TV GUIDE 2013http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

praha 5.prosince2013, www.metro.cz tv guide Českátelevize,Michaelkucharski Jak slaví Vánoce princezna Petra Tenorová televizní prograM na celé Vánoce od 20. prosince do 1. ledna Strana 5

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 02VÁNOCE 2013 Pohádky pro Štědrý večer připra- vuje Česká televize od roku 1993. Tradice nových vánočních po- hádek, tedy těch, jejichž pre- miéra je naplánována vždy na Štědrý den, se započala roku 1993, kdy diváci po štěd- rovečerní večeři mohli zhléd- nout pohádku Sedmero kr- kavců. Od té doby přinesl každý rok zcela novou pohádku, na- příklad obě Princezny ze mlejna od Zdeňka Trošky, Ze- lenkovu Nesmrtelnou tetu nebo Anděla Páně od režiséra Jiřího Stracha. Naposledy, mi- nulý rok, to byla pohádka Dvanáct měsíčků. Letos při- chází Česká televize s pohád- kou Duch nad zlato od režisé- ra Zdeňka Zelenky s Vikto- rem Preissem a Jiřinou Bohda- lovou v hlavních rolích. V posledních letech čekají na diváky kromě stědrovečer- ní pohádky i další premiéro- vé příběhy, minulý rok to byl Šťastný smolař, letos to bude Sněžný drak, kterého bude ČT vysílat na Boží hod. METRO Novou pohádku pro letošní Štědrý ve- čer natočil Zdeněk Zelenka, do hlav- ních rolí obsadil Viktora Preisse a Jiři- nu Bohdalovou. Zdeněk Zelenka napsal pohádku Duch nad zlato na motivy Anderseno- va Křesadla. Viktoru Preissovi svěřil roli tajemného ducha, kterého nevě- domky pomocí křesadla vyvolá tulák Vojta. Duch mu tak musí sloužit a Vojtův život se náhle změní, o to víc, když se dozví o krásné prin- cezně, která nikdy neopouští zámek. Jenže je tu ještě hamižná dvorní dáma v podání Jiřiny Bohdalové, jež tajemství křesadla odhalí a chce ho získat za každou cenu. „Být duchem se mi líbilo. Původně jsem se domníval, že nebudu vidět, což by mi vyhovovalo mnohem víc, ale opak byl pravdou. Sice občas zmi- zím, ale zase se zjevím podle toho, v čích rukách právě křesadlo je,“ po- znamenává k pohádce Viktor Preiss. „Prozradím ještě, že se stanu naprave- ným duchem, který nakonec zmoud- ří a pochopí, že na světě jsou trvalejší hodnoty než touha po bohatství. Byl bych rád, kdybychom k tomu nepo- třebovali žádné křesadlo a byli dobří bez jakýchkoli kouzel. Aby nás k lid- skosti nenásilně nabádaly pohádky,“ dodává Preiss. METRO Jiřina Bohdalová PAVLA ČERNÁ Vánoční sloupek Hlavně klidné! Žijeme v hektické a složi- té době. České ani světo- vé hospodářství se ne a ne zlepšit a ekonomic- ké potíže i pověstná „blbá nálada“ se dotýka- jí stále více z nás. Mnozí ztrácejí jistoty a jsou ne- klidní z toho, co přijde. Rovněž česká politika je neutěšený rybník a řeše- ní je zatím v nedohled- nu. A že by přitom politi- ci měli ještě co dělat – věcí na zlepšení našich životů i naší země je až až. A proto vám, vážení čtenáři, přeji ty letošní Vánoce především klid- né. Přeji vám, abyste si našli čas se zastavit, od- počinout si a pobýt pár dní v klidu se svými nej- bližšími. Snad bude rok 2014 lepší! Pohádka Anděl Páně s Ivanem Trojanem JIŘÍ ČERVENÝ Viktor Preiss hraje starého ducha zakletého do křesadla. PAVLA ČERNÁ Na vánoční pohádky se díváme již 20let JOSEF RUBEŠ šéfredaktor deníku Metro Číslo dne 2Alespoň tolik milionů diváků zhlédne každý rok novou vánoční pohádku. Nejvíce diváků vidělo pohádku Anděl Páně roku 2006. Vánoční pohádky První vánoční pohádku v podobě, jak ji známe dnes, natočila ČT roku 1993. ● 1993 – Sedmero krkavců 1994 – Princezna ze mlejna 1995 – Nesmrtelná teta 1996 – Jak si zasloužit princeznu 1997 – RumplCimprCampr 1998 – Lotrando a Zubejda 1999 – Císař a tambor 2000 – Král sokolů 2001 – Princezna ze mlejna II 2002 – Královský slib 2003 – O svatební krajce 2004 – Čert ví proč 2005 – Království potoků 2006 – Anděl Páně 2007 – Tři životy 2008 – Kouzla králů 2009 – Láska rohatá 2010 – Peklo s princeznou 2011 – Micimutr 2012 – Dvanáct měsíčků Strome ek + dárky = 99% spokojených dětí www.ocletnany.cz Takže bu si kupte nůžky nebo p ij te k nám :-) inzerce Letošní pohádka. Bude s Viktorem Preissem

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

3

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 04VÁNOCE 2013 Pohádky, filmové premiéry, animo- vané snímky. To je vánoční Nova. Ještě před Vánoci TV Nova při- nese divákům premiéru sním- ku Počátek s hercem Leonar- dem DiCapriem v hlavní roli. Ztvárnil Doma Cobba, zkuše- ného zloděje, který krade cen- ná tajemství z hloubi podvě- domí během snění. V něm je totiž lidská mysl nejzranitel- nější. Chybět nemohou samozřej- mě klasické, časem již ověře- né české pohádky – S čerty nejsou žerty, Tři oříšky pro Popelku nebo Princ a Večerni- ce. Bez nich si diváci Vánoce už neumí ani představit. Na Štědrý večer připravila Nova Cinema komedii Zkrat- ky ke štěstí, na Boží hod pak thriller s Jeanem Reno Leon. Nebude chybět ani drama Ná- vrat do Cold Mountain s Ju- dem Lawem, česká komedie Černí baroni nebo romantic- ký film Jen přes mou mrtvolu s Evou Longoriou. Vánoce na chlapské stanici Fanda potěší všechny milov- níky a vyznavače žánru sci-fi, a to v jeho nejryzejší podobě. Tato televizní stanice totiž na Vánoce odvysílá všechny díly slavné sci-fi ságy Star Wars. Ty diváky potěší během šesti po sobě jdoucích večerů vždy od 20.20 hodin. Start je při- praven již na 23. prosinec. Voyo pak nabídne komedii Zdeňka Trošky Babovřesky nebo film Ve stínu s Ivanem Trojanem. MET NADĚLTE AŽ 5MILIONŮ A BUĎTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JEŽÍŠEK 5 NEJOBLÍBENĚJŠÍ Natalie Portmanová ve filmu Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba (1999) 20TH CENTURY FOX Při zakoupení získáte tyto výhody: • Slevu 50 % z ceny pobytu • Vystavíme DÁRKOVÝ POUKAZ s Vámi zvoleným přáním • Lázeňský dům garantuje využití přírodních léčivých zdrojů • bazén v domě – využití zdarma • jednolůžkový pokoj bez příplatku Termíny: • letos do 15.12. 2013 • od 03.01. – 31.03. 2014 NADUPANÝ VÍKEND ALL INSLUSIVE 50% sleva LUXUS WELLNESS 50% sleva NADUPANÝ TÝDEN ALL INCLUSIVE 50% sleva 1. osoba 2.470 4.890 8.330 2. osoba 2.470 4.890 8.330 Celkem 4.940 9.780 16.660 stravování Plná penze nápoje Polopenze Plná penze nápoje Procedury 5 10 28 Počet nocí 2 5 7 VÁNOČNÍ DÁREK pobyt ve Františkových Lázních se slevou 50% Lázeňské sanatorium Dr. Peták Lesní 111/13 35101 Františkovy Lázně, TEL: 354 508 100 email: hotelpetak@email.cz, www.wellnesspetak.cz VTT–Praha2,Ječná10,tel.:224920177,info@vtt.cz,Brno– Josefská8,tel.:542210736,brno@vtt.cz zelenálinka: 800 100 130 • www.vtt.cz• www.facebook.com/ck.vtt Dotované zájezdy pro seniory – JARO 2014 Vceně1celodennívýlet, komplexnípojištění UvětšinyhotelůnaKYPRUvceněslužbySPA&WELLNESSanápojuvečeří UvšechhotelůnaRHODOSUvceněstravaALLINCLUSIVE Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč) KYPR  20.04. - 27.04. 8 H3* PP+ 12 600 KYPR  27.04. - 04.05. 8 H3* PP+ 12 900 KYPR  04.05. - 11.05. 8 H3* PP+ 13 600 KYPR  11.05. - 22.05. 12 H3* PP+ 16 150 RHODOS  23.05. - 02.06. 11 H3* ALL 14 990 RHODOS  06.10. - 17.10. 12 H3* ALL 15 490 H - hotel, PP+ - polopenze plus = polopenze vč. nápoje u večeře, ALL - all inclusive Zdarma zajišťujeme svozy z 12 míst ČR na/z letiště do Prahy a zpět.Zdarma zajišťujeme svozy z 12 míst ČR na/z letištětětě dddddodo PPPraPraPrahhhhyhy aa za zpět Řecko & Kypr H hohotehote , Pl, Pl, PP+ polopenpp ze ppluslusus pop lopep nzenze vč.vč.vč. nápoje u večeře, ALL all inclusive pište si o katalog Léto 2014 First minute sleva až 20 % l 224920177 i f @ tt B J f ká8 t l 542210736 b @ tt FFirrstt mmiinnuutte sleevva aFFiirsstt mmiinnuuttee slleevvaa aažž 20 %20 % Karpathos Samos Thassos Lesbos Peloponés Kalamata Rhodos Symi Zakynthos Kréta Korfu Kos Pierie Kypr Prodej ZAHÁJEN inzerce Vánoční klasika Z klasických pohádek nabídne TV Nova letošní rok: ● 23. PROSINCE – O princezně Jasněnce a létajícím ševci 24. PROSINCE – Tři oříšky pro Popelku 25. PROSINCE: Princ a Večernice S čerty nejsou žerty 26. PROSINCE: O statečném kováři Jak se budí princezny 28. PROSINCE – Mrazík Animované filmy: ● Zataženo, občas trakaře (23. prosince) Shrek (24. prosince) Shrek 2 (25. prosince) Shrek Třetí (26. prosince) Megamysl (27. prosince) Lovecká sezona (28. prosince) Lovecká sezona 2 (29. prosince) Rango (30. prosince) Hvězdné války na Vánoce

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

05VÁNOCE 2013 Na Boží hod se mů- žete těšit na novou pohádku Sněžný drak. Jak princezna Petra Tenorová slaví Vánoce? V pohádce Sněžný drak v režii Eugena Sokolovského ztvárňu- je Petra Tenorová princeznu, kterou chce její otec za kaž- dou cenu provdat. Ta si však vybere prince (Petra Lněnič- ku), který se proměňuje ve Sněžného draka, a tak jí nezbý- vá, než ho zachránit. „Při natáčení jsem měla tro- chu problémy se scénou, kdy se mám topit. Nemám ráda, když se mi voda dostane do nosu, to pak vážně lapám po dechu. Když nás potápěči taha- li za nohy pod vodu, třikrát jsem se chytila za nos a záběr pokazila,“ vzpomíná s úsmě- vem Petra Tenorová. Věděla jste hned od začát- ku, že budete hrát ve vánoč- ní pohádce? Dnes vesměs platí, že když se točí nová pohádka, bude se vysílat okolo Vánoc, od 23. pro- since do Nového roku. A vzhle- dem k tomu, že je to moje již čtvrtá pohádka, tak jsem tuši- la, že se ve vánočním období objeví. Ale nemuselo to tak být, protože v jednu chvíli se uvažovalo o tom, že by se po- hádka nasadila do kin. Minulý rok to nevyšlo, tak jsme se do- čkali až letos. Jak slaví Petra Tenorová Vá- noce? To je rok od roku jiné. Loni jsem se rozhodla, že si Vánoce v naší rodině vezmu na svá bedra já, takže jsem uklidila, napekla, uvařila... Pak jsem měla tolik salátu, že jsem ho musela nosit i do divadla kole- gům. Letos strávím Vánoce zkoušením v divadle. Kapr, nebo řízek? Já řízek, za prvé kapra při- pravit neumím a za druhé kvů- li mamince, která když byla malá, tak jí jednou zaskočila kůstka v krku. Proto nám kap- ra zakazovala jíst. U nás ho jedl jenom táta. Ale když mi někdo kousek kapra donese, tak si ho dám velmi ráda. Díváte se na televizi, na po- hádky? Miluju Tři oříšky pro Popel- ku. U nás je to už taková tradi- ce. Umím ji nazpaměť a celá ro- dina se u toho baví, protože než cokoli paní Šafránková vy- sloví, tak to ve stejné intonaci řeknu já. METRO Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredakto- ra: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku MET- RO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládané- ho Ing. Andrejem Babišem. Princezna Petra Tenorová MICHAEL KUCHARSKI ROZHODNĚTE SE VČAS! - OPERACI KLOUBŮ ŘEKNĚTE JASNÉ NE!!! MBST®KernSpin - NOVÁ NĚMECKÁ BEZBOLESTNÁ METODA URČENÁ K OŠETŘENÍ A LÉČBĚ OSTEOPORÓZY A ARTRÓZY TATO UNIKÁTNÍ METODA PODPORUJE RŮST CHRUPAVKY A KOSTÍ V KAŽDÉM VĚKU Funguje na principu vyšetřovací metody magnetické rezonance „NMR“ ÚSPĚŠNĚ OŠETŘUJE: artrózu, osteoporózu, poranění vazů, šlach, menisku, onemocnění páteře, meziobratlových plotének, tenisový loket, odstraňuje i bolesti zad… OBJEDNÁVKY A INFORMACE JEN: MEDTEC-CZ, info@mbst.cz, www.mbst.cz, +420 777 764 601, 603, 604 POZOR !!! - MBST – NOVĚ OTEVŘENÉ CENTRUM V PRAZE - OLŠANSKÁ 7 Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. - Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o. inzerce „Miluju Tři oříšky pro Popelku“

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 06VÁNOCE 2013 Kanál Prima sází o svátcích na po- hádky i romantiku. Animované pohádky o Váno- cích sleduje snad každý. Na Primě se můžete těšit na štěd- rovečerní disneyovský skvost Na vlásku. Uvidíte ale i Gar- fielda, Ratatouille, Dobu ledo- vou či Zvonilku a velkou zá- chrannou výpravu. Vánoce bez romantiky by ani nebyly Vánoce. Dokáže vám to třeba film, který se hned poté, co dobyl kina, stal světovou legendou: Láska ne- beská. Nebude chybět ani Notting Hill s Hughem Gran- tem nebo Dobrý ročník s Rus- sellem Crowem. METRO Romantickou komedii Láska nebeská uvidíte na Primě 23. 12. od 20 hodin. UNIVERSAL PICTURES Roman Mikluš dříve pracoval na vysokých postech v nadnárodních společnostech. Cestoval po světě a během pracovních cest sbíral zkušenosti, jak to jinde funguje a co u nás chybí. Postupně v něm uzrávaly vlast- ní podnikatelské projekty, jako ten současný, který má podle něj v Česku velkou budoucnost. Jmenuje Vaše nároky.cz. Jaká je hlavní myšlenka celého projektu? Strach občanů postavit se větším protivníkům v podobě obchodníků, institucí či státu mnohdy vede k tomu, že těmto organizacím prochází nekalá a neférová jednání a lidé tak často přicházejí o svůj finanční nárok. My jsme tu proto, abychom stáli za poškozenými občany a vyřešili záležitosti v jejich prospěch. A to od samotného počátku až do konečného finančního vyrovnání. Firma nabízí pomoc lidem, kteří se dostali do potíží v mnoha oblastech života. Od bydlení, přes zdravotnictví, výstavbu domů, pracovněprávní vztahy, nákupy až po cestování. Na internetových stránkách www.vasenaroky.cz najdou rady například ti, kterým aerolinky zrušily let, zákazníci, kteří podlehli klamavé reklamě na internetu či při reklamních akcích a zájezdech, nebo zaměstnanci, kteří dostali výpověď bez odstupného. Pokud se poškozený občan rozhodne na vás obrátit, jak má postupovat? Ti, kdo se odhodlají bránit, nemusejí udělat nic víc, než zavolat na telefonní číslo 530 514 514 nebo se zaregistro- vat prostřednictvím webových stránek firmy. Svůj případ popíší vyškolenému operátorovi a předají nezbytné doku- menty – to mohou udělat buď osobně, ale i elektronicky. Díky moderním technologiím a postupům klient vyřídí všechno z pohodlí domova. O zbytek se postará firemní tým a spolupracující advokáti. Za splněnou službu považujeme zaplacený finanční nárok na účtu klienta. Co přesně znamená, že je služba bez nákladů? Společnost si účtuje pět až pětadvacet procent z vymožené částky, záleží na výši požadovaného odškodnění a složitosti případu. Dopředu však klient neplatí nic – poštovné, telefonní hovory, vypracování stanoviska advokáta či případné žaloby vůči protistraně hradí společnost Vaše nároky.cz. Naším cílem je zajistit klientovi co nejvyšší finanční odškodnění, protože až od něj se odvíjí naše odměna. Pokud klient prohraje a jeho nárok tak není vymožen, nenárokuje si společnost nic. Právě tím se liší od většiny standardně poskytovaných služeb v této oblasti. S jakým ohlasem se setkala vaše služba mezi občany? Musím říct, že se zájmem o naši službu jsem velice spoko- jen. K dnešnímu dni jsme registrovali přes 940 případů, kterými se nyní zabýváme. Mnoho z nich už je samozřejmě vyřízených a uzavřených – přestože jsme relativně mladá společnost, můžeme se tak pochlubit řadou spokojených klientů, jejichž reference časem přibydou na našich webových stránkách a Facebooku. Vaše nároky. Právo na vaší straně. “Obchodníci nejednají fér. My jsme tu od toho, abychom stáli za poškozenými,” říká Roman Mikluš, ředitel projektu Vaše Nároky.cz. Firma nabízí pomoc lidem, kteří se dostali do potíží, ... ROMAN MIKLUŠ VAŠE NÁROKY.CZ Kdo by během Vánoc nechtěl také romantiku? Prima Love Kdo by na kanálu Prima Love očekával něco jiného než ro- mantiku? ● I o svátcích se diváci setkají s oblíbenými hrdinkami ze seriálu Sex ve městě, se Sběrateli kostí a Castlem na zabití. ● Chybět nebudou ani divácky atraktivní filmy s oblíbenými zahraničními i českými herci. Prima Zoom Kanál Prima Zoom nabídne alternativu k tradičním vánočním pořadům. ● Zatímco zvířata a rostliny se se zimou vypořádávají, jak umějí, diváci mohou obdivo- vat krásu ledu a sněhu z po- hodlí a tepla svých domovů. Mohou se těšit třeba na do- kumenty Pod antarktickým ledem, Kdo napsal Nový zákon? a Himálaj s Michae- lem Palinem. Prima Cool Vánoce trochu jinak, to je kanál Prima Cool. ● Diváci se mohou těšit na ne- tradiční vánoční hrdiny, jako třeba nepřemožitelného Bar- bara Conana, Alexandra Veli- kého, podívají se i do Sin City: Města hříchu a se svý- mi nadpřirozenými kamará- dy se setkají ve filmech Hle- dání Země-Nezemě nebo Encrypt. VÁNOČNÍ DÁREK NEVYMÝŠLEJTE – VĚNUJTE POBYT V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 26.01. – 30.03.14 od 3.000,- Kč 30.03. – 20.04.14 od 3.120,- Kč uvedená cena je za 1 os. ve 2L pokoji II. kategorie v ceně pobytu: 4x ubytování v centru města 4x plná penze(možnost polopenze) 2x částečná klasická masáž, 1x uhličitá koupel 1x rašelinový obklad, 1x plynová obálka (procedury možno vyměnit * pobyt prodloužit) NABÍZÍME masáž lávovými kameny – 240,- reflexní masáž chodidel – 280,- horký čokoládový zábal – 240,- reflexní masáž hlavy – 200,- manuální lymfodrenáž – 220,- terapie v solné jeskyni – 100,- HOTEL POLONIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Hlavní 50, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 622 451, 603 538 767, e-mail: recepce@hotelpolonia.cz www.hotelpolonia.cz inzerce

