TRAVELprofi 01-0219http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

XXIV. ročník 01-02/2019 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Krátký výlet Žatcem dlouhý 1015 let str. 7 Děčín, město, které musíte videt str. 9 Díky za každý krásný hotel str. 16-17 Město Jirkov zachráněno! str. 7 www.turisturaj.cz Centrum stavitelského dědictví Plasy Čtěte na str. 12-13

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 3 Technické památky Plzeňského kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Výstaviště Černá louka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nelámejme hole, ale snažme se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ústecký kraj – novinky 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Litoměřice mladé 800 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Krátký výlet Žatcem dlouhý 1015 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Město Jirkov zachráněno! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Turistická překvapení ze Štětska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Děčín, město, které musíte vidět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Za vínem do Českého středohoří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Několik vět z chrudimské radnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Být na špici? Jak snadné! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Poznávejte naše regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Díky za každý krásný hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Zvláštní zpráva z veletrhu Regiontour . . . . . . . . . . . . . 18-19 Infotour – každé znovu je tak trochu poprvé . . . . . . . . . . 20 Víno se má koštovat po troškách, ale furt . . . . . . . . . . . . 21 Travel profi na Holiday World 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Východní Morava jde do nové sezony s moderně koncipovanou nabídkou . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Salon vín České republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Milí turisté, čekáme vás na Černé louce . . . . . . . . . . . . . . 25 Prešovský kraj jako malovaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Holiday World 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 Výstaviště Flora Olomouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31 Hotel Sladovna Černá Hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Čas od času se každému z nás přihodí, že mu život s celkem rozeznatelnou zlomyslností nastrčí do cesty pár letmých udá- lostí, informací a zážitků, které po týdnu nebo měsíci složí ja- kousi mozaiku – tu bizarní, tu úsměvnou, ale často také docela varovnou. Někdy před Vánocemi mě na ulici zastavil hošík patřící do škamen tak druhé třídy základní školy. V ruce Huawei, odhadem víc jak za „bůra“, na zádech batoh, nikoliv školní. Stoupnul si přesně doprostřed chodníku a modrý pohled upřel vzhůru tak odevzdaně, že jsem se zastavil. Pak na mě promluvil: „Prosím, pane, zavázal byste mně tkaničku? Já to neumím.“ Opravdu, mokrá žížala tkaničky od zimních bot se mu courala v louži. Ja- ko poděkování si se mnou chtěl udělat „selfíčko“, které jsem zdvořile odmítnul. Plyne z toho něco? Asi nic, kromě jakési ne- patřičnosti mezi více jak chytrým telefonem v rukách ne příliš šikovného človíčka. Ale nelámejme hole. Krátce nato se mně před oči dostala informace ze seriózní- ho průzkumu, na němž se už několik let podílejí slovutné ev- ropské univerzity, že průměrný Evropan, tedy i Čech, tráví tři hodiny denně na sociálních sítích sdílením, udělováním „lajků“ nebo „nelajků“, prohlížením fotek a komentářů, kterým se říká status. Tři hodiny denně! To je 21 hodin týdně, 90 hodin za měsíc, 1095 a tři čtvrtě hodiny za rok. To je celých 45 a půl dne! A to je jako celé dvě hodně dlouhé dovolené. No, pánbůh pomáhej. Dvě celé dovolené lidé prosedí u monitoru, konzumují cizí fotky a dávají všanc svoje soukromí místo toho, aby zvedli zraky či svá těžknoucí pozadí a šli se podívat, co pěkného mají „za humny“. Leč onen průzkum šel ještě dál. Co nejvíce ty „pařany“ na sociálních sítích zajímá? Fotky a zprávičky od ce- lebrit promenujících se někde na exotických plážích, pak fot- ky a písánky přátel odněkud z „Jugošky“ nebo Španělska a na konec jakýsi druh vlastního elektronického snění – tedy podiv- ný způsob vytváření vlastních virtuálních představ složených ze střípků cizích, možná ještě skutečných zážitků. Moderní technika umí opravdu hodně. Aby toho nebylo málo, už před pár lety se na veletrzích ces- tovního ruchu a bohužel nejen na nich vyrojily 3D brýle pro vir- tuální realitu. Jak jsem se dočetl v jakési oslavné a propagační „ódě“, nabízejí zážitky za hranicí reality… Spíš bych ale řekl, že zůstávají před skutečným a reálným prožitkem. Jsou to „udě- látka“, která nás, už hodně dlouho dospělé, asi zrovna nenad- chnou. My, pevně věřím, už napořád zůstaneme na zemi. Dál bu- deme chodit od hradu k zámku, od kostela ke kapličce, od řeky k rybníku. Ale ouha! Jak dlouho bude trvat, než se z malého, virtuální realitou omámeného školáka stane dospělý, virtuálními prožitky totálně zkažený neturista, kterému budou ty nasazené brýle úplně stačit? Avšak nelámejme hole. Každá generace byla ohrožena něja- kou kulturní nebo technickou revolucí. Pradědové dechovkou a mariášem, dědové jazzem, boogie-woogie a trampingem, ot- cové bigbítem, fotbalem a hokejem, a nakonec jsme se z toho vždycky dostali. Snad se z toho dostanou i ti dnešní nekritičtí obdivovatelé nereálných realit. Ale je nevyhnutelně nutné jim ty skutečné, reálné, opravdové a plnohodnotné zážitky umět reali- sticky představit, popsat a nabídnout. Tedy hlavně s nimi mluvit, někdy je vzít za ruku a ukázat jim, jaké kouzlo má pěší túra po prašné cestě, kde na vás za třetí zatáčkou nejukne žluté stylizo- vané M, ale stín pod kaštanem u slibně bzučící hospůdky. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku NELÁMEJME HOLE, ALE SNAŽME SE TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Mgr. Jan Václavík, Libor Skoupil, Bořek Homola Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.floowie.com/cs/travelprofi, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele!

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Lázně Teplice v novém komfortu Teplice jsou nejstarší lázně ve střední Evro- pě s tradicí od 12. století. Pyšní se jedineč- nou termální vodou hydrogenuhličitano- -sírano-sodného typu s bohatým obsahem minerálů a příměsí radonu, která je ideální při léčbě pohybového aparátu. Kapacitu lázní podpořilo otevření nového THER- MALIA – důstojného místa, kde se lázeňští hosté i veřejnost mohou plně oddat léčivé síle teplických pramenů. Přesně rok probí- hala v Lázeňském domě Beethoven roz- sáhlá rekonstrukce a dostavba nového bazénového systému. Proces to byl dlouhý a náročný, ale výsledek určitě stojí za to! Nejen klienti lázní, ale také rezidenti či náv- štěvníci regionu mají od konce roku 2018 možnost užít si sílu léčivých termálních pramenů v novém moderním komplexu. K dispozici je velký termální bazén, menší plavecký bazén, kde je voda pro pohodlí plavců chladnější, Kneippův chodník, ale také čtyři sauny, relaxační zóna nebo sol- ná jeskyně. A kde to všechno najdete? V samotném centru lázeňského města Teplice v Čechách, v Lázeňském domě Beethoven. A že to nestihnete za jeden den? Nevadí. Objednejte si relaxační pobyt a užijte si procedury a atmosféru jedineč- ného města prosyceného historií o něco déle. Zima a léto v Krušných horách Zimní sezona v Krušných horách je v plném proudu a stručně řečeno, proč jezdit ji- nam? Revoluční novinkou pro tento rok je pro- pojení Skiareálu Klínovec se sousedícím skiareálem na Neklidu a přímé lyžařské propojení s Božím Darem. Skiareál Klíno- vec se tak rozšíří z původních 18 na 31,5 kilometrů. Celý lyžařský komplex obsluhuje pět lanových drah, z toho dvě s oranžovou krycí bublinou. Unikátní v rámci České republiky je pro- pojení celé oblasti lyžařsky – žádné přesu- ny skibusy, ale pohodlně po propojovacích sjezdovkách. Z vrcholu Klínovce povede propojovací sjezdovka ke spodní stanici lanové dráhy na Neklidu a z Neklidu ke spodní stanici lanové dráhy Prima Express. To vše na jeden skipas, jehož cena je v nej- dražší sezoně 790 korun za dospělého na den. Další významnou novinkou je výrazné rozšíření sjezdovek Dámská a Pařezovka. A letní překvapení Krušných hor? Jedi- ná bobová dráha na české straně Kruš- ných hor ve Sport areálu Klíny. Byla zde vybrána moderní varianta rakouské firmy Brandauer GmbH. Boby jezdí na speciální samonosné trubce o průměru 150 milimet- rů. Jednoduchý a maximálně bezpečný systém bez rozměrného bobového žlabu umožňuje postavit ve Sport areálu Klíny nejdelší dráhu tohoto výrobce v Čechách a na Slovensku. Měří celých devět set metrů. Dráha má hned několik bezpečnost- ních prvků a nehrozí v žádném případě, že by se boby dostaly mimo dráhu. Každý z dvaatřiceti bobů je vybaven bezpečnost- ním pásem a třemi nezávislými brzdami fungujícími i v případě deště. V klidu se tu projedou také urostlejší turisté. Nosnost je totiž až 130 kilogramů. Děti nad 8 let mohou jezdit samostatně a pro dopravu těch mladších je bob vybaven dvojitým sedákem a dvojitým bezpečnostním pásem, aby mohli jet společně s rodiči. Opravdový zážitek z jízdy umocní nejen délka trati, ale i její převýšení sto třicet metrů. Cestou dolů vás čekají nádherné oblouky nebo třeba padesátimetrový úsek ve výšce čtyř metrů nad silnicí. Na konci dráhy se vjíždí na brzdící dopravník, který bob bezpečně zastaví. Celá dráha bude začínat na svahu u výstupu z lanovky a za Ústecký kraj je opět plný novinek a ty letošní obzvlášť stojí za to. Objevily se totiž v kraji takové novinky, které jsou třešničkami na pomyslném dortu turistické nabíd- ky. Obsahují vše, co si každý návštěvník může jen přát – zimní i letní sportovní vyžití, odpočinek a samozřejmě i něco pro uspokojení chuťových pohárků. Ústecký kraj – novinky 2019 Thermalium Lázně Teplice Klínovec

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

jednu jízdenku si tak návštěvníci užijí dvě atrakce – lanovku i bobovou dráhu. V pro- vozu je vždy přes letní sezonu. Ústecký kraj je zkrátka předurčen ke sportovním i relaxačním pobytům, ovšem k úplné pohodě nemůže chybět to hlavní: gurmánské zážitky. Něco pro gurmány Po celé republice rostou minipivovary jako houby po dešti, a také v Ústeckém kraji se na ně dá „chodit s kosou“. Chcete-li spojit požitek z lahodného moku s vynikající gas- tronomií, doporučujeme určitě Minipivovar Metropol v Teplicích, Černý orel v Oseku, Biskupský pivovar v Litoměřicích, Křinický pivovar v Krásné Lípě, Minipivovar v Perlo- vé vodě u Budyně nad Ohří (kde můžete prožít i báječnou svatbu) nebo ten v res- tauraci Republika v Chomutově, případně neváhejte navštívit webové stránky Brány do Čech, kde je jich celá další řada. Milovníci vína, zapomeňte na Moravu. Kdo chce být in, vychutnat si každý dou- šek, užít si prohlídku vinných sklepů, ať již historických, nebo moderních kosmopro- vozů, jeďte do Ústeckého kraje. Od Prahy to vezměte přes třebívlické vinařství Jo- hann W, pokračujte do Zámeckého vinař- ství Velké Žernoseky a nevynechejte Vinař- ství Pod Radobýlem. Zde najdete vína bílá. Ovšem jestli dáváte přednost vínům čer- veným, první zastávka od Prahy musí být v Roudnici nad Labem. Labská stezka opět dokonalejší Labská stezka je evropským cykloturistic- kým fenoménem. Vede přes území dvou států, sedmi spolkových zemí v rámci Německa a čtyř krajů v České republice. Z celkových asi čtyř set kilometrů na úze- mí České republiky připadá na Ústecký kraj zhruba jedna čtvrtina. Především se ale jedná o prvotřídní turistický produkt na- bízející po celé své trase nespočet zážitků. Vezmeme-li to netradičně proti proudu, avšak ze směru, odkud jezdí nejvíce za- hraničních turistů, jako první vás uchvátí pozoruhodná krajina skalních měst CHKO Labské pískovce a národního parku České Švýcarsko s proslulou atrakcí Pravčickou bránou a soutěskami řeky Kamenice u ob- ce Hřensko při hranici s Německem. Dál stezka míří k městu Děčínu s charakteris- tickým impozantním zámkem nad souto- kem Labe s Ploučnicí. Odtud vede maleb- ným údolím s hrázděnými domy, zámkem a pivovarem Velké Březno, s odbočkou k historické železnici a skanzenu lidové architektury do Zubrnic. Následuje krajská metropole Ústí nad Labem, jehož centrum se šikmou věží a vyhlídkovou restaurací Větruše se rozhodně vyplatí navštívit. Stez- ka pokračuje pod hradem Střekov až do Labského údolí, kde řeka Labe tvoří záhyb. Za Bránou do Čech (Porta Bohemica) se krajina lemovaná vinicemi u vinařské obce Velké Žernoseky rozestupuje do údolí. His- torické královské město a biskupské sídlo Litoměřice na soutoku Labe s Ohří vás přivítá řadou kostelů a historických měš- ťanských domů. Pokračování stezky vede přes Roudnici nad Labem a odtud to již není daleko do Středočeského kraje. Právě tento poslední úsek, který je roz- dělený do tří etap, Ústecký kraj buduje nebo hodlá budovat. Jedná se o etapu Dobříň – Račice, jež má být dokončena v letošním roce, dále etapy Račice – Hně- vice a Třeboutice – Nučnice, kde práce započnou už letos a skončí v roce 2020. Nejenom, že se tak turisté pohodlně do- stanou ze státní hranice do Prahy a obrá- ceně, že budou moci na kole navštěvovat Centrum vodních sportů v Račicích, kde se na vodním kanálu odehrávají evropské a celosvětové bitvy ve vodních sportech, ale hlavně se dovrší letitá práce na tomto turistickém fenoménu. Text a foto: archiv Ústeckého kraje a TP 1-2/2019 5 Více tipů na zajímavé výlety a novinky v Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz České středohoří Biskupský pivovar u sv. Štěpána

