KamPoMaturitě.CZ leden 2014http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

Vysoká škola ekonomická v Praze 6 fakult – 27 bakalářských oborů www.vse.cz Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 21 / leden 2014 n 35Kč 76prezentací VŠ  44 prezentacíVOŠ testy k přijímačkám jakáBUDe Šance U přijímaček BOnUsy v tomtočísle: n MissMaturita.cz: Boj o hlavní cenu je tady n Dny otevřených dveří vysokých škol n Jak vyplnit přihlášku slaVíme16let

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. ledna a 12. února 2014 VYBERTE SI OBOR MEDIÁLNÍ STUDIA A ZJISTĚTE TO! Studentka MUP Tereza Blažková Redaktorka elévka Hospodářské noviny Talent vydavatelství Economia

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

3úvod Vážení studenti, lednové číslo už tradičně obsahuje oblíbenou mapu vysokých škol, přehledy dnů otevřených dveří v lednu a informa- ce k výběru školy a podání přihlášky. Ještě do konce února můžete hlasovat pro nejžhavější kandidáty na titul Miss Maturita a Mr. Maturant. Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte na Casopis.KamPoMaturite.cz nebo na Facebook.com/KamPoMaturite REDAKCE, VYDAVATEL AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 24767905 DIČ: CZ24767905 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Bc. Michaela Röschová – odborný poradce Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v dubnu a září. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku. Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE: do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven, poraden pro absolventy při ÚP NApIšTE NÁm …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis.kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRojEKTY www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz TIp! Maturita a přijímačky se rychle blíží, vhodné materiály a přípravné kurzy vám doporučíme na str. 6 a 8. Přejeme vám úspěšný start ve druhém pololetí. oBSAh Úvod03 MATERIÁLY PRo PŘÍPRAvU K MATURITĚ06 JAK vYPLNIT PŘIHLÁŠKU07 PŘIPRAvTE SE NA PŘIJÍMAČKY08 JAK SI vYBRAT vŠ04 JAKÁ BUdE ŠANCE U PŘIJÍMAČEK12 dNY oTEvŘENÝCH dvEŘÍ vŠ10 PREzENTACE vEŘEJNÝCH A STÁTNÍCH vŠ22 PREzENTACE SoUKRoMÝCH vŠ48 PREzENTACE voŠ59 PoMATURITNÍ JAzYKové STUdIUM67 Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

4 kam po maturitě Jaksivybratvysokouškolu Máte vybraný obor? Pokud si nejste jisti, zodpovězte si následujících 7 otázek. 1 Co vás nejvíce baví, zajímá, co vám jde a čím se chcete zabývat i nadále? 2 Dostanete se na danou školu a máte šanci tam vydržet? Neboli jaká je šance na přijetí a „úmrtnost“ – kolik studentů nedostuduje? Najdete na www.vysokeskoly.com 3 Uplatníte se po studiu? Jaké je uplatnění absolventů vybrané školy a průměrný plat? Nejlepší uplatnění na současném trhu práce je u absolventů lékař- ských, právnických a technických fakult, dobré u pedagogických a ekonomických oborů 4 Líbí se vám daná škola? Jak se prezentuje? Jaká je kvalita výuky, má škola vazbu na praxi nebo na vědu, zajímavé progra- my, kvalitní lektory a patřičné vybavení? 5 Finanční otázky – jaká je nároč- nost studia a životní náklady? Školné a stipendia? Lze zvlád- nout brigády nebo práci při studiu? 6 Zvládnete dojíždění nebo bu- dete na koleji? Je kapacita kolejí dostatečná? Lze obor studovat v prezenční nebo kombinované formě? 7 Jste studijní typ a stojí vám to za to? Vydržíte náročné roky studia, zkoušky, stres, administrativní či jiné složitosti, pobyt na koleji? S výběrem školy vám pomůže video Jak se dostat na vysokou, které najdete na YouTube, našich stránkách nebo Facebooku KamPoMaturite. Můžete si také napsat na jaknavs@vysokeskoly.com a návod, jak se dostat na vysokou, spolu s odkazy na video a důležité články vám automaticky dorazí e-mailem. ■ Video návod, jak se dostat na vysokou, najdete na našich stránkách www.KamPoMaturite.cz nebo FacebookuTIp! NEjAKTUÁLNější A NEjpoDRoBNější ADRESÁř VYSoKýCh šKoL ■zjistěte svou šanci na přijetí ■jaká je nezaměstnanost absolventů ■vyberte obor podle náplně, zaměření nebo školy, na které se učí ■srovnejte školné ■zjistěte v kalendářích: dny otevřených dveří, data uzávěrky přihlášek, data přijímaček ■bakalářské, navazující magisterské i doktorské obory ■přes 8000 podrobně popsaných oborů akreditovaných v ČR všechny tyto informace můžete mít teď přehledně ve svém telefonu. Aplikaci Adresář škol zdarma stáhnete na www.kampomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

Think worldwide US, EU and UK accreditation Practical and critical thinking orientation International faculty and student body www.unyp.cz EDUCATING TOMORROW’S LEADERS Accreditations: Memberships: Master Programs: M.A. in Professional and Business Communication LL.M in International and Commercial Law Ph.D Program: Ph.D in Innovation (by Publication) European Bachelor Programs: Business Administration Marketing Finance American Bachelor Programs: Business Administration International Economic Relations Communication and Mass Media Psychology IT Management English Language and Literature MBA Programs: General Management Marketing Project Management Finance and Banking Management of Information Systems Human Resource Management Entrepreneurship Flexible Online MBA

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

6 kam po maturitě Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz. Přes 7000 prací zdarma!TIp! v našem e-shopu najdete 95% všech knih k maturitě a přijímačkám. Ceny jsou velmi příznivé, a pokud si objednávky vyzvednete v našem kamenném knihkupectví, ušetříte navíc i za dopravu! Maturitníročníka přijímačky: sežeňtesivšechnymateriály MEDICíNA BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (1. LF) 449 Kč PSYCHOLOGIE Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč EKONOMIE Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos) 289 Kč 259 Kč PRáVO Přijímací zkoušky na VŠ -Testy studijní předpoklady a logika (Fragment) 199 Kč 189 Kč Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 289 Kč za jednu knihu POLITOLOGIE Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos) 249 Kč 229 Kč ŽURNALISTIKA Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos) 250 Kč 199 Kč SPOLEČENSKÉ VĚDY Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates), každý díl 199 Kč Základy společenských věd 4 díly (Eurolex), všechny díly 590 Kč 290 Kč POLICEJNí AKADEMIE Bezpečnostně právní studia, Policejní činnosti, Kriminalistika a další forenzní disciplíny, Bezpečnostní management ve veřejné správě: řešení bakalářského znalostního testu (NaVysokou) 413 Kč ■ Maturita – Anglický jazyk 169 Kč ■ Maturita – Matematika 159 Kč ■ Maturita – Český jazyk 169 Kč ■ Angličtina – maturitní témata + CD 225 Kč 209 Kč ■ Němčina – maturitní témata + CD 225 Kč 219 Kč ■ Matematika – přehled středoškolské- ho učiva 181 Kč 179 Kč ■ 6 CD Maturita bez obav 360 Kč 259 Kč ■ CD jednotlivé 59 Kč 49 Kč MATURITNí OTáZKY ■ Angličtina 149 Kč 139 Kč ■ Český jazyk 179 Kč 162 Kč ■ Ekonomie 179 Kč 162 Kč ■ Fyzika 179 Kč 162 Kč ■ Literatura 149 Kč 139 Kč ■ Matematika 199 Kč 189 Kč ■ Zeměpis 179 Kč 169 Kč Zadejte při objednání kód AE080 nebo kód svého agenta a získejte slevu 5% na knihy, CD a publikace ■ Odmaturuj! z německého jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 199 Kč ■ Odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 209 Kč ■ Odmaturuj! z biologie 199 Kč 179 Kč ■ Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2 cena za knihu od 199 Kč ■ Odmaturuj! ze společenských věd TESTY 199 Kč 189 Kč ■ Odmaturuj! z literatury TESTY 189 Kč 139 Kč ■ Odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3 cena za knihu 189 Kč od 104 Kč mATURITA www.kampomaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

7kam po maturitě pApíRoVÁ poDoBA přIhLÁšKY Přihláška v papírové podobě se vyplňuje buď na tiskopis SEVT, nebo na tiskopis konkrétní školy. Papírovou přihlášku je nutno vyplnit čitelně a tis- kacím písmem. Nejdůležitější jsou vaše jméno, příjmení, rodné číslo (u cizinců datum narození a další údaje – pohlaví, bydliště a státní občanství) a adresa místa trvalého pobytu a správný název oboru a programu. Údaje o názvu obo- ru a JKOV vaší střední školy získáte od výchovného poradce nebo v sekreta- riátu vaší školy. Zpracování papírových přihlášek je pro školy administrativně náročnější, což se odráží i na ceně za přijímací řízení. Papírová přihláška bývá zpoplatněna vyšší částkou než elektronické podání (např. VUT v Brně – papírová 550 Kč, v elektronické podobě 400 Kč). VýhoDY ■nepotřebujete internet ■někde vám ušetří jeden krok – vy- brané školy stejně požadují zaslání vytištěné elektronické přihlášky NEVýhoDY ■je pomalejší, musíte ji poslat včas ■je obvykle dražší, navíc zaplatíte za doporučené poštovné ■ne všude přihlášku v této podobě přijímají ■některé školy neakceptují tiskopis SEVT (např. Právnická fakulta UK) ELEKTRoNICKÁ přIhLÁšKA Najdete ji buď v podobě dokumentu ke stažení (editovatelné PDF, dokument Word apod.), nebo jako elektronický formulář. Výhodou elektronické přihláš- ky je možnost jejího podání až do 23:59 daného posledního dne. Někde vyplní- te pouze formulář v rámci informačního systému dané školy, následně zaplatíte a tím je přihlášení vyřízeno. U jiných škol odešlete tento elektronický formu- lář, následně jej ale musíte vytisknout a odeslat na studijní oddělení, jinak je přihláška neplatná. ÚDAjE V přIhLÁšCE ■přílohy k oběma typům přihlášek se někdy předkládají až u přijíma- cích zkoušek – kopie maturitního vysvědčení, certifikátů apod., nebo dokumenty vyžadované pro daný obor – seznamy literatury, životopis, doporučení, potvrzení od lékaře. ■Některé školy nepožadují vyplnění předmětů a prospěchu (2. strana formuláře), někde je to naopak hlavní údaj pro přijímací řízení, protože daná škola může přijímat právě na základě průměrného prospěchu nebo prospěchu ze sledovaných předmětů. Učitelské a zdravovědné obory obvykle vyžadují potvrzení lékaře nebo speciální vyšetření, jinde jde zase o nepovinný údaj. U kombi- novaného a dálkového studia může být požadována praxe v oboru. ■Na stránkách vysoké školy najdete všechny podstatné údaje – přesné názvy programů, údaje pro správné vyplnění a požadované přílohy. ■Výsledky maturity, dobré známky z vybraných předmětů, jazykové certifikáty nebo účast v soutěžích vám mohou vynést body navíc nebo úplné prominutí zkoušek, zvýhod- nění vám může přinést absolvování partnerské vyšší odborné školy (zde se vám může doba studia i zkrátit, obvykle o 1 rok), přípravných kurzů nebo kurzů celoživotního vzdělávání dané školy. CENY A TERmíNY Ceny za přihlášku se oproti loňsku mírně snížily, pohybují se od 260 Kč do 560 Kč za přihlášku do jednoho oboru. Na soukromých školách se můžete setkat s nulovým poplatkem, nebo naopak připlatit – i 1000 nebo 2000 Kč. Ve většině případů se jedná o nevratný poplatek. Pozor, u víceoborových studií je potřeba podat patřičné množství přihlášek a obvykle také zaplatit více poplatků. Školy, které používají pro přijímací řízení NSZ Scio, mívají poplat- ky nižší. Dokladem o úhradě je výpis z účtu nebo ústřižek složenky. Na stránkách školy nebo v elektronické přihlášce zjistíte číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Při platbách ze zahraničí se do- poručuje platit kartou, a to proto, že se zpravidla vyhnete placení transakčních poplatků. Termín úhrady bývá shodný s datem podání přihlášky – pokud tedy posílá- te papírovou přihlášku, její součástí by mělo být potvrzení o zaplacení. U elek- tronické přihlášky školy obvykle tolerují datum splatnosti následující pracovní den po posledním dni pro podání přihlášky (např. pokud podání přihlá- šek končí 28. 2. a platba je uhrazena s datem splatnosti 1.3.). Doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům nebo raději informaci důkladně ověřit. Počet přihlášek na osobu obvykle nebý- vá omezen, v rámci jedné školy může ale dojít ke kolizi přijímacích zkoušek. ■ Jakvyplnitpřihlášku naVŠneboVOŠ Bakalářské a magisterské programy veřejných a státních vysokých škol obvykle uzavírají přihlášky koncem února, u některých škol je čas do konce března, umělecké obory přijímaly přihlášky většinou do konce listopadu. U soukro- mých škol naopak můžete podávat přihlášku až do konce září. doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům podání a raději je ověřit na stránkách školy nebo na studijním oddělení. Termíny pro podání přihlášek na konkrétní obory najdete na www.VysokeSkoly.comTIp! www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

8 kam po maturitě Rezervujte si místo v kurzu na www.KamPoMaturite.cz. Máte dotaz? Zeptejte se přes info@kampomaturite.cz nebo volejte na 606 411 115TIp! Maturita a přijímačky už nejsou daleko. Ještě jste nezahájili přípravu? Pak je nejvyšší čas na tom zapracovat. Přípravné kurzy v Praze a Brně začínají již v lednu! Maturitaa přijímačky: jakjezvládnoutnapoprvé MATURITA NĚMČINA: neúspěšnost 20,6 % MATURITAANgLIČTINA: neúspěšnost 6,4 % MATURITA ČEŠTINA: neúspěšnost 6,4 % MATURITAMATEMATIKA: neúspěšnost 20,4 % PSYCHoLogIE šance na přijetí od 4,3 % EKoNoMICKéfAKULTY šance na přijetí od 28,4 % PoLICEJNÍ AKAdEMIE šance na přijetí od 12,4 % HUMANITNÍ oBoRY šance na přijetí od 18,1 % MEdICÍNSKé oBoRY šance na přijetí od 15,5 % PRÁvNICKéfAKULTY šance na přijetí od 24,4 % NA Co NAopAK poZoR: ■Slibuje kurz úspěšnost 98 %? Vážně myslíte, že téměř všichni účastníci uspějí u přijímaček? Např. u psychologie o tom silně pochybu- jeme. U nás máte po absolvování kurzu 3x vyšší šanci než průměr populace. ■Velikost skupiny. V přednáškovém sále pro 100 studentů nedostanete zpětnou vazbu, není prostor na dotazy ani individuální přístup. Optimální je skupina do 30 studentů. ■Poměr cena výkon. Na kolik vás vyjde hodina doučování nebo jedna hodina v kurzu? ■Chybí informace o lekto- rech? Tituly ani garanti kurzů nejsou zárukou kvality. Zjistěte si reference předchozích účastníků a prohlédněte informace o lektorech. U nás obojí najdete na jAK poZNÁTE DoBRý KURZ ■Zopakujete si požadovanou látku, ale především si testy nanečisto vyzkoušíte ■Sami si určíte, které otázky vám dělají problém, a podle toho se výuka přizpůsobí ■Máte prostor pro zpětnou vazbu ■Vyučující jsou absolventy příslušných oborů nebo studují v posledních ročnících ■Lektoři, kteří se vám věnují i mimo vlastní výuku (zasílání materiálů, komunikace přes internet apod.) ■Připraví vás na realitu vysoké školy. Vyzkoušíte si přednášky, cvičení, ale také domácí přípravu a samostudium Zdroje: www.novamaturita.cz, v podzimním období byly výsledky ještě horší (ČJ 25,0 %, MAT 52,8 %, AJ 26,7 %, NJ 42,4 %) http://dsia.uiv. cz/vystupy.html , čísla pro všechny fakulty uvádíme na www.VysokeSkoly.com, is.cuni.cz u oboru psychologie počet přihlášených za minulý akademický rok 1227, přijatých 53, dsia www.polac.cz ■PŘÍPRAvNÝ KURz K MATURITĚ 36 hodin přípravy ■PŘÍPRAvNÝ KURz LETNÍ SEMESTR 60 hodin přípravy www.Kampomaturite.cz www.kampomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

9kam po maturitěwww.Seminarky.cz Chcete získat kredity na stažení práce zdarma? Dejte po registraci „like“ Seminárkám na Facebooku a kredity jsou vaše.TIp! Potřebuješ sehnat otázky k maturitě, v počítači se ti hromadí seminárky nebo čtenářské deníky a navíc by se ti hodilo něco si vydělat? S námi zvládneš všechno na jednom místě: stahovat studijní materiály, které potřebuješ, publikovat, co jsi sám vytvořil, a za to ještě získat přivýdělek. Seminarky.cz: stahuj,publikuj, vydělávej Co STÁhNEš NA SEmINARKY.CZ? ■VíCE NEž 3 000 mATURITNíCh oKRUhů – český jazyk a literatura, matematika, angličtina i němčina jsou samo- zřejmostí a k tomu přes 2 desítky dalších předmětů. ■přES 2 000 ZÁpISů Do čTENÁřSKýCh DENíKů – při stahování se snadno zorientuješ podle období, názvu díla nebo spisovatele. ■VíCE NEž 2 000 SEmINÁRNíCh pRACí A REfERÁTů – nevíš, jak strukturovat seminární práci, schází ti informace pro referát nebo tě zkrátka jen zajímá, jak téma zpracoval někdo jiný? Vybírej a zjišťuj, co potřebuješ. ■DESíTKY SLohoVýCh pRACí – načerpej inspiraci pro svoji slohovku. ■SToVKY pRofESIoNÁLNíCh STUDIjNíCh poDKLADů – do naší databáze přispívají nejen studenti, ale také odborníci z oboru, jejichž práce najdeš přehledně označené. Co můžEš pUBLIKoVAT NA SEmINARKY.CZ A Co ZA To ZíSKÁš? ■U nás neplatí téměř žádná omezení – seminárky, čtenářské deníky, maturitní otázky, zápisky z hodin, vlastní povídky, slohovky, laboratorní práce… Zkrátka vše, co jsi zatím vytvořil pro školu, ale i literární soutěže nebo jen tak pro sebe„do šuplíku“. ■Odměnu získáš, pokud si tvoji práci stáhne někdo další – a nejen to! První odměna ti na uživatelském účtu přistane hned, kdy je práce schválena naším týmem. A až budeš chtít, necháš si odměny převodem vyplatit na bankovní účet. A Co DALšího? ■Dočteš se u nás, jak se připravovat na maturitu a na přijímací zkoušky na vysoké školy, jak správně citovat, jak studovat v zahraničí, a další rady a tipy ze studentského života. ■ POZOR: PRO fAnOuŠky SEMináREk nyní DáREk Pokud nyní ke své registraci na Seminarky.cz přidáš like na facebooku, čeká tě dárek – kreditový bonus, za který si můžeš stáhnout práci, nebo si kredity střádat na vyplacení. SEMESTRáLNí KURZY LETNí 60 hodin 4990,- Kč BRNO středa 1x týdně 17.00-20.10 8. 1. - 14. 5. 2014 MED, PSY, PRá PRAHA středa 1x týdně 17.00-20.10 15. 1. - 7. 5. 2014 MED, PSY, PRá, HU, EKO, PAČR BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 25. 1. - 17. 5. 2014 MED, PSY, PRá PRAHA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 25. 1. - 17. 5. 2014 MED, PSY, PRá, HU, EKO, PAČR PŘíPRAVNÉ KURZY KE STáTNí MATURITĚ 36 hodin 2990,- Kč BRNO středa 1x týdně 17.00-20.10 22. 1. - 26. 3. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ PRAHA středa 1x týdně 17.00-20.10 29. 1. - 2. 4. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ BRNO sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 25. 1. - 12. 4. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ PRAHA sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 11. 1. - 29. 3. 2014 ČJ, MAT, AJ-M, NJ INTENZIVNí TÝDENNí KURZY 20 hodin 2390,- Kč PRAHA týden pondělí - pátek 17.00-20.10 19. - 23. 5. 2014 PSY, ŽUR, POL Zadejte při objednání kód AE080 a získejte slevu na kurz i knihy! PřEhlEDkuRZů PSY – psychologie, PRá – právo, MED– medicína, HU – humanitní – společenské vědy, PAČR – Policejní akademie ČR, EKO – ekonomie, POL – politologie a mezinárodní vztahy, ŽUR – žurnalistika, MAT - matematika ke státní maturitě, NJ - němčina ke státní maturitě, AJ-M – angličtina ke státní maturitě, ČJ – český jazyk ke státní maturitě

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

10 kam po maturitě 3. 1. 2014 Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz 6. 1. 2014 Institut celoživotního vzdělávání MENDELU www.icv.mendelu.cz 8. 1. 2014 Fakulta umění OSU www.fu.osu.cz 9. 1. 2014 Právnická fakulta MU www.law.muni.cz Fakulta zdravotnických studií UPCE www.upce.cz/fzs Masarykův ústav vyšších studií ČVUT www.muvs.cvut.cz Univerzita obrany FEM a FVT www.unob.cz 10. 1. 2014 Univerzita Hradec Králové - všechny fakulty a ÚSP www.uhk.cz 3. lékařská fakulta UK www.lf3.cuni.cz Fakulta pedagogická ZČU www.fpe.zcu.cz Ostravská univerzita v Ostravě všechny fakulty s výjimkou FU www.osu.cz Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU www.frrms.mendelu.cz Provozně ekonomická fakulta MENDELU www.pef.mendelu.cz Divadelní fakulta AMU - obor produkce www.damu.cz 11. 1. 2014 Filozofická fakulta UK www.ff.cuni.cz Národohospodářská fakultaVŠE nf.vse.cz Pedagogická fakulta UHK www.uhk.cz Ostravská univerzita v Ostravě všechny fakulty s výjimkou FU www.osu.cz Pedagogická fakulta MU www.ped.muni.cz Lékařská fakulta MU www.med.muni.cz Policejní akademie České republiky všechny fakulty www.polac.cz 12. 1. 2014 1. lékařská fakulta UK www.lf1.cuni.cz 13. 1. 2014 Husitská teologická fakulta UK www.htf.cuni.cz Fakulta filozofická ZČU www.ff.zcu.cz 14. 1. 2014 Obchodně podnikatelská fakulta SLU www.opf.slu.cz Matematický ústav v Opavě SLU www.math.slu.cz 15. 1. 2014 Fakulta humanitních studií UK www.fhs.cuni.cz Lékařská fakulta v Plzni UK www.lfp.cuni.cz Fakulta sociálních věd UK obory MTS,TS (KS), SD (KS), Č-NS, PMV, SSP, SSA www.fsv.cuni.cz Fakulta chemicko-technologická UPCE www.upce.cz/fcht Fakulta bezpečnostního inženýrstvíVŠB-TUO www.fbi.vsb.cz Lékařská fakulta MU www.med.muni.cz Zahradnická fakulta MENDELU www.zf.mendelu.cz 16. 1. 2014 Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE www.upce.cz/dfjp Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz Fakulta informatiky MU www.fi.muni.cz Fakulta strojní ZČU www.fst.zcu.cz Fakulta zdravotnických studií ZČU www.fzs.zcu.cz 17. 1. 2014 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích všechny fakulty www.jcu.cz Univerzita Palackého v Olomouci - CMTF, FTK, FF, PDF, PŘF www.upol.cz Fakulta sociálních studií MU www.fss.muni.cz Přírodovědecká fakulta UK www.natur.cuni.cz Fakulta sociálních věd UK obor Ekonomie IES www.fsv.cuni.cz Fakulta restaurování UPCE www.upce.cz/fr Fakulta financí a účetnictvíVŠE f1.vse.cz Fakulta informačních technologiíVUT v Brně www.fit.vutbr.cz Fakulta strojního inženýrstvíVUT v Brně www.fme.vutbr.cz Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz Fakulta managementuVŠE www.fm.vse.cz 18. 1. 2014 Lékařská fakulta v Hradci Králové UK www.lfhk.cuni.cz 2. lékařská fakulta UK www.lf2.cuni.cz Ekonomická fakultaVŠB-TUO www.ekf.vsb.cz Fakulta stavebníVUT v Brně www.fce.vutbr.cz Přírodovědecká fakulta MU www.sci.muni.cz Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB www.unob.cz/fvz 20. 1. 2014 Evangelická teologická fakulta UK web.etf.cuni.cz Fakulta ekonomicko-správní UPCE www.upce.cz/fes/ 21. 1. 2014 Fakulta sportovních studií MU www.fsps.muni.cz Fakulta elektrotechnická ZČU www.fel.zcu.cz Fakulta ekonomická ZČU (Cheb) www.fek.zcu.cz Přírodovědecká fakulta MU www.sci.muni.cz 22. 1. 2014 Fakulta veřejných politik SLU www.fvp.slu.cz Ekonomická fakultaTUL www.ef.tul.cz Divadelní fakulta AMU - obor teorie a kritika www.damu.cz Fakulta informatiky MU www.fi.muni.cz 23. 1. 2014 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem všechny fakulty, FUD jen pro magisterské a doktorské studium www.ujep.cz Katolická teologická fakulta UK www.ktf.cuni.cz Fakulta filozofická UPCE www.upce.cz/ff Fakulta podnikatelskáVUT v Brně www.fbm.vutbr.cz 24. 1. 2014 Právnická fakulta UK www.prf.cuni.cz Česká zemědělská univerzita v Praze - všechny fakulty www.czu.cz Fakulta stavebníVŠB-TUO www.fast.vsb.cz Fakulta informatiky a statistikyVŠE fis.vse.cz Filozofická fakulta UHK www.uhk.cz v lednu pořádají vysoké školy nejvíce dnů otevřených dveří. Můžete navštívit téměř 120 akcí pro zájemce o studium na veřejných, státních i soukromých vysokých školách po celé republice. Přehlednou mapu všech škol najdete na prostřední dvoustraně časopisu. Dnyotevřenýchdveří2014 Aktuální podobu přehledu a data za únor a březen najdete na www.KamPoMaturite.cz.TIp! vEŘEJNé A STÁTNÍvYSoKé ŠKoLY www.kampomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

