TRAVELprofi 09-1019http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

XXIV. ročník 09-10/2019 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Litoměřice v novém stylu str. 7 Pohádka zvaná Dolní Poohří str. 15-18 Jak Žatečtí přivezli do Velenova „Samce“ str. 25 Skvost Jirkova – zámek Červený Hrádek str. 9 www.dolnipoohri.eu DOLNÍ POOHŘÍ SE PŘEDSTAVUJE Čtěte na str. 15-18

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

www.holidayworld.cz • www.zajezdyzamilion.cz OFICIÁLNÍ VOZY MÍSTO KONÁNÍ OFICIÁLNÍ PĜEKLADATEL ODBORNÁ SPOLUPRÁCE HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER ZÁŠTITA DOPROVODNÝ PROGRAM: MEDIÁLNÍ PARTNEĜI 13.–16.2.2020 souběžně s 8. ročníkem mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití !!! POZOR !!! NOVĚ PRAHA– LETŇANY

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

9-10/2019 3 Dolní Poohří se představuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Holiday World 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Neskrývejte se před turisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Travel profi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Cykloregion Krušné hory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Když zima, tak v Českém Švýcarsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Litoměřice v novém stylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Do Klášterce nad Ohří kdykoliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Aktivní podzim ve Východních Čechách . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Skvost Jirkova – zámek Červený Hrádek . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chrudimí nejen po Modré ose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Poznávejte naše regiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Turismus v Plzeňském kraji není jen ITEP . . . . . . . . . . . . . . 14 Pohádka zvaná Dolní Poohří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18 Plzeňský kraj na veletrhu ITEP 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Stop & Stay s číslem jedenáct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 ITEP 2019 Plzeň – patnáct z třiceti let . . . . . . . . . . . . . . 22-23 Veletrhy Go a Regiontour 2020 chystají odbornou konferenci i food festival . . . . . . . . . . . . 24 Jak Žatečtí přivezli do Velenova „Samce“ . . . . . . . . . . . . . . 25 Nový, větší, modernější Holiday World 2020: v Letňanech podpoří i regionální turistiku . . . . . . . . . . . . . . 26 Salon vín České republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Černá louka a OstravaInfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Objevte kouzlo Východní Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Infotour a Cykloturistika láká stále víc . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nejkrásnější trasy pro vaše výlety v Ústeckém kraji . . . . . 31 Veletrhy cestovního ruchu Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Oknem se mi na stůl a klávesnici derou ranní paprs- ky podzimního slunce, barevné listí se tiše snáší na ještě zelený trávník a hlavou mi táhnou živé vzpo- mínky na místa, která jsme letos navštívili, o kterých jsme psali. S nimi se vtírají myšlenky a představy o místech, která jsme ještě nenavštívili, o kterých jsme ještě nepsali, ač o nich víme. Je v našem „malém“ Česku mnoho krásných míst, jejichž turistický potenciál zůstává jaksi nevyu- žitý. Je tomu bezmála čtyřiadvacet let, co jsme si dali za cíl je hledat, dávat o nich vědět. S předsta- vou, že vždy najdeme partnery, kteří budou mít – přece nemohou nemít – zájem o sobě dát vědět, budou chtít využívat všech možností, které turistika nabízí jako dobrý generátor příjmů pro podnikatele i pro obce. Ale ne vždy tomu tak je. Už zase se blíží doba ve- letrhů, tedy příležitostí, jak se předvést, jak se nabíd- nout, jak o sobě dát vědět. S lítostí ale je potřeba si přiznat, jak málo jsou veletržní příležitosti využívány. Jak zajímavé by bylo vstoupit do kterékoliv vele- tržní haly a procházet mezi rozmanitými, byť nevel- kými „krámky“ obcí, městeček a měst. Tu ochutnat něco přírody, jinde objevit kostelíky, kapličky nebo boží muka v polích, nechat se pozvat do vesnických hospůdek, kdy od jedné ke druhé je to pěšky i na kole jen pár chvil. Ale je to zatím jen sen. Veletrhy, hlavně ty „velké“, hýří velestavbami, z jedné strany zní harmonika, jinde cimbálka soupeří s dunícími re- produktory nějakého popu a z miniaturních pultíků rozměrných expozic přetékají materiály. Působí to v celku trochu jako zmatečné. Škoda, že se menší obce nebo města, pokud se vůbec rozhodnou veletrhů zúčastnit, často přim- knou ke svému velkému partnerovi jako kuřata hle- dající ochranu pod křídly kvočny. Jistě, je to skoro bez starostí, poměrně levné, ale docela škoda. Ono je sice pravda, že takto pojatá účast je výhodná pro vystavovatele, a nakonec i pro veletržní správy, leč už ne tolik pro návštěvníky, kteří přece jen mají ve větší oblibě nabídky jasněji a zřetelněji koncipované. Třeba už není daleko doba, kdy na Regiontouru nebo Holiday World nebudeme vědět, kam dříve, kde se zastavit, s kým si popovídat o tom, kde nám o dovolené bude dobře. Zatím je to sice trochu sen, ale co kdyby? Avšak i tak se už dnes, když venku podzim barví zahrady a lesy, těším na setkání s vámi všemi na některém z mnoha veletrhů cestovního ru- chu. Nejen v Praze nebo Brně, ale třeba i v Ostravě nebo Hradci Králové. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Mgr. Jan Václavík, Libor Skoupil, Bořek Homola Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.floowie.com/cs/travelprofi, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! Neskrývejte se před turisty

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

PATŘÍ VÁŠ JEDINEČNÝ PRODUKT NA TURISTICKÝ TRH? CHCETE SE UPLATNIT MEZI KONKURENTY? HLEDÁTE DOBROU KLIENTELU? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT! HLEDÁTE IDEÁLNÍ MÍSTO PRO SVOJI BEZVA DOVOLENOU? CHCETE POZNAT MÍSTA, KDE JSTE JEŠTĚ NEBYLI? LÁKAJÍ VÁS MALÉ ČESKÉ EXPEDICE? ČTĚTE! www.floowie.com/cs/travelprofi

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Labe KÚni‰•tein KÚni‰•tein Freiberg Freiberg Altenberg Altenberg Marienberg Marienberg Annaberg-Buchholz Annaberg-Buchholz Dippoldi•™alde Dippoldi•™alde Zinn™ald Zinn™ald Augu•tu•burg Augu•tu•burg Franenberg/ Sach•en Franenberg/ Sach•en Eber•dorˆ Eber•dorˆ Duchcov Duchcov irov Mo•t Lovo•ice Teplice Litom³âice l•tí nad Labem l•tí nad Labem Chomutov Chomutov Klínovec Klínovec D³«ín Chemnitz Chemnitz D CZ elžpn³te do pedžlõ v pâírod³ Kruæných horǨ cyloregion Kruæn± hory nabízí t±m³â ͘͘͞ m zna«ených cylotra• ™™™Ǥru•nehorynaoleǤcz …›Ž‘–”ƒ•ƒƒ•ž•–⇆‘Š‘âÀ propojky cyklotrasa r—æoŠorskž a‰‹stržla –žŠ³–‡•‹‘„‹ŽÀ ƒ’Ž‹ƒ…‹C›Ž‘”‡‰‹‘ ”—搱Š‘”› ’”‘†”‘‹†ƒ‹

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

V průběhu vaší zimní dovolené doporuču- jeme navštívit a okusit výrobky zdejších regionálních výrobců. Nobilis Tilia, se sídlem na Vlčí Hoře, disponuje nádherným, nově vybudovaným návštěvnickým cen- trem s prodejnou a čajovnou. Nedaleko odtud, v Krásné Lípě, se nachází pivovar Falkenštejn, který nenabízí pouze skvělé pivo, ale i možnost výborného jídla. Stej- ně tak nesmíme opomenout mýdlárnu Rubens v Růžové. Malebná prodejna za- sazena do prostředí národního parku na- bízí nepřeberné množství druhů mýdel s vždy příjemnou obsluhou. Jste milovníci čokolád? Děčínský Jordán nebo čokolá- dovna Mana v Krásné Lípě se o vás rádi postarají. Neprohloupíte, ať svěříte péči o vás kterémukoliv z místních výrobců. Kvalita a ochota zaručena. K zimnímu relaxu neodmyslitelně patří čas strávený ve wellness zařízení. Tako- vých najdete v těsné blízkosti Českého Švýcarska hned několik. Mezi nejvýraznější patří například Toskana v Bad Schandau, která je lehce dostupná například Dráhou národního parku. V Sebnitz jsou zase by- linné lázně zimním lákadlem pro vyznava- če wellness a odpočinku. Možností pro relax je tu však mnohem více, stačí si jen vybrat. Na hranici destinací Českého Švýcar- ska a Lužických hor se nachází několik zimních sportovních areálů a běžeckých tratí. Pro fanoušky letních cykloradová- nek jistě známý ski areál v Polevsku, kde v zimě upravují několik kilometrů dlou- hé běžecké trasy a dále sportovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou a lyžařský areál v Horním Podluží. Zimní dovolenou v Čes- kém Švýcarsku si tak lze lehce zpestřit lyžovačkou nebo běžeckou túrou. Kdo by rád po celodenním výletu ještě pár temp v bazénu, nabízí se aquapark Děčín, bazén v Rumburku či v sousedním Varnsdorfu. Nechte se okouzlit silou přírody a vy- dejte se na výlet za Brtnickými ledopády. Přírodní úkaz, který je k vidění jen pár týdnů v roce, dorůstá obřích rozměrů. Objevte i vy fotogenické místo, kde vznikl nejeden úchvatný záběr. Přijeďte do Kyjo- va nebo Brtníků a vydejte se po turisticky značených cestách přímo k ledopádům. Neopomeňte v údolí navštívit i jeskyni Víl, skalní převis, kde v průběhu zimních měsíců vzniká unikátní ledová výzdoba. O skvěle zařízené ubytování s příjem- ným personálem zde není nouze a kapa- cita během zimních měsíců je dostačující. Je tak jenom na vás, které si zvolíte za přechodný domov. Mimo jiné za zmínku stojí například Lípa Resort s relax centrem přímo v centru Českého Švýcarska, v Krás- né Lípě. Dále hotel Lužan v Rumburku, Doubické chalupy a hotel JEF v Doubici, jetřichovický hotel Bellevue nebo přepy- chový hotel Česká Koruna v Děčíně. V kaž- dém z koutů národního parku tak najdete ubytování s kvalitním servisem, kde vás rádi pohostí. Text a foto: Ústecký kraj 6 9-10/2019 Když je vše schováno pod sněhobílou pokrývkou, je ten správný čas vyrazit do jinak hojně navštěvovaného Českého Švýcarska. Nikde ani živáčka a spolu s tajuplným šuměním korun stromů se vydejte objevovat druhou tvář národního parku. Jedinečná možnost navštívit Prav- čickou bránu bez davů a čekání u kasy. Podobně tajuplný pro vás může být výlet Kyjovským údolím až k Brtnickým ledo- pádům. Milovníci výhledů na zasněžené kopce a široké okolí ocení dobrou do- stupnost rozhleden. A pro sportovce? Lyžařské areály a upravované běžecké stopy v blízkých Lužických horách a oko- lí. Kulturní vyžití zajistí bohaté prgramy Děčínského i Šluknovského zámku, Lorety v Rumburku, nebo oblastního muzea v Rumburku i Děčíně. TAK V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KDYŽ ZIMA, Více tipů na výlety hledejte na www.branadocech.cz Jeskyně Víl Potůček v Divoké soutěsce