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Pane doktore, 800 let v životě města – je to hodně nebo málo? Osm set let rozhodně málo není. Během nich se v případě Li- toměřic z raně středověkého hradiště na Hoře svatého Štěpána stalo nejprve středověké město koncentrované kolem dnešního Mírového náměstí, poté pulzující město renezance i baroka, aby se s příchodem novověku proměnilo na regionální centrum stát- ní správy, vojenské správy, církevní správy, vzdělanosti a kultury. A aby se ve 20. století proměnilo v jednu ze vzorových památko- vých rezervací a pomalu vyrostlo do krásy, kterou vidíme dnes. Litoměřice známe celkem dobře, avšak zdaleka ne tak dů- věrně, jako vy. Jistě nejsme daleko od pravdy, pokud se nám jeví jako zajímavý historický kalendář se dny, daty nebo epo- chami všedními i svátečními. Které z nich budou hlavními motivy oslav? Každé století v dějinách města zanechalo v jeho podobě ne- bo fungování svůj odkaz. Oslavy jsme se proto rozhodli vystavět na myšlence osmi století příběhů Litoměřic, kdy každé ze stole- tí má svůj hlavní motiv. Pro 13. století je to založení města Pře- myslem Otakarem I. Pro 14. století rozšíření města, darování vinic Karlem IV. a s tím spojený počátek vinařské tradice. Z 15. stole- tí jsme vybrali zapojení města do husitských válek a neúspěšné obléhání města Janem Žižkou. Z 16. století pak renezanci, půso- bení italských architektů či výstavbu domu U Kalicha. Pro 17. sto- letí jsme zvolili jako hlavní téma založení litoměřického biskup- ství. V 18. století jsme nemohli opominout založení litoměřického pivovaru, v 19. století pak založení první české soukromé školy v Litoměřicích a v turbulentním 20. století jsme zvolili téma vyh- nání Čechů na začátku druhé světové války a vyhnání českých Němců po jejím konci, které je nejen pro Litoměřice, ale pro celý region severozápadních Čech příslovečným koncem jedné etapy. Každé oslavy jako ceremonie mají svůj začátek a konec. Mě- ly by však vždy v lidech zanechat dlouhodobý dojem, vzpo- mínku, památku. Čím byste chtěli zanechat v myslích, srdcích nebo i na duších návštěvníků oslav hlubokou stopu? Chtěli bychom, aby jak turisté, tak Litoměřičané vnímali měs- to spíše jako živoucí organizmus s osm set let dlouhým příbě- hem, jenž měl svá pozitiva a negativa, než jen jako neživé ka- menné stavby vytvářející pouhé kulisy. Ale samozřejmě bychom chtěli po oslavách zanechat i nějaký konkrétní odkaz, zápis do dějin, který bude připomínkou tohoto výročí. Tedy kdy je dobré do Litoměřic přijet? Jak dlouho by měl návštěvník, turista ve městě pobýt, aby si je oblíbil, aby se opět vracel? Co se týče samotných oslav, tak nejnabitější bude týden od 14. do 21. září. Ale já osobně mám na poznávání míst rád klid. Proto bych všem doporučil k nám přijet na oslavy – podívat se, jak umíme slavit – a poté se k nám vrátit i v klidnějším čase. Lito- měřice umí okouzlit v tiché sněhové pokrývce, v jarním rozkvětu, slunečné v létě, ale i na podzim vybarvené pestrými tóny. Která místa máte v Litoměřicích vy osobně nejraději a proč? Litoměřice jsou městem historie, kultury, sportu, ale i vína a pi- va. Zároveň nabízí spoustu zákoutí a krásných parků, kde se dá v klidu sedět, nechat na sebe působit kouzlo místa a odpočinout si. Pro mě není nad to, projít si křivolaké uličky na Dómském pa- horku a majestátní parkány, posedět v jednom z městských par- ků a pak nad skleničkou místního vína nebo piva nechat zážitek doznít. Děkujeme za rozhovor. Foto: archiv města Litoměřice 6 1-2/2019 Litoměřice leží již osm set let v kraji zdobeném soutokem Labe a Ohře, Portou Bohemicou a panoramaty Českého středohoří. V kraji, který sám o sobě vedl a dodnes vede úvahy správců města k práci na udržení dědictví minulosti, k péči o dobrou současnost a ještě lepší budoucnost. Jak, kdy a kde se krásné výročí oslaví, jsme se zeptali PhDr. Filipa Hrbka, historika, městského radního a spoluautora programu oslav, na které jste srdečně zváni. LITOMĚŘICE MLADÉ 800 LET Informační centrum Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, tel.: +420 416 916 440, e-mail: info@litomerice.cz, www.litomerice-info.cz PhDr. Filip Hrbek (foto: Kateřina Křivohlavá)

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 7 Je opravdu nesnadné na malé ploše po- psat město tak plné zajímavostí. A tak kde jinde než v muzeu lze najít samotnou esenci města a jeho času! Žatecké Regio- nální muzeum K. A. Polánka je místem, kde se dozvíte téměř všechno. Vynikající interaktivní expozice Žateckého stroje ča- su vás doslova nasaje do dob, kdy dámy nosily nádherné klobouky a páni v redin- gotech byli skutečnými gentlemany – tedy do Žatce 19. a počátku 20. století. Jak vy- padala „tvář“ města v průběhu staletí, tu poznáte při prohlídce „Žateckých obrázků“. Na některých z nich poznáte, odkud a co autoři malovali, jiné zachycují scenérie, místa a ulice, jež dávno pohltil čas. Všech- ny dohromady, ať už olejomalby, rytiny nebo fotografie, vám představí Žatec jako město, kterému ubíhající čas v podstatě sluší. Čas, staletí, roky, dny, hodiny i minuty neúprosně a někdy i hlasitě ukrajují hodi- nové aparáty. Důmyslné a přesné stroje. Zastavte se u jednoho z nich. Dnes je trva- lým exponátem muzea, ale obyvatelům Žatce začal z radniční věže odpočítávat jejich čas už v roce 1768, kdy jej do měs- ta přivezl člen slavné hodinářské rodiny Lontenspergerů jako náhradu za hodiny, které podle legendy městu daroval Karel IV. Nešetřete tedy svým časem a přijeďte jej smysluplně strávit do Žatce. Až zde poznáte, jak rozumně a zajímavě jste jej investovali. Jirkov vznikl jako kolonizační ves v česko- saském pohraničí. Jeho počátky nejsou přesně doloženy, ale předpokládá se, že spadají do konce 13. století. Kolem roku 1300 je doložena stavba gotického kos- telíka. První doložený záznam je z roku 1352. Už o deset let později je Jirkov při- pomínán jako městečko. V roce 1415 se městečko stalo součástí panství Červený Hrádek, jehož držitelem byl královský číš- ník Václava IV. Dětřich Kraa. Během husitských válek byl hrad dobyt, ale město podle pověsti před zničením zachránila mlha… „A teď vzhůru na Jirkov!” Rozlehlo se lesem. Bylo krásné, světlé jitro a v Jirkově bili na poplach. Věděli, že pokud husité vtrhnou do města, nezbude z jejich domo- va nic než spáleniště. Nejedna modlitba stoupala z jirkovských domů k nebi. Vtom se z hor přihnala hustá mlha, vidět bylo sotva na krok. Hlasitý dav umlkl a zastavil se – všude to vypadalo stejně. Kam se husité podívali, všude jen bílo. V Jirkově umlčeli i zvony, jen aby je husité nenašli. Najednou ticho přerušilo hlasité kohoutí zakokrhání a vůdce kališníků zavelel: „Tudy!” Jenže se nejednalo o jirkovského kohouta. Kohout seděl na kopce hnoje u nedalekých Zaječic a město Jirkov tak bylo zachráněno. Tato legenda se stala tak oblíbenou, že jirkovští nechali zhotovit kohoutí kříž, který stál u jirkovského nádraží ještě v padesá- tých letech minulého století. Berte to, prosím, jako pozvánku do města zachráněného kohoutím kokrháním. Text a foto: archiv města Jirkov Turistické informační centrum Tel.: +420 724 525 421 e-mail: info.centrum@jirkov.cz www.jirkov.cz Než nás jarní či letní počasí vyzve k několikadenní návštěvě Žatce, jste zváni k výpravě časem dlouhé celých 1015 let. Tedy od první zmínky o Satzi v roce 1004 až po dnešní Žatec. I v chladném počasí lze projít jeden nebo všechny tři městské okruhy a seznámit se s městem, jeho památkami, zastavit se na nejmenší chmelnici a vstoupit do už proslulého Chrámu Chmele a Piva. KRÁTKÝ VÝLET ŽATCEM DLOUHÝ 1015 LET Laco Kučera, foto: archiv města Žatce a Regionálního muzea K. A. Polánka Turistické informační centrum tel.: +420 415 736 156 e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz www.infozatec.cz www.mesto-zatec.cz www.muzeumzatec.cz Město JIRKOV zachráněno!

