ASPartner 02/2015http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

1 ASPartner 02/2015 www.allianzsp.sk ASPartner Magazín pre klientov Allianz – Slovenskej poisťovne 02/2015 Nadácia Allianz podporila mladých vedcov

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

2 OBSAH Inovácie a pokrokové myšlienky neboli poisťovni Allianz nikdy cudzie. Vždy sa prispôsobovala tempu doby a neraz ho i pred- behla – v 70. rokoch vyvinula vlastný softvér, Allianz centrum pre technológie stálo pri zrode bezpečnostných pásov či airbagov vo vozidlách. Ako sa dočítate v jednom z článkov najnovšieho ASPartnera, Allianz má inovácie vo svojej DNA. Pokrokové myslenie je dominantou vedeckého prostredia. Preto Nadácia Allianz tento rok v grantovom programe podporila 41 projektov zameraných na vzdelávanie žiakov v oblasti prírodných vied sumou viac ako 80 000 eur. Množstvo zlepšení a uľahčení každodenných povinností nám prináša aj dnešná digitálna doba. A rozrastá sa i ponuka online služieb Allianz – Slovenskej poisťovne. Aj o nových kalkulačkách na výpočet poistného či možnosti nahlasovať a sledovať stav poistnej udalosti online sa dozviete v aktuál- nom vydaní nášho klientskeho časopisu. 3 Krátke správy 4 Poistenie znamená pomoc druhým, keď majú problémy Rozhovor s Martinom Wrickem 6 Allianz – SP opäť zvíťazila, je najlepším poisťovateľom vozidiel Allianz – SP je spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu 7 Poisťovňa Allianz oslavuje 125 rokov (II. časť) 8 100. výročie upisovania leteckých rizík 9 Poradenstvo a konzultácie pre spoločenstvá vlastníkov bytov Rozhovor s Petrou Jurčákovou 10 Bohatstvo je na Slovensku rozdelené rovnomerne 11 Zážitok z uzatvárania poistenia 12 Od klientov si vždy radi dáme poradiť 13 Inovácie má Allianz vo svojej DNA 14 Na parkovisku majú problémy najmä seniori 16 Vyriešte poistnú udalosť online do 24 hodín Ekologická obhliadka Allianz – Slovenskej poisťovne 17 Zo stavieb sa kradnú okná aj dvere 18 Ako pomôže poistenie v prípade invalidity 19 Pohrýzol váš pes poštára? 20 Všetky myšlienky sú chemické reakcie Rozhovor s vedcom Petrom Szolcsányim 22 Nadácia Allianz podporila mladých vedcov 23 Ľavákom sa stalo tisíckrát menej úrazov 24 Mesto budúcnosti patrí cyklistom 25 Elektrobicykle, ich výhody a možnosti 26 K bezpečnej jazde prispeje aj Conchita Wurst 27 Allianz Golf Camp 28 Allianz Arena oslávila 10. narodeniny S pokrokom si tykáme EDITORIÁL

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

3 ASPartner 02/2015 KRÁTKE SPRÁVY V Allianz – Slovenskej poisťovni a Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) došlo 1. októbra 2015 k viacerým personálnym zmenám. Pavol Pitoňák, člen predstavenstva a viceprezident rezortu produktov a likvidácie poist- ných udalostí Allianz – SP, odišiel zo spoločnosti. Po troch rokoch vo funkcii ho nahradil Jozef Paška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Allianz – Slovenskej DSS. Do čela Allianz – Slovenskej DSS sa postavil Marián Kopecký, ktorý doteraz pô- sobil ako člen predstavenstva ASDSS a riaditeľ úseku finančných činností. Na jeho miesto prišiel Juraj Lipták, ktorý sa stal aj novým členom predstavenstva ASDSS. Novým viceprezidentom Allianz – Slovenskej poisťovne je Jozef Paška Študenti sa oboznámili s aktivitami Euler Hermes Začiatkom septembra 2015 pribudla v nákupno-zábavnom centre Bory Mall v bratislav- skom Lamači nová pobočka Allianz – Slovenskej poisťovne. Poisťovňa má širokú sieť prevádzok, tvorí ju 51 vlastných predajných miest. Nová pobočka je k dispozícii každý deň, v pracovných dňoch je otvorená od 10. do 21. hodiny a počas víkendov od 9. do 21. hodiny. „Tešíme sa, že budeme ku klientom opäť bližšie, toto nákupné centrum má veľký obchodný potenciál a je postavené na strategickom mieste,“ hovorí Milan Rajec, riaditeľ odboru servisu klientom v Allianz – SP. Svoje produkty poisťovňa ponúka aj v 231 agentúrnych kanceláriách po celom Slovensku a tiež prostredníctvom viac ako 5-tisíc finančných agentov. Allianz – Slovenská poisťovňa otvorila novú pobočku Už viac ako 10 rokov pomáha Euler Hermes, člen skupiny Allianz, podnikateľom na Slovensku s poistením a vymáhaním pohľadávok. Slovenské firmy tak chráni pred dodávateľmi – neplatičmi. Tomáš Jurík, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes Slovensko, v októbri prednášal na Eko- nomickej univerzite v Bratislave o rizikách medzinárodného obchodu, ako aj význam- nej úlohe poistenia rizík. Euler Hermes je trhovou jednotkou s viac ako 38-percentným podielom na trhu, pričom na Slovensku spravuje pohľadávky klientov v celkovej výške 6 miliárd eur. Nedávno do portfólia firmy pribudol produkt Simplicity určený malým a stredným podnikateľom.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

4 Martin, vitajte v Allianz – Slovenskej poisťovni. Aké boli po prvých dňoch vaše dojmy zo spoločnosti? Moje prvé dojmy sa týkali najmä ľudí, ktorí v Allianz – SP pracujú, a musím povedať, že som bol veľmi milo pre- kvapený. Doposiaľ som stretol len kolegov, ktorí pôsobia ako veľkí profesionáli a presne vedia, čo robia. Pracujú tu mnoho rokov a spoločnosti sú oddaní. Na prvý pohľad sú veľmi milí a prístupní. Som veľmi vďačný za ich vrúcne prijatie. Máte skúsenosti z oblasti financií, ako aj obchodnej stratégie. Ako sú podľa vás tieto oblasti prepojené? V čom je naopak rozdiel medzi svetom financií a nazeraním na veci zo širšej perspektívy? Považujem sa za muža čísel. No v konečnom dôsledku sú čísla len nástroj a všetko závisí od reálnych rozhodnutí – v pracovnom aj súkromnom živote. To je dôvod, prečo som sa rozhodol neštudovať matematiku, čo bola jedna z možností, ale ekonómiu. Na veľa rozhodnutí dostanete presnú odpoveď, pokiaľ ide o čísla – správne/nesprávne, výnosné/nevýnosné – ale pri tých najdôležitejších a najzaujímavejších rozhodnutiach často nie je jednodu- ché prísť k jednému číslu. Môžete dostať aj rozporuplné odpovede. Vtedy je potrebné, aby sa obchodný úsudok a širší pohľad na vec spojili do správneho rozhodnutia. Ako finančný tím musíme v najväčšej možnej miere pod- poriť obchodné rozhodnutia faktmi, ale takisto musíme poznať obmedzenia a byť otvorení širšiemu pohľadu na veci. Vďaka tomu je táto práca taká zaujímavá. Čo je z vášho pohľadu atraktívne na poisťovníctve? Pre mňa poistenie znamená pomoc druhým, keď majú problémy. Ako finančník svojmu synovi vysvetľujem, čo Poistenie znamená pomoc druhým, keď majú problémy Viceprezidentom rezortu financií a riadenia rizík v Allianz – Slovenskej poisťovni sa v máji 2015 stal Martin Wricke. Pred nástupom do novej funkcie bol zodpovedný za strategické riadenie nemecky hovoriacich krajín v rámci skupiny Allianz. ROZHOVOR

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

5 ASPartner 02/2015 robím, týmto spôsobom: musím si byť istý, že vždy bude dosť peňazí, keď sa udeje niečo zlé. Samozrejme, pois- tenie má aj rozmer, ktorý sa nedá vyčísliť – dať klientom dobrú radu, byť ich oporou v prípade poistnej udalosti a niekedy jednoducho preukázať empatiu. Dohliadali ste na stratégiu skupiny Allianz v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Ako by ste ju momentálne porovnali s podmienkami na Slovensku? Aké hlavné rozdiely medzi trhmi vidíte? Napadajú mi dve veci. Jedna vec, čo som sa naučil o tr- hoch strednej Európy, je, že to už, nanešťastie, nie sú trhy s dvojciferným rastom, ale zrelé a konkurencieschopné trhy. Trhové podmienky sú veľmi podobné tým západo- európskym. Získať klientov a poraziť konkurenciu mô- žeme len vďaka dobrým produktom a špičkovej klientskej starostlivosti, na čo musíme pripraviť našich ľudí. Po druhé, v nemecky hovoriacich krajinách máme veľké portfólio a výrazný nový obchod v tradičnom životnom poistení, ktoré sa však postupne dostáva pod tlak pre klesajúce úrokové sadzby. Vo Švajčiarsku sme pred tromi rokmi čelili podobnej situácii ako dnes na Slovensku a museli sme použiť všetky možné spôsoby, aby sme za- istili ziskovosť. Dnes Švajčiarsko patrí medzi najziskovejšie krajiny v životnom poistení. V Nemecku bol na tomto pozadí uvedený nový produkt s názvom Perspektive, čo je dnes považované za vôbec najlepšie uvedenie produktu na nemecký trh. Ktorý projekt vo vašej kariére bol pre vás najviac výnimočný? Mám za sebou množstvo projektov, či už v poisťovni Allianz, alebo ako konzultant, a skoro všetky boli niečím pamätné. Preto je práca na projektoch veľmi zaujímavá. No najviac výnimočné boli pre mňa tzv. projekty udrža­ teľnosti. Boli to prvé projekty naprieč celou skupinou Allianz zamerané na technické zdokonaľovanie všetkých obchodných oblastí po udalostiach z 11. septembra. Myslím, že týmito projektmi sme položili základ toho, čo je dnes štandardom: intenzívna výmena skúseností a po- stupov v rámci skupiny a neustála snaha o technologickú dokonalosť a kontinuálne zlepšovanie sa vo všetkom, čo robíme. Možnosť pracovať s odborníkmi z celého sveta bola po odbornej i ľudskej stránke veľmi obohacujúca skúsenosť. Čo ste vedeli o Slovensku predtým, ako ste sem prišli? A čo máte v pláne zažiť? Úprimne, vedel som toho veľmi málo. Vedel som ho okamžite nájsť, vedel som, že Bratislava je veľmi blízko Viedne, a takisto som vedel vysvetliť svojim priateľom, že to nie je Slovinsko a že svoj voľný čas nebudem tráviť na pláži, ale vo Vysokých Tatrách. Počul som o slovenskom pive a viem aj, že ľadový hokej je tu obľúbený šport. Teším sa, ako budem objavovať Slovensko spoločne s rodinou, so starými – a dúfam, že aj s novými – priateľmi. Rád navštívim mnohé mestá a vychutnám si krásnu slovenskú prírodu. Prisťahovali ste sa na Slovensko spoločne s rodinou? Rodina je pre mňa veľmi dôležitá. Som ženatý a s man- želkou, ktorá je učiteľka, sa poznáme od univerzitných čias. Náš syn má osem rokov a chodí do tretej triedy. Hoci moja rodina je najdôležitejšia, práca je pre mňa tiež veľmi dôležitá. Pred pár rokmi sme našli model, ktorý nám dovoľuje byť spolu s rodinou a priateľmi, ktorí sú prevažne z Essenu na západe Nemecka, a mne umož- ňuje robiť prácu, ktorú mám najradšej. Z tohto dôvodu som ostatné tri roky dochádzal z Essenu do Mníchova a od mája 2015 do Bratislavy. Od pondelka do piatku bývam v Bratislave a víkendy trávim s rodinou v Essene, ale pravidelne bývame aj v Bratislave, alebo objavujeme iné slovenské regióny. Zažili ste po príchode pozitívny či negatívny kultúrny šok? Nič také som nezažil a dúfam, že to tak ostane. Som naozaj vďačný za vrúcne privítanie. Ako by ste sa opísali? Súkromne aj v práci robím rád veci spoločne. Aby to bolo možné, musím ako základ vytvoriť dôveru. Domnievam sa, že to funguje, iba ak je človek úprimný, otvorený a reš- pektuje ostatných. Preto riešim všetky témy otvorene a poviem, čo sa mi páči a čo nie. Myslím si, že ak majú všetci rovnaké informácie, dajú sa robiť rozhodnutia, ktoré podporia všetci zúčastnení. Máte obľúbený citát? Ani nie, no niečo mi predsa len hneď napadlo – Ohne Fleiss kein Preis, teda bez práce nie sú koláče. Aké máte záľuby? Ako väčšina ľudí aj ja rád trávim voľný čas so svojou rodinou, priateľmi a kombinujem to s rôznymi aktivitami. Spolu s rodinou často podnikáme výlety na bicykloch. So synom chodíme liezť, zatiaľ len na lezeckú stenu, ale raz to možno dotiahneme až do Vysokých Tatier. Radi varíme a najmä grilujeme s priateľmi. Každý rok ich pozývame na vianočnú grilovačku. Snažím sa chodiť dvakrát týždenne plávať a vždy som rád, keď sa mi to podarí aspoň raz.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

