychází v den 60. výročí zahájení pravidelného vysí- lání veřejnoprávní televize v Československu. Dne 18. května navíc oslaví 90. narozeniny i Český rozhlas. Uplynulý měsíc duben pak přinesl některé další významné události, které pří- mo souvisí s televizním vysíláním v ČR a s dalším rozvojem televizní a multimediální zábavy. Významnou událostí bylo slavnostní udělení Ceny Arnošta Lustiga rozhlasové a televizní hlasatelce Kamile Moučkové, která z obrazovky ohlásila a komentovala invazi vojsk Varšavské smlouvy. Po dvacet následujících let jí pak bylo povolání hlasatelky znemožněno vykonávat a jejím dětem zabráněno studovat. Cenu Arnošta Lustiga oceňující její odvahu a lidskost, s nimiž na televizní obrazovce v pohnutých chvílích vystupovala, převzala při příležitosti svých 85. narozenin a blahopřál ji také dnešní generální ředitel veřejnoprávní televize. Nyní se krátce zmiňme o vývoji v oblasti spotřební elektroniky a zejména televizních techno- logií, jak je představila globální tisková konference k připravované zářijové světové výstavě IFA 2013. Toto setkání zástupců více než tří stovek různých světových médií, včetně 60leté Sdělovací techniky, se uskutečnilo bezprostředně před uzávěrkou tohoto čísla. Jaké nejnovější trendy lze tedy vysledovat a co přinese letošní ročník výstavy Internationale Funkasstellung (IFA), s jejíž historií je spojeno jméno Alberta Einsteina, a která v příštím roce oslaví 90 let od svého vzniku? Zajímavé v kontextu ekonomické situace jsou výsledky průzkumu preferencí zákazníků v případě potřeby omezení výdajů domácnosti. Nákup spotřební elektroniky je zde až na osmém místě, např. za návštěvou restaurací, ale i za nákupem produktů IT. Oběd v restauraci by si odřeklo 15,3 %, novinku na trhu spotřební elektroniky jenom 5,3 % dotáza- ných. Svět osobní digitální elektroniky bude pokračovat ve svém růstu. Předpovědi říkají, že v roce 2014 se prodá více tabletových PC než televizorů LCD. Uživatelé preferují multifunkční zařízení. V sektoru domácích spotřebičů zajišťují udržitelný růst inovace v komfortu jejich ovládání, energetické účinnosti a smart funkce. Uživatelské rozhraní dnešní pečicí trouby je srovnatelné s uživatelským rozhraním televizoru či přehrávače DVD. V oblasti televizní zábavy je zřejmý trend koexistence SmartTV a lineárního terestrického vysílání. Televize s internetovou konektivitou se navíc stává domácím komunikačním terminálem „v životní velikosti“, ovládacím centrem pro automatizaci domácnosti i prostředkem nabízejícím funkce vzdálené lékařské péče. Rozvíjejí se rovněž možnosti ovládání televizoru hlasem a gesty. S rostoucí úhlopříčkou TV displejů nabývá na významu přechod na zobrazení Ultra HD se čtyřnásobně vyšším rozli- šením v porovnání s Full HD. Obsah v rozlišení Ultra HD zatím neexistuje, avšak při průměrné době výměny televizoru v domácnosti není do roku 2023 nic ztraceno. Podrobnou zprávu z Global Press Conference IFA 2013 přineseme v příštím čísle. A ještě jedna novinka – v letošním roce začíná Internationale Funkausstellung poprvé používat označení „Smart“ neboť toto přídavné jméno ponese i většina zde vystavovaných produktů. Věřme tedy, že nám letošní Smart IFA pomůže orientovat se ve spletitém digitálním světě spotřební elektroniky i dalších zařízení pro naši smart domácnost a ukáže nám cestu jak si zachovat teplo digitalizovaného „rodinného krbu“. Výročí a chytré technologie K OBRÁZKU NA OBÁLCE Grid-EYE se stal vítězem soutěže ZLATÝ AMPER 2013. V konkurenci několika desítek firem, které přihlásily své novinky do soutěže o Zlatý Amper, se právě termoelektrický detekční senzor Grid-EYE úspěšně „popral“ o vítězství. Odborná komise ocenila široké možnosti uplatnění a ohodnotila Grid-EYE jako nejpřínosnější produkt roku. Za tímto oceněním stojí dlouhodobý vývoj v oblasti infračerveného snímání, který umožnil spatřit světlo světa senzoru jehož 64 detekčních elementů je uspořádáno do formátu matice 8 ´ 8 a umožňuje široké možnosti uplatnění v energetice, lékařství, zabezpečovací technice, residenčním bydlení a v mnoha dalších oborech. Na rozdíl od konvenčních, na teplotu citlivých senzorů, které pouze měří teplotu určitého bodu, je Grid-EYE, založený na vlastní MEMS technologii, schopný měřit teplotu individuálně ve všech 64 mě- řicích bodech. Díky křemíkovým čočkám je možno aktivně sledovat úhel 60° a v něm přesně deteko- vat nejen přítomnost, ale zároveň pohyb, rychlost a směr pohybujících se objektů. Rozhraní I²C umož- ňuje snímat detekční zónu 10krát za sekundu a k dispozici je funkce řízeného přerušení.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Empos s.r.o., Praha 10, U Nových vil 18, tel. 241 742 084, fax 241 742 088; email: info@empos.cz, www.empos.cz AMT měřicí technika, spol s.r.o. Leštínská 2418/11, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel./fax 281 924 344, tel. 281 925 990, tel. 602 366 209, e-mail: info@amt.cz, www.amt.cz; GHVTradings.r.o., Brno, Kounicova 67a, tel. 541 235 532, fax 541 235 387; GES-ELECTRONICSa. s., tel. 377 373 111, fax 377 373 399, e-mail: ges@ges.cz, www.ges.cz, prodejny: Praha 2 – Myslíkova 31, Brno – Křenová 29, Ostrava – 28. října 273, Plzeň – Student- ská 55a, Hradec Králové – Habrmanova 14; GM Electronic s.r.o., Praha 8, Křižíkova 77, tel. 226 535 409, Brno, Koliště 67a, tel. 545 240 278, fax 515 902 889, Ostrava, Dlouhá 3, tel. 555 308 793, fax 596 626 519, Plzeň, Korandova 4, tel. 378 405 801, fax 378 405 809; Kontakt Elektronik s.r.o., České Budějovice, Nová 17, tel./fax 386 356 001; Micronix s.r.o., Praha 4, Antala Staška 32, tel. 225 282 703, fax 241 441 384; TekServis s.r.o., Praha 6, Papírenská 1, tel. 603 828 918; TR Instruments s.r.o., Brno, Křižíkova 70, tel.: 541 633 670, fax 541 212 413 T&M Direct, s.r.o., Technická 2, 166 27 Praha 6 Tel. 224 355 808, fax 224 355 809 E-mail: info@tmdirect.cz, http://www.tmdirect.cz T&M Direct Slovensko, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava Tel. +421 232 109 139, 903 805 330, fax +421 232 109 139 E-mail: office@tmdirect.sk, http://www.tmdirect.sk Analyzátory výkonů Tektronix PA4000 KDE SE PŘESNOST POTKÁVÁ SVŠESTRANNOSTÍ Analyzátory výkonů Tektronix PA4000 poskytují vysoce přesná multikanálová měření výkonu, energie a účinnosti. Přesně přizpůsobené vstupy, jedinečná technologie Spiral Shunt™ a pokročilé zpracování signálu poskytují vysokou přesnost i při měření vysoce modulovaných průběhů a činitelů výkyvu až do hodnoty 10. Všestranný PA4000 nabízí detailní a zevrubná měření výkonů. Duální proudové bočníky zajišťují optimální rozlišení v rozsahu od mikrowattů až po kilowatty. Standardní funkce analyzátoru zahrnují harmo‑ nickou analýzu až do sté harmonické a analýzu motorů se vstupy točivého momentu a rych‑ losti. Každý analyzátor PA4000 je dodáván s mnoha PC rozhraními, softwarem pro PC a USB Flash řadičem podporujícím sběr a ukládání dat. OBLASTI APLIKACÍ: • měniče výkonu • generátory energie • střídače • řídicí obvody motorů • UPS • měniče kmitočtu • elektromobily • osvětlovací systémy • spotřební elektronika • záložní zdroje

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 OBSAH 3 Testování bezpečnostních prvků vůči vlivu distribuovaných útoků typu DdoS Představení základních typů kybernetických útoků typu DDoS. Popsány jsou metody detekce a možnosti obrany a přípravy na tyto útoky. Uveden je i testovací scénař bezpečnostních a síťových prvků vůči útokům DDoS pomocí zátěžového testeru, který umožňuje emulaci provozu síťových klientů a serverů. Moderní televize veřejné služby Rozhovor s Petrem Dvořákem, generálním ředitelem České televize, při příležitost 60. výročí zahájení pravidelného veřejnoprávního televizního vysílání v České republice, přináší zajímavé informace o připravovaných programech a budoucnosti televize veřejné služby. Připomíná i letošní laureátku ceny Arnošta Lustiga legendární českou televizní hlasatelku, paní Kamilu Moučkovou. K novele zákona o vysokých školách 2 Nový příspěvek do virtuální diskuze o připravovaném textu nového vysokoškolského zákona, tentokrát od Doc. Ing. Jiřího Hammerbauera, Ph.D., děkana Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Návrh pasivních optických sítí s optimálními rozbočovacími poměry 2 Závěrečná část příspěvku zabývajícího optimalizací návrhu infrastruktury pasivní optické přístupové sítě. 60 let TTC TELEKOMUNIKACE a 20 let TTC MARCONI Kulatá výročí jsou vhodnou příležitostí k ohlédnutí na uplynulá léta a k bilancování úspěchů i porážek. V letošním roce mají k takovýmto vzpomínkám příležitost hned dvě sesterské společnosti – společnost TTC TELEKOMUNIKACE je přímým pokračovatelem Výzkumného ústavu telekomunikací, který byl založen k 1. červenci 1953, společnost TTC MARCONI byla zapsána do obchodního rejstříku v březnu 1993 jako společný podnik TESLA TELEKOMUNIKACE a italské společnosti MARCONI S.p.A. Elektronika – hlavní inovační trend Elektroniku a mikroelektroniku, jako významné inovační trendy představila konference Elektronika – Mikroelektronika – Inovace, kterou jako významnou součást doprovodného programu veletrhu AMPER 2013 uspořádalo nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci a za podpory sekce výzkumu a vývoje a fondů EU MPO ČR, agentury CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR, Českomoravské elektrotechnické asociace ELA, Ústavu mikroelektroniky a Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně. Padělání léčiv – vzrůstající globální hrozba Množství padělených léčiv se postupně stává celosvětovým problémem. Mezinárodní laboratoř ILAB RFID při Vysoké škole báňské v Ostravě spolupracuje s partnery ze sektoru zdravotnictví s cílem uplatnění aplikací vhodných prvků technologie RFID pro zvýšení bezpečnosti pacientů, zlepšení kvality péče a zvýšení efektivity v boji proti padělání léků. Identifikace budoucnosti Zajímavým bodem doprovodného programu veletrhu AMPER 2013 se stala konference RFID/NFC Future pořádaná nakladatelstvím Sdělovací technika. V článku jsou představeny některé projekty systémů RFID v různých oblastech průmyslu a ve zdravotnictví i aktuální využití technologie NFC pro platby v digitálním světě, a to včetně souvisejících rizik. Pražský seminář o placené televizi „Placená televize v České republice se rozvíjí“, tak zněl titul další z obchodních snídaní, která se uskutečnila v březnu v Praze, a kterou organizovala platforma Broadband TV News ve spolupráci se společností Telenor Satellite Broadcasting. CONTENTS DDoS Attacks 5 Modern Public Service TV 9 The Amendment of the University Law, part 2 10 Design of passive optical networks, part 2 12 Electronics – the main innovation trend 19 Medicine falsification – growing global threat 26 Future of the identification 34 Prague seminary on the pay-TV 38 INHALTSŰBERSICHT DDoS-Angriffe 5 Modernes öffentlich-rechtliches Fernsehen 9 Universitätsgesetznovelle, Teil 2 10 Entwurf passiver optischer Netze, Teil 2 12 Elektronik – der Hauptinnovationstrend 19 Medikamentenfälschung – wachsende globale Bedrohung 26 Identifikationssysteme der Zukunft 34 Prager Seminar über Pay-TV-Dienste 38 9 10 12 19 15 5 26 34 38

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 ZPRÁVY 4 Český telekomunikační úřad předložil v sou‑ ladu s § 130 zákona o elektronických komu‑ nikacích k veřejné konzultaci nové komplet‑ ní podmínky výběrového řízení (aukce) na kmitočty uvolněné úspěšným přecho‑ dem ČR na digitální televizní vysílání. Cílem je zajištění a rozvoj služeb vysokorychlost‑ ního mobilního přístupu k internetu v nových sítích tzv. čtvrté generace, prohloubení hos‑ podářské soutěže, podpora vstupu nového mobilního operátora na trh a v konečném důsledku i vytvoření podmínek pro vyšší kvalitu mobilních služeb. V neposlední řadě je rovněž cílem podpora rychlého rozšíření služeb mobilního vysokorychlostního přístu‑ pu i do méně obydlených oblastí v souladu se státní politikou Digitální Česko. Konkrét‑ ní podmínky jsou uvedeny v dokumentu „Vy‑ hlášení výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pás‑ mech 800, 1800 a 2600 MHz“, který je k dis‑ pozici na www.ctu.cz. Mezi hlavní změny patří nově vyhrazený blok 2 ´ 10 MHz v pás‑ mu 800 MHz pro nového operátora a větší blok v pásmu 1800 MHz, z původních 2 ´ 15,6 MHz na 2 ´ 15,8 MHz. ČTÚ navrženými podmínkami výběrového řízení zvýšil motivaci pro příchod nového ope- rátora, když mu, při zachování limitu dosaži- telného množství spektra, nově vyhradil i část spektra v pásmu 800 MHz,“ vysvětluje Pa‑ vel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, a dodává: „Nově navrhované doprovodné podmínky, včetně některých závazků pro úspěšné účastníky výběrového řízení, současně vytvá- ří předpoklad pro rychlý rozvoj nových sítí a nabídky nových mobilních služeb. Zpřesně- né a doplněné podmínky vlastní aukční pro- cedury pak mají zajistit rychlý, efektivní a ko- rektní průběh této fáze výběrového řízení.“ ČTÚ předpokládá, že v rámci veřejné kon‑ zultace budou patřit mezi nejvíce diskutova‑ né otázky především změny oproti podmín‑ kám předcházejícího výběrového řízení. Ve‑ řejná konzultace potrvá 30 dnů, tedy do 8. května 2013. ČTÚ následně vyhodnotí všechny připomínky. Vlastní zahájení výbě‑ rového řízení, včetně vyhlášení termínu na podání přihlášek, by mělo podle odha‑ du ČTÚ proběhnout v průběhu června letoš‑ ního roku. Tento termín je však podmíněn do‑ končením výběrového řízení na subjekt, kte‑ rý bude realizovat elektronickou aukční fázi. ČTÚ odhaduje, že jednorázové mimořád‑ né příjmy státního rozpočtu z aukce se bu‑ dou pohybovat v řádu jednotek miliard Kč. Další finanční prostředky do státního roz‑ počtu přinesou následné roční poplatky za využívání rádiových kmitočtů po uvede‑ ní nových sítí do provozu. ■ Ve dnech 22. a 23. března se na půdě Čes‑ kého vysokého učení technického v Praze konalo národní kolo soutěže mladých IT od‑ borníků – Cisco Networking Academy Ga‑ mes. Úspěch v této soutěži otevírá středo‑ školským studentům dveře k dalšímu kvalit‑ nímu odbornému vzdělání. Fakulta infor‑ mačních technologií ČVUT v Praze totiž ví‑ tězům nabídla přijetí do bakalářského studij‑ ního programu bez nutnosti podstoupit přijí‑ mací zkoušky. Ti nejlepší z řad vysokoškolá‑ ků mají zase výraznou šanci zaujmout po‑ tenciálního zaměstnavatele a získat tak pra‑ covní uplatnění ještě během studia. V letoš‑ ním ročníku soutěže dominovali studenti ze Střední školy aplikované kybernetiky v Hrad‑ ci Králové, kteří vyhráli v kategoriích HS3 (družstva), CCNA (Jakub Šimek) a ITE (Pa‑ vel Bezstarosti). V kategorii CCENT zvítězil Tomáš Paulík ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě. Jed‑ notlivé kategorie odpovídají kurzům Cisco Networking Academy, ve kterých je kladen důraz na základní hardwarové a softwarové schopnosti budoucích IT odborníků, správu sítí, odhalování chyb v jejich infrastruktuře a rovněž maximalizaci jejich přínosů. „Program Cisco Networking Academy si klade za cíl najít a rozvíjet talenty v oblasti sí- ťových technologií. Pomáhá firmám identifi- kovat nadané studenty a zároveň studen- tům získat potřebnou praxi pro jejich další rozvoj. IT je také jednou z klíčových oblastí z hlediska konkurenceschopnosti České re- publiky a pro naplnění této strategie potře- bujeme nacházet a vychovávat právě tako- vé talenty. Zvláště v tak dynamické oblasti, jakou je IT, musí jít student ze školy nejen s teoretickými, ale i s praktickými doved- nostmi. Díky programu Cisco Networking Academy a spolupráci se školami se nám daří produkovat kvalitně připravené odbor- níky a alespoň částečně pokrýt poptávku po takových lidech na trhu práce,” uvedl Ka‑ rol Kniewald, koordinátor programu Cisco Networking Academy. Program Cisco Networking Academy po‑ máhá v České republice již třináctým rokem zvyšovat úroveň odborné vzdělanosti v ob‑ lasti síťových technologií. V současné době funguje v ČR 79 akademií, kde každý rok v rámci programu studuje kolem 8 000 stu‑ dentů, celosvětově jich je dokonce více než milion. Partnery programu Cisco Networ‑ king Academy v České republice jsou spo‑ lečnosti i‑com‑unity, Fluke Networks, Inter‑ comSystemsaPanduit. ■ Jedním z nejvýraznějších trendů trhu ICT v poslední době je směřování ke konvergo‑ vaným řešením, které kombinují pevné a mo‑ bilní komunikace se službami ze světa infor‑ mačních technologií. V tomto kontextu se společnost Deutsche Telekom rozhodla har‑ monizovat aktivity na trhu v ČR a na základě smlouvy o prodeji a nákupu 100% akcií uza‑ vřené mezi T‑Systems a T‑Mobile Czech Re‑ public se T‑Systems Czech Republic stává dceřinou společností své dosavadní sester‑ ské organizace T‑Mobile Czech Republic. Společnost nadále zůstává součástí koncer‑ nu Deutsche Telekom, ale díky této transak‑ ci získají firemní zákazníci jednodušší přístup ke skutečně komplexní nabídce ICT služeb. „Změna vlastnické struktury nepochybně posílí naši pozici na trhu. Plné sdílení tech- nologií a schopností obou firem bude vý- znamným přínosem pro naše zákazníky, obě společnosti i skupinu, zejména pak v oblasti inteligentních sítí a cloudových služeb,“ uvádí Michal Hátle, generální ředi‑ tel společnosti T‑Systems Czech Republic. „Tímto krokem významně potvrzujeme naši strategii integrovaného operátora, jíž se snažíme reagovat na požadavky trhu,“ komentuje akvizici Milan Vašina, generální ředitel T‑Mobile a dodává: „S využitím roz- sáhlých zkušeností společnosti T-Systems v oblasti ICT a společného mezinárodního zázemí jsme schopni firemních zákazníkům nabídnout opravdu všestrannou nabídku služeb.“ Smlouva o prodeji a nákupu akcií byla po‑ depsána v Praze, účinnosti nabude v průbě‑ hu 2. čtvrtletí tohoto roku. Změna akcionáře nebude mít žádný bezprostřední dopad na činnost T‑Systems Czech Republic. Spo‑ lečnost bude i nadále vytvářet a dodávat ře‑ šení ICT pro podnikové zákazníky a veřejnou správu. Z pohledu dodávek služeb a jejich smluvního a technologického zajištění je za‑ jištěna naprostá kontinuita. Obě společnosti budou pro své zákazníky společně vytvářet a dodávat služby inteligentních sítí, cloudo‑ vých služeb, integrované nástroje pro spolu‑ práci a řešení mobility v podnikání. ■ T-Systems a T-Mobile sjednocují aktivity na českém trhu Český telekomunikační úřad vyhlašuje podmínky nové aukce kmitočtů Cisco Networking Academy Game

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 5 Úvod a co je to útok DDoS V současné době se objevuje stále více kybernetických útoků, které postihují servery velkých společností a firem. Jedná se pře‑ devším o distribuované útoky odmítnutí služeb DDoS, který patří do podskupiny útoků odmítnutí či odepření služeb DoS. Útok DoS se obecně snaží uvrhnout útočníkem vybranou internetovou služ‑ bu do nefunkčního stavu, a tím odepřít uživatelům této služby její dostupnost. Obecný útok DoS bývá proveden od jednoho komu‑ nikačního uzlu (např. počítač) kontrolovaného útočníkem, který napadá určitou internetovou službu či server. Distribuovaný útok DoS tedy DDoS, viz obr. 1, je realizován od více uzlů, které s hlav‑ ním útočníkem spolupracují či jsou útočníkem kontrolovány a na‑ padají cílový uzel (např. webový server) v určitém čase a s určitou intenzitou útoku. Počet kompromitovaných uzlů, nazývaných „zom‑ bies“ či „botnets“, se pohybuje od několika desítek až po desetiti‑ síce. Tyto uzly mohou být rozprostřeny takřka po celé internetové síti, a díky tomu se útoky DDoS jeví v síti jako běžný zvýšený pro‑ voz, nicméně zahlcují svůj cíl. V dnešní době existuje mnoho technik a variací útoků DDoS. Znepokojivým faktem je, že se objevují i realizační skupiny, které útoky DDoS provádí na objednávku. Tyto skupiny či jednotlivci mají většinou vybudovanou infrastrukturu botnetů a jsou připrave‑ ni zaútočit prakticky kdykoliv a na cokoliv. Proto je v dnešní době důležité zajistit maximální možnou ochranu a dbát bezpečnost‑ ních zásad, jelikož útoky DDoS způsobují napadeným společnos‑ tem nejen škody vlivem odepření online služeb svým zákazníkům, ale také snižují důvěryhodnost daných společností. Typy útoků DDoS Existuje několik variací a typů útoků DDoS. Techniky se liší podle toho, pomocí jakého protokolu (HTTP, ICMP, UDP, TCP, DNS, SIP atd.) napadají cílový uzel, jakým způsobem provádí útok (např. záplava paketů, konzumace omezených zdrojů jako je paměť nebo CPU serveru, odstavení činnosti pomocí implementačních chyb atd.), či jakým způsobem si útočníci vybudují infrastrukturu uzlů potřebnou k útoku (např. manuálně, pomocí trojského koně atd.). Podle souhrnné práce [1] lze útoky DDoS zjednodušeně rozdělit na dva základní typy: záplavové útoky a logické útoky. Záplavové útoky Záplavové útoky (Flooding attack) se snaží o vygenerování takové zátěže např. na šířku pásma připojení serveru nebo jeho CPU, kte‑ rá by způsobila řádným klientům odepření služby na daném ser‑ veru. Dostupnost cílového uzlu je po určitou dobu téměř nulová. Záplava paketů bývá zpravidla realizována prostřednictvím logic‑ ké slabiny určitého komunikačního protokolu, jedná se např. o TCP, UDP, ICMP, FTP, SIP či HTTP. Nejznámější útok je TCP-SYN záplavový útok, při kterém poškozený server otvírá několik poloo‑ tevřených spojení a čeká na potvrzovací zprávu, která však od podvržených adres nepřichází a tím dochází postupem času k snížení dostupnosti až po úplné zahlcení služby. Jiný typ zápla‑ vového útoku vytváří tzv. distribuovaný útok reflektorem (Distribu‑ ted Reflector Attack). Jeho princip spočívá ve využití třetích stran (serverů, směrovačů), které přijmou od infikovaných uzlů (botne‑ tů) pakety s podvrženou zdrojovou IP adresou, která je však IP adresou cílového uzlu tedy oběti. Oklamané třetí strany (servery a směrovače) odpoví určitým datovým provozem na cílový uzel a v případě velkého počtu odpovědí ho přetíží. Oběť tedy přijímá pakety, které nejsou padělány, a tudíž je těžké rozeznat, zda se jedná o útok či nikoliv. Obr. 1 Obecný princip útoku DDoS Testování bezpečnostních prvků vůči vlivu distribuovaných útoků typu DDoS Ing. Lukáš Malina, Ing. Jan Hajný, Ph.D. Ústav Telekomunikací, VUT v Brně Článek se zabývá distribuovanými útoky DDoS (Distributed Denial of Service). Po úvodním představení základních typů útoků DDoS jsou v příspěvku dále rozebrány metody detekce útoků DDoS. Také jsou popsány možnosti obrany a přípravy na útoky DDoS. Článek uvádí i testovací scénář bezpečnostních a síťových prvků vůči útokům DDoS pomocí zátěžového testeru, který umožňuje emulaci provozu síťových klientů a serverů. Testování bezpečnostních prvků, jako např. hraničních směrovačů či firewallů, přispívá ke správné konfiguraci a ke zjištění jejich chování a funkčnosti v případě výskytu útoku DDoS. V článku jsou také představeny praktické výsledky testování webového serveru pomocí výkonného zátěžového testeru dostupného na Ústavu telekomunikací na VUT v Brně.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 6 Pro vygenerování velkého počtu dat se aplikuje technika tzv. IP spoofing, což je prosté podvržení IP adres. Z tohoto důvodu obra‑ na filtrováním IP adres pomocí přístupového seznamu určitých adres bývá neúčinná, jelikož i ty mohou být zfalšovány. Dále u webo‑ vých serverů, které obsluhují i nové klienty potažmo nové IP adresy, lze poté těžko implementovat obranu pomocí sekvenčního čísla v protokolu TCP. Nicméně tyto útoky lze často detekovat díky urči‑ tým signaturám chování či anomálií v běžném provozu. Logické útoky Logické či softwarové útoky (Logical attacks) využívají většinou sla‑ biny koncové aplikace nebo softwaru cílového systému. K útoku stačí vyslat pouze několik škodlivých zpráv, které dokážou využít dané slabiny cílového systému a tímto ho vyřadit z činnosti. Jedná se např. o útoky „ping of death“, kdy ping dotaz na port 66000 shodí systém nebo pozemní útok (Land attack) způsobující nekonečnou smyčku zasílání podvrženého paketu se stejnou cílovou a zdrojovou adresou. Dnešní systémy již mnoho slabin eliminovaly, nicméně je vhodné aktualizovat dané systémy bezpečnostními záplatami. Více o jednotlivých typech DDoS jako je například UDP záplavo‑ vý útok, Teardrop útok, DNS Query útok, Smurf útok atd. lze najít v odborných článcích [1] nebo [4]. Metody detekce útoku DDoS V této části jsou rozebrány existující metody detekce útoku DDoS. Metody detekce se snaží o rozpoznání útoků DDoS od běžného síťového provozu a jejich klasifikaci dříve nežli útok zasáhne a odstaví cílový uzel. Včasná detekce útoku DDoS alarmuje admi‑ nistrátory cílového uzlu a pomáhá aktivním bezpečnostním a síťo‑ vým prvkům zmírnit dopady útoku DDoS. Obecně se metody detekce rozdělují na detekci signatur (vzorů) a detekci anomálií. Detekce signatur Detekce podle vzorů či signatur vychází z dobré znalosti samotné‑ ho útoku DDoS. Nejčastěji tyto signatury a charakteristiky bývají manuálně sestavovány skupinami expertů a jejich poznatky jsou implementovány do bezpečnostních a dohledových síťových prv‑ ků. Sledováním záhlaví paketů např. pomocí firewallu, hraničního směrovače, systému detekce průniku IDS (Intrusion Detection System) atd. lze rozpoznat příznaky útoku DDoS. Detekce pomocí signatur je účinná pouze v případě výskytu již známého útoku DDoS, avšak většinou nerozpozná nové a neznámé útoky. Detekce anomálií Pomocí detekce anomálií v síťovém provozu je možné určité typy DDoS rozpoznat a klasifikovat. Jedná se zejména o záplavové úto‑ ky typu TCP‑SYN, UDP či ICMP paketů, které jsou nápadné zvýše‑ ním síťového provozu. Většinou detekční systém hlásí cokoliv ne‑ normálního v běžném síťovém provozu, a tím vzniká vyšší počet falešných poplachů. Výhodou je, že lze zachytit i značnou část nových záplavových útoků. Objevily se i práce jako např. [5], které využívají prvky umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě nebo genetické algoritmy pro detekci neobvyklého provozu a útoků DDoS. Metody obrany Existuje mnoho strategií, technik a jejich kombinací jak se bránit vůči útokům DDoS. Obecný obranný mechanismus se skládá z detekce útoku DDoS, klasifikace škodlivých paketů, zahození škodlivých paketů a zajištění služeb na záložním prvku nebo zajiš‑ tění částečné dostupnosti pomocí metod QoS (Quality of Service). Nicméně sestavit komplexní obranný val proti všem známým i ne‑ známým typům útoků DDoS je velmi těžké. Proti útokům DDoS lze jen těžce preventivně bojovat v globálním měřítku a to tím, že je útočníkům znesnadněno budovat a poté využívat vlastní infrastruk‑ tury kompromitovaných uzlů (botnets). Problémem je, že mnoho počítačů a zařízení připojených k internetu nepoužívá žádný bez‑ pečnostní program např. antivirový program, personální firewall atd., který by znesnadňoval tvoření sítí botnetů. Dalším problémem poslední doby je vznik dobrovolných uskupení botnetů např. z pro‑ testních důvodů. Co se týče obrany proti útokům DDoS na straně společností a firem, většinou se jedná o promyšlenou kombinaci robustní síťové infrastruktury obsahující kvalitní aktivní bezpečnostní prvky (firewal‑ ly, honeypoty, IDS sondy atd.), pružného řízení a dohledu. Rovněž je důležité i vypracování krizového scénáře v případě ochromení útokem DDoS. Bývá proto užitečné danou infrastrukturu řádně otestovat pomocí zátěžových testerů a získat potřebné charakteris‑ tiky pro dimenzování záložních linek a vypracování daných krizo‑ vých scénářů v případě výskytu reálných útoků. Níže jsou uvedeny základní metody a techniky, které dokážou částečně eliminovat hrozbu DDoS. Konvenční obrana pomocí bezpečné infrastruktury Bezpečná infrastruktura se skládá z běžně dostupných síťových a bezpečnostních prvků, jako jsou hraniční směrovače, firewally, systémy IDS a návnady pro útočníky tzv. honeypoty. Pomocí de‑ tekčních prvků systémů IDS lze některé útoky detekovat včas. Fil‑ trováním škodlivých paketů pomocí firewallů či hraničních směro‑ vačů je možné částečně snížit dopady útoku DDoS, ale je velmi těžké rozeznat škodlivé a legitimní pakety. Záložními prvky či za‑ jištěním částečné dostupnosti poté lze alespoň umožnit přístup stávajícím autentizovaným uživatelům. Obrana útokem Tato metoda byla zevrubně rozebrána v příspěvku [2]. Princip meto‑ dy spočívá ve zvýšení šířky vysílaného pásma od skutečných klientů a tímto zajistit právoplatným klientům přístup k webovým aplika‑ cím. Nicméně tato metoda je vhodná pouze u několika síťových služeb a dokáže pomoci pouze při určitých typech útoků DDoS. Obrana záložní nouzovou linkou a použitím Black & White List Práce [3] představuje jednoduché řešení, které v případě výskytu útoku DDoS přeřadí na nouzovou linku všechny stávající uživate‑ le, kteří mají uloženou IP adresu po platné autentizaci v tzv. White listu, což je seznam legitimních IP adres. V případě detekce pode‑ zřelé IP adresy, je tato adresa uložena do tzv. Black listu. Tento typ detekce obstarávají v navržené hierarchii dva firewally, které jsou řízeny hlavním kontrolním systémem, jenž uchovává oba listy. Příprava infrastruktury na útoky DDoS a testování prvků Po nakonfigurování bezpečnostních a síťových prvků je vhodné tato nastavení ověřit. Testování správného chování síťových a bezpeč‑ nostních prvků či serverů a zjištění jejich odolnosti vůči útokům DDoS lze zajistit pomocí výkonného zátěžového testeru, respektive emulátoru síťového provozu. Pokud emulátor umí generovat i útoky DDoS, může administrátor ověřit, jak se daná infrastruktura a jed‑ notlivé síťové prvky zachovají při emulovaném útoku. Výsledky testů mohou posloužit jako zpětná vazba pro optimální konfiguraci síťo‑ vých prvků, zjištění maximálních kapacit (výkon CPU, šířka pásma), nastavení prahových hodnot pro záložní servery a vypracování kri‑ zových scénářů pro případ reálného útoku. Následující část popisu‑ je obecný testovací scénář, který testuje síťové a bezpečnosti prvky vůči útokům DDoS generované pomocí zátěžového testeru.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 7 Testovací scénář útoků DDoS Na obr. 2 je zobrazeno základní zapojení testovacího scénáře, který se skládá ze zátěžového testeru, testovaného zařízení a ovládací‑ ho terminálu. Zátěžový tester generuje síťový provoz emulovaných klientů, který je přiveden k testovacímu prvku. Datový provoz pro‑ cházející testovacím prvkem je opět připojen k zátěžovému testeru, který rovněž emuluje servery. Ovládací terminál slouží pro nastavo‑ vání a spouštění testů a zobrazovaní jejich výsledků. Zátěžový tester Spirent Avalanche 3100B Stěžejní prvek testovacího scénáře tvoří zátěžový tester Spirent Avalanche 3100B, který je umístěn na pracovišti Ústavu telekomu‑ nikací na VUT v Brně. Jedná se o tester umožňující ucelené testo‑ vání infrastruktury sítí založených na IP a je zaměřený především na testování síťových aplikací, QoS, QoE, Triple play služeb a služeb bezpečnosti včetně možnosti generování reálného provozu až do 40 Gb/s. Zátěžový tester umožňuje emulaci provozu síťových klien‑ tů a serverů, testování výkonnosti a propustnosti sítě pro síťové aplikace komunikujících na vrstvách L4 až L7 a testování bezpeč‑ nosti vůči známým útokům na základě registrovaných seznamů CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) i pomocí uživatelsky definovaných bezpečnostních hrozeb. Zátěžový tester Spirent Avalanche 3100B poskytuje 15 typů útoků DDoS a jeho programo‑ vá součást Attack Designer nabízí i možnost sestavovat vlastní útoky. Výsledky testování webového serveru V rámci testovacího scénáře bylo provedeno experimentální testo‑ vání webového serveru, na který byly generovány vybrané útoky DDoS. Na softwarový webový server Microsoft IIS 6.0 (Internet Information Services) byly vygenerovány dva testy pomocí zátěžo‑ vého testeru Spirent Avalanche 3100B. První test zatížil server pro‑ vozem skládajícího se z http dotazů, které činily přibližně 125 tisíc TCP spojení. Druhý test zatížil server stejným provozem jako v prv‑ ním testu a navíc přidal 2 útoky DDoS. Jedná se o záplavový útok TCP‑SYN flood a záplavový útok TCP‑RST flood. Obr. 2 Struktura testovacího scénáře Obr. 3 Testování webového serveru bez nastaveného útoku DDoS

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TECHNOLOGICKÉ TRENDY 8 Na obr. 3 je zobrazeno stručné shrnutí výsledků testování webo‑ vé serveru bez generovaného útoku DDoS. Výsledky testování serveru při generování útoků DDoS jsou zobrazeny na obr. 4. Vý‑ sledky ukazují ztrátu 13,408 % z celkového počtu transakcí při generování 100 000 paketů DDoS. Doba odezvy se prodloužila z průměrných 2,183 ms na 152,807 ms u testu s útoky DDoS. Závěr Útoky DDoS jsou v současné době jednou z největších hrozeb pro poskytovatele internetových služeb. Tento příspěvek uvedl kromě základních informací o útocích DDoS, jejich typech a metodách de‑ tekce i možnosti obrany. V současné době existuje několik řešení zabezpečení vůči útokům DDoS. Jedná se zpravidla o kombinaci prevence, dobré infrastruktury se síťovými bezpečnostními prvky, záložních zdrojů a propracovaného krizového scénáře v případě útoku. V článku popisujeme i důležitou část, a to je testování připra‑ venosti bezpečnostních prvků vůči útokům DDoS pomocí zátěžové‑ ho testeru. Díky tomuto testovaní, lze pak nastavit správnou konfigu‑ raci bezpečnostního prvku a zjistit jeho chování v případě výskytu útoků DDoS. Tyto výsledky mohou posloužit i jako cenné informace při sestavování krizových scénářů a dimenzování záložních linek. LITERATURA [1] Srivastava A., Gupta B. B., Tyagi A., Sharma A., Anupama Mishra A.: A Recent Survey on DDoS Attacks and Defense Mechanisms.“ Advances in Parallel Distributed Computing. 2011, p 570–580. [2] Walfish M., Vutukuru M., Balakrishnan H., Karger D., Shenker S.: DDoS defense by offense. ACM Transactions on Computer Systems 28, no. 1. 2010, p 3. [3] Kang S-H., Park K-Y., Yoo S-G., and Kim J.: DDoS avoidance strate- gy for service availability. Cluster Computing. 2011, p 1–8. [4] Tao P., Leckie Ch., Ramamohanarao K.: Survey of network-based defense mechanisms countering the DoS and DDoS problems. ACM Computing Surveys (CSUR) 39, no. 1, 2007, p 3. [5] Rasool J., Imani-Mehr F., Amini M., Shahriari H.: Detection of distributed denial of service attacks using statistical pre-processor and unsuper-using statistical pre-processor and unsuper- vised neural networks. Information Security Practice and Experience, 2005, 192–203. Obr. 4 Testování webového serveru při nastaveném útoku DDoS

