Latinská Amerika - 2018/2019http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

latinská amerika 2018 | 2019

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

Vážení klienti, tímto katalogem otevíráme již čtrnáctou se- zónu cestovní kanceláře SOLEADA a doufá- me, že i tentokrát Vám budeme moci nabíd- nout splnění Vašich cestovatelských přání. Naše nabídka zájezdů pokrývá již kompletní region Latinské Ameriky, a proto na rozdíl od předchozího vydání v tomto katalogu najdete „pouze“ dva nové okruhy. První novinkou je okruh „Putování sever- ním Mexikem“, který Vás zavede do oblasti Barranca del Cobre, tedy Měděného kaňonu, který se projíždí vlakem a kde strávíme několik dnů výlety po okolí i návštěvou jednoho z ka- ňonů. Poté se přesuneme na slunečný poloos- trov Baja California. Tento program nabízí na- prosto odlišné spektrum zážitků ve srovnání s klasickými „jižními okruhy“ Mexikem. Dalším novým zájezdem je okruh „Pestro- barevná Brazílie“, který kombinuje největší přírodní zajímavosti i portugalské koloniální pozůstatky této země a je koncipován jako pohodový poznávací program s koupáním. Zájezd vrcholí návštěvou oblasti Pantanalu, která je rájem pro pozorování místní bohaté fauny a flóry. Vedle těchto dvou novinek nabízíme samo- zřejmě celou škálu našich osvědčených zá- jezdů po jednotlivých jihoamerických zemích. Mnoho našich stálých klientů dává přednost postupnému detailnímu poznávání jednotli- vých destinací tohoto regionu. Ale i těm, kteří se do Jižní Ameriky chystají poprvé a  chtě- li by poznat více zemí najednou, můžeme nabídnout náš vyzkoušený a programově bohatý velký okruh napříč několika zeměmi „Velká jihoamerická mozaika“. Stejně jako v předchozích letech je katalog na dva roky, a proto doporučujeme sledovat naše webové stránky www.soleada.cz, kde najdete kromě aktualit a informací k zájezdům také další okruhy a tipy. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi připomínkami a dotazy. Děkujeme všem našim klientům za projeve- nou důvěru a těšíme se na další setkání bě- hem zájezdů. Ing. Pavel Novotný a Ing. Jan Šťastný majitelé CK Slevy Při rezervaci zájezdu a uhrazení zálohy více než 4 měsíce před odjezdem je sleva 3 %. Pro klienty, kteří s naší CK již cestovali, je sleva 5 % při rezervaci více než 3 měsíce před odjezdem. Slevy nelze kumulovat, lze zvolit vyšší. Cestovní kancelář SOLEADA je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/99 Sb. Garanční list je k nahlédnutí v naší kanceláři nebo na www.soleada.cz, případně na internetových stránkách partnerské pojišťovny. Proč s námi cestujete již 14 let? l jako specialisté na region Latinské Ameriky jsme všechny destinace mnohokrát osobně navštívili a víme, co Vám nabízíme l originální programy, které obsahují více poznání než jiné nabídky na českém trhu l jsme malá flexibilní kancelář schopná upravit i pravidelný zájezd dle Vašich přání, např. individuálním prodloužením programu o pobyt u moře nebo spojením dvou okruhů l zájezdy jezdíme v malých skupinkách 8–14 osob l s námi máte vyšší šanci na uskutečnění zájezdu l skupiny doprovázejí zkušení čeští průvodci jazykově i znalostně vybavení l létáme pravidelnými linkami s renomovanými dopravci l slevy za včasnou rezervaci a pro stálé klienty

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

Brazilský Expres........................................................................4 Přírodní krásy Brazílie od Ria k Amazonii.........................6 Velká cesta Brazílií....................................................................8 Pestrobarevná Brazílie.........................................................10 Z Ria až na pobřeží Pacifiku...............................................12 Velká jihoamerická mozaika...............................................14 Do nitra And – Argentina, Chile a Bolívie.......................16 Led a oheň Patagonie – Argentina a Chile...................18 Chile a Velikonoční ostrov...................................................20 Cesta na rovník – Ekvádor a Galapágy...........................22 Kultury severního Peru.........................................................24 Napříč Peru za 2 týdny.........................................................26 To nejlepší z Bolívie...............................................................28 Belém – Fr. Guyana – Surinam – Guyana......................30 Utajené skvosty Kolumbie..................................................32 Středoamerický ráj – Kostarika a Panama...................34 Mayský okruh..........................................................................36 Putování severním Mexikem ............................................38 Mexiko křížem krážem.........................................................40 Svět Aztéků a španělské kolonizace...............................41 Poklady Chiapasu a Yucatánu...........................................42 Obsah www.soleada.cz Cestovní kancelář SOLEADA s.r.o. Moskevská 658/41, 460 01 Liberec Tel.: 485 102 754 Mobil: 774 750 111 Email: info@soleada.cz www.soleada.cz www.plavbykaribikem.cz www.polarni-plavby.cz IČO: 25493892

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Brazílie. 2. den RIO DE JANEIRO Ráno přílet do Rio de Janeira, ubytování v ho- telu na Copacabaně poblíž pláže, individuální volno na koupání a odpočinek. 3. den RIO DE JANEIRO Prohlídka historického centra města s moderní katedrálou ve tvaru sopky. Navštívíme kostel sv. Benedikta bohatě zdobený zlatem, jedinou secesní kavárnu v Brazílii a zachovalou portu- galskou knihovnu. Po obědě se přemístíme ke stadionům Sambodromo, kde se pořádá největší festival samby, a Maracana, který byl největším fotbalovým stadionem na světě. Na- konec vyjedeme kabinovou lanovkou na Cukro- vou homoli (Pão de Açúcar), kde si počkáme na západ slunce. 4. den RIO DE JANEIRO Výlet do Cosme Velho k  památníku Corcova- do s obrovskou sochou Ježíše Krista ve výšce 710 m a s jedinečným výhledem na celé Rio de Janeiro a  zátoku Guanabara. Navštívíme bo- hémskou čtvrť Santa Teresa, kam po 4-leté re- konstrukci začala opět jezdit historická otevře- ná tramvaj. V únorovém/březnovém termínu je tento den jedinečnou příležitostí zúčastnit se závěrečného defilé karnevalu na Sambodromu. Dále navštívíme botanickou zahradu založenou již v 19. století a projedeme se kolem pláží Ipa- nema, Leblon až na pláž São Conrado. Během dne budeme obědvat v  restauraci tradičního brazilského způsobu „rodizio“ s  mnoha druhy grilovaného masa, steaků, salátů nebo ryb. 5. den RIO DE JANEIRO Celodenní volno, koupání a  odpočinek. Mož- nost fakultativního výletu do císařského města Petropolis vzdáleného dvě hodiny od Ria, příp. zajímavá exkurze do chudinské čtvrti „favela“ s místním průvodcem. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Transfer na letiště a  odlet do Foz do Iguaçú nacházejícího se nedaleko vodopádů, transfer, ubytování v hotelu a odpočinek. Město Foz do Iguaçú je vstupní branou k návštěvě vodopádů Iguazú z brazilské strany. brazilský expres Svojí polohou a členitostí jedinečné Rio de Janeiro a nejkrásnější vodopády světa Iguazú. Bohatý program s návštěvou známých i utajených míst. RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ Z BRAZILSKÉ A ARGENTINSKÉ STRANY – CIUDAD DEL ESTE – ELEKTRÁRNA ITAIPÚ 4 | Brazilský expres

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

7. den VODOPÁDY IGUAZÚ Návštěva brazilské strany vodopádů. Širší než Viktoriiny vodopády a vyšší než Niagara nabízejí v délce téměř 3 km nezapomenutelný pohled na 275 vodopádů a kaskád padajících do hloub- ky až 80 m v tzv. Ďáblově chřtánu. Celý záži- tek je kromě osvěžení vodní tříští a okouzlení nesčetnými duhami doplněn i  divokou bujnou vegetací okolních pralesů s  množstvím tro- pických rostlin a  exotických zvířat, především zvědavých nosálů. Fakultativně možnost půso- bivého přeletu ve vrtulníku nad vodopády. Na oběd zamíříme do vyhlášené rybí restaurace na břehu řeky Paraná. Odpoledne exkurze do dru- hé největší vodní elektrárny na světě v Itaipú na hranici Brazílie a Paraguaye a poté krátký výlet do města Ciudad del Este v Paraguayi. 8. den VODOPÁDY IGUAZÚ Ráno navštívíme park exotických ptáků, kde je možné spatřit velké množství tropického ptactva a poté vyrazíme do Puerto Iguazú v Ar- gentině na prohlídku vodopádů na argentinské straně. Návštěva argentinského národního parku Vám nabídne naprosto odlišné pohledy na vodopády, které máte tentokrát možnost pozorovat z horní i spodní části. Podíváme se na místa, která zaručují návštěvníkům nejlepší výhledy na vodopády, nad nimiž se neustále v mracích mlhy tvoří duha. Vrcholem prohlídky je 80 m vysoký vodopád Ďáblův chřtán. Návště- vu usnadňuje vláček spojující jednotlivé části vodopádů. Navečer návrat do hotelu v Brazílii. 9. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odpoledne transfer na letiště a  večer odlet domů. 10. den PRAHA Přílet do ČR v odpoledních hodinách. kód zájezdu termín cena (Kč) 801 14. 2.–23. 2. 2018 63.900 802 30. 6.–9. 7. 2018 67.900 803 20. 11.–29. 11. 2018 61.900 901 7. 3.–16. 3. 2019 63.900 902 29. 6.–8. 7. 2019 67.900 903 19. 11.–28. 11. 2019 62.900 Brazilský expres | 5 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Rio/ Iguazú –Praha s přestupy, letištní a bezpečnostní taxy, vnit- rostátní přelety, autobusovou dopravu a transfery, 7 x ubytování v hotelech 3–4*, vstupy na vodopády Iguazú na argentinské i brazilské straně, vstupenku do elek- trárny Itaipú, jízdenku lanovkou na Cukrovou homoli v Riu, lanovku na Corcovado se sochou Ježíše Krista, služby česky mluvícího průvodce CK Soleada a zákon- né pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fa- kultativní výlety. Příplatky: jednolůžkový pokoj (8.000 Kč). Minimum: 6 osob

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy pravidelnou linkou s přestupem. 2.–5. den RIO DE JANEIRO Přílet do Ria a  ubytování. Během pobytu navštívíme vrchol Corcovado ve výšce 710 metrů se slavnou sochou Ježíše Krista. Pro- hlédneme si historické centrum města a za- jedeme do bohémské čtvrti Santa Teresa. Uvidíme stadiony Maracana a Sambodromo, kde se pořádá největší festival samby na svě- tě. Navštívíme botanickou zahradu, pláže Leblon, Ipanema a  São Conrado. Vyjedeme kabinovou lanovkou na Cukrovou homoli (Pão de Açúcar) ve výšce 390 metrů, kde si počká- me na západ slunce. V únorovém/březnovém termínu je fakultativně možné zúčastnit se závěrečného defilé karnevalu na Sambodro- mu nebo absolvovat tzv. favela tour, která Vám umožní v  bezpečí poznat odvrácenou tvář Ria. Návštěva dvou typických brazilských restaurací formou bufetu. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odlet do Foz do Iguaçú, kde se nachází jedna z největších přírodních atrakcí Latinské Ame- riky – vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a  Argentiny. Odpoledne návštěva brazilské strany, která Vám umožní ucelený pohled a kouzelné panorama na celkovou šířku vodo- pádů. Fakultativně je možný přelet vrtulníkem nad vodopády. 7. den CIUDAD DEL ESTE Po krátkém výletu do Ciudad del Este v Para- guayi nás čeká prohlídka argentinské strany, kde se návštěvníci ocitají v  nitru samotných vodopádů a mohou si vychutnat nekonečnou spoustu míst vždy s jedinečnými výhledy, kte- ré jsou dle názoru mnoha návštěvníků nejkrás- nějšími vodopády na světě. Doporučujeme projížďku motorovým člunem pod vodopády, která vás příjemně osvěží. 8. den ITAIPÚ Dopoledne návštěva Itaipú – donedávna nej- větší vodní elektrárny na světě, odpoledne prohlídka Parku exotických ptáků (Parque das Aves), kde je možné pozorovat mnoho tukanů a dalších exotických druhů ptactva včetně pa- poušků. Oběd v restauraci s rybími specialitami. RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – CIUDAD DEL ESTE – BRASILIA – MANAUS – AMAZONIE 6 | Přírodní krásy Brazílie od Ria k Amazonii Co Vás čeká? Magické město Rio de Janeiro, vodopády Iguazú, unikátní architektura hlavního města Brasilia. A především věříme, že Vás okouzlí pobyt v panenské části Amazonie, kam jezdíme již 12 let. Přírodní krásy Brazílie od Ria k A

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

9. den BRASILIA Ráno odlet do hlavního města Brasília založeného prezidentem Kubitschkem se specifickou architek- turou Oscara Niemeyera. Jako světový unikát bylo město téměř celé vybudováno účelně během let 1956–1960 uprostřed savany. Moderní katedrá- la, náměstí Tres Poderes, Národní divadlo ve tvaru aztécké pyramidy, Prezidentský palác, Parlament, Senát a Kongres. Nádherný výhled na město z ptačí perspektivy je z televizní věže. Nocleh. 10. den BRASILIA – MANAUS Dokončení prohlídky hlavního města, transfer na le- tiště a odlet do Amazonie. Přílet do Manausu a uby- tování. 11. den MANAUS – AMAZONIE Po prohlídce centra města s  nejkrásnější budovou Opery v celé Jižní Americe, městskou tržnicí navrže- nou Ing. Eiffelem a plovoucím přístavem, následuje odjezd lodí k úžasnému soutoku, kde se zřetelně pro- tínají žluté vody řeky Solimões s černou řekou Negro. Pokračování lodí po Amazonce a ubytování v chat- kách na malebném místě mezi pralesem a  řekou a večeře. Po setmění pozorování kajmanů. 12. den AMAZONIE Poznávání místní fauny a  flóry, procházka v  ama- zonském pralese s domorodým průvodcem a mini- kurzem „Jak přežít v  džungli“. Po obědě projížďka v kánoích s možností lovu dravých piraň, pozorování říčních delfínů, návštěva obydlí místních domorodců tzv. „caboclos“ a seznámení s jejich každodenním ži- votem. Večeře. 13. den MANAUS Časně ráno se v kanoích vypravíme pozorovat východ slunce z říční hladiny. Po snídani odjezd zpět do Manau- su, transfer na letiště a odlet domů. 14. den PRAHA Přílet do Prahy ve večerních hodinách. kód zájezdu termín cena (Kč) 804 14. 2.–27. 2. 2018 84.900 805 30. 6.–13. 7. 2018 89.900 806 20. 11.–3. 12. 2018 82.900 904 7. 3.–20. 3. 2019 84.900 905 29. 6.–12. 7. 2019 89.900 906 19. 11.–2. 12. 2019 82.900 Přírodní krásy Brazílie od Ria k Amazonii | 7 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Rio–Praha s přestupy, vnitrostátní přelety, ubytování v hotelech 3–4* se snídaní, 3 x večeře, v  Amazonii ubytování v  chatkách s  vlastním příslušenstvím a  plnou penzí, českého průvodce CK Soleada, transfery, vstupy na vo- dopády Iguazú z brazilské i argentinské strany, vstup- né na Itaipú, lanovku na Cukrovou homoli a sochu Kris- ta, zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, komplexní ces- tovní pojištění. Příplatky: jednolůžkový pokoj (14.000 Kč). Minimum: 6 osob  Amazonii

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy pravidelnou linkou s přestupem. 2.–5. den RIO DE JANEIRO Pobyt v Rio de Janeiru, v jehož průběhu navští- víme vrchol Corcovado, na kterém se ve výš- ce 710 metrů tyčí slavná socha Ježíše Krista a odkud se nám naskytne působivé panorama. Navštívíme historické centrum města a zajede- me do bohémské čtvrti Santa Teresa, kam po 4-leté rekonstrukci začala opět jezdit historická otevřená tramvaj. Dále uvidíme stadiony Mara- cana a  Sambodromo, kde se pořádá největší festival samby na světě. Navštívíme botanickou zahradu, pláže Leblon, Ipanema a São Conra- do. Vyjedeme kabinovou lanovkou na Cukrovou homoli (Pão de Açúcar). První lanovka nás do- veze do stanice Morro da Urca ve výšce 220 m, odkud je možné fakultativně absolvovat vyhlíd- kový let vrtulníkem nad Riem, a odtud budeme pokračovat až na vrchol do výšky 390 metrů, kde si počkáme na západ slunce. V únorovém/ březnovém termínu je možné zúčastnit se zá- věrečného defilé karnevalu na Sambodromu. Fakultativně je možné absolvovat tzv. favela tour, která Vám umožní v bezpečí poznat od- vrácenou tvář Ria. Návštěva dvou typických brazilských restaurací formou bufetu. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odlet do Foz do Iguaçú, kde se nachází jedna z největších přírodních atrakcí Latinské Ameri- ky – vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Ar- gentiny. Odpoledne návštěva brazilské strany, která Vás okouzlí majestátním pohledem na celkovou šíři vodopádů. Během okruhu kolem vodopádů se Vám připletou do cesty i žebrající nosálové. 7. den VODOPÁDY IGUAZÚ Tento den nás čeká prohlídka argentinské stra- ny, kde se návštěvníci ocitají v nitru samotných vodopádů a  mohou si vychutnat nekonečnou spoustu míst vždy s  jedinečnými výhledy na vodopády, které jsou dle názoru mnoha ná- vštěvníků nejkrásnějšími vodopády na světě. Doporučujeme projížďku motorovým člunem pod vodopády, která vás příjemně osvěží. Při návratu do hotelu se zastavíme u hranice Tro- jmezí Marco de las Tres Fronteras na soutoku řek Iguazú a Paraná. Velká cesta Brazílií RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – CIUDAD DEL ESTE – BRASILIA – MANAUS – AMAZONIE – SALVADOR – 8. den CIUDAD DEL ESTE Po krátkém výletu do Ciudad del Este v Para- guayi nás čeká návštěva Itaipú – donedávna největší vodní elektrárny na světě. Oběd v rybí restauraci na břehu řeky Paraná, kde můžete ochutnat tradiční rybu dourado. Odpoledne prohlídka Parku exotických ptáků (Parque das Aves), kde se návštěvníci mohou dostat do přímého kontaktu s  tukany a  spoustou dal- ších exotických druhů ptáků včetně papoušků. Fakultativně je možný přelet vrtulníkem nad vodopády. 9. den BRASÍLIA Ráno transfer na letiště a  odlet do hlavního města Brasília založeného prezidentem Kubit- schkem se specifickou architekturou Oscara Ni- emeyera. Jako světový unikát bylo téměř celé vybudováno účelně během let 1956–1960 uprostřed savany. Prohlídka hlavního města s  návštěvou moderní katedrály, Náměstí Tres Poderes, Národního divadla ve tvaru aztécké pyramidy, Prezidentského paláce, Parlamentu a  Senátu. Nádherný výhled na město z  ptačí perspektivy je z televizní věže. Nocleh. 10. den BRASÍLIA – MANAUS Dokončení prohlídky hlavního města, transfer na letiště a odlet do Amazonie. Přílet do Ma- nausu a ubytování. 11. den MANAUS – AMAZONIE Po snídani prohlídka centra Manausu – Ama- zonské divadlo, nejhezčí operní budova Jižní Ameriky, městská tržnice postavená jako malá kopie pařížské Les Halles a  Plovoucí přístav, který je unikátním technickým dílem. Poté od- jezd lodí k úžasnému soutoku řek Rio Negro a Rio Solimões, kde se zřetelně protínají žlu- té vody řeky Solimões s černou řekou Negro. Pokračování asi hodinu lodí po přítocích Ama- zonky k ubytování v  chatkách na malebném místě u řeky obklopeném džunglí. Po pozdním obědě vyrazíme v kánoích po řece pozorovat říční delfíny. Po setmění budeme pozorovat kajmany. Večeře. 12. den AMAZONIE Poznávání místní fauny a  flóry, procházka v amazonském pralese s místním průvodcem a minikurzem „Jak přežít v džungli“. Po obědě 8 | Velká cesta Brazílií Nejobsáhlejší zájezd po Brazílii na českém trhu s návštěvou často opomíjených míst. Ukážeme Vám karnevalové Rio, dech beroucí vodopády Iguazú, unikátní hlavní město Brasília, stále panenskou Amazonii, historický i živoucí Salvador de Bahia a rozlehlé písečné duny v Natalu. Tento úspěšný zájezd nabízíme již čtrnáctou sezónu a přáli bychom každému poznat tuto krásnou zemi v celé její pestrosti od jihu až na sever.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

projížďka v kánoích a lovení dravých piraň, večeře. Navštíví- me také obydlí místních domorodců a seznámíme se s je- jich způsobem života. 13. den AMAZONIE – SALVADOR DE BAHIA Časně ráno se v kanoích vypravíme pozorovat východ slun- ce z říční hladiny. Po snídani návrat do Manausu a trans- fer na letiště. Odlet do města Salvador de Bahia, prvního hlavního města Brazílie, jehož dějiny jsou spjaty s životem černých otroků. Ubytování v hotelu. 14. den SALVADOR DE BAHIA Po snídani prohlídka města s malebnou čtvrtí Pelourinho pod ochranou UNESCO, domy s výrazně pastelovými bar- vami a kostely bohatě zdobenými zlatem. V Salvadoru se můžete také naučit bojový tanec capoeira anebo se jako diváci můžete zúčastnit rituálního náboženského obřadu candomblé. 15. den ILHA DOS FRADES – ITAPARICA Tento den nás čeká celodenní výlet po okolních ostrovech. Nejprve zastávka na ostrově Ilha dos Frades s koupáním v křišťálově průzračné vodě. Z vrcholu ostrova je nádherný výhled a na pláži můžete ochutnat ryby či krevety přímo zde připravené místními rybáři. Na ostrově Itaparica nás čeká oběd. Navečer transfer na letiště a odlet do Natalu. Ubytování. 16. den NATAL Dnes nás čeká celodenní projížďka buggynou po písečných dunách podél 50 km pláží a se zastávkami na vykoupání a oběd. Jízda buggynou, během které Vám řidič se spe- ciální licencí na řízení tohoto vozidla ukáže pár odvážných kousků v pohyblivých dunách, je jedním z vrcholných zážit- ků zájezdu. Jízda je vhodná pro všechny věkové kategorie a je to nejlepší způsob poznávání místní krajiny, která často slouží filmovým štábům k natáčení scén z pouště. 17. den NATAL Ráno uvidíme místní tržnici, portugalskou pevnost Tří králů a největší strom kešu na světě zabírající plochu 8500 m2. Poté transfer na letiště a odlet do Evropy s přestupy. 18. den PRAHA V odpoledních hodinách přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 807 14. 2.–3. 3. 2018 106.900 808 20. 11.–7. 12. 2018 102.900 907 7. 3.–24. 3. 2019 106.900 908 19. 11.–6. 12. 2019 102.900 Velká cesta Brazílií | 9 OSTROVY ITAPARICA A ILHA DOS FRADES – NATAL Cena zahrnuje: letecká doprava Praha–Rio–Praha s  přestupy včetně tax, vnitrostátní přelety na trase, 13 x ubytování v osvědčených hotelech 3–4* se snída- ní, v Amazonii 2x v chatkách s příslušenstvím a plnou penzí, 3 x oběd, vstupy na vodopády Iguazú na argen- tinské i brazilské straně, jízdenku lanovkou na Cukro- vou homoli v  Riu, lanovku na Corcovado se sochou Ježíše Krista, autobusové transfery v  Brazílii, služby česky mluvícího průvodce, pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, komplexní ces- tovní pojištění. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 6 osob

