TRAVELprofi 09-1018http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

XXIII. ročník, 09-10/2018 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Nevíte kam na víkend? Jeďte do Strašic str. 12 „Český Manchester“ pod vrškem kulatým str. 19 Mezinárodní veletrh Holiday World str. 26 S loupežníkem Štětkou nezabloudíte str. 9 Malé velké Chanovice str. 13 VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU VÝSTAVIŠTĚ BRNO 17.–20. 1. 2019 „Na hrad!“

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

www.holidayworld.cz www.top-gastro.cz 21.–24.2.2019 Výstaviště Praha–Holešovice Pořádá: Partneři: Hlavní odborný mediální partner: OFICIÁLNÍ VOZY ODBORNÁ KONFERENCE

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 3 Výstaviště Brno – GO, Regiontour, RegFoodFest . . . . . . . 1 Holiday World 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hej, páni konšelé – už po kolikáté? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Poznejte barvy podzimu v Českosaském Švýcarsku . . 4-5 Když se dílo daří v Českém středohoří... . . . . . . . . . . . . . . 6 Advent a velké výročí v Litoměřicích . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Stop and Stay se nezastaví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 S loupežníkem Štětkou nezabloudíte . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Echo ITEPu od roku 2008 do roku 2018 . . . . . . . . . . . 10-11 Nevíte kam na víkend? Jeďte do Strašic . . . . . . . . . . . . . 12 Malé velké Chanovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 O městě pod Bílou a Černou věží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Travel profi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Poznávejte naše regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Infotour a Cykloturistika po dvacáté . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 „Český Manchester“ pod vrškem kulatým . . . . . . . . . . . . 19 Hotel Sladovna – to pravé pro firemní akce . . . . . . . . 20-21 Díky za každou krásnou chvíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 Brněnské veletrhy GO a Regiontour . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Mezinárodní veletrh Holiday World 2019 . . . . . . . . . . . . . . 26 Za aktivní turistikou do Noweho Miasta Lubawského . . 27 Černá louka – Dovolená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Je to už taková moje malá soukromá tradice. Po celou dobu, co TRAVEL profi vychází, tedy už po celých třiadvacet let, vždyc- ky jednou za čtyřletí, v dobách těsně předvolebních, přímo vo- lebních nebo lehce povolebních se výzvou vypůjčenou z kdysi oblíbené písně obracím k nově zvolenému vedení radnic malých, větších i těch velkých, aby už konečně prohlédli a vzali cestovní ruch a jeho rozvoj i podporu opravdu za své. Leč stále většinou docela marně. Čím jsem starší, tím jsem paličatější – tvrdí mnozí kolem. S laskavým dovolením podržím si svoji paličatost a znovu a pak ještě zase se budu pokoušet zavléct do příšeří komunální poli- tické džungle semínka názorů, která by dokázala být dostatečně odolná proti stále bujnějšímu plevelu průměrnosti. Páni konšelé, staří i úplně noví. Nežijeme v ideálním světě a novinářská obec si stále raději všímá věcí negativních, předhá- ní se v malování vizí nepěkných, místy i katastrofických. Vstu- pujete do dalších čtyř let na svých radnicích a vaše práce se pohříchu nedá označit jako snadná. Prosím, věnujte se své práci s nasazením skoro nadlidským, ale zůstaňte přitom stát pevnýma nohama ve svém městě, ve své vesnici. Nešilhejte po sférách „velké“ politiky. Buďte dobrými hospodáři, ničím menším. A vezměte konečně na milost i cestovní ruch. Je to výborný zdroj nemalých příspěvků do obecních rozpočtů. Pravda, je to i zdroj problémů, když se to dělá nemoudře, ale péče o turistiku a služ- by přináší i radost z pochvalných reakcí návštěvníků, kterým se u vás bude líbit. Nejste-li zrovna starostou takového města jako je Český Krum- lov, který se už potýká se svými technickými možnostmi jak uspokojit stále rostoucí počty turistů, pak se není čeho bát. Snad jen toho, že váš vstup na turistický trh by mohl vykazovat ne- dobré parametry prostřednosti. Není třeba se bát připravit láka- vý produkt, podnítit aktivity obyvatel, zapojit radnici jako tako- vou do role nositele hlavních turistických témat. Páni konšelé, blíží se doba veletrhů cestovního ruchu – v Čes- ku jich je hned celá série – počínaje Regiontourem v Brně, přes Holiday World v Praze, Infotour v Hradci Králové až po ostravský veletrh Dovolená. Každý je jiný, žádný není bez zajímavosti. Po- kud vystavujete ve velkých krajských expozicích, zkuste to jed- nou sami. Bude to asi dražší, ale věřte, také efektivnější. Jestli jste na žádném veletrhu ještě nevystavovali, přijeďte se alespoň podívat. Na kterýkoliv z nich. Určitě se nebudete cítit jen jako prostí anonymní návštěvníci. Každá veletržní správa si vás bu- de hledět. A kdybyste přesto měli pocit, že si vás nikdo dobře nevšímá, najděte naši expozici – logo TRAVEL profi nemůžete přehlédnout. Budete u nás vítanými hosty, můžeme si o kon- krétním veletrhu dlouho povídat, nebudeme před vámi skrývat žádné svoje znalosti a rádi se s vámi podělíme o své dlouholeté zkušenosti jak se na který veletrh připravit, jací návštěvníci na tom či onom převládají, co je zajímá. Páni konšelé, přejeme vám mnoho úspěchů do celých čtyř let práce na radnicích, ať už ve funkcích starostů, primátorů ne- bo hejtmanů, v dalších volených funkcích, v pozicích radních ne- bo zastupitelů. Starejte se jako správní starostové, buďte opravdu dobrými rádci a zastupujte své obyvatele, hospodařte jako staří, moudří čeští, moravští a slezští gazdové. Nic míň. Časopis TRAVEL profi, budete-li mít zájem, se vám rád stane pomocníkem, rádcem, spolupracovníkem a průvodcem po zá- koutích našeho oboru – tedy problematikou cestovního ruchu. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku HEJ, PÁNI KONŠELÉ – UŽ PO KOLIKÁTÉ? TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Bořek Homola. Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.travel-profi.cz, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6 krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele!

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Právě podzim patří v Českém Švýcarsku k nejkrásnějšímu období v roce. Příroda se nám přeměňuje do pestré palety tep- lých barev, zároveň se ale uchyluje do po- klidnější podzimní nostalgické atmosféry. Nastává čas více vnímat skutečné bohat- ství této krajiny plné tajemství. Skutečné zážitky na fotce nenajdete! Přijměte prosím naše pozvání a vydejte se k nám již letos na podzim, na tyto konkrét- ní cíle: Jetřichovické vyhlídky Mariina skála (428 m) – původně požární pozorovatelnu turisticky zpřístupnil Ferdi- nand Kinský v roce 1856 a skálu pojme- noval po své novomanželce Marii Anně Kinské, rozené princezně z Lichtensteinu. Výhled vysoko na skalách z dřevěného altánu byl návštěvníkům znovu umož- něn v roce 2007 poté, co v září 2005 zni- čil původní altán požár založený neopa- trnými turisty. Vilemínina stěna (442 m) se kdysi jmenovala Černá stěna, avšak tento název je dnes už skoro zapomenutý. Své nové pojmenování dostala stěna podle kněžny Vilemíny Kinské, manželky Rudolfa Kin- ského. Zpřístupněna byla v polovině 19. století a byl zde vybudován altán ze dře- va v podobě poustevny, který však zde již dávno nestojí. Rudolfův kámen (484 m), zvaný též Ostroh a dříve Vysoký kámen, nese své jméno od roku 1824 podle Rudolfa, kní- žete Kinského, který v tomto roce skálu navštívil a později zde nechal vybudovat přístřešek, jenž z vrcholové skály nabízí jedinečný kruhový výhled na skalní krajinu zadního Českého Švýcarska. Na vrchol vede pěšina zakončená namáhavým vý- stupem po kamenných stupních. Vyhlídková věž Růženka Nová vyhlídková věž s poetickým náz- vem Růženka je veřejnosti přístupná od jara 2018 na kopci Pastevní vrch (402 m), v katastru obce Růžová. Obec Růžová se nachází osm kilometrů od obce Hřensko, tedy od hraničního přechodu s Němec- kem. Tato rozhledna vás navíc překvapí svým osobitým „UFO“ vzhledem – vypadá to, jako by zde přistála kosmická loď. Zážitky však čekají i na dalších mís- tech Českého Švýcarska. Pokud ještě počasí dovolí, nebo třeba zase po zimě, račte obdivovat skalní masivy třeba z hladiny řeky Labe na raftu. Klidná jízda je ideální pro začátečníky či rodiny s dět- 4 9-10/2018 Region C ˇeskosaské Švýcarsko Skutec ˇné zážitky na fotce nenajdete! www.ceskesvycarsko.cz Poznejte barvy podzimu v Českosaském Švýcarsku Národní park České Švýcarsko spolu se sousedním Saským Švýcarskem předsta- vují ideální místo pro odpočinek a načerpání nových sil. Přirozená krása krajiny s romantickými zákoutími, lidovou architekturou a krásnými vyhlídkami vybízí k objevování a poznávání. Kromě tradiční pěší turistiky si zde své místo našly i cykloturistika, projížďky na koních, golf či výlety lodí po Labi. Rudolfův kámen Vyhlídková věž Růženka Výhled z Mariiny skály

