ASPartner 02/2016http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

1 ASPartner 02/2016 www.allianzsp.sk ASPartner Magazín pre klientov Allianz – Slovenskej poisťovne 02/2016 Slováci nebohatnú, extrémne sa zadlžujú Celonárodný prieskum poisťovní Až 60 percent detských úrazov sa stane chlapcom 06 16

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

2 OBSAH Allianz – SP sa snaží byť svojim klientom čo najviac nápo- mocná a stáť pri nich aj v ťažkých okamihoch. Výsledkom tejto náročnej, ale zmysluplnej práce je uznanie, ktoré sa jej dostáva. Aj tento rok dosiahla úspech v ankete SIBAF 2016. Predstavitelia Slovenskej asociácie sprostredkova- teľov v poisťovníctve ocenili Allianz – SP hneď dvakrát. Stala sa najlepšou poisťovňou v kategórii Havarijné poistenie vozidiel a tiež v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov. Podľa priebežných výsledkov celonárodného prieskumu kvality poisťovní, v rámci ktorého môžu klienti vyjadriť svoj názor na úroveň poskytovaných služieb, je Allianz – SP medzi lídrami. Momentálne sa nachádza v prvej päťke a až finálne výsledky určia, ktorá poisťovňa poskytuje podľa klientov najkvalitnejšie služby. Poisťovňa je niekedy ako detektív, pretože odhaľuje pokusy o podvod. Allianz – SP využíva pri preverovaní a objasňovaní podozrivých poistných udalostí skúsených odborníkov. Jej cieľom je odškodniť len tých klientov, kto- rým skutočne vznikol nárok na poistné plnenie. Aj týmto spôsobom sa snaží chrániť záujmy poctivých klientov. Jedna zmluva stačí na to, aby človek ochránil celú svoju rodinu. V Allianz – SP si môžete poistiť len samotné riziká, bez sporenia či investičnej zložky. Nové poistenie Šťastný život je variabilný poistný program, v rámci ktorého si poistené osoby vyberajú až z piatich rizikových životných poistení, ktoré plne pokrývajú potreby klienta. Začítajte sa do aktuálneho klientskeho časopisu a do- zviete sa viac nielen o týchto témach, ale aj o mnohých ďalších zaujímavostiach. 3 Krátke správy 4 Buďme na seba hrdí! Rozhovor s Dušanom Quisom 6 Celonárodný prieskum poisťovní 8 Poisťovacie podvody na Slovensku 10 Blahobyt obyvateľov Zeme 12 Dobrý nápad je základom aj pri organizovaní podujatí Rozhovor s Jozefom Pukalovičom z agentúry Be Cool 14 Program Šťastný život 15 V lete vyčíňalo najmä krupobitie 16 Až 60 percent detských úrazov sa stane chlapcom 17 Bohatí s deťmi v meste? 18 Index udržateľnosti dôchodkov 19 Ocenenie SIBAF 20 Vzostup dronov 22 Leto v znamení paralympijských talentov 23 Kampaň ako z rozprávky 24 Z natáčania reklamy Náš úspech sa spája s Vami EDITORIÁL

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

3 ASPartner 02/2016 KRÁTKE SPRÁVY V polovici júla otvorili vo Viedni nový Allianz štadión. Skupina Allianz bude jeho partnerom až do roku 2026. Allianz Stadion má kapacitu 28-tisíc sedadiel. „Stať sa partnerom športo- vého štadióna v sebe nesie silný emo- cionálny aspekt, zvlášť pre nehmotnú značku akou je Allianz,“ hovorí manažér sponzoringu skupiny Allianz Oliver Kraus. Otvorením štadióna v susednom Rakúsku sa rodina Allianz štadiónov po celom svete rozrástla o šiestu arénu. Doteraz boli otvorené štadióny v Mníchove, Londýne, Nice, Sao Paulo a v Sydney. Najdlhší železničný tunel na svete vybudovali vo švaj- čiarskych Alpách. Gotthardský tunel, ktorý je pova- žovaný za jeden z divov modernej techniky a archi- tektúry, od začiatku výstavby v roku 1999 poistila skupina Allianz. Výstavba 57-kilometrového tunela trvala celých 17 rokov. Spolu so všetkými križovatkami a prístupovými tunelmi je celý tunelový systém dlhý až 152 kilometrov. Na výstavbe najdlhšieho tunela sveta pracovalo vyše 2 400 robotníkov, ktorí vŕtali až do hĺbky 2 300 metrov pod zemou, kde teplota dosaho- vala 50 stupňov Celzia. Pri výstavbe bolo vyťažených neuveriteľných 28,2 milióna ton skál. Od mája do konca júla sa mohli zamestnanci poisťovne Allianz po celom svete po prvýkrát zapojiť do globálnej bežeckej výzvy Allianz World Run. Unikátny bežecký pro- jekt, ktorý podporil aktívny životný štýl, tímového ducha a zároveň charitu, oslovil viac ako 12-tisíc zamestnancov skupiny Allianz z vyše 50-tich krajín sveta. Tí si stiahli apli- káciu do svojho mobilu a počas troch mesiacov pridávali kilometre za svoju domovskú krajinu. Výsledkom je takmer 1,4 milióna zdolaných kilometrov, čím Allianz tím obehol zemeguľu až 34-krát. Vďaka tomu venuje skupina Allianz sumu 600-tisíc eur na 12 detských vzdeláva- cích projektov medzinárodnej neziskovej organizácie SOS Childrens Villages v krajinách ako Sýria, Thajsko, Chorvátsko, Argentína, Čína či Pobrežie Slonoviny. Šiesty Allianz štadión otvorili vo Viedni Najdlhší tunel na svete poistila Allianz Pre charitu obehli Zem 34-krát

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

4 V POISŤOVNÍCTVE PÔSOBÍTE OD ROKU 2005. AKÉ SÚ VAŠE SKÚSENOSTI S POISŤOVNÍCTVOM A S FINANČNÝM TRHOM? Svoju kariéru v oblasti poisťovníctva som naštartoval počas daždivého dňa, 2. mája 2005, na pozícii riaditeľa pobočky životnej poisťovne v Prahe, kde som tiež pre- dal svoje prvé poistky. Z obchodnej siete som potom prešiel na centrálu spoločnosti ako riaditeľ podpory predaja, neskôr som bol riaditeľom obchodnej siete. V roku 2008 som spoluzakladal životnú poisťovňu na Ukrajine, ale finančná kríza tieto plány prerušila a ja som dostal príležitosť pôsobiť viac než 5 rokov ako generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne na Sloven- sku. Po takmer 10 rokoch v jednej spoločnosti som chcel spoznať aj kompozitnú poisťovňu. Vrátil som sa do Českej republiky a v rámci ČSOB poisťovne som bol zodpovedný za obchod. Veľmi si cením i svoju poslednú skúsenosť z Ruska, ktorá bola po všetkých stránkach výnimočná. Avšak ponuke z Allianz – Sloven- skej poisťovne sa, samozrejme, nedalo odolať a som veľmi rád, že sa budem môcť podieľať na úspechoch jednej z najlepších poisťovní v strednej a východnej Európe a absolútnej jednotke na Slovensku. OBEHLI STE TRHY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY. AKÉ SÚ HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI JEDNOTLIVÝMI TRHMI? Rozdiely sú najmä v legislatíve a vo zvyklostiach na trhoch. Práca obchodníkov je však všade rovnaká. Rovnako náročná, rovnako krásna. Všade je potrebné urobiť klientovi kvalitnú analýzu potrieb, pomôcť mu uvedomiť si riziká a navrhnúť to najlepšie riešenie. Prekvapením pre mňa bolo napríklad to, že na trhu životného poistenia v Rusku dominujú ženy. Sú to Dušan Quis: Buďme na seba hrdí! Novým viceprezidentom Allianz – Slovenskej poisťovne sa v auguste stal Dušan Quis. Je zodpovedný za riadenie rezortu obchodu neživotných poistení. Na obchodníkoch obdivuje najmä ich cieľavedomosť a vytrvalosť. Voľný čas rád trávi s rodinou, raz za rok vycestuje ďaleko za hranice a v živote sa riadi aj heslom, že s humorom ide všetko lepšie. ROZHOVOR