11kam po maturitě Na www.VysokeSkoly.com najdete také data pro podání přihlášek a termíny konání přijímacích zkoušekTIp! Fakulta dopravní (Praha) ČVUT www.fd.cvut.cz Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU www.frrms.mendelu.cz Provozně ekonomická fakulta MENDELU www.pef.mendelu.cz UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně - všechny fakulty www.utb.cz Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - všechny fakulty www.vscht.cz Fakulta ekonomická ZČU (Cheb) www.fek.zcu.cz 25. 1. 2014 Česká zemědělská univerzita v Praze - všechny fakulty www.czu.cz 27. 1. 2014 Ekonomicko-správní fakulta MU www.econ.muni.cz 28. 1. 2014 Fakulta informatiky MU www.fi.muni.cz Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha i Děčín www.fjfi.cvut.cz 29. 1. 2014 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvíVŠB-TUO www.fmmi.vsb.cz Fakulta aplikovaných věd ZČU www.fav.zcu.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíVUT v Brně www.feec.vutbr.cz 31. 1. 2014 Filozofická fakulta MU www.phil.muni.cz Veterinární a farmaceutická univerzita Brno všechny fakulty www.vfu.cz Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava - univerzitní programy www.vsb.cz Fakulta elektrotechniky a informatikyVŠB-TUO www.fei.vsb.cz Fakulta strojníVŠB-TUO www.fs.vsb.cz Hornicko-geologická fakultaVŠB-TUO www.hgf.vsb.cz Fakulta podnikohospodářskáVŠE fph.vse.cz Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU www.ldf.mendelu.cz Ústav zdravotnických studiíTUL www.uzs.tul.cz SoUKRoMévYSoKé ŠKoLY 7. 1. 2014 Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz Vysoká škola logistiky o.p.s. - Přerov www.vslg.cz 8. 1. 2014 Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz CEVRO Institut vysoká škola - 8. 1. Praha, 9. 1. 2014 Český Krumlov www.cevroinstitut.cz 9. 1. 2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz 15. 1. 2014 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. - další termín 29. 1. 2014 www.vso.cz Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. www.vsrr.cz Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 16. 1. 2014 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz ŠKODA AUTO a.s.Vysoká škola www.savs.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. - další termín 19. 1. 2014 www.mvso.cz 23. 1. 2014 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. www.vsmiep.cz Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. www.literarniakademie.cz 25. 1. 2014 Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.czechuniversity.com 30. 1. 2014 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vip-vs.cz 4. 2. 2014 Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz Vysoká škola logistiky o.p.s. - Přerov, další termín 22. 2. 2014 (Praha) www.vslg.cz 5. 2. 2014 Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 6. 2. 2014 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. - další termín 20. 2. 2014 www.vsh.cz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - další termíny 13. 2., 20. a 27. 2. 2014 www.vsfs.cz NEWTON College, a.s. - další termín 27. 2. 2014 www.newtoncollege.cz 7. 2. 2014 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. - další termín 8. 2. 2014 www.mvso.cz 8. 2. 2014 Evropský polytechnický institut, s.r.o. - další termín 22. 2. 2014 www.czechuniversity.com 10. 2. 2014 AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. - termín 10. nebo 11. února podle oboru, podrobnosti na webových stránkách www.ujak.cz 11. 2. 2014 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 12. 2. 2014 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. - další termín 26. 2. 2014 www.vso.cz Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. www.vsrr.cz 20. 2. 2014 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. www.vsmiep.cz 22. 2. 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz 25. 2. 2014 SOUKROMáVYSOKá ŠKOLA EKONOMICKá ZNOJMO s.r.o. www.svse.cz 27. 2. 2014 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vip-vs.cz Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz Soukromé vysoké školy neuvedené v přehledu buď pořádají dny otevřených dveří pravidelně každý měsíc, případně po domluvě, nebo informace nebyly k dispozici na webových stránkách školy k datu přípravy článku.Všechny údaje v tomto článku byly zjišťovány na stránkách příslušných škol a fakult. Neodpovídáme za chybu či uvedení jiného termínu, k jehož změně např. v mezičase došlo.Všechny termíny doporučujeme ověřit na studijním oddělení příslušné fakulty. www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

12 kam po maturitě Stáhněte si ZDARMA aplikaci Adresář škol na Google play nebo AppStore a aktuální data budete mít vždy ve svém mobiluTIp! U KTERýCh fAKULT jE NEjNIžší šANCE NA přIjETí ■UMĚLECKÉ Divadelní fakulta JAMU 9,8 % ■LÉKAŘSKÉ 2. lékařská fakulta UK 15,5 % ■FILOZOFICKÉ A HUMANITNí Fakulta sociálních studií OSU 18,1 % ■PRáVNICKÉ Právnická fakulta MU 24,4 % ■EKONOMICKÉ Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 28,4 % ■PEDAGOGICKÉ Pedagogická fakulta OSU 28,6 % ■SPORTOVNí Fakulta tělesné výchovy a sportu UK 29,0 % ■TECHNICKÉ, PŘíRODOVĚDNÉ A ZEMĚDĚLSKÉ Agronomická fakulta MENDELU 48,5 % Šance na přijetí na vysokou se v letoš- ním roce mírně zvýšila. Na nejžádaněj- ších oborech však zůstává na stejné úrovni jako v předchozích letech. Pokud tedy máte zájem o obory jako psychologie (na obor se na UK hlásilo 1227 uchazečů, přijato jich bylo jen 53), medicína nebo práva, doporučujeme přípravu nepodceňovat. jAKoU ZVoLIT STRATEgII ■Vyzkoušejte testy z minulých let Odkazy na testy nejžádanějších oborů najdete na www.KamPoMaturite.cz v sekci Přijímačky naVŠ nebo přímo u jednotlivých oborů na www.VysokeSkoly.com ■pořiďte si doporučenou literaturu Velká část škol připravuje vlastní publikace k přijímacím zkouškám, kromě toho je vydávají i jednotlivá nakladatelství. Pohromadě je seže- nete i na www.KamPoMaturite.cz ■přihlaste se na přípravný kurz Podle MF Dnes je úspěšnost po účasti v kurzu 70-90 %, zatímco u sa- mostudia je průměrná šance 50% ■pojistěte se další přihláškou Necelá polovina uchazečů si letos věřila natolik, že podala jen jednu při- hlášku. 23 % podalo 2 přihlášky, 14 % 3 přihlášky a 17 % 4 a více přihlášek. KTERé NoVé oBoRY můžETE ZVoLIT V RoCE 2014 ■Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Molekulární biologie a biotechnologie ■Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Sociologie (jednooborové) ■Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice (jednooborové) ■Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevrop- ském kontextu ■Vysoká škola uměleckoprůmyslová Grafika a vizuální komunikace Zdroje: http://dsia.uiv.cz výstupy 2010-2013 počty živých přihlášených + počty přijatých a násobnosti přihlášek, www.msmt.cz Akreditované studijní programy VŠ, článek MF Dnes Nejlepší jsou kurzy … z 29. ledna 2013 ■ v roce 2013 pravděpodobnost přijetí na vysokou školu vzrostla na 80,8 %, stále je ale pod úrovní roku 2010, kdy se na vysokou dostalo 82 % zájemců. Navíc, jak můžete zjistit v našem článku, u nejžádanějších oborů je šance stále velmi nízká. ŠAnCEu PřiJíMAčEk: u nejžádanějšíchoborůstálepod20% www.kampomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

13kam po maturitě Další testy si můžete vyzkoušet na www.KamPoMaturite.cz v sekci Přijímačky na VŠ – Testy k přijímačkámTIp! Cvičný test agentury AMoS KamPoMaturite.cz, s.r.o. vycházející z typových úloh používaných v přijímacích testech NSz oSP společnosti Scio a Testech studijních předpokladů Masarykovy univerzity. Testk přijímacímzkouškám Následující test obsahuje původní otázky vypracované lektory vzdělávací agentury Amos. Otázky jsou voleny tak, aby svým uspořádáním, typem a náročností odpovídaly otázkám, které pro přijímací řízení na právnické fakulty užívají Univerzita Karlova, Západočeská univerzita, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého. VERBÁLNí oDDíL V následující větě jsou jedno nebo dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Za větou najdete pět možností – slov nebo dvojic slov, která se nejlépe hodí do věty jako celku. 1. Dlužník však může proti novému _____________ použít k započtení ________________, kterou měl vůči původnímu věřiteli, jen a pouze za uvedených podmínek. a) dlužníkovi - svou vzájemnou pohledávku b) dlužníkovi – svůj vzájemný dluh c) věřiteli - svou vzájemnou pohledávku d) ručiteli – svou vzájemnou pohledávku e) věřiteli – svůj vzájemný dluh Následující úloha se skládá ze dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností – pět slov nebo slovních spojení. Z těchto možností vy- berte dvojici slov, mezi nimiž je význam vztahu nejpodobnější významu vztahu mezi dvojicí slov v zadání (pořadí slov ve dvojicích je důležité). 2. PES :VĚRNÝ a) liška : hloupá b) úhoř : suchý c) kočka : pomalá d) had : lstivý e) krtek : pomalý Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nej- vhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá. Mario Puzo (15. října 1920 – 2. července 1999) Americký spisovatel Mario Puzo, který bývá literárními kritiky označován jako dědic generace naturalistů, se narodil 15. 10. 1920 v Hell‘s Kitchen v západní části New York City jako syn italských přistěho- valců. Když Spojené státy vstoupily do druhé světové války, narukoval. Po ná- vratu z války studoval na Kolumbijské univerzitě sociologii. Po mnoha letech v diplomatických službách se začal věnovat psaní. Jeho první dva romány Temná aréna (popisuje situaci v pová- lečném Německu) a Šťastný poutník byly přijaty kritikou vlídně, ale autor jimi peníze ani slávu nezískal.V roce 1969, po dokončení románu Kmotr, se však stal doslova přes noc velmi uzná- vaným autorem. Na úspěch Kmotra navázal Puzo dalšími„mafiánskými“ romány – např. Sicilián, Omerta, Poslední kmotr, nebo románem popisujícím atentát na amerického prezidenta J. F. Kennedyho –„K“ znamená Kennedy. Jeho posledním románem byla Rodina, kterou ovšem nedokončil, neboť roku 1999 zemřel. Román Rodina později dokončila Carol Ginová, avšak tato kniha výraz- nějšího úspěchu nedosáhla. Puzo byl rovněž autorem filmových scénářů podle vlastních předloh, avšak spolu- pracoval i na tvorbě scénáře známého Supermana I i II. Zemřel 2. července 1999 v NewYorku. 3. Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? a) Své osobní zkušenosti s mafií zúročil především v románu Kmotr. b) Mario Puzo pracoval v diplomatic- kých službách USA, přičemž působil především v Itálii. c) Mario Puzo pracoval svého času jako velvyslanec. d) RománTemná aréna přinesl svému autorovi řadu literárních ocenění. e) Žádná z odpovědí a) až d) není správná. Následujících úlohy obsahují slovo nebo slovní spojení, za kterým je uve- deno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k opač- nému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 4. JEDNODUCHÉ a) těžké b) slepené c) složité d) poskládané e) moudré 5. LACINÝ a) drahý b) hodnotný c) vzácný d) nedostatkový e) bezcenný ANALYTICKý oDDíL Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si přečtěte pečlivě zadání. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou pro jednu jedinou úlohu. Jsou-li úlohy založené na textu, vycházejte pouze z informací, které jsou v textu obsažené, nikoli z vašich znalostí, zkušeností a obecně platných záko- nitostí. U některých bude užitečné, když si pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší z nabízených odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná. Pojem odpovědnosti v evropských jazycích souvisí se slovesem odpoví- dat a objevuje se teprve koncem 18. století, a to v souvislosti s politikou, s úsilím o „odpovědnou vládu“, která je ochotna a schopna odpovídat na otázky občanů, proč to či ono udělala nebo neudělala.Vychází tedy z před- pokladu, že to udělat či neudělat mohla, a předpokládá také příčinnou souvislost nějakého jednání či nejed- nání a jeho žádoucích či nežádoucích důsledků.Tytéž předpoklady platí i pro dospělé a příčetné osoby, které musí nést odpovědnost za sebe a za důsledky svých (svobodných) jednání. (http://cs.wikipedia.org/wiki/ Odpovědnost) 6. Které z následujících tvrzení vyplývá z textu? a) Nebýt potřeby„odpovědné vlády“, slovo odpovědnost by nevzniklo. b)V jazycích, jež nejsou evropské, vzniklo slovo odpovědnost dříve než koncem 18. století. c) Koncem 18. století vláda musela předvídat důsledky svého jednání, ať byly žádoucí, nebo ne. d) Koncem 18. století byla vláda odpovědná. e) Koncem 18. století se objevují myšlenky o odpovědnosti za své vlastní chování. Josef zapomněl číselný kód na svém kufru. Pamatuje si ovšem následující informace: - Číslo má devět číslic - Číslo neobsahuje číslice 2, 3, 5,6 a 9 - Číslo obsahuje každou číslici maxi- málně dvakrát - Žádná číslice není vyšší než číslice předcházející 7. Které z níže uvedených čísel splňuje všechny podmínky? a) 887644110 b) 877414100 c) 8877744100 d) 887441100 e) 887704411 8. Kolik možných číselných kódů splňuje zadané podmínky? a) právě jeden b) právě dva c) právě pět d) právě šest e) žádný KVANTITATIVNí oDDíL V následující úloze je vaším úkolem porovnat dvě hodnoty. 9. Auto stálo původně 100 000 Kč. První rok bylo zlevněno o 10 %, další rok o 20%. Výsledná cena auta po obou slevách | 70 000 Kč a) Větší je hodnota vlevo. b) Větší je hodnota vpravo. c) Obě hodnoty jsou stejně velké. d) Nelze určit, která hodnota je větší. e) Ani jedna z odpovědí není správná. 10. Do krychle vepíšeme kouli. Kolikrát bude objem koule větší než objem krychle? a) krát b) 2/3 krát c) 2/3 krát d) 1/3 krát e) 2 krát 11. Petr dostal k Vánocům nový budík. Ještě večer ho správně nařídil. 30.12. si ale všiml, že se zpožďuje. Nejdříve nevěděl o kolik, a tak ho ještě ten večer a pak každých dalších 6 dní přeřídil o minutu dopředu. Spočítejte, o kolik se budík každý den zpožďoval, víme-li, že 18. února šel napřed o 3 minuty a 24 vteřin. a) o 3 vteřiny b) o 4 vteřiny c) o 5 vteřin d) o 6 vteřin e) o 7 vteřin SpRÁVNéoDpoVěDI: 1c,2d,3e,4c,5a, 6e,7d,8c,9a,10b,11d www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

14 kam po maturitě www.kampomaturite.cz od září se přihlásilo přes 120 dívek a 15 pánů, prvních deset soutěžících nasbíralo přes 13000 hlasů. Podpořte soutěžící v hlavní soutěži na Missmaturita.cz a v soutěži o hlavní cenu – zahraniční jazykový pobyt na facebooku Ef. 6.ročník soutěže končíuž28.2.2014! Vendula Ryndová Lukáš Sitaru Kevin Neusser Zuzana Zelinková Gabriela Sieglová .cz AKCE 1 + 1 ZDARMA CESTUJTE VE 2, ZAPLATÍ JEN 1 Jízdenky se slevou do více než 100 evropských měst v prodeji od října 2013 on-line na na www.eurolines.cz Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portálhlavní studentsKý mediální partner hlavní mediální partner pátek 28. 3. 2014 after party od 20:0O p. M. Club trojická 10, praha 2 www.pMClub.net pořádají YOUR M M THE EVENT AGENCY

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

15kam po maturitě 16 let jsme úspěšně připravovali vaše předchůdce, připravte se s námi také! 100%servisodexpertů napřijímacízkouškyamaturitu Chcinamedicínu... KNIhY: BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (1. LF) 449 Kč přípRAVNý KURZ NA FAKULTY MEDICíNY, FARMACIE AJ. (60 hodin výuky) Praha nebo Brno středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů Chcinaprávo... KNIhY: PRáVO – Přijímací zkoušky na VŠ -Testy studijní předpoklady a logika (Fragment) 199 Kč 189 Kč Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 289 Kč za jednu knihu přípRAVNý KURZ NA PRáVNICKÉ FAKULTY (60 hodin výuky) – Praha nebo Brno středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů Chcinapsychologii... KNIhY: PSYCHOLOGIE – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 250 Kč 209 Kč přípRAVNý KURZ PSYCHOLOGIE (60 hodin výuky) – Praha nebo Brno středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů ChcinaPolicejníakademii... KNIhY: Bezpečnostně právní studia, Policejní činnosti, Kriminalistika a další forenzní disciplíny, Bezpečnostní management ve veřejné správě: řešení bakalářského znalostního testu (NaVysokou) 413 Kč přípRAVNý KURZ NA POLICEJNí AKADEMII (60 hodin výuky) – Praha středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů Chcinahumanitníobory... KNIhY: Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates), každý díl 199 Kč Základy společenských věd 4 díly (Eurolex), všechny díly 590 Kč 290 Kč přípRAVNý KURZ NA HUMANITNí OBORY (60 hodin výuky) – Praha nebo Brno středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů Chcinaekonomickoufakultu... KNIhY: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos) 289 Kč 259 Kč přípRAVNý KURZ NA EKONOMICKÉ FAKULTY (60 hodin výuky) – Praha středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů Chciudělatmaturitu... KNIhY - DIDAKTIS: Maturita – Anglický jazyk 169 Kč Maturita – Matematika159 Kč Maturita – Český jazyk 169 Kč CD - fRAgmENT: 6 CD Maturita bez obav 360 Kč 259 Kč přípRAVNý KURZ KE STáTNí MATURITĚ Z ČEŠTINY, MATEMATIKY, ANGLIČTINY NEBO NĚMČINY (36 hodin výuky) Praha nebo Brno středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů kurzyzahajujemeužvlednu! Objednejteseslevounawww.kamPoMaturite.cz –zadejtedoobjednávkykódAE080 Rezervujte si místo v kurzu na www.KamPoMaturite.cz. Máte dotaz? Zeptejte se přes info@kampomaturite.cz nebo volejte na 606 411 115TIp! www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

16 kam po maturitě PartyPartyPartyPartyPartyParty dovolenádovolenádovolenádovolenádovolenádovolenádovolenádovolenádovolenádovolenádovolenádovolená Party dovolená PartyParty dovolená PartyParty dovolená PartyParty dovolená PartyParty dovolená Party namaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximumnamaximum Partneři právě v prodeji! omezený počet míst kampomaturite.cz/party Limit500míst zvýhodněnácenado30.11.2013 Partydovolenánasněhu Nízké Tatry, Slovensko • 12. 3. - 16. 3. 2014 doprava + ubytování + skipas + aquapark + party program od 4 500Kč Limit1000míst zvýhodněnácenado31.1.2014 Pomaturitnípartydovolenánapláži Pláž Zrće, ostrov Pag, Chorvatsko • 11. 7. – 20. 7. 2014 7 dní moře, hudby a zábavy na pláži • Poslední akce se spolužáky ze střední • Tisíce mladých lidí z více jak 20 různých zemí • Severní Chorvatsko, ostrov Pag, město Novalja • Pláž Zrće s TOP open air kluby Evropy od 3 900Kč Partneři „Vezmi s sebou svoje spolužáky a vydejte se na vaši poslední společnou party. Pomaturitní party dovolená poprvé v ČR.“

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

17kam po maturitě Podrobnosti o chystaných akcích najdete na www.KamPoMaturite.cz/party/TIp! Co můžete očekávat od party dovolené, jak to probíhá a proč se se spolužáky vydat na poslední velký mejdan, jsme se zeptali přímo u zdroje. Na otázky nám odpovídali Honza Barek a Honza Lenčo z Party Kýblu, všechny jejich akce najdete na www.KamPoMaturite.cz/party/ netradičníparty „dovolená“napláži nebonasněhu přišli jste s myšlenkou pomaturitní par- ty. proč si myslíte, že by měla zaujmout právě maturanty? Sami si pamatujeme časy na střední škole. V posledním ročníku byla maturita, po ní se všichni rozutekli a od té doby se nám už nikde nepovedlo se znovu sejít v plném počtu. Na každém třídním srazu je nás pokaždé méně a méně. To je důvod, proč jsme přišli s pomaturitní party dovolenou. Poslední velká společná party na jedné z nejznámějších pláží v Evropě, pláži Zrće v Chorvatsku. Tisíce mladých lidí z celého světa a unikátní hudební program nabitý světovými DJs je podle nás to, co by mělo maturanty zaujmout. V Německu tento trend funguje již několik let a pro třídy se stává jakousi tradicí, že po maturitě vyrazí naposledy někam společně„zapařit“. Na co se mohou účastníci těšit na festivalu Day and Night, který se koná právě v termínu pomaturitní party dovolené? Day and Night je jednou z největších událostí léta na pláži Zrće. Festivalů se pravidelně účastní hvězdy světové hudeb- ní scény, jako například v minulém roce Hardwell, Calvin Harris, Nicky Romero, Paul Kalkbrenner a další. Konkrétně na Day and Night 2014 máme zatím potvrze- ná tři velká jména – Alvaro, Michal Poliak, Snowtech. Navíc je festival v polovině července, kdy je v Chorvatsku pravidelně krásné teplé počasí s teplotami nad 30 stupňů. Chystáte také zimní party dovolenou na Slovensku. Co účastníky čeká po cestě i na místě? Party dovolená na horách 2014 je novin- kou v naší nabídce. Připravili jsme 4denní zimní party na horách nabitou zábavou, party programem a samozřejmostí je i kvalitní lyžování v oblasti Chopku v Nízkých Tatrách. Výhodou Tater je vzdálenost z ČR, přijatelné ceny pro naše klienty a i největších termální aquapark ve střední Evropě prak- ticky hned vedle chatek, ve kterých jsme ubytovaní. Navíc si můžeme dovolit takové„vychytávky“, jako je party vlak s DJs, který pojede napříč celou republikou, ledové bary a nadstandardní služby celého are- álu Tatralandia přímo pro nás. Cenu zimní party dovolené se nám povedlo výrazně stlačit pod cenu zimních dovo- lených v Alpách. S námi je možné v zimě poznat něco nového. jakou máte zpětnou vazbu od účastní- ků vašich party dovolených? Zpětná vazba je to, co nás neustále žene dopředu. Ohlasy se šíří především díky sociálním sítím, kde naši klienti sdílí své zážitky a videa z party dovolených. Několik klientů si námi v létě vyrazilo do- konce dvakrát. Kromě první skupiny, kdy nás na Zrće zastihla začátkem května malá vichřice, přicházejí pouze samé pozitivní ohlasy. Lidi baví dělat nové věci s lidmi, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu. Kdo jednou zažije naši party dovolenou, se už pravděpodobně bude nudit na„klasické“ dovolené u moře s přítelkyní, rodiči nebo několika kamarády. 6 open-air klubů, nonstop zábava na chorvatském ostrově Pag a pláži Zrće je něco, co by měl každý alespoň jednou zažít. Účastní se vašich party spíš jednotlivci nebo skupiny? Většinou se nám hlásí skupiny, ty doplňují dvojice i jednotlivci. Za celý týden člověk pozná desítky, možná i stovky přátel z celého světa, co vyrazili za zábavou na Zrće. Ono je to asi úplně jedno, jestli člo- věk jede ve větší či menší skupině, anebo sám. Na místě jsme velká parta, držíme spolu, chodíme společně na party a z ní se společně vracíme zpět domů. Už po cestě autobusem se vytváří parta, která se společně schází i po příjezdu do ČR a na dalších akcích, které pořádáme. Co byste doporučili těm, kdo s vámi chtějí jet? Nebát se rozhodnout co nejdříve a vyrazit s námi. Na takto prožitý týden už asi nikdy v životě nezapomenete. Každý další den je lepší a lepší, nikomu se po týdnu nechce domů. Nabízíme výhodné ceny při včasné rezervaci, velké slevy při přihlášení skupin, tříd a zajímavé dárky pro ty, kteří sledují náš Facebook. Co nového plánujete do budoucna? Nyní myslíme na rok 2014 a naše hlavní produkty – Party dovolenou na horách 2014 a Party dovolené na pláži Zrće 2014. Nápadů do budoucna je hodně, nejdří- ve ale chceme vybudovat nový trend pomaturitních party dovolených právě pro maturanty. Specialitou by mohly být party dovolené na jachtách, kdy vyrazí několik jachet po chorvatských ostrovech a klubech. Uvidíme, co všechno v roce 2014 stihneme. Děkujeme za rozhovor. ■ www.Seminarky.cz pARTY DoVoLENÁ NA SNěhU NíZKé TATRY, SLoVENSKo 12. 3. – 16. 3. 2014 party vlak + ubytování v apartmánech + skipas + aquapark + party program pomATURITNí pARTY DoVoLENÁ NA pLÁžI pLÁž ZRćE oSTRoV pAg, ChoRVATSKo 11. 7. – 20. 7. 2014 7 dní moře, hudby a zábavy na pláži

