Magazín Žurnál 12/2015http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

prosinec 2015 I www.zurnalmag.cz předplatné2016 JDEME DO DIVADLA! A VY? Zajistěte si stálé místo v hledišti díky předplatnému! Divadlo J. K. Tyla | Oddělení prodeje a služeb Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň Kontakt: zuzana.skvorova@djkt.eu | +420 378 038 186 facebook.com/djktplzen | www.djkt.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

Rokycanská 1424/128, 312 00 Plzeň Vánoční fotománie Udělejte radost svým blízkým originální vánoční fotografií z OC Plzeň. www.oc-plzen.cz Mamince Mamince Jen pro Tebe 13.a 20.12. 14-19 hod.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

TIPY NA KONCERTY 14–17 Akce měsíce | Přehled koncertů Dozvěděli jsme se… GALERIE 28–30 Akce měsíce | Přehled výstav Dozvěděli jsme se… KLUBOVÁ SCÉNA 18–21 Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Dozvěděli jsme se… KAM ZA KULTUROU 31–33 Názor Plzeň 2015 | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… DIVADLO 22–27 Chrtí packa | Úklady a láska | Divadelní tipy Dozvěděli jsme se… AKCE MĚSÍCE 6–13 Vánoce a Silvestr v Plzni | Ohlédnutí za rokem 2015 ŽURNÁL 4–5 Slovo redaktora RESTAURACE 40–43 Názor Lucie Kastnerové | To nejlepší z restaurací Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se… PROGRAM Divadlo, galerie, muzea, instituce, akce, kino, koncerty, kluby 44–50 34–39 KINO Kino Beseda | Filmové premiéry Více o nás na www.cisplzen.cz NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zápis do 1. a 6. třídy Atmosféra rodinné školy, vstřícné k dětem i rodině. Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami. OBSAH

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

4 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Vážení a milí čtenáři Žurnálu, Další Žurnál vyjde 29. prosince prosinec 2015 I www.zurnalmag.cz předplatné2016 JDEME DO DIVADLA! A VY? Zajistěte si stálé místo v hledišti díky předplatnému! Divadlo J. K. Tyla | Oddělení prodeje a služeb Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň Kontakt: zuzana.skvorova@djkt.eu | +420 378 038 186 facebook.com/djktplzen | www.djkt.eu zurnal_titulka_prosinec.indd 1 23.11.15 16:05 při psaní tohoto čísla mě mockrát napadlo, jak se mi asi bude psát adventní editorial, když teploty ven- ku dosahují zcela nelistopadových výšin. To ráno, když jsem usedla k  jeho napsání, bylo ale zčista jasna úplně jiné: za oknem bylo bílo. Adventní at- mosféra je tady. Nejvyšší čas začít uklízet, mýt okna, prát záclony, vyndat z kuchyňské linky všechno nádobí, které jsem naposledy po- užila… loni před Vánoci, abych ho vyndala a umyla, přerovnat papíry v psacím stole a oblečení ve skříni, připravit se na pečení cukroví, sepsat seznam vánočních dárků a koupit si láhev dobrého vína. Nebo raději tři. A ještě si vlastně chci sestavit harmonogram kulturních akcí, které rozhodně ne- můžu během adventu vynechat. Druhého do Západočeské galerie na přednášku o obrazu Sv. Josef s Ježíškem, to je na rozjezd to pravé. Třetího zaběhnu na vá- noční trhy na krajském úřadě. Vánoční atmosféra a zajímavé dárky v jednom, to si taky nemůžu nechat ujít. Stejně jako ochutnávku vín z vinařství Ampelos čtvrtého v Nevinném baru. Ať máme na štědrovečerním stole to nejlepší. Šestého vystupu- je v Pekle moskevský balet s Labutím jezerem. To prostě vidět musím. Desátého zajdu na vernisáž obrazů a kreseb Jana Soukupa do vědecké knihovny. Jedenácté- ho nemůžu vynechat social dance tančírnu Smím prosit…? v Café Papírna. Třinác- tého si dám divadlo: v Besedě komedii Ani za milion. Abych si v tom adventním kalupu trochu odpočinula. Čtrnáctého mě láká výtvarná dílna Ateliéru Minerva v Nové Akropoli. Koneckonců v adventním čase nemusí člověk navštěvovat jen ryze vánoční akce. Ale na Vá- noce by zapomenout neměl. Tedy především by neměl zapomenout nakoupit dárky. Takže patnáctého hurá na Vánoční Bizzar Bazaar do Papírny. A šestnáctého do katedrály na Jazzovou mši. Devatenáctého zajdu za trochou vánoční atmo- sféry do ZOO: bude tu živý betlém v podání žáků ZUŠ Dobřany. Lidové tradice vůbec k Vánocům patří. Takže si ještě dvacátého dám v Besedě Plzeňské folklorní Vánoce. A jednadvacátého je v restauraci el Cid Vánoční večer s živou hudbou. To si taky zatrhávám. Pokud zjistím, že mi těsně před svátky ještě chybí nějaké dárky, zaběhnu na trhy na náměstí, a pak už Ježíšek může přijít. Ovšem na Štědrý den půjdu nejdřív já k němu. Tedy do kostelíku U Ježíška na tradiční Na Ježíška U Ježíška. Uf. Co že jsem to ještě chtěla v prosinci stihnout? Úklid, okna, záclony, cukroví…? A proč vlastně? Mám-li si vybrat, zda padnout pod vánočním stromečkem vyčerpáním z grunto- vání, vaření a pečení, nebo uštvána maratonem kulturních akcí, volím to druhé. Co vy? Prosinec přesně podle vašich představ vám přeje  Markéta Čekanová cekanova@zurnalmag.cz SLOVO REDAKTORKY NÁKLAD 10 000 ks Ev. číslo – MK ČR E 17183 VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r. o. Záběhlická 3254 / 51 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 276 04 675 ADRESA REDAKCE Pobřežní 8 301 00 Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Katarína Krulichová, BBA Tel.: +420 605 163 634 krulichova@zurnalmag.cz INZERCE Ing. Jaroslav Krulich Tel.: +420 603 811 904 jaroslav.krulich@zurnalmag.cz REDAKCE Ing. Markéta Čekanová Tel.: +420 724 317 539 cekanova@zurnalmag.cz František Klimt Tel.: +420 725 874 981 klimt@zurnalmag.cz PRODUKČNÍ Ing. Lucie Hanušová Tel.: +420 728 311 284 lucie.hanusova@zurnalmag.cz DTP Euroverlag, spol. s r. o. www.euroverlag.cz FOTOGRAF Lukáš Potůček www.lukasapetra.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

OD 28. LISTOPADU DO 19. PROSINCE 2015 NC BORSKÁ POLE TRADIČNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKA! UŽ 17 LET! POMOZTE I VY SPLNIT PŘÁNÍ DĚTEM Z DĚ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A NAPLŇTE JEJICH SRDCE RADOSTÍ www.kissproton.cz V NC BORSKÁ POLE RÁDIA KISS PROTON SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ STROM

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

6 AKCE MĚSÍCE prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Vánoce a Silvestr v Plzni Vánoční strom, který opuštěným dětem plní přá- ní, se stal v Plzni již tradicí. Pravidelně ho pořádá rádio Kiss Proton v Nákupním centru Borská pole. Strom splněných přání se rozzáří v pasáži nákupní- ho centra v sobotu 28. listopadu a k dispozici bude zájemcům až do druhé poloviny prosince. Charitativní akce pomáhá dětem z  dětských do- movů po  celém Plzeňském kraji. Rodiče dětem sice nikdo nenahradí, ale alespoň pod stromeč- kem objeví to, co si přejí.  Princip akce je i  letos stejný. Návštěvníci mají k  dispozici seznamy dětí včetně jejich jména a věku i s přáními. Podle svých možností si mohou vybrat konkrétní dítě a dárek, který mu pořídí. Zakoupenou věc pak přinesou zpět k vánočnímu stromu, kde se o všechny další náležitosti postarají Kisspatrolky. Zabalí a  umístí štítky s popisem tak, aby se konkrétní dárek dostal k dítěti, které si ho přálo. Dárky se do dětských do- movů dostanou těsně před Štědrým dnem, kdy je doručí přímo tým moderátorů a Kisspatrolek. Do  charitativní akce se v  letošním roce zapojily dětské domovy z  celého Plzeňského kraje. Kaž- doročně se lidem podaří pořídit kolem 90% všech přání, zbylé dárky pak dokupuje pořadatel akce spolu s  partnery projektu: firmou Omexom GA Energo a Colloredo Mannsfeld. Strom splněných přání rádia Kissproton bude těm, kteří chtějí děti obdarovat, sloužit každý den. Bě- hem pracovního týdne budou Kisspatrolky na mís- tě vždy od 14 do 20 hodin, o víkendech pak od 10 do 20 hodin. do 19/12 NC Borská pole Strom splněných přání do 23/12 Náměstí Republiky Vánoční trhy Jako již tradičně budou na  ná- městí Republiky probíhat v  čase adventu Vánoční trhy. Celé náměstí prostoupí atmosféra Vánoc s nezbytnou vůní perníčků, staročeského trdla, sva- řeného vína a punče. Chybět nebudou ukázky lidových tra- dic a řemesel, oslík a ovečky v živém betlému nebo bohatý program plný vánočních koled. Vystoupí tu například Bára Basiková, Standa Hložek, dětské pěvecké sbory, Žihelský pěvecký smíšený sbor, Petra Černocká, Martin Maxa, Touch of Gospel, Beatles revival, Louis Armstrong revival a další. Každý den v pět a v šest hodin odpoledne zatroubí ponoc- ný a 16. prosince dojde i na tradiční zpívání koled. Vánoční trhy se konají každý den od 9 do 19 hodin. Mázhauz radnice  Vánoční výstava Adventní čas v Plzni si už nelze představit bez velké vá- noční výstavy v mázhauzu radnice. Jinak tomu nebude ani letos. K vidění samozřejmě bude i Velký plzeňský betlém, který je unikátní tím, že jeho figurky představují obyvatele Plzně a který se stále rozrůstá. Betlém vzniká už od roku 2000 a na plzeňské radnici zůstane vystaven do 7. ledna. Součástí výstavy bude i oblíbená Vánoční pošta. od 29/11 Katedrála sv. Bartoloměje Adventnípůlhodinky Každou adventní neděli budou opět v katedrále probíhat Adventní půlhodinky s varhan- ními improvizacemi na adventní témata a čtení z Bible. První varhanní improvizace obstará Radek Rejšek, druhou neděli zahraje Miroslav Pšenička, třetí Pavel Šmolík a po- slední neděle před Vánoci bude patřit Jaroslavu Tůmovi (foto). Duchovní slovo během první půlhodinky přednese biskup František Radkovský. Začátek je vždy v 15 hodin. Katedrála sv. Bartoloměje Roráty při liturgii Plzeňské literátské bratrstvo zazpívá každou adventní ne- děli při ranní mši tradiční roráty. Roráty se začnou zpívat již do 07/01 od 29/11

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

7 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz před mší a následně se budou zpívat i v jejím průběhu. Roráty se skládají z písní a chorálů. Písně zpívá celé shro- máždění a chorály mužská schola. V letošním roce bude zpěv rorátů doprovázet i  početná skupina hudebníků s  houslemi, flétnami, klarinety, cinkem, kontrabasem a varhany. Začátek je vždy ráno, ve tři čtvrtě na sedm. Katedrála sv. Bartoloměje  Roráty aneb Radostné zpěvy adventní I letošní advent přinese provedení rorátních zpěvů v pů- vodní nezkrácené neupravené podobě. Hrát bude sou- bor Ritornello v čele s uměleckým vedoucím Michalem Pospíšilem. Posluchači by tu neměli být pouze pasivní- mi návštěvníky; každý z příchozích dostane zpěvníček a bude se moci ke zpěvu přidat. 02/12 / 17:00 Parkhotel Advent dětem Mikulášská nadílka aneb Ukra- dené Vánoce – tak zní podtitul pátého ročníku benefiční adventní zábavy pro děti. Po- baví se návštěvníci všech generací a výtěžek ze vstup- ného pomůže dobré věci. Tentokrát bude věnován Hos- picu sv. Lazara v  Plzni. Devadesátiminutový program přinese vtipný příběh ztřeštěného čertíka Bertíka, který se bude snažit ukrást Vánoce. Děti čeká i mikulášská na- dílka, takže každé dítko si odnese malý dárek. Nebudou chybět soutěže, rozbalování dárků, výlov kaprů, pletení vánočky a mnoho další zábavy. Vstupné je 50 Kč, vstu- penky zakoupíte na recepci v Parkhotelu, v Informač- ním centru města Plzně, nebo v síti Ticket Art. 03/12 / 13:30 Krajský úřad Plzeňského kraje Vánoční trhy I  na  úřadě na  vás může dých- nout adventní atmosféra. Na Krajském úřadě Plzeňské- ho kraje bude mít už počtvrté podobu vánočních trhů, jaké jinde nenavštívíte. Své výrobky tu budou nabízet žáci devíti škol zřizovaných Plzeňským krajem. Najdete tu vánoční cukroví, štoly, slané i sladké palačinky, vafle, ale také punč či svařák a mnoho dalších dobrot. Před- vánoční atmosféru zpříjemní od  16  hodin vystoupení přípravky Dětského pěveckého sboru Divadla J. K. Tyla. Více informací na www.plzensky-kraj.cz. 05–19/12 ZOO Advent v ZOO Adventní akce v zoologické za- hradě mají už svou tradici i stá- lé návštěvníky, a tak nemohou chybět ani letos. Druhá adventní sobota bude od 15 hodin na statku Lüftner- ka patřit mikulášské nadílce, čertovskému odpoledni a ukládání medvědů k zimnímu spánku. O týden poz- ději se tu od 14 hodin uskuteční tvořivá dílna na téma vánoční cukroví a ozdoby. Poslední adventní sobota pak bude od 15 hodin ve znamení tradičního živého betlé- mu, letos v podání žáků ZUŠ Dobřany. Mikulášský expres Na  trati Plzeň – Rokycany – Holoubkov – Hořovice a zpět pojede expres Lucius! Odjezd z Plz- ně je v 9 hodin ráno. Hlavní program se bude po celý den odehrávat v  Holoubkově. Návrat do  Plzně je plá- nován kolem sedmé večerní. Jízdu historickým vlakem plnou čertů, Mikulášů a  nadílek pořádá plzeňský Iron Monument Club. Konkrétní jízdní řády naleznete včas na www.imcplzen.cz, více na tel.: 604 704 906. Dobřany Adventní setkání s Janem Karáskem Jan Karásek je členem Státní opery a je uznávaným mu- zikálovým zpěvákem. V  prosinci se vrátí do  rodných Dobřan, aby tu zazpíval na druhém adventním koncertu v kostelesv.Mikuláše.V adventnímprogramuhona klavír doprovodí Eva Vimrová, dále vystoupí žáci ZŠ Dobřany. 09–13/12 U Branky Prodej vánočního svařeného vína Dobrovolníci z  Lions Clubu už pěkných pár let stojí v  mrazivém předvánočním čase U  Branky a  prodávají víno pro zahřátí kolemjdoucích a hlavně pro dobrou věc. Loni prodali celkem 776 litrů 30/11 19:00 06/12 09:00 06/12 17:00 Vánoce a Silvestr v Plzni

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

8 AKCE MĚSÍCE prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Vánoce a Silvestr v Plzni vína, což představovalo hrubý obrat 154 481 korun. Vý- těžek opět použili na podporu nevidomých a slabozra- kých a jinak tomu nebude ani letos. 15/12 / 16:00 Albert, Rokycanská Vánoční kamion Návštěvy vánočního kamionu v  českých a  moravských měs- tech se staly novodobou tradicí. Proto ani letošní rok ne- bude výjimkou a Coca-cola kamion se opět vydá na ces- ty, aby vám přivezl radost a  naladil vás na  tu pravou sváteční atmosféru. V  Plzni se zastaví před Albertem na Rokycanské třídě v 16 hodin. Santa a jeho skřítkové se zastaví ještě v Klatovech, také před Albertem (ulice 5. května), a to 14. prosince v 16 hodin. Papírna  Vánoční Bizzar Bazaar Přijďtedokoupitdárkynebojenv tomshonupotěšitsami sebe – vybírat bude jako vždy z čeho. Jako vždy vás čeká skvělá atmosféra, tentokrát ve  vánočním hávu. Pokud potřebujete provětrat šatník nebo vlastníte či vyrábíte něco, o čem si myslíte, že ocení ostatní, neváhejte a hlas- te se jako prodejci. Bizzar Bazaar je tu jako vždycky pro všechny. Přihlášky na e-mailu bizzar.bazaar@gmail.com. Poplatek za stánek 2,5 x 2,5 metru je 250 Kč. Bazar bude tentokrát probíhat ve spodním patře, v Café Papírna. 16–18/12 Národopisné muzeum Adventní dílny Pár dnů před Vánoci budou v Národopisném muzeu od 9 do 17 hodin probíhat Ad- ventní dílny. Na nich si návštěvníci budou moci vyrobit svíčky či ozdoby z pedigu a slámy nebo vyzkoušet zdo- bení technikou dekupáže. Vlastní výrobky si mohou od- nést domů. Kromě toho si budou moci koupit vánoční dekorace od zkušených výrobců. Nejmenší návštěvníky jistě zaujmou ukázky starých lidových zvyků a lití olo- va. Dílny jsou určeny žákům základních škol a rodinám s dětmi, ale i dospělým se zájmem o výtvarné techniky. Vstupné 20 Kč/os. pro dospělé i děti, rodinné vstupné 60 Kč. Začátek je vždy od 9. hodiny. Katedrála sv. Bartoloměje Jazzová mše Plzeňský Big Band a  sbor Canticorum zvou v  půli ad- ventu k jedinečnému zážitku: k provedení Jazzové mše Jaromíra Hniličky. Ta se zrodila před pětačtyřiceti lety, když majitel továrny SABA a  provozovatel nahrávací- ho studia ve Villingenu Bruno Schwer vyzval Jaromíra Hniličku, aby složil koncertní jazzovou mši ve stylu Ky- rie Eleison. Jaromír Hnilička vytvořil skladbu zčásti fixní a zčásti tvořenou improvizacemi. Proto je její provádění velmi obtížné. Měšťanská beseda Plzeňské folklórní Vánoce 2015 Druhý ročník divácky úspěšného vánočního galakon- certu pěti souborů pod záštitou Biskupství plzeňského zavítá 20. prosince do Měšťanské besedy. Přijďte si při- pomenout kořeny západočeské kultury a dávné obyče- je v podání souborů Plzeňský MLS – Malý lidový soubor, Sluníčko – Rokytí a malá lidová muzika Rokytka Rokyca- ny, Chodský soubor Mrákov, dámské vokální trio Prime Time Voice a  Plzeňský dětský sbor. Vstupenky v  ceně 150  Kč dospělí a  100  Kč děti do  15 let jsou rozděleny na  www.plzenskavstupenka.cz a  na  www.mestanska- -beseda.cz. Také letos je bonusem speciální CD účinku- jících souborů jako součást tištěného programu kon- certu. Více informací najdete na  www.plzenskymls.cz a na www.facebook.com/plzenskevanoce. Katedrála sv. Bartoloměje Rozdávání Betlémského světla v katedrále Den před Štědrým dnem v osm hodin ráno dorazí do ka- tedrály Betlémské světlo, které tu čeká obvyklé přivítání se mší. Vydávat se pak bude 23. prosince od 14 do 17 ho- din a na Štědrý den od 9 do 17 hodin. Připálit si od něj svíčku budete moci na Štědrý den také od jedné do pěti u františkánů, od pěti do šesti v kostele na Chodském náměstí a od desíti dopoledne U Ježíška. Kostel U Ježíška Na Ježíška U Ježíška Štědrý den U  Ježíška má svou jedinečnou atmosféru: maličký kostel, Betlémské světlo, teplý čaj a  program, 15/12 15:00 16/12 19:00 20/12 17:00 23– 24/12 24/12 10:00

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

pf 2016 Vážení občané Plzeňského kraje, opět jsou tady vánoční svátky a  s  nimi přichází nejen čas dárků a rodinných setkání, ale také bilancování roku 2015. Pro Plzeňský kraj byl letošní rok rokem úspěšným. Mimo jiné si kraj drží nízkou nezaměstnanost hluboko pod republikovým průměrem.I tentokrát končíme rok jako kraj nezadlužený. Podařilo se nám investovat více než miliardu korun do silnic, které se snažíme vylepšit. V letošním roce se opět dařilo sportovcům v kraji, republikové vítězství si přivezli dobrovolní hasiči z Dehtína a hasičky z Chválenic, stříbro pak hasiči profesionálové. Bylo by toho mnohem více, co bychom mohli zařadit mezi úspěchy, co je ale v tuto chvíli nejdůležitější, jsou mezilidské vztahy. Právě nadcházející čas vánoční se nabízí jako čas, který máme trávit s rodinou a přáteli. S těmi, na kterých nám záleží, kteří nám věří a chápou nás, v každý okamžik života. A právě tyto hodnoty jsou základem spokojenosti v životě každého z nás. Užijme si proto svátky vánoční, obdarujme blízké a potěšme se z dárků, které oni připraví pro nás. Věřím, že tak budou naše Vánoce skutečně šťastné a spokojené. Vánoce plné klidu a radosti a v novém roce pevné zdraví a mnoho úspěchů vám přeje hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