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

07PROGRAM NA 20. PROSINCE 2013 www.metropole.cz Pohodové nákupy, spousta zábavy a tradiční fotostudio. Jako dárek unikátní fotorámeček s kouzlem rozšířené vánoční reality. To musíte vidět!Těšíme se na vás. FOTOSTUDIO U INFOSTÁNKU: všechny adventní víkendy vždy pátek až neděle od 13.00 do 18.00 hodin SVĚT NABITÝ ELEKTREM Vánoční sleva pro každého! VVááVáVánnnnooččnníí sslleell VVááVV nnoočččnnnčnččnččnč 50% áánnáá oo Vyhrajte krmení na rok zdarma nebo slevy naVáš další nákup v Pet Center! Vyhrajte kŕmenie na rok zadarmo alebo zľavy naVáš ďalší nákup v Pet Center! Setřete 4 libovolná políčka. Každý los obsahuje Výherní kombinaCi. Zotrite 4 ľubovoľné políčka. Každý lós obsahuje Výhernú kombináCiu. Doba trvání soutěže: 1.–31.12.2013. Uplatnit výhry je možné do 31.1.2014. www.petcenter.cz Setřete 4 libovolná políčka. Každý los obsahuje Zotrite 4 ľubovoľné políčka. Každý lós obsahuje e-shop Nakupte o Vánocích v Pet Center a získejte pro Vašeho mazlíčka krmení na rok ZDARMA nebo SLEVUaž 50 %nacelýnákup. Stíracíloszískátepřinákupunad300KčvevšechprodejnáchPetCentervČRnebonae-shopu. inzerce CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 05:59 Studio 6 08:44 Kdy to bylo – soutěžní otázka 08:45 Vše o vaření 09:00 McLeodovy dcery IV (5/32) Velká očekávání. Rodinný seriál (Austrálie, 2004) 09:45 Kluci v akci 10:15 O hruškách ušatkách a jablíčku parohátku Pohádka (1979) Hrají: D. Veškrnová, M. Vašinka, L. Kořínková, L. Pešek, M. Masopust a další. Režie L. Koutná 11:05 Život na zámku (50/52) Nejasné příznaky. Rodinný seriál (1995–1999) 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Události v regionech plus 12:30 Příběhy slavných – Tomáš Holý Dokument (2013) 13:25 Preludium Melodrama (1941) Věčný příběh manželské lásky, důvěry a zrady Hrají: Z. Štěpánek, J. Štěpničková, N. Tanská, T. Brzková, J. Pivec a další. Režie F. Čáp 14:55 StarDance VI ...kolem dokola 15:00 O hloupé havířce Pohádka (1990) Komediální pohádka natočená podle předlohy Jana Drdy Hrají: N. Konvalinková, P. Štěpánek, L. Skořepová, B. Hrzánová. Režie V. Janečková 05:59 Dobré ráno 08:30 Kouzelná školka 09:00 Etiketa 09:10 Mužské tělo Dokument (VB, 2009) Jakou roli hraje látka testosteron v mužském těle? 10:05 Tajemství rodu Davida Kollera Dokument (2013) 10:55 Pokušení velkoměsta (2/2) Dokument (Francie, 2010) 11:55 Na plovárně s Miroslavem Lidinským 12:20 Chcete mě? 12:50 Až na kraj světa Zakázaná země. Cestopisný dokument (Austrálie) 13:45 Nejnebezpečnější letiště světa (2/2) Dokument (USA) 14:25 Dobrodružství vědy a techniky Hlad ve světě nadbytku. Dokument 15:10 Pohledy z vesmíru Naučný dokument (VB) 16:05 Letecké katastrofy III Exploze nad Atlantikem. Dokument (Kanada, 2010) 16:55 Červený trpaslík X (5,6/6) Milý Dave, Začátek. Sitcom (VB, 2012) Posádka Červeného trpaslíka opět řádí jako zamlada! 17:55 Pán času VI (3/13) Kletba černé skvrny. Sci-fi seriál (VB, 2011) Tajemný Doktor cestuje hlubinami vesmíru i času. 18:45 Večerníček Chaloupka na vršku 05:59 Snídaně s Novou 08:55 Ulice (2514) Rodinný seriál (2013) 09:45 Ordinace v růžové zahradě 2 (460) Čas na zázraky. Rodinný seriál (2013) 11:00 Krok za krokem (7) Klaun se žení. Seriál (USA, 1991) 11:25 Dámy, nedámy (2) Sitcom (USA, 2011) 11:50 Tescoma s chutí 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:40 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly X (8) Osudová láska. Kriminální seriál (USA, 2010) 13:30 Odložené případy VII (12) Bunny na útěku. Kriminální seriál (USA, 2009) 14:25 Dr. House VIII (14) Láska je slepá. Lékařský seriál (USA, 2011) Novým pacientem je od narození slepý mladík, diabetik, který dostal na ulici nevysvětli- telný záchvat spojený se zvukovými halucinacemi. Týmu se stále nedaří přijít na správnou dia- gnózu a pacientův stav se nadále zhoršuje… 15:20 Ordinace v růžové zahradě (128) Líbáním to začíná. Rodinný seriál (2005–2006) 16:30 Krok za krokem (8) Nevlastní otec. Seriál (USA, 1991) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity 10:00 Zlaté hity 11:00 Zlaté hity 12:00 Zlaté hity 13:00 Zlaté hity 14:00 Zlaté hity 15:00 Zlaté hity 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity 19:00 Zlaté hity 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem 22:00 Rock za rockem 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 06:00 Ranní Fresh 07:00 TyTrubko 07:05 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 11:00 Óčko News 11:05 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer 15:00 Óčko News 15:05 Mixxxer 12:00 Hlídač č. 47 Drama (1937) 13:10 Hlídač dynamitu Drama (1960) 13:50 Filmové noviny 14:00 Zlozor Historické drama (Slovensko, 1971) Více než za historický lze tento film považovat za pohádku zasazenou do drsného středověku, do země zničené tatar- skými vpády. Vypráví o novém hradním pánu, jenž žije v narůstajících konfliktech s tamními svobodnými rybáři, které se snaží zotročit, dokonce hodlá olupovat kupecké karavany, nevybíravě se domáhá vnadné dívky. Když útisk přesáhne míru snesitelnosti, lidé se snaží dovolat pomoci u samotného krále. Hrají: J. Adamovič, S. Valentová, M. Dočolo- manský, K. Kukura. Režie D. Kodaj 15:30 Kinotipy 16:00 Uloupená hranice Drama (1947) S odstoupením pohra- ničí se po mnichovském diktátě leckteří čeští obyvatelé v malé krušno- horské vesnici nesmíří, bojují s provokujícím henleinovci, ale nakonec musí poslechnout vyšší rozkazy a vydat se do vni- trozemí. Hrají: L. H. Struna, R. Deyl ml., R. Vrchota, S. Rasilov. Režie J. Weiss 06:20 Policejní bažanti III (11) Pravidla. Kriminální seriál (Kanada, 2012) 07:15 Vraždy v Kitzbühelu VII (6) Alpský král. Kriminální seriál (Rakousko, 2007) 08:30 Alf IV (6) Alfova závislost. Komediální seriál (USA, 1989) 09:20 To je vražda, napsala VI (19) Zloděj se nezapře. Kriminální seriál (USA, 1989) 10:20 Policie Hamburk III (11) Rodinná tajemství. Kriminální seriál (SRN, 2008) 11:20 Dva bratři Dobrodružný film (VB/Francie, 2004) 13:30 Walker, Texas Ranger V (20) Případ LaRue. Kriminální seriál (USA, 1996) 14:30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (13) Zoufalá láska. Romantický seriál (SRN, 2010) Doktor Martin Gruber se po čase vrací z Ame- riky do rodného města v Německu. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... 15:30 Žena zákona (36) Pekelný den. Kriminální seriál (Francie, 1996–2008) Corinne Touzet je šéfka policejní jednotky pro kriminální vyšetřování v malém městečku Valadieu.

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 08PROGRAM NA 20. PROSINCE 2013 Nový trend v prodeji aut. Vyberte si z menu, jako ve špičkové restauraci. ŠkoFIN se rozhodl využít sou- časné popularity kuchařského umění a připravil pro vás speci- ální nabídku formou restaurač- ního „Menu“. Ve velmi atraktivní nabídce se objevuje, jak model samotného vozu, tak i splátka, která je výrazně nižší oproti bance. Gurmánské posezení na- bízející menu složené z téměř všech modelů značek ŠKODA, Volkswagen, Audi a SEAT vám zprostředkují obchodníci kon- cernu Volkswagen, a to na více než 250 obchodních místech po celé ČR. Výtečné menu nabí- zí nejen nové, ale i zánovní vozy doplněné o spoustu delikates formou různých zvýhodnění, mezi které určitě patří nízká úroková sazba s nulovými po- platky, výhodné pojistné sazby zohledňující bonus za beze- škodní průběh a další benefity, např. v současné době velmi populární zimní pneumatiky. Výběr z „Menu“ v těchto mrazi- vých zimních dnech je nejpoho- dlnější z domova, kde si v klidu při dobré kávě či čaji můžete projít a srovnat jednotlivé na- bídky. Vánoce se blíží, tak proč si ne- nadělit hezký dárek pod stro- meček? „Vyberte si na našich interneto- vých stránkách www.skofin.cz pro vás nejbližšího obchodníka koncernu Volkswagen nabízející vozy ŠKODA, Volkswagen, Audi a SEAT, který vás provede naším podzimním restauračním pěti- hvězdičkovým menu. Vámi zvo- lenou objednávku Vám naserví- rujeme do 30 minut. A v praxi to opravdu tak funguje! Pokud si vyberete skladový vůz, během půl hodiny vám úvěr schválí- me a vy odjíždíte.“ říká Petr Abrahámek, vedoucí obchodu a marketingu ze společnosti ŠkoFIN a dodává: „Inspirujte se následujícími čtyřmi modelový- mi situacemi.“ 1. Pracuji krátce a můj plat není vysoký. Vybírám si SEAT IBIZA se značkovým financováním na 48 měsíců, včetně havarijní- ho pojištění a povinného ručení se zálohou 25%. Měsíční splátka se SEAT Finance od ŠkoFINu činí 3 700,- Kč včetně pojištění. Oproti bance měsíčně ušetřím 500,- Kč, za celou dobu tedy 24 tisíc. 2. Mám rodinu, dvě děti, po- třebuji větší vůz, ale platím hypotéku. ŠKODA Octavia je pro mě správnou volbou. Mě- síční splátka se ŠKODA Finance od ŠkoFINu činí 5 700,- Kč. Opro- ti bankovnímu úvěru uspoříme 1 600,- Kč, za celou dobu spláce- ní téměř 77 tisíc. 3. Děti povyrostly. Vybrali jsme Volkswagen Passat Variant Comfort Line s měsíční splátkou 9 900,- Kč s Volkswagen Finance od ŠkoFINu. Oproti bance zapla- tíme o 3 100,- Kč měsíčně méně a celková úspora činí 149 tis. 4. Je mi 40 let a mám dobrou práci. Volím Audi A 6 Edition. Měsíční splátka 15 200,- Kč s Audi Finance od ŠkoFINu je dobrá volba. Oproti bance ušet- řím 3 400,- Kč, celkem tedy přes 163 tis. ŠkoFIN Petr Abrahámek inzerce PRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO CS FILM 15:55 Jednou v roce na Vánoce 16:45 AZ-kvíz 17:10 Polopatě 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Deník Dity P. Kuchařská show 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 StarDance VI ...kolem dokola 20:05 Láska rohatá Pohádka (2009) Jiří Mádl jako hodný čert nešika v pohádce plné humoru 21:40 13. komnata Petra Kotvalda Dokument (2013) 22:07 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:10 Všechnopárty 22:55 Tak neváhej a toč speciál 23:55 Kriminálka Paříž (84/92) Stín minulosti. Kriminální seriál (Francie, 2005–2012) 00:45 AZ-kvíz 01:10 Sváteční slovo kněze salesiána Františka Bláhy 18:55 Bratři a sestry III (13/24) Těžké začátky. Seriál (2008) Nora i Rebecca čelí poku- šení na večírku Greenato- pia. Kevin a Robert vyráží společně na lov. 19:40 Etiketa Recepce a spol. Pokud se dosud neumíte slušně chovat, máte jedinečnou šanci se to naučit s Ladi- slavem Špačkem 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Zázračná planeta: Život s divokými krocany Přírodopisný dokument (VB) Den za dnem po více než rok byl Joe Hutto v kontaktu pouze se svou rodinou - hej- nem divokých krocanů. Nikdo jiný se k těmto ptákům dosud tak blízko nedostal a možná se to už znovu nikomu nepodaří. 21:00 Hudební mozek Hudební dokument (USA) 21:55 Rozum a cit Romantická komedie (USA, 1995) 00:05 Jistě, pane premiére (16/16) Komediální seriál (VB, 1986) 17:35 Kriminálka Las Vegas (9) Nelítostně. Kriminální seriál (USA, 2000) Lasvegaská kriminali- stická divize je druhá kriminální laboratoř v USA. Řeší případy, které by každé jiné od- dělení vzdalo. 18:30 Ulice (2515) Rodinný seriál (2013) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Honza málem králem Pohádka (1977) Honza se pustil do světa na zkušenou. Ale netoužil po království, princezně ani bohatství… 22:00 Křižovatka smrti 2 Akční komedie (USA, 2001) 23:30 Salton Sea Kriminální thriller (USA, 2002) 01:15 Novashopping 01:50 Odložené případy VII (12) Bunny na útěku. Kriminální seriál (USA, 2009) 02:35 Mé dítě nejí 03:20 Áčko 15:55 TyTrubko 16:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 16:05 Óčko chart Hitparáda diváků tv óčko 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 18:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 18:05 Óčko hity Klipy nonstop 18:30 Hip Hop Don\'t Stop Hodinová nadvláda nejlepší muziky 19:25 TyTrubko 19:30 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:35 CZ & SK České a slovenské klipy 21:10 Drzá Diana Talk show s Dianou Kobzanovou 21:30 Party Ride Dance music pro všechny 02:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 17:30 DVD Aréna 18:00 Děvčata, nedejte se! Komedie (1937) Nesmělý pan profesor, jenž počne učit na dívčí škole, se potají stará o nemluvně, které nalezl odložené před prahem svého bytu. Hrají: H. Haas, A. Man- dlová, a další. Režie H. Haas, J. A. Holman 19:30 Filmové noviny 19:40 Dobrou noc, děti 20:00 Zlatá slepice Komedie (1980) Pohádková moralita: taxíkář Marcel koupí v samoobsluze vejce od zlatonosné slepice. Skořápka se dá prodat za 1 500 Kčs a Marcel pochopil, že už ví, jak na velké prachy. Hrají: T. Medvecká, J. Kanyza, B. Holišová, J. Pokorná, J. Bruder, Z. Jiráková, S. Skládal, L. Vaculík, a další. Režie L. Rychman 21:30 Filmové hity 21:50 Filmové noviny 22:00 Lov na mamuta Hudební komedie (1964) 23:50 Noční zprávy 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! Vánoční speciál vašeho oblíbeného pořadu! Kdo se stane nejlepším hostitelem a získá výhru ve výši 50 tisíc korun? Sledujte Prostřeno!, tentokrát až z daleké Anglie, města Brightone 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Místo činu: Lastrumský případ Kriminální seriál (SRN, 2002) Charlotte Lindholmová vyšetřuje smrt sedláka z vesnice Lastrum, který se oženil s Asiatkou a krátce po svatbě zemřel na otravu jedem... 22:20 Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě 23:25 Americký gangster Kriminální drama (USA, 2007) 02:40 Válka policajtů

