Stranger Things: Druhá stranahttp://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

TM DRUHÁ STRANA JODY HOUSEROVÁ STEFANO MARTINO KEITH CHAMPAGNE LAUREN AFFEOVÁ NATE PIEKOS

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

DRUHÁ STRANA TM

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

DRUHÁ STRANA TM

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

Scénář JODY HOUSEROVÁ Kresba STEFANO MARTINO Inkoust KEITH CHAMPAGNE Barvy LAUREN AFFEOVÁ Původní lettering NATE PIEKOS OF BLAMBOT® Obálka ALEKSI BRICLOT

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

REDAKCE PŮVODNÍHO VYDÁNÍ Generální ředitel a nakladatel MIKE RICHARDSON Redaktor SPENCER CUSHING Zástupce šéfredaktora KONNER KNUDSEN Návrh knihy PATRICK SATTERFIELD Technik digitální tvorby ALLYSON HALLEROVÁ Zvláštní poděkování KEVINU BURKHALTEROVI, KYLEOVI LAMBERTOVI, a NETFLIXu, včetně SHANNON SCHRAMOVÉ, ELLEN DENGOVÉ, JESSE RICHARDSONA a TARY SINCLAIROVÉ STRANGER THINGS VOLUME ONE: THE OTHER SIDE Stranger Things™ & © 2019 Netflix. All rights reserved. Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics LLC, registered in various categories and countries. All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without the express written permission of Dark Horse Comics LLC. Names, characters, places, and incidents featured in this publication either are the product of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons (living or dead), events, institutions, or locales, without satiric intent, is coincidental. This volume collects issues #1 through #4 of the Dark Horse comic-book series Stranger Things: The Other Side. Překlad KATEŘINA TICHÁ Redakce JANA BALHAROVÁ Korektura FILIP GOTFRID Předtisková příprava TOMÁŠ NEUBAUER Šéfredaktor JIŘÍ PAVLOVSKÝ Ředitel nakladatelství PETR LITOŠ Tisk AKONTEXT S.R.O. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2019 První vydání v českém jazyce ISBN 978-80-7449-710-0

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

Autor ilustrace KYLE LAMBERT

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

9 eště před několika mi- nutami hrál Will Byers hru se svými přáteli. Byli družinou dobrodruhů cestující napříč zemí za slávou a bohatstvím. Čelili těm nejvražed- nějším příšerám číhají- cím v temnotách. A z nějakého důvodu jsou monstra náhle... skutečná. Ale teď je Will Byers sám. Kolem se stahuje temnota. J

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

10 V herním světě povolal Will Moudrý do boje proti zlu okultní síly. Will Byers se tolik soustředí na monstrum, které má v pa- tách, že si ani neuvědomí... ...že zuby a drápy nejsou jediným nebezpečím, které mu hrozí. K jeho zá- chraně to však nesta- čilo. Kde to je? Co to je?

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

11 Sešli ochranné kouzlo! Sejmi ho ohnivou koulí! Sešli ochranu! Ohnivou kouli! Ochranu! Monstrum tyčící se nad hochem je podivnou ozvěnou příběhu, který nedávno hráli. Ve skutečném světě si Will kouzla vybí- rat nemůže. Otázkou zůstává, zda - li je tohle skutečný svět, nebo ne.

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

Odpovědi však musí počkat. V tuto chvíli může pouze jednat. OHNIVÁ KOULE!

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

13 Ale povedlo se mi to zra- nit, nebo jen vyplašit? Je to pryč! Myslím, že to pořád cítím. Jako něco shnilého... Ať už to zmizelo kamko- liv, nemyslím si, že v kůlně je bezpečno.

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

14 Dokázal jsem to! Světlo nefunguje? Ten záblesk předtím... to vy- padly pojistky? Mami? Jonathane?

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

15 Máma je nej- spíš zase dlou- ho v práci. A Jonathan šel asi ven s foťákem. Až se vrátí domů, budou vědět, co dělat, ať už se tu děje cokoliv. Najdou mě. Zatímco čeká, adre- nalin vyplavený při honičce opadá. Možná ještě není v bezpečí... ...ale pro- zatím alespoň odpočívá.

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

16 JÉŽIŠ. Páni, ty kostky tě nenávidí. Tohle je na houby. Náš magič je tak slabý! Všichni umřeme. Umřeme pěkně rychle. Možná si měl vybrat jiný povo- lání... Je v pra- vidlech něco o opravných ho- dech při tvorbě postavy? Ne. Osud již promluvil. Družina se shromáždila. Žádný opravný hody.

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

17 Vy dva děláte, jako by vám kostky daly mnohem větší moc než jemu. Přitom jste pořád na první úrovni. Snad- ná kořist. A jestli vás něco sežere, nesvádějte to na Willa Moudrého. Není to soutěž o to, kdo je nejsil- nější nebo kdo toho nejvíc zabije. Buď budete žít jako družina, nebo zemřete sami.

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/

18 „Jediný způsob, jak přežít a vylevelovat, je spolupráce.“ Usnul jsem... ale venku je po- řád tma? Ááá! A pořád to tu hrozně smrdí. Haló? Je tu někdo? Will poprvé skutečně prohlédne skrz podivno, které ho obklopuje. Není to tím, že by jeho domov něco nakazilo. Ve skuteč- nosti doma nikdy nebyl. {KUCK}

http://www.floowie.com/cs/cti/stranger-things/