Znovuzrození hrdinů DC: Wonder woman 3http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ PRAVDA GREG RUCKA • LIAM SHARP • LAURA MARTINOVÁ

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

WONDER WOMAN KNIHA TŘETÍ PRAVDA

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

WONDER WOMAN KNIHA TŘETÍ PRAVDA GREG RUCKA scénář LIAM SHARP kresba RENATO GUEDES kresba („Padlá kráska“) BILQUIS EVELY doplnění kresby („Dokonalost“) LAURA MARTINOVÁ ROMULO FAJARDO JR. * HI-FI barvy JODI WYNNEOVÁ původní lettering LIAM SHARP A LAURA MARTINOVÁ autoři obálek sebraného vydání WONDER WOMAN created by WILLIAM MOULTON MARSTON

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

Překlad: Kateřina Tichá Redakce: Changer the Elder Korektura: Filip Gotfrid Předtisková příprava a lettering: Petr Schwarz Šéfredaktor: Jiří Pavlovský Ředitel nakladatelství: Petr Litoš Tisk: Akontext s.r.o. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2019 První vydání WONDER WOMAN VOLUME 3: THE TRUTH Cover, compilation and all new materials Copyright © 2019 DC Comics. Originally published by DC Comics in the U.S. in single magazine form as Wonder Woman 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Original U.S. editors: Chris Conroy, Mark Doyle. Copyright © 2016, 2017 DC Comics. All Rights Reserved. All characters, their distinctive likenesses and related elements featured in this publication are trademarks of DC Comics. The stories, characters and incidents featured in this publication are entirely fictional. Published by Nakladatelství Crew s.r.o. under License from DC Comics. Any inquiries should be addressed to DC Comics c/o Nakladatelství Crew s.r.o., Čáslavská 15, Praha 3. ISBN 978-80-7449-656-1

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

$ 2 . 9 9 U S $ 2 . 9 9 U S $ 2 . 9 9

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

GREG RUCKA scénář RENATO GUEDES kresba ROMULO FAJARDO JR. barvy JODI WYNNEOVÁ původní lettering WONDER WOMAN vytvořil WILLIAM MOULTON MARSTON LIAM SHARP a BRAD ANDERSON obálka DAVE WIELGOSZ asistent redaktora CHRIS CONROY a MARK DOYLE redaktoři DIANO. ACH, DIANO, KDE JEN ZAČÍT? ŘEKLA JSI, ŽE JSI NIKDY NIKDY NEBYLA DOMA. A PAK UŽ JSI NEŘEKLA NIC. NIC. JE TO DOBRÝ, KRÁSKO. BUDE TO DOBRÝ. JEN SKÁLA UPROSTŘED ČERNÉHO MOŘE. JEN SKÁLA, ZE KTERÉ JSME SE POTŘEBOVALI DOSTAT, A KDYŽ JSI NÁS ODTAMTUD NEBYLA SCHOPNÁ ODNÉST, NEVĚDĚL JSEM, JAK TO UDĚLAT. KROM TOHO, ŽE SI ZAVOLÁME ODVOZ. ODVOZ. TADY TOHLE DOBRÉ NEBYLO, POKUD TO VŮBEC KDY EXISTOVALO. AŤ UŽ TO BYLA ILUZE NEBO JINÝ TRIK, TOHLE NIKDY NIKDY NEBYLA THEMYSCIRA. ECHO-ALFA PRO HNÍZDO. HNÍZDO, TADY ECHO-ALFA... PADLÁ KRÁSKA

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

...SITUACE KRITICKÁ, ODPOVĚZTE. ...OPAKUJU, HNÍZDO, ECHO-ALFA... ...SITUACE JE KRITICKÁ, SITUACE JE KRITICKÁ. ...ŽÁDÁME O OKAMŽITÉ VYZVEDNUTÍ, SOUŘADNICE AJAX... ...HNÍZDO, TADY ECHO- -ALFA, PROSÍM, ODPOVĚZTE... HNÍZDO, HNÍZDO, KIRBYROAD KIRBYROAD HNÍZDO, HNÍZDO, KIRBYROAD KIRBYROAD