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 5 mi. Kdo by pak toužil po živější vodě, nalodí se na Ploučnici a sjede si dnes už skoro zapomenutý dolní tok řeky. Ne- všední okamžiky zažijete i při sjezdu na koloběžkách ze Sněžníku. Na výběr jsou různé trasy. Některé vás zavedou na ně- meckou stranu a jiné třeba do Děčína. Na všech vás ale čekají úchvatné vyhlíd- ky a mnoho zajímavostí. Jestli se chys- táte do Českého Švýcarska až na zimu, doporučujeme návštěvu Brtnických ledo- pádů. Bude-li počasí přát, naskytne se vám pohled na nevídané útvary, které umí z vody vytvořit jen příroda. Přijeďte však klidně co nejdříve a obdivujte podzimní kouzlo Českého Švýcarska. Tiské stěny Tiské stěny představují pískovcové skal- ní město a přírodní památku poblíž obce Tisé v okrese Ústí nad Labem. Jsou oje- dinělé svou rozlohou i rozličností skalních útvarů. Tvoří tak labyrint pískovcových vě- ží, jejichž výčnělky se tyčí do výše sedm- desáti metrů. Nejvyšší bod Tiských stěn dosahuje nadmořské výšky 613 metrů. Návštěvníkům slouží dva značené okru- hy – Malými a Velkými stěnami. Mimo ty- to značené cesty je vstup do skal zakázán. Kyjovské údolí se skalní stezkou Řeka Křinice byla v minulosti hospodář- sky významná. Splavovalo se po ní dříví do Saska. Od 19. století je však řeka a její okolí oblíbeným turistickým cílem, o čemž svědčí romantické úpravy a názvy nej- bližších přírodních útvarů − Bratrské ka- meny, Lví jeskyně (Medvědí doupě), Klenotnice, Jeskyně víl či Vinný sklep. Kyjovské údolí je také součástí Kög- lerovy naučné stezky, která je nejstarší přírodovědnou naučnou stezkou v Če- chách. Krásnolipský rodák Rudolf Kögler ji zřídil v roce 1941. Kyjov, malou vesničku s roubenkami najdete hned vedle Krásné Lípy. Z parko- viště se vydáte po červené, kolem Dixo- va mlýna dál po proudu říčky Křinice až k odbočce na strmé dřevěné stupně. Skalní rozsedlinou lze po nich vyšplhat na Kinského vyhlídku. Mezi špičkami stro- mů můžete vidět na protější vrcholky skal nad údolím. Odtud se vydáme po Kyjov- ské skalní stezce. Tato důmyslně vybu- dovaná trasa vede skalnatým terénem s množstvím schodů a žebříků, ale také výhledů na různé skalní útvary. Tip na TOP podzimní akci Až se pokocháte podzimní přírodou Čes- kého Švýcarska, určitě uvítáte naši další pozvánku na cestovatelský festiválek do Krásné Lípy, který se bude konat 2. – 3. listopadu 2018. Celý den může- te v teple a pohodlí Domu Českého Švý- carska poslouchat zajímavé přednášky a ochutnávat i některé regionální dobroty. www.sedm-divu.cz Text: České Švýcarsko o.p.s. a Pavla Kovářová Foto: archiv České Švýcarsko o.p.s. 7divů České Švýcarsko o.p.s. vás srdečně zve 2.–3. listopadu 2018 Dům Českého Švýcarska | Krásná Lípa Svou účast přislíbili:   Světově uznávaný etnograf Miloslav Stingl   Dálková plavkyně Abhejali Bernardová   Želví patronka Hana Svobodová   Potápěč a fotograf Jindřich Böhm   Lékaři bez hranic   Svérázný kajakář a cyklista Matěj Balga   Reportážní fotograf Pavel Svoboda Festival moderují: BIGTRIP.CZ – Káťa a Láďa Bezděkovi... to bude jízda! 10. ROČNÍK NEJSEVERNĚJŠÍHO CESTOVATELSKÉHO FESTIVALU www.sedm-divu.cz Více tipů na výlety po celém Ústeckém kraji hledejte na www.branadocech.cz Skály v Kyjovském údolí Tiské stěny Kompletní informace o daných místech a dalších zážitcích najdete na www.ceskesvycarsko.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Od roku 2018 mohou návštěvníci Labské stezky využít řadu novinek. Díky přeshra- ničnímu projektu Turistika s výhledem by- lo Destinační agenturou České středohoří aktualizováno a doplněno informační a tu- ristické značení. Na téměř stech kilomet- rech tak mají návštěvníci průběžně nejen přehled o svém pohybu, ale také o turistic- kých atraktivitách, restauracích, ubytování či vlakových stanicích. Návštěvníci Labské stezky si tedy mohou přesně naplánovat, jaký turistický cíl navštíví, kde se občerství či kde se ubytují. Výrazně pak byla vylep- šena také vybavenost informačními tabu- lemi. Cykloturistům je určeno osmnáct no- vých tabulí informujících o zajímavostech na Labské stezce a v jejím okolí. Odboč- kové tabulky potom návštěvníky navedou přímo k významným turistickým cílům jako je například Lobkowiczký zámek v Roud- nici nad Labem, katedrála sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích, Kalvárie s vyhlídkou Tři kříže, hrad Střekov nebo Pastýřská stěna s via ferratou a zoologic- kou zahradou v Děčíně. Rodiny s dětmi pak jistě ocení zábavné a herní prvky, které jsou na Labské stezce v destinaci České středohoří umístěny hned na třech mís- tech, a to v Třebouticích, ve Velkých Žer- nosekách a v Malém Březně. Destinační agentura České středohoří nechala také vyznačit další alternativní úsek Labské stezky, který je označován jako cyklotrasa č. 2A. Loni takto vznikla cyklotrasa 2A mezi Litoměřicemi a Roud- nicí nad Labem. Letos pak vznikl nový úsek z Lovosic do Malých Žernosek. „Al- ternativní úseky Labské stezky značíme ze dvou důvodů. Snažíme se představit cyk- listům zajímavosti v okolí Labe, kterých je ve středohoří spousty a na které by při pouhém průjezdu Labskou stezkou nena- razili. Dále díky alternativním trasám vytvá- říme uzavřené cyklistické okruhy vhodné například pro jednodenní výlety. Ne každý chce jet stejnou cestou tam a zase zpát- ky,“ vysvětluje budování alternativních úseků Luděk Jirman, ředitel společnosti. Nově tak mohou cyklisté sjet z Labské stezky v Píšťanech a díky přívozu se do- stanou do Lovosic. Zde mohou využít bo- hatou nabídku občerstvení, vykoupat se v městském koupališti nebo si odpočinout v Lesoparku Osmička, na jednom z nově vybudovaných grilovacích míst. Asfaltová cesta vhodná i pro in-line bruslaře je pak nádhernými panoramaty vinařské oblasti zavede k přívozu v Malých Žernosekách, kterým se vrátí na páteřní Labskou stez- ku, nebo pokračují po cyklotrase č. 25 do Oparenského údolí. Na Labské stezce v Ústeckém kraji se již tradičně pořádala řada zajímavých akcí. Sezona 2018 byla symbolicky odemče- na akcí „Jarní odemykání Labské stezky“ v Děčíně 24. března. Ukončila ji pak akce „Podzimní zamykání Labské stezky“ dne 21. září ve Štětí. Na obou akcích mohli návštěvníci zhlédnout zajímavá hudební vy- stoupení, vyzkoušet si elektrokola a ko- loběžky nebo si naplánovat výlet díky tu- ristickým materiálům Destinační agentury České středohoří. Třešničkou na turistickém dortu České- ho středohoří je i absolutní vítězství Infor- mačního a dopravního centra Podřipska v Roudnici nad Labem v celostátní anke- tě popularity, kterou každoročně vyhlašuje Asociace turistických informačních center ČR. Blahopřejeme a návštěvu Roudnice nad Labem a jejich skvělého „íčka“ pod Řípem vřele doporučujeme. Laco Kučera Foto: archiv Destinační agentury České středohoří, o.p.s. 6 9-10/2018 KDYŽ SE DÍLO DAŘÍ V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ… Dokonce se to rýmuje. Navíc je to pravda pravdoucí. Destinační agentura České středohoří, jedna z nejmladších v Ústeckém kraji, vzala v posledních letech po- řádně za práci. A dílo se jim daří. Patří k těm nemnoha, kdo dokážou vymyslet, naplánovat, prosadit a dotáhnout do konce každý projekt. Vědí, co ve svém regio- nu mají a vědí, jak s tím vším zacházet a nepoddat se prostřednosti a formálnosti. Kdo letos vyrazil na Labskou stezku, sám mohl poznat, co nového se podařilo. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. Komenského 748/4, Litoměřice, tel.: +420 412 871 140, 412 871 141 e-mail: info@ceskestredohori.info, www.stredohori.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 7 Litoměřický advent První adventní akce letošního roku se uskuteční v sobotu 1. prosince na Hra- dě Litoměřice. Na nádvoří hradu a v jeho vnitřních prostorách se bude konat tradiční adventní jarmark lidových řemesel s vánoční tematikou. Přijďte si v klidu a bez stresů nakoupit krásné dárky pro své blízké nebo třeba jen sobě pro radost. Vybírat můžete z vá- nočních ozdob a dekorací, adventních věnců, přání, svíček a mnoha dalších drob- ností. Připraven je také bohatý kulturní program jak pro dospělé, tak pro děti. Těšte se na vánoční koledy v podání žá- ků základní umělecké školy, taneční i di- vadelní představení. Už týden poté můžete přijet do Lito- měřic na celý víkend a nebudete litovat. V pátek 7. prosince proběhne všemi oče- kávané rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí a v sobotu 8. pro- since pak zamiřte do parku Václava Havla na Adventní jarmark u Fér Kafe. V předchozích letech kromě výtečného a mnohdy netradičního občerstvení a dobré kávy nabídl také originální výrobky kreativních tvůrců z Litoměřic a okolí. Rádi byste pořídili něco jedinečného, co nikde jinde nekoupíte? K mání jistě opět budou šperky, keramika, šité hračky nebo speciální hračky pro miminka, dětské oblečení, ručně vyráběná mýdla, pletené doplňky, květinová výzdoba a mnoho dalších produktů lokální a řemeslné tvor- by. K období adventu snad víc než jindy patří konání dobrých skutků. Loni mohli návštěvníci jarmarku podpořit třeba ko- čičí azyl, Hospic sv. Štěpána či seniory prostřednictvím projektu KupBook. Po- dobné příležitosti se určitě naskytnou i letos. Sledujte facebookovou stránku Fér Kafe, kde se postupně dozvíte, na co všechno se letos budete moct těšit. Druhá polovina prosince, těsně před Vánoci, se též ponese v duchu krásné vánoční atmosféry, a to přímo v samém centru Litoměřic. V termínu 14. – 23. pro- since vás všechny zveme na Vánoční tr- hy na Mírovém náměstí pořádané Zah- radou Čech. Dorazte s přáteli, s rodinou, dětmi, zaposlouchejte se do krásných českých koled, do pohádek i koncertů zajímavých hostů, zúčastněte se soutěží, zastavte se u betléma a u živých zvířá- tek, vychutnejte si zkrátka tu kouzelnou náladu českých tradičních Vánoc provo- něných perníčky i dřevem. Užijte si roz- zářené tváře dětí a zavzpomínejte, jaký zázračný čas to býval pro vás, když jste sami byli dětmi. 800 let Litoměřic Vánoci však oslavy ve městě nekončí. Slavit se bude celý příští rok 2019, jeli- kož královské město Litoměřice se v pl- né síle a slávě dožije osmi set let. Kon- cept oslav se sice teprve rodí, ale už nyní je jasné, že budou probíhat od jara do podzimu v různých částech města. Vrchol pak proběhne od 7. do 14. září. Čeká vás velký letní koncert festivalových sou- borů s filharmonií, světelná show, při níž se bude promítat historie města na fa- sádu některého z domů na Mírovém náměstí, dále přijdou lákavé prezentace partnerských měst, divadla, výstavy, so- chařské sympozium a literární soutěž na téma 800 let města a vše zakončí tra- diční vinobraní. Nezapomene se však ani na vydání knihy a pamětní mince. Rok 2019 je sice ještě relativně da- leko, ale už nyní si můžete v litoměřic- kém infocentru koupit speciální kalendář vydaný k 800. výročí založení města. Do něj si třeba zapisujte všechny akce, o kte- rých město bude postupně a včas in- formovat na svém webu. Pavla Kovářová Foto: archiv města Litoměřice Informační centrum Litoměřice Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440 e-mail: info@litomerice.cz www.litomerice-info.cz Na oslavy stého výročí vzniku republiky chystané na poslední říjnový víkend na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích jsme vás zvali již v minulém čísle a dnes se tedy podíváme dál do litoměřického kalendáře akcí. Blíží se zima a to zna- mená, že různá místa Litoměřic zahalí vánoční atmosféra, provoní je skořice a hřebíček, med či káva a zaplní se krásným vánočním zbožím a doprovodnými akcemi. Čekají nás totiž adventní jarmarky a vánoční trhy. Navíc v příštím roce bude královské město Litoměřice stavit osmisté výročí. ADVENT A VELKÉ VÝROČÍ V LITOMĚŘICÍCH