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Doba veselých a více nebo méně uvol- něných masopustů je za dveřmi. Přijeďte tedy na desátý štětský masopust. S prů- vodem masek tradičních i úplně volně vytvořených se můžete projít z obce Stra- čí až na štětské Nové náměstí, kde se pan starosta na dobu přesně stanovenou vzdá vlády nad městem ve prospěch ve- selého lidu masopustního, který si podle starých českých tradic užije radostí, ve- selí, rozverností a dobrého jídla i pití, než nastane čas střídmosti a třeba i zdravého půstu před Velikonocemi, před svátky církevními a jarními. Tradiční velikonoční zvyky, obyčeje a třeba i dobroty se tu pak předvedou při Velikonocích v zahradě. Kde také jinde, když jaro už se v tu do- bu bude hlásit o svá práva. Opravdová turistická sezona však v celém regionu začne 28. dubna – a jaké může být lepší zahájení turistického jara a léta než pořádný výšlap do příro- dy? Se zkušeným průvodcem se vydá- te prozkoumat taje lesů nad obcí Stračí, a kdo ví, možná se k vám připojí i samot- ný loupežník Štětka se svou družinou. Na tuto každoroční výpravu jsou zváni mla- dí i starší. Pro nejmenší účastníky je pak cestou připravena řada aktivit a všichni společně si na závěr odpočineme a ob- čerstvíme se u táboráku. Co říkáte? Při- jedete? I v dalších týdnech si bez problémů najdete nejeden důvod se do Štětí vypra- vit. Třeba na Den památek, Hodinu ze- mě nebo na vyhlášení ankety Sportovec roku města Štětí v místním kinosále. A než si opravdu a se vší parádou ja- ro převezme vládu nad krajem, přijeďte spálit spolu s příslovečnými čarodějnice- mi i to nedobré, co se vám přihodilo v zi- mě. Pálení čarodějnic s vatrou a ohňo- strojem si zde užijete se vším, co k tomuto veselému večernímu a nočnímu reji patří. Krátce na to si červeně označte da- tum 18. května. Budete vítanými hosty na Historickém dnu „Štětská ostrev“ & Folkovém odpoledni. Ale ještě před tím, máte-li rádi trochu pohybu, adrenalinu a nebojíte se třeba i pádů, přijeďte 4. květ- na na dvanáctý ročník skate závodů Re- fresh contest v areálu u Labe. A Den dětí, to je další příležitost pro pobyt ve Štětí nejen pro naše nejmenší, jelikož je už tradičně spojen s otevřením lázeňské sezony a koná se tak v příjemném pro- středí koupaliště. Kultura, a především hudba patří ke Štětí docela organicky. Co takhle pořádný bigbít? V červnu tento nestárnoucí hudeb- ní styl oslaví ve Štětí už pětapadesátý ročník pořádného bigbítového nářezu. Na pódiu se vystřídá až patnáct kapel. A kdo by toužil po poněkud tradičnějších zážitcích, je zván na některou z poutí na Štětsku – 15. června v Radouni, ve Stračí 29. června a v Brocně 13. července. O prázdninách pak vezměte děti, ka- marády, kamarádky, rodiče a prarodiče, naložte kola na střechy svých aut a při- jeďte na Tour de Texas – do lesů v okolí města, na trasy dlouhé (nebo krátké?) pat- náct, třicet a padesát kilometrů. To prozatím stačí – co se bude ve Štětí a na Štětsku dít v srpnu, září a v dalších měsících, se dozvíte zase příště. Nebo si vše zajímavé a potřeb- né najděte už nyní v infocentru. Laco Kučera Foto: archiv města Štětí (Kresba – Loupežník Štětka – M. Krch) Je úžasné sledovat, jak se regiony, kte- ré ještě před pár lety patřily k téměř neznámým, krok za krokem dobývají na výsluní turistického zájmu. Jedním z takových je i region Štětsko. Tedy prostor v blízkém i vzdálenějším okolí města Štětí. Po hledání, jak a ze které strany uchopit Štětsko – krajinu loupež- níka Štětky na břehu krásného oblouku Labe, pod Mordlochem a Žabí jeskyní – jako turistický cíl, má dnes vedení města jasno. Koná se tu řada akcí, které stojí za to si zaznamenat do turistic- kých kalendářů. TURISTICKÁ PŘEKVAPENÍ ZE ŠTĚTSKA Zahájení turistické sezony Informační centrum města Štětí Obchodní 547, tel.: +420 416 812 715 e-mail: infocentrum@steti.cz www.steti.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 9 Děčín je nej… Město, pyšnící se mnoha nej, je kombinací str- hujících výhledů a notné dávky dobrodružství. Přesvědčit se o tom můžete hned po návštěvě unikátní via ferraty, první za- jištěné skalní cesty v centru města, která je jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst a zároveň také největším komplexem via ferrat v České republice. Hned proti ferratě se nad řekou La- be tyčí na skalním masivu zámek s dalším nej – nejdelší pří- stupovou cestou, jež měří úctyhodných 292 metrů. Okolí zám- ku se honosí nově zrekonstruovanými zámeckými zahradami a parkem, v jehož těsné blízkosti prochází další nej – nejfrek- ventovanější cyklostezka v republice. Labská stezka vede ma- lebným podzámčím a lemuje romantické záhyby řeky Labe. Cyklostezka zde vstupuje do nejhlubšího pískovcového kaňonu v Evropě a ze sedla kola se tak nabízí monumentální pohled na tuto neopakovatelnou scenérii. Tu si lze náležitě vychutnávat také při plavbě na výletní lodi s šálkem dobré kávy nebo trochu akčněji na raftu. Díky své poloze, kdy je Děčín zasazen v maleb- ném údolí řeky Labe, se může chlubit dalšími dvěma nej, a to nejzelenějším okresním městem a nejníže položeným městem v republice. Za zmínku také stojí nejvyšší stolová hora v České republice Děčínský Sněžník s jednou z nejstarších kamenných rozhleden. Dalším nej je největší pískovcová brána v Evropě – Pravčická brána, najdete ji v blízkém okolí. Děčín s dětmi – Rodiny s dětmi najdou přímo ve městě mno- ho zajímavých aktivit, na které budou dlouho vzpomínat. Chvíle volna a odpočinku prožijí třeba v ojedinělé zoologické zahradě nacházející se v lesoparku na Pastýřské stěně. Vedlejší vyhlíd- ková restaurace nabízí nejen občerstvení. Ti odvážnější si jistě nenechají ujít již zmiňovaný největší komplex zajištěných cest a vylezou si sto metrů dlouhou trasu na vrchol Pastýřské stěny. Mohou se při tom kochat překrás- nými výhledy na město, zámek i na hluboký pískovcový kaňon. Ferratových cest je šestnáct různé obtížnosti a s výstupem po- máhají i zkušení instruktoři. Ti se dají objednat v Turistickém in- formačním centru. Stejně tak si lze zapůjčit raft a projet se Lab- ským kaňonem po řece. Skvělou kombinací je potom návrat zpět na kole po Labské stezce. I tuto službu Vám ochotně za- řídí informační centrum. Určitě tu ale nesmíte vynechat dominantu města – zámek na skále s interesantní přístupovou cestou a nádhernou Růžo- vou zahradou s pávy. Užijete si tu například tajemnou prohlídku s Černým rytířem. Pokud jste lovci filmových míst, v Děčíně a okolí jich najdete nepřeberné množství. V nedalekém skalním městě Tiské stěny se točily Letopisy Narnie, pohádka Malá mořská víla a několik amerických akčních filmů. V tajemném Dolském mlýně se zase natáčela legendární Pyšná princezna. Zastihne-li vás tu nepříznivé počasí, nezoufejte. Vypravte se za sportem do Aquaparku či za odpočinkem do atraktivní mo- derní knihovny s kavárnou a informačním centrem. Děčín je město mnoha možností, neopakovatelných přírod- ních scenérii a aktivních zážitků. Přijeďte se přesvědčit sami. Litovat určitě nebudete. www.idecin.cz DĚČÍN, město, které musíte vidět Romantické výhledy, adrenalinové zážitky, naučné stezky, cyklistické výlety, to vše nabízí město, kterému se říká srdce severu nebo brána Českého Švýcarska. Aktivní dovolenou propojenou s magickou historií můžete prožít v Děčíně v každém ročním období. Stejně tak neuděláte chybu, když se sem vydáte i s dětmi. Budete překvapeni, kolik toho lze v Děčíně zažít. Text a foto: město Děčín

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Pane starosto, města velikosti Chrudi- mi jsou coby turistické cíle často ozna- čována jako příliš velká na jednoden- ní návštěvu a příliš malá na víkendový pobyt. Jak vidíte svoje město vy sám? Vzhledem ke slušné koncentraci turis- tických atraktivit v Chrudimi a nejbližším okolí bych naše město jako malé na víken- dový pobyt určitě neoznačil. Jen v samot- ném historickém centru naleznete tři mu- zea – Muzeum barokních soch, především dětmi oblíbené Muzeum loutkářských kul- tur a Regionální muzeum s expozicí svě- toznámého umělce Alfonse Muchy. V této souvislosti je třeba připomenout, že lout- kářství je zapsáno v seznamu UNESCO, takže je opravdu na co koukat. I procházka po historickém centru jistě zaujme, vždyť Chrudim je královské věnné město. Další atraktivity nabízejí městské rekreační lesy na Podhůře vzdálené od centra města při- bližně tři kilometry. Jen návštěva těchto lesů s rozhlednou Bára, lanovým parkem, cykloparkem a mnoha přírodními zajíma- vostmi může být programem nejméně na jeden den. Z Chrudimi se do lesů lze do- stat i po cyklostezce podél řeky Chrudim- ky přes Slatiňany kolem zámku a hřebčína s výběhy starokladrubských koní. K jaké pozici nebo spíš do jaké role na turistickém trhu byste chtěl Chrudim přivést? Vyhovovala by vám spíš pozi- ce města lákajícího na kulturní zážit- ky, nebo města vhodného pro aktivní turisty? Ideální by byla pozice spojující jak kul- turní zážitky v historickém centru města, tak i zážitky v městských rekreačních lesích. Pokud chceme dosáhnout toho, aby turis- té v Chrudimi vydrželi déle než jen jeden den, je takové spojení nezbytné. Vždyť vět- šina turistů není jednoznačně zaměřená jen na kulturní zážitky nebo jen na aktivní turistiku, ale naopak preferují jejich kombi- naci. Chrudimsko je dnes už poměrně zná- mým pojmem – alespoň v některých segmentech turistického trhu. Jak je známe my sami, je bezprostřední i vzdálenější okolí města neskutečně pestré a plné míst, která si dokážou zamilovat spíš turisté méně komerční- ho ražení. Máte plán, vizi, jak to množ- ství drobných klenotů – křížků, kapli- ček, kostelíků, ale i přírodních útvarů a drobných památek uchopit? Abychom dokázali na tyto drobné kle- noty v okolí města upozornit, spolupracu- jeme na marketingových aktivitách s okol- ními městy a obcemi v turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Od roku 2017 s ni- mi, ale také například s Národním geopar- kem Železné hory zástupci města inten- zivně pracují v rámci oblastní organizace cestovního ruchu Chrudimsko-Hlinecko, z.s. Na zmíněné drobné klenoty upozor- ňujeme v cykloturistických a geoturistic- kých mapách i mapách naučných stezek. K dostání jsou v turistických informačních centrech oblasti, na veletrzích cestovního ruchu nebo na stránkách navstevnik.cz (chrudimsko-hlinecko.cz) v elektronické podobě. Na méně známá, ale fotogenic- ká místa upozorňujeme také v rámci face- booku a instagramu uvedeného spolku. Historie, příběhy, legendy – Chrudim a okolní obce jich mají celé přehršle. Uveďme třeba příběh „Ďáblovy bible“ z nedalekých Podlažic nebo otázku, zda Mydlářové opravdu nepocházeli od vás. Chystáte se takové bohatství ně- jak využít? Příběhy a legendy lidi zajímají, proto se je samozřejmě budeme snažit využívat i nadále. To, že na nich nemusí být z his- torického hlediska příliš pravdy, není pro oblast cestovního ruchu tak důležité. Vel- mi zajímavá je určitě i legenda o zázrač- ném obrazu sv. Salvátora, jelikož obraz si mohou návštěvníci města prohlédnout v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Kostel bývá v letní turistické sezoně volně přístupný. Co se týče propagačních a informačních ma- teriálů, nějakou tu legendu čtenáři jistě objeví v Chrudimském turistickém maga- zínu, který je již několik let součástí kaž- doročních letních Turistických novin ob- lasti Chrudimska-Hlinecka. Ale k věcem daleko praktičtějším – v Chrudimi je už dlouho bída o nějaké ty hotely, penziony. Je možné, že by město nějak iniciovalo podnikatele v tomto oboru k větším aktivitám? Taková bída to zase není. V Chrudimi máme kvalitní penziony i několik příjem- ných ubytování v soukromí. Problém je v celkové kapacitě, která utrpěla uzavře- ním Hotelu Bohemia, jediným opravdu velkokapacitním místním hotelem. Jedná- me s majiteli hotelu o dokončení přeru- šené rekonstrukce. Doufejme, že jednání budou úspěšná a jeho znovuotevření zmí- něný problém brzy vyřeší. A když říkám brzy, tak bych byl opravdu rád, aby to by- lo skutečně brzy. Jak byste vy sám jako starosta města formuloval pozvání k pobytu v Chru- dimi? Proč, za čím, co prožít, co vidět, nebo také co ochutnat? Chrudimská muzea jsem již zmínil, rovněž místa vhodná k aktivnímu trávení volného času v městských rekreačních le- sích. Pozvánku bych tedy doplnil o kultur- ní akce. Letní návštěvu Chrudimi dokáže jistě okořenit atmosféra festivalu Loutkář- ská Chrudim. Festival začíná na úplném konci června po skončení školního roku a pokračuje několik dní v červenci. V rám- ci festivalu lze navštívit nejen loutkářská představení, ale také nejrůznější work- shopy nebo večerní koncerty. Plánujeme rozšíření tohoto festivalu a jeho další zat- raktivnění. Ve městě to zkrátka žije. A po- kud by, stejně jako vloni, bylo příliš horké léto, pomůže letní koupaliště v celonere- zovém provedení s řadou atrakcí včetně skluzavek a tobogánu. Vážený pane starosto, děkujeme za rozhovor a přidáváme se k vašemu pozvání našich čtenářů do Chrudimi. Turistické informační centrum Chrudim Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim tel.: +420 469 657 821, 773 993 333 e-mail: info@chrudim-city.cz www.chrudimsky.navstevnik.cz www.chrudim.eu 10 1-2/2019 NĚKOLIK VĚT Z CHRUDIMSKÉ RADNICE Starosta Chrudimi František Pilný (foto: S. Nováková)