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

5 ASPartner 02/2016 špičkové obchodníčky, ktoré najmä na základe svojich vlastných skúseností skvele pracujú s emóciami a sú veľmi autentické. ČO OBDIVUJETE NA ÚSPEŠNÝCH OBCHODNÍKOCH V POISŤOVNÍCTVE? Na obchodníkoch obdivujem ich cieľavedomosť, energiu a vytrvalosť. Poznám ľudí, ktorí v noci snívajú o tom, že si na druhý deň kúpia nové auto, dovo- lenku, topánky… Ale nepoznám zatiaľ nikoho, okrem profesionálov pracujúcich v poisťovníctve, kto by sa nemohol dočkať rána kvôli tomu, že si musí kúpiť po- istku. Obchodník vstáva ráno a vie, že bude pomáhať ľuďom premýšľať o veciach, o ktorých nechcú premýš- ľať a predávať im prísľub riešenia situácie s tým, že tí ľudia dúfajú, že takáto situácia nikdy nenastane. A to dokážu skutočne len tí najlepší! Spomínam si na jedno stretnutie so špičkovým obchodníkom z Veľkej Britá- nie. Povedal mi o svojom rituáli: každý pracovný deň vstáva o šiestej ráno, dá si tú najchladnejšiu sprchu a povie si: „To je to najhoršie, čo som dnes zažil.“ Po tomto vyrazí medzi ľudí predávať poistenie, pretože je už na to pripravený. ☺ ČO SA VÁM NA POISŤOVNÍCTVE NAJVIAC PÁČI? Poisťovníctvo je úplne unikátny odbor. Má obrovský spoločenský a sociálny rozmer. Málokto si uvedo- muje, že keď platí poistku, tak pomáha. V tom horšom prípade pomôže sebe, pretože to znamená, že mal poistnú udalosť. Vo všetkých ostatných prípadoch prostriedky, ktoré zaplatil, pomôžu ostatným klien- tom, ktorí také šťastie nemali. Tento transfer peňazí medzi tými, čo majú šťastie a tými, ktorí, žiaľ, zažijú nejakú nešťastnú udalosť, sprostredkovávame práve my. Právom by sme mali byť na svoju prácu veľmi hrdí, pretože pomáhame ľuďom. PRÁCA OBCHODNÍKOV JE NAOZAJ VEĽMI NÁROČNÁ. AKO RELAXUJETE? Skvelý relax je pre mňa pobyt s celou rodinou na cha- lupe v Krušných horách, ale odpočiniem si, paradoxne, aj v kuchyni. Varím veľmi rád, hoci nie príliš často. Som šťastný, keď mojim hosťom chutí. Raz za rok si dovolím aj dlhšiu dovolenku niekde veľmi ďaleko s batohom na pleciach a sprievodcom v ruke, buď v Ázii alebo v Latinskej Amerike. Naposledy som bol v Mjanmarsku, v zemi, kam ešte nedorazil ani McDonalds ani Starbucks… ☺ Možno i preto to bol skutočne skvelý relax. AKÝ ŠPORT MÁTE RÁD? Mám rád asi všetky športy, hoci nevynikám práve vo všetkých. Mojím top športom je určite zjazdové lyžovanie, ale obľubujem i bežky. V lete určite nikdy nevynechám splav niektorej z českých riek a hlavu si stále dokážem vyčistiť pri behu. AKO BY STE SA V KRÁTKOSTI OPÍSALI? Tak to radšej nechcite vedieť. ☺ Ale spomínam si, ako ma kedysi opísala jedna moja skvelá kolegyňa. Povedala doslova: „Takovej malej, vzteklej, ale náš!“ Tak neviem. ☺ PODĽA ČOHO SA V ŽIVOTE RIADITE? Bolo by toho asi viac, ale tri veci sú pre mňa naozaj kľúčové: • Správaj sa k druhým tak, ako by si chcel, aby sa oni správali k tebe. • Dopraj a bude ti dopriate, daj a bude ti dané. • S humorom ide všetko lepšie! ☺ Ručná výroba papiera na jazere Inle v Mjanmarsku Dušan sa počas cestovania stretol aj s komunitou žien z kmeňa Padaungov

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

6 Klienti poisťovní sa prvýkrát vyjadrili ku kvalite poskyto- vaných služieb a prezradili, s čím sú najviac nespo- kojní. Na základe hodnotení sa v prieskume hneď za prehnanou byrokraciou umiestnili neprofesiona- lita a neochota personálu či neuznané poistné udalosti. SLOVÁKOV NAJVIAC ZNEPOKOJUJÚ PAPIEROVAČKY A NEPROFESIONALITA Podľa celonárodného prieskumu kvality poisťovní Slovákov najviac hnevajú zbytočné papierovačky a zložité či nelogické postupy poisťovacích agentov. Prieskum zrealizoval nezávislý hodnotiaci systém Staffino v spolu- práci s portálom FinancnaHitparada.sk. Podľa predbežných výsledkov je Allianz – Slovenská poisťovňa medzi lídrami. Na finálne výsledky za rok 2016 si budeme musieť počkať do za- čiatku budúceho roku. Allianz – Slovenská poisťovňa medzi prvými PRIESKUM Celonárodný prieskum poisťovní ◼ Byrokracia a zložité postupy poisťovní ◼ Neprofesionalita a neochota personálu ◼ Neuznané poistné udalosti ◼ Neznalosť vlastných produktov ◼ Doba spracovania žiadosti klientov ◼ Stav a vybavenie priestorov pobočiek ◼ Rýchlosť vybavenia na pobočkách ◼ Cena produktov a služieb poisťovní Dôvod Počet hodnotení Byrokracia a zložité postupy poisťovní 22 % Neprofesionalita a neochota personálu 21 % Neuznané poistné udalosti 17 % Neznalosť vlastných produktov 14 % Doba spracovania žiadosti klientov 9 % Stav a vybavenie priestorov pobočiek 9 % Rýchlosť vybavenia na pobočkách 6 % Cena produktov a služieb poisťovní 2 % 2 % 6 % 9 % 9 % 14 % 17 % 21 % 22 %

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

7 ASPartner 02/2016 Keď potrebujete niečo vybaviť, tak to chcete urobiť rýchlo a jednoducho. Nehovoriac o službách, za ktoré si dokonca platíte. Paradoxne, cena poistiek a výška poplatkov nie je najväčší problém, ktorý slovenských klientov poisťovní trápi. Na jednej strane tu máme potrebu poisťovní všetko podrobne zdokumentovať – a nie raz, pričom sa žiadajú tlačivá na každý jeden jednoduchý proces a na strane druhej sú častokrát nelogické postupy zamestnancov poisťovní. Jednoduchosť, rýchlosť, prehľadnosť „Stovky Slovákov zapojených do prieskumu by ocenili, ak by poisťovne zjednodušili systém poistenia a lepšie nastavili pravidlá pre jeho plnenie. Jednoducho, nech klienti majú istotu, že ich potom nečaká nejaké nemilé prekvapenie, ak sa na nich obrátia s neja- kou požiadavkou,“ vysvetľuje Dominik Miša zo spo- ločnosti Staffino. KLIENTI OCEŇUJÚ NAJMÄ CELKOVÝ PRÍSTUP POISŤOVÁKOV „Klienti prostredníctvom prieskumu potvrdili trend očakávania jednoduchých, rýchlych a prehľadných služieb poisťovní. Čo nás príjemne prekvapilo, je výrazná ochota klientov verejne pochváliť svoju poisťovňu v prípade, že v minulosti získali rýchle a vyhovujúce poistné plnenie,“ povedal Martin Švidroň z portálu FinancnaHitparada.sk. Allianz – SP medzi lídrami Podľa Pavla Škriniara z portálu FinancnaHitparada.sk priebežné výsledky prieskumu ukazujú, že Allianz – SP sa nachádza na popredných priečkach. „Prieskum priniesol nový a skutočne zaujímavý pohľad na poisťovne. To bol hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli v ňom pokračovať. Zároveň sme začali sledovať, klienti ktorej poisťovne sú najviac spokojní s úrovňou služieb. Poisťovňa Allianz – SP sa podľa priebežných vý- sledkov nachádza v prvej päťke. Sám som zvedavý na poradie, keď budeme hodnotiť výsledky za rok 2016,“ informoval Škriniar. Príklady hodnotení klientov Allianz – SP „Som dlhoročným klientom Allianz – SP. Doteraz som nemal žiadny problém pri riešení poistných udalostí. Myslím si, že veľkou výhodou je nahlasovanie poistných udalostí alebo zistenie informácií cez telefón. Stretol som sa s veľkou ochotou. Hoci sú niektoré poistenia drahšie, ich cena zodpovedá skutočnosti. Avšak ako klient mám zľavy na produkty Allianz –SP,“ napísal Peter. „Neskutočne ma v poisťovni prekvapili, keď mi na druhý deň po nahlásení poškodeného auta volali z au- toservisu, že ma už čakajú. Takže zatiaľ iba pozitíva. Veľa informácií je na webe, niektoré dokumenty ne- treba posielať, ale stačí len odfotiť,“ ohodnotila Elena. „Rýchle plnenie. Môj agent je vždy po ruke, keď ho potrebujem,“ vyjadrila svoju spokojnosť Lucia. „Bezodkladné vybavenie poistných udalostí bez prie- ťahov. Personál je odborne pripravený,“ vyjadril svoj názor Jaroslav. Finálne výsledky prieskumu kvality poisťovní za rok 2016 budú známe po ukončení hlasovania začiatkom budúceho roku. Dôvod Počet hodnotení Ústretovosť a celkový prístup 40 % Rýchlosť vybavenia žiadostí 17 % Poradenstvo pri výbere produktov 13 % Príjemné priestory pobočiek 12 % Spoľahlivé plnenie poistenia 10 % Ochota pomôcť s vypĺňaním žiadostí 8 % ◼ Ústretovosť a celkový prístup ◼  Rýchlosť vybavenia žiadostí ◼  Poradenstvo pri výbere produktov ◼ Príjemné priestory pobočiek ◼ Spoľahlivé plnenie poistenia ◼  Ochota pomôcť s vypĺňaním žiadostí 10 % 8 % 12 % 13 % 17 % 40 %

