TRAVELprofi 03-0419http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

XXIV. ročník 03-04/2019 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Vesuf – festival malých pivovarů str. 2 Hvězdná kvarta str. 22-23 Procházka pod ostravskými věžemi str. 25 Létající talíře nad Kláštercem? str. 7 www.hkregion.cz Objevte Čtěte na str. 16-17

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 3 Objevte Královéhradecký kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vesuf – festival malých pivovarů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 O turistickém gurmánství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kam na kolo? Zkuste Labskou stezku . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Kadaní kolmo i rovnoběžně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Létající talíře nad Kláštercem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Věhlasný cirkus Kludský v Jirkově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Královské město Žatec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Adrenalin v Dolním Poohří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Děčín, město, které musíte projet na kole . . . . . . . . . . . . . 10 Litoměřická turistická sezona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Na výzvědy s loupežníkem Štětkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Plzeňský kraj přichystal nekonečné turistické toulání . . . 13 Hornické muzeum Příbram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hurá na výlet do Chrudimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Trochu jiný pohled do Královéhradeckého kraje . . . . . 16-17 Cyklopecky Východních Čech 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Objevte Východní Moravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Poznávejte naše regiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 Hvězdná kvarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 Moravskoslezský kraj zve na slavné akce . . . . . . . . . . . . . 24 Procházka pod ostravskými věžemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zvláštní zpráva z Holiday World 2019 . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Dvacet let na Infotouru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 Kam na dovolenou? Přece na Dovolenou! . . . . . . . . . . 30-31 Hotel Sladovna Černá Hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Jsou tomu zhruba čtyři měsíce, kdy jsme se překlopili do dal- šího turistického roku, do čtyřiadvacátého roku, co bohatě vy- užíváte možnost vybírat si ze stále bohatěji a pestřeji prostřené tabule turistických nabídek. Od ledna do dubna jsme posta- vili svoje expozice v Brně, Praze, Ostravě, Hradci Králové a po dvouleté přestávce i v Olomouci. Kromě časopisu jsme s sebou „naživo“ přivezli partnery z Českého středohoří, božího Děčína a Dolního Poohří a svým způsobem jsme také zastupovali naše partnery z Polska, z regionu Kanálu Elblagského a nově také několik hotelů – Sladovnu z Černé Hory u Brna, velkopavlovic- ký hotel Lotrinský, Skalní mlýn z Moravského Krasu a nechy- běly ani SPA Lednice nebo hotel Slávia z Pelhřimova, poslední čtyři jmenované z portfolia Společnosti pro Moravský kras – S.M.K., a.s. Jaké byly letošní veletrhy, najdete na jiných stránkách tohoto vydání. Jací ale byli jejich návštěvníci, se dočtete už zde. Čeští turisté jsou turističtí gurmáni. Toto označení používám s plným vědomím toho, co je aktuálně jeho skutečným obsa- hem: schopnost a umění si až epikurejsky užívat toho, co je jim mistry svého oboru předkládáno. A tak se dnes stále častěji i na veletrzích cestovního ruchu setkáváme s lidmi, kteří nejen že touží po nových turistických zážitcích, ale se zkušeností umí už podle prvního kontaktu odhadnout a poznat, je-li ta či ona nabídka opravdu tak dokonale sladěna svými chutěmi, vůněmi, službami, aktivitami a dalšími prožitky v harmonický celek. Budiž řečeno, že stále častěji tomu tak opravdu je. Na letoš- ních veletrzích jsme takto dokonale sladěné „mísy“ turistických lahůdek mohli vidět na mnoha místech. Zdá se ale, že mnohem rychleji a s větší fantazií umějí na gurmánské požadavky trhu reagovat menší celky, destinace nebo sdružení než velké sub- jekty. Ale to už je vepsáno přímo v jejich genetické výbavě. Jak se kdysi zpívávalo: „… ta malá se sama točí a ta velká nemůže…“ Co z toho plyne? Český turista je znalec, gurmán, labužník a náročný host. Je to „Jeho Veličenstvo turista“ – zkušený a vy- bíravý. Uspokojit jeho nároky není snadné, ale lze to. Chce to jen odvahu dělat věci každý rok trochu jinak, nebát se vlastní fantazie, neuvíznout v zaběhnutých klišé, mít chuť hledat a na- cházet. A pak!!! Mluvit s lidmi naživo. Jezdit na veletrhy a vést s lidmi dialog z očí do očí. Teprve pak je možné poznat, jakého znalce turistiky máme před sebou a že žádný web nemůže na- hradit živé slovo. Buďme tedy mistry turistických kuchyní, servírujme turistic- kou krmi z perfektních domácích turistických surovin, máme jich stále svěžích přece dostatek. Buďme ale zároveň pozornými číš- níky, sklepmistry, a nakonec i noblesními vrchními. Náš vážený host, turista, si to zasluhuje. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku O TURISTICKÉM GURMÁNSTVÍ TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Mgr. Jan Václavík, Libor Skoupil, Bořek Homola Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.floowie.com/cs/travelprofi, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! Veselé Velikonoce Autor: Matěj Šťastný, 6 let

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

V Ústeckém kraji měří Labská stezka více než 95 kilometrů a spojuje města, jako jsou Štětí, Roudnice nad Labem, Lito- měřice, Ústí nad Labem a Děčín. Během putování po Labské stezce mohou cyklo- turisté navštívit například Lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem, světozná- mý Terezín, historické centrum města Litoměřice, hrad Střekov nebo zámek v Děčíně. Unikátním zážitkem je pak prů- jezd údolím Porta Bohemica, kde řeka Labe vytvořila nevšední krajinu s hlubo- kým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Z Ústeckého kraje pokračuje dále Labská stezka do Německa, kde je označována názvem Elberadweg. Vydejte se na kole podél jedné z nej- krásnějších evropských řek a objevujte historii, architekturu i přírodu v jedinečném spojení. Spojte cyklovýlet s výletem na lodi! A co víc? Díky turistickým lodním linkám, které zahájily víkendové plavby již 30. března 2019, můžete výlet po Labské stez- ce spojit s výletem na lodi! Dvě turistic- ké lodní linky jezdí o víkendech a svátcích. V letní sezoně pak i ve vybrané všední dny. Turistická lodní linka 901 spojuje kraj- ské město Ústí nad Labem s Litoměřice- mi. Linka 902 pak pluje z Ústí nad Labem po proudu řeky Labe do Děčína a dále do Hřenska. Obě lodní linky nabízí možnost cestování s jízdním kolem. Doporučujeme vám tak výlet na kole z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět do Ústí lodí. Další va- riantou je pak dopolední plavba z Ústí nad Labem do Děčína a návrat na kole přes Velké Březno, kde můžete navštívit zámek nebo si objednat prohlídku pivovaru. Jízdní řády lodních linek najdete na webu www.stredohori.cz. KAM NA KOLO? Zkuste Labskou stezku v Ústeckém kraji Labská stezka patří k nejpůvabnějším a nejrozmanitějším dálkovým cyklo- trasám v Evropě a je součástí evropských cyklotras EuroVelo 4 a EuroVelo 7. Od pramene Labe v Krkonoších až k Severnímu moři nabízí 1300 kilometrů přírodních a kulturních zážitků. Město Děčín Lodní linka 901 – Dolní Zálezly Labská stezka – Litoměřice Labská stezka – Velké Březno

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Labská stezka před turistickou sezónou 2019 Již v roce 2018 byla na Labské stezce v Ústeckém kraji díky projektu Turistika s výhledem výrazně vylepšena a doplně- na turistická informační infrastruktura. Na trase Labské stezky v Ústeckém kraji bylo instalováno celkem 18 velkých infor- mačních tabulí a 30 menších odbočko- vých informačních tabulích. V celé délce 96 kilometrů Labské stezky v našem kraji bylo doplněno, obnoveno a aktualizováno turistické informační značení, které nyní využívá nové a vylepšené metodiky. Pro rodiny s dětmi byly na vytipovaných mís- tech umístěny zábavné a herní prvky. Od srpna 2018 je také spuštěna tisková i online propagační kampaň, jež poběží až do konce května 2019. Díky této kam- pani byly zhotoveny nové tiskoviny, jako jsou turistické letáčky nebo velkoformá- tová cykloturistická mapa Labské stezky. Probíhá také online propagace a prezen- tace turistického produktu Labská stezka v Ústeckém kraji na webu a na sociálních sítích. Velké novinky se chystají na sezo- nu 2020. Do konce roku 2019 totiž mají být nově vystavěny úseky Třeboutice – Nu- čnice, Dobříň – Račice a Račice – Hněvice. Nově vybudované části Labské stezky za- jistí větší pohodlí i bezpečí pro cykloturis- ty. A kam jinam na kolo? Využijte speciál- ní linky Cyklobusu i pro pěší, která jezdí o víkendech od začátku června. Cyklisté mohou díky tomuto spoji cestovat z Roud- nice nad Labem či Litoměřic do Mukařo- va nebo Bílého Újezdu a užít si cyklovýlet i ve vyšších partiích Českého středohoří. Bližší informace naleznete na stránkách www.stredohori.cz. Text a foto: archiv Ústeckého kraje 3-4/2019 5 Více tipů na zajímavé výlety a novinky v Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz Labská stezka – Sebuzín Labská stezka – Roudnice n. Labem Cyklobus – Litoměřice

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

KADANÍ KOLMO I ROVNOBĚŽNĚ V posledních letech dokázalo město vy- budovat pěknou řádku nových turistických cílů, zajímavostí, atraktivit a lákadel. Navá- zali na úspěchy s dnes už slavným Císař- ským dnem, skvěle využili svého populár- ního Maxipsa Fíka a šťastnou ruku měli i při výběru architektů takových skvostů, jako je Nábřeží Maxipsa Fíka se spoustou zajímavých zastavení či navazující cyklo- stezka podél Ohře, kterou doslova zdobí až neskutečně vzdušný úsek zvaný „Lávka Vítka Brandy“, bezpečně zavěšený na ská- le pod františkánským klášterem. Vyplatí se tedy přijet do Kadaně a v Tu- ristickém informačním centru jen pár kro- ků od nepřehlédnutelně bílé radniční věže si vypůjčit bicykl – buď klasický na lidský pohon, nebo stále populárnější elektrokolo. Vše je zde připravené, technicky perfektní a s plnou baterií. Možností, kam se z Kadaně vydat, je mnoho. Zkušený personál v „íčku“ dobře poradí, nabídne mapy, doporučí zastávky. Pak už stačí jen vesele zazvonit na zvonek na řídítkách a vyrazit. Vydejte se například podél Ohře jednou z nejkrásnějších cyklostezek v regionu ke Klášterci nad Ohří. U mostu pro pěší u Rašovic se řiďte směrovkou na Suchý důl, zastavte se u kaple Navštívení Panny Marie a pak pokračujte dál do Zásady u Kadaně. Kolem božích muk a dvou kapliček se přes Pokutice vraťte zpět do Kadaně, kde dnes není problém najít pří- jemné ubytování a pohostinný stůl v někte- ré z restaurací či hospůdek. Než si začnete vybírat trasu na další den, doporučujeme večerní procházku historickým centrem města, pod hradbami a nebo právě po Nábřeží Maxipsa Fíka. Nově vybudovaná oboustranná cyklo- stezka Kadaň – Prunéřov – Černovice je vedena mimo frekventovanou silnici po re- kultivovaných plochách nad povrchovým dolem Nástup. Po cestě je možné udělat krátkou odbočku do Prunéřovského údolí s přírodním koupalištěm, kempem a zá- zemím pro cyklisty. Z Černovic lze pokra- čovat do Kadaně přes obec Březno. Před Nechranickou přehradou se pak můžete rozhodnout, kterým směrem se zpět do Kadaně vydáte, a to buď po silnici 568 (Tušimice – Kadaň), nebo zvolíte trasu prá- vě přes Nechranickou přehradu, která se pyšní nejdelší sypanou hrází v Česku. Kdo by si přesto chtěl přivést vlastní stroj, úschovna kol a zavazadel v Turistic- kém informačním centru Kadaň mu dobře poslouží – tato služba je zdarma. Ovšem za půjčení kola už se platit musí. Ale ne- musíte se děsit, ceny jsou opravdu mírné. Cyklotrasy a cyklostezky jsou vcelku bezpečné, jejich okolí upravené a udržo- vané. Není na co čekat. Jaro je tady, tak hurá do Kadaně. Kola tam na vás čekají od května do září, ale pro jistotu doporuču- jeme si je v infocentru předem rezervovat. Laco Kučera Foto: archiv města Kadaně 6 3-4/2019 Už jste si všimli, že na silnicích ubývá aut ověšených bicykly – ať už na střeše, nebo na nosičích za autem? Cyklistů ale neubývá. Jen přibývá míst, kde si můžete vybrat kolo podle věku, fyzické zdatnosti i terénu, kterým chcete projet. Cyklo- půjčovny jsou novým fenoménem zbavujícím milovníky zdravého a přiměřeně rychlého pohybu přírodou i městem starostí s převozem, zabezpečením před krádeží, a nakonec i se servisem. Všem cyklistům nově vyšli vstříc i v královském městě Kadani. Všichni dobře víme, že Kadaň nerada zůstává pozadu. Ceník půjčovny kol – Kolo dospělé (dětské): 100 Kč (50 Kč)/ 4 hodiny, 200 Kč (100 Kč)/ celý den, 700 Kč (350 Kč)/ týden Elektrokolo: 150 Kč/ 4 hodiny, 250 Kč/ celý den, 800 Kč/ týden Vratná záloha – kolo: 1000 Kč (dětské 500 Kč); – elektrokolo: 1500 Kč Turistické informační centrum Kadaň, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň, tel.: +420 474 319 550, +420 725 763 497 e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz, www.mesto-kadan.cz Nábřeží Maxipsa Fíka (foto: p.Vlasák)