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 11 Tradice vinařství nepatří jen na Moravu, ale také do Čech, konkrétně do Českého středohoří. Historie pěstování vinné révy tu sahá až do devátého století. Největšího rozmachu v dějinách doznalo za vlády Karla IV. a úspěšně pokračuje i dnes. Des- tinační agentura České středohoří si je dobře vědoma svého bohatství, a tak pro vás připravila rovnou pět akcí, při kterých zažijete české víno přímo u vinařů. Nechte se pozvat a nalákat do měst i do přírody, ale hlavně za vínem a za zážitky. Roudnicko, Litoměřicko a další oblasti smě- rem k Mostu, to jsou ty správné lokality, kam se vypravit za vínem. V posledních letech se také rozrostl počet vinařských akcí, jejichž nabídka se stala už více než zají- mavou, a vy se tak můžete za vínem do Českého středohoří vydat klidně už na jaře a pak samozřejmě i v létě a na podzim. První letošní výpravu za vínem lze usku- tečnit už 23. března na Jarní otevřené sklepy. Jde o druhý ročník celodenní akce, při které ochutnáte tradiční odrůdy nebo nově vyšlechtěná vína u pěti různých vi- nařů z Třebívlic, Chrámců, Vičic či Března. Poznáte malé skromné provozy i ty nejmo- dernější. Přechutnáte vína ze svahů pod Hazmburkem i od Nechranické přehrady. Vinaři vás budou očekávat s otevřenou ná- ručí a nabídkou dalšího občerstvení. Pře- pravu účastníků zajišťují speciální vínobu- sy. Přijeďte a užijte si celý den neformální, klidné zábavy. Třeba tu získáte i nové přá- tele. Velké Žernoseky jsou známou vinařskou obcí, a tak není divu, že tu v květnu pro- běhne už 12. ročník Žernoseckého koštu. Kulturní dům zaplní malí i větší vinaři s na- bídkou toho nejlepšího, co mají. Bavit se tu budete také u dobrého jídla a cimbálové muziky. I léto je v Českém středohoří pro mi- lovníky vína bohaté. Za degustacemi za- vítejte třeba na nádherný Lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem, v jehož kom- natách se 8. června odehraje Roudnický košt. Na 7. ročníku akce se vám představí až 25 vinařů z celé oblasti a na nádvoří se odehraje doprovodný program plný hudby a regionálních produktů. Přijet se dá na- příklad vlakem či lodí z Litoměřic. V sobo- tu 29. června se pak vydejte na Putování za víny Brány Čech. Na Labské stezce od Malých Žernosek do Lovosic zažijete nejen ochutnávky, ale také krásné výhledy a tro- chu toho pohybu, ať už si vyberete kolo, brusle či půjdete pěšky. V lovosickém parku Osmička potom bude připraveno občer- stvení a večerní zábava. Podzimní sezonu plnou vinobraní zahájí už 31. srpna Otevřené vinné sklepy Čes- kého středohoří. Již třetí rok vás pozvou vinaři přímo do svých sklepů! Ústředí akce se bude nacházet ve Velkých Žernosekách, odkud se pak pohodlně vínobusy dosta- nete přímo k jednotlivým vinařům. Mezi oběma břehy Labe se navíc můžete pohy- bovat i pomocí přívozu. Sezonu vína pak ukončí 16. listopadu podobná akce s náz- vem Otevřené vinné sklepy na Podřipsku. Pokud byste raději dali přednost dobro- družnému výletu po vinicích v offroad voze s návštěvou typických i dosud neobjeve- ných míst Českého středohoří a s pouta- vým výkladem průvodce, rezervujte si ter- mín 24. března na Stezky vinné révy: za vínem Českého středohoří. Nezapomeňte si však zamluvit své místo na stránkách www.offroadsafari.cz. Sami, bez ohlášení, se pak klidně vydej- te na Litoměřickou vinařskou stezku ne- bo za pěknými výhledy na kterýkoliv kopec Českého středohoří. Pavla Kovářová Foto: archiv DA České středohoří ZA VÍNEM DO ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ Destinační agentura České středohoří o.p.s., Komenského 748/4, Litoměřice tel: +420 412 871 140, 412 871 141, 601 595 009, e-mail: info@ceskestredohori.info, www.stredohori.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

BÝT NA ŠPICI? JAK SNADNÉ! Paní náměstkyně, o tom, že Plzeňský kraj patří mezi nejčilejší kromě jiného i v podpoře kreativních aktivit v ces- tovním ruchu, není třeba dlouze ho- vořit. Mnohé již bylo opakovaně pro- kázáno. Leč hleďme do budoucnosti. Už není tajemstvím, že máte zajímavé plány též v segmentu oživení technic- kých památek jako turistických cílů. Přišel už správný čas dát vědět, co všechno chystáte? Správný čas na správné věci je praktic- ky neustále. Vzhledem k tomu, že v gesci mého dílu odpovědnosti za Plzeňský kraj je kromě cestovního ruchu také školství, bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří zpracovat vizi, konkrétní plán, jak obě ob- lasti vhodně provázat. Technické památky se v mnoha regionech Evropy i v České republice staly jistým fenoménem. Stači- lo nám se pak jen rozhlédnout po našem ráji turistů a dát celé myšlence pevnější obrysy. To zní logicky, uspořádaně a celkem rozumně. Avšak snadné to jistě není. Někde se ale musí začít. Povíte nám, kde a jak? Náš kraj je dlouhodobě, vlastně histo- ricky s technickými obory spojen pevný- mi pouty. Není to jen „Škodovka“, ale i pi- vovary, které jsou samy o sobě mnohdy unikátními ukázkami stavitelství, architek- tury či technologií a patří sem i stavby veskrze historické. Můžeme vzpomenout také na naše kolomazné pece nebo sta- robylý hamr v Dobřívi a nesmíme zapome- nout ani na Centrum stavitelského dědic- tví v Plasích. To vše společně s myšlenkou podpořit technické vzdělávání v našich školách (od základních až po univerzitu) nám sestavilo docela zajímavou mozaiku, jak využít industriálního turizmu i v tomto směru. Spolupracujeme s městem Plzní a slavným plzeňským pivovarem, jenž už má velmi dobře zpracovanou marketin- govou strategii. Na to chceme navázat a pobídnout návštěvníky pivovaru z celé- ho světa, kterých je opravdu velké množ- ství, aby do svých plánů zahrnuli i další místa. Nabízí se také daleko aktivnější propagace již zmíněného Centra stavitel- ského dědictví v Plasích. Patří sice Národ- nímu technickému muzeu, ale je na úze- mí našeho kraje a spolupráce se dobře rozvíjí. Nakonec už vzpomínané oslavy 100 let republiky zde našly jednu ze svých úspěšných „scén“. Z Plzně do Plas vezl některé návštěvníky i Prezidentský vlak. Expozice Centra stavitelského dědictví patří k opravdu unikátním a jeho návštěvu ráda doporučím turistům ze všech koutů Česka. Máme však i mnoho dalších možností. Vynikající a stále bohatší jsou též tradič- ní oslavy osvobození, kde se prakticky na celý týden v Plzni a okolí soustřeďuje za- jímavé množství vojenské techniky, často unikátních historických kusů vozidel, obr- něné techniky a zbraní. Vojenský konvoj postupně rozšiřuje okruh své vzpomínko- vé jízdy po městech, která organizují svo- je akce. To pak už je jen malý tematický krůček do Rokycan, do Muzea demarkač- ní čáry a pak třeba i do míst, kde dodnes stojí betonové bunkry systému prvore- publikového československého opevnění. I tyto lokality patří do zorného pole našich plánů. Nezdá se, že byste plánovali příliš „při zemi“. Určitě je to běh na docela dlou- hou trať. Jsou ale lokality, cíle, které stojí na prvních místech vašich záj- mů? Byť by se jednalo o oblasti zapo- menuté a znovu objevené? Určitě se jedná o pivovary. Plzeňský kraj a pivo k sobě patří a bez dobrých pivo- varů by nebylo dobré pivo. V celém tom- to segmentu je zakleta celá škála uká- zek vrcholného řemeslného mistrovství, zkušeností, schopnosti myslet, hledat no- vé postupy, a přitom ctít tradice. Máme v kraji řadu starých pivovarů, kde se už nevaří, ale stavby jsou unikátními dokla- dy dobového stavitelství a technologické šikovnosti. Dnes mohou sloužit k mnoha účelům, cestovní ruch nevyjímaje. Může- me vzpomenout na pivovar v Domažli- cích, který revitalizuje město a Plzeňský kraj je připraven „přiložit ruku k dílu“, po- moci s propagací a podobně. Určitě jsme připraveni se zapojit do aktivit na celém území kraje. To jsou však zatím plány, vize a mode- lování budoucích aktivit. Máme ale místa, která jsou už připravena své turisty přiví- tat, přijmout a předvést jim vše ze svého bohatého turistického stolu. Je to napří- klad už vzpomínané Centrum stavitelské- 12 1-2/2019 Být „na špici“, lepší než jiní, vyhoupnout se na pomyslný vrcholek jako první mezi ostatními, a především se na něm pevně a na dlouho udržet, není jednoduché. Zná to každý sportovec, manažer, podnikatel, znají to i úředníci a političtí představi- telé krajů. Snaha být nejlepší není ani trochu cizí i v našem oboru. Že se může dařit naplnit i nejsmělejší vize, už dlouhá léta prokazuje „ráj turistů“, tedy Plzeňský kraj. Nejen svým veletrhem ITEP, nejen každoročně mimořádnými prezentacemi na veletrzích, nejen skutečně krásně připravenými akcemi a materiály ke 100. výročí republiky, ale i aktivitami zcela nový- mi a vizemi opravdu slibnými. Jaké vize a plány má Plzeňský kraj pro další roky, jsme se jeli zeptat přímo za náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Ivanou Bartošovou. Horšovský Týn

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 13 ho dědictví v Plasích. Rekonstrukce byla provedena s maximální citlivostí a dnes se zde nabízí prostory pro dlouhou řadu aktivit. Kromě stálé výstavy se tu pořáda- jí workshopy, krátkodobé řemeslné dílny nebo setkání či jakési „semináře“ pro žáky základních škol a především pro studenty středních škol s technickým zaměřením. Od nás, od Plzeňského kraje, který je zřizovatelem řady středních škol, jsou vysílány pobídky nejen k návštěvě nebo exkurzi, ale především k aktivnímu využití všeho, co je zde k dispozici. Vidíme v tom silný potenciál, jak mladé lidi oslovit ne- jen jako budoucí techniky, ale i jako bu- doucí turisty, kteří právě propojením svých profesních zaměření a technických pamá- tek – turistických cílů, budou mít solidní základ pro opravdu vážný vztah ke své- mu kraji, ke své zemi, k Česku. Proto jsou naše výzvy ke studentům a jejich kanto- rům vysílány nejen do škol v našem kraji, ale v celé České republice. Studentům je možné nabídnut i levné ubytování v na- šich internátech. Pochopitelně v době, kdy jsou volné – o víkendech, o prázd- ninách. Ovšem nejen muzea, pivovary nebo památky lidového stavitelství patří do sféry našich zájmů. V našich plánech má své místo třeba i Horšovská obora u Horšov- ského Týna, v jejímž zeleném areálu sto- jí nevelká stavbička, zámeček Annaburg. A to zdaleka není všechno. Obora sice dnes slouží jako zemědělský areál, kde kromě farmářů působí, pracuje a dokon- ce hospodaří i odborná zemědělská ško- la, ale její celkový potenciál je více než zajímavý. Dodnes jsou v terénu znatelné hráze bývalých rybníčků a kanálů, jež je spojovaly. Zámeček Annaburg byl dlouho znám jako vodní, tedy obklopený klidnou hladinou, v níž se kromě samotné stavby mohli zhlížet i návštěvníci přecházející po mostě. Technicky lze někdejší vodní plo- chy obnovit a vrátit tak celé oboře všech- ny její dřívější půvaby. Dobré je, že už dnes je možné k zámečku dojít, přitom se zastavit ve školním hospodářství, koupit si a ochutnat něco z jejich opravdu zdra- vé produkce, a dokonce strávit i několik nocí v některém z pokojů penzionu pro- vozovaného právě studenty. Kromě toho se zde chystá ještě několik technických novinek, jako například zavedení elektro- nické stáje pro přibližně dvě desítky dojnic. Ještě dlouho bych mohla vyjmeno- vávat technické památky, které máme ve svých, zatím opravdu jen zhruba, avšak promyšleně postavených plánech. A od čeho jsou plány? Abychom je realizovali. Tedy u nás v Plzeňském kraji určitě. Zá- věrem pak ráda pozvu všechny čtenáře TRAVEL profi k nám, za technickými pa- mátkami. Děkujeme za inspirativní informace a věřím, že se už brzy znovu setkáme někde v bývalém pivovaru, v Horšovské oboře nebo i na jiných místech, která budete postupně přidávat do portfolia cílů „ráje turistů“. Foto: archiv Plzeňského kraje www.turisturaj.cz Centrum stavitelského dědictví v Plasích

