Latinská Amerika 2016/17http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

Latinská Amerika 2016/17 www.soleada.cz

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

Proč s námi cestujete již 12 let? jako specialisté na region Latinské Ameriky jsme všechny destinace mnohokrát osobně navštívili a víme, co Vám na- bízíme... originální programy, které obsahují více poznání než jiné nabídky na českém trhu jsme malá flexibilní kancelář schopná upravit i pravidelný zájezd dle vašich přání, např. individuálním prodloužením programu o pobyt u moře nebo spojením dvou okruhů zájezdy jezdíme v malých skupinkách 8–14 osob s námi máte vyšší šanci na uskutečnění zájezdu skupiny doprovázejí zkušení čeští průvodci jazykově i zna- lostně vybavení létáme pravidelnými linkami s renomovanými dopravci (nelétáme přes USA, takže není nutné vízum) slevy za včasnou rezervaci a pro stálé klienty Vážení klienti, tímto katalogem otevíráme dvanáctou sezónu ces- tovní kanceláře Soleada a věříme, že bude také tak úspěšná jako ty předchozí. I přestože naše cestovní kancelář je tvořena pouze několika zaměstnanci, sami od začátku až do konce vytváříme všechny zájezdy a pečlivě plánujeme nové okruhy na základě našich rozsáhlých osobních znalostí regionu. Velkou měrou je úspěch zájezdu tvořen také prací a osobností průvodce a jsme ve- lice rádi, že se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s mnoha velice kvalitními a erudova- nými průvodci, kteří pro nás pravidelně jezdí. I jim patří velké poděkování. Za dobu naší existence jsme si ověřili, že nejdůle- žitější pro naše klienty je komplexní poznání desti- nace s garantovaným standardem služeb ubytování, programu a průvodcovských služeb. Velikost našich skupin se pohybuje v rozmezí 6-14 osob, což umo- žňuje plný servis našich průvodců všem účastníkům a také výrazně zvyšuje šanci na uskutečnění zá- jezdu. Jako v předchozích letech jsme i do tohoto katalogu připravili několik novinek. Několik okruhů jsme mírně přepracovali a také zde najdete kompletně nové programy. Staronovým okruhem je zájezd „To nejlepší z Bolí- vie“. Vychází z předchozí kombinace Bolívie s Peru, ale tentokrát jsme připravili rozsáhlejší okruh za- měřený pouze na Bolívii. Lákadlem určitě bude ná- vštěva jezuitským misií na východě země a také třídenní přejezd džípy v oblasti Salar de Uyuni. Dále se podíváte do stříbrných dolů v Potosí, projedete se po vyhlášené cestě smrti do Coroica a nakonec vás čeká posvátné jezero Titicaca a ostrov Slunce. Podobně jsme postupovali u programu „Předkolum- bovské kultury severního Peru“. Unikátní okruh na českém trhu se detailně zaměřuje na region na sever od Limy až po Chiclayo. Do programu jsme zařadili i návštěvu města Cajamarca a především mystický archeologický komplex Kuelap kultury Čačapojů. Místo je přirovnáváno k Machu Pichu na jihu země, jenom je odlehlejší a méně navštěvované turisty. Můžete být jedni z mála, kteří se tam podívají…. Úplnou novinkou je okruh „Belém, Fr. Guayana, Su- rinam a Guayana“ napříč nejmenšími zeměmi kon- tinentu. Okruh začíná u ústí Amazonky ve městě Belém a postupně projede Fr. Guayanu, Surinam a Guayanu. Pro zájemce nabízíme možnost prodlou- žení na ostrově Curacao. Zajímavou kombinací je určitě okruh „Gran Colom- bia – Kolumbie a Panama“. Obě dvě země jsou urči- tým mostem mezi Severní a Jižní Amerikou a my Vám ukážeme jejich nejatraktivnější místa. Kdo by však chtěl poznat ještě další zajímavá místa v Ko- lumbii, doporučujeme náš populární zájezd „Uta- jené skvosty Kolumbie“. Tuto nádhernou zemi otevírající se cestovnímu ruchu jsme začali jako úplně první cestovní kancelář na našem trhu nabí- zet již v roce 2008. Další novinkou je okruh „Chile a Velikonoční os- trov“. Trasa zahrnuje pouštní oblast Atacama, San- tiago de Chile a přístav Valparaíso, dále jezerní oblast kolem Puerto Varas, ostrov Chiloe a nakonec návštěvu Velikonočního ostrova v Pacifiku. Pokud Vás láká jih Chile a krásy Patagonie, pak se můžete vydat na okruh Led a oheň Patagonie. U mnoha zájezdů nabízíme možnost kombinace s ji- nými okruhy a samozřejmě jsme schopni vyjít kli- entům vstříc v jejich specifických požadavcích na úpravy programů v rámci zájezdu. Doporučujeme Vám tedy navštívit naše webové stránky www.soleada.cz, kde najdete kromě aktua- lit a informací k zájezdům také další okruhy a tipy. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi připomínkami a dotazy. Děkujeme všem našim klientům za projevenou dů- věru a těšíme se na další setkání během zájezdů. Ing. Pavel Novotný a Ing. Jan Šťastný – majitelé CK Pojištění naší cestovní kanceláře Pojištění pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb. Cestovní kancelář SOLEADA je pojištěna proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb u UNION POISŤOVŇA a.s. Garanční list je k nahlédnutí v naší kanceláři nebo na našich internetových stránkách, případně na internetových strán- kách partnerské pojišťovny. Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku pro cestovní kanceláře Naše cestovní kancelář má také sjednané nad- standardní pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku u společnosti ETICS s.r.o. Slevy Při rezervaci zájezdu a uhrazení zálohy více než 4 měsíce před odjezdem je sleva 3 %. Po klienty, kteří s naší CK již cestovali, je sleva 5 % při rezervaci více než 3 měsíce před odjez- dem. Slevy nelze kumulovat, lze zvolit vyšší slevu.

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

Nazca David NP Carara Georgetown Orinduik Falls Kaiteur Falls Brownsberg Paramaribo Brokopondo Cayenne Belém Ilha de Marajó Kouro Belém, Fr. Guayana, Surinam, Guayana NP Tayrona Bocas del Toro Gran Colombia – Kolumbie, Panama Cajamarca Kuelap Chachapoyas Kultury severního Peru Cesta na rovník – Ekvádor a Galapágy San Javier Conception Laguna Verde Laguna Colorada Coroico Puerto Montt Isla Chiloe Chile a Velikonoční ostrov Z Ria až na pobřeží Pacifiku Calama Cestovní kancelář SOLEADA s.r.o. Moskevská 658/41, 460 01 Liberec Tel.: 485 102 754 Mobil: 774 750 111 Email: info@soleada.cz www.soleada.cz www.plavbykaribikem.cz www.polarni-plavby.cz IČO: 25493892 Seznam zájezdů Brazilský Expres Přírodní krásy Brazílie od Ria k Amazonii Velká cesta Brazílií Z Ria až na pobřeží Pacifiku Velká jihoamerická mozaika Do nitra And – Argentina, Chile a Bolívie Led a oheň Patagonie – Argentina a Chile Chile a Velikonoční ostrov Cesta na rovník – Ekvádor a Galapágy Kultury severního Peru To nejlepší z Bolívie Napříč Peru za 2 týdny Belém – Fr. Guayana – Surinam - Guayana Gran Colombia - Kolumbie a Panama Utajené skvosty Kolumbie Velký okruh Venezuelou Středoamerický ráj – Kostarika a Panama Mayský okruh Mexiko křížem krážem Svět Aztéků a španělské kolonizace Poklady Chiapasu a Yucatánu www.soleada.cz

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Brazílie. 2. den RIO DE JANEIRO Ráno přílet do Rio de Janeira, ubytování v hotelu na Copacabaně poblíž pláže, individuální volno na koupání a odpočinek. 3. den RIO DE JANEIRO Prohlídka historického centra města s moderní ka- tedrálou ve tvaru sopky. Navštívíme kostel sv. Be- nedikta bohatě zdobený zlatem, jedinou secesní kavárnu v Brazílii a zachovalou portugalskou kni- hovnu. Po obědě se přemístíme ke stadionům Sam- bodromo, kde se pořádá největší festival samby na světě, a Maracana, který byl největším fotbalovým stadionem na světě. Nakonec vyjedeme kabinovou lanovkou na Cukrovou homoli (Pão de Açúcar), kde si počkáme na západ slunce. 4. den RIO DE JANEIRO Výlet do Cosme Velho k památníku Corcovado s obrovskou sochou Ježíše Krista ve výšce 710 m a s jedinečným výhledem na celé Rio de Janeiro a zá- toku Guanabara. Navštívíme bohémskou čtvrť Santa Teresa, kam po 4-leté rekonstrukci začala opět jezdila historická otevřená tramvaj. V únorovém/březnovém termínu je tento den jedinečnou příležitostí zúčastnit se závěrečného defilé karnevalu na Sam- bodromu. Dále navštívíme botanickou zahradu za- loženou již v 19. století a projedeme se kolem pláží Ipanema, Leblon až na pláž São Conrado. Během dne budeme obědvat v restauraci tradičního brazil- ského způsobu „rodizio“ s mnoha druhy grilo- vaného masa, steaků, salátů nebo ryb. 5. den RIO DE JANEIRO Celodenní volno, koupání a odpočinek. Možnost fakultativního výletu do císařského města Petro- polis vzdáleného dvě hodiny od Ria, příp. zajímavá exkurze do chudinské čtvrti „favela“ s místním prů- vodcem. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Transfer na letiště a odlet do Foz do Iguaçú na- cházejícího se nedaleko vodopádů, transfer a uby- tování v hotelu a odpočinek. Město Foz do Iguaçú je vstupní branou k návštěvě vodopádů Iguazú z brazilské strany. 7. den VODOPÁDY IGUAZÚ Návštěva brazilské strany vodopádů. Širší než Vik- toriiny vodopády a vyšší než Niagara nabízejí v délce téměř 3 km nezapomenutelný pohled na 275 vodopádů a kaskád padajících do hloubky až 80m v tzv. Ďáblově chřtánu. Celý zážitek je kromě osvěžení vodní tříští a okouzlení nesčetnými duhami doplněn i divokou bujnou vegetací okol- ních pralesů s množstvím tropických rostlin a exo- tických zvířat, především zvědavých nosálů. Fakul- tativně možnost působivého přeletu ve vrtulníku nad vodopády. Na oběd zamíříme do vyhlášené rybí restaurace na břehu řeky Paraná. Odpoledne exkurze do 2. největší vodní elektrárny na světě v Itaipú na hranici Brazílie a Paraguaye a poté krátký výlet do města Ciudad del Este v Paraguayi. 8. den VODOPÁDY IGUAZÚ Ráno navštívíme park exotických ptáků, kde je možné spatřit velké množství tropického ptactva a poté vyrazíme do Puerto Iguazú v Argentině na prohlídku vodopádů na argentinské straně. Návště- va argentinského národního parku Vám nabídne naprosto odlišné pohledy na vodopády, které máte tentokrát možnost pozorovat z horní i spodní části. Podíváme se na místa, která zaručují návštěvní- kům nejlepší výhledy na vodopády, nad nimiž se neustále v mracích mlhy tvoří duha. Vrcholem prohlídky je 80 m vysoký vodopád Ďáblův chřtán. Návštěvu usnadňuje vláček spojující jednotlivé části vodopádů. Navečer návrat do hotelu v Brazílii. 9. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odpoledne transfer na letiště a večer odlet domů. 10. den PRAHA Přílet do ČR v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Rio/ Iguazú – Praha s přestupy, letištní a bezpečnostní taxy, vni- trostátní přelety, autobusovou dopravu a transfery, 7 x ubytování v hotelech 3-4*, vstupy na vodopády Iguazú na argentinské i brazilské straně, vstupenku do elektrárny Itaipú, jízdenku lanovkou na Cukrovou ho- moli v Riu, lanovku na Corcovado se sochou Ježíše Krista, služby česky mluvícího průvodce CK Soleada a zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fakul- tativní výlety Příplatky: jednolůžkový pokoj (9.000Kč). Minimum: 6 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 601 10. 2. – 19. 2. 2016 63 900 602 30. 6. – 9. 7. 2016 67 900 603 15. 11. – 24. 11. 2016 61 900 701 1. 3. – 10. 3.2017 63 900 702 30. 6. – 9. 7. 2017 67 900 703 14. 11. – 23. 11. 2017 61 900 Brazilský expres Svojí polohou a členitostí jedinečné Rio de Janeiro a nejkrásnější vodopády světa Iguazú. Bohatý program s návštěvou známých i utajených míst. RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ Z BRAZILSKÉ A ARGENTINSKÉ STRANY – CIUDAD DEL ESTE – ELEKTRÁRNA ITAIPÚ

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

Co vás čeká? Magické město Rio de Janeiro, vodopády Iguazú, unikátní architektura hlavního města Brasilia. A především věříme, že vás okouzlí pobyt v panenské části Amazonie, kam jezdíme již 10 let. RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – CIUDAD DEL ESTE – BRASILIA – MANAUS – AMAZONIE 1. den PRAHA Odlet z Prahy pravidelnou linkou s přestupem. 2. – 5. den RIO DE JANEIRO Přílet do Ria a ubytování. Během pobytu navští- víme vrchol Corcovado ve výšce 710 metrů se slav- nou sochou Ježíše Krista. Navštívíme historické centrum města a zajedeme do bohémské čtvrti Santa Teresa. Uvidíme stadiony Maracana a Sam- bodromo, kde se pořádá největší festival samby na světě. Navštívíme botanickou zahradu, pláže Leblon, Ipanema a São Conrado. Vyjedeme kabinovou la- novkou na Cukrovou homoli (Pão de Açúcar) ve výšce 390 metrů, kde si počkáme na západ slunce. V únorovém/březnovém termínu je možné zúčastnit se závěrečného defilé karnevalu na Sambodromu. Fakultativně je možné absolvovat tzv. favela tour, která Vám umožní v bezpečí poznat odvrácenou tvář Ria. Návštěva dvou typických brazilských re- staurací formou bufetu. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odlet do Foz do Iguaçú, kde se nachází jedna z nej- větších přírodních atrakcí Latinské Ameriky – vo- dopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny. Odpoledne návštěva vodopádů na brazilské straně, která Vám umožní ucelený pohled a kouzelné pa- norama na celkovou šířku vodopádů. Fakultativně je možný přelet vrtulníkem nad vodopády. 7. den CIUDAD DEL ESTE Po krátkém výletu do Ciudad del Este v Paraguayi nás čeká prohlídka vodopádů na argentinské stra- ně, kde se návštěvníci ocitají v nitru samotných vodopádů a mohou si vychutnat nekonečnou spoustu míst vždy s jedinečnými výhledy na vodo- pády, které jsou dle názoru mnoha návštěvníků nejkrásnějšími vodopády na světě. Doporučujeme projížďku motorovým člunem pod vodopády, která vás příjemně osvěží. 8. den ITAIPÚ Dopoledne návštěva Itaipú – donedávna největší vodní elektrárny na světě, odpoledne prohlídka Parku exotických ptáků (Parque das Aves), kde je možné pozorovat mnoho tukanů a dalších exotic- kých druhů ptáků včetně papoušků. Oběd v restau- raci s rybími specialitami. 9. den BRASILIA – MANAUS Ráno odlet do hlavního města Brasília založeného prezidentem Kubitschkem se specifickou architek- turou Oscara Niemayera. Jako světový unikát bylo město téměř celé vybudováno účelně během let 1956 – 1960 uprostřed savany. Moderní katedrála, náměstí Tres Poderes, Národní divadlo ve tvaru aztécké pyramidy, Prezidentský palác, Parlament, Senát a Kongres. Pohled na město z výšky uvidíte z televizní věže. Navečer pokračování letem do Manausu. Ubytování. 10. den MANAUS – AMAZONIE Po prohlídce centra města s nejkrásnější budovou Opery v celé Jižní Americe, městskou tržnicí na- vrženou Ing. Eiffelem a plovoucím přístavem, ná- sleduje odjezd lodí k úžasnému soutoku, kde se zřetelně protínají žluté vody řeky Solimões s čer- nou řekou Negro. Pokračování lodí po Amazonce a ubytování a večeře v chatkách na malebném místě mezi pralesem a řekou. Po setmění pozorování kaj- manů. 11. den AMAZONIE Poznávání místní fauny a flóry, procházka v ama- zonském pralese s místním průvodcem a mini- kurzem „Jak přežít v džungli“. Po obědě projížďka v kánoích s možností lovu dravých piraň, pozoro- vání říčních delfínů, návštěva obydlí místních do- morodců tzv. „caboclos“ a seznámení s jejich každodenním životem. Večeře. 12. den MANAUS Časně ráno se v kanoích vypravíme pozorovat vý- chod slunce z říční hladiny. Po snídani odjezd zpět do Manausu, transfer na letiště a odlet domů. 13. den PRAHA Přílet do Prahy ve večerních hodinách. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Rio – Praha s přestupy, vnitrostátní přelety, ubytování v hotelech 3-4* se snídaní, 3 x večeře, v Amazonii ubytování v chatkách s vlastním příslušenstvím a plnou penzí, českého průvodce CK Soleada, transfery, vstupy na vodopády Iguazú z brazilské i argentinské strany, vstupné na Itaipú, lanovku na Cukrovou homoli a sochu Krista, zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, komplexní ces- tovní pojištění. Příplatky: jednolůžkový pokoj (14.000Kč). Minimum: 6 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 604 10. 2. – 22. 2. 2016 84 900 605 30. 6. – 12. 7. 2016 89 900 606 15. 11. – 27. 11.2016 81 900 704 1. 3. – 13. 3. 2017 84 900 705 30. 6. – 12. 7. 2017 89 900 706 14. 11. – 26. 11. 2017 82 900 Přírodní krásy Brazílie od Ria k Amazonii

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy pravidelnou linkou s přestupem. 2. – 5. den RIO DE JANEIRO Pobyt v Rio de Janeiru, v jehož průběhu navštívíme vrchol Corcovado, na kterém se ve výšce 710 metrů tyčí slavná socha Ježíše Krista a odkud se nám naskytne působivé panorama. Navštívíme historic- ké centrum města a zajedeme do bohémské čtvrti Santa Teresa, kam po 4-leté rekonstrukci začala opět jezdila historická otevřená tramvaj. Dále uvidíme stadiony Maracana a Sambodromo, kde se pořádá největší festival samby na světě. Navštívíme botanickou zahradu, pláže Leblon, Ipanema a São Conrado. Vyjedeme kabinovou lanovkou na Cukrovou homoli (Pão de Açúcar). První lanovka nás doveze do stanice Morro da Urca ve výšce 220 m, odkud je možné fakultativně ab- solvovat vyhlídkový let vrtulníkem nad Riem, a odtud budeme pokračovat až na vrchol do výšky 390 metrů, kde si počkáme na západ slunce. V únorovém/březnovém termínu je možné zúčastnit se závěrečného defilé karnevalu na Sambodromu. Fakultativně je možné absolvovat tzv. favela tour, která Vám umožní v bezpečí poznat odvrácenou tvář Ria. Návštěva dvou typických brazilských restaurací formou bufetu. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odlet do Foz do Iguaçú, kde se nachází jedna z nej- větších přírodních atrakcí Latinské Ameriky – vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny. Odpoledne návštěva vodopádů na brazilské straně, která Vás okouzlí majestátním pohledem na cel- kovou šíři vodopádů. Během okruhu kolem vodo- pádů se Vám připletou do cesty i žebrající nosálové. 7. den VODOPÁDY IGUAZÚ Tento den nás čeká prohlídka vodopádů na ar- gentinské straně, kde se návštěvníci ocitají v nitru samotných vodopádů a mohou si vychutnat neko- nečnou spoustu míst vždy s jedinečnými výhledy Velká cesta Brazílií Nejobsáhlejší zájezd po Brazílii na českém trhu s návštěvou často opomíjených míst. Ukážeme Vám karnevalové Rio, dech beroucí vodopády Iguazú, unikátní hlavní město Brasília, stále panenskou Amazonii, historický i živoucí Salvador de Bahia a rozlehlé písečné duny v Natalu. Tento úspěšný zájezd nabízíme již dvanáctou sezónu a přáli bychom každému poznat tuto krásnou zemi v celé její pestrosti od jihu až na sever. RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – CIUDAD DEL ESTE – BRASILIA – MANAUS – AMAZONIE – SALVADOR – OSTROVY ITAPARICA A ILHA DOS FRADES – NATAL