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

9-10/2019 7 Litoměřice vstoupí do dalšího století ve zcela novém designu! Zasloužila se o něj místní rodačka, grafička a mimo jiné i au- torka loga k 800. výročí města Eva Vopel- ková, jejíž návrh zvítězil v soutěži vypsané městem Litoměřice. Pořádáním soutěže byla pověřena uznávaná organizace Czech- design. Nové logo bylo vyobrazeno už na skleničkách, které se na Městských slav- nostech prodávaly. „Jsme rádi, že porota po dlouhé diskuzi zvolila právě grafický návrh Evy Vopelkové. Tato mladá autorka dokázala velmi dobře vystihnout a cha- rakterizovat Litoměřice, a to jak z hlediska ztvárnění architektonických dominant měs- ta, použitých linií, piktogramů, tak i volbou barevného provedení. Město Litoměřice si v rámci letošních oslav 800. výročí zalo- žení vyzkoušelo funkčnost grafického vizuá- lu navrženého speciálně pro toto výročí. Věříme, že obdobně úspěšný bude i nový grafický design, jehož prostřednictvím se Litoměřice budou v následujících letech prezentovat nejen směrem ke svým obča- nům, ale také k návštěvníkům,“ sdělila Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu. Novému vizuálu dominují barvy modrá a žlutá. Hlavní motivy pak činí věž Kalich, řeka Labe a městské hradby. Zastupitelé města neskrývají své nadšení, ale zároveň vědí, že bude trvat pár let, než se nový vizuální styl plně uvede do praxe a pově- domí turistů. Zveme vás tedy spolu s nimi k návštěvě Litoměřic. Vyberte si třeba z ně- kolika akcí, které se tu do konce roku ještě konají, a nezapomeňte se už rozhlížet po nové grafice. Výstaviště Zahrada Čech se 19. – 20. října stane dějištěm Gastro food festu. Po celé dva dny budete svědky kulinář- ského umění předních restaurací, špiček v oboru a dalších známých osobností, jako jsou například Radek Šubrt, Markéta Hru- bešová či letošní vítězka soutěže Master- Chef Česko Kristína Nemčková. Zavzpomínat na dobu, která skočila před třiceti lety, přijeďte pak 14. listopadu do litoměřického kina Máj, kde se uskuteč- ní Výroční večer „30 let svobody“ s filmy, hudbou, besedami a diskuzemi. Večerem bude provázet Světlana Witowská. Same- tová neděle s programem zahrnujícím mimo jiné odhalení trikolory či průvod městem proběhne 17. listopadu. Zakončí ji ekumenická bohoslužba v sídle Česko- bratrské církve evangelické, tedy v místě, kde bylo před 30 lety založeno Občanské fórum. Na Střeleckém ostrově v Litomě- řicích se pak ještě 7. prosince můžete zúčastnit akce Kupředu vzad! aneb Vzpo- mínka na dobu nuceného nadšení, strachu, šedi a apatie“. Nabídne dobové filmy, přednášky historiků, vzpomínky pamětní- ků, ale také divadelní a hudební předsta- vení. Vánoční čas se pomalu blíží, a tak si klidně už dnes naplánujte výlet na Vánoč- ní trhy se Zahradou Čech. Uskuteční se na Mírovém náměstí od 13. do 22. pro- since. Načerpáte tu inspiraci na vánoční dekorace, nakoupíte dárky a vůbec si uži- jete atmosféru plnou koled, pohádek, sou- těží i koncertů. Letošní trhy navíc zpestří nový dřevěný betlém s více než metr vy- sokými vyřezávanými postavami. Další akce včetně probíhajících výstav i tradičních vánočních koncertů najdete na webu města. Pavla Kovářová Foto: archiv města Litoměřic LITOMĚŘICE V NOVÉM STYLU Město Litoměřice zažívá letos nebývalé oslavy. Jak by ne, když slaví osmisté výročí. Osm století příběhů je u konce a je na nás, na turistech, občanech i představitelích města, jak začne to deváté. Pojďte s námi do Litoměřic, podívat se, co je nového a vybrat si z mnoha akcí a událostí naplánovaných ještě do konce roku. Informační centrum Litoměřice Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440 e-mail: info@litomerice.cz www.litomerice-info.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Město Klášterec nad Ohří leží v údolí mezi Krušnými a Doupovskými horami podél řeky Ohře. Největším lákadlem je zámek s muzeem porcelánu. O jeho dnešní novo- gotickou podobu se zasloužil rod Thunů. Díky tomuto rodu byla v Klášterci založe- na nejstarší dosud fungující porcelánka v Čechách, vyrábí se zde porcelán se značkou Thun. V zámeckém parku můžete kromě paví rodinky obdivovat i sochy Jana Brokoffa a mnoho významných dře- vin. Hned za zdí parku směrem na ná- městí najdete Muzeum hodin se sbírkou starožitných hodin z celé Evropy. V porce- lánce Thun 1794 a.s. na druhé straně města si nově máte možnost prohlédnout expozici Holky z porcelánu, která vám připomene film, jenž se zde před lety točil. Nahlédnete do výrobního procesu a v pří- padě zájmu si sami v porcelánové školič- ce ozdobíte výrobek, který vám bude při- pomínat návštěvu města. Nejvýznamněj- šími milníky v historii města jsou nejen založení porcelánky na konci 18. století, ale také objevení léčivých minerálních pra- menů na konci 19. století. Lázně Evženie nabízí řadu léčebných procedur a well- ness programů, lázeňský dům s bazénem a solnou jeskyní, tenisový areál, lázeňský park, restauraci, kavárnu a penzion. V Klá- šterci si přijdou na své i návštěvníci, kteří dávají přednost aktivnímu způsobu života. V letních měsících si cyklisté mohou vy- brat trasu na jedné z cyklostezek. Samot- ná Ohře je zase oblíbená u vodáků, kteří si mohou v loděnici na břehu vypůjčit jízd- ní kola nebo loďku na projížďku po řece. Rodiny s dětmi v letních měsících hojně využívají aquapark s tobogány. V zimních měsících si přijdou na své lyžaři, běžkaři a snowboarďáci jen pár kilometrů od Klá- šterce, v zimním areálu Alšovka u Měděn- ce. Ani milovníci turistiky tu nepřijdou zkrátka. Mohou si vyšlápnout na zříceniny hradů Lestkov a Šumburk, z kterých je nádherný výhled do širokého okolí. Pokud zavítáte do Klášterce nad Ohří, můžete se těšit na pěkné zážitky a spoustu zajíma- vostí. Již pátým rokem se v Klášterci nad Ohří koná připomínka 17. listopadu, a to v kostele Nejsvětější Trojice. V letošním roce je to již třicet let od revoluce v roce 1989 a osmdesát let od zavření českých vysokých škol v roce 1939. Město se roz- hodlo na památku těchto významných událostí uspořádat kulturně-společenskou akci v kulturním domě. Nynější kulturní dům se na konci letošního roku uzavře a započne rozsáhlá rekonstrukce v multi- funkční kulturní centrum. Využijme tedy poslední měsíce stávajícího provozu a set- kejme se zde v sobotu 16. listopadu 2019. Na akci vystoupí písničkář Václav Koubek s harmonikou, zpěvačka Lenka Dusilová a hudební program uzavře kapela Tichá dohoda. Nebudou chybět divadelní scén- ky, promítání starých záběrů z Klášterce nad Ohří, retro raut a závěrečná oldies party. Text a foto: město Klášterec nad Ohří 8 9-10/2019 Jsou místa, kde se stále něco děje. Jsou města, která si zaslouží vaši pozornost po celý rok. Jedním z nich je i Klášterec nad Ohří. Město tak půvabné, až se vám zatají dech. Můžete pochybovat, můžete se s námi přít, dokonce i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co můžete udělat, než vás přemůže zvědavost a do Klášterce nad Ohří se vypravíte. Třeba už o příštím víkendu. DO KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ KDYKOLIV Turistické informační centrum Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85 tel.: +420 474 359 687, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz, www.klasterec.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

9-10/2019 9 Skončily prázdniny, skončilo léto, ale vy byste stále chtěli podnikat spoustu výletů a objevovat nová krásná místa? Jestli jste stále plní energie i v podzimních měsících, vypravte se rozhodně do Východních Čech. Překvapí vás, kolik zajímavých túr zde budete moci podniknout nejen pěšky. Pokud vlastníte kolo, vezměte si ho určitě s sebou. Východní Čechy se pyšní kvalitní sítí cyklostezek a cyklotras. Během vašich cyklovýletů uvidíte například Orlic- ké hory, Králický Sněžník, malebná údolí kolem řeky Labe nebo překrásné hrady a zámky, kterých je v regionu spousta. Ně- které z nich jsou dokonce otevřeny celo- ročně – konkrétně takzvaná „vila českých královen“ hrad Svojanov anebo zámek Pardubice. Pokud jste spíše fanoušky pěší turisti- ky, rozhodně nepřijdete zkrátka. Můžete navštívit skalní města v Toulovcových maštalích, absolvovat naučnou stezku v geoparku Železné hory, projít se kolem Bohdanečských rybníků anebo se na chvíli zastavit v Kladrubském Polabí, kde se to hemží starokladrubskými bělouši. A co víc, v letošním roce byla tato unikátní krajina zapsána na seznam UNESCO. Výletů a cyklotoulek lze podniknout samozřejmě mnohem víc. Další tipy a in- spiraci na výlety najdete na webových stránkách Východních Čech. Text a foto: DSVČ Původní strážní hrad, jehož podobu však neznáme, nechal v úbočí Krušných hor vysta- vět rod Kraa krátce před rokem 1415. Dostal jméno Borek, ale o pár let později byl psán jako Červený Hrádek. Zřejmě jej poničili za husitského tažení a po opravách mu domi- noval nějaký výrazný červený stavební prvek. Mezi léty 1555 a 1575 byla vystavěna čtyřkřídlá honosná budova barokního zámku, jenž se během let postupně dál zvelebovala. Přibylo dvouramenné schodiště, venkovní pasáže vyzdobil významný barokní sochař Jan Brokof a byla vybudována rozlehlá zahrada. Červený Hrádek ve své historii hostil celou řadu významných osobností. Na zámku probíhalo také jednání se sudetoněmeckými předáky, kde se politici snažili najít výcho- disko z krizové politické situace. Ihned po ukončení druhé světové války byl zámek zkonfiskován a znárodněn. Roku 1995 začal zámek lákat návštěvníky zprvu na nahodilé a zakrátko na pravidelné kulturní počiny, které z Červeného Hrádku učinily středisko společenských jirkovských aktivit. Zámek zároveň nabízí hotelové, pobytové a školicí služby a pohostinství. Text a foto: Městský úřad Jirkov Aktivní podzim ve Východních Čechách Skvost Jirkova Zámek Červený Hrádek www.jirkov.cz www.vychodnicechy.info