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 7 Porcelán byl v Klášterci nad Ohří doma odpradávna. Vždyť i samotní Thunové, zakladatelé porcelánové tradice, zde byli doma. Nejprve František Josef Thun dovolil správci svého majetku Mikuláši We- berovi, aby provedl první pokusné výpaly nádobí z nejušlechtilejšího materiálu. Úspěšně! A proto si od roku 1794, kdy se značka Thun dostala na trh, klášterecký porcelán rádi kupujeme nejen my Češi, ale našli byste jej na svátečních i všedních tabulích na všech konti- nentech dodnes. Nevíme, jestli ve skladech porcelánky i dnes vládne tak uvolněná ná- lada jako ve zmíněném filmu. Netušíme, jestli tam někde mezi regály plný- mi talířů, talířků a hrnečků pobíhají půvabné dívky či suchopárný kontrolor nebo se někde se zvonivým řinčením nesype k zemi celý sloup talířů měnících se ve střepy štěstí. Ale pokud vás porcelán, historie značky Thun a tajemství jeho výroby a dekorování zajímají, máte jedinečnou možnost. Stálá výstava věnovaná místnímu porcelánovému fenoménu byla přímo v areálu porcelánky otevřena zcela nedávno. Budete mít možnost si ji prohlédnout, kdykoliv do Klášterce nad Ohří přijedete. Expozice Holky z porcelánu vás pomocí informačních panelů provede historií výroby a představí vám na fotografiích i provozy, kam se laik jen obtížně dostane. Ale to zdaleka není všechno. Na děti čeká Porcelánová školička a dospělí, studenti i zvídaví senioři nepohrdnou exkurzí některými výrobními prostory s odborným výkladem. Jako veselá linka se celou expozicí vinou fotografie, záběry z filmu i ze skutečné výroby. Autoři výstavy, mladí architekti Boris Klimek a Lenka Damová, se zadaného úkolu zmocnili s citem, lehkou melancholií a nadsázkou. V celku pak výstava působí skutečně příjemně a uvolněně. Po- dařilo se jim výstavní prostor doslova zaplavit filmovou náladou. Kdo by i potom měl porcelánové krásy ještě málo, je zván do kláštereckého zámku k prohlídce další stálé expozice historického porcelánu z celého světa. K obdivu jsou v zámeckých sálech vystaveny kolekce a soupravy bohatě zdobené a krásně tvarované. Je až s podivem, jak bohaté tvary je možné z porcelánu vytvořit. Leč není v silách psaného slova popsat porcelánovou krásu se všemi odlesky a detaily tvarosloví několika historicko-vý- tvarných etap. Tu je třeba na vlastní oči vidět. Pokud se vám po návštěvě porcelánky Thun 1794 a zámku z Klášterce nad Ohří nebude chtít odjíždět, máte možnost navštívit Lázně Evženie nebo se vypravit na kole či pěšky podél Ohře směrem k sousední Kadani. Text a foto: archiv města Klášterce nad Ohří Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Rezervaci lze zajistit na tel.: +420 702 222 853, holkyzporcelanu@thun.cz, www.thun.cz, www.klasterec.cz LÉTAJÍCÍ TALÍŘE NAD KLÁŠTERCEM? Nebojte se! Žádné UFO nad Kláštercem nad Ohří pozorováno nebylo. Jde o talíře – a nejen o ně – z bílého, křehkého porcelánu. Z ušlechtilého materiálu, který Klášterec nad Ohří proslavil už před více jak dvěma stoletími. Talíře, jež zde naposledy létaly, jste mohli vidět ve stále ještě populárním filmu Holky z porcelánu, jehož děj se natáčel v autentickém prostředí porcelánky Thun 1794 v Klášterci nad Ohří. Otočte tedy doma všechny talíře, hrníčky a podnosy dnem vzhůru, zda na nich nenajdete královskou korunku s typickým nápisem Thun. A potom co nejdříve přijeďte do Klášterce nad Ohří, na mimořádně vydařenou výstavu Holky z porcelánu.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

VĚHLASNÝ CIRKUS KLUDSKÝ V JIRKOVĚ Kdysi věhlasný cirkus Kludský se podle literární pověsti dostal i do románu Eduarda Basse – Cirkus Humberto. Josef Lada ho použil při vyprávění o chyt- rém kocouru Mikešovi. Karel Kludský starší koupil v Jirkově vilu, jež se stala útočištěm pro celý cirkus. Rodina nechala ozdobit vstupní bránu honosným sousoším lva a lvice, které je na místě dodnes. Rodina Kludských se spo- lečně s celým cirkusem, ještě než odjela na letní turné, pravidelně účastnila jirkovského průvodu, kde vystupovala všechna jejich zvířata. Roku 1926 cirkus převzali bratři Karel a Rudolf. A právě Karlovi se podařilo vytvořit v té době největší cirkus ve střední Evropě. Sedmdesát šest let ohraničilo život jedno- ho nejznámějšího obyvatele Jirkova – Karla Kludského mladšího. Jako třinác- tiletého jej poslali do světa naučit se akrobatickým kouskům, později veškeré nabyté zkušenosti uplatnil v cirkusu svého otce, a stal se tak miláčkem publi- ka. Jeho nejlepším číslem byl výstup 24 slonů, kteří na závěr vytvořili pyrami- du. S válkou přišly těžké časy i pro tak slavný cirkus, jako byl ten Kludských, po válce už se rodině nepodařilo navázat na tehdejší slávu. Karlovi Kludské- mu majetek zabavený za války nikdy nevrátili, přestěhoval se i se svou ženou do přiděleného domku ve Vinařicích, v němž ale odmítl bydlet a na dvoře po- stavil svou maringotku, ve které žil. Karlu Kludskému je dnes věnované malé muzeum v Kludského vile, kde dnes sídlí městská knihovna. Text a foto: archiv města Jirkov Turistické informační centrum tel.: +420 724 525 421 e-mail: info.centrum@jirkov.cz www.jirkov.cz Zveme vás na návštěvu královského města Žetce, ležícího cca 75 kilometrů severozá- padně od Prahy. Historický střed města nabízí řadu významných staveb a rozmani- tost slohů od doby románské po secesi. Vidět můžete chrám Nanebevzetí Panny Marie, židovskou synagogu (druhou největ- ší v České republice), městské opevnění se dvěma dochovanými branami – Kněžskou a Libočanskou či Městské divadlo, jedno z nejstarších kamenných v Čechách, které letos slaví 170 let od svého otevření. Historie města je více než 800 let pevně provázána s pěstováním a zpracováním chmele. Tradice chmelařství a pivovarnictví dala vzniknout velké sérii staveb, kde se chmel skladoval a zpracovával. Tato zóna technických památek kandiduje na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. K současným chmelařským a pivním lá- kadlům patří zábavný a poučný komplex Chrám Chmele a Piva, Chmelařské muze- um, Žatecký pivovar, minipivovar U Orloje a řemeslný pivovar Pioneer Beer. V centru města na náměstí Svobody je k vidění nej- menší chmelnička na světě, která zabírá pouhých sto dvacet metrů čtverečních. Přijeďte se podívat do města, jehož mot- tem je historie - pivo - chmel - atmosféra. Text a foto: archiv města Žatce Turistické informační centrum nám. Svobody 1, 438 24 Žatec tel.: +420 415 736 156 www.mesto-zatec.cz www.infozatec.cz Královské město ŽATEC

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 9 Začněme v srdci tohoto kraje, tedy na ře- ce Ohři. V létě patří k oblíbeným cílům vodáků. Úsek mezi Tršnicí u Chebu a Klá- štercem nad Ohří či Kadaní je vhodný na celotýdenní dovolenou, mezi Žatcem a soutokem v Litoměřicích si zase může- te užít příjemný vodácký víkend. Divoké peřeje řeka slibuje hlavně za Loktem a Karlovými Vary až do Perštejna. Oprav- du se na řece vyřádit umožňuje takzvaný playspot pro vodní rodeo, který se na- chází u jezu přímo pod kadaňským hra- dem. Pěkný fičák, to jsou zážitky na vod- ní nádrži Nechranice, jež přehradila Ohři mezi Kadaní a Žatcem. Celý rok se na hladině prohání jachtaři a windsurfisté a nad ní kitaři. Nechranice jsou totiž pro- slulé silným větrem i dobrým zázemím pro tyto adrenalinové vodní sporty. Oblíbené jsou zejména pláže ve Vikleticích, kde najdete i kempy, množství občerstvení, půjčovny sportovních potřeb a sportovní kluby. Kdo zatouží prohánět se s větrem o zá- vod, najde v Poohří zážitků mnohem víc. Dalším místem, kde to pořádně fičí, je proslulý vrch Raná u Loun, Mekka všech, kteří létají bez motoru. Plachtí se tu už od roku 1932. Vyrazit sem mohou i úplní za- čátečníci, protože zdejší kluby pořádají kurzy paraglidingu, kurzy pilotů kluzáků i tandemové seskoky. A co teprve řídit Boeing 737 nebo he- likoptéru? Tenhle netradiční zážitek si dopřejete v Klášterci nad Ohří. Letový si- mulátor FlyBoys vám umožní vzlétnout do oblak a přitom zůstat v bezpečí na zemi. Pro úplné začátečníky a děti tu mají i malou Cessnu. K vrcholným adrenalinovým zážitkům patří skoky z mostů – my vám může- me dokonce nabídnout nejvyšší most v České republice, kde se skáče bungee jumping. Je jím silniční most přes říčku Hačka u Chomutova na hlavním tahu do Německa. Postaven byl v roce 2007 a z jeho výšky 62 metrů se vám možná zatočí hlava. Kdo si rád hraje na vojáky, neměl by minout paintballový areál ve Vilémo- vě na Kadaňsku. Čekají tam kulisy jako z akčního filmu – dům bez oken a dveří, kterým se prohání teroristé, zákopy, roz- střílené vraky aut, hromady pneumatik, za nimiž se může ukrývat nepřítel… Stačí vy- razit s partou a vybrat si téma vaší váleč- né hry, o všechno ostatní už se postarají instruktoři z týmu HraNaVálku. Víte, že… řeka Ohře je – alespoň podle počtu vodáků, kteří ji sjíždějí – druhou nejoblíbenější řekou v České republice? Hned po Vltavě! Hlavní devizou Ohře je dostatek vody po celý rok i dobré služby podél řeky. Můj tip: Pokud jako já patříte k milovníkům te- rénních aut, doporučím vám výlet do Doupovských hor s jedinečným průvod- cem Martinem Barešem. Vezme vás na dobrodružnou výpravu do neprobádaných končin, dozvíte se spoustu zajímavostí, projedete se pořádným terénem a navrch si třeba opečete buřty. Máte-li odvahu, můžete se připojit s vlastním vozem. Po- dívejte se na www.offroadsafari.cz. Text a foto: DA Dolní Poohří Destinační agentura Dolní Poohří, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec tel.: +420 731 086 714, email: info@dolnipoohri.eu, www.dolnipoohri.eu Najdete nás také na facebooku a instagramu Někdo si chce o víkendu odpočinout, jiný se pořádně zapotit. Jeden má duši ro- mantika, druhý srdce dobrodruha. Někdo si pod pojmem výlet představí klidnou procházku krajinou, další zas pořádnou jízdu. Pokud i vy patříte mezi tu druhou kategorii a hledáte zážitky, které vám zvednou hladinu adrenalinu v krvi, v Dol- ním Poohří nebudete vědět, kam dřív… Zařádíme si ve vodě i ve vzduchu, bude- me pilotovat Boeing, skočíme z nejvyššího mostu a odrovnáme nepřítele! Praktické informace: Půjčovna vodáckých potřeb Dronte – www.dronte.cz Půjčovna lodí Leština – www.pujcovna-lestina.cz Czech Sailing Centre Nechranice – www.cscn.cz Windsurfing centrum Nechranice – www.nechra.cz Paragliding Raná – www.ranskahora.cz FlyBoys – letový simulátor Klášterec nad Ohří – www.flyboys.cz Paintballová střelnice Vilémov – www.hranavalku.cz Bungee Jumping Chomutov – www.bungeejumping.cz Adrenalin v Dolním Poohří

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Nejznámější a zároveň nejnavštěvovaněj- ší cyklostezkou vedoucí Děčínem je Lab- ská stezka, která se klikatí podél naší největší řeky Labe. Značena je cykloturis- tickou značkou č. 2 a je součástí mezi- národní trasy EuroVelo 7. Cyklostezka vás provede již zmíněným úchvatným Lab- ským kaňonem a přímo středem města. Překonává nejen barokní Staroměstský most, ale těsně míjí skalní masiv s do- minantním děčínským zámkem. Ten spo- lečně se svými nově zrekonstruovanými zahradami stojí za sesednutí z kola. Při prohlídce zámku a okolí vás zde dopro- vodí párek pávů, pokochat se můžete zlatými rybičkami, občerstvit pak v zá- mecké kavárně nebo si jen tak odpoči- nout pod vzrostlými stromy na Mariánské louce. Lákadel je tady ale více. Zamířit lze totiž také do zbrusu nové městské knihovny, kde sídlí informační centrum. Tam vám nejen poradí, ale i uvaří výbor- nou kávu z místní pražírny. Pokud vás stále nic nenalákalo, nevadí, Labská stez- ka pokračuje až k německým sousedům. Cestou projedete nejhlubším pískov- covým kaňonem v Evropě, který je velmi oblíbeným cílem horolezců, a tak při jízdě můžete sledovat jejich odvážné sportov- ní výkony. Vzhledem k tomu, že Děčín je nejníže položeným okresním městem, je to cesta velmi nenáročná a vhodná pro každou generaci cyklistů. Pro své cyklistické výlety můžete vy- užít i Ploučnickou cyklostezku č. 15. Ta se přímo napojuje na Labskou stezku a zvláště v horkých letních dnech je veli- ce vyhledávanou trasou, protože kopíru- je říčku Ploučnici, jež je příjemně skryta ve stínu stromů. Tajemná zákoutí lákají k malému osvěžení v řece. I tato stezka je poměrně nenáročná a jistě si ji užije celá rodina. Výlet po ní je možné završit návštěvou renezančního zámku v Bene- šově nad Ploučnicí, který je klenotem saské renezance, nebo třeba pokračovat až na zříceninu hradu Ostrý. Vydat se můžete i k rozhledně Sokolí Vrch. Trochu náročnější terén jistě ocení milovníci horských kol. Parádní jízdu zde nabízí Krušnohorská magistrála č. 23, jež vás do Děčína přivede z výšin Kruš- ných hor. Pokud si vyberete opačný směr, musíte vystoupat na jednu z dominant okolí Děčína, a to na nejvyšší stolovou horu v republice s jednou z nejstarších kamenných rozhleden – Děčínský Sněž- ník. Výšlap na stolovou horu si však mů- žete ušetřit a pro cestu vzhůru využít cyklobus. Pokud nechcete pokračovat na 42 kilometrů vzdálenou Komáří víž- ku, nevadí. Přímo na Sněžníku je několik okruhů, kde si užijete i technicky nároč- nější terén. Zapomenout bychom neměli ani na opravdu nádherně panoramatickou tra- su po hraně Labského údolí. Tato tech- nicky náročná trasa vás odmění dechbe- roucími výhledy a singltrekovými sjezdy. Dvacet pět kilometrů dlouhá cesta vás zavede přes několik vyhlídek zpět do města, přičemž cestou překonáte i řeku, a to pomocí přívozu. Nemusíte se ale bát, že by vám došly síly, i na této trase totiž najdete příjemná místa s restaurací. Vidíte, v Děčíně se na kole opravdu nudit nebudete. Tipy na další cyklo- výlety najdete na turistickém portálu města www.idecin.cz Text a foto: archiv města Děčína 10 3-4/2019 Město, ve kterém se před vámi otevírá monumentální Labský kaňon, si můžete opravdu parádně užít i ze sedla kola. Na své si tady přijdou úplně všichni milov- níci cyklistiky bez ohledu na věk a zdatnost. Nevěříte? Skutečně je to tak. Děčín je totiž městem, kde se potkávají hned tři cyklostezky. DĚČÍN, město, které musíte projet na kole Řetězová lávka Staroměstský most Staroměstský most Pastýřská stěna