10 AKCE MĚSÍCE prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Vánoce a Silvestr v Plzni který vzniká podle toho, který muzikant právě přijde a co má chuť zahrát. Letos přislíbili účast například Michal Röhrich či Míša Leicht a zazní tu i zbrusu nová píseň věno- vaná v létě zesnulému fotografovi Václavu Samkovi. Ve- čer ve 22 hodin pak kostelík zve na Českou mši vánoční. 24/12 Katedrála sv. Bartoloměje Štědrý den Čekání na  večerní nadílku si můžete zkrátit v katedrále a jejím okolí. V 11 hodin tu bude k vidění živý Betlém ze Starého Plzence. Ve dvě hodiny odpoledne zazpívá u vánočního stromu dětská kapela Jen tak, a  o  dvě hodiny později opět zatroubí trubači z věže. Na půlnoc je pak připravena tradiční půl- noční bohoslužba. ZOO Vánoce a Silvestr v ZOO Na  Štědrý den dopoledne dýchá zoologická zahrada neopakovatelnou atmosférou. Návštěvníci nadělují zví- řátkům do jesliček dobroty a sami dostávají zlaté rybky. V poledne pak program vyvrcholí Štědrým dnem u šim- panzů. Podobně vypadá i zvířecí Silvestr, jenž uzavírá celý uplynulý rok. Po poledni pak zahrada přivítá svého posledního letošního návštěvníka. Parkhotel Oldies but Goldies K Vánocům patří stromeček, kapr, salát, dárky – a dlou- há léta i oldies diskotéka Zdeňka Rabocha. Chybět ne- bude ani letos. Hrát se opět budou hity let šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých i  devadesátých a  dojde i na Elvise Presleyho. Na parketu se při tanci potkají je- jich doboví fanoušci i generace jejich dětí. 25–27/12 Katedrála sv. Bartoloměje Vánoce v katedrále Užijte si sváteční atmosfé- ru  pod gotickou klenbou katedrály. První svátek vánoč- ní tu přinese v  půl jedenácté dopoledne vánoční mši s hudebním doprovodem souboru Rezonance a ve čtyři hodiny odpoledne proběhnou slavnostní hudební ne- špory s  katedrální scholou pod vedením Petra Kryla. Mše s touto scholou se uskuteční i na druhý svátek vá- noční, a to v půl jedenácté dopoledne. Odpoledne je tu pak připravena Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 27/12 / 16:00 Katedrála sv. Bartoloměje Schola Gregoriana Pragensis Vánoční program v  katedrále vyvrcholí koncertem Scholy Gregoriany Pragensis, jenž posluchače přenese do časů Otce vlasti. Jmenuje se totiž Narození Páně – Vá- noce v katedrále za Karla IV. Program koncertu je průře- zem noční bohoslužbou, tzv. matutinem. Tato hodinka je nejrozsáhlejší částí officia a je také nesmírně vyváže- ným celkem, kde se pravidelně střídají prosté recitativní zpěvy s bohatými melodiemi a květnatými ornamenty. Podobu obřadu se podařilo zrekonstruovat díky po- drobným zápisům Arnošta z Pardubic. 29/12 / 15:00 D klub Silvestr„nanečisto“ pro seniory Hudebně zábavné odpoledne plné vtipných historek a písniček k poslechu i tanci si pro seniory připravil Doubravecký klub. Těšit se mů- žete i  na  vystoupení kouzelníka a  iluzionisty Grina, či závěrečný slavnostní přípitek. Přijďte oslavit příchod nového roku spolu s moderátorkou a zpěvačkou Evou Skalickou a s imitátorem, zpěvákem a hercem Liborem Petrů. V ceně symbolického vstupného 50 Kč je i drobné občerstvení. Předprodej vstupenek začíná 1. prosince. Katedrála sv. Bartoloměje  Novoroční mše svatá s požehnáním biskupa Věřící v Plzni mohou přivítat rok 2016 ve velebném pro- storu katedrály s hudebním doprovodem souboru Re- zonance pod vedením Jitky Chaloupkové. Do nového roku požehná biskup František Radkovský. 24 a 31/12 25/12 20:00 01/01 10:30

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

ADVENT A VÁNOCE V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE ADVENT 29.11. 18:00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI 29.11. / 6.12. / 13.12. / 20.12. 6:45 RORÁTY 15:00 ADVENTNÍ PŮLHODINKY 30.11. 19:00 KONCERTNÍ PROVEDENÍ RORÁTŮ 13.12. 18:00 J.M.K. KORBELOVÁ a ANDÍLCI – ADVENTNÍ KONCERT 16.12. 19.00 J. HNILIČKA: JAZZOVÁ MŠE PLZEŇSKÝ BIG BAND A SBOR CANTICORUM 18.12. 17:00 BENEFIČNÍ KONCERT NÁRUČ PLNÁ LÁSKY 20.12. 10:30 MŠE SVATÁ S GREGORIÁNSKÝM CHORÁLEM BETLÉMSKÉ SVĚTLO 23.12. 8:00 MŠE SVATÁ A PŘIVÍTÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA V KATEDRÁLE 23.12. 14:00 – 17:00 24.12. 9:00 – 17:00 JINÉ KOSTELY 24.12. 13:00 – 17:00 kostel P. M. Nanebevzaté (Františkánská ul.) 24.12. 17:00 – 18:00 kostel sv. Jana Nepomuckého (Chodské nám.), Martina a Prokopa (Lobzy) 24.12. 10:00 – 12:00 kostelík U Ježíška ŠTĚDRÝ DEN 24.12. 11:00 ŽIVÝ BETLÉM ZE STARÉHO PLZENCE 14:00 ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU JEN TAK 16:00 TROUBENÍ KOLED Z VĚŽE KATEDRÁLY 24:00 PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA VÁNOCE 25.12. 10:30 VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ 16:00 SLAVNOSTNÍ NEŠPORY 26.12. 10:30 MŠE SVATÁ 16:00 J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (ČESKÁ PÍSEŇ) 27.12. 16:00 SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT (SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS) NOVÝ ROK 2016 1.1. 10:30 NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM BISKUPA DO NOVÉHO ROKU

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

12 AKCE MĚSÍCE prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Ohlédnutí za rokem 2015 Milí čtenáři, pomalu se uzavírá rok 2015 a s ním i program projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury. Byl to rok pro Plzeň v mnoha ohledech výjimečný. Vždyť titul Evropské hlavní město kul- tury je titulem prestižním, o  který usilují města v celé Evropě a patří k nejúspěšnějším projektům Evropské unie. Plzeň uspěla v  náročné soutěži a titul v roce 2010 získala. Už jen tento samotný fakt je vynikajícím vysvědčením pro naše město. Na  hodnocení jeho úspěšnosti je ještě brzy, to ukáže především budoucnost, do jaké míry tento projekt Plzeň proměnil, do  jaké míry se kultura hlouběji propojí s identitou města a jaké dědictví nám tu konkrétně zanechá. Už dnes je však možné konstatovat, že jeho hlav- ní programové linie byly naplněny. Zdařilý v ce- lém svém celku byl zcela jistě návrat slavných plzeňských rodáků a umělců – Jiřího Trnky, Ladislava Sut- nara a Gottfrieda Lindauera. Jejich díla byla prezentována na několika velkých výstavách, které vzbudily u veřejnosti veliký ohlas. Postupně se během roku otevíraly pro veřej- nost zrekonstruované interiéry Adolfa Loose, jež jsou opráv- něně považovány za architektonicky zcela mimořádné, a to i v mezinárodním měřítku. Výrazně se podařilo oživit i indu- striální areál bývalého depa dopravních podniků, ze kterého se stala kreativní zóna a pod názvem DEPO2015 se zde spo- juje kultura s podnikáním. Uskutečnilo se v  rámci programu Evropského hlavního města kultury celkově až 600 nejrůznějších akcí, projektů či festivalů, které do Plzně přilákaly v součtu až stovky tisíc návštěvníků. Festival světla, Slavnosti svobody, obří loutky v ulicích města, festival 9 týdnů baroka, který se konal na ce- lém území Plzeňského kraje, tzv. Sezóna nového cirkusu, která nám představila nově pojaté tradiční cirkusové umění, Japan Fest 2015, tedy festival japonské kultury, Bavorské kul- turní dny, nesčetně výstav, koncertů, divadelních představe- ní a dalších kulturních či společenských akcí, i akcí, jež zapo- jovaly a aktivizovaly Plzeňany, nebo aktivit, které ukazovaly Plzeň z nezvyklého pohledu. Nelze však opominout až nečekaný nárůst návštěvnosti Plz- ně, především z Bavorska, našeho blízkého souseda. Tento fakt lze již nyní jednoznačně považovat za úspěch projek- tu Plzeň – Evropské hlavní město kultury. Dokázali jsme na sebe upoutat pozornost a stát se mezinárodně vyhledá- vaným místem. Ukázalo se, že takovým místem nemusí být jen Praha. To vše je velký vklad do života Plzně a současně i velký záva- zek do budoucna. Přeji nám všem, aby toto letošní bohaté kulturní posvícení se pozitivně promítlo do dalších let a při- spělo ke spokojenému žití v našem krásném městě. Martin Baxa 1. náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň – EHMK 2015 Ohlédnutí za rokem 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

16. DŮVOD CO DOSTANETE ZA 11 Kč?* CELÝ DEN PO PLZNI KŘÍŽEM KRÁŽEM. DENNĚ www.pmdp.cz Infolinka: 378 037 485

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

TIPY NA KONCERTY 14 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Jeden z  nejsledovanějších párů v  českém bulváru posledních týdnů vyráží i  přes všechny problémy na dlouho připravované společné turné, které bude mít svou plzeňskou zastávku v  sobotu 5. prosince v sále Pekla. Nabitý program obou protagonistů je na  celém turné vždy rozdělen do  dvou samostat- ných vystoupení. Jako první se na pódiu pochopi- telně představí Dáda Patrasová v programu „Vánoce s Dádou“, při kterém si na své přijdou hlavně děti. Vystoupení začíná v 16:00 hodin a kromě nepostra- datelné žížaly Julie se můžou těšit na celou řadu sou- těží, známých písniček i zábavného povídání. „Děti se v  tomto období netrpělivě těší na  Vánoce a  já budu ráda, když je na chvíli přivedu na jiné myšlenky a společně se zabavíme,“ doplňuje Dáda Patrasová. Večer pak v 19:00 hodin zahájí Felix Slováček a jeho fenomenální orchestr vánoční galakoncert, na kte- rém se jako sólisté představí také Felix Slováček mladší s Annou Slováčkovou. Součástí každého ve- černího programu bude navíc jazzová a  swingová zpěvačka Martina Bártová, která s orchestrem pravi- delně vystupuje a dle svých slov si tuto spolupráci nemůže vynachválit. Své vystoupení chystá také dětský sbor Claireton Chorale. K celému turné závě- rem dodává sám Felix Slováček, který patří již něko- lik desetiletí k nejznámějším českým hudebníkům: „Bude to náročné, ale těším se. Zejména uprostřed vánočního shonu bych rád diváky naladil na správ- nou notu.“ A o tom, že se to tento večer podaří, po- chybuje jistě málokdo. Vstupenky zakoupíte na www.ticketstream.cz. 01/12 / 19:30 Velká synagoga Pavel Šporcl & The Czech Ensemble Baroque V závěru letošního roku Pavel Šporcl vyrazí na sérii kon- certů po České republice a v rámci turné s názvem „Bacha na Šporcla – Generali tour 2015“ jako tradičně představí své nové CD. Tentokrát přiveze novinku „Sonáty a partity pro sólové housle“ Johanna Sebastiana Bacha, kterou na- točil k poctě 330. výročí od narození tohoto významného německého skladatele pro hudební vydavatelství Supra- phon. V rámci jednotlivých koncertů tohoto jedinečného turné Pavel Šporcl představí na každém místě vždy jiné skladby Johanna Sebastiana Bacha a v plzeňské Velké sy- nagoze ho navíc doprovodí vynikající ansámbl dobových barokních nástrojů, Czech Ensemble Baroque Orchestra. Peklo  Pilsner Jazz Band & Swingband Jana Matouška Poslední část oblíbené koncertní série „Po siréně swing!“ tohoto roku přinese opravdu to nejlepší z české swingo- vé scény. Pozvání domácího pořádajícího Pilsner Jazz Bandu totiž přijal špičkový Swingband Jana Matouška, který navazuje na legendární Pražský swingový orchestr a je ztělesněním americké hudby 30. a 40. let, včetně ori- ginálních aranžmá a perfektní reprodukce slavných swin- gových skladeb. Kromě vystoupení obou zmíněných těles se i tentokrát můžete zúčastnit lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou. 03/12 / 19:00 Měšťanská beseda Marek Pavelec & Ronald Zollman Další z abonentních koncertů Pl- zeňské filharmonie nabídne Pohádku o krásné Meluzíně Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Koncert pro housle a orchestr č. 3 d moll Maxe Brucha a Brahmsovu Symfonii č. 2 D dur. Sólové party pro housle zahraje mladý plzeň- ský houslista, laureát Ceny Plzeňský Orfeus, Marek Pave- lec, za dirigentský pult se postaví hlavní hostující dirigent Ronald Zollman. 02/12 20:00 Akce měsíce | Přehled koncertů 05/12 / 16:00 a 19:00 Peklo Dáda Patrasová & Felix Slováček a orchestr

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

15 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů 04/12 / 19:00 Peklo David Koller Po loňském vyprodaném turné s kapelou Lucie ani letos David Koller nezahálí a na jaře vydal svoji čtvrtou sólovou des- ku s názvem „ČeskosLOVEnsko“, kterou první prosincový pátek představí v Pekle. Každé album, na kterém se jeden z  nejvýraznějších tuzemských hudebníků a  skladatelů podílel, bylo významnou událostí na české hudební scé- ně a jinak tomu není ani v případě letošní novinky. Koller ve spolupráci s hvězdným producentským duem Kipper Eldrige a Steve Lyon natočil album, které je sice v mnoha ohledech jeho typickým dílem, ale zároveň nabízí něko- lik netradičních momentů, jako např. texty básnířky Mir- ky Abelové. Kromě novinek ze žánrově nejpestřejší Ko- llerovy desky se můžete těšit také na zajímavého hosta, kterým bude slovenský hudebník Peter Aristone. 06/12 / 17:00 Horšovský Týn Legendární skupina Klíč Nenechte si ujít jediný koncert renesančně-folkové skupiny Klíč v Plzeňském kraji, a to v  kinosále Horšovský Týn. Kapela tu zahraje po  čase mimořádně v  kompletním sedmičlenném obsazení. V průběhu večera zazní léty osvědčené autorské písně skupiny Klíč a zároveň adventní písně a vánoční kole- 27. Mezinárodní letní jazyková škola představuje DÁRKOVÝ POUKAZ na jazykový kurz s VÁNOČNÍ SLEVOU! Nabízené jazyky: angličtina • čeština pro cizince francouzština • italština • němčina ruština • španělština www.isls.cz 11.–29. 7. 2016 Dárkový poukaz s „vánoční slevou“ můžete zakoupit nejpozději do 18. 12. 2015. přátelství zkušenost aktivity výlety dy z velmi úspěšného alba „Vánoční KLÍČení“. Bližší in- formace na www.mkzht.cz a online prodej vstupenek na www.kinohorsovskytyn.cz. Peklo  Vánoční koncert 2015: Orchestr Václava Hybše Rok 2015 je rokem významných výročí spojených s Vác- lavem Hybšem a jeho orchestrem. Jeden z nejuznáva- nějších tuzemských dirigentů a světově uznávaný aran- žér Václav Hybš letos slaví 80 let svého života. Druhým významným výročím je 55 let od  založení orchestru Václava Hybše, který si vydobyl přední místo na pódiích popmusic u nás i ve světě, nahrál stovky skladeb v po- dání předních umělců naší i zahraniční scény. Hlavním hostem letošního turné bude zpěvačka s krásným sa- metovým hlasem, která slaví 65. narozeniny v nebývalé pěvecké kondici – Jitka Zelenková.  15/12 / 19:00 Parkhotel Vánoční koncert Dalibora Jandy s kapelou Prototyp Dalibor Janda patří již několik desetiletí mezi špičku čes- ké pop music. Zpěvák s charakteristickým „chraplákem“ se do širšího povědomí dostal až ve třiceti letech sin- glem „Jahodový koktejl“ a následující debutové album „Hurikán“ z roku 1985 ho katapultovalo rovnou na první 08/12 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

TIPY NA KONCERTY 16 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz místo ankety Zlatý slavík, které mu patřilo i v následu- jících dvou letech. V současnosti má na svém kontě již dvacet dlouhohrajících alb a se svojí skupinou Prototyp na koncertech dokazuje, že i po mnoha letech má stále pevné místo na tuzemské popové scéně a řada jeho hitů jako „Hurikán“, „Kde jsi?“ nebo „Žít jako kaskadér“ patří do jejího zlatého fondu. Na Vánočním koncertě v plzeň- ském Parkhotelu se jako speciální host představí také Daliborova dcera Jiřina Anna Jandová. NC Plzeňského Prazdroje Roman Janál & Lubomír Brabec Ideální příležitost, jak si zpříjemnit předvánoční shon, nabízí poslední letošní koncert v rámci série Hudebních setkání kytarového virtuosa Lubomíra Brabce a jeho za- jímavých hostů, který se uskuteční v polovině prosince na tradičním místě v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. Pozvání tentokrát přijal jeden z  nejvýznam- nějších českých barytonistů Roman Janál a dívčí pěvecký sbor Cancioneta Praga pod vedením Lukáše Jindřicha. Velká synagoga KamilStřihavkaa Leaders! Kamil Střihavka se vrací se svojí kapelou Leaders! do Plz- ně, kde vystoupí v rámci svého speciálního Vánočního akustického turné ve Velké synagoze. Ukázat se svým fanouškům v odlišné akustické podobě realizoval Kamil Střihavka poprvé na jaře loňského roku a s prezentací známých skladeb v odlišných aranžích slavil na koncer- tech takový úspěch, že turné pokračovalo ještě na pod- zim téhož roku a letos na tuto sérii navazuje Vánočním akustickým turné. Vystoupení jednoho z nejlepších roc- kových hlasů na tuzemské hudební scéně v kombinaci s excelentními hudebníky a působivým prostředím Vel- ké synagogy slibuje nevšední zážitek, který by si neměl nechat ujít žádný fanoušek Kamila Střihavky! 17/12 / 19:30 Velká synagoga Hradišťan aneb Vánoční koncert na přání  Vánoční koncert na  přání v  podání skupiny Hradišťan patří ve  Velké synagoze mezi nejvyhledávanější akce již řadu let a tato tradice zůstane zachována i v letoš- ním roce. Spojení Hradišťan a Velká synagoga funguje obzvlášť v předvánočním čase naprosto skvěle a je zá- rukou jedinečného hudebního zážitku. Podtitul kon- certu „na přání“ napovídá, že výběr skladeb pro tento speciální večer je především na vás a svá přání můžete směřovat manažerovi Hradišťanu panu Davidu Burdovi na adresu david.burda@centrum.cz a dost možná prá- vě „vaše“ píseň rozezní 17. prosince impozantní prostor Velké synagogy! 20/12 / 15:00 Klášter Kladruby Cavalla Vánoční koncert souboru staré hudby navodí v klášterním kos- tele Nanebevzetí Panny Marie silnou atmosféru. Cavalla je soubor při ZUŠ Kladruby a jeho repertoár tvoří pře- devším skladby z období renesance a baroka a hudba staré Anglie. Kromě zobcových fléten hrají jeho hráči také na loutnu, lyru, xylofon, šalmaj, píšťaly s měchuři- nou a další pozoruhodné hudební nástroje. 23/12 / 19:00 Měšťanská beseda Bílé Vánoce Lucie Bílé Na  Vánoce bez sněhové po- krývky jsme si v  posledních letech víceméně museli zvyknout a dalo by se říct, že jedinou jistotou jsou Bílé Vánoce Lucie Bílé. Tradiční vánoční turné naší dlouho- době nejpopulárnější zpěvačky proběhne i letos a v Plz- ni bude mít svou zastávku v  předvečer Štědrého dne v  Měšťanské besedě. K  navození té správné vánoční atmosféry si tentokrát Lucie Bílá na pomoc přizvala mu- zikálového zpěváka Jana Toužimského, Bílý sbor a ka- pelu Petra Maláska. Vstupenky na turné dle očekávání z předprodejů mizí velmi rychle, proto doporučujeme s jejich pořízením příliš neotálet…. Saloon Roudná Starý Psi, Garde Přijďte se pobavit na Boží hod do Saloonu Roudná a nu- dit se rozhodně nebudete. A nejen to, bigbítová tanco- vačka v režii skupiny Starý Psi je také ideální příležitost jak vytancovat nějaké to kilo, které o vánočních svátcích většina z  nás nabere. Během večera na  vás čeká celá 15/12 19:30 15/12 19:30 25/12 20:00 Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

17 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz řada zásadních hitů rockové historie, u kterých nezůsta- ne jediná noha v klidu, v podání ostřílené party zaslou- žilých rockerů, kterým pódium jistě důstojně rozehřeje skupina Garde s repertoárem nabitým především zná- mými českými rockovými hity! Měšťanská beseda Vánoční saloon Fešáků Letošní vánoční koncert Fešáků bude výjimečný – jednak bude věnovaný Michalovi Tučnému, který navždy odešel před dvaceti lety, ale také Pavlu Brümerovi, který nás na- vždy opustil 15. září letošního roku. Oba muzikanti zane- chali v kapele velikou stopu a mnoho dnes již legendár- ních písní. Michal Tučný je podepsán například pod hity „Sundej z hodin závaží“, „Prodavač“, „Slída“ a patrně nej- známějším „Lojza a Líza“. U Pavla Brümera pak můžeme jmenovat „Matterhorn“, „Buráky“, „Přesný čas“, „Komedi- anti nestárnou“ a samozřejmě „Dárek vánoční“. Tyto pís- ně zazpívají s kapelou Rosťa Fišer, který jako by Michalovi vypadl z oka a Pavel Kaiser. Nebudou chybět ani vánoční písně či veselé historky a povídání. A vy? 30/12 / 20:30 Saloon Roudná Turbo, Gallileo V  předvečer Silvestrovské noci bývají často lepší mejdany než následující poslední den roku, a  když je hudební pro- gram navíc v režii legendární rockové party Turbo, není pochyb o tom, že právě tento večer v Saloonu Roudná bude ukázkovým příkladem tohoto tvrzení. Již čtyřiatři- cet let svými hity dostává Turbo do varu fanoušky prak- ticky všech věkových kategorií a na koncertech v plných sálech muzikanti dokazují, že jsou stále ve skvělé formě a  jejich tvorba oslovuje rockové fanoušky i  v  dnešní době. V Saloonu na Roudné zazní všechny zásadní hity z bohatého repertoáru Turba, včetně skladeb z prozatím posledního studiového alba „Žár“ z roku 2012, a v roli hosta se navíc představí spřízněná kapela Gallileo. 01/01 / 17:00 Měšťanská beseda Novoročnígala2016 Stalo se již tradicí, že Plzeňská filharmonie vítá nový rok gala- koncertem. Tentokrát šéfdirigent Tomáš Brauner přizval 28/12 19:00 … že také letos se můžete těšit na  vánoční koncerty v  Měšťan- ské besedě, tentokrát v  podání Vlaďky Bauerové a skupiny COP. … že hned první pondělí příštího roku proběhne v SaloonuRoudnáoblíbenázpívaná„ŠílenéhoKarla“. … že do Besedy můžete zajít na Českou mši vánoční a na Poctu Franku Sinatrovi v podání Czech Summit Orchestra se speciálním hostem Carole Alston. … že koncert Cimbálovky a Plzeňské filharmonie je naplánován na 21. ledna v Besedě. … že 28. ledna vystoupí s Plzeňskou filharmonií Jan Hudeček – fagot a dirigent Pavel Baleff. … že 6. prosince vystoupí na zámku Kozel legendár- ní Spirituál Kvintet. … že na prvním koncertě příštího roku, v rámci Hu- debních setkání Lubomíra Brabce, se představí v NC Plzeňského Prazdroje houslový virtuos Jan Mráček. … že v příštím roce se v Besedě chystá vystoupení jednoho z  nejlepších revivalů The Beatles, sloven- ských The Backwards, poznačte si datum 31. ledna. … že legendární The World Famous Glenn Miller Orchestra vyráží na tour. V Plzni se zastaví v Parkho- telu, 18. ledna. … že 27. ledna bude v  Pekle veselo, vystoupí zde hvězdy TV Šlágr, Veselá trojka. … že 13. prosince vystoupí v Katedrále sv. Bartolo- měje pěvecký sbor Andílci. … že jediný koncert soulové divy Bettye LaVette v ČR proběhne v Měšťanské besedě, koná se 23. března. Dozvěděli jsme se… Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… dva vzácné hosty: vynikajícího mladého plzeňského houslistu Marka Pavelce a anglickou sopranistku Chris- tinu Johnston (foto). Ta se může pochlubit například studiem mistrovských kurzů Kiri Te Kanawy, Renee Fle- mming nebo Emmy Kirby. V současnosti žije v Praze, kde studuje u Jiřího Kotouče a spolupracuje s řadou před- ních českých dirigentů a muzikantů. Během večera zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Pabla de Sarasate, Johannesa Brahmse, Antonína Dvořáka, Dmitrije Šosta- koviče a dalších autorů.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