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Karlovarský kraj Oloví V Karlovarském kraji vzniklo mnoho měst a obcí z hornických osad, jelikož kraj byl při osidlování vhodnější právě spíš k hor- nické než zemědělské činnosti. A tak nad řekou Svatavou, mezi Kraslicemi a Sokolo- vem, se zrodilo i Oloví. Již od přelomu 12. a 13. století zde vznikaly hornické osady, ale samotné Oloví založil významný důlní podnikatel Štěpán Šlik poté, co místní do- ly koupil od Hartenberků. Už podle názvu je jasné, co se tu těžilo nejvíc. Že se dolům dařilo, dokazuje fakt, že roku 1561 Oloví povýšilo na královské horní město. A co je zde turisticky zajímavého? Není toho rozhodně málo. Hned uprostřed obce stojí novogotický kostel sv. Michaela Archandě- la, jenž byl v roce 1902 postaven na místě původního kostela z roku 1524. Od něj ve- de několik turistických tras a jedna nauč- ná stezka. Po ní dojdete ke kapli sv. Josefa pocházející z roku 1550. Měla ochraňovat horníky před důlním neštěstím. O kousek dál na stezce narazíte na další stavbu, kapli Nejsvětější Trojice. Je to umělá jes- kyně postavená ze strusky, která sloužila jako poutní místo. Legenda o jejím vzniku je velmi zajímavá. Naučná stezka končí u krásné rozhledny Cibulka a zpět do Olo- ví vás dovede žlutá značka. Po cyklostez- ce lemující modrou trasu nebo po zelené značce se pak dostanete k působivé zří- cenině hradu Hartenberg. Foto: Lubor Ferenc, Wikipedie Jihočeský kraj Čestice Osadě z roku 1243, jež vznikla v krajině šumavského podlesí, dominuje už z dálky viditelná věž goticko-románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Byl postaven v 13. století a je nejcennější památkou Čestic. Neméně významnou památku pak najde- me opodál – barokní zámek ze 17. století, v němž se nachází i malé regionální mu- zeum. Zámek obklopuje krásný park a po- všimněte si tu i historické kamenné rene- zanční kašny postavené z tesaných kvádrů. Že toho na městys s necelými devíti stov- kami obyvatel není málo, dokazuje Kalvárie sestávající z šesti staveb. Nachází se na zalesněném návrší nad Česticemi. Hlavní stavbou je kaple Povýšení sv. Kříže s nád- hernou sloupovou předsíní. Okolo pak stojí čtyři zděné výklenkové kaple křížo- vé cesty z poloviny 18. století. Hlavní kapli i s předsíní z dvanácti dórských sloupů nechala vybudovat zdejší hraběnka Dorota Reyová okolo roku 1820 jako poděkování za uzdravení z těžké nemoci. Opodál, na svahu vrchu Kalvárie, stojí ještě dřevěná poustevna s krásně zachovalou freskovou malbou uvnitř. Jelikož není nikde dohle- datelné, že tu kdy žil nějaký poustevník, má se za to, že byla už kdysi postavena jen pro zatraktivnění čestické poutě. Foto: Richenza, Wikipedie Středočeský kraj Domousnice Domousnice náleží do okresu Mladá Bo- leslav a jejich součástí jsou Skyšice, od kterých je ale dělí obec Řitonice. Název Do- mousnice, původně Domousice, se odvo- zuje od rodu Domůsů a poprvé se o obci zmiňují písemné doklady z druhé poloviny 13. století. Z písemné zmínky z roku 1405 víme, že tu stála tvrz, pravděpodobně na místě, kde se dodnes nachází zámek. Do- mousnice střídaly majitele, jejichž osudy jsou mnohdy velmi zajímavé. Několikrát o obec usilovali i Lobkowičtí, ale neúspěš- ně. Náhrobky několika majitelů najdete právě ve vedlejších Řitonicích, v kostele sv. Štěpána. Pojďme se však podívat na zámek. Vznikl okolo roku 1730. Obklopuje jej přírodní park s památnými stromy. Na začátku 20. století zde několikrát pobýva- la i česká operní pěvkyně Ema Destinno- vá. Přijel ji sem dokonce navštívit i slavný italský pěvec Enrico Caruso. Destinnová tu nejen odpočívala, ale také tvořila a bavila se s humorem sobě vlastním. Tato první tetovaná česká žena kreslila karikatury, psala vtipné básně a vůbec prováděla kousky, které byste do vážené a obdivo- vané sopranistky určitě neřekli. Chvíli zde bylo i rekreační středisko, jehož pozůstat- ky najdete v parku. Nakonec zchátralý zá- mek koupil soukromý vlastník a obnovil tu tradici vinařství. Královéhradecký kraj Vítězná Velice zajímavá obec se nachází v okre- se Trutnov. Jmenuje se Vítězná a vznikla v roce 1961 sloučením několika vsí. A pro- to tu najdeme několik kostelů i kapliček a mnoho dalších zajímavostí. V části Koc- léřov stojí kostel sv. Václava z roku 1807 nebo v části Huntířov můžete navštívit nád- herný novogotický kostel, jenž je dnes odsvěcený a slouží jako prostor ke konání nejrůznějších kulturních akcí. Máte-li rádi sakrální památky, pak se vydejte přímo do poutního areálu na druhé straně obce. Čeká tu na vás novogotický poutní kostel Navštívení Panny Marie, kapličky a křížová cesta se studánkou se zázračným prame- nem, který podle legendy vrátil slepé ženě zrak. Hlavní pouť se tu koná první neděli v červenci. V části Hájemství se bude ur- čitě nejvíc líbit dětem, jelikož tu je celoroč- ně otevřen naučný environmentální areál POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY 14 1-2/2019 Rozhledna Cibulka Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Ema Destinnová

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

plný herních prvků. Součástí je také arbo- retum s keltským stromovým kalendářem. Odtud se pak vydáte po naučné stezce k nedaleké vodní nádrži Les Království s pohádkovými bránami na hrázi a nemé- ně půvabnými dalšími stavbami okolo. Na druhou stranu od areálu můžete putovat po žluté značce za úplně jinými zážitky. Přivede vás k Buddhovým kamenům, na Karolininu vyhlídku a dokonce i k horole- zeckým cestám. Foto: archiv obce Vítězná Moravskoslezský kraj Stará Ves nad Ondřejnicí Kousíček pod Ostravou, podél říčky On- dřejnice už více jak sedm set padesát let rozkládá své domky poměrně velká ves – Stará Ves nad Ondřejnicí. Krásu obce dotvářejí věže dvou nejcennějších pamá- tek. Jedna patří kostelu Narození sv. Jana Křtitele a druhá nádhernému renezanční- mu třípatrovému zámku zdobenému sgra- fity. Obě stavby z konce 16. století vděčí za svůj vznik pánům z rodu Syrakovských. Stará Ves nad Ondřejnicí však oplývá i his- torií lidově kulturní. Nemluvě o různých spolcích starajících se o místní aktivní ži- vot, má obec také folklorní soubor Ondřej- nica. Nejzajímavější je ale nejspíš tradiční „Jizda kole obila“ neboli jízda podél hranic Staré Vsi, jež lemovaly pole. „Starovjaci“ se vždy k této příležitosti slavnostně vy- šňořili a na koních, vedeni knězem a před- stavenstvem obce, objížděli hranice u pol- ností, aby nejen zkontrolovali, že nejsou porušené, ale také aby se požehnalo úro- dě. Navíc mladíci zde byli šleháni tenký- mi proutky – preventivně, aby si dobře za- pamatovali, kde že jsou pomezní kameny staroveských polností. Chcete-li do přírody, není problém. Část obce zvaná Košatka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří. Dostanete se sem od zámku po naučné stezce Odra – niva, jež vás zavede dál mezi rybníky. Možná zde také objevíte in- spiraci, kterou tu kdysi nalezli třeba Petr Bezruč nebo Leoš Janáček. Foto: Mgr. Jaromír Chvostek Jihomoravský kraj Malá Lhota Malá Lhota skutečně není moc velká, ale to přece nevadí. Dnes tu žije asi 144 oby- vatel. Říkávalo se jí také Lhotka a ještě dříve Šibenná Lhotka. To proto, že poblíž vsi bylo vykonáváno právo hrdelní černo- horským panstvím. Právě v této souvislos- ti se v roce 1390 objevuje první zmínka o obci. Ovšem pro vznik Malé Lhoty by- la důležitá jiná věc – blízkost zemské ob- chodní cesty, takzvané Trstenické stezky, která vedla z Kolína nad Rýnem přes Če- chy a Moravu dál do Pobaltí a poté ještě až do bohatého Orientu. Lid tu zaměstná- valo především zemědělství a rolnictví či služba na panství v Černé Hoře. Vesnicí protéká Malolhotský potok a krásu jí do- dává i rybníček v jihovýchodní části obce. Uprostřed pak určitě neminete kapličku svaté Anny osázenou lípami. Skrz Malou Lhotu vede cyklostezka, jež vás provede dalšími stejně půvabnými vískami a množ- ství turistických tras vám ukáže cesty k atraktivitám, jako jsou třeba rozhledny, zříceniny či přírodní zajímavosti. Za zmín- ku stojí například skalní útvar Krkatá bá- ba či partyzánský památník. Nestihnete-li vše, co byste chtěli, přespěte v nedaleké Černé Hoře v Hotelu Sladovna a tam určitě přijdete na to, že odtud nechcete spěchat. Foto: archiv TP Zlínský kraj Žeranovice První zmínka pochází z roku 1297, ačkoli podle některých historických pramenů se o Žeranovicích, tehdy ještě pod názvem Žiravice, dozvídáme už v záznamech z ro- ku 1130 a 1131, kdy patřily k spytihněv- skému probožství. Během své existence vystřídaly na tři desítky majitelů. Ve středo- věku tady byla k ochraně pánů i lidu po- stavena opevněná tvrz. Kdybyste ji dnes chtěli hledat, musíte se vydat za Žerano- vice, směrem na Rackov, pod vrch Hrá- dek. Zde pak hledejte spíše terénní nerov- nosti. Je tu patrný příkop, obehnaný okolo pahorku jádra, v němž jsou stále znatelné prohlubně, pravděpodobně i po původní zástavbě. Na severní straně je pak zře- telná podezdívka srubové stavby. Jedna pověst tvrdí, že měl být hrádek propojen podzemní chodbou s hradem Lukov. Co se však v obci zachovalo v mnohem lep- ším stavu, je zámek. Dnes v něm najde- te obecní úřad, knihovnu nebo restauraci. Dominantu obce tvoří kostel sv. Vavřince, o němž se dozvídáme ze záznamů už v ro- ce 1322. Původní stavbu však koncem 19. století zasáhl blesk, a tak byl kostel znovu postaven. Neměly by vám tu unik- nout ani sochy, kapličky a křížky u cest. Třeba krásná socha sv. Josefa s malým Ježíškem nebo socha sv. Vendelína. Za zmínku pak stojí také bývalý mlýn „Vět- řák“, kde od roku 1796 až do roku 1936 hospodařilo několik generací jedné rodiny Potůčkových. Na jejich počest zde stojí pomník z mlýnských kamenů od jejich potomků. Foto: Jiří Bureš, Wikipedie 1-2/2019 15 Křížová cesta Zámek Kaple sv. Anny Kostel sv. Vavřince Pavla Kovářová

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Pelhřimovské náměstí je skoro celé lemované krajkou podloubí renezančních domů. Až na několik výjimek, a mezi nimi jednu hodnou pozornosti všech, kdo touží po pohodlném pokoji pod pohostinnou střechou, po službách pečlivého personálu, chutné snídani, obědě nebo večeři. Secesní průčelí pečlivě rekonstruo- vaného hotelu Slávie je výzvou samo o sobě a příslibem elegance dvacátých a půlky třicátých let minulého století. Secese a art deco, to jsou dva styly, které zasáhly a změnily snad všechny součásti lidského života – tanec, hudbu, architek- turu, módu, vybavení interiérů a samozřejmě i výtvarné umění. Zdobné prvky fasády hotelu Slávie jsou toho vzácným důkazem. Díky majiteli hotelu, společ- nosti SMK, a.s. za to, že Pelhřimov se může pochlubit hotelem krásným zvenku i zevnitř. Ale ne vždy byla secesní stavba přijímána s nadšením. V roce 1912, kdy byla vystavěna, ji staromilci s licousy skoro císařskými s opovržením charakteri- zovali jako nabubřelou a komickou. Jak moc se tenkrát mýlili, můžete posoudit sami. Přijeďte tedy do Pelhřimova, do hotelu Slávie. UBYTOVÁNÍ Hotel Slávie vám může nabídnout kterýkoliv z devíti zrekonstruovaných pokojů, všech- ny s vybavením, servisem a službami v kvalitě čtyř hvězd, při zachování cen v hladině více jak přijatelné. Ve třech pokojích pak hosté ocení i opravdu působivý výhled na pel- hřimovské náměstí s kašnou a věží děkanského kostela sv. Bartoloměje. Jeho exteriér je zdoben renezančními „psaníčky“. Z pohodlí pokojů se potom můžete vydat na kratší vycházky městem nebo se vypravit do okolí. Nejlépe na kole. Cyklotras je kolem Pel- hřimova tolik kilometrů, že vám na jejich projetí víkend nebude stačit. Po celodenních výpravách jistě oceníte komfort vybavení pokojů, výběr jídel, pose- zení v hotelové pizzerii nebo kavárně a na konec třeba i večeři před tím, než se uložíte do pohodlné postele. 16 1-2/2019 DÍKY ZA KAŽDÝ KRÁSNÝ HOTEL RAČTE VSTOUPIT DO SECESE