6 OCENENIA Konferenciu SIBAF Fórum 2015 ukon- čil 22. októbra slávnostný galavečer, na ktorom organizátori vyhlásili víťazov ankety o najlepšiu poisťovňu roka v dvoch kategó- riách. Allianz – Slovenská poisťovňa získala prvé miesto v kategórii poistenia vozidiel a druhé miesto v poistení priemyselných a podnikateľských rizík. „Veľmi si ocenenia vážime. Sú zároveň aj prísľubom pre klien- tov, že naše produkty a služby budú naďalej vysokokvalitné,“ hovorí riaditeľ odboru firemných klientov v Allianz – SP Tomáš Potúček, ktorý ceny preberal. Ocenenia udelil tím profesionálnych sprostredkova- teľov poistenia, pri rozhodovaní brali do úvahy viaceré podnety a dlhoročné skúse- nosti z poistného trhu. Základom súťaže je štúdia HR Controlling, ktorú každoročne realizuje spoločnosť PwC Slovensko. V rámci štúdie už po štvrtýkrát vyhlásila súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch. V súťaži sa hod- notia ukazovatele ako vzdelávanie a rozvoj, odmeňovanie, zamestnanecké výhody, riadenie kariéry, nábor či fluktuácia. Do úvahy sa berie tiež efektivita organizačnej štruktúry a posudzuje sa dopad HR riade- nia na finančné výsledky. Predstavitelia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) počas 10. ročníka ankety SIBAF (Slovak Insurance Broker and Agent Forum) oceňovali najlepšie poisťovne na slovenskom trhu. Opäť sa potvrdilo, že najlepším partnerom motoristov na sloven- ských cestách je Allianz – SP. Ocenenie Leading HR Organisation získavajú firmy, ktoré najefektív- nejšie riadia svoj ľudský kapitál a určujú najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov na trhu. Tento rok bola ocenená aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Allianz – SP opäť zvíťazila, je najlepším poisťovateľom vozidiel Allianz – SP je spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu Cieľom každého motoristu je zvoliť si vhodné a spoľahlivé poistenie svojho vozidla. V Allianz – Slo- venskej poisťovni má svoje auto poistené každý tretí Slovák. V nepríjemnej situácii, akou je napríklad dopravná nehoda, sa klienti môžu spoľahnúť na širokú sieť viac ako 600 slovenských autorizovaných servisov.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

7 ASPartner 02/2015 1890 V roku 1954 sa poisťovňa Allianz presťahovala do Mní- chova, kde sídli dodnes. Päťdesiate roky priniesli aj tech- nologické novinky. S prvým IBM počítačom sa v poisťovni začalo pracovať v roku 1956. V 70. rokoch boli inovácie v Allianzi také dynamické, že na trhu nebol žiadny softvér, ktorý by spĺňal požiadavky poisťovne, preto musela vyvinúť svoj vlastný. Čoraz viac práce na seba preberali po- čítače novej generácie a v roku 1983 sa v poisťovni objavil prvý osobný počítač. Vďaka informačnému systému pre obchodných zástupcov mali prístup k údajom z databázy aj externé predajné služby. Pri likvidácii poistných udalostí sa prvé notebooky, vážiace 13 kilogramov, využívali od roku 1989. V roku 1973 medzinárodná ropná kríza ukončila obdo- bie rastu. Pokles v poistení automobilov nebol jediným problémom v oblasti dopravy. Okolo roku 1970 na cestách zomrelo či bolo zranených historicky najviac ľudí. Poisťovňa preto investovala do vedeckých výskumov a vlastných servisov. V Allianz centre pre technológie sa testovali nové zlepšenia ako bezpečnostné pásy, neskôr airbagy a automatický imobilizér. Na rozdiel od poistenia automobilov segment životného poistenia rástol stabilne a pre Allianz sa stával čoraz dôležitejším. Dôležitá zmena prišla v roku 1977 – poisťovňa Allianz dostala modernú vizuálnu identitu a jej farbou sa stala modrá. Súčasné logo začala poisťovňa používať pri vstupe do nového milénia. Znázorňuje orla a tri línie biznisu skupiny Allianz – poisťovníctvo, poskytovanie starostlivosti a správu aktív. V 70. rokoch bola aj pre Allianz veľkou témou jadrová energia a jej riziká. Z odborníkov na poistenie priemyslu sa v tom čase stávali inžinieri a vedci. Poisťovňa vypracovala vlastnú štúdiu o možných škodách v oblasti jadrovej ener- gie. V súlade so všeobecným názorom tých čias Allianz pripisoval nukleárnym technológiám veľkú dôležitosť a ponúkal v tejto oblasti široké poistenie. Druhou oblasťou, na ktorú sa Allianz sústredil, boli me- dzinárodné trhy. Poisťovňa zakladala pobočky a dcérske spoločnosti v nových krajinách a poisťovala nemecké spoločnosti, ktoré pôsobili na nových trhoch. Po trans- formácii na holdingovú spoločnosť a vďaka niekoľkým veľkým akvizíciám sa v 80. rokoch z Allianzu stala globálna spoločnosť. Po roku 1992 Allianz vstúpil aj na trhy v kraji- nách bývalého východného bloku, v rovnakom desaťročí expandoval aj do Ázie. Od roku 2006 je Allianz Societas Europaea (SE), spo- ločnosť s právnou formou odpovedajúcou európskym zákonom. Vďaka konzervatívnej stratégii investovania a zodpovednej správe aktív sa Allianz úspešne rozvíja aj po finančnej kríze v roku 2008. V posledných rokoch má veľký vplyv na úspech či zlyhanie v poistnom sektore internet a digitalizácia. Ovplyvňuje obchod, správu poistenia aj bezpečnosť a mení tiež nákupné správanie klientov. Aby bol Allianz úspešný aj v budúcnosti a jeho príbeh pokračo- val, je dôležité, aby spoločnosť naďalej kráčala s dobou. V predchádzajúcom vydaní ASPartnera sme si priblížili významné momenty poisťovne Allianz do polovice 20. storočia. Aj zvyšok jej 125-ročnej histórie skrýva zaujímavé obdobia. Poisťovňa Allianz oslavuje 125 rokov (II. časť) 1956 v poisťovni sa začalo pracovať s počítačmi 1977 upravilo sa logo poisťovne a do- stalo modrú farbu 1992 Allianz postupne vstúpil na trhy krajín bývalého východného bloku 2012 v predstavenstve spoločnosti je prvýkrát žena 2006 Allianz sa trans- formoval na spo- ločnosť Societas Europaea 2014 meno pois- ťovne bude niesť nový štadión vo Viedni, ďalšie sú v Mníchove, Nice, Sydney, Londýne a Sao Paule

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

8 Slávnostné podujatie pri tejto príležitosti sa uskutoč- nilo 9. júla 2015 v centrále Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Ako sa vyjadril riaditeľ odboru upiso- vania leteckých rizík v AGCS Henning Haagen, bola to oslava veľkolepého míľnika v upisovaní leteckých rizík. Ľudstvo je v súčasnosti odkázané na komerčné letecké linky, ktoré spájajú všetky kontinenty sveta. Do roku 2050 je odhadovaný počet prepravených cestujúcich 16 mi- liárd, čo predstavuje viac ako dvojnásobné množstvo súčasnej sedemmiliardovej populácie. Očakáva sa, že bude potrebný ročný nárast prepravy cestujúcich o 384 percent v porovnaní s 3,3 miliardy prepravených cestujúcich v roku 2014. Pre porovnanie, do roku 1960 bol počet prepravených cestujúcich 106 miliónov. V roku 2014 bolo prepravených 50 ton nákladu na viac ako 50 000 trasách, v roku 2050 sa očakáva navýšenie na 400 miliónov ton. V súčasnosti evidujeme dve úmrtia na 100 miliónov prepravených cestujúcich na komerčných linkách. Do roku 1971 štatistiky vykazovali 133 úmrtí pasažierov pri rovnakom počte prepravených cestujúcich. Značné zlepše- nia v bezpečnosti letectva vedú k celkovému zníženiu fatál- nych škôd. Na druhej strane však nové materiály a techno- lógie vedú k vyššej náchylnosti na škodové udalosti. Letecký biznis ponúka širokú škálu možností poistenia pre majiteľov a prevádzkovateľov lietadiel: – poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadiel, – havarijné poistenie lietadiel, – zodpovednosť za škodu z prevádzky letísk, – zodpovednosť za škodu leteckých mechanikov, pozemného personálu. Predmetom poistenia môžu byť všetky typy lietadiel vrátane bezpilotných. Škody v tomto segmente nie sú také časté ako v iných druhoch poistenia, ale limity odškodnenia a náhrady škody ich mno- hokrát niekoľkonásobne prevyšujú. Práve preto má v tomto druhu poistenia nezastupiteľné miesto zaistenie a spolupois- tenie poisťovaných rizík. Tým sa eliminujú individuálne fatálne straty, ktoré by mohli poisťovne natrvalo poškodiť. Viac informácií je možné získať na stránke http://www.agcs.allianz.com/services/aviation/. Počet škôd •Zrútenie lietadla  23 % •Škoda v dôsledku zlyhania leteckých mechanikov 18 % •Zlyhanie mechanickej jednotky 16 % •Tvrdé pristátie  9 % •Poškodenie cudzím predmetom 8 % •Iné  26 % V číselnom vyjadrení •Zrútenie lietadla 37 % •Škoda v dôsledku zlyhania leteckých mechanikov 22 % •Zlyhanie mechanickej jednotky 15 % •Tvrdé pristátie 12 % •Poškodenie cudzím predmetom 4 % •Iné 9 % Štatistika príčin vzniknutých škôd nad jeden milión eur* 23 % 18 % 16 % 9 % 8 % 26 % 37 % 22 % 15 % 12 % 4 % 9 % Tento rok si poisťovňa Allianz okrem 125. výročia svojho založenia pripomína aj sto rokov od začiatku upisovania leteckých rizík. * Škody zaznamenané v rokoch 2009 – 2013 POISŤOVNÍCTVO 100. výročie upisovania leteckých rizík