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – CIUDAD DEL ESTE – BRASILIA – MANAUS – AMAZONIE – SALVADOR – OSTROVY ITAPARICA A ILHA DOS FRADES – NATAL na vodopády, které jsou dle názoru mnoha návštěv- níků nejkrásnějšími vodopády na světě. Doporuču- jeme projížďku motorovým člunem pod vodopády, která vás příjemně osvěží. Při návratu do hotelu se zastavíme u hranice Trojmezí Marco de las Tres Fronteras na soutoku řek Iguazú a Paraná. 8. den CIUDAD DEL ESTE Po krátkém výletu do Ciudad del Este v Paraguayi nás čeká návštěva Itaipú – donedávna největší vodní elektrárna na světě. Oběd v rybí restauraci na břehu řeky Paraná, kde můžete ochutnat tra- diční rybu dourado. Odpoledne prohlídka Parku exotických ptáků (Parque das Aves), kde se ná- vštěvníci mohou dostat do přímého kontaktu s tu- kany a spoustou dalších exotických druhů ptáků včetně papoušků. Fakultativně je možný přelet vr- tulníkem nad vodopády. 9. den BRASÍLIA - MANAUS Ráno transfer na letiště a odlet do hlavního města Brasília založeného prezidentem Kubitschkem se specifickou architekturou Oskara Niemayera. Jako světový unikát bylo téměř celé vybudováno účelně během let 1956-1960 uprostřed savany. Prohlídka hlavního města s návštěvou moderní katedrály, Náměstí Tres Poderes, Národní divadlo ve tvaru aztécké pyramidy, Prezidentský palác, Parlament a Senát. Pohled na město z výšky uvidíte z televizní věže. Navečer transfer zpět na letiště a pokračo- vání letem dále do Amazonie. Přílet do Manausu a ubytování. 10. den MANAUS – AMAZONIE Po snídani prohlídka centra Manausu – Amazonské divadlo, nejhezčí operní budova Jižní Ameriky, městská tržnice postavená jako malá kopie paříž- ské Les Halles a Plovoucí přístav, který je unikát- ním technickým dílem. Poté odjezd lodí k úžasnému soutoku řek Rio Negro a Rio Solimões, kde se zře- telně protínají žluté vody řeky Solimões s černou řekou Negro. Pokračování asi hodinu lodí po pří- tocích Amazonky na ubytování v chatkách na malebném místě u řeky obklopeném džunglí. Po pozdním obědě vyrazíme v kánoích po řece po- zorovat říční delfíny. Po setmění pozorování kaj- manů. Večeře. 11. den AMAZONIE Poznávání místní fauny a flóry, procházka v ama- zonském pralese s místním průvodcem a mini- kurzem „Jak přežít v džungli“. Po obědě projížďka v kánoích a lovení dravých piraň, večeře. Navští- víme také obydlí místních domorodců a seznámíme se s jejich způsobem života. 12. den AMAZONIE – SALVADOR DE BAHIA Časně ráno se v kanoích vypravíme pozorovat vý- chod slunce z říční hladiny. Po snídani návrat do Manausu a transfer na letiště. Odlet do města Sal- vador de Bahia, prvního hlavního města Brazílie, jehož dějiny jsou spjaty s životem černých otroků. Ubytování v hotelu. 13. den SALVADOR DE BAHIA Po snídani prohlídka města s malebnou čtvrtí Pelourinho pod ochranou UNESCO, domy s výrazně pastelovými barvami a kostely bohatě zdobenými zlatem. V Salvadoru se můžete také naučit bojový tanec capoeira anebo se jako diváci můžete zúčast- nit rituálního náboženského obřadu candomblé. 14. den ILHA DOS FRADES – ITAPARICA Tento den nás čeká celodenní výlet po okolních os- trovech. Nejprve zastávka na ostrově Ilha dos Fra- des s koupáním v křišťálově průzračné vodě. Z vrcholu ostrova je nádherný výhled a na pláži můžete ochutnat ryby či krevety přímo zde při- pravené místními rybáři. Na ostrově Itaparica nás čeká oběd. Navečer transfer na letiště a odlet do Natalu. Ubytování. 15. den NATAL Dnes nás čeká celodenní projížďka buggynou po písečných dunách podél 50 km pláží a se zastáv- kami na vykoupání a oběd. Jízda buggynou, během které vám řidič se speciální licencí na řízení tohoto vozidla ukáže pár odvážných kousků v pohyblivých dunách, je jedním z vrcholných zážitků zájezdu. Jízda je vhodná pro všechny věkové kategorie a je to nejlepší způsob poznávání místní krajiny, která často slouží filmovým štábům k natáčení scén z pouště. 16. den NATAL Ráno uvidíme místní tržnici, portugalskou pevnost Tří králů a největší strom kešu na světě zabírající plochu 8500 m2. Poté transfer na letiště a odlet do Evropy s přestupy. 17. den PRAHA V odpoledních hodinách přílet do Prahy. Cena zahrnuje: letecká doprava Praha – Rio – Praha s přestupy včetně tax, vnitrostátní přelety na trase, 12 x ubytování v osvědčených hotelech 3-4* se snídaní, v Amazonii 2x v chatkách s příslušenstvím a plnou penzí, 3 x oběd, vstupy na vodopády Iguazú na argen- tinské i brazilské straně, jízdenku lanovkou na Cukrovou homoli v Riu, lanovku na Corcovado se so- chou Ježíše Krista, autobusové transfery v Brazílii, služby česky mluvícího průvodce, pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, komplexní ces- tovní pojištění. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000Kč). Minimum: 6 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 607 10. 2. – 26. 2. 2016 106 900 608 15. 11. – 1. 12. 2016 102 900 707 1. 3. – 17. 3. 2017 106 900 708 14. 11. – 30. 11. 2017 102 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy pravidelnou linkou s přestupem. 2.–5. den RIO DE JANEIRO Pobyt v Rio de Janeiru, v jehož průběhu navštívíme vrchol Corcovado, na kterém se ve výšce 710 metrů tyčí slavná socha Ježíše Krista a odkud se nám naskytne působivé panorama. Navštívíme historické centrum města a zajedeme do bohémské čtvrti Santa Teresa. Dále uvidíme stadiony Mara- cana a Sambodromo, kde se pořádá největší festival samby na světě. Navštívíme botanickou zahradu, pláže Leblon, Ipanema a São Conrado. Vy- jedeme kabinovou lanovkou na Cukro- vou homoli (Pão de Açúcar). První lanovka nás doveze do stanice Morro da Urca ve výšce 270 m, odkud je možné fakultativně absolvovat vyhlídkový let vrtulníkem nad Riem, a odtud budeme pokračovat až na vrchol do výšky 390 metrů, kde si počkáme na západ slunce. V únorovém/břez- novém termínu je možné zúčastnit se závěrečné- ho defilé karnevalu na Sambodromu. Fakul- tativně je možné absolvovat tzv. favela tour, která Vám umožní v bezpečí poznat odvrácenou tvář Ria. Návštěva dvou typických brazilských restaurací formou bufetu. 6. den VODOPÁDY IGUAZÚ Odlet do Foz do Iguaçú, kde se nachází jedna z největších přírodních atrakcí Latinské Ameriky – vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny. Odpoledne návštěva vodopádů na brazilské straně, která Vás okouzlí majestátním pohledem na celko- vou šíři vodopádů. Během okruhu kolem vodopádů se Vám připletou do cesty i žebrající nosálové. 7. den VODOPÁDY IGUAZÚ Tento den nás čeká prohlídka vodopádů na ar- gentinské straně, kde se návštěvníci ocitají v nitru samotných vodopádů a mohou si vychutnat neko- nečnou spoustu míst vždy s jedinečnými výhledy na vodopády, které jsou dle názoru mnoha návštěv- níků nejkrásnějšími vodopády na světě. Doporuču- jeme projížďku motorovým člunem pod vodopády, která vás příjemně osvěží. Při návratu do hotelu se zastavíme u hranice Trojmezí Marco de las Tres Fronteras na soutoku řek Iguazú a Paraná. 8. den BUENOS AIRES Dopoledne transfer na letiště a odlet do Buenos Aires v Argentině. Po ubytování krátký odpočinek a odpoledne nás čeká prohlídka centra města. Navští- víme Avenida 9 de Julio, Prezidentský palác – Casa Rosada, Catedral Metropolitana, slavný Obelisk i Nespokojíte se s návštěvou jedné země? V tom případě Vám ukážeme božské Rio se svými charakteristickými kopci, majestátní vodopády Iguazú, abyste se dále přesunuli na jih do Uruguaye a Argentiny. Tam na Vás čekají vynikající steaky, smyslné tango nebo lahodné víno v Mendoze. Samozřejmě všude spousta zajímavých zákoutí, která Vám rád ukáže náš zkušený průvodce. Ani se nenadějete a ocitnete se na druhé straně kontinentu v Chile, kde se Vaše putování završí. Pokud se ovšem nenecháte zlákat pokračováním ještě dále na západ – na Velikonoční ostrov. RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – BUENOS AIRES – TIGRE – COLONIA DEL SACRAMENTO – MENDOZA – SANTIAGO DE CHILE – VIÑA DEL MAR – VALPARAISO – fakultativně VELIKONOČNÍ OSTROV Z Ria až na pobřeží Pacifiku

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

RIO DE JANEIRO – VODOPÁDY IGUAZÚ – BUENOS AIRES – TIGRE – COLONIA DEL SACRAMENTO – MENDOZA – SANTIAGO DE CHILE – VIÑA DEL MAR – VALPARAISO – fakultativně VELIKONOČNÍ OSTROV rušnou pěší zónu Florida a další zajímavá místa. 9. den TIGRE Ranním vlakem se vydáme do městečka Tigre, kam jezdí obyvatelé Buenos Aires na víkendové pikniky a kde se projedeme lodí po ramenech řeky Paraná. Poklidné městečko je příjemnou změnou od rušného centra Buenos Aires. Odpoledne návrat do metropole, kde budeme pokračovat v prohlídce. Navštívíme např. slavný hřbitov Recoleta. Večer Vás čeká nezapomenutelná Tango Show s pravým argentinským steakem. 10. den COLONIA Celodenní výlet lodí do města Colonia del Sacra- mento, které leží v Uruguayi naproti Buenos Aires. Toto koloniální město je nejstarším městem os- ídlení Uruguaye a je zapsáno na seznamu UNESCO jako světové kulturní dědictví. Historické centrum je ukázkou koloniální portugalské i španělské ar- chitektury. Určitě doporučujeme ochutnat typické uruguayské jídlo – chivito (steak v sendviči). Navečer návrat lodí do Buenos Aires. 11. den MENDOZA Ráno odlet do Mendozy, hlavního města vyhlášené vinařské oblasti. Ubytování v hotelu a poté pro- hlídka historického centra města. 12. den MENDOZA Dnešní den je věnován vinařství, které Mendozu proslavilo. Navštívíme několik zdejších vinařství (bodegas), kde budete mít možnost ochutnat míst- ní produkci vína. 13. den SANTIAGO DE CHILE Přejezd z Mendozy do Santiago de Chile úchvatnou cestou Andami vysokými přes 5000 m a kolem věčně zasněženého vrcholu Aconcagua (6960 m). Odpoledne příjezd do Santiaga, ubytování a volno. Večerní procházka v centru města. 14. den VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do největšího přístavu Chile – Valparaíso, města bohémů, otlu- čených barevných domů vtěsnaných do blízkých svahů a krásných náměstí. Projedeme se několika kuriózními lanovkami, které nás vyvezou do míst s fascinujícím výhledem na město. Navštívíme dům Pabla Nerudy – nejslavnějšího chilského spiso- vatele. Poté zhlédneme mondénní přímořské měs- to Viña Del Mar, luxusní letovisko s kasiny a nádhernými hotely. Díky mnoha parkům a zeleni je nazýváno „zahradním městem“. Navečer návrat do Santiaga. 15. den SANTIAGO DE CHILE Prohlídka historického centra Santiaga. Náměstí Plaza de Armas s katedrálou Santo Domingo, ná- rodní muzeum, Prezidentský palác La Moneda. Procházka starým městem až na vrch Santa Lucía, odkud se naskýtá nádherný výhled na celé město a okolní hory. Odlet ze Santiaga s přestupem do Evropy. 16. den PRAHA Přílet do Prahy. 15. den SANTIAGO – RAPA NUI Odlet ze Santiago de Chile na Velikonoční ostrov. Po příletu na letiště Mataveri přivítání a transfer do hotelu. Odpoledne Vás čeká exkurze k vulkánu Rano Kau a k obřadní vesnici Orongo a chrámu Vinapu. 16. den RAPA NUI Celodenní výlet po ostrově, který začnete u chrámu Vaihu, Akahanga, Tongariki, Te Pito Kura, Nau Nau, Rano Raraku a program zakončíte volným odpoled- nem na pláži Anakena. 17. den RAPA NUI Půldenní exkurze k Ahu Akivi, dále k nalezišti „Seven Moaias“, Banánové jeskyni a kamenolomu Puna Pau. 18. den SANTIAGO Odlet do Santiaga de Chile a přestup na let do Evropy. 19. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: letenku Santiago – Rapa Nui – Santiago včetně tax, transfery, ubytování v 3* hotelu se snídaní, exkurze dle programu s anglicky hovořícím průvodcem. Cena nezahrnuje: spropitné pro místní průvodce. Příplatky: jednolůžkový pokoj (7.000 Kč). Minimum: 6 osob Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Rio/Santiago – Praha s přestupy včetně tax, vnitrostátní leteckou do- pravu, ubytování v hotelech 3-4* se snídaní, 3 x oběd, 1x večeře, uvedený program včetně vstupů, pozemní dopravu a transfery, česky mluvícího průvodce, po- jištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění a os- tatní případné vstupy. Příplatky: jednolůžkový pokoj (16.000 Kč). Minimum: 6 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 609 10. 2. – 25. 2. 2016 101 900 610 15. 11. – 30. 11. 2016 99 900 709 1. 3. – 16. 3. 2017 101 900 710 14. 11. – 29. 11. 2017 99 900 kód zájezdu termín cena (Kč) 611 24. 2. – 28. 2. 2016 37 900 612 29. 11. – 3. 12. 2016 37 900 711 15. 3. – 19. 3. 2017 39 900 712 28. 11. – 2. 12. 2017 39 900 Fakultativní výlet na Velikonoční ostrov

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy. 2. den LIMA Po příletu do Limy, transfer do centra, ubytování a pěší prohlídka centra Mi- raflores. 3. den LIMA Dopoledne prohlídka centra (katedrála, kostel San Francisco, Plaza Mayor, ko- loniální část Limy a residenční zóny San Isidro a Miraflores a pyramida Huaca Pucllana). 4. den CUZCO Brzy ráno odlet do Cuzca, transfer do hotelu, odpočinek a aklimatizace. Po obědě prohlídka centra (katedrála, Ko- rikancha, Santo Domingo) a inckých ruin v okolí Cuzca (Kenko, Tambo- machay, Puca Pucara a Sacsayhuamán). 5. den MACHU PICCHU Celodenní výlet na Machu Picchu – brzy ráno transfer na vlakové nádraží a odjezd turistickým vlakem do Aguas Náš nejprodávanější zájezd posledních let. Pokud plánujete cestu do Jižní Ameriky „jednou za život“, nabídneme Vám ten nejlepší mix napříč celým kontinentem – incké památky, Andy, pacifické pobřeží, chilské vinařství, kosmopolitní Buenos Aires, nejkrásnější vodopády Iguazú a nakonec sochu Ježíše v Riu. A po návratu zjistíte, že to jistě nebyla Vaše poslední cesta na tento kontinent... LIMA – CUZCO – MACHU PICCHU – PUNO – TITICACA – UROS – COPACABANA – LA PAZ – SANTIAGO DE CHILE – VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR – BUENOS AIRES – TIGRE – COLONIA – MONTEVIDEO – IGUAZÚ – RIO DE JANEIRO Velká jihoamerická mozaika

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

LIMA – CUZCO – MACHU PICCHU – PUNO – TITICACA – UROS – COPACABANA – LA PAZ – SANTIAGO DE CHILE – VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR – BUENOS AIRES – TIGRE – COLONIA – MONTEVIDEO – IGUAZÚ – RIO DE JANEIRO Calientes, odtud se vydáme až k vrcholu hory Machu Picchu se známými ruinami. Čeká Vás pro- hlídka bájného města Inků, které bylo objeveno až v roce 1911. Večer návrat do Cuzca. 6. den CUZCO – PUNO Tento den se přesuneme do města Puno na břehu jezera Titicaca. Během cesty přes andské průsmyky navštívíme několik zajímavých turistických míst – Andahuaylillas, Pucara, La Raya. Na oběd zasta- víme v typické místní restauraci. Navečer dorazíme do Puna. Ubytování a procházka centrem. 7. den TITICACA – UROS – COPACABANA Ráno se vydáme motorovou lodí ke slavným ráko- sovým ostrovům Uros, na kterých žijí místní in- diánské kmeny. Návrat do Puna, odjezd do Bolívie do města Copacabana. Navečer ubytování a pro- hlídka katedrály a centra městečka. 8. den ISLA DEL SOL – LA PAZ Lodí se přemístíme na Isla del Sol (Sluneční os- trov), původním názvem Isla Titikaka. Odtud také pochází název jezera. Prohlédneme si několik archeologických památek a vystoupíme na hlavní hřeben ostrova. Nadmořská výška je cca 4000 m.n.m. Navštívíme i vesnici Yumani, incké schody, prameny a ruiny Pilkokaina. Po obědě se vydáme na zpáteční cestu a zamíříme do La Pazu (3700 m.n.m.). Ubytování v hotelu. 9. den LA PAZ – SANTIAGO Prohlédneme si centrum La Pazu (katedrála, Prezi- dentský palác a čarodějnický trh) a také Valle de la Luna – erodovanou měsíční krajinu. Transfer na letiště a odlet do Santiago de Chile. Ubytování. 10. den SANTIAGO DE CHILE Návštěva nejzajímavějších míst a pamětihodností této metropole – náměstí Plaza de Armas s kate- drálou Santo Domingo a národním muzeem, bulvár Ahumada, prezidentský palác La Moneda. Projížď- ka starým městem až na vrch San Cristóbal, odkud je nádherný výhled na město a okolní masívy And. Odpoledne navštívíme místní producenty chilské- ho vína, kde můžete ochutnat místní produkci. Ná- vrat do Santiaga a nocleh. 11. den VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do největšího přístavu Chile – Valparaíso, města bohémů, otlu- čených barevných domů vtěsnaných do blízkých svahů a krásných náměstí. Projedeme se několika kuriózními lanovkami, které se zde nacházejí a vy- vezou nás do míst s fascinujícím výhledem na měs- to. Poté zhlédneme mondénní přímořské město Viña del Mar, luxusní letovisko s kasiny a nádher- nými hotely. Také je nazýváno “zahradním městem” díky mnoha parkům a zeleni. Navečer návrat do Santiaga. 12. den BUENOS AIRES Ráno odlet do Buenos Aires, transfer do hotelu. Odpoledne podnikneme okružní prohlídku centra města. Navštívíme Avenida 9 de julio, Prezident- ský palác Casa Rosada, Catedral Metropolitana, slavný Obelisk i rušnou pěší zónu Florida. 13. den TIGRE – TANGO SHOW Ranním vlakem se vydáme do městečka Tigre, kam jezdí obyvatelé Buenos Aires na víkendové pikniky a kde se projedeme lodí po ramenech řeky Paraná. Poklidné městečko je příjemnou změnou od ruš- ného centra Buenos Aires. Odpoledne návrat do metropole, kde budeme pokračovat v prohlídce. Navštívíme např. slavný hřbitov Recoleta. Večer Vás čeká nezapomenutelná Tango show s pravým argentinským steakem. 14. den COLONIA – MONTEVIDEO Trajektem dojedeme do města Colonia del Sacra- mento, které leží v Uruguayi naproti Buenos Aires. Toto koloniální město je nejstarším městem v Uru- guayi a je zapsáno na seznamu UNESCO jako světo- vé kulturní dědictví. Historické centrum je ukázkou koloniální portugalské i španělské architektury. Určitě doporučujeme ochutnat typické uruguayské jídlo – chivito (steak v sendviči). Pokračování autobusem do Montevidea na ubytování a večerní prohlídku zajímavostí hlavního města Uruguaye. 15. den MONTEVIDEO – IGUAZÚ Dopoledne prohlídka centra Montevidea a poté transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacú, které je brazilskou vstupní branou k vodopádům Iguazú – jedné z největších přírodních atrakcí Latinské Ameriky. Ubytování v hotelu nedaleko vodopádů a odpoledne prohlídka skvělého ptačího parku, kde se seznámíte s jednotlivými druhy tukanů, papouš- ků a dalšího místního ptactva. 16. den VODOPÁDY IGUAZÚ Celodenní návštěva vodopádů z argentinské stra- ny, kde se navštěvníci ocitají v nitru samotných vodopádů a absolvují dva rozličné panoramatické okruhy, aby se nakonec vláčkem přiblížili a došli k nejvyššímu vodopádu zvaný Ďáblův chřtán. Do- poručujeme velmi osvěžující projížďku člunem pod vodopády. 17. den VODOPÁDY IGUAZÚ Dopoledne prohlídka vodopádů z brazilské strany, které Vám poskytnou krásné panoramatické po- hledy na vodopády a cestou se setkáte se zví- davými nosály. Zájemci o přelet nad vodopády mohou absolvovat 10-minutový přelet na brazilské straně. Odpoledne odlet do Rio de Janeira a uby- tování. 18. den RIO DE JANEIRO Po snídani nás čeká prohlídka sochy Krista na kopci Corcovado ve výšce 710 m, ze kterého je nád- herný výhled na celé Rio, dále navštívíme slavný fotbalový stadion Maracana, proslulý Sambodrom, kde se odehrávají karnevalové přehlídky, a metro- politní katedrálu. 19. den RIO DE JANEIRO Po snídani poznáme pláže Ipanema, Leblon, na- vštívíme bohémskou čtvrť Santa Teresa a na závěr dne uvidíme další nádherné pohledy na Rio z vr- cholu Cukrové homole. Navečer transfer na letiště a odlet do Evropy. 20. den PRAHA Přílet navečer do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Lima/Rio de Janeiro-Praha s přestupy, letištní taxy, přelety Lima – Cuzco, La Paz – Santiago – Buenos Aires, Montevideo – Iguazu – Rio de Janeiro, 17 noclehů v 3* hotelu se snídaní, pozemní dopravu během programu, uvedený program včetně vstupů, místní průvodce, služby čes- kého průvodce CK Soleada, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: odletovou taxu z La Pazu (cca 30 USD), komplexní cestovní pojištění, fakultativní výlety, spro- pitné pro místní průvodce. Příplatky: jednolůžkový pokoj (22.000Kč). Minimum: 8 osob Nabízíme Vám také možnost prodloužení pobytu v Riu o libovolný počet nocí. Bližší informace v naší CK. kód zájezdu termín cena (Kč) 617 19. 4. – 8. 5. 2016 129 900 618 25. 10. – 13. 11. 2016 129 900 717 18. 4. – 7. 5. 2017 134 900 718 24. 10. – 12. 11. 2017 134 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den BUENOS AIRES Dopoledne přílet do Buenos Aires, transfer do ho- telu a po krátkém odpočinku prohlídka centra měs- ta s hlavním náměstím Plaza de Mayo, Metropolitní katedrálou a prezidentským palácem Casa Rosada. Procházka po nejširší ulici světa Avenida 9 de Julio se symbolem města Obeliskem republiky. Návštěva bohémské čtvrti San Telmo a čtvrti La Boca s pes- trobarevnými domky a domácím klubem Diega Maradony, návštěva hrobky Evity Perón na impo- zantním hřbitově La Recoleta. 3. den SALTA Ráno odlet na severozápad Argentiny do města Salta. Nadmořská výška pouhých 1100 m.n.m. mu dává příjemné klima, které doplňuje nádherná koloniální architektura. Až se ubytujeme, prohléd- neme si koloniální centrum města, a také vyjedeme lanovkou na vyhlídku nad centrem města. 4. den TREN A LAS NUBES Největší atrakcí celého regionu je bezesporu jízda „vlakem do nebes“. Unikátní trasa vede ze Salty přes vesnici San Antonio de los Cobres až na via- dukt La Polvorilla v nadmořské výšce 4200 m.n.m. Během celého dne vlak urazí 217 km přes 29 mostů a 13 viaduktů a také staví v malých vesničkách po trase. Protože rychlost vlaku je v průměru 35 km za hodinu, mají pasažéři dostatek času užívat si nádherné výhledy. 5. den CAFAYETE Dnes nás čeká celodenní výlet do městečka Cafay- ate. Ráno se vydáme směrem na jih k malému ko- loniálnímu městečku Cafayate, které si zachovalo Čekají Vás silné zážitky z tohoto unikátního okruhu, kterému dominuje město Salta a jeho okolí, jízda „vlakem do nebes“ do San Antonio de los Cobres, přejezd přes průsmyk 4800 m.n.m. do San Pedra v Chile, působivé gejzíry a třídenní cesta po Altiplanu do Bolívie přes nádherné laguny až na Salar Uyuni. To vše rámuje krátký úvod v Buenos Aires a zakončení pobytu v bolivijských městech Potosí, Sucre a Santa Cruz. BUENOS AIRES – SALTA – CAFAYATE – SAN ANTONIO DE LOS COBRES – JUJUY – SAN PEDRO DE ATACAMA – SALAR DE UYUNI – UYUNI – POTOSI – SUCRE – TARABUCO – EL FUERTE DE SAMAIPATA – SANTA CRUZ Do nitra And – Argentina, Chile a Bolívie