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Laco Kučera Foto: archiv Hotelu Slávie ALESPOŇ JEDEN TIP NA ZAJÍMAVÝ VÝLET I teď v zimě, ale ještě lépe hned na jaře doporučujeme půldenní nebo celodenní výlet za drobnými sakrálními stavbami v okolí. Do Putimova, Řemenova, Chválova, Oleš- né, Služátek, Krasíkovic, Hodějovic, Čakovic, Dubovic, Vlásenice, Myslotína, Vokova a Pavlova. Že jste tam nikdy nebyli? Že jste o nich nikdy ani neslyšeli? Tak vidíte. Je nejvyšší čas. Vyjmenované vesničky tvoří kolem Pelhřimova nádherný okruh plný zají- mavých a zatím v žádném katalogu nepopsaných zastavení. To a ještě mnohem víc vám nabízí hotel Slávie v Pelhřimově. POZVĚTE TAKÉ PŘÁTELE NEBO OBCHODNÍ PATNERY Připravit rodinnou oslavu, svatbu, setkání s přáteli – osobními i firemními či pracovně relaxační pobyt pro své zaměstnance v hotelu na náměstí v Pelhřimově, by mohlo být lákavé i pro firmy působící v daleko větších městech. Hotel Slávie si může směle troufnout uspokojit i hodně náročnou klientelu. K dispozici má velký sál s kapacitou 60 až 70 osob a lze jej rozdělit skutečně velký- mi vitrážovými dveřmi na dvě části pro dvě samostatné aktivity, nebo je nechat i prů- chozí a volně korzovat z místnosti do místnosti. Ke stolům různého uspořádání v menším konferenčním salonku se pohodlně usadí dvacet pět osob. Tvoří ideální místo pro firemní seminář, prezentaci nebo školení. Samozřejmostí je i perfektní technické vybavení, ozvučení, dataprojektor, rozměrná projekční plocha a flipchart. Pro hosty lze objednat občerstvení, coffee break, slavnost- ní přípitek i nejedno gastronomické překvapení. V zadním dvoře hotelu se pak nachází uzavřené parkoviště, kde můžete bezpečně zanechat svůj automobil, ale třeba i kolo. 1-2/2019 17 Hotel Slávie Masarykovo náměstí 29, 393 01 Pelhřimov tel.: +420 565 321 540, e-mail: info@hotelslavie.eu www.hotelslavie.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Ne však takovou, která by měla patřit do režimu zvláštních zpráv, jak se kdysi označovaly informace obsahující neveřejná nebo nezveřejnitelná data. Naopak. Je to zvláštní zpráva určená právě ke zveřejnění, ke čtení a snad i k tomu, aby vyvolala další de- baty, diskuze a rozhovory. Aby vyprovokovala všechny, kdo na Regiontouru 2019 chyběli – ať už to byly obce, města, vesnice, některé kraje a především pak zástupci podnikatelské veřejnosti, hoteliéři, restauratéři, provozovatelé velké části lázeňských za- řízení či areálů zimních i letních. Tedy všechny, koho jsme i my marně na Regiontouru hledali. Informace do naší zvláštní zprávy jsme získali rozhovory s osazenstvy velkých expozic i stánků úplně malých, s vystavovateli, již Regiontour nevynechali zatím ani jednou, také však s těmi, kteří přijeli poprvé a v neposlední řadě s návštěvníky. Ale pěkně postupně. Na letošním Regiontouru byli všichni, kdo chtějí na turistickém trhu uspět. Kdo by pak chtěl o význa- mu brněnského veletrhu pochybovat, můžeme sdělit, že po celé čtyři dny, dokonce až do závěrečné, nedělní čtvrté hodiny odpo- lední byly koridory mezi expozicemi docela slušně zaplněné. Ubylo těch, jimž jsme s trochou oprávněné ironie říkali „sběrači“. Naopak přibylo takových, které s radostí můžeme označit jako turisty se zájmem o informace a s chutí se někam do zajíma- vých míst vypravit. Kolik jich bylo doopravdy, jaký byl celkový počet návštěvníků, si každý může zjistit v závěrečné zprávě, kterou Veletrhy Brno, a.s. touto dobou jistě už mají na webu. Kdo byl připraven a měl zájem s potencionálními klienty hovořit, si v expozicích mnoho neodpočinul. Potvrdilo nám to dění nejen v našem stánku, který jsme sdíleli s Destinační agenturou České středohoří, městem Děčínem a děčínskou rodinnou pražírnou skvělé kávy Caffe08. A bylo u nás opravdu stále plno. Jistě k tomu ale přispěl i aktivní přístup k účasti na veletrhu, tedy několik prezentací doplněných malými soutěžními aktivitami na hlavním pódiu a cestovatelská beseda na téma Warmia-Mazury – kraj tisíců jezer. Kdybychom měli vyzvednout nebo jinak upozornit na některé expozice, pak nebylo možné přehlédnout „domácí“ Jihomorav- ský kraj se všemi partnerskými regiony a město Brno s partner- skými městy z Evropy. Velká expozice, barevná, s programem, jehož některá „čísla“ byla hodně zajímavá a příjemná. Jako ro- zumné a v rámci daných možností i velmi praktické se nám jevilo spojení krajských expozic Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Společně vytvořili komplex nabídek, který se vzájemně slušně doplňoval a dokázal k pultům s materiály přilákat turisty nejen na olomoucké tvarůžky, hlavně pak za nabídkou Ostravy, Jeseníků, Olomouce a atraktivních míst na Hané. S úplně novou a s radostí přiznáváme, že s opravdu šikovně pojatou expozicí přijela Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Sice na menší ploše než obyčejně, ale s novou filozofií. Jak nám řekla ředitelka CCR Východní Moravy Petra Psotková, záměrem bylo prezentovat Zlínský kraj, tedy Východní Moravu jako celek, ve kterém je co zažít, co vidět, kam se vypravit. Vý- stavní pulty i vnitřní prostory expozice byly určeny především pro pracovní jednání. To ocenil každý, kdo chtěl s představiteli Východní Moravy i jednotlivých regionů cokoliv projednat. Kon- 18 1-2/2019 První ze seriálu veletrhů cestovního ruchu, brněnský Region- tour anno Domini 2019 už máme za sebou. Tradiční setkání turistů s organizátory a tvůrci i prodejci turistických produk- tů v pavilonu P brněnského výstaviště se i letos odehrávalo ve znamení potkávání lidí s lidmi, přátel, kteří na sebe v průběhu roku mají pramálo času, v rytmu pracovních schůzek a diskuzemi nad tématy, jež nás trápí nebo vzrušují. V neposlední řadě i debatami o budoucnosti turizmu v re- gionech a městech, o práci destinačních společností, agentur i nás, novinářů. Byl to tedy veletrh, na jaké jsme v posled- ních letech zvyklí. Byl to Regiontour, ze kterého vám přiná- šíme „zvláštní zprávu“. ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA Z VELETRHU REGIONTOUR

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 19 cepci Východní Moravy rádi vyzdvihujeme jako jednu z nejvyda- řenějších jak z hlediska estetického, tak i z hlediska funkčnosti. Snad se stane jakýmsi příkladem. Ale i v tradičně velkých expozicích, jako jsou už dlouhá léta Jižní Čechy, Plzeňský kraj nebo nově kraj Středočeský, to docela žilo. V každé trochu jinak, po svém, ale především žilo. U Plzeňského kraje jsme na to už dlouhá léta zvyklí. Zkrátka umí naplnit expozici nejen bohatou nabídkou, ale i příjemným a vstřícným vystupováním navenek, směrem ke klientovi, který ví, že v kraji kolem Plzně, Klatov, Holýšova, Plas nebo Domažlic se stále něco děje. Středočeský kraj se po několika letech, kdy jeho prezentace neměly jasnou koncepci, představuje už druhým rokem opravdu stále zajímavěji. Třeba se opět dočkáme, že ve středočeské na- bídce najdeme nejen Posázaví, tradičně Příbram a hrady, ale třeba i Benátky nad Jizerou nebo Slaný a další zajímavá místa. Příjemným překvapením byla nevelká, ale hlavně samostatná ex- pozice a prezentace města Kolína. Být nepřehlédnutelným lze i na menším prostoru. Někdy se vyplatí vymanit se z velké a po- četné expozice a dát o sobě vědět po svém a svým vlastním způsobem. Možná také vhodný návod, jak se na dalším ročníku Regiontouru představit. Je už opravdu dobrou tradicí, že se v Brně na Regiontouru znovu a stále početněji představují kraje, regiony i samostatná města a podnikatelské subjekty ze Slovenska. Ať už máme na mysli lázně Sklenné Teplice, Salaš Zbojská, Slnečné jazerá, Žitný ostrov nebo Bratislavský kraj, Trenčín Region, Nitranský kraj nebo kraj Prešovský, známý jako Severovýchod Slovenska a mnohé další. Z reakcí, které jsme v jejich expozicích získali, můžeme vybrat jednu za všechny – od ředitele KOCR Severový- chod Slovenska Mgr. Martina Janoška: „Byli jsme na Regiontou- ru už i vloni, společně s vaším časopisem a dojem z veletrhu byl natolik dobrý, že jsme letos postavili vlastní expozici. Cíle a očekávání, se kterými jsme přijeli, byly naplněny a jsem pře- svědčen, že příští rok se v Brně setkáme opět. A především, že návštěvníci veletrhu brzy přijedou do našich regionů, na Severo- východ Slovenska…“ Ptali jsme se i v cestovních kancelářích. Nebylo jich sice mnoho, ale tradiční účastník – vystavovatel, bez kterého by Re- giontour nebyl celý, CK Atis a jeho produktový manažer Petr Krč uvádí: „S prodejem na veletrhu jsme v zásadě spokojeni, objem obchodu přímo na veletrhu je plně srovnatelný s loňským rokem. Pro další rok se musíme ještě pečlivěji připravit, protože štěstí přeje připraveným. Kdo se dnes na veletrhu chová pasivně, kdo čeká, až jej někdo sám osloví, bude poněkud zklamán. Bez aktiv- ního přístupu, bez ochoty vystoupit až před pult, bez té přísloveč- né trošky chuti jít s vlastní kůží na trh, se úspěchy nedají čekat…“ To v podstatě můžeme v plném rozsahu potvrdit. Je tedy hlavně na nás, abychom k dalšímu růstu veletrhu Regiontour přispěli nejen tím, že opět přijedeme a v pavilonu P i v roce 2020 rozbijeme svoje stánky a expozice, ale také tím, že přivezeme takovou nabídku, která kohokoliv z kolemjdoucích zastaví a pří- jemně překvapí. Pravda, vystavovatelé jsou jen jednou třetinou úspěchů a oblíbenosti veletrhů, druhou tvoří jeho veličenstvo tu- rista. Važme si jej, ctěme jeho požadavky, naslouchejme, co si přeje a v maximální možné míře se snažme vyhovět jeho poža- davkům. Zasluhuje si naši pozornost a péči. Tou třetí třetinou je organizace, technická příprava, propagace veletrhu v Brně, v Jihomoravském kaji, v celé republice i v za- hraničí. Není toho málo. Ale ani tato část by neměla být ani v nej- menším podceňována. Zdá se, a chceme tomu všichni věřit, že poté, co se výstaviště před několika lety správnou částí vrátilo do majetkového portfolia města Brna a Jihomoravského kraje, se postupně blýská snad na lepší časy. Že tomu věříme, můžeme dnes, jen pár týdnů po veletrhu, dokázat slibem, že nás v Brně na Regiontouru opět najdete. Po poradě v naší společné expozici to můžeme na tomto místě a v tomto čase slíbit jak za redakci TRAVEL profi, tak i za naše partnery Destinační agenturu České středohoří, město Děčín, které je Boží a rodinnou pražírnu kávy Caffe08. Tak na shledanou! Bude nám ctí vás všechny opět uvítat pod naší veletržní střechou 16. – 19. ledna 2020. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP w www.bvv.cz/go-regiontour/

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

INFOTOUR KAŽDÉ ZNOVU JE TAK TROCHU POPRVÉ Některé staré pranostiky přestaly už dávno platit. Třeba ta, že v březnu máme být za kamny. Už dlouho je přece zřejmé, že v březnu se jede na veletrh Infotour a Cykloturistika do Hrad- ce Králové, abychom pak popřeli platnost i zbytku pořekadla a v dubnu už byli dávno někde v přírodě, nejlépe na kole. A proto se letošní Infotour skoro celý odehraje pod společ- ným tématem – CYKLO & AKTIVNÍ DOVOLENÁ. Ať už nabízí- te služby v tomto oblíbeném segmentu turistického trhu, nebo hledáte, kam si vyšlápnout s kamarády, přítelem či přítelkyní, s dětmi, nebo bez nich, přijeďte na Infotour a Cykloturistiku. Kromě skoro celého Česka nahlédnete také do nabídek Banskobystricka, Dolního Slezska, Maďarska, Ukrajiny, do- konce i Arménie, Srbska, Bosny a Švýcarska. Chystají se též besedy a prezentace a už teď vám můžeme slíbit, že ve společné expozici TRAVEL profi, Českého středo- hoří a města Děčína, který je Boží, najdete všechno, co si mů- žete přát. A pokud v sobě najdete i kousek chuti si zasoupeřit o zajímavé ceny, Děčín i České středohoří pro vás připravili zajímavé soutěže, které budou součástí jejich prezentací na pódiu v hlavním sále. Tak brzy na shledanou na veletrhu INFOTOUR 2019 – opět, jako by to bylo poprvé. Laco Kučera Kongresové centrum Aldis, a.s. Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové veletrh Infotour – manažerka Hana Mancová tel.: +420 495 052 207, 602 460 681, e-mail: mancova@aldis.cz www.infotourhk.cz Dnes není ani tak důležité, před kolika lety jsme se na veletrhu Infotour a Cykloturistika sešli poprvé. Více než důležité je, že se už za pár týdnů v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis na Eliščině nábřeží sejdeme znovu. A úplně nejdůležitější je, že všem návštěvníkům, kteří na veletrh Infotour v pátek 8. a v sobotu 9. března přijdou, budeme všichni mít co nabídnout. 20 1-2/2019

