TRANSPORT a LOGISTIKA 11-12/2012 (CZ)https://ennypar.com/

www.dekra.cz Nový DAF XF105 Válečkové regály Bohaté zkušenosti FIATU s CNG Test Volva FH ve Švédsku Sklady Amazonu CTP investuje do průmyslových staveb Novinky Irisbusu z Madridu Inovovaný IVECO Trakker Speciální balení od Dachseru Outsourcing logistických služeb Speciály do úzkych uliček Křižovatka vodních cest Freightliner Revolution Hödlmayr Logistics DB v prostorách P3 Česká premiéra nového Volva FH Antos a další rozvážkové mercedesy TOP MAGAZÍN O MOTORISMU, DOPRAVĚ, SPEDICI A LOGISTICE www.transport-logistika.cz 9 771338 380003 21 11-12/2012, Ročník 2 79 Kč/3,30 Eur Czechbus podruhé Téma: Přepravanadrozměrnýchnákladů Téma:Téma:Téma: PřepravanadrozměrnýchnákladůPřepravanadrozměrnýchnákladůPřepravanadrozměrnýchnákladůPřepravanadrozměrnýchnákladů

https://ennypar.com/

jste od nás dostávali po celý rok...Dárky YOU DRIVE, WE CARE www.fraikin.cz ...tím posledním letošním dárkem je poděkování všem našim klientům a partnerům za spolupráci v roce 2012. Přejeme Vám mnoho pracovních úspěchů i v novém roce 2013. Především díky Vašemu přičinění jsme ke konci roku zdvojnásobili náš vozidlový park.

https://ennypar.com/

Váš spolehliVý fin potřebujete zajistit financování pro Využijte našeho mezinárodního zázem nabízíme zajímavé leasingové a úvěrové produkty na ná pokud je pro Vás důležité kvalifikované poradenství a spoleh člen finanční skupiny Komerční ba SILNIČNÍ DOPRAVA 11-12/2012  3 Mimo jiné poskytujete financování prů- myslovým rmám, dopravcům i zemědělcům. Jaksevámletosdařívsegmentu nancovánído- pravní techniky? Domácí dopravci podnikají v posledních letech  na velmi složitém trhu a jsou v oblasti investic velmi  opatrní. Fakt, že se podařilo naší společnosti potvr- dit v pololetí letošního roku pozici jedničky na čes- kém trhu v tomto segmentu, považuji za velký  úspěch. Jen za prvních šest měsíců letošního roku  poskytla Société Générale Equipment Finance v tomto segmentu fi - nancování v hodnotě 1,32 miliardy korun, což představuje necelých  20 % celého trhu. Nedávno skončil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Mají rmychuťinvestovat,nebosedívajídobudoucnostispíšesobavami? V této ekonomicky nejisté době jsou podnikatelé samozřejmě  ve zvažování investic opatrní. Vnímám ale velkou chuť řady klientů,  se kterými jsem se v Brně setkal, rozvíjet své podnikání a špatné zku- šenosti z nedávné doby využít ve svém strategickém investičním roz- hodování. Naším úkolem je držet s nimi krok a podpořit je při vytvá- ření další přidané hodnoty.  To je jistě výzva. Podnikli jste již nějaké konkrétní kroky nebo če- káte, jaký bude další vývoj na trhu? Nemůžeme jen čekat, co přinesou příští měsíce, musíme být fl exi- bilní a přemýšlet v dlouhodobém horizontu. Právě to byl jeden z dů- vodů, proč jsme v loňském roce vstoupili do užší spolupráce s Ko- merční bankou formou joint venture. S odstupem jednoho roku mohu  říci, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké jsme mohli v této  době udělat. Díky využití rozsáhlé obchodní sítě Komerční banky a je- jího tržního potenciálu jsme posílili tržní pozici v našich cílových seg- mentech. Dobrým příkladem je již zmíněné fi nancování zemědělské  techniky. Do skupiny Komerční banky jsme přinesli know-how a zku- šenosti s fi nancováním založeném na tržní hodnotě předmětu (tzv.  „asset backed fi nancing“), což vidím jako velký přínos. Jako jedna fi - nanční skupina tak dokážeme klientům nabídnout komplexní služby  na profesionální úrovni. Reinhold Knödl: Vnímáme chuť podnikatelů nastartovat nový ekonomický růst Société Générale Equipment Finance (SGEF) patří mezi největší leasingové společnosti na českém trhu. Přestože letošní rok není pro české rmy a podnikatele zdaleka jednoduchý, dokázala společnost růst v celé řadě segmentů. „Jsme připraveni nancovat projekty našich klientů v různých průmyslových segmentech a neustále pro ně hledáme exibilní řešení, která splní jejich očekávání. Zároveň se snažíme pružně reagovat na změny na tomto vysoce konkurenčním trhu,“ uvádí důvody úspěchu Reinhold Knödl, generální ředitel společnosti Société Générale Equipment Finance. Reinhold Knödl Ford Ranger nové generace získal ocenění „Internatio- nal Pick-up of The Year 2013“. Každý člen poroty označil  nový Ranger jako svou volbu číslo jedna; porotci ocenili ze- jména jeho schopnosti na silnici i v terénu, skvělou nabídku  motorů, vysokou užitečnou hmotnost, tažnou schopnost  a bezpečnost. Ranger získal titul na základě intenzivního tes- tování v areálu Millbrook Proving Ground v anglickém Bed- fordshire, ve kterém dostal 47 bodů, což je více než součet  bodů udělených konkurentům Isuzu D-Max a Volkswagen  Amarok, kteří se umístili na druhém a třetím místě. Cenu  společnosti Ford odevzdal předseda poroty Pieter Wieman  na výstavě Fleet Transport EXPO 12 v Dublinu. „Ford Ranger je úžasně všestranné vozidlo, nabízející dokonalou směs komfortu a stability na silnici v kombinaci s terénními schopnostmi,“ řekl Jar- lath Sweeney, irský člen poroty tvořené novináři specia- lizujícími se na užitková vozidla, který je zároveň členem  poroty udělující ocenění „Mezinárodní dodávka roku“. Nový Ranger je k dispozici ve třech karosářských verzích s různými  typy kabin – Double, Super a Regular, které patří mezi nejprostornější  v této třídě. Dále nabízí dva výkonné, ale hospodárné vznětové mo- tory Duratorq TDCi v kombinaci s pohonem 4x2 nebo 4x4. „Ranger je skvělý pro práci i pro volný čas, a ten rozdíl zákazník určitě pocítí hned po usednutí za volant,“ řekl Paul Randle, ředi- tel pro globální sortiment užitkových vozidel společnosti Ford  of Europe. Od základů přepracovaný nový Ranger nyní nabízí větší uži- tečné zatížení a maximální přípustnou hmotnost přívěsu v dané  třídě. Přináší i různé inovativní prvky přispívající ke komfortu  cestování a pomáhající řidiči při řízení. Navíc jde o vůbec první  pickup, kterému se podařilo získat 5 hvězdiček v hodnocení  Euro NCAP. Nový Ford Ranger je již v prodeji na všech významných ev- ropských trzích. Nový Ford Ranger získal titul „Mezinárodní pick-up roku 2013“

https://ennypar.com/

editorial OBSAH Těžko být pozitivní, když všude dokola  narážíte jen na krizi, útlum a recesi. To není  o tom, že bychom nechtěli publikovat pozi- tivní zprávy, naopak vždy je rádi zveřejníme,  neboť jsou inspirující a povzbuzující. Situace  je dnes taková, že už nejen menší subjekty, ale  ani ty velké, které jsou pro ekonomiku rozho- dující, už nevěří žádným prognózám a analý- zám a fungují jednoduše tak, že si stanovují  krátkodobé cíle a v krátkodobých intervalech  je i vyhodnocují a upravují podle reálných vý- sledků svého podnikání. Jaksi se nám dlouhodobé plánování neo- svědčuje a právě dlouhodobé prognózování a plánování je v největší  krizi. Společnost však musí mít vizi a dlouhodobé cíle… Je dlouhodo- bým cílem odstranit korupci, kterou je prostoupena celá společnost  a snížit veřejné výdaje na skutečně nezbytné minimum? To přece ne- mohou být cíle společnosti, to je přece věc cti a dodržování zákonů  a zároveň společenského odsouzení těch, kteří pravidla nedodržují. Rok 2012 nebyl lehkým a je zbytečné je stěžovat si na krizi. Ta je  pro někoho zdrcující, pro jiného výzvou a pro dalšího příležitostí pro- sadit se v krizí oslabeném prostředí. A zřejmě by žádná krize nebyla,  kdybychom nebyli prosáknutí korupcí a neobcházeli pravidla hry. Doprava a logistika jsou významným faktorem hospodářského roz- voje i útlumu a dopady ekonomických změn pociťují mezi prvními.  Jsou tak jakýmsi indikátorem stavu hospodářského zdraví a zejména  logistika je stále důležitejší pro výrobu, skladování, distribuci i další  činnosti a právě její kvalita má a bude mít zásadní vliv na další hos- podářský vývoj. Je tu čas logistiky ve všech jejích směrech a právě  logistika je tím lékem na „chřadnoucí zdraví ekonomiky“. Časopis TRANSPORT a LOGISTIKA působí na československém trhu  již čtrnáctý rok. V závěru roku 2010 jsme se, na základě požadavku  čtenářů a klientů, rozhodli vydávat samostatnou českou verzi a trh  akceptoval zejména komplexnost informací, která je nespornou vý- hodou tohoto časopisu. Ambice máme ještě na velkém polském  trhu. Nejprve se však soustředíme na upevnění pozice na trhu čes- kém a uzavření strategického partnerství. A není to malý úkol, je to  naše ambice pro příchozí rok 2013. Do roku 2013 vám přeje redakce časopisu TRANSPORT a LOGIS- TIKA hodně zdraví, optimismu a vytrvalosti! Viliam Bujna TOP magazín TRANSPORT a LOGISTIKA měsíčník o motorismu, dopravě, spedici a logistice ISSN 1338-6611 Vydává Vydavatelství LUXUR Media, s. r. o., pobočka a redakce Praha Adresa redakce Modletice 141, 251 01 Říčany u Prahy Jednatel a Šéfredaktor Mgr. Viliam Bujna, tel.: +421 903 422 271 vydavatel@transport-logistika.cz Editor vydání – Mgr. Viliam Bujna Editor Ing. Stanislav Cvengroš, člen mezinárodní jury„Truck of the Year”a„Van of the Year” tel.: +421 905 946 888, stanley.c@azet.sk Redaktoři Václav Podstawka tel.: +420 605 262 158, sefredaktor@transport-logistika.cz František Kučera, +420 607 735 023, kucera@transport-logistika.cz Jaroslav Janků, +420 905 973 357, janku@transport-logistika.cz Inzerce Ing. Rastislav Bujna, tel.: +421 903 369 656 marketing@transport-logistika.cz Alica Miklošková, tel.: +420 734 823 936 alica.mikloskova@transport-logistika.cz Distribuce distribuce@transport-logistika.cz www.transport-logistika.cz Jazyková úprava Petra Podstawková p.podstawkova@seznam.cz Grafický design a zlom JAGAtyp, s. r. o., grafik@transport-logistika.cz Tisk Sineal, s. r. o. Objednávky na předplatné predplatne@transport-logistika.cz Objednávky na předplatné přijímá každá pošta a doručovatel České pošty Přebírání a šíření článků, jejich částí nebo fotografií je možné jen se souhlasem vydavatele. Redakce neodpovídá za obsah inzerce, PR článků. Nevyžádané podklady se nevracejí. Snímek na obálce FIAT DUCATO SILNIČNÍ DOPRAVA 3 Vítězem The Drivers’ Fuel Challenge 2012  Nový DAF XF příjemně překvapil Česká cesta Shell Finále soutěže Optifuel Challenge 2012 Antos – truck pro těžkou rozvážku Nové Volvo FH v pražské O2 aréně Skvělý truck ze Švédska – nové Volvo FH DKV má jedno řešení Pro vaše efektivní podnikání CZECHBUS podruhé Úspěšný test úspornosti Iveco Irisbus s novinkami z Madridu FIA Evropský pohár tahačů vyvrcholil v Le Mans Více komfortu na stavbách Schmitz Cargobull je mimořádně úspěšný Prodloužený Kögel Euro Trailer TÉMA 30 Přeprava nadrozměrných nákladů POSTER 37 FIAT DUCATO TECHNIKA 41 Toyota míří do užitkového sektoru Renault Trucks snižuje spotřebu trucků  Novinka z Bilgin Jachts má 40 m Laraki Yacht design odhalil 163m Prelude Concept S + Aero Liner SPEDICE A LOGISTIKA 45 Prioritou je standardizace Veto EU na zakoupení TNT americkou UPS Další zásadní změny v GO! Express & Logistics FedEx rozšiřuje testy elektrické dodávky Speciální balení od Dachser DHL roste v oblasti automotive CTP investuje do nových průmyslových staveb SpeedChain  SKLAD A MANIPULACE 57 KION Group roste a pokračuje v globalizaci Zeppelin mezi nejlepšími STILL ContiCup 2012  prověřil řidiče Nová manipulační technika pro Condor Logistics Speciály do úzkých uliček Regály pro vysokohustotní  skladování ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 64 Ocenili terminál AWT v Paskově PKP Cargo možná prodají přes burzy ČD Cargo letos skončí ve ztrátě NÁMOŘNÍ A LODNÍ DOPRAVA 66 EU prohledává námořní dopravce aut  Čína buduje nový největší přístav světa Hamburský přístav sníží poplatky LETECKÁ DOPRAVA 68 O ČSA mají zájem Qatar Airways a Korean Air Nehoda kurýrního letadla v Bratislavě Airbus zaostává za Boeingem  FINANČNÍ SLUŽBY 71 Rakousko a ČR mají nejnižší sazby hypoték Průměrná mzda reálně klesla MF chystá nové zdanění obchodů s nemovitostmi 4 11-12/2012

https://ennypar.com/

SILNIČNÍ DOPRAVA 11-12/2012  5 Mezinárodnímu fi nále soutěže Drivers’ Fuel Challenge 2012 před- cházel dramatický souboj o nejlepšího řidiče České republiky,  který se konal také v Olomouci. Kvalifi kačních kol se zúčastnilo více než  320 řidičů, ze kterých postoupilo 21 semifi nalistů do podzimních kol.  Ze semifi nále v Čechách a semifi nále na Moravě postoupilo 6 řidičů  do národního fi nále ČR, které se konalo v sobotu 6. října 2012 v Olo- mouckém Volvo  Truck  Centru.  Stejné spotřeby  i stejného času  dosáhli  Martin  Richtr  a  David  Krejčíř a museli  absolvovat roz- střel, ve kterém  nakonec  zvítě- zil Martin Richtr  z  firmy  Omni- port, který reprezentoval naši zemi ve fi nále. Mezinárodní fi nále, pořádané společností Volvo Trucks, Region  střední a východní Evropy, přilákalo téměř 1 600 profesionálních  řidičů, kteří se účastnili různých kvalifi kačních kol ve dvanácti ze- mích regionu střední a východní Evropy. Soutěžilo dvanáct národ- ních šampionů v palivově efektivním způsobu řízení na trase kolem  Volvo Truck Centra v Olomouci. V sobotu dopoledne se při tuhém  boji prvního kola všichni snažili dosáhnout optimální rovnováhy  mezi rychlostí, časem a spotřebou paliva. Absolvovali 25 km trasu  po veřejných komunikacích do 29 min. Jen čtyři soutěžící z Eston- ska, Litvy, Polska a Srbska se kvalifi kovali do závěrečných jízd a ten  nejlepší z nich se stal regionál- ním šampionem – Paweł Ozi- mek z Polska ve fi nálovém kole  dosáhl nejnižší průměrné spo- třeby paliva 22,20 l/100 km, zís- kal nejen titul regionální šam- pion soutěže The Drivers’ Fuel  Challenge 2012, ale také osobní  vůz Volvo C30. „Tím, že jste se kvalifi kovali  do mezinárodního fi nále sou- těže The Drivers’ Fuel Challenge  jste prokázali nejen své skvělé  zkušenosti a dovednosti jako  řidiči nákladních vozidel, ale  i velké zaujetí pro efektivní způ- sob řízení, který je přínosem ne- jen pro dopravní společnosti,  ale  hlavně  pro  životní  pro- středí,“ řekl Tom Jörning, gene- rální ředitel společnosti Volvo  Trucks pro Region střední a vý- chodní Evropy, když při svém  projevu během slavnostního vyhlašování výsledků oslovil všech  dvanáct fi nalistů. „Prosím, buďte si jisti, že nezávisle na vašem umístění v dnešním fi - nále jste už všichni vítězi a můžete být hrdi na svůj dosavadní úspěch,  když jste se stali národními  šampiony ve svých přísluš- ných zemích,“ dodal. „Jsem  opravdu  hrdý  na to, že jsem v této sou- těži zvítězil. Dnešní fi nále  bylo pro mne opravdovou  výzvou, vždyť všichni fi- nalisté jsou skutečně zku- šenými řidiči,“ řekl Paweł  Ozimek. Výsledky čtyř nejlepších účastníků soutěže The Drivers’Fuel Challenge: Umístění Řidič Společnost Země Průměrnáspotřebapaliva ve nálovémkole(l/100km) Čas 1. místo Paweł Ozimek Epo-TransLogistic Polsko 22,20 27:34:26 2. místo Aare Müil Aspar-Trans Estonsko 22,71 27:47:57 3. místo DanasTumosa Transeiga Litva 23,88 27:14:81 4. místo GoranPetrović Knjaz Milos Srbsko 25,10 27:42:04 Martin Richtr - Česká republika (spodní rada, druhý zleva) Vítězem The Drivers’ Fuel Challenge 2012 pro region střední a východní Evropy je řidič z Polska V sobotu 13. října v Olomouci ve nále soutěže The Drivers’ Fuel Challenge 2012 nejlépe zúročil své dovednosti v palivové efektivitě vítězný polský řidič Paweł Ozimek ze společnosti Epo -Trans Lo- gistic, který vyhrál nový osobní vůz Volvo C30. své dovednosti v palivové efektivitě vítězný polský řidič Paweł Ozimek ze společnosti Epo -Trans Lo- gistic, který vyhrál nový osobní vůz Volvo C30.

https://ennypar.com/

https://grandfathermole.com/

https://ennypar.com/

11-12/2012  7 SILNIČNÍ DOPRAVA mální efektivitu, kterou dosahuje optimálními teplotami a složením  výfukových plynů po celou dobu provozu a udržuje tak spotřebu pa- liva na nízké úrovni. Z toho plyne i maximální využívání pasivní rege- nerace na úkor aktivní. Nový motor PACCAR MX-13 Euro 6 se dodává  ve verzích o výkonu 300 kW/410 k, 340 kW/460 k nebo 375 kW/510  k při vysokém točivém momentu od 2 000 do 2 500 Nm dostupném  při širokém rozsahu otáček motoru (1 000-1 425 rpm). Hlavní zá- sadou při vývoji nové hnací soustavy bylo udržení spotřeby paliva  na stejně nízké úrovni jako u motoru Euro 5 ATE, aniž utrpěla trvan- livost (životnost 1,6 milionu km) a bezporuchovost vozidla  (servisní intervaly až 150 000 km). Tyto motory jsou napo- jeny na nové manuální a automatické 12 a 16rychlostní  převodovky PACCAR značky ZF. Mezi nově přidané funkce  automatických převodovek patří EcoRoll a Fast Shift, které  zvyšují pohodlí při řízení a ještě více snižují spotřebu pa- liva a emise CO2. Nové jsou i zadní nápravy, které jsou vy- baveny novými, delšími stálými převody rozvodovky určenými pro  použití při nižších otáčkách motoru. Optimalizovaná hmotnost pro vysoké zatížení Množství nových technologií zvyšuje hmotnost motoru. Za úče- lem co nejnižšího možného nárůstu hmotnosti a zachování vysoké  míry užitečného zatížení a nízké spotřeby paliva konstruktéři využili  nové rozvržení podvozku. Nová lehčí zadní náprava je určena pro  celkovou hmotnost vozidla do 44 tun při točivém momentu mo- toru do 2 300 Nm. Kvůli snížení hmotnosti je v odpružení pou- žita konstrukce Stabilink, která zastává funkci příčného stabilizá- toru a zajišťuje vysoký stupeň stability a vynikající ovladatelnost.  Ke snížení hmotnosti přispívá i nová montážní deska točnice  tahače a šikovně namontovaná skříňka akumulátoru za zadní  nápravou. Nové řídicí ústrojí je posazené na multifunkčním od- litku a pro skříň řízení tak, že není zapotřebí oddělený držák. Existují i    další četné příklady optimalizace hmotnosti nového modelu XF, jako  je např. nový posuvný střešní spoiler, jehož výška se nastavuje po- mocí kliky za levým bočním spojlerem. Konečným výsledkem všech  těchto opatření je, že standardní tahač typu Euro 6 XF 4x2 je pouze  o 90 kg těžší než srovnatelný typ Euro 5 XF 105. Nové je i rozložení podvozku. Klasická 90litrová nádrž AdBlue (či  volitelně 140litrová) je umístěna pod kabinou, zatímco akumulátory  mohou být umístěny uvnitř zadní části podvozku. Sloučení systému  DeNOx a fi ltru pevných částic do společné jednotky umožnilo pou- žít nádrž s kapacitou až 1 500 litrů, která umožňuje maximální pro- vozní dosah. Dalším prvkem zvyšujícím spolehlivost vozu je např. nerozbitný  přední světlomet Lexan a kryty mlhových světel, nový pozinkovaný  ocelový nárazník, nové zadní blatníky a nově navržený spojovací  příčník podvozku. Důraz na bezpečnost Systém řízení stability vozu (VSC), který pomáhá chránit před smy- kem a převrácením vozu, je součástí standardní výbavy. Adaptivní  tempomat (ACC) a varování před kolizí (FCW) jsou v opci. Nové za- věšení kabiny absorbuje energii, stejně jako zesílená kostra kabiny  s předprogramovanými předními a zadními deformačními zónami. DAF utajoval rozsah inovací do poslední chvíle a v Hannoveru za- zářil. Novou výzbrojí potěšil své příznivce.  VIB

https://ennypar.com/

8 11-12/2012 SILNIČNÍ DOPRAVA Společnost Royal Dutch Shell plc hraje jednu z klíčových rolí v pl- nění světově rostoucí poptávky po energii. Registrovaná je v Ang- lii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách  v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více  než 90 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního  plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňo- vání zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných pro- duktů a chemikálií. Shell Czech Republic a.s. je dceřinou společností Shell Transport  and Trading Co. Ltd. z Velké Británie a Royal Dutch Petroleum Co. z Ho- landska. V České republice působil Shell už od roku 1991, kdy její dceřiná  společnost Shell Czech Republic a.s. obnovila svoji činnost jako jedna  z prvních významných světových petrolejářských společností na území  bývalého Československa.  Dnes si už nikdo nedovede představit český trh bez zhruba sto čtyři- ceti čerpacích stanic, bez palivových karet ShellCard a Euro ShellCard,  velké nabídky kvalitních automobilových a motocyklových olejů a ma- ziv a dalších chemických výrobků. Tato charakteristika ale není zdaleka  vyčerpávající. Do fi rmy Shell v České republice (do privatizace a rozvoje  českých rafi neríí) investovala mateřská fi rma 57,5 milionů dolarů a další  miliony dolarů do provozování zásobovacích systémů českých civilních  letišť. Poletíte-li letadlem z pražské Ruzyně, bude to se 75 % pravděpo- dobností na pohonné hmoty Shell. U letů z Brna nebo Ostravy je prav- děpodobnost stoprocentní. Další zajímavostí, o které asi jen málokdo  ví, je používání produktů fi rmy Shell v medicinálním a kosmetickém  průmyslu. Základový medicinální olej Shell Ondina používají renomo- vané kosmetické fi rmy pro výrobu vysoce kvalitních krémů a tělových  mlék. Záběr má tedy společnost Shell opravdu široký.  V roce 1999 Shell Czech Republic a.s. výrazně zkonsolidoval vnitřní  organizační strukturu a hlouběji implementoval svůj evropský model  regionálního řízení. V rámci skupiny Shell jsou výsledky jednotlivých čin- ností (např. provoz čerpacích stanic, prodej maziv, letecká sekce, che- mické produkty, atp.) agregovány a vyhodnocovány na úrovni regionů  (např. Evropa či Jižní Amerika), nikoliv jednotlivých zemí. V rámci společnosti Shell Czech Republic a.s. působí tyto organi- zační složky:  • Aviation – plnění letadel leteckých společností na letištích Praha,  Brno, Ostrava. • Commercials – prodej automobilových a průmyslových olejů a ma- ziv, velkoobchod s pohonnými látkami a provoz karetního systému  EuroShell. • Chemicals – prodej výrobků kvalifi kované chemie a chemických po- lotovarů pro další zpracování.  • Retail – provoz čerpacích stanic.  Firma Shell Czech Republic a.s. poskytla za dobu své existence přímé  pracovní příležitosti nejméně 800 lidem a nepřímo dalším tisícům lidí  jako dodavatelům zboží a služeb.  Podle výsledku žebříčku TOP 100 v České republice se společ- nost Shell Czech Republic a.s.  s obratem 40, 478 miliardy Kč dostala na 13. místo a její výsledky se  oproti roku 2010 zlepšili o 301 miliónů Kč. 181. čerpací stanice v Ostravě V listopadu otevřela Shell Czech Republic a.s. v Ostrově v Obchodní  ulici svoji v pořadí již 181. čerpací stanici. Motoristé zde mají k dispo- zici dva multistojany, které obslouží až čtyři zákazníky najednou, a je- den rychlovýdej určený pro kamiony. Řidiči zde mohou natankovat pa- liva Shell V-Power Nitro+ a Shell V-Power Nitro+ Diesel i úsporná paliva  Shell FuelSave Diesel a Shell FuelSave Natural 95. Pro plynulé odbavení kamionů je zde připraven jeden rychlovýdejní  stojan s průtokem paliva až 140 litrů za minutu. Pro zajištění maximální  bezpečnosti a ochrany životního prostředí jsou všechny palivové nádrže  dvouplášťové. Celková kapacita nádrží je 90 000 litrů paliva. Nová čerpací stanice nabízí zákazníkům vedle 24hodinového pro- vozu standardní doplňkové  služby, jako například kom- presor pro huštění pneuma- tik či vysavač. V prodejně mají  zákazníci možnost zakoupit  vedle běžného sortimentu  také čerstvou kávu nebo ob- líbený hot dog z řady deli2go.  K dispozici je i wi-fi  připojení  k internetu zdarma. „Těší nás,  že můžeme naše vysoce kva- litní paliva Shell a profesionální služby nabídnout nyní také motoristům  z Ostrova a blízkého okolí. Doufám, že se brzy přesvědčí i o vstřícnosti  našeho personálu a budou se k nám rádi vracet,“ řekl Igor Janok, ředi- tel provozu čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku. Řidiči se mohou zapojit i do věrnostního programu Shell CLUBSMART,  jenž má nejdelší tradici mezi programy pro zákazníky čerpacích stanic  v České republice. Na našem trhu úspěšně funguje již 14 let a stále na- bízí nové benefi ty či produkty. Při výběru dárku z ak- tuální předvánoční nabídky získají všichni členové  věrnostního programu až 20 % bodů zpět. Zájemci  si na čerpací stanici mohou pravidelně zakoupit Go- SMART magazín, ve kterém naleznou kromě infor- mací o věrnostním programu a aktuální nabídce  odměn i zajímavé články a rozhovory. Karty Shell Card jsou určeny pro malé  i velké fi rmy a jsou vydávány pouze pro vozi- dla do 3,5 t. Karty jsou určeny pouze pro tan- kování v České republice. Palivové karty eu- roShell Card jsou mezinárodní a jsou určeny  pro malé i velké fi rmy, které tankují v České  republice i zahraničí. S kartami natankujete  u všech 181 stanic Shell v České republice  a dále u více než 20 000 akceptačních míst  v Evropě. Vyúčtování přichází podle dohody  2 až 4krát měsíčně a svým klientům posky- tuje Shell nejenom slevy na palivech, ale i ce- lou- řadu dalších benefi tů. Česká cesta Shell Letos na podzim uplynulo 20 let od založení České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Členem ČAPPO je také Shell Czech Re- public a.s., která v Československu a následně v ČR aktivně působí již přes 21. let. ZlevaPetrFilipčík,spolumajitelčerpací stanice,uprostředPavelČekan,starosta městaOstrov,vpravoPetrŠindler,mana- žerkomunikace,ShellCzechRepublica.s.

https://ennypar.com/

11-12/2012  9 SILNIČNÍ DOPRAVA Zimní pneumatiky zajišťují, že jízdní vlastnosti automobilů jsou  optimální nejen na sněhu a na ledě, ale při nízkých teplotách  za všech podmínek. Při různých tep- lotách reagují pneumatiky rozdílně,  proto jsou nutné speciální směsi  a dezény, a to nejen z důvodu bez- pečnosti, protože dobrá přilnavost  je obecně základem pro snadné  řízení a spolehlivé brzdění. Jiné  pneumatiky nemají stejnou vý- konnost v nízkých teplotách jako  ve své přirozené teplotní škále.  Do těchto teplot jsou vyrobeny  právě zimní pneumatiky. Z těchto  důvodů je potřebný agresivnější  typ dezénu nejen z hlediska lepší  přilnavosti na sněhu, ale i na ledě  a pro účinnější odvádění povr- chové vody. Správný výklad symboliky Je  běžně  rozšířenou  mylnou  představou,  že  všechny pneumatiky označené M + S nebo podobně  (,MS ‚, ,M & S‘), což znamená „Mud and Snow“ – bláto  a sníh, jsou zimní pneumatiky. Některé pneumatiky  označené M + S totiž nemusí nabízet stejnou úroveň výkonnosti a ne- musí být ani vhodné pro všechny zimní podmínky. Připravuje se zavedení nového nařízení, které zajistí,  že pneumatiky vhodné pro zimní podmínky budou  jasně identifi kovány. Pneumatiky, které splňují poža- davky, budou označeny na bočnici symbolem hory  s vločkou. Goodyear Ultra Grip Řada zimních pneumatik pro užitková vozidla společnosti Good- year se nazývá Ultra Grip. Je dostupný v široké škále rozměrů a za- hrnuje pneumatiky Ultra Grip WTS pro řízenou nápravu, WTD pro  hnanou nápravu a WTT pro návěsy. WTS pro řízenou nápravu má  speciální lamely ve tvaru Z, které zlepšují brzdění na mokrých, za- sněžených a zledovatělých vozovkách. WTD a WTT dosahují svého  výkonu zejména díky speciální technologii běhounové směsi a kon- strukcí kostry s použitím speciálních lamel. Vedle záběru, stability a  brzdění se při tvorbě dezénu a výběru směsi dbalo již standardně  i na vysoký kilometrový výkon pneumatiky.  Zima neznamená pouze sníh a led na vozovce Během několika posledních let společnost Goodyear vidí, že o zimních pneumatikách panuje běžně rozšířená mylná představa. Mnoho provo- zovatelů užitkových vozidel předpokládá, že zimní pneumatiky jsou vhodné pouze na sníh a led. Vítězové národních kol se setkali na okruhu Monte Blanco v blíz- kosti španělské Sevilly u příležitosti fi nále Optifuel Challenge  2012. Soutěž se skládala ze dvou částí. Nejprve teoretický dotazník  s 35 otázkami prověřil  znalosti řidičů o hos- podárné jízdě. Potom  každý z řidičů absolvo- val přibližně 40 minut  dlouhou jízdu po sil- nici za volantem vozu  Renault Premium Op- tifuel o výkonu 430 k.  Po příjezdu byl jejich  styl  řízení,  rychlost  jízdy a spotřeba paliva  analyzován  pomocí  Optifuel Infomax, nástroje pro analýzu a měření spotřeby paliva  od společnosti Renault Trucks. Nejdůležitějšími kritérii při hodnocení  této praktické části soutěže byly spotřeba paliva a průměrná rychlost. Řidiči a jejich fi remní manažeři měli příležitost zúčastnit se spo- lečně prezentací zaměřených na produkt Optifuel a na problema- tiku snižování spotřeby paliva a seznámit se s nástroji, které jim Re- nault Trucks poskytuje ke správné konfi guraci jejich vozidla (např. Optiroll), na vyškolení jejich řidičů, na dlouhodobé měření a analy- zování (Optifuel Training, Optifuel Infomax a Optifl eet) a nakonec  k redukci spotřeby paliva po celou dobu životnosti vozidla (údržba  vozidel a náhradní díly značky Approved parts). Zákazníci a řidiči pak měli možnost vyzkoušet si simulátor hos- podárné jízdy, jehož verze pro  smartphony  je  pod  názvem  Truck Fuel Eco Driving k dispo- zici zdarma na App Store a Go- ogle Play. Vítězem Optifuel Challenge  se stal Španěl Jose-Miguel Ve- lilla (97,8 bodů ze 100), který  během předávacího ceremoni- álu převzal klíče od vozidla Re- nault Twizy. Společnost Trans- logrońo, kterou reprezentoval,  získala také svou cenu – roční  pronájem vozu Premium Opti- fuel o výkonu 430 k. Druhý skončil Fin Paul Storhannus ze společnosti Ahola transport  (95,4 bodů ze 100) a třetí Francouz Jean-Luc Vinet (92,1 bodů ze 100),  pracující pro skupinu Tratel. Český řidič pan Radim Tomášek z ČSAD  Jihotrans s 87,6 body skončil mezi těmi nejlepšími na šestém místě. Společnost Renault Trucks v oblasti snižování spotřeby paliva nabízí  prostřednictvím své sady Program Optifuel a svého zapojení do akce  All For Fuel Eco globální přístup k této problematice. Soutěž Opti- fuel Challenge byla příhodnou ilustrací tohoto každodenního úsilí  po boku jejích zákazníků. Finále soutěže Optifuel Challenge 2012 V Seville se 19. října uskutečnilo nále 1. ročníku Optifuel Challenge, evropské soutěže v hospodárné jízdě organizované společností Renault Trucks. Za volantem Renault Premium Optifuel o výkonu 430 k soutěžilo 33 řidičů ze 16 zemí.

https://ennypar.com/

10 11-12/2012 SILNIČNÍ DOPRAVA S rozvojem měst se úměrně zvyšuje i počet vozidel, která zabezpe- čují jejich obslužnost. Doprava ve městech je stále hustší a měst- ská přeprava je stále více o posouvání v krátkých intervalech. Těmito zkušenostmi se musel začít zabývat celý automobilový  průmysl. Bylo třeba hledat možnosti, jak v blízké budoucnosti vyře- šit rozvážkovou dopravu zboží. Netřeba zdůrazňovat, že jedinými prostředky jsou a stále zůsta- nou užitkové automobily. Malé dodávky již tyto potřeby nevyřeší,  proto se výrobci užitkových vozidel větších rozměrů rozhodli vyvi- nout modely speciálních nákladních automobilů s vyšší přepravní  kapacitou, s dostatečně výkonnými motory, s velkým potenciálem  užitkové hmotnosti a také s velkým objemem nákladového prostoru. Pionýrský projekt takových vozidel uvedla automobilka Mercedes- Benz, jejíž velký nový Actros 4. generace s motory splňujícími před- pisy Euro 6 podstatnou měrou ovlivnil vývoj nové řady automobilů  s určením na těžkou rozvážku zásobování měst. Dostal pojmenování  Antos a o jeho premiéře jsme uvedli v čísle 6/2012 úvodní informace.  Antos jsme v něm nazvali zmenšeným Actrosem. Jeho vnější design  opravdu připomíná velkého bratra. V podstatě jde ale o zcela nový  vůz s menší kabinou a s jinými nápravami a podvozkovými částmi  důsledně připravenými na montáž nejrozmanitějších nástaveb. Na rozvážkové jízdě Nedávno jsme měli možnost vyzkoušet si nové typy rozvážkových  Antosů na typických trasách. Tedy částečně po dálnicích i na běžných  příjezdových cestách do měst a nakonec jsme projížděli s plně nalo- ženými vozidly i přímo ulicemi velkého města Düsseldorf. Antos poskytuje možnost výběru ze tří typů kabin a až ze tří tříd  šestiválcových řadových motorů s třinácti verzemi výkonů, což jsou  opravdu dostatečné možnosti na každý typ rozvážky. Z á k a z n í k   s i  může  zvolit  vůz  od  malé  řady  motorů  OM936  o zdvihovém ob- jemu  válců  7,7  litru  (175  kW  a  260  kW)  přes  motory  OM470  o objemu 10,7 li- tru  (240  kW  až  328 kW) až po OM  471  z  Actrosu  o objemu 12,8 litru (310 kW až 375 kW). Všechny splňují předpisy  Euro 6, jsou mimořádně hospodárné a navíc mají několik asistenč- ních technologií pro vyšší bezpečnost jízdy. Pro první jízdu jsme si zvolili dvounápravový Antos s motorem 7,7  litru o výkonu 300 koní s krátkou kabinou S a se skříňovou nástav- bou zatížením 18 tunami. Šlo o vozidlo určené k rozvozu potravin  na krátké vzdálenosti zejména po městě. Motor má maximální točivý  moment 1200 Nm v rozsahu otáček 1200 až 1600 za minutu. Vstři- kování paliva je systémem common rail s tlakem 900 barů, ale vstři- kovače do válců dodávají palivo s tlakem 2400 barů. Velmi dobrou  hospodárnost motorům poskytuje dvoustupňové přeplňování a na- stavitelné časování výfukových ventilů, které se ve vznětových moto- rech trucků vyskytuje poprvé. Přitom jde o čtyřventilové uspořádání. Velmi pohodlné sedadlo kabiny S lze nastavit ve velkých rozsazích  na délku i výšku a volant ve dvou rovinách, takže řidič si opravdu může  vytvořit přímo ideální polohu za volantem. Podobně jako Actros ani  Antos nemá klasický mercedesovský spínací klíček, ale cosi jako elek- tronickou kartu, která se vkládá do konektoru v přístrojovém panelu,  kde spojí všechny elektrické a elektronické okruhy. Motor se pak na- startuje tlačítkem. Studený motor je potřeba trochu ohřát a proma- zat olejem všechny jeho pohyblivé části. Zapnout bezpečnostní pás  a na páčce vpravo pod volantem spínač automatizované osmistup- ňové převodovky G140 – 8 otočit do polohy D a po uvolnění páky  parkovací brzdy stačí už jen sešlápnout pedál akcelerace a vozidlo  se něžně pohne. Převodovka Powershift 3. generace stoupajícími otáčkami přeřa- zuje stupně velmi rychle a přesně, což je vidět na displeji. Jde vlastně  o čtyřstupňovou převodovku s polovičními mezistupni. Vozidla s vyš- ším objemem válců a výkonem mohou mít 12stupňové převodovky  G281 12. Ty mají tři rozdílné programy: Economy, Power a Fleet. V kabině jsme se cítili jako ve velkém osobním automobilu. Ří- zení bylo snadné, příjemné, pokud jsme viděli, že křižovatkou ne- stihneme projet na zelenou, stačilo přibrzdit motorovou brzdou  páčkou vpravo pod volantem a poslední metry dobrzdit kolovými  brzdami až do zastavení. Na úzkých venkovských silnicích se nám  dvakrát stalo, že jsme nechtěně přejeli středovou čáru. Okamžitě  nás na to upozornil varovný signál, abychom se vrátili do svého jízd- Antos – truck pro těžkou rozvážku Ažpolovinalidízcelosvětovépopulacežijeveměstech. Jejichmnožstvízaposledníchpětlet,zejménavvevrop- skýchměstech,vzrostloažo60procent.Tímvznikl problémnejenvzásobováníměstpotravinami,obsluž- nostiměst,aleisodvozemvětšíhomnožstvíodpadu. Antos jako tahač pro regionální rozvážku Šasi Antos slouží širokému sortimentu nástaveb.