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

09PROGRAM NA 21. PROSINCE 2013 www.nceden.cz Otevřeno každý den 9:00 - 21:00 V NÁKUPNÍM CENTRU EDEN! SLADKÉ A VESELÉ V NÁKUPNÍM CENTRU E Do 21. 12. VÝSTAVA O CUKROVÍ 2. 12. – 23. 12. VÁNOČNÍ TRHY 5. 12. 16 – 19 hod. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 7. 12. UKÁZKY PEČENÍ 12. 12. – 21. 12. CUKROVÍ ZA VAŠE NÁKUPY Spočítejtesisvojiúsporuivyaušetřete! „REFINANCOVALIJSME HYPOTÉKUAMÁMEPOHODU.“ volejte840304050 www.finmarket.cz/refinancovani Refinancovánímmůžetenapř.přisplátce13213Kč měsíčněuspořit2214Kč.Přifixacina5letvdalším obdobíušetřítecelkově132840Kč. AlenaaMilanP. zPardubic inzerce CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD 06:00 Hobby naší doby 06:25 Okouzlení III (29/52) Lékařský seriál (Itálie, 2000) 07:20 Ráno budeme moudřejší 08:25 StarDance VI ...kolem dokola 08:30 Žiješ jenom 2x 09:00 O houbovém Kubovi a princi Jakubovi Pohádka (1986) 09:50 Smrt v ráji II (7/8) Detektivní seriál (VB/Francie, 2013) 10:45 Nejlepší trapasy 12:00 Z metropole, Týden v regionech 12:25 Jak se ševcem šili čerti Pohádka (1975) 13:35 O sirotkovi z Radhoště Pohádka (1996). Příběh na motivy nejznámější valašské pověsti. Hrají: L. Chudík, M. Dlouhý, K. Roden, L. Tokoš, M. Kuklová, J. Schneiderová, M. Huba, M. Suchánek a další. Režie L. Ráža 14:45 Chobotnice z II. patra (3/4) Všechno napůl! Minisérie (ČSR/SRN/Ra- kousko/Švýcarsko, 1986) 15:45 Chobotnice z II. patra (4/4) Veselé Vánoce přejí Zelená a Modrý. Minisérie (ČSR/SRN/Ra- kousko/Švýcarsko, 1986) 16:50 Kotva u přívozu Komedie (1980). Jana Šulcová v hlavní roli populárního tv filmu Dále hrají: P. Haničinec, M. Vladyka, V. Skalská. Režie M. Poledňáková 07:00 Přežít! Řeka strachu. Dokumentární cyklus 07:50 Hýčkaný vetřelec 08:15 Náš venkov 08:35 Putování za muzikou 09:05 Folklorika 09:30 Uzda krásnýho života 10:15 Tajemství rodu Terezy Kostkové Dokument (2012) 11:10 USS Franklin: Navrácená čest Naučný dokument (USA) 12:05 Souboj vojevůdců Patton proti von Klugemu. Dokument (USA, 2004) 12:50 Neznámá Země Svět podle Charlese Darwina – Platná přikázání. Dokumentární cyklus (2002) 13:10 Království divočiny: Deník sloní rodiny (4/6) Přírodopisný dokument (Velká Británie) 13:45 Griffin a Phoenixová Romantické drama (USA, 2006). Hrají: A. Peetová, D. Mu- lroney, S. Paulsonová, B. Brownová a další. Režie E. Stone 15:30 Svět zázraků 15:55 Krásy evropského pobřeží: Plážová tramvaj Dokument (Francie, 2005) 16:00 S kuchařem kolem světa Mexiko. Dokumentární cyklus (Francie) 17:00 Václav Havel, Praha – Hrad III Dokument 17:55 Zázračná planeta: Život s divokými krocany Dokument (VB) 06:45 Batman: Odvážný hrdina (5) Animovaný seriál (USA, 2008) 07:10 Bakugan (26) Animovaný seriál (Japonsko, 2007) 07:35 Tučnáci z Madagaskaru III (8) Animovaný seriál (USA, 2012) 08:05 Paní Zima Pohádka (SRN, 2008). O dvou sestrách, službě u Paní Zimy a spravedlivé odměně, která čeká na konci každé pohádky 09:10 Hodná a zlá čarodějka Rodinný film (Kanada, 2011) Hrají: C. Bellová, Ch. Potter, C. Disherová, S. Powerová a další. Režie C. Pryce 10:45 Koření 11:45 Volejte Novu 12:20 Dým bramborové natě Drama (1976). Rudolf Hrušínský v roli poctivého lékaře a dobrého člověka, který na venkově nachází nový smysl života. Hrají: R. Hrušínský, M. Logojdová, V. Galatí- ková, A. Švehlík a další. Režie F. Vláčil 14:00 Natěrač Komedie (2009). Jan Budař úspěšně za- stoupí manžela a zachrá- ní čest dámy v televizní adaptaci slavné divadelní komedie. Hrají: J. Budař, M. Issová, J. Čvančarová a další. Režie J. Brabec 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro 08:00 České zlato Největší česko- slovenské hity 09:00 České zlato 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 18:30 Drzá Diana 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Zlaté disco Největší hity pro sobotní diskotéku 21:00 Zlaté disco Největší hity pro sobotní diskotéku 21:10 Limuzína 22:00 Zlaté disco Největší hity pro sobotní diskotéku 23:00 Zlaté disco 12:00 Adam a Otka Rodinný film (1973). Dvě vesnické děti jedou na prázdniny k příbuzným do hlavního města Prahy. Desetiletý Adam a šestiletá Otka prožijí během pobytu v sídlištním paneláku v Severním Městě mno- ho zajímavých příhod a dobrodružných objevů. Hrají: J. Gottlieb, M. Dvorská, M. Chytilo- vá, V. Brabec, V. Brodský a další. Režie J. Dvořáček 13:30 Stalo se... Dokument (1947) 13:50 Filmové noviny 14:00 Poslední výstřel Drama (1950). Poslední dny 2. světové války v Ostravě. Za- městnanci Vítkovických železáren zabrání ustupujícím okupantům v připravovaném zničení vysokých pecí. Hrají: A. Klimša, J. Kostka, A. Král, Z. Grygar. Režie J. Weiss 16:00 Nekonečná – nevystupovat Film pro děti (1978). V poeticky vyprávěném příběhu spatříme, jak děti, které nebaví přísný režim rekreačního střediska, potají unikají k bývalému strážnímu domku u zrušené trati. Přitahuje je dvojice jeho svérázných majitelů, kte- ří tam tráví dovolenou. Hrají: M. Lasica, J. Satinský, M. Landl, M. Šplechtová a další. Režie R. Cvrček 06:55 Jake a piráti ze Země Nezemě (11) Animovaný seriál (USA, 2011) 07:25 Mickeyho klubík III (13) Rozkaz, kapitáne Mickey. Animovaný seriál (USA, 2009) 07:55 Malá mořská víla II (2) Varhaní sny. Animovaný seriál (USA, 1992) 08:25 Autosalon 09:40 Top Gear: Indický speciál 11:40 Hawaii 5-0 II (20) Odložený. Akční seriál (USA, 2011) Jednotka 5-0 znovu otevírá případ sériového vraha, který řádil před pár lety 12:40 Kouzelná chůva Nanny McPhee Rodinná komedie (USA/Francie/VB, 2005). Vdovec Colin Firth má sedm nezvedených dětí, na které už nestačí. Zámožná tetička jim sice měsíčně vyplácí apanáž, chce však, aby se muž znovu oženil. A pak přichází do domu chůva, a vůbec ne ledajaká… Dále hrají: E. Thompso- nová, T. Sangster, K. Macdonaldová a další. Režie K. Jones 14:50 McBride: To je vražda, madam Kriminální film (USA, 2005). Specialista na ztracené případy obhajuje naivní dívku, obviněnou z vraž- dy bezohledné kuplířky. Hrají: J. Larroquette, M. DuBoisová, C. Coffeová a další. Režie: K. Connor

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 10PROGRAM NA 21. PROSINCE 2013 inzerce PRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO CS FILM 18:20 Kluci v akci Výtečné recepty z lososa nejen na vánoční stůl – štědrovečerní losos, norská specialita Gravad lax a tatarák z lososa a mušlí sv. Jakuba s petrželovou omáčkou 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 19:57 Losování loterie Euromiliony 20:00 StarDance VI ...když hvězdy tančí Finálový večer šesté řady velkolepé taneční show. Přímým přenosem provázejí Tereza Kostková a Marek Eben 22:00 Policajt nebo rošťák Kriminální komedie (Francie, 1979) 23:44 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:45 Lekce neslušného chování Romantická komedie (Kanada/VB, 2008) 01:20 13. komnata Petra Kotvalda Dokument (2013) 18:45 Krásný ztráty Bývalý a současný generální ředitel České televize, Jakub Puchalský a Petr Dvořák, v baru u Michala Prokopa. 19:15 Pravěk útočí IV (6/7) Dobrodružný seriál (VB, 2011). Hrají: C. McMenamin, A. L. Potts, H. Spea- rittová, B. Mansfield, R. Kearneyová, B. Miller, L. Brownová a další 20:00 Diamanty jsou věčné Akční film (VB, 1971). Drahé kameny jako nástroj k ovládnutí světa – to je případ hodný Jamese Bonda. Hrají: S. Connery, J. S. Johnová, Ch. Gray, L. Woodová, J. Dean, B. Lee, L. Maxwellová, D. Llewelyn a další. Režie G. Hamilton 22:00 Zkrocená hora Drama (USA, 2005) 00:10 Česká soda 00:40 Malá Velká Británie Komediální seriál (VB, 2003) 01:10 Je to soda III (8/8) 15:35 Tak si představ Rodinná komedie (USA, 2009). Hrají: E. Murphy, T. H. Church, R. Cox, N. A. Parkerová. Režie K. Kirkpatrick 17:40 Tipy ptáka Loskutáka 18:00 Rady ptáka Loskutáka 18:45 Babicovy dobroty Sváteční stůl. Kulinářský magazín 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Počátek Akční sci-fi (USA, 2010). Krade vaše myšlenky, místem činu je vaše mysl. Hrají: L. DiCaprio, K. Watanabe, J. Gordon-Le- vitt, E. Pageová, T. Hardy a další. Režie Ch. Nolan 23:10 Bestie Akční thriller (Kanada/ Hongkong/VB, 2003). Hrají: S. Seagal, B. Mann, M. Loová, V. Riotta, S. M. Laneová a další. Režie S. Ching 00:45 Nakažení smrtí Thriller (USA, 2008). Hrají: P. Stormare, J. Metcalfe a další 06:00 Óčko hity 08:00 Víkend relax 09:30 Zabil.cz 09:35 Óčko hity s... 10:00 TyTrubko 10:05 Óčko hity s... 11:00 TyTrubko 11:05 Óčko hity s... 11:30 Fashion Time Teen 11:35 Óčko hity s... 12:00 Simply the Best 13:00 Óčko hity 15:00 SMS Mixxxer klipy na SMS přání 16:00 Óčko hity Klipy nonstop 16:30 BigSize XXL porce jídla a zábavy s Kryštofem 16:45 Óčko hity Klipy nonstop 18:30 Rock Therapy Nejlepší rockové pecky 19:30 CZ & SK České a slovenské klipy 21:10 Limuzína Talk show s Mírou Hejdou 21:30 Party Ride Dance music pro všechny 01:30 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 17:30 Filmové noviny – magazín 18:00 Údolí včel Drama (1967). Historický příběh Fran- tiška Vláčila se odehrává v drsných reáliích druhé poloviny 13. století. Zobra- zuje svár mezi vnucenou příslušností k asketickému křižáckému řádu a touhou po svobodném životě. Hrají: P. Čepek, J. Kačer, V. Galatíková, M. Machá- ček a další. Režie F. Vláčil 19:45 Staré pověsti české (27) Jak šly dějiny. Animovaný seriál (2012) 20:00 FILM NA PŘÁNÍ: Slečna Golem; Mikola a Mikolko; Zocelení 22:00 Ta chvíle, ten okamžik Válečné drama (1981). Drama lékaře, který spolupracuje s odbojovou skupinou a zároveň je svým maloměšťáckým okolím odsuzován jako kolaborant. Hrají: F. Němec, D. Kolá- řová, L. Munzar, L. Frej. Režie J. Sequens 23:45 Válečný deník 16:50 Vraždy v Midsomeru XIII (6) Prokletý box. Detektivní seriál (VB, 2010). Midsomerský boxer vyhraje titul mistra světa. Jeho úspěch vyvolá mezi vesničany skryté vášně, které vyvrcholí sérií vražd. Hrají: J. Nettles, J. Hughes a další. Režie R. Holthouse 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Gulliverovy cesty Dobrodružná komedie (USA, 2010). V moderním pojetí klasického příběhu je Lemuel Gulliver obyčejný chlapík, který třídí dopisy, došlé do redakce newyorských novin. Ve skutečnosti však sní o tom, že se stane autorem cestopisů... Hrají: J. Black, J. Segel, E. Bluntová, A. Peetová a další. Režie R. Letterman 22:15 Zkrat Akční thriller (USA/Irsko, 2011) 00:10 Oběť zla Thriller (USA, 2007)

