Edičný plán JAGA anglický 2019http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

Editorial plan 2019 1 164 800 readers per month 78 zaručených tipov a rád na rekonštrukciu vášho domova Všetko o bývaní 2019 To najlepšie z najčítanejšieho hobby magazínu pre domácich majstrov na Slovensku! • stavba vnútornej priečky • zateplenie z interiérovej strany • renovácia drevenej podlahy • moderné maľovanie • montáž svetlovodu V rekonštrukcia lenza 15 000 € STaviame a reKonšTruujeme 78 zaručených tipov a rád na rekonštrukciu vášho domova Všetko o bývaní 2019 To najlepšie z najčítanejšieho hobby magazínu pre domácich majstrov na Slovensku! • stavba vnútornej priečky • zateplenie z interiérovej strany • renovácia drevenej podlahy • moderné maľovanie • montáž svetlovodu V rekonštrukcia lenza 15 000 € STaviame a reKonšTruujeme AKTÍVNY DOM prináša úsporu a pohodlie na str. 8 NOVÉ BYTY Prehľad ponuky a cien na str. 72 ZÁHRADA AKO BENEFIT rodinného domu na str. 150 Zaostrené na strechy Vyberte si typ aj krytinu Prehľad kontaktných a odvetrávaných systémov + Sprievodca stavbou úsporného domu PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV 21 architektonických Vyberte si svoje nové bývanie ŠPECIÁL Od pozemku po kolaudáciu: Praktický návod, ako postupovať pri stavbe domu AKTÍVNY DOM prináša úsporu a pohodlie na str. 8 NOVÉ BYTY Prehľad ponuky a cien na str. 72 ZÁHRADA AKO BENEFIT rodinného domu na str. 150 Zaostrené na strechy Vyberte si typ aj krytinu Prehľad kontaktných a odvetrávaných systémov + Sprievodca stavbou úsporného domu PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV 21 architektonických Vyberte si svoje nové bývanie ŠPECIÁL Od pozemku po kolaudáciu: Praktický návod, ako postupovať pri stavbe domu urobsisam.sk  mojdom.sk  zahrada.sk  asb.sk  jagastore.sk  jaga.sk

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

2 1 164 800 readers per month B2C magazines 313 800 readers per month 78 zaručených tipov a rád na rekonštrukciu vášho domova Kompletný poradca ako postaviť rodinný dom Všetko o bývaní 2019 To najlepšie z najčítanejšieho hobby magazínu pre domácich majstrov na Slovensku! 40podrobných pracovných postupov • stavba vnútornej priečky • zateplenie z interiérovej strany • renovácia drevenej podlahy • moderné maľovanie • montáž svetlovodu Vyberáme stavebné materiály, radíme s technickými detailmi 3,95 € Výber projektui Dlažba okolo domu Strechai Prerobte si kúpeľňu sami energetické štítkyi Rekonštrukcia mezonetu rekonštrukcia lenza 15 000 € stavba | materiály | interiér | exteriér STaviame a reKonšTruujeme STaviame a reKonšTruujeme AKTÍVNY DOM prináša úsporu a pohodlie na str. 8 NOVÉ BYTY Prehľad ponuky a cien na str. 72 ZÁHRADA AKO BENEFIT rodinného domu na str. 150 Zaostrené na strechy Vyberte si typ aj krytinu Z čoho stavať Prehľad stavebných systémov ŠPECIÁL 2017 mojdom.sk Ako zatepliť fasádu Prehľad kontaktných a odvetrávaných systémov #208 špeciál 2/2018 cena 1,63 € www.mojdom.sk fb.com/mojdom + Sprievodca stavbou úsporného domu PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV 21 architektonických ateliérov Vyberte si svoje nové bývanie ŠPECIÁL Od pozemku po kolaudáciu: Praktický návod, ako postupovať pri stavbe domu Ktorý projekt domu je najvýhodnejší? Prinášame porovnanie obstarávacích aj prevádzkových nákladov 79 200 readers (MML-TGI) 41 300 readers (MML-TGI) 78 600 readers (MML-TGI) 75 900 readers (MML-TGI) 22 000 (printed circulation) 17 000 (printed circulation) B2B magazines 36 000 readers per month 7 000 (printed circulation) 8 000 (printed circulation) 7 000 (printed circulation) 7 000 (printed circulation) 3 500 (printed circulation) 3 500 (printed circulation) Websites 815 000 readers per month www.urobsisam.sk 320 000 readers (audit AIMmonitor) 340 000 readers (audit AIMmonitor) 69 000 readers (Google Analytics) 86 000 readers (Google Analytics) www.zahrada.sk www.asb.sk www.mojdom.sk

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

3 History content contacts 1992 The JagaTech book shop is established at the Faculty of Civil Engi- neering in Bratislava. 1993 JAGA Publishing House is established. 1994 JAGA issues the first title: Commercial catalogue Staveb- níctvo, architektú- ra 1994. 1996 The first publication of Projekty rodinných domov is published. 2000 The first volume of Reno- vujeme, staviame, zariaďu- jeme is published. 2001 purchases Môj dom magazine from Bertelsmann Springer Publishing House 2002 JAGA purchases ASB maga- zine from Bertelsmann Springer Publishing House. 2005 JAGA purchases Urob si sám magazine. Magazine Stavebné materiályand portalmoj- dom.skare established. 2006 JAGA extends its professional portfolio with the TZB HAUS- TECHNIK and portal asb.sk. 2007 ASB GALA is announced, magazine Správa budov is established and JAGA purchases Inžinierske stavby. 2009 A new magazine and portal appears with the name ekoBý- vanie and urobsisam. sk. 2010 Foundation of a new Internet catalogue projektyro- dinnychdo- mov.sk. 2014 JAGA extends its professional portfolio with the ASB Alma- nach. 2015 A new ma- gazine called ZÁHRADA appears and already gains its readers in the first year of its existence. 2017 Foundation of a new portal zahrada.sk. Ľudmila Prekalová Commercial Director +421 903 592 378 ludmila.prekalova@jaga.sk Katarína Lipovská Product Manager of Stavebné materiály +421 903 288 511 katarina.lipovska@jaga.sk Veronika Uhrínová +421 902 982 999 veronika.uhrinova@jaga.sk Jaroslava Omastová Product Manager of Projekty rodinných domov and Správa budov +421 903 245 665 jaroslava.omastova@jaga.sk Juraj Vilkovský Product Manager of Inžinierske stavby / Inženýrské stavby +421 903 246 321 juraj.vilkovsky@jaga.sk COMMERCIAL DEPARTMENT IN THE CZECH REPUBLIC: Vladimír Brutovský, +420 777 284 680, vladimir.brutovsky@jagamedia.cz Markéta Šimoníčková, +420 775 284 686, marketa.simonickova@jagamedia.cz Miroslava Valtová, +420 775 284 685, miroslava.valtova@jagamedia.cz COMMERCIAL DEPARTMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC: POPULAR-EDUCATIONAL PRODUCTS 4 Všetko o bývaní: BUILDING HOMES WITH ENERGY LABEL A 6 Môj dom special - rodinné domy autumn/winter 2019 8 Môj dom 14 Môj dom špeciály 16 Tvorivé ekoBývanie 20 Urob si sám 26 Záhrada PROFESSIONAL PRODUCTS 32 ASB – architecture, construction, business 38 ASB špeciál TOP STAVBY SLOVENSKA 40 ASB špeciál ALMANACH 42 Stavebné materiály 46 Správa budov 50 TZB Haustechnik 54 Inžinierske stavby/Inženýrské stavby weby 60 www.mojdom.sk 64 www.urobsisam.sk 68 www.zahrada.sk 70 www.asb.sk Event 76 ASB gala 2019 If you are interested, please contact our commercial department at: +421 2 50 200 262, obchod@jaga.sk or our commercial representatives directly.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

4 89 zaručených tipov a rád na zveľadenie vášho domova Veľký sprievodca stavbou domu a jeho prevádzkou Všetko o bývaní 2018 To najlepšie z najčítanejšieho hobby magazínu pre domácich majstrov na Slovensku! 31podrobných pracovných postupov • stavba vnútornej priečky • zateplenie z interiérovej strany • renovácia drevenej podlahy • moderné maľovanie • montáž svetlovodu Vyberáme stavebné materiály, radíme s technickými detailmi 3,95 € SpeVnené plochyi Dlažba okolo domu SprchoVý kúti Prerobte si kúpeľňu sami hiStorické podkroViei Rekonštrukcia mezonetu rekonštrukcia bytu len za 15 000 € stavba | materiály | interiér | exteriér STaVba a preVádzka domu – úspora energií STaVba a preVádzka domu – úspora energií Target groups: People who are going to reconstruct, build, modernize or furnish their housing Description: 210 × 275 mm format, approx. 144 pages, full colour print, soft cover Circulation: 17 000 copies Price of publication: 3.95 € Sample cover only ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE Construction and operation of the house - saving energy ORDERS: 2. 10. 2018 MATERIALS: 2. 10. 2018 november 2018 Building and reconstructing ORDERS: 23. 4. 2019 MATERIALS: 23. 4. 2019 jun 2019 Všetko o bývaní Constructionand operationofthe house- savingenergy • Dozens of inspirational tips that will help builders get the most out of every square meter • A large guide to building materials and technologies available on the market • An overview of technical solutions for quality construction and successful operation of the house Distribution • all quality bookshops and e-shops • book distribution companies • bookshop network Panta Rhei • sale at JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • pages with daily press (Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.) • building supplies stores (e.g. BAU-MARKET , PRESPOR) • internet bookshop (www.jagastore.sk) 78 zaručených tipov a rád na rekonštrukciu vášho domova Kompletný poradca ako postaviť rodinný dom Všetko o bývaní 2019 To najlepšie z najčítanejšieho hobby magazínu pre domácich majstrov na Slovensku! 40podrobných pracovných postupov • stavba vnútornej priečky • zateplenie z interiérovej strany • renovácia drevenej podlahy • moderné maľovanie • montáž svetlovodu Vyberáme stavebné materiály, radíme s technickými detailmi 3,95 € Výber projektui Dlažba okolo domu Strechai Prerobte si kúpeľňu sami energetické štítkyi Rekonštrukcia mezonetu rekonštrukcia len za 15 000 € stavba | materiály | interiér | exteriér STaviame a reKonšTruujeme STaviame a reKonšTruujeme Sample cover only Buildingand reconstructing • a complete guide on how to build a family house B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

5 48 okNá Po rozbalení komprimačnej pásky sa odreže alebo odstrihne jej nadmerne skomprimova- ný začiatok. Rám okna očistíme od prachu a mastnoty. Na rohoch sa komprimačná páska napája natupo. Pásky sa nastrihnú tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy, vďaka ktorým budú na seba ľahko tlačiť. Strana pásky so svetlosivým pásom musí sme- rovať vždy do vnútra miestnosti. Ide o interié- rovú parotesnú časť. Ak sa plánuje kotvenie okna kotviacimi plech- mi, musia sa nainštalovať ešte pred prilepením komprimačnej pásky. 1. odstriHnutie 3. na roHocH 4. správna orientácia 2. poZor na kotvenie dobré rady jednodUché poUžiite Po rozbalení komprimačnej pásky sa odreže jej nadmerne skomprimovaný začiatok. Páska sa následne nalepí na očistený rám a okno sa osadí do otvoru. Pri malých škárach sa odporúča pásku navlhčiť. Časť so svetlosivou farbou musí smerovať do vnútra miestnosti. V mieste kotviacich plechov sa musí páska narezať, aby sa vzniknuté škáry vyplnili, a prípadne utesniť lepiacim tmelom. eXpanZia pásky Rýchlosť expanzie pásky závisí od okolitej teploty. Pri nízkych alebo mínusových teplotách môže trvať úplné vyplnenie/ utesnenie škáry až desiatky hodín. Na urýchlenie expanzie sa odporúča pásky skladovať v teple alebo ich po aplikácii nahriať teplým vzduchom. Nesmie sa však prekročiť ich teplotná odolnosť. správny roZmer komprimačnej pásky Vhodný rozmer pásky sa určí v súlade s tabuľkou výrobcu po zistení hĺbky stavebného dielu a šírky škáry. Ak ide napríklad o škáru so šírkou 12 mm pri osádzaní okna do pasívneho domu, je potrebné zvoliť veľkosť pásky M, ktorá je určená na utesnenie škáry so šírkou 8 až 15mm. Pri bežnej výstavbe by stačila páska veľkosti S, ktorá je určená na škáru s veľkosťou 6 až 12 mm. Pri okennom ráme so šírkou napríklad 84 mm je potrebné zvoliť komprimačnú pásku s hĺbkou 83 mm. Vždy je potrebné vybrať pásku s hĺbkou čo najpodobnejšou hĺbke okenného rámu. Pri nedodržaní hĺbky zasunutia pásky do škáry (min. 5 mm) sa môže znížiť jej vodotesnosť. Upevnenie v ostení Po vyrovnaní okna možno pristúpiť k jeho upevneniu do steny. V závislosti od veľ- kosti okna a materiálu steny, do ktorej sa bude kotviť, sa montáž vykonáva rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je použitie kotviacich skrutiek (tzv. turboskrutiek), ktoré sa zavŕtajú cez rám do ostenia. Namiesto skrutiek zavŕtaných cez rám možno okno pripevniť pomocou tzv. pásových kotiev, ale ani tie nie sú univerzálne vhodné na všetky typy ostenia. Treba dbať na správne umiest- nenie kotviacich prvkov a maximálne presné vŕtanie. Po ukotvení okna sa očistia múry priliehajúce k rámu a zvlhčia sa vodou. styk okna a ostenia Následne sa do priestoru medzi stavebným otvorom a oknom aplikuje izolačná pena. Po odstránení zvyškov peny treba nalepiť parotesné a paropriepustné pásky, inak pena oveľa rýchlejšie degraduje a stráca tak svoju izolačnú schopnosť. Pripojenie ostenia k profilu by sa malo navyše vykonať tzv.APU lištami. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo natiahnutá na profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala. osadenie parapetu Osadenie vnútorného parapetu nesmie narušiť parotesnú fóliu. Vonkajší parapet sa upevní Styky a spoje okna s priľahlými stenami sa musia zo strany exteriéru utesniť účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnos- ťou a musia sa prekryť materiálmi odolnými proti vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám. Kombinácia tesnia- cich vrstiev a ich usporiadanie v škáre musí umožňovať vyvetranie (difúziu) vodnej pary do exteriéru. Požiadavky na návrh pripojova- cej škáry, požiadavky na realizáciu a použitie vhodných materiálov, ako sú tesniace pásky, fólie a plniace materiály, upravuje STN 73 3134. skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí sa montážnou penou na spodnej časti ostenia. Treba dbať na to, aby sa zachoval dostatočný sklon parapetu od okna a aby jeho predná hra- na bola vodorovná. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení. Pri pre- fabrikovaných kovových alebo plastových para- petoch sa používajú systémové koncovky, ktoré bezpečne odvedú vodu a zabránia zatečeniu pod parapet. Pri klampiarsky realizovaných parapetoch treba bočný lem vhodne utesniť k osteniu napríklad akrylátovým alebo poly- uretánovým tmelom so zohľadnením možnej tepelnej dilatácie. Čelná hrana parapetu musí byť aspoň 3 cm pred vonkajším lícom steny. Jedným zo spôsobov, ako správne utesniť pripo- jovaciu škáru, je použitie komprimačnej tesnia- cej pásky. Tvorí ju mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi impregnovaný syntetickou živicou spomaľujúcou horenie a impregnácia a integrovaná páska na vnútornej strane na zvýšenie tesnosti. Je stabilná aj pri UV žiarení a odolná proti poveternostným vplyvom. Pred montážou okna sa nalepí na tri strany okna, ktoré sa osadia do otvoru v stene. Spodná pa- rapetná časť okna sa utesní okennými fóliami a jednokomponentovou penou. práca S komprImovaNou páSkou 8 FINaNcovaNIe S nami si vlastné bývanie zabezpečíte výhodne a komplexne Úver na bývanie a poistenie bývania získate na jednej adrese... Bývať podľa svojich predstáv a bezpečne môžete aj vy: ■ úver na okamžité alebo perspektívne financovanie bývania so zvýhodneným úrokom – na celú sumu – aj pre mladých nad 35 rokov ■ poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti so zľavou so širokým poistným krytím rizík (živelná udalosť, krádež vlámaním, vandalizmus, aj zodpovednosť stavebníka počas stavby rodinného domu), so zľavou až 40 % na poistenie rodinného domu vo výstavbe ■ poistenie zodpovednosti za škodu a asistenčné služby zdarma užitočné pre prípad zablokovania zámku dverí, technickej havárie v domácnosti, a tiež, ak členovia domácnosti spôsobia nechtiac škodu tretím osobám www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l INFO (0850 60 60 60) 6060 a jednoducho online, bez zbytočného papie- rovania, a to kedykoľvek – 24 hodín denne na www.wuestenrot.sk. Každý majiteľ nehnuteľ- nosti (vrátane rozostavanej) by mal myslieť na ochranu svojho majetku, za ktorý má aj určitú zodpovednosť. Požiar, blesk, povodeň, krupo- bitie, pád stromov či iné nástrahy ani zlodeji svoju „návštevu“ neohlásia. A nemusí ísť hneď o katastrofu, poistná ochrana príde vhod aj v bežnom živote. V porovnaní s finančnými nákladmi, ktoré by bolo potrebné uhradiť v prípade škodovej udalosti, je výška ročného poistného zanedbateľná. tip  Poistenie bývania je dobré uzavrieť čo najskôr, poistnú ochranu majetku je možné zabezpečiť už počas výstavby domu (vrátane poistenia stavebného materiálu a mechanizmov).  Poistenie rodinného domu počas stavby sa dojednáva aj pre prípad zodpovednosti stavebníka za škodu spôsobenú pri tejto činnosti inému.  Optimálne je mať uzavreté poistenie nehnuteľnosti (samotnej stavby), domácnosti (hnuteľného zariadenia a vecí osobnej potreby členov domácnosti vrátane vecí vypožičaných alebo prenajatých), ako aj zodpovednosti za škodu spôsobenú niekomu inému (z vlastníctva nehnuteľnosti či v bežnom živote). www.wuestenrot.sk, *6060 (0850 60 60 60) Size and advertising price Stavba a prevádzka domu 69 poLoha pece v dome a) Poloha pece v dome je dôležitá pre vznik tepelnej pohody. Keďže nám postačuje jediná malá piecka, nie je jedno, kde je v dome postavená. Ako príklad sme vybrali EPD nenáročného typu s výmerou asi 200 m2 vykurovanej plochy. Na prízemí sa nachádzajú skladík, WC, kúpeľňa, obytná kuchyňa, pomocná izbietka. Na poschodí sú súkromné izby a tiež hygienické zariadenia. Naša pec je situovaná tradične v osi obývačky. V EPD sa už denne nekúri a pohľad na ohník si doprajeme tak 3× týždenne po 1 hodinke. Pec je na konci dispozície, a preto vykúri kuchyňu i poschodie, lebo teplo sa dobre šíri hore. V zadných izbách je už menej príjemne. Kúpeľňa potrebuje na príjemný pobyt 24 °C. Aby sa dosiahla tepelná pohoda, treba použiť síce len niekedy, ale predsa elektrický ohrievač. Ani WC nemá celkom príjemnú temperatúru. Niektoré rozdiely teplôt vieme riešiť prieduchmi v stenách a v dverách, no nie je to už celkom príjemné. b) Pec je situovaná v strede obývačky a tepelná pohoda lepšie zasiahne izbu aj kúpeľňu. c) Máme 2 varianty. Pec je v osi medzi dverami. Jej zadná stena luxusne vyhreje kúpeľňu i WC a veľmi dobre aj izbu. Novátorským náročným riešením je pec zabudovaná v schodisku. Šetrí miestom a krátkym prieduchom prehreje kúpeľňu aj izbu. Požiadavka na pec v EPD ovplyvní jeho architektúru. Zmení pôdorys aj pohľady, aby pec dobre fungovala. Pec v EPD sa má riešiť v projekte domu. Musím konštatovať, že architekti zväčša túto problematiku nepoznajú a argumenty odmietajú ako remeselnícko-ľudové báchorky či zásah do ich tvorivého rozletu. Kachliar, tráp sa, vina bude na tebe. Šíreniu tepla pomôžu aj obyčajné nízkootáčkové ventilátory, spotrebujú 15 W/h. Niektorí „tieženergetici“ tvrdia, že do spotreby tepla sa nezarátajú, lebo sú to „obvyklé spotrebiče“. Skúste zrátať, koľko vás bude stáť takýto ventilátorček za zimu. a) c) b) vykurovanie úsporného domu Stavba a prevádzka domu 25 murovanie Založíme ho následne do čerstvého mierne stvrdnutého a vyrovnaného maltového lôžka (v dostatočne vlhkom stave). Prvý deň však vymurujeme najviac tri rady tehál. Najskôr založíme rohy stavby a napneme murársku šnúru z vonkajšej strany tehál. Ďalej založíme tehly pri dverných osteniach. Prípadné dorovnanie tehál vykonávame po- mocou gumového kladivka. Posúvanie tehál po maltovom lôžku je zakázané! Inou možnosťou na zníženie tepelných strát je použiť napríklad tehly Family 2in1 naplnené polystyrénom priamo z výroby. Ak vznikne pri vymurovaní menšia medzera medzi tehlami, treba ju vyplniť maltou alebo odrezkom tehly a zamaltovaním, prípad- ne špeciálnou polyuretánovou (PUR) penou. Tehly ukladáme do maltového lôžka od krajov do stredu steny pozdĺž napnutej šnúry. V mies- te, kde nemožno uložiť celú tehlu, použijeme odrezok. Na elimináciu možných tepelných strát v mies- te spojenia muriva a betónového základu môžeme do tehál vsypať drvený polystyrén. 4. Zakladanie 1. radu 6. zaLoženie rohU stavby 8. vyrovnanie teHál 10. iZolácia teHlami 11. medZera 5. na vyZretej malte 9. iZolácia polystyrénom Na druhý deň či neskôr môžeme zakladať na stvrdnutej zakladacej malte s čerstvou vrstvou tenkovrstvovej malty nanesenej zubovým hladidlom s výškou zuba 6 mm. materiál  zakladacia malta napr. Heluz (6,67 €/vrece 25 kg)  tepelnoizolačná malta so zvýšenou pevnosťou, napr. Heluz Trend (10,84 €/vrece 25 kg)  murovacia malta malta na murovanie na tenkú škáru (7,78 €/vrece 25 kg), resp. malta na murovanie na celoplošnú tenkú škáru (15,50 €/vrece 25 kg)  murovacia pena napr. pena Heluz (11,52 €/dóza)  tehly napr. Heluz Family 44 (3,44 €/ks)  drvený polystyrén vhodný na vsypanie do tehál priamo na stavbe, napr. Heluz R, resp. Heluz Plus náradie a pomÔcky  elektrická zásuvka 230 v  vodovod treba ho aj pri murovaní na penu  sťahovacia lata 2,5 m, hliníková  klasické murárske náradie najmä lopata, murárska lyžica, murárska šnúra, hladidlo, gumové kladivko, vodováha, metla, krhla s ružicou na kropenie maltového lôžka  miešačka, stavebný fúrik  valce na nanášanie malty  nivelačná súprava kontrolný ZoZnam HeluZ Family 50 2in1 Tehly Heluz Family 50 2in1 spĺňajú po- žiadavky na nízkoenergetické a pasívne domy bez dodatočného zateplenia. Tepelný odpor R je 9,16 m2 .K/W a má rovnaké tepelnoizolačné parametre ako polystyrénová izolácia hrubá 36 cm. Obvodové murivo z týchto tehál vám zaistí optimálnu mikroklímu na bývanie a minimálne náklady na kúrenie. cena 6,17 €/ks mÔže sa zísť 7. ukladanie – odreZok 1/2 width 1 460 € 180 × 119 mm 1/2 height 1 460 € 87 × 243 mm 1/3 height 930 € 56 × 243 mm 1/3 width 930 € 180 × 77 mm Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 275 3 4 320 € 2/1 of a page in page layout 380 243 – 1/1 of a page 210 275 3 2 490 € 1/1 of a page in page layout 180 243 – 1/2 of a page width 180 119 – 1 460 € 1/2 of a page height 87 243 – 1/3 of a page width 180 77 – 930 € 1/3 of a page height 56 243 – Logo on the front page 2 960 € 2nd cover page 210 275 3 3 290 € 1st page of the publication 210 275 3 3 290 € 2nd and 3rd page of the publ. 210 275 3 3 120 € 4th, 5th, 6th page of the publ. 210 275 3 2 960 € last page of the publication 210 275 3 2 960 € 3rd cover page 210 275 3 3 120 € 4th cover page 210 275 3 4 290 € 2/1 PR 7 200 characters, 2 – 8 pictures, logo 3 020 € 1/1 PR 3 600 characters, 2 – 4 pictures, logo 1 750 € 1/2 PR width 1 800 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 020 € 1/2 PR height 2/3 PR width 2 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 300 € 2/3PR height product placement 250 characters, 1 picture 600 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements* minimum price 1 300 € atypical format size and price depending on individual requirements EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES: 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. ADVERTISING repre PR OTHERS * Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be deli- vered.The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Why advertise in Všetko o bývaní? The highest possible advertising target for people, which are about to build or reconstruct a family house and a garden, or is subject to the latest trends in construction. The publications include a complete overview - from the most complex technologies in building the house to fine-tuning its surroundings - the garden. Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. 1 2

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

6 ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE MD špeciál Rodinné domy - New building materials Objednávky: 26. 9. 2018 Podklady: 26. 9. 2018 october 2018 MD špeciál Rodinné domy - New building materials Objednávky: 1. 4. 2019 Podklady: 1. 4. 2019 april 2019 MD špeciál Rodinné domy - New building materials Objednávky: 26. 9. 2019 Podklady: 26. 9. 2019 october 2019 Why advertise in Rodinné domy – new ­ building materials? 1 000 houses built from two publications every year representing 11% of all houses built in Slovakia. Maximum possible impact of the advertisement on a person who is about to build a family house. It is the only publication in Slovakia which presents the projects of many architects and architecture companies. RODINNÉ DOMY - new building materials AKTÍVNY DOM prináša úsporu a pohodlie na str. 8 NOVÉ BYTY Prehľad ponuky a cien na str. 72 ZÁHRADA AKO BENEFIT rodinného domu na str. 150 Zaostrené na strechy Vyberte si typ aj krytinu Z čoho stavať Prehľad stavebných systémov ŠPECIÁL 2017 mojdom.sk Ako zatepliť fasádu Prehľad kontaktných a odvetrávaných systémov #208 špeciál 2/2018 cena 1,63 € www.mojdom.sk fb.com/mojdom + Sprievodca stavbou úsporného domu PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV 21 architektonických ateliérov Vyberte si svoje nové bývanie ŠPECIÁL Od pozemku po kolaudáciu: Praktický návod, ako postupovať pri stavbe domu Ktorý projekt domu je najvýhodnejší? Prinášame porovnanie obstarávacích aj prevádzkových nákladov Sample cover only Sample cover only Target groups: People who are planning to build a family house, construction contractors, and project engineers Description: A4 format, approx. 200 pages, full colour print, soft cover Circulation: 22 000 copies Price of publication: 3.50 EUR Distribution: • all quality bookshops and e-shops • Panta Rhei bookshops • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • newspaper kiosks (Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.) • building supplies stores (e.g. PRESPOR) • internet bookshops (www.jagastore.sk, www.martinus.sk) B2C 1 2 3

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

7 Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 440 280 3 5 080 € 2/1 of a page in page layout 416 246 – 1/1 of a page 220 280 3 2 950 € 1/1 of a page in page layout 190 246 – 1/2 of a page width 190 118 – 1 590 € 1/2 of a page height 93 246 – 1/3 of a page width 190 77 – 1 160 € 1/3 of a page height 60 246 – Lapel on the headline 105 280 3 3 260 € Z-gate 440 280 3 6 500 € 2nd cover page 220 280 3 3 620 € 1st page of magazine 220 280 3 3 620 € Other pages before the editorial 220 280 3 3 260 € 1/3 height by the editorial 60 246 – 2 060 € 3rd cover page 220 280 3 3 260 € 4th cover page 220 280 3 4 620 € 2/1 PR 7 200 characters, 2 – 8 pictures, logo 4 500 € 1/1 PR 3 600 characters, 2 – 4 pictures, logo 2 550 € 1/2 PR width 1 800 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 390 € 1/2 PR height 2/3 PR width 2 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 800 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 450 characters, 1 picture 1 160 € 2/1 tips on buying** 1 200 € 1/1 tips on buying** 700 € 1/2 tips on buying** 400 € product placement 250 characters, 1 picture 600 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements*** minimum price 2 100 € atypical format size and price depending on individual requirements ADVERTISING repre PR OTHERS ** In editorial section there are published only news and information not previously published in the ma- gazine Môj dom. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range of goods. ** Tips on buying on the market are set in by the editorial office according to the magazine’s layout. The column is intended to present products together with their price. *** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Size and advertising price EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. A great overview of family homes and new building technologies Advertisement area 188 môjdom 6/2017 2016 je rokom zavedenia samočistiacích škridiel Väčšine našincov sa predstava rodinného domu spája so šikmou strechou, tak to je. TéMa: STAVEBNé TIPY A V G S Y S T E M +421 (0)915 838 572 Bratislava: Nové Mesto nad Váhom: +421 (0)915 991 667 Košice: +421 (0)915 838 574 Banská Bystrica: +421 (0)915 833 516 w w w . a v g - g r o u p . c o m KONTAKT Vyžiadajte si cez registráciu na našej web stránke alebo prostredníctvom e-mailu katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu. info@avg-group.com PRESKLENÉ FASÁDY KLASICKÉ A ŠTRUKTURÁLNE DVERE OKNÁ INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZIMNÉ ZÁHRADY HLINÍK NEREZ CORTEN BRONZ MATERIÁL PRESKLENÉ FASÁDY, OKNÁ, DVERE, INTERIÉROVÉ SYSTÉMY A ZIMNÉ ZÁHRADY na zamatovo matné steny REMAL VINYL COLOR MAT je prémiový farebný maliarsky náter so zamatovým matným vzhľadom, výborným krytím a oteruvzdornosťou. (Odolnosť proti oteru za mokra je v triede 2, čo znamená, že povrch sa môže šetrne umývať.) Je určený do interiéru na maľovanie stien a stropov, na štukové, sadrokartónové a iné podklady. Náter kryje v jednej vrstve a je nariedený priamo na maľovanie, stačí ho pred použitím dôkladne pre- miešať (výdatnosť je až 12 m2/kg). Na nanášanie sa odporúča valček REMAL VINYL s krátkym vlasom. Znečistené miesta a pracovné náradie treba ihneď po maľovaní umyť vodou, pretože zaschnutý náter sa ťažko odstraňuje. Bývanie nad mestom Mať tak vilu na bratislavskej Kolibe... Aj vy snívate o bývaní v atraktív- nej lokalite v nízkopodlažnej zástavbe v priestrannom byte s terasou či predzáhradkou a výhľadom na celé mesto? Vaše predstavy môže naplniť bytový projekt Gansberg na Kolibe. Vilové domy Gansberg sú v poradí 12. projektom a novou vlajkovou loďou developerskej firmy ITB Development, Koliba navyše patrí medzi najvyhľadávanejšie rezidenčné štvrte v Bratislave – blízkosť lesoparku s množstvom zelene a možnosti voľnočasových aktivít sú len jedným z lákadiel. Najväčší záujem je o 2-izbové byty s výmerou 48 – 52 m2. Podľa odborníkov nasledujú 3-izbové byty do 80 m2 a 1-izbové s výmerou okolo 35 – 40 m2. 1/1 of a page 2 950 € 220 × 280 mm 1/2 width 1 590 € 190 × 118 mm Reklamný text Ak si chcete postaviť nový dom, musíte si vo- pred ujasniť, čo od toho očakávate. Moderná doba so sebou prináša aj nové požiadavky na bývanie. Na jednom sa zhodneme – chceme bývať v peknom dome, ale zároveň požaduje- me, aby náklady na bývanie boli čo najnižšie. Vynára sa teda otázka, z čoho postaviť ener- geticky nenáročnú budovu? Základným spô- sobom, ako sa k nej dopracovať, je voľba jed- novrstvovej alebo zloženej, čiže dvojvrstvovej obvodovej konštrukcie domu. Dvojvrstvová konštrukcia už vyšla z módy Dvojvrstvovásajejhovorípreto,žepritomtotype konštrukciesatepelnáizoláciaobálkydomudoda- točne zatepľuje. To kompenzuje nedostatočný sú- činiteľ prechodu tepla U nosnej konštrukcie. Jed- noducho povedané, aby nám dom zvonku rýchlo neprechladol cez nedostatočne hrubú a málo kva- litnú tehlovú stenu, treba na stenu nalepiť nejaký izolant,najčastejšiepolystyrén.Ideoprácne,drahé aprezdravébývanievnovomdomeniepráveide- álne riešenie. Konštrukcia, ktorú nemusíte zatepľovať Druhýmspôsobom,akosadopracovaťkener- geticky nenáročnej budove, je jednovrstvová konštrukcia. Pri tejto konštrukcii plnia tehly tak nosnú, ako aj tepelnoizolačnú funkciu. Použitím dostatočne dimenzovaných a vyso- kokvalitných tehál nám vznikne konštrukcia, ktorú už nie je nutné zatepľovať. Odpadá prác- ne a drahé lepenie izolantu, dom „dýcha“ a vy- tvára zdravé prostredie. Tehly HELUZ držia teplo a nemusíte ich zatepľovať Najviac teda záleží na použitej tehle, jej úžit- kových, technických a tepelnoizolačných vlast- nostiach. Tehlové bloky HELUZ Family 2in1 sú pre stavbu jednovrstvovej konštrukcie tým najlepším riešením. Svoje vynikajúce tepelno- izolačné vlastnosti dosahujú vďaka patentova- nému systému integrovanej tepelnej izolácie v podobe malých polystyrénových guľôčok vnútri samotnej tehly. Tieto guľôčky nijako neovplyvňujú prirodzenú paropriepustnosť a ďalšie výhody prírodného tehlového materi- álu. Aj keď je v stene polystyrén, dom takpove- diac „dýcha“ a vytvára zdravú klímu. Výrobca garantuje deklarované parametre Veľkosériová výroba tehlových blokov HELUZ umožňuje garantovať ich deklarova- né vlastnosti pri budovaní jednovrstvových konštrukcií. Pri tepelnoizolačných paramet- roch máme istotu, že nám napríklad nikto nenalepí tepelnú izoláciu na stenu s ponecha- nými vzduchovými dutinami. Pri kvalitných tepelnoizolačných tehlách stačí dať tehly na- tesno vedľa seba a potom ich omietnuť, ďalšie zatepľovanie už nie je nutné. Jednovrstvová konštrukcia s minimom rizík Nemenej významným faktorom je vlastná výstavba konštrukcie. Ak stavbu zhotovuje renomovaná firma so skúsenosťami, znižuje sa tým riziko, ktoré vzniká pri neodbornom murovaní jednovrstvovej konštrukcie. Pri jednovrstvovej konštrukcii je jednoznačne menej rizík oproti viacvrstvovej konštrukcii, čo predstavuje ďalšie plus pre jednovrstvo- vú konštrukciu. Nesmieme zabudnúť ani na trvanlivosť konštrukcie. Tá je pri jednovrst- vovom murive, ktoré je najčastejšie vybavené omietkovými systémami, vyznačujúcimi sa odolnosťou a dlhou trvanlivosťou, veľmi dlhá. Pretojenáročnosťnaúdržbujednovrstvového muriva veľmi malá, takmer nulová. Nízkoenergetický dom bez zateplenia z tehál HELUZ Pri jednovrstvovej konštrukcii si môžete zvoliť rôzne estetické stvárnenie fasády. Realizácia štukových omietok alebo rozličné ozdobné fa- sádne prvky nie sú pri jednovrstvovom murive žiadnym problémom. A čo sa týka budúcich zásahov do muriva, napríklad pri ukotvení rôznych predmetov či anténových systémov, pri jednovrstvovom murive ide o veľmi jed- noduchý a spoľahlivý úkon v porovnaní s viac- vrstvovou konštrukciou. Ak chcete postaviť nízkoenergetický dom, využite širokú ponu- ku výrobkov HELUZ. Ak nechcete zatepľovať, stavajte z tehlových blokov HELUZ Family 2in1 alebo ďalších typov tehál HELUZ, ako napríklad Family alebo STI. Hrubú stavbu rodinného domu vymurujete vďaka jednoduchému a komplexnému systému za dva až tri týždne. Jednovrstvová tehlová konštrukcia má množstvo výhod S tehlovými blokmi HELUZ nemusíte zatepľovať Dvojvrstvová konštrukcia je prácna, drahá a nevhodná pre nový dom a zdravé bývanie. Hrubú stavbu rodinného domu možno vďaka komplexnému systému vymurovať počas 2 až 3 týždňov. Jednovrstvový konštrukčný systém urýchľuje stavbu. TÉMA: FIRMY RADIA Jednovrstvová konštrukcia znižuje počet technologických krokov vo výstavbe, čím znižuje riziko konštrukčných porúch. Navyše výrazne urýchľuje stavbu. 182 môjdom 6/2017 heluz_PR_MC.indd 182 24.5.2017 19:07:07 1/1 PR 2 550 € 3 600 characters, 2 – 4 pictures, 1 logo

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

8 THEMOSTSTYLISH MAGAZINEABOUTHOUSING 79200 readers read at least one issue of the magazine Môj dom. (zdroj: MML-TGI) Readerprofile Typical readers of Môj dom magazine are women and men of working age from 30 to 49. They have completed secondary school or university, are family wage-earners, with children, and own their own flats or houses with gardens. They are interested in decorating, beautifying and making their interiors more comfortable, and also make use of the ideas for their balconies, terraces, gardens, and house surroundings. They are seeking advice, tips, and information on building products, technologies and materials. A relatively large sector is made up of readers under the age of 29 who are still single, and for them Môj dom is an inspiration for creating their own pleasant home. Advertisements in Môj dom magazine influence the decision-making of the majority of readers when choosing products or firms, and more than half of the entire spectrum of readers have selected a building company on the basis of reading Môj dom. Frequency: monthly + special Number of pages: 128 – 212 pages Circulation: 22 000 copies Price: 1.63 EUR Year: 19th VISITS | TIMELESS DESIGN | TIPS FOR PURCHASING | IDEAS AND INSPIRATION | TESTING | CONSTRUCTION môj dom Distribution • subscribers • newspaper kiosks, press retail outlets • department stores and hypermarkets – BILLA, CARREFOUR, COOP JEDNOTA, HYPERNOVA, KAUFLAND, LUKOIL, METRO, OMV, SHELL, SLOVNAFT, TESCO • Panta Rhei bookshops • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and building industry exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

9 WhoreadsthemagazineMôjdom? Up to 42 % of the readers are planning to build a family house! Source: survey conducted on a sample of 1 931 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. 52 % 48 % 36 % 15 % 49 % of the readers are women who put the emphasis on the quality of their living. of the readers are men who are potential clients of building companies and they seek information in the articles about building. 28 % 29 % 62 % 36 % 2 % 24 % 16 % 3 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Age Howmuchdotheyearn Womenandmen Wheredotheylive of the readers own a house. of the readers own a flat. of the readers live in a rented house or a flat. of the readers have an average living standard and average income. of the readers have the highest social status in the society and the highest income. of the readers have below average standard Why advertise in Môj dom? 84 000 people interested in reconstruction and housing can see the advertisement in just one issue of the magazine Môj dom. Every reader of the magazine usually reads or flicks through it 3.4 times on average (source: GFK survey). Advertising in a magazine is one of the most influential factors when respondents are about to decide what to purchase (source: GFK survey). 1 2 3 53 % 92 % 42 % of the readers are planning to reconstruct their house or flat. of the readers are furnishing or planning to furnish their interior in the following year. of the readers are building or planning to build their family house. Theyfurnish,reconstructandbuild

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

10 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE HOUSING HOUSEHOLD CONSTRUCTION GARDEN Môj dom 12/2018 –1/2019 ORDERS: 21. 11. 2018 MATERIALS: Editorial work 12. 11. 2018 Advertorial 21. 11. 2018 Advertising 26. 11. 2018 12. 12. 2018 • Kitchen • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Black Tech – TV and others • Testing • Heating • Low energy houses • Tools • Monthly advice Môj dom 2/2019 ORDERS: 14. 1. 2019 MATERIALS: Editorial work 3. 1. 2019 Advertorial 14. 1. 2019 Advertising 17. 1. 2019 4. 2. 2019 • Kitchen • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Smart household • Testing • Gross construction • Heating • Low energy houses • Building the terrace • Tools • Monthly advice Môj dom 3/2019 ORDERS: 11. 2. 2019 MATERIALS: Editorial work 31. 1. 2019 Advertorial 11. 2. 2019 Advertising 14. 2. 2019 4. 3. 2019 • Bathroom • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Washing machines and Dryers • Testing • Heating • masonry materials • Low energy houses • Tools • Monthly advice • Swimming pool Môj dom 4/2019 ORDERS: 13. 3. 2019 MATERIALS: Editorial work 4. 3. 2019 Advertorial 13. 3. 2019 Advertising 18. 3. 2019 3. 4. 2019 • Kitchen • Furniture • Series: housing finance • Healthy living • Home appliances: Washing machines and Dryers • Testing • Roofs, heating • Dry construction • Low energy houses • Tools • Monthly advice • Reinforced surfaces • Swimming pool MôJ DOM ŠPECIÁL RODINNÉ DOMY - New building materials ORDERS: 1. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 21. 3. 2019 Advertorial 1. 4. 2019 Advertising 4. 4. 2019 24. 4. 2019 Note: Special edition is on sale for 3 months Overview of new building materials • Wooden buildings • Gross construction • Roofing • Heating • Compacted surfaces • Windows and roof windows • Facades • A broad overview of innovative building ma- terials, technologies and construction techniques Môj dom 5/2019 ORDERS: 8. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 28. 3. 2019 Advertorial 8. 4. 2019 Advertising 11. 4. 2019 2. 5. 2019 • Bathroom • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Refrigerators and freezers • Testing • Windows and roof windows • Floors • Plasterboard • Heating • Low energy houses • Mowing-machines • Tools • Monthly advice Môj dom špeciál new apartments ORDERS: 17. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 8. 4. 2019 Advertorial 17. 4. 2019 Advertising 24. 4. 2019 14. 5. 2019 Note: Special edition is on sale for 3 months Low energy and passive house Overview of building materials together with their price offer • Wooden buildings • Gross structure • Roofing • Heating • Compacted surfaces • Windows and roof windows • The doors • Facades • swimming pool • A big overview of new residential objects môj dom If you also advertise on mojdom.sk you have the opportunity to reach 399 200 readers every month. B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

11 Môj dom 6/2019 ORDERS: 14. 5. 2019 MATERIALS: Editorial work 2. 5. 2019 Advertorial 14. 5. 2019 Advertising 17. 5. 2019 4. 6. 2019 • Kitchen • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Dryers • Testing • Waterproofing • Wood protection • Shading • Heating • Low energy houses • Reinforced surfaces • Tools • Monthly advice Môj dom 7/2019 ORDERS: 13. 6. 2019 MATERIALS: Editorial work 4. 6. 2019 Advertorial 13. 6. 2019 Advertising 18. 6. 2019 4. 7. 2019 • Bathroom (trends) • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Coffee maker and Breakfast appliances • Testing • Surface finishing of walls • heating • Low energy houses • Garden furniture • Tools • Monthly advice Môj dom 8/2019 ORDERS: 15. 7. 2019 MATERIALS: Editorial work 3. 7. 2019 Advertorial 15. 7. 2019 Advertising 18. 7. 2019 5. 8. 2019 • Kitchen • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Wine coolers • Testing • Heating • Low energy houses • Tools • Monthly advice Môj dom 9/2019 ORDERS: 12. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 1. 8. 2019 Advertorial 12. 8. 2019 Advertising 15. 8. 2019 3. 9. 2019 • Bathroom • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Dishwashers • Testing • Modern facades • Windows and roof windows • Heating: Fireplaces • Low energy houses • Reinforced surfaces • Terrace • Tools • Monthly advice Môj dom 10/2019 ORDERS: 12. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 3. 9. 2019 Advertorial 12. 9. 2019 Advertising 17. 9. 2019 3. 10. 2019 • Kitchen • Furniture • Serial: housing finance • Home appliances: ovens and cookers • Testing • Pitched roof • Waterproofing • Heating: Fireplaces • Low energy houses • Floor coverings • Tools • Monthly advice MôJ DOM ŠPECIÁL RODINNÉ DOMY - New building materials ORDERS: 26. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 17. 9. 2019 Advertorial 26. 9. 2019 Advertising 1. 10. 2019 17. 10. 2019 Note: Special edition is on sale for 3 months Overview of new building materials • Wooden buildings • Gross structure • Roofing • Heating • Compacted surfaces • Windows and roof windows • Facades • A broad overview of innovative building ma- terials, technologies and construction techniques Môj dom 11/2019 ORDERS: 11. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 2. 10. 2019 Advertorial 11. 10. 2019 Advertising 16. 10. 2019 4. 11. 2019 • Bathroom • Furniture • Series: housing finance • Healthy living • Home appliances: Appliances for baking e • Testing • Heating • Low energy houses • Tools • Monthly advice Môj dom 12/2019 – 1/2020 ORDERS: 19. 11. 2019 MATERIALS: Editorial work 8. 11. 2019 Advertorial 19. 11. 2019 Advertising 22. 11. 2019 10. 12. 2019 • Kitchen • Furniture • Series: housing finance • Home appliances: Black Tech – TV and others • Testing • Heating • Low energy houses • Tools • Monthly advice If you also advertise on mojdom.sk you have the opportunity to reach 399 200 readers every month.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

12 * In editorial section are published only news and information not previously published in the magazine Môj dom. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range of goods. ** Tips on buying on the market are set in by the editorial office according to the magazine’s layout. The column is intended to present products together with their price. *** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be deli- vered.The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Size and advertising price EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. môj dom Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. Non-standard formats v ich štýle pRipRAVilA MIROSLAVA MACEKOVÁ FOtO ARCHÍV FIRIEM 1 KlOBúK Russo Straw, prírodná slama, 76,27 €, www.dearkeaton.com 2 KRHlA nA VODu od značky Clayre & Eef, plech, 44 × 53 cm, 54,10 €, www.vintage-dekoracie.sk 3 StOlOVÁ lAMpA od značky Vitra, papier, bambus, kov, 42 × 60 cm, 379 €, www.ambientedirect.com 4 OBlieČKA nA VAnKúŠ s obojstrannou potlačou, 100 % bavlna, 40 × 40 cm, 22,99 €, www.zarahome.com/sk 5 OBlieČKA nA VAnKúŠ s blokovým vzorom, 100 % bavlna, 40 × 40 cm, 22,99 €, www.zarahome.com/sk 6 StOlíK Tractor Green, kov, 67×104×100 cm, 370 €, www.westwing.sk 7 SúpRAVA pReStieRAní s rebrovaným vzorom, 72 % bavlna, 28 %polyester, 33 × 48 cm, 9,99 €, www.tchibo.sk 8 KOnFeRenČný StOlíK, ratan, jaseň, borovica, 100 × 40 × 40 cm, 119 €, IKEA 9 StOliČKA Elvira Red s patinou, kov, bez montáže, 48 × 88 × 48 cm, 90 €, www.westwing.sk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mojdom.sk 55 odporúčame na údrŽBu Bazéna sezóny kontrolovať aspoň raz mesačne, v prípade nadmerného výskytu minerá- lov interval skráťte na raz týždenne. Na kontrolu tvrdosti a jej prípadnú úpravu určite nezabudnite po napustení, resp. po každom ďalšom dopustení bazéna. dEzinfEKcia chlóroM Najdôležitejším krokom v rámci ošetrenia bazénovej vody je jej dezinfekcia. Hoci máte v súčasnosti na výber aj viaceré bezchlórové možnosti, využitie chlóru stále predstavuje najpopulárnejšie rieše- nie. Dobrou voľbou sú chlórové tablety obsahujúce stabilizátor, vďaka ktorému sa chlór do vody dostáva postupne a v správ- nom množstve. Chlórová tableta sa umiestňuje do plávajúceho alebo pevného zásobníka, v rámci ktorého sa dá nasta- viť, ako rýchlo sa má rozpúšťať. Hodnotu chlóru vo vode je pritom potrebné udr- žiavať na úrovni 0,3 až 0,5 mg/l a pravi- delne kontrolovať. V letných mesiacoch je vhodné používať aj prípravok, ktorý zabraňuje rýchlemu odparovaniu voľného chlóru z vody tak, že ho na seba čiastoč- ne naviaže. Jeho aplikáciou tak ušetríte náklady za nadbytočnú spotrebu chemic- kých prostriedkov. doplnKové prostriEdKy V portfóliu jednotlivých značiek nájdete okrem základnej bazénovej chémie aj celý rad ďalších prostriedkov, ktoré predchá- dzajú najrôznejším nedostatkom bazéno- vej vody, resp. pomáhajú s ich riešením. Ak napríklad teplota vzduchu presiahne 20 °C, je dobré začať s používaním prí- pravku s obsahom algicídu, ktorý pôsobí ako prevencia tvorby rias. V prípade náhleho zakalenia vody, ktoré nevzniklo ani v dôsledku pritvrdej vody, ani ne- správnej hodnoty pH, použite flokulant (vločkovač) alebo prejasňovač. Flokulant zhlukuje drobné čiastočky nečistôt do väčších celkov, ktoré potom jednoducho zachytí filtrácia, prejasňovač vodu navyše aj rozjasní. V ponuke však nájdete aj multifunkčné prípravky, ktoré kumulujú viaceré funkcie, napríklad chlórová table- ta môže súčasne plniť aj úlohu algicídu a flokulantu. FiltRÁciA HAYwARD 5 M3/H Piesková filtrácia zaručuje bezprob- lémové filtrovanie vody v bazéne do objemu 25 m3. Pozostáva z kvalitného tela a výkonného čerpadla so zachytávačom hrubých nečistôt, filtračnou nádobou s kvalitným šesťcestným ventilom, ma- nometrom a teflónovou páskou. Ponúka dostatočný výkon na pripojenie bazé- nového príslušenstva, napríklad poloau- tomatického vysávača alebo tepelného čerpadla. Cena: 305 €. www.mountfield.sk pReJASňOVAČ BAZÉnOVeJ VODY Tekutý prípravok od značky Aquamar predstavuje veľ- mi účinný vločkovač, ktorý na seba viaže a odstraňuje mechanické nečistoty a zá- kaly, pričom zároveň prejas- ňuje matnú vodu. Významným spôsobom zvyšuje účinnosť bazénovej filtrácie. Balenie s objemom 1 l vyjde na 13,19 €. www.hornbach.sk KVApKOVÝ teSteR nA cHlÓR A pH Tester Azuro DUKE CP na chlór a pH umožňuje až 120 meraní množstva celkové- ho i voľného chlóru v bazénovej vode (do 10 mg/l) a hodnoty jej pH (v rozsahu 6,2 až 8,5). Tester kúpite za 16,60 €. www.mountfield.sk záhrada Pri pH viac ako 7,4 dochádza k oslabeniu účinku dezinfekcie. Od hodnoty 8,5 ničí chlór vo vode prirodzený ochranný film pokožky. FOtO MOUNTFIELD mojdom.sk 165 Product placement 600 € Background documents: 250 characters, product photo, product name, product description, price and size, site contact teXt NATÁLIA ŽÁKOVÁ FOtO ARCHÍV FIRIEM zeleňou ku krajšiemu domovu Okrem množstva pozitívnych vlastností, akými sú čistenie, resp. zvlhčovanie vzduchu či blahodarný vplyv na ľudskú psychiku, pôsobí zeleň aj mimoriadne dekoratívne a dokáže prispieť k príjemnejšiemu pocitu z vlastného domova. ← V OBÝVAcícH iZBÁcH, kde netreba naplno zužitkovať každý centimeter plochy, pekne ukáže aj mohutnejšia zeleň umiestnená za sedačkou. Voľte skôr do výšky rastúce druhy. FOtO H&M HOME Bývanie inšpirované prírodou obývačka 14 môjdom 5/2017 Branding column 1 900 € MATERIALS: logo Tipy na nákupy 700 € – 1/1 strany MATERIALS: including space, 1 product photo, price, web contact 132 môjdom 6/2017 Medené svietidlá Le Patio reaguje na vzrastajúcu obľubu medi v interiéroch a ponú- ka vo svojej novej kolekcii medené závesné aj voľne stojace svietidlá moderných i klasických tvarov, ktoré sú originálne a trendy. Meď dodá interiéru teplé tóny a nádych elegancie. Hodia sa k nej púdrovo- ružové a sivé odtiene, ale aj čierna a biela, z materiálov mramor adrevo. Vybrať si môžete z viac ako desiatky autorských a dizaj- nérskych značiek z celého sveta. www.lepatio.cz priestranná a nenápadná Taká je nová akrylátová vaňa City od značky RAVAK. Má rozmery 180×80 cm a poskytuje tak komfortné miesto na každodennú relaxáciu. Svojou striedmosťou skvele zapadá do moderných interiérov, jej decentná umiernenosť nikdy nezostarne. Oblý vnútorný tvar, ktorý rozmaznáva telo pri kúpeli, je doplnený moderným obdĺžnikovým vonkajším pláš- ťom. Vďaka asymetrickým lemom je možné na širší z nich, určený k stene, inštalovať aj napúšťanie typu vodopád alebo klasickú stojankovú batériu. www.ravak.sk Štíhle a múdre Nové umývadlové batérie Geberit sú dobrým príkladom toho, že elektronické armatúry môžu byť napriek zaži- tým predstavám štíhle, elegantné a zároveň veľmi pevné a odolné. Možno ich nainštalovať rýchlo a bez akýchkoľ- vek problémov do umývadla alebo do steny. Systém týchto batérií sa môže pochváliť aj prekvapivo hospodárnou pre- vádzkou. Je to tým, že napájanie elektrinou možno riešiť hneď tromi spôsobmi: zo siete, z batérie alebo z vlastného nezávislého generátora, ktorý je poháňaný prúdom vody vo vodovodnom potrubí. www.geberit.sk/baterie nový set-top box Menší a rýchlejší set-top box od Orangeu je nielen tech- nologicky vyspelejší ako jeho predchodca, ale tiež zaberie len minimálny priestor a vďaka modernému dizajnu perfektne zapadne do každej obývačky. Získa ho každý nový zákazník, rovnako ako klient, ktorý má záujem o ďalší set-top box do domácnosti. Pôvodné EVO boxy tak postupne nahradí Arris VIP 4302. Orange sa zároveň pripravuje aj na poskytovanie ultra HD obsahu. www.orange.sk tipy Editorial page 1 160 € MATERIALS: text of 450 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact B2C Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 440 280 3 5 080 € 2/1 of a page in page layout 416 246 – 1/1 of a page 220 280 3 2 950 € 1/1 of a page in page layout 190 246 – 1/2 of a page width 190 118 – 1 590 € 1/2 of a page height 93 246 – 1/3 of a page width 190 77 – 1 160 € 1/3 of a page height 60 246 – Lapel on the headline 105 280 3 3 260 € Z-gate 440 280 3 6 500 € 2nd cover page 220 280 3 3 620 € 1st page of magazine 220 280 3 3 620 € Other pages before the editorial 220 280 3 3 260 € 1/3 height by the editorial 60 246 – 2 060 € 3rd cover page 220 280 3 3 260 € 4th cover page 220 280 3 4 620 € 2/1 PR 7 200 characters, 2 – 8 pictures, logo 4 500 € 1/1 PR 3 600 characters, 2 – 4 pictures, logo 2 550 € 1/2 PR width 1 800 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 390 € 1/2 PR height 2/3 PR width 2 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 800 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 450 characters, 1 picture 1 160 € 2/1 tips on buying** 1 200 € 1/1 tips on buying** 700 € 1/2 tips on buying** 400 € product placement 250 characters, 1 picture 600 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements*** minimum price 2 100 € atypical format size and price depending on individual requirements repre PR ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