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den Praha Odlet z Prahy v odpoledních hodinách do Belo Horizonte s přestupy. 2. den Belo Horizonte – Ouro Preto Belo Horizonte je hlavním městem brazilského státu Minas Gerais. Po příletu návštěva moder- ního kostela sv. Františka z Assisi navrženého ar- chitektem Oscarem Niemeyerem. Představitelé katolické církve byli odvážností stavby natolik šokováni, že chrám odmítli vysvětit a první mše se zde mohla konat až po 20 letech. Přesun do Ouro Preta, proslulého zlatou horečkou a těž- bou drahých kamenů. Město s  příjemným kli- matem situované v nadmořské výšce 1150 m je skutečným klenotem portugalské kolonizace a  jedním z  nejkrásnějších měst v  Brazílii pod ochranou UNESCO. Ubytování v centru města. 3. den Ouro Preto – Mariana Prohlídka města a  jeho kostelů bohatě zdo- bených zlatem z doby portugalského baroka, návštěva sousedního města Mariana, jehož obyvatelé jsou výhradně potomci černých ot- roků. Vozíkem se dostaneme až do dolu, kde se těžilo zlato i stříbro. Návrat do Ouro Preta. 4. den Ouro Preto – Rio de Janeiro Po snídani celodenní přesun do Rio de Janeira s několika zastávkami. Ubytování u slavné plá- že Copacabana. 5. den Rio de Janeiro Během tohoto dne navštívíme dvě hlavní do- minanty města – horu Corcovado se slavnou sochou Krista ve výšce 710 m a lanovkou vy- jedeme také na Cukrovou homoli. Ve zbylém čase navštívíme moderní Metropolitní kated- rálu, stadion Maracaná a dějiště karnevalových průvodů Sambodrom. 6. den Rio de Janeiro Návštěva botanické zahrady, bohémské čtvrti Santa Teresa a panoramatická projížďka podél pláží Ipanema, Leblon, Sao Conrado a Barra da Tijuca. Oběd s bohatou nabídkou vynikajících steaků. 7. den Rio de Janeiro – Angra dos Reis – Paraty Výlet za koupáním do Angra dos Reis. V této oblasti se nacházejí nádherné zátoky vhodné pestrobarevná Brazílie OURO PRETO – MARIANA – RIO DE JANEIRO – ANGRA DOS REIS – PARATY – ILHABELA – VODOPÁDY IGUAZÚ – ITAIPÚ – ke koupání. Čeká nás výlet na lodi kolem okol- ních ostrovů s možností koupání a obědem na palubě. Navečer příjezd do koloniálního měs- tečka Paraty, kde se ubytujeme. 8. den Paraty Malebné koloniální městečko Paraty, které je pod ochranou UNESCO, se nachází na po- břeží Costa Verde. Bylo osídleno Portugalci již v 16. století. Bělostné domky a kostelíky zde kontrastují s  pobřežím lemovaným palmami, smaragdovým mořem a  tropickým pralesem národního parku Serra da Bocaina, který celou oblast obklopuje. Po prohlídce města budeme pokračovat na ostrov Ilhabela. Ubytování. 9. den Ilhabela Ilhabela je jedním z největších brazilských os- trovů s  mnoha zátokami, menšími plážemi a poklidným mořem. Možnost krátkého výletu po okolních plážích a několika koloniálních pa- mátkách v městečku Vila Ilhabela. 10. den Sao Paulo – Foz do Iguaçú Po snídani odjezd na letiště do Sao Paula a od- let na vodopády Iguazú. Ačkoliv nejsou nejvyšší ani nejširší, jsou Iguazú nejrozlehlejšími vodo- pády světa a skýtají neuvěřitelné množství roz- manitých pohledů na svých 275 kaskád v celé své délce více než 3 km. Nacházejí se na řece Iguaçú 15 km před místem, kde se tato řeka vlévá do řeky Paraná. Celá oblast je obklopena bujnou vegetací subtropického pralesa Mata Atlantica a  je možné zde zahlédnout opice, kajmany, tukany a  především všudypřítomné zvědavé nosály. 11. den Vodopády Iguazú Dopoledne nás čeká prohlídka vodopádů z  kratší brazilské strany. Následuje oběd v  tradiční rybí restauraci s  výhledem na řeku Paraná. Odpoledne návštěva vodní elektrár- ny Itaipú, která byla donedávna největší vodní elektrárnou na světě postavenou na řece Pa- raná, jíž prochází hranice Brazílie a Paraguaye. 12. den Vodopády Iguazú Dnes nás čeká celodenní návštěva argentinské strany vodopádů, která Vám umožní detailní pohledy z různě umístěných vyhlídkových okru- hů na vodopády, nad nimiž se neustále v mra- cích mlhy tvoří duha. Vrcholem prohlídky je pak 10 | Pestrobarevná Brazílie Nový okruh kombinující hlavní přírodní atrakce Brazílie s koloniálními památkami, které zde zanechali Portugalci. Jedinečné Rio, ohromující vodopády Iguazú a opomíjený Pantanal se svojí bohatou faunou a flórou doplňuje nádherně zachovalé Ouro Preto v horské oblasti státu Minas Gerais a celý poznávací program také nabízí možnosti odpočinku a koupání v krásných zátokách Angra dos Reis a ostrova Ilhabela.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

pohled shora na nejvyšší vodopád Ďáblův chřtán vysoký 80 m. Na závěr dne se vy- pravíme na Marco de las Tres Fronteras, tedy Trojmezí, kde se řeka Iguazú vlévá do řeky Paraná. Zde jsou zřetelně vidět hra- nice tří zemí – Argentiny, Brazílie a Para- guaye. Oběd v argentinské restauraci, kde tentokrát ochutnáte steaky po argentin- ském způsobu. 13. den Foz do Iguacú – Cuiabá Návštěva parku exotického ptactva, fakul- tativně možnost přeletu vrtulníkem nad vodopády, poté transfer na letiště a odlet do města Cuiabá, které je jednou z hlav- ních vstupních bran do Pantanalu. 14.–16. den Pantanal Národní park Pantanal je území s  jedi- nečným ekosystémem. Jedná se o nej- větší bažinu na světě s rozlohou 2,5krát větší než Česká republika. Milovníci pří- rody považují tuto brazilskou divočinu přinejmenším srovnatelnou s  amazon- skou džunglí. Ve skutečnosti Pantanal oproti Amazonii nabízí turistům více příležitostí k pozorování zvířat. Mezi nej- častěji se vyskytující druhy patří vodní a draví ptáci, papoušci, tukani, kapybary, opice, kajmani, leguáni a mravenečníci. Náš pobyt zahrnuje obvyklý turistický program na 3 noci, v  jehož rámci nás čeká naučná procházka oblastí s  míst- ním průvodcem, lovení piraní, noční pozorování krokodýlů, cesta na koních, fotografické safari i  možnost koupání. Během pobytu je zajištěna plná penze. 16. den Cuiabá – Sao Paulo V  odpoledních hodinách odlet z  Cuiabá s přestupem v Sao Paulu do Evropy. 17. den Praha Přílet do Prahy v podvečer. kód zájezdu termín cena (Kč) 813 10. 4.–26. 4. 2018 95.900 913 19. 3.–4. 4. 2019 95.900 Pestrobarevná Brazílie | 11 CUIABÁ – PANTANAL – SAO PAULO Cena zahrnuje: mezinárodní a vnitrostátní leteckou dopravu včetně letištních tax, ubytování v  hotelech 3–4* se snídaní, v Pantanalu v chatkách s plnou penzí, 4 x oběd, privátní pozemní dopravu, česky mluvícího průvodce CK Soleada, jízdenky lanovkou na Cukrovou homoli a Corcovado v Riu, vstupné do brazilského i ar- gentinského národního parku na vodopádech Iguazú, vstup do elektrárny Itaipú, pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění a spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (12.000 Kč). Minimum: 6 osob

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy pravidelnou linkou s přestupem. 2.–5. den RIO DE JANEIRO Pobyt v Rio de Janeiru, v jehož průběhu navští- víme vrchol Corcovado, na kterém se ve výš- ce 710 metrů tyčí slavná socha Ježíše Krista a odkud se nám naskytne působivé panorama. Navštívíme historické centrum města a  zaje- deme do bohémské čtvrti Santa Teresa. Dále uvidíme stadiony Maracana a  Sambodromo, kde se pořádá největší festival samby na světě. Navštívíme botanickou zahradu, pláže Leblon, Ipanema a São Conrado. Vyjedeme kabinovou lanovkou na Cukrovou homoli (Pão de Açúcar). První lanovka nás doveze do stanice Morro da Urca ve výšce 270 m, odkud je možné fa- kultativně absolvovat vyhlídkový let vrtulníkem nad Riem, a odtud budeme pokračovat až na vrchol do výšky 390 metrů, kde si počkáme na západ slunce. V  únorovém/březnovém termí- nu je možné zúčastnit se závěrečného defilé karnevalu na Sambodromu. Fakultativně je možné absolvovat tzv. favela tour, která Vám umožní v bezpečí poznat odvrácenou tvář Ria. Návštěva dvou typických brazilských restaurací formou bufetu. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odlet do Foz do Iguaçú, kde se nachází jedna z  největších přírodních atrakcí Latinské Ame- riky – vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny. Odpoledne návštěva vodopádů na brazilské straně, která Vás okouzlí majestátním pohledem na celkovou šíři vodopádů. Během okruhu kolem vodopádů se Vám připletou do cesty i žebrající nosálové. 7. den VODOPÁDY IGUAZÚ Tento den nás čeká prohlídka vodopádů na argentinské straně, kde se návštěvníci ocitají v  nitru samotných vodopádů a  mohou si vy- chutnat nekonečnou spoustu míst vždy s  je- dinečnými výhledy na vodopády, které jsou dle názoru mnoha návštěvníků nejkrásnějšími vodopády na světě. Doporučujeme projížďku motorovým člunem pod vodopády, která vás příjemně osvěží. Při návratu do hotelu se za- stavíme u hranice Trojmezí Marco de las Tres Fronteras na soutoku řek Iguazú a Paraná. Z Ria až na pobřeží Pacifiku RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – BUENOS AIRES – TIGRE – COLONIA DEL SACRAMENTO – MENDOZA – 8. den BUENOS AIRES Dopoledne transfer na letiště a odlet do Bue- nos Aires v Argentině. Po ubytování krátký od- počinek a odpoledne nás čeká prohlídka centra města. Navštívíme Avenida 9 de Julio, Prezi- dentský palác – Casa Rosada, Catedral Met- ropolitana, slavný Obelisk i  rušnou pěší zónu Florida a další zajímavá místa. 9. den TIGRE Ranním vlakem se vydáme do městečka Tigre, kam jezdí obyvatelé Buenos Aires na víkendové pikniky a kde se projedeme lodí po ramenech řeky Paraná. Poklidné městečko je příjemnou změnou od rušného centra Buenos Aires. Od- poledne návrat do metropole, kde budeme po- kračovat v  prohlídce. Navštívíme např. slavný hřbitov Recoleta. Večer Vás čeká nezapome- nutelná Tango Show s  pravým argentinským steakem. 10. den COLONIA Celodenní výlet lodí do města Colonia del Sa- cramento, které leží v  Uruguayi naproti Bue- nos Aires. Toto koloniální město je nejstarším městem osídlení Uruguaye a  je zapsáno na seznamu UNESCO jako světové kulturní dě- dictví. Historické centrum je ukázkou koloniální portugalské i španělské architektury. Určitě do- poručujeme ochutnat typické uruguayské jídlo – chivito (steak v sendviči). Navečer návrat lodí do Buenos Aires. 11. den MENDOZA Ráno odlet do Mendozy, hlavního města vy- hlášené vinařské oblasti. Ubytování v  hotelu a poté prohlídka historického centra města. 12. den MENDOZA Dnešní den je věnován vinařství, které Mendozu proslavilo. Navštívíme několik zdejších vinařství (bodegas), kde budete mít možnost ochutnat místní produkci. 13. den SANTIAGO DE CHILE Přejezd z  Mendozy do Santiago de Chile úchvatnou cestou Andami vysokými přes 5.000 m a kolem věčně zasněženého vrcholu Aconcagua (6.960 m). Odpoledne příjezd do Santiaga, ubytování a volno. Večerní procházka v centru města. 12 | Z Ria až na pobřeží Pacifiku Nespokojíte se s návštěvou jedné země? V tom případě Vám ukážeme božské Rio se svými charakteristickými kopci, majestátní vodopády Iguazú, abyste se dále přesunuli na jih do Uruguaye a Argentiny. Tam na Vás čekají vynikající steaky, smyslné tango nebo lahodné víno v Mendoze. Samozřejmě všude spousta zajímavých zákoutí, která Vám rád ukáže náš zkušený průvodce. Ani se nenadějete a ocitnete se na druhé straně kontinentu v Chile, kde se Vaše putování završí. Pokud se ovšem nenecháte zlákat pokračováním ještě dále na západ – na Velikonoční ostrov.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

14. den VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do největšího přístavu Chile – Valparaíso, města bohémů, otlučených barevných domů vtěsnaných do blízkých svahů a krásných náměstí. Projedeme se několika kuriózními lanovkami, které nás vy- vezou do míst s fascinujícím výhledem na město. Navštíví- me dům Pabla Nerudy – nejslavnějšího chilského spisova- tele. Poté zhlédneme mondénní přímořské město Viña Del Mar, luxusní letovisko s kasiny a nádhernými hotely. Díky mnoha parkům a zeleni je nazýváno „zahradním městem“. Navečer návrat do Santiaga. 15. den SANTIAGO DE CHILE Prohlídka historického centra Santiaga. Náměstí Plaza de Armas s  katedrálou Santo Domingo, národní muzeum, Prezidentský palác La Moneda. Procházka starým měs- tem až na vrch Santa Lucía, odkud se naskýtá nádherný výhled na celé město a  okolní hory. Odlet ze Santiaga s přestupem do Evropy. 16. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 809 14. 2.–1. 3. 2018 102.900 810 20. 11.–5. 12. 2018 99.900 909 7. 3.–22. 3. 2019 102.900 910 19. 11.–4. 12. 2019 99.900 Z Ria až na pobřeží Pacifiku | 13 SANTIAGO DE CHILE – VIÑA DEL MAR – VALPARAISO – fakultativně VELIKONOČNÍ OSTROV Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Rio/Santi- ago – Praha s přestupy včetně tax, vnitrostátní letec- kou dopravu, ubytování v hotelech 3-4* se snídaní, 3 x oběd, 1x večeře, uvedený program včetně vstupů, po- zemní dopravu a transfery, česky mluvícího průvodce, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fa- kultativní výlety a spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (16.000 Kč). Minimum: 6 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 811 1. 3.–5. 3. 2018 39.900 812 5. 12.–9. 12. 2018 39.900 911 22. 3.–26. 3. 2019 39.900 912 4. 12.–8. 12. 2019 39.900 Fakultativní výlet na Velikonoční ostrov 16. den SANTIAGO – RAPA NUI Odlet ze Santiago de Chile na Velikonoční ostrov. Po příletu na letiště Mataveri přivítání a transfer do hotelu. Odpoled- ne Vás čeká exkurze k vulkánu Rano Kau a k obřadní vesni- ci Orongo a chrámu Vinapu. 17. den RAPA NUI Celodenní výlet po ostrově, který začnete u chrámu Vaihu, Akahanga, Tongariki, Te Pito Kura, Nau Nau, Rano Raraku a program zakončíte volným odpolednem na pláži Anakena. 18. den RAPA NUI Půldenní exkurze k Ahu Akivi, dále k nalezišti „Seven Moai- as“, Banánové jeskyni a kamenolomu Puna Pau. 19. den SANTIAGO Odlet do Santiaga de Chile a přestup na let do Evropy. 20. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: letenku Santiago–Rapa Nui–Santi- ago včetně tax, transfery, ubytování v 3* hotelu se snídaní, exkurze dle programu s anglicky hovořícím průvodcem. Cena nezahrnuje: spropitné pro místní průvodce. Příplatky: jednolůžkový pokoj (9.000 Kč). Minimum: při 6 osobách český průvodce.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy. 2. den LIMA Po příletu do Limy transfer do centra, ubytování a pěší prohlídka centra Miraflores. 3. den LIMA Dopoledne prohlídka centra (katedrála, kostel San Francisco, Plaza Mayor, koloniální část Limy a  rezidenční zóny San Isidro,  Miraflores a pyramida Huaca Pucllana). 4. den CUZCO Brzy ráno odlet do Cuzca, transfer do hotelu, odpočinek a aklimatizace. Po obědě prohlídka centra (katedrála, Korikancha, Santo Domingo) a inckých ruin v okolí Cuzca (Kenko, Tamboma- chay, Puca Pucara a Sacsayhuamán). 5. den MACHU PICCHU Celodenní výlet na Machu Picchu – brzy ráno transfer na vlakové nádraží a  odjezd turistic- kým vlakem do Aguas Calientes, odtud se vydá- me až k vrcholu hory Machu Picchu se známý- mi ruinami. Čeká Vás prohlídka bájného města Inků, které bylo objeveno až v roce 1911. Večer návrat do Cuzca. 6. den CUZCO – PUNO Tento den se přesuneme do města Puno na břehu jezera Titicaca. Během cesty přes andské průsmyky navštívíme několik zajímavých turis- tických míst – Andahuaylillas, Pucara, La Raya. Na oběd zastavíme v typické místní restauraci. Navečer dorazíme do Puna. Ubytování a  pro- cházka centrem. 7. den TITICACA – UROS – COPACABANA Ráno se vydáme motorovou lodí ke slavným rá- kosovým ostrovům Uros, na kterých žijí místní indiánské kmeny. Návrat do Puna, odjezd do Bolívie do města Copacabana. Navečer ubyto- vání, prohlídka katedrály a centra městečka. 8. den ISLA DEL SOL – LA PAZ Lodí se přemístíme na Isla del Sol (Sluneční ostrov), původním názvem Isla Titikaka. Odtud také pochází název jezera. Prohlédneme si ně- kolik archeologických památek a  vystoupíme na hlavní hřeben ostrova. Nadmořská výška je cca 4000 m.n.m. Navštívíme i vesnici Yumani, Velká jihoamerická mozaika LIMA – CUZCO – MACHU PICCHU – PUNO – TITICACA – UROS – COPACABANA – LA PAZ – SANTIAGO DE CHILE – VALPARAÍSO – incké schody, prameny a  ruiny Pilkokaina. Po obědě se vydáme na zpáteční cestu a zamíříme do La Pazu (3700 m.n.m.). Ubytování v hotelu. 9. den LA PAZ – SANTIAGO Prohlédneme si centrum La Pazu (katedrála, Prezidentský palác a  čarodějnický trh) a  také Valle de la Luna – erodovanou měsíční krajinu. Transfer na letiště a odlet do Santiago de Chile. 10. den SANTIAGO DE CHILE Návštěva nejzajímavějších míst a  pamětihod- ností této metropole – náměstí Plaza de Armas s katedrálou Santo Domingo a národním mu- zeem, bulvár Ahumada, prezidentský palác La Moneda. Projížďka starým městem až na vrch San Cristóbal, odkud je nádherný výhled na město a okolní masívy And. Odpoledne navští- víme producenty chilského vína, kde můžete ochutnat místní produkci. Návrat do Santiaga a nocleh. 11. den VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do největ- šího přístavu Chile – Valparaíso, města bohé- mů, otlučených barevných domů vtěsnaných do blízkých svahů a krásných náměstí. Projedeme se několika kuriózními lanovkami, které se zde nacházejí a vyvezou nás do míst s fascinujícím výhledem na město. Poté zhlédneme mon- dénní přímořské město Viña del Mar, luxusní letovisko s  kasiny a  nádhernými hotely. Také je nazýváno „zahradním městem“ díky mnoha parkům a zeleni. Navečer návrat do Santiaga. 12. den BUENOS AIRES Ráno odlet do Buenos Aires, transfer do hotelu. Odpoledne podnikneme okružní prohlídku cen- tra města. Navštívíme Avenida 9 de julio, Prezi- dentský palác Casa Rosada, Catedral Metropo- litana, slavný Obelisk i rušnou pěší zónu Florida. 13. den TIGRE – TANGO SHOW Ranním vlakem se vydáme do městečka Tigre, kam jezdí obyvatelé Buenos Aires na víkendové pikniky a kde se projedeme lodí po ramenech řeky Paraná. Poklidné městečko je příjemnou změnou od rušného centra Buenos Aires. Od- poledne návrat do metropole, kde budeme po- kračovat v  prohlídce. Navštívíme např. slavný 14 | Velká jihoamerická mozaika Náš nejprodávanější zájezd posledních let. Pokud plánujete cestu do Jižní Ameriky „jednou za život“, nabídneme Vám ten nejlepší mix napříč celým kontinentem – incké památky, Andy, pacifické pobřeží, chilské vinařství, kosmopolitní Buenos Aires, nejkrásnější vodopády Iguazú a nakonec sochu Ježíše v Riu. A po návratu zjistíte, že to jistě nebyla Vaše poslední cesta na tento kontinent...