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

8 Najviac podozrivých škôd je v okresoch Žilina, Martin, Námestovo, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. „Až štvrtinu podozrivých škôd evidujeme v Žilinskom kraji, kde sme za prvých 8 mesiacov odhalili spolu 330 podvodov v celkovej výške viac ako 919-tisíc eur,“ bilancuje Jaroslava Zemanová, vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností. V poistení majetku vedú „autičkári“ Najviac pokusov o poisťovací podvod je páchaných pri vozidlách. Niektorí majitelia vozidiel sa snažia uplatniť si prevádzkové opotrebenie osobných a nákladných áut, ale aj poľnohospodárskych strojov, a to z havarij- ného poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu spô- sobenú pri výkone povolania alebo z poistenia podnika- teľov. „Severozápad Slovenska je špecifický aj tým, že tu operujú aj skupiny, ktoré inscenujú dopravné nehody slovenských vozidiel – vinníkov aj za účasti vozidiel so zahraničnými registračnými číslami. Vozidlá vinníkov sú väčšinou staršie vozidlá v zlom technickom stave a poškodené vozidlá zase vozidlá prémiových značiek, väčšinou havarijne nepoistené,“ priblížil Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností v Allianz – SP. Fiktívne či hromadné úrazy V rámci životného poistenia sa stáva aj to, že ľudia uza- tvárajú viaceré životné poistky na jednu osobu, napríklad v jednom z prípadov mala 5-členná rodina dohromady 15 životných poistiek. Podľa výsledkov preverovania Allianz – SP sa objavili aj prípady, keď osoba nahlásila 3 či 4 úrazy za rok, pričom ich liečenie bolo neprimerane dlhé a následne si chcela uplatniť neprimerane vysoké poistné plnenie. Pri šetrení sa však preukázalo, že išlo o fiktívny úraz a pokus o poisťovací podvod. Od začiatku roka 2016 (január až august) preverila Allianz – Slovenská poisťovňa spolu 1 355 podozrivých škodových udalostí zo životného aj neživotného poistenia, v celkovej hod- note vyše 4,3 milióna eur. Podozrenie na podvod sa potvrdilo až v 95-tich percentách prípa- dov, teda v 1 295 preverovaných škodách. POISŤOVACIE PODVODY Za 8 mesiacov v Allianz – SP odhalili takmer 1 300 pokusov o podvod Kraj Počet šetrených škôd Šetrená hodnota (eur) Odhalený podvod (eur) % odhalených podvodov zo šetrenej hodnoty (eur) Bratislavský a Trnavský 191 485 383 364 445 75,08 % Nitriansky a Trenčiansky 349 867 068 539 765 62,25 % Žilinský 366 1 460 202 919 831 62,99 % Banskobystrický 170 413 278 275 138 66,57 % Košický a Prešovský 279 1 115 217 450 614 40,41 % SPOLU 1 355 4 341 149 2 549 791 58,74 % PODOZRIVÉ ŠKODOVÉ UDALOSTI PODĽA KRAJOV V ROKU 2016 (JANUÁR – AUGUST)

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

9 ASPartner 02/2016 Detektívi poisťovne Pri preverovaní a objasňovaní podozrivých poistných udalostí Allianz – SP využíva skúsených odborníkov – bý- valých detektívov či špičkové technológie. „Pri odhaľovaní poisťovacích podvodov často spolupracujeme s políciou a vyšetrovateľmi. Ak sa preukáže, že išlo o podvod, páchateľovi hrozí trestné stíhanie. Naším cieľom totiž je, aby sme odškodnili tých klientov, ktorým sku- točne vznikol nárok na poistné plnenie, a na druhej strane nezaplatili to, na čo nárok nevznikol. Tým, že eliminujeme výplaty „podvodných plnení“, chránime záujmy našich poctivých klientov, ktorí by na to následne tiež doplatili,“ uzatvára J. Zemanová. Prípady poisťovacích podvodov Stočené kilometre Poistený nahlásil, že pri jazde autom oboma kolesami vbehol do výtlku a poškodil si prednú nápravu vozidla a riadenie. Pri obhliadke malo vozidlo najazdených približne 120-tisíc km. Podvozok vozidla vykazoval známky opotrebovania. Došetrením histórie vozidla sme zistili, že šlo o dovezené vozidlo, ktoré malo v sku- točnosti najazdených minimálne 300-tisíc km. Podrob- nou analýzou poškodených dielov bolo jednoznačne preukázané, že išlo o dlhodobý stav, t. j. že poškodenie prednej nápravy a riadenia nebolo spôsobené náhod- nou udalosťou, ale išlo o prevádzkové opotrebenie, ktoré havarijné poistenie nekryje. Požadované poistné plnenie vo výške 3 500 eur bolo zamietnuté. Opakovane poškodená chalupa Chalupár nahlásil poškodenie odkvapov tiažou snehu. Pri obhliadke boli odkvapy vytrhané z kotvenia a po- krútené. Celková škoda dosahovala sumu asi 1 200 eur. Preverením histórie poistných udalostí hlásených na tejto chalupe sme zistili, že poškodenie odkvapov hlásil poistený už tretíkrát. Výmenu odkvapov v pred- chádzajúcich poistných udalostiach poistený vždy deklaroval faktúrou o ich nákupe. Prešetrením sme zistili, že faktúry o nákupe odkvapov boli falošné a odkvapy nikdy neboli vymenené. Ich kotvenia boli len provizórne opravené, čo spôsobilo menšiu odolnosť voči poškodeniu tiažou snehu. Poistený každoročne využil poveternostnú situáciu a snažil sa neoprávnene získať poistné plnenie. Prehľad celkom Počet šetrených škôd Šetrená hodnota (eur) Odhalený podvod (eur) Priemerné potenciálne plnenie (€) Neživotné poistenie 1 241 4 202 363 2 485 883 3 386 Životné poistenie 97 122 098 53 398 1 259 Underwriting Fraud (účelové poistenie) 17 16 689 10 510 982 SPOLU 1 355 4 341 149 2 549 791 3 204 PREHĽAD PODOZRIVÝCH ŠKÔD PODĽA TYPU POISTENIA V ROKU 2016 (JANUÁR – AUGUST)

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

10 Rast finančného majetku domácností vo svete sa výrazne spomalil. V roku 2015 stúpol len o 4,9 percenta, čím len o niečo presiahol tempo rastu ekonomiky. V pred- chádzajúcich troch rokoch pritom rástli finančné aktíva domácností až dvojnásobne. Štúdia Global Wealth Report naznačuje, že dobré časy sa pre väčšinu krajín sveta vrátane Slovenska skončili. „Vývoj finančných aktív dosiahol kritický bod. Extrémna monetárna politika stráca svoj vplyv na ceny aktív. Hnacia sila rastu aktív tak už neexistuje. V kombinácii s neustále klesajúcimi úrokovými sadzbami tak vyhliadky pre sporiteľov nie sú ružové,“ povedal Michael Heise, hlavný ekonóm skupiny Allianz. DLHY SLOVÁKOV PRESIAHLI ÚSPORY Nebohatnú ani Slováci. Ich finančné aktíva rástli menej, ako je východoeurópsky priemer, za to dlhy Slovákov stú- pajú najviac v regióne. S úsporami vo výške 5 300 eur za minulý rok, obsadili Slováci 40. miesto v rebríčku, rovnako ako v minulom roku. Náš hrubý finančný majetok vzrástol o 4,3 percenta, čo je menej ako svetový aj regionálny priemer. Predbehli nás Česi, ktorí postúpili na 26. priečku s čistými úsporami 12 614 eur, ale aj Poliaci s úsporami 6 540 eur a dokonca aj Bulhari, ktorí majú našetrené v priemere 6 370 eur. V dvadsiatke najbohatších obyva- teľov sa ani tento rok neumiestnila žiadna z východoeu- rópskych krajín. Najvyššie sa z nášho regiónu umiestnilo Slovinsko, ktoré skončilo na 25. mieste. Pri skúmaní dlhov Slovákov sa do hodnotenia premietol aj aktuálny hypotekárny boom u nás. Dlhy Slovákov za minulý rok sa totiž vyšplhali až na 5 570 eur a predstavo- vali 51 percent, čo výrazne presahuje východoeurópsky Slováci nebohatnú, extrémne sa zadlžujú Slováci sú v rebríčku bohatstva domácnosti na 40. mieste z 50-tich, bohatší sú Česi, Poliaci aj Rumuni. Dlhy Slovákov po prvýkrát prevýšili úspory, v priemere dlží každý Slovák 5 750 eur. Vyplýva to z výsledkov 7. štúdie skupiny Allianz, ktorá skúma majetok a dlhy domácností vo viac ako 50-tich krajinách sveta. FINANCIE Rebríček blahobytu domácností