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

STOP AND STAY SE NEZASTAVÍ Desáté setkání a jednání konference Stop and Stay se odehrálo před pár týdny, opět v Litoměřicích. Poté, co se „prošla“ Kadaní, Kláštercem nad Ohří, Louny nebo Žatcem, se vrátila do města, kde se „narodila“. Jakož- to pamětníci, kteří nevynechali ani jeden ročník a na přípravě některých se dokonce podíleli jako spolutvůrci programu, si osobujeme oprávnění krátkého hodnocení a snad i střízli- vé vize do dalších let. Stop and Stay (S&S) prošla za dobu své existence obdobím velko- leposti. Zejména v prvních ročnících. Pak musela poněkud zmírnit – z dů- vodů náročnosti nejen organizační. Poté vyrazila do krajských regionů, tedy do Dolního Poohří, aby se jako zkušená konferenční stálice vrátila zpět do královského města Litomě- řic, do konferenčního sálu zrekon- struovaného hradu. Nedalo nám to a nahlédli jsme do fotoarchivu pro připomínku prvních ročníků. Kdo jste přijeli, určitě vzpomínáte nejen na zaplněný sál kulturního domu, ale i na příjemné a jistě i ná- kladné společenské večery na lodi Porta Bohemica. V porovnání s minulostí se počty účastníků ustálily na nižších stavech. Ale ustá- lily. To znamená, že ti, kdo vědí, co na Stop and Stay najdou, si její jednání nenechají ujít. Ostatní, kteří se účasti po prvních roční- cích vzdali, se možná občas zamyslí nad tím, co by jim přítomnost na dalších konferencích Stop and Stay mohla přinést. Pokud by rezignovali na možnost vlastního krátkého vystoupení, jež před několika lety přivezli například i zástupci ze Slovácka, polských Ma- zur, ale také z Chrudimska a dalších regionů, stálo by za úvahu alespoň zvážit, do jaké míry by pro „místní“ a „příchozí“ bylo pro- spěšné se setkat jako profesionálové a vyměnit si zkušenosti, poradit se, upozornit na novinky. Byť by to probíhalo při neformálních debatách při kávě či po prohlídce Litoměřic nebo třeba i při krátké exkurzi do Českého středohoří. Jak ukázalo vystoupení starosty města Litoměřic Ladislava Chlupáče i řady představitelů destinace České středohoří, účast na S&S by byla dozajista zajímavou také pro Jihočechy, Jihomoravany, Středočechy, Slezany, Valachy nebo Chody. A naopak, i oni by měli kolegům z Ústeckého kraje co říct, o čem vyprávět. A společně by pak bylo dobré hledat, zda už konečně nenastal čas pro opravdovou spolupráci destinačních agentur nebo krajských centrál cestovního ruchu. Spolupráce nejen v podobě výměny statistic- kých dat. Spolupráce, která by dokázala využít všeho, co v regionech, krajích vzniklo, co bylo vytvořeno. A právě zde se nabízí poměrně nezvykle prostorná platforma stavěná Destinační agenturou České středohoří v oblasti budování infrastruktury na cyklostezkách a cyklotrasách – hlavně na té Labské a všech jejích odbočkách a větvích. Prezentace, kterou účastníkům nabídl ředitel Desti- nační agentury České středohoří Luděk Jirman ve spolupráci s Nadací partnerství, stála za ostražitou pozornost. Stejně jako krátké, ale vskutku erudované vystoupení Stanislava Přibyla, generálního sekretáře České biskupské konference, představitele biskupství lito- měřického, které je dlouholetým a opravdu platným partnerem Destinační agentury České středohoří a moudrým podporovatelem rozumného rozvoje cestovního ruchu v celém regionu. Pavla Kovářová, Laco Kučera, foto: archiv TP 8 9-10/2018 Deset let – krátká nebo dlouhá doba? Jak se to vezme. V lidském životě je to úsek, kterým se může měřit doba od stavu adolescentního do dospělosti. Tedy doba, která utíká hrozně rychle, ale pro další vývoj osobnosti je veledůležitá. U akce jako je konference Stop and Stay, je to docela podobné. Od prvního ročníku to uteklo jako voda v Labi nebo Ohři a konfe- rence jako taková si prošla svým vývojem, nabrala pěknou řádku zkušeností a hlavně dospěla. Pokud se nám podařilo alespoň v elementární podobě zaujmout a vyvolat úvahy o účasti na příštím, jedenáctém ročníku Stop and Stay, je to dobře. A pokud jsme navíc vzbudili zájem o bližší informace, je dobré se obrátit přímo ke zdroji: Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřicetel.: +420 412 871 149, 145 mobil: +420 601 595 009, e-mail: info@ceskestredohori.info, www.stredohori.cz, www.stopandstay.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 9 S LOUPEŽNÍKEM ŠTĚTKOU NEZABLOUDÍTE Postava loupežníka Štětky se před něko- lika lety stala symbolickým průvodcem poutníků, trempů a turistů krajinou regio- nu Štětsko vymezeného na mapách troj- úhelníkem měst Litoměřice, Roudnice nad Labem a Mělník. Je to kraj zdobený zales- něnými kopci s úctyhodným množstvím skalních útvarů a jeskyní, ale také údolími s potoky a zelenými loukami, kde co chvíli narazíte na další městečko nebo vesnici se zajímavým kostelíkem nebo kapličkou. Najdete zde krásně opatrované domky uchovávající krásu původního lidového stavitelství, zříceniny prastarých hradů, úplně nové či opravené rozhledny, pří- jemné hospůdky, restaurace, hotely i pen- ziony. Krátce řečeno – všechno, co mo- derní český turista žádá a chce. Štětí a okolí, budiž trochu žalováno, ještě stále nepatří k vyhledávaným turis- tickým lokalitám. Věřte, že nespravedlivě. I když samotné město Štětí stále nese znatelné stopy ne příliš citlivého indus- triálního rozvoje, má svoje půvaby. Za pozornost stojí nejen kostel sv. Šimona a Judy s mramorovým oltářem, kterým se druhdy chlubil kostel sv. Václava na pražském Malostranském náměstí a v je- hož vyřezávaných lavicích sedávali věří- cí v kostele sv. Františka od Anežského kláštera. Až vyjdete opět na denní světlo, zastavte se pod slunečními hodinami a zamyslete se nad nápisem „Una erit tua ultima“ – pro ty, kdo ve škole nešpr- tali latinská slovíčka, překládáme: „Jed- na bude vaše poslední“. Ale na to máme ještě spoustu času. Ve městě nalezne- te také kapli sv. Antonína Paduánského a kapli Nejsvětější Trojice. V ní byl obje- ven unikátní řezbovaný dvoukřídlý oltář mimořádné hodnoty. Dnes je vystaven v Severočeské galerii výtvarného umění v nedalekých Litoměřicích. Jeho nezná- mý autor je dokonce zván Mistrem Štět- ského oltáře. Loupežník Štětka, dobrosrdečný a ve- selý chlapík, se na vás usměje z propa- gačních materiálů, jež najdete v in- formačním centru. Spolu se pak můžete vydat na putování za krásami a tajemstvími regionu Štětsko. Zdejší krajina je totiž proklána informačními tabule- mi Naučného putová- ní loupežníka Štětky. Poznáte tak například slavnou loupežnickou jeskyni Mordloch opředenou pověstmi. Přitom se sezná- míte s významnými šlechtickými rody ce- lého regionu, dozvíte se mnoho o zdejší přírodě a na několika místech jsou pro vás připraveny i zajímavé interaktivní hry. Hledači malých pokladů se mohou po- kusit o nalezení geocachingových skrýší. Ale nejen pěšky lze vandrovat po re- gionu Štětsko. Celé naučné putování je možné projet i na kole. Je to prostředek poněkud rychlejší než lidské nohy, a tak se vám otevřou možnosti na odbočení do dalších zajímavých míst, k cílům jako jsou například skalní plastiky Čertovy hlavy. Doporučujeme se vypravit i k jes- kyni Klácelka s opravdu působivými re- liéfy. Mnozí neodolají a zajedou až k patě památné hory Říp. Kdo by pak nevystou- pal na její temeno, kam podle pověsti dovedl naše předky Praotec Čech? Po- případě se vydejte i do Úštěka, městečka s překrásnou památkovou zónou v sa- mém centru. Vynechat byste neměli ani návštěvu Račického kanálu. Můžete kolem něj jezdit na kole, chodit pěš- ky, svištět na kolečkových bruslích nebo vytáhnout z auta „fišpánky“. Jen tak sedět u vody a če- kat, až vám splávek ladně vklouzne pod hla- dinu – to pak bude adrenalin!!! Inu Štětsko! Pavla Kovářová, Laco Kučera (Kresba – Loupežník Štětka – M.Krch) Pověstí a legend o šlechetných junácích, kteří bohatým brali a chudým dávali, najdeme v lidové slovesnosti, literatuře, a dokonce i ve filmové tvorbě celé spousty. Třeba se jed- nou dočkáme i zpracování pohádky o loupežníku Štětkovi, kterého si ve Štětí vymysleli a „pověřili“ jej plnit průvodcovské služby turistům, kteří se rozhodli poznat jak město Štětí, tak i blízké okolí. S loupežníkem Štětkou se ve zdejších lesích neztratíte. Pro další informace, rady a doporučení se obracejte na Kulturní a informační zařízení města Štětí nebo rovnou na Informační centrum, Obchodní 547, tel.: +420 416 812 715, e-mail: infocentrum@steti.cz, www.steti.cz Sedm chlebů (foto: N. Nováková) Brocno (foto: R. Kulhánek) Chcebuz a Sedlo (foto: R. Kulhánek)

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

V dobách, kdy se na už dávno zavede- ných veletrzích všichni snažili stavět stán- ky nestandardní, odlišné a velké, tehdejší kulturní dům, Divadlo Miroslava Horníč- ka na břehu Radbuzy, nabídl více méně unifikovanou výbavu, pro každého stejně velký prostor, a tudíž i příležitost zamy- slet se daleko pečlivěji nad tím jak a hlav- ně čím zaujmout. Už tenkrát to byla vel- ká výzva. Přijali jsme ji a ve valné většině nám dodnes celý ITEP Plzeň slouží jako dobrý generátor chuti se prezentovat a nechá- vat se inspirovat pro další práci. Zní to možná trochu jako klišé, ale všichni, kdo na ITEP jezdí pravidelně, nám nemůžou nedat za pravdu. Zkrátka to tak je. ITEP je veletrhem, který dobře připravenou účast umí dobře odměnit. Stejně tak ale umí i citelně štípnout toho, kdo přípravu a samotnou práci u veletržního pultíku od- bude, zanedbá nebo vezme na lehkou váhu. Přesto, nebo přesněji právě proto patří ITEP k veletrhům, jejichž obliba mezi vystavovateli a návštěvníky patří k nejsta- bilnějším. V objektu, který už dnes v Plzni nenajdete, jsme se na ITEPu scházeli až do roku 2010. Následující ročník již na- šel své nové působiště v hale TJ Loko- motiva Plzeň. A je tomu tak dodnes. Vy, kdo jste nevynechali žádný ročník, zavzpomínejte na celých čtrnáct let a na- pište nám do redakce nebo přímo orga- nizátorům na oddělení cestovního ruchu Plzeňského kraje, nabídněte nám svoje postřehy, zkušenosti, připomínky. Bude- me vám vděční i za kritická slova. Mohli bychom připomenout všechny ročníky celou dlouhou řadou fotografií, ale vraťme se raději do žhavé současnosti a věnujme se ozvěně, echu posledního ročníku, který jsme společně prožili ve dnech 20. – 22. září 2018. Budeme-li hovořit sami za sebe, ITEP 2018 opět nezklamal. Mluvit za všechny vystavovatele by bylo troufalé, ale mů- žeme uvést alespoň několik zajímavých postřehů. Obec Strašice leží snad jen kilometr nebo o něco víc od hranice se Středo- českým krajem, na okraji chráněné kra- jinné oblasti Brdy. Co vedlo dva a půl tisícovou obec k aktivní účasti na veletr- hu? Podle slov sympatické představitelky Strašic, které návštěvníci nedali mnoho možností, aby za veletržním pultíkem pří- liš zahálela, je to prostá a celkem logicky znějící snaha dát o sobě vědět, dát turis- tům příležitost navštívit obec s nečekaně bohatými možnostmi zážitků. Jakých? To najdete na jiné stránce tohoto vydání. Podobných informací a argumentů ho- vořících ve prospěch aktivní práci na ITEPu se nám dostalo u stánku obce Chanovi- ce. Podle počtu obyvatel by se dalo sou- dit, že jde opravdu o malinkou obec. Ale posuzováno možnostmi zajímavých turis- tických prožitků, jsou Chanovice místem, jež si může směle troufnout postavit se coby konkurent obcím a městům daleko větším. Jen pro představu – skanzen li- dové architektury, zámek, kostel Povýšení sv. Kříže, kaplička, panská barokní sýpka na kopečku nad vesnicí a historie psaná od roku 1352. A k tomu nedaleká rozhled- na, Žižkův kámen a dokonce Muzeum li- 10 9-10/2018 Je to k nevíře, ale letos v září tomu bylo rovných čtrnáct let, co jsme se poprvé setkali v Plzni na tenkrát úplně novém veletrhu ITEP. Celé jméno veletrhu zní International Tourism Expo of Pilsen Region, ale zkratka ITEP se stala všeobecně, a dokonce mezinárodně uznávaným zkratkovým slovem, jehož obsah si nikdo s žádnou jinou akcí nemůže splést. Alespoň nikdo z těch desetitisíců návštěv- níků a tisíců vystavovatelů, kteří expozicemi ITEPu za ta léta prošli. ECHO ITEPU OD ROKU 2008 DO ROKU 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 11 dových řemesel. To přece stojí za naši, a především vaši pozornost. Dalším místem, jehož expozice nás na ITEPu zaujaly, byly Klatovy. A to hned ze dvou docela dobrých důvodů. Prvním je účast samotného města, které v posled- ních letech udělalo dost velký kus práce pro své zatraktivnění a pak i samotný stánek Muzea Klatovy, které kromě ně- kolika opravdu atraktivních prostor pří- mo ve městě, jako je například barokní lékárna, má ve správě i skanzen v Chano- vicích. Musíme zmínit i opravdu nepřehléd- nutelnou jedenaosmdesátimetrovou Čer- nou věž tyčící se nad městem a její jen o málo nižší protějšek – Bílou věž, dále novorenezanční radnici, jezuitskou kolej, klatovské katakomby a třeba i městské hradby s věží „Okrouhlicí“ – to je jen ně- kolik z mnoha lákadel, kterými byste se měli nechat inspirovat k návštěvě města pod Klatovskou hůrkou. I o tom všem si můžete přečíst na jiné straně tohoto vy- dání. Podobně bychom mohli pokračovat krátkými nebo delšími „expedicemi“ do Nepomuka, Českých Budějovic nebo až na Slovensko, do Banské Bystrice, popří- padě k sousedům do Německa, do měs- tečka Zwiesel, které se zde, na ITEPu, pravidelně prezentuje nejen samo za se- be, ale i prostřednictvím pivovaru Dampf- bierbrauerei. Nechyběli představitelé tu- ristických cílů z Bavorska, Itálie, Dolního Rakouska i Chorvatska. Ale zůstaňme doma, tedy v Česku. Už podruhé na ITEPu doslova zazářil Stře- dočeský kraj. Podobně jako vloni obsadil plochu dvakrát větší než všichni ostatní a obě dámy se měly hodně co obracet u pultu zaplněného celou kolekcí propa- gačních materiálů a dokonce i drobnými ochutnávkami regionálních dobrot – už jste okusili originální Haťovský sýr Pope- lák? Že se hned vedle krajské expozice usadilo středočeské město Příbram, je vlastně jen přirozené a logické. Veletrh ITEP 2018 skončil, ale jeho echo budeme jistě slyšet ještě dlouho a věříme, že z mnoha stran. Rádi se při- dáme jako „hlásná trouba“ – tedy zařízení sloužící k zesílení zvuku –, abychom posí- lili dobrý zvuk plzeňského veletrhu, který má nejlepší léta ještě před sebou. Soudě alespoň podle toho, jak dobrá byla léta předchozí. Veletrh je ve skvělé kondici a jeho tvůrčí tým stále hýří bezvadnými nápady jak opět ještě lépe připravit pro- gram na veletržním pódiu, jak ještě více zpříjemnit celé tři veletržní dny vystavo- vatelům, aby i přes jistě znatelnou únavu stále oplývali výbornou náladou a byli pří- jemnými společníky všem návštěvníkům. Co dodat na konec? Snad jen pár slov jedné z vůdčích osobností veletrhu, ve- doucí oddělení cestovního ruchu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu Plzeňského kraje Ilony Šnebergerové: „Jsme hrdí na to, že k nám do Plzně, do Plzeňského kraje, na náš veletrh jezdí tolik vystavovatelů a ta- ké počty návštěvníků vykazují už řadu let chvályhodnou stabilitu. Můžeme tedy ITEP považovat za pevnou a stabilní sou- část českého veletržního kalendáře s vý- razným přesahem do blízkého i vzdále- nějšího zahraničí – vždyť letos nám bylo ctí nabídnout výstavní prostor i turistické nabídce až ze vzdálené Jamajky nebo Číny. ITEP 2018 už je minulostí, ale vele- trh ITEP 2019 máme teprve před sebou. Zveme vás tedy všechny už teď. Sleduj- te stránky našeho krajského turistického portálu a budete trvale v obraze.“ ITEP je veletrh, jehož význam už dávno překročil hranice kraje i naší republiky. Patří k akcím, kde je poměr ceny a výko- nu jednoznačně na straně efektivity. Zde vůbec neplatí, že levný veletrh nemůže být efektivní. Ono se to jen musí umět a v Plzni se jasně ukazuje, že není tře- ba velké expozice. Je třeba být vidět. Tedy prezentovat se viditelně, originálně a nepřehlédnutelně. Víte, proč nás zau- jaly stánky zrovna Strašic nebo Chanovic? Právě proto, že se neskryly někde na pul- tu kraje, že mají dost sebevědomí uká- zat, že žádná malá obec není dost malá na to, aby se nemohla představit jako velký turistický cíl. Pavla Kovářová, Laco Kučera Foto: archiv Plzeňského kraje Pokud vás naše reportáž z veletrhu ITEP 2018 zaujala do té míry, že budete vážně uvažovat o účasti v roce 2019, obracejte se na manažera komunikace s vystavovateli Filipa Beránka. Bc. Filip Beránek, tel.: +420 377 195 284, mobil: +420 733 698 664 e-mail: filip.beranek@plzensky-kraj.cz, www.itep-plzen.cz, www.turisturaj.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