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

11PROGRAM NA 22. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 07:25 Preludium Melodrama (1941) 09:00 Tajemství mořské panny Pohádka (1998) 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Život na zámku (51/52) Konečná diagnóza. Rodinný seriál (1995–1999) 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 O dívce, která šlápla na chléb Pohádka (2007) 14:05 Cesta do Rokycan Komedie (1981) Vladimír Menšík, Iva Janžurová a Vladimír Dlouhý v malé předvá- noční komedii Miroslava Plzáka Režie V. Hudeček 14:45 Srdečný pozdrav ze ze- měkoule Komedie (1982) Galaktická mise dvou mimozemšťanů, kteří objevují naši dokonalou planetu a ještě dokona- lejší způsob života. Hrají: M. Lasica, J. Satinský, J. Menzel, N. Konvalinková a další Režie Oldřich Lipský 16:30 Neobyčejné životy – Ladislav Frej Dokumentární cyklus 17:25 Adventní koncert 2013 18:25 Herbář Originální bylinková show pro váš zdravější život. 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 19:58 Losování Sportky a Šance 20:00 Dvanáct měsíčků Pohádka (2012) Tři nesplnitelné úkoly pro všechny vdavekchtivé dívky. Ale jen jedna bude ta pravá. R. Vojtek, V. Žilková a M. Majkusová ve filmovém zpracování klasické pohádky. Dále hrají: I. Korolová, J. Komínek, V. Postránecký, P. Kříž, O. Jirák, M. Táborský, R. Brzobohatý a další. Režie K. Janák 21:40 Zítra vstanu a opařím se čajem Komedie (1977) Blízká budoucnost. V Praze byl zahájen pro- voz netradiční cestovní kanceláře Universum, která pořádá zájezdy do minulosti. Toho chce zneužít skupinka neonacistů: má v plánu odcestovat do Německa za druhé světové války a pomoci Hitlerovi vy- hrát válku tím, že mu dá vodíkovou bombu... Hrají: P. Kostka, J. Sovák, V. Menšík, V. Brodský, M. Rosůlková, O. Šimá- nek, V. Chmelová a další. Režie Jindřich Polák 23:11 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:15 Zrádce Thriller (USA, 2008) Hrají: D. Cheadle, G. Pear- ce, S. Taghmaoui, N. Mc- Donough, A. Khan a další. Režie J. Nachmanoff 01:05 Manéž Bolka Polívky 02:15 Trocha šafránu z televizního archivu 03:35 Na návštěvě v rodném městě 04:10 Postřehy odjinud Dokument 06:55 Člověk z ráje 07:20 Kodiak 07:50 Na cestě po východní Krétě 08:15 Československý filmový týdeník 1963 (969/2379) 08:30 Hledání ztraceného času Vltava v obrazech (48). 08:50 Nejvýznamnější operace 2. světové války Bitva u Stalingradu (2/2). 09:50 Tajemství rodu Veroniky Freimanové 10:45 Nedej se: Jak léčit krajinu 11:10 Doktorská odyssea 12:10 Ochránce 12:40 Chcete mě? 13:05 Královny savany – krásné a nezkrotné (2/6) 14:00 Jak se žije kuchařům podle Jana Hřebejka Dokument (1997) 14:20 Sváteční slovo děkana Tomáše Machuly 14:25 Křesťanský magazín 14:50 Uchem jehly 15:20 Příběhy, které svět nevidí Ty to zvládneš, táto. Dokumentární cyklus (2013) 15:45 Ptáčata (16/16) Nový začátek. Časosběrný dokument (2010) 16:10 Tisíc tváří, tisíc svátků 16:40 Hans Haas – Muž, který objevil podmořský svět Dokument (Rakousko) 17:35 Až na kraj světa Ztracené město zlata. Cestopisný dokument (Austrálie) 18:25 Na plovárně s Joan Baezovou 18:55 Pravěk útočí IV (7/7) Dobrodružný seriál (VB, 2011) 19:40 Neznámá Země Dokumentární cyklus (2002) 20:00 Prokletí rodu Kennedyů Dokument (Francie, 2011) Nevšední pohled na proslulý rodinný klan prostřednic- tvím potomků slavných rodičů. 21:45 Půlnoční kovboj Drama (USA, 1969) Naivní Texasan Joe Buck se chce v New Yorku uplatnit jako gigolo. Ve svém kovbojském oblečku loví na rušných křižovatkách dámy ve středních letech. V cestě za splněním snu ho doprovází tuberku- lózní chromajzl Ratso, jemuž žádný podfuk není proti srsti. To je příběh dvou mužů, které náhoda svede dohro- mady a které moderní velkoměsto vyvrhne jako nepotřebné na smetiště lidských osudů... Dále hrají: S. Milesová, J. McGiver, B. Vaccarová, B. Hughes, R. Whiteová, J. Saltová, B. Balaban a další. Režie John Schlesinger 23:35 Sliby se maj´ plnit o Vánocích Vánoční koncert Janka Ledeckého z pražské Lucerny (1996). 00:15 Na stojáka 00:40 Na stojáka 01:10 Californication V (4/12) Čekání na zázrak. Komediální seriál (USA, 2012) 01:35 Pokušení velkoměsta (2/2) Dokument (Francie, 2010) 02:30 Ochránce 03:00 Vlčnovjanka 07:20 Bakugan (27) Animovaný seriál (Japon- sko, 2007) 07:45 Hannah Montana navěky IV (9, 10) Rodinný seriál (USA, 2010) 08:40 Jak vycvičit draky (12) Animovaný seriál (USA, 2012) 09:05 Princezna ze mlejna II (6) Pohádkový seriál (2000) 09:40 Víkend 10:25 Santův převlek Komedie (Kanada, 2010) 12:10 Čarodějky z předměstí Pohádka (1990) 13:45 Dva lidi v zoo Rodinná komedie (1990) 15:25 LOL Komediální drama (USA, 2012) Ve světě propojeném skrz YouTube, iTunes a Facebook se Lola a její přátelé snaží zvládat vztah, romanci i přátelství, a zároveň se vyhýbat panovačným a zmateným rodičům. Hrají: M. Cyrusová, D. Booth, D. Mooreová, A. G. Sevani, A. Greeno- vá, T. Jane, J.-L. Bilodeau, M. Thomas a další. Režie L. Azuelos 17:15 Jak básníci neztrácejí naději Komedie (2004) O Štěpánových láskách, kamarádech, snech a životě, který je i přes všechny trable nutno brát s humorem Hrají: P. Kříž, M. Badin- ková, L. Vaculík, J. Somr, a další. Režie D. Klein 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Slunce, seno a pár facek Komedie (1989) Blažena se má vdávat, ale závistivá kamarádka Miluna jí to chce překazit! Česká bláznivá komedie o rodině Škopků z Hoštic Hrají: H. Růžičková, S. Tříska, V. Kánská, P. Pyšová, M. Šotola, J. Lábus, J. Kretschmerová, V. Kaplanová, L. Kopřiva a další. Režie Z. Troška 22:35 Šestý den Sci-fi thriller (USA, 2000) Arnold Schwarzenegger má svého klona, přestože jejich existence je zakázána Zákonem šestého dne. A kdo může mít zájem na jeho smrti? Svoji kůži zkuše- ného válečného pilota neprodá lacino... Dále hrají: M. Rapaport, S. Wynterová, W. Crew- sonová, C. Cunningham a další. Režie R. Spottiswoode 00:40 Společné Vánoce Komediální drama (USA, 2007) Dcery a synové matky Whitfieldové, která žije s přítelem na předměstí Los Angeles, přijedou po dlouhé době domů na Vánoce. Zpočátku to ovšem nevypadá na velkou idylku, pro- tože každý z potomků si přivezl nejen spoustu zavazadel, ale i nečekaná překvapení… Hrají: D. Lindo, I. Elba, L. Devineová, Ch. Brown, a další. Režie Preston A. Whimore II 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 06:00 Óčko hity Klipy nonstop 08:00 Víkend relax Klipy na pohodu 10:00 Óčko chart Hitparáda diváků tv óčko 11:00 Óčko hity klipy nonstop 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity klipy nonstop 15:30 SMS Mixxxer klipy na sms přání 16:00 Óčko hity Klipy nonstop 16:30 Drzá Diana Talk show s Dianou Kobzanovou 16:45 Óčko hity Klipy nonstop 18:50 Fashion Time Buď trendy s Lenkou a Martinou 19:00 Novinky Nové klipy pěkně pohromadě 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Devadesátky v devět Největší hity 90. let 22:00 Finále GBOB Finále Global battle of Bands 23:00 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků óčka 12:00 Vdavky Nanynky Kulichovy Komedie (1935) Podle lidového románu Ignáta Herrmanna na- točil Vladimír Slavínský příběh domovnické dcerky, která se vdala do „lepšího“. Poslušná matinky a sama toužící se "vyšvihnout" podnikla Nanynka všechno pro to, aby nezůstala u kýblu a hadrů a mohla se přestěhovat o pár pater výš. Jenže provdat chudou dcerku není zas tak docela snadné… Hrají: H. Vítová, V. Borský, A. Nedošinská, J. Kohout, B. Waleská a další. Režie V. Slavínský 13:35 Kinotipy 14:00 Klaun Ferdinand a raketa Rodinné sci-fi (1962) 15:30 Filmové hity 16:00 Vrak Válečný film (1983) Hrají: L. Suchařípa, O. Schoberová, J. Hajdu- čík, D. Vejražka, I. Racek a další. Režie I. Toman 17:30 Filmové noviny magazín 18:00 Paklíč Krimikomedie (1944) Spisovatel detektivních románů a jeho rozvádějící se manželka se stanou nedobrovolnými aktéry skutečného kriminálního případu. Hrají: O. Nový, J. Steima- rová, J. Marvan, M. Ho- mola, E. Fiala a další. Režie M. Cikán 19:40 Dobrou noc, děti Výběr nejlepších českých a slovenských animova- ných pohádek pro malé diváky 20:00 Vánoce s Alžbětou Drama (1968) Setkání dvou protikladných lidí s odlišnými životními zkušenostmi svede dohromady touha nalézt někoho blízkého a překonat tak dosavadní samotu. Hrdiny citlivě, ale nikoli sentimentálně natočeného příběhu jsou postarší řidič, jenž rozváží zboží po venkovských prodejnách, a jeho mladičká závoznice, čerstvě propuštěná z nápravného zařízení. Oba nedůvěřiví lidé si k sobě dlouho hledají cestu. Hrají: V. Müller, Z. Hadrbol- cová, S. Skládal, P. Kárníková. Režie K. Kachyňa 21:35 Animované hříčky 51 22:00 Mezek Psychologické drama (1985) Ačkoli do většiny příbě- hu vstupují horničtí učni, režisér Vladimír Drha jej zacílil jinam – přibližuje působení jejich vychova- tele. Jeho pedagogické snahy jednou uspějí, jin- dy vyznívají do prázdna, ale vždy prozrazují plné zaujetí i nasazení. Titulní hrdina, přezdívaný "mezek", se tvrdohlavě pokouší měnit své svěřence k lepšímu, avšak nedoceňuje, že jeho práce pohlcuje vše: jeho soukromí i rodina se ocitají na samém okraji zájmu. Hrají: J. Hálek, L. Termero- vá, Z. Holub, M. Hálová. Režie V. Drha 23:30 DVD Aréna 23:50 Noční zprávy 07:10 Mickeyho klubík III (14) Mickeyho myškacviky. Animovaný seriál (USA, 2009) 07:40 Malá mořská víla II (3) Zachraňte velrybu. Animovaný seriál (USA, 1992) 08:10 Tajemství války (21) Vietnam: Alpha Strike. Dokumentární seriál (USA, 1998) 09:20 Prima SVĚT 09:55 Vteřiny před vraždou (9) Seznamka. Kriminální seriál (SRN, 2011) 11:00 Partie 11:55 Pečení s Markétou 12:30 Santa Claus Rodinná komedie (USA, 1994) 14:50 Danielle Steelová: Zoja (2/2) Romantický film (USA, 1995) Ruská kněžna Zoja se svými dětmi bojuje v emi- graci s nepřízní osudu. Hrají: M. Gilbertová, P. Casnoff, C. Bancroft. Režie R.Colla 16:50 Vraždy v Midsomeru XIII Trn v oku. Detektivní seriál (VB, 2010) Novostavba v malé vesničce je trnem v oku spolku ochránců přírody. Šéfinspektor Barnaby musí vypátrat, kdo likviduje osoby zapletené do machinací okolo domu. Hrají: J. Nettles, J. Hughes, J. Wymarková a další. Režie P. Smith 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Kouzelná chůva a Velký třesk Fantasy komedie (VB/ Francie/USA, 2010) Kouzelná chůva Nanny McPhee před lety pomohla zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny své síly, aby zachránila nejen zdravý rozum jedné farmářky. Trýzněná mladá matka se snaží vést domácnost a zároveň vychovávat své rozmazlené děti a jejich bratrance, zatímco její muž je ve válce. Hrají: E. Thomsonová, M. Gyllenhaalová, R. Fiennes, E. McGregor, M. Smithová, R. Ifans a další. Režie S. Whiteová 22:35 Prázdniny Romantická komedie (USA, 2006) Cameron Diazová je lehce snobská obyvatelka luxus- ní rezidence v L. A. Kate Winsletová je uzavřená obyvatelka malinkatého domečku na samotě po- blíž Londýna. Co mají tyto dvě ženy společného? Snad jedině to, že jsou láskou zhrzené, a proto se rozhodnou změnit prostředí, vyměnit si na Vánoce bydlení a utéct před muži. Všechno ale nemůže jít podle plánu… Dále hrají: J. Law, J. Black a další. Režie: N. Meyersová 01:25 Policejní bažanti I (4) Chyba se vloudí. Kriminální seriál (Kanada, 2010) 02:05 Vraždy v Midsomeru XIII Trn v oku.

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 12PROGRAM NA 23. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 05:59 Studio 6 08:45 Kluci v akci 09:15 Cesta do Rokycan Komedie (1981) 09:55 Kotva u přívozu Komedie (1980) 11:25 Toulavá kamera 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Události v regionech plus 12:30 Možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn uvádějí vá- noční speciál úspěšného zábavného cyklu (1986) 13:30 Vánoční panenka Pohádka (2004). Hrají: J. Langmajer, N. Divíšková, K. Kadlecová, E. Horká. Režie O. Kosek 14:25 Všechno nejlepší! Komedie (2006). Hrají: V. Preiss, J. Dolanský, V. Křížová, P. Zedníček, T. Kostková a další. Režie M. Kotík 16:00 Začarovaná láska Pohádka (2007. Hrají: I. Chýlková, M. Šoposká, F. Tomsa, R. Štabrňák, J. Paulová, S. Skopal a další. Režie O. Kepka 17:00 Veselé vánoční (pří)hody 2007 Sváteční posezení s Miro- slavem Donutilem a jeho hosty. Dále účinkují: J. Jirásková, I. Janžurová, J. Bohdalová a další 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Chacha, cheche, chichi...! 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Anděl Páně Pohádka (2005). Na nebesích peče Panna Maria vánoční cukroví, andělské sbory nacvičují Gloria a Ježíšek zlobí úplně stejně jako ostatní malí kluci. Hlavní hrdina pohádky, anděl Petronel, dostane důležitý úkol zastat zaneprázdněného svatého Petra u nebeské brány. Nové poslání mu ale stoupne do hlavy a začne příchozí soudit přísněji než samotný Pán Bůh. A když si později troufne Pána Boha dokonce kárat, trest na sebe nenechá dlouho čekat. Během jediné- ho dne musí najít a napravit alespoň jednoho hříšníka, jinak propadne peklu. Hrají: I. Trojan, J. Dvořák, Z. Kajnarová, D. Švehlík, K. Issová, J. Jirásková, J. Somr, O. Navrátil, A. Geislerová, G. Osvaldová, J. Bartoška a další. Režie J. Strach 21:35 Fešák Hubert Komedie (1984). Hrají: K. Heřmánek, P. Kostka, J. Somr, P. Zed- níček, P. Nový a další. Režie I. Novák 23:02 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:05 Upír z Feratu Sci-fi film (1981). Mimořádně kvalitní vůz je droga. Kdo do něj usedne, tak mu propadne. Jenže auto jezdí na neobvyklé palivo… Hrají: J. Menzel, D. Veškrnová, P. Čepek, Z. Procházková. Režie J. Herz 00:35 Kalendárium 05:59 Dobré ráno 08:30 Etiketa 08:40 Evropa dnes Tajemství hory Glom 2 09:05 Václav Havel, Praha – Hrad III 10:00 Tajemství rodu Květy Fialové 10:55 Až na kraj světa Ztracené město zlata 11:45 Československý filmový týdeník 1963 (969/2379) 12:00 Poslední čínský císař (2/2) 12:55 Svět zázraků 13:20 Krásný ztráty 13:50 Jak se žije s českou rybou podle Jána Piroha 14:05 Pohledy z vesmíru Naučný dokument (VB) 15:00 Neznámá Země Svět podle Charlese Dar- wina – Platná přikázání. Dokumentární cyklus (2002) 15:20 České stopy v zemi na rovníku Dokument (2005) 16:15 Klec pro dva Hořká komedie (1967.) Vladimír Menšík v roli starého mládence, který zahoří láskou k mladé dívce. Dále hrají: C. Morávková, M. Rosůlková, B. Záhorský, J. Obermaierová, J. Marvan, P. Landovský, J. Kodet a další. Režie Jaroslav Mach 17:45 Jistě, pane premiére (16/16) Spletitá síť. Komediální seriál (VB, 1986) 18:15 Derren Brown – Mesiáš 19:05 Pravěk útočí V (1/6) Dobrodružný seriál (VB, 2011) 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Jak se potápěl Titanic: Svědectví o zkáze Titaniku Dokument (VB). Člověk, který se ocitne v ledové vodě, do deseti minut zahyne. A právě do tak chladných vod se vydala největší a nejbezpeč- nější loď své doby na své první a zároveň i poslední plavbě. Dnešní rekonstrukce vychází ze svědectví a rozhovorů zachráněných pasažérů, kteří byli povoláni do Londýna a New Yorku, aby pomohli vysvětlit, jak k této události došlo 21:40 Barevný závoj Romantické drama (USA/Čína, 2006). Kitty, frivolní Angličanka toužící po vzrušení a romantickém citu, a bakteriolog Walter společně žijí v nešťast- ném manželství. Když se Walter dozví o milostné avantýře své ženy, donutí ji v zoufalém aktu pomsty, aby s ním odcestovala do zapadlé čínské vesnice ohrožené smrtící epidemií... Hrají: N. Wattsová, E. Norton, L. Schreiber a další. Režie J. Curran 23:45 V žáru noci Kriminální film (USA, 1967). Hrají: R. Steiger, S. Poitier, W. Oates, L. Grant, L. Gates a další. Režie N. Jewison 01:30 Ostrovy zapomenutého klidu Novohradské hory Dokument (1994) 06:35 Tom a Jerry: Kdo vyzraje na piráty 07:45 Rumburak Pohádka (1984) 09:25 Šípková Růženka Pohádka (SRN, 2009) 10:35 Jak básníci neztrácejí naději Komedie (2004) 12:45 Slunce, seno a pár facek Komedie (1989). Hrají: H. Růžičková, S. Tříska, V. Kánská, a další. Režie Z. Troška 14:55 Jack Frost Rodinná komedie (USA, 1998). Hrají: M. Keaton, M. Addy., K. Prestonová. Režie T. Miller 16:40 Zataženo, občas trakaře Animovaný film (USA, 2009). Roztržitý vynálezce Flint se celý život snažil vy- koumat udělátko, které oslní celé jeho rodné městečko. Konečně se mu to povedlo! Zařídil totiž, aby z nebe padalo jídlo. Příroda si ale nedá poroučet, a tak se zázračný experiment možná brzy vymkne kontrole... 18:05 Dařbuján a Pandrhola Pohádka (1959). Chudý havíř Jiří Sovák má starosti jak uživit svou početnou rodinu. Všech- no se změní ve chvíli, kdy získá nového, velmi mocného přítele... Dále hrají: B. Záhorský, R. Hrušínský, K. Fialová, V. Lohniský a další. Režie M. Frič 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 O princezně Jasněnce a létajícím ševci Pohádka (1987). Mladý ševcovský tovaryš Jíra si vyrobil z jemné kůže křídla, s jejichž pomocí vysvobodil z věže královského hradu princeznu Jasněnku, kam ji zavřel její otec v marné snaze zabránit věštbě zlé čarodějnice, a posléze ji vymanil i z moci samotné čarodějnice a její dcery Černavy... Hrají: J. Potměšil, M. Kuklová, H. Růžičková, Y. Blanarovičová, L. Tokoš a další. Režie Z. Troška 21:50 Můj soused zabiják Kriminální komedie (USA/Kanada, 2000). Z nového souseda se vyklube zabiják Bruce Willis! Proč by toho dentista Matthew Perry nevyužil, když je na něj vypsaná tučná odměna a on musí zaplatit dluhy, aby se mohl rozvést s Rosannou Arquette... Dále hrají: M. C. Duncan, N. Henstridgeová, A. Peetová, K. Pollak, H. Williams a další. Režie J. Lynn 23:35 Mistři hazardu Komedie (USA/Austrálie, 2005). Hrají: B. Reynolds, J. Knoxville, S. W. Scott, W. Nelson, A. Greczyn a další. Režie J. Chandrasekhar 01:15 Novashopping 01:55 Patty Hewesová: Nebez- pečná advokátka IV (10) Kriminální seriál (USA, 2011) 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 01:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 02:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 03:00 Zlaté snění 04:00 Zlaté snění 06:00 Ranní Fresh Vstávání s muzikou 09:00 Millennium Největší hity nového milénia 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Na plný koule Extrémní zábava se zabil.cz 16:00 TOP 30 YouTube Třicet nej hitů z netu 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:30 Acoustic hity Klipy bez proudu 22:30 Love Zone Klipy plné lásky + SMS chat 00:00 Sexy Game Interaktivní svlékací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 12:00 C. a k. polní maršálek Komedie (1930). Vlasta Burian jako hvězda oficírského sboru ve slavné komedii režiséra Karla Lamače (1930). Dále hrají: T. Pištěk, H. Monczáková, M. Ženíšková, J. Hron, Č. Šlégl, J. Plachta a další 13:30 Filmové hity Hudební filmové klipy z českých i zahraničních snímků 14:00 Dobrý voják Švejk Komedie (1956). Nejzná- mější český hrdina vyráží do boje za císaře pána. Hrají: R. Hrušínský, S. Beneš, M. Kopecký, F. Filipovský, J. Hlinomaz a další. Režie K. Steklý 16:00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda Pohádka (1963). Jak Plaváček ke štěstí přišel. Hrají: R. Lukavský, A. Strejček, V. Lohniský, J. Kasanová a další. Režie J. Valášek 17:30 Kinotipy Filmový magazín 18:00 Chlap jako hora Komedie (1960). Agitka propagující hnutí brigád socialistické práce. Hrají: F. Peterka, A. Vránová, J. Marvan, S. Zázvorková, E. Fiala a další. Režie M. Makovec 19:25 Sváteční jezdec Komedie (1969). Krátká satira pro Bezpečnost silničního provozu. Hrají: J. Lír, M. Homola, V. Hanslíková, E. Vlacho- vá adalší. RežieJ. Papoušek 19:40 Dobrou noc, děti Animované pohádky 20:00 Falošný princ Pohádka (Slovensko/SRN, 1984). Orientální pohádka na motivy německého romantického básníka a spisovatele Wilhelma Hauffa vypráví o líném krejčovském tovaryši Labakanovi, který se oblékne do šatů, které šije pro bohatého emíra, a začne se vydávat za královského syna. Hrají: K. Čálik, M. Lasica, K. Magálová, M. Labuda st., V. Kostovič, R. Skamene, M. Žigová, A. Mrvečka, L. Radványi a další. Scénář J. Dietl. Režie D. Rapoš 21:35 DVD Aréna Pořad, který představuje nové české i zahraniční filmy uváděné na domá- cí trh na DVD a blu-ray nosičích 22:00 Pehavý Max a strašidlá Dobrodružná pohádka (Slovensko, 1987). Příběh chlapce – sirotka, který se na potulkách světem ocitne na hradě barona Frankensteina. Každý ze strašidelných obyvatel hradu (od Maxe až po Drákulu) se cítí sám a touží po trošce lásky. Hrají: E. Constantine, B. Polívka, J. Herlin, T. Prückner, F. Bucci, M. Sampietro a další. Režie J. Jakubisko 23:55 Noční zprávy Zpravodajství zaměřené na filmové novinky soustředící se na hororový žánr 07:20 Zvonilka a velká záchranná výprava Animovaný film (USA, 2010) 08:55 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni Animovaná pohádka (1989) 10:25 Grinch Rodinná komedie (USA/SRN, 2000) 12:30 Santa Claus 2 Komedie (USA, 2002). Hrají: T. Allen, E. Mit- chellová, D. Krumholtz, W. Crewsonová, S. Bres- lin, K. Pollack a další. Režie M. Lembeck 14:45 Periskop nahoru a dolů! Komedie (USA, 1996). Hrají: K. Grammer, L. Holly, R. Schneider, H. D. Stanton, B. Dern a další. Režie D. S. Ward 16:45 Kapitán Ron Dobrodružná komedie (USA, 1992). Když ustaranému úřed- níkovi Martinu Harveyovi zemře strýc a odkáže mu jachtu, bez váhání hodí všechny trable přes palubu, sebere rodinu a vyrazí za lepším živo- tem. Pohádková jachta je však malá rozpadající se kocábka, která potřebuje opravit úplně všechno. A pak se na scéně objeví on, kapitán Ron... Hrají: K. Russell, B. Salisbury, M. Short, M. K. Placeová, M. Sistová a další. Režie T. Eberhardt 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Láska nebeská Romantická komedie (VB/USA, 2003). Láska je všude kolem nás. V předvánočním Londýně se nový premiér Hugh Grant zamiluje, jen co vstoupí do úřadu, spisovatel Colin Firth se kvůli ní učí portugalsky, stárnoucí rocker se pokouší o comeback a jiný zase třeba sní o Claudii Schifferové… Hrají: H. Grant, C. Firth, K. Knightleyová, L. Neeson, B. Nighy, G. Fisher a další. Režie R. Curtis 22:50 TOP STAR magazín 23:55 Doblba! Komedie (2005). Správce hřbitova Karel Muk je jednoduchý chlapík s prostými sny, jenž žije v poněkud stereotypním svazku s Terezou. Jeho bratr Robert je sebevědomý podnikatel a nejmladší Pavel stále hledá smysl života. Krátce před Vánocemi spadne rodině Mukových do klína nečekané dědictví... Hrají: J. Dušek, P. Čtvrtní- ček, N. Boudová a další. Režie P. Vachler 02:05 Vánoční koleda Animovaný film (USA, 2009). Nestárnoucí příběh Charlese Dickense o naději a povznášející moci ducha 03:50 Periskop nahoru a dolů! Komedie (USA, 1996). Snímek o rezavé pod- mořské rachotině, která to natře celé flotile