https://ennypar.com/

11-12/2012  11 SILNIČNÍ DOPRAVA ního pruhu. Na dálničním úseku jsme využili zase  tempomat spřažený s brzdovým asistentem a upravili jsme rych- lost jízdy na 85 km/h. Jakmile jsme se těsněji přiblížili k trucku před  námi, zasáhl jemným přibrzděním asistent, který měl nad vozidlem  perfektní kontrolu. Překvapila nás nízká hlučnost v kabině. Při zavře- ných oknech a zapnuté klimatizaci to byl opravdu nevšední zážitek.  Konečně v cíli cesty po ujetí necelých 50 km jsme měli průměrnou  spotřebu 24,6 l/100 km. Na ješte surový motor, množství zastavení  a rozjezdů to nebylo nejhorší. Na druhou jízdu jsme přesedli do kabiny Antose, který měl zapřa- žen cisternový návěs. Měl však třínápravový podvozek.Trať určená  tomuto typu vozidla vedla kolem dost značného počtu čerpacích  stanic. Mimo města, ale i po městě. Trasa měřila také zhruba 50 km.  Motor měl zdvihový objem válců 315 kW s maximálním točivým mo- mentem také 2100 Nm. Turbodmychadlo mělo sice asymetrickou ko- moru turbíny, ale s pevnou geometrií. Tak jako chvályhodný výkon  motoru byla výkonná i jeho motorová brzda se třemi polohami páčky  spínání. Pozoruhodný byl její maximální účinek – 462 koní! Navzdory  třem nápravám byl hluk v kabině podobný jako v prvním Antosu. Kabiny všech Antosů mají stejné uspořádání a obsluhu, takže v kaž- dém z jeho typů se řidič cítí naprosto pohodlně, nemusí přemýšlet jak  obsluhovat jednotlivé prvky. Souprava měla zpětnou kameru, takže  v případě couvání má řidič na monitoru čistý obraz situace za sebou.  V bočních zrcátkách byl stejně výborný výhled. Během jízdy mírně  sprchlo, dešťový senzor okamžitě zareagoval a spustil stěrače, je- jichž cyklus se měnil s intenzitou deště. I s tímto typem zápřahu jsme  byli spokojeni. Je třeba ještě zmínit, že Antos byl vybaven systémem  kontroly topografi e cesty, po které jsme jezdili. Systém si předem vy- bírá data ze satelitního navigačního systému a určuje motoru, jak má  zvyšovat či snižovat výkon, kde má odpojit pohon kol a využívat tzv.  rolling (jízdu setrvačností či na volný chod motoru), a tak zajišťovat  co nejnižší spotřebu. Takže řidič se věnuje pouze řízení a vše ostatní  nechá na elektronické technologie. Canter Fuso s hybridním pohonem Na třetí jízdu jsme si vzali valník Canter Fuso s hybridním uspořá- dáním pohonu. Jeho nasazení má možné opodstatnění jen v zele- ných zónach měst, kde se využije vyspělá technika celého agregátu  a cenově náročná baterie. Při jízdě po městě se při rozjíždění přidává  na krátký čas točivý moment elektromotoru, který velmi rychle spo- třebovává energii z akumulátoru. Ten se dobíjí rekuperací při brzdění  nebo při jízdě na volnoběh. Souhlasíme s názorem, že se ve městě  vylučuje méně výfukových plynů. Už i proto, že má motor systém  Stop & Drive. Spotřeba paliva je menší asi o 30 % než u běžného Fusa  se stejným dieselovým motorem, náklady na koupi takového vozi- dla se tedy zákazníkovi vrátí až po ujetí mnoha tisíc kilometrů, navíc  musíte ještě platit nájem velkých lithium-iontových akumulátorů.  Hybridní Fuso jsme už několikrát zkoušeli. Ve světě jezdí především  v Japonsku. V našich podmínkách systém hybridního pohonu nemá  legislativní podporu a u nás nejsou ani městské zelené zóny, takže  v našich podmínkách se vyplatí kupovat Fuso s klasickým naftovým  agregátem. Hybridy v našich podmínkách jsou využitelné především  v osobních vozidlech, kde se úspěšně prosazují, v komerční dopravě  zatím nemají perspektivu zásadního uplatnění a využívají se přede- vším v programech s podporou měst či environmentálních progra- mech. Jde spíše o přemostění období, než někdo jednoho dne neob- jeví levný systém výroby elektrické energie s jejíž pomocí sse bude  vyrábět velké množství vodíku pro pohon vozidel na palivové články. Nulové emise elektrického Vita O jízdě s elektrickým Vitem není třeba psát komentář. Jeho hnací  systém je vývojově i prakticky perfektně ukončen. Dojezd na jedno  nabití 130 km je vhodný pouze do center měst, kde se uplatní i jeho  bezkonkurenční akcelerace a výhody při posunování od semaforů  k semaforům. Řidič se musí více dívat na rychloměr, aby dodržoval  povolené rychlosti, pocitově si totiž překročení neuvědomíte, protože  neslyšíte otáčky motoru. Vyzkoušeli jsme si i nabíjení a velmi dobrou  pomůckou je světelná signalizace, která barevně odlišuje, kdy je už  baterie dobitá. Manipulace se zástrčkou při nabíjení je velmi jedno- duchá a bezpečná. Rozvážková vozidla na elektrický pohon najdou  uplatnění v zelených městských zónách center měst a jejich výho- dou např. pro servisní a zásahové služby je, že se s nimi dá bez pro- blémů vjet i do pasáží či interiérů hypermarketů. Další vývoj elektro- mobilů už závisí jen na zvýšení kapacity baterie. Od zvýšení kapacity  dojezdu se bude odvíjet nejen rádius dojezdu, ale i širší uplatnění  elektromobilů ve městech. V dohledné době se ještě závislosti na fosilních palivech nezba- víme. Stále dražší pohonné látky však urychlí proces přechodu na al- ternativní paliva (CNG, biopaliva), hybridní a elek- trické pohony, i to však přechodně. Budoucnost je  ve vodíku, se kterým se již dlouho experimentuje.  Doba jeho uplatnění v praxi však závisí na dostup- nosti a rozsahu sítě tohoto paliva po celém světě.  Kdo s tím začne bude zřejmě zase jen Daimler AG  s vyhlídkou zhruba jednoho desetiletí. Stano Cvengroš, foto VIB FUSO s hybridním pohonem Bezemisní elektrické Vito Klasická rozvážková vozidla Citan a Sprinter s převodovkou 7G-Tronic

https://ennypar.com/

12 11-12/2012 SILNIČNÍ DOPRAVA Slavnostní program byl připo- mínkou úpěšné historie Volvo  Trucks, oslavou výročí působení  na českém trhu a hrdostí na no- vinky Volvo FH a FH16, které vzbu- zují velká očekávání. A můžeme  potvrdit, že oprávněně. Vyzkoušeli  jsme je v testu po Švédsku a naše  dojmy jsou velmi pozitivní (o tom  však více na str. 14-15). „Vývoj  nového  modelu  tru- cku trval dlouhých 5 let a stál nás  spoustu energie, úsilí, slz i smí- chu,  ale  také  nemalou  částku  švédských  korun.  Během  této  doby jsme naslouchali našim zá- kazníkům mnohem více než kdy  předtím. Pracovali jsme s nejno- vějšími technologiemi, abychom  splnili potřeby zákazníků a vyvi- nuli revoluční produkt, který, jak  věříme, změní celý obor nákladní  přepravy,” řekl v sobotu večer generální ředitel společnosti Volvo  Truck Czech Robert Grozdanovski a dodal:  „Nové Volvo FH je bezpo- chyby naším nejdokonalejším modelem, který jsme vyvinuli a jsme  na něj náležitě hrdi! Ale jsme pochopitelně také velmi zvědavi, jak  se bude líbit vám.”  Celým večerem provázela populární moderátorka Adéla Banášová,  která spolu s Volvo experty a prostřednictvím interaktivních a pouta- vých videí představila hostům hlavní přednosti nového trucku Volvo  FH. Ty nejdůležitější novinky, na které se konstruktéři Volvo Trucks  soustředili, se týkají úspory paliva, zvýšení bezpečnosti, zlepšení jízd- ních vlastností a životnosti nebo prostě jen zvýšení pohodlí řidiče. Po vystoupení mnoha známých umělců, mezi kterými byla např.  Tereza Kerndlová, skupina Infl agranti a kapela TEAM s Pavlem Habe- rou, následovala skutečně dechberoucí laser show, která vyvrcholila  odhalením šesti zbrusu nových modelů. Ty si zákazníci poté mohli  prohlédnout a osahat. K vidění byly modely FH 460, FH 500, FH16 540, ale také hnací  ústrojí I-Torgue, náprava IFS a průřez novou kabinou. Zájem klientů  i přátel Volva byl veliký a večer se mimořádně zdařil. Společnost Volvo Trucks poskytuje kompletní přepravní řešení pro  profesionály a náročné zákazníky, jimž nabízí úplnou řadu středních  a těžkých nákladních automobilů. Podporu zákazníků zajišťuje glo- bální síť 2 300 dealerů a dílen ve více než 140 zemích. Nákladní au- tomobily Volvo se montují v 16 zemích po celém světě. V roce 2011  bylo do celého světa dodáno více než 115 000 nákladních vozů Volvo.  Nové Volvo FH v pražské O2 aréně Česká premiéra nového Volva FH a FH16 NovéVolvoFHuvítalonačeskémtrhuvsobotu 10.listopadutéměř1200zákazníkůapřátelspolečnos- tiVolvoTruckCzech.Skvělýprogram,skvělýcatering askvělénovénákladníVolvoFHaFH16,takbysedala charakterizovatatmosférasVolvemvO2aréněvPraze.

https://ennypar.com/

11-12/2012  13 SILNIČNÍ DOPRAVA „KARTA EUROSHELL CARD MI POMÁHÁ ŘÍDIT MŮJ VOZOVÝ PARK.“„KARTA EUROSHELL CARD MI ULEHČUJE PLATBU MÝTNÝCH POPLATKŮ.“ „MOJE KARTA EUROSHELL CARD MI POSKYTUJE PŘÍSTUP K JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH SÍTÍ ČERPACÍCH STANIC V EVROPĚ.“ AŤ UŽ ŘÍDÍTE JAKÝKOLIV VOZOVÝ PARK, MÁME PRO VÁS PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ Ať už máte malý, střední nebo velký podnik, pracovníci společnosti Shell vždy najdou optimální řešení pro vaše podnikání. Tankujte vysoce kvalitní paliva v jedné z největších sítí čerpacích stanic v Evropě a využijte všechny možnosti, které Vám karta euroShell Card nabízí. Kontrola transakcí online, slevy na pohonné hmoty, pohodlná správa nákladů a mnoho dalších výhod. VÁŠ PARTNER NA CESTÁCH www.euroshell.cz AŤ UŽ ŘÍDÍTE JAKÝKOLIV VOZOVÝ PARK, MÁME PRO VÁS PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ Ať už máte malý, střední nebo velký podnik, pracovníci společnosti Shell vždy najdou optimální řešení pro vaše podnikání. Tankujte vysoce kvalitní paliva v jedné z největších sítí čerpacích stanic v Evropě a využijte všechny možnosti, které Vám karta euroShell Card nabízí. Kontrola transakcí online, slevy na pohonné hmoty, pohodlná správa nákladů a mnoho dalších výhod. VÁŠ PARTNER NA CESTÁCH www.euroshell.cz CHCETE ZÍSKAT VÝHODY PALIVOVÉ KARTY EUROSHELL CARD?

https://ennypar.com/

SILNIČNÍ DOPRAVA 14 11-12/2012 Volvo své nové nákladní vozidlo VOLVO  FH a FH16 představilo před Hanno- verem ve světové premiéře v Göteborgu  na velké mezinárodní show v přímém pře- nosu v pěti velkých evropských městech spo- jených televizním vysíláním. Podobně jako  Mercedes Actros 4. generace i Volvo FH při- šlo s kompletně novým truckem plným růz- ných nových technologií a s novými motory,  které splňují limity předpisů Euro 6. Ale o tom  jsme už psali v předešlém čísle. Po mezinárodním uvedení nového Volvo FH  jsme měli v druhé polovině října letošního roku možnost vyzkoušet si  všechny nové typy těchto vozidel na okruhu dlouhém 250 km po sil- nicích Švédska. Získali jsme tak zkušenosti nejen z výkonu motorů, ale  i ze všech bezpečnostních technologií, jízdních vlastností, porovnali  jsme si řízení i stabilitu vozidel s tuhou přední nápravou a s nápra- vou s nezávislým zavěšením předních kol, novou převodovku I-shift  s dvojitou spojkou, systémem I-See a I-Torque a zejména s prostor- nou kabinou a s výhledem v ní zpoza volantu. Nové Volvo FH se dostane do prodeje příští rok, takže nemohlo být  kandidátem na titul Truck of the Year, ale stane se tak až za rok a bude  zřejmě soupeřit o titul s trucky DAF, Renault a MAN. Za volantem Volvo pozvalo na zkušební jízdy novináře z celé Evropy a akce byla  pečlivě připravená. Na jízdu jsme měli šest typů nových FH: 460 4x2T,  500 6x2T, 460 6x2R (EU 6), 16-750 4x2T, 540 6x2T a 16-700 6x2R. První  čísla znamenala výkon motoru, další označení uspořádání náprav, T –  tahač návěsu, R – pevné šasi s přívěsem. Takže opravdu jsme měli  všechny možné typy, ale pouze jeden motor ze souprav byl typ Euro 6. Šestiválcové motory s výkonem 460 koní měly maximální točivý  moment 2300 Nm, s výkonem 500 koní – 2500 Nm, s výkonem 540  koní – 2600 Nm, 16litrové motory s výkonem 700 k – 3150 Nm, s vý- konem 750 koní 3350 Nm. IFS v označení vozu znamenalo Inde- pendent Front Suspension (nezávislé pérování kol přední nápravy). Výměnu vozidel jsme měli po ujetí zhruba 40 km a my jsme jako  první soupravu dostali FH-460 4x2T IFS, tedy 40tunovou s návěsem  s nezávislým odpružením předních kol. Kabinu jsme trochu  znali z výstavy IAA. Sedadlo jsme si pořádně mohli napřed vyzkou- šet a udělat si v něm opravdu perfektní pohodlí, včetně nastavení  volantu ve dvou rovinách, takže ještě před spuštěním motoru jsme  seděli velmi příjemně, s dobrým výhledem před sebou i v zrcadlech  za sebou, přičemž štíhlé přední sloupky a široké mezery zrcátek po- skytovaly opravdu nevídaný komfort. Pak už následoval jen start mo- toru elektronickým klíčkem a zařadit páku převodovky na písmeno  A – automatické řazení 12stupňové převodovky I-Shift 12D. Stačilo  lehce sešlápnout pedál akcelerace, elektrická parkovací brzda se au- tomaticky odpojila a vozidlo se snadno pohnulo. Vystartovali jsme z nádvoří továrny Volvo v Göteborgu. Proplétali  jsme se po vnitropodnikových cestách až k bráně továrny, ze které  jsme odbočili už na hlavní silnici, na kruhové objezdy, kde jsme  opravdu vychutnávali nezávislé pružení předních kol s hřebenovým  řízením. S volantem se dalo manipulovat opravdu jemně, postačo- valy dva prsty pravé ruky. Předtím jsme tak trochu s úsměvem přijali  technickou novinku této přední nápravy, ale při praktické zkoušce  jsme uznale kvitovali tento nový konstrukční směr, který Volvo jako  první na světě použije v sériové výrobě trucků. Doposud se takové  nápravy instalovaly pouze do zájezdových autobusů významných  značek. Předpokládáme, že po trucku Volvo je začnou aplikovat i jiní  výrobci, zejména týmy závodních trucků. Domnívali jsme se, že střešní okno kabiny přecházející až do ob- louku střechy vpředu je neotvíratelné. Ale jeho zadní část se dá elek- tricky odklopit. Nejvíce se nám líbila nová převodovka I-Shift s dvoji- tou spojkou, která řadila opravdu bleskově, tiše a přesně. Na pravém  Skvělý truck ze Švédska – nové Volvo FH Švédskývýrobcenákladníchvozidel Volvopřipravilprosvéklientyapříznivce opravdovoulahůdku.Novýtruckje stabilnější,komfortnější,bezpečnější, úspornějšíalépeseřídí.Zkrátkajetoto nejlepší,codoposudVolvoTrucks vtomtosegmentuvyrobilo.

https://ennypar.com/

11-12/2012  15 SILNIČNÍ DOPRAVA rameni volantu jsme si  navolili Cruise Control  (tempomat),  také  ACC  jeho asistenta s měře- ním odstupu, brzdový  asistent  zase  zabez- pečoval  dobrž ďování  po  uvolnění  pedálu  akcelerace,  případně  na klesáních, aby  udržoval  nasta- venou  rychlost  jízdy.  Nepláno- vaný přejezd čar  jízdních  pruhů  systém  ozna- moval  varov- ným  zahouká- ním a známý ESP  zase kontroloval  stabilitu vozidla  při průjezdu zatáčkami. Vlastně řidič v takovém trucku ani nemá moc  co dělat a může se plně soustředit na jízdu. Otěže 500koňového stáda Ani jsme se nenadáli a navedli  nás ze silnice na parkoviště, kde  proběhla výměna řidičů a jako  druhý truck jsme dostali tříná- pravový 500koňový tahač s návě- sem, opět s nezávislým pérová- ním předních kol, což nás potěšilo.  Těch 40 koní navíc jsme ani nepo- střehli na trati s perfektním asfalto- vým povrchem na téměř prázdné  silnici. Vozidlo jelo brilantně, ze- jména jsme oceňovali téměř bez- hlučnou  kabinu.  Nebylo  slyšet  hluk motoru ani odvalování pneumatik. Kabina musí mít velmi dobrý  aerodynamický design, protože ani při rychlosti 90 km/h nebylo sly- šet obtékání vzduchu kolem ní. Cesta se vinula krásnou krajinou, bylo pěkně, silnice suchá, za vo- lantem pohoda. Přístrojový panel přesně stejný, takže už jsme uměli  rychle si navolit potřebné jízdní podmínky a cesta ubíhala příjemně  a rychle. Truck se choval perfektně, držel stopu, řízení s novou ná- pravou jsme si doslova vychutnávali. Třetí truck měl motor Euro 6 s výkonem 460 koní, byl třínápra- vový s pevným podvozkem 6x2 a tahal dvounápravový přívěs. Cel- ková hmotnost 40 tun. Jízda s přívěsem se zdá být složitější než s ná- věsem, ale opak byl pravdou. Přívěs přesně kopíroval stopu trucku,  i v nejsložitějších dopravních sekcích jsme neměli s jízdou nejmenší  problémy. Motor Euro 6 je úžasný, výkon a zejména točivý moment  postačovaly na všechna stoupání. Měli jsme zapnutý program eko- nomické jízdy. Ten pečlivě hledal ze satelitního systému nejvhodnější  jízdní poměry, řadil „neutrál“ při sjezdech a při vrcholech stoupání,  kde se jízda měnila na rolování jakoby na volnoběh, což se výrazně  projevovalo na spotřebě. Každou dlouhou neznámou jízdu si systém  uložil do paměti a v případě opakování stejné trasy si vybere z paměti  podmínky jízdy a vede truck s nejlepší hospodárností. Velký bratr Naše čtvrté střídání nás zavedlo za volant 16litrového motoru  s výkonem 750 koní a s hodnotou točivého momentu 3550 Nm. To  už bylo vysloveně velké stádo koní, truck byl dvounápravový tahač  návěsu a vychutnali jsme si takovou kombinaci s obrovskou převa- hou výkonu a točivého momentu. Myslíme si však, že na podobnou  silniční topografi i je takový tahač nevhodný, protože se jeho výko- nové parametry namůžou uplatnit. Ale byli jsme hluboce spokojeni,  že jsme si ho mohli vyzkoušet. Následoval model FH 540 s třínápravovým tahačem návěsů 6x2.  To už jsme byli staří „mazáci“ za jeho volantem a vysoce familiární  s jeho obsluhou. Byla to další nezapomenutelná jízda. Nakonec jsme se dostali za volant modelu FH16-700 6x2R, tedy ta- hače přívěsu s dvoumetrovou ojí. Žádný problém s jízdou na poměrně  malých kruhových objezdech, ani na poměrně úzkých venkovských  silnicích. Na dálnici jsme jsme měli absolutní pohodu. Velká kabina,  maximální pohodlí. Jednoduše, všech šest FH modelů přináší řidiči  radost ze života, jízda v nich i na dlouhých tratích je příjemným zá- žitkem. Nyní je jen otázka, zda budou mít dopravci o takto vybavené  trucky zájem. V prodeji nadále zůstávají i modely FH s motory Euro  5, ale všechny výrazné bezpečnostní technologie a další zařízení pro  usnadnění života řidičů budou v nabídce za příplatek. Ale přesto, kdo chce mít dobře a moderně vybavené fl otily, měl  by sáhnout po takových pokrokově řešených vozidlech s opravdu  minimální spotřebou. Stano Cvengroš, člen mezinárodních jury Toty a VotY

https://ennypar.com/

SILNIČNÍ DOPRAVA 16 11-12/2012 Zprávy Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné. Atraktivní koncepty Scania R800 a R1000 Na internetové stránce YOUTUBE.com se objevila videa s nádher- nými koncepčními modely vozidel Scania R800 a R1000. Vzbu- dily velký zájem a za- čalo se spekulovat,  zda jde o nový mo- del z produkce auto- mobilky Scania. Tyto  futuristické koncepty  jsou však dílem vize  návrháře  a  spojení  s automobilkou Sca- nia se nijak nepotvr- dilo, i když by takové  nádherné trucky ur- čitě fanoušci Scanie  přivítali. Nejde tedy  o produkt Scanie. Tyto koncepty jsou  z ateliéru ambiciózního 24letého tu- reckého designéra Leventa Tuniaka,  který touto formou na sebe upozor- nil. Rozhodně je to dobrá cesta k bu- doucímu úspěchu. A kdoví, možná se  management Scanie nechá inspirovat. MAN testuje 25,25metrovou soupravu Společnost MAN se zapojila do provozních testů dlouhých sou- prav, které momentálně probíhají po celém Německu: Od začátku  října mezi logistickými centry MAN v Dachau a Salzgitteru pendluje  25,25 m dlouhý „silniční vlak“ s tahačem TGX a přepravuje náhradní  díly pro trucky a autobusy. Na trase dlouhé téměř 600 kilometrů se  sleduje, jaký dopad na provoz i ekonomii a ekologii silniční nákladní  dopravy má provoz tohoto typu soupravy. Objem nákladového pro- storu, který 25,25metrová souprava poskytuje, je přibližně o 40 %  větší než u běžného tahače s návěsem, a to bez překročení maxi- mální povolené celkové hmotnosti 40 tun. Jelikož dva silniční vlaky  přepraví stejné množství zboží jako tři standardní soupravy, úspory  paliva a zredukování emisí CO2 jsou evidentní. Přepravování zboží  dlouhými soupravami by se pozitivně odrazilo na hustotě dopravy  a na částečném odlehčení silniční infrastruktury – vzhledem k příz- nivějšímu rozložení celkové hmotnosti vozidla na větší počet náprav. Dlouhý truck MAN je sestaven z třínápravového šasi s kabinou s vy- měnitelnou nástavbou a konvenčního návěsu. Tažné a připojené vo- zidlo spojuje speciální dvounápravový mezičlánek (dolly), na kterém  je točna a oj. Tahač MAN TGX o výkonu 440 k má ve výbavě všechny  dostupné systémy aktivní bezpečnosti: ESP, adaptivní tempomat, va- rování při samovolném vybočení z jízdního pruhu a také CDC (Conti- nuous Damping Control), který průběžně nastavuje tuhost tlumičů  pružení podle zatížení vozidla a kvality vozovky při brzdění nebo  zrychlování či při průjezdu zatáčkami. Dlouhý truck MAN provozuje  logistická společnost Große-Vehne z německého Marsbergu (Severní  Porýní-Vestfálsko). Řidič před začátkem testů prošel speciálním ško- lením MAN Profi Drive. SeaLand a RAVx6„Du y“ Na  mezinárodní  vý- stavě lodí, která se  konala v první polovině  října v italském Janově,  se Iveco prezentovalo se  dvěma obojživelnými vo- zidly. Experimentální au- tomobil pro záchranáře  SeaLand  zkonstruoval  inženýr Maurizio Zanisi  na modifi kovaném pod- vozku Daily 4x4. Konstruk- tér nedělal žádné změny  týkající  se  mechanické  části,  ale  samozřejmě  nutná  byla  celá  řada  úprav, které umožňují vo- zidlu plavat. Ve vodě ho  pohání vodní tryska spřa- žená s výkonným třílitro- vým vznětovým motorem. Kvůli maximální autonomii při zásahu má  obojživelník přídavné nádrže na palivo o objemu 300 litrů. Experimen- tální SeaLand už předvedl svůj potenciál při několika akcích, pozoru- hodný výkon dosáhl v roce 2008 – tehdy proplul Korsický průliv široký  140 km. Druhým exponátem byl RAVx6 „Duff y“, který navrhli a posta- vili ve společnosti Iveco Magirus pro záchranné operace, zejména při  povodních (zkratka RAV znamená Rescue Amphibious Vehicle = zá- chranné obojživelné vozidlo). Může manévrovat ve vodě a díky dife- renciálům na všech třech nápravách si poradí i s nejtěžším terénem.  Obojživelné vozidlo Iveco Magirus „Duff y“ má třínápravový podvozek  v konfi guraci 6x6 (celková hmotnost 15 tun), motor N60 ENT z pro- dukce  FPT  Industrial,  automatickou  převo- dovku Allison a hydro- pneumatické nezávislé  odpružení kol. Po silnici  dokáže jet maximální  rychlostí 85 km/h. Nad- stavbu vyrobili z hliní- kových dílců, kabina je  třímístná.   PH RAV x 6 „Du y“ SeaLand

https://ennypar.com/

11-12/2012  17 SILNIČNÍ DOPRAVA 55 nových Actrosů 3 pro logistickou skupinu C.S.CARGO Nákup vozidel je  součástí  pro- jektu  pravidelné  obnovy  a  moder- nizace  vozových  parků jednotlivých společností skupiny C.S.CARGO. Převzali 55 ka- mionů Mercedes-Benz Actros 3, součástí projektu byl také nákup  25 nástaveb a přívěsů Schmitz Cargobull, 25 nástaveb a přívěsů  KRONE, 5 nástaveb a přívěsů Wecon a celkem 40 samostatných ná- staveb KRONE. Skupina tak bude moci okamžitě zařadit do provozu  55 velkoobjemových nákladních souprav, jejichž charakteristika je  plně přizpůsobena součas- ným potřebám a projektům  C.S.CARGO. „Obnova vozo- vého parku je nezbytnou  součástí procesu restruktu- ralizace.Vozidla značky Mer- cedes-Benz vybavená mo- torem Euro 5 o výkonu 435 koní s technologií BlueTec  aplněautomatizovanoupře- vodovkou PowerShift 2 nám zaručují dosažení vysoké kvality služeb  pro zákazníka. Vozidla okamžitě nasazujeme do provozu,“ komento- val nákup nových vozidel generální ředitel společnosti C.S.CARGO,  a.s., Aleš Willert. Chaos v registru a nedoplatcích na mýtném K zmatkům v za- sílání  výzev  k  uhrazení  údaj- ných  nedoplatků  na mýtném přispělo  ŘSD, když prostřed- nictvím AK Němec,  Bláha,  Navrátilová  zažádalo o úhradu  osobu,  která  ze- mřela  před  7  lety,  tedy  v  době,  kdy  mýtný  systém  existoval  pouze  na papíře. Podle zjištěných  informací je situace o to kurióznější, že registrační značky, na které  jsou nedoplatky uplatňovány, v té době byly přiděleny skútru Korado.  V této souvislosti vznikají důvodné pochybnosti, že fungování no- vého registru vozidel je tak bezproblémové, jak ministerstvo dopravy  prezentuje. Vzhledem k problémům s registrem a zmatečným pod- kladům ŘSD není tedy překvapením, že ČESMAD BOHEMIA obdržel  další rozsudek, kde se soudy staví na stranu dopravce postiženého  konáním ŘSD a jím pověřené advokátní kanceláře. V uvedeném roz- sudku soud dospěl k závěru, že vyzývat k úhradě nedoplatků na mýt- ném, které mohly vzniknout i bez zavinění žalovaného, až po třech  letech a při nesplnění svých vlastních všeobecných obchodních pod- mínek a tyto nedoplatky vymáhat soudně, je podle § 265 obchod- ního zákoníku v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku  a jako takový tento výkon práva nepožívá právní ochrany. V reakci  na tyto případy zopakoval generální tajemník Sdružení ČESMAD BO- HEMIA ing. Martin Špryňar svou výzvu: „Vyzýváme ministra dopravy,  aby neprodleně uložil ŘSD pozastavit spolupráci s AK Němec, Bláha,  Navrátilová a zadal nezávislý audit dat používaných pro vymáhání  domnělých nedoplatků, v čemž jsme připraveni poskytnout součin- nost členů našeho Sdružení.“ Řešit to už patrně bude muset nový mi- nistr dopravy. ČESMAD BOHEMIA také kritizuje, že je obtížná spolu- práce s resortem, pokud se na pozici ministra za dva roky vystřídají 4  osoby. „Mít osm šéfů v průběhu deseti let by zabilo i mnohem efek- tivnější soukromou fi rmu,“ doplňuje Martin Špryňar. DAKAR 2013 V Paříži na tiskové konferenci byl  představen scénář soutěže DA- KAR 2013. Start bude 5. ledna 2013  na  pláži  poblíž  peruán- ské metropole Limy. Trasa  tedy letos vede obráceně  z Peru přes Argentinu s cí- lem v Santiagu de Chile.  Na soutěžící čeká opět 14  etap v celkové délce přes  8 000 km. V kategorii kami- ónů z 8 574 km budou zá- vodit jen na 3 541 kilome- trech, zbytek jsou přesuny.  Hned po počátečním pro- logu, třináctikilometrové  speciálce, čekají na závod- níky etapy plné dun a těž- kého terénu. Po překonání  And 13. ledna budou mít jezdci možnost odpočinku v San Miguel  de Tucumán, aby se po krátkém výletu na území Argentiny přesunuli  opět přes Andy do chilské části soutěže s cílem v Santiagu 20. ledna  2013. Na startovní listině fi guruje 196 motorkářů, 40 čtyřkolek, 161 aut  a buggy a 75 kamiónů z celého světa. Najdeme zde zástupce všech  světadílů a svou stopu zde má samozřejmě i Česká republika. Mezi  kamiony se bude nejspíše rozhodovat mezi ruskou posádkou na vo- zech Kamaz, letos pod novým vedením bývalého rekordmana Čagina,  týmem Eurol Veka s vozy MAN a silnou ekipou stáje Petronas Team de  Rooy Iveco. My samozřejmě doufáme, že čelní pozice budou dobývat  i naše kamiony. Nejsilnější českou posádkou bude ze startovní po- zice 3 Aleš Loprais (503) s Tatrou 815 verzí 2011. Alešovi se nepodařilo  po loňské havárii postavit nový Jamal a nestartuje ani s vozem MAN  týmu Veka jak mnozí očekávali. Původní Tatra je však osvědčená a pro- věřená pro další pokus o zdolání nejvyšších met. Další budou Martin  Kolomý (506) a Tomáš Vrátný (512), oba s Tatrou 815 a motory Ca- terpillar C13 nově pod stejnou hlavičkou Czech Dakar Teamu. Třetím  je Marek Spáčil (536) s Liazem s motorem Caterpillar C13. Další dva  Liazy ve žlutém provedení z týmu KM Racing bude pilotovat Jaroslav  Valtr (524) a Vlasti- mil Vildman (545).  Naši  fanoušci  ale  mohou držet palce  ještě jedné Tatře,  byť v holandských  barvách. První zá- vodní  Tatru  158  Phoenix bude pi- lotovat  Marcel  Schoo.

https://ennypar.com/

18 11-12/2012 SILNIČNÍ DOPRAVA V současnosti používá 89 tisíc  zákazníků více než 1,7 mili- onu karet DKV. Kartu DKV akcep- tuje více než 36 000 čerpacích sta- nic různých značek. Kromě nákupu  pohonných hmot ji lze využívat  i na úhradu servisních služeb, hlí- daných parkovišť, mýtného,   po- platků za použití mostů, horských  průsmyků, tunelů a trajektových  linek. DKV pro své zákazníky za- jišťuje  vratky  DPH  a  spotřební  daně ze zemí, které tuto službu  umožňují. Jakájehlavnívýhodapalivových karetnapříkladoprotiplatbámbankovníkartounebovhotovosti? S mírnou nadsázkou se dá říci, že řidič nákladního vozidla nebo  autobusu potřebuje na projetí celé Evropy pouze tři věci: osobní  doklady, technický průkaz a kartu DKV. Karta DKV umož- ňuje čerpat mnohé služby s celou řadou vý- hod. V porovnání s hotovostí je to nulové  riziko ztrát ze směnných kurzů či poplatků.  Ve srovnání s bankovní kartou je plu- sem kromě výhodného tankování a slev  na mýtném až měsíční odklad úhrady  faktur, což výrazně zlepšuje cash-fl ow.  A pokud dopravce zároveň využije DKV  Net Invoicing Program (= netto faktu- race), na jeho měsíční faktuře se již ob- jeví částka s odečtenou DPH. DKV zá- roveň pomáhá klientům s refundací  spotřební daně ze zemí, které ji umož- ňují. Karta tak přináší nejen fi nanční, ale  i časové úspory. Splatbamikartouvšaksouvisíirizikojejíhoodcizení.Jakájeochrana kartyDKVpředzneužitím? Základem je fyzické zabezpečení karty před přečtením. Máme  na kartách několik bezpečnostních prvků, které ji chrání a zabraňují  jednoduchému přečtení uložených dat. Druhou bariérou je on-line  autorizace. Zneužití karet se děje na tzv. off -line terminálech, kde se  karta ověřuje pouze vůči tzv. black listu. Při on-line autorizaci však  dochází ke kontrole v reálném čase dle aktuálního stavu na kartě  v okamžiku jejího použití. DKV umožňuje on-line autorizaci, která  zajišťuje vyšší bezpečnost při bezhotovostních platbách na více než  30 000 čerpacích stanicích, čímž zásadně předběhla konkurenci. Zá- roveň si majitel na DKV kartě může nastavit denní, týdenní nebo mě- síční limity (včetně nulového) a maximální počet přípustných trans- akcí za období. Poskytujetetakéslužbyúhradymýtného.Jakévýhodynabízítedoprav- cům? DKV poskytuje zúčtování elektronického mýtného ve všech systé- mech v Evropě, což z nás dělá unikátního dodavatele. Jsme schopni  zajistit tak platby předem, jakož i následně pomocí registrované pa- lubní jednotky OBU. Nic- méně  to  hlavní,  co  nás  odlišuje  od  provozova- telů  mýtných  systémů,  je odstranění jistiny. Do- pravce u nás nemusí sklá- dat  několikanásobnou  hotovostní záruku a ne- potřebuje ani bankovní záruky. Pokud se zaregistruje u nás, v řadě  případů od něj nechceme žádné násobné zajištění, na základě jeho  bonity a předchozí spolupráce s námi případné riziko neseme sami. Kroměmýtnéhoseobjevildalšípoplatekzavyužívánísilnic,atímje ekologickádaň… Ekologickou daň, tzv. Ecotaxe, zavádí Francie od roku 2013 pro  užitková vozidla nad 3,5 tuny. K současným 9 tisícům kilometrů dál- nic s mýtnou povinností tak přibude v příštím roce v zemi galského  kohouta dalších 15 tisíc kilometrů nově zpoplatněných silnic. S prv- ním (víceméně) zkušebním provozem pro vozidla nad 12 tun se za- čne v červnu 2013 v Alsasku, od července se povinnost rozšíří po celé  Francii i na auta nad 3,5 tuny. Výše poplatku bude stanovena na zá- kladě celkové hmotnosti, počtu náprav a emisní třídy a ujetých ki- lometrů. Za kilometr jízdy po státních a okresních silnicích zaplatíte  o něco méně než na dálnici, přibližně 12 eurocentů. Vedle mýta jde  o další fi nanční zátěž, se kterou budou mu- set dopravci již dnes počítat při kalkulaci  zakázek pro příští rok. Na zavedení eko- logické daně jsme se připravili s dosta- tečným předstihem. Podařilo se nám  jako jedinému subjektu, aktivně půso- bícímu v České republice a na Sloven- sku, podepsat smlouvu se společností  Ecomouv‘, která zajišťuje výběr eko- logické daně ve Francii. Díky tomu můžeme dopravcům nabídnout  nejvýhodnější podmínky na našem trhu. Jakým způsobem bude možné platit ekologickou daň? Ekologickou daň bude možné hradit jak prostřednictvím karty  DKV v režimu PrePay, tak i pomocí palubní jednotky tzv. DKV Boxu.  Jeho hlavní výhodou je kompatibilita nejen s francouzským mýt- ným systémem TIS PL, ale i se španělským Via T, takže platby za vyu- žívání všech zpoplatněných silnic ve Francii a Španělsku tak budou  výrazně jednodušší. Zákazníci DKV v rámci programu PostPay zís- kají atraktivní slevy ve výši až 13 % na TIS PL a až 10 % na Ecotaxe.    www.dkv-ecotaxe.com DKV má jedno řešení pro mýtné i ekologickou daň ve Francii DKVposkytujeslužbydopravcůmvevšechstátechEvropské unieivzemíchzajejímihranicemi,jakojeRusko,Bělorusko, UkrajinačiTurecko.OvýhodáchDKVprodopravcejsmesi povídalisOndřejemPavlíkem,výkonnýmředitelemčeské aslovensképobočkyDKVEuroServiceDKVEuroService. Ondřej Pavlík

https://ennypar.com/

11-12/2012  19 SILNIČNÍ DOPRAVA Hustá servisní síť  V České republice má společnost Scania 6 prodejních a 18 ser- visních poboček. Zeměpisně rovnoměrně rozložené autorizované  servisy jsou neustále připraveny poskytnout zákazníkům tu nejkva- litnější péči o nákladní vozidlo. Servisní střediska poskytují rychle do- stupný sortiment originálních náhradních dílů a profesionální servis  a údržbu nákladních vozidel, autobusů i přípojné techniky. V případě  potřeby vám také pomůže kterýkoliv Scania servis po celé Evropě. Scania je tu pro vás i v sobotu Každý  prostoj  vozidla  je  ztrátou  pro  dopravce.  Pro- veďte proto běžnou údržbu  či servis v servisech Scania  tehdy, když vaše vozidla ne- pracují. Otevřeny jsou i v so- botu a po dohodě i v neděli. Vyšší efektivita provozu Vyškolený řidič je klíčovým  faktorem pro efektivnější pro- voz vašeho vozidla. Tým Sca- nia školitelů dokáže řidiče vy- školit na profesionální úrovni  tak, že spotřeba paliva klesne  o několik procent, snižuje se  opotřebení vozidla, při bez- pečné jízdě se také minima- lizuje riziko nehody a násled- ných nákladů na opravu. Zvýhodněné ceny za servis starších vozů Scania Vozidla Scania, které již mají  v kolech několik tisíc kilome- trů, potřebují patřičnou péči.  Udržujte  své  starší  vozidlo  ve špičkové kondici. Předejdete nákladnější údržbě, prodloužíte jeho  provozuschopnost. Pro starší vozidla Scania nabízí řadu cenově do- stupných služeb, jako jsou servisní balíčky s pevnou cenou, přizpů- sobené smlouvy o údržbě, náhradní díly, repasované náhradní díly  a další nabídky za speciální ceny. Smluvní kontrakt na míru Scania přizpůsobuje servisní smlouvu na údržbu i opravy každému  zákazníkovi na míru. S dobře připravenou smlouvou vás nemůže nic překvapit. Scania Assistance V případě nehody  či  nečekané  poru- chy V  České  repub- lice nebo v zahraničí  je  služba  Scania  As- sistance  připravena  pomoci 365 dní v roce,  24 hodin denně ve vašem rodném jazyce. Originální náhradní díly Scania Díky velkým investi- cím do vývoje dokáže  Scania zaručit vysokou  kvalitu svých originál- ních náhradních dílů,  které přispívají k maxi- málnímu výkonu vozi- dla, efektivní spotřebě  paliva a bezpečnosti.  Propracovaná  logis- tická síť Scania zajistí  urgentní dodání potřebného dílu. Flexibilní řešení Scania Rent Máte možnost získat zajímavou zakázku, ale nevíte, zda bude kon- trakt dlouhodobý? Potřebujete na určitou dobu rozšířit svůj vozový park? V takovém  případě využijte službu Scania Rent. Výhodou je variabilní doba pro- nájmu vozidla, fi xní měsíční splátky (více informací u obchodního zá- stupce Scania), žádné penalizační poplatky po vrácení vozidla a ušet- říte na poplatcích za dálnice s vozidlem Euro 5 s možností optimálního  načasování přechodu na emisní normu Euro 6. Financování a pojištění na jednom místě K dispozici je nabídka vysokého standardu fi nancování a pojiš- tění prostřednictvím leasingové společnosti Scania Finance s pro- dukty jako Finanční a operativní leasing, havarijní pojištění či po- vinné ručení. Fleet management Prostřednictvím systému Scania Fleet Management máte v reál- ném čase pod kontrolou každé své vozidlo, můžete sledovat údaje  o jeho poloze a spotřebě paliva. Jeden z údajů, styl a efektivitu jízdy  řidiče, vyhodnotí systém Scania Ekotrenér.  PR Scania Komplexní služby Scania Slovakia Značka Scania je v oblasti těžké nákladní dopravy známá svou dlouholetou tradicí a vysokou kvalitou při poskytování svých produktů a služeb, servisním záze- mím a hlavně individuálním přístupem ke každému zákazníkovi, tedy partnerem pro efektivní podnikání. Komplexní služby Scania Slovakia Pro vaše efektivní podnikání

https://ennypar.com/

SILNIČNÍ DOPRAVA 20 11-12/2012 Autobusová doprava je z velké části dotovaná kraji a městy a i proto je  prodej autobusů relativně stabilní. Projevilo se to i na veletrhu, kde  krom Mercedesu a Setry byli téměř všichni dodavatelé a úpravci auto- busů a minibusů – IRISBUS IVECO, SOLARIS, SOR, MAN, Neoplan, VOLVO,  SKD Trade, Rošero-P, BUZOLA Bus Design, ISUZU, KHMC, MAVE a další. Nechyběla ani servisní technika, příslušenství a komponenty pro  autobusy reprezentované značkami HOMOLA, HAMA Consulting, We- basto, EBERSPÄCHER, ADIP, AUTOSKLOTEAM, MOTORTECH GATE, MITE- RAL, AUTOTECH-VT, NIMDA, Autosklo TORO, ANVI TRADE, C.I.E.B. Kaho- vec, PAKRA ZF, nebo EUROPART CZ. Jedním z veletržních témat byla elektromobilita ve veřejné dopravě.  Program konference zahrnoval informace o historii, vývoji a budouc- nosti trolejbusů, bilanci provozu trolejbusů u nás i zajímavá srovnání  provozu elektrobusů a autobusů s klasickým motorem. Po loňské úspěšné premiéře se na veletrhu konal už 2. ročník celo- denní konference Veřejná doprava on line, pořádané Sdružením pro do- pravní telematiku ve spolupráci s Českou asociací organizátorů veřejné  dopravy. Součástí veletrhu byly navazující odborné semináře a konfe- rence tematicky zaměřené na posilování významu veřejné dopravy a její  preferenci spolu s prezentací jednotlivých značek nových dopravních  systémů a prostředků, včetně prezentace BHLC a BRT systémů – garan- tem bylo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Zajímavá byla i prezentace zapojení do systému silničních kontrol  v eurozóně, mezinárodní spolupráce a kooperace s kontrolními slož- kami států sdružených v rámci mezinárodní organizace ECR a praktické  aplikace sociální legislativy platné v silniční dopravě, které se zaměří na  odchylky při provozování hromadné přepravy osob s ohledem na spe- cifi ka mezinárodní i vnitrostátní dopravy. IVECO IRISBUS Největší český výrobce autobusů Iveco Irisbus měl největší expozici –  vystavil autobusy Citelis HYBRID, Crosway LE LINE, Crosway LE LINE tří- dveřový, univerzální autokar Magelys Pro a také minibus na bázi Daily.  Iveco Irisbus, ve snaze potlačit negativní vlivy na životní prostředí, má  ve své nabídce vozy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přírodním  zdrojům a již několik let potvrzuje své vůdčí postavení na evropském  trhu ekologických městských vozidel jako hlavní evropský výrobce CNG  autobusů. Nyní přichází s nabídkou hybridního autobusu Citelis HYB- RID, který je výsledkem dlouhodobých zkušeností v oblasti vývoje eko- logických vozidel.  Hybridní technolo- gie městských auto- busů „Citelis Hybrid”  kombinuje 6litrový  motor Tector Die- sel, vyráběný spo- lečností FPT Indu- strial, s elektrickým  motorem/generá- torem. Toto řešení  snižuje spotřebu pa- liva a emise CO2 o 21  až 42 tun ročně v zá- vislosti na délce vo- zidla a úsporách pa- liva. SOR Libchavy Význam českého výrobce autobusů SOR roste, nabízí moderní au- tobusy a trolejbusy, a to i v nestandardním provedení na přání klientů.  V současnosti vyrábí autobusy v délkách 8,5 m, 9,5 m, 10,5 m,12 m,  13,5 m a 18 m pro městský, meziměstský i dálkový provoz. Kromě kla- sických pohonů nabízí pohon na stlačený zemní plyn – CNG, elektro  a hybridní pohon. Vystavoval i eletroskibus, který již delší dobu jezdí  ve Vysokých Tatrách na pravidelných linkách. V české premiéře před- vedl třídvéřový SOR NB 12 a výhledový nový design elektrobusů. SOLARIS V české premiéře So- laris předvedl elektrobus  Solaris Urbino 8,9 a pro- dlouženou verzi kloubo- vého autobusu Solaris  Urbino 18,75. U kloubo- vého autobusu Solaris  Urbino 18 protažení o tři  čtvrtě  metru  v  přední  části zvětšuje prostor a přidává řadu sedadel. První prodloužené klou- bové vozy Solaris byly určeny pro Skandinávii. Motor může být jak  dieselový, tak CNG či na biopalivo. MAN/Neoplan Zastoupení mnichovské značky letos slaví 20 let své existence  na automobilo- vém trhu v ČR.  MAN Truck &  Bus  Czech  Re- public  vystavil  autobusy obou  svých značek –  novinku  kom- fortní NEOPLAN  Jetliner v české  premiéře, měst- ský  nízkopod- Již podruhé se podařilo v Průmyslovém paláci Výsta- viště v Praze – Holešovicích uspořádat veletrh auto- busů a veřejné dopravy CZECHBUS - ve dnech 15. – 17. listopadu 2012. Když vezmeme v úvahu zrušení mnoha veletrhů, můžeme tento počin považovat za úspěch. Již podruhé se podařilo v Průmyslovém paláci Výsta- CZECHBUS podruhé

https://ennypar.com/

SILNIČNÍ DOPRAVA 11-12/2012  21 lažní  autobus  a  sólobus  MAN  Lion΄s City. V mi- nulém  roce  do- sáhla značka MAN  v  oblasti  měst- ských  autobusů  v evropském mě- řítku tržního po- dílu 13,5 % (nárůst o 1 % oproti roku 2010) a v Evropě jí tak náleželo  druhé místo. Autobusy jsou osazeny nejmodernějšími a čistými EEV  motory, které pracují na bázi technologie MAN PURE DIESEL®, které  významně přispívají ke snižování emisí CO2. Alternativní a inova- tivní pohonné systémy, jako dieselelektrické hybridní pohony či mo- tory na zemní plyn a bioplyn, jsou v současné době v městské do- pravě žádané.  Volvo Buses Volvo Buses během veletrhu prováděl ukázkové jízdy hybrid- ním autobusem VOLVO 7705LH, představil také klasický městský  kloubový autobus  Volvo 7700 a kom- pletní hybridní „Dri- veLine“ s převodov- kou I-shift. Zástupce  Volvo Buses Radko  Manda  představil  hybridní  techno- logie a zkušenosti  s  provozem  hyb- ridu také na konfe- renci Elektromobilita ve veřejné dopravě v rámci veletrhu Czechbus. ISUZU Turancar CZ představil nejnovější modely 2013 malokapacitních  autobusů ISUZU TURQUOISE a NOVO Ultra. Prémiový model NOVO Ul- tra 2013, speciálně vyrobený pro veletrh IAA v Hannoveru, měl v Praze  českou premiéru,  a to za mimořádně  lukrativní  vele- tržní cenu s mož- ností okamžitého  odběru. Vystavený  nový autobus Tur- quoise se předsta- vil v neobvyklém  fi lmovém designu  nového  českého  fi lmu „Klauni“. BUZOLA  Bus  Design  je  jednou  z prvních společ- ností  v  Evropě,  jež  získala  glo- bální homologaci  na přestavbu mini- busů MB Sprinter  na 5,5 t, kategorie  vozidla M3, obsa- ditelnost až do 21  míst. SKD TRADE letos připravila novinku – elektrobus STRATOS  LE30 E. Ten je osazen trakčním asynchronním motorem typu ATM- 052SKD001, který  je vyráběn přímo  f i r m o u   S K D  TRADE.  Motor  o výkonu 84 kW  pohání bezúdrž- bové, nevýbušné  baterie  uložené  ve  4  kontejne- rech, které umož- ňují dojezd až 150 km. Minibus má celkovou kapacitu pro 29 cestují- cích. V nabídce i nadále zůstávají stávající modely STRATOS L29/LE 29,  LE37, LF38, které jsou opět určeny zejména pro pravidelnou hromad- nou dopravu až 38 osob. Slovenský  výrobce  ROŠERO – P vyrábí osvěd- čené midibusy s klasickým  dieselovým pohonem i po- honem CNG. Prezentoval  své dva produkty: IVECO  First FLHI v turistické verzi  a 100% elektrický IVECO  First EVC s rychlonabíjením  za 30 min. vyrobený v koo- peraci s českým  dodavatelem.  Všechny  typy  svých midibusů  dodává  RO- ŠERO v dálko- vém, linkovém  i  městském  p r o v e d e n í .  KHMC předsta- vil dva autobusy s novými  prvky  možného  designu  vně i uvnitř vozidla.  HOMOLA tento rok před- stavil  mobilní  pneuser- vis  pro  nákladní  vozidla  a autobusy. Nabízel také  bezplatnou kontrolu mo- mentovým klíčem na nej- modernějším zkušebním  zařízení od fi rmy Stahlwille  s přesností 0,01 Nm. MO- TORTEC GATE – výhradní  zástupce německé firmy  Finkbeiner – předvedl mo- bilní  bezdrátovou  zdvi- hací soupravu Finkbeiner  EHB1005DC.