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

CHRUDIMÍ NEJEN PO MODRÉ OSE Nejen řeka Chrudimka, jež protéká Chrudimí, ale i vodní náho- ny na ni napojené znamenaly po mnoho let důležitý zdroj vody a energie k pohánění různých zařízení. Zároveň šlo o zajímavý estetický prvek, který se stal vítaným cílem nejen dospělých, ale také dětí při jejich radovánkách. Systém náhonů ve městě existoval zřejmě už v 15. století. Tenkrát na ně byly napojeny mlýny, stoupy, valchy, brusírny i vo- dárny od západního začátku města (Vlčí hory) až po jeho východ- ní konec (Májov). Vodní náhony sloužily také jako malé odlehčovací koryto při povodních, i když jejich význam protipovodňové ochrany byl vzhledem k nízké průtočné kapacitě nepatrný. Náhony vznikaly v trasách bočních ramen vodního toku, který se zde ještě ve stře- dověku přirozeně větvil. Jeho ráz se při záplavách často pozmě- ňoval. Nejdelší náhon se od Chrudimky odděloval blízko nynějšího stadionu Emila Zátopka, tam, kde se kříží ulice Na Sádkách a Ko- želužská, a to do dvou ramen. Ta se pak u dnešního Divadla Karla Pippicha opět spojovala. Během dvacátého století byly zasypány nebo zavedeny do uzavřených profilů náhony bývalých mlýnů Klobásov, Valcha, Hrkačka (tedy celý úsek od Koželužské ulice po ulici Čs. Party- zánů) a Podfortenského mlýna (úsek podél dnešní Lázeňské ulice). Náhon Malého Mlýna v dnešní ulici Obce Ležáků zanikl během tak zvané regulace. I dnes nabízí Modrá osa řadu úseků, kde je znát původní charakter náhonu. Zejména v místech, kde je zemní koryto se- vřené mezi nábřežními zdmi a zemním svahem. Každý se tak může kochat a zároveň nechat unášet představou, jak asi tehdy voda „svázaná“ v korytě uháněla do všech těch mlýnů a dalších zařízení. Mlýnská živnost ostatně patřila v Chrudimi k těm nejstarším a nejdůležitějším. Od patnáctého století je ve městě spolehlivě doloženo celkem jedenáct mlýnů. Většina z nich však zanikla už před druhou světovou válkou. Do 21. století udržel tradici mlýn v Janderově, který je též označovaný jako Štěrbovský. Zřejmě existoval už před husitský- mi válkami, ale první písemná zmínka o něm pochází až z roku 1570, kdy ho získala rodina Štěrbova. Za třicetileté války jej to- tálně zničily průchody vojsk, takže musel být nejpozději do roku 1663 postaven znovu. V roce 1732 se stal jeho majitelem Antonín Ondřej Jandera, po němž se mlýn jmenuje dodnes. Svou mo- derní podobu získal ve dvacátých letech minulého století. Roku 1934 byl jeho parní pohon změněn na elektrický. Po listopadu 1989 se v restituci vrátil rodině Benešově, která ho poprvé měla ve svém vlastnictví už v roce 1911. Významný byl i mlýn Klobásov, též řečený Rakovský, o němž se poprvé psalo v roce 1446. Svou původní funkci ztratil po po- žáru v roce 1928, kdy jej manželé Kolovratníkovi částečně pře- stavěli na byty. Po válce se tu krátce nacházela výkrmna vepřů. Později budova poskytla zázemí pro sousední zimní stadion. A co taková Valcha? Ta původně nesloužila jako mlýn. Od roku 1668 až do druhé poloviny 19. století patřila soukenickému cechu, jenž tu provozoval – samozřejmě valchu. Na mlýn ji pře- stavěl Jan Hvížďala v letech 1862 a 1863. V roce 1932 však byla budova stojící na území dnešní plovárny zničena. Na jejím mís- tě vyrostla restaurace. Momentálně zde sídlí místní organizace Českého rybářského svazu. Podkopnický mlýn, umístěný pod vrchní branou či v Rybář- ské čtvrti, vlastnil mimo jiné od roku 1587 Matěj Mydlář. V roce 1932 byl vybaven Francisovou turbínou, ale roku 1945 už ho pustý a zničený koupil chotěbořský podnikatel Jan Ficek. Zařídil si zde výrobu nábytku a dalšího dřevěného zboží. 10 9-10/2019 Často a rádi si namlouváme, že o tom či onom městě, vesnici nebo místě víme tolik, že bychom to mohli považovat za všechno. Ach, jaký omyl. Vždy, opravdu vždy se můžete dočkat nejednoho milého překvapení. Kdo dnes ví něco o historii chrudimského náhonu? No, nebudeme hnidopichy. Ovšem není náhon jako náhon. Ten chrudimský nedávno prošel jako první v České republice v prostorově omezených podmínkách zásadní revitalizací. Naučná stezka jménem Modrá osa kopírující tuto památku vás provede městem do míst, o jejichž existenci a historii možná ani nevíte. Na necelých dvou kilo- metrech se zastavíte u devíti informačních panelů, kromě toho však můžete mnohokrát odbočit a navštívit další zajímavá místa. Která, to vám rádi poradí v Turistickém informačním centru Chrudim na Resselově náměstí. Turistické informační centrum Chrudim Resselovo náměstí 1 tel.: +420 469 657 821 mobil: +420 773 993 333 e-mail: info@chrudim-city.cz www.navstevnik.cz www.chrudimsobe.cz www.puppets.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Mlýn Hrkačka (též Hlaváčovský) je zajímavý také tím, že jej v roce 1850 získali manželé Šmahelovi, předkové spisovatelky Heleny Šmahelové. Ta jeho osudy popsala v části své známé ro- mánové trilogie. V roce 1912 však dřevěný mlýn do základů vy- hořel a již nebyl obnoven. Mlýn Polívkův (nebo také Koželužský, Tříselný, Mikšovský či Papouškovský) byl po husitských válkách přistavěn k soukenic- ké valše. A proč Koželužský? Od počátku osmnáctého století se mu tak začalo přezdívat hlavně proto, že se nedaleko odtud nacházela stoupa na tlučení třísla pro koželuhy. Přestože objekt v roce 1932 částečně lehl popelem, provozoval ho ještě v roce 1951 František Plecháček. Poté, co byl mlýn zrušen, tu fungovalo okresní středisko přípravy zemědělských investic a po něm ple- menářský podnik. Po restituci budovu koupil soukromý majitel a v roce 2003 ji přestavěl pro komerční účely. O dva roky dříve zde bylo nainstalováno vodní kolo. Podzimní návštěva Chrudimi však může nabídnout ještě mnohem víc. Muzeum loutkářkých kultur připravilo na 13. října Loutko- vou pohádku s krátkou dílnou, 25. října pak v pořadí už sedmou halloweenskou akci Duchůplné muzeum a 26. až 30. října vždy mezi 17. a 22. hodinou přijeďte na prohlídku muzea s bater- kami. Kapr, štika, pstruh nebo siven – vynikající, zdravé a chutné – to jsou ryby, které do Chrudimi přivezou profesionální rybáři a chovatelé z litomyšlských sádek už 19. října. Můžete ochut- nat, jak je připravují na pánvích v Měšťanské restauraci Muzeum, nebo si je připravit až doma. Nejlépe ale obojí. Když k tomu zahrají Rybníkáři, děti se pobaví při pohádkových představeních a soutěžích s vodníky, máte tip na ideálně prožitý den. Nebo by vám bylo milo ochutnat jitrnice, tlačenky, prejt, krou- py, teplý ovárek a zabíjačkový guláš? Či domácí koláče, trochu vonícího svařeného vína nebo teplý punč? Pak přijeďte do Chru- dimi 2. listopadu na slavné Kateřinské posvícení. O vaše kuli- nářské požitky se postarají mistři vařeček z Měšťanské restaurace Muzeum. Myslíte, že je to všechno? Kdepak. O všem dalším se dozvíte v Turistickém informačním centru Chrudim. Laco Kučera Foto: archiv města Chrudimi

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Plzeňský kraj Žinkovy Historie Žinkov se píše již od roku 1176, kdy zde vládnul Oldřich ze Žinkov, předek pánů z Potštejna. Ti také kousek za vsí po- stavili hrad. Zpět ale do obce. Na návsi najdete původně gotický kostel sv. Václava se dvěma kaplemi a opodál, v budově úřa- du městyse, také infocentrum a expozici vlastivědné sbírky Žinkovska dokládající dávná osídlení regionu. Řeka Úslava tu na- pájí dva velké rybníky, na jejichž rozhraní stojí zámek jako z pohádky. Byl postaven v barokním slohu v 17. století na místě pů- vodní tvrze ze století dvanáctého. Jeho podoba se však ještě měnila. Koncem 19. století jej koupil architekt Karel Wesselý, jenž z něj nechal vytvořit romantické sídlo ve stylu pseudorenezance. Roku 1916 se stává novým majitelem Karel Škoda, ale ne na dlouho. Přichází válka a pak zestátnění a následně užívání zámku pro rekreace ROH. Dnes je i s rozlehlým parkem v sou- kromém vlastnictví zahraniční společnosti, takže je nepřístupný. Ovšem už samotné panorama s jeho věžičkami je kouzelné. Když se pak odtud vydáte po žluté značce, potkáte cestou zbytky Potštejna a dosta- nete se až na vrchol Františkov s krásně opraveným Žinkovským templem s šinde- lovou střechou, který sloužil jako místo odpočinku při honech. K odpočinku jistě skvěle poslouží i vám. Foto: archiv městyse Žinkovy Jihočeský kraj Hatín V Jihočeském kraji je krásně všude a nyní jsme vybrali k malému představení obec Hatín. Leží na Jindřichohradecku, v chrá- něné krajinné oblasti Třeboňsko. Dominan- tu obce tvoří Velký hatínský rybník, od kte- rého podél Hatínského potoka projdete kolem kapličky k Malému hatínskému ryb- níku a dále se dá pokračovat lesními ces- tami až do Jemčiny, která je součástí ob- ce. Pokud byste pro cestu do Jemčiny zvolili silnici, pak se zastavte u dvou soch. Jedna patří svaté Tekle a druhá svatému Šebestiánovi. V Jemčině pak stojí za po- zornost zámek z roku 1767, jenž patřil rodu Černínů. Místní lesy byly známé hony na vysokou zvěř a proslavil je i Alois Jirásek ve své povídce Záhořanský hon. Zámek později sloužil jako raketová základna a dnes je z něj hotel. Z Jemčiny se pak vy- dejte po žluté značce, jež vás zavede do Evženova údolí. Smíšené lesy tu pak po- odhalí, co skrývají. Nejprve zahlédnete ka- mennou lesní kapličku s dřevěnou zvonič- kou. Jedná se o pěkně udržovanou kapli Černínů, kterou, jak nápis na ní napovídá, nechala roku 1898 postavit Josefína Čer- nínová svému choti Jaromíru Černínovi k osmdesátému výročí narození. Dál se dostanete k rybníku Vydýmač založenému již ve 14. století. Zde díky penzionu a res- tauraci můžete klidně zůstat, jak dlouho jen budete chtít. Foto: archiv obce Hatín a Marie Košinová www.trebonsko.cz Královéhradecký kraj Holín Obec Holín leží těsně u Jičína a její katastr pokračuje ještě kus za Prachovské skály. Samotný Holín je poprvé zmiňován roku 1327. Líbit by se tu mohla některá stará, pěkně udržovaná stavení či socha Panny Marie z roku 1867. Za Holínem pak cesta podél hranice CHKO Český ráj pokračuje do místní části Horní Lochov. Kdo zná tro- chu historii, ví, že zdejší oblast byla dějiš- těm jedné z bitev prusko-rakouské války. Mnoho vojáků tu 29. června roku 1866 padlo a na jejich upomínku je postaveno na Jičínsku mnoho památníků. Jeden z nich najdete právě v Horním Lochově – maleb- né vesničce zachovávající si své kouzlo. Když se však z Holína vydáte po žluté značce, projdete okolo krásných rybníčků a dál až do Prachova a do samotných Pra- chovských skal s Muzeem přírody Český ráj, s mnoha vyhlídkami a nečekanými ces- tami ve skalách. Kdy jste je naposledy navštívili? Poslední obec holínského ka- tastru se nachází nejseverněji. Jmenuje se Pařezská Lhota a je to opět na rozdíl od Prachova klidná oáza bez návalu turistů, vhodná k rekreaci. Zelená značka tu vede okolo pěkného rybníčku s odpočívadlem až k zřícenině hradu Pařez. Možností uby- tování je tu dostatek a nic vám pak ne- brání překročit i hranici katastru Holína a vyrazit do okolí plného dalších atraktivit. Pojmenování oblasti Český ráj mluví samo za sebe. Foto: archiv TP Středočeský kraj Velká Bučina Bývalá samostatná obec se v roce 1960 stala součástí města Velvary. První písem- ná zmínka pochází z roku 1357 a největší pamětihodností je kaple sv. Cyrila a Meto- děje z roku 1863, jež je v průčelí osazena pamětními deskami na počest dvaceti POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY 12 9-10/2019 Kostel sv. Václava Černínovská kaple (foto: Marie Košinová) Vyhlídka v Prachovských skalách Vlastivědná sbírka Žinkovska