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

11 ASPartner 02/2016 priemer (štáty, ktoré sú členmi EÚ), ktorý je na úrovni 33 percent. Slovenské domácnosti vynikajú aj v zhod- nocovaní svojich aktív. Až 64 percent svojich úspor majú uložených na bankových účtoch, termínovaných a sporiacich vkladoch. Je to najviac spomedzi východo- európskych krajín, ktoré v priemere držia iba 45 percent svojich aktív v bankách. VYSPELÉ KRAJINY STAGNUJÚ, ŤAHÚŇOM JE ÁZIA Celkovo stagnácia najviac zasiahla Európu, USA a Japon- sko. Bohatstvo domácností v západnej Európe stúplo za minulý rok len o 3,2 percenta a domácnosti v Spoje- ných štátoch si polepšili len o 2,4 percenta. Na opačnej strane rebríčka sa ocitli domácnosti v ázijských krajinách, s výnimkou Japonska, keď ich finančný majetok stúpol o 14,8 percenta. Ťahúňom je najmä Čína, aj vďaka rozši- rujúcej sa tamojšej strednej triede. Premietnuté do čísel, na vrchole rebríčka sú opäť Švajčiari, kde má v priemere každý obyvateľ nasporených 170 589 eur. V tesnom závese sú Spojené štáty s úsporami vo výške 160 949 eur a s väčším odstupom zastávajú 3. priečku Briti s úsporami na úrovni 95 600 eur. ČISTÉ BOHATSTVO V PRIEMERE NA OBYVATEĽA V ROKU 2015 (V EUR) PORADIE KRAJINA ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA (V EUR) 1. Švajčiarsko 170 589 2. USA 160 949 3. Veľká Británia 95 600 4. Švédsko 89 942 5. Belgicko 85 027 6. Japonsko 83 888 7. Dánsko 81 293 8. Taiwan 81 242 9. Holandsko 80 182 10. Singapur 79 261 26. Česká republika 12 614 36. Poľsko 6 540 40. Slovensko 5 300 53. Kazachstan 613 Zdroj: Allianz

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

12 AKÉ BOLI ZAČIATKY AGENTÚRY BE COOL? SPOMÍNATE SI NA PRVÝ EVENT? Na začiatku sme si vôbec nemysleli, že nás to bude baviť tak ako dnes. Teraz už môžem úprimne povedať, že sme ani poriadne netušili, do čoho sme sa pustili, pretože náš prvý väčší event bol hneď ten najväčší – bratislavský maratón, ktorý robíme dodnes. ORGANIZUJETE VIACERO BEŽECKÝCH PODUJATÍ. ČO JE PRI PRÍPRAVE TAKÉHOTO TYPU EVENTOV Z VÁŠHO POHĽADU NAJDÔLEŽITEJŠIE? Na začiatku všetkého je vždy nápad, to je alfa omega všetkého. Bez dobrého nápadu vám neprídu ľudia a ne- získate sponzorov, čiže nemáte potom pre koho a za čo akciu robiť. Len čo sa vám podarí toto prekonať, potom je najťažšie zosúladiť a zladiť všetky zložky, ktoré sú do akcie zapojené, aby v deň D všetko sedelo a klapalo. AKO DLHO TRVÁ PRÍPRAVA PODUJATIA? KOĽKO ĽUDÍ JE DO NEJ ZAPOJENÝCH? Napríklad naše najväčšie podujatie ČSOB Bratislava ma- rathon pripravujeme skoro celý rok. Ešte mesiac až dva po skončení ročníka trvá jeho vyhodnotenie a fakturácia, zdokumentovanie, stretnutia s partnermi. Zároveň sa odkryjú veci, ktoré chceme na ďalší rok zlepšiť, prípadne urobiť ako novinky. Počas roka postupne s rôznou inten- zitou riešime propagáciu akcie, tej nikdy nie je dosť. Veľa diskutujeme s partnermi o ich predstavách, chodíme na ďalšie bežecké podujatia doma aj v zahraničí a snažíme sa nasať vždy niečo nové a pozitívne. Keď zhruba šesť mesiacov pred akciou, čiže okolo 1. októbra, spúšťame registráciu, už bývajú základné body a osnovy podujatia nachystané. Potom sa už všetko doťahuje až do dňa D. Menšie podujatia chystáme, samozrejme, s rôznou in- tenzitou dva až tri mesiace. Vo firme nás je zhruba desať ľudí, ktorí sa permanentne venujeme príprave akcií. ČÍM VÁS PREKVAPIL TENTO ROČNÍK ČSOB BRATISLAVA MARATHONU? Tohtoročný ČSOB marathon bol pre nás takou malou skúškou. Boli sme zvedaví, či nám po jubilejnom 10. roč- níku prejavia ľudia opäť taký veľký záujem, ako to bolo vlani. Jubilejný ročník vždy láka a zmobilizuje viac ľudí. Avšak boli sme milo prekvapení, pretože sa počet účastníkov oproti minulému roku ešte zvýšil. V rámci akcie nám vyšlo viacero noviniek, takže sme s týmto ročníkom veľmi spokojní. NA ČO VŠETKO TREBA PRI PRÍPRAVE EVENTU MYSLIEŤ? Vždy sa snažíme myslieť na všetko, o čom predpokla- dáme, že nás môže prekvapiť, a snažíme sa byť na veci Maratón je beh na dlhú trať nielen pre jeho účastníkov, ale aj organizátorov. Podľa Jozefa Pukaloviča z agentúry Be Cool trvá príprava ich najväčšieho podujatia rok. V rozhovore hovorí aj o tom, aké kuriózne situácie museli riešiť a čo všetko je dobré mať pri organizovaní eventov poistené. Dobrý nápad je základom aj pri organizovaní podujatí KLIENT