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

BUENOS AIRES – SALTA – CAFAYATE – SAN ANTONIO DE LOS COBRES – JUJUY – SAN PEDRO DE ATACAMA – SALAR DE UYUNI – UYUNI – POTOSI – SUCRE – TARABUCO – EL FUERTE DE SAMAIPATA – SANTA CRUZ svoji poklidnou atmosféru a je vyhlášené vinař- stvím. Pěstuje se zde unikátní argentinská odrůda bílého vína – Torrontes. Nevynecháme návštěvu místního vinařství a ochutnávku zdejšího vína. Po cestě na jih budeme projíždět soutěskou Quebrada del Río Las Conchas a Cafayate. Tyto skalní útvary oplývají variacemi červené barvy a především během západu slunce se kouzelně barví. Navečer návrat do Salty. 6. den PURMAMARCA – SAN PEDRO DE ATACAMA Brzy ráno se vydáme na přejezd And směrem do Chile. Vyrazíme na sever od Salty přes město Jujua a poté začneme stoupat do andských hřebenů. Pro- jedeme vesnicí Purmamarca, v blízkosti které se nachází stejnojmenná Quebrada de Purmamarca. Minerály v horninách zde vytvářejí bohatou paletu červené barvy. Nejznámější kopec se nazývá „hora sedmi barev“. Z Purmamarca cesta začíná stoupat až do výšky 4800 m.n.m, kde překonáme průsmyk a začneme klesat k solnému ložisku „Salinas Gran- des“. Navečer dorazíme do městečka San Pedro de Atacama. 7. den EL TATIO – VALLE DE LA LUNA Brzy ráno vyrazíme pozorovat El Tatio – nejvýše položené gejzíry na světě nacházející se ve výšce 4300 m a tryskající do výše 30 m. Po snídani kou- pel v termálních pramenech. S prvními slunečními paprsky budeme obdivovat majestátní gejzíry s jasným azurovým pozadím náhorní plošiny – Al- tiplana. Při zpáteční cestě můžeme pozorovat míst- ní Altiplano s typickou florou a faunou – lišky, lamy a vikuně. Zastávka u pramenů Puritama, kde ter- mální vody omývají skaliska a vytvářejí tak malé vodopády ve výšce 3500 m. Po odpoledním od- počinku návštěva Měsíčního údolí (Valle de la Lu- na) ve výšce 2500 m, kde zastavíme na několika vyhlídkách s překrásnou scenérií při západu slunce. 8. – 9.den ALTIPLANO – SALAR UYUNI Brzy ráno vyrazíme směrem k bolivijským hranicím kolem vulkánu Licancabur (5390 m.n.m.). Tento vulkán se majestátně tyčí nad San Pedrem a oko- lím. Během následujících dvou dnů spatříte neza- pomenutelné krásy Altiplana. Pro tuto oblast And, kde spadnou jen minimální srážky, jsou typické la- guny, které se barví podle obsažených minerálů (Laguna Verde, Laguna Colorada, Laguna Cachi). Tato jezera jsou osídlena vzácnými druhy plame- ňáků – Jamesovy a také běžnými druhy – andskými a chilskými. Tisíce ptáků přes noc zamrzají na hladině lagun a každé ráno čekají na první sluneční paprsky. Během cesty budeme moci spatřit i bi- zarní skalní a písečné útvary, frekventované horké prameny a mnoho vulkánů s neuvěřitelně pravidel- nými kónickými tvary. Vzduch je v této nadmořské výšce (2500-4500 m.n.m.) průzračně čistý a te- ploty mohou padat k bodu mrazu. 10. den ISLA INCAHUASI – POTOSÍ Poslední den tohoto úžasného výletu nás čeká nej- větší solné naleziště světa – Salar Uyuni. Na ploše větší než 10 tis. km2 se rozkládá vyschlé solné ložisko, uprostřed kterého jsou skalnaté ostrovy porostlé kaktusy. Navštívíme ten nejznámější z nich – Isla Incahuasi. Poté budeme pokračovat napříč Salarem k městu Uyuni. Po krátké zastávce se vydáme na poslední část cesty do Potosí. Pří- jezd navečer a nocleh. 11. den POTOSÍ Město Potosí je se svým historickým centrem zařazeno na seznam památek UNESCO a patří mezi nejstarší španělská koloniální města Ameriky. Proslavilo se především těžbou stříbra, které po staletí financovalo španělské království. Proto nej- prve vyrazíme na exkurzi do stříbrných dolů pro- vrtávajících kopec Cerro Rico nad městem. Jedi- nečná příležitost spatřit těžební metody, které se nezměnily od dob španělské kolonizace. Odpo- ledne navštívíme proslavenou mincovnu Casa de la Moneda a kostel San Francisco. 12. den SUCRE Dopoledne budeme mít čas k prohlídce dalších za- jímavostí centra – bohatě zdobené kostely, tržiště a především každodenní život na ulicích. Odpo- ledne se přesuneme do Sucre – hlavního města Bolívie, které je také na seznamu UNESCO. Díky své koloniální architektuře a příjemnému klimatu je Sucre považováno za nejkrásnější město Bolívie. 13. den TARABUCO Tento den se nám naskytne jedinečná příležitost vidět místní trh ve vesnici Tarabuco, který se koná pouze v neděli a kde se scházejí místní obyvatelé z okolí. Prodává se zde vše od zeleniny přes ruko- dělné výrobky až po koku. Odpoledne návrat do Sucre. 14. den SUCRE – SANTA CRUZ Po snídani si prohlédneme centrum s hlavním ná- městím Plaza 25 de Mayo s katedrálou a palácem Casa de la Libertad, kde byla Simonem Bolivarem vyhlášena nezávislost. Další zajímavostí je etno- grafické muzeum textilií a klášter La Recoleta. Od- poledne transfer na letiště a odlet do Santa Cruz, největšího a nejbohatšího města země. Santa Cruz je hlavním městem stejnojmenné provincie, která leží v nížinaté východní části země. 15. den SAMAIPATA Ráno vyrazíme jihozápadním směrem ze Santa Cruz zpět do hornaté oblasti. Navštívíme tajuplný skalní útvar El Fuerte de Samaipata, o jehož pů- vodu existují mnohé teorie. Od roku 1998 je tato památka také na seznamu UNESCO. Dále si pro- hlédneme městečko Samaipata a zpáteční cesta do Santa Cruz nám nabídne nádherné přírodní sce- nérie a možnost koupání u vodopádů Las Cuevas. 16. den SANTA CRUZ Dopoledne volno, následuje transfer na meziná- rodní letiště a odlet do Evropy s přestupem. 17. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Buenos Aires / Santa Cruz – Praha vč. letištních tax, vnitrostátní přelety Buenos Aires – Salta a Sucre – Santa Cruz, uby- tování v hotelech 3* se snídaní, pozemní dopravu a transfery, uvedený program včetně vstupů, česky mlu- vícího průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, odletová taxa cca 25USD. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 619 3. 5. – 19. 5. 2016 112 900 620 1. 11. – 17. 11. 2016 112 900 719 2. 5. – 18. 5. 2017 115 900 720 31. 10. – 16. 11. 2017 115 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy v odpoled. hodinách s přestupem. 2. den BUENOS AIRES Přílet do Buenos Aires, transfer do hotelu v centru a odpoledne prohlídka této metropole. Navštívíme Avenida 9 de Julio, Prezidentský palác Casa Rosa- da, Catedrala Metropolitana, slavný Obelisk i ruš- nou pěší zónu Florida a další zajímavá místa. 3. den TIGRE – TANGO SHOW Ranním vlakem se vydáme do městečka Tigre, kam jezdí obyvatelé Buenos Aires na víkendové pikniky a kde se projedeme lodí po ramenech řeky Paraná. Poklidné městečko je příjemnou změnou od rušného centra Buenos Aires. Odpoledne návrat do metropole, kde budeme pokračovat v prohlídce. Navštívíme např. slavný hřbitov Recoleta. Večer Vás čeká nezapomenutelná Tango Show s pravým argentinským steakem. 4. den USHUAIA Transfer na letiště a odlet do nejjižnějšího ar- gentinského města – Ushuaia. Během několika hodin letu se ocitneme v Ohňové zemi, v nejjižnější části Patagonie, odkud začneme naše putování. Transfer do hotelu a volno na prohlídku města. Nejprve se nechte unést rytmy tanga v Buenos Aires a poté začne naše putování Patagonií na „konci světa“ v Ushuaia, odkud budeme pokračovat do Chile do NP Torres del Paine, zpět do Argentiny za unikátním ledovcem Perito Moreno a dále až pod majestátný Fitz Roy. Poslední zastávkou je „malé Švýcarsko“ v Bariloche včetně výroben čokolády. BUENOS AIRES – USHUAIA – BEAGLE CHANNEL – MAGALHAESŮV PRŮLIV – PUNTA ARENAS – SENO OTWAY – PUERTO NATALES – NP TORRES DEL PAINE–ELCALAFATE–PERITOMORENO–ELCHALTEN–FITZROY–BARILOCHE–NPNAHUELHUAPI–BUENOSAIRES Led a oheň Patagonie – Argentina a Chile

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

BUENOS AIRES – USHUAIA – BEAGLE CHANNEL – MAGALHAESŮV PRŮLIV – PUNTA ARENAS – SENO OTWAY – PUERTO NATALES – NP TORRES DEL PAINE–ELCALAFATE–PERITOMORENO–ELCHALTEN–FITZROY–BARILOCHE–NPNAHUELHUAPI–BUENOSAIRES 5. den BEAGLE CHANNEL – NP TIERRA DEL FUEGO Po snídani se pojedeme podívat do Parque Na- cional Tierra del Fuego. Tento pobřežní národní park byl vyhlášen jako první v Argentině. V odpo- ledních hodinách podnikneme výlet lodí po zálivu Beagle Channel, kde uvidíte ostrovy s mnoha ptačími koloniemi a lvouny. 6. den USHUAIA – PUNTA ARENAS Brzy ráno odjezd autobusem směrem na Punta Are- nas na chilské pevnině. Během cesty napříč celým ostrovem Ohňová země, překročíme hranice mezi Argentinou a Chile a nakonec pojedeme trajektem přes Magalhaesův průliv. Tento den Vám umožní poznat Patagonii tak jako žádný jiný. Nocleh v Punta Arenas. 7. den SENO OTWAY – PUERTO NATALES Dopoledne si prohlédneme centrum města včetně vyhlídky nad městem a místním hřbitovem. Od- poledne odjezd směrem na Puerto Natales v Chile. Po cestě se zastavíme v přírodní rezervaci Seno Otway, kde navštívíme místní kolonii tučňáků. Navečer příjezd do Puerto Natales, které je vstupní branou do národního parku Torres del Paine. 8. den TORRES DEL PAINE Celodenní výlet do národního parku Torres del Paine, který je vyhlášen za biosférickou rezervaci UNESCO a patří mezi největší turistické atrakce celé Patagonie. Nádherná tyrkysová jezera, ledovce, žulové masivy a husté lesy vytvářejí úch- vatný obraz přírody, který musí spatřit každý návštěvník Patagonie. 9. den NP O´HIGGINS Volný program. Možnost fakultativního výletu lodí do NP O Higgins. Plavba fjordy až k ledovci Bal- maceda a nádherné výhledy na NP Torres del Paine. 10. den EL CALAFATE Po snídani odjezd do Argentiny do městečka El Calafate, ubytování a prohlídka centra. 11. den PERITO MORENO – EL CHALTEN Brzy ráno se vydáme k největší atrakci této oblasti, k ledovci Perito Moreno, který se nachází v Parque Nacional Los Glaciares. Úchvatná podívaná na padající bloky ledu z výšky 60 m do jezera Lago Argentino Vám na dlouho utkví v paměti. Pro odvážné je zde možnost plavby na turistické lodi až do bezprostřední blízkosti ledovce. Návrat do El Calafate a navečer odjezd do El Chaltenu. 12. den FITZ ROY Brzy ráno se vydáme na celodenní výlet až k úpatí žulového masivu Fitz Roy, této jedinečné přírodní atrakce Patagonie. Navečer návrat do El Calafate. 13. den BARILOCHE Volné dopoledne k nákupům suvenýrů. Odpoledne odlet do San Carlos de Bariloche, které je nazýváno městem čokolády, a také Švýcarskem Latinské Ameriky. Leží na břehu jezera Nahuel Huapi a je považováno za nejkrásnější lyžařské středisko Ar- gentiny. Ideální místo pro výlety po Lake District v letním období. Odpoledne prohlídka centra a okolí. 14. den BARILOCHE Během tohoto dne absolvujeme tzv. „Circuito Chico“ – okruh po největších přírodních atrakcích v okolí Bariloche. Dále navštívíme lyžařské středisko Cerro Catedral. Sedačkovou lanovkou se vydáme na vrchol hřebenů, odkud je jedinečný výhled na celou jezerní oblast. 15. den BARILOCHE – BUENOS AIRES Během dne podnikneme výlet do okolí, navečer transfer na letiště a odlet do Buenos Aires. 16. den BUENOS AIRES Individuální volno k posledním nákupům nebo možnost fakultativních výletů (návštěva Estancie nebo Colonia), transfer na letiště a odlet do Prahy. 17. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Buenos Aires – Praha s přestupy včetně letištních tax, 14x ubytování v 3* hotelech se snídaní, 2x večeři, vnitrostátní přelety, veškerá doprava, výše uvedený program, služby prů- vodce CK SOLEADA, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fakulta- tivní výlety, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 621 22. 3. – 7. 4. 2016 112 900 622 29. 11. – 15. 12. 2016 112 900 721 14. 3. – 30. 3. 2017 115 900 722 28. 11. – 14. 12. 2017 115 900 ZAJIŠ UJEME OKRUŽNÍ POLÁRNÍ PLAVBY DO VŠECH REGIONŮ: • ANTARKTIDA • ARKTIDA • FALKLANDY • PATAGONIE • NORSKO • GRÓNSKO • ŠPICBERKY CK SOLEADA WWW.POLARNI-PLAVBY.CZ SPOLUPRACUJEME S NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI SVĚTOVÝMI OPERÁTORY POLÁRNÍCH PLAVEB. KOMPLETNÍ NABÍDKA NA

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy v odpoledních hodinách s přestupem. 2. den SANTIAGO DE CHILE Přílet do Santiago de Chile, transfer do hotelu a uby- tování. V odpoledních hodinách nás čeká prohlídka cen- tra, kdy navštívíme místa jako např. Plaza de Armas, katedrála, Palacio de la Moneda, Mercado Central, pa- horek Cerro Santa Lucía a moderní čtvrti – Bellavista a Providencia. Nocleh. 3. den VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do největšího přístavu Chile – Valparaíso, města bohémů, otlučených barevných domů vtěsnaných do blízkých svahů a krásných náměstí. Projedeme se některou z kuriózních lanovek (v centru jich najdete cca 14), které spojují dolní centrum s částmi v kopcích s fascinujícím výhledem na město. Uvidíme dům Pabla Nerudy – nejslavnějšího chilského spisovatele. Poté zhlédneme mondénní přímořské město Viña Del Mar, luxusní letovisko s kasiny a nádhernými hotely. Díky mnoha parkům a zeleni je nazýváno „zahrad- ním městem“. Navečer návrat do Santiaga. 4. den SAN PEDRO DE ATACAMA – VALLE DE LA LUNA Brzy ráno odlet na sever Chile do města Calama. Transfer do městečka San Pedro de Atacama. Ubytování. SANTIAGO DE CHILE – VALPARAÍSO – VIŇA DEL MAR – SAN PEDRO DE ATACAMA – VALLE DE LA LUNA – SALAR DE ATACAMA – EL TATIO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS – FRUTILLAR – JEZERO LLANQUIHUE – CHILOE – PETROHUE – VELIKONOČNÍ OSTROV Chile a Velikonoční ostrov Chile –země geografických extrémů, nabízí bohaté zážitky díky své rozmanitosti. Navštivte s námi poušť Atacama na severu země, region Santiaga de Chile a pacifického pobřeží a také jezerní oblast kolem vulkánu Osorno. Dalším skvostem programu je ostrov Chiloe se svojí nezaměnitelnou kulturou a více než 150 dřevenými kostely. Nakonec vás čeká téměř pět hodin letu na Velikonoční ostrov uprostřed Pacifiku. Tajemné sochy a místní kultura s kořeny v Polynésii ve Vás nechá hluboký zážitek...