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

ST & ČT 60 Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 9 Je rozdíl v ředitelování televizní stanice Nova a veřejnoprávní televize, jaký? Rozdíl je to veliký, i když jsou to oboje tele‑ vizní stanice. Každá je ale založená na rozdíl‑ ných principech a každá má z podstaty tro‑ chu jiné cíle. Nova pro mě byla nesmírně cennou zkušeností v oblasti televizního vysí‑ lání, kterou jsem do té doby neznal. Naučil jsem se technologické, technické, obchodní i umělecké zákonitosti televizního vysílání a výroby pořadů, které teď mohu naplno zužitkovat v televizi veřejnoprávní a přispět k tomu, aby se České televizi podařilo transformovat z těžkopádné a nepruž‑ né instituce na moderní a respektovanou televizi veřejné služby. Už v průběhu loňského roku se nám podařilo realizovat několik zásad‑ ních kroků, které k tomu bylo třeba, jak např. ustavení tvůrčích pro‑ ducentských skupin nebo změnu procesů ve zpravodajství v čele s hlavní zpravodajskou relací Události. Věřím, že jdeme správným směrem a že se nám to do konce mého funkčního období podaří. Česká televize v květnu oslaví 60 let pravidelného vysílání. Připra- vujete v této souvislosti nějaké vyvrcholení „šedesátkové kampaně“? Koncepce připomenutí 60. výročí zahájení televizního vysílání v bývalém Československu má v letošním roce dva vrcholy. Ten první je již za dveřmi. V květnu vyvrcholí retrospektiva historie Českoslo‑ venské a následně České televize. Od ledna totiž vysíláme to nej‑ lepší z tvorby uplynulých let a v květnu přidáme remaky některých v minulosti úspěšných zábavních pořadů, v dnešní dramaturgii a s dnešními technickými možnosti. Divák se znovu vždy na jeden večer potká s pořady jako Kufr, Šance, Zpívá celá rodina či Neváhej a toč. V den samotného výročí, 1. května budeme vysílat Teleautomat a 4. května přijde na řadu velký Gala program s Jiřinou Bohdalovou jako připomenutí slavného Televarieté. Výjimečnou osobnost Vladi‑ míra Dvořáka bohužel nahradit nemůžeme, ale základní koncept pořadu jako výkladní skříně televizní zábavy si vypůjčíme. V druhé polovině roku už budeme hledět dopředu, uvedeme některé nové pořady s vazbou na historické výročí a vyvrcholením bude spuštění nového dětského kanálu ČT :D a kulturního ČT art. Je možné uvést některé novinky, které připravujete pro další desetiletí? Já mohu uvažovat pouze v období pětiletém, což je můj mandát v čele České televize. Kromě snahy nacházet a vyrábět kvalitní pro‑ gramové projekty, které odpovídají poslání televize veřejné služby, se budeme soustředit na rozvoj tematicky zaměřených kanálů. Jak už zaznělo, v letošním roce na konci srpna zahájíme vysílání dět‑ ského Déčka a kulturního ČT art. Do budoucna bychom rádi prosa‑ dili vysílání samostatného kanálu, zaměřeného na regiony, na ten ale budeme muset hledat zdroje. Jste, členem výboru Ceny Arnošta Lustiga. Co Vás vedlo k tomu, že jste tuto čestnou funkci přijal? Je mi velkou ctí podílet se na oceňování lidí, kteří svým životním postojem naplňují hodnoty odvahy, statečnosti, lidskosti a sprave‑ dlnosti a jsou tak velkou inspirací pro nás ostatní. Jsem rád, že můžeme prostřednictvím obrazovky vzdát laureátům hold. Letošní laureátka je významně spjata s historií Československé televize. Byl to Váš návrh? Kamila Moučková byla má naprosto jednoznačná favoritka. Jsem velmi rád, že Cenu Arnošta Lustiga získává tato legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka právě v roce, kdy si Česká televize připomíná šedesáté výročí svého vysílání. Kamila Moučková svým životem a svými postoji zcela spl‑ ňuje všechna čtyři kritéria, která jsou základními aspekty pro udě‑ lení ocenění. Své lidské a morální kvality prokázala už v roce 1968, kdy jako první z televizní obrazovky ohlásila invazi vojsk Var‑ šavské smlouvy a dodávala divákům tehdejší Československé televize nejen potřebné informace, ale zejména morální oporu v nejistých chvílích. Po dvacet let pak mohla pracovat pouze jako uklízečka, servírka či prodavačka, přesto se aktivně angažovala v disentu, je signatářkou Charty 77 a neúnavnou bojovnicí proti komunistickému režimu. Před mnoha lety jsme společně na konferencích Milníky digita- lizace prožívali přechod na digitální vysílání. Jaká budoucnost čeká terestrické vysílání? Nebude ohroženo jinými způsoby šíření televizního obsahu? V českém mediálním prostředí bude mít terestrické vysílání i nadále svoji nezastupitelnou roli. Mohlo ho ve větší míře nahradit satelitní vysílání, pokud by vznikla volně dostupná Národní satelit‑ ní platforma jako doplnění terestrického vysílání pro místa s proble‑ matickými podmínkami příjmu. Česká televize, pokud si pamatuji, takový koncept nabídla, ale ten byl z čistě komerčního hlediska nepřijatelný jak pro satelitní operátory, tak pro komerční televize. Byl to náklad navíc a stát její vznik jako digitalizační princip nepod‑ pořil. Dnes už není satelitní platforma volným vysíláním, platí se za příjem signálu. Terestrická platforma je opět jediná volně dostupná, bez kódování a poplatků za příjem. To dělá z terestrického vysílání základní platformu pro televizní vysílání. Jistě, budou se měnit technologie, ale základní síť typu point – multipoint, tj. síť, která není závislá na okamžitém počtu diváků, žádný jiný typ datové sítě nenahradí. Všechny ostatní způsoby vysílání budou doplňkové, více či méně integrované s tou základní terestrickou platformou. Ta již dnes zažívá svou renesanci a bude silná i v budoucnu. Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám a České televizi hodně úspěchů i tak výrazných osobností jako je Kamila Moučková. Moderní televize veřejné služby Petr Beneš Květnové vydání prvního ročníku časopisu Sdělovací technika přineslo na titulní straně snímek televizního monoskopu Československé televize, která 1. května roku 1953 zahájila svoje pravidelné vysílání. Šest desítek let máme možnost sledovat veřejnoprávní vysílání, 60 let je Sdělovací technika komunikační platformou pro odborníky, kteří se podílejí na technickém a technologickém zázemí terestrické televize. Při příležitosti tohoto kulatého jubilea jsme požádali o rozhovor dnešního generálního ředitele České televize, pana Petra Dvořáka. vizní stanice. Každá je ale založená na ných principech a chu jiné cíle. Nova pro mě byla nesmírně cennou zkušeností v lání, kterou jsem do jsem se technologické, technické, obchodní

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VĚDA/VÝZKUM/INOVACE 10 Na co by měla připravovaná novela vysokoškolského zákona, z pohledu vaší fakulty, pamatovat především? Je jasné, že v současné době již vysokoškolský zákon v původ‑ ním znění nevyhovuje a je nutné ho změnit, aby splňoval potřeby současné společnosti. Měla by vzniknout ucelená koncepce reformy vysokých škol, protože vysokoškolské vzdělání je jedna z nejlepších životních investic a vytváří tak naše bohatství v podo‑ bě znalostí a schopností. Není lehké v tomto směru postavit nový vysokoškolský zákon, ale na druhé straně by předkládané a navr‑ hované změny ze strany ministerstva měly být zdůvodněny a pří‑ padně podloženy analýzou současného stavu. Problém je v chování ministerstva z hlediska dotace za studen‑ ta, což jsou v podstatě finanční prostředky na výuku, které jsou neustále snižovány s důrazem na vícezdrojové financování fakult. Navíc prostředky EU z projektů VpK (Vzdělání pro konkurence‑ schopnost) jsou často používány (a MŠMT to v podstatě tak vidí) jako provozní prostředky. V sumě to opticky vypadá dobře, ale výsledek znamená zcela zásadní nesprávný krok. Tento stav ve svém důsledku vede ke stavu, že výuka na vysokých školách je v podstatě ta nejméně ohodnocená aktivita, která může být, a pokud ještě přičteme klesající počet studentů vlivem demogra‑ fické křivky, tak to skutečně vede k tomu, že převažuje výzkumná grantová činnost a práce v rámci smluvního výzkumu. Ano, umíme to řešit, ze vzdělávací instituce uděláme výzkumnou společnost, ale jedno z hlavních poslání vysoké školy zaniká. Naším produk‑ tem by ale měli být kvalitní studenti, o které bude zájem v průmys‑ lovém sektoru. Technické fakulty jsou ještě navíc znevýhodněny v počtech studií. Počty studentů jsou limitovány bez respektování toho, že technické obory mají vysokou „propadovost“ – technika se nedá naučit, technice je třeba porozumět. Současnou politikou MŠMT se dostaneme do stavu, kdy v bakalářském stupni budeme mít nízký počet absolventů oproti povolenému počtu studentů při přijímacím řízení, z tohoto počtu budeme limitováni 50% prostup‑ ností do magisterského studia a z jejich absolventů se dále vybíra‑ jí studenti pro doktorské studium. Studenti doktorského studia postupně nebudou a bude docházet k prohlubování nedostatku odborníků v technických oborech, což již v současné době začíná naše společnost pociťovat. Tato politika je v rozporu s tím, co se deklaruje ve společnosti jako podpora technických oborů a tech‑ nického školství a nejen vysokého školství. Již dnes jsou počty absolventů technických fakult nízké (narostly v minulých 10 letech minimálně oproti ostatním fakultám VŠ), přičemž počet absolventů je významný kvalitativní ukazatel MŠMT v hodnocení VŠ. Otázka školného. Toto bylo v posledních letech velmi diskutová‑ no a pokud posílí platba školného odpovědnost studenta i univer‑ zity v přístupu ke studiu a zároveň nebude diskriminovat sociálně slabší, pak ať si každý minimálně část svého vzdělání financuje. Pozitivní výsledky budou ku prospěchu studenta. Nesmí to ale vést k náhradě dotace za studenta, ke kompenzaci chybějících finančních prostředků a dalšímu snížení dotace. Tato věc nejde ale řešit bez chybějícího zákona o finanční podpoře studentů a analý‑ ze následků zavedení školného v jiných zemích. Otázka akreditace a hodnocení fakult. Přínosné by bylo instituci‑ onální hodnocení a následně pak stabilizace financování po celou dobu akreditace. S tím by se také měla změnit pravidla financová‑ ní vysokých škol, která nejsou vhodně nastavena na technické vysoké školy. Je třeba nastavit takový systém, který povede ke kva‑ litě nikoliv ke kvantitě. Za zcela přínosné by bylo opětovné zave‑ dení 5letých studijních programů, tedy částečně opustit stávající systém. Tím technické školství může získat určitý punc význam‑ nosti jako například medicína nebo práva oproti humanitně zamě‑ řeným oborům. Z vnějšího pohledu je bakalářské studium ukon‑ čené VŠ vzdělání a magisterské také, ale z řad zaměstnavatelů, pokud mají říci, kolik absolventů s bakalářským titulem jsou schopni zaměstnat, tak téměř nemají jak odpovědět, nebo se jedná o zane‑ dbatelné množství v poměru všech absolventů. Akademičtí pracovníci učí a dělají výzkum, výzkumná činnost na projektech a věda obecně nejde svázat do standardní pracov‑ ní doby v rámci pracovní smlouvy a říci: „je to v rámci úvazku 1 až 40 hodin týdně“. Další, co by měla novela řešit, je samotný způsob řízení a hos‑ podaření vysokých škol. Do systému řízení a hospodaření vyso‑ kých škol je nutné vnést takové prvky, které povedou k efektivitě, kvalitě a zároveň umožní fakultám pružně reagovat na potřeby veřejného a soukromého sektoru bez významného omezování akademických svobod. Odpovídá současná podpora vědy a výzkumu na technických univerzitách ze státního rozpočtu aktuálně zdůrazňovaným potře- bám technologických inovací? Vynakládané prostředky na vědu jsou v České republice dlouho‑ době nedostatečné a ve srovnání s vyspělými zeměmi jsou vý‑ znamně nižší. O technologické inovace mají samozřejmě zájem průmyslové podniky, firmy a společnosti. Ti potřebují kvalitní absolventy, kteří nejlépe již v době studia na technické fakultě pra‑ cují na skutečných problémech ve spolupráci s akademickými pracovníky. Ve světě je obvyklé, že na financování těchto aktivit se významnou měrou podílí právě partneři z průmyslového sektoru. Pokud ale u nás v tomto směru nedojde ke zvýhodnění průmyslo‑ vých partnerů, tak nelze čekat, že do rozpočtu technických fakult přijdou finanční prostředky z těchto aktivit. V mnoha zemích jsou nastaveny podmínky pro daňová zvýhodnění spolupráce firemní‑ K novele zákona o vysokých školách 2 Jiří Kříž, Petr Beneš Na diskusi o širších souvislostech přípravy nového zákona o vysokých školách z minulého čísla reaguje i Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechnické, ZČU v Plzni. Jeho připomínky jsou velmi konkrétní a z hlediska kvalitní výchovy nastupující technické inteligence mimořádně důležité.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VĚDA/VÝZKUM/INOVACE 11 ho výzkumu a vývoje s veřejným sektorem výzkumu a vývoje. Prů‑ myslový partner by měl mít možnost pro podporu realizace pro‑ jektů výzkumu a vývoje uplatnit odpočet od základu daně z pří‑ jmů. Daňově by měl být také zvýhodněn nakupovaný výzkum od vysokých škol. Pravděpodobně by měla hrát úlohu i skutečnost, zda majetek vytvořený výzkumem a vývojem a související výnosy jsou alokovány na území České republiky. Na daný problém není odpovědí to, že existují grantové projekty, případně projekty VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace), které jsou pro dané aktivity nasta‑ veny. Jde totiž o projekty, které mají vysokou administrativní nároč‑ nost a velmi často překračují i rámec zákona. Někdy následují dokonce z řídicích orgánů a finančních úřadů doporučení druhou stranu žalovat. Na druhou stranu je ale nutno poznamenat, že některé společnosti již v současné době spolupracují s Fakultou elektrotechnickou a máme řadu zakázek a spolupráce na bázi smluvního výzkumu. Řada velkých projektů, které jsou dlouhodo‑ bého charakteru, vycházejí z dlouhodobých rozvojových plánů velkých průmyslových partnerů, kteří jsou ochotni i za součas‑ ných podmínek investovat do vědy a výzkumu na VŠ. Na druhou stranu se nebráníme ani malým projektům a úkolům z praxe, kte‑ ré jsou tak zvaného servisního charakteru. Současný stav a reflexi na něj dokládá odpovídajícím způso‑ bem ve své činnosti např. TAČR (Technologická agentura ČR). Naproti tomu lze kritizovat určité uzavírání GAČR (Grantová agen‑ tura ČR), která financuje základní výzkum. Jak by se měly spravedlivě hodnotit výsledky vědecké práce a jejich ekonomický efekt, aby existovala možnost objektivního srovnávání, jak na regionální, tak i na mezinárodní úrovni? Nalézt způsob spravedlivého hodnocení výsledků vědy a výzku‑ mu je pravděpodobně téměř nemožné a dokládají to i neustálé změny a přístupy RVV (Rady pro vědu a výzkum) k tomuto problé‑ mu. Důležitá je stabilita systému, která by měla být alespoň 5 let. Spektrum výsledků, které produkují vysoké školy a např. Akade‑ mie věd, je velmi široké a tudíž těžko souměřitelné. Jen pohled do výsledků humanitních směrů a technických směrů napovídá tomu, že to jsou nesouměřitelné záležitosti. Vede to k tomu, že lze objektivně srovnávat instituce, které jsou oborově stejné a mají při‑ bližně stejné portfolio výsledků stejného nebo obdobného zamě‑ ření. Nicméně významným kritériem by pro hodnocení výsledků vědecké práce u technických fakult měla být odezva průmyslu, kam převážná část výsledků je transferována. Již nenávratně jsou pryč doby, kdy se dělal výzkum do „šuplíku“. Neustálá honba za tak zvanými výsledky vědy a výzkumu se stala výhodným byzny‑ sem – velmi často se setkáváme s generováním článků v časopi‑ sech a konferenčních příspěvků, u kterých je patrné pouze získá‑ ní pomyslné „čárky autorství, či citace“. Bohužel se z toho ale vytrácí hlavní motiv vědy a výzkumu – nalézt a uvést do praxe to, co je společnosti prospěšné. Technické obory jsou v tomto směru postiženy tím, že se převážně jedná o nová řešení, či technické produkty, které je nutné nejdříve vyvinout, realizovat prototyp či funkční vzorek, odzkoušet a uvést do praxe prostřednictvím své‑ ho průmyslového partnera. Až po té je možné toto uvést ve zná‑ most nějakou formou, která je relevantní pro hodnocení výsledků VaV. Ještě je ale navíc nutné často zohlednit skutečnost, na zákla‑ dě jaké podpory výsledek vznikl. Pokud totiž jde o např. výsledek smluvního výzkumu, je téměř nemožné o tomto výsledku cokoli publikovat. Řešením je sice např. patent, ale proces patentování čehokoliv není časově zanedbatelný. Rozumné hodnocení výsled‑ ků VaV tedy pravděpodobně vede k rozdělení výsledků z technic‑ kých oborů a ostatních. Jednalo by se o zohlednění významných publikovaných výsledků (monografie, články v časopisech, pří‑ spěvky na konferencích) a výsledků aplikovaného výzkumu (funkč‑ ní vzorky, prototypy, užitné vzory, průmyslové vzory, patenty). Dal‑ ším parametrem, který by měl následovat, je objem získaných prostředků ze smluvního výzkumu, objem získaných grantových prostředků ČR a objem získaných prostředků z mezinárodních projektů. Děkujeme panu děkanovi za skutečně vyčerpávající příspěvek, který jistě vyvolá další konstruktivní diskusi v akademických kru- zích, a rádi bychom také slyšeli stejně konkrétní reakci ze strany navrhovatelů novely zákona o vysokých školách. Při návrhu některých průtokoměrů lze s výhodou použít techno‑ logii polovodičových struktur s vyšším stupněm integrace (zejména v kategoriích tepelných, oscilátorových, kapacitních průtokoměrů nebo při měření silového působení protékající kapaliny na vnořený objekt). Množství kapaliny protékající potru‑ bím je úměrné součinu měrné hustoty, průřezu potrubí a rych‑ losti proudění. Polovodičové průtokoměry, které využívají teorii šíření tepla, lze rozdělit do dvou skupin: – termoanemometry pracující s teplotně citlivým prvkem zahří‑ vaným na vyšší teplotu než je teplota okolí a ochlazovaným proudícím médiem, – kalorimetrické průtokoměry, kde se ohřívá buď průtokový kanál nebo přímo měřená kapalina. Termoanemometrické senzory průtoku pracují se závislosti koeficientu přestupu tepelné energie na rychlosti přestupu tepla a rychlosti proudění média. Tento princip lze použít pro měření rychlosti průtoku plynů a kapalin v širokém rozsahu v závislosti na požadované přesnosti měření. Základem senzoru je obvykle polovodičový prvek s teplotně kompenzovanou lineární charak‑ teristikou (s délkou řádově několik mm a tloušťkou asi 10 mikro‑ nů) a dobrou tepelnou izolací. Princip mikroanemometru pro měření rychlosti průtoku v pro‑ storu ukazuje. Jeho citlivost je závislá na orientaci vektoru prou‑ dění vůči polovodičovému prvku, který je obvykle vyhříván na teplotu kolem 200 °C s časovou konstantou v rozmezí 120 až 300 mikrosekund. Kalorimetrické mikrosenzory průtoku pracují na principu pře‑ nosu tepla, které se šíří médiem od tepelného zdroje k měřicímu teplotně závislému prvku, kde intenzita přenosu tepla odpovídá rychlosti proudění média. Senzory mohou být umístěny na okra‑ ji nebo ve středu průtokové cesty média. Pro miniaturní provede‑ ní je nejvhodnější princip Thomasova průtokoměru. Vlastní sen‑ zor je realizován dvěma můstky s tenkovrstvými rezistory, na obou koncích jsou tenkovrstvé termistory a jeden vyhřívací rezis‑ tor je uprostřed. Výhodou je malý vyhřívací výkon s krátkými časovými konstantami. Princip je vhodný pro měření v laminár‑ ním proudění, na hranici turbulence roste chyba měření. ■ Anemometrická a kalorimetrická měření průtoku kapalin

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 12 Dokončení z čísla 9/2012 Pasivní optické rozbočovače s obecným rozbočovacím poměrem V předchozí kapitole bylo provedeno odvození optimalizovaného dělícího poměru pro rovnovážnou velikost celkových útlumů jed- notlivých větví základního Y-článku. Na začátku kapitoly bylo rov- něž zmíněno, že rozbočovače s vyšším rozbočovacím poměrem jsou tvořeny pomocí základních Y-článků, které jsou navzájem řazeny kaskádně. To ukazuje obr. 7, který zobrazuje vnitřní struktu- ru rozbočovače 1:4. Postup výpočtu je totožný jako v předchozím případě u Y-člán- ku. Je pouze potřeba rozložit rozbočovač na jednotlivé samostat- né základní Y-články a individuálně pro každý určit optimalizova- né dělící poměry. Při výpočtu je nutné postupovat odzadu směrem k přední části rozbočovače. Výsledné dělicí poměry pro jednotlivé větve lze na závěr určit násobením příslušných dílčích poměrů pro dané Y-články. Příklad 3: K výstupům rozbočovače 1:4 jsou připojeny dodatečné útlumy o hodnotách: A1 = 1 dB; A2 = 2 dB; A3 = 3 dB; A4 = 4 dB. Schematický náčrtek situace s vyznačením jednotlivých dílčích poměrů a připojených útlumů představuje obr. 8. Představený algoritmus výpočtu optimalizovaných dělících poměrů byl imple- mentován v prostředí Matlab® (The MathWorks, Inc.). Nejprve byly určeny hodnoty útlumu v jednotlivých větvích rozbočovače před provedením optimalizace dělících poměrů (rovnoměrné rozdělení výkonů do větví). Pomocí programu, byly určeny tyto dílčí dělící poměry: Výsledek optimalizace lze ověřit výpočtem celkového útlumu jednotlivých větví: Vzhledem k tomu, že hodnoty útlumu ve všech větvích optima- lizovaného rozbočovače jsou shodné, jsou vypočtené optimalizo- vané dělící poměry správné. Porovnáním útlumů pro jednotlivé větve rozbočovače před a po optimalizaci (tabulky 5 až 9) je zřejmé, že pro vyrovnání útlu- mů ve všech větvích je nutné vhodným nastavením dílčích dělí- cích poměrů útlum některých větví zvýšit na úkor snížení útlumu jiných větví. Efekt optimalizace je tím větší, čím je větší rozdíl mezi útlumem větve s největší hodnotou útlumu a nejmenší hodnotou útlumu u rozbočovače před optimalizací. Uvedený příklad 3 slou- ží pouze pro ilustraci principu optimalizace pasivního rozbočova- če a v jeho případě se použitím rozbočovače s optimalizovanými dělícími poměry nedosáhne podstatného efektu. Avšak v praxi se může vyskytnout situace, kdy útlumová bilance navržené optické distribuční sítě bude v některé ze svých větví překračovat limitní hodnotu danou doporučením pro správný provoz zvolené varian- ty pasivní optické sítě, zatímco ve zbylých větvích bude k dispozi- ci určitá útlumová rezerva. Použitím rozbočovače s vhodně opti- malizovanými dělícími poměry by tak bylo možné dosáhnout potřebného snížení útlumu a přizpůsobit útlumové poměry tak, aby následně celá optická distribuční síť vyhovovala z pohledu útlumové bilance zvolené variantě pasivní optické sítě. Je zřejmé, že každá úloha má vždy právě jedno konkrétní řeše- ní. Pro každou situaci lze vždy navrhnout rozbočovač tak, aby byly všechny jeho větve útlumově vyrovnané. Možnosti realizace rozbočovače s požadovaným dělícím poměrem Požadavek na realizaci rozbočovače s různým dělícím poměrem výkonu na jeho jednotlivých výstupech lze v prvním kroku rozdělit na: – rozbočovače s pevným dělícím poměrem, – rozbočovače s volitelným (nastavitelným) dělícím poměrem. Do první kategorie patří rozbočovače, které mají požadovaný dělící poměr pevně nastavený z výroby, a který nelze podle aktu- ální potřeby již měnit. Z konstrukčního hlediska se pro dosažení požadovaného dělícího poměru jako nejvýhodnější řešení nabízí použití různě dlouhé oblasti vlastního svaru vláken tvořících Y-člá- Návrh pasivních optických sítí s optimálními rozbočovacími poměry Pavel Lafata, Jiří Vodrážka České VÚT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky Tabulka 5 Hodnoty celkového útlumu jednotlivých větví rozbočovače před provedením optimalizace dělících poměrů Větev rozbočovače Celkový útlum [dB] Větev č. 1 8,2006 Větev č. 2 9,2006 Větev č. 3 10,2006 Větev č. 4 11,2006 Tabulka 6 Hodnoty dělících poměrů rozbočovače před provedením jejich optimalizace Větev rozbočovače Dělící poměr [%] Větev č. 1 = Pvýst1 /Pvst 1:4; 25% Větev č. 2 = Pvýst2 /Pvst 1:4; 25% Větev č. 3 = Pvýst3 /Pvst 1:4; 25% Větev č. 4 = Pvýst4 /Pvst 1:4; 25% Tabulka 8 Výsledné hodnoty optimalizovaných dělících poměrů Větev rozbočovače Výsledný optimalizovaný dělící poměr [%] Větev č. 1 = Pvýst1 /Pvst 1:5,839; 17,13% Větev č. 2 = Pvýst2 /Pvst 1:4,6381; 21,56% Větev č. 3 = Pvýst3 /Pvst 1:3,6843; 27,14% Větev č. 4 = Pvýst4 /Pvst 1:2,9265; 34,17% Tabulka 9 Hodnoty celkového útlumu jednotlivých větví optimalizovaného rozbočovače Větev rozbočovače Celkový útlum [dB] Větev č. 1 9,8434 Větev č. 2 9,8434 Větev č. 3 9,8434 Větev č. 4 9,8434 Tabulka 7 Vypočtené hodnoty dílčích optimalizovaných poměrů Označení dle schématu Optimalizovaný dělící poměr Poměr 1 1:2,5849 Poměr 2 1:1,631 Poměr 3 1:2,2589 Poměr 4 1:1,7943 Poměr 5 1:2,2589 Poměr 6 1:1,7943

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 13 nek. V [15] je matematicky popsána závislost rozložení vidové- ho pole ve dvojici paralelních vláken na délce jejich vzájemného svaru l. Na základě proměnné vzdálenosti l lze připravit Y-články s různými dělícími výkonovými poměry. Nevýhodou tohoto způso- bu realizace je kromě pevně nastaveného poměru též potřebná vysoká přesnost výroby (pro dosažení přesnosti dělících poměrů alespoň v řádu celých procent) a závislost dělícího poměru takto vyrobeného Y-článku na vlnové délce. To může negativně ovlivnit funkci v případě PON sítí, kdy pásmo vlnových délek pro komuni- kaci ve směru vzestupném je 1260–1360 nm, zatímco pro směr sestupný 1480–1500 nm, a Y-článek bude tedy vykazovat odlišné hodnoty dělícího poměru pro každé ze zmiňovaných pásem. Při použití rozbočovače s pevným dělícím poměrem se nabízí dvě možné situace: – rozbočovač s dělícím poměrem připraveným na míru pro kon- krétní návrh optické distribuční sítě, – typizovaná řada rozbočovačů, pokrývajících nejčastěji používa- né dělící poměry v praxi. Zatímco první možnost nabízí přesné dosažení požadovaného dělícího poměru pro navrženou optickou distribuční síť ODN, vychází druhá varianta z typizovaných, nejčastěji používaných dělících poměrů při návrhu pasivních optických sítí. S ohledem na typicky malé rozdíly mezi útlumy jednotlivých větví optimálně navržené optické distribuční sítě se stromovou topologií, se jeví dostatečné připravit několik variant nejčastěji se vyskytujících dělících poměrů v praxi. Pro přípravu typizované řady je však potřeba zvážit optimální krok dělících poměrů, vhodným řešením je např. použití logaritmického kroku (měřítka) nárůstu dělícího poměru pro pokrytí rozsahu od 1–99 %. V současné době je něko- lik rozbočovačů s typizovanými dělícími poměry dostupných, v nabídce např. [16]. Budeme-li uvažovat dostupné dělicí poměry po 10 % (v řadě 10, 20, …, 90 %) dospějeme pro příklad 3 k upra- veným (zaokrouhleným) hodnotám z tabulky 8: Výsledné útlumy jednotlivých větví nebudou shodné, ale budou se navzájem lišit méně, než v případě tabulky 5: V případě rozbočovače s nastavitelným dělícím poměrem odpadá problém typizovaných řad, či realizace rozbočovače na míru pro konkrétní situaci. Tyto rozbočovače nabízejí možnost volby individuálního dělícího poměru, či kdykoliv jeho dodatečnou změnu. Ne- výhodou je však nutnost za- jistit dodatečné napájení pro nastavení požadovaného dě- lícího poměru a případně pro zajištění jeho časové stálosti. V principu se tak nebude již jednat o čistě pasivní optic- ké rozbočovače, navíc bude potřeba zajistit vhodný způ- sob vzdálené správy a říze- ní, vyšší bude rovněž poru- chovost rozbočovače, než v případě jeho pasivní varianty. Pro vlastní realizaci se nabízí použití několika odlišných principů dělení světelného paprsku, zdroj [15] nabízí např. využití polarizace světla pomocí vzájemně protisměrně rotujících polarizačních hranolů, [11] popisuje rozbočovač založený na akusticko-optickém principu, v [16] je představen Y-článek využívající Mach-Zehenderův interfe- rometr v jedné ze svých větví pro dosažení různého stupně rozdě- lení výkonu, perspektivní se rovněž jeví princip Mikro Opticko-Elek- tro-Mechanických Systémů (MOEMS) a jejich využití pro konstrukci rozbočovačů. Závěr Na základě několika ukázkových příkladů byla představena pro- blematika nutnosti optimalizace optických distribučních sítí z po- hledu útlumové bilance a dalších provozních parametrů pasivních optických sítí. Tuto optimalizaci je potřeba důsledně provést již v počátečním návrhu a plánování optické infrastruktury, zejména volbou vhodné topologie budoucí sítě, výběrem pasivních optic- kých rozbočovačů a jejich rozmístěním apod. Jednou z perspektivních možností je využití pasivních rozbočo- vačů s nastavitelným dělícím poměrem a výkonovými poměry na jejich jednotlivých výstupech. V tomto článku byly provedeny ilustrativní kalkulace a na několika ukázkových příkladech bylo provedeno odvození základních vztahů a principů optimalizace. Poděkování: Tento článek byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS 10/275/OHK3/3T/13. LITERATURA [1] ITU-T: G.983.1 – Broadband optical access systems based on Passive Optical Networks (PON). [online], [cit. 2010-08-07]. ITU-T, January 2005. Dostupný z WWW: . [2] ITU-T: G.984.1 – Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics. [online], [cit. 2010-08-07]. ITU-T, March 2008. Dostupný z WWW: . [3] IEEE: IEEE Standard 802.3ah-2004, Ethernet in the First Mile. [online], [cit. 2010-08-07]. IEEE 802.3ah, June 2004. Dostupný z WWW: . [4] IEEE: IEEE Standard 802.3av-2009, Amendment 1: Physical Layer Specifications and Management Parameters for 10 Gb/s Passive Optical Networks. [online], [cit. 2010-08-07]. IEEE 802.3av 10G-E- PON Task Force, September 2009. Dostupný z WWW: . [5] Lafata P., Vodrážka J.: Pasivní optická síť 10GEPON. Elektrorevue [online]. 2010, č. 2010/, [cit. 2010-08-07]. Dostupný z WWW: . ISSN 1213-1539 [6] ITU-T: G.987.1 – 10-Gigabit-capable passive optical networks (XG-PON): General requirements. [online], [cit. 2010-08-07]. ITU-T, Tabulka 11 Hodnoty celkového útlumu jednotlivých větví Větev rozbočovače Celkový útlum [dB] Větev č. 1 9,1697 Větev č. 2 10,1697 Větev č. 3 9,4087 Větev č. 4 10,4087 Obr. 7 Vnitřní struktura rozbočovače 1:4 Tabulka 10 Výsledné hodnoty dělících poměrů po zaokrouhlení na desítky % Větev rozbočovače Výsledný optimalizovaný dělící poměr; [%] Větev č. 1 = Pvýst1 /Pvst 1:5; 20% Větev č. 2 = Pvýst2 /Pvst 1:5; 20% Větev č. 3 = Pvýst3 /Pvst 1:3,3333; 30% Větev č. 4 = Pvýst4 /Pvst 1:3,3333; 30% Obr. 8 Schematický náčrtek rozbočovače 1:4 k příkladu 3

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 14 January 2010. Dostupný z WWW: . [7] Lafata P.: Pasivní optické sítě WDM-PON. Access server [online]. 2009, roč. 7, č. 200905, [cit. 2010-08-07]. Dostupný z WWW: . ISSN 1214-9675 [8] Lafata P., Vodrážka J.: Současné a budoucí varianty pasivních optic- kých přístupových sítí. Elektrorevue [online]. 2009, č. 2009/39, s. 39-1-39-10 [cit. 2010-08-07]. Dostupný z WWW: . ISSN 1213-1539 [9] Lafata P.: Útlumová bilance pasivních optických přístupových sítí. Access server [online]. 2009, roč. 7., č. 200906, s. 0002 [cit. 2009-08- 07]. Dostupný z WWW: . ISSN 1214-9675. [10] Xiao S., Zeng Q. J., Wang J., Zhao H., Chi H., Wang Y., Liu F., Zhu X.: Tunable optical splitter technology. Proceedings Vol. 4870-70, SPIE, July, 2002. [11] Pacheco G. M., Oliveira J. E. B.: Variable optical attenuator using dou- ble acousto-optic modulator. XXIX ENFMC, Annals of Optics, 2006. [12] ITU-T: G.652 – Characteristics of a singlemode optical fibre and cable. [online], [cit. 2010-08-07]. ITU-T, June 2006. Dostupný z WWW: . [13] Lafata P., Vodrážka J.: PON kalkulátor (online verze). Matlab server [online], 2009. [citováno 2010-08-07]. Dostupný z WWW: . [14] Lafata P., Vodrážka J.: Programy pro kalkulaci útlumové bilance pasivních optických přístupových sítí a její optimalizaci. Advances in Electrical and Electronic Engineering [online]. 2010, roč. 8, č. 2, s. 33-38, [citováno 2010-08-07]. Dostupný z WWW: . [15] Yun Z., Wen L., Long CH., Yong L., Qingming X.: A 1x2 Variable Opti- cal Power Splitter Development. Journal of Lightwave Technology, Vol. 24, No. 3, March 2006. [16] SQS Vláknová optika a.s.: PLC Asymmetric Splitters [online]. [citová- no 2010-08-12]. Dostupné z WWW: . Oficiálního zahájení 21. ročníku veletrhu AMPER se na tiskové konferenci ujal generální ředitel pořádající společnosti TERIN- VEST, spol. s r.o., Ing. Jiří Šviga. Poděkoval generálnímu řediteli Výstaviště v Brně, Ing. Jiřímu Kulišovi, za možnost pořádání již 3. ročníku veletrhu v Brně, na který se přihlásilo 630 vystavovatelů. To znamenalo 5% nárůst oproti minulému roku a dalo tak jasný signál, že veletrh tohoto průmyslového odvětví je vyhledávaný marketingový nástroj, který odolává nárůstu prezentace pro- střednictví virtuálních medií. Ing. Šviga dále připomněl, že vele- trh připravil Amper Forum – živé diskuse odborníků s odbornými redaktory, a nechybělo online vysílání na webu elektrika.tv. Hlavní manažer veletrhu, Jindřich Kurdiovský, v krátkosti poho- vořil o zahraniční účasti vystavovatelů. Na ploše 14 500 m2 se na veletrhu AMPER 2013 prezentovalo 159 zahraničních společ- ností. Nejsilněji bylo zastoupené Slovensko (52 firem) a Němec- ko (33), z okolních zemí pak byly přítomni zástupci z Polska, Rakouska, Maďarska a Běloruska a ze vzdálenějších zemí dora- zili zástupci z Tchajwanu, Číny, Hong Kongu a USA. Ing. Richard Malina následně prezentoval projekt ZLATÝ AMPER – prestižní tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu AMPER 2013 z hlediska uživatelské úrovně, komfortu a technologické úrov- ně. Letos bylo přihlášeno 34 exponátů od 30ti vystavujících. Jedním z hostů tiskové konference byl Jaromír Studený, manažer komunikace společnosti Siemens, který hovořil o důležitosti veletr- hu AMPER z pohledu vystavovatele. Uvedl, že pro společnost Sie- mens, která za posledních 15 let na veletrhu nikdy nechyběla, představuje tento veletrh jeden z vrcholů tuzemské veletržní sezó- ny. Ve své expozici na ploše 260 metrů čtverečních představila nové technologie a služby pro průmyslovou výrobu a energetiku. Do soutěže Zlatý AMPER v letošním roce přihlásila firma Siemens hned dva vystavované exponáty. Zajímavá byla také prezentace „Makroekonomické ukazatele v elektrotechnickém průmyslu“ JUDr. Michala Nedělky z agentu- ry CzechTrade, který analyzoval ekonomickou situaci sektoru v ČR, její možný vývoj a trendy. Tradiční součástí programu veletrhu bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatý AMPER. O vítězných exponátech rozhodo- vala jedenáctičlenná odborná komise složená z odborníků ČVUT FEL Praha, VUT FEKT Brno, ZČU FEL Plzeň,VŠB-TU Ostrava, SAV Bratislava a EZÚ Praha v čele se svým předsedou prof. Ing. Rado- mírem Vrbou, CSc. Nejprestižnějšími exponáty byly a ocenění Zlatý AMPER získaly exponáty: – IPCorder KNR-1004 společnosti Koukaam, a.s.; – Kompaktní monitor fáze Meg70 společnosti MegA – Měřicí Energetické aparáty, a.s.; – Grid-EYE – maticový termoelektrický senzor SMT společnosti Panasonic Electric Works Europe AG; – RICE Embedded Modular Control System (REMCS) Regionál- ního inovačního centra elektrotechniky (RICE) ZČU v Plzni; – SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP společnosti Siemens, s.r.o. Čestné uznání získala společnost ABB za zcela novou generaci frekvenčního měniče pro nízkonapěťové pohony se širokou škálou uplatnění. Podle názoru komise se měnič vyznačuje velmi kvalitním zpracováním a zajímavou softwarovou podporou. Další čestné oce- nění získal exponát DEHNvenCI od vystavovatele DEHN+SÖhne + CO. KG. DEHNvenCI je kombinovaný svodič bleskových proudů, včetně pojistek, který je schopen eliminovat proudy do 25 kA. Spo- lečnost FLAJZAR také získala od odborné komise čestné uznání – 3G kompaktní kamera s atraktivním designem vybavená pro sní- mání barevného nebo černobílého obrazu se zvýšenou citlivostí, která je vhodná pro zabezpečení a střežení libovolných prostorů. Další ocenění si odnesla společnost HW group se soutěžním expo- nátem SensDesk.com – portál, který otevírá svět senzorů, měření a grafů široké obci uživatelů. Posledním exponátem oceněným čestným uznáním komise se stal IQRF Smart House společnosti MICRORISC. Jedná se o technologii, která poskytuje výhody implementace bezdrátové komunikace při automatizaci budov a domácností bez nutnosti programování (Direct Peripheral Addressing). Tím se, spolu s připravenými referenčními návrhy, výrazně zkracuje uvedení nových produktů na trh a rozšiřují možnosti využití těchto systémů a zařízení. Výrobky využívající techno- logii IQRF Smart House jsou navzájem kompatibilní, což výrobcům sdruženým v IQRF Smart House Alianci umožňuje oslovit větší trh. To vše bez investic do výzkumu a vývoje. Výrobci se mohou soustředit na zdokonalování svých produktů, aby byli dlouhodobě konkurence- schopní, aniž by plýtvali drahocenným časem na vývoj rádiového pro- pojení. V pátek 10. 5. 2013 bude v Jičíně slavnostně otevřeno Výzkum- né a Technologické Centrum MICRORISC. V rámci doprovodného programu, představí pracovníci společnosti výsledky v oblasti prů- myslového výzkumu a vývoje, kterých tato firma dosáhla. ■ Dvacátýprvý