12 9-10/2018 Obec se dvěma a půl tisíci obyvatel vás dozajista mile překvapí i teď, uprostřed podzimu a pak i v zimě, na jaře a samo- zřejmě v létě. Z Prahy vám cesta potrvá něco přes hodinu, z Brna možná tři, a tře- ba z Hradce Králové dvě. Ale vyplatí se. I když dnes už proslulá ukázka všech možných druhů vojenské techniky Bahna letos již proběhla, hoši všeho věku si zde mohou připomenout svoje klukovské hry na vojáky a přitom se dozvědět ledacos z historie české armády. V bývalých ka- sárnách mechanizovaného útvaru, jež má obec v majetku, se už řadu let rodí zají- mavý Areál zážitkové a poznávací turis- tiky Středního Podbrdska, jehož součás- tí jsou také expozice s poměrně ucelenou kolekcí informací o přírodě a hlavně o naší armádě. Skládá se ze dvou objektů a za- hrady. Jedním z nich je někdejší velitelská vila postavená v roce 1935 ve funkciona- listickém stylu. V ní si můžete prohlédnout mimo jiné velitelskou pracovnu s militá- riemi pamatujícími dvacátá a třicátá léta minulého století – tedy z let, kdy česká armáda procházela jednou ze slavných etap – a pak i z dob druhé světové války. Dále tu najdete pokoj z let třicátých nebo třeba kuchyň a spíž ze stejné doby. Na- konec si jistě nenecháte ujít ani přírodo- vědné sbírky, exponáty z oblasti archeo- logie, hornictví či lesnictví nebo prohlídku prostor protileteckého krytu z období dru- hé světové války. No řekněte, na nevelké Strašice je to určitě víc, než byste čekali. Na první den ve Strašicích je toho dost. Ale zdaleka to není všechno. Hodilo by se tedy zajistit si ubytování – jak jinak – ve stylu. V nedaleké dřevěné budově bý- valých kasáren pro vojsko se nachází tu- ristická ubytovna. Vyspíte se stylově na vojenských postelích v ubikacích, které jako by vypadly z dobových filmových tý- deníků. Spát lze i v pravých vojenských spacácích a pod dekou „kopřivákem“. Koupelny jsou sice společné, ale čisté – inu jako na vojně. I když „rajóny“ vás nečekají, prostředí vás přiměje se chovat jako na vojně. O celodenních zážitcích si pak můžete popovídat ve společenské místnosti a těšit se, že ráno vyběhnete do druhého podlaží a prohlédnete si další ex- pozice. Například o brdském cvičišti, brd- ských zajímavostech, o armádní historii Brd od roku 1945 až po rok 2004. Če- kají vás tu i expozice představující běžný život v domácnostech brdského a pod- brdského venkova. To si přece nenecháte ujít. Až nakonec vyrazíte ven, na čerstvé brdské povětří, nemůžete minout ani geo- park brdských hornin, lapidárium, arbo- retum a stálou venkovní výstavu vojenské a zemědělské techniky. A jako by toho ještě nebylo dost, v něk- dejším tankovém hangáru stojí exponá- ty Muzea dopravy dokumentující, jakými autobusy, trolejbusy a tramvajemi se jez- dilo za celých sto let existence Českoslo- venska. Pokud nakonec zatoužíte po tématech více duchovních, zamiřte do strašického kostela sv. Vavřince s nádhernými ná- stěnnými malbami s pašijovými náměty, které zde vytvořil neznámý autor už před více jak šesti sty lety. Cestou si prohléd- nete i několik pečlivě ošetřovaných rou- bených chalup. Pavla Kovářová, Laco Kučera Foto: archiv Muzea Středních Brd Strašice Tak vidíte – jsou desítky důvodů, proč si naplánovat už na nejbližší víkend výlet do Strašic. Pro další informace a rady se obracejte na pracovníky Informačního centra Strašice, Strašice 405 (v hlavní budově Muzea Středních Brd), tel.: +420 371 595 959, 602 366 945, e-mail: info@muzeumstrasice.eu, www.muzeumstrasice.eu Určitě si vybavujete pár vět, které jsme věnovali v reportáži z plzeňského veletrhu ITEP účasti nevelké obce Strašice. Je to ves na samém okraji brdského vojenského újezdu, o které se příliš nemluví, ale určitě mluvit bude jako o zajímavém a pří- jemném turistickém cíli vhodném pro všechny, koho zajímá vojenská historie České republiky nebo regionu. Tak jestli nevíte, kam na výlet, jeďte do Strašic. NEVÍTE KAM NA VÍKEND? JEĎTE DO STRAŠIC! Pracovna velitele Velitelská vila

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Je skoro k nevíře, kolik zajímavých a atrak- tivních věcí čeká turisty v obci s necelý- mi osmi stovkami obyvatel. I když jsme o Chanovicích psali už před pár měsíci na dvoustraně „z našich regionů“, po osobním setkání se zástupci Chanovic na veletrhu ITEP , se do obce rádi vracíme – a vy s námi. Chanovice najdete mezi Nepomukem a Horažďovicemi, skoro uprostřed Blaten- ské pahorkatiny – určitě víte, kde to je. Sta- čí přijet, zastavit u kostela Povýšení sva- tého Kříže a už budete chyceni do tenat zajímavých chanovických turistických cílů. Kdysi zde stávala gotická tvrz, kterou její majitelé v 18. století přestavěli na ba- rokní zámek a jeho současnou podobu mu vtiskla začátkem 19. století rodina Beche- rů. Nevelké nádvoří je obehnáno nepravi- delným čtvercem budov, v nichž najdete program skoro na celý den. Projděte si tu expozici Muzea řemesel, Galerii Nositelů tradic lidových řemesel, nahlédněte do his- torické zámecké místnosti a třeba se vám poštěstí přijet zrovna v termínu, kdy se zde bude konat některý z koncertů nebo vý- stav. Co všechno na zámku, v samotných Chanovicích i v blízkém nebo vzdáleněj- ším okolí ještě můžete vidět a prožít, vám poradí v informačním centru. Co byste řekli malému výšlapu po na- učné stezce Příroda a lesy Pošumaví? Ne- jenže poznáte krajinu, jakou byste na jižní Moravě nebo v Polabí jen těžko hledali, ale můžete se zastavit třeba u Žižkova kame- ne. Co a kdy zde Žižka dělal, je spíše le- gendou než historickou skutečností. Zato výhled do Prácheňského kraje a na pěkný kousek Šumavy je velice skutečný. Stejně skutečný je i výhled z rozhledny na Chlumu. Na kopci vysokém 609 metrů nad mořem vyrostla v letech 2008 až 2010 cihlová stavba, na jejímž vrcholu leží osmi- boká zastřešená vyhlídková „kabina“ s vel- kými zasklenými okny. Poté, co vyběhne- te všech 136 schodů, budete odměněni opravdu kouzelnými výhledy v celém pa- noramatu – od Šumavy přes Prachaticko a Lipensko až do vnitrozemí na Brdy. Je to pastva nejen pro oči – zejména fo- tografové si zde mohou přijít na své. Víte, jak krásné výhledy se z rozhledny Chano- vice na vrchu Chlumu otevírají v pozdním podzimu nebo v zimě? Ovšem to stále není všechno. Chanovi- ce mají svůj Skanzen lidové architektury. Je sice expozicí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, ale stojí zde, v Cha- novicích. Přijeďte si prohlédnout roubené obytné domky, hospodářská stavení, kap- ličku, stodoly… vesničku jako z čítanky. A na konec přidáme ještě jednu lahůd- ku. Na návrší nad Chanovicemi nemůžete přehlédnout někdejší panskou sýpku po- stavenou v barokním slohu. Dovnitř se sice nepodíváte, ale její nově opravená fasáda s bohatým zdobením stojí za prohlídku. Tak vidíte. Do Chanovic je dobré se vy- pravit nejméně na víkend, během kterého poznáte, že je třeba přijet znovu a poroz- hlédnout se také do okolí a rozjet se třeba až do Klatov. Pavla Kovářová, Laco Kučera Foto: archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech MALÉ VELKÉ CHANOVICE Kdo by se pustil do čtení starých dokumentů z registrů papežských desátků, narazil by při studiu listin z roku 1352 i na zá- znamy týkající se farního kostela v Chanovicích. Není vyloučeno, že by jej pak napadlo, kde že Chanovice jsou, mají-li tak dlouhou historii. Ale kolik z nás by se vydalo hledat zajímavé informace právě touto cestou? Známe jednodušší způsoby, jak se ledacos dozvědět o místech málo známých. Vyhledáváme je pro vás, poznáváme je, píšeme o nich. Dnes tedy o Chanovicích. Informační centrum Chanovice tel.: +420 376 514 164 e-mail: ic.chanovice@email.cz www.chanovice.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Jednou z nejstarších a vskutku pozor- nosti hodných památek je kostel Naroze- ní Panny Marie, jehož základy pamatují poslední desetiletí 13. století. Prošel sice řadou přestaveb, ale v jeho exteriérech i in- teriérech najdeme gotická okna i barokní emporu. Portály jsou bohatě zdobeny ka- mennými fiálami, tympanony i celými ga- leriemi soch světců. Jednu hlavní a dvě vedlejší chrámové lodě podpírají sloupy, nad hlavní lodí se klene hvězdicová klen- ba, obě postranní pak zastřešuje klen- ba zvaná síťová. Až do kostela vstoupíte a zvednete zrak, možná se vám až hlava zatočí. V těsném sousedství kostela se tyčí Bílá věž postavená později než kos- tel jako samostatná zvonice. Je však ve- řejně nepřístupná. Zato Černá věž vám ráda nabídne možnost vyjít úctyhodných 226 schodů, abyste se pak odměnili výhledem na celé město a pořádný kus Plzeňského kraje – až k šumavským hvozdům i na střechu sousedního kostela Neposkvrněného po- četí Panny Marie a svatého Ignáce. Zají- mavé je, že už v polovině 16. století, kdy byla Černá věž postavena, měla sloužit nejen coby symbol bohatství města, ale i jako místo, z něhož je vidět celé město. Kostel sám patřil řádu Tovaryšstva Ježí- šova, jezuitům, kteří nechali pod kostelem zbudovat katakomby k poslednímu od- počinku svých řádových bratří. Návštěva těchto trochu tajemných míst patří k vy- hledávaným cílům turistů nejen z Česka. Jsou však v Klatovech i lokality mno- hem veselejší a příjemnější. Ve Vrchlické- ho sadech, Hostašových sadech a podél Jiráskovy ulice se projděte pod zbytky městských hradeb, ke kterým patří i dvě kruhové věže, bašty, zvané Okrouhlice. A pak zamiřte třeba do Vlastivědného muzea Dr. Hostaše – klatovského rodáka a kromě jiného zakladatele muzea. To dnes nabízí expozice od pravěku prakticky po současnost. Zato návštěva barokní lékárny U Bí- lého jednorožce vás zavede do světa flakonů, ampulí a nádobek se zdobným písmem – tedy do lékárnického muzea s exponáty od dob dávno minulých až po šedesátá léta minulého století. Navštivte také sousední galerii – též U Bílého jedno- rožce – s výstavou obrazů českého mo- derního umění. Ovšem nejen duševní potravou živ je člověk. Je třeba se na chvíli zastavit, najít místo, kde vám nabídnou něco dobrého na posilněnou. Když už jsme byli v lékár- ně a v galerii U Bílého jednorožce, což takhle dát si něco posilujícího v Café Jed- norožec? Ale hospůdek, restaurací, hote- lů nebo penzionů najdete v Klatovech pěk- nou řádku. Celkem vzato Klatovy jsou městem, kde můžete prožít pár pěkných dní po celý rok. Buď zůstanete uvnitř městských hradeb, nebo se vydáte ven do přírody. Vždyť ne nadarmo jsou Klatovy nazývány „bránou do Pošumaví“. Takovým místem, z něhož si můžete vybrat směr, kterým se vydáte, je bez dvou metrů půl kilometru vysoká Klatovská hůrka – rozhledna i s malým občerstvením fungujícím přes léto. Ještě mnohem víc bychom o Klatovech mohli napsat. Ale lépe bude, když se před návštěvou „brány do Pošumaví“ obrátíte rovnou na informační centrum. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Klatovy a Wikipedie 14 9-10/2018 Jsou města chlubící se věží bíle zářící, jinde mají věže jinak barevné i zvané černé. Snad jen Klatovy, druhé největší město Plzeňského kraje, mají obě – Bílou i Černou. Kdy se lidé usadili na březích Drnovského potoka a u řeky Úhlavy, prokazují archeologické průz- kumy. Kdy se stará trhová osada zvaná podle „klátů“ stala městem Klatovy, lze dohledat ve středověkých listinách. Ofi- ciálně byly založeny Přemyslem Ota- karem v šedesátých letech 13. století. O své sedm set let dlouhé historii nej- lépe vypráví samo město svými paměti- hodnostmi, které stojí za poznání. Informační centrum Klatovy Vídeňská 66 (vchod z náměstí) tel.: +420 376 347 240 e-mail: icklatovy@mukt.cz www.klatovy.cz O MĚSTĚ POD BÍLOU A ČERNOU VĚŽÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