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

9 ASPartner 02/2015 Čo je hlavnou činnosťou združenia? Činnosť ZSVB na Slovensku je smerovaná na ochranu práv a záujmov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP), ako aj jednotlivých vlastníkov. Pomá- hame tým, ktorí majú záujem na obnove, rekonštrukcii a prevádzke bytového domu, na zveľaďovaní svojho majetku, vyššom finančnom ohodnotení nehnuteľnosti a v neposlednom rade na kvalitnej a od- bornej správe bytového domu. Prečo je pre spoločenstvá vlastníkov by- tov dôležitá existencia združenia? S čím všetkým viete svojim členom poradiť? Ako obhajca práv a záujmov vlastníkov bytov a ich spoločenstiev prispieva zdru- ženie ku kvalifikovanej správe bytových domov a ich obnove na celom Slovensku. Poskytuje včas a v dostatočnom rozsahu potrebné informácie o legislatívnych zmenách, o odporúčaných a osvedčených postupoch pri obnove, rekonštrukcii a pre- vádzke bytového domu. Rovnako poradíme pri získavaní úverov a ďalších finančných možností pri obnove bytového domu. Poskytujeme konzultácie a poradenstvo, organizujeme dni otvorených dverí, semi- náre a školenia, aktívne sa zúčastňujeme na tvorbe a pripomienkovaní právnych predpisov týkajúcich sa našej činnosti. Pre členov vydávame interný časopis VLASTNÍK • BYT • BYTOVÝ DOM. Sú členmi združenia všetky spoločen- stvá vlastníkov bytov? Ako sa možno prihlásiť? Nie, členstvo v ZSVB na Slovensku je dobrovoľné a členom sa môže stať každé spoločenstvo vlastníkov bytov a NP na základe prihlášky za člena nášho zdru- ženia. Z členstva vyplývajú aj výhody pre samotných vlastníkov, ktorí majú v rámci členského príspevku konzultácie zdarma. Predsedovia môžu prejsť akreditovaným vzdelávacím programom s možnosťou získania certifikovaného osvedčenia. Kde všade má združenie centrá? Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Regionálne centrá pôsobia v Košiciach, Martine, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom a Bratislave. Kluby predsedov ZSVB sú v Humennom, Vranove nad Topľou, Leviciach, Považskej Bystrici, Poprade, Nitre, Spišskej Novej Vsi a Prievidzi. Za úspechom existencie združenia je ukrytý aj veľký podiel dobrovoľnej práce a osobného nasadenia všetkých tých, ktorí svojím dielom prispievajú k rozvoju a rastu združenia. Vďaka ich odbornej zdatnosti a úsiliu o poskytovanie kvalitných služieb sme získali certifikát systému manažérstva kvality v odbore poskytovania konzultač- no-poradenskej a vzdelávacej činnosti pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Aké témy a problémy momentálne najviac riešite? V problematike bytových domov sa treba neustále vzdelávať, ale, samozrejme, riešime aj neustále zmeny, ktoré správa bytového domu prináša. Či už sú to zmeny zákonov alebo vyhlášok, naše združenie je členom mnohých odborných pracovných skupín, ktoré sú s týmto účelom zriadené. V súčasnosti sú to problémy v energe- tickej oblasti, témy financovania obnovy a údržby bytových domov a legislatívne zmeny zákonov dotýkajúcich sa správy bytových domov. Ako hodnotíte spoluprácu s Allianz – Slovenskou poisťovňou? Poistenie bytového domu považujeme za dôležitý aspekt v rámci jeho ochrany. Spoluprácu s Allianz – SP hodnotíme veľmi kladne. Pre našich členov je vytvorený kom- plexný produkt, ktorý spája poistenie ma- jetku a poistenie zodpovednosti za škodu, čím poskytuje optimálnu poistnú ochranu. Naše hodnotenie je založené na reálnom zabezpečení plnenia vzniknutých poistných udalostí, ktoré boli a sú zo strany Allianz – SP vybavené vo veľmi rýchlom čase. Poradenstvo a konzultácie pre spoločenstvá vlastníkov bytov VIP KLUB Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB) na Slovensku vzniklo v roku 1996 v Košiciach. Je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým združením, ktoré pomáha spoločenstvám vlastníkov bytov so správou bytových domov. Od roku 2010 je jeho prezidentkou Petra Jurčáková.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

10 BIZNIS REKORDNÝ MAJETOK Celosvetovo hrubý finančný majetok domácností v roku 2014 vzrástol o 7,1 per- centa. Napriek tomu, že tempo rastu je pomalšie, jeho model je rovnaký ako po minulé roky. Zrejme aj preto sa svetové hrubé finančné aktívna dostali na novú rekordnú úroveň 136 biliónov eur, čo je vyššia suma než hodnota všetkých svetových spoločností kótovaných na burze a všetkých štátnych dlhov dokopy. „Niekto si tieto údaje môže interpreto- vať ako dostatok úspor,“ hovorí Michael Heise, hlavný ekonóm skupiny Allianz. „Je to však nesprávny pohľad. Množstvo ľudí stále nemá dostatočné úspory na starobu. Navyše výzvy, ktoré sú pred nami, sú obrovské: klimatické zmeny, chudoba a migrácia, digitálna revolúcia, zastarané infraštruktúry a mnoho ďalších.“ Aj keď pomalšie ako finančné aktíva, opäť rástli aj záväzky domácností. V minulom roku sa dlhy zvýšili o 4,3 percenta na celkovo 35 biliónov eur. Od finančnej krízy je rast dlhu na najvyššej úrovni. Ak odpočítame dlh z hrubých finančných aktív, dostaneme rekordný údaj čistých finančných aktív vo výške viac než 100 bi- liónov eur. Toto číslo predstavuje nárast o 8,1 percenta. MÁME 40. PRIEČKU Z 50 V rebríčku najbohatších krajín sveta sa na- ďalej drží na vrchole Švajčiarsko. Priemerný Švajčiar má nasporených 157 450 eur. Druhé miesto obsadili Spojené štáty s financiami vo výške 138 710 eur na ob- čana. Trojicu krajín s najvyššími finančnými aktívami občanov uzatvára Veľká Británia s priemernými úsporami 86 230 eur na obyvateľa. Predbehla tak Belgicko, ktoré obsadilo štvrtú priečku. V medzinárodnom porovnaní sa Slovensko koncom roka 2014 umiestnilo na 40. mieste. Na jedného nášho obyvateľa spadajú čisté finančné ak- tíva vo výške 5 232 eur, čím sme predbehli napríklad Rumunsko. Na samom konci rebríčka je Kazachstan so sumou 406 eur na obyvateľa. Východoeurópsky región má vo všeobec- nosti v strednej triede rebríčka bohatstva nízky podiel. Podľa čistých finančných aktív nie je v prvej dvadsiatke z východnej Európy žiadna krajina. Za dvadsiatou prieč- kou je zloženie zmiešané, od roku 2000 sa niektoré krajiny vyšvihli vyššie, napríklad pobaltské štáty. No niektoré skĺzli o nie- koľko priečok nižšie, napríklad Chorvátsko, Poľsko a tiež Slovensko. Minulý rok sme boli na mieste číslo 38. SLOVÁCI VERIA BANKÁM Na Slovensku vzrástli v minulom roku hrubé finančné aktíva o 8 percent, čo je o trochu viac ako východoeurópsky priemer 7,8 percenta. Štúdia zazname- nala rast Slovenska vo všetkých triedach aktív. Cenné papiere, životné poistenie a penzijné fondy rástli o 12 percent, pred- stavujú však len 32 percent z celkových finančných aktív. Slovenské domácnosti stále investujú významnú časť svojich úspor do bankových vkladov; 62 percent majetku Slovákov je na termínovaných a sporiacich účtoch. Je to najviac zo všet- kých východoeurópskych členských štátov EÚ. SME ZADLŽENÍ? Osobný dlh Slováka bol v minulom roku 5 000 eur, čo je vysoko nad východoeu- rópskym priemerom 3 370 eur (v štátoch, ktoré sú členmi EÚ). Naše dlžoby v uply- nulom roku predstavovali spolu 36,2 per- centa, oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o takmer 3 percentá. U NÁS SME SI ROVNÍ Rozdelenie bohatstva sa líši nielen medzi krajinami, ale aj v rámci jednotlivých krajín. V štúdii skupina Allianz vypočítala Gini koeficient s cieľom ukázať, ako sa líši bohatstvo obyvateľov v rámci krajiny. Od začiatku tisícročia vyhodnotila koeficient podľa priemerných čistých finančných aktív obyvateľov krajiny. Počet krajín, v kto- rých je Gini koeficient „lepší“ v priebehu posledných rokov, je približne na rovna- kej úrovni ako počet krajín, v ktorých sa zhoršuje. Slovensko má najnižšiu hodnotu Gini koeficientu zo všetkých analyzova- ných krajín. Hodnota 42,3 je hlboko pod celosvetovým priemerom 60,7 a hlboko aj pod priemerom pre východnú Európu. To znamená, že rozdelenie bohatstva na Slovensku je veľmi rovnomerné. Pre po- rovnanie, nerovnosť je výrazná v USA, Gini koeficient je tam až 80,6. Bohatstvo je na Slovensku rozdelené rovnomerne Skupina Allianz zverejnila šiesty ročník svojej štúdie Allianz Global Wealth Report, ktorá skúma majetok a dlhy domácností vo viac ako 50 krajinách sveta. Zo štúdie vyplývajú tri minuloročné finančné míľniky; čisté finančné aktíva prekročili hranicu 100 biliónov eur, súkromný majetok obyvateľov Číny prevýšil majetok Japoncov a po prvýkrát v histórii je v strednej triede viac ako miliarda ľudí.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

11 ASPartner 02/2015 Ako prvé dostali nový šat online kalkulačky na výpočet poistenia pri produktoch týkajúcich sa cestovania – ces- tovné poistenie, poistenie do hôr a poistenie stornovacích poplatkov, ku ktorým sa pridala kalkulačka na výpočet ceny povinného zmluvného poistenia. „Novým dizajnom sme sa chceli odlíšiť od konkurencie a zároveň priniesť na trh úplne iný spôsob online uzatvárania zmlúv. Dôležitou sa stala nielen kalkulačka ako taká, ktorej formulár bol síce funkčný, no nie príliš atraktívny, ale cieľom bolo pri- niesť užívateľovi aj zážitok v procese výpočtu poistenia,“ vysvetľuje Vladimír Kršák, vedúci oddelenia webových služieb v Allianz – Slovenskej poisťovni. KALKULAČKY NASLEDUJÚCE TRENDY Zmenou prešlo najmä užívateľské rozhranie, pri tvorbe ktorého poisťovňa spolupracovala so špecialistami na internetové správanie užívateľov a trendy v oblasti internetu. Jednotlivé prvky boli testované z hľadiska použiteľnosti a priebežne dolaďované, aby bolo uzatvá- ranie zmlúv pre klientov čo najjednoduchšie a najpríjem- nejšie. „Pri nových kalkulačkách sme sa snažili produkty optimalizovať na základe doterajších skúseností a výsled- kov predaja z predchádzajúcich rokov. Odstránili sme málo používané prvky a pridali nové, ako napríklad zľavu na ďalší nákup,“ prezrádza o vývoji nových kalkulačiek Vladimír Kršák. INTUITÍVNE A ODMEŇUJÚCE Nové kalkulačky fungujú intuitívne. V postupnosti krokov sa klienta pýtajú na informácie, ktoré sú dôležité pre výpočet poistenia. Cieľom je, aby sa klient čím skôr dostal k relevantnej cene toho, o čo má záujem. „Pri cestov- nom poistení sa jednoduchou grafikou klienta pýtame, kedy a kam cestuje, pri povinnom zmluvnom poistení je cena známa po pár klikoch, pričom už po prvom kliknutí klientovi zobrazíme približnú cenu. Následne zobra- zíme viaceré cenové možnosti, z ktorých si klient môže vybrať. Dôležité je, že to dokáže jednoducho myšou alebo prstom na dotykovom zariadení bez zbytočného ťukania, či už do skutočnej, alebo virtuálnej klávesnice,“ opisuje spôsob fungovania nových kalkulačiek ich autor. Po výbere vhodného poistného krytia klient vyplní osobné údaje, odsúhlasí podmienky poistenia a zmluvu má uzatvorenú. Následne ju môže priamo online zaplatiť, za čo je zvýhodnený pri ďalšom nákupe. POHODLNE NA KAŽDOM ZARIADENÍ Novinkou je responzívne správanie kalkulačiek, čo znamená, že klienti ich môžu pohodlne používať nielen na počítači, ale aj v tablete či mobilnom telefóne. Grafika sa prispôsobuje zariadeniu a klient nie je limitovaný na pohodlnú prácu iba za stolom pri počítači. „Cieľom bola spokojnosť klienta, najnáročnejšie preto bolo správne nastaviť produkt tak, aby boli spokojné desaťtisíce náv- števníkov, ktorí ho používajú. Nielen po stránke grafickej, ale aj funkčnej. Veríme, že sa nám to podarilo. Naďalej však budeme naše online produkty vylaďovať na základe pripomienok ich používateľov tak, ako sme to robili aj doteraz,“ ubezpečuje klientov Vladimír Kršák. Tím, ktorý stál za redizajnom kalkulačiek, potešila aj odozva od kolegov z ostatných Allianz spoločností, pričom niektoré aj prejavili záujem o toto riešenie. Zážitok z uzatvárania poistenia Sú moderné, intuitívne, prispôsobia sa zariadeniu klienta a zaujali aj kolegov v zahraničí. Allianz – Slovenská poisťovňa má na svojej webovej stránke kalkulačky s novým dizajnom. PROJEKT