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

18 kam po maturitě Soutěž miss maturita máš za sebou. jak teď vidíš svou budoucnost? Rozhodně bych chtěla pokračovat ve stu- diu. Skládala jsem přijímačky na vysokou školu, ale bohužel mě nepřijali. Rozhodla jsem se proto zkusit studium na jazykové škole. Inspiroval tě k tomu i jazykový pobyt od Education first? Ano, měla jsem možnost vyzkoušet si hovořit anglicky s rodilými mluvčími a ve studiu angličtiny chci i pokračovat. Ráda bych se v budoucnu naučila i jiný jazyk. Láká mě například francouzština. Nejdříve však musím vypilovat angličtinu. Lákala tě výhra jazykového pobytu Ef už, když ses do soutěže přihlašovala? Byl to jeden z důvodů, proč jsem podala přihlášku. V Anglii jsem nikdy předtím nebyla a chtěla jsem se tam podívat. Navíc, člověk si běžně nemůže dovolit jen tak odjet na dva týdny do zahraničí. Byla to skvělá příležitost. Který z kurzů sis vybrala? Mohla jsem si zvolit z několika měst. Lákal mě i Londýn nebo Oxford. Nakonec jsem ale vybrala Bristol. Nebyla jsem si úplně jistá svou angličtinou a pracovníci v EF mi poradili, že kurz v Bristolu je takový volnější. musela jsi před odletem hodně zařídit? To určitě ne. Zařídila jsem si vlastně jen dopravu na letiště a vytiskla letenky. O zbytek se postarali pracovníci EF. S tím jsem byla maximálně spokojená. Byla jsi před odletem nervózní? Měla jsem trochu strach ze samotného letu. Cestovala jsem tak totiž poprvé. Bála jsem se, že se ztratím na letišti. Všude ale stály cedule, takže jsem vše v pohodě našla. Letěla jsem z Prahy. V Bristolu už na mě čekal taxík. Kromě mě vezl ještě jed- noho kluka, s nímž jsem potom v Bristolu chodila na některé lekce angličtiny. Bylo tedy fajn, že jsme se seznámili ještě předtím. Kde jsi v Anglii bydlela? Ubytování jsem měla zařízené u jedné rodiny. Toho jsem se ze začátku trochu obávala, ale nakonec jsem to považovala za hlavní výhodu kurzu. Rodina byla moc příjemná. myslíš, že je to lepší, než kdybys bydle- la v hotelu? Určitě. Rodiče i jejich dcera se mnou neu- stále mluvili. Je to trochu odlišný přístup, než jsem zažila ve škole. Pokoj jsem navíc sdílela ještě s jednou slečnou z Venezuely, což bylo také opravdu zajímavé. Byla jsem ráda, že jsem měla možnost se seznámit s někým z exotické země. jak jsi to měla daleko do školy? Je pravda, že jsem musela dojíždět autobusem. Škola sídlí v centru Bristolu a rodina bydlela asi tři čtvrtě hodiny odtud. Ale tolik mi to nevadilo, dojížděla jsem už na střední. Navíc jsem každý den cestovala dvoupatrovými autobusy, což byl vždycky dobrý zážitek. Vybírala jsem si místa nahoře a úplně vepředu. (smích) Trávila jsi ve škole hodně času? Většinou tak akorát. Měla jsem třináct lekcí týdně. Denně to vycházelo na čtyři hodiny. Líbilo se mi, že jsem nemusela brzy vstávat. Do školy jsem jezdila napří- klad na devět ráno nebo i na jednu. Mohla jsem si určit, který kurz chci. Někdo si vybral intenzivní kurz, který je trochu náročnější. Já jsem ale měla všeobecný kurz, takže jsem si užívala více volna. jak probíhaly lekce? Hodiny se dělily na několik typů. Například v praktických lekcích jsme procvičovali gramatiku. Jindy jsme pra- covali s počítači. Při Komunikaci jsme si zase povídali. Ta mě bavila nejvíce. Skvělí byli také lektoři EF, kteří se nám naplno věnovali. měla jsi tedy dostatek volna. Jistě. Nebylo to náročné. Ve volném čase jsme chodili po městě a prohlíželi si různé památky, nakupovali suvenýry… Mám velkou rodinu, dvě sestry a bratra. Každému jsem dovezla nějakou drobnost, jako čokolády nebo klíčenky. poznala jsi hodně nových přátel? Jistě, téměř každou hodinu jsem navště- vovala s jinou skupinou, a proto jsem poznala spoustu lidí. Všichni byli moc příjemní. Pocházeli z různých zemí, takže jsem se dozvěděla spoustu nového o ji- ných kulturách. Trávili jste společně i víkendy? Ano, v sobotu se například konal výlet do Londýna, na který jsem se od začát- ku moc těšila. Hodně jsme chodili po památkách. Prohlédli jsme si například Big Ben nebo Londýnské oko, to bylo super. Večery jsme v Anglii trávili s přáteli ve městě. Žádné velké party jsem ale nezažila, spíše jsem odpočívala. jste pořád v kontaktu? S většinou ano. A co rodina? S těmi si píšeme často. Zvali mě například, ať vezmu přítele a přijedeme do Bristolu, najdeme si tam práci a zůstaneme natrvalo. Uvažovala jsi o tom? Samozřejmě mě to lákalo, ale zatím to určitě v plánu nemám. Momentálně chci dostudovat a zkusit pracovat v oboru ekonomie, kterou jsem vystudovala. Jsem ale moc ráda, že jsem si vyzkou- šela studium v zahraničí. Získala jsem spoustu zkušeností a teď už vím, že bych to zvládla. Vyzkoušela bys i jiný jazykový kurz od Ef? Kdybych tu možnost měla, určitě bych ji využila. Přemýšlela jsem o francouzštině. Musela bych si ale vybrat kurz pro úplné začátečníky, jelikož francouzsky vůbec nemluvím. Co bys vzkázala těm, kteří o jazykovém kurzu od Ef teprve uvažují? Určitě se nebojte! Získáte spoustu nových zkušeností a stojí to opravdu za to. S EF Education First můžete studovat 7 jazyků ve 41 destinacích. Všechny infor- mace najdete v katalogu, který objedná- te zdarma na www.ef.com. ■ Účastnice Miss Maturita 2013 denisa Tisoňová vyhrála jazykový pobyt od Ef Education first. Jak se můžete dočíst v následujícím rozhovoru, jazykový pobyt si užijete, i když jste nikdy před tím neletěli nebo si nejste jisti svými jazykovými znalostmi. DenisaTisoňová(účastniceMissMaturita2013): najazykovýpobytodEfbychjelaznovu Do konce února hlasujte pro letošní výherce jazykového pobytu od EF na www.Facebook.com/EFCeskaRepublikaTIp! www.kampomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

International Language Centers Studium jazyků v zahraničí S EF zažijete více, uvidíte více a budete lépe mluvit díky tomu, že se jazyk budete učit v zemi, kde se jím běžně hovoří. Proč zrovna EF? > jsme mezinárodní - minimum českých studentů na školách > jsme ve všech cool světových metropolích > jsme na trhu už skoro 50 let > jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy s námi můžete absolvovat? > Juniorské kurzy pro studenty od 13 do 16 let > Krátkodobé jazykové pobyty od 2 do 52 týdnů > Akademické programy v zahraničí od 16 let - příprava na univerzitu, pracovní stáže Pro bližší informace nás kontaktujte: EF Education First Vodičkova 26 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 email: ef.czech@ef.com www.ef.com Staňte se fanoušky EF Česká republika

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

20 kam po maturitě Najdisifajnbrigádupodle svýchpředstav. INTENZIVNí STUDIUm V ZAhRANIčí – INVESTICE Do VAší BUDoUCNoSTI Chcete strávit rok na střední škole v zahraničí? je vám nebo vašemu dítěti mezi 14-19 roky? pak je tento program právě pro vás. Budete bydlet v hostitelské rodině, chodit na zahraniční střední školu, studovat v cizím jazyce. poznáte novou kulturu, získáte nové přátele. V nabídce jsou i školy, kde si můžete volit studijní nebo sportovní zaměření ve vámi zvolené destinaci. přihlaste se ještě dnes! Zvýhodněné ceny platí jen omezenou dobu. V nabídce naleznete: USA, Kanada, Anglie, Skotsko, Irsko a další destinace. Více informací naleznete na www.studypoint.cz Informovat se můžete také na tel: 224 934 279 nebo emailu: info@studypoint.cz StudyPoint, Věštínská 36/ 9, 153 00 Praha 5 www.kampomaturite.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

21kam po maturitě Rozdáváme dárky i po Vánocích. Zdarma 6 časopisů v hodnotě 300 Kč. AMOS-B0B-B8A Vysoká škola ekonomická v Praze 6 fakult – 27 bakalářských oborů www.vse.cz Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál číslo 21 / leden 2014 n 35Kč 76prezentací VŠ  44 prezentacíVOŠ testy k přijímačkám jakáBUDe Šance U přijímaček BOnUsy v tomtočísle: n MissMaturita.cz: Boj o hlavní cenu je tady n Dny otevřených dveří vysokých škol n Jak vyplnit přihlášku slaVíme16let SLOVNíKY ■Japonsko - český slovník (Leda) 699 Kč 519 Kč ■Německo-český česko-německý praktický slovník (Lingea) 390 Kč 339 Kč ■Česko-francouzský mluvník (Lingea) 239 Kč 167 Kč JAZYKOVÉ UČEBNICE ■Španělština nejen pro samouky + 2 audio CD (Leda) 499 Kč 297 Kč ■Ruština pro pokročilé (Leda) 499 Kč 239 Kč ■Italština + 2 CD (Leda) 599 Kč 449 Kč ■Česko-anglická konverzace (Leda) 150 Kč 99 Kč PŘíPRAVA NA MATURITU ■ČíTANKA 1, 2, 3 a 4 (k LITERATUŘE – přehledu SŠ učiva) (VYUKA.CZ) cena za jednu knihu 150 Kč 109 Kč PŘíPRAVA NA PŘIJíMAČKY ■Moderní psycholo- gie, Hlavní oblasti současného studia lidské psychiky (Portál) 585 Kč 485 Kč ■Balíček přípravy na filozofické fakulty (HUMANITNí STUDIA) (Amos) 660 Kč 599 Kč ZAJíMAVOSTI ■BALíČEK Archetyp otce + PSÝCHÉ MATRIX REALITA (Amos) 358 Kč 279 Kč Příprava na maturitu, jazykové učebnice, slovníky a spousta dalších knih s velkou slevou až do vyprodání zásob! Celou nabídku aktuálních slev najdete na www.KamPoMaturite.cz/knihy-ve-velke-sleve/. Velkývýprodej! www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

22 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha ■ Většina vysokých škol uzavírá přihlášky na konci února nebo v průběhu března. Uvažujete o studiu na veřejné vysoké škole? Přehled dnů otevřených dveří v lednu 2014 najdete na str. 10. ■ Na vysokou školu stále míří zhruba 60 % všech devatenáctiletých, přes 90 % pak právě na veřejné vysoké školy. Pokud máte jasno kam se přihlásit, přípravu nepodceňte – na vysokou školu – včetně soukromých škol a technických oborů, kde je většinou téměř 100 % úspěšnost – se dostane pouze 80 % uchazečů. U nejžádanějších oborů je pak pravděpodobnost mnohem nižší, viz článek na straně 12. Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz) Kampomaturitě: naveřejnouvysokouškolu Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 211 Fax: 234 381 828 El. přihl.: ANO jiroutkoval@tf.czu.cz www.tf.czu.cz TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: ■ ZEměděLSKÁ TECHNIKA ■ SILNIČNí A měSTSKÁ AUTOmObILOVÁ dOPrAVA ■ TECHNIKA A TECHNOLOgIE ZPrACOVÁNí OdPAdů ■ TECHNOLOgICKÁ ZAříZENí STAVEb ■ ObCHOd A POdNIKÁNí S TECHNIKOU ■ INFOrmAČNí A řídICí TECHNIKA V APK ■ INžENýrSTVí údržby ■ TECHNOLOgy ANd ENVIrONmENTAL ENgINEErINg (vyučovaný v AJ) Dny otevřených dveří: 24. a 25. 1. 2014. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2014 na http://prijimacky.czu.cz. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz – Studium. Technická fakulta ČZU v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol El. přihl.: ANO www.af.czu.cz Nabízí bAKALÁřSKé STUdIUm těchto akreditovaných studijních oborů: ■ Rostlinná produkce ■ Zahradnictví ■ Zahradní a krajinářské úpravy ■ Zahradní a krajinářská architektura ■ Trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ Chov koní ■ Speciální chovy ■ Kynologie ■ Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ■ Ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině ■ Chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ Kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny ■ Udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ Sustainable Use of Natural Resources ■ Agriculture and Food Absolventům bakalářského studia nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou kombinovanou. Den otevřených dveří: 24. 1. – 25. 1. 2014 Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2014 Přijímací zkouška: pro bc.: 17. - 20. 6. 2014, pro Mgr.: 12., 13. a 16. 6. 2014 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 382 360, Studijní odd. mgr. Ivana berníková bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz Elektronická přihláška: ANO Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání. Studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia a vybrané obory je možné studovat i v angličtině. Univerzita nabízí studentům skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a čítárny. Zároveň nabízí ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní vyžití. Univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky. BAKAlářSKé STUDiUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Economics and Management, informatics, Business Administration NAVAZUjíCí MAgiSTERSKé STUDiUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení, Evropská agrární diplomacie, Economics and Management, informatics, European Agrarian diplomacy DoKToRSKé STUDiUM: Management, Podniková a odvětvová ekonomika, Sector economics and economics of enterprise, Regionální a sociální rozvoj, Regional and Social development, informační management, information Management, Systémové inženýrství, System engineering Přijímací řízení do bakalářského stupně studia: PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na http://prijimacky.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2014. Dny otevřených dveří: 24. - 25. 1. 2014. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 382 164 studijniFTZ@ftz.czu.cz www.ftz.czu.cz Fakulta tropického zemědělství (FTZ) je pedagogickou a vědecko-výzkumnou institucí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU v Praze). jedná se o specifické a svým zaměřením ojedinělé pracoviště ve střední a východní Evropě s více než padesátiletou historií. Činnost FTZ má nejenom klasické schéma univerzitního pracoviště s těžištěm v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, ale současně se zabývá rozvojovou pomocí a problematikou chudých států světa. Studenti mají možnost účastnit se stáží na partnerských univerzitách v zahraničí či se zapojit do výzkumných projektů v rozvojových zemích (Etiopie, Peru,Vietnam, Senegal, Moldávie). FTZ spolupracuje s více než 20 zahraničními univerzitami, s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými zahradami, národními parky a nevládními organizacemi. FTZ nabízí v akademickém roce 2014/2015 tyto studijní obory: BAKAlářSKé STUDijNí oBoRy (3 RoKy,V ČESKéM jAZyCE) ■ Zemědělství tropů a subtropů ■ Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů NAVAZUjíCí MAgiSTERSKé STUDijNí oBoRy (2 RoKy,V ANgliCKéM jAZyCE) ■ Sustainable rural development in theTropics and Subtropics ■ Animal and Food Science in theTropics and Subtropics ■ Wildlife management in theTropics and Subtropics ■ Tropical Crop management and Ecology ■ International development and Agricultural Economics ■ Tropical Forestry and Agroforestry DoKToRSKé STUDijNí oBoRy (3 RoKy) ■ Sustainable rural development (v anglickém jazyce) ■ Zemědělství tropů a subtropů (v českém jazyce) Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze Dny otevřených dveří FTZ: 24. - 25. 1. 2014 Termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2014 Elektronické přihlášky: http://prijimacky.czu.cz Přijímací zkoušky do bakalářského studia: 16. až 20. 6. 2014 Přijímací zkoušky do magisterského studia: 9. až 11. 6. 2014 Facebook.com/FTZ.czu.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

24 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710 simandlovaj@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: prijimacky.czu.cz FAKUlTA lESNiCKá A DřEVAřSKá ČESKé ZEMěDělSKé UNiVERZiTy V PRAZE NABíZí STUDiUM V BAKAlářSKýCH A NAVAZUjíCíCH MAgiSTERSKýCH oBoRECH: BAKAlářSKé oBoRy TřílETé (Bc.): Lesnictví (p+k), dřevařství (p+k), Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k), Provoz a řízení myslivosti (p+k), Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (p), game management - vyučovaný v angličtině (p), Forestry - vyučovaný v angličtině (p) Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku a Trutnově. NAVAZUjíCí MAgiSTERSKé oBoRy DVoUlETé (ing.): Lesní inženýrství (p, k), dřevařské inženýrství (p, k), Forestry, Water and Landscape management - vyučovaný v angličtině (p), Tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p), Forest Engineering - vyučovaný v angličtině (p) p – prezenční studium, k – kombinované studium V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách nebo se zúčastnit krátkodobých zahraničních stáží (Španělsko, Velká británie, Švédsko, Německo, Kanada, rusko a mnohé další země). Přihlášky posílejte do 31. března 2014. dny otevřených dveří: 24. - 25. ledna 2014 Prominutí přijímacích zkoušek (jen obory vyučované v češtině): bAKALÁřSKé ObOry: Uchazeči oborů Lesnictví, dřevařství a Provoz a řízení myslivosti, kteří nikdy nestudovali na VŠ, budou přijímáni bez zkoušek. Ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu FLd. NAVAZUJíCí mAgISTErSKé ObOry: Uchazeči hlásící se na obor Lesní inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském programu Lesnictví, a uchazeči hlásící se na obor dřevařské inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském studijním programu dřevařství, budou přijímáni bez zkoušek. Ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu. Staňte se našimi přáteli na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 765 tuharska@fzp.czu.cz www.fzp.czu.cz NABíZí PRo RoK 2014/2015 STUDiUM V: BAKAlářSKýCH oBoRECH: ■ Aplikovaná ekologie (P, K) ■ Krajinářství (P, K) ■ Vodní hospodářství (P) ■ Územní plánování (P) ■ Územní technická a správní služba (P, K) (K - v Praze, Litvínově, Karlových Varech a březnici) MAgiSTERSKýCH oBoRECH V ČESKéM jAZyCE: ■ Aplikovaná ekologie (P) ■ ochrana přírody (P, K) ■ Krajinné inženýrství (P) ■ Krajinné a pozemkové úpravy (P) ■ Regionální environmentální správa (P, K) (K - v Praze, Litvínově a Karlových Varech) ■ Environmentální modelování (P) ■ Voda v krajině (P) MAgiSTERSKýCH oBoRECH V ANgliCKéM jAZyCE: ■ Environmental Modelling (P) ■ Nature Conservation (P) ■ land andWater Management (P) ■ landscape Planning (P) Fakulta životního prostředí ČZU v Praze Dny otevřených dveří: 24. 1. – 25. 1. 2014 Přihlášky jsou přijímány pouze formou el. formuláře do 31. 3. 2014 na adrese: http://prijimacky.czu.cz.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

25veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz břehová 7 115 19 Praha 1 Telefon: 222 310 277 Fax: 222 320 861 faltysova@fjfi.cvut.cz www.fjfi.cvut.cz www.jaderka.cz MoDERNí APliKACE PříRoDNíCHVěD ■ matematika ■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika ■ Elektronika ■ Lasery a iontové svazky ■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ matematické modelování ■ Ekologie ■ Teoretická fyzika ■ moderní materiály ■ Elementární částice a urychlovače ■ Kosmický výzkum ■ Jaderná chemie ■ Aplikovaná statistika ■ Optoelektronika ■ reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■ Aplikace v technice, ekonomii,  medicíně, biologii, umění, ekologii, apod. Fakulta je výjimečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů (hraniční problémy mezi moderní vědou a jejími aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii a dalších oborech), spoluprací s více než 70 univerzitami a výzkumnými institucemi z více než 45 zemí celého světa a poměrně malým počtem studentů (neformální kontakt studentů s jejich pedagogy, plesy, sportovní akce, apod.). Studenti jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice a připraveni aplikovat nejnovější poznatky vědy do běžné praxe. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a díky velkému zájmu vědeckých ústavů i firem nemají problémy s uplatněním v zaměstnání. DEN oTEVřENýCH DVEří: 28. 1. 2014 PřijíMACí ZKoUšKy: nekonají se ElEKTRoNiCKá PřiHlášKA: prihlaska.cvut.cz Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: 495 067 111, Fax: 495 518 002 www.faf.cuni.cz VySoCE KVAliFiKoVANí ZDRAVoTNiČTí PRACoVNíCi jSoUVyCHoVáVáNi NA FARMACEUTiCKé FAKUlTě UNiVERZiTy KARloVy Farmaceutická fakulta UK působí v Hradci Králové 44 let, vychovala přes 5 500 absolventů, ti tvoří většinu farmaceutů v ČR. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia: STUDiUM FARMACiE ■ Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý ■ Studijní plán splňuje všechny požadavky Evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti a dovednosti absolventa odpovídaly jak sou- časným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. Absolventi nacházejí uplatnění především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách a zdravotnickém školství. Studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul„magistr“ (mgr.) ■ Část studia lze konat v cizině - ročně více než 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt ■ Absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul„doktor farmacie“ (Pharmdr.) STUDiUM ZDRAVoTNiCKé BioANAlyTiKy V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích.V roce 1999 byl zřízen samostatný studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laboratořích. Studium je akreditováno ministerstvem zdravotnictví Čr, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti.Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. Studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: ■ Nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“) ■ Následuje magisterský stupeň prezenční ■ Absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul„doktor přírodních věd“ (rNdr.) Absolventi studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul„doktor“ (Ph.d. za jménem) Podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