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

místních občanů padlých v první světové válce. V severovýchodní části katastru se nachází vrch Radovič a na něm jak pozo- rovatelna, tak vyhlídka s poměrně novou konstrukcí, jež vám poskytne kromě nád- herného pohledu na horu Říp a část Čes- kého středohoří také stůl s lavičkami k pří- jemnému pikniku za krásného počasí. Velká Bučina se nachází v místech archeo- logických nálezů z doby bronzové. Tyto artefakty si pak s dalšími můžete prohléd- nout v Městském muzeu Velvary, k němuž vás přímo dovede zelená turistická trasa. Když se po ní však vydáte opačným smě- rem, tedy na jih, dojdete až do Kralup nad Vltavou, na vrch Hostibejk, jenž je vyhlášen přírodní památkou. Několik informačních panelů vás tu seznámí jak s geologickou stránkou Hostibejku, tak s rostlinnou, ale také historickou – především s druhová- lečnou historií, kdy Kralupy nad Vltavou byly nejvíce zničeným městem následkem bombových útoků jen pár dnů před kon- cem války. Foto: archiv TP Ústecký kraj Hlinná Hlinná se rozprostírá v krajině Českého středohoří, nedaleko Litoměřic. Její sou- částí jsou Kundratice, Mentaurov, Tlučeň a Lbín. Nejstarší je právě Lbín. První pí- semná zmínka pochází už z roku 1100 a dodnes tu jsou znát projevy původní archi- tektury, ačkoli kvůli sportovnímu vyžití, jak v létě, tak v zimě, tu převládá moderní rekreační stavitelství. Tlučeň bývala dlouhá léta součástí Litoměřic a významně jim po- mohla stát se sedmým nejbohatším měs- tem v zemi. Mentaurov je zase dnes pře- devším rekreační oblastí. Svou základnu zde mají skauti a chatový tábor je jako stvořený pro školy v přírodě i různé spole- čenské akce. Kundratice se pak zdají být ideálním východištěm do okolí. Na jednu stranu se vydáte na vrch Varhošť s roz- hlednou, ze které zahlédnete například sedmkrát hladinu Labe a na druhou stranu na Lysou horu, do přírodní rezervace Holý vrch s teplomilnou květenou. Budete mít odtud ale především nádherný panorama- tický výhled po Českém středohoří. Najde- te tu také naučnou stezku Hlinná – Kamýk, jež vás dovede přes samotnou Hlinnou na Plešivec, a sami se pak můžete podívat ještě do obce Kamýk, kde vás čekají další turistická lákadla. Foto: archiv TP Kraj Vysočina Jinošov Jinošov se nachází v okrese Třebíč a jeden den vám na všechny zajímavosti, co nabí- zí, stačit nebude. V Jinošově stávaly dvě tvrze. Po jedné z nich už dnes jen oko zkušeného znalce rozezná pozůstatky valu a příkopu v zahradě soukromého domu, z druhé se stala fara. Dominantu obce pak tvoří kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí. Nejstarší dochovanou částí je presbytář s gotickými pásovými žebry a sakristie. Jižně od obce se vydejte k zámku Schön- wald. Významným majitelem byl Jindřich Vilém Haugwitz, který z tehdejší stavby v bažatnici nechal vytvořit klasicistní zá- mek s přilehlým anglickým parkem a obo- rou. Zámek sloužil různým účelům, avšak chátral. Nyní je v rukou soukromého ma- jitele a je postupně rekonstruován. Dovnitř se sice nepodíváte, ale je vám k dispozici okolní lesopark, v němž můžete hledat stopy dávných časů v podobě rozmani- tých staveb, jako jsou Silvanův chrám, Dianin altán či Apollónův templ. Příjemný odpočinek vám poskytne posezení u ryb- níka v oboře a pak nezbývá, než se vydat po naučné stezce Jinošovské studánky. Zhruba dvanáctikilometrová trasa vás pro- vede okolo devíti studánek. Cestou vás toho ale čeká mnohem více – nádherná příroda, hluboké lesy, nebo třeba smírčí kříž či přístřešek k odpočinku u každé stu- dánky. Jihomoravský kraj Ostrovačice Název městyse Ostrovačice je všem jistě dobře znám, především pak řidičům, kteří na svých cestách poslouchají dopravní zpravodajství. Leží západně od Brna, v blíz- kosti dálnice D1. Často slýcháme právě z rádií „sjíždějte na Ostrovačice“. A my vám radíme, přestaňte spěchat a zastavte se tu na chvíli. První písemná zmínka pochází z roku 1255 a v roce 1842 byly povýšeny na městys, když jim císař Ferdinand V. udělil právo pořádání čtyř trhů v roce. Nej- starší památkou je kostel sv. Václava a sv. Jana Křtitele, jehož románské základy presbytáře pochází z 12. – 13. století. Mož- ná jste nevěděli, že zde bydlela rodina Mrštíků. Přestěhovala se sem z Jimramova a po nějaké době odešla kvůli studiím sy- nů do Brna a pak do Prahy. Vilém Mrštík se sem však jako student velice rád vracel. Ostrovačice jej pak inspirovaly k sepsání povídky Improvizace, kterou vydal ještě při studiích v Brně pod pseudonymem V. Manfred Jimramovský. Povídka se o něko- lik let později stala základem ke slavnému románu Pohádka máje. Najdete zde pa- mátník jak Pohádky máje, tak Viléma Mrš- tíka a v okolí, v přírodním parku Podkomor- ské lesy i spoustu pěších a cyklistických stezek, jež vás zavedou k Helenčině a Ríšově studánce a také třeba k Masaryko- vu okruhu či na hrad Veveří. Foto: Marie Stránská 9-10/2019 13 Pavla Kovářová Rozhledna Varhošť Kostel sv. Václava a sv. Jana Křtitele Socha Helenky z Pohádky máje Vyhlídka Radovič

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

TURISMUS V PLZEŇSKÉM KRAJI NENÍ JEN ITEP Vážená paní vedoucí, zatímco si poví- dáme v příjemném zázemí expozice Plzeňského kraje na veletrhu ITEP, za stěnami stánku je slyšet a cítit zrychlený tep ITEPu. Jak hodnotíte letošní ročník? Bez falešné skromnosti ráda sobě, všem návštěvníkům a vystavovatelům sou- časným i budoucím touto cestou posílám vzkaz, že letošní ITEP je opravdu vydaře- ný. Opět se našemu týmu podařilo jej po- sunout o pár příček vzhůru. Nejen co se týče bohatého programu, ale i z hlediska technického. Nové prostory jsou vstřícněj- ší a pohodlnější pro vystavovatele i náv- štěvníky, uspořádání je vzdušné a přehled- né, nebojím se říct, že komfortní. A podle názoru mnohých, se kterými jsem mluvila, je to skutečně tak. Ale turismus v Plzeňském kraji není jen ITEP. Co nového chystáte na příští se- zonu? Po vydařených kampaních, jako bylo baroko a pak sto let republiky, máme při- pravené neméně zajímavé téma inspirova- né třicátým výročím od listopadu 1989. Ale nejde jen o to připravit jednorázové vzpomínkové akce. Chceme turistům při- blížit a odhalit novou dimenzi turistiky v po- hraničí – v regionu, který byl po dlouhá desetiletí doménou stráženou, vylidně- nou, tajemnou a dodnes málo objevenou. Uběhlo třicet let, a kdo dnes ví, jaká ta „železná“ hranice byla, co všechno se tam dělo? Připravili jsme tedy několik projektů, kterých se ujali starostové a další nadšenci právě z hraničních oblastí a chceme po- zvat naše turisty, ale také školy k návštěvě míst, jejichž historie by neměla být opomí- jena nebo dokonce zapomenuta. Máme skvělou podporu v panu hejtma- novi, našli jsme aktivní partnery a kraj rád dobré aktivity podporuje i finančními pro- středky. O jaké konkrétní akce se jedná? Pod společným mottem „Všeobecná mobilizace občanské společnosti“ jsou na letošní listopad připraveny dvě akce, jejichž cílem je ukázat turistům cestu do míst, kde byla „železná opona“. První je Po stopách „železné opony“ a zanik- lých obcí v hraničním pásmu „Železná – Pleš“, kterou pořádáme s městem Bělá nad Radbuzou a chráněnou krajinnou ob- lastí Český les. Součástí této akce je i pro- hlídka jindy nepřístupného areálu bývalé pohraniční roty na Železné, kde budou in- stalovány i výstavy Když spadla železná opona a Drátem končí svět. Když si k tomu přidáte možnost komentované vy- cházky na Pleš – je to asi patnáct kilomet- rů – máte příležitost objevit úplně novou dimenzi Plzeňského kraje. Dalším projektem, který je připraven ve spolupráci s bavorskými partnery, je ces- ta dobovým vlakem na hraniční přechod Železná Ruda až do Bayerische Eisenstein s názvem Vlakem s nostalgií na hrani- ce. Součástí je i možnost návštěvy několi- ka muzeí v Železné i Bavorské Rudě či vy- zkoušet, jak probíhala pasová kontrola a celní prohlídka. I v tomto případě si lze projít zajímavý úsek krajiny po naučné stezce Utajené obrany. Cílem je nejen poskytnout turistům náv- štěvu míst, kam se po čtyřicet let málokdo dostal, ale připomínat a nezapomínat na všechno, co se kdysi na hranici dělo a co už by se nikdy nemělo vrátit. Myslím, že se i těmito dvěma aktivitami Plzeňský kraj opět vydal na docela prů- kopnickou cestu. Nejen proklamacemi, ale konkrétními realizacemi. Zveme všechny, kdo chtějí prožít okamžiky plné emocí a získat informace, které jen málokdy na- šly cestu na denní světlo. Vážená paní vedoucí, děkujeme za rozho- vor a věříme, že se co nevidět na hranici sejdeme nejen s vámi, ale i s dalšími tu- risty z celého Česka. 14 9-10/2019 I když je pravdou, že veletrh ITEP si za patnáct let své existence získal pozici nezpochybnitelné „jedničky“ široko daleko, bylo by nespravedlivé si nevšímat i dalších krajských aktivit. Využili jsme možnosti, kterou nám ITEP nabídl a o veletrhu i o turismu v Plzeňském kraji jsme si popovídali také s vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Alenou Svobodovou. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení kultury, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PhDr. Pavel Suk, Ph.D., tel.: +420 377 195 470, mobil: +420 734 524 010, e-mail: pavel.suk@plzensky-kraj.cz www.turisturaj.cz/akce/, www.facebook.com/30let.od.listopadu1989/