KLUBOVÁ SCÉNA 18 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kam a za čím do klubů 02/12 / 21:00 Anděl Music Bar The Prostitutes & Luno The Prostitutes a Luno – dvě zá- sadní jména na tuzemské indie scéně letos spojili své síly a vyráží na společné podzimní turné! Luno hlásí po akus- tickém období návrat v plné palbě s elektrickými kyta- rami, volume doprava a v rozšířené sestavě o klávesistu Františka Boříka. The Prostitutes vyráží do klubů s velmi očekávanou novou deskou „Zum Passer“, která je dle slov kapely nejsyrovější a nejméně učesanou nahrávkou v his- torii kapely. Plzeňská zastávka turné proběhne hned první prosincovou středu v klubu Anděl. Zach´s Pub James Harries Folkový písničkář James Harries z  anglického Manches- teru navštívil Prahu poprvé v roce 1991 ještě jako tenor- saxofonista školní jazzové kapely, saxofon ovšem záhy odložil a po účinkování v řadě kapel se rozhodl vystupo- vat sám s kytarou. James se nakonec v Praze usadil na- trvalo a jeho tvorba je vám známá možná více, než jste tušili. Autorsky se výrazně podílel například na  hudbě k filmům Snowboarďáci nebo Rafťáci a spolupracuje s řa- dou českých umělců jako Lenka Dusilová a další. Dobré jméno má ovšem také v zahraničí, kde ho magazín Rolling Stone označil za „Zlatý hlas“, jakým byl například Jeff Buc- kley nebo jaký vlastní Damien Rice. Zajímavou perličkou v jeho diskografii je také historicky první oficiální album natočené na mobilní telefon z roku 2012. 04/12 / 21:00 Divadlo pod lampou Kníry & Mucha Plzeňská moustache rock´n´roll parta hrdě nesoucí donedávna skomírající prapor opravdového mužství na  společném koncertě s  brněnskou femi–punkovou kapelou Mucha s největším hitem „Chlapi sú kokoti“? Šovinismus versus feminismus? Opak je pravdou. Spojení, které se může na  první pohled zdát jako nereálné, funguje na  výbor- nou! Kapely si ho již vyzkoušely na koncertě v Litvínově a během prosince se o tom mohou přesvědčit i fanoušci v Brně a Plzni, kde se představí hned první pátek na do- mácí půdě v Divadle pod lampou. Plzeňácí, pojďte si! 03/12 20:30 Ben Cristovao si na letošní podzim připravil pro své fanoušky nové koncertní turné, které by po všech stránkách mělo pokořit úspěch toho předchozího, a to jak návštěvností, tak i po vizuální a zvukové stránce. Ben překvapuje s  každou novinkou, ne- ustále posouvá své hranice a je pověstný tím, že ve své tvorbě rád zkouší nové polohy. Do široké- ho podvědomí lidí se nejprve dostal díky soutěži Česko Slovenská Superstar, ve které skončil v roce 2009 na sedmém místě a dnes patří mezi její nejvý- raznější účastníky. Na loňském třetím albu „Made In Czechoslovakia“ dokázal Ben to, o čem sní snad každý hudebník a  ukázal se jako zcela osobitý interpret s  nezaměnitelným rukopisem, který je diametrálně odlišný od čehokoli na tuzemské hu- dební scéně. O to více očekávanou událostí je vy- dání zbrusu nové desky, která by se měla na trhu objevit ještě do  konce roku. Nadšené ohlasy již sklízí aktuální singl „Kolotoč“ a  několik ochutná- vek z nové tvorby je zařazeno také do koncertního playlistu právě probíhajícího „Live Tour 2015“. Na turné si Ben tradičně přizval zkušené muzikan- ty, řadu zajímavých hostů a za mixážním pultem nebude chybět ani jeho dlouholetý kamarád DJ Abdu. Precizní výkony muzikantů podpoří navíc speciální vizuály připravené ve spolupráci s přední Vjingovou společností a  nadupanou show si tak opravdu užijete od začátku až do konce. 09/12 / 19:00 Peklo Ben Cristovao Live Tour 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

19 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů 09/12 / 20:00 Zach´s Pub Xavier Baumaxa & Tomáš Poláček Pro písničkáře Xaviera Bauma- xu a reportéra MF Dnes Tomáše Poláčka je charakteris- tická jedna společná vlastnost, a to umění přijít s origi- nálním nápadem, který navíc baví spoustu lidí. Poněkud netradiční dvojice se seznámila při unikátním projektu XB Cyklotour, kdy oba na kolech objeli naši zem, Xavier hrál a Tomáš o všem psal blog na Xman.cz. Tato úspěšná spolupráce pokračuje i nadále, a to formou kombino- vaných večerů, při kterých Xavier hraje a Tomáš diváky seznamuje se svými zážitky z častých cest po světě. Ak- tuální „Zadrž pach tour aneb Poláček si stopl Baumaxu“ bude mít svou plzeňskou zastávku 9. prosince v Zach´s Pubu, tak ji nepropásněte! Anděl Music Bar Lola běží Lola běží jak o život! Kapela vznikla v roce 2012 z mi- mopražských kluků, kteří se usadili v Praze a začali se společně potloukat po českých i slovenských klubech a festivalech. Lola běží je jednou z kapel, která si chce své fanoušky „vyjezdit“ a osobně na koncertech poznat a nutno říct, že za tři roky existence toho stihli víc než dost, včetně turné s UDG, Voxelem nebo Portless. Lola má slušně našlápnuto, a pokud budou kluci pokračovat tímto tempem i  nadále, uslyšíme o  nich v  budoucnu stále častěji. A není důvod pochybovat, že tomu tak ne- bude, vzhledem k vyjádření samotné kapely: „Koncerty a živý hraní je vlastně to, co nás nejvíc baví, a je to vlast- ně důvod, proč hudbu společně děláme.“ Pantheon Music Club Raw Bass, DnB Night Premiéra nového konceptu DnB party v  klubu Pan- theon, se speciálními světelnými efekty, posíleným zvukem a známými DJs, proběhne druhý páteční večer v prosinci a je se na co těšit. Sérii akcí, pod hlavičkou Raw Bass odstartuje člověk z nejpovolanějších, jméno, které neodmyslitelně patří k  festivalu Let It Roll a  je jednou z nejvýraznějších tváří tuzemské DnB scény – DJ Bifidus Aktif! Kromě něho se můžete těšit na taneční sety od sympatické DJky Snookey z dívčí crew BasSis- taz, duo Killa a Rapy z Wenkowsoundu a druhou stage v alternativním duchu. 09/12 21:00 11/12 21:00 výběr z programu www.mestanska-beseda.cz 4. 2. TÁTA Zábavná one man show s R. Pomajbem 7. 2. RANDE S DUCHEM Hrají E. Holubová, O. Vízner… 9. 2. GOGOL NA STOJÁKA ANEB ŽENITBA Účinkují L. Pavlásek, E. Kočičková, K. Hynek a další 14. 2. ONDŘEJ HAVELKA&MELODY MAKERS Nás to tady furt baví 16. 2. NEZMAŘI Oblíbená folková kapela se ohlédne za 20 lety na profesionální scéně. 16. 2. PÓL CHLADU NA SIBIŘI V. Sůra vás zavede na nejchladnější obydlené místo na Zemi. 17. 2. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD V hlavní roli E. Balzerová 21. 2. SPIRITUÁL KVINTET Skupina s nebývale širokým repertoárem 24. 2. MLÝNY Nejúspěšnější drama divadla Sklep 29. 2. POSLEDNÍ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ Nenechte si ujít poslední živý koncert! 4. 3. 5. 3. KOLEM SVĚTA Cestovatelský festival se spoustou hostů. 6. 3. ONDŘEJ BRZOBOHATÝ SYMPHONICUM TOUR 2015 Koncert se symfonickým orchestrem; hosté P. Cmorik a V. Noid Bárta 7. 3. PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM Hrají H. Vagnerová, S. Babčáková, M. Daniel a další.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

KLUBOVÁ SCÉNA 20 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz 17/12 / 21:00 Anděl Music Bar Electric Lady & BT´n´J Tereza Hrubanová alias Electric Lady, dříve známá jako kytaristka a skladatelka kapely Rubiano, založila ojedinělý funk–rockový projekt Elect- ric Lady začátkem roku 2013 a je také výhradní autorkou hudby a textů. Během tohoto roku vyrazila do Spoje- ných států sbírat zkušenosti během nekonečných jam sessions s  řadou muzikantů, a  ovlivněna především funky a  blues, vytvořila dnes již charakteristický zvuk své kapely. Ten je zachycen také na  debutovém albu „Electrical“, které Tereza s  kapelou natáčela v  americ- kém Austinu již jako oficiální kytaristka značky Fender. Kromě domácí Electric Lady si tento večer nenechte ujít také osobitou klatovskou partu BT´n´J. Buena Vista Club KEKS + Michal Šindelář a Jakub Kořínek V prosinci se v klubu Buena Vista společně představí dvě rockové party, které jistě stojí za vaši pozornost. Historie benešovské rockové legendy KEKS sahá až do roku 1981, kdy kapelu založila dvojice Štěpán Kojan a Petr Dudík, které najdete v sestavě i dnes. Navzdory měnícím se tren- dům má KEKS věrnou a početnou fanouškovskou základ- nu po celé republice, což dokazuje například vyprodaný velký sál Lucerny na koncertu k 30. výročí založení kapely. Na pódiu se během večera představí také Michal Šinde- lář, známý především z  působení ve  skupině Katapult, který vystoupí společně s jedním z největších objevů čes- ké bluesové scény, Jakubem Kořínkem. 18/12 / 21:00 Anděl Music Bar Květy Brněnská skupina Květy na tu- zemské scéně soustavně pů- sobí již patnáct let a její popularita má stále stoupající tendenci. Po několika kladně přijatých nahrávkách ka- pela v roce 2004 oficiálně debutovala u svého dvorního labelu Indies Scope deskou „Jablko jejího peří“ a hned si za ní vysloužila nominaci na žánrového Anděla. Ná- sledujícím albem „Kocourek a horečka“ ji pak potvrdila a  vysoko nastavenou laťku své tvorby Květy dokázali udržet i na následujících studiových nahrávkách. Napo- sledy letos na svém již šestém albu s názvem „Miláček slunce“, které nyní představí plzeňským fanouškům. Buena Vista Club THE ANGELS Do Plzně míří nový klubový projekt THE ANGELS se za- měřením na elektronickou muziku, jehož hlavní myšlen- kou je pomoci a při tom se zároveň pořádně pobavit. Název projektu souvisí s tím, že výtěžek z akcí poputuje do nadace Dobrý Anděl, která pomáhá dětem a rodi- nám s těžkým onemocněním. A jelikož chtějí pořadatelé udělat radost také vám, přivezou do Plzně známá jména české i slovenské elektronické hudby, exklusivní výzdo- bu obstará Le Fleur Design a už takhle silný zvuk posílí ještě matadoři z Wenkowsound. V nabitém programu se během večera vystřídají DJs Toky, Džejár, Pavel Krejdl, Sammuel Benx, Home, Jacker, Bastarddjs a Patex. Buena Vista Club Pilsen Queen Tribute Band Poslední adventní sobota bude v Buena Vistě patřit tra- dičnímu vánočnímu speciálu, plzeňské skupině Pilsen Queen Tribute Band, která je zde doslova na  domácí půdě. Opět se můžete těšit na precizní hudební repro- dukci studiových verzí skladeb skupiny Queen včetně tolik charakteristických vokálů, které obstarávají hned čtyři členové skupiny, obohacené o  vlastní invenční prvky. Repertoár Pilsen Queen Tribute Bandu tvoří průřez téměř celou tvorbou skupiny Queen, těžištěm vystoupení jsou pak především oblíbené hity z alb „The Works“, „A Kind Of Magic“ nebo „The Game“. 24/12 / 22:00 Goethe’s Mefisto Christmas Light Party Štědrovečerní večeře je již mi- nulostí, dárky rozbalené a čeká vás už jen nudný televizní program a  vanilkové rohlíčky…pokud takový program nevyhledáváte, máme pro vás tip, jak si tento večer ještě protáhnout a pořádně užít. Christmas Light Party v pekel- ném klubu Mefisto s DJ Spiritem za mixážním pultem star- tuje ve 22:00, a pokud toho pod stromečkem moc nena- 17/12 20:00 18/12 21:00 19/12 21:00 Kam a za čím do klubů

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

21 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz jdete, můžete si na baru nadělit dárků, kolik chcete, tedy přesněji, kolik vypijete…tento večer totiž bude v Mefistu platit rovnice, které rozumí každý: panák = dárek. 26/12 / 21:00 Divadlo pod lampou Smrtislav, teepee, Jakub Šmucr Zajímavé spojení tří interpretů s  plzeňskými kořeny nabízí tento večer v  Divadle pod lampou. České texty, kterým dominuje temnota s  tro- chou nadsázky a humoru, najdete v tvorbě projektu Smr- tislav, za kterým stojí frontman Tuzex. V nové kapele se Tuzex, kterého jistě znáte z působení v kapelách Sunshi- ne a Vanessa nebo vlastních projektů Scissorhands a Su- per Tuzex Bros., vrací ke svým muzikantským začátkům a rozhodně stojí za vaši pozornost. Stejně jako nadějné indie folk duo teepee, které patří k nejzajímavějším pl- zeňským klubovým kapelám současnosti, i sólový pro- jekt bývalého frontmana plzeňských Shogun Tokugawa Jakuba Šmucra a jeho šestistrunné akustické katany. House of Blues POPs Další z řady vánočních koncertů se uskuteční v plzeň- ském klubu House of Blues, kde vystoupí skupina POPs hrající hity 80´ a 90´ let nejúspěšnějších světových inter- pretů pop music. V repertoáru plzeňských „popíků“ na- jdete vkusně vybrané a naživo precizně podané skladby od takových interpretů jako Michael Jackson, Abba, Ma- donna, Phil Collins nebo Duran Duran. Vzhledem k ter- mínu koncertu se dá očekávat lehce tematicky vánočně koncertní playlist, včetně jedné z největších vánočních pecek a můžeme napovědět, že ta od Jana Jakuba Ryby to rozhodně nebude. Anděl Music Bar The Radiostars Legendární superband založený s jasnou myšlenkou, že peníze jsou až na prvním místě, se vrací s novou porcí originálně předělaných skladeb ze dna i špičky hudební scény do  Plzně! Starou známou sestavu Šmity (Luno), Looky (Lety Mimo), Ml. Vondráček (Kašpárek v rohlíku) a Franta Vrána (Tři sestry) doplnili a omladili krásní, mla- dí a talentovaní chlapci Franko Dudinka a Matyáš Vorda z Mandrage. Zdá se, že The Radiostars na jejich cestě ke slávě a bohatství již nic nestojí. V Andělu se můžete 26/12 21:00 29/12 21:00 Dozvěděli jsme se… … že 22. ledna dorazí do Pan- theonu legendární Wonder- land v čele s Michalem Poliakem. … že Zach´s Pub chystá po Novém roce vystoupení frontmanky Tiché Dohody, Blanky Šrůmové, legen- dární Neřež, folkové seskupení Pláče kočka a blueso- vý večer v režii St. Johnnyho. … že v  lednu se Pod lampou představí tuzemská ska & reggae stálice Fast Food Orchestra, našláplá německá punk rock parta Itchy Poopzkid a italské death metalové smečky Ad Nauseam a Hateful. … že 23. ledna se u Zacha budou slavit narozeniny klubu. … že v příštím měsíci můžete do Lampy zajít také na plzeňské Amores Perros, Love Earth a nebudou chybět ani tradiční lednové koncerty Positive Mind, legendárních Už jsme doma a jubilejní desátá Deca- dent Winter. … že v Kalikovském mlýně v lednu vystoupí Whi- tesnake revival a Dlouhej kouř. … že v lednovém programu Jazz rock café najdete koncerty Pomeranč Indian´s Jazz Band, Ivan Audes Trio a bluesová kapela Brand Blues Connection. Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se… těšit na další porci nových předělávek, mash upů, co- verů a  dalších nepůvodních skladeb od  mainstreamu po punk rock, tak neváhejte a přijďte si udělat selfíčko z akce, kde budou všichni, co něco znamenají! 31/12 / 21:00 Goethe’s Mefisto Pekelný Silvestr Peklem vše nemusí nutně kon- čit, ale naopak také začínat. Anebo raději oboje. V Mefistu se můžete rozloučit s ro- kem 2015 a zároveň přivítat rok nadcházející, který zde díky vám bude jistě minimálně tak vydařený jako ten letošní! To nejlepší z pekla za celý rok vám v  programu „The Very Best Of Music 2015“ zahraje DJ Spirit, a je více než jisté, že tato party bude opět jednou z těch „legen- dárních“. Tak neseďte doma u chlebíčků a „zábavných“ estrád, na to máte ještě hodně let.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

DIVADLO 22 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz „Zážitky, na které budou děti celý život vzpomínat, nejsou ty virtuální, ale ty, které prožijí s kamarády ve skutečném životě.“ v  Rychlých šípech. Chceme vyzdvihnout, že zážitky, na  které budou děti celý život vzpomínat, nejsou ty virtuální, ale ty, které prožijí s kamarády ve skutečném životě,“ zdůrazňuje Natália Deáková. Dalším poselstvím hry je i to, že dějiny nejsou nuda, ale historie je stále živá. Hra je společným dílem dramaturgyně Kláry Špičkové a  šéfky souboru Natálie Deákové. „Text napsala Klára Špičková a vyvíjí a dotváří se ještě během zkoušení. Baví to i herce,“ říká šéfka souboru. To potvrzuje i  Marek Adamczyk, představitel Mozkou- na, jednoho z  členů party. „Pohádka se hraje dobře, děti jsou bezprostřední publikum. A svým způsobem je to i pro nás návrat do dětství,“ říká. A v Chrtí pacce mu navíc i sedí role. „Mozkoun je hloubavý, takové to dítě, které stráví hodiny tím, že pozoruje mravence. Myslím, že Klára Špičková nám psala ty role tak trochu na tělo, já v sobě určitě část Mozkouna mám,“ přiznává 27letý he- rec. Příběh podle něj má hororový nádech. „Já jsem měl jako dítě horory docela rád. Vždycky na své narozeniny jsem se směl dívat déle na televizi, a dodnes si pamatu- ji, jak jsem se bál při sledování Vetřelce, Predátora nebo například Aktech X,“ vzpomíná. „Ale největším hororem pro mě byl zážitek z jednoho letního pobytu na chatě. Tehdy utekl vězeň Winkelbauer a bratranec mi nakukal, že se skrývá u  nás na  chatě. Takže pro mě byl největ- ším hororovým režisérem můj bratranec,“ říká Marek Adamczyk s úsměvem. 05, 19, 20/12 Malá scéna DJKT Chrtí packa zavede děti do plzeňského podzemí i do historie Pohádkový příběh pro děti, které milují záhady a mají pro strach uděláno, vznikl v dílně souboru plzeňské činohry. Inscenace s názvem Chrtí packa zasahuje bude opravdovým zážitkem pro ostří- lené návštěvníky strašidelných hradů, ale bavit bude i  všechny dobrodruhy a  mladé detektivy. Premiéru má 5. prosince na Malé scéně DJKT. „Je to strašidelný příběh, v němž parta dětí obje- vuje záhady podzemí, které souvisí s plzeňskými pověstmi i  některými historickými fakty. Obje- vují se tam například postavy Koziny a Lomikara. Děti potkávají přízraky v podzemí a zachraňují je z kletby,“ prozrazuje Natália Deáková. V části in- scenace jsou jediným osvětlením baterky v rukou hlavních hrdinů a  nechybí ani různé strašidelné zvuky. Inscenátoři navíc využívají i  stínových efektů a projekce. Hra ale nebude zdaleka jen zážitkem pro ty, kte- ří se rádi bojí. „Inspirovali jsme se slovenskou knížkou Alfréda Hitchcocka Traja pátrači. Líbil se nám model party, kde děti společně něco řeší a tím vlastně dospívají, podobně jako například Chrtí packa Foto: Natália Deáková, šéfka činohry Foto: Marek Adamczyk (vlevo) a Petr Konáš

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje MUZIKÁL DĚJ SE CO DĚJ (ANYTHING GOES) Hudba a písně Cole Porter Na téma P. G. Wodehouse & Guy Boltona, a Howarda Lindsaye & Russela Crouse Nové zpracování Timothy Crouse a John Weidman Přebásnil Michael Prostějovský Režie Roman Meluzín Premiéra 28.listopadu 2015 na Nové scéně DJKT Práva k tomuto uvedení zastupuje www.djkt.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