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Jedna z mnoha příležitostí k návštěvě Litoměřic se naskytne 26. dubna, kdy se tu odehraje slavnostní zahájení turistické sezony s bohatým programem. Už v osm hodin ráno se v nově zrekonstruované tržnici na ulici 5. května otevře letos první farmářský trh. Kromě různých dobrot tu ochutnáte víno a pivo speciální edice, vyprodukované k příležitosti oslav významného jubilea města. Nebo si třeba vyberete nějaký pěkný suvenýr na stánku města. Po poledni začne návštěvníky těšit hudební skupina Veselý lidi, která skončí až k večeru. Do jejich vystoupení v půl třetí vstoupí starosta Ladislav Chlupáč, aby slavnostně odhalil exteriérovou výstavu Osm století příběhů. Chvíli na to děkan Józef Szeliga pokřtí tuto část města na Tržnici Felixe Holzmanna a poté se můžete těšit i na scénku z repertoáru tohoto slavného komika. Dětem se urči- tě bude líbit nový komiks či hra představující město zábavnou formou. Ve čtyři hodiny se pak odeberte do nádherného kostela Všech svatých a nenechte si ujít vrcholný okamžik – mši slou- ženou samotným litoměřickým biskupem Janem Baxantem, který tu požehná celému roku oslav. Jeden z litoměřických příběhů vypráví také o Karlu IV., který městu věnoval území na pěstování révy vinné, osvobodil začínající vinaře na deset let od daní a poplatků, a tím se zasloužil o roz- mach tohoto oboru v Litoměřicích. Jak je dnes už jasné, jednalo se o velmi podstatnou záležitost, díky níž se nyní mnozí z nás opět těší na tradiční Litoměřický hrozen, který proběhne 1. června v Konferenčním a kulturním centru v Litoměřicích od 13 do 22 ho- din. V nabídce osmého ročníku prezentační, prodejní a soutěžní vý- stavy se objeví vína z Čech i z Moravy. Slavnostní vyhlášení sou- těže pak proběhne právě zde. Přijeďte si vychutnat sklenku vína v nádherných prostorách hradu, oceňte nelehkou práci vinařů, popovídejte si v komorní atmosféře o tradicích, historii, o příbězích každého z vás i každého vína. Staňte se součástí nového příběhu města Litoměřic. Ani další příležitosti navštívit město však na sebe nenechají dlouho čekat. Milovníci aut – moderních, ojetých i historických – si vyberou termín 10. – 12. května, kdy se koná Autosalon na Zahradě Čech. Lidé otevření novým vědomostem, zážitkům a zdra- vému životnímu stylu jistě netrpělivě čekají na letošní ALLfest, jenž proběhne 17. – 19. května. Tématem letošního ročníku se sta- ne láska, vzájemnost a empatie. Pro rodiny s dětmi je zase určen zbrusu nový festival Bezva fest konaný 8. června na Střeleckém ostrově. Zabaví děti od těch nejmenších až po teenagery. Vystoupí tu hvězdy dětského publika, například oblíbení youtubeři či zpěvák Mikolas Josef a nebudou chybět adrenalinové atrakce, sportovní aktivity, gamingová zóna, divadelní zóna, veletrh hraček, mnoho dobrot, ukázky povolání a další pestrá zábava. Ovšem jako turisté přijeďte klidně kdykoliv. Projděte si město, obdi- vujte jeho památky, odpočiňte si na parkánech, rozhlédněte se z vy- hlídkových věží a pak si dejte něco dobrého v některé z místních re- staurací či kaváren. Pavla Kovářová Foto: archiv města Litoměřice Informační centrum Litoměřice Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440 e-mail: info@litomerice.cz www.litomerice-info.cz LITOMĚŘICKÁ TURISTICKÁ SEZONA Každý z vás už jistě postřehl, že Litoměřice letos slaví osmisté výročí. Celý letošní rok je tedy doslova nabitý akcemi, kterými se navíc bude prolínat osm století příbě- hů města. Zároveň se tu však odehrají další příběhy, které budou utvářet charakter dalšího, devátého století města Litoměřic. Pojďte spolu s námi „zapracovat“ na tom, aby ten devátý příběh byl o městě kulturním, živém a veselém, plném dobrých lidí.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Vyjedeme-li ze štětského nádraží jižně podle kolejí, dostaneme se k cyklotrase č. 24. Po ní přijedeme do obce Stračí, kde si prohlédneme malebnou kapličku sv. Ja- na a Pavla, která se v letošním roce stala památkou roku Ústeckého kraje. Po krát- kém odpočinku stoupáme po žluté turis- tické značce až pod vrchol nejvyššího kopce Špičák. Zde si můžeme odpočinout u Mariánské kaple, jež bývala místem náboženských procesí. Od kaple po žluté dojedeme k další, takzvané Hraběcí kapli, která byla v roce 1720 postavena v mís- tě, kde byl zavražděn svými poddanými hrabě J. W. Clary. Pokračujeme vlevo stá- le po žluté a po několika minutách doje- deme k jeskyni Mordloch, domovu loupež- níka Štětky. Nedaleko jeskyně se nachází zajímavý skalní útvar Sedm chlebů. Po několika metrech opustíme žlutou trasu a vydáme se po značkách označujících loupežnické putování. Po krátkém stoupá- ní po skalnaté cestě dojedeme k Brocen- ské cestě, která je nejprve lemována li- povou alejí, po výjezdu z lesa jedeme mezi poli s krásným výhledem na České stře- dohoří. Po dalším krátkém stoupání, nyní už po cyklotrase 057, přijíždíme do obce Brocno, jež je Vesnickou památkovou zó- nou, kde můžeme vidět roubené stavby, ale i rozpadající se raně barokní zámek. Sledujeme značky s loupežníkem a proje- deme polní cestou mezi vzrostlými oře- šáky do obce Veselí a odtud po silnici do Újezda. Zde stojí za pozornost zrekon- struovaná barokní zvonička. Z obce opět uhneme na polní cestu, po níž se dosta- neme do obce Lomy a pak po silnici do Strachal, kde se můžeme osvěžit v příjem- né hospůdce. Kdo nemá žízeň, pokračuje dále a po mírném stoupání dojedeme na křižovatku, na které se vydáme vlevo do lesa. Tam po několika metrech následuje prudký sjezd do obce Sukorady, okolo dalšího barokního zámečku. Po příjezdu k hlavní silnici z Dubé se dáme do leva a projedeme vesnicí, v níž můžeme spa- třit stáda chovaných koní. Další maleb- nou vískou na trase je Velký Hubenov. Ta- dy stojí za podívanou půvabná dřevěná zvonička nacházející se na kopci nad ob- cí. Vrátíme se na silnici a po několika de- sítkách metrů odbočíme opět vlevo a po chvíli přijedeme do obce Střížovice. Vítá nás tu místní pivovar Mlýn, který je ideál- ní pro odpočinek před závěrečnou ces- tou. Ze Střížovic projedeme Snědovicemi s dalším barokním zámkem, jenž nyní plní funkci Ústavu pro tělesně postižené. V ob- ci, jako i po celé trase putování je k vidě- ní mnoho roubených staveb. Pokračujeme po silnici, která se stáčí podle toku poto- ku Obrtky, projedeme Křešovem a vjede- me do obce Radouň. Na návsi v obci si můžeme prohlédnout sousoší dřevěných soch z poražených jasanů a poté se po- dívat na před několika lety restaurovaný židovský hřbitov. Z Radouně se pak vy- dejte třeba do Chcebuze, kde základy barokního kostela pocházejí z 10. století a točily se zde tragické scény z velkofilmu Lidice anebo jeďte vpravo do Čakovic, malebné vesničky s roubenkami a hrázdě- nými domy. My ovšem vyrazíme rovně za nosem a po několika kilometrovém stou- pání dojedeme nad město Štětí, kde je k vidění část papírenského podniku. Sjet můžeme přímo, nebo vedlejšími serpen- týnami ke kolejím, pak zahneme do leva a vrátíme se na vlakové nádraží. Přátelé, právě jste projeli třicetikilo- metrovou trasu, kterou si můžete zopa- kovat na přelomu července a srpna při každoroční akci Tour de Texas. Na výběr bude mít navíc trasy dlouhé 50 kilometrů a dětskou distanci 15 kilometrů. Text a foto: archiv města Štětí Informační centrum města Štětí Obchodní 547, tel.: +420 416 812 715 mobil: +420 725 485 333 infocentrum@steti.cz, www.steti.cz 12 3-4/2019 NA VÝZVĚDY S LOUPEŽNÍKEM ŠTĚTKOU Pro dávné loupežníky stejně jako pro dnešní turisty hranice panství a krajů nehra- jí nijak zásadní roli. Důležité bylo a je, aby se ve zdraví a obohaceni vrátili zpět do místa, odkud vyrazili. Legendární loupežník Štětka ze Štětí už dávno neprahne po pytli se zlaťáky. Stal se průvodcem turistů a rád vás zavede na kouzelná místa regionu Štětsko. Jaro už se neodbytně hlásí, tak vzhůru do sedel. Tedy do těch cyklistických. Dnes vás se Štětkou zveme na trasu dlouhou pár desítek kilometrů. To je na jeden víkend tak akorát. Brocno (foto: R. Kulhánek) Sedm chlebů (foto: N. Nováková)

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Plzeňský kraj přichystal nekonečné turistické toulání Velké lákadlo pro nadšence pěší turistiky chystá Plzeňský kraj společně s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Pro letošní turistickou sezonu přichází s horkou novinkou. Jedná se o systém pěších dálkových turistických tras nesoucí název Zlatá stezka. Začíná v Chodové Plané, prochází napříč Českým lesem a Šumavou a končí v Českých Budějovicích. skou cestu, Zlatou cestu, Solnou stezku a další. V číslech lze Zlatou stezku představit asi takto: pod logem velkého S, v ba- revných modifikacích rozlišujících páteřní českou Zlatou stezku, propojovací trasy a německou Goldsteig, lze absolvovat 631 kilometrů nekonečného putování na české straně a 660 kilometrů na straně německé. Trasa v maximální možné míře využívá rozsáhlé sítě značených cest Klu- bu českých turistů a je rozčleněna do jednodenních úseků po cca dvaceti kilo- metrech. Nástupní místa byla vybrána s ohledem na požadavky na základní tu- ristickou vybavenost, dobrou dopravní dostupnost i ubytovací a stravovací ka- pacity. Opomenuta nebyla ani základní turistická infrastruktura, trasa je vybavena mobiliářem a informačními tabulemi před- stavujícími Zlatou stezku a zajímavosti v okolí. Samozřejmostí je soubor turistic- kých map a etapový průvodce Zlatá stez- ka. Pro více informací a zábavy je na- chystán web www.zlatoustezkou.cz a facebookové stránky. Zlatou stezku tak můžeme směle označit za moderní pro- dukt cestovního ruchu splňující nejná- ročnější kritéria udržitelného turizmu. Stačí připravit svačinu, obout boty, vzít mapu, průvodce a vyrazit za zážitky! Text a foto: archiv Plzeňského kraje Šetrný a zdraví prospěšný turizmus v po- době pěší turistiky zažívá v posledních letech nebývalý boom. Vyhledávané jsou zejména přírodně hodnotné lokality s krás- nou krajinnou scenérií. A právě takové po- ptávce vychází Zlatá stezka vstříc. Vytváří českou paralelu ke stejnojmenné německé síti Goldsteig – Zlatá stezka, dálkové tu- ristické stezce v Bavorsku, která je nejdelší trasou v Německu a pyšní se evropským certifikátem kvality Top Trails. V rámci spo- lečného přeshraničního projektu se obě trasy propojují a spojují se do unikátního a největšího systému pěších tras ve střed- ní Evropě. Jejich společným jmenovate- lem je fascinující příroda takzvané „Zelené střechy Evropy“. Tento největší, souvislý, hustě zalesněný komplex ve střední Evro- pě táhnoucí se v hornaté krajině v linii bý- valé železné opony představuje čtyři roz- sáhlé celky: Český les, Hornofalcký les, Šumavu a Bavorský les. Zahrnuje také dva národní parky a šest přírodních parků včetně četných historických a kulturních památek. Společným námětem se staly historic- ké zemské, obchodní a poutní stezky od pradávna procházející neprostupným šu- mavským pralesem a spojující jádro českých zemí s okolními státy. Vedle his- torické Zlaté stezky můžeme jmenovat například stezku sv. Vintíře, Svatojakub- www.turisturaj.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