https://ennypar.com/

22 11-12/2012 Zprávy SILNIČNÍ DOPRAVA Pod garancí nezávislé organizace DEKRA v testu prověřovali právě  úspornost a provozní efektivitu městských autobusů Citaro a Se- tra s motory Euro VI. Dva nové autobusy, městské Citaro a dálková  Setra splňující emisní normu Euro VI, překonaly v Německu během  pětidenního nepřetržitého testu (kromě zastávek na tankování) před- pokládané úspory spotřeby paliva. Oproti současným účastníkům  testu – jejich předchůdcům, autobusům splňujícím normu Euro V,  se u nového Citara očekávala úspora 4 až 6 %, respektive u druhého  nového autobusu, dálkové Setře, 5 až 6 %. První novinka – městský Mercedes-Benz Citaro (motor OM 936 h;  220 kW/299 k) – dosáhla při testu spotřeby 38,7 litru/100 km. Dvou- nápravový cestovní autobus Setra ComfortClass S 515 HD (OM 470;  315 kW/428 k), si jako druhá testovaná novinka, vystačil s 21,0 li- tru/100 km. Test potvrdil, že obě novinky vyhovující náročnější emisní normě  Euro VI, mohou být dokonce hospodárnější než jejich předchůdci  s motory Euro V. Oba nové autobusy přitom jezdily při zkoušce  (za stejných podmínek) vý- razně úsporněji než jejich  předchůdci splňující nižší  normu Euro V. Oproti star- ším městským autobusům  Citaro (210 kW/286 k), re- spektive  (220  kW/299  k),  spotřebovalo  nové  Citaro  o 3,6 litru/100km méně po- honných hmot. To je snížení  spotřeby o 8,5 %, Při výkonu 60 000 km tak ročně může provozova- tel uspořit 2 700 eur bez DPH (3 240 eur s DPH) při aktuálních ně- meckých cenách nafty 1,25 eur bez DPH. Nový dálkový autobus Se- tra spotřeboval zase oproti svému předchůdci Setra ComfortClass  S 415 GT-HD (315 kW/428 k) o 1,9 litru/100 km méně. Znamená to  snížení spotřeby o 8,5 %, respektive úsporu 4 275 eur bez DPH (5 130  eur s DPH) při ujetí 180 000 km ročně. Identické podmínky testu na náročnějších trasách i zatížení než  při běžném použití (všech pět autobusů ujelo dohromady téměř  18 000 km) i objektivnost vyhodnocení výsledků garantovali nezávislí  odborníci zkušebny DEKRA se svými měřicími zařízeními. Úspěšný test úspornosti Autobus Mercedes-Benz Citaro získal titul Bus of the Year 2013 a k jeho hlavním přednostem patří ne- jen pohodlí, prostornost, odolnost, ale hlavně jeho úspornost a provozní efektivita. Dne 19. listopadu byly první kloubové autobusy CONECT do- dány do varšavského podniku veřejné dopravy Miejska Zakłady  Autobusowe Sp. z o.o. (MZA). Mercedes-Benz získal tuto velkou za- kázku v zadávacím řízení, které vyhlásil MZA jako součást plánu  na modernizaci vozového parku, který momentálně tvoří 1300 au- tobusů. Objednávka je pro Mercedes-Benz důležitá, protože po ně- kolika desetiletích absence znamená návrat autobusů s hvězdou  na masce do ulic hlavního města Polska. Městský dopravní podnik  měl jasno v tom, jaké požadavky by měl modernizovaný vozový park  splňovat. Vedle prvků zvyšujících komfort (nízké podlahy, snadné na- stupování/vystupování), MZA trval na motorech ohleduplných k ži- votnímu prostředí a vysokých bezpečnostních standardech. Všech  60 kloubových autobusů CONECT splňuje emisní standard EEV (En- hanced Environmentally Friendly Vehicles). Nízkopodlažní konstrukce  bez schůdků umožňuje cestujícím pohodlně a rychle nastupovat a vy- stupovat všemi 4 dveřmi. Moderní informační systémy pro cestující  zaručují rychlou a snadnou orientaci. Na pěti monitorech s úhlopříč- kou 56 cm běží místní zprávy a reklamy. Na dalších dvou obrazov- kách s úhlopříčkou 96 cm se zobrazují informace o trase, přestupních  místech a zastávkách. Cestující mohou zdarma využít i neomezené  palubní WiFi. Vysoce výkonný systém klimatizace udržuje v kabině ři- diče i prostoru pro cestující příjemnou atmosféru za každého počasí.  Součástí bezpečnostní koncepce Mercedes-Benz je i osm vnitřních  a dvě vnější kamery. 18metrový nízkopodlažní autobus má kapacitu  až 160 cestujících. Kloubové autobusy Mercedes-Benz CONECT pro  varšavský dopravní podnik se dodávají ve specifi ckých kontrastních  barvách – signální žluté a červené. Vyrábějí se v továrně Mercedes- Benz v tureckém Hosdere. Termín dodání celé autobusové fl otily pro  Varšavu je do 20. prosince 2012. Návrat do Polska Obraz známý z ulic Istanbulu, Bukurešti a Szegedu přichází i do Varšavy - nové autobusy Mercedes-Benz CONECT ve veřejné dopravě. Vyrábějí se již od roku 2007 a v dopravních podnicích ve východní Evropě a Turecku jsou velmi oblíbené. První CONECTO pro Varšavu a před ním Jacek Wojciechowicz, náměstek primátora polské metropole s Romanem Biondi z Mercedesu-Benz Omnibusse EvoBus GmbH

https://ennypar.com/

11-12/2012  23 SILNIČNÍ DOPRAVA 23 6/2012 Rozsah produkce autobusů Iveco Irisbus je mimořádně široký –  od školních autobusů přes městské a meziměstské autobusy,  dálkové autobusy, až po mikrobusy, jako je nové Daily, s různými po- hony: nafta, hybrid, elektrické a na zemní plyn. Iveco Irisbus se zavázal k výzkumu nových řešení k uspokojení  zvýšené poptávky udržitelné mobility, který kombinuje hospodář- ský růst s ochranou životního prostředí. Mottem jejich expozice na výstavě v FIAA bylo: „Spolehlivost, vý- konnost a respekt k životnímu prostředí“. Vedle vlajkové  lodi ve třídě Gran  Turismo Coach –  M a g e l y s   P r o  12,8 m – zde vy- stavili i Crossway  10,6 m  pro  me- ziměstskou  do- pravu a dvě nová  vozidla pro měst- skou dopravu – Crealis a Citelis. Poprvé ve Španělsku Iveco Irisbus  představilo nový Crealis Neo 18, kloubový autobus městské hro- madné dopravy navržený na nejvyšší estetické a technické úrovni  splňující přísné ekologické specifi kace. Iveco Irisbus má bohaté zku- šenosti s využitím alternativních dopravních technologií v městské  dopravě. Dokazuje to i na novém hybridním voze Citelis 12 m, který  kombinuje spalovací motor a elektromotor. Patří k hlavním distributorům hybridních vozů v Evropě a hyb- ridní Citelis dodává v 12 a 18metrových verzích. Hybridní systémy  průměrně snižují spotřebu fosilních paliv a emisí CO2 o 25 – 35 %. Ve Španělsku jsou více atraktivní minibusy a proto byly vystaveny  různé modely Daily – Daily Ferqui Sunrise, Daily Indcar Wing, Daily  Unvi comp a Daily Ferqui Sunset X 50 a West X 50 ve více než sto kon- fi guracích pro přepravu až 30 osob. Nový minibus Daily charakterizuje  pohodlný interiér a velká boční okna s panoramatickým výhledem. Iveco zaměstnává téměř 25 000 lidí v provozech v 11 zemích po ce- lém světě. Působí v Evropě, Číně, Rusku, Austrálii a Latinské Americe  a má přes 5000 prodejních a servisních míst ve více než 160 zemích,  kde zaručuje komplexní technickou podporu. Iveco Irisbus s novinkami z Madridu Iveco Irisbus představil novinky na 11. mezinárod- ním autokarovém a autobusovém veletrhu (FIAA), který se konal v Madridu 23. až 26. října. PEOPLE PEOPLE MOVING www.irisbus.com PEOPLE Sídlo firmy: Iveco Czech Republic, a. s. Dobrovského 74/II 566 03Vysoké Mýto telefon +420 465 451 111 Obchodní zastoupení: IBC - International Bussines Center Pobřežní 3 186 00 Praha 8 telefon +420 224 834 401

https://ennypar.com/

24 11-12/2012 SILNIČNÍ DOPRAVA Závěrečný 11. podnik FIA Evropského poháru tahačů 2012 se jez- dil ve francouzském Le Mans ve dnech 13. a 14. října. Napětí vr- cholilo a počasí nepřálo. Téměř celou dobu pršelo, ale diváky to ku- podivu neodradilo. Přišlo jich za dva dny přes 50 000 a proti dešti  byly řádně vyzbrojeni. Díky Renault Trucks jsme se zúčastnili tohoto  francouzského závěru truckerské sezóny a věru nelitujeme. Atmo- sféra v padocku, výkony závodníků a skvělí diváci stáli za to. V dopro- vodném programu byla večer promenáda krásných pomalovaných  a vytuningovaných trucků, kterých zde byl bezpočet. Mokrá vozovka tradičně svědčí Frankie Vojtíškovi a tak jsme byli  zvědaví, jak déšť zamíchá karty ve fi nále. Jochen Hahn si hned na za- čátku v sobotu pojistil sezónní vítězství ziskem potřebných bodů  do celkového hodnocení, takže Albacete se už musel spokojit „jen“  s druhým místem. Hahn pak polevil a jeho účast v dalších závodech  už byla jen symbolická. Urputné boje se odehrávaly o další umístění  od třetího do šestého místa. Zlatý pohár pro RenaultTrucks – MKRTechnology Tým Renault Trucks – MKR Technology musel o příčky bojovat až  do posledního závodu. Adamovi Lackovi se spočátku nedařilo a jeho  tahač byl často opravován. Tím se jeho boj o konečné třetí místo dost  zdramatizoval. Tento rok byl v individuálním umístění pilotů totožný  s předchozí sezónou. Důvod k mimořádným oslavám měl tým Re- nault Trucks – MKR Technology díky zisku „poháru konstruktérů“. První dvě místa si podle očekávání rozdělili Hahn a Albacete. Pi- loti Renault Trucks – MKR Technology bojovali o tři následující po- zice. V Le Mans se jim to téměř povedlo, i když víkend nezačali zrovna  nejšťastněji. Vůbec poprvé se z kvalifi kace do super pole nedostal  Adam Lacko, který v silném dešti startoval z třinácté pozice. Nej- rychlejší byl Španěl Albacete, ale přesto ho Hahn dokázal předjet.  Adam Lacko se velmi snažil o celkové třetí umístění – výborně odjel  úvodní závod, když se z třinácté příčky dostal během několika zatá- ček až na šesté místo, ale kolize s domácím Lachézem přinesla pro- blémy s řízením a Adam Lacko byl nucen závod předčasně ukončit.  Markus Bösiger skončil na čtvrtém místě a Markus Oestreich šestý.  Z pódia se kromě vítězného Hahna radoval druhý David Vršecký  na Buggyře, který také urputně bojoval o co nejlepší celkové umís- tění a třetí skončil Anthony Janiec. Pódiová místa týmu Renault Trucks – MKR Technology nepřinesl ani  sobotní večerní hendikepový závod. Markus Oestreich dojel na čtvr- tém místě a Markus Bösiger po kolizi s Lachézem závod nedokon- čil. Lachéze tak v průběhu jediného dne vyřadil dva piloty týmu Re- nault Trucks – MKR Technology, až to vypadalo podezřele, jako by  to nebyla náhoda. Hendikepovou jízdu nakonec vyhrál Maďar Kiss z Frankie OXXO  Truck Racing Teamu na MANu před stříbrným Janiecem a bronzovým  Makinenem. Lacko opět ukázal svou bojovnost, když se z posledních  míst na startu dostal až na fi nální osmou příčku. Ze soboty na neděli měli mechanici týmu Renault Trucks – MKR  Technology nejvíce práce na Bösigerorovu trucku, který měl zniče- nou zadní nápravu. Za bezesnou noc se jim ale Markus Bösiger nále- žitě odvděčil. V nedělním super pole odjel nejrychlejší čas, čímž zís- kal nejlepší možnou startovní pozici. Na startu vedle něj stál kolega  Markus Oestreich. Třetí z trojice Adam Lacko byl za nimi na páté po- zici. Hlavní závod kvůli silnému dešti rozjeli až po dvou zaváděcích  kolech. Brzy se na čelo probojovalo trio týmu Renault Trucks – MKR  Technology a už to vypadalo na historicky druhé obsazení prvních  třech míst. Tento závod však zdramatizoval ambicióní Kiss, který v za- táčce zezadu narazil do Markuse Oestreicha a vyhodil ho z trati. Oče- kávali jsme jeho diskvalifi kaci, neboť tím připravil Markuse Oestreicha  o celkový bronz. Oestreich to maďarskému pilotovi nakonec vrátil  v poslední zatáčce, takže penalizace na sebe nenechaly dlouho če- kat. Závod suverénně vyhrál Markus Bösiger a stříbro získal Adam  Lacko. Byl to divácky velmi atraktivní závod. V posledním souboji už bylo o prvních čtyřech místech rozhodnuto  a tak se boj soustředil na celkové páté místo mezi Bösigerem a Vr- šeckým, kteří měli shodný počet bodů. Nakonec závod vyhrál Maďar  Kiss před Janiecem a bronz získal Adam Lacko. Radoval se nakonec  David Vršecký, který obhájil loňskou pátou příčku. Po roční pauze se vítězství v kvalifi kaci týmů opět vrátilo do rukou  famózního konstruktéra a šéfa týmu Renault Trucks – MKR Techno- logy Maria Kresse. Z Le Mans jsme pro vás připravili i reportáž z do- provodného programu s nádhernými pomalovanými trucky, kterou  najdete v příštím vydání.   VIB, foto VIB, RT, FIA FIA Evropský pohár tahačů vyvrcholil v Le Mans Evropský pohár tahačů byl letos zejména v režii boje Jochena Hahna a Antonia Albacete na MANech a týmu Renault Trucks - MKR Technology; vidět jsme mohli především souboje mezi těmito značkami. Občas bylo v popředí vidět i Vršeckého Buggyru a v závěru sezony se prosadil i Kiss z Frankie OXXO Truck Racing Teamu. Konečné výsledky ME tahačů po závodu v Le Mans: 1. Jochen Hahn (Německo / MAN) 517 2. Antonio Albacete (Španělsko/MAN) 468 3. Adam Lacko (Česko/Renault) 330 4. Markus Oestreich (Německo/Renault) 311 5 DavidVršecký (Česko/ Buggyra) 284 6. Markus Bösiger (Švýcarsko/Renault) 282 18. FrankieVojtíšek (Česko/MAN) (z celkem 38 závodníků) 11 Konečné výsledky týmů ME tahačů 2012: 1. MKRTechnology 1000 bodů 2. Pneu Bösiger-Team 14 766 bodů 3. Blaise/BouzigeTruckRacing 341 bodů

https://ennypar.com/

11-12/2012  25 SILNIČNÍ DOPRAVA Robustní off-road dostal kompletně přepracovanou kabinu  a v ní i nové telematické systémy. Kromě stylingových změn  na vnější vizáži (maska   chla- diče,  usměrňovače  vzdu- chu) jsou nejmarkantnější  inovace  v  interiéru.  Při  tvorbě nového pracoviště  řidiče si designéři půjčo- vali prvky z řešení, které se  aplikovaly v silničních mo- delech těžké třídy Stralis  Hi-Street a Hi-Road. Nová ka- bina vznikla s cílem zlepšit kom- fort jízdy a zpříjemnit čas strávený  za volantem nebo o přestávkách. To jsou  faktory, které se dnes již standardně považují  za základ produktivity a bezpečnosti. Krátká varianta kabiny s nízkou střechou dostala název Hi-Land,  zatím co Hi-Track je označení pro dlouhou kabinu. K dispozici je s níz- kou nebo s vysokou střechou s jedním nebo se dvěma lůžky. Ergono- micky precizně řešená palubní deska dostala také kompletně nový  design, přičemž uživatelé ocení vysoce kvalitní plasty s povrchem  odolným proti poškrábání. Všechny ovládací prvky jsou umístěny  zřetelně a na dosah, přitom mají nadále ideální pozici. Nový Trakker je vybaven pohonnými jednotkami Cursor, které jsou  zárukou vysoké výkonnosti a spolehlivosti po celou dobu životnosti  vozidla. Zákazníci mají na výběr motory se zdvihovým objemem  8 nebo 13 litrů, pro které je charakteristický skvělý rozsah výkonů  (od 310 do 500 k), nízké provozní náklady a výjimečný komfort při  jízdě. Řadový šestiválcový motor Cursor 8 se zdvihovým objemem  7790 cm3  ve výkonové modifi kaci 360 k, vybavený turbodmycha- dlem s variabilní geometrií, splňuje podmínky standardu EEV, který  je ještě přísnější než Euro V. Třináctilitrový  Cursor  13 je ideální pro vozidla,  která dělají nejtěžší práce  v  nejtvrdším  prostředí  a v nejnáročnějších pod- mínkách.  Poskytuje  vy- soký točivý moment již při  nízkých otáčkách a je do- stupný ve verzích s výkonem  450 a 500 k (s turbodmycha- dlem s variabilní geometrií)  nebo ve verzi s výkonem 410  k  přeplňovaný  turbodmy- chadlem s pevnou geome- trií a regulací plnicího tlaku.  Kromě standardních motoro- vých brzd s vysokým výkonem  může být nový Trakker vyba- ven intardérem, díky kterému  se snižuje opotřebení třecích segmentů provozních brzd a zvyšuje  se produktivita vozidla. Hlavní předností tohoto robustního vozu vyvinutého pro práci  na staveništích, v terénu či v lomech, je jeho odolnost. Počínaje oce- lovým rámem s vysokou tuhostí se každý prvek podílí na výkonnosti,  která se ani časem nemění. Převodovky ZF pro nový Trakker jsou ukáz- kou kombinace ergonomického ovládání a špičkového výkonu. Na- příklad manuální 9stupňové a 16stupňové převodovky Ecosplit jsou  vybaveny posilovačem pro bezpečnější a komfortnější jízdu. Ještě  pohodlnější ovládání vozidla nabízejí automatizované 12stupňové  a 16stupňové převodovky ZF Eurotronic, které ve zvláštních situa- cích umožňují v poloautomatickém režimu volit převodové stupně  i páčkou pod volantem. Vozidla Trakker jsou standardně vybavena  tempomatem.   PH Více komfortu na stavbáchMezi podzimní překvapení značky IVECO patří inovovaný Trakker, který svůj výstavní debut absolvoval na veletrhu IAA 2012. Nové pracoviště řidiče Kabina poskytne i v terénu maximum komfortu. I změny vnější vizáže jsou evidentní.

https://ennypar.com/

26 11-12/2012 SILNIČNÍ DOPRAVA Schmitz Cargobull, evropský lídr ve výrobě přívěsů, hodnotí svou  účast na veletrhu IAA v Hannoveru velmi pozitivně. Přijmout  objednávky na více než 4000 kusů znamená další posílení posta- vení na trhu přípojných vozidel v Evropě. Většina objednávek po- chází z Německa a východní Evropy, východní Evropy (Ruska, Ukra- jiny, Polska…). „Hned první den veletrhu jsme měli velké množství  návštěvníků. Ukázalo se, že slogan naší expozice „120 let inovací  od Schmitz Cargobull“ probudil zvědavost našich zákazníků, opět  jsme byli schopni předložit řadu nových konstrukčních prvků, které  jsou v oboru jedinečné,“ řekl Ulrich Schumer, předseda představen- stva, Schmitz Cargobull AG. Schmitz Cargobull vystavoval na ploše 2 250 m² u exponátů stály  informační stojany s displeji napojenými online na portál s produkty  a službami značky Schmitz Cargobull. Firemní stánek během osmi dnů navštívilo téměř 55 000 návštěv- níků, pro které bylo k dispozici více než 150 pracovníků Schmitz  Cargobull z celého světa, kteří byli připraveni jim poskytnout od- borné poradenství a in- formace. A novinek bylo  nepočítaně – např. zá- vod z Vredenu předsta- vil  nový  chladírenský  systém, od návěsu až  po telematický systém  s novou chladicí jednot- kou, která budila velký  zájem návštěvníků. Do- posud bylo chladicí zaří- zení, záznamník teploty,  měřicí senzory a telematický systém návěsu samostatnými jednot- kami. Nový chladicí systém sbírá všechny potřebné údaje a dává je  k dispozici logistickým agentům a jejich zákazníkům prostřednictvím  portálu TrailerConnect®. Certifi kovaný záznam dat z přepravy, který  je poslán e-mailem do počítače nebo telefonu, v okamžiku dodávky  odstraňuje zdlouhavý tisk dokumentů a jejich odesílání ke správné  rampě. Technologie just-in-time je ve shodě s normou DIN EN 12830.  Integrovaný telematický systém s digitálním záznamníkem teploty  umožňuje průběžné sledování technických vlastností vozidla a chla- dicího zařízení, jakož i celého nákladu a prostřednictvím vytváření  zpráv o kontrole nákladů se dají sledovat i celkové provozní náklady.  Z technického hlediska je chladicí jednotka Schmitz Cargobull doko- nale přizpůsobena nákladnímu prostoru v návěsu S.KO. Ing. Michal Ži- žák, jednatel společnosti EWT, českého zastoupení Schmitz Cargobull,  to komentoval slovy: „Mnohé návštěvníky sice tento krok překvapil,  ale jde pouze o důsledné pokračování strategie vedoucí k postup- nému převzetí odpovědnosti za celý návěs. Že jsme v tomto směru  Schmitz Cargobull je mimořádně úspěšný Na veletrhu IAA v Hannoveru získal Schmitz Cargo- bull více než 4000 objednávek, což svědčí o důvěře v tuto značku a pozitivní atmosféře na německém trhu i na trzích východní Evropy v sektoru dopravy. Schmitz Cargobull je mimořádně úspěšný

https://ennypar.com/

SILNIČNÍ DOPRAVA důslední, jsme dokázali už před několika lety uvedením vlastní ná- pravy pro návěsy na trh. Ta je dnes ve výrobě návěsů Schmitz Cargo- bull úplně dominantní.“ Dále předvedli návěs S.CS SPEED CURTAIN ze  závodu Altenberge se systémem, který výrazně zjednodušuje a urych- luje nakládku a vykládku zboží. Zaujal i novou protiskluzovou podla- hou. Závod Gotha překvapil přepravce stavebního materiálu s ještě  lehčí a robustnější verzí sklápěče. Celkem připravil Schmitz Cargo- bull 15 inovací svých vozů. Představil také novou službu „vše pro  přívěs“ (Everything for the trailer), která ještě výrazněji rozšíří služby  pro klienty. Novinka „Fleet4You“ získala cenu Trailer Innovation 2013  v oblasti bezpečnosti. Jde o nový balíček různých služeb – jako je te- lematika, dodávky náhradních dílů, oprav a údržby, které jsou sesku- peny poprvé „pod jednou střechou“. Tyto údaje získané z dílčích ob- lastí poskytují zákazníkům důležité informace, sloužící k rozhodnutí  o provozu a správě fl otily svých návěsů. Pozitivní bilance V hospodářském roce 2011/12 (1. 4. 2011 – 31. 3. 2012) vykázal  Schmitz Cargobull obrat kolem 1,638 miliardy €, vyrobil 43 169 jed- notek a roční zisk před zdaněním byl 77,3 milionu €, což je zvýšení  obratu o 29 %. Schmitz Cargobull AG zvýšil svou výrobu vozidel  o více než 19 % na 43 169 vozidel. Pro tento hospodářský rok (1. 4.  2012 – 31. 3. 2013) očekávají stabilitu a potvrzení výsledků z přede- šlého roku. Pro aktuální obchodní rok management vidí velké příle- žitosti v jiných růstových oblastech. Plánují posílit výrobu nástaveb  na evropském trhu a rozšířit sortiment s vozidly pro čínský trh rea- lizací společného podniku Schmitz Cargobull s čínským partnerem  Dongfeng. Výroba vozidel na čínském trhu by měla být zahájena v  regionu Wuhan v roce 2014. S ohledem na turbulentní ekonomický vývoj v Evropě Schmitz  Cargobull zvýšil fl exibilitu ve všech sedmi továrnách v průběhu to- hoto obchodního roku. Dočasné zvýšení poptávky změnil následu- jící náhlý pokles zakázek, který byl následně vyvážený opětovným  nárůstem, když např. v továrně ve Vredene pracovali v třísměnném  provozu (až 20 směn za týden). „Tady jsme dosáhli nejvyššího výkonu  v historii s 16 230 vyrobenými vozidly za rok,“ říká Ulrich Schumer,  předseda představenstva Schmitz Cargobull AG. Výroba v hlavní to- várně v Altenberge se zvýšila o 21,9 % na 16 275 valníkových vozi- del (předchozí rok to bylo 13 351). Do konce obchodního roku měla  továrna 4 416 zaměstnanců a 1 069 dočasných zaměstnanců v době  nejvyššího vytížení. Strategie do roku 2016 Schmitz Cargobull se zaměřuje na silnější růst trhu v Asii. Již byla  podepsána dohoda s Dongfeng Motor Company Ltd, předním čín- ským výrobcem užitkových vozidel (v dubnu 2011), s cílem vytvořit  společný podnik pro sdílený prodej a výrobu návěsů. Jde o významný  milník pro budoucnost. Cílem je zprovoznit montážní linku v regionu  Wuhan do začátku roku 2014. „Čína má nejrychleji rostoucí trh s ko- merčními vozidly na světě,“ vysvětluje Ulrich Schumer. Trojice ocenění Třikrát během několika týdnů dosáhl Schmitz Cargobull nejvyš- šího ocenění v oblasti obchodu a průmyslu: „Best Brand 2012“ (Nej- lepší značka), druhé místo v soutěži „The Best Factory 2012“ (Nejlepší  továrna) hned za automobilkou BMW a stal se i fi nalistou v „Supply  Chain Management Award 2012,“ což je ocenění práce s dodavatel- skými řetězci. „Naše týmy nikdy nespouští nohu z plynového pedálu,“  s radostí komentoval tyto úspěchy Ulrich Schumer. Přejdete do úspěšného jízdního pruhu. S návěsy Schmitz Cargobull zvládnete vaše přepravy bezpečně a efektivně. Dnes a zítra – just more. Váš Hospodárný. Zázrak. www.schmitz.cz, www.ewt.cz Servis: +420 32 11 30 26 52 S oceněnými inovacemi na cestách ještě hospodárněji

https://ennypar.com/

28 11-12/2012 SILNIČNÍ DOPRAVA Fliegl je schopen sestavit v krátkém čase velké množství produktů  – od čistých plošin až po plně vybavené meganávěsy – a tak včas  uspokojit potřeby svých zákazníků. Fliegl dbá o kvalitu své produkce,  interně uvádí 0procentní toleranci chybovosti. Návěs Fliegl Mega- Coil pro přepravu svitků poskytuje při pohotovostní hmotnosti ko- lem 6 tun až o cca 800 kg vyšší užitečné zatížení. Unese tak až 28 tun  a poskytuje vyšší vytížení návěsu díky jeho nižší hmotnosti, což s se- bou nese úsporu na palivu a efektivitě přeprav. Vedle šetrnosti nabízí  Fliegl řadu doplňků napomáhajících efektivitě, jako Quick Lock sys- tém (centrální uzávěr plachty), systém dvojité podlahy (který umož- ňuje druhé patro pro nakládání paletovaného nákladu). Dále je to  nakládací systém Joloda – pomocí čtyř vodicích kolejnic v podlaze  a upevňovacích klínů umožňuje přepravu papírových svitků v hori- zontální poloze. Anti-Ice systém zase zabraňuje nahromadění vody  a sněhu na střeše návěsu systémem nafukovacích  vaků. Šetří se tak někdy až hodina práce s odklízením  ledu před jízdou, přičemž nafouknutí trvá asi 5 mi- nut. Návěs se 7metrovým důlkem na svitky dispo- nuje také bezpečnostním certifi kátem zatížení podle  EN 12642 XL a DC 9.5. Plná výbava umožňuje přes  500 možností uchycení. Na uchycení ocelových rolí  slouží tři páry klanic k zajištění převozu svitků a osm  párů zesílených úchytných ok v oblasti prohlubně  na svitky. Tím však nejsou vyčerpány všechny mož- nosti bezpečného zatížení. K dispozici jsou kolejnice  ve tvaru C (zapuštěné v podlaze), ocelové latě a na- kládací nosníky Vario, další páry úchytných ok, čtyři  páry trajektových ok a kapsy na klanice. Fliegl MegaCoil – řešení pro přepravu svitků Návěsy Fliegl jsou neodmyslitelnou značkou z řad nabídky profesionálních pomocníků s každodenním využitím v dopravě a logistice. Návěs Fliegl MegaCoil poskytuje vysokou variabilitu uložení i kotvení. Německá společnost Spedition Ansorge GmbH & Co. KG rozšířila  svůj vozový park o Kögel Euro Trailer v nové verzi prodloužené  o 1,3 metru. Návěs se skříňovou nástavbou o délce 14,9 m byl vysta- ven i na veletrhu IAA. Logistická společnost se nyní zapojila do zku- šebního provozu čtyř takových inovativních vozidel. Na rozdíl od testů  souprav s celkovou délkou 25,25 metrů, které smějí v Německu pou- žívat pouze přesně určenou síť komunikací, návěsů Kögel Euro Trailer  prodloužených o 1,3 metru se toto omezení netýká. Znamená to, že  tahače s návěsem o celkové délce 17,8 metrů mohou jezdit po všech  silnicích ve spolkových zemích Bavorsko, Hamburk, Hesensko, Dolní  Sasko, Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko  i Durynsko. Prodloužení o 1,3 me- tru zvyšuje kapacitu Euro Traileru  o 8,5 m3 , takže při patrovém naklá- dání lze naložit až o 8 palet víc, a to  se projeví snížením spotřeby pa- liva v přepočtu na 1 přepravenou  paletu. Při neustále rostoucích ná- rocích na objem přepravy je pro- dloužená skříňová ná- stavba ideálním řešením.  Nový Kögel Euro Trai- ler snižuje přepravní ná- klady, šetří palivo, redu- kuje emise CO2 a zvyšuje  hospodárnost nákladní  dopravy. Prodloužený  návěs je vybaven znač- kami „LONG VEHICLE“  i příslušnými označeními  rozměrů a kamerovým  systémem pro lepší vý- hled dozadu. Prodloužený Kögel Euro Trailer Prodlužování návěsů je přirozenou potřebou pře- pravců, zvyšuje to efektivitu přeprav a výroba přívě- sů se tomu stále častěji přizpůsobuje.

https://ennypar.com/

11-12/2012  29 SILNIČNÍ DOPRAVA RenaultTruckssasaucapitalde50000000g-954506077RCsLyon-05/12-Photos:©RenaultTrucks www.renault-trucks.cz Snižte Svoje náklady! Pomáháme Vám snížit spotřebu paliva až o 15%

https://ennypar.com/

30 11-12/2012 Při přepravě nadrozměrných a nadměrných nákladů jde téměř  vždy o speciální a jedinečnou činnost od plánování trasy, zabez- pečení příslušných povolení, úpravu a dočasné odstranění překážek,  nakládku břemene, přejezd trasy s doprovodnými vozidly a zabez- pečením trasy, vykládku nákladu až po opravu překážek a uvedení  trasy do původního stavu.  Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů  a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru  stanovenou vyhláškou MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické  způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel  na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „povolování přeprav nadměrných nákladů“), je v České repub- lice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů jednotlivými silničními  správními úřady, kterými jsou dle § 40 citovaného právního předpisu:  •  obecní úřad – na místních komunikacích a veřejně přístupových  účelových komunikacích;  •  krajský úřad – na silnicích I., II. a III. tříd (mimo dálnice a rychlostní  komunikace) pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jed- noho kraje;  •  Ministerstvo dopravy – v případech, že trasa přepravy přesahuje  územní obvod jednoho kraje.  Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhl. č.  341/2002 Sb., je nutné Rozhodnutí ke zvláštnímu užívání, dále  jen povolení k přepravě nadměrného nákladu, které je zpo- platňováno dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky  č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komu- nikacích, ve znění pozdějších předpisů a jsou obsahem vzoru  tiskopisu žádosti na webové stránce ministerstva dopravy ČR.  Dopravní technika pro přepravu na silnicích Pro přepravu těžkých nákladů se používá celá řada různých typů  techniky od mnoha výrobců. Soupravu vždy tvoří tahač a přípojné  vozidlo, ať už v návěsové nebo přívěsové variantě. Samozřejmostí  jsou u těžších nákladů speciální tří a čtyřnápravové tahače s mimo- řádně silným motorem (dnes již běžně s výkony přes 600 koňských  sil) a speciálně upravenou převodovkou pro režim pomalého chodu  vozidla se silným záběrem motoru a také posilněnou účinností brzd.  V současnosti jsou to převážně tahače značek Mercedes-Benz, MAN  a Volvo Trucks. U návěsů je sortiment modelů/typů a také značek  mnohem širší. Do první kategorie patří tzv. speciální či lehké návěsy  do 20-25 tun váhy nákladu. Druhá kategorie již těžších návěsů má  více podkategorií – uvezou náklady s hmotností do 40 t, 50 t, 60 t, či  dokonce 80 t. Pokud je náklad ještě těžší, je zapotřebí využít speci- ální návěsy, tzv. modulární systémy s různým počtem náprav, které  se dají spojovat a kombinovat s celou řadou příslušen- ství. U této těžké techniky lze v extrému zatížit kaž- dou jednotlivou nápravu až 34 t. Mezi nejznámější  výrobce těchto modulů patří fi rmy Goldhofer, Sche- uerle a Faymonville. Nejzákladnějším a nejlevnějším modelem návěsu  vhodného na nadrozměrnou přepravu jsou tzv. plata,  což jsou laicky řečeno odstrojené návěsy bez bočnic  a plachty. Dělit je lze různě s ohledem na ložnou výšku nebo rozta- žitelnost. Setkáme se tak s návěsy typu lowdeck, který je velmi po- dobný předchozímu modelu, jen má menší ložnou výšku návěsu,  čímž je více fl exibilní pro přepravu vyšších kusů. Výška u lowdecků se  pohybuje okolo 900 mm  až 1100 mm. Jiným ty- pem může být Jumbo,  které není zcela rovné,  ale má na ložné ploše  „schod“.  Samozřejmě  existují i plata, lowdecky  a jumba roztažitelná. Dal- ším  druhem  ná- věsů je tzv. hlu- bina. Tento druh  je specifi cký hlubin- ným ložem, díky kte- rému může vozit hodně vysoké kusy.  Některé hlubinné návěsy mají ložnou  výšku pouhých 30 cm od vozovky. Hlu- biny mají nosnost v závislosti na typu,  provedení a počtu náprav. Moderní  technika určená k transportům nad- měrných a nadrozměrných nákladů tvoří  dnes samostatný obor dopravní techniky a pro bližší seznámení je  vhodné navštívit webové stránky výrobců Schwarzmüller, Goldhofer,  Nootebom, Faymonwille nebo webové stránky významných dopravců,  kde je technika přehledně rozdělena v katalozích a prospektech, např.  fi rma NOSRETI a.s. www.nosreti.cz, které je věnován další článek. Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů Nadrozměrným nákladem lze nazvat jakékoli zboží (polotovar, hotový výrobek, stroj nebo jeho část apod.) přepravované po silnici, železnici, řece, moři (či kombi- nací těchto přeprav), které svými parametry (rozměry a hmotností) překračuje limity běžného nákladu. U sil- niční dopravy jsou limity stanoveny vyhl.č.341/2002 Sb., která určuje rozměry vozidel takto: šířka 2,55 m, výška 4 m, délka 16,5 m u návěsu a 18 m u přívěsu, hmotnost 48 t. Pokud po naložení nákladu na přeprav- ní techniku nedojde k překročení některého z limitních rozměrů, nelze hovořit o nadměrné (nadrozměrné) přepravě ani o nadrozměrném nákladu. Může se však stát, že díky speciální technice (hlubinné návěsy, jumbo soupravy, teleskopy apod.) je náklad na „běž- né“ technice nadrozměrný, ale na speciální technice je stále pod limitními parametry. Označení nadměrný se užívá u překročení limitních hmotností, označení nadrozměrný u překročení limitních rozměrů. Přeprava nadrozměrných nákladů TÉMA