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

POHÁDKA ZVANÁ

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Tak tedy Dolní Poohří! Moravané, Slezané, Valaši, Hanáci, jakož i Jihočeši nebo vinaři z Podyjí, kdy jste naposledy byli v Dolním Poohří? Už jste měli možnost se podívat na ladné oblouky ře- ky Ohře z některé vyhlídky? Okolní kopce jsou jich plné. Navští- vili jste nějaký ze zdejších hradů a zámků, jakkoliv zachovalých, opravených nebo zřícených? Víte, kde mají Nábřeží Maxipsa Fíka a AmFík? Okusili jste už Evženku? Viděli jste expozici Holky z porcelánu? Znáte Březenského draka? Nikoliv vážení, to není žádné z regionálních piv, to je skutečný drak, celý z oceli. Chce- te se dozvědět, co je to „hops“ nebo žatecký červeňák? Víte, kde našli hrob prvního pivaře na světě i s hliněnou destičkou se sed- mi vrypy? Viděli jste už Chmelový orloj – jediný v Česku? Víte, jak krásný kostel stojí ve Vroutku? Kdy naposled jste postáli mezi pilíři nedostavěného kláštera v Panenském Týnci, jehož kamen- né „prsty“ ční k nebi jako ruka, do jejíž dlaně se vlévá záhadná energie přinášející dobrou náladu a zajímavé psychické zklidně- ní? A co Louny s muzei a galeriemi? Město, jehož stanovou stře- chu chrámu svatého Mikuláše nemůžete přehlédnout ani ze se- dadla auta cestou po silnici. Stačí jen zastavit a zůstat. Turisté z celého Česka, podobných otázek na vaše znalosti krás, památek a zajímavých míst v Dolním Poohří bychom vám mohli položit stovky, a ještě bychom nebyli na konci uceleného výčtu. Ale vraťme se k podstatě. O rozvoj turistiky v regionu Dolní Poohří se už několik let stará destinační agentura stejného jména. Kdo jiný by vám měl o všem, co zde najdete, povídat zasvěceněji, než osoby nejpovolanější? Místostarostu města Žatce a předsedu správní rady Desti- nační agentury Dolní Poohří Jaroslava Špičku jsme vyzpovídali na konferenci Stop & Stay: Právě máme přestávku v jednání jedenáctého ročníku kon- ference Stop and Stay, která se opět vrátila do našeho regionu, do míst, která si zasluhují, aby lidé přijeli, zastavili se a zůstali. Jsem více jak spokojen s její úrovní, s úrovní přednášek a jejich ob- sažností. Jsem velice rád, že konferenci máme opět u nás, že se podařilo jí opět dát nový směr, náboj a že se posiluje její význam. Hovoří o tom v neposlední řadě i úctyhodný počet účastníků, me- zi nimiž nechybí ani hosté ze zahraničí, ze spřáteleného regionu Západních Mazur. Dohoda o spolupráci, kterou jsme zde dnes podepsali, slibuje další dobrý pokrok. Oceňuji práci našeho no- vého ředitele Ing. Lukáše Pichlíka, který se letos v únoru pustil do práce s vervou a s novými nápady. Na tomto místě nemůžu nepřipomenout i opravdu kreativní spolupráci s vámi, tedy s ča- sopisem TRAVEL profi. Dolní Poohří je kouzelný region zasluhující si pozornost všech turistů z celého Česka. Velice se mi líbí vaše myšlenka, že bychom za rok s konferencí vyrazili mimo hranice regionu a Ústeckého kraje. Rád bych touto cestou oslovil případ- né zájemce – regiony na Moravě i jinde v Čechách, kteří by se chtěli stát našimi hosty, účastníky konference na jejím výjezdním zasedání. Přátelé na Slovácku, v Jeseníkách nebo ve kterýchkoliv místech České republiky, měli byste zájem si poslechnout, co všechno vám nabízíme? Chtěli byste s námi debatovat o případné aktivní spolupráci? Jsme připraveni, pište nám, volejte, rádi se s vámi setkáme. Neméně důležité je, že se nám v Dolním Poohří daří zapojovat do naší práce stále větší počet měst i vesnic. Naše destinační agentura nenabízí žádný formální vztah, ale aktivní práci, pomoc s propagací, členové mají k dispozici naše webové stránky i ko- munikaci na sociálních sítích a v neposlední řadě také vhodnou formu prezentace na veletrzích jak v Česku, tak i v zahraničí. I pro POHÁDKA ZVANÁ Řeka Ohře i přes svoji nespornou přírodní krásu bohatých meandrů nepatří k nejznámějším. Stejně jako celý region, o jehož turistickou popularizaci se už několik let stará Destinační agentura Dolní Poohří pracující v dlouhém pásu Ústeckého kraje od Klášterce nad Ohří až k městu Louny. Ze severní strany jeho klid a nádheru stráží Krušné hory s regionem České středo- hoří, jihovýchodní hranici tvoří území Středočeského kraje, kratičce se pak dotýká na jihozápadě kraje Plzeňského a ze západu je na styku s krajem Karlovarským. Avšak modrou osou Dolního Poohří je řeka. U pramenů v německých Smrčinách nese jméno Eger, protéká Karlovarským krajem už jako česká Ohře, aby se ve své největší kráse představila všem, kdo se rozhodnou do Dolního Poohří přijet. Svoji pouť pak končí u Litoměřic, kdy smíchá svoje vody s mohutným Labem. Panenský Týnec Žatec – Chrám Chmele a Piva Vroutek – kostel sv. Jakuba Většího

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

ně platí naše výzva. Chcete dát vědět o krásách a zajímavostech, které máte, většímu počtu zájemců? Ozvěte se, setkáme se, po- radíme se a projednáme všechno, co si můžeme vzájemně nabíd- nout. V Dolním Poohří přece turistická sezona nikdy nekončí. Místopředseda správní rady Destinační agentury Dolní Poohří, radní města Kadaně Mgr. Michal Voltr pak navázal několika větami: Pro destinační agenturu a město Kadaň pracuji už dlouhá léta a rád dávám za pravdu panu místostarostovi Špičkovi v tom, že chceme práci a popularitu Dolního Poohří ještě zlepšit a dostat náš region na vyšší příčky zájmu. Jsme rozhodnuti táhnout za jeden provaz a přivést ke spolupráci ještě více měst a obcí ko- lem řeky Ohře. Kolem naší řeky života. Nejen Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec a Louny, ale i menší města jako Podbořany, Posto- loprty a vesnice v celém Poohří jsou pro nás dobrými partnery. Naším cílem je přivést k nám ještě více turistů, zlepšit image Dolního Poohří, přimět turisty, aby přijížděli na víkend i na celý týden. Ubytovací a stravovací služby, infocentra a další služby zaznamenaly za poslední roky velký kvalitativní posun, nemáme se určitě za co stydět. Spíš naopak. Máme mimořádně krásné cyklotrasy, Nechranická přehrada je naše malé moře s ideálními podmínkami pro jachting, surfování a v neposlední řadě i pro rybářskou turistiku. A o památkách bychom mohli hovořit dlou- hé hodiny. Zapomenout nesmíme ani na naše regionální potra- viny – nejen chmel, ale také skvělé výrobky sladké, slané i kyselé stojí za ochutnání. Destinační agentura se podílí na turistickém životě regionu s velkým nasazením. Ředitel Lukáš Pichlík měl na co navázat a už po necelém roce se ukazuje, že svoji práci dělá nejen plně profesionálně, ale též se silným lokálním patriotizmem, skvělou znalostí regionu, poctivým teoretickým základem i praktic- kou zkušeností. Má naši plnou podporu a také kraj nám dává dobrý prostor a garance pro další vývoj. Krátce – jsme na cestě správným směrem a daří se nám pracovat v dobrém souladu. Máme co nabídnout a umíme se ukázat. To nakonec dokumentují i naše zkušenosti z veletrhů cestovního ruchu – jak Holiday World v Praze, tak i v zahraničí, a na začátku příštího roku nebudeme kromě jiného chybět ani na Regiontouru v Brně. Chceme a sna- žíme se hledat stále nová témata, a to bez aktivní účasti měst a obcí i podnikatelů v Dolním Poohří není možné. Jsme připra- veni diskutovat o všech nových nápadech, věnovat jim nejen po- zornost, ale především hledat cesty k jejich rychlé a efektivní rea- lizaci. Na správní radu a ředitele destinační agentury se může obrátit kterýkoli subjekt, nikoho neodmítáme a jsme přichystáni ke vstřícnému jednání, spolupráci i diskuzi. Hlavně ale zveme všechny turisty k nám, do Dolního Poohří, do chrámů i kostelí- ků, do zámeckých sálů i za hradní opevnění, do muzeí a galerií, do přírody, za aktivním odpočinkem, relaxací v lázních Evženie, za Maxipsem Fíkem, za Lounskou třináctkou, do Chrámu Chmele a Piva i k bohatě prostřeným regionálním stolům. A o pár slov jsme požádali i samotného ředitele Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáše Pichlíka: Milí čtenáři, v tuto chvíli se vám do rukou dostává sumář tipů na výlety po Dolním Poohří. A jak bylo řečeno, to zdaleka není celý výčet. V našem regionu můžete zažít nevšední toulky po místech známých i neznámých. Nechte se unést duchem místa, přijeďte se svézt na naší „vlně zážitků“ a odvezte si nezapomenutelné po- city. Hans Christian Andersen pravil, že „cestování je život“. Ty z vás, kteří chtějí cestovat, rádi přivítáme v místech regionu, jež jsou vhodná k navštívení. Již kupec Sámo navštívil tuto oblast, když zde se svými vojáky bojoval v bájné bitvě u Wogastisburgu. Vy- dejte se po jeho stopách! Historie vás zavede také na hrad Hasištejn či zámek Valeč. Na Lounsku pak můžete poznat stavby architekta Antonia della Porty. Projděte se malebnou přírodou kolem řeky Ohře za poklady země, podnikněte pouť na posvátná místa u Kadaně a během svého putování se osvěžte lahodným pivem z prvotřídního žatec- kého chmele. Zregenerovat tělo i duši následně můžete v klášte- reckých lázních. To vše a mnohé jiné vám nabízí krajina, která je vhodná pro pěší turisty, cykloturisty, fotografy, milovníky historie, archeologie, botaniky, ale i ty, kteří se jen chtějí vydat na místa jim zatím ne- známá. „Nelituji žádného dne, kdy jsem byl na cestách!“ – to jsou slo- va předního českého cestovatele Miroslava Zikmunda. A vězte, že pokud vy budete na cestách po Dolním Poohří, rovněž nebu- dete litovat! Přeji vám, abyste prožili co nejvíce nezapomenutelných zážitků na té správné vlně. Laco Kučera, foto: archiv DA Dolní Poohří DOLNÍ POOHŘÍ Louny – hradby Kadaň – visutá lávka Vítka Brandy

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Destinační agentura Dolní Poohří nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec, tel.: +420 731 086 714 email: info@dolnipoohri.eu, Facebook: Dolní Poohří www.dolnipoohri.eu Pramen Ohře v německých Smrčinách Ohře pod zámkem v Klášterci nad Ohří