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

13PROGRAM NA 24. PROSINCE 2013 Vyberte si z chutné nabídky vozů za zaručeně nejlepších podmínek – i výhodněji než za hotové. Kompletní menu najdete u autorizovaných prodejců Volkswagen, Audi, SEAT a ŠKODA. Sezonní nabídkaVyberte si z chutné nabídky vozů za zaručeně nejlepších podmínek – i výhodněji než za hotové. Kompletní menu najdete u autorizovaných prodejců Volkswagen, Audi, SEAT a ŠKODA. Sezonní nabídka 3.700,- měsíčně včetně pojištění běžná bankovní splátka 4.200,- IBIZA REFERENCE1.2 44 kW včetně pojištění měsíčně 9.900,- běžná bankovní splátka 13.000,- PASSAT VARIANT COMFORTLINE 2.0 TDI BMT 103 kW měsíčně včetně pojištění 5.700,- běžná bankovní splátka 7.300,- OCTAVIA AMBITION1.2 TSI 77 kW Reprezentativní příklad úvěru pro vůz ŠKODA Octavia Ambition 1.2 TSI 77 kW v ceně 417 900 Kč: splátka předem 104 475 Kč (25 %), výše úvěru 313 425 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 362 879 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 397 631 Kč, RPSN vč. pojištění 9,67 %, délka úvěru 48 měsíců, zůstatková hodnota 125 370 Kč (30 %), měsíční splátka úvěru 4 948 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 672 Kč, úroková sazba p. a. 5,5 %. Pojiště- ní obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení (10% spoluúčast, bez zabezpečení). Bankovní splátka je kalkulována na základě běžného bezúčelového úvěru od banky s průměrnou úrokovou saz- bou 14 % (zdroj ČNB), při stejném havarijním pojištění a povinném ručení jako od ŠkoFINu. Vyobrazení vozů je ilustrativní. Pro aktuální nabídku navštivte www.skofin.cz. WWW.SKOFIN.CZINFOLINKA 800 100 800 PASSATPASSAT VARIANT COMFORTLINE VARIANT COMFORTLINE 2.0 TDI BMT 103 kW u autorizovaných prodejců Volkswagen, Audi, SEAT a ŠKODA. IBIZA REFERENCE1.2 44 kW OCTAVIA AMBITION1.2 TSI 77 kW inzerce CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD 07:20 Popelka Pohádka (1969) 08:55 Princové jsou na draka Pohádka (1980) 09:55 Kouzla králů Pohádka (2008) 11:30 Nesmrtelná teta Pohádka (1993) 13:09 Losování loterie Euromiliony 13:10 Zlatovláska Pohádka (1973). Hrají: J. Kotrbová, P. Ště- pánek, L. Pešek, J. Holý, M. Rosůlková a další. Režie V. Janečková 14:29 Losování Šťastných 10 a Šance milion 14:30 Pyšná princezna Pohádka (1952). Nejslavnější česká filmová pohádka podle předlohy Boženy Němco- vé Potrestaná pýcha. Hrají: A. Vránová, V. Ráž, S. Neumann, M. Sýkoro- vá, J. Seník a další. Režie B. Zeman 16:00 Peklo s princeznou Pohádka (2009). Příběh plný nečekaných zvratů a falešných i pravých čertů. Hrají: T. Voříšková, J. Mádl, V. Postránecký, P. Nárožný, Z. Adamov- ská a další. Režie M. Šmídmajer 17:40 Princezna se zlatou hvězdou Pohádka (1959). K Vánocům bezesporu patří princezna Lada. Hrají: F. Smolík, M. Kysel- ková, J. Zíma, M. Růžek, J. Kurandová a další. Režie M. Frič 07:25 Šťastné a veselé 08:00 Království divočiny: Deník sloní rodiny (4/5) Přírodopisný dokument (VB) 08:30 Delfíni ze Žraločí zátoky Dokument (VB, 2011) 09:20 Betlemáři 09:45 Poselství z Betléma 10:25 Tajemství rodu Karla Šípa Dokument (2012) 11:20 Deník Dity P. 11:45 Za onoho času 12:15 České mechanické betlémy Dokument 12:55 Po stopách izraelských králů Dokument (2002) 13:25 Misie. Až na kraj světa s jezuity Dokument 14:15 Expedice Grand Canyon Dokument 14:45 Volání divočiny Dobrodružný film (VB/ USA, 1966) 16:15 Země odkud přicházím Hudební komedie (Francie, 1956). Gilbert Bécaud zpívá a plní přání ve francouz- ském vánočním filmu. Dále hrají: F. Arnoulová, M. Lebeauová, C. Brasseur, Gabriello a další. Režie M. Carné 17:50 Josef Lada Dokument. Rodinný pořad, kde ob- rázky ožívají a vyprávějí příběh malířova života, jak se z ševcovského synka stal umělec celo- světového významu. 18:20 Vánoční promluva kardinála Dominika Duky 06:50 Svátky vem kačer! Animovaný film (USA, 2006) 07:40 Dařbuján a Pandrhola Pohádka (1959) 09:00 O princezně Jasněnce a létajícím ševci Pohádka (1987) 10:30 Chobotnice z II. patra Komedie (ČSR/SRN, 1986) 12:15 Třetí princ Pohádka (1982). O tajemném obrazu, ztraceném bratrovi, dvojčatech a obtížných úkolech. Hrají: L. Šafránková, P. Trávníček, L. Munzar, J. Hlaváčová, J. Bartoška a další. Režie A. Moskalyk 13:45 Krakonoš a lyžníci Rodinný film (1980). Pašerácké dobrodružství z dob, kdy do Krkonoš přicházely první lyže. Hrají: M. Padalík, J. Kreidl, V. Král, V. Krňan- ská, O. Havelka a další. Režie V. Plívová-Šimková 15:10 Shrek Animovaný film (USA, 2001). Dobrácký zlobr a užvaně- ný osel se vydávají zachrá- nit zakletou princeznu 16:45 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:10 Nebojsa Pohádka (1988). O dřevorubci, který šel do světa, aby se konečně naučil bát. Hrají: J. Kroner, O. Vet- chý, Z. Skopálová-Jányo- vá, V. Knop, K. Machata a další. Režie J. Matula 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem 12:00 Byl jednou jeden král... Pohádková komedie (1954). Tvrdohlavý král chce svým poddaným dokázat, že sůl není nad zlato. Hrají: J. Werich, V. Burian, M. Horníček, M. Kopecký, L. Lipský, M. Dvorská, V. Ráž a další. Režie B. Zeman 14:00 Poslušně hlásím Komedie (1957). Druhá část osudů dobrého vojáka Josefa Švejka: cesta k marškumpanii do Českých Budějovic, Putimská anabáze a odjezd na frontu. Hrají: R. Hrušínský, S. Beneš, J. Marvan, M. Nedbal, F. Mrázek a další. Režie K. Steklý 15:35 Filmové hity Výběr atraktivních filmo- vých písniček. Hudební filmové klipy z českých i zahraničních snímků 16:00 Poslední propadne peklu Dobrodružný film (1982). Rok 1611: Do Čech vpadnou pasovští žoldnéři, kteří museli ustoupit před vojskem uherského krále. Mezi uprchlíky se objeví kouzelná lahvička, která splní majiteli jedno přání, ale pak musí být okamžitě prodaná za poloviční cenu. Hrají: M. Kudláčková, J. Somr, O. Sklenčka, M. Moravec, L. Munzar, M. Růžek, P. Haničinec a další. Režie L. Ráža 17:30 Stalo se... Dokument (1947) 06:00 Kapitán Ron Dobrodružná komedie (USA, 1992) 07:55 Kouzelný strom Dobrodružný film (Polsko, 2009) 09:30 Rodinka (1) Slavíme. Komediální seriál (2010) 10:05 Rodinka (2) Milionová tchyně. Komediální seriál (2010) 10:40 Mamutí Vánoce Animovaný film (USA, 2011) 11:05 Ať žije nebožtík Komedie (1935) 12:35 Pohádky na dobrou noc Rodinná komedie (USA, 2008). Hrají: A. Sandler, K. Russe- llová, G. Pearce, R. Brand, R. Griffiths a další. Režie A. Shankman 14:35 Karel a já Komedie (1942). Nejlepším přítelem drož- káře Jindřicha Plachty je jeho kůň Karel. Ten se však stane předmětem neobvyklé sázky… Dále hrají: J. Dítětová, J. Dohnal, J. Vojta, H. Víto- vá, R. Nasková, L. Pešek, J. Marvan a další. Režie M. Cikán 16:20 Princ a já 2 Romantický film (USA, 2006). Svatbu americké studentky a dánského prince se pokusí překazit zákeřný intrikán Hrají: L. Mably, K. Heski- nová, M. d\'Aboová a dal- ší. Režie C. Cyranová 18:20 Zprávy FTV Prima