14 3-4/2019

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 15 Historické centrum Chrudimi má svoje ne- opakovatelné kouzlo. Musíte se ale umět dívat a snažit se porozumět, zapojit fantazii a třeba si i vzpomenout na jednu z pohá- dek, kterou vám možná vyprávěla babička. Tedy, znáte pohádku o Kacafírkovi? Kdo to ale byl ten Kacafírek? Kdo byl nosite- lem tak nádherně a ryze českého jména? V pohádkách starých staletí šlo vždy o po- stavu moudrého, chytrého a v podstatě hodného šprýmaře, který kromě toho, že hodně znal a hodně věděl, dokázal pomocí písničky, průpovídek nebo i přesně nača- sovaným činem rozštípnout nejednu za- peklitou situaci, vytrestat nabubřelého hni- dopicha a pomoci slabšímu. Vždy s vtipem a humorem až třeskutě českým. Kacafír- kova dobrodružství je první trasa vedoucí městem, kde si školáci všeho věku mohou připomenout a osvojit obsah slov jako le- genda, pověst, mýtus nebo historická událost. Kacafírek rád přiloží ruku k dílu, pomůže. Kromě jiných tu čeká i úkol – z části renezančního textu sestavit vlastní Kacafírkův příběh a zdramatizovat jej. Vý- sledek bude zaznamenán na CD a žáci si jej odnesou domů. Neméně zajímavé bude i putování měs- tem Chrudimí Za dominikánským pokla- dem. To vás zavede až do nejstarších dob, kdy si místo na břehu Chrudimky vybrali lidé pro jeho krásu a příjemné povětří. Brzy poznali, jak úrodná je zde půda a věřili, že dojdou prosperity. Historie prokázala, že se nemýlili. Přijeďte a na vlastní oči se pře- svědčte, jak se historie „podepsala“ na chrudimských kostelích, chrámech, do- mech i na sochařské výzdobě. Pro školáky je připraven program, který objasní, jakou pozici mělo ve středověku královské věnné město, jaká tehdy byla společenská struk- tura, jaká platila pravidla, zákony a co si tehdejší obyvatelé cenili, co si schovávali jako poklady. Cestou za pokladem si děti samy vytvoří nejen představu o středově- kém městě, ale mohou si společně vytvořit i vlastní třídní model Chrudimi. Existují příběhy, které jsou zaznamená- ny na pergamenech, jiné v knihách, ty nej- modernější na elektronických nosičích. Pergamen, papír i CD, DVD nebo flash disk nakonec podlehnou zubu času. Jsou ale příběhy, které přetrvaly staletí v dobré kondici a jistě ještě řadu století ze světa nezmizí. Ani z města Chrudimi. Jde o Pří- běhy tesané do kamene. Chrudim vašim žákům může nabídnout úžasnou ukázku barokní sochařské tvorby, při jejíž prohlíd- ce budete mít možnost s nimi vést diskuzi o pojmech, jako jsou světec, patron, zá- zrak, atribut, poutě, relikvie nebo pieta či sousoší. Žáci se pak pokusí sami vytvořit „živé sousoší“ na některé téma, měli by si sami vybrat konkrétní figury světců a se- psat i vlastní legendu. Laco Kučera Foto: archiv města Chrudimi a TP HURÁ NA VÝLET DO CHRUDIMI Mezi jarem a koncem školního roku je jen malá chvíle. A konec školního roku byl a věříme, že dodnes je dobou školních výletů a výprav za poznáním, zábavou a dobrodružstvím. Město Chrudim pro tento nedlouhý úsek před prázdninami připra- vilo několik na míru šitých programů. Milí žáci, vypněte tablety a přechytralé mobily, kantoři a učitelé, nehledejte pro své třídy výpravy do míst, kde se tlačí turisté jeden přes druhého. Vypravte se do Chrudimi, města s historickým centrem jako rozkvetlá slunečnice. Do Chrudimi, kde na vás čekají nejméně tři programy, které stojí za to. Neváhejte a už teď se prostřednictvím e-mailu pedagog@muzeumcr.cz informujte o všech detailech programů, které město Chrudim pro vás a vaše žáky a studenty připravilo. Konzultovat můžete i na telefonním čísle +420 469 620 330 a další informace získáte na www.mesto3muzei.cz Bašta Prachárna Barokní socha Nejsvětější Trojice

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

TROCHU JINÝ POHLED DO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Z původně plánovaných tří čtvrtin ho- diny byly nakonec víc jak dvě, během nichž jsme proletěli křížem krážem nad celým krajem, abychom si udělali ucelenou představu a na konec přistáli na Broumovsku – v nevelkém výběž- ku někdejších Sudet, v regionu proslu- lém nádherou a dramatičností skalních měst mezi Krkonošemi na západní straně a Orlickými horami na východě. V regionu, který, jak rychle vyplynu- lo, radní Pavel Hečko důvěrně zná. Je v něm doma a jako starosta hraniční- ho městečka Meziměstí se o něj, o je- ho udržitelný rozvoj a perspektivy tu- rizmu snaží dobře starat, aniž by ale jakkoliv zanedbával další krajské des- tinace. Kromě toho patří k zastáncům dobře fungující spolupráce se soused- ním Pardubickým krajem, kterou všich- ni dobře známe i z veletrhů právě ja- ko prezentaci Východních Čech. Jistě si také vybavíte jejich červeno zeleno modrý symbol vztyčených prstů ve tvaru „V“ jako „Victory“, jako „Východ- ní Čechy“. Pak už nebylo třeba klást první otázku. Radní Hečko zná dobře svůj kraj, umí o něm vyprávět opravdu zasvěceně a důvěrně: Náš Královéhradecký kraj je neskuteč- ně bohatý. Turisté od podzimu do jara pl- ní sjezdovky v naší části Krkonoš, na jaro a léto se stěhují do našeho Českého ráje k Jičínu a Sobotce nebo na Broumovsko do pískovcových skalních měst, aby se s prvním sněhem začali zajímat o běžec- ké tratě a sjezdovky v Orlických horách. Ale to jsem vybral jen několik nejznáměj- ších destinací. Královéhradecký kraj je mnohem, mnohem bohatší. Celé Trutnov- sko a Krkonošské podhůří až po Dvůr Králové nad Labem je protkáno atraktiv- ními cyklotrasami vedoucími od vesnice k městu kolem tak krásných míst, jako třeba Buddhovy kameny nebo mariánské poutní místo u Kocléřova či křížová cesta v Červeném Kostelci. Stejně tak stojí za připomenutí celý dlouhý pruh pěchotních srubů a „řopíků“ prvorepublikového po- hraničního opevnění od Žacléře po Hro- nov, dále k Náchodu a Dobrošovu až po Bartošovice a pak ještě dál, do soused- ního Pardubického kraje. A to bychom mohli pokračovat dál a dál – od rozhled- ny k rozhledně, podél řek a potoků na taková místa, jako třeba k Plačtivé skále na soutoku Říčky a Zdobnice. Chtěl bych upozornit, že náš kraj je plný nejen známých památek, honosných zámků a krásných hradů, jejichž pevné zdi nahlodal zub času, ale také bezpočtu chrámů, kostelů a překrásných vesnických kostelíků, křížových cest, poutních míst a drobných sakrálních staveb. Každé ta- kové místo má svůj příběh, legendu ne- bo pověst. Někdy zcela pravdivou, jindy pocházející z lidové slovesnosti. Vždy ale stojí za to si je poslechnout nebo přečíst. Když už jste se zmínil o Východních Čechách jako o turistické destinaci, co vedlo oba kraje k tomu, aby spojily sí- ly a začaly pracovat společně? Vždyť jestli se nemýlím, jedná se o jediné dva kraje v Česku, které takto společ- ně vystupují i na veletrzích cestovního ruchu. Je to tak. Jsme takovým českým uni- kátem a jsem přesvědčen, že není daleko doba, kdy se nám společné úsilí začne úročit. Vždyť historicky území obou krajů vždycky byly východní Čechy. Takže se Jsou příležitosti, kdy se události, které běžně a dlouho prožíváme v jakési izolovanosti, zčistajasna spojí a vytvoří poněkud nebo docela jiný, až nečekaný tvar. Přesně to se nám stalo na letošním Infotouru při slavnostním zahájení. Na pódiu krátce promluvil radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko a za zády nám stála velká expozice Východních Čech. Přeskočila jiskra, dostavil se nápad a jali jsme se jej okamžitě prakticky realizovat. A už pár dnů na to jsme s panem radním pro ces- tovní ruch a regionální rozvoj Bc. Pavlem Hečkem seděli u stolu v jeho kanceláři a povídali si o mnohém, co v Královéhra- deckém kraji stojí za pozornost. Zámek Náchod Radní Pavel Hečko

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 17 vlastně jen vracíme k tradičnímu označe- ní celého regionu, na jehož území pracuje celá řada destinačních agentur – někte- ré už jsou certifikované, jiné o certifikaci usilují. Ale všechno chce svůj čas. Spolupráce nejen s Pardubickým kra- jem, ale i s regiony na druhé straně stát- ní hranice, v Polsku, je pro nás rok od roku důležitějším tématem. Vraťme se ale na Broumovsko. Díky přírodním pokladům Broumovské vrchoviny, Adršpašsko-tep- lických skal a Broumovských stěn, jako jsou například Ostaš a Kočičí skály, je ce- lé příhraničí každé léto doslova po okraj naplněno turisty, zejména těmi polskými. To nás i mě osobně jako dlouholetého starostu Meziměstí vede k úzké, aktivní, a hlavně kreativní spolupráci s polskými městy a institucemi. Nemá cenu mluvit o tom, co nás trápí, je třeba to řešit. Proto jsme už vloni za- dali dopravní studii, jež by měla řešit zá- važné otázky dopravní obslužnosti u nás a se starosty z polských příhraničních měst usilovně pracujeme na zintenzivně- ní vlakové dopravy od Wałbrzychu přes Mieroszów, kde brzy vznikne velké záchyt- né parkoviště, aby se neucpávaly cesty přes hranici, aby turisté měli více pohod- lí, klidu a nemuseli stát v dlouhých fron- tách. Stejně tak hledáme způsoby, jak tu risty přijíždějící na Broumovsko přesvěd- čit a přimět k tomu, aby si návštěvu u nás rozfázovali alespoň na celý víkend a do- přáli si možnost výběru, ve kterou hodinu nebo den se do našich skalních měst a labyrintů vydat, kdy se vyhnout návalům. Chceme je pozvat více do vnitrozemí, nabídnout jim krásy Police nad Metují, Teplic nad Metují, ale i Nového Města nad Metují, Hronova a Náchoda nebo České Skalice, Jaroměře a Dvora Králové nad Labem. Postupně bychom tak mohli stále po- četnější proudy polských turistů přesvěd- čit o tom, že dobré české jídlo, oblíbené české pivo a především všechny půvaby Královéhradeckého kraje mohou objevit až tehdy, když se vydají hlouběji do kraje. Není to práce na měsíc nebo rok. To je úkol na několik let. A ani potom nebude hotovo. Ono v cestovním ruchu není hotovo vlast- ně nikdy. Vždycky je možné ještě vy- lepšit turistický produkt, obohatit jej a podobně jako v jiných oborech, dát mu facelift. Máte vy osobně nějaký svůj vlastní, oblíbený turistický cíl nebo zajímavé místo, které byste doporučil? Ne jeden, hned celou desítku. Málo se ví, že na Broumovsku máme opravdu devět barokních kostelů a kostelíků. Je- jich architektonické tvarosloví už na první pohled nenechá nikoho na pochybách, že nesou rukopis slavných stavitelů čes- kého baroka Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Najdete je ve Verné- řovicích, Ruprechticích, Otovicích, Heř- mánkovicích, Bezděkově, Vižňově, Šonově a Božanově. Devátá je kaple Panny Marie Sněžné na vrchu zvaném Hvězda. Co všechno se turistům cestou od kostela ke kostelu naskytne, není možné popsat v jednom rozhovoru. Jsou to další desítky, ne-li stovky míst – vyhlídky, kří- žové cesty, kaple a kapličky při lesních cestách a opět celý věnec lehkých objek- tů betonového opevnění. Atraktivní jsou skalní útvary nejbizarnějších vzhledů – tře- ba jako skála Kačenka, jeskyně Kovárna a Mariánská jeskyně nebo vyhlídka Supí hnízdo nedaleko Hvězdy. Vyhlídkových míst na cestě Laudonovými valy je nej- méně deset. Pro fotografy je to přímo ráj – brzy ráno, v poledne a také když se slunce sklání k západu a barví nebe do zlatova nebo je zdobí červánky. Pane radní, a co města? To je otázka, která je jasným důkazem toho, jak bohatý je náš kraj. Pozvat turis- ty do našich měst by vydalo na několi- kasvazkové literární dílo. Tak za všechny alespoň dvě pozvánky. První je k nám do Meziměstí. Do hraničního městečka, jež samo o osobě neoplývá ani starým hradem nebo vzácným kostelem, ale mů- žeme vás pozvat do naší „Fabriky na zážitky“ do Centra Walzel, do bývalé to- várny, která dnes slouží jako opravdu vel- mi dobře fungující multifunkční centrum se spoustou zábavních, poučných, rela- xačních i gastronomických aktivit. A pak také na naši relativně novou chloubu, na pěkný úsek Svatojakubské cesty. Třeba při pochodu od kostela sv. Jakuba Většího v Ruprechticích přes Meziměstí do Teplic nad Metují poznáte, proč jsou na znač- kách této mezinárodní poutní cesty sym- boly mušle hřebenatky nebo poutní hole či nádoby na vodu z tykve. Druhé pozvání pak nemůže být jinam než do Hradce Králové, města pevnosti a Salonu republiky. Ale to už si opravdu necháme zase na příště. Pane radní, děkujeme za všechny naše čtenáře za váš čas a věřím, že se co nevidět znovu setkáme, tento- krát někde venku, na turistickém chod- níčku, na cyklotrase, u kostela nebo na návsi některé z pěkných východo- českých vesnic. Foto: archiv Královéhradeckého kraje www.hkregion.cz turistický portál Královéhradeckého kraje Adršpašské skalní město Benediktinský klášter – Broumov