https://ennypar.com/

11-12/2012  31 Záběr činností a hlavně technické vybavení je v APB–Plzeň mimo- řádně široké, náročné na provozní náklady a vysokou míru odbor- nosti. Zemními a stavební pracemi, demolicí, jeřábnickými a přeprav- ními pracemi a dalšími službami ve stavebnictví se fi rma zabývá již  od roku 1991 a od té doby realizovala dlouhou řadu náročných pro- jektů s velkými nároky na stavební, přepravní i manipulační činnosti,  mnohdy zcela ojedinělé a specializované akce. Společnost APB-Plzeň  neustále zlepšuje komplexní služby pro své zákazníky.  APB-Plzeň provádí jakékoliv zemní práce pro pozemní stavby, a to  od drobných zemních prací, jako jsou výkopy základů pro rodinné domy,  až po náročné zemní práce a rozsáhlé terénní úpravy pro výstavbu lo- gistických skladů, průmyslových areálů, developerských projektů, atd.  Pro zemní práce jsou vybaveni více než 400 kvalitními stroji. Realizují  zemní práce v oblasti dopravních staveb, jako jsou výstavba silnic a dál- nic a dalších komunikací, čistí a upravují koryta řek, rybníky, vodní cesty.  V oblasti zemních prací pro vodní hospodářství mají dlouholeté zkuše- nosti. Provádejí také stabilizaci zemin nejmodernějšími postupy, skrýv- kové a rekultivační práce. Realizují pozemní i vodohospodářské stavby,  výstavbu silnic a dálnic,  výstavba i opravy tramvajových  tratí a dalších komunikací od A-Z s minimem subdodávek. APB – Plzeň je specialistou na demoliční práce všeho druhu. Zbou- rají a odklidí stavby jakýchkoliv parametrů. Pro demolice jsou vybaveni  speciální technikou, díky které je možné zlikvidovat ocelové, železobe- tonové i smíšené konstrukce, výškové objekty, komíny i mosty a přímo  v místě demolice třídění, recyklaci a likvidaci stavebních hmot. Přepravu  stavebních materiálů nabízí jako doplněk zemních a demoličních prací  nebo jako samostatnou službu. S uvedenými pracemi úzce souvisí také  přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů, kterou si provádějí sami  pomocí širokého parku podvalníků a speciální přepravní techniky. Je- jich zkušenosti v přepravě těžkých a nadrozměrných nákladů využívá  celá řada klientů. Součástí jejich vybavení jsou mobilní jeřáby různých  parametrů, teleskopické autojeřáby, příhradové jeřáby pásové i ko- lové. Pronájem jeřábu může je rozšířen i o pronájem pracovních plošin.  Vysokou odbornost fi rmy Petr Březina – APB Plzeň potvrzuje sou- bor certifi kátů pro všechny výše uvedené služby, zahrnující systémy  managementu kvality podle ČSN ISO 9001:2009, systém environmen- tálního managementu podle ČSN ISO 14001:2005 a systém manage- mentu BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008.  Nadstandardní výbava Přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů charakterizuje v APB  Plzeň vysoká profesionalita, velká zkušenost a nadstandardně vyba- vený vozový park. K dispozici mají více než 40 přepravních souprav  různých typů. Limity v přepravě nadrozměrných nákladů pro APB Pl- zeň netvoří technika, ale průjezdnost trasy v souladu s platnou legis- lativou. Organizují i ty nejnáročnější nadlimitní transporty, nadrozměr- nou přepravu a těžkou přepravu i v součinnosti s jeřábnickými pracemi  pro břemena až do 1200 tun. Od zemních prací až po těžkou přepravu Když jsem se podrobněji seznamoval s činností rmy Petr Březina - APB-Plzeň, zjistil jsem, že právě tato rma je dobrým příkladem návaznosti činností ve r- mě a hlavně dobrého rozložení podnikatelských rizik, kterými dnes trpí mnoho dopravních společností. ZPřerovadoMělníkapřepravili 119tunový plášťmlýnaoprůměru8,48m. Překládka lodě jeřábem APB Plzeň Přeprava klikujího autobusu výtvarníka Davida Černého do Londýna, dějiště XXX. olympijských her Přeprava mostní konstrukce (45 t) a její uložení na mostní pilíře ServisServisPřeprava nadrozměrných nákladů TÉMA

https://ennypar.com/

32 11-12/2012 Přeprava nadrozměrných nákladů TÉMA Sídlo centrály NOSRETI a.s. se nachází v Ostravě v objektu vlast- ního Elektrodomu. V roce 2001 byl na jižní Moravě v Břeclavi ote- vřen v pořadí druhý Elektrodům. O rok později brněnská pobočka  společnosti přesídlila z pronajatých prostor do vlastního objektu.  NOSRETI své služby poskytuje v pobočkách v Praze, Plzni, Brně a Tá- boře. Na Slovensku vybudovali dceřinou společnost NOSRETI SK,  s.r.o. v Bratislavě, která využívá výhodné polohy přístavu na Dunaji. NOSRETI a.s. je stabilní společností s garancí základního jmění  74 mil. Kč, a také úsilím a bohatými zkušenostmi přibližně stočlen- ného týmu zaměstnanců.  Těžká a nadrozměrná přeprava Během šedesátileté historie fi rmy se NOSRETI a.s stala špičkovým  specialistou na nadrozměrné přepravy – přepravovali zemědělskou  a bojovou techniku, letadla, tramvaje, autobusy, komponenty jader- ných elektráren, montážní zařízení i rekreační lodě a další výrobky vel- kých hmotností a mimořádných rozměrů. NOSRETI a.s. touto dlou- hodobou činností získala mezinárodní renomé a patří mezi největší  dopravce v Evropě nejen početným autoparkem na přepravu nad- měrných a nadrozměrných nákladů s označením divize SPECIAL- TRANSPORT, ale i kompletními službami a zkušenostmi v těchto  speciálních přepravách do hmotnosti až 800 tun (včetně plánování  přepravních tras, propočtů a zpevnění mostů, doprovodů, servisu,  poradenství a dalších služeb). Pro své klienty vybírá ekonomicky nej- výhodnější způsob přepravy a spolupracuje s nimi již v době zrodu  projektu.  Díky plně vybavenému vozovému parku dokáže NOSRETI a.s.  zajistit přepravu jakéhokoliv nákladu. Některou z téměř 60 vlast- ních nákladních souprav můžete pravidelně potkávat na silnicích  u nás i v zahraničí. K dispozici mají nejen speciální návěsy (plata, low- decky, jumba, teleskopy), ale i speciální a jedinečnou techniku pro  převoz transformátorů nebo modulární THP osy pro ty nejtěžší ná- klady. NOSRETI a.s. neustále ob- novuje techniku,   a tím zvyšuje  operační schopnost využití nejmo- dernější techniky. Nejnovějším pří- růstkem je tahač Mercedes-Benz  Actros 8x4 v úpravě TITAN a mo- dulární sytém Goldhofer THP-ST  v počtu 14 náprav. THP osy, kte- rých má fi rma NOSRETI a.s. ve své  fl otile již přes 50, slouží k přepravě  velmi těžkých nákladů jako jsou  např. obří transformátory s váhou  60 let zkušeností v autodopravě V prosinci 1990 začal Jaroslav Nosräti své podnika- telské aktivity v oblasti servisu a prodeje chladniček a mrazniček. V roce 1995 vstoupil kapitálově do akci- ové společnosti ČSAD SPECIALTRANSPORT OSTRAVA, což vyvrcholilo získáním 100 % akcií společnosti s téměř padesátiletou tradicí přeprav největších a nejtěžších nákladů v ČR (r. 2000). Sloučením těchto dvou rem vznikla společnost NOSRETI a.s.

https://ennypar.com/

11-12/2012  33 ServisServisPřeprava nadrozměrných nákladů TÉMA 220, 240, 270 t , ale v extrému při vhodném spojení i pro „monstra“  o váze 400, 500, 600 t. Dceřiná společnost NOSRETI SK s.r.o. zabezpečuje i kombinova- nou dopravu – silniční + překlad v přístavu v Bratislavě, lodní do- pravu do přístavů Černého moře nebo severních přístavů EU jako  Antverpy, Hamburk či Bremenhafen a v kombinaci s námořní pře- pravou do celého světa. Nezalekli se ani Lysé hory O zkušenosti a kvalitě přepravních služeb NOSRETI svědčí i převoz  nadrozměrného nákladu na Lysou horu ve výšce 1323 m n.m. v Mo- ravskoslezských Beskydech. Tuto jedinečnou přepravu zvládli vlastní  soupravou s nadměrným nákladem a 18. října 2012 dopravili na vr- chol Lysé hory nádrž na požární a pitnou vodu určenou do znovu vy- budované Bezručovy chaty.  Na jaře a v létě specia- listé, technici a špičkoví  řidiči naplánovali, připra- vili a realizovali přepravu  nového transformátoru  o hmotnosti 270 t do Bo- šaci na Slovensku a vyslou- žilého trafa s hmotností  221 tun v ČR, kde souprava  složená ze 2 tahačů (Mer- cedes TITAN a MAN, každý  s výkonem více než 600  koní), dvou dvanáctiná- pravových  podvalníků  Goldhofer osazených  transformátorovými  věžemi  Scheuerle  vytvořila úctyhodný  kolos s délkou 82 m  a váhou až 443 tun. Vyřazený transformá- tor  úspěšně  převe- zli údolím Albrechtic  na místo jeho likvi- dace. Nadměrný náklad v letadle Ve dnech 23. až 28.11.2012 byla společnost NOSRETI a.s. požádána  o naložení největšího nákladního letadla – Antonova na letišti v Moš- nově, dělenými plášti mlýna, které vyrobili v PSP Přerov. Za pár dnů  celkem naložili přes 300 t. Le- tadlo Antonov převáželo ná- klad do vzdálené Tanzánie.  S letadlem souvisí i mimo- řádná akce vyproštění leta- dla, které zabezpečili hasiči  letiště Ostrava. O tom však  více na str. 77. Specialista na nadrozměrnou a nadměrnou přepravu Bezpečná a spolehlivá přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů Více podrobností, novinek a kontaktů na aktualizovaných webstránkach www.nosreti.cz NOSRETI a.s. - SPECIALTRANSPORT Centrála: 28. října 2020/231 709 00 Ostrava, ČR tel: 00420 595 696 502 fax: 00420 595 696 599 e-mail: special@nosreti.cz

https://ennypar.com/

34 11-12/2012 Přelet raketoplánu z Floridy z Kennedyho vesmírného střediska  do Los Angeles zajišťovala NASA. Přílet na zádech speciálně  upraveného Boeingu 747 jumbo jet ve službách NASA vzbudil mezi  obyvateli velký zájem. Všichni chtěli vidět na vlastní oči přílet le- gendárního raketoplánu Endeavour do Los Angeles, který letěl 25- krát do vesmíru v posledních dvou desetiletích. Davy diváků sledo- valy přesun nadrozměrných nákladů přes Los Angeles až do neděle  14. října odpoledne, když dorazil do cíle, kde začal svou novou misi  jako muzejní exponát v kalifornském vědeckém středisku – Califor- nia Science Center, kde je vystaven od 30. října. Přepravu raketoplánu přes Los Angeles zajišťovala fi rma Sarens  group, která celosvětově působí v oblasti zvedání a převozu nad- měrných a nadrozměrných nákladů. Raketoplán Endeavour přepra- vili z letiště po 19kilometrové trase, kterou připravovali šest měsíců.  Do California Science Center (CSC) dorazil náklad o 48 hodin poz- ději než se plánovalo, jel rychlostí pod 2 míle za hodinu (3,2 km/h).  Při překonávání trasy  museli  pokácet  265  stromů, demontovali  67 dopravních značek  a odstranili 48 sloupů  elektrického vedení.  Nevšední  technolo- gické divadlo si podle  odhadů nenechalo ujít  přes 165 tisíc nadše- ných diváků. Pro pře- pravu  použili  samo- Raketoplán Endeavour uskutečnil celkem 25 misí, ve vesmíru strávil 299 dní, Zemi obletěl 4671krát a nalétal 136 910 237 km. Naposledy přistál 1. června 2011anásledněNASAukončilaprovozyvšechraketoplánůavěnovalajemuzeím. EndeavourtakzískalomuzeumvLosAngeles. RaketoplánEndeavourzpůsobilvpoloviněříjnarozruch vLosAngeles2012,všichnibylizvědavínajehopřepravu potétoamerickémetropoliodletištěaždocentravěd. Poslední cesta raketoplánu Endeavour přes Los Angeles do muzea Přeprava nadrozměrných nákladů TÉMA

https://ennypar.com/

11-12/2012  35 ServisServisPřeprava nadrozměrných nákladů TÉMA hybné  modulární  návěsy se čtyřmi nezávislými multi-nápravami, které  mají 160 počítačově řízených kol. V pátek večer došlo k jedné výjimce,  když byl raketoplán tažený i pickupem Toyota Tun- dra CrewMax 4x4 s 5,7litrovým motorem V8 o vý- konu 381 koní – šlo však spíše o reklamní akci, neboť  Toyota vědeckému centru slíbila darovat až 500 000  dolarů. Celková zátěž na dálnici č. 405 a most Man- chester Boulevard Bridge byla i s návěsy a další technikou 70,3 tuny. „Náklad váží 68 tun, má rozpětí křídel 24 metrů, je 38 m dlouhý  a 17 m vysoký. Toto není největší nebo nejtěžší objekt, který jsme  přepravili, ale určitě jeden z nejdůležitějších v historii  naší společnosti. Endeavour je národní poklad a bylo  nám ctí zúčastnit se jeho mise na cestě do CSC,“ říká  Jim Hennessy, marketingový manažer, Sarens Se- verní Amerika. Rodinná fi rma Sarens Group je v současnosti aktivní  ve více než 50 zemích, zaměstnává přibližně 3 600 za- městnanců po celém světě, její roční obrat je 470 mil.  eur. Klienty jsou zejména společnosti působící v ob- lasti ropy a zemního plynu, energie, petrochemie  a hornictví. Specializuje se i na montáž větrných turbín. „Nic takového se u nás nedělo, a nic podobného už  asi nikdy nebudeme znovu prožívat, mise je splněna,“  řekl Antonio Villaraigosa, starosta Los Angeles. Raketoplán Endeavour už má své místo posledního  odpočinku a NASA vyřadila další tři raketoplány, které  se dostaly do muzeí v New Yorku, a u Washingtonu. VIB a NASA Foto:NASA,CollectSPACE,EllenAlperstein,GaryLeonard,CarlaThomas,BillIngalls,JoeKlamar,JimGrossmann,JohnRaoux,KimShiflett

https://ennypar.com/

U příležitosti 70. výročí vývoje  v Daimler Trucks North Ame- rica (DTNA) vytvořili ve spolupráci  s Toray Carbon Fibers (výrobce uh- líkových  vláken)  nový  Freightli- ner. Na vývoj nových tvarů tahače  Freightliner využili inovativní mate- riály – speciální uhlíková vlákna pro  komponenty exteriéru. S koncep- tem revolučního tahače  přišli na veletrh Mid-Ame- rica Trucking Show 2012  v Kentucky. Toray dodal  předimpregnovaná uh- líková vlákna, která byla  použita  při  stavbě  ka- poty,  střechy,  bočních  stěn a zadní stěny. Poprvé  byl tento materiál použit  v konstrukci těžkých vozi- del. Speciální sendvičová  konstrukce s nízkou hus- totou materiálu a uhlíko- vých vláken přináší extrémně lehké komponenty, které umož- ňují maximalizovat vnitřní prostor a výrazně snižují hmotnost.  „Jedním z našich hlavních priorit při vývoji nového tahače bylo sní- žení hmotnosti a zvýšení užitečného zatížení, snížení spotřeby paliva  a optimalizování celkového výkonu,“ řekl Justin Yee, vedoucí vývojo- vého oddělení a konceptů pro Daimler Trucks North America. A do- dal: „Unikátní použití uhlíkových vláken ve struktuře je pouze jedním  z mnoha pokrokových prvků průkopnické strategie, soustředili jsme  se i na aerodynamiku a snižování energetických nároků využitím bí- lých LED světlometů, které spotřebují méně energie a mají delší ži- votnost. Dalším prvkem jsou kamery nahrazující zpětná zrcátka, která  přinášejí širokoúhlý pohled na cestu  přes monitory namontované uvnitř  sloupků. Pozoruhodné jsou i dobře  viditelné směrovky v unikátním  tvaru nad světlomety. V zájmu aero- dynamiky nezmizela jen zrcadla, ale  i kliky dveří.“ Freightliner Revolution má auto- matizovanou manuální převodovku  Detroit DTD 2100 v hliníkovém pouz- dru s menší hmotností, počítačem ří- zené variabilní vstřikování paliva pro  zvyšování účinnosti paliva, elektrické  ventilátory  podporují  vzduchové  chlazení přes velké přední průduchy  nebo a účinně chladí na volno- běh nebo při pomalých rychlostech. Freightliner dokáže automa- ticky přepínat mezi pohonem 6x2 a 6x4 podle aktuální potřeby. Po průzkumu, že většinou v kabině jezdí pouze jedna osoba – ři- dič, uvažují designéři Freightliner o vyřazení dveří na straně spolu- jezdce ve prospěch pracovní a odpočinkové funkce interiéru. Uva- žují spíše o zadních dveřích mezi kabinou a návěsem.  DTNA Freightliner zkouší nové tvary a materiály SILNIČNÍ DOPRAVA 36 11-12/2012

https://ennypar.com/

POSTER Zajímavou stránkou při srovnání klasických a alternativních paliv je  efektivita. Fiat Group Automobiles totiž tvrdí, že pohon na zemní  plyn je v dnešní době nejvhodnější dostupnou technologií pro ře- šení problému zne- čištění ovzduší  v   h u s t ě  osíd- lených  ob- lastech a přitom  přináší i další ekonomické výhody. Automobilka FIAT uvádí, že pohon  na zemní plyn dosahuje až o 56 % nižší náklady než pohon na benzín  a až o 30 % v konfrontaci s naftovým pohonem. Postoj automobilky  je plně v souladu s Bílou knihou Evropské dopravní politiky vyda- nou Evropskou komisí, podle níž by podíl stlačeného zemního plynu  (CNG) v dopravě měl v roce 2020 představovat minimálně 10 %. Dů- ležitá je i otázka dosahovaného výkonu motoru, i v tomto případě je  na řadě dobrá zpráva: pohon na zemní plyn lze srovnávat s benzíno- vým pohonem. A nakonec ještě další podstatné skutečnosti. Alterna- tivní palivo CNG neobsahuje žádné toxické složky, na minimum sni- žuje emise pevných částic a aromatických uhlovodíků. Při používání  zemního plynu se snižují emise oxidu uhličitého o 25 %. Podtrženo  a sečteno - FIAT je nejekologičtější značkou i díky pohonu na CNG. Žádané úspory Automobilka FIAT dodává na trh sériové modely osobních vozidel  s pohonem na CNG a benzín, resp. naftu. Druhou oblastí využití této  ekonomicky výhodné kombinace jsou užitková vozidla od společ- nosti FIAT Professional. A tyto vozy jsou stále žádanější.  Nejprve se tedy budeme v krátkosti věnovat nabídce osobních  vozidel. Visačkou CNG (nebo Natural Power) je ozdoben i nejmenší  model Fiat Panda 0.9 TwinAir CNG. Motor s výkonem 59 kW (80 k)  spotřebuje 3,1 kg CNG na 100 km, tlaková nádrž s objemem na 12 kg  CNG vystačí na absolvování 462 km. Pokud se k tomu připočte do- jezd na benzín, celkový akční rádius je 897 km. Fiat Panda posky- tuje vlastnosti mrštného,   praktického a variabilního vozu. Z uvedeného vyplývá, že kromě šetrnosti vůči životnímu pro- středí je zřejmý fakt, že s plně natankovanými oběma nádržemi  není třeba často navštěvovat čerpací stanici. Pokud bychom  porovnali vozidlo provozované pouze na CNG s automobilem  s benzínovým nebo naftovým motorem,  vyšly by nám výrazné úspory. Ve smíšeném provozu, či v ma- ximálně úsporném režimu  pouze na CNG umí spo- lehlivě a bezpečně jez- dit  také  Fiat  Punto  Evo. Jeho moto- rizace 1.4 CNG  dosahuje vý- konu 51 kW  (70 k) a spo- třeba  CNG  představuje  4,2  kg/100 km.  Objem  nádrží  CNG/ benzín je 13 kg/45 l a deklarovaný dojezd na CNG 350 km, resp.  celkový 1060 km. Punto CNG lze vybavit až 7 airbagy, při hodno- cení v rámci EuroNCAP dokázalo špičkovou bezpečnost ziskem 5  hvězdiček. V základní výbavě jsou například ESP a asistent rozjezdu  do kopce Hill Holder. Užiteční skrblíci Užitkové automobily patří pod křídla oddělení FIAT Professional.  Zde je paleta nabízených verzí na provoz i na CNG poměrně rozsáhlá,  v nabídce je i několik verzí alternativ osobních. FIAT má bohaté zkušenosti s CNG Věřili byste, že první automobil značky FIAT s poho- nem na CNG se objevil před patnácti lety? Od té doby uplynulo dost času, během kterého se technologie FIAT-Natural Power dostala na nejvyšší úroveň. Fiat Panda Natural Power S CNG se dá objednat i Fiat Punto Evo. Fiat Dobló Panorama Rozmístění nádrží ve Fiatu Dobló 11-12/2012  37Fiat Qubo

https://ennypar.com/

38 11-12/2012 www.fiatprofessional.cz

https://ennypar.com/

11-12/2012  39

https://ennypar.com/

40 11-12/2012 TECHNIKAPOSTER Nejmenší Fiat Qubo 1.4 8V CNG (51 kW/70 k) má  v technických parametrech zapsanou spotřebu CNG 4,3 kg, nádrž  na CNG pojme 14,6 kg, benzínová nádrž má objem 45 l. Z toho  rezultuje dojezd na CNG asi 320 km a v smíšeném provozu cel- kem 920 km. Qubo zdobí originalita a všestrannost zejména  ve městě. Snadnou manévrovatelnost podporuje průměr  otáčení menší než 10 m. Základní objem nákladového pro- storu je 330 l, při naložení po střechu 650 l. Větší sourozenec, Fiat Dobló Panorama 1.4 T-Jet CNG  (88 kW/120 k), se uskromní se spotřebou 4,9 kg CNG/100 km.  Při objemu nádrže na 16,15 kg CNG/22 l benzín představuje  dojezd na CNG asi 330 km, celkový akční rádius se pohybuje  na hranici 625 km. Toto vozidlo si našlo svou klientelu díky pro- stornosti a variabilitě vnitřního prostoru. Při pětimístném uspo- řádání disponuje zavazadlovým objemem 790 l, který lze zvětšit  až na 3200 litrů. Systém zadní nápravy Bi-link účinně tlumí verti- kální a horizontální nárazy. Toto vozidlo má na seznamu bohatou  výbavu a zají- mavé  zastou- pení bezpeč- n o s t n í c h  p r v k ů ,  včetně ESP. Převoz zboží Fiat Fio- rino ve skří- ňové podobě  má motorizaci  1.4 8V CNG (51 kW/70 k). Při  jízdě na CNG se spokojí se 4,3 kg  tohoto alternativního paliva, objem ná- drží je 13,2 kg (CNG) a na benzín 45 l. Dojezd  na  CNG  před- stavuje  300 km a celkový dojezd stanovil výrobce na 960 km. Objem nákla- dového prostoru je od 2,1 do 2,4 m3  (se složeným sedadlem spolu- jezdce). Vozidlo má výše položenou podlahu o 15 cm, pod ní je ulo- žena nádrž na CNG. Užitečné zatížení této verze je 385 kg. Skříňová verze Fiat Dobló Van 1.4 T-Jet má obdobné jízdní  parametry jako jsou uvedeny u verze Panorama. Objem  nákladového prostoru je od 3,4 do 3,8 m3  (se složeným  sedadlem spolujezdce). Vozidlo se může pochlubit  rekordní nosností vozidla CNG - 980 kg. O promyš- leném užitkovém konceptu svědčí nízká naklá- dací hrana (54,5 cm nad zemí) a šířka mezi pod- běhy kol 123 cm, která umožňuje příčně naložit  dvě europalety. Verze Van má speciální pneu matiky, vyztužené za- věšení kol a vylepšený sys- tém brzd. Pro zájem-  ce o větší  vozidlo,  F i a t  Dobló Van Maxi, je také připra- vena verze na provoz CNG (1.4 T-Jet CNG - 88 kW/120 k). Objem  nádrží CNG/benzín (22,1 kg/22 l) umožňuje dojezd 450 km (CNG)  a 750 km (celkový). Jelikož jde o verzi Maxi, objem nákladového pro- storu je 4,2 až 4,6 m3  (se složeným sedadlem spolujezdce). Nosnost  vozidla představuje 910 kg a zákazník si může navíc objednat pří- davné plynové nádrže.  Větší formáty Větší objemy nákladu (11,5 až 15 m3 ) převeze Fiat Ducato 3.0  16V CNG (100 kW/136 k). Jde o dodávku střední třídy, která je vy- strojená 5 nádržemi na CNG. Jejich kapacita je 37 kg CNG, benzíno- vou nádrž lze naplnit 14 l paliva. Dojezd na CNG je 400 km, celkový  asi 510 km. V nabídce je několik verzí - L2H2 (objem nákladového  prostoru 11,5 m3 , užitečná hmotnost 935 kg), L3H2 (13 m3 , 935 kg)  a L4H2 (15 m3 , 890 kg). Do základní výbavy patří centrální zamykání  s dálkovým ovládáním, elektricky ovládaná okna, manuální klimati- zace, mlhová světla, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná  zrcátka, ABS + MBA, zesílené dvoulamelové zadní pružiny, příprava  pro rádio. Resumé Z uvedeného přehledu je vidět, že automo- bilka FIAT poskytuje velký sortiment uživatelům  vozidel na alternativní palivo, jejichž provoz  je výrazně ekonomický. Široká nabídka uspo- kojí zájemce jak o osobní auta, tak o malé či  větší dodávky určené k převozu zboží.V tomto  směru se FIAT řadí ke špičce mezi výrobci na- bízejícími ekologická vozidla.   ben, foto archiv Skříňová verze Fiat Dobló Van Do verze Dobló Van Maxi se dají objednat plynové nádrže navíc. Fiat Fiorino S úsporností a ekologií si tyká i Ducato.

https://ennypar.com/

Toyota se pouští do segmentu malých užitkových vozidel a že se  nový model nápadně podobá známým dodávkám Scudo, Jumpy,  Expert z produkce FIAT/PSA není žádna náhoda. Pohony má však  Toyota zaručeně své. Prvořadá je všestrannost Nová Toyota ProAce bude k dispozici ve dvou různých délkách  a dvou výškách, s možností výběru ložného prostoru o objemu 5 m3 ,  6 m3  nebo 7 m3 , v závislosti na zvolené konfi guraci. Velký ložný pro- stor bude vzhledem k dosažení maximální využitelnosti přístupný přes  jedny nebo dvoje posuvné dveře po stranách, resp. přes výklopné nebo  křídlové dělené zadní dveře, otevírající se až do úhlu 270 °. Užitečná  hmotnost nákladu může být až 1200 kg a vozidlo utáhne přívěs o hmot- nosti až 2000 kg. Model ProAce bude k dispozici ve variantách Panel  Van (bez prosklení), Glass Van (s prosklením) nebo Crew Cab (kombi). Pohodlí posádky Všestrannost a praktičnost při převozu nákladu jdou ruku v ruce  s pohodlím a prvky funkční výbavy pro cestující. Díky vyšší pozici se- dadel a velkému čel- nímu sklu mají řidič i spoluces- tující výborný výhled s pocitem  pohodlí srovnatelným s jízdou  v MPV. Ke komfortu ovládání  vozu bude patřit elektrické ovládání oken,  centrální zamykání s dálkovým ovládáním, na- stavitelný volant a řada příplatkových prvků vý- bavy, jako např. manuální  klimatizace, audiosoustava  s připojením Bluetooth pro  telefonování  hands-free,  tempomat, jakož i elektricky  ovládaná a vyhřívaná zpětná  zrcátka. Z  prvků  podporujících  b e z - pečnou jízdu budou standardně dodávat sys- tém ABS s elektronickým rozdělováním brzdné  síly EBD, stabilizační systém VSC a světla pro  denní svícení (DRL), přičemž za příplatek bude  k dispozici systém VSC +, který zajistí lepší zá- běrové schopnosti a vyšší bezpečnost v nej- náročnějších jízdních a klimatických podmín- kách, jako např. během intenzivního deště,  na zledovatělé vozovce a sněhu. Hospodárné agregáty Nová Toyota ProAce nabídne hospodárné naftové motory,  z nichž všechny splňují nejnovější emisní předpisy Euro V. Mo- tor 1,6 l (66 kW/90 k; 180 Nm) spolupracuje s pětistupňovou manu- ální převodovkou, zatímco oba motory 2,0 l (94 kW/128 k; 320 Nm  a 120 kW/163 k; 340 Nm) se dodávají se 6stupňovou manuální pře- vodovkou. Všechny pohonné jednotky jsou vybaveny funkcí „volt  control“ regulující dobíjení akumulátoru alternátorem. Minimalizuje  se tak jejich zatížení a snižuje celková spotřeba paliva. Díky palivové  nádrži o objemu 80 l dosahuje Toyota ProAce s naftovým motorem  2,0 l (94 kW/128 k) nebo 2,0 l (120 kW/163 k) přibližný jízdní dosah až  1 250 km. Nová Toyota ProAce se v evropské síti prodejců Toyota ob- jeví v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013. První dodávky vozidel se očeká- vají ve 2. čtvrtletí 2013.   ben, foto archiv dadel a velkému čel- zrcátka. Z  prvků  podporujících  Nová Toyota ProAce nabídne hospodárné naftové motory,  z nichž všechny splňují nejnovější emisní předpisy Euro V. Mo- tor 1,6 l (66 kW/90 k; 180 Nm) spolupracuje s pětistupňovou manu- ální převodovkou, zatímco oba motory 2,0 l (94 kW/128 k; 320 Nm  a 120 kW/163 k; 340 Nm) se dodávají se 6stupňovou manuální pře- 11-12/2012  4111-12/2012  TECHNIKA Toyota míří do užitkového sektoru Automo- bilka Toyota je připravena vstoupit do segmentu lehkých užitko- vých vozidel střední hmotnostní kategorie. Nositelem tohoto počinu se stane model s označením ProAce. centrální zamykání s dálkovým ovládáním, na- stavitelný volant a řada příplatkových prvků vý- TECHNIKA do užitkového Automo- bilka Toyota je připravena vstoupit do segmentu lehkých užitko- vých vozidel střední hmotnostní

https://ennypar.com/

42 11-12/2012 TECHNIKA Rankine však přišel i na zajímavý teplotní  oběh, který se nazývá Rankinův cyklus.  Jeho princip spočívá v uzavřeném parním  cyklu, kde je použito médium (organická  látka), které se odpařuje při nízkých teplotách  a tlacích. Takovým médiem může být napří- klad silikonový olej s bodem varu již při 40 0 C. Zařízení ORC se připojuje ke zdroji tepla.  Takovým zdrojem může být kotel vybavený  termo-olejovým výměníkem. Vyhřátý termo- olej předá v odpařovači akumulované teplo  organickému pracovnímu fl uidu s nízkým  bodem varu (např. silikonový olej). Pracovní fl uidum se odpařuje,  expanduje a postupuje přes sekundární okruh k turbíně, ve které  expandovaná pára vyvolá mechanickou práci využitou prostřednic- tvím generátoru na výrobu elektřiny. Pára pak přechází regeneráto- rem ke zpětnému využití tepla. Kondenzuje a čerpadlem se dopra- vuje zpět do výparníku, čímž je cyklus uzavřen. Teplo z kondenzátoru  se využívá na další spotřebu v topném systému. Technici však přišli na to, jak ORC (organický Rankinův cyklus) vyu- žít v motorových vozidlech. Horké plyny z prvního stupně turbopře- plňování mají stále teplotu kolem 700 0 C při značně vysokém tlaku.  Plyny se přivedou na další turbínu, která může pohánět generátor  na výrobu elektrické energie. Ta zásobí energií všechny spotřebiče  vozidla, čímž se odlehčí nebo zcela vypne alternátor. Na jeho po- hon se totiž spotřebovává jistá část výkonu motoru. Zkoušky potvr- dily, že se přitom může snížit spotřeba motoru o 5 až 10 %. Lze oče- kávat, že tento druhý stupeň turbodmychadla se časem  stane zdrojem výroby elektrické energie „zdarma“, kte- rou se pokryje spotřeba všech přídavných elektrických  spotřebičů vozidla. Jako první výrobce trucků začal s Rankinovým cyk- lem experimento- vat Renault Trucks.  S y s t é m   h o d l á  uplatnit  na  další  snížení  spotřeby  svých vozů. Zatím  jeho technici zkou- šejí a zkoumají, jak  rekuperaci energie  výfukových plynů  co nejjednodušeji  a nejhospodárněji  využít v motorech  trucků  s  určením  zejména pro dálko- vou dopravu zboží.  Po odpojení alterná- toru od motoru by se  měla zákonitě snížit  spotřeba paliva. Do- savadní systém Op- tifuel Renault Trucks  přinesl snížení spo- třeby o 15 %. Pokud  se energie odcháze- jících výfukových plynů  do ovzduší ještě dále vyu- žije k pohonu turbíny spo- jené s generátorem na vý- robu elektrické energie,  vznikne  možnost  napá- jet z ní všechny elektrické  spotřebiče vozidla. Vždyť  je známo, že až 30 % ener- gie paliva se ztrácí v teple  výfukových plynů. Pokud  se ji podaří tímto způso- bem dodatečně využít, lze  snížit spotřebu opravdu až  o 10 %, čímž velmi významně stoupne celková účinnost vznětových  motorů.   Stano Cvengroš Renault Trucks snižuje spotřebu trucků Rankinovým cyklem V předmětu Termodynamika na vysoké škole technic- ké jsme se učili mimo jiné o Rankinově oběhu a Ranki- nově teplotní stupnici. Navrhl ji fyzik a inženýr William John Macquorn Rankine z glasgowské univerzity v roce 1859. Avšak Kelvinova stupnice teploty vznikla ještě roku 1848 a nula na ní a na Rankinově před- stavují absolutní teplotní nulu, přičemž však podle Rankina se rovná 1 stupni Fahrenheita. Potom teplota minus 459,67° F je přesně 0° R. Některé vědecké kruhy v USA měří termodynamickou teplotu na Rankinově stupnici, zatímco ostatní vědecký svět měří termody- namickou teplotu Kelvinovou stupnicí. John Macquorn Rankine odpadní teplo 1 Vstup teplého  média přes čerpadlo  do výměníku 2 Potrubí se  zahřátým médiem  k turbíně Ohřátí vychladlého  média ve výměníku Čerpadlo Turbina Odchozí užitečné  teplo z výměníku Na rok 2013 máme na opravy 4 miliardy korun, informovalo  ŘSD. Místo podlimitních zakázek bez uveřejnění chce Ředi- telství silnic a dálnic (ŘSD) podepsat během prosince rámcové  smlouvy s fi rmami, které splní kvalifi kační kritéria a následně bu- dou soutěžit o zakázky pouze na základě ceny.  Rámcové smlouvy se budou týkat opravy asfaltového povrchu,  krátkých úseků svodidel a oprav mikrokoberce. Ředitelství spolu  s ministerstvem dopravy doufá, že tak dojde k větší transparent- nosti  při  soutěžích  a ke snížení ceny. Tím,  že se budou rámcové  smlouvy uzavírat již  před začátkem roku,  by  mělo  dojít  také  ke  zrychlení  sou- těží. Nyní docházelo  k tomu, že se začalo  opravovat v létě nebo na podzim, přitom jsou na podzim výrazně  horší povětrnostní podmínky. S opravami by se mohlo začít na jaře.  ŘSD podepíše rámcové smlouvy s těmi uchazeči, kteří splní krité- ria na kvalitu. „Chceme připravit takový rámec, aby byl přístupný  takovému objemu uchazečů, kteří by se normálně do výběrových  řízení hlásili,“ přiblížil generální ředitel ŘSD David Čermák. Ve dru- hém kole by se o jednotlivé zakázky soutěžilo pomocí jediného  parametru, a to ceny. ŘSD vypíše tendry na opravy silnic za 4 miliardy

https://ennypar.com/

11-12/2012  43 TECHNIKA V Kalifornii pod přímým dohledem Abdeslama Larakiho staví spo- lečnost Laraki Yacht design 163metrovou megajachtu Prelude  s devíti palubami, která má potenciál konkurovat těm největším jach- tám na světě. „Je to velká architektonická výzva a Prelude je náš největší projekt,  který obsahuje množství jedinečných inovací v jachtingu,“ říká Abde- slam Laraki. Bohatství, rozlišení, originalita, ale i schopnost realizace  jsou hlavním mottem designéra. Unikátní obrovské a neobvyklé boční  prosklené plochy Prelude na obou stranách paluby umožňují hostům  vychutnat si výjimečný výhled. Prelude se skládá z mnoha specializovaných modulů. Směrem na- horu, na osmé palubě je Aqua-modul, skládající se ze dvou bazénů,  wellness s masážními jacuzzi, další bazén se nachází v přední části lodi.  Zadní část modulu je věnována hrám a zábavě. Dva tobogány vedou  do zadního ba- zénu, přičemž vstup  do tobogánů je o dvě  paluby výš. V mělké  vodě bazénu nechybí vodní sklu- zavky a nachází se zde i krytý tro- pický prales se sushi barem pro  20 osob, kde si hosté mohou vy- chutnat pohled na bazén a oceán  na jedné straně a hustou tropickou  vegetaci na straně druhé. Po obou stranách tohoto modulu se nacházejí  široké promenády po celé délce paluby. Nad modulem Aqua je Flying- modul (létající), který se skládá ze skelného salonku na přední straně,  zatímco na obou stranách modulu je bar, kulečníkové stoly, pohodlné  posezení a kasino, které vede ke dvěma velkým terasám. Na sedmé palubě jsou rozlehlé společenské místnosti a zábavní  areál, vybavený velkými obrazovkami a barem. Šestá paluba je vě- nována výhradně majiteli. Luxusní obydlí doplňuje další velký bazén  s terasou s výhledem dopředu. Na páté palubě je obrovský sál,  kde bývají velké společenské akce a rauty. V zadní části je řídicí  centrum a velký otevřený prostor s přistávací plochou pro vr- tulníky. Další podlaží má šest apartmánů pro VIP hosty (každý  po160 m2 ). Výpočet vymožeností je nekonečný a není divu, že  zůstává zatím utajena i cena a budoucí majitel této megajachty. Turecká loděnice Bilgin Jachts nedávno  spustila na vodu nejnovější 40 m jachtu  nevšedních tvarů projektu M. Tento projekt  realizovali společně s projektanty H2 yacht  designs, kteří byli zodpovědní za design  exteriéru a interiéru. Styl obrácené přední  části lodě – tzv. reverzní luk nebo X-bow  je stále žádanější. Vnější čisté plynulé linie  připomínají jiné moderní megajachty jako  Feadships Predator a Blohm & Voss. Její in- teriér je svěží a luxusní, určený pro 8 hostů  na hlavní palubě, jedna VIP kajuta a dvě pro  hosty na dolní palubě a 6člennou posádku vzadu za kapitánským  můstkem. Nová jachta model 132 nese název „Tatiana“ a na vodě do- sahuje maximální rychlosti 23 uzlů a cestovní rychlost 18 uzlů. Výtlak  při plném zatížení je 195 t. Novinka je 38,9 m dlouhá, 8,5 m široká, má  ponor 1,9 m. Jachta má  k dispozici také 3 samo- statné kabiny i koupelnu pro hosty, 2 kabiny pro posádku a 2 spole- čenské místnosti, servisní a garážové prostory s výsuvným výtahem. Novinka z Bilgin Jachts má 40 m Laraki Yacht design odhalil 163m Prelude

https://ennypar.com/

44 11-12/2012 TECHNIKA Jednou z odpovědí na otázku, jak je možné zásadním způsobem  a dlouhodobě zredukovat spotřebu a tím i emise CO2 v oblasti  dálkové přepravy, je aerodynamický „silniční vlak“, který prezento- vala automobilka MAN a výrobce návěsů Krone v Hannoveru. Vozidlo  má kapacitu nákladového prostoru stejnou jako standardní kamion,  zároveň však dosahuje extrémně nízké hodnoty odporu vzduchu Cx.  Díky tomu dokáže zredukovat spotřebu paliva a emise CO2 až o 25 %. Klasický tvar ta- hačů  s  návěsy  se  podřizuje  maxi- málnímu  využití  prostoru, který je  dán legislativním  omezením  délky  silničních souprav  na  maximálních  16,5 metrů. Jenže  při  současném  vnějším  designu  trucků a návěsů je až 37 % celkové energie třeba vynaložit na pře- konávání odporu vzduchu. Inovativní kombinace umožňuje využít  značný existující aerodynamický potenciál. Souprava však musí být  o něco delší – je to kvůli aerodynamicky řešené přední části trucku  a zadní části návěsu. Změní se legislativa v EU? Výrobci by byli schopni navrhnout sériová aerodynamicky optima- lizovaná vozidla, podobná tomu, které se prezentovalo na veletrhu  IAA, již v průběhu nejbližších let. Ale realitou se mohou stát pouze  tehdy, pokud se změní zákonné omezení délky souprav. Drobnou  změnou legislativy by politici dokázali udělat velký krok k ochraně  životního prostředí a zároveň využít sílu inovací evropských výrobců  užitkových vozidel. Postačovala by možnost prodloužit soupravy  o 2,3 m. Možná se ledy přece jen pohnou: Evropská komise v připra- vované směrnici, která by měla vstoupit v platnost v roce 2013, už avi- zovala zvýšení maximální povolené délky kabiny i zadní části návěsu. Oproti běžné 40tunové soupravě dokáže Concept S s návěsem  Aero Liner zredukovat spotřebu paliva a tím i emise CO2 až o čtvrtinu  (na tunu/kilometr). Při vývoji aerodynamických prvků se zohlednilo  obtékání vzduchu kolem vozu jako celku počínaje zaoblenou přední  částí tahače a integrovanými nádržemi. Běžná zpětná zrcátka byste  na něm hledali marně – jejich roli převzaly kamery, zapuštěné do  oboustranných směrových světel podobných křídlům na obou stra- nách. Novým konceptem je také spoiler integrovaný do střechy ka- biny řidiče, který kompletně uzavírá mezeru mezi tažným a připoje- ným vozidlem. Boční kryty po celé délce soupravy a kuželovitá zadní  část návěsu dále optimalizují tok vzduchu. Dodatečným synergickým  efektem je zvýšená bezpečnost (boční kryty zabrání podjetí osobního  auta při kolizi ze strany) i nižší nápor na životní prostředí (tišší provoz). Díky  aerodynamickému  čelu,  vystouplému  oblouku   kol a hladkým liniím kabiny je  Concept S radikálním odklo- nem  od  klasického  designu  trucků. Jeho tvary se detailně  upravovali podle výsledků mě- ření v aerodynamickém tunelu,  dokud  nebylo  dosaženo  ex- trémně nízký odpor vzduchu  s koeficientem Cx okolo 0,30.  „Náš Concept S je ve spojení  s aerodynamicky optimalizovaným návěsem od KRONE stejně ae- rodynamický jako moderní osobní auto. Úspory na palivu jsou tedy  absolutně realistické, „tvrdí Holger Koos, hlavní designér trucků spo- lečnosti MAN Truck & Bus. Více pasivní bezpečnosti Kromě aerodynamicky optimalizovaného designu jsou na kon- ceptu uplatněny nejmodernější technologie. Prodloužená kabina  umožňuje instalaci většího počtu elektronických bezpečnostních  a asistenčních systémů, ale také uplatnění vysoce účinných deformač- ních zón: V případě kolize absorbují energii a tím mohou zásadním  způsobem přispět ke snížení následků nehody. Díky oblé přední části  má řidič lepší výhled při manévrování a zpětná kamera instalována  na návěsu mu přehled o situaci kolem vozu ještě vylepšuje. Obzvlášť  inovativní je integrování obrazovky do zadní části návěsu. Pomocí  LED diod viditelných z dálky může vozidlům jedoucím za truckem  poskytnout informace o zácpách nebo nebezpečích před ním. Pa- lubní systém také monitoruje zatížení náprav a tlak v pneumatikách  trucku i tahače a podílí se na větší bezpečnosti provozu a na ochraně  před přetížením. Mezi další bezpečnostní prvky patří redukce hmot- nosti přední části tahače a stabilizátor návěsu. Kombinaci Concept S s návěsem Aero Liner od začátku vyvíjely  s ohledem na potřeby dálkově přepravy a logisticky, kde cena je nej- důležitějším faktorem. Kromě toho nakládání i vykládání musí být  jednoduché a bezpečné. „Funguje úplně stejně jako jakýkoliv běžný  návěs. Navzdory aerodynamickému tvarování v zadní části je vozidlo  plně kompatibilní s každou nakládací rampou, „vysvětluje dr. Frank  Albers, ředitel prodeje a marketingu společnosti KRONE. PH Concept S + Aero Liner V této designové studii se spojil MAN Concept S s ná- věsem Krone Aero Liner, aby vytvořily perfektní aerodynamický celek. TECHNIKA Mezi dnešní realitou a projektem Concept S je asi ještě dlouhá ces- ta. Ale už i návěs KRONE Pro Liner Eco má aerodynamické prvky, které redukují spotřebu paliva v dálkové dopravě o 5 až 7 %. Optimální aerodynamický tvar se projevil rekordní hodnotou Cx 0,30. Úlohuzpětnýchzrcátekpřevzalykamery integrovanédosměrovýchsvětel.