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Jsou stovky takových a podobných otá- zek, na které nelze snadno, zejména pak stručně odpovědět. Nebojme se si je klást, nebojme se hledat odpovědi. Jak na to? Zkuste se řídit podle krátké, výstižné a ve své podstatě krásně moudré věty, kterou kdysi vyslovil doyen českého a moravské- ho vinařství, šlechtitelství a enologie pan profesor Vilém Kraus: „…víno se nemá pít, ale koštovat. Po troškách, ale furt…“. Stalo se to, nevím už před kolika lety, vím ale kde. Bylo to v jízdárně valtického zám- ku při jednom ze slavnostních zahájení nové sezony Salonu vín České republiky. Při akci, která letos začátkem února už po devatenácté představila odborné i méně odborné vinařské veřejnosti to nejlepší, co se urodilo na vinicích obou našich vinařských oblastí a co i vy můžete ochut- nat, pokud přijedete do Valtic a navštívíte krásné klenuté zámecké sklepy. V dřevěných boxech zde už dnes od- počívají a čekají na vás stovky krásných lahví s ještě krásnějším obsahem. Do loňska těch boxů byla stovka, letos je jich 100 + 1. Proč, to se dozvíte na místě samém. Teď se alespoň na chvíli vraťme do nádherně opravené zámecké jízdárny, ze které se stal důstojný sál, jako stvořený pro jedinečnou a více jak reprezentativní akci. Proběhl zde jeden z vrcholů každo- roční nejprestižnější národní soutěže čes- kých a moravských vinařů, jejíž součástí je i předávání diplomů, plaket a vyhlášení ceny nejvyšší – absolutního Šampiona soutěže. Není v možnostech této reportáže vy- jmenovat všechna oceněná vína a všech- na vinařství. Snad jen pro představu. Do základních kol bylo nominováno 2199 vín. Do prvního celostátního kola jich postou- pilo 1231, do druhého 398 a z nich porota těch nejlepších z nejlepších – tedy zku- šených vinařů, degustátorů vybírala TOP 100. Stalo se ale něco mimořádného! Dvě vína dosáhla ve všech měřitelných a po- suzovaných parametrech naprosto shod- ných výsledků. Nezbylo tedy, než přijmout do Salonu vín ČR obě. Okoštovat a na- koupit je můžete kdykoliv po celý rok. Degustačních programů najdete v na- bídce Salonu vín ČR celou kolekci. Určitě budete mít možnost ochutnat i víno s ti- tulem Šampion Salonu vín ČR 2019, Ru- landské bílé Collection 1508, pozdní sběr, ročník 2017 z produkce Zámeckého vi- nařství Bzenec, s.r.o. Není bez zajímavos- ti, že víno z tohoto vinařského podniku získalo titul Šampiona už po šesté. Tak na shledanou v Salonu vín ČR, na zámku v hlavním městě vína, ve Valticích. Laco Kučera, foto: archiv TP TRAVEL profi je dlouholetým mediál- ním partnerem Národního vinařského centra a Salonu vín České republiky. Salon vín ČR, Zámek 1, Valtice tel.: +420 519 352 744 e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz www.salonvin.cz Národní vinařské centrum Sobotní 1029, Valtice (budova Centrum Excelence) tel.: +420 519 352 072 e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz www.vinarskecentrum.cz Víno – co všechno si můžeme předsta- vit při vyslovení tohoto kratičkého slůvka? Co se nám honí hlavou, když zaboříme vývrtku do korku, pod nímž se skrývá nejedno tajemství a někdy dokonce pravda? O čem všem si vážně i nevážně tak krás- ně vyprávíme, diskutujeme nebo se dokonce v přátelském duchu i přeme? Je pravdou, že čím lepší víno, tím lépe se vede debata o věcech všedních i nevšedních? ALE FURT VÍNO SE MÁ KOŠTOVAT PO TROŠKÁCH,

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

na Holiday World 2019 se špetkou nostalgie Přijďte mezi expozice i menší stánky nabízející to nejlepší, co vás u nás doma, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale také v zemích evropských a exotických, třeba až z druhé polokoule může zaujmout. Z těch dvaceti osmi let, co veletrh Holiday World existuje, se na něm TRAVEL profi prezentuje už po třiadvacáté – to zname- ná pravidelně bez jediné absence od svého prvního vydání. Máme tedy dost zkušeností, abychom věděli, jak důležité je být „na scéně“. Protože se TRAVEL profi v první řadě věnuje turistickým nabídkám českým a v druhé, nikoliv však méně vý- znamné řadě i možnostem turistiky na Slovensku a v Polsku, pravidelně a programově plníme naše stránky opravdu atrak- tivním, barevným a lákavým koktejlem nabídek, ze kterých si snadno postavíte plán kratší i delší dovolené. U nás najdete články, reportáže, rozhovory, popisujeme i na- še vlastní zkušenosti. Ale tak, jak nelze vstoupit do žádného obrazu, natož do sebeperfektněji zpracované virtuální reality, tak vám sebedelší text nenahradí skutečný, autentický prožitek. Proto se časopis TRAVEL profi rád těší z dobré společnosti představitelů atraktivních turistických destinací, kteří jsou už tradičně ve veletržních expozicích našimi skvělými partnery. Poslední roky to na Holiday Worldu bylo královské město Ka- daň, letos budeme mít společnost opravdu mimořádnou – celou regionální destinaci Dolní Poohří, jejíž představitelé při- jedou na pražský veletrh pracovat právě pro vás. Naleznete zde všechno, co vás může zajímat – vodu, cyklotrasy, hrady a zám- ky, kostely i kapličky, nabídku ubytování v hotelích, penzionech i kempech. Zkrátka všechno, co je pro vás připraveno v celém Dolním Poohří a především v jeho čtyřech krásných, historic- kých i moderních a pohostinných městech. V lázeňském Kláš- terci nad Ohří s půvabným zámkem skrývajícím sbírky porce- lánu najdete i unikátní expozici starožitných hodin. V královské Kadani s bíle zářící věží vás pozvou do františkánského kláš- tera či na Nábřeží Maxipsa Fíka. Žatec – to je město slavné Dočesné, chmele, vynikajícího piva a víc jak tisíc let dlouhé historie. A konečně Louny. Kdo by neznal jeden z nejkrásněj- ších gotických kostelů s trojitou stanovou střechou zasvěcený sv. Mikuláši nebo Žateckou bránu, opevnění z patnáctého sto- letí a o mnoho století mladší dělnickou kolonii projektovanou slavným architektem Janem Kotěrou? Hledejte tedy na Holiday World 2019 TRAVEL profi a Dolní Poohří. Bude nám ctí vás v naší společné expozici přivítat po celé čtyři veletržní dny, tedy od 21. do 24. února. Redakce TRAVEL profi Už po osmadvacáté vás zveme do pražských Holešovic, do Průmyslového paláce na veletrh cestovního ruchu Holiday World a především do naší expozice. Letos budeme v areálu postaveném pro Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 možná na několik let naposled. Dlouho slibovaná rekonstrukce a znovupostavení vyhořelého levého křídla by měla být zahájena co nevidět, ale až po letošním veletrhu Holiday World. Holiday World – rok 2008

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 23 Na Východní Moravě je totiž CO VIDĚT! Můžete si vybrat pa- mátky, historické a kulturní cíle a atraktivity v opravdu pestrém složení – od historických míst spojených například s Velkomo- ravskou říší až po technické památky spadající do období první republiky. Východní Morava dává odpovědi na otázky KAM VYRAZIT. V regionu je pestrá nabídka pro turisty všech kategorií, ať už se jedná o pěší turisty, cykloturisty, motoristy či vyznavače jízdy na koni na více než sedmi a půl tisících kilometrech značených tras. V turistických informačních centrech v celém regionu naleznete užitečné publikace – turistické průvodce, mapy, přehledné infor- mace. Jsme připraveni na poradenství, pomůžeme vybrat ty nejzajímavější trasy. Východní Morava také dává odpovědi na otázku CO ZAŽÍT. A není toho málo. Zcela jistě budou návštěvníci spokojeni s mo- ravskou gastronomií, jedinečností a bohatostí folkloru, atraktiv- ními akcemi, za kterými se vyplatí do regionu přijet. Někdo má rád hudební festivaly, někdo gastronomické či folklorní přehlíd- ky, lidové slavnosti, filmové festivaly, jiný zase motorizmus nebo možnost zapojit se do sportovních akcí pro veřejnost. Pokud potřebujete inspiraci k odpočinku, relaxaci, Východní Morava poradí CO VYZKOUŠET! Mohou to být produkty a pro- cedury navracející zdraví, pozitivní zážitky v lázních, wellness centrech či relaxačních a rekreačních zónách, ale také různé formy terapie, meditace a podobně. A není přitom příliš důležité, do které části regionu se vydáte. Všude je totiž krásně. Už máte svůj důvod, proč se na Východní Moravu vypravit? Každý kout Východní Moravy je zajímavý. Text a foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy www.vychodni-morava.cz www.ccrvm.cz Turistický region Východní Morava si návštěvníci spojují s jedinečnou architekturou, neobyčejnými přírodními krá- sami, bohatým kulturním dědictvím a typickou gastronomií. Stačí vstoupit pomyslnou moravskou bránou za zážitky, kterými se může stát dovolená, celodenní výlet nebo pár hodin volného času. Záleží jen na tom, co si kdo vybere. Východní Morava jde do nové sezony s moderně koncipovanou nabídkou

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

MILÍ TURISTÉ, ČEKÁME VÁS NA ČERNÉ LOUCE Co vás čeká? Nabídneme vám novinky a zajímavosti z oblasti cestování, zážitkové i kulturní turistiky, lázeňství či wellness. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program plný zajímavých osobností, ces- tovatelských besed, promítání či degus- tací krajových specialit. Mezi novinky bude patřit ochutnávka a samotná přípra- va pravých argentinských steaků na míst- ním grilu „parilla“ podle původní receptury tamního obyvatelstva. Na veletrhu nesmí chybět Turistická informační centra ČR (A.T.I.C. ČR). Prezentovat se budou na- příklad města Olomouc, Mikulčice, Kutná Hora, Trutnov, Náchod, Chotěboř či Kro- měříž. Novinkou se stane stánek „České dědictví UNESCO“. Nedílnou součástí ve- letrhu je losování o hodnotné ceny jako pobytové poukázky či kapitánský kurz. Souběžně s veletrhem probíhá Knižní festival Ostrava. Vstupenka zakoupená na veletrh, platí také na festival a naopak. Milujete knihy, rádi čtete anebo dokonce píšete autorskou tvorbu? Pak právě pro vás jsme připravili první ročník Knižního festivalu Ostrava. Těšit se můžete na na- kladatelství Albatros Média, MOBA, Host, JOTA, Knihcentrum.cz, Bookmedia, Au- dioteka.cz, Portál, Mladá fronta, Meander, Epocha, Olympia, Slovart, Domino, Hejkal, Albi, Pointa Publishing a mnoho dalších, kteří na festival dovezou ty nejzajímavější knižní tituly, novinky a bestsellery. Součástí Knižního festivalu bude také bohatý doprovodný program, kte- rý se odehraje především na třech diskuzních scénách: Voices of Free- dom, Nakladatelská scéna a Komorní scéna. Scéna Voices of Freedom, pořádaná ve spolupráci Černé louky a Centra PANT, bude tematicky rozdělena do tří okruhů, které spojuje výročí 30 let od sametové revoluce 1989. V pátek se těšte na sci-fi, fantasy a komiks. Dopoledne nabídneme přednášky pro školy na téma komiks, kte- ré ve 13 hodin vyvrcholí vyhlášením vítě- zů soutěže žáků a studentů základních a středních škol Nakresli si svůj komiks. V sobotu se zaměříme na nová média a nové komunikační kanály (Instagram, youtube a blog), propagandu, fake news a dezinformace. Neděli zakončíme téma- ty jako lidská práva a svoboda, o své zkušenosti se podělí například váleční a zahraniční zpravodajové. Festival nabídne spoustu workshopů (Japonská knižní vazba či Krasopis), her- ní zónu (Mindok, Celé Česko čte dětem, výroba knižních záložek, pohádkové dílny či tvůrčí psaní), odpočinkovou zónu (půj- čovna knih z projektu Druhý život knih, Silent zóna s poslechem audiodokumen- tů), zónu Evropské literatury a výstavy (100 let knihovnictví, výstava komiksů ze soutěže Nakresli si svůj komiks). Pro pozvanou odbornou veřejnost a partnery akce proběhne společný gala- večer Knižního festivalu Ostrava a vele- trhu Dovolená 2019 v Trojhalí Karolina, jehož součástí bude vyhlášení cen Český bestseller za rok 2018, na němž budou vyhlášeni a oceněni nakladatelé i autoři knižních novinek, které se staly v uplynu- lém kalendářním roce nejprodávanějšími v rámci internetového obchodu a sítě knihkupectví KNIHCENTRUM.cz. Text: Černá louka, foto: archiv TP Více na www.cerna-louka.cz a na Facebooku @cerna.louka.ostrava 24 1-2/2019 Veletrh Dovolená 2019 je tradiční největší výstavou cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Jejím cílem je návštěvní- kům nabídnout co nejširší spektrum odpočinkových, ale i aktivních tipů pro trávení volného času a dovolené. Nabídnout pobytové a poznávací zájezdy do zahraničí i tuzemska, které přinesou známé i ověřené cestovní kanceláře a agentury. Výstava podporuje český i zahraniční cestovní ruch, turistické cíle Česka, Slovenska nebo Polska. Veletrh přináší atraktivní ceny zájezdů nebo zvýhodněné pobytové balíčky. Vstupné: předprodej vstupenek online a na pobočkách Ostravainfo 1. 3. - 3. 3. prodej vstupenek v pavilonu A na Černé louce Ostrava Třídenní: 200 Kč dospělí, 100 Kč děti, studenti, důchodci, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů (doprovod ZTP/P zdarma) Jednodenní: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti, studenti, důchodci, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů (doprovod ZTP/P zdarma) Provozní doba festivalu: pátek 1. 3. 10:00–18:00, sobota 2. 3. 10:00–18:00, neděle 3. 3. 10:00–16:00