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

SANTIAGO DE CHILE – VALPARAÍSO – VIŇA DEL MAR – SAN PEDRO DE ATACAMA – VALLE DE LA LUNA – SALAR DE ATACAMA – EL TATIO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS – FRUTILLAR – JEZERO LLANQUIHUE – CHILOE – PETROHUE – VELIKONOČNÍ OSTROV Odpoledne se vypravíme do nedalekého údolí naz- vaného Valle de la Luna – „Měsíční údolí“. To je ideální místo pro pozorování západu slunce zbarvující okolní vrcholky a písečné útvary do nád- herných barev. Po setmění návrat do hotelu. 5. den SALAR DE ATACAMA Jedno z nejsušších míst na světě – poušť Atacama nabízí úchvatné přírodní scenérie. Tento den pod- nikneme celodenní výlet kolem solné planiny – Salar de Atacama. U jezera Caxa je možné po- zorovat tři druhy plameňáků, kteří zde každoročně hnízdí. Dále budeme pokračovat až k Laguně Mis- canti a Miňiques, ležící ve výšce 4220 m.n.m. Navštívíme místní komunitu ve vesnici Socaire a budeme pokračovat do vesnice Toconao se stavbou kostela San Lucas Tower z vulkanického kamene. Odpoledne návrat do San Pedro de Atacama a procházka centrem vesnice. 6. den EL TATIO Ještě za setmění vyrazíme na El Tatio – nejvýše položené gejzíry na světě nacházející se ve výšce 4300 m.n.m. tryskající do výše 30 m. Po snídani koupel v termálních pramenech. S prvními slu- nečními paprsky můžeme obdivovat majestátní gejzíry s jasným azurovým pozadím náhorní plošiny – Altiplana. Při zpáteční cestě můžeme pozorovat místní flóru a faunu – lišky, lamy a vikuně. Zastávka v malé pastevecké osadě Machuca s typickými oby- dlími z nepálených cihel a se slaměnou střechou. Návrat do San Pedra de Atacama a transfer na letiště. Odlet do Santiaga. Nocleh. 7. den PUERTO MONTT – PUERTO VARAS – FRUTIL- LAR Ráno odlet ze Santiaga do Puerto Montt, krátká prohlídka centra a transfer do hotelu v Puerto Varas. Toto město leží na břehu jezera Llanquihue, za kterým se tyčí nádherně symetrický vulkán Osorno a vulkán Calbuco. Odpoledne se vypravíme do městečka Frutillar, ležící na západním břehu jezera a které je spjato s německými kolonizátory z 19. století. Návštěva místního muzea. Návrat do Puerto Varas. 8. den OSTROV CHILOE Dnešní den věnován prohlídce tohoto ostrova, který je díky svému unikátnímu kulturnímu i přírodnímu bohatství zařazen na seznam UNESCO. Pro ostrov je příznačné mlhavé a deštivé počasí, malebné dřevěné kostelíky (více než 150), své- bytná kultura místních obyvatel, typické domečky na kůlech (palafitos) na pobřeží a výborná kuchyně. Nejprve navštívíme město Ancud, a poté se přesuneme do města Castro. Snad nejtypičtější město ostrova, kde při procházce centrem nejlépe načerpáte místní atmosféru. Navečer návrat na pevninu. Nocleh. 9. den PETROHUE – OSORNO Ráno odjezd podél východního pobřeží jezera Llan- quihue směrem k národnímu parku Vicente Pérez Rosales. Tento park patří k nejkrásnějším v Chile nabízející nádherná jezera, vulkány, vodopády a bohatou faunu i flóru. Nejprve navštívíme mohutné vodopády Petrohué, které leží na stejnojmenné řece vytékající z jezera Todos los Santos. Poté nás čeká zastávka v osadě Ensenada v těsné blízkosti vulkánu Osorno. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiaga. Nocleh. 10. den SANTIAGO – VELIKONOČNÍ OSTROV Ráno transfer na letiště a odlet na Velikonoční os- trov. Po příletu transfer do hotelu a odpočinek. Odpoledne si projdeme vesnici Hanga Roa s tra- dičními rukodělnými suvenýry a prohlédneme si první plošiny (ahu), na kterých byly postaveny známé sochy Moai. V případě pěkného počasí vás čeká nezapomenutelný západ slunce. 11. den VELIKONOČNÍ OSTROV Celodenní exkurze po ostrově, během které navštívíme neznámější místa ostrova. Začneme u Ahu Vaihu a budeme pokračovat podél pobřeží k Ahu Akahanga. Nejdůležitější místo ostrova byl kamenný lom u vulkánu Rano Raraku, kde vznikla většina soch. Zde najdete velké množství dokon- čených i rozpracovaných soch, které již nebyly transportovány a umístěny do různých částí os- trova. Dále navštívíme Ahu Tongariki – nejvyšší a největší počet stojících soch na jedné plošině (15 soch). Odpoledne se vydáme na nádhernou bílou pláž Anakena s další plošinami a sochami, které vztyčil Thor Heyerdahl v padesátých 20. století. Poslední zastávkou je Te Pito – posvátný kámen, podle kterého se ostrovu přezdívá „ pupek světa“. 12. den VELIKONOČNÍ OSTROV Dnes navštívíme další atrakce ostrova – Puna Pau – místo, kde se těžil červený kámen pro Pukao (červená pokrývka hlav některých soch), Ahu Akivi a dále jeskyni Ana Kai Tangata. Odpoledne volno k relaxaci nebo individuální prohlídce vesnice a pobřeží. Večer vřele doporučujeme navštívit tradiční folklórní představení s večeří v tradičním stylu (fakultativní výlet). 13. den VELIKONOČNÍ OSTROV – SANTIAGO Poslední den na ostrově začneme prohlídkou vulkánu Rano Kau a posvátné vesnice Orongo, která leží na okraji tohoto kráteru. Zde se až do 19. století praktikoval kult Ptačího muže. Okraj kráteru ve výšce 250 m nad mořem naskýtá dramatické výhledy na pobřeží a blízké ostrůvky. Po návratu do vesnice volno. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiago de Chile. Transfer do hotelu. 14. den SANTIAGO Volné dopoledne v centru Santiaga, odpoledne transfer na letiště a odlet do Evropy. 15. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Santiago – Praha vč. letištních tax, vnitrostátní přelety Santiago- Calama – Santiago – Puerto Montt – Santiago – Veli- konoční ostrov – Santiago, 12x ubytování v hotelech 3* se snídaní, pozemní dopravu a transfery, uvedený pro- gram včetně vstupů, česky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fakulta- tivní program, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (22.000 Kč). Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 623 19. 3. – 2. 4. 2016 129 900 624 27. 10. – 10. 11. 2016 129 900 723 18. 3. – 1. 4. 2017 132 900 724 26. 10. – 9. 11. 2017 132 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den QUITO Centrum města Quito bylo v roce 1978 zapsáno na seznam památek UNESCO. Koloniální architektura, domy, katedrály, kostely a staré uličky jsou ty- pickou ukázkou toho lepšího, co zanechali špa- nělští kolonizátoři na území Latinské Ameriky. Nádherné panoramatické výhledy na město se vám naskytnou z vrcholu Loma Cruz, kam vyjedeme lanovkou. Ubytování v hotelu. 3. den LA MITAD DEL MUNDO La Mitad del Mundo je monument nedaleko vesničky San Antonio vystavěný přesně na geogra- fickém rovníku. Na stejném místě je Etnografické muzeum s informacemi o indiánských kmenech. Dále uvidíme věrohodný model kolo- niálního Quita a planetárium. Nejza- jímavější částí rezervace je 5 km širo- ký a 400 m hluboký vyhaslý kráter Pululahua. Západně od Quita nás uvítá výrazná dominanta vulkán Pichincha. 4. den OTAVALO – IBARRA Dnes navštívíme Otavalo, městečko ve výšce 2.550 metrů s necelými 30.000 obyvateli. Historie trhů v Ota- valu sahá až daleko před kulturu Inca. Na místním trhu se objevují rukodělné produkty ze širokého okolí a dokonce i z daleké Amazonie. Trhy jsou především na Poncho Plaza a v přilehlých uličkách. Prohlídka městečka San An- tonio de Ibarra, které proslavily zejména krásné výrobky ze dřeva a umělecké dřevořezby. 5. den PAPALLACTA Tento den se vypravíme do městečka Termas de Pa- pallacta, které je vyhlášené mezi ekvádorskou smetánkou pro svoje termální prameny. Z Papal- lacty jsou za pěkného počasí krásné výhledy na An- tisanu (5.753 m) směrem na jih. 6. den COTOPAXI Ráno vyrazíme do nejnavštěvovanějšího národního parku Ekvádoru – Cotopaxi. Navštívíme muzeum a podnikneme výlet k vulkánu. Navštivte s námi malou zemi na rovníku, jejíž historie je úzce spjatá s Peru i se španělskými kolonizátory, a přesto má svoji vlastní identitu. Okouzlí Vás atmosféra koloniálního Quita, majestátné sopky, termální lázně v Papallacta, vynikající kuchyně i přívětiví lidé. Vrcholem zájezdu je návštěva souostroví Galapágy. Kdo by se nechtěl vydat ve stopách slavného Charlese Darwina? QUITO – LA MITAD DEL MUNDO – OTAVALO – TERMAS DE PAPALLACTA – NP COTOPAXI – LAGUNA QUILOTOA – CHIMBORAZO – GUAYAQUIL– GALAPÁGY Cesta na rovník – Ekvádor a Galapágy

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

QUITO – LA MITAD DEL MUNDO – OTAVALO – TERMAS DE PAPALLACTA – NP COTOPAXI – LAGUNA QUILOTOA – CHIMBORAZO – GUAYAQUIL– GALAPÁGY 7. den LAGUNA QUILOTOA Laguna Quilotoa (3.850 m) je překrásný vulkanický kráter zaplněný vodou zelené barvy, s hloubkou 250 m, od které jsou nádherné výhledy na za- sněžené vrcholy Cotopaxi a Ilinizy Sur. Přejezd do města Riobamba. Nocleh. 8. den CHIMBORAZO Ráno vyrazíme k vulkánu Chimborazo (6268 m. n.m.), který je považován za nejvzdálenější bod od středu Země. Postupně vyjedeme autobusem až k poslední horské chatě Refugio Wympher (4800 mn.m.). Na úbočí masivu je možné spatřit stáda di- vokých vicuň. Odpoledne přesun do Guayaquilu. Navečer prohlídka centra a nábřeží Malecon 2000. Nocleh. 9. den GALAPÁGY V ranních hodinách odlet na Galapágy. Po příletu na letiště Baltra, transfer do města Puerto Ayora na jižní straně ostrova Santa Cruz. Odpoledne navštívíme pláže ostrova, kde se poprvé setkáme s místní faunou. Další zajímavostí jsou dva vulka- nické krátery Los Gemelos, ležící uprostřed ostrova Santa Cruz. Díky vulkanickému původu ostrova můžeme navštívit také Las Grietas – úzké průrva mezi útesy, kde se můžete vykoupat v osvěžující křišťálově čisté vodě. Nocleh. 10. den GALAPÁGY Dopoledne transfer na loď, ubytování a vyplutí. Dnes začne vaše dobrodružství po souostroví, kde najdete unikátní ekosystém s obrovskou variabili- tou a jedinečností. Národní park zahrnuje 18 os- trovů a několik set ostrůvků. Díky své poloze v Pa- cifiku (1000 km od jihoamerického kontinentu) se zdejší ekosystém vyvíjel izolovaně a najdete zde mnoho endemických druhů živočichů i ptáků, kteří se přizpůsobili místním přírodním podmínkám. Během plavby mezi ostrovy budete mít unikátní možnost pozorovat zblízka mořské ptáky, tereje modronohé, fregatky, kormorány, tučnáky, leguány suchozemské i mořské, lachtany, lvouny, želvy su- chozemské i mořské a mnoho dalších zajímavých živočichů. Sopečný původ ostrovů a unikátní flóra (opuncie) dotváří jedinečnou scenérii. Během dne se obvykle podnikají 1-2 výlety na ostrov v do- provodu zkušeného místního průvodce. V noci se loď přemístí k dalšímu ostrovu. Na palubě lodě je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových kabinách s privátním příslušenstvím, včetně plné penze. Nedílnou součástí návštěvy Galapág je i možnost šnorchlování, protože podmořský svět je stejně bo- hatý a fascinující jako pevnina. Díky studeným proudům jsou vody kolem celého souostroví bo- haté na živiny a najdete zde obrovská hejna ryb a velice často je možné spatřit žraloky, rejnoky a mořské želvy. 11. den GALAPÁGY Dnešní den je věnován ostrovu Isabela – největší ostrov souostroví tvořený spojením 6 vulkánů. Dopoledne navštívíme Vicente Roca Point – zátoka s mořskou jeskyní. Běžně zde spatříte tereje mod- ronohé, kormorány, lachtany nebo pelikány. Odpoledne se přesuneme k dalšímu ostrovu Fer- nadina. Během procházky po ostrově spatříte obrovské kolonie mořských leguánů, lachtany, kor- morány, leguány, pelikány a také místní lávové kaktusy. 12. den GALAPÁGY Během tohoto dne navštívíme Santiago Island (Puerto Egas), místo kde najdete pláže s černým pískem. Dříve se zde těžila sůl. Příjemná pro- cházka po pobřeží nabízí pozorování místního ptactva včetně unikátní Darwinovy pěnkavy. Od- poledne navštívíme malý ostrůvek ve tvaru čín- ského slaměného klobouku nazvaný Sombrero Chino Island. Vylodění na ostrov, procházka po vulkanickém pobřeží a pozorování fauny a flory. Jedinečná možnost šnorchlování s lachtany, tučňáky a místním druhem žraloků. 13. den GALAPÁGY Snídaně na lodi, vylodění v přístavu Puerto Ayora (největší město ostrova Santa Cruz), návštěva Charles Darwin Station. Tato výzkumná stanice je spravována mezinárodní neziskovou organizací zaměřující se na zachování ekosystému souostroví Galapág. Kromě jiného se zaměřuje na reprodukci a obnovu ohrožené populace endemických druh želv sloních. Následuje transfer na letiště na ostrově Baltra a odlet na pevninu a následně do Evropy. 14. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Quito – Praha s přestupy včetně letištních tax, přelet na Galapágy a zpět, privátní doprava během programu 8x ubytování v 3* hotelech se snídaní, 3x nocleh ve dvoulůžkových kabinách s příslušenstvím na výletní lodi na Gala- págách, plná penze během plavby (včetně pitné vody, čaje a kávy), uvedený program včetně vstupů, služby česky mluvícího průvodce CK, místní průvodce, po- jištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, odle- tová taxa z Quita (40 USD), vstup do NP na Gala- págách (110USD), spropitné, fakultativní program. Příplatky: jednolůžkový pokoj v hotelech na pevnině (10.000 Kč), cena single kabiny během plavby na vyžádání, nabízíme i možnost doplnění kabiny. Minimum: 8 osob Upozornění k programu na Galapágách. Naše CK si vyhrazuje právo na změnu programu na Galapágách s ohledem na velice přísná pravidla správy národního parku a jejího práva na změnu programu. Itineráře plaveb jsou kontrolované a schvalované správou NP a mohou být modifikovány bez upozornění na základě aktuálních podmínek počasí nebo ekosys- tému. Z tohoto důvodu je výše uvedený program pouze orientační a přesný itinerář bude upřesněn pro každý termín zájezdu vždy s dostatečným předstihem. Navštívené ostrovy a jednotlivá místa mohou být změněny a nemohou být v programu garantovány. kód zájezdu termín cena (Kč) 625 27. 4. – 10. 5. 2016 129 900 626 14. 9. – 27. 9. 2016 129 900 725 26. 4. – 9. 5. 2017 134 900 726 13. 9. – 26. 9. 2017 134 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy do Limy s přestupem. 2. den LIMA Po příletu do Limy následuje transfer do hotelu. Po odpočinku začneme prohlídku města v historickém centru na Plaza de Armas a budeme pokračovat přes náměstí San Martin, kostel San Francisco, Prezidentský palác a další atrakce tohoto města. Nocleh. 3. den CARAL – HUARAZ Brzy ráno odjezd do Huarazu, cestou zastávka ve městě Caral v údolí Supe, které je považováno za nejstarší civilizaci v Americe. Teprve nedávno byl objeven rozsah a význam tohoto osídlení pro předkolumbovské dějiny Ameriky. V červnu roku 2009 byl Caral zapsán na seznam UNESCO. Navečer příjezd do města Huaraz ležícího na úpatí pohoří Cordillera Blanca. Nocleh. 4. den CHAVÍN DE HUANTAR Dnešní exkurze nás zavede na východní stranu Cordillera Blanca, kde navštívíme Callejón de Conchucos (údolí Conchucos) a především Chavín de Huántar (3250 m.n.m.). Tato archeologická památka byla významná ve stejnojmenné před- incké kultuře Chavín, která patří k jedné z nej- starších na kontinentu. Nejvýznamnější budovou je Castillo de Chavín (hrad) s komplexem podzem- ních chodeb a impozantním 4,5 m vysokým opra- covaným žulovým blokem Lanzón de Chavín. Nevynecháme ani moderní muzeum v blízkosti památky. Na zpáteční cestě nás čekají nádherné výhledy na andské hřebeny. Nocleh v Huarazu. LIMA – CARAL – HUARAZ – CHAVÍN DE HUANTAR – NP HUASCARAN – YUNGAY – LAGUNA LLANGANUCO – SECHIN – TRUJILLO – CHAN-CHAN – CAJAMARCA – OTUZCO – CHACHAPOYAS – KUELAP – CHICLAYO – TUCUME – LAMBAYEQUE – SIPÁN Kultury severního Peru Unikátní okruh na českém trhu po stopách slavných preinckých kultur severního Peru. Již dávno před založením Cuzca obývali Peru vyspělé kultury Caralu, Chan-Chanu a Chavínu de Huantar. Dalším lákadlem bude oblast NP Huascarán. Z pobřeží se vydáme i do vnitrozemí do města Cajamarca a dále do oblasti Chachapoyas. Největším lákadlem je archeologické naleziště Kuelap – srovnávané svou atraktivitou s Machu Pichu na jihu Peru. Posuďte sami, zda je to pravda.

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

LIMA – CARAL – HUARAZ – CHAVÍN DE HUANTAR – NP HUASCARAN – YUNGAY – LAGUNA LLANGANUCO – SECHIN – TRUJILLO – CHAN-CHAN – CAJAMARCA – OTUZCO – CHACHAPOYAS – KUELAP – CHICLAYO – TUCUME – LAMBAYEQUE – SIPÁN 5. den NP HUASCARAN Celodenní exkurze do NP Huascarán. Brzy ráno vyrazíme na sever z Huarazu do městečka Yungay. Toto městečko bylo kompletně zničeno v roce 1970 během zemětřesení a následného sesuvu, který celé údolí zavalil. Pomník obětem československé horolezecké expedice najdete u jezera Llanganuco, které leží pod Huascaránem (6768 m.n.m.). Zde podnikneme krátký výlet po okolí. Návrat do Huarazu. 6. den HUARAZ Dnešní den máme vyhrazený na celodenní výlet po okolí Huarazu. Obrovskou raritou pro přírodovědce je největší bromélie na světě – Puya Raimondi. Tato rostlina květe pouze jednou za 80 let. Pokud budeme mít štěstí, najdeme alespoň několik kve- toucích rostlin. 7. den SECHIN – TRUJILLO Celodenní přesun do pobřežního města Trujillo, cestou návštěva Sechinu. Toto obřadní centrum patří do kultury Sechin, pro kterou jsou typická hrůzostrašná a krvavá zobrazení vyrytá do kamene. Večer příjezd do Trujilla. 8. den TRUJILLO – CHAN-CHAN Po snídani vyrazíme na výlet do největšího cihlového komplexu světa – Chan-Chan. Toto osídlení bylo hlavním městem kultury Chimú, nejmocnější říše severního Peru. Nejzachovalejší část komplexu je palác Tschudi. Další zastávkou bude oběd v místní restauraci na pláži Huanchaco, kde můžete spatřit typické rákosové čluny použí- vané místními rybáři. Odpoledne se vypravíme k Huacas del Sol y de la Luna. Obě pyramidy jsou postavené z nepálených cihel a pocházejí z období kultury Močiků. První pyramida je největší stavba předkolumbovského období. Naopak druhá pyra- mida nabízí zachované nástěnné malby a možnost spatřit vnitřní strukturu stavby. Odpoledne pro- hlídka historického centra Trujilla. Nocleh. 9. den CAJAMARCA Ráno se vydáme na cestu do města Cajamarca. Ubytování a po odpočinku se vydáme na vyhlídku Cerro Santa Apolonia, nabízející výhled na celé město. Další atrakcí jsou horké prameny s bazény – Baňos del Inca, kde nás čeká příjemná koupel, Plaza de Armas s katedrálou a především „výkupní místnost“ (El cuarto del rescate), kterou Inkové slí- bili naplnit zlatem za propuštění zajatého pa- novníka Atahualpu. 10. den CAJAMARCA V okolí města se nachází několik zajímavostí, které navštívíme. Začneme u Cumbe Mayo – starověký akvadukt vybudovaný více než 1200 let před příchodem Inků. V jeho blízkosti jsou zajímavé for- mace skal – Bosque de Piedras. Odpoledne nás čeká Ventanillas de Otuzco – preincké pohřebiště. Hrobky v podobě oken jsou vytesány do skalní stěny, kam pohřbívali místní kmenové vůdce. No- cleh. 11. den CHACHAPOYAS Dnes nás čeká celodenní přejezd do města Chachapoyas. Tato náročná, ale scénická cesta vede přes andské hřebeny a dostaneme se až na východní část And, na úpatí Amazonského regionu. Během cesty se bude postupně měnit klima i ve- getace. 12. den KUELAP Pro většinu turistů je synonymem Peru incké ztra- cené město Machu Picchu, nicméně sever Peru skrývá další velkolepou památku – Kuelap. Tento rozsáhlý komplex byl vybudován národem Čača- pojů. Ti žili v oblasti od 8. století až do začátku 16. století, kdy jejich říši dobili Inkové, a poté Španělé. Tento tajemný komplex ležící v nadmoř- ské výšce 1800 m.n.m. a znovuobjeveno bylo v roce 1843. Díky své odlehlosti je nesrovnatelně méně navštěvované než např. Machu Picchu. 13. den CHICLAYO Přesun zpět na pobřeží Pacifiku do města Chiclayo. Po příjezdu krátká prohlídka města. Nocleh. 14. den TUCUME – LAMBAYEQUE – SIPÁN Dnes nás čeká několik významných archeologic- kých lokalit regionu. Začneme ve městě Lambaye- que, kde jsou dvě zajímavé expozice. Muzeum hrobky Pána ze Sipánu je dnes jedno z nejlepších a nejmodernějších muzeí v Jižní Americe. Naše další kroky povedou do komplexu Tucume neboli Údolí pyramid. Zde najdete pozůstatky 26 pyramid rozmístěné v blízkosti kopce Cerro La Raya. Po- slední zastávkou bude Sipán – místo originální hrobky Pána ze Sipánu. Toto místo se nachází jihovýchodně od Tucume a zde v roce 1987 našli archeologové nepoškozenou hrobku. Na místě je malá expozice dokumentující vykopávky. Nocleh. 15. den TUCUME – LIMA Volné dopoledne, transfer na letiště a odlet do Evropy. 16. den PRAHA Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: letecká doprava Praha-Lima/Chiclayo- Praha s přestupy, letištní taxy, 13 noclehů v 3* hotelech se snídaní, uvedený program včetně vstupů, veškerou dopravu mikrobusem a transfery, místní průvodce, služby česky hovořícího průvodce CK SOLEADA, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spro- pitné pro místní průvodce, fakultativní program. Příplatky: jednolůžkový pokoj (16.000 Kč) Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 627 24. 5. – 8. 6. 2016 103 900 628 6. 9. – 21. 9. 2016 103 900 727 23. 5. – 7. 6. 2017 106 900 728 5. 9. – 20. 9. 2017 106 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den SANTA CRUZ DE LA SIERRA Přílet do města Santa Cruz na východě Bolívie. Transfer do hotelu a odpočinek. 3. den SAN JAVIER Ráno odjezd směrem k městečku San Javier, které je součástí tzv. okruhu jezuitských misií. V regionu najdete několik vesnic a měst, kde od 17. století za- kládali Jezuité misie a žili s původními do- morodými obyvateli. San Javier je nejstarší misie z konce 17. století. Většina misií je v současnosti zrestaurována a celý okruh je zapsán na seznam UNESCO. Nocleh strávíme v měs- tečku Concepcion. 4. den CONCEPCION – SANTA CRUZ Dnes si prohlédneme další misii v Concep- cion, kde kromě unikátní architektury, na- jdeme i muzeum misií a originální res- taurátorské dílny. Proces restaurování probíhá již od 80. let 20. století a pokračuje i v současnosti. Večer návrat do Santa Cruz. 5. den SUCRE V ranních hodinách odlet do Sucre, uby- tování a po obědě si prohlédneme centrum s hlavním náměstím Plaza 25 de Mayo s katedrálou. Další zajímavostí je etno- grafické muzeum textilií a klášter La Reco- leta. Díky své koloniální architektuře a příjemnému klimatu je považováno za nejkrásnější město Bolívie. 6. den TARABUCO Pouze v neděli máte jedinečnou příležitost navštívit tradiční trh ve vesnici Tarabuco, kde se scházejí místní obyvatelé z okolí. Prodává se zde vše od zeleniny přes rukodělné výrobky až po koku. Odpoledne odjezd do Potosí. Nocleh. 7. den POTOSÍ Dopoledne vyrazíme na exkurzi do stříbrných dolů provrtávajících kopec Cerro Rico nad městem. Jedinečná příležitost spatřit těžební metody, které Přestože je Bolívie jedna z nejchudších zemí regionu, nabízí jedinečný mix přírodních i kulturních atrakcí. Od jezuitských misií na východě, přes koloniální města Sucre, Potosí a La Paz. Velkým lákadlem programu je určitě návštěva stříbrných dolů v Cerro Rico v Potosí a především třídenní přejezd džípy v oblasti Salar de Uyuni. Nakonec navštívíme posvátné jezero Titicaca a slavný ostrov Isla del Sol. SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION – SUCRE – TARABUCO – POTOSÍ – UYUNI – SALAR UYUNI – ISLA INCAHUASI – LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE – ORURO – LA PAZ – COROICO – COPACABANA – ISLA DEL SOL To nejlepší z Bolívie