PATŘÍ VÁŠ JEDINEČNÝ PRODUKT NA TURISTICKÝ TRH? CHCETE SE UPLATNIT MEZI KONKURENTY? HLEDÁTE DOBROU KLIENTELU? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT! ● Přijedeme k vám ● Pořídíme profesionální fotografie ● Zpracujeme texty ● Vše představíme turistické veřejnosti HLEDÁTE IDEÁLNÍ MÍSTO PRO SVOJI BEZVA DOVOLENOU? CHCETE POZNAT MÍSTA, KDE JSTE JEŠTĚ NEBYLI? LÁKAJÍ VÁS MALÉ ČESKÉ EXPEDICE? ČTĚTE! XXIII. ročník, 07-08/2018 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Jeden den v Krupce? To je málo! str. 8-9 Třiatřicet zvonů slyšeti str. 24 Když hrozny sládnou str. 25 Stop and Stay opět v Litoměřicích str. 6 Proč právě Valchov str. 22-23 Díky za každý nový hotel Čtěte na str. 16-17 www.hotel-lotrinsky.cz www.floowie.com/cs/travelprofi

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Jihočeský kraj Ratiboř Obec ležící na Jindřichohradecku patří v regionu k nejstarším. Vznikla pravděpo- dobně koncem 12. století, ale první pí- semná zmínka pochází až z roku 1265. Obec nejspíš vyrostla okolo tvrze, která zde původně stála na ochranu zemské stezky z Rakous do Tábora. Podle majitele se jí říkalo Čestův hrádek. Po roce 1417 byla opuštěna a za husitských válek zni- čena. Dnes z ní nenajdete ani památky. Zato zde najdete půvabnou kapličku se zvonicí. A když se vydáte směrem seve- rozápadním po cyklostezce Emy Destino- vé, dojedete k bývalému poutnímu kos- telu svaté Barbory. Pochází z roku 1503, ale za josefovských reforem byl zrušen. Koncem 19. století pak byl znovu obno- ven. Lidé jej navštěvovali až do roku 1938, kdy byl opět zrušen a sloužil jako sklad a kůlna. Dnes je opět obnoven, ale pro soukromé účely vlastníka. Dál vás cyklo- trasa dovede na Rýdův kopec s rozhled- nou z roku 2015, zvanou též Trigon. Pozor ale, přístupná je jen od dubna do října. Z jejího ochozu dohlédnete třeba na Šu- mavu, Boubínský les, Novohradské hory, Jindřichův Hradec, Třeboň a další krásná místa. Při výborné dohlednosti snad až na alpskou horu Ötscher. Zajímavostí však v okolí najdete mnohem více, třeba rybník Holná s biosférickou rezervací na ostrově Naxos – vždyť jsme přece na Třeboňsku. Foto: archiv TP Středočeský kraj Kostelec nad Labem Městečko v mělnickém okrese bylo za- loženo nejspíš Přemyslem Otakarem II. Později jej Jan Lucemburský věnoval své ženě Elišce Přemyslovně, a tak se stalo věnným městem českých královen. Výhod- né polohy Kostelce s městskými opev- něními využil v roce 1424 Jan Žižka, kte- rý tu našel útočiště před Pražany a jejich spojenci. Již v 15. století zde vznikla ško- la, jejíž žáci i učitel byli přívrženci husit- ství. V severní části města stojí bývalá tvrz pravděpodobně z počátku 14. stole- tí, avšak její nynější podoba je výsledkem přestavby z druhé poloviny 19. století. Dnes je však v soukromých rukou. Hned v prvních letech 16. století byla v Kostel- ci založena židovská obec, po níž zde zbyl židovský hřbitov. Ve městě se nachá- zí dva kostely. Jeden, zasvěcen sv. Mar- tinovi, pochází původně z 2. poloviny 12. století. V dlažbě pod schody je umístěn kámen s nápisem připomínajícím úmrtí a pochování kosteleckého děkana. Dále se tu nachází několik náhrobků nesoucích taková jména jako Jan Šlechta ze Vše- hrd, Johana z Vřesovic či Jiří Berka z Du- bé a další. Na náměstí Komenského pak stojí kostel sv. Víta z 15. století. Náměstí lemují panely Městského informačního okruhu, které vám poutavě vyloží historii města a život obyvatel. Dozvíte se také, kdo z významných osobností se v Kos- telci nad Labem narodil nebo třeba, že tanec polka se zrodil právě tady. Foto: archiv TP Záryby Jen kousíček od Kostelce nad Labem, co by kamenem dohodil a zbytek došel, se nachází obec Záryby, jejíž součástí je ještě další obec – Martinov. První písemná zmínka o Zárybech pochází z roku 1371, zato Martinov je o mnoho mladší, poprvé se o něm dozvídáme až roku 1805 a vznikl na místě obce Leblovice zaniklé po husit- ských válkách. V Zárybech i Martinově najdete spoustu zajímavostí a ještě si tu můžete užít pěkný den. Asi největším lákadlem je převoznický domek u Labe. Přívoz zde fungoval již ve středověku a byl velmi výnosný. Dokonce až tak, že z něj museli odvádět úroky církvi. Jeho činnost skončila v šedesátých letech mi- nulého století. Kousek odtud najdete ješ- tě pozůstatek krásné zahrady, která pat- řívala k vile, zvané zámeček, v níž pobýval i světoznámý houslista Váša Příhoda. V roce 1971 však byla zbořena. Podél La- be se pak pěknou procházkou dostanete do Martinova, kde si prohlédnete kaplič- ku sv. Martina se zvonicí, kterou místní postavili vedle kamenného kříže z roku 1833. Před několika lety byl na okraji ob- ce vysázen les Přátelství, v němž našla své místo i netypická kaplička sv. Hilde- gardy. Dále projdete kolem sochy sv. Ja- na Nepomuckého z roku 1746 a až do- jdete k výklenkové kapličce sv. Anny, budete opět v Zárybech. Obec žije boha- tým kulturním životem, třeba už v listo- padu zde proběhne Martinské posvícení. Foto: archiv TP Plzeňský kraj Čečovice Malá obec v domažlickém okrese se mů- že pyšnit významnou památkou. První pí- semná zmínka pochází sice z roku 1355, ale již v té době zde s jistou pravděpo- dobností stál gotický kostel sv. Mikuláše. Jeho výstavba se podle posledních prů- zkumů mohla uskutečnit v letech 1340 až 1360. Jedná se o architektonicky výjimeč- nou stavbu. Vykazuje totiž shodné prvky s katedrálou v Řezně či kostelem sv. Ja- na Křtitele v Nabburgu. Na stavbu byly použity cihly a tesaná kamenická výzdo- ba. Je právo se domnívat, že čečovický kostel je dílem umělců ze stejné huti (jako v případě řezenské katedrály) a že ka- menické prvky byly původně tesány pro jinou, mnohem významnější stavbu, než POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY 16 9-10/2018 Rozhledna Trigon Kostel sv. Martina Převoznický domek

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

je český vesnický kostelík. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památ- ku. Za prohlídku by určitě stál i zevnitř, kde se dochovala původní malířská vý- zdoba. Naproti kostelu pak stojí bývalý zámek. Na jeho místě stávala od 1. polo- viny 14. století tvrz. Jak střídala majitele, tak přicházely různé úpravy a přístav- by. Začátkem 17. století bylo postaveno dnešní jižní křídlo se znaky manýrizmu, o pár let později přibylo raně barokní východní křídlo a původní gotický pa- lác tvrze byl přestavěn na sýpku. Taková podoba zámku vydržela až do počátku 20. století. Pak se z něj stala ubytovna zemědělských brigádníků, po nich přišli vandalové a nakonec v roce 1990 vyho- řel. Roku 1998 si jej přebral Český svaz ochránců památek, který se o jeho zá- chranu snaží postupně dodnes. Pardubický kraj Dvakačovice Původ názvu obce dosud nebyl spoleh- livě odhalen, ale ví se, že v listinách se poprvé objevil na začátku 15. století. Že však byla oblast na břehu řeky Novo- hradky oblíbená od pradávna, potvrzuje archeologické naleziště dokazující osíd- lení už v pravěku a následně i Kelty. Od raného středověku byl podle různých ná- lezů prostor intenzivně obýván Slovany. V lese východně od obce se rozkládá nejstarší mohylové slovanské pohřebiš- tě na Chrudimsku. Již od husitských dob zde působila českobratrská komunita a počínajíc 18. stoletím tu má své středisko i evangelická církev. Od počátku šede- sátých let devatenáctého století v Dva- kačovicích stojí novogotický evangelický chrám Páně a kaple Nejsvětější Trojice s nástěnnými malbami od akademického malíře Josefa Papáčka. Obě stavby jsou pak významným dílem chrudimského ar- chitekta a stavitele Františka Schmoran- ze. Za pozornost tu dále stojí významné vodní dílo – kanál Zminka, neboli Dvaka- čovický kanál. Byl zbudován v 15. století, v období největšího rozmachu rybníkář- ství ve východních Čechách. Náhon je dlouhý přes jedenáct kilometrů a účelem bylo právě napájet soustavu rybníků Staročernský, Strýček a Spojil, na jejichž místě dnes nenajdete vodu, ale obce se stejnými názvy – Staročernská a Spo- jil. Důmyslnost umělé vodní cesty spo- čívá v překonání zvýšeného rozvodí mezi Chrudimkou a Loučnou bez potřeby zdy- madel. Moravskoslezský kraj Tvrdkov Tvrdkov leží jihozápadně od Rýmařova a do jeho katastru spadají i vsi Ruda a Mirotínek. Oblast, v níž se obce nachází, byla od pradávna pod vlivem germani- začních procesů, které zesílily hlavně po bitvě na Bílé hoře a v podstatě trvaly až do roku 1946, kdy po druhé světové vál- ce došlo k vysídlení německého obyva- telstva. Prastarý slovanský původ však dokazuje četnost českých názvů, jež byly v průběhu let poněmčeny. V Trvdkově se lidé živili především zemědělstvím a ro- ku 1768 si z vlastních prostředků nechali postavit kostel, který byl dokončen roku 1776. Největším dílem však přispěl rych- tář Augustin Linke. Kostel je zasvěcen sv. Antonínovi Paduánskému. Nedaleko něj se pak nachází socha Panny Marie Immaculaty z roku 1848. Celkem odlišně na tom byla Ruda. Už podle názvu je jasné, že hlavním předmětem obživy tu bylo hornictví. Těžily se tu nejprve drahé kovy a později železná ruda. Na svém vrcholu, někdy okolo 16. století, měla Ru- da i neuvěřitelných devět set obyvatel a stopy po důlní činnosti jsou zde zna- telné dodnes. O stavbu místního kostela se tu postaral uničovský rychtář, jenž měl po cestě na Rudu nehodu a jako zázra- kem se mu nic nestalo. Než zemřel, za- počal i stavbu křížové cesty se čtrnácti kamennými sochami. U Mirotínku zase naleznete Polské kameny jako připomín- ku polských vojáků padlých ve švédské válce. Jihomoravský kraj Závist Závist je skutečně malinkou obcí, v sou- časné době dokonce nejmenší v celé České republice. Její rozloha činí 44,33 hektaru. Podle dochovaného otisku pe- četě se má za to, že vznikla právě v roce 1776, ačkoli název Závist se v písemných pramenech objevuje už roku 1724. Původ názvu není úplně znám. Je možné, že vznikl podle závislosti formanů, kteří při cestách do strmého kopce nad vsí byli odkázáni na pomoc místních. Může však také skutečně souviset se závistí, ať už měli závidět místní jiným či jiní místním. Uprostřed obce se nachází zděná zvo- nice, kterou roku 1833 nechala na své náklady postavit vdova po zdejším hos- tinském Mariana Šumanová. Hostinec tu najdete i dnes, dokonce na stejném mís- tě, kde kdysi stával zájezdní hostinec a má číslo popisné 1. Jeho historie je však zajímavější. Traduje se, že zde kdysi řá- dili lapkové, kteří okrádali bohaté ubyto- vané hosty a aby mohli s lupem co nej- rychleji zmizet, měli prý vykopanou tajnou chodbu končící snad až někde u zámku v Černé Hoře. No a v zahradě hostince je právě vstup do jedné takové chodby znatelný dodnes. V Závisti se dále na- chází kašna z roku 1925, do níž přitéká voda z prameniště nad obcí. Okolí přímo vybízí k cyklovýletům na rozhledny a vy- hlídky, kterých je okolo nespočet. Třeba na Žernovník. Foto: archiv TP 9-10/2018 17 Pavla Kovářová Kostel sv. Mikuláše (foto: Michaela Horová) Vodní dílo – kanál Zminka (foto: Vít Pechanec) Rozhledna Žernovník