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 14PROGRAM NA 24. PROSINCE 2013 www.pre.cz Díky PRE budou bohaté nejen letošní Vánoce Už od 1.12.2013 snižujeme ceny za kWh až o 19%! inzerce PRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO CS FILM 19:00 Duch nad zlato Pohádka (2013). I s duchem se dá letět vzduchem za štěstím! Viktor Preiss jako tajemný duch ve výpravné pohádce o zamilovaném mládenci, krásné princezně a zlatu, které nakonec nikdo nepotřeboval. Dále hrají: J. Bohdalová, F. Skopal, V. Kubařová, M. Dejdar, J. Hrušínský a další. Režie Z. Zelenka 20:30 Pelíšky Komediální drama (1999). Nostalgická retrokomedie o dětech a jejich rodičích. Hrají: M. Donutil, J. Kodet, S. Stašová, E. Vášáryová, B. Polívka, E. Holubová, S. Zázvorková, J. Dušek a další. Režie J. Hřebejk 22:30 Kristian Komedie (1939). Otevřete oči, přichází Oldřich Nový ve své legendární roli neodola- telného svůdce žen! Režie M. Frič 00:05 Štědrý večer pana rady Vacátka Detektivní film (1972) 18:30 Vánoční posezení u muziky Podvečer s lidovou písničkou a vyprávěním o vánočních zvycích se známými hosty 18:55 Na cestě po jižním Jordánsku Dokumentární film 19:25 Sváteční Vánoce Monumentální sbor Mormon Tabernacle ze Salt Lake City a britský tenorista Alfie Boe 20:00 Biblické příběhy: Ježíš Drama (ČR/Itálie/SRN/USA, 1999). Jeremy Sisto ve filmovém zpracování života Ježíše Krista 21:30 Vánoční koncert Karla Gotta z pražské Lucerny (1996) 22:50 Po tmě světlo Dokument. Film o solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat druhým trochu světla 23:45 Koledy se souborem Chorea Bohemica 00:00 Půlnoční mše 18:40 Šíleně smutná princezna Hudební pohádka (1968). Panovníci dvou soused- ních spřátelených zemí se dohodli na svatbě svých urozených potom- ků. Ti však mají vlastní recept na štěstí a lásku… Hrají: V. Neckář, H. Von- dráčková, J. Marvan, B. Záhorský, J. Kemr, D. Vostřel a další. Režie B. Zeman 20:20 Tři oříšky pro Popelku Pohádka (ČSR/SRN, 1973). Vánoční klasika Václava Vorlíčka s kouzelnou atmosférou zasněžené krajiny vděčí za svoji oblibu především Libuši Šafránkové. Dále hrají: P. Trávníček C. Braunbock, R. Hoppe, D. Hlaváčová, J. Libíček, V. Menšík, V. Jandák a další. Režie V. Vorlíček 21:55 Slavnosti sněženek Komedie (1983) 23:20 Vánoce naruby Komedie (USA, 2004) 01:00 Mr. Bean Udělej si sám, pane Beane 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00:00 Zlaté snění 01:00 Zlaté snění 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Na plný koule Vánoční chilli koule s Kryštofem a Nastym 16:00 TOP 30 Xmas Třicet nej hitů z netu 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:30 G2 Acoustic Stage: Debbi Akustický koncert 22:30 Love Zone Klipy plné lásky + SMS chat 00:00 Půlnoční Party Ride Dance music + SMS chat 03:00 Óčko flirt 18:00 Princezna se zlatou hvězdou Pohádka (1959). Myší kožíšek skrývá krásnou princeznu Ladu před králem Kazisvětem. Hrají: F. Smolík, M. Kyselková, J. Zíma, M. Růžek a další. Režie M. Frič 19:20 Hory hory Groteska (1964). Hrají: J. Menzel, B. Šefranka a další. Režie V. Táborský 19:40 Dobrou noc, děti 20:00 Vracenky Drama (1990). Hrají: J. Švandová, A. Kreuzmannová, B. Vávra, M. Vašut, L. Suchařípa, O. Navrátil a další. Režie J. Schmidt 21:35 Zlepšovák Satira (1959). Hrají: J. Kemr, M. Kopecký, F. Filipovský, M. Musil a další. Režie P. Schulhoff 22:00 Zločin v šantánu Komedie (1968). Hrají: J. Suchý, J. Šlitr, E. Pilarová, J. Zelenohorská, V. Brodský, J. Grossmann a další. Režie J. Menzel 23:30 Perličky Jiřího Menzela 18:30 Na vlásku Animovaný film (USA, 2010). Princeznu Lociku s krásnými dlouhými vlasy s životadárnou mocí unesla jako malou holčičku zlá víla a vězní ji ve vysoké věži. Jednoho dne k věži zabloudí sym- patický zlodějíček Flynn a Locika dostane poprvé v životě možnost poznat skutečný svět... 20:35 Sám doma Rodinná komedie (USA, 1990). Rodiče odjedou na Vánoce do Paříže a zapomenou osmiletého Kevina doma… 22:35 Notting Hill Romantická komedie (USA/VB, 1999). Romantická komedie (USA/VB 1999). Hrají: J. Robertsová, H. Grant, R. McCabe, J. Dreyfus a další. Režie R. Michell 01:00 Pýcha a předsudek Romantický film (VB/Francie, 2005) 03:00 Král zlodějů Drama (2004)

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

Nabídka platí do 8.12.2013 nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách v ČR. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost Asko nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. Nevztahuje se na akční a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. Sedací pytel, rozměry: 180×140 cm, 5001680-00, 01, 02, 03, 04 Vánoční ozdoby - koule, 17 dílů, různé barvy, 921775-00, 01, 02, 03, 04, 05 * TV stolek, jádrový buk/bílá, ořech Baltimore/grafit, laminovaná dřevotříska, rozměry: 90×44×40cm, 1005088-00, 01 1190.- Sleva 49% 599.- Komoda, ořech, rozměry: 61x69x30 cm, 1003205-02 1259.- Sleva 52% 599.- 4499.- Sleva 66% 1499.- Jídelní židle, imitace kůže, kovová konstrukce, rozměry: 44×93×49 cm, 1004228-01, 02 Skládací židle, černý, oranžový plast, 30×46×30 cm, ocelová konstrukce, 1003614-00,01 79.-199.- Sleva 60% SKLÁDACÍ ŽIDLE 49.- 199.- Sleva 75% 29.- 249.- Sleva 88% 899.- Sleva 33% 599.-

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

2 Nabídka platí do 8.12.2013 nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách v ČR včetně e-shopu www.asko.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost Asko nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží nezasíláme na dobírku. 220cm 220cm 185cm 185cm 149cm 114cm 114cm 149cm šířka: 52cm Různé typy frontů Široká nabídka dveří, skel a zrcadel šířka: 80cm 2999,- 2499,- 2499,- 2199,- 1499,- 1699,- 1899,- 1899,- VARIABILNÍ PROGRAM POINT, 511224-88 vhodný pro pracovny, kanceláře, dětské pokoje, ložnice Regál, provedení: bílá, černá, červená varianta - 85× 85×35cm, 1005334-09, 10, 11 - 2499,- - 123×124×35cm, 1005334-00, 01, 02 - 4499,- - 83×203×35cm, 1005334-03, 04, 05 - 5999,- - 44×203×35cm, 1005334-06, 07, 08 - 3999,- 2499.- 4190.- Sleva 40% REGÁL 85×85× 35 CM TV stolek, tvrzené sklo, černé bílá ve vysokém lesku rozměry: 130×40×50cm, 1003667-00 TV stolek, chromovaný doplněk, černá, červená, bílá - vysoký lesk, 130×45×50cm, 3047360-00, 01, 02 Odkládací stolky, bílá, červená, zelená, vysoký lesk, - 35×44×35 cm, 2 police, 1000865-00, 01, 02 - 299,- - 35×62×35 cm, 3 police, 1000880-00, 01, 02 - 499,- - 35×96×35 cm, 4 police, 1000892-00, 01, 02 - 699,- Program Domino 1. Předsíňová skříň, dvoudveřová, s vnitřní policí a závěsnou tyčí, 55×200×35 cm, 540022-00 - 2499,- 2. Zrcadlo, na bílém panelu, 100×70x1,8 cm, 540022-01 - 999,- 3. Botník, 3 výklopné dveře, 2 zásuvky a horní skleněná police, 100×91×35 cm, 540022-02 - 3899,- 4. Věšák, s policí a závěsnou tyčí na kabáty, 42×200×35 cm, 540022-03 - 1499,- 299.- 499.- Sleva 40% ODKLÁDACÍ STOLEK 35x44x35 CM * 2499.- 4490.- Sleva 44% 2499.- 3599.- Sleva 30% 2999.- 4190.- Sleva 28%

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

3 Výběr potahových látek za příplatek. *Nevztahuje se na akční, zlevněné zboží, elektrospotřebiče a bytové doplňky. Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen na vystavená provedení, dekory a látky a nelze je kombinovat ani sčítat. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. VARIABILNÍ PROGRAM WRW, 1003062-.. 183cm32cm Botník, 80×183×38cm, 1003062-27 Skříň, 80×183×38cm, 1003062-15 Variabilní multifunkční skříňový program, vhodný do jakýchkoliv prostor od dětských pokojů přes ložnice až po předsíně. Povrch ze snadno čistitelné dýhy. Šířky elementů 30, 40, 45, 50 a 80 cm. 1003062-.. bílá ořech buk 2399,- Psací/PC stůl do postele, kovová konstrukce, barva tmavá wenge, rozměry: 60×20–23–26×35cm, 1003542-00, 01 Rohový PC stůl, odkládací police na klávesnici, nádstavec na monitor, mnoho úložného prostoru, ořech / čela zásuvek bílá, rozměry: 97×137cm, 1002784-00 Předsíňová stěna se zrcadlem, dub Sonoma / bílá, rozměry: 100×190×25 cm, botník s výklopem, zrcadlo, panel se 3 háčky na zavěšení,1 zásuvka, 1 otevřená zásuvka, 1003054-01 Skříň, rozměry: 55×190×25 cm, 1003054-00 - 1499,- buk 83cm 134cm 60,5cm 100cm 60cm 45cm 120cm 82cm 120cm 82cm 80cm 82cm Komoda, 120×82×38 cm, 1002310-02, 10, 11 Komoda, 120×82×38 cm, 1002310-05, 14, 15 Botník vysoký, 60,5×100×19 cm, 1002310-00, 04, 06 Botník, 60×45×38cm, 1002310-01, 08, 09 Botník vysoký, 83×134×27 cm, 1002310-03, 12, 13 Komoda, 80×82×38 cm, 1002310-07, 16, 17 899.- 1350.- Sleva 33% BOTNÍK Regál, rozměry: 61x171x30 cm, 1003205-01 Komoda, rozměry: 91x69x30 cm, 1003205-04 Regál, rozměry: 61x69x30 cm, 1003205-00 Regál, dekor: buk, kovová konstrukce, rozměry: 62×95×29 cm, 1005653-00 - 489,- 62×110×29cm, 1005654-00 - 549,- 62×125×29cm, 1005655-00 - 699,- 2499.- 3990.- Sleva 37% 1699.- 2990.- Sleva 43% 2299.- 3850.- Sleva 40% 1999.-499.- 1199.-999.- 1999.- 1999.- 1999.- 1199.- 489.- 629.- Sleva 22% 299.- 399.- Sleva 25% STŮL DO POSTELE

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

Kancelářské křeslo, ergonomické křeslo, prošívaná ekokůže, barva vanilka, s područkami, výškově nastavitelné, rozměry: 63×106-114×66 cm, 1003577-00 Kancelářské křeslo, ergonomické křeslo, ekokůže, barva vanilka, s područkami, nastavitelné, 63×106-114×66 cm, Kancelářské křeslo, dekor: černá, s područkami, výškově nastavitelné, rozměry: 62×113-121×64 cm 1002646-00 Dětská židle, červená / černá, modrá / černá, výškově nastavitelná 45 × 81 -93 × 50 cm, nosnost: 80kg, 1002639-00, 01, 1002644-00 Dětská židle, látka, barevná kombinace, rozměry: 50×85×47 cm 1003010-00,01,02 Psací stůl, polohovatelný, výškově nastavitelný, konstrukce černá / bílá nebo stříbrná pracovní deska bílá, rozměry: 100×63-92×60cm, 1006368-01, 04 PC stůl, třešeň, odkládací police, výsuv na klavesnice 1 zásuvka, 1 dvířka, rozměry: 117×87×65cm, 1006265-03 PC stůl, čiré sklo, rozměry: 100×96×60cm, tvrzené sklo, kovová konstrukce stříbrná, 1003532-00 PC stůl, buk / švestka / dub Sonoma, rozměry: 150×95×74cm, odkládací police na monitor, výsuv na klávesnici, 4 zásuvky, prosklená dvířka, 1002341-00, 01, 03 VARIABILNÍ PROGRAM PRO DĚTSKÝ POKOJ, 1003027-88 PC stolek, 125×85×55cm 1003027-06 Postel, 105×69× 227cm Bez roštu a matrace 1003027-08 Skříň, 80×197× 52cm, 1003027-00 Komoda, 100×102×44cm 1003027-03 Regál, 45×197 ×44cm 1003027-01 TV stolek, 125×53×52cm 1003027-04 3 barevné provedení VÁNOČNÍ NABÍDKA MAIL info@asko-nabytek.cz INFOLINKA tel.: 232 000 222 www.asko.cz Nabídka platí do 8.12.2013 nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách v ČR včetně E-shopu www.asko.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost Asko nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Nevztahuje se na akční a již zlevněné zboží, elektrospotřebiče a bytové doplňky. Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen na vystavená provedení, dekory a látky a nelze je kombinovat ani sčítat. Platí pouze na nově uzavřené zakázky. TÁBOR NC u Hypernovy Soběslavská 3073 ZNOJMO NC vedle Baumaxu Dobšická 3675/30 CHOMUTOV-OTVICE NC Otvice Obchodní zóna 261 ČESKÉ BUDĚJOVICE ObchodnízónaGLOBUS České Vrbné 166/3 BRNO-MODŘICE NC Olympia U Dálnice 777 PRAHA-ŠTĚRBOHOLY NC EUROPARK Nákupní 444 MLADÁBOLESLAV NC Olympia Jičínská ulice TEPLICE NC Olympia Srbická 464 ZLÍN CENTRO Retail Park 3.května 1205 PLZEŇ Nákupní centrum U Letiště 2/1074 HRADEC KRÁLOVÉ Nákupní zóna TESCO Rašínova 1669 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 12:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. 10:00 - 18:00 31.12. 09:00 - 15:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 14:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 13:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 14:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 13:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 13:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. 10:00 - 21:00 31.12. 10:00 - 16:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 14:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. 09:00 - 15:00 31.12. 09:00 - 17:00 01.01. zavřeno 24.12. zavřeno 25.12. zavřeno 26.12. zavřeno 31.12. 09:00 - 14:00 01.01. zavřeno 1899,- 2399,- 2999,- 2599,- 1999,- 1999,- od 1899.- VARIABILNÍ PROGRAM 2499.- 3590.- Sleva 30%3499.- 5650.- Sleva 38% 2499.- 3499.- Sleva 28% 1499.- 1990.- Sleva 24% 799.- 1290.- Sleva 38% 599.- 990.- Sleva 39% 1899.- 2990.- Sleva 36% 1599.- 2999.- Sleva 46%