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

25

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Pane předsedo, za posledních nejméně 15 let jsme poznali desítky, spíš stov- ky krásných míst v Prešovském kraji, v působnosti vaší KOCR Severovýchod Slovenska. Mohli bychom Vám klást de- sítky otázek, ptát se na stovky detailů a stejně bychom nedokázali pokrýt ce- lou šíři nabídek a možností, které se ve vašem kraji nabízejí. Tak alespoň zvě- davě: Budou letos opět Cyklopátrania? Kdy a kde se můžou i čeští cyklisté při- dat do pelotonu na pečlivě a atraktiv- ně připravených tratích? Cyklisty zveme i letos v létě na další ročník Cyklopátrání. V plánu jsou opět velmi zajímavé lokality a soutěžit můžou též dvojice. Šestý ročník těchto zábavně- poznávacích závodů se uskuteční ve čty- řech lokalitách: nejprve v obci Regetovka v okrese Bardejov (29. června), následovat bude okolí Vranova nad Topľou (20. čer- vence), pak Kežmarok s blízkým okolím (17. srpna) a nakonec čeká krajské město Prešov, opět určitě s výstupem na někte- rou z okolních hradních zřícenin (14. září). Rád bych upozornil také na novinky v cyk- loturistice, ke kterým patří stále více vy- hledávané singletracky. Na Pieninách si je mohou cyklisté užít v lokalitě obce Lech- nica. V okolí Bardejovských Kúpelí najde- te už pět tras – včetně trasy pro rodiny s dětmi. Singletracky různé náročnosti se nacházejí i v okolí Prešova a ve Staré Ľubovni pod názvem Cyklostopy. Výbor- nou cyklistiku můžete zažít v Levoč- ských vrších, které kromě krásné přírody a značených tras nabízejí nezapomenu- telné výhledy. Přibývají nám nové cyklo- trasy a úseky EuroVelo 11, takže cyklistic- ké léto v našem kraji bude určitě pestré. Cyklisticky pestré pro turisty a pracovně pestré pro všechny, kdo chystají různé akce a pracují na rozvoji cyklistické infra- struktury. Ovšem nejen Cyklopátrania si v minu- lých letech získala své příznivce. Pa- matujeme si reakce dětí i dospělých na projekty jako třeba Objavuj Prešovský kraj a další. Čeho nového se dočká- me letos? Bude třeba znovu vyhlášena soutěž Choď a foť? A mohli by se do ní přihlásit i fotografové z Čech? Prešovský kraj nabízí skutečně velké množství zajímavostí. Od Vysokých Tater přes splav Dunajce v Pieninách až po stá- le málo známe Poloniny s možností po- zorování noční oblohy. Máme tu téměř dvě třetiny kulturních památek Slovenska, včetně unikátních dřevěných kostelíků, UNESCO skvostů či historických měst. Nabídka je velmi obsáhlá a moc nás těší, že po Slovácích jsou Češi našimi druhý- mi nejčastějšími návštěvníky. Mnoho tipů na konkrétní místa, kde se v Prešovském kraji musíte určitě zastavit, nabídne ro- dinám s dětmi již oblíbená letní soutěž LEGENDARIUM. Jednotlivé lokality kraje budou představené prostřednictvím míst- ních hrdinů. Ti rodiny nasměrují na výlety do muzeí, na hrady, do sportovišť a růz- ných atrakcí, kde za odměnu získají sou- 26 1-2/2019 Slovensko bylo, je a jistě i po další desítky nebo stovky let bude pro české turisty atraktivním cílem. A to z mnoha důvodů počínaje dostupností, prak- ticky neexistující jazykovou bariérou, vzájemnými sympatiemi, gastronomií či vztahem k životu vůbec. Stejně jako je tomu kdekoliv na světě, také Slovensko má svoje TOP cíle, památky, legendy, hory, řeky, historická města i nádherné přírodní lokality vhodné k relaxaci nebo aktivnímu sportování. Po čase jsme se na veletrhu Regiontour opět setkali s předsedou Prešovské- ho samosprávného kraje PaedDr. Milanem Majerským, PhD. a zeptali se jej za vás, co všechno se v Prešovském kraji, v regionu v působnosti Krajské organizace cestovního ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska bude dít, proč i vy byste si měli Prešov, Bardejov, Levoču, Pieniny, Tatry nebo Spiš vybrat jako prázdninovou destinaci. PREŠOVSKÝ KRAJ JAKO MALOVANÝ Foto: Karina Kaľatová

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

1-2/2019 27 těžní nálepku. A jako každý rok též spe- ciální „legendární“ dáreček. Fotografové se letos znovu můžou pochlubit svými záběry ve fotosoutěži Choď a foť, výstava snímků z předešlého ročníku už putuje po Slovensku a věříme, že bude mít opět zastávku také v České republice. My sami rádi vzpomínáme kromě jiné- ho i na návštěvu Opálových baní ne- bo na Solivar, podvečery na náměstí v Bardejově a spousty dalších míst. Ale určitě znáte místa, která nepatří k těm nejznámějším a přesto, nebo právě proto mají své nenapodobitelné půvaby. Pozvete naše čtenáře do míst, kam nejezdí autobusy cestovních kan- celáří? Z Prešovského kraje, z dědinky Mi- ková pocházejí rodiče známého umělce Andyho Warhola. Pár kilometrů od této dědinky, v Medzilaborcích, sídlí Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Mu- zeum bylo jako první na světě věnova- né osobnosti Warhola a pyšní se druhou největší sbírkou Warholových děl na svě- tě. Je to skutečně unikát, který stojí za návštěvu. Dřevěné kostelíky, těch máme v kraji téměř třicet a každý jeden z nich je jiný, originální. Mnohé jsou postavené bez jediného kovového hřebíku. Čtyři jsou dokonce zapsané na seznamu UNESCO a tím se blížím k dalším UNESCO loka- litám – nádherné Spišské Kapitule pod Spišským hradem, známé též jako slo- venský Vatikán. V Bardejově to je nejen centrum města, ale také areál místního židovského suburbia. Vynechat nemůže- me ani Levoču a Mariánskou horu, pout- ní místo. A nebo takovou Lavičku lásky s překrásným výhledem v Levočských vr- ších. V Poloninách patří k největším vý- zvám výstup na Kremenec, který je troj- mezím třech států – Slovenska, Polska a Ukrajiny. Cestou se třeba vašim čtenářům poštěstí zahlédnout obrovské zubry hřiv- naté, kteří jsou pro Poloniny typičtí. Co byste na konec osobně vzkázal čes- kým turistům? Prešovský kraj je otevřený všem turis- tům. Nabídka je skutečně pestrá a každý si najde to svoje. Ať už je to odpočinek v lázních, výlety pro rodiny s dětmi, cyk- loturistika, načerpání energie v našich ho- rách nebo třeba zábava v aquaparcích či na biokoupalištích. Zvlášť zvu načer- pat nové síly všechny, kteří v této uspě- chané době potřebují trochu zklidnění a hledání pravých hodnot. V Prešovském kraji jsme s polskými partnery rozběhli nový produkt náboženského turizmu, za- měřený na mariánská místa, která může- te poznávat prostřednictvím společných poutí, anebo osobními poutěmi na víc jak stovku mariánských míst. Nazývá se Svätomariánska púť a spojuje duchovno s krásami přírody, naší kultury a bohaté historie. Děkujeme za rozhovor. www.severovychod.sk Cyklopátranie (foto: archiv KOCR Severovýchod Slovenska) Řeckokatolický dřevěný kostel sv. Jana Křtitele (foto: Jano Štovka)

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

HOLIDAY WORLD 2019: V Holešovicích se sejde 40 zemí světa i perly z Česka Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD, který se koná ve dnech 21. až 24. února 2019, přilákal do pražského holešovického výstaviště více než 40 zemí z celé planety. Významná mezinárodní akce letos kromě atraktivních exo- tických i tuzemských destinací poprvé přinese i umění, a to v rámci premiérového souběhu s veletrhem PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA. Jeden z nejvýznamnějších veletrhů svého druhu ve střední Evropě se v Holešovicích představí již po osmadvacáté. HOLIDAY WORLD 2019 tradičně přinese tipy pro cestování a dovolené všech kategorií. Kromě našich sousedů a dalších evropských zemí včetně Středomoří mohou návštěvníci načerpat informace o exotických krajinách, jako jsou Jihoafric- ká republika, Thajsko, Čína, Indonésie, Dominikánská republika, Kuba, Mexiko, Srí Lanka, Palestina a mnoho dalších a za zvýhodněné veletržní ceny přímo zakoupit konkrétní zájezdy. Na veletrh se opět vrací Izrael a India Tourism, nově se představí Jihoafrická republika. Nováčkem mezi vystavovateli bude také souostroví Turks and Caicos kam patří např. ostrov Providenciales. Ten se umístil na 1. místě prestižní ankety o nejkrásnější ostrovy světa pro nadcházející sezonu, kterou každoročně vyhlašuje renomovaný cestovatelský server Tripadvisor.com. Ostrov je rájem potápěčů a najdete zde úžasné pláže, luxusní hotely a apartmány. Partnerskou zemí se pro letošní rok stala INDONESIE, země více než 17tis. ostrovů. Vydejte se na cestu k úžasným příběhům a navštivte stánek INDONESIE ve Střední hale Průmyslového paláce. Unikáty více než 40 zemí světa představí na 100 renomovaných cestovních kanceláří a agentur. Nabídku zahraničních destinací doplní samozřejmě i perly z Česka – na veletrhu najdete nabídku ze všech koutů ČR. Na své si přijdou jak pěší turisté, tak i cyklisté, nebo vyznavači autovýletů po krásách naší země. Na veletrhu najdete expozice všech krajů ČR, které budou návštěvníky lákat na to nejzajímavější ve svých regionech. Na víkend festival pro cestovatele Cestovatelský festival PRIMA ZOOM WORLD FILM již tradičně v rámci víkendového programu nabídne přehlídku filmů, autogramiád, vystoupení cestovatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, premiér nových filmů a výstav fotogra- fií pod pokličkou cestovatelského festivalu. Tento festival bude probíhat ve dnech 23. a 24. února a návštěvníci na něm budou mít jedinečnou možnost osobně potkat zajímavé cestovatelské osobnosti – těšit se můžete na Dana Přibáně, Boba Stupku, Rudu Švaříčka, Lenku Klicperovou a Markétu Kutilovou, Janu a Dana Urbanovi, Mirka Náplavu, Petra Horkého, Vláďu Kroce, Petra Jana Juračku, Láďu Ziburu a další. Zájezdy za milion - soutěž pro návštěvníky veletrhu Součástí veletrhu bude i soutěž Zájezdy za milion! Každý den budou mít všichni přítomní příležitost na veletrhu získat hodnotný zájezd a samozřejmě i slevové kupony pro příští turistickou sezonu. Zájezdy a slevové kupony na zájezdy bude možné vyhrát pouze osobně na veletrhu Holiday World 2019. V minulém roce si výherní kupón odneslo přes 100 návštěvníků, kteří se prostřednictvím svých mobilních telefonů přihlásili do soutěže. Podrobnosti o soutěži jsou na www.zajezdyzamilion.cz. Vyhrajte luxusní plavbu Hlavní cenou v letošním roce je desetidenní zájezd luxusní výletní lodí od společnosti RIVIERA TOUR. Předání ceny proběhne na veletrhu v sobotu 23. 2. za účasti vítězky MISS PRINCESS 2018. Společnost RIVIERA TOUR na veletrhu nabídne i další informace o křtu nových lodí MSC BELLISSIMA a MSC GRANDIOSA a mimořádné veletržní slevy na vy- brané zájezdy. HOLIDAY WORLD poprvé s uměním Novinkou veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 je spojení s veletrhem PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, který představí nej- zajímavější památkové objekty České republiky včetně církevních památek. Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR. V rámci propojení těchto dvou veletrhů, tak dojde k logické synergii mezi památkami a cestovním ruchem – spojení památek a turistiky. Více informací čtěte na www.holidayworld.cz a FB, kde najdete všechny aktuální informace o veletrhu.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Partneři: Hlavní odborný mediální partner: OFICIÁLNÍ VOZY www.holidayworld.cz www.top-gastro.cz 21.–24.2.2019 Výstaviště Praha–Holešovice Pořádá: SOUTĚŽTE O ZÁJEZD PLAVBA PO MOŘI VÝLETNÍ LODÍ od RIVIERATOUR ABF EXPO PRAHA s.r.o. Partnerská země: NEBO O SLEVOVÉ KUPÓNY NA VAŠI PŘÍŠTÍ DOVOLENOU

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

30

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

31

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/

Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5 tel.: +420 539 086 395, 731 689 907 recepce@hotelsladovna.cz restaurace@hotelsladovna.cz wellness@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz HOTEL SLADOVNA ČERNÁ HORA

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-01-0219/