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA PO DVACÁTÉ Bude tedy dobré, slušné a hlavně správ- né věnovat přípravám na jubilejní ročník ještě více péče než doposud. Už nyní apelujeme na všechny, kdo rozbíjí svoje expozice na Infotouru a Cykloturistice pravidelně, aby se stali nejen účastníky, ale také gratulanty a souběžně i oslavenci. Vždyť úspěch a obliba veletrhu Infotour a Cykloturistika spočívá nejen na bed- rech organizátorů, ale závisí také na kva- litě a atraktivnosti informací, které do Aldisu vystavovatelé přivážejí. Stejně tak se obracíme na všechny ostatní, kdo mají co nabídnout, čím se pochlubit a čím přilákat návštěvníky královéhradeckého veletrhu do svého města, obce, regionu. Zkrátka – přijeďte, nebudete litovat! Veletrh Infotour a Cykloturistika už dávno není regionální, v jeho oficiálním názvu už dlouho stojí slovo „mezinárod- ní“. Právem! Slovensko, Polsko, Ukrajina, ale také Chorvatsko a další evropské ze- mě už ví, jak důležité je do Aldisu přijet. Stejně jako trvale rostoucí počty návštěv- níků, kteří sem každoročně přicházejí nejen pro inspiraci na dovolenou, ale také kvůli báječnému doprovodnému progra- mu s besedami na zajímavá témata, na nichž mohou stavět své plány na delší i kratší výlety nebo klidně celé dovolené. Pro pohodlí všech je letos nově zrekon- struován bar ve foyeru prvního podlaží, kde bude možné se občerstvit a posílit na prohlídku všech zajímavých expozic. Veletrh otevře své brány 8. března a ukončen bude 9. března 2019. Laco Kučera Pavla Kovářová Pro informace se obracejte na e-mailovou adresu: veletrh@aldis.cz telefonicky na čísle: +420 495 052 207 popřípadě na stránkách: www.infotourhk.cz, www.aldis.cz 18 9-10/2018 To to uteklo! Příští rok zjara tomu bude rovných dvacet let, co jsme začali jezdit na veletrh Infotour a Cykloturistika do Hradce Králové, do Kongresového centra Aldis. Kdo by před těmi dvěma desítkami let plánoval, že se veletrh původně koncipovaný více jako regionální stane jednou z neoblíbenějších a nejvýkonnějších veletržních akcí v cestovním ruchu? Dvacet let je dlouhá doba a v časech práce od jednoho ročníku k druhému jsme si toho vlastně ani pořádně nevšimli.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 19 Bezmála osm set let uplynulo od založení a město Náchod i průsmyk Branka jsou stále místy s živým pohybem pocest- ných, kterým se dnes říká turisté. Při- cházejí do Náchoda ze všech světových stran, aby se potěšili návštěvou zámku, chvíli se zastavili a třeba i rozjímali pod oltářem kostela svatého Vavřince, pozved- li pohledy k vrcholu masivní věže nové radnice z počátku 20. století, aby nako- nec vyrazili do okolí, mezi skalní masivy Adršpachu, do nedalekého a půvabného Pekla v údolí Metuje, na Jiráskovu turis- tickou chatu na Dobrošově nebo se vy- dali po stopách zmarněných nadějí na dobrý a solidní rozvoj mladého Českoslo- venska k betonovým pevnostem a pev- nůstkám někdejšího československého pohraničního opevnění. Je toho moc, co město a okolí může nabídnout. Přijet do Náchoda a nenavští- vit zámek na „vršku kulatém“ by byla vel- ká chyba. Sám o sobě je krásný. Stojí na fundamentu někdejšího strážního hradu a dnes se chlubí exteriéry a interiéry ve stylu baroka a renezance – tedy boha- té zdobnosti a elegance. Dlouho bychom mohli popisovat, co všechno v zámec- kých komnatách uvidíte. Za všechno do- poručujeme alespoň unikátní galerii bru- selských gobelínů. Tu skutečně musíte vidět na vlastní oči. Je naprosto přirozené, že první kro- ky turistů vždy směřují do centra města, na hlavní náměstí. V Náchodě nese jmé- no našeho prvního prezidenta Masaryka a není pochyb, že už po prvních krocích po dlažebních kostkách se zastavíte. Ne- můžete jinak – uprostřed náměstí, jako výzva, jako jakési zvláštní memento ne- bo zdvižený prst, stojí kostel sv. Vavřin- ce. Pevná, usedlá stavba se dvěma vě- žemi, jejichž dnešní podoba naznačuje, že kdysi byly vyšší, působí věru monu- mentálně. A ty dvě věže, to jsou doslova symboly stability, jakou lze Náchodu jen přát i do dalších let. K dalšímu symbolu náchodské stabi- lity, nové radnici, se stačí jen otočit. Mezi okny v průčelí si prohlédněte tři postavy patřící náchodským konšelům a purkmis- trovi z pera Mikoláše Alše. Není třeba na radnici řešit jen administrativní nebo jiné pracovní problémy. Vstupte a dívej- te se. Do dnešních dnů se dochovala bohatá výmalba interiérů ve stylu české novorenezance. Dál se vypravte třeba za náchodský- mi sochami a kamennými monumenty – k velké historické kašně, k sousoší Kal- várie nebo za zbytky středověkého opev- nění, do kostela svatého Michaela a zá- jemci mohou navštívit i vojenský hřbitov z války roku 1866 v zámecké aleji Kate- řiny Zaháňské. A potom ven, do přírody, do bludišť skalních měst, nebo za dobrodružstvím mezi betonovými pevnostními stavbami. Kdo by však zatoužil po klidu, pohodě, pohodlí a příjemném posezení, tomu do- poručujeme Jiráskovu turistickou chatu nebo Pekelské údolí. Nevíte-li, co si vy- brat, vyzkoušejte všechno. Třeba se pak budete do Náchoda rádi vracet. Laco Kučera Foto: archiv města Náchod Městské informační centrum Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod tel.: +420 491 426 060 e-mail: infocentrum@mestonachod.cz www.mestonachod.cz „ČESKÝ MANCHESTER“ POD VRŠKEM KULATÝM Na vršku kulatém stojí zámek, pod ním se uložilo město půvabné jako slunečnice. Město na starobylé zemské stezce z Čech do Kladska, jen kousek pod průsmykem s příznačným názvem Branka. Kdopak by už teď nevěděl, že řeč je o Náchodě, městě založeném v polovině 13. století Hronem z rodu Načeraticů pod jeho hradem chránícím počestné pocestné – tenkrát hlavně obchodníky. Masarykovo náměstí – Náchod Teplické skály Jiráskova turistická chata – Dobrošov

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Hotel Sladovna disponuje pořádně ob- sáhlým portfoliem prostor, kde lze uspo- řádat prakticky cokoliv. Firemní akci na vysoké reprezentativní úrovni, přátelské setkání s uvolněnější atmosférou, školení vyžadující perfektní načasování jednot- livých kroků a dokonalé technické vyba- vení a snad všechny druhy teambuildin- gových aktivit. A to ještě zdaleka není všechno. Pro hotelový tým pod kreativním ve- dením ředitele Aleše Hauzara není nic nemožného. Pro firemní akce je připrave- no celkem sedm samostatných prostorů, které lze upravit hned v několika varian- tách uspořádání. Největší, Kongresový sál pohodlně pojme až 230 osob a zá- kazník si může vybrat ze sedmi různých uspořádání – klasické konferenční nebo divadelní, stoly upravené do písmene „T“ nebo „U“, v krátkosti jej lze přestavět na učebnu, nebo změnit na uspořádání zvané „Ženeva“ či na klasickou restaura- ci. Že se při jednotlivých variantách mění ideální počet účastníků, je celkem logické. Komorní Business salonek je vhodný pro skupinu do 12 osob. Je určen pro závažná jednání nebo opravdu soukromě laděné porady či jednání o vysoké důleži- tosti. Jeho uspořádání je pevné, nemění se. Je to přece salonek. Ovšem Sloupový sál, to je zase jiná kategorie. Především je sám o sobě pře- krásný. Režné, neomítnuté zdivo, nasví- cení odpovídající charakteru akce, slou- py podpírající klenuté stropy a pohodlný nábytek vytvářejí prostředí s výraznými slavnostními rysy. Také zde je možné si vybrat hned ze šesti variant uspořádání – od konferenčního až po rautové. A ka- pacita se pohybuje od 56 při „U“ varian- tě až po 200 osob při divadelním řazení sedadel. I tady je k dispozici kompletní technické vybavení od dataprojektoru až po flipchart, velkoplošnou televizi nebo DVD přehrávač. Sloupový sál, toť výklad- ní skříň hotelu Sladovna. Vždyť byl také postaven jako skutečně funkční sladov- na, kde dozrával kvalitní slad. Dnes tady mohou do neméně skvělých kvalit do- zrávat vaše plány, obchodní vztahy a fi- remní úspěchy. Kdo by zatoužil po stylovém a nobles- ním prostředí, vybere si sice menší, ale hodně působivý Lovecký salonek. I zde, na osmdesáti metrech čtverečních, lze požadovat všech sedm sestav nábytku. Pak se tu pohodlně usadí 30 až 80 hos- tů. A vybavení – kvalitní jako v kterém- koliv jiném konferenčním prostoru Hotelu Sladovna. Se vší technickou dokonalostí. Jsou akce a příležitosti, kdy je vhodné si domluvit pronájem restaurace, která zde nese jméno – jak jinak – Sladovna. Nabízí celkem pět modifikací stolového uspořádání pro 26 až 90 osob. Restau- race Sladovna je jako předurčená pro slavnostní, ale přitom pracovní setkání spíše oficiálního charakteru, kde průběž- ně servírované občerstvení a nápoje jsou milým doplňkem celé akce. Jako třešnička na bohatě zdobeném dortu konferenčních možností v hotelu Sladovna je Muzejka. V šesti uspořádá- ních se vaši kolegové či přátelé mohou usadit u stolů přímo mezi exponáty Mu- zea pivovarnictví, jež se nachází v pod- HOTEL SLADOVNA – TO PRAVÉ PRO FIREMNÍ AKCE Je obvyklé psát reportáže, PR nebo propagační texty po návratu z cest za zajímavými tématy. Jsou ale příležitosti, kdy se přímo nabízí zpracovat vybrané téma rovnou na místě, tak říkajíc v on-line textovém přenosu. Sedíme tedy v příjemném a stylovém prostředí Šenku u Prokuristy v Hotelu Sladovna v Černé Hoře u Brna a hlavou nám běží úvahy, jak bychom my sami dokázali využít všech služeb, které se zde nabízejí. Tentokrát ale ne jako turisté. Zvažujeme, jak bychom si napláno- vali vlastní firemní, redakční akci pro naše partnery, klienty a přátele. Věřte, že výběr není ani trochu jednoduchý.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 21 zemí, pod hotelem. Pozvat lze až 48 přá- tel, ale vše jde připravit i pro menší poč- ty účastníků. Muzejka je jako stvořená spíš pro setkání přátelská, méně pracov- ní a veselejší. Okolní exponáty by při zá- važné práci přece jen asi trochu rušily, a tak je lepší se zde více dívat, dobře bavit, skvěle jíst a mít se náramně. Ostat- ně jako v celém hotelu Sladovna, ať už jej navštívíte z jakýchkoliv důvodů. I sem, do podzemí snadno dosáhne hotelový gastronomický servis. Ten je kapitolou sám o sobě. Ředitel Hauzar – jak si jistě vzpomínáte – byl vy- chován a veden svým otcem v úctyhod- né tradici restauratérů a hoteliérů, pro kte- ré žádná situace nesmí být neřešitelná. Pokud tedy nebudete požadovat „ho- dinky s vodotryskem“ (jak říkávala moje prabába), dostanete vše, co budete chtít. To už k rodině Hauzarů patří jako erb ke starému šlechtickému rodu. Ovšem připravit firemní akci na den, dva nebo na celý víkend, to není jen se- stavit stoly a židle, nachystat techniku a prověřit její funkčnost, vše vyčistit, aby se sklo lesklo a příbory se jen blyštěly, ubrusy bíle zářily a na koberci nebylo ani smítko. Pro zdar celé akce a pro spoko- jenost klienta a jeho hostů je třeba při- pravit vhodné menu, časový plán, kdy se co bude servírovat, jaké nápoje vybrat k obědu a k večeři. A to stále ještě není zdaleka všechno. Patří dnes už k dobré- mu standardu kombinovat při firemních akcích pracovní jednání s relaxačními nebo sportovními aktivitami v hotelu i ně- kde venku, v přírodě. Také v tomto ohle- du je Hotel Sladovna schopen nabídnout poměrně vzácně nadstandardní servis. Hotelové wellness provozy nabízejí lázeňské služby v prostředí, jež nelze ne- obdivovat – opět ve stylu staré sladovny. Masážní vany a odpočinkové zóny jsou umístěny pod starou cihlovou klenbou, bazének s protiproudem zase v naprosto moderní vestavbě. K návštěvě zve finská sauna, bio aroma nebo parní aroma sau- na, parní solná sauna, tepidarium, infra sauna, Kneippův chodník, ochlazovna, ale také ledová studna nebo klasický ochla- zovací bazének. Přidejte si k tomu mož- nost výběru masáží a speciálních kou- pelí s chromoterapií – tedy terapií barev a v kombinaci s vybranými vůněmi éte- rických olejů nebo bylinných extraktů a není třeba hledat mnoho dalších argu- mentů, proč si k uspořádání firemní akce vybrat právě Hotel Sladovna. A to jsme se ještě nezmínili o pivních lázních kombinujících perličkové koupe- le a chromoterapii s dobře vychlazeným pivem – teď už nechejte pracovat fanta- zii. Ale až do Hotelu Sladovna přijede- te, sami nejlépe poznáte, v čem spočívá kouzlo perfektně připravené a dokonale provedené služby. Leč, nejen v hotelových zařízeních ve Sladovně v Černé Hoře lze najít zdroje nových duševních i fyzických sil, dobrou náladu a chuť do další práce. Chcete do přírody? Pěšky nebo na kole? Rádi byste do podzemí Moravského krasu? Nebo třeba do divadla, na koncert či výstavu někde v Brně? I takový servis lze s ma- nažery hotelu domluvit, připravit na klíč. Teď by se slušelo věnovat se ještě neméně významné součásti každé firem- ní akce, gastronomii. Jenže i to je v Ho- telu Sladovna téma neskutečně košaté, zasluhující si samostatnou pasáž. Než ji připravíme do příštího vydání, tak ales- poň krátký vzkaz ředitele hotelu Aleše Hauzara: „Jsme hrdí a docela i pyšní na to, že umíme na vysoké úrovni připravit gastronomické zážitky koncipované pro všechny příležitosti – od slavnostních ta- bulí vhodných pro galavečery přes přá- telsky koncipované rauty až po cocktaily a třeba i zajímavě pojatá občerstvení ně- kde mimo hotel ve stínu párty stanů. To nejsou prázdná slova nebo nemístné vy- chloubání. Před časem u nás proběhla akce, jejímž účastníkem byl i pan Špa- ček, znalec a do značné míry také arbitr v oblasti gastronomie, etikety a komuni- kace. Jeho velice kladné hodnocení na- šich služeb považujeme za závazek. Naše služby mohou být jen lepší a lepší. Na- stavili jsme si vysokou laťku a v žádném případě ji nehodláme snižovat. Přijeďte, poradíme, předvedeme vám všechny naše prostory, připravíme a navrhneme ideální řešení. Dosavadní kvalita našich služeb je pro nás tvrdým závazkem do budouc- nosti. Srdečně vás všechny zveme.“ Až se tedy budete rozhodovat, kam pozvat své obchodní partnery, přátele, klienty a zákazníky nebo kde uspo- řádat školení zaměstnanců či v jakém reprezentativním prostředí zasednout k projednání závažných smluvních vzta- hů, obraťte se na profesionály v Hote- lu Sladovna v Černé Hoře u Brna. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Hotelu Sladovna Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5 679 21 Černá Hora Recepce: tel.: +420 539 086 395 recepce@hotelsladovna.cz Firemní akce: Jitka Kopecká tel.: +420 739 204 419 info@hotelsladovna.cz Ředitel hotelu: Aleš Hauzar reditel@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