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

12 MARKETING Do pripravovanej inovácie produktového portfólia sme počas jesene formou prieskumu aktívne zapojili aj našich klientov. Prvá časť prieskumu spočívala v skupi- nových diskusiách s nimi. Stretnutia s osemčlennými skupinami boli moderované profesionálnou psycholo- gičkou. Klienti na základe vlastných skúseností voľne rozprávali o tom, čo konkrétne sa im na poistení páči a čo nie a čo by od dobrého poistenia očakávali. Počas diskusií s klientmi sa potvrdili viaceré zistenia, ktoré dlhodobo vychádzali z analýz trhu a konkurencie. Rozhovory nám umožnili preskúmať aktuálne potreby klientov vo vzťahu k produktom životného a majet- kového poistenia. Zároveň sme otestovali zvažované produktové inovácie a získali sme cennú spätnú väzbu, ako ďalej rozvíjať produkty. Rozhovory s klientmi priniesli aj zaujímavé nové podnety na zmenu našich produktov. Viaceré z ná- padov plánujeme implementovať do pripravovaných produktov, ktoré budú na trhu jedinečné. Druhá časť prieskumu bude prebiehať formou online dotazníkov na veľkej vzorke respondentov. Vďaka tomu si budeme môcť overiť a kvantifikovať reálny záujem klientov o inovácie našich produktov. Veríme, že snaha počúvať a pochopiť potreby klientov nám umožní ponúknuť najlepšie a najkvalitnejšie pro- dukty a služby na slovenskom poistnom trhu. A aj vďaka týmto vylepšeniam budeme pokračovať v úspechoch našich produktov, ktoré dlhodobo získavajú najvyššie ocenenia v súťaži poistných produktov Zlatá minca. Od klientov si vždy radi dáme poradiť Stará múdrosť hovorí, že kto sa pýta, ten sa dozvie. Tejto rokmi overenej pravdy sa držíme aj my. Pri vývoji nových produktov a služieb je v skupine Allianz v centre pozornosti predovšetkým klient a jeho očakávania, preto sa usilujeme spoznať jeho názor.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

13 ASPartner 02/2015 INOVÁCIE Podporou výskumu a významnými investíciami týkajú- cimi sa ekologických technológií v priemysle a energe- tike dlhodobo pomáha zavádzať inovácie zmierňujúce klimatické zmeny. Aj Allianz – Slovenská poisťovňa sa snaží byť prie- kopníkom. Na slovenský trh prináša nové produkty a pohodlné služby pre klientov. S našimi inováciami sa klienti môžu stretnúť v situáciách, keď to najviac ocenia. Implementáciou moderných technológií sa nám podarilo skrátiť a zjednodušiť riešenie poistných udalostí. Dôkazom toho, že Allianz – SP patrí medzi moderné a dynamické spoločnosti, je skutočnosť, že za uplynulých desať rokov inovácií našimi rukami prešlo takmer 8 000 nápadov, z ktorých sa úspešne uchytilo viac ako 40 percent. Hlavnou úlohou inovácií v Allianz – SP je dosiahnuť pozitívnu zmenu – uvádzať na trh nové produkty a služby, zlepšovať vnútorné procesy a systémy. Inová- cie u nás nazývame „nápadovanie“. Nápadovať môže každý zamestnanec, finančný agent alebo skupina zamestnancov, ktorí si vytvoria tím. Nápady môžu inovátori podávať dvoma spôsobmi. V „soft“ podobe, teda bez vyčíslenia finančného dopadu, alebo formou nápadov s finančným prínosom pre firmu. Tento spôsob môže priniesť autorovi finančnú odmenu vyplývajúcu z úspory alebo výnosu, ktorý nápad priniesol. Podať nápad prinášajúci benefit alebo úsporu je možné po vypracovaní CBA (analýzy nákladov a výnosov). Každý nápad hodnotia kolegovia zodpovední za oblasť, ktorej sa dotýka. Ak ho schvália, nič nebráni jeho uvedeniu do praxe. Naši inovátori sú poriadne súťaživí, a tak im počas celého roka pripravujeme tzv. inovačné kampane veno- vané tvorbe nápadov na konkrétne témy a procesy, ktoré by si zaslúžili inovovať. Najúspešnejších inovátorov kaž- doročne oceníme na slávnostnom inovačnom večere. Napriek tisíckam nápadov, ktoré už podali naši ino- vátori, sa stále nájdu riešenia, vďaka ktorým sa vieme zlepšiť a ponúknuť našim klientom niečo viac. Inovácie má Allianz vo svojej DNA Inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou sku- piny Allianz. Napríklad odborníci z Allianz centra pre technológie v Nemecku sa už takmer 50 rokov venujú výskumu zame- ranému na bezpečnosť cestnej premávky. Podieľali sa na zrode a zavádzaní bezpeč- nostných pásov a airbagov v autách. Allianz sa už dlhé roky aktívne podieľa aj na riešení globálnych výziev.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

14 Analýza 3 500 nehôd potvrdila, že poistné udalosti sa stávajú nielen pri vchádzaní alebo vychádzaní z parkova- cieho miesta, ale aj pri iných drobných manévroch s au- tomobilom. Ako najrizikovejšia skupina sa v prieskume o parkovaní ukázali vodiči starší ako 65 rokov. PRI PARKOVANÍ DÁ VODIČOM NAJVIAC ZABRAŤ CÚVANIE Podľa expertov skupiny Allianz z výskumného ústavu v Ismaningu pri Mníchove až 84 percent dopravných nehôd vznikne pri vychádzaní auta z parkovacieho miesta. Teda až v ôsmich prípadoch z desiatich drobné „ťukance“ a pokrčené plechy zapríčiní cúvanie. Pri vjazde na parkovacie miesto majú vodiči podobné problémy len málokedy. Množstvo nehôd vznikne aj tým, že vodiči nevenujú dostatočnú pozornosť jazde a svojmu okoliu. Až 27 percent vodičov v prieskume priznalo, že sa počas šoférovania venujú aj iným čin- nostiam, ako úprave zovňajšku v spätných zrkadlách, písaniu SMS správ, nasadzovaniu si šperkov či prezú- vaniu topánok. Takéto rozptyľovanie sa šoféra oberá o schopnosť rýchlo zareagovať. Príkladom sú vodičky, ktoré pri úprave mejkapu strácajú minimálne 40 per- cent pozornosti, ktorú by mali venovať parkovaniu. PREHĽAD DOPRAVNÝCH NEHÔD NA SLOVENSKÝCH PARKOVISKÁCH Podľa štatistiky Prezídia Policajného zboru SR sa od začiatku roka do konca augusta 2015 stalo na parkovisku 1656 dopravných nehôd, pri ktorých sa ľahko zranilo 150 účastníkov a s ťažkými zraneniami vyviazlo 26 osôb. Nehody na parkoviskách si za prvých osem mesiacov tohto roka vyžiadali už tri ľudské životy. Prezídium PZ SR vyčíslilo škody z dopravných nehôd na parkoviskách na 1 661 850 eur. O tom, že si niektorí vodiči nesadajú za volant triezvi, svedčí aj 117 prípadov nehôd pri parkovaní, kedy im pri kontrole polícia namerala v krvi alkohol. Na parkovisku majú problémy najmä seniori LIKVIDÁCIA Riziko dopravných nehôd nehrozí len na rýchlostných cestách či frekventovaných križovatkách v centre mesta. Pre šoférov je rovnako nebezpečné aj parkovanie. Podľa štúdie Allianz centra pre technológie (AZT) a spoločnosti Continental sa viac ako 40 per- cent všetkých mechanických poškodení vozidiel stane práve pri parkovaní.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

15 ASPartner 02/2015 VÝSKYT NEHÔD PRI PARKOVANÍ Z ROKA NA ROK NARASTÁ Podľa štúdie AZT rozptýlená pozornosť pri parkovaní trápi najmä seniorov nad 65 ro- kov. Štatisticky spôsobia až o tretinu vyšší počet parkovacích kolízií než vodiči vo veku od 25 do 65 rokov. Frekvencia výskytu nehôd pri parkovaní alebo manévrovaní s vozidlom sa počas posledných desia- tich rokov zvýšila o viac ako 30 percent. Z poistných udalostí, ktoré skupina Allianz eviduje v rámci PZP, spôsobilo parkovanie až 44 percent havárií. Hoci len pri šty- roch percentách z nich dôjde aj k ujme na zdraví, zranenia bývajú závažné. Dve tretiny takýchto prípadov sa týkajú najmä chodcov – seniorov. Obzvlášť ohrozenú skupinu tvoria cyklisti alebo malé deti, ktoré môžu vodiči pri vychádzaní z parko- viska ľahko prehliadnuť. VÄČŠIE AUTÁ, ROVNAKÉ PARKOVACIE MIESTA Za nehodami pri parkovaní sa nemusí vždy skrývať len nepozornosť vodičov. Vzrasta- júce nebezpečenstvo predstavujú aj čoraz väčšie rozmery áut a všestranná premena ich dizajnu. Odborníci upozorňujú, že za uplynulé desaťročia sa autá značne zväčšili. Rozmery parkovacích miest však v mnohých krajinách zostávajú rovnaké ako pred rokmi. Nie je teda náhodou, že vodičom SUV a dodávok sa pri parkovaní stáva až o 30 percent viac nehôd než menším vozidlám. Problémy spôsobuje aj nevhodný dizajn, ktorý vodičom často znemožňuje pohodlný výhľad z vozidla, predovšetkým v jeho zadnej časti a po bokoch. AJ PARKOVACÍ ASISTENT VIE BYŤ KLAMLIVÝ Pomýliť šoféra môžu aj parkovacie sys- témy. Tie majú vodiča zvukovým signálom alebo vizualizáciou na displeji upozorniť na prípadnú prekážku, niekedy však spôsobia skôr ťažkosti, ako pomôžu. Vodiči často nie sú oboznámení s tým, aký veľký priestor ich systém monitoruje, a tak haváriu spô- sobia v domnienke, že na parkovanie majú dostatok miesta. „Toto riziko v budúcnosti pomôžu výrazne znížiť až prvé inteli- gentné automatické parkovacie asistenty a samostatné núdzové brzdové systémy určené na manévrovanie na parkovisku,“ povedal Wolfgang Fey, vedúci oddele- nia asistenčných systémov spoločnosti Continental. Za uplynulé tri dekády sa autá znateľne rozšírili a predĺžili. Úmerne s nimi rastie aj počet dopravných nehôd pri parkovaní Autá prerastajú parkovacie miesta 1. 1. – 30. 8. 2015 Rok 2014 Rok 2013 Počet dopravných nehôd 1656 2464 2365 Počet usmrtených účastníkov 3 8 11 Počet ťažko zranených účastníkov 26 39 29 Počet ľahko zranených účastníkov 150 268 237 Hmotná škoda v eurách 1 661 850 2 862 900 2 790 620 Počet DN s vinníkom pozitívnym na alkohol 117 189 196 * Štatistika Prezídia Policajného zboru SR  * DN – dopravné nehody