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

...OPAKUJU, OKAMŽITÉ VYZVEDNUTÍ NA SOUŘADNICI AJAX. S KRÁSKOU SE NĚCO STALO. OPAKUJU, KRÁSKA JE MIMO. RAY? POTVRĎ, ŽE „KRÁSKA“ JE TA, CO SI MYSLÍM. UŽ TO TU MÁM, PLUKOV- NÍKU. POTVR- ZUJI, KRÁSKA JE KÓDOVÉ OZNAČENÍ PRO WONDER WOMAN. NO TO JE TAK SLADKÝ. AŽ JE MI Z TOHO NA BLITÍ. ...DRUHÝ TÝM TUHLE OBLAST STERILIZUJE. PRVNÍ TÝM JDE SE MNOU. POJĎME WONDER WOMAN PODAT POMOCNOU RUKU. SDĚLTE FLIGHT, ŽE POTŘEBUJEME TRYSKÁČ ZA ČTVRT HODINY VE VZDUCHU A MÍSTNÍ PŘEPRAVU, JAKMILE DORAZÍME...

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ OD TĚCH HODNÝCH. ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ Z DOMOVA. ZNÁM ETTU DÉLE NEŽ TEBE, DIANO. ZNÁM JI CELOU VĚČNOST. AŤ UŽ SE ZVRTLO COKOLIV, MUSELO SE TO ZVRTNOUT POŘÁDNĚ. ...PRYČ S TEBOU, PRYČ S TEBOU, NOČNÍ POUTNÍKU... DIANO... A JEDINÁ OSOBA, NA KTEROU JSEM VŽDYCKY SPOLÉHAL, ŽE TO NAPRAVÍ, KDYŽ SE NĚCO ZVRTNE... ...PRYČ S TEBOU, SÝČKU... TVÉ JMÉNO NESMÍ BÝT VYSLOVENO... ...DIANO, MÁME VELKEJ PROBLÉM. A ETTA CANDY- OVÁ ZA SVŮJ ŽIVOT NIKDY PŘED NIČÍM NEUTEKLA. BYLO BY HEZKÝ, KDYBY MI TO PŘIŠLO DŘÍV, NEŽ JSEM JIM SDĚLIL SVOJI PŘESNOU POZICI. JEN ZPRÁVA OD ETTY, ŽE MÁME UTÉCT. UTÉCT. ...NO, ABYCH TAK ŘEKL, TAK JSI ZROVNA NEBYLA NA NA PŘÍJMU. PŘÍJMU. MHM? VNÍMÁŠ MĚ? VÍŠ, KDE JSI? VÍŠ, KDO JSEM JÁ? HNÍZDO KOMPROMITOVÁNO. MÍŘÍM DO ÚKRYTU. RADŠI UDĚLEJTE TOTÉŽ.

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

ZNOVU UŽ MĚ NEOŠÁLÍŠ! NEJSEM TAK HLOUPÁ, ABYCH POHLÉDLA DO TVÁŘE BOHŮM. TAM DLÍ ŠÍLENSTVÍ. JE MI TO TAK LÍTO. NEJSI SKU- TEČNÝ. JSEM, DIANO. JSEM SKUTEČNÝ, JSEM PŘÍMO TADY. ...MŮJ TROSEČNÍK! ANO. ANO. NEJSEM... NEJSEM OCHRÁNCE, DIANO. JSEM STEVE, STEVE TREVOR. ...STEVE...? TOLIK SI PŘEJU, ABYS BYL. TOLIK SI PŘEJU, ABYCH TU BYLA I JÁ.

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

TAKŽE TAKHLE JSME NA TOM BYLI. HNÍZDO NAPADENÉ NEZNÁMÝM NEPŘÍTELEM ČI NEPŘÁTELI. NEPŘÁTELI, KTEŘÍ PŘESNĚ VĚDĚLI, KDE JSME. ETTA ZMIZELA Z POVRCHU SVĚTA A ŘEKLA NÁM, AŤ UDĚLÁME TOTÉŽ. BYLI JSME UVĚZNĚNI NA SKÁLE UPROSTŘED ČERNÉHO MOŘE A SNÁŠELA SE NOC. TAK JSEM UDĚ- LAL TO, CO BYS UDĚLALA TY. TY.