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Během tvoření tras jsme mysleli opravdu na každého, ať už jste aktivním sportov- cem, rekreačním cyklistou či mírně una- veným rodičem, který zrovna nepotřebuje s dětmi „lámat“ rekordy. Pro velké obje- vitele jsou připraveny cyklovýlety prošpi- kované hrady, zámky a unikátními místy, z nichž se vám bude tajit dech. Rodiny s dětmi ocení zejména nenáročné trasy s možností koupání, relaxu v přírodě ne- bo návštěvy zoo či hřebčína. Mějte na paměti, že Cyklopecky jsou hlavně soutěž, která bude probíhat od 1. dubna do 20. října 2019. Během vaše- ho sportovního „snažení“ budete sbírat razítka do Vandrovní knížky a když získá- te alespoň tři a následně knížku zašlete na požadovanou adresu, můžete vyhrát hodnotné ceny. Tak na nic nečekejte a vy- razte na trasy! První nová trasa s názvem Do Afriky a za betlémy v sobě spojuje exotiku a čes- kou klasiku. Kolo vás zavede do Afric- kého muzea Dr. Emila Holuba, kde se ocitnete na „černém“ kontinentu. Další zastávkou vašeho putování budou Třebe- chovice pod Orebem. V tamním muzeu betlémů uvidíte Třebechovický Proboštův betlém, který je jako jediný v České re- publice prohlášen za národní kulturní pa- mátku. Na zpáteční cestě pojedete Pří- rodním parkem Orlice. Ten nabízí super výhledy do okolí, ve kterém vám budou dělat společnost Tichá a Divoká Orlice. Pokud si troufáte na delší štreky, tak cyklistický okruh Hradubickem je trefou do černého. I když trasa měří kolem 66 kilometrů, její terén je méně náročný a ho- dí se i pro rekreační sportovce. Cestou budete míjet například hrad Kunětická hora, ve kterém se ukrývá výstava tortu- ry. A pozor, dokonce i šestimetrová hla- domorna! Abyste si uklidnili nervy, hned v podhradí se nachází Perníková cha- loupka alias Muzeum perníku. V něm si můžete zkusit nejen jeho výrobu, ale i si ho koupit. Po doplnění energie sladkou pochoutkou vás zaručeně „pohltí“ stezky královéhradeckých městských lesů i sa- motný Hradec Králové. Z něj se vydáte zpět do Pardubic po úplně nové cyklo- stezce vedoucí podél Labe. Východní Čechy jsou neodmyslitelně spojeny s koňmi. Máte je rádi i vy? Je-li vaše odpověď „ano“, tak neváhejte a na- chystejte si cyklistickou výstroj na trasu Za koupáním a koňmi. Čeká vás mnoho zajímavých míst, jako například Národní hřebčín Kladruby nad Labem nebo Spor- tovní a dostihová stáj Vasury Kolesa. Uvidíte na vlastní oči nejstarší české ple- meno – starokladrubského koně, který se po staletí prohání Kladrubským Pola- bím. Trasa je vhodná pro absolutní relax v teplejších či horkých dnech, protože na ní leží mnoho zastávek s možností kou- pání v přírodě. Že outdoorový „challenge“ a army tu- ristika nejdou dohromady? Omyl! Cyklo- trasa Po hřebenu Orlických hor vás mile překvapí. Připravte si však dostatek ruč- níků, protože se pořádně zapotíte. Jedná se o opravdu náročný terén. Odměnou pro vás bude jízda po hřebenu Orlických hor s výhledem na „panorááámata“. Ze- jména pánové na trase ocení možnost navštívit některou z pevností českoslo- venského opevnění z druhé světové války. Pohoda, klídek a tabáček. I tak by se dala nazvat poslední z tras Zámky a hra- dy na řece Orlici. Na kole pojedete kolem překrásných staveb malebnými údolími. Zastavit se můžete i v některém ze zá- meckých parků buď v Kostelci nad Orli- cí, anebo v Častolovicích. Zde se nachází také zámecký zvěřinec, což ocení zejména děti. Obdivovatelé hradů se mohou těšit během svého výletu na Litice a Potštejn. Text a foto: Destinační společnost Východní Čechy 18 3-4/2019 Letošní ročník Cyklopecek je opravdu „pecka“. Pardubický a Královéhradecký kraj spojily své síly a díky tomu vznikly zbrusu nové trasy, které vás provedou napříč oběma kraji. Pevně věříme, že se vám budou líbit. Jste připraveni šlápnout do pedálu? CYKLOPECKY Východních Čech 2019 vychodni-cechy.info/cyklopecky

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Námořníci na palubu! Baťův kanál je turistické lákadlo mnoha tváří. Tři splavné úseky vodní cesty měří 80 kilometrů. Kroměříž-Bělov, Otro- kovice-Skalica a Rohatec-Hodonín umožňují absolvovat na Baťově kaná- lu rekreační plavby. Od května do září se nabízejí jak skupinové rekreační plav- by, tak možnost plavit se na vlastním člunu či lodi z půjčovny. A není potřebné žádné speciální oprávnění. Poznáte tu romantickou lužní přírodu, ptačí rezerva- ce, historická města i ojedinělé technic- ké památky. Ovšem Baťův kanál není jen vodní cesta. Je to i atraktivní a vy- hledávaná cyklostezka. Její profil je rovinatý a nabízí nejen trvalý kontakt s vodou a na ní plujícími čluny, ale také krásné výhledy na okolní pohoří – Chřiby či Bílé Karpaty. Cykloturisté zde na- cházejí řadu míst pro občerstvení a od- počinek. Naprosto jedinečná je mož- nost plánování výletů s kombinováním plavby a jízdy na kole. Za lahodným vínem na Východní Moravu Vítejte na Slovácku – vinařské podob- lasti, jež je kolébkou nových odrůd, kde se na ploše téměř 4 500 hektarů rodí vynikající vína jako třeba Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Chardonnay či Svatova- vřinecké, Frankovka nebo Rulandské modré. Cítíte tu chuť a vůni? Z naší na- bídky (nejen vína) se vám zatočí hlava a počkejte, až ji okusíte při svých toul- kách naším krajem ve sklepech či při slavnostech zasvěcených vínu. Vězte, že vinařské tradice, košty vína a otevřené sklepy nejsou nikde na Moravě živější než u nás na Slovácku. A co víc, cesty za vínem jsou šperkovány i kulturními a historickými památkami. Pokud chce- te vidět opravdovou vinařskou rari- tu, pak zavítejte do Archeoskanzenu v Modré, kde vysadili „Starou trtu“ – po- tomka nejstarší zdokladované vinné révy na světě (460 let). Přijměte tedy pozvání k nám do malebného kraje a okoštujte s námi Slovácko všemi smysly. Hurá na kola! Jezdíte rádi na kole? A máte rádi poho- dovou jízdu po rovině, lesní cesty a stez- ky v horách, nebo adrenalin na terénních trailech? Na Východní Moravě, na Va- lašsku, zjistíte, že jste doslova v ráji cykloturistiky pro každého. Milovníky pohodové cyklistiky potěší nenáročné trasy Cyklostezky Bečva vedoucí nád- hernou krajinou mimo silniční provoz. Během cesty navštívíte historická města jako například Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí či Vsetín, kde si určitě uděláte přestávku a ochutnáte výborné místní speciality. Pokračovat můžete až k soutoku Bečvy s Moravou a podél Moravy putovat třeba do Kroměříže či až do Bratislavy. Cyklostezka Bečva nabízí široké možnosti napojení na bikerské arény se zábavnými singletracky a na te- rénní trasy po okolních horách. Zajímavé jsou gravity traily ve Vsetíně, Zděchově či ve Velkých Karlovicích, kde v areálu Kyčerka je k dispozici vlek pro cyklisty. Hřebenovky Javorníků a Vsetínských Beskyd mnozí považují za to nejkrás- nější, co lze na kole zažít. Pokud je pro- jedete obě, pak jste absolvovali bezmála sto kilometrů dlouhou „Vsetínskou pod- kovu“. Nejsou to jen stezky a trasy, které činí z Valašska ideální oblast pro dovo- lenou na kole. O pohodu při pobytu ve valašské krajině se postarají také skvělé služby. V místních restauracích se výborně vaří, hotely a penziony jsou připraveny na pobyty cykloturistů a po výletě do přírody můžete nabrat nové síly v jedinečných lázních a well- ness centrech. Text a foto: archiv CCRVM www.vychodni-morava.cz www.ccrvm.cz Objevte Východní Moravu Východní Morava nabízí mnoho možností pro váš volný čas. Je lhostejno, zda se rozhodnete vyrazit s rodinou, dětmi nebo partou přátel. Každý si zde najde to své. Zkrátka, zažijte Východní Moravu: na kole, na lodi, pěšky, relaxujte v lázních, poznávejte rozhledny či funkcionalistickou architekturu, kochejte se přírodou, objevte fenomén firmy Baťa nebo cestovatelský odkaz Hanzelky a Zikmunda, navštivte hrady a zámky včetně těch UNESCO, pohlaďte si rejnoka v Zoo Lešná, vstupte do světa folkloru, vychutnávejte si tradiční pokrmy napříč celým krajem.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Liberecký kraj Studenec Cestou z Nové Paky do Jilemnice nemů- žete minout obec Studenec. Nepřehléd- nutelnou dominantu tvoří kostel sv. Jana Křtitele. Původní kostel tu stál už v roce 1589, ale ten nynější, novorománský byl postaven až v letech 1866–1868. Okolo něj pak naleznete další pamětihodnosti v po- době soch. Při cestě k faře si povšimně- te dvou – sochy sv. Václava a sv. Ludmily, které tu byly vysvěceny roku 1910. Nad schodištěm se tyčí kamenný kříž z 18. sto- letí a nejmladší sochu pak najdete u při- lehlého hřbitova. Jde o pomník T. G. Masa- ryka. Čtvrté a snad již definitivní vztyčení nové sochy prvního prezidenta se tu udá- lo 28. října 2018 k 100. výročí založení re- publiky. To první proběhlo už v roce 1937. Na pamětní desce si pak přečtete celou zapeklitou historii pomníku. Zpět ale do dávnější historie. Koncem 16. století byla ve Studenci postavena renezanční tvrz, později barokně přestavěná a v roce 1883 předělaná na pseudorenezanční zámek. Nějakou dobu v něm bylo i rekreační za- řízení, ale dnes již chátrá a smutně vyhlíží nového investora. U studenecké školy si můžete projít malé arboretum s naučnou stezkou, která informuje o místní flóře. Pak už se s klidem vydejte do krásného okolí, vždyť jste v Podkrkonoší. Foto: archiv TP Ústecký kraj Snědovice Obec v okrese Litoměřice náleží do re- gionu Štětsko. Pro něj je typická malebná příroda, lidová architektura a samozřejmě malé sakrální památky. Nejinak je tomu tedy i v případě Snědovic, kterými navíc protéká potok Obrtka. O Snědovicích se poprvé dozvídáme v záznamech z roku 1350, kdy byl majitelem Pavel z Čakovic a ten tu nejspíš postavil i tvrz. Jeho potom- ci měli Snědovice v držení přes husitské války až do začátku 16. století. Poté je his- torie spjata s rodem Vlků z Kvítkova. Roku 1555 tu postavili renezanční mlýn, z ně- hož zbyla alespoň cenná pamětní deska s nápisem, znakem a letopočtem. Nyní už není třeba vysvětlovat, proč mají Snědo- vice ve znaku vlka a mlýnské kolo. Dalším počinem Vlků z Kvítkova se stala přestav- ba gotické tvrze v renezančním slohu. Na zámek pak byla přestavěna až v roce 1688 dalšími majiteli z rodu Claryů ze Sperbers- bachu. Poslední hrabě Clary byl však tak krutý, že se služebnictvo zámku spiklo a naplánovalo jeho vraždu. Ta se odehrá- la v roce 1720 nedaleko Štětí a jeho dcera zde pak nechala postavit hraběcí kapli. Najdete ji na žluté trase mezi Štětím a Že- lízy a vede kolem ní i cyklotrasa. Novější památkou Snědovic je mariánská kaplička z roku 1856. Foto: archiv obce Snědovice Středočeský kraj Libiš Obec Libiš sousedí těsně s Neratovicemi a jednu dobu byla dokonce jejich sou- částí. Najdete ji tedy mezi Prahou a Mělní- kem a dnes na jejím katastru stojí i značná část Spolany. I přes neblahý dojem, který oblasti dodává chemička, je to zajímavé místo plné historie s pěknou krajinou. Tak například tu najdete dva kostely. První, gotický katolický kostel sv. Jakuba Větší- ho zde stál už ve 14. století. Hned za hu- sitských válek byl jeho interiér omítnut a teprve ve 20. století tu byly odhaleny roz- sáhlé fresky, na něž se s léty zapomně- lo. Jedná se o skutečně významný ob- jev. Cenná je i přilehlá dřevěná zvonice. Druhou církevní památkou je evangelický kostel svaté Trojice založený v roce 1789. Zajímavé je, že na rozdíl od jiných evan- gelických modliteben z dob tolerance, které byly později nahrazeny honosnými chrámy, jeho podoba včetně vnitřního vy- bavení je od počátku prakticky nezměně- ná. V kostele se nacházejí i dvě pamětní desky. Jedna patří Mistru Janu Husovi a druhá Janu Palachovi jakožto členu libiš- ského evangelického sboru, který ještě čtyři dny před svým sebeupálením seděl v míst- ní lavici. A co ta příroda? Na katastru obce se rozkládá část přírodní rezervace Úpor- -Černínovsko s Libišskou tůní anebo se vydejte podél Labe a posuďte sami. Foto: archiv TP Hlavní město Praha Ďáblice Ďáblice jsou jednou z těch pražských čás- tí, které bývaly samostatnou obcí. Připo- jování k Praze se projednávalo už během POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY 20 3-4/2019