26 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6 dejvice Telefon: 224 353 164 info@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz EKoNoMiKA A MANAgEMENT NA ČVUTV PRAZE BAKAlářSKé oBoRy: ■ říZENí A EKONOmIKA PrůmySLOVéHO POdNIKU ■ PErSONÁLNí mANAgEmENT V PrůmySLOVýCH POdNICíCH MAgiSTERSKé NAVAZUjíCí oBoRy: ■ PrOJEKTOVé říZENí INOVACí V POdNIKU ■ říZENí rEgIONÁLNíCH PrOJEKTů ■ POdNIKÁNí A mANAgEmENT V PrůmySLU Den otevřených dveří: 9. 1. 2014 Termín pro podání přihlášky: do 31. 3. 2014 Více informací oVš studiu a doplňující nabídce vzdělávacích kurzů najdete na: www.muvs.cvut.cz Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze José martího 31 162 52 Praha 6 Telefon: 220 171 111 El. přihl.: ANO www.ftvs.cuni.cz Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu BAKAlářSKé STUDiUM: V akademickém roce 2014/2015 otevíráme tyto obory ve dvou studijních programech: TělESNáVýCHoVA A SPoRT ■ oborTělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělá- vání (dvouoborové), prezenční forma studia ■ obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělává- ní (dvouoborové), prezenční forma studia ■ oborTělesná výchova a sport, prezenční i kombinovaná forma studia ■ oborVojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor management tělesné výchovy a sportu, prezenční forma studia SPECiAliZACEVE ZDRAVoTNiCTVí ■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia ■ obor Ortotik-protetik, kombinovaná forma studia NAVAZUjíCí MAgiSTERSKé STUDiUM: Podmínkou přihlášení je úspěšně dokončené bakalářské studium. V akademickém roce 2014/2015 otevíráme tyto obory ve dvou studijních programech: TělESNáVýCHoVA A SPoRT ■ obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové), prezenční forma studia ■ oborTělesná výchova sport, prezenční i kombinovaná forma studia ■ oborVojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se speci- fickými potřebami, kombinovaná forma studia ■ obor management tělesné výchovy a sportu, prezenční forma studia SPECiAliZACEVE ZDRAVoTNiCTVí ■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na http://is.cuni.cz/studium. Termín podání přihlášky: do 28. února 2014. Přípravné kurzy k talentovým zkouškám: přihlášky přijímáme do 31. ledna 2014 http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/kurzy-pro-uchazece/459-pripravnykurz.html V Lázních 3 159 00 Praha 5 - malá Chuchle Telefon: 224 386 001 224 386 007 El. přihl.: ANO chuchle@ivp.czu.cz www.ivp.czu.cz NABíZíV PRogRAMU„SPECiAliZACEV PEDAgogiCE“ TyTo BAKAlářSKé oBoRy: ■ POrAdENSTVí V OdbOrNém VZděLÁVÁNí - prezenční i kombinovaná forma studia ■ UČITELSTVí PrAKTICKéHOVyUČOVÁNí - kombinovaná forma studia ■ UČITELSTVí OdbOrNýCH PřEdměTů - kombinovaná forma studia DálE NABíZí PRogRAMy CEloŽiVoTNíHoVZDěláVáNí: ■ UČITELSTVí OdbOrNýCH PřEdměTů ■ UČITELSTVí PrAKTICKéHOVyUČOVÁNí ■ UČITELSTVí INFOrmATIKy PrO STřEdNí ŠKOLy ■ VyCHOVATELSTVí PrO ŠKOLSKÁ ZAříZENí dny otevřených dveří: 24. – 25. 1. 2014 Termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2014 Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 9. – 13. 6. 2014 další informace: www.ivp.czu.cz tel. 224 386 000, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

27veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Studijní oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 studijni@mff.cuni.cz www.mff.cuni.cz/uchazec/ Odvaž se myslet: studuj-matfyz.cz Studijní obory bakalářského studia termín podání přihlášky 31. března 2014 Studijní obory navazujícího magisterského studia termín podání přihlášky 28. února 2014 Informatika • teoretická informatika • softwarové systémy • matematická lingvistika • diskrétní modely a algoritmy Učitelství • učitelství fyziky-matematiky pro 2. stupeň ZŠ • učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro SŠ • učitelství matematiky-informatiky pro SŠ • učitelství fyziky-matematiky pro SŠ • učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou • učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbor- nou fyzikou Fyzika • astronomie a astrofyzika • biofyzika a chemická fyzika • fyzika kondenzovaných soustav a materiálů • fyzika povrchů a ionizovaných prostředí • geofyzika • jaderná a subjaderná fyzika • matematické a počítačové modelo- vání ve fyzice a technice • meteorologie a klimatologie • optika a optoelektronika • teoretická fyzika Matematika • finanční a pojistná matematika • matematická analýza • matematické modelování ve fyzice a technice • matematické metody informační bezpečnosti • matematické struktury • numerická a výpočtová matematika • pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie Učitelství • matematika; fyzika; informatika; deskriptivní geometrie • dvouoborové studium na MFF UK a Filozofické fakultě UK: kombinace matematika a je- den z nasledujících oborů: anglistika a amerikanistika; český jazyk a literatura; filozofie; francouzská filologie; hispanistika; latinský jazyk a literatura; německý jazyk a literatura Fyzika • obecná fyzika • aplikovaná fyzika Informatika • obecná informatika • programování a softwarové systémy • softwarové a datové inženýrství Matematika • obecná matematika • finanční matematika • matematické metody informační bezpečnosti Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

28 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035 pavlovska@adiktologie.cz www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze STAňTE SE ADiKTologEM,TEDy oDBoRNíKEM, KTERý DoKáŽE PoMoCi liDEM oHRoŽENýM ZáViSloSTNíM CHoVáNíM, A TAKé jEjiCH NEjBliŽšíMU oKolí. ZíSKEjTE ZNAloSTi o VliVU NáVyKoVýCH láTEK NA CHoVáNí liDí, jEjiCH ZDRAVoTNí STAV A Roli VE SPolEČNoSTi. ZAPojTE SE Do VýZKUMů, PRojEKTů A STáŽí REAliZoVANýCH KliNiKoU ADiKTologiE A PRoPojUjTE NAByTé TEoRETiCKé ZNAloSTi S PRAKTiCKýMi DoVEDNoSTMi. PřiHlASTE SE KE STUDiU ADiKTologiE! Najděte studium adiktologie na Facebooku - každý týden nová otázka k přijímačkám! Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty UK: sobota 11. ledna 2014. Přípravný kurz k přijímacímu řízení: sobota 12. dubna 2014 (sledujte web a FB). BAKAlářSKé STUDiUM ADiKTologiE (3leté, prezenční nebo kombinované) ■ Absolvent studia získá transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících škod. ■ úspěšnýmukončenímstudiaabsolventzískávákvalifikaciproprácivezdravotnictvípodlezákonač.96/2004Sb. ■ Požadavky pro přijetí: SŠ vzdělání s maturitou, nejlépe humanitního zaměření MAgiSTERSKé STUDiUM ADiKTologiE (2leté, prezenční nebo kombinované) ■ Absolvent studia získá znalosti a dovednosti z oblasti rizikových faktorů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog. Program studenty vybavuje schopností hodnotit význam oblastí vymáhání práva, společenských norem nebo biomedi- cínských souvislostí a připravuje je rovněž pro řízení adiktologických služeb. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně bc. studijního programu na jiné VŠ DoKToRSKé STUDiUM ADiKTologiE (4leté) ■ doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých rizikových faktorů souvisejících se škodlivým užíváním návykových látek a závislostním chováním. Jádrem programu je klinický výzkum v oblasti veřejného zdraví a praxe zaměřená na oblast duševního zdraví. doktorský program zahrnuje metodologické vedení k transdisciplinár- nímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně mgr. studijního programu na jiné VŠ TentoprojektjespolufinancovánzEvropskéhosociálníhofonduastátníhorozpočtuČeskérepubliky. (registračníčíslo:CZ.1.07/2.4.00/17.0111).

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

29veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035 pavlovska@adiktologie.cz www.adiktologie.cz/studium, www.facebook.com/studium.adiktologie Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze PRoPojoVáNí VýZKUMU A PRAXE V RáMCi oBoRU – oDBoRNé STáŽE A DAlší VZDěláVáNí V ADiKTologii ■ K cílenému rozvoji spolupráce a výzkumu mezi klíčovými subjekty v oboru adiktologie přispívají aktivity realizované Klinikou adiktologie a partnerskými organizacemi v rámci projektu„Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAd)“. díky těmto aktivitám se studenti, pracovníci i výzkumníci z adiktologické praxe mohou zapojit do: ■ stáží a odborných praxí v partnerských organizacích po celé Čr ■ zahraničních stáží a výzkumných pobytů v zahraničních institucích ■ aktivních sítí a platforem podporujících spolupráci, výzkum a přenos poznatků mezi teorií a praxí ■ vzdělávacích aktivit, seminářů, workshopů, kulatých stolů, konferencí atd. ■ Pro více informací: pavlovska@adiktologie.cz TentoprojektjespolufinancovánzEvropskéhosociálníhofonduastátníhorozpočtuČeskérepubliky. (registračníčíslo:CZ.1.07/2.4.00/17.0111). Politologie Žurnalistika www.fsv.cuni.cz Ekonomie Sociologie a sociální politika Ekonomie a finance Marketingová komunikace a public relations Mediální studia Sociologie Soudobé dějiny Teritoriální studia Česko-německá studia Sociologie a sociální politika Politologie amezinárodní vztahy Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Mezinárodní vztahy Sociologie a sociální antropologie Americká studia Veřejná a sociální politika Německá a rakouská studia Sociologie Evropská studia Západoevropská studia Bezpečnostní studia Přihlášky do 28. února 2014 Mezinárodní teritoriální studia

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

30 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Fakulta managementu VŠE v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec Telefon: 384 417 200 info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz Elektronická přihláška: ANO ZíSKEjTE ZNAloSTi PRo PRAXi NA FAKUlTě MANAgEMENTU Fakulta managementu v jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultouVysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru MANAgEMENT. Studium probíhá v denní i kombinované formě. PrOČ STUdOVAT FAKULTU mANAgEmENTU VŠE: ■ Zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy VŠE získala v letech 2008–2011 ocenění„1st business School in Eastern European Zone”, je držitelem certifikátů ECTS Label a diploma Supplement Label. ■ Kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia Fm VŠE poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. ■ Nastavení studia podle potřeb studenta Od zimního semestru 2011/2012 Fakulta managementu přešla na modulární strukturu studia. ■ Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia. ■ široké možnosti studia v zahraničí VŠE spolupracuje s více než 160 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol (CEmS, PIm). ■ Nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje V roce 2009 bylo vybudováno nové Knihovnické a informační centrum. Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou. ■ Studium v domácí a přátelské atmosféře v jindřichově Hradci Studenti fakulty oceňují především„rodinný”charakter školy a vstřícnost zaměstnanců. Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního klubu, ale například i v divadelním spolku. Další informace včetně termínů podávání přihlášek naleznete na webu www.fm.vse.cz Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, jindřichův Hradec Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Ing. Andrea Petránková, andrea.petrankova@vse.cz www.fmv.vse.cz, www.facebook.com/fmvvse, www.facebook.com/FMVPridejseknam STUDiUMV ČEšTiNě: BAKAlářSKéSTUDijNíoBoRy–PREZENČNíFoRMASTUDiA ■ Cestovní ruch a regionální rozvoj ■ mezinárodní obchod ■ mezinárodní studia – diplomacie ■ Podnikání a právo ■ Politologie BAKAlářSKýSTUDijNíoBoR–KoMBiNoVANáFoRMASTUDiA ■ manažer obchodu NAVAZUjíCíMAgiSTERSKéSTUDijNíoBoRy ■ Cestovní ruch ■ Evropská integrace ■ mezinárodní obchod (akreditace EPAS) ■ mezinárodní politika a diplomacie ■ Podnikání a právo ■ Politologie DoKToRSKéSTUDijNíoBoRy –PREZENČNíAKoMBiNoVANá(DiSTANČNí)FoRMASTUDiA ■ Evropská studia ■ mezinárodní obchod ■ mezinárodní politické vztahy ■ Obchodní a mezinárodní hospodářské právo ■ Politologie STUDiUMV ANgliČTiNě: BAKAlářSKéSTUDijNíoBoRy ■ International business NAVAZUjíCíMAgiSTERSKéSTUDijNíoBoRy ■ EgEI – Economics of globalisation and European Integration (Erasmus mundus) ■ IdS – International and diplomatic Studies ■ Ib – International business – Central European business realities (akreditace EPAS) DoKToRSKéSTUDijNíoBoRy–PREZENČNíAKoMBiNoVANá (DiSTANČNí)FoRMASTUDiA ■ International business ■ Commercial and International Economic Law ■ International Political relations ■ European Studies ■ Political Science PRogRAMTyPUMBA ■ mAE – master management et Administration des Entreprises Den otevřených dveří: 8. 2. 2014 Uzávěrky přihlášek Bc.: 31. 3. 2014 ing.: 31. 5. 2014 Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

31veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČVUT je veřejnou vysokou školou. • Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně. • Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Bakalářské studijní obory (3 roky) Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Studijní obory: Biomedicínský technik Optika a optometrie Biomedicínská informatika Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obory: Fyzioterapie Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Zdravotní laborant Studijní program: Ochrana obyvatelstva Studijní obory: Plánování a řízení krizových situací Zveme Vás na den otevřených dveří, kde pro vás bude připraven bohatý program: 7. února 2014 Bližší informace na e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz tel.: 312 608 267, 224 358 473 http://www.fbmi.cvut.cz Inzerat_FBMI_KamPoMaturite_11-13_90x130.indd 1 28.11.2013 8:08:15 botanická 68a, 602 00 brno Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820 studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz Elektronická přihláška: ANO FAKUlTA iNFoRMATiKy NABíZí šiRoKý RoZSAH ZAMěřENí, A To DíKy šiRoKé NABíDCE BAKAlářSKýCH oBoRů SDRUŽENýCHVETřECH STUDijNíCH PRogRAMECH. STUDijNí PRogRAM iNFoRMATiKA ■ mATEmATICKÁ INFOrmATIKA ■ PArALELNí A dISTrIbUOVANé SySTémy ■ POČíTAČOVé SySTémy A ZPrACOVÁNí dAT ■ POČíTAČOVé SíTě A KOmUNIKACE ■ POČíTAČOVÁ grAFIKA A ZPrACOVÁNí ObrAZU ■ PrOgrAmOVATELNé TECHNICKé STrUKTUry ■ UměLÁ INTELIgENCE A ZPrACOVÁNí PřIrOZENéHO JAZyKA STUDijNí PRogRAM APliKoVANá iNFoRMATiKA ■ APLIKOVANÁ INFOrmATIKA ■ bIOINFOrmATIKA ■ INFOrmATIKA VE VEřEJNé SPrÁVě ■ SOCIÁLNí INFOrmATIKA ■ grAFICKý dESIgN /SPECIALIZACE/ STUDijNí PRogRAM iNFoRMATiKA A DRUHý oBoR ■ INFOrmATIKA A drUHý ObOr Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28. 2. 2014. Dny otevřených dveří: 16. 1., 22. 1. a 28. 1. 2014. Podrobnosti viz www.fi.muni.cz/admission/dod Fakulta informatiky, Masarykova univerzita Ukázková čísla si prohlédněte zdarma na www.publero.com. Uk zd Zajímá Vás psychologie? POŘIĎTE SI PŘEDPLATNÉ! • skvělá inspirace na seminárky, diplomky • vztahy, terapie, kazuistiky, • rady pro vlastní rozvoj a kariéru ALE HLAVNĚ INTELIGENTNÍ ČTENÍ, KTERÉ VÁS BUDE BAVIT! Roční předplatné 520 Kč, předplatné PLUS s e-verzí pro notebook, iPad či mobil 570 Kč. Bonus: ON-LINE ARCHIV VŠECH ČLÁNKŮ OD ROKU 2005! Objednávejte na www.psychologiednes.eu, portal@send.cz, www.send.cz. Optime.indd 1 30.10.2013 15:37:19

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

32 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz FAKULTA PODNIKO- HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NÁRODO- HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY ● Finance ● Účetnictví a finanční řízení podniku ● Bankovnictví a pojišťovnictví ● Zdanění a daňová politika BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY ● Podniková ekonomika a management ● Arts Management ● Bachelor of Corporate Economics and Management ● Экономика предприятия и менеджмент BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY ● Cestovní ruch a regionální rozvoj ● Manažer obchodu ● Mezinárodní obchod ● Mezinárodní studia – diplomacie ● Podnikání a právo ● Politologie ● Bachelor of International Business http://ffu.vse.cz http://fis.vse.cz http://fmv.vse.cz http://nf.vse.cz http://fph.vse.cz http://fm.vse.cz ● Informatika ● Multimedia v ekonomické praxi ● Podnikové informační systémy ● Matematické metody v ekonomii ● Sociálně-ekonomická demografie ● Statistika a ekonometrie ● Statistické metody v ekonomii Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111 ● Ekonomie ● Národní hospodářství ● Veřejná správa a regionální rozvoj ● Economics ● Management

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

33veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Palackého tř. 1/3 612 42 brno-Královo Pole Telefon: 541 562 796 fvhe@vfu.cz http://fvhe.vfu.cz ■ Chcete studovat perspektivní obory? Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti potravin a veterinární medicíny? máte zájem o ekologii a ochranu zvířat? rádi se bavíte a sportujete? ■ NabízímeVám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě. STUDiUM PRogRAMUVETERiNáRNí HygiENA A EKologiEV oBoRECH: ■ MAgiSTERSKý -Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (mVdr.) ■ BAKAlářSKý - bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (bc.), i v kombinované formě ■ BAKAlářSKý – Ochrana zvířat a welfare – 3 roky (bc.) ■ NAVAZUjíCí MAgiSTERSKý - bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (mgr.) ■ DoKToRSKý -Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.d.), i v kombinované formě Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 31. 1. 2014 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno Studijní oddělení ZF mENdELU Valtická 337 691 44 Lednice Telefon: 519 367 225 fax: 519 367 222 info@zf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz Zahradnická fakulta mENdELU se sídlem v Lednici je institucí s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu a vzdělávání v České republice. Uskutečňuje vysokoškolské studium v celé šíři zahradnických oborů a na všech jeho úrovních, v denní i kombinované formě. Svým studentům nabízí moderní posluchárny, laboratoře, skleníky či rozsáhlou oborovou knihovnu. A to vše se odehrává v inspirujícím prostředí unikátní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. oBoRy BAKAlářSKéHo STUDiA (Bc.): ■ Zahradnictví (3PK) ■ Vinohradnictví a vinařství (3PK) ■ Jakost rostlinných potravinových zdrojů (3P) ■ Zahradní a krajinářská architektura (4P) ■ Zahradní a krajinářské realizace (3P) oBoRy MAgiSTERSKéHo STUDiA (NMgr.): ■ Zahradnictví (2PK) ■ řízení zahradnických technologií (2PK) ■ Zahradní a krajinářská architektura (2P) ■ management zahradních a krajinářských úprav (2P) ■ program Fruit Science (2P) Vysvětlení zkratek v závorce: např. 3PK – 3 roky studia v prezenční i kombinované formě. Dny otevřených dveří: 15. ledna, 5. a 26. února 2014, vždy v 10:30 hod., aula ZF mENdELU, Lednice. Přihlášky ke studiu: do 20. 3. 2014 (bc.) a do 20. 5. 2014 (Nmgr.). Elektronická přihláška: prihlaska.mendelu.cz Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Studijní oddělení AF Zemědělská 1 613 00 brno Telefon: 545 133 008 545 133 003 545 133 004 545 133 010 El. přihl.: ANO agro@mendelu.cz www.af.mendelu.cz Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně oBoRy BAKAlářSKéHo STUDiA: ■ Agrobyznys ■ Agroekologie ■ biotechnologie rostlin ■ Fytotechnika ■ molekulární biologie a biotechnologie ■ Odpadové hospodářství ■ Pozemkové úpravy a ochrana půdy ■ Provoz techniky ■ rostlinolékařství ■Technologie potravin ■Všeobecné zemědělství ■ Zootechnika ObOry NAVAZUJíCíHO mAgISTErSKéHO STUdIA: ■ Agrobyznys ■ Agroekologie ■ Automobilová doprava ■ biotechnologie rostlin ■ Ekotrofologie ■ Fytotechnika ■ Chov koní a agroturistika ■ Jakost a zdravotní nezávadnost potravin ■ Krmivářství ■ management techniky ■ rostlinolékařství ■ rozvoj venkova ■ rybářství a hydrobiologie ■ Technologie a management odpadů ■ Technologie potravin ■ Zemědělské inženýrství ■ Zootechnika ■ živočišné biotechnologie Absolvent získá velmi dobrý základ biologického vzdělání, bude mít dobré znalosti ekonomické, organizační a technické. úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu. Dny otevřených dveří: 3. ledna 2014, 17. ledna 2014, 31. ledna 2014, vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01. Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2014 Nabízíme: tradiční i nové studijní obory, profesionální přístup, spojení s praxí, moderní zázemí. Přijímací řízení na: www.af.mendelu.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

34 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Zemědělská 3 613 00 brno Telefon: 545 134 006 certekov@mendelu.cz www.ldf.mendelu.cz …..proč právě lDF? Uplatnitelnost – studujte pro praxi ■ ŠLP Křtiny 10 000 ha vlastního lesa ■ Studentský časopis LEF – možnost sebeprezentace ■ Spolek posluchačů LdF – kvalitně strávený volný čas ■ Trubači LdF – největší a nejlepší hudební těleso v Čr ■ Tvůrčí činnost – vlastní dílny ■ rozvinutá mezinárodní spolupráce – více než 70 univerzit na celém světě ■ Získání praktických zkušeností v rozvojovém světě – off shore campy v Jemenu, Nikaragui, Zambii Lesnická a dřevařská fakulta patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva, nábytkářství a designu nábytku. Naše fakulta je součástí mendelovy univerzity v brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919. NEZAPoMEň se nikde a rychle si podej přihlášku http://is.mendelu.cz/prihlaska/.... BAKAlářSKé STUDijNí PRogRAMy STUdIJNí PrOgrAm ObOr dřevařství dřevařství Krajinářství Krajinářství Lesnictví Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí Lesnictví Arboristika Arboristika Nábytek Tvorba a výroba nábytku design nábytku design nábytku Stavby na bázi dřeva Stavby na bázi dřeva lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně DEN oTEVřENýCH DVEří: 31. 1. 2014 Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2014 Přijímací zkoušky: 9. – 13. 6. 2014 Elektronická přihláška: ANo mostní 5139 760 01 Zlín Telefon: 576 032 024-5 576 038 008 studium@fhs.utb.cz www.utb.cz/fhs Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně NABíZí PRo AKADEMiCKý RoK 2014/2015: BAKAlářSKé oBoRy: ■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi ■ Německý jazyk pro manažerskou praxi ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro mateřské školy ■ Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka ■ Zdravotně sociální pracovník NAVAZUjíCí MAgiSTERSKý oBoR: ■ Sociální pedagogika DoKToRSKý oBoR: ■ Pedagogika den otevřených dveří: 24. 1. 2014 Elektronické přihlášky bc. a Nmgr.: do 31. 3. 2014 Elektronické přihlášky Ph.d.: do 30. 6. 2014 Tolstého 16 586 01 Jihlava Telefon: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz Vysoká škola polytechnická jihlava jediná veřejná vysoká škola se sídlem v KrajiVysočina nabízí tříleté bakalářské studijní obory v prezenční i kombinované formě studia: ■ APLIKOVANÁ INFOrmATIKA ■ CESTOVNí rUCH ■ FINANCE A říZENí ■ POČíTAČOVé SySTémy ■ POrOdNí ASISTENTKA ■ VŠEObECNÁ SESTrA ■ ZdrAVOTNě SOCIÁLNí PrACOVNíK Na VŠPJ se neplatí školné. Absolvent získává titul bakalář (bc.). Významnou součástí studia jsou několikatýdenní praxe (minimální délka praxe 12 týdnů), škola rovněž nabízí výměnné zahraniční pobyty a zahraniční pracovní stáže. VŠPJ je také Zkouškovým centrem british Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge ESOL a Akreditovaným střediskem pro ECdL testování. Škola sídlí v centru krajského města u autobusového nádraží a navštěvuje ji 3 000 studentů. Přidejte se k nim i Vy. Termín podání přihlášek ke studiu do 1. kola přijímacího řízení: 30. 4. 2014.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

35veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení FAKUlTA SE SíDlEMV UHERSKéM HRADišTi, STUDENTSKé NáM. 1532, NABíZí BAKAlářSKé STUDiUM PRo AKADEMiCKý RoK 2014/2015 – PřiHlášKy Do 31. 3. 2014. ■ STUDijNí PRogRAM PRoCESNí iNŽENýRSTVí STUdIJNí ObOr OVLÁdÁNí rIZIK – prezenční i kombinovaná forma studia Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, krizového managementu, ekonomiky krizových situací, aplikované informatiky a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva. Je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik. Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů. Studijní obor je specifický svým mezioborovým charakterem a zaměřením na podnikovou sféru a veřejnou správu. ■ STUDijNí PRogRAM oCHRANA oByVATElSTVA STUdIJNí ObOr OCHrANA ObyVATELSTVA – prezenční forma studia Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochrany. Absolvent má znalosti potřebné pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřních a vnějších havarijních plánů objektů a obcí. ■ STUDijNí PRogRAM BEZPEČNoST SPolEČNoSTi STUdIJNí ObOr říZENí ENVIrONmENTÁLNíCH rIZIK – prezenční forma studia Absolventi získají potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřejně-správních institucí a organizací. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace. Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště Telefon: 576 032 087 studium@flkr.utb.cz www.flkr.utb.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

mapa vysokých škol Karlovy Vary Plzeň PRAHA AKADEMiE MANAgEMENTU A KoMUNiKACE www.amakcz.cz Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz AKCENT College s.r.o., www.akcentcollege.cz Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu Archip, s.r.o. www.archip.eu ART & DESigN iNSTiTUT, s.r.o. www.artdesigninstitut.cz Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz CEVRo institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz Czech Management institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o.* www.esma.cz Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz Hochschule Fresenius University of Applied Sciences* www.hs-fresenius.cz iNTERNATioNAl PRAgUE UNiVERSiTy o.p.s.* interpragueuniver.cz literární akademie (international ART CAMPUS Prague, s.r.o.) www.art-campus.cz Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Mezinárodní baptistický teologický seminář www.ibts.cz Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. * www.mipp.cz Panevropská vysoká škola UNiNoVA, o.p.s.* www.peuni.cz Policejní akademie České republiky www.polac.cz Prague College s.r.o.* www.praguecollege.cz Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz University of New york in Prague, s.r.o. www.unyp.cz University of Northern Virginia - Prague, s.r.o.* www.unva.cz Univerzita jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. www.vsmiep.cz Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vip-vs.cz Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. www.vsrr.cz Vysokáškolatělesnévýchovya sportu PAlESTRAs.r.o. www.palestra.cz VySoKá šKolA UMělECKo-PRůMySloVá www.vsup.cz Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz BRNo AKADEMiE STiNg, o.p.s. www.sting.cz B. i. B. S., a. s. Brno international Business School www.bibs.cz janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz Masarykova univerzita www.muni.cz Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz NEWToN College, a.s. www.newtoncollege.cz RAšíNoVA VySoKá šKolA s.r.o. www.ravys.cz Univerzita obrany www.unob.cz Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. www.hotskolabrno.cz Vysoká škola realitní institut Franka Dysona www.fdyson.cz Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz jiHoČESKý KRAj jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz VšE Fakulta managementu jindřichův Hradec www.fm.vse.cz Vysokáškolaevropskýcha regionálníchstudií, o.p.s. www.vsers.cz Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz Filmová akademie Miroslava ondříčka v Písku www.filmovka.cz jiHoMoRAVSKý KRAj SoUKRoMá VySoKá šKolA EKoNoMiCKá ZNojMo s.r.o. www.svse.cz KARloVARSKý KRAj Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. www.vskv.cz Provozně ekonomická fakulta

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

v české republice Písek České Budějovice Ústí nad labem PardubiceKolín jihlava Třebíč Zlín olomouc opava ostrava liberec Praha KRáloVEHRADECKý KRAj Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz liBERECKý KRAj Technická univerzita v liberci www.tul.cz MoRAVSKoSlEZSKý KRAj Slezská univerzita v opavě www.slu.cz NEWPoRT iNTERNATioNAl UNiVERSiTy, s.r.o.* www.newportu.cz ostravská univerzita v ostravě www.osu.cz Vysoká škola báňská - Technická univerzita ostrava www.vsb.cz Vysoká škola podnikání, a.s. www.vsp.cz Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz ZlíNSKý KRAj Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz VySoČiNA Vysoká škola polytechnická jihlava www.vspj.cz Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz ÚSTECKý KRAj Univerzita jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad labem www.ujep.cz Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz STřEDoČESKý KRAj Academia Rerum Civilium - Vš politických a společenských věd www.vspsv.cz šKoDA AUTo a.s. Vysoká škola www.savs.cz oloMoUCKý KRAj Moravská vysoká škola olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Univerzita Palackého v olomouci www.upol.cz Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz PARDUBiCKý KRAj Univerzita Pardubice www.upce.cz PlZEňSKý KRAj Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz Hradec Králové Přerov jindřichův Hradec * Nemají obor akreditovaný MŠMT ČR Brno Znojmo Mladá Boleslav Kladno

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

38 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Okružní 10, 370 01 České Budějovice | 387 842 108 | vstecb@vstecb.cz Ekonomika a management délka studia 3 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční kombinovaná Stavitelství délka studia 4 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční kombinovaná Dopravnítechnologieaspoje délka studia 3 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční kombinovaná Strojírenství délka studia 3 roky typ studia bakalářské forma studia prezenční www.VSTECB.cz >>>kvalitně a bezplatně<<< obory s uplatněním VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (kromě studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z nabídky studia na Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií nebo na Fakultě logistiky a krizového řízení. Fakulty budou pořádat prezentace vždy v 10.00, ve 12.00 a ve 14.00 hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory budov a jejich vybavení. www.utb.cz www.facebook.com/UTBZlin DENOTEVRENYCH DVERI: 24.1.2014

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

39veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Jihočeská univerzita v Českých budějovicích branišovská 1645/31a 370 05 České budějovice Telefon: 389 032 191 info@jcu.cz www.jcu.cz jihočeská univerzita v Českých Budějovicích jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je mladá vysoká škola založená v roce 1991. S nabídkou studia v 220 bakalářských, magisterských a doktorských oborech a více než 13 000 studenty je největší vzdělávací a vědeckou institucí v jižních Čechách. ■ Ekonomická fakulta ■ Filozofická fakulta ■ Pedagogická fakulta ■ Přírodovědecká fakulta ■ Fakulta rybářství a ochrany vod ■ Teologická fakulta ■ Zdravotně sociální fakulta ■ Zemědělská fakulta Den otevřených dveří: 17. 1. 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 1 uzs@tul.cz Studijní oddělení: Ing. renata Čermáková renata.cermakova@tul.cz Telefon: 485 353 194 marcela málková marcela.malkova@tul.cz Telefon: 485 353 724 www.uzs.tul.cz Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v liberci ÚSTAV ZDRAVoTNiCKýCH STUDií TUl NABíZí BAKAlářSKá STUDiA V PRogRAMECH ■ ošETřoVATElSTVí Studijní obor: Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia ■ BioMEDiCíNSKá TECHNiKA Studijní obor: biomedicínská technika v prezenční formě studia DůVoDy, PRoČ STUDoVAT NA ÚSTAVU ZDRAVoTNiCKýCH STUDií: ■ Vážíme si vašich studijních výsledků ze střední školy, a proto mnozí z vás mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. ■ Přednášet vám budou specialisté ve svých oborech v moderně vybavených učebnách a laboratořích. ■ Pro realizaci odborné praxe máme zajištěno kvalitní zázemí na špičkových pracovištích. ■ Získáváte možnost účastnit se zahraničních stáží. ■ Všichni studenti TUL mají zdarma přístup na internet. ■ Není u nás problém sehnat místo na kolejích. ■ Liberec a okolí nabízí pestré možnosti sportovního a kulturního vyžití. ■ Jako naši absolventi nebudete mít problém s pracovním uplatněním. dny otevřených dveří úZS: 31. 1. 2014. Termín podání přihlášek: 20. 5. 2014 (1. kolo) a 11. 8. 2014 (2. kolo). Elektronická přihláška: ANO Kontaktní údaje Studentská 2 461 17 Liberec Telefon: 485 353 767 studijní oddělení radka.dvorakova@tul.cz www.fs.tul.cz TU v liberci, Fakulta strojní Fakulta strojní je nejstarší fakultou Technické univerzity v liberci. od roku 1953 ji úspěšně ukončilo více než 10 000 absolventů, kteří patří na trhu práce k úspěšným. Fakulta nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských programech v prezenční i kombinované formě studia. ■ TřílETý BAKAlářSKý studijní program je zaměřen na přípravu k dalšímu studiu v magisterských studijních programech technicky zaměřených, zejména ve studijních oborech strojního inženýrství. Absolventi studijního programu prokazují znalosti teoretického základu technických disciplín a základů oborů strojního inženýrství. Přijímací řízení: uchazeči jsou přijímáni na volná místa v pořadí podle výsledků studia na střední škole. Přihlášky: do 31. 3. 2014 a do 31. 8. 2014 ■ DVoUlETý NAVAZUjíCí MAgiSTERSKý studijní program s obory: Konstrukce strojů a zařízení (se zaměřením na motorová vozidla, výrobní stroje, sklářské stroje a robotiku, textilní a jednoúčelové stroje, energetická zařízení a přístrojovou techniku), Strojírenská technologie a materiály (se zaměřením na materiálové inženýrství, obrábění a montáž, sléváren- ství, svařování a tváření kovů, zpracování plastů), Výrobní systémy a procesy (se zaměřením na výrobní systémy a automatizované systémy řízení), inovační inženýrství (se zaměřením na inovaci výrobků). ■ DoKToRSKé ČTyřlETé STUDijNí PRogRAMy: Strojní inženýrství (s obory aplikovaná mechanika, výrobní systémy a procesy, materiálové inženýrství), Stroje a zařízení (s oborem konstrukce strojů a zařízení), Strojírenská technologie (s oborem strojírenská technologie).

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

40 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Studentská 2, 461 17 Liberec Telefon: 485 353 429 Fax: 485 353 112 vera.pankova@tul.cz www.fm.tul.cz Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. Profil fakulty sleduje vzdělávání v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií a matematického modelování. Dalším charakteristickým znakem fakulty je zapojení do evropských vzdělávacích struktur formou vybraných studijních oborů (double degree) vyučovaných v anglickém jazyce, které fakulta zajišťuje se zahraničními univerzitami. Ve tříletém bakalářském studiu získá student základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti elektronických informačních a řídicích systémů, aplikované informatiky a vysoce progresivních nanotechnologií. Absolvent nalézá uplatnění v průmyslu, informatických společnostech, resp. na pracovištích přírodovědného charakteru. Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému studiu libovolného studijního oboru v rámci studijního programu N2612 Elektrotechnika a informatika, N3901 Aplikované vědy v inženýrství a N3942 Nanotechnologie, a to nejen na Fm, TUL, ale i příbuzných oborů na univerzitách v České republice nebo v zahraničí. BAKAlářSKé STUDijNí PRogRAMy A oBoRy ■ ELEKTrOTECHNIKA A INFOrmATIKA Studijní obory – Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika a logistika ■ INFOrmAČNí TECHNOLOgIE Studijní obor – Informační technologie ■ NANOTECHNOLOgIE Studijní obor – Nanomateriály den otevřených dveří: středa 5. 2. 2014 TU v liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií VŠCHT Praha – cesta k životnímu úspěchu Nevíte, jaký obor zvolit, abyste si zajistili dobrou budoucnost? Chcete být úspěšní a vybírat si z lákavých pracovních nabídek? Zvolte studium chemie! Technologie zítřků – to jsou studijní obory na VŠCHT Praha. Dnešní chemie je věda pro budoucnost! VŠCHT Praha: > 4 fakulty >> 27 studijních programů >>> 70 studijních oborů www.vscht.cz info@vscht.cz Máme pobočku v Mostě-Velebudicích

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

41veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz , Olbrichova 625/25, 746 01 Opava Telefon: 553 684 841 www.fvp.slu.cz Slezská univerzita v opavě, Fakulta veřejných politik BAKAlářSKé STUDijNí oBoRy: PrEZENČNí STUdIUm ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra, ■ Středoevropská studia KOmbINOVANé STUdIUm ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra PoDMíNKy PřijETí: Veřejná správa a regionální politika, Středoevropská studia – úspěšné složení testu obecných studijních předpokladů, který je realizován v rámci národních srovnávacích zkoušek (NSZ) připravovaných společností Scio. Sociální patologie a prevence – úspěšné složení písemného přijímacího testu z psychologie, pedagogiky, biologie člověka, základů filozofie a sociologie a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni. Všeobecná sestra – úspěšné složení písemného přijímacího testu ze společenskovědních disciplín, biologie člověka a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni. MAgiSTERSKé NAVAZUjíCí STUDijNí oBoRy: PrEZENČNí STUdIUm ■ Veřejná správa a sociální politika ■ Středoevropská studia POdmíNKy PřIJETí:Veřejná správa a sociální politika – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce a společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie) na úrovni absolventa bakalářského studia. Středoevropská studia – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy na úrovni absolventa bakalářského studia. Termín podání přihlášek: 28. února 2014. den otevřených dveří: 22. ledna 2014 DoKToRSKé STUDiUM: PrEZENČNí STUdIUm ■ moderní dějiny střední Evropy KOmbINOVANé STUdIUm ■ moderní dějiny střední Evropy POdmíNKy PřIJETí: Ukončené magisterské studium (uchazeč prokáže absolvování magisterského studijního programu Historické vědy nebo obdobného stu- dijního programu v příbuzném oboru, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia); úspěšné složení přijímací zkoušky (přijímací zkouška budeověřovatznalostizdějinstředníEvropy,nazákladězaslanýchmateriálůbudouposouzenypředpokladykodbornépráci;součástípřijímacízkouškyjedále rozprava nad projektem doktorské práce – formální a obsahové ukotvení, návrh tématu, plánovaný výzkumný postup).

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

42 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Slezská Univerzita v opavě, obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ■ BAKAlářSKé STUDiUM STUDijNí PRogRAM EKoNoMiKA A MANAgEMENT oBoRy: Ekonomika podnikání v obchodě a službách prezenční/kombinovaná marketing a management prezenční/kombinovaná účetnictví a daně prezenční/kombinovaná STUDijNí PRogRAM gASTRoNoMiE, HoTElNiCTVí ATURiSMUS oBoR: Hotelnictví prezenční STUDijNí PRogRAM HoSPoDářSKá PoliTiKA A SPRáVA oBoRy: bankovnictví prezenční Evropská integrace prezenční/kombinovaná Sociální management prezenční Veřejná ekonomika a správa prezenční/kombinovaná STUDijNí PRogRAM SySTéMoVé iNŽENýRSTVí A iNFoRMATiKA oBoR: manažerská informatika prezenční/kombinovaná ■ NAVAZUjíCí MAgiSTERSKé STUDiUM STUDijNí PRogRAM EKoNoMiKA A MANAgEMENT oBoRy: Ekonomika podnikání v obchodě a službách prezenční/kombinovaná marketing a management prezenční/kombinovaná STUDijNí PRogRAM SySTéMoVé iNŽENýRSTVí A iNFoRMATiKA oBoR: manažerská informatika prezenční STUDijNí PRogRAM HoSPoDářSKá PoliTiKA A SPRáVA oBoRy: bankovnictví prezenční Evropská integrace prezenční Veřejná ekonomika a správa prezenční ■ DoKToRSKé STUDiUM STUDijNí PRogRAM EKoNoMiKA A MANAgEMENT oBoR: Podniková ekonomika a management prezenční/kombinovaná Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná Telefon: 596 398 111 studijni@opf.slu.cz, www.slu.cz/opf/cz, www.studujvkarvine.cz Den otevřených dveří 14. ledna 2014. Přihlášky: bakalářské studium do 28. 2. 2014, navazující magisterské studium do 2. 5. 2014. Když sníš o práci v zahraniční firmě studuj v angličtině a vydej se do zahraničí Stačí, když umíš jazyk a můžeš se vydat na jednu z 58 partnerských univerzit v Evropě nebo třeba v Koreji. Když poznáš, že to není jen o studiu sportuj, bav se a užij si to Usain Bolt, Jamie Cullum, Tomáš Berdych? Tyto i další hvězdy můžeš v Ostravě zažít naživo. Odreaguj se ve velkém sportovním areálu u kolejí, zajeď si do blízkých Beskyd nebo se pobav na Stodolní. Když se chceš orientovat ve světě eKonomiKy a financí pořád se něco děje Premiér ČR, ministr financí, guvernér a viceguvernér ČNB, irská velvyslankyně a mnoho významných ekonomů. Ti všichni během posledních dvou let vystoupili na Ekonomické fakultě. vyber si, máme co nabídnout Široká nabídka bakalářských a navazujících magisterských oborů. První autorizované školicí středisko Apple na vysokých školách v ČR. Když chceš být nejlepší, jdi za Kvalitou Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1 Tel.: +420 597 322 331, e-mail: kontakt.ekf@vsb.cz, www.ekf.vsb.cz, www.facebook.com/ekfostrava DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 18. 1. 2014 eKonomicKÉ VZDĚLÁNÍ NA dobrÉ ADRESE BAKALÁŘSKÉ STUDIUM EKONOMIKA A MANAGEMENT Ekonomika podniku * Marketing a obchod Management Účetnictví a daně HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Ekonomická žurnalistika Eurospráva ** Finance Národní hospodářství Regionální rozvoj Veřejná ekonomika a správa SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Informatika v ekonomice ** KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Ekonomika podniku Veřejná ekonomika a správa*** *Tento obor lze také studovat ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ** Tento obor lze také studovat v UHERSKÉM HRADIŠTI *** Tento obor lze také studovat v ŠUMPERKU

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

43veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz VšB - Technická univerzita ostrava, Fakulta strojní STUDiUM STRojNíCH oBoRů PřiNáší SEBEREAliZACi, UPlATNěNíTVořiVoSTi, iNDiViDUálNíCH SCHoPNoSTí A NAVíC PřEDSTAVUjE – iV DNEšNí DoBě DoZNíVAjíCí KRiZE – PERSPEKTiVU BUDoUCíHo UPlATNěNí. STUDUjTE U NáS! BAKAlářSKý STUDijNí PRogRAM„STRojíRENSTVí” můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení či dopravních technologií. BAKAlářSKý STUDijNí PRogRAM„TECHNologiE lETECKé DoPRAVy” Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. DálE NABíZíME: ■ studium v navazujícím dvouletém magisterském programu„Strojní inženýrství” ■ získání vědecké hodnosti Ph.d. ve čtyřletém doktorském programu„Strojní inženýrství” ■ možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■ studium v prezenční i kombinované formě ■ získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Uzávěrka podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů je 30. dubna 2014.Více informací o fakultě, chystaných akcích i podmínky pro podání přihlášky ke studiu najdete na www.fs.vsb.cz/, www.facebook.com/fsostrava. Navštivte náš Den otevřených dveří 31. 1. 2014 v areáluVŠb-TUO v Ostravě-Porubě. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba Telefon: 597 324 122 (1221, 3107) El. přihl.: ANO sylva.kuncova@vsb.cz, vladimira.siroka@vsb.cz, www.fs.vsb.cz VšB - Technická univerzita ostrava, Fakulta stavební Bakalářský studijní program STAVEBNí iNŽENýRSTVí v prezenční i kombinované formě studia (délka studia 4 roky) s obory: ■ geotechnika ■ městské inženýrství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Příprava a realizace staveb ■ dopravní inženýrství ■ building Structure (studium v AJ) Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu STAVEBNí iNŽENýRSTVí (doba studia 1,5 roku) se studijními obory: ■ geotechnika ■ městské stavitelství a inženýrství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Provádění staveb ■ dopravní inženýrství ■ Průmyslové a pozemní stavitelství Bakalářský studijní program ARCHiTEKTURA A STAViTElSTVí pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu. Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a oboru ARCHiTEKTURA A STAViTElSTVí (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu STAVEBNí iNŽENýRSTVí. Den otevřených dveří je pořádán 24. 1. 2014 v areálu fakulty na ul. L. Podéště 1875/17 v Ostravě-Porubě. Přihláška ke studiu je na adrese http://prihlaska.vsb.cz. Podává se do 31. 1. 2014 pro studijní program Architektura a stavitelství a do 31. 3. 2014 pro studijní program Stavební inženýrství. Spolu s přihláškou musí být uhrazen i administrativní poplatek. Podmínky přijetí ke studiu a další informace jsou k nahlédnutí na www.fast.vsb.cz. FAKUlTA STAVEBNí VšB-TU oSTRAVA NABíZí STUDiUM V BAKAlářSKýCH A MAgiSTERSKýCH PRogRAMECH:

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

44 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha ... studium v souladu s přírodou VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Chcete studovat zajímavé a perspektivní obory na moderní fakultě technické univerzity v Ostravě? Pro akademický rok 2014 / 2015 si v rámci strukturovaného třístupňového studia můžete vybrat z více než 20 oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geoinformatiku, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, ekonomiku a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. Termín pro podávání Vašich elektronických přihlášek byl stanoven do 30. dubna 2014 ! Úplný přehled studijních oborů Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava naleznete na: www.hgf.vsb.cz Studijní oddělení FbI, Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice Telefon: 597 322 810, 597 322 811 El. přihl.: ANO zdenka.dvorackova@vsb.cz, gabriela.gamonova@vsb.cz, www.fbi.vsb.cz VšB - Technická univerzita ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství STUDUjTE NA FBi – PERSPEKTiVNí FAKUlTě S VySoKoU UPlATNiTElNoSTí ABSolVENTůV PRAXi Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2014/2015 nabízí prezenční i kombinovanou formu studia VE ČTyřlETýCH BAKAlářSKýCH oBoRECH (titul Bc.) ■ bEZPEČNOST PrÁCE A PrOCESů ■TECHNICKÁ bEZPEČNOST OSOb A mAJETKU ■TECHNIKA POžÁrNí OCHrANy A bEZPEČNOSTI PrůmySLU ■ HAVArIJNí PLÁNOVÁNí A KrIZOVé říZENí AV NAVAZUjíCíCH DVoUlETýCH MAgiSTERSKýCH oBoRECH (titul ing.) ■TECHNIKA POžÁrNí OCHrANy A bEZPEČNOSTI PrůmySLU ■ bEZPEČNOSTNí INžENýrSTVí ■ bEZPEČNOSTNí PLÁNOVÁNí ■TECHNICKÁ bEZPEČNOST OSOb A mAJETKU Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačním středisku v Praze a Lázních bohdaneč. Uplatnění absolventů: hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře soukromého podnikání. Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných na www stránkách univerzity do 30. 4. 2014.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

45veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz �yber si vysn�n� obor a p�idej se k 2� 000 student� na osmi fakultách Univerzity Palackého Studuj v Olomouci! Inspiruj se na webu www.studuj.upol.cz a Dni otev�en�c� dve�� UP v pátek 17. ledna 2014 UNIVERZITA PALACKÉHO V�C NE� �TU�IU���� žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, P.O. box 212 Telefon: 585 635 010, 585 635 027 libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz Elektronická přihláška: ANO Pedagogická fakulta UP v Olomouci poskytujeVŠ vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům různých druhů škol mateř- ských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zaměřuje se také na státní správu a samosprávu. bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání.Všechny studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2014/2015 na: www.studuj.upol.cz. Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol: ■ mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika), ■ základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, technických), ■ středních a vyšších odborných škol (učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, učitelství pedagogiky), ■ škol pro žáky se specifickými potřebami. V bakalářských studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika si uchazeči mohou volit kombinaci studijních oborů. Pro podporu odborné přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program (motivační stipendia). Příprava odborníků v oblasti: ■ pedagogiky a vychovatelství (pedagogika-veřejná správa, pedagogika-sociální práce, řízení volnočasových aktivit), ■ speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická andragogika, komunikační techniky), ■ ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor). Elektronická přihláška ke studiu na Bc. a Mgr. studijní obory do 28. 2. 2014. Termíny přijímacích zkoušek: Bc. a Mgr. studijní obory: 16. – 20. 6. 2014 Doktorské studijní programy: 23. – 27. 6 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 19. 1. 2014 Univerzita Palackého v olomouci – Pedagogická fakulta Zazipuj se... na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