13 VAŠe pOtReBY nA pRVOM MieSte V malých interiéroch je z hľadiska využitia priestoru ideálne spojiť kuchyňu s obývačkou a niekedy aj so spálňou v jedno. Ak žijete sami alebo dvaja, nie je to až taký problém. Základným pravidlom pri koncepcii návrhu je: zistiť, aké sú vaše potreby, a z tých vychádzať. Ak častejšie jedávate na pohovke, nepotrebu- jete veľký jedálenský stôl, ktorý by sa ale hodil, ak pracujete z domu. Máte často hostí? Tak investujte do veľkej pohovky, kde môžu aj prenocovať. Je dôležité zadovážiť si veci, ktoré slúžia aspoň na dva účely, ale ak máte niečo dvakrát, von s tým. Vhodné je mať radšej menej nábytku, ktorý má klasické rozmery. Príliš mnoho malých vecí priestor zmenší a spôsobí chaos. Nebojte sa používať trans- parentný nábytok, sklo, kov, priehľadné závesy i veľké vankúše. téma mesiaca ↑ nA KľúČe A pOŠtu postačí šikovný MDF vešiak zavesený na stene, ktorý zaberie oveľa menej miesta ako príručná skrinka. www.westwing.sk ↑ ZAŠitÉ ZA DVeRAMi. Na odkladanie rôznych doplnkov využite jednoducho dvere. Stačí použiť oceľové závesné skrinky s voľne nastaviteľným príslušenstvom. Ušetria kopu miesta z podlahovej plochy. → VýKlenKY V StenÁcH pridajú na priestore. Využitie nájdu pre knižnicu, police, skriňu alebo kútik na sedenie. ↓ ZRKADlÁ ČARuJú. Zrkadlové plochy priestor nielen zväčšujú a presvetľujú, ale dokážu kúzliť. Ak potrebujete zakryť nábytok či vstavanú skriňu, postavte ich či zaveste na čelnú stranu, a tak sa stanú neviditeľnými. FOtO OLIVIER HALLOT/PHOTOFORPRESS.COM FOtO STADSHEM FASTIGHETSMÄKLERI FOtO IKEA mojdom.sk 11 slnečník Extraveľký slnečník zaisťuje dokonalú ochranu pred slnkom v záhrade či na terase. Strieška sa dá nastaviť do troch polôh a dvojitý lankový mechanizmus umožňu- je jeho pohodlné otváranie. Slnečník má stabilnú drevenú konštrukciu, tyč a lúče sú z olejovaného a lakovaného masívneho dreva. Textilný povrch má ochranu proti UV žiare- niu s faktorom približne 80, navyše odpu- dzuje vodu a nečistoty. Výška tyče je približne 2,5m a priemer slnečníka sú 3 m. www.tchibo.sk 5 4pergola Hliníkové lamely bioklimatickej pergoly Biossun sa dajú ovládať diaľkovo buď motoricky, alebo automaticky podľa poveternostných podmie- nok. Pri daždi sa automaticky zatvoria a pri silnom vetre zasa otvoria do požadovaného uhla. V lete nahromadený horúci vzduch stúpa a uniká cez malé štrbinky lamiel do exteriéru. Vďaka tomu vzniká pod pergolou príjemná klíma. Jej bočné plochy je možné vybaviť zvislým tienením, fixnými lamelami, závesmi alebo sklenými posuvným dverami. www.shadowsys.sk Južania napríklad radi kombinujú pergoly s popínavou zeleňou. Tieniaca technika by mala byť harmo- nickou súčasťou architektúry domu. lexikón staviteľa lexikón staviteľa mojdom.sk 167 Advertisement area SKláPací z dubového dreva, 79 × 74 × 114 cm, 329 €, IKEA MultifunKčná od značky Skagerak, tíkové alebo dubové drevo, 40 × 33,5 × 44 cm, 239 €, www.ambientedirect.com MElaMínOvá v bielej a prírodnej farbe, drevotrieska, 141 × 147 × 34 cm, 90 €, www.jysk.sk OcEľOvý od značky Menu, machovozelená farba, 40 × 45 × 32 cm, 129 €, www.northseadesign.nl PlaStOvá od značky Casamania, lakovaný kov, polypropylénová sedacia časť, v dvoch výškach 65 a 70 cm, cena na vyžiadanie, puntodesign.cz S EfEKtOM KalEiDOSKOPu od značky Cappellini, farebné drevo, 160 × 179 × 50 cm, cena na vyžiadanie, KONSEPTI bratislava PlEchOvý od francúzskej značky Fermob, nohy z ocele, 57 × 74 × 37 cm, 155,38 €, www.domesticoshop.com StOhOvatEľná od značky Magis, oceľové tyče, 54,5 × 78 × 51 cm, 242 €, www.bonami.sk v tvarE l od značky Casamania, v troch farebných vyhotoveniach, plast/polyetylén, 144 × 88 × 35 cm, 516 €, www.dizajnovynabytokkfa.sk DrEvEná KlaSiKa OKrúhla šKanDinávia Ohnivý inDuStriál Stolíky Stoličky Deliace police téma mesiaca mojdom.sk 15 ZODpOVeDnÁ ReDAKtORKA NATÁLIA ŽÁKOVÁ riešenie SúčaSťOu SKrinKy na tv sú aj uzavreté časti na odloženie rôznych nevyhnutností. POhODlné KrESiElKO so zaujímavým výpletom využije domáca pani najmä pri čítaní. v SPacEJ čaSti sa nachádza pracovný kút s ďalšou knižnicou. OKrúhly JEDálEnSKý Stôl so zaujímavou podnožou priestor zjemňuje. PôDOryS Bytu „V byte som použil nenápadné tóny, ktoré malý priestor optický zväčšujú – bielu farbu dopĺňa dekor svetlého dreva a pastelové odtiene.“ ing. arch. Michal Ondrejčo Úver na bývanie Užitočné býva- nie so službou Úspora od Poštovej banky môžete použiť aj bezúčelovo, napríklad na rekonštrukciu svojho bývania, pri ktorej nepríde k výraz- nej zmene charakteru nehnuteľnos- ti. Výhodou je, že takto nemusíte banke dokladovať žiadne faktúry a bločky. Ak vám pri vynovení chcú pomôcť aj vaši blízki, nemusia hneď maľovať alebo klásť podlahy. Najužitočnejší vám v tomto smere budú vtedy, keď si v Poštovej banke otvoria účet naviazaný na váš úver, na ktorý uložia svoje úspory. Úver môžete prepojiť až s piatimi spo- riacimi účtami. Tie si môže zriadiť ktokoľvek z vašej rodiny, priate- ľov, kto vám chce pomôcť znížiť si zmluvne dohodnutú úrokovú sadz- bu. Oni o svoje peniaze neprídu, stále ich majú poruke, môžu s nimi ľubovoľne nakladať a vy vďaka ich úsporám ušetríte na mesačnej splátke, úrokovej sadzbe a celkovej preplatenosti úveru. Čím viac úspor na účtoch, tým nižšia sadzba. Keď dosiahnu 50 % z objemu úveru, do- siahnete najnižší úrok na trhu, a to 0,725 %. Viac informácií o úvere na bývanie Užitočné bývanie nájdete v pobočkách Poštovej banky. Viac informácií o úvere na bývanie Užitočné bývanie a o službe Úspora nájdete v pobočkách Poštovej banky. Reklamný text Melinda Burdanová, špecialistka na úvery v Poštovej banke mojdom.sk 129 Postova_banka_PR_MD1706_KS.indd 129 24.5.2017 19:06:28 mojdom.sk 107 188 môjdom 6/2017 2016 je rokom zavedenia samočistiacích škridiel Väčšine našincov sa predstava rodinného domu spája so šikmou strechou, tak to je. TéMa: STAVEBNé TIPY A V G S Y S T E M +421 (0)915 838 572 Bratislava: Nové Mesto nad Váhom: +421 (0)915 991 667 Košice: +421 (0)915 838 574 Banská Bystrica: +421 (0)915 833 516 w w w . a v g - g r o u p . c o m KONTAKT Vyžiadajte si cez registráciu na našej web stránke alebo prostredníctvom e-mailu katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu. info@avg-group.com PRESKLENÉ FASÁDY KLASICKÉ A ŠTRUKTURÁLNE DVERE OKNÁ INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZIMNÉ ZÁHRADY HLINÍK NEREZ CORTEN BRONZ MATERIÁL PRESKLENÉ FASÁDY, OKNÁ, DVERE, INTERIÉROVÉ SYSTÉMY A ZIMNÉ ZÁHRADY na zamatovo matné steny REMAL VINYL COLOR MAT je prémiový farebný maliarsky náter so zamatovým matným vzhľadom, výborným krytím a oteruvzdornosťou. (Odolnosť proti oteru za mokra je v triede 2, čo znamená, že povrch sa môže šetrne umývať.) Je určený do interiéru na maľovanie stien a stropov, na štukové, sadrokartónové a iné podklady. Náter kryje v jednej vrstve a je nariedený priamo na maľovanie, stačí ho pred použitím dôkladne pre- miešať (výdatnosť je až 12 m2/kg). Na nanášanie sa odporúča valček REMAL VINYL s krátkym vlasom. Znečistené miesta a pracovné náradie treba ihneď po maľovaní umyť vodou, pretože zaschnutý náter sa ťažko odstraňuje. Bývanie nad mestom Mať tak vilu na bratislavskej Kolibe... Aj vy snívate o bývaní v atraktív- nej lokalite v nízkopodlažnej zástavbe v priestrannom byte s terasou či predzáhradkou a výhľadom na celé mesto? Vaše predstavy môže naplniť bytový projekt Gansberg na Kolibe. Vilové domy Gansberg sú v poradí 12. projektom a novou vlajkovou loďou developerskej firmy ITB Development, Koliba navyše patrí medzi najvyhľadávanejšie rezidenčné štvrte v Bratislave – blízkosť lesoparku s množstvom zelene a možnosti voľnočasových aktivít sú len jedným z lákadiel. Najväčší záujem je o 2-izbové byty s výmerou 48 – 52 m2. Podľa odborníkov nasledujú 3-izbové byty do 80 m2 a 1-izbové s výmerou okolo 35 – 40 m2. v ich štýle natáliin pohľad Čisté línie a minimalizmus nie sú práve prvé pojmy, ktoré sa mi spoja so slovom farma. Táto stavba je však zaujímavou ukážkou toho, že aj vidiecka usadlosť môže byť moderná a súčasne si zachovať tradičné prvky. Páči sa mi použitie zreštaurovanej miestnej tehly a jej kombinácia s veľkými zasklenými plochami, vďaka ktorým si majitelia aj z interiéru môžu naplno vychutnávať pohľad na okolitú prírodu. Vyzdvihujem aj použitie dreva v interiérovej časti, ktoré pomerne strohé zariadenie zútulňuje, v exteriéri ma nadchýna oddychová zóna s bazénom a priestranným sedením. Farby, vzory, materiály Prírodné a tradičné materiály, ako sú drevo či pálené tehly, dokonale ladia s prírodným prostredím, kontrast s oceľou a sklom oživil materiálovú kompozíciu a dodal stavbe punc modernosti. pôdorys 1 stodola 2 spálne, jedáleň a obývačka pre hostí 3 zasklená galéria 4 jedáleň a kuchyňa 5 garáž 6 spálňa domácich so šatníkom a kúpeľňou 7 obývačka 8 južné nádvorie 9 bazén 10 poschodie – pracovňa 1 5 6 7 8 9 2 3 4 01 02 03 04 10 Plánujete stavbu rodinného domu alebo rekonštrukciu strechy a zvažujete, akú strešnú krytinu použiť? Ak hľadáte materiál, kto- rý vyniká jedinečnými vlastnos- ťami a zároveň je aj ekologický, betón je zaručene dobrá voľba. Tradícia a dlhá životnosť História betónu siaha do dávnej minulosti. Zmes vypáleného vápenca a piesku použí- vali starovekí Gréci už okolo roku 2000 pred naším letopočtom a neskôr ju primie- šaním vulkanického popola zdokonalili Ri- mania. Tento materiál použili napríklad pri stavbe Panteónu, ktorý predstavuje jednu z  najlepšie zachovaných antických pamia- tok Ríma. Dlhá životnosť preto predstavuje jednu z jeho hlavných výhod. Jedno z najpoužívanejších riešení Betón sa neustále vylepšoval a v súčasnosti predstavuje jeden z najpoužívanejších ma- teriálov pri výrobe strešných krytín. Zák- ladným spojovacím materiálom je cement, teda vypálený a následne rozdrvený vápe- nec. Ďalšou dôležitou surovinou je čistý a dôkladne triedený riečny piesok. Okrem vody sa do zmesi pridávajú farbivá z oxidu Reklamný text železnatého, ktorý sa tiež vyskytuje v príro- de a škridle dodáva želanú farebnosť. Nepresiakavosť Jednou z najdôležitejších vlastností betónovej strešnej krytiny je jej nepresiakavosť, resp. nasiakavosť blízka nule. Povrch krytiny úpl- ne odvádza zrážkovú vodu, ktorá sa tak ne- dostane do pórov v materiáli. Nepresiakavosť tak zabezpečí, že hmotnosť škridiel a tým aj celková hmotnosť strechy ostávajú rovnaké. Vysoká mechanická odolnosť Moderná technológia výroby a vysokokva- litný materiál garantujú vysokú mechanic- kú odolnosť betónových škridiel. Strešná krytina preto nevykazuje lámavosť ani pod tlakom veľkého množstva snehu, ľadu a po- hybu na streche. Stálosť tvaru Nemenej dôležitou vlastnosťou kvalitnej betónovej strešnej krytiny je stálosť tvaru. Moderná výrobná technológia umožňuje vy- rábať škridly rovnakej veľkosti a tvaru, vďaka čomu je ich prekrytie absolútne presné. Stálosť farieb Betón svoju farbu získa nastriekaním vybra- ného typu farbiva. Tým vzniká strešná kryti- na s požadovanou farebnosťou, ktorá veľmi pekne ukáže aj na veľkých homogénnych plochách. Prirodzené povrchové opotrebe- nie farebnosti je v prípade kvalitných betó- nových škridiel prakticky neviditeľné. Ochrana proti vonkajším prírodným vplyvom Povrch kvalitnej betónovej škridly je na- vyše ošetrený ďalšou ochrannou vrstvou v rovnakom farebnom odtieni ako základná farba. Táto vrstva slúži ako ochrana proti vzniku machu a proti poškodeniu zapríčine- nému škodlivým vplyvom ovzdušia miest. Ekologické riešenie Čoraz viac zohľadňovaným parametrom je ekológia stavebných materiálov, resp. ich vzťah k ochrane životného prostredia. Z porovnania pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie vyplýva, že betónová škridla je spolu s tŕstím druhým najekologickejším materiálom hneď po drevených šindľoch. Ponuka Terran V portfóliu značky Terran nájdete šesť mo- delov strešnej krytiny s vlnitým alebo plo- chým profilom – Synus, Danubia, Coppo, Vlčanka, Rundo alebo Zenit. Na všetky betónové výrobky poskytuje už takmer dva roky (ako jediná medzi výrobcami betóno- vých strešných krytín na domácom trhu) predĺženú záruku až 50 rokov. www.terran.sk Betónová strešná krytina, zaručene dobrá voľba Názov materiálu Energia Záťaž prostredia Celkové hodnotenie PET (kWh/m2) PET (kv podčíslo) CO2eq (g/m2) CO2eq (kv podčíslo) SO2eq (g/m2) SO2eq (kv podčíslo) Tŕstie 8,775 3 -71955 3 122,175 2 2,67 Drevené šindle 14 3 -16156 3 27,3 3 3,00 Prírodná bridlica – 3 – 2 – 2 2,33 Pálené škridly 50 2 17500 2 61 2 2,00 Betónové škridly 10,56 2 6336 3 22,08 3 2,67 Hliníkové platne 615,6 0 113297,4 0 820,8 0 0,25 Oceľové platne 123 1 30592,5 1 156,675 1 1,00 Syntetická bridlica 54,72 2 19036,8 2 75,744 2 2,00 Bitúmenové šindle 70 2 5240 3 32,45 2 2,00 Umelohmotné platne – 1 – 1 – 1 1,00 Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie (interpretovaný na ich životný cyklus): Stupne odporúčania určené na základe čísiel kv (kvalitatívne): 3: Veľmi odporúčané 2: Napriek menším nevýhodám odporúčané 1: Pre významné nevýho- dy neodporúčané 0: Radšej sa vyhnúť – : Informácie nie sú k dispozícii Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie mojdom.sk 103 TERRAN_PR_MD1707_MC.indd 103 21.6.2017 14:14:52 102 môjdom 7/2017 1/1 of a page 2 950 € 220 × 280 mm Reklamný text Ak si chcete postaviť nový dom, musíte si vo- pred ujasniť, čo od toho očakávate. Moderná doba so sebou prináša aj nové požiadavky na bývanie. Na jednom sa zhodneme – chceme bývať v peknom dome, ale zároveň požaduje- me, aby náklady na bývanie boli čo najnižšie. Vynára sa teda otázka, z čoho postaviť ener- geticky nenáročnú budovu? Základným spô- sobom, ako sa k nej dopracovať, je voľba jed- novrstvovej alebo zloženej, čiže dvojvrstvovej obvodovej konštrukcie domu. Dvojvrstvová konštrukcia už vyšla z módy Dvojvrstvovásajejhovorípreto,žepritomtotype konštrukciesatepelnáizoláciaobálkydomudoda- točne zatepľuje. To kompenzuje nedostatočný sú- činiteľ prechodu tepla U nosnej konštrukcie. Jed- noducho povedané, aby nám dom zvonku rýchlo neprechladol cez nedostatočne hrubú a málo kva- litnú tehlovú stenu, treba na stenu nalepiť nejaký izolant,najčastejšiepolystyrén.Ideoprácne,drahé aprezdravébývanievnovomdomeniepráveide- álne riešenie. Konštrukcia, ktorú nemusíte zatepľovať Druhýmspôsobom,akosadopracovaťkener- geticky nenáročnej budove, je jednovrstvová konštrukcia. Pri tejto konštrukcii plnia tehly tak nosnú, ako aj tepelnoizolačnú funkciu. Použitím dostatočne dimenzovaných a vyso- kokvalitných tehál nám vznikne konštrukcia, ktorú už nie je nutné zatepľovať. Odpadá prác- ne a drahé lepenie izolantu, dom „dýcha“ a vy- tvára zdravé prostredie. Tehly HELUZ držia teplo a nemusíte ich zatepľovať Najviac teda záleží na použitej tehle, jej úžit- kových, technických a tepelnoizolačných vlast- nostiach. Tehlové bloky HELUZ Family 2in1 sú pre stavbu jednovrstvovej konštrukcie tým najlepším riešením. Svoje vynikajúce tepelno- izolačné vlastnosti dosahujú vďaka patentova- nému systému integrovanej tepelnej izolácie v podobe malých polystyrénových guľôčok vnútri samotnej tehly. Tieto guľôčky nijako neovplyvňujú prirodzenú paropriepustnosť a ďalšie výhody prírodného tehlového materi- álu. Aj keď je v stene polystyrén, dom takpove- diac „dýcha“ a vytvára zdravú klímu. Výrobca garantuje deklarované parametre Veľkosériová výroba tehlových blokov HELUZ umožňuje garantovať ich deklarova- né vlastnosti pri budovaní jednovrstvových konštrukcií. Pri tepelnoizolačných paramet- roch máme istotu, že nám napríklad nikto nenalepí tepelnú izoláciu na stenu s ponecha- nými vzduchovými dutinami. Pri kvalitných tepelnoizolačných tehlách stačí dať tehly na- tesno vedľa seba a potom ich omietnuť, ďalšie zatepľovanie už nie je nutné. Jednovrstvová konštrukcia s minimom rizík Nemenej významným faktorom je vlastná výstavba konštrukcie. Ak stavbu zhotovuje renomovaná firma so skúsenosťami, znižuje sa tým riziko, ktoré vzniká pri neodbornom murovaní jednovrstvovej konštrukcie. Pri jednovrstvovej konštrukcii je jednoznačne menej rizík oproti viacvrstvovej konštrukcii, čo predstavuje ďalšie plus pre jednovrstvo- vú konštrukciu. Nesmieme zabudnúť ani na trvanlivosť konštrukcie. Tá je pri jednovrst- vovom murive, ktoré je najčastejšie vybavené omietkovými systémami, vyznačujúcimi sa odolnosťou a dlhou trvanlivosťou, veľmi dlhá. Pretojenáročnosťnaúdržbujednovrstvového muriva veľmi malá, takmer nulová. Nízkoenergetický dom bez zateplenia z tehál HELUZ Pri jednovrstvovej konštrukcii si môžete zvoliť rôzne estetické stvárnenie fasády. Realizácia štukových omietok alebo rozličné ozdobné fa- sádne prvky nie sú pri jednovrstvovom murive žiadnym problémom. A čo sa týka budúcich zásahov do muriva, napríklad pri ukotvení rôznych predmetov či anténových systémov, pri jednovrstvovom murive ide o veľmi jed- noduchý a spoľahlivý úkon v porovnaní s viac- vrstvovou konštrukciou. Ak chcete postaviť nízkoenergetický dom, využite širokú ponu- ku výrobkov HELUZ. Ak nechcete zatepľovať, stavajte z tehlových blokov HELUZ Family 2in1 alebo ďalších typov tehál HELUZ, ako napríklad Family alebo STI. Hrubú stavbu rodinného domu vymurujete vďaka jednoduchému a komplexnému systému za dva až tri týždne. Jednovrstvová tehlová konštrukcia má množstvo výhod S tehlovými blokmi HELUZ nemusíte zatepľovať Dvojvrstvová konštrukcia je prácna, drahá a nevhodná pre nový dom a zdravé bývanie. Hrubú stavbu rodinného domu možno vďaka komplexnému systému vymurovať počas 2 až 3 týždňov. Jednovrstvový konštrukčný systém urýchľuje stavbu. TÉMA: FIRMY RADIA Jednovrstvová konštrukcia znižuje počet technologických krokov vo výstavbe, čím znižuje riziko konštrukčných porúch. Navyše výrazne urýchľuje stavbu. 182 môjdom 6/2017 heluz_PR_MC.indd 182 24.5.2017 19:07:07 1/1 PR 2 550 € 3 600 characters, 2 – 4 pictures, 1 logo 2/3 PR width 1 800 € 2 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 2/3 PR height 1 800 € 2 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 1/2 width 1 590 € 190 × 118 mm 1/2 height 1 590 € 93 × 246 mm 1/3 width 1 160 € 190 × 77 mm 1/3 height 1 160 € 60 × 246 mm

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

14 AKTÍVNY DOM prináša úsporu a pohodlie na str. 8 NOVÉ BYTY Prehľad ponuky a cien na str. 72 ZÁHRADA AKO BENEFIT rodinného domu na str. 150 Zaostrené na strechy Vyberte si typ aj krytinu Z čoho stavať Prehľad stavebných systémov ŠPECIÁL 2017 mojdom.sk Ako zatepliť fasádu Prehľad kontaktných a odvetrávaných systémov #208 špeciál 2/2018 cena 1,63 € www.mojdom.sk fb.com/mojdom + Sprievodca stavbou úsporného domu PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV 21 architektonických ateliérov Vyberte si svoje nové bývanie ŠPECIÁL Od pozemku po kolaudáciu: Praktický návod, ako postupovať pri stavbe domu Ktorý projekt domu je najvýhodnejší? Prinášame porovnanie obstarávacích aj prevádzkových nákladov Target groups: People who are planning to build a family house, construction contractors, and project engineers Description: A4 format, approx. 200 pages, full colour print, soft cover Circulation: 22 000 copies Price of publication: 3.50 EUR Obálka je len ilustračná. Sample cover only Môj dom špeciál Distribution: • all quality bookshops and e-shops • Panta Rhei bookshops • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • newspaper kiosks (Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.) • building supplies stores (e.g. PRESPOR) • internet bookshops (www.jagastore.sk, www.martinus.sk) Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE HOUSING main topic Môj dom špeciál 1/2019 RODINNÉ DOMY - New building materials ORDERS: 2. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 21. 3. 2019 Advertorial 2. 4. 2019 Advertising 4. 4. 2019 24. 4. 2019 Môj dom špeciál is on sale for 3 months Review of new construction materials • Wooden buildings • Gross construction • Roofing • Heating • Compacted surfaces • Windows and roof windows • Facades • Great overview of innovative building ma- terials, technologies and methods of construction Môj dom špeciál 2/2019 new apartments ORDERS: 17. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 8. 4. 2019 Advertorial 17. 4. 2019 Advertising 24. 4. 2019 14. 5. 2019 Môj dom špeciál is on sale for 3 months Low energy and passive house Overview of building ­ materials with a quotation • Wooden buildings • Gross construction • Roofing • Heating • Compacted surfaces • Windows and roof windows • Facades • A great overview of new housing projects MOJ DOM ŠPECIÁL 3/2019 RODINNÉ DOMY - New building materials ORDERS: 26. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 17. 9. 2019 Advertorial 26. 9. 2019 Advertising 1. 10. 2019 17. 10. 2019 Môj dom špeciál is on sale for 3 months Review of new construction materials • Wooden buildings • Gross construction • Roofing • Heating • Compacted surfaces • Windows and roof windows • Facades • Great overview of innovative building ma- terials, technologies and methods of construction B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

15 Size and advertising price * In editorial section are published only news and information not previously published in the magazine Môj dom. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range of goods. ** Tips on buying on the market are set in by the editorial office according to the magazine’s layout. The column is intended to present products together with their price. *** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be deli- vered.The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. Advertisement area 188 môjdom 6/2017 2016 je rokom zavedenia samočistiacích škridiel Väčšine našincov sa predstava rodinného domu spája so šikmou strechou, tak to je. TéMa: STAVEBNé TIPY A V G S Y S T E M +421 (0)915 838 572 Bratislava: Nové Mesto nad Váhom: +421 (0)915 991 667 Košice: +421 (0)915 838 574 Banská Bystrica: +421 (0)915 833 516 w w w . a v g - g r o u p . c o m KONTAKT Vyžiadajte si cez registráciu na našej web stránke alebo prostredníctvom e-mailu katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu. info@avg-group.com PRESKLENÉ FASÁDY KLASICKÉ A ŠTRUKTURÁLNE DVERE OKNÁ INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZIMNÉ ZÁHRADY HLINÍK NEREZ CORTEN BRONZ MATERIÁL PRESKLENÉ FASÁDY, OKNÁ, DVERE, INTERIÉROVÉ SYSTÉMY A ZIMNÉ ZÁHRADY na zamatovo matné steny REMAL VINYL COLOR MAT je prémiový farebný maliarsky náter so zamatovým matným vzhľadom, výborným krytím a oteruvzdornosťou. (Odolnosť proti oteru za mokra je v triede 2, čo znamená, že povrch sa môže šetrne umývať.) Je určený do interiéru na maľovanie stien a stropov, na štukové, sadrokartónové a iné podklady. Náter kryje v jednej vrstve a je nariedený priamo na maľovanie, stačí ho pred použitím dôkladne pre- miešať (výdatnosť je až 12 m2/kg). Na nanášanie sa odporúča valček REMAL VINYL s krátkym vlasom. Znečistené miesta a pracovné náradie treba ihneď po maľovaní umyť vodou, pretože zaschnutý náter sa ťažko odstraňuje. Bývanie nad mestom Mať tak vilu na bratislavskej Kolibe... Aj vy snívate o bývaní v atraktív- nej lokalite v nízkopodlažnej zástavbe v priestrannom byte s terasou či predzáhradkou a výhľadom na celé mesto? Vaše predstavy môže naplniť bytový projekt Gansberg na Kolibe. Vilové domy Gansberg sú v poradí 12. projektom a novou vlajkovou loďou developerskej firmy ITB Development, Koliba navyše patrí medzi najvyhľadávanejšie rezidenčné štvrte v Bratislave – blízkosť lesoparku s množstvom zelene a možnosti voľnočasových aktivít sú len jedným z lákadiel. Najväčší záujem je o 2-izbové byty s výmerou 48 – 52 m2. Podľa odborníkov nasledujú 3-izbové byty do 80 m2 a 1-izbové s výmerou okolo 35 – 40 m2. v ich štýle natáliin pohľad Čisté línie a minimalizmus nie sú práve prvé pojmy, ktoré sa mi spoja so slovom farma. Táto stavba je však zaujímavou ukážkou toho, že aj vidiecka usadlosť môže byť moderná a súčasne si zachovať tradičné prvky. Páči sa mi použitie zreštaurovanej miestnej tehly a jej kombinácia s veľkými zasklenými plochami, vďaka ktorým si majitelia aj z interiéru môžu naplno vychutnávať pohľad na okolitú prírodu. Vyzdvihujem aj použitie dreva v interiérovej časti, ktoré pomerne strohé zariadenie zútulňuje, v exteriéri ma nadchýna oddychová zóna s bazénom a priestranným sedením. Farby, vzory, materiály Prírodné a tradičné materiály, ako sú drevo či pálené tehly, dokonale ladia s prírodným prostredím, kontrast s oceľou a sklom oživil materiálovú kompozíciu a dodal stavbe punc modernosti. pôdorys 1 stodola 2 spálne, jedáleň a obývačka pre hostí 3 zasklená galéria 4 jedáleň a kuchyňa 5 garáž 6 spálňa domácich so šatníkom a kúpeľňou 7 obývačka 8 južné nádvorie 9 bazén 10 poschodie – pracovňa 1 5 6 7 8 9 2 3 4 01 02 03 04 10 Plánujete stavbu rodinného alebo rekonštrukciu strechy a zvažujete, akú strešnú kryt použiť? Ak hľadáte materiá rý vyniká jedinečnými vlastn ťami a zároveň je aj ekolog betón je zaručene dobrá vo Tradícia a dlhá životnosť História betónu siaha do dávnej mi Zmes vypáleného vápenca a piesku vali starovekí Gréci už okolo roku pred naším letopočtom a neskôr ju šaním vulkanického popola zdokon mania. Tento materiál použili naprík stavbe Panteónu, ktorý predstavuje z  najlepšie zachovaných antických tok Ríma. Dlhá životnosť preto pred jednu z jeho hlavných výhod. Jedno z najpoužívanejších rie Betón sa neustále vylepšoval a v súč predstavuje jeden z najpoužívanejší teriálov pri výrobe strešných krytí ladným spojovacím materiálom je c teda vypálený a následne rozdrven nec. Ďalšou dôležitou surovinou a dôkladne triedený riečny piesok. vody sa do zmesi pridávajú farbivá Reklamný text Betónová strešná krytin zaručene dob voľba Názov materiálu Ener PET (kWh/m2) ( Tŕstie 8,775 Drevené šindle 14 Prírodná bridlica – Pálené škridly 50 Betónové škridly 10,56 Hliníkové platne 615,6 Oceľové platne 123 Syntetická bridlica 54,72 Bitúmenové šindle 70 Umelohmotné platne – Prieskum pôsobenia výroby s (interpretovaný na ich životný Prieskum pôsobenia výroby s TERRAN_PR_MD1707_MC.indd 103 102 môjdom 7/2017 1/1 of a page 2 950 € 220 × 280 mm 1/2 width 1 590 € 190 × 118 mm 1/2 height 1 590 € 93 × 246 mm Reklamný text Ak si chcete postaviť nový dom, musíte si vo- pred ujasniť, čo od toho očakávate. Moderná doba so sebou prináša aj nové požiadavky na bývanie. Na jednom sa zhodneme – chceme bývať v peknom dome, ale zároveň požaduje- me, aby náklady na bývanie boli čo najnižšie. Vynára sa teda otázka, z čoho postaviť ener- geticky nenáročnú budovu? Základným spô- sobom, ako sa k nej dopracovať, je voľba jed- novrstvovej alebo zloženej, čiže dvojvrstvovej obvodovej konštrukcie domu. Dvojvrstvová konštrukcia už vyšla z módy Dvojvrstvovásajejhovorípreto,žepritomtotype konštrukciesatepelnáizoláciaobálkydomudoda- točne zatepľuje. To kompenzuje nedostatočný sú- činiteľ prechodu tepla U nosnej konštrukcie. Jed- noducho povedané, aby nám dom zvonku rýchlo neprechladol cez nedostatočne hrubú a málo kva- litnú tehlovú stenu, treba na stenu nalepiť nejaký izolant,najčastejšiepolystyrén.Ideoprácne,drahé aprezdravébývanievnovomdomeniepráveide- álne riešenie. Konštrukcia, ktorú nemusíte zatepľovať Druhýmspôsobom,akosadopracovaťkener- geticky nenáročnej budove, je jednovrstvová konštrukcia. Pri tejto konštrukcii plnia tehly tak nosnú, ako aj tepelnoizolačnú funkciu. Použitím dostatočne dimenzovaných a vyso- kokvalitných tehál nám vznikne konštrukcia, ktorú už nie je nutné zatepľovať. Odpadá prác- ne a drahé lepenie izolantu, dom „dýcha“ a vy- tvára zdravé prostredie. Tehly HELUZ držia teplo a nemusíte ich zatepľovať Najviac teda záleží na použitej tehle, jej úžit- kových, technických a tepelnoizolačných vlast- nostiach. Tehlové bloky HELUZ Family 2in1 sú pre stavbu jednovrstvovej konštrukcie tým najlepším riešením. Svoje vynikajúce tepelno- izolačné vlastnosti dosahujú vďaka patentova- nému systému integrovanej tepelnej izolácie v podobe malých polystyrénových guľôčok vnútri samotnej tehly. Tieto guľôčky nijako neovplyvňujú prirodzenú paropriepustnosť a ďalšie výhody prírodného tehlového materi- álu. Aj keď je v stene polystyrén, dom takpove- diac „dýcha“ a vytvára zdravú klímu. Výrobca garantuje deklarované parametre Veľkosériová výroba tehlových blokov HELUZ umožňuje garantovať ich deklarova- né vlastnosti pri budovaní jednovrstvových konštrukcií. Pri tepelnoizolačných paramet- roch máme istotu, že nám napríklad nikto nenalepí tepelnú izoláciu na stenu s ponecha- nými vzduchovými dutinami. Pri kvalitných tepelnoizolačných tehlách stačí dať tehly na- tesno vedľa seba a potom ich omietnuť, ďalšie zatepľovanie už nie je nutné. Jednovrstvová konštrukcia s minimom rizík Nemenej významným faktorom je vlastná výstavba konštrukcie. Ak stavbu zhotovuje renomovaná firma so skúsenosťami, znižuje sa tým riziko, ktoré vzniká pri neodbornom murovaní jednovrstvovej konštrukcie. Pri jednovrstvovej konštrukcii je jednoznačne menej rizík oproti viacvrstvovej konštrukcii, čo predstavuje ďalšie plus pre jednovrstvo- vú konštrukciu. Nesmieme zabudnúť ani na trvanlivosť konštrukcie. Tá je pri jednovrst- vovom murive, ktoré je najčastejšie vybavené omietkovými systémami, vyznačujúcimi sa odolnosťou a dlhou trvanlivosťou, veľmi dlhá. Pretojenáročnosťnaúdržbujednovrstvového muriva veľmi malá, takmer nulová. Nízkoenergetický dom bez zateplenia z tehál HELUZ Pri jednovrstvovej konštrukcii si môžete zvoliť rôzne estetické stvárnenie fasády. Realizácia štukových omietok alebo rozličné ozdobné fa- sádne prvky nie sú pri jednovrstvovom murive žiadnym problémom. A čo sa týka budúcich zásahov do muriva, napríklad pri ukotvení rôznych predmetov či anténových systémov, pri jednovrstvovom murive ide o veľmi jed- noduchý a spoľahlivý úkon v porovnaní s viac- vrstvovou konštrukciou. Ak chcete postaviť nízkoenergetický dom, využite širokú ponu- ku výrobkov HELUZ. Ak nechcete zatepľovať, stavajte z tehlových blokov HELUZ Family 2in1 alebo ďalších typov tehál HELUZ, ako napríklad Family alebo STI. Hrubú stavbu rodinného domu vymurujete vďaka jednoduchému a komplexnému systému za dva až tri týždne. Jednovrstvová tehlová konštrukcia má množstvo výhod S tehlovými blokmi HELUZ nemusíte zatepľovať Dvojvrstvová konštrukcia je prácna, drahá a nevhodná pre nový dom a zdravé bývanie. Hrubú stavbu rodinného domu možno vďaka komplexnému systému vymurovať počas 2 až 3 týždňov. Jednovrstvový konštrukčný systém urýchľuje stavbu. TÉMA: FIRMY RADIA Jednovrstvová konštrukcia znižuje počet technologických krokov vo výstavbe, čím znižuje riziko konštrukčných porúch. Navyše výrazne urýchľuje stavbu. 182 môjdom 6/2017 heluz_PR_MC.indd 182 24.5.2017 19:07:07 1/1 PR 2 550 € 3 600 znakov, 2 – 4 fotografie, 1 logo Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 440 280 3 5 080 € 2/1 of a page in page layout 416 246 – 1/1 of a page 220 280 3 2 950 € 1/1 of a page in page layout 190 246 – 1/2 of a page width 190 118 – 1 590 € 1/2 of a page height 93 246 – 1/3 of a page width 190 77 – 1 160 € 1/3 of a page height 60 246 – Lapel on the headline 105 280 3 3 260 € Z-gate 440 280 3 6 500 € 2nd cover page 220 280 3 3 620 € 1st page of magazine 220 280 3 3 620 € Other pages before the editorial 220 280 3 3 260 € 1/3 height by the editorial 60 246 – 2 060 € 3rd cover page 220 280 3 3 260 € 4th cover page 220 280 3 4 620 € 2/1 PR 7 200 characters, 2 – 8 pictures, logo 4 500 € 1/1 PR 3 600 characters, 2 – 4 pictures, logo 2 550 € 1/2 PR width 1 800 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 390 € 1/2 PR height 2/3 PR width 2 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 800 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 450 characters, 1 picture 1 160 € 2/1 tips on buying** 1 200 € 1/1 tips on buying** 700 € 1/2 tips on buying** 400 € product placement 250 characters, 1 picture 600 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements*** minimum price 2 100 € atypical format size and price depending on individual requirements repre PR ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

16 41300 Readerprofile The typical reader is a woman at the age of approximately 20 to 49 who is interested in practical, economical and ecological solutions for the household and exterior. Her priorities are towards her family and her home and she is very active as far as home improvement is concerned. She spends her free time in the nature, in her garden or working on the improvements of interior. There are also men among the readers who are especially inspired by working procedures or by the advice on how to economize. Frequency: bimonthly Number of pages: 64 – 96 pages Circulation: 25 000 copies Price: 0.90 EUR Year: 11th VISITS|CREATIVEIDEAS|GREENHOME|ECO-GARDEN|HEALTH|GUIDESANDTIPS|TESTING tvorivé ekobývanie Distribution • subscribers • newspaper kiosks, press retail outlets • department stores and hypermarkets – CARREFOUR, COOP JEDNOTA, HYPERNOVA, KAUFLAND, LUKOIL, OMV, SHELL, SLOVNAFT, TESCO • Panta Rhei bookshops • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and building industry exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com HOWTOLIVE FORLESSMONEYANDECOLOGICALLY readers read at least one issue of the magazine Tvorivé ekoBývanie. (source: MML-TGI) B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

17 WhoreadsthemagazineTvorivéekoBývanie? Up to 41 % of the readers are planning to renovate their housing in the following year. Source: survey conducted on a sample of 969 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. 97 % 3 % of the readers are women, mainly those interested in DIY who like improving their housing themselves. of the readers are men who cooperate with their wives while reconstructing their interior and exterior. 21 % 41 % 17 % 12 % 9 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Age Womendominate 53 % 26 % 21% Howmuchdotheyearn of the readers have an average standard of living and an average income. of the readers have a lower standard of living. of the readers have the highest social status in the society and the highest income. Why advertise in Tvorivé ekoBývanie? 97 % of the readers are women who are not only interested in saving money when furnishing or reconstructing their home but also in living ecologically. Maximum impact on the readers who are interested in ecological and economical side of their housing – energy intensity of their properties, the quality of materials, economic savings, nature combined with the modern lifestyle. 1 2 41 % 32 % 84 % 68 % of the readers are planning their housing renovation. of the readers are furnishing or planning to furnish their interior in the following year. Theyarefurnishingandreconstructing Wheredotheylive? of the readers live in a house. of the readers live in a flat.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

18 Issues and topics Uzávierky vydania Dátum vydania bývanie domácnosť stavba záhrada Tvorivé ekoBývanie 5/2018 ORDERS: 4. 10. 2018 MATERIALS: Editorial work 25. 9. 2018 Advertorial 4. 10. 2018 Advertising 9. 10. 2018 24. 10. 2018 • Kitchen • Furniture • Paint coats – hobby methods • Floor • Healthy living • Economical aids: extractor fans • Testing of domestic appliances • Passive housing • Series: heating – floor and wall heating • Expert advice • Eco-garden Tvorivé ekoBývanie 6/2018 ORDERS: 13. 11. 2018 MATERIALS: Editorial work 2. 11. 2018 Advertorial 13. 11. 2018 Advertising 16. 11. 2018 1. 12. 2018 • Bathroom • Furniture • Paint coats – hobby methods • Economical aids: ovens and cookers • Testing of domestic appliances • Wooden housing • Serial: Heating – fireplace • Expert advice • Eco-garden Tvorivé ekoBývanie 1/2019 ORDERS: 5. 2. 2019 MATERIALS: Editorial work 25. 1. 2019 Advertorial 5. 2. 2019 Advertising 8. 2. 2019 25. 2. 2019 • Kitchen • Furniture • Paint coats – hobby methods • Economical aids: hobs • Testing of domestic appliances • Passive housing • Series: heating • Expert advice • Eco-garden Tvorivé ekoBývanie 2/2019 ORDERS: 3. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 23. 3. 2019 Advertorial 3. 4. 2019 Advertising 8. 4. 2019 25. 4. 2019 • Bathroom • Furniture • Paint coats – hobby methods • Healthy living • Economical aids: refrigerators and freezers • Testing of domestic appliances • Intelligent housing • Series: heating • Insulation • Expert advice • Eco-garden Tvorivé ekoBývanie 3/2019 ORDERS: 6. 6. 2019 MATERIALS: Editorial work 28. 5. 2019 Advertorial 6. 6. 2019 Advertising 11. 6. 2019 26. 6. 2019 • Kitchen • Furniture • Paint coats – hobby methods • Floor • Economical aids: dishwashers • Testing of domestic appliances • Wooden housing • Series: heating – heat pumps • Expert advice • Air-conditioning • Eco-garden: reinforced surfaces Tvorivé ekoBývanie 4/2019 ORDERS: 6. 8. 2019 Podklady: Editorial work 26. 7. 2019 Advertorial 6. 8. 2019 Advertising 9. 8. 2019 26. 8. 2019 • Bathroom • Furniture • Paint coats – hobby methods • Economical aids: washer and dryer • Testing of domestic appliances • Low-energy housing • Serial: heating – heat pumps • Expert advice • Insulation • Eco-garden: reinforced surfaces Tvorivé ekoBývanie 5/2019 ORDERS: 4. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 25. 9. 2019 Advertorial 4. 10. 2019 Advertising 9. 10. 2019 24. 10. 2019 • Kitchen • Furniture • Paint coats – hobby methods • Floor • Healthy living • Economical aids: extractor fans • Testing of domestic appliances • Passive housing • Series: heating – floor and wall heating • Expert advice • Eco-garden Tvorivé ekoBývanie 6/2019 ORDERS: 13. 11. 2019 MATERIALS: Editorial work 4. 11. 2019 Advertorial 13. 11. 2019 Advertising 18. 11. 2019 3. 12. 2019 • Bathroom • Furniture • Paint coats – hobby methods • Economical aids: ovens and cookers • Testing of domestic appliances • Wooden housing • Serial: Heating – fireplace • Expert advice • Eco-garden If you also advertise on mojdom.sk you have the opportunity to reach 361 300 readers every month. tvorivé ekobývanie B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