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

13 ASPartner 02/2016 pripravení. Každý jeden z nás organizátorov začne po určitom čase používať niečo ako modus operandi, čiže základný manuál, ako akciu urobí, a na to nadväzuje vždy niečo extra, čím sa chce odlíšiť a byť pre účastní- kov, divákov a, samozrejme, pre sponzorov zaujímavejší a atraktívnejší ako iní. AJ NAPRIEK PRÍPRAVE SA NIE VŠETKO DÁ PREDVÍDAŤ A OVPLYVNIŤ. S AKÝMI NEČAKANÝMI PROBLÉMAMI BOJUJETE NAJČASTEJŠIE? PRIHODILO SA VÁM AJ NIEČO KURIÓZNE? Každá akcia má nejakú pikošku, ktorá sa nám stala a na ktorú vždy spomíname. Športové akcie tohto charak- teru sú vždy živý organizmus, kde sa môžete snažiť všetko si naplánovať a pripraviť, ale život vám vždy vie pripraviť nejaké prekvapenie. Najradšej spomí- nam na kuriózne prípady, keď sa v deň štartu posúval čas o hodinu dopredu, a mali sme bežcov, ktorí si to nevšimli a veselo sa rozbehávali po meste v čase, kedy sme už dávno odštartovali. Alebo keď nám minulý rok na nočnom behu vo Vysokých Tatrách vyhodilo po štarte elektrinu a my sme vlastnými telami podopierali štyri nafukovacie oblúky a ďalšie atrakcie, aby popod ne mohli bežci prebehnúť. A ČO KURIÓZNE ALEBO NEZVYČAJNÉ POŽIADAVKY OD KLIENTOV? Obvykle sa nás pýtajú na počasie, že či sme objednali dobré, to je vždy milé. SAMOTNÝM EVENTOM SA VAŠA PRÁCA ASI NEKONČÍ. ČO NASLEDUJE POTOM? Najhoršie je balenie, to je nočná mora. Je na zlosť, keď vám akcia dobre dopadne, chceli by ste si ten pocit užiť, a miesto toho musíte baliť, čo sa vám strašne nechce. Opadne z vás stres a endorfíny, čo vás držali pri organi- zácii, hlava je prázdna a vy musíte robiť niečo, čo sa vám vôbec nechce. Balenie je vždy zaťažkávacou skúškou ko- lektívu, tam sú si všetci rovní a musia priložiť ruku k dielu, lebo nechce sa vždy všetkým rovnako bez ohľadu na to, akú úlohu v tíme majú. :-) A úplne nás vie doraziť, keď nám pri balení prší, je zima alebo fúka, prípadne balíme po celom dni do hlbokej noci, ako sa to stáva napríklad pri nočnom behu. KEDY EVENT POVAŽUJETE ZA ÚSPEŠNÝ? Znie to možno jednoducho, ale úplne top je pre nás, keď ľudia odchádzajú z akcie, zastavia sa pri nás a povedia „ďakujeme“, „toto vám vyšlo“ alebo „dnes to bolo super“. Toto vyváži a preváži čokoľvek iné, spokojnosť účastníkov je úplne najlepšia odmena. AKÚ NAJVÄČŠIU AKCIU STE PRIPRAVOVALI? Určite ČSOB Bratislava marathon, to je organizačne najnáročnejšia akcia. Tiež celosvetový charitatívny beh Wings for life world run, ktorý máme tú česť už niekoľko rokov spoluorganizovať na Slovensku. Niekedy sa však stane, že nás úplne dorazí aj menšia akcia, napríklad keď je zlé počasie a my sme celý deň vonku, mrzneme a chystáme akciu za dažďa či vetra. Alebo nás niekde návalovo prekvapia ľudia, keď prídu vo väčšom množstve, ako sme čakali. Takže je to naozaj individuálne. AKO HODNOTÍTE SPOLUPRÁCU S ALLIANZ – SP? DOŠLO UŽ K POISTNÝM UDALOSTIAM? Tak ako sme sa vyvíjali ako firma, tak sa vyvíjala aj naša spolupráca. Dá sa povedať, že už máme pekný dlhoročný vzťah a zatiaľ veľmi harmonický, tuším sme prekonali aj ten krízový siedmy rok. :-) Začali sme klasicky poistením áut a nebytových priestorov, neskôr sme začali krátko- dobo poisťovať aj ľudí, čo nám na akcii pomáhajú, máme poistených aj dodávateľov a techniku na akcii, to je už pri nás veľmi podstatné a žiadané. Máme aj niektoré vychytávky, pretože máme aj caterin- gové oddelenie, tak sú poistené aj niektoré aktivity s tým súvisiace, dávali sme pripoisťovať našich šoférov či skla- dové zásoby našich športových obchodov. Pri niektorých eventoch partneri, napríklad obchodné centrá, vyžadujú rôzne krátkodobé pripoistenia, často aj nad rámec našich klasických zmlúv. Je super, že aj vtedy vieme nájsť v Allianz – SP pomoc. Keď tak nad tým rozmýšľam, je toho už naozaj dosť. A bu- dem najradšej, keď budem len platiť poistky a nebudem musieť riešiť poistné udalosti. Mali sme už, samozrejme, za ten čas aj nejaké škodové veci, ale išlo len o poistné udalosti menšieho rozsahu a väčšinou sa týkali áut. Budem rád, keď to tak ostane aj naďalej.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

14 PROGRAM ŠŤASTNÝ ŽIVOT MEDZI TIETO POISTENIA PATRIA: •  rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou poistnou sumou, • rizikové životné poistenie, • rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou, •  rizikové životné poistenie s meniacou sa poistnou sumou pri neúrazovej smrti a s konštantnou poistnou sumou pri úrazovej smrti, •  rizikové životné poistenie pre prípad smrti pre dvojicu osôb. K rizikovému životnému poisteniu pre prípad smrti s fixnou poistnou sumou môžu klienti získať aj poistenie, ktoré im poskytuje konzultáciu s odborníkom na otázky v oblasti zdravia, právne poradenstvo alebo pomoc pri úmrtí poisteného. Tento program si môžu dojednať klienti s najnižším vekom 2 týždne a najvyšším vekom 70 rokov. MOŽNOSŤ VÝBERU Program je využiteľný pre individuálne poistenie jednej osoby alebo viacerých osôb v rámci jednej poistnej zmluvy. Umožňuje klientom variovať poistné potreby rôznych cieľových skupín (rodiny, jednotlivci), v rôznom veku a s rôznou úrovňou finančného zabezpečenia. V programe je celkovo 22 poistení pre dospelú osobu a 11 poistení pre dieťa. Tieto poistenia môže klient využiť v prípade rôznych nečakaných životných situácií (napríklad úraz, choroba, invalidita, úmrtie). NOVÉ RIZIKOVÉ POISTENIA V programe Šťastný život sú dve nové rizikové poistenia pre dospelé osoby: • Rizikové životné poistenie pre prípad smrti pre dvojicu poistených osôb. Osoby poistené týmto poistením nemusia byť v rodinnom ani príbuzenskom vzťahu alebo bývať na spoločnej adrese. Poistenie je vhodné pre osoby s hypotekárnym úverom, spotreb- ným úverom alebo aj s podnikateľským úverom. Toto poistenie si môžu uzatvoriť osoby vo veku od16 rokov do 65 rokov. Poistná suma vyplatená v čase vzniku po- istnej udalosti je vyplatená po smrti ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených, ak smrť nastane počas poistnej doby. Smrťou ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených osôb poistenie zaniká. • Rizikové životné poistenie s meniacou sa poist- nou sumou pri neúrazovej smrti a s konštantnou poistnou sumou pri úrazovej smrti. Poistenie je určené pre klientov vo veku od 16 rokov do 75 rokov. Je ideálne najmä pre mladých ľudí, ktorí nepotre- bujú od samého začiatku poistenia vysokú poistnú ochranu. Pri tomto poistení je zjednodušený zdra- votný dotazník. Jednou zmluvou ochránite celú rodinu Po novom si ľudia môžu dojednať len sa- motné riziká, bez sporenia či investičnej zložky. Poistenie Šťastný život je variabilný poistný program, v rámci ktorého si môžu poistené osoby vybrať až z 5 rizikových životných poistení, ktoré budú plne pokrývať potreby klienta.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

15 ASPartner 02/2016 Ľadovec spôsobil takmer tretinu (30,7 %) všetkých škôd v celkovej výške 666-tisíc eur. „Počas júla a augusta nahlásili klienti Allianz – SP spolu 3 839 škôd za takmer 2,2 milióna eur,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. Extrémne ničivé boli dve silné vlny krupobitia, ktoré sa v lete prehnali Sloven- skom. „Po krupobití 6. júla nám klienti nahlá- sili 145 poistných udalostí. Ešte ničivejší bol ľadovec v posledný júlový víkend, keď v okolí Pezinka padali krúpy s veľkosťou stolnoteni- sových loptičiek a klienti nám len za jeden deň nahlásili 296 škôd za vyše 300-tisíc eur. Viac ako polovicu týchto hlásení tvorili škody na domoch a bytoch klientov. Najčastejšie išlo o poškodené strešné krytiny na domoch a terasách, zničené omietky a fasády, poško- dené vonkajšie žalúzie, rolety, okenné sieťky proti hmyzu, záhradný nábytok, ale aj solárne panely,“ hovorí L. Muthová. Krúpy sa nevyhli ani vozidlám a spôsobili preliačiny na kapotách a strechách stoviek áut. Najväčšie škody spôsobil ľadovec v okre- soch Pezinok, Michalovce, Trebišov, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Komárno. Mnohí poľnohospodári nahlásili zničenú úrodu viniča, pšenice, repky ozimnej, slnečnice a tekvice. POMÔŽU AJ VLASTNÉ FOTKY Ak už nastala škoda na vašom majetku, je potrebné nahlásiť ju poisťovni čo najskôr, a to telefonicky, cez internet alebo cez mobilnú aplikáciu. Poisťovňa s vami následne dohodne termín obhliadky. „Pri vzniku škody je dobré mať aj vlastnú fotodokumentáciu a tiež doložiť prípadné doklady, napríklad doklady o kúpe poškodených vecí. Škody, pri ktorých nie je potrebná obhliadka a klient si ich plánuje odstrániť svojpomocne, vybavíme už do 24 hodín od ich nahlásenia,“ vysvetľuje L. Muthová. POISTITE SI VÝKYVY POČASIA Klimatické zmeny, ktoré spôsobujú výkyvy počasia, dávajú pravidelné signály, že je rozumné chrániť svoj majetok poistením. „Pri poisťovaní svojej nehnuteľnosti alebo vozidla odporúčame myslieť aj na ochranu pred škodami spôsobenými počasím a do poist- ného krytia zahrnúť aj riziká ako krupobitie, záplavy, blesk či víchrica,“ dodáva L. Muthová. LIKVIDÁCIA V lete vyčíňalo najmä krupobitie Výkyvy počasia počas letných mesia- cov napáchali na celom Slovensku škody na domoch, vozidlách, aj na úrode. Kým v minulých rokoch spô- sobili v lete najväčšie škody záplavy a povodne, tento rok bolo jed- noznačne najničivejšie krupobitie. Zdroj: Allianz – SP Zdroj: Allianz – SP Škody po prírodných živloch (júl, august 2016) Počty poistných udalostí spôsobené krupobitím (júl, august 2016) 0 50 100 150 200 250 300 350 Privátny majetok Vozidlá Priemyslené škody Majetok firiem ◼ Krupobitie ◼ Povodne ◼ Víchrica ◼ Zrážky ◼ Blesk ◼ Iné 30,7 % 27,1 % 15,7 % 4,4 % 11,4 % 10,7 %