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

16 LIKVIDÁCIA Pri likvidácii škôd je dôležité, ako rýchlo dokáže poisťovňa rozhodnúť o poistnom krytí a poukázať finálnu výšku poistného plnenia na účet poškodeného. Allianz – SP preto vyvinula prelomový projekt, vďaka ktorému bude proces likvidácie škodových udalostí ešte jednoduchší. Projekt má osloviť predovšetkým generáciu aktívnych ľudí, ktorí uprednostňujú „smart“ online služby dostupné kdekoľvek a kedykoľvek. Stále viac klientov využíva možnosť vybave- nia poistnej udalosti prostredníctvom svojho počítača, tabletu alebo smartfónu. Pohodlná a jednoduchá aplikácia umožní nahlásenie udalosti a sledovanie postupu jej riešenia. Online hlásenie poistnej udalosti teraz obsa- huje len pár krokov. Systém poistnú udalosť zaregistruje výlučne na základe údajov od klienta, bez potreby dodatočnej registrácie škody na strane poisťovne. Klient v závere online hlásenia dostáva regis- tračné číslo škody a k vytvorenej udalosti môže priamo priložiť potrebnú dokumentáciu v elek- tronickej podobe, napríklad nafotiť potvrdenie od lekára. Aplikácia dokonca klientovi odporučí, aké doklady sú zvyčajne potrebné pre riešenie konkrétneho typu udalosti. Následne prípad preberá priamo likvidátor v poisťovni. Pri vybavovaní poistnej udalosti je prínosom najmä komfort nahlasovania škody a rýchlosť samotnej likvidácie. Až 47 percent udalostí hlásených na webe je aj vďaka priloženej dokumentácii úplne vybavených do 24 ho- dín od ich nahlásenia. Nová forma online hlásenia bola úspešne spustená pre poistné udalosti v životnom poistení. Hlásenia z neži- votných poistení budú môcť klienti registro- vať online už v prvom kvartáli budúceho roka. online.allianzsp.sk/hlasenie-life Ekologické firemné vozidlo bude použité na obhliadky poistných udalostí v Bratislave a okolí. Atraktívny elektromobil v karibskej modrej farbe zdobí zeleno-biely polep s logom Allianz – Slovenskej poisťovne. Generálny riaditeľ Kia Motors Sales Slovensko Ľubomír Habala odovzdal vozidlo preziden- tovi Allianz – Slovenskej poisťovne Todorovi Todorovovi. „Elektrické vozidlá sú trendom súčasnosti. Veríme, že aj týmto malým gestom prispievame k ochrane životného prostredia,“ povedal pri preberaní vozidla Todor Todorov. Kia Soul EV je novinkou na trhu elektrických automobilov. Špičková technológia prináša množstvo výhod – štandardný čas nabíjania auta je 5 hodín, nabitie na rýchlonabíjačke však zvládne aj za 33 minút. Na jedno nabitie sa dá prejsť až 200 kilometrov a výkon vo- zidla pritom nie je nijako obmedzený. Tento elektromobil je ekologický nielen využívaným pohonom. Z ekologických materiálov sú vyrobené aj čalúnené textílie a koberčeky, plastové diely nahradili antibak- teriálne látky. Jednotlivé časti interiéru v au- tomobiloch sú štandardne vyrábané na báze ropy, v Kia Soul EV sú nahradené plastovými časťami vyrobenými na báze cukrovej trstiny a celulózy. Všetky farby použité v interiéri sú vyrobené na báze vody a neobsahujú rozpúšťadlá. ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA JE FIRMOU ZODPOVEDNOU K SVOJIM KLIEN- TOM, ZAMESTNANCOM A ROVNAKO AJ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. V SNAHE CHRÁNIŤ HO ZAVÁDZA NOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ SÚ OZNAČENÉ ECO LOGOM. Aby Allianz – Slovenská poisťovňa uspokojila potreby svojich klientov, investuje množstvo energie do zefektívňovania a skvalitňovania procesu vybavovania poistných udalostí. Novým krokom Allianz – Slovenskej poisťovne k ochrane životného pro- stredia je využívanie elektromobilu Kia Soul EV. Vyriešte poistnú udalosť online do 24 hodín Ekologická obhliadka Allianz – Slovenskej poisťovne

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

17 ASPartner 02/2015 Oplatí sa poistiť pár múrov? Kto sa rozhodne stavať dom, musí mať na pamäti mnoho vecí; od určenia vlastníckeho práva pozemku cez vklad do katastra, stavebné povolenie až po plány, projekty a, sa- mozrejme, financie. Budúci majitelia domu by nemali za- búdať na jeho poistenie. Stavbu možno poistiť v rôznych etapách výstavby; v čase vydania stavebného povolenia, v čase ohlásenia stavebných prác alebo až pri kolaudácii. Predmetom poistenia nemusí byť len rozostavaný dom. Môžu to byť aj garáže, chaty, dokonca aj solárne panely. Platí, že vedľajšia stavba sa môže nachádzať aj na inom mieste poistenia, ako na mieste, kde stojí poistený dom alebo byt. „Poistením rozostavanej budovy chránite samotnú stavbu, stavebný materiál a stavebné mechanizmy. Je treba dbať na dodržiavanie stanovených zmluvných pod- mienok zabezpečenia stavby proti krádeži. Na stavbách zlodejov najviac láka sanita, kotol, ale kradnú sa aj elek- trické káble či okná a dvere,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Poistné plnenie vyplácané banke Poistenie stavieb nie je povinné. V prípade, keď si na stavbu klient zoberie hypotekárny alebo stavebný úver, je však poistenie stavby a vinkulácia poistného plnenia jed- nou z podmienok banky. Pri poistnej udalosti sa v tomto prípade poistné plnenie vypláca banke. Suma, na ktorú sa stavba poisťuje, predstavuje jej budúcu hodnotu, ktorú nadobudne po dokončení. Mala by zodpovedať nákladom v danom čase a mieste potrebným na výstavbu nehnu- teľnosti rovnakých parametrov a kvality, vrátane nevy- hnutných nákladov na projektovú, inžiniersku činnosť a ostatných súvisiacich poplatkov. Po kolaudácii stavby si môže klient poistiť aj hnuteľné veci – domácnosť. Vyberte si správny balík Je na rozhodnutí klienta, aký modul poistného krytia si zvolí. Čo sa týka poistnej ochrany, základný modul krytia zahŕňa riziká požiar, výbuch, úder blesku, víchricu a iné. V ďalších moduloch sa klient môže poistiť aj proti zeme- traseniu, dymu alebo vandalizmu. MODUL POISTNÉHO KRYTIA BASIC ŠTANDARD OPTIMAL Voda z vodovodného zariadenia RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE BASIC + RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE ŠTANDARD + Výbuch Povodeň, záplava Búrlivý vietor Úder blesku Zosuv pôdy Dym Pád lietadla Lavína Spätné vystúpenie vody Požiar Ťarcha snehu Rázová vlna Víchrica Pád predmetov Výbuch sopky Krupobitie Zemetrasenie Mráz na meračoch Krádež Náraz vozidla Sprejerstvo Vandalizmus po vlámaní Vandalizmus Lúpež Prepätie Atmosférické zrážky Spodná voda Staviate rodinný dom, chatu, garáž, altánok či bazén? Proces výstavby trvá väčšinou niekoľko rokov a za ten čas sa môže prihodiť čokoľvek. Okrem zlodejov, poveternostných podmienok a prírodných živlov na každú stavbu číhajú aj katastrofy vo forme prepätia alebo prasknutého vodovodného potrubia. Zo stavieb sa kradnú okná aj dvere

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

18 Poistnú sumu, ktorú v prípade invalidity poisťovňa vyplatí, si určí každý klient sám pri uzatváraní poiste- nia. Suma nie je fixná, v priebehu doby poistenia si ju poistený môže meniť podľa svojej aktuálnej životnej situácie. „V prípade invalidity sa naši klienti poisťujú na priemerne 9 754 eur. Niektorí si však svoj život a život rodiny zabezpečia vo väčšej miere, najvyššia poistná suma v tomto poistení je zatiaľ 100-tisíc eur,“ hovorí Andrea Leskovská, riaditeľka odboru manažmentu produktov v Allianz – SP. Na poistenie v prípade invalidity myslia aj mladí ľudia. Vekový priemer poistených v tomto roku dosahuje 35 rokov. Navyše práve pre mladých je poistné zvy- čajne výhodnejšie. V rizikovej časti životného poistenia si môžu vybrať, pred čím chcú byť chránení. Najčastej- šie je to úraz, invalidita, nezamestnanosť a smrť. Vždy treba myslieť na to najdôležitejšie; pri neočakávanej udalosti vedieť zabezpečiť seba a svoju rodinu. Na poistenie od Allianz – SP sa jej klienti môžu spoľah- núť, pomáha im v prípade poistnej udalosti a na konci poistnej doby im uľahčí vstup do dôchodku. Allianz – Slovenská poisťovňa prijíma denne 400 hlásení o poistných udalostiach, z ktorých pozitívne vybaví až 95 percent. V priebehu 48 hodín z nich vyrieši až 60 percent. Čo je to invalidita? Invaliditou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý zdra- votný stav spôsobený chorobou alebo úrazom, v dôsledku ktorého nastal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť už o viac ako 40 percent v porov- naní so zdravou fyzickou osobou. Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2015 eviduje 11 877 ľudí s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent. Najvyšší počet uznaných invalidít je vo vekovej skupine 50 až 60 rokov. V prípade ťažkého úrazu okamžite vypadne príjem postihnutého člena rodiny a poistenie vie finančnú stratu nahradiť. Život nie je len sladký V prípade úrazu posudzuje stav klienta Sociálna pois- ťovňa a lekár. Poistnou udalosťou je akýkoľvek úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia a jeho následkom sa klient stal invalidným, a to najneskôr do troch rokov od dátumu konca poistenia. Allianz – SP mu jednora- zovo vyplatí poistné plnenie, ktoré jemu a jeho rodine uľahčí obdobie s výpadkom príjmu. Financie môže použiť aj na úpravu bývania na bezbariérové alebo na nákup pomôcok, ktoré mu pomôžu zvyknúť si na život s hendikepom. Ako pomôže poistenie v prípade invalidity Od začiatku roka do októbra si v Allianz – Slovenskej poisťovni uzavrelo poistenie rizika invali- dity 7 380 klientov, ich vekový priemer je 35 rokov. V tomto roku začala Allianz – SP ponúkať aj poistenie pre prípad „čiastočnej“ invalidity následkom úrazu. PRODUKTY

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

19 ASPartner 02/2015 Člen domácnosti Domáce zviera za člena rodiny považujú nielen sa- motní majitelia, ale aj poisťovňa. V poistení domácnosti od Allianz – SP sú krytí aj zvierací príbuzní a náklady spojené s ich zdravotnou starostlivosťou, pohrebom či zodpovednosťou za škodu. Za domáce zviera sa v poistných podmienkach považuje pes, mačka, fretka, hlodavec, plaz, okrasné či spevavé vtáctvo a akváriové rybičky vo vlastníctve poisteného alebo člena domác- nosti, chované pre potešenie v byte či dome. Náklady na liečenie a pohreb Ak sa počas života domáceho zvieratka vyskytnú zdra- votné problémy alebo ak zahynie, poisťovňa dokáže finančne pomôcť. Z poistenia domácnosti môžu byť uhradené náklady na liečenie a pohreb domáceho zvieraťa, musia byť však preukázané účtovnými dokladmi. Náklady na liečenie poisťovňa hradí, len ak boli vynaložené na nevyhnutný lekársky zákrok alebo liečenie v súvislosti s úrazom domáceho zvieraťa. V niektorých prípadoch nejde o malé náklady. Na- príklad ortopedická operácia psa môže jeho majiteľa vyjsť aj na 600 eur. Náklady na pohreb sú klientovi nahradené v prípade, ak boli vynaložené na pohreb domáceho zvieraťa, ktoré zahynulo následkom úrazu. Pohreb alebo kremácia musí byť vykonaná firmou, ktorá má na takéto služby oficiálne povolenie. Psy sa bránia útokom Môže sa stať, že i napriek poriadnej výchove a dob- rému výcviku majiteľ neodhadne správanie svojho psa, a to najmä pri psoch s voľným výbehom. Pokiaľ sa zviera cíti ohrozené, napríklad iným psom alebo ner- vóznym či opitým susedom, môže sa brániť útokom. V prípade, že niekoho pohryzie, škodu je možné hradiť z poistenia domácnosti majiteľa, ktorý by v ňom mal mať uzatvorené aj poistenie zodpovednosti za škodu. Krytie sa vzťahuje aj na uhryznutie cudzieho zvieraťa. Pohrýzol váš pes poštára? Domáci miláčik svojmu majiteľovi okrem každodenného potešenia prináša aj veľkú dávku zodpovednosti; za jeho zdravie, pohodlie, ale aj za to, čo vyvedie. Preto by mali chovatelia chrániť seba a svoje zviera vhodným výberom poistenia.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