19 Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 275 3 4 300 € 2/1 of a page in page layout 380 243 – 1/1 of a page 210 275 3 2 490 € 1/1 of a page in page layout 175 243 – 1/2 of a page width 175 113 – 1 430 € 1/2 of a page height 83 243 – 1/3 of a page width 175 73 – 1 060 € 1/3 of a page height 55 243 – 2nd cover page 210 275 3 2 950 € 1st page of magazine 210 275 3 2 950 € Other pages before the editorial 210 275 3 2 790 € 1/3 height by the editorial 55 243 – 1 790 € 3rd cover page 210 275 3 2 790 € 4th cover page 210 275 3 3 490 € 2/1 PR 5 000 characters, 2 – 5 pictures, logo 3 090 € 1/1 PR 3 400 characters, 2 – 4 pictures, logo 1 760 € 1/2 PR width 1 700 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 060 € 1/2 PR height 2/3 PR width 2 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 300 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 450 characters, 1 picture 900 € 2/1 tips on buying** 1 200 € 1/1 tips on buying** 700 € 1/2 tips on buying** 400 € product placement 250 charactersv, 1 picture 600 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements*** minimum price 1 900 € atypical format size and price depending on individual requirements repre PR * In editorial section are published only news and information not previously published in the magazineTvorivé ekoBývanie. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range of goods. **Tips on buying on the market are set in by the editorial office according to the magazine’s layout.The column is intended to present products together with their price *** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be deli- vered.The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Size and advertising price EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES: 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. Non-standard formats  novinky  interiér  exteriér  tipy  nápady  dizajn kaleidoskop ako neStrácať čaS Pri PlánoVaní kuchyne? Vďaka novej službe Kuchyne Online od spoločnosti Decodom môžete svoju novú kuchynskú linku začať plánovať už doma. Je to jednoduché. Vyplňte dotazník a na základe týchto informácií vám skúsený špecialista na kuchynské linky navrhne riešenie vašej kuchyne. Návrh vám zašle mailom a ďalšie potrebné informácie si vyžiada telefonicky. Nemusíte nikam chodiť, a predsa budete mať návrh kuchyne pod kontrolou. Návrh kuchynskej linky má niekoľko etáp a našou snahou je prvé etapy vyriešiť s ohľadom na vaše pohodlie. Šetríme váš čas, a keď sa vám návrh kuchyne bude páčiť, tak finálna návšteva predajne pri objednaní kuchynskej linky bude rýchla a jednoduchá. Kuchyne online nájdete na www.decodom.sk. Stoličky kima tyP 1 a kreSlo DameN New Retro je obľúbený štýl, ktorý spája detaily starých čias s moderným dizajnom. Voľte stoličky, ktoré k sebe na prvý pohľad vôbec nepasujú, vaša jedáleň bude vyzerať ešte modernejšie. Ergonomický tvar plastového kresla Damen New v modrej farbe je zárukou pohodlia. Stolička Kima, čalúnená látkou so vzorom patchwork, vnesie do miestnosti šantivosť. Stabilitu stoličkám zabezpečujú bukové nohy s kovovou konštrukciou. Uhladenosť a neviazanosť – dva retro živly, ktoré vo vašej jedálni urobia divy. www.temponabytok.sk Každý z nás už niekedy potreboval niečo zalepiť, ale takmer nikdy sa to nezaobišlo bez toho, že sme mali zlepené prsty alebo sme vytlačili z tuby príliš veľa lepidla a nevyzeralo to pekne. Loctite konečne prichádza s inovatívnym aplikátorom, ktorý je v tvare pera a po bokoch má vrúbkovanú gumu, ktorou sa dokonalo koriguje vytlačené množstvo sekundového lepidla. Lepidlo Loctite Perfect Pen je gélovej konzistencie, takže ani nesteká pri zvislej ploche. Skrátka praktické a čisté lepenie, ktoré musíte vyskúšať! Viac informácií na: www.loctite-superattak.sk Stolička Kima Typ 1 – cena: 86 € Kreslo Damen New – cena: 39 € koNeČNe lePiDlo, s ktorýM sa NeZaMažete 60 4 2 3 1 Materiál a pomôcky  veľké hladké okruhliaky  kefka na umývanie  biela a čierna farba (napr. Ekokryl Mat)  veľký guľatý štetec  kopírovací papier, ceruzka  tenký guľatý štetec 1Kamene poriadne umyte a nechajte vyschnúť. 2Natrite ich bielou farbou a opäť nechajte uschnúť. 3Z počítača si vytlačte požadovaný nápis a cez kopírovací papier ho prepíšte na kameň. 4Nápis vymaľujte tenkým štetcom. text, foto a realizácia Mgr. art.Jana Ardanová Univerzálna farba Ekokryl je moderná ekologická,vodou- riediteľná vrchná farba.Je vhodná pre práce v interiéri aj v exteriéri,pri prácach typu „urob si sám“. Farba je vhodná na nátery dreva, lepenky,minerálnych podkladov,papiera,ale i kovov. Vyrába sa v matnom a lesklom vyhotovení,v 16 farebných odtieňoch.Možno si však vybrať aj akýkoľvek odtieň zo vzorkovníc NCS alebo RAL.Cena: matný od 5,20 € s DPH za 0,6 l,lesklý od 6,80 € s DPH za 0,6 l.Predáva sieť podnikových predajní Chemolak. V doVolenkoVej nálade Kamene sú nádherný prírodný materiál, ktorého energiu pocítite pri dotyku s ním. Podržte ich chvíľu na dlani, niečo vám možno budú chcieť povedať. A niečo im môžete povedať aj vy, napríklad, že tento rok sa k moru určite vyberiete.  9 9 handmade Editorial page 900 EUR MATERIALS: text of 450 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact handmade 1Tento regál s háčikmi je naozaj veľmi jednoduchý na výrobu. Úprava spočíva len v pár krokoch. Vzávislosti od veľkosti priestoru na stene môžete ponechať rošt v plnej výške alebo ho vhodným spôsobom skráťte. 2Vyberte si vhodné kvetináče, okolo ktorých uviažte špagát tak,aby sa kvetináč dal zavesiť. 3Regál z roštu pripevnite na stenu a na jednotlivé latky zaveste háčiky v tvare S, prípadne môžete pripevniť aj okrasné háčiky.Na ne zaveste rôzne dekoračné predmety alebo pomôcky. 4Keďže sa tento nástenný regál hodí aj do iných miestností, dozdobiť ho môžete napríklad aj časopismi,košíkmi na rôzne drobnosti,kvetináčmi s bylinkami alebo aj kvetmi – pre farebné osvieženie. text a foto Möbelix (ďalšie inšpiratívne pracovné postupy hľadajte na blog.moebelix.sk) 3 2 1 4 náStenný regál Rošt,ktorý bol doteraz vždy schovaný medzi rámom postele a matracom,sa takto dostane na výslnie.Či už v obývacej izbe,v kancelárii,prípadne v kuchyni – s týmto skvelým regálom si vyzdobíte ktorúkoľvek prázdnu stenu. Kvetináč s rastlinným motívom rozžiari akúkoľvek miestnosť, krásne vynikne aj zavesený na rošte. Kvetináč na rastliny Eden, Ø cca 15 cm, výška cca 13,5 cm, kov, 2,99 €, Möbelix. 27 27 Branding column 1 900 EUR MATERIALS: logo reklamný text hornbach Vyrob si sám dizajnové kreslo od Sigurda Larsena LAZUROL CLASSIC S 1023 – VAŠA SPRÁVNA VOĽBA NA NÁTER DREVA HORNBACH predstavuje unikátny projekt – Dizajnovú „edíciu DIELO“. Pre všetkých domácich majstrov i ostatných, ktorí chcú a veria si, pripravil uznávaný dánsky architekt v spolupráci s HORNBACHOM dizajnové kreslo, ktoré si však musí vyrobiť každý sám. Všetko, čo potrebujete, je trocha šikovnosti a chuť tvoriť vlastnými rukami. Kto je Sigurd Larsen? Na projekte sa s nadšením podieľal Sigurd Larsen, dánsky architekt a dizajnér nábytku. Podmienkami pri zadaní a vzniku projektu boli pôvod a dostupnosť materiálov a náradia v HORNBACHU. „Navrhnúť nábytok z materiálu, ktorý možno kúpiť iba v hobby markete, bola naozajstná výzva,“ hovorí Sigurd Larsen. Prečo práve kreslo? „Kreslo je pre dizajn ikonické. Uprostred miestnosti funguje ako socha, čo sa nedá povedať napríklad o nástennej polici. K tomu sa pridáva ešte bezprostredný kontakt kresla a človeka, ktorý v ňom sedí. Táto spolupatričnosť sa, samozrejme, ešte zintenzívni, ak si človek kreslo zostaví sám,“ vysvetľuje S. Larsen. Originálne materiály z projektového marketu Na výrobu dizajnérskeho kresla sú použité originálne materiály – rám je zo stabilného vrstveného dreva, ktoré na rozdiel od masívu príliš nepracuje, sedačku a operadlo tvoria široké, pevné pásy a pre montáž sú použité nábytkárske skrutky. Všetko potrebné na výrobu kresla – náradie, materiály i presný návod na jeho zostrojenie nájdete v predajniach alebo v e-shope HORNBACH. Kreslo by si mal byť schopný postaviť doma každý, kto má aspoň menšiu dielňu. Návod na výrobu kresla kúpite v projektových marketoch HORNBACH alebo na www.hornbach.sk/dielo Pri kúpe návodu vo forme knihy získate aj plaketu originality výrobku. ležadlo Brommö, 49,99 €, IKEA béžová stolička La Forma Rodini, 2 ks, 559 €, www.bonami.sk záhradná stolička Kenton, 430 €, www.gardin.sk záhradné kreslo, 366,96 €, www.malvarosa.sk Prírodná stolička Gjerlev, 69,99 €, jysk.sk ratanové kreslo Marron Antic uno, 246,71 €, www.malvarosa.sk pripravila Michaela Donauerová záhradnÉ (PO)SEDENIE 58 nanákupe Shopping tips 700 € - 1/1 pages Background documents: Product photos, product names, product descriptions, price and size, site contact Product placement A 600 EUR Background documents: 250 characters, product photo, product name, product description, price and size, site contact ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

20 78600 Readerprofile The typical reader is a male aged around 42, who owns a family house and a garden, and supports his family. He likes being at home, is practical and skilful. In his spare time he likes to enhance and improve his interior, yard and garden. The magazine is also read by women of working age, who often undertake repairs of their flat, house or garden. Frequency: monthly + special Number of pages: 72 – 96 pages Circulation: 33 000 copies* Price: 1.60 EUR Year: 22th WORKING PRACTICES | GARDEN | RECONTRUCTIONAND REPAIRS |TOOLSAND EQUIPMENT | MATERIALS *Source: ABC SR independent audit of press sales (Periodical Publishers Association of Slovakia) urob si sám Distribution • subscribers • newspaper kiosks, press retail outlets • department stores and hypermarkets – BILLA, CARREFOUR, COOP JEDNOTA, HYPERNOVA, KAUFLAND, LIDL, LUKOIL, METRO, OMV, SHELL, SLOVNAFT, TESCO • Panta Rhei bookshops • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and building industry exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com THEMOSTREAD MAGAZINEFORDO-IT-YOURSELFERS readers read at least one issue of the magazine Urob si sám. (source: MML-TGI) Sample cover only B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

21 Who reads the magazine Urob si sám? s much as 66 % of the readers are planning to reconstruct their housing! Source: survey conducted on a sample of 1 651 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. Why advertise in Urob si sám? It is the most read and best selling magazine for people who are planning to reconstruct their housing. It is the best selling monthly magazine for men who are of working age. The magazine Urob si sám has been in the top ten of best- selling monthly magazines in Slovakia for a long time. Many readers respond to the advertisements related to materials and tools used for housework, garden and the reconstruction of houses and cottages. 2 1 3 4 65 % 35 % 66 % 70 % 11 % 29 % 1 % readers are men especially do-it- yourselfers who improve their living by themselves. readers are women and their number has been increasing since the new layout. 12 % 30 % 54 % 19 % 16 % 6 % 5 % 19 % 18 % 21 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Age Howdotheyfinancetheirconstructionandreconstruction? Menandwomen readers are planning to reconstruct or are at the moment reconstructing their housing. readers are preparing to construct their house or are building it now. Planningthereconstruction Propertyowners of the readers own a house. of the readers own a flat. of the readers live in a rented flat. from their capital or reserves. by the combination of their capital/ reserves and a loan. by the combination of their capital/ reserves and their building savings. through a loan. through building savings.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

22 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE main topic HOBBY HOUSING AND CONSTRUCTION RECONSTRUCTION GARDEN Urob si sám 11/2018 ORDERS: 3. 10. 2018 MATERIALS: Editorial work 24. 9. 2018 Advertorial 3. 10. 2018 Advertising 6. 10. 2018 19. 10. 2018 • Main topic: Roof - replacement • Issue‘s topic: autumn cleaning of the gar- den, Roof replace- ment or repair? • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Roof • Modern heating bodies • Series: structural work • Floorings • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 12/2018 ORDERS: 2. 11. 2018 MATERIALS: Editorial work 23. 10. 2018 Advertorial 2. 11. 2018 Advertising 7. 11. 2018 20. 11. 2018 • Main topic: floor coverings • Issue‘s topic: gift ideas - tools • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 1/2019 ORDERS: 28. 11. 2018 MATERIALS: Editorial work 19. 11. 2018 Advertorial 28. 11. 2018 Advertising 3. 12. 2018 14. 12. 2018 • Main topic: Kitchen renovation • Issue‘s topic: Floor cleaning and mainte- nance • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 2/2019 ORDERS: 2. 1. 2019 MATERIALS: Editorial work 28. 12. 2018 Advertorial 2. 1. 2019 Advertising 7. 1. 2019 18. 1. 2019 • Main topic: Bathroom renovation • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Roof • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 3/2019 ORDERS: 4. 2. 2019 MATERIALS: Editorial work 24. 1. 2019 Advertorial 4. 2. 2019 Advertising 7. 2. 2019 20. 2. 2019 • Main topic: Founda- tions realization • Issue‘s topic: Interior floors • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Series: structural work • Terrace construction • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 4/2019 ORDERS: 4. 3. 2019 MATERIALS: Editorial work 21. 2. 2019 Advertorial 4. 3. 2019 Advertising 7. 3. 2019 20. 3. 2019 • Main topic: Structural work - beginning a house construction • Issue‘s topic: Roof, terrace, waterproofing the foundations of fami- ly homes, Beginning a house construction • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Roof • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice • Garden equipment Urob si sám 5/2019 ORDERS: 2. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 22. 3. 2019 Advertorial 2. 4. 2019 Advertising 5. 4. 2019 18. 4. 2019 • Main topic: Roof • Issue‘s topic: Renova- tion. Balconies and ter- races, Garden gazebos, wooden structures, modern interior and exterior floors • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Stairs in a family house • Insulating construc- tion materials • Dry construction • Serial: structural work • Building materials, wall and floor tiles • Reconstructions • Terrace and balcony conversions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám špeciál 1/2019 From what to build ORDERS: 23. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 10. 4. 2019 Advertorial 23. 4. 2019 Advertising 26. 4. 2019 13. 5. 2019 Urob si sám špeciál je v predaji 3 mesiace. A great guide on family houses construction • Planning, budgeting, projects • Structural work • Construction materials • Thermal and sound insulation • Windows and doors • Plaster coats and screed • The technical facilities of a family house • Use of renewable sources • Floors and tiles • Safety in a family house • Saunas urob si sám If you also advertise on urobsisam.sk you have the opportunity to reach 418 600 readers every month. B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

23 Urob si sám 6/2019 ORDERS: 3. 5. 2019 MATERIALS: Editorial work 23. 4. 2019 Advertorial 3. 5. 2019 Advertising 9. 5. 2019 22. 5. 2019 • Main topic: exterior floors • Issue‘s topic: interior and exterior painting, lawn treatment • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice • Pavements and reinforced surfaces • Swimming pool Urob si sám 7/2019 ORDERS: 6. 6. 2019 MATERIALS: Editorial work 28. 5. 2019 Advertorial 6. 6. 2019 Advertising 11. 6. 2019 22. 6. 2019 • Main topic: Wood pain- ting and preservation • Issue‘s topic: garden fireplace, colours in interiors and exteriors • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Roof • Bricklaying materials • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice • Pavements and reinforced surfaces • Swimming pool Urob si sám 8/2019 ORDERS: 3. 7. 2019 MATERIALS: Editorial work 24. 6. 2019 Advertorial 3. 7. 2019 Advertising 9. 7. 2019 22. 7. 2019 • Main topic: Ponds and watering • Issue‘s topic: Bathro- om renovation, ponds and watering • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Series: structural work • Reconstructions: bathroom • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 9/2019 ORDERS: 2. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 24. 7. 2019 Advertorial 2. 8. 2019 Advertising 7. 8. 2019 20. 8. 2019 • Main topic: Heating - overview • Issue‘s topic: Bal- conies and terraces, Waterproofing of the lower layer • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Dry construction • Cements and concre- te additives • Fireplaces and furna- ces in a family house • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice • Pavements and reinforced surfaces Urob si sám 10/2019 ORDERS: 4. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 23. 8. 2019 Advertorial 4. 9. 2019 Advertising 9. 9. 2019 20. 9. 2019 • Main topic: Structural work before the winter season • Issue‘s topic: Waterproo- fing - chimneys, Mainte- nance of boilers before the heating season • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Heating a family house • Terraces and balconies • Insulation materials • Series: structural work • Fireplaces and furnaces in a family house • Lighting • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám špeciál 2/2019 Reconstructthehouseand flat ORDERS: 18. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 9. 9. 2019 Advertorial 18. 9. 2019 Advertising 23. 9. 2019 4. 10. 2019 Urob si sám špeciál je v predaji 3 mesiace. A great guide on family houses construction • Planning, budgeting, projects • Structural work • Construction materials • Thermal and sound insulation • Windows and doors • Plaster coats and screed • The technical facilities of a family house • Use of renewable sources • Floors and tiles • Safety in a family house • Saunas Urob si sám 11/2019 ORDERS: 2. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 23. 9. 2019 Advertorial 2. 10. 2019 Advertising 7. 10. 2019 18. 10. 2019 • Main topic: Roof - replacement • Issue‘s topic: autumn cleaning of the gar- den, Roof replace- ment or repair? • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Roof • Modern heating bodies • Series: structural work • Floorings • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 12/2019 ORDERS: 4. 11. 2019 MATERIALS: Editorial work 23. 10. 2019 Advertorial 4. 11. 2019 Advertising 7. 11. 2019 20. 11. 2019 • Main topic: floor coverings • Issue‘s topic: gift ideas - tools • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice Urob si sám 1/2020 ORDERS: 26. 11. 2019 MATERIALS: Editorial work 15. 11. 2019 Advertorial 26. 11. 2019 Advertising 2. 12. 2019 12. 12. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equipment • Materials and products • Series: structural work • Reconstructions • Diseases and pests • Monthly advice If you also advertise on urobsisam.sk you have the opportunity to reach 418 600 readers every month.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

24 Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 297 3 4 300 € 2/1 of a page in page layout 400 267 – 1/1 of a page 210 297 3 2 490 € 1/1 of a page in page layout 193 267 – 1/2 of a page width 193 129 – 1 430 € 1/2 of a page height 95 267 – 1/3 of a page width 193 84 – 1 060 € 1/3 of a page height 62 267 – 2nd cover page 210 297 3 2 950 € 1st page of magazine 210 297 3 2 950 € Other pages before the editorial 210 297 3 2 790 € 1/3 height by the editorial 62 267 – 1 790 € 3rd cover page 210 297 3 2 790 € 4th cover page 210 297 3 3 490 € 2/1 PR 5 000 characters, 2 – 5 pictures, logo 3 090 € 1/1 PR 4 000 characters, 2 – 4 pictures, logo 1 760 € 1/2 PR width 2 000 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 060 € 1/2 PR height 2/3 PR width 3 000 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 300 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 450 characters, 1 picture 900 € Good purchase (1 product) 450 characters, 1 photo, price and contact 900 € product placement 250 characters, 1 picture 600 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements** minimum price 1 900 € atypical format size and price depending on individual requirements Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. repre PR * In editorial section only news are published and in- formation not previously published in the magazine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publi- cation of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Size and advertising price EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commis- sion for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the ma- gazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the ma- gazine according to the editorial plan. urob si sám Non-standard formats Maliarska farba v pastelových odtieňoch Terasové platne s aqua flair povrchom Exteriér v záplave svetla Lazúra na drevo, ktorá nesteká Terasová dlažba Premac ponúka terasové platne s povrchom upraveným rôznymi technológiami – brokovaním, brúsením a pridaním ušľachtilého kameniva v mnohých farebných odtieňoch. Platne Aqua flair na terasu a do záhrady majú jemný, vodou vymývaný povrch, s jemnou fázou a vrstvou flair z čiernej kamennej drviny. Vymývaný povrch dodáva dlažbe elegantný vzhľad. Štyri atraktívne farby môžete navzájom harmonicky kombinovať a vytvoriť tak základ na množstvo náročných variantov ukladania. Platne Aqua flair sú dvojvrstvové, pričom spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe a tlaku, vrchná vrstva odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, obrusovaniu a mechanickým vplyvom. Povrch platní je už vo výrobe impregnovaný, čo má priaznivý vplyv na odpudivosť prachu a nečistôt. www.premac.sk Vonkajšie osvetlenie dokáže dotvoriť celkový vzhľad domu a záhradu „vyšperkovať“ do dokonalosti. Vybrať si môžete z rôznych štýlov, či už klasiku, niečo moderné, alebo stále populárne retro a vintage. Milovníkov moderného dizajnu zaujme napríklad nástenné svietidlo Riga od spoločnosti Eglo. Je dostupný čierny, biely aj antikorový variant v kombinácii s matným bielym sklom. Ak ste skôr za vintage, upúta vás nástenné svietidlo Barrosela v nádhernej medenej farbe s patinou. Zo širokej ponuky exteriérových svietidiel si vyberiete na www.eglo.sk alebo navštívte showroom v Seredi či v Bratislave. Značka Bondex uvádza v júni na trh novinku – lazúru škandinávskej kvality s nanotechnológiou na báze vody, ktorá je vhodná na ošetrenie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov v exteriéri. Je ideálna na podbitie, drevené obloženia, pergoly, ploty, dvere, okná, rolety, odkvapy a trámy. Lazúra má tixotropnú konzistenciu – pri aplikácii nekvapká a nesteká a je takmer bez zápachu. Je pripravená na okamžité použitie, neriedi sa. Je chránená proti plesni, obsahuje biocídne prípravky. Zvýrazňuje štruktúru dreva a vytvára hodvábny vzhľad. Natriete s ňou 10 až 15 m2/l v jednej vrstve. Zakúpite v baleniach: 0,75 l a 2,5 l. Vyrába so vo farebných odtieňoch: dub, oregonská pínia, tík, orech, vlašský orech a červený mahagón. www.slovakia.bondex.cz, www.domyfarieb.sk stavba a obnova Tónovaná maliarska farba Decorhit Color sa používa na moderné farebné nátery stien v interiéri. Vytvára hladký matný povrch. Náter sa vyznačuje stálosťou farebného odtieňa, vysokou krycou schopnosťou, oteruvzdornosťou a dobrou paropriepustnosťou. Vyrába sa v štýlových pastelových odtieňoch vhodných na priame použitie: pieskovosivá, žltozelená, levanduľová, broskyňová, oriešková, limetková, hráškovozelená, olivovozelená, vanilková, krémová, béžová, žltá, medovooranžová, marhuľová, tehlovooranžová. Svetlejšie odtiene dosiahnete zmiešaním farebného odtieňa s bielou farbou v rôznych pomeroch. Zakúpite v sieti podnikových predajní Chemolak. Akciová cena: 11,79 €/5 l (do 30. 6. 2018) www.chemolak.sk Pri natieraní nekvapká, nesteká a je bez zápachu. 80 Latky podľa potreby ohobľujeme a prebrúsime jemným brúsnym papie- rom. NapíLime ich na dĺžku 36 cm (2 ks) a 27 cm (2 ks), hrany jemne prebrú- sime. 1. OchraNNý Náter Latky na- trieme ochrannou lazúrou a necháme uschnúť. SkLadaNie Latky uložíme do obdĺžnika a vnútorné rohy spojíme kovovými spojkami. 3. 4. ZO SOLOLitu Obkreslíme obrys rámu a vypílime ho. Výrez natrieme lazúrou a necháme uschnúť. ZadNá SteNa Sololit priskrutku- jeme o rám, bude tvoriť jeho zadnú stenu. 5. 6. Z ďalšej laty vypílime štyri latky tvoriace prednú časť rámu (po 2 ks 56,5 cm a 23,5 cm). laty spojíme kovovými spojkami. Rámik natrieme tabuľovou farbou zriedenou vodou (1 : 1). 7. 8. 2. Bylinky v ráme PostUP PRÁCE aKO mať voňavé bylinky vždy poruke? KontroLnÝ ZOZNAM MATERIÁL 13,30 € drevená lata 5,20 € 280 × 10,5 × 2,2 cm, (3,50 €/2 m) sololit 1 € na zadnú stenu, 27 × 40,5 cm lazúra na drevo 0,70 € napr. Chemolux V-klasik, odtieň orech (5,19 €/0,75 l) spojovací materiál 3,90 € rohové kovové spojky a skrutky do dreva (1,70 €) ploché kovové spojky – 4 ks (1,20 €) čierna farba 1 € tabuľová, napr. Dispam (7 €/0,8 kg) lepidlo na drevo 0,30 € napr. Pattex Wood (2,80 €/250 g) 2 skrutky s očkom 0,30 € tenké lano 0,80 € čierna fólia 0,10 € NÁRADIE akumulátorový skrutkovač malý maliarsky valček jemná brúsna hubka ceruzka, uholník, plochý štetec, sponkovačka, hoblík, priamočiara píla MÔŽE SA ZÍSŤ Pattex Wood Standard 2,80 €/250 g Ponúka Henkel. Pattex Wood Standard je disperzné tekuté lepidlo, ktoré je určené na lepenie mäkkého i tvrdého dreva. Vďaka jeho krémovej konzistencii ním mô- žeme dosiahnuť dokonalé zle- penie veľkoplošných dosiek, ale využijeme ho i pri bežných opravách v domácnosti. Vertikálnu záhradku môžete vyrobiť aj zo starej drevenej zásuvky, do kto- rej dorobíte police na črepníky a pred- ný rám, alebo ju necháte bez rámu. Ak nechcete mať starosti s polieva- ním rastlín, zasaďte do nej sukulenty. janKa RAdí Dizajnérka dekorácií Mgr. art. Jana Ardanová 7/2018 19 Product placement 600 € Background documents: product photo, product name, product characteristics, price and pack size, web contact 7/2018 25 Náter skrinky KontroLnÝ ZOZNAM Materiál 16 € biela farba 13,60 € napr. Belinka Exterier Email, krycia farba do exteriéru brúsny papier 2,40 € trojuholníkové brúsne lišty, drsnosť 80, 120, 180 (0,40 €/ks) NáraDie teplovzdušná pištoľ vibračná brúska špachtľa štetce kefa MÔŽe Sa ZÍSŤ Belinka exterier email 13,60 €/0,75 l V prípade tejto skrinky, ktorá sa bude používať v kúpeľni, sme aplikovali náter Belinka Exterier Email (nanesený štetcom v dvoch vrstvách). Prvý náter je vhodné po dostatočnom zaschnutí prebrúsiť jemným brúsnym papierom a až potom nanášať druhú vrstvu. Medzibrúsením dosiahnete krajší výsledný efekt. www.belinka.sk Brúsenie Celý povrch dôkladne obrúsime trebárs vibračnou brúskou. Na záver brúsnym papierom dočistíme miesta, kde sa brúska nedostane. Prehliadka Nábytok očistíme a prezrieme celý pôvodný náter. Ak sú poškodenia rôznorodé a nerovnomer- né, celkom ho odstránime. natieranie Farbu dobre premie- šame. Zriedenie nie je potrebné. Ne- zaprášený podklad natierame štetcom alebo valčekom v 1 – 2 vrstvách. Zahrievanie Viac vrstiev starých náterov zoškriabeme špachtľou po nahriatí teplovzdušnou pištoľou. Väčšie nerovnosti treba vytmeliť. 3. 1. 4. 2. hotový náter Náter musí schnúť aspoň 4 hodiny. Prvú vrstvu môžeme jemne prebrúsiť. Vyhýbame sa nanášaniu na silnom slnku. Náradie ihneď po použití umyje- me vodou a detergentom. 5. PostUP PRÁCE aKO SKRÁšLiť a obnoviť starý nábytok? doBrÉ RADY ako brúsiť? Brúsime viackrát. Postupujeme od brúsneho papiera s hrubšou zrni- tosťou (označuje sa nižším číslom, napríklad 40 až 80) k brúsnemu pa- pieru s jemnejším zrnom (označuje sa vyšším číslom, napríklad 120 až 180). Kedy krycí náter Ak aj po starostlivom odstránení náteru a prebrúsení nie je štruktúra dreva dobre viditeľná, prípadne sú na povrchu mechanické poškodenia dre- va alebo iné viditeľné chyby, vtedy je vhodné použiť netransparentný náter, ktorý zatmelené drobné nerovnosti a poškodenia zakryje. Branding column 1 900 EUR MATERIALS: logo Editorial page 900 € Background documents: 450 characters including spaces, 1 product photo, price, site contact B2C OTHERS ADVERTISING

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

25 PCI Multiputz® NoBio Z omietka novej generácie Reklamný text BASF. Špeciálna silikónová pastovitá omietka s maximálnou odolnosťou proti mikroorganizmom. Tenkovrstvová omietka je finálna povr- chová úprava, na ktorú sa kladú najväčšie nároky z hľadiska odolnosti proti poveter- nostným vplyvom a tým aj životnosti a es- tetiky. Roky skúseností a výskumu v BASF boli zúročené pri návrhu omietky novej generácie PCI Multiputz® NoBio Z. Riadené uvoľňovanie širokospektrálneho kapsulovaného biocídu Riasy trápia väčšinu užívateľov zatepľo- vacích systémov vo vlhkých oblastiach nielen na Slovensku. Nová extra silikónová omietka vyniká svojou unikátnou receptú- rou, ktorá sa vyznačuje vysokou ochranou proti rastu plesní, húb a rias na povrchu. Je to zabezpečené širokospektrálnym biocídom, ktorý je kapsulovaný a uvoľ- ňuje pomaly aktívne zložky, ktoré zabraňujú množeniu mikroorganizmov na povrchu omietky. Fotoaktívna prímes TiO 2 Na zvýšenie odolnosti proti riasam pôsobí v tejto omietke prímes fotoaktívnej zložky TiO 2 . Táto prímes rozkladá pomocou slnečného žia- renia organické zložky na povrchu omietky, tým bráni množeniu mikroorganizmov. V podstate je to samočistiaca schopnosť omietky. Odolnosť proti poveternosti a UV žiareniu Omietka vynikajúco odoláva poveternost- ným vplyvom a je aj dosť paropriepustná, aby vedela regulovať vlhkosť. Spôsobené to je hlavne extra silikónovou zložkou, ktorá sa v omietke nachádza. Sklené vlákna na zvýšenie flexibility omietky Výhodou je aj vyššia flexibilita omietky a tým menší predpoklad vzniku trhlín. Na zvýšenie flexibility používa BASF pri výro- be 3 dĺžky sklených vlákien, ktoré zvyšujú jej pevnosť a odolnosť. Vznik a tvorba trhlín v omietkach sú obmedzené. Umývateľná omietka Omietka PCI Multiputz® NoBio Z má nižšiu kapilárnu nasiakavosť v porovna- ní s minerálnymi alebo so silikátovými omietkami, a tým sa zabraňuje jej hĺb- kovému znečisteniu. Prípadné nečisto- ty ostávajú len na povrchu a sú ľahko čistiteľné. Ing. Jozef Horváth, product manager www.pci-sk.sk BASF_PR_USS1807_KS.indd 84 11.6.2018 14:58:34 Akumulátorové stroje McCulloch so vzájomne vymeniteľným akumulátorom pre mnoho rôznych úloh a robotická kosačka McCulloch. Žiadne palivo. Žiadne káble. Žiadne nepríjemnosti. www.mcculloch.com BEZ BENZÍNU. VYSOKÝ VÝKON. Akumulátorové stroje McCulloch so vzájomne vymeniteľným akumulátorom pre mnoho rôznych úloh a robotická kosačka McCulloch. Žiadne palivo. Žiadne káble. Žiadne nepríjemnosti. www.mcculloch.com 7/2018 41 Ochranná lazúra na oživenie štruktúry dreva Ideálne letné osvieženie do vašej záhrady Maliarska farba vhodná do obytných priestorov stavba a obnova Technológiu, ktorá sa hravo postará o zdravé vnútorné prostredie na život, prináša v podobe inteligentného systému ovládania strešných okien, roliet a žalúzií spoločnosť Velux. Tento cenovo dostupný inteligentný systém sa riadi podnetmi získanými zo senzorov. Vznikol v spolupráci s poprednou spoločnosťou, ktorá je špičkou v oblasti riešení pre inteligentné domácnosti – NETATMO. Velux Active neustále monitoruje niekoľko faktorov, ktoré vplývajú na vnútorné prostredie, ako je teplota, množstvo slnečného svetla, vlhkosť alebo koncentrácia oxidu uhličitého. www.velux.sk/active Inteligentné ovládanie strešných okien, roliet a žalúzií Ochranná lazúra na drevo Chemolux S-Klasik je vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam a pestrej ponuke odtieňov ideálna na úpravu dreva a dreveného nábytku vo vašej domácnosti či v záhrade. Drevo chráni pred vplyvom UV žiarenia, vlhkosťou, odpudzuje vodu, preniká hlboko do materiálu, vytvára jemný elastický film, ktorý umožňuje drevu dýchať a zvýrazňuje jeho prirodzenú krásu. Lazúra má príjemný matný vzhľad. Môžete s ňou natierať obklady, štíty domov, brány, ploty, okná, dvere, záhradný nábytok, pergoly, chaty a stavby. Je dostupná v sieti podnikových predajní Chemolak a u zmluvných odberateľov. Akciová cena: 5,22 €/0,75 l; 16,38 €/2,5 l (všetky odtiene do 30.6.2018) www.chemolak.sk www.lazurynadrevo.sk Rámový bazén Swing Frame Ratan s elegantným vzorom ratanu je vhodný pre tých, ktorí hľadajú jednoduché riešenie letného kúpania. Na zostavenie nepotrebujete žiadne náradie, jedinou podmienkou je rovná podkladová plocha, na ktorej pomocou rýchlospojok zložíte rám, ktorý ponesie steny bazéna. Potrebujete bazén presťahovať na iné miesto? Žiaden problém. Kedykoľvek ho jednoducho vypustíte pomocou zabudovaného výpustného ventilu a rozložíte. Unikátny kovový rám so spoľahlivou antikoróznou úpravou poskytuje bazénu vysokú tuhosť a stabilitu. Viac informácií na www.mountfield.sk. MaxiMálne zdravé prostredie na život. Remal Color je vodouriediteľná natónovaná maliarska farba so stálosťou farebných odtieňov. Má vysokú kryciu schopnosť, je paropriepustná a oteruvzdorná. Používa sa v interiéroch na maľovanie omietok, betónu, sadrokartónu, drevotriesky a sanačných omietok. Farba vykazuje odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 5 (klasifikácia podľa EN 13300). www.bal.sk 78 hlinenej nádoby – čím je teplota výpalu vyššia, tým sú zrná hliny akoby viac pri sebe a tým sú póry nádoby menšie, teda prepúšťajú aj menej tekutiny smerom von. Priepustnosť nádoby však sčasti môže zvýšiť i vyššia suchosť okolitej pôdy a výška hladiny vody v nádobe. Namiesto veľkých hlinených nádob môžeme najmä na zavlažovanie zelenín a bylín použiť i nádoby menšie, napríklad rôzne veľké a upravené neglazované kvetináče, ktoré môžeme navzájom pospájať hadicami, cez ktoré ich plníme vodou manuálne alebo automaticky. Vyrábajú sa i tzv. priesakové porézne kolíky dlhé asi 10 cm, ktoré sa zapichnú do substrátu v kvetináči a horným nátrubkom sa dajú napojiť na hadicu privádzajúcu vodu z vodovodu alebo z vyvýšenej nádrže. Z viacerých zavlažovacích kolíkov sa dá pomocou hadíc vytvoriť celý systém, zavlažujúci napríklad všetky rastliny na balkóne. 5 podpovrchové zavlažovanie Podpovrchovými poréznymi hadicami či trúbkami.  Môžu to byť porézne hadice špeciálne vyrobené a zakúpené alebo také hadice, ktoré sme si svojpomocne vyrobili navŕtaním dierok.  V niektorých prípadoch môžeme využiť aj do zeme položené drenážne rúrky alebo si vhodné rúrky z keramického, či dokonca plastového materiálu (napr. aj dierovaných PET fliaš) svojpomocne do pôdy zakopeme.  Priesakové hadice však môžeme zakopať do pôdy aj kolmo až k hlbším koreňom drevín, na spodnom konci ale musia byť uzavreté a vodou ich napájame zvrchu.  Namiesto priesakových hadíc pri veľmi smädných veľkých stromoch môžeme takto kolmo zakopať najlepšie umelohmotné, po obvode dierkované, na spodnom konci uzavreté rúry a zhora do nich privádzame buď závlahovú vodu, alebo aj slabé hnojivé roztoky, ktorými oživíme, zregenerujeme aj staré stromy. Na Chalupe Na Chalupe Praktické rady, tipy a triky, ako si zo svojej chalupy urobiť príjemné a kvalitné miesto na bývanie a relax. Relácia, ktorej sprievodkyňou je chalupárka a moderátorka Katarína Jesenská, ukáže divákom, ako si poradiť so všetkým, čo k tejto záľube patrí. V každej epizóde navštívi jedného známeho chalupára, ktorý si svoje miesto na bývanie uprostred prírody nádherne zveľaďuje. Nebude chýbať ani ozajstný chalupársky recept zo sezónnych surovín. ... Lebo mať chalupu nemá byť len starosť, ale najmä veľká radosť! Televízna relácia pre všetkých milovníkov chalúp Kazdú nedeľu o 16:50 na TV JOJ. TV_JOJ_Na_chalupe_USS1611_KS.indd 1 9.5.2018 9:56:34 Zavlažovanie doBrÉ RADY potrebná hĺbka prevlhčenia pôdy závlahou Pri zeleninách sa predpokladá ich plytké zakoreňovanie, no napriek tomu niektoré zeleniny korenia i vo väčších hĺbkach, napr. korene mrkvy často siahajú do hĺbky 140 – 180 cm, rajčín do hĺbky 80 – 120 cm. Na účin- nú závlahu je však najdôležitejšia hĺb- ka, v ktorej sa nachádza rozhodujúca časť koreňového systému, ktorý kryje odparené množstvo vody z rastliny. Z praktických pozorovaní vychádza nasledujúca potreba prevlhčenia pôdy pri závlahe:  do 30 cm pri špenáte, šaláte, reď- kovke,  30 – 40 cm pri uhorke, cibuli, cesnaku,  40 – 50 cm pri zeleri, mrkve, ko- reňovom petržlene, póre, melóne, tekvici, kalerábe, paprike,  50 – 60 cm pri kapuste, keli, karfio- le, rajčine, šalátovej repe. Toto platí pri zelenine v plnom vývoji. Pri zeleninách, ktoré potrebujú väčšiu hĺbku prevlhčenia závlahou ako 30 cm, dochádza k potrebe zavlažo- vať do uvedených hĺbok postupne, ako tieto rastliny dorastajú:  pri zásobnej závlahe pred výsadbou alebo pri zavlažovaní po výsadbe sa odporúča závlaha do hĺbky 20 – 30 cm,  čase zakoreňovania sa pri nich za- vlažuje do hĺbky prevlhčenia 30 cm,  vo fáze rastu do hĺbky 40 – 50 cm. Hĺbku potrebného prevlhčenia pôdy v danej intenzite kontrolujeme buď prístrojovým vlhkomerom, alebo sondou. 7/2018 45 Domček z dreva KONTrOlNÝ ZOZNAM MATERIÁL 555 € drevené hranoly 200 € na rám chatky, na krokvy drevená guľatina 50 € na nosný trám strechy, stĺpy, rámy okien dosky 30 € s nepravidelnými okrajmi a zvyškami kôry na obklad chatky laty 40 € ohobľované na podbitie strechy a na dvere dosky OSB 80 € na vnútorné steny koleso 15 € možno si ho zhotoviť svojpomocne z drevených hranolov asfaltovaná lepenka 7 € alebo asfaltovaný pás ako izolačný pod- klad pod šindeľ spojovací materiál 25 € rôzne veľké skrutky a klince, kovania pod parapetné dosky závesy a kovania 60 € na dvere strešný šindeľ 28 € plexisklo na okná 20 € NÁRADIE uhlová brúska, vŕtačka brúska, píla, dláto, skrutkovače, meter vodováha, ceruzka Tvar a veľkosť Vychádzali sme z rozmerov bazénovej technológie daných od dodávateľa ba- zéna, preto si ho každý môže postaviť podľa seba. Náš má pôdorys má 150 × 120 cm. Výnimočný, ale prácny Celý domček bol ošetrený protiples- ňovým náterom a olejom na drevo. Každá doska je zvlášť obrusovaná, aby sadla na dané miesto, stĺpy majú tvar krivých guľatín. Preto bol domček veľmi náročný na výrobu, ale tým je aj výnimočný. Na uľahčenie zhotovenia odporúčam všetkým začiatočníkom rovnú guľatinu. dOmčeK v ZáhrAdke rám sme ukotvili do vodorovnej polohy dvomi zatĺkacími kotvami do zeme. Použili sme hranoly a guľatinu ošetrenú protiplesňovým náterom. Medzi stĺpiky ráMu sme pripevňovali latky na uchytenie vonkajšieho aj vnútorného obloženia. Postupne sme zhotovili rámy okien. Do rohov sme umiestnili guľatinu pomocou čapovaných a skrutkovaných spojov. Tvar strechy bol daný tvarom guľatiny. 3. 1. 4. 2. Na predNej straNe sme vložili do rámu drevené stĺpy k dverám a ešte jednu vyššiu „nohu“. Strechu sme uložili na oporné rovné krokvy. Na okieNka sme použili plexisklo, na vnútorné steny dosky OSB. Na vhodné miesto sme umiestnili kovanú závoru na zatváranie dverí. Celú streChu sme zadebnili doskami, prekryli sme ju asfaltovým šindľom a olemovali hliníkovým profilom. Na Dverový rám sme pripevnili tenšie latky a prispôsobili sme ho otvo- ru na dvere. Sú zavesené na ozdobných kovaných pántoch. 7. 5. 8. 6. Vsadili sMe koleso. Na von- kajšie steny sme použili dosky z tzv. prvorezu, ktoré sme ukladali na seba s čiastočným prekrytím. POSTUP PráCe akO pRekRyť bazénovú šachtu domčekom? 7/2018 33 Advertisement area Každú uschnutú vrstvu prebrúsime jemnou brúsnou hubkou. Ďalšie dve vrstvy neriedime. dve police natrieme lazúrou a prilepíme do rámu. Navrch prilepíme tabuľový rámik. 9. necháme schnúť 24 hodín. Do vrchnej časti rámu vyvŕtame dve diery na skrutky s očkom. sponKovačKou prichytíme k policiam igelit, aby do rámu nezate- kala voda pri polievaní. 11. 12. hotovo Odporúčame vám zvesiť rám zo steny pri zalievaní, aby sa nestalo, že sa bude voda vylievať voľne na komodu, stenu či na podlahu. 13. 10. domáce majstrovanie 1.Bazalka Považuje sa za kráľovnú „voňa- čiek“, a to nielen kuchynských.Aj jej botanický názov o tom svedčí – jej vôňa bola hodná kráľov (basileus – kráľ). 2.Rozmarín Starí Rimania túto voňavú rast- linu nazývali morská rosa, pretože sa jej dobre darilo na morskom brehu. Rozmarín ochraňuje, lieči aj očisťuje. Podporuje pamäť, koncentráciu, zrejme preto si starogrécki študenti nosili na skúšky vetvičky rozmarínu, ku ktorým privoniavali. 3.Šalvia Salvere znamená po latinsky liečiť. Šalvii sa hovorí tiež babské ucho či posvätná bylina. Už od antiky je symbolom večného života. Kto pestuje šalviu a v máji jej veľa zje, ten vraj bude múdry a bude dlho žiť. Kto- vie, koľko pravdy je na tomto tvrdení. Isté však je, že nedávno vedci objavili v šalvii látky, ktoré spomaľujú priebeh Alzheimerovej choroby. 4.Borák Traduje sa, že je to rastlina, ktorá podporuje odvahu človeka. Možno aj to bol dôvod, prečo sa jeho modré kvety dávali pred bojom križiakom do nápojov. Hoci to vyzerá ako povera, dnes už vieme, že má reálny základ – borák totiž pôsobí stimulačne na naše nadobličky, kde podporuje tvorbu hormónu „bojuj alebo uteč“, teda adrenalínu. 5.Trebuľka Nazýva sa tiež stoklások, svinská rasca alebo pôstne korenie. V Anglic- ku sa považuje za bylinku čistiacu krv a cez Veľkú noc sa tu pojedá vo veľkom. Vo francúzskej kuchyni patrí k tzv. jemným bylinám (fines herbes) spolu s pažítkou, estragónom a petržlenom. 6.Koriander Pochádza zo stredomorskej ob- lasti. Je známy aj ako čínsky petržlen. Často sa používa v arabskej a indickej kuchyni. Obsahuje dodecenal, ktorý je až dvakrát účinnejší než niektoré antibiotiká. Preto sa nazýva aj ľudový penicilín. 7.Rukola Patrí medzi kapustovité rastliny. Odpradávna je známa aj ako perzská horčica. Je výbornou dietetickou bylinou. Jedlu dáva sviežu pikantnosť. Z jej semien, ktoré obsahujú až 30 % oleja, sa vo Francúzsku vyrába ostrá horčica a olej sa využíva na nakladanie zeleniny. jaro RAdí Hobby záhradkár Ing. Jaroslav Pížl 20 2/3 PR width 1 300 € 3 000 characters, 1 – 2 pictures, logo 2/3 PR height 1 300 € 3 000 characters, 1 – 2 pictures, logo Drobné tipy Videli ste ich v nových budovách a chceli by ste mať také isté aj doma. Ako ich zhotoviť svojpomocne? existuje na to viacero spôsobov. Pre začiatoční- kov je najvhodnejší a najmenej prácny postup pomocou valčeka a hladidla. ide o to, že na starších stenách môžu ostať hrbole, ryhy či stopy po starších otvoroch alebo opadanej omietke. keď sú steny veľmi opotrebované, pred ma- ľovaním ich treba vyrovnať. namiesto lokálne nanášanej sadry však využijete celoplošne nanášanú stierku. Postup v skratke: Stenu oprášite, hlboké diery po príchytkách vyplníte tmelom a prebehnete špachtľou. výstupky či ojedinelé zrná omietky zoškrabte. Ak chcete vystierkovať aj strop miestnos- ti, začnite práve ním. namiešajte si opravnú stierku s redšou konzistenciou. zoberte si na pomoc veľký maliarsky valček (ten, ktorým budete neskôr maľovať) a poriadne ho namočte do stierky. Hmotu rovnomerne nanášaj- te krížovými pohybmi v dostatočne hrubých vrstvách, aby celkom zakryli podklad. naneste toľko stierky, aby ste ju stihli za mokra uhladiť. Použite špeciálne hladidlo s gumenou hranou. Sťahujte ním stierku najlepšie smerom zhora nadol. začnite v kúte. Dbajte však, aby ste nestiahli príliš veľa stierky. Po uschnutí môžete urobiť korektúry, a to buď prebrúsením chybných miest a následnou aplikáciu stierky, alebo ce- loplošným prebrúsením. Potom môžete stenu premaľovať takým spôsobom, aký odporúča výrobca farby. S výsled- kom budete nadmieru spokojní. Ušetriť na energiách a mať vždy čer- stvú a studenú pitnú vodu, resp. teplú vodu pod správnym tlakom, to je cie- ľom montáže. Pravidlo číslo jeden znie: nerobiť zbytočne veľké potrubia. v po- trubiach s veľkým priemerom je veľké množstvo vody. Ak si chcete napustiť pohár studenej vody, musíte jej nechať odtiecť zbytočne veľa, aby získala správnu teplotu. rovnako dlho budete čakať na teplú vodu pri sprchovaní. jej merač však už naplno beží a vy bu- dete platiť viac. menej je niekedy viac. Druhou zásadou je nevytvárať v potru- bí „slepé uličky“ jednoduchým vede- ním, napríklad pre budúce rozšírenie vodovodu do podkrovia alebo k málo používaným spotrebičom, napríklad do kúpeľne pre hostí. lepšie je vytvoriť zá- sobovanie vodou pomocou okružného potrubia, pri ktorom voda cirkuluje aj v málo používaných častiach potrubia. Stojaca voda v potrubí zdraviu ne- svedčí, lebo sa v nej ľahšie rozmnožujú baktérie. veľmi citlivé sú rovnobežne vedené potrubia teplej a studenej vody, ktoré si navzájom odovzdávajú, resp. odoberajú teplo. Teplovodné potrubie sa zbytočne ochladzuje. v potrubí s ne- dostatočne studenou vodou môže dôjsť výskytu baktérií napr. legionely, a preto po tretie, nezanedbajte dôkladnú tepel- nú izoláciu potrubia. oTázKy poSielAjTe NA poradnauss@jaga.sk. Trápi vás nejaký problém s nefunkčnou či poruchovou stavbou? opýtajte sa nás. pÝTAjTe SA ReKoNšTRUUjeTe voDovoD? HlAdKé STeNy v byTe www.ekonomicke-stavby.sk Kristína 33 5+KK Objednávajte +421 376 559 911 Z A D A R M O katalóg 120 domov 336€ mesačne v programe Nulová hotovosť 7/2018 67 1/3 width 1 060 € 193 × 84 mm 1/2 width 1 430 € 193 × 129 mm 1/2 height 1 430 € 95 × 267 mm 1/3 height 1 060 € 62 × 267 mm 1/1 of a page 2 490 € 210 × 297 mm Dokonalá čistota má meno Rimfree Čistota a hygiena v kúpeľni a na WC sú veľmi dôležité. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä toaletnej mise. Jej čistenie nie je žiadna zábava, ale nutnosť, ktorú musíme robiť pravidelne. Teraz však možno túto záležitosť vybaviť rýchlo a ľahko. Umožňujú to toaletné misy Rimfree® od spoločnosti Geberit, ktoré nemajú žiadne skryté a ťažko dostupné miesta. Splachovací okraj Tradičné WC misy majú splachovací kruh, ktorým sa vedie voda pri splachovaní. A hoci je veľmi praktický pri dobrom splachovaní, je veľmi nepraktický pri čistení. Poza okraj sa dostanete ťažko a len do určitej miery, je takmer nemožné túto časť skutočne vyčistiť. Aj pri pravidelnom čistení je splachovací okraj ideálne miesto na hromadenie nečistôt a môže viesť k hygienickým problémom. Z tohto dôvodu sa mnohí výrobcovia WC keramiky zamerali na dizajn misy. Cieľ bol jasný: upraviť splachovací kruh tak, aby ponúkal vyššiu hygienu, a pritom dosiahnuť dobrý výsledok pri splachovaní. Väčšina riešení sa však na trhu neuchytila. Rimfree na optimálnu hygienu Osvedčeným riešením je patentovaná technológia splachovania Geberit Rimfree úplne bez splachovacieho kruhu. To znamená, že na WC mise nenájdete žiadne ťažko dostupné miesta a akékoľvek znečistenie je viditeľné, možno ho teda jednoducho odstrániť. Napriek tomu, že misa nemá splachovací kruh, celý jej vnútorný povrch sa dokonale obmyje. Prúd vody je pri spláchnutí vedený až tesne po svoje vyústenie do WC misy. Vďaka patentovanému rozdeľovaču je prúd nasmerovaný po oboch stranách misy presne tam, kde je to potrebné, dokonca aj pri malom množstve vody. Vďaka prepracovanému dizajnu misy voda nestrieka von. WC misy Rimfree vás oslobodia od nepraktického a časovo náročného čistenia aj od používania čistiacich prostriedkov, ktoré zaťažujú naše životné prostredie. Čistenie mís Rimfree je neporovnateľne jednoduchšie, pretože nemajú žiaden okraj, za ktorým by sa hromadila špina a vodný kameň. Takto spĺňajú požiadavky kladené na moderné kúpeľne a súčasný životný štýl. Hladkú glazúru toalety stačí pretrieť a nepotrebujete na to žiadne špeciálne kefy a prípravky. Ponuka WC mís Rimfree je široká – od klasických oválnych tvarov až po hranaté, takže si určite nájdete tú pravú misu do svojej kúpeľne. Viac informácií nájdete na www.kolo-geberit.sk/rimfree Reklamný text Geberit. « Vďaka prepracovanému dizajnu misy voda nestrieka von. » Čistenie WC misy Rimfree je jednoduché, rýchle a ekologické. Porovnanie toalety Rimfree bez splachovacieho kruhu a tradičnej toalety so splachovacím kruhom. Geberit_PR_USS1807_KS.indd 22 11.6.2018 15:01:00 JEDNOD ČISTÉ Nové sprchové žľaby Geberit CleanLin na hygienu. Optimalizovaný odtok vod Inovatívna hrebeňová vložka zachytáv krytu uprostred žľabu ju môžete za pár Jednoducho čisté – jednoducho krásn www.geberit.sk/cleanline SPRCHOVÉ ŽĽAB 76 1/1 PR 1 760 € 4 000 characters, 2 – 4 pictures, 1 logo

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

26 GARDENINGMAGAZINE WITHWORKINGPROCEDURES Readerprofile The typical reader is a man at the age of 30 to 50 who owns a garden which is either a part of his house or stands separately. He is also the breadwinner of the family. He is family oriented, practical and skilful. He spends his free time improving the exterior of his house such as yard or garden during each season. He is interested in breeding and likes to create new things with his own hands.There are also women of working age among the readers.They are usually the ones who initiate garden makeovers.They are fond of growing flowers and own farm plants.The magazine brings a lot of ideas for women thanks to which they are able to create simple garden decorations. Frequency: ten times per year Number of pages: 64 – 96 pages Circulation: 32 000 copies* Price: 1.59 EUR Year: 5th ZÁHRADA Distribution • subscribers • newspaper kiosks, press retail outlets • department stores and hypermarkets – BILLA, CARREFOUR, COOP JEDNOTA, KAUFLAND, OMV, SHELL, SLOVNAFT, TESCO • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and gardening exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com DECORATIVE AND HOUSEHOLD GARDEN | GARDEN GUIDES | LANDSCAPING | BREEDING 75900readers read at least one issue of the magazine Záhrada. (source: MML-TGI) Šéfredaktor Martin Čurda Poznáte ho z TV z relácie Nová záhrada na TV JOJ. B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