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 15 V této souvislosti stojí za to se podívat trochu do historie, která nás dovedla k současnosti a která nám je nápomocná i vytváření pod- mínek pro budoucnost obou našich společností. Jak naleznete v historických záznamech, k 1. červenci 1953 byl založen Výzkumný ústav telekomunikací, který se od svého vzni- ku zabýval vývojem telekomunikačních zařízení a systémů. Vedle vývoje celých systémů, a to jak ústředen, tak i přenosových zaří- zení, se ústav ale musel také zabývat i vývojem komponent, ze kterých byly tyto systémy konstruovány. Jednalo se zejména o vývoj elektromechanických prvků, relé, spínačů a také o vývoj nezbytných měřicích přístrojů. Z historického pohledu určitě stojí za zmínku vývoj dispečerských pracovišť pro energetiku z padesátých let minulého století, systémů PLC a systémů pro přenos diskrétních signálů ze vzdálených lokalit. Spojovací systémy vzešlé z vývoje ústavu byly dodávány jak čs. spojům tak i do řady zemí zejména východního bloku. V telekomuni- kační síti hierarchicky nejvýše postavené byly Mezinárodní telefonní ústředny MN60, které byly instalovány v Praze, Moskvě a v Berlíně. Do šedesátých let spadá také úspěšný vývoj prvního digitálního přenosového systému (KPK 24), který byl již plně postaven na polovodičových prvcích a byl zkonstruován ještě ve 24kanálo- vé podobě se sedmibitovým kódováním jednotlivých hlasových kanálů (evropské doporučení na 30kanálové systémy s osmibito- vým kódováním nebylo ještě v té době zavedené). Rokem 1989 započala nová éra podniku, která otevřela zcela nové možnosti a perspektivy. Nejprve došlo k vyčlenění ústavu z koncernu TESLA Investiční elektronika a k jeho přeměně na stát- ní podnik TESLA VÚT s. p., který byl zařazen do privatizačních programů, privatizován a následně proměněn na moderní vývojo- vě-výrobní podnik. Následoval rozvoj řady podnikatelských aktivit, který postupně formoval dnešní podobu holdingu TTC. Hned na samém počátku devadesátých let byla navázána úzká obchodní spolupráce se zahraničními partnery. Díky slibným výsledkům a díky dobré vůli obou stran tak obchodní spolupráce přerostla do myšlenky založení společného podniku se společ- ností MARCONI S.p.A. z Itálie. Tak došlo v roce 1993 k založení společnosti TTC MARCONI. Hlavní zaměření klíčových podniků holdingu TTC stále vychází z telekomunikací, respektive z ICT. V příbuzných oborech podniká vedle TTC TELEKOMUNIKACE také TTC MARCONI, TTC TELSYS a relativně nový člen holdingu TTC TELEPORT, který je význam- ným poskytovatelem kolokačních datových služeb. Holding v prů- běhu času diverzifikoval svoje aktivity. Sdružuje i skupinu podniků z realitní oblasti, provozující budovy na různých místech v Praze, které poskytuje formou nájmu podnikům z nejrůznějších oblastí od oborů příbuzných hlavnímu zaměření, přes stavební firmy až po filmový a televizní průmysl. Historie a úspěchy minulých let jsou významné, ale důležitá je perspektiva dalšího rozvoje holdingu a jeho klíčových společnos- tí. Je dobře, že lze navázat na historickou tradici, která vychází z úspěšné snahy přinášet zákazníkům nejnovější technická řeše- ní a čerstvé výsledky výzkumu, vývoje a inovací z oblasti komuni- kačních i jiných technologií. A pochopitelně, že nezůstává jen u výzkumu, výroby a obchodování spojeném s instalací a servi- sem dodaných zařízení. Významní zákazníci, mezi které v České republice patří především ČEZ, Správa Železniční Dopravní Ces- ty, Armáda České republiky a v zahraničí např. ruský energetický gigant FSK nebo ukrajinská železnice či největší ukrajinský mobil- ní operátor Kijvstar, těží nejen z dodávek či realizace rozsáhlých projektů, ale již mnoho let také ze služeb systémové integrace i z odborných konzultací. V každodenní praxi tak je vidět trvalý zájem, díky kterému jsou pro všechny zákazníky na tuzemském, ale i na celé řadě zahraničních trhů k dispozici zdroje jejich největ- šího možného prospěchu. Je jasné, že to je jediná cesta k tomu, aby se dnešní jubilanti mohli těšit na mnohá další jubilea, při nichž budou bilancovat své další úspěchy a snad žádné ztráty. ■ 60 let TTC TELEKOMUNIKACE a 20 let TTC MARCONI Ing. Ivan Říčař, CSc, generální ředitel TTC MARCONI Kulatá výročí jsou vhodnou příležitostí k ohlédnutí na uplynulá léta a k bilancování úspěchů i porážek. V letošním roce mají k takovýmto vzpomínkám příležitost hned dvě sesterské společnosti z dnešního TTC HOLDINGU, a.s. Jsou jimi společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a TTC MARCONI, s.r.o. Společnost TTC TELEKOMUNIKACE je přímým pokračovatelem Výzkumného ústavu telekomunikací, který byl založen k 1. červenci 1953 rozhodnutím tehdejšího ministra strojírenství a slaví tedy 60 let od svého založení. 20 let od svého založení pak slaví společnost TTC MARCONI, která byla zapsána do obchodního rejstříku 11. března 1993 jako společný podnik mezi TESLOU TELEKOMUNIKACE a italskou společností MARCONI S.p.A.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TELEKOMUNIKACE/MULTIMÉDIA 16 První smartphone Huawei s Windows Phone 8 Společnost Huawei uvedla na český trh nový chytrý telefon Ascend W1, který je prvním smartphonem Huawei s operačním systémem Windows Phone 8 a zároveň nejdostupnějším smartphonem s Windows Phone 8 v této třídě. Tento telefon představuje chytrou a stylo‑ vou alternativu pro každého, kdo hledá vy‑ nikající technologii za bezkonkurenční cenu, kvalitní vzhled a přístroj s operačním systé‑ mem Windows Phone 8, na který se může spolehnout. Ascend W1, jenž má rozměry 124,5 ´ 63,5 ´ 10,3 mm a váží 130 g, je vy‑ baven dvoujádrovým procesor Qualcomm MSM8230 s taktem 1,2 GHz, RAM 512 MB, grafickým procesorem Adreno 305 a 4pal‑ covým IPS LCD dotykovým displejem s roz‑ lišením 800 ´ 480 pixelů a technologií OGS Touch Panel. Nechybí ani zadní 5megapi‑ xelový fotoaparát s automatickým zaostřo‑ váním a přisvětlovací LED diodou pro natá‑ čení videí (720p) a přední 0,3megapixelová VGA kamera pro video volání. Vysokorychlostní připojení zahrnuje HSPA+ s rychlostí stahování až 21 Mb/s a odesílání 5,76 Mb/s, nechybí samozřejmě ani Blue‑ tooth v2.1 s A2DP a EDR, WiFi 802.11b/g/n, NFC a microUSB 2.0. Multimediální obsah lze ukládat na 4GB vnitřní paměť, kterou lze kartou microSD rozšířit až o 32 GB. Oproti konkurenčním modelům je telefon vybaven výrazně lepší baterií s kapacitou 1 950 mAh, která mu umožňuje až 630 min. volání a až 470 h v pohotovostním režimu. Smartphone Ascend W1 poskytuje uživateli klasické pro‑ středí OS Windows Phone 8 s dlaždicemi a všemi novými funkcemi, které tato nejno‑ vější verze nabízí. Uživatelské rozhraní na‑ bízí funkce MS Office, mezi nimiž nechybí programy Word, Excel, PowerPoint nebo e‑mailový klient Outlook, díky nimž můžete využívat telefon efektivně jako svoji mobilní kancelář, ať jste kdekoliv. Huawei Ascend W1 je v ČR dostupný od 1. dubna 2013 v nabídce operátora O2 exkluzivně v modré barvě a také u vybra‑ ných prodejců v černém provedení za cenu 4 990 Kč vč. DPH. ■ Nové výkonné televizory řady Philips PFL8008 Společnost TP Vision představila novou řadu prémiových smart televizorů Philips PFL8008, které byly navrženy tak, aby spo‑ jovaly kvalitní konstrukci, neotřelý vzhled a pestrou nabídku funkcí a vyhověly tak požadavkům i těch nejnáročnějších spo‑ třebitelů. Nová řada televizorů Philips při‑ náší pokročilé možnosti pro práci s domá‑ cí multimediální sítí a sdílení obsahu s dal‑ šími zařízeními, špičkovou kvalitu obrazu ve 2D i 3D, sofistikovanou interakci s uži‑ vatelem, interaktivní služby smart TV a dál‑ kový ovladač s ukazovátkem a klávesnicí. Skleněná obrazovka televizoru je ohrani‑ čena rámem z vysoce kvalitní tmavé oceli, která dobře ladí se stojanem ve tvaru pís‑ mene „U“ z leštěného chromu. Ačkoli jde o skutečně štíhlé přístroje, nechybí zde ani kamera Skype, která je umně vestavěná do loga Philips pod obrazovkou. Srdcem televizorů řady Philips PFL8008 jsou výkonné dvoujádrové procesory, přičemž špičkovou kvalitu obrazu zajišťuje mnoho různých funkcí, např. 1 400 Hz Perfect Moti‑ on Rate a 3D Super Resolution se starají o ostrost obrazu v rychlých scénách nebo technologie Local Contrast zajišťuje úžasný vnitřní kontrast. Trojice technologií 3D Max (využívající brýle s aktivní závěrkou), Premi‑ um 3D Depth (nastavení hloubky třetího roz‑ měru) a Premium 2D–3D (převod 2D obsa‑ hu do 3D) zase přináší dokonalé 3D zážitky. Uživatelé smart TV jistě ocení příjemné ovlá‑ dání modelů nesoucích označení PFL8008 dálkovým ovladačem s ukazovátkem a ve‑ stavěnou klávesnicí. Používání mobilních za‑ řízení coby sekundárních obrazovek se těší stále větší oblibě, proto tyto televizory pod‑ porují také aplikace Philips MyRemote, Wi‑Fi Miracast™ a SimplyShare, které umožňují obousměrný rádiový přenos obsahu mezi televizorem a mobilními zařízeními. Modely jsou rovněž připraveny na automatickou insta‑ laci aplikace MultiRoom, s níž bude možné vysílat obraz hlavního televizoru do vedlej‑ ších televizorů v dané domácnosti. Výkonné modely Philips řady 8000 se na evropském a ruském trhu objeví ve druhém čtvrtletí roku 2013. ■ Vodotěsný MP3 přehrávač NWZ-W273 Společnost Sony představila na letošním veletrhu CES svůj první vodotěsný MP3 přehrávač Walkman® NWZ‑W273. Mezi je‑ hož hlavní vlastnosti patří 100% vodotěs‑ nost a výborná fixace sluchátek. Tak se vý‑ borně hodí pro plavání i běhání a velmi rychlé nabíjení umožňuje přehrávač dobít i během tříminutové pauzy na občerstvení. Sony Walkman® NWZ‑W273 byl vyvíjen pro sportovce a aktivní lidi. Vodotěsná slu‑ chátka zabraňují vniknutí potu, deště nebo vody do uší a nijak se nepoškodí ani v hloub‑ ce až dva metry pod hladinou. Fixace slu‑ chátek je natolik důmyslná, že nevypadnou ani při pohybově náročnějších sportech jako běhání nebo veslování. Výdrž baterie je při plném nabití osm hodin, přičemž přehrá‑ vač lze nabíjet i nárazově např. v přestáv‑ kách při tréninku. Pouhé tři minuty nabíjení prodlouží výdrž baterie o celou hodinu. Hmotnost přehrávače je jen 29 g, disponu‑ je kapacitou paměti 4 GB a se sluchátky je spojen rádiově. Zajímavou funkcí je ZAPPIN™ , která přehrává úryvky refrénů a umožňuje tak rychlé nalezení oblíbené skladby. Se snad‑ no ovladatelnou páčkou pro přeskakování skladeb není výběr vhodné muziky nijak ná‑ ročný ani při rychlém běhu. Walkman® NWZ‑W273 je dodáván s 13,5mm sluchátky řady EX, jejichž zvukový rozsah 20 Hz až 20 kHz zajišťuje perfektní zvuk bez ohledu na hlasitost. Sluchátka jsou dodávána se dvěma různě velkými koncovkami a na‑ stavitelným páskem, takže dokonale padnou většině sportovců. Nový vodotěsný walkman NWZ‑W273 je k dostání od 2 099Kč v čer‑ ném, bílém a modrém provedení. ■

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Start-up Region Zpravodaj o inovacích v jihomoravském regionu 23 V Česku vychází první kniha o designu služeb Podíl služeb na HDP v Česku dosahuje 60 % a dlou- hodobě roste, jejich úroveň se ale mění jen pomalu. Většina firem neví, jak své služby systematicky zkvalit- ňovat, a čeští zákazníci se navíc stále spokojují s níz- kým standardem. Jak tedy zlepšovat dojem, který při používání služeb máme? Odpověď poskytuje v zahra- ničí už zavedený obor design služeb. Do Česka ho nyní přivádí unikátní kniha Skvělé služby, která je od dubna k dostání v knihkupectvích. Firmám dává devět srozumitelných a praktických nástrojů, které jim pomohou zkvalitnit jejich služby, a každému z nás pak jasnější představu o tom, co bychom měli od slu- žeb očekávat. Partnerem knihy je Jihomoravské ino- vační centrum. Struktura moderní ekonomiky se během posledních desetiletí posunula od výroby pro- duktů k poskytování služeb. Odvětví služeb dnes tvo- ří v rozvinutých zemích až 70 % HDP, v ČR se podíl služeb za posledních dvacet let zvýšil na skoro 60 %. Telekomunikace, zdravotnictví, vzdělávání, volný čas či doprava – služby jsou dnes všude a pracuje v nich skoro každý druhý Čech. Firmy tvrdí, že mají skvělé služby, zákazníci si to nemyslí Jak jsou služby kvalitní? V hodnocení se firmy a zákazníci rozcházejí. Podle studie Bain & Company považuje 80% firem své služby za skvělé, souhlasí s nimi ale jen 8% zákazníků. Právě tuto propast překonává design služeb tím, že ukáže firmě, jak službu vidí zákazník. „Řada služeb funguje na výbornou. Jsou smysluplné, nezdržují při obsluze a vynikají lidským přístupem. Pak existují služby, které jsou zkostnatělé, mají nepříjemnou obsluhu nebo si u nich říkáte, k čemu to vlastně je? Typic- kým indikátorem jsou fronty, zbytečné formuláře a znudě- ný personál,“ popisuje Adam Hazdra, jeden z autorů kni- hy Skvělé služby a konzultant Jihomoravského inovačního centra (JIC). Díky designu služeb je možné navrhnout a zlepšovat dojem, který lidé při používání určité služby mají. „Zákaz- níci procházejí v rámci vztahu s firmou řadou interakcí, ať už těch příjemných, nebo nepříjemných. Říká se tomu ces- ta službou. Je úkolem lidí ve firmě zaručit, že všechny tyto styčné body i cesta jako celek jsou správně navržené, pou- žitelné, srozumitelné a zákazníci si z nich odnášejí pozitiv- ní dojem a hodnotu,“ vysvětluje Hazdra. Přichází „věk zákazníků“ Pokud není cesta zákazníka službou hladká, představuje to pro firmu mnohem větší nebezpečí než dříve. Aktivita nespokojených zákazníků se zvyšuje, což dokládá třeba známá kauza ohledně vracení poplatků za vedení úvěro- vých účtů. Díky sociálním sítím je také mnohem jednoduš- ší podělit se o svou špatnou zkušenost se službou se stov- kami či tisíci dalších lidí. „V Česku existuje řada skvělých služeb, ze kterých je možné se inspirovat, a věřím, že velké množství firem chce dělat skvělé služby, jen si nejsou jisté, kde začít,“ komentu- je situaci Adam Hazdra. „Právě proto vznikla kniha Skvělé služby, aby majitelům firem, marketérům a obchodním ředitelům ukázala, jak nastavit služby tak, aby se staly klí- čovou součástí života zákazníků i firmy,“ dodává. Skvělé služby je první kniha o inovacích a designu slu- žeb u nás. Autoři se chtěli vyhnout prostému překladu zahraničních knih a opakování stále stejných příkladů z cizi- ny, jako je Apple, Google a další. Příklady jsou převážně z Česka a celá kniha vychází ze situace na našem trhu. Kniha jako prototyp Myšlenka napsat knihu o designu služeb vznikla při výzkumné cestě, jejímž cílem bylo poznat kvalitu služeb českých knihoven a navrhnout jejich zlepšení. Z prvotního nápadu na knihu vyrostla nejen široce zaměřená iniciativa „Chceme lepší služby“, ale i série setkání s názvem Service Design Meetup. Jedním z nástrojů, které najdete v knize Skvělé služby, je prototypování. „Chtěli jsme se řídit metodologií, kterou popisujeme v knize, a proto jsme i naši knihu vyzkoušeli jako prototyp,“ uvádí Hazdra. Pracovní verze knihy tedy byla prezentována na konferenci Webexpo. „Na místě jsme rozdali několik desítek kusů, dalších dvě stě kopií jsme rozeslali elektronicky. Díky tomu jsme dostali spous- První kniha o designu služeb

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

tu informací, které umožňují knihu lépe zacílit a učinit ji ještě využitelnější,“ dodává. Na přípravě knihy se podílely přes čtyři desítky autorů – odborníci na design služeb, manažeři a podnikatelé. Zapoji- ly se i firmy jako Student Agency nebo Česká spořitelna, které se snaží na zlepšování svých služeb systematicky pra- covat. Dlouhodobý a otevřený proces vzniku knihy umož- nil vytvořit okolo širší komunitu čítající zhruba čty- ři stovky lidí. Tři desítky příkladů dobrých služeb doplňuje devět praktických nástrojů, kromě proto- typování třeba safari službou, vytváření person nebo mapa kontaktních míst. Kniha vychází u nakladatelství Grada Publis- hing. Hlavním partnerem vydání je JIC, partnery jsou dále Kabinet informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, společ- nosti NFCengine, Česká spořitelna, Doporučím.cz, Student Agency a H1.cz. Proměna služeb v Česku Autoři knihy Skvělé služby a navazující iniciativa „Chceme skvělé služby“ neplánuje zůstat jen u vydání kni- hy. Jejich vizí je celkové působení na proměnu kvality slu- žeb v Česku. Chystají např. první konferenci v ČR na téma design služeb, která se uskuteční 22. května 2013 v Praze v Node5. Více informací o knize, konferenci i dalších akti- vitách najdete na www.designsluzeb.cz. 120 vteřin v červnu pro přesné strojírenství Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný pro- gram, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt zkušenosti od již ostřílených podnikatelů, kteří provo- zují menší podniky v jiných zemích Evropské unie. Kdo se může zúčastnit? Noví podnikatelé, kteří jsou pevně odhodláni začít podnikat nebo v posledních třech letech začali. Jako hostitelé se mohou zapojit i zkušení podnikatelé, kteří mají nebo vedou malý či střední podnik v EU. JIC je jedním ze tří kontaktních bodů pro tento pro- gram v České republice. V případě zájmu o účast se zaregis- trujte na www.erasmus-entrepreneurs.eu nebo kontaktujte Jindřicha Weisse na weiss@jic.cz. JIC nabízí program Erasmus pro mladé podnikatele Chcete se setkat s dalšími inovativními firmami nejen z již- ní Moravy a začít s nimi spolupracovat? Přijďte na networ- kingové setkání a seznamte se během jediného večera s desítkami jiných firem, které hledají třeba zrovna vás. Jak 120 vteřin funguje Večer začíná oficiálními prezentacemi každé společnosti – každý zástupce má pouze 120 vteřin na představení čin- nosti firmy a oblastí pro možnou spolupráci. Následuje neformální společenský večer s rautem či jiným progra- mem, který nabízí prostor pro networking a domluvu kon- krétních spoluprací. Účast na akci je bezplatná. Za každou firmu se však smí účastnit pouze jeden zástupce a podmínkou je prezentace společnosti podle stanovených pravidel v rozsahu 120 vteřin. V červnu na téma přesné strojírenství, přístroje a optika Tématem červnových 120 vteřin pro inovativní firmy bude přesné strojírenství, přístroje a optika. Akce se uskuteční 18. června od 17:00 (příchod hostů od 16:30) na Jihomo- ravském inovačním centru, U Vodárny 2, 616 00 Brno. Registrace končí 11. června. Účast je bezplatná. Za každou společnost může přijít jen jeden zástupce, počet hostů je omezen – organizátoři si proto vyhrazují právo na výběr účastníků. Seznam přihlášených účastníků i bližší informa- ce o průběhu setkání a reference předchozích účastníků naleznete na www.120vterin.cz. Minulých akcí se účastnilo celkem 421 účastníků, kteří získali 1 374 nových kontaktů a domluvili 620 nových spo- luprací. Pravidelně se účastní i zástupci relevantních vý- zkumných institucí. Akce je realizována v rámci projektu BISONet a finanč- ně podpořena v rámci sítě Enterprise Europe Network. Podpora podniku na dosah ruky Na Jihomoravském inovačním centru se 3. 4. 2013 se uskutečnil Křest knihy Skvělé služby

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 19 Podpora inovací a konkurenceschopnost Dopady dokumentů EU na podporu inovací v podnikání v ČR se v úvodním vystoupení zabýval Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel Sekce fondů EU MPO ČR. Programové období do roku 2014 a Strategie Evropa 2020, kladou velký důraz na inteligentní a udržitelný růst. Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti. Národní program reforem (NPR) uvádí seznam opatření nutných k realizaci doporučení Integrovaných hlavních směrů (Integrated Guidelines, IG) na úrovni ČR v doku- mentu Strategie Evropa 2020. Jedná se o průřezový dokument, který definuje hlavní priority a směry reforem v různých oblastech vládní ekonomické politiky. Hlavní princip sledovaný všemi navrho- vanými opatřeními je zvýšit konkurenceschopnost české ekono- miky. V rámci vědy a výzkumu patří k hlavním cílům: – tvorba příznivého podnikatelského prostředí s minimem legisla- tivních a administrativních překážek, – zajištění efektivní podpory vědy, výzkumu a inovací, úzce pro- pojených s privátním sektorem, tak aby byla zajištěna rychlá aplikace nejnovějších poznatků v praxi. MPO připravilo Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro léta 2012 až 2020, která byla schválena Vládou ČR 27. září 2011. Soustředí se na princip 3i – Inovace, Instituce, Infrastruktura a jejím cílem je, aby se ČR do roku 2020 zařadila mezi 20 nejkonku- renceschopnějších ekonomik světa. České hospodářství je totiž stá- le založeno na levné pracovní síle a v období 2010 až 2011 byl zaznamenán pokles ČR o pět pozic v Global Competitiveness Index Světového ekonomického fóra na 36. pozici. Pro realizaci strategie je připraveno více než 40 konkrétních projektů. Na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti věcně navazu- je Národní inovační strategie připravená ve spolupráci MŠMT a MPO a schválená Vládou ČR v září 2011. Podpora VaV a inovací (VaVaI) na MPO zahrnuje: – institucionální podporu podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., – účelovou podporu – program TIP, aplikovaný výzkum a experi- mentální vývoj v oblastech: nové materiály a výrobky, nové pro- gresivní technologie, nové informační systémy, – Inostart, podporu činnosti inovačních malých a středních start- up podniků, které obtížně získávají prostředky na financování vlastní podnikatelské činnosti. Dalšími nástroji jsou Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) a komunitární rámcový program Konkurenceschopnost a inovace CIP se třemi podprogramy (programem pro podnikání a inovace, programem na podporu politik Informačních a komuni- kačních technologií, programem Inteligentní energie pro Evropu). Globálním cílem OPPI je zvýšit konkurenceschopnost a ino- vační výkonnost sektoru průmyslu a služeb. Alokováno v něm je 3 671 400 782 EUR, tj. asi 94,1 mld. CZK. OPPI je financován z Ev- ropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) a ze Státního rozpoč- tu (15 %). S prostředky ve výši 94,1 mld. CZK se tento operační program stal základním zdrojem pro podporu inovací v podnikatel- ském sektoru v ČR pro období 2007–2013. OPPI může elektrotechnickému průmyslu nabídnout tři formy podpory: dotace, úvěry a záruky, služby pro podnikatele (marke- ting, poradenství). Typy projektů je možné rozdělit následovně: – podpora začínajícím firmám; – rozvoj a modernizace výrobních kapacit, softwarových systémů a řešení ICT; – VaV, výroba a uvádění vlastních inovací na trh; – úspory energie a obnovitelné zdroje energie; – infrastruktura pro podnikání a inovace: klastry, vědeckotechnic- ké parky, podnikatelské inkubátory, centra pro transfer techno- logií, business angels; – školicí střediska, nemovitosti; – poradenské a marketingové služby. K úspěšným projektům OPPI patří projekt Tritón Pardubice, spol. s r. o., jehož realizátor se orientuje na výrobu vysoce kvalitních vý- robků a komponent určených pro rozvoj a modernizaci datových a telekomunikačních sítí. Firma se řadí mezi nejvýznamnější evrop- ské výrobce 19palcových rozvaděčů. Cílem projektu je implementa- ce koncepce DIGITÁLNÍ TOVÁRNY prostřednictvím nákupu licencí a technologického know-how, které v oblasti řízení, simulování, opti- malizování a plánování výrobních procesů představují nejvyšší svě- tově známou úroveň. Způsobilé výdaje projektu jsou 120 miliónů Kč, proplacená dotace činí 55,5 mil. Kč. Koncepce DIGITÁLNÍ TOVÁRNY umožnila společnosti zásadně inovovat materiálové a informační toky a ovládnout strategii pláno- vání a rozvrhování výroby tak, aby bylo potenciálu nových technolo- gií a strojů využito i v situaci, kdy objemový nárůst výroby je dopro- vázen tlakem zákazníků na stále větší variabilitu produktů a na zkra- cování časů dodávek. Dalším úspěšným projektem je zavedení nové výrobní technolo- gie pro výrobu nových produktů společnosti ELGAS, s.r.o. Tato vývojová, výrobní a dodavatelská firma se specializuje na pokrytí potřeb plynárenského odvětví zejména v oblasti měření, zpracová- ní a přenosu dat, tedy Smart Metering. Podpořený projekt byl zamě- řen na inovaci produktů vyvinutých vlastním vývojovým oddělením firmy (přepočítávač množství plynu a související komunikační zaří- zení) a jeho zavedení do sériové výroby. Žadatel realizací tohoto projektu vytvořil 37 nových pracovních míst. Způsobilé výdaje pro- jektu jsou 8,9 mil. Kč, proplacená dotace činí 4 milióny Kč. Třetím úspěšným projektem je Inovace sortimentu výroby modelář- ské elektroniky společnosti JETI model s.r.o., výrobce modelářské elektroniky, zejména přijímačů a vysílacích modulů. V rámci projektu Elektronika – hlavní inovační trend RNDr. Petr Beneš Elektroniku a mikroelektroniku, jako významné inovační trendy představila konference Elektronika – Mikroelektronika – Inovace, kterou jako významnou součást doprovodného programu veletrhu AMPER uspořádalo nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci a za podpory sekce výzkumu a vývoje a fondů EU MPO ČR, agentury CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR, Českomoravské elektrotechnické asociace ELA, Ústavu mikroelektroniky a Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 20 vyvinula unikátní přenosový systém v pásmu 2,4 GHz. Realizace pro- jektu zajistí výrobní technologie nezbytné pro sériovou výrobu nově vyvinutého sortimentu modelářské elektroniky (osazovací automat elektronických součástek, zařízení pro selektivní pájení elektronic- kých součástek, obráběcí centrum CNC), což zajistí skokové posíle- ní konkurenceschopnosti společnosti. Celkové způsobilé výdaje pro- jektu jsou 12 mil. Kč, celková přiznaná dotace 7,2 mil. Kč. Operační program pro období 2014–2020 klade důraz na zna- lostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory. Tento Operační program Podnikání a inova- ce pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl schválen Vládou ČR dne 28. listopadu 2012. Program OP PIK se zaměřuje na podporu pod- nikatelského prostředí a inovativních aktivit, zejména malých a střed- ních podniků (MSP), propojení vazeb na výzkum a vývoj podporova- ný v rámci OP VVV. Dále podporuje snižování energetické nároč- nosti a inovativní řešení přispívající ke snižování emisí, zavádění vysokorychlostního Internetu a dalších moderních komunikačních prostředků v podnikové sféře. Má vazbu na NRP tím, že podporuje zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruk- tury a Integrovaný rozvoj území. Uveďme návrhy zaměření intervencí ve čtyřech prioritních osách OP PIK: – VaVaI (rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, PO1); – infrastruktura a služby (rozvoj infrastruktury a služeb podporují- cích podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizaci pod- nikání, PO2); – energie (udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v ener- getice, PO3); – ICT (rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k Internetu a ICT, PO4). Harmonogram příprav Operačního programu Podnikání a ino- vace pro konkurenceschopnost je uveden v tabulce 1. Brno centrem inovací Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského tech- nologického institutu (CEITEC) představil Jan Neuman, pracovník tohoto centra vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Ptáte se proč CEITEC právě v Brně? V oblasti věd o živé přírodě a v technických oborech zde pracuje více než 3 000 výzkumných pracovníků. V Brně je soustředěno přes 20 % světové produkce elektronových mikroskopů. Najdeme zde více než 80 tisíc vysoko- školských studentů (z toho 10 tisíc zahraničních). Město je rovněž centrem lékařského výzkumu a zdravotní péče (více než 5 000 ne- mocničních lůžek). Město Brno má jasně definovanou a funkční regionální inovační strategii zahrnující koordinovanou spolupráci s ICRC, NETME, RECETOX a dalšími projekty. Výzkumné aktivity zahájil CEITEC v roce 2011, v plném provo- zu bude výzkumné centrum CEITEC spolu se Středoevropským technologickým institutem STI na VUT v roce 2015 (viz tabulka 2). CEITEC (obr. 1) pracuje na sedmi výzkumných programech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiá- ly, Strukturní biologie, Genomika a proteomika rostlinných systé- mů, Molekulární medicína, Výzkum mozku a lidské mysli, Moleku- lární veterinární medicína. Výzkumný program Pokročilých nanotechnologií a mikrotechno- logií ve Středoevropském technologickém institutu vede prof. Tomáš Šikola. Program se soustředí na vývoj „top-down” a „bottom-up“ metod pro výrobu nanostruktur a mikrostruktur. Zabývá se specifi- kací a optimalizací funkčních vlastností nanostruktur pro nanoele- kroniku, nanofotoniku a (bio)senzory. V rámci tohoto výzkumného programu se vyvíjejí vyšší funkční integrované systémy, speciální elektronické obvody na čipech, nano/mikroelektromechanické sys- témy (MEMS/NEMS) a senzory. Souběžně probíhá vývoj speciál- ních technik a metod pro mikroskopii, analýzu a metrologii nanoma- teriálů a nanostruktur. Vedoucím programu Pokročilé materiály je prof. Jaroslav Cihlář. Program zahrnuje vývoj pokročilých keramických materiálů, mate- riálů pro senzory a systémy řízení technologických procesů, po- kročilých polymerních a kovových materiálů a kompozitů. Součás- tí výzkumného programu je také strukturní a fázová analýza. V oblasti biomateriálů se program Pokročilé materiály na SIT zabývá vývojem nových kompozitních biomateriálů pro náhradu měkkých a tvrdých tkání především v ortopedii a stomatologii. Akti- vity SIT se soustředí dále na materiály pro energetiku, komunikaci a ekologii a vývoj nových kompozitních materiálů s funkčně gradi- entní strukturou umožňující zvýšit výkonnost a životnost komponent a zařízení pro elektroniku, energetiku, komunikaci a řídicí technolo- gie. Oblast konstrukčních materiálů pak zahrnuje vývoj nových polymerních, kovových a keramických kompozitů s vynikajícími mechanickými a tepelnými vlastnostmi pro konstrukční aplikace. Tabulka 1 Harmonogram příprav Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost leden 2013: ustanovení pracovních skupin pro rozpracování prioritních os OP PIK ustanovení Platformy MPO pro tvorbu OP PIK leden – březen 2013: příprava prvního návrhu operačního programu (v průběhu celého procesu zpracování programu bude prováděna prů- běžně ex-ante evaluace a posuzování vlivů na životní prostředí SEA) březen 2013: předložení prvního návrhu OP PIK do Porady vedení MPO, následně předložení návrhu programu MMR-NOK květen 2013: předložení informace o stavu přípravy operačního programu prostřednictvím MMR-NOK na jednání vlády červen – prosinec 2013: rozpracování jednotlivých programů podpory OP PIK za účelem jejich předložení ke schválení vládě, dopracování plné verze operačního programu a vyjednávání s EK říjen 2013: předložení plné verze operačního programu k projednání ve vládě listopad – prosinec 2013: předání operačního programu prostřednictvím MMR-NOK Evropské komisi 2014 zahájení realizace OP PIK Tabulka 2 Základní parametry projektů CEITEC a STI v Brně CEITEC (2015) STI VUT (2015) 6 partnerů 36,3% podíl VUT 557 výzkumných pracovníků 177 (asi 120 plných úvazků) 7 výzkumných programů 2 výzkumné programy 51 výzkumných skupin 16 výzkumných skupin 25 000 m2 nových laboratoří 14 100 m2 nových laboratoří rozpočet 5,2 mld. Kč rozpočet 2 mld. Kč Obr. 1 CETEC v kampusu VUT pod Palackého vrchem v Brně