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

19PROGRAM NA 24. PROSINCE 2013 ČT SPORT HBO COMEDY PRIMA COOL HBO NOVA CINEMA SMÍCHOV TV BARRANDOV FANDA PRIMA LOVE PRIMA ZOOM ČT :D / ČT ART HBO 2 09:50 Páni Edisoni Film pro děti (1987) 11:15 Robinsonka Drama (1974) 12:35 Sissi Historický film (Rakousko, 1955) 14:40 Barbara Wood: Karibské tajemství Kriminální drama (SRN, 2009) 16:30 Hlavní zprávy 16:45 Ducháček to zařídí Komedie (1938) 18:15 Vánoce s Ivetou 2013 19:20 Hrátky s čertem Pohádka (1956). Hrají: J. Bek, E. Klepáčo- vá, A. Vránová, F. Smolík, J. Vojta a další. Režie J. Mach 21:00 Kurňa, co to je? Páni Zedníčci jdou do akce! Strejda Pavel a jeho synovec Kuba. Jaké tajemné předměty s nimi odhalíte v novém zábavném pořadu? 21:55 Řidič slečny Daisy Komediální drama (USA, 1989) 23:50 Dobří sousedé Kriminální film (Kanada, 2007) 01:15 Barbara Wood: Karibské tajemství Kriminální drama (SRN, 2009) 08:30 Třetí hlídka (16) 09:25 San José Sharks-Colora- do Avalanche 11:30 World of Freesports 11:55 Teleshopping 12:05 Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba Sci-fi film (USA, 1999) 14:15 Kobra 11 XI (9) 15:00 Teleshopping 15:10 European Poker Tour 12 (19) 16:00 Hvězdná brána: Atlantida IV (6) 16:45 Extrémní sny (17) 17:15 Teleshopping 17:25 Mistři aukcí II (8) 17:50 Třetí hlídka (16) 18:40 Kobra 11 XI (10) 19:30 Hvězdná brána: Atlantida IV (7) 20:20 Star Wars: Epizoda II – Klony útočí Sci-fi film (USA, 2002). Klony se chystají zaútočit a válka o budoucnost galaxie je neodvratná… Hrají: N. Portmanová, E. McGregor, T. Morrison, S. L. Jackson, H. Christensen a další. Režie G. Lucas 22:35 Strážce spravedlnosti II (6) 23:25 Red News 23:30 Městečko South Park XI (10) 00:00 Milénium (8) 00:50 K.O.Night (303/2013) 01:40 Městečko South Park XI (10) 07:45 Vánoční pohlednice Romantický film (USA, 2006) 09:05 Milionové Vánoce Rodinný film (USA/ Kanada, 2007) 10:45 Neuvěřitelné příběhy 11:10 Teleshopping 11:30 Pohřešovaní III (10) 12:15 Odložené případy IV (15) 13:00 Upíří deníky III (19) 13:40 Zataženo, občas trakaře Animovaný film (USA, 2009) 15:20 Mr. Bean 15:50 Můj soused zabiják Kriminální komedie (USA/Kanada, 2000) 17:30 Páni kluci Rodinný film (1975) 19:10 Upíří deníky III (20) 20:00 Zkratky ke štěstí Komedie (USA, 2004). Pomohou ctižádostivému spisovateli právnické kličky vyvázat se ze smlouvy se samotným ďáblem? Hrají: A. Hopkins, A. Baldwin, J. L. Hewittová, D. Aykroyd, K. Cattrallová a další. Režie A. Baldwin 21:50 Zmražená pojistka Komedie (USA/Nový Zé- land/Kanada/SRN, 2005) 23:45 Pohřešovaní III (11) 00:30 Patty Hewesová: Nebez- pečná advokátka IV (10) 12:05 Aj múdry schybí (8) 13:10 Přežít Vánoce Romantická komedie (USA, 2004) 14:30 Desítka 14:35 Dharma a Greg V (18,19) 15:20 Plný dům III (2) 15:40 Desítka 15:45 Přátelé II (13) 16:10 Zlatá sedmdesátá (17) 16:35 Správná Susan (26) 16:55 Desítka 17:00 Na zdraví! (3,4) 17:50 Plný dům III (3) 18:20 Tučňáci z Madagaskaru II (14) 18:45 Flintstoneovi (136) 19:10 Spongebob v kalhotách (28) 19:35 Scooby-Doo: Záhady s.r.o. II (23) 20:00 Přátelé II (14) Hrají: M. LeBlanc, C. Coxová, L. Kudrowová, M. Perry, D. Schwimmer, J. Anistonová a další 20:25 Zlatá sedmdesátá (18) 20:50 Děsnej dupák Komedie (USA, 2009) 22:15 Desítka 22:20 TELE TELE 22:50 Na zdraví! (3,4) 23:40 Desítka 23:45 TELE TELE 00:15 Aj múdry schybí (9) 01:15 Jsem do tebe blázen II (3) 01:40 Dharma a Greg V (18,19) 10:20 To je vražda, napsala: Cestou na jihozápad Kriminální drama (USA, 1997) 11:55 Prolhané krásky II (8) 12:45 Nouzové přistání I (7) 13:10 Will & Grace IV (1) 13:35 Deník zasloužilé matky IV (6) 13:55 Diagnóza vražda V (5) 14:45 Ally McBealová IV (3) 15:40 Ošklivka Betty I (23) 16:30 Dallas (244) 17:30 Ricardovy recepty X (137) 17:55 Vítejte doma VIII (8) 18:45 Máte doma uklizeno? Dokument USA I (8) 19:15 Jak jsem poznal vaši matku I (3) 19:40 Deník zasloužilé matky IV (7) 20:05 Sběratelé kostí VIII (12) Seriál (USA). Hrají: E. Deschanelová,D. Borea- naz, M. Conlinová a další 20:55 Castle na zabití V (18) 21:55 Sex ve městě II (3) 22:25 Sex ve městě II (4) 22:55 Právo a pořádek XX (4) 23:50 Princ a já 2 Romantický film (USA, 2006) 01:25 Sex ve městě II (3) 01:50 Sex ve městě II (4) 02:20 Pravá tvář vášně (114) 03:00 Hříšná láska (48) 08:45 Tunguzský meteorit Dokument (SRN, 2008) 09:45 Pravěká megatsunami Dokument (USA, 2008) 10:40 Tajemství věcí kolem nás (3) 11:30 Hmyz: Zázrak přírodního inženýrství Dokument (VB, 2012) 12:30 Zvířecí armagedon (6) 13:25 Lovec monster (1) 14:20 Zlato: Dějiny jedné posedlosti (3) 15:20 Kdo napsal Nový zákon? (2) Dokument (VB, 2003) 16:20 Ushuaia – výpravy do divočiny (1) 17:55 Lonely Planet: Neprobádané cesty (4) 18:55 Himálajem s Michaelem Palinem (2) 20:00 Zmizelá města Amazonie Dokument (USA, 2008). Odhalte tajemství amazonského deštného pralesa 21:00 Největší tajemství historie II (3) 22:00 Natascha Kampuschová: Příběh unesené Dokument (SRN, 2010) 22:55 Forenzní vyšetřovatelé II (6) 23:40 Lesní království Dokument (SRN, 2010) 00:35 Moderní veterináři se Stevem Irwinem (2) 13:00 Fimfárum – do třetice všeho dobrého 14:10 Chytrost nejsou žádné čáry (17/18) 14:25 Náš zvěřinec 14:55 Muzicírování 15:00 TvMiniUni (16/16) 15:25 Draci v hrnci 15:45 Méďové na cestách 15:55 Malý televizní kabaret 16:30 Křeček v noční košili (1/6) 17:15 Past na Ježíška 17:30 Vánoční koledy 17:35 Říkadla Josefa Lady 17:40 Planeta YÓ 18:40 Zprávičky 18:45 Večerníček – O krtkovi 18:50 Česká mše vánoční 19:35 Paličky 19:40 Říkadla Josefa Lady 19:45 Čtení do ouška 20:00 Vánoční koncert z Valdštejnského paláce Pohodu Vánoc umocňuje soubor Baborak Ensemble skladbami L. van Beethove- na, L. Sinigaglii, M. Boka a F. Sterbaka. Recitace G. Filippi 20:55 Vánoce v Ypsilonce 21:45 Převeliké klanění právě narozenému Jezulátku aneb Betlém 22:40 Hej, mistře – Česká mše vánoční 23:20 Tichá myš 00:15 Múzy v muzeu 06:00 Tři muži a nemluvně Komedie (USA, 1987) 07:40 Železná lady Životopisné drama (2011) 09:25 Dívka Biografické drama (VB, 2012) 10:55 Pohlednice z Hollywoodu Drama (USA, 1990) 12:35 Tisíc slov Komedie (USA, 2012) 14:05 Jakub lhář Válečné drama (1999) 16:00 Srdce mužů... a jedna opravdová láska Komedie (Německo, 2011) 17:50 Rebelka Animovaná dobrodružná komedie (USA, 2012) 19:20 Temný rytíř povstal Akční komiksový krimithriller (USA/VB, 2012). Hrají: Ch. Bale, G. Oldman, T. Hardy, J. Gordon-Levitt, A. Hatha- wayová a další. Režie Ch. Nolan 22:00 Zahulíme, uvidíme 3 Komedie (USA, 2011) 23:30 Muž na hraně Krimithriller (USA, 2012) 01:10 Moje letní prázdniny Krimithriller (USA, 2011) 02:45 S ledovým klidem Akční thriller (2012) 06:05 FIVB Swatch World Tour 2013 06:30 FIFA magazín MS 2014 07:00 Turnaj mistrů v kulečníku 07:30 Olympijský magazín 08:00 Panorama 08:30 MS freestyle motokros 2012 08:55 Vendée Globe – osamělí mořeplavci 09:50 ČT Author Cup 2013 10:20 110 let hokejové Sparty 11:25 Představení olympijské kolekce 11:45 Extrémnísport: Máš na to? 12:10 Sportovní lezení: Pískaři 12:40 Panorama 13:00 Sport 2013 19:00 Čtverák 2013 19:25 Deník NHL 20:05 Téma pro hosty ČT sport Diskusní pořad Michala Dusíka (ZJ) 20:30 Archiv Z: Věra Čáslavská 20:50 100 let Tour de France I. 21:45 100 let Tour de France II. 22:45 Představení olympijské kolekce 23:00 Máš na to? 23:25 Sportovní lezení: Pískaři 23:55 Deník NHL 00:30 Téma pro hosty ČT sport 00:55 123. Velká pardubická s Českou pojišťovnou 03:35 Skikros: SP 2013/14 Itálie 09:45 Zajatci předměstí II (4) 10:10 Smrt jí sluší Černá komedie (USA, 1992) 11:50 Filmy a filmové hvězdy V (46) 12:20 Madagaskar 3 Animovaná rodinná komedie (USA, 2012) 13:50 Jistě, pane premiére (1) 14:20 Jistě, pane premiére (2) 14:50 Jistě, pane premiére (3) 15:20 Jistě, pane premiére (4) 15:50 Jistě, pane premiére (5) 16:20 Jistě, pane premiére (6) 16:50 Copacabana Komedie (Francie/Belgie, 2010) 18:35 Zajatci předměstí II (4) 19:00 Miranda III (1) 19:30 Miranda III (2) 20:00 Mizerná výchova II (4) Komedie o učiteli, který je víc dítětem než jeho žáci. Hrají: J. Whitehall, M. Horne, M. Gomezová, S. Solemaniová. Režie E. Hegarty 20:30 Madagaskar 3 Animovaná rodinná komedie (USA, 2012) 22:00 Smrt jí sluší Černá komedie (USA, 1992) 23:40 Americký prezident Romantická komedie (USA, 1995) 01:30 Pam Ann non-stop živě z New Yorku 07:25 Hvězdná brána VII (14) 08:10 Nová holka II (23) 08:35 Teleshopping 08:55 Ztraceni III (22) 09:40 Takoví normální mimozemšťané V (19) 10:05 Těžká dřina 10:35 Kdo přežije: Fidži (9) 11:30 Pekelná výzva 12:25 Akta X VII (20) 13:15 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (4) 14:10 Simpsonovi XI (10) 14:35 Simpsonovi XI (11) 15:05 Bořiči mýtů III (10) 16:05 Hvězdná brána VII (15) 16:55 Jmenuju se Earl IV (13) 17:25 Ztraceni III (23) 18:20 Simpsonovi XI (12) 18:45 Simpsonovi XI (13) 19:10 Bořiči mýtů III (11) 20:15 Top Gear XIX Nejslavnější motoristický magazín světa, VB (2013) 21:25 Teorie velkého třesku III (8) 21:50 Lovci duchů VI (13) 22:40 Santa je úchyl! Komedie (USA/SRN, 2003) 00:20 The Big Bang Theory III (8) 00:45 Těžká dřina 01:10 Lovci duchů VI (13) 01:50 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VI (1) 02:35 Santa je úchyl! Komedie (USA/SRN, 2003) 07:25 Kovbojky a andělé Rodinný film (USA, 2012) 09:00 Velká vánoční jízda Animovaná rodinná komedie (2011) 10:35 Můj týden s Marilyn Životopisné drama (USA/VB, 2011) 12:15 Na dno nás nedostanete Drama (USA, 2012) 14:15 Scooby-Doo! Strašidelné hry Animovaný dobrodružný rodinný film (USA, 2012) 14:40 Tohle je válka! Akční komedie (USA, 2012) 16:15 Lov lososů v Jemenu Satiricko-romantická komedie (VB, 2011) 18:00 Madonna: The MDNA Tour 20:00 Atlas mraků Sci-fi drama (Německo/ USA/Hongkong, 2012). Drama, tajemství a akce se proplétají v několika časových rovinách. Hrají: T. Hanks, H. Berryová, J. Broadbent, H. Weaving, J. Sturgess a další. Režie T. Tykwer, A. Wachowski 22:50 Avengers Akční komiksová sci-fi (USA, 2012) 01:10 Mezi vlky Dobrodružné drama (USA, 2012)

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 20PROGRAM NA 25. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 06:40 C. a k. polní maršálek Komedie (1930) 08:10 Zimní víla Pohádka (1999) 09:05 Tajemství Lesní země Pohádka (2006) 10:15 RumplCimprCampr Pohádka (1997). Příběh o velké lásce, tajemném mužíčkovi a také o ženské moud- rosti, bez níž by bylo na světě hůře 11:45 O štěstí a kráse Pohádka (1986) O princezně Marion, pradlence Madlence a jedné podivuhodné záměně 12:50 Císařův pekař Komedie (1951). Jan Werich v první části slavné historické komedie o stárnoucím císaři Rudolfovi II., pekaři Matějovi a legendárním Golemovi 14:10 Co takhle svatba, princi? Pohádka (1986). Hudební pohádka o princi, který si nakonec vybral nevěstu podle svého srdce 15:45 Princezna ze mlejna Pohádka (1994). Kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou prin- ceznu svého srdce 17:30 Jak vytrhnout velrybě stoličku Rodinný film (1977). Tomáš Holý v nestár- noucí komedii o hledání tatínka 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 19:57 Losování Sportky a Šance 20:00 Sněžný drak Pohádka (2012). Romantická pohádka vypráví o princezně, která vyrůstala bez matky. Její otec, vlídný a spravedlivý král, dceru nadevše miluje, ale chce ji za každou cenu provdat. V den jejích dvacátých narozenin uspořádá na zámku velký ples. Na něm se o princeznu uchází řada princů, ale ten, pro kterého se princezna sama rozhodne, se jejímu otci z nepochopitelných důvodů nezamlouvá. Teprve později vychází najevo, že za vším stojí dávná kletba vládkyně Říše čarodějnic a Sněžný drak. Hrají: P. Tenorová, P. Lněnička, S. Rašilov, J. Čvančarová a další. Režie E. Sokolovský 21:30 Králova řeč Historické drama (VB, 2010). Colin Firth v roli panovníka, který našel svůj hlas a vstoupil do dějin. Dále hrají: G. Rush, H. Bonham Carterová, G. Pearce, D. Jacobi, T. Spall, M. Gambon a další. Režie T. Hooper 23:27 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:30 Pod vlivem úplňku Romantická komedie (USA, 1987). Láska kvete v každém věku a umí pěkně zatočit s našimi plány a životy. Hrají: Cher, N. Cage, V. Gardenia, O. Dukakiso- vá, D. Aiello a další. Režie N. Jewison 01:05 Felixír 06:55 Ježíšek měl jméno Zuzanka 07:15 Krásy evropského pobřeží: Plážová tramvaj 07:25 Na cestě po jižním Jordánsku 07:50 Gorily mezi Prahou a Afrikou 08:20 Panda – zvířecí celebrita aneb Sbohem, Fu Longu 09:05 Tajemství rodu Tomáše Halíka 10:00 Vánoční bohoslužba Českobratrské církve evangelické 11:10 Příběh perlového ornátu Dokument (1998) 11:25 Cesty víry: S papežem na druhém konci světa 11:55 Urbi et orbi 12:35 Kristus v Riu Dokument (Brazílie, 2005) 13:30 Po tmě světlo Dokument 14:25 Příběh Pražského Jezulátka Dokument (1995) 14:40 Svět ticha Dokument (Francie, 1956) 16:05 Romance pro křídlovku Romantické drama (1966). Věčné téma lásky, života a smrti v českém filmu podle Františka Hrubína. Hrají: J. Hanzlík, Z. Cigánová, Š. Kvietik, J. Vašek, M. Kantorková, J. Strachocki a další. Režie O. Vávra 17:30 Ježíšek, Santa Claus a Děda Mráz nadělují Cestopisný dokument (Francie) 19:10 Pravěk útočí V (2/6) Dobrodružný seriál (VB, 2011) 20:00 Biblické příběhy: Ježíš (2/2) Drama (ČR/Itálie/SRN/USA, 1999). Jeremy Sisto ve filmovém zpracování života Ježíše Krista. Dále hrají: G. Oldman, D. Messingová, J. Bissetová, G. W. Bailey, Ch. Kohlund a další. Režie R. Zouny 21:35 Cirque du Soleil: Varekai Vítejte v pralese na úpatí sopky, v hájemství prapodivných kouzelných bytostí, ve světě splněných snů. Strhující akrobatická show světo- známé kanadské zábavní společnosti (2002) 23:10 Na kus řeči – Silvestrovský koktejl Miroslava Donutila Chcete vidět i to, čemu se smáli pouze diváci v divadle a co se do tele- vizního pořadu nevešlo? Máte šanci 00:05 Na stojáka P. Vydra se zeptá, kolik žen už svedl profesio- nální svůdce L. Pavlásek. M. Knor si zakouří jointa za volantem, E. Kočičko- vá zhodnotí sex appeal politiků, A. Frauenberg zakročí jako schizofrenní policista, P. Tomeš naváže kontakt s mimo- zemšťany a L. a J. Tučkovi zacvičí u televize v klasic- kém rytmikálu 00:30 České stopy v zemi na rovníku Dokument (2005) 01:30 Hudební mozek Hudební dokument (USA) 02:20 Folklorika 02:45 Nedej se: Jak léčit krajinu 07:45 Nebojsa Pohádka (1988). O dřevorubci, který šel do světa, aby se konečně naučil bát 09:20 Šíleně smutná princezna Hudební pohádka (1968). O princi v žaláři, smutné princezně a dvou nena- pravitelných intrikánech 10:55 Veselé Vánoce přejí chobotnice Komedie (1986). Roztomilé chobotničky potrápily rodinu Holano- vých i o Vánocích 12:40 Kouzelný měšec Pohádka (1996). O zlé čarodějnici, ukra- deném kouzelném měšci a lásce prince Petra 14:15 Mr. Bean Udělej si sám, pane Bea- ne. Komediální seriál 14:45 Moderní Popelka Romantická komedie (USA/Kanada, 2004). Najde dívka odvahu vydat se životní cestou, po které vždy toužila? 16:20 Shrek 2 Animovaná komedie (USA, 2004). I pohádkové manželství je fuška, zejména když se vám ho kdekdo snaží překazit 17:55 Princ a Večernice Pohádka (1979). Odvážný princ Velen se vydává do světa, aby našel nejen své sestry a švagry, ale především vysvobodil ze spárů čaroděje Mrakomora princeznu Večernici, do které se zamiloval… 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 S čerty nejsou žerty Komedie (1984). V klasické pohádce na motivy Boženy Němcové připraví chamtivá macecha svého nevlastního syna Petra (Michal Dlouhý) o dědictví po jeho otci. Aby se ho zbavila, spikne se s místním správcem a ten ho pošle do vězení. Petr však uteče a když už neví kudy kam, potká samotného čerta. Hrají: V. Dlouhý, O. Vetchý, J. Dítětová, J. Kemr, V. Preiss, K. Heřmánek a další. Režie H. Bočan 22:10 Můj soused zabiják 2 Komedie (USA, 2004). Bruce Willis si spokojeně užívá rodinného života v Mexiku a minulost je mu ukradená. To ovšem jen do doby, kdy je přije- de naštívit jeho kamarád Matthew Perry a zoufale prosí o pomoc – jeho manželka byla totiž unesena kápem maďarské mafie… Dále hrají: N. Henstrid- geová, A. Peetová, S. W. Mitchell, J. Messner, N. Bellamy, A. Pietzová, R. Rusler, K. Pollak a další. Režie H. Deutch 23:55 Tango a Cash Akční film (USA, 1989). Sylvester Stallone a Kurt Russell jsou nejlepší policisté protidrogového oddělení v L.A. To se ne- líbí šéfovi mafie, a proto se rozhodne odstranit je z cesty... Dále hrají: T. Hatcher, J. Palance, B. James, J. Hong a další. Režie A. Končalovskij 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00:00 Zlaté snění 01:00 Zlaté snění 02:00 Zlaté snění 03:00 Zlaté snění 04:00 Zlaté snění 05:00 Zlaté snění 06:00 Ranní Fresh Vstávání s muzikou 09:00 Millennium Největší hity nového milénia 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Na plný koule Kdo si troufne? Uvádějí: Tereza Tobiášová a Ondra Havel 16:00 TOP 30 Featuring Třicet nej hudebních spoluprací 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 18:30 Fashion Time Trendy na Silvestra s Lenkou a Martinou 18:45 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:30 G2 Acoustic Stage: Martin Harich Akustický koncert 22:30 Love Zone Klipy plné lásky + SMS chat 00:00 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 12:00 Císařův pekař, Pekařův císař Historická komedie (1951). Dvojdílná kome- die o stárnoucím císaři Rudolfovi II., který se místo plnění vladařských povinností snaží odhalit tajemství umělé energie oživující legendárního Golema. Hrají: J. Werich, N. Gollová, M. Vášová a další. Režie M. Frič 14:30 Dovolená s Andělem Komedie (1952). Nerudný revizor Gustav Anděl nejprve poukaz na rekreaci odmítal, ale na- konec prožil v zotavovně Jezerka dva veselé týdny. Hrají: J. Marvan, J. Pehr, J. Kemr, V. Ráž a další. Režie B. Zeman 16:00 Svět patří nám Komedie (1937). Jan Werich a Jiří Voskovec v rolích kamelotů, kteří se náhodně zapletou do chystaného proti- demokratického puče a napomohou k jeho nezdaru. Dále hrají: V. Šmeral, B. Záhorský, J. Průcha a další. Režie M. Frič 17:35 DVD Aréna 18:00 Pohádka svatojánské noci Pohádka (1981). Valašská lidová pohádka o chytrém vojenském vysloužilci a napáleném vydřiduchovi. Hrají: P. Zedníček, V. Postránec- ký, J. Satinský, K. Vochoč, J. Kroner a další. Režie Z. Zydroň 19:30 Kinotipy 19:40 Dobrou noc, děti 20:00 Hotel Modrá hvězda Komedie (1941). Do zchátralého hotýlku Modrá hvězda přijíždí nová mladá majitelka Zuzanka. Odhodlaná postavit upadající dědictví na nohy, začne prohánět tři mládence, včetně hudebního skladatele, který si tu má odpracovat svůj dluh. A do této situace přichází do podniku neobvyklý host... Hrají: N. Gollová, O. Nový, L. Pešek, J. Pivec, A. Novotný, A. Mandlová, J. Kohout, F. Futurista a další. Režie M. Frič 21:35 O lidech a tramvajích Satira (1958). Krátký osvětový snímek: Kvalitní městská hromadná do- prava je společným cílem cestujících i pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy. Hrají: L. Lipský, J. Hlino- maz, M. Balek-Brodská, A. Šůra, J. Štercl a další. Režie J. Ferenc 22:00 Dívka v modrém Romantická komedie (1939). Dr. Karas je uchvácen krásou dívky z obrazu, a tak plátno políbí. Sličná šlechtična po polibku vystoupí z rámu a nehodlá se tam vrátit... Hrají: O. Nový, L. Baarová, J. Láznička, A. Nedošinská, B. Veverka a další. Režie O. Vávra 23:30 Filmové hity Atraktivní filmové písničky 23:50 Noční zprávy 07:30 Na vlásku Animovaný film (USA, 2010) 09:20 Rodinka (3) Teče nám do bot. Komediální seriál (2010) 09:50 Rodinka (4) Miláček Daisy. Komediální seriál (2010) 10:25 Horton Animovaný film (USA, 2008). Pohádkový příběh tvůrců Doby ledové pro děti i dospělé 11:55 Mravnost nade vše Satirická komedie (1936). Hugo Haas, vůdčí osobnost sdružení pro povznesení obecné mo- rálky, je nucen přiznat, že má nemanželskou dceru Věru Ferbasovou! 13:20 Garfield Rodinná komedie (USA, 2004). Rozežraný a neuvěřitelně líný kocour Garfield je velmi pobouřen, když si jeho majitel Jon přiveze domů štěně, kterého se ujala jeho přítelkyně veterinářka Liz… 14:50 Prstýnek Romantická komedie (1945). Milostný románek mezi mladou kněžnou a zemi- tým pytlákem nezůstane bez následků… 16:30 Marley a já Komedie (USA, 2008). Třináct let života se psem, který se chová jako nevypočitatelný uragán 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku Rodinná komedie (USA, 1992). Malého Kevina tentokrát nezapomenou doma, ale ztratí se na letišti. Zatímco rodina letí na vysně- nou dovolenou do Miami, chlapec omylem odlétá do New Yorku. Zpočátku je vyle- kaný, ale má u sebe všechny otcovy peníze, tak si začne užívat vánoční pohodu. Ještě netuší, co ho čeká... Hrají: M. Culkin, J. Pesci, D. Stern, C. O\'Haraová, J. Heard a další. Režie Ch. Columbus 22:35 Dobrý ročník Romantická komedie (USA, 2006). Úspěšný obchodník Russell Crowe se po smrti strýčka vrací na francouzskou vinici, kde prožil nejkrásnější část dětství. Chce hodit minu- lost za hlavu a dědictví co nejdříve prodat. Ale osud tomu chtěl jinak... Dále hrají: M. Cotillar- dová, A. Panjabiová, F. Highmore, A. Finney a další. Režie R. Scott 00:50 Po přečtení spalte Černá komedie (USA/Francie/VB, 2008). Paměti bývalého agenta CIA se dostanou do rukou svérázných zaměstnanců posilovny. A ti nemají lepší nápad, než se je pokusit někomu prodat… Hrají: G. Clooney, B. Pitt, J. Malkovich a další. Režie E. Coen, J. Coen 02:35 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