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

16 Pomerne častý je aj výskyt poranení hlavy, vyrazenia zu- bov a popáleniny. „V minulom roku zaevidovala Allianz – Slovenská poisťovňa dohromady až 10 726 úrazov klientov do 18 rokov, čo je v priemere 43 úrazov každý školský deň. Najviac poranení detí hlásili v uplynulých rokoch rodičia na jeseň, po návrate z letných prázdnin,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. CHLAPCI SÚ MAGNET NA ÚRAZY Počet úrazov má stúpajúcu tendenciu s narastajúcim vekom dieťaťa, 10-ročné deti sa teda zrania častejšie ako 3-ročné. Podľa štatistík Allianz – SP sa najviac úrazov stane tínedžerom vo veku približne 14 rokov. Staršie deti už na rodičovské rady príliš nedajú, sú často bez dozoru a viac športujú. V úrazovosti jednoznačne vedú chlapci, keď približne šesť z desiatich úrazov sa stane práve chlapcom. V minulom roku evidovala Allianz – SP spolu až 6 644 úrazov chlapcov. O niečo lepšie sú na tom diev- čatá, ktorých rodičia v minulom roku poisťovni nahlásili 4 082 úrazov. NAJVIAC ZRANENÍ POČAS REKREÁCIE Bez ohľadu na ročné obdobie eviduje Allianz – SP najviac zranení detí počas rekreačnej činnosti. Na ihrisku či turistike sa stane až 40 percent z celkového počtu týchto poistných udalostí. Úrazy, ktoré sa stanú v škole, predsta- vujú 16 percent a približne 8 percent detských úrazov sa stane pri prechádzaní cez cestu alebo pri jazde na bicykli. Kým ľahké povrchové poranenia vyjdú na niekoľko stoviek eur, najvyššie poistné plnenia poisťovňa vypláca pri zraneniach, ktoré sa hoja s komplikáciami alebo končia trvalými následkami. „Minulý rok sme najvyššie poistné plnenie vo výške 22 380 eur vyplatili rodičom chlapca, ktorý mal veľmi vážne poranenie ruky. Úraz si vyžiadal amputáciu celej končatiny,“ priblížila L. Muthová. ŠKOLY SI POISŤUJÚ ÚRAZY AJ KRÁDEŽE Školské zariadenia čoraz viac dbajú na ochranu a odškod- nenie detí v prípade úrazov. Svedčí o tom každoročný mierny nárast záujmu o poistenie úrazu žiakov a zamest- nancov školy v Allianz – SP. Ide o skupinové poistenie, ktoré kryje školský úraz v prípade smrti, trvalých ná- sledkov, hospitalizácie a doby nevyhnutného liečenia. Poistenie sa vzťahuje na všetky úrazy, ktoré sa stanú pri praktickom vyučovaní, ale aj pri mimoškolskej činnosti ako sú výlety, exkurzie či lyžiarske zájazdy. Okrem úrazového poistenia si školy môžu dojednať aj skupinové poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov. Až 60 percent detských úrazov sa stane chlapcom Zlomeniny zápästia, predlaktia a prstov na rukách a nohách, podvrtnutie členka či natiahnutie väzov. Tieto úrazy najčastejšie hlásia rodičia školákov. ÚRAZOVOSŤ

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

17 ASPartner 02/2016 Demografi už dlhší čas nevnímajú mestá ako „pasce pôrodnosti“. Štáty majú tendenciu pomeštiť sa, vyvíjajú sa, stávajú sa bohatšími. Tým, že sa urbanizujú, pôrodnosť v mestách klesá. Avšak nový výskum odborníkov zo skupiny Allianz ukazuje, že mestá už naďalej nie sú „pascami pôrodnosti“, aspoň nie v rozvinutom svete. Bohatí s deťmi v meste? Do štúdie bolo zaradených 41 veľkomiest v Európe a v Spojených štátoch, ktoré majú viac ako milión obyva- teľov – od New Yorku až po hlavné mesto Malty Vallettu. Výsledkom bolo zistenie, že pôrodnosť v týchto mestách je o 7 percent vyššia, než je celonárodný priemer krajín, v ktorých sa nachádzajú. Napríklad Lisabon má o 50 per- cent vyššiu priemernú pôrodnosť, ako je celoštátny priemer Portugalska, Bratislava má o 31 percent vyššiu mieru pôrodnosti ako Slovensko a Birmingham zasa o 17 percent viac ako Veľká Británia. SYMBOL SPOLOČENSKÉHO POSTAVENIA „Prekvapujúce je, že mestá s najvyššími nákladmi na život a najvyššími cenami nájmov majú aj tak vyššiu pôrodnosť, než je celonárodný priemer v danej krajine,“ povedala Brigitte Miksa, riaditeľka Divízie penzijných pro- duktov Allianz. Napríklad v Londýne je o 8 percent vyššia miera pôrodnosti než je celoštátny priemer. Jedným z vy- svetlení môže byť posun postoja. Zdá sa, že sa názor na rodičovstvo postupne mení a deti začínajú byť dokonca vnímané ako symbol spoločenského postavenia. Rodičia sa svojimi deťmi radi chvália aj preto, lebo spoločnosti dokazujú, že majú na to, aby si ich mohli dovoliť. STARNUTIE POPULÁCIE Avšak odborníci z Allianz varujú, že aj keď je „baby boom“ v mestách pozitívnym demografickým javom, nedokáže to úplne vyriešiť problémy súvisiace so starnutím populácie. Krajiny musia nájsť iné spôsoby ako udržať populáciu, ekonomiku, verejné služby a dôchodkový systém. Súčas- ťou riešenia môžu byť mestá, ktoré podporujú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, ponúkajú možnosti pre jednoduchšiu starostlivosť o deti či poskytujú stabilné pracovné prostredie najmä pre pracujúce matky. Odborníci tvrdia, že ak sa dosiahnu vhodné podmienky pre rodičov- stvo, je možné, že ešte viac partnerov sa rozhodne mať deti. REBRÍČEK MIEST S NAJVYŠŠÍMI ROZDIELMI ŠTÚDIA ALLIANZ PÔRODNOSŤ V SVETOVÝCH MESTÁCH Krajina národná hodnota pôrodnosti hodnota pôrodnosti v meste mesto rozdiel % Portugalsko 20,3 30,6 Lisabon 50,5 Slovensko 22,9 30,1 Bratislava 31,3 Veľká Británia 30,6 35,9 Birmingham 17,4 USA 30,9 36,1 Dallas 16,8 Belgicko 29,8 34,6 Brusel 16,1 Nórsko 28,6 33,2 Oslo 16 Poľsko 22,6 26 Varšava 14,9 Dánsko 26,2 29,8 Kodaň 13,6 Švédsko 30,2 34,2 Štokholm 13,2 Nemecko 22,8 25,7 Frankfurt 12,6 Zdroj: Allianz