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION – SUCRE – TARABUCO – POTOSÍ – UYUNI – SALAR UYUNI – ISLA INCAHUASI – LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE – ORURO – LA PAZ – COROICO – COPACABANA – ISLA DEL SOL se nezměnily od dob španělské kolonizace. Od- poledne volno, možnost návštěvy horkých pramenů v okolí. 8. den POTOSÍ – UYUNI Během dopoledne si prohlédneme centrum tohoto historického skvostu zařazeného na seznam památek UNESCO. Navštívíme proslavenou min- covnu Casa de la Moneda a kostel San Francisco. Odpoledne odjezd do Uyuni, výchozího místa pro návštěvu unikátního přírodního skvostu – Salar Uyuni. 9. den SALAR UYUNI Dnes začneme třídenní dobrodružství napříč Alti- planem a Salarem Uyuni. Nejprve navštívíme ves- nici Colchani, kde místní obyvatelé vyrábějí jodizovanou sůl, a také uvidíte hotel postavený ze solných kvádrů. Ojos del Sal je nazývaná voda vyvěrající ze solného podloží. Dále se vydáme napříč přes solnou planinu na skalnatý ostrov s kaktusy – Isla Incahuasi. Zde poobědváme a bu- deme pokračovat na jih. Nocleh po cestě ve vesnici Agua Quisa. 10. den LAGUNA COLORADA Během tohoto dne budeme pokračovat napříč pouštní oblastí až k laguně Colorada. Tato oblast Altiplana je místem, kde každoročně hnízdí tři druhy plameňáků. Dále po cestě spatříme slavný „kamenný strom“ – Arbol de Piedra. Cílem dneš- ního dne je Laguna Colorada – rudá barva jezera je způsobena přítomností řas a planktonu. Scenérii doplňují nádherně růžoví plameňáci. Nocleh. 11. den GEJZÍRY – LAGUNA VERDE – UYUNI Brzy ráno vyrazíme ke gejzírům „Sol de Maňana“ a k horkým pramenům, kde se můžete zahřát. Po snídani pokračujeme přes „poušť Salvátora Dalího“ až k Laguně Verde. Za touto zeleně zbar- venou lagunou se v dálce tyčí vulkán Licancabur. Odtud se budeme vracet zpět do Uyuni. Příjezd navečer, odpočinek v hotelu. Kolem půlnoci se vy- dáme nočním vlakem do Orura. 12. den ORURO – LA PAZ V ranních hodinách příjezd do Orura, kde pře- sedneme na autobus a dojedeme do La Pazu (3700 m.n.m). Odpočinek a v odpoledních hodinách prohlídka centra (kostel San Francisco, katedrála, čarodějnický trh, museum koky). Následovat bude návštěva Měsíčního údolí – Valle de la Luna. 13. den COROICO Dnes se vypravíme ze suché oblasti náhorní pla- niny Altiplana do subtropického regionu Coroico. Největší atrakcí dne je jízda po staré, dnes již nevyužívané „silnici smrti“ klikatící se z průsmyku La Cumbre (4660 m.n.m) až do městečka Coroico (1200 m.n.m). Odpoledne si prohlédneme kávové a kokové pole. Návrat do La Pazu po nové silnici. 14. den COPACABANA Ráno odjezd směrem Altilano a pokračování přes město El Alto směrem k jezeru Titicaca. Trajektem překonáme úžinu Tiquina oddělující jižní část od hlavní části jezera. Po příjezdu do města Copaca- bana, ubytování a prohlídka centra (tržiště, Basil- ica de Nuestra Seňora de Copacabana). Před západem slunce můžeme vystoupit na Cerro Cal- vario, nabízející nádherný výhled na jezero a Isla del Sol. Nocleh. 15. den ISLA DEL SOL Ráno se lodí vypravíme na slavný „Sluneční os- trov“ – Isla del Sol, který je považován za kolébku incké civilizace. Navštívíme vesnici Yumani, incké schody, prameny a ruiny Pilkokaina. Dále si prohlédneme i severní část ostrova, která je méně navštěvována turisty. Odpoledne návrat do Co- pacabana. Nocleh. 16. den LA PAZ Transfer na letiště, odlet s přestupem do Evropy. 17. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Santa Cruz/La Paz-Praha s přestupy, vnitrostátní přelet Santa Cruz – Sucre, 12x nocleh v 3* hotelech se snídaní, 2x nocleh v jednodušším ubytování s příslušenstvím a plná penze během programu na Salar Uyuni, uvedený program včetně vstupů, privátní pozemní dopravu, místní průvodce, služby českého průvodce CK Soleada, zá- konné pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spro- pitné, odletová taxa z La Pazu (cca 35 USD) Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč) Minimum: 8 osob Poznámka: let může vést přes USA. Nutný biometrický pas a platné vízum nebo povolení ESTA pro tranzit přes USA. kód zájezdu termín cena (Kč) 629 3. 5. – 19. 5. 2016 109 900 630 4. 10. – 20. 10. 2016 109 900 729 2. 5. – 18. 5. 2017 112 900 730 3. 10. – 19. 10. 2017 112 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy v odpoledních hodinách, navečer přílet do Limy, transfer do hotelu. 2. den LIMA Po snídani začneme prohlídku města v historickém centru na Plaza de Armas a budeme pokračovat přes náměstí San Martin, kostel San Francisco, Prezi- dentský palác a čtvrť San Isidro až do Miraflores. 3. den ISLAS BALLESTAS – HUACACHINA – NAZCA Brzy ráno vyrazíme do města Pisco, odkud pod- nikneme výlet na ostrovy Ballestas, které jsou proslavené bohatou faunou. Oblast se proslavila těžbou guano (ptačí trus), používaného jako hno- jivo. Odpoledne navštívíme přírodní rezervaci na poloostrově Paracas. Po cestě se také zastavíme v oáze Huacachina uprostřed písečných dun nedaleko města Ica. Navečer příjezd do městečka Nazca. 4. den NAZCA – CHAUCHILLA V ranních hodinách transfer na letiště, odkud pod- nikneme úžasný přelet nad slavnými obrazci (ve tvaru zvířat a ptáků) v poušti u Nazca. Odpoledne se vydáme na hřbitov mumií ve vesničce Chauchilla. Navečer přesun luxusním busem po Panamerické dálnici na jih až do Arequipy. Nocleh. 5. den AREQUIPA Prohlídka tohoto druhého největšího města Peru ležícího v 2355 m.n.m. na úpatí vulkánu El Misti. Mimo jiné navštívíme místní klášter Santa Catalina. Volné odpoledne a příprava na další cestu do Colca Canyon. 6. den COLCA CANYON Brzy ráno vyrazíme na dvoudenní okruh tímto úžasným kaňonem, který je považován za nejhlubší na světě. Během cesty navštívíme mnoho vyhlídek a zajímavých míst. Odpoledne přijedeme do ves- nice Chivay, kde budeme nocovat. Možnost návštěvy místních termálních pramenů. 7. den COLCA CANYON – PUNO Ráno budeme pokračovat na nejslavnější vyhlídku Cruz del Condor, odkud je nádherný výhled na kaňon a na plachtící kondory. Dále navštívíme několik místních vesnic. Odpoledne se přesuneme do města Puno, ležícího na břehu jezera Titicaca. 8. den TITICACA – UROS – SILLUSTANI Na motorové lodi se vydáme ke slavným ráko- sovým ostrovům Uros, na kterých žijí místní in- diánské kmeny. Odpoledne návštěva pohřebních věží v Sillustani. Nocleh v Puno. 9. den PUNO – CUZCO Dnes přejedeme přes horské průsmyky do města Cuzco. Během cesty navštívíme několik zajímavých památek – Andahuaylillas, Pucara, La Raya. V poledne nás čeká oběd v místní typické restau- raci. Večerní procházka centrem. Nocleh v Cuzco. 10. den CUZCO – OLLANTAYTAMBO Ráno si prohlédneme incké ruiny v okolí Cuzca (Kenko, Tambomachay, Puca Pucara a Sacsay- huamán), poté se vydáme přes malebnou vesničku Chinchero směrem do Posvátného údolí. Dále navštívíme solná jezírka v Maras a zemědělské terasy v Moray. Nocleh ve vesnici Ollantaytambo. 11. den MACHU PICCHU Brzy ráno se vlakem vydáme do Aguas Calientes a odtud transfer autobusem až do těsné blízkosti ruin Machu Picchu. Tato nejslavnější a tajuplná památka pochází z 15. století a byla objevena až v roce 1911. Postupně si prohlédneme všechny části ruin a bude dost času i na individuální volno. Navečer návrat do vesnice Ollantaytambo. Nocleh. 12. den OLLANTAYTAMBO – PISAC Celodenní výlet po Posvátném údolí, jehož vstup je střežen pevností Ollantaytambo. Navštívíme i místní trh ve městě Pisac. Navečer návrat do Cuzca. 13. den CUZCO Dopoledne nás čeká prohlídka historického centra tohoto slavného inckého města (Korikancha, Plaza de Armas, katedrála). Město leží v nadmořské výšce 3400 metrů. Volné odpoledne a navečer transfer na letiště a odlet do Limy a pokračování letu do Evropy. 14. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Lima/Lima- Praha s přestupy, letištní taxy, 12 noclehů v 3* hotelech se snídaní, obědy dle programu, uvedený program včetně vstupů, privátní dopravu během programu, místní průvodce, služby českého průvodce CK Soleada, zákonné pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: kompl. cestovní pojištění, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (12.000Kč). Minimum: 6 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 631 24. 4. – 7. 5. 2016 93 900 632 23. 10. – 5. 11. 2016 93 900 731 23. 4. – 6. 5. 2017 95 900 732 22. 10. – 4. 11. 2017 95 900 Napříč Peru za 2 týdny Země kondorů, Inků, šamanů, mnoha záhad a tolika dalších zajímavostí, na je- jichž objevení Vám ani dva týdny nebudou stačit. LIMA – ISLAS BALLESTAS – NAZCA – AREQUIPA – COLCA CANYON – PUNO - TITICACA – UROS – CUZCO – MARAS – MORAY – POSVÁTNÉ ÚDOLÍ – OLLANTAYTAMBO – MACHU PICCHU

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

BELÉM – ILHA DE MARAJÓ – CAYENNE – KOUROU – CAW –PARAMARIBO - BROWNSBERG – BROKOPONDO – GEORGETOWN – KAIETEUR FALLS – ORINDUIK FALLS 1. – 2. den PRAHA – BELÉM Odlet z Prahydo Belému, transfer do hotelu. 3. den BELÉM Belém (Betlém) – hlavní město brazilského státu Pará a jedna z hlavních bran do Amazonie nabízí turistům mnoho historických i přírodních zají- mavostí. Během celodenního výletu si prohlédneme např. Baziliku Panny Marie Nazaretské, městskou tržnici Ver-O-Peso, betlémskou pevnost, přístav nebo budovu opery Teatro da Paz. Navštívíme také park Mangal das Garcas, který je kombinací bota- nické zahrady a ptačího parku. Ze 47 metrů vysoké věže uvidíte celý Belém jako na dlani. 4– 5.den ILHA DE MARAJÓ Po snídani se rychlou lodí vypravíme na dvoudenní výlet na ostrov Marajó. Ubytování na stylové hacien- dě s plnou penzí. Hlavní náplní pobytu je pozoro- vání bohaté fauny a flóry. Jsou zde k vidění kapy- bary, opice, papoušci, tukani a mnoho dalších živo- čichů Amazonie. Čeká nás také lovení piraní a noční pozorování kajmanů nebo projížďka na buvolech. 6. den CAYENNE Odlet z Belému do Cayenne – hlavního města Fran- couzské Guayany, která je zámořským francouz- ským departementem a platí se zde eurem. Navštívíme centrum hlavního města Cayenne a pozůstatky pevnosti Fort Ceperou. 7. den KOUROU Návštěva města Kourou, kde se nachází kosmod- rom Evropské kosmické agentury. Dozvíme se zde něco o raketoplánech, které jsou odtud posílány do vesmíru. Navštívíme centrum Jupiter, odkud byla vystřelena známá raketa Arianne. Dále půjdeme po stopách „Motýlka“ a navštívíme trestaneckou kolo- nii na Ostrovech spásy. Jedná se o tři ostrovy – Os- trov svatého Josefa, Ďáblův ostrov a Královský os- trov. Osadníci se na těchto ostrovech usazovali, aby se uchránili od malárie. 8. den CAW Caw – celodenní výlet do rezervace Caw, která je vyhlášenou oblastí na pozorování ptactva. Jedná se o přírodní rezervaci, kde můžete spatřit volavky, kormorány, papoušky nebo anhingy americké. 9. den PARAMARIBO Odlet do Surinamu. Paramaribo – unikátní město celé postavené ze dřeva je pod ochranou UNESCO a bylo vystavěno Nizozemci, kteří přinesli do džun- gle svoji a také indonéskou kulturu. V pospolitosti a poklidu zde žije několik kultur – Židé, Číňané, In- dové, Holanďané nebo indiáni. Uvidíme proto synagogu, pozoruhodný kostel sv. Petra a Pavla, který je největší dřevěnou stavbou Jižní Ameriky nebo pevnost Fort Zeelandia. To vše doplňuje roz- manitá škála tradičních hospůdek a restaurací . 10. den BROWNSBERG Celodenní výlet do národního parku Brownsberg, kde podnikneme nenáročnou procházku za po- zorováním přírody a vykoupeme se ve vodopádech. 11. den BROKOPONDO Celodenní výlet do oblasti Brokopondo zahájíme zastávkou na motýlí farmě, kde uvidíme pestrou škálu motýlů. Dále nás čeká vodní elektrárna Afobakka s výkladem místního průvodce. Poté se přesuneme k přehradě a vychutnáme si panora- matické výhledy na rozhlehlé jezero s mnoha ostrůvky. Dále pojedeme přes městečka Balingsula a Brokopondo a nakonec se vykoupeme na pláži Annanistrand v osvěžující vodě řeky Surinam. 12. den GEORGETOWN Odlet do Georgetown, hlavního města britské Guayany, ležícího na břehu veliké řeky Demerara. Na první pohled na vás dýchne britská atmosféra zasazená do Karibiku. Uvidíme anglikánskou kate- drálu sv. Jiří, neogotickou radnici, trh Stabroek Market. Poklidný ráz města dotváří místní parky. 13. den KAIETEUR FALLS a ORINDUIK FALLS Na závěr pobytu nás čeká asi hodinový let malým letadlem k nádherným vodopádům Kaieteur Falls. Zde si prohlédneme 226–251 m vysoký vodopád i ze země. Jedná se o tzv. single-drop vodopád a největší turistickou atrakci Guayany. Poté nás čeká další půlhodinový let k menším vodopádům Orinduik Falls na hranici s Brazílií. Vodopády jsou pouze 25 m vysoké a široké asi 150 m. Zde je mož- nost se vykoupat. Odtud se již letadlem vypravíme zpět do Georgetownu. 14. – 15. den Transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy. Cena zahrnuje: mezinárodní leteckou dopravu včetně tax, vnitrostátní přelety, ubytování v 3-4* hotelech se sní- daní, místní pronajatou dopravu, všechny vstupy uve- dené v programu, česky mluvícího průvodce, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spro- pitné, fakultativní výlety. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč). Minimum: 6 osob Možnost prodloužení pobytu na ostrově Curacao. kód zájezdu termín cena (Kč) 615 7. 4. – 21. 4. 2016 134 900 616 13. 10. – 27. 10. 2016 134 900 715 9. 2. – 23. 2. 2017 137 900 716 12. 10. – 26. 10. 2017 137 900 Belém – Fr. Guayana – Surinam – Guayana Navštivte s námi jedinečný okruh od brazilského Belému přes Francouzskou Guayanu, Surinam až do Britské Guayany. Naše putování zahájíme v ústí Amazonky, odkud se budeme pohodlnými krátkými lety přesunovat po jednotlivých zemích. Poznáte zajímavé kontrasty portugalské, francouzské a nizozemské kolonizace zasazené v amazonské džungli.

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem do Bogoty. Po příletu transfer a ubytování v hotelu v centru města. 2. den BOGOTA Čeká nás celodenní poznávání kolumbijské metro- pole – nejprve navštívíme městskou tržnici a uvi- díme množství exotického ovoce, masa, ryb a květin. Kolumbie je jedním z jejich nejvýznam- nějších světových vývozců. Odvážlivci mohou na trhu ochutnat bizarní a přitom lahodný nápoj ze smetany, brandy a rozmixovaného živého kraba. Dále nás čeká historické centrum Candelaria s náměstím Plaza Bolívar, katedrála, Capilla del Sagrario a Pre- zidentský palác. Prohlídka jedineč- ného Muzea zlata a zajímavé kolekce obrazů Boterova muzea. Vyjedeme také lanovkou na pahorek Montser- rate (3210 m.n.m), který byl pojmen- ován podle španělského Montserratu a z jehož vrcholku je možné spatřit Bogotu jako na dlani. 3. den IPAQUIRA – GUATAVITA Ve městě Zipaquirá, které je jedním z nejstarších měst v Kolumbii, navští- víme jedinečnou katedrálu ze soli, která je zároveň významným poutním místem. Dále navštívíme posvátnou lagunu Guatavita ve výšce 3000 m. n.m., kterou indiáni kmene Muisca využívali k rituálním obřadům. Mnoho ze zlatých předmětů vylovených z laguny je dnes vystavováno v Muzeu zlata v Bogotě. 4. den KÁVOVÁ OBLAST Ráno transfer na letiště a odlet do města Armenia, které je jednou ze vstupních bran do tzv. kávové oblasti. Navštívíme významného pěstitele kávy s ochutnávkou a odborným výkladem o jejím pěstování a zpracování. Ubytování v typické místní haciendě. Kolumbie i Panama byly po vyhlášení nezávislosti nad Španělskem součástí uskupení tzv. Velké Kolumbie – Gran Colombia. Ta byla vysněnou ideou osvoboditele Simona Bolívara. Navštivte proto s námi tyto dvě historicky související země, které se však ve 20. století vyvíjely každá po svém. V Kolumbii Vás čeká pestrý mix nejkrásnějších míst – hlavního města Bogoty a okolí, kouzelně zelené kávové oblasti, romantické Cartageny a překvapivě moderního Medellínu. Na závěr pobytu Vás čeká technický unikát – plavba Panamským průplavem a odpočinek a koupání na ostrovech Bocas del Toro. BOGOTA – ZIPAQUIRA – GUATAVITA – ARMENIA – VALLE DE COCORA – SALENTO – NEVADO DEL RUIZ – SANTA ROSA DE CABAL – CARTAGENA – OSTROVY ROSARIO – MEDELLIN – PANAMA CITY – PANAMSKÝ KANÁL – BOCAS DEL TORO Gran Colombia - Kolumbie a Panama