DIVADLO 24 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz tam Antonín Procházka jako maršálek von Kalb, ministr zábavy. A Andrea Mohylová jako služka Žofie. Pro Kláru Krejsovou je to její první hlavní role v Plzni, ale velké příležitosti měla předtím v Ústí nad Labem. V. Č.: Ano, já jsem si ji i do Ústí tenkrát vybral jako hereč- ku z DAMU, v Ústí hrála Maryšu, Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy, ale to bylo ve studiovém prostoru. Toto je pro ni velká premiéra v tom, že má první hlavní roli na velkém jevišti. M. A.: Mně se líbí, že je takový živel. Luisa Millerová není v naší interpretaci jenom oddaná, poslušná naivní věřící dívka, ale je to racionální žena, která si uvědomuje, že to, co se děje, není správně, a chce s tím bojovat. Nepoddá- vá se tolik osudu. Právě i díky tomu, že Luisu hraje Klára, tedy energická, racionální žena, nebude ta postava dou- fám tak patetická. Jaké je vaše pojetí hry ve scéně, kostýmech? M. A.: Scénografie je spíše současná. Co se týká deko- rací, vytvořili jsme něco mezi pevností a zámkem – hra se odehrává na dvoře u knížete. Objevují se tam barokní i současné kostýmy, je to spíš takový záměrně výtvarný eklektický mix. A co text, škrtali jste? V. Č.: Rozhodně. Jak Němci, tak Francouzi si hodně po- hrávají s jazykem, což už dělal i Schiller ve své době, ale kdyby se to uvádělo celé, tak je to v dnešní době velmi těžce skousnutelné. Takže samozřejmě krácení pro- běhlo, zhruba na 50 procent. Snažili jsme se jít hlavně po podstatě situací. Klademe důraz na příběh, na jeho hutnost, a tím může být dílo současné, tou řekněme po- litickou rovinou určité etiky proti politikaření a korupci, i tím, jak to dokáže ovlivnit osobní tragédii, osobní pří- běh lásky. Jazyk zároveň nijakým způsobem nezpřítom- ňujeme. Nechceme dílo násilně aktualizovat. Tím pádem se to odehrává v takovém jistém bezčasí. 12/12 / 19:00 Velké divadlo DJKT Málokdy se potkáte s tak silným příběhem, říká režisér Schillerova hra Úklady a láska patří mezi vrcholná díla německé klasické dramati- ky. Čím může tragický příběh o nešťastné lásce, intrikách a politice napsaný před 230 lety oslovit dnešní publikum? Plzeňané to zjistí už 12.  prosince. Soubor činohry Divadla J. K. Tyla uvede inscenaci v  režii mnohokrát oceněného slovenského režiséra Mariána Amslera. Dra- maturgicky se na  jejím vzniku podílí Vladimír Čepek, bývalý umělecký šéf Činoherního studia v Ústí nad Labem, který nyní působí jako drama- turg v DJKT. Čím vás osobně oslovil text tohoto Schillero- va dramatu? M. A.: Schiller ještě věří velkým emocím, ideálům a lidské etice, věří v sílu lásky a čistotu citů. Tomu co se už dneska pomalu vytrácí. To vnímám vel- mi silně. Je to krásná pohádka o synovi ministra a chudé dívce, kteří se do sebe zamilují, a nikdo jim to nepřeje. Bohužel na  rozdíl od  pohádek tady to nekončí dobře. Málokdy se potkáte s tak silným příběhem lásky a úkladů, které se jí staví do  cesty. Míchá se zde téma politiky, korupce a manipulace s tématem čisté mladické zamilo- vanosti. A tato témata jsou stále současná. Jak se vám v Plzni pracuje? M. A.: Výborně. Máme skvělé obsazení, myslím si, že herci jsou nadšení tou prací v dobrém slova smyslu, zkoušení je skvělé. Je tady krásné diva- dlo, jak nové, tak staré, ve městě se cítím dobře a doufám, že to, co vložíme do té práce, se nám pak vrátí z hlediště. Jaké bude obsazení? V. Č.: V hlavních rolích se představí Klára Krejsová s Ondřejem Rychlým, dále se tam objevuje Mar- tin Stránský jako ministr, otec Ferdinanda, Zuz- ka Ščerbová jako milady. Rodiče Luisy Millerové ztvární pan Krejsa a paní Kubátová, Honza Maléř hraje tajemníka pana ministra Wurma, a  pak je Foto: režisér Marián Amsler Úklady a láska

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

25 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz 06/12 / 18:00 Peklo Labutí jezero Ruský klasický balet St. Peters- burg přiváží do  Plzně klasi- ku všech klasik: půvabný příběh o  nesmrtelné lásce prince Siegfrieda a něžné princezny Odetty, kterou zlý Rudovous proměnil v labuť. Nádherná hudba P. I. Čaj- kovského, špičková technika tanečníků a  velkolepé kostýmy slibují velkolepý zážitek. Soubor si klade za cíl udržet tradici klasického tance, baletní techniky a du- chu romantismu v každém představení. S úspěchem již vystoupil v mnoha zemích Evropy, ale i v Japonsku či na Novém Zélandu. Vstupenky na představení zakoupí- te na www.plzenskavstupenka.cz. Nová scéna DJKT  Světový klavírní virtu- os Josef Bulva zahraje na nové koncertní křídlo Josef Bulva patří k světově uznávaným klavírním virtuo- sům. Narodil se roku 1943 v Brně a díky svému výjimeč- nému talentu již ve 13 letech koncertoval jako sólista. Slibně se rozvíjející kariéru přerušilo zranění levé ruky. Následovala emigrace z tehdejší ČSSR. Přesídlil do Mo- naka, kde se živil jako finanční investor. V 60 letech se vrátil ke  klavíru, vystupoval na  prestižních světových pódiích a nahrával pro přední světové gramofonové fir- my. Plzeňskému publiku zahraje jeden z nejoblíbeněj- ších klavírních koncertů vůbec – Čajkovského Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23 a skladbu Carmina burana (C. Orff). Koncert je křtem nového koncertního křídla prestižní světové firmy Steinway & Sons, vyrábě- jící klavíry již od roku 1853. Nové křídlo zakoupilo statu- tární město Plzeň pro koncerty na Nové scéně. Malá scéna DJKT Thrill me – „Spalující vášeň“ Nejznámější broadwayský muzikál amerického sklada- tele, textaře a  libretisty Stephena Dolginoffa. Poprvé byl uveden v New Yorku v roce 2003 a autor za něj byl nominován na prestižní cenu Drama Desk Award. Muzi- kál se dočkal řady provedení a ocenění po celém světě, kromě amerických a evropských měst byl uveden také v  Jižní Koreji nebo Japonsku. Českou verzi režíroval 06/12 19:00 06/12 19:00 Divadelní tipy Lumír Olšovský, premiéru měla inscenace 1. října 2015 na Divadelní lodi Tajemství v Praze. Jde o komorní muzi- kál pro dva herce a klavír, v němž dostali příležitost dva mladí nadějní herci Jaroslav Blažek a Lukáš Kunz. Příběh – kriminální thriller – je inspirován skutečnou událostí z Chicaga roku 1924. Divadlo Alfa Smetišťák Tom Původní autorská ekologická hudební pohádka Jany Žáč- kové pobaví všechny diváky od čtyř let. Interaktivní eko- pohádka zábavnou formou poukazuje na rozdíly života na vesnici a ve městě, seznamuje děti se základy ekologie a třídění odpadu, ale také ukazuje, jak přátelství a láska ruku v ruce dokážou překonat mnohá úskalí. 13/12 / 19:00 Měšťanská beseda Ani za milion Česká premiéra detektivní ko- medie z  atraktivního a  netra- 12/12 15:00 31/12 / 17:00 Divadlo Dialog Od Silvestra do Silvestra Manželé Juklovi jsou dlou- holetými přáteli manželů Tupých. Květa a  Růžena pracují ve  stejné mateřské školce, Míra a  Radim jsou inženýři ve stejném výrobním podniku. Každý rok slaví Silvestra společně. Ale tentokrát zajde pod vlivem alkoholu vtipkování dam o  neschopnosti mužů a stesky mužů na nepochopitelnost žen příliš daleko. Výsledkem je furiantská sázka, že se na celý jeden rok zřeknou svých partnerů, Růžena se nastě- huje ke Květě a Míra k Radimovi. Bude soužití žen a soužití mužů harmonické? Silvestrovská komedie Jakuba Zindulky ve  skvělém obsazení: spolu s  Ja- kubem Zindulkou a Olgou Ženíškovou se na scéně objeví Martina Samková a mimořádný host Martin Kraus v roli Radima Tupého. Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz. TIP NA PROSINEC

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

DIVADLO 26 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Divadelní tipy dičního prostředí přímořského majáku. V hlavních rolích Jiří Langmajer a Adéla Gondíková. Komediografové Ro- man Vencl a Michaela Doleželová originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jeden muž a jedna žena, ne- musí se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů. Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře obrovský potenciál. 15/12 / 19:00 Peklo Tři muži na špatné adrese Zlý sen? Fantasmagorická před- stava? Skutečnost? Halucinace? Hromadné šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a všech- ny tři si spletou adresu. Je to normální? V této italské komedii není normální skoro nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit. V představení Divadla Bez zábradlí hrají Karel Heřmánek, Bob Klepl, Zdeněk Žák a Jana Šulcová nebo Johanna Tesařová. Předprodej vstupenek: Peklo, tel. 378 037 954, Informační centrum Plzeň, tel. 378 035 415 a www.plzenskavstupenka.cz. 17/12 / 19:00 Malá scéna DJKT Plzeň 1953, bese- da s pamětníky Činohra, která zrcadlí události Plzeňského povstání roku 1953, jemuž předcházela mě- nová reforma. Na jejím scénáři se podíleli i pamětníci. Martin Stránský ztvárnil hlavní roli tehdy oblíbeného herce Bohumila Vávry, který doplatil na  svoji kritiku nesmyslné socialistické ideologie. Po představení bude následovat beseda s pamětníky. Nová scéna DJKT Smrt v Benátkách Derniéra! Poslední představení ojedinělého baletu. Hlu- boce lidský příběh úspěšného stárnoucího spisovatele Gustava von Aschenbacha, který během svého poby- tu v  Benátkách prožívá až homosexuální náklonnost k polskému chlapci. Skrze probuzený vztah nalézá sebe sama a nakonec umírá s poznáním, že nade vší karié- ru a společenské uznání je pouto lásky. Předlohou pro choreografii bývalého ředitele Slovenského národního divadla Ondreje Šotha se stala nejznámější novela ně- meckého spisovatele a nositele Nobelovy ceny Thoma- se Manna. Umělecké zpracování nezapře ani inspiraci stejnojmenným filmem Luchina Viscontiho, o němž se mluví často jako o jednom z nejlepších filmů druhé po- loviny 20. století. Nová scéna DJKT Edith – vrabčák z předměstí Divácky velmi úspěšná inscenace  Edith – vrabčák z předměstí je na repertoáru neuvěřitelných 15 let. Slav- nostní uvedení 19. prosince bude nejen oslavou stého výročí narození Edith Piaf, ale narozeniny oslaví i před- stavitelka hlavní role Radka Fišarová. Po  představení bude následovat autogramiáda. 26/12 / 15:00 Divadlo Alfa Kolíbá se velryba Tradiční prosincová premiéra Divadla Alfa přenese publikum do velrybího břicha. I tady totiž může být nakonec jako v pokojíčku a ani strašní piráti nemusejí zůstat strašnými piráty navždycky. Všechno začíná tím, že si dva klauni vyrobí papírovou čepici, která by vlastně docela dobře mohla být i lodí, dokonce i pirátskou lodí, na níž plují pi- ráti Žvanda a Planda. A právě oni nakonec skončí ve vel- rybím břiše. Autorka hry, Iva Peřinová, postavila dialogy na  jazykové hravosti a  bohatosti absurdních nápadů. Dokázala vytvořit takovou strukturu dialogu, v  níž je, jak v řádcích textu, tak i „mezi řádky“ vepsáno množství fantazijních jevištních, hereckých a loutkářských akcí. 27/12 / 15:00 Divadlo Alfa O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi Psaníčkový andělíček jednou zaspí, a tím se přípravy Vá- noc řádně zašmodrchají. Když Ježíšek nedostane dětská přání včas, nemůže správně nadělovat. Podaří se dětem andělíčka vzbudit? Scénografie představení navozuje 18/12 19:00 19/12 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

27 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz kouzelnou a  poetickou atmosféru Vánoc, která potěší nejen diváky od tří let, ale i jejich dospělácký doprovod. Měšťanská beseda Africká královna Těžko byste hledali nesourodější pár, než jsou tihle dva: on je ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká královna kdeco a touží už jen si v klidu a závětří užívat života, zatímco ona, spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny, v závětří prožila celý svůj dosavadní život a prah- ne po dobrodružství a odvážných činech. Souhrou ná- hod se teď, když kolem nich zuří první světová válka, ocitnou spolu na jedné lodi, navíc obklíčeni nepřáteli. Překážejí si, lezou si na  nervy. I  přesto Linda Rybová s  Hynkem Čermákem dokážou projet nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání i  útoky komárů a  původní vzájemnou ne- vraživost proměnit ve velikou lásku. 29/12 / 19:00 Divadlo Dialog Věrně nevěrní Dva herci, dvanáct postav a dvanáct dialogů mezi mužem a ženou. Moderní britská parafráze slavné skandální hry Artura Schnitzlera Rej přichází na jeviště Dialogu v podá- ní Olgy Ženíškové a Jakuba Zindulky. Jednotlivé obrazy jsou propojeny vždy jednou stejnou postavou, v závěru se setkávají žena z první a muž z poslední části a struktu- ra tak vytváří kruh. Základním tématem je touha člově- ka nezůstat sám, kontaktovat své okolí a navázat vztah, což se v současném moderním světě jeví jako nemožné. Představení není vhodné pro diváky mladší 16 let. 30/12 / 19:00 Malá scéna Push up Derniéra! Činohra z  prostředí gigantického nadnárodního podniku, za niž získal německý dramatik Roland Schim- melpfennig Nestroyovu cenu za nejlepší německou hru roku 2002. Roli Roberta ztvárnil Jan Holík, hvězda neu- stále vyprodané one man show Caveman. Tři příběhy zaměstnanců nadnárodního koncernu humorně rámu- jí příběh vrátných, kteří ve firmě vědí o všem, a přesto postrádají hlavní sebedestruktivní vlastnost – ctižádost. Co jsme schopni udělat pro to, abychom se „protlačili 29/12 19:00   Dozvěděli jsme se… … že první premiérou v  no- vém roce na  jevišti plzeňské- ho divadla DJKT bude balet Svěcení jara. … že 23. ledna má premiéru na  Nové scéně DJKT opera Čarostřelec v režii Švýcara Dominika Neunera. … že 4. 1. hostí Divadlo Alfa opět Hrdého Budžese. … že 9. ledna můžete vyrazit s dětmi do Alfy na od- polední pohádku O zvědavém slůněti. … že 11. ledna zve Beseda na oblíbenou one-man show Caveman. … že začátkem února nabídne Kino Beseda Dámu s kaméliemi v podání moskevského Velkého divadla. … že každou lednovou sobotu zve Divadlo Alfa na odpolední pohádky pro nejmenší. … že 25. 1. uvede Divadlo Alfa inscenaci Synovial. … že 24. ledna vystoupí v Besedě L. Vaculík, M. Abso- lonová, V. Limr a další známí herci v komedii Vztahy na úrovni. … že Kino Beseda zve 10. ledna na balet Drahokamy v podání moskevského Velkého divadla. … že v lednu se v Pekle zastaví komedie Vše o mu- žích s Marošem Kramárem, Filipem Blažkem a Micha- lem Slaným. … že přenosy z MET nabídnou v lednu Bizetovy Lov- ce perel a Pucciniho Turandot. Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se… vzhůru“? Inscenace s krutým humorem odhaluje nejen svůdnost dámského dekoltu, ale i  marnost úspěchů západní společnosti. Měšťanská beseda Milostný trojúhelník Trojice herců vstupuje na  jeviště bez předem daného scénáře. Situace, postavy, zápletky, charaktery, písnič- ky i tance, to vše se rodí až na jevišti přímo před očima diváků. Ti se stávají svědky dramat, srdceryvných scén, komických paradoxů či absurdních až snových výjevů. To vše v podání neuvěřitelných, geniálních až šílených mužů: Martina Zbrožka, Pavla Lišky a Josefa Poláška. 14/01 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

GALERIE 28 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Přehled výstav do 20/12 Papírna Moon Art. Součas- ná turecká malba Václav Stratil a Marek Číhal si jsou ve své tvorbě velmi blízcí, avšak zachovávají si individuální styl a typické motivy. Tvoří společná díla, která nemají jed- noho autora. Patří jim oběma, jsou dílem nové tvůrčí identi- ty, kterou pojmenovali Moon Art. Jádro jejich výstavy tvoří série šestnácti nových monumentálních pláten, která vznik- la týden před začátkem výstavy přímo v Papírně. Ve většině případů jde o plátna velkorysých rozměrů a umělci zvolili jako výrazový prostředek barvu ve  spreji. Hostem Moon Artu je mladá výtvarnice Jolana Korbičková. Ta vystavuje sérii kreseb pastelem, které jsou na rozdíl od transparent- ních posprejovaných pláten velmi hutné, zároveň si s nimi ale nezadají co do svítivosti a intenzity barev. Západočeská galerie Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska Hanuš Zápal je  nejvýznamnějším architektem Plzně 20. století, přesto na něj byla zatím zaměřena jen velmi malá pozornost. Od roku 1910, kdy se stal zaměstnancem města Plzně, projektoval celou řadu významných veřej- ných budov, škol, sociálních ústavů, ale i staveb technic- kého zaměření. Současně se soukromě zabýval návrhy rodinných domů a záchranou památek. Výstava podává první ucelený pohled na jeho práci. 02/12–06/01 Studijní a vědecká knihovna Architektura v grafické tvorbě českých autorů Výstava představí grafickou tvorbu třiceti šesti význam- ných grafiků, představitelů českého moderního umění, kteří se věnují zobrazení architektury – měst, hradů, zámků, domů a  chalup. Vystavena budou díla K. Bene- še, C. Boudy, J. Boudy, E. Haškové, J. Hodka, V. Komárka, A. Mackové, A. Moravce, A. Odehnala, K. Votlučky, K. Vika a mnoha dalších. Výstavu připravil Jan Langhammer, člen Spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze. do 07/02 Výstava v Masných krámech podává ucelený po- hled na malířství, sochařství a další výtvarné obo- ry od počátku 17. století do druhé poloviny století osmnáctého. Co vznikalo na území dnešního Pl- zeňského kraje, ať už z iniciativy měšťanů, šlechty nebo církve? Pro klášter v Plasích pracoval freskař a malíř závěsných děl Jan Kryštof Liška pocházejí- cí ze Slezska, na jehož dílo posléze navázal místní umělec Jakub Antonín Pink. Raná tvorba Petra Brandla je zase nedílně spjata s  místy jako Ma- nětín, Chyše nebo Žlutice. Sochy tu vytvářel Jan Brokoff, Matyáš Bernard Braun nebo Matěj Václav Jäckl, a monumentální stavby tvořil Jan Blažej San- tini-Aichel či Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofe- rové. Vedle nich tu však působili i umělci místní, jako byla malířská rodina Seeblumerů, František Josef Lux, Jan Antonín Pink, Eliáš Dollhopf a další. Sochařskou tvorbu regionálních autorů zastupují například Lazar Widemann nebo Josef Herscher a místní architekty reprezentuje Jakub Auguston a Matěj Ondřej Kondel. Specifická pozice našeho regionu v rámci Čech ovšem vedla nejen k výraz- nému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy, ale i sousedního Bavorska. I ty zde namno- ze dostaly příležitost podat své vrcholné výkony a výstava nezapomíná ani na ně. Řadu děl či rea- lizací má veřejnost možnost vidět vůbec poprvé. Výstava potrvá do 20. března příštího roku. 28/10–20/03 Západočeská galerie Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

29 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz 02/12–24/01 Galerie Jiřího Trnky Zátiší Pro  poslední výstavu v  roce 2015 si členové Unie výtvar- ných umělců Plzeň zvolili v  současné době nepříliš frekventované téma svých děl: zátiší. Kromě klasických zátiší, která už po několik staletí zdobí obytné interiéry zámků i měšťanských obydlí, uvidíte na výstavě nejen moderně provedené obrazy, ale i plastická a prostorová díla. Své představy tohoto žánru předloží také fotogra- fové. Vernisáž výstavy proběhne 2. prosince v 17 hodin. 02/12 / 17:00 Západočeská galerie Sv. Josef s Ježíškem V rámci cyklu Jedno dílo / jeden svět a  v  kontextu probíhající výstavy Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Pl- zeňsku a v západních Čechách představí Západočeská galerie tentokrát obraz ze sbírky starého umění, jenž za- padá nejen do kontextu výstavy barokního umění, ale i do atmosféry adventu. Autorství plátna bylo připisová- no Petru Brandlovi či jeho dílně. O tom, jak se toto dílo dostalo do sbírek galerie a jaký je jeho skutečný vztah k tvorbě nejvýznamnějšího českého barokního malíře, promluví Petr Jindra, který se rovněž zamyslí nad dobo- vým přístupem k námětu obrazu v souvislosti s advent- ním časem a blížícími se vánočními svátky. 04/12–10/01 Galerie města Plzně ESPRIT PORCELAINE V podzemí Galerie města Plzně bude prezentována současná volná tvorba výtvarní- ků z Limoges, jimž učaroval porcelán. Výstava se koná ve  spolupráci s  partnerským městem Plzně Limoges a její druhá část zaměřená na historický porcelán pro- běhne v Západočeském muzeu. Doprovodný program v galerii nabídne 6. prosince a 3. ledna výtvarnou dílnu pro děti a rodiče. Přehled výstav Dárkové poukazy a kalendář Adolf Loos Plzeň jsou k dostání v Turistickém informačním centru vedle radnice nebo na www.adolfloosplzen.cz Potěšte své blízké originálním vánočním dárkem a pozvěte je na prohlídku Loosových interiérů v Plzni