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

hřbitov Recoleta. Večer Vás čeká nezapomenutelná Tango show s pravým argentinským steakem. 14. den COLONIA – MONTEVIDEO Trajektem dojedeme do města Colonia del Sacramento, které leží v Uruguayi naproti Buenos Aires. Toto koloniální město je nejstarším městem v Uruguayi a je zapsáno na seznamu UNESCO jako světové kulturní dědictví. Historické centrum je ukázkou koloniální portugalské i španělské architektury. Urči- tě doporučujeme ochutnat typické uruguayské jídlo – chivito (steak v  sendviči). Pokračování autobusem do Montevidea na ubytování a večerní prohlídku zajímavostí hlavního města Uruguaye. 15. den MONTEVIDEO – IGUAZÚ Dopoledne prohlídka centra Montevidea,  poté transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacú, které je brazilskou vstupní branou k vodopádům Iguazú – jedné z největších přírodních atrakcí Latinské Ameriky. Ubytování v hotelu nedaleko vodo- pádů a odpoledne prohlídka skvělého ptačího parku, kde se seznámíte s jednotlivými druhy tukanů, papoušků a dalšího místního ptactva. 16. den VODOPÁDY IGUAZÚ Celodenní návštěva vodopádů z argentinské strany, kde se na- vštěvníci ocitají v nitru samotných vodopádů a absolvují dva rozličné panoramatické okruhy, aby se nakonec vláčkem při- blížili a došli k nejvyššímu vodopádu zvaný Ďáblův chřtán. Do- poručujeme velmi osvěžující projížďku člunem pod vodopády. 17. den VODOPÁDY IGUAZÚ Dopoledne prohlídka vodopádů z brazilské strany, která Vám poskytne krásné panoramatické pohledy na vodopády a ces- tou se setkáte se zvídavými nosály. Zájemci o přelet nad vo- dopády mohou absolvovat 10-minutový přelet na brazilské straně. Odpoledne odlet do Rio de Janeira a ubytování. 18. den RIO DE JANEIRO Dnes nás čeká prohlídka sochy Krista na kopci Corcovado ve výšce 710 m, ze kterého je nádherný výhled na celé Rio, dále navštívíme slavný fotbalový stadion Maracana, proslulý Sam- bodrom, kde se odehrávají karnevalové přehlídky, a metropo- litní katedrálu. 19. den RIO DE JANEIRO Po snídani vyrazíme na pláže Ipanema a Leblon, navštívíme bohémskou čtvrť Santa Teresa a na závěr dne uvidíme další nádherné pohledy na Rio z vrcholu Cukrové homole. Navečer transfer na letiště a odlet do Evropy. 20. den PRAHA Přílet navečer do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 817 17. 4.–6. 5. 2018 134.900 818 30. 10.–18. 11. 2018 134.900 917 23. 4.–12. 5. 2019 136.900 918 29. 10.–17. 11. 2019 136.900 Velká jihoamerická mozaika | 15 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Lima/ Rio de Janeiro–Praha s  přestupy, letištní taxy, přelety Lima–Cuzco, La Paz–Santiago–Buenos Aires,Montevideo–Iguazu–RiodeJaneiro,17noc- lehů v 3* hotelech se snídaní, pozemní dopravu během programu, uvedený program včetně vstu- pů, místní průvodce, služby českého průvodce CK Soleada, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fakultativní výlety, spropitné pro místní průvodce. Příplatky: jednolůžkový pokoj (22.000 Kč). Minimum: 8 osob Nabízíme Vám také možnost prodloužení pobytu v Riu o libovolný počet nocí. VIÑA DEL MAR – BUENOS AIRES – TIGRE – COLONIA – MONTEVIDEO – IGUAZÚ – RIO DE JANEIRO

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den BUENOS AIRES Dopoledne přílet do Buenos Aires, transfer do hotelu a po krátkém odpočinku prohlídka cen- tra města s hlavním náměstím Plaza de Mayo, Metropolitní katedrálou a prezidentským palá- cem Casa Rosada. Procházka po nejširší ulici světa Avenida 9 de Julio se symbolem města Obeliskem republiky. Návštěva bohémské čtvrti San Telmo a čtvrti La Boca s pestrobarevnými domky a  domácím klubem Diega Maradony, návštěva hrobky Evity Perón na impozantním hřbitově La Recoleta. 3. den SALTA Ráno odlet na severozápad Argentiny do města Salta. Nadmořská výška pouhých 1100 m.n.m. mu dává příjemné klima, které doplňuje nádher- ná architektura. Až se ubytujeme, prohlédneme si koloniální centrum města, a také vyjedeme lanov- kou na vyhlídku nad městem. 4. den TREN A LAS NUBES Největší atrakcí celého regionu je bezesporu jízda „vlakem do nebes“. Unikátní trasa vede ze Salty přes vesnici San Antonio de los Cobres až na viadukt La Polvorilla v nadmořské výšce 4200 m.n.m. Během celého dne vlak urazí 217  km přes 29 mostů a 13 viaduktů a také staví v ma- lých vesničkách po trase. Protože rychlost vlaku je v průměru 35 km za hodinu, mají pasažéři do statek času užívat si nádherné výhledy. 5. den CAFAYATE Dnes nás čeká celodenní výlet do městečka Ca- fayate. Ráno se vydáme směrem na jih k malé- mu koloniálnímu městečku Cafayate, které si za- chovalo svoji poklidnou atmosféru a je vyhlášené vinařstvím. Pěstuje se zde unikátní argentinská odrůda bílého vína – Torrontes. Nevynecháme návštěvu místního vinařství a ochutnávku zdejší- ho vína. Po cestě na jih budeme projíždět soutěs- kou Quebrada del Río Las Conchas a Cafayate. Tyto skalní útvary oplývají variacemi červené bar- vy a především během západu slunce se kouzel- ně zabarví. Navečer návrat do Salty. 6. den PURMAMARCA – SAN PEDRO DE ATACAMA Brzy ráno se vydáme na přejezd And směrem do Chile. Vyrazíme na sever od Salty přes měs- to Jujuy a poté začneme stoupat do andských Do nitra And Argentina, Chile a Bolívie BUENOS AIRES – SALTA – CAFAYATE – SAN ANTONIO DE LOS COBRES – JUJUY – SAN PEDRO DE ATACAMA – hřebenů. Projedeme vesnicí Purmamarca, v blízkosti které se nachází stejnojmenná Que- brada de Purmamarca. Minerály v  horninách zde vytvářejí bohatou paletu červené barvy. Nejznámější kopec se nazývá „hora sedmi ba- rev“. Z  Purmamarca cesta začíná stoupat až do výšky 4800 m.n.m, kde překonáme průsmyk a  začneme klesat k  solnému ložisku „Salinas Grandes“. Navečer dorazíme do městečka San Pedro de Atacama. 7. den EL TATIO – VALLE DE LA LUNA Brzy ráno vyrazíme pozorovat El Tatio – nejvý- še položené gejzíry na světě nacházející se ve výšce 4300 m a  tryskající do výše 30 m. Po snídani koupel v termálních pramenech. S prv- ními slunečními paprsky budeme obdivovat majestátní gejzíry s jasným azurovým pozadím náhorní plošiny – Altiplana. Při zpáteční cestě můžeme pozorovat místní Altiplano s typickou florou a faunou – lišky, lamy a vikuně. Zastávka u pramenů Puritama, kde termální vody omýva- jí skaliska a vytvářejí tak malé vodopády ve výš- ce 3500 m. Po odpoledním odpočinku návště- va Měsíčního údolí (Valle de la Luna) ve výšce 2500 m, kde zastavíme na několika vyhlídkách s překrásnou scenérií při západu slunce. 8.–9.den ALTIPLANO – SALAR UYUNI Brzy ráno vyrazíme směrem k bolivijským hra- nicím kolem vulkánu Licancabur (5390 m.n.m.). Tento vulkán se majestátně tyčí nad San Ped- rem a  okolím. Během následujících dvou dnů spatříte nezapomenutelné krásy Altiplana. Pro tuto oblast And, kde spadnou jen minimální srážky, jsou typické laguny, které se barví podle obsažených minerálů (Laguna Verde, Laguna Colorada, Laguna Cachi). Tato jezera jsou osíd- lena vzácnými druhy plameňáků – Jamesovými a také běžnými druhy – andskými a chilskými. Tisíce ptáků přes noc zamrzají na hladině lagun a každé ráno čekají na první sluneční paprsky. Během cesty budeme moci spatřit i  bizarní skalní a  písečné útvary, frekventované horké prameny a mnoho vulkánů s neuvěřitelně pra- videlnými kónickými tvary. Vzduch je v této nad- mořské výšce (2500–4500 m.n.m.) průzračně čistý a teploty mohou padat k bodu mrazu. 10. den ISLA INCAHUASI – POTOSÍ Poslední den tohoto úžasného výletu nás čeká největší solné naleziště světa – Salar Uyuni. Na 16 | Do nitra And Tento unikátní program Vám nabízí nezapomenutelné zážitky. Okruhu dominuje město Salta a jeho okolí, jízda „vlakem do nebes“ do San Antonio de los Cobres, přejezd přes průsmyk 4800 m.n.m. do San Pedra v Chile, působivé gejzíry a třídenní cesta po Altiplanu do Bolívie přes nádherné laguny až na Salar Uyuni. To vše rámuje krátký úvod v Buenos Aires a zakončení pobytu v bolivijských městech Potosí, Sucre a Santa Cruz.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

ploše větší než 10 tis. km2 se rozkládá vyschlé solné ložisko, upro- střed kterého jsou skalnaté ostrovy porostlé kaktusy. Navštívíme ten nejznámější z nich – Isla Incahuasi. Poté budeme pokračovat napříč Salarem k městu Uyuni. Po krátké zastávce se vydáme na poslední část cesty do Potosí. Příjezd navečer a nocleh. 11. den POTOSÍ Město Potosí je se svým historickým centrem zařazeno na se- znam památek UNESCO a patří mezi nejstarší španělská koloni- ální města Ameriky. Proslavilo se především těžbou stříbra, které po staletí financovalo španělské království. Proto nejprve vyra- zíme na exkurzi do stříbrných dolů provrtávajících kopec Cerro Rico nad městem. Jedinečná příležitost spatřit těžební metody, které se nezměnily od dob španělské kolonizace. Odpoledne na- vštívíme proslavenou mincovnu Casa de la Moneda a kostel San Francisco. 12. den SUCRE Dopoledne budeme mít čas k  prohlídce dalších zajímavostí centra – bohatě zdobené kostely, tržiště a každodenní život na ulicích. Odpoledne se přesuneme do Sucre – hlavního města Bolívie, které je také na seznamu UNESCO. Díky své koloniální architektuře a příjemnému klimatu je Sucre považováno za nej- krásnější město Bolívie. 13. den TARABUCO Tento den se nám naskytne jedinečná příležitost vidět místní trh ve vesnici Tarabuco, který se koná pouze v neděli a kde se schá- zejí místní obyvatelé z okolí. Prodává se zde vše od zeleniny přes rukodělné výrobky až po koku. Odpoledne návrat do Sucre. 14. den SUCRE – SANTA CRUZ Po snídani si prohlédneme centrum s hlavním náměstím Plaza 25 de Mayo s katedrálou a palácem Casa de la Libertad, kde byla Simonem Bolivarem vyhlášena nezávislost. Další zajímavostí je etnografické muzeum textilií a klášter La Recoleta. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santa Cruz, největšího a nejbohat- šího města země. Santa Cruz je hlavním městem stejnojmenné provincie, která leží v nížinaté východní části Bolívie. 15. den SAMAIPATA Ráno vyrazíme jihozápadním směrem ze Santa Cruz zpět do hornaté oblasti. Navštívíme tajuplný skalní útvar El Fuerte de Sa- maipata, o jehož původu existují mnohé teorie. Od roku 1998 je tato památka také na seznamu UNESCO. Dále si prohlédneme městečko Samaipata a zpáteční cesta do Santa Cruz nám na- bídne nádherné přírodní scenérie a možnost koupání u vodopádů Las Cuevas. 16. den SANTA CRUZ Dopoledne volno, následuje transfer na mezinárodní letiště a od- let do Evropy s přestupem. 17. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 819 1. 5.–17. 5. 2018 115.900 820 30. 10.–15. 11. 2018 115.900 919 30. 4.–16. 5. 2019 117.900 920 29. 10.–14. 11. 2019 117.900 Do nitra And | 17 SALAR DE UYUNI – UYUNI – POTOSI – SUCRE – TARABUCO – EL FUERTE DE SAMAIPATA – SANTA CRUZ Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Buenos Aires / Santa Cruz–Praha vč. letištních tax, vnitrostát- ní přelety Buenos Aires–Salta a  Sucre–Santa Cruz, ubytování v hotelech 3* se snídaní, pozemní dopravu a  transfery, uvedený program včetně vstupů, česky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění a spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odpoledne odlet z Prahy s přestupem. 2. den BUENOS AIRES Přílet do Buenos Aires, transfer do hotelu v cen- tru a odpoledne prohlídka této metropole. Na- vštívíme Avenida 9 de Julio, Prezidentský palác Casa Rosada, Catedrala Metropolitana, slavný Obelisk i rušnou pěší zónu Florida a další zají- mavá místa. 3. den TIGRE – TANGO SHOW Ranním vlakem se vydáme do městečka Tigre, kam jezdí obyvatelé Buenos Aires na víkendové pikniky a kde se projedeme lodí po ramenech řeky Paraná. Poklidné městečko je příjemnou změnou od rušného centra Buenos Aires. Od- poledne návrat do metropole, kde budeme po- kračovat v  prohlídce. Navštívíme např. slavný hřbitov Recoleta. Večer Vás čeká nezapome- nutelná Tango Show s  pravým argentinským steakem. 4. den USHUAIA Transfer na letiště a odlet do nejjižnějšího argen- tinského města – Ushuaia. Během několika ho- din letu se ocitneme v Ohňové zemi, v nejjižnější části Patagonie, odkud začneme naše putování. Transfer do hotelu a volno na prohlídku města. 5. den BEAGLE CHANNEL – NP TIERRA DEL FUEGO Po snídani se pojedeme podívat do Parque Nacional Tierra del Fuego. Tento pobřežní ná- rodní park byl vyhlášen jako první v Argentině. V odpoledních hodinách podnikneme výlet lodí po zálivu Beagle Channel, kde uvidíte ostrovy s mnoha ptačími koloniemi a lvouny. 6. den USHUAIA – PUNTA ARENAS Brzy ráno odjezd autobusem směrem do Punta Arenas na chilské pevnině. Během cesty napříč celým ostrovem Ohňová země překročíme hra- nice mezi Argentinou a Chile a nakonec poje- deme trajektem přes Magalhaesův průliv. Tento den Vám umožní poznat Patagonii tak jako žádný jiný. Nocleh v Punta Arenas. 7. den SENO OTWAY – PUERTO NATALES Dopoledne si prohlédneme centrum včetně vy- hlídky nad městem a místní hřbitov. Odpoledne odjezd směrem na Puerto Natales v Chile. Po cestě se zastavíme v  přírodní rezervaci Seno Otway, kde navštívíme malou kolonii tučňáků Led a oheň Patagonie Argentina a Chile BUENOS AIRES – USHUAIA – BEAGLE CHANNEL – MAGALHAESŮV PRŮLIV – PUNTA ARENAS – SENO OTWAY – PUERTO NATALES – (dle aktuální situace migrace ptáků). Navečer příjezd do Puerto Natales, které je vstupní bra- nou do národního parku Torres del Paine. 8. den TORRES DEL PAINE Celodenní výlet do národního parku Torres del Paine, který je vyhlášen za biosférickou rezer- vaci UNESCO a  patří mezi největší turistické atrakce celé Patagonie. Nádherná tyrkysová je- zera, ledovce, žulové masivy a husté lesy vytvá- řejí úchvatný obraz přírody, který musí spatřit každý návštěvník Patagonie. 9. den NP Bernardo O´Higgins Celodenní výlet lodí do NP Bernando O Higgins. Plavba fjordy až k ledovci Balmaceda a Serano. Po cestě dokonce v dáli spatříme vrcholky NP Torres del Paine. Bohatý oběd ve stylu „parrilla“ na místní farmě. 10. den EL CALAFATE Po snídani odjezd do Argentiny do městečka El Calafate, ubytování a  prohlídka centra. Odpo- ledne návštěva ptačí rezervace Laguna Nimez v těsné blízkosti Lago Argentino. 11. den PERITO MORENO – EL CHALTEN Brzy ráno se vydáme k největší atrakci této ob- lasti, k ledovci Perito Moreno, který se nachází v  Parque Nacional Los Glaciares. Úchvatná podívaná na padající bloky ledu z výšky 60 m do jezera Lago Argentino Vám na dlouho utkví v paměti. Pro odvážné je zde možnost plavby na turistické lodi až do bezprostřední blízkosti ledovce. Návrat do El Calafate a navečer odjezd do El Chaltenu. 18 | Led a oheň Patagonie Nejprve se necháme unést rytmy tanga v Buenos Aires a poté začne naše putování Patagonií na „konci světa“ v Ushuaia, odkud budeme pokračovat do Chile do NP Torres del Paine, zpět do Argentiny za unikátním ledovcem Perito Moreno a dále až pod majestátní Fitz Roy. Poslední zastávkou je „malé Švýcarsko“ v Bariloche včetně výroben čokolády.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