https://ennypar.com/

11-12/2012  45 Zprávy Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné. Geis realizuje cross- dockingovou koncepci pro OKAY Skupina  Geis  záso- buje všech 130 pro- dejen OKAY a kompletní  servis včetně distribuce  pro E-shop. Při samot- ném  zásobování  pro- dejen OKAY Geis denně  odbaví až 30 000 jednot- livých položek, v hlavní  sezóně před Vánoci ještě  více.  Sortiment  sahá  od nejmenších baterií  až po lednice. „Pracujeme se širokou paletou produktů, s extrémními  výkyvy v objemu a úzkými časovými okny,“ řekl Vjačeslav Dobryn- ský, ředitel produktu Logistika společnosti Geis CZ. „Díky efektivnímu  cross-dockingovému procesu, který se obejde bez tradičního skla- dování zboží, můžeme tento projekt realizovat efektivněji.“ Skupina  Geis realizuje Supply Chain ve třech krocích – 1. den odešle OKAY ob- jednávky jednotlivých prodejen svým dodavatelům. Současně s tím  dostane Geis avízo. 2. den obdrží Geis zboží od dodavatelů a rozdělí  je na palety pro jednotlivé prodejny. A 3. den jsou pak zásilky doru- čeny přepravními kapacitami Geis CZ a Geis SK přímo do prodejen.  90 českých a 40 slovenských prodejen se zaváží každé pondělí, středu  a pátek. Veškeré procesy probíhají bez tištěných dokumentů přes IT  systém Geisu. Cross-dockingová koncepce je využívána i pro E-shop.  Zaměstnanci Geisu každý den vyexpedují stovky balíků, které se dis- tribuují v systému cross-docking na prodejny OKAY, nebo balíkovou  přepravou koncovým zákazníkům. Tu realizuje Geis prostřednictvím  balíkové služby Geis Parcel CZ a Geis Parcel SK rovněž ve vlastní re- žii. Pro účely nového projektu využívá skupina Geis terminál o roz- loze 9 000 m2  v Pohořelicích u Brna.Tato poloha je ideální i pro záso- bování Slovenska. Geis zde nainstaloval kompletní IT infrastrukturu,  regálový sklad a zabezpečovací systém včetně kamer.„OKAY rychle  expanduje a neustále rozšiřuje své portfolio. V následujících měsí- cích proto budeme dále optimalizovat procesy a především inten- zivně pracovat na nových projektech pro E-shop, protože oblast B2C  rychle roste,“ řekl Vjačeslav Dobrynský.  PSA prodala GEFCO Ruským železnicím Agentura Reuters informovala o tom, že francouzská automobilka  PSA Peugeot Citroën podepsala do- hodu o prodeji 75 % podílu ve své dceřiné  logistické fi rmě GEFCO ruským státním že- leznicím Russian Railways za 800 milionů  eur (20,4 miliardy Kč). Očekává se, že pro- dej bude dokončen ještě v tomto roce. Transakce je součástí pro- gramu společnosti PSA na prodej aktiv v hodnotě 1,5 mld. eur. Její  generální ředitel Phillipe Varin uvedl, že fi rma již další prodeje aktiv  neplánuje. Transakce podle PSA pomůže fi rmě GEFCO při expanzi  v Číně, Indii a Latinské Americe a urychlí její růst ve východní Evropě  a Rusku. GEFCO zaměstnává přes 10 tisíc lidí a zabezpečuje hlavně  dopravu součástek a vozidel pro automobilový průmysl. Výpadky IT nebo telekomunikačních služeb narušují dodavatelské řetězce Podle  výsledků  vý- zkumu institutu BCI  (Business Continuity In- stitute), podporovaného  institutem CIPS (Charte- red Institute of Purcha- sing & Supply), pojišťov- nou  Zurich  Insurance  Group a logistickou spo- lečností  DHL  Supply  Chain,tři ze čtyř fi rem za- znamenaly v roce 2012  alespoň jedno narušení  dodavatelského řetězce.  Za nejčastější důvody se- lhání označilo 52 % fi rem  výpadky IT nebo teleko- munikačních služeb, 48 % nepřízeň počasí a 35 % selhání outsourco- vaných služeb. Na čtvrtém místě se v tomto průzkumu umístila ne- stabilita měnového kurzu. Náš byznys je konstantní změna. Denně  musíme vyřešit desítky změn a nepřesností,“ říká Kateřina Rázlová,  ředitelka sektoru automotive DHL Supply Chain v ČR, a doplňuje:  „Stane se například, že se u výrobce komponentů porouchá stroj  a výroba se na pár hodin zastaví, vlivem počasí nastanou problémy  v dopravě atd. Zvládnout nestabilní situace je to nejdůležitější, pro- tože výrobní linky automobilek se nesmí zastavit. V takových oka- mžicích rozhoduje zkušenost, předvídavost, odhad situace, musíte  mít dostatečnou rezervu v přepravních kapacitách apod. Když je nej- hůř, může přijít ke slovu i vrtulník, což je pořád levnější než ztráty ply- noucí ze zastavení výroby.“ Efektivní řízení plynulosti dodavatelského  řetězce je zásadní nejen z důvodů vzniku okamžitých nákladů sou- visejících s přerušením dodávek, ale i kvůli případné ztrátě důvěry  a dobré pověsti u zainteresovaných stran vlivem přerušení dodava- telských řetězců. Narušení dodavatelského řetězce má také stále větší  následky – fi nanční náklady jsou vyšší než v roce 2011, přičemž jedna  z pěti společností zaznamenala jednu událost, která přinesla ztrátu  přesahující částku 1 milion USD. Ve Velké Británii zahrnuje 75 % spo- lečností narušení dodavatelského řetězce do svých programů řízení  kontinuity činností organizace, zatímco v USA tak činí jen 44 % re- spondentů. Respondenti byli z 68 zemí a 14 průmyslových odvětví,  přičemž většina respondentů má sídlo mimo Velkou Británii. Celkem  se průzkumu zúčastnilo 532 organizací. SPEDICE A LOGISTIKA

https://ennypar.com/

46 11-12/2012 SPEDICE A LOGISTIKA V současnosti se často skloňuje pojem inteligentní doprava. Jak by se daly ve stručnosti charakterizovat její cíle? Inteligentní doprava je zejména o tom, jak spojovat fyzickou infra- strukturu s informacemi a daty, které je třeba využít k tomu, abychom  tuto fyzickou infrastrukturu uměli řídit lépe. Svět kolem nás se stává  stále více inteligentnějším a je složen ze systémů, které dokáží mezi  sebou spolupracovat. Všechny komponenty jakéhokoliv druhu do- pravy generují určité informace, které se dají zpracovat tak, že jsou  schopny navzájem komunikovat. Například řidiči auta systém může  oznámit, že se blíží do zácpy. Stejně to platí i pro oblast logistiky, ze- jména v nákladní přepravě just-in time, kde inteligentní systém pře- dem upozorní řidiče na překážky a odkloní dopravu správným smě- rem dříve, než dojde k problémům. Smarter transportation – inteligentnější doprava, zpracovává data,  které generuje silniční doprava tak, že je dokážeme využívat v náš pro- spěch. Propojuje přitom dopravní prostředky s infrastrukturou a s lo- gistickým centrem, ze kterého vycházejí instrukce pro zaměstnance. Doprava má širší působení, pokud to „rozměníme na drobné“, pak  musíme hovořit o silniční, nákladní, železniční, vodní a letecké do- pravě. Co je společné pro tyto oblasti? Generování informací, jejich propojení a využití v okolních sys- témech napojených na dopravu. Dopravní řídící jednotka pracuje  v součinnosti s ostatními systémy. Když účastník silničního provozu  dostane včas informaci o zácpě, která by ho neminula, kdyby jel ob- vyklou cestou, může se rozhodnout, že například nepojede autem  ale třeba vlakem. Pokud tak učiní větší počet lidí a zvolí si jiný druh  dopravy, například železnici, značně se odlehčí silniční komunikace.  V tomto směru jsou včasné a přesné informace velkou výhodou ne- jen pro dopravu, ale i pro logistiku. Česká republika je členským státem Evropské unie. Co se děje v oblasti zavádění inteligentních řídicích systémů v Evropě? Co nás ještě čeká? Už předtím, než jsem začal pracovat v IBM, jsem se zabýval pro- blematikou inteligentní dopravy a velmi úzce jsem spolupracoval  s Evropskou unií. Efektivní využívání energie, rozvoj elektromobility  a standardy určující trendy v inteligentní dopravě jsou v centru pozor- nosti Bruselu. Evropská unie je otevřená využívání standardních dat,  které lze aplikovat na různé platformy a periferní zařízení. Evropská  sedmadvacítka má i fond pro inovaci dopravy. Prostřednictvím vlád  všech členských zemí EU poskytuje fi nanční zdroje na další rozvoj  Smarter transportation. Jejím cílem je snižování emisí skleníkových  plynů, snižování počtu aut na silnicích a současně rozvoj benefi tů pro  cestující napříč celou Evropou. Prioritou je standardizace. Jde v ní o to,  aby standardy v jedné zemi byly platné a využívaly se i v ostatních stá- tech EU. Individuální cestující, silniční a logistický přepravce by tedy  mohl využívat plnohodnotný komfort: přijímal by mobilní data ze  silniční, železniční, letecké a vodní dopravy v jakékoliv zemi EU. Měl  by stejné podmínky např. při koupi jízdenek, jakož i stejnou kvalitu  dopravních služeb v každé zemi Unie. Stejně je přitom důležité, aby  byly systémy, které využívají dopravní operátoři v zemích EU, stejné. Hodně se mluví o osobní železniční dopravě, která by ve větší míře  měla nahradit jízdu autem. A právě v železniční přepravě je pro stan- dardizaci vhodný prostor. Bude se v budoucnu zvyšovat podíl železniční přepravy? Osobní automobilová doprava již dosáhla svého vrcholu. Zejména  v Severní Americe už mladí lidé mnohem více využívají moderní in- formační technologie pro výběr individuální dopravy. Nový trend  v Americe je, že mladí lidé si mnohdy pomocí informačních techno- logií a dat, které z nich dokáží získat, značně zjednodušují svou do- pravní situaci. Už nejezdí všude autem za každou cenu. Neváhají vyu- žívat i další alternativy. A k tomu brzo dospějeme i v silniční přepravě  versus jiné druhy přeprav. V minulosti doprava negenerovala data o své činnosti. Způsob ces- tování na delší vzdálenosti byl poměrně složitý. V současnosti je cesto- vání zážitkem. Člověk už nemusí zdlouhavě vyhledávat, jak se dostat  do cíle své cesty. Stačí zadat do mobilu výchozí místo a cíl, a ten se již  napojí na všechny dostupné systémy, přičemž si můžete vybrat mezi  Prioritou je standardizace Stále častěji se vyskytující dopravní kolaps v našich městech je zapříčiněn enormním nárůstem auto- mobilové dopravy. Výrazně jsou přitom omezovány jiné druhy doprav. Následkem jsou pak nepřiměře- né nároky na množství komunikací v centrech měst či městských částech. Problematiku inteli- gentní dopravy v Evropě vysvětluje David Picker, Global ITS Development executive IBM Worldwide Sales & Distribution. tech EU. Individuální cestující, silniční a logistický přepravce by tedy  mohl využívat plnohodnotný komfort: přijímal by mobilní data ze  „Všechny informace je nutné analyzovat a předávat kom- petentním osobám, které mohou udělat změnu ve prospěch plynu- losti provozu. Analýza získaných informací je klíčová. “ David Pickeral

https://ennypar.com/

11-12/2012  47 SPEDICE A LOGISTIKA vlakem, letadlem, autobusem, případně jejich nejvýhodnější kombi- nací. Člověk, který využívá moderní informační prostředky o dopravě,  má všechny potřebné informace kdekoliv a kdykoliv. Současnýstavmobilitynašichměstseprojevujestálesezhoršují- címidopravními,bezpečnostnímiaekologickýmipoměry.Jakézá- kladní nástroje by měla obsahovat ideální mobilita měst? Nejzřetelnějším projevem selhávání obslužnosti města je ne- schopnost zajistit dostatečně kvalitní pod- mínky pro dopravu osob a přepravu  zboží a služeb. Nevhodné podmínky  se projevují zejména v dopravních zá- cpách, způsobujících citelné časové  ztráty všech uživatelů dopravních pro- středků (hromadnou dopravu osob  nevyjímaje), přičemž denní praxe do- kazuje, že jednou z rozhodujících pod- mínek nejen spokojenosti obyvatel, ale  i vlastní funkčnosti města je kvalitní,  rychlá, bezpečná a dynamická doprava  na jeho území. Všechny věci kolem nás generují ur- čité informace. Prioritou by mělo být je- jich využívání. Na komunikacích máme  kamery. Máme tak k dispozici i infor- mace z různých křižovatek, také infor- mace o plynulosti provozu tramvají. Tyto  informace je nutné začít sbírat na jed- nom místě. Sbírání těchto dat tvoří základ zlepšení městské mobi- lity. V případě městské kolejové dopravy jsou relevantní údaje o pří- jezdu tramvají na zastávku, čas jejich odjezdu a doba trvání příjezdu  na další zastávku. Důležité je ale i vědět, kolik aut přijíždí do křižo- vatky z pravé a kolik z levé strany, aby semafor v případě nerovnováhy  obou směrů nepracoval stále stejně a nezdržoval provoz. Všechny  tyto informace je nezbytné následně analyzovat a předávat je kom- petentním osobám, které mohou udělat změnu ve prospěch plynu- losti provozu. Analýza získaných informací je klíčová. Kdo v zahraničí odpovídá za rozhodování a následné uskuteč- ňování městských dopravních řešení? Rozhoduje nejen město, ale i s ním spojené oblasti. Není to jen  otázka městských orgánů, důležitou roli totiž hraje i příměstská do- prava. Nejčastěji rozhoduje vyšší územní celek ve spojení s komerč- ním subjektem a samotnými obyvateli. Od obyvatel měst se totiž vy- žaduje podpora při uskutečnění velkých změn, které na ně budou  mít také vliv. Komerční svět je ten, který přináší nejnovější techno- logie a jejich prostřednictvím umožňuje změny. Orgány města resp.  vyššího územního celku disponují znalostí prostředí, ve kterém je ne- zbytné udělat změnu a vědí, co a jak je třeba změnit. Stejně důležitý  je v tomto směru například i způsob výběru poplatků, ať už jde o sil- niční daň, parkování, mýtné nebo dálniční známky. Tento aspekt je  velmi důležitý. Druhý aspekt se týká využívání informací. Jsou vhodné  nejen pro účely statistiky, ale zejména pro jejich další využití. Ana- lyzujeme například, kolik aut přejede přes most, kolik lidí jezdí v ur- čité autobusové lince, ale i stav její využitelnosti. Třetí aspekt hovoří  o tom, jak všechny způsoby cestování – vlak, letadlo, auto, autobus –  integrovat do jednotného ekosystému města či dané oblasti tak, aby  žádný z nich nebyl neadekvátně preferovaný nebo zvýhodňovaný. Doprava úzce souvisí s logistikou. Logistika je proces plánování,  realizace a řízení efektivního toku zboží, služeb a s tím souvisejících  informací z místa vzniku do místa spotřeby ve správném čase a s co  nejnižšími náklady. Pro logistiku platí, že nejdůležitější je, jak co nej- rychleji, nejefektivněji dostat zboží, službu z místa A do místa B tak,  aby se šetřily náklady a optimalizovala se cesta z hlediska náročnosti.  Je potřeba zjistit, jaký způsob přemisťování zboží z bodu A do bodu B  je nejefektivnější. Je to využití silnice, vody, vzduchu nebo železnice? Jaké nejdůležitější řešení v systému dopravy již IBM navrhlo a jaká se už využívají? V podstatě jde o globální řešení. Společnost IBM je navrhla z po- hledu technologie, znalostí o této problematice a dosavadních zku- šeností. Vše se připravuje na základě požadavků konkrétní země nebo  města. Máme několik takových referencí z měst jako jsou Stockholm,  Rio de Janeiro, Dublin, Istanbul nebo Singapur. Stockholm je pro nás  zajímavá reference, zejména z pohledu využití široké škály různých  technologií. Základním problémem Stock- holmu bylo zejména to, že má malé cent- rum. Do centra města a jeho ostatních částí  proudila hustá doprava. Vláda se rozhodla  změnit dopravní situaci v hlavním městě.  Provedla pilotní projekt na výběr poplatků.  Pomocí IBM a představitelů města ve spo- jení s odborníky jsme použili v řešení pro  Stockholm množství IBM technologií. Ře- šení jsme postavili na základě výběru po- platků při vjezdu do města. Pomocí vi- deokamery jsme zaznamenávali státní  poznávací značky aut. Kdo si koupil kredit  na vjezd a výjezd z města měl výhodu. Ka- mera rozeznala jeho SPZ a nemusel nikde  zastavit, či zaplatit, ale mohl jít nerušeně  dál. Řešení rozeznávání SPZ a propojení  informací o hustotě dopravy, vjezdů a vý- jezdů z města bylo určujícím elementem  při nastavení poplatků. Lidé si mohli vypočítat,  kolik jich to stojí a co je pro ně lepší. Vyvinutý systém umožnil zlep- šení života a dopravy v rámci tohoto hlavního města. Lidé pochopili  nutnost variability dopravy ve městě a začali vyu- žívat i jiné dopravní prostředky. Snížil se počet aut,  spotřeba pohonných látek a emise z výfukových  plynů. Plynulost všech druhů dopravy se zlepšila. Alexander Sotník má všechny potřebné informace kdekoliv a kdykoliv. Současnýstavmobilitynašichměstseprojevujestálesezhoršují- nejnižšími náklady. Pro logistiku platí, že nejdůležitější je, jak co nej- rychleji, nejefektivněji dostat zboží, službu z místa A do místa B tak,  aby se šetřily náklady a optimalizovala se cesta z hlediska náročnosti.  Je potřeba zjistit, jaký způsob přemisťování zboží z bodu A do bodu B  je nejefektivnější. Je to využití silnice, vody, vzduchu nebo železnice? a jaká se už využívají? hledu technologie, znalostí o této problematice a dosavadních zku- šeností. Vše se připravuje na základě požadavků konkrétní země nebo  „Komerční svět je ten, který přináší nejnovější tech- nologie a prostřednictvím nich umožňuje změny.“ šení života a dopravy v rámci tohoto hlavního města. Lidé pochopili  nutnost variability dopravy ve městě a začali vyu-nutnost variability dopravy ve městě a začali vyu- „Svět kolem nás se stává stále více inteligentním a vzájemně propojeným. Je složen ze systémů, které dokáží mezi se- bou spolupracovat.“

https://ennypar.com/

48 11-12/2012 SPEDICE A LOGISTIKA O tom, že již brzy jse výrazněji uplatní vany na elektický pohon v ko- merční spediční přepravě, svědčí i pokračování v provozním testo- vání vozidel Nissan e-NV200 společnosti FedEx, která testuje tuto elek- trickou dodávku v ulicích Londýna a Jokohamy. Nyní rozšiřuje testování  i do Brazílie a dalších zemí. Lehké užitkové vozidlo určené pro city lo- gistiku by mělo jít do sériové výroby koncem příštího roku. Automo- bily na elektrický pohon jsou vhodné zejména do městského provozu,  do hustě obydlených oblastí. Jedním z potenciálně nejvyužitelnějších  oborů pro e-NV200 je city logistika. Nissan se proto při vývoji vozidla  spojil se společností FedEx Express, která od loňského prosince testuje  prototyp v reálném provozu v ulicích Londýna. Další vůz je v japonské  Jokohamě a v reálném provozu bude jezdit také například v Singapuru,  USA nebo Brazílii. Firma si slibuje, že tím získá zpětnou vazbu, která jí  pomůže ještě před startem sériové výroby plánované na rok 2013 „vy- chytat“ všechny nedostatky. FedEx má s provozem elektromobilů bohaté zkušenosti – v součas- nosti jich provozuje po světě přibližně 130. FedEx se zavázal, že do roku  2020 sníží spotřebu pohonných hmot svého celosvětového vozového  parku o 20 %, což se mu dosud podařilo již ze čtyř pětin. Vedle prak- tického testování vozu se obě fi rmy dohodly, že budou i nadále spo- lupracovat na výzkumu a vývoji městských kurýrních vozů a souvise- jícího softwaru. „Jelikož máme velice rozsáhlou globální fl otilu, hledáme způsoby, jak  zvyšovat její efektivitu,“ řekl Russell Musgrove, ředitel oddělení Global  Vehicles ve FedEx Express. „Díky vývoji a nasazení inovativních techno- logií se nám daří zlepšovat energetickou účinnost a snižovat vliv našich  vozidel na životní prostředí.“ Nissan plánuje, že zavede bezemisní technologie do celé řady svých  lehkých užitkových vozidel (LCV). e-NV200 je druhým ze čtyřčlenné série  plánovaných elektromobilů, které se budou vyrábět sériově. Vůz kombi- nuje technologie rodinného elektromobilu Nissan LEAF s užitnými výho- dami malé dodávky NV200. Baterii vozu lze nabít buď klasickým způso- bem kompletně přes noc, nebo rychlodobíječkou za půl hodiny na 80 %  celkové kapacity. Právě baterie jsou „Achillovou patou“ elektromobility.  Jejich kapacita postačuje  prozatím na dojezd cca  130 – 150 km na jedno  nabití. Zájem motoristů  o elektromobily vzroste  pokud se podaří zvýšit  dojezd zhruba na náso- bek – tedy cca 300 km. Evropská komise vyslovila výhradu proti plánovanému převzetí ni- zozemského koncernu expresní nákladní dopravy TNT vedoucím  americkým aktérem na trhu – společ- ností UPS. Sledovatelé kartelů argumen- tují ve svém „Vyjádření námitek“ (State- ment of Objection), že převzetí by mělo  záporný vliv na evropský trh expresní do- pravy. UPS a TNT chtějí během několika týdnů reagovat na blíže neuve- dené námitky. Se spojením nyní počítají na počátku příštího roku. Bez  zeleného signálu z Bruselu nemůže UPS nizozemského konkurenta pře- vzít – za předpokládaných 5,2 miliard eur (cca 130 miliard Kč).  Po změně loga společnosti GO! Express & Logistics po více než 20  letech fi rma v celosvětovém měřítku přistoupila k rebrandingu.  Tím však změny nekončí. Zásadní  změnou  v celoevropském mě- řítku v GO! Express & Lo- gistics je nová podoba  internetových stránek.  Ty budou přehlednější  a  pomohou  zákazní- kům v lepší orientaci. Změnili  i  motto  –  doposud  používané  „Všechno jde“ nyní na- hradila centrála fi rmy v německém Bonnu sloganem „Čas je vše“.  Slogan tak lépe vystihuje potřeby svých klientů i poslání fi rmy GO!  Express & Logistics. Je to zároveň příslib zákazníkům, že čas na pře- pravu jejich zásilek bude maximálně zkrácen. Dál pro fi rmu zůstává  to nejpodstatnější, a to pozdní vyzvednutí a brzké doručení zási- lek – fl exibilně, rychle a především spo- lehlivě. Corporate identity firmy GO!,  se změnilo také v oblečení kurýrů, pra- covníků, kteří jsou představiteli a repre- zentanty fi rmy. Změna oděvu kurýrů je  podstatná a je aktuální již od listopadu.  Moderní a praktické oděvy odpovídají  náročnosti povolání. Vzhled oděvu pod- řídili praktičnosti, ale neslevili z nároků  na příjemné materiály a vkus. Tímto se  řídili návrháři, kteří důležitou změnu při- pravovali. Nové oděvy se nejprve testo- valy v sedmi německých střediscích fi rmy  v běžném provozu. Teprve po ověření je- jich trvanlivosti, praktičnosti, vzhledu i kvality se přistoupilo k jejich  distribuci v rámci celé sítě. Kurýři tak získávají nová trika s krátkým  i dlouhým rukávem, fl eecovou bundu s odepínacími rukávy, softshel- lovou bundu do nepříznivého počasí a čepici. Jediné co nedoznalo  podstatné změny, jsou černé pracovní kalhoty. Veto EU na zakoupení TNT americkou UPS FedEx rozšiřuje testy elektrické dodávky Další zásadní změny v GO! Express & Logistics

https://ennypar.com/

11-12/2012  49 SPEDICE A LOGISTIKA Společnost  Dachser  se  rozhodla dále rozšiřovat  služby klientům a ve specia- lizovaném oddělení vyrábí  standardizované dřevěné  obaly i obaly na míru, speci- ální palety pro stroje a zaří- zení či dřevěné bedny a rohy  zajišťující  svou  odolností  maximální ochranu zboží  během přepravy. Obaly ne- standardní a nadměrné ve- likosti vyrábí ve vlastní stolařské dílně, mohou být opatřeny uza- víratelným zámkovým systémem a zajištěny originální plombou.  Společnost Dachser Břeclav, která balení zaštiťuje, je držitelem cer- tifi kátů AEO a C-TPAT, veškeré používané obalové dřevo je tepelně  ošetřeno a splňuje normu ISPM. Dachser disponuje specifi ckým know-how pro balení nejrůzněj- ších druhů strojírenských výrobků – od drobného spojovacího ma- teriálu až po velké strojní celky či zařízení. Pro své zákazníky zajiš- ťuje  firma  nejen  výrobu  obalů, ale i balicí práce, a to  jak ve vlastních prostorách,  tak i jako výjezdní montážní  skupina přímo u zákazníka.  Podle místa určení zásilky  a druhu přepravy používá  Dachser i různé druhy kon- zervace, ať už se jedná o an- tikorozní oleje, antikorozní  papíry, technologii zata- vení do smrštitelné fólie  a  opatření  vysoušecími  prostředky a další. Samo- zřejmostí je používání po- mocných ochranných ma- teriálů, jako jsou kartony,  bublinkové a strečové fólie  či pěnové elementy. „Tuto službu jsme vytvo- řili na základě nestandardních požadavků na balení našich stávajících  zákazníků a rozhodli jsme se ji rozšířit a nabídnout trhu,“ říká Jan Pol- ter, obchodní a marketingový ředitel Dachser Czech Republic. „Zo- hledňujeme všechny specifi cké požadavky celého dodavatelského  řetězce a naší prioritou je zabezpečit zboží pomocí profesionálního  balení, ať už míří do kteréhokoliv místa na světě.“ Porsche je jedenáctou automobilovou značkou využívající služby  společnosti DHL Supply Chain v České republice. Podle uzavřené  dohody zajišťuje pro Porsche sběrnou službu komponentů pro vý- robu od dodavatelů v České republice a na Slovensku. Kontrakt byl  uzavřen na dobu jednoho roku s objemem přepravy ve výši 6 000  m3 za rok a s vyhlídkou na budoucí rozšíření spolupráce. Až čtyři  kamiony DHL budou každý den vozit do výrobního závodu Porsche  ve Stuttgartu-Zuff enhausenu, kde automobilka vyrábí modely 911  Carrera, Boxster a Cayman, jakož i motory pro všechny typy svých  osobních vozů, díly od 70 dodavatelů. DHL Supply Chain zajišťuje  cross-dockové a přepravní služby také pro produkty Porsche After  Sales v Sachsenheimu. „Jsem přesvědčen, že důvěru společnosti Porsche nezklameme a že  naopak s našimi vysoce spolehlivými logistickými službami a pro- cesy, přizpůsobenými požadavkům automobilového průmyslu, vy- tvoříme pevné základy pro další rozvoj oboustranně přínosné spo- lupráce,“ říká Filip Budík, generální ředitel společnosti DHL Supply  Chain v České republice. Projektový tým DHL má za sebou úspěšnou implementaci nového  provozu pro Porsche navzdory velmi napjatému časovému harmo- nogramu, neboť od spuštění projektu do zahájení logistických čin- ností byly k dispozici pouhé dva měsíce. Začlenění společnosti Por- sche do stávající sítě DHL v sektoru automotive si vyžádalo několik  změn v oblasti IT a zavedení nového formátu EDI. DHL Supply Chain  používá pro zajišťování služeb zákazníkům z automobilového prů- myslu cross-dock v Nepřevázce se skladovací plochou 13 000 m2   a 180 zaměstnanci.  Návštěvníci veletrhu se mohou těšit na originální výstavu ŽEL- RAIL, a také na odbornou konferenci na téma železniční do- pravy. „Jsme velice potěšeni, že můžeme spolupracovat na unikát- ním mezinárodním dopravním veletrhu. Brněnské výstaviště je pro  prezentaci kolejových vozidel a železniční tematiky ideálním mís- tem, protože kromě vlastní vlečky a kolejiště poskytuje také dosta- tek kvalitní kryté i venkovní výstavní plochy a konferenčních pro- stor,“ říká Miroslav Horák, manažer pobočky společnosti Schenker  v Brně. Společnost DB Schenker se letos logisticky podílela na řadě  významných veletržních akcí. Byly mezi nimi mezinárodní veletrh  zemědělské techniky Techagro, stavební veletrh IBF a Mezinárodní  strojírenský veletrh, který je největší výstavou svého druhu ve střední  a východní Evropě.  Speciální balení od Dachser Dachser - mezinárodní logistický provider - zařa- dil do svého portfolia služeb exportní a zakázkové balení nejen pro leteckou a námořní přepravu. Svým zákazníkům nabízí jak dodávky obalů, tak i samotné profesionální zabalení. DHL roste v oblasti automotive SpolečnostDHLSup- plyChainvČeskére- publicerozšiřujesvé portfoliovsektoru automotiveonového zákazníka,stuttgartskéhovýrobcesportovníchvozůPorsche. VybranévýrobnízávodyspolečnostiPorscheAGjsouzásobo- ványzcross-dockuvNepřevázceuMladéBoleslavi. DB Schenker podpoří veletrh Eurotrans 2013 Dopravní veletrh Eurotrans, který představí všechny dru- hy dopravy spolu a věnuje se také oblasti logistiky, bude mít svou premiéru v září 2013 na brněnském výstavišti a naváže na tradiční veletrhy Autotec a Transport a Lo- gistika. Jeho o ciálním partnerem bude DB Schenker.

https://ennypar.com/

50 11-12/2012 Zprávy SPEDICE A LOGISTIKA Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné. DACHSER členem Svazu chemického průmyslu České republiky Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic se za- řadil mezi členy Svazu chemického průmyslu České republiky  (SCHP ČR), který v letošním roce slaví 20. výročí od svého založení.  DACHSER  Czech  Republic se bude  v SCHP ČR podílet  na projektech za- měřených  na  lo- gistiku.  „Logistika  pro chemický prů- mysl má velký po- tenciál,“ říká Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACH- SER Czech Republic a.s., a dodává, „proto jsme rádi, že jsme se stali  členem SCHP ČR, který je pro nás zdrojem informací v oblasti che- mického průmyslu a platformou pro setkávání se specialisty v oboru.“  DACHSER poskytuje svým zákazníkům specifi cké řešení Chem-Logis- tics šité na míru potřebám společností v chemickém průmyslu. Kom- binuje logistické služby centralizovaného providera, standardizované  přepravy, skladování a vlastní IT aplikace s dlouholetým know-how  pro chemický průmysl. To je garantováno speciálně vyškolenými ex- perty na chemickou logistiku, zejména pak na skladování a přepravu  nebezpečného zboží. Společnost DACHSER Czech Republic bude  v SCHP ČR zastupovat Petr Chalupný, který se zároveň stane členem  Výboru pro logistiku. Petr Chalupný zastává v DACHSER Czech Re- public funkci Chem-Logistics manažera, má příslušnou odbornou  kvalifi kaci a dlouholeté zkušenosti s logistikou nebezpečných látek. IQ Ostrava úspěšný v soutěži„Best of Realty“ Na 2. místě soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit v kategorii  Nová administrativní centra se umístila kancelářská budova IQ  Ostrava developerské společnosti CTP, do které se nedávno nastěho- val její většinový nájemce.  Finská společnost Tieto, lídr  v oblasti informačních tech- nologií a inženýrských slu- žeb v Evropě, si zde prona- jala 16 000 m2  z celkových  22 000 m2  plochy. V mo- derních kancelářích pracuje  na 1 550 zaměstnanců. Spo- lečnost CTP do projektu in- vestovala 50 milionů eur. IQ  Ostrava má statut tzv. zelené budovy. Projekt je certifi kován systé- mem BREEAM, což představuje 30 % úspory energií pro nájemce. IQ  Ostrava se tak řadí mezi první budovy v moravskoslezské metropoli,  které získaly tento certifi kát. „Ocenění v této soutěži si velmi považu- jeme, protože dává pozitivní signál stávajícím i potenciálním inves- torům, že i v Ostravě a celém moravskoslezském regionu stojí za to  investovat a rozvíjet své obchodní aktivity,“ říká Remon Vos, ředitel  společnosti CTP.  V Brně zahájena výstavba komerčních prostor V Brně se rozjíždí výstavba nových prostor pro komerční využití.  Po letech dominantního postavení jediného developera při- chází na trh konkurence. Developer Raiff eisen – Leasing Real Estate,  prostřednictvím své dceřiné společnosti RLRE Carina Property s.r.o.,  zahájil výstavbu projektu H-Park Heršpice Brno. Projekt o podlažní  ploše cca 8 000 m2  nabídne mix obchodních, kancelářských a skla- dových ploch k pronájmu, který zajišťuje tým průmyslových nemo- vitostí z poradenské společnosti Cushman & Wakefi eld. Zájemcům  o pronájem jsou k dispozici komerční plochy od 350 m2  v atraktivní  lokalitě, která se nachází na okraji centra města poblíž kancelářských  komplexů a v sousedství komerční zóny v Heršpické ulici. „Brněnský  trh má v rámci ČR unikátní pozici. Poptávka po pronájmu komerč- ních nemovitostí je zde dlouhodobě vysoká. Přitom schází dosta- tek kvalitních nových projektů, kam by případní zájemci své provo- zovny umístili. Vítáme tedy novou výstavbu,“ říká Jiří Kristek, vedoucí  pronájmu nákupních parků v rámci průmyslového oddělení společ- nosti Cushman & Wakefi eld. „Společnost Raiff eisen – Leasing Real  Estate může nabídnout zajímavou alternativu pro nájemce, kteří  nechtějí odejít do komerčních parků na okraji Brna a upřednostňují  spíše prostory v dosahu městského centra a s dobrou viditelností,“  dodává Kristek. „Nyní rozjíždíme výstavbu první fáze, jejíž dokončení  se plánuje na duben 2013. Plochy jsou vhodné například pro umístění  autosalonu, vzorkovny, maloobchodní či velkoobchodní prodejny,“  říká Hynek Stupák, development manager společnosti Raiff eisen –  Leasing Real Estate. Do budoucna developer plánuje rozšíření pro- jektu o druhou a třetí fázi. Business Park Rudná hlásí nové pronájmy v objemu 5 000 m2 V Business Parku Rudná, největším industriálním areálu na Praze- západ, byly na přelomu října a listopadu 2012 uzavřeny s dvěma  fi rmami smlouvy o pronájmu, resp. prodloužení jejich nájmu a ex- panzi v rámci zmíněného areálu. Novým nájemcem areálu Business  Park Rudná se stala společnost Sacorp Logistics, poskytovatel logis- tických služeb, která si pronajala v hale č. 13 celkem 2 000 m2  skla- dových a kancelářských prostor. Společnost ppm czech, která již  v areálu sídlí, prodloužila a rozšířila svůj pronájem v hale č. 11 z pů- vodních 650 m2  na 3 100 m2  skladových ploch, kde bude poskytovat  logistické služby  pro mezinárodní  společnosti, a dal- ších  500  m2   ad- ministrativních  prostor, kde bude  digitalizovat do- kumenty pro sou- kromé a veřejno- právní  subjekty.  V  uplynulých  15  letech se areál Bu- siness Park Rudná rozrostl na celkem 20 hal, které dohromady nabízí  150 000 m2  moderních skladových a industriálních ploch. V areálu  sídlí především logistické, výrobní a maloobchodní společnosti. Ma- jitelem business parku je nemovitostní fond Heitman, správu busi- ness parku zajišťuje společnost Jones Lang LaSalle. 