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

9-10/2019 19 Během slunečných dnů se ve třetím záři- jovém týdnu uskutečnil 15. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019. Veletrh zahájili hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana. V halách TJ Loko- motiva se prezentovalo více jak 120 vy- stavovatelů z České republiky i ze zahra- ničí a navštívilo jej na úctyhodných třináct tisíc návštěvníků. Největší zájem z palety turistických materiálů Plzeňského kraje byl o nově vydaný soubor cyklomap, o mapy nově vyznačené dálkové pěší trasy Zla- té stezky a mapy Brd a Šumavy. Plzeňský kraj se prezentoval v hlavní expozici a v re- tro koutku věnovaném třicátému výročí od Sametové revoluce. Návštěvníci se v něm mohli vyfotografovat coby v tábořišti s ty- pickým vybavením pro dobu před rokem 1989. Odnášeli si s sebou nejen skvělé zá- žitky, ale i pamětní minci vydanou k třicá- tému výročí a k 15. ročníku veletrhu ITEP. O hodnotné ceny si zahráli dospělí i děti v turistické soutěži Putujte lehce po Zlaté stezce, kde měli za úkol správně umístit památky na jejích trasách. Zábavu si užily děti v interaktivní hale při tanečních vystoupeních, józe či při účin- kování v pohádce O řepě. Svou fantazii a šikovnost prověřily v tvořivých dílničkách či hrách, kde byla důležitá zručnost i po- střeh. Návštěvníci si v této hale vyzkouše- li, jak poskytnout první pomoc u Zdravot- nické záchranné služby Plzeňského kraje. V Zahradě u malíře, jež svými bylinami provoněla celý prostor, si každý směl vlast- noručně uvázat sáček čaje ze sušených bylin, dozvěděl se též o jejich léčebných účincích a mohl si zakoupit bylinná mýd- la, bylinná vykuřovadla i další zboží. Velký zájem vyvolaly cestopisné prezen- tace Letem světem a autogramiády zná- mých osobností. A protože veletrhu přálo krásné počasí, přišlo vhod i dobré pivo od pivovarů Plzeňský Prazdroj a Dampf- bierbrauerai či lahodná skořicová a rakyt- níková zmrzlina Kolombina. Na ITEPu návštěvníky zaujala nabídka dvou akcí tematicky zaměřených k 30. vý- ročí pádu komunistického režimu. Jedna z nich nese název Vlakem s nostalgií na hranice. Uskuteční se dne 9. listopadu v Železné a Bavorské Rudě. Se zapojením všech přítomných zde proběhne symbo- lická připomínka pádu železné opony. Druhou akcí je Po stopách „železné opo- ny“ a zaniklých obcí v hraničním pásmu „Železná-Pleš“, jež se koná 23. listopadu. V rámci programu bude možné například navštívit prostor bývalé roty na Železné či vyrazit na komentovanou procházku na Pleš s pracovníkem CHKO. Více informa- cí včetně možnosti zakoupení jízdenek na obě akce naleznete na webovém portálu www.turisturaj.cz. Jen stěží bychom hledali přiléhavější název pro web, který má sloužit a slouží turistům. Vždyť co jiného si přejeme, když se chystáme na den dva i na celé týd- ny někam ven z města, z domova? Prožít cosi nového, neznámého. Nebojme se své představivosti! Vždyť chceme nakonec všichni do ráje turistiky. Kde že jej nalez- nete? Přece v kraji Plzeňském. Představen byl nový mapový komplet Plzeňského kraje. Soubor nabízí cyklotu- ristické mapy v oblasti Tachovsko, Sever- ní Plzeňsko, Klatovsko, Český les, Šuma- va, dále lyžařské mapy Šumavy, Českého lesa, vodácké mapy Berounky, Otavy, též mapu rybářskou či hipoturistickou a nově mapu tajemných míst v Plzeňském kraji. Webový portál www.turisturaj.cz byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Mi- nisterstva pro místní rozvoj. Text a foto: Plzeňský kraj Plzeňský kraj na veletrhu ITEP 2019 Projekt „Plzeňský kraj atraktivní“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

S ČÍSLEM JEDENÁCT Co to vlastně je konference? Co všechno se skrývá za slovem, které slýcháme i po- užíváme tak často, že se už nad jeho ob- sahem ani nezamýšlíme, ač bychom občas měli? Jen se znalostí a vědomím, co slovo konference znamená, je možné ji připravit jako smysluplný akt, po jehož skončení si účastníci odnesou víc, než očekávali. Výraz konference má původ v latinském slově „conferre“ nebo „confero“, česky bychom řekli „shromáždění“. Obvykle se jedná o kratší diskuzní setkání kompetent- ních osob k danému tématu. Konference může být jednorázová, periodická či jako trvalá instituce. Jak v tomto ohledu uspěla v pořadí jede- náctá konference STOP & STAY s tematic- kým zaměřením na hrady a zámky? Půjdeme na to trochu od lesa. Naše redakce je skutečně jediným subjektem, který se aktivně účastnil všech jedenácti ročníků – ověřeno i dotazem celému audi- toriu v Krásném Dvoře – tudíž s jakousi možností srovnávat a snad i trochu komen- tovat. Hodnocení by však zabralo více prostoru, než si dnes můžeme na strán- kách TRAVEL profi dovolit. Jako každá aktivita, i konference STOP & STAY prožila roky tučné, po nichž přišla léta hubenější. To ale není nic neobvyklé- ho. Naopak, někdy je trocha nezdaru veli- ce prospěšná! To nakonec ukázal i letošní jedenáctý ročník, jehož pořadatelství se opět ujala Destinační agentura Dolní Pooh- ří, v jejímž čele už skoro rok stojí ing. Lukáš Pichlík, muž činu a bohatých nápadů, pod- porovaný celou správní radou Destinační agentury Dolní Poohří, Ústeckým krajem a v neposlední řadě i vedením domovské- ho města Žatce. A rádi tvrdíme, že společně se všemi, kdo do programu přispěli svojí přínosnou hřivnou, se podařilo nastartovat opět ob- dobí ročníků „tučných“ obsahem, zájmem kompetentních osob, dostatečně odborný- mi tématy a efektivitou, jakož i významem pro cestovní ruch. Dokonce i s přesahem do zahraničí. Bylo by ideální se věnovat každému jednomu příspěvku, leč možné to není. I když několik jich jistě stojí za po- zornost – kromě jiného vystoupení sta- rosty Panenského Týnce nebo manažera zámku Vičice a stejně tak i materiály, s ni- miž přispěli zástupci Kadaně, Loun, Kláš- terce nad Ohří, zejména pak památek, jež na turistické mapě Dolního Poohří mají svoje významné místo. Jejich obsahu se jistě snadno dopídíte v kanceláři pořa- datele. Máme-li z průběhu konference vy- zdvihnout alespoň jednu událost, pak to bezesporu musí být podpis dohody o spo- lupráci mezi Destinační agenturou Dolní Poohří a Západomazurskou lokální turis- tickou organizací (ZLOT) se sídlem v Po- wiatu Ostróda. Ano, nemýlíte se, v regionu, který už přes čtyři roky úspěšně spolupra- cuje s Ústeckým krajem. A ZLOT tímto aktem po podpisu obdobné dohody s Des- tinační agenturou České středohoří rozšířil svoje pole působnosti i do Dolního Poohří. Smlouvu podepsali ředitel ZLOT Piotr Lisowski a ředitel Destinační agentury Dolní Poohří ing. Lukáš Pichlík. Vše pro- běhlo za asistence místostarosty města Žatce Jaroslava Špičky a vedoucího od- boru propagace Powiatu Ostródského Henryka Kropidlowského. Možná si teď mnozí myslíte: no a co? Další smlouva, a kdo ví, co bude dál. Jen- že! Ono není ani tak důležité, kolik se toho naslibuje na papíře, daleko důležitější je, co se bude dít ve skutečnosti, jaká bude 20 9-10/2019 Uplynulo už jedenáct let od prvního ročníku konference Stop & Stay, od prvního setkání činovníků v cestovním ruchu v Ústeckém kraji. Uskutečnila se v Litoměřicích, v samém srdci Českého středohoří. Rok za rokem se vyvíjela nebo strádala, to podle možností a nápadů, až se letos dožila jedenáctého pokračování. Dlužno zdůraznit, že opět v plné síle, se spoustou nápadů a nepřehlédnutelnou chutí zachytit aktuální dění v oboru a přispět k jeho dalšímu rozvoji jak v kraji, tak v jednot- livých regionech. Stejně tak i se znatelnou chutí přesáhnout náplní a tématy hranice Ústeckého kraje. Než se vrátíme mezi její účastníky na zámku Krásný Dvůr v Dolním Poohří, dovolíme si malý exkurz.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