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

18 Dôchodková reforma je hlavnou témou politických programov krajín po celom svete už mnoho rokov. Proces reformy sa však výrazne líši v každom štáte. Štúdia s názvom „Pension Sustainability Index 2016“ (PSI), ktorú vypracovali odborníci skupiny Allianz, ukazuje, že značný počet krajín si zlepšil udr- žateľnosť svojich dôchodkových systémov oproti roku 2014. Zlepšenie udržateľnosti dôchodkových systé- mov ovplyvnili najmä dva faktory: celkové zvý- šenie efektívneho veku odchodu do dôchodku a revízia v penzijných výdavkoch pre ďalšie desaťročia. Zdá sa, že sa dôchodkové reformy, ktoré začali v mnohých štátoch takmer pred desiatimi rokmi, prinášajú svoje ovocie. VYHRATÉ TO NEMAJÚ ANI NAŠI SUSEDIA Podobne ako v roku 2014 sa Slovensko nachádza medzi dvadsiatimi krajinami s najmenej udržateľným dôchodkovým sys- témom. Náš štát bude mať podľa odborníkov problém udržať dôchodkový systém kvôli neustálemu odčerpávaniu peňazí z druhého piliera a jeho celkovej nestabilite. O niečo lepšie sa umiestnili ostatné krajiny V4-ky, ktoré však tak isto majú nestabilný dôchod- kový systém. V budúcnosti to môže zvýšiť riziko pádu dôchodcov pod hranicu chudoby a štát by im tak musel poskytnúť sociálnu po- moc, čo by ešte viac zaťažilo verejné financie. KRAJINY LATINSKEJ AMERIKY SÚ PRED NAMI Prekvapivé je, že menej vyspelé preľudnené krajiny, ako Filipíny, Argentína, Peru alebo Čile, majú udržateľnejšie dôchodkové systémy ako Slovensko. Populácia v týchto krajinách je prevažne mladá a očakáva sa, že to tak ostane aj v budúcnosti. Z tohto dôvodu tieto krajiny nepociťujú vysoký tlak na reformu. Slovensko je medzi dvadsiatimi štátmi s naj- menej udržateľným dôchodkovým systémom. Ukázali to výsledky najnovšej štúdie mapujúcej udržateľnosť dôchodkových systémov. V rebríčku nás dokonca predbehli menej vyspelé krajiny Latinskej Ameriky. FINANCIE Experti varujú: Dôchodkový systém stále potrebuje zmenu Index udržateľnosti dôchodkov Stupnica: 10 = nízka potreba reforiem, 1 = vysoká potreba reforiem Zdroj: Allianz, 2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Austrália 2. Dánsko 3. Švédsko 4. Holandsko 5. Nórsko 6. Nový Zéland 7. Lotyšsko 8. Estónsko 9. Čile 10. USA 11. Veľká Británia 12. Mexiko 13. Švajčiarsko 14. Hong Kong 15. Kanada 16. Litva 17. Fínsko 18. Luxembursko 19. Peru 20. Česká republika 21. Malajzia 22. Argentína 23. Filipíny 24. Singapur 25. Nemecko 26. Poľsko 27. Rusko 28. Rakúsko 29. Belgicko 30. Rumunsko 31. Bulharsko 32. Turecko 33. Južná Kórea 34. Maďarsko 35. Francúzsko 36. Slovensko 37. Írsko 38. Kolumbia 39. Taiwan 40. Indonézia 41. Chorvátsko 42. Portugalsko 43. Juhoafrická rep. 44. Cyprus 45. Španielsko 46. Japonsko 47. India 48. Malta 49. Taliansko 50. Brazília 51. Grécko 52. Slovinsko 53. Čína 54. Thajsko

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

19 ASPartner 02/2016 OCENENIE Predstavitelia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) počas konferencie Slovak Insurance Broker and Agent Forum (SIBAF) 2016 oceňovali najlepšie poisťovne na slovenskom trhu. Allianz – SP opäť zožala úspech. A nielen jedenkrát. Poisťovne sa uchádzali o víťazstvo v dvoch ka- tegóriách – v kategórii Poistenia priemyslu a podnikateľov a v kategórii Havarijného poistenia vozidiel. Allianz – SP získala prvé miesta v oboch kategóriách. Stala sa tak naj- lepším poskytovateľom služieb na Slovensku v oblasti neživotného poistenia. Ceny za spoločnosť prevzal člen predsta- venstva a viceprezident rezortu obchodu neživotných poistení Dušan Quis. „Získané ocenenia sú pre nás ohodnotením vysokej kvality našich produktov a služieb, ale aj veľkou motiváciou a zároveň záväzkom neustále napredovať,“ uviedol Quis. Aj napriek ich vyššiemu umiestneniu je v týchto štátoch čoraz vyšším rizikom chudoba na dôchodku. Navyše v Argentíne nie sú výdavky na dôchodky vzhľadom k HDP príliš vysoké. Očakáva sa však, že sa to v naj- bližších desaťročiach môže zmeniť. POBALTSKÝM ŠTÁTOM NIE SÚ REFORMY CUDZIE V porovnaní s výsledkami z roku 2014 výška efektívneho veku odchodu do dôchodku vzrástla takmer vo všetkých krajinách východnej Európy. Rovnako ako v roku 2014 sú štáty Lotyšsko, Estónsko a Litva na vrchole zoznamu v rámci krajín strednej a východnej Európy. Estónsku sa podarilo dokonca umiestniť v top desiatke v celkovom poradí. Pobaltské štáty kontinuálne zavádzajú reformy ako zvýšenie efektívneho veku odchodu do dôchodku a znižujú náklady dôchodkového systému na verejné financie. Podľa expertov si Slovensko tak isto polep- šilo zavádzaním reforiem, avšak má menej udržateľný dôchodkový systém ako štáty po- baltských krajín. Preto je potrebné zavádzať ďalšie reformy s cieľom zabezpečiť finančnú udržateľnosť dôchodkového systému. SLOVINSKO URGENTNE POTREBUJE ZMENU, AUSTRÁLIA OPÄŤ EXCELUJE Prekvapivé je, že inak vyspelé Slovinsko sa nachádza medzi trojicou štátov, ktoré majú najmenej udržateľný dôchodkový systém. Slovinsko podľa odborníkov urgentne potre- buje reformy. Lepšie umiestnenie krajiny v rebríčku môže iba čiastočne zlepšiť zvýšenie veku odchodu do dôchodku a optimistickejšia prognóza penzijných výdavkov pre rok 2050. Verejný dôchodkový pilier Slovinska generuje len takú výšku príjmu na dôchodku, ktorý stačí na finančné udržanie systému. Druhý a tretí pilier tvoria iba obmedzený, dodatočný príjem. Naopak Austrália obhájila svoje prvenstvo. Má teda najviac udržateľný dôchodkový sys- tém. Svoju úlohu pri tom zohrávajú priaznivé demografické podmienky krajiny a dobre spravované verejné financie, čo znamená, že tlak na reformu je v tomto štáte skutočne nízky. V top päťke sa umiestnilo aj Dánsko, Švédsko, Holandsko a Nórsko. Allianz – SP je absolútnym víťazom! O víťazoch ankety rozhodujú nezávislí pro- fesionálni sprostredkovatelia neživotného poistenia, ktorí hodnotia kvalitu poistných služieb na Slovensku. Pri hlasovaní zohľad- ňujú vlastné skúsenosti s poisťovňou, a to od oceňovania rizika, cez poskytovaný servis až po likvidáciu poistných udalostí.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

20 Predchodcovia dronov sa už v minulosti využívali na vojenské účely. Bezpilotné lietajúce zbrane preto nie sú žiadnym novým pojmom. Už v 60. rokoch 19. storočia boli ako prvé drony využité práve balóny. Naložili ich výbušninami a poslali ich k nepriateľom. Dnes sú drony inovatívnou technológiou a čoraz častejšie sa využívajú v komerčnom sektore. Bezpilotné systémy lietadiel majú potenciál pri riešení rozličných problémov, pri zvýšení bezpečnosti, pri úspore nákladov v mnohých priemyselných odvetviach alebo pri odstraňovaní následkov katastrof. Napríklad, keď bola časť Tianjin v Číne nedostupná po veľkej expló- zii, vďaka fotografiám vo vysokom rozlíšení zhotovenými dronmi, sa mohli porovnať fotografie pred a po výbuchu, a tak určiť, aké rozsiahle následky za sebou explózia zanechala. POHĽAD ZHORA Drony sú ovládané diaľkovo z riadiacich staníc. Nakoľko ide o relatívne bezpečný a lacný spôsob, ako získať dobrý pohľad zhora, využívajú sa často v situáciách, ktoré nie sú príliš bezpečné pre človeka. Ich veľkosť je rôzna – niektoré drony sú malé ako dlaň človeka, ale existujú aj 7,5-tonové stroje, ktoré sú schopné lietať nepretržite aj 30 hodín. Tým, že sú drony stále menšie, lacnejšie a jednoduchšie na použitie a regulačné zmeny najmä v USA, uľahčujú vstup dronov na trh, sa ich počet zvyšuje. Americké fede- rálne letectvo predpokladá, že do konca tohto roka bude na komerčné využitie nasadených cez 600 000 dronov. OD DORUČENIA PIZZE AŽ PO ZÁCHRANU ĽUDSKÉHO ŽIVOTA Drony čoraz častejšie využívajú aj podnikatelia po ce- lom svete. Potravinársky priemysel: Pizzeria v Nemecku testo- vala drony ako doručovateľov pizze. V USA zasa potra- vinársky reťazec začal využívať bezpilotné lietadlá na prenos kávy či kuracích sendvičov. Nákladná dopravná Drony sa stali za uplynulých pár rokov sú- časťou nášho každodenného života a ľudia objavujú čoraz väčšie možnosti ich využi- tia. Uplatnenie našli v armáde, monitorujú rozsah prírodných kalamít, strážia hranice, doručujú zásielky. Odborníci zo skupiny Allianz však varujú, že okrem výhod, ktoré so sebou prináša komerčné využitie dro- nov, existujú aj mnohé riziká. Boom dronov: Pomocníci či postrach spoločnosti? PRIEMYSEL TYPY DRONOV Multi-helikotéra Dron s viacerými vrtuľami než má kvadrokoptéra Rotorové krídla Dron ako tradičná helikoptéra Pevné krídla Dron s krídlami pripomínajúcimi lietadlo Kvadrokoptéra Dron so štyrmi nadstavcami, každý s vrtuľou