https://ennypar.com/

11-12/2012  51 SPEDICE A LOGISTIKA Prakticky stejné je to v případě logistiky; proč by měla například  společnost vyrábějící nějaký specifi cký druh zboží znát veškeré  náležitosti logistického řetězce, včetně všech jeho specifi k. Právě  v takových chvílích přichází ke slovu outsourcing logistických slu- žeb, a to hned v několika úrovních. Základní úrovní je outsourcing dopravy, případně skladového hos- podářství. Pokud se však tyto dvě oblasti spojí do jedné a společnost  využívá třetí stranu na kompletní zajištění logistického řetězce – skla- dování, přepravy, dodání, zákaznické podpory – pak jsou výhody zná- sobeny, jelikož to znamená pro společnost nižší náklady a zároveň  přenesení odpovědnosti a rizik na další subjekt. Efektivní spolupráce V rámci outsourcingu služeb se rozlišují tři základní stupně, které  se liší rozsahem zajišťovaných služeb. Nejnižší stupeň služeb je 2PL  (second-party logistics), kdy zadavatel objednává služby u speciali- zované fi rmy (např. dopravce). Více provázaná forma spolupráce se  označuje jako 3PL (third-party logistics), a to tehdy, když fi rma rea- lizuje část nebo celý dodavatelský řetězec a je zodpovědná za jeho  výsledek. Nejkomplexnější je spolupráce na stupni 4PL (fourth-party logis- tics), kdy dodavatel přebírá kompletní organizaci logistického řetězce  a samotná spolupráce začíná detailní analýzou a zpracováním kon- ceptu logistiky včetně doporučení z praxe. Roli hraje cena i osobní nasazení V České republice existuje velká řada společností, které poskytují  outsourcing logistických služeb, a to v různém rozsahu a specializaci  (například skladování a doprava  potravin). Mezi dodavatele, kteří  nemají vyhraněnou specializaci,  patří například DSV CZ, která je  na trhu v České republice od roku  1998 a dosahuje velmi dobrých  výsledků s obratem cca 1,17 mld.  korun (2011). „Na základě dlouhodobých zku- šenostívnímáDSVCZdvězákladní priority u různých typů zákazníků. U menších a středních společností je hlavním kritériem při výběru slu- žeb obvykle cena. Šíře portfolia a kvalita služeb hraje větší roli pře- devším u velkých a nadnárodních společností,“ popisuje Ing. Rado- slav Palla, Logistics Director. Zásadní roli hraje také  celkový přístup k zákazníkovi, budování dobrých vztahů je  zde na nejvyšší úrovni, neboť především nadnárodní a zahraniční  společnosti si potrpí na to, aby byly v kontaktu nejen s obchodním  zástupcem, ale přímo s lidmi, kteří jim pomáhají dotáhnout obchod  do zdárného konce. Kde jsou úspory? Největší úspora se při outsourcování logistických služeb obvykle  projeví v oblasti investic, jelikož není potřeba investovat do budo- vání logistických skladů a komplexního zázemí. Náklady lze velmi  snadno převést z investičních na provozní. Podobné je to také se  snížením nutných nákladů na ICT, jelikož je vše kompletně převe- deno pod dodavatele. Ve vztahu ke zboží má outsourcing jasný přínos v podobě zna- lostí a know-how logistického specialisty, ve snížení nutných celko- vých zásob a také přenesení rizik na dodavatele. Zákazníci společ- nosti zase ocení zkrácení cyklu objednávek a s ním spojené zkrácení  dodací lhůty. Jak outsourcovat logistické služby Před samotným rozhodnutím využít služeb logistické společnosti  je třeba si uvědomit, že úspory nevznikají samovolně, ale je potřeba  si defi novat vlastní očekávání a také reálnou výši investice do této  formy služeb. K nejčastějšímu nepochopení dochází při vyčíslování služeb, pro- tože využít služeb logistické společnosti neznamená pouze „proná- jem“ lidí, aut a skladových prostor. Do výsledné ceny se promítá řadu  úkonu zákaznického servisu, přes přepravní náklady, pronájem skladu,  kancelářskou a skladovou techniku, odpisy, pojištění, certifi kace, in- formační systém až po platy pracovníků a jejich další vzdělávání. Samotné „rozběhnutí“ outsourcingu pak vyžaduje jakousi zkušební  dobu, kdy se spolupráce ladí především po stránce komunikace a na- stavení procesů. Po tomto nastavení je možné dále pracovat na cel- kové optimalizaci logistického řetězce.  PR DŠ Outsourcing logistických služeb není jen o dopravě Outsourcing je obecně vhodným nástrojem pro společ- nosti, které se chtějí soustředit na svůj hlavní předmět podnikání, ve kterém mají nejvíce zkušeností a jsou nejvíce kreativní. V souvisejících službách nemají dostatečné znalosti či kapacity a je tudíž ekonomicky výhodnější ponechat jejich zajištění někomu jinému. Ing. Radoslav Palla

https://ennypar.com/

DB Schenker pronajímá další prostory v P3 DB Schenker rozšířil spolupráci se  společností PointPark Properties  pronájmem dalších 6 949 m2  sklado- vých a 290 m2  kancelářských ploch v Po- intParku Prague D1 a zároveň pode- psal novou smlouvu na 2 810 m2  skladových a 227 m2  kancelářských  ploch v PointParku Žilina na Slovensku. Výstavba logistického parku  PointPark Prague D1 s rozlohou 177 700 m2  byla zahájena koncem  roku 2005 u dálnice D1, vedoucí do Brna a Bratislavy přibližně 16 km  od Prahy. V současné době je pronajato 95% stávajících prostor. Více  než 39 000 m2  pozemků s platným stavebním povolením je připra- veno pro výstavbu dalších Build-To-Suit projektů. Mezi klíčové zákaz- níky PointParku Prague D1 patří DB Schenker, Hopi, Auto Kelly a PST  CLC. Zdeněk Kašpar, COO Lo- gistics, DB Schenker Czech řekl:  „Již počtvrté jsme rozšířili naše  prostory v PointParku Prague  D1. Logistické potřeby našich  klientů neustále rostou a my  musíme růst společně s nimi.  PointPark Prague D1 má  výbornou polohu, včetně  napojení na infrastrukturu,  a to z něj dělá jasnou volbu  pro naši expanzi.“ Daniel  Kubizňák, Leasing Mana- ger, P3 Česká republika,  řekl: „DB Schenker je nájemcem v PointParku Prague D1 už více než  6 let a celkem si pronajal přes 26 000 m2  skladových a kancelářských  prostor ve dvou ze tří stávajících budov. DB Schenker naposledy roz- šířil svoje prostory v květnu 2012. Podpisem této nové smlouvy se stal  druhým největším nájemcem v našem D1 parku.“ PointPark Žilina má  celkovou  roz- lohu 90 000 m2 ,  s možností vý- stavby dalších  35 000 m2  skla- dových prostor.  Žilinský region, ve kterém se park nachází, je strategickým průmyslo- vým a dopravním uzlem. Park je situován v blízkosti obce Strečno, 300  metrů od dálnice D1 vedoucí z Bratislavy do Žiliny, Popradu a Košic,  a přibližně 11 km od plánované mezinárodní dálnice D3, která spojí Slo- vensko s Polskem. Ve spolupráci s Optima Consulting zde P3 v červnu  letošního roku zahájila výstavbu první fáze logistického parku a již  v srpnu začala společnosti Albatros Logistics používat 6 000 m2  sklado- vých a kancelářských prostor jako distribuční centrum pro automobi- lové díly značky Kia. Dietmar Schmickl, Managing Director, DB Schen- ker Slovakia, řekl: „Žilina je pro nás již tradiční lokalitou pro podnikání,  nicméně PointPark Žilina je pro nás novou lokalitou. Jako kvalitní lo- gistický park podporuje naše budoucí plány na “high-end” logistická  řešení v této oblasti, a to jak pro FMCG klienty, tak pro místní průmys- lovou výrobu. Díky této nové lokalitě můžeme nabídnout celou škálu  logistických služeb od skladování až po distribuci v rámci celého Slo- venska z jednoho strategického dopravního uzlu, stejně jako to dě- láme ve zbytku Evropy.“ Peter Bečár, P3 Managing Director pro Českou  republiku a Slovensko uvedl: „Z dlouhodobého hlediska je strategií P3  expandovat na Slovensku mimo Bratislavu a soustředit se na lokality  jako je Trnava, Žilina, Prešov, Košice a další místa preferovaná našimi  klienty. Žilinský region je jedním ze strategických průmyslových a do- pravních uzlů Slovenska, a díky přítomnosti automobilky Kia, je popu- lární především pro subdodavatele automobilového průmyslu – stejně  jako Bratislava, která má Volkswagen a Trnava, kde se nachází Peugeot.  Díky nízké míře neobsazenosti a celkovému nedostatku moderních  skladových prostor vidíme v této oblasti velký potenciál.“ Prologis zkoumá trh Prologis, provozovatel a developer industriálních nemovitostí,  zveřejnil výsledky hloubkového výzkumu mapujícího situaci  na trhu s industriálními nemovitostmi v Evropě. Hodnota průmyslo- vých nemovitostí v Evropě se od svého vrcholu před krizí v roce 2007  snížila o 21,9 % a následně se v průměru zotavila o pouhých 1,3 %.  S ohledem na reprodukční náklady a průběh  zotavování amerického trhu po celosvětové fi - nanční krizi je současné hodnoty evropských  průmyslových nemovitostí třeba považovat  za atraktivní. Přímé výnosy dosáhly na trhu  s logistickými nemovi- tostmi během posled- ních 10 let 7,6 %, což je  o 200 bazických bodů  více než u přímých vý- nosů  kancelářských  nemovitostí a o 240 bazických bodů více než u nemovitostí retailo- vých. I přes nízký růst HDP v zemích EU, který se v posledních 10 letech  pohybuje pouze okolo 1,5 % ročně, se očekává v důsledku proměny  obchodních a zásobovacích zvyklostí silná poptávka po distribučních  prostorách v Evropě. Americký trh s průmyslovými nemovitostmi má  čtyřnásobné množství distribučních nemovitostí třídy A než v Evropě,  kde distribuční nemovitosti třídy A tvoří pouze 14% podíl všech indus- triálních nemovitostí. Evropský trh logistických nemovitostí je tedy re- lativně nevyvinutý. E-commerce je na vzestupu a nutí maloobchodní  prodejce přehodnocovat své distribuční kanály tak, aby byli schopni  dostát aktuální poptávce a očekávanému růstu.Zkušenosti z Velké Bri- tánie, Německa a Francie za posledních pět let ukazují, že každé zvý- šení online tržeb o jednu miliardu eur představuje zvýšení poptávky  po skladovacích prostorách v průměru o 72 000 m2 .  ESA logistika otevřela nový sklad v Ostravě Společnost ESA rozšířila své portfolio o nový sklad a crossdock  v Ostravě. K dispozici především zákazníkům využívajícím kom- plexní  logistická  ře- šení Green 3PL je tak  více než 4000 paleto- vých míst s moderním  skladovým zázemím  a s další možností roz- šíření. Tento sklad bude také využíván polskou pobočkou ESA při  transportu a distribuci zboží polských klientů do ČR a obráceně. Nová hala VPS Logistics v průmyslové zóně Zdice Společnost VPS Logistics s.r.o. zaměřující se na logistické služby v regi- onu středních a západních Čech úspěšně zkolaudovala novou skla- dovou halu v průmyslové zóně Zdice. Touto investicí vzrostla celková  skladová kapacita společnosti na 10 000 m2 , respektive 14 000 paleto- vých míst. VPS Logistics poskytuje služby v oblasti skladování materiálu,  dopravy a mytí průmyslových obalů. Společnost začala od roku 2012  nově poskytovat zásobování výrobních linek v režimu kanban, distri- buci zboží a obdobné individualizo- vané služby s vyšší přidanou hodnotou.  V současné době provozuje 3 skladové  areály v oblasti Berounska, v nichž za- městnává více než 100 osob. 52 11-12/2012 Zprávy SPEDICE A LOGISTIKA Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné.

https://ennypar.com/

11-12/2012  53 SPEDICE A LOGISTIKA „Životnost moderních průmyslových hal je zhruba 15 až 30 let.  Haly postavené na začátku století se dostávají na hranici život- nosti a majitelé do nich musí investovat, aby udrželi krok s konkurencí.  Zlepšení osvětlení, izolace či oprava podlah jsou nutnou podmínkou  pronájmu starších hal, nájemci i tak v těchto halách požadují nižší ná- jemné než u hal novějších. Zejména nadnárodní společnosti stále čas- těji kladou otázky týkající se zelených prvků v logistických areálech  a tlačí majitele k modernizaci,“ říká vedoucí pronájmu průmyslových  ploch v C&W Jaroslav Kaizr. Nové průmyslové stavby jsou proto efek- tivnější. „Podíl volných ploch je stále pod úrovní, kterou lze považovat  za zdravou, tato hranice se pohybuje kolem 10 %. Nadále tedy exis- tuje prostor pro další výstavbu, a to zejména v lokalitách s nepronaja- tostí nižší než republikový průměr,“ dodává Kaizr. Plzeňsko je pro CTP atraktivní Investice do koupě budovy Honeywell v Brně nizozemským CTP  Investem patří mezi nejvýznamější investice do průmyslových sta- veb v tomto roce. V prv- ním  pololetí  dokončil  nové  haly  developer  CTP a zahájil výstavbu  v Brně. Brňenská oblast  je pro výstavbu průmys- lových staveb stále atrak- tivní a zvýšenou atrakti- vitu vykazuje také okolí  Plzně. Neobsazenost  prů- myslových prostor na Pl- zeňsku za poslední tři  roky klesla z 32 % na ne- celých 6,5 %. Důvodem  je především zájem vý- robních společností na- pojených na automobilový průmysl, které po útlumu začaly po roce  2010 znovu expandovat. Jednou z největších transakcí třetího čtvrtletí  2012 je pronájem 7000 m² skladových a kancelářských ploch v CTParku  na Borských polích v Plzni fi rmě MD Elektronik, jež se specializuje na vý- robu kabelových svazků pro přední evropské automobilky.  „Důvodem pronájmu byla potřeba rozšířit výrobní kapacity v areálu  naší společnosti v Chotěšově. Nové prostory v CTParku Plzeň využijeme  pro skladování materiálů na vstupu do výroby a zároveň i pro sklado- vání hotových výrobků, jež budou následně expedovány zákazníkům,“  popisuje jednatel MD Elektronik Jiří Batko. Celkově fi rma v Česku za- městnává na 2300 pracovníků. Vzhledem k časování projektu a mini- mální vzdálenosti k chotěšovskému závodu byl vybrán areál společ- nosti CTP v Plzni na Borských polích. „Těší nás, že jsme tak významné  fi rmě, jako MD Elektronik je, uměli vyhovět velikostí i technickým stan- dardem. Dá se říci, že prostor CTParku přesně odpovídal požadavkům  nájemce a prostory budou předány k plnému užívání během několika  týdnů,“ dodává k transakci Paul Deverell ze společnosti CTP. S fi rmami jako Daikin, DHL, Panasonic Matsushita, Porsche, Siemens,  SY Wiring Technologies, Tatung patří Plzeň k hlavním tuzemským cen- trům strojírenských, inženýrských nebo elektrotechnických oborů.  CTPark na Borských po- lích je předním industriál- ním projektem v regionu,  s jasnou profilací právě  na  tyto  hi-tech  společ- nosti. Vedle synergie ply- noucí z množství výrobních fi rem působících v Plzni a okolí je hlavní  předností CTParku Plzeň i rychlé napojení na D5, a tím na Německo,  Prahu a další města. Celková kapacita je 126 000 m² výrobních a sklado- vých ploch, k dispozici zbývá zhruba 14 000 m² průmyslových prostor. Plzeňský kraj disponuje po širší oblasti Prahy a Jihomoravském kraji  třetí nejvyšší nabídkou moderních skladových a výrobních prostor v ČR.  V polovině roku 2012 celková nabídka dosáhla 578 400 m². Ve stejném  období zůstávalo neobsazených přibližně 36 800 m². Více než 60 % pl- zeňské nabídky bylo realizováno společností CTP Invest. CTP koupila portfolio nemovitostí v České republice z Belgie na bázi  WDP. Úspěšnou akvizici realizovali zejména v oblasti Mladá Bole- slav a Praha. WDP.Transakce zahrnuje také pozemky s rozlohou cca  50 000 m², které CTP plánuje využít v blízké budocnosti. Do portfolia  CTP v ČR nyní patří téměř 2 miliony m² pronajímatelných ploch. Cena  transakce, která umožní upevnit pozici na trhu a obzvlášť posílit v re- gionu Mladé Boleslavi, kde CTP momentálně staví další nemovitosti,  převýšila 25 milionů eur. Akvizice umožní CTP dále rozšířit svou pozici  na trhu, a zejména vytvořit silnější pozici v regionu Mladá Boleslav, kde  se CTP bude dále angažovat. CTP zažívá rekordní rok, jak ve smyslu pří- jmů z nájmu, tak i s ohledem na růst portfolia. Čtyři nové výrobní budovy v Brně Developer CTP dostavěl v hlavní brněnské průmyslové zóně Černo- vická terasa čtyři nové výrobní budovy. Přesune se do nich například  dánský výrobce dětských hřišť Kompan, nebo tchajwanský Wistron,  který vyrábí televizní a počítačové obrazovky. Investice do výstavby  hal zatím přesáhla 70 milionů eur  (zhruba 1,8 miliardy korun). CTPark Brno II nabízí více než  100 000 m² nových ploch. Více než  polovinu z nich má Wistron, čtvr- tinu Kompan. Podle CTP tyto fi rmy  plánují v nových prostorách v příští  letech zaměstnat více než 3000 lidí.  Nový průmyslový areál CTP začal  budovat poté, co loni od města  koupil pozemky o velikosti 420 000  m². V prostoru Černovické terasy  chce fi rma postupně postavit dal- ších šest hal. „Nové pronájmy v do- končeném CTParku Brno II doka- zují, že Brno je stále velice žádanou lokalitou pro společnosti rekrutující  se z nejrůznějších oborů lidské činnosti,“ uvedl generální ředitel spo- lečnosti CTP Remon Vos. CTP je jedním z největších českých develo- perů. Vlastní síť 36 CTParků v ČR, na Slovensku, v Rumunsku a Polsku.  V Brně fi rma postavila i Spielberk Offi  ce Centre. Kancelářské prostory  leží poblíž centra města. Sídlí v nich například softwarová AVG. CTP  očekává, že letos ze svých pronájmů vydělá 105 milionů eur (zhruba  2,7 miliardy korun). Ocenění projektu IQ O ce Park Letos se konal už 14. ročník soutěže „Nejlepší z realit – Best of Re- alty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru.  O toto ocenění letos usilovalo 36 projektů v pěti základních kategori- ích. V kategorii „Nová administrativní centra“ získal druhé místo IQ Os- trava Offi  ce Park, Ostrava developera CTP. CTP investuje do nových průmyslových staveb V tomto roce se v Česku očekává pokles nové výstavby. Velmi důležitým fakto- rem proto jsou a budou rekonstrukce stávajících hal a parků. Rekonstrukce vyžaduje výrazně nižší nanční zdroje a současně představuje menší riziko, obzvláště v zavedených lokalitách.

https://ennypar.com/

54 11-12/2012 Zprávy Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné. SPEDICE A LOGISTIKA Dokončena druhá fáze projektu Classic 7 Developer AFI Europe Czech Republic slavnostně dokončil výstavbu  druhé fáze kancelářského projektu Classic 7 Business Park v praž- ských Holešovicích. Nová budova nabízí celkem přes 11 000 m2  pro- najímatelné plochy v sedmi nadzemních podlažích, k dispozici bude  225 parkovacích stání ve dvou podzemních podlažích. Generálním  dodavatelem byla společnost IMOS Brno. Architektonický návrh po- chází stejně jako návrh první fáze od společnosti CMC architects. „Vě- říme, že stejně jako první fáze Classic 7, která je z 90 % pronajata, najde  brzy své nájemce i tato nová reprezentativní budova. Kromě inspira- tivní atmosféry Holešovic nabízí nový projekt jak dobrou dopravní do- stupnost do centra Prahy, tak vynikající občanskou vybavenost lokality.  Vedle již fungujících služeb v první fázi projektu jako např. restaurace,  kavárna, obchod s novinami, čistírna oděvů, kopírovací centrum, ban- komat a jednací sál plánujeme vybudovat v druhé fázi projektu super- market, lékárnu, další stravovací zařízení a případně jiné služby, které  nájemcům poskytnou plný komfort,“ říká Doron Klein, generální ředi- tel AFI Europe Czech Republic. Druhá fáze projektu navazuje na úspěš- nou první fázi, která vznikla rekonstrukcí dvou objektů bývalého ho- lešovického parního mlýna, jehož historie se začala psát v roce 1911.  Stavební práce na druhé fázi začaly v polovině roku 2011, dokončením  druhé fáze vznikl uzavřený areál se čtyřmi budovami a s klidovou zó- nou pro nájemce v atriu. S on-line službami roste i logistika Podle nejnovějšího výzkumu společnosti Colliers International mění  on-line služby a elektronický obchod nejen podobu maloobchod- ního trhu, ale mají také přímý dopad na odvětví logistiky po celé Ev- ropě. To je příležitost zejména pro fl exibilní poskytovatele služeb v této  oblasti. Německo a Velká Británie  zůstanou předními trhy v prodeji  zboží koncovým uživatelům přes  internet (tzv. e-tailing), ale trhy  ve východní Evropě – v čele s Pol- skem – porostou nejrychleji. Rychle  rostoucí on-line prodeje, rozsáhlý  spotřebitelský trh, přístup k relativně levné pracovní síle a rozvinutý  logistický trh dělá z Polska výjimečně atraktivní destinaci pro meziná- rodní internetové prodejce (tzv. e-tailery). Se změnami na spotřebitel- ském trhu souvisí zvyšující se poptávka po komplexních distribučních  systémech. Internetový obchod je založen na modelu B2C, tedy pří- mého vztahu mezi obchodníkem a koncovým zákazníkem, přičemž  z dodavatelského řetězce je vynechán nejméně jeden, ne-li více zpro- středkovatelů. Počet zákazníků, se kterými e-taileři/nájemci skladů  přímo obchodují, se tak zvyšuje na tisíce. Mezi další faktory, kterými in- ternetové obchodování mění trh průmyslových nemovitostí, patří spo- lupráce s mnoha dodavateli, požadavky na skladování a distribuci vel- kého množství drobných výrobků s krátkými dodacími lhůtami a velký  význam zpětné logis- tiky. Rozšíření tohoto  obchodního modelu  vedlo k rozvoji spe- cializovaných center  pro realizaci zakázek  elektronického obchodu (tzv. e-fulfi lment center), v nichž je zastoupen  celý dodavatelský řetězec od získání výrobků od dodavatelů přes skla- dování, třídění, balení a předání zboží dopravcům až po řízení rekla- mací a vracení zboží. Mění se i požadavky tradičních maloobchodníků,  kteří zároveň poskytují prodej přes internet. Mnoho z nich nyní nabízí  více způsobů doručení, a to od doručení domů po vyzvednutí na pro- dejně, což ovlivňuje jejich požadavky na sklady a distribuci. „Logistická  zařízení byla historicky stavěna pro trhy založené na modelu B2B, tedy  na vztahu mezi obchodníkem a obchodníkem. Nicméně e-taileři nyní  zasílají zboží přímo k zákazníkům, což mění požadavky na tato zaří- zení,“ říká Karel Stránský, ředitel Corporate Solutions Colliers Internati- onal pro region EMEA. „Zatímco u většiny velkých hráčů na trhu, jako  je Amazon, se očekává, že i nadále budou působit ve vlastních fulfi l- ment centrech, na trhu je velký počet společností, které by zvažovaly  outsourcování svého dodavatelského řetězce třetí straně, tedy posky- tovatelům logistických služeb. Mnoho 3PL společností ale stále nena- bízí celou škálu služeb vyžadovaných internetovými prodejci, což je  vzhledem k rychlému růstu e-commerce překvapivé. V příštích letech  budeme u internetových prodejců i u obchodníků využívajících více  distribučních kanálů svědky toho, jak přehodnocují své strategie pro  skladování a doručování zboží. To povede k neustále se měnícím a vy- víjejícím požadavkům na sklady a distribuci. Developeři a 3PL společ- nosti, kteří budou schopni se rychle přizpůsobit a rozvíjet svou nabídku,  budou velmi žádaní,“ uvádl Karel Stránský. Dvojnásobný zájem o„zelené budovy“ V roce 2012 zavedlo 96 % investorů a správců fondů směrnice pro  udržitelný rozvoj. Důležitost otázky udržitelného rozvoje u komerč- ních nemovitostí za posledních 12 měsíců prudce stoupla. Ukázal to prů- zkum společnosti Cushman & Wakefi eld mezi vrcholovými manažery  a správci fondů u 28 evropských subjektů. Cílem investic do „zelených  projektů“ je snížení energetické náročnosti, celkové snižování nákladů,  tvorba hodnoty či ochrana majetku proti předčasnému zastarávání. Také  kvůli zvyšující se regulaci je udržitelný rozvoj při rozhodování o nemo- vitostech čím dál tím důležitější. Pro většinu nájemců znamená udrži- telný rozvoj úspory ve spotřebě elektřiny. U nové výstavby nezbývá,  než věřit slibům developera, ovšem skutečné náklady pak mohou být  vyšší, zejména pokud budova není řádně spravována. Nájemci proto  považují předběžné „zelené“ certifi káty za alespoň jakousi záruku nízké  budoucí spotřeby energií v budově,“ říká Radka Novak, vedoucí oddě- lení pronájmu kancelářských prostor společnosti Cushman & Wakefi - eld. Mezi investory převládá názor, že hledisko udržitelného rozvoje již  ovlivňuje hodnotu nemovitostí a že nedostatky nemovitostí v tomto  směru značně ohrožují jejich hodnotu.  Přestože je dosud obtížné toto riziko  kvantifi kovat, investoři a správci fondů  ho již při rozhodování o akvizicích a pro- deji běžně zohledňují. Nájemci požadují  prostory s lepšími vlastnostmi z hlediska  udržitelného rozvoje. Shodují se na tom,  že „zelené“ vlastnosti nemovitostí pod- porují jejich hodnotu: rychleji se prona- jímají, jejich provoz je levnější a přitahují  kvalitnější nájemce s lepšími smluvními  podmínkami. Spolu s pokračujícím růs- tem cen energií je zřejmé, že se nyní celé  odvětví nachází v přelomovém bodu.

https://ennypar.com/

11-12/2012  55 SPEDICE A LOGISTIKA Založení české dceřiné fi rmy v roce 1992 bylo ze strany této spo- lečnosti, která se specializuje na logistiku vozidel, významným  signálem k dalšímu roz- voji podniku. Společnost Hödlmayr  Česko byla po Německu,  Belgii a Maďarsku již čtvr- tým zahraničním podni- kem skupiny Hödlmayr.  Po vstupu do Maďarska  v roce 1990 znamenala  pobočka  v  Česku  další  úspěšný  krok  směrem  do východní Evropy. „Nejprve  se  dosud  mladý podnik usídlil se- verovýchodně od Prahy  v Kralupech nad Vltavou.  V důsledku značného ex- panzního vývoje musel  již několik let po založení  fi rmy přemístit své sídlo  do areálu v Jenči, přímo  vedle pražského letiště,“  vypráví mluvčí předsta- venstva Hödlmayr International AG z doby založení, Johannes Hödl- mayr. Po intenzivní adaptaci bylo roku 2001 nově otevřeno logistické  centrum s 2 100 zpevněnými skladovými místy, moderním centrem  PDI (Pre Delivery Inspection) včetně lakovny a s moderní infrastruk- turou. V důsledku vytrvalého růstu společnosti Hödlmayr Česko vy- vstala v roce 2008 potřeba opětovného zvýšení skladové kapacity  o dalších 1 000 míst. Hödlmayr Logistics Czech Republic je důležitým uzlem mezi- národní logistické sítě společnosti Hödlmayr, která se rozprostírá  po velké části Evropy. Významnou roli hraje vedle mezinárodní  přeshraniční přepravy také rozvážková doprava v rámci Česka. Jak  v transportní oblasti, tak při skladování a PDS (Pre Delivery Services)  se uplatňují tytéž vysoké standardy kvality, jaké platí v celém kon- cernu Hödlmayr. Koncepce MOVE (Motivation/motivace – Organisation/organi- zace – Verbesserung/zlepšování – Entschei- dung/rozhodnutí), kterou společnost  Hödlmayr vyvinula za účelem zachování  a optimalizace interních a externích pro- cesů a rozhraní, je také v Česku realizo- vána v každodenní praxi. Hödlmayr pokračuje úspěšným směrem v růstu Schwertberg/Praha 15. října 2012. Česká pobočka společnosti Hödlmayr slaví dvacetileté jubileum rmy. Společnost Hödlmayr Logistics Czech Republic byla založena roku 1992 jako čtvrtý zahraniční podnik skupiny Hödlmayr po Německu, Belgii a Maďarsku a je stoprocentní dcerou společnosti Hödlmayr Internati- onal AG. Dnes je Hödlmayr Logistics Czech Republic důležitým uzlem v mezinárodní síti Hödlmayr Logistik. Česká pobočka slaví 20 let své existence Foto parníku Vyšehrad, kde se konala část oslavy dvacetiletého výročí rmy Hödlmayr Logistics Czech Republic. zace – Verbesserung/zlepšování – Entschei- Dort k dvacetiletému výročí rmy Ředitelka společnosti Hödlmayr Logistics Czech Republic Eva Kaňovská s klienty Zástupci mateřské společnosti s klienty Management HÖDLMAYR Logistics CZ (paní Eva Kaňovská a pan Andreas Sundl) Pan Johannes Hödlmayr s klienty.

https://ennypar.com/

56 11-12/2012 SPEDICE A LOGISTIKA Dopolední blok konference byl věnovaný aktuálním ekonomickým  tématům. Svými příspěvky obohatil program Alfonz Antoni –  viceprezident Evropské logistické asociace, Miroslav Ševčík – ředitel  Liberálního institutu, Radek Špicar – viceprezident Svazu průmyslu  a dopravy a Ladislav Novák – ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.  Odpolední program byl rozdělen do čtyř paralelních sekcí. První z nich  nabídla k problematice železniční a multimodální dopravy a logistiky to- lik specifi ckého zboží, jakým jsou chemické látky, hromadné substráty či  suroviny pro průmyslovou výrobu. Významnou část této sekce předsta- vovala i rozsáhlá prezentace evropského projektu Chemlog T&T, jeden  z mála projektů věnovaný problematice integrovaného řešení aspektů lo- gistiky chemických látek hned několika regionů v České republice a SRN. Druhá z odpoledních sekcí byla zaměřena na oblast komplexního  poskytování 3PL, moderní logistické systémy, individuální logistické  projekty a celou řadu opatření na zvýšení kvality a bezpečnosti logis- tického řetězce. Třetí sekce představila problematiku moderních informačních sys- témů a jejich vliv na efektivitu logistických procesů.  A čtvrtá sekce poskytla podrobný pohled na současný stav logis- tického vzdělávání v národním měřítku i v regionu střední Evropy  a poskytla vhodnou platformu pro odborné setkání logistických pe- dagogů spolu se zástupci výrobních a obchodních společností a po- skytovateli profesionálních logistických služeb.  Na jednotlivé sekce pak plynule navazovala ukázka na volné ploše,  která nabídla unikátní podívanou na manipulaci s nebezpečnými lát- kami za odborné asistence jednotky TRINS. Názorná demonstrace ma- nipulace s chemickými látkami předvedla všem divákům, jaké metody  a technologie se mohou využít pro manipulaci, nakládku a přepravu  nebezpečné látky, v tomto konkrétním případě acetonu. Na atrak- tivní „show pod širým nebem“ se podílely společnosti LC Sokotrans  (Václav Živec, moderátor akce), Dekra Automobil (Jiří Došek), DENIOS  (Radek Zajíc), YALE (Ivan Musil, Pavel Musil), DEXION (Richard Fišer)  a Domanský (Václav Štefl ).  Paralelně s ní proběhla sekce věnovaná problematice současného  českého a evropského trhu s logistickými nemovitostmi formou kula- tého stolu s účastí široké logistické veřejnosti. V moderované diskuzi  zde vystoupili zástupci všech významných segmentů logistického  trhu a nabídli velmi podrobný pohled na současný trh. Sekce E se ko- nala v prostorách „Zlatého salonku“ a moderátorkou byla Ing. Simona  Černá, Leasing Manager průmyslového areálu IMMOPARK Praha, který  vlastní společnost Erste Group Immorent.  Součástí slavnostního večera V.I.P. Logistic Rendezvous bylo vyhlá- šení ceny GFYF Supply Chain Award 2012 pro logistickou osobnost  roku. Tuto cenu obdržel JUDr. Václav Živec ze společnosti LC Sokotrans. Úspěšným logistickým profesionálům byly slavnostně Českou lo- gistickou asociací předány certifi káty ECBL s celoevropskou plat- ností. Cenu předávali zástupci České logistické asociace Ing. František  Kyncl, Ing. Kamil Slavík a viceprezident Evropské logistické asoci- ace Dr. Alfonz Antoni. Úspěšnými absolventy certifi kačních zkoušek  jsou Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D., Ing. David Polák, Ing. František Vojtek  a Ing. David Vančata. Druhý kon- ferenční den  nabídl účast- n í k ů m   ex- kurzi do míst,  kam se běžně  n e d o s t a - nou – do zá- zemí  Letiště  Ruzyně a do  areálu  jed- noho  z  nej- modernějších terminálů expresní letecké dopravy v Evropě  společnosti Skyport a.s. Účastníci viděli třídírnu zavazadel  nebo letištní stanici Záchranné a požární služby včetně trena- žéru pro zde sloužící hasiče nebo dráhový systém.V terminálu  Skyport se návštěvníci seznámili s jednotlivými aspekty logis- tiky leteckého carga a byly jim předvedeny procesy spojené  jak s příjmem, tak s odesíláním leteckých zásilek.  SpeedChain posedmé Historicky největší množství účastníků, specializo- vaných tématicky vymezených sekcí, diskuzních fór, panelových diskuzí, partnerů i udělených národních i evropských cen – to byl SpeedChain 2012.

https://ennypar.com/

11-12/2012  57 Koncern ZEPPELIN GmbH se díky pozitivním ekonomickým vý- sledkům umístil na 203. místě v žebříčku nejlepších firem ve Spol- kové republice Německo. ZEPPELIN GmbH je výhradním dealerem  strojů a motorů Caterpillar a manipu- lační techniky Hyster a v roce 2011 do- sáhl celkového zvýšení obratu o 18,7 %  na 2,429 miliard eur ke konci roku 2011.  Koncern ZEPPELIN GmbH zaměstnává  6 647 zaměstnanců a působí ve 26 zemích  na světě, ve kterých má 190 pobo- ček. Společnost se zabývá prode- jem stavebních strojů a záložních  zdrojů energie Caterpillar, manipu- lační techniky Hyster a provozuje síť  půjčoven The Cat Rental Store v ze- mích, kde působí. Koncern ZEPPE- LIN, GmbH je majoritním vlastní- kem společnosti Phoenix-Zeppelin,  výhradního dealera stavebních strojů Caterpillar a manipulační tech- niky Hyster na českém a slovenském trhu. Stejně dobře jako celému  koncernu se vedlo jeho dceřiným společnostem působícím v České re- publice a na Slovensku, firmě Phoenix-Zeppelin. „V minulém roce zazna- menala naše společnost 14 % růst obratu na 178,86 milionu eur,“ řekl  generální ředitel Phoenix-Zeppelin Stanislav Chládek. Slovenská po- bočka vykázala zisk 1,278 milionu eur, což je 51,8 % nárůst. „Krize se  stala příležitostí k pročištění evropských i světových trhů, a do tohoto  období vstupuje společnost Phoenix-Zeppelin s novou strategií. Do- kázala tak, že je svým zákazníkům silným a stabilním partnerem,“ do- dal Stanislav Chládek.  Hodnocení výkonnosti firem  prováděl německý deník Frank- furter Allgemeinen Zeitung.  Hlavní kritéria hodnocení byla:  obrat, procentuální zvýšení ob- ratu, zisk v roce 2011 a počet za- městnanců. Na prvních příčkách  seznamu se umístily koncerny  Volkswagen, E.ON a Daimler.  V prvních devíti měsících roku 2012  skupina KION Group, zastoupená  v České republice zejména společnostmi  Linde Material Handling ČR a STILL ČR,  pokračovala v cestě růstu. Ziskem nových  objednávek a nárůstem tržeb se skupině KION Group znovu podařilo  výrazně meziročně zvýšit svoji ziskovost. Celkový objem přijatých ob- jednávek se zvýšil o 0,6 % na 3,487 miliardy eur ve srovnání s již tak vy- sokými čísly prvních tří kvartálů roku 2011, a to v prostředí lehce klesají- cího trhu v letošním roce. Tržby vzrostly v meziročním srovnání o 8,9 %  na 3,439 miliardy eur. KION Group také zvýšil své výnosy před úrokem  a zdaněním (EBIT) o 22,8 % na 319 milionů eur. Ve třetím čtvrtletí to- hoto roku dosáhla skupina marže EBIT ve výši 9,4 %. Jako výsledek  marže EBIT skupiny KION Group za posledních devět měsíců roku 2012  dosáhla rekordní výše pro toto období a to 9,3 %. Globální trh nových  průmyslových vozíků zahrnoval v prvních třech čtvrtletích roku 2012  cca 718.000 jednotek, což bylo zhruba o 2,9 % méně než ve stejném  období v roce 2011. Poptávka v Evropě spadla na 237.000 jednotek,  snížila se tedy o 6,2 % ve srovnání s prvními třemi kvartály minulého  roku. Na základě oslabení ekonomik v jižní Evropě poklesla v prvních  devíti měsících roku 2012 poptávka v západní Evropě o 7,4 % v mezi- ročním srovnání, a to na 196.000 jednotek. Poptávka ve východní Ev- ropě zůstala stejná jako  ve stejném období v roce  2011  –  41.000  jedno- tek. Americký trh mírně  vzrostl  –  na  168.000  vozíků  –  což  předsta- vuje nárůst ve výši 1,3 %  oproti stejnému období  v  minulém  roce.  Po- ptávka na asijských trzích  klesla o 3,8 % na 282.000  vozíků v meziročním srovnání. V tomto tržním prostředí se sku- pině KION Group podařilo dosáhnout příjmu nových objednávek  na 107.000 nových vozíků v prvních devíti měsících roku 2012. Tento  objem byl zhruba stejný jako ve stejném období v loňském roce  (107.800 vozíků).  KION Group a čínská skupina Weichai Power Co., Ltd. uzavírají dlou- hodobé strategické partnerství v oblasti průmyslových vozíků a hydrau- licky poháněných technologií. Weichai Power získá 25procentní podíl  v KION Group za 467 milionů eur jako součást zvýšení kapitálu a také  majoritní podíl ve výši 70 % v divizi hydrauliky skupiny KION, a to za 271  milionů eur. To představuje celkovou investici ve výši 738 milionů eur. KION Group roste a pokračuje v globalizaci Zeppelin mezi nejlepšími SKLAD A MANIPULACE

https://ennypar.com/

58 11-12/2012 „O soutěž byl velký zájem. Řidiči tuto akci pojali nejen jako určité  odlehčení, ale využili zde zkušenosti získané v jejich každo- denní práci s manipulační technikou. V uvolněné atmosféře si mohli  porovnat řidičské kvality a podělit se o cenné zkušenosti,“ uvedl Jan  Weiss, odborný manažer prodeje společnosti STILL ČR. První závody STILLContiCupu přilákaly až 180 návštěvníků. Celkem  72 řidičů zápolilo ve dvou kategoriích – čelní vozík (jízda na přes- nost a čas) a tahač (slalom). V kategorii čelních vozíků se časy sčítaly,  přičemž za chyby v jízdě a manipulaci byli řidiči penalizováni. Ještě  před samotnými jízdami řidiči absolvovali písemné testy, které při- pravil a na průběhu testování dohlížel Tomáš Vít, vedoucí školicího  střediska společnosti STILL. Nešlo tedy jen o předvedení zručnosti,  ale také o teoretické znalosti, týkající se řízení manipulační techniky.  O výsledcích tedy nerozhodovala pouze jediná jízda, ale komplexní  dovednosti včetně teoretických vědomostí řidičů.  Za koncern Continental se zúčastnili soutěžící z fi rem: Barum Con- tinental spol. s r. o. Otrokovice (z divizí Materiálové hospodářství, Pří- prava materiálů, ContiSeal a výroba PLT), Continental Matador Truck  Tyres, Continental Matador Rubber a Gimax (všichni z Púchova) a Con- tinental Automotive System Brandýs nad Labem. Účast přijaly také  dvě kooperující fi rmy z Otrokovic, a to BC Logistics a Mitas. V kategorii čelních vozíků zvítězil Martin Kahaja (BaCo – DPM),  druhé místo obsadil Lubomír Hriadeľ (f. GIMAX) a třetí byl Stanislav  Musil (BaCo – DPM). Vítězem kategorie tahačů se stal Michal Meli- cher (CMR), za ním se umístil Jozef Rosina  (CMTT) a třetí místo obsadil František Hlo- žek (BaCo).  Vzájemná spolupráce společnosti STILL  ČR a Barumu Continental funguje úspěšně  již několik let a celá akce to jen potvrdila.  Zároveň byla příležitostí společně oslavit vý- ročí obou fi rem. „Rok 2012 je pro nás rokem  oslav. Slavíme 20. výročí vzniku fi rmy Barum  Continental, 40 let od otevření nové pneu- matikárny v Otrokovicích a 80 let od zahájení výroby prvních plášťů  závodem Baťa pneu,“ dodala Regina Feiferlíková z Barum Continental. Pro společnost STILL ČR znamená letošní rok 20leté výročí půso- bení na českém trhu, kde se řadí mezi nejvýznamnější dodavatele ne- jen manipulační techniky, ale patří k předním poskytovatelům kom- plexních intralogistických služeb.  STILL monitoruje spokojenost zákazníků Společnost STILL ČR úspěšně navázala na svůj dlouholetý projekt  telemarketingového průzkumu, který monitoruje spokojenost zákaz- níků se servisními službami. Průzkum spokojenosti v České republice  byl spuštěn již v roce 2009 a v současnosti navazuje na stejný projekt  v rámci koncernu STILL. Stávající call centrum sídlí v německém Ham- burku, odkud vyškolení pracovníci telefonují zákazníkům do přísluš- ných zemí, kde působí pobočky STILL. Měsíčně proběhne 70 – 100  rozhovorů českých operátorů se zákazníky STILL v České republice.  Zákazníci, které operátoři kontaktují, jsou automaticky generováni  systémem SAP. Hodnocení probíhá podle modelu NPS – Net Promo- ter Score aneb hodnocení zákaznické zkušenosti. NPS určuje hodnotu  portfolia promotérů a kritiky dané služby nebo produktu. „Každému  ze zákazníků operátor položí několik otázek týkajících se spokojenosti  se servisními službami. Hodnotící stupnice začíná na nejlepší jedničce  a končí na nejhorší desítce,“ uvedl Jiří Eigl, technický ředitel společnosti  STILL ČR, a dodal, že index spokojenosti zákazníka by se měl v opti- málním případě pohybovat v hodnotách 65 – 70. V současné době  index spokojenosti zákazníků společnosti STILL dosahuje hodnot 58  – 63. „Znamená to, že zákazníci jsou s naším servisem, který v poslední  době prošel nezbytnými změnami, spokojeni.“ Společnost STILL mo- nitoruje více než 2 roky také  spokojenost svých zákazníků  v oblasti pronájmu a prodeje  použitých strojů. V letošním  roce projekt rozšíří o moni- toring spokojenosti s náku- pem nového stroje a zastřeší  kompletní propojení vazeb  mezi jednotlivými odděle- ními a zákazníky.  STILL ContiCup 2012 prověřil řidiče Společné pořadatelství nového projektu STILL Conti- Cup 2012 bylo inspirováno dodávkou 130 vozíků znač- ky STILL do provozu Barum Continental. Je vlastně pokračováním dlouholeté spolupráce obou rem. SKLAD A MANIPULACE

https://ennypar.com/

11-12/2012  59 SKLAD A MANIPULACE Britská společnost Condor Logistic Company, založená před více  než 60. lety jako fi rma port forwarding logistiky společnosti Chan- nel Islands, podnikající v oblasti ro-ro přepravy, poskytuje služby  v oblasti logistiky v nákladních terminálech Portsmouth, West Mid- lands, Jersey a Guernsey. Ročně projde přes terminály Condor Logistics Co. 130 00 kusů  zásilek a většina překládek mezi loděmi a nákladními soupravami  a do/z třídících terminálů s regály. Proto velmi záleží na výběru ma- nipulačních vozíků, které plní univerzální nakládací a vykládací úkony  a musí být spolehlivé, silné a odolné vůči povětrnostním podmínkám.  U moře jsou totiž pro manipulační techniku   velmi těžké podmínky.  Svou novou operační fl otilu pro manipulaci a ukládání zboží, která  se skládá ze 32 elektrických troj a čtyřkolových vysokozdvižných vo- zíků Yale VL a VT, si vybrala velice pečlivě, také na základě předcho- zích zkušeností. Jde o vozíky schopné zvládnout vykládky a nakládky  různých druhů zboží připlouvajících na lodích. Hlavním úkolem Condor Logistics Co. je zajistit distribuční služby  na Normanských ostrovech. Jak se rodila smlouva Když se blížil konec smlouvy o přepravě a manipulaci podle do- hody s předchozím dodavatelem vysokozdvižných vozíků, Paul Charl- ton, ředitel provozu logistiky společnosti Condor Logistic Co., který  je současně odpovědný za dohled nad obnovou vozového parku,  pozval několik prodejců, aby se zúčastnili nabídkového řízení. Před  podpisem smlouvy s poskytovatelem zorganizoval návštěvu NMHG  závodu v Craigavone v Irsku. Paul Charlton, zkušený a dlouholetý od- borník z branže, navázal přímý kontakt s místními inženýry, a mohl  tak posoudit z první ruky proces výroby vysokozdvižných vozíků. „Návštěva  v  Crai- gavone byla pro mě  velmi poučná. Továrna  je vybavena moder- ními technologiemi.  Pracují s certifikova- nými procesy kvality.  Dave Portway, mana- žer  prodeje  společ- nosti Forkway, na mě  udělal  velmi  dobrý  dojem. Našel si dos- tatek  času,  aby  naši  pracovní skupinu dů- kladně seznámil s vý- robou,  stejně  jako  s požadavky, které musí splňovat fl otila našich vozíků na dopravu  a také pro efektivní manipulaci různorodých materiálů.“ Nové vozíky v praxi Vzhledem k tomu, že Condor Logistic Co. plánuje zvýšení podílu  na manipulaci s nákladem ve Velké Británii, rozhodla se  zakoupit 32 nových elektrických vysokozdvižných vozíků  VL a VT jako protiváhou pro postupnou náhradu stáva- jící fl otily třiceti pěti starších vozíků. Nové vozíky dodají  do terminálů skupiny Condor v Portsmouthu, Solihull,  Jersey a Guernsey. Společnost Condor Logistics Co. do- dává na Normanské ostrovy všechny základní druhy zboží,  potravin, nápojů, ale i nebez- pečných látek podléhajících  přísné regulaci. Mezi nejzají- mavější náklady, které v po- slední  době  dopravila,  pat- řily náhradní letecké motory  a obytné kontejnery, které mají  být použity na letišti v Guern- sey během jeho rekonstrukce  a následné modernizace. Pro  svou spolehlivost požívá Con- dor Logistic Co. vysokou důvěru  obyvatel Normanských ostrovů.  „Vysokozdvižné vozíky společ- nosti Yale splňují všechny naše  požadavky.  Zaměstnanci  to- várny Forkway jsou pro nás vě- rohodným týmem, se kterým  máme jistotu, že bude poskyto- vat nejen vynikající úroveň služeb, ale i konstantní podpůrné práce  a spolehlivý servis,“ konstatoval Paul Charlton. Vysokozdvižné vozíky Yale VL a VT jsou vybaveny vysokofrekvenč- ními nabíječkami a měniči baterií, které zabezpečují jejich optimální  nabíjení, což je pro společnost značná obchodní výhoda. Zboží z lodí  a kamionů mohou vykládat prakticky bez časového omezení. Rozhodla profesionalita Přibližně 98 % veškerého zboží a položek spotřebovaných nebo po- užitých obyvateli ostrovů Jersey a Guernsey, připlouvá po moři. Spo- lečnost Condor je zodpovědná za drtivou většinu logistického pro- vozu. Spolehlivé vysokozdvižné vozíky jsou pro ni životně důležité. Získání zakázky určuje kvalita a profesionalita lidí z výroby a servisu.  „Nové modely vysokozdvižných Yale VL a VT splňují naše očekávání.  Pracovní tým společnosti Forkway pracuje velmi profesionálně a máme  s nimi dobré zkušenosti. Nemohli jsme udělat lepší výběr,“ dodal Paul  Charlton. Dave Portway z Forkway zná provozní podmínky i nároky  společnosti Condor při výběru vysokozdvižných vozíků. Dodal, že rád  spolupracuje s partnery, kteří vědí co chtějí, s vozíky nakládají profe- sionálně, což se projevuje i v následném servisu vozíků.   (as) Nová manipulační technika pro Condor Logistics Společnost Condor Logistics Company se zabývá dopravou a logistikou. Její autopark tvoří přes 500 návěsů, značná část z nich chladírenských pro přepravu potravin s regulovanou teplotou. Spravuje mezisklady a překladiště o rozloze téměř 75 000 m2 .