27 WhoreadsthemagazineZáhrada? Up to 93 % of the readers are planning to change their garden or balcony. Source: survey conducted on a sample of 1 005 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. 47 % 53 % 82 % 72 % 17 % 11 % 26 % 12 % of the readers are women who pay attention to their garden which represents both a place of relax and a place for growing their own crops. of the readers are men who are interested in more complicated working processes and is what they search for in this magazine. 13 % 23 % 73 % 15 % 12 % 33 % 25 % 6 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Age Howmuchdotheyearn Itisforbothmenandwomen of the readers are planning some changes in their garden. of the readers are planning or reconstructing their balcony. Theyareplanningreconstruction Ownersofgardens of the readers own a house with a garden. of the readers own a flat. of the readers own a cottage with a garden. of the readers own a garden in the gardening area. of the readers have an average standard of living and an average income. of the readers have a lower standard of living, for example – students, unemployed, retired people. of the readers have the highest social status in the society and the highest income. Why advertise in ZÁHRADA? The magazine provides the readers with many ideas about gardening and breeding, therefore it contains everything what is necessary to know about the maintenance of a garden or a farm. It is the only magazine about gardening which includes step-by-step working processes. The readers of the magazine are also highly interested in the advertisements concerning materials and tools which are used in the household, in the garden and while reconstruction of houses or cottages. 1 2 3

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

28 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE HOBBY GARDEN GARDENING CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION BREEDING ZÁHRADA 7/2018 ORDERS: 20. 8. 2018 MATERIALS: Editorial work 9. 8. 2018 Advertorial 20. 8. 2018 Advertising 23. 8. 2018 6. 9. 2018 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 8/2018 ORDERS: 21. 9. 2018 MATERIALS: Editorial work 12. 9. 2018 Advertorial 21. 9. 2018 Advertising 26. 9. 2018 9. 10. 2018 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 9/2018 ORDERS: 23. 10. 2018 MATERIALS: Editorial work 12. 10. 2018 Advertorial 23. 10. 2018 Advertising 26. 10. 2018 9. 11. 2018 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 10/2018 ORDERS: 28. 11. 2018 MATERIALS: Editorial work 16. 11. 2018 Advertorial 28. 11. 2018 Advertising 3. 12. 2018 14. 12. 2018 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 1/2019 ORDERS: 16. 1. 2019 MATERIALS: Editorial work 7. 1. 2019 Advertorial 16. 1. 2019 Advertising 21. 1. 2019 1. 2. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 2/2019 ORDERS: 18. 2. 2019 MATERIALS: Editorial work 7. 2. 2019 Advertorial 18. 2. 2019 Advertising 21. 2. 2019 6. 3. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests TRAID FAIRS DOMEXPO 2018 (19. – 22. 4. 2018) ZÁHRADA 3/2019 ORDERS: 25. 3. 2019 MATERIALS: Editorial work 14. 3. 2019 Advertorial 25. 3. 2019 Advertising 29. 3. 2019 10. 4. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Paving and tiling in the garden • Breeding • Diseases and pests TRAID FAIRS Flóra Bratislava 2018 (4. – 7. 5. 2018) If you also advertise on urobsisam.sk you have the opportunity to reach 415 900 readers every month. ZÁHRADA B2C

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

29 ZÁHRADA 4/2019 ORDERS: 26. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 15. 4. 2019 Advertorial 26. 4. 2019 Advertising 2. 5. 2019 16. 5. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Swimming pool • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 5/2019 ORDERS: 4. 6. 2019 MATERIALS: Editorial work 24. 5. 2019 Advertorial 4. 6. 2019 Advertising 7. 6. 2019 20. 6. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Swimming pool • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 6/2019 ORDERS: 10. 7. 2019 MATERIALS: Editorial work 24. 5. 2019 Advertorial 10. 7. 2019 Advertising 15. 7. 2019 26. 7. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 7/2019 ORDERS: 14. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 5. 8. 2019 Advertorial 14. 8. 2019 Advertising 19. 8. 2019 2. 9. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Garden lighting • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 8/2019 ORDERS: 19. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 10. 9. 2019 Advertorial 19. 9. 2019 Advertising 24. 9. 2019 7. 10. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 9/2019 ORDERS: 24. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 15. 10. 2019 Advertorial 24. 10. 2019 Advertising 30. 10. 2019 12. 11. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests ZÁHRADA 10/2019 ORDERS: 2. 12. 2019 MATERIALS: Editorial work 21. 11. 2019 Advertorial 2. 12. 2019 Advertising 5. 12. 2019 18. 12. 2019 • Working practices • Coating • Tools and equip- ment • Materials and products • Decorative and household garden • Monthly advice • Shopping lists • Diseases and pests • Landscape architect • Lawn maintenance • Patios, gazebos and pools • Pavements and reinforced surfaces • Fencing • Breeding • Diseases and pests If you also advertise on urobsisam.sk you have the opportunity to reach 415 900 readers every month.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

30 Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 297 3 4 300 € 2/1 of a page in page layout 400 267 – 1/1 of a page 210 297 3 2 490 € 1/1 of a page in page layout 193 267 – 1/2 of a page width 193 129 – 1 430 € 1/2 of a page height 95 267 – 1/3 of a page width 193 84 – 1 060 € 1/3 of a page height 62 267 – 2nd cover page 210 297 3 2 950 € 1st page of magazine 210 297 3 2 950 € Other pages before the editorial 210 297 3 2 790 € 1/3 height by the editorial 62 267 – 1 790 € 3rd cover page 210 297 3 2 790 € 4th cover page 210 297 3 3 490 € 2/1 PR 5 000 characters, 2 – 5 pictures, logo 3 090 € 1/1 PR 4 000 characters, 2 – 4 pictures, logo 1 760 € 1/2 PR width 2 000 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 060 € 1/2 PR height 2/3 PR width 2 000 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 300 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 450 characters, 1 picture 900 € Good purchase (1 product) 450 characters, 1 photo, price and contact 900 € product placement 250 characters, 1 picture 600 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements** minimum price 1 900 € atypical format size and price depending on individual requirements repre PR EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the ma- gazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the ma- gazine according to the editorial plan. Size and advertising price Non-standard formats Domová čistiareň odpadových vôd Každá domácnosť vypúšťa odpadové vody, ktoré sa musia čistiť. Ak nie je možné vypúšťať ich do kanalizácie, dajú sa zbierať do zbernej nádrže – žumpy, odkiaľ ich následne za poplatok odváža fekálne vozidlo. Lepším riešením je domová čistiareň odpadových vôd, určená na čistenie všetkých odpadových vôd vznikajúcich v domácnosti, teda z toalety, umývadla, vane, práčky, umývačky riadu, sprchy a podobne. S prípravou čistiarne odpadových vôd je najlepšie začať už pri projektovaní stavby. Orientačná cena za kompletnú domovú čistiareň odpadových vôd je 1 700 €. Samotné napojenie je veľmi jednoduché. Do čistiarne sa privedie potrubie z kanalizácie domu a napojí sa cez tesnenie, najčastejšie s priemerom DN 110. Celá čistiareň je osadená pod povrchom zeme na betónovej základovej platni a na povrchu vidno len uzamykateľný pochôdzny poklop s priemerom 600 mm. Odtok vyčistenej vody sa pripája cez potrubie s tesnením DN 110. Vyčistená voda sa môže vypúšťať do rieky, vsakovacej studne alebo zbernej nádrže, prípadne ju môžete využiť na zalievanie zelených plôch v záhrade. Orientačná cena: od 1 700 €, www.ekoprogres.sk Prvá pomoc pri poruchách v domácnosti SSE Opravár je asistenčná služba pre domácnosti od Stredoslovenskej energetiky. Už za 1 € mesačne máte k dispozícii pomoc elektrikára i plynára a ako novinku už aj opravu plynového kotla! V rámci služby SSE Opravár PLUS (za 1,90 € mesačne) si navyše zabezpečíte aj pomoc kúrenára, inštalatéra, sklenára a zámočníka. Zároveň máte nárok aj na právnu konzultáciu, zabezpečenie náhradného ubytovania a sťahovacie služby, ak sú potrebné. Stačí zavolať na nonstop asistenčnú linku a pomoc k vám dorazí do dvoch hodín. Viac informácií na www.sse.sk/sseopravar DOBRÝ NÁKUP Čo sa vám môže zísť pri práci v záhrade. Ochrana rastlín s Folicur® koncentrátom Farba MIX na podlahy, omietky i cement Fungicídny prípravok Folicur® koncentrát je určený na ochranu ruží proti múčnatke, čiernej škvrnitosti a hrdzi. Je však účinný proti múčnatke a hrdzi aj pri iných okrasných rastlinách. Dôležitou oblasťou jeho použitia je aj ochrana krušpánu (Buxus sempervirens), a to proti škvrnitosti listov a cylindrokladiovej škvrnitosti listov, zapríčinenej patogénom Cylindrocladium buxicola. Prípravok má preventívny a čiastočne aj kuratívny (liečebný) účinok. Hodvábne lesklá, vodouriediteľná farba MIX od Hornbachu zodpovedá náročným požiadavkám na farebné riešenie omietok, betónu či muriva. Je vhodná aj ako podlahový náter do interiéru i exteriéru. Je odolná proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu i oderu. Odporúča sa pod ňu naniesť základný náter. Požadovaný odtieň si môžete nechať namiešať na mieru v centre miešania farieb Hornbach. Výdatnosť je 10 m2/l, odporúčame naniesť 2 vrstvy náteru. Cena: od 6,50 €, viac informácií na www.bayergarden.sk Cena: 8,99 €/0,75 l, www.hornbach.sk 60 Záhradná lavička Text, foto, realizácia Marian Drobnica OPIERKY Chrbtovú opierku odreže- me 140 mm za 3. doskou a odstránime aj stabilizačné hranoly. Zo 4 ks hrano- lov a 2 dosiek urobíme lakťové opierky. PRÍPRAVA NÔH I Z rohov paliet pílou vyrežeme stabilizačné hranoly aj s doskami. Použijeme ich ako nohy lavičky. PRÍPRAVA NÔH II Paletu otočíme sedacou časťou smerom dolu. Na stabi- lizačné hranoly sedacej dosky budeme priskrutkovávať nohy. ZOSKRUTKOVANIE NÔH Z 8 ks hranolov zoskrutkujeme 4 nohy. Se- dadlo odrežeme 20 mm za 3. doskou, výčnelky poslúžia na uloženie operadla. 3. 1. 4. 2. PRILOŽENIE OPIERKY Zmontova- nú sedaciu časť položíme na bok. K výč- nelku priložíme spodnú dosku opierky, čím sa vytvorí sklon na sedenie. PREDVŔTANIE Pred skrutkovaním každý hranol prevŕtame vrtákom s ∅ 6 mm, aby sme doň dostali skrutku do dreva s dĺžkou 200 mm a s ∅ 8 mm. PRISKRUTKOVANIE OPIERKY Opierku prichytíme o hranoly sedacej časti pomocou skrutiek. Do každého hranolu predvŕtame dve diery. DOKONČENIE NÔH Stabilizačné hranoly presne uložíme, prípadné nerovnosti odstránime pilníkom. Použijeme čo najdlhší vrták. 7. 5. 8. 6. POSTUP PRÁCE NÁvOd, akO SI SvOjpOmOcNe z dvoch europaliet vyrobiť záhradnú lavičku. MATERIÁL použité europalety 2 ks skrutky do dreva 12 ks 8 × 200 mm skrutky do dreva 8 ks 8 × 100 mm impregnačný prípravok 0,5 l lazúra 1,5 l NÁRADIE pílka AKU skrutkovač uhlová brúska meter ceruzka rašpľový pilník štetec pracovné rukavice pracovné okuliare MÔŽE SA ZÍSŤ Lignostop hobby V1042 Predávajú predajne Colorlaku. Univerzálny nevymývateľný koncentrovaný prípravok na ochranu dreva proti hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu. Riedi sa vodou. Výdatnosť: 20 – 25 m2/l. Balenie: 1 l, 5 l, 10 l. KONTROLNÝ ZOZNAM MARIAN RADÍ Domáci majster Marian Drobnica Na zhotovenie lavičky potrebujeme 2 kusy europaliet.Jeden poslúži ako seda- cia časť, druhý ako opierka.Aj jej „nohy“ vytvoríme z europaliet a nebudeme teda potrebovať žiadne ďalšie drevo. Hotovú lavičku na konci práce poriadne dohladka obrúsime, aby sme si pri sedení nepoško- dili šaty alebo sa neoškreli.Všímame si i vytŕčajúce klince, ktoré buď vytiahneme, alebo ich „vklepeme“ do dreva. 5/2018 25 Product placement 600 € MATERIALS: product photo, product name, product description, price and size of the packaging, web contact Editorial page 900 EUR MATERIALS: text of 450 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact * In editorial section only news are published and in- formation not previously published in the magazine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publi- cation of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. ZÁHRADA Záhrada s prírodným jazierkom Text Ing. Monika Králová Foto Atelier Flera OKRASNÁ ZÁHRADA Navštívená záhrada bola založená už dávno, čo potvrdzuje dospelá zeleň vrátane množstva vysokých stromov. Aby však mohla poskytnúť viac priestoru pre deti majiteľov a ich hry, chcelo to vymyslieť a zrealizovať niekoľko atraktívnych prvkov. Pán domu si spomenul na starého kamaráta, záhradného architekta Ferdinanda Lefflera. Jeho kolegyňa Anna Chomjaková, s ktorou zmeny v záhrade plánovali, spomína: „Pôvodne tu boli herné prvky podobného typu ako poznáme z verejných detských ihrísk. Ako chlapci rástli, prestali byť pre nich zaujímavé. Preto sme hľadali nové aktivity, adekvátnejšie k ich veku, ktoré by ich bavili dlhší čas a tiež v nich podporili vzťah k prírode, chuť skúmať a objavovať život v nej.“ A tak pribudlo malé jazierko prírodného rázu. Množstvo rôznych druhov rastlín a jazierko lákajú hmyz aj vtáctvo, čo deti rady pozorujú. Tak, ako sa záhrada v čase vyvíja a rastie, menia sa aj naše predstavy a potreby. Preto si majiteľ po čase pozval záhradných architektov, aby jej dodali novú energiu a aj obsah. Tak, ako sa záhrada v čase vyvíja a rastie, menia sa aj naše predstavy a potreby. Preto si majiteľ po čase pozval záhradných architektov, aby jej dodali novú energiu a aj obsah. 6 Branding column 1 900 EUR MATERIALS: logo B2C ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

31 pestovanie uhoriek vo vzdušnom a slnečnom záhone, striedanie plodín, včasné odstraňovanie napadnutých rastlín, likvidácia pozberových zvyškov, dodržiavanie optimálnej vzdialenosti medzi radmi a v riadku či pestovanie na konštrukciách, napríklad VERTIKO systém. Osvedčili sa i stavebné „kari rohože“, ktoré umožňujú rýchlejšie uschnutie rastlín po daždi. Preventívna chemická ochrana proti plesni uhorkovej sa začína v prvej dekáde júna, ak sa vyskytlo daždivé počasie v máji. Vhodné prípravky v malospotrebiteľskom balení sú Aliette 80 WG, Champion 50 WG, Infinito SC, Kuprikol 50, Previcur Energy, Tanos 50 WG. Roztočec chmeľový tiež spôsobuje podobné príznaky, napáda predovšetkým skleníkové uhorky. V teplých a suchých rokoch, ako je i toto leto, môže napádať aj vonku pestované uhorky. Roztočce voľným okom nevidíme, no na rastlinách sa objavuje jemná pavučinka. V skleníku možno úspešne použiť biologickú ochranu v podobe dravého roztoča (Phytoseiulus persimilis). Chemickou ochranou je Neemazal – T/S, Nissorun 10 WP, Veritmec 018 EC. V prípade podozrenia na neharmonickú výživu, ako uvádzate, použite hnojivo podporujúce tvorbu kvetov, napríklad Kristalon, Hoštické hnojivo na uhorky a cuketu, Forestina Biomin, Hnojivo univerzál. Hnojivá aplikujte v dávke podľa návodu. ŽLtnutie uhoriek Pestujeme uhorky, no začali sa im stáčať listy a ich okraje žltnúť. Škodcu nevidíme žiadneho. Čítali sme, že dôležité je hnojenie stopovými prvkami a že ich nedostatok môže spôsobiť spomínané ťažkosti. Poradíte nám nejaký vhodný prípravok? Anna K., Viničné Bez fotky je ťažké určiť príčinu uvedených príznakov. Nemusí to byť iba nedostatok mikroelementov, spôsobovať ich môže napríklad vírus mozaiky uhorky alebo vírus žltej mozaiky cukety. Choré rastliny majú na listoch mozaikovité kresby, hranaté žlté škvrny, zaostávajú v raste, vädnú, môžu aj zahynúť. Chorobu prenášajú najmä vošky, žltá mozaika cukety je prenášaná i osivom. Ochrana spočíva v likvidácii vošiek, ničení burín, ktoré sú rezervoárom vírusu, a používaní zdravého osiva. Opísané prejavy sú typické aj pre hubovú chorobu, pleseň uhorkovú. Na chorých listoch sa objavujú žlté, žilnatinou ohraničené škvrny. Na spodnej strane listov sa v miestach škvŕn objavuje sivohnedý nálet pôvodcu ochorenia. Listy hnednú a celá vňať uschýna. Šírenie choroby podporuje daždivé počasie a hustý spon. Preventívne opatrenie je ing. hAnA Szabóová Absolventka Vysokej školy poľno- hospodárskej v Nitre, vyučovala odbor- né záhradnícke predmety na strednej škole.Teraz je vedúcou organizačného odd. Slovenského zväzu záhradkárov, kde organizuje výstavy ovocia, zeleni- ny, kvetín a rôzne súťaže. Odpovedáme na otázky OTÁZKY PÍŠTE NA poradna@zahrada.sk. Do každého čísla niekoľko z nich vyberieme a odpovieme. PÝTAJTE SA ing. mArtin Čurda Je absolventom Slovenskej poľno- hospodárskej univerzity v Nitre, odbo- ru záhradná architektúra.Aktívne sa venuje profesii záhradného architekta, ale je aj propagátorom a poradcom v otázkach záhrad nielen v našom časopise, ale aj v televízii. 5/2018 57 Advertisement area Domová čistiareň odpadových vôd Každá domácnosť vypúšťa odpadové vody, ktoré sa musia čistiť. Ak nie je možné vypúšťať ich do kanalizácie, dajú sa zbierať do zbernej nádrže – žumpy, odkiaľ ich následne za poplatok odváža fekálne vozidlo. Lepším riešením je domová čistiareň odpadových vôd, určená na čistenie všetkých odpadových vôd vznikajúcich v domácnosti, teda z toalety, umývadla, vane, práčky, umývačky riadu, sprchy a podobne. S prípravou čistiarne odpadových vôd je najlepšie začať už pri projektovaní stavby. Orientačná cena za kompletnú domovú čistiareň odpadových vôd je 1 700 €. Samotné napojenie je veľmi jednoduché. Do čistiarne sa privedie potrubie z kanalizácie domu a napojí sa cez tesnenie, najčastejšie s priemerom DN 110. Celá čistiareň je osadená pod povrchom zeme na betónovej základovej platni a na povrchu vidno len uzamykateľný pochôdzny poklop s priemerom 600 mm. Odtok vyčistenej vody sa pripája cez potrubie s tesnením DN 110. Vyčistená voda sa môže vypúšťať do rieky, vsakovacej studne alebo zbernej nádrže, prípadne ju môžete využiť na zalievanie zelených plôch v záhrade. Orientačná cena: od 1 700 €, www.ekoprogres.sk Prvá pomoc pri poruchách v domácnosti SSE Opravár je asistenčná služba pre domácnosti od Stredoslovenskej energetiky. Už za 1 € mesačne máte k dispozícii pomoc elektrikára i plynára a ako novinku už aj opravu plynového kotla! V rámci služby SSE Opravár PLUS (za 1,90 € mesačne) si navyše zabezpečíte aj pomoc kúrenára, inštalatéra, sklenára a zámočníka. Zároveň máte nárok aj na právnu konzultáciu, zabezpečenie náhradného ubytovania a sťahovacie služby, ak sú potrebné. Stačí zavolať na nonstop asistenčnú linku a pomoc k vám dorazí do dvoch hodín. Viac informácií na www.sse.sk/sseopravar DOBRÝ NÁKUP Čo sa vám môže zísť pri práci v záhrade. Ochrana rastlín s Folicur® koncentrátom Farba MIX na podlahy, omietky i cement Fungicídny prípravok Folicur® koncentrát je určený na ochranu ruží proti múčnatke, čiernej škvrnitosti a hrdzi. Je však účinný proti múčnatke a hrdzi aj pri iných okrasných rastlinách. Dôležitou oblasťou jeho použitia je aj ochrana krušpánu (Buxus sempervirens), a to proti škvrnitosti listov a cylindrokladiovej škvrnitosti listov, zapríčinenej patogénom Cylindrocladium buxicola. Prípravok má preventívny a čiastočne aj kuratívny (liečebný) účinok. Hodvábne lesklá, vodouriediteľná farba MIX od Hornbachu zodpovedá náročným požiadavkám na farebné riešenie omietok, betónu či muriva. Je vhodná aj ako podlahový náter do interiéru i exteriéru. Je odolná proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu i oderu. Odporúča sa pod ňu naniesť základný náter. Požadovaný odtieň si môžete nechať namiešať na mieru v centre miešania farieb Hornbach. Výdatnosť je 10 m2/l, odporúčame naniesť 2 vrstvy náteru. Cena: od 6,50 €, viac informácií na www.bayergarden.sk Cena: 8,99 €/0,75 l, www.hornbach.sk 60 Aktuálne práce OTÁZKY pOSIelAjTe NA poradna@zahrada.sk. máte problém s niektorou okrasnou rastlinou? Opýtajte sa nás. pÝTAjTe SA napríklad kumulus WG,Thiovit jet, Folicur AL.v prípade väčšieho výskytu škodcov ošetríme rastliny účinným insekticídom. Proti roztočcom použi­ jeme Apollo 50 SC, vertimec 018 eC, proti voškám a bzdôškam Bi 58 eC Nové, Decis AL, Super Champion k, karate Zeon 5 CS, Pirimor 50 WG. Pro­ ti štítničkám, červcom a pukliciam nie sú v súčasnosti registrované prípravky, účinné by však mali byť Dursban 480 eC a karate Zeon 5 CS, ktoré sú povolené proti iným škodcom. Použiť môžeme aj prípravky biologickej a eko­ logickej ochrany. Z polovyzretých výhonkov sa dobre zakorenia bylinky, koreniny a liečivky, a to v ľahkom priepustnom substráte (agroperlit, rašelina s pieskom). Spodnú časť odrezka ošetríme stimulátorom, rýchlejšie a lepšie sa zakorení. Bylinnými odrezkami množíme okrasné dreviny, ktoré sa nedajú množiť drevnatými odrezkami odoberanými v zime, napríklad hortenzie či ruže. letničkám, trvalkám, cibuľovinám, okrasným drevinám (budleja, orgován, tavoľník a i.) odstraňujeme odkvitnuté kvety, aby sa zbytočne neoslabovali tvorbou semien. Často potom opätovne zakvitnú. Režeme živé ploty z opadavých listnáčov. Tvarujeme voľne rastúce či v drôtenej konštrukcii vysadené figúry zo vždyzelených listnáčov, napríklad zvieratká, postavy, špirály, rôzne geo­ metrické tvary. Živé ploty z ihlična­ nov a vždyzelených listnáčov stačí tvarovať až v auguste, keď výhonky spevnejú. Na vrúbľovaných a očkovaných dre­ vinách odstraňujeme plané výhonky, ktoré vyrastajú na kmienku alebo aj tesne pri pôde – na báze kmienka. Kvety určené na sušenie, ako sú slamienky, limonky – statice, gyp­ somilka, zbierame cez poludnie, keď sú obschnuté. Sušíme ich vo viazaničkách, zavesené kvetom dolu. Stonky stiahneme gumičkou, ktorá je pružná a prispôsobí sa objemu viazaničky, jednotlivé byle tak po­ stupne nevypadajú. Rôzne bylinky, koreniny a liečivky, ako sú levanduľa lekárska, šalvia lekárska, bazalka, mäta pieporná, majorán záhradný, pamajorán, rozmarín, saturejka, sušíme v tenkých vrstvách v tieni na suchom, vzdušnom, bez­ prašnom mieste prikryté sitom alebo starou záclonou. V horúčavách predĺžime intervaly kosenia trávnika. Necháme ho radšej vyšší, pretože tak lepšie udrží vlahu a prekoná nepriaznivé letné obdobie. Ak kosíme stále nízko, na 3 – 4 cm, počítajme s tým, že vzniknú holé mies­ ta, na ktorých sa objaví mach a burina. Preto je teraz lepšie kosiť na výšku 5 až 6 cm, a to vo chvíli, keď tráva dosiahne 8 až 10 cm. proti hubovým chorobám, ako sú múčnatka a škvrnitosť, použijeme v prípade potreby fungicídne prípravky, KOSíme meNej BYlINKY A kOReNiNy TVARujeme DReviNy Sušíme kveTy SleDujeme VÝSKYT CHORôB A škODCOv ROZmNOžujeme ODReZkAmi ODSTRAňujeme ODkviTNuTé kveTy 5/2018 5 2/3 PR width 1 300 € 2 000 characters, 1 – 2 pictures, logo 2/3 PR height 1 300 € 2 000 characters, 1 – 2 pictures, logo Bioochrana Tesne pred kvetom Najdôležitejším momentom v ochrane proti múčnatke, ale aj proti iným chorobám, je obdobie tesne pred kvitnutím. Aplikujeme postrek prípravkom BorOil (20 ml/10 l vody), Thovit Jet® (40 g/10 l vody), Chitopron 5%® (20 – 40 ml/10 l vody) a primiešame i CuproTonic (20 – 40 ml/10 l vody). Túto kombináciu aplikujeme aj hneď po odkvitnutí z dôvodu prevencie zdravého vinohradu. Získame tak ochranu nielen pred múčnatkou, ale aj peronospórou a botrytídou. Počas daždivého počasia môžeme výnimočne striekať aj počas kvitnutia, a to prípravkom Chitopron 5%® (30 ml/10 l vody). Ošetrenie ochráni porast pred napadnutím hubami v najdôležitejšom období. Po odkvitnutí Múčnatka má vo vinohrade po odkvitnutí, od obdobia padania čiapočiek kvetov až po uzatváranie strapcov, takmer vždy hlavné slovo. Preto v tomto období používame kombináciu listových hnojív PowerOf-K® (80 – 100 ml/10 l vody) s obsahom draslíka, FerrumOil® (20 – 40 ml/10 l vody) s obsahom železa, CuproTonic (20 – 40 ml/10 l vody) s obsahom medi a Biomit® (30 – 50 ml/10 l vody). Biomit je zložka, vďaka ktorej postrek priľne na list, až je takmer nezmývateľný a látky môžu vyživovať pletivá i v extrémnom počasí. Prípravok CuproTonic spôsobuje minimálne zaťaženie pôdy meďou v porovnaní s bežnými klasickými meďnatými postrekmi. Opakované postreky týmito prípravkami (navyše bez síry) zabezpečia dokonalú ochranu pred múčnatkou. Pri prvých príznakoch Ak sa z nejakých príčin predsa múčnatka vo vinohrade objaví, okamžite porast ošetríme „umývacím“ postrekom Folicit (50 – 100 ml/10 l vody), ktorý ju zastaví. Na druhý deň opäť ošetríme prípravkom FerrumOil® (40 g alebo 100 ml/10 l vody) zmiešaným s PowerOff-K (80 – 100 ml/10 l vody). Takto „vymyjeme“ podhubie múčnatky a fyzikálne, prostredníctvom olejovej zložky, zabránime jej rozšíreniu. Pred vyfarbovaním bobúľ Pred vyfarbovaním bobúľ môžeme ako posledné ošetrenie použiť kombináciu listových hnojív PowerOf-K® (80 – 100 ml/10 l vody), BorOil® (20 – 40 ml/10 l vody), CuproTonik (20 – 40 ml/10 l vody) a Biomit® (30 – 50 ml/10 l vody). Táto kombinácia zabezpečí aj ošetrenie proti botrytíde, keďže karbonát v PowerOf-K® vytvorí povlak na strapine a potom už uzavretý strapec „nepustí“ hnitie zvnútra strapiny. Posledné ošetrenie Malo by obsahovať prípravok BorOil, ktorý pomôže lepšiemu vyzretiu konárov a tým aj prezimovaniu, najmä ak sa počas zimy objavia mínusové teplotné extrémy. Prípravky použité pred vyfarbovaním bobúľ a v poslednom postreku zaistia vyššiu cukornatosť bobúľ a vo víne lepšiu vyrovnanosť cukrov s kyselinami. Môže vzniknúť rezistencia voči týmto prípravkom? Nemôže, keďže tento spôsob bioochrany je založený na zákonoch fyziky, zmeny pH alebo povrchového napätia a posilnení imunity. Rastliny spevnejú a zlepšia sa i nutričné hodnoty výsledných produktov. A hlavne, keď budeme s priateľmi ochutnávať vlastné vínko, môžeme ho piť s dobrým pocitom, že neobsahuje rezíduá veľkého množstva chemických postrekov, ktoré je v konvenčnom vinohradníctve nutné vykonávať. Nezrelé bobule postupne praskajú. Okrem klasickej chemickej je dnes dostupná i ekologická ochrana. AGROCULTUR BIO, s. r. o., Biovetská 9O3/32, 949 O5 Nitra • Ing. Róbert Vitáriuš – O9O8 705 573 • www.agrocultur.sk • info@agrocultur.sk Aplikáciou hnojív značky HUMIX® dosiahneme:  Poskytneme rastlinám komplex makro- a mikroživín potrebných pre ich správny vývoj a rast.  Zintenzívňujeme výživu rastlín, čím dosiahneme vyššiu a kvalitnejšiu úrodu. TEKUTÉ PRÍRODNÉ HNOJIVÁ ZNAČKY HUMIX® OBSAHUJÚCE HUMÍNOVÉ LÁTKY A ŽIVINY V CHELÁTOVEJ FORME.  Podporíme rozvoj koreňového systému a jemného vlásnenia rastliny.  Zlepšíme rastlinám príjem základných živín z bežných umelých hnojív.  Zvýšime odolnosť rastlín pred hubovými ochoreniami a stresujúcimi zmenami klimatických podmienok. Zoznam našich partnerských predajní nájdete na www.agrocultur.sk. VEĽKOU VÝHODOU HNOJÍV ZNAČKY HUMIX® JE NULOVÁ OCHRANNÁ LEHOTA. AGROCULTUR BIO, s. r. o., Biovetská 9O3/32, 949 O5 Nitra • Ing. Róbert Vitáriuš – O9O8 705 573 • www.agrocultur.sk • info@agrocultur.sk Zoznam našich partnerských predajní nájdete na www.agrocultur.sk. VEĽKOU VÝHODOU HNOJÍV JE NULOVÁ OCHRANNÁ LEHOTA. nájdete na www.agrocultur.sk.  Pri aplikácii na pôdu stimulujeme rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov. Agrocultur_ZAHRADA1803_KS.indd 1 3.4.2018 11:57:34 5/2018 53 1/3 width 1 060 € 193 × 84 mm Oleander, vhodný aj pre začiatočníkov Táto rastlina je, pokiaľ ide o druhy pripomínajúce prázdniny pri mori, skutočnou klasikou. Oleander (Nerium oleander) je teplomilná drevina, ktorá vyniká bohatým kvitnutím. Pestuje sa veľmi jednoducho a je aj u nás dostupná v mnohých pekných kultivaroch. Najčastejšie kvitne ružovo a bielo, kvety môžu byť jednoduché alebo plné. Zaujímavé sú i formy s panašovanými listami (kultivar Variegata). Pestovať ju môžeme v tvare kríka alebo stromčeka. Jej pestovaniu sa radšej vyhneme, ak máte malé deti, pretože je celá pomerne prudko jedovatá. Pestovanie: Potrebuje veľa slnka a teplo, čiže miesto na južnej strane, chránené pred vetrom a dažďom. Vyžaduje výdatné zavlažovanie, ku koreňom aj do hlbšej misky. Prihnojujeme počas leta vo forme zálievky alebo pomocou hnojív s postupným uvoľňovaním živín. Na zálievku nepoužívame dažďovú vodu, pretože obsahuje vápnik a to rastline z dlhodobého hľadiska nevyhovuje. Čistíme ju od odkvitnutých kvetov a žltých listov. Priebežne kontrolujeme 4 jej zdravotný stav. Bohužiaľ, je náchylná na napadnutie červcami a puklicami, ktorých sa veľmi ťažko zbavuje. V prípade problému preto zasiahneme čo najskôr, a to mechanickým čistením kombinovaným následne s chemickým postrekom. Prezimovanie: Bezproblémovo prezimuje v svetlej a chladnej miestnosti, ktorá je aj počas zimy vetraná. Dokonca znáša krátkodobo teploty pod 0 °C, no je lepšie sa im vyhnúť. V zime ju zalievame podľa potreby, dlhodobé sucho jej nesvedčí. OKRASNÁ ZÁHRADA Durman, prezývaný anjelské trúby 5 Je to atraktívna a počas leta neúnavne kvitnúca rastlina s obrovskými kvetmi, známa aj pod ľudovým označením „anjelské trúby“. Tie nádherne voňajú, čo len umocní zážitok z nej. Hodí sa do mestského aj vidieckeho prostredia, či už do záhrady, k bazénu, alebo na terasu, vždy na dobre viditeľné miesto. Najkrajšie sú niekoľkoročné exempláre, ktoré vytvárajú mohutne pôsobiace stromčeky. Kvety durmanu (Brugmansia) môžu byť jednoduché aj plné. Najčastejšie sú biele, žlté, oranžové či ružové. Stretnúť sa možno aj s kultivarmi, ktoré majú panašované listy. Pestovanie: Doprajeme jej slnko alebo polotieň a substrát s vyšším obsahom vápnika s hnojivom s postupným uvoľňovaním živín. Počas sezóny ju výdatne zalievame, ideálne je, aby bol substrát stále mierne vlhký. Prihnojujeme pokojne aj raz týždenne. Ak substrát hnojivo neobsahuje, vo forme zálievky rastlinu prihnojujeme aj dvakrát za týždeň. Prezimovanie: Potrebuje svetlé aj tmavšie chladnejšie miesto, napríklad pivnicu. Čím sú rastliny staršie, tým viac tmy v zime znesú. Zalievame veľmi striedmo. Rastliny pôvodom zo Stredomoria vyniknú výborne aj ako solitéry. 22 Betónový plot môžeme nechať porásť popínavou zeleňou. Ak však použijeme dielce, ktoré fungujú ako kvetináč, bola by to škoda. Je na nás, koľko a v akej výške ich uložíme. Pestovať sa v nich dajú letničky, bylinky aj skalničky. Pozor, na slnečnom stanovišti ľahko preschnú. Kvetináče v plote 5 Väčšie betónové dielce sa dajú dobre použiť ako chodník uložený v trávniku. Medzery, ktoré vypĺňa tráva, vnášajú do jeho línie príjemný rytmus a chodník ako celok pôsobí v priestore nenásilne. Aby sa platne časom nezlomili, keďže pôda „pracuje“, je dôležité ich pri realizácii uložiť na vrstvu zo štrkovej drviny, ideálne zavibrovanú. Z betónových dielcov určených na stavbu múrika sa dá vytvoriť aj nižší vyvýšený záhon. Jeho vonkajšiu podobu zladíme s farbou chodníkov a terasy. Na spojenie dielov použijeme maltu. Toto riešenie je trvanlivejšie ako z dreva, preto ho dobre naplánujeme na také miesto, kde nám bude celé roky vyhovovať. Vyvýšený záhon z dreva sa ľahšie rozoberie a časom presunie na nové miesto s novou pôdou. Chodníček v trávniku Vyvýšený záhon 6 7 betón v záhrade Dlaždice z betónu si môžeme vyrobiť aj sami. Stačí na to malé drevené debnenie, odpadové kovové kusy ako výstuž a farbivo do hobby betónu. Na otláčanie sa hodia listy zo stromov so zaujímavou žilnatinou, ale napríklad i háčkovaná dečka. Neotláčame hneď po naliatí a uhladení betónu, ale až keď povrch mierne zaschne. Takéto originálne dlaždice môžeme pri väčších plochách skombinovať so zakúpenou dlažbou. Originál 8 « Pri výbere materiálov do záhrady pamätajte, že keď sa v jednom priestore stretne príliš veľa materiálov, tvarov či farieb, nepôsobí to harmonicky. » 18 1/2 width 1 430 € 193 × 129 mm 1/2 height 1 430 € 95 × 267 mm 1/3 height 1 060 € 62 × 267 mm 1/1 of a page 2 490 € 210 × 297 mm Južanské slnko do vášho domova Atmosféra a vyžarovanie. Systémové riešenie Bradstone Old Town prináša „južanské slnko“ do vášho domova. Profilovanie, nepravidelné hrany a teplé farebné odtiene podporujú tento prirodzený charakter. Rôzne formáty platní a doplnkov sa postarajú o množstvo  možností stvárnenia. Objavte s nami  svet harmonického skrášlenia záhrad s produktovou rodinou Bradstone Old  Town od výrobcu Semmelrock. Bradstone Old Town platne sú v ponuke v dvoch jemných farebných vyhotoveniach: pieskovcová a slonovinová melírovaná. Jedinečnú atmosféru v záhrade vytvoríte s elegantnými kruhmi v kombinácii s nášľapnými platňami.  Centrálnym prvkom exteriéru vášho domu je často bazén, ktorý by mal  spĺňať najvyššie estetické, ako aj  praktické požiadavky. S použitím  bazénových lemov Bradstone Old Town  ideálne harmonicky zladíte priestor. Pomocou prvkov Bradstone Old Town  sa dá aj experimentovať a vytvoriť tak aj  netradičné prvky záhradnej architektúry,  ako sú schody alebo múr. Viac informácií nájdete na www.semmelrock.sk. Semmelrock Stein+Design Trnavská cesta 3728 926 01 Sereď info.sk@semmelrock.com Reklamný text Semmelrock Stein+Design Spoločnosť Semmelrock Stein+Design Dlažby s. r. o., výrobca a predajca betónových výrobkov so 60-ročnou tradíciou, pripravila do 30. 6. 2018 špeciálnu ponuku Pestrý svet dlažieb, z ktorej si vy- beriete dlažbu v rôznych formátoch a farbách – od štandardnej dlažby až po vysokohodnotné produkty. 5/2018 19 Semmelrock_pr.indd 19 15.6.2018 16:41:15 1/1 PR 1 760 € 4 000 characters, 2 – 4 pictures, 1 logo

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

32 THEMOSTWIDELYREADMAGAZINE ABOUTARCHITECTUREANDBUILDING CONSTRUCTION 7OOO copies of each ASB issue are distributed ReaderProfile The typical reader is a university or secondary school educated man, but among readers there are also university educated women. The vast majority of readers are professionals of engineering and design companies. Readers of ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis are of working age and use the information provided in their profession. And thanks to the long tradition of ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis the magazine is considered by many readers it as matter of course. Frequency: eight times per year Number of pages: 72 – 136 pages Circulation: 7 000 copies Price: 2.60 EUR Year: 26th PROJECTS | REGIONS |ARCHITECTURE | DESIGN | MATERIALSAND STRUCTURES | INVESTMENTAND REAL ESTATE |ANALYSIS ASB Distribution • subscribers • direct mailing to target groups • newspaper stands and press sales shops • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and building industry exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

33 59 % of the readers are managers of construction and development companies. 25 % of the readers are architects and project engineers. 9 % of the readers are students of the Faculties of Civil Engineering. 7 % of the readers are investors. Dotheydecideaboutpurchasing? 52 % of the readers co-decide about purchasing. 39 % of the readers are the ones who decide about purchasing. 9 % of the readers don’t decide about purchasing. Intriguingcontent 95 % of the readers read 4/5 of every magazine issue. 5 % of the readers read 2/3 of the magazine’s content. Source: survey conducted on a sample of 853 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. WhoreadsthemagazineASB? As much as 59 % of the readers are managers of construction and development companies. ARCHITECTS AND PROJECT ENGINEERS MANAGERS OF THE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COMPANIES STUDENTS INVESTORS 2/3 4/5 CO-DECIDE DON´T DECIDE DECIDE 59 % 41 % of the readers are men. of the readers are women. 16 % 26 % 32 % 19 % 7 % Age Menandwomen Why to advertise in ASB? The most widely read magazine about architecture and construction business 91 % of the ASB magazine readers decide or help in decision making concerning the purchase of material and technologies for a construction site The readers of ASB magazine decide about the orders of a huge amount of technology and materials – one new customer found thanks to the advertising in the magazine will get you back the money invested in it. 1 2 3 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

34 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE TOPICS INTERIORS FINANCING TRADE FAIRS AND ACTIONS ASB 10/2018 #202 ORDERS: 25. 9. 2018 MATERIALS: Editorial work 14. 9. 2018 Advertorial 25. 9. 2018 Advertising 28.9. 2018 12. 10. 2018 • Realisations of buildings, suppliers • Energy-efficient buildings • Insulation • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions ASB 11-12/2018 #203 ORDERS: 9. 11. 2018 MATERIALS: Editorial work 30. 10. 2018 Advertorial 9. 11. 2018 Advertising 14. 11. 2018 28. 11. 2018 • Functions conversion, reconstructions • Cultural, religious buildings • Roofs • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions ASB 1-2/2019 #204 ORDERS: 30. 1. 2019 MATERIALS: Editorial work 21. 1. 2019 Advertorial 30. 1. 2019 Advertising 4. 2. 2019 18. 2. 2019 • New buildings • Sanitation ware, fittings • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions • FURNITURE AND LIVING NITRA 2018 (7. – 12. 3. 2018) MIPIM 2018 (13. – 16. 3. 2018) ASB 3/2019 #205 ORDERS: 5. 3. 2019 MATERIALS: Editorial work 22. 2. 2019 Advertorial 5. 3. 2019 Advertising 8. 3. 2019 22. 3. 2019 • Offices and logistics • Administrative buildings • Glass and glass facades • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions • CONECO – RACIOENERGIA 2018 (11. – 14. 4. 2018) ASB 4/2019 #206 ORDERS: 8. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 28. 3. 2019 Advertorial 8. 4. 2019 Advertising 11. 4. 2019 29. 4. 2019 • Housing fund • Residential buildings and constructions • Windows, doors • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions • DOMEXPO 2018 (19. – 22. 4. 2018) ASB 5/2019 #207 ORDERS: 29. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 16. 4. 2019 Advertorial 29. 4. 2019 Advertising 3. 5. 2019 20. 5. 2019 • Development • Civic construction • Floors and pavement • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions ASB špeciál 1/2019 ORDERS: 10. 5. 2019 MATERIALS: Editorial work 29. 4. 2019 Advertorial 10. 5. 2019 Advertising 15. 5. 2019 29. 5. 2019 TOP STAVBY SLOVENSKA Overview of the largest and most interesting construction projects in Slovakia. ASB If you also advertise on asb.sk you have the opportunity to reach 93 000 readers every month. B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

35 Inzerujte na najčítanejšom profiwebe o architektúre a stavebníctve asb.sk! ASB 6-7/2019 #208 ORDERS: 31. 5. 2019 MATERIALS: Editorial work 22. 5. 2019 Advertorial 31. 5. 2019 Advertising 5. 6. 2019 19. 6. 2019 • Urban development, urbanism • City-forming buildings and constructions • Roofs • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions ASB špeciál 2/2019 ORDERS: 10. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 1. 8. 2019 Advertorial 10. 8. 2019 Advertising 15. 8. 2019 30. 8. 2019 Slovak construction business almanac TOP 1 200 COMPANIES A list of 1 200 best companies and their performance New and not yet published categories, rankings of companies Overview of upcoming development projects Macroeconomic analyses and predictions ASB 8-9/2019 #209 ORDERS: 30. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 20. 8. 2019 Advertorial 30. 8. 2019 Advertising 6. 9. 2019 18. 9. 2019 • Architect • Sustainability in architecture • Facades • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions ASB 10/2019 #210 ORDERS: 24. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 13. 9. 2019 Advertorial 24. 9. 2019 Advertising 27. 9. 2019 11. 10. 2019 • Realisations of buildings, suppliers • Energy-efficient buildings • Insulation • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions ASB 11-12/2019 #211 ORDERS: 7. 11. 2019 MATERIALS: Editorial work 30. 10. 2019 Advertorial 7. 11. 2019 Advertising 14. 11. 2019 28. 11. 2019 • Functions conversion, recon- structions • Cultural, religious buildings • Roofs • Interior, design, furniture • Detail • Financing developer projects and construc- tions • ASB GALA 2019

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

36 ASB #183 72 Aktuálne Praha Rezidencia Park Kavčí hory Byty, obchody, reštaurácie, materská škola, zeleň, voda, ovocný sad, bylinková záhrada… To všetko obsahuje rezidenčný projekt Re- zidencia Park Kavčí Hory, ktorý na pozemku v susedstve najvyššej pražskej budovy City Tower a areálu Českej televízie na Kavčích Horách pripravuje developerská spoločnosť Central Group. Autorom projektu je po- predný český architekt Josef Pleskot. V  prvej fáze projektu má vzniknúť stavba s  tromi vežami. „Odborná porota v  rámci architektonickej súťaže veľmi ocenila, že návrh nepracuje s oplotením, ale s formálne uzavretým dvorom, ktorý je prístupný pre verejnosť a vypĺňa ho kultivovaná pobytová záhrada vrátane vodných prvkov,“ povedal Josef Pleskot. „Je jasne stanovené, čo je vo vnútri a čo je vonku, pričom na rozhraní dvo- ra a ulice sú situované obchody a služby.“ Vý- stavba sa pripravuje na verejnosti neprístup- nom brownfielde, kde boli pôvodne sklady a garáže a ktorý teraz prechádza stavebne i finančne nákladnou dekontamináciou. ZDROJ: CENTRAL GROUP Martin Nový Martin NOVÝ MARTIN Miesto: Martin, časť Pod Stráňami Developer: Nový Martin Začiatok výstavby – sektor C: 05/2016 Ukončenie výstavby – sektor C: jeseň 2016 REZIDENCIA PARK KAVČÍ HORY Miesto: Na Děkance, Praha-Pankrác Architekt: AP Atelier, Josef Pleskot Developer: Central Group, a. s. Celková podlahová plocha bytov: 32 000 m2 Spoločnosť NOVÝ MARTIN zo sku- piny Bencont Group začala uplynulý mesiac výstavbu ďalších 30 bytov v radových rodinných domoch v rám- ci sektora „C“ zóny Nový Martin v martinskej časti Pod Stráňami. Byty s  rozlohou od 40 do 80 m2 plánuje spoločnosť NOVÝ MARTIN predávať na dolnej cenovej hranici novostavieb ponúkaných v  Martine a  okolí. Až tretina ponúkaných bytov má k  dis- pozícii aj predzáhradku. Developer plánuje túto etapu výstavby ukončiť kolaudáciou nových bytov najneskôr na jeseň 2017. Byty v Novom Martine v sebe spájajú výhodu ceny za byto- vú jednotku s  viacerými pozitívami rodinného domu (predzáhradka, do- stupné parkovanie, blízkosť prírody aj mesta zároveň). Nový Martin je aktuálne v  procese kolaudácie dva- nástich už dostavaných bytov a štyri skolaudované byty už čakajú na svoj- ho majiteľa. ZDROJ: NOVÝ MARTIN Flešovky Reality a investície Skalica Polyfunkčné centrum v Skalici Na okraji Skalice vyrastie polyfunkčné centrum s obchodmi a viac ako stovkou bytov. Byty sa budú nachádzať v piatich domoch s obchodmi na prízemí. Investor počíta okrem supermarketu aj s ďalšími prevádzkami, reštauráciami i materskou školou. K objektu bude patriť aj 257 par- kovacích miest. V oblasti bytovej výstav- by ide o najväčší projekt v 15-tisícovom mestečku na západe Slovenska za po- sledné roky. Výmery bytov sa pohybujú od 50 do 120 m2, k bytom patria aj piv- nice. ZDROJ: SAZ INVEST, S. R. O. SHOPPING CENTRUM SKALICA Miesto: Mallého ul., Skalica Investor: SaZ Invest, s. r. o. Úžitková plocha obchodného centra: 16 000 m2 Úžitková plocha obytnej plochy: 5 650 m2 Počet bytov: 105 Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 460 300 3 4 880 € 2/1 of a page in page layout 400 275,5 – 1/1 of a page 230 300 3 2 820 € 1/1 of a page in page layout 207 275,5 – 1/2 of a page width 207 135 – 1 590 € 1/2 of a page height 101 275,5 – 1/3 of a page width 207 89 – 1 190 € 1/3 of a page height 66 275,5 – Lapel on the headline 115 300 3 3 220 € Z-gate 440 300 3 6 440 € 2nd cover page 230 300 3 3 450 € 1st page of magazine 230 300 3 3 450 € Other pages before editorial 230 300 3 3 220 € 1/3 height by editorial 66 275,5 – 1 990 € 3rd cover page 230 300 3 3 260 € 4th cover page 230 300 3 4 350 € 2/1 PR 8 400 characters, 2 – 8 pictures, logo 4 220 € 1/1 PR 4 200 characters, 2 – 4 pictures, logo 2 450 € 1/2 PR width 2 100 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 430 € 1/2 PR height 2/3 PR width 3 300 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 800 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 650 characters, 1 picture 1 060 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements** minimum price 1 630 € atypical format size and price depending on individual requirements ASB * In editorial section only news are published and information not previously published in the magazine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publi- cation of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Size and advertising price EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commis- sion for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the ma- gazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the ma- gazine according to the editorial plan. Non-standard formats Editorial page 1 060 EUR MATERIALS: text of 650 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact repre PR Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. ASB #183 20 fokus Z Začnime projektom Mestské zása­ hy, ktorým ste v  roku 2008 prvý­ krát zasiahli Bratislavu. Čo ste ním sledovali? S  kolegom Oliverom Sadovským sme vyzvali našich kolegov architektov, aby nielen identifikovali problém verejné- ho priestoru v Bratislave, ale aj ukázali verejnosti jeho riešenie. Snažili sme sa tedao pozitívnyprístup.V rokoch2009 – 2010 sme vytvorili občianske zdru- ženia v Prahe a Brne a v roku 2010 po vydaní knihy Mestské zásahy. S  láskou vaši architekti sme otvorili túto iniciatí- vu a nechali ju na „local heroes“ – akti- vistoch,ktorísimalipodtoutoznačkou sami organizovať zásahy vo svojich mestách. My im však stále pomáhame prednáškami a naším know-how. Naplnila sa vaša pôvodná ambícia? Tisíckrát sme ju presiahli. Pôvodne sme chceli zozbierať zopár nápadov od kamarátov v Bratislave, ale že sa nám budú ľudia ozývať až z Trutno- va, Jablonca nad Nisou či zo Žďáru nad Sázavou, aby mohli vystupovať pod značkou Mestské zásahy, to by ma v  živote nenapadlo. Sme za to veľmi vďační a je veľmi príjemné vi- dieť, že sa tento formát ujal. Mest- ské zásahy sa ukázali ako vhodný formát na spojenie mestských poli- tikov a  úradníkov, ako aj odbornej verejnosti – architektov, dizajnérov a, samozrejme, občanov. Tento troju- holník je pre nás veľmi dôležitý. Jedným z cieľov bola aj zmena obra­ zu architekta na verejnosti. Prečo? V roku 2008, v čase nastupujúcej krí- zy, boli developer a jeho spoluvinník architekt vnímaní v očiach verejnosti veľmi negatívne a niekedy aj celkom oprávnene. V Bratislave, ale aj inde sa objavilo zopár ťažkých rán v organiz- me mesta, ktoré tak ľahko nezmiznú. Jednou z úrovní Mestských zásahov teda bolo ľuďom ukázať, že architek- ti si nielen bez akýchkoľvek zábran budujú svoje pomníky, ale sú to aj ľudia, ktorí vedia niečo urobiť aj bez zadania a z vlastnej iniciatívy. Vyčistila kríza tento pôdorys? Kríza výrazne pomohla realitnému trhu, a to najmä kupujúcim. Staveb- né produkty pred krízou boli často zúfalé a robili ich často aj tí, ktorí sa v  tom nevyznali – „eseročky“ zani- kali a vznikali ako huby po daždi. Po kríze zostali najmä veľkí hráči, ktorí začali výrazne chápať, že sa o zákaz- níka musia pobiť. Dnes už investori robia kvalitnejšie veci, oveľa viac uvažujú o dispozíciách bytov a vôbec o tom, ako svojho zákazníka zaujať. Ako prežil krízu váš ateliér? Bolo to poriadne náročné a v jej úvo- de sme sa dosť vytrápili. Ale ani inde to nebolo veselé, všetci boli značne zneistení. Názov Trend konferencie Reality a  development bol: Rastieme, čo bude ďalej? Nehrozí na Slovensku opäť realitná bublina? Rast stavebníctva vidíme na troch úrovniach: v prvom rade na dvíhajúcej sa cene bytov, ďalej na čoraz väčšom vyťažení našich profesistov a potom to vnímame na tom, aké ťažké je zohnať remeselníka, hoci len na vymurovanie plota. Stavebná produkcia teda opäť výrazne rastie, ale užívajme si tento pozitívny stav. Myslím, že vyčistenie opäť príde, ale dúfam, že to nebude také drastické ako v roku 2008. Je váš ateliér na takej úrovni, že si môže z  ponúkaných projektov vy­ berať? Mali sme šťastie, že sme si mohli vy- berať hneď od začiatku. Nikdy sme nerobili prácu, o ktorej by sme pove- dali, že je to „chlebovka“. Taliansky architekt Massimiliano Fuksas mi povedal, že architekt musí pri vý- bere projektu povedať viac nie ako áno. Keď sme s  Oliverom končili školu a rozbiehali ateliér, nemali sme rodiny ani záväzky a  občas sme si mohli dovoliť povedať nie. Vtedy sme nepotrebovali platiť hypotéky, ale dnes, po dvanástich rokoch, je to už trochu iné. Nikdy však nezoberieme zákazku len pre peniaze. Vždy nás na nej musí zaujímať zadanie, lokali- ta, klient, vízia. A toto všetko vieme nájsť aj v typológii bytového domu či kultúrneho centra. Zdá sa, že ste voči developerom re­ zervovaný, ale pre jedného veľké­ ho ste robili bytový komplex Nová Terasa v  Košiciach. Nepociťujete v tom vnútorný rozpor? Developerský biznis je úplne bežný typ podnikania, ale s  jedným veľ- kým rozdielom. Ak právnik urobí zlú zmluvu, tak ma to v  podstate nezaujíma, ale keď developer s archi- M AT Ú Š VA L L O : „Dobrý verejný priestor je taký, v ktorom sú ľudia radi.“ Matúš Vallo je neprehliadnuteľnou postavou slovenskej architektonickej scény. Je ho plná Bratislava i Slovensko. Spolu s Oliverom Sadovským stavajú domy, ktoré sa snažia o kontext s prostredím, cez rôzne občianske združenia vstupuje najmä do organizmu mesta Bratislavy, ktorej tvár mu nie je ľahostajná. Aj preto si na ASB GALA 2016 prevzal Špeciálnu cenu. TexT: ĽUDOVÍT PeTRÁNSKY, FOTO: MIRO POCHYBA Ba_lik, Bratislava, 2009 Autor: My sme mesto Ba_lik pavilón, mobilná a flexibilná galéria. Počas letných mesiacov je využívaný na rôzne kultúrne akcie. FOTO: PAŤO SAFKO Zelené námestie, Bratislava, 2011 Autor: My sme mesto Grafický plán: Ondrej Gavalda Zelené námestie je „zásah“, instantná oprava, ktorá je ale svojou „krikľavosťou“ provokáciou a výzvou na serióznejší prístup k tomuto problematickému miestu. FOTO: PAŤO SAFKO Obytný súbor Nová terasa, Košice, 2013 Autor: Vallo Sadovsky Architects Architektúra novej štvrte vychádza z jednoduchých a jasných tvarov s prihliadnutím na jedinečnosť každého domu. FOTO: TOMÁŠ MANINA Mestské zásahy chceli tiež ukázať, že architekti vedia niečo urobiť aj bez zadania. Vybrané projekty Branding column 1 900 EUR MATERIALS: logo B2B ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