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 21 CEITEC výrazně spolupracuje s aplikačním sektorem. Kolaborativ- ní a smluvní výzkum, pronájem infrastruktury a další formy spoluprá- ce spojují s projektem CEITEC více než 200 spolupracujících firem a institucí. Předpokládaný objem spolupráce je 1,6 mld. Kč. Strategickým průmyslovým partnerem CEITEC je společnost Honeywell. Letter of Intent mezi Honeywell a CEITEC byl pode- psán v roce 2009, hlavní oblasti spolupráce jsou automatizace, smart energy a pokročilé materiály pro letectví, automobilový prů- mysl, energetiku. Klíčovými partnery projektu CEITEC jsou společnosti ABB, Alta Group, CeramTec Czech Republic, Delong Instruments, FEI Compa- ny, ON Semiconductor Czech Republic, TESCAN a Saint-Gobain Advanced Ceramics. Regionální výzkumná centra Tři tucty želízek v ohni české vědy představují regionální výzkumná centra, tak začal svoji prezentaci prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. z VUT Brno, který výrazně přispěl k přípravě programu konference. Regionální výzkumná centra, totiž umožňují nový pohled na posta- vení vzdělání a výzkumu pro rozvoj společnosti a regionu. Jedná se o horké a frekventované téma o posilování regionální funkce vyso- kých škol a o spolupráci s podnikatelskou sférou. Do budoucna už totiž nemůžeme sázet na levnou pracovní sílu. Bez technicky vzdě- laných a tvůrčích lidí máme a budeme mít prostě smůlu. Strategie 2000 (tzv. Lisabonská) požadovala do roku 2010 zvý- šit dynamiku a konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Stra- tegie 2010 si dala za cíl do roku 2020 vytvořit tzv. Unii inovací – zlepšit rámcové podmínky a přístup k financím pro výzkum a ino- vace v Evropě, aby inovativní nápady mohly být přeměněny na výrobky a služby, které pak vytvářejí růst a pracovní místa. Všechno chce peníze… i strategie Evropské unie. Fondy Evrop- ské unie mají složitou strukturu a slouží k financování politik EU, k podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzděla- nosti apod. Strukturální fondy slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, čili hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF (European Regional Development Fund) je nejdůležitější ze strukturálních fondů. Nás budou zajímat infrastrukturní projekty. V ČR v souladu s cíli evropské regionální politiky byl na období 2007–2013 připraven Operační program Výzkum a vývoj pro ino- vace (OP VaVpI) financovaný právě z prostředků ERDF, který je založen na dvou strategických pilířích: – centra excelence, excelentní výzkumné týmy s mezinárodní dimenzí (prioritní osa 1), – regionální VaV centra, centra zapojená do těsné spolupráce s aplikační sférou (prioritní osa 2). Tyto dva strategické pilíře měly tři sudičky, tři průřezová témata: – transfer technologií (komercionalizace výsledků) – PO3, – popularizaci výzkumu a vývoje a propagace výsledků výzkumu a inovací – PO3, – infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzku- mem – PO4. Následně vznikla tzv. Centra excelence: – biotechnologický BIOCEV ve Vestci u Prahy, za 2,3 mld. Kč, společný projekt AV ČR a UK, – Superlaser ELI (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břeža- nech za 6,8 mld. Kč (nejdražší projekt v historii české vědy), – lékařské centrum ICRC v Brně (International Clinical Research) za 2,4 mld. Kč, – počítačové centrum IT4Innovations v Ostravě za 1,8 mld. Kč – jaderný SUSEN v Řeži zaměřený na udržitelnou energetiku (Sustainable Energy) za 2,5 mld. Kč, – multioborový CEITEC v Brně, Central European Technology Centre za 5,3 mld. Kč. Všechny projekty musí vyčerpat evropskou dotaci do konce roku 2015 a v následujících pěti letech po dokončení musí prokázat svou udržitelnost. A to bez stání podpory v oblasti financí nepůjde. Motivací pro vznik regionálních center se stal stoupající význam regionů v evropské strategii, kdy se posiluje regionální funkce vyso- kých škol a spolupráce vysokých škol s podnikatelskou sférou. Hovoří se o metodě trojité šroubovice – Triple Helxi (škola, průmysl, region) vzájemného a těsného propojení státní správy, průmyslo- vých podniků a akademické sféry. To udělaly skandinávské země a zjevně to funguje. Státní správa musí zajistit taková systémová opatření, aby podporu získaly ty obory, které tvoří jádro ekonomic- ké prosperity naší země (že to je průmysl, a že to nepůjde bez matematiky, o tom snad není pochyb). Průmysl a vysoké školy musí k sobě najít výrazně hlubší vztah vzájemné důvěry, než je tomu dosud. Toto je vůdčí myšlenka regionálních center. Tabulka 3 uvádí přehled některých regionálních center. Karel Havlíček, šéf Asociace malých a středních podniků a živ- nostníků, říká: „Je chyba stavět centra a až poté hledat firmy a věd- ce“, a dodává: „Máme relativně gramotné vědce i podnikatele, ale dohromady si nerozumí. Tím se odlišujeme od západního světa.“ Výsledky sčítání lidu z roku 2011 říkají, že máme 1,1 miliónů obyva- tel s vysokoškolským vzděláním, z toho humanitní obory 188 tisíc, učitelé 182 tisíc (z toho 43 tisíc mužů), technici 177 tisíc, lékaři 87 tisíc, právníci 52 tisíc. I zde je patrný známý poznatek z praxe – jen vysoké školy technických oborů a některé přírodovědné obory mají nedostatek kvalitních zájemců. A jaká je situace ve výuce? Zmenšený zájem o technické obory je pozorován v celé Evropě. Důvodem je celospolečenská situa- ce, výdělkové možnosti, růst bankovního sektoru, nárůst právních problémů a soudních pří, obecně nárůst sektoru služeb, vzestup duchovního rozměru společnosti a různých zelených hnutí, … U studentů a žáků, kteří se rozhodli pro technické obory, pak vidí- me zájem hlavně o ICT. Vzdělání v oboru informačních technologií je levnější než v klasických oborech. Heslo doby říká, že rozhodu- jící část populace bude mít maturitu a bakalářský titul. Na technic- kých a přírodovědných oborech již dlouho tento trend vidíme. Tabulka 3 Přehled některých regionálních center NETME Centre Nové technologie pro strojírenství, VUT Brno (768 milionů Kč) SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů; VUT Brno (294 milionů Kč) CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, VUT Brno (260 milionů Kč) AdMaS Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie, VUT Brno (818 milionů Kč) CMV Centrum materiálového výzkumu, Fakulta chemická (818 milionů korun) T12 Stavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT (992 milionů Kč) CETOCOEN Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, MU v Brně ALISI Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií, ÚPT AV ČR v Brně RECAMO Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno (299 milionů Kč) CEPLANT Regionální centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy, MU Brno (214 milionů Kč) AdmireVet Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství (365 milionů Kč) CXI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 22 Jak je to s financemi? Téměř 60% financí je z výzkumu – oproti zahraničí je to obráceně a systém takto závislý na grantových pro- středcích je potenciálně nestabilní. Podíl podnikových a veřej- ných prostředků na financování vědy a výzkumu udává obr. 2. Moderní průmysl prochází v čase periodickým vývojem, kdy se střídají období konjunktury a rozvoje s obdobími deprese. Je to spojeno zejména s rychlým rozvojem technologie a výrobního programu a cyklickým charakterem poptávky. Předpokládáme, že během několika let, po stabilizaci současné ekonomické situace, budou do českých podniků přicházet nové technologie, na které se v předstihu školy a regionální centra musí připravovat. Spolupráce s praxí používá tradiční schéma: „myšlenka – základ- ní výzkum – aplikovaný výzkum – průmyslový vývoj – inovovaný produkt“. Inovace však nemusí mít žádnou souvislost s výzkumem, zejména tím základním. Vyspělá společnost se stává společností inovativní a jenom trvalý technologický vývoj jí může zajistit budouc- nost v tvrdé a mnohdy neférové globální konkurenci. Odbornost a vynalézavost dnes vydělává mnohem více než před dvaceti lety. Není přitom přímá korelace mezi vyšší vzdělaností a ekonomickou výkonností země a rozsahem sociálních problémů. Neplatí, že zvý- šíme-li počet vysokoškoláků v populaci, stanou se z nás ekonomič- tí tygři (viz Řecko, Maďarsko, Litva, Irsko). Ve vztahu vysoké školy a průmyslové firmy očekává vysokoškol- ské pracoviště od firmy finanční příspěvek pro svoji činnost, mož- nost získání moderního přístrojového vybavení laboratoří, rozšíření výuky o aplikované disciplíny přednášené odborníky z praxe. Nao- pak neočekává provádění rozsáhlých rutinních měření a testů, po- třebu rychlého řešení technologických problémů ve spolupracující firmě, přípravu absolventů přesně odpovídající aktuálním poža- davkům spolupracující firmy. Firma na druhé straně očekává rychlé řešení současných tech- nologických problémů, provádění rutinně se opakujících testů a měření, nejlépe na certifikovaném univerzitním pracovišti, výcho- vu absolventů okamžitě použitelných v technologickém procesu nebo v domácím vývojovém oddělení (náklady na vlastní školení nově přijatých absolventů jsou obvykle velmi vysoké), spolupráci na vývoji nových technologií nebo výrobků. V zahraničí je obvyklé zadávat vývojové projekty malým specializovaným firmám, které pracují ve vědeckých parcích při univerzitách. Nanotechnologie pro senzory a diagnostiku Laboratoř LabSensNano VUT v Brně představil pan Jaromír Hubá- lek. Laboratoř se podílí na projektech CEITEC, SIX a Nanoteam a od využití nanotechnologií v oblasti senzorů očekává především zvyšování citlivosti a specifity, což umožní zjištění a určení již něko- lika molekul. Nanosenzory budou schopny pracovat v lidském těle a přispějí k miniaturizaci přístrojů pro běžné užívání. K uměle vyrobeným nanostrukturám patří nanotyčinky nebo nanotrubice z různých materiálů, kvantové tečky a hybridní nano- částice, což jsou nanosoučástky, na jejichž povrchu dochází k interakci elektronů s dalšími materiály (nanotranzistor). V oblasti senzoriky se nanostruktury používají pro zvýšení plochy pro che- mické senzory, zvýšení citlivosti u senzorů plynů a pro navázání molekul s určitou specifikou (biosenzory). Další zajímavou aplikací je použití uhlíkového tranzistoru v detek- ci. Jedná se o jednostěnné uhlíkové nanotrubky ovrstvené polyme- rem, které umožňují vazbu s biolátkami, detekci proteinů nebo hybridizaci patogenních buněk DNA. Mikroelektroniku s nanostrukturami lze využít v elektronických systémech pro zpracování signálů z citlivých částí senzorů nebo pro vytváření mikročipů s celými senzorovými systémy nebo poli senzorů. Také tzv. Lab on Chip – laboratoře na čipu obsahují poměr- ně složité systémy vytvořené za pomocí mikro/nanotechnologií, kte- ré provádějí řadu procesů tak, jako běžně odborníci v laboratořích. Lab on Chip nabízí obrovské analytické možnosti, unožňuje úsporu času bez potřeby kvalifikované obsluhy. Takové čipy bude možné využít pro in-vivo aplikace, které v kombinaci s biotechnologiemi sbírající informace z celého těla a v budoucnu by mohly pomoci s léčením či opravou DNA. Nanočástice mohou také sloužit jako nosič užitečných látek, jejichž molekuly se naváží na nanočástici, která ji pomůže dopravit na určené místo. Mohou být využity pro dopravu léčiv, zachycení DNA nebo zachycení virů, popř. pro separaci látek z tělních tekutin. Kvantové tečky jsou nanočástice, které se využívají pro optickou detekci. Jsou to polovodičové částice různé velikosti (obvykle v rozsahu 2–10 nm) vykazující fluorescenci s různou barvou emito- vaného světla. Kvantové tečky mohou sloužit jako chytré sondy (obr. 3). Jsou na ně navázány molekuly schopné se vázat k pato- genním buňkám. Dojde-li pak k prosvícení tkáně světlem, fluores- cence kvantových teček ukáže, kde se nacházejí nemocná místa. Moderní zobrazovací součástky Přehled současných technologií v oblasti displejů přinesla hned následující prezentace Pavla Štefana opět z VUT Brno. Displeje LCD Technologie displejů z kapalných krystalů shrnuje obr. 4. Jedno- dušší pasivní displej STN (Supertwist Nematic), tvoří dva substrá- ty skla, jeden vytváří sloupce a druhý řady. Elektrický náboj přivá- díme k určitému bodu v určité řadě a sloupci. Aktivní displej TFT (Thin-Film Transistors) je tvořen tenkovrstvými tranzistory. Pomocí této metody lze přesně ovládat velikost napětí na krystalech a tím i ovládat jas displeje. Aktivní displeje TFT rozdělujeme na TN+Film (Twisted Nematic) a IPS (In-Plane Switching). Displeje Twisted Nematic jsou nejčastěji vyrobeny z tenké vrstvy amorfního křemí- ku. Pro zvýšení výkonu je možné využít polykrystalický křemík za cenu vyšších nákladů a horší reprodukovatelnosti. TN displeje trpí omezenými pozorovacími úhly, a to zejména ve svislém směru. Obr. 2 Financování vědy a výzkumu Obr. 3 Kvantové tečky jako chytré sondy

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23 Změna organizace a velikosti elektrod u displejů IPS (In-Plane Switching) umožňuje snížit rozptyl světla v matici. U těchto zobra- zovacích panelů jsou molekuly tekutých krystalů vyrovnané sou- běžně se základní rovinou. V základním (vypnutém) stavu panel nepropouští světlo, po přivedení napětí se tekuté krystaly pootočí až o 90 stupňů. Oba krajní stavy jsou tedy mnohem přesnější a lépe definované. Panely IPS proto vynikají věrnými barvami a širokými pozorovacími úhly. Na poněkud odlišném principu jsou založené matice MVA (Mul- ti-domain Vertical Alignment) a PVA (Patterned Vertical Align- ment). Technologie MVA byla vyvinuta firmou Fujitsu v roce 1998 a je rozšířením původního nápadu orientovat molekuly tekutých krystalů vertikálně (Vertical Alignment, VA). Cílem bylo dosažení vysokého kontrastu a krátké reakční doby. Stimulem byla drahá technologie IPS a naopak nedokonalá technologie TN. Fujitsu se snažila vyrobit LCD, které budou mít dobré vlastnosti a zároveň budou levné. To se ve své podstatě i podařilo. Technologie VA obecně se i dnes velmi hojně využívá a stále platí, že VA je výraz- ně lepší než TN, ale stále nedosahuje kvalit IPS. Od technologie MVA se postupně odštěpily i její další varianty. Velice intenzivně se rozvíjející kategorií jsou TV displeje LCD s podsvícením LED (LED TV). Existuje několik způsobů podsvíce- ní panelu LCD pomocí LED. Všechny mají příznivý vliv na spotřebu a životnost televizoru a, s výjimkou technologie Edge LED, i přínos v lepší kvalitě obrazu. Při podsvícení RGB LED se používají skupiny čtyř LED (červe- ná, modrá, dvě zelené), které jsou rozmístěny maticově po celé ploše panelu. U této technologie lze použít tzv. „local dimming“, což je ztlumení jednotlivých LED v místě, kde je třeba dosáhnout sytější černé barvy. RGB LED umožňuje dosáhnout vyšších hod- not barevného spektra než u jiných způsobů podsvětlení. Podsvícení Direct LED má opět maticové rozložení LED za pane- lem, ale používají se pouze bílé LED. Také zde lze využít funkci „local dimming“ a dosáhnout vyššího kontrastu. Při podsvícení Edge LED jsou bílé LED umístěny pouze po okrajích panelu a pomocí sítě speciálních světlovodů s odraznými ploškami se světlo z LED rovno- měrně rozptýlí za panelem LCD. Výhodou této technologie je použití menšího počtu LED, a tím i snížení nákladů na výrobu a tedy i ceny, panel může být také velmi tenký. Nevýhodou je, že nelze použít funkci „local dimming“. Obraz současných LED TV s tímto systé- mem podsvícení i tak patří k tomu nejdokonalejšímu, co současný trh nabízí. Společnost Sharp, která tvrdila, že tento způsob podsví- cení není dokonalý, jej začala používat rovněž. Světlovody za obra- zovým panelem jsou generačně zcela jinde než u prvních TV, které výrobci označovali LED TV. Rozdíl mezi podsvícením sítí LED, který se nazývá RGB LED a Edge LED je neznatelný, tomu napomáhají i různé speciální folie z přední strany panelu čímž výrobci zcela dorovnali možná i předehnali veškeré výhody systému RGB LED. V porovnání s podsvícením fluorescenční výbojkou se studenou katodou CCFL (Cold-Cathode Fluorescent Lamp) vyžaduje pod- svícení LED nižší spotřebu energie a nabízí vyšší jas, poskytuje rovněž větší barevnou škálu (více než 100 % Adobe RGB v porov- nání s 10 až 26% u CCFL). Ovšem i moderní CCFL dosahují širo- ké barevné škály a nízké spotřeby energie. Hlavní překážkou pro široké použití podsvícení LED pro televizory s LCD jsou výrobní náklady odrážející se ve vyšší ceně. Odlišné druhy podsvícení LED nabízejí různé výhody. První komerční LED TV byl Sony Qua- lia 005 (uveden v roce 2004). U tohoto televizoru bylo použito pod- svícení pomocí RGB LED. Tato technologie se stále používá pro některé LCD TV Sony Bravia spolu s technologií „local dimming“, která poskytuje výborný kontrast díky selektivnímu vypínání jednot- livých LED v tmavých scénách obrazu. Podsvícení Edge LED bylo také poprvé použito u společnosti Sony (září 2008) u 40palcové ZX1 Bravie. Podsvícení Edge-LED umožňuje vyrábět tenčí panely (ZX1 Bravia má tloušťku pouhých 9,9 mm). LCD televizory podsvícené pomocí LED jsou považovány za nástupce plazmových a běžných LCD TV podsvícených trubicemi CCFL, proti kterým vynikají delší životností (až 100 000 hodin) a lep- ší energetickou účinností. Avšak i televizory s plazmovými displeji si udržují svoje místo na trhu. Je to především díky vynikajícímu kontrastnímu poměru, vynikajícím pozorovacím úhlům 160–170 stupňů i vysokému jasu až 1 000 lx. Organické LED Mezi nejvýznamnější novinky zobrazovací techniky však patří dis- pleje OLED (Organic Light Emitting Diodes). Přehled technologií OLED shrnuje obr. 5. Organické LED, pracují na principu elektro- luminiscence. Klíčový je organický materiál obsahující molekulár- ní strukturu, známou jako luminofor, která emituje světlo. Emise nastává, když vzájemně přitahovaný energetický excitovaný pár elektron-díra zrekombinuje. Vzniklý nadbytek energie je vyzářen v podobě fotonu. Největší problém je dosáhnout takové excitace, to znamená budit strukturu takovým způsobem, aby bylo dosaže- no stejného počtu excitovaných elektronů i děr, i když je pohyb děr výrazně pomalejší. Proto se jako polymerní luminofory použí- vají různé deriváty materiálu PPV, obvykle poly(p-phenylene viny- lene) a poly(fluorene), které jsou implantované na anodě z oxidu india dotovaného oxidem cínu (ITO), což je transparentní keramic- ký materiál za normálního stavu vodivý. Druhá elektroda, horní katoda, je obvykle vyrobena z kovu, nejčastěji hliníku. OLED generují světlo s účinnost běžně 18–22 lm/W, bílé OLED dokonce s účinností až 50 lm/W. Plně barevné displeje s přímou barevnou emisí mají vysoký kontrast, jsou velmi tenké (asi 1mm) a mají velmi malou hmotnost. Jako nosiče je možné použít i pruž- ný substrát, což umožňuje realizovat i ohebné displeje. Struktura displeje OLED je vcelku jednoduchá, výrobní náklady jsou proto relativně nízké a nízká tedy je i cena. Nízká je také energetická spotřeba, která nepřesahuje 30–60 mW. Mezi hlavní výrobce dis- plejů OLED patří společnosti Pioneer, Philips, RIT Display, Sam- sung-NEC-Mobile Display, Sanyo-Kodak, Sony, Samsung, Philips, Thomson, AUO (Acer-Unipac-Optronics) a Chi-Mei. Obr. 4 Rozdělení technologií LCD Obr. 5 Různé technologie OLED

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 24 Displeje OLED jsou snadno zhotovitelné – v principu může potřebné prvky vytvořit na fólii odpovídajícím způsobem vybave- ná inkoustová tiskárna. Displeje mají velmi rychlý reakční čas, menší než 1 µs. OLED nepotřebují nasvícení pozadí, což umožňu- je realizaci extrémně tenkých displejů s úhlopříčkou nad 40 palců. Nejjednodušší variantou jsou pasivní displeje OLED – PMOLED. Stejně jako u jednodušších grafických displejů LCD, jsou i zde jed- notlivé pixely řízeny pasivně, tzn. mřížkovou maticí navzájem překří- žených vodičů (Passive Matrix, PM). V místě křížení jsou vodiče při- pojeny k elektrodám (katodám, resp. anodám) OLED struktury a vznikají tak jednotlivé pixely. Jak bylo popsáno výše, mezi elektro- dami je tenký film organického materiálu, který začne emitovat světlo, když je aktivován elektrickým impulsem aplikovaným na pří- slušný řádkový (horizontální) a sloupcový (vertikální) vodič. Čím větší proud je v impulsu použit, tím jasněji pixel září. Pro plné zob- razení musí být každý řádkový vodič nabíjen po dobu 1/N snímko- vacího času, kde N je počet řádků displeje. Například k dosažení jasu 100 nits (tj. 100 cd/m2 ) pro 100 řádkový displej, musí být pixe- ly buzeny na úroveň jasu 10 000 nits po dobu 1/100 snímkovacího času. Právě nutnost velkých úzkých proudových impulsů snižuje účinnost displeje úbytky napětí na vodičích. Organický materiál při krátkodobých velkých intenzitách také pracuje v méně efektivní pracovní oblasti generování světla. Pasivní OLED jsou z důvodu větší spotřeby a horších zobrazovacích vlastností vhodné jen pro malé a nenáročné displeje do úhlopříček v rozsahu 2–3 palců, např. pro zobrazování statických obrázků. Výhodou je pak nízká cena, nejnižší z ostatních typů a struktur OLED. Jsou vhodné pro použití v automobilové technice jako displeje palubních počítačů, autorádií apod. V aktivní struktuře displeje AMOLED (Active-Matrix OLED) je kaž- dý pixel řízen vlastním tranzistorem, který přesně řídí proud do struk- tury OLED a lze tak regulovat jas. AMOLED se vyznačují vyšší zob- razovací frekvencí, ostřejším vykreslením obrazu a nižší spotřebou. Poskytují velmi kvalitní podání barev i vynikající čitelnost na slunci. Výrazně složitější struktura displeje však znamená vyšší cenu. Pod každým pixelem je struktura dvou tranzistorů s kondenzá- torem, kde jeden tranzistor řídí proud pro nabíjení a vybíjení kon- denzátoru, zatímco druhý slouží jako napěťový stabilizátor pro zajištění konstantní velikosti proudu. V technologii AMOLED se využívá pro propojení pixelů dvou mate- riálů: polykrystalického křemíku (poly-Si) a amorfního křemíku (a-Si). Dosud se více využívá poly-Si z důvodu vyšší vodivosti, materiál a-Si se začíná uplatňovat až s PHOLED, kde velikost proudu na pixel klesá na jednotky mikroampér. Technologie PHOLED (Phosphorescent OLED) má čtyřnásobně větší účinnosti než „klasická“ technologie OLED. Displeje PHOLED pracují na principu elektrické fosforescence, která převádí až 100 % elektrické energie v OLED na světlo. Účinnost „klasických“ OLED je 25–30% (75% tepelné ztráty), LCD jen asi 10%. Při jasu 200 cd/m2 dosahuje PHOLED spotřeby pouhých 125 mW, tedy výrazně méně než podsvětlené LCD (240 mW). Nejnovější PHOLED jsou při napětí 6,5 V schopny dosáhnout osvětlení 18 lm/W a jasu 1 000 cd/m2 . Tedy výrazně větší jas než nejnovější LCD s 600 cd/m2 . Průhlednosti displejů TOLED (Transparent OLED) je dosaženo plně průhlednými elektrodami katodou a anodou (horní elektroda) i podložkou (substrátem) v podobě skleněné destičky nebo plas- tových fólií. Ty dovolují emitovat světlo z obou stran jejího povrchu nebo volitelně jen ze svrchní strany. TOLED mohou být transpa- rentní v rozsahu 70–80% v místech, kde není právě generováno světlo, tj. prakticky jako čisté sklo. TOLED kombinují technologie plně průhledného displeje a voli- telného směru emitování světla. Struktura TOLED totiž umožňuje výrobci při výrobě displeje zvolit směr generování světla buď horní i spodní stranou (top- and bottom-emitting OLED) nebo jen horní stranou displeje (top-emitting OLED). Průhlednost umožňuje nasa- zení displeje v aplikacích, kde je potřeba zobrazovat dodatečné informace v zorném poli pozorovatele, například v hledí přílby, v brýlích, čelních i bočních sklech automobilů, oknech domů apod. V technologii WOLED (White OLED) se podařilo dosáhnout účin- nosti generování světla 85 lm/W při teplotě barvy 2 740 °K. Bílé světlo je generováno polem červených, zelených a modrých proužků OLED, tedy RGB. U nich lze zvlášť nastavit jejich intenzitu vyzařování, a tak měnit barevné podání, tj. teplotu barev. FOLED (Flexible OLED) jsou vyrobeny na pružném substrátu, jako například plastové nebo kovové fólii. Elektronický inkoust a papír Elektronický inkoust (e-ink) pracuje na principu elektroforézy. Vyu- žívá pohybu částic s elektrickým nábojem v tekutém prostředí mezi dvěma vodivými deskami. Rozlišení toho typu displejů je jen 167 ppi (600 ´ 800 pixelů) a zobrazují 16 stupňů šedé. Pro udrže- ní obrazu není třeba elektrické energie. Nejjednodušší druh elek- troforetického displeje obsahuje částice oxidu titaničitého a zabar- vený olej. Když deskami projde proud, částice se nahrnou k des- ce s opačným nábojem a uživatel spatří buď odrážené světlo od částic (bílá), nebo zabarvenou tekutinu (černá). K přednostem displejů e-ink patří jejich vynikající čitelnost při zobrazení textu a nízká spotřeba, kdy se energie z napájecího článku odebírá pouze při překreslování, ve statickém režimu je spotřeba nulová. Nevýhodami jsou velká citlivost na ohyb, malé rozlišení a nutnost okolního osvětlení. Elektronický papír I2R je možné mazat a přepisovat. Možnost pře- pisu je až 260krát. Cena archu A4 činí 35Kč. Elektronický papír (I2R, e-Paper) je velmi tenký (0,123 µm), nepotřebuje speciální elek- trody a rozlišení má 300 bodů na palec. Lze jej použít pro bilboardy, tapety apod. Elektronický papír firmy LG (obr. 6) představuje flexibilní elektro- nický panel. První provedení tohoto panelu má úhlopříčku 6 palců a rozlišení 1 024 ´ 768 pixelů. Elektronický panel LG je černobílý, vyniká vysokou odolností proti poškození a nízkou hmotností. Tloušťka panelu je 0,7mm, není však zcela „zmuchlatelný“, ohý- bat se dá bez rizika pouze v úhlech přibližně 40 stupňů. Hybridní spojení elektrického inkoustu e-ink a displeje LCD nabízí firma Qualcomm v podobě displeje MIRASOL. Toto řešení kombinuje výhody klasických displejů LCD a technologie e-ink. LCD umožňuje rychlé překreslování scény, displeje e-ink, jak jsme již uvedli, mají velmi vysoký kontrast, výbornou čitelnost na přímém slunci a zlomkový odběr elektrické energie. Displej MIRASOL má úhlopříčku 5,7 palců s rozlišením XGA (1 024 ´ 768 bodů), což Obr. 6 Elektronický papír LG

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 25 znamená 223 dpi. Jemností zobrazení se tak čtečka vyrovná tele- fonům s 4palcovým displejem s rozlišením WVGA. Na rozdíl od běžné matice pixelů u displejů LCD používá MIRASOL síť interferometrických modulátorů (IMOD), miniaturních čtvercových prvků se stranou délky od 10 do 100mm. Modulátory tvoří dvě vrstvy – tenký film na skleněné podložce a spodní reflexní membrána, které odděluje tenká vzduchová mezera. Její výška v dané chvíli určuje, zda IMOD generuje modrou, zelenou nebo červenou barvu. Každý pixel tvoří mnoho subpixelů a kombinace jejich aktuálního stavu umožňuje „namíchat“ libovolnou barvu spektra. Hybridní displej e-ink/LCD Apple rovněž kombinuje technologii elektronického inkoustu a LCD displeje. Řešení je chráněno patentovou přihláškou společností Apple s názvem „Systems and Methods for Switching between an Electronic Paper Display and Video Display“ řešící systémy a metody přepínání mezi elektronic- kým papírem a obrazovým displejem. Současné trendy ve fotovoltaice Vývoj v oblasti fotovoltaiky představil zástupce společnosti SOLAR- TEC, která úspěšně rozvíjí svoje aktivity v průmyslovém areálu TESLA v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavními materiály pro fotovoltaiku jsou krystalický, monokrysta- lický a multikrystalický křemík. Alternativní přístupy požívají poly- merní materiály, barvocitlivé články, fulereny. Tenkovrstvé struktury používané v technologiích fotovoltaických článků zahrnují amorfní křemík, mikrokrystalický křemík, amorfní Ge, SiGe, dále GaAs, InP, CdTe/CdS, CuInSe (CIS). Standardní struktura slunečního článku je znázorněna na obr. 7 Existuje i koncepce n-typového solárního článku nahrazující původ- ní p-typový článek. Ke speciálním řešením solárních článků patří solární články se selektivním emitorem, barevné solární články, oboustranně osvětlitelné bifaciální solární články, solární články MWT (Metal Wrap Through) s kontakty pouze z jedné strany, solár- ní články IBC (Interdigitated Back Contact), kde aktivní plocha není zastíněna kontakty, a koncentrátorové solární články s čočkami zajišťujícími vysokou intenzitu záření. Solární články mohou být konstruovány jako funkční stavební prvek BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics), které slouží nejen pro výro- bu elektrické energie, ale současně slouží jako akustická a tepelná izolace. Jsou přirozenou součástí interiéru s inovativním designem, kdy estetický vjem je nastaven podle barvy, tvaru a rozmístění. Nové technologie umožňují i realizaci velmi lehkých solárních panelů. Divácky přitažlivé zátěžové testování solárních článků proběhlo v závodě šlapacích kol poháněných slunečními panely The Sun Trip 2013, kterého se zúčastnil i Czech Solar Team. Superkondenzátor Pro využití energie ze superkondezátoru je třeba pro jeho nabíje- ní i vybíjení použít měnič. K nejvýznamnějším výhodám super- kondenzátorů patří velký (prakticky neomezený) počet cyklů, vel- mi nízká impedance (sériový odpor), možnost nabití ve velmi krátké době a dodání velkého výkonu. Vysoká (větší než 95 %) je účinnost nabíjecího/vybíjecího cyklu superkondezátoru i rozsah pracovních teplot –40°C až +65°C. Superkondenzátory mohou být vybity až do nulového napětí a nevyžadují kontrolované nabí- jení. Ve srovnání s Li-Ion akumulátory jsou však superkondenzátory podstatně dražší a mají nízkou hustotu akumulované energie (pou- hých 5 Wh/kg v porovnání se 120 Wh/kg pro Li-Ion článek). Při vybí- jení superkondezátoru klesá napětí, proto je nutný měnič. Maximální napětí je přitom velmi malé: 0,9 V pro vodní elektrolyt, 2,7 V pro orga- nický elektrolyt. Ve srovnání se standardními akumulátory vykazují superkondenzátory i velké samovybíjení. Zapojování do série je komplikováno svodovými proudy a nestejnou hodnotou kapacit jed- notlivých superkondenzátorů. Superkondenzátory (obr. 8) však vynikají schopností dodat a absor- bovat značné proudy. K typickým aplikacím superkondenzátorů pat- ří malé zdroje pro napájení elektrických spotřebičů, kde se uplatní jejich dlouhá životnost a neomezený počet cyklů. Z oblasti výkono- vých aplikací, kde slouží k akumulaci energie, uveďme brzdění vla- ku (Čína), spouštění nákladu přístavním jeřábem (Japonsko), reku- peraci energie v autobusech a trolejbusech nebo natáčení lopatek větrných turbín. V aplikacích pro posílení elektrochemických zdrojů využijeme paralelního spojení superkondenzátorů a jejich schopnosti dodat a absorbovat značné proudy. Zajistíme tak odlehčení hlavního zdro- je a zvýšení jeho životnosti. V aplikacích s akumulátorovými bateriemi s malým rozsahem pra- covního napětí se nevyužije celý napěťový rozsah superkondezáto- ru a využívá se jen část jeho akumulačních schopností. Lepší využi- tí akumulačních schopností superkondezátoru nabízí palivový člá- nek s větším rozsahem pracovních napětí. K perspektivním aplikacím patří náhrada akumulátorů pro aplika- ce v dopravě. Další vývoj a zdokonalení superkondenzátorů přine- sou nové elektrodové systémy, použití nanotrubic, grafenu i nových typů elektrolytů. Superkondenzátory však již dnes mají vynikající vlastnosti pro řadu aplikací. Mohou být alternativou pro použití akumulátorů, pokud nové typy elektrod a elektrolytů umožní podstatné zvýšení hustoty energie. Při využití potenciálu „Energy Harvesting“, tedy získávání energie, která je v našem okolí k dispozici, mohou sloužit jako velmi výhodná náhrada akumulátorových baterií. K významným výrobcům superkondenzátorů patří firmy Maxwell (USA), NESSCap (Korea), Panasonic a NEC (Japonsko), Ao-wei a Shuangdeng (China). Evropa se podle odhadů podílí na světové výrobě 5 až 10 %, hlavní výrobci jsou firmy Epcos (SRN) a ECOND (Rusko). ■ Obr. 7 Standardní struktura slunečního článku Obr. 8 Struktura superkondezátoru

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 26 V České republice, která jistě patří k těm méně zasaženým oblas‑ tem, tato hrozba doposud není vnímána jako vážná, nebezpečí je obecně podceňováno. I na našem území však prokazatelně do‑ chází k zjištění znepokojivého nárůstu výskytu padělaných léči‑ vých přípravků, ať už se jedná o méně kvalitní či padělané účinné látky, nebo že obsah složek je pozměněn, realizován ve špatném dávkování apod. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU jsou stanovena pravidla pro výrobu, dovoz, uvádění léčiv na trh a distribuci léčivých produktů pro Evropskou unii. Tato směrnice upravuje již starší legislativní podklad, Směrnici 2001/83/ES, a je v ní ošetřena i nově nastupující, značně problémová oblast internetového prodeje léčiv. Mezinárodní laboratoř ILAB RFID při Vysoké škole báňské spo‑ lupracuje s partnery ze sektoru zdravotnictví s cílem uplatnění aplikací vhodných prvků technologie RFID pro zvýšení bezpeč‑ nosti pacientů, zlepšení kvality péče a zvýšení efektivity v boji proti padělaným léčivům. Vysoký důraz je zejména kladen na vy‑ užívání standardních řešení, a tím i na možnost snazší implemen‑ tace výsledků celoevropského i celosvětového výzkumu. Tento fakt je současně důvodem pro těsnou spolupráci laboratoře s organizací GS1 Czech Republic, jejímž prostřednictvím se laboratoř zapojila do evropské sítě EPC laboratoří European EPC LAB Network. Organizace GS1 byla založena v roce 2005 spojením EAN Inter‑ national a americké UCC a navázala tím na jejich třicetiletou úspěš‑ nou existenci. GS1 je neutrální, globální organizace, která řídí vývoj, údržbu a implementaci standardů a řešení pro vyšší efektivi‑ tu a přehlednost logistického řetězce napříč různými sektory. Systém GS1 je nejrozšířenějším globálním standardem pro iden‑ tifikaci, automatický sběr dat a jejich komunikaci mezi obchodními partnery. Aktuálně je plně integrovaným souborem čtyř základních standardů pro oblasti automatické identifikace a komunikace. Jakým způsobem tedy pomoci v boji proti padělkům? Je důle‑ žité léčiva označovat tak, aby systém nebyl napadnutelný a odo‑ lal pokusům padělatelů léčiv. Pole doporučení EFPIA (European Federation of Pharmaceuti‑ cal Industries and Assotiations), Evropské federace farmaceutic‑ kého průmyslu, je v prvé řadě nezbytné zajistit globálně unikátní identifikaci léčiv. Tuto podmínku splňuje GS1 standard GTIN (Global Trade Item Number), globální číslo obchodní položky, kte‑ rý bude povinně doplněn o číslo šarže produktu, datum vypršení platnosti a případně sériové číslo nebo číslo přidělené národním úřadem pro kontrolu léčiv. Současně vyvstává naléhavá potřeba sdílení informací nejlépe navrženou formou ukládání dat do urče‑ né databáze produktů tak, aby byla za určitých přístupových pod‑ mínek sdělitelná a ověřitelná všemi účastníky zdravotnického logistického řetězce. Jako vhodný nosič informace, který plně vyhovuje obvykle stís‑ něným prostorovým podmínkám a současně je schopen nést všechny potřebné doplňkové infor‑ mace, byl EFPIA zvolen a doporu‑ čen GS1 DataMatrix (obr. 1). Řešení RFID s využitím standardu EPC (Electronic Product Code) je uvažováno jako varianta pro speci‑ fické případy. Technologie RFID totiž nabízí bezkontaktní, rádiový přenos informací z nosiče (RFID tag) do RFID čtecího zařízení. Data na tagu (obr. 2) mohou být uložena ve standardním formátu EPC, který umožňuje zakódovat jedno‑ značnou identifikaci a příslušné doplňkové informace, díky kterým můžeme léky ověřovat ve výše popsaném systému. Obr. 3 zobrazuje schéma partnerů v rámci zdravotnického logis‑ tického řetězce počínaje výrobcem farmaceutik, který již při výro‑ bě léčiv využil standardní dvojdimensionální kód – GS1 DataMat‑ rix, nebo si alternativně můžeme představit v budoucnu aplikova‑ ný EPC/RFID tag. Díky těmto nosičům informací a existence cent‑ rální databáze bude možno kontrolovat produkty při jejich toku distribučním řetězcem a případně je ihned stáhnout z oběhu. Tak‑ též velkoobchodník s léčivy může léky zkontrolovat a dodat je dále do nemocnic a lékáren, jestliže jsou data v pořádku, díky pří‑ stupu k databázi produktů. Obr. 1 Dvojdimensionální kód GS1 DataMatrix Obr. 2 RFID tag Padělání léčiv – vzrůstající globální hrozba Petra Fuchsíková, GS1 Czech Republic Množství padělaných léčiv se postupně stává celosvětovým problémem, neboť již dosahuje neúnosných rozměrů a fatálně ohrožuje společnost zejména v některých světových oblastech. WHO, World Health Organisation, uvádí reálné odhady prodeje padělaných medikamentů, a to v celosvětovém měřítku jen v roce 2010, v hodnotě 75 miliard USD. V mnoha zemích Afriky, části Asie a Latinské Ameriky jsou oblasti, kde je více než 30 % léčiv na trhu paděláno! V oblastech bývalého Sovětského svazu činí prodej padělků více než 20 % tržního podílu! V nejvyspělejších zemích s efektivním regulačním systémem a s fungující kontrolou je podíl padělaných léčiv sice pod hranicí 1 %, ale pozvolna roste.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 27 Příkladem takto aplikovaného systému je studie realizovaná ve Švédsku v roce 2010, která doložila funkčnost použité identifika‑ ce s využitím GS1 DataMatrix na léčivech. Do projektu se zapojilo 25 lékáren v oblasti Stockholmu s celkovým počtem 180 výdejen léčiv, dvojdimenzionálními kódy bylo označeno 25 produktů, což představuje 110 000 balení. Jednalo se o 14 výrobců léčiv a prvot‑ ní fáze projektu trvala čtyři měsíce. Díky správné identifikaci léčiv docházelo k včasnému odhalení padělaných léčiv (díky ověření léčiv v databázi, a to každé jednotlivé krabičky léčiv). Podle vyjád‑ ření lékárnic práce s 2D kódy místo čárového kódu vyžaduje stejné podmínky jako doposud, nezpomaluje se proces výdeje. Velkou výhodou 2D kódu je možnost uložení doplňkových informací o datu vypršení platnosti a čísla šarže ve strojově čitelné podobě. Systém může automaticky upozornit lékárníka na prošlá léčiva, a tudíž umožní následné operativní stažení defektního produktu z trhu. Omezení výskytu padělků léčiv v celosvětovém zdravotnickém distribučním řetězci je jednoznačnou prioritou a dlouhodobým úkolem. Existující standardy představují silný nástroj a současně reálnou možnost jak situaci radikálně zlepšit. Dokladem skuteč‑ ných možností a funkčnosti tohoto způsobu boje proti globální hrozbě při současném naplnění legislativních požadavků jsou probíhající případové studie a reálná řešení. ■ Obr. 3 Model toku informací Tým výzkumníků z australského centra Ultrahigh Bandwidth Devices for Optical Systems (CUDOS) vyvinul novou technologii kódování dat, která umožňuje zvýšit účinnost stávajících optic‑ kých vláknových sítí. Podle vědců jejich nová technologie kódo‑ vání zvyšuje datovou kapacitu optických sítí do té míry, že veš‑ kerý světový internetový provoz by mohl být přenášen po jedi‑ ném optickém vláknu. Technologie kódování dat zahrnuje mnohem účinnější využití dostupných datových kanálů, přičemž současně je zajištěna kompatibilita se stávajícími sítěmi. U současných sítí se data vysí‑ lají po optických kanálech, které mezi sebou mají určitý odstup, nový přístup umožňuje zmenšit mezikanálovou mezeru, což tedy, pokud použijeme alegorii silnice, dovoluje na stejné superdálnici vytvořit více jízdních pruhů. Toho bylo dosaženo tak, že výzkumníci opětovně naprogramo‑ vali tekuté krystaly na křemíkovém substrátu (Liquid Crystal on Silicon, LCoS) u selektivního vlnového rozvaděče (Wavelength Selective Switch, WSS), čímž dosáhli mnohem efektivnější využi‑ tí dostupných datových kanálů. Selektivní vlnový rozváděč je síťo‑ vé zařízení, které využívá různé vlnové délky laserového světla pro multiplexování několika digitálních datových toků do jednoho optického vlákna. Výzkumnému týmu, který zahrnoval prof. Arthura Loweryho a Dr. Liang Du z Monash University, katedry Electrical and Com‑ puter Systems Engineering a Jochena Schrödera, Joel Carpente‑ ra a Bena Eggletona z Univerzity Sydney (obr. 1), se pomocí nové technologie podařilo vysílat signál 10 Tb/s na vzdálenost více než 850km. Celý přenos 10 Tb/s byl založen na realizaci optické inverzní Fourierovy transformace a přidání cyklického prefixu. Rychlost 10 Tb/s je sice pořád daleko od rekordního datového přenosu 26 Tb/s, kterého dosáhli vědci z Karlsruhe Institute of Technology v Německu, ale jen na vzdále‑ nost 50 km. Profesor Lowry uvedl, že rozváděč by mohl být použit k vmáčknutí signálů do mezika‑ nálových mezer optických kanálů u optic‑ kých sítí s kruhovou topologií, které propojují velká města. „Důležité je, že nový provoz lze vmáčknout do optického vlákna na kte- rémkoli místě a další optický kanál přidat v podstatě mezi jakékoliv dva již existující optické kanály. Nejenže jsou k dispozici stovky dalších paralelních kanálů umožňují- cí zvýšení přenosové kapacity, ale rovněž byl vylepšen přenos na velké vzdálenosti.“ „Naše řešení nabízí síťovým operátorům možnost flexibilně nastavovat přenosovou kapacitu přesně podle okamžitých potřeb, např. během velké sportovní akce jako jsou Olympijské hry,“ při‑ dává Dr. Schröder. Podle vědců poskytuje tato technologie možné řešení, jak i s minimálními investicemi modernizovat současnou přenoso‑ vou infrastrukturu tak, aby i do budoucna odpovídala neustále rostoucím požadavkům na přenosovou kapacitu (v následujícím desetiletí až tisíckrát). „Protože jsme využili zařízení, které je již na trhu dostupné, může být tato technologie poměrně velmi rychle zavedena,“ uvedl Dr. Du. Výsledky výzkumu byly prezentovány v článku „Flexible All‑ ‑Optical OFDM using WSSs“ na závěr konference Optical Fiber Communication konané v 19.–21. března 2013 v Kalifornii. ■ Zvýšení kapacity stávajících optických sítí Obr. 1 Zleva: Arthur Lowery, Ben Eggleton, Jochen Schroeder a Liang Du