46 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha České mládeže 8 400 96 ústí nad Labem Telefon: 475 283 223 Fax: 475 283 563 info@sci.ujep.cz www.sci.ujep.cz www.facebook.com/ Prirodovedecka.fakulta.UjEP Přírodovědecká fakulta Univerzity j. E. Purkyně v Ústí nad labem ■ Fakulta je jednou z nejmladších částí univerzity, přesto si své důležité postavení vybudovala rychle. Nabízí širokou škálu přírodovědných oborů: biologie, geografie, matematika, fyzika, chemie a informatika. Mezi netradiční přírodovědné obory patří bakalářské a magisterské studijní programy: Počítačové modelování ve vědě a technice a Aplikované nanotechnologie. ■ Velkým úspěchem je akreditace doktorského studijního oboru Aplikované nanotechnologie od roku 2013. Studenti tak mohou studovat tento obor ve všech stupních, tj. v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském. ■ o výuku těchto studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci s nejmodernější technikou, ale také to, aby se u nás student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. Fakulta má výzkumné programy, na kterých spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi a se soukromými společnostmi. Studenti PřF UjEP mají možnost zapojit se do mezinárodních výzkumných týmů, procházet praxí u partnerských společností a získat tím větší šance pro budoucí uplatnění na trhu práce. České mládeže 8 400 96 ústí nad Labem Telefon: 475 283 163 PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz www.facebook.com/pfujep www.twitter.com/pfujep Pedagogická fakulta Univerzity j. E. Purkyně v Ústí nad labem Hledáte školu, která vás připraví na všemožná úskalí budoucího života? my hledáme lidi, kteří jsou připraveni přijímat výzvy, nést odpovědnost a řešit problémy. To vše s empatií a citem potřebným pro pohyb v mezilidských vztazích a utváření nových generací. Shodli jsme se? To už je důvod zjistit si o nás víc. Na naší fakultě se stanete součástí studentské komunity, které poskytujeme nejen inspirativní prostředí pro získání kvalitního vzdělání zaměřeného na praxi v oboru, ale také podporu pro rozmanité studentské akce. Stejně jako každý rok, i letos nabízíme nepřeberné množství oborů a jejich kombinací s pedagogickým i odborným zaměřením. Některé kombinace otevíráme i s FF a PřF UjEP, takže pro kompletní seznam bude nejlepší, když navštívíte stránky www.pf.ujep.cz. ■ AKTiViTy V PříRoDě ■ ANgliCKý jAZyK A liTERATURA ■ ČESKý jAZyK A liTERATURA ■ HUDEBNí VýCHoVA ■ oBCHoDNí RUšTiNA ■ TělESNá VýCHoVA A SPoRT ■ PEDAgogiKA VolNéHo ČASU ■ PoPUlARiZACE HUDBy A oRgANiZACE HUDEBNíHo ŽiVoTA ■ SBoRMiSTRoVSTVí ■ SoCiálNě PEDAgogiCKá ASiSTENCE ■ SoCiálNí PEDAgogiKA ■ UČiTElSTVí PRo 1. STUPEň Zš ■ UČiTElSTVí PRo Mš ■ VýTVARNá VýCHoVA + magisterské obory navazující na bakalářská studia moskevská 54 400 96 ústí nad Labem Telefon: 475 210 305 www.fse.ujep.cz Fakulta sociálně ekonomická Univerzity jana Evangelisty Purkyně Fakulta sociálně ekonomická (FSE ) je jednou z devíti součástí Univerzity jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad labem. Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů a inženýrů ve třech studijních programech a čtyřech studijních oborech. Ekonomické studijní programy jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management, finanční management a regionální rozvoj, sociální studijní program je orientován na sociální práci. Díky tomu nacházejí naši absolventi dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě. BAKAlářSKé STUDiUM - prezenční a kombinovaná forma studia PrOgrAm ObOr ■ Ekonomika a management Ekonomika a management Finanční management ■ Hospodářská politika a správa regionální rozvoj a veřejná správa ■ Sociální politika a sociální práce Sociální práce NAVAZUjíCí MAgiSTERSKé STUDiUM - prezenční forma studia PrOgrAm ObOr ■ Ekonomika a management Ekonomika a management Finanční management ■ Hospodářská politika a správa regionální rozvoj a veřejná správa

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

47veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz www.upce.cz/fcht Studentská 95 532 10 Pardubice El. přihláška: ANO http://eprihlaska.upce.cz Telefon: 466 036 454 ipc.fes@upce.cz www.uni-pardubice.cz Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, a to v prezenční i kombinované formě studia. Den otevřených dveří: 20. 1. 2014 Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2014 (pro bakalářské studium) do 15. 4. 2014 (pro navazující magisterské studium) do 30. 5. 2014 (pro doktorské studium) Přijímací řízení do bakalářského studia: přijetí bez přijímacích zkoušek, pouze na základě výsledků středoškolského studia. Podrobné informace k přijímacímu řízení: www.upce.cz/fes BAKAlářSKé STUDijNí oBoRy ■ VEřEJNÁ EKONOmIKA A SPrÁVA ■ mANAgEmENT POdNIKU ■ mANAgEmENT OCHrANy POdNIKU A SPOLEČNOSTI ■ EKONOmIKA A PrOVOZ POdNIKU ■ INFOrmATIKA VE VEřEJNé SPrÁVě ■ rEgIONÁLNí A INFOrmAČNí mANAgEmENT ■ INFOrmAČNí A bEZPEČNOSTNí SySTémy ■ mANAgEmENT FINANČNíCH rIZIK NAVAZUjíCí MAgiSTERSKé oBoRy ■ EKONOmIKA VEřEJNéHO SEKTOrU ■ rEgIONÁLNí rOZVOJ ■ mANAgEmENT POdNIKU ■ POJISTNé INžENýrSTVí ■ INFOrmATIKA VE VEřEJNé SPrÁVě ■ rEgIONÁLNí A INFOrmAČNí mANAgEmENT DoKToRSKé STUDijNí oBoRy ■ APLIKOVANÁ INFOrmATIKA ■ rEgIONÁLNí A VEřEJNÁ EKONOmIE ■ mANAgEmENT ■ INFOrmATIKA VE VEřEJNé SPrÁVě InformaceovšechoborechVŠ můžetemítpřehledněvesvém telefonu.AplikaciAdresářškol zdarmastáhnete

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

48 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Na soukromých vysokých školách studuje cca 14 % všech vysokoškolských studentů, většina v ekonomických oborech a humanitních vědách. Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz). Výhody ■ Obvykle jednoduché přijímací řízení, někde bez přijímaček ■ Vysoká šance na přijetí – v průměru 89% ■ Možnost stipendií nebo odpuštění školného ■ Školné se chystá i na veřejných školách ■ U vybraných škol návaznost na praxi nebo garance uplatnění po škole ■ Individuální přístup ke studentovi, menší konkurence při zkouškách, zápisech, oblíbených předmětech NeVýhody ■ Školné ■ Někde chybí návaznost magisterského studia ■ Velká část škol neposkytuje dotované ubytování a stravování nebo neposkytuje tyto služby vůbec ■ Titul bakalář nemusí být pro zaměstnavatele dostačující, u magistra vás čeká dlouhé a náročné studium Kampomaturitě: nasoukromouvysokouškolu tř. Kosmonautů 1288/1 77900 Olomouc Tel.: 587 332 311 mvso@mvso.cz www.mvso.cz www.facebook.com/mvsocz Studujte tam, kde vzniká byznys! eKoNoMIKA, MANAGeMeNT a IT MVŠO propojuje akademický svět se světem podnikání. Naši studenti jsou součástí inovačního BEA centra Olomouc, v němž se setkávají regionální firmy. Naši absolventi se s úspěchem uplatňují na trhu práce či v dalším studiu doma i v zahraničí. BAKAlářSKé STudIuM ■ Podniková ekonomika a management ■ Management a ekonomika ve veřejném sektoru ■ Podnikové informační systémy (Manažerská informatika) Výuka předmětů ICT probíhá ve spolupráci s přední českou softwarovou společnostíTESCO SW. Část studia je možné absolvovat na partnerských vysokých školách v Belgii, Portugalsku, Polsku, Bulharsku, Maďarsku či Slovinsku. Nabízíme mezinárodně uznávané odborné certifikáty v oborech energetický a facility management. Moravská vysoká škola olomouc Polská 10 120 00 Praha 2-Vinohrady Tel.: 222 101 020 Fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz www.praguecollege.cz Prague College, britská vysoká škola v Praze, nabízí studentům magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: School of Business, School of Art & Design a School of IT & Computing.Tyto mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci sTeesside University, která byla zvolena veVelké Británii univerzitou roku (Times Higher Education). Prague College poskytuje kromě standardních magisterských a bakalářských vysokoškolských programů i tzv. přípravné programy, které jsou zaměřeny na zlepšení jazykových (English for Higher Education) či profesních (Foundation Diploma) znalostí a připraví tak studenty na další univerzitní studium. PRoČ STudoVAT NA PRAGue ColleGe: ■ kvalitní výuka v anglickém jazyce ■ praktické studium ■ mezinárodní vzdělání ■ pracovní příležitosti ■ příjemné studijní prostředí MAGISTeRSKé STudIuM ■ MSc International Management ■ MSc Computing BAKAlářSKé STudIuM ■ BA (Hons) International Management ■ BA (Hons) Applied Accounting & Business Finance ■ BA (Hons) Graphic Design ■ BA (Hons) Fine Art Experimental Media ■ BSc (Hons) Computing V letech 2012 a 2013 byla Prague College zařazena na prestižní seznam Studentské unie Cambridge University jako ”Educational destination for success”a jako atraktivní možnost pro britské studenty. Prague College

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

49soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Legerova 72, Praha 2 Tel.: 224 221 281 admission@unyp.cz, www.unyp.cz university of New york in Prague ThINK eXCluSIVe university of New york in Prague je přední a největší soukromá vy- soká škola v České republice, která nabízí studium v anglickém jazyce. uNyP nabízí náročné, akreditova- né studijní programy ve spoluprá- ci s renomovanými vzdělávacími institucemi z uSA, Velké Británie a evropy. V současné době studuje na uNyP více než 800 studentů z více než 60 zemí světa a působí zde vice jak 125 lektorů z více než 20 zemí světa. ThINK INTeRNATIoNAl Na UNYP Vás budou učit lektoři ze Spojených států, Velké Británie a Evropy a z více než 20 zemí světa, kteří sebou přináší jak akademické, tak i profesionální zázemí. To dělá UNYP nejrozmanitější a multikultur- ní instituci v České republice. Výuku zajišťují mezinárodně uznávaní a zkušení pedagogové, kteří k výuce přistupují moderním způsobem, jsou komunikativní a studenty provokují k myšlení a aktivní účasti na výuce. Kulturně a geograficky různorodá skupina studentů odráží rozmanitost doby, což je charakte- ristikou dneška i zítřka. Studentům UNYP jsou průběžně akademiky doporučovány postupy, které vedou k rozvoji jejich kritického a analy- tického myšlení, řešení problémů, vedení a rozhodování, které jsou potřebné pro kariérní úspěch a na- plňují život v 21. století. ThINK AdVANTAGeS ■ USA, EU a UK akreditace ■ Americký vzdělávací model zaměřený na rozvoj kritického myšlení a interak- tivního učení ■ Získání dvojího diplomu ■ Pracovní stáže a výměnné studijní pobyty ■ Kariérové poradenství ■ Student v centru našeho zájmu ■ Mezinárodní a multikulturní fakulty a studentská rada ■ Zdarma sportovní zařízení / fitness centrum ■ Hi-Tech prostředí ThINK ChoICeS Americké bakalářské programy Ve spolupráci se State University of New York, Empire State College Akreditace: Middle States Commission on higher Education, USA , MŠMT, CZ (*), BAC, UK ■ Business Administration* (dvojí diplom) ■ Komunikace a masmédia*(dvojí diplom) ■ Mezinárodní ekonomické vzta- hy*(dvojí diplom) ■ Psychologie*(dvojí diplom) ■ IT Management ■ Anglický jazyk a literatura evropské bakalářské programy Akreditace: MŠMT, CZ, IACBE, USA BAC, UK ■ Business Administration ■ Finance ■ Marketing MBA programy Akreditace: IACBE, USA, CAMBAS, CZ ■ MBA Management ■ MBA Finance & Bankovnictví ■ MBA Marketing ■ MBA Podnikání ■ MBA Řízení lidských zdrojů ■ MBA Řízení projektů ■ MBA Management informačních projektů ■ MBA On-line flexibilní program Magisterské programy ■ University of Greenwich LL. M v oboru Mezinárodní a obchodní právo ■ La Salle University M. A. v oboru Odborná a byznys komunikace ■ University of Bolton M.Sc. v oboru Mezinárodní manage- ment Ph.d program ■ University of Bolton Ph.D v oboru Inovací (Publikování) ThINK QuAlITy Programy uNyP jsou akreditovány: ■ MŠMT - Ministerstvem školství, mlá- deže a tělovýchovy České republiky ■ IACBE - Mezinárodním shromáždě- ním kolegia pro obchodní vzdělávání (International Assembly for Collegiate Business Education) ■ BAC - Britskou akreditační radou pro nezávislé další a vyšší vzdělávání (British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education)  ■ CAMBAS - Českou asociací MBA škol uNyP je členem: ■ AACSB - Association to Advance Collegiate School of Business ■ CEEMAN - Sdružení pro rozvoj mana- gementu ve střední a východní Evropě (Central and East European Manage- ment Development Association) www.unyp.cz

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

50 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha WWW.VSO.CZ Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Spálená 14, 110 00 Praha 1  810 888 500 studijni@vso-praha.eu BAKALÁŘSKÉ STUDIUM CESTOVNÍ RUCH SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY V CESTOVNÍM RUCHU LETOVÝ PROVOZ PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V CESTOVNÍM RUCHU INFORMATIKA V CESTOVNÍM RUCHU MAGISTERSKÉ STUDIUM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2014: 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2. VŽDY OD 16 HODIN. DALŠÍ TERMÍNY NAJDETE NA NAŠEM WEBU. VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

51soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz VŠ studium zaměřené na praxi PRAHA I BRNO I www.bibs.cz PRÁVOIEKONOMIKAIMANAGEMENT • studijní literatura zdarma • kombinovaná forma studia, výuka o víkendu 1× za měsíc • akredituje britská univerzita, výuka v českém jazyce • žádné zkouškové období – zkoušky lze vykonávat kdykoli během celého roku (pracovní dny, víkend) Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město Elektr. přihláška: ANO Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz CeVRo Institut je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na studium práva, politologie a mezinárodních vztahů, ekonomie, či bezpečnostní problematiky. učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! CeVRo Institut, Praha oBoRy STudIA BAKAlářSKé STudIuM (Bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ Ekonomie – Hospodářská politika Délka studia: 3 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná MAGISTeRSKé STudIuM (Mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa ■ Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy ■ Bezpečnostní studia Délka studia: 2 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná ■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. ■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, prof. Dušan Hendrych, doc. Ivana Štenglová, doc. Eva Horzinková nebo JUDr. Tomáš Sokol). ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže ŠIRoKé uPlATNĚNÍ: komerční či podnikový právník, politický komentátor, diplomat, bankovní analytik, soukromý podnikatel, investiční poradce, starosta, tajemník, ekonomický analytik v domácích i nadnárod- ních firmách, poslanec, senátor, televizní moderátor, tiskový mluvčí, bezpečnostní analytik… dNy oTeVřeNýCh dVeřÍ: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. Většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém Krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; Tel.: 774 427 401.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

52 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha %%% www.vsfs.cz STUDENTŮ U NÁS HRAJE HLAVNÍ ROLI Vysoká škola finanční a správní Bakalářské a magisterské studijní obory: / ekonomické / společensko-vědní / právně-správní / informatické / studijní obory v anglickém jazyce

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

53soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz U Santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz ChCeTe VSTouPIT do SVĚTA VIP JAKo KVAlIFIKoVANÍ odBoRNÍCI? ZVolTe KARIéRu V dIPloMACII NeBo VeřeJNé SPRáVĚ NA MeZINáRodNÍ ÚRoVNI! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha aVzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave zajištují studijní program MEZINÁRODNÍ AVEŘEJNÉVZTAHY se studijními obory: BAKAlářSKý 3leTý CyKluS ■ MEZINÁRODNÍVZTAHY A DIPLOMACIE ■ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PUBLIC RELATIONS MAGISTeRSKý 2leTý CyKluS ■ MEZINÁRODNÍ A DIPLOMATICKÁ STUDIA ■ POLITOLOGIE A POLITICKÝ MARKETING ■ EVROPSKÁ STUDIA AVEŘEJNÁ SPRÁVA Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence.Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. Máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. Završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. Navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo v Dny otevřených dveří, které se konají v pražském sídle: 30. ledna, 27. února, 27. března, 24. dubna, 29. května a 4. září 2014. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Pilská 9 198 00 Praha 14 – Hostavice Tel.: 281 932 013 731 411 370 Fax: 281 930 154 infovs@palestra.cz www.palestra.cz MAGISTeRSKé STudIuM: ■ Wellness specialista BAKAlářSKé STudIuM: ■ Sportovní a kondiční specialista ■ Sportovní a volnočasový pedagog ■ Sportovní a kondiční specialista s možností specializace„Wellness“ ■ Sportovní a volnočasový pedagog s možností specializace„Edukace dospělých a seniorů“ Forma a délka studia: prezenční, kombinovaná - 3 roky Forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná zkouška - Bc., magisterská závěrečná zkouška - Mgr. Školné: 24 750,- Kč až 29 000,- Kč za semestr – dle vybraného oboru Termíny přijímacího řízení a dny otevřených dveří: Více informací na www.palestra.cz dAlŠÍ VZdĚláVáNÍ PedAGoGICKýCh PRACoVNÍKů ■ Vychovatelství Více informací na www.palestra.cz ReKVAlIFIKAČNÍ KuRZy: ■ Výživový poradce ■ Cvičitel plavání ■ Instruktor aerobiku ■ Sportovní masér ■ Instruktor fitcentra ■ Instruktor pobytu v přírodě a další Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PAleSTRA, spol. s r.o. Na Pankráci 420/54 140 00 Praha 4 Telefon: 226 539 741 info@art-campus.cz www.art-campus.cz MáMe AKRedIToVáNy NáSleduJÍCÍ STudIJNÍ PRoGRAMy A oBoRy: BAKAlářSKé – titul BcA. MAGISTeRSKé – TITul MgA. ■ Školné od 27.500 Kč za semestr. ■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu erasmus. ■ Stipendia pro nadané studenty. ■ Široké spektrum umělecky zaměřených kurzů z oblasti literatury a médií určených široké veřejnosti, kurzy v rámci programu celoživotního vzdělávání. dny otevřených dveří v roce 2014 – 23. 1. 2014, 20. 3. 2014, 15. 5. 2014. Možnost zahájit studium bakalářských oborů již v únoru 2014 (přijímací řízení: 24. 1. 2014). literární akademie (International ART CAMPuS Prague, s.r.o.) Studijní program Obor Délka studia Forma studia Jazyk studia Literární tvorba Literární tvorba 3 roky prezenční český Literární tvorba Literární tvorba 3 roky kombinovaná český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky kombinovaná český Studijní program Obor Specializace Délka studia Forma studia Jazyk studia Literární tvorba Literární tvorba Tvůrčípsaní-Spisovatel 2 roky prezenční český Literární tvorba Literární tvorba Redaktor - Editor 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Audiovizuální tvorba 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Nová média 2 roky prezenční český

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

54 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Soukromá vysoká škola ... malá škola s individuálním přístupem Již nyní se můžete hlásit na rok 2014/2015! Bakalářské studium s pedagogickým zaměřením v perpektivních oborech Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Termíny přijímacích zkoušek a dnů otevřených dveří na: Kestudiusemůžetehlásiton-line. Přijímacízkouškyoddubna2014. Přijďte na den otevřených dveří a dozvíte se víc! www.akcentcollege.cz Prezenční a kombinovaná forma SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÝCH STUDIÍ úroveň odbornost kvalita uplatnění Bc. studium • Mezinárodní ekonomika a právo • Management organizací • Účetnictví Ing. studium • Strategický management • Management firemních financí • Management v mezinárodním podnikání 100% uplatnění absolventů www.svses.cz www.facebook.com/svses Lindnerova 575/1, Praha 8 Mezinárodní ekonomika a právo Management firemních financí Management v mezinárodním uplatnění absolventů www.svses.cz www.facebook.com/svses Lindnerova 575/1, Praha 8

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

55soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Základem je správná vejška! Denní i dálkové studium: ◦ Management ICT ◦ Informační technologie ◦ Podniková ekonomika a management ◦ Marketing ◦ Management sociální práce ◦ Právo v podnikání ◦ Právo ve veřejné správě Elektronická přihláška na: www.vsmiep.cz Dny otevřených dveří: 23.1., 20.2., 20.3.2014 Střediska: Praha, Kladno, Sokolov

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

56 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Palackého 1381/25, 750 02 Přerov I – Město Tel.: 581 259 149 studijni@vslg.cz , www.vslg.cz Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. BAKAlářSKé STudIJNÍ oBoRy (PReZeNČNÍ I KoMBINoVANá FoRMA): ■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA ■ LOGISTIKA SLUžEB ■ INFORMAČNÍ MANAGEMENT ■ LOGISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU NAVAZuJÍCÍ MAGISTeRSKý STudIJNÍ oBoR (PřeRoV, PRAhA): ■ LOGISTIKA doKToRSKý STudIJNÍ oBoR (ČVuT PRAhA, FAKulTA doPRAVy): ■ DOPRAVNÍ LOGISTIKA TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: VŠlG Přerov: 1. termín do 30. 4. 2014. 2. termín do 12. 6. 2014, 3. termín do 5. 9. 2014 edukační centrum Praha: 1. termín do 31. 5. 2014, 2. termín do 5. 9. 2014 dnyotevřenýchdveří(Přerov):7. 1. 2014; 4. 2. 2014; 4. 3. 2014; 1. 4. 2014; 6. 5. 2014; 3. 6. 2014 dny otevřených dveří (Praha): 22. 2. 2014, 19. 4. 2014 Vysoká škola logistiky o.p.s. Němčická 1749/4, 142 00, Praha 4 – Braník tel.: 261 227 065, 241 480 153 skola@mipp.cz, www.mipp.cz Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. – Praha Nabídka studijních programů v akademickém roce 2014/2015 Bakalářské studium: • obor „PRÁVO“ – 3leté prezenční a kombinované studium, akademický titul Bc. • obor „ÚČETNICTVÍ A FINANCE PODNIKU“ – 3leté prezenční a kombinované studium, akademický titul Bc. Navazující magisterské studium: • obor „PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA“ – 2leté prezenční a kombinované studium, akademický titul Mgr. • obor „ÚČETNICTVÍ A AUDIT“ – 2leté prezenční a kombinované studium, akademický titul Mgr. Od letního semestru 2013/2014 otevíráme nové akreditované obory kombinovaného bakalářského a navazujícího magisterského studia „Praktická psychologie“, „Sociologie“ a „Politologie“. Od akademického roku 2014/2015 budeme také zahajovat akreditované kombinované magisterské studium oborů „Druhého vysokoškolského vzdělání“ v rozsahu 2-3 roky podle vybraného studijního oboru. Přijďte mezi nás, rádi Vás přivítáme v naší nové budově. Další informace na www.mipp.cz Státní univerzita – Užhorodská národní univerzita Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. nabízí vysokoškolské studium právních, ekonomických a dalších akreditovaných studijních oborů Užhorodské národní univerzity. V době, kdy řešíte pro Vás životně důležitý úkol, tj. rozhodnout se o svém budoucím profesním zaměření nebo rozšíření svého vzdělání, Vám nabízíme možnost vysokoškolského studia v oblasti práva, ekonomiky a dalších studijních oborů. kam po maturitě 184,5x80.indd 1 11/29/13 11:06 AM