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

GALERIE 30 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Galerie města Plzně 20letArtotékyměstaPlzně Výstava v nadzemí galerie se koná k 20. výročí založení Artotéky města Plzně, která je živou kolekcí současného lokálního výtvarného umění. V současné době Artotéka města Plzně zahrnuje 120 výtvarných děl a jsou v ní za- stoupeni významní umělci, jako je Jiří Patera, Miroslav Tázler, V. Havlíček, V. Malina, M. Maur a další. Doprovod- ný program nabídne 3. ledna nedělní výtvarnou dílnu pro děti a rodiče.   Západočeské muzeum  Plzeň – Limoges: Porcelán z Limoges Expozice přináší možnost seznámení s  historickým i současným porcelánem z jednoho ze světově proslu- lých středisek jeho výroby, z  francouzského Limoges. Exkluzivně, jen na jeden měsíc, míří do Plzně jedinečné ukázky luxusních historických stolních souprav i deko- rativních předmětů ze třinácti limogeských porcelánek, stejně jako současná avantgardní designerská tvorba umělců ze sdružení Esprit Porcelaine. 10/12–08/01 Studijní a vědecká knihovna Obrazy Kresby Architektura Architekt Jan Soukup se věnuje především záchraně a obnově památek a jejich propagaci.  Je autorem řady výstav a publikací na toto téma. Téma historických sta- veb a  dějů se dostalo i  do  jeho volné tvorby, obrazů a kreseb. Na výstavě představí obrazy z posledních let a obnovené památky i současnou architekturu, jíž se vě- nuje se spolupracovníky svého ateliéru. Západočeské muzeum Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy Výstava obrazů představuje reprezentativní výběr těch nejkrásnějších krajinomaleb od našich nejlepších kraji- nářů z období preromantismu, přes vrcholný romantis- mus, realismus, impresionismus, symbolismus, secesi, 04/12– 10/01 04/12– 10/01 11/12– 12/02 Dozvěděli jsme se… … že zahájení výstavy mistr Jan Hus a současnost ve Stu- dijní a vědecké knihovně bude do- provázet přednáška Stanislava Bukovského. … že Galerie Evropského domu SVK PK zve v první půli prosince na výstavu Inspirace krajinou / Mezi polární září a šumavskými vrchy 2. … že výstavní síň „13“ hostí až do začátku února vý- stavu věnovanou nejvýznamnějšímu plzeňskému architektovi dvacátého století, Hanuši Zápalovi. … že v  Masných krámech můžete až do  března navštívit obsáhlou výstavu přibližující baroko v zá- padních Čechách. V  lednu jsou navíc připraveny přednášky spojené s  exkurzí po  výstavě. Jedna bude věnovaná nově nalezenému a  zrestaurova- nému dílu Sv. Václav v nebeské slávě a v plné kráse a druhá baroknímu uměleckému řemeslu. … že Masné krámy zvou 9. a 16. ledna na komen- tované prohlídky výstavy Vznešenost & Zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách. … že lednové vydání pořadu Jedno dílo / jeden svět ve výstavní síni „13“ přiblíží model Sokolského pavilonu. … že Galerie Azyl zve v prosinci na prodejní výstavu grafik Jiřího Suchého. … že po celý prosinec jsou v prvním patře radnice vystaveny práce skupiny Totem art. … že v Galerii Paletka je až do 15. ledna k vidění vý- běr z celostátní přehlídky ZUŠ Oči dokořán. … že 6. ledna začíná ve druhém patře radnice výsta- va Trochu humoru sochařky Marie Kasalické a jejího vnuka Tomáše. … že Visio Art Gallery chystá na leden výstavu Jany Trnkové Kvadratura kruhu. … že až do konce ledna můžete v DEPO2015 vidět výstavu Plzeňské rodinné fotoalbum: Ráj mezi čtyř- mi řekami. expresionismus, kubismus, novoklasicismus až po tvor- bu krajinářů minulého století. Kurátorem a autorem vý- stavy je akademický malíř Ivan Exner, předseda Spolku výtvarných umělců Mánes. Výstava je koncipována jako putovní a Západočeské muzeum v Plzni je jejím druhým zastavením. Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

31 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Milí Plzeňané, návštěvníci, diváci, umělci a partneři zblízka i zdaleka, rádi bychom vám poděkovali za pozornost a pod- poru a připomněli si s vámi zážitky z kulturou na- bitého roku 2015. Nechystáme žádné opulentní oslavy, ale týden plný různorodých kulturních akcí, z nichž si jistojistě vyberete! Týden zahájíme složením Pocty Franku Sinatrovi v Měšťanské bese- dě (7. 12.), vypravíme se na Vánoční koncert 2015 Orchestru Václava Hybše (8. 12.), společně s Malým tanečním orchestrem Universal Divadla Sklep si zatančíme v DEPO2015 (10. 12.), oslavíme 145. naro- zeniny Adolfa Loose v jeho interiérech (10. 12.), s Pl- zeňskou filharmonií a  aktuálně nejzářivější hvěz- dou českého operního nebe Adamem Plachetkou vás pozveme na operní gala do DEPO2015 (11. 12.) a  společně se zapíšeme do  České knihy rekordů s nejdelším fotoalbem složeným z fotek pořízených v  Plzni – Evropském hlavním městě kultury 2015 (12. 12.). Slavnostní týden vyvrcholí v  DEPO2015 snowboardovou show HORSEFEATHERS CITY JIB, která do Plzně přivede největší hvězdy snowboar- dingu (12. 12.). Podrobný program najdete na www.plzen2015.cz/ zakonceni. Těšíme se na vás! Vaše Plzeň 2015 Techmania Do Techmanie za korunu Techmanie připravila pro všechny malé i  velké fandy vědy a vědění skvělý vánoční dárek: roční permanent- ku! Její držitel bude moci přijít do expozic, kdykoli se mu zachce a  neomezeně si tu hrát, experimentovat a poznávat svět. Navíc získá slevu 30 Kč na vstup na pro- gramy laboratoří, dílen a  3D Planetária. Cena dětské permanentky je 360 Kč, pro dospělého 660 Kč a rodinná vyjde na 1 680 Kč. pondělky Ruské centrum na ZČU Ruská konverzace pro každého Potřebujete si oprášit nebo zlepšit znalost ruštiny? Chcete zvládnout základní konverzační témata a aktu- alizovat znalosti ruských reálií? Přijďte na ruskou kon- verzaci s rodilou mluvčí. Výuka probíhá vždy v pondělí od 14:50 do 16:30 hod. v Ruském centru v areálu univer- zity. Kurz je zdarma. Pod stromeček pohádku Veselé pohádky pro malé i větší děti s ori- ginálními autorskými písničkami najdete na  e-shopu www.pohadkyspisnickou.cz. U  pohádek, které znáte například z divadla Jonáš v podání souboru Dráček, se děti rozesmějí, s písničkami zpívají, s rozcvičkami se roz- pohybují. Pohádky a písničky na CD podporují fantazii, správné návyky. Pro malé muzikanty objevíte i dva vel- ké Zpěvníky, pro školáky Abecedu v říkankách s obráz- ky. Nakupte sadu a získáte pohádku navíc jako dárek! 01/12 / 20:00 Moving Station Give me 10 seconds Kolik času potřebujeme k  vy- tvoření představy o někom, koho jsme právě potkali? S postupujícím časem se náš pocit může měnit, je však pravda, že v nás vždy zůstane stopa prvního pocitu ze setkání. Tanečně divadelní projekt Give me 10 second od 20/11 od 01/12 07–12/12 Rozloučení s rokem 2015 Názor Plzeň 2015 | Kulturní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

KAM ZA KULTUROU 32 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy se nad tímto zamýšlí a  ukazuje vztah mezi člověkem a  prostředím, v  němž se pohybuje. Choreografickými prostředky zobrazuje proměnu „já“ skrze vzdálenost a pohled toho druhého. Techmania Vzhůru dolů Vydejte se do hlubin země, do štol plných nerostného bohatství. Nahlédněte pod pokličku dobývání uhlí, zla- ta a dalších surovin. Nová expozice původem z Finska zve malé i velké návštěvníky do světa, který je pro nás důležitý a většinou zcela neznámý či opředený tajem- nem a staletými pověstmi. 03/12 / 19:00 Horšovský Týn Besídka Divadla Sklep Městské kulturní zařízení Hor- šovský Týn zve do  kinosálu na  tradiční představení v  nejnovějším podání Divadla Sklep „Besídka 2015“. Pestrý sled scének, skečů, písní a tanců přivážejí David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Tereza Kučerová a další. Bližší informace na www.mkzht.cz a online pro- dej vstupenek na www.kinohorsovskytyn.cz. 03 a 04/12 Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Dny otevřených dveří v nové základní škole V příštím školním roce se v Plzni otevře nová církevní základní škola zřízená Biskupstvím plzeňským. Nabídne kvalitní vzdělání v malé škole rodinného typu, respekt k  dětem i  rodině a  důraz na  osobnostní a  duchovní růst žáků. Od září 2016 zahájí výuku první a šestá třída, první zápisy proběhnou v  únoru 2016. Informační se- tkání pro zájemce se konají hned dvakrát, 3. prosince od  10:30 hod. v  sídle mateřského centra Plzeňské pa- nenky v Sadech 5. května a 4. prosince od 13:30 hod. v budoucí budově školy v Táborské ulici 28 na Slova- nech. Další informace o škole najdete na www.cisplzen.cz, nebo na tel.: 777 587 318. 09/12 / 17:00 Americké centrum US Point U.S. All in One Series (2/8): The Futures of the USA Zajímá vás, jakou budoucnost mají před sebou Spojené státy americké? Michal Kohout, hostující Fulbright pro- fesor z University of San Bernardino v Californii, bude hovořit o možnostech vývoje USA z pohledu rozmístě- ní a složení populace a politických sil nebo o tom, jak ovlivní budoucnost USA jejich přímí sousedi a celková politická a  ekonomická situace v  regionu a  ve  světě. Přednáška proběhne v angličtině. od 10/12 Techmania Chemistři Pět postav řeší, každá po svém, zadané problémy. Jedno však mají společné: vášeň k chemii. Proto chtějí všem ukázat, jak je chemie zajímavá a  důležitá pro náš každodenní život. Po prohlídce nové expozice, která v říjnu přibyla do nabídky Techmanie, to zjistíte i vy. Chemie je totiž všu- de kolem nás, ba i v nás. Stačí se jen pozorně dívat. 01/12

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

33 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Centrum celostní péče Fontána Kouzlo Ženy dnes Seminář určený ženám, které hledají samy sebe, se za- měří na  rozvoj ženské energie, vnímání vlastního nitra a  kořenů, kontaktu se Zemí, rozvoj intuice, jednání ze středu vlastního těla a obnovu sil. Součástí je i slovem provázený Pozdrav dnešku, bubnová meditace a tanec z  centra těla. Přihlášky na  telefonu 724  088  324 a  na  e-mailu kurzy-prozdravi@email.cz. Více o dalších kurzech na www.kurzy-prozdravi.cz. 12/12 / 09:00 Sokolovna Bolevec Rukodělný jarmark Jste šikovní na ruční práce, rádi doma něco vyrábíte a chtěli byste to ukázat ostatním? Přijďte své výrobky prezentovat, nabídnout k  prodeji, představit způsob jejich výroby, nebo podělit se o  své zkušenosti do Bolevecké sokolovny o třetí adventní so- botě. Čekají vás ukázky výroby vinutých perlí a  vitráží, dozvíte se více o výrobě kachlí a stavbě kamen a nebude chybět ani vánoční pečení. Přijít načerpat inspiraci nebo si jenom nákupem udělat radost můžete až do 16 hod. Rezervace míst k prezentaci nutná na tel.: 723 921 421. Nová Akropolis Výtvarná dílna Ateliéru Minerva Výtvarné dílny vás přivedou do  srdce starověkých ci- vilizací. Vyzkoušíte si malování a  patinování archeolo- gických reprodukcí a dojde i na videoprojekci a krátkou přednášku o umění starověku. Vstupné 200 Kč, studenti a důchodci 150 Kč. Cena zahrnuje veškerý materiál. Techmania Přehlídka nových filmů Ve vánočních dnech přichází Techmania s mimořádným dárkem: předpremiérou nových filmů, které se do pro- gramu 3D Planetária dostanou v  průběhu roku 2016. Ve speciálních blocích se během dne budou promítat 3D snímky Sen o létání, Úžasný pád a Polaris a 2D filmy Mu- sica a Zabydlená Země. K tomu Techmania přibalí ještě svou autorskou novinku Pijeme vodu z  komet? Přesné časy projekcí na www.techmania.cz. 11/12 17:00 14/12 18:00 28/12 Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… Dozvěděli jsme se… … že hostem lednového pořa- du Publicisté.cs – Aktuálně (30) v Polanově síni KMP bude Vác- lav Cílek. … že M-klub zve v lednu na přednášku Martina Pávka, která publikum přenese mezi zaniklé kultury Peru. … že D klub chystá na 16. ledna kurz výroby ozdob a šperků z organzy. … že L-klub připravuje na 20. ledna pořad fotografa Jana Kavaleho Extravagance šumavské krajiny. … že v Kině Beseda startuje v lednu filmový cyklus Italské umění na plátně. Do 10. prosince je možné na jeho čtyři projekce zakoupit abonmá. … že 21. ledna zve Měšťanská beseda na přednášku Dominiky Gawliczkové o jejím putování světem se žlutými trabanty Dana Přibáně. … že 11. prosince se v Café Papírna koná social dance tančírna Vánoční Smím prosit…? … že Nová Akropolis připravila na 18. ledna přednáš- ku na téma Etapy a cykly v lidském životě. … že 20. ledna začíná v Nové Akropolis kurz Řeč těla, který nabídne čtyři lekce po dvou hodinách. … že na 26. ledna chystá Středisko západočeských spisovatelů každoroční Laudatio pro Plzeň. … že 3. ledna půjde od vánočního stromu na náměs- tí ke kostelíku U Ježíška tradiční tříkrálový průvod. … že koncem ledna ožije Peklo svatebním veletrhem. … že 23. ledna se v Saloonu Roudná koná Házen- kářský ples. … že Sokolská župa plzeňská připravuje svůj ples na 9. dubna. … že reprezentační ples Západočeské univerzity se bude konat 4. března. … že 10. ročník Studentského plesu má v kalendáři zatržené datum 11. března. … že 5. března se uskuteční v Pekle 17. dobročinný ples na podporu lidí s mentálním postižením. … že Česko-německý ples vás pozve na  parket 30. ledna do Měšťanské besedy. … že 16. ledna se v sále skvrňanské sokolovny usku- teční ples na podporu sportovního cheerleadingu nazvaný Ples lidského létání Blue Wings.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

KINO 34 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Beseda | Filmové premiéry Sál Kina Beseda je jako stvořený pro to, abyste zde v klidu a většinou i v míru strávili hektický předvánoční čas. Během prosince budou pro- mítačky Kina Beseda servírovat jeden napínavější snímek za druhým. Everest (3. 12.) rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, která se kdy na svazích nejvyšší hory světa odehrála. Hned druhý den zavítají do Kina Beseda Legendy zločinu (4. 12.) – dvojčata Reggie a Ronnie Krayovi, což jsou jedni z nejznámějších zločinců v historii Velké Britá- nie. Ve snímku Black mass: Špinavá hra (11. 12.) se představí i Johnny Depp v roli jednoho z nejnebezpečnějších gangsterů americké historie. O týden později si do Kina Beseda můžete zajít na žhavou novinku Sicario: Nájemný vrah (18. 12.). Čekají vás ale i dva hudební filmy – Marguerite (9. 12.), který je inspirován osudy operní „zpěvačky“ Florence Foster Jenkins známé jako „královna kraválu“, a dokument Amy (10. 12.) mapující život Amy Winehouse. Co by to bylo za advent, kdybyste si v Kině Beseda nemohli vychutnat legendárního Louskáčka (13. 12.), a to rovnou z moskevského Velkého divadla! Rozhodně byste si ale neměli nechat ujít legendární snímek Monty Python a Svatý grál (16. 12.), Shakespearovy tragédie Coriolanus (7. 12.) a Hamlet (14. 12.), Mládí (17. 12.) oscarového režiséra Paola Sorrentina či komedii Zbrusu Nový zákon (28. 12.). „Advent v Kině Beseda: Adrenalin, Monty Python a samozřejmě Louskáček.“ CineStar, Cinema City Gangster Ka: Afričan / krimi / thriller Je to jen pár týdnů, co do kin dorazil film s názvem Gangster Ka, kde se divákům představil Radim Kraviec alias Káčko, inteligentní zločinec, který dovedl vytěžit peníze z čehokoliv a dokonce se pokusil koupit státní podnik ČEPRO. Vy- soká hra s politiky se mu ale tentokrát nevyplatila. Tunelář skončil před soudem, protože ho zradil parťák, a vypadalo to, že ho čeká pár let za mřížemi. Nakonec se z toho ale dostal a rozhodl se pomstít. A i díky tomu naštval tak moc lidí, že nakonec musel opustit Evropu. V pokračování s názvem Gangster Ka: Afričan se podíváme na Seychelské ostrovy. Tady se Káčko usadil, klid tu však nemá a hned začíná vymýšlet další podvod. Má k dispozici desítky milionů a informace, které by mohly položit celou vládu. A i jeho okolí začíná chápat, že tenhle elegantní a inteligentní pán je ve skutečnosti jen obyčejný brutální zločinec a člověk, kterému by nikdo neměl stát v cestě a neštítí se obchodu s drogami ani vraždy. Hlavní roli si, stejně jako v prvním filmu, zahrál Hynek Čermák. 26/11 CineStar, Cinema City Hodný dinosaurus 3D / animovaný Studio Pixar stojí za nejlepšími animáky všech dob a nebojí se originálních pří- běhů. Vymyslelo superhrdinské Úžasňákovy, dojemné Toy Story, klasiku Hledá se Nemo nebo třeba strhující Vzhůru do oblak. Letos jsme od nich mohli vidět originální V hlavě, kde jsme se podívali do mozku malé holky a zjistili, jak člo- věka ovládají emoce. Teď je čas na další animovaný příděl. Hodný dinosaurus se odehrává v alternativní minulosti, kdy na Zemi nedopadl meteorit a dinosauři tak nevyhynuli. Existují na světě spolu s lidmi. Apatosaurus jménem Arlo není úplně klasický dinosaurus, je to celkem posera a zbabělec, shodou okolností se ale seznámí s malým lidským dítětem a společně se musí vydat na dlouhou a zatraceně nebezpečnou cestu skrz divočinu. A během putování Arlo i jeho lidský kamarád zjistí, co je to přátelství a že odvaha se někdy může skrývat i tam, kde by ji nikdo nehledal. 26/11

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

35 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Victor Frankenstein / drama / horor Příběh Victora Frankensteina, geniálního vědce, jenž se rozhodl oživit člově- ka a stvořil monstrum, patří k základům hororových příběhů a není divu, že filmaře láká poměrně často. Verzí jsme tu měli už hromadu a teď přichází ta- ková, která by měla bavit i diváky odkojené akčňáky jednadvacátého století. Frankenstein a jeho pomocník Igor věří, že s pomocí vědy není nic nemožné a rozhodnou se stvořit umělý život. Rychle jim to ale začne přerůstat přes hlavu, objeví se totiž lidé, kteří chtějí jejich znalosti využít ke svým nekalým cílům. Zatímco Victor Frankenstein chce pokračovat za každou cenu, Igorovi do- chází, že to, co dělají, je špatné. A že aby zachránil svého přítele a jeho duši před jejich monstrem i před ním samým, bude to něco stát. V hlavních rolích se sešli James McAvoy, kterého můžete znát z nových X-Menů, s Danielem Rad- cliffem alias Harrym Potterem. O režii se postaral Paul McGuigan, který má prsty i v seriálu Sherlock. 26/11 Cinema City Room / drama Irský režisér Lenny Abrahamson se vyšvihl mezi nejzajímavější a nejoriginálnější filmaře současnosti a rád by to potvrdil i ve své novince Room. Tu zámořští kri- tici i diváci doslova milují, takže se mu to dost pravděpodobně podařilo. Děj se točí okolo Jacka. Je mu pět let, miluje svoji maminku a v životě neopustil svůj pokoj. Se světem se seznamuje díky vyprávění mámy, ale i knížkám. Prostě je to obyčejný, zvídavý a milý kluk. Čtyři stěny kolem něj pro něho ale znamenají celý svět. Máma ale ví, že situace je dlouho- době neudržitelná, starý Nick, její muž a Jackův otec, z nich udělal vězně a máma se rozhodne se zoufalou situací něco konečně udělat a začíná plánovat útěk. Ten se jim k jejímu vlastnímu překvapení povede, ale venkovní svět je něco, na co není ani jeden z nich připravený. Psychologické drama je hereckým koncertem Brie Larson. 26/11 CineStar, Cinema City Vánoční Kameňák / komedie O sérii Kameňák si můžete myslet, co chcete. Třeba že je fakt blbý nápad dělat filmy podle vtipů, které navíc nejsou moc vtipné, a každý je zná. To necháme na vás. Každopádně máme tu už pátý díl a podruhé nestojí za kamerou Zde- něk Troška. Tentokrát se o režii postaral F. A. Brabec, přední český kameraman a autor filmů Kytice nebo Máj. A o co půjde tentokrát? Zase nás čeká hroma- da veselých piškuntálií a polízanic. Starosta města Kameňákov se rozhodne do toho pořádně šlápnout a postavit na hoře Říp lyžařský areál se skokanským můstkem. To samozřejmě nebude úplně snadné, a tak se rozhodne o po- moc požádat samotného prezidenta. To však není zrovna dobrý nápad, hlava státu má totiž až příliš přátelský vztah k alkoholu a je možné, že celou situaci ještě zkomplikuje. V hlavních rolích se sešli Václav Vydra, Alice Bendová, Dana Morávková, Martin Dejdar nebo Jan Antonín Duchoslav. Uvidíte ale třeba i Láďu Hrušku. 03/12 CineStar, Cinema City Most špiónů / drama / thriller U dramatu Most špiónů se už počtvrté sešli filmoví velikáni Steven Spielberg a Tom Hanks, kteří před tím spolu natočili válečnou klasiku Zachraňte vojí- na Ryana, retro komedii Chyť mě, když to dokážeš a romanci Terminál. Teď se opět podívají do války, ovšem do té studené. Píše se rok 1957 a západní a východní svět se nemají moc v lásce. Když se tedy FBI podaří zatknout sovět- ského špióna Rudolfa Abela, je to velké vítězství. Zdá se, že Abela čeká poprava, ale do hry vstoupí advokát James 03/12