12. den FITZ ROY Brzy ráno se vydáme na celodenní výlet až k úpatí žulového masivu Fitz Roy jedinečné přírodní atrakce Patagonie. Navečer návrat do El Calafate. 13. den BARILOCHE Volné dopoledne na nákup suvenýrů. Odpo- ledne odlet do San Carlos de Bariloche, které je nazýváno městem čokolády, a také Švýcar- skem Latinské Ameriky. Leží na břehu jezera Nahuel Huapi a je považováno za nejkrásněj- ší lyžařské středisko Argentiny. Ideální místo pro výlety po Lake District v letním období. Odpoledne prohlídka centra a okolí. 14. den BARILOCHE Během tohoto dne absolvujeme tzv. „Circuito Chico“ – okruh po největších přírodních atrak- cích v  okolí Bariloche. Odpoledne prohlídka centra a návštěva výrobny čokolády. 15. den BARILOCHE – BUENOS AIRES Ráno vyjedeme kabinovou lanovkou na vr- chol Cerro Otto, kde navštívíme panorama- tickou vyhlídku, odkud je jedinečný výhled na celou jezerní oblast. Také podnikneme krátký výlet místním pabukovým lesem. Návrat do centra, transfer na letiště a odlet do Buenos Aires. 16. den BUENOS AIRES Individuální volno k  posledním nákupům, transfer na letiště a odlet do Prahy. 17. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 821 6. 3.–22. 3. 2018 115.900 822 27. 11.–13. 12. 2018 115.900 921 19. 3.–4. 4. 2019 118.900 922 26. 11.–12. 12. 2019 118.900 Led a oheň Patagonie | 19 NP TORRES DEL PAINE – EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL CHALTEN – FITZ ROY – BARILOCHE – NP NAHUEL HUAPI Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Buenos Aires–Praha s přestupy včetně letištních tax, 14x uby- tování v 3* hotelech se snídaní, 2x večeři, vnitrostát- ní přelety, veškerou dopravu, výše uvedený program, služby průvodce CK Soleada, pojištění CK proti úpad- ku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fa- kultativní výlety, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy v odpoledních hodinách s přestupem. 2. den SANTIAGO DE CHILE Přílet do Santiago de Chile, transfer do hotelu a ubytování. V odpoledních hodinách nás čeká pro- hlídka centra, kdy navštívíme místa jako např. Plaza de Armas, katedrálu, Palacio de la Moneda, Merca- do Central, pahorek Cerro Santa Lucía a moderní čtvrti – Bellavista a Providencia. Nocleh. 3. den VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do největšího přístavu Chile – Valparaíso, města bohémů, otlu- čených barevných domů vtěsnaných do blízkých svahů a  krásných náměstí. Projedeme se někte- rou z kuriózních lanovek (v centru jich najdete cca 14), které spojují dolní centrum a částmi v kopcích s  fascinujícím výhledem na město. Uvidíme dům Pabla Nerudy – nejslavnějšího chilského spisova- tele. Poté zhlédneme mondénní přímořské město Viña Del Mar, luxusní letovisko s kasiny a nádherný- mi hotely. Díky mnoha parkům a zeleni je nazýváno „zahradním městem“. Navečer návrat do Santiaga. 4. den SAN PEDRO DE ATACAMA – VALLE DE LA LUNA Brzy ráno odlet na sever Chile do města Calama. Transfer do městečka San Pedro de Atacama. Ubytování. Odpoledne se vypravíme do nedalekého údolí nazývaného Valle de la Luna – „Měsíční údolí“. To je ideální místo pro pozorování západu slunce zbarvující okolní vrcholky a písečné útvary do nád- herných barev. Po setmění návrat do hotelu. 5. den SALAR DE ATACAMA Jedno z nejsušších míst na světě – poušť Atacama nabízí úchvatné přírodní scenérie. Tento den podnik- neme celodenní výlet kolem solné planiny – Salar de Atacama. U jezera Caxa je možné pozorovat tři druhy plameňáků, kteří zde každoročně hnízdí. Dále bude- me pokračovat až k Laguně Miscanti a Miňiques, leží- cí ve výšce 4.220 m.n.m. Navštívíme místní komunitu ve vesnici Socaire a poté se vydáme do vesnice Toco- nao se stavbou kostela San Lucas Tower z vulkanic- kého kamene. Odpoledne návrat do San Pedro de Atacama a procházka centrem vesnice. 6. den EL TATIO Ještě za setmění vyrazíme na El Tatio – nejvýše položené gejzíry na světě nacházející se ve výšce 4300 m.n.m. a tryskající do výše 30 m. Po snídani koupel v termálních pramenech. S prvními sluneč- Chile a Velikonoční ostrov SANTIAGO DE CHILE – VALPARAÍSO – VIŇA DEL MAR – SAN PEDRO DE ATACAMA – VALLE DE LA LUNA – SALAR DE ATACAMA – EL TATIO – ními paprsky můžeme obdivovat majestátní gej- zíry s jasným azurovým pozadím náhorní plošiny – Altiplana. Při zpáteční cestě budeme pozorovat místní flóru a faunu – lišky, lamy a vikuně. Zastáv- ka v malé pastevecké osadě Machuca s typickými obydlími z nepálených cihel a se slaměnými stře- chami. Návrat do San Pedra de Atacama a trans- fer na letiště. Odlet do Santiaga. Nocleh. 7. den PUERTO MONTT – PUERTO VARAS – FRUTILLAR Ráno odlet ze Santiaga do Puerto Montt, krátká pro- hlídkacentraa transferdohoteluv PuertoVaras.Toto město leží na břehu jezera Llanquihue, za kterým se tyčí nádherně symetrický vulkán Osorno a vulkán Cal- buco. Odpoledne se vypravíme do městečka Frutillar, ležícího na západním břehu jezera a které je spjato s  německými kolonizátory z  19. století. Návštěva místního muzea. Návrat do Puerto Varas. 8. den OSTROV CHILOE Dnešní den je věnován prohlídce tohoto ostrova, který je díky svému unikátnímu kulturnímu i  pří- rodnímu bohatství zařazen na seznamu UNESCO. Pro ostrov je příznačné mlhavé a deštivé počasí, malebné dřevěné kostelíky (více než 150), svébyt- ná kultura místních obyvatel, typické domečky na kůlech (palafitos) na pobřeží a  výborná kuchyně. Nejprve navštívíme město Ancud, a poté se přesu- neme do města Castro. Snad nejtypičtějšího města ostrova, kde při procházce centrem nejlépe načer- páte místní atmosféru. Navečer návrat na pevninu. Nocleh. 9. den PETROHUE – OSORNO Ráno odjezd podél východního pobřeží jezera Llan- quihue směrem k národnímu parku Vicente Pérez Rosales. Tento park patří k nejkrásnějším v Chile, nabízí nádherná jezera, vulkány, vodopády a boha- tou faunu i flóru. Nejprve navštívíme mohutné vo- dopády Petrohué, které leží na stejnojmenné řece vytékající z jezera Todos los Santos. Poté nás čeká zastávka v osadě Ensenada ležící v těsné blízkos- ti vulkánu Osorno. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiaga. Nocleh. 10. den SANTIAGO – VELIKONOČNÍ OSTROV Ráno transfer na letiště a odlet na Velikonoční ost- rov. Po příletu transfer do hotelu a odpočinek. Od- poledne si projdeme vesnici Hanga Roa s tradičními rukodělnými suvenýry a prohlédneme si první ploši- 20 | Chile a Velikonoční ostrov Chile – země geografických extrémů, nabízející bohaté zážitky díky své rozmanitosti. Navštivte s námi poušť Atacama na severu země, region Santiaga de Chile a pacifického pobřeží a také jezerní oblast kolem vulkánu Osorno. Dalším skvostem programu je ostrov Chiloe se svojí nezaměnitelnou kulturou a více než 150 dřevenými kostely. Nakonec Vás čeká téměř pět hodin letu na Velikonoční ostrov uprostřed Pacifiku. Tajemné sochy a místní kultura s kořeny v Polynésii ve Vás nechají hluboký zážitek...

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

ny (ahu), na kterých byly postaveny známé sochy Moai. V případě pěkného počasí nás čeká nezapomenutelný západ slunce. 11. den VELIKONOČNÍ OSTROV Celodenní exkurze po ostrově, během které navštíví- me neznámější místa ostrova. Začneme u Ahu Vaihu a budeme pokračovat podél pobřeží k Ahu Akahanga. Nejdůležitější místo ostrova byl kamenný lom u vulká- nu Rano Raraku, kde vznikla většina soch. Zde najdete velké množství dokončených i  rozpracovaných soch, které již nebyly transportovány a umístěny do různých částí ostrova. Dále navštívíme Ahu Tongariki – nejvyš- ší a největší počet stojících soch na jedné plošině (15 soch). Odpoledne se vydáme na nádhernou bílou pláž Anakena s další plošinami a sochami, které vztyčil Thor Heyerdahl v padesátých 20. století. Poslední zastáv- kou je Te Pito – posvátný kámen, podle kterého se ostrovu přezdívá „ pupek světa“. 12. den VELIKONOČNÍ OSTROV Dnes navštívíme další atrakce ostrova – Puna Pau – místo, kde se těžil červený kámen pro Pukao (červená pokrývka hlav některých soch), Ahu Akivi a dále jesky- ni Ana Kai Tangata. Odpoledne volno k relaxaci nebo individuální prohlídce vesnice a pobřeží. Večer vřele doporučujeme navštívit tradiční folklórní představení s večeří v tradičním stylu (fakultativní výlet). 13. den VELIKONOČNÍ OSTROV – SANTIAGO Poslední den na ostrově začneme prohlídkou vulkánu Rano Kau a posvátné vesnice Orongo, která leží na jeho okraji. Zde se až do 19. století praktikoval kult Ptačího muže. Okraj kráteru ve výšce 250 m nad mo- řem naskýtá dramatické výhledy na pobřeží a blízké ostrůvky. Po návratu do vesnice volno. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiago de Chile. Trans- fer do hotelu. 14. den SANTIAGO Volné dopoledne v centru Santiaga, odpoledne transfer na letiště a odlet do Evropy. 15. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 823 22. 2.–8. 3. 2018 135.900 824 25. 10.–8. 11. 2018 135.900 923 14. 3.–28. 3. 2019 139.900 924 24. 10.–7. 11. 2019 139.900 Chile a Velikonoční ostrov | 21 PUERTO MONTT – PUERTO VARAS – FRUTILLAR – JEZERO LLANQUIHUE – CHILOE – PETROHUE – VELIKONOČNÍ OSTROV Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Santiago– Praha vč. letištních tax, vnitrostátní přelety Santia- go–Calama–Santiago–Puerto Montt–Santiago–Ve- likonoční ostrov–Santiago, 12x ubytování v hotelech 3* se snídaní, pozemní dopravu a transfery, uvedený program včetně vstupů, česky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fa- kultativní program, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (22.000 Kč). Minimum: 8 osob

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den QUITO Centrum města Quito bylo v roce 1978 zapsáno na seznam památek UNESCO. Koloniální architektu- ra, domy, katedrály, kostely a staré uličky jsou typic- kou ukázkou toho lepšího, co zanechali španělští kolonizátoři na území Latinské Ameriky. Nádherné panoramatické výhledy na město se Vám naskyt- nou z vrcholu Loma Cruz, kam vyjedeme lanovkou. Ubytování v hotelu. 3. den LA MITAD DEL MUNDO La Mitad del Mundo je monument nedaleko vesnič- ky San Antonio vystavěný přesně na geografickém rovníku. Na stejném místě je Etnografické muzeum s  informacemi o  indiánských kmenech. Dále uvi- díme věrohodný model koloniálního Quita a  pla- netárium. Nejzajímavější částí rezervace je 5 km široký a 400 m hluboký vyhaslý kráter Pululahua. Západně od Quita nás uvítá výrazná dominanta vulkán Pichincha. 4. den OTAVALO – IBARRA Dnes navštívíme Otavalo, městečko ve výšce 2.550 metrů s necelými 30.000 obyvateli. Histo- rie trhů v Otavalu sahá až daleko před kulturu Inca. Na místním trhu se objevují rukodělné produkty ze širokého okolí a dokonce i z daleké Amazonie. Trhy jsou především na Poncho Plaza a v přilehlých ulič- kách. Prohlídka městečka San Antonio de Ibarra, které proslavily zejména krásné výrobky ze dřeva a umělecké dřevořezby. 5. den PAPALLACTA Tento den se vypravíme do městečka Termas de Papallacta, které je vyhlášené mezi ekvádorskou smetánkou pro svoje termální prameny. Z  Pa- pallacty jsou za pěkného počasí krásné výhledy na Antisanu (5.753 m) směrem na jih. 6. den COTOPAXI Ráno vyrazíme do nejnavštěvovanějšího národního parku Ekvádoru – Cotopaxi. Navštívíme muzeum a podnikneme výlet k vulkánu. 7. den LAGUNA QUILOTOA Laguna Quilotoa (3.850 m) je překrásný vulkanický kráter zaplněný vodou zelené barvy s  hloubkou 250 m, od kterého jsou nádherné výhledy na za- sněžené vrcholy Cotopaxi a Ilinizy Sur. Přejezd do města Riobamba. Nocleh. 8. den CHIMBORAZO Ráno vyrazíme k  vulkánu Chimborazo (6.268 m. Cesta na rovník Ekvádor a Galapágy QUITO – LA MITAD DEL MUNDO – OTAVALO – TERMAS DE PAPALLACTA – NP COTOPAXI – LAGUNA QUILOTOA – n.m.), který je považován za nejvzdálenější bod od středu Země. Postupně vyjedeme autobusem až k poslední horské chatě Refugio Wympher (4.800 m.n.m.). Na úbočí masivu je možné spatřit stáda divokých vicuň. Odpoledne přesun do Guayaquilu. Navečer prohlídka centra a nábřeží Malecon 2000. Nocleh. 9. den GALAPÁGY V ranních hodinách odlet na Galapágy. Po příletu na letiště Baltra transfer do města Puerto Ayora na jižní straně ostrova Santa Cruz. Odpoledne navštívíme pláže ostrova, kde se poprvé setkáme s místní faunou. Další zajímavostí jsou dva vulka- nické krátery Los Gemelos ležící uprostřed Santa Cruz. Díky vulkanickému původu ostrova můžeme navštívit také Las Grietas – úzká průrva mezi úte- sy, kde se můžete vykoupat v osvěžující křišťálově čisté vodě. Nocleh. 10. den GALAPÁGY Dopoledne transfer na loď, ubytování a  vyplutí. Dnes začne Vaše dobrodružství po souostroví, kde najdete unikátní ekosystém s obrovskou variabili- tou a jedinečností. Národní park zahrnuje 18 ost- rovů a několik set ostrůvků. Díky své poloze v Pa- cifiku (1.000 km od jihoamerického kontinentu) se zdejší ekosystém vyvíjel izolovaně a  najdete zde mnoho endemických druhů živočichů i ptáků, kte- ří se přizpůsobili místním přírodním podmínkám. Během plavby mezi ostrovy budete mít unikátní možnost pozorovat zblízka mořské ptáky, tereje modronohé, fregatky, kormorány, tučnáky, leguány suchozemské i mořské, lachtany, lvouny, želvy su- chozemské i mořské a mnoho dalších zajímavých živočichů. Sopečný původ ostrovů a unikátní flóra (opuncie) dotváří jedinečnou scenérii. Během dne se obvykle podnikají 1–2 výlety na ostrov v dopro- vodu zkušeného místního průvodce. V noci se loď přemístí k dalšímu ostrovu. Na palubě lodě je za- jištěno ubytování ve dvoulůžkových kabinách s pri- vátním příslušenstvím, včetně plné penze. Nedílnou součástí návštěvy Galapág je i možnost šnorchlo- vání, protože podmořský svět je stejně bohatý a fascinující jako pevnina. Díky studeným proudům jsou vody kolem celého souostroví bohaté na živi- ny, najdete zde obrovská hejna ryb a velice často je možné spatřit žraloky, rejnoky a mořské želvy. 11. den GALAPÁGY Dnešní den je věnován ostrovu Isabela – největší ostrov souostroví tvořený spojením šesti vulkánů. Dopoledne navštívíme Vicente Roca Point – zá- 22 | Cesta na rovník Navštivte s námi malou zemi na rovníku, jejíž historie je úzce spjatá s Peru i se španělskými kolonizátory, a přesto má svoji vlastní identitu. Okouzlí Vás atmosféra koloniálního Quita, majestátní sopky, termální lázně v Papallacta, vynikající kuchyně i přívětiví lidé. Vrcholem zájezdu je návštěva souostroví Galapágy. Kdo by se nechtěl vydat ve stopách slavného Charlese Darwina?

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

toku s  mořskou jeskyní. Běžně zde spatříte tereje modronohé, kormorá- ny, lachtany nebo pelikány. Odpoled- ne se přesuneme k dalšímu ostrovu Fernandina. Během procházky po os- trově spatříte obrovské kolonie moř- ských leguánů, lachtany, kormorány, leguány, pelikány a také místní lávové kaktusy. 12. den GALAPÁGY Během tohoto dne navštívíme Santi- ago Island (Puerto Egas), místo kde najdete pláže s černým pískem. Dříve se zde těžila sůl. Příjemná procházka po pobřeží nabízí pozorování místní- ho ptactva včetně unikátní Darwino- vy pěnkavy. Odpoledne vystoupíme na malý ostrůvek ve tvaru čínského slaměného klobouku nazvaný Som- brero Chino Island. Vylodění na ostrov, procházka po vulkanickém pobřeží a  pozorování fauny a  flory. Jedineč- ná možnost šnorchlování s lachtany, tučňáky a místním druhem žraloků. 13. den GALAPÁGY Snídaně na lodi, vylodění v  přístavu Puerto Ayora (největší město ostrova Santa Cruz), návštěva Charles Darwin Station. Tato výzkumná stanice je spravována mezinárodní neziskovou organizací studující zachování eko- systému souostroví Galapág. Kromě jiného se zaměřuje na reprodukci a  obnovu ohrožené populace ende- mických druh želv sloních. Následuje transfer na letiště na ostrově Baltra a odlet na pevninu a následně do Ev- ropy. 14. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 825 25. 4.–8. 5. 2018 134.900 925 30. 4.–13. 5. 2019 134.900 Cesta na rovník | 23 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Quito–Pra- ha s přestupy včetně letištních tax, přelet na Galapágy a zpět, privátní dopravu během programu, 8x ubyto- vání v 3* hotelech se snídaní, 3x nocleh ve dvoulůžko- vých kabinách s příslušenstvím na výletní lodi na Gala- págách, plná penze během plavby (včetně pitné vody, čaje a kávy), uvedený program včetně vstupů, služby česky mluvícího průvodce CK, místní průvodce, pojiš- tění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, vstup do NP na Galapágách (110 USD), spropitné, fa- kultativní program. Příplatky: jednolůžkový pokoj v hotelech na pevnině (10.000 Kč), cena single kabiny během plavby na vyžá- dání, nabízíme i možnost doobsazení kabiny. Minimum: 8 osob Upozornění k programu na Galapágách. Naše CK si vyhrazuje právo na změnu programu na Galapágách s ohledem na velice přísná pravidla správy národního parku a  jejího práva na změnu programu. Itineráře plaveb jsou kontrolované a schvalované správou NP a mohou být modifikovány bez upozornění na základě aktuálních podmínek počasí nebo ekosystému. Z to- hoto důvodu je výše uvedený program pouze orientač- ní a přesný itinerář bude upřesněn pro každý termín zájezdu vždy s dostatečným předstihem. Navštívené ostrovy a jednotlivá místa mohou být změněny a ne- mohou být v programu garantovány. CHIMBORAZO – GUAYAQUIL– GALAPÁGY

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy do Limy s přestupem. 2. den LIMA Po příletu do Limy následuje transfer do hotelu. Po odpočinku začneme prohlídku města v historickém centru na Plaza de Armas a budeme pokračovat přes náměstí San Martin, kostel San Francisco, Prezidentský palác a další atrakce tohoto města. Nocleh. 3. den CARAL – HUARAZ Brzy ráno odjezd do Huarazu, cestou zastávka ve městě Caral v údolí Supe, které je považováno za nejstarší civilizaci v  Americe. Teprve nedávno byl objeven rozsah a význam tohoto osídlení pro před- kolumbovské dějiny Ameriky. V červnu roku 2009 byl Caral zapsán na seznam UNESCO. Navečer příjezd do města Huaraz ležícího na úpatí pohoří Cordillera Blanca. Nocleh. 4. den CHAVÍN DE HUANTAR Dnešní exkurze nás zavede na východní stranu Cordillera Blanca, kde navštívíme Callejón de Con- chucos (údolí Conchucos) a především Chavín de Huántar (3250 m.n.m.). Tato archeologická pa- mátka byla významná ve stejnojmenné předincké kultuře Chavín, která patří k jedné z nejstarších na kontinentu. Nejvýznamnější budovou je Castillo de Chavín (hrad) s  komplexem podzemních chodeb a impozantním 4,5 m vysokým opracovaným žu- lovým blokem Lanzón de Chavín. Nevynecháme ani moderní muzeum v blízkosti památky. Na zpáteční cestě nás čekají nádherné výhledy na andské hře- beny. Nocleh v Huarazu. 5. den NP HUASCARAN Celodenní exkurze do NP Huascarán. Brzy ráno vyrazíme na sever z  Huarazu do městečka Yun- gay. To bylo kompletně zničeno v roce 1970 bě- hem zemětřesení a následného sesuvu, který celé údolí zavalil. Pomník obětem československé ho- rolezecké expedice najdete u jezera Llanganuco, které leží pod Huascaránem (6768 m.n.m.). Zde podnikneme krátký výlet po okolí. Návrat do Hu- arazu. 6. den HUARAZ Dnešní den máme vyhrazený na celodenní výlet po okolí Huarazu. Obrovskou raritou pro přírodověd- ce je největší bromélie na světě – Puya Raimondi. Tato rostlina kvete pouze jednou za 80 let. Pokud budeme mít štěstí, najdeme alespoň několik kve- toucích rostlin. Kultury severního Peru LIMA – CARAL – HUARAZ – CHAVÍN DE HUANTAR – NP HUASCARAN – YUNGAY – LAGUNA LLANGANUCO – SECHIN – TRUJILLO – 7. den SECHIN – TRUJILLO Celodenní přesun do pobřežního města Trujillo, cestou návštěva Sechinu. Toto obřadní centrum patří do kultury Sechin, pro kterou jsou typická hrů- zostrašná a  krvavá zobrazení vyrytá do kamene. Večer příjezd do Trujilla. 8. den TRUJILLO – CHAN-CHAN Po snídani vyrazíme na výlet do největšího cihlové- ho komplexu světa – Chan-Chan. Toto osídlení bylo hlavním městem kultury Chimú, nejmocnější říše severního Peru. Nejzachovalejší část komplexu je palác Tschudi. Další zastávkou bude oběd v místní restauraci na pláži Huanchaco, kde můžete spatřit typické rákosové čluny používané místními rybáři. Odpoledne se vypravíme k Huacas del Sol y de la Luna. Obě pyramidy jsou postavené z nepálených cihel a pocházejí z období kultury Močiků. První je největší stavba předkolumbovského období. Na- opak druhá pyramida nabízí zachované nástěnné malby a možnost spatřit vnitřní strukturu stavby. Odpoledne prohlídka historického centra Trujilla. Nocleh. 9. den CAJAMARCA Ráno se vydáme na cestu do města Cajamarca. Ubytujeme se a po odpočinku se vydáme na vyhlíd- ku Cerro Santa Apolonia, nabízející výhled na celé město. Další atrakcí jsou horké prameny s bazény – Baňos del Inca, kde nás čeká příjemná koupel, Plaza de Armas s katedrálou a především „výkup- ní místnost“ (El cuarto del rescate), kterou Inkové slíbili naplnit zlatem za propuštění zajatého panov- níka Atahualpu. 10. den CAJAMARCA V okolí města se nachází několik zajímavostí, které navštívíme. Začneme u Cumbe Mayo – starověký akvadukt vybudovaný více než 1200 let před pří- chodem Inků. V jeho blízkosti jsou zajímavé forma- ce skal – Bosque de Piedras. Odpoledne nás čeká Ventanillas de Otuzco – preincké pohřebiště. Hrob- ky v  podobě oken jsou vytesány do skalní stěny, kam místní pohřbívali své kmenové vůdce. Nocleh. 11. den CHACHAPOYAS Dnes nás čeká celodenní přejezd do města Chacha- poyas. Tato náročná, ale scénická cesta vede přes andské hřebeny a  dostaneme se až na východní část And, na úpatí Amazonského regionu. Během cesty se bude postupně měnit klima i vegetace. 12. den KUELAP Pro většinu turistů je synonymem Peru incké ztra- cené město Machu Picchu, nicméně sever Peru 24 | Kultury severního Peru Unikátní okruh na českém trhu po stopách slavných preinckých kultur severního Peru. Již dávno před založením Cuzca obývaly Peru vyspělé kultury Caralu, Chan-Chanu a Chavínu de Huantar. Dalším lákadlem bude oblast NP Huascarán. Z pobřeží se vydáme i do vnitrozemí do města Cajamarca a dále do oblasti Chachapoyas. Největší atrakcí programu je archeologické naleziště Kuelap – srovnávané svou atraktivitou s Machu Picchu na jihu Peru. Posuďte sami, zda je to pravda.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

skrývá další velkolepou památku – Kuelap. Tento rozsáhlý komplex byl vybudován národem Čačapojů. Ti žili v  této oblasti od 8. století až do začátku 16. století, kdy jejich říši dobyli Inkové, a poté Španělé. Tento tajemný komplex leží v  nadmořské výšce 1800 m.n.m. a  znovuobjeven byl v roce 1843. Díky své odlehlosti je nesrovnatelně méně navštěvovaný než např. Machu Picchu. 13. den CHICLAYO Přesun zpět na pobřeží Pacifiku do města Chiclayo. Po příjezdu krátká prohlídka města. Nocleh. 14. den TUCUME – LAMBAYEQUE – SIPÁN Dnes nás čeká několik významných archeologických lokalit regionu. Za- čneme ve městě Lambayeque, kde jsou dvě zajímavé expozice. Muzeum hrobky Pána ze Sipánu je dnes jedno z  nejlepších a  nejmodernějších mu- zeí v Jižní Americe. Naše další kroky povedou do komplexu Tucume neboli Údolí pyramid. Zde najdete pozůstat- ky 26 pyramid rozmístěné v blízkosti kopce Cerro La Raya. Poslední za- stávkou bude Sipán – místo originál- ní hrobky Pána ze Sipánu. Toto místo se nachází jihovýchodně od Tucume, v roce 1987 zde archeologové našli nepoškozenou hrobku. Na místě je malá expozice dokumentující vyko- pávky. Nocleh. 15. den TUCUME – LIMA Volné dopoledne, transfer na letiště a odlet do Evropy. 16. den PRAHA Přílet do Prahy v  odpoledních hodi- nách. kód zájezdu termín cena (Kč) 827 4. 9.–19. 9. 2018 106.900 927 3. 9.–18. 9. 2019 109.900 Kultury severního Peru | 25 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Lima/ Chiclayo–Praha s  přestupy, letištní taxy, 13 noclehů v  3* hotelech se snídaní, uvedený program včetně vstupů, veškerou dopravu mikrobusem a  transfery, místní průvodce, služby česky hovořícího průvodce CK Soleada, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spro- pitné pro místní průvodce, fakultativní program. Příplatky: jednolůžkový pokoj (15.000 Kč). Minimum: 8 osob CHAN-CHAN – CAJAMARCA – OTUZCO – CHACHAPOYAS – KUELAP – CHICLAYO – TUCUME – LAMBAYEQUE – SIPÁN