https://ennypar.com/

60 11-12/2012 SKLAD A MANIPULACE Špička mezi vysokozdvižnými vozíky Systémové vozíky mohou sloužit k zakládání palet nebo některé  typy těchto vozíků také k vychystávání zboží. Vozíky určené k zaklá- dání palet se zbožím jsou vyba- veny vidlicemi pro třístranné za- kládání nebo mohou být vybaveny  vidlicemi teleskopickými. Otáčivé  vidlice představují speciální zaří- zení umožňující otáčení až o 180°,  zprava doleva a zpět. Vidlice mo- hou zaujmout rovněž střední po- zici, která se však k zakládání zpra- vidla nepoužívá. V úzkých uličkách se manipulační jednotka zakládá  pouze do stran. Systémové vozíky jsou vyráběny v provedení man-up nebo man- down. V případě man-up je obsluha i s nákladem vyzvedávána do pří- slušného regálového patra (tyto vozíky se používají také k vychystá- vání zboží), v případě vozíků s provedením man-down sedí obsluha  vždy dole bočně nebo čelně. Odborníci tvrdí, že systémové vozíky  v provedení man-up jsou mezi vysokozdvižnými systémovými vozíky  absolutní špičkou. Řidič má stanoviště vysouvající se do výšky a vid- lice jsou na sloupu zdvihacího zařízení otočné vpravo a vlevo nebo  jsou nahrazeny teleskopickým stolem. To řidiči umožňuje při vysunu- tém stanovišti ukládat a odebírat na vidlicích celé palety nebo usku- tečňovat dílčí vychystávání a ukládání kusového zboží. Vzhledem k tomu, že je systémový vozík určen  pouze pro práci v úzkých uličkách, potřebuje ke své  práci předávací místa, kam jsou ukládány palety se  zbožím určeným k expedici nebo k zakládání do re- gálu. Předávací místa mohou být umístěna na pod- laze skladu, takže je mohou obsluhovat i nízkozdvižné  vozíky, nebo se nacházejí v několika patrech nad se- bou. V tomto případě pak obsluhu zajišťují retraky  nebo jiné vysokozdvižné vozíky. Velké nároky na podlahu skladu Jak už bylo uvedeno, systémové vozíky se použí- vají ve skladech s úzkými uličkami, tedy všude tam,  kde zákazník potřebuje maximálně naplnit kapacitu  skladu. Jedná se o speciální stroje, které umožňují  práci ve velkých výškách dosahujících až šestnácti  metrů. Rozhodně nejsou vhodné k práci v jakémkoli  jiném skladu. Systémové vozíky jsou z důvodu velké hmotnosti  dosahující až osmi tun a možným vysokým výškám  zakládání náročné na kvalitu a přesnost podlahy  ve skladech. Proto je nutné dodržovat nejen předpisy  pro rovinatost podlahy a regálů, ale také předpisy pro  dynamickou a statickou únosnost podlahy. Vozíky se  v úzkých uličkách pohybují bez odchylek, nesmí nará- žet do regálů. Proto se používají různé systémy takzva- ného liniového vedení. Systémové vozíky jsou vedeny  zpravidla indukčně nebo mechanicky. Obě varianty  představují velice dobré řešení. Z dlouhodobého hle- Speciály do úzkých uliček Systémové vozíky (VNA nebo také vozíky s třístran- ným zakládáním) se používají pro práci v úzkých uličkách, jejichž šířka podle typu vozíku dosahuje cca 1640 - 1850mm (někteří odborníci uvádějí nejužší uličku dokonce okolo 1500 mm). Systémový vozík man-up Vozíky se pohybují bez odchylek. Systémový vozík STILL na veletrhu CeMAT 2011 V uličce je místo pouze pro jeden vozík.

https://ennypar.com/

11-12/2012  61 diska se však více prosazuje indukční vedení, které je komfortnější. Systémové vozíky jsou schopny dosáhnout velkých rychlostí po- jezdu a zdvihu. Navíc mohou kombinovat pojezd a zdvih, což před- pisy umožňují. To znamená, že při pojezdu se běžně zvedají vidlice  s nákladem (v případě provedení man-up i s obsluhou), což pod- statně urychluje zaskladňování a vyskladňování. Tento způsob je  nazýván diagonální jízdou. Nahradit systémový vozík je obtížné Jaký počet systémových vozíků by měl zákazník zvolit v rámci jed- noho skladu? Pokaždé záleží na obrátkovosti skladu. Pro nasazení se  zohledňuje výška skladu, délka uličky, počet paletových míst, hmot- nost a rozměr břemene a také zda vozíky budou využívány i k vy- chystávání. Zákazníci s jedním systémovým vozíkem dnes nepřed- stavují žádnou výjimku. Například společnost STILL má k dispozici program STILL transport  simulation, který dokáže spočítat, kolik systémových vozíků by mělo  v konkrétním skladu pracovat. Pokud má některý zákazník nízkou ob- rátkovost ve skladu, neznamená to ještě, že si vystačí pouze s jedním  systémovým vozíkem. Kdyby došlo k výpadku vozíku, může se provo- zovatel dostat do nesnází, protože manipulační jednotky ve vyšších  patrech jsou pro něj bez systémového vozíku prakticky nedostupné.  Systémové vozíky jsou dodávány přesně podle požadavků zákazníka,  proto je jejich nahrazení jiným systémovým vozíkem velmi obtížné. Odborníci upozorňují, že v úzké uličce mezi regály je místo pouze  pro práci jednoho systémového vozíku. Nesmí se tam objevit žádný  jiný stroj ani žádný člověk. Proto mohou být systémové vozíky vyba- veny systémy pro ochranu osob monitorující prostor před a za vozí- kem. Tím dokážou zabránit nežádoucí kolizi. Řidič má velmi špatný  výhled dozadu, proto takřka nemůže kontrolovat, zda se v uličce ne- nachází nějaká překážka nebo dokonce člověk. Například systémové vozíky STILL mohou být vybaveny  systémem osob monitorujícím prostor před a za vozíkem,  který prostřednictvím moderních technologií snímá pro- stor před jedoucím vozíkem. V případě, že se v uličce objeví  překážka, vozík včas zastaví. K zajištění výjezdu vozíku z úz- kých uliček do „volného prostoru“se využívají zpomalovací  magnety nebo další zařízení, které vozík zpomalí nebo úplně zastaví. V České republice mají systémové vozíky v nabídce mimo jiné  všichni důležití dodavatelé: Jungheinrich (ČR), Toyota Material Hand- ling CZ, STILL ČR i Linde Material Handling Česká republika. Text: Václav Podstawka Foto: Jungheinrich a Václav Podstawka SKLAD A MANIPULACE Předávací místa v čele regálu

https://ennypar.com/

62 11-12/2012 SKLAD A MANIPULACE Skladování systémem FIFO i LIFO Válečkové regály slouží k takzvanému blokovému – vysokohustot- nímu skladování. Manipulační jednotka (často se jedná o EUR paletu)  je do regálu zakládána z jedné strany, odkud se po válečkové dráze  spádem přesouvá na stranu druhou, kde je odebírána. V rámci jed- noho bloku může být na válečkové dráze uloženo i dvacet palet se  zbožím za sebou. Spádové regály představují optimální řešení pro skladování vel- kého množství omezeného počtu druhu zboží. Zajišťují systém skla- dování FIFO, kdy je zboží vyskladňováno ve stejném pořadí, v jakém  bylo zaskladněno. Odborníci uvádějí, že paletové válečkové regály představují velice  jednoduchý mechanický prostředek ke skladování v režimu FIFO.  Když potřebujete dodržet pořadí palet se zbožím, které se vysklad- ňují ve stejném pořadí, v jakém byly uskladněny, nepotřebujete při  využití spádových regálů žádný sofi stikovaný software. Přitom máte  jistotu, že bude systém FIFO zaručen. Zákazníka většinou omezuje  prostor. Zpravidla vyžaduje maximální využití kapacity skladu, ale je  omezen stávajícím objektem. Válečkové regály jsou jednou z mož- ností, jak kapacitu skladu zvýšit. Dalším typem válečkového regálu je takzvaný push back regál,  který funguje na podobném principu jako spádové regály. Liší se  pouze tím, že je zboží zaskladňováno a vyskladňováno ze stejné  strany. Čelní vozík nebo retrak manipulační jednotku uloží do re- gálu a tlakem ji posune na místo předchozí palety se zbožím, při- čemž se manipulační jednotky ve stejné řadě posunou. Při vysklad- ňování se palety se zbožím vracejí spádem zpět. Při využití tohoto  regálu je zajištěn systém skladování LIFO, kdy poslední uložená pa- leta je vyskladněná jako první. Push back regál výrazně še- tří skladovou plochu, protože regál může být umístěn mimo  jiné také u zdi skladu. Regály pro vychystávání nebo výrobu Samostatnou část tvoří policové dynamické regály, které  se používají k vychystávání zboží nebo například ve výrobě.  Regály pro vysokohustotní skladování Válečkové (spádové) regály se používají tam, kde existují požadavky na úsporu skladové plochy. Jedná se o skladování několika manipulačních jednotek za sebou (takzvané blokové nebo kanálové skladování). Palety jsou umístěny ve velké hustotě na poměrně malé ploše. Spádový regál (dole) ve skladu GEHE Krabice se pohybují po válečcích. Doplňování zboží do válečkového regálu

https://ennypar.com/

11-12/2012  63 SKLAD A MANIPULACE Manipulační jednotku v tomto případě představují kartónové kra- bice, KLT boxy nebo například plastové přepravky. Dynamické regály  mohou tvořit součást výrobních procesů, kde slouží nejčastěji k záso- bování výrobních a montážních linek. V regálu většinou bývá udržo- vaná určitá rezerva komponentů, které se průběžně v pravidelných  cyklech doplňují. Regál nemusí představovat pouze válečkové lišty.  V závislosti na typu manipulační jednotky se mohou použít rovněž  takzvané rolny nebo kuličkové desky. Dodavatelé regálů se často setkávají s požadavkem na modifi - kovatelnost a přestavitelnost regálů, což zpravidla nepředstavuje,  vzhledem ke stavebnicové konstrukci, větší problém. Je však nutné  zachovat parametry související s nosností regálu a jeho komponent.  Pokud jde například o změnu rozměrů manipulační jednotky, je pře- stavba regálu poměrně snadnou záležitostí. Při požadavku na změnu  organizace skladu (například změna výrobního programu), je možné  z velké části využít stávající vybavení, které se doplní podle potřeby.  S nasazením válečkových regálů pro vychystávání se setkáváme na- příklad ve velkoskladech s léky nebo s textilem, kde se vychystává  ručně. V těchto případech se místo palet jako manipulační jednotky  používají krabice s daleko menší hmotností. Důraz na uni kaci a bezpečnost Jaké manipulační jednotky je možné do válečkových regálů za- kládat? Nejčastěji se používají klasické EUR palety s parametry 1200  x 800 mm, ale také nestandardní palety 1200 x 1000 mm nebo do- konce speciální palety (například gitter boxy nebo IBC) se specifi c- kými rozměry. Při skladování ve válečkových regálech představuje  nejchoulostivější místo design manipulační jednotky. Všechny palety  musí mít požadované parametry, jinak hrozí zastavení posunu palety  se zbožím uprostřed válečkové dráhy. Podmínkou tedy je, že budou  manipulační jednotky v rámci jednoho kanálu unifi kované. Nic ne- smí chybět ani přečnívat. Proto bývá součástí příjmu zboží kontrola  manipulační jednotky. Pokud paleta nebo balení nejsou v požado- vaném stavu, musí být zboží přeloženo a přebaleno. Z hlediska bez- pečnosti provozu je nepostradatelným prvkem takzvaný separátor  oddělující poslední paletu se zbožím od palety předposlední. Na vá- lečkové dráze může být za sebou uloženo až dvacet palet se zbožím.  Při jejich vyšší hmotnosti je na paletu připravenou k vyskladnění vy- víjen obrovský tlak. Proto musí být bezpečně oddělena. Válečkové regály jsou vybaveny sofi stikovaným brzdicím systé- mem, který pohyb manipulační jednotky brzdí v závislosti na rychlosti  (na tuto technologii se specializuje například společnost Junghein- rich) nebo v závislosti na hmotnosti manipulační jednotky – přítla- kem na příslušné válečky.    Text: Václav Podstawka Foto: PROMAN a Václav Podstawka Řešení společnosti PROMAN Válečkový regál ve skladu s textilem Pavel Petřík (Alliance Healthcare) vytahuje krabici z válečkového regálu.

https://ennypar.com/

64 11-12/2012 Zprávy ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Ocenili terminál AWT v Paskově Mezinárodní dopravní skupina AWT dokončila další fázi mo- dernizace svého nezávislého terminálu kombinované do- pravy v Ostravě-Paskově. Jejím výsledkem je zpevnění celé manipu- lační plochy, zvýšení  skladovací kapacity  a především zkrácení  vykládky  jednoho  kontejnerového vlaku  na 30 minut. Za loň- skou  fázi  moderni- zace terminálu získala  AWT od Ministerstva  dopravy ČR a občanským sdruže- ním Dopravní federace vítěznou  cenu „Volná cesta“. Celkové inves- tice AWT do terminálu už přesáhly  150 milionů korun. Každý týden při- jíždí a odjíždí na terminál do Ostra- vy-Paskova dvacítka kontejnerových  vlaků, které nahradí až stovky kami- onů. Míří sem především z klíčových  evropských přístavů v Rotterdamu,  Koperu, Terstu a Hamburku, ale i z vnitrozemského dopravního uzlu  italské Verony. Silniční doprava je pak využívána jen na tzv. poslední  míli, tedy na počáteční svoz a fi nální rozvoz nákladu. Manipulační  plocha terminálu, kde se kontejnery překládají obřími reachstackery  Hyster a Kalmar z vlakových souprav na silniční tahače, má rozlohu  31.000 m2 . V loňském roce byla zpevněna zhruba její třetina, letos  zámkovou dlažbu získá celá plocha. Skladovací kapacita se tak zvýšila  ze současných 1.700 na 2.400 kontejnerů a vykládka jednoho kon- tejnerového vlaku zabere zhruba půl hodinu. „Neustálým rozvojem  a inovacemi na paskovském terminálu dosahujeme ještě rychlejších  a kvalitnějších služeb pro naše zákazníky. Naše budoucí plány počítají  s dalším výrazným rozvojem paskovského terminálu, protože v kom- binované dopravě vidíme velkou budoucnost,“ uvádí Edin Sose, ob- chodní ředitel AWT.  Provoz na paskovském terminálu, který vyrostl  na někdejším brownfi eldu, byl zahájen v roce 2007. Začínalo se zde  s několika stovkami manipulací měsíčně, letos AWT očekává přeložení  až 70 tisíc kontejnerů a výměnných nástaveb. Rozsáhlou moderni- zací prošel terminál loni, kdy byla mimo zpevnění a odvodnění části  plochy také prodloužena původní kolej včetně rekonstrukce zhlaví  vložením 4 nových výhybek a zapojení zabezpečovacího zařízení.  Položeny byly i dvě zcela nové koleje.  PKP Cargo možná prodají přes burzy Vedení skupiny Polských státních drah (PKP) doporučuje, aby vláda  prodala nákladního železničního dopravce PKP Cargo prostřed- nictvím burzy a nehledala jako dosud jednoho zájemce. Bez uvedení  zdroje to napsal list Rzeczpospolita. Změnit způsob privatizace náklad- ního železničního přepravce vedení skupiny PKP doporučilo minis- terstvu infrastruktury. To bude defi nitivně rozhodovat o budoucnosti  PKP Cargo. Předběžný zájem o koupi  PKP Cargo, druhou největší společnost  tohoto druhu v Evropské unii, loni mělo  pět desítek společností z železniční  branže i investičních skupin. Kromě  ČD mezi nimi byly například francouz- ské a ruské dráhy. Později se ale proces  privatizace zastavil. Ministerstvo infra- struktury to vysvětlovalo mimo jiné nepříznivou hospodářskou situ- ací PKP Cargo loni dosáhlo čistého zisku 237,7 mil. zlotých (1,4 mld.  korun), což je skoro čtyřikrát více než v roce 2010. Kromě Polska vlaky  PKP Cargo vozí náklad po kolejích v Česku, na Slovensku a v Německu. ČD Cargo letos skončí ve ztrátě Nákladní dopravce ČD Cargo letos pravděpo- dobně skončí ve ztrátě téměř dvou miliard  korun. Řekl to plzeňský hejtman a stínový mi- nistr dopravy za ČSSD Milan Chovanec. Na vině  je podle něj to, že národní dopravce již nedo- káže kompenzovat ztrátu z jednotlivých vozo- vých zásilek dosud výdělečným převážením  ucelených vlaků. Tyto lukrativní zakázky Cargu  nyní odebírá konkurence. Výkony ČD Cargo klesají. „Převozní kapa- cita ČD Carga se dnes pohybuje na úrovni 70 mil. tun, v letech 2006  a 2007 to bylo na úrovni 85 mil. tun,“ uvedl Chovanec. Dodal, že úby- tek je z velké míry způsoben právě ztrátou přepravy ucelených vlaků.  Na vině je podle něj především management společnosti a absence  dlouhodobého obchodního plánu. Vedení národního dopravce pre- zentované predikce hospodářských výsledků odmítlo komentovat.  Kondici ČD Cargo budou  mateřské České dráhy ko- mentovat teprve po vypra- cování ozdravného plánu,  který by měl pro příští rok  společnost vyvést ze ztrá- tového hospodaření, uvedla  vedoucí  komunikace  ČD  Cargo Lada Hlaváčková. Podle Chovance hrozí nyní propouštění.  Do konce roku se prý společnost chystá propustit 450 zaměstnanců  a v příštím roce by fi rmu mohlo opustit dalších 2000 pracovníků.  Plán na propuštění 450 zaměstnanců do konce roku společnost po- tvrdila. Vedle snižování nákladů na poplatcích by podle Chovance  bylo vhodné prodat zbytný majetek, například nepotřebné vagony.  Firma nyní vlastní 30 tis. vozů, přestože v provozu využívá jen zhruba  třetinu z nich, uvedl stínový ministr. Podobně by mohlo ČD Cargo  naložit s nepotřebnými lokomotivami, které nyní pronajímá a které  podle Chovance možná v řadě případů konkurence nasazuje právě  proti národnímu dopravci. ČD Cargo zaměstnává zhruba 9500 lidí.  Loni výnosy fi rmy z nákladní dopravy vzrostly o 2 % na 14,3 mld. korun  a ztráta z předloňských 853 mil. korun se snížila na zhruba 60 mil. Kč. Evropani jsou za konkurenci Podle údajů Eurobarometru podporuje celých 71 % občanů Evrop- ské unie otevírání národních a regionálních systémů železniční  dopravy tržnímu prostředí a soutěži. Drtivá většina (78 %) dotázaných  si také myslí, že konkurence v tomto odvětví by byla pro cestující pro- spěšná. Spokojenost se železniční dopravou v celé Evropě nedosahuje  vysokých procent a hlavně občané v nových členských státech nejsou  s tímto druhem dopravy spokojeni. Podle Eurobarometru je se želez- niční dopravou spokojeno 46 % občanů EU. Nejhorší je situace ve stá- tech střední a jihovýchodní Evropy (Česká republika, Maďarsko, Sloven- sko, Slovinsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko). Většina Evropanů  si myslí, že konkurence v tomto odvětví bude mít pozitivní dopad nejen  na ceny jízdného (72 %), kvalitu vla- kových služeb (71 %), pohodlí a čis- totu vlakových souprav (70 %), ale  bude pozitivní pro soukromé do- pravce (68 %) i zaměstnance posky- tovatelů železničních služeb (55 %).  Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné. Milan Chovanec

https://ennypar.com/

11-12/2012  65 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Britské noviny si objed- naly  exkluzivní  prů- zkum celosvětového trhu,  který  zahrnoval  situaci  v  segmentu  železničních  technologických produktů.  Požádaly o něj německou  fi rmu SCI Verkehr, která se  na  železniční  a  dopravní  průzkumy specializuje. Studie předpovídá meziroční nárůst obratu  v sektoru o 3,3 %. Do roku 2016 bude dále expandovat, a to od ob- ratu 143 miliard, který je v současnosti, až na 168 miliard eur, což  představuje růst 17 %. Je však třeba připomenout, že za většinu ná- růstu bude zodpovědný takzvaný poprodejní obchod, spíše než ná- kup nových zařízení. Tento segment zůstane i v budoucnu statický,  vzhledem k nižší poptávce v Evropě a také v Číně. Čína, Afrika a BRICS investují Zatímco železniční trh vrcholil v Číně v roce 2010 při čísle 100  miliard eur, loni klesl na přibližně 70 miliard. Prognóza SCI mluví  o stabilních investicích, které  v horizontu čtyř let dosáhnou  navýšení o 60 miliard eur. Bě- hem prvních šesti měsíců le- tošního roku byly přitom v Číně  výdaje v odvětví o 36,6 % nižší,  než ve srovnání se stejným ob- dobím loni. Mezitím ale vláda  v Pekingu oznámila zvýšení investic do železnic, aby pomohla posí- lit hospodářský růst. V Číně mají železnice dokonce samostatný mi- nisterský resort. Stejně i země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická re- publika), spolu s dalšími vývozci nerostů jako například Austrálie  a Kanada, jsou odpovědné za to, že ekonomika, ale zejména sektor  železniční přepravy, zvyšují svůj obrat. V Jihoafrické republice fi rma  Transnet Freight zaznamenala 10procentní nárůst v železniční ná- kladní dopravě, a to jen ve sledovaném období do července letošního  roku. Růst podporovalo velké zvýšení vývozu uhlí a železné rudy ze  země. I tato čísla pomáhají udržet investiční program pro železnice  v Jižní Africe ve výši 26 miliard USD, tedy v objemu, o kterém mohli  železniční manažeři podle britských novin Railwayjournal před pár  lety jen snít. Celosvětová silná poptávka po surovinách povzbudila  velké těžební společnosti, aby masivně investovaly do rozvoje no- vých dolů v několika zemích na africkém kontinentu. Toto rozhodnutí  vedlo i k výstavbě železničních tratí pro velké náklady. Zmíněný typ  infrastruktury zejména v rozvojových ekonomikách zažívá  jakýsi mini boom, mnohé projekty se již realizují, další plánují. Ruské oživení Ruské železnice (RŽD) zaznamenaly nárůst 3,4 % v od- větví nákladní železniční dopravy, a to za období prvních  sedmi měsíců tohoto roku. Pokud jde o osobní přepravu,  tam byl nárůst až o 7,2 % a pří- jmy  vzrostly  o  4 %. Tento  ná- růst příjmů umožní vedení na- koupit nové vybavení, ačkoliv  podle studie SCI trh v segmentu  nákladních vozů už v Rusku a Společenství nezávislých států prav- děpodobně dosáhl stropu. Navzdory tomuto konstatování, studie  předpovídá v Rusku solidní růst o 3,2 %, pokud jde o nákup techno- logických produktů železniční přepravy. Ty by měly podle odhadů  zvýšit svůj podíl na trhu Společenství nezávislých států ze současných  18,1 miliardy eur na 21,3 miliardy v roce 2016. Část růstu je způso- bena železničními projekty, které souvisejí se zimními Olympijskými  hrami v Soči v roce 2014 a Světovým pohárem ve fotbale, který bude  hostit Rusko v roce 2018. Tahounem je Brazílie SCI předpovídá i meziroční růst 5 % na severoamerickém konti- nentu pro trh železničních dopravních zařízení. Není to překvapu- jící vzhledem k silné výkonnosti tamních železnic I. třídy. Od začátku  roku do 30. června provozní výnosy vzrostly o 9,6 % na 69,6 miliardy  USD a čistý provozní zisk vyskočil o 16,36 % na 12,3 miliardy. Podle  novin jde o obzvláště působivá čísla vzhledem k tomu, že podíl ná- kladní dopravy se zvýšil pouze o 0,6 % na 2,735 miliard tunokilo- metrů. Je to právě Brazílie, která je odpovědná za předpokládaný  5procentní roční růst na jihoamerickém trhu železničních produktů.  Rozhodnutí zavést otevřený přístup na klíčových trasách pro spedi- téry přispěje ještě k většímu rozšíření trhu, stejně i pokračující in- vestice do městských železničních systémů. SCI dále předpovídá  meziroční růst 10,6 % v objemu 5,1 miliardy v Africe a na Středním  východě. Velké investice do železniční dopravy byly totiž již schvá- leny v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Kataru, Ma- roku a Jihoafrické republice. Nevyvážený evropský růst Studie SCI očekává nárůst ve výši 39,7 miliard eur na evropském  trhu železničních zařízení. Měl by tedy růst o 3 % do roku 2016. Sa- mozřejmě, tempo růstu se dramaticky liší při srovnání napříč konti- nentem. Nejhůře jsou na tom země nejvíce postižené krizí eurozóny  jako Řecko, Portugalsko, Irsko, Španělsko a Itálie. Buď se výdaje sni- žují, nebo stagnují. Mnohem lépe je však na tom například Británie  a Francie, kde se má investovat do železniční dopravy přes vysokou  úroveň státního dluhu. Stejně tak Německé železnice (DB) oznámily  letos investiční program do roku 2020 ve výši 86 miliard eur. Anna Šipošová Železniční trh odolává I přes pokračující hospodářskou nejistotu způsobe- nou státními dluhy mnoha zemí a krizi eurozóny, které táhnou dolů i jiné části světa, v odvětví že- lezniční dopravy je stále překvapivě důvod k opti- mismu. Podle odborníků dokonce dalece předběhlo různé jiné oblasti podnikání. Jak informuje britské periodikum Railwayjournal, pro toto tvrzení existuje stále více důkazů.

https://ennypar.com/

66 11-12/2012 Zprávy NÁMOŘNÍ A LODNÍ DOPRAVA EU prohledává námořní dopravce aut Na kartelově – právních šetřeních velkých námořních dopravců  aut se také podílejí ochránci hospodářské soutěže EU. Evropská  komise potvrdila, že její úřed- níci v řadě členských států  neohlášeni prohledávali ob- chodní prostory společností,  „činných v evropském hospo- dářském prostoru“. Za důvod  označil bruselský úřad pode- zření na porušení evropského  kartelového práva. Vyšetřo- vání probíhají v koordinaci  s  obdobnými  orgány  v  Ja- ponsku a v USA. Komise ne- poskytla informace o výsled- cích prohledávání. Zejména  neuvedla, kterých podniků  se vyšetřování týká. Norský  Willenius Wilhelmsen Holding  sdělil, že jeho dceřiné fi rmy  jsou do vyšetřování zataženy. Mezikontinentální přeprava automo- bilů je totiž atakována různymi skupinami pašeráků, a to nejen drog  a léčiv, ale i různých elektronických produktů a komponentů. Do- konce se prošetřují i indicie na překládky z námořních lodí na říční,  které pak kontrabandy převážejí do vnitrozemí Evropy po řekách.  Němečtí policisté už byli opakovaně úspěšní při kontrole říčních lodí. Přístav JadeWeserPort otevřen První  německý  přístav,  který  může  přijímat  nej- větší  kontejnerové  lodě typu ULCV (Ul- tra  Large  Contai- ner Vessels), otevřeli  v dolnosaském městě Wilhelmshaven, nedaleko Bremerhavenu.  Celková investice do výstavby Jade Weser Portu dosáhla přibližně  1 mld. eur. Přístav leží přímo u plavebního kanálu, dosahuje hloubky 18 m  a obří lodě s ponorem přes 15 m jej mohou využívat nezávisle na pří- livu a odlivu. Vedle přístavu byl navíc uveden do provozu 160ha lo- gistický terminál, který je napojen na železniční i dálniční síť. Zahajo- vacího ceremoniálu se zúčastnilo přibližně 1300 zástupců fi remního  sektoru i státních institucí. „JadeWeserPort má bezkonkurenční vý- hody a je smysluplným doplňkem k přístavům v Hamburku a Bre- merhavenu,“ řekl Jörg Bode, ministr dolnosaské vlády. Čína buduje nový největší přístav světa V Číně se rozjíždí nový obří projekt. Po nejdelším mostě na světě,  který měří 42 kilometrů a je v provozu od loňského roku, usiluje  východočínské  milionové město  Čching-tao také  o  vybudování  největšího  pří- stavu  světa. Vý- znamný je přede- vším pro dopravu železné rudy a ropy. Do osmi let má svou kapacitou  předstihnout šanghajský přístav. Jeho výstavba má stát téměř 6 mili- ard eur (zhruba 125 miliard korun) a hotový by měl být v roce 2020.  V novém přístavu má být místo pro dalších více než sto lodí. Nyní  má kapacitu zhruba osmi desítek nákladních lodí. Informoval o tom  německý Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na vedení  města. „Až to tu dokončíme, budeme tu mít největší přístav světa,“  řekl pro deník Wu Rilong z investičního oddělení vedení města. Vý- hoda města spočívá v blízkosti k Jižní Koreji a Japonsku, nejdůležitěj- ším obchodním partnerům v regionu. Nový přístav by měl dokázat  ročně odbavit na 30 milionů kontejnerů. Z vedoucí příčky by tak se- sadil v současné době největší přístav v Šanghaji. Čching-tao, který  je už nyní významným přístavem hlavně pro ropný průmysl, želez- nou rudu a dopravu zboží, je nyní na osmé příčce mezi největšími  světovými přístavy. Ročně se tam odbaví na 13 milionů kontejnerů.  Těsně za ním je nyní největší evropský přístav v Rotterdamu, kde se  loni odbavilo na 12 milionů nákladních kontejnerů.  Hamburský přístav sníží poplatky Přístav Hamburk podstatně sníží poplatky pro velké lodě s cí- lem posílit konkurenceschopnost přístavu Hamburk s ohledem  na rozhodnutí spolkového správního soudu v Lipsku ve věci úpravy  plavební dráhy. Již v minulých letech poskytovaly především ter- minály rejdařům podstatné slevy. Během plánované akce přístavní  správy a poskytovatelů přístavních služeb budou mezinárodní ná- mořní přepravě v roce 2013 poskytnuta další zvýhodnění. Hambur- ský přístav dosáhl v prvních devíti měsících roku 2012 celkového  překladu 98,1 mil. tun zboží (v meziročním srovnání – 0,8 %). Pře- klad kusového zboží dosáhl s 69,2 mil. tun mírně lepšího výsledku  (+0,2 %) oproti předešlému roku. Hromadné zboží zaostalo s 28,8 mil.  tun za výsledky minulého roku (-3,3 %). V univerzálním přístavu Ham- burg, kde dominuje překlad kontejnerů, se podařilo přeložit v prvních  devíti měsících 6,7 mil. TEU, což představuje mírný meziroční pokles  0,6 %. Na pozitivní výsledky u kusového zboží měl rozhodující vliv růst  překladu ložených kontejnerů. S dosaženým výsledkem 5,8 mil. tun  dosáhl tento segment nárůstu + 1,8 %. V převážné míře se jednalo  o kontejnery určené na export, který výsledkem 2,9 mil. TEU dosáhl  meziročního nárůstu 6,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského  roku. Pozitivní vý- sledek na exportní  straně zmírnil po- kles 2,6 % u pře- kladu  ložených  kontejnerů v im- portním  směru,  kde  bylo  dosa- ženo překladu 2,9  mil.  TEU.  V  pře- kladu  nekontej- nerizovaného ku- sového zboží dosažený výsledek 1,9 mil. tun zaostal za srovnatelným  obdobím loňského roku o 15,4 %. I zde se výsledkem 1 mil. tun vyví- jel export pozitivně (+2,6 %), ale importem dosažený nízký překlad  545.000 tun zboží znamenal pokles – 36,2 %. Pozitivní vývoj exportu  u překladu konvenčního kusového zboží byl dosažen hlavně díky  vývozu aut, těžkých kusů a projektů. Zatímco překlad kontejnerů z/ do Asie s 3,6 mil.TEU znamenal pokles o 8,3 %, zaznamenaly ostatní  oblasti rostoucí kurz. Bilance přeprav mezi Hamburkem a evrop- skými přístavy: 2,1 mil.TEU (+7,3 %), Hamburkem a Amerikou 856.000  TEU (+16,8 %), Hamburkem a Afrikou 179.000 TEU (+10,9 %), Ham- burkem a Austrálií 32.000 TEU (+9,6 %). Enormním nárůstem se vy- značují především přepravy kontejnerů mezi Hamburkem a USA –  290.000 TEU (+46,9 %). Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné.

https://ennypar.com/

11-12/2012  67 NÁMOŘNÍ A LODNÍ DOPRAVA Na moři a na říčních vodních  cestách se plavidla míjejí a pří- padně i křižují na jedné úrovni (hla- dině). Na uměle vybudovaných  a splavných kanálech však může být  vodní hladina na jiné úrovni než je  hladina sousedících nebo křížících  se řek. To vyžaduje řešení problému  výškové přepravy lodí, které chtějí  přeplout z řeky do kanálu resp. naopak. Jedna z technicky nejzajímavějších křižovatek vodních cest v Ev- ropě je tzv. Wasserstrassenkreuz (doslova kříž vodních cest) neda- leko německého Magdeburgu. Na této křižovatce končí u řeky Labe  na jedné straně kanál Labe-Havel (Elbe-Havel Kanal), na druhé straně  Středozemní kanál (Mittellandkanal). Středomořský kanál je svou dél- kou 325,3 km nejdelší umělou vodní cestou i jedinou takovou ces- tou východozápadního směru v Německu. Kanál, který byl vybudo- ván v letech 1906 až 1942, umožňuje v širším pojetí plavbu z Rýna  do Odry a představuje i nejdůležitější článek vodního propojení zemí  Beneluxu a Francie na straně jedné a Polska a Česka na straně druhé. Přerušena výstavba Kanál Elbe-Havel, který má délku 55 km, začíná na východní straně  Labe a u města Brandenburg ústí do jezera Plauer See, kterým řeka  Havel protéká. Oba kanály jsou vlastně součástí jednoho projektu, je- hož strategickým záměrem bylo propojit vodní cestou Porúří (cen- trum těžby uhlí a výroby oceli) s Berlínem. Propojení se tak trochu  „zamotalo“ právě u Magdeburgu, kde bylo potřeba překlenout výš- kový rozdíl mezi hladinami obou zmíněných kanálů. Mezi koncov- kami obou kanálů „překážela“ řeka Labe s hladinou ležící podstatně  níže než hladiny obou kanálů. Nabízelo se, pochopitelně, elegantní  řešení: postavit nad Labe jakýsi kanálový most, jenž by umožňoval  propojení obou kanálů, přičemž na překonání jediného výškového  rozdílu by stačila jedna plavební komora. Při neexistenci takového mostu musely lodě, plovoucí ze Středo- zemního kanálu, sestoupit nejprve na úroveň Labe (k tomu slou- žil lodní výtah Rothensee). Lodě se pak plavily spojovacím kanálem  do Labe a dále po proudu řeky do plavební komory Niegripp, která  je vyzvedla na úroveň kanálu Labe-Havel. To představovalo objížďku  zhruba 12 km, spojenou se značnou časovou ztrátou. Proto se již ve 20.  letech minulého století začalo s plánováním výstavby lodního kaná- lového mostu přes Labe, přičemž přípravné zemní práce probíhaly  od roku 1930. Válečné události však stavbu v roce 1941 přerušily. Unikátní most Snahy o obnovení výstavby mostu po druhé světové válce byly  zmařeny vznikem dvou německých států. Německá demokratická  republika neměla zájem usnadňovat lodní dopravu z Německé spol- kové republiky do Berlína. Pevný plán na dotvoření unikátní křižo- vatky vodních cest u Magdeburgu byl nakonec obnoven až v srpnu  1996, po opětovném sjednocení Německa. Hlavní stavbou projektu je právě unikátní plavební most přes Labe.  S jeho výstavbou se začalo v lednu 1998 a pro plavbu lodí byl most  slavnostně otevřen 10. října 2003. Most s ocelovým korytem má délku 918 metrů. Stal se nejdelším  mostem svého druhu v Evropě a podle některých zdrojů i na světě.  Z celkové délky připadá na část se třemi poli, klenoucí se přímo  nad řekou Labe, 228 metrů. Rozteč dvou nosných pilířů této části je  106,2 m, plavební šířka na Labi mezi těmito pilíři je 90 m. Při nejvyšší,  pro plavbu ještě přípustné hladině Labe, je světlá  výška pod mostem 6,5 m, což umožňuje plavbu  i kontejnerovým lodím s kontejnery uloženými  ve třech vrstvách nad sebou. Část mostu nad te- rénem má 16 polí. Její délka je 690 m. Z tlustého  plechu zhotovené koryto mostu má hmotnost  24 000 tun. Aby vodou zatížené koryto leželo  zcela rovnoměrně na nosnících, bylo svařené  tak, aby dno bylo ve středu prohnuté nahoru  asi o 50 cm – tlakem vody v korytě se tento  průhyb vyrovnal. Využitelná plavební šířka ko- ryta je 32 metrů, což by sice umožnilo, aby se proti sobě plu- jící lodě na mostě míjely, ale z bezpečnostních důvodů je to zaká- záno. Hloubka vody na mostě je 4,25 m. Na výstavbu nosných pilířů  a dalších objektů se spotřebovalo kolem 68 000 krychlových metrů  železobetonu. Voda v korytě mostu má hmotnost přibližně 133 000 tun. Zajímavým  způsobem se konstruktérům mostu podařilo zabránit tomu, aby při  velmi nízkých teplotách v zimě nedocházelo k zamrzání vody na povr- chu i na dně koryta. Ze spodní strany bočnic koryta se do vody vyfukuje  vzduch, takže dochází k zvíření vody, což účinně zabraňuje jejímu zamr- zání. Vybudováním unikátního mostu mohou lodě plout ze Středozem- ního kanálu do kanálu Labe-Havel bez 12 km objížďky přes Labe, při- čemž výškový rozdíl mezi oběma kanály překonávají jen v jedné plavební  komoře. Celou vodní  cestu z Porúří až do blíz- kosti Berlína mohou  nyní využívat motorové  nákladní lodě délky až  110 m i tlačné soupravy  délky až 185 m a šířky  11,4 m, jejichž nosnost  je 2 000 resp. 3 000 tun. Rado Mlýnek Mimoúrovňová křižovatka vodních cest Trasy dopravních prostředků prakticky každého dru- hu se často setkávají i křižují. V silniční dopravě se při křižování dá vyhnout možným kolizím výstavbou mimoúrovňových křižovatek. V letecké dopravě jsou úrovňové křižovatky letových cest absolutně nemys- litelné. Jak je to ale v lodní dopravě?