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 28 Z pohledu tohoto roku a naší země se samozřejmě prvoplánově nabízí 60. výročí zahájení televizního vysílání. Absolvujme tedy velice stručný historický exkurz: historickým datem je 1. květen roku 1953. Tehdy bylo ze Studia Praha zahájeno zkušební televiz- ní vysílání, které bylo šířeno z vysílače na Petřínské rozhledně. Toto vysílání bylo v únoru následujícího roku prohlášeno za pravi- delné, byť jen tři (a v létě pouze dva) dny v týdnu. Každodenní vysílání je u nás provozováno od konce roku 1958. V roce 1955 začalo pracovat studio i vysílač v Ostravě, tehdy jako samostatná instituce. Československá televize byla totiž zřízena až v roce 1959. Do poloviny 60. let bylo po celé Československé republice v provozu pět studií. ČST existovala až do konce roku 1992. Čes- ká televize byla zřízena na začátku téhož roku. Televize jako insti- tuce v dnešní době už není pouze ČT. Existuje množství organiza- cí vysílajících jak celoplošně tak i regionálně. Televize jako organi- zace je však pouze jednou ze součástí celého řetězce, na jehož konci je spotřebitel, televizní divák. A pojem divák, podíváme-li se na možnosti dnešní televizní infrastruktury, již také postavení toho- to spotřebitele nevystihuje úplně. Uchopíme-li tento pojem ryze technicky, pak, můžeme-li věřit Wikipedii, první principy fungování televize byly formulovány před 170 lety. Šlo o rozklad obrazu na matici bodů, jejich převod na elektrický signál a zpět a synchronní chod celého řetězce. První systémy pro přenos obrazu byly založeny na částečně mechanic- kém principu, kde elektricky byl řešen pouze vlastní přenos. Tako- vý systém byl představen v roce 1900 na Světové výstavě v Paříži. Zde se také začal prosazovat pojem televize. Nakonec se podařilo realizovat celý systém přenosu obrazu elektrickou cestou a dovést ho až do aplikační oblasti. Od roku 1936 tak můžeme hovořit o pravidelném veřejném televizním vysílání. Základní infrastruktu- ra umožňovala pouze to, čemu dnes říkáme přímý přenos. Další podpůrná zařízení pro vysílání dříve zaznamenaných událostí byla vyvíjena souběžně. Prvním takovým byl filmový snímač, pro- tože právě film byl v počátcích vysílání častou programovou nápl- ní. Současně se hledaly způsoby jak obrazový signál včetně zvu- kového doprovodu zaznamenat. Prvním nouzovým řešením byl tzv. telerecording – záznam na filmový pás. První prototyp video- rekordéru se objevil v roce 1951 a od roku 1956 jsou k dispozici komerční zařízení. Vývoj se však nezastavil a základnímu černobí- lému vysílání s jednokanálovým zvukem byla přidávána další užit- ná hodnota. Z tohoto pohledu je významný rok 1955, kdy byl u nás uskutečněn první živý přenos z místa mimo televizní studio. Rok 1973 je pro vysílání ČST dalším zlomovým. Z divadla ve Slaném bylo realizováno první barevné vysílání. Konec 80. let přinesl dvoukanálový zvuk, který umožnil stereofonní zvukový doprovod nebo možnost volby mezi originálem a dabovaným zvukem. Tech- nický a technologický vývoj přinášel další vylepšení jak v oblasti kvality, tak v oblasti užitné hodnoty. Zmiňme například teletext jako další informační kanál připojený k televiznímu signálu. Z dnešního pohledu byla nejvýznamnější změnou posledního období digitali- zace televizního vysílání. Tím začal celý televizní řetězec (od prvot- ního pořízení záznamu, přes jeho zpracování, archivaci, vysílání a příjem až po zobrazení) pracovat digitálně. Laickým pohledem vyjádřeno: duchy jsme nahradili kostičkami. Tato definice je napro- sto přirozená. Pokud vše funguje, jak má, příliš si toho nevšímá- me. Pokud ale začne docházet k problémům, rychle a výstižně to pojmenujeme. Takže to, že místo jednoho analogového kanálu teď máme více digitálních datových proudů spolu s dalšími podpůr- nými službami, bereme jako samozřejmost. Co tedy přinesla televize svému uživateli – divákovi? Mohli bychom opět připomenout známá data. Televize ale působí ve vyvíjejícím se sociálním prostředí. Vrátíme-li se o těch 60 let zpět, pak televizní přijímač byl tehdy čímsi velmi výjimečným a často se kolem něj scházely nejen rodiny ale i znání, spolupracovníci. Teh- dy měl televizní přijímač významnou právě sociální roli. Tehdejší TV přijímače byly z dnešního pohledu téměř nepoužitelné. Velká skříň, černobílý obraz velikosti listu papíru, občasné vysílání… I zde, na konci přenosového řetězce, probíhal vývoj. Významným aspek- tem bylo zvyšování penetrace a pokles ceny. Tak jsme se dostali z nějakých 3% rodin vlastnících přijímač na přelomu 50. a 60. let k situaci, kdy vyhodnocujeme ne jestli, ale kolik přijímačů domác- nost vlastní. Tento nárůst počtu také změnil původní sociální funkci. Dnes, kdy má přijímač téměř každý člen rodiny, zůstává divák se svým přijímačem obvykle sám. Výhodou je, že výběr sledovaného programu není ovlivňován ostatními, za tuto volnost ale platíme právě tou nižší mírou setkávání s ostatními. A ani existence sociál- ních sítí v prostředí internetu (mimochodem právě na tuto oblast se výrobci televizorů dnes zaměřují) tuto přímou komunikaci na- hradit nemůže. Dotkli-li jsme se výběru sledovaného programu, pak nemůžeme opomenutou možnost jeho záznamu v domácích Obr. 1 První československý televizní přijímač Tesla 4001 z roku 1953 60 let televizního vysílání, trendy v televizní zábavě, inteligentní domácnosti Oldřich Kodym, VŠB-Technická univerzita Ostrava Televize. Co si pod tímto pojmem představíme? Zkusme na tento prostředek masové komunikace apli- kovat několik různých pohledů.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 29 Úřady pro ochranu osobních dat z Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Španělska a Velké Británie se spojily a zahájily koor- dinované akce proti společnosti Google. Tento krok je důsledkem článku 29 pracovního setkání EU evropských regulačních úřadů, které vyšetřovaly porušování zásad ochrany osobních údajů (pri- vacy policy) ze strany společnosti Google v období od března do října 2012. Výsledná zpráva dávala společnosti Google čtyři měsíce na nápravu a zajištění, aby jejich činnost byla nadále v souladu s místními předpisy o ochraně osobních údajů. Dne 19. března 2013 uspořádaly úřady šesti zemí setkání se zástupci společnosti Google, aby posoudili, jakých pokroků bylo dosaženo, podle francouzského úřadu CNIL ovšem k žád- ným změnám nedošlo. Následkem toho zahájil francouzský úřad inspekci americké společnosti a zavedené mezinárodní administrativní kooperační procesy s ostatními členy pracovní skupiny. Pokud společnost Google skutečně porušuje zásady ochrany osobních údajů, může tato kontrola vést až k vysoké pokutě. Společnost Google již byla pokutována v několika zemích za to, že auta Google při focení ulic pro službu Street View současně shromažďovala také informace z volně dostupných sítí WiFi. Zají- mavé rovněž je, že toto řízení regulačních úřadů EU přišlo ve stej- ný den, kdy rezignovala Alma Whitten, ředitelka oddělení pro zabezpečení soukromí společnosti Google UK. ■ Google čelí opatřením v šesti evropských zemích podmínkách. Vývoj se zde ubíral ruku v ruce se záznamy studio- vými a mnoho technologií je vlastně „odpadem“ profesionálních řešení. Zmiňme alespoň komerčně úspěšné kazety VHS. Techno- logií bylo více, nicméně dnes jsou všechny převálcovány digitální- mi technologiemi a významnou symbiózou televizního přijímače a domácí výpočetní techniky. Právě možnost uložit si zaznamena- ný pořad na počítači a zobrazit jej potom v rozumné velikosti na připojeném televizním přijímači je opět významným sociálním aspektem dnešní doby. Nesmíme zapomenout ani na to, že mno- há dříve stacionární zařízení mají dnes své mobilní protějšky. Mnoho původně technických problémů a řešení tak má dnes významný rozměr sociální. Je třeba řešit problémy i v právní rovině. Mnohé právní úpravy (vlastnických) vztahů jednoduše nepočítaly s možnostmi digitálního zpracování. Cesty, jak tyto nové technolo- gie do stávajícího právního řádu integrovat, byly v mnoha přípa- dech postiženy nekoncepčností a nepochopením vývoje. A tak uži- vatelé mnohdy oprávněně žehrají na paušální přístupy legislativy. Televize však není (a ani nebyla a nebude) jediným médiem poskytujícím člověku oddech, zábavu. Rostoucí možnosti hard- waru však začínají v posledních desetiletích spojovat dříve oddě- lené oblasti. Je to vidět i v herním průmyslu, kdy po jednoduchých elektronických jednoúčelových hrách se objevily univerzální herní konzole. Zde stačilo jedno zařízení a vlastní hru si hráč prostě dokoupil. Navíc mnoho her je souběžně k dispozici i pro osobní počítače. Významní výrobci v audio/video, herním i počítačovém průmyslu začínají mít natolik podobná portfolia svých produktů, že toto rozdělování již ztrácí smysl. Základem však dnes zůstává zařízení typu počítač, který se liší pouze některými periferiemi podle účelu, kterému má sloužit. A tento domácí počítač může plnit i více funkcí než nabízí televizní nebo herní průmysl. Je odtud jen malý krok k připojení dalších zařízení domácnosti, jejich vzá- jemnému propojení, a získání zcela nových funkcí, která dosud samostatná a izolovaná zařízení poskytnout nemoha. Propojování zařízení do sítí je dnes neoddiskutovatelným tren- dem. Většina z nás si v této souvislosti představí Internet a počíta- če, notebooky, tablety, mobily. Dnes ale tento internet počítačů je nahrazován Internetem věcí. Mnoho výrobků má dnes možnost být díky internetu připojeno. Platí to i o televizních přijímačích, které tak divákovi mohou přinést další služby. Pokud zařízení do internetu připojeno být samo nemůže, neznamená to, že Internet věcí o něm nebude vědět. Mnoho produktů je dnes vybaveno prostředky pro ukládání informací i pro komunikaci alespoň na krátkou vzdálenost. Již dlouho používané čárové kódy jsou doplňovány RFID/AutoID tagy, které mohou být přečteny, a získané informace následně v infrastruktuře Internetu věcí zpracovány a dány k dispozici opráv- něným uživatelům. A pokud potřebuji takové zařízení nebo informa- ce o něm vyhledat, poslouží mi ONS – Object Name Service. Předpokládejme ale, že máme doma zařízení, která lze propojit ať už přímo nebo prostřednictvím univerzální komunikační infra- struktury. Mnoho lidí už dříve napadlo, že taková zařízení vždy pra- cují v nějakém kontextu zařízení ostatních, a že by bylo výhodné mít možnost takovouto skupinu zařízení ovládat ze společného místa, rozhraní. Odtud je již opět jen ten pověstný krůček k mož- nosti nastavení určitých režimů, ať už třeba pouze audio řetězce, které mohu doplnit nastavením světelné nálady poslechové míst- nosti. Takto lze představy rozvíjet. Dnes již je tato etapa za námi a máme k dispozici množství univerzálních řídicích systémů, které lze pro realizaci takového inteligentního řešení v rámci bytu nebo domu nasadit. A tak můžeme během sledování filmu z domácí fil- motéky na stejné obrazovce vidět člověka, který zrovna zazvonil na zvonek u branky. Poté, co mu dálkovým ovládáním televize branku otevřeme (mimochodem víte, že první bezdrátové ovládá- ní získala televize už v roce 1956?), osvětlíme mu přístupovou ces- tu a můžeme nastavit mnoho dalších parametrů. Nebo jiný scénář: naše vinotéka zjistí, že počet lahví klesl pod stanovenou mez, a rovnou osloví osvědčeného dodavatele objednávkou, kterou jeho informační systém realizuje. A my zjistíme, že u té branky zvo- nila distribuční firma a nám nezbude než svou vinotéku dodaným vínem pouze doplnit a zkontrolovat transakci na svém účtu. Neu- dělá-li to za nás náš informační systém sám. Vlastně si jen vzpo- meneme, že nás o té transakci již naše banka informovala. Z uvedených příkladů je vidět, že technicky lze realizovat již dnes téměř cokoliv, co bylo předchozí generací bráno jako sci-fi. Dnes tento internet počítačů přerůstá do Internetu věcí. Bohužel jako nejslabší článek takových systémů je velmi často identifiko- ván člověk. Takže (trochu paradoxně) musí lidé chránit své systé- my především před lidmi. My lidé měníme své okolí, přizpůsobu- jeme si je k obrazu svému, a zapomínáme, že se musíme měnit i my sami. LITERATURA [1] http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televi- ze/prehistorie/. [2] http://www.fonogram.4fan.cz/index.php?page=vynalezy. [3] http://technet.idnes.cz/ces-gary-shapiro-02t-/sw_internet. aspx?c=A121207_131018_sw_internet_kuz. [4] http://www.lupa.cz/clanky/nielsen-socialni-media-20-let-rostou- -a-meni-jak-se-divame-na-televizi-i-jak-nakupujeme/.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 30 Za oba dny konference se odehrálo přes dvě stovky přednášek a prezentací a v rámci programu se uskutečnila také řada význam- ných setkání, jednání a diskusí – nedělní kolokvium Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a ICT Unie, pondělní ICT Summit, setkání tajemníků městských a obecních úřadů, setkání poslanců se zástupci samospráv týkající se přede- vším tří tematických oblastí – cestovního ruchu, školství a informa- tiky či setkání akademické sféry a reprezentantů ICT průmyslu. Konference ISSS je již léta důležitým místem setkání špiček domácí politické scény, ministrů, zástupců veřejné správy z ČR i zahraničí, nezávislých odborníků nebo vysokých manažerů reno- movaných firem a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Oficiální záštity akci poskytli předseda vlády ČR Petr Nečas, ministr vnitra Jan Kubice, ministři Martin Kuba, Leoš Heger a Kamil Jankovský i Aso- ciace krajů ČR. Visegrádskou konferenci již tradičně zaštítil místo- předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. „Doufám, že letošní ročník konference přispěje k tomu, aby si účastníci a široká veřejnost uvědomili, že v uplynulých letech se podařilo dokončit celou řadu projektů, na které můžeme být prá- vem hrdí a které – mám na mysli třeba naše back-office řešení – představují skutečnou evropskou špičku,“ říká RNDr. Tomáš Ren- čín, výkonný ředitel konference ISSS. „Jen málokoho napadne, že právě ty projekty, o nichž se prakticky vůbec nemluví – a opět opa- kuji, že je jich poměrně dost – jsou ty nejúspěšnější, protože pros- tě fungují, a že obraz e-governmentu, který je nám předkládán v médiích, vlastně příliš neodráží skutečnost.“ Nejvíce navštěvovanou částí dvoudenního programu bylo jako obvykle pondělní dopolední slavnostní zahájení Úvodní zdravice se ujal primátor Hradce Králové Zdeněk Fink a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Poté následovalo vystou- pení ministra vnitra Jana Kubiceho a jeho „stínového kolegy“ Jero- nýma Tejce. Výkonný místopředseda Rady vlády pro konkurence- schopnost a informační společnost Zdeněk Zajíček pak přednesl projev premiéra Petra Nečase, který se slavnostního zahájení kon- ference nemohl kvůli pracovnímu vytížení zúčastnit, v němž bylo definováno pět hlavních tezí, jež by měly vyřešit řadu stávajících problémů v oblasti informatizace veřejné správy (plné znění proje- vu je k dispozici na www.isss.cz). Úvodní část uzavřel videozá- znam zdravice místopředsedkyně Evropské komise a komisařky zodpovědné za digitální agendu Neelie Kroes. V následující oblí- bené „kavárenské“ diskusi, si přítomní mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli zástupci Parlamentu ČR, státních organizací či ICT firem. V dalším programu 16. ročníku konference dominovala témata spojená s aktuálním stavem rozvoje tuzemského e-governmentu, ale zdaleka to nebyla pouze rekapitulace toho, co se podařilo či nepodařilo. Daleko častěji se diskutovaly konkrétní kroky v dalším pokračování celkové reformy veřejné správy. Hodně se hovořilo o čerpání prostředků EU v dalším programovacím období (2014+), o přínosu stávajících klíčových projektů informatizace veřejné správy a jejich efektivnímu zapojení do administrativních procesů i o moderních trendech včetně cloudových řešení, outsourcingu či virtualizace nebo rozšiřování komunikační infrastruktury. Vedle tra- dičních odborných bloků, jako byly e-turismus či e-health, poprvé dostala větší prostor také akademická obec, především s ohledem na potřebu lepšího propojení školství, vědy, výzkumu a praxe. V průběhu pondělního slavnostního společenského večera kon- ference byly tradičně vyhlášeny výsledky populárních soutěží Zla- tý Erb, Biblioweb, Eurocrest či JuniorErb a udělena cena ministra vnitra za rozvoj informačních a komunikačních technologií. Již o den dříve se v rámci VIP večera v Klicperově divadle představil i letošní vítěz soutěže Český zavináč. Kompletní výsledky všech soutěží jsou k dispozici v aktualitách na www.isss.cz. Hlavním pořadatelem konference ISSS/V4DIS 2013, která se tradičně konala za podpory hostitelského města Hradec Králové, byla společnost Triada, spolupořadateli pak Český zavináč, Pon- ca a časopis Obec a finance, na přípravě se podílela řada dalších subjektů a organizací. Generálním partnerem konference byla opět Česká spořitelna, hlavními partnery pak společnosti Atos, Cisco, Česká pošta, IBM, ICZ, Oracle a VMware. Více informací o konferenci ISSS 2013 včetně audio- a videozá- znamů, reportážních vstupů ČT24, aktualit, fotodokumentace i kom- pletního archivu minulých ročníků lze najít na www.isss.cz. ■ Obr. 1 Slavnostní zahájení konference patří tradičně k nejsledovanějším částem programu ISSS 2013 – reforma veřejné správy pokračuje Prokop Konopa V úterý 9. dubna odpoledne skončil v královéhradeckém kongresovém centru Aldis 16. ročník konference ISSS. Dvoudenní akce, která byla již po desáté doprovázena konferencí V4DIS, setkáním zástupců veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, se podle předběžných statistik zúčastnilo opět více než dvě tisícovky hostů z České republiky, Slovenska, Polska i dalších evropských zemí i přes mírný pokles celkového počtu účastníků se zvýšil počet zástupců veřejné správy (přibližně o 100 osob).

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 31 Odborná dvoudenní konference pořádaná nakladatelstvím Sdělovací technika 14. – 15. KVĚTNA 2013, kongresové prostory brněnského výstaviště Konference je součástí doprovodného programu a oficiálního zahájení veletrhu Medical Fair 2013 v Brně. Program konference je připravován ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Národním telemedicínským centrem (NTMC), Medtel o.p.s., ČNFeH, ICT Unií a Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA. Konferenci zahájí přední představitelé MZ ČR a VZP ČR. Konference eHealth Days 2013 se bude zabývat aktuálním stavem implementace vítězného návrhu Hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví v ČR a představí mezinárodní aktivity České republiky v oblasti eHealth a telemedicíny. Významnými programovými bloky mezinárodní konference eHealth Days 2013 jsou prezentce aktivit sdružení Medtel o.p.s. „eHealth a EU – vize a realita“ a přehlídka projektů z oblasti distanční zdravotní a asistenční péče, jež spojuje využití mobil- ních komunikačních a informačních technologií s moderními nástroji elektronické lékařské diagnostiky, která je připravována ve spolupráci s Národním telemedicínským centrem NTMC. Přesný program je uveden na www.stech.cz Ve spolupráci Partneři Mediální partneři Informace o programu a podmínkách účasti získáte na www.stech.cz nebo na konference@stech.cz. Informace o možnostech partnerství na této konferenci získáte na tel.: 733 182 923, e-mail: vondrak@stech.cz. Programový blok: Současnost a budoucnost eHealth Elektronizace zdravotnické péče v ČR – vize a koncepce EU projekty pro eHealth – nové aktivity v EU Systém elektronické výměny informací sociálního zabezpečení (EESSI) Programový blok: Prezentace projektů v EU: eHealth systém v Rakousku – cíle a realita Prezentace projektu NewS4EESSI (Rakousko) Projekt ENED – AOK Baden Wurttenberg (Německo) Projekt NewS4EESSI (Slovensko) Access point EESSI – CZ (ČR) Programový blok: eHealth v prostředí ICT ICT trendy a eHealth Manažerský informační systém Cloud a eHealth Regionální klinický informační systém Programový blok: Telemedicína Národní telemedicínské centrum Senzory pro asistenční medicínu Programový blok: Veřejné zdraví Nanoelektronika pro mobilní systémy AAL Systems – monitorování kvality ovzduší a další

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

W Nové přístroje typu SMU (SourceMeasure unit), v současné době nejvýkonnější, nejrychlejší a s nejvyšším rozlišením na trhu měřicích přístrojů, teď nově se třemi stolními modely, které nabízí ve své třídě nejlepší poměr cena/výkon W Vysoce výkonný 5 a půl místný digitální multimetr s duálním displejem W Přesné univerzální vícekanálové zdroje za bezkonkurenční cenu W Nevídaný výkon, přesnost a rychlost pro testování dnešní silnoproudé a výkonové elektroniky W Vysoké napětí, rychlá odezva a přesné měření napětí a proudu TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. testeTESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o., Hakenova 1423, 290 01 Poděbrady, tel: 325 610 123, fax: 325 610 134, e-mail: teste@teste.cz, www.teste.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

 Cortex-M4F @ 180MHz, 225 DMIPS, 606 CoreMark  2MB Flash (2 banky), 256kB RAM  Rozhraní k externím pamětem: SDRAM, SRAM, NAND, NOR, CF  TFT LCD s akcelerací, 24 bit RGB  Komunikační rozhraní:  Audio (SAI), 6x SPI, 4x USART, 4x UART, 2x USB, 2x CAN, ENET, 3x I2 C  3x 12bit ADC  2x 12bit DAC  Krypto/hash jednotka a generátor nahodných čísel  Pouzdra:  LQFP 100,144,176,208  UFBGA 176, 208  WLCSP 144 STMicroelectronics představuje řadu STM32F4 www.st.com/stm32f4 s 2MB Flash, TFT, SDRAM Rozhraní k externím pamětem: SDRAM, SRAM, NAND, NOR, CF 2MB Flash, TFT, SDRAM2MB Flash, TFT, SDRAM

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 34 Tyto tagy umožňují nejen čtení, ale i zápis dat. Existují pasivní a aktivní tagy. Čip tagu má jednoznačné číslo a vlastní paměť a je možné použít mezinárodního standardu dat EPC Global. V tabul- ce 1 jsou uvedena kmitočtová pásma používaná nejčastěji pro komunikaci s pasivními tagy. Spektrum aplikací pasivních systémů RFID je široké. Tagy s kmi- točtem 125 kHz se používají v přístupových systémem i pro evi- denci docházky nebo pro sběr dat v průmyslu. Vysokofrekvenční tagy 13,5 MHz se uplatňují v docházkových a vstupenkových sys- témech, v provozu knihoven a při evidenci pacientů v nemocnič- ních informačních systémech. Na obr. 1 je identifikační terminál PA600 firmy Bartech, který je vhodný pro aplikace ve zdravotnic- kých zařízeních. Tagy pro UHF kmitočty v rozsahu 865–869 MHz se používají pro inventarizaci majetku, v odpadovém hospodář- ství a logistice (přepravní jednotky, palety), ale také např. jako elektronické jízdenky v lyžařských areálech. Společnost Bartech představila na konferenci řešení HIM urče- né pro inventarizaci hmotného majetku prostřednictvím lineárních kódů, 2D kódů a RFID s využitím terminálů PDA. Výhodou mobil- ního řešení je nezávislost na informačním systému. Používány jsou PDA firem Unitech, Motorola, Honeywell a Datalogic. HIM pracuje na platformách Windows CE a Android a používá kombi- nace čárových kódů a RFID. Příkladem typické aplikace může být značení uměleckých děl bez estetické degradace. Kybernetická bezpečnost RFID Problematikou ochrany osobních dat a směrnicí PIA (Privacy Impact Assesment) se ve své prezentaci zabývala Ing. Petra Fuch- síková, zastupující na konferenci GS1 Czech Republic. Pro aplika- ce RFID představuje PIA nástroj, díky kterému má operátor mož- nost odhalit rizika ochrany osobních údajů. Rámec jeho použití zahrnuje vymezení cílů aplikace RFID PIA a určení komponentů aplikací RFID, které je třeba zvážit z hlediska ochrany dat. Následu- je určení postupu pro provádění PIA a společné struktury a obsahu reportů PIA při aplikaci RFID. Nástroj PIA poskytuje obecný přístup k provádění hodnocení dopadů na soukromí při aplikaci RFID a je zaměřen na řízení rizik ochrany soukromí a údajů. Použití nástroje PIA je důležité, aby bylo zajištěno, že aplikace RFID je v souladu s evropskými nařízeními o ochraně údajů a sou- kromí a je obzvláště důležité, pokud je aplikace RFID v přímém kontaktu se zákazníky. Díky harmonizovanému přístupu usnadňuje implementaci aplikace RFID a podporuje zpracování dat uznávaná po celé Evropě. Fáze počáteční analýzy, na základě které se prová- dí rozhodnutí o úrovni PIA, ukazuje obr. 2. Nástroj PIA je dostupný na GS1 EPC RFID Tool http://www.gs1.org/epcglobal/pia/. Rámec RFID PIA a doporučení z roku 2009 by měly zajistit jed- notné uplatňování a výklad pravidel na ochranu dat pro aplikace RFID v rámci 27 členských států EU. Vzory (šablony) PIA pro sek- tor průmyslu a další odvětví (např. šablony pro maloobchod, logis- tiku, farmaceutický průmysl, malé a střední podniky) se rozvíjejí a představují flexibilní proces, který pomůže provozovatelům RFID při realizaci řešení. Samozřejmostí je povinnost informovat spotřebitele o tom, že v daném prostoru nebo objektu jsou využí- vány aplikace RFID (RFID Sign). Předpokladem je vytvoření národního dozorového a kontrolního orgánu, kam bude operátor RFID zasílat zpracovanou problemati- Obr. 1 Identifikační terminál PA600 firmy Bartech pro aplikace ve zdravotnických zařízeních Obr. 2 Fáze počáteční analýzy, na základě kterých se provádí rozhodnutí o úrovni PIA Identifikace budoucnosti RNDr. Petr Beneš Zajímavým bodem doprovodného programu veletrhu AMPER 2013 se stala konference RFID/NFC Future pořádaná vydavatelstvím Sdělovací technika. Technologie RFID se používá pro identifikaci subjektů opatřených čipovými etiketami nebo kartami (tagy) a k přenosu informací uložených v RFID čipech pomocí rádiových vln. Tabulka 1 Nejpoužívanější frekvence pasivních tagů Kmitočtové pásmo Dosah Popis 125 kHz (LF) asi 5 cm Platnost celosvětově; možnost snímání v blízkosti kovu a přes vodu; nízká rychlost snímání. 13,56 MHz (HF) asi 5 cm Platnost celosvětově; obtížné snímání přes vodu; rychlost snímání/zápis asi 10krát rychlejší než LF (20 kB/s). 865 – 869 MHz (UHF) až 5 m UHF platné pro Evropu; nelze snímat přes kapalinu a obtížně přes kov.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 35 ku PIA. Bude rovněž zpracovávat vyhodnocení Doporučení EK k technologiím RFID za ČR. Součástí tohoto orgánu bude nezávis- lé technické pracoviště umožňující ověření skutečného stavu apli- kace RFID z pohledu zpracování informací. Pracovní skupina toho- to národního orgánu bude sdružovat odborné pracovníky nomino- vané organizacemi státní správy, obchodu a průmyslu a spotřebi- telských organizací a bude podporována odbornými pracovišti vysokých škol. Organizační zázemí zajistí GS1 Czech Republic. K očekávaným výstupům této pracovní skupiny patří metodika PIA a závazné postupy pro provozovatele RFID využívající tuto techno- logii na trhu v ČR, dále vzorové PIA pro vybrané sektory a nástroje pro PIA report dostupné v češtině. RFID v plastické chirurgii Aplikace RFID najdeme v logistice, průmyslové výrobě, přepravě, státní správě a samosprávě, skladovém hospodářství i ve zdra- votnictví, kde patří k hlavním výhodám možnost bezkontaktního čtení dat, ochrana osobních údajů a možnost zaznamenání dal- ších parametrů (teplota, nárazy, čas). Využitím RFID v oboru plas- tické chirurgie se ve své prezentaci zabýval Vladislav Zvelebil ze společnosti Codeware. Zákazníkem zde je distributor umělých náhrad pro plastickou chirurgii (očních čoček, kloubních náhrad, umělých prsních implan- tátů apod.). Ten používá jeden centrální sklad „náhradních dílů“ lid- ského těla a síť konsignačních skladů na chirurgických pracoviš- tích. Za 12 měsíců dodá přibližně 10 tisíc implantátů, to představu- je asi 150 lidí za den, jimž je implantován umělý orgán. Každý implantát má své výrobní číslo, čtečkou RFID by tedy bylo možné snadno a rychle poznat, o který konkrétní implantát se jedná. Pomocí RFID proto nejsou z důvodu ochrany osobních údajů a sou- kromí označené samotné implantáty, ale jenom jejich obaly. Důvo- dem nasazení RFID samozřejmě vůbec není sledování použitých implantátů, jde pouze o skladové hospodářství, rychlost a přesnost evidence. Skladované položky jsou poměrně nákladné a díky pře- vodům mezi konsignačními sklady je třeba mít o nich přehled. Pomocí mobilní čtečky lze provést rychlou inventuru, díky datové- mu připojení prakticky kdekoliv. Zavedení evidence prostřednictvím RFID přineslo celkové časo- vé úspory při převodech mezi sklady a inventurách 30 hodin měsíč- ně, to představuje úsporu nákladů přibližně 10 tisíc Kč. Řešení při- tom představuje jednorázový náklad asi 200 tisíc Kč zahrnující dvě mobilní čtečky a jednu stacionární s anténou, plus obslužný soft- ware. Opakovaným výdajem je 21 500Kč ročně za 10 tisíc pasiv- ních tagů RFID (UHF). Návratnost investice (ROI) je 22 měsíců. Po této době následuje roční úspora 100 tisíc Kč. Český výrobce chytrých etiket a spolupráce s výzkumem Výrazný subjekt v oblasti technologií RFID představuje ostravská společnost Gaben, která od března 2011 provozuje výrobní linku na výrobu chytrých etiket s RFID tagem (SMARTLABEL). Ing. Jakub Unucka představil moderní výrobní linku s jedineč- nou kombinací dvou technologií – laserového výseku etiket a vklá- dání čipu RFID inlay (obr. 3). Výrobní linka SMARTLABEL umožňu- je rychlou výrobu etiket RFID libovolného tvaru a rozměru v malém množství. Umožňuje výrobu sendvičových etiket z různých mate- riálů. Předností použité technologie je možnost vložení RFID inlay do jakékoliv etikety a serializace kódem EPC s garancí 100% čitel- nosti. K výhodám pro zákazníka patří minimalizace skladových zásob a možnost výroby malých sérií pro testování, která je jedno- duchou a levnou cestou pro zavádění RFID do praxe. V oblasti výzkumu a vývoje společnost Gaben spolupracuje s labo- ratoří ILAB na VŠB Technické univerzity Ostrava. K výsledkům této spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu patří mimo jiné: – RFID tag pro plastové přepravky, – poloprovozní řešení identifikace nákupních vozíků pomocí RFID, – průmyslový vzor zásahového obleku HZSČR s RFID, – certifikovaný portál EPCIS pro automobilový průmysl. Společnost Gaben a ILAB spolupracovaly také na řešení identi- fikace popelnic a evidence jejich výsypu. Předchozí systémy identifikace pomocí samolepek či jiné optické značky nebo iden- tifikace pomocí čárových kódů a mobilních terminálů neplnily zce- la svůj účel díky možnému poškozování etiket i zařízení, ztrátovým časům a možnosti manipulace. Identifikace pomocí RFID tagů nabízí jednoduchou aplikaci a automatický provoz s možností automatického snímání skutečného výsypu. Princip řešení je na obr. 4. Použita je technologie UHF 865 MHz EPC GEN 2 s čte- cím dosahem asi 3m. V paměti tagu je nahrán jedinečný identifi- kátor. Na plastové nádoby se používá PE SMARTLABEL na kovo- vé nádoby industrial tag. Čtečka RFID je umístěna v odpružené krabici IP 65 a napájena z palubní sítě vozu. S průmyslovým jednodeskovým PC s OS LINUX komunikuje prostřednictvím WiFi. Identifikace nádoby je zobrazena na stavovém LCD displeji, načtení je potvrzeno hlaso- vou a zvukovou signalizací. Výstupem jsou jednoznačné a prů- Obr. 3 Schéma linky firmy Gaben pro výrobu etiket s RFID tagem Obr. 4 Systém RFID pro identifikaci popelnic, a) antény pro čtení RFID tagů, b) RFID čtečka, c) průmyslový PC, d) WiFi anténa, e) akustická a světelná signalizace, f) RFID tag na sběrné nádobě, g) čidlo vysypávacího mechanismu