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy v odpoledních hodinách, navečer pří- let do Limy, transfer do hotelu. 2. den LIMA Po snídani začneme prohlídku města v historickém centru na Plaza de Armas a budeme pokračovat přes náměstí San Martin, kostel San Francisco, Prezidentský palác a čtvrť San Isidro až do Mira- flores. 3. den ISLAS BALLESTAS – HUACACHINA – NAZCA Brzy ráno vyrazíme do města Pisco, odkud podnik- neme výlet na ostrovy Ballestas, které jsou známé bohatou faunou. Oblast se proslavila těžbou guano (ptačí trus), používaného jako hnojivo. Odpoledne navštívíme přírodní rezervaci na poloostrově Pa- racas. Po cestě se také zastavíme v oáze Huaca- china uprostřed písečných dun nedaleko města Ica. Navečer příjezd do městečka Nazca. 4. den NAZCA – CHAUCHILLA V ranních hodinách transfer na letiště, odkud pod- nikneme úžasný přelet nad slavnými obrazci (ve tvaru zvířat a ptáků) v poušti u Nazca. Odpoledne se vydáme na hřbitov mumií ve vesničce Chauchil- la. Navečer přesun luxusním busem po Panameric- ké dálnici na jih až do Arequipy. Nocleh. 5. den AREQUIPA Prohlídka druhého největšího města Peru, ležícího v 2355 m.n.m. na úpatí vulkánu El Misti. Mimo jiné navštívíme místní klášter Santa Catalina. Volné odpo- ledne a příprava na další cestu do Colca Canyon. 6. den COLCA CANYON Brzy ráno vyrazíme na dvoudenní okruh tímto úžas- ným kaňonem, který je považován za nejhlubší na světě. Během cesty navštívíme mnoho vyhlídek a zajímavých míst. Odpoledne přijedeme do vesni- ce Chivay, kde budeme nocovat. Možnost návštěvy místních termálních pramenů. 7. den COLCA CANYON – PUNO Ráno budeme pokračovat na nejslavnější vyhlídku Cruz del Condor, odkud je nádherný výhled na ka- ňon a  plachtící kondory. Dále navštívíme několik místních vesnic. Odpoledne se přesuneme do měs- ta Puno, ležícího na břehu jezera Titicaca. 8. den TITICACA – UROS – SILLUSTANI Na motorové lodi se vydáme ke slavným rákoso- vým ostrovům Uros, na kterých žijí místní indián- Napříč Peru za 2 týdny LIMA – ISLAS BALLESTAS – HUACACHINA – NAZCA – CHAUCHILLA – AREQUIPA – COLCA CANYON – PUNO – TITICACA – 26 | Napříč Peru za 2 týdny Země kondorů, Inků, šamanů, mnoha záhad a tolika dalších zajímavostí, na jejichž objevení Vám ani dva týdny nebudou stačit.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

ské kmeny. Odpoledne návštěva pohřebních věží v Sillustani. Nocleh v Puno. 9. den PUNO – CUZCO Dnes přejedeme přes horské průsmyky do města Cuzco. Během cesty navštívíme několik zajíma- vých památek – Andahuaylillas, Pucara, La Raya. V poledne nás čeká oběd v místní typické restau- raci. Večerní procházka centrem. Nocleh v Cuzco. 10. den CUZCO – MARAS – MORAY Ráno si prohlédneme incké ruiny v okolí Cuzca (Kenko, Tambomachay, Puca Pucara a  Sacsay- huamán), poté se vydáme přes malebnou vesnič- ku Chinchero směrem do Posvátného údolí. Dále navštívíme solná jezírka v Maras a zemědělské terasy v Moray. Nocleh ve vesnici Ollantaytambo. 11. den MACHU PICCHU Brzy ráno se vlakem vydáme do Aguas Calientes a odtud transfer autobusem až do těsné blízkos- ti ruin Machu Picchu. Tato nejslavnější a tajuplná památka pochází z 15. století a byla objevena až v roce 1911. Postupně si prohlédneme všechny části ruin a bude dost času i na individuální vol- no. Navečer návrat do vesnice Ollantaytambo. Nocleh. 12. den OLLANTAYTAMBO – PISAC Celodenní výlet po Posvátném údolí, jehož vstup je střežen pevností Ollantaytambo. Navštívíme i místní trh ve městě Pisac. Navečer návrat do Cuzca. 13. den CUZCO Dopoledne nás čeká prohlídka historického cen- tra tohoto slavného inckého města (Korikancha, Plaza de Armas, katedrála). Město leží v nadmoř- ské výšce 3400 metrů. Volné odpoledne, nave- čer transfer na letiště, odlet do Limy a pokračo- vání letu do Evropy. 14. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 831 22. 4.–5. 5. 2018 91.900 832 21. 10.–3. 11. 2018 91.900 931 30. 4.–13. 5. 2019 93.900 932 22. 10.–4. 11. 2019 93.900 Napříč Peru za 2 týdny | 27 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Lima/Cuz- co–Praha s přestupy, letištní taxy, 12 noclehů v 3* hotelech se snídaní, obědy dle programu, uvedený program včetně vstupů, privátní dopravu během pro- gramu, místní průvodce, služby českého průvodce CK Soleada, zákonné pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: kompl. cestovní pojištění, spro- pitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (12.000 Kč). Minimum: 6 osob UROS – CUZCO – MARAS – MORAY – POSVÁTNÉ ÚDOLÍ – OLLANTAYTAMBO – MACHU PICCHU

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den SANTA CRUZ DE LA SIERRA Přílet do města Santa Cruz na východě Bolívie. Transfer do hotelu a odpočinek. 3. den SAN JAVIER Ráno odjezd směrem k městečku San Javier, které je součástí tzv. okruhu jezuitských misií. V regionu najdete několik vesnic a měst, kde od 17. století za- kládali Jezuité misie a žili s původními domorodými obyvateli. Nejstarší z nich je San Javier z konce 17. století. Většina misií je v současnosti zrestaurová- na a celý okruh je zapsán na seznamu UNESCO. Nocleh strávíme v městečku Concepcion. 4. den CONCEPCION – SANTA CRUZ Dnes si prohlédneme další misii v Concepcion, kde kromě unikátní architektury, najdeme i  muzeum a originální restaurátorské dílny. Proces restauro- vání probíhá již od 80. let 20. století a pokračuje i v současnosti. Večer návrat do Santa Cruz. 5. den SUCRE V ranních hodinách odlet do Sucre, ubytování a po obědě si prohlédneme centrum s hlavním náměs- tím Plaza 25 de Mayo a katedrálou. Další zajíma- vostí je etnografické muzeum textilií a klášter La Recoleta. Díky své koloniální architektuře a příjem- nému klimatu je Sucre považováno za nejkrásnější město Bolívie. 6. den TARABUCO Pouze v neděli máte jedinečnou příležitost navští- vit tradiční trh ve vesnici Tarabuco, kde se scházejí místní obyvatelé z okolí. Prodává se zde vše od ze- leniny přes rukodělné výrobky až po koku. Odpoled- ne odjezd do Potosí. Nocleh. 7. den POTOSÍ Dopoledne vyrazíme na exkurzi do stříbrných dolů provrtávajících kopec Cerro Rico nad městem. Je- dinečná příležitost spatřit těžební metody, které se nezměnily od dob španělské kolonizace. Odpo- ledne volno, možnost návštěvy horkých pramenů v okolí. 8. den POTOSÍ – UYUNI Během dopoledne si prohlédneme centrum toho- to historického skvostu zařazeného na seznamu památek UNESCO. Navštívíme proslavenou min- covnu Casa de la Moneda a kostel San Francisco. Odpoledne odjezd do Uyuni, výchozího místa pro To nejlepší z Bolívie SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION – SUCRE – TARABUCO – POTOSÍ – UYUNI – SALAR UYUNI – ISLA INCAHUASI – návštěvu unikátního přírodního skvostu – Salar Uyuni. 9. den SALAR UYUNI Dnes začneme třídenní dobrodružství napříč Al- tiplanem a  Salarem Uyuni. Nejprve navštívíme vesnici Colchani, kde místní obyvatelé vyrábějí jo- dizovanou sůl, a také uvidíme hotel postavený ze solných kvádrů. Ojos del Sal se říká vodě vyvěrající ze solného podloží. Dále se vydáme napříč přes solnou planinu na skalnatý ostrov s kaktusy – Isla Incahuasi. Zde poobědváme a budeme pokračo- vat na jih. Nocleh po cestě ve vesnici Agua Quisa. 10. den LAGUNA COLORADA Během tohoto dne budeme pokračovat napříč pouští až k laguně Colorada. Tato oblast Altiplana je místem, kde každoročně hnízdí tři druhy plame- ňáků. Dále po cestě spatříme slavný „kamenný strom“ – Arbol de Piedra. Cílem dnešního dne je Laguna Colorada – rudá barva jezera je způsobena přítomností řas a planktonu. Scenérii doplňují nád- herně růžoví plameňáci. Nocleh. 11. den GEJZÍRY – LAGUNA VERDE – UYUNI Brzy ráno vyrazíme ke gejzírům „Sol de Maňana“ a k horkým pramenům, kde se můžete zahřát. Po snídani pokračujeme přes „poušť Salvátora Dalího“ až k Laguně Verde. Za touto zeleně zbarvenou la- gunou se v dálce tyčí vulkán Licancabur. Odtud se budeme vracet zpět do Uyuni. Nocleh. 12. den LA PAZ Ráno odlet do La Pazu (3.700 m.n.m), odpočinek a v odpoledních hodinách prohlídka centra (kostel San Francisco, katedrála, čarodějnický trh, muse- um koky). Následovat bude návštěva Měsíčního údolí – Valle de la Luna. 13. den COROICO Dnes se vypravíme ze suché oblasti náhorní pla- niny Altiplana do subtropického regionu Coroico. Největší atrakcí dne je jízda po staré, dnes již ne- využívané „silnici smrti“ klikatící se z průsmyku La Cumbre (4.660 m.n.m) až do městečka Coroico (1.200 m.n.m). Odpoledne si prohlédneme kávové a kokové pole. Návrat do La Pazu po nové silnici. 14. den COPACABANA Ráno odjezd směrem Altilano a pokračování přes město El Alto k jezeru Titicaca. Trajektem překoná- me úžinu Tiquina oddělující jižní část od hlavní části jezera. Po příjezdu do města Copacabana ubytová- 28 | To nejlepší z Bolívie Přestože je Bolívie jedna z nejchudších zemí regionu, nabízí jedinečný mix přírodních i kulturních atrakcí. Od jezuitských misií na východě, přes koloniální města Sucre, Potosí a La Paz. Velkým lákadlem programu jsou určitě návštěva stříbrných dolů v Cerro Rico v Potosí a především třídenní přejezd džípy v oblasti Salar de Uyuni. Nakonec navštívíme posvátné jezero Titicaca a slavný ostrov Isla del Sol.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

ní a prohlídka centra (tržiště, Basilica de Nuestra Seňora de Copacabana). Před západem slunce můžeme vystoupit na Cerro Calvario, nabízející nádherný výhled na jezero a Isla del Sol. Nocleh. 15. den ISLA DEL SOL Ráno se lodí vypravíme na slavný „Sluneční ost- rov“ – Isla del Sol, který je považován za kolébku incké civilizace. Navštívíme vesnici Yumani, incké schody, prameny a ruiny Pilkokaina. Dále si pro- hlédneme i severní část ostrova, která je méně navštěvována turisty. Odpoledne návrat do Co- pacabana. Nocleh. 16. den TIWANAKU Ráno odjezd z Copacabana směrem k La Pazu. Dnes nás čeká nejvýznamnější předkolumbovská památka Altiplana – Tiwanaku. Kultura Tiahua- naco dala základy pozdější kultuře Inků v Peru. Navštívíme místní muzeum, chrám Kalasasaya a Puerta del Sol. Památka je zapsána od roku 2000 na seznamu UNESCO. Nocleh. 17. den LA PAZ Transfer na letiště, odlet s přestupem do Evropy. 18. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 829 28. 4.–15. 5. 2018 115.900 929 30. 4.–17. 5. 2019 117.900 To nejlepší z Bolívie | 29 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Santa Cruz/La Paz–Praha s přestupy, vnitrostátní pře- let Santa Cruz–Sucre, 12x nocleh v 3* hotelech se snídaní, 2x nocleh v  jednodušším ubytování s příslušenstvím a plná penze během programu na Salar Uyuni, uvedený program včetně vstupů, privátní pozemní dopravu, místní průvodce, služ- by českého průvodce CK Soleada, zákonné pojiš- tění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění a spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob Poznámka: Mezinárodní lety mohou vést přes USA. Nutný biometrický pas a platné vízum nebo povolení ESTA pro tranzit přes USA. LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE – LA PAZ – COROICO – COPACABANA – ISLA DEL SOL – TIWANAKU

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1.–2. den PRAHA – BELÉM Odlet z Prahy do Belému, transfer do hotelu. 3. den BELÉM Belém (Betlém) – hlavní město brazilského státu Pará a jedna z hlavních bran do Amazonie nabízí turistům mnoho historických i  přírodních zajíma- vostí. Během celodenního výletu si prohlédneme např. Baziliku Panny Marie Nazaretské, městskou tržnici Ver-O-Peso, betlémskou pevnost, přístav nebo budovu opery Teatro da Paz. Navštívíme také park Mangal das Garcas, který je kombinací bota- nické zahrady a ptačího parku. Ze 47 metrů vysoké věže uvidíte celý Belém jako na dlani. 4.–5. den ILHA DE MARAJÓ Po snídani se rychlou lodí vypravíme na dvoudenní výlet na ostrov Marajó. Ubytování ve stylové ha- ciendě. Hlavní náplní pobytu je pozorování bohaté fauny a flóry. Jsou zde k vidění kapybary, opice, papoušci, tukani a mnoho dalších živočichů Ama- zonie. Čeká nás také projížďka na buvolech. 6. den CAYENNE Odlet z Belému do Cayenne – hlavního města Fran- couzské Guyany, která je zámořským francouzským departementem a  platí se zde eurem. Navštívíme centrumCayennea pozůstatkypevnostiFortCeperou. 7. den KOUROU Návštěva města Kourou, kde se nachází kosmo- drom Evropské kosmické agentury. Dozvíme se zde něco o raketoplánech, které jsou odtud posí- lány do vesmíru. Navštívíme centrum Jupiter, od- kud byla vypuštěna známá raketa Arianne. Dále půjdeme po stopách „Motýlka“ a  navštívíme dva ze tří ostrovů – Královský ostrov a ostrov Svatého Josefa. Ďáblův ostrov s trestaneckou kolonií je již bohužel pro návštěvníky nepřístupný a uvidíme ho pouze z lodi. Osadníci se na těchto ostrovech usa- zovali, aby se uchránili od malárie. 8. den KAW Celodenní výlet do rezervace Kaw, která je vyhlá- šenou oblastí pro pozorování ptactva. Jedná se o  přírodní rezervaci, kde můžete spatřit volavky, kormorány, papoušky nebo anhingy americké. 9. den PARAMARIBO Odlet do Surinamu. Paramaribo – unikátní město celé postavené ze dřeva je pod ochranou UNESCO a bylo vystavěno Nizozemci, kteří přinesli do džun- gle svoji a také indonéskou kulturu. V pospolitosti OD Belému do guyany Belém – Fr. Guyana – Surinam – Guyana BELÉM – ILHA DE MARAJÓ – CAYENNE – KOUROU – KAW –PARAMARIBO – BROWNSBERG – BROKOPONDO – 30 | Od Belému do Guyany Navštivte s námi jedinečný okruh od brazilského Belému přes Francouzskou Guyanu, Surinam až do Britské Guyany. Naše putování zahájíme v ústí Amazonky, odkud se budeme pohodlnými krátkými lety přesunovat po jednotlivých zemích. Poznáte zajímavé kontrasty portugalské, francouzské a nizozemské kolonizace zasazené v amazonské džungli.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

a poklidu zde žije několik kultur – Židé, Číňané, Indové, Holanďané nebo Indiáni. Uvidíme proto synagogu, pozoruhodný kostel sv. Petra a Pav- la, který je největší dřevěnou stavbou Jižní Ameriky nebo pevnost Fort Zeelandia. To vše doplňuje rozmanitá škála tradičních hospůdek a restaurací . 10. den BROWNSBERG Celodenní výlet do národního parku Brown- sberg, kde podnikneme nenáročnou procházku za pozorováním přírody i s vykoupáním. 11. den BROKOPONDO Celodenní výlet do oblasti Brokopondo zahá- jíme zastávkou na motýlí farmě, kde uvidíme pestrou škálu motýlů. Dále nás čeká prohlídka vodní elektrárny Afobakka s výkladem místního průvodce. Poté se přesuneme k přehradě a vy- chutnáme si panoramatické výhledy na rozhleh- lé jezero s mnoha ostrůvky. Dále pojedeme přes městečka Balingsula a Brokopondo a nakonec se vykoupeme na pláži White Beach v osvěžující vodě řeky Surinam. 12. den GEORGETOWN Odlet do Georgetown, hlavního města britské Guyany, ležícího na břehu veliké řeky Demerara. Na první pohled na Vás dýchne britská atmosfé- ra zasazená do Karibiku. Uvidíme anglikánskou katedrálu sv. Jiří, neogotickou radnici, trh Stab- roek Market. Poklidný ráz města dotváří místní parky. 13. den KAIETEUR FALLS a ORINDUIK FALLS Na závěr pobytu nás čeká asi hodinový let malým letadlem k  nádherným vodopádům Kaieteur Falls. Zde si prohlédneme 226–251 m vysoký vodopád i ze země. Jedná se o tzv. singledrop vodopád a  největší turistickou atrakci Guyany. Poté absolvujeme další půlho- dinový let k menším vodopádům Orinduik Falls na hranici s Brazílií. Vodopády jsou pouze 25 m vysoké a široké asi 150 m. Zde je možnost se vykoupat. Odtud se již letadlem vypravíme zpět do Georgetownu. 14.–15. den PRAHA Transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 815 5. 10.–19. 10. 2018 139.900 915 4. 10.–18. 10. 2019 139.900 Fr. Guyana a Brazílie | 31 Cena zahrnuje: mezinárodní leteckou dopravu včetně tax, vnitrostátní přelety, ubytování v 3–4* ho- telech se snídaní, místní pronajatou dopravu, všech- ny vstupy uvedené v programu, česky mluvícího prů- vodce CK Soleada, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spropitné, fakultativní výlety. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob GEORGETOWN – KAIETEUR FALLS – ORINDUIK FALLS ZAJIŠ�UJEME OKRUŽNÍ POLÁRNÍ PLAVBY DO VŠECH REGIONŮ: • ANTARKTIDA • ARKTIDA • FALKLANDY • PATAGONIE • NORSKO • GRÓNSKO • ŠPICBERKY CK SOLEADA WWW.POLARNI-PLAVBY.CZ SPOLUPRACUJEME S NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI SVĚTOVÝMI OPERÁTORY POLÁRNÍCH PLAVEB. KOMPLETNÍ NABÍDKA NA katalog_2015__2016 2. 10. 2017 14:00 Page 15