20 ROZHOVOR Prináša vám to, že ste chemik, výhody v bežnom živote? No samozrejme! Chémia je totiž úplne všetko okolo nás – počnúc stravovaním cez palivá a lieky až po oblečenie. Ja napríklad rád varím a tieto veci majú veľa spoločného. Často hovorím, že najlepšími kuchármi sú chemici, opačne to však už asi neplatí. (smiech) Úzko to súvisí, napríklad syntetická organická chémia je svojím spôsobom „varenie“ – niečo do niečoho pridávam, miešam to, chladím, zahrievam. A varenie predsa nie je nič iné ako chemické reakcie jedlých surovín. V kuchyni veľa experimentujem a zaujíma ma chuť jedla, jeho farba či textúra na základe prevedenia experimentu. Nehovoriac o tom, že chcem vedieť, čo sa v hrnci deje, a preto si to naštudu- jem z chemického hľadiska. Potom rozumiem tomu, že keď karamelizujem cibuľku, tak je dobré pridať štipku sódy bikarbóny a trochu cukru, lebo keď to neurobím, bude to z istých dôvodov trvať oveľa dlhšie. Ako vnímate chémiu a tzv. éčka v potravinách? Keďže rád varím, tak potraviny rád aj nakupu- jem. Čítam o nich všetky dostupné informácie, zaujímajú ma prídavné látky v potravinách a kupujem len tie, ktoré neobsahujú poten- ciálne škodlivé „éčka“. Éčka však nie sú len zlé, existuje množstvo prídavných látok, ktoré sú dokonca zdraviu prospešné. Napríklad E160c je červené farbivo z papriky. Na druhej strane E102 je žltý syntetický tartrazín, ktorý podľa mňa nemá v potravinách čo hľadať. O tieto veci však treba mať záujem. Ľudia často vôbec neriešia, čo dávajú do úst, pričom to má kľúčový vplyv na kvalitu ich života. Chémia sa počas štúdia stane pre mnohých ľudí strašiakom a už sa to viac nezmení. Čo považujete za kľúčové na vašej ceste k nej? Chémia je uzol, v ktorom sa všetky nitky zbiehajú. Celý svet existuje a funguje na zá- klade chemických princípov. Dokonca aj naše myšlienky, pocity a emócie sú dôsledkom chemických reakcií konkrétnych molekúl. Chémia je mojím najväčším koníčkom a zau- jíma ma všetko, čo s ňou súvisí. Bavia ma veci, ktoré sa bytostne týkajú všetkého živého na tejto planéte. Prírodné vedy, najmä biológia, ma zaujímali už od detstva a zároveň som mal šťastie na skvelých učiteľov chémie na základnej a strednej škole. Dôležitá bola aj podpora rodičov, no absolútne kľúčovou osobou u každého šikovného žiaka alebo študenta, ktorý má potenciál niečo dokázať, je učiteľ. Vždy sa to začína u neho. A potom to už išlo asi ako u každého chemika: ako darček som od rodičov dostal chemickú stavebnicu, začal som dávať dokopy veci hlava-nehlava, tie spolu zreagovali a hneď na prvý pokus sa mi podarilo kompletne ošpliechať mamine nové obliečky na perinách. Časom to už, našťastie, nabralo serióznejší rozmer a mne sa podarilo dostať na STU. Chemická fakulta bola vtedy špičková na česko-slovenské pomery, získal som tu veľmi solídne vzdelanie. Spomínate si na nejaký vedecký objav, prípadne vedca, ktorý vás v detstve najviac fascinoval? Všetky myšlienky sú chemické reakcie „Keby ste išli od neho zo skúšky, asi by ste taký dobrý pocit nemali,“ po- vedal nám cestou z rozhovoru s Petrom Szolcsányim jeden zo študentov chemickej fakulty, kde učí. Vzťah vedca, pre ktorého je chémia životnou dráhou i koníčkom, a študentov však nie je len o vedomostiach na skúške, ale aj o pozitívnom príklade a nových spôsoboch myslenia. PETER SZOLCSÁNYI vyštudoval organickú chémiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Počas doktorandského štúdia absolvoval ročný pobyt v Oxforde a Cambridge. Postdoktorandské štúdium ho priviedlo do Zürichu na ETH, jednu z piatich najlepších technických škôl na svete. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde sa spolu so študentmi venuje syntéze nových zlúčenín so zaujímavými vlastnosťami. Chémia a veda je pre neho koníčkom, venuje sa aj jej popularizácii.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

21 ASPartner 02/2015 Chémiu som v detstve nevnímal cez vedcov, ale cez pokusy. Úplne najskôr som však chcel byť pilotom a vzápätí kozmonautom. Fascino- vali ma totiž priekopníci – tí, čo idú tam, kde ešte nikto nebol. Keď som už ako stredoškolák začal prichádzať na chuť chémii, tak to bol Mendelejev. Až oveľa neskôr, už ako učiteľ a chemik, som však začínal chápať, aká famózna je jeho periodická tabuľka chemických prvkov a ako povrchne sa na ňu ešte dodnes mnoho- krát pozeráme. Skrýva v sebe totiž neporovna- teľne viac informácií a súvislostí, než o akých sa deti učia v školách, alebo ako mnohí ľudia vôbec tušia. Zároveň som čítal aj o Darwinovi, pričom som si uvedomil, že jeho dávna plavba na lodi Beagle bola vlastne kľúčová pre dnešnú bioló- giu. Z tohto pohľadu sú pre mňa Mendelejev a Darwin absolútne neprekonateľní vedci. Evo- lučná teória a periodická tabuľa sú neskutočné míľniky v pochopení sveta okolo nás. Čoho sa týka váš vedecký výskum? Robím najmä základný výskum. Dalo by sa po- vedať, že sa sofistikovane hráme – vymýšľame a testujeme nové veci, ktoré nikto predtým neskúšal a zároveň na tom vzdelávame študentov. Zaujímajú nás estetické molekuly so zaujímavými vlastnosťami, ktoré môžu byť biologické, napríklad farmakologický účinok, alebo molekula fantasticky vonia, alebo môže mať elektrické, optické či magnetické vlastnosti, ktoré sú unikátne a predurčujú ju na to, aby sa ňou človek zaoberal. A my sa ju snažíme rozumným spôsobom synteticky pripraviť. Napríklad preto, že jej izolácia z prírodného zdroja je neefektívna, zdĺhavá alebo nákladná. Nehovoriac o tom, keď jej treba väčšie množ- stvo, napríklad na rôzne testy a podobne. Základný výskum je však fascinujúci aj tým, že nikdy neviete, kde skončíte. Predstavte si, že smerujete z bodu A do bodu B, ale keď sa na polceste objaví neočakávaná zaujímavá od- bočka, pôvodný cieľ, samozrejme, nezavrhnete, stále ho máte na mysli, no na chvíľu sa predsa len vydáte preskúmať aj tie nové zákutia. Nuž a mňa po istom čase už všetko, čo je nečakaný vedľajší efekt nášho plánovaného výskumu, často zaujíma najviac. Nedávno napríklad jeden môj šikovný doktorand syntetizoval zlúčeniny podobné vonným molekulám orgovánu a popri tom neočakávane získal zlúčeninu, čo vonia úplne ako ananás. Bolo to neplánované, pre- kvapujúce a ja som mal z toho obrovskú radosť! (smiech) Samozrejme, hneď sa do toho s ďalšou študentkou pustil a vykľul sa z toho veľmi zau- jímavý projekt. A presne toto je spôsob práce, akým tu my robíme. Mám tvorivú slobodu, čo je nesmierne dôležité, a napriek kadejakým pre- kážkam mi to stále stojí za to. Navyše študenti sa popri tom veľa naučia, a to nielen z chémie. V čom im to ešte môže byť prínosom? Majú možnosť vidieť a zažiť spôsoby a techniky, ako uchopiť problémy, ako nad nimi rozmýš- ľať a ako ich riešiť. Pričom ide o univerzálny fenomén, netýka sa len chémie. Zároveň považujem za obrovské privilégium mať možnosť ovplyvňovať myslenie mladých ľudí v niekoľkých generáciách. Na univerzite by mala byť komunita ľudí, ktorí majú spoločný záujem, spoločného koníčka. Malo by to mať synergický efekt – každý niečo vie, spolu to dávame do- kopy a rastieme jeden vedľa druhého. Napríklad ja sa aj od svojich študentov stále učím, hoci oni o tom vôbec nemusia vedieť. (smiech) Prostredie na univerzite mi z tohto pohľadu maximálne vyhovuje – je slobodné a invenčné. Niekedy však akademický svet pôsobí, že je uzavretý sám do seba a vzdialený verejnosti. Univerzity by mali byť otvorené, taká je predsa podstata výskumu aj vzdelávania. Nakoniec aj popularizácia vedy, ktorej sa tiež venujem, nie je len o tom, že chcem ľuďom ukázať, že ché- mia nie je nič exotické, ale je to ich každodenný život. Naopak, vnímam to ako svoju profesio- nálnu povinnosť. Sme predsa štátni zamest- nanci platení zo spoločných peňazí všetkých daňových poplatníkov a mali by sme im preto skladať účty. U nás to však takto, žiaľ, nefunguje. Je to dlh akademického sveta spoločnosti, ktorá ho financuje. Musíme oveľa viac rozprávať o tom, kto sme, čo robíme a prečo to robíme. Vysoké školy a uni- verzity tu nie sú samoúčelne a to, čo do nich bolo vložené, majú spoločnosti v primeranej forme vrátiť. Absolventi predsa musia byť v kaž- dom ohľade lepší, ako keď na univerzitu prišli – kvalifikovanejší, morálnejší a zodpovednejší, aby mohli posunúť spoločnosť zase o kus ďalej. Naozaj si myslím, že o tomto sú univerzity a ta- káto je úloha akadémie – dávať pozitívny príklad a ukazovať možnú cestu. Vedomosti sa dnes dajú získať aj sprostredkovane, ale nasledova- niahodné vzory musí človek reálne zažiť. Obrovský problém však vidím aj na opačnej strane. Väčšinová slovenská spoločnosť nemá záujem vedieť, ako vedci naložili so spoločnými peniazmi. A žiaľ, presne rovnako sa to vzťahuje aj na školstvo. Máloktorého rodiča trápi, ako deti v školách trávia čas. Koľko z nich debatuje so svojimi deťmi o tom, čo sa učia, čo sa im páči a nepáči? Ľuďom je to často úplne jedno. A to je tragédia. Čo vás na vašej práci najviac baví a čo otravuje? Najviac ma baví baviť sa chémiou – s mladými ľuďmi, ktorých baví chémia. Rád o chémii rozprávam ľuďom, ktorí sú otvorení, radi si vypočujú a debatujú o veciach z chemického pohľadu. Pre mňa je chémia koníček, nie práca. Baví ma chémiu študovať, každý deň sa učím nové veci, baví ma diskutovať, hádať sa, písať o nej, prednášať a všetko, čo s tým súvisí. Naopak, nebaví ma vypisovať nezmyselné for- muláre, byť otravovaný všelijakými komisiami a hodnoteniami. Som tiež frustrovaný z aktivít, do ktorých idem s plnou vervou, snažím sa to čo najlepšie urobiť, ale efekt je napriek tomu neraz nulový alebo dokonca mínusový. Nad ľudskou hlúposťou sa vyhrať asi naozaj nedá. (smiech) Aký zaujímavý výskum máte za sebou? Ľudia bežne poznajú magnety ako kovové materiály. My sa zaoberáme okrem iného aj organickými magnetmi, čo sú zlúčeniny neobsahujúce atóm kovu. Sú však magnetické len pri extrémne nízkych teplotách, čiže zatiaľ je ich praktická aplikácia skôr hudbou budúc- nosti. Všetko je to ale iba otázkou času. My však nemáme ambíciu vyrobiť použiteľný nekovový magnet, zaujíma nás skôr samotný fenomén molekuly, ktorá pozostáva iba z atómov uhlíka, vodíka a dusíka, a napriek tomu je nielen mag- netická, ale aj vedie prúd. Takéto zlúčeniny sú potenciálne využiteľné napríklad do solárnych článkov alebo radikálových batérií.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