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 36 kazné podklady pro fakturaci. Průmyslový PC je možné rozšířit o moduly GPS a GPRS. Díky identifikaci RFID bylo za dva kvartály roku 2011 dosaženo úspory v řádu statisíců Kč a objem směsného komunálního odpa- du meziročně poklesl o 47 %. Označení RFID tagy by mělo být v budoucnosti aplikováno na všechny odpadkové nádoby, včetně kovových (cca 20 000). Systém bude rozšířen o záznam polohy výsypu a časový snímek trasy prostřednictvím modulu GPS a bude umožňovat vzdálenou správu přes GPRS. Využitím RFID v surovinovém průmyslu se ve své prezentaci, která bezprostředně navázala, zabývali Tomáš Jurco a Miroslav Štolba z ILAB RFID. Jedná se o problematiku sledování horníků v hlubinných dolech, kdy v případě mimořádné události je třeba znát jejich polohu. Systém využívá skutečnosti, že každý horník používá hlavovou lampu. RFID tag je proto umístěn v této lampě a v určitých místech včetně vstupu do dolu jsou umístěny čtečky, které sledují průchod horníků (obr. 5). NFC nastupuje Technologii NFC (Near Field Communication) představil Michal Kubáň, spoluzakladatel a vedoucí prodeje řešení společnosti Inmedity s.r.o, technologického start-up zabývajícího se inovativ- ními řešeními pro NFC. Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdá- lenost (NFC) vychází z RFID. Komunikace probíhá na vzdálenost do 4cm (teoreticky až 10 cm). Pro přenos dat se používá kmitočet 13,56 MHz, přenosová rychlost je až 424 kb/s. Systém je standar- dizován pod NFCforum.org (Sony, Philips, Nokia). Aplikace NFC jsou intuitivní, rychlé a jednoduché, používají mobilní telefon vyba- vený čtečkou a identifikační štítek. Existují tři typy komunikace NFC. Při komunikaci typu Card Emulation (aktivní) může mobilní telefon fungovat jako peněženka, průkaz nebo jízdenka. NFC emuluje unikátní identifikátor (nahra- zuje kartu). Potřebné zabezpečení zajišťuje šifrovaná informace v Secure Elementu. Při komunikaci typu Reader/Writer (pasivní) mobilní telefon načítá data ze štítků NFC nebo do nich data zapi- suje. Dochází tak k načtení informací (URL, telefonní číslo apod.). Tento způsob komunikace je používán převážně pro marketing (smart-postery, vizitky) a nevyžaduje zabezpečení ani unikátní identifikátor. Třetí typ komunikace NFC umožňuje výměnu dat mezi dvěma mobilními telefony – Peer-to-Peer (P2P). NFC lze využít pro bezkontaktní platby, věrnostní programy, identifikaci, výběr vstupného a jízdného, reklamu a propagaci (proximity marketing). Platební karty NFC vydávají Citibank, GE Money, KB, Česká spořitelna. Ve věrnostních programech nahra- zuje karta NFC dnešní plastové zákaznické karty. Tyto aplikace jsou pilířem neplatebního využití NFC. Aktivní NFC v budoucnosti možná nahradí I běžné identifikační průkazy do knihoven, studo- ven, na konference a kulturní akce. Vzdálenější budoucnost přine- se využití pro cestovní doklad, OP, kartu pojištění. V blízké budouc- nosti se rozšíří využití aktivní NFC pro náhradu papírové nebo „elektronické“ vstupenky, jízdenky, letenky (ticketing). Patří sem i parkovné a další drobné služby přes „automaty“ (občerstvení, novinové kiosky). Dále rezervace hotelů, pobytů v lázních apod. Všechno je soustředěno v jedné aplikaci, přímo napojené na pla- tební systém. Usnadněna je tímto způsobem náhrada dokladů v případě ztráty nebo zcizení. K aplikacím NFC v ČR patří Plzeň- ská karta a OpenCard v Praze. Nejznámějším příkladem použití elektronických lístků na bázi NFC byly OH v Londýně. Proximity Marketing využívá pasivní NFC pro doplnění nebo náhradu QR kódů nebo jako inteligentní vizitky a marketingové materiály. Další možnou aplikací jsou interaktivní billboardy a reklamní plochy umožňující komunikaci s obchodníkem, vložení zboží do virtuální- ho košíku, poskytující další informace o produktech apod. Spektrum aplikací NFC je obrovské, záleží jen na fantazii. Mobil- ní telefon nebo iPAD ve spojení s pasivní NFC je možné využívat v muzeích a galeriích jako multimediálního průvodce. Na inteli- gentních zastávkách v městské dopravě pro zobrazení jízdních řádů apod. Aktivní i pasivní NFC najde uplatnění i v dalších aplika- cích pro usnadnění života – pro přístup k sociálním sítím, jako „mikro“ navigace pro zjištění polohy, pro konfiguraci a ovládání telefonu, jako náhrada fyzického klíče, pro párování a připojování příslušenství. V roce 2012 se mobilní telefony s NFC podílely na celkovém prodeji asi 3%. Masivnější nástup NFC lze očekávat až s novým iPhone. Silnou podporu NFC v telefonech nižší třídy poskytuje na platformě Android firma Samsung. V budoucnosti lze očekávat větší průnik NFC do oblasti osob- ních údajů a identifikace. Rozšíří se rovněž interakce s domácnos- tí a firmou, interakce P2P a aplikace ve zdravotnictví. Společnost Inmedity nabízí pro technologie NFC tři řešení. Prv- ním z nich je NFC Ekosystém SenseNG, který představuje bez- kontaktní řešení pro restaurace, muzea, galerie a marketing, Eko- systém poskytuje interaktivitu a multimediální obsah v jinak static- ké prezentaci. Výstupem mohou být statistiky návštěvnosti, popu- larity nebo transakcí. Další aktivitou je NFCMall.co, první eShop v ČR zaměřený na prodej příslušenství NFC. V jeho nabídce najdeme více než 40 dru- hů štítků a přívěšků NFC i mobilní telefony s podporou technologie NFC. Nabízí také programování, přípravu a grafickou úpravu NFC štítků, včetně poradenství a servisu k řešení systémů NFC. Posled- ním řešením z dílny Inmedity je vzdálená správa odkazů NFClink. net, která umožňuje zpracovávat statistiky využívání NFC štítků a v nich uložených odkazů. Jak hacknout křemík? Ing. Tomáš Dulík, Ph.D. z Fakulty informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně charakterizoval NFC jako rozšíření RFID 13,56 MHz zamě- řené na mobilní technolgie. Stručně popsal i historii vzniku komuni- kace NFC. V roce 2004 firmy Nokia, Philips a Sony zakládají Near Field Communication (NFC) Forum. O dva roky později, v roce 2006 je k dispozici 1. verze specifikace NFC tagů a přichází na trh první NFC telefon Nokia 6131. Následu- jící vývoj je dynamický. V roce 2009 uvolnilo NFC Forum standardy Peer-to-Peer pro přenos kontaktů, na přelomu let 2009 a 2010 při- Obr. 5 Využití RFID tagů pro sledování horníků v hlubinných dolech

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 37 chází Samsung Nexus S–1 a Android s NFC, v roce 2011 jsou tele- fony Blacberry certifikovány pro MasterCard PayPass a hned na přelomu 2011/2012 startuje pilotní projekt O2 plateb s Master- Card PayWave. Ing. Dulík, jehož prezentace vzbudila velký zájem posluchačů, neopomněl zmínit problematiku zabezpečení NFC. Šifrování komu- nikace totiž není standardizováno, jedná se o proprietární protoko- ly jednotlivých výrobců. Uveďme tři příklady karet NFC: – NXP „MIFARE Classic“, šifra Crypto 1, zlomena v roce 2007, – NXP „MIFARE Desfire MF3ICD40“, 3DES, zlomena 2011/2012, – NXP „MIFARE Desfire EV1“, šifra AES, zatím nezlomena. Odpověď na otázku „jak hacknout křemík“ přinesl útok na MIFA- RE Classic. Nejprve byl rozpuštěn a odleptán plast karty, pak byly postupně odbrušovány vrstvy Si čipu, nalezeny opakované vzory na křemíku, které byly následně mapovány na hradla a celé zapo- jení. Ze zapojení byl odvozen algoritmus, nalezena slabá místa a bugy algoritmu a jeho implementace, a pak byl navržen a reali- zován úspěšný útok. V následujících letech další výzkumníci zlep- šili časovou složitost útoku na několik sekund. Nákupy v digitálním světě Součástí bloku NFC byla i prezentace Richarda Walitzy, viceprezi- denta pro mobilní platby a inovace společnosti MasterCard World- wide. Na základě jeho prezentace jsme mu položili několik otázek zaměřených na problematiku NFC, která byla také hlavním téma- tem letošního MWC v Barceloně. Poslední týden v únoru se svět mobilních komunikací sešel v Bar- celoně na kongresu a veletrhu Mobile World Communication (MWC). Jaké jsou Vaše bezpro- střední dojmy a postřehy z této světové akce, kterou jste měl mož- nost navštívit? MWC v Barceloně se konal popr- vé v úplně novém místě FIRA Bar- celona, které více odpovídá době a povaze tohoto světového veletr- hu mobilních komunikací. Velká část veletrhu byla věnována mo- bilním platbám a oblasti NFC, a to nejen části platební. Jaký je stav zavádění technologie NFC do oblasti bezkontaktních plateb z Vašeho pohledu viceprezidenta MasterCard pro mobilní platby a inovace? V současné době je technologie NFC před masovým komerčním spuštěním. V ČR máme již první komerčně dostupný NFC projekt v živém provozu (obr. 6) a další se v tomto roce spustí. Jaké další možnosti v oblasti finančních transakcí NFC se nabízí? Firma MasterCard připravuje službu MasterPass, která propojí NFC platby mobilním telefonem na bezkontaktních terminálech se vzdálenými platbami (remote payments). Pro koncového zákazní- ka to znamená, že pokud má NFC telefon, bude moci MasterCard Paypass kartou platit také na Internetu (eCommerce), přímo z mo- bilní aplikace (mCommerce), dobíjet kredit u mobilního operátora, platit za faktury, dopravu, parkování nebo posílat platbu mezi kon- covými uživateli. Jaká je pozice ČR v zavádění těchto služeb? Česká republika patří k lídrům v oblasti mobilních plateb a bez- kontaktních plateb. A to je jistě pozitivní závěr programového bloku konference zaměřeného na technologii NFC i konference samotné. Nashleda- nou v podzimním termínu RFID/NFC Future. ■ Obr. 6 Díky spolupráci GE Money Bank, Master Card a Telefónica ČR se technologie plateb NFC stala dostupná široké veřejnosti Konference definuje nejenom pojmy jako virtualizace či ICT služby, ale také modely jejich poskytování od hostingu až po cloud computing, principy, po- stupy a standardy řízení ICT ve specifických podmínkách, kdy informační technologie jsou poskytovány jako služba. Navá- že diskuse specifických otázek řízení a správy informačních technologií jak na straně posky- tovatele, tak i na straně spotře- bitele služeb, případové studie a příklady řešení. Cílem osmého ročníku odborné konference ICTM 2013 je poskytnout důležité znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice řízení procesů poskytování a využívání informačních a komunikačních technologií jako služby v komoditizovaném prostředí. 8. Jaksprávně řídit informační ročník konference www.ictm.cz/2013 generální partner pod záštitou partneři mediální partneři technologie, které nevlastníme „Řízení informačních a komunikačních technologií – ICTM 2013“ 19.6.2013Praha Richard Walitza, viceprezident pro mobilní platby a inovace společnosti MasterCard Worldwide

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 38 Letošní seminář se za desetileté historie těchto setkání uskutečnil v Praze již potřetí a jejími protagonisty, kromě zakladatelů a redak‑ torů BTN Juliana Glovera a Chrise Dziadula, byli Leiv Svenning, ekonomický ředitel TBSc, Magnus Ternsjö výkonný ředitel UPC DTH, Jaromír Glisník člen představenstva skupiny M7 a do návaz‑ ného panelu byl přizván Zdeněk Vaníček prezident České asocia‑ ce elektronických komunikací. Satelitní televize Trh satelitní televize v ČR doznává v posledních letech velký roz‑ voj a bezpochyby patří k jednomu z nejvíce se rozvíjejícímu v regi‑ onu střední a východní Evropy, zaznělo na setkání, kde vystoupili představitelé společností Telenor, UPC Direct i společnosti M7 provozující mimo jiné dobře známou platformu Skylink. Společnost Telenor oznámila, že na satelitní pozici 1°W uzavřela dohodu s bulharskou společností Neterra o vybudování distribuční sítě pro buket placených a prémiových kanálů na nejmodernější technologii. Družice na pozici 1°W dnes zásobuje v oblasti střední a východní Evropy 9 milionů domácností a zprostředkovává šíření plat‑ forem UPC Direct a Digi TV. Je typickým poskytovatelem obsa‑ hu digitální televize ke kabelo‑ vým headendům po celé Evro‑ pě, DTH, distribuci na vysílače digitální terestrické televize a dal‑ ším kabelovým sítím. Kromě toho pan Svenning oznámil, že tato pozice bude posílena od roku 2014 novým satelitem Thor 7. Zajímavostí je, že tento satelit bude mít i Ka pásmo, zahrnující kromě Evropy i částečně východní pobřeží Severní Ameriky, Afriky a přední Asie, jak plyne z předpokládaného digramu pokrytí (obr. 1). Podle prognózy analytické společnosti Euroconsult by mělo do‑ cházet k nárůstu HD kanálů. Ze současných 226 v zemích střední a východní Evropy by se měl tento počet zvýšit třikrát na 660 a podíl tohoto regionu na celkovém počtu HD programů z dnešních 36 % na 43 %. Při takovém nárůstu programů a nároků na přenosovou kapacitu pro HD vysílání přichází TBSc s iniciativou technického sdílení kanálů pro všechny operátory. UPC, jak ve své české a slovenské verzi pod názvem „freeSAT“, tak i na dalších trzích v Maďarsku („upc direct“) a zejména v Rumun‑ sku („focus SAT“) se také zaměřuje na programy v HD kvalitě (letos přidá pro české a slovenské diváky program Travel Channel HD a v SD programy TV Dajto a Prima zoom) a zaznamenává v posled‑ ních letech nárůst platících abonentů (v České republice 100 000). To zdůvodňuje zejména zlepšením péče o zákazníky – krátkou reakční dobou a nízkým počtem ukončených smluv. Novinkou je i tzv. callback – zpětné volání na telefon svého abonenta. Zaměst‑ nanci UPC DTH podporují charitativní akce v ČR, SR a Maďarsku. Skupina M7 se sídlem v Lucembursku se představila nejenom jako DTH operátor, ale i jako Evropský poskytovatel satelitních slu‑ žeb v Holandsku, vlámské a valonské části Belgie, Rakousku a na českém a slovenském trhu platforem „skylink“ a „cslink“. Vývoj družicového vysílání v našich zemích s následnou konsolidací názorně představuje grafický přehled na obr. 2. Konsolidace tohoto sektoru v ČR a na Slovensku byla nezbytná vzhledem k velikosti trhu, který není tak velký jako např. v Polsku. Vzhledem ke zmíněným existujícím platformám, ke kterým je nut‑ no ještě připočítat T‑Mobile, se další konsolidace trhu, podle čle‑ na představenstva skupiny M7 pana Glisníka, dá ještě očekávat. V placené televizi je český trh nasycen. Za úspěch je možno po‑ važovat, že počty předplatitelů neklesají, jak zaznělo v následné panelové diskuzi. Obr. 1 Předpokládaný digram pokrytí Thor 7 Obr. 2 Vývoj družicového vysílání skupiny M7 v ČR Pod heslem „Placená Televize v České republice se rozvíjí“ se v Praze 14. března uskutečnila další z řady obchodních snídaní, organizovaná Broadband TV News (BTN) ve spolupráci se společností Telenor Satellite Broadcasting (TBSc). BTN se zbývá podnikáním v oblasti multiscreen televize a přináší novinky, analýzy a komentáře o digitální televizi z Evropy a ze světa. Na svých webových stránkách se soustředí na hlavní evropské distribuční platformy, jejich rozhodnutí a výběr technologií. TBSc aktivně sleduje politiku expanze svých aktivit ve střední a východní Evropě a proto nabídli právě BTN organizovat setkání společně s místními a zahraničními vedoucími představiteli v oblasti šíření programů na různých širokopásmových platformách. Pražský seminář o placené televizi Ing. Václav Udatný

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 39 Placená nabídka je v různých variantách nabízena od Mini za 179Kč až po Komplet za 1 100Kč za měsíc. Nejdražší zahrnuje 43 SD a 25 HD programů. Pan Glisník uvedl, že balíček Digital, který obsahuje 35 volných (FTA) českých a slovenských kanálů včetně 5 HD, je zcela zdarma a platí se za něj jen diskutovaný ser‑ visní poplatek ve výší 29 Kč měsíčně. Za hlavní důvody úspěchu vidí právě tento bezplatný balíček Digital, flexibilní délku předplat‑ ného, žádné dlouhodobé závazky a možnost volby hardwaru (tzv. Skylink ready přijímače). Závěrečná prezentace Chrise Dziaula z pořádající BTN předsta‑ vila analytický pohled zvenku a ponechala na přítomných odpově‑ di na mnoho dosud nezodpovězených otázek. Český televizní trh se digitalizací změnil ze stavu stability do stavu nejistoty o tom, co se má udělat, do stavu permanentní změny. V principu a v historic‑ kém kontextu jsou zde čtyři způsoby šíření: kabel (původně Kabel plus od roku 1991 převzatý majoritním operátorem UPC), satelitní DTH (Direct to home) od roku 2000 na platformě UPC a později doplněné dalšími čtyřmi, IPTV společnosti Telefonica O2 a zemské digitální vysílání DTT, které bylo velmi dobře organizováno nyní se čtyřmi celoplošnými multiplexy a jako jediné bez placených služeb. V kabelu má UPC 85 % digitálního trhu. Záměrem Liberty Global, vlastníka UPC, je soustředění se na západní Evropu. Mohou ostat‑ ní menší operátoři konkurovat v budoucnu UPC? V satelitní DTH je Skylink a CSlink lídrem trhu. Jaké jsou jejich plány do budoucna? Je zde vůbec budoucnost pro CSlink? Rumunská společnost RCS&RDS právě prodala chorvatskou Digi TV společnosti Telekom Austria. Bude se to opakovat i v ČR? A co bude s T‑Mobilem? V IPTV je vidět u Telefonica O2 jisté oživení. Ale jaké jsou další vyhlídky na trhu placené televize v ČR? A Netbox, další služba z tohoto sektoru, má šanci na své místo na tomto malém trhu? DVB‑T zaznamenává neočekávaný růst. V Praze je k dispozici 25 volných digitálních programů v 5 multiplexech, a nyní se vytvá‑ řejí další regionální sítě s licencí do roku 2017. Půjde někdo do pla‑ cené zemské televize? Omezuje zavádění nových programů etablovaných televizí nováčky na trhu? Do této krajiny vstupují služby OTT (over the top) přes IP a inter‑ net. Jaký dopad bude mít Voyo společnosti CME, nebo jakou hroz‑ bu představuje Topfun Media na český Pay‑TV průmysl? K zamyšlení Ze sestavy pozvaných je zřejmé, že prezentace UPC a M7 před‑ stavovaly hlavně přehled o činnosti a úspěších prezentátorů v sekundární distribuci obsahu koncovým divákům. Seminář byl, jak je to už v dnešní době obvyklé, jen o trhu, technické novinky nebudou provozovatelé převzatého vysílání zavádět jako první a televizi na více obrazovkách (multiscreen) jen tehdy, když to bude rentabilní. Dnešní televizní zábava je převážně jen o peně‑ zích a kupní síle obyvatelstva. Cílem semináře bylo sezvat dohromady lidi z oblasti televize, obsahu, operátorů a provozovatelů sítí. Pravděpodobně mnohé otázky byly následně probírány mezi nimi v přilehlých prostorách. Mnohé otázky možná ani nebyly vysloveny. Mezi ně patří otázky typu jak je zajištěna pro majitele obsahu a výrobce programů jejich zodpovědnost za šíření podle licenčních podmínek, jak je zajištěna úplná kontrola nad technickou kvalitou, která je upravo‑ vána statistickými multiplexy podle ostatních, někdy i konkurenč‑ ních kanálů a jak následně zajistit, aby i na satelitních platformách byly jasně definovány odpovědnosti (a náklady) výrobců obsahu a distributorů převzatého vysílání. Velcí hráči na evropském trhu se dnes zabývají třetí fází široko‑ pásmových služeb přes internet. První fází byl přenos obrázku jako poštovní známky, v druhé fázi služby OTT a v dnešní době jde o maximální kvalitu při sledování obsahu on‑line při využití nových standardizovaných technologií MPEG DASH přes HTTP protokol nebo H.265. Ale to už je jiná kapitola, která bude mít pokračování pod heslem Broadband meet Broadcast koncem března v EBU Ženevě. ■ Obr. 3 Panelová diskuse

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 VELETRHY/VÝSTAVY/KONFERENCE 40 Prezentace novinek a trendů zdravotní a rehabilitační techniky má v Brně dlouhou tradici. V posledních letech se konala vždy na podzim, ale na základě požadavků hlavních vystavovatelů se letos přesunula do jarního termínu 14. až 17. května. Zachováno zůstává spojení obou příbuzných oborů, takže společně s Mezi- národním veletrhem zdravotnické techniky a zdraví MEDICAL FAIR BRNO proběhne také Mezinárodní veletrh rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek REHAPROTEX. Mezi stovkou již přihlášených účastníků nechybějí tradiční a význam- ní vystavovatelé jako ALTECH, PATRON Bohemia, SIVAK, ERILENS, MEYRA ČR, VECOM, BTL zdravotnická technika, Madisson, RESI Třeboň a další. Poprvé se k účasti přihlásila na- příklad italská společnost Medinet nebo firma Ophardt Hygiene- technik z Německa. S přesunem termínu se částečně mění náplň veletrhů, která se rozšířila o aktuální témata související především s nárůstem klientely staršího věku. Novinkou jsou projekty Senior, Péče o pacienty ve stáří, Sociální péče a Léčebné lázeňství. Veletrh REHAPROTEX opět bude největší přehlídkou svého druhu ve střední Evropě a představí nejen široký sortiment kompenzač- ních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, ale také služby v oblasti wellness a nabídku pro seniory. Prostor pro prezentaci opět dostanou také poskytovatelé sociálních služeb. Veletrh Medical Fair Brno svou nabídkou osloví primárně po- skytovatele zdravotní péče a záštitu nad ním opět převzal minis- tr zdravotnictví Leoš Heger. Nejlepší exponáty obou veletrhů se budou ucházet o prestižní ceny Medical Fair Award a Rehapro- tex Award. Zdravotnické veletrhy jsou tradičním místem odborných se- tkání, pro která brněnské výstaviště nabízí řadu vhodných pro- stor. Ta proběhnou od 14. do 18. května v pavilonu A3, Kongre- sovém pavilonu E a Administrativní budově BVV. Chystá se na- příklad tradiční Den zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Mi- nisterstvem zdravotnictví ČR. Další hojně navštěvovanou akcí je dvoudenní konference e-Health Days zaměřená na elektroni- zaci zdravotnictví. Novým technologiím se bude věnovat konfe- rence Elektrotechnika ve zdravotnictví a odbornou konferenci připravuje rovněž Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky bude pořádat veřejnou diskuzi na téma sKarty a její zrušení. Veletrhy MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX se napo- sledy konaly v říjnu 2011 za účasti 200 vystavujících firem a pro- hlédlo si je přes devět tisíc návštěvníků. Stánky letošního roční- ku budou umístěny v pavilonech A1 a A2 a k návštěvě je zvána jak odborná veřejnost z řad managementu a pracovníků zdravot- nických a sociálních zařízení, tak koncoví uživatelé vystaveného zboží, kteří mohou tyto výrobky na místě zakoupit. Nabídku roz- šíří také prodejní centrum - prezentace nestátních neziskových humanitárních organizací, kde si návštěvníci mohou vybrat ně- který z originálních výrobků chráněných dílen. Jde o tradiční a vyhledávanou součást veletrhu REHAPROTEX, která slouží k podpoře neziskových organizací. Novinky a trendy zdravotní a rehabilitační techniky a péče V polovině května se na brněnském výstavišti uskuteční veletrhy MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX, kde se  poskytovatelé zdravotní, rehabilitační a sociální péče seznámí se zajímavými novinkami svého oboru. Pro dodavatele  zdravotnické techniky a speciálních pomůcek pro hendikepované je to příležitost navázat přímé kontakty s tisíci odborníky,  kteří se v Brně zúčastní veletrhů i odborného doprovodného programu. PRAKTICKÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Brány výstaviště budou pro návštěvníky otevřeny od úterý 14. května do čtvrtka 16. května vždy od 10 do 17 hodin, v pátek 17. května pouze do 15 hodin. Pro vstup do veletržního areálu slouží hlavní brána. Pro vjezd je určena brána č. 4, kde je umístěna pokladna. Pro návštěvníky je připraven systém elektronické předobjednávky, který je přístupný na webových stránkách veletrhů. Na základě předobjednávky si pak budou moci zájemci zakoupit zlevněnou vstupenku na veletrh. Řadu dalších informací o veletrzích MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX a aktuální verzi jejich doprovodného programu najdete na www.medicalfair.cz nebo www.rehaprotex.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

14-15 May 2013 Prague, Czech Republic 7TH ANNUAL CONFERENCE & EXHIBITION www.smartutilitiescee.com The only smart utility conference exclusively dedicated to the CEE region, giving you the insights and tips you need to deploy your smart energy strategy • Network with 200+ established stakeholders representing the region’s entire value chain from regulators, governments, utilities and solution providers • Share best practice approaches and learn from 30+ experienced experts on successfully implementing smart energy capacity • Hear from leading international and regional smart grid and metering projects on results and the benefits of smart infrastructure investment • Discover innovative smart grid technology and expertise showcased by 20+ leading solution providers at the supplier pavilion SAVE €250 by entering the Quote: SECTOR SAVE €250 by entering quote: SECTOR Organised by Official PublicationsGold Sponsor Knowledge Partners vaasa ett Host Utility Silver Sponsor Bronze Sponsors Supporting Associations

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 42 Společnost Maxim Integrated Products představila jednočipový rádiový transceiver MAX2580 určený pro malé buňky LTE/3G. Toto vysoce integrované řešení zahrnuje vstupní obvody pro MIMO a pokrývá všech- na pásma LTE, přičemž vyžaduje velmi málo externích součástek. MAX2580 představuje ideální volbou pro mobilní operátory, kteří plánují zavádět domácí, podnikové nebo venkovní malé buňky v rámci příští genera- ce heterogenních sítí. MAX2580 pokrývá všechna kmitočtová pásma LTE/3G a podporuje provozní režimy FDD-LTE, TD-LTE a WCDMA, což plně od- povídá požadavkům příští generace hete- rogenních sítí na vnitřní i venkovní buňky. To zahrnuje kmitočtová pásma LTE 1 až 41 s programově nastavitelnou šířkou pásma rádiového kanálu v rozsahu 1,4 až 20 MHz. MAX2580 obsahuje vstupní rádiové obvody pro MIMO 2 ´ 2, IF zesilovače, frakční-N kmitočtové syntezátory, vysokorychlostní da- tové konvertory a různé filtry pro výběr kaná- lu (decimální, interpolační, kanálové) a výko- nový zesilovač. Kromě toho je vybaven stan- dardním datovým rozhraním JESD207, aby byla zajištěna hladká komunikace s více- jádrovými procesory pro LTE. Balíček pro podporu návrhářů obsahuje řadu referenč- ních návrhů, které mají usnadnit rychlé za- vedení zařízení na trh. „Nejnovější transceiver LTE/G společ- nosti Maxim je výsledkem našich snah poskytovat vysoce integrované a vysoce výkonné rádiové řešení pro malé základno- vé stanice,“ uvedl Vickram Vathulya, gene- rální ředitel RF Solutions ve společnosti Maxim Integrated. „Jak se rozšiřuje zavádě- ní malých buněk pro domácí, podnikové a venkovní aplikace máme pro naše part- nery připraveny plně kvalifikované referenč- ní návrhy, aby se efektivně zkrátila doba návrhu.“ Transceiver MAX2580 je po MAX2550 (transceiver WCDMA) a MAX2553 (trans- ceiver CDMA) nejnovějším produktem pro malé buňky. V současné době jsou dostup- né pouze vzorky pro vybrané zákazníky, komerčně bude MAX2580 k dispozici v dru- hé polovině roku 2013. ■ Společnost Microchip oznámila nový přírůs- tek do své rodiny 8bitových mikrokontrolé- rů řady PIC12/16F15XX. PIC12LF1552 pat- ří k nejmenším (v 8pinovém pouzdru UDFN o rozměrech 2 ´ 3 ´ 0,5 mm) a nejlevnějším mikrokontrolérům PIC s hardwarovou pod- porou I2 C. Zahrnuje čtyři kanály 10bitové- ho analogově-digitálního převodníku (ADC), kapacitní dělič napětí (Capacitive Voltage Divider, CVD) pro kapacitní dotykové snímá- ní, programovací paměť flash 3,5 kB, RAM 256 bajtů a interní oscilátor 32 MHz. Mikro- kontrolér se dále vyznačuje nízkým provoz- ním napětím (v rozsahu 1,8 až 3,6 V), nízkou spotřebou v aktivním režimu (50 µA/MHz) i pohotovostním režimu (20 nA) a širokým teplotním rozsahem –40 až 85 °C. CVD umožňuje efektivnější realizaci ka- pacitního snímání pro dotykové aplikace. Tyto „nezávislé periferie“ jádra zahrnují dal- ší řídicí logiku, která umožňuje automatické vzorkování, což snižuje velikost softwaru a minimalizuje zatížení CPU. Mimoto posky- tuje také automatické řízení pro zajištění lepší linearity a dynamického rozsahu pro dotykové snímání nebo snímače přiblížení. Tyto možnosti ve spojení s nízkou cenou a velikostí činí PIC12LF1552 velmi vhodný pro aplikace jako teploměry, malé dálkové ovladače pro garážová vrata, žaluzie na oknech apod., tlačítka mobilního telefonu (např. vstupní rozhraní pro Android a Win- dows 8), ovládání osvětlení v místnosti včet- ně stmívání nebo pro sledování hladiny vody v kávovaru. ■ Společnost Renesas Electronics, přední vý- robce moderních polovodičových řešení, oznámil dostupnost svého nového obvodu µPD720231. Tento systém na čipu (SoC) slouží ke konverzi signálů mezi rozhraními SuperSpeed Universal Serial Bus (USB 3.0) a Serial ATA (SATA) Revision 3 a umožňuje významné snížení počtu okolních součás- tek. Obvod µPD720231 umožňuje efektivní gigabitový přenos dat mezi hostitelským systémem USB 3.0 a rozhraním SATA široce používaným v externích pevných discích, jak klasických HDD, tak novějších SSD. Rozhraní USB 3.0 poskytuje až desetkrát vyšší přenosové rychlosti než USB 2.0, kte- ré je dnes asi nejčastěji využívaným roz- hraním pro periferní zařízení. Vzhledem ne- ustálému růstu kapacity paměťových médií se zvyšují i nároky na přenosovou rychlost a obvod µPD720231 představuje základní stavební blok pro vylepšení přístupu k exter- ní USB paměti. Rozhraní SATA bude pod- porovat rychlosti 1,5 Gb/s, 3 Gb/s a 6 Gb/s a rozhraní USB 3.0/USB 2.0 rychlosti 12 Mb/s, 480 Mb/s a 5 Gb/s. Obvod µPD720231 byl vyvinut v reakci na potřebu snížit počet součástek a zjed- nodušit návrh plošných spojů. Ve srovnání s řadou dalších komerčních řešení se stej- nými funkcemi se počet součástek sníží až o 40 %. Navíc integrované napěťové regu- látory a resetovací obvod zatížení význam- ně přispívají k racionalizaci a úspoře elek- trické energie. µPD720231 je dodáván ve 48pinovém pouzdru QFN. Sériová výroba nového obvo- du začala v únoru 2013, přičemž se očeká- vá, že od června 2013 se bude vyrábět až 500 000 kusů měsíčně. ■ Microchip přichází s nejmenším a nejlevnějším mikrokontrolérem PIC Nový obvod pro rychlejší přístup k USB paměti Multimódový transceiver LTE/3G

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 43 Společnost Epson, světová jednička na trhu s projektory, uvede na trh dva nové projektory pro pevnou instalaci, které nabízejí jasný obraz a jsou plné inovativních funkcí. Projektory Epson EB-G6900WU a EB-G6800 jsou jako stvořené pro trh s pronájmy a digitálními poutači, protože se pyšní vysokou světelností, vstupem HDBaseT a dokáží promítat i do rohů a na zakři- vené povrchy. Tyto modely jsou rovněž kompatibilní s objektivy Epson EB-G5 – perfektní pro firmy, které chtějí provést modernizaci svých projektorů pro pev- nou instalaci. „Oba tyto profesionální projektory pro pevnou instalaci jsou ideál- ní pro trh s pronájmy, a to zejména díky svým inovativním funkcím i jasným a kvalitním projekcím. S technologií Edge Blending je například možné promítat velký širokoúhlý obraz z více projektorů najednou a spojit jej v dokonalý celek,“ uvedl George Sebastian, produktový manažer Epson Europe. Projektor Epson EB-G6900WU podporuje rozlišení výstupního obrazu WUXGA (1 920 ´ 1 200 pixelů) a světelný výstup 6 000 lm, zatímco projektor EB-G6800 promítá obraz v rozlišení XGA (1 024 ´ 768 pixelů) se světelným výstupem 7 000 lm. Oba mode- ly jsou navíc vybaveny rozhraním HDBaseT, které pomocí stan- dardního kabelu Cat 5/6 umožňuje přenos pěti signálů, včetně nekomprimovaného HD videa, zvuku, napájení a ovládání na vzdálenost až 100 m. Obraz promítaný na zakřivený po- vrch či do rohů je automaticky upra- ven tak, aby nedocházelo ke zkreslení projekce. Navíc lze projektorem verti- kálně otáčet o 360 stupňů, takže je možné obraz prezentace podle potřeby snadno přesouvat napříč celou míst- ností. Projektory se mohou pochlubit všemi obvyklými technickými vlast- nostmi té nejvyšší kvality, které zákazní- ci od výrobků společnosti Epson oče- kávají. Díky technologii Epson 3LCD jsou barvy reprodukovány naprosto věrně a stejně vysoký bílý i barevný světelný výkon je zárukou toho, že lze projektory bez potíží používat v pro- středí s různými úrovněmi okolního osvětlení. Oba modely se velmi snadno na- stavují i obsluhují, za což vděčí mno- ha uživatelsky přívětivým instalačním prvkům, jako jsou např. funkce zarovnání pixelů nebo vyrovnání nerovnoměrného rozlože- ní barev. Tyto funkce se postarají o to, že po nainstalování projek- torů se uživatelé nebudou muset zdržovat úpravami nastavení obrazu a budou moci plně se soustředit na prezentovaný obsah. Modely Epson EB-G6900WU a EB-G6800 budou na trhu k dis- pozici od června 2013. jh ■ Nové projektory plné inovativních funkcí

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 44 Mornsun Power je mladá a rychle se rozvíjející firma vyrábějící DC/DC měniče, AC/DC zdroje a galvanické oddělovače měřicích a řídicích signálů pro průmysl, telekomunikace, testování a lékař- ské přístroje. Od roku 1998 se rozrostla na více než 1 000 zaměst- nanců. Protože vývoj, konstrukci a výrobu si zajišťuje sama, je schopna garantovat vysokou kvalitu svých výrobků, které mají certifikace UL, bezpečnostní podle EN 60601 nebo EN 60950 a další. V současné době zajišťuje certifikaci některých svých výrobků pro výbušné prostředí v China National Quality Supervisi- on and Test Centre for Explosion Protected Electrical Products (CQST), která je uznávaná v evropských zemích, Rusku, ve Spoje- ných státech a Austrálii, do těchto zemí směřuje i část produkce. První ze skladové zásoby sortimentu výrobce jsou moduly do ploš- ného spoje pro galvanické oddělení stejnosměrného napájení, ke snížení napětí stejnosměrného napětí a síťové zdroje od 3 do 20 W. Průběžně se bude doplňovat sortiment DC/DC měničů v klasických vývodových pouzdrech SIP7(6), SIP4 a DIL8 a SMD. V případě zájmu zákazníků se rozšíří nabídka regulovaných měničů s rozšíře- ným rozsahem vstupních napětí 2:1 a 4:1 v pouzdře DIL24. Elektrické vlastnosti DC/DC měničů se příliš neodlišují od reno- movaných výrobců. Nejvíce zaujmou dva parametry. První je střední doba mezi poruchami MTBF, která dosahuje hodnot vět- ších než 3 500 000 hodin. Druhým zajímavým parametrem je mini- mální doporučený proudový odběr u modulů s nestabilizovaným výstupním napětím, který je 10 % z maximální hodnoty. Obvykle se tato hodnota pohybuje okolo 20 %. Další, pro některé zákaz- níky důležitý parametr, může být nízká kapacita izolace, která ovlivňuje chování při sou- hlasném rušení. Moduly DC/DC lze rozdělit podle izolačního napětí, rozsa- hu vstupního napětí a stability výstupního napětí. Každý z těchto parametrů má nezanedbatelný vliv na cenu. Zapouzdřené zdroje do plošného stejnosměrného elektrického napětí mají vstupní střídavé napětí od 85 do 264 V a jsou certifiko- vány podle norem pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 55022 a EN 61000 a bezpečnost EN 60950 (informační technologie) nebo EN 60601 (lékařská technika). Skladem jsou řady LD pro náročnější aplikace, LH běžná řada a levný polotovar LS, který je třeba doplnit elektrolytickými kondenzátory a vstupním filtrem. Izolace jsou testovány po dobu jedné minuty, což dělají jen někteří výrobci. Přepočet udávaného izolačního napětí na trvalou hodnotu napěťového zatížení izolace je uvedeno v normě. Komponenty firmy Mornsun dodává na český trh firma ECOM s.r.o. Řada položek je již skladem a můžete je nalézt a zároveň objed- nat na našem e-shopu www.ecom.cz. Položky, které nejsou skla- dem, vám můžeme nabídnout na základě vaší poptávky. www.ecom.cz. ■ AC/DC a DC/DC měniče od společnosti Mornsun Power stability výstupního napětí. Každý z těchto

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

• zcela uzavřené kompaktní plastové pouzdro • varianty pro montáž do DPS, na šasi nebo na lištu DIN • certifikovány dle bezpečnostních norem IEC/EN/UL 60601-1 3rd edition 2 x MOPP pro lékařská zařízení • vlastnosti EMC a bezpečnostní certifikáty zaručují způsobilost k provozu v průmyslovém i obytném prostředí • připraveny k provozu jako zařízení bezpečnostní třídy II • rozsah provozních teplot při plné zátěži: -40°C až 60°C • aktivní tepelná ochrana • připraveny splnit nařízení ErP; spotřeba naprázdno < 0,3 Wattu • univerzální vstupní rozsah 85 – 264 VAC a 120 – 370 VDC • modely s jedním nebo dvěma výstupy 5, 12, 15, 24, ±12 a ±15 VDC www.tracopower.com Napájecí moduly AC/DC pro použití v lékařských zařízeních Řada TMM Modely 24, 40 a 60 Wattů ČR: AMTEK spol. s.r.o. +420 547 125 555 www.amtek.cz SK: SOS electronic s.r.o. +421 55 786 0418 www.soselectronic.com