9-10/2019 21 praxe. S dlouholetou osobní zkušeností můžeme tvrdit, že se nebude jednat o žád- nou formalitu, která se odbude tu a tam návštěvou na oficiální úrovni. Kdo znáte Lukáše Pichlíka, víte, co máme na mysli a partneři z Powiatu Ostróda ve vojvodství Warmia-Mazury, se kterými naše redakce spolupracuje už jedenáct let, naprosto ne- patří k lidem, kteří by se spokojili s málem. Je tedy nabíledni, že se budou dít věci. A ne malé. Venkoncem i STOP & STAY, ročník je- denáctý, hovoří celkem jasnou řečí a lze se nadít i další podpory od všech zúčast- něných. Potvrdil nám to též hejtman Ústec- kého kraje Oldřich Bubeníček: „Jsem na této konferenci poprvé a jsem opravdu mile překvapen. S polskými partnery jsem zažil už nejednu akci a jsem přesvědčen, že spolupráce s nimi bude pro Dolní Pooh- ří nejen přínosem, co se týče polské turis- tické klientely, ale i inspirací. A samozřejmě naopak. Obě organizace mají obrovský po- tenciál ve svých regionech, a především v šikovnosti a pracovitosti lidí. V Powiatu Ostróda jsem jejich pracovní nasazení zažil několikrát a letošní konference mě utvrzu- je v tom, že region Dolní Poohří nabírá správný kurz. Mám z toho všeho dobrý do- jem a Destinační agentura Dolní Poohří může s podporou kraje počítat.“ Bylo celkem příznačné, že v podobném duchu se o letošní STOP & STAY vyjadřo- vali všichni účastníci. Celkem logicky jsme proto požádali o pár slov i zástupce Po- wiatu Ostróda Henryka Kropidlowského: „Jsme velice potěšeni, že se podařilo při- pravit základní platformu nové spolupráce. Na základě zkušeností z několikaleté spo- lupráce s Ústeckým krajem a Českým stře- dohořím můžeme konstatovat, že domů, do našich Západních Mazur povezeme nové impulzy a nové inspirace pro pobyt našich turistů v regionu, který nás doslova oslnil. Nejen hrady a zámky, zajímavými kostely, a dokonce i jedním nedostavěným gotickým chrámem se zajímavými zdroji energie, ale i řekou Ohří a především vstříc- nými, milými a pohostinnými lidmi. O zdej- ším skvělém pivu ani nemluvě. Vezeme si domů nejen spoustu osobních zážitků, ale i nová přátelství a velkou chuť se znovu vracet do Dolního Poohří, navštívit Kadaň, Klášterec nad Ohří i Louny a brzy se opět vrátit do Chrámu Chmele a Piva. Do insti- tuce tak ojedinělé, že nepochybujeme o úspěšnosti naší budoucí spolupráce. I my, u nás v Krajině Kanálu Elblagského máme mnoho co nabídnout. Jsme pře- svědčeni, že jsme si podpisem dohody o spolupráci nabídli víc, než je běžně zvy- kem. Už teď se těšíme na další setkání u nás i u vás.“ Přišla chvíle, kdy je dobré uzavřít text o jedenáctém ročníku konference STOP & STAY vhodným závěrem. Věřte, není to jednoduché. Nechtěli bychom, aby „do- slov“ vyzněl jako nemístná chvála. Ale jak si pomoci, když nelze než chválit. Počasí? Ideální. Program konference? Nabitý do poslední minuty – i když se program oproti plánům protáhl skoro o dvě hodiny, nikdo z nás nelitoval, že vydržel až do dojemné- ho vyznání pana Křivánka i na krátký kon- cert ženského pěveckého sboru Egeria. A doprovodný program? Naprosto fantas- tický – výlet po místech, která zaujala, pří- jemné společenské setkání s podpisem dohody, a dokonce i dynamické putování krásnodvorským parkem s nejedním pře- kvapením. Věřte, že nikdo z nás neodolal oživení na malém lanovém centru, očist- nému esoterickému bubnování v úžasném gotickém templu a nakonec ani procházce bosky po skleněných střepech k obědu pod střechou párty stanu. Destinační agentura Dolní Poohří je při- pravena vyrazit na český i zahraniční tu- ristický trh. Čeká ji ještě hodně práce, ale nový start se vydařil. Abychom i my zůstali věrni tradici dob- rých vztahů s Ústeckým krajem a jeho re- giony, nabízíme vám všem, kdo jste ještě v Dolním Poohří nebyli, na jiných čtyřech stranách časopisu informace, jež by vás měly zvednout od televize, blikajících obrazovek počítačů nebo mobilů, abyste na vlastní oči, na vlastních nohou a v ne- poslední řadě i vlastními chuťovými buňka- mi okusili všechno, co tato oblast nabízí. Pokud nestihnete vyrazit do Dolního Poohří ještě letos na podzim nebo v zimě, přijeďte na veletrhy Regiontour nebo Ho- liday World, kde nás najdete ve společné expozici a můžete se na všechno vyptat osob nejpovolanějších. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Letos je tomu třicet let od přelomových událostí v listopadu roku 1989. Celá Česká republika se připravuje na oslavy, chysta- jí se vzpomínkové akce snad v každém městě i v mnoha obcích. Není divu, že Plzeňský kraj, pověstný jistým druhem odporu k režimu nastolenému pro celá poválečná desetiletí, si kulaté výročí při- pomíná při mnoha příležitostech. I veletrh ITEP 2019 měl ve své symbolice trikoló- ru s číslicemi 30 a 15. Oprávněně. Byl to kraj osvobozený jednotkami americké ar- mády, desítky let musel trpět svým úse- kem bedlivě a nervózně střežené „že- lezné opony“, ale nezapomínal. I když to nezapomínání přinášelo nemalé obtíže. Sympaticky a výstižně se k souvislostem o možnostech cestovat a k událostem před třiceti lety vyjádřil při slavnostním zahájení veletrhu hejtman Plzeňského kra- je Josef Bernard, sám aktivní účastník listopadových událostí a podle časových možností i turista. Tolik krátce úvodem. Ale zpátky na ITEP, mezi expozice a stánky, mezi návštěvníky a vystavovatele, do hal tělovýchovné jednoty Lokomotiva Plzeň. Do prostředí, které letos opět s tra- dičně nebývalou kreativitou a vtipem or- ganizátoři a následně i sami vystavovatelé přeměnili na obchodní dům ITEP . Obchod- ní dům s výstavními „regály“ plnými atrak- tivních produktů, tipů, nabídek a nápadů jak dobře, příjemně, zdravě, aktivně i re- laxačně strávit dovolenou, víkend nebo třeba jednodenní výlet. Opět a znovu jsme museli s neskrývaným obdivem uznat, že kreativita a nasazení pracovníků odděle- ní cestovního ruchu z odboru kultury, pa- mátkové péče a cestovního ruchu Plzeň- ského kraje snad nezná mezí. Nápad postavit základní princip letošního ITEPu na modelu obchodního domu se ukázal nebývale nosný. Zejména při společen- ském večeru, kde až na několik výjimek všichni splnili zadání a dorazili na Spilku Plzeňského Prazdroje v patřičném pře- vleku. Přiznávám na tomto místě, že i já jsem patřil k těm, kteří si alespoň malin- ký kostým nestihli opatřit. Slibuji ale, že to bylo naposled. Průběh veletrhu to sice nijak neomezilo, ale příště se už nenechám zahanbit. I přesto nám vedoucí oddělení cestovního ruchu Plzeňského kraje Ilona Šnebergerová věnovala pár minut času, abychom jí, a následně i Filipu Beránkovi starajícímu se o technické zajištění vele- trhu, mohli položit pár otázek: Zdá se až neuvěřitelné, že je tomu už patnáct let, co jsme poprvé přijeli na ITEP – tenkrát ještě do dnes už neexis- tujícího K Investu. Jakou cestu veletrh za ty roky urazil? Ilona Šnebergerová: „Inu dlouhou. Ale jak se rok co rok ukazuje, byla, je a věřím, že i nadále to bude cesta správným smě- rem. Veletrh se krok za krokem rozvíjí, ros- tou počty vystavovatelů a návazně na to také návštěvníků. Co je ale nejdůležitější, obojí jsou spokojeni. Dnes už díky dobré spolupráci s TJ Lokomotiva Plzeň úspěš- ně pracujeme na ploše tří sportovních hal a máme stále dost prostoru na to, aby- chom uspokojili i nové vystavovatele. I když se na ITEPu objevují stánky s nabídkami tu z Chorvatska, jindy zase z Itálie nebo dalších destinací, jsme rádi, že základní kádr nabídek je z České republiky. Systém prakticky stejných expozic, který jsme zvo- lili, se ukázal nejen jako vcelku levný, ale především praktický. Nikdo se nevyvyšuje nad ostatní a možná jsme přispěli i k hlub- šímu poznání, že úspěch na veletrhu ne- tvoří velký a nazdobený stánek, ale pře- devším obsah materiálů na pultech. Naši návštěvníci jsou řádní a zvědaví turisté, kteří umí ocenit dobrou a zajímavě zpra- covanou nabídku.“ Připravit dobrý veletrh dá hodně prá- ce. Kdo to nikdy nezkusil, neví dobře, o čem je řeč. Jak to v tak malém počtu zvládáte? Kde berete nápady? Baví vás to ještě? Filip Beránek: „Baví. Ono je to někdy fakt dost vyčerpávající, ale na druhé stra- 22 9-10/2019 ITEP 2019 PLZEŇ – PATNÁCT Z TŘICETI LET Představovat veletrh ITEP dnes už není třeba. Vědí o něm všichni. Alespoň všichni ti, kteří o něm vědět mají. A jejich počty rostou už rovných patnáct let. A tak se letos na ITEPu setkaly dva dobré důvody k oslavě, ke vzpomínce a v neposlední řadě jako impulz k realizaci nových nápadů. Kdo na ITEPu byl, ví, o čem je řeč, a ostatní se právě teď na těchto stránkách mohou hodně dozvědět. Kromě toho, jak proběhl patnáctý ročník veletrhu, zde najdou i celou řádku důvodů, proč by na další, v pořadí už šestnáctý, měli přijet. Ať už jako vystavovatelé, nebo náv- štěvníci. Vždyť do Plzně to není tak daleko.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

9-10/2019 23 ně, když vidím, jak jsou vystavovatelé i návštěvníci spokojeni, je to jako posilující doušek. Po veletrhu jsme sice „trochu“ vyčerpaní, ale to brzy přejde. Spolupráce u nás funguje fakt až zázračně. Jsou to hodiny a hodiny debat, jak a o čem při- pravit další ročník, ale nakonec se vždycky vyloupne téma, které umí oslovit. Zkrátka je to fajn.“ Ilona Šnebergerová: „Navíc máme bá- ječné štěstí, že po celých těch patnáct let máme naprostou podporu vedení kraje. Prakticky se ještě nestalo, že by kdokoliv z vedení kraje jakkoliv nepodporoval naši práci a ITEP jako takový. Za to jim patří velký dík. Ono nejde jen o podporu a ga- rance materiální, ale i o vyjádření důvěry v naši práci a motivaci do budoucna. Je to velmi přívětivé prostředí pro skutečnou kreativitu. Přitom nás to ale zavazuje. Sa- mi víme, že ITEP už dávno není jen řada stánků s letáky a publikacemi. Chápeme ITEP jako živý organizmus vytvářející úžas- nou atmosféru. Naši Klusálkovi se ukázali jako báječní průvodci veletrhem, na pódiu se střídají cestovatelé s besedami a před- náškami o zemích exotických s představi- teli našich domácích destinací a „hlediště“ pod pódiem je stále obsazené skoro do posledního místa. Svědčí to o tom, že náv- štěvníci vědí, proč a za čím na ITEP přijít. Těší nás, že roste také zájem mladých. Letos jsme už začali jednat i se středními školami majícími cestovní ruch ve výuko- vých programech a na příští rok budeme chystat atraktivní programy i pro ně. Má- me už docela konkrétní představu, jak je zapojit do práce před i v době veletrhu. Abychom to neprotahovali – patnáctý ročník veletrhu ITEP máme za sebou a už začínáme přemýšlet, jak připravit ten dal- ší.“ Ještě dlouho by se dalo hovořit o ITEPu s pořadateli. Ale dopřejme možnost se vyjádřit alespoň několika aktivním účast- níkům: Ing. Lukáš Pichlík, ředitel destinační agentury Dolní Poohří: „Náš region se na ITEPu představil už několikrát, ale já jsem v Plzni poprvé. A jsem velice spokojen. Zájem návštěvníků je nebývale vysoký a jsem přesvědčen, že u nás v Dolním Po- ohří turisty z Plzeňského kraje brzy přiví- táme. Z veletrhu budu odjíždět s pocitem dobře odvedené práce v příjemném pro- středí a ve spolupráci s profesionály.“ Tomáš Faltus, ředitel Kongresového centra Aldis Hradec Králové, pořadatel ve- letrhu Infotour a Cykloturistika: „Přijel jsem se podívat, jak to dělají v Plzni, a musím uznat, že je to opravdu inspirativní. Setkal jsem se s manažery veletrhu a zdá se, že bychom mohli najít i celou řadu společ- ných témat, jak navázat spolupráci, která by byla prospěšná jak pro nás, tak i pro ITEP.“ Sluší se přidat i pár slov za naši redakci. Jsme hrdí na to, že jsme z těch patnácti let ITEP ani jednou nevynechali. Měli jsme tedy možnost sledovat veletrh od prvních krůčků až do současnosti a cítíme se te- dy oprávněni i ke stručnému zhodnocení. ITEP je v mnoha ohledech opravdu mimo- řádný veletrh. Z rozhovorů s návštěvníky víme, že za veletržní nabídkou do Plzně přijíždějí lidé nejen ze vzdálených koutů Plzeňského kraje, ale například i Jihočeši, Středočeši, a dokonce jsme hovořili i s ně- kolika turisty z Moravy. I oni vědí, proč se vyplatí na ITEP přijet. Věřím, že poslední věta předchozího odstavce platí pro všechny, kdo na ITEP jezdí. Pro návštěvníky i vystavovatele. Hle- dáte-li dobrou příležitost, jak o sobě dát vědět, jak oslovit novou klientelu, přijeď- te už za necelý rok do Plzně na ITEP i vy. Zklamáni nebudete. Laco Kučera, Pavla Kovářová Vše, co o možnostech účasti budete potřebovat vědět, vám kdykoliv řeknou nebo napíšou organizátoři. Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu Kontaktní osoba: Bc. Filip Beránek, tel.: +420 377 195 284, 733 698 664 e-mail: filip.beranek@plzensky-kraj.cz, www.itep-plzen.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