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

50. let 20. století a definitivně pak pro- běhlo v roce 1968. Oblast byla obydlena už dávno, ale první zmínka o samotných Ďáblicích pochází z roku 1233. Mezi výz- namné památky patří barokní zámek s kap- lí z roku 1755. Dále tu najdeme Battistovu cihelnu, která fungovala až do roku 1939. Na jejím místě ale proběhly i vzácné ar- cheologické objevy dávných kultur. Jedním z nálezů je také stolička mamuta, dnes uložená v muzeu. Opodál pak stojí pane- lák. To by asi nebylo nic zvláštního, kdyby se však nejednalo o první panelový dům v Praze z roku 1955. Zvláštností je, že tehdy se moc nevěřilo stabilitě takového domu. Bylo by chybou nezmínit také ku- bistický Ďáblický hřbitov – druhý největ- ší v Praze, který je dokonce prohlášen za kulturní památku. K dlouhým vycházkám pak slouží Ďáblický háj s vrchem Ládví. Rozsáhlý lesopark je oázou klidu v rušném městě. Nachází se tu spousta herních prvků pro děti, klidná zákoutí, místa pro piknik a také hvězdárna s vyhlídkou. Hvěz- dárna byla zpřístupněna už v roce 1956 a dodnes tu můžete navštívit přednášky, filmy, výstavu či přijít na pozorování oblo- hy dalekohledem. Foto: archiv TP Kraj Vysočina Netín Obec Netín, poprvé připomínána v roce 1156, se nachází na Křižanovské vrchovi- ně mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. Ve třináctém století tu byl po- staven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který v roce 1740 získal barokní „kabát“. Z vděku za odvrácení morové po- hromy se tu od roku 1714 konaly pravi- delné poutě, jejichž termín nyní připadá na neděli okolo svátku Nanebevzetí Pan- ny Marie, tedy kolem 15. srpna. Od kos- tela se pak vydejte směrem severním po zelené značce. Hned za hřbitovem začíná křížová cesta. Jejích čtrnáct božích muk s vyobrazenou poslední cestou Ježíše Krista vás lipovou alejí dovede až k hrob- ce knížat rodu Lobkowiczů. V letech 1869 –1871 ji nechala vystavět kněžna Leo- poldina Liechtensteinová, provdaná prin- cezna Lobkowiczová. Architekt Augustin Prokop navrhnul stavbu v novogotickém slohu. Skládá se ze spodní hrobky Všech dušiček a horní kaple Sedmibolestné Panny Marie. K výletům vybízí i okolní krajina s množstvím turistických tras, cyk- lostezek, ale především menších i větších rybníků. Při toulkách po místních lesích můžete narazit i na další zajímavosti – tře- ba památník JUDr. Jaroslava Odstrčila, velitele výsadku Calcium, který tu v roce 1944 padl po přestřelce s nacisty. Jihomoravský kraj Rozsíčka Západně od Letovic, na samé hranici pří- rodního parku Halasovo Kunštátsko leží v nadmořské výšce šesti set metrů malin- ká obec Rozsíčka. Okolní kopce a nejspíš i její velikost jí daly název – Rozsíčka je zdrobnělina slova rozsocha, což v tomto případě znamená geografický útvar mezi dvěma vrcholy. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1374, kdy byla součástí kunštátského panství. Centrum Rozsíčky tvoří náves s rybníčkem, půvabnou zvonič- kou s dřevěnou střechou a budovou úřa- du, ve které kdysi býval hostinec. O kou- sek dál pak stojí výklenková kaplička, jež nedávno prošla rekonstrukcí. Pokračujte za kapličkou po cestě vlevo a dojdete ke klidnému místu k odpočinku a dětským hrám. Odtud je to už jen pár metrů na rozcestí, kde můžete nasednout na kolo a rozjet se, na kterou stranu chcete. Jed- ním směrem se dostanete do Olešnice s muzeem historických vozidel či strašidel nebo modrotiskovou dílnou a druhý směr vás přivede do Rudky s jeskyní Blanických rytířů, Burianovou rozhlednou či smyslo- vou zahradou, nebo ještě dál do Kunštátu, města s krásným náměstím a nejstarším zámkem na Moravě. Foto: archiv TP Moravskoslezský kraj Hovězí Jihovýchodně od Vsetína narazíte na obec Hovězí. Leží v údolí tvořeném Vsetínskou Bečvou a mnoha jejími přítoky mezi Vse- tínskými vrchy a Javorníky. Na katastru obce tak potkáte několik dalších poto- ků a říček. I když se jedná o obec ze 14. století, kde byly zakládány paseky a ve znaku má krávu, není jasné, že název vy- chází skutečně od tohoto domácího zví- řete. Jedna z několika verzí mluví třeba o počeštění německého slova Hofwiese – panská louka. Hovězané v dějinách mno- hokrát čelili útokům a statečně bránili naši východní hranici. Z pamětihodností je tu nejvýraznější novogotický kostel sv. Máří Magdalény, jemuž předcházela no- vorománská stavba a před rokem 1688 i dřevěný kostelík, který byl však něko- likrát vypálen. Za zmínku stojí i zdejší zámeček Kaštýl – dnes je sice v rukou soukromých, ale jeho bohatá minulost vás jistě překvapí. Obec nabízí několik variant ubytování, v zimě dokonce i menší sjez- dovku a pro nadcházející období je ideál- ní na kola. Vyrazit můžete na cyklostezku Bečva, na Hornolidečskou magistrálu, po okruhu Hovězím či na Bike trails Valaš- sko. Za horkých dní pak přijde k duhu klidná rekreace u jezu na Vsetínské Bečvě. Foto: archiv obce Hovězí 3-4/2019 21 Pavla Kovářová

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Solitér, jakého jen těžko hledat. Na dně hlubokého kaňonu, pod bílými vápencovými skalami, jež prosvítají z bujné zeleně listna- tého porostu, stojí už dlouhá léta a stále patří k oblíbeným cílům, které prakticky nikdy nemohou zklamat. Za slunečných dní je Moravský kras výzvou pro každého, kdo se rád pohybuje po- mocí vlastních sil, a kdyby zapršelo nebo byla zima, v jeskyních je už miliony let stále stejně. A tak unaveni po celodenním van- drování od jeskyně k jeskyni, od barokního poutního kostela Panny Marie Bolestné ve Sloupě ke kostelu Jména Panny Marie ve Křtinách nebo k rybníku v Jedovnicích se rádi necháte pozvat k chutné večeři. Chcete doporučení? Určitě si vyberte uzeného nebo i jinak připraveného punkevního pstruha. Pravda, k němu by to chtělo skleničku dobrého moravského vína. Vinotéka ho- telu Skalní mlýn je dobře zásobená. Jistě i díky dobrým vztahům s dalším místem, kam vás zveme. 22 3-4/2019 V uplynulých vydáních jsme vás zavedli do čtyř vynikajících hotelů působících pod společným logem Společnosti pro Mo- ravský kras. Dnes se ještě jednou do hotelů Slávie v Pelhřimově, Skalního mlýna v samém srdci Moravského krasu, do lázní SPA Lednice a nejnovějšího hotelu Lotrinský ve Velkých Pavlovicích krátce vrátíme. Služby všech jsme vyzkoušeli a věřte, že přirovnání k čisté, libozvučně ladící kvartě přesně odpovídá skutečnosti. Stejně jako jednotlivé tóny v rovnoměrném temperovaném ladění kvarty – každý je jiný, ale jejich souzvuk je téměř absolutní, tak i každé z těchto zařízení je jiné, ale dohromady tvoří skvělou kolekci vyvážených služeb, pohodlí a turistických možností. Další výhodou této čtveřice je, že si kdokoliv může naplánovat jejich postupnou návštěvu na dobu týdenní dovolené prakticky kdykoliv v roce. V každém ročním období v nich můžete prožít neobyčejné chvíle. HOTEL SKALNÍ MLÝN MORAVSKÝ KRAS, SMK, a.s. tel.: +420 516 418 113, info@skalnimlyn.cz www.skalnimlyn.cz HVĚZDNÁ KVARTA HOTEL SLÁVIE Pelhřimov HOTEL SKALNÍ MLÝN v Moravském krasu Představte si krásné náměstí s historií dlouhou více jak sedm set let, město zdobené věžemi kostelů, lákající hned do několika muzeí a především k dlouhým pěším nebo cyklistickým výpravám do okolí, do krásných partií jihočes- ké části kraje Vysočina. Do kraje zvlněného Křemešnickou vrchovinou protkanou hustou sítí značených turistických cest, abyste se k večeru vraceli do pohodlí moderně fun- gujícího, ale styl krásné secese respektujícího Hotelu Slá- vie. U chutné večeře si můžete plánovat program na další den. Třeba kolem břehů řeky Bělé nebo kolem šesti ryb- níků, které jsou jako perličky navlečené na šňůře potoka Mednice. I když se vám nebude chtít Hotel Slávie opou- štět, přece jen neváhejte a hurá do Moravského krasu. HOTEL SLÁVIE PELHŘIMOV tel.: +420 565 321 540, info@hotelsalvie.cz www.hotelslavie.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 23 SPA RESORT LEDNICE tel.: +420 515 554 100, 723 200 222 recepce@lazne-lednice.cz, www.lazne-lednice.cz Tři čtyři dny ve zdejším lázeňském zařízení vás vyléčí ze všech civilizačních neduhů fyzických i duševních. Tím spíš, že SPA Led- nice je partnerským centrem na jižní Moravě pro cvičení dle metody MUDr. Smíška, které velmi pomáhá při problémech se skoliózou a rovněž je úžasné jako prevence při podobných problémech se zády. Komfortní pokoje, tři apartmány či luxusní Knížecí apartmán pro náročné vám poskytnou veškeré pohodlí. Připočtěte k tomu procedury léčebné i relaxační, koupele v jo- dové mořské vodě, masáže a pak výlety do celého Lednicko- -valtického areálu a máte postaráno nejméně o prodloužený ví- kend. Možností výběru z pobytových balíčků i delších pobytů je skoro nepřeberně. SPA Lednice je oázou klidu a aktivní pohody pro všechny věkové kategorie a na své si přijdou i hosté toužící po dlouhých cyklovýletech. Je jedno, na kterou světovou stranu se vydáte, vždy dojedete do míst, která vás zaujmou. Třeba po- dél Dyje s desítkami odboček k rybníčkům, slepým ramenům, do obory Obelisk, k Rybímu přechodu nebo do Podivína s tisí- covkou náhrobků na starém židovském hřbitově. A vinných skle- pů je všude kolem ne na víkend, ale na týden nebo měsíc. Pobyt ve SPA Lednice vás uzdraví dříve, než si dokážete uvědomit. Pokud si svou dovolenou postavíte jako malou expedici po čtyřech destinacích, po jednotlivých tónech hvězdné kvarty hotelů patřících do Společnosti pro Moravský kras, a.s., nemůžete se zklamat. A je jedno, začnete-li ve SPA Lednice, Skalním mlýně v Moravském krasu, Hotelu Slávie v Pelhřimově nebo v hotelu Lotrinský ve Velkých Pavlovicích. Laco Kučera, foto: archiv SMK, a.s. HOTEL LOTRINSKÝ ve Velkých Pavlovicích SPA RESORT LEDNICE Je nejmladší z celé kvarty, ale jeho základní fundament tvoří objekt starý stovky let – někdejší barokní sýpka skoro uprostřed Velkých Pavlovic. Už samotný vstup je impo- zantní. Klenuté stropy, vzdušnost, světlo a neopakovatel- ná atmosféra historického objektu se snoubí s moderním vybavením a vše dokonale dotváří několik skulptur od Pe- tera Nižňanského. Rekonstrukce byla náročná, ale výsled- ný efekt je velkolepý. Počínaje příjemnými pokoji a čtyřmi apartmány s kvalitními postelemi značky Hästens přes konferenční a společenské prostory vhodné pro firemní i privátní akce až po gastronomii a skvěle fungující služby. A nesmíme zapomenout právě na nejoblíbenější moravský nápoj. Vinné sklepy nabízejí nejen skvělý výběr k dobrému jídlu, ale i posezení se skleničkou a cimbálovou muzikou, řízené degustace a pochopitelně i možnosti nákupu vína do domácí vinotéky. Město a okolí pak poskytuje venkovní tenisové kurty, bowling, půjčovnu kol s úschovnou a ne- přeberné množství turistických atrakcí. Pokud vás aktiv- ní pohyb po moravských luzích a hájích trochu unaví, pak stačí zajet do necelých deset kilometrů vzdálené Lednice. HOTEL LOTRINSKÝ VELKÉ PAVLOVICE tel.: +420 515 535 828 (829), 703 424 328 recepce@hotel-lotrinsky.cz, www.hotel-lotrinsky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

24

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 25 Ostrava už měla ledasjaké přídomky – znali jsme ji jako „černou“ i „ocelovou“, ale že je i městem věží a vskutku překrás- ných kostelů a chrámů, zatím si všímá jen návštěvník opravdu nadmíru pozorný a vnímavý. Určitě nebude možné dobře popsat všech dvacet chrámů. Ty si nejlé- pe prohlédnete sami, až do Ostravy při- jedete a zkusíte se sami orientovat právě podle kostelních věží. Věřte, že s mapou, kterou dostanete v některém z informač- ních center OSTRAVAINFO – ano, s těmi třemi vykřičníky – to bude nejen snadné, ale i velmi zajímavé a poučné. Malý kostelní okruh Moravskou Ostra- vou doporučujeme začít na tramvajové stanici se zvláštním jménem Don Bosco. Proč právě zde? Stojí u ní kostel sv. Jo- sefa vystavěný právě kongregací Sale- siánů Dona Bosca jako místo, kde bylo a dnes už opět je pečováno o mládež – ne již jen o tu chudou a ohroženou. Ale kostel sám, ač postaven až v první pů- li dvacátého století, je architektonickým a technickým unikátem. Jako první byl smontován ocelový skelet, následně vy- zděný cihlami. Na štíhlé hranolové věži stojí šestimetrový ocelový kříž, který v no- ci září do dálky – i za první republiky byl neonový. Interiér odpovídá době stavby a patří opravdu k estetickým lahůdkám. Na náměstí Msgre Šrámka dojdete za chviličku i pěšky. Bazilika Božského Spasitele s dvojvěžím v průčelí vás nad- chne. Vždyť je to po Velehradě druhý nej- větší kostel na Moravě. Jen je významně mladší. Vyrostl v letech 1883–1889 jako novorenezanční klenot – jak z venku, tak i v interiéru. Vstupte a tiše postůjte v roz- lehlém trojlodí o délce neskutečných 68 metrů. Mimochodem obě průčelní věže jsou jen o metr nižší. I když má Ostrava hned několik kos- telů z režného zdiva, jako „červený“ je označován jen evangelický Kristův kos- tel na nedalekém Husově náměstí. Ta- ké on je stár jen něco málo přes sto let a nese si „kabát“ ve stylu holandské re- nezance. Má nádherný mramorový oltář s masivním dubovým křížem a dubovou kazatelnou. Akustiku chrámu výborně posiluje stylově atraktivní dřevěný kaze- tový strop. Zajímavé jsou i kostelní zvony laděné do tónů cis, e a g. Největší, jmé- nem Spasitel, váží 1580 kilogramů, pro- střední se jmenuje Luther a nejmenší Práce. Nakonec si nechejte kostel sv. Vác- lava, jeden z nejstarších a nejhodnot- nějších kostelů ve městě. Stojí na román- ských základech, nese výrazné stopy gotiky i renezance. Traduje se, že v původ- ní pohanské svatyni sloužili svoje první misionářské bohoslužby Cyril s Metodě- jem. Čtyři kostely, procházka na necelý den. A co dál v Ostravě? Třeba ještě je- den krátký výlet – do části Hrabová. Městskou dopravou se za pár desítek minut dostanete na Paskovskou ulici, kde už nemůžete přehlédnout nečekaně krásný dřevěný kostelík svaté Kateřiny Alexandrijské z 16. století. Vejděte a ob- divujte šikovnost, řemeslo, cit pro krásu a uměřenost našich předků. Chcete-li vědět více, navštivte některé z infocenter. Třeba to ve věži nad Novou radnicí. Z jejího ochozu navíc uvidíte Ostravu zelenou, plnou věží a večer také zářící. Laco Kučera Foto: archiv Ostravainfo Nevím, kolik měly dějiny naší země období, kdy mohli lidé klidně a bez obav chodit po ulicích s hlavou vztyčenou a pozorně si prohlížet, co nám stavitelé, architekti, so- chaři i obyčejní zedníci zanechali ve druhém, třetím i vyšších patrech. Bývaly doby, kdy bylo lepší se dívat pod nohy, jindy zas nebylo vhodné mít vztyčenou hlavu. Dnes se lidé mnohem častěji než na domy kolem sebe dívají na displeje telefonů. Je čas nás přimět k tomu, abychom zvedli hlavu a pohledy zamířili třeba až ke štíhlým vě- žím chrámů. Věřili byste, že Ostrava jich má dvacet? O věžích světských ani nemluvě. PROCHÁZKA POD OSTRAVSKÝMI VĚŽEMI Nová radnice Katedrála Božského Spasitele Kostel sv. Josefa