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 46 Prioritou technických prostředků pro zadávání dat v čistých a ste‑ rilních prostorách je dezinfikovatelnost. Stejně důležité je však i pohodlné psaní a úspora prostoru na pracovním místě. Oběma těmto požadavkům vyhovují nové silikonové klávesnice BasicOne a Smart Clinical Board, které doplňuje myš InduMouse. Nové periferie z výrobního programu německého společnosti InduKey, specialisty na průmyslové, lékařské i jiné speciální klá‑ vesnice a polohovací zařízení, splňují kromě požadavku dezinfi‑ kovatelnosti i estetická kriteria. Kompaktní roz‑ měry i pohodlné ovládání umožňují příjemnou práci a snižují pravděpodobnost chyb při zadávání dat. Základním modelem je klávesnice BasicOne s rozměry 285 ´ 150 ´ 15mm a hmot‑ ností 530 g, která nabízí 84 kláves v „notebooko‑ vém“ rozložení a využívá mechanické spínače, které jsou firemním patentem společnosti InduKey. Díky nim se na ní píše stejně příjemně jako na obvyklé kancelářské klávesnici. BasicOne má ovšem stupeň krytí IP68 (absolutní krytí proti vniku cizích před‑ mětů, prachu i vody při potopení) a její povrchová úprava zabra‑ ňuje usazování nečistot. Z dalších technických parametrů je ještě důležitá životnost tlačítek tři miliony sepnutí, provozní teplota v roz‑ sahu –25 °C až +70 °C a vysoce kontrastní a odolný potisk. Basic‑ One je dodávána s rozhraním USB pod označením TKG‑084‑IP68‑ GREY‑USB s rozložením kláves US nebo DE. Z dalších typů jmenujme Smart Clinical Board, která má 106 klá‑ ves stejně jako standardní PC klávesnice. Její rozměry jsou 370,5 ´ ´ 150 ´ 11 mm a hmotnost 760 g. Tlačítka využívají uhlíkových kontaktů („pilulek“) a každé vydrží dva miliony sepnutí. Krytí je opět IP 68 a provozní teplota od –25 °C do +75 °C. Klávesnice je dodávána v barevném odstínu RAL9010 (lékařská bílá) s kon‑ trastním US nebo DE popisem a rozhraním USB, jak naznačuje i kód TKG‑106‑IP68‑WHITE‑USB. Myš pro sterilní prostory InduMouse má hmotnost 160 g a její velikost je totožná jako v případě běžné počítačové myši. Z důvo‑ du zachování krytí IP68 však nemůže mít dnes obvyklé kolečko, které bylo nahrazené dvěma tlačítky pro posun dolů a nahoru. Laserová varianta myši InduMouse, která funguje i na skleněném nebo nerezovém povrchu, má rozhraní USB, optická varianta roz‑ hraní PS2. Obě pak mají shodný je stupeň krytí IP68 i provozní teplotu v rozsahu –25 °C až +75 °C. Dodávány jsou se pod typo‑ vým označením TKH‑MOUSE‑SCROLL‑IP68‑GREY‑LASER‑USB (laserová varianta s rozhraním USB) nebo TKH‑MOUSE‑SCROLL‑ ‑IP68‑GREY‑OPT‑PS2 (optická varianta s rozhraním PS2). U všech periferních zařízení firmy InduKey je použita speciální povrchová úprava, která zabraňuje usazování nečistot a tím i ná‑ slednému bujení bakterií. Zároveň tento povrch odolný vůči stan‑ dardním čisticím i desinfekčním prostředkům. Silikonové klávesnice a myši firmy InduKey naleznou uplatnění nejen v laboratořích, nemocnicích a jiných čistých prostorách, ale také v chemickém i potravinářském průmyslu, v tiskárnách a na mnoha dalších místech, kde se vyžaduje odolnost vůči prachu, špíně a vodě, a kde je k údržbě nutné používat agresivní čisticí a dezinfekční prostředky. Jakékoliv další informace o klávesnicích pro lékařské, laborator‑ ní nebo průmyslové aplikace si vyžádejte v kterékoliv kanceláři společnosti FCC průmyslové systémy. www.fccps.cz. ■ Obr. 2 Basic One Klávesnice a myši InduKey pro pohodlné psaní v čistých a sterilních prostorách odolné průmyslové klávesnice klávesnice pro zdravotnictví myši, touchpady, trackbally a joysticky Praha 8, tel.: +420 266 052 098 Ústí nad Labem, tel.: +420 472 774 173 PLzeň, tel.: +420 603 247 675 bratisLava, tel.: +421 2 591 040 67 email: info@fccps.cz FCC průmyslové systémy s.r.o. – spolehlivé komponenty pro průmyslovou automatizaci a průmyslové komunikace kriteria. Kompaktní roz měry i umožňují příjemnou práci a snižují pravděpodobnost chyb při zadávání dat. Základním modelem je klávesnice BasicOne s rozměry 285 ností 530 g, která nabízí 84 kláves v vém“ rozložení a využívá mechanické spínače, které jsou Obr. 1 Smart Clinical Board

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 SOUČÁSTKY A SYSTÉMY 47 Tenzometrické můstky (zkráceně tenzometry) se používají pro kon‑ strukci vah, pro měření sil, tlaku, deformace, a točivého momentu. V současnosti jsou používané hlavně kovové tenzometry s citlivos‑ tí v rozsahu 2–10 mV/V. Popisovaný tenzometrický převodník TE485 (obr. 1), který vyrá‑ bí Papouch s.r.o. (viz inzerát dole) je měřič, který se připojí přímo k tenzometru. Na jeho výstupu je pak možné číst měřenou veliči‑ nu protokolem MODBUS RTU. Jednoduchá instalace Protože měřicí převodník TE485 je malý a má jeden vstup, před‑ pokládá se jeho umístění v blíz‑ kosti tenzometru. Stačí běžné čtyřvodičové zapojení, což celou instalaci zjednodušuje, vývody tenzometru se připojí přímo k pře‑ vodníku TE485. Zapojení ukazu‑ je obr. 2, je ale možné připojit i tenzometry s šestivodičovým vý‑ stupem. Běžné kovové tenzometrické můstky mají odpor kolem 350 W. Převodník TE485 má dostatečný výstupní proud pro připojení tenzometrů paralelně. Není tedy pro‑ blém připojit např. čtyři tenzometry paralelně, jak bývá obvyklé u větších vah. Připomeňme jen, že musí jít o tenzometry, které paralelní připojení dovolují. Dále je třeba připojit jen napájení a linku RS485. Napájení může být v širokém rozsahu 8–28 V, s rezervou tedy postačí pro běžné zdroje s typickým napětím 12 V nebo 24 V. Linka RS485 je zcela standardní a uvnitř převodníku je možné zapnout zakončovací odpor. Obr. 3 ukazuje svorkovnici v převodníku TE485. Většina součás‑ tek je ukryta pod deskou svorkovnice, což podstatně omezuje nechtěné zkraty a poškození při montáži. Měření a komunikace Převodník TE485 je určen pro pomalejší a přesná měření. Používá přesný nízkošumový 24bitový převodník s digitálním filtrem, rych‑ lost měření je asi šestkrát za sekundu. Je možné použít jeden ze dvou způsobů měření: – Převodník TE485 spolu s tenzometrem kalib‑ rovat, tedy nastavit hodnotu pro maximální rozsah a pro nulu (táru). Pak je celý rozsah rozdělen na 10 000 dílků, které jsou předává‑ ny jako naměřená hodnota. – Číst přímo hodnotu z A/D převodníku zao‑ krouhlenou na 65 536 dílků a veškeré pře‑ počty nechat na nadřízeném systému, např. je provádět až v připojeném PLC. Ke komunikaci lze používat firemní protokol společnosti Papouch pod názvem Spinel anebo standardní protokol MODBUS RTU. Provedení Převodník TE485 je v krabici s krytím IP65 se třemi průchodkami pro kabel tenzometru, napájení a linku RS485. Tenzometrický pře‑ vodník TE485 je možné zapůjčit k vyzkoušení, technici společnos‑ ti Papouch s.r.o. vám rádi poradí s jeho aplikací. www.papouch.com ■ Obr. 1 Tenzometrický převodník TE485 Obr. 3 Svorkovnice TE485 je dobře přístupná Obr. 2 Zapojení převodníku TE485 je opravdu jednoduché. Nový měřicí převodník TE485 pro tenzometry

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 48 Dokončení z čísla 4/2013. Výhody homodynního přijímače Homodynní architektura má oproti tradiční heterodynní architektu- ře řadu výhod, mezi které patří jednodušší návrh, nižší náklady, menší spotřeba energie a větší selektivita, která umožňuje oddělit sousední kanály, jejichž signály se překrývají. Mezi další výhody patří větší šířka pásma, jednodušší návrh s jedním lokálním oscilá- torem a menší rozměry. Tyto výhody jsou podrobněji popsány níže. Přijímače s jedním analogově digitálním převodníkem mají ome- zení na šířku pásma, která může tvořit 40 % vzorkovací frekvence. Se stejnou vzorkovací frekvencí dosahuje homodynní architektura dvojité šířky pásma, neboli 80 % vzorkovací frekvence, neboť jsou použity dva převodníky. Obecně mají převodníky s nižší vzorkova- cí frekvencí lepší dynamický rozsah bez parazitních složek (SFDR) a vyšší odstup signál-šum. Homodynní přijímače dosahují větší šířky pásma v porovnání s přijímači s jedním ADC převodníkem. U vícekanálových měřicích systémů, které jsou potřebné pro aplikace MIMO, je nezbytné sdílení lokálního oscilátoru. Jelikož homodynní architektura VST obsahuje pouze jeden sdílený lokál- ní oscilátor (oproti několika oscilátorům v tradiční heterodynní architektuře), dosahuje nižší ceny a výsledný systém je jednoduš- ší na konfiguraci. Homodynní architektura má oproti heterodynní architektuře mnohem jednodušší VF návrh. Méně signálů z místních osciláto- rů, žádné rozměrné a drahé VF a mezifrekvenční filtry a méně stá- dií konverze umožňují u homodynní architektury dosahovat mno- hem kompaktnější podoby. Problémy homodynního přijímače Ačkoliv má mnoho výhod, nese s sebou homodynní architektura i některé problémy, jako je např. nemožnost implementace detek- ce obálky signálu. Přístroj NI PXIe-5644R tento problém překoná- vá díky kvadraturní detekci a digitálnímu zpracování signálu. Stejnosměrné složky představují další slabé místo architektury s nulovou mezifrekvencí. Každý signál, který je smíšen dolů na 0 Hz, má za následek přítomnost stejnosměrné složky signálu jako kompo- nentu výsledného spektra. Toto zkreslení se projevuje ve středu oka- mžité šířky pásma při měření. Spektrum složené z několika měření, z nichž každé má frekvenční odsazení o okamžitou šířku pásma, vyka- zuje opakování této stejnosměrné složky ve středu každého měřeného úseku. K vyrušení stejnosměrné složky dochází v digitalizovaných datových tocích I a Q prostřednictvím korekce zesílení. Tato procedu- ra musí být použita pro každou frekvenci LO a dochází k ní automatic- ky po spuštění autokalibrační procedury přístroje NI PXIe-5644R. Signálová cesta přijímače Na obr. 6 je vysokoúrovňový pohled na architekturu přijímače NI PXIe- 5644R. TBlokové schéma ukazuje kalibrační syntezátor, volitelné zeslabovače pro vysoký výkon, volitelné zesilovače pro slabé signá- ly, frekvenčně selektivní filtry, další zpracování signálu v podobě zesí- lení či zeslabení a demodulaci prostřednictvím jednoho ze tří směšo- vačů, v závislosti na frekvenci. Soustava selekčních filtrů má osm různých cest s dolními či pásmo- vými propustmi. Tyto filtry umožňují přijímači odfiltrovat mnoho nežá- doucího rušení a zaměřit se pouze na zkoumaný frekvenční rozsah. Po selekci prostřednictvím filtrace a dalším zpracování signálu je VF signál odeslán do jednoho ze tří demodulátorů, v závislosti na frek- venci. Každý demodulátor pracuje v určitém pásmu pro optimalizaci zesílení a fáze. V signálové cestě v přijímači je několik zeslabovacích článků, které umožňují zeslabení přes 80 dB, jež je řiditelné v krocích po 1 dB. Vysokofrekvenční vstup má kapacitní vazbu. Pro rozšíření dynamic- kého rozsahu a vylepšení šumových parametrů jsou k dispozici tři přepínatelné zesilovače a předzesilovač. Místní oscilátor s malým fázovým šumem je přiveden interně na více směšovačů dolů s jediným LO. Použití jednoho zdroje LO je užitečné pro aplikace s fázově koherentním měřením, jako jsou např. systémy MIMO. Při použití této konfigurace je každý rádiový kanál NI PXIe-5644R sdílející jeden LO naladěn na stejnou frekvenci. Smíšený signál v základním pásmu je přenášen přímo na inter- ní ADC kanály přístroje NI PXIe-5644R. Kanály převodníku digita- lizují analogový signál v základním pásmu rychlostí 120 MS/s s dynamickým rozsahem 16 bitů. Výsledek je přiváděn do obvodu FPGA pro další zpracování a potom je přenesen do hostitelského kontroléru. Sestupný měnič kmitočtu Přijímač v NI PXIe-5644R má sestupný měnič kmitočtu (downconver- ter) s jednou fází a přímým převodem (I/Q). Vysokofrekvenční signál je převáděn z nakonfigurované frekvence oscilátoru na stejnosměrnou složku, kde lze signál v základním pásmu digitalizovat pro zpracování. Tato architektura umožňuje dosa- hovat veliké okamžité šířky pásma s vysokou úrovní potlačení obrazu a minimálním průnikem LO. Potla- čení obrazu a malý průnik frekven- ce LO jsou možné díky širokopás- mové kvadraturní korekci. Signálo- vá cesta v přijímači je optimalizo- vána pro použití ve funkci vektoro- vého signálového analyzátoru pro širokopásmovou demodulaci.Obr. 6 Blokové schéma přijímače NI PXIe-5644R Architektura vektorového signálového transceiveru NI PXIe-5644R Erik Johnson, Product Manager – RF and Wireless Test

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 49 Režim s nízkou mezifrekvencí a přelaďování v pásmu Přijímač s nízkou mezifrekvencí je dalším typem přijímače, který používá IQ demodulátor, a jehož blokový diagram je identický s přijímačem s nulovou mezifrekvencí na obr. 5. V přijímači s nulo- vou mezifrekvencí spadá frekvence oscilátoru do frekvenčního rozsahu modulovaného signálu. V přijímači s nízkou mezifrekven- cí je frekvence lokálního oscilátoru mimo rozsah modulovaného signálu. Výsledkem je, že stejnosměrná komponenta nespadá do rozsahu signálu po průchodu směšovačem. Mnoho nedostat- ků, které jsou spojeny se stejnosměrnou složkou, jako např. stej- nosměrný posun, šum 1/f a v některých případech harmonické v základním pásmu, tak už nepředstavují problém. Můžete spojit možnosti ladění lokálního oscilátoru a digitálního posu- nu frekvence a provozovat NI PXIe-5644R v režimu s nízkou mezifrek- vencí. Měření či generování signálu na frekvenci digitálně posunuté od nosné pomáhá předcházet důsledkům průniku LO, ke kterému dochází u topologie s přímým převodem. Nevýhodou je, že šířka pás- ma přijímače s nízkou mezifrekvencí je poloviční oproti přijímači s nulo- vou mezifrekvencí při shodné vzorkovací rychlosti převodníku. Přístroj NI PXIe-5644R podporuje komplexní okamžitou šířku pásma až 80 MHz s dodatečnou šířkou 4 MHz, která je vyhrazena pro digitální korek- ce frekvence. Další frekvenční posun redukuje využitelné pásmo 80 MHz na (80/2) – (x–2) MHz, kde x je požadovaný frekvenční posun. Architektura vysílače Architektura rádiového vysílače ve vektorovém signálovém tran- sceiveru NI PXIe-5644R zahrnuje dva modulátory, soustavu filtrů a obvody pro další úpravy signálu. Schéma je na obr. 7. Signálová cesta vysílače Dva modulátory použité v NI PXIe-5644R jsou shodné s těmi, které jsou použity ve VSG NI PXIe-5673E. Jsou optimalizovány pro rovnováhu fáze a zesílení v závislosti na frekvenci. Soustava filtrů ve vysílači NI PXIe-5644R je stejná jako u VF přijímače, se stejnými osmi cestami s dolními a pásmovými propustmi podle obr. 7. Po filtraci vstupuje VF signál do fáze kaskádových úprav, které zahrnují tři programovatelné útlumové členy, jeden volitelný zesi- lovač a dva pevné zesilovače. Nakonec je VF signál přiveden buď na konektor RF OUT, nebo na konektor CAL OUT na čelním pane- lu, podle toho, zda zrovna probíhá kalibrace přenosové cesty. Vzestupný měnič kmitočtu Signálová cesta vysílače NI PXIe-5644R obsahuje vzestupný měnič kmitočtu (upconverter) s jednou fází a přímým převodem (I/Q), kte- rý převádí signál ze základního pásma na vysokofrekvenční signál podle nakonfigurované frekvence lokálního oscilátoru. Tato archi- tektura umožňuje dosahovat velké okamžité šířky pásma s vyso- kým potlačením obrazu a minimálním průnikem oscilátoru. Potlače- ní obrazu a parametry průniku oscilátoru jsou možné díky široko- pásmové kvadraturní korekci. Tato cesta je optimalizována pro použití v roli generátoru spojitého signálu případně vektorového signálového generátoru pro širokopásmovou modulaci. Signálová cesta vysílače zahrnuje čtyři pevné útlumové členy s útlu- mem přes 100 dB, řiditelným v krocích po 1 dB. Pro generování signá- lů s vysokým výkonem je použit dodatečný spínatelný zesilovač. Signál oscilátoru s nízkým fázovým šumem je do signálové ces- ty vysílače přiváděn interně a je možné připojit několik směšova- čů nahoru k jedinému lokálnímu oscilátoru. Použití jednoho zdroje LO je užitečné pro aplikace s fázově koherentním měřením, jako jsou např. systémy MIMO. Při použití této konfigurace je každý rádiový kanál NI PXIe-5644R sdílející jeden LO naladěn na stej- nou frekvenci. Průměrný výkon a činitel zkreslení Činitel zkreslení je rozdíl výkonu mezi špičkovou hodnotou a efektiv- ní hodnotou (RMS). Činitel zkreslení pro har- monický signál ve spojitém režimu je 3 dB. Jinými slovy průměrný efektivní výkon sinu- soidy je o 3 dB menší než její špičkový výkon. U modulovaných signálů, především u OFDM, může být faktor zkreslení mnohem vyšší, v řádu 10 dB až 12 dB. Při konfiguraci zařízení pro generování signálu je důležité vzít v úvahu jak průměr- ný efektivní výkon, tak činitel zkreslení sig- nálu. Přístroj NI PXIe-5644R podporuje maximální průměrný výstupní výkon 6 dBm s činitelem zkreslení až 12 dB. Nad 6 dBm průměrného výkonu není zaručena kalibra- ce ani linearita zařízení. Kromě toho, když je průměrný výkon vyšší, než 6 dBm, a čini- tel zkreslení signálu je 12 dB či více, může dojít k výrazné saturaci či k aktivování ochranných obvodů NI PXIe-5644R. Architektura syntezátoru lokálního oscilátoru Přístroj NI PXIe-5644R má frekvenční rozsah 65 MHz až 6 GHz s rozlišením při ladění méně než 1 Hz. Rozlišení při ladění je dáno kombinací velikosti kroku lokálního osciláto- ru a frekvenčního posunu implementované- ho při zpracování signálu v FPGA. Existují dva režimy kroků pro lokální oscilátor: Obr. 7 Blokové schéma vysílače NI PXIe-5644R Obr. 8 Blokové schéma syntezátoru LO v NI PXIe-5644R

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 50 – Celočíselné kroky 4, 12 a 24 MHz. – Režim zlomkových kroků po 200 KHz. Tento režim nabízí větší granularitu, ale také větší podíl parazitních složek. V tomto reži- mu jsou zaručeny parametry. Syntéza lokálního oscilátoru v NI PXIe-5644R začíná s hodinovým signálem 120 MHz, který je přiváděn do fázového závěsu se třemi napěťově řízenými oscilátory (VCO) na frekvencích 2 až 2,5 GHz, 2,5 až 3 GHz a 3 až 4 GHz. Pokud je požadovaný výstupní signál menší než 4 GHz, je aktuální signál přiveden na dělič. Podobně pokud je frekvence požadovaného signálu v rozmezí 4 až 6 GHz, je aktuální signál na násobičku (´ 2). Za touto fází následuje sada filtrů s doda- tečnými děličkami pro odstranění harmonických v případě potřeby. Když je aplikováno zesílení, je signál přiveden buď na interní, nebo na externí oscilátor, přičemž externí oscilátor je určen pro apli- kace vyžadující fázově koherentní MIMO. Pro zvýšení výkonu MIMO konfigurací je k dispozici také kalibrační ADC převodník pro kalibra- ci LO cesty před jejím exportem. Signál LO potom vstupuje do sady filtrů se stejnými dolními a pásmovými propustmi, jaké se používají pro rádiový přijímač a vysílač v NI PXIe-5644R, jak ukazuje obr. 8. Čistota spektra Když je vstupní signál směšován se signálem lokálního oscilátoru, zdědí také spektrální podobu LO. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby měl LO dostatečně čisté spektrum. Vektorové signálové analyzá- tory pro úzké frekvenční pásmo obvykle používají komerčně dostup- né integrované syntezátory, které nejsou tak dobré jako tradiční dis- krétní syntezátory. Přístroj NI PXIe-5644R je navržen jako širokopás- mový. Proto obsahuje tradiční diskrétní syntezátor sestavený od zákla- du. Díky tomu dosahuje tento přístroj vynikajících parametrů při měře- ní napříč celým podporovaným frekvenčním spektrem. Přístroj NI PXIe-5644R má tři různé šířky pásma fázového závě- su, které jsou popsány níže. Kompromis při volbě z těchto mož- ností spočívá ve fázovém šumu oproti době ustálení. Široké pásmo znamená kratší dobu ustálení frekvence (250 m s) a vyšší úroveň fázového šumu. Střední šířka pásma znamená střední dobu ustálení (500 m s) a vynikající parametry ohledně fázového šumu srovnatelné s vari- antou úzkého pásma, která je optimalizována pro pásma o šířce 500 MHz či menší. Malá šířka pásma znamená optimalizovaný fázový šum, delší doba ustálení frekvence (1 ms). Při měření rádiových standardů, jako jsou 802.11ac a LTE se obvykle doporučuje zvolit střední šířku pásma, ale lze použít i úzké pásmo, pokud není důležitá doba ladění. Příkladem aplika- ce, ve které se používá široké pásmo, jsou rychlé frekvenční sko- ky. Obr. 9 ukazuje rozdíly ve fázovém šumu v závislosti na zvolené šířce pásma fázového závěsu. Obr. 10 ukazuje fázový šum na růz- ných frekvencích při volbě střední šířky pásma. Kalibrace Každý přístroj NI PXIe-5644R je při výrobě individuálně kalibrován pro přesné měření amplitudy i frekvence. Ke každému přístroji je dodáván kalibrační certifikát uvádějící úrovně přesnosti dohledatelné v NIST. Externí výrobní kalibrace dolaďuje frekvenční referenci, zesílení interní signálové cesty od LO, zesílení externí cesty od lokálního oscilátoru, zesílení VF vstupu a zesílení VF výstupu. Aby přístroj nepřetržitě odpo- vídal specifikacím, doporučuje se kalibrace výrobcem s periodou jed- noho roku (dvou let při méně přísných specifikacích). Kalibrační cesta Přístroj NI PXIe-5644R používá pevnou cestu mezi VF vstupní a VF výstupní kalibrační sekcí přístroje. Tato cesta je uskutečněna s pomocí kabelu SMA-SMA typu semigrid, který je zapojen mezi konektory CAL IN a CAL OUT na čelním panelu. Tento kabel by nikdy neměl být uvolněn ani odstraněn z čelního panelu, neboť by v takovém případě nefungovala správně autokalibrace přístroje. Autokalibrace Kromě toho se doporučuje provádět autokalibraci vždy, když se změní teplota prostředí o více, než 5 °C. Teplotní drift může vést k degradaci několika parametrů přístroje NI PXIe-5644R. Prove- dením autokalibrace provedete optimalizaci a kompenzaci provo- zu při dané okolní teplotě. Autokalibrace pracuje pro účely teplot- ní korekce s následujícími parametry NI PXIe-5644R: – zesílení signálové cesty LO, – zesílení VF vstupu, – zesílení VF výstupu, – průnik LO do VF vstupu, – průnik LO do VF výstupu, – potlačení obrazu na VF vstupu, – potlačení obrazu na VF výstupu. Kalibrační syntezátor poskytuje stabilní frekvenci a zesilovač s nízkým zkreslením poskytuje stabilní amplitudu. Kalibrační tabulka v zařízení obsahuje přechody frekvence i výkonu. Pro frekvenci se také používá vektorová kalibrace. Tento pokročilý způsob kalibrace je jedním z důvodů, proč dosahuje přístroj NI PXIe-5644R výkonu dostačujícího pro výzkum a vývoj při takto malých rozměrech. http://czech.in.com ■ Obr. 9 Měřený fázový šum při 2,4 GHz v závislosti na šířce pásma Obr. 10 Měřený fázový šum pro 1 GHz, 2,4 GHz, a 5,8 GHz při střední šířce pásma fázového závěsu

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 51 Na letošním veletrhu CeBIT představila společnost Rittal světovou novinku v oblasti řešení datové infrastruktury. Pro datová centra, která se dosud budovala výhradně jako zákaznická řešení, nyní nabízí standardizované, předem nakonfigurované řešení. Tím se výrazně zjednoduší a časově zkrátí výstavba nových datových center i rozšíře‑ ní stávajících realizací. Časově náročné plánování a konfigurace datových center je minulostí. „Koncept RiMatrix S je příkladem zásadní změny v oblasti IT. Nikdy před tím nebylo možné objednat kompletní datové centrum jako jedinou položku“, říká Bernd Han‑ stein, viceprezident pro produkto‑ vou nabídku divize IT společnosti Rittal a dodává: „RiMatrix S je od‑ povědí na takové požadavky, jako je rychlost, efektivita, bez‑ pečnost a flexibilita. Zákazníci už nebudou muset u svých projektů počítat s dlouhými projekčními a dodacími lhůtami. RiMatrix S lze dodat do šesti týdnů od objed‑ návky.“ RiMatrix S je kompletní datové centrum, které se skládá z defino‑ vaného počtu serverových a da‑ tových racků řady TS IT, klimatizačních jednotek, napájecích zdrojů, záložních zdrojů a monitorovacích prvků. Všechny tyto komponenty jsou součástí kompletního servero‑ vého modulu. Pro dosažení co největší možné hustoty serverových a síťových prvků vyvinul Rittal nový systém klimatizace nazvaný Zero‑U‑Space Cooling Systém (ZUCS), který je zapuštěn do dvojité podlahy. Tepelné výměníky vzduch/voda jsou umístěny pod ser‑ verovými racky. Ventilátory tak ženou chladný vzduch otvory v podlaze přímo před servery. Standardní dveře a bočnice by bránily průchodu chladného vzduchu, proto se u RiMatrix S montují jen rámy stojanů. Oblasti proudění chladného a teplého vzdu‑ chu jsou důsledně odděleny pomocí příček mezi rámem stojanu, stropem a 19" rovi‑ nou. Vysoká spolehlivost je zajištěna i z pohledu chlazení a to díky systému zálohová‑ ní n+1. Také v oblasti záložního napájení se Rittal snažil vyjít co nejvíce vstříc potřebám zákazníků. Napájení a napájecí rozvody jsou v systému RiMatrix S předem konfiguro‑ vány. Zákazník může použít buď svoji vlastní UPS jednotku, nebo doinstalovat novou UPS. Rozvod napětí je navržen ve dvou větvích A a B, větev B je zálohována. Použitá UPS má formu zásuvného modulu a vyhovuje principům zálohování n+1. Napájecí jednotka „Rittal PDU manager“ (Power Distribution Unit) umožňuje měření spotřeby až k zásuvce. Kompletní monitorování zajišťuje systém CMC III (Computer Multi Control), který se skládá z jednotky procesoru a až 32 senzorů pro měření fyzikálních veličin, jako je teplota, vlhkost nebo výskyt kouře. Naměřené veličiny zobrazuje program RiZo‑ ne. Prostřednictvím tohoto SW může také administrátor v případě potřeby zasáhnout. Volitelně lze dodat také hasicí přístroj pro serverové moduly. Nejmenší varianta RiMatrix S s obchodním názvem Single 6 se skládá ze šesti sto‑ janů pro umístění serverů a jednoho přídavného stojanu pro síťové technologie. Větší varianta, Single 9 má devět serverových stojanů. Velmi důležitá je možnost snadné kombinace serverových modulů s většími jednotkami: buď v zrcadlovém uspořádání, kde se vytvoří společné studené a teplé zóny, nebo za sebou do delších řad. RiMatrix S je vhodný jak pro vytvoření datového centra v budovách, tak pro instala‑ ci do terénu v kontejneru High Cube. Novinka společnosti Rittal umožňuje také snad‑ né rozšíření stávajících datových center a umístění všech stojanů do jednoho zabez‑ pečeného prostoru. jh ■ Revoluce ve výstavbě datových center

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 52 Schopnost generování funkcí a úložná kapacita pro simulaci pře- chodových napěťových dějů je využitelná při testování v automo- bilovém průmyslu a při testování systémů solárních elektráren. Společnost TDK-Lambda informuje technickou veřejnost o jedi- nečných schopnostech programovatelných zdrojů řady Z+ genero- vat libovolné funkce. Zdroje této řady byly nedávno uvedeny na trh, přičemž je pro ně typická výška 2U, vysoká hustota výkonu a urče- ní pro montáž do stojanů 19" i stolní použití. Popsaná schopnost umožňuje vytvořit a uložit do paměti až čtyři funkční průběhy pro tes- tování konkrétních aplikací. Jejím významným přínosem je, že není třeba použít externích kontrolérů v úlohách základní simulace. S využitím dodaného softwaru „Waveform Creator“ je možné na- programovat až 12 hodnot a čtyři různé průběhy lze poté uložit do paměti jednotky Z+. Složitější průběhy napětí je možné vytvářet prostřednictvím softwaru LabView® . Těmito průběhy mohou být jak opakující se děje tak děje jednorázové, které jsou přivedeny do tes- tovaného systému, přičemž výsledky jsou analyzovány a jsou buď shledány v souladu se správnými hodnotami, nebo je identifiková- na závada systému. Jakmile je program uložen, je možné jej spouštět dálkově nebo případně přímo z předního panelu zdroje. V druhém případě zdroj nemusí být propojen s počítačem. Typickou ukázkou testovacího prostředí může být simulace cha- rakteristik jiného zdroje napájení, kupříkladu přechodových stavů automobilové baterie za všech provozních podmínek, včetně star- tu podle normy DIN 40839 za účelem testování elektroniky auto- mobilu. Norma DIN 40839 stanoví elektromagnetickou kompatibi- litu motorových vozidel a určuje několik typů zkoušek, včetně in- jekce přechodových dějů do přívodu napájení (testovací impulzy) palubních systémů 12 V a 24 V. Jiným příkladem využití generování funkcí je simulace výstupního profilu sestavy solárních panelů za všech podmínek s cílem vyzkou- šet připojené zařízení. Zdroje řady Z+ se rovněž vyznačují vysokou rychlostí provádění in- strukcí, schopností časového řazení výstupů a také tím, že jsou vyba- veny zcela jedinečným výstupem, který lze využít například pro ovlá- dání oddělovacího relé nebo relé pro změnu polarity bez použití zvlášt- ního PLC. Další informace o zdrojích řady Z+ včetně obsažného katalogové- ho listu lze získat na www.emea.tdk-lambda.com; video sekvence lze shlédnout na www.uk.tdk-lambda.com/youtube. www.amtek.cz ■ Obr. 1 Programovatelné zdroje Z+ Zdroje TDK-Lambda Z+ dokážou generovat funkce libovolného průběhu

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 53 Nová řada DVB analyzátorů francouzské společnosti SEFRAM pro- šla podstatnou inovací. Zásadní změnou je ovládání přístrojů přes dotykový displej a dále byly přidány nové funkce a prvky výbavy. Kompaktní, přenosný přístroj napájený z baterií je určen pro komplexní analýzu digitálního televiz- ního vysílání v kmitočtovém pásmu 5 MHz až 2,2 GHz v systémech DVB-T/T2, DVB-S/S2 a DVB-C. Přístroj disponuje kompletní sadou nástrojů pro analýzu digitálního televizního signálu. Vyhledávání nos- ných frekvencí a celkový přehled o kmitočtovém spektru usnadňuje rychlý spektrální analyzátor s široký- mi měřicími a kurzorovými funkcemi. Současně s průběhem spektrálního ana- lyzátoru mohou být na displeji zobrazeny naměřené údaje o úrovni signálu, odstupu signál/ šum, chybovosti BERi, BERo, paketové chybovosti PER, chybovosti modulace MER a odstupu šumu LKM. Pro analýzu standardů DVB-T2 a DVB-S2 je navíc k dispozici zobrazení chybo- vosti po dekódování LDPC, BCH a chybovostí FER a MER. Přístroj disponuje rychlým vykreslováním konstelačních diagra- mů s možností zoomování, u standardu DVB-T2 dokáže zobrazit rotovaný konstelační diagram s údaji v jednotlivých PLP kanálech a jejich modulacích. Při příjmu digitálního vysílání DVB-T/T2 do- chází k časovému zpoždění signálu, které je výsledkem mnoha odrazů signálu od překážek. Přístroj dokáže tyto jednotlivé odrazy signálu v rozsahu ochranného intervalu graficky zobrazit a navíc umožňuje měření pre-echa. Standardní výbavou přístroje je elektronický kompas, který usnadňuje nastavení orientace paraboly vůči satelitu. Mezi další funkce patří rychlé vyhledávání a identifikace satelitu, kdy si v reži- mu spektrálního analyzátoru uživatel vybere digitální transpondér a přístroj sám provede automatické připojení k transpondéru a stažení informací o satelitu. Přístroji dominuje velký 10palcový dotykový displej s formátem zobrazení 16:9. Podporované datové formáty zobrazení TV obrazu jsou MPEG2 a H.264/MPEG-4-AVC v HD rozlišení. Na displeji lze současně zobrazit výsledky měření, jako jsou úroveň signá- lu, odstup signál/šum, chybovosti BER, MER, PER, dále TV obraz s informacemi NIT, PID a také spektrum přijímaného sig- nálu. Velká kapacita vnitřní paměti umožňu- je uložení až tisíc záznamů, jako jsou uživa- telská nastavení, seznam vysílačů nebo sateli- tů v dané lokalitě, měřicí mapy, grafické průbě- hy spektra nebo konstelačních diagramů, namě- řených hodnot atd. Přístroj může být vybaven při- jímačem GPS, díky kterému lze zaznamenávat pro každé měření datum, čas a zeměpisnou polohu. Vestavěné rozhraní USB-A slouží pro ukládání naměřených dat na externí USB flash disk. Přístroj lze připojit k počítači také přes rozhraní USB-B-mini nebo přes rozhraní Ethernet, které navíc umožňuje vzdálené ovládání pomocí standardních příkazů. K dis- pozici je dále rozhraní ASI vstup/výstup, HDMI výstup a slot pro dekódovací kartu. Volitelně lze přístroj rozšířit o možnost měření v pásmu WiFi 2,4 GHz. K dispozici je rovněž software, který usnadňuje zpracování naměřených dat a uložení uživatelských nastavení v počítači. Podrobnější informace získáte u výhradního distributora, firmy TR instruments, spol. s r. o., nebo na internetových stránkách www.trinstruments.cz. www.trinstruments.cz ■ určen pro komplexní analýzu digitálního televiz- kmitočtovém pásmu 5 MHz až systémech DVB-T/T2, DVB-S/S2 DVB-C. Přístroj disponuje kompletní displeji zobrazeny úrovni signálu, odstupu signál/ šum, chybovosti BERi, BERo, paketové chybovosti PER, odstupu šumu LKM. Pro analýzu zobrazení 16:9. Podporované datové formáty zobrazení TV obrazu jsou MPEG2 a rozlišení. Na M NIT, PID a nálu. Velká kapacita vnitřní paměti umožňu je uložení až tisíc záznamů, jako jsou uživa telská nastavení, seznam vysílačů nebo sateli tů v dané lokalitě, měřicí mapy, grafické průbě hy spektra nebo konstelačních diagramů, namě řených hodnot atd. Přístroj může být vybaven při jímačem GPS, díky kterému lze zaznamenávat pro každé měření datum, čas a DVB analyzátory SEFRAM s dotykovým ovládáním

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 54 Výroba, přenos a spotřeba elektrické energie může mnohé, ne‑ může se však zastavit, dokonce ani proto, aby ve svém vlastním zájmu prošla technologickým skokem. Proto je třeba úvahy a prá‑ ce spojené s realizací koncepce SMART i v oblasti sítí nn rozčlenit na sítě nově budované a sítě provozované, a tak realizaci kvalita‑ tivních změn rozložit v čase. Úvahy o SMART technologiích v sítích nn se zabývají koncepč‑ ně novými prvky jako např. transformátory s dálkově řízeným transformačním poměrem, dálkově řízenými spínacími prvky na nn hladině, metodami SMART při měření a řízení spotřeby na nn rozhraní distribuce‑zákazník, rozvojem SMART spotřebičů včetně rozvoje inteligentních budov, atd. Cílem tohoto podnětu je ukázat na možnost uplatnění principu SMART v oblasti konfigurace sítí nn. Konfigurace sítí nn byla od svého počátku stromová, i když byly známy přednosti sítí konfigu‑ račně složitějších. Vznikly teoretické práce o přednostech paralel‑ ních a mřížových sítí nn podobně, jak je tomu u sítí nejvyšších napěťových hladin [1]. Navazující rozvoj, který vycházel z tehdy dostupných a ekonomicky opodstatněných měřicích a řídicích prostředků, však neumožnil provozování konfiguračně složitějších sítí nn přesto, že mají nižší ztráty, menší napěťové odchylky a pře‑ devším systémově vyšší spolehlivost dodávky elektrické energie. S výjimkou mřížové sítě nn v Šumperku a některých problematic‑ ky chápaných realizací v centrálních částech velkých měst se od provozování mřížových sítí nn upustilo. Problémem konfiguračně složitějších sítí je nedostatek informa‑ cí při mimořádných stavech a přechodných jevech v sítích. Je to souhrnná neznalost stavu jištění v jednotlivých uzlech sítě, nezna‑ lost přechodných i ustálených toků proudů sítí a obtížnější identi‑ fikace místa poruch, které vesměs v důsledku nižší vnitřní impe‑ dance sítě jsou těžší. Současné technické a ekonomické pro‑ středky měřicí techniky však vytváří předpoklady pro odstranění tohoto informačního deficitu. Příkladem mohou být monitor vývo‑ du nn MEg71 a kompaktní monitor fáze MEg70, které jsou navrže‑ ny i pro dodatečnou, snadnou, bezpečnou a ekonomicky efek‑ tivní instalaci do již provozovaných skříní nn. Kompaktní monitor fáze MEg70 získal z tohoto důvodu na veletrhu AMPER 2013 cenu Zlatý AMPER. Vyhodnocení průběhu mě‑ řených veličin změřených trojicí kom‑ paktních monitorů fáze MEg70 uka‑ zuje obr. 1. Souhrnné vyhodnocení prů‑ měrných a extrémních veličin s časem výskytu a vyhodnocení měření energií je na obr. 2. Uvedené monitory měří napětí, smě‑ ry toků proudů a výkonů a ve čtyřech kvadrantech elektrickou energii v mís‑ tě jejich instalace. Zaznamenávají zde i průběhy napětí URMS1 a proudů IRMS1 při událostech, a pokud jsou navázány na komunikační prostředky, pak v mří‑ žových sítích se sníženou závislostí na zajištěném napájení jsou schopny přenést změřená a zaznamenaná data do dispečinku nn k jejich okamžitému vyhodnocení. I za současného stavu, kdy silová zařízení nn nejsou ještě vy‑ bavena funkcemi dálkového ovládá‑ ní, lze rychleji, jednoznačně a ekono‑ micky výhodně realizovat následná Princip SMART a mřížové sítě nn Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc., za kolektiv MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. Koncepce SMART je ve všech oborech založena především na rozvoji informačních technologií, to je na rozvoji generování informací, jejich přenosu a zpracování. Lze předpokládat, že i nn distribuční sítě stojí před kvalitativní změnou, která bude postupně v souladu s ekonomickými podmínkami probíhat jak v nově budovaných a rekonstruovaných nn sítích, tak v provozovaných sítích nn. V předchozím období se úvahy o SMART technologiích soustřeďovaly na nová řešení, která jsou ve svých cílech jistě správná. Z hlediska zachování nepřerušeného provozu energetiky, z hlediska rozdílné doby morálního zastarání silnoproudých zařízení a zařízení informačních technologií a nakonec i z hlediska instalačních kapacit, je lze harmonicky uplatnit především u nově budovaných nebo rekonstruovaných sítí nn. Obr. 1 Vyhodnocení části záznamu fázových napětí, fázových proudů a činného výkonu vývodu