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

UDĚLAL JSEM JEDINÉ ROZHODNUTÍ, KTERÉ MI JEŠTĚ ZBÝVALO, A TO, CO JSEM MĚL, JSEM VYUŽIL NEJLÉPE, JAK JSEM DOVEDL... ...A POKOUŠEL JSEM SE SOU- STŘEDIT NA TO, CO JSEM MOHL MOHL OVLIVNIT... ...NEŽ ABYCH SE STRESOVAL TÍM MILIÓNEM VĚCÍ, SE KTERÝMI NIC NENADĚLÁM. NEŽ ABYCH SI DĚLAL STAROSTI O TEBE. NĚCO SE BLÍŽÍ. MYSLÍŠ, ŽE MĚ VEZMOU DOMŮ? DIANO? DIANO, KAM TO JDEŠ?

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

NIC BY TAM BÝT NEMĚLO, PLUKOVNÍKU... ...TEN OSTROV BY TAM NEMĚL BÝT. PRŮZKUM- NÝ PŘELET, SHAR... ...A PAK NÁM NAJDI MÍSTO NA PŘISTÁNÍ. ZKONTROLUJTE SI VÝSTROJ! A PAK JI ZKONTROLUJTE ZNOVA! SHAR, SPOJ MĚ S CALEO- VOU. HNED TO BUDE, PLUKOVNÍKU.

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

KANCELÁŘ VERONICY CALEOVÉ, KOHO MÁM OHLÁSIT? NECH TĚCH KRAVIN, ADRIANNO. TY VÍŠ, KDO VOLÁ. NO MARINO, ZNÍTE PŘÍMO PERLIVĚ! VERONICA JE PŘÍMO TADY, NEMŮŽE SE DOČKAT, AŽ SI S VÁMI PROMLUVÍ. POKRAČUJTE, PLUKOVNÍKU MARUOVÁ. JSME TAM ZA TŘI MINUTY. CHCI SI OVĚŘIT NAŠE ROZKAZY, DOKTORKO. POKUD NENÍ, BUDEME POTŘEBOVAT, ABY NÁM JI UKÁZALA. POKUD JSOU NAŠE INFORMACE SPRÁVNÉ, JE ZRANĚNÁ. TOHLE MŮŽE BÝT NAŠE JEDINÁ ŠANCE ZAJMOUT JI. CHÁPU. U VÁS NĚJAKÉ ZMĚNY? VELITELCE CANDYOVÉ SE NĚJAK STÁLE DAŘÍ UNIKAT. POTŘEBUJETE DRUHÝ TÝM – TO NEBUDE NUTNÉ... ...MÁM VELMI DOBROU PŘEDSTAVU O TOM, U KOHO BUDE HLEDAT POMOC. INFOR- MUJTE MĚ, PLUKOVNÍKU. CALEOVÁ KONEC. PRIMÁRNÍM ÚKOLEM JE ZJISTIT, ZDA TEN OSTROV SKUTEČNĚ PŘEDSTA- VUJE MOŽNOU BRÁNU DO THEMYSCIRY. POKUD ANO, BUDEME POTŘEBOVAT, ABY JI WONDER WOMAN OTEVŘELA. EMPIREENTERPRISES, EMPIREENTERPRISES, WASHINGTON,D.C. WASHINGTON,D.C. EMPIREENTERPRISES, EMPIREENTERPRISES, WASHINGTON,D.C. WASHINGTON,D.C.

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/

KDYŽ JSEM VIDĚL VRTULNÍK, MYSLEL JSEM, ŽE TO BUDE DOBRÉ. VÁŽNĚ JSEM SI TO MYSLEL. SPATŘILY ZNÁMKY STEZKY A VYRAZILY PŘÍMO PRO TEBE. AŽ UŽ JDE PO TOBĚ KDOKOLIV, MÁ PENÍZE NA TO, ABY SI ZAPLATIL TO NEJLEPŠÍ, DIANO. POISON VÍ, CO DĚLÁ. DOKONCE SVŮJ TÝM POJMENOVALA PODLE RODINNÉHO PODNIKU. POISON POISON – JED. – JED.

http://www.floowie.com/cs/cti/znovuzrozeni-hrdinu-dc-wonder-woman-3/