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

21 ASPartner 02/2016 spoločnosť zasa testovala drony na doručovanie núdzových zásob a liekov z pevniny na Východofrisské ostrovy. Humanitárny sektor: Afrika plánuje využiť drony na prenos krvi a vakcíny do odľahlých oblastí, čo môže zachrániť tisíce životov. V Brazílii používajú drony na monitorovanie poľnohospodárskych oblastí. Týmto spôsobom kontrolujú, či ľudia nie sú využívaní na nele- gálne otrocké práce. POISTENIE DRONOV V rámci upisovania a likvidácie poistných udalostí využíva poisťovňa Allianz drony na posúdenie rizík a na prieskum škôd. Zabezpečujú rýchly a efektívnejší prenos informácií. Napríklad v prípade povodní má poisťovňa v krátkom čase k dispozícii vizuálne zábery, vďaka čomu môže okamžite reagovať a pomôcť pri od- straňovaní škôd na majetku. Poistenie dronov je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť poisťov- níctva. Poisťovne môžu chrániť obe strany – navigátora aj širokú verejnosť – pred rizikom kolízie dronu vo vzduchu, ako aj pred škodami na majetku či ublížení na zdraví. Existujú rôzne druhy poistení v závislosti od typu použitia. Allianz poskytuje poistenie dronov pre komerčných operátorov, výrobcov, distribútorov, servisných pracovníkov či pre samotných užívateľov dronov. RIZIKO KOLÍZIÍ A PÁDOV Nové technológie so sebou však prinášajú aj nové riziká. Zvyšujúci sa počet dronov na oblohe zväčšuje nielen riziko ich kolízií a pádov, ale aj riziko kybernetic- kých útokov a terorizmu. Hackeri môžu prevziať kontrolu nad dronmi cez hackerský rádiový signál, a tak vysielať príkazy z inej riadiacej stanice. Tak isto môžu odcudziť dôverné dáta nahraté dronom. OTÁZKY OCHRANY SÚKROMIA Objavujú sa aj obavy, či bezpilotné lietadlá neporu- šujú ochranu súkromia. V Nemecku dostal súkromný prevádzkovateľ dronu zákaz jeho používania a pokutu vo výške 250 000 eur, pretože letel opakovane cez pozemok svojho suseda. DÔLEŽITOSŤ VZDELÁVANIA Odborníci z Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS – Allianz poisťovateľ korporátnych a špeciálnych riešení riadenia rizika) spolupracujú s dvoma špičkovými americ- kými univerzitami v oblasti letectva. Obe univerzity sa zameriavajú na vzdelávanie profesionálnych navigátorov dronov. AGCS je tak isto zakladajúcim členom asociácie poisťovní (UASIA), ktorá sa zaoberá všetkými aspektmi poistenia, riadením rizík a bezpečnosti v súvislosti s ko- merčným využitím dronov.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

22 Tohtoročnú vzájomnú spoluprácu sme odštartovali 5. júna na Dni detí Nadácie Markíza. Štyri letné kempy sa konali počas prázdnin v lone krásnej prírody v Stredisku zdravotne znevýhodnených športovcov na Remate. Organizátori v tomto roku posunuli projekt už s vyše dvadsaťročnou tradíciou na vyšší „level“, keď okrem tradičných kempov zaradili do letného programu aj dva kempy zamerané na konkrétne paralympijské športy, a to plávanie a bocciu. STRETNUTIE S PARALYMPIONIKMI Tradičné kempy sú ladené vysoko motivačne, pričom v priebehu týždňa sa deti zoznámili a prakticky si vyskúšali viacero paralympijských športov, spoznali paralympijské hnutie, dozve- deli sa o jeho úspechoch a osobne sa stretli aj s našimi najúspešnejšími paralympionikmi. Boccia je špecifický šport zameraný pre- dovšetkým na ťažšie formy zdravotného postihnutia. Pobytu v tábore pre mladých „boccistov“ sa preto zúčastnili vozičkári a ich športovými vedúcimi boli úspešní sloven- skí boccisti ako Robert Ďurkovič či Miška Balcová, ktorí okrem tréningov vedeli obdi- vuhodne upútať nielen v rámci tréningovej palubovky, ale aj mimo nej v priateľských rozhovoroch o živote človeka so zdravotným znevýhodnením. Všetkým deťom budeme na ceste za športom, úspechom a uznaním držať palce. Slovenské výrazné paralympijské osobnosti sú pre nich najlepšou motiváciou k pravidel- nému pohybu a športovaniu. Deti mali veľkú radosť z toho, že sa mohli stretnúť s našimi paralympionikmi ešte pred 15. paralympijskými hrami v RIU, v ktorých títo športovci získali pre Slovensko fantas- tických 11 medailí. Porozprávať sa s takými športovými talentami, ktorí sa nepoddali osudu a dosahujú výborné výsledky, to vyčarí úsmev na tvári snáď každému. Projekt Hľadáme talenty Slovenského paralympijského výboru sa za posledné roky dostáva stále viac do povedo- mia širokej verejnosti. Sme hrdí, že už druhý rok sme v spolupráci s Nadáciou TV Markíza podporili organizáciu športových kempov pre talentovanú zdravotne znevýhodnenú mládež. Leto v znamení paralympijských talentov Deň detí Nadácie Markíza. Predseda správnej rady Nadácie TV Markíza Michal Borec (sprava), predseda SPV Ján Riapoš a Lucia Lomnická z odboru market manažmentu ASP SPOLUPRÁCA

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

23 ASPartner 02/2016 Dovolenková sezóna už bola v plnom prúde a počas jedného horúceho júlového dňa sa v priestoroch kultúrneho domu v Devíne nakrúcala nová reklamná kampaň zameraná na podporu poistenia privátneho majetku. Nasledujúci deň bol venovaný fotografo- vaniu, ktorého sa s chuťou zhostil fotograf – Martin Fridner. V školskom predstavení na javisku prebiehala rozkošná adaptácia klasickej rozprávky O troch prasiatkach. Traja hlavní detskí predstavitelia, prasiatka, sa ukrývali v teh- lovom domčeku pred zlým vlkom. Odvážne prasiatko sa vysmievalo vlkovi pred domčekom, chvostíkom však zavadilo o kľučku na dvierkach a nechtiac zrútilo kulisu domčeka. Celá scénka bola tragikomicky vtipná, publikum sa skvele bavilo a zmätené prasiatko zostalo stáť v ruinách domčeka. Rýchlo sa však vynašlo a spolu s vlkom sa za búrlivého potlesku ruka v ruke poklonili vysmiatemu publiku. METAFORA NA POISTNÚ UDALOSŤ Po skončení letných prázdnin tak mohla smelo odštartovať jesenná reklamná kampaň vychádzajúca z nového medzinárodného komunikačného konceptu skupiny Allianz – „Dare to“ (odváž sa, trúfni si). Kampaň, zameraná na podporu poistného produktu Môj domov, prezentovala hlavnú myšlienku „Dare to“ v podobe rozprávky O troch prasiatkach prostredníc- tvom milej, vtipnej a jednoduchej metafory na poistnú udalosť. Posolstvo bolo bližšie odkomunikované v znení: „Stalo sa… Opravíte. Najoceňovanejšie poistenie majetku Môj domov vyrieši nepredvídané situácie rýchlo a fér.“ Kampaň ako z rozprávky ZO ZÁKULISIA V rozprávke sa vždy môžeme spoľahnúť na šťastný koniec. Sme na to zvyknutí, všetci si z detstva dôverne pamätáme známe rozprávkové príbehy. Sám život však žiadnou roz- právkou nie je a každý príbeh má svoj vlastný, nepredvídateľný koniec. Je dobré byť preto pripravený na všetky situácie, ktoré nám život prináša. Obzvlášť, ak ide o náš domov…

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/

24 REDAKCIA: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, SK, KONTAKTY: Monika Grečková monika.greckova@allianz.sk, Sylvia Spiritzová sylvia.spiritzova@allianz.sk, GRAFICKÁ ÚPRAVA: Visual Communication, s. r. o., creative studio, TLAČ: MIRE, s. r. o.

http://www.floowie.com/en/read/aspartner-02-16-klienti/