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA Z HOLIDAY WORLD 2019 PÁR VĚT NA ÚVOD Moderní turista je náročný klient, zákaz- ník, kterého je třeba si vážit. Je náročný a oprávněně vybíravý. Nejen proto není přirovnání veletržních nabídek k turistické hodovní tabuli prázdnou floskulí nebo bezobsažnou frází. Naopak, je to poměr- ně přesný, výstižný a stručný popis sku- tečného stavu. I přes to, že se tu a tam mezi vystavovateli i mezi návštěvníky najdou kritické hlasy nebo nespokojená hodnocení – ty se ale týkají více jednot- livostí, nikoliv veletrhu jako celku a také přes to, že akce velikosti a významu Holi- day World už poměrně dlouho přerůsta- la technické možnosti Výstaviště Holešo- vice, stále patří k událostem, na kterých není dobré chybět. Holiday World je ve- letrhem, kde může najít své uplatnění každý bez ohledu na to, zda přijíždí na- bídnout malou vesnici s klidnou návsí, pří- jemnou a veselou hospůdkou a čistými lesy v okolí, služby krajského města ne- bo celý kraj či zemi. Důležité je, jak svo- ji nabídku zpracuje, představí a jak o ní dokáže hovořit s případnými zájemci. Holiday World je jednou z velkých příle- žitostí pro všechny, kdo chtějí na českém nebo lépe řečeno na evropském turistic- kém trhu uspět. Jakou zprávu o sobě nechal jeho po- slední ročník? Veskrze pozitivní. Aby ani toto vyjádření nebylo chápáno jako flo- skule, neřku-li prázdná fráze, pokusíme se je v následujícím oddílu tohoto člán- ku potvrdit prožitky vlastními i našich partnerů a jakýmsi shrnutím obsahu roz- hovorů s vystavovateli, se kterými se po- tkáváme pravidelně i s návštěvníky vele- trhu, kteří se zastavili u výstavních pultů naší expozice. Tu jsme letos sdíleli s part- nery z Destinační agentury Dolní Poohří, tedy kromě jiného i s královským měs- tem Kadaní, lázeňským Kláštercem nad Ohří, historickými Louny, chmelařským Žatcem a zajímavými Postoloprty. Přesná statistická data o počtech vy- stavovatelů a návštěvníků jsou k dispozi- ci na stránkách veletrhu a není tedy tře- ba je zde uvádět. Nehledě na to, že naše reportáž je zaměřena spíš k vystavova- telům, kteří ještě na Holiday World nejezdí a stejně tak i k návštěvníkům, které by- chom všichni rádi za rok mezi expo- zicemi Holiday World viděli. To už ale zřejmě bude v Letňanech, v některé hale společnosti ABF, která veletrh Holiday World převzala a už dnes intenzivně pra- cuje na jeho nové náplni, na tom, jak zkvalitnit služby a veletržní servis jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky. Ale to jsou informace, jejichž konkrétní po- dobu se dozvíme za několik měsíců. NĚKOLIK ÚVAH O TOM, CO HW 2019 PŘINESL Posudků na letošní Holiday World jsme v jeho průběhu zaznamenali nemálo. Byly z obou stran názorového spektra. Tedy kladné i negativní. Neutrálních nebo vy- hýbavých zaznělo mizivé procento. V zá- sadě ale můžeme konstatovat, že v sou- hrnu a s přidáním všeho, co jsme prožili v naší společné expozici, byla valná vět- šina vystavovatelů spokojena jak se služ- bami, tak i s návštěvností a zájmem čes- kých turistů o informace. Sami můžeme potvrdit, že na rozdíl od veletrhů před 26 3-4/2019 Středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World bezesporu patří mezi nejvýznamnější setkání touroperátorů, národ- ních centrál, českých regionů i destinací z celé Evropy a přilehlého zbytku světa u nás. Snad právě pro tu obrovskou šíři tematického záběru, pro tu pestrost nabídek nejen z Evropy, ale i z Asie, a prostřednictvím cestovních kanceláří i z Ameriky, Afriky nebo Austrálie, je opravdu složité vystrojit turistickou hodovní tabuli, ke které rád přisedne český turistický gurmán. Ale daří se. Jen si turista musí umět vybrat, zorientovat se v prostorách výstaviště – letos zřejmě naposled v holešovickém Průmyslovém paláci.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 27 pěti šesti lety, roste zájem nejen o obec- ná sdělení, ale návštěvníci stále častěji požadují i rady, který hotel nebo penzi- on si vybrat. Je škoda, že stále ještě na tyto změny zájmu ne úplně aktivně rea- gují ubytovací zařízení českých, morav- ských i slezských regionů. Zkrátka, čes- ké hotely na veletrhy příliš nepřicházejí. Naše redakce se alespoň z části snaží vyjít v rámci svých možností vstříc těmto trendům. Při cestách za redakčními ma- teriály využíváme služeb hotelů a pen- zionů po celém Česku, ve městech i na venkově. Můžeme tedy na základě vlast- ních zkušeností doporučit hotel, popsat nabízené služby, popřípadě i předat kon- takty nebo propagační materiály. Letos to byly Hotel Sladovna z Černé Hory u Brna, Skalní mlýn z Moravského kra- su a hotel Lotrinský z vinařského kraje, z Velkých Pavlovic. Všechna tři zařízení nám také dodala ceny do losování pro návštěvnickou veřejnost. Ze Sladovny a Skalního mlýna to byly vouchery na pro- dloužený víkend a hotel Lotrinský připra- vil jako dárek několik lahví vynikajících moravských vín. Třeba se za rok na dal- ším ročníku Holiday World setkáme my i návštěvníci s daleko bohatší nabídkou našich domácích hotelů. Dalším pozitivním momentem byly prezentace některých vystavovatelů na dvou pódiích – v Pravém křídle a ve Ve- letržní hale. Potěšilo nás, s jakým zájmem se setkala třeba vystoupení české zá- stupkyně Slovenské agentury pro ces- tovní ruch, Kláry Badinkové. Dalo by se říct, že letos se naši sousedé dokázali docela nepřehlédnutelně zviditelnit. Závěr? Celkem jednoznačný. K úspěš- né účasti na veletrhu Holiday World je třeba nebát se „jít s kůží na trh“. Jinými slovy dopřát expozici i propagačním materiálům atraktivní a nepřehlédnutel- ný facelift a obsadit ji šikovným perso- nálem, který zvládne po celé čtyři dny s úsměvem a ochotně hovořit s kýmko- liv, kdo bude chtít cokoliv vědět. I tako- vých příkladů bychom mohli jmenovat celou řadu: Liberecký kraj zaujal deko- rací komiksového střihu, Moravskoslez- ský kraj přivezl netypickou a krásnou dřevěnou expozici, která značně vybo- čovala z běžného standardu, stanoviště Plzeňského kraje bylo nepřehlédnutelné jako vždy, Středočeský kraj se v posled- ních měsících nechce nechat zahanbit a přesvědčuje všechny o tom, že si vy- šlápnul správnou nohou ve správném rytmu. Maketa Elblagského kanálu ze Západních Mazur, již návštěvníci znají už z minulých let, letos promluvila česky a slavila nesporný úspěch, který jsme jako dlouholetí partneři tohoto kouzelné- ho polského regionu při rozhovorech se zájemci o informace rádi podpořili vlast- ními zkušenostmi. Destinace Dolní Po- ohří, s níž jsme sdíleli společný prostor, díky aktivitě královského města Kadaně, lázeňského a hudebního Klášterce nad Ohří, Žatce, Loun a Postoloprt dokázala přitáhnout zaslouženou pozornost. Jako vždy k tomu přispěl i tradiční kadaňský maskot Maxipes Fík, ochutnávky žatec- kého piva a v neposlední řadě také kaž- doroční autogramiáda našeho skvělého houslového virtuóza, znalce historie mis- trovských nástrojů, popularizátora hod- notné muziky a především skvělého člo- věka, Jaroslava Svěceného. Holiday World tedy přinesl znatelnou snahu části vystavovatelské komunity v rámci daných možností zvýraznit svoji regionální i národní tvář, připravit nabíd- ku, jež by se brzy mohla stát hotovými produkty a vyhovět měnícím se poža- davkům turistické veřejnosti. A také úva- hy a debaty, jak se připravit na Holiday World 2020, který bude mít svoji novou premiéru v některé hale výstaviště v Let- ňanech. V prostoru, od kterého si mnozí slibují bohatší možnosti pro vlastní krea- tivitu, snazší dopravu auty i metrem, více místa na parkování a věříme, že i bohat- ší služby a možnosti vlastních prezentací. DOPORUČENÍ Všem, kdo stále s účastí na veletrhu vá- hají, neseme vzkaz: Je čas, abyste se k nám přidali. Průběžně sledujte webové stránky veletrhu, a hlavně včas začněte s přípravami. Tým ABF se vás rád ujme, poradí a pomůže se zjištěním všeho, co je třeba. Laco Kučera Foto: archiv TP www.holidayworld.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Těch posledních osm let se veletrh stal jednou ze stěžejních událostí Kongresové- ho centra Aldis. Ale Kongresové centrum samo o sobě je jen velký, dobře vybavený objekt. To až lidé, kteří svojí neutuchající chutí stále něco nového vymýšlet, zlepšo- vat, přidávat a překvapovat mohou docílit stavu, kdy jejich práce rok za rokem vede k větší spokojenosti všech, kdo na akce do Aldisu přijíždějí. Ať už jako hosté, náv- štěvníci, nebo aktivní účastníci. Tedy i my všichni, kdo do Aldisu na veletrh Infotour a Cykloturistika jezdíme už dvacet let. Byli bychom rádi, pokud byste všichni tento úvod přijali jako blahopřání a gra- tulaci Kongresovému centru Aldis, jeho řediteli Mgr. Tomáši Faltusovi, nepostra- datelným spolupracovnicím paní Haně Mancové a Dagmar Smrčkové a v nepo- slední řadě i všem ostatním, kdo se o nás vždy při veletrhu umí tak perfektně posta- rat jak v expozicích, tak i v restauraci. Dvacet let je kulaté výročí, které si gratu- laci, oslavu a blahopřání zasluhuje. Přeje- me tedy veletrhu Infotour a Cykloturistika, Kongresovému centru Aldis a všem jeho lidem hodně sil do dalších let a nám, vy- stavovatelům a návštěvníkům další roky tak skvělé spolupráce. Naše redakce jistě není jediným sub- jektem, který nevynechal ani jeden z dva- ceti ročníků Infotouru. Můžeme si tedy dovolit napsat, že je rok od roku lepší v kvalitě služeb, obsahu, doprovodných programů, ale také co se týče návštěv- nosti. Jistě to není jenom náš názor. Potvrzují to i vyjádření dvou nových vy- stavovatelů, kteří přijeli letos na Infotour poprvé, našich partnerů města Děčína a Destinační agentury České středohoří. Oba dva veletržní dny jsme strávili ve spo- lečné expozici s názorem, že zájem o in- formace u našich pultíků byl až nečekaný. Pokud bychom měli postavit jakési pořadí zájmu, tak na prvním místě se návštěvní- ci ptali na možnosti cykloturistiky na Lab- ské stezce v Českém středohoří a pak až překvapivě chtěli rady a doporučení do penzionu, kempu či hotelu. Děčín, město na Labi se zámkem, zoologickou zahradou a báječnou lezeckou via ferra- tou, si na veletrhu docela rychle vydobyl místo na výsluní. Před pultem, za nímž stála paní Markéta v tričku hlásajícím, že Děčín je boží a kde voněla skvělá káva z pražírny Caffe08, to docela žilo. Tak, že nestačili vybalovat nové a nové mapy a průvodce, odpovídat na dotazy a radit, 28 3-4/2019 Je až podezřelé, jak rychle kolem nás dokáže čas prolétnout. Jen si to většinou ani nestačíme uvědomit. To až nastane nějaká dobrá, „kulatá“ příležitost. Třeba jako dvě desetiletí jednoho z nejlepších veletrhů cestovního ruchu, veletrhu INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA v Hradci Králové, který zejména v posledních osmi letech nabral do plachet opravdu mezinárodní vítr. DVACET LET NA INFOTOURU