DÍKY ZA KAŽDOU KRÁSNOU CHVÍLI Skalní mlýn je jedním z nejoblíbenějších hotelů široko daleko. Stojí při břehu říčky Punkvy na křížení turistických cest ve- doucích Punkevním údolím, Pustým a Su- chým žlebem. Kterákoliv z těchto cest vás zavede na desítky zajímavých míst. Ho- rolezci mohou přijmout výzvy ke zdolání nádherných vápencových stěn, cyklistům se otevírají desítky kilometrů tras vedou- cích atraktivními terény a pěší zde najdou dlouhou řadu odboček z hlavních turistic- kých tras k místům s tak lákavými názvy jako jsou Stěna vycházejícího slunce, vo- dopád u Boří, Stěna zapadajícího slun- ce, Čertův most, Čertova kazatelna a de- sítky dalších. Komukoliv, kdo bude chtít poznat místní okolí trochu jinak než z va- gonu ekovláčku nebo z lanovky na Maco- chu, nabídne hotel Skalní mlýn nebo Cha- ta Macocha komplexní informační servis v infocentru hned vedle hotelu. Dnes bychom jen těžko hledali, který z několika mlýnů na Punkvě byl ten první, jenž pod svou střechu přijal kromě van- drujících sekerníků i prvního turistu. Dů- ležité je, že se tak stalo a že Skalní mlýn je dnes hotelovým provozem na vysoké úrovni služeb i gastronomie. Místem, kde se každé ráno budete probouzet se slo- vy díků za krásné chvíle už prožité i ty nadcházející. Kolik jich ve výsledku zaži- jete, záleží jen na vás. Vězte ale, že víkend je příliš málo na to, abyste odjížděli s vě- domím, že víte, co je to Moravský kras. Teprve po týdnu můžete nabýt opráv- něného přesvědčení, že se sem bude- te muset co nejdříve znovu vrátit, abyste si našli čas na výpravu mezi zbytky masivních kamenných zdí kdysi strážní- ho hradu Blanseka nad Pustým žlebem. Kromě intenzivního prožitku se vám na- bídne i nezvyklý výhled na lanovce ve- doucí z „Punkevek“ na Macochu. Je bezpočet dalších míst v Moravském krasu a jeho bezprostředním i širším okolí, které je radno navštívit. Čekají tu dlouhé kilometry značených cyklotras i stezek pro pěší s poměrně živým turistickým pro- vozem. Pozorný turista schopný si v klidu a podle dobré mapy naplánovat svůj ce- lodenní program najde i cesty a cestičky, jež nejsou tolik známé. O to příjemnější je pak putování po nich k místům, která je dobré třeba jen zahlédnout. Jsou to cesty, místy i zarostlé, vedoucí pod skalní stěny, skryté na zalesněných svazích a je jen na odhodlání každého, zda se po nich vydá. Všechny však nakonec vedou nejen na výlet, ale především se po nich spoleh- livě a bezpečně vrátíte zpět pod pohos- tinnou střechu hotelu Skalní mlýn nebo Chaty Macocha. Obě zařízení nabízejí za celkem přija- telné a v regionu obvyklé ceny ubytování v pokojích s moderním vybavením, boha- tě prostřené stoly v hotelových restaura- cích i možnost příjemného posezení v do- bě, kdy se Punkevní žleb a celý Moravský kras začne převlékat do svého večerní- ho úboru v létě v barvách jemně mod- rozelených. V nadcházejícím babím létě a časném podzimu pak zde prožijete pra- vý festival barev, když se smíšené lesy na strmých svazích obou žlebů zprvu ne- nápadně, ale pak zčistajasna, skoro přes noc doslova zblázní a své uklidňující ze- lené koruny přetřou barvami připomína- jícími staré nástěnné mozaiky z pestrých sklíček a kamínků. I podzim je tedy v Mo- ravském krasu nádherný. Dny se krátí, stmívání přichází skoro náhle. Ale v podzemních labyrintech Pun- kevních a Sloupsko-šošůvských jeskyní, v krásných chodbách a dómech Balcar- ky nebo Kateřinské jeskyně stále stejně září osvětlené krápníky vyrůstající z kapi- ček vápencem nasycené vody po miliony let. I když Moravský kras nabízí nepře- berné množství krásných scenérií a zá- žitků na povrchu, není možné zanedbat výpravy do jeskyní, jejichž objevování započalo před více jak sto lety. Už jste někdy zažili koncert v Punkevních jesky- ních? Měli jste možnost stanout na dně Macochy, když se začne stmívat? Nej- méně několikrát v roce je možnost prožít zde některou z mimořádných akcí. Kdy a co se nabízí, vám rádi poradí přímo na Skalním mlýně, především pak v přileh- lém informačním centru bohatě zásobe- ném mapami, průvodci či publikacemi 22 9-10/2018 Je mnoho míst, kde lze prožít pár zajímavých chvil. Avšak jen nemnoho z nich se může pochlubit tak unikátní kolekcí možností aktivního pohybu, poznání, poučení a v neposlední řadě i gastronomických zážitků jako hotel Skalní mlýn a Chata Macocha. Skvělým bonusem pobytu na Skalním mlýně nebo na Chatě nad slavnou propastí Macocha je možnost poznat i dlouhou a nebývale zajímavou historii celého Moravského krasu.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

9-10/2018 23 naučnými i populárními. S jejich pomocí si pobyt v hotelu ozdobíte podle vlastních zájmů a fyzické zdatnosti. Ať už si Moravský kras vyberete ja- ko milovníci cyklistiky, horolezectví nebo dlouhých pěších výprav, hotel Skalní mlýn pro vás bude vždy pevnou základnou, kde se o vás dokonale postarají. Vybrat si můžete komfortní „studio“ nebo stan- dardní dvoulůžkový pokoj, dáváte-li před- nost plnému soukromí, lze zvolit útulný jednolůžkový pokoj a své pohodlí zde na- jde i rodina s jedním nebo dvěma dětmi – buď ve třílůžkovém pokoji, nebo v ro- dinném mezonetovém pokoji se dvěma ložnicemi. Chata Macocha, patřící do portfolia Společnosti pro Moravský kras, a.s., si dodnes zachovala svůj původní charak- ter. Kromě standardních dvoulůžkových pokojů je možné obsadit několik jedno- lůžkových a pro větší skupiny turistů, kte- ří se rádi druží i v hodinách nočního kli- du, se nabízejí pokoje pro pět, šest, sedm a dokonce i pro jedenáct osob. Náročněj- ší zájemci si mohou rezervovat jeden ze tří rodinných apartmánů. Chata Macocha, jež byla původně postavena Klubem čes- kých turistů jako „útulna“ ve švýcarském stylu, si i po zásadní opravě a moderni- zaci uchovala mimořádné charizma. Ne- jen pro svůj opravdu stylový interiér, ale zejména proto, že jen pár kroků od ho- telu můžete nahlédnout do hluboké pro- pasti z horního můstku nebo po krátké procházce ještě před snídaní z můstku dolního. Zde je důležité připomenout, že po několika letech, kdy se bývalý pronají- matel pokoušel vybírat poplatky za vstup na vyhlídkové můstky, je veškerá podíva- ná do Macochy opět zdarma. Stejně jako krásné počasí, čistý a lesem provoněný vzduch a dlouhé chvíle parádního toulání Moravským krasem. Zato lanovku, vstupy do jeskyní, jízdu ekovláčkem nebo zmrz- linu, vynikající preclíky a suvenýry lze jen zakoupit. Ke standardním službám hotelu Skalní mlýn i Chata Macocha patří též možnost zajištění vstupu do všech přístupných jes- kyní. Doporučuje se zajistit si rezervaci vstupenek včas. Zájem o prohlídky jes- kyní trvale převyšuje technické možnosti – tedy kapacitu návštěvníků, kteří se mo- hou nalodit na paluby lodiček proplouva- jících zákruty podzemního proudu Punkvy. Není také bez zajímavosti, že pobyt na Skalním mlýně nebo Macoše můžete obohatit o návštěvu některého z dalších zařízení Společnosti pro Moravský kras, a.s. Doporučujeme výlet do Velkých Pav- lovic do nově otevřeného hotelu Lotrinský a vinných sklepů Františka Lotrinského a kratší nebo delší relaxační pobyt v SPA Lednice – pouhých sedm kilometrů od Velkých Pavlovic. Popřípadě si udělejte výlet do Pelhřimova a navštivte nádherně a citlivě opravený secesní hotel Slávie. Poznáte tak kromě Moravského krasu i půvaby Velkopavlovické vinařské oblasti a nakonec i krásný kousek Českomorav- ské vysočiny. Že se v Pelhřimově určitě necháte zlákat i k návštěvě Muzea rekor- dů a kuriozit, bude jen přirozené. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv hotelu Skalní mlýn a Chaty Macocha Takže pokud ještě i teď uprostřed podzimu hledáte místo, kam se vypravit na pár dní nebo alespoň víkend, s důvěrou se obraťte na adresu: S. M. K., a.s., Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, tel.: +420 516 418 113, e-mail: info@skalnimlyn.cz, www.skalnimlyn.cz Provozovna Macocha, tel.: +42 516 444 250, e-mail: info@chatamacocha.cz, skupinové rezervace: tel.: +420 516 418 113 e-mail: smk@smk.cz, www.chatamacocha.cz Venkovní posezení před hotelem Skalní mlýn Lanovka k Chatě Macocha a k Hornímu můstku