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

KINO 36 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City V srdci moře / dobrodružný / historický Znáte Bílou velrybu? Slavná kniha Hermana Melvilla je literární klasikou a příběh o kapitánovi Achabovi, který se snaží najít a ulovit bílého krále moří, jenž ho připravil o nohu, byl už několikrát zfilmován. Samotný spisovatel se ale u své knížky inspiroval skutečnou událostí. A právě o ní vypráví dobrodružné drama V srdci moře. V roce 1820 vyplula z Nové Anglie velrybářská loď Essex. Její po- sádka počítala s tím, že ji na její výpravě čeká dost nebezpečí, ale to, na co narazili, si nedovedli představit ani v těch nejhorších snech. Objevili totiž obrovskou velrybu, která se chovala jinak než ostatní. Loď sledovala, útočila na ni a ob- čas to vypadalo, že se jednoduše touží lidem pomstít. Začíná boj člověka proti přírodě. A člověk prohrává. Po potopení Essexu se několik přeživších námořníků octne v záchranných člunech. Bez jídla, bez vody a stovky kilometrů od pobře- ží. A aby přežili, budou muset dělat děsivé věci. V hlavní roli uvidíte Chrise Hemswrotha známého jako Thora z komix- sových Avengers, a o režii se postaral autor filmů Čistá duše a Šifra mistra Leonarda Ron Howard. 03/12 Donovan. Jde mu o jediné, o spravedlnost, a rozhodne se cizího agenta obhajovat před soudem. Okolí z toho není nadšené, ale Donovan ví, co chce a nakonec se mu povede s klientem dokonce spřátelit a zachrání mu život. Tím to ale nekončí. O několik let později je nad Sovětským svazem sestřelené americké špionážní letadlo a jeho pilot skončí v zajetí. Obě strany by si rády vyměnily zajatce a je na Donovanovi, aby odjel do Východního Berlína a celou výměnu domluvil. Ocitá se tak uprostřed politické hry, kde jde o život. Napínavá podívaná má oscarové ambice a stojí za po- zornost už kvůli Spielbergovi a Hanksovi. CineStar, Cinema City Malý princ 3D / animovaný / fantasy Malý princ je pohádka pro malé i velké, literární klasika i klasické čtení před spaním. A teď si na něj vyšlápli francouzští filmaři. Respektive jinak, filmový Malý princ vznikl ve Francii, ale za kameru se posadil Američan Mark Osborne, autor animovaného hitu Kung Fu Panda, a v originále hrdiny namluvili Jeff Bridgers, James Franco, Rachel McAdams, Marion Cotillard nebo James Fran- co. Hlavní hrdinkou bude malá holčička, která žije s maminkou. Ta se pokouší připravit ji na to, co ji čeká ve skuteč- ném světě a na fakt, že život není občas snadný nebo úplně fér. Její snahu malinko komplikuje excentrický soused, bývalý letec, s nímž se její dcera kamarádí. Právě on jí totiž vypráví o kouzelném světě, který mu představil Malý princ. O světě, do něhož se může vydat i malá hrdinka, stačí zapojit fantazii a následovat své srdce. Film kombinuje několik zcela odlišných animovaných stylů a minimálně po audiovizuální stránce půjde o absolutní pecku. A po pří- běhové vlastně asi taky. Je to koneckonců Malý princ. 03/12 CineStar, Cinema City Trable o Vánocích / komedie Vánoce by měly být svátky klidu, míru, rodinné pohody, přejídání a televizního programu plného pohádek. Taková je alespoň teorie, Cooperovi ale moc dobře vědí, že v reálu je to o dost složitější. Každý rok se pokouší tahle rozvětvená rodi- na sejít a každý rok je to horší a horší. Stres, hromada práce, staré křivdy i obyčej- né nepříjemné náhody většinou z téhle rodinné sleziny udělají akci, na kterou chtějí všichni co nejrychleji zapomenout. Po dvanácti měsících, kdy Cooperovi sbírají síly, se ale setkávají znovu a letos to nebude jiné. Vlastně bude, bude to mnohem horší. Tentokrát jim nepřeje štěstí a několik nečekaných náhod, překva- pivých hostů a omylů udělá z oslavy opravdovou šílenost, z níž nemá radost vůbec nikdo. Zvládnou Cooperovi i tyhle svátky, nebo to pro ně budou poslední společné Vánoce? V pohodové komedii uvidíte herecké hvězdy jako Diane Keaton, Johna Goodmana, Alana Arkina, Amandu Seyfried nebo Olivii Wilde. 10/12

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

37 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Krampus: Táhni k čertu / horor / komedie Vánoce, to jsou dárky, stromeček, koledy, fronty v obchoďácích, cukroví, po- hádky a pohoda. Alespoň obyčejně, hororová komedie Krampus: Táhni k čer- tu vám ukáže, že to nemusí být zdaleka jen svátky klidu a míru. Krampus je to- tiž přímým opakem Santa Clause nebo Ježíška, je to démon, který má rád krev a spolu se svou armádou nohsledů dovede z rodinné pohody během chvíle udělat peklo na Zemi. Když tedy při jedné štědrovečerní večeři rupnou puberťákovi Maxovi nervy a on prohlásí, že by Vánoce nejradši zrušil, začnou se dít hodně nepříjemné věci. Venku se zblázní počasí, přestane fungovat elektřina a zdá se, že na návštěvu dorazil nezvaný host. Host, který dovede z Vánoc udělat horor. Pokud se vám tedy nechce shánět dárky a už máte koled a stromečků plné zuby, zkuste si napravit chuť tímhle hororem, ve kterém však bude místo i pro humor. I když trošku drsnější. 10/12 CineStar Sněhová královna 2 3D / animovaný Pokračování animované pohádky by mělo potěšit jak fanoušky prvního dílu, tak i všechny malé milovníky animo- vaných příběhů. Na konci prvního filmu dovedli Gerda a její kámoš, skřítek Orma, porazit Sněhovou královnu a vy- svobodili Gerdina bratra, a ostatní skřítci se konečně dostali na svobodu. A teď si ji zaslouženě užívají. Zlo však nespí, objevují se nové temné síly, které hrozí zničit svět, a Gerda, Orm a jejich přátelé se musí opět připravit na boj, ve kterém půjde o všechno. Zvládnou ale postavit se děsivému kouzlu, díky němuž v sobě lidé vidí jen to nejhorší? 10/12 CineStar, Cinema City Star Wars: Síla se probouzí 3D / sci-fi / fantasy Dost možná nejslavnější filmová série se konečně dočká dalšího dílu. Hvězd- né války si zamilovalo hned několik generací filmových diváků, teď se konečně dočkáme dalšího dílu. Sedmé Star Wars s podtitulem Síla se probouzí se mají odehrávat třicet let po konci Návratu Jediho. Ten sliboval, že galaxii čeká už jen světlá budoucnost, ale realita je jiná. Úplně jiná. Zbytky Impéria se přetavily v armádu Prvního řádu, organizaci, která je mocná, silná a zatraceně nebezpečná a i díky ní je mír pořád ještě daleko. Příběh by se však měl točit hlavně okolo trojice mladých hrdinů. Půjde o Finna, vojáka Prvního řádu, který se rozhodne dezertovat, protože si není úplně jistý, že stojí na té správné straně. Při svém útěku narazí na mladou a odvážnou dívku 17/12

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

KINO 38 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz CineStar, Cinema City Padesátka / komedie Vojtěch Kotek není jen herec, ale celkem úspěšně se pokouší i o režii. Teď si mů- žete do kina zajít na jeho celovečerní debut Padesátka. Jde o filmovou variaci úspěšné divadelní hry, která se odehrává během lyžařského závodu. Na něj dorazilo hned několik hrdinů a každý chce nejenom vyhrát, ale má i vlastní dů- vody k tomu, aby dojel do cíle. Jeden sem přijíždí hledat svého otce, další kvůli sexuálním radovánkám s fanynkami středního věku a dorazí i další ne zrovna obvyklí závodníci. Vedle nich ale dojde i na barmana se zálibou ve věštění, svérázného rolbaře s osobitým vztahem k alkoholu a spoustu dalších neobvyklých existencí. V hlavních rolích se sešli Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař nebo Jiří Mádl. 24/12 CineStar Žabák Ribit / animovaný / dobrodružný Animované filmy z Malajsie v našich kinech moc často nevidíme, ale třeba bude Žabák Ribit fajn a není fér očeká- vat od něj druholigovou zábavu. Hlavní hrdina, pochopitelně v názvu zmíněný žabák, trpí krizí identity. Na rozdíl od ostatních žab není zrovna velký fanoušek skákání a hlavně nemá rád vodu. Takže trpí krizí identity a neví, co má dělat. Tak nějak tuší, že štěstí na něj čeká někde jinde, ale netuší kde. Takže spolu se svým kamarádem, létající vever- kou, vyráží na cestu, na jejímž konci by měl konečně najít štěstí. 24/12 Kino Beseda Zbrusu Nový zákon / komedie Belgický režisér Jaco van Dormael má mezi fanoušky náročnějších filmů skvělou pověst a potvrdil ji i ve své novince Zbrusu Nový zákon, kde ale ukázal, že má i smysl pro humor. Děj se točí okolo samotného Boha, ale nečekejte nějakého moudrého vousatého stařečka, který dohlíží na lidstvo. Tenhle Bůh vypadá jako někdo, kdo dělá dvanáctky u pásu a každý pátek zaleze do své oblíbené putyky na pár piv. Na svou práci malinko kašle, z lidí má srandu a vůbec nevypadá jako člověk (vlastně Bůh) na svém místě. A to si myslí i jeho dcera. Jednoho dne se tedy rozhodne použít jeho počítač a všem lidem pošle datum jejich smrti. Na Zemi začíná panika, a to je jen začátek. Dcerka totiž vyráží mezi lidi, aby našla nové apoštoly. Bude to divočina. 28 a 30/12 / 18:30 CineStar Milenci těch druhých / komedie Jake a Lainey spolu kdysi něco měli, a pak na sebe zapomněli. Skoro. Teď se po letech znovu potkávají a zjišťují, že i když se oba změnili, vlastně si mají co říct. Jake je sice sukničkář a na vážné vztahy ho moc neužije a Lainey zase zradili všichni chlapi v jejím životě, ale možná proto se z nich stanou po letech kamarádi. A rozhodnou se, že budou spolu. Ovšem čistě platonicky, jen jako kámoši, kteří pomůžou jeden druhému poprat se s láskou a vším příjemným i nepříjemným, co jim život přinese. Brzy ale oba zjistí, že k sobě cítí něco víc. Otázka je, jak se s tím porvou, když má každý z nich zcela odlišné zkušenosti a názory na lásku a vztahy. V hlavních rolích se sešli komik Jason Sudeikis a Alison Brie. 17/12 Rey, která se rozhodne mu pomoci a společně doslova spadnou po hlavě do konfliktu mezi Prvním řádem a bývalými rebely. A zjistí, že pohádky o rytířích Jedi a vesmírné Síle jsou opravdovější, než si vůbec dovedli představit. Krom nových hrdinů dorazí samozřejmě i noví záporáci v čele se zabijákem jménem Kylo Ren, který si s vesmírnou Sílou taky tyká a objeví se zbraň, která je schopna ničit celé galaxie. Mladí hrdinové ale nebudou stát proti nepřátelům sami, dorazí totiž i veteráni ze staré trilogie v čele s Hanem Solem. Boj o osud galaxie nabírá na obrátkách. Režisér J. J. Abrams, který je podepsaný i pod novou verzí Star Treků, slibuje podívanou pro všechny fanoušky a hodlá prý atmosférou navázat na starou trilogii, která je podle milovníků Hvězdných válek výrazně lepší než ta nová. Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

39 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz CineStar, Cinema City Perfektní den / drama Každý si svůj perfektní den představuje jinak a hrdinové španělského dramatu samozřejmě nejsou výjimkou. Spojuje je fakt, že všichni pracují pro humani- tární organizaci působící uprostřed válečné zóny, každý z nich má ale jiné sny a jiné ambice. Mambrú už tu je možná déle, než by se mu líbilo a ví, jak to v te- rénu chodí, takže ztratil dost ze svojí původní naivity. To není případ Sophie, která sem přijela nedávno a hodlá tu zachránit všechno a všechny. Pak je tu Káťa, která kdysi milovala Mambrúa, ale úplně to nevyšlo a Damir jednoduše chce, aby celé to peklo skončilo. A co chce B? To sám ani netuší. Každopádně jeden den v životě téhle party bude plný napětí, lásky, naděje, humoru i tvrdé reality. Hvězdnému obsazení vévodí oscarový Benicio Del Toro, vedle něhož se objeví Tim Robbins, Mélanie Laurent nebo Olga Kurylenko. 31/12 CineStar Bod zlomu / akční / krimi / Bod zlomu je kultovní akční film, v němž si Keanu Reeves zahrál agenta FBI, je- hož úkolem bylo dopadnout partu milovníků extrémních sportů, kteří si na svůj koníček vydělávali tak, že vykrádali banky v maskách amerických prezidentů. A největší problémy mu dělal šéf party Patrick Swayze. Film se teď dočká pře- dělávky, která by podle tvůrců měla mít podobný příběh, ale mnohem víc bude šlapat na plyn. Agent Johnny Utah se vydá do světa hledat partu zlodějů, kteří dovedou za letu vykrást letadlo nebo vyrabovat důl na diamanty. A pak zmizet takovým způsobem, že by se z toho většině lidí zamotala hlava. Šéf celé bandy Bodhi ho přijme za nového člena a John- ny najednou zjišťuje, že tenhle způsob života, kdy člověku teče adrenalin ušima, mu docela vyhovuje. Mladého agenta si zahrál talentovaný Luke Bracey, jeho protivníka charismatický Édgar Ramírez. 31/12 FINÁLE PLZEŇ 29. FILMOVÝ FESTIVAL 21. 4. 2016 15. 4. DARUJ VOUCHER NA FESTIVALOVOU AKREDITACI VÍCE INFO NA FACEBOOKU A WWW.FESTIVALFINALE.CZ PÁRTY HUDBA VÝSTAVY WORKSHOPY FILMY Filmové premiéry

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

RESTAURACE 40 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Lucie Kastnerové Názor Lucie Kastnerové Zrovna před pár dny tomu bylo pět let, co jsem odjela do Itálie za láskou. Žiji ve střední Itálii, hned u moře, na  zimu se vracím pracovat do lyžařského střediska Monte Bondone v Dolomitech. Stále se mě někdo ptá, co Itálie, co lidé a tak, všem vždy s radostí odpovídám, že super. Pokud chcete vědět, jak se v Itálii nakupuje, tak bezvadně. Máte všude spoustu možností, jsou pořád nějaké slevy, takže si nakoupíte rozhodně laciněji a  snadněji než v Čechách, stačí jen vědět, kam jít a najdete všechno.  Velikánský rozdíl je i mezi stravováním Čechů a Italů. Italské jídlo je tak zdravé a čerstvé, že prvních pár měsíců jsem měla na všechno, hlavně ovoce a zeleninu, alergii. Italové berou jídlo jako svoji modlu. O jídle a vaření jsou schopni diskutovat celé hodiny.  K snídani si většinou dají v baru kávu se sladkým briochem. Něco většího či slaného nesnídají. Na oběd jdou na těstoviny, protože bez nich to prostě nejde. Největším jídlem dne je večeře. Pokud jsou doma sami jen s partnerem či dětmi, jedí maso či zeleninu. Ale když se jde do restaurace či na setkání s přáteli nebo s rodinou, nebo na oslavu narozenin, zasedne se ke stolu v osm večer a v jedenáct se ještě večeří. Je to pokaždé velká událost a Italové si to umějí vážně užít. Jak je možné, že Italové jsou navzdory svým stravovacím návykům tak štíhlí? Popravdě řečeno, nevím. Ale asi to bude tím, že jsou také velcí sportov- ci a vůbec jsou akční. Neleží po práci u televize, stále něco dělají. Já také jídlo miluju. Nejraději mám všechno, co je trošku netradiční nebo zajímavé. A chuťově je mým favoritem cokoli kyselého. Vedle italské kuchyně mám ráda i jídla španělská, mexická nebo orientální. Nejraději vařím me- lanzana parmiggiana, což je italský zapečený lilek s rajčaty, mozzarellou a parmazánem. Nebo pasta al pomo- doro con rucola e grana, což jsou těstoviny s omáčkou z čerstvých rajčat, přidám trošku rukoly a kousky parma- zánu, a je to. Samozřejmě důležité je i umět něco sladkého, takže domácí italské tiramisu přijde vždycky k chuti. Velkým svátkem jídla, pití a setkání rodiny jsou pro Italy pochopitelně i Vánoce. Na Štědrý večer většinou zůstává rodina spolu, povečeří a jde spát. Pětadvacátého ráno přijede Babbo Natale na saních a přiveze pod stromeček dárečky, a pak začne ta velká hostina, kdy se sejdou všichni příbuzní na oběd, babičky, dědo- vé, tety, strejdové, sestřenice, prostě všichni. Posadí se všichni ke stolu a hodují. Vánoční jídelníček se ale v různých oblastech Itálie liší. Určitě na svátečním stole najdete tortellini in brodo, to jsou vařené tortelliny ve vývaru, dále cotechino con lenticchie, což je čočka s vepřovou packou. A pak je tu spousta zeleniny, ryb a masa.  Zkrátka Vánoce jsou v Itálii svátkem dobrého jídla a pohody. Lucie Kastnerová, manažerka incomingu v Itálii „Ten nejúžasnější požitek z jídla…“ 01–23/12 Cafe & Restaurant Continental Hovězí menu Na prosinec si v Cafe & Restaurant Continental přichystali speciální menu z vyzrálého hovězího masa. A to nejen v úpravě na grilu ve formě steaků s netradičními omáč- kami: s omáčkou z javorového sirupu, špenátovou beurre blanc a dalšími. Ale dojde i na pomalé dušení – brasíro- vání. Ochutnáte tu tedy třeba hovězí žebra s glazovanou cibulkou nebo hovězí líčka na červeném víně s brambo- rovou kaší a restovanou kořenovou zeleninou.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

41 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací Šenk Na Parkánu Italská vína Šenk Na  Parkánu je známý především výbornou ku- chyní a skvěle ošetřeným nefiltrovaným pivem. Ovšem vždy si zde přišli na své i milovníci kvalitního českého i zahraničního vína. Aby se jim tu líbilo ještě víc, přichází restaurace nyní s rozšířením vinné karty o vína ze známé vinařské oblasti Piemont v severozápadní části Itálie. 01–20/12 Hotel Central Zvěřinové menu Poslední možnost pochutnat si na Zvěřinovém menu nabízí re- staurace Hotelu Central. Potěšte v prosinci své chuťové pohárky skvělými pokrmy ze zvěřiny. Ochutnejte zvěři- novou paštiku s brusinkami a opečeným toastem, kančí kýtu se šípkovou omáčkou a domácím bramborovým knedlíkem, jelení guláš s  variací knedlíků nebo mysli- vecké řízečky se šťouchanými brambory. Dobrou chuť! 04/12 / 19:00 Nevinný bar Ochutnávka vín z vinařství Ampelos První prosincový pátek zve Nevinný bar na ochutnávku vín z  vinařství Ampelos ze znojemské oblasti. Ampe- los je společnost s nejstarším šlechtitelským pracoviš- těm v  České republice. Produkuje vynikající, lahodná vína. V den degustace bude možné jejich vína zakou- pit za  velmi výhodné ceny. Vstupenky jsou v  prodeji na baru, rezervace je možná i na tel. čísle 774 002 005. Pils’n’Grill Mikulášský Brunch Vychutnejte si oblíbený nedělní brunch v hotelu Cour- tyard by Marriott. Od 12 do 15 hodin je pro vás v restau- raci Pilsn‘n’Grill připravena neomezená konzumace růz- ných pochoutek formou bufetu, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů. Děti se navíc mohou tento- krát těšit na výrobu pohádkových postaviček a besídku. Cena za osobu je 590 Kč, děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 10 let 150 Kč, děti od 10 do 15 let 295 Kč. 07–23/12 el Cid Tapas večírky s vínem Hledáte tip na netradiční firem- ní nebo rodinný večírek? Rezervujte si místa v restau- raci el Cid na tapas s vínem. Na prosinec tu přichystali speciální vánoční večírky s tapasy, což jsou malé stře- domořské předkrmy. V nabídce najdete třeba červenou řepu, krevety na česneku, carpaccio, kachní játra nebo španělské salámy, a to vše s velkým výběrem vín. 13 a 20/12 Pils’n’Grill Adventní Brunch Užijte si adventní čas v  klidu a  pohodě. Oblíbené brunche v hotelu Courtyard by Marriott tentokrát nabídnou vá- noční atmosféru i v programech pro děti. Třináctého je čeká pečení vánočního cukroví a o týden později budou vyrábět vánoční dekorace. Cena zůstává stejná, 590 Kč za  dospělého, 150  Kč za  děti od  6 do  10 let a  295  Kč za starší. Začátek je vždy ve 12 hodin. el Cid Vánoční večer s živou hudbou Pokud se poslední pondělí před Vánoci vydáte do špa- nělské restaurace el Cid, můžete si tu kromě vynikajícího jídla užít i živou muziku: kytaru a zpěv. Zkrátka čeká vás ideální chvilka odreagování v hektickém předvánočním týdnu. Aby byl váš zážitek dokonalý, objednejte si na- příklad hovězí steak el Cid nebo mořský špíz se špená- tovým salátem. 24/12 / 11:00 el Cid Štědrodenní sklenka vína Půjdete si na  Štědrý den do  centra města pro Betlémské světlo? Pak se neza- pomeňte od  11 do  13 hodin zastavit v  el Cidu nejen od 01/12 06/12 12:00 21/12 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