https://ennypar.com/

68 11-12/2012 EmiratesSkyCargojmenována cargopřepravcemroku2012 Emirates SkyCargo, nákladní divize společnosti Emirates, získává v Lon- dýně již pošesté cenu Global Freight Awards pro přepravce roku 2012.  Ceny, ofi ciálně známé jako  IFW Awards (International Freighting Weekly  Awards), jsou udělovány za dosažení excelentních výsledků v oblasti ná- kladní dopravy a logis- tiky. Emirates SkyCargo  v soutěži porazila pět  dalších dopravců, jme- novitě British Airways  World Cargo, Cargo- lux, Lufthansa Cargo,  Air France/KLM Cargo  a Virgin Atlantic Cargo.  LloydsLoadingList.com  každý rok vyzve pře- pravce a speditéry z ce- lého světa, aby dali svůj  hlas a vybrali takové  dopravce, kteří podle  jejich názoru v posled- ním roce poskytovali ty  nejlepší služby. „Vyhrát  tuto prestižní cenu již  pošesté a být tímto způsobem oceněni přímo našimi zákazníky je pro  nás velká čest a odměna za naše úsilí o poskytování těch nejlepších slu- žeb,“ řekl Ram Menen, senior vice prezident společnosti Emirates pro  Cargo divizi.  Vývoj letecké nákladní dopravy podle Boeingu Globální letecká nákladní přeprava bude během příštích dvaceti let  růst průměrným ročním tempem 5,2 %, předpovídá americký vý- robce Boeing. Od minulé prognózy před 2 lety ale číslo pokleslo o 0,7 %.  Podle analýzy Boeing World Air Cargo Forecast 2012/2013 ovlivní tento  růst globální obchod, jenž se zvýší díky další liberalizaci, a vývoj HDP,  který se během příštích dvou dekád téměř zdvojnásobí. K rozvoji letecké  cargo přepravy přispějí i úspornější a výkonnější letadla a investice do in- frastruktury. Předpověď zohledňuje také současný ekonomický útlum.  „Současná nejistota přináší rozdílné úhly pohledu na budoucnost pod- nikání v letecké nákladní dopravě, přesto ale ekonomické ukazatele –  zvláště globální vývoj HDP a průmyslová výroba – zůstávají klíčovými  hnacími mechanismy trhu,“ řekl Tom Crabtree, regionální ředitel oddě- lení Business Development & Strategic Integration fi rmy Boeing Com- mercial Airplanes. Podle společnosti vzroste světová fl otila nákladních  letadel do roku 2031 z dnešních 1738 na 3198 kusů. Větší stroje, jako  Boeing 747 nebo 777, budou mít podíl 36 % namísto současných 31 %.  Letecké přepravní fi rmy nakoupí 935 nových letadel za asi 250 mld. do- larů a 1820 nákladních letadel vznikne přestavbou osobních. Airbus ne- dávno předpovídal, že se ve stejném období zvýší počet nákladních le- tadel z 1600 na zhruba 3000, přičemž přepravci nakoupí na 400 nových  obřích stojů v hodnotě přibližně 100 mld. dolarů. Trh potáhne hlavně  asijsko-pacifi cká oblast – čínská vnitrostátní přeprava má narůst o 8 %  a přeprava mezi asij- skými státy o 6,9 %. K po- dobným závěrům došel  i Airbus. Podle něho se  těžiště přesune ze Spoje- ných států do východní  Asie. Ceny paliv budou  i nadále nestabilní, podle  amerického výrobce se ale neočekává výrazný nárůst. Současné ceny  motivují přepravce ke koupi nových úsporných strojů, na druhou stranu  se ale část nákladu přesouvá na jiné způsoby nákladní dopravy, které  jsou na zvýšení palivových nákladů méně citlivé. O ČSA mají zájem Qatar Airways a Korean Air Z padesátky oslovených leteckých společností mají zájem jen dvě.  Jsou to katarské aerolinky Qatar Airways a korejský letecký dopravce  Korean Air. O prodeji ČSA by vláda mohla rozhodnout v dubnu nebo  květnu příštího roku. Dosud se spekulovalo o zájmu společností Korean  Air, Air France, Turkish Airlines a Etihad Airways z Abú Zabí. Český Aero- holding, který je mateřskou společností ČSA, začátkem listopadu roze- slal výzvu padesátce největších leteckých společností, aby se do konce  měsíce vyjádřily, zda se budou o českého národního dopravce ucházet.  Ministr fi nancí Miroslav Kalousek zdůranil, že vládě při privatizaci ná- rodního dopravce šlo o vstup strategického partnera z oboru, nikoliv  o prodej ČSA fi nančnímu investorovi. K prodeji stát nabídl až 96 % akcií  ČSA, pouze ale pro evropské dopravce. Ostatní aerolinky mohou koupit  jen necelou polovinu akcií, aby bylo zaručeno, že ČSA zůstanou národ- ním dopravcem. Další podrobnosti k nabídce, např. jak velký balík akcií  bude chtít případný zájemce o ČSA koupit a za jakou cenu, nebyly ob- sahem první fáze hledání strategického partnera pro ČSA, uvedla mluvčí  aeroholdingu Michaela Lagro- nová. Nyní by mělo následovat  klasické výběrové řízení. Součástí  snahy o privatizaci ČSA bude  podle Kalouska vyřešení sporů se  společností Travel Service, která  si opakovaně stěžovala na ne- rovné podmínky na českém trhu.  Travel Service na základě dohody stáhne žaloby za zhruba 2,5 miliardy  korun. Na oplátku od léta příštího roku přestane dceřiná společnost stát- ního Českého Aeroholdingu, Holidays Czech Airlines, která je největším  konkurentem Travel Servisu v Česku, provozovat charterové lety. Vláda  se ČSA snažila prodat už v lednu 2009. Ve druhém kole výběrového ří- zení zůstalo pouze konsorcium Unimex a Travel Service, které za aerolinie  nabídlo miliardu korun s podmínkou, že vlastní jmění ČSA bude alespoň  na nule; v pololetí ale bylo v minusu přes 700 milionů korun. Původně  se očekával výnos z privatizace ČSA v rozmezí tří až pěti miliard korun.  Vláda posléze rozhodla, že ČSA konsorciu neprodá.  Aerolinie SAS zachrání jen tvrdá úsporná opatření Skandinávská letecká společnost SAS je podle agentury DPA pod eko- nomickým tlakem. Její vedení jedná o řešení složité situace. Od za- městnanců žádá, aby se vzdali růstu mezd a přijali další tvrdá opatření,  kterými se aerolinie vyhnou hrozícímu konkurzu. Představitelé odborářů  v letecké společnosti, která působí ve Švédsku, Dánsku a Norsku, zau- jali stanovisko ke krizovému plánu šéfa SAS Rickarda Gustafsona, který  kromě jiné obsahuje snížení příjmu 18 000 zaměstnanců aerolinií o 15 %  a zrušení 800 pracovních míst v administrativě. Všechny tři vlády, které  jsou spoluvlastníky SAS, žádají, aby představitelé zaměstnanců přijali  krizový plán v plném rozsahu. Pokud by k tomu nedošlo, letecká spo- lečnost by se za pár měsíců dostala do platební neschopnosti. Aerolinie  naléhavě potřebují získat bankovní úvěry a kapitál prodejem své norské  dcery Wideröe. Norská  vláda médiím potvrdila,  že se zabývá nouzovým  plánem pro zajištění  vnitrostátní letecké do- pravy v případě, že SAS  zastaví svou činnost. Zleva:DavidO’NeillzLloyd’sListIntelligencespolu shostitelemEdemByrnempředávácenupropřeprav- cerokuDaviduTayloroviaJacquiEvanszEmirates Zprávy LETECKÁ DOPRAVA Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné.

https://ennypar.com/

11-12/2012  69 LETECKÁ DOPRAVA Nehoda skončila v podstatě šťastně – bez zranění. Přes týden však  poškozené letadlo blokovalo jednu ze dvou přistávacích drah a jeho  odstranění trvalo dlouho. „Největší problém bude zvednutí letadla a vy- ložení nákladu,“ řekl výkonný ředitel letiště Maroš Jančula. Po zdokumen- tování nehody vyšetřovateli a pojišťovnou začali po týdnu s přesunem  letadla mimo přistávací dráhu. Všichni se ptali, co je příčinou pozd- ního odstranění letadla,  vždyť  nebyl  problém  okamžitě nasadit místní  fi rmy, které na to byly vy- baveny. Za vším prý byla  pojišťovna, která určo- vala subjekt a postup li- kvidace škody. Nebylo  však tomu tak, byla to  jen bublina vypuštěná  médii. Vyšetřování příčin  havárie probíhalo podle  mezinárodních  před- pisů a pravidel, protože  šlo o letadlo typu Airbus,  jehož výrobcem je Fran- cie, vyšetřovací útvar re- sortu dopravy přizval  k vyšetřování i zástupce  partnerského francouz- ského úřadu. Letadlo  společnosti DHL bylo od- sunuto na dlouhodobé  stání ve středu 21. listo- padu. K přesunu letadla  tak byli přizváni čeští le- tištní hasiči z Mošnova.  Zkušenosti prioritou „Na vyproštění havarovaného Airbusu jsme byli díky našemu výcviku  dobře připraveni,“ říká Ing. Ivan Korbelář, velitel HZS Letiště Ostrava. Le- tištní hasiči z Mošnova použili své jedinečné vybavení a pomáhali v Bra- tislavě vyprostit havarovaný Airbus, získali tak i cenné zkušenosti z prv- ního  ostrého  zásahu  s použitím vyprošťova- cího zařízení.  „16.listopadu odpo- ledne nám od velitele  HZS Letiště Bratislava  bylo sděleno, že vypro- šťování havarovaného  letadla bude na žádost  majitele letadla zřejmě provádět slovenská fi rma,  která však nemá s letadly žádné zkušenosti a ani po- třebné vybavení. I přesto nás zástupci letiště pozvali  jako pozorovatele. V sobotu jsme tedy s kolegou jeli do Bratislavy. Ofi - ciální žádost na techniku a personál však přišla až v pondělí v pozdních  odpoledních hodinách,“ informuje Ing. Ivan Korbelář a dodává: „Přímo  nás oslovili odborníci z holandské fi rmy BCG Aircraft Recoveries BV. Na- víc v září při výcviku s letadlem u nás byli zástupci letiště Bratislava, takže  poznali naše možnosti a vybavení.“ Do Bratislavy vyslali 12 specialistů, dva kontejnerové nosiče, které vezly  kontejnery s vysokotlakými a nízkotlakými vaky, velitelský automobil  a dopravní automobil. Přepravní společnost Nosreti nám na místo určení  přivezla vyprošťovací podvozek. Současně přijeli i kolegové z pražského  letiště, se kterými máme smlouvu o vzájemné spolupráci. „Techniku jsme pŕivezli do Bratislavy v úterý ráno. Drobný problém  vznikl již při objednávání přepravy podvozku, jelikož se jedná o nad- rozměrný náklad. Pracovníci přepravní společnosti Nosreti však udělali  maximum pro bezproblémové a hlavně včasné převezení podvozku  na bratislavské letiště. Cvičení v zásahu pomohlo V úterý po zasedání krizového štábu zahájili práce v devět hodin ráno.  Celá akce byla ukončena ve středu v 17 hodin. Vyprošťování se zdrželo  s ohledem na přepravovaný náklad, jelikož se v jednom kontejneru na- cházel radioaktivní materiál. Další zpoždění bylo zapříčiněno poškoze- ním spodního nákladového prostoru od zlomeného podvozku a tím  zablokování přepravovaných kontejnerů. Na zásah však byli dobře při- praveni, jelikož podobnou situaci již několikrát nacvičovali s cvičným  letadlem B 737–300 v Ostravě, které je dlouhé 33,6 metrů. Vyprošťo- vané letadlo A 300 však bylo dlouhé skoro 54,6 metrů. Pod příď letadla umístili dvě sady nízkotlakých vaků a za pomoci je- řábu letadlo postupně zvedli. Pak s pomocí Q-matů vytvořili cestu pro  vyprošťovací podvozek a brzdicí vozidlo. Po vyložení nákladu letadlo  vytáhli zpět na vzletovou a přistávací dráhu. „Spolupráce se slovenskými kolegy a vůbec celým personálem letiště  byla velmi dobrá. Při zásahu jsme úzce spolupracovali se slovenskou fi r- mou International rescue system, která prováděla veškeré zemní práce  a poskytla vyprošťovací vozidla pro tažení letadla,“ komentuje zdařilou  akci Ing. Ivan Korbelář. Bylo to jejich první ostré použití  techniky. Vybavení bylo dostačující  a plně vyhovovalo takovémuto zá- sahu. „Slovenská letiště nejsou po- dobnou technikou zatím vybavena.  O zásah nás požádal majitel letadla,“  uzavíra Korbelář. Nehoda kurýrního letadla v Bratislavě Na bratislavském letišti M. R. Štefánika ráno 16. listopadu (05.25 h) havarovalo nákladní dopravní letadlo Airbus 321 společnosti DHL. Selhal mu přední podvozek, stroj pravidelné linky z Německa vybočil z dráhy a skončil na nose.

https://ennypar.com/

70 11-12/2012 Zprávy LETECKÁ DOPRAVA Delta koupí 40 Bombardierů 40 regionálních letadel Bombardier CRJ900 NextGen v katalo- gové ceně 1,85 miliardy amerických dolarů (36 miliard Kč)  koupí americká letecká společnost Delta Air Lines. Dohoda obsahuje  i opci na koupi dalších 30 letadel, což by zvýšilo hodnotu objednávky  na 3,29 miliardy USD. Delta, která je druhou největší leteckou společ- ností v USA, chce novými letadly nahradit stárnoucí letadla s jednou  třídou a 50 sedadly, která jsou dražší na provoz. Nová letadla mají být  rozdělena na dvě třídy a budou mít 76 sedadel. Provozována budou  regionálním dopravcem Delta Connection, který nyní provozuje cel- kem 466 letadel CRJ – 288 CRJ200, 79 CRJ700 a 101 CRJ-900, přičemž  57 létá u dceřiné společnosti Pinnacle Airlines, 16 u ExpressJet Air- lines a 28 u SkyWest Airlines. Delta v poslední době učinila několik  kroků k modernizaci fl otily letadel pro lety po USA s cílem omezit po- čet méně úsporných letadel a zvýšit počet sedadel v první třídě vyu- žívaných zvláště při služebních cestách. Na počátku letošního roku se  dohodla na koupi 88 letadel Boeing 717 a loni si objednala 100 strojů  Boeing 737. Dodávky nových letadel od Boeingu i Bombardieru mají  začít ve druhé polovině příštího roku. Dalším objednavatelem letadel  Bombardier je švýcarská letecká společnost VistaJet, která provozuje  charterové lety. Objednala 56 letounů řady Global5000/6000/8000  za 3,1 miliardy dolarů a zajistila opci na dalších 86 strojů rodiny Global.  Kontrakt by tak mohl dosáhnou až výše 7,8 miliardy USD. První Su-30SM pro ruské letectvo Ruské ministerstvo obrany novou víceúčelovou stíhací verzi Su- choje Su-30SM objednalo v březnu 2012 u fi rmy Irkut v počtu 30  exemplářů, jenž by měly být letectvu Ruské federace dodány do roku  2015 .Novou verzi Suchoje Su-30SM v září otestovali v zkušebním pro- gramu. Let trval přibližně dvě hodiny, Su-30SM zalétali zkušební pilot  Sergej Kostin a navigátor Pavel Malovečko. Dva letouny pak byly 22.  listopadu dodány ruskému letectvu. Verze Su-30SM je dvoumístnou  variantou dřívějšího Suchoje Su-27UB a vychází též ze dvoumístné  verze Su-30MKI pro indické letectvo. Letoun je vybaven vektorová- ním tahu motorů pro zvýšení manévrovací schopnosti. Může nést jak  protivzdušné tak i protizemní řízené střely a široké spektrum přesně  naváděné munice. Icelandair koupí 12 Boeingů 737 MAX Americký výrobce letadel Boeing dodá islandské letecké společ- nosti Icelandair 12 letadel B737 MAX. Hodnota objednávky činí  1,2 miliardy USD (23,2 miliardy Kč). Icelandair získá právo na koupi  dalších 12 letadel. Zveřejněná cena je pouze katalogová. Aerolinie  dodaly, že skutečná kupní cena je nižší, avšak její výše je tajná. Letadla  Boeing 737 MAX jsou modernější a úspornější variantou současných  letounů B737 a začnou létat až v roce 2017. Icelandair má první leta- dla z objednávky obdržet v první polovině 2018. Icelandair má fl otilu  23 letadel 757, které používá pro osobní i nákladní přepravu. Aeroli- niím ve třetím čtvrtletí stoupl zisk před zdaněním o 20 % na 64,8 mi- lionu USD díky růstu zájmu o turistické cesty na Island. Počet cestu- jících na zahraničních letech se zvýšil o 11 % na 745.000. Airbus zaostává za Boeingem Evropský výrobce letadel Airbus od počátku letošního roku výrazně  zaostává v prodeji i dodávkách letadel za konkurenční americkou  fi rmou Boeing. Za leden až říjen získal Airbus 403 čistých objedná- vek na letadla, to je méně než polovina počtu objednávek Boeingu,  u kterého si klienti do 6. listopadu objednali 1009 letadel. Vyplývá to  z prohlášení společností. Čisté objednávky započítávají i zrušené ob- jednávky. Bez započtení zrušených získal Airbus objednávky na 460  letadel. Boeing těží hlavně z poptávky po novém, úsporném modelu  737 MAX, který je odpovědí na model Airbusu A320neo. Firma od po- čátku letošního roku získala 990 čistých objednávek na nový model to- hoto úzkotrupého letounu. Za deset měsíců Airbus dodal zákazníkům  462 letadel, z toho 22  velkokapacitních le- tounů A380. Mírně tak  zaostal za Boeingem,  který dodal klientům  486 letadel. Boeing si  stanovil za cíl sesadit  v letošním roce Airbus z pozice největšího výrobce letadel. Airbus  překonal Boeing v prodeji v deseti z posledních 11 let. Od roku 2003  také dodal více letadel odběratelům. Airbus loni získal 1419 objed- návek, což bylo vůbec nejvíc v historii letectví. Boeing přijal 805 ob- jednávek na nová letadla a jeho podíl na trhu klesl nejníže ve čtyři- cetileté historii rivality s Airbusem. Firma totiž zaspala s nabídkou  menšího, úspornějšího letounu, který by byl odpovědí na A320neo.  Airbus uvedl, že by letos měl dodat zákazníkům 580 letadel a získat  objednávky na 600 až 650 letadel  Reuters. Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné.

https://ennypar.com/

11-12/2012  71 FINANČNÍ SLUŽBY Zprávy Rakousko a ČR mají nejnižší sazby hypoték Skupina TPA Horwath porov- nala  hypoteční  sazby  v  ze- mích střední a východní Evropy.  Průzkum proběhl v České republice, Rakousku,  Slovensku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srb- sku a Rumunsku, nově i v Bulharsku a Maďarsku.  Nejvýhodnější sazby jsou v Rakousku (3 % p.a.)  a v České republice (3,46 % p.a.), naopak nej- vyšší sazby má Maďarsko (mezi 10 – 11,5 % p.a.).  Rozdíl mezi nejnižšími a nejvyššími sazbami činí  v průměru cca 7 – 8 %. Z průzkumu je patrné,  že pohyb sazeb rozhodně neprochází ve sle- dovaných zemích stejným vývojem. Kromě ČR  klesaly sazby jen v Chorvatsku. V ostatních sle- dovaných zemích se buď sazby v průměru ne- měnily, nebo docházelo k jejich růstu s různou  intenzitou. Průměrné sazby hypoték se nejvíce zvýšily v Polsku, a to  o 1,19 %. V Polsku ale došlo k výrazné změně v poskytování hypo- ték. Dříve byla většina hypoték poskytována v eurech nebo švýcar- ských francích, ale nyní jsou nové hypotéky poskytovány výhradně  v lokální měně, tj. ve zlotých, a sazby se pohybují mezi 6,0 %-6,8 %.  Dalším znakem je podobně jako u nás pokles cen nemovitostí a dá  se předpokládat, že tento trend bude dále pokračovat. V Polsku jsou  běžné hypotéky s variabilní úrokovou sazbou navázanou na 3 nebo  6měsíční LIBOR. Hypotéky s fi xním úrokem, které jsou v České repub- lice velmi často využívané, se v Polsku téměř neposkytují. V Maďar- sku před ekonomickou krizí bylo časté půjčovat si v cizích měnách  z důvodu velmi nízké úrokové sazby u úvěrů v eurech nebo švýcar- ských francích ve srovnání s forintem. Po znehodnocení forintu pak  na přelomu roku 2011 a 2012 proběhla u řady hypoték v cizích mě- nách státem řízená konverze na forint, na které byly donuceny podí- let se i banky. Aktuálně se situace poněkud vyrovnala a sazby úvěrů  v eurech se pohybují kolem 9,05 % a v domácí měně se pohybují  mezi 10–11,5 %. Nové hypotéky se poskytují ve forintech, ale netěší  se velkému zájmu obyvatel. V Bulharsku se úrokové sazby u hypoték  velmi rychle a často mění. Navíc existují značné rozdíly mezi jednot- livými bankami. Rozdíl mezi sazbami hypoték v eurech a v bulhar- ské měně je ale minimální. Obrovský rozdíl naopak existuje v Srbsku,  kde se úrokové sazby v eurech pohybují mezi 5,7 a 6,5 % a u domácí  měny mezi 18,2 a 21,7 %. I proto se nové hypotéky poskytují nejčas- těji v eurech. Před krizí bylo přitom obvyklé uzavírat hypotéky v eu- rech jen pro skutečně velké objemy a běžné hypotéky byly posky- továny v lokální měně. V České republice jsou tedy úrokové sazby  na historických minimech a pokles cen nemovitostí za poslední dva  roky, nahrává těm, kdo si chtějí nakupovat nemovitosti. TPAHorwath Investice do komerčních nemovitostí mohou letos přesáhnout 22 miliard Kč Až 900 milionů eur (přibližně 22,5 miliardy ko- run) by mohli investoři za celý rok 2012 utratit  za komerční nemovitosti na území České republiky. Šlo by o údaj srov- natelný s akvizičním objemem v roce 2010. Neobvykle vysoký podíl  tento rok zaznamenaly obchody s developerskými projekty s vyda- nými územními rozhodnutími nebo stavebními povoleními v zajíma- vých lokalitách. Investoři se na území ČR angažují ve zvýšené míře  v regionech, kde se obchodují maloobchodní nemovitosti ve formě  velkých retailových parků nebo portfolií supermarketů. Dokazuje to  například nedávná transakce provedená nejaktivnějším investorem  v ČR poslední doby, společností  CPI Radovana Vítka, který kou- pil devět supermarketů roz- místěných v menších městech.  „Evropa se viditelně rozděluje  na dvě části: jedné investoři  důvěřují, druhé se začínají vy- hýbat. Do první skupiny patří  Británie, Německo a Francie,  do druhé Irsko, Itálie a Španěl- sko,“ konstatuje šéf investičního  oddělení v DTZ Ryan Wray. Do- mácí investoři věří především  lokálním trhům. Přeshraniční  akvizice uskutečňují jen silné  fondy, které v daných zemích  již obvykle nějakou nemovitost vlastní. Výmluvné je to i v případě  České republiky, kde ve 3. čtvrtletí na straně kupujících dominují čeští  nebo slovenští investoři. Největší investiční transakcí sledovaného ob- dobí na českém trhu se stal prodej kancelářské budovy City Towers  v Praze 4, kterou za odhadovanou cenu mezi 100 až 130 milionů eur  koupila česká společnost Consideratio (Proxy Finance) od slovenské  Marpony. Dalšími významnými transakcemi byly prodeje nákupního  centra Olomouc City českému investorovi Mint Investments (v rámci  nucené dražby) nebo koupě budovy Honeywell v Brně nizozemským  CTP Investem. Odhady na rok 2013 jsou mírně optimistické – některé  transakce, o kterých se nyní jedná, se zrealizují až po Novém roce.  V současné době je největší překážkou pro investory nízká ochota  bank poskytovat fi nancování pro investory.    DTZ Průměrná mzda reálně klesla Mzdy v Česku za třetí čtvrtletí průměrně vzrostly o 348 Kč  na 24 514 Kč. Reálně ale výplaty poklesly. Podle Českého statis- tického úřadu se po odečtení infl ace snížily o 1,8 %. Od roku 2000 jde  přitom o druhý nejmenší růst. Firmy navíc v poslední době podstatně  omezují vánoční prémie a bonusy. Za poklesem mzdy stojí podle sta- tistiků výrazné zpomalení dynamiky v podnikatelské sféře, kde no- minální růst mezd o 1,3 % byl o celý procentní bod nižší než v před- chozím čtvrtletí. V nepodnikatelské sféře byl nárůst platů shodný  s druhým čtvrtletím,  tedy 2,3 %. „V delších  časových řadách se  projevilo  sblížení  mzdové  úrovně  v podnikatelské i ne- podnikatelské sféře,  za třetí čtvrtletí 2012  již byla průměrná mzda v nepodnikatelské sféře vyšší o 232 korun,“  prohlásili statistici. Oproti loňsku si polepšili třeba lidé v zábav- ním průmyslu nebo ve vzdělávání, kterým i navzdory infl aci peníze  na účtech skutečně přibyly. Naopak menší platy mají zaměstnanci  restaurací a na realitním trhu spadly platy dokonce o víc než 7 %.  A v mnoha dalších fi rmách prostě jenom zůstávají stejné. „Kombinace  zpomalování růstu nominálních mezd, relativně vysoké infl ace a kle- sající zaměstnanosti snížila ve třetím kvartálu kupní sílu domácností.  Podnikatelská sféra zažívá pokles reálné průměrné mzdy až letos,  v nepodnikatelské sféře je negativní trend nepřetržitý už od třetího  čtvrtletí roku 2010. Od ledna do září dosáhla průměrná mzda výše  24 408 korun, a v meziročním srovnání tak byla vyšší o 563 korun,  tedy 2,4 %. Spotřebitelské ceny stouply za uvedené období o 3,4 %,  reálně se tak mzda o procento snížila. Velké jsou regionální rozdíly –  lidé pracující v Praze mají na výplatní pásce v průměru přes 31 tisíc,  na Karlovarsku je to o 10 a půl tisíce méně. Aktuálníročníhypoteční úroková míra v zemích CEE (říjen 2012) Rumunsko 6,93% Srbsko 6,10% Chorvatsko 5,27% Slovensko 5,00% Českárepublika 3,46% Polsko 4,43% Slovinsko 3,65% Rakousko 3,00% Bulharsko 7.5% Maďarsko 10,79% Ryan Wray

https://ennypar.com/

72 11-12/2012 FINANČNÍ SLUŽBY Největším světovým internetovým prodejcem je americký Ama- zon.com, Inc., který sídlí ve městě Seattle v USA. Provozuje jeden  z nejstarších a největších internetových obchodů Amazon.com. Za- kladatel Jeff  Bezos jej provozoval už v roce 1994, v začátcích internetu,  v podobě internetového knihkupectví Ca- dabra.com, které o rok později přejmeno- val podle řeky Amazonky na Amazon.com.  V roce 1998 koupil také Internet Movie Da- tabase (IMDb.com) a Alexa.com. Jeho vize,  že „zboží se bude po internetu valit jako  voda v Amazonce“ se brzy naplnila. Po pro- deji knih přišel prodej jejich elektronické  aplikace a pak prodej všeho co souvisí se  spotřební elektronikou – tedy i hudbu, vi- deo a zase všechno souvisí s konzumem  v této oblasti, včetně módy.  Z knihkupectví globální e-shop Obrat společnosti Amazon.com, Inc. v roce 2010 činil částku 34,204  miliard USD a zisk 1,152 miliard USD. V roce 2011 a 2012 měl výsledky  horší, i když avizoval útok na Apple i Google novou elektronickou kni- hou – tabletem Kindle Fire. Akcie Amazon na americké burze postupně  spadly o 13 %. Reagovaly tak na oznámení fi rmy, že hospodářské výs- ledky ve třetím čtvrtletí byly oproti očekávání výrazně horší. Na pos- lední kvartál roku Amazon počítá i s možností propadu do ztráty. Ama- zon se na Wall Street propadl z 240,47 dolaru za akcii na 225,89 dolaru  krátce před uzavřením burzy v USA. Následovalo rozhodnutí několika  makléřských fi rem včetně Merril Lynch a JPMorgan Securities snížit  svou cílovou cenu na akcie Amazonu. Firma pak oznámila, že ve čtvrtém  čtvrtletí pravděpodobně zpomalí růst tržeb, který ve druhém kvar- tálu klesl na 51 % a ve třetím na 44 %. Společnost také kvůli investicím  ve třetím čtvrtletí vydělala jen 63  milionů dolarů v porovnání s 231  miliony za srovnatelné období  roku 2010. V posledním letošním  čtvrtletí Amazon očekává co- koli mezi provozní ztrátou 200  milionů dolarů a provozním zis- kem 250 milionů dolarů. Šéf a zakladatel internetového  obchodu Jeff  Bezos pokles zisku vysvětluje rozsáhlými inves- ticemi společnosti do expanze, která zahrnuje i uvedení tab- letu Kindle Fire a modernizované čtečky knih  Kindle. Amazon jejich ceny do- tuje a podle některých od- hadů na každém přístroji  prodělá až deset dolarů. Firma tak ale činí s vidinou toho, že vy- dělá na prodeji služeb pro majitele tabletů. „Když uva- žujeme nad ekonomickou stránkou prodeje Kindlu, díváme se na ní  jako na celek. Neuvažujeme jen o přístrojích a příslušenství, počítáme  s obsahem. Prodáme také dost přístrojů ve speciální nabídce, která za- hrnuje zobrazování reklamy,“ prohlásil fi nanční ředitel Amazonu Tho- mas Szkutak pro server Seeking Aplha. Amazon také chce do konce  roku dokončit výstavbu 17 nových distribučních center. Konkurenční na internetu i v produktech Po řadě technologických společností, jako Googlu, Facebooku,  Zynze, Yahoo a dalších, představil výsledky čtvrtletního hospodaření  i Apple. Společnost dosáhla na úctyhodných 8,2 miliardy dolarů zisku  a za končící účetní rok měla celkem 156 miliard příjmů.  Výsledky jsou působivé. Apple vygeneroval za uplynulý účetní rok  (od října 2011 do září 2012) 156 miliard dolarů příjmů a čistý zisk (GAAP)  41,7 miliardy dolarů. Na poslední čtvrtletí z toho připadalo 36 miliard  příjmů a 8,2 miliardy zisku. Příjem na akcii činil v posledním čtvrtletí 8,67  dolaru, což je meziroční nárůst o 23 %. Ještě zajímavější ale možná je, ko- lik má Apple k dispozici fi nanční hotovosti. V té totiž společnost ve formě  krátkodobých fi nančních investic a ekvivalentů drží 121,3 miliardy do- larů (na konci třetího čtvrtletí to bylo 117,2 miliardy). To je tolik, že by  si za to mohl Apple koupit celý Amazon (momentálně v hodnotě 100,8  miliardy) a ještě by mu zbyly „drobné“ na Yahoo (19,7 miliardy dolarů). Pro další srovnání, Facebook má momentálně hodnotu 48,3 miliardy  dolarů, samotný Apple pak 571,4 miliardy. Češi přichází na chuť nákupům na internetu V českých e-shopech loni utratili víc než 37,5 miliardy korun a le- tos to bude podle očekávání prodejců ještě o 15 % víc. E-shopy ale  Sklady Amazonu v těchto dnech praskají ve švech Každý prodejce chce v předvánočním období nabíd- nout zákazníkům co nejvíce produktů. Pravda, široká nabídka vyžaduje také prostorné sklady na umístění výrobků. A platí to i pro velké internetové prodejce i pro největší globální e-shop Amazon.com Je Bezos

https://ennypar.com/

11-12/2012  73 FINANČNÍ SLUŽBY kromě vyšších tržeb zřejmě čeká i tvrdší konkurenční boj. Do Česka  totiž vstupuje americký internetový gigant Amazon. Největší ame- rický internetový e-shop plánuje během letošního roku přijmout  dvě stovky zaměstnanců do svého obslužného logistického centra  v Bratislavě, které fi rma loni otevřela a které zásobuje především ně- mecký trh. Bratislavské centrum Amazon je určeno i k budoucí ob- sluze českých zákazníků. Samotný Amazon svůj vstup do Česka zatím  ofi ciálně nepotvrdil, připustil pouze, že letos obsadí na Slovensku 200  nových pracovních pozic. Podle tuzemských odborníků je však velmi  pravděpodobné, že Amazon otevře své brány Čechům. Mohl by se  objevit i v České republice, podle ředitele Netratil Holdingu Ondřeje  Fryce, který vlastní Mall.cz, to tu ale bude mít těžké. „Je možné, že už  letos skutečně vstoupí na český trh americká společnost Amazon,“  připouští i šéf Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška a do- dává, že český trh by mohl být pro amerického giganta startovní čá- rou pro vstup i na další trhy střední a východní Evropy. Pro Čechy na- kupující na internetu je vstup Amazonu do Česka dobrou zprávou.  Kromě nižších cen totiž americký e-shop zřejmě nabídne i víc zboží  na jednom místě. V anglických a německých pobočkách Amazonu  lze totiž koupit takřka všechno, od elektroniky přes potraviny, náby- tek a hračky až po hudbu, fi lmy nebo autopříslušenství.  O zákazníky se však čeští internetoví obchodníci zatím bát nemusejí.  Na internetu momentálně nakupuje každý třetí Čech a toto číslo bude  letos zřejmě ještě růst. Češi navíc letos na internetu utratí ještě víc než  v loňském roce. Trh by tak měl růst o zhruba 15 %. „Paradoxní u inter- netového nakupování je, že mu pomáhají oba dva možné vývoje eko- nomiky. Pokud se ekonomická krize prohloubí, budou lidé nakupovat  na internetu kvůli nižším cenám. Pokud krize nebude, budou zákazníci  obecně více nakupovat, a to samozřejmě i v e-shopech.  Velká hrozba malým e-shopům V Česku je nyní víc než 22 tisíc internetových obchodů a další stále  vznikají. Jenomže právě sílící konkurence může velkou část interne- tových obchodů zlikvidovat. Na prodej jsou stovky e-shopů, často  s ročními obraty kolem dvou milionů korun. Řada portálů se pokouší  prodat sama sebe nebo krachují.  Příští rok navíc může sílící konkurence i případný vstup Amazonu  na trh zlikvidovat i větší hráče.  Amazon v Bratislavě Největší světový internetový obchod Amazon.com otevřel slovenské  centrum podpory prodeje. Amazon v Bratislavě založil kontaktní cent- rum pro dodavatele, kteří prostřednictvím Amazonu prodávají své zboží.  Nejde tedy o centrum pro koncové zákazníky. V centru zatím zaměstnal  necelých 50 pracovníků, v plánu je však 200 zaměstnanců. „Vybrali jsme  si Bratislavu, protože v regionu má dostatek pracovní síly s výbornými  jazykovými a technickými znalosti,“ uvedl Micah Samuels z Amazonu.  Bratislavská pobočka doplní stávající centra, která má internetový gi- gant v Německu a Irsku. Amazon tak rozšířil  počet  firem,  které  již  mají ve slovenské me- tropoli svá zákaznická  nebo kontaktní centra.  Podporu z Bratislavy po- skytují mezinárodní IT  fi rmy jako například Dell,  Hewlett-Packard, AT & T nebo Lenovo, které zaměstnávají tisíce lidí. Amazon.com v současnosti nabízí např. knihy, DVD, hudbu, elektro- niku, video, hry, software nebo hračky. Pokud vám nevadí číst knihy  nebo sledovat nové fi lmy v jiném jazyce než v češtině, můžete si pro- střednictvím Amazonu dopřát zábavu nebo poučení ze zajímavých  publikací mnohem dříve, než vyjdou u nás. Některé edice nových DVD  či odborné knížky navíc v češtině nevyjdou nikdy a nákup přes Ama- zon představuje výbornou možnost, jak je získat a to levně. Potřebu- jete k tomu jen umět alespoň základy angličtiny a vlastnit tu správnou  platební kartu.  Předvánoční žně Zajímá vás, jak řeší skladování produktů největší internetový pro- dejce ve Spojených státech? Web IB Times zveřejnil v těchto dnech  fotografi e jeho skladů, snímky však byly  zhotoveny a poskynuty samot- ným internetovým obchodem  Amazon.com, který má po ce- lém světě 80 hlavních center  strategicky umístěných tak, aby  se co nejvíce zkrátil čas mezi při- jetím objednávky a doručením  produktu. Samozřejmě, v před- vánočním období počet objed- návek výrazně stoupá. Například  v roce 2010 se během 24 hodin  prodalo  13  milionů  produktů,  loni to bylo již 17 milionů a le- tos se opět očekává nový rekord  do 20 milionů a možná i více. Zvý- šený nápor v tomto období řeší  Amazon zaměstnáním až 50 000  sezónních pracovníků. Ve skla- dech se přitom nepoužívají ro- boty, ale zaměstnanci vyhledá- vají zboží pomocí čárových kódů  v odvětvových sektorech. Mohou  tak okamžitě lokalizovat libovolný  produkt. To množství produktů,  které zpracovávají, je ohromující.  Je to také velká příležitost pro spe- ditéry. Na americkém kontinentu  je to převážně UPS. Zdroj: amazon.com/ibtimes.com

https://ennypar.com/

74 11-12/2012 Zprávy FINANČNÍ SLUŽBY Je třeba schválit bankovní dohled „Nejhorší fázi dluhové krize  v eurozóně už máme za se- bou, zhoršovat se už nebude,“ řekl  komisař Evropské unie pro hos- podářské  a  měnové  záležitosti  Olli Rehn. Dodal však, že je nutné,  aby lídři EU dosáhli dohody o ban- kovní unii, tedy jednotném dohledu  nad bankami. Rehn sa zmínil také  o nové makroekonomické prognóze, kterou zveřejnila Evropská cen- trální banka (ECB). Ta prudce zhoršila výhled na příští rok. „Mělo by to  fungovat jako poplašné zařízení, které nám říká, že je třeba teď učinit  zásadní rozhodnutí jak v členských zemích, tak v eurozóně,“ řekl Rehn.  ECB příští rok počítá s poklesem o 0,3 procenta, zatímco ještě v září  předpovídala růst o 0,4 procenta. Bankovní unie, na které se eurozóna  snaží dohodnout, by měla být závazná nejprve pro země eurozóny.  Rozhodovat o ní ale bude celá EU. Proti jejímu vzniku v navrhované  podobě je především Velká Británie, namítá také Česká republika. Snížení odhadu růstu Německa Německá centrální banka Bundesbank snížila kvůli dluhové krizi  a ekonomickému propadu v eurozóně výhled růstu největší  evropské ekonomiky pro letošní rok na 0,7  procenta z dosavadní jednoprocentní  prognózy. V příštím roce by se měl růst  ještě zpomalit na 0,4 procenta a na pře- lomu tohoto a příštího roku není vy- loučena ekonomická recese. Ještě  v červnu Bundesbank prognózovala,  že v roce 2013 hrubý domácí produkt  Německa vzroste o 1,6 procenta. Nyní  ale nevylučuje, že německá ekonomika  zažije pokles v tomto čtvrtletí i v prvním  čtvrtletí příštího roku, což by odpovídalo běžné  defi nici recese. „Vzhledem k obtížné ekonomické situaci v některých  zemích eurozóny a rozšířené nejistotě bude ekonomický růst nižší,  než se dříve předpokládalo,“ uvedla Deutsche Bundesbank. Banka  ale delší útlum nečeká a předpovídá naopak brzký návrat k růstu.  V roce 2014 by už měla ekonomika expandovat zdravým tempem  1,9 procenta. Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomalila růst  na mezičtvrtletní tempo 0,2 procenta. Ekonomové předpokládají, že  recese v eurozóně na konci roku stáhne největší evropskou ekono- miku do záporných čísel. Míra infl ace v Německu by letos měla podle  Bundesbank skončit mírně nad 2 %. V příštím roce ale klesne na 1,5 %  a v roce 2014 by podle prvního odhadu měla činit 1,6 %. MF chystá nové zdanění obchodů s nemovitostmi Ministerstvo fi nancí připravuje zcela nový zákon, který změní zda- nění obchodů s nemovitostmi. Nově má platit daň pouze ku- pující. Při koupi novostaveb se bude dosavadní osvobození od daně  z převodu týkat jen těch bytů a domů, které budou skutečně sloužit  bydlení. „Dochází ke změně osoby poplatníka, jímž má být napříště  ve všech případech nabyvatel,“ stojí v předkládací zprávě návrhu. Re- sort fi nancí si od změny slibuje efektivnější výběr daně a snadnější  vybírání daňových nedoplatků. Stát chce začít také vybírat daň od fi - rem, které změní majitele a přitom vlastní nemovitosti. Navrhovaná  norma má v tomto případě bránit obcházení daňové povinnosti for- mou vkladu do obchodní korporace a následných převodů podílů  v této fi rmě. Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí má rovněž  zjednodušit administrativní zátěž spojenou se správou daně. Má se  například snížit rozsah písemností, které poplatník musí přikládat  k daňovému přiznání. Plátci daně si už navíc nebudou muset ve vět- šině obvyklých případů objednávat znalecký posudek. Finančnímu  úřadu postačí přehled tzv. administrativních cen, které budou vychá- zet z cen obdobných nemovitostí v dané lokalitě. Začala výstavba plynovodu do jižní Evropy Na ruském pobřeží Černého moře začala výstavba plynovodu  South Stream, který má dovést ruský zemní plyn do jižní a střední  Evropy oklikou kolem Ukrajiny. Slavnostního aktu se zúčastnil i ruský  prezident Vladimir Putin, který přijel do Anapy. Čtyři větve nového  plynovodu mají po mořském dně vést do Bulharska a odtud do Srb- ska, Maďarska, Slovinska a Itálie, s odbočkami do Chorvatska a Bosny.  Dodávky mají začít v roce 2016, plné kapacity 63 miliard kubíků  plynu má South Stream dosáhnout v roce 2018. V konsorciu, které  plynovod postaví, má ruský Gazprom poloviční podíl, italská Eni pě- tinu a po 15 procentech německý Wintershall a francouzská EdF. „Je  to událost důležitá nejen pro ruskou, ale i pro světovou energetiku.  Plynovod po dně Černého moře je jedním z největších přepravních  projektů. South Stream a Nord Stream zajistí spolehlivé zásobování  našich odběratelů v Evropě, zejména jižní,“ prohlásil Putin a připo- mněl, že projekt získal politickou podporu vlád všech zainteresova- ných zemí, a tak věří, že „projekt bude úspěšný“. „Trh tento projekt  potřebuje, všech 63 miliard kubíků je už rozděleno,“ prohlásil šéf Gaz- promu Alexej Miller a zdůraznil, že plynovody Nord Stream a South  Stream zcela odstraní rizika přepravy ruského plynu. „Nabucco jde  ke dnu, South Stream vítězí,“ podotkla zpravodajská televize Rossija  24 v narážce na konkurenční evropský projekt. Recesi v eurozóně potvrdila zpřesněná data Ekonomika eurozóny je v recesi, potvrdili to i evropští statistici.  Ve 3. čtvrtletí její hrubý domácí produkt klesl o 0,1 %. Evropský  statistický úřad (Eurostat) ve zpřesněném odhadu také potvrdil, že  v celé EU hospodářství stejným tempem vzrostlo. Mezi dubnem až  červnem v obou zónách HDP propadlo shodně o 0,2 %, připomněli  evropští statistici. Analytici už před zveřejněním prvního odhadu  v půlce listopadu očekávali, že HDP eurozóny ve třetím čtvrtletí me- zikvartálně poklesne více než o 0,2 %. Výsledek je tak o něco lepší.  Významnou roli v tom hrají výsledky hlavních ekonomik eurozóny,  tedy Francie s Německem, které rostly shodně o 0,2 %. Přitom u Fran- cie původně experti předpokládali spíše stagnaci. Česká ekonomika  poklesla mezi červencem a zářím mezičtvrtletně o 0,3 %, což je stejný  propad jako v případě Španělska. Větší pokles už statistici zazname- nali jen v pěti dalších zemí EU.  Agenturní zprávy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a jiné. Olli Rehn

https://ennypar.com/

Podnikáte v dopravì, spedici, logistice, skladování, manipulaci, dopravních a finanèních službách? Magazín TRANSPORT a LOGISTIKA poskytuje nejkomplexnejší informace na èeském trhu Podnikejte s námi! Vydavatelství se specializuje na obor dopravy a logistiky

https://ennypar.com/

The New Volvo FH16 Volvo Trucks. Driving Progress. Zdolávejte kopce a udržujte si svou rychlost. Podívejte se na všech 10 NEJVĚTŠÍCH NOVINEK na www.volvotrucks.cz

https://ennypar.com/