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

57soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Duškova 7, 150 00 Praze 5 Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz BAKAlářSKé STudIJNÍ PRoGRAMy Vysokáškolazdravotnická,o.p.s.,v Praze5,duškova7,sespecializujenabakalářskévysokoškolskéstudiumzdravotnic- kýchnelékařskýchoborůVšeobecnásestra,Porodníasistentka,RadiologickýasistentaZdravotnickýzáchranář.Všechny oboryjsouakreditoványMZČRaMŠMTČR,v souladuse změnoupožadavkůna vzdělávánízdravotnickýchpracovníků nelékařskýchprofesídanouzákonemMZČRč.96/2004Sb.,onelékařskýchzdravotnickýchpovoláních.Vzděláníodpovídásměrnicímeuadlesdělení evropskékomiseeubudejehoabsolventůmv zemícheukvalifikaceuznánaautomaticky.délkastudiauobouoborůjetřiroky.Studentimohou studovatpouzeprezenčníformoustudia.StudijníprogramyjsoupřipravenypodlepožadavkůWhoaeuaodpovídajínárokůmkladenýmnatatopo- volánívzemícheu.Absolventizískávajípoobhájeníbakalářsképráce asloženístátnízkouškytitul„Bakalář“(Bc.).Jednotlivépředmětyvestudijních programechjsouuspořádánydomodulůamajípřidělenékreditypodleeuropeanCreditTransferSystem.Studijníprogramymajívšechnyatributy moderníhoošetřovatelství,interdisciplinárníamultiprofesnícharakter.Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysokáškolajevybavenaproteoretickouipraktickouvýukuobouoborů–jsouzdeodbornéučebny,teoretickéučebny, posluchárna,počítačová učebnas napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává  i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. VySoKá ŠKolA ZdRAVoTNICKá, o.p.s. ŠKolNé ■ Pro oborVšeobecná sestra a Porodní asistentka výše školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 56.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 54.000,- Kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách složenkou typu A na účet školy. dNy oTeVřeNýCh dVeřÍ: 4. února 2014, 3. dubna 2014 PřIJÍMACÍ řÍZeNÍ: I. kolo 11. 6. 2014, náhradní termín 20. 6. 2014 II. kolo 8. 9. 2014, náhradní termín 10. 9. 2014 ZAhRANIČNÍ SPoluPRáCe: Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. NABÍdKA STudIJNÍCh oBoRů OBOR Zkratka Kód oboru Délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra VS 53-41-R/009 3 roky Státní zkouška Porodní asistentka PA 53-41-R/007 3 roky Státní zkouška Radiologický asistent RA 53-45-R/010 3 roky Státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-R/021 3 roky Státní zkouška Michálkovická 1810/181, Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 111, modrá linka: 810 888 800 info@vsp.cz, www.vsp.cz Vysoká škola podnikání, ostrava VySoKá ŠKolA PodNIKáNÍ, A.S., PoSKyTuJe VySoKoŠKolSKé VZdĚláNÍ V AKRedIToVANéM STudIJNÍM PRoGRAMu eKoNoMIKA A MANAGeMeNT A SVýM ABSolVeNTůM udĚluJe TITul BAKAlář A INŽeNýR. V akademickém roce 2014/2015 nabízí bakalářské tříleté studium (Bc.) a navazující magisterské dvouleté studium (Ing.), v prezenční i kombinované formě. BAKAlářSKý STudIJNÍ PRoGRAM (Bc.), akreditované studijní obory: ■ PODNIKÁNÍ ■ PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT V OBCHODU ■ INFORMATIKA A INTERNET V PODNIKÁNÍ Přijímací řízení probíhá pouze formou motivačního rozhovoru! NAVAZuJÍCÍ MAGISTeRSKý STudIJNÍ PRoGRAM (Ing.), akreditovaný studijní obor: ■ PODNIKÁNÍ Sídlo školy je v Ostravě, kde je realizováno rovněž prezenční studium. V kombinované formě studium probíhá také na konzultačních střediscích v Novém Jičíně, Olomouci a Pardubicích (Bc. studium, obor Podnikání). V Ostravě je studentům k dispozici areál vlastních vysokoškolských kolejí. INTeNZIVNÍ SPoluPRáCe S FIRMAMI ■ NAdPRůMĚRNá uPlATNITelNoST ABSolVeNTů (97 %) VySoKá ŠKolA PodNIKáNÍ – VlAJKoVá loĎ KARIéRy

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

58 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha , obchodních nám. ČSA 85 411 55 Terezín Telefon: 734 659 112 416 782 369 info@vsaps.cz www.vsaps.cz Přijímá přihlášky do 28. února 2014 Dny otevřených dveří: 8. 1. a 5. 2. 2014 STudIuM: Psychologie, Sociologie, Management STudIJNÍ oBoR : Personální a interkulturní management – získáte titul Bc. ■ ABSOLVUJETE 3 leté denní bakalářské studium Studium při zaměstnání formou CžV (bez přijímaček) ■ VYUžIJETE elektronickou podporu studia ■ UPLATNÍTE SE v širokém spektru profesí: manažer, personalista, poradce, školitel, kouč, podnikatel v sociálních službách a v pomáhajících profesích, odborník na obchodní a interkulturní spolupráci ■ ZÍSKÁTE praxi a zázemí u významných firem ■ NAVÍC jsou v ceně studia kurzy: prezentace, rétorika, vyjednávání, asertivita a antistres ■ TVOŘÍME tým zkušených pedagogů, akademiků i praktiků ■ POSKYTUJEME koleje s příspěvkem na ubytování Přihlášky ke stažení a další informace na www.vsaps.cz Vysoká škola aplikované psychologie V. Nezvala 801/1 736 01 Havířov – Město Tel.: 553 401 161 596 411 343 Fax: 597 579 145 studijni@vsss.cz www.vsss.cz STudIJNÍ oBoRy: ■ VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA ■ MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE Platnost akreditace: do 30. listopadu 2015 Forma a délka studia: prezenční, kombinovaná – 3 roky Způsob ukončení studia, titul: státní závěrečná zkouška, bakalář (Bc.) Školné: prezenční forma – 14 000,- Kč/semestr kombinovaná forma – 13 500,- Kč/semestr Termíny pro podání přihlášek ke studiu: 28. 2., 10. 4., 15. 5., 20. 6., 25. 8. a 5. 9. 2014 ■ Přijímání ke studiu: Přijímací zkoušky nejsou realizovány. O přijetí uchazeče rozhoduje rektor po splnění podmínek stanovených v Pravidlech přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015. ■ dny otevřených dveří: 22. 2. a 17. 5. 2014 vždy v 10:00 hod. VZdĚláVACÍ KuRZy A SeMINáře: ■ SOCIÁLNÍ SLUžBY – SOCIÁLNÍ PÉČE ■ RODINA – SOCIÁLNě PRÁVNÍ OCHRANA DěTÍ Cílová skupina: sociální pracovníci a osoby, které mají povinnost splnit odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Forma studia: prezenční v rozsahu 204, resp. 225 hodin Výstup: Osvědčení – kurzy jsou akreditovány MPSV, čísla akreditací 2009/454-SP, 2009/722-SP Cena: 20 150,- Kč, 21 840,- Kč ■ VZDěLÁVACÍ KURZY PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY podle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci dalšího vzdělávání ■ SEMINÁŘE PRO úŘEDNÍKY úZEMNě SAMOSPRÁVNÝCH CELKů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání havířov o.p.s. Nárožní 2600/9 158 00 Praha 5 Tel.: 251 114 555 El.přihláška: ANO info@bivs.cz www.bivs.cz Bankovní institut vysoká škola je nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Vznikla v roce 1999 na platformě vzdělávací instituce České národní banky. Patří do mezinárodního holdingu CoGNoS AG. Bankovní institut poskytuje vysokoškolské vzdělání ve dvou stupních studia, bakalářském a magisterském. Všechny obory lze studovat v prezenční i kombinované formě studia. Kromě hlavního sídla školy v Praze lze studovat i v Teplicích, Karlových Varech a Písku. BAKAlářSKé STudIuM (BC.) TřÍleTé: ■ Bankovní management (také v anglickém jazyce) ■ Ekonomika a management malého a středního podnikání ■ Informační technologie ■ Právní administrativa v podnikatelské sféře ■ Oceňování majetku NAVAZuJÍCÍ MAGISTeRSKé STudIuM (ING.) dVouleTé: ■ Finance (také v anglickém jazyce) ■ Informační technologie a management dny otevřených dveří: 27. 2. 2014 (10–12 hod.), 27. 3. 2014 (15–17 hod.), 24. 4. 2014 (10–12 hod.), 29. 5. 2014 (15–17 hod.) – hlavní prezentace začíná v 11 hod., resp. v 16 hod. Příjem přihlášek: do 31.5.2014 – všechny obory Studentům nabízíme – moderní výukové metody, stipendia, tuzemské i zahraniční stáže, část studia lze absolvovat v zahraničí, kariérní poradenství, kontakt na budoucí zaměstnavatele dále nabízíme – kurzy celoživotního vzdělávání, rekvalifikační kurzy, certifikaci osob. Bankovní institut vysoká škola, a.s.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

59VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ V roce 2011/12 se na 180 vyšších odborných školách vzdělávalo 29,3 tis. studentů, v přijímacím řízení uspělo 84 % uchazečů. Nejvíce studentů denní formy studia je u zdravotnických oborů (23,9 %), oborů zaměřených na pedagogiku a sociální oblast (16,2 %) a ekonomiky a administrativy (14,2 %). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2011, MŠMT (www.msmt.cz/file/26467) Kampomaturitě: navyššíodbornouškolu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Mjr. Nováka 1455/34 700 30 Ostrava Tel.: 800 888 989, 734 578 175 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos VOŠ SOKRATES pOSKyTujE Vzdělání V ObORu pRáVO A EKOnOmiE ■ denní forma s výhodami studenta ■ dálková forma odkudkoliv z ČR ■ titul DiS. ■ symbolické školné ■ nejlepší student obdrží auto ■ další ceny pro studenty ■ individuální studijní plán u denního studia ■ možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) ■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.) ■ Detašovaná pracoviště: Opava, Bruntál, Nový Jičín. Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo na bezplatné infolince 800 888 989. Vyšší odborná škola SOKRATES Polská 367 541 01 Trutnov Tel: 777 792 668 499 815 223 info@csacademy.cz www.csacademy.cz ObOR Vzdělání: EKOnOmiKA A pOdniKání VzděláVAcí pROgRAm: mAnAgEmEnT mAlých A STřEdních fiREm fORmA: Denní ROční ŠKOlné: 21 000,-Kč délKA STudiA: 3leté studium pro uchazeče s maturitním vzděláním; uchazeče se SŠ ekonomickým vzděláním přijímáme do 2. ročníku (podrobné informace podáme přímo ve škole) přihláŠKy: na formuláři SEVT do 30. května 2014 (první termín), další termíny na webových stránkách (prakticky přijímáme přihlášky až do září!), přihláška ke stažení na webu czEch SAlES AcAdEmy učíme studenty komunikovat. ■ Vlastní výukové materiály SALES SCHOOL SYSTEM® ■ 14-týdenní praxe v posledním ročníku ■ Studium je organizováno vysokoškolským způsobem - kreditní systém ■ Pravidelné návštěvy ve firmách a přednášky odborníků z praxe ■ Komunikační a prezentační dovednosti v anglickém jazyce czEch SAlES AcAdEmyVás připraví pro úspěšnou kariéru. czEch SAlES AcAdEmy – VOŠ a SOŠ s.r.o.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

60 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 pbvos@pbvos.cz studijni@pbvos.cz www.pbvos.cz Škola vznikla v roce 1992 a jejími hlavními partnery jsou Komerční banka, a. s., čSOb, a. s.,VŠlg, o.p.s., Ringier Axel Springer cz, hc Sparta praha, a. s., a řada dalších renomovaných firem. Nově zrekonstruovaná budova školy, včetně nového vybavení pro moderní způsob výuky, se nachází v malebném pro- středí Prahy 8, kde je žákům k dispozici zahrada. Škola je dobře dopravně dostupná. Na škole pracuje fiktivní firma, která je zapsána v rejstříku fiktivních firem při Národním ústavu odborného vzdělávání. Škola je rovněž zapojena do programů Národní agentury programu Socrates. Škola získala od Evropské komise Erasmus University Charter a může s podporou programu Erasmus vysílat studenty na studijní pobyty a stáže. Škola je vybavena třemi učebnami výpočetní techniky a multifunkční jazykovou laboratoří.Ve třídách jsou k dispozici dataprojektory, notebooky, televize a radiopřijímače. V celé budově školy je k dispozici připojení k internetu pomocí sítěWiFi. Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (2-3 semestry) v navazujících programechVŠLG. Dopravní logistika a logistika služeb. pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. praha Název oboru Délka Forma Finanční poradenství 3 denní Finanční poradenství 3 kombinovaná Aplikace výpočetní techniky 3 denní Aplikace výpočetní techniky 3 kombinovaná Cestovní ruch 3 denní Cestovní ruch 3 kombinovaná Personální řízení 3 denní Personální řízení 3 kombinovaná Žurnalistika a nová média 3 denní Žurnalistika a nová média 3 kombinovaná ObORy STudiA (diS.) Palachova 35 Ústí nad Labem Tel.: 475 211 276 studodd@szsvzs.cz www.szsvzs.cz Obory vzdělávání od 1. 9. 2014 – pro absolventy SŠ s maturitou TřílETé VzděláVání uKOnčEné AbSOluTORiEm ■ Diplomovaná dentální hygienistka – denní, kombinované ■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní ■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní ■ Diplomovaný zubní technik – denní ■ Diplomovaná všeobecná sestra – denní, kombinované ■ Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní Termín podání přihlášek: 1. termín – do 31. května 2014 2. termín – do 10. srpna 2014 3. termín – do 16. září 2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad labem Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 Tel.: 233 017 351 233 017 315 vos.study@cuscz.cz www.vos-cstv.cz ŠKOlA, KTERá má uplATnění pRO SVé AbSOlVEnTy STudijní ObOR: mAnAgEmEnT TělESné VýchOVy A SpORTu Počet přijímaných studentů: 60 Absolutorium: titul DiS. Forma studia: denní a kombinovaná - 3 roky Kritéria přijetí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání Roční školné: 23 000,- Kč denní/kombinované studium. Den otevřených dveří: Pondělí až pátek od 9 do 15 hodin. Vyšší odborná škola čSTV

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

61VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Alšovo nám.75 397 01 Písek Tel.: 728 731 629 skola@vosr.cz www.vosr.cz Restaurování památek Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurováníakonzervování nábytku a dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01. ■ Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR. ■ Praxe v renomovaných institucích v ČR i EU. (UMPRUM, NM, NPÚ Praha) ■ motivační stipendia a mzda studentům, kteří během své praxe restaurují a konzervují objekty určené do expozic muzeí a galerií. ■ Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná možnost vzdělání ve výjimečných oborech. Vyšší odborná škola restaurátorská v písku Purkyňova 12 746 01 Opava Tel.: 553 760 500 Fax: 553 760 510 mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz Nabízíme 3letý studijní obor REgiOnální pOliTiKA zEmědělSTVí A VEnKOVA Tento obor se v ČR vyučuje jen u nás. Absolventy dobře připraví na současné i budoucí změny související s naším členstvím v EU a novým pohledem na venkovský prostor. Absolvent nalezne rozmanité možnosti uplatnění: ■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách ■ v samosprávě obcí a odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí) ■ v ekologických a krajinářských institucích ■ v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů ■ v reklamních a propagačních agenturách, ve firmách poskytujících marketingové, daňové a finanční poradenství ■ v institucích provádějících kontrolní a konzultační činnost v zemědělství a navazujících odvětvích Podrobnější informace na www.zemedelka.opava.cz masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. Habrmanova 1540 560 02 Česká Třebová Tel.: 465 568 111 vda@vda.cz www.vda.cz Kontaktní osoba: Ing. Aleš Stránský ales.stransky@vda.cz Obor: lOgiSTiKA A mAnAgEmEnT Forma: denní Počet přijímaných: 80 Délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ LOGISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup surovin, pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transportem zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku. Obor: SOciální pRácE Forma: denní Počet přijímaných: 80 Délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ SOCIÁLNÍ PRÁCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. bližší informace na www.vda.cz Vyšší odborná škola a Střední škola technická česká Třebová

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

62 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Komenského 1 566 19 Vysoké Mýto Tel.: 465 420 314 skola@stavebniskola.cz www.stavebniskola.cz Pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru 36-41-n/03 inžEnýRSKé STAViTElSTVí se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních činností na úseku dopravních a vodohospodářských staveb. Profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky: ■ univerzální odborná připravenost v oboru inženýrského stavitelství ■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro praxi. Hodnocení v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European CreditTransfer System). Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.) a mezinárodní certifikát IES (International Education Society) pro uplatnění v zahraničí. Zájemce může pokračovat ve studiu nastoupením do 3. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě stavební Ostrava. Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké mýto Jana Maláta 1869 504 01 Nový Bydžov Tel.: 495 490 353 Fax: 495 493 347 reditel@sosnb.cz www.sosnb.cz Obor: EKOnOmiKA A pOdniKání VzděláVAcí pROgRAm: ÚčETnicTVí A dAně (63-41-n/22) Absolventi získají titul DiS. – diplomovaný specialista v oboru účetnictví a daně forma studia: denní i kombinovaná (3 roky) Školné na školní rok: 3 000 Kč Možnost ubytování na DM 1. kolo přijímacích zkoušek: 25. 6. 2014 Je zajištěna prostupnost na veřejné i soukromé vysoké školy. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, nový bydžov Budějovická 421 391 02 Sezimovo Ústí Tel.: 381 407 111 381 407 201 cop@copsu.cz www.copsu.cz 26-41-n/01 – ElEKTROTEchniKA – mechatronické systémy tři zaměření po 1. roce společného studia ■ MECHATRONIKA ■ INFORMAČNÍ A řÍDICÍ TECHNIKA ■ AUTOMATIZACE V ENERGETICE 3 roky v denní a nově i kombinované formě ■ Chceš najít uplatnění v oblastech elektrotech- niky, energetiky, strojírenství, automatizace či IT? ■ Chceš získat praxi během studia? ■ Chceš studovat v moderně vybavených laboratořích? ■ Chceš získat dobré postavení na trhu práce? ■ Chceš se naučit používat počítače k řešení problémů? ■ Znáš výhody kreditního systému? ■ Chceš případně pokračovat na VŠ? přijď se podívat každou středu 8–16h. Vyšší odborná škola, Střední škola, centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí Štěchovice 4176 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz bAKAlářSKý STudijní pROgRAm: ■ chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků forma studia: denní i kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie naVOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz pROgRAmVyŠŠíhO OdbORnéhO STudiA: ■ potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky Roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž ■ přes 450 aktualizovaných oborů ■ přehledné vyhledávání ■ informace o školném ■ náplně přijímaček ■ užitečné články – informace o zkráceném studiu, dvojích titulech, studiu při zaměstnání ■ Orientační termíny přihlášek a zkoušek ■ K dispozici také v rámci aplikace Adresář škol pro tablety a chytré telefony – stahujte zdarma! Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz denní tříleté a dálkové čtyřleté studium Vzdělávací program: zAhRAdní A KRAjinná TVORbA dny otevřených dveří: 15. 1.,12. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5. 2014 uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2014 přijímací řízení – denní forma 25. 6. 2014, dálková forma 26. 6. 2014 (druhé kolo pro obě formy 27. 8. 2014) Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy; v dálkové formě navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí. česká zahradnická akademie mělník střední škola a vyšší odborná škola

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

63VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Wolkerova 316 473 01 Nový Bor Tel.: 487 712 211-4 Fax: 487 712 228 info@glassschool.cz www.glassschool.cz ObOR VyŠŠí OdbORné ŠKOly: Tvorba uměleckého skla 82-41-n/013 Tříleté studium denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS. Školné 2500,- Kč za semestr přijímací řízení: Všichni: test z cizího jazyka (AJ nebo NJ) - maturitní úroveň, testovací kresba Absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, domácí práce Absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, motivační pohovor, domácí práce Termín: 1. kolo 20. 6. 2014, 2. kolo 29. 8. 2014 - vždy od 8 hodin podmínka přijetí: maturitní zkouška maximální počet přijímaných uchazečů: 30 dny otevřených dveří: kdykoliv po telefonické dohodě Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, nový bor, příspěvková organizace Slovačíkova 400/1 197 00 Praha 9 – Kbely Tel.: 286 852 080 603 286 852 Fax: 286 850 188 info@palestra.cz www.palestra.cz STudijní ObORy: ■ Management sportu ■ Wellness - Balneo – v akreditačním řízení forma a délka studia: denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS. Školné: 23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení Termíny přijímacího řízení a dny otevřených dveří: Více informací na www.palestra.cz REKVAlifiKAční KuRzy: ■ Výživový poradce ■ Cvičitel plavání ■ Instruktor aerobiku ■ Sportovní masér ■ Instruktor fitcentra ■ Instruktor pobytu v přírodě a další Podrobné informace na www.palestra.cz Akademie tělesné výchovy a sportu pAlESTRA – vyšší odborná škola, spol. s r.o. Karoliny Světlé 135 280 50 Kolín Tel.: 321 720 236 sekretariat@zdravotka.cz www.zdravotka.cz POSKYTUJE VZDěLÁVÁNÍ V OBORU diplOmOVAný fARmAcEuTicKý ASiSTEnT Denní tříletá forma, ukončená absolutoriem, absolvent získá titul DiS. Poplatek: 3 000,- Kč/rok Škola poskytuje ubytování (700,-Kč/měsíc) Den otevřených dveří: 3. 3. 2014, 12 – 16 hod. nebo kdykoliv po domluvě Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STudijní ObOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: 30. 5. 2014 ■ 31. 7. 2014 přijímací řízení: 19. 6. 2014 ■ 15. 8. 2014 forma a délka studia: denní, 3 roky počet přijímaných: denní 60 Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. Ubytování a stravování v sídle školy. Podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola chrudim Senovážné náměstí 12 370 01 České Budějovice Tel.: studijní oddělení 387 788 117 jjenickova@skolacrcb.cz www.skolacrcb.cz Nabízí pro absolventy středních škol Studijní obor: cESTOVní Ruch 65-43-n/01 délka studia: 3 roky (denní a dálkové) způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný specialista v oboru) Na denní i dálkové studium přijímáme bez přijímacích zkoušek. uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 31. 5. 2014, pro 2. kolo v první části letních prázdnin Domov mládeže, školní jídelna Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, české budějovice Hadovitá 1023/7 141 00 Praha 4 Tel.: 241 482 422 603 836 149 vosherecka@vosherecka.cz www.vosherecka.cz www.pidivadlo.cz www.loutkarskeumeni.cz ■ hEREcTVí A mOdEROVání Hlavním studijním oborem je herectví a mo- derování. Vyučují zde renomovaní čeští herci a režiséři, například Jaromíra Mílová, Jaroslava Tvrzníková, Tomáš Petřík, Kristýna Frejová, Ivana Mikulčíková, David Vejražka, Karel Kříž, Jiří Fréhar, Aleš Bergman, Otakar Kosek, Martin Vokoun, David Šiktanc, Braňo Holiček. ■ hEREcTVí S lOuTKOu Hlavním oborem je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy jsou známí loutkáři, například Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica Dubská. ■ pidiVAdlO (stálá školní scéna VOŠh) Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolvent- ských představení studentů a víkendových představení pohádek pro děti. Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

64 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Komenského nám. 22 570 12 Litomyšl Tel.: 461 614 550 Tel./fax: 461 615 705 vospspgs@vospspgs.cz www.vospspgs.cz Vyšší odborná škola nabízí denní i dálkové studium ■ učiTEl/KA mATEřSKé ŠKOly ■ VychOVATEl/KA ■ VychOVATEl/KA pRO pOSTižEné jEdincE podrobné informace: www.vospspgs.cz Termíny uzávěrky přihlášek: do 31. 5. 2014 – 1. kolo, do 16. 8. 2014 – další kolo Termíny přijímacího řízení: 17. – 18. 6. 2014 – 1. kolo, 28. 8. 2014 a 26. 9. 2014 (další kola, pokud počet přijatých studentů nebude dostačující) den otevřených dveří  se koná v pátek 28. března 2014 od 10:00-15:00 hod. Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, litomyšl Filipínského 1 615 00 Brno Tel.: 548 213 303 vsa@vsa.cz www.vsa.cz nEjVěTŠí VyŠŠí OdbORná ŠKOlA S dVAcETilETOu TRAdicí ■ Nabízíme vzdělávání ve společensky žádaných oborech. ■Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce. ■ Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. ■Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, označení DiS. za jménem. ■ Studenti mohou posílat elektronické přihlášky od 1. 2. 2014. ■ Další místo poskytovaného vzdělávání: VYŠKOV, Brněnská 17, 682 01 Vyškov, tel.: 603 170 107, E-mail: vyskov@vsa.cz Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. T. G. Masaryka 14 293 80 Mladá Boleslav Tel.: 326 718 055 studijni@oamb.cz www.oamb.cz profilové předměty: finanční řízení, účetnictví, právo, cizí jazyk (A, n). Denní forma studia je tříletá, dálková čtyřletá. Přijímací řízení proběhne ve třech kolech bez přijímacích zkoušek. Přijímáme na základě studijních výsledků ve 4. a 3. ročníku SŠ. Termín podání přihlášek pro 1. kolo je 31. 5. 2014. Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní a 40 studentů dálkové formy. Roční školné 3000,- Kč. Obchodní akademie,Vyšší odborná škola ekonomická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, mladá boleslav Ortenovo nám. 34 Praha 7 – Holešovice Tel.: 273 130 240 603 251 745 sekretariat@voscr.cz www.voscr.cz pročstudovatprávěnatétoškole? ■ NabízímeVám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia naVŠ na základě uznaných zkoušek zVOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. ■ Nová e-learningová učebna. dnyotevřenýchdveří:každý den na základě telefonické či emailové dohody. Přihlášky přijímáme již od ledna! Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, praha Erbenova 184 34401 Domažlice Tel.: 379 724 581 Fax: 379 722 346 vos-oa-szs@ekodom.cz www.oadomazlice.cz VOŠ – vzdělávací program: 75-32-n/01 Sociální práce obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika 3 letý (denní forma) a 3,5 letý (dálková forma) akreditovaný obor VOŠ pro uchazeče s maturitou přijímací řízení: 23. 6. 2014 přihlášky: zasílejte na adresu školy do konce května 2014 (s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení) Školné: 3 000,- Kč/rok ubytování: po-pá 1 100,- Kč/měsíc den otevřených dveří: 26. 2. 2014 od 10:00 do 17:00 v budově školy v Erbenově ul. 184, Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola domažlice Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 161 721 313 090 sekretariat@svosp.cz www.svosp.cz STudijní ObOR: řízEní mAléhO A STřEdníhO pOdniKu ■ Denní i dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. ■ Prakticky zaměřené studium, souvislá čtyřměsíční odborná praxe ■ Uplatnění v podnicích všech právních forem,např.podnikatel,personalista,účet- ní, marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné či obecní správy. ■ Po úspěšném absolvování možnost nava- zujícího jednoročního bakalářského studia naVysoké škole podnikání, a. s. v Ostravě. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Špindlerova 690 413 01 Roudnice n. Labem Tel.: 416831225 skola@vosasos.cz www.vosasos.cz DENNÍTřÍLETé STUDIUM Vzdělávací program: mAnAgEmEnT fiREm (64-31-n/03) - zaměřený na EU přijímacířízení: vzdělání ukončené MZ Termínypřijímacíhořízení:19. 6. 2014, 14. 8. 2014. Školné:1.500,-/pololetí (státní škola) ■ Výuka probíhá na vysoké úrovni. ■ Škola umožňuje odbornou praxi v ČR i v zahraničí např. Švýcarsko, Německo... ■ Studium je zakončeno titulem„diplomovanýspecialista“DiS.■ Absolventi mají možnost pokračovat v bakalářském studiu ve zkrácené formě (1 rok) na vybranýchVŠ. ■ Možnost získání certifikátu ECDL. SrdečněVás zveme na prohlídku naší školy. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Pražská 931 547 01 Náchod Tel.: 491 426 243 491 420 339 reditel@voss-na.cz www.voss-na.cz STudijní ObORy: ■ Obnova stavebních památek ■ pozemní stavby forma: denní Délka studia: 3 roky počet přijímaných: 30 + 30 studentů Školné: 3 000,- Kč/rok Termíny uzávěrky přihášek: 30. 5. 2014 a 20. 8. 2014    přijímací řízení - ukončení: 6. 6. 2014 a 25. 8. 2014 bEz přijímAcích zKOuŠEK Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. jana letzela, náchod