22 Odmenených 41 projektov Do grantového programu Mladí vedci sa prihlásilo 69 škôl a občianskych združení. „Zo všetkých prihlá- sených sme podporili 41 projektov, výška jedného prí- spevku mohla dosiahnuť sumu až tritisíc eur,“ uviedla Lucia Muthová, správkyňa Nadácie Allianz. Zapojiť sa mohli aj občianske združenia, neziskové organizácie a vysoké školy, ktorých projekty sa priamo týkajú vzdelávania žiakov. „Vyhlásením grantového programu sme si ešte viac uvedomili, koľko je na Slo- vensku mladých ľudí, ktorí sa venujú vede a technike. Myslíme si, že ich podpora má veľký potenciál a je to jedna z dôležitých tém do budúcnosti,“ dodala Lucia Muthová. Nový solárny ďalekohľad i svetelná šou Študenti Gymnázia v Malackách budú skúmať svetlo. Sériu experimentov v laboratóriu, videoprednášok a prezentácií študentských projektov v mestskom kine zakončia plnofarebnou svetelnou šou s názvom Noc svetla. Vo Vrábľoch získajú žiaci základnej školy na Levickej ulici nový solárny ďalekohľad, ktorým budú môcť pozo- rovať jedinečný úkaz; planéta Merkúr bude prechádzať popred slnečný disk, čo bolo na Slovensku naposledy možné vidieť pred takmer tridsiatimi rokmi. Združenie Strom v Košiciach chystá korešpondenčné semináre. Žiaci budú riešiť náročné matematické úlohy, najlepší riešitelia sa dostanú na odborné sústredenie. „Našou snahou je zlepšiť matematické a logické mysle- nie, kreativitu, pamäť, ale aj kritické myslenie u mladých,“ povedal Róbert Tóth, jeden zo štatutárov združenia. Grantový program pomáha k inovácii vyučovania prírodovedných predmetov, ako napríklad matematiky, informatiky, biológie, fyziky alebo chémie. Príspevky sú využité na letné školy, sústredenia, semináre, tábory, vzdelávacie krúžky a vedecké workshopy, súťaže, inovatívne vzdelávacie činnosti súvisiace s vyučovaním prírodovedných predmetov, školské vedecké konfe- rencie a ďalšie projekty, do ktorých sa žiaci priamo a iniciatívne zapájajú. Nadácia Allianz podporila mladých vedcov NADÁCIA ALLIANZ Nadácia Allianz už ôsmy rok podporuje rôzne projekty týkajúce sa predovšetkým bezpeč- nosti na cestách a znižovania nehodovosti, od svojho vzniku na ne venovala viac než milión eur. V tomto roku spustila grantový program zameraný na podporu štúdia prírodných vied pre študentov základných a stredných škôl. V ňom nadácia prispela na projekty z celého Slovenska sumou 80 480 eur. Ich výber mala na starosti porota zložená z odborníkov v ob- lasti podpory a popularizácie vedy.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

23 ASPartner 02/2015 ŠTÚDIA ALLIANZ DESIATKY VERZUS DESAŤTISÍCE V počte poistených ľavákov a pravákov je nepomer, ktorý vyplýva z výrazne nižšieho počtu ľavákov. V počte poistných udalostí je však tento nepomer niekoľkokrát výraznejší. Napriek tomu, že ľavákov je menej desaťnásobne, stáva sa im až 1 000-krát menej poistných udalostí. Svedčia o tom štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne, podľa ktorých sa v minulom roku pravákom stalo 56-tisíc úrazov, zatiaľ čo ľaváci poisťovni nahlásili len 56 poistných udalostí. Z úrazo- vého poistenia najčastejšie hlásia zlomeniny, podvrtnutia kĺbov, natiahnuté svaly, pomliaždeniny a odreniny. Pri uzatváraní poistenia trvalých následkov klient od- povedá na otázku, či je pravák alebo ľavák. To, akú ruku dominantne používa, nemá vplyv na výšku poistného. Údaj slúži pre jednoznačnosť pri odškodňovaní klienta. Pri trvalých následkoch je poistné plnenie z úrazu na ľavej ruke pre ľaváka vyššie ako plnenie z rovnakého úrazu na pravej ruke. ŽIVOT AKO ODRAZ V ZRKADLE Podľa odhadov na svete žije približne 10 percent ľavákov, prevažná väčšina z nich sú muži. Prvý syndikát ľavákov založil Američan Dean R. Campbell v roku 1975. O rok neskôr zaviedol aj Svetový deň ľavákov, ktorého termín padol na 13. august. V minulosti sa spoločnosť snažila preorientovať ľavákov na používanie pravej ruky. V po- sledných rokoch sa od tejto praxe našťastie upustilo. Ľavákom sa stalo tisíckrát menej úrazov Allianz – Slovenskej poisťovni záleží na spokojnosti každého klienta. Pre najlepšie vystihnutie jeho potrieb je preto každé poistenie šité na mieru. Platí to obzvlášť pri poistení trvalých následkov po úraze, kedy poisťovňa prihliada aj na to, či je klient ľavák alebo pravák.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

24 ŠTÚDIA ALLIANZ ČÍNA VEDIE, EURÓPSKE MESTÁ ZAOSTÁVAJÚ V súčasnosti elektrické bicykle stále používajú skôr ľudia po päťdesiatke. Mladí ľudia, ktorí si sadajú na elektrobi- cykle a prekonávajú aj dlhšie trate, však vytvárajú úplne nový trend. V Nemecku sa v minulom roku predalo 480-tisíc takýchto strojov, čo je oproti roku 2013 nárast predaja o 17 percent. Celosvetovo bolo predaných viac než 30 miliónov kusov, z toho 85 percent v Číne. Najľud- natejšia krajina sveta obhajuje prvenstvo aj v pouličnom požičiavaní bicyklov. Vo veľkomeste Chang-čou je na prenájom k dispozícii 78-tisíc bicyklov, zatiaľ čo v Paríži je to len 20-tisíc a v Londýne 10-tisíc. Za európske mesto, ktoré je k bicyklom najpriateľskejšie, bola vyhlásená dánska Kodaň. Z trónu tak zrazila doteraz najkolesovejší Amsterdam. V Nemecku sú k bicyklom ohľaduplní v Berlíne, spomedzi všetkých európskych miest je na dvanástej priečke. RIZIKO VZNIKU NEHÔD NA ELEKTROBICYKLOCH V Nemecku majú evidenciu cyklistických nehôd rozde- lenú na štandardné bicykle a elektrobicykle len od roku 2014. „V blízkej budúcnosti očakávame výsledky o počet- nosti nehôd elektrických bicyklov. Zatiaľ však môžeme povedať, že jednostopové vozidlá sú v premávke globálne veľmi ohrozené. Tvoria až pätinu všetkých smrteľných nehôd,“ vysvetľuje Joerg Kubitzki, bezpečnostný špecia- lista Allianz centra pre technológie. „Aj keď ešte nevieme, koľko percent nehôd sa stane na elektrických bicykloch, vieme, že riziko nehody sa zvýši priamo úmerne tomu, ako sa zvyšuje ich používanie,“ dodáva. Skupina Allianz vo svojej štúdii s názvom Mesto budúcnosti patrí cyklistom vysvetľuje, ako sa mení štruktúra mestskej mobility v dô- sledku rýchleho rastu používania elektrobicyk- lov a automatizovaných požičovní bicyklov. Podľa výskumov každý rok pribudne 27 per- cent elektrických bicyklov, čo je v počtoch kusov viac než 40 miliónov. Požičať si bicykel na ulici je možné už v 700 mestách 57 krajín sveta. Ich používatelia bojujú proti znečisťo- vaniu ovzdušia – problému, ktorý podľa WHO ročne zabije niekoľko miliónov ľudí. Mesto budúcnosti patrí cyklistom

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

25 ASPartner 02/2015 ELEKTROBICYKLE PRIBÚDAJÚ Trend elektrobicyklovania sa zo zahraničia presúva aj k nám. Postupne pribúdajú nové trasy a ľudia objavujú výhody rýchleho a zdravého presunu. „S kúpou elektrobi- cykla som veľmi spokojná. Keďže pracujem v centre, využívam ho najmä na presun do práce, kde by bol s parkovaním problém. Na- vyše, všade sa dostanem rýchlejšie,“ hovorí herečka Michaela Čobejová, ktorá si bicykel s motorom nevie vynachváliť. „Elektrobicykel je veľmi skladný, beriem si ho so sebou aj na turistiku, baterka mi vydrží tri týždne. Je to fajn hlavne v lete, človek tak vidí úplne iné miesta ako z auta,“ dodáva herečka. Nie všetky elektrické bicykle sú skladacie. Pri prevoze autom si potom treba dať pozor na ich správne upevnenie. Majitelia často zvolia strešný nosič alebo nosič pripevnený k ťažnému zariadeniu, len máloktorý z nich je však vhodný na prevoz elektrobicyk- lov. S priemernou hmotnosťou približne 20 kilogramov sú elektrické bicykle oveľa ťažšie ako štandardné. Dôvodom je váha elektromotora, batérie a zosilneného rámu. Ich prevoz na stojane určenom pre obyčajné bicykle preto dokáže nosič ľahko preťažiť. Ako ukázali crash testy Allianz centra pre technológie (AZT), výsledkom môže byť závažná dopravná kolízia. NEBEZPEČNÉ PREŤAŽENIE Mnoho vodičov pri preprave elektrobicyklov nemyslí na maximálnu povolenú záťaž sto- jana. Aby pracovníci AZT vodičom priblížili, ako zle sa môže skončiť preťaženie nosiča na streche ich auta, obetovali tri elektrické bicykle a v crash testoch simulovali viacero modelových situácií. Každý z bicyklov vážil 26,8 kilogramu vrátane batérie. Pri prvom experimente ich prichytili na nosič bicyklov primontovaný k ťažnému zariadeniu, ktorý bol navrhnutý pre maxi- málnu váhu jedného bicykla 15 kilogramov. Každý elektrobicykel teda prekročil povolenú záťaž o takmer 12 kilogramov. Pri simulovanom manévri šmyku v rýchlosti 50 km/h vozidlo skončilo s preliačeniami a rozbitým zadným svetlom. V nárazových testoch, kde vozidlo prechádzalo cez spo- maľovacie prahy, výmole a nerovnomerné poľné cesty, držiak na športové vybavenie praskol a náklad ostal visieť len na provizór- nych popruhoch. Po každej skúške však jazda z bezpečnostných dôvodov nemohla ďalej pokračovať. V ohrození bol totiž nielen náklad či stojan, ale aj celé vozidlo a ostatní účastníci cestnej premávky. CRASH TEST ČELNÉHO NÁRAZU Pri druhom teste technici simulovali čelný náraz. Využili dva e-bicykle, pričom každý z nich vážil 24,5 kilogramu. Na ich prenos použili dva typy strešných nosičov s rozdiel- nym limitom maximálnej hmotnosti. Prvý z nich mal limit 15 kilogramov. Crash test ukázal, že stojan pri čelnom náraze nie je schopný udržať elektrobicykel na streche vozidla. Jeho zaistenie sa zlomilo a náklad preletel zo strechy auta na kapotu, čím vážne ohrozil cestujúcich. V prípade robustnejšieho nosiča s maximál- nou váhou nákladu 20 kilogramov síce elek- trobicykel pri zrážke zostal na svojom mieste, no v dôsledku preťaženia sa celý držiak spolu s nákladom oddelil od strechy auta. NOSIČE NAMONTOVANÉ NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE SÚ BEZPEČNEJŠIE „Crash testy AZT ukázali, že nosiče bicyk- lov namontované na ťažnom zariadení auta sú pre prevoz elektrobicyklov oveľa vhodnejšie než strešné nosiče,“ vysvetľuje analytička AZT Melanie Kreutner. V prípade nehody existuje riziko, že sa elektrické bicykle zo strešného nosiča odtrhnú a odletia na vozovku, pričom môžu vážne ohroziť nielen vozidlo, ktoré ich preváža, ale aj ostatných účastníkov premávky. „Rozhodujúcim faktorom je predovšetkým maximálna hmotnosť nákladu, na ktorý je nosič uspôsobený. Ak vodič zariadenie preťaží, riskuje, že sa zlomí a neudrží elektrobicykel na pôvodnom mieste,“ dodáva Melanie Kreutner. Z tohto dôvodu Allianz centrum pre technológie vodi- čom odporúča dôkladne skontrolovať, či hmotnosť elektrobicykla spĺňa maximálnu povolenú mieru záťaže nosiča. Okrem toho je dôležité počas cesty robiť pravidelné prestávky a ubezpečiť sa, či sú stojan a ná- klad v poriadku. JE ELEKTROBICYKEL POISTENÝ? V Allianz – SP je elektrický bicykel súčas- ťou poistenia domácnosti a je chránený v mieste poistenia. V bytovom dome môžu byť miestom poistenia okrem bytu aj priestory tvoriace príslušenstvo bytu, naprí- klad pivnica, uzamknuté chodby oddelené od schodiska či iné uzamykateľné priestory. V prípade rodinného domu je elektrobi- cykel chránený aj vo vedľajších stavbách, napríklad v garáži. Aby pri krádeži mohla poisťovňa riadne vyplatiť poistné plnenie, musí byť miesto poistenia zabezpečené proti krádeži podľa poistných podmienok. Čoraz viac fanúšikov cyklistiky sa teší revolučným elektrobicyklom. Ich tvorcovia skombinovali klasické šliapanie s elektrickým pohonom, ktorý cyklistom pomáha prekonať aj strmý kopec. Batéria umožní dojazd až 60 kilometrov a keď sa vybije, bicykel je naďalej manuálne funkčný. Je tiež bezpečný, po prekročení maximálnej rýchlosti jazdy 25 kilometrov za ho- dinu sa elektromotor automaticky vypne, rovnako aj pri brzdení či voľno- behu. Cyklista môže jazdiť aj rýchlejšie, avšak už bez podpory motora. Elektrobicykle, ich výhody a možnosti