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

BOGOTA – ZIPAQUIRA – GUATAVITA – ARMENIA – VALLE DE COCORA – SALENTO – NEVADO DEL RUIZ – SANTA ROSA DE CABAL – CARTAGENA – OSTROVY ROSARIO – MEDELLIN – PANAMA CITY – PANAMSKÝ KANÁL – BOCAS DEL TORO 5. den VALLE DE COCORA – SALENTO V údolí Cocora se seznámíme s kolumbijským národním stromem „palma cera“ a projdeme se malebnou krajinou. Každý bude moci zasadit svoji vlastní palmu. Celá kávová oblast zvaná „Eje Cafetero“ je přírodním bohatstvím UNESCO. Po obědě v restauraci, kde můžete ochutnat vynikající pstruhy, navštívíme koloniální městečko Salento s nabídkou mnoha rukodělných výrobků. 6. den NEVADO DEL RUIZ – SANTA ROSA DE CABAL S několika zastávkami na aklimatizaci vystoupáme do národního parku Los Nevados. Při troše štěstí a dobrého počasí uvidíme zasněžený vrcholek sopky Nevado del Ruiz (5400 m), kde podnikneme krátký trek ve výšce kolem 4000 m. Za odměnu pak budeme odpoledne relaxovat v lázních pod vodo- pády Santa Rosa de Cabal. Poté odjezd na letiště v Pereiře a odlet do nejkrásnějšího kolumbijského města Cartagena de Indias. 7. den CARTAGENA Prohlídka historického centra tohoto univerzitního města s nádherně opravenými domy a španělskými balkóny. Katedrála, kostel sv. Pedra Claver, kostel sv. Dominika, Plaza Bolívar, klášter La Popa nebo pevnost sv. Filipa jsou jen některé z mnoha památek ve městě. Pro romantický zážitek můžete vyzkoušet projížďku v kočáře malebnými uličkami opevněného centra. Večer vás zavedeme na vynika- jící ryby, a poté je možné si dát osvěžující drink na hradbách města. 8. den OSTROVY ROSARIO Celodenní exkurze rychlou lodí podél ostrovů Rosario, které jsou kolumbijským národním parkem. Jedná se o překrásné souostroví tvořené 28 většími či miniaturními ostrovy, průzračným mořem, rybami a korálovými útesy. Na jednom z ostrovů bude oběd a koupání s možností návštěvy zajímavého akvária vhodně zasazeného do moře, kde jsou k vidění různé druhy ryb, žraloků a delfínů. Večer odlet do Medellínu. 9. den MEDELLIN Čeká nás celodenní prohlídka tohoto zajímavého moderního města, které má po několika letech mnoha změn daleko do představ o drogových kart- elech terorizujících místní obyvatele. Zhlédneme Metropolitní katedrálu, Náměstí soch s 23 sochami Fernanda Botera, vyhlídku nad městem s replikou tradiční vesničky Pueblito Paisa a uvidíme dům, kde byl dopaden a zastřelen drogový boss Pablo Escóbar. Využijeme také místní integrovanou MHD (metro a lanovka), kterou se dostaneme na pro- hlídku chudinské čtvrti. 10. den MEDELLIN – PANAMA Po snídani odjezd na letiště a odlet do Panama City. Transfer do hotelu a krátká večerní procházka. 11. den PANAMA CITY Dnes nás čeká prohlídka města. Nejprve navští- víme historické centrum nazývané „Casco Antiguo“ a také moderní část města, kam je soustředěno ob- chodní centrum města. Odpoledne nás čeká Panamský průplav – nejvýznamnější stavba Ameri- ky, která spojuje pacifickou a atlantickou stranu kontinentu. Ročně jím propluje více než 14.000 nákladních lodí. Navštívíme muzeum, kde se seznámíme s historií i současností této stavby a nakonec vyhlídka na plavební komoru Miraflores. 12. – 13. den BOCAS DEL TORO Brzy ráno transfer na letiště a hodinový let na trop- ické karibské ostrovy na severu Panamy. Zde strávíme dva dny v ráji. Koupání, šnorchlování a lenošení u moře. Navečer odlet do Panama City. 14. den PANAMSKÝ KANÁL Ráno se vydáme na jedinečnou plavbu Panamským kanálem. Na palubě výletní lodi uvidíme, jak loď proplouvá plavební komorou Miraflores Locks a Pedro Miguel. Mezi oceánem a hladinou jezera je výškový rozdíl 26 metrů. Během plavby po Gatun Lake budete moci pozorovat přírodní scenérie kolem kanálu. Součástí plavby je lehký bufetový oběd. Odpoledne návrat do hotelu. 15. den PANAMA CITY Volné dopoledne k posledním nákupům suvenýrů a poté transfer na letiště a odlet do Evropy. 16. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Bogota/Pa- nama City – Praha s přestupy, vnitrostátní přelety, letištní a bezpečnostní taxy, 15 noclehů v 3-4* hotelech se snídaní, autobusovou dopravu a transfery, výše uve- dený program, služby česky mluvícího průvodce CK Soleada a místních průvodců, zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fakul- tativní program, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč) Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 650 8. 2. – 23. 2. 2016 108 900 651 28. 11. – 13. 12. 2016 108 900 750 6. 2. – 21. 2. 2017 111 900 751 27. 11. – 12. 12. 2017 111 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den BOGOTA Přílet do Bogoty a transfer do hotelu. 3. den BOGOTA Celodenní návštěva města Bogota – historické cen- trum Candelaria, kde se nachází Plaza Bolívar, ka- tedrála a vedle ní Capilla del Sagrario, archi- tektonický klenot města. Dále návštěva Muzea zlata (Museo de Oro), jehož kolekce je považována za nejvýznamnější sbírku svého druhu na světě. Možnost návštěvy muzea Botero. Na závěr dne výstup pěšky či lanovkou na Cerro de Monserrate (3210 m.n.m.), z jehož vrcholku je možné spatřit město Bogota jako na dlani. 4. den ZIPAQUIRÁ Dnes se vydáme do městečka Zipaquirá, které se chlubí jedinečnou katedrálou ze soli, která je zá- roveň významným poutním místem. Solná katedrá- la je součástí tzv. Solného parku rozkládajícího se na ploše 32 hektarů. Dále navštívíme lagunu Gua- tavita ve výšce 3000 m.n.m., kterou indiáni kmene Muisca považovali za posvátnou a využívali ji k ri- tuálním obřadům. 5. – 6.den VILLA DE LEYVA – RÁQUIRA Ráno odjezd do Villa de Leyva, typického koloniál- ního městečka na úpatí And, jehož historie sahá do roku 1572 a kde jakoby se zastavil čas. Úchvatné náměstí a klášter jsou jedinečnými památkami v Jižní Americe. Cestou se zastavíme také v do- minikánském klášteře Ecce Homo a u zkameněliny dinosaura El Fosil staré 150 milionů let. Ubytujeme se v historickém centru Villa de Leyva a následující den se vrátíme do Bogoty s několika zastávkami. Městečko Ráquira je zajímavé výrobou krásné keramiky, kterou můžeme vidět v místní dílně. Uvidíme také významná místa, na kterých bojoval a dosáhl vítězství Simon Bolívar nad španělskými ko- lonizátory, např. historický most Puente de Boyacá. 7. den LETICIA – TABATINGA Transfer na letiště a odlet do města Leticia, které je vstupní branou do Amazonie na hranicích s Peru a Brazílií. Nejprve prohlídka Leticie, návštěva te- matického parku, ve kterém se na jednom místě se- známíte s bohatou vegetací a tropickými plody Doposud opomíjená Kolumbie je jednou z nejkrásnějších zemí Jižní Ameriky. Objevte s námi celé její bohatství – tajuplnou Bogotu, hory, sopky, Amazonii, kávovou oblast, karibské pláže, romantickou Cartagenu a spoustu dalších míst této kulturní země a rodiště slavného spisovatele – nositele Nobelovy cenu za literaturu Gabriela Garcíi Márqueze. BOGOTA – ZIPAQUIRÁ – LAGUNA GUATAVITA – VILLA DE LEYVA – LETICIA – AMAZONIE – PEREIRA – SALENTO – NEVADO DEL RUIZ – MEDELLIN – SANTA MARTA – NP TAYRONA – CARTAGENA DE INDIAS – OSTROVY ROSARIO Utajené skvosty Kolumbie

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

BOGOTA – ZIPAQUIRÁ – LAGUNA GUATAVITA – VILLA DE LEYVA – LETICIA – AMAZONIE – PEREIRA – SALENTO – NEVADO DEL RUIZ – MEDELLIN – SANTA MARTA – NP TAYRONA – CARTAGENA DE INDIAS – OSTROVY ROSARIO Amazonie. Krátký výlet do brazilského města Taba- tinga. Večer noční pozorování kajmanů. 8. den PUERTO NARIÑO Po snídani odjezd člunem do Puerto Nariño, kde si prohlédneme tuto pěknou vesničku, které se přez- dívá „Amazonské jesličky“ a kterou obývají indiáni z kmene Ticuna a Yagua. Odpoledne uvidíme jezera Tarapoto, kde je možné pozorovat růžové a šedé říční delfíny. 9. den PEREIRA – MANIZALES Dopoledne transfer na letiště a odlet přes Bogotu do města Pereira, která je jedním ze tří hlavních měst tzv. „kávového trojúhelníku“. Z Pereiry přejedeme asi 60 km do dalšího z těchto kávových měst Mani- zales, abychom se zaklimatizovali před výjezdem do národního parku Los Nevados. 10. den NEVADO DEL RUIZ – SANTA ROSA DE CABAL Návštěva národního parku Los Nevados, kde se nachází sopka Nevado del Ruiz (5400 m) a kde pod- nikneme krátký trek ve výšce kolem 4000 m. Při návratu navštívíme městečko Santa Rosa de Cabal a vykoupeme se v léčivých pramenech pod vodo- pády. Odtud nás čeká krátká cesta na ubytování v typické místní haciendě v Pereiře. 11. den VALLE DE CÓCORA A SALENTO Prohlídka kávových políček, ochutnávka kávy s odborným výkladem o jejím pěstování a zpraco- vání. V údolí Cocora se seznámíte s národním stromem Kolumbie „palma cera“. Procházka maleb- nou krajinou kolem malého koloniálního městečka Salento a v podvečer přejezd do Medellínu. Příjezd do Medellínu před půlnocí. 12. den MEDELLIN Čeká nás celodenní prohlídka tohoto zajímavého moderního města, které má po několika letech mnoha změn daleko do představ o drogových kar- telech terorizujících místní obyvatele. Zhlédneme Metropolitní katedrálu, Náměstí soch s 23 sochami Fernanda Botera, vyhlídku nad městem s replikou tradiční vesničky Pueblito Paisa a uvidíme dům, kde byl dopaden a zastřelen drogový boss Pablo Es- cóbar. Využijeme také místní integrovanou MHD (metro a lanovka), kterou se dostaneme na prohlíd- ku chudinské čtvrti. 13. den SANTA MARTA Po snídani zamíříme na letiště a zbytek našeho pobytu strávíme u karibského pobřeží. Přelet do nejstaršího města Jižní Ameriky Santa Marta za- loženého r. 1525. Ubytování v historickém centru a jeho prohlídka. Navštívíme katedrálu, rybářské městečko Taganga a koloniální rezidenci Quinta de San Pedro Alejandrino – místo posledního pobytu Simona Bolívara před jeho smrtí. 14. den NP TAYRONA Exkurze do národního parku Tayrona, kde najdete jeden z nejkrásnějších úseků karibského pobřeží na úpatí mohutného pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. Pěší procházka s vyhlídkami, dále podél pláže Cañaveral a tropickým lesem k Arrecifes, kde bude možné se osvěžit na malé pláži. Návrat do Santa Marty. 15. den CARTAGENA DE INDIAS Přesun ze Santa Marty do Cartageny. Cestou se za- stavíte u vulkánu del Totumo, jehož bahenní kou- pele jsou skvělým zpestřením cesty i příjemnou chladivou terapií v horkých dnech. Vedle vulkánu se poté můžete umýt. Pokračování do Cartageny a večerní procházka tímto romantickým městem. 16. den OSTROVY ROSARIO Celodenní exkurze na ostrovy Rosario, překrásné souostroví s průzračným mořem, rybami a korá- lovými útesy. Doporučujeme absolvovat také ná- vštěvu akvária vybudovaného v samotném moři, kde jsou jednotlivé ryby, žraloci a delfíni krmeni v oddělených sektorech. Místní průvodce Vás pou- tavým způsobem seznámí s těmito živočichy bě- hem jejich krmení. 17. den CARTAGENA DE INDIAS Dopoledne nás čeká Cartagena a historické cen- trum tohoto krásného univerzitního města – kate- drála, kostel sv. Pedra Claver, kostel sv. Dominika, Plaza Bolívar se sochou Simona Bolívara a inkvi- ziční palác, který byl svědkem mnoha soudních líčení, při kterých byli odpůrci katolické církve posíláni na smrt. Nedaleko odtud se nachází také hrad sv. Filipa a klášter La Popa. Odpoledne trans- fer na letiště a odlet domů. 18. den PRAHA Návrat do Prahy v podvečer. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Bogota - Pra- ha s přestupy, vnitrostátní přelety, letištní a bezpeč- nostní taxy, 15 noclehů v 3-4* hotelech se snídaní, autobusovou dopravu a transfery, výše uvedený pro- gram, služby česky mluvícího průvodce CK Soleada a místních průvodců, zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, možnost prodloužení pobytu v Cartageně nebo na ostrově San Andrés (podrobnosti na našich interne- tových stránkách). Příplatky: jednolůžkový pokoj (17.000 Kč) Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 633 3. 3. – 20. 3. 2016 103 900 634 20. 10. – 6. 11. 2016 103 900 733 2. 3. – 19. 3. 2017 105 900 734 19. 10. – 5. 11. 2017 105 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy pravidelnou linkou s přestupem do Caracasu. 2. den NP HENRI PITTIER Po snídani prohlídka centra hlavního města a výlet kabinkovou lanovkou do dvou tisíc metrů výšky pohoří Sierra de la Costa. Nezapomenutelné pohle- dy z ptačí perspektivy na šestimilionovou metro- poli a nahlédnutí do vysokohorské vegetace NP Ávia. Odpoledne odjezd do Choroní, ser- pentinami horské silničky tropickým mlž- ným pralesem NP Henri Pittier. Ubytování v půvabném koloniálním přístavu Puerta Colombia. 3. den CHUAO – GRAN PLAYA Ráno se vydáme do vesničky Chuao, do- stupné pouze lodičkou po moři, abychom si prohlédli plantáže, na nichž se rodí to nej- lepší kakao na světě, potom nás čeká kou- pání v Karibiku na nádherné pláži Gran Playa. Odpoledne návrat do civilizace, pře- jezd zpět přes hory do města Maracay a odtud návrat do Caracasu. 4. den PUERTO ORDAZ – ORINOCO Snídaně formou balíčku, časný transfer na letiště a přelet do Puerto Ordaz, návštěva vodopádů La llovizna a Cachamai, pozorování ptáků v Deltě Ori- noka a soutok řek Orinoco a Caroní, jejichž vody se nespojí, pouze tečou vedle sebe. Odtud přesun vozem cca 3 h do Boca Uracoa. Nalodění a plavba tropickým pralesem v deltě řeky Orinoko územím Venezuela - malé Benátky, jak zemi nazval Amerigo Vespucci, Vás nadchne především krásnou přírodou. Orinoko, Stolové hory, vodopády v Canaimě včetně nejvyššího vodopádu světa Salto Angel nebo jedinečné soustroví Los Roques v Karibiku tvoří jen část našeho ojedinělého okruhu, který doplňují také Andy na západě země, koloniální město Mérida a úžasné safari v nížinné oblasti Los Llanos. CARACAS – NP HENRI PITTIER – PUERTO COLOMBIA – CHUAO – PUERTO ORDAZ – ORINOCO – NP DELTA AMACURO – CANAIMA – SALTO ANGEL – LOS ROQUES – MERIDA – BARINAS – LOS LLANOS Velký okruh Venezuelou

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

CARACAS – NP HENRI PITTIER – PUERTO COLOMBIA – CHUAO – PUERTO ORDAZ – ORINOCO – NP DELTA AMACURO – CANAIMA – SALTO ANGEL – LOS ROQUES – MERIDA – BARINAS – LOS LLANOS indiánů kmene Warao až do kempu Bujana. Nocleh a večeře. 5. den NP DELTA AMACURO Celodenní výlet pěšky i kánoí za poznáním podi- vuhodné přírody NP Delta Amacuro v nepřehledné spleti ramen Orinoka. Návštěva indiánské vesnice kmene Warao, jejíž bojovník bude dnes naším přítelem a průvodcem. Oběd formou balíčku. Večeře v kempu. 6. den NP CANAIMA Po snídani přesun lodí do Tucupita a ráno transfer na letiště a přelet do NP Canaima. Procházka pod vodopádem Salto El Sapo a Salto El Hacha. Vy- koupání v laguně, večeře v Canaimě a ubytování v kempu. 7. den SALTO ANGEL Po snídani časně ráno nás čeká celodenní výprava pod nejvyšší vodopád na světě Salto Angel (979m); plavba motorovou kánoí asi 50 km proti proudu řeky Carrao a poté jejím přítoku Churún až do Caňonu del Diablo. Odtud asi hodinová vycházka pralesem na vyhlídku na vodopád a plavba zpět do Canaimy. Večeře. 8. den LOS ROQUES Po snídani odlet na souostroví Los Roques, uby- tování na ostrově Gran Roque. Jedná se o panenské souostroví skládající se ze 350 větších a menších ostrovů a vzdálené půl hodinu letu z Caracasu. Díky rozmanitosti mnoha ptáků a mořských živo- čichů byla celá oblast vyhlášena národním parkem v roce 1972 a najdete zde jen pár turistů. Cestovní ruch je zde regulován. Nejsou zde žádné velké hotely, pouze malé hotýlky a penziony soustředěné na hlavním ostrově Gran Roque, který je zároveň jediným obydleným ostrovem. Nachází se zde 1500 km2 korálových ostrovů a stejné číslo je i počtem obyvatel Gran Roque. Čekají zde na vás pa- nenské pláže s bílým pískem a možností šnorchlování. Ostrovy jsou rájem i pro další sporty jako je potápění, windsurfing nebo kitesurf. Na jed- nom z ostrovů se nachází také výzkumné centrum pro záchranu želv. 9. den LOS ROQUES Celodenní výlet katamaránem po okolních ostro- vech Francisquis a Madrisqui s obědem na lodi. 10. den MERIDA Dopoledne odlet do Caracasu a dále do Meridy, ubytování v centru. Merida je významné univer- zitní město nacházející se ve výšce 1625 m.n.m. s mírným klimatem a průměrnými teplotami kolem 19°C. 11. den MERIDA Dnešní den je vyhrazen pro jízdu lanovkou. Jedná se o nejvyšší a nejdelší lanovku na světě běžně jezdící do stanice Pico Espejo (4765 m) v celkové délce 12,6 km. Lanovka byla po osmileté rekon- strukci nedávno opět zprovozněna, avšak zatím ne- jezdí do nejvyšší stanice. Vyjedeme až tam, kam to bude možné a po krátké prohlídce okolí se vrátíme zpět do Méridy na prohlídku města. 12. den BARINAS – LOS LLANOS Ráno odjezd do venezuelské vysočiny známé jako Páramos, kde se nachází biologická stanice peču- jící o odchycené kondory, kde budete mít možnost se seznámit s tímto světově ohroženým ptákem. Cesta kolem Laguny Mucubají, kde je možné po- zorovat rozmanité aspekty tropické a zároveň vysokohorské vegetace. Ubytování na cestě. Pře- jezd nejvýše položeného silničního průsmyku Pico El Aguila (4100 m) klikatými serpentinami transandské silnice do města Barinas, které je vstupní branou do oblasti Los Llanos. Jedná se o vyhlášenou oblast nížin s deštnými pralesy, nekonečnými savanami a nesmírně bohatým za- stoupením mnoha živočišných druhů. Pozorování zvěře, západu slunce, lovení piraní bude hlavní ná- plní zdejšího pobytu. Ubytování ve stylové posadě. Po večeři noční safari. 13. den LOS LLANOS Po snídani začneme s objevováním zdejších roz- lehlých prérií a divoké zvěře. Během jediného dne je možnost zahlédnout mnoho živočichů, přede- vším leguány, kapybary, opice, kajmany, anakondy, oceloty a více než 340 druhů ptáků. Stejně rozma- nitá je i místní flóra s desítkami kvetoucích stromů, orchidejí, jasmínů, akátů nebo národního vene- zuelského stromu Araguaney. Oblast je také pro- slulá chovem dobytka a místními kovboji „llaneros“. 14. den CARACAS Odlet na letiště v Caracasu a pokračování letu do Evropy 15. den PRAHA Návrat do Prahy v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Caracas - Praha, vnitrostátní přelety, pozemní transfery, uby- tování v hotelech 3* a stylových „haciendas“ se sní- daní, 5x večeři, uvedený program včetně vstupů, česky mluvícího průvodce CK Soleada a zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: kompl. cestovní pojištění, spropitné. Příplatky: jednolůžkový pokoj (17.000 Kč) Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 636 22. 10. – 5. 11. 2016 95 900 735 11. 5. – 25. 5. 2017 97 900 736 21. 10. – 4. 11. 2017 97 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA Odlet z Prahy s přestupem. 2. den SAN JOSE Přílet do San José. Transfer do hotelu a odpočinek. 3. den SAN JOSE – POAS Tento den začneme návštěvou dalšího aktivního vulkánu Poas. Kráter se svojí šířkou 1,5 km patří mezi největší na světě. Typickým znakem vulkánu jsou gejzírová jezera smaragdové barvy. Stezky napříč parkem nabízejí možnost bližšího poznání této rezervace. Odpoledne prohlídka centra města, během které uvidíte významná kulturní a historická místa tohoto města. Národní divadlo, Národní muzem, Muzeum zlata, místní trh a další místa. 4. den TORTUGUERO Ráno odjezd ze San José do nejvýz- namnější přírodní rezervace Kostariky – národního parku Tortuguero. Po cestě je možné vidět banánové plantáže. Pobřežní přírodní rezervace Tortuguero se nachází na karibském pobřeží a je vyhlášeným místem rozmnožování mořských želv. Po obědě prohlídka vesnice Tortuguero. Večeře. 5. den TORTUGUERO V ranních hodinách se vydáme na procházku na prozkoumání probouzející se přírody. Návrat na snídani. Poté se vydáme na několika hodinovou Dvě nejrozvinutější země střední Ameriky oplývají množstvím přírodních atrakcí. Nabídneme Vám to nejlepší, co lze vidět během dvou týdnů. Obdivujte přírodu nejen pohledem vleže z pláže, ale také nad pralesem ze závěsných lávek v Monteverde. Zažijete osvěžující koupel v termálech pod Arenalem a odpočinete si na plážích v Manuel Antonio. Návštěva Kostariky by nebyla kompletní bez NP Tortuguero. Vaši cestu završí plavba panamským průplavem a prohlídka Panama City. SAN JOSE – VULKÁN POAS – NP TORTUGUERO – SARCHÍ – VULKÁN ARENAL – JESKYNĚ VENADO – HORKÉ PRAMENY TABACÓN – MONTEVERDE – CARARA – MANUEL ANTONIO – PANAMA CITY – PLAVBA PANAMSKÝM PRŮPLAVEM Středoamerický ráj – Kostarika a Panama