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

65VOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz vyšší odborné školy Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nAbízí: Obory vzděláváníVOŠ zakončené absolutoriem: ■ ObchOdní pOdniKání - denní studium ■ VEřEjná SpRáVA - denní a dálkové studium dnyotevřenýchdveří: 27.2.2014,1.4.2014,budovaVOŠ, nemanická7,českébudějoviceod8.00 hodindo15.00hodinnebopodomluvě kdykolivpracovníchdnech. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Evropská 33 166 23 Praha 6 Tel.: 233 091 261 info@pedevropska.cz www.pedevropska.cz ObORy Vzdělání: 1. Sociální práce a sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní a kombinovaná, 3 roky Termín přijímacího řízení: 1. kolo: 16. – 20. 6. 2014 2. kolo: září 2014 – jen pokud nebude po 1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2014 2. kolo: termín bude upřesněn v září 2014 Školné na školní rok činí 3 000,- Kč. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Na Příkopě 16 110 00 Praha 1 Tel.: 224 094 459 kancelar@vosaspsekrizik.cz www.vosaspsekrizik.cz Vzdělávací program: 26-41-n/02 SilnOpROudá ElEKTROTEchniKA ■ Studium je určeno maturantům ze všech typů středních škol. ■ Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotechnické střední škole, mohou nastoupit do vyššího ročníku. ■ První kolo přijímacího řízení se koná dne 17. 6. 2014. ■ Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění ve všech firmách, které jsou činné v jakékoli oblasti elektrotechniky. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická františka Křižíka, praha Zahradní 249 383 22 Prachatice Tel.: 388 312 214 388 318 896 vosspt@seznam.cz www.spgspt.cz Vzdělávací programVOŠ: SOciální pRácE – denní 3leté studium zakončené absolutoriem přijímací řízení: proběhne bez přijímacích zkoušek na základě dodaných materiálů o prospěchu a sociálních aktivitách (blíže www.spgspt.cz), 1. kolo – 19. 6. 2014, 2. kolo – 27. 8. 2014 Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální práce (diS.) a má možnost uplatnění v sociálních službách ve veřejnoprávních i soukromoprávních institucích. Škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola prachatice Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté-dennívyššíodbornévzdělání zakončenéabsolutoriem ■ diplOmOVAná dEnTální hygiEniSTKA ■ diplOmOVAný fARmAcEuTicKý ASiSTEnT ■ diplOmOVAný zdRAVOTní lAbORAnT ■ diplOmOVAný zubníTEchniK 3leté–dálkováformavyššíhoodborného vzdělávánízakončenéhoabsolutoriem ■ diplOmOVAný Oční OpTiK podmínkypřijetí:maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz denotevřenýchdveří:20. 1. 2014 a 16. 4. 2014 od 16:00 hod. přihláškykestudiuodevzdat:do 31. 5. 2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, praha Blažejské náměstí 9 772 00 Olomouc Tel.: 585 208 813 info@dorkas.cz www.dorkas.cz Vzdělávací program: SOciální A diAKOnicKá pRácE Tříleté denní studium připravující k výkonu profese sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách. ■ Přijímací řízení probíhá formou individuálního pohovoru na základě motivačního dopisu. ■ Možnost žádat o ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy. ■ Absolventi školy mají možnost získat v návazném ročním studiu na Evangelické teologické fakultě UK bakalářský titul. ■ Týden otevřených dveří: 3.-7. března 2014 Vyšší odborná škola sociální a teologická – dorkas, Olomouc Nám. Republiky 3 779 00 Olomouc Tel.: 585 209 020 585 209 025 Fax: 585 209 021 skola@caritas-vos.cz www.caritas-vos.cz Vzdělávací programy: chARiTATiVní A SOciální pRácE forma studia: denní i dálková, 3 roky SOciální A humAniTáRní pRácE forma studia: denní, 3 roky Termíny přijímacího řízení: 1. kolo: 3. – 5. 6. 2014 2. kolo (dodatečné): 26. – 27. 8. 2014   uzávěrka přihlášek: 1. kolo: do 30. 4. 2014 2. kolo: do 31. 7. 2014 Oba obory lze souběžně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, více informací na http://www.upol.cz. cARiTAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc Kollárova 5 186 00 Praha 8 – Karlín Tel.: 222 333 311 222 314 469 www.kollarovka.cz Studium je denní tříleté, zaměřené na firemní ekonomiku v globál. ekonomic- kém prostředí. Ve 2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v AJ s praxí ve firmě. Absolvent získá nejen výbornou znalost cizího jazyka, ale i odbornou praxi a často i zaměstnání ve firmě, kde v rámci studia pracoval. Předpokladem přijetí je maturitní zkouška, dobrá znalost AJ a úspěšně složené přijímací zkoušky. den otevřených dveří: 28. 1. 2014 přihlášky: do 31. 5. 2014 přijímačky: 24. 6. 2014 Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

66 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha vyšší odborné školy Na Chodovci 2700/54 141 00 Praha 4 Tel.: 775 554 635 602 796 171 info@skolamedea.cz www.skolamedea.cz máTE zájEm STudOVAT nA mOdERní ŠKOlE S dlOuhOlETOuTRAdicí? paksetěšímeprávěnaVás! Uchazeče přijímáme BEZ PřIJÍMACÍCH ZKOUŠEK do následujících oborů: ■ DIPLOMOVANÁVŠEOBECNÁ SESTRA ■ DIPLOMOVANý ZDRAVOTNICKý ZÁCHRANÁř ■ DIPLOMOVANý NUTRIČNÍTERAPEUT nabízíme obory v 3,5leté kombinované i 3leté denní formě studia Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní zaměstnání, titul DiS., studovat v příjemném pro- středí a získat nejen poznatky z oboru, ale i spoustu zážitků ze zdravotnických akcí, neváhejte zavolat a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré informace na našich webových stránkách. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická mEdEA, s.r.o. Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNÍ STUDIUM: ■ diplOmOVAný zubní TEchniK ■ SySTémOVý AdminiSTRáTOR iT ■ mAnAgEmEnT SpORTOVních AKTiViT ■ cESTOVní Ruch DENNÍ A KOMBINOVANé STUDIUM: ■ SOciální pRácE ■ diplOmOVAný Oční OpTiK ■ bEzpEčnOST ObyVATElSTVA přijímací zkoušky: 26. června 2014, 26. srpna 2014 den otevřených dveří: 23. ledna 2014, 22. března 2014 Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. plzeň Středisko VOŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 j.nagyova@vosassvdf.cz www.vosassvdf.cz ObORyVOŠ–tříletédenníidálkové ■ VEřEJNOSPRÁVNÍ ČINNOSTI ■ INFORMAČNÍTECHNOLOGIE ■ VýROBA, PřENOS A UŽITÍ ELEKTRICKé ENERGIE ■ POČÍTAČOVÁ GRAFIKAVTECHNICKýCH OBORECH ■ CESTOVNÍ RUCH ObORyVOŠ–tříletédenní ■ STROJÍRENSTVÍ SVYUŽITÍM CAD/CAM TECHNOLOGIÍ ■ BEZPEČNOSTNě PRÁVNÍ ČINNOSTI (v jednání) přijímacířízení: 1. kolo – 27. 6. 2014, 2. kolo – 26. 8. 2014 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Palackého 1380/19 750 02 Přerov I – Město Tel./fax: 581 218 018 724 080 017 vosz@sszprerov.cz www.sszprerov.cz nAbízíVE ŠKOlním ROcE 2014/2015 TyTOVzděláVAcí pROgRAmy: ■ bEzpEčnOST pRácE A KRizOVé řízEní (denní forma) ■ dOpRAVní A SpEdiční činnOST (denní forma) ■ finAnční řízEní (denní forma) ■ mARKETing (denní forma, dálková forma) ■ SOciálně pRáVní činnOST (dálková forma) Vyšší odborná škola živnostenská přerov, s.r.o. Komenského 156 290 01 Poděbrady Tel.: 325 610 173 www.hsvos.cz 65-42-n/02 řízEní hOTElnicTVí ATuRiSTicKých SlužEb Proč studovat na naší škole? Protože máme PILNé studenty + přiměřeně NÁROČNé učitele = vysoce KVALIFIKOVANé absolventy!Ti snadno získávají pracovní UPLATNěNÍ v informačních centrech ■ v cestovních agenturách ■ jako letištní personál ■ finanční poradci a zaměstnanci v marketingu a reklamě ■ manažeři hotelů a restaurací ■ samostatní živnostníci Získané znalosti lze uplatnit na zahraniční praxi ve Španělsku, řecku, Francii, Švýcarsku, Německu a Irsku. Absolventi mohou pokračovat v ročním bakalářském studiu na vybraných vysokých školách. VášsenuskutečníŠKOlASplněnýchpřání =VOŠpOděbRAdy! hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Salmovská 8 120 00 Praha 2 Tel.: 211 222 440 jabok@jabok.cz www.jabok.cz Studijníobor: SOciálnípEdAgOgiKAATEOlOgiE Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.).Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK je možné na Jaboku studovat také vysokoškolský studijní obor Pastorační a sociální práce (Bc.).Vysokoškolský systém studia, 35 volitelných předmětů, praxe v ČR i zahraničí, 2 cizí jazyky. Ubytování v budově školy. formastudia:denní a kombinovaná délkastudia:3 roky. Školné: 3 500 Kč/ semestr PřIHLÁŠKY: I. kolo: 1. 2. – 30. 4. 2014, II. kolo: 1. 7. – 15. 8. 2014. Přijímací řízení probíhá pouze formou pohovoru, který sleduje motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky přijímacípohovor: I. kolo: červen 2014, II. kolo: srpen 2014. denotevřenýchdveří:5. 2. 2014 od 10:00 a od 14:00. jAbOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, praha Resslova 440 387 01 Volyně Tel. 383 372 817 383 457 010 skola@volyne.cz www.vos.volyne.cz Vzdělávací programy: TVORbA nábyTKu A dřEVěné KOnSTRuKcE denní forma 3 roky, dálková forma 4 roky Zaměření po prvním roce společného studia: 1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů 2. dřevěné konstrukce a dřevostavby Možnost souběžného externě distančního studia bakalářského programu TU Zvolen „Konstrukce dřevěných staveb a nábytku“. nízKOEnERgETicKé A pASiVní ObjEKTy denní forma – 3 roky Roční školné 3 000,- Kč. Ubytování je součástí školy a stravování je smluvně zajištěno pro všechny studenty. Uzávěrka přihlášek: 1. kolo 30. května 2014, 2. kolo 15. srpna 2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně Hybešova 53 680 01 Boskovice Tel.: 511 123 101 Fax: 516 455 083 skola@vassboskovice.eu www.vassboskovice.cz Vyšší odborné studium - denní forma 63-41-n/18 EKOnOmiKA A pOdniKání se zaměřeními: Finanční řízení podniku Daňové poradenství 63-43-n/13finAnčnicTVí A bAnKOVnicTVí 65-43-n/01cESTOVní Ruch 53-41-n/11 diplOmOVAnáVŠEObEcná SESTRA den otevřených dveří: 10. 4. 2014 přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2014 přijímací řízení – 1. kolo 26. 6. 2014 (bez přijímacích zkoušek) Jedno z hlavních kritérií Př je průměrný prospěch jednotlivých ročníků SŠ. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, boskovice, hybešova 53

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

67jazyky a studium v zahraničíJŠ JazykoveSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kampomaturitě: najazykovépomaturitní studium I v tomto školním roce získávají letošní maturanti status studenta v pomaturitním jazykovém studiu. Pokud tedy zahájíte pomaturitní studium do 26. roku věku, a to ve stejném roce, kdy jste poprvé maturovali, budete i nadále považováni za studenta. Přehled více než 200 institucí, které mohou pomaturitní jazykové studium se statusem studenta nabízet, najdete na www.msmt.cz. Podrobný článek k tématu statusu studenta najdete na www.kampomaturite.cz. Výhody ■ Intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků ■ Možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky ■ Někde možnost spojení s nultým ročníkem – přípravným kurzem k přijímačkám na vysokou školu ■ Možnost přivýdělku ■ Vzhledem k rozsahu a intenzitě kurzu velmi dobrý poměr cena/výkon NeVýhody: ■ Cena kurzu v řádu desítek tisíc ■ Při dojíždění náklady na dopravu nebo ubytování POMATURITNÍ STUDIUM • garance otevření kurzu – v AJ nejméně pro 4 pokročilosti • akreditované vzdělávací a zkouškové centrum CAMBRIDGE ENGLISH a City & Guilds – zkoušky vykonáte přímo na naší škole • příznivá cena a navíc učebnice a e–learning na celý rok zdarma Hornoměstská 357 594 01 Velké Meziříčí Tel.: 800 555 700 info@intact.cz www.intact.cz JazykoVé kurzy V zahraNičí pro děti, mládež a dospělé ■ kurzy zakončené zkouškami FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL kde JiNde se chcete Naučit Jazyk Než V zahraNičí? ■ angličtina, němčina ■ španělština, francouzština ■ italština, portugalština ■ ruština, polština, řečtina ■ arabština, čínština, japonština, korejština ■ 24 LET TrAdICE ■ NEjšIrší Výběr ■ gArANCE NEjNIžší CENy ■ dOPřEjTE SI úSPěCH! iNtact

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

68 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha nám. Míru 15,120 00 Praha-Vinohrady nám. Na Santince 2, 160 00 Praha 6-dejvice Tel.: 800 100 620, skola@spevacek.info, www.spevacek.info pomaturitní studium aNGličtiNy a JapoNŠtiNy pro školní rok 2014/2015 se statusem studenta na základě vyhlášky mŠmt. spěVáček jazyková škola – učebny můstek, Nám. míru, Budějovická, anděl a dejvická moderNí učeBNy u metra ■ učebny v pěti lokalitách v blízkosti metra ■ využití multimédií při výuce (dVd, širokoúhlé TV, internet) ■ v každé učebně WIFI zdarma ■ výuka s iPady iNteNziVNíVýuka, meziNárodNí zkouŠky ■ velmi malé studijní skupiny ■ 6 úrovní jazykové pokročilosti ■ výuka s rodilými mluvčími ■ důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám ■ záruka složení Cambridge ESOL doproVodNý proGram ■ volitelné předměty Matematika na VšE a ČZU, Příprava na OSP Scio ■ pro zájemce školní zájezd do Velké británie (během studia) ■ pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia) FiNaNce, sleVy, služBy zdarma ■ možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek ■ sleva 75 % na 2 libovolné veřejné kurzy naší školy ■ bohatý program mimoškolních aktivit ■ ISIC karta zdarma ■ vrácení školného při přijetí na Vš přiJďte Na BezplatNou ukázkoVou hodiNu kdykoli V průBěhu ŠkolNího roku. Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice Tel.: 274 776 256, 724 173 829 info@bi.cz, www.bi.cz specialista Na pomaturitNíVzděláVáNí pomaturitNí studium: aNGličtiNy, NěmčiNy, FraNcouzŠtiNy či ŠpaNělŠtiNy (jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: aj, Nj, Šj, Fj, ij, rj) Bohemia iNstitut ... škola pro život ... JedNoleté iNteNziVNí deNNí studium ■ pro maturanty i další zájemce ■ všechny pokročilosti ■ statut studenta – letošní maturanti ■ finanční dotace –„starší zájemci“ ■ výborní, dynamičtí čeští a zahraniční lektoři – vždy kombinace pouze profesionálních lektorů ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazy- kový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka Výuka V moderNích učeBNách Blízko metra ■ vše„pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum, kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení učeben, internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parková- ní u objektu meziNárodNí zkouŠky, certiFikáty, státNice ■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní certifikace studia IES (London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám ZdArMA studeNtský serVis, Výhody, služBy zdarma ■ splátky školného bez navýšení ceny ■ zajištění učebnic na zálohu – velká finanční úspora ■ kurz literatury, kurzy přípravy na Vš, literární soutěže ■ výlety do hor, Velké británie, Francie, Německa, hudební večery a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské zVýhodNěNé studiJNí komBiNace – sleVa 3000,- kč (kombinace s jazykovým studiem) ■ MšMT akreditované rekvalifikace – MANAgEMENT, ObSLUHA PC ■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne ■ mezinárodní certifikáty IES ■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, ekonomika, účetnictví,... bOHEMIA INSTITUT je členem aJŠa (Asociace jazykových škol a agentur), aiVd (Asociace institucí vzdělávání dospělých), mezinárodní certifikace ies (International Education Society, London) a členem hospodářské komory čr. ...již 22 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz sleVa při záVazNé reGistraci s tímto iNzerátem do 31. 3. – 6000,- kč NIC NErISKUjETE - školné Vám vracíme při přijetí na Vš na základě smlouvy!

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

Široká škála vzdělávacích programů v oboru hotelnictví v sobě slučuje kvalitu akademic- kých standardů s profesionální pracovní zkuše- ností a je uzpůsobena potřebám tohoto vzru- šujícího odvětví. Mezinárodní fórum pro nábor pracovních sil vám zprostředkuje kontakt se zaměstnavateli v odvětví hotelnictví po celém světě a umožní pří- stup k nejlepším kariérním příležitostem.Vyberte si školu a program, které vám nejlépe vyhovují, a získejte kvalifikaci podloženou švýcarským di- plomem vyššího stupně, bakalářským titulem, diplomem postgraduálního stupně nebo magis- terským titulem v oborech: • Hotelnictví • Hotelový design • Pořádání akcí • Kulinářské umění • Rekreace a lázeňství • Business • Cestovní ruch • Hotelový management Pro detailní informace kontaktujte, prosím: StudyPoint s.r.o. Věštínská 36/9, 153 00 Praha 5 T. +420 224 934 279 – info@studypoint.cz www.studypoint.cz SWISS EDUCATION GROUP Montreux | Switzerland | T +41 21 965 40 20 info@swisseducation.com | www.swisseducation.com Studujte ve ŠvýcarSku Objevte umění hotelnictví vzdělávání ve švýcarsku.

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

70 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha www.akcent.cz Pomaturitní studium angličtiny ukončené cambridgeskou zkouškou učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz 2014 2015 CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZUAj 20 hodin týdně zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně 100% ceny za 1. zkoušku v daném školním roce 50% ceny za 2. zkoušku v témže roce volitelně NJ, ŠJ, FJ - 4 hodiny týdně - se slevou Školné zahrnuje: certifikát kvality ISO 9001:2008 Jindřišská 11, Praha 1, tel.: 224 219 484 www.glossa.cz S BRITSKÝM CERTIFIKÁTEM POMATURITNÍ STUDIUM S NÁMI SE DOMLUVÍTE ! Kvalitní kurz v dobré škole za výhodných podmínek. Intenzivní studium angličtiny, britská jazyková zkouška v ceně. Možnost kombinace studia s dalšími jazyky, široký výběr kurzů 6 jazyků na 6 místech Prahy! 23 980 Kč za celý kurz včetně poplatku za zkoušku a učebnic pro přihlášené do 30. června. Plná cena 27 980 Kč, splátky bez navýšení. Praha, Plzeň, České budějovice info@jipka.cz, www.jipka.cz VaŠe JazykoVá iNteNziVNí péče pomaturitní studium se statusem studenta! Jipka studeNtské Výhody ■ Status studenta po celý rok ■ Možnost zahájení studia se statusem studenta při předložení maturitního vysvědčení až do konce roku 2014 ■ Možnost nastoupení do studia i pro zájemce, kteří maturovali v dřívějších letech NeJleVNěJŠí Forma iNteNziVNího studia ■ Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, italština ■ denní příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám 4 lekce denně – jedna lekce – 45 minut ■ 3 varianty studia – bASIC, ALL INCLUSIVE a VIP ■ Zkušení čeští lektoři a rodilí mluvčí s odbornou kvalifikací GaraNce složeNí zkouŠky ■ úspěšnost 95 % ■ jako jediná škola garantujeme složení mezinárodní zkouš- ky – pokud v testu neuspějete, získáte zdarma semestrální přípravný kurz ke zkoušce doplňkoVé služBy za zVýhodNěNou ceNu ■ 2 semestrální kurzy (jakýkoliv jazyk) k výuce ■ ISIC karta až se 100% slevou – vydává se na počkání ■ registrace na zkoušky ESOL se slevou 150 Kč ■ Zkoušky nanečisto ceNa Výuky ■ Sleva až 5 000 Kč při platbě kurzovného do 30. 6. 2014 ■ Cena od 17 900 Kč (v závislosti na variantě studia) ■ Sleva„Přiveď kamaráda“ - 1 000 Kč (slevy se nesčítají) ■ Splátkový kalendář bez navýšení konečné ceny ■ Při přijetí na veřejnou vysokou školu vrácení kurzovného – potvrzení je nutné předložit do 30. 9. 2014 místo Výuky ■ Moderní učebny se skvělou dopravní dostupností ■ Příjemné studentské prostředí ■ Mladý a ochotný personál ■ Wi-fi zdarma ve všech učebnách JipkaNárodní:Národní 416/37, 110 00 Praha 1 JipkaButovice: Nušlova 4, 158 00 Praha 5 Jipkapalmovka: Zenklova 305/11, 180 00 Praha 8 Jipkaplzeň:rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň JipkačeskéBudějovice:Karla IV. 3, 370 01 České budějovice praha | plzeň | české BuděJoVice další informace na www.jipka.cz C M Y CM MY CY CMY K

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

UHK PřF přírodní vědy a matematika v aplikovaných specializacích ÚSP aplikované sociální disciplíny www.uhk.cz FF politologie — historickovědní obory — filozofie — sociologie — speciální informatika informatika— management— finance— cestovníruch— ekonomie FIMučitelstvívšech kom binací— vychovatelství— filologie— specializovanépedagogickédisciplíny— um ěleckyzam ěřenástudia PdF UHK — dokonalá pestrost vzdělání! Přijďte se podívat na den otevřených dveří! Budeme se na vás těšit . ledna .

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/

www.unicorncollege.cz Svět Tě POTŘEBUJE! I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8.1., 5.2. a 18.3.2014

http://www.floowie.com/en/read/kpm21-nahled-final/