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Brněnské veletrhy GO a REGIONTOUR – to správné místo pro odborníky i širokou veřejnost Tradiční lednové veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour představují atraktivní program pro profesionály v cestovním ru- chu i celou rodinu. „Rozvoj veletrhů GO a Regiontour jako ná- rodní prezentace cestovního ruchu s tím, že Regiontour je nos- ným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu a veletrh GO pak nabízí zajímavé nabídky zahraničních destinací, se jeví jako ta správná cesta pro jejich další rozvoj. Odráží se to ve zvyšujícím se zájmu o účast domácích krajů, re- gionů z okolních zemí a v neposlední řadě i vzdálenějších desti- nací. Naším úsilím společně s hlavními partnery je budovat zde efektivní platformu pro diskusi nad aktuálními tématy, prezentaci a podporu rozvoje cestovního ruchu v ČR,“ prozrazuje ředitel veletrhů GO a Regiontour Miloň Mlčák. Do veletrhů se prolne hned několik témat. Jedním z nich je ak- tivní dovolená, která lidem přiblíží například dovolenou na vodě. Chybět nebudou tipy, co vše je třeba pro „vyjetí na vodu“ udělat, ale ani výstava samotných lodí či simulátory a trenažéry. Pro adrenalinové nadšence bude připravena propracovaná lezecká stěna. Program se dotkne také dovolené na kolech či karava- nem. Na své si přijdou i milovníci kultury a relaxace. Mezi dalšími tématy doprovodných programů se objeví například inovativní marketing v regionech, moderní technologie v cestovním ruchu, kulturní bohatství regionů či regionální gastronomie. „Součástí programu se stane i virtuální realita. Lidé se tak dostanou přímo z brněnského výstaviště například do historického centra růz- ných měst. Právě moderní technologie představují atraktivní vy- užití i pro cestovní ruch,“ uvedla mluvčí dvojice veletrhů Karolína Křenková. Součástí veletrhu bude i ochutnávka exotické gas- tronomie, ale také místních specialit. Do doprovodného programu veletrhů je opět zahrnut festival krajových specialit a regionálních potravin REGFOODFEST. A s chutí budou kouzlit též studenti oborů kuchař, cukrář a číš- ník. Ti se utkají pod hlavičkou 24. ročníku mezinárodní soutěže GASTRO JUNIOR BRNO 2019 – BIDFOOD CUP. Zúčastnit se lze zajímavých přednášek o exotické gastronomii z různých kou- tů světa. Již tradičně se všichni návštěvníci mohou těšit i na ces- tovatelský festival GO KAMERA. Soutěže Čeká nás vyhlášení 12. ročníku VELKÉ CENY CESTOVNÍHO RUCHU – soutěže, která každoročně oceňuje nejlepší projekty, 24 9-10/2018 Co nabízí kraje České republiky? A kam vyjet na dovolenou za hranice své rodné země? To se dozvědí návštěvníci brněnských veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour. Ve dnech 17. až 20. ledna 2019 budou na brněnském výstavišti cestovatelské osobnosti, které prozradí tipy i zážitky z cest, kraje České republiky i zahraniční destinace, ochutnávky gastronomických specialit a atraktivní program pro celou rodinu. Aktivní dovolená, kulturní bohatství i virtuální realita

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

jež přispívají k rozvoji cestovního ruchu u nás. Projekty lze do soutěže přihlašovat až do konce listopadu a slavnostní vyhlášení proběhne hned první den konání veletrhů GO a Regiontour, tedy 17. ledna 2019. Soutěž talentů PROFI GO v cestovním ruchu je zase určena studentům středních a vyšších odborných škol, čili mladým li- dem, kteří mají zájem o cestovní ruch. Ti nejlepší musí prokázat nejen zeměpisné, kulturní a historické znalosti, ale také pohoto- vost projevu a znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Brněnské veletrhy cestovního ruchu chtějí návštěvníkům poskyt- nout nejen tipy kam vyjet na dovolenou či jak trávit volný čas. „Nová komunikační kampaň se snaží upozornit i na fakt, že ces- tování je o všedních maličkostech. Ať už lidé cestují po České republice nebo do vzdálenějších koutů světa, vždy je podstat- né, aby nezapomínali, že zážitky tvoří i běžné maličkosti. Naše kampaň tedy vyobrazuje všední situace. A usiluje o to, aby lidé nezapomínali na to, že právě maličkosti jde na cestách učinit vzácnými. V podstatě můžeme myšlenku shrnout do známého pořekadla – \'Jaké si to uděláš, takové to máš\'“, přibližuje novou kampaň dvojice veletrhů Karolína Křenková. Kampaň pracuje s cestovatelskými emocemi a nově zapojí do komunikace i samotné návštěvníky. Text a foto: Veletrhy Brno, a.s. Nová komunikační kampaň #vzacnemalickosti Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2019 Kdy? 17. – 20. ledna 2019 Kde? Veletrhy Brno Chci vědět více: www.regiontour.cz Facebook a Instagram: @bvvgoregiontour

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

Návštěvníci veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 budou moci prostřednictvím expo- zic všech krajů České republiky proces- tovat celou naši zemi a získat zajímavé tipy na svoji příští dovolenou nebo výlety a možnosti trávení volného času. HOLI- DAY WORLD 2019 bude také přehlídkou a inspirací pro zahraniční cesty nejen do blízkých zemí, ale i velmi vzdálených. Kro- mě našich sousedů a blízkých evropských destinacích včetně Středomoří mohou návštěvníci načerpat informace o exotic- kých zemích. Na veletrh se po delší době vrací Izrael, oficiální zastoupení bude mít India Tourism a v jednání je i oficiální za- stoupení Jihoafrické republiky. Očekáváme účast více než 40 zemí světa. Aktuální nabídku zájezdů do celého světa nabíd- nou desítky cestovních kanceláří a agentur. Nad veletrhem HOLIDAY WORLD 2019 převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura CzechTourism a Asocia- ce krajů České republiky. Bez doprovodného programu to nejde Během všech čtyř dní veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 bude probíhat bohatý do- provodný program. Návštěvníci veletrhu budou moci prostřednictvím expozic pro- cestovat téměř celý svět, poznat kultu- ru, památky, národní zvyklosti či ochutnat místní speciality. Ve spolupráci s ACK ČR, AČCKA a agenturou CzechTourism bu- dou součástí veletrhu zajímavé worksho- py, přednášky a semináře na aktuální té- mata v oboru. Program již druhého ročníku odborné konference 360° Travel Trends bude do- opravdy nabitý a rozmanitý. Konference přinese nejčerstvější informace o globál- ních trendech a zasadí je do české reality, představí přední české inovátory v cestov- ním ruchu a ukáže, kudy se cestovní ruch bude dále ubírat. Je určena odborníkům ze všech segmentů cestovního ruchu. Cestovatelský festival Již tradičně se v rámci víkendového pro- gramu uskuteční přehlídka filmů, autogra- miád, vystoupení cestovatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, premiér no- vých filmů a výstav fotografií pod poklič- kou cestovatelského festivalu. Tento festi- val bude probíhat v Křižíkově pavilonu B ve dnech 23. a 24. února a návštěvníci na něm budou mít jedinečnou možnost osob- ně potkat zajímavé cestovatelské osob- nosti. Veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA Novinkou veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 je spojení s veletrhem PAMÁTKY – MU- ZEA – ŘEMESLA, který představí nejzají- mavější památkové objekty České repub- liky včetně církevních památek. Záštitu nad touto výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR. V rámci propojení těchto dvou veletrhů tak dojde k logické synergii mezi památkami a cestovním ruchem – spojení památek a turistiky. Veletrh HOLIDAY WORLD je jedineč- nou příležitostí pro cennou výměnu zku- šeností, navázání nových kontaktů a ne- méně důležité udržování těch stávajících. Je místem kde všichni, kteří v cestovním ruchu něco znamenají, musí být vidět! Text a foto: Incheba Expo Praha, spol. s r.o. Další informace naleznete na www.holidayworld.cz 26 9-10/2018 Mezinárodní veletrh HOLIDAY WORLD 2019 Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. V roce 2019 se bude konat 28. ročník, který proběhne ve dnech 21. - 24. února 2019 v areálu holešovického Výstaviště v Praze společně s 13. ročníkem gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a premiérově i s 9. ročníkem veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA. Organizátor akce: INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o., člen skupiny ABF, a.s. Místo konání: Výstaviště Praha – Holešovice Otevírací doba: Pouze pro odborníky – čtvrtek/pátek 21. - 22. 2. 2019 Pro veřejnost – sobota/neděle 23. - 24. 2. 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

V samotném Nowem Miastu Lubawském je vytyčeno několik cyklotras ideálních pro rodinné cyklovýpravy jen velmi lehce zvlněným terénem, kdy budete mít dostatek času užívat si nádherných výhledů do krajiny jako ze starých obrazů. Zelené louky zjara rozkvetlé, v létě vlnící se bohatými travami. A až přijde kouzelník podzim, zbarví se kraj do ne- bývalé krásy měkkých odstínů namíchaných podzimním sluncem. Od jara do podzimu se zde otevírají jedny z nejkrásnějších tras kolem řeky Drwęcy. Z jejího mělkého údolí se zvedají morénové kopce. Je to jeden z mála terénů, kde je třeba počítat s po- někud vyššími fyzickými výkony. Ale jsou tu i vynikající možnosti dálkové cyk- loturistiky. Přes Nowe Miasto Lubawské vede dálkový Rowerowy Szlak Zielony, čili ze- lená cyklotrasa. Celkem 130 kilometrů atraktivní jízdy je dobré si rozložit na několik dní, abyste měli dost času poznat krásu starověké Toruně, i měst Golub-Dobrzyń, Brodnica či Radomno, abyste měli čas se tu a tam zastavit v některé z tradičních hospůdek – karczem. Dáte-li na naše doporučení, neváhejte si objednat vynikající polévku žurek, pak si nechejte přinést třeba bigosz a na závěr, ke kávě vynikající pirohy s jaho- dami nebo naleszniki, čili palačinky. Objevíte tak úplně novou dimenzi regionu. Ať se u nás o polských potravinách říká cokoliv, za ta dlouhá léta, co do kraje Warmia-Mazury pravidelně jezdí- me, jsme byli u stolu – ať už ráno, v poledne nebo večer – nadmíru spo- kojeni. Není třeba se obávat ani jazykových bariér. Polština s češtinou jsou jako sourozenci. Občas sice budete mít dojem, že nerozumíte, ale rychle a snadno z kontextu pochopíte, o čem je řeč. Jednoznačně to platí pro obě strany. Připravte se na to, že Poláci jsou otevření, vstřícní a pohostinní. A nás, Čechy, mají opravdu v oblibě. Samotné Nowe Miasto Lubawské je cílem, jenž si zasluhuje víc jak jednodenní pobyt. Přes to, že stojí na místě někdejší slovanské osa- dy, najdete zde skoro na každém kroku nesmazatelné stopy vlivu Řádu německých rytířů – křižáků, kteří město a celý kraj ovládali již na počátku 13. století. Už středověká městská brána z režného cihlového zdiva, kolem níž musíte projet, nebo masivní zbytky městského opevnění jsou toho jasným důkazem. Kromě jiného doporuču- jeme návštěvu baziliky sv. Tomáše postavené na přelomu 13. a 14. století. Její hlavní chrá- mová loď je bohatě vyzdobena nádhernými freskami a kamenickými pracemi od gotiky až po baroko. Mimořádnou krásou a bohatě zlaceným stříbrem oděná madona s děťát- kem je jednou z hlavních „ikon“ baziliky, kterou musíte vidět, ať už jste věřící, nebo ne. Pěší prohlídkové okruhy městem stojí za to stejně jako výprava za městské brány. Kdo si troufne, může se vypravit po červené trase do třináct kilometrů vzdáleného Radomna nebo do bližšího Noweho Dworu. Značené pěší trasy vás povedou i ro- mantickými polními cestami. Není bez zajímavosti, že Nowe Miasto Lubawské leží také na slavné dálkové pěší trase, na Cestě svatého Jakuba – Camino Polaco dlouhé celkem 523 kilometrů. Laco Kučera, Pavla Kovářová, foto: archiv Noweho Miasta Lubawského ZA AKTIVNÍ TURISTIKOU DO NOWEHO MIASTA LUBAWSKÉHO Vojvodství Warmia-Mazury se – věřím, že nejen pro nás – stalo doslova výkladní skříní turistických možností našeho severního souseda, Polska. Je to region, jehož turistický potenciál je pro naši, českou turistickou veřejnost stále ještě sotva objevený. Krok za krokem se však daří odhalovat jeho půvaby – památky, krásné řeky, starobylá města, malebné vesnice a jezera. Ale warminsko-mazurský region je kromě jiného doslova rájem pro cyklisty, pro vyznavače aktivní, avšak poklidné jízdy, kde je snadné náročná stoupání a dramatické sjezdy nahradit kilometráží. Turistické informační centrum Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 23 tel.: +48 56 474 23 44, 56 472 96 35 e-mail: it@umnowemiasto.pl www.umnowemiasto.pl www.itnowemiasto.pl

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/

28

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1018/