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

SANJOSE–NPTORTUGUERO–LAFORTUNA–VULKÁNARENAL–JESKYNĚVENADO–HORKÉPRAMENYTABACÓN–MONTEVERDE–CARARA – QUEPOS – MANUEL ANTONIO – ISLA TORTUGA – VULKÁN POAS – PANAMA CITY – PLAVBA PANAMSKÝM PRŮPLAVEM – NP SOBERANÍA projížďku po kanálech, kde je možné pozorovat místní faunu a floru. Po obědě můžete navštívit místní pláže Karibiku, které však nejsou příliš vhodné ke koupání. Na krásné pláže je potřeba si ještě pár dní počkat. 6. den TORTUGUERO – SAN JOSE Ráno poslední výlet po kanálech a poté transfer do San José. Volný večer. Nocleh. 7. den SARCHÍ – GRECÍA – ARENAL Ráno vyrazíme do městečka Grecía, kde uvidíme místní unikátní plechový kostel. Na závěr nás čeká návštěva tradiční výroby dřevěných volských povozů ve vesnici Sarchí. 8. den VENADO – TABACON V ranních hodinách se vydáme do nitra vápenco- vých jeskyní Venado, které se formovaly před miliony let. Podnikneme dobrodružný průzkum podzemních chodeb a tunelů. Odpoledne se vy- dáme na úpatí vulkánu Arenal a projdeme se po lávových polích. Navečer si odpočineme v horkých pramenech Tabacón. Přírodní bazénky a vodopády vám poskytnou zasloužený odpočinek. 9. den MONTEVERDE Ráno vyrazíme podél jezera Arenal směrem k pří- rodní rezervaci Monteverde. V tropickém pralese žije více než 400 druhů ptáků, 490 druhů motýlů a nepřeberné množství savců a více než 2500 druhů rostlin. Celá rezervace je protkaná stezkami, umožňující pozorování života v deštném pralese. Po setmění podnikneme procházku pralesem. 10. den MONTEVERDE Ráno vyrazíme na procházku pralesem po závěs- ných mostech, které umožňují pozorovat život v horních korunách pralesa. Fakultativně možnost adrenalinové jízdy na závěsných lanech nad prale- sem. Odpoledne návštěva zahrady kolibříků a kávové farmy. Zajímavý výklad o produkci kávy, kakaa a cukrové třtiny. 11. den JACO – CARARA – QUEPOS Ráno vyrazíme směrem k pacifickému pobřeží. Kolem poledne zastávka ve městečku Jaco. Na mostu přes řeku Tarcoles uvidíte desítky krokodýlů žijících v řece. Poté navštívíme přírodní rezervaci Carara, kde je možné spatřit papoušky ara. Trans- fer do NP Manuel Antonio. 12. den MANUEL ANTONIO Brzy ráno se vydáme do nejmenšího národního parku Kostariky – Manuel Antonio, který tvoří nád- herné pláže, skály a tropický prales. Je zde zas- toupena bohatá fauna i flóra. Ideální místo pro odpočinek a koupání. 13. den PALMAR NORTE – PANAMA CITY Ráno se vydáme směrem na jih k panamským hra- nicím. Po cestě se zastavíme ve vesnici Palmar Norte, kde byly objeveny velké kamenné koule. Po překročení hranice odlet z města David do Panama City. Transfer do hotelu. Nocleh. 14. den PANAMA CITY – MIRAFLORES Transfer na letiště a odlet do Panama City. Po příletu transfer do hotelu a následuje prohlídka centra města. Prohlédneme si historické centrum nazývané „Casco Antiguo“ a také moderní část města, kam je soustředěno obchodní centrum města. Odpoledne nás čeká Panamský průplav. Nejvýznamnější stavba Ameriky, která spojuje pacifickou a atlantickou stranu kontinentu. Ročně jím propluje více než 14.000 nákladních lodí. Navštívíme muzeum, kde se seznámíme s historií i současností této stavby a nakonec navštívíme plavební komoru Miraflores. Pokud budeme mít štěstí, uvidíme loď proplouvat komorou. 15. den PLAVBA PANAMSKÝM KANÁLEM Brzy ráno se vydáme na jedinečnou plavbu Panam- ským kanálem. Na palubě výletní lodi uvidíme, jak loď proplouvá plavební komorou Miraflores Locks. Ta se naplní sladkou vodou z jezera Pedro Miguels a loď se zvedne o 26 metrů. Během plavby po Gatun Lake budete moci pozorovat přírodní scenérie kolem kanálu. Součástí plavby je bufetový oběd. Navečer transfer na letiště a odlet do Evropy. 16. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – San José/Panama City – Praha s přestupy včetně letištních tax, vnitrostátní přelet, 13x ubytování v 3* hotelech se snídaní, 3x oběd a 2x večeři, transfery a dopravu mikro- busem, exkurze a vstupy dle programu, českého a míst- ního odborného průvodce, pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: spropitné, komplexní cestovní po- jištění a fakultativní program. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč) Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 637 11. 3. – 26. 3. 2016 94 900 638 25. 11. – 10. 12. 2016 94 900 737 17. 3. – 1. 4. 2017 96 900 738 24. 11. – 9. 12. 2017 96 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA – TUXTLA Odlet z Prahy do Mexico City a pokračování letu do města Tuxtla. Nocleh. 2. den SUMIDERO – SAN CRISTOBAL Ráno navštívíme slavný kaňon Sumidero a budeme pokračovat do malebného města San Cristóbal de Las Casas, kde si prohlédneme koloniální centrum. Nocleh. 3. den SAN JUAN CHAMULA – QUETZALTENANGO V okolí San Cristobalu navštívíme několik maleb- ných vesniček, včetně San Juan Chamula, která je pozoruhodnou ukázkou synkretismu indiánské a katolické víry. Po překročení hranic s Guatemalou budeme pokračovat do města Quetzaltenango. 4. den ZUNIL – ATITLAN Tento den podnikneme výlet do blízké vesničky Zunil. V této oblasti se nachází několik sopečných vulkánů. V Zunilu je možné vidět obyvatele v tradičním mayském ob- lečení. Další zajímavostí je místní svatý San Simón, kterého také navštívíme. Nakonec se vydáme do nedalekých horkých pramenů Fuen- tes Georginas. Přírodní bazény v horském prostředí jsou ideálním místem pro odpočinek. Odpoledne budeme pokračovat k jezeru Atitlan do vesnice Panajachel, kde se uby- tujeme. 5. den ATITLAN Celodenní výlet po tomto sopečném jezeře obklopeném třemi vulkány. Na břehu jezera leží několik vesnic, které v průběhu dne navštívíme. Mezi nejznámější patří Santiago Atitlan se svým patronem Maximó- nem. Další zajímavou vesničkou je San Pedro La Laguna se svými ká- vovými plantážemi. 6. den CHICHICASTENANGO Neděle patří nejznámějšímu trhu celé země – Chichicastenango v de- partmentu Quiché. Tato vesnice v horách nabízí jedinečný zážitek místního trhu a místa, kde nakoupit tradiční rukodělné výrobky. Vesni- ce je známá i svými šamanistickými seancemi. Odpoledne odjezd do města Antigua. 7. den ANTIGUA Antigua, bývalé hlavní město Guatemaly, patří me- zi nejkrásnější města Střední Ameriky. Od roku 1979 je zapsáno na seznamu památek Unesco. Město obklopené třemi vulkány má bohatou his- torii a najdete v něm nepřeberné množství kostelů a nádherných historických staveb. Kromě prohlíd- ky centra navštívíme typickou kávovou farmu, kde se seznámíme s procesem zpracování kávy. 8. den COPAN Ráno vyrazíme směrem ke Guatemala City a dále až na honduraské hranice. Kousek za hranicemi se nachází významná archeologická památka Copán. Ubytování. 9. den RIO DULCE – IZABAL Brzy ráno se vydáme na mayské památky. Kromě Poznejte všemožné aspekty máyské kultury, počínaje nádhernými pyramidami v pralesech Yucatánu, tradičními trhy Guatemaly a Mexika, chutnou kuchyní regionu, všudypřítomným pouličním ruchem a konče milými potomky této slavné středoamerické kul- tury. Na konci okruhu vás čeká odměna v podobě blankytných pláží Karibiku. MEXICO CITY – TUXTLA – SAN CRISTOBAL – QUETZALTENANGO – ZUNIL – JEZERO ATITLÁN – CHICHICASTENANGO – ANTIGUA – COPÁN – RIO DULCE – LIVINGSTONE – FLORES – TIKAL – BELIZE – PLAYA DEL CARMEN – TULUM – COBÁ – CANCÚN Mayský okruh - Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras U jarních termínů zájezdu Vám nabízíme jedinečnou možnost vidět naživo nejvýznamnější svátky Latinské Ameriky – Velikonoce. Během Velikonočního týdne se budeme pohybovat v Mexiku a Guatemale a na Velký pátek budeme v Antigua de Guatemala, kde se konají pouliční církevní procesí.

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

MEXICO CITY – TUXTLA – SAN CRISTOBAL – QUETZALTENANGO – ZUNIL – JEZERO ATITLÁN – CHICHICASTENANGO – ANTIGUA – COPÁN – RIO DULCE – LIVINGSTONE – FLORES – TIKAL – BELIZE – PLAYA DEL CARMEN – TULUM – COBÁ – CANCÚN samotného naleziště také navštívíme nové mu- zeum, ve kterém je rozsáhlá sbírka soch a replika chrámu Rosalila ve skutečném měřítku. Originální chrám se nachází na nalezišti a byl zakryt jinou stavbou. Odpoledne se vrátíme přes hranice do Guatemaly a budeme pokračovat do Rio Dulce, kde se ubytujeme. Toto městečko leží u břehů jezera Izabal. 10. den LIVINGSTONE – FLORES Lodí se po hladině jezera dá dostat až na karibské pobřeží do městečka Livingstone. Jediné místo v Guatemale, kde najdete potomky afrických otro- ků a kteří mají svůj vlastní jazyk Garífuna. Místní specialitou je pokrm z ryb a kokosového mléka. Od- poledne se vrátíme lodí do Rio Dulce a budeme po- kračovat do departmentu El Petén do města Flores. 11. den TIKAL Brzy ráno vyrazíme navštívit neslavnější mayské památky – Tikal. Toto největší mayské město se nachází uprostřed divoké džungle, kde se tyčí ma- jestátní pyramidy a můžete spatřit opice a různé druhy ptáků. Ve své největší slávě měl Tikal údajně až sto tisíc obyvatel. Návrat do Flores a ubytování. 12. den BELMOPAN Odjezd na hranici, přejezd do Belize. Zastávka v ty- pickém městečku San Ignacio. Dále krátká zastáv- ka v novém hlavním městě Belmopan. Pokračování na sever Belize až na hranice s Mexikem. Ubytová- ní v Mexiku. 13. den TULUM – COBÁ Ráno vyrazíme po karibském pobřeží do Playa del Carmen. Po cestě zastavíme v Tulum, na mayské památce rozkládající se na útesech karibského po- břeží. Dále navštívíme ruiny v Cobá s nejvyšší pyra- midou a poslední zastávkou bude cenote – podzem- ní jeskyně s průzračnou vodou. Odpoledne příjezd do Playa del Carmen. 14. – 15. den PLAYA DEL CARMEN Celodenní volno na koupání s možností fakulta- tivních výletů (Chichen Itzá, Isla de Mujeres). 16. den CANCUN Odlet z Cancúnu s přestupem do Evropy. 17. den PRAHA Přílet do Prahy. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Tuxtla/Cancún- Praha s přestupy včetně tax, ubytování v 3* hotelech se snídaní, uvedený program, privátní dopravu, trans- fery, česky hovořícího průvodce CK Soleada, místní průvodce, vstupy dle programu, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, spro- pitné, imigrační poplatky na hranicích. Příplatky: jednolůžkový pokoj (18.000 Kč) Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 639 19. 3. – 5. 4. 2016 101 900 640 29. 11. – 15. 12. 2016 93 900 739 8. 4. – 24. 4. 2017 103 900 740 28. 11. – 14. 12. 2017 95 900

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City, transfer do centra města, ubytování v hotelu. 2. den MEXICO CITY Návštěva hlavních pamětihodností v centru (hlavní náměstí Zócalo, prezidentský palác, aztécké vyko- pávky Templo Mayor, katedrála z 16. století, di- vadlo Bellas Artes a Torre Latinoamericana). Od- poledne zamíříme do Antropologického muzea. Večer návštěva náměstí Plaza Garibaldi, kde vy- stupují typičtí muzikanti se sombrery tzv. mariachis. 3. den TEOTIHUACAN Návštěva nejznámějšího mexic- kého archeologického místa Teotihuacan. Navštívíme Pyra- midu Slunce, Pyramidu Měsíce, Třídu mrtvých. Poté návštěva nejznámějšího poutního místa Mexika – chrámu Panny Marie Guadalupské. 4. den PUEBLA – CHOLULA Dnes nás čeká Puebla, která si uchovala svůj koloniální vzhled díky 70 kostelům a téměř tisícovce budov v cen- tru města s krásně zdobenými fasádami z ručně malovaných kachliček. Další zastávkou bude také Cholula, kde se na- chází starobylé indiánské naleziště s třetí největší pyramidou na světě. Cestou do Puebla zastavíme u vyhlídek na sopky Popocatépel a Iztaccihuatl. Ubytování v Pueble. 5. den CUERNAVACA – TAXCO Dopoledne krátká zastávka v dalším historickém městě Cuernavaca. Zvenčí si prohlédneme Corté- zův palác a navštívíme katedrálu Nanebevzetí Panny Marie s nástěnnými malbami v orientálním duchu z počátku 16. století. Odpoledne příjezd do Taxca, kde se ubytujeme. Taxco – město v horách proslulé těžbou stříbra, kde 90 % veškerého zboží tvoří kvalitní šperky ze stříbra a kde si můžete opatřit spoustu suvenýrů za rozumné ceny. Záro- veň navštívíme pozoruhodný kostel Santa Prisca a vyjedeme lanovkou na Monte Taxco. 6. den ACAPULCO Po snídaní odjezd do vyhlášeného přímořského letoviska Acapulco. Volný program a koupání v Acapulcu. Toto letovisko nabízí nespočetné množství kavárniček, restaurací a obchůdků. Večer zhlédneme odvážlivce skákající do moře ze 40 metrových útesů. 7. den OAXACA Volné dopoledne na koupání a relaxaci. Po poledni odhlášení z hotelu a transfer na letiště. Odlet s přestupem v Mexico City do města Oaxaca. Na obou letech je v případě příznivého počasí šance vidět zasněžené vrcholky sopek Popocatépetl a Iztaccihuatl. Jedinečné památky prehispánských kultur – Aztéků, Olméků, Toltéků či Mayů a koloniální architektura bý- vají tím hlavním lákadlem k návštěvě této rozmanité země. Víte ale, že i mexická kuchyně je zařazena mezi světové kulturní dědictví? Tajuplné pralesy Yukatánu, bílé pláže Karibiku a především neustálý optimismus místních obyvatel vám zcela určitě učarují. MEXICOCITY–TEOTIHUACAN–PUEBLA–TAXCO–ACAPULCO–OAXACA–MONTEALBÁN–SANCRISTÓBALDELASCASAS–AGUAAZUL – MISOL-HÁ – PALENQUE – CAMPECHE – CELESTÚN – MÉRIDA – UXMAL – CHICHEN ITZÁ – PLAYA DEL CARMEN – TULUM – CANCÚN Mexiko křížem krážem

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

MEXICOCITY–TEOTIHUACAN–PUEBLA–TAXCO–ACAPULCO–OAXACA–MONTEALBÁN–SANCRISTÓBALDELASCASAS–AGUAAZUL – MISOL-HÁ – PALENQUE – CAMPECHE – CELESTÚN – MÉRIDA – UXMAL – CHICHEN ITZÁ – PLAYA DEL CARMEN – TULUM – CANCÚN 8. den OAXACA – MONTE ALBÁN Dopoledne prohlídka historického centra, Oaxaca je jedním z nejkrásnějších mexických měst se zají- mavou katedrálou, kostelem sv. Dominika, parky, kolonádami, typickou krytou tržnicí a vyhlášenou čokoládou. Návštěva impozantních pyramid Monte Albán, které vystavěli Zapotékové a Mixtékové. Další zastávka bude u kostela Santa María del Tule, kde se nachází cypřiš s nejširším kmenem na světě o obvodu 42 metrů a výškou 43 metrů. Nedaleko odtud se také podíváme, jak se vyrábí tequila a mezcal. Návrat na ubytování do Oaxaca. 9. den TUXTLA Celodenní přesun do města Tuxtla Gutiérrez, které je výchozí branou do státu Chiapas. 10. den KAŇON SUMIDERO – SAN CRISTOBAL Ráno pokračování do Chiapa de Corzo, kde pod- nikneme plavbu člunem přes kaňon Sumidero, který je jedním z největších kaňonů Mexika s tisícimetro- vými srázy. Dále přijedeme do malebného indián- ského města San Cristóbal de Las Casas ve státu Chiapas. Ačkoli se zde zrodilo zapatistické hnutí, městu dominuje poklidná atmosféra díky jeho ko- loniální historii. Návštěva indiánské vesnice San Juan Chamula je pozoruhodnou ukázkou synkre- tismu indiánské a katolické víry. Největším zážitkem je návštěva netradičního křesťanského kostela se stovkami zapálených svící a nejroztodivnějšími obětními dary místních obyvatel. 11. den AGUA AZUL – MISOL-HÁ Po snídani pokračování do Palenque s úchvatnými pralesy pohoří Sierra Madre. Cestou navštívíme vodopády Agua Azul, kde se vykoupeme v prů- zračně křišťálové vodě a budeme pokračovat k vo- dopádům Misol-Há, které jsou zasazeny v tropic- kém pralese. Pozorování papoušků a tukanů. Uby- tování v Palenque. 12. den PALENQUE – CAMPECHE Dopoledne prohlídka starých mayských památek uprostřed džungle v Palenque, které lákají k po- zorování opic a papoušků ve volné přírodě. Chrám nápisů s hrobkou krále Pakala je jediným chrá- movým hrobem v Americe a nejvýznamnějším fu- nerálním památníkem prehispánské doby. Poté se přesuneme do Campeche na ubytování. 13. den UXMAL – MERIDA Koloniální památky Campeche jsou zapsány na sez- namu Unesco. Během dopoledne si prohlédneme město a dále vyrazíme na archeologické naleziště v Uxmalu. Při vstupu budete ohromeni „Kouzel- níkovou pyramidou“ vysokou 40 m a dalšími mo- numentálními stavbami. Navečer příjezd do Méridy, koloniálního města zvaného také „Bílé město“. 14. den MERIDA – CELESTÚN Po snídani návštěva katedrály, jejíž plán na vý- stavbu byl původně určen Limě. Návštěva Palacio de Gobierno, slavného Paseo de Montejo, a Monu- mento de la Patria, který reprezentuje historii Mexika. Odpoledne odjezd do přírodní rezervace Celestún s výskytem velkého množství tukanů, růžových plameňáků, pelikánů, krokodýlů i opic. Návrat do Méridy na ubytování. 15. den CHICHEN ITZÁ – PLAYA DEL CARMEN Návštěva slavného mayského sídliště v Chichen Itzá s majestátní pyramidou Kukulcan a jejími 365 schody, zdí z lebek a obětní studnou. Dále zastávka v Ik-il, kde je možné se vykoupat v přírodní nádrži „cenote“ uprostřed džungle. Navečer příjezd na ubytování do malebného letoviska Playa del Car- men, kde budete mít možnost okusit koupání v průzračném Karibiku spojené s příjemným ve- černím vyžitím. 16. den TULUM Ráno odjezd k archeologickému nalezišti Tulum – mayské město situované přímo na pobřeží. Toto malé opevněné přímořské město je jedním z nej- krásnějších archeologických nalezišť v Mexiku. Vzhledem k zaplavení ostatních měst se jedná o jediný dochovaný mayský přístav. Po prohlídce se budete moci vykoupat v blankytném moři přímo pod pyramidami. Odpoledne volno, odpočinek a koupání v Playa del Carmen. 17. den PLAYA DEL CARMEN Dopoledne volno v Playa del Carmen, odpoledne odjezd na letiště v Cancúnu a odlet do Evropy. 18. den PRAHA Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Mexico City/ /Cancún – Praha s přestupy včetně letištních tax, vni- trostátní přelety, privátní dopravu během okruhu, 16x ubytování v 3* hotelích se snídaní, uvedený program včetně vstupů, služby českého průvodce CK Soleada a pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: spropitné, kompl. cestovní pojištění, možnost prodloužení pobytu v Playa del Carmen. Příplatky: jednolůžkový pokoj (15.000 Kč) Minimum: 8 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 641 18. 2. – 6. 3. 2016 81 900 642 21. 4. – 8. 5. 2016 81 900 643 11. 11. – 28. 11. 2016 81 900 741 17. 2. – 6. 3. 2017 82 900 742 20. 4. – 7. 5. 2017 82 900 743 10. 11. – 27. 11. 2017 82 900 Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Mexico City/Oaxaca – Praha s přestupy včetně letištních tax, vnitrostátní přelety, privátní dopravu během okruhu, 8x ubytování v 3* hotelích se snídaní, uvedený pro- gram včetně vstupů, služby českého průvodce CK Soleada a pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: spropitné, kompl. cestovní pojištění, možnost prodloužení pobytu v Playa del Carmen. Příplatky: jednolůžkový pokoj (10.000 Kč) Minimum: 6 osob kód zájezdu termín cena (Kč) 644 18. 2. – 27. 2. 2016 58 900 645 21. 4. – 30. 4. 2016 58 900 646 11. 11. – 20. 11. 2016 58 900 744 17. 2. – 26. 2. 2017 59 900 745 20. 4. – 29. 4. 2017 59 900 746 10. 11. – 19. 11. 2017 59 900 MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – PUEBLA – CHOLULA – TAXCO – ACAPULCO – OAXACA – MONTE ALBÁN Kromě velkého okruhu Mexikem Vám nabízíme také menší 10-denní okruh po středním Mexiku nazvaný Svět Aztéků a španělské kolonizace. Zá- jezd je veden stejnou trasou a ukončen v Oaxace. Bližší informace naleznete na našich interne- tových stránkách. Pro případné zájemce nabízíme možnost prod- loužení pobytu v plážových hotelech v Playa del Carmen. Svět Aztéků a španělské kolonizace

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

1. den PRAHA – TUXTLA Odlet z Prahy přes Mexico City do Tuxtly Gutiérrez, která je výchozí branou do státu Chiapas. 2. den SUMIDERO – SAN CRISTOBAL Ráno pokračování do Chiapa de Corzo, kde pod- nikneme plavbu člunem přes kaňon Sumidero, kte- rý je jedním z největších kaňonů Mexika s tisíci- metrovými srázy. Dále přijedeme do malebného in- diánského města San Cristóbal de Las Casas ve státu Chiapas. Ačkoli se zde zrodilo zapatistické hnutí, městu dominuje poklidná atmosféra díky jeho koloniální historii. Návštěva indiánské ves- nice San Juan Chamula je pozoruhodnou ukázkou synkretismu indiánské a katolické víry. Největším zážitkem je návštěva netradičního křesťanského kostela se stovkami zapálených svící a nejroz- todivnějšími obětními dary místních obyvatel. 3. den AGUA AZUL – PALENQUE Po snídani pokračování do Palenque s úchvatnými pralesy pohoří Sierra Madre. Cestou navštívíme vodopády Agua Azul, kde se vykoupeme v průzrač- ně křišťálové vodě a budeme pokračovat k vodo- pádům Misol-Há, které jsou zasazeny v tropickém pralese. Pozorování papoušků a tukanů. Ubytování v Palenque. 4. den PALENQUE – CAMPECHE Dopoledne prohlídka starých mayských památek uprostřed džungle v Palenque, které lákají k po- zorování opic a papoušků ve volné přírodě. Chrám nápisů s hrobkou krále Pakala je jediným chrá- movým hrobem v Americe a nejvýznamnějším fu- nerálním památníkem prehispánské doby. Poté se přesuneme do Campeche na ubytování. 5. den UXMAL – MERIDA Koloniální památky Campeche jsou zapsány na sez- namu Unesco. Během dopoledne si prohlédneme město a dále vyrazíme na archeologické naleziště v Uxmalu. Při vstupu budete ohromeni „Kouzel- níkovou pyramidou“ vysokou 40 m a dalšími mon- umentálními stavbami. Navečer příjezd do Méridy, koloniálního města zvaného také „Bílé město“. 6. den MERIDA – CELESTÚN Po snídani návštěva katedrály, jejíž plán na vý- stavbu byl původně určen Limě. Návštěva Palacio de Gobierno, slavného Paseo de Montejo, a Monu- mento de la Patria, který reprezentuje historii Mexika. Odpoledne odjezd do přírodní rezervace Celestún s výskytem velkého množství tukanů, rů- žových plameňáků, pelikánů, krokodýlů i opic. Návrat do Méridy na ubytování. 7. den CHICHEN ITZÁ – PLAYA DEL CARMEN Návštěva slavného mayského sídliště v Chichen Itzá s majestátní pyramidou Kukulcan a jejími 365 schody, zdí z lebek a obětní studnou. Dále zastávka v Ik-il, kde je možné se vykoupat v přírodní nádrži „cenote“ uprostřed džungle. Navečer příjezd na ubytování do malebného letoviska Playa del Car- men nedaleko Cancúnu, kde budete mít možnost okusit koupání v průzračném Karibiku spojené s příjemným večerním vyžitím. 8. den TULUM Ráno odjezd k archeologickému nalezišti Tulum – mayské město situované přímo na pobřeží. Toto ma- lé opevněné přímořské město je jedním z nejkrás- nějších archeologických nalezišť v Mexiku. Vzhle- dem k zaplavení ostatních měst se jedná o jediný dochovaný mayský přístav. Po prohlídce se budete moci vykoupat v blankytném moři přímo pod pyra- midami. Odpoledne volno, odpočinek a koupání v Playa del Carmen. 9. – 10. den PLAYA DEL CARMEN Volno, koupání, odpočinek, možnost fakultativních výletů na Isla Mujeres, Cozumel nebo do parku X-Caret. 11. den CANCUN Před polednem odjezd na letiště v Cancúnu a odlet do Evropy. 12. den PRAHA Pokračování letu do ČR a návrat v odp. hodinách. Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Tuxtla/Can- cún – Praha s přestupy včetně letištních tax, doprava během okruhu, 10x ubytování v 3* hotelu se snídaní, uvedený program včetně vstupů, česky mluvícího průvodce CK SOLEADA a zákonné pojištění proti úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, fakul- tativní výlety, spropitné, možnost prodloužení pobytu v Playa del Carmen. Příplatky: jednolůžkový pokoj (12.000 Kč), ubytování v 4* hotelu v Playa del Carmen. Minimum: 6 osob. kód zájezdu termín cena (Kč) 647 26. 2. – 8. 3. 2016 68 900 648 29. 4. – 10. 5. 2016 68 900 649 19. 11. – 30. 11. 2016 68 900 747 25. 2. – 8. 3. 2017 69 900 748 28. 4. – 9. 5. 2017 69 900 749 18. 11. – 29. 11. 2017 69 900 Poklady Chiapasu a Yucatánu Rozšířená verze populárního zájezdu na Yukatán pokračuje až do Chiapasu, kde navštívíte Palenque, vodopády Agua Azul a indiánské město San Cristóbal de las Casas. Poznejte s námi nejkrásnější místa jižního Mexika, kde budete mít čas i na re- laxaci u karibského pobřeží v Playa del Carmen. TUXTLA – SUMIDERO – SAN CRISTOBAL – AGUA AZUL – MISOL-HÁ – PALENQUE – CAMPECHE – MERIDA – UXMAL – CELESTÚN – CHICHEN ITZÁ – IK-IL – TULUM – PLAYA DEL CARMEN