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

3-4/2019 29 kdy je Děčín nejkrásnější – tedy kdykoliv. Zajímavým způsobem narostl zájem i dru- hý den, kdy se České středohoří a Děčín představily i na hlavním pódiu krátkou prezentací doplněnou soutěží, kdo se dří- ve „oblékne“ do lezeckého postroje. Ale podobně tomu bylo i u jiných stán- ků a expozic. Naše redakce je na veletrhu opravdovou trvalkou a velmi nás těší, že se k nám rok co rok vrací návštěvníci, kte- ré už můžeme považovat za „staré známé“ v tom nejlepším slova smyslu. A na co se ptali nás? Na všechno – na Polsko, co nového jsme přivezli z Moravy, lákaly je i letáky několika hotelů, které jsme pre- zentovali – ať už Sladovna v Černé Hoře u Brna, Skalní mlýn z Moravského krasu nebo nový hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích. Tedy prezentace na Infotouru v Aldisu má svůj nezpochybnitelný smysl a výz- nam. Zejména, pokud vystavovatel využi- je některou z možností, jak o sobě dát vědět v rámci doprovodného programu. V tomto směru musíme zmínit i naše tro- chu improvizované vystoupení, k němuž nás vyzval projektový manažer CK ATIS Petr Krč, jehož beseda na téma dovolená v Polsku probíhala před auditoriem v hlav- ním sále. Myslím, že se nám podařilo or- ganicky skloubit zkušenosti jejich cestovky s poznatky naší redakce v zajímavý a chut- ný koktejl. A co bylo nejlepší? Že reakce návštěvníků na naše povídání o Polsku přivedla do naší expozice další dvě vlny zájemců – a tak jsme u pultu i u stolu vedli další debaty, tentokrát už konkrétní – o krajině Elblagského kanálu v Západních Mazurách. Ovšem besed, přednášek a malých konferencí proběhla při veletrhu celá řada. Za všechny bychom měli připomenout tu domácí, z Královéhradeckého kraje, o re- gionálních produktech, které mohli všichni návštěvníci okusit či zakoupit přímo v jed- nom ze sálů Kongresového centra po ce- lou dobu veletrhu. On veletrh Infotour a Cykloturistika je v podstatě také takový vynikající regionál- ní produkt pěkně plněný produkty z mno- ha regionů Česka, ale stále častěji i ze zahraničí – z Chorvatska, Polska, Ukrajiny – tedy ze Zakarpatí, ze Slovenska a tento rok nově i ze Švýcarska. Letošní dvacátý ročník Infotouru a Cyk- loturistiky byl nejen jubilejní. Byl i svým způsobem zvláštní. Poprvé jsme si doce- la intenzivně uvědomili, že jsme vlastně všichni turisté. Jak my, co jezdíme vysta- vovat, nabízet, předvádět a představovat, tak také tisíce vás všech, kdo na veletr- hy přicházíte vybírat, nechat si radit, vy, kteří se ptáte a pak vyrážíte podle našich nabídek a doporučení. Ať už na jedné straně, stojíce za pulty jako představitelé cestovek, regionů, měst a redakcí, nebo na druhé straně, s chutí najít cosi nového, neotřelého a zajímavého, všichni jsme ve- deni stejnou touhou – poznávat a prožívat něco pěkného, atraktivního, poučného a nezapomenutelného. Není bez zajíma- vosti, že k tomuto prostému poznání nás přivedl krátký rozhovor, o který nás požá- dala královéhradecká redakce Českého rozhlasu. Asi jsme potřebovali také jednou nechat se vyvést z pozice těch, kdo se ptají a dostat se do role dotazovaných. Dlužno podotknout, že dámy redaktorky královéhradecké redakce se ptát umějí. Bylo to příjemné a inspirující. Na závěr je nezbytné se na chvíli za- stavit i na malé oslavě, kterou tým Aldisu připravil v rámci každoročního společen- ského večera. Ten je už pověstný svým skutečně hodnotným kulturním progra- mem, za kterým nikterak nezaostává ani jeho gastronomická část. Letos se sku- tečně vydařil. Po nakrojení dortu „dvacítky“ obsadila pódium kapela – pravý a nefal- šovaný „bigbít“ nesoucí jméno Generace 75. Jedním z frontmanů je všem dobře známý projektový manažer CK ATIS Petr Krč. Hudebníci pak rozjeli takovou muzi- ku, jež chytila za srdce, rozhýbala nohy a nalila pěknou dávku energie do žil všem – bez ohledu na ročník narození. Takže jsme prožili dva dny, které stály za to jak po stránce profesní, tak i po stránce společenské. Máme se na co po celý rok těšit. Vždyť dobrá akce se může odehrát i pod číslovkou 21. Byl to opět zážitek hodný turistických gurmánů. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP Podrobnosti o návštěvnosti, počtech vystavovatelů a brzy také o dalším, jedenadvacátém ročníku se dozvíte na www.infotourhk.cz, popřípadě se obracejte přímo na paní Hanu Mancovou na telefonu: +420 495 052 207, mobil: +420 602 460 681, e-mail: mancova@aldis.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Je to prostá skutečnost a chybuje kaž- dý, kdo ji nebere dostatečně vážně. Zná- me ji my, znáte ji jistě i vy, a především si ji v plném rozsahu uvědomuje i manage- ment veletrhu na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Právě proto, ale i z řady dal- ších dobrých důvodů doznal veletrh první drobné změny, předzvěst nadcházejícího faceliftu. Není divu. Každý z nás si tu a tam rád koupí nový, moderní kabát, auto ne- bo vybavení bytu a s očekáváním něče- ho zajímavého se pídí, jak bude vypadat nový model toho či onoho výrobce. Kaž- dý moudrý manažer musí vždy po čase přinést modernizaci, nový design, lepší výbavu, příjemnější dojem. U veletrhů to platí stejně, ne-li ještě více. Ale podobně jako trvá vývoj nového modelu auta tři, pět nebo více let, nemůžeme chtít, aby veletrh změnil k lepšímu svůj charakter, obsah, zaměření a filozofii za pár měsíců. Je to přece živý organizmus, se kterým se musí zacházet citlivě. Skládá se totiž ze dvou nesmírně důležitých a křehkých ingrediencí – z vystavovatelů a návštěvní- ků. Z tvůrců turistických produktů a z je- jich konzumentů. Z mistrů kuchařů při- pravujících pro turistické gurmány dlouhou řadu vyvážených, přiměřeně pikantních, vonících a barevně ladících menu. Ty ná- sledně ochutnávají, koštují, posuzují a pak i nakupují a konzumují skuteční znalci. Dávno už to nejsou turisté, kteří by si na dovolenou balili štangli salámu a dokázali tolerovat, že obdrželi méně, než jim bylo slibováno. Změna názvu veletrhu je jen předzvěs- tí změn, které přijdou. Na tomto místě je čas uvést alespoň několik vět z rozho- voru s jednatelem společnosti Černá lou- ka s.r.o., jejíž součástí je kromě samot- ného výstaviště i Slezskoostravský hrad a Ostravainfo, Mgr. Janem Šumberou: „To, že jsme z názvu odebrali výrazy „region“ a „lázeňství“, vůbec neznamená, že by- chom na veletrhu lázně a regiony nechtě- li. Naopak! Vždyť to vše musí být a je součástí fenoménu, který všichni známe jako DOVOLENOU. Chceme, aby se k nám na veletrh sjížděli vystavovatelé ze všech koutů a s co nejpestřejší nabídkou. Chce- me oslovit, přesvědčit a přilákat na Čer- nou louku také malé subjekty, malé obce i drobné podnikatele v oboru. Naším cí- lem je nabídnout možnost sdružit menší expozice, jež mají nějakou vnitřní logic- kou vazbu, třeba regionální, tak, že budou užívat společné zázemí s plnou výbavou a přitom každý bude mít vlastní výstavní prostor na půdorysu kříže nebo hvězdy či jakkoliv jinak. Dokázali bychom tak nahra- dit tradiční malé stánečky, které nabízejí nejen málo prostoru, ale je obtížné je i za- jímavě graficky a esteticky pojednat. Bu- deme rádi, když si vystavovatelé přivezou i svoji vlastní expozici a my se vynasnaží- me ji napojit na naše sítě. Prospělo by to jak jejich prezentaci, tak i veletrhu samot- nému. Kdokoliv, kdo má zájem uvažovat v tomto duchu, se na nás může už teď obracet. Rádi poradíme, pomůžeme, na- vrhneme řešení i vstřícnou kalkulaci. A po- dobně pracujeme také na modernizaci náplně veletrhu a doprovodných progra- mů pro odborníky a veřejnost. Místo kon- ferencí, jež se často uzavírají samy do sebe, chceme otevřenější diskuzi na váž- ná témata, hledáme atraktivní náměty pro 30 3-4/2019 Pěknou řádku let jsme se v Ostravě scházeli na veletrhu, v jehož názvu stála i slova „region“ a „lázeňství“. Letos poprvé už to byl veletrh Dovolená. Ale pozor, vůbec to neznamená, že by na něm chyběly, nebo měly chybět regiony či lázně, wellness zařízení, ať už naše domácí, nebo z kterékoliv části Evropy a okolního světa. Ostravský veletrh i letos byl a v dalších letech bude akcí, na které najde své místo a své zákazníky každý, kdo je ochoten nejen přijet a strávit na Černé louce tři krás- né dny, ale také návštěvníkům nabídnout to nejlepší, co má a co umí připravit. Na to poslední slůvko kladu obzvláště velký důraz. Protože všichni, kdo chceme na veletrhu uspět, máme co do činění s turistou, potencionálním klientem, který při- praven je. Po čertech dobře připraven! A nespokojí se jen tak s ledajakou nabídkou. KAM PRO DOVOLENOU? PŘECE NA DOVOLENOU!

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

besedy s návštěvníky a nebráníme se ani interaktivním expozicím a výstavám. Bu- deme rádi, když odborníci v cestovním ruchu přijdou se svými nápady. Chceme, aby veletrh přinášel kvalitní a plnohod- notné informace a obchodně úspěšné produkty „zabalené“ do dobře vypadají- cích a na první pohled lákavých expozic.“ K tomu dodáváme starou pravdu: pří- klady táhnou. A tak vystavovatelé, kteří na letošní Dovolené byli i ti, kteří přije- dou za rok, by se mohli nechat inspiro- vat třeba Moravskoslezským krajem. Jeho nová, rustikální expozice zaujala do té míry, že získala ocenění za kreativní pří- stup jak za prostorové ztvárnění, tak i za aktivní program. Přímo na ploše probíhaly několikrát denně malé kuchařské show na téma tradiční regionální moravskoslez- ské kuchyně – voňavé a chutné. Kromě toho se „ochutnávaly“ Jeseníky i Besky- dy nebo Opavské Slezsko a další regiony kraje. Pokud bychom ale měli vybrat nej- krásnější prezentaci my, pak by na nejvyš- ším stupni stála expozice Ostravainfo. Jednoduchá, vzdušná, přístupná ze všech stran, připomínající něco jako světelnou věž. S trochou fantazie třeba tu, co se tyčí nad ostravskou Novou radnicí. Posuďte sami. V této souvislosti nelze nepřipome- nout i další oceněné. Především už z da- leka slyšitelnou a vonící expozici Salaše Zbojská, dále nepřehlédnutelně červený stánek Českého dědictví UNESCO a pak i ocenění, která byla udělena účastníkům, vydavatelstvím a autorům účastným na souběžném Knižním festivalu Ostrava. Ale veletrhy jsou hlavně o setkávání nabízejících se zájemci a také o nava- zování nových kontaktů. I v tomto směru nabídl veletrh Dovolená nejednu zajíma- vou příležitost. A tak při tom, co jsme v naší expozici pilně uspokojovali zájem návštěvníků o nabídky Hotelu Sladovna v Černé Hoře u Brna, nového hotelu Lo- trinský ve Velkých Pavlovicích, známého hotelu Skalní mlýn v Moravském krasu nebo o služby na Elblagském kanále v Pol- sku, které jsme na veletrhu zastupovali jako naše partnery a spolupracovníky, evidovali jsme i nebývalý zájem o samot- ný časopis TRAVEL profi. Bylo nám pří- jemným překvapením, kolik návštěvníků k nám přicházelo jako ke starým známým. Našli jsme zde však také nové zajímavé kontakty. Sešli jsme kromě jiného i s před- staviteli Vysoké školy báňské – Technic- ké univerzity v Ostravě. S profesorem Ma- rianem Marschalkem jsme vedli dlouhou a nesmírně obsažnou debatu na téma geovědního a montánního turizmu. Obo- ru, který před sebou má ještě zdaleka neodhalené perspektivy. Jeho nadšení, a hlavně docela nový pohled na všechny souvislosti, které nám představil v zají- mavě logických vazbách, nás provoku- je k tomu, abychom se tomuto tématu věnovali. Ale každá tisková strana má omezený rozsah, a tak jen velmi stručně pár postřehů Mariana Marschalka: „…geo- vědní a montánní turizmus, to nejsou jen turistické výpravy do podzemních štol upravených pro turistické skupiny s prů- vodci. Jeho obsahem jsou i historicko technické, technologické, kulturní a geolo- gické souvislosti. Hornictví a vědy o hor- ninách, tradice, zvyky, obřady, legendy a pověsti dávají dohromady pestrou škálu zajímavých možností, jež lze dobře vyu- žít i v cestovním ruchu. Každý starý hrad nebo kostel je postaven z kamene, který někdo někde vytěžil, musel umět opra- covat. Jakákoliv ruda cestou z podzemí na povrch prošla mnoha rukama, než se z ní stal třeba šperk nebo stříbrná mince. Horníci se historicky brzy stali komunitou s vlastní kulturou a tradicemi. Co třeba každoroční oslavy Salamandra v Banské Štiavnici? Nebo Hornický orloj, stará klo- pačka a především unikátní mineralogic- ký region Španiej Doliny na Slovensku? Kdo dnes mimo náš region ví, co je „Skok přes kůži“? A to všechno jsou nádherná a atraktivní témata, která v turizmu ještě čekají na svoje plnohodnotné využití…“ To je tedy další konkrétní příklad, jak se dá nově a především moderně nahlí- žet na jeden z perspektivních segmentů turistiky. O důvod víc, proč si zařadit ter- mín veletrhu Dovolená 2020 už nyní do kalendáře a proč neotálet s přípravami. Je více než pravděpodobné, že pro příští rok připraví tým Výstaviště Černá louka možnosti, ze kterých si budete moci vy- brat i vy. Témat, která jsme si z letošního roč- níku přivezli, je tolik, že se k nim určitě vrátíme v některém z dalších vydání. Zatím se můžete obracet s dotazy nejen na na- ši redakci, ale především přímo ke zdroji, tedy na adresu Černé louky. Laco Kučera, foto: archiv TP Černá louka s.r.o., Černá louka 3235, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava manažerka veletrhu Denisa Ježková, DiS, tel.: +420 596 167 119, +420 724 184 439 e-mail: denisa.jezkova@cerna-louka.cz, www.cerna-louka.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/

Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, tel.: +420 539 086 395, 731 689 907 recepce@hotelsladovna.cz, restaurace@hotelsladovna.cz, wellness@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz HOTEL SLADOVNA ČERNÁ HORA

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-03-0419/