37 Advertisement area ASB #183 36 projekty Na opustenom brownfielde zo 60. ro­ kov minulého storočia, nachádza­ júcom sa medzi Rožňavskou a  Vaj­ norskou ulicou, chce spoločnosť ise, s. r. o., vybudovať multifunkčné centrum Mlynica, ktoré bude dýchať atmosférou veľkomesta. Výsledkom by mala byť budova s  originálnym charakterom, ktorá rešpektuje a vyu­ žíva maximum pôvodných konštrukcií. V hornej časti objektu by sa mali vy­ stavať loftové byty. Inšpirácia z New Yorku Developer chcel od začiatku čo najefektívnejšie využiť pôvodné chátrajúce objekty v  bývalom areáli ľahkých stavebných hmôt, pričom návrh architektov z  ateliéru gutgut reflektoval tieto predstavy. Dnes má projekt revitalizácie opustených budov Mlynice a  Sila právoplatné stavebné povolenie a postupne pre­ chádzajú rozsiahlou revitalizáciou. Na jeseň by sa mali začať práce na vonkajších plochách, a  to výsadbou a úpravou existujúcej zelene a parko­ vacích plôch. Ambíciou developera je dokončiť projekt ešte tento rok. „Dú­ fame, že náš projekt priláka klientov, ktorí hľadajú niečo iné ako klasické administratívne budovy alebo bi­ znis centrá. Niektorých iste osloví aj možnosť bývať v  skutočnom lofte,“ hovorí Oto Bortlík, konateľ spoloč­ nosti ise, s. r. o. Developer zašiel za inšpiráciou až do New Yorku, kde majú so zušľachťovaním opustených budov bohaté skúsenosti. „Nepre­ berné množstvo budov, ktoré sme navštívili v New Yorku, nám ukázalo, ako možno efektívne prevádzkovať budovy podľa súčasných štandardov, a  pritom zachovať originálny pôvab Revitalizácia starej Mlynice a Sila GUTGUT Opustenú a chátrajúcu budovu Mlynice a Sila už čoskoro pretvoria na multifunkčné centrum. BRATISLAVA PODKLADY: ISE, REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY, VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: ISE Práce na zveľaďovaní exteriéru by sa mali začať už na jeseň. Administratívna časť budovy Mlynice ponúkne viacero typov kancelárskych priestorov. Centrálny priestor Mlynice bude mať multifunkčné využitie so zameraním na spoločenské podujatia. ASB #183 83 Udalosti nové biele hydraulické spojivo od CRH Výrobca stavebných materiálov CRH (Slovensko) a.s., za­ čal vo svojej cementárni v Rohožníku výrobu špeciálne­ ho spojiva SBM White S (Special Binder Material White Slag). Z tohto dôvodu bola postavená nová zmiešavacia stanica, v ktorej dochádza k homogenizácii dvoch certi­ fikovaných materiálov – bieleho cementu CEM I 52,5 R white a mletej granulovanej vysokopecnej trosky. Zmie­ šaním týchto dvoch materiálov sa vytvára vysokohod­ notný produkt vhodný na stavebný trh, najmä do oblasti betónových výrobkov. Biely cement v tejto zmesi prináša dobrú počiatočnú pevnosť, zatiaľ čo mletá vysokopecná troska poskytuje dodatočný nárast neskoršej pevnosti, zvýšenie oteruvzdornosti povrchu a vyššiu odolnosť pro­ ti vonkajším vplyvom prostredia. Výrobca zatiaľ poskytu­ je svojim zákazníkom tento produkt v troch variantoch, s obsahom 10, 15, resp. 20 % mletej vysokopecnej trosky. Viac na: www.crhslovakia.com, www.crh­white.com. ZDROJ: CRH (Slovensko) a.s. Komfortné vetranie s rekuperáciou Efektívne vetranie so spätným získavaním tepla znižuje možnosť vzniku nebezpečných plesní a škôd v dôsledku pôsobenia vlhkosti. Zároveň sa znižuje hladina CO 2 , čím sa výrazne zlepšuje kvalita života. O funkčnosti systému vetrania s rekuperáciou tepla však nerozhoduje len kva­ lita vetracej jednotky, ale vetrací systém ako celok. Ve­ tracie jednotky, tepelne izolované rozvodné potrubie, ohybný hadicový systém, tlmiče hluku, rozvádzače vzdu­ chu, spájacie príslušenstvo, ventily či regulácia tvoria je­ den ucelený funkčný systém, ktorý ponúka napr. značka WOLF. V ponukesúteraznovérozvádzačevzduchu,kto­ ré sú vyrobené z polypropylénu, vďaka čomu majú veľmi nízku hmotnosť a ľahko sa s nimi manipuluje. Rozvádzač má variabilné napojenie na potrubie DN 125­180 a záro­ veň možno bez problémov zmeniť smer napojenia po­ trubia. Hĺbka rozdeľovača je pritom len 210 mm. Dodáva sa v 3 vyhotoveniach s 8/16/24 vývodmi na potrubie DN 75/63. V prípade potreby je možné tieto vývody pomo­ cou univerzálnej redukcie meniť na potrubie DN 63/52, 50 x 100 a 50 x 140. Ľahko otvárateľné revízne otvory umožňujú jednoduchú kontrolu. Viac na: www.wolfsr.sk. ZDROJ: WOLF nové sídlo firmy Proreco Dňa 4. mája 2016 bol vykonaný zápis zmeny adresy spo­ ločnosti PRORECO s. r. o., v obchodnom registri, čím bol úspešne zavŕšený presun sídla spoločnosti do nových, vlastných priestorov. Nové sídlo firmy sa nachádza v prie­ myselnej časti Trenčianskych Stankoviec, len pár kilo­ metrov od predchádzajúceho pôsobiska. „Tento, i keď na vzdialenosť krátky presun znamená pre spoločnosť veľký prínos,“ hovorí výkonný riaditeľ firmy PRORECO s. r. o., Ing. Martin Holenda. „Modernú budovu s  výrazne in­ dustriálne pôsobiacim interiérom pre nás postavila pria­ mo na mieru spoločnosť Goldbeck, s. r. o. Okrem atrak­ tívnych pracovných priestorov pre zamestnancov firmy sa podstatnezlepšilimanipulačné,skladovaciečiparkovacie priestoryfirmy.Dodávateliaa odberateliafirmyurčiteuví­ tajú podstatne lepší prístup z diaľnice.“ ZDROJ: PROReCO Komplexná technická správa Apollo BC II ENGIE Services poskytuje od 1. apríla 2016 služby kom­ plexnej správy nehnuteľností v časti komplexu Apollo Bu­ siness Center II na Prievozskej ulici v Bratislave. Rozsah poskytovaných služieb má prevažne technický charakter. Objekt Apollo BC II, v ktorom ENGIE Services poskytu­ je služby facility manažmentu, predstavujú bloky F, G, H. Ide o moderný komplex kancelárskych priestorov, ktorý sa vďaka svojej veľkej prenajímateľnej ploche radí medzi najväčšie v regióne. Medzi hlavné činnosti, ktoré ENGIE Services v rámci svojho dvojročného kontraktu poskytuje spoločnosti Apollo Busniess Center IV, patrí správa ob­ jektu, help desk, havarijná pohotovosť, údržba, opravy a obsluha zariadení a nehnuteľností. Okrem spomínaných služieb poskytuje ENGIE Services aj servis vzduchotech­ niky a chladenia, odborné prehliadky elektrických a zdví­ hacích zariadení, údržbu kúrenia a  odborné prehliadky slaboprúdových systémov a protipožiarnych zariadení. ZDROJ: enGIe SeRVICeS .sk www.asb.sk Každodenná dávka informácií, ktoré vás nenechajú chladnými Dom v dome Keďže miestne predpisy vyžadujú červenú farbu strechy a určitý tvar, architekti sa rozhodli pre originálne riešenie. Viac na www.asb.sk Rodinný dom s troma záhradami Nad nepravidelným pôdorysom domu sa rozprestiera titánzinková strecha. Viac na www.asb.sk Ako opticky a pocitovo zväčšiť 50 m2 byt? V centre väčšiny miest je problém nájsť byt, ktorý by človeka finančne nezruinoval, no zároveň by sa v ňom budúci obyvateľ cítil príjemne. Viac na www.asb.sk štýl inoVácia DiZaJn ASB #183 58 dizajn Už sme písali o  naozaj všelijakých wellness centrách. Niektoré majú jed- noduchý minimalistický dizajn s množ- stvom sklenených plôch, kde sa kladie skôr dôraz na samotný fyzický zážitok z procedúr. V iných nechajú investori vybudovať umelé kulisy s  nádychom lesa v  snahe priblížiť klientovi prí- rodné prostredie. Rozdiel je aj v tom, či je wellness verejne prístupný a aká je jeho kapacita, či je počet návštev- níkov obmedzený a  veľkú úlohu hrá pocit súkromia a exkluzivity. z divadla celý komplex Majiteľ objektu bývalého olomoucké- ho divadla v mestskej časti Hodolany sa rozhodol pustiť do ambicióznej re- konštrukcie, ktorá dala niekdajšiemu kultúrnemu stánku, ktorého prevádzku už nevedelo mesto udržať vo svojich rukách, a  preto ponúklo budovu na predaj, úplne novú funkciu. Investor využil nielen pôvodnú budovu divadla, ale modernou nadčasovou dostavbou vytvoril pomerne veľký komplex, ktorý rozvíril hladinu verejnej mienky v Ho- dolanoch. Cortenová fasáda sa strieda s  celozasklenou fasádou a  to všetko kontrastuje s  historickou budovou di- vadla. V rezorte Hodolany je dnes záu- jemcom k dispozícii kasíno, exkluzívna reštaurácia, hotel a wellness. A práve návrh interiéru wellnessu bol zadaný ateliéru Acrea. Bazén s barom Kapacita počíta s  maximálne dvadsia- timi návštevníkmi, ide teda o  menšie wellness, ktoré sa sústreďuje viac na Veľkorysý priestor si klienti užijú aj pri masáži. Dominantou wellnessu je vodný bar. Wellness Scene AcreA Navrhnúť interiér wellness stále patrí medzi obľúbené architektonické zadania. Na konečný vzhľad vždy vplývajú viaceré vstupné elementy, ktoré treba pri návrhu vziať do úvahy. Architekt Michal Pasiar má so svo- jím tímom bohaté skúsenosti a v ich dizajne je to vidieť. olomouc TEXT: mária nováková, FoTo: acrEa ASB #181 91 reklamný text: caparol Od septembra 2015 sa STN 73 2901 okrem iného zaoberá aj dôležitými zmenami v oblasti realizácie ETICS s ohľadom na požiarnu bezpečnosť, ale aj zdvojením ETICS. Norma hovorí o realizácii rôzny- mi spôsobmi: • zvýšením hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy zhoto- vením nového ETICS na existujúci ETICS, • zhotovením nového ETICS na existujúci ETICS po strhnutí vonkajšieho súvrstvia ETICS alebo znížení difúzneho odporu výstužnej a povrcho- vej vrstvy vyfrézovaním drážok podľa dokumen- tácie výrobcu ETICS, • demontovaním existujúceho ETICS pred zhoto- vením nového ETICS a úpravou podkladu (v zá- sade nejde o nový ETICS). Rozhodnutie, ktorý spôsob zhotovenia nového ETICS sa má uplatniť, vyplýva z presnej diagnos- tiky pôvodného ETICS. ETICS na ETICS sa musí zhotoviť podľa projektovej dokumentácie spraco- vanej podľa prílohy A STN 73 2901 a dokumentácie výrobcu ETICS. Pred spracovaním projektovej do- kumentácie sa musí zistiť spôsob kotvenia a musia sa vykonať skúšky, najmä stanovenie únosnosti podkladu pôvodnej stavebnej konštrukcie (výťažná skúška) a súdržnosti lepiacej hmoty a povrchovej úpravy existujúceho ETICS, stanovenie prídržnos- ti celého ETICS k podkladu, uzavretie vzduchovej medzery medzi tepelnoizolačnou vrstvou a podkla- dom, stanovenie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy. Pri navrhovaní ETICS na ETICS musia byť splnené požiadavky STN 73 0540-2, ako aj požiarnej bez- pečnosti podľa článkov 5.20 až 5.29 STN 73 2901. Keďže na Slovensku so zdvojením ETICS máme zatiaľ veľmi málo skúseností, je dobré pozrieť sa aj do zahraničia, kde už skúsenosti majú, a dokon- ca pripravili aj podrobnejšie podklady týkajúce sa prípravy a realizácie. Napríklad v Českej republike pripravil Cech pre zateplenie Technická pravidla CZB 01-2014 Zdvojení ETICS. Samozrejme, aj v iných krajinách už dokumentácia existuje. Spo- ločnosť Caparol Slovakia disponuje informáciami a podkladmi napríklad z Nemecka, kde sú už re- alizované ETICS na ETICS. Máme k  dispozícii aj Nemecké národné technické schválenie na druhú vrstvu ETICS na existujúci ETICS. Ide konkrétne o Zulassung číslo Z 33.49-1071, vydané DIBt (Deut- sches Institut für Bautechnik), platné do roku 2017. Toto technické schválenie má národnú platnosť. O  vydaní podobného dokumentu na európskej báze sa v súčasnosti rokuje. Caparol Slovakia, s. r. o. Bajkalská 4, 821 08 Bratislava tel.: 02/555 664 40, www.caparol.sk Skúsenosti s realizáciou ETICS na ETICS Od 1. 1. 2016 sa podľa STN 73 0540-2 časť 2: Funkčné požiadavky sprísnili požiadavky na hodnoty súčiniteľa prechodu tepla obvodovej konštrukcie budovy. Požiadavky na nové budovy majú splniť aj obnovované budovy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky možné. To prináša nárast používaných hrúbok izolantov, zväčšenie zaťaženia nosnej konštrukcie a rovnako aj zvýšené požiadavky na únosnosť a súdržnosť podkladu. Ak v minulosti boli v ETICS bežne používané menšie hrúbky tepelnej izolácie, napríklad 50 mm, dnes už stavba s takýmto zateplením nemusí spĺňať požiadavky normy na energetickú hospodárnosť. Aj stavby zateplené už skôr môžu dospieť do štádia, že je potrebné pôvodný ETICS opraviť alebo sanovať z estetického, funkčného alebo statického hľadiska. Preto je v tomto čase namieste otázka, akým spôsobom sa dá už zrealizovaný ETICS sanovať. Variant: MW na MW Celková hrúbka zdvojeného ETICS 200 mm Celková hmotnosť zdvojeného ETICS 55 kg/m2 Variant: MW na EPS Celková hrúbka zdvojeného ETICS 200 mm Celková hmotnosť zdvojeného ETICS 45 kg/m2 Variant: EPS na MW Celková hrúbka zdvojeného ETICS 200 mm Celková hmotnosť zdvojeného ETICS 45 kg/m2 Variant: EPS na EPS Celková hrúbka zdvojeného ETICS 300 mm Celková hmotnosť zdvojeného ETICS 33 kg/m2 Caparol_pr.indd 91 18.4.2016 19:45:24 ASB #183 87 reklamný text: prointerier Kaučuková podlahová krytina nora® od osvedčenéhonemeckéhovýrobcuvyni- ká odolnosťou proti vysokému prevádz- kovému zaťaženiu. Svojim užívateľom však vďaka vlastnostiam prírodného kaučuku ponúka omnoho viac výhod. Extrémna odolnosť Podlahová krytina z prírodného kauču- ku nora® dlhodobo odoláva extrémnej záťaži vrátane bodového zaťaženia. Osvedčila sa preto na mnohých zahra- ničných i  domácich realizáciách, pre ktoré je charakteristická vysoká pre- vádzková záťaž. Ide o  krytinu vhodnú do verejných budov, akými sú letiská, školy, nemocnice, výrobné haly, športo- vé stavby a pod. Výrobca pritom ponú- ka záruku na elektrostatické vlastnosti podlahovej krytiny nora® až 10 rokov. Materiál ohľaduplný k zdraviu Kaučuk je prírodný materiál, ktorý neobsahuje žiadne ftaláty, halogény, ani PVC. Po jeho položení nedochá- dza k  uvoľňovaniu žiadnych nebez- pečných látok ani k  nepríjemnému zápachu. Podlahy nora® sa vďaka svojmu antibakteriálnemu charakte- ru uplatňujú v priestoroch s prísnymi hygienickými požiadavkami, napríklad v  nemocniciach alebo v  potravinár- skom priemysle. Podlaha je navyše protišmyková a nehorľavá. Unikátny dizajn Výrazová škála podlahovej krytiny nora® ponúka viac ako 300 rôznych variantov farieb, dizajnov a povrchov. Farebné odtiene, povrchové úpra- vy a  štruktúry vytvárajú priestor na kreativitu a umožňujú vyhovieť indivi- duálnym dizajnovým požiadavkám zá- kazníka. Vďaka špeciálnej technológii možno tiež z materiálu vytvárať rôzne obrazce, logá, vzory a navigačné sys- témy, ktoré sa harmonicky zakompo- nujú do podlahy. Užívateľský komfort Podlahová krytina nora® v sebe spája vysoký pochôdzny komfort s dobrou izoláciou proti kročajovému hluku. To sú vlastnosti, ktoré ocenia nielen uží- vatelia verejných budov. Vysoký uží- vateľský komfort zabezpečuje trvalá elasticita kaučuku. Jednoduchá údržba Prírodný kaučuk sa podpisuje nie- len pod dlhú životnosť podlahovej krytiny, ale aj pod jej jednoduchú údržbu. Podlahová krytina si nevyža- duje žiadne povrchové úpravy – ani na začiatku, ani počas aktívneho po- užívania. To znamená značnú úsporu nákladov na údržbu. Na pravidelné čistenie podláh stačí len voda a čis- tiace pady nora®. Silný ekologický akcent Podlahové krytiny nora® sa vyrábajú na báze prírodného kaučuku. Farebné varianty dosahuje výrobca pridávaním potravinárskeho farbiva z výťažkov zo zeleniny a ovocia. Použitie tejto podla- hovej krytiny umožňuje investorom získať certifikáty LEED a  BREEAM. Podlahové krytiny nora® získali ako prvé na svete nemecký ekologický certifikát Blauer Angel (Modrý an- jel) za extrémne nízke emisie a  prí- nos k  zdravému a  čistému vzduchu v miestnostiach. Exkluzívnym dodávateľom kaučuko- vých podlahových krytín nora® na Slo- vensku je spoločnosť ProInterier. www.pro-interier.sk Výnimočná kaučuková podlaha Podlahová krytina nora® z prírodného kaučuku v sebe snúbi vysokú odolnosť, prvotriednu kvalitu, jednoduchú údržbu a ekologickosť. Prointerier_pr.indd 87 9.6.2016 18:49:56 ASB #182 69 REKLAMNÝ TEXT PRESBETON Súťaž stavebných výrobkov a techno- lógií – „Výrobek roku“ – usporadúva vydavateľstvo „Vega, s. r. o“. Odbor- nými partnermi súťaže sú „Veletrhy Brno, a. s“, „Studijní a vědecká kni- hovna v Hradci Králové“, „Institut udržitelné výstavby, s. r. o.,“ a časopis „Stavebnictví a interiér“. Cieľom súťaže je nasmerovať pozor- nosť na pokrokové výrobky a techno- logické postupy, ktoré sú určené na využitie v stavebníctve a sú uvedené na trh v Európskej únii, predovšetkým v Českej republike. Obkladové fasádne dosky PRESBETON s fotokatalytickými vlastnosťami sú určené na realizáciu odvetrávaných fasád a ich hlavným pozitívom je šetr- nosť voči životnému prostrediu. Ďalší- mi výhodami, ktoré treba spomenúť, sú jednoduchá montáž, bezúdržbo- vosť, dlhá životnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, stálofa- rebnosť a v neposlednom rade aj po- zitívny vplyv na teplotný režim vnútri budovy. Fasádne dosky sa vyrábajú z pohľadového betónu, vďaka čomu skvele zapadnú do súčasnej modernej architektúry. Viac na www.presbeton.cz. Ocenenie obkladových fasádnych dosiek Spoločnosť „PRESBETON Nova, s. r. o.“, získala za svoj výrobok s názvom „Obkladová fasádní deska“ ocenenie „Výrobek roku 2016“ v kategórii „Cena odborných škol“. Výsledky vyhlásili 21. apríla 2016 v rámci veľtrhov stavebníctva v Brne („Stavební veletrhy Brno“). INŠPIRUJTE SA NA WWW.PRESBETON.CZ MUROVACIE PRVKY NA VÝSTAVBU MÚRIKOV, PLOTOV, GARÁŽÍ A OKRASNÝCH STIEN... BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU Presbeton_pr.indd 69 12.5.2016 17:43:44 1/1 of a page 2 820 € 230 × 300 mm ASB #182 72 reklamný text: aBB Prvé boli na trhu rozvodnice MIS- TRAL65, ktoré sme predstavili v No- vinkách2/2013a 2/2014.Terazprišlina rad bytové rozvodnice MISTRAL41 vo verziách pod omietku (MISTRAL41F) a nad omietku (MISTRAL41W) s kry- tím IP41. Tieto rozvodnice nahrádzajú doterajšie typy EUROPA, ESTETICA a UNIBOX. Výsledkom inovácie je tentoraz nový moderný dizajn, ktorý zaujme v  kaž- dom priestore. Výrazným obohate- ním je aj rozšírenie veľkosti až do 72 modulov, vďaka čomu sú rozvodnice MISTRAL vhodné aj pri náročnejších elektroinštaláciách vyžadujúcich viac priestoru, kde už nepostačujú iba isti- če, ale používajú sa aj prúdové chrá- niče, prepäťové ochrany, relé a  pod. Práve preto sú rozvodnice MISTRAL jeden z najucelenejších a najširších ra- dov na trhu. MISTRAL41F Najčastejšie sa do obytných priesto- rov a kancelárií používajú rozvodnice pod omietku. Hĺbka zapustených skri- niek týchto rozvodníc vyvažuje potre- bu priestoru v rozvodnici s možnosťou montáže aj do tenkých priečok. Odo- berateľná je horná i dolná stena s vy- lamovacími predlismi na káble a  tru- bice, vstup káblov je možný z  troch strán, rozvodnice sa spájajú vedľa seba aj nad seba. Vyberateľné rámy s  DIN-lištami umožnia komfortnú montáž na stole. Použiteľnosť rôznych veľkostí prístrojov dovoľujú dve výš- kové polohy DIN líšt, ich vzdialenosť je 150 mm a v prípade potreby možno DIN-lištu alebo držiak káblov namon- tovať na dno rozvodnice. Dvierka sa otvárajú až do 180° a mož- no zmeniť stranu ich otvárania. Krycie panely jednotlivých radov prístrojov sú jednoducho vyberateľné, čo umož- ňuje prístup dovnútra, dajú sa nahra- diť plnými panelmi, čo rozširuje škálu použiteľných prístrojov napríklad aj na ovládače a  kontrolky priamo na čelnom paneli. V balení je aj kryt na uzatvorenie skrinky pri hrubých sta- vebných prácach a dvierka sa dodáva- jú s ochrannou fóliou. Rozvodnice MISTRAL41F sú po- užiteľné do maximálneho prúdu 63/100/125 A, podľa veľkosti rozvod- nice, čo s rezervou pokrýva požiadav- ky na takéto rozvodnice. MISTRAL41W Nadčasový dizajn týchto rozvodníc nad omietku nenarúšajú vylamovacie predlisy na vstup káblov, lebo nie sú zvonku viditeľné. Priestor na káble je dostatočný, k  rámu DIN-líšt ich možno jednoducho uchytiť viazacími páskami. Po jednoduchom vylomení predlisu je k  dispozícii jeden modul v rade navyše. Vzdialenosť DIN-líšt je 125 mm. Všetky rozvodnice MISTRAL41 sa vyrábajú zo samozhášavého bezha- logénového termoplastu odoláva- júceho teplu a  horeniu do 650 °C (so zvýšenou odolnosťou 750 °C – MISTRAL41W, resp. 850 °C – MIS- TRAL41F do dutých priečok). Vyrá- bajú sa v bielej farbe, s bielymi alebo priehľadnými dvierkami v benzínovej modrej farbe, môžu byť vybavené zámkom na kľúč, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo. Na slovenskom trhu, ktorý prefe- ruje rozvodnice už vybavené svor- kovnicami, ponúkame rozvodnice MISTRAL41F, MISTRAL41W aj MIS- TRAL65 s  priehľadnými aj plnými dvierkami so svorkovnicami N a PE, s  jednoduchou zaklápacou mon- tážou, s  možnosťou umiestnenia v  hornom alebo dolnom priestore. Farebné rozlíšenie svorkovníc uľah- čuje montáž a zlepšuje prehľadnosť inštalácie. Nové bytové rozvodnice System pro E comfort MISTRAL® K sortimentu ABB neodmysliteľne patria plastové rozvodnice na použitie v byte, dome či kancelárii, ale aj verzie do náročnejšieho prostredia s krytím až do IP65. Tieto rozvodnice od talianskeho výrobcu ABB Sace prešli výraznou technickou i dizajnovou inováciou, takže na trh prišli vlastne úplne nové produkty. 1. – Balkónová konštrukcia, 2. – Základný náter Baumit Grund/Baumit SuperGrund, 3. – Spádová vrstva Baumit Baumacol Preciso Speed, 4. – Lepiaca malta Baumit Baumacol FlexTop/Baumit Baumacol FlexTop Speed, 5. – Izolačné dosky Baumit Izolačné dosky UNI, 6. – Odkvapový profil Baumit Balkónový profil, 7. – Samolepiaca páska Baumit Balkónová páska, 8. – Hydroizolačná páska Baumit Baumacol Tesniaca páska, 9. – Hydroizolačná stierka Baumit Baumacol Protect, 10. – Trvale pružný polyuretánový tmel, 11. – Škárovacia hmota Baumit Baumacol PremiumFuge ABB_pr.indd 72 12.5.2016 16:51:52 1/1 PR 2 450 € 4 200 characters, 2 – 4 pictures, 1 logo 1/2 height 1 590 € 101 × 275,5 mm 1/3 width 1 190 € 207 × 89 mm 1/3 height 1 190 € 66 × 275,5 mm 2/3 PR height 1 800 € 3 300 characters, 1 – 2 pictures, logo 1/2 width 1 590 € 207 × 135 mm 2/3 PR width 1 800 € 3 300 characters, 1 – 2 pictures, logo

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

38 TOP50CONSTRUCTIONS OFSLOVAKIA + Extra témy • krátky prehľad najlepších inžinierských stavieb na Slovensku (diaľnice, obchvaty; viadukty; železnice; mosty; tunely) 50TOP stavieb SlovenSka PrEhľad najväčších a najzaujímavEjších zrealizOvaných sTavieb na slOvensku. architektúra / stavebníctvo / biznis Overviewofthelargestandmostinteresting constructionprojectsinSlovakia. Range: 144 pages Cost: 8 000 copies Price: 8,90 € Target engineering designers and realization group: companies, developers and people who use information from ASB 50 TOP STAVIEB SLOVENSKA in their profession. Overview of the projects | analysis of investments 50 TOP STAVIEB SLOVENSKA WhatcanreadersfindinthemagazineASB50TOPSTAVIEBSLOVENSKA? • TOP 50 CONSTRUCTIONS that were approved in the period from January 1, 2018 to May 1, 2019 • Constructions by investment: administrative, residential, retail, sports and civic • a short overview of the best engineering constructions in Slovakia (motorways, bypasses, viaducts, railways, bridges, tunnels) Distribution • subscribers • direct mail to target groups • Sales in JAGA bookstore (Building Faculty of STU in Bratislava) • Sales at exhibitions and fairs focused on construction and housing • Sales via www.jagastore.sk and www.predplatne.jaga.sk B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

39 Why to advertise in ASB 50 TOP stavieb slovenska? The magazine is attractive for readers especially due to publishing new and so far not published categories and rankings of companies. In combination with advertising on asb.sk it is possible to reach 87 000 readers every month. The most widely read magazine about architecture and construction business. 91 % of the ASB magazine readers decide or help in decision making concerning the purchase of material and technologies for a construction site Even one new customer found through the advertising in the magazine will get you back the money invested in it. Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE TOPICS ASB špeciál ORDERS: 10. 5. 2019 MATERIALS: Editorial work 29. 4. 2019 Advertorial 10. 5. 2019 Advertising 15. 5. 2019 29. 5. 2019 50 TOP STAVIEB SLOVENSKA Overview of the largest and most interesting construction projects in Slovakia. * In editorial section only news are published and information not previously published in the magazine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. Prices are stated excluding VAT.The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. 1 2 3 4 5 Formát Rozmery v mm Cena šírka výška spadávka 2/1 of a page 460 300 3 4 880 € 2/1 of a page in page layout 400 275,5 – 1/1 of a page 230 300 3 2 820 € 1/1 of a page in page layout 207 275,5 – 1/2 of a page width 207 135 – 1 590 € 1/2 of a page height 101 275,5 – 1/3 of a page width 207 89 – 1 190 € 1/3 of a page height 66 275,5 – Lapel on the headline 115 300 3 3 220 € Z-gate 440 300 3 6 440 € 2nd cover page 230 300 3 3 450 € 1st page of magazine 230 300 3 3 450 € Other pages before editorial 230 300 3 3 220 € 1/3 height by editorial 66 275,5 – 1 990 € 3rd cover page 230 300 3 3 260 € 4th cover page 230 300 3 4 350 € 2/1 PR 8 400 characters, 2 – 8 pictures, logo 4 220 € 1/1 PR 4 200 characters, 2 – 4 pictures, logo 2 450 € 1/2 PR width 2 100 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 430 € 1/2 PR height 2/3 PR width 3 300 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 800 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 650 characters, 1 picture 1 060 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements** minimum price 1 630 € atypical format size and price depending on individual requirements Formáty a ceny inzercie repre PR ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

40 WHATWASTHEYEAR2017LIKE? WHATAWAITSUS? PREDICTIONS,ANALYSES,RANKINGS 1200most successful companies from the Slovak building industry WhatcanreadersfindinthemagazineASBspecial? • Rankings of the most successful construction companies according to their sales • Jaga as the only one provides specific division of the companies into 9 categories according to their activities and focus • Macroeconomic data, construction market analysis and the estimations for its future development • Current information on the real estate in Slovakia • Upcoming development projects in Slovakia – residential, administrative, retail and multifunctional, logistic, industrial, sport and civic amenities projects Number of pages: 230 pages Circulation: 8 000 copies Price: 8,90 € Target groups: employees of engineering design and realization companies, and people who use the information obtained from the magazine ASB special in their professions OVERVIEW OF UPCOMING PROJECTS | INVESTMENT ANALYSES ASB ALMANACH Distribution • subscribers • direct mailing to target groups • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and building industry exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

41 Why to advertise in ASB special? The magazine is attractive for readers especially due to publishing new and so far not published categories and rankings of companies. In combination with advertising on asb.sk it is possible to reach 87 000 readers every month. The most widely read magazine about architecture and construction business. 91 % of the ASB magazine readers decide or help in decision making concerning the purchase of material and technologies for a construction site Even one new customer found through the advertising in the magazine will get you back the money invested in it. Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE topic ASB špeciál ORDERS: 10. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 1. 8. 2019 Advertorial 10. 8. 2019 Advertising 15. 8. 2019 30. 8. 2019 Slovak construction business almanach TOP 1 200 COMPANIES Macroeconomic analyses and predictions Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 430 300 3 4 880 € 2/1 of a page in page layout 420 277 – 1/1 of a page 215 300 3 2 820 € 1/1 of a page in page layout 192 277 – 1/2 of a page width 192 136 – 1 590 € 1/2 of a page height 94 277 – 1/3 of a page width 192 89 – 1 190 € 1/3 of a page height 61 277 – Lapel on the headline 107,5 300 3 3 220 € Z-gate 410 300 3 6 440 € 2nd cover page 215 300 3 3 450 € 1st page of magazine 215 300 3 3 450 € Other pages before editorial 215 300 3 3 220 € 1/3 height by editorial 61 277 – 1 990 € 3rd cover page 215 300 3 3 260 € 4th cover page 215 300 3 4 350 € 2/1 PR 8 400 characters, 2 – 8 pictures, logo 4 220 € 1/1 PR 4 200 characters, 2 – 4 pictures, logo 2 450 € 1/2 PR width 2 100 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 430 € 1/2 PR height 2/3 PR width 3 300 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 800 € 2/3 PR height Editorial section* (news and information previously not published in the magazine) 650 characters, 1 picture 1 060 € branding columns logo 1 900 € inserted advertisements** minimum price 1 630 € atypical format size and price depending on individual requirements * In editorial section are published only news and information not previously published in the magazine ASB. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Size and advertising price EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. repre PR Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. 1 2 3 4 5 ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

42 PRACTICALGUIDE FOREVERYBUILDER 7OOO print circulation of the magazine Stavebné materiály Readerprofile The typical reader is an academic or a man with secondary education. A great majority of readers are realization company employees and engineering design company employees. The readers of Stavebné materiály are of working age (between 23 and 55) and they make use of the obtained information in their profession. Many of them are interested in unbiased information about specific products and information based on practical experience. Frequency: six times per year Number of pages: 56 – 80 pages Circulation: 7 000 copies Price: 2.30 EUR Year: 15th CONSTRUCTION MARKET | MATERIALSAND PRODUCTS | STRUCTURESAND COMPONENTS stavebné materiály Distribution • subscribers • direct mailing to target groups • newspaper kiosks and press shops • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and building industry exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

43 Realizationcompaniesandself-employedpeople 42 % of the readers are realization company employees. 34 % of the readers are self-employed people working in the field of construction who make use of the information found in the magazine in their profession. 13 % of the readers are engineering design company employees. 7 % of the readers are students of faculties of Civil Engineering. 4 % accounts for other readers. Education 64 % of the readers are people with secondary education who make use of the obtained information in their profession. 36 % of the readers are academics working in the field of construction. Dotheydecideaboutpurchasing? 53 % of the readers are the ones who decide about purchasing. 29 % of the readers co-decide about purchasing. 18 % of the readers don’t decide about purchasing. Source: survey conducted on a sample of 862 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. UNIVERSITY SECONDARY SCHOOL DECIDE DON´T DECIDE CO-DECIDE SELF- EMPLOYED PEOPLE PROJECT ENGINEERS STUDENTS OTHERS CONTRACTORS 86 % 14 % of the readers are men interested in the field of construction and are either in charge of decision making or are company executives. of the readers are women who are professionals in the construction field. 12 % 36 % 34 % 18 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 Age Mendominate Why advertise in Stavebné materiály? 82 % of the readers decide or co-decide about the purchase of materials and technologies for a building site. 65 % of the respondents read in the construction magazines the advertisements and the advertising articles (source: GFK survey). 52 % of the readers use the advertisement or the advertising articles published in the magazine Stavebné materiály to choose suppliers of materials and services (source: GFK survey). 1 2 3 WhoreadsthemagazineStavebnémateriály? As much as 76 % of the readers are realization company employees and self-employed people.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

44 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE TOPIC CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OTHERS Stavebné materiály 5/2018 #106 ORDERS: 18. 9. 2018 MATERIALS: Editorial work 7. 9. 2018 Advertorial 18. 9. 2018 Advertising 21. 9. 2018 5. 10. 2018 Renovation and revitalization of buildings • Failures and faults of constructions • Reconstructions and remediation • Construction chemistry • Materials and products suitable for reconstructions • Water-proofing • Construction machinery Stavebné materiály 6/2018 #107 ORDERS: 22. 10. 2018 MATERIALS: Editorial work 11. 10. 2018 Advertorial 22. 10. 2018 Advertising 25. 10. 2018 9. 11. 2018 Halls and industrial buildings • Wooden and steel structures • Ferro-concrete and pre- stressed concrete structures • Skeleton structures • Paint coats, protection of structures • Construction machinery Slovak construction business Almanach – an overview of the best companies and their performance Stavebné materiály 1/2019 #108 ORDERS: 7. 3. 2019 MATERIALS: Editorial work 26. 2. 2019 Advertorial 7. 3. 2019 Advertising 12. 3. 2019 26. 3. 2019 Vertical and horizon- tal structures • Walls, ceilings, floors • Concrete and constructions from concrete • Masonry materials and prefabricates • Protection of vertical and horizontal structures • Dry construction • Construction machinery • Drevené konštrukcie • CONECO – RACIOENERGIA 2019 (27. – 30. 3. 2019) Stavebné materiály 2/2019 #109 ORDERS: 30. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 17. 4. 2019 Advertorial 30. 4. 2019 Advertising 6. 5. 2019 21. 5. 2019 Peripheral shells of buildings and shell fillings • Facade structures, facade cladding • Windows, doors, glassed-in walls • Energy construction concepts • Construction machinery • International Engineering Fair Nitra (21. – 24. 5. 2019) Stavebné materiály 3/2019 #110 ORDERS: 27. 5. 2019 MATERIALS: Editorial work 16. 5. 2019 Advertorial 27. 5. 2019 Advertising 30. 5. 2019 13. 6. 2019 Roof constructions • Flat roofs • Inclined roofs • Roof insulation • Metal and wooden structures • Roof superstructures • Construction machinery • Precast concrete products Stavebné materiály 4/2019 #111 ORDERS: 19. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 8. 8. 2019 Advertorial 19. 8. 2019 Advertising 22. 8. 2019 6. 9. 2019 Surface treatment of construction structures • Plasters and paints • Thermal and sound insulations • Exterior and interior paving and cladding concrete • Dry construction • Construction machinery • Floors Stavebné materiály 5/2019 #112 ORDERS: 13. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 4. 9. 2019 Advertorial 13. 9. 2019 Advertising 18. 9. 2019 2. 10. 2019 Renovation and revitalization of buildings • Failures and faults of constructions • Reconstructions and remediation • Construction chemistry • Materials and products suitable for reconstructions • Water-proofing • Construction machinery Stavebné materiály 6/2019 #113 ORDERS: 21. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 10. 10. 2019 Advertorial 21. 10. 2019 Advertising 24. 10. 2019 8. 11. 2019 Halls and industrial buildings • Wooden and steel structures • Ferro-concrete and pre- stressed concrete structures • Skeleton structures • Paint coats, protection of structures • Construction machinery Slovak construction business Almanach – an overview of the best companies and their performance stavebné materiály If you also advertise on asb.sk you have the opportunity to reach 93 000 readers every month. B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

45 repre PR Size and advertising price Non-standard formats 4 » stavebné materiály 03-2014 novinky nová Pu pena Rôznorodá štruktúra, nízka odolnosť proti UV žiareniu a rýchla degradácia – to všetko sú faktory spojené s existu- júcimi PU penami. Izolačná pena Ceresit WhiteTeq ponúka vlastnosti, ako sú jemná bunková štruktúra, vysoká odolnosť proti UV žiareniu, zvýšená trvanlivosť a elasti- cita alebo vyššia spoľahlivosť a životnosť. Má o 20 % vyššie tepelné a o 50 % vyššie zvuko- voizolačné vlastnosti, o 25 % vyššiu elasticitu a až dvakrát nižšiu expanziu. Jej použitie prispieva k optimalizovaniu pracovného procesu a minima- lizovaniu akýchkoľvek ďalších nákladov. Vďaka nižšej expan- zii je riziko deformácie rámov nainštalovaných okien a dverí z dôvodu vysokého tlaku pri vytvrdzovaní peny minima- lizované. Novú penu môžete použiť na izolácie okenných rámov a zárubní, utesňovanie otvorov v strešných konštruk- ciách a v izolačných materiá- loch, na vytváranie protihluko- vých zábran, izolovanie stenových panelov a strešných škridiel, ako aj na vyplňovanie dutín a podobne. www.ceresit.sk okenné profily z novo­ vyvinutého materiálu Spoločnosť Inoutic/De­ ceuninck, dodávateľ okenných profilov a sta- vebných systémov, získa- la na veľtrhu okien, dverí a fasádnych systémov fensterbau/frontale 2014 za technológiu Innergy ocenenie za inováciu „Innovation Award for Architecture“. Techno- lógia Innergy sa zakladá na princípe takzvanej pultrúzie, pri ktorej sa sklené vlákna spájajú polyuretánovou živicou. Takto vytvorený profil predbieha v tepelnoizo- lačných vlastnostiach plast a v parametroch odolnosti a pevnosti predstihuje hliník. Možno z neho vyrá- bať mimoriadne štíhle subtílne profily, ktoré sú porovnateľné s hliníkom a môžu mať rovnako ako hliník ľubovoľný farebný nástrek. www.inoutic.sk Jednotný názov pre ePS V polovici mája 2014 sa konala v Bratislave konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expan- dovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dosah stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a in- formácia o uvedení novej značky polystyrénu – Airpop®. Dôvodom zavedenia novej značky bolo zjednotenie názvu najmä preto, že v Európe je expandovaný (penový) polys- tyrén známy pod viacerými názvami: Styropor, polysty- rén, PSE, Piepschuim, penoplasty a pod. Názov Airpop® má evokovať v mysli to, z čoho sa materiál vyrába – z 98 % vzduchu a len nepatrného zlomku syntetického materiálu, ktorý expanduje do 50­násobku svojho vlastného objemu. www.epssr.sk Bývanie pod strechou Obytné podkrovie znamená investičnú úsporu pri výstavbe či rekonštrukcii a maximálne využitie priestoru so zaujíma- vými architektonickými možnosťami. Podľa typu strešnej konštrukcie a s tým súvisiaceho potrebného zateplenia sa ponúka možnosť priznania krokiev alebo podkrovia riešeného pomocou sadrokartónu. Izolácia z kamennej vlny Rockwool umožňuje jednoduchú, rýchlu a kvalitnú reali- záciu obidvoch alternatív. Je tvarovo stála a pružná, dobre priľne ku konštrukcii, vyplní požadovaný priestor a zabráni vzniku škár, čím sa minimalizujú prípadné tepelné mosty. Izolačné dosky nezosadajú a zachovávajú si hrúbku. Zatep- lenie nad krokvami systémom Toprock je vhodný spôsob pri požiadavke na priznanú drevenú konštrukciu krovu alebo na šetrenie priestorom. Umožňuje využiť celé podkrovie bez potreby znižovať podhľad v interiéri. www.rockwool.sk stavebné materiály 03-2015 » 57 07 | Vymývanie špongie Počas čistenia je potrebné špongiový nástavec často vymývať v čistej vode. Vždy sa však treba uistiť, že malta sa pri čistení nevymýva zo škár. Nadmerné množstvo tekutiny sa z vyškárovanej plochyodstránipomocoucelulózovejšpongie.Akje hubka znečistená živicou, je potrebné ju vymeniť. 08 | Dohladenie povrchu Na finálne dohladenie povrchu škáry sa pou- žije špongia. 09 | Čistý povrch bez malty Je veľmi dôležité, aby po finálnom dohladení nezostali na povrchu obkladu žiadne stopy malty. Prípadné dodatočné odstránenie by bolo veľmi náročné – z tohto dôvodu je potreb- né špongiu často vymývať v čistej vode. 10 | Možnosť prevádzky Nadmerné množstvo vody sa z vyškárovanej plochy odstráni aj špeciálnymi gumenými stierkami. Povrch možno vystaviť chemickým účinkom po troch dňoch. Pred škárovaním sa treba uistiť, že lepidlo, ktoré sa použilo pri lepení, je vytvrdnuté a uvoľnilo väčšinu svojej vlhkosti.  Škárovacia malta Kerapoxy CQ spotreba závisí od šírky škáry, formátu a hrúbky obkladového prvku (100 × 100 × 10 mm – 1,0 kg/m2), balenie: 3 kg 49,57 €  Čistiaci prípravok Kerapoxy Cleaner rozprašovač: 0,75 kg, plastová nádoba: 5 kg, 0,75 kg 25,74 €  Špeciálny nástavec Scotch-Brite  Náradie nízkootáčkové elektrické miešadlo murárska lyžica gumená stierka celulózová špongia molitanová špongia vedro na vymývanie špongie POzOr! teplota spracovania Škárovacia malta by sa mala apliko- vať pri teplotách od +12 do +30 °C. Pri škárovaní pod +15 °C môže byť práca náročnejšia. nesprávny pomer Balenia sú vopred navážené v správ- nom pomere. Pri miešaní len časti balení sa množstvo obidvoch zložiek nesmie odhadovať, pretože vytvrdzo- vanie by bolo pre zlý pomer ohrozené. epoxidová škárovacia malta Dvojzložková epoxidová škárovacia malta na báze reaktívnych živíc Kerapoxy CQ je odolná proti tvorbe a rozmnožovaniu mikroorganizmov. Je vhodná na škárovanie keramických obkladov, obkladov z prírodného kameňa a sklenej mozaiky v interiéri aj exteriéri. Obzvlášť je vhodná na škárovanie veľkých plôch. Malta je odolná proti kyselinám a ľahko čistiteľná. ČO BUDETE POTREBOVAŤ spracovania. Maltu treba spracovať do 45 minút od zamiešania. Na škárovanie sa odporúča používať vhodné náradie, teda gumenú stierku. Po nanesení zmesi sa treba uistiť, že škáry sú kompletne vyplnené. Po vyškárovaní sa z povrchu obkladu dokonale odstráni nadmerné množstvo malty použitím gumenej stierky. Gumenú stierku treba ťahať v šikmom smere. Po vyškárovaní je ne- vyhnutné povrch očistiť ihneď, kým je malta ešte čerstvá. Na prvotné čistenie povrchu obkladu sa odporúča použiť špeciálny špongiový nástavec nasiaknu- tý čistiacim a dezinfekčným prostried- kom. Špeciálny nástavec musí byť pri čistení úplne nasiaknutý vodou a počas čistenia by sa mal často vymývať v čistej vode. Vždy sa treba uistiť, že malta sa pri čistení nevymýva zo škár. Nadmer- né množstvo tekutiny sa z vyškárovanej plochy odstráni pomocou celulózovej špongie. Ak je hubka znečistená živicou, je potrebné ju vymeniť. Na finálne do- hladenie povrchu škáry sa použije špon- gia. Je veľmi dôležité, aby po finálnom dohladení nezostali na povrchu obkladu žiadne stopy malty. Prípadné dodatoč- né odstránenie by bolo veľmi náročné – z tohto dôvodu je potrebné špongiu často vymývať v čistej vode. Nadmerné množstvo vody sa dá z vyškárovanej plochy odstrániť aj špeciálnymi gume- nými stierkami. Povrch možno vystaviť chemickým účinkom po troch dňoch. Pri škárovaní dlažby možno podlahu vystaviť ľahkej pešej prevádzke už po 12 hodinách (pri +20 °C).  Product placement 500 € MATERIALS: product photo, product name, product description, price and size of the packaging, web contact Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 297 3 4 150 € 2/1 of a page in page layout 390 267 – 1/1 of a page 210 297 3 2 490 € 1/1 of a page in page layout 175 267 – 1/2 of a page width 175 132 – 1 430 € 1/2 of a page height 86 267 – 1/3 of a page width 175 87 – 1 060 € 1/3 of a page height 56 267 – 1/4 of a page* 86 132 – 900 € Lapel on the headline 105 297 3 2 790 € Z-gate 400 297 3 5 580 € 2nd cover page 210 297 3 2 960 € 1st page of magazine 210 297 3 2 960 € 2nd and 3rd page of magazine 210 297 3 2 790 € 3rd cover page 210 297 3 2 790 € 4th cover page 210 297 3 3 490 € 2/1 PR 8 400 characters, 2 – 8 pictures, logo 3 050 € 1/1 PR 4 200 characters, 2 – 4 pictures, logo 1 760 € 1/2 PR width 2 100 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 060 € 1/2 PR height 2/3 PR width 3 200 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 300 € 2/3 PR height Editorial section** (news and information previously not published in the magazine) 600 characters, 1 picture 900 € product placement 250 characters, 1 picture 500 € branding columns logo 900 € inserted advertisements*** minimum price 1 500 € atypical format size and price depending on individual requirements EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency com- mission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. * In editorial section only news are published and in- formation not previously published in the magazine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the deli- vered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Editorial page 900 EUR MATERIALS: text of 600 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. aplikačný postup Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami info o Produkte: » Ekologická minerálna vlna bez obsahu formaldehydu, zvýšená tuhosť bez potre- by fixácie v konštrukcii, trieda reakcie na oheň A1 01 | Narezanie izolácie Tepelná izolácia sa rozbalí porušením polyety- lénovej fólie, v ktorej je zabalená, a rozvinie sa tak, aby mohla nadobudnúť svoju hrúbku. Pásy izolácie sa režú o 1 až 2 cm širšie, ako je namera- ná medzera medzi krokvami. Rez nožom sa vedie kolmo na rovinu izolácie pozdĺž dvojmetrovej hliníkovej laty. 04 | Priestor na druhú vrstvu izolácie Rošt nosnej konštrukcie podhľadu zároveň vymedzuje priestor na vloženie druhej vrstvy tepelnej izolácie, keďže výška krokiev je v ro- dinných domoch štandardne maximálne 200 až 220 mm. Jeho vzdialenosť by mala byť, pokiaľ možno, konštantná. Závesy sa pripevnia na rošt pomocou rýchlorezných skrutiek. 02 | Vloženie izolácie medzi krokvy Pred montážou izolácie medzi krokvy treba odrezkami vyplniť dutinu za pomúrnicou. Hrúbka tepelnej izolácie medzi krokvy je rovnaká ako výška krokiev. Narezané pásy sa vkladajú medzi krokvy tak, aby kopírovali rovinu krokiev. Pás sa mierne stlačí a zasunie sa tlakom ruky. 05 | Priečny rošt Priečny rošt sa montuje s osovou vzdiale- nosťou na základe požiadaviek dodávateľa prvkov suchej výstavby. 03 | Nosná konštrukcia podhľadu Izolácia sa postupne vloží medzi krokvy po celej ploche šikmej strechy, pričom treba dbať na to, aby medzi izoláciou a krokvami nevznikli medzery, ktoré by následne vytvo- rili tepelné mosty. Namontujú sa krokvové alebo priame závesy v súlade s vykonávacími pokynmi dodávateľa suchej výstavby. 06 | druhá vrstva izolácie Následne sa do pomocného roštu sadrokar- tónového podhľadu vložia pásy tepelnej izo- lácie. Treba dbať na to, aby bola celá plocha roštu vyplnená izoláciou. Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitej- šie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na požiarnu odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalit- ná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie. Najčastejšie sa používa minerálna vlna, ktorá vďaka svojej vláknitej štruktúre a flexibilnému tva- ru optimálne vyplní priestor v streche. Zároveň je vysoko priepustná pre vodnú paru. Samotnú izolačnú vrstvu však tre- ba doplniť ďalšími komponentmi, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Každý zohráva z hľadiska tepelnej ochrany strechy svo- ju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý celok – funkčný tepelnoizolačný systém. Na zateplenie šikmej strechy je potreb- ných niekoľko dôležitých prvkov – di- fúzne a parozábranové fólie a tiež pásky učené na prelepenie alebo napojenie fólií na ostatné stavebné konštrukcie. vhodné materiály Jednou z možných alternatív na zateple- nie šikmých striech je tepelná izolácia na báze ekologickej vlny vyrobená z mi- nerálnych sklených vlákien, ktorá sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy streš- ného plášťa. Z vonkajšej strany sa musí na tepelnú izoláciu umiestniť difúzna fólia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti do tepelnoizolačného materiálu, a záro- veň dovolí odvetrať prípadnú vlhkosť. Vnútorný obklad v miestnosti sa môže realizovať zo sadrokartónu, dreveného obkladu alebo z iných materiálov vhod- ných a určených do daného priestoru. Tepelná izolácia by mala mať dostatoč- nú tuhosť a schopnosť držať tvar. Montáž Zateplenie sa môže realizovať umiest- nením tepelnej izolácie medzi krokvy, pod krokvy, nad krokvy alebo ju možno umiestniť medzi aj pod krokvy. Zateple- nie medzi a pod krokvami predstavuje štandardný variant. Pred uložením tepelnej izolácie je potrebné skontro- lovať vyhotovenie kontaktnej hydro- izolačnej fólie, či je ukončená tak, aby odvádzala vodu mimo obvodu budovy, a či je správne napojená na prilieha- júce a prestupujúce prvky (napríklad komínové teleso). Ak sa nerealizovalo vzduchotesné zlepenie jednotlivých pásov hydroizolačnej fólie, odporúča sa realizovať ich dodatočné zlepenie zdola pomocou vhodných pásov. Pred montážou izolácie medzi krokvy treba odrezkami vyplniť dutinu za pomúr- nicou. Hrúbka tepelnej izolácie medzi TEXT + FoTo: KNAUF INSULATION 46 » stavebné materiály 03-2014 Branding column 900 EUR MATERIALS: logo ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