VELETRHY GO A REGIONTOUR 2020 CHYSTAJÍ ODBORNOU KONFERENCI I FOOD FESTIVAL Mezinárodní veletrhy GO a REGIONTOUR jsou místem pro set- kávání profesionálů v cestovním ruchu, předávání zkušeností a čerpání nové inspirace. Během čtyř dnů se zde potkají zá- stupci regionů České republiky, tuzemské i zahraniční cestovní kanceláře a agentury, dopravci i další odborníci. Třeba v loň- ském roce se veletrhů zúčastnilo téměř sedm set vystavujících firem. „Počet zúčastněných regionů České republiky i okolních zemí chceme pro letošní rok ještě navýšit tak, abychom náv- štěvníkům představili oblast cestování ze všech možných úhlů. Nezapomínáme ale ani na kvalitní odborný program pro vysta- vovatele, který ozvláštní také zajímaví zahraniční hosté,“ říká ře- ditel veletrhů Go a Regiontour Miloň Mlčák. Odborníci se mo- hou zúčastnit například diskuzního fóra, konference oborových sdružení, ale i nejrůznějších workshopů. Vyhlášena bude také Velká cena cestovního ruchu. Organizátoři posílí též sekci B2B – těšit se můžete na konferenci na téma Overtourism či na odborný Kulatý stůl. NOVĚ: Odborná konference Travelevolution Zájemci o cestovní ruch si jistě nenechají ujít čtvrteční kon- ferenci Travelevolution. Tématem se stane destinační manage- ment 21. století. Konference se odehraje v pátek 17. ledna, a to v čase od 10 do 15 hodin. „Těšit se lze celkem na pět přednášek a témat. Věnovat se budeme nejpalčivějším problémům desti- načního managementu v České republice. Konference je vhodná pro všechny pracovníky měst, obcí, informačních center a desti- nací,“ přibližuje Pavel Pichler z Travelbakers – platformy orga- nizující zmíněnou konferenci. Nová kampaň: #ZaSedmero Brněnské cestovatelské veletrhy přichází také s novou kampaní, kterou budou provázet známé cestovatelské tváře. Lidé se mo- hou zapojit do nové online soutěže, která objevuje cestovatele. I ty, jež zatím neznáme. Celá online hra se odehraje na webové stránce www.zasedmero.cz. Brzy se dozvíte více! Text a foto: Veletrhy Brno, a.s. 24 9-10/2019 Přípravy na další ročník veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR jsou v plném proudu. Na brněnském výstavišti jim bude patřit termín 16. – 19. ledna 2020, organizátoři ale už teď slibují nejen atraktivní odborný program, ale i zábavu pro širokou veřejnost. Novinkou je například Festival 5 KONTINENTŮ nebo bohatý FoodFestival, jenž zaplní pavilon F. Odborníci se mohou těšit na čtvrteční konferenci Travelevolution. Tématem bude destinační management 21. století. www.bvv.cz/go-regiontour/go-regiontour-2020/

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

9-10/2019 25 Nápad vyrazit se „Samcem“ z minipivova- ru U Orloje v žateckém Chrámu Chmele a Piva do malé moravské obce se zro- dil při poslední z našich mnoha návštěv u přátel ve městě a regionu proslaveném světoznámým žateckým poloraným červe- ňákem. Slovo dalo slovo a na svátek sva- tého Václava jsme se setkali v sále pěkně opraveného kulturního domu ve Velenově, který slouží zároveň i jako sídlo obecního úřadu a školka. Bratru na dvě desítky Velenovských se nechalo zlákat k návštěvě „sousedského posezení“, jehož program byl plně v režii ředitele Chrámu Chmele a Piva Ondřeje Baštýře a manažera turizmu Karla Havel- ky. Ujali se role hosta a hostitele naráz. Jako hosté přijali pozvání, jako hostitelé přivezli soudek „Samce“ – plnokrevného jedenáctistupňového piva – a přede- vším pak zajímavé povídání o Žatci, oko- lí, a hlavně o Chrámu Chmele a Piva. Tedy o turistickém cíli, který i v malé moravské vísce našel pozorné posluchače a vzbudil zasloužený zájem. Všichni bedlivě naslou- chali poutavému i zábavnému vyprávění obou žateckých protagonistů a pak se ptali. Na všechno možné, zejména pak na služby, které v Chrámu Chmele a Piva můžou využít. Že přitom hodnotili všech- na chuťová zákoutí „Samce“, netřeba po- chybovat. Odpoledne se nepozorovaně překulilo do večerních hodin a v sále bylo stále ži- vo. Chrám Chmele a Piva zaujal nejen přítomné ochutnávající, ale i starostu Ve- lenova Jana Havelku a radního Petra Ce- lého do té míry, že pojali myšlenku zorga- nizovat letos každoroční adventní výlet právě do Žatce. Je tedy celkem pravdě- podobné, že se Žatečtí setkají s Velenov- skými už za pár neděl znovu, tentokrát přímo pod chmelovým orlojem, v Chme- lařském muzeu. Na vlastní oči si prohléd- nou uniformy Chmelobrany, seznámí se s tradicí pěstování chmele a dozví se kro- mě jiného, proč je v Žatci tolik komínů, ze kterých se nekouří. Ale každá sklenice piva se jednou do- pije, každé, byť sebepříjemnější setkání a posezení jednou skončí. A tak ještě před závěrečným rozloučením poskytl Karel Havelka, vášnivý milovník žateckého piva a znalec všech jeho krás, malé školení, jak kvalitně a s láskou se čepuje žatecké pivo. Co dodat na závěr? Snad především to, že krátké setkání může být začátkem dlouhého přátelství. Bylo skoro vidět, jak mezi Žateckými a Velenovskými v průbě- hu podvečera přeskakovaly jiskry poro- zumění. A bylo-li naší redakci dopřáno být do značné míry iniciátorem a organizá- torem historicky první oficiální návštěvy Žateckých ve Velenově, je na místě poslat touto cestou poděkování jak do minipi- vovaru U Orloje, tak do Velenova a vám všem pak poslat pozvání k oběma. Laco Kučera, foto: archiv TP www.velenov.cz Chrám Chmele a Piva nám. Prokopa Velkého 1951 tel.: +420 725 861 895 720 039 354 e-mail: info@chchp.cz www.chchp.cz Ač jsme se snažili, nepodařilo se nám v dosažitelných záznamech najít, zda vůbec a kdy navštívili malou obec v jednom z nejkrásnějších koutů Drahanské vrchoviny turisté ze Žatce a okolí. Co však nebylo doposud, stalo se o posledním zářijovém víkendu léta Páně 2019. Co vedlo Žatecké k tomu, aby přijeli do obce čítající 256 oby- vatel? Nebylo to nic menšího, než že přivezli „Samce“. A ne ledajakého! JAK ŽATEČTÍ PŘIVEZLI DO VELENOVA „SAMCE“

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Nový, větší, modernější HOLIDAY WORLD 2020: Premiéra v Letňanech podpoří i regionální turistiku Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD při svém posledním ročníku v únoru 2019 představil příchozím té- měř celý svět. Nechyběly národní turistické centrály z Evropy, Ameriky, Asie nebo Afriky. Téměř 700 vystavovatelů ze 42 ze- mí napříč planetou přilákalo desetitisíce českých i zahraničních návštěvníků do atraktivních destinací a cestovní kanceláře před- stavily lukrativní paletu aktuálních zájezdů. Poznání regionů napříč Českem Tehdy také HOLIDAY WORLD poprvé spojil své síly s veletr- hem PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA. Díky tomuto svazku došlo k synergii mezi památkami a cestovním ruchem, kdy se na akci pod záštitou Ministerstva kultury ČR prezentovaly nejzají- mavější památkové objekty v zemi, včetně církevních. Tohle per- fektní spojení bude v roce 2020 tradičně doplněno o další klí- čový článek rozsáhlého a pestrého řetězce cestovního ruchu, REGION WORLD. Jak sám název souběžné akce napovídá, bude zaostřeno na regiony České republiky, a to především z pohledu pěší turistiky. Ta bude v únoru stěžejním tématem. Premiérové spojení těchto veletrhů posvětí již vybraný partner, kterým se pro rok 2020 stal Jihočeský kraj. Souběh myslí na laiky i na profesionály Své tradiční programové pilíře HOLIDAY WORLD představí i v následujícím 29. ročníku. Jak je osvědčeným zvykem, bude program veletrhu rozdělen pro odbornou a laickou veřejnost. Zatímco odborníci a profesionálové z oboru cestovního ruchu si mohou užít atmosféry a specifického programu první dva dny konání (13. a 14. února 2020), na širokou veřejnost zacílí organizá- toři i vystavovatelé třetí a čtvrtý den akce (15. a 16. února 2020). V rámci doprovodného programu se bude opět konat cesto- vatelský festival Prima ZOOM WorldFilm a také filmový festival Expediční kamera. Již pojedenácté budou moci zájemci soutě- žit o „ZÁJEZDY ZA MILION“ a ve spolupráci s turistickým portá- lem Kam po Česku hlasovat v osmém ročníku ankety Kraj mého srdce. Slavnostní vyhlášení proběhne právě v rámci veletrhu HOLIDAY WORLD. Pro odborníky bude připravena odborná konference 360° Travel Trends a ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, společností C.O.T. media, proběhne již 16. ročník udělování prestižního ocenění za přínos k rozvoji cestovního ruchu – vy- hlášení Osobnosti cestovního ruchu 2019 „HOLIDAY WORLD AWARD“. Více informací o veletrhu najdete na www.holidayworld.cz. Text a foto: ABF, a.s. 26 9-10/2019 Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD se v Česku představí již podevětadvacáté. Veletržní fenomén se poprvé bude konat v prostorách letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA, a to ve dnech 13. až 16. února 2020. Kromě premiéry v nových prostorách překvapí návštěvníky ještě jednou zásadní inovací – a tou je intenzivnější propagace REGION WORLDu, který každoročně představuje krásy a klenoty krajů České republiky.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

27

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

28

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

29

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

Opět nastane možnost osobního setkání vystavovatelů s něko- lika tisícovkami informací lačných návštěvníků, nabídne se též šance jednat s cestovními kancelářemi a v neposlední řadě sbírat cenné poznatky a zkušenosti z rozhovorů s ostatními účastníky. Určitě máte ve svých nabídkách také informace, o něž se může- te podělit na besedách nebo při vystoupení na hlavním pódiu, jež už dlouhá léta patří k významnému obohacení veletržního dění. Užijte si svoji hodinku „slávy“ a věnujte svůj čas publiku, jehož početnost na každé takové besedě pravidelně překračuje dvě stovky účastníků. Přispět můžete i cenami do losování, kte- ré probíhá na konci každé besedy. O co mají turisté z Hradce Králové a celého kraje největší zájem? O kvalitní, pravdivé, a především o nové informace a kva- litní produkty. INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA je veletrh nabízející ideální čas a prostor pro prezentaci vašich nabídek na samém začátku turistické sezony. Vstupte na východočeský turistický trh. Přijeď- te na veletrh, strávíte v příjemném prostředí Kongresového cen- tra Aldis dva dny naplněné prací a nakonec si odvezete nejen nové kontakty, ale také nejeden poznatek, jak a kterým směrem se vyvíjí zájem české turistické veřejnosti. Těšíme se na setkání s vámi. Kongresové centrum Aldis Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové tel.: +420 495 052 207, +420 602 460 681 e-mail: mancova@aldis.cz, www.infotourhk.cz Laco Kučera 30 9-10/2019 Už dávno není tajemstvím, že veletrh cestovního ruchu In- fotour a Cykloturistika v královéhradeckém Kongresovém centru ALDIS patří k oblíbeným akcím. Vloni se ve zdraví a skvělé kondici dožil dvaceti let, aby zjara příštího roku úspěšně vstoupil do třetího desetiletí. Už dnes realizační tým veletrhu chystá pro jedenadvacátý ročník nejedno pře- kvapení. Chcete i vy přispět? Pak máte jedinečnou šanci obohatit veletržní nabídku svými produkty, pozvánkami do přírody, na prohlídku památek i za sportovními nebo re- laxačními aktivitami. INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA LÁKÁ STÁLE VÍC

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

www.branadocech.cz Ty neŒrž•n³Œæí tra•y pro vaæe výletyǨ ObŒevte neŒzaŒímav³Œæí mí•ta v l•tec±m raŒi. www.dolnipoohri.cz www.krusne-hory.org www.ceskestredohori.inˆo www.ceskesvycarsko.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU VÝSTAVIŠTĚ BRNO 16.–19. 1. 2020 „Tak já běžím“ Tomáš Poláček

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-09-1019/