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den BOGOTA Přílet do Bogoty a transfer do hotelu. 3. den BOGOTA Celodenní návštěva města Bogota – historické centrum Candelaria, kde se nachází Plaza Bolívar, katedrála a vedle ní Capilla del Sagrario, architek- tonický klenot města. Dále návštěva Muzea zlata (Museo de Oro), jehož kolekce je považována za nejvýznamnější sbírku svého druhu na světě. Mož- nost návštěvy muzea Botero. Na závěr dne výstup pěšky či lanovkou na Cerro de Monserrate (3.210 m.n.m.), z jehož vrcholku je možné spatřit město Bogota jako na dlani. 4. den ZIPAQUIRÁ Dnes se vydáme do městečka Zipaquirá, které se chlubí jedinečnou katedrálou ze soli, která je záro- veň významným poutním místem a je součástí tzv. Solného parku rozkládajícího se na ploše 32 hek- tarů. Dále navštívíme lagunu Guatavita ve výšce 3000 m.n.m., kterou indiáni kmene Muisca považo- vali za posvátnou a využívali ji k rituálním obřadům. 5.–6. den VILLA DE LEYVA – RÁQUIRA Ráno odjezd do Villa de Leyva, typického kolo- niálního městečka na úpatí And, jehož historie sahá do roku 1572 a kde jakoby se zastavil čas. Úchvatné náměstí a klášter jsou jedinečnými pa- mátkami Jižní Ameriky. Cestou se zastavíme také v  dominikánském klášteře Ecce Homo a  u  zka- meněliny dinosaura El Fosil staré 150 milionů let. Ubytujeme se v historickém centru Villa de Leyva a následující den se po několika zastávkách vrá- tíme do Bogoty. Městečko Ráquira je zajímavé výrobou krásné keramiky, kterou můžeme vidět v místní dílně. Navštívíme také významná místa, na kterých bojoval a dosáhl vítězství Simon Bolí- var nad španělskými kolonizátory, např. historický most Puente de Boyacá. 7. den LETICIA – TABATINGA Transfer na letiště a odlet do města Leticia, které je vstupní branou do Amazonie na hranicích s Peru a Brazílií. Nejprve prohlídka Leticie, návštěva tema- tického parku, ve kterém se na jednom místě sezná- míte s bohatou vegetací a tropickými plody Amazo- nie. Krátký výlet do brazilského města Tabatinga. 8. den PUERTO NARIÑO Po snídani odjezd člunem do Puerto Nariño, kde si prohlédneme tuto pěknou vesničku, které se pře- Utajené skvosty Kolumbie BOGOTA – ZIPAQUIRÁ – LAGUNA GUATAVITA – VILLA DE LEYVA – LETICIA – AMAZONIE – PEREIRA – SALENTO – 32 | Utajené skvosty Kolumbie Doposud opomíjená Kolumbie je jednou z nejkrásnějších zemí Jižní Ameriky. Objevte s námi celé její bohatství – tajuplnou Bogotu, hory, sopky, Amazonii, kávovou oblast, karibské pláže, romantickou Cartagenu a spoustu dalších míst této kulturní země a rodiště slavného spisovatele – nositele Nobelovy cenu za literaturu Gabriela Garcíi Márqueze. zdívá „Amazonské jesličky“ a  obývají ji indiáni z kmene Ticuna a Yagua. Odpoledne uvidíme jeze- ra Tarapoto, kde je možné pozorovat růžové a šedé říční delfíny. 9. den PEREIRA – MANIZALES Ráno návštěva botanického parku Mundo Amazó- nico, který byl vytvořen nedaleko Leticie. Na rela- tivně malé ploše jsou zde zasazeny typické ama- zonské ovocné stromy i léčivé rostliny a v několika tématických okruzích se dozvíte spoustu informací o amazonské přírodě. Odpoledne odlet přes Bogo- tu do Pereiry, která je jedním ze tří hlavních měst tzv. „kávového trojúhelníku“. Z Pereiry přejedeme asi 60 km do dalšího kávového města Manizales, abychom se zaklimatizovali před výjezdem do ná- rodního parku Los Nevados. 10. den NEVADO DEL RUIZ – SANTA ROSA DE CABAL Návštěva národního parku Los Nevados, kde se nachází sopka Nevado del Ruiz (5400 m) a  kde podnikneme krátký trek ve výšce kolem 4000 m. Při návratu si uděláme zastávku v městečku Santa Rosa de Cabal a vykoupeme se v léčivých prame- nech pod vodopády. Odtud nás čeká krátká cesta na ubytování v typické místní haciendě v Pereiře. 11. den VALLE DE CÓCORA A SALENTO Prohlídka kávových políček, ochutnávka kávy s od- borným výkladem o jejím pěstování a zpracování. V údolí Cocora se seznámíte s národním stromem Kolumbie „palma cera“. Procházka malebnou kraji- nou kolem malého koloniálního městečka Salento a v podvečer přejezd do Medellínu. 12. den MEDELLIN Čeká nás celodenní prohlídka tohoto zajímavého moderního města, které je po mnoha změnách z minulých let již daleko od představ o drogových kartelech terorizujících místní obyvatele. Zhlédne- me Metropolitní katedrálu, Náměstí soch s 23 so- chami Fernanda Botera, vyhlídku nad městem s re- plikou tradiční vesničky Pueblito Paisa a uvidíme dům, kde byl dopaden a  zastřelen drogový boss Pablo Escóbar. Využijeme také místní integrova- nou MHD (metro a lanovka), kterou se dostaneme na prohlídku chudinské čtvrti. 13. den SANTA MARTA Po snídani zamíříme na letiště a  zbytek našeho pobytu strávíme u  karibského pobřeží. Přelet do nejstaršího města Jižní Ameriky Santa Marta zalo-

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

ženého r. 1525. Ubytování v historickém centru a jeho prohlídka. Navštívíme katedrálu, rybářské městečko Taganga a koloniální rezidenci Quinta de San Pedro Alejandrino – místo posledního po- bytu Simona Bolívara před jeho smrtí. 14. den NP TAYRONA Exkurze do národního parku Tayrona, kde najde- te jeden z  nejkrásnějších úseků karibského po- břeží na úpatí mohutného pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. Pěší procházka s  vyhlídkami, dále podél pláže Cañaveral a  tropickým lesem k Arrecifes, kde bude možné se osvěžit v moři na malé pláži. Návrat do Santa Marty. 15. den CARTAGENA DE INDIAS Přesun ze Santa Marty do Cartageny. Cestou se zastavíte u  vulkánu del Totumo, jehož bahenní koupele jsou skvělým zpestřením cesty i příjemnou chladivou terapií v  horkých dnech. Vedle vulkánu se poté můžete umýt. Pokračování do Cartageny a večerní procházka tímto romantickým městem. 16. den OSTROVY ROSARIO Celodenní exkurze na ostrovy Rosario, překrásné souostroví s průzračným mořem, rybami a korá - lovými útesy. Doporučujeme absolvovat také ná - vštěvu akvária vybudovaného v samotném moři, kde jsou jednotlivé ryby, žraloci a delfíni krmeni v  oddělených sektorech. Místní průvodce Vás poutavým způsobem seznámí s těmito živočichy během jejich krmení. 17. den CARTAGENA DE INDIAS Dopoledne nás čeká Cartagena a  historické centrum tohoto krásného univerzitního města – katedrála, kostel sv. Pedra Claver, kostel sv. Dominika, Plaza Bolívar se sochou Simona Bolí- vara a inkviziční palác, který byl svědkem mnoha soudních líčení, při kterých byli odpůrci katolické církve posíláni na smrt. Nedaleko odtud se na- chází také hrad sv. Filipa a klášter La Popa. Od- poledne transfer na letiště a odlet domů. 18. den PRAHA Návrat do Prahy v podvečer. kód zájezdu termín cena (Kč) 833 1. 3.–18. 3. 2018 104.900 834 1. 11.–18. 11. 2018 104.900 933 28. 2.–17. 3. 2019 104.900 934 31. 10.–17. 11. 2019 104.900 Utajené skvosty Kolumbie | 33 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Bogo- ta–Praha s  přestupy, vnitrostátní přelety, letištní a  bezpečnostní taxy, 15 noclehů v  3-4* hotelech se snídaní, autobusovou dopravu a  transfery, výše uvedený program, služby česky mluvícího průvodce CK Soleada a místních průvodců, zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, možnost prodloužení pobytu v  Cartageně nebo na ostrově San Andrés (podrobnosti na našich interne- tových stránkách). Příplatky: jednolůžkový pokoj (17.000 Kč). Minimum: 6 osob NEVADO DEL RUIZ – MEDELLIN – SANTA MARTA – NP TAYRONA – CARTAGENA DE INDIAS – OSTROVY ROSARIO

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den SAN JOSE Přílet do San José. Transfer do hotelu a odpočinek. 3. den SAN JOSE – POAS Tento den začneme návštěvou aktivního vulkánu Poas. Kráter se svojí šířkou 1,5 km patří mezi největší na světě. Typickým znakem vulkánu jsou gejzírová jezera smaragdové barvy. Stezky napříč parkem nabízejí možnost bližšího poznání této rezerva- ce. Odpoledne prohlídka centra San José, během které uvidíte významná kulturní a historická místa (Národní divadlo, Národní muzem, Muzeum zlata, místní trh a další místa). 4. den TORTUGUERO Ráno odjezd ze San José do nejvýznamnější přírodní rezervace Kostariky – národního parku Tortuguero. Po cestě je možné vi- dět banánové plantáže. Pobřežní přírodní rezervace Tortuguero se nachází na karibském pobřeží a je vyhlášeným místem roz- množování mořských želv. Po obědě prohlídka vesnice Tortugue- ro. Večeře. 5. den TORTUGUERO V ranních hodinách se vydáme na procházku rozkoumat probou- zející se přírody. Návrat na snídani. Poté se pojedeme na něko- lika hodinovou projížďku po kanálech, kde je možné pozorovat místní faunu a  flóru. Po obědě můžete navštívit místní pláže Karibiku, které však nejsou příliš vhodné ke koupání. Na krásné pláže je potřeba si ještě pár dní počkat. 6. den TORTUGUERO – SAN JOSE Poslední výlet po kanálech a poté transfer do San José. Volný večer. Nocleh. 7. den SARCHÍ – GRECÍA – ARENAL Dnes vyrazíme do městečka Grecía, kde uvidíme místní unikátní plechový kostel. Na závěr nás čeká návštěva tradiční výroby dře- věných volských povozů ve vesnici Sarchí. 8. den VENADO – TABACON V ranních hodinách se vydáme do nitra vápencových jeskyní Ve- nado, které se formovaly před miliony let. Podnikneme dobro- družný průzkum podzemních chodeb a tunelů. Odpoledne vyra- zíme na úpatí vulkánu Arenal a projdeme se po lávových polích. Navečer si odpočineme v horkých pramenech Tabacón. Přírodní bazénky a vodopády Vám poskytnou zasloužený odpočinek. 9. den MONTEVERDE Ráno vyrazíme podél jezera Arenal směrem k přírodní rezervaci Monteverde. V tropickém pralese žije více než 400 druhů ptáků, 490 druhů motýlů, nepřeberné množství savců a více než 2.500 druhů rostlin. Celá rezervace je protkaná stezkami, umožňujícími pozorování života v deštném pralese. Po setmění podnikneme procházku pralesem. Středoamerický ráj Kostarika a Panama SAN JOSE – VULKÁN POAS – NP TORTUGUERO – LA FORTUNA – VULKÁN ARENAL – JESKYNĚ VENADO – HORKÉ PRAMENY TABACÓN – 34 | Středoamerický ráj Dvě nejrozvinutější země střední Ameriky oplývají množstvím přírodních atrakcí. Nabídneme Vám to nejlepší, co lze vidět během dvou týdnů. Obdivujte přírodu nejen pohledem vleže z pláže, ale také nad pralesem ze závěsných lávek v Monteverde. Zažijete osvěžující koupel v termálech pod Arenalem a odpočinete si na plážích v Manuel Antonio. Návštěva Kostariky by nebyla kompletní bez NP Tortuguero. Vaši cestu završí plavba panamským průplavem a prohlídka Panama City.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

10. den MONTEVERDE Dnes vyrazíme na procházku pralesem po závěs- ných mostech, které umožňují pozorovat život v horních korunách pralesa. Fakultativně možnost adrenalinové jízdy na závěsných lanech nad koru- nami stromů. Odpoledne návštěva zahrady kolib- říků a  kávové farmy. Zajímavý výklad o  produkci kávy, kakaa a cukrové třtiny. 11. den JACO – CARARA – QUEPOS Ráno vyrazíme směrem k pacifickému pobřeží. Ko- lem poledne zastávka ve městečku Jaco. Na mostu přes řeku Tarcoles uvidíte desítky krokodýlů žijících v  řece. Poté navštívíme přírodní rezervaci Carara, kde je možné spatřit papoušky ara. Transfer do NP Manuel Antonio. 12. den MANUEL ANTONIO Brzy ráno se vydáme do nejmenšího národního parku Kostariky – Manuel Antonio, který tvoří nádherné pláže, skály a tropický prales. Jsou zde zastoupeny bohatá fauna i flóra. Ideální místo pro odpočinek a koupání. 13. den PANAMA CITY Dopoledne volno na koupání, odpoledne transfer na letiště do San José a  odlet do Panama City. Transfer do hotelu. Nocleh. 14. den PANAMA CITY – MIRAFLORES Dopoledne si prohlédneme historické centrum na- zývané „Casco Antiguo“ a také moderní část měs- ta, kde je soustředěno obchodní centrum města. Odpoledne nás čeká Panamský průplav. Nejvý- znamnější stavba Ameriky, která spojuje pacifickou a atlantickou stranu kontinentu. Ročně jím proplu- je více než 14.000 nákladních lodí. Navštívíme mu- zeum, kde se seznámíme s historií i současností této stavby a  nakonec si prohlédneme plavební komoru Miraflores. Pokud budeme mít štěstí, uvi- díme loď proplouvat komorou. 15. den PLAVBA PANAMSKÝM KANÁLEM Brzy ráno se vydáme na jedinečnou plavbu Panam- ským kanálem. Na palubě výletní lodi uvidíme, jak se proplouvá plavební komorou Miraflores Locks. Ta se naplní sladkou vodou z jezera Pedro Miguels a loď se zvedne o 26 metrů. Během plavby po Ga- tun Lake budete moci pozorovat přírodní scenérie kolem kanálu. Součástí plavby je bufetový oběd. Navečer transfer na letiště a odlet do Evropy. 16. den PRAHA Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 835 6. 3.–21. 3. 2018 96.900 836 27. 11.–12. 12. 2018 96.900 935 15. 3.–30. 3. 2019 98.900 936 26. 11.–11. 12. 2019 98.900 Středoamerický ráj | 35 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–San José/Panama City–Praha s přestupy včetně letišt- ních tax, vnitrostátní přelet, 13x ubytování v 3* hote- lech se snídaní, 3x oběd a 2x večeři, transfery a do- pravu mikrobusem, exkurze a vstupy dle programu, českého a místního odborného průvodce, pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: spropitné, komplexní cestovní pojištění a fakultativní program. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob MONTEVERDE – CARARA – QUEPOS – MANUEL ANTONIO – PANAMA CITY – PLAVBA PANAMSKÝM PRŮPLAVEM – NP SOBERANÍA

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA – TUXTLA Odlet z Prahy do Mexico City a pokračo- vání letu do města Tuxtla. Nocleh. 2. den SUMIDERO – SAN CRIS- TOBAL Ráno navštívíme slavný kaňon Sumide- ro a  budeme pokračovat do malebné- ho města San Cristóbal de Las Casas, kde si prohlédneme koloniální centrum. Nocleh. 3. den SAN JUAN CHAMULA – QUETZALTENANGO V  okolí San Cristobalu navštívíme ně- kolik malebných vesniček, včetně San Juan Chamula, která je pozoruhodnou ukázkou synkretismu indiánské a kato- lické víry. Po překročení hranic s Guate- malou budeme pokračovat do města Quetzaltenango. 4. den ZUNIL – ATITLAN Tento den podnikneme výlet do blízké vesničky Zunil. V této oblasti se nachá- zí několik sopečných vulkánů. V Zunilu je možné vidět obyvatele v  tradičním mayském oblečení. Další zajímavostí je místní svatý San Simón, kterého také navštívíme. Nakonec se vydáme do nedalekých horkých pramenů Fuentes Georginas. Přírodní bazény v  horském prostředí jsou ideálním místem pro od- počinek. Odpoledne budeme pokračo- vat k jezeru Atitlan do vesnice Panaja- chel, kde se ubytujeme. 5. den ATITLAN Celodenní výlet po tomto sopečném jezeře obklopeném třemi vulkány. Na břehu jezera leží několik vesnic, které v průběhu dne navštívíme. Mezi nejzná- mější patří Santiago Atitlan se svým patronem Maximónem. Další zajímavou vesničkou je San Pedro de Laguna s ká- vovými plantážemi. 6. den CHICHICASTENANGO Neděle patří nejznámějšímu trhu celé země – Chichicastenango v departmen- tu Quiché. Tato vesnice v horách nabízí jedinečný zážitek z místa, kde nakoupit tradiční rukodělné výrobky. Vesnice je Mayský okruh Mexiko, Guatemala, Honduras, Belize TUXTLA – SAN CRISTOBAL – SAN JUAN CHAMULA – QUETZALTENANGO – ZUNIL – JEZERO ATITLÁN – CHICHICASTENANGO – 36 | Mayský okruh Poznejte všemožné aspekty mayské kultury, počínaje nádhernými pyramidami v pralesech Yucatánu, tradičními trhy Guatemaly a Mexika, chutnou kuchyní regionu, všudypřítomným pouličním ruchem a konče milými potomky této slavné středoamerické kultury. Na konci okruhu Vás čeká odměna v podobě blankytného moře a nádherných pláží Karibiku. známá i svými šamanistickými seance- mi. Odpoledne odjezd do města Anti- gua. 7. den ANTIGUA Antigua, bývalé hlavní město Guatema- ly, patří mezi ta nejkrásnější ve Střední Americe. Od roku 1979 je zapsáno na seznamu památek Unesco. Město ob- klopené třemi vulkány má bohatou his- torii a najdete v něm nepřeberné množ- ství kostelů a  nádherných historických staveb. Kromě prohlídky centra navštíví- me typickou kávovou farmu, kde se se- známíme s procesem zpracování kávy. 8. den COPAN Ráno vyrazíme směrem ke Guatemala City a  dále až na honduraské hranice. Kousek za hranicemi se nachází vý- znamná archeologická památka Copán. Ubytování. 9. den QUIRIGUA – RIO DULCE – IZABAL Brzy ráno se vydáme na mayské památ- ky. Kromě samotného naleziště také na- vštívíme muzeum, ve kterém je rozsáhlá sbírka soch a replika chrámu Rosalila ve skutečném měřítku. Originální chrám se nachází na nalezišti a byl zakryt jinou stavbou. Odpoledne se vrátíme přes hranice do Guatemaly a budeme pokra- čovat k dalšímu mayskému osídlení – Quirigua. Zde najdete nejvyšší a nejtěžší stély celé mayské kultury. Poté budeme pokračovat do Rio Dulce, které leží u břehů jezera Izabal. Lodí se dostane- me až na karibské pobřeží do městečka Livingstone. Je to jediné místo v Gua- temale, kde najdete potomky afrických otroků, kteří mají svůj vlastní jazyk Garí- funa. Místní specialitou je pokrm z ryb a kokosového mléka. Nocleh. 10. den: LIVINGSTONE – FLORES Dopoledne se lodí vrátíme po jezeru do Rio Dulce a dále si prohlédneme opev- nění Castillo de San Felipe na břehu jezera, které sloužilo jako pevnost pro- ti korzárům. Poté přesun po silnici do departmentu El Petén do města Flores.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