46 MAGAZINEFOR10500 FLATOWNERCOMMUNITIES 7000 print circulation of the magazine Správa budov Readerprofile Typical readers of the magazine Správa budov are men and women who are of working age – a manager of an administration company, a flat owners’ group, or a flat owners’ representative. The information published in the magazine is highly leveraged when executing their profession, and appreciate the clearest presentation of block of flats renovations. Frequency: four times per year Number of pages: 56 – 80 pages Circulation: 7 000 copies Price: 2.29 € Year: 13th RENOVATIONOFAPARTMENTHOUSESANDBUILDINGS|ENERGY|OPERATIONANDMAINTENANCEOFBUILDINGS správa budov Distribution • subscribers • direct mailing to target groups • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • housing and building industry exhibitions • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

47 86 % of the readers are flat owner communities. 13 % of the readers are residential building management companies. 1 % of the readers are housing associations. Dotheydecideaboutpurchasing? 21 % of the readers are the ones who decide about purchasing. 69 % of the readers co-decide about purchasing. 10 % of the readers don’t decide about purchasing. Whatinformationdothereaderslookfor 56 % of the readers mostly appreciate clearly presented reconstructions of flat-buildings. 22 % of the readers are people who are mostly interested in information on energy savings in residential buildings. 16 % of the readers are interested in the news and updates from the building administration and non- residential properties. 6 % of the readers look for the information on facility management. WhoreadsthemagazineSprávabudov? As much as 86 % of the readers are property owners´ communities. Source: survey conducted on a sample of 759 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. BUILDING MANAGEMENT COMPANIES HOUSING ASSOCIATIONS FLAT OWNER COMMUNITIES CO-DECIDE DON´T DECIDE DECIDE ENERGY SAVINGS NEWS AND UPDATES facility management RECONSTRUCTION OF FLAT BUILDINGS 71 % 29 % of the readers are men. of the readers are women. 12 % 18 % 34 % 28 % 8 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Age Mendominate Why advertise in Správa budov? 4 issues of the magazine Správa budov are sent in turns to 10 500 chairmen of flat owner communities – through the advertising in all issues it is possible to address almost all existing communities in Slovakia. Construction building investments are connected to revitalizing the housing stock covered also in the content of the magazine Správa budov. 37% of the readers have used the information from an advertising article or the advertisement published in the journal Správa budov once or several times (source:GFK survey). 1 2 3

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

48 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE TOPIC SPECIAL BUILDINGS AND APARTMENT HOUSES OTHERS Správa budov 4/2018 #48 ORDERS: 9. 10. 2018 MATERIALS: Editorial work 28. 9. 2018 Advertorial 9. 10. 2018 Advertising 12. 10. 2018 26. 10. 2018 Energy conservation in buildings • Renovation of facades • Operation and maintenance of buildings • Renovation of apartment houses • Energy: production, distribution, supply • Technical equipment of buildings • Facility management • Economics Správa budov 1/2019 #49 ORDERS: 26. 2. 2019 MATERIALS: Editorial work 15. 2. 2019 Advertorial 26. 2. 2019 Advertising 1. 3. 2019 15. 3. 2019 Renovation of buildings • Financing of building renovations • Operation and maintenance of buildings • Renovation of apartment houses • Energy: production, distribution, supply • Technical equipment of buildings • Facility management • Economics Správa budov 2/2019 #50 ORDERS: 7. 5. 2019 MATERIALS: Editorial work 25. 4. 2019 Advertorial 7. 5. 2019 Advertising 13. 5. 2019 27. 5. 2019 Resolving faults in apartment houses • Replacement of windows • Operation and maintenance of buildings • Renovation of apartment houses • Energy: production, distribution, supply • Technical equipment of buildings • Facility management • Economics Správa budov 3/2019 #51 ORDERS: 27. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 16. 8. 2019 Advertorial 27. 8. 2019 Advertising 2. 9. 2019 16. 9. 2019 Thermal protection of buildings • Heating and energy supplies of buildings • Operation and maintenance of buildings • Renovation of apartment houses • Energy: production, distribution, supply • Technical equipment of buildings • Facility management • Economics Správa budov 4/2019 #52 ORDERS: 9. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 30. 9. 2019 Advertorial 9. 10. 2019 Advertising 14. 10. 2019 28. 10. 2019 Energy conservation in buildings • Renovation of facades • Operation and maintenance of buildings • Renovation of apartment houses • Energy: production, distribution, supply • Technical equipment of buildings • Facility management • Economics správa budov If you also advertise on asb.sk you have the opportunity to reach 93 000 readers every month. B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

49 repre PR Size and advertising price Non-standard formats Ples otvoril sezónu Spoločnosť Saint-Gobain Weber každoročne otvára začiatok stavebnej sezóny spoločenským plesom. Nebolo to inak ani v roku 2014. Už 8. ročník sa niesol v du- chu noblesy a elegancie v štýle The Great Gatsby, ktorý bol inšpiro- vaný érou 20. rokov minulého storočia. Večer otvorila hudobná skupina Swing Society Orchestra, ktorá svojím vystúpením zaviedla hostí do sveta melódií a rytmov swingovej hudby. O zábavu sa postarali aj ďalší účinkujúci – rocková skupina IMT Smile, vyvrcholením večera bol koncert slovenskej hudobnej legendy Mi- roslava Žbirku. Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Martin Greguš sa poďakoval za dlhoročnú spoluprá- cu J. Ambrovi a V. Búřilovi, ktorí odišli do dôchodku. Hostia mali možnosť absolvovať lekciu swingu s profesionálnymi tanečníkmi. Na tematický večer sa náležite pri- pravili. Špeciálne poďakovanie za osobnú účasť patrí veľvyslankyni Thajského kráľovstva na Sloven- sku, jej kráľovskej výsosti princez- nej Bajrakitiyabha. www.weber-terranova.sk úver s úrokom 1,59 % Celková obnova bytového domu je naj- lepším riešením na zníženie nákladov na energiu. Víťaz tohtoročnej súťaže Najlep- šie obnovený bytový dom zo Starej Turej dokáže vďaka realizovanej obnove ročne usporiť až 44 % nákladov. Z čoho však obnovu financovať? Prvá stavebná spo- riteľňa, a. s., poskytuje úvery a sporenie pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iných správcov už od roku 2000. „Od 1. apríla sme pre správcov byto- vých domov pripravili výnimočnú ponu- ku. Úvery na obnovu bytových domov bu- deme poskytovať s úrokovou sadzbou len 1,59 % ročne. Tento úrok bude platiť dva roky od schválenia úveru. Spoločenstvá, bytové družstvá či iní správcovia môžu o takýto úver požiadať do 28. augusta tohto roka,“ vysvetľuje JUDr. Katarína Niňajo- vá, riaditeľka úseku sporenia a úverov právnických osôb PSS, a. s. Táto akcia platí na úvery bez počiatočného vkladu, ktoré je možné splácať 20 až 25 rokov. www.pss.sk bim komunikácia bez obmedzení GRAPHISOFT® pomocou svojej no- vej technológie BIMcloud® rozširuje možnosti cloudu o implementáciu plne integrovaného prostredia BIM (In- formačný model budovy) pre potreby stavebného priemyslu. BIM sa tak stáva v súčasnosti štandardnou a nevyhnut- nou metódou projektovania. Graphisoft BIMcloud® je plnohodnotnou BIM platformou, ktorá umožňuje tímom všetkých veľkostí zdieľať BIM dáta v reálnom čase. Poskytuje možnosť zdieľania dát medzi všetkými účastník- mi a počas všetkých etáp stavebného procesu – od architektonickej štúdie až po správu budov. Hoci ide o horúcu novinku, technológia bola už v praxi úspešne vyskúšaná jednou z najväčších projekčných a stavebných korporácií Obayashi z Japonska. www.bimas.sk NOViNKy Odovzdávanie ceny pre najlepšie oblečený pár (foto: P. Harum) 02-2014 správa budov | 3 EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency com- mission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the clo- sing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. Editorial page 600 € MATERIALS: text of 600 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 297 3 3 160 € 2/1 of a page in page layout 390 267 – 1/1 of a page 210 297 3 1 830 € 1/1 of a page in page layout 175 267 – 1/2 of a page width 175 132 – 1 000 € 1/2 of a page height 86 267 – 1/3 of a page width 175 87 – 730 € 1/3 of a page height 56 267 – 1/4 of a page* 86 132 – 600 € Lapel on the headline 105 297 3 2 160 € Z-gate 400 297 3 4 320 € 2nd cover page 210 297 3 2 330 € 1st page of magazine 210 297 3 2 330 € 2nd and 3rd page of magazine 210 297 3 2 160 € 3rd cover page 210 297 3 2 160 € 4th cover page 210 297 3 2 990 € 2/1 PR 8 400 characters, 2 – 8 pictures, logo 2 660 € 1/1 PR 4 200 characters, 2 – 4 pictures, logo 1 490 € 1/2 PR width 2 100 characters, 1 – 2 pictures, logo 830 € 1/2 PR height 1/3 PR width 1 050 characters, 1 picture, logo 600 € 1/3 PR height 2/3 PR width 1 700 characters, 1 picture, logo 1 050 € 2/3 PR height Editorial section** (news and information previously not published in the magazine) 600 characters, 1 picture 600 € product placement 250 characters, 1 picture 500 € branding columns logo 900 € inserted advertisements*** minimum price 990 € atypical format size and price depending on individual requirements * In editorial section only news are published and information not previously published in the maga- zine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range.The editorial section is not intended for publication of general information about the produ- cer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. prekonávať ešte stále určitú nedôve- ru. „Podporou výstavby vegetačných striech sa už v súčasnosti zaoberajú tvorcovia legislatívy a v blízkej budúc- nosti očakávame zvýšenú motiváciu napríklad v Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý sa zameriava okrem iného aj na vodo- zádržné opatrenia ako ochranu pred povodňami. Je veľmi pravdepodobné, že v rokoch 2014 až 2020 bude možné ich výstavbu financovať aj z fondov európskej únie. Podobne veríme, že pri- pravovaný stavebný zákon zavedie do územného plánovania povinnosť zvážiť schopnosť zadržiavania vody v zasta- vanom území,“ vysvetľuje Peter Robl zo Slovenskej rady pre zelené budovy. Aj bez legislatívnej podpory a dotácií je však vegetačná strecha výhodná. Myslite na detaily už pri projekte Pri budovaní takejto zelenej oázy sa v projekte nesmie zabudnúť na spádovú vrstvu, parozábranu, tepelnú izoláciu, hydroizoláciu, ochrannú, drenážnu a filtračnú vrstvu a samozrejme ani na vegetačné súvrstvie. Technické a finan- čné nároky závisia od toho, aký typ ve- getačnej strechy si investor želá. Vybrať si môže z vegetačných striech s rôznou hmotnosťou, substrátom a rozdielnym druhom zelene. Intenzívna strešná zeleň Je najnáročnejšia, umožňuje však na svojej ploche aj odpočinkové aktivity a výrazne rozširuje obytný priestor. Vegetácia na streche s intenzívnou zele- ňou môže byť veľmi pestrá, využívajú sa na nej trávnaté plochy, kríky a niekedy aj stromy. Môže dorastať až do výšky niekoľkých metrov, a tak aj jej korene potrebujú 30 až 100 cm hrubú vrstvu zeminy, vrstva zemného substrátu je teda väčšinou hrubšia ako 30 cm. Tento typ zelene si vyžaduje odbornú starost- livosť. Plošná hmotnosť celého vegetač- ného súvrstvia sa pohybuje v rozpätí od 200 do 500 kg/m2, môže však byť aj vyššia, kladie sa teda veľký dôraz na únosnosť strešnej konštrukcie. Spád strechy môže byť nízky (aj 1 %), aby sa voda lepšie zadržiavala. Pri vegetač- ných strechách by mala strešnú skladbu aj skladbu vegetačného súvrstvia stre- chy realizovať špecializovaná firma. extenzívna strešná zeleň Ide o nenáročnú zeleň, ktorá sa vyví- ja a regeneruje sama. Celková výška potrebného vegetačného substrátu je v tomto prípade približne 6 až 15 cm, ex- tenzívna výsadba pozostáva z tráv a by- lín. Machy a koberce trávy si vyžadujú hrúbku substrátu 3 až 6 cm, skalničky a vysadená tráva 6 až 15 cm a plazivé dreviny 15 až 20 cm. extenzívnu zeleň Možno použiť na plochej streche so sklo- nom od 2 % a šikmej streche so sklonom až do 30°. Pri tomto type vegetačnej strechy sa zaťaženie pohybuje od 90 do 200 kg/m2 (mokrý substrát). „extenzív- ne strechy možno realizovať s relatívne nízkymi nákladmi. Ich údržba je mini- málna, odporúča sa 1- až 2-krát do roka. Tieto strechy nie sú určené na pohyb osôb. Ak máte záujem o pochôdzny typ vegetačnej strechy, je potrebné zvoliť radšej jednoduchú intenzívnu zeleň s hmotnosťou zemného substrátu od 150 až 300 kg/m2,“ hovorí eva Rippelová, produktový manažér pre strešné systé- my spoločnosti Sika Slovensko. Zelená skladačka V súčasnosti je k dispozícii ešte jeden jednoduchší spôsob, ako si zelenú stre- chu vybudovať. S komplexným systé- mom, ktorý zahŕňa všetky vrstvy od hydroizolácie cez koreňovú membránu, odvodňovací systém, substrát z mine- rálnej vlny až po vegetačnú vrstvu, si môžete založiť extenzívnu zelenú stre- chu bez zvýšených nárokov na údržbu a statiku. Takýto systém pozostáva z vrstiev, ktoré možno ľahko aplikovať a ktoré sa priamo dodávajú užívateľom. Aplikácia substrátu v porovnaní s in- štaláciou tradičného systému znižuje realizačné náklady o 30 %. Hmotnosť suchého systému je 15 až 20 kg/m2, po úplnom nasiaknutí dosahuje 32 až 80 kg/m2, čo je menej ako polovičná záťaž v porovnaní s klasickými exten- zívnymi vegetačnými strechami. Vďaka nízkej hmotnosti tohto systému nie je potrebné statické posúdenie existujúcej alebo naprojektovanej konštrukcie. Vegetačný kryt tvoria rozličné druhy rozchodníka, mimoriadne odolnej a mrazuvzdornej trvalky s dužinatý- mi listami, ktorá pôsobí aj v skalkách a záhradách veľmi okrasne. „Systém obsahuje substrát z minerálnej vlny, ktorý je špeciálnym materiálom na správne zakorenenie rastlín a zároveň aj optimálnou tepelnoizolačnou vrstvou strechy. Má schopnosť zadržať až 60 lit- rov zrážkovej vody na štvorcový meter, vďaka čomu odbremení kanalizáciu a zároveň si nevyžaduje zalievanie. Jeho aplikácia aj následná údržba je veľmi jednoduchá,“ vysvetľuje Karol Tužinský, aplikačný manažér Knauf Insulation. takto áNo Technické a finančné nároky závisia od toho, aký typ vegetačnej strechy si investor želá. Skladba strešného plášťa 1 – vegetačná vrstva z rozličných druhov rozchodníka, 2 – substrát z minerálnej vlny, 3 – odvodňovací systém Urbanscape, 4 – koreňová membrána, 5 – hydroizolácia, 6 – nosná konštrukcia strechy Prečo vegetačnú strechu? �. Vegetačná zeleň spôsobuje preme- nu oxidu uhličitého na kyslík. 2. Významnou mierou sa predlžuje životnosť hydroizolácie. 3. Vegetácia chráni strechu pred ex- trémnymi teplotami a klimatickými zmenami. 4. Strešná konštrukcia je chránená pred teplom (neprehrieva sa), ale aj pred chladom v zimnom období. 5. Znižujú sa náklady na kúrenie a kli- matizáciu. 6. Vegetácia zlepšuje miestnu klímu odparovaním vlhkosti, viaže prach a filtruje škodliviny vo vzduchu. 7. Vegetácia zadržuje zrážkovú vodu (30 až 90 % podľa typu vegetačnej strechy). 8. Znižujú sa poplatky za odvádzanie zrážkovej vody do kanalizácie. 9. Zabezpečí sa požiarna ochrana budov (strechy sú zaradené do kategórie nehorľavé). 10. Rozširuje sa životný priestor ľudí, rastlín a zvierat. 11. Zvyšuje sa hodnota nehnuteľnosti. 1 2 3 4 5 6 02-2014 správa budov | 53 Product placement 500 € MATERIALS: product photo, product name, product description, price and size of the packaging, web contact Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizovalo verejnú neanonymnú súťaž Progresívne, cenovo dostupné býva- nie už po šestnástykrát. Dlhodobým zámerom súťaže je vyzdvihnúť kvalitné a hospodárne riešenia bytovej výstav- by a podporovať tak rozvoj bytovej výstavby na Slovensku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 16. ročníka súťaže sa uskutočnilo 22. mája 2014 v Bratisla- ve v priestoroch Kongresového a vzde- lávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb a bolo spojené so záverom 2. odbornej konferencie pre samosprávy. O ocenenie sa uchádzalo celkovo 27 sta- vieb v troch kategóriách. Prihlásené sú- ťažné návrhy posudzovala deväťčlenná odborná porota pod vedením doc. Ing. arch. Andrey Bacovej, PhD. Opätovne sa uplatnil dvojkolový model hodnote- nia súťažných návrhov, a to na základe posúdenia dokumentácie jednotlivých súťažných návrhov a následne obhliad- kou realizovaných stavieb zaradených do užšieho výberu. Porota udelila deväť cien, jednu mimo- riadnu vecnú cenu a jedno čestné uzna- nie. Odovzdanie cien bolo spojené aj s finančnou odmenou, a to hlavne vďaka sponzorom súťaže. Zároveň sa odborná porota rozhodla udeliť čestné uznania starostom obcí Krížová Ves, Spišské Tomášovce a Vydrany za aktivity podpo- rujúce participatívny model výstavby, ako aj za celkovú starostlivosť o rozvoj bývania v obci. Sponzormi 16. ročníka súťaže boli Vše- obecná úverová banka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Prvá stavebná spori- teľňa, a. s., Zväz stavebných podnika- teľov Slovenska, Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., leier Baustoffe SK, s. r. o., Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Weber – Terra- nova, ZIPP Bratislva, spol. s r. o. a eGov Systems, s. r. o. Mediálnymi partnermi súťaže sú časo- pisy Správa budov a Stavebné materiály. Súťaž zároveň mediálne podporuje časopis ASB. Časopisy Správa budov, Stavebné mate- riály a ASB okrem mediálnej podpory udelili aj ceny, a to dvom projektom. Cenu časopisov Správa budov a Staveb- né materiály získal Obytný súbor Západ II, Nové zámky. Cenu časopisu ASB získal projekt Bytový dom lukov. Predsedníčka poroty doc. ing. arch. andrea bacová, Phd. ± ±Ako hodnotíte úroveň 16. ročníka súťaže? Chcela by som vyzdvihnúť dva podstatné momenty. Prvým z nich je, že myš- lienka robiť takéto súťaže je určite správna a nasledovaniahodná. To vidím na tejto súťaži ako pozitívne a dobré. Na druhej strane ma mrzí skutočnosť, že rea- lizované stavby síce spĺňali cenové kritériá vyjadrené limitným ukazovateľom nákladov na štvorcový meter podlahovej plochy bytu, ale ich ambície dosiah- nuť aj zodpovedajúcu architektonickú kvalitu boli vo väčšine prípadov veľmi nízke až minimálne. Mnohokrát sa opakovali staršie projekty, ktoré nespĺňajú súčasne požiadavky. Kvalitná architektúra sa predsa dá urobiť aj s nízkym rozpočtom. Tu by sme sa mali pozrieť viac do zahraničia a snažiť sa podporiť architektonickú súťaž aj pre tento typ bytových domov. ± ±Aké kritériá boli pri výbere rozhodujúce, na čo kládla porota dôraz? Okrem architektúry sme hodnotili stavebnotechnické vyhotovenie stavebných objektov, to znamená kvalitu stavebného detailu, technický štandard, dis- pozično-prevádzkové riešenie, kontakt bytu s exteriérom, vstupné priestory do domu, osvetlenie a oslnenie bytov, vzťah k okoliu a kontext s prostredím. V tomto segmente je veľmi dôležité kritérium sociálnej zodpovednosti, to znamená, či boli naplnené požiadavky tých sociálnych skupín, ktorým sú byty určené. V prípade bytov odlišného štandardu pre marginálne skupiny sme so- ciálny aspekt považovali za prioritný. Tu zohrávali dôležitú úlohu zástupcovia samosprávy, ktorých prístup k riešeniu tejto problematiky výrazne ovplyvnil priebeh celej výstavby, ako aj následné fungovanie tohto typu bývania. 02-2014 správa budov | 5 NOViNKy SúťAž víťazi sú už známi ocenené stavby Kategória a) bytové domy s úsporným riešením bytov 1. miesto: Svodín, Bytový dom, 9 b. j. – ii. etapa 2. miesto: Nové Zámky, Obytný súbor Západ ii – i. etapa, blok A, 54 b. j. 3. miesto: Dunajský Klátov, Bytový dom, 6 b. j. Čestné uznanie: Láb, Bytový dom, 8 b. j. Kategória c) formy bývania odlišného štandardu 1. miesto: Lukov, Bytový dom, 8 b. j. 2. miesto: Spišské Tomášovce, Bývanie nižšieho štandardu, 24 b. j. Mimoriadna vecná cena: Krížová Ves, Bytový dom, 24 b. j. Kategória d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebyto- vých priestorov na byty 1. miesto: Spišské Podhradie, Bytový dom, 14 b. j., stavebné úpravy 2. miesto: Veľká Čalomija, Bytový dom, 9 b. j., prestavba farského úradu 3. miesto: Vydrany, Bytový dom, 7 b. j., nadstavba kultúrneho domu a Margecany, Bytový dom, 9 b. j., prestav- ba a nadstavba Víťazom kategórie c) formy bývania odlišné- ho štandardu sa stal projekt Lukov, Bytový dom, 8 b. j., ktorý zároveň získal cenu časopisu ASB. Cenu časopisov Správa budov a Stavebné materiály získal projekt Nové Zámky, Obytný súbor Západ II – I. etapa, blok A, 54 b. j., ktorý zároveň získal 2. miesto v kategórii a) bytové domy s úsporným riešením bytov. Branding column 900 € MATERIALS: logo ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

50 FORPROJECTENGINEERS ANDSANITYENGINEERS 35OO print circulation of the magazine TZB HAUSTECHNIK Readerprofile The typical reader is a university or secondary-school educated man of working age between 25 and 55. Women also belong to the reader group, although to a lesser extent. A prevailing number of readers operate in design and realization companies, using the information obtained from TZB HAUSTECHNIK magazine in their professions. This is also reflected in the growing interest in information from the practical world and in non- commercial information on current products and trends on the Slovak market. Frequency: five times per year Number of pages: 56 – 80 pages Circulation: 3 500 copies Price: 2.29 € Year: 27th TECHNICAL EQUIPMENT OF BUILDINGS | ENERGY | REPORTAGES AND REALISATIONS | NEWs TZB haustechnik Distribution • subscribers • direct mailing to target groups • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • sale at exhibitions focused on construction and living, building services, energy and engineering • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

51 Designandrealizationcompanies 61 % of the readers are people who work in design and realization companies. 34 % of the readers are TZB sanitary engineers of technical building equipment. 5 % of the readers are students. Dotheydecideaboutpurchasing? 49 % of the readers are the ones who decide about purchasing. 37 % of the readers co-decide about purchasing. 14 % of the readers don’t decide about purchasing. Whatinformationdoreaderslookfor? 53 % of the readers belong to the group of people who read mostly about up-to-date products and trends on the Slovak market. 33 % of the readers are people who are interested in practical information as well as professional solutions from the field of technical building equipment. 14 % of the readers search for information about current situation in this field. WhoreadsthemagazineTZBHAUSTECHNIK? Over 60 % of readers are employees of design and realization companies. Source: survey conducted on a sample of 412 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. DON´T DECIDE PRACTICAL SOLUTIONS CURRENT SITUATION NEWS AND TRENDS DECIDE CO-DECIDE 79 % 21 % of the readers are men working in different fields from financing to building equipment. of the readers are women who are interested in the field of technical building equipment within the frame of their profession. 15 % 24 % 39 % 18 % 4 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Age Mendominate Why advertise in TZB HAUSTECHNIK? It is the only Slovak magazine for design engineers who work in the field of technical building equipment. 86 % of the readers of TZB decide or co-decide about technologies for a building site. 78 % of the readers consider the advertisement and the advertising articles published in the magazineTZB useful and make use of the information in their profession (source:GFK survey). 44 % of the readers have used the information from the advertisement or from the advertising article published in TZB once or more times (source: GFK survey). 1 2 3 4 DESIGN ENGINEERS AND CONTRACTORS SANITARY ENGINEERS OF TECHNICAL BUILDING EQPUIPMENT STUDENTS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

52 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE SPECIAL OTHER TOPICS TRADE FAIRS TZB HAUSTECHNIK 5/2018 ORDERS: 16. 10. 2018 MATERIALS: Editorial work 5. 10. 2018 Advertorial 16. 10. 2018 Advertising 19. 10. 2018 3. 11. 2018 Metering, regula- tion, and control technology • Energy • Heating • Ventilation, air-conditio- ning, and cooling • Indoor environment • Sanitation equipment and installations • Electrical installations and lighting technology • Security systems and fire safety technology • Sustainability of the environ- mental technology TZB HAUSTECHNIK 1/2019 ORDERS: 7. 3. 2019 MATERIALS: Editorial work 26. 2. 2019 Advertorial 7. 3. 2019 Advertising 12. 3. 2019 26. 3. 2019 Energy and Sustainability • Heating • Ventilation, air-conditio- ning, and cooling • Indoor environment • Sanitation equipment and installations • Metering, regulation, and control technology • Electrical installations and lighting technology • Security systems and fire safety technology • Sustainability of the environ- mental technology • CONECO – RACIOENERGIA 2019 (27. – 30. 3. 2019) TZB HAUSTECHNIK 2/2019 ORDERS: 12. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 3. 4. 2019 Advertorial 12. 4. 2019 Advertising 17. 4. 2019 6. 5. 2019 The quality of the buildings´ indoor environment • Energy • Heating • Ventilation, air-conditio- ning, and cooling • Indoor environment • Sanitation equipment and installations • Metering, regulation, and control technology • Electrical installations and lighting technology • Security systems and fire safety technology • Sustainability of the environ- mental technology • Heat pumps • ELOSYS 2019 (21. – 24. 5. 2019) TZB HAUSTECHNIK 3/2019 ORDERS: 10. 6. 2019 MATERIALS: Editorial work 30. 5. 2019 Advertorial 10. 6. 2019 Advertising 13. 6. 2019 27. 6. 2019 Ventilation, air- -conditioning, and cooling • Energy • Heating • Indoor environment • Sanitation equipment and installations • Metering, regulation, and control technology • Electrical installations and lighting technology • Security systems and fire safety technology • Sustainability of the environ- mental technology • Solar energy use in buildings TZB HAUSTECHNIK 4/2019 ORDERS: 5. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 26. 8. 2019 Advertorial 5. 9. 2019 Advertising 10. 9. 2019 24. 9. 2019 Heating • Energy • Ventilation, air-conditio- ning, and cooling • Indoor environment • Sanitation equipment and installations • Metering, regulation, and control technology • Electrical installations and lighting technology • Security systems and fire safety technology • Sustainability of the environ- mental technology • Heat Recovery Ventilation technology TZB HAUSTECHNIK 5/2019 ORDERS: 17. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 8. 10. 2019 Advertorial 17. 10. 2019 Advertising 22. 10. 2019 6. 11. 2019 Metering, regula- tion, and control technology • Energy • Heating • Ventilation, air-conditio- ning, and cooling • Indoor environment • Sanitation equipment and installations • Electrical installations and lighting technology • Security systems and fire safety technology • Sustainability of the environ- mental technology • Sanitation technologies TZB haustechnik If you also advertise on asb.sk you have the opportunity to reach 89 500 readers every month. B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

53 aktuality 1/2013 | TZB HAUSTECHNIK 3 www.tzb-haustechnik.sk Výstavisko vo Frankfurte nad Mohanom hostilo opäť po dvoch rokoch veľtrh ISH, ktorý je svetovo najväčším podujatím v ob- lasti sanity, technických zariadení budov, klimatizácie a chladenia, energie a obnovi- teľných zdrojov energie. Veľtrh sa konal v termíne od 12. do 16. marca a niesol sa v znamení šetrenia zdrojmi. Ako sa táto téma odráža na úse- ku zdrojov energie a vody? V týchto dvoch nosných oblastiach sa rozvíjala ústredná myšlienka, ktorá sa stala zároveň jadrom sprievodného programu. Aj tento rok bolo zrejmé, že veľtrh ponúka nielen najnovšie technológie, ale aj vízie do budúcnosti a ro- zoberá všetky súvisiace aspekty. A práve to je jedným z dôvodov, prečo pravidelne priťahuje obrovské množstvo návštevní- kov a vystavovateľov. Na ploche s rozlo- hou 250 000 m2 našlo svoje priestory viac ako 2 300 vystavovateľov, medzi ktorých patrili už tradične lídri trhu z domáceho aj zahraničného prostredia. Všetci prišli do Nemecka prezentovať svoje najnovšie produkty a technológie a svojou prítom- nosťou potvrdili nielen úspešnosť tohto viac ako 50-ročného projektu, ale aj výz- nam celého odvetvia, ktoré vie ponúknuť efektívne a úsporné riešenia – požadova- né práve v časoch zmietaných finančnou krízou. Zdroj: Messe Frankfurt GmbH ISH 2013 – v hlavnej úlohe šetrenie zdrojmi Výroba kotlov v závode Protherm Produc- tion rastie. V minulom roku sa v skalickej fabrike vyrobilo 354 000 vykurovacích zaria- dení. V porovnaní s rokom 2011 ide o 46-percentný nárast výroby. „Z pohľadu našej firmy hodnotím rok 2012 ako úspešný. Podarilo sa nám splniť stanovený výrobný plán, uspeli sme v súťažiach ako Fabrika roka či Národná cena SR za kvalitu a stali sme sa držiteľmi certifikátu Slovak Gold Exclusive. Navyše sme spustili výstavbu logistického centra East Hub, prostredníctvom ktorého sa chceme priblížiť k zákazníkom, skvalitniť servis a zabezpečiť dodávku kotlov do 24 ho- dín,“ vymenúva Ing. Peter Kuba, riaditeľ Protherm Production. Za rastom výroby kotlov v závode Protherm Production stoja pretrvávajúci záujem zá- kazníkov, zefektívňovanie výroby zavádza- ním inovatívnych riešení či vývoj nových technológií. K napĺňaniu výrobného plánu prispieva aj spúšťanie nových montážnych liniek, ktoré využívajú AMS (assembly mana- gement system). Tento moderný elektronic- ký systém identifikuje produkty s využitím rádiofrekvenčnej technológie, zjednodušuje a urýchľuje montáž kotlov. Montážnici majú pracovný postup výroby kotla na obrazovke LCD monitora v textovej aj obrazovej forme. Pri chybnom kroku im systém nedovolí po- kračovať v práci, čím sa znižuje chybovosť výroby kotlov. „Rok 2013 bude už skôr sta- bilizačný. Neočakávame rapídny nárast, po- čet vyrobených kotlov by sme však chceli o niečo navýšiť. Plánujeme pokoriť hranicu 400 000 kotlov,“ avizuje Ing. P. Kuba. Zdroj: Protherm Production V Skalici rastie výroba kotlov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra pozýva návštevníkov na medzinárodnú výstavu za- riadení a príslušenstva pre fotovoltiku a so- lárnu techniku SOLARIS Nitra 2013, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. až 21. apríla 2013 a stane sa súčasťou komplexu výstav Domexpo, Gardenia a Land Urbia. Spojenie dom – fotovoltika – solárne sys- témy – záhrada ponúka návštevníkom jedi- nečnú možnosť zozbierať na jednom mies- te všetky informácie, kontakty a ponuky potrebné na začatie realizácie svojho býva- nia v modernom nízkoenergetickom štýle. Spoluorganizátormi akcie sú Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu, Slo- venská inovačná a energetická agentúra a Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie. Partnermi akcie sú Ekofond a Mage Solar. Myšlienka zorganizovať odbornú výstavu určenú výrobcom a dovozcom zariadení pre fotovoltiku a solárnu techniku vznik- la na základe rastúceho záujmu zo strany spotrebiteľov, veľmi rýchlo sa rozbiehajú- ceho trhu s obnoviteľnými zdrojmi ener- gie a aj potreby osvety bežného občana v oblasti využitia slnečnej energie. Snahou výstavy je spoločne ukázať slovenským ob- čanom cestu k slnečnej energii. Výrobcovia a dovozcovia zariadení pre fotovoltiku a solárnu techniku budú mať v Nitre priestor predstaviť návštevníkom a potenciálnym zákazníkom ponuku svojich produktov a služieb. Očakáva sa, že podu- jatia navštívi viac ako 50 000 návštevníkov a 15 000 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska, čo už dnes zaru- čuje úspech aj novej výstave SOLARIS Nitra 2013. Návštevníci sa môžu tešiť aj na boha- tý sprievodný program, o ktorom budeme včas informovať. Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu. Zuzana Cyprichová vedúca obchodnej skupiny SOLARIS Nitra 2013 repre PR Size and advertising price Non-standard formats aktuality 2 TZB HAUSTECHNIK | 2/2013 Značka Vaillant, ktorá je jedným z najväč- ších výrobcov vykurovacích zariadení v Eu- rópe, predstavila na veľtrhu ISH 2013 vo Frankfurte nad Mohanom viacero význam- ných noviniek a inovácií. Značka rozšírila portfólio závesných konden- začných kotlov o kotly ecoTEC plus s výko- nom 80, 100 a 120 kW určené do veľkých objektov. Srdcom nových zariadení je ino- vatívny výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele, ktorý znižuje spotrebu energie a zá- roveň maximalizuje výkon kotla. Kotly majú nové hydraulické komponenty, príslušenstvo a nový dizajn. Ponuka značky Vaillant tak vsúčasnostizahŕňazávesnékondenzačnékot- lys výkonomv rozsahuod3,2kWdo720kW. Do sortimentu tepelných čerpadiel pri- budlo tepelné čerpadlo aroTHERM typu vzduch – voda. Ide o cenovo dostupné čerpadlo, ktoré však spĺňa najnáročnejšie kvalitatívne štandardy. Prvýkrát je súčas- ťou vonkajšej jednotky kompresor s plynu- lou moduláciou výkonu. Tepelné čerpadlo aroTHERM je vhodné do novostavieb aj re- konštruovaných objektov a môže byť súčas- ťou monovalentného, ale aj bivalentného vykurovacieho systému. Na veľtrhu sa predstavilo aj komplexné rie- šenie prípravy teplej vody – multifunkčný zásobník allSTOR, ktorý využíva efektívne vrstvové ukladanie teplej vody. Praktickým uložením zásobníkov do kaskády možno pripraviť až 6 000 l teplej vody a zásobovať ňou až 250 bytových jednotiek. Medzi novinky sa zaradila aj nová koncep- cia comDIALOG na diaľkovú diagnostiku, parametrizáciu a ovládanie vykurovacích systémov. Táto internetová komunikačná jednotka umožňuje servisnému technikovi vykonávať analýzu vykurovacieho systému z počítača a operatívne odstrániť akúkoľvek chybu bez dlhodobého prerušenia vykuro- vania či dodávky teplej vody. Zákazníci oce- nia možnosť nastavovania vykurovacieho systému cez internet alebo smartfón. Zdroj: Vaillant ISH 2013 s novinkami a inováciami Sezónu stavieb a rekonštrukcií na Sloven- sku tradične aj tento rok otvoril medzinárod- ný veľtrh Coneco (od 4. do 13. apríla) spolu so svojimi špecializovanými podujatiami. Naša najväčšia akcia v rámci stavebníctva sa však oproti minulým rokom venovala aj no- vým témam, jej zameranie rozšírili Dre- vostavby, Pamiatky a Salón architektúry. Po minulom roku sa druhý raz objavila ako sú- časť výstavy Racioenergia aj oblasť elektro- techniky a elektroniky. Na ploche 40 000 m2 mohli návštevníci nájsť 452 vystavovateľov z jedenástich krajín s bo- hatou ponukou od stavebných materiálov cez okná, dvere až po elektroinštalácie, stre- chy či relax v záhrade. Veľtrh, ktorý sa za ostatné roky orientuje čoraz intenzívnejšie na šetrenie životné- ho prostredia a úsporu energie, sa niesol v znamení motta Stavajte s nami úsporne. V nadväznosti na to prezentoval verejnos- ti viaceré technologické energetické tren- dy a v podobnom duchu boli pripravené aj mnohé sprievodné programy pre odborní- kov. Aj pri rôznorodosti tém kládli dôraz na ekologicko-ekonomický prístup k stavebníc- tvu. Venovali témam architektúry a projek- tovania, udržateľnosti v stavebníctve, života s energiou, novým predpisom a legislatíve či pamiatkam. Veľtrh dopĺňala prvýkrát sekcia Drevostavby, pasívne domy a zelené budovy, v rámci ktorej sa sústredili firmy s ponukou ekonomicky aj ekologicky nenáročných do- mov. Záujem o drevostavby z roka na rok rastie a postupne využívajú svoj potenciál aj u nás. Energetické úspory, rýchlosť časového priebehu realizácie či bezkonkurenčne nízka ekologická stopa sú výhody, ktoré nemožno prehliadnuť a ktoré zarezonovali aj u náv- števníkov veľtrhu. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia usporiadala v rámci výstavy Racioenergia sprievodný odborný seminár Inteligentné budovy 2013. Problematika inteligentných budov sa dostáva do popredia záujmu a predstavuje nový fenomén, ktorý odráža súčasnú úroveň rozvoja informačných tech- nológií determinovanú optimalizáciou ener- getickej náročnosti prevádzky budov a vy- tvorením zdravého vnútorného prostredia v interiéroch týchto budov. Práve s týmto zámerom sa SSTP snaží definovať nové po- hľady na požiadavky, ktoré by mali spĺňať inteligentné budovy, a prezentovať progre- sívne trendy v oblasti techniky prostredia (vykurovania, vetrania, klimatizácie, chlade- nia a osvetlenia), ktorá sa významnou mie- rou podieľa na energetickej náročnosti aj na zabezpečení vnútorného prostredia inteli- gentných budov. Seminár bol určený odbor- nej stavebnej verejnosti, odborníkom z ob- lasti energetických systémov v budovách a architektom, ktorí majú nezastupiteľnú úlohu už vo fáze prípravy koncepcie projek- tu, teda aj projektu na inteligentnú budovu. (sf) Foto: ETA – energy Na Conecu 2013 sa stavalo úsporne Zlatá plaketa RACIOENERGIA 2013 Exponát: Pellets Unit ETA – PU 7 až 15 kW, ko- tol na pelety Vystavovateľ: ETA – energy, s. r. o., Staškov Výrobca: ETA Heiztechnik GmbH Hofkirchen an der Trattnach, Rakúsko Ocenenie za: optimalizáciu prevádzkovej účin- nosti kotla v závislosti od teploty výstupných spalín a obsahu kyslíka v spalinách. Product placement 500 € MATERIALS: product photo, product name, product description, price and size of the packaging, web contact EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency com- mission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the ma- gazine according to the editorial plan. Editorial page 600 € MATERIALS: text of 600 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 297 3 3 160 € 2/1 of a page in page layout 390 263 – 1/1 of a page 210 297 3 1 830 € 1/1 of a page in page layout 180 263 – 1/2 of a page width 180 129 – 1 000 € 1/2 of a page height 88 263 – 1/3 of a page width 180 84 – 730 € 1/3 of a page height 57 263 – 1/4 of a page* 88 129 – 600 € Lapel on the headline 105 297 3 2 160 € Z-gate 400 297 3 4 320 € 2nd cover page 210 297 3 2 330 € 1st page of magazine 210 297 3 2 330 € 2nd and 3rd page of magazine 210 297 3 2 160 € 3rd cover page 210 297 3 2 160 € 4th cover page 210 297 3 2 990 € 2/1 PR 8 400 characters, 2 – 8 pictures, logo 2 660 € 1/1 PR 4 200 characters, 2 – 4 pictures, logo 1 490 € 1/2 PR width 2 100 characters, 1 – 2 pictures, logo 830 € 1/2 PR height 1/3 PR width 1 050 characters, 1 picture, logo 600 € 1/3 PR height 2/3 PR width 1 700 characters, 1 picture, logo 1 300 € 2/3 PR height Editorial section** (news and information previously not published in the magazine) 600 characters, 1 picture 600 € product placement 250 characters, 1 picture 500 € branding columns logo 900 € inserted advertisements*** minimum price 990 € atypical format size and price depending on individual requirements * In editorial section only news are published and in- formation not previously published in the magazine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publi- cation of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. realizácia 8 TZB HAUSTECHNIK | 3/2013 Pri certifikácii a hodnotení budov systé- mom LEED (Leadership in Energy and Envi- ronmental Design) sa posudzujú viaceré ob- lasti – trvalá udržateľnosť, spotreba energie a vplyv na ovzdušie, hospodárenie s vodou, použité materiály a ich zdroje, kvalita vnú- torného prostredia, inovatívny prístup a re- gionálne priority. Medzi hlavné výhody zele- nej kancelárskej budovy v Bratislave patria nižšie náklady na prevádzku, čo má priamy vplyv aj na náklady užívateľov v budove. Administratívna budova BBC 1 Plus pred- stavuje trvalo udržateľnú stavbu, ktorá spĺ- ňa vysoké európske štandardy na ekológiu a energetickú účinnosť. Ich potvrdením je získanie medzinárodného certifikátu LEED, ktorý sa vzťahuje na „Core and Shell“, t. j. na skelet, technologické systémy, fasádu a vy- bavenie budovy. V rámci stupnice medzi- národného hodnotenia dosiahol nakoniec získaný certifikát úroveň Gold s projektova- ným počtom bodov 63 (úroveň Silver je od 50 bodov, Gold od 60 bodov). Moderná 13-podlažná stavba poskytuje svojim užívateľom najvyšší štandard kance- lárskych priestorov triedy A, zároveň prináša úsporu prevádzkových nákladov. Nízka spot- reba energie sa dosahuje vďaka premys- leným systémom chladenia, osvetlenia či vodného hospodárstva. Klienti majú prehľad o svojom správaní, keďže spotreba elektriny a energie pri vykurovaní alebo chladení sa v budove individuálne meria. Samozrejmos- ťou je zavedený koncept separácie odpadu. Komfortnejšie a predovšetkým zdravšie pra- covné prostredie sa zabezpečuje systémom Prvá zelená kancelárska budova v Bratislave BBC 1 Plus je zároveň prvou administratívnou budovou na Slovensku, ktorá získala certifikát LEED. Navyše, BBC 1 Plus nielenže získala certifikát LEED, ale namiesto pôvodne očakávanej úrovne Silver sa jej podarilo získať certifikát na úrovni Gold, čím sa potvrdila kvalita technológií a vybavenia budovy. Zelená administratíva v Bratislave Projekt BBC 1 Plus je reálnym príkladom úspešnej LEED certifikácie v praxi. Bratislava Business Center 1 Plus Developer stavby: CA Immo Generálny dodávateľ stavby: Bilfinger Berger Začiatok výstavby: koniec roka 2010 Ukončenie/kolaudácia stavby: september 2012 Celkové náklady: 30 miliónov eur Úžitková plocha: približne 15 900 m2 (kancelárske priestory, obchodné a skladové priestory) Administratívna budova BBC 1 Plus predstavuje trvalo udržateľnú stavbu, ktorá spĺňa vysoké európske štandardy na ekológiu a energetickú účinnosť Branding column 900 € MATERIALS: logo ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

54 67YEARSON THEMARKET 35OOprint circulation of the magazine Inžinierske stavby Readerprofile The typical reader is an academic or secondary-school educated man, but university educated women are also part of the readership. A great majority of readers are employees of engineering – design and implementation companies. The readers of the magazine Inžinierske stavby / Inženýrské stavby are of working age, and the information obtained from its content is applied in their professions. Due to its long tradition, many readers consider keeping up with the magazine a matter of course in their professional lives. Frequency: six times per year Number of pages: 56 – 112 pages Circulation: 3 500 copies Price: 2.29 € Year: 67th INVESTMENTAND PROJECTS | REALISATIONS |ANALYSES | NEWS | ENGINEERING BUILDINGS inžinierske stavby Distribution • subscribers • direct mailing to target groups • JAGA bookshop in the building of the Faculty of Civil Engineering (STU) in Bratislava • exhibitions and fairs focused on construction, transport and engineering industry • online sale at www.jagastore.sk and http://predplatne.jaga.sk • online sale of the magazine via the website www.floowie.com B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

55 39 % of the readers are people from the field of engineering design and realization. 29 % of the readers work for research and consulting companies. 18 % of the readers are people employed in public institutions in the field of construction. 14 % of the readers are teachers, students and graduates of faculties of civil engineering. Source: survey conducted on a sample of 809 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll. WhoreadsthemagazineInžinierskestavby? Almost 40 % of the readers are people who work in engineering design and realization companies. RESEARCH AND CONSULTING PUBLIC INSTITUTIONS FACULTIES OF CIVIL ENGINEERING PROJECT ENGINEERS AND IMPLEMENTERS Howmuchdotheyearn 71 % of the readers have the income higher than 1 500 EUR. 20 % of the readers have the income between 900 and 1 500 EUR. 9 % of the readers have income lower than 900 EUR. Dotheydecideaboutpurchasing? 59 % of the readers co-decide about purchasing. 24 % of the readers are the ones who decide about purchasing. 17 % of the readers don’t decide about purchasing. MORE THAN 1 500 € 900 – 1 500 € LESS THAN 900 € CO-DECIDE DON´T DECIDE DECIDE 79 % 21 % of the readers are university or secondary school educated men. of the readers are university or secondary school educated women. 9 % 24 % 34 % 21 % 12 % 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 Vek Mendominate Why advertise in Inžinierske stavby? 83 % of the readers decide or help in decision making concerning the purchase and design of the material and technologies for a construction site. 38 % of the readers make use of the advertisements and advertising articles in the magazine Inžinierske stavby while selecting suppliers (source: GFK survey). It is the only and highly respected professional magazine in the field of building engineering and has 66 years old tradition. It is a combination of a advertised brand and a trustworthy magazine. 1 2 3 4