RESTAURACE 42 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se… Dozvěděli jsme se… … že Angus Steak House v Pražské ulici se již tradičně zapojí do  Maurerova Grand Restaurant Festivalu a nabídne delikatesy z hovězí- ho angus masa. … že restaurace Rango připravuje na Silvestra speci- ální menu, skvělé k přivítání nového roku. … že i španělský el Cid bude součástí Grand Restau- rant Festivalu. Degustační menu se může stát třeba skvělým dárkem pod stromeček. … že Nevinný bar otevřel pro veřejnost nové sklepní prostory, které jsou vhodné pro soukromé i firemní akce. … že pivovar Purkmistr zve začátkem prosince na Zabijačku mistrů cechu řeznického. … že Silvestra můžete oslavit i  v  Purkmistru! Roz- lučte se s  rokem 2015 v  parádním duchu a  skvělé náladě. … že 1. prosince startuje prodej degustací a Mňam zážitků dalšího ročníku Grand Restaurant Festivalu. Jejich ceny začínají na 250 korunách. se zahřát, ale dát si hlavně sklenku vína a třeba nějaký malý tapas. A pokud přinesete svůj čočkový salát, mů- žete se zúčastnit soutěže o ten nejlepší a vyhrát lahev vína na Štědrý večer. 31/12 / 20:00 Oldies Club Continental Silvestr Přijďte oslavit příchod nového roku s oldies hity! Veselice začíná v osm večer a taktov- ku bude držet DJ Luděk Jaroš. Hrát se budou rockové a popové hity 60. až 90. let 20. století. V ceně vstupenky dostanete welcome drink, chlebíčky a  půlnoční přípi- tek. Rezervace vstupenek na tel.: 702 126 554. Vstupné je 500 Kč na osobu. 31/12 / 20:00 Cafe & Restaurant Continental Silvestr Rozlučte se se starým rokem v poklidné atmosféře zrekonstruované restaurace s pří- jemným hudebním doprovodem. Součástí bohaté rau- tové večeře bude live cooking s  hostem a  kuchařskou legendou Janem Leitlem. V ceně silvestrovského menu je welcome drink, půlnoční přípitek a neomezená konzu- mace jídla po dobu trvání rautu. Rezervace míst a prodej vstupenek na tel.: 702 126 554. Vstupné je 650 Kč/osoba. 31/12 Saloon Roudná Silvestrovské menu Poslední den roku si žádá být dnem výjimečným. V  Saloonu to dobře vědí, a  proto připravili kozí sýr zapečený v  listovém těstě s  ořechy, medem a brusinkami, Rib eye steak s pečenými bram- bůrky, glazovanou karotkou a omáčkou Café de Paris, k  tomu 1 dcl Malbec z vinařství Trapiche v oblasti Men- doza. Jako sladká tečka přijde na  stůl čokoládový dort podávaný s mátovou šlehačkou a malinovou omáčkou. Silvestrovské menu stojí 590 Kč a rezervace se přijímají na čísle 377 510 109. Restaurace Na Spilce U Prazdroje 7, Plzeň Tel.: 377 062 755 E-mail: naspilce@naspilce.com www.naspilce.com Otevírací doba: po–čt, ne 11–22, pá–so 11–23 hod. Největší česká pivní restaurace s osobitou atmosférou Restaurace Na Spilce vznikla z bývalých kvasných skle- pů, tzv. spilek. Její chloubou je česká kuchyně spojená s moderním pojetím gastronomie a důrazem kladeným na tradici a jedinečnost značky Pilsner Urquell. Výho- dou restaurace je parkování v  areálu pivovaru zdar- ma. Pro nejmenší hosty je připravený dětský koutek a nechybí ani nekuřácká část, která má nyní kapacitu 40 míst. Restaurace Na Spilce nabízí i cateringové služ- by a  pořádá i  svatební hostiny. V  měsíci prosinci vás zveme na Silvestr 2015, který se již tradičně koná s ži- vou hudbou ve dvou sálech.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

43 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz 31/12 / 18:00 Restaurace Bohemia Silvestr Zajímavý a  netradiční Silvest- rovský večer nabízí i Restaura- ce Bohemia. V ceně 495 korun je tu zahrnut bohatý raut a novoroční přípitek v 16. patře mrakodrapu. Takový zá- žitek vám na prahu nového roku nikdo jiný nenabídne. Podívejte se na svět i na své trable z výšky a vykročte do roku 2016 s nadhledem. Rezervace probíhá na tele- fonu 378 226 180 nebo 777 760 144. Restaurace 12° Na Silvestra do 12tky Silvestr se bude ve 12tce slavit do pozdních nočních ho- din v příjemné atmosféře. Z jídelního lístku si tu hosté budou moci vybrat klasické speciality, jako jsou uzená žebra nebo burgr 12tka. Ti, kdo rádi jedí průběžně celý večer, určitě přivítají silvestrovskou nabídku barových jídel, tapasů a pochoutek k pivu a vínu. Chybět nebude ani speciální půlnoční tatarák. Rezervace na  telefonu 377 221 409 nebo na e-mailu info@restaurant-12.com. Na Spilce Silvestr 2015 Silvestr v největší plzeňské restauraci je vždycky ve vel- kém stylu. I  letos se tu můžete těšit na  živou hudbu ve dvou sálech. Hrát se bude muzika pro všechny genera- ce, a to v podání skupin ToJA a X Cover. Připraveno je sa- mozřejmě slavnostní silvestrovské menu, novoroční šun- ka a tombola. Cena vstupenek je do 14. prosince 699 Kč, od 15. prosince 799 Kč. Předprodej a rezervace na telefo- nu 377 062 755 nebo e-mailu naspilce@naspilce.com. 31/12 el Cid Silvestr s akustic- kou hudbou El Cid připravil na  poslední večer roku gurmánské zážitky s příjemnou živou hud- bou. Hosté zde najdou degustační menu a ke každému chodu si budou moci dát sklenku vína dle doporučení sommeliéra. Mohou si také předem objednat nějakou specialitu, například vařeného humra nebo ústřice. 31/12 31/12 19:00 To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací angeloHotelPilsen Restauracesunlight U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823 www.angelo–pilsen.cz Otevírací doba: po–pá 6:30–14, 18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod. Nechte se zlákat jídelním líst- kem, který nabízí delikatesy mezinárodní i tradiční české kuchyně. Ochutnat můžete např. jehněčí kotletky v pistáci- ovékrustěpodávanés glazírovanoušalotkounebopoctivý hovězí hamburger. V pracovním týdnu si dopřejte výborné polední menu, které vám obsluha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci sunlight, která vás okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar, přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro hosty re- staurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami! Vinárna U Mansfelda Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844 www.umansfelda.cz Otevírací doba: út–so 17–24 hod. Restauraci U Mansfelda v histo- rickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v  jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna U Mansfelda má otevře- no od úterý do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Na- bízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla jako v  horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideální pro malé rodinné setkání, oslavy nebo třeba firemní večírek. Pulcinella Plaská 64, Tel.: 377 538 118 www.pulcinella.cz Otevírací doba: ne–čt 11–23, pá–so 11–24 hod. Italská restaurace Pulcinella vás zve do  příjemného prostředí stylového restaurantu z dob historické Neapole. Ochutná- te zde speciality italské kuchyně připravované výhradně z čerstvýchitalskýchproduktů,čerstvérybya nejširšívýběr italskýchvína grapv Plzni.Pulcinellajejedinýmmimopraž- ským členem Asociace italských restaurací (ARIT) a o kvali- tě restaurace svědčí i Známka kvality italské pohostinnosti, jíž se může pochlubit. Pulcinella nabízí také možnost ori- ginálního vánočního cateringu či příležitost užít si vánoční atmosféru v jejích prostorách. Restaurace Pulcinella přeje všem svým zákazníkům hezké Vánoce a úspěšný nový rok.

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

PROGRAM 44 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Velké divadlo DJKT Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 1. 12. 19:30 The ManhattanTransfer – galakoncert v rámci festivalu Jazz bez hranic 2. 12. 19:00 Čardášová princezna – opereta V14 3. 12. 19:00 Romeo a Julie – balet KMD14 4. 12. 19:00 Caligula – činohra S2 5. 12. 19:00 Popelka – balet S9 6. 12. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál 8. 12. 19:00 Lov začíná – činohra S3 9. 12. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál N14 10. 12. 19:00 Mozart a smrt – opera/-TIT- V3 11. 12. 19:00 Monty Python\'s Spamalot – muzikál, derniéra 12. 12. 19:00 Úklady a láska – činohra, premiéra P 13. 12. 10:30 Koncertní matiné foyer 13:30 Koncertní matiné foyer 19:00 Spartakus – balet S8 15. 12. 19:00 Mozart a smrt – opera/-TIT- V5 16. 12. 19:00 Čardášová princezna – opereta V2 17. 12. 19:00 Hello, Dolly! – muzikál N11 18. 12. 19:00 Producenti – muzikál, derniéra pro seniory 19. 12. 19:00 Úklady a láska – činohra 20. 12. 19:00 Spartakus – balet V17 25. 12. 19:00 Aida – opera/-TIT- 26. 12. 14:00 Popelka – balet 27. 12. 16:00 Prodaná nevěsta – opera Z 29. 12. 19:00 Úklady a láska – činohra S7 30. 12. 19:00 Mozart a smrt – opera/-TIT- V10 31. 12. 15:00 Čardášová princezna – opereta 19:00 Čardášová princezna – opereta Nová scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 1. 12. 18:00 Libuše – opera V1 2.–4. 12. Cirk La Putyka: La Putyka – Plzeň 2015 5. 12. 14:00 Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál 6. 12. 19:00 Světový klavírní virtuos Josef Bulva – P. I. Čajkovskij: Kon- cert pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23, C. Orff: Carmina burana – opera 8. 12. 19:00 Divotvorný hrnec – muzikál, derniéra M 9. 12. 18:00 Libuše – opera V6 10. 12. 19:00 Kočky – muzikál S5 12. 12. 19:00 Kočky – muzikál 13. 12. 19:00 Vojcek – činohra 15. 12. 19:00 Sboristé – činohra N13 16. 12. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N6 17. 12. 18:00 Libuše – opera V11 18. 12. 19:00 Smrt v Benátkách – balet, derniéra N4 19. 12. 19:00 Edith – vrabčák z předměstí – taneční muzikál 20. 12. 14:00 Divá Bára – muzikál, derniéra O1 25. 12. 19:00 Škoda! – činohra N4 Divadlo 26. 12. 19:00 Flamendr – činohra 27. 12. 19:00 Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál 29. 12. 19:00 Freddie –The King of Queen – balet 30. 12. 19:00 Freddie –The King of Queen – balet S4 31. 12. 15:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál Malá scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu 3. 12. 19:00 Probuzení jara / Spring Awakening – muzikál 4. 12. 19:00 Kill de Bill – balet 5. 12. 17:00 Chrtí packa zasahuje – činohra, premiéra 6. 12. 19:00 Thrill Me –„Spalující vášeň“ – muzikál 11. 12. 19:00 Koncert opery – opera 14. 12. 19:00 Hlasoplet – mužský vokální kvintet 17. 12. 19:00 Plzeň 1953 – činohra, po představení beseda s pamětníky 18. 12. 19:00 Enigmatické variace – činohra 19. 12. 14:00 Chrtí packa zasahuje – činohra 20. 12. 17:00 Chrtí packa zasahuje – činohra 26. 12. 19:00 Hlasoplet – mužský vokální kvintet 29. 12. 19:00 Probuzení jara / Spring Awakening – muzikál 30. 12. 19:00 Push up (Cesta vzhůru) – činohra, derniéra Divadlo Alfa Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz 1. 12. 09:00 Otesánek (také 2. 12.) 3. 12. 09:00 Don Šajn a Johanes doktor Faust, klub (také 4. 12.) 12. 12. 15:00 SmetišťákTom–hrajeNezávisládivadelníscénaSemtamfór 14. 12. 09:00 Kolíbá se velryba, premiéra (také od 10:30 hod.) 15. 12. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.) 16. 12. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.) 17. 12. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.) 18. 12. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 18:00 hod.) 19. 12. 15:00 Kolíbá se velryba 21. 12. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.) 22. 12. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.) 26. 12. 15:00 Kolíbá se velryba 27. 12. 15:00 O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi – hraje Divadlo pro malý Divadlo Dialog Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz 1. 12. 20:00 Meeting point – tragikomedie, hraje Chlupatej kaktus 2. 12. 19:00 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera 3. 12. 20:00 Past na osamělého muže – kriminální komedie, hraje Divadlo JakoHost 4. 12. 19:00 Večer s Viliamem Poltikovičem – beseda s promítáním, rezervace pouze na tel.: 608 829 300 5. 12. 15:30 Bylo nebylo z plzeňských pověstí + Mikulášská nadílka – veselé povídání a hraní, Divadlo Propadlo (také 6. 12.) 19:30 Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza 7. 12. 19:00 V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

45 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo | Galerie 9. 12. 19:00 Nach–či – situační komedie, hraje Divadlo Maebh 10. 12. 19:00 Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza 11. 12. 19:30 Jakobytramping – veselá hra o smutné události, hraje Divadlo pod plachtou 13. 12. 19:00 Čára – autorská hra Ludmily Čermákové, hraje Divadelní spolek DC Eagle 16. 12. 19:00 Od Silvestrado Silvestra–komedie,hrajeSpodina,premiéra 17. 12. 19:00 Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera 18. 12. 19:00 Zdravotní vycházka – komedie, hraje Amceth, premiéra 19. 12. 19:00 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera 22. 12. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina 29. 12. 19:00 Věrně nevěrní – tragikomedie, hraje Spodina 31. 12. 17:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina + mimořádný host Martin Kraus Měšťanská beseda – divadlo Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 2. 12. 19:00 S tvojí dcerou ne – komedie 6. 12. 19:30 Pátá dohoda – benefiční představení pro Hospic sv. Lazara 9. 12. 19:30 Kdo se bojí postele? – komedie, Divadlo Artur 13. 12. 19:00 Ani za milion – detektivní komedie, Divadlo v Rytířské 15. 12. 19:00 Caveman – one-man show 29. 12. 19:00 Africká královna – činohra, Divadlo Palace Ruský klasický balet St. Petersburg Peklo, Pobřežní 10, Plzeň 6. 12. 18:00 Labutí jezero – pohádkově romantický příběh Západočeská galerie v Plzni Pražská ul., Plzeň, út–ne 10–18 hod., www.zpc-galerie.cz Masné krámy do 20. 3. Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – výstava Kulturní program během výstavy: 2. 12. 17:00 Petr Brandl – Dílna?: Sv. Josef s Ježíškem – Jedno dílo / jeden svět – přednáška, dílo představí Petr Jindra 3. 12. 17:00 Kázáníčko,Kázání–hodinkačeskébarokníhomiletikya poezie 9. 12. 17:00 Vznešenost&zbožnost.Barokníuměnína Plzeňskua v západ- níchČechách–kom.prohlídka,provázíAndreaSteckerová Výstavní síň„13“ do 7. 2. Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska – výstava Kulturní program během výstavy: 7. 12. 17:00 Křest básnických sbírek EvyVálkové a Jaromíra Komorouse – recitují EvaWilligová a Jindřich Kout, moderuje Jiří Hlobil 9. 12. 16:30 Odpolední čaj u Loosů – hraje Poetické divadlo 11. 12. 17:00 Vánoční hvězdy – vánoční pořad, hraje Poetické divadlo, IvanaVeberová (zpěv), Ivana Janečková (klavír) 15. 12. 17:00 Vánoční podvečer s básnířkou AlenouVávrovou, provází Jiří Hlobil 17. 12. 17:00 Paleta: Pravidelné setkávání s výtvarníky a fotografy – fotograf Jiří Plzák 21. 12. 17:00 Vánoce s Péťou Bajzou – vánoční pořad s atmosférou první republiky, hraje Poetické divadlo 31. 12. 17:00 Silvestr v galerii – pořad plný humoru a hudebních a taneč- ních překvapení, hraje Poetické divadlo a jeho hosté Studijnía vědeckáknihovnaPlzeňskéhokraje Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so 9–12 hod., Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz Hlavní budova 2. 12.–6. 1. Architektura v grafické tvorbě českých autorů – výstava grafik (1. patro) 2. 12. 17:00 Architektura v grafické tvorbě českých autorů – vernisáž 7. 12. 17:00 Druhý blok přednáškové série o migraci (výukové centrum) 10. 12.–8. 1. Obrazy Kresby Architektura – výstava obrazů (přízemí) 9. 12. 17:00 Obrazy Kresby Architektura – vernisáž výstavy 10. 12. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáška (všeobecná studovna) 15.–31. 12. Mistr Jan Hus a současnost – výstava 15. 12. 16:00 Mistr Jan Hus a současnost – vernisáž výstavy a přednáška (vzdělávací centrum) Galerie Evropského domu SVK PK 2.–18. 12. Inspirace krajinou / Mezi polární září a šumavskými vrchy 2 – výstava děl z mezinárodního česko-finského sympozia 1. 12. 17:00 Inspirace krajinou / Mezi polární září a šumavskými vrchy 2 – vernisáž výstavy za účasti autorů 8. 12. 17:00 Meeting Literature: Literárně laděný závěr sezóny – literární večírek 14. 12. 18:00 Literatur Kat(h)edra(le): Nová literatura z Katedry německé- ho jazyka – čtení, německy (videosál Rakouské knihovny) Galerie města Plzně Dominikánská 2, 301 00 Plzeň, tel.: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz, www.galerie-plzen.cz 3. 12. 17:00 20 let Artotéky města Plzně (1996-2016) – vernisáž výstavy 3. 12. 17:00 ESPRIT PORCELAINE:Table animée LE FESTIN, Et + si affinité – vernisáže výstav 4. 12.–10. 1. 20 let Artotéky města Plzně (1996-2016) – výstava k 20. výročí založení, nadzemí 4. 12.–10. 1. ESPRIT PORCELAINE:Table animée LE FESTIN – výstava výtvarníků z Limoges, mázhaus a podzemí 4. 12–10. 1. Et + si affinité – výstava výtvarníků z Limoges Doprovodný program: 6. 12. 13:00 Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče (také 3. 1., do 17:00 hod.) Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie Výstavy: 4. 12.–10. 1. Plzeň – Limoges: Porcelán z Limoges – historická produkce a současný design 3. 12. 16:00 Porcelán z Limoges – vernisáž výstavy 11. 12.–12. 2. Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy – výstava obrazů

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

PROGRAM 46 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Galerie | Instituce | Muzea Doprovodné pořady: 2. 12. 18:00 Klavírní koncert Antonína Borovského ze třídy A.Tiché ZUŠ Plzeň, Chválenická 17 4. 12. 18:00 Vánoční koncert – účinkují Lidová muzika Sluníčko a soubor mladých lidí s handicapem Hudební laboratoř 7. 12. 18:00 Předvánoční koncert„Malí velcí umělci“ – účinkují žáci ZUŠ Plzeňského kraje 9. 12. 17:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária 10. 12. 17:00 Koncert kytarového oddělení ZUŠ Plzeň, Chválenická 17 14. 12. 18:00 Koncert žáků ZUŠT. Brzkové 16. 12. 18:00 Koncert žáků, rodičů a učitelů ZUŠT. Brzkové Národopisné muzeum Plzeňska Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku do 3. 1. 100 let Národopisného muzea Plzeňska Doprovodné pořady: 16.–18. 12. Adventní dílny – výroba a prodej vánočních dekorací (9:00–17:00 hod.) Muzeum církevního umění plzeňské diecéze Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, www.zcm.cz Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem Muzeum loutek Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program do 31. 12. Kinetický dvorek 2015 – pohyblivé objekty do 31. 12. Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce, výstava Měšťanská beseda – akce pro děti Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 6. 12. 14:30 Školapročertici–hrajeDivadloMeluzína(takéod 16:00hod.) 13. 12. 14:30 Vánoční přání – hraje Divadlo Dráček (také od 16:00 hod.) 20. 12. 14:30 Vánočníhvězdička–hrajeNánadivadélko(takéod 16:00hod.) Měšťanská beseda – ostatní žánry Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 3. 12. 17:00 Dan Přibáň:Trabantem napříčTichomořím – cestopis (také od 20:00 hod.) 8. 12. 19:30 HonzaTrávaTrávníček: Expedice Manaslu – cestopis 15. 12. 19:30 Bolívie: Chudá krásná indiánka – přednáší Pavel Svoboda 18. 12. 18:00 Taneční večer – hraje Duo Evergreen Klasik Nová Akropolis Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@ akropolis.cz, www.akropolis.cz 7. 12. 18:00 Dendobrovolnictví:Dobrovolníci–hrdinovédneška–ukáz- ky tvůrčích dílen a dovedností dobrovolníků, vstup zdarma 14. 12. 18:00 Umění starověku:Výtvarná dílna Ateliéru Minerva – vstup- né 200 Kč, studenti a důchodci 150 Kč (do 21:00 hod.) D klub Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz 6. 12. 16:00 Mikulášská nadílka 10. 12. 15:00 Zpívejte s námi! – pořad pro seniory 14. 12. 15:00 Vánoční zdobení 27. 12. 16:00 Dětský minisilvestr s Tomem a Jerrym 29. 12. 15:00 Silvestr„nanečisto“proseniory–hudebnězábavnéodpoledne Knihovna města Plzně B. Smetany 13, Plzeň, 24.–26. 12. a 1. 1. zavřeno, 28.–30. 12. běžná otevírací doba, 31. 12. otevřeno do 14:00, 2. 1. zavřeno. Knihovna Lobzy dlouhodobě uzavřena, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz do 5. 1. Erbenova kytice v ilustracích Stanislava Bukovského – výstava, foyer Polanovy síně 2. 12. 18:00 Spory v české literatuře – Spor školy národní a kosmopolitní – Osvěta versus Lumír – přednášíViktorViktora od 3. 12. Jiří Žáček v ilustracích – výstava prací žáků ZUŠ Jagellonská 3. 12. 17:00 JiříŽáčekv ilustracích–vernisážvýstavy,ÚKprodětia mládež 8. 12. 17:00 Ilona Švihlíková: Přelom – prezentace knihy a diskuse s autorkou 10. 12. 16:30 Vánoční knihofon – čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu, ÚK pro děti a mládež 17:00 Řeknu ti, co čtu (4):Tady je Londýn, Karel Kyncl – uvádí Markéta Čekanová 15. 12. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně (28): Karel Foud – lidová architek- tura a vojenská historie 16. 12. 18:00 Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů Americké centrum US Point Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň –Bory, www.uspoint.zcu.cz 1. 12. 16:30 ThanksgivingAfternoon–registracenutnána uspoint@ujp.zcu.cz 9. 12. 17:00 U.S. All in One Series (2/8):The Futures of the USA – Michal Kohout, hostující Fulbright profesor z University of San Bernardino, California 15. 12. 17:00 Filmový klub s komentářem BradaVice – Mary Poppins Každý čtvrtek od 17:00 hod. Konverzace pro každého (3., 10. a 17. 12.) L-klub Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz 2. 12. 18:00 Terapie písmem – pořad Ivany Šmucrové 3. 12. 17:00 Polepšený čert – hudební pohádka 10. 12. 18:00 Havajské ostrovy – Aloha Molokai – audiovizuální pořad a představení knihy 16. 12. 18:00 Vánoční setkání s Vítaným hostem: O fotbalistech a jiných zvířatech… 17. 12. 18:30 Vánoce v českém baroku – vánoční zvyky a koledy M-klub Macháčkova 28, Plzeň, tel.:378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html 7. 12. 18:00 Šošana Šimková a Saša Kirilov: Dvojkoncert v knihovně 18:30 „Čaj od každého pro každého“ aneb„Čajomilové sobě“ – degustace, vstup zdarma, klub