Quirigua kód zájezdu termín cena (Kč) 837 10. 4.–26. 4. 2018 93.900 838 27. 11.–13. 12. 2018 93.900 937 19. 3.–4. 4. 2019 95.900 938 26. 11.–12. 12. 2019 95.900 Mayský okruh | 37 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Tuxtla/ Cancún–Praha s přestupy včetně tax, ubytování v 3* hotelech se snídaní, uvedený program, privátní do- pravu, transfery, česky hovořícího průvodce CK Sole- ada, místní průvodce, vstupy dle programu, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spropitné, imigrační poplatky na hranicích. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob ANTIGUA – COPÁN – QUIRIGUA – RIO DULCE – LIVINGSTONE – FLORES – TIKAL – BELIZE – PLAYA DEL CARMEN – TULUM – COBÁ 11. den TIKAL Brzy ráno vyrazíme navštívit neslavnější mayskou památku – Tikal. Toto největší mayské město se nachází uprostřed divo- ké džungle, kde se tyčí majestátní pyrami- dy, můžete zde spatřit opice a různé druhy ptáků. V době své největší slávy měl Tikal údajně až sto tisíc obyvatel. Návrat do Flo- res a ubytování. 12. den BELIZE Odjezd na hranici, přejezd do Belize a po- kračování na sever k mexické hranici. Na- večer příjezd do Playa del Carmen, kde se ubytujeme. 13. den PLAYA DEL CARMEN Volný den a odpočinek na prohlídku toho příjemného letoviska Playa del Carmen a koupání na plážích Karibiku. 14. den TULUM –COBÁ Ráno vyrazíme do Tulumu, k jedné z nej- malebnějších mayských památek rozkláda- jící se na útesech karibského pobřeží. Dále navštívíme ruiny v  Cobá s  nejvyšší pyra- midou a poslední zastávkou bude cenote – podzemní jeskyně s průzračnou vodou, kde koupání poskytuje příjemné osvěžení v horkém podnebí Yucatánu. Navečer ná- vrat do hotelu v Playa del Carmen. 15. den PLAYA DEL CARMEN Celodenní volno na koupání nebo možnost fakultativních výletů. 16. den CANCUN Odlet z Cancúnu s přestupem do Evropy. 17. den PRAHA Přílet do Prahy.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den Odlet z Prahy s přestupem do Mexika. 2. den CHIHUAHUA Ráno přílet do Chihuauaha – hlavního města stej- nojmenného státu. Po snídani si prohlédneme his- torické centrum a připravíme se na vlakové dobro- družství v následujících dnech. 3. den CREEL Brzy ráno odjezd vlakem „El Chepe“, který spojuje město Chihuahua s  pacifickým pobřežím. Jízda vlakem po trase, kde najdete více než 70 tunelů a  40  mostů, vede oblastí Copper Canyonu. Ten spolu s dalšími šesti velkými kaňony pokrývá oblast 4x větší než Grand Canyon v Arizoně. Tato oblast patří mezi nejkrásnější místa severního Mexika a během následujících dnů Vás čeká nádherná pří- roda, horské kaňony a fantastické výhledy. Kolem poledne dorazíme do městečka Creel, kde stráví- me dvě noci. Odtud podnikneme výlety po okolí. Odpoledne se vydáme k horkým pramenům Aguas Termales Rekowata. 4. den CREEL – CUSÁRARE Dnes nás čeká celodenní výlet po okolních přírod- ních atrakcích (jezero Arareko, zajímavé skalní útva- ry ve Valle de las Ranas y los Hongos – „Údolí žab a hub“), dále navštívíme skalní útvary ve Valle de los Monjes. Celou oblast obývají původní obyvatelé in- diáni Tarahumara – vyhlášení běžci, kteří žijí ve skal- ních jeskyních. Navštívíme vesnici Cusárare a také stejnojmenné vodopády. Nocleh v Creelu. 5. den DIVISADERO – POSADA BARRANCAS Dopoledne odjezd vlakem z Creelu do zastávky Di- visadero (2400 m.n.m), odkud se nabízí jedinečný výhled do samotného Copper Canyon. Po krátké pauze vlak pokračuje do stanice Posada Barran- cas. Zde se ubytujeme v luxusním hotelu stojícím na samé hraně údolí. Výhledy z balkonů nebo re- staurace jsou nepřekonatelné. Odpoledne výlet la- novkou do nitra kaňonu, večeře v hotelu. 6. den CEROCAHUI Dopoledne podnikneme procházky „po hraně“ ka- ňonu a oběd. Odpoledne se přesuneme vlakem cca 1,5 hodiny do stanice Bahuichivo, odkud přejede- me do vesnice Cerocahui. Ubytování a volné odpo- ledne k její prohlídce. 7. den URIQUE Celodenní výlet nejprve na nejkrásnější vyhlídku celé oblasti – Mirador del Cerro del Gallego a poté Putování po severním Mexiku přes cooper canyon na poloostrov baja california CHIHUAHUA – jízda vlakem „EL CHEPE“ – CREEL – CUSÁRARE – DIVISADERO – BARRANCA DEL COBRE – CEROCAHUI – URIQUE – 38 | Putování po severním Mexiku Vydejte se s námi za poznáním neprávem opomíjené severní části Mexika, kde na Vás čeká několikadenní jízda vlakem „El Chepe“ podél systému kaňonů Barrancas del Cobre s nádhernými výhledy na údolí. Ve druhé části programu se přesuneme na prosluněný poloostrov Baja California. navštívíme vesnici Urique ležící až na samém dně kaňonu Barranca de Urique. Návrat do Cerocahui. Nocleh. 8. den EL FUERTE Tento den nás čeká poslední jízda vlakem „El Che- pe“, kdy budeme klesat cca 1.800 metrů až do ko- loniálního města El Fuerte, kde skončí naše vlakové dobrodružství. Nocleh. 9. den ALAMOS Ráno prohlídka tohoto malebného městečka a poté odjezd po silnici do Alamos, které je národ- ním historickým monumentem a také patří mezi „pueblos magicos“. Jeho bohatá koloniální historie a blízkost k oblastem bohatým na stříbro z něj činí ideální místo k odpočinku po předchozích zážitcích v horách. 10. den ALAMOS – CORTÉZOVO MOŘE Po snídani si prohlédneme koloniální centrum měs- tečka a odpoledne se vydáme k pobřeží do města Topolobambo, odkud trajektem přeplujeme Cor- tézovo moře a dostaneme se na poloostrov Baja California. Typická pouštní krajina s mnoha kaktusy, nádherně blankytné moře a slunečné počasí dělají z jižního cípu poloostrova ideální místo na relaxaci. 11. den LA PAZ Ubytování ve městě La Paz, který bude naší zá- kladnou pro následující dny strávené výlety po jižní části poloostrova Baja California. Po odpočinku se vypravíme na některou z nádherných pláží v okolí a vykoupeme se v teplém moři. 12. den PUERTO SAN CARLOS – výlet za velrybami Celodenní výlet na sever napříč pustou krajinou posetou kaktusy až do oblasti Puerto San Carlos u ostrova Isla Magdalena. Mělké zátoky jsou ide- ální  pro plejtvákovce šedé, kteří zde každoročně přivádějí na svět své potomky. Pozorování těchto kytovců z těsné blízkosti na lodi patří mezi nezapo- menutelné zážitky. Odpoledne koupání na nádher- ných pacifických plážích. 13. den CABO SAN LUCAS – TODOS SANTOS Dnes náš čeká výlet až na jižní cíp poloostrova, kde je hned několik zajímavých míst. Navštívíme letoviska San José del Cabo a  Cabo San Lucas. Mezi největší přírodní atrakce patří El Arco – skalní oblouk, kde najdete kolonie lachtanů a především nabízí nádherné fotografické scenérie. Odpoled- ne se zastavíme v městečku Todos Santos. Díky

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

své bohémské atmosféře a kulturní komunitě je považované za nejkrásnější místo poloostrova. Nevynecháme ani slavný Hotel California z  pís- ně skupiny Eagles, i přestože sami autoři písně s ním popírají jakoukoliv souvislost. Večer návrat do La Paz. 14. den LA PAZ a okolí Celodenní volno na koupání nebo další fakulta- tivní výlet po okolí. 15. den Transfer na letiště a odlet s přestupem do Evropy. 16. den Přílet do Prahy. kód zájezdu termín cena (Kč) 839 9. 3–24. 3. 2018 95.900 939 8. 3.– 23. 3. 2019 95.900 Putování po severním Mexiku | 39 Cena zahrnuje: mezinárodní leteckou dopravu Pra- ha–Chihuahua/La Paz–Praha s přestupy včetně tax, 14x ubytování v 3–4* hotelech se snídaní, 2x oběd, 2x večeři, jízdu vlakem „ El Chepe“, uvedený program včetně vstupů, privátní pozemní dopravu, místní prů- vodce, služby česky hovořícího průvodce CK Soleada, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (17.000 Kč). Poznámka: Mezinárodní lety mohou být s  přestu- pem v USA, pak je nutný biometrický pas a povolení ESTA pro tranzit. EL FUERTE – ALAMOS – CORTÉZOVO MOŘE – LA PAZ – PUERTO SAN CARLOS – CABO SAN LUCAS – TODOS SANTOS l aktuality a naše tipy l nové okruhy a plavby l bližší informace k zájezdům www.soleada.cz

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

1. den PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City, transfer do centra města, ubytování v hotelu. 2. den MEXICO CITY Návštěva hlavních pamětihodností v centru (hlavní náměstí Zócalo, prezidentský palác, aztécké vyko- pávky Templo Mayor, katedrála z 16. století, diva- dlo Bellas Artes a Torre Latinoamericana). Odpole- dne zamíříme do Antropologického muzea. Večer návštěva náměstí Plaza Garibaldi, kde vystupují typičtí muzikanti se sombrery tzv. mariachis. 3. den TEOTIHUACAN Návštěva nejznámějšího mexického archeologické- ho místa Teotihuacan. Navštívíme Pyramidu Slun- ce, Pyramidu Měsíce, Třídu mrtvých. Poté se podí- váme na nejznámější poutní místo Mexika – chrám Panny Marie Guadalupské. 4. den PUEBLA – CHOLULA Dnes nás čeká Puebla, která si uchovala svůj ko- loniální vzhled díky 70 kostelům a téměř tisícovce budov v centru města s krásně zdobenými fasáda- mi z ručně malovaných kachliček. Další zastávkou bude také Cholula, kde se nachází starobylé indián- ské naleziště s třetí největší pyramidou na světě. Cestou do Puebla zastavíme u vyhlídek na sopky Popocatépel a Iztaccihuatl. Ubytování v Pueble. 5. den CUERNAVACA – TAXCO Dopoledne krátká zastávka v  dalším historickém městě Cuernavaca. Zvenčí si prohlédneme Cor- tézův palác a  navštívíme katedrálu Nanebevzetí Panny Marie s nástěnnými malbami v orientálním duchu z počátku 16. století. Odpoledne příjezd do Taxca, kde se ubytujeme. Taxco – město v horách proslulé těžbou stříbra, kde 90 % veškerého zboží tvoří kvalitní šperky ze stříbra a kde si můžete opa- třit spoustu suvenýrů za rozumné ceny. Zároveň navštívíme pozoruhodný kostel Santa Prisca a vy- jedeme lanovkou na Monte Taxco. 6. den ACAPULCO Po snídani odjezd do vyhlášeného přímořského letoviska Acapulco. Volný program a koupání. Toto letovisko nabízí nespočetné množství kavárniček, restaurací a obchůdků. Večer zhlédneme odvážliv- ce skákající do moře ze 40 metrových útesů. 7. den OAXACA Volnédopolednenakoupánía relaxaci.Popoledniod- hlášení z hotelu a transfer na letiště. Odlet s přestu- pem v Mexico City do města Oaxaca. Na obou letech Mexiko křížem krážem MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – PUEBLA – TAXCO – ACAPULCO – OAXACA – MONTE ALBÁN – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – AGUA AZUL – 40 | Mexiko křížem krážem Jedinečné památky prehispánských kultur – Aztéků, Olméků, Toltéků či Mayů a koloniální architektura bývají tím hlavním lákadlem k návštěvě této rozmanité země. Víte ale, že i mexická kuchyně je zařazena mezi světové kulturní dědictví? Tajuplné pralesy Yukatánu, bílé pláže Karibiku a především neustálý optimismus místních obyvatel Vám zcela určitě učarují. je v případě příznivého počasí šance vidět zasněžené vrcholky sopek Popocatépetl a Iztaccihuatl. 8. den OAXACA – MONTE ALBÁN Dopoledne prohlídka historického centra. Oaxa- ca je jedním z nejkrásnějších mexických měst se zajímavou katedrálou, kostelem sv. Dominika, parky, kolonádami, typickou krytou tržnicí a vy- hlášenou čokoládou. Návštěva impozantních pyramid Monte Albán, které vystavěli Zapoté- kové a  Mixtékové. Další zastávka bude u  kos- tela Santa María del Tule, kde se nachází cypřiš s nejširším kmenem na světě o obvodu 42 metrů a výškou 43 metrů. Nedaleko odtud se také po- díváme, jak se vyrábí tequila a mezcal. Návrat na ubytování do Oaxaca. 9. den TUXTLA Celodenní přesun do města Tuxtla Gutiérrez, které je výchozí branou do státu Chiapas. 10. den KAŇON SUMIDERO – SAN CRISTOBAL Ráno pokračování do Chiapa de Corzo, kde podnik- neme plavbu člunem přes kaňon Sumidero, který je jedním z největších kaňonů Mexika s tisícimet- rovými srázy. Dále přijedeme do malebného indián- ského města San Cristóbal de Las Casas ve státu Chiapas. Ačkoli se zde zrodilo zapatistické hnutí, městu dominuje poklidná atmosféra díky jeho ko- loniální historii. Návštěva indiánské vesnice San Juan Chamula je pozoruhodnou ukázkou synkreti- smu indiánské a katolické víry. Největším zážitkem je prohlídka netradičního křesťanského kostela se stovkami zapálených svící a  nejroztodivnějšími obětními dary místních obyvatel. 11. den AGUA AZUL – MISOL-HÁ Po snídani se vydáme do Palenque s úchvatnými pralesy pohoří Sierra Madre. Cestou navštívíme vodopády Agua Azul, kde se vykoupeme v průzrač- ně křišťálové vodě a budeme pokračovat k vodo- pádům Misol-Há, které jsou zasazeny v tropickém pralese. Pozorování papoušků a tukanů. Ubytování v Palenque. 12. den PALENQUE – CAMPECHE Dopoledne prohlídka starých mayských památek uprostřed džungle v Palenque, které lákají k pozo- rování opic a papoušků ve volné přírodě. Chrám ná- pisů s hrobkou krále Pakala je jediným chrámovým hrobem v Americe a nejvýznamnějším funerálním památníkem prehispánské doby. Poté se přesune- me do Campeche na ubytování.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

13. den UXMAL – MERIDA Koloniální památky Campeche jsou zapsány na seznamu Unesco. Během dopoledne si prohlédneme město a dále vyrazíme na arche- ologické naleziště v Uxmalu. Při vstupu budete ohromeni „Kouzelníkovou pyramidou“ vysokou 40 m a  dalšími monumentálními stavbami. Navečer příjezd do Méridy, koloniálního města zvaného také „Bílé město“. 14. den MERIDA – CELESTÚN Po snídani návštěva katedrály, jejíž plán na vý- stavbu byl původně určen Limě. Návštěva Pa- lacio de Gobierno, slavného Paseo de Montejo, a Monumento de la Patria, který reprezentuje historii Mexika. Odpoledne odjezd do přírodní rezervace Celestún s výskytem velkého množ- ství tukanů, růžových plameňáků, pelikánů, kro- kodýlů i opic. Návrat do Méridy na ubytování. 15. den CHICHEN ITZÁ – PLAYA DEL CARMEN Návštěva slavného mayského sídliště v Chichen Itzá s majestátní pyramidou Kukulcan a jejími 365 schody, zdí z lebek a obětní studnou. Dále zastávka v Ik-il, kde je možné se vykoupat v pří- rodní nádrži „cenote“ uprostřed džungle. Nave- čer příjezd na ubytování do malebného letovis- ka Playa del Carmen, kde budete mít možnost okusit koupání v průzračném Karibiku spojené s příjemným večerním vyžitím. kód zájezdu termín cena (Kč) 841 12. 4.–29. 4. 2018 84.900 842 8. 11.–25. 11. 2018 84.900 941 20. 3.–6. 4. 2019 84.900 942 7. 11.–24. 11. 2019 84.900 Svět Aztéků a španělské kolonizace | 41 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Mexico City/Cancún–Praha s přestupy včetně letištních tax, vnitrostátní přelety, privátní dopravu během okruhu, 16x ubytování v 3* hotelích se snídaní, uvedený pro- gram včetně vstupů, služby českého průvodce CK Soleada a pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: spropitné, kompl. cestovní po- jištění, možnost prodloužení pobytu v Playa del Car- men. Příplatky: jednolůžkový pokoj (17.000 Kč). Minimum: 8 osob MISOL-HÁ – PALENQUE – CAMPECHE – CELESTÚN – MÉRIDA – UXMAL – CHICHEN ITZÁ – PLAYA DEL CARMEN – TULUM – CANCÚN 16. den TULUM Ráno odjezd k archeologickému nalezišti Tulum – mayské město situované přímo na pobřeží. Toto malé opevněné přímořské město je jed- ním z  nejkrásnějších archeologických nalezišť v Mexiku. Jedná se o jediný dochovaný mayský přístav. Po prohlídce se budete moci vykoupat v blankytném moři přímo pod pyramidami. Od- poledne volno, odpočinek a koupání v Playa del Carmen. 17. den PLAYA DEL CARMEN Dopoledne volno v  Playa del Carmen, odpo- ledne odjezd na letiště v Cancúnu a odlet do Evropy. 18. den PRAHA Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Mexico City/Oaxaca–Praha s přestupy včetně letištních tax, vnitrostátní přelety, privátní dopravu během okruhu, 8x ubytování v 3* hotelích se snídaní, uvedený pro- gram včetně vstupů, služby českého průvodce CK Soleada a pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: spropitné, kompl. cestovní pojiště- ní, možnost prodloužení pobytu v Playa del Carmen. Příplatky: jednolůžkový pokoj (11.000 Kč). Minimum: 6 osob Svět Aztéků a španělské kolonizace Kromě velkého okruhu Mexikem Vám nabízíme také menší 10-denní okruh po středním Mexi- ku nazvaný Svět Aztéků a španělské koloniza- ce. Zájezd je veden stejnou trasou a ukončen v Oaxace. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách. Pro případné zá- jemce nabízíme možnost prodloužení pobytu v plážových hotelech v Playa del Carmen. MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – PUEBLA – CHOLULA – TAXCO – ACAPULCO – OAXACA – MONTE ALBÁN kód zájezdu termín cena (Kč) 844 12. 4.–21. 4. 2018 59.900 845 8. 11.–17. 11. 2018 59.900 944 20. 3.–29. 3. 2019 61.900 945 7. 11.–16. 11. 2019 61.900

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Pra- ha–Tuxtla/Cancún–Praha s  přestupy vč. letištních tax, dopravu během okruhu, 10x ubytování v  3* hotelech se sní- daní, uvedený program včetně vstupů, česky mluvícího průvodce CK Soleada a zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestov- ní pojištění, fakultativní výlety, spropit- né, možnost prodloužení pobytu v Pla- ya del Carmen. Příplatky: jednolůžkový pokoj (12.000 Kč), ubytování v 4* hotelu v Playa del Carmen. Minimum: 6 osob 1. den PRAHA – TUXTLA Odlet z Prahy přes Mexico City do Tuxtly Gutiérrez, která je výchozí branou do státu Chiapas. 2. den SUMIDERO – SAN CRISTOBAL Ráno pokračování do Chiapa de Corzo, kde podnik- neme plavbu člunem přes kaňon Sumidero, který je jedním z největších kaňonů Mexika s tisícimet- rovými srázy. Dále přijedeme do malebného indián- ského města San Cristóbal de Las Casas ve státu Chiapas. Ačkoli se zde zrodilo zapatistické hnutí, městu dominuje poklidná atmosféra díky jeho ko- loniální historii. Návštěva indiánské vesnice San Juan Chamula je pozoruhodnou ukázkou synkreti- smu indiánské a katolické víry. Největším zážitkem je návštěva netradičního křesťanského kostela se stovkami zapálených svící a  nejroztodivnějšími obětními dary místních obyvatel. 3. den AGUA AZUL – MISOL HÁ Po snídani se vydáme do Palenque s úchvatnými pralesy pohoří Sierra Madre. Cestou navštívíme vodopády Agua Azul, kde se vykoupeme v průzrač- ně křišťálové vodě a budeme pokračovat k vodo- pádům Misol-Há, které jsou zasazeny v tropickém pralese. Pozorování papoušků a tukanů. Ubytování v Palenque. 4. den PALENQUE – CAMPECHE Dopoledne prohlídka starých mayských památek uprostřed džungle v Palenque, které lákají k pozo- rování opic a papoušků ve volné přírodě. Chrám ná- pisů s hrobkou krále Pakala je jediným chrámovým hrobem v Americe a nejvýznamnějším funerálním památníkem prehispánské doby. Poté se přesune- me do Campeche na ubytování. 5. den UXMAL – MERIDA Koloniální památky Campeche jsou zapsány na se- znamu Unesco. Během dopoledne si prohlédneme město a dále vyrazíme na archeologické naleziště v Uxmalu. Při vstupu budete ohromeni „Kouzelní- kovou pyramidou“ vysokou 40 m a dalšími monu- mentálními stavbami. Navečer příjezd do Méridy, koloniálního města zvaného také „Bílé město“. Poklady Chiapasu a Yucatánu TUXTLA – SUMIDERO – SAN CRISTOBAL – AGUA AZUL – MISOL-HÁ – PALENQUE – CAMPECHE – MERIDA – UXMAL – CELESTÚN – CHICHEN ITZÁ – IK-IL – TULUM – PLAYA DEL CARMEN 42 | Poklady Chiapasu a Yucatánu Rozšířená verze populárního zájezdu na Yukatán pokračuje až do Chiapasu, kde navštívíte Palenque, vodopády Agua Azul a indiánské město San Cristóbal de las Casas. Poznejte s námi nejkrásnější místa jižního Mexika, kde budete mít čas i na relaxaci u karibského pobřeží v Playa del Carmen. kód zájezdu termín cena (Kč) 847 20. 4.–1. 5. 2018 69.900 848 16. 11.–27. 11. 2018 69.900 947 28. 3.–8. 4. 2019 71.900 948 15. 11.–26. 11. 2019 71.900 6. den MERIDA – CELESTÚN Po snídani návštěva katedrály, jejíž plán na výstavbu byl pů- vodně určen Limě. Dále nás čeká Palacio de Gobierno, slav- ného Paseo de Montejo, a Monumento de la Patria, který reprezentuje historii Mexika. Odpoledne odjezd do přírodní rezervace Celestún s  výskytem velkého množství tukanů, růžových plameňáků, pelikánů, krokodýlů i  opic. Návrat do Méridy na ubytování. 7. den CHICHEN ITZÁ – PLAYA DEL CARMEN Návštěva slavného mayského sídliště v Chichen Itzá s maje- státní pyramidou Kukulcan a jejími 365 schody, zdí z lebek a obětní studnou. Dále zastávka v Ik-il, kde je možné se vy- koupat v přírodní nádrži „cenote“ uprostřed džungle. Nave- čer příjezd na ubytování do malebného letoviska Playa del Carmen nedaleko Cancúnu, kde budete mít možnost okusit koupání v průzračném Karibiku spojené s příjemným večer- ním vyžitím. 8. den TULUM Ráno odjezd k archeologickému nalezišti Tulum – mayské město situované přímo na pobřeží. Toto malé opevněné pří- mořské město je jedním z nejkrásnějších archeologických na- lezišť v Mexiku. Jedná se o jediný dochovaný mayský přístav. Po prohlídce se budete moci vykoupat v blankytném moři pří- mo pod pyramidami. Odpoledne volno, odpočinek a koupání v Playa del Carmen. 9.–10. den PLAYA DEL CARMEN Volný program, koupání, odpočinek, možnost fakultativních výletů na Isla Mujeres, Cozumel nebo do parku X-Caret. 11. den CANCUN Před polednem odjezd na letiště v Cancúnu a odlet do Evropy. 12. den PRAHA Pokračování letu do ČR a návrat v odpoledních hodinách.