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 55 technická opatření vedoucí k obnovení optimálního provozu konfi‑ guračně složitějších sítí. Monitor vývodu MEg71 má při spojení s odpínačovou lištou nn možnost identifikace přerušené pojistky a identifikace manipulace s táhlem. Při použití komunikačních jednotek, např. MEg202.2 (GPRS) nebo jednotek MEg201.x (Ethernet) s funkcemi RTU, pak lze ekonomicky výhodně realizovat i další funkce RTU vyskytující se v DTS. Je to např. signalizace výšky hladiny oleje v transformátoru, signalizace vstupu do stanice, signalizace zvýšené teploty ve sta‑ nici, signalizace výšky vodní hladiny, přenos a dálkové nulování indi‑ kátorů zemních spojení a zkratů na hla‑ dině vn a samozřejmě přenos dat změře‑ ných dalšími měřicími přístroji připojený‑ mi přes sériové rozhraní RS485. Tak lze zefektivnit náklady na vybudování dálko‑ vé komunikace a zajištěného napájení. Distribuční energetické společnosti jsou v současné době vystavovány zá‑ měrům a koncepcím, jejichž přínos závi‑ sí na řadě vnějších podmínek, a jejichž efektivnost je ve značné míře těmito podmínkami podmíněna. V tomto pří‑ spěvku je připomenuta možnost zefek‑ tivnění provozu distribučních sítí, která je dlouhodobě známa, a realizace je eko‑ nomicky nenáročná, navazuje na sou‑ časné způsoby provozu a je v souladu s budoucím rozvojem Sart Grids. Je v sou‑ ladu i s probíhajícím rozvojem distribu‑ ované výroby, jejíž nepříznivé vlivy na provoz sítí má možnost mini‑ malizovat. Je samozřejmé, že přednesený návrh je nezbytně nutné nejen technicky, ale i ekonomicky i z hlediska bezpečnosti pro‑ vozní i z dalších hledisek, posoudit a vyhodnotit. Nicméně je to podnět, který leží jen ve sféře distribučních energetických společ‑ ností a z tohoto hlediska může být atraktivní. LITERATURA: [1] Pavlovský B.: Ztráty v přenosu a rozvodu elektrické energie, SNTL, Praha 1959 Obr. 2 Souhrnné vyhodnocení měřených veličin od 18h 08m 00s dne 23. 9. 2012 do 18h 40m 00s dne 25. 9. 2012 Česká 390, 664 31 Česká | tel.: +420 545 214 988 | e-mail: mega@e-mega.cz | www.e-mega.cz Kompaktní monitor fáze MEg70 Kompaktní monitor MEg70 získal na mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2013 prestižní ocenění ZLATÝ AMPER 2013. MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. Kdo měří, ví, kdo ví, měří. ohebný snímač střídavého proudu, kontaktní mechanismus pro měření napětí, měřicí přístroj s nedestruktivní datovou pamětí pro dlouhodobý záznam měřených elektrických veličin a registraci událostí na napětí dle standardu kvality napětí, čtyřkvadrantový elektroměr. ZLATÝ AMPER 2013 QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 56 Firma Tektronix v posledním desetiletí dominuje trhu v oblasti nej- rychlejších generátorů libovolných průběhů (Arbitrary Waveform Generator, AWG). Dosud nepřekonaná řada AWG7000B s nej- rychlejším dvoukanálovým modelem AWG7122B nabízí vybavo- vací rychlost výstupního převodníku 12 GSa/s, resp. 24 GSa/s v jednokanálovém režimu při hloubce paměti až 64 Mbodů a při rozlišení výstupního převodníku 10 bitů. Tektronix v průběhu břez- na2013předstihlsámsebeanatrhuvedlnovouřaduAWG70000A, která disponuje vybavovací rychlostí až 50 GSa/s a pamětí až 16 Gbodů (standard 2 Gbody, 16 Gbodů je placené rozšíření), což při maximální rychlosti představuje interval 320 ms. Nejpoma- lejší vybavování je 1 500 bodů za sekundu. Pátá generace přístrojů je postavena opět na bázi PC s inter- ním uživatelským rozhraním pro tvorbu průběhů signálu. S gene- rátory AWG lze generovat modulované signály, přístroje umí pra- covat s výstupy časových značek. Tyto možnosti lze pak využít pro emulace v digitální i analogové části elektronických zařízení, k simulacím poruch v řídicích jednotkách atd. Paměť průběhu lze u AWG7000B rozdělit na více částí a sekvence lze vzájemně růz- ně kombinovat, tato funkce bude do nové řady implementována později. Přístroj je určen nejen pro generování standardních širo- kopásmových signálů, ale i např. pro tvorbu testovacích signálů paměťových zařízení jako optické disky, pevné disky nebo sériové sběrnice. Dle předpokládaného použití lze využít speciální soft- ware pro tvorbu signálů RFXpress pro signály v oblasti RF, IQ, IF, UWB, OFDM a radarových signálů, tvorba průběhů podporuje vět- šinu v současnosti používaných modulací. V oblasti sériových sběrnic SATA, PCI-E, SAS, DisplayPort, Fibre Channel, HDMI, USB je jako doma software SerialXpress, a to až do rychlostí 12,5 Gb/s resp. 25 Gb/s NRZ. Do předem definovaných standardů lze vklá- dat různé chybové složky pro stress testy. Doporučuje se pro tvor- bu signálů využít externí PC a průběhy importovat. Do AWG lze samozřejmě importovat průběhy získané pomocí osciloskopů nebo real-time spektrálních analyzátorů TEKTRONIX. Pro simula- ce teoretického rázu lze snadno importovat průběhy vytvořené v programech jako MatLab, MathCAD či Excel. Nabízené modely zahrnují AWG70001A, tj. jednokanálový model s vybavovací rychlostí 50 GSa/s a dvoukanálový AWG70002A s převodníky 25 GSa/s. Výstupy jsou samozřejmě diferenciální, 50 W, maximálně 1 V špička-špička, maximální výstupní frekvence na konektoru 2,92mm je 20 GHz u rychlejšího modelu nebo 10 GHz u každého kanálu u dvoukanálové varianty. Nejrychlejší náběžná/ sestupná hrana je 23 ps. Přístroje lze synchronizovat a získat tak i plnohodnotné vícekanálové řešení. S desetibitovými převodníky umí AWG generátory generovat signály s dynamický rozsahem omezeným nežádoucími signály (Spurious-Free Dynamic Range, SFDR) lepším než –80dBc. Pro aplikace s nižšími požadavky je k dispozici řada zmiňovaná AWG7000B a AWG5000B. V té jsou nabízeny celkem čtyři mode- ly s vybavovací rychlostí 1,2 GSa/s nebo 600 MSa/s, dvoukanálo- vá nebo čtyřkanálová verze. Rozlišení výstupních převodníků je 14 bitů. Délku vybavované paměti 16 Mbodů lze případně rozšířit na dvojnásobek. Oba převodníky mají nejnižší vybavovací rychlost 10 MSa. Generátory mohou napomoci při testování technologií více- úrovňové logiky, např. modemů apod. Výstupy jsou single-ended (proti zemi) nebo diferenciální, 50 W, maximálně 9 V špička-špič- ka. Náběžná/sestupná hrana je 0,95 ns pro 0,6 V špička--špička. Pro generování smíšených signálů (analogové i digitální) lze dvouka- nálové modely AWG5000 rozšířit o 28 single-ended digitálních vý- stupů, s volitelnou výstupní úrovní do 3,7 V a rychlostí hran 300 ps pro signál 1 V špička-špička. Nejjednodušší řadou jsou u Tektronixu generátory AFG3000C, od 10 MHz pásma po 240 MHz. Kromě 10MHz modelu vždy ve verzi jednokanálové a dvoukanálové. Bližší informace nejen o těchto generátorech si můžete vyžádat u společnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. nebo je naleznete pří- mo na stránkách výrobce www.tek.com. www.teste.cz ■ Obr. 1 Dvoukanálový generátor AWG70002A Obr. 2 Generování radarového pulzního signálu v aplikaci RFXpress Generátory Tektronix

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU SDĚLOVACÍ TECHNIKA NA ROK 2013 Využijte výhodnějšího předplatného při objednávce přímo u nakladatelství Sdělovací technika! Cena ročního předplatného je 480 Kč. Předplatné si můžete objednat na www.stech.cz (záložka Časopis ST – Předplatné), e-mailem na adrese vachova@stech.cz nebo na telefonním čísle 274 819 625. Díky celoročnímu předplatnému časopisu se automaticky stáváte členem Klubu Sdělovací techniky Díky celoročnímu předplatnému časopisuKAŽDÝ M ĚSÍC NOVINKY Z OBLASTI ELEKTROTECHNIKY, TELEKOM UNIKACÍ, M ULTIM ÉDIÍ A TECHNOLOGIÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 58 Druhým neméně důležitým krokem je správné vyhodnocení naměře- ných veličin a jejich sdílení s dalšími systémy lokálně nebo vzdáleně. Měřit náklon, zrychlení, světelný tok, tlak, průtok nebo pohyb je potřebné v inteligentním domě, ve výrobě, v dopravě či v mnoha jiných oblastech. V portfoliu společnosti Panasonic Electric Works (PEW) je široká škála produktů, kterými lze tyto veličiny nejen de- tekovat, ale i velmi přesně změřit. Důkazem, že vývoj u společnos- ti Panasonic jde správným směrem, je ocenění za termoelektrický maticový senzor Grid-EYE, který se stal vítězem soutěže ZLATÝ AMPER 2013. Grid-EYE Dlouhodobý vývoj v oblasti infračerveného snímání umožnil spatřit světlo světa senzoru, jehož 64 detekčních elementů je uspořádá- no do formátu čtvercové matice 8 ´ 8 (obr. 1) a umožňuje velmi ši- roké možnosti uplatnění. Na rozdíl od konvenčních, na teplotu citli- vých senzorů, které pouze měří teplotu určitého bodu, je Grid-EYE, založený na vlastní MEMS technologii, schopný měřit teplotu indi- viduálně ve všech 64 měřicích bodech a pod úhlem 60° v něm přesně detekovat nejen přítomnost, ale i pohyb, rychlost a směr po- hybujících se objektů. Rozměry 11,6 ´ 4,3 ´ 8mm umožňují vestav- bu téměř do jakéhokoliv přístroje a I²C nabízí natolik rychlé komu- nikační rozhranní, že lze detekční zónu snímat 10krát za sekundu. Díky těmto parametrům nachází Grid-EYE (obr. 2) uplatnění nejen v průmyslu a zabezpečovací technice, ale stává se součástí vý- robků v lékařství, dopravě i domácích spotřebičů (ovládání elek- troniky, osvětlení, dveří atd.). Chytré a miniaturní Co spojuje všechny vestavné senzory z portfolia Panasonic? Je to je- jich miniaturní velikost. Samozřejmostí jsou malá spotřeba, velká cit- livost, opakovatelnost a mnoho dalšího parametrů, ale velikost je čas- to rozhodujícím faktorem. Senzory intenzity osvětlení jsou součástí čím dál tím tenčích displejů, akcelerometry se uplatní v těle mobilních telefonů a jiných zařízení, kde opět není místa nazbyt a senzory Na- PiOn (obr. 3) se velmi často ukrývají v těle pohybových bezpečnost- ních čidel, která musí být v interiéru „neviditelná“. Velmi zajímavé po- užití našel pohybový senzor v autonomním bezpečnostním zařízení. Zařízení v podobě miniaturní krabičky se před opuštěním místnosti umístí na stůl. Zachytí-li senzor pohyb nezvané návštěvy, zmíněné za- řízení zašle zprávu SMS na daná čísla, následně volá na předvolená čísla. Podle nastavení buď přehraje vzkaz, nebo přenáší zvuk sníma- ný v hlídané místnosti citlivým mikrofonem. Ekologicky a chytře Od detekce přítomnosti tlaku je jen krůček k jeho přesnému měře- ní… a může se jednat o tlak vzduchu, vody, páry apod. Dalšími senzory lze měřit průtok těchto veličin a naměřené hodnoty struk- turovaně zpracovávat. Jednou z metod je přivést výstup senzoru na pulzní vstup Eco Power Meteru. Jednotlivé měřicí body lze připojit k řídicímu systému přes RS485, prostřednictvím ethernetu nebo rádiově a sledovat aktuál- Obr. 1 Grid-EYE – dokáže detekovat přítomnost i směr pohybu v matici 8 ´ 8 Obr. 3 NaPiON – pohybová čidla v miniaturním provedení Obr. 4 Inteligentní elektroměry s možností ukládat na SD kartu Obr. 2 Pohybový senzor Grid-EYE nachází uplatnění v aplikacích počítání lidí na letištích, nádražích či v městské dopravě Přesné měření je jen první krok

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 59 ní hodnoty. Hodnoty z nepřipojených měřicích míst můžeme pře- nášet prostřednictvím SD karty (obr. 4) a společně pak data podro- bit zpětné analýze, aby mohla být zahájena nezbytná a správná opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Neustálé sledování a optimalizace jsou základním kamenem pro moderní a efektivní hospodaření s energií. Hlavně nepřijít o prsty Další skupinou senzorů, která se „dívají“ kolem nás jsou čidla bez- pečnostní (obr. 5). Nejznámějším příkladem jsou bezpečnostní zá- vory pro ochranu paží, rukou či prstů, používané v rizikových čás- tech výrobní linky průmyslových provozů. Při přerušení světelného paprsku se vydává signál a během několika milisekund dojde k zastavení stroje. Alternativou k závorám jsou samostatná optic- ká bezpečnostní čidla, která mohou být osazena do miniaturních prostor, nebo jimi lze chránit nestandardní tvary přístupů. Posled- ním, nejsofistikovanějším zástupcem této kategorie je laserový bezpečnostní skener. Prostřednictvím obslužného programu se nadefinují dvě zóny (varovná a poplašná) a s dosahem patnácti metrů dokáže detekovat narušení těchto hranic. Vzdálený přístup Programovatelný automat může řídit inteligentní dům stejně jako výrobní linku či stavební stroj. Právě rozšiřující moduly dají systé- mu přesné parametry. Přes analogové vstupy se monitoruje teplo- ta vody a vzduchu a reléové výstupy pak spínají příslušné motory pro nastavení oken, čerpadel, osvětlení či klimatizace. Aby mohlo zařízení optimálně pracovat bez přítomnosti obsluhy, je přes roz- hraní RS232 připojen webový server a modem, který umožní on-li- ne systém sledovat a řídit nebo dokonce vzdáleně programovat. PEW má bohaté zkušenosti s připojením vzdálených míst prostřed- nictvím rádiových vln, GPS/GPRS, modemem, přes ADSL nebo prostřednictvím pronajatých digitálních okruhů. Díky multifunkční jednotce FP Web Server lze vzdáleně přistu- povat k PLC Panasonic s možností obousměrné výměny informa- cí, zasílat data e-mailem nebo po FTP a v neposlední řadě zobra- zovat data na webových stránkách. Web Server má vlastní rozšiřující jednotku, která uchovává až 32 GB dat na kartě SDHC a zasílá uložená data centrálnímu nadříze- nému systému. S PLC lze komunikovat přes USB nebo sériové roz- hranní RS485, které se zároveň používá pro připojení jednotek Eco-Power-Meter – strukturované měření spotřebované elektrické energie. Tímto řešením je zajištěno, že veškerá naměřená data jsou stále bezpečně uložena a přenos dat může být kdykoliv bez rizika ztráty přerušen (výpadek spojení, reset nadřízeného systé- mu apod.). Přistupovat k webovému serveru lze standardním PC nebo chytrým telefonem (iPad, iPhone apod.) a tak mohou být pro- cesní data k dispozici kdykoliv, a kdekoliv na světě. www.panasonic-electric-works.cz ■ Obr. 5 Bezpečnostní čidla – světelné závory, jednopaprskový senzor, laserový 3D skener Fraunhoferův Institut pro fotonické mikrosystémy IPMS v Drážďa- nech vyvinul optické přepínače a modulátory založené na elek- tro-optických vlnovodech, které využívají speciální tekuté krysta- ly. Tyto tekuté krystaly jsou zvláště citlivé na elektrické pole, vyka- zují krátkou dobu odezvy v submikronovém měřítku a nabízí ex- celentní transparentnost v širokém spektrálním rozsahu od viditel- ného až po infračervené pásmo světla. „V omezené oblasti speciální vrstvy tekutých krystalů, kam bylo lokálně přivedeno externí elektrické pole, byly vyvolány velké ani- zotropie, což v této konkrétní oblasti umožňuje přesné řízení svě- telné vlny,“ vysvětluje Dr. Florenta Costache, manažer technolo- gického vývoje. Díky této nové technice byl optický útlum pouze 0,5 dB/cm a doba přepínání nižší než 1 ms. Pokud jde o modu- látory, modulační kmitočet může být v řádu MHz. Ačkoliv byl op- tický přepínač vyvíjen pro vlnovou délku 1 550 nm, lze bez pro- blémů navrhnout přepínač pro jakoukoliv vlnovou délku v rozsa- hu 400 až 1 600 nm, což pokrývá infračervené a viditelné pásmo světla. Optické přepínače byly vyrobeny pomocí planární křemíkové technologie, která umožňuje levnou masovou výrobu. Jejich po- měrně jednoduchá konstrukce poskytuje také klíčové výhody, pokud jde o stabilitu a spolehlivost spínacího procesu a jedno- duchou integraci s ostatními součástkami. Tato nová technologie pro přepínání a modulaci v optické ob- lasti může být využita v podstatě v jakémkoliv optickém systému pro přenos a zpracování dat, optických senzorových systémech nebo laserových technologiích. ■ Optické přepínače využívají tekuté krystaly

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 60 Společnost Tektronix představuje unikátní analyzátor výkonů PA4000 (vhledem k množství měřených parametrů spíše analyzátor kvali‑ ty energie), vyznačující se mnoha speciálními funkcemi, které jej zřetelně oddělují od standardních analyzátorů pracujících v ome‑ zeném kmitočtovém pásmu 50 až 60 Hz. Obr. 1 ukazuje čelní po‑ hled na PA4000. Aplikace několika patentovaných technologií společnosti Tek‑ tronix při vývoji přístroje rozšiřuje možnosti měření a analýzy v širo‑ kém kmitočtovém pásmu a zařazuje přístroj na přední místo sou‑ časných analyzátorů. Především aplikace speciálního spirálního bočníku (Spiral Shunt™), viz obr. 2, zaručuje reprodukovatelnou lineární odezvu vstupních proudů v širokém kmitočtovém pásmu. Spirální konstrukce bočníku minimalizuje indukčnosti (vzhledem k již uvedenému kmitočtovému pásmu), zlepšuje teplotní závislos‑ ti a umožňuje větší přetížení bočníku. Proudový vstup výkonového analyzátoru PA4000 je rozdělen do dvou základních měřicích roz‑ sahů. Nižší pro měření proudů v rozsahu 0,0025 až 1 A (max. 5 A) a vyšší pro měření proudů v rozsahu 0,1 až 30 A (max. 200 A) Analyzátor PA4000 umožňuje také volbu speciálních režimů měření, např. PWM motor, Ballast mód, Integrator mód apod. Tyto režimy umožňují měření nestandardních průběhů, použití filtrů, synchronizaci modulovaných průběhů atd. Čtyřvstupové provedení analyzátoru PA4000 umožňuje analyzo‑ vat v reálném čase průběhy, jak v jednotlivých fázích (L1, L2, L3), tak ve vodiči N. Měření jsou prováděna, díky speciálnímu provede‑ ní bočníků, s velmi vysokou přesností na základních rozsazích, a to až 0,04 %. Jak bylo uvedeno výše, přístroj je označován jako analyzátor výkonů. Měří tedy činný, jalový, zdánlivý výkon a účiník v kmitočto‑ vém pásmu DC až 1 MHz. Stejnosměrná a střídavá napě‑ tí jsou měřena také v kmitočtovém pásmu DC až 1 MHz, napěťové rozsahy pokrývají pásmo od 2 V do 1 kV (max. přetížení až 2 kV). Činitel výkyvu měřených průběhů (napětí a proud) může být, při deklarovaných přesnos‑ tech, až 10 (u nezkreslených sinusových průběhů je činitel výkyvu 1,41). Analyzátor měří také maximální kladné a záporné hodnoty napětí a proudů, výše uve‑ dený činitel výkyvu, činnou a jalovou energii, kmitočet a další veličiny související s kompletní analýzou labo‑ ratorních a silnoproudých měření. Další význačnou vlastností přístroje je rozsah měření harmonických složek (viz obr. 3). Stan‑ dardní analyzátory a přístroje pro revizní techniky měří do 50té harmonické složky. Analyzátor Tektronix Pa4000 měří v reálném čase (současně s jinými parametry) jak harmonické složky až do 100té, tak celkové harmonické zkreslení (THD). U har‑ monických složek není měřena pouze amplituda, jak je obvyklé, ale i fáze a výkon, což jsou kritické veličiny např. při analýze ztrát v rotačních strojích. Přesnosti měření harmonických složek napětí a proudů jsou výrobcem deklarovány až do 1 MHz (v celém kmito‑ čtovém pásmu analyzátoru). Standardně je přístroj dodáván s rozhraním RS 232, USB a Ether‑ net. Paralelní sběrnice GPIB je řešena formou příslušenství (OPT). Naměřené veličiny lze přenášet také přímo na USB disk. Součástí komunikace je také PC software. Použití analyzátoru PV4000 je velmi široké, od základních měření v laboratořích po náročné průmyslové aplikace jako např. analýza frekvenčních měničů, motorů, UPS zdrojů, parametrů sítě, elektric‑ kých pohonů, apod. Bližší technické informace k celému portfoliu měřicí techniky Tektronix lze získat u dlouholetého autorizovaného distributora měřicí techniky Tektronix v České a Slovenské republice společ‑ nosti T&M Direct. www.tmdirect.cz ■ Obr. 2 Speciální spirální bočník Obr. 3 Sloupcový graf harmonických složek Analyzátor výkonu Tektronix PA4000 Ing. Lubomír Harwot, CSc. Obr. 1 Čelní pohled na analyzátor PA4000

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 61 Předplatné časopisu Sdělovací technika si můžete objednat na adrese redakce: Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10 % 274 819 625, redakce@stech.cz Nepřehlédněte nabídku knih z nakladatelství Sdělovací technika. Objednávky knih můžete zasílat na: knihy@stech.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 MĚŘICÍ/TESTOVACÍ TECHNIKA 62 Co je to, skládá se to z rovinné sítě jedné vrstvy atomů a může to přinést revoluci do elektroniky… ale není to grafen. Chemici z Ohij‑ ské státní univerzity namísto vytvoření grafenu z atomů uhlíku ana‑ logickým způsobem použili atomy germania k vytvoření látky na‑ zývané germanan neboli germanovodík, která by se díky svým mnoha výhodám ve srovnání s křemíkem, mohla stát dalším z řady nových materiálů s širokým uplatněním v elektronice. Germanium bylo poprvé použito pro vytvoření prvních primitiv‑ ních tranzistorů již před více než šedesáti lety a tak Joshua Gold‑ berger, asistent profesora na Ohijské státní univerzitě, přemýšlel o něčem novém, ale založeném na tradičních materiálech. „Větši‑ na lidí si myslí, že pro elektroniku je materiálem budoucnosti gra‑ fen,“ říká Goldberger. „Nicméně křemík a germanium zatím jsou stále využívané materiály. Šedesát let technologického vývoje nám dobře sloužily a i v současné době se germanium používá jako germanid křemíku (SiGe) pro výrobu integrovaných obvodů. Snažili jsme se tedy nalézt unikátní formy křemíku a germania s výhodnými vlastnostmi, abychom pomocí existujících technolo‑ gií získali nový materiál, ale za nižší náklady.“ Výsledný materiál vykazuje vodivostní elektrony desetkrát rych‑ lejší, než u křemíku a pětkrát rychlejší, než u klasického germa‑ nia. Mikročip z takového materiálu by tedy měl úměrně vyšší výkon, než současné mikročipy. Kromě toho germanan je che‑ micky mnohem stabilnější než křemík, povrchová vrstva oxiduje pouze velmi pomalu, na vzduchu přes pět měsíců, zatímco spod‑ ní vrstvy jsou vůči oxidaci odolné. Navíc mnohem lépe absorbu‑ je a vyzařuje světlo, což by mělo být užitečné zejména pro solár‑ ní články. Tepelně je germanan stabilní až do 75 °C, při vyšších teplotách může dojít k rozpadu vnitřní struktury (amorfizaci) a ná‑ sledně dehydrogenaci. O vytvoření germananu se vědci pokoušeli již dříve, ale nikdy ho nevyrobili v dostatečném množství a dostatečně stabilní, aby bylo možné provést rozsáhlou studii jeho vlastností. Toto je popr‑ vé, kdy někdo uspěl a vytvořil germanan, který je stabilní i při sty‑ ku s vodou a vzduchem. Goldberger a jeho tým přišli s unikátním postupem. V přírodě má germanium tendenci vytvářet mnohavrst‑ vé krystaly, kde jsou jednotlivé vrstvy o tloušťce jednoho atomu vzájemně spojeny, přičemž každá vrstva je sama o sobě poměr‑ ně nestabilní. Vědci z Ohijské státní univerzity tento problém řešili tak, že vytvořili své vlastní krystaly germania, ve kterých mezi jed‑ notlivé vrstvy germania vložili atomy vápníku. Následně byl tento vápník pomocí vody rozpuštěn, takže zůstaly prázdné chemické vazby, které byly nahrazeny vodíkem. Obr. 1 ukazuje schematické znázornění odstranění atomů vápníku (žluté) a pevné začlenění atomů vodíku (černá). Výsledkem jsou mnohem stabilnější vrstvy, které lze od krystalu po jedné nebo více vrstvách bezpečně odlu‑ povat. Germanan představuje novou třídu materiálů s kovalentní vaz‑ bou, podobně jako u grafenu, která nabízí velký potenciál pro a optoelektronické a snímací aplikací. Podle výpočtů vědců se předpovídá přímé zakázané pásmo 1,53 eV a pohyblivost elektro‑ nů asi pětkrát vyšší než u klasického germania. Goldberger a jeho tým nyní plánují výzkum, jak by bylo možné vlastnosti materiálu dále vylepšit změnou uspořádání atomů v jedné vrstvě. Výzkumné práce byly popsány v článku „Stability and Exfoliati‑ on of Germanane: A Germanium Graphane“, který byl publikován v březnu 2013 v časopisu ACS Nano. jh ■ Obr. 1 Schematické znázornění výroby germananu Zdroj: ACS Nano Jednoatomová vrstva germania by mohla nahradit křemík v polovodičích

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 ANGLICKÉ LISTY 63 I spent about 4 months in South Korea and it took only few days to be totally impressed by their technological standard in mobile com- munications. After all problems with signal coverage, mobile data transmission, etc. we have in Czech Republic absolutely ridiculous. Getting used to our mobile technology services in Czech Republic is really hard, because it looks like we are in the middle age. Technology South Korea is currently forecasting growth of usage of mobile network technology, which provides the fastest Internet connection on mobile devices at this moment. The entire country is fully cove- red by 3G technology. In fact that means you are not able to connect the network with device which doesn’t support 3G networks. But that’s not enough. In South Korea there is actually great boom in next generation of the mobile networks – 4G, which is also known as Long Term Evolution (LTE). However, South Korea is not the global leader in count of devices using the LTE, because the United States is still leading the industry at the moment. But when we express the same situation in percen- tage of population, it’s about 30 percent for South Korea against 5 % in the U.S. which represents 15 million of Korean population. South Korea’s Electronics and Telecommunications Research Institute even predicts that the number of smartphones using LTE technolo- gy will double in 2013. That means South Korea is going to be the leader in the next seg- ment of mobile communication with the almost half population con- nected to mobile data network with theoretical download rates up to 299.6 Mbit/s and upload rates up to 75.4 Mbit/s. There is another juicy number according this technological standard: the improved mobility support which enables connecting and operating devices in speed higher than 300 km/h, really useful in high-speed trains such as KTX. South Korea is also leading the ranking of wireless broadband penetration with 100.6 subscriptions per 100 inhabitants among OECD countries and is closely followed by Sweden, Finland or Japan. Users & smartphones Smartphones in South Korea have become with mainstream in last several months. Leadership on the Korean mobile markets among all mobile manufactures is held by Samsung Electronics with 70% of market share. This domination is supported by their investments into the LTE networks and releases of smartphones which operate in this network. Remaining thirty percent is divided among Apple iPhone, LG, HTC, Sony, Nokia and Motorola. The increase in Samsung’s market share from 51.2 % in 2009 to 70 % in 2012 is made by losses of foreign manufacturers, except Apple, which are currently thinking about leaving Korean market. All these manufacturers’ problems are especially based on the preference of high-end smartphones by Koreans and the perfect market knowledge of local manufacturers. In comparison with Western countries, Koreans are using more advanced technologies in their daily lives. One example of this behaviour is usage of smartphones in subway. You can literally see Koreans staring at their high-end smartphones equipped by con- nected 10 centimetres antenna and watching their favourite televi- sion show or drama. And this also shows their technology advance, because full coverage of the underground by mobile and televi- sion network is currently something we can only dream about. Telecom Operators Major Telecom Operators in South Korea are SK Telecom (about 50 %), KT (about 32 %) and LG U+ (about 18 %). Their services are oriented especially on 30 million of smartphone users of the 50 million populati- ons. Telecom operators as well as mobile manufacturers invested gre- atly into the technology innovation such as LTE network or NFC. Near Field Communication (NFC) is currently on the rise and is taking the global lead in smartphones equipped with this techno- logy. A few weeks ago, KT announced sales of smartphones with NFC, which reached the amount of 5 million units. Conclusion In my eyes, South Korea is absolutely impressive example of techno- logical and innovative country and it’s even more impressive, when you look at their history of last 70 years and geographical situation. South Korea proves its “drive” not only in mobile or electronic industry, but also in automobile or ship industry. And in my own opinion, there is still a huge potential for grow. When I was thinking about the global lea- ders in technology and innovation I got 4 countries: China, United Sta- tes, South Korea and Germany. And who is your candidate? Reviewer: RNDr. Bohumír Štědroň, Ph.D. Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. South Korea is nowadays a global leader in many industries including mobile and telecom industry. Their technological standard and their progress during last year’s is even better than in the highly developed countries in Europe, such as Germany or United Kingdom, or in the big cities of the United States. All these facts are also emphasized by the Internet Speed Ranking where South Korea is the global leader as well. Mobile Communications in South Korea Bc. Martin Felcman,

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

Sdělovací technika • www.stech.cz • 5/2013 TIRÁŽ 64 Příští čísla přinesouPříští čísla přinesou n n n n SDĚLOVACÍ TECHNIKA telekomunikace – elektronika – multimédia Vydává RNDr. Petr Beneš v nakladatelství Sdělovací technika, s. r. o. ŠÉFREDAKTOR RNDr. Petr Beneš OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ Ing. Petr Vondrák (tel.: 733 182 923) ODBORNÍ REDAKTOŘI Jaroslav Hrstka Ing. Jiří Kříž GRAFICKÁ ÚPRAVA, DTP Ivana Svobodová KONFERENČNÍ PROJEKTY, Daniela Enström MARKETING (tel.: 734 201 212) INTERNETOVÁ VERZE Vratislav Horák SENIOR ÚČETNÍ Věra Jurasová (tel.: 597 407 716) ODBYT Olga Vachová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Pavel Winkler Ing. Martin Roztočil Ing. Václav Udatný REDAKČNÍ RADA: Prof. Ing. Petr Moos, CSc., prorektor ČVUT, předseda redakční rady; RNDr. Bohumír Štědroň, Ph.D., katedra ekonomiky,managementu a humanitních věd ČVUT; Ing. Petr Solil, CzechInvest; Ing. Jaroslav Chýlek, ELVAC a.s., Ostrava; Doc. Ing. Jiří Koziorek, CSc., VŠB-TU Ostrava; Ing.IvoFerkl,Českátelevize;Doc.Ing.TomášKubálek,CSc., Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze; Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., Ústav bezpečnostních technologií a inženýr- ství, Fakulta dopravní ČVUT. Odborný recenzovaný časopis. Otisk povolen jen s uvede- ním původu. Za původnost, věcnou správnost nebo závaz- ky ručí autoři příspěvků. Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r.o. Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha Horní Počernice, tel.: 225 985 225, 777 333 370, fax: 225 341 425, send@send.cz. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchod- ními podmínkami pro předplatitele. Informace o předplat- ném podá a objednávky z ČR přijímá redakce, každá administrace ÚDS, a. s., doručovatel tisku a předpla- titelské středisko. Předplatné na Slovensku zajišťuje Slovenská pošta, SPT, Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava. Objednávky přijímá každá pošta a poštovní doručova- tel; MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a. s., odd. inej formy predaja, P. O. BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/44458821, 44458816, 44442773, fax: 02/44458819, predplatne@abompkapa.sk a MAGNET--PRESS SLOVAKIA, s. r. o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava, tel.: 02/67201931-33, predplatne@press.sk. Objednávky do zahraničí vyřizuje MediaCall, s. r. o. – Vídeňská 995/63, 639 63 Brno, tel: 532 165 165, fax: 541 616 160, export@mediaservis.cz. Cena časopisu na Slovensku: 2,40 EUR. Sazba na redakčním systému Apple, tiskne PRINTO, s. r. o., Generála Sochora 1379, 708 00 Ostrava--Poruba. Povoleno MK ČR E 4211. 61. ročník. Do tisku 22. 4. 2013, expedice 2. 5. 2013. Objednávky inzerce přijímá redakce. Číslo 6/2013 vyjde 3. ČERVNA ADRESA REDAKCE: Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10, tel.: 274 819 625, fax: 274 816 490, http://www.stech.cz, e-mail: redakce@stech.cz SEZNAM INZERENTŮ AMTEK 45 AR Europe III. obálka ECOM 44 ELEX Brno 61 ELNEC 61 FCC průmyslové systémy 46 FLAJZAR 43 HKE IV. obálka MEgA – Měřící Energetické Aparáty 55 National Instruments 51 Panasonic Electric Works Europe AG I. obálka Papouch 47 RETRY vklad ROHDE & SCHWARZ II. obálka STMicroelectronics 33 Synergy Events 41 TEDIA 62 TESTOVACÍ TECHNIKA 32 T&M DIRECT 2 n Vysílač signálu DRM pro radioamatérská pásma n Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF n Komunikační systém pro Českou vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela n Na prahu Smart Life?

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

www.ar-europe.ie/contact.php V České republice kontaktujte H Test a.s., info@htest.cz nebo volejte +420 235365207. Důkaz vysoké kvality a výkonnosti Většina výrobců tvrdí, že nabízí ty „nejlepší produkty“, mají však pro toto tvrzení nějaký důkaz? Společnost AR to dokazuje již více než 43 let. Naše pověst je založena na kvalitě a spolehlivosti našich produktů, které jsou stále menší, lehčí, rychlejší a výkonnější. Produkty, které svými vlastnostmi překonávají naši konkurenci. Navíc pro všechny naše produkty je zajištěna komplexní celosvětová podpora. tSR Y L WpD Q WpQ \ VH ] D K Q X WP L SU Y N\ Opět jsme posunuli vývoj logaritmicko- periodických antén o kousek dále. Naše antény se zahnutými prvky jsou až o 75 % menší, lehčí a kompaktnější a zabírají tedy mnohem méně prostoru. 1 R Y pK \ E U L G Q t Y NR Q R Y pP R G X O \ Doplnili jsme naši předchozí řadu hybridních výkonových modulů v pásmu 4–18 GHz, aby v jediném modulu zesilovače pokrývaly i pásmo 1–6 GHz. Moduly v malém praktickém pouzdru s impedancí 50 ohmů se pyšní 15 W ve třídě Aa 25 W ve třídě AB. Polovodičové zesilovače 0,7 až 2,5 GHz Tento zesilovač je alternativou k zesilovači s permaktronem (Traveling Wave Tube Amplifiers, TWTA) a nabízí nižší harmonické zkreslení, nižší šum a vyšší spolehlivost nyní výkonem 1 000 W. , Q WH J U R Y D Q p WH VWR Y D F t V\ VWpP \ Kompaktní všezahrnující testovací systémy pro všechny aplikace elektromagnetické kompatibility od DC až do 50 GHz. S našimi systémy je testování jednodušší, přesnější, efektivnější a také dostupnější. 6\ VWpP \ SU R WH VWR Y iQ t U iG L R Y pR G R O Q R VWL Tyto samostatné systémy využívající náš vlastní software, zjednodušují kalibrace, testování, řešení problémů a podávání zpráv. Umožňují přesné a opakovatelné měření i velmi malých hodnot. Samozřejmě nesmíme zapomenout na vysokou rychlost s výstupy až 150 W a 400 MHz. Dvoupásmové zesilovače Poprvé můžete naprosto bez problémů přelaďovat v rozsahu 0,7 až 18 GHz. Dva zesilovače v jednom méně stojí, méně váží a samozřejmě také zabírají méně místa, než dva samostatné zesilovače. Zesilovače řady „S” Lehčí, přenosnější a až o 50 % menší nové zesilovače řady „S“ s výkonem až 1 200 W. $ Q WpQ \ SU R WH VWR Y iQ t SR O H VY \ VR NR X intenzitou vyzařování (HIRF) Široká nabídka výkonných trychtýřových mikrovlnných antén s typickým ziskem 20 dBi, které jsou vhodné pro testování DO 160 HIRF 9 NR Q 000 W Tento nový zesilovač 16000A225 pokrývá rozsah od 10 kHz do 225 MHz a poskytuje výkon 16 000 W. $ Q D O \ ] iWR U SR O H 0 X O WL VWD U Nové řady analyzátorů laserem napájeného elektrického pole mají extrémně vysokou vzorkovací frekvenci a mohou během mikrosekund přesně změřit pulzní elektrické pole. Představují zcela nový způsob jak přesněji měřit modulované a CW elektrické pole jak v konvenční, tak odrazové komoře a uživateli umožňuje sledovat modulační obalovou křivku. 7 H VWH U 0 X O WL VWD U Tento neuvěřitelný tester snižuje díky možnosti souběžného testování na několika kmitočtech současně dobu zkoušky odolnosti vůči rušivým signálům ze dnů na hodiny, což snižuje dobu vývoje i uvedení produktu na trh. Přesný DSP přijímač Multi-star Tento 18GHz přijímač EMI mění pohled na testování nežádoucího vyzařování. Hodnoty jsou přesnější a a doba testování kratší. Tester je vybaven novou sadu nástrojů.

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/

68

http://www.floowie.com/cs/cti/st-kveten-2013a/