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

56 Issues and topics ISSUE CLOSING DATE DATE OF ISSUE ANALYSIS TOPIC SPECIAL OTHER TOPICS Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 5/2018 #399 ORDERS: 25. 9. 2018 MATERIALS: Editorial work 14. 9. 2018 Advertorial 25. 9. 2018 Advertising 28. 9. 2018 12. 10. 2018 Traffic signs on motorways and roads Design of road traffic signs, permanent and portable traf- fic signs, new types of traffic signs and materials, traffic safety features PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Tunnel construction in Slovakia and the Czech Republic Construction of tunnels in Slovakia and the Czech Republic, current state and outlook, latest tech- nologies in realizations of tunnels, technological outfitting, monitoring, respective standards Integrated rail transport Integration of rail passen- ger transport in the urban transport system • Geo-technology and foundation engineering • Transportation constructions • Water engineering constructions • Engineering networks • Technologies and materials • Construction machinery and auxiliary structures • Special constructions Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 6/2018 #400 ORDERS: 29. 10. 2018 MATERIALS: Editorial work 18. 10. 2018 Advertorial 29. 10. 2018 Advertising 2. 11. 2018 16. 11. 2018 Water engineering constructions Ecological and water engi- neering constructions, water treatment plants, technolo- gical equipment, sewerage of regions, sewerage and waterway networks PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Maintenance of road networks Maintenance, repairs and reconstruction of road network, work on road surfaces and brid- ges, safety equipment and traffic signs Bridge construction Materials, structural systems and Technologies applied in construction of bridges, interesting im- plementations of bridges in Slovakia, the Czech Republic and abroad • Geo-technology and foundation engineering • Transportation constructions • Engineering networks • Technologies and materials • Construction machinery and auxiliary structures • Special constructions Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 1/2019 #401 ORDERS: 19. 2. 2019 MATERIALS: Editorial work 8. 2. 2019 Advertorial 19. 2. 2019 Advertising 22. 2. 2019 8. 3. 2019 Safety in the operation of transportation constructions Activities to increase the safety of transportation constructions, new knowledge and trends in science and re- search, new rules in legislation PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Rail transport The current state of railway transportation in Slovakia and the Czech Republic, its development and support, need for investments, proposed projects and solutions Technological outfitting of transportation constructions Technological outfitting in the individual types of transportation construc- tions, relevant European standards, contemporary trends and development of technologies • Geo-technology and foundation engineering • Transportation constructions • Water engineering constructions • Engineering networks • Technologies and materials • Construction machinery and auxi- liary structures • Special constructions • Trade Fairs: CONECO – RACIO­ ENERGIA 2019 (27. – 30. 3. 2019) IBF, MOBITEX 2019 (10. – 13. 4. 2019) Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 2/2019 #402 ORDERS: 24. 4. 2019 MATERIALS: Editorial work 11. 4. 2019 Advertorial 24. 4. 2019 Advertising 29. 4. 2019 15. 5. 2019 Anti-flooding protection Securing civil engineering con- structions against surface water, current stage of implementation of proposed anti-flood measures in Slovakia and the Czech Re- public, monitored goals and the methods of their implementation, problems in practice, tasks and perspectives PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Bridges Bridge building in Slovakia and the Czech Republic, its current state and prognoses, the latest technologies in the realisation of new bridge constructions and reconstructions, diagnosing bridges, respective standards Remediation and water- proofing in engineering construction Remediation of concrete and steel structures, wa- terproofing, construction chemistry • Geo-technology and foundation engineering • Transportation constructions • Water engineering constructions • Engineering networks • Technologies and materials • Construction machinery and auxiliary structures • Special constructions • Trade Fairs: International Engineering Fair Nitra Nitra 2019 (21. – 24. 5. 2019) inžinierske stavby If you also advertise on asb.sk you have the opportunity to reach 89 500 readers every month. B2B

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

57 Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 3/2019 #403 ORDERS: 17. 6. 2019 MATERIALS: Editorial work 6. 6. 2019 Advertorial 17. 6. 2019 Advertising 20. 6. 2019 4. 7. 2019 Investments in transportation in Slovakia and the Czech Republic Proposed investments for individual areas of transporta- tion in Slovakia and the Czech Republic, goals, problems, solutions, specific projects, outlook for the future PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Roads – structures and materials Maintenance, repairs, reconstructions of roads, technological procedures, asphalt and cement concrete roads Concrete and concrete structures The use of concrete in a range of civil engineering constructions, current trends, technology, testing, diagnostics, pro- tection and remediation of concrete • Geo-technology and foundation engineering • Transportation constructions • Water engineering construc- tions • Engineering networks • Technologies and materials • Construction machinery and auxiliary structures • Special constructions Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 4/2019 #404 ORDERS: 20. 8. 2019 MATERIALS: Editorial work 9. 8. 2019 Advertorial 20. 8. 2019 Advertising 23. 8. 2019 9. 9. 2019 Regional transport Regional transportation prio- rities, resolving critical traffic situations PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Geotechnics and foundation of buildings Foundation of buildings, reconstruction and restoration of foundations, geotechnical monitoring Construction technology, scaffolding and formwork systems in civil engineering Uses of construction technology and machi- nery in the realization of engineering constructions, scaffolding and formwork used in the construction of bridges and other structu- res of civil engineering • Transportation constructions • Water engineering constructions • Engineering networks • Technologies and materials • Special constructions • Trade Fairs: FOR ARCH Praha 2019 (17. – 21. 9. 2019) Interna- tional Engineering Fair Brno Brno 2019 (7. – 11. 10. 2019) Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 5/2019 #405 ORDERS: 25. 9. 2019 MATERIALS: Editorial work 16. 9. 2019 Advertorial 25. 9. 2019 Advertising 30. 9. 2019 14. 10. 2019 Traffic signs on motorways and roads Design of road traffic signs, permanent and portable traf- fic signs, new types of traffic signs and materials, traffic safety features PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Tunnel construction in Slovakia and the Czech Republic Construction of tunnels in Slovakia and the Czech Republic, current status and prognosis, latest tunnel technology, technological equipment, monitoring, relevant standards Integrated rail transport Integration of rail passen- ger transport in the urban transport system • Geo-technology and foundation engineering • Transportation constructions • Water engineering constructions • Engineering networks • Technologies and materials • Construction machinery and auxiliary structures • Special constructions Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby 6/2019 #406 ORDERS: 29. 10. 2019 MATERIALS: Editorial work 18. 10. 2019 Advertorial 29. 10. 2019 Advertising 4. 11. 2019 18. 11. 2019 Water engineering constructions Ecological and water engi- neering constructions, water treatment plants, technological equipment, sewerage of re- gions, sewerage and waterway networks PPP construction project monitoring Motorway D4 – Expressway R7 Maintenance of road networks Maintenance, repairs and reconstruction of road network, work on road surfaces and brid- ges, safety equipment and traffic signs Bridge construction Materials, structural systems and Technologies applied in construction of bridges, interesting im- plementations of bridges in Slovakia, the Czech Republic and abroad • Geo-technology and foundation engineering • Transportation constructions • Engineering networks • Technologies and materials • Construction machinery and auxiliary structures • Special constructions If you also advertise on asb.sk you have the opportunity to reach 89 500 readers every month.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

58 Aktuality Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 3/2013 4 www.inzinierskestavby.sk 10-ročné jubile- um spoločnosti AMBERG ENGINE- ERING Slovakia, s. r. o., nám po- skytuje priestor na pripomenutie si tŕnistej cesty za métami zvanými úspech a uznanie. Na pleciach už hrdo no- síme 119 projektov, ktoré nám dláždia ces- tu medzi konkurenciou. Významné projekty ako geotechnický a stavebný dozor tunela Sitina na diaľnici D2, stavebný dozor úsekov diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce a Jab- lonov – Studenec v oboch etapách, diaľ- nice D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strá- žov, respektíve projekt rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Trnava na šesťpruh s kolektormi, ako aj diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčino- vec sú tým hmatateľným výsledkom nášho úsilia. Nielen cesty sú pýchou našej práce, ale aj že- leznice. Na úseku modernizovanej železnič- nej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom či na jej pokračovaní v úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša sme vykonávali staveb- ný dozor. Okrem toho sme autorom projektu nového železničného Kysackého tunela, res- pektíve rekonštrukcie Bujanovského tunela. Voda spolu so zemou tvoria základné prí- rodné elementy a náš dozor sa snaží precíz- ne dohliadať, aby jednotlivé regióny Sloven- ska boli nielen zásobované pitnou vodou, ale aj odkanalizované. Preto sa aj vďaka nám ľu- ďom na Kysuciach, v Trnave, Galante, Žiline, Trenčíne a na iných miestach a v regiónoch žije ľahšie. Nebojíme sa ani výzvy, ktorá nás v najbližších rokoch čaká pri výkone stavebného dozoru mediálne známeho projektu, akým úsek diaľ- nice D1 Jánovce – Jablonov s mostom v Ku- rimanoch nepochybne je. S určitosťou vieme povedať, že aj dnes, 10 ro- kov od vzniku spoločnosti AMBERG ENGINE- ERING Slovakia, s. r. o., sme verní našim prin- cípom, z ktorých precíznosť, zodpovednosť a spoľahlivosť sú hnacou silnou našej spo- ločnosti. Veríme, že história a tradície budú zdrojom sily a vnútornej energie v ďalších ro- koch. Zároveň aj touto cestou vyjadrujeme svoju obrovskú vďaku všetkým, ktorí boli a sú priamo či sprostredkovane súčasťou tohto úspechu, a to našim zamestnancom, ako aj ostatným obchodným partnerom. Zdroj: AMBERG ENGINEERING Slovakia Druhé pololetí edukačního projektu zahá- jí seminář Betony pro dopravní stavby, kte- rý se uskuteční 11. 9. v Brně. Jednotlivé příspěvky od prezentujících objasní prob- lematiku konstrukcí dopravních staveb a s tím související témata, jako jsou napří- klad požadavky na betony pozemních ko- munikací, modul pružnosti betonu, odol- nost betonu proti tlakové vodě, požární ochrana v tunelových stavbách nebo hyd- rofobní impregnace. Seminář se v tomto roce uskuteční také 9. 10. v Plzni. Druhý se- minář na téma Vodotěsné betony proběh- ne už jen 26. 9. v Jihlavě. Účastníci si rozšíří znalosti o stavebních materiálech a prvcích, které se používají pro vodonepropustné konstrukce včetně zásad navrhování, reali- zace a možných poruch při provádění těch- to betonových konstrukcí. Oba semináře jsou zařazeny do akreditova- ných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Pro podrobné informace navštivte stránky www.betonuniversity.cz. Zdroj: Českomoravský beton Semináře Beton University pokračují opět v září 10 rokov na trhu Novinka v oblasti hydroizolácie mostov Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj zlepšenie cestnej infraštruktúry je na Slo- vensku prioritným zámerom každej vlády. Medzi hospodársky a strategicky význam- né objekty dopravnej infraštruktúry patria aj mosty. Aby mostná konštrukcia dokázala dl- hodobo prenášať zaťaženie dopravy, musia sa na jej výstavbu použiť kvalitné stavebné materiály. Novinkou v oblasti hydroizolácie mostov je asfaltovaný pás SUPERMOST od spoločnosti Icopal. „SUPERMOST je určený na jednovrstvové izolácie betónových mostoviek alebo iných inžinierskych a dopravných stavieb, využíva- júcich dobré priľnutie k podkladu a zároveň dobré spojenie s ochrannou vrstvou. Nový asfaltovaný pás zvyšuje kvalitu novopostave- ných mostov, predlžuje ich životnosť a ušet- rí značné finančné prostriedky na ich rekon- štrukciu,“ zdôrazňuje Ing. Rastislav Šmehyl, obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal, a. s. SUPERMOST je 5,5 mm hrubý pás vyrobe- ný zo zmesi asfaltov modifikovaných elas- tomérmi s minerálnym plnivom, nosnou vložkou z polyesterového vlákna s vyso- kou rozťažnosťou. Na spodnej strane povrch chráni separačná fólia, na hornom povrchu je hrubozrnný minerálny posyp a okraj s fó- liou so šírkou asi 80 mm. Nový asfaltovaný pás disponuje rozmerovou stabilitou, odol- nosťou proti stlačeniu, ale aj výbornou pri- ľnavosťou k betónovému povrchu a vodo- tesnosťou. SUPERMOST dokáže odolávať aj vysokým či nízkym teplotám, znáša extrém- ne mechanické zaťaženie a pôsobenie ag- resívnych chemických látok používaných pri zabezpečovaní údržby a zjazdnosti ciest. Zdroj: Icopal Size Dimensions in mm Price width height bleed 2/1 of a page 420 297 3 3 750 € 2/1 of a page in page layout 390 263 – 1/1 of a page 210 297 3 2 150 € 1/1 of a page in page layout 180 263 – 1/2 of a page width 180 129 – 1 180 € 1/2 of a page height 88 263 – 1/3 of a page width 180 84 – 860 € 1/3 of a page height 57 263 – 1/4 of a page* 88 129 – 690 € Lapel on the headline 105 297 3 2 520 € Z-gate 400 297 3 4 930 € 2nd cover page 210 297 3 2 780 € 1st page of magazine 210 297 3 2 780 € 2nd and 3rd page of magazine 210 297 3 2 520 € 3rd cover page 210 297 3 2 520 € 4th cover page 210 297 3 3 500 € 2/1 PR 8 400 characters, 2 – 8 pictures, logo 3 750 € 1/1 PR 4 200 characters, 2 – 4 pictures, logo 2 150 € 1/2 PR width 2 100 characters, 1 – 2 pictures, logo 1 180 € 1/2 PR height 1/3 PR width 1 050 characters, 1 picture, logo 860 € 1/3 PR height 2/3 PR width 1 700 characters, 1 picture, logo 1 510 € 2/3 PR height Editorial section** (news and information previously not published in the magazine) 600 characters, 1 picture 860 € product placement 250 characters, 1 picture 500 € branding columns logo 900 € inserted advertisements*** minimum price 1 160 € atypical format size and price depending on individual requirements * In editorial section only news are published and information not previously published in the magazine Urob si sám. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publi- cation of general information about the producer and his range of goods. ** Final price of inserting and pasting-in will be de- termined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges. inžinierske stavby Size and advertising price EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement DISCOUNTS: 15 % agency com- mission for contract partners only CANCELLATION FEES 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan. Non-standard formats Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 1/2013 34 www.inzinierskestavby.sk Téma: Železničná doprava ných prostriedkov sa prijalo náhradné rieše- nie bez sanačných rebier. Umožnil to stav svahov zárezu po ukončení zemných prác. Značná časť svahu bola odťažená z dôvodu výstavby prístupových ciest, potrebných na prísun stavebného materiálu a manipuláciu stavebných strojov. Na základe vykonaných meraní, vyhodnotení geotechnických vlast- ností zemín zárezu a skutočného geodetic- kého zamerania sa navrhla reprofilácia sklo- nov svahov. Vykonala sa vytvorením svahovej zaťažovacej lavice so šírkou 2,500 m na von- kajšej strane odvodňovacieho systému. La- vica sa vytvorila z vyzískaného materiálu koľajového lôžka s frakciou 0 – 63 mm s od- vodnením do priekopového žľabu. Sklon zá- rezového svahu je 1 : 1,5. Návrh bol limitova- ný vlastnosťami zemín, hranicami pozemkov ŽSR a polohou káblovej trasy 6 kV. Svah sa realizoval ako sendvičová konštrukcia kom- bináciou prehutnených miestnych jemno- zrnných zemín s preložením so sendvičovou stabilizačnou a drenážnou vrstvou z vyzíska- ného štrku koľajového lôžka s frakciou 0 – 63 mm. Po zahumusovaní a zasiatí trávneho se- mena sa na povrch svahu rozprestrela a sko- bami upevnila vegetačná geotextília Jute- non ECJ 500. Takýto spôsob a rozsah sanácie svahu zárezu zaisťuje jeho potrebnú stabilitu. Železničný zvršok Napriek tomu, že stavba bola technicky aj technologicky náročná a zaujímavá najmä z hľadiska sanácie železničného spodku, pa- radoxne najväčšie problémy sa riešili na že- lezničnom zvršku. Pri meraní GPK pred uve- dením koľají do predčasného používania sa zistilo, že hodnoty rozchodu koľaje prekra- čujú v plusových hodnotách dovolené sta- vebné odchýlky podľa normy STN 73 6360. Táto skutočnosť vážne ohrozila uvedenie ko- ľaje do prevádzky. Treba zdôrazniť, že použitý typ železničného zvršku predstavuje staveb- nicový systém, ktorý po montáži jednotli- vých komponentov musí zabezpečiť správ- ne hodnoty rozchodu koľaje, ak boli správne a presne vyrobené. Žiaľ, technická argumen- tácia dodávateľa ostala bez odpovede part- nerov na stavbe. Vykonávali sa rôzne zásahy do koľajového roštu, ktoré síce nepriaznivý stav v rozchode koľaje zmiernili, ale nemajú oporu v nijakom predpise ŽSR. Nakoniec do- dávateľ vykonal presné geodetické meranie základných rozmerov vzorky podvalov z do- dávky na stavbu. Merania ukázali, že napriek predloženým certifikátom a povoľovaciemu listu ŽSR je príčinou porúch v rozchode ko- ľaje prekročenie dovolených výrobných tole- rancií v rozmeroch podvalov. Vzhľadom na to, že spomínaný problém sa môže vyskytnúť aj na iných stavbách, odpo- rúčame: • zo strany ŽSR sprísniť požiadavky na výrob- né tolerancie rozmerov železobetónových podvalov (prípadne ďalších komponentov – podkladnice, upevňovadlá, koľajnice), • v koľaji s upevnením koľajníc na železo- betónových podvaloch SB8 P s rebrovými podkladnicami prehodnotiť prísnosť sta- vebných odchýlok v rozchode koľaje v STN 73 6360 tak, ako to bolo v pôvodnej nor- me ON 73 6360 Geometrické usporiadanie koľaje normálneho rozchodu na celoštát- nych dráhach a vlečkách. Záver Komplexnou rekonštrukciou železničného spodku a zvršku koľaje č. 1 a 2 v úseku De- vínska Nová Ves – Zohor v roku 2012 sa vý- razne zlepšila bezpečnosť a plynulosť že- lezničnej dopravy na časti IV. železničného koridoru. Zvýšil sa komfort jazdy vlakov aj kultúra cestovania. Trať je prevádzkovaná rýchlosťou do 140 km/h. Zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/h je podmienené zásad- nou prestavbou zabezpečovacieho zariade- nia na celom ramene Bratislava – Kúty. TEXT: Ing. Ján Melcer FOTO: autor Ján Melcer je manažér Divízie inžinierskych stavieb spoločnosti Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s. Optimalization of the Railway Route of the 4th Corridor between Devínska Nová Ves – Zohor Railway route between the stations De- vínska Nová Ves – Zohor is a part of the 4th international railway corridor Berlin – Prague – Kúty – Bratislava – Štúrovo – Bu- dapest – Konstanca – Istanbul. The route in Slovakia is 210 km long. A memoran- dum about the railway connection mo- dernization between Prague and Bratisla- va was signed by the general managers of the Slovakia Railways and the Czech Railways in 2000. They both undertook to increase railway track speed up to 160 km per hour for passengers transportation and 120 km per hour for cargo transpor- tation. The memorandum was a starting point for the modernization of the 4th corridor in Slovakia. Podvalové podložie typu A Poradové číslo vrstvy Vrstvy podvalového podložia Hrúbka vrstvy (mm) Modul pretvorenia (MPa) 4 koľajové lôžko (pod spodnou plochou podvalu) 350 80 3 sanačná vrstva z drveného kameniva fr. 0 – 63 mm 200 50 tuhá trojosová geomreža Tensar TriAx 170, šírka 4 m ukončenie prebalenia filtračno-separačnej geotextílie prekryvom, šírka 4,3 m, minimálny prekryv 2,55 m 2 sanačná vrstva z drveného kameniva – výzisk fr. 32 – 63 mm 200 – 1 drvené kamenivo – výzisk fr. 32 – 63 mm, obalené geotextíliou 300 – tuhá trojosová geomreža Tensar TriAx 190, šírka 4,3 m s prekrytím 1,4 m, prespojkovanie filtračno-separačná geotextília, šírka 4,3 m (ukončená v 3. vrstve) 0 upravená zemná pláň – – Nové nástupište pri koľaji č. 2 na zastávke Devínske Jazero Product placement 500 € Materials: product photo, product name, product description, price and size of the packaging, web contact Editorial page 860 € MATERIALS: text of 600 characters including spaces, 1 product photo, price, web contact repre PR Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. General Terms and Conditions can be found on page 78. Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 3/2013 12 www.inzinierskestavby.sk Profil spoločnosti Aké boli začiatky spoločnosti CHÉMIA – SERVIS? Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s., vznik- la v roku 1990 ako poradensko-konzultač- ná spoločnosť zameraná prevažne na ob- lasť ekologických stavieb. Začiatky boli ťažké aj preto, že tieto materiály a technológie boli do veľkej miery na Slovensku neznáme a bolo potrebné presvedčiť investorov, ale aj širokú odbornú verejnosť, že okrem ekono- mických úspor prispievajú aj k ochrane život- ného prostredia, keďže geosyntetické ma- teriály veľakrát nahrádzajú prírodné zdroje, respektíve minimalizujú ich potrebu. Postu- pom času sa aktivity spoločnosti rozrástli aj do ostatných oblastí stavebníctva a spoloč- nosť stála pri použití viacerých nových po- stupov a technológií v oblasti využitia geo- syntetických materiálov na Slovensku. Už vyše roka ste výhradným distribútorom produktov spoločnosti Tensar International na Slovensku a vo svojom portfóliu máte aj zvárané gabiony od spoločnosti Compag SK, s. r. o. Ako by ste zhodnotili toto obdobie z hľadiska úspešnosti uvedených produktov? Po získaní licencie spoločnosti Tensar Interna- tional v roku 2012 sme dostali produkty spo- ločnosti do úplne inej roviny – neustály vývoj a veľké množstvo laboratórnych a in situ skú- šok prispeli k tomu, že sa nám vo veľkej mie- re darí aplikovať produkty Tensar do veľkých pre Slovensko strategických projektov, ako sú modernizácia železničnej trate alebo výstavba diaľnic. Druhou strategickou oblasťou sú vystu- žené oporné konštrukcie. V tejto oblasti pred- stavuje Tensar svetového lídra, čo nám vytvá- ra podmienky na ich úspešné aplikovanie aj u nás. Oporné konštrukcie už dnes zohrávajú dôležitú úlohu v rôznych oblastiach stavebníc- tva a po spustení pripravovaných stavieb situo- vaných prevažne v členitom teréne budú zo- hrávať stále významnejšiu úlohu pri výstavbe. Čo sa týka zváraných gabionov a špeciálne prevzatia 100-percentného podielu v spo- ločnosti Compag SK, s. r. o., s takmer 23-roč- nou históriou uplatňovania gabionov nielen na území Slovenska, môžeme uplynulé ob- dobie hodnotiť veľmi pozitívne. Naše pozi- tívne hodnotenie a správnosť nášho kroku vydať sa smerom zváraných gabionov po- tvrdzuje aj stavebný trh a realizované stav- by, kde stále vo väčšej miere vidieť využíva- nie týchto produktov. Pôsobíte v mnohých oblastiach – ktorej z nich sa v súčasnosti venujete najviac? Vzhľadom na to, že súkromný sektor zazna- menáva výraznú stagnáciu, zohrávajú kľúčo- vú úlohu štátne zákazky. Aj z tohto dôvodu podstatnú časť našich momentálnych aktivít predstavujú také oblasti, ako sú modernizá- cia železničného koridora a výstavba diaľnič- nej siete. Stále zohráva veľkú úlohu aj ob- lasť environmentálnych stavieb, ktoré stáli pri zrode firmy. Potešujúce je, že stále viac part- nerov oceňuje pri svojich projektoch prínos geofyzikálneho prieskumu. Zúčastnili ste sa viacerých významných projektov, ako sú izolácia tunela Branisko či modernizácia železničného koridora z Bra- tislavy cez Žilinu do Poľska. Na ktorých pro- jektoch pracujete v súčasnosti? V súčasnosti sa z významných projektov po- dieľame na dodávkach geosyntetických ma- teriálov v rámci modernizácie železničnej trate na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá a Beluša – Púchov. Ďalším významným pro- jektom, na ktorom sa okrem dodávok geo- syntetických materiálov podieľame aj pro- jekčne, je výstavba diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Okrem týchto strategických projek- tov sa zúčastňujeme aj na príprave a realizá- cii ďalších projektov. Vaše produktové portfólio je pomerne ši- roké. Máte ambície ho ďalej rozširovať? Je Slovensko vhodný trh na aplikovanie tých- to produktov? Súčasné portfólio firmy viac-menej pokrýva celý segment geosyntetických materiálov, takže súčasné kroky vedú skôr k jeho stabi- lizácii a rozširovaniu ponuky poskytovaných služieb. Ambíciou firmy je ponúkať kvalitné produkty, ktoré budú prispievať k výstavbe kvalitných diel s dlhou životnosťou. Z toh- to dôvodu v každej oblasti geosyntetických Na Slovensku sú ešte stále investori, ktorým záleží na budúcich generáciách Netkané geotextílie, izolačné fólie, bentonitové rohože, výstužné geomreže a výstužné geokompozity, protierózne georohože – to je len časť produktov, ktoré na slovenskom trhu ponúka spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s. Aplikujú sa v cestných komunikáciách, železničných stavbách, tuneloch, ale aj priemyselných halách a vodohospodárskych stavbách. O rýchlom napredovaní spoločnosti a o technických aj ekologických riešeniach nám porozprával riaditeľ spoločnosti Ing. Jozef Struhár Ing. Jozef Struhár Vystuženie podkladových vrstiev podvalového podložia geomrežami Tensar TriAx Gabionový obklad v blízkosti železničnej trate Branding column 900 € MATERIALS: logo B2B ADVERTISING OTHERS

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

59 Advertisement area Aktuality Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 3/2013 6 www.inzinierskestavby.sk GARANTI AKCE: ZÁŠTITY: ING. ZBYNĚK STANJURA MINISTR DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY JUDr. MARTIN NETOLICKÝ HEJTMAN PARDUBICKÉHO KRAJE ODBORNÍ GARANTI AKCE: POŘADATEL: SILNIČNÍ VELETRH 6. 9. 2013 - Pardubice SILNIČNÍ VELETRH 6. 9. 2013 - Pardubice www.silnicniveletrh.cz www.dopravnikonference.cz DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice kontakt na pořadatele: Máša agency s.r.o. Radek Mašík | tel.: +420 606 761 267 | e-mail: radek.masik@masa-agency.cz tř. Míru 71, 530 02 Pardubice David Kantor | tel.: +420 724 564 222 | e-mail: obchod@masa-agency.cz PREZENTUJTE SVOU FIRMU NA VÝZNAMNÝCH AKCÍCH V OBORU SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 5. – 6. 9. 2013 PARDUBICE 12. ročník 2. ročník • stavebních společnosti • silniční technika • nákladní automobily • stavební stroje • stavební materiály • dopravní značení • veřejné osvětlení • komunální technika KANCELÁRIE NA PRENÁJOM Kancelárie v novostavbe v lokalite Bratislava IV Budova sa nachádza v Bratislave na Lamačskej ceste, bezprostredne za výjazdom z tunela Sitina, s vynikajúcim dopravným napojením na diaľnicu a tiež smerom do centra. V tesnej blízkosti budovy sú zastávky MHD a neďaleko je obchodný dom Tesco Lamač. Budova skolaudovaná 11/2009 KONTAKT » tel.: +421 911 091 225, e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk Juhozápadný pohľad Recepcia Hlavný vstup Kancelárske priestory na prenájom sa nachádzajú v budove so štyrmi podlažiami v štandarde A. Komfort budovy je okrem iného zabezpečený možnosťou garážového státia, výťahom, samostatnou recepciou, klimatizáciou, centrálnym vysávačom a bezpečnostným, prístupovým a dochádzkovým systémom. K dispozícii sú priestory s plochou od 24 do 68 m2 Nadácia Slovak Gold, ktorá zastrešuje uzná- vaný systém certifikácie výrobkov, služieb a firiem nadštandardnej kvality, rozhodla o udelení certifikátu Slovak Gold Exclusive stavebnej spoločnosti EUROVIA SK. Certifikát bol udelený za výborné hospodárske a pod- nikateľské výsledky, ktoré spoločnosť dosiah- la v priebehu posledných piatich rokov. Cenu Slovak Gold Exclusive dostalo len 13 firiem. Oficiálne odovzdanie certifikátu sa uskutoč- nilo na slávnostnom ceremoniáli v Bratislave 30. apríla 2013. Certifikát Slovak Gold Exclusive udeľuje Na- dácia Slovak Gold v spolupráci s Ekonomic- kou univerzitou v Bratislave od roku 2006. Spoločnosť EUROVIA SK je vôbec prvou spo- ločnosťou z oblasti dopravného staviteľstva, ktorá túto prestížnu cenu získala. Ide o oce- nenie za výborné hospodárske výsledky a stabilitu, za zabezpečovanie ďalších hod- nôt, akými sú napríklad investície do ľud- ských zdrojov, sociálny program, ochrana zdravia a životného prostredia, plnenie si da- ňových a odvodových povinností, korektné obchodné vzťahy či verejný prospech. Hod- notiteľmi sú predovšetkým renomovaní zá- stupcovia z akademickej obce a členovia jednotlivých asociácií a zväzov hospodárske- ho a zamestnávateľského zamerania. „Ocenenie nás teší o to viac, že sme ho zís- kali práve v čase, keď slovenské stavebníc- tvo prechádza ťažkým obdobím. Vnímame ho ako uznanie práce všetkých našich za- mestnancov, ale zároveň aj ako istý záväzok do budúcnosti. Možno budeme odteraz me- raní kritickejším metrom, ale na druhej stra- ne v nás toto ocenenie naštartovalo túžbu posunúť latku ešte vyššie,“ uviedol pri sláv- nostnom odovzdávaní cien generálny riadi- teľ EUROVIA SK Róbert Šinály. Zdroj: EUROVIA SK Prestížne ocenenie Slovak Gold Exclusive INZERCIA 21 Téma: Vozovky – konštrukcie a materiály www.inzenyrske-stavby.cz Drôt je chránený proti korózii hrubým ná- nosom zinku podľa EN 10244-2 Trieda A. Hrúbka siete varíruje od 2,4 mm (priemer jedného drôtu) až do 8,3 mm v miestach, kde priečny prút prechádza cez dvojzákrut siete. 3D charakter siete (vďaka rôznej výš- ke) zaisťuje, že asfalt môže uzavrieť drôty sie- te bez toho, aby sa vytvorili oslabené šmyko- vé zóny na rozhraní siete. Iné výstužné prvky sú vďaka svojej geometrii schopné absorbo- vať reflexné trhliny, ale keďže nie sú schopné integrácie do štruktúry asfaltu, nemôžu redu- kovať vznik koľají. Aplikácie a skúsenosti pri rekonštrukcii vozoviek Výstužná sieť RoadMesh sa aplikovala na nie- koľkých stavbách aj na Slovensku, niekoľko významných stavieb sa realizovalo v Poľsku a v iných krajinách (USA, Taliansko, Spojené kráľovstvo atď.). Pôvodná technológia inšta- lácie siete spočívala v upevňovaní systémom nastreľovacích klincov, kde rastrom klincova- nia bol jeden kotviaci kliniec na asi 1,5 m2. Takouto technológiou sa vybudovalo mno- ho stavieb s pozitívnymi, ale aj negatívnymi skúsenosťami. Negatívne skúsenosti súvise- li najmä so snahou projektantov a investorov umiestniť sieť do horných častí ložnej vrs- tvy s minimálnym krytím. Pri kombinácii mi- nimálneho krytia (<5 cm) a zlého podkladu na kotvenie vznikali na niektorých miestach mierne vlny, ktoré sa museli následne opra- vovať. Pri správnej aplikácii možno aj klin- covaním dosiahnuť dobrý výsledok, čoho dôkazom je aplikácia 20 000 m2 výstužnej siete RoadMesh na ceste R1 Trnava – Nitra pri oprave komunikácie z firmy Peugeot – Cit- roën zničenej vplyvom zaťaženia od dopra- vy. Touto istou technológiou sa vybudovalo niekoľko 100 000 m2 komunikácií v Poľsku – v mestách Vroclav, Varšava a iných. Napriek väčšinou dobrým skúsenostiam sme sa rozhodli systém ukladania inovovať a využiť pri tom skúsenosti asfaltérskych spo- ločností. Ako prvé testovacie stavby poslúži- li menšie ukladania v Poľsku, kde sa techno- lógia overila a následne sa použila na väčších stavbách. Ako ukážkovú referenčnú stavbu treba spomenúť aplikáciu pri rekonštrukcii letiska vo Vroclavi. Použila sa tu nová tech- nológia fixovania výstužnej siete RoadMesh pomocou emulzného mikrokoberca uklada- ného za studena. Po natiahnutí sa sieť Ro- adMesh na jednom konci fixuje klincami, vyrovná valcovaním a následne upevní asi 1,5-centimetrovou vrstvou mikrokoberca. Po vyštiepení sa uložia ďalšie vrstvy asfaltu. V prípade letiska Vroclav išlo o odfrézovanie 12-centimetrovej vrstvy a vytvorenie novej vrstvy na báze so sieťou RoadMesh, ktorá za- ručuje výbornú životnosť letiskovej vysoko zaťaženej vozovky. Touto technológiou sa už otestovalo nie- koľko stavieb aj na Slovensku a možno hovo- riť o úspešných realizáciách bez akýchkoľvek inštalačných problémov. Ďalšie stavby sú sú- časne v projektovej príprave aj v pláne reali- zácie aj na tento rok. TEXT: RNDr. Branislav Prelovský FOTO: MACCAFERRI CENTRAL EUROPE Branislav Prelovský je obchodný riaditeľ spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o. Literatúra 1. Brown, S. F., Thom, N. H., Sanders, P. J.: A study of grid reinforced asphalt to combat reflection crac- king. In: J. Assoc. Paving Technologists, 2001, roč. 70, s. 543 – 571. 2. Coni, M., Bianco, P. M.: Steel reinforcement influen- ce on the dynamic behavior of bituminous pave- ment. In: 4th international RILEM conference – Re- flective Cracking in Pavements, 2000, E & FN Spon, s. 3 – 12. 3. Mostafa, E., Al-Qadi, I.: Effectiveness of steel reinfor- cing nettings in combating fatigue cracking in new pavement Systems. In: 83rd Annual Transpor- tation Research Board, National Research Council, Washington DC, 2004. 4. Cafiso, S., Di Graziano, A.: Evaluation of flexible re- inforced pavement performance by NDT. In: 82nd Annual Transportation Research Board, National Research Council, Washington DC, 2003. Experience with the Application of Steel Reinforcement in Asphalt Pavements In recent years, the use of reinforcing elements in asphalt pavement is routine procedure in many buildings not only in Slovakia but also in the world. Types of reinforcements used are different from special bituminous polypropylene geotextiles, through geogrids from glass fiber to double twisted steel reinforcement of the network. The paper deals with positive and negative experiences in the application of reinforcing wire mesh RoadMesh in asphalt pavements. Brings experience and results of tests carried out major institutions and appli- cation examples from Slovakia to communicate R1 Trnava – Nitra, experience from diffe- rent roads in Poland and also an interesting application in the airport in Wroclaw. Tab. 1 Špecifikácia dvojzákrutovej siete RoadMesh Priemer drôtu (mm) Priečny výstužný prút (mm) Ťahová pevnosť MD/CD (kN/m) Typ 2,2 3,9 35/32 RoadMesh LB2 2,4 4,4 40/40 RoadMesh L 2,4 4,9 40/50 RoadMesh LB 2,7 4,9 50/50 RoadMesh HS 2,4 4,4 40/60* RoadMesh HR * Používa sa vysokopevnostný drôt. Obr. 3 Geometrické charakteristiky siete RoadMesh Obr. 4 a 5 Aplikácia výstužnej siete RoadMesh dvojzákrutová sieť D výstužný prút 160 mm Aktuality Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 2/2013 6 www.inzinierskestavby.sk KANCELÁRIE NA PRENÁJOM Kancelárie v novostavbe v lokalite Bratislava IV Budova sa nachádza v Bratislave na Lamačskej ceste, bezprostredne za výjazdom z tunela Sitina, s vynikajúcim dopravným napojením na diaľnicu a tiež smerom do centra. V tesnej blízkosti budovy sú zastávky MHD a neďaleko je obchodný dom Tesco Lamač. Budova skolaudovaná 11/2009 KONTAKT » tel.: +421 911 091 225, e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk Juhozápadný pohľad Recepcia Hlavný vstup Kancelárske priestory na prenájom sa nachádzajú v budove so štyrmi podlažiami v štandarde A. Komfort budovy je okrem iného zabezpečený možnosťou garážového státia, výťahom, samostatnou recepciou, klimatizáciou, centrálnym vysávačom a bezpečnostným, prístupovým a dochádzkovým systémom. K dispozícii sú priestory s plochou od 16 do 68 m2 INZERCE Krádež zariadení cestnej premávky Krádeže zariadení cestnej premávky na- dobúdajú u našich poľských susedov čo- raz väčšiu intenzitu. Zatiaľ čo v minulos- ti išlo skôr o doménu železníc, v ostatnom období pribúdajú organizované krádeže aj na poli zariadení cestnej premávky. Zlode- jov zaujímajú predovšetkým pouličné lam- py a stĺpy, káble a zvodidlá. Medzi najbi- zarnejšie prípady patrí napríklad krádež zvodidiel v hodnote 25-tisíc eur, ktoré zlo- deji odcudzili už štyri týždne po dokončení diaľničnej tepny z poľského mesta Vroclav. Predmetom záujmu sa však stala aj hliníko- vá protihluková stena, ktorá sa nachádzala pri poľskom letisku Modlin, ležiacom neďa- leko od Varšavy. Páchateľovi sa podarilo na autoprívese odviezť celú stenu, ktorá pozo- stávala zo 14 kusov. Nešlo však o jediný prí- pad. Za ostatné týždne zaznamenali takých- to krádeží v danom regióne omnoho viac. Akým percentom sa krádeže zariadení cest- nej premávky podieľajú na celkovej krimi- nalite, nevie presne nikto. Odcudzené za- riadenia cestnej premávky končia zvyčajne vo výkupniach kovov alebo na šrotoviskách. Na konferencii, ktorá sa konala koncom roka 2012 vo Varšave, k problematike opatre- ní proti takémuto typu krádeží uviedol ria- diteľ Poľského železničného úradu UTK Krzystof Dyl, že počas posledných troch ro- kov odcudzených zariadení na železniciach neustále pribúda. Za ostatný rok zazname- nali celkovo 4 621 krádeží, čo je o 35 % viac ako v predchádzajúcom roku. Jedným zo spôsobov, ako sa proti kriminali- te tohto typu brániť, je použitie protihluko- vých stien na inej ako kovovej báze. Takým je napríklad protihlukový systém od spoloč- nosti Durisol, ktorý sa v okolitých štátoch stáva čoraz populárnejším. Protihluková ste- na sa vybuduje zo štiepkocementových tva- roviek a absorbérov. Rôzne typy tvaroviek umožňujú zhotoviť protihlukové steny jed- nostranne a obojstranne pohltivé – záleží na požadovanej úrovni zníženia hluku. Štiepko- cementové protihlukové steny sú odolné proti poveternostným vplyvom. Variabilné možnosti farebného usporiadania umožňu- jú realizovať architektonicky originálne pro- jekty. Ide o ekologický produkt z obnoviteľ- ných surovinových zdrojov, ktorý je plne v súlade so súčasnou filozofiou trvaloudrža- teľného stavebníctva. Investor má zároveň istotu, že takýto produkt bude slúžiť na svo- je účely počas celého obdobia životnosti. Zdroj: LEIER Baustoffe SK Trendy v betonu na seminářích Beton University Cyklus seminářů zaměřených na trendy v ob- lasti betonů s názvem Beton University orga- nizuje skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi a partne- ry již čtvrtým rokem. Semináře vedené před- ními odborníky a profesionály z oboru vždy přiblíží zvolenou problematiku, poskytnou o ní ucelené informace a přinesou poznatky pro praxi na stavbách. V září se zájemci mohou těšit na seminář Vodotěsné betony, který byl v loňském roce účastníky velmi pozitivně hodnocen. Se- minář věnovaný problematice vodonepro- pustného betonu a navrhování konstruk- cí z něj mohou zájemci navštívit v Jihlavě. Druhý seminář z cyklu Moderní trendy v be- tonu na téma Betony pro dopravní stavby seznamuje posluchače s požadavky na be- tony dálničních staveb, modulem pružnosti, hydrofobními impregnacemi nebo například s požadavky na odolnost betonu. Součás- tí semináře jsou také konkrétní příklady rea- lizací. Kromě načerpaných informací a pod- kladů od odborných a mediálních partnerů, si ze seminářů můžete odnést také nově ak- tualizovanou publikaci Příručka technologa – BETON, kterou skupina Českomoravský be- ton nedávno vydala. Termíny seminářů 4. ročníku Beton University ve druhém pololetí Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony • 26. 9. 2013 – Jihlava, EA Business Hotel Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby • 11. 9. 2013 – Brno, hotel International • 9. 10. 2013 – Plzeň, kongresové centrum Parkhotel Více informací a registrační formulář nalezne- te na stránkách www.betonuniversity.cz. Zdroj: Českomoravský beton Analýza: Ochrana pred povodňami Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 2/2013 18 www.inzinierskestavby.sk nom vegetačnom období, a dokončili sa na jar 2005. Postup výstavby bol takýto: • vyhĺbenie na požadovanú úroveň a od- stránenie veľkých úlomkov, ktoré by mohli poškodiť geomrežu alebo oceľovú sieť po- čas zhutňovania; • zásyp geomreží a oceľovej siete; spoj me- dzi prvkami Terramesh a geomrežami je vytvorený trením v mieste presahu s dĺž- kou 3 m; separačno-filtračná geotextília na rubovej strane zabraňuje vyplavovaniu jemných častíc zeminy; • prvé dva rady systému Terramesh tvorili štandardné prvky plnené kamenivom bez vegetácie, pretože boli umiestnené pod nízkou hladinou vody; • horné prvky systému Terramesh sa upravili na lichobežníkový tvar. Živé vŕbové odrez- ky sa umiestňovali medzi lícové prvky vo vzdialenosti 15 cm od seba. Koše sa vyplni- li kameňom a následne ornicou. Množstvo ornice predstavovalo maximálne 30 až 35 % objemu lichobežníkového koša. Or- nica mala dve funkcie – vytvoriť vhodnú pôdu na koreňový systém a udržiavať vyš- šiu vlhkosť v gabionom koši. Odrezky boli dlhé najmenej 1,2 m. Počas prvého roka sa konštrukcia zavlažovala. Hate veľmi dobre spĺňajú svoju funkciu (obr. 7). Po jednom vegetačnom období bola vegetácia dobre vyvinutá. Všetky konštrukcie boli od inštalácie zaťažené početnými búr- kami vrátane 100-ročnej vody. Počas toh- to stavu bola celá konštrukcia zaplavená. Po ústupe búrky kontrola konštrukcií aj vegetá- cie ukázala, že celý systém fungoval podľa návrhu. Záver Produkty spoločnosti Maccaferri vyrobené zo šesťhranej dvozákrutovej oceľovej siete, ako sú gabiony a matrace prvýkrát použité pri opevnení brehov rieky v roku 1894 (Casalec- chio v Taliansku), sa vďaka svojim prirodze- ným vlastnostiam (flexibilita, permeabilita, začlenenie do životného prostredia, jedno- duchosť inštalácie) rozšírili najmä vo vodo- hospodárskych stavbách, keďže ponúkajú technické, ekonomické a estetické alterna- tívy ku klasickým riešeniam, ako sú kamenná nahádzka alebo betónové steny. Realizova- né výskumy pletených gabionov a matracov v testoch s mierkou 1 : 1 definujú ich hydrau- lické vlastnosti, čo umožňuje projektantom navrhnúť bezpečné a spoľahlivé úpravy bre- hov vodných tokov. V neposlednom rade si gabiony a matrace Reno zvyčajne vyžadujú minimálnu údržbu. Úspešné realizácie výrob- kov z dvojzákrutovej oceľovej siete ako inert- ného materiálu v kombinácii s vegetáciou preukazujú ich vhodnosť pri obnovení pri- rodzeného ekosystému. Navyše, konštrukcie budované výrobkami z dvojzákrutovej sie- te sú ekologické, majú nižšiu uhlíkovú sto- pu ako zodpovedajúce tradičné konštrukcie a minimalizujú škodlivé emisie vplývajúce na životné prostredie. TEXT: Marco Vicari, Ing. Jozef Sňahničan FOTO: Officine Maccaferri Marco Vicari je korporátny špecialista na produkty z dvojzákrutovej siete v spoločnosti Officine Maccaferri v Taliansku. Jozef Sňahničan je technický riaditeľ v spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o. Literatúra 1. AIPIN: Codice deontologico Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, 1997. 2. Brunet, G., Shuey, R.: Stream stabilization with ve- getated gabion weirs, Land and Water Volume 50, Number 5, 2006. 3. APMC: Carbon Footprint dei Gabbioni e Materassi Maccaferri e confronto con soluzioni tradizionali (Unpublished), 2012. Technics and Experiences with Using Gabions and Reno Mattresses in Environmental Engineering The development of sound engineering practices combined with aesthetical- ly pleasing and environmentally enhan- cing solutions requires the designers to understand how to design using living and inert materials together by best com- bining both types of materials. The incor- poration of vegetation through the use of soil bioengineering techniques improves the surface stability through the vegeta- tive rooting system, however it is essen- tial that the materials provide adequate strength and resistance during the initial stage of recovery of the project, as the ve- getation will grow stronger over time. Obr. 6 Hať po dokončení stavby Obr. 7 Hať po dokončení stavby za jedno vegetačné obdobie Aktuality Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 3/2013 8 www.inzinierskestavby.sk Narodeninová oslava závodu Na diaľnici D1 pribudli dve nové čerpacie stanice Dňa 26. apríla 2013 obec Bugyi v Maďar- sku ožila pri oslavách 20. výročia založenia závodu OBO Bettermann. Oslavy boli nabité programom a táto udalosť sa vyrovnala osla- vám 100. výročia založenia firmy OBO v Men- dene v Severnom Porýnsku-Vestfálsku v roku 2011. Budova používaná na priemyselnú vý- robu sa premenila na kongresovú halu, kon- certnú sieň a reštauráciu. Ulrich L. Bettermann so synom Andreasom vo svojich príhovoroch pripomenuli, že firma OBO ponúka profesionálne riešenia všetkým odborom elektroinštalácií. Dodáva komplex- ný program úložných a nosných káblových systémov, požiarne odolné systémy, prepä- ťové ochrany, podlahové systémy, elektro- inštalačné „krabice“, vývodky, svorkovnice, nosníkové svorky, lišty, vypínače, zásuvky. Jadro jej úspechu tvorí spolupráca zamest- nancov, dodávateľov a zákazníkov, napĺňa- ná dôverou a nadšením. Kľúčom k úspechu firmy OBO je dôsledné a nepretržité zamera- nie sa na špecifické požiadavky zákazníkov. Heslo Think connected, vo voľnom preklade Spájame myšlienky s realizáciou, je pevne za- kotvené v samých základoch firmy OBO. Len vďaka tomu spoločnosť rýchlo a flexibilne reaguje na meniace sa potreby a podmien- ky na trhu. Predpokladom dobrej spolupráce firmy OBO so zákazníkmi je partnerstvo, blízkosť k zákazníkom, vierohodnosť, prívetivosť, spo- ľahlivosť a kompetentnosť. Zamestnanci fir- my pomáhajú zákazníkom v každej fáze pro- jektu. Spoločnosť je totiž nielen výrobcom technicky dokonalých výrobkov, ale aj po- skytovateľom služieb vo všetkých sektoroch, kde sa tieto výrobky používajú. Ide o tech- nické poradenstvo, servis u zákazníka, počí- tačovú podporu, školenia a semináre, ako aj o premyslenú logistickú koncepciu. To je pre zákazníkov nesmierna výhoda. Vďaka opti- málne nastaveným procesom a prepracova- nej logistike sa tak výrobky OBO nachádza- jú v správny čas na správnom mieste, a to po celom svete. Hlavné motto firmy OBO zhrnul Ulrich L. Bettermann: „Naším zámerom je viesť prúd, prenášať dáta, riadiť energiu. Globálny obchod potrebuje lokálnu dostupnosť, pre- to sú ďalšie závody firmy OBO vo Švajčiarsku, Taliansku a Brazílii. Vízia firmy OBO – globálne myslieť a globálne konať – sa naplnila. Firma OBO je zastúpená na všetkých kontinentoch a vo väčšine krajín. Zdroj: prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc. Na východnej diaľnici D1 majú vodiči k dispozícii dve nové čerpacie stanice. Ná- rodná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovnaft, prevádzkovateľ najväčšej maloobchodnej predajnej siete motorových palív na Sloven- sku, 14. júna oficiálne otvorili čerpacie sta- nice Malý Šariš sever a Malý Šariš juh. Obe sa nachádzajú neďaleko Prešova na veľkom diaľničnom obojstrannom odpočívadle Malý Šariš a ponúkajú kompletný sortiment mo- torových palív, ako aj rôzne doplnkové služ- by. Súčasťou čerpacích staníc je predajňa, reštaurácia s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet, kapacitne dostatočné parkovisko pre autobusy, osobné aj nákladné autá a od- dychová zóna. „Obojstranné diaľničné odpočívadlo Malý Šariš je ďalším z radu odpočívadiel, kde pri- nášame motoristom kultúru oddychu a po- skytujeme množstvo nových služieb aj pro- stredníctvom vybudovaných čerpacích staníc,“ povedal člen predstavenstva a pre- vádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoloč- nosti Ing. Štefan Török. Počas otvorenia bol pre motoristov pripra- vený zaujímavý program zameraný na zvý- šenie bezpečnosti cestnej premávky. Veľké obojstranné odpočívadlo Malý Šariš bolo vy- budované v rámci výstavby úseku diaľnice D1 Svinia – Prešov (západ). Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť Nemecký vicekancelár Hans-Dietrich Genscher rekapituloval priebeh udalostí v Eu- rópe a osobitne v Maďarsku v závere minulého storočia. Adaptácia závodu na spoločenský pavilón Aktuality 7 www.inzenyrske-stavby.cz Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Prezídium policajného zboru Ministerstva vnútra SR Slovenská správa ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská cestná spoločnosť – pobočka pri SSC a NDS, a.s. Slovenská komora stavených inžinierov Kongres STUDIO, spol. s r.o. Slovenská cestná spoločnosť Slovenská cestná spoločnosť Slovenská cestná spoločnosť Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou BEZPEČNOSŤ DOPRAVY NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána POČIATKA 18. – 20. september 2013, Senec, Hotel Senec Uzávierka záväzných prihlášok: 10. september 2013 Kongres STUDIO, spol. s r.o. e-mail: lukackova@kongres-studio.sk, www.kongres-studio.sk USPORIADATELIA ORGANIZAČNÝ GARANT Získejte titul na beton! Zapište se i Vy na semináře ve 4. ročníku Beton University, které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA a získejte „titul na beton“. Pro rok 2013 jsme opět připravili dva semináře. Na předchozí ročník navazuje seminář Moderní trendy v beto- nu I. – Vodotěsné betony. Nově zařazený je seminář Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby. Úplný program seminářů, registrační formulář a další informace na- leznete na www.betonuniversity.cz • Kontakt: 724 354 459 OdbOrní partneři: Mediální partneři: 4. ročník 2013 Vodotěsné betony 26. 9. JIHLAVA Betony pro dopravní stavby 11. 9. Brno, 9. 10. PLZEŇ Obnova a rekonštrukcia cestných komunikácií V dňoch 21. až 22. novembra 2013 sa bude v Bratislave ko- nať XVIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou pod názvom Obnova a rekonštrukcia cestných komunikácií. Semi- nár organizujú Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra dopravných stavieb a Sloven- ská komora stavebných inžinierov v spolupráci so spoločnosťou Kongres STUDIO. Záštitu nad seminárom na počesť významné- ho pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredné- ho funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. V období, keď sa na výstavbu cestnej infraštruktúry vynakla- dá menej finančných prostriedkov, treba venovať väčšiu pozor- nosť údržbe, opravám a rôznym spôsobom predlžovania život- nosti existujúcich cestných komunikácií vrátane vozoviek a ich príslušenstva. Cieľom seminára je v aktuálnej situácii a podmien- kach na Slovensku upriamiť pozornosť na technické riešenia tý- kajúce sa obnovy a rekonštrukcie a poskytnúť informácie a pod- klady na návrh opráv a efektívnu obnovu cestnej siete. Zdroj: Kongres STUDIO INZERCIA 1/1 of a page 2 150 € 210 × 297 mm Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 3/2013 14 www.inzinierskestavby.sk Advertoriál Požiadavky na cestnú infraštruktúru sú rozmanité a vyžadujú si inovatívne a komplexné riešenia. Nedávno vyšla v Rakúsku kniha Betó- nové vozovky – Príručka do praxe, kde sú prvýkrát zhrnuté všetky technologické postupy na realizáciu a údržbu betónových vozoviek s využitím medzinárodne uznávanej stavebnej techniky. Táto publikácia, ktorú v slovenskom preklade vydá vydavateľstvo JAGA, bude čoskoro dostupná aj slovenským a českým odborníkom. Prvá slovenská príručka Betónové vozovky Po prvýkrát sa podarilo vytvoriť prehľad- nú príručku, ktorá zahŕňa všetky poznatky a informácie o vývoji a pokroku za ostatných 20 rokov v oblasti betónových vozoviek. Prí- ručka je určená projektantom, osobám vy- konávajúcim dozornú činnosť, realizačným firmám, ako aj študentom stredných a vyso- kých škôl s technickým zameraním. Združenie rakúskeho cementárenského priemyslu vytvorilo túto príručku pod vede- ním univ. prof. DI Dr. Ronalda Blaba z Technic- kej univerzity vo Viedni a s podporou BMVIT/ Dopravného poisťovacieho fondu, ASFINAG/ Baumanagement GmbH, ako aj ďalších od- borníkov z tejto oblasti. Vďaka tomu sa poda- rilo odbornej verejnosti o čosi viac sprístup- niť spôsob realizácie betónových vozoviek. V jednotlivých kapitolách tejto obsiahlej príručky nájde čitateľ všetky dôležité infor- mácie o realizácii betónových vozoviek, a to od vlastností ciest cez zloženie použitých sta- vebných materiálov, konštrukcií a spôsobov realizácie až po oblasť používania a údržby betónových vozoviek. Stavebná technika Rakúske cestné inžinierstvo disponuje vďa- ka dlhodobej a úspešnej výstavbe betóno- vých vozoviek stavebnou mechanizáciou na vysokom stupni vývoja. Pritom sa popri technických a organizačných požiadavkách zohľadnili aj funkčné požiadavky zo strany stavebníkov a používateľov. Rakúsko je už niekoľko rokov aktívne v oblasti vývoja me- tód a postupov, ktoré sa nielen v rámci Euró- py, ale aj v celosvetovom meradle považujú za trvalo udržateľné. Patrí medzi ne napríklad recyklovanie, ukladanie dvojvrstvového ce- mentového krytu alebo povrchy so zníženou hlučnosťou a svetlé povrchové vrstvy. Rozhodujúca je stavebná technológia Významnými faktormi, ktoré ovplyvňujú že- laný výsledok, sú zodpovedajúca koncepcia stavebného projektu v rámci predprojekto- vej prípravy zohľadňujúca reálnu premávku a klimatické podmienky, ako aj mimoriadne kvalitná realizácia a dokončovacie práce be- tónového povrchu vozovky. Vhodný spôsob výstavby a dimenzovanie vozovky závisia od očakávaného namáhania. Konštrukčné pod- klady a stavebné technológie sú spracova- né v štvrtej, najobsiahlejšej, kapitole príručky. Vysoké zaťaženie Pre betónové vozovky sú charakteristické vy- soká únosnosť a odolnosť proti pretvoreniu, dlhodobá životnosť, drsnosť vozovky, ako aj vlastnosti znižujúce hlučnosť. Betónové vo- zovky sú vhodné v prvom rade do oblas- tí s očakávaným vysokým zaťažením a v prí- padoch, keď sa vyžaduje dlhodobá životnosť – či už na realizáciu frekventovanej cestnej siete v husto osídlených mestách, alebo na realizáciu vidieckych komunikácií. Zároveň sú vhodné napríklad aj na realizáciu križova- tiek, dopravných plôch na letiskách a parko- vacích plôch. Viac o týchto témach sa dočíta- te v kapitole osem. Betónové vozovky žijú dlhšie Moderné betónové vozovky majú priemernú životnosť až 50 rokov. Údržba takmer nie je potrebná. S ohľadom na stúpajúce doprav- né zaťaženie a namáhanie vysokými teplo- tami, mrazom a posypovými soľami, ako aj na striedanie sa vysokých a nízkych teplôt je táto životnosť veľmi žiadaná. Stavebný ma- teriál, prípadne jeho prísady, ako aj staveb- né okrajové podmienky ako dilatačné škáry alebo odvodnenie spodných vrstiev vozov- ky majú na dlhodobú životnosť vrchnej vrs- tvy významný vplyv. Životnosť vozovky vý- znamne ovplyvňujú aj praktické skúsenosti a technické vedomosti zhotovovateľa. Pod- robnejšie informácie o tejto problematike sa nachádzajú v kapitolách štyri až sedem. Nižšie náklady na údržbu Náklady na údržbu betónových vozoviek sú o viac ako dve tretiny nižšie. Opravy prichá- dzajú na rad až v neskorších rokoch. Pri výbe- re opatrení platí, že by sa mali (okrem iného) zohľadňovať časové, technické a ekonomic- ké aspekty a zrealizovať ekonomické posú- denie. Vhodné postupy sú predstavené v ka- pitole deväť. FoTo: Dano Veselský, thinkstock.cz BetonRacio_pr.indd 14 20. 6. 2013 8:36:25 15 www.inzenyrske-stavby.cz Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že útlm vo výstavbe znamená aj spomalenie investič- nej prípravy projektov, opak je však pravdou. Najmä zimné obdobie bolo dôležité pri prí- prave nových a zabezpečení financovania už rozbehnutých projektov. Investičné zámery NDS Zhodnotenie roka 2012 V roku 2012 bolo okrem drobných sta- vieb, protihlukových stien a križovatiek ak- tívnych šesť stavieb diaľnic a rýchlostných ciest (tab. 1). Progres na stavbách, ktoré boli implementované podľa zmluvných pod- mienok žltej knihy FIDIC, jemne zaostával za plánovaným harmonogramom prác, tie- to omeškania sa však dobehnú, pričom vý- razný posun nastal už v poslednom kvartáli minulého roka. Na stavbe R4 Košice – Mil- hosť dochádza k posunu výstavby zhruba o pol roka, a to z dôvodu zaujímavého ar- cheologického prieskumu, ktorý trval dlh- šie, ako sa predpokladalo. Tento úsek budú môcť motoristi využívať do konca roka 2013. Oneskorenie z dôvodu mimoriadnej udalosti je aj na úseku Jánovce – Jablonov, 1. úsek, kde sa zatiaľ nedá jednoznačne ur- čiť zdržanie, predpokladá sa minimálne 6 až 8 mesiacov. Uvedenie do používania teda nebude skôr ako v druhej polovici roka 2014. V priebehu roka 2012 sa dokončila aj prí- prava úsekov rýchlostnej cesty R2 Zvolen, vý- chod – Pstruša, Pstruša – Kriváň a Ruskovce – Pravotice. Vo veľmi krátkom čase (11 mesia- cov) sa podarilo získať majetkoprávne vyspo- riadanie potrebné na stavebné povolenie, čo bolo možné vďaka intenzívnej spoluprá- ci s dotknutými obcami, občanmi, ako aj or- gánmi verejnej a štátnej správy. Investičný plán na rok 2013 Na rok 2013 plánuje Národná diaľničná spo- ločnosť, a. s., (NDS) úseky, ktoré sú uvedené v tab. 2. Začiatok realizácie závisí od dostup- nosti zdrojov financovania a najmä voľných zdrojov z Operačného programu Doprava. V pláne sú zahrnuté aj projekty, ktoré v sú- časnosti nemajú plne zabezpečené finan- covanie. Prioritou bude najmä dokončenie verejného obstarávania na tri stavby, a to D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Ska- la, D1 Hubová – Ivachnová (obchvat Ružom- berka) a D3 Svrčinovec – Skalité, ďalej začaté verejné obstarávanie na úsek D3 Žilina, Strá- žov – Žilina, Brodno, na chýbajúci úsek D1 pri Žiline Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, a na úseky týkajúce sa rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice (obchvat Bánoviec nad Bebravou), Zvolen, východ – Pstruša a Pstru- ša – Kriváň. Zaujímavou stavbou z pohľadu vjazdu do Bratislavy je výstavba križovatky Triblavina na diaľnici D1. Štúdia realizovateľnosti V priebehu druhého polroka 2012 sme sa za- čali stretávať aj s tzv. štúdiou realizovateľnos- ti. Ide o jednoznačnú ex ante kondicionalitu na zaradenie stavieb do financovania v ob- dobí rokov 2014 až 2020. Štúdia realizovateľ- nosti v podstate zhodnotí všetky vstupy, kto- ré prichádzajú do výstavby danej stavby: • umiestnenie v záujmovom území, • posúdenie z pohľadu vplyvu na životné prostredie a územia NATURA 2000, • realizovateľnosť s navrhovanými technic- kými parametrami, najmä z hľadiska geo- logických pomerov, • kapacitu existujúcej cestnej siete a ostat- ných pripravovaných investícií v regióne, • rozvoj regiónu a obcí v danom území, • napojenie na existujúcu cestnú sieť, • socio-ekonomickú efektivitu nákladov, • realizovateľnosť z pohľadu možných zdro- jov financovania. Výsledkom je enviro-socio-ekonomická opodstatnenosť realizácie projektu. Na zákla- de štúdie realizovateľnosti bude stavba ob- hájiteľná na financovanie zo zdrojov Európ- skej únie alebo Európskej investičnej banky. Štúdie realizovateľnosti sa budú v roku 2013 realizovať pri takmer všetkých úsekoch a ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sa ešte nezačali stavať, to znamená pri komplet- nom ťahu rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7. Týkajú sa aj dopravných uzlov, napríklad do- pravného uzla Žilina, kde je spojenie diaľnic D3 a D1, a dopravného uzla Prešov, kde je spojenie rýchlostnej cesty R4 s diaľnicou D1. EIA a NATURA 2000 Národná diaľničná spoločnosť, a. s., sa v sú- časnosti intenzívne zaoberá najmä proble- matikou posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a NATURA 2000. Výsledkom rokovaní s Európskou komisiou, ktorá adre- sovala niekoľko výhrad k spôsobu pripravo- vania stavieb v minulom období, je prípra- va stavieb v súlade s európskou legislatívou, ktorá ide nad rámec slovenskej legislatívy. V rámci prípravy všetkých stavieb financo- vaných zo zdrojov Európskej únie sa budú dodržiavať požiadavky a smernice EÚ o EIA. Tento proces sa týka aj stavieb, ktoré sú už vo výstavbe, teda aj úseku D1 Turany – Hubová. Tab. 1 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012 Názov stavby Zhotovovateľ Zmluvná cena (v mil. € bez DPH) Fakturované práce k 31. 12. 2012 (%) D1 Dubná Skala – Turany Váhostav – SK 137,75 22 D1 Fričovce – Svinia Združenie D1 Fričovce (Doprastav – Strabag) 114,59 12 D1 Jánovce – Jablonov, 1. úsek Združenie D1 Jánovce – Jablonov, 1. úsek (Váhostav – SK – Bögl a Krýsl) 59,94 37 D1 Jánovce – Jablonov, 2. úsek Združenie EUROVIA – SMS – D1 Jánovce – Jablonov, 2. úsek 126,26 2 R2 Žiar nad Hronom – obchvat (polovičný profil) Strabag 26,17 0,1 R4 Košice – Milhosť Skanska SK 77,69 72 Tab. 2 Investičný plán 2013 Názov stavby Dĺžka (km) D1 Studenec – Beharovce (dobudovanie križovatky) 0,76 D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 13,51 D1 Hubová – Ivachnová 15,28 D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno 4,25 D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 11,32 D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina 1,63 D3 Svrčinovec – Skalité, polovičný profil 12,80 R2 Ruskovce – Pravotice 10,76 R2 Zvolen, východ – Pstruša 7,85 R2 Pstruša – Kriváň 10,38 R3 Tvrdošín – Nižná 13,51 Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť Tunel Čebrať na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová NDS_pr.indd 15 19. 6. 2013 13:56:36 Advertoriál 1/1 PR 2 150 € 4 200 characters, 2 – 4 pictures, 1 logo 2/3 PR width 1 510 € 1 700 characters, 1 picture, logo 2/3 PR height 1 510 € 1 700 characters, 1 picture, logo 1/2 width 1 180 € 180 × 129 mm 1/2 height 1 180 € 88 × 263 mm 1/3 width 860 € 180 × 84 mm 1/3 height 860 € 57 × 263 mm