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

26 SPRÁVNY PULZ Jazdu v aute bez zapnutej hudby si postupne ani nedo- kážeme predstaviť. Hudobný vkus každého človeka je individuálny, ovplyvňujú ho naše osobnostné charakte- ristiky, ale aj spomienky, ktoré sa nám s danými piesňami spájajú. Úlohu pri výbere skladby zohráva tiež vek či po- hlavie vodiča. Málokto však vie, že hudba, ktorú si v aute púšťame, má vplyv na samotný spôsob jazdy. Štúdia rakúskej poisťovne Allianz upozorňuje vodičov na to, že aj zlý výber skladieb môže mať fatálne následky. „Tempo hudby má vplyv na ľudský pulz, pieseň dokáže spomaliť alebo naopak zrýchliť krvný obeh. Práve na to by si vodiči mali pri šoférovaní dávať veľký pozor,“ vysvetľuje muzikológ Marcin Suder, ktorý na štúdii spolupracoval. Pri jazde sa teda odporúča nepočúvať príliš rýchlu, výraznú alebo prenikavú hudbu. Podľa štúdie poisťovne môže problémy spôsobovať aj časté prepínanie skladieb alebo rozhlasových staníc. Samostatnou kapitolou je počúvanie extrémne hlasnej hudby za volantom. „Vypeckované“ rádio pred železnič- ným priecestím bez závor sa môže stať príčinou vážnej dopravnej nehody. Podľa Sudera môže vysoká hlasitosť spôsobiť nehody aj na mestských komunikáciách, vodiči sú pri nej menej vnímaví k okolitému dianiu a ohrozujú tak ostatných vodičov, cyklistov a chodcov. ČO POČÚVAŤ? Ideálna hudba pre bezpečnú jazdu je podľa štúdie Allianz skôr pomalšia a pokojná, s hlasitosťou medzi 75 až 80 dB. Tempo je dobré držať medzi 60 až 100 BPM, v aute sa ne- odporúča počúvať napríklad tanečné alebo príliš emoci- onálne ladené skladby. Naopak vhodné sú cudzojazyčné piesne, ktorých textom vodič nerozumie. Na základe týchto kritérií muzikológ Marcin Suder vybral z 300 aktuálnych hitov desať skladieb, z ktorých zložil odporúčanú hitparádu za volant. Celý playlist si môžete prehrať na YouTube kanáli rakúskej poisťovne Allianz. Čo do nej patrí? • Ed Sheeran – Thinking Out Loud • Ellie Goulding – Love Me Like You Do • Major Lazer ft. Mo & DJ Snake – Lean On • Sam Smith – Stay With Me • Hozier – Take Me To Church • One Direction – Steal My Girl • Nickelback – What Are You Waiting For • Conchita Wurst – You Are Unstoppable • The Makemakes – I Am Yours • Lukas Graham – Mama Said „Nadupaný“ playlist obľúbenej hudby je u mnohých vodičov popri reflexnej veste, lekárničke a výstražnom trojuholníku súčas- ťou povinnej výbavy vozidla. Výber skladby či rozhlasovej stanice má často prednosť pred rozsvietením svetiel a zapnutím bezpeč- nostného pásu. Rakúska poisťovňa Allianz v spolupráci s odborníkmi v oblasti muziko- lógie pátrala po tom, aký vplyv má štýl hudby na bezpečnosť jazdy. Výsledkom je ideálny playlist z aktuálnych hitov, ktorý v kabíne auta vytvorí pôdu pre príjemnú a bezpečnú jazdu. K bezpečnej jazde prispeje aj Conchita Wurst ŠTÚDIA ALLIANZ

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

27 ASPartner 02/2015 Ema hrá golf od svojich siedmich rokov, naplno sa mu venuje posledných päť rokov. „Som rada, že som sa rozhodla práve pre tento šport, lebo mi otvoril veľmi veľa mož- ností, napríklad spojiť golf a štúdium na zahra- ničnej univerzite, kde by som chcela v budúc- nosti získať štipendium práve prostredníctvom tohto športu,“ prezrádza o svojich plánoch. Na Allianz Golf Camp Ema rada spomína, najväčší dojem na ňu spravil tréning s Paulom McGinleym, trénerom európskeho Ryder Cup tímu z roku 2014, a prekvapenie, ktoré bolo pre mladých golfistov prichys- tané počas prvého dňa. „V programe bolo napísané, že ideme hrať na ihrisko Hickory golf, no bolo nám povedané, že naše palice k tomu nebudeme potrebovať, čomu som vôbec nerozumela. Neskôr som sa dozve- dela, že budeme hrať so starými drevenými palicami, ktoré používali golfisti v 19. storočí, čo bolo pre mňa veľkým zážitkom, preniesť sa v čase do golfových začiatkov priamo v mekke golfu,“ opisuje Ema. Účastníci kempu každý deň trénovali pod vedením golfových profesionálov konkrétne si- tuácie, ktoré sa na ihrisku často vyskytujú, ale aj náročné rany, napríklad hru z bunkra (piesková prekážka), ktorého hrana dosahovala výšku dva metre. Po obede každý deň hrali vždy na inom linksovom ihrisku. „Chcem sa veľmi pekne poďakovať spoločnosti Allianz, ktorá mi splnila sen každého golfistu – navštíviť Škótsko, kolísku golfu, a zároveň trénovať s európskou trénerskou špičkou,“ hovorí vďačne Ema. Golfu sa Ema Dobiašová venuje každý deň. „Moja príprava v sezóne, čo je od marca do októbra, s trénerom Andrewom Malleym spočíva v každodennom tréningu, či už priamo na ihrisku, alebo driving range, putting green a chipingu. Cez víkend väčšinou bývajú turnaje. Hrám rakúsku, českú a slovenskú juniorskú túru. Cez zimu sa pripravujem na indoorovom golfovom simulátore. No veľmi dôležitá je aj kondícia, fitnes príprava a regenerácia, pretože golf je náročný jednostranný šport zaťažujúci chrbticu a kĺby. Mne veľmi pomáha cvičenie pilates a fyzioterapia,“ uvádza 14-ročná majsterka Slovenska a golfistka roka. ALLIANZ GROUP Allianz Golf Camp – splnený sen každého mladého golfistu Koncom augusta zorganizovala poisťovňa Allianz už tretí Allianz Golf Camp v mekke golfu v St Andrews Links v Škótsku. Kempu sa zúčastnilo 18 mladých golfistov od 14 do 17 ro- kov z 11 krajín. Medzi nimi bola aj Ema Dobiašová nominovaná Allianz – Slovenskou poisťovňou. Počas štyroch vzrušujúcich dní mali deti príleži- tosť hrať na najstaršom golfovom ihrisku na svete, trénovať s golfovými hviezdami ako Paul McGinley či Moritz Lampert, využívať najnovšie technológie, ako je napríklad analýza švihu, a získať priateľstvá na celý život. ALLIANZ PODPORUJE MLADÉ TALENTY Okrem kempov pre mladých gol- fistov Allianz pravidelne organizuje aj tábory pre nadaných klaviristov v spolupráci s pianistom Langom Langom. Talentovaní futbalisti majú pravidelne možnosť zúčastniť sa sústredenia v mníchovskej Allianz Arene a tento rok Allianz organizuje aj tábor pre mladých motorkárov. Allianz je tiež partnerom pretekov Formuly 1 a Medzinárodného paralympijského výboru.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/

28 REDAKCIA: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, SK, KONTAKTY: Soňa Hrúziková sona.hruzikova@allianz.sk, Katarína Schneiderová katarina.schneiderova@allianz.sk, Sylvia Spiritzová sylvia.spiritzova@allianz.sk, GRAFICKÁ ÚPRAVA: Visual Communication, s. r. o., creative studio, TLAČ: MIRE, s. r. o. GÓL ZA DESAŤ SEKÚND „Allianz Arenu ročne navštívia približne štyri milióny fanúšikov z celého sveta. Za uplynulých desať rokov sa v nej odo- hralo množstvo medzinárodných súťaží a zápasov,” hovorí Christian Deuringer, ktorý je zodpovedný za značku skupiny Allianz vo svete. „Po úspešnej dekáde sa tešíme na výzvy budúcnosti. Špeciálne na ďalšiu významnú udalosť v Allianz Arene, a to Majstrovstvá Európy vo futbale v roku 2020,“ dodáva Deuringer. Allianz Arena, domov FC Bayern Mnichov, oslávila okrúhle narodeniny týždeň po skončení Bundesligy. Od dvoch úvodných zápasov, ktoré sa odohrali 30. a 31. mája 2005, bol Philipp Lahm na ihrisko Allianz Areny nasadený už 205-krát. Stal sa tak najangažovanejším hráčom Allianz Areny. Titul hráča s najlepším skóre si stále drží Mario Gomez so 68 gólmi. Prvenstvo za najrýchlejší gól patrí Royovi Makaayovi, ktorý v Lige majstrov trafil bránu za rekord- ných desať sekúnd od výkopu. Počas Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2020 sa zápasy síce po prvý raz odohrajú v rôznych európskych mestách, no stálym miestom ostane Allianz Arena. V nej sa pravdepodobne budú hrať tri zápasy, dva v kvalifikácii a jeden vo štvrťfi- nále. Mediálna pozornosť verejnosti je pre propagáciu športových podujatí kľúčová, prenosy zápasov v Allianz Arene pravidelne sleduje 750 miliónov domácností vo viac než 200 krajinách sveta. Facebooková sku- pina arény má už viac ako milión fanúšikov. RODINA ALLIANZ ŠTADIÓNOV Allianz Arena je pravdepodobne naj- slávnejší nemecký futbalový štadión. Tri štvrtiny všetkých Nemcov podľa názvu arény identifikovali aj mníchovského po- isťovateľa, skupinu Allianz. V medzinárod- nom meradle je aréna médiami súhlasne považovaná za jeden z najlepších futba- lových štadiónov na svete. Fanúšikovia a návštevníci sú dôležitou súčasťou jej veľ- kého úspechu. Od roku 2005 mníchovskú arénu navštívilo už 24 miliónov ľudí. Na jej modeli sa skupina Allianz stala partnerom a poskytovateľom mena piatich medzi- národných športových štadiónov: Allianz Stadium v Sydney, Allianz Park v Londýne, Allianz Riviera v Nice, Allianz Parque v Sao Paule a Allianz Stadion vo Viedni, ktorý otvoria už na budúci rok. ALLIANZ GROUP oslávila 10. narodeniny Po desiatich rokoch od svojho vzniku sa Allianz Arena môže pochváliť zaujímavými číslami: viac než 470 odohratých zápasov, vrátane 57 z Ligy majstrov a Európskej ligy UEFA, 1 318 gólov a 6 víťazstiev nemeckého tímu FC Bayern Mníchov. Allianz Arena teda rozhodne nepatrí k všedným štadiónom. Je architektonickým dielom, symbolom Mníchova a miestom, ktoré divákov vtiahne priamo na trávnik.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-15/