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK SOLEADA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ · Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále také „VSP“) cestovní kanceláře SOLEADA s.r.o. se vztahují na všechny zájezdy nebo jiné služby cestovního ruchu organizované touto cestovní kanceláří a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, uzavřenou mezi zákazníkem a cestovní kanceláří SOLEADA s.r.o. jako pořadatelem zájezdu. Jednotlivá ustanovení VSP platí, pokud v samotné smlouvě o zájezdu není uvedeno něco jiného. Účastníky smluvního vztahu jsou: Cestovní kancelář SOLEADA s.r.o., IČ: 25493892, jako pořadatel a zákazník. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY · Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří SOLEADA s.r.o. (dále jen „CK“ nebo „CK SOLEADA“) a zákazníkem, vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu potvrzené a podepsané CK SOLEADA, případně jejím zplnomocněným zástupcem, na základě zmoc- nění uděleného v písemné plné moci. · CK SOLEADA se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd (nebo jiné služby cestovního ruchu) vymezený ve smlouvě o zájezdu (dále jen SoZ), a to v roz- sahu a za podmínek, které jsou uvedeny v aktuálním katalogu zájezdů CK SO- LEADA (dále jen „katalog“), nebo zvláštní nabídce zájezdů CK SOLEADA (dále jen „zvláštní nabídka“), případně upřesněny v Podrobných pokynech k zájezdu. · Zákazník se zavazuje uhradit celkovou smluvenou cenu (souhrnnou cenu) zájezdu dle SoZ. · Vymezení zájezdu v katalogu nebo zvláštní nabídce obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, cenu zájezdu a další příplatky. U for- faitových programů je vymezení zájezdu specifikováno v nabídce, která je součástí SoZ. 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU · CK nebo obchodní zástupce CK (dále jen „Zástupce“) po zjištění dostupnosti zájezdu provede na základě poptávky zákazníka rezervaci zájezdu, přičemž doba účinnosti rezervace je u katalogových zájezdů maximálně 5 pracovních dnů a u last minute zájezdů a zvláštních nabídek maximálně 2 pracovní dny. · V případě, že nedojde po dobu rezervace dle předchozího odstavce k uzavření SoZ a úhradě zálohy na cenu zájezdu nebo ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních podmínek, považuje se rezervace za zrušenou. · SoZ zákazník podepisuje přímo v sídle či provozovně CK nebo v sídle či provozovně Zástupce. U Zástupce podepisuje zákazník SoZ ve třech vyhoto- veních, které jsou Zástupcem zaslány k podpisu CK. Poté, co je smlouva po- depsaná zákazníkem i CK, je CK povinna zaslat jedno podepsané vyhotovení na místo určené zákazníkem. V případě, že je Zástupce zplnomocněn písemnou plnou mocí k uzavírání smluv jménem CK, uzavře se zákazníkem smlouvu jménem CK zplnomocněný Zástupce. · SoZ nabývá platnosti, když byla podepsána oběma stranami (zákazníkem a CK, příp. jejím zplnomocněným zástupcem) a účinnosti zaplacením zálohy na zájezd nebo celé ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních podmínek. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy obdrží CK návrh SoZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem vzájemně dohodnutým. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je poukaz, přičemž podmínkou jeho vystavení je zaplacení plné ceny zájezdu a Zákazník jej obdrží spolu s Podrobnými pokyny k zájezdu. · Jestliže zákazník zastupuje více zákazníků a uzavírá SoZ v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SoZ Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu dle článku 4 těchto Všeobecných smluvních podmínek a předání potřebných in- formací) a za oprávněnost předání jejich osobních dat, která jsou nutná pro evidenci těchto osob (především jméno, datum narození a adresu) CK. Poskyt- nutí těchto údajů je podmínkou pro zařazení do zájezdu a je nutné je předat při uzavření SoZ. 4. CENA A PLATBA ZÁJEZDU, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY · Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny v katalogu a upřesněny v textu pod jednotlivými zájezdy příp. v textu SoZ, povinné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku a DPH. · Úhrada ceny zájezdu a zálohy na cenu zájezdu probíhá bezhotovostním pře- vodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet CK - č.ú.: 191309907/0300 nebo v hotovosti u k tomuto zplnomocněného Zástupce. Zástupce je zplno- mocněn k inkasování úhrady v hotovosti pouze případě, že je k tomu, stejně jako k podpisu SoZ zplnomocněn písemnou plnou moci, kterou je na vyžádání povinen předložit zákazníkovi. V případě bezhotovostních úhrad ceny zájezdu nebo zálohy na cenu zájezdu je třeba uvést jako variabilní symbol rezervační číslo zájezdu. · V případě, že zbývá do odjezdu méně než 40 dní, je zákazník povinen uhradit celkovou cenu zájezdu do 2 pracovních dnů od uskutečnění rezervace zájezdu. V ostatních případech je zákazník povinen uhradit zálohu na cenu zájezdu ve výši 50% z ceny zájezdu nejpozději do 2 pracovních dnů od uskutečnění rez- ervace zájezdu a zbývající část ceny zájezdu tak, aby byla platba připsána na účet CK nejpozději 40 dnů před konáním zájezdu. Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet CK. · V případě, že nebude zákazníkem uhrazena kterákoli část ceny zájezdu, je toto považováno za podstatné porušení SoZ a CK může od SoZ odstoupit. · Toto odstoupení bude zákazníkovi sděleno na jím uvedenou kontaktní adresu v SoZ. Zákazník je povinen v tomto případě uhradit odstupné dle článku 7 těchto Všeobecných smluvních podmínek, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody. V případě, že zákazník uhradil zálohu pro uhrazení ceny zá- jezdu, bude tato záloha vyplacena zákazníkovi zpět, přičemž bude snížena o odstupné uvedené v článku 7 těchto Všeobecných smluvních podmínek. Nezaplacení doplatku ceny zájezdu, nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta. · Cena zájezdu zahrnuje leteckou dopravu včetně letištních a bezpečnostních tax. Pokud dojde ke změnám cen dopravy nebo poplatků a tax s dopravou spo- jenými, je CK oprávněna navýšit cenu zájezdu v souladu článkem 5 těchto VSP. · K jednotlivým zájezdům si zákazník dle nabídky v katalogu může po dohodě přiobjednat doplňkové služby, které nejsou v ceně zájezdu (např. komplexní cestovní pojištění apod.). CK pro zákazníka tyto služby pouze zprostředkovává a nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené poskytovatelem těchto služeb. · Objednávku doplňkových služeb je nutné podat písemnou formou a CK její přijetí písemně potvrdí v rámci vyúčtování plateb. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu doplňkových služeb takto: služby hrazené v Kč je třeba uhradit nejpozději s doplatkem ceny zájezdu, služby hrazené v cizí měně se platí dle pokynů CK až během zájezdu. Po zrušení objednávky těchto služeb se storno poplatky stanoví dle podmínek poskytovatele těchto služeb. 5. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU · Cena zájezdu byla kalkulována na základě měnových kurzů ke dni 15. 10. 2015 dle kurzového lístku České národní banky. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou v SoZ, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, přičemž zvýšení ceny může být nejvýše o částku odpovídající zvýšené platbě za osobu, kterou musí CK vynaložit oproti nákladům na tyto služby v době uzavření SoZ nebo b) směnného kurzu České koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, přičemž zvýšení ceny zájezdu může být nejvýše provedeno o částku odpoví- dající procentu navýšení směnného kurzu oproti směnnému kurzu, který byl základem pro výpočet ceny zájezdu. CK musí písemně odeslat oznámení o zvýšení ceny zájezdu zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit původní cenu zájezdu v nezbytně nutných případech a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny způsobem uve- deným v tomto odstavci není považováno za důvod k odstoupení od SoZ. 6. ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB · CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu z objektivních důvod upravit pořadí událostí programu, pořadí míst navštívených či jiné obdobné změny programu, případně změnit dopravce, typ letadla, mezipřistání, přičemž tyto změny nebudou mít vliv na rozsah sjednaného programu ani další sjednané služby v rámci SoZ. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu účast- níka či vedoucího zájezdu a dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách. CK je povinna bez zbytečného odkladu zákazníka o těchto změ- nách informovat. Zákazník má v těchto případech právo na vrácení případných nerealizovaných výdajů. · CK si vyhrazuje právo na posun termínu zájezdu (± 3 dny) nebo úpravu délky zájezdu (± 2 dny) provedenou v souvislosti se změnou termínu. CK je povinna bez zbytečného odkladu zákazníka o těchto změnách informovat a zákazník je oprávněn se k těmto změnám vyjádřit a udělit svůj souhlas. Zákazník má v těchto případech právo na vrácení případných nerealizovaných výdajů. · CK si dále vyhrazuje právo změnit podmínky SoZ. Zákazník má právo rozhod- nout, zda bude se změnou SoZ souhlasit, nebo od SoZ odstoupí. Odstoupení je nutné (ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu) podat písemně. Pokud tak zákazník neučiní ve stano- vené lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí. Odstoupil-li zákazník od sm- louvy z důvodu její změny nebo zrušil-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi náhradní zájezd cel- kově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v mož- nostech CK takový zájezd nabídnout. V případě, že zákazník náhradního zájezdu nevyužije, CK vrátí složenou zálohu nebo byla-li již zaplacena cena zájezdu, pak tuto cenu zájezdu. · CK neručí za případné zpoždění letecké dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, do- volené, obchodních termínů, apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy. · Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na čin- nosti a postupu CK, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kte- rých zákazník zčásti nebo zcela nevyužije objednané, zaplacené a CK zabez- pečené služby, není CK odpovědna za způsobenou škodu a není povinna zá- kazníkovi hradit sankce či pokuty. 7. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU · Zákazník i CK mohou před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit. CK může od SoZ odstoupit před zahájením zájezdu jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z dů- vodu porušení povinností zákazníkem. · Za den odstoupení od SoZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Výše odstupného (stornopoplatek) je vypočtena v procentech ze základní ceny zá- jezdu nesnížené o slevy. · Není-li důvodem odstoupení zákazníka od SoZ porušení povinností CK stanovené SoZ nebo odstoupí-li CK před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit odstupné ve výši: do 60. dne před zahájením zájezdu – skutečně vzniklé náklady CK nejméně 25 % z celkové ceny zájezdu od 59. dne do 45. dne před zahájením zájezdu – skutečně vzniklé náklady CK nejméně 50 % z celkové ceny zájezdu od 44. dne do 30. dne před zahájením zájezdu – skutečně vzniklé náklady CK nejméně 75 % z celkové ceny zájezdu od 29. dne před zahájením zájezdu nebo zruší-li zákazník zájezd v den zahá- jení zájezdu nebo nedostaví se řádně a včas k odjezdu či odletu na zájezd nebo odjezd či odlet na zájezd zmešká – 100 % z celkové ceny zájezdu. · CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Při přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka činí odstupné 100% z ceny. · Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo odletu na příslušný zájezd. 8. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA · Zákazník má právo za sebe vyslat na zájezd třetí osobu (dále jen „Nový zá- kazník“) v případě, že Nový zákazník splňuje podmínky účasti zájezdu. Zákazník je povinen předat CK písemně a včas oznámení obsahující potřebné údaje o Novém zákazníkovi (dále jen „Oznámení o změně zákazníka) a jeho souhlas s SoZ a s tím, že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení o změně zákazníka je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze individuálně ujednat, je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu. Pokud je změna technicky a formálně možná (změnu umožňují letenky, víza, atd.), CK změnu provede. V případě vzniku nákladů na změnu jsou původní zákazník a Nový zákazník společně a nerozdělně zavázáni uhradit tyto náklady v plné výši. V případě letecké dopravy je změna zákazníka možná pouze dle všeobecných podmínek leteckého dopravce. Pokud změna není možná, může původní zákazník nastoupit na zájezd nebo jej zrušit dle článku 7 VSP. · Odstupující a nový zákazník společné a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů (pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly) i za splnění všech povinností vyplývajících z uza- vřené SoZ. Odstupující zákazník bude informovanost Nového zákazníka o pod- mínkách zájezdu a SoZ. Nový zákazník převzetím SoZ souhlasí se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími. 9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU · Realizace všech zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků – 6 osob, není-li uvedeno v katalogu nebo zvláštní nabídce jinak. Pokud není dosaženo stanoveného počtu, má CK právo na zrušení zájezdu. Zrušení zájezdu je učiněno obvykle nejpozději 21 dnů před odjezdem (standardně však mnohem dříve). · CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu z důvodu nepředvídatelné události, které CK nemohla zabránit (např. živelné pohromy, epidemie či politické nepokoje v dané zemi), kdykoli před odjezdem i v průběhu zájezdu. Cestovní kancelář má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je cestovní kancelář povinna učinit veškerá opatření k dopravení ces- tujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené nese CK. Pokud CK zruší zájezd z důvodů zde uvedených, zákazník nemůže uplatnit nárok na škodu. 10. PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU · Informace o zájezdu budou upřesněny v Podrobných pokynech k zájezdu, které CK doručí písemně nebo v elektronické podobě na kontaktní adresu zákazníka uvedenou v SoZ po uhrazení celkové ceny zájezdu, zpravidla 4 týdny před odjezdem, nejpozději však 7 dní před odjezdem. Je-li SoZ uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, CK předá Podrobné pokyny k zá- jezdu při uzavření SoZ. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem, zavazuje se kontaktovat CK nebo Zástupce. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel. 11. PASY A VÍZOVÉ POVINNOSTI · CK před uzavřením SoZ informuje zákazníka o pasových a vízových poža- davcích, lhůtách pro jejich vyřízení a také zdravotních dokladech požadovaných pro cestu a pobyt požadovány a zákazník bere na vědomí, že jsou mu tyto in- formace dostupné před uzavření SoZ. Zákazník se zavazuje, že v době konání zájezdu bude držitelem platného cestovního pasu, který bude platný minimálně 6 měsíců po dni plánovaného ukončení zájezdu. Tento pas musí splnit i poža- davky státu, do kterého zákazník cestuje, na minimální platnost pasu po ná- vratu. Dále se zavazuje dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní předpisy tohoto státu. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník a CK nezodpovídá za případné vzniklé škody. Pokud je nutné zajistit vstupní víza do navštívených států nebo tranzitních států, zákazník je povinen si vízum vyřídit sám. Za udělení víza pro vstup do země CK neručí. 12. OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA · Veškerá doporučení CK o očkování a zdravotní přípravě na zájezd mají pouze informativní charakter a zákazník nese plnou zodpovědnost za její uskutečnění. Pro vstup do některých zemí je požadováno povinné očkování. Proto do- poručujeme před odjezdem konzultace s odborným lékařem. 13. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, DOPRAVA A VSTUPNÉ · Výčet služeb zahrnutých v ceně zájezdu je uveden v popisu každého zájezdu v katalogu nebo zvláštní nabídce. Podrobnosti o ubytování i formě stravování na zájezdu jsou součástí Podrobných pokynů k zájezdu. 14. POJIŠTĚNÍ CK, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA · Cestovní kancelář SOLEADA je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou sm- louvu (uzavřena u UNION Poisovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovensko, ICO:31322051), na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na pl- nění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České repu- bliky, pokud je tato doprava součástí zájezdu. b)nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil. c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. · Cestovní kancelář je povinna předat zákazníkovi doklad pojišovny, obsahující název pojišovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Ten- to doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišovna poskytla. · Uzavřením SoZ se zákazník zavazuje uzavřít účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí po dobu trvání zájezdu. Pojištění léčebných výloh není zahrnuto v ceně zájezdů. Občané ČR mohou pojištění léčebných výloh v zahraničí uzavřít prostřednictvím CK. Smluvní vztah je uzavírán přímo mezi naším zákazníkem a partnerskou pojišovnou, CK jen zprostředkovává smlouvu (další informace jsou přílohou Podrobných pokynů). · V ceně zájezdu není zahrnuto komplexní cestovní pojištění. Klient si může sjednat pojištění u CK. Smluvní vztah vniká mezi pojišovnou a klientem, CK je pouze zprostředkovatelem. 15. VĚKOVÉ OMEZENÍ A ZODPOVĚDNOST ZA ZÁKAZNÍKA NA ZÁJEZDU · Osoba mladší 18 let se může zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Dále je nutný písemný souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby. Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní nebezpečí. Dále se zavazuje řídit během zájezdu pokyny vedoucího zájezdu a při případném individuálním programu ho informovat o tomto programu. Během zájezdu se bude chovat a jednat v souladu s pravidly slušného chování a kulturními zvyklostmi na- vštívené země. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vzta- huje i na porušování ubytovacího řádu v hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK. Cestovní kancelář neručí za majetek zákazníků v případě poškození, ztráty či krádeže. 16. REKLAMACE · CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně, včas a v souladu s uzavřenou SoZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu, případně v upřesňujících informačních materiálech, nebo byly-li porušeny VSP, může uplatnit právo na reklamaci. V průběhu zájezdu zákazník oznámí vedoucímu zájezdu vady a nedostatky neprodleně poté co se o nich dozví. Pokud nelze sjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. · Po ukončení zájezdu zákazník může uplatnit reklamaci u odpovědné osoby v kanceláři CK. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd podle SoZ ukončen. CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. · Cestovní kancelář neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník ob- jedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišovny na základě pojistné sm- louvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. · Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, CK neručí za vzniklé škody a v případě okolností na straně zákazníka nemá rovněž zákazník nárok na slevu z poskytnutých služeb. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. 17. ZÁKAZNÍK PROHLAŠUJE, ŽE: · podpisem SoZ mu jsou VSP známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. · není si vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav během zájezdu. · na dobu zájezdu bude mít sjednané pojištění léčebných výloh. · bude respektovat pokyny vedoucího zájezdu a uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby dle SoZ. · souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných pro evidenci v CK a zařazením do databáze zákazníků CK a dále se zpracováním těchto údajů včetně rodného čísla CK v souladu se zák. č.101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje, až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří nabízet a poskytovat. Dále prohlašuje, že je zmocněn a podpisem této smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech osob uvedených v této smlouvě. 18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ · Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí od 1. 11. 2015 pro všechny zájezdy a služby zveřejněné v tištěném katalogu, na webové adrese www.soleada.cz nebo nabízené CK mimo katalog, není-li uvedeno jinak. Platnost těchto pod- mínek končí zveřejněním nových podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou o zájezdu se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, platným občanským zákoníkem, zák. č. 159/1999 Sb. a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. · Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VSP nebo jiných pod- mínek, které jsou součástí smlouvy o zájezdu, nemá vliv na platnost či vyma- hatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo jiných podmínek, kterou jsou součástí SoZ a platnost SoZ. · Zákazník souhlasí, že CK může jednostranně změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu. Změnu VSP je CK povinna oznámit zákaz- níkovi písemně nebo v elektronické podobě na kontaktní adresu zákazníka uve- denou v SoZ a to neprodleně po provedení této změny. Zákazník má právo změnu VSP odmítnout a z tohoto důvodu může zákazník SoZ vypovědět do 14 dnů od ode dne, kdy mu oznámení o změně VSP bylo odesláno. · Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku cestovní kanceláře SOLEADA o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření SoZ se zákazníkem. podpis zákazníka

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/

Okružní plavby Pullmantur s all inclusive Časové slevy l Akční nabídky Nabízíme plavby s režimem all inclusive v následujících destinacích: l Středomoří l Atlantik l Severní Evropa l Řecké ostrovy a Turecko l Karibik Tel.: 485 102 754 Mobil: 774 750 111 E-mail: info@soleada.cz www.plavbykaribikem.cz Španělský touroperátor spadající pod společnost Royal Caribbean Int.

http://www.floowie.com/en/read/katalog-soleada-16-17/