Tokijský ghúl 4



https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Tady je! Nazdar Jedno- očko! Ty prej si zahnal Holubici! Je to pravda?! Co? No... Byl skvě- lej! Tady ten byl zrovna na lovu a viděl tě! He- he... Prej si ho složil na kolena! Žjova...! Nevy- padá na to, ale je sekáč! Ehe... Fakt skvě- lý! Měl bys jim dát přes hubu všem!

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Že bych tu „Dceru“ zkusil vypát- rat sám? Třeba bych dostal po- chvalu nebo něco... určitě by mi to šlo! Hele, ať tě to ani nena- padne! Je to moc nebez- pečný! Ty vole, klid. Co tě to popad- lo? Nech toho... Prosím... Jenže... jestli si dal dvě a dvě dohromady i obyčejnej člověk jako Hide... ...tak už na to na ústředí museli přijít taky. Musím Hinami varo- vat... Oho! Teď kecáš! Fakt? !

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Cože? Jak... „co to je“? To je přece Nový pohled na ghúly od Ogury! Rozebírá v tom ghúly z hlediska psycho- logie, biologie a spousty dalších hledisek! A je to daleko lepší než nějaký romány! Tohle vyšetřo- vání je vůbec hrozně zajímavý. Třeba hele... tenhle ghúl ze 3. okrsku, co nosil masku jako pierot... nebo tady ten z prefek- tury Wakajama, co přišel do Tokia a... ... No jasně... Hide se vždycky pro něco nad- chne. Ty vole, to je boží! Taky začnu dělat kung- -fu! Senzační písnička, ale vů- bec jí nerozu- mím. Začnu dělat anglinu! Tako- vých koníčků už měl...

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Nesmím se před ním prozradit. Musím si dávat pozor. Jinak je konec... Prosím tě... co tě to popad- lo? koukni na tuhle knížku! No, to- tiž... tak straš- ně zají- mavý! To ti je

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

nej- spíš by bojovala spolu s matkou. Vlastně by byla schopná ubránit matku před vyšetřo- vateli sama. A vůbec, kdyby „Dcera“ sku- tečně byla „Krá- lík“... „Králík“ má očividně mentální i fyzickou kapacitu k vraždě vyšetřo- vatele... tak proč by to neudělal ve chvíli, kdy mu zatýkali matku? Myslím, že ten „Králík“ je někdo jiný. Někdo, kdo „Dceři“ pomáhá, aby se mohla... pomstít. Ten Hide... ...mě nor- málně děsí. Nagačika je nebez- pečnej.

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Koukej, mám tady kopii plakátu z nástěnky o hleda- nejch osobách. Cože? Hele, tady! „Existuje nebezpečí, že se bude mstít za zatčení své mat- ky...“ Ty myslíš, že ta holka zabila inspek- tora? To ne. Myslím, že tahle „Dcera“ a „Králík“ jsou dva různý ghúlové... Na ústředí si myslí, že ta holka je dcera. Asi proto, že byla spolu s tou ženou, co zatkli. Ovšem jistí si být nemů- žou. Nemají o ní dost infor- mací, dokonce ani portrét. Nejspíš jim hned utekla. Matka ji asi ochrá- nila...

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Ale... cos to povídal o tý... nená- visti? Ale to nic... akorát jsem se zamyslel nad motivem toho zločince... teda jako toho ghúla. Před 10 dny taky zabili jednoho inspek- tora. Hele... Jo... Normálně přece ghúlové takhle nerisku- jou. Prostě mi přijde, že tu tentokrát nešlo o jídlo... ale o nějakou pomstu. A všech- no to souvisí se smrtí toho vyšetřo- vatele z ústředí... toho Madoa... Hm...

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

V tom případě to ale taky musí být ghúlové... Jestli- pak mě hodně nená- vidí...? Nená- vidí. Určitě. Co- že?! No co je? Koukáš vůbec na zprávy, ty trubko? Mluvím o vraždě toho inspek- tora! Je to výji- mečnej případ. Do- konce i Ogura se kvůli tomu nechá vidět. V deset večer bude mít tele- vizní speciál o ghú- lech. Aha... no jo, no. Je to hroz- ný.

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

setkal jste se s rodinou slečny Kamiširo? Promiňte, ale... No, pohřeb prý proběhl v po- řádku, ale... ...ne- chtěli se mnou mlu- vit. Je to škoda, ale co se dá dělat. Aha... Takže... takže přece jen měla rodinu?

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Je to vůbec možné? Můžou být moje výsledky stejné... ...jako u nor- málního člo- věka? Tóka přece říkala... ...že ghúlové mají hodnotu Rc mnoho- násobně zvýšenou... ...a že při podrobným vyšetření by na to hned přišli. Co tyhle tes- ty...? Že by ty hod- noty vůbec neměřili? Nebo tu o všem vědí... a tají to? příští Kon- trola zase za měsíc. Rize přece byla ghúl... a já teď... Ehm...

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Hmm... zdá se, že všechno vypadá celkem dobře. Léky bereš jako obvykle, že? Ano... Tak „celkem dob- ře“...? Profesor Kanó ředitel kliniky Kanó

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Příslušník ústředí byl ve 20. okrsku naposledy zabit před 10 lety... ...a ústředí spolu se zástupci místní pobočky proto k současné situaci přistupují velice vážně. Zvýšené úsilí je rovněž věnováno vyšetřo- vání souvisejí- cího případu „Králík“... Taková hrůza... Jsou to bes- tie... ...

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Hořkost

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

T o k i j s k ý G h ú l Včera byl ve 20. okrsku poblíž ka- saharské základní školy zavražděn inspektor z ústředí Úřadu pro potírání ghúlů.

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

T o k i j s k ý G h ú l T o k i j s k ý G h ú l O B S A H Hořkost Joriko Labužník Lichotky Skluzavka Osamělý boj Příprava Večeře Porcování S U I I Š I D A Hostina

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

T o k i j s k ý G h ú l T o k i j s k ý G h ú l t o k i j s k ý gh ú l T o k i j s k ý G h ú l S U I I Š I D A

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

Tokyo Ghoul © 2011 by Sui Ishida All rights reserved. First published in Japan in 2011 by SHUEISHA Inc., Tokyo. Czech translation rights in Czech Republic and Slovak Republic arranged by SHUEISHA Inc through VIZ Media Europe, SARL, France. Tokijský ghúl 4 Překlad Anna Křivánková Redakce Boris Hokr Korektura Filip Gotfrid Šéfredaktor Jiří Pavlovský Sazba a lettering Karel Petřík Ředitel nakladatelství Petr Litoš Tisk Euro-Print Přerov, spol. s r.o. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2017 1. vydání ISBN 978-80-7449-453-6 Evidenční číslo MK ČR E 22624

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

18

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

19

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/

20

https://carpetcleaningdubai.ae/help-with-childcare-coursework/