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

60 THEMOSTWIDELYREAD WEBSITEABOUTHOUSING HOUSING | STYLE | CONSTRUCTIONAND RECONSTRUCTION | GARDENAND EXTERIOR | NEWS | ECO-HOUSING www.mojdom.sk mojdom.sk How much do they earn? Who are our readers? Source: visitor survey on mojdom.sk on a sample of 13,965 respondents 31 % above average income 6 % below average income 63 % average income 4 % architects and designers 13 % cottage owners 18 % future constructors 42 % nterested in reconstruction 23 % readers looking for inspiration 320 000 unique visitors monthly 20 000 Facebook fans 2 800 000 page views monthly Source: AIMmonitor 7/2017 – 6/2018, Facebook 8/2018 Percentage of users by age and gender (Source: Google Analytics 7/2017– 6/2018) Percentage of users by cities Age 57 % 43 % 23 % 7 % 28 % 19 % 17 % 6 % 25 – 34 18 – 24 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 + Percentage of users by cities (Source: Google Analytics 7 / 2017- 6/2018) weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

61 www. .sk Source: AIMmonitor 07/2017 – 06/2018 ReadershipofSlovakwebsitesonhousing,constructionandrenovation,garden Average number of real users per month Why advertise on mojdom.sk? Long the most widely read Slovak online magazine about housing. Articles published on mojdom.sk are sought in the first positions on google.sk. Effective ad targeting for people who are planning to build, reconstruct and adapt housing. Strong domain mojdom.sk site will increase traffic to the client website. Web site is part zoznam.sk 1 2 3 4 5 Pageview 2,1 mil. 2,4 mil. 605 166 647 138 286 379 302 863 318 478 321 540 323 551 358 400 318 102 355 080 328 043 345 841 301 253 303 195 2,6 mil. 2,3 mil. 2,6 mil. 3,0 mil. 3,6 mil. 3,2 mil. 2,4 mil. 2,8 mil. 2,5 mil. 2,7 mil. Site Traffic Unique visitors july august september october november december january february march april may june 2017 2018 696 435 722 407 642 346 719 839 657 329 712 347 590 215 663 225 593 494 651 723 4 000 000 3 750 000 3 500 000 3 250 000 3 000 000 2 750 000 2 500 000 2 250 000 2 000 000 1 750 000 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 0 urobsisam.sk modrastrecha.sk mojdom.sk lepsiebyvanie.sk peknebyvanie.sk casprezeny.azet.sk/dom-a-zahrada byvanie.pravda.sk 340 000 330 000 320 000 130 000 100 000 90 000 40 000 Source: AIMmonitor 07 / 2017- 06/2018

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

62 Format Placement Dimensions Size Estimated number of views Price per 1,000 views 1 TOP BOX (rotation 1:2) mojdom.sk/main page and sections 300 × 300 pxl 30 kB 350 000/week 12,75 € 2 Colouring/ Branding mojdom.sk/main page and sections according to the design of the manual 350 000/week 15,00 € 3 DOUBLE SQUARE mojdom.sk/main page and sections 300 × 600 pxl 30 kB 350 000/week 14,25 € 4 PR article* mojdom.sk/sections 3 600 characters (including spaces), 5 - 8 pictures (min. 800 × 600 pxl), max. 3 hyperlinks individually 600,00 €/1 publishing 5 Tagging images in editorial articles a thumbnail image (800 × 600 pxl minimum), up to 3 prelinked tags individually 100,00 € 6 PRarticle with tagged images mojdom.sk/sections 3 600 characters (including spaces), 5 - 8 images (800 × 600 pxl min), max. 3 hyperlinks individually 700,00 €/1 publishing Ad formats * The article will be marked as a PR article. The translation of the supplied text into another language is not included in the article‘s price. The customer has the right to 2 large-scale revisions to the article‘s article (eg changes in text and graphics) in a break. Formats and prices of advertising 2 2 4 1 3 TOP BOX 300 × 300 pxl DOUBLE SQUARE 300 × 600 pxl PR article Colouring of a branding site Colouring of a branding site mojdom.sk 5 Tagging images 7 text link 13 Interstitial www. .sk valid until 31.12.2018 weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

63 Format Dimensions in pxl Size Price per 1,000 views (cost per thousand) 7 Sponsored text link max. 80 characters, logo 50 x 50 pxl, 300 x 100 pxl 25 kB 2,50 € 8 Our tip / text 15 characters 25 kB 0,80 € 9 BOX in 300 × 300 30 kB 25,00 € 10 BILLBOARD 990 x 315 30 kB 10,00 € 11 WIDE BANNER 610 × 90 30 kB 25,00 € 12 Non-standard formats (STICKER, COSMIC CURSOR) by agreement 30 kB 65,00 € 13 INTERSTITIAL by agreement 30 kB 75,00 € Format Placement Maximum length Recommen- ded length Price Format 14 PREROLL before the video 15 seconds up to 10 seconds 30,00 €/1 000 views FLV 15 POSTROLL After the video 60 seconds up to 30 seconds 15,00 €/1 000 views FLV 16 VIDEOBANNER 300 x 300 – – 15,00 €/1 000 views FLV 17 Videoadverti- sementinarticles 25,00 €/1 000 views FLV 18 Expanding video banner mojdom.sk/homepage and sections autoexpanding, cursor interaction 20,00 €/1 000 views FLV 19 Mobile banner 15,00 €/1 000 views FLV 20 Publication of corporate videos in advertorials or in the News section 5 minutes – 100,00 € FLV production of video presenta- tions Depending on the intensity of work, the length of recording and video use (practices, interviews, performances corporate products, technologies, reference objects ...) Ad formats sold to the number of views Native advertisement Directmail - 250,000 addresses Video advertisment 9 16 BOX IN 300 × 300 pxl VIDEOBANNER 300 × 300 pxl 11 wide banner 610 × 90 pxl Customer is responsible for the form and content of these ads, as well as for any damage that may arise to the publishing house or third parties on the basis of the information given in advertisements, or in connection with them. The Customer further declares that, when providing photographs and other textual and pictorial material to third parties, he has unquestioned consent to their publication. Prices are listed without VAT and are approximate. Banner sizes and pricing may change over the course of the year. The actual size, price list and general terms and conditions are available at http://media. zoznam.sk/reklama-na-zozname Format 27 native article - creation and publication 3 500,00 € Format 28 up to 50,000 contacts 0,08 €/mail 29 over 50,000 contacts 0,05 €/mail 13 Mobile formats Format Dimensions in pxl Size price per 1,000 views (cost per thousand) 21 SQUARE 300 × 300 30 kB 10,00 € 22 DOUBLE SQUARE 300 x 600 30 kB 13,00 € 23 FULL SCREEN By agreement 30 kB 30,00 € 24 STRIPE FIX 350 × 53 30 kB 20,00 € 25 INTERSCROLLER By agreement 30 kB 30,00 € 26 VIDEO OVERLAY By agreement 30 kB 25,00 €

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

64 THEMOSTWIDELYREAD WEBSITEFORDO-IT-YOURSELFERS MANUALS | HOUSE CONSTRUCTION | COTTAGE,COTTAGERS | GARDEN | RECIPES |TOOLS www.urobsisam.sk urobsisam.sk 10 % above average income 16 % below average income 74 % average income 21 % home craftsmen 16 % gardeners 17 % cottage owners 14 % future builders 32 % interested in reconstruction 340 000 unique visitors monthly 22 000 Facebook fans 1 330 000 page views monthly source: AIMmonitor 7/2017 - 6/2018, Facebook 8/2018 Percentage of users by age and gender (Source: Google Analytics 7 / 2017- 6/2018) Percentage of users by cities (Source: Google Analytics 7 / 2017- 6/2018) How much do they earn? Who are our readers? Source: Visitors poll on urobsisam.sk on a sample of 6,321 respondents Percentage of users by cities Age 56 % 44 % 26 % 4 % 29 % 18 % 18 % 5 % 25 – 34 18 – 24 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 + weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

65 (source: AIMmonitor 07/2017 – 06/2018) Why advertise on urobsisam.sk? The most popular Slovak web site for home masters. Articles published on urobsisam.sk are searched in the first positions on google.com. Effective targeting of ads to people who are planning to renovate their homes, adjust the garden, and make their own self-help. Strong domain urobsisam.sk increase traffic to client sites. Web site is part zoznam.sk. july august september october november december january february march april may june 2017 2018 Pageviews Site traffic Unique visitors 504 826 530 754 542 256 488 924 428 008 514 398 507 918 627 382 696 340 682 837 600 651 506 357 298 117 376 201 429 646 437 680 389 411 326 791 337 077 296 516 288 833 320 226 302 805 310 775 1,2 M. 1,3 M. 1,3 M. 1,2 M. 1,0 M. 1,5 M. 1,2 M. 1,3 M. 1,2 M. 1,5 M. 1,5 M. 1,2 M. 1 2 3 4 5 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 ReadershipofSlovakwebsitesonhousing,constructionandrenovation,garden Average number of real users per month urobsisam.sk modrastrecha.sk mojdom.sk lepsiebyvanie.sk peknébývanie.sk casprezeny.azet.sk/dom-a-zahrada byvanie.pravda.sk 340 000 330 000 320 000 130 000 100 000 90 000 40 000 (source: AIMmonitor 07 / 2017- 06/2018)

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

66 Ad Formats and Prices 5 1 3 TOP BOX 300 × 300 pxl DOUBLE SQUARE 300 × 600 pxl text link PR article urobsisam.sk 2 2 branding branding 11 wide banner 610 × 90 pxl 4 Format Placement Dimensions Size Estimated number of views Price per 1,000 views 1 TOP BOX urobsisam.sk/main page and sections 300 × 300 pxl 30 kB 350 000/week 12,75 € 2 Colouring / Branding mojdom.sk/main page and sections according to the design manual 350 000/week 15,00 € 3 DOUBLE SQUARE mojdom.sk/main page and sections 300 × 600 pxl 30 kB 350 000/week 14,25 € 4 PR article* mojdom.sk/sections 3 600 characters (including spaces), 5 - 8 images (800 × 600 pxl min), max. 3 hyperlinks individually 600,00 €/1 publication 5 Tagging of images in editorial articles tagged image (min. 800 x 600 pxl). up to 3 tags with prelinks individually 100,00 € 6 PR article with tagged images mojdom.sk/sections 3 600 characters (including spaces), 5 - 8 images (800 × 600 pxl min), max. 3 hyperlinks individually 700,00 €/1 publication Ad formats *The article will be marked as a PR article. The translation of the supplied text into another language is not included in the article‘s price. The customer has the right to 2 large-scale revisions to the article‘s article (eg changes in text and graphics) in a break. valid until 31.12. 2017 weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

67 9 BOX IN 300 × 300 pxl 16 videobanner 300 × 300 pxl 13 Interstitial Format Dimensions in pxl Size Price per 1,000 views (cost per thousand) 7 Sponsored text link max. 80 characters, logo 50 x 50 pxl, 300 x 100 pxl 25 kB 2,50 € 8 Our tip / text 15 znakov 25 kB 0,80 € 9 BOX in 300 × 300 30 kB 25,00 € 10 Billboard 990 × 315 30 kB 10,00 € 11 WIDE BANNER 610 × 90 30 kB 25,00 € 12 Non-standard formats (STICKER, COSMIC CURSOR) by agreement 30 kB 65,00 € 13 INTERSTITIAL by agreement 30 kB 75,00 € Format Placement Maximum length Recommen- ded length Price Format 14 Preroll before the video 15 seconds up to 10 seconds 30,00 €/1 000 views FLV 15 POSTROLL after the video 60 seconds up to 30 seconds 15,00 €/1 000 views FLV 16 VIDEOBANNER 300 × 300 15,00 €/1 000 views FLV 17 Videoadverti- sementinarticles 25,00 €/1 000 views FLV 18 Mobile video banner 15,00 €/1 000 views FLV 19 Expanding video banner by agreement autoexpanding, cursor interaction 20,00 €/1 000 views FLV 20 Publication of corporate video v advertoriáli alebo v rubrike Aktuality 5 minút – 100,00 € FLV production of video presenta- tions Depending on the intensity of work, the length of recording and video use (practices, interviews, performances corporate products, technologies, reference objects ...) Ad formats sold to the number of views Mobile formats Native advertisement Directmail - 250,000 addresses Video advertisement Format Dimensions in pxl Size Price per 1,000 views (cost per thousand) 21 SQUARE 300 × 300 30 kB 10,00 € 22 DOUBLE SQUARE 30 kB 13,00 € 23 FULL SCREEN by agreement 30 kB 30,00 € 24 STRIPE FIX 350 × 53 30 kB 20,00 € 25 Interscroller by agreement 30 kB 30,00 € 26 Video overlay by agreement 30 kB 25,00 € Format 27 native article - creation and publication 3 500,00 € Format 28 up to 50,000 contacts 0,08 €/mail 29 over 50,000 contacts 0,05 €/mail

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

68 newonlinemagazine andsocialnetworkaboutgardening Workflows I advices and Tips I Lunar Calendar I Seasonal recipes www.zahrada.sk zahrada.sk Why advertise on zahrada.sk? Effective ad targeting for relevant site visitors. Unique format of magazine and social network. Daily content editing and ongoing discussions ensure a continuous increase in traffic. Extensive base of real users on Facebook. Virtual consultant for beginner and experienced gardeners Facebook group Gardeners and chatters with 54 000* members Discussion forum with inspirational themes and photos 1 2 3 4 (* Source: Facebook 8/2018) 3 1 DOUBLE SQUARE 300 × 600 pxl LEADERBOARD 1 110 × 100 pxl weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

69 5 5 branding branding 7 6 4 SKY SCRAPER 160 × 600 pxl PR article sponsored post in the forum 5 branding 1110 × 150 pxl, 2 * 160 × 600 pxl 2 SQUARE 300 × 300 pxl Format Placement Dimensions Size Price 1 LEADERBOARD main page, sections, articles, forum 1 110 × 100 pxl 25 kB 1 200,00 €/week 2 SQUARE main page, sections, articles, forum 300 × 300 pxl 20 kB 1 200,00 €/week 3 DOUBLE SQUARE main page, sections, articles, forum 300 × 600 pxl 25 kB 1 320,00 €/week 4 SKY SCRAPER main page, sections, articles, forum 160 × 600 pxl 25 kB 700,00 €/ week 5 BRANDING main page, sections, articles, forum 1110 × 150, 2 * 160 × 600 pxl 1 550,00 €/week 6 Sponsored forum post forum 1 100,00 €/week 7 PR article* In the cost of posting is included a prelinking of three words (phrases) to client pages. On the main page, in sections 3 600 characters (including spaces), 5 - 8 images (at least 2000 pxl per width, 72 dpi), max. 3 hyperlinks, a logo (125 × 125 pxl) may be part of the article 500 € per publication * The article will be marked as a PR article. The PR price of the article does not include the translation of the supplied text into another language. The customer has the right to 2 large-scale revisions to the article‘s article (eg changes in text and graphics) in a break. PR articles are published on the main page and in the magazine as standard articles. They are a permanent part of the portal. Ad Formats and Prices

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

70 THEMOSTWIDELYREAD WEBSITEABOUTARCHITECTURE ANDBUILDINGBUSINESS NEWS | ARCHITECTURE | BUILDING INDUSTRY | CIVIL ENGINEERING WORKS | BUILDING ADMINISTRATION www.asb.sk asb.sk 86 000 unique visitors per month 380 000 pages viewed monthly Do they decide about the purchase? Who are our readers? Source: Visitor poll at asb.sk on a sample of 9,329 respondents Source: Google Analytics 7/2017 - 6/2018 Percentage of users by cities (Source: Google Analytics 07/2017 - 06/2018) Percentage of users by age and gender (Source: Google Analytics 07/2017 - 06/2018) Percentage of users by cities Age 45,2 % 54,8 % 16 % businessmen and developers 17 % Teachers and students 52 % Architects and constructors 15 % Those interested in architecture, construction, design 31 % co-decide 11 % do not decide 58 % decide 34 % 31 % 15 % 10 % 8 % 2 % 25 – 34 18 – 24 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 + weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

71 Why advertise on asb.sk? The most popular site about architecture and building business. 81% of readers of asb.sk decides or co-decides on the purchase of materials and technologies on site. Over 6,000 professionals are subscribed to a weekly report in the form of e-newspapers. Almost 10,500 articles in the field of architecture and construction. Addressing a specific B2B target group (architects and construction professionals, entrepreneurs within this segment, developers, educators and university students, architects, designers, builders, as well as current developments in construction and architecture in Slovakia or abroad). 1 3 4 5 2 www.asb.sk Source: Google Analytics 7/2017 – 6/2018 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 july august september october november december january february march april may june 2017 2018 Pageviews Site Traffic Unique Visitors 329 438 310 079 119 966 102 764 112 080 125 717 120 610 87 496 124 812 117 256 134 448 130 820 137 104 125 808 97 909 92 947 92 818 94 556 83 429 89 248 62 265 84 318 89 418 82 744 91 249 77 201 356 195 400 971 401 397 290 019 415 410 436 685 456 222 393 542 395 630 357 588

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

72 asb.sk Format Placement Dimensions in pxl Size Price for produc- tion Estimated banner impressions (IMP) / month Price per 1,000 views (CPT – cost per thousand) Bundle price / guaranteed impressions / week 1 LEADERBOARD main page, sections, articles 980 × 120, 1000 × 100, 1000 × 200, 1100 × 100, 1100 × 200 25 kB 166 € 35 000 when there is circulation 1 out of 3 49,00 € 1 200,00 €/per week 26 000 number of the guaranteed page views/week 2 LEADERBOARD MOBIL main page, sections, articles 320 × 100, 320 × 50, 300 × 100, 300 × 50 25 kB 166 € 23 000 when there is circulation 1 out of 3 – 350,00 €/per week, 17 500 number of the guaranteed page views/week 3 Upper box-in main page, sections, articles and galleries 300 × 250, 300 × 300, 320 × 300 20 kB 166 € 83 000 when there is circulation 1 out of 3 37,00 € 1 400,00 €/per week, 62 000 number of the guaranteed page views/week 4 lower box-in main page, sections, articles 300 × 250, 300 × 300, 320 × 300 20 kB 166 € 35 000 when there is circulation 1 out of 3 37,00 € 1 400,00 €/per week, 26 000 number of the guaranteed page views/week 5 SQUARE main page, sections, articles 300 × 250, 300 × 300 25 kB 166 € 35 000 when there is circulation 1 out of 3 49,00 € 1 200,00 €/per week, 26 000 number of the guaranteed page views/week 6 DOUBLE SQUARE main page, sections, articles 300 × 250, 300 × 300, 300 × 600 25 kB 166 € 35 000 when there is circulation 1 out of 3 55,00 € 1 320,00 €/per week, 26 000 number of the guaranteed page views/week 7 SKY SCRAPER main page, sections, articles 120 × 600, 160 × 600 25 kB 166 € 41 000 when there is circulation 1 out of 3 31,00 € 700,00 €/per week, 30 000 number of the guaranteed page views/week 8 BRANDING main page, sections, articles 1 100 × 200, 2*160 × 600 3 * 25 kB 332 € – – 1 550,00 €/per week, 26 000 number of the guaranteed page views/week 9 non-standard formats (VIDEObanner, Interstitial, Expand, Overlay, Podfarbenie) – by agreement 40 kB – – by agreement The prices of non-standard formats may vary during the year. Current price list can be found on www.asb.sk/inzercia. 10 sponsored text link main page, sections, articles max. 80 characters, logo 50 × 50 pxl 5 kB – 140 000/per week 175,00 €/per week www.asb.sk Advert formats in the form of a banner Ad formats and prices SKY SCRAPER BRANDING leaderboard + 2 × sky scraper 8 7 leaderboard 1 5 SQUARE 10 Sponsored text link 3 Upper Box-In weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

73 PR article Format Location Size Price 11 PR article* The price includes linking three words (phrases) to the client’s website. on the main page, in sections 3 600 characters (including spaces), 5 – 8 pictures (min. 2 000 pxl in width, 72 dpi), max. 3 links, logo (125 × 125 pxl) can be included within the article. 500,00 € per publication 12 PR ARTICLE WITH TAGGED PICTURES* on the main page, in sections 3 600 characters (including spaces), 5 – 8 pictures (min. 2 000 pxl in width, 72 dpi), max. 3 links, logo (125 × 125 pxl) can be included within the article, maximum 3 tags with link 600,00 € per publication 13 NEWS** The price includes linking the information source to the client’s website. on the main page or in sections 900 characters (including spaces), 2 – 3 pictures (min. 2 000 pxl in width, 72 dpi), 1 link, logo (125 × 125 pxl) can be included within the News 350,00 € per publication Advertising formats in the form of an article * Article will be marked as Advertorial. Price of advertorials does not include translation of the supplied text into another language. The client has the right to 2 extensive corrections of the source materials for advertisement (e.g. changes to text and graphics) as provided. Advertorials are published on the main page and in the sections as standard articles. They form a permanent part of the individual professional sections. They are not a part of ASB eNews. ** In the News column, only news and information previously unpublished on the portal www.asb.sk may appear. News are published on the main page and in sections as standard articles. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic, and formal correction of delivered text documents and also adaptation of the scope. Presentation through the News column is not intended for publication of general information on the producer and their range of goods. Information in the News column becomes a part of the portal’s archive. The client holds responsibility for the content and formal aspects of the ordered advertisements as well as for all damage that could be impeded to the Publishing House or third parties based on information cited in the given advertisements or in relation to them. The client further declares that when using photographs and other textual material or images of third parties, they have an unquestionable consent to their publication. 11 PR ARTICLE WITH TAGGED PICTURES 12 interstitial 9

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

74 asb.sk Format Location Materials Price 14 PR ARTICLE, NEWs Link to PR article (or news), published on www.asb.sk is placed at the beginning of ASB newsletter. – 500,00 € 15 ADVERTISING TEXT LINK Text link with a logo is placed at the beginning of ASB newsletter, above the list of the articles. logo (80 × 80 pxl) + text (max. 200 characters including spaces) 500,00 € 16 BANNER + PR ARTICLE Banner (455 × 100 pxl) with a link is placed at the beginning of ASB newsletter above the list of the ar- ticles. Link to PR article is included in the newsletter. jpg, png, gif 700,00 € Advertising formats in ASB newsletters*** PR article, new 14 15 16 advertising text link Bannerový reklamný odkaz + PR článok ***The frequency of the ASB newsletter: once a week sent to 6 000 addresses. Guarantee of exclusivity – only one of the presented advertising formats will appear in the newsletter. weby

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

75 Prices are stated excluding VAT. Prices and formats are approximate. Please submit your source materials to our email address podklady@jaga.sk. In the subject line, please indicate the name of the portal for which the materials are intended. The client holds responsibility for the content and formal aspects of the ordered advertisements as well as for all damage that could be impeded to the Publishing House or third parties based on information cited in the given advertisements or in relation to them. The client further declares that when using photographs and other textual material or images of third parties, they have an unquestionable consent to their publication. Submission deadlines for source materials: • For the production of a banner – 3 working days before the planned term of publication. • For the publication of a readymade banner – 1 working day before the planned term of publication. • For the production of a PR article, News – 3 working days before the planned term of publication. In case of a postponement of submission on the part of the client, the site provider is entitled to a postponement of the publication date of the banner/ article. Each modification and adjustment to a banner/article following its publication on the website is subject to a charge of 50 EUR. A part of the order of a PR article is also a definition of the lead image and opening text (lead paragraph), respectively stating requirements as on the break-up of the article. Format Location Materials Price 17 PARTNER OF A SECTION Portal sections: Architecture, Building Industry, Civil Enginee- ring Works, Building Administration, Business Partner of a section receives: • logo in the selected section with a link • logo alongside every editorial article placed into the selected section with a link • logo with a link in all subsections • advertorial placed in the Company information section • updates (possibility of publishing press releases, company newsletter during the year) 1 month 950 EUR 3 months 2 300 EUR 6 months 3 900 EUR 12 months 6 800 EUR Attention! A limited format – a maximum of 5 partners in one section! 18 E-MAILING / NEWSLETTER In order to maximise the marketing effect we recommend publishing catalogues, magazines, leaflets and price lists as part of the advertorial or of the News column. The application of interactive features (hyperlinks, videos, etc.) is subject to individual pricing. Publication of a company magazine, catalogue, price list and leaflet etc. with the possibility of eListing (full-text search, active advertising areas) PDF file with a resolution of 150 dpi, maximum of 250 MB 190,00 € PUBLICATION OF A CLIENT´S VIDEO presentation in a PR article format: FLV, embedded link (You Tube, video) 600,00 € presentation in the News section format: FLV 450,00 € PRODUCTION OF A VIDEO PRESENTATION Depending on processing demands, length of the recording and use of a video (operating procedures, interviews, company product presentations / technology /reference object presentations...) Specific advertising formats E-mailing / newsletter 18 partner of a section 17

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

76 76 ASB GALA is a respected event to annually award personalities and companies working in the field of architecture and construction,and its mission is also to point to current events in this area.The event celebrates exactly dozen years of its existence,during which dozens of personalities and companies from the field of construction,architecture and development were appreciated which significantly influenced the quality and development of Slovak construction. The event also persisted in the period when the market was shaken by the impact of the financial and economic crisis,but it also points to successes at times when construction boomed again. The culmination of the evening is the annual awards ceremony announced by ASB - architektúra,stavebníctvo,biznis (Architecture,Construction,Business) in the following categories:ASB Personality ofArchitecture and Construction of the Year,ASB Developer of theYear,ASB Construction Company of theYear.The support of relevant institutions in the field of construction shows the relevance of this prestigious event. Part of ASB GALA is also announcement of Special award.With this award JAGA‘s publishing house and nomination committee want to highlight an extraordinary project in the field of architecture, construction, or city and community development - whether by individuals or collectives.The 13th annual ASB GALA will take place in the fall of 2019 and will once again become a prestigious place for recognizing celebrities that have a significant impact on building events, highlighting the activities of dominant developer groups, and building construction visibility and popularizing construction as a major sector of the national economy. ASB GALA in 2019 In 2019, the 13th annual ASB GALA will take place.The aim of this festive event, to be held in the fall of 2019 in Bratislava, is to once again give recognition to the personalities that significantly influence the construction process, to highlight the activities of the dominant developers groups, to make the construction companies more visible and to popularize the construction industry as a significant sector of the national economy. What the partners obtain • publishing of the logo in ads promoting ASB GALA, • magazines - ASB,Trend, Stavebné materiály, Správa budov,TZB, Inžinierske stavby (ASB,Trend, Building Materials, Building Management,TZB, Civil Engineering), • internet - asb.sk, mojdom.sk, modrastrecha.sk, etrend.sk, topky. sk, openiazoch.sk, • promotional materials, invitations, • presentation of company logo during ASB GALA evening, • Honorary tickets to the ceremony event of the annual ASB Awards during the ASB GALA evening. Collaboration options Companies operating on the Slovak construction market have the opportunity to reach ASB GALA as a partnership during the nomination, voting phase, during the ASB GALA itself or after the event, which can greatly contribute to the fulfilment of their marketing goals. Linking the company‘s name with this prestigious event will boost positive brand perception and extend communication tools to address the professional public on the construction field. Collaboration options General Sponsor Main Sponsors Sponsors Event was supported by Media partners In case of interest, please contact the JAGA Advertising Department via phone at +421 2 50 200 225 or via e-mail at trade@jaga.sk. ASB gala 13th annual prestigious awards ceremony event DEVELOPER OF THE YEAR PERSONALITY OF THE YEAR CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

77 ASB GALA awards 2018 were given to: The winnersASB GALA 2018 (from left):Ing. arch. Juraj Benetin –ASB Personality of theYear in Architecture and Building by www.asb.sk, Ing. arch. Martin Šichman a Ing. Branislav Čavoj, Nadácia Cvernovka – ASB Special award, Ing. arch. Juraj Šujan – ASB Personality of the Year in Architecture and Building, Ing. Ivan Bezák, PhD., INGSTEEL – ASB Construction Company of the Year, Jakub Gossányi a Martin Marko, HB REAVIS SLOVAKIA – ASB Developer of the Year and ASB Developer of the Year by www.asb.sk, Ing. Miroslav Potoč, SKANSKA SK – ASB Construction Company of the Year by www.asb.sk. Main award Under the supervision of Deloitte, a jury of 100 professionals will choose and award the winners of the year.

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

78 GENERAL COMMERCIAL TERMS FOR ADVERTISEMENT 1. The publisher is obliged to send to his client two copies of a magazine free of charge within 14 days from the date of issue. 2. The publisher will issue an invoice within 3 days after the title is published. 3. In terms of § 31 – 36 of the Act on Accounting No. 431/2002 Coll. as amended, upon the agreement of the customer, an electronic invoice in PDF format that will fulfil all requirements for invoicing documents as stated in Articles 75 and 76 of the Act on Value Added Tax No. 222/2004 Coll. as amended, will be sent to the client’s address. 4. The client is obliged to pay the invoice issued by publisher within 14 days from the date of issue. The bank details are given in the invoice. 5. In case of a late payment, publisher has the right to claim the late payment interest of 0.05 % of the invoiced price for each day of delay, or not publishing the advertisement in the publication. 6. Bank fees and possible exchange rate differences associated to the invoice settlement are covered by the buyer. 7. The client may send the order form by fax, but they are obliged to send the signed original to publisher within 5 days. 8. Claims must be submitted in writing within 14 days of the date of issue. 9. The publisher has the right to reject an advertisement if it is in contradiction with ethics or if it harms the publisher’s interests. 10. The client takes into account that the additional fee for requested placement is 10 % of the price of the advertisement. 11. The client takes into account that the cancellation fee of an order cancellation is as follows: a. 50 % when cancelled before the official deadline of orders for the current issue of the magazine (according to the editorial plan). b. 100 % when cancelled after the official deadline of orders for the current issue of the magazine (according to the editorial plan). 12. If an invoice fails to be paid within the due date, the publisher reserves the right to recalculate any provided discounts. 13. The client has the right to 2 extensive corrections of the source materials for advertisement (e.g. changes to text and graphics) as provided. In case when readymade advertisement source materials are supplied by the client, JAGA Publishing House does not hold the responsibility for the language format of the given advertisement. 14. In case the client does not submit the due material within the deadline of the given title, the publisher has the right to use those materials of the client that were used in any previous titles. 15. Production of an advertisement for the purposes of publishing the client’s advertisement in the titles of JAGA Publishing House is covered by the publisher. Thus the advertisement becomes the property of the publisher. If the client is interested, this advertisement can be bought and the price is calculated as 10 % of the basic price of the advertisement. 16. The client holds the responsibility for the content and formal aspects of the ordered advertisements as well as for all the damage that could be impeded to the Publishing House or third parties based on the information cited in the given advertisements or in relation to them. The client further declares that when using photographs and other textual material or images of third parties, they have an unquestionable consent to their publication. 17. The publisher is not responsible for quality of published advertisement if other than stated files are submitted and if imprint is not submitted. SOURCE MATERIALS • PDF 300dpi, CMYK colours • Files for PC: TIF, EPS, CDR, PDF, JPG • Medium: CD, DVD, mail, USB, FTP server • médium: CD, DVD, mail, USB, FTP server GENERAL COMMERCIAL TERMS FOR ADVERTISEMENT

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

79 CONTACTS INVOICE DETAILS: JAGA Group, s. r. o. Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava ID no.: 35 705 779 VAT ID no.: SK2020265258 POSTAL ADDRESS: Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava 42 tel.: +421 2 50 200 200 fax: +421 2 50 200 210 jaga@jaga.sk EXECUTIVE DIRECTOR Ing. Peter Halász peter.halasz@jaga.sk FINANCIAL DEPARTMENT Diana Pavlásek Hô Chí +421 2 50 200 203 diana.ho-chi@jaga.sk DISTRIBUTION DEPARTMENT Chief of the Distribution Department Ing. arch. Marek Pavlásek +421 2 50 200 202 +421 902 340 040 marek.pavlasek@jaga.sk MARKETING DEPARTMENT Chief of the Marketing Department Mgr. Zuzana Koporcová +421 2 50 200 215 +421 903 736 035 zuzana.koporcova@jaga.sk SUBSCRIPTIONS Zuzana Grossová +421 2 50 200 283 predplatne@jaga.sk DEPARTMENT OF PUBLISHING ACTIVITIES Robert Hošták +421 915 725 198 robert.hostak@jaga.sk DEPARTMENT OF WEB Mgr. Oliver Vysloužil +421 903 589 116 oliver.vyslouzil@jaga.sk CUSTOMISED PRODUCTS Ing. Denisa Kureková +421 2 50 200 232 +421 948 439 327 denisa.kurekova@jaga.sk PRODUCTION DEPARTMENT Chief of the Production Department Mgr. Miriam Lukáčová +421 2 50 200 229 +421 911 551 285 miriam.lukacova@jaga.sk COMMERCIAL DEPARTMENT obchod@jaga.sk Commercial director Ing. Ľudmila Prekalová +421 903 592 378 ludmila.prekalova@jaga.sk Commercial representatives Katarína Lipovská +421 903 288 511 katarina.lipovska@jaga.sk Mgr. Jaroslava Omastová +421 903 245 665 jaroslava.omastova@jaga.sk Bc. Veronika Uhrínová +421 903 873 005 veronika.uhrinova@jaga.sk Ing. Juraj Vilkovský +421 903 246 321 juraj.vilkovsky@jaga.sk Commerce assistant Ing. Bronislava Patzeltová +421 2 50 200 264 bronislava.patzeltova@ jaga.sk SOURCE MATERIAL FOR ADVERTISEMENT podklady@jaga.sk Zuzana Drábová +421 2 50 200 223 +421 903 450 948 zuzana.drabova@jaga.sk Iveta Mužíková +421 2 50 200 224 +421 903 551 145 iveta.muzikova@jaga.sk

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/

Thanks to the professional background and a high level of expertise of our team we are able to arrange for you printing, complete graphic and editorial processing of catalogues, company magazines, informational brochures and other publications. For every contract we provide the supervision of the print and guarantee the highest quality of printed materials at an affordable price. PRINT? WE HAVE THE BEST PRICES ON THE MARKET! kontakt: obchod@jaga.sk, tel.: 0903 592 378 KATALÓG A CENNÍK 2018 PRODUKTY S PRÍSLUŠENSTVOM NA ZATEPLENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Platnosť od 1. 7. 2018 www.knaufinsulation.sk KI_cennik_2018_jul.indd 1 29.4.2018 13:57:28 I 2 2018 N o t á r s k y č a s o p i s V y d á v a N o t á r s k a k o m o r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y  OdbOrNý čláNOk ObchOdný pOdiel a bezpOdielOvé spOluvlastníctvO manželOv  Judikát právO na Odstúpenie Od kúpnej zmluvy pre nezaplatenie kúpnej ceny  POStrehy z Praxe pOhľadávky prihlasOvané súdnymi exekútOrmi dO kOnania O dedičstve v štádiu likvidácie  rOzhOVOr mária patakyOvá: nOtár svOjOu činnOsťOu napOmáha predchádzaniu spOrOm ars_notaria218.indd 1 7.6.2018 14:02:06 1 Katalóg vyrobkov austrotherm.sk A4_katalog_press.indd 1 13.6.2016 14:55 6/2017 Uponor, s. r. o. Vajnorská 105 831 04 Bratislava 3 T +421 – 2-32 111 300 E info-slovakia@uponor.com Obchodno-technické zastúpenia: Bratislavsky kraj: +421 – 910 300 320 Západné Slovensko: +421 – 910 300 905 Stredné Slovensko: +421 – 911 300 341 Východné Slovensko: +421 – 911 300 732 www.uponor-more.com/sk Cenník 2018 Slovenská republika www.uponor.sk Cenník 2018 Firma Uponor si vyhradzuje právo na zmenu cien uvedených v tomto katalógu. Uvedené ceny sú bez DPH. NOVA_UPONOR2017_obalka.indd 1 12.2.2018 15:50:28 Asfaltové krytiny Icopal 3D® modifikované SBS kaučukom, určené pre rekonštrukcie a novostavby BEZPEČNOSŤ - SPOĽAHLIVOSŤ - TRVANLIVOSŤ Moderná a estetická krytina s fantáziou rodinné domy, bytové domy, hospodárske a výrobné budovy záhradné domčeky, altánky, prístrešky, hospodárske budovy Icopal 3D® Icopal 3D® EASY Icopal 3D®Gardener Bez názvu-3 1 19.12.2016 14:15:09 kandidát na primátora Bratislavy Bratislava je krásne mesto Návod na použitie Bratislavy pre všetkých, čo sa cítia byť jej obyvateľmi Dlažby . Platne . Múriky . Plotové systémy . Obrubníky . Schody . Doplnky . Cestný program Pre krajšie mesto, obec, záhradu Pre krajšie mesto,obec,záhradu semmelrock stein + design Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď Tel.: 031/789 05 33, 789 18 91 · Fax: 031/789 05 34 info.sk@semmelrock.com · www.semmelrock.sk Vitajte doma! Príjazdová cesta a vstupný priestor ako vizitka vášho domu Jeden dizajn. Mnoho riešení. Objavte krásne dizajnové nápady s rodinami produktov Semmelrock NOVINKY Individuálne a všestranné dizajny dlažieb a platní pre terasy a záhradu gi18_sem_000_cover_2018_sk.qxp_Semmelrock 21.02.18 16:39 Seite 1 Profesionáli pri práci s betónom Ukladanie, zhutňovanie a ošetrenie betónu Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Koliskova 1, 841 05 Bratislava Tel.: 0903/75 75 19 Fax: 02/6920 4009 E-mail: savt@savt.sk www.savt.sk SAVT1a4strana_obalky_2007.indd 2-3 31. 8. 2007 8:37:47 krby • kachle • sporáky Viac ako 100 rocná tradícia ˇ Thorma_Standard_2017_SK.indd 1 24.10.2017 10:41:25 Rodinné domy Vii. samostatne nepredajné vlastnosti na trhu. HELUZ rieši celú musieť zatepľovať. www.heluz.sk ÁLNE JE EPĽOVAŤ  Rodinné Domy www.promiprojekt.sk 7.5.2018 12:46:26

http://www.floowie.com/en/read/aj-ep2019-sk/