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

47 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce 8. 12. 18:00 Návraty do minulosti i minulých životů – beseda s regresiv- ními terapeuty, klub 14. 12. 19:00 Cesta hudby – koncert netradiční hudby 15. 12. 18:00 Josef Fousek: Fouskův svět – vánoční pořad, rezervace v cukrárně Sluníčko Každou středu od 18:00 hod. cvičení Qi Gong – NeiTan Každýčtvrtekod 19:30hod.zdravotnícvičenís tanečnírozcvičkoua relaxací Ruské centrum na ZČU Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.ruskecentrum.zcu.cz od 4. 12. Ruská konverzace s rodilým mluvčím, areál ZČU, UU308 (každé pondělí, od 14:50 do 16:30 hod.) 16. 12. 15:00 Česko–ruské předvánoční posezení 2. 1. 10:00 „Новогодняя ёлка“: Děda Mráz a Sněhurka, Anticafe NORA, Kollárova 36 ZOO Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz 5. 12. 15:00 Čertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou, ukládání medvědů k zimnímu spánku, statek Lüftnerka 12. 12. 14:00 Tvořivá dílna na téma vánoční cukroví a ozdoby, statek Lüftnerka 19. 12. 15:00 Živý betlém v podání žáků ZUŠ Dobřany, statek Lüftnerka 24. 12. 12:00 Štědrý den u šimpanzů 31. 12. 13:00 Silvestr v ZOO – uvítání posledního návštěvníka roku Plzeňská filharmonie Měšťanská beseda, Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz 3. 12. 19:00 Marek Pavelec & Ronald Zollman – ab. koncert B3, Měšťanská beseda 11. 12. 19:00 Opera gala 2015: Adam Plachetka – vyprodáno, DEPO2015 13. 12. 16:30 Filharmoníček a ztracená písnička – ab. koncert D2, ČRo Plzeň, studio S1 1. 1. 17:00 Novoroční gala 2016 – ab. koncert B4, Měšťanská beseda HoršovskýTýn Kino Horšovský Týn, tel.: 379 422 404, www.mkzht.cz, www.kinohorsovskytyn.cz 1. 12. 17:00 Muzikál O Sněhurce – pohádka s Mikulášskou nadílkou 3. 12. 19:00 Besídka Divadla Sklep – tradiční představení 6. 12. 17:00 LegendárnískupinaKlíč–koncertrenesančně-folkovéskupiny 7.–10. 12. Vánoční výstava – prodejní výstava prací žáků škol (výstavní sál MKZ) 19. 12. 17:00 Zámecký koncert ZUŠ (Erbovní sál zámku H.Týn) 20. 12. 09:00 Vánoční jarmark a živý betlém (náměstí Republiky, do 18:00 hod.) 26.–31. 12. Vánočníprohlídkyna zámkuHoršovskýTýn(10:00–15:00hod.) Katedrála sv. Bartoloměje Náměstí Republiky, Plzeň od 29. 11. Roráty při liturgii (každou adventní neděli 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., od 6:45 hod.) od 29. 11. Adventní půlhodinky (každou adventní neděli 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., od 15:00 hod.) 30. 11. 19:00 Roráty aneb Radostné zpěvy adventní – koncertní provede- ní rorátů, hraje Ritornello 13. 12. 18:00 J. M. K. Korbelová a Andílci – Adventní koncert 16. 12. 19:00 J.Hnilička:Jazzovámše–PlzeňskýBigBanda SborCanticorum 18. 12. 17:00 Benefiční koncert Náruč plná lásky 20. 12. 10:30 Mše Svatá s gregoriánským chorálem – zpívá Schola Cantorum Pilsensis při mši sv. v Katedrále sv. Bartoloměje 23. 12. 08:00 Mše svatá a přivítání betlémského světla 14:00 Rozdávání Betlémského světla v katedrále (do 17:00 hod.) 24. 12. 09:00 Rozdávání Betlémského světla v katedrále (do 17:00 hod.) 11:00 Živý betlém ze Starého Plzence 14:00 Zpívání u vánočního stromu – hraje skupina Jen tak 16:00 Troubení koled z věže katedrály 24:00 Půlnoční bohoslužba 25. 12. 10:30 Vánoční mše svatá – hudební doprovod soubor Rezonance 16:00 Slavnostní hudební nešpory – katedrální Schola, varhany: Pavel Šmolík 26. 12. 10:30 Mše svatá – katedrální Schola, varhany: Pavel Šmolík 16:00 Slavnostní vánoční koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby 27. 12. 16:00 Slavnostní vánoční koncert – Schola Gregoriana Pragensis 1. 1. 10:30 Novoroční mše svatá s požehnáním biskupa: Do nového roku – hudební doprovod soubor Rezonance Moving Station – JOHAN z.s. Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz 1. 12. 20:00 Give me 10 seconds – tanečně divadelní projekt 6. 12. 20:00 Studenej krocan – absurdně studenokrevná pohádka se špatným koncem a dvěma Karly, inspirovaná skladbami Lennonovského universa (také 13. 12.) 13. 12. 15:00 Dvě pohádky o lidském přání – pohádka pro děti s dílnou 15. 12. 20:00 Ukolébavka – drobný příspěvek k boji o záchranu světa Tyto všechny mají svátek v prosinci Jitka, Dana, Lucie,Natálie,Eva

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

PROGRAM 48 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Beseda Kopeckého sady 13, Plzeň, předprodej vstupenek: Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod. 1. 12. 17:00 Macbeth – FK Plzeň (také od 20:00 hod.) 2. 12. 18:30 Muž na laně 3. 12. 18:30 Everest 4. 12. 18:30 Legendy zločinu 7. 12. 18:30 Coriolanus – záznam, cyklus: Podzim se Shakespearem 8. 12. 17:00 Borgman – FK Plzeň (také od 20:00 hod.) 9. 12. 16:00 Cesta vzhůru 18:30 Marguerite 10. 12. 18:30 Amy – hudební dokument 11. 12. 18:30 Black Mass: Špinavá hra 13. 12. 16:45 Louskáček – balet v Kině Beseda, cyklus: Bolšoj balet 14. 12. 18:30 William Shakespeare: Hamlet – záznam přímého přenosu, cyklus: Podzim se Shakespearem 15. 12. 17:00 Tři vzpomínky – FK Plzeň (také od 20:00 hod.) 16. 12. 18:30 Monty Python a Svatý grál 17. 12. 18:30 Mládí 18. 12. 18:30 Sicario: Nájemný vrah 21. 12. 18:30 The Program: Pád legendy 22. 12. 17:00 Úžasný Boccaccio – FK Plzeň (také od 20:00 hod.) 23. 12. 18:30 Ztraceni v Mnichově 28. 12. 18:30 Zbrusu Nový zákon (také 30. 12.) 29. 12. 17:00 Cizí oběd – FK Plzeň (také od 20:00 hod.) 31. 12. 17:00 Tři tenoři:Vánoční koncert – záznam z vídeňského Koncert- haus z roku 1999 CineStar OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz 26. 11.–3. 12. Gangster Ka: Afričan, Hodný dinosaurus (2D i 3D), Victor Frankenstein 3. 12.–10. 12. Malý princ (2D i 3D), Most špionů,Vánoční Kameňák, V srdci moře 10. 12.–17. 12. Krumpus:Táhni k čertu, Sněhová královna 2 (2D i 3D), Trable o Vánocích 17. 12.–24. 12. Creed, Milenci těch druhých, StarWars: Síla se probouzí (2D i 3D), 24. 12.–31. 12. Padesátka, Žabák Ribit 31. 12.–7. 1. Bod zlomu, Perfektní den Dále hrajeme: Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (2D i 3D), Black Mass: Špinavá hra, Fakjů pane učiteli 2, HotelTransylvánie 2, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (2D i 3D), Husí kůže (dabing + titulky), Mimoni (víkendy), Otcové a dcery, Proč jsem nesnědl svého taťku, Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, Spectre, Steve Jobs, U moře Cinema City OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 374 809 777, www.cinemacity.cz 26. 11.–3. 12. Hodný dinosaurus (2D i 3D), Gangster Ka: Afričan, Room, Victor Frankenstein 3. 12.–10. 12. Malý princ (2D i 3D), Most špiónů,V srdci moře 10. 12.–17. 12. Krampus:Táhni k čertu,Trable o Vánocích 17. 12.–24. 12. StarWars: Síla se probouzí 24. 12.–31. 12. Padesátka 31. 12.–7. 1. Perfektní den Dále hrajeme: Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (2D i 3D), Black Mass: Špinavá hra, Fakjů pane učiteli 2, HotelTransylvánie 2, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (2D i 3D), Husí kůže (2D i 3D), Marťan, Poslední lovec čarodějnic, Proč jsem nesnědl svého taťku (2D i 3D), Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu, Spectre, Stážista, Steve Jobs, U moře Kino a divadlo Káčko Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář 9–16 hod.), 733 636 060 (SMS rezervace), www.kacko.cz 3. 12. 20:00 Most špiónů 4. 12. 17:00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D 20:00 Vánoční Kameňák 5. 12. 20:00 Vánoční Kameňák 6. 12. 17:00 Adventní setkání s dobřanským rodákem Janem Karáskem (kostel sv. Mikuláše) 11. 12. 17:00 Malý princ 20:00 Most špiónů 12. 12. 17:00 Malý princ 20:00 Trable o Vánocích 17. 12. 20:00 StarWars: Síla se probouzí 18. 12. 17:00 Sněhová královna 2 20:00 StarWars: Síla se probouzí 3D 19. 12. 17:00 StarWars: Síla se probouzí 3D 20:00 StarWars: Síla se probouzí 28. 12. 17:00 StarWars: Síla se probouzí 3D 20:00 Padesátka 29. 12. 17:00 Sněhová královna 2 20:00 Padesátka 3D Planetárium Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., vánoční prázdniny všední dny 10–18, 24. a 25. 12. zavřeno, Silvestr 10–16, tel.: 737 247 585, www.techmania.cz 2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tematikou, projekční globus Science On a Sphere, interaktivní expoziceVesmír Projekce: Astronaut 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D Astronaut 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Astronaut 2D + Zimní obloha nad Plzní 2D Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D Astronaut 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D Astronaut 3D + Zimní obloha nad Plzní 3D Cesta za miliardou hvězd 2D Hluboký vesmír 3D Jsme vetřelci! 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Jsme vetřelci! 2D + Zimní obloha nad Plzní 2D Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D Jsme vetřelci! 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D Jsme vetřelci! 3D + Zimní obloha nad Plzní 3D Pijeme vodu z komet? 3D Kino | Koncerty | Kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

49 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru 2D Země, Měsíc a Slunce 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Země, Měsíc a Slunce 2D + Zimní obloha nad Plzní 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D Život.Vesmírný příběh 2D + Zimní obloha nad Plzní 2D Měšťanská beseda – hudba Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 3. 12. 19:00 Plzeňská filharmonie: Marek Pavelec & Ronald Zollman – ab. koncert B3 7. 12. 18:00 Česká mše vánoční a zpívání koled 19:30 Pocta Franku Sinatrovi: Koncert k výročí 100 let od narození Franka Sinatry – Czech Summit Orchestra & speciální host Carole Alston (USA) 10. 12. 19:30 Vánoční koncertVlaďky Bauerové 12. 12. 10:00 Zlatá struna: Regionální kolo soutěže 16. 12. 19:00 COP:Vánoční koncert 20. 12. 15:00 Košík kouzelných oříšků… – vánoční koncert dětského pěveckého sboru Notičky při ZUŠ B. Smetany + hosté 17:00 Plzeňské folklorníVánoce aneb Jak Plzeň slavíVánoce – vánoční galakoncert 23. 12. 19:00 BíléVánoce Lucie Bílé – hosté: JanToužimský, Bílý sbor a kapela Petra Maláska 28. 12. 19:00 Vánoční saloon Fešáků se vzpomínkou na MichalaTučného a Pavla Brümera, hosté: Rosťa Fišer a Pavel Kaiser 1. 1. 17:00 Plzeňská filharmonie: Novoroční gala 2016 – ab. koncert B4 Parkhotel Plzeň U Borského parku 31, hotel@parkhotel-czech.eu , 378 772 909 2. 12. 17:00 Advent dětem: Zábava, která pomáhá už popáté 15. 12. 19:00 Vánoční koncert Dalibora Jandy s kapelou Prototyp – speciální host Jiřina Anna Jandová 25. 12. 20:00 Oldies but Goldies – oldies diskotéka Zdeňka Rabocha Peklo Pobřežní 10, Plzeň 2. 12. 18:30 Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou 20:00 Pilsner Jazz Band & Swingband Jana Matouška – tančírna 4. 12. 19:00 DavidKollerČeskosLOVEnskoTour2015–rock,pop,postgrunge 5. 12. 16:00 Vánoce s Dádou – zábavná show 19:00 Felix Slováček a orchestr:Vánoční galakoncert 6. 12. 18:00 Labutí jezero – ruský klasický balet St. Petersburg 8. 12. 19:00 Vánoční koncert 2015: OrchestrVáclava Hybše 9. 12. 19:00 Ben Cristovao LiveTour 2015 – hiphop / rnb / pop 15. 12. 19:00 Tři muži na špatné adrese – divadelní hra Velká synagoga Sady Pětatřicátníků 11, tel.: 377 223 558 1. 12. 19:30 Pavel Šporcl &The Czech Ensemble Baroque :„Bacha na Šporcla“ J. S. Bach – koncert pro housle a orchestr 3. 12. 19:30 Čechomor – rock-world music, vyprodáno 15. 12. 19:30 Kamil Střihavka & Leaders! – akustické turné 2015 17. 12. 19:30 Hradišťan anebVánoční koncert na přání Plzeňské folklórníVánoce 2015 Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň 20. 12. 17:00 Vánoční galakoncert pěti souborů pod záštitou Biskupství plzeňského Anděl Music Bar Bezručova 5, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod., www.andelcafe.cz 1. 12. 21:00 Jazz & Beyond 2. 12. 21:00 The Prostitutes – indie-punk & Luno – psychedelic-pop 3. 12. 21:00 Voxel – pop-folk + Light & Love – pop + Sebastian – hardcore metal 4. 12. 22:00 DJ (také 5. 12.) 7. 12. 21:00 Animánie 8. 12. 21:00 Annešanté – acoustic-jazz 9. 12. 21:00 Lola běží – pop rock 10. 12. 21:00 Fousovo surikata – rock\'n\'roll-funk & ZČistaJasna – punk rock 11. 12. 22:00 DJ 12. 12. 22:00 Manaworld DJs 15. 12. 21:00 I LoveYou Honey Bunny + Johnny Survived 16. 12. 21:00 Moodshake – funk-jazz 17. 12. 21:00 Electric Lady – rock blues & BT´n´J – funk-rap 18. 12. 21:00 Květy – alternative-experimental + DJ after party 19. 12. 21:00 Electro Circus & DJ Gadjo.cz & hosté 22. 12. 21:00 Vražda krásy – rock 23. 12. 21:00 Burlesque – alternative 24. 12. 22:00 X mass party DJs 26. 12. 22:00 Bounce! Bounce! Special 29. 12. 21:00 The Radiostars – revival punk 31. 12. 22:00 NewYears party BuenaVista Club Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, otevřeno dle akcí, www.buenavistaclub.cz 4. 12. 20:00 Jelen: BackstageTour 2015 – folk-country, vyprodáno 5. 12. 20:00 ANAKONDA BENDA – rock 16. 12. 20:00 Žblept – punk-rock, předkapela Daily Coffee – punk 17. 12. 20:00 KEKS – rock-rock\'n\'roll, předkapela Michal Šindelář & Jakub Kořínek 18. 12. 21:00 THE ANGELS – klubová noc, DJs:Toky, Džejár, Pavel Krejdl, Sammuell Benx, Home, Jacker, Bastard DJs, Patex 19. 12. 21:00 Pilsen QueenTribute Band – tradiční vánoční speciál Zach´s Pub Palackéhonám.2,tel.:377223 176,po–pá13–01,so–ne17–24hod.,www.zachspub.cz 1. 12. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž 3. 12. 20:30 James Harries – britský písničkář přiváží nové CD 4. 12. 20:00 Cesta pivních znalců – vysokochlumecký Démon 5. 12. 20:00 Sky – americký písničkář Skyland Kobylák 8. 12. 20:00 Díky Ameriko, Splněný sen, Požár mlýna – projekce dokumentů Hanky Boříkové Kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

PROGRAM 50 prosinec 2015 | www.zurnalmag.cz 9. 12. 20:00 Poláček si stopl Baumaxu – unikátní spojení reportéra a písničkáře 15. 12. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž 16. 12. 19:00 Science Café 17. 12. 20:00 Tabasker – balkánský set 24. 12. 20:00 Štědrý večer v Zach´s Pub – tradiční setkání 25. 12. 20:00 Prazdroj nefiltrovaný v ceně filtrovaného 26. 12. 20:00 Kamil and friends – Kamil Pešťák s přáteli 31. 12. 17:00 Silvestr v Zach´s Pub Divadlo pod lampou Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz 2. 12. 18:00 Expediční kamera 4. 12. 21:00 Kníry & Mucha 5. 12. 18:00 Expediční kamera 11. 12. 20:00 The Fialky, Staré Pušky, Muerti, Nežfaleš – punk 12. 12. TBA 16. 12. 20:00 Travelling – KnockThe Glock 18. 12. 20:00 Cigistock – wYF#?, NOWAY, Soundcheck, DJ PerformeR 19. 12. 21:00 Místní Borci presents:WhiteWine (D/US – ex 31 Knots) 20. 12. 20:00 Sněhurka a 7, Safenat Paneach,The Aprill 23. 12. 16:00 Zimní Mladá Muzika 2015 – Cougar a další 25. 12. 20:30 V3SKA, Chichimeků – tradiční vánoční s Vejtřaskou! 26. 12. 21:00 Smrtislav, teepee, Jakub Šmucr 27. 12. 21:00 Seventh Passion (ex High Gain) + host 28. 12. 21:00 Incest & hosté 30. 12. 20:30 Silvestr pro nedočkavéVol. 11 – Mordors gang, Slapdash House of Blues Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz 4. 12. 21:00 Whitesnake Revival – rock 18. 12. 21:00 HIBAJ – pop-rock 19. 12. 21:00 Palice – rock 22. 12. 21:00 Replay + Sarin:Vánoční mejdan 26. 12. 21:00 POPs – pop-revival Hifi klub Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net 1. 12. 20:00 Glastr Duo a hosté – intelektuální porno-pop, křest alba „Udělej čerta!“ 8. 12. 20:00 Perníková zpívaná 9. 12. 20:30 Laik – rock-punk + host: Šílenej Hans – alternative-Lo-Fi 10. 12. 20:00 Vánoční Apple – bluegrass, newgrass, blues, rock 12. 12. 20:30 Black andWhite – metal-rock 19. 12. 20:30 Pearly Seconds – rock-metal + host 21. 12. 20:00  Vánoční koncert: Šedifka 80 let – vystoupí Duo Komáři – country-folk,host:NavzájemrevivalTributeillegaltrioband 22. 12. 20:00 Perníková zpívaná 24. 12. Při trošce štěstí bude otevřeno 25. 12. 20:00 Vánoční Perníková zpívaná 30. 12. 20:00 Hynek Kočí – folk-acoustic + hosté Papírna Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz do 20. 12. Moon Art. Současná turecká malba – výstava 4. 12. 20:00 DreamscapesTour + Stíny plamenů 5. 12. 20:00 Grand Slam 2015 – finále mistrovství ČR ve Slam Poetry 11. 12. 20:00 ***Vánoční Smím prosit…?*** – tančírna 15. 12. 15:00 Vánoční Bizzar Bazaar – vánoční bleší trh (do 19:00 hod.) 16. 12. 19:30 Kinedok: Danielův svět – film Pantheon Music Club Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz, www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let 4. 12. 21:00 DJ Manene, support: Dominik Rox, oldies: DJ Ladin 5. 12. 21:00 Angels and Devils – Rezidentní DJ´s, oldies DJ Carlos 11. 12. 21:00 Raw Bass, DnB Night – DJ Bifidus Aktif, DJane Snookey a DJ´s Killa, Rapy a Mottca 12. 12. 21:00 Kiss party live – hvězdy rádia Kiss Proton 18. 12. 21:00 Richard Reynolds and Kristian Calderon, oldies: DJ Ladin 19. 12. 21:00 El Nino, support: DJ Deadly Groove, oldies: DJ Sobol 26. 12. 21:00 DJ Brian, support: Cuco van Dee, oldies: DJ Carlos 31. 12. 21:00 Excelentní Silvestr – DJ´s Mottca and Jackie O´Walker, oldies: DJ Run PH+ Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz 2. 12. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Peeter MDJ 4. 12. 21:00 Gain – DJs Revis, John Blanco, speciální host DJ Orbith 5. 12. 21:00 Life – DJs Andy Road, Luppi Clarke, SashaVee (duplex resident) 9. 12. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka 11. 12. 21:00 Fiesta – DJs Jeyp & Ennie 12. 12. 21:00 Disco 2015 – DJs Dragon & George da House aka FunkyBangers 16. 12. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJTomKay 18. 12. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends 19. 12. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece 23. 12. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Michael L. 25. 12. 21:00 Soul Fly Music Christmas Night – Prague music therapy, JohnWeah, SMFR Showcase 26. 12. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C. 30. 12. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka 31. 12. 21:00 Silvestr 2015 – 6 resident DJs, více informací na FB Časopis Žurnál vychází za podpory:

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

Kosmetické laserové centrum VS LASERA Plzeň, Sokolovská 82 tel. 377 539 126 mob. 775 339 126 info@vslasera.cz www.vslasera.cz ODSTRANÍME NECHTĚNÉ VZPOMÍNKY ZADŘENÉ POD KŮŽÍ… Tetování likvidované pomocí unikátního rubínového laseru SINON SINON - hit západních zemí, se poprvé objevuje v Čechách Spolehlivě reaguje na tetováže prováděné v nejširším barevném spektru Vlnové délky umožňují bezpečný a ultrakrátkou dobu prováděný výkon

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/

52

http://www.floowie.com/cs/cti/zurnal-prosinec-15/