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK SOLEADA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ · Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále také „VSP“) cestovní kanceláře SOLEADA s.r.o. se vztahují na všechny zájezdy nebo jiné služby cestovního ruchu organizované touto cestovní kan- celáří a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, uzavřenou mezi zákazníkem a  cestovní kanceláří SOLEADA s.r.o. jako pořadatelem zájezdu. Jednotlivá ustanovení VSP platí, po- kud v samotné smlouvě o zájezdu není uvedeno něco jiného. Účastníky smluvního vztahu jsou: Cestovní kancelář SOLEADA s.r.o., IČ: 25493892, jako pořadatel a zákazník. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY · Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří SOLEADA s.r.o. (dále jen „CK“ nebo „CK SOLEADA“) a zákazníkem, vzniká na zákla- dě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písem- né smlouvy o zájezdu potvrzené a podepsané CK SOLEADA, případně jejím zplnomocněným zástupcem, na základě zmoc- nění uděleného v písemné plné moci. · CK SOLEADA se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd (nebo jiné služby cestovního ruchu) vymezený ve smlouvě o zájezdu (dále jen SoZ), a to v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v aktuálním katalogu zájezdů CK SOLEADA (dále jen „katalog“), nebo zvláštní nabídce zájezdů CK SOLEADA (dále jen „zvláštní nabídka“), případně upřesněny v  Podrob- ných pokynech k zájezdu. · Zákazník se zavazuje uhradit celkovou smluvenou cenu (sou- hrnnou cenu) zájezdu dle SoZ. · Vymezení zájezdu v katalogu nebo zvláštní nabídce obsahuje termín(datumodjezdua návratu)a programzájezdu,službypo- skytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravová- ní, cenu zájezdu a další příplatky. U forfaitových programů je vy- mezení zájezdu specifikováno v nabídce, která je součástí SoZ. 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU · CK nebo obchodní zástupce CK (dále jen „Zástupce“) po zjiště- ní dostupnosti zájezdu provede na základě poptávky zákazníka rezervaci zájezdu, přičemž doba účinnosti rezervace je u kata- logových zájezdů maximálně 5 pracovních dnů a u last minute zájezdů a zvláštních nabídek maximálně 2 pracovní dny. · V případě, že nedojde po dobu rezervace dle předchozího od- stavce k uzavření SoZ a úhradě zálohy na cenu zájezdu nebo ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních pod- mínek, považuje se rezervace za zrušenou. · SoZ zákazník podepisuje přímo v sídle či provozovně CK nebo v sídle či provozovně Zástupce. U Zástupce podepisuje zákaz- ník SoZ ve třech vyhotoveních, které jsou Zástupcem zaslány k podpisu CK. Poté, co je smlouva podepsaná zákazníkem i CK, je CK povinna zaslat jedno podepsané vyhotovení na místo určené zákazníkem. V případě, že je Zástupce zplnomocněn písemnou plnou mocí k  uzavírání smluv jménem CK, uzavře se zákazníkem smlouvu jménem CK zplnomocněný Zástupce. · SoZ je možné také uzavřít elektronickou formou. Vyplněnou a podepsanou smlouvu může zákazník nebo Zástupce odeslat na emailovou adresu info@soleada.cz. CK odešle zpět zákazní- kovi potvrzenou smlouvu buď emailem nebo vytištěnou poštou. · SoZ nabývá platnosti, když byla podepsána oběma stranami (zákazníkem a  CK, příp. jejím zplnomocněným zástupcem) a účinnosti zaplacením zálohy na zájezd nebo celé ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních podmínek. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy obdrží CK návrh SoZ, bude zá- kazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem vzájemně dohodnutým. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je poukaz, přičemž podmínkou jeho vystavení je zaplacení plné ceny zájez- du a Zákazník jej obdrží spolu s Podrobnými pokyny k zájezdu. · Jestliže zákazník zastupuje více zákazníků a uzavírá SoZ v je- jich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SoZ Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu dle článku 4 těch- to Všeobecných smluvních podmínek a  předání potřebných informací) a za oprávněnost předání jejich osobních dat, která jsou nutná pro evidenci těchto osob (především jméno, datum narození a adresu) CK. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro zařazení do zájezdu a je nutné je předat při uzavření SoZ. 4. CENA A PLATBA ZÁJEZDU, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY · Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a  zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny v  katalogu a upřesněny v textu pod jednotlivými zájezdy příp. v textu SoZ, povinné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku a DPH. · Úhrada ceny zájezdu a zálohy na cenu zájezdu probíhá bez- hotovostním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet CK – č.ú.: 191309907/0300 nebo v hotovosti u k tomuto zplnomocněného Zástupce. Zástupce je zplnomocněn k inka- sování úhrady v hotovosti pouze v případě, že je k tomu, stejně jako k podpisu SoZ zplnomocněn písemnou plnou mocí, kterou je na vyžádání povinen předložit zákazníkovi. V případě bezho- tovostních úhrad ceny zájezdu nebo zálohy na cenu zájezdu je třeba uvést jako variabilní symbol rezervační číslo zájezdu. · V případě, že zbývá do odjezdu méně než 40 dní, je zákazník povinen uhradit celkovou cenu zájezdu do 2 pracovních dnů od uskutečnění rezervace zájezdu. V ostatních případech je zákaz- ník povinen uhradit zálohu na cenu zájezdu ve výši 50 % z ceny zájezdu nejpozději do 2 pracovních dnů od uskutečnění rezer- vace zájezdu a zbývající část ceny zájezdu tak, aby byla platba připsána na účet CK nejpozději 40 dnů před konáním zájezdu. Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet CK. · V případě, že nebude zákazníkem uhrazena kterákoli část ceny zájezdu, je toto považováno za podstatné porušení SoZ a CK může od SoZ odstoupit. · Toto odstoupení bude zákazníkovi sděleno na jím uvedenou kontaktní adresu v SoZ. Zákazník je povinen v tomto případě uhradit odstupné dle článku 7 těchto Všeobecných smluvních podmínek, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody. V případě, že zákazník uhradil zálohu pro uhrazení ceny zá- jezdu, bude tato záloha vyplacena zákazníkovi zpět, přičemž bude snížena o odstupné uvedené v článku 7 těchto Všeobec- ných smluvních podmínek. Nezaplacení doplatku ceny zájez- du, nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta. · Cena zájezdu zahrnuje leteckou dopravu včetně letištních a bezpečnostních tax. Pokud dojde ke změnám cen dopravy nebo poplatků a tax s dopravou spojenými, je CK oprávněna navýšit cenu zájezdu v souladu článkem 5 těchto VSP. · K jednotlivým zájezdům si zákazník dle nabídky v katalogu může po dohodě přiobjednat doplňkové služby, které nejsou v ceně zájezdu (např. komplexní cestovní pojištění apod.). CK pro zákazníka tyto služby pouze zprostředkovává a nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené poskytova- telem těchto služeb. · Objednávku doplňkových služeb je nutné podat písemnou formou a CK její přijetí písemně potvrdí v rámci vyúčtování plateb. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu doplňkových služeb takto: služby hrazené v Kč je třeba uhradit nejpozději s doplatkem ceny zájezdu, služby hrazené v cizí měně se platí dle pokynů CK až během zájezdu. Po zrušení objednávky těch- to služeb se storno poplatky stanoví dle podmínek poskytova- tele těchto služeb. 5. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU · Cena zájezdu byla kalkulována na základě měnových kurzů ke dni 9. 10. 2017 dle kurzového lístku České národní banky. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou v SoZ, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včet- ně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, přičemž zvýšení ceny může být nejvýše o částku odpovídající zvýšené platbě za osobu, kterou musí CK vynaložit oproti ná- kladům na tyto služby v době uzavření SoZ nebo b) směnného kurzu České koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v  průměru o  více než 10 %, přičemž zvýšení ceny zájezdu může být nejvýše provedeno o částku odpovídající procentu navýšení směnného kurzu oproti směnnému kurzu, který byl základem pro výpočet ceny zájezdu. CK musí písemně ode- slat oznámení o zvýšení ceny zájezdu zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit původní cenu zájezdu v nezbytně nutných případech a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny způsobem uvedeným v tomto odstavci není považováno za důvod k od- stoupení od SoZ. 6. ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB · CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu z objektivních dů- vod upravit pořadí událostí programu, pořadí míst navštívených či jiné obdobné změny programu, případně změnit dopravce, typ letadla, mezipřistání, přičemž tyto změny nebudou mít vliv na rozsah sjednaného programu ani další sjednané služby v rámci SoZ. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného one- mocnění nebo úrazu účastníka či vedoucího zájezdu a dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v  závislosti na objektivních podmínkách. CK je povinna bez zbytečného odkladu zákazníka o těchto změnách informovat. Zákazník má v těchto případech právo na vrácení případných nerealizovaných výdajů. · CK si vyhrazuje právo na posun termínu zájezdu (± 3 dny) nebo úpravu délky zájezdu (± 2 dny) provedenou v souvislosti se změnou termínu. CK je povinna bez zbytečného odkladu zá- kazníka o těchto změnách informovat a zákazník je oprávněn se k těmto změnám vyjádřit a udělit svůj souhlas. Zákazník má v těch to případech právo na vrácení případných nereali- zovaných výdajů. · CK si dále vyhrazuje právo změnit podmínky SoZ. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou SoZ souhlasit, nebo od SoZ odstoupí. Odstoupení je nutné (ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před za- hájením zájezdu) podat písemně. Pokud tak zákazník neuči- ní ve stanovené lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí. Odstoupil-li zákazník od smlouvy z důvodu její změny nebo zrušil-li CK zájezd z jiného důvodu než pro po rušení povinnosti zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout. V případě, že zá- kazník náhradního zájezdu nevyužije, CK vrátí složenou zálohu nebo byla-li již zaplacena cena zájezdu, pak tuto cenu zájezdu. · CK neručí za případné zpoždění letecké dopravy a upozor- ňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, ob- chodních termínů, apod. brát v  úvahu možnost výrazného zpoždění. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vznik- nout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestu- jícímu právo na odstoupení od smlouvy. · Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zčásti nebo zcela ne- využije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, není CK odpovědna za způsobenou škodu a není povinna zákazní- kovi hradit sankce či pokuty. 7. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU · Zákazník i CK mohou před zahájením zájezdu od SoZ od- stoupit. CK může od SoZ odstoupit před zahájením zájezdu jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povin- ností zákazníkem. · Za den odstoupení od SoZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK doručena informace o zru- šení jeho účasti na zájezdu. Výše odstupného (stornopoplatek) je vypočtena v procentech ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy. · Není-li důvodem odstoupení zákazníka od SoZ porušení po- vinností CK stanovené SoZ nebo odstoupí-li CK před zaháje- ním čerpání služeb z dů vodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit odstupné ve výši: – do 60. dne před zahájením zájezdu – skutečně vzniklé náklady CK, nejméně 25 % z celkové ceny zájezdu – od 59. dne do 45. dne před zahájením zájezdu – skutečně vzniklé náklady CK, nejméně 50 % z celkové ceny zájezdu – od 44. dne do 30. dne před zahájením zájezdu – skutečně vzniklé náklady CK, nejméně 75 % z celkové ceny zájezdu – od 29. dne před zahájením zájezdu nebo zruší-li zákazník zájezd v den zahájení zájezdu nebo nedostaví se řádně a včas k odjezdu či odletu na zájezd nebo odjezd či odlet na zájezd zmešká – 100 % z celkové ceny zájezdu. · CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo za- placené ceny. Při přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka činí odstupné 100 % z ceny. · Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanove- ného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstou- pení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo odletu na příslušný zájezd. 8. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA · Zákazník má právo za sebe vyslat na zájezd třetí osobu (dále jen „Nový zákazník“) v případě, že Nový zákazník splňuje pod- mínky účasti zájezdu. Zákazník je povinen předat CK písemně a včas oznámení obsahující potřebné údaje o Novém zákazní- kovi (dále jen „Oznámení o změně zákazníka) a jeho souhlas s SoZ a s tím, že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení o změně zákazníka je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze individuálně ujednat, je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu. Pokud je změna technicky a formálně možná (změnu umožňují letenky, víza, atd.), CK změnu provede. V  případě vzniku nákladů na změnu jsou původní zákazník a Nový zá- kazník společně a nerozdělně zavázáni uhradit tyto náklady v  plné výši. V  případě letecké dopravy je změna zákazníka možná pouze dle všeobecných podmínek leteckého dopravce. Pokud změna není možná, může původní zákazník nastoupit na zájezd nebo jej zrušit dle článku 7 VSP. · Odstupující a Nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů (pokud takové ná- klady CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly) i za splně- ní všech povinností vyplývajících z uzavřené SoZ. Odstupující zákazník bude informovanost Nového zákazníka o  podmín- kách zájezdu a SoZ. Nový zákazník převzetím SoZ souhlasí se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími. 9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU · Realizace všech zájezdů je podmíněna dosažením minimální- ho počtu účastníků – 6 osob, není-li uvedeno v katalogu nebo zvláštní nabídce jinak. Pokud není dosaženo stanoveného počtu, má CK právo na zrušení zájezdu. Zrušení zájezdu je uči- něno obvykle nejpozději 21 dnů před odjezdem (standardně však mnohem dříve). · CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu z důvodu nepřed- vídatelné události, které CK nemohla zabránit (např. živelné pohromy, epidemie či politické nepokoje v dané zemi), kdykoli před odjezdem i v průběhu zájezdu. Cestovní kancelář má prá- vo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je cestovní kancelář povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné ná- klady s tím spojené nese CK. Pokud CK zruší zájezd z důvodů zde uvedených, zákazník nemůže uplatnit nárok na škodu. 10. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU · Informace o zájezdu budou upřesněny v Podrobných poky- nech k zájezdu, které CK doručí písemně nebo v elektronické podobě na kontaktní adresu zákazníka uvedenou v SoZ po uhrazení celkové ceny zájezdu, zpravidla 4 týdny před odjez- dem, nejpozději však 7 dní před odjezdem. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, CK předá Podrobné pokyny k zájezdu při uzavření SoZ. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem, zavazuje se kontaktovat CK nebo Zástupce. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel. 11. PASY A VÍZOVÉ POVINNOSTI · CK před uzavřením SoZ informuje zákazníka o pasových a ví- zových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a také zdravot- ních dokladech požadovaných pro cestu a pobyt požadovány a zákazník bere na vědomí, že jsou mu tyto informace dostup- né před uzavřením SoZ. Zákazník se zavazuje, že v době ko- nání zájezdu bude držitelem platného cestovního pasu, který bude platný minimálně 6 měsíců po dni plánovaného ukončení zájezdu. Tento pas musí splnit i požadavky státu, do kterého zákazník cestuje, na minimální platnost pasu po návratu. Dále se zavazuje dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devi- zové a další právní předpisy tohoto státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník a CK nezodpovídá za případ- né vzniklé škody. Pokud je nutné zajistit vstupní víza do navští- vených států nebo tranzitních států, zákazník je povinen si ví- zum vyřídit sám. Za udělení víza pro vstup do země CK neručí. 12. OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA · Veškerá doporučení CK o očkování a zdravotní přípravě na zájezd mají pouze informativní charakter a zákazník nese pl- nou zodpovědnost za její uskutečnění. Pro vstup do některých zemí je požadováno povinné očkování. Proto doporučujeme před odjezdem konzultace s odborným lékařem. 13. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, DOPRAVA A VSTUPNÉ · Výčet služeb zahrnutých v ceně zájezdu je uveden v popisu každého zájezdu v katalogu nebo zvláštní nabídce. Podrob- nosti o ubytování i formě stravování na zájezdu jsou součástí Podrobných pokynů k zájezdu. 14. POJIŠTĚNÍ CK, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA · Cestovní kancelář SOLEADA je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (uzavřena u UNION Poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovensko, ICO:31322051), na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu. b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil. c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zá- jezd uskutečnil pouze z části. · Cestovní kancelář je povinna předat zákazníkovi doklad pojiš- ťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způ- sob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. · Uzavřením SoZ se zákazník zavazuje uzavřít účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí po dobu trvání zájezdu. Pojištění léčebných výloh není zahrnuto v  ceně zájezdů. Občané ČR mohou pojištění léčebných výloh v zahraničí uzavřít prostřed- nictvím CK. Smluvní vztah je uzavírán přímo mezi naším zá- kazníkem a partnerskou pojišťovnou, CK jen zprostředkovává smlouvu (další informace jsou přílohou Podrobných pokynů). 15. VĚKOVÉ OMEZENÍ A ZODPOVĚDNOST ZA ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU · Osoba mladší 18 let se může zúčastnit zájezdu pouze v do- provodu osoby starší 18 let. Dále je nutný písemný souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby. Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní nebezpečí. Dále se zavazuje řídit během zá- jezdu pokyny vedoucího zájezdu a při případném individuálním programu ho informovat o tomto programu. Během zájezdu se bude chovat a jednat v souladu s pravidly slušného chování a kulturními zvyklostmi navštívené země. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vzta- huje i na porušování ubytovacího řádu v hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK. Cestovní kancelář neručí za majetek zá- kazníků v případě poškození, ztráty či krádeže. 16. REKLAMACE · Zákazník má možnost v případě sporu řešit vzniklou situaci pomocí systému mimosoudního řešení pod dohledem České obchodní inspekce. Více informací najdete na adr.coi.cz. · CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně, včas a v souladu s uzavřenou SoZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v ka- talogu, případně v  upřesňujících informačních materiálech, nebo byly-li porušeny VSP, může uplatnit právo na reklamaci. V průběhu zájezdu zákazník oznámí vedoucímu zájezdu vady a nedostatky neprodleně poté co se o nich dozví. Pokud nelze sjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a pří- padný požadavek na její vyřízení. · Po ukončení zájezdu zákazník může uplatnit reklamaci u od- povědné osoby v kanceláři CK. Zákazníkovo právo na rekla- maci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd podle SoZ ukončen. CK je povinna reklama- ci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. · Cestovní kancelář neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organi- zace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o ces- tovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetko- vé újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. · Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na stra- ně zákazníka na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpe- čené služby, CK neručí za vzniklé škody a v případě okolností na straně zákazníka nemá rovněž zákazník nárok na slevu z  poskytnutých služeb. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustano- veními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montreal- skou dohodou. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, kte- ré lze požadovat. 17. ZÁKAZNÍK PROHLAŠUJE, ŽE: · podpisem SoZ mu jsou VSP známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. · není si vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav během zájezdu. · na dobu zájezdu bude mít sjednané pojištění léčebných výloh. · bude respektovat pokyny vedoucího zájezdu a uhradí even- tuální škodu, kterou způsobil v  dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby dle SoZ. · souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných pro evidenci v CK a za řazením do databáze zákazníků CK a dále se zpraco- váním těchto údajů CK v souladu se zák. č.101/2000 Sb. Po- skytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnan- cům cestovní kanceláře a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří nabízet a poskytovat. Dále prohlašuje, že je zmocněn a podpisem této smlouvy udě- luje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech osob uvedených v této smlouvě. Platnost tohoto bodu je do 25. 5. 2018, kdy v platnost vstu- puje nařízení EU č. 2016/679 (GDPR). 18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ · Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí od 1. 11. 2017 pro všechny zájezdy a služby zveřejněné v tištěném katalogu, na webové adrese www.soleada.cz nebo nabízené CK mimo ka- talog, není-li uvedeno jinak. Platnost těchto podmínek končí zveřejněním nových podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou o zájezdu se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, platným občanským zákoníkem, zák. č. 159/1999 Sb. a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. · Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VSP nebo jiných podmínek, které jsou součástí smlouvy o zájezdu, nemá vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo jiných podmí- nek, kterou jsou součástí SoZ a platnost SoZ. · Zákazník souhlasí, že CK může jednostranně změnit tyto Vše- obecné obchodní podmínky v  přiměřeném rozsahu. Změnu VSP je CK povinna oznámit zákazníkovi písemně nebo v elek- tronické podobě na kontaktní adresu zákazníka uvedenou v SoZ a to neprodleně po provedení této změny. Zákazník má právo změnu VSP odmítnout a z tohoto důvodu může zákaz- ník SoZ vypovědět do 14 dnů od ode dne, kdy mu oznámení o změně VSP bylo odesláno. · Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku ces- tovní kanceláře SOLEADA o  službách, cenách a  cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v  době tisku a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření SoZ se zákazníkem. podpis zákazníka

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/

Okružní plavby s Pullmantur all inclusive Tel.: 485 102 754 Mobil: 774 750 111 E-mail: info@soleada.cz www.plavbykaribikem.cz Časové slevy l Akční nabídky Nabízíme plavby s režimem all inclusive v následujících destinacích: l Středomoří l Atlantik l Severní Evropa l Řecké ostrovy a Turecko l Karibik

http://www.floowie.com/en/read/ck-soleada-2018-2019-latinska-amerika/