21PROGRAM NA 25. PROSINCE 2013 …Česká historie, Osobnosti i lidičky, Válka, Příroda, Vesmír… 24 hodin dokumentárních filmů VESMÍR HISTORIE VĚDA A TECHNIKA FILM VÁLKA UMĚNÍ PŘÍRODA LIDÉ Neplacený TV program Sledovat nás můžete volně na kanálu č. 46 v Praze a ve Středočeském kraji a na kanálu č. 54 v Mostě a okolí, Obrnicích, Litvínově, Lomu, Oseku či Jirkově. Jsme rovněž dostupní ve vybraných kabelových sítích, zejména v UPC. Jak nás naladíte, najdete na www.pdtv.cz a na www.kinosvet.tv Ptejte se na KINOSVĚT u svých kabelových, IPTV a satelitních operátorů Cyklus Šlechtické rody Ohlédnutí za historií nejvýznamnějších rodin, jako byli a jsou Kaunicové, Žerotí- nové, Lobkovicové či Schwarzenbergové. Slovem doprovází Jan Kačer. Tajemství a záhady přírody Seriál BBC o tom, co člověk ani netuší… a měl by přitom vědět inzerce 08:25 Bělinka – ďáblova dcera Pohádka (SRN/Šp. 1988) 10:05 Revizor Komedie (1933) 11:20 Hra o královnu Historická komedie (1980) 13:05 Sissi, mladá císařovna Historický film (Rakousko/SRN, 1956) 15:05 Setkání v Malajsii Romantický film (SRN, 2011) 16:55 Poslední mohykán Komedie (1947) 18:30 Hlavní zprávy 19:00 Animáček 20:15 Dovolená s Andělem Komedie (1952). Hrají: J. Marvan, J. Pehr, J. Kemr, V. Ráž, J. Dítětová a další. Režie B. Zeman 21:30 Naivní důvěra Thriller (Kanada, 2006) 23:15 Vánoční zásilka Rodinný film (USA, 2010) 01:00 Hra o královnu Historická komedie (1980) 02:30 Revizor Komedie (1933) 10:00 Zkratky ke štěstí Komedie (USA, 2004) 11:35 Teleshopping 11:55 Pohřešovaní III (11) 12:40 Odložené případy IV (16) 13:20 Upíří deníky III (20) Hororový seriál 14:05 Páni kluci Rodinný film (1975) 15:45 Vánoce naruby Komedie (USA, 2004) 17:25 Ostrov pokladů (1/2) Dobrodružný film (SRN, 2007) 19:10 Upíří deníky III (21) Hororový seriál 20:00 Čtyřicítka na krku Romantická komedie (USA, 2008). Hrají: R. Buckley, H. Locklea- rová, V. Williamsová, C. Bancroft, S. Duke a další. Režie M. Salomon 21:40 Leon Thriller (Francie/USA, 1994) 23:40 Pohřešovaní III (12) 00:25 To (1/2) Horor (Kanada, 1990) 01:55 Teleshopping 02:15 Leon 13:10 Will & Grace IV (2) 13:35 Deník zasloužilé matky IV (7) 13:55 Diagnóza vražda V (6) 14:45 Ally McBealová IV (4) 15:40 Ošklivka Betty II (1) 16:30 Dallas (245) 17:30 Ricardovy recepty X (138) 17:55 Vítejte doma VIII (9) 18:45 Máte doma uklizeno? USA I (9) 19:15 Jak jsem poznal vaši matku I (4) 19:40 Deník zasloužilé matky IV (8) 20:05 Sherlock Holmes: Jak prosté (18) Kriminální seriál, USA (2012). Hrají: J. L. Miller, L. Liuová, A. Quinn 20:55 Sběratelé kostí III (8) 21:55 Sex ve městě II (5) 22:25 Sex ve městě II (6) 22:55 Dobrá manželka III (4) 23:50 Volejte Věštce 01:55 Sex ve městě II (5) 02:20 Sex ve městě II (6) 02:45 Pravá tvář vášně (115) 03:30 Hříšná láska (49) 04:15 Spravedlnost v krvi (13) 15:30 Draci v hrnci 15:50 Méďové na cestách 16:00 Malý televizní kabaret 16:30 Křeček v noční košili (2/6) 17:15 Anděl 17:30 Vánoční koledy 17:35 Říkadla Josefa Lady 17:40 Planeta YÓ 18:40 Zprávičky 18:45 Večerníček – O krtkovi 18:50 Rychlá rota (49/65) 19:20 Divoké sny Maxipsa Fíka 19:25 Káťa a Škubánek 19:35 O skřítku Racochejlovi 19:40 Paličky 19:45 Čtení do ouška 20:00 Daria Klimentová – Život v tanci Pět let z divadelního života primabaleriny Anglického národního baletu 20:55 Johanka z Arku Historické drama (USA, 1948). Hrají: I. Bergmanová, J. C. Naish, F. L. Sullivan, a další. Režie V. Fleming 23:25 Vánoční koncert v Obecním domě 00:05 Tokijští kmotři Animovaný film 10:35 60 let sportovního vysílání televize u nás 11:40 Skikrosmánie 12:00 Panorama 12:15 Desafio Ruta 40 13:10 Kometa září hvězdami 14:10 MS ve florbalu žen v Česku 15:05 MS ve vodním slalomu v Praze 16:05 Ostrov tenisu 16:55 Vítězstvív DavisCupu 2013 17:55 Sto bitev o primátorský štít 19:00 Johnny Haugland – automobilová legenda 19:25 Olympijský magazín 20:00 Moskevská fontána pro Zuzanu Ohlédnutí za MS v atletice 2013 v Rusku 21:30 Olympijská cesta – LOH 2012 23:15 Sportovní zprávy 23:30 Ironman Havaj 2013 00:20 Branky, body, vteřiny 00:30 MS ve florbalu žen v Česku 01:20 Cyklokros: Světový pohár 2013/2014 Belgie 02:40 Plavání: Velká cena Zlína 03:00 Skikrosmánie 09:55 Těžká dřina 10:25 Kdo přežije: Fidži (10) 11:20 Top Gear XIX 12:25 Akta X VII (21) 13:15 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (5) 14:10 Simpsonovi XI (12) 14:35 Simpsonovi XI (13) 15:05 Bořiči mýtů III (11) 16:05 Hvězdná brána VII (16) 16:55 Jmenuju se Earl IV (14) 17:25 Ztraceni IV (1) 18:20 Simpsonovi XI (14) 18:45 Simpsonovi XI (15) 19:10 Bořiči mýtů III (12) Dokumentární seriál 20:15 Předvečer války (1) Hitlerova cesta k moci Dokumentární seriál Kanada (2012) 21:15 Teorie velkého třesku III (9) 21:45 Lovci duchů VI (14) 22:35 Potíže s Arizonou Akční komedie (USA, 1987) 00:25 The Big Bang Theory III (9) 00:45 Těžká dřina 01:15 Lovci duchů VI (14) 01:55 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VI (2) ČT SPORTPRIMA COOLNOVA CINEMATV BARRANDOV PRIMA LOVE ČT :D / ČT ART

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 22PROGRAM NA 25. PROSINCE 2013 Přejeme vám poetické svátky plné kouzel a překvapení. Protože od našich vozů vám nic takového nehrozí. www.dasweltauto.cz Podporováno značkami inzerce HBO COMEDYHBOSMÍCHOVFANDA PRIMA ZOOM HBO 2 12:05 Star Wars: Epizoda II – Klony útočí Sci-fi film (USA, 2002) 14:15 Kobra 11 XI (10) 15:05 Teleshopping 15:10 European Poker Tour 12 (20) 16:00 Hvězdná brána: Atlantida IV (7) 16:45 Extrémní sny (18) 17:20 Teleshopping 17:25 Mistři aukcí II (9) 17:50 Třetí hlídka (17) 18:40 Kobra 11 XI (11) 19:30 Hvězdná brána: Atlantida IV (8) 20:20 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů Sci-fi (USA, 2005). Sithští lordové se chtějí pomstít, prvním krokem jejich plánu je likvidace Jediů. Hrají: H. Christensen, N. Portmanová, E. McGre- gor, S. L. Jackson a další. Režie G. Lucas 22:35 Strážce spravedlnosti II (7) 23:25 Red News 23:30 Městečko South Park XI (11) 00:00 Milénium (9) 14:35 Dharma a Greg V (20,21) 15:20 Plný dům III (3) 15:45 Přátelé II (14) 16:10 Zlatá sedmdesátá (18) 16:30 Desítka 16:35 Správná Susan (27) 17:00 Na zdraví! (5,6) 17:45 Desítka 17:50 Plný dům III (4) 18:20 Tučňáci z Madagaskaru II (32) 18:45 Flintstoneovi (137) 19:10 Spongebob v kalhotách (59) 19:35 Scooby-Doo: Záhady s.r.o. II (24) 20:00 Přátelé II (15) Hrají: M. LeBlanc, C. Coxová, L. Kudrowová, M. Perry, D. Schwimmer, J. Anistonová a další 20:25 Zlatá sedmdesátá (19) 20:50 Připoutejte se, prosím! Komedie (USA, 1980) 22:15 Desítka 22:20 TELE TELE 22:50 Na zdraví! (5,6) 23:40 Desítka 23:45 TELE TELE 00:35 Aj múdry schybí (10) 01:35 Jsem do tebe blázen II (4) 02:00 Dharma a Greg V (20,21) 12:35 Očima svědků: Japonská tsunami Dokument (USA, 2011) 13:25 Megakatastrofy II (1) 14:15 Tajemství věcí kolem nás (4) 15:05 Na orbitě: Jak satelity řídí náš svět Dokument (VB, 2012) 16:05 Zvířecí armagedon (7) 17:05 Lovec monster (2) 17:55 Americké námořnictvo versus piráti Dokument (USA, 2010) 18:55 Forenzní vyšetřovatelé II (7) 20:00 Létání s kondory Dokument (SRN, 2005). Podívejte se na svět očima opeřených velikánů s rozpětím křídel až čtyři metry 21:00 Moderní veterináři se Stevem Irwinem (3) 22:00 Bouřlivá Země II (2) Zánik hvězdy. Dokument (USA/USA, 2007) 22:55 Zázračná planeta: Budoucnost (1) 23:45 Letecký souboj nad Guadalcanalem Dokument (Kanada, 2006) 09:20 Bohémové Muzikálové komediální drama (USA, 2005) 11:30 Představ si Drama (Pol./Fr., 2012) 13:15 Život brouka Animovaný film (USA, 1998) 14:45 Tom Sawyer Rodinný dobrodružný film (SRN, 2011) 16:35 Phil Spector Životopisné drama (USA, 2013) 18:05 Hotel Transylvánie Animovaná rodinná komedie (USA, 2012) 19:35 Hněv Titánů Mytologická akční fantasy (USA/Španělsko, 2012). Hrají: S. Worthington, L. Neeson, R. Fiennes, B. Nighy. Režie J. Liebesman 21:15 Správci osudu Romantické akční sci-fi (USA, 2011) 23:00 Impérium – Mafie v Atlantic City IV (3) 23:55 Impérium – Mafie v Atlantic City IV (4) 00:50 Hemingway a Gellhornová Romantické drama (USA, 2012) 11:50 Rapsodie v Miami Romantická komedie (USA, 1995) 13:20 Páteční večeře (1) 13:45 Páteční večeře (2) 14:05 Páteční večeře (3) 14:30 Páteční večeře (4) 14:55 Páteční večeře (5) 15:15 Páteční večeře (6) 15:40 Dr. Dolittle Komedie (USA, 1998) 17:00 Kvartet Komedie (VB, 2012) 18:40 Zajatci předměstí II (5) 19:00 Miranda III (3) 19:30 Miranda III (4) 20:00 Mizerná výchova II (5) Komedie o učiteli, který je víc dítětem, než jeho žáci. Hrají: J. Whitehall, M. Horne, M. Gomezová, S. Solemaniová. Režie E. Hegarty 20:30 Americký prezident Romantická komedie (USA, 1995) 22:20 Pam Ann non-stop živě z New Yorku 23:50 Dobrodruzi z velkoměsta 2 Komedie (USA, 1994) 01:45 Jedenačtyřicetiletý panic Crazy komedie (USA, 2010) 11:05 Kohout na víně 2 Komedie (SRN, 2013) 13:05 Vybíjená: Běž do toho na plný koule Komedie (USA/SRN, 2004) 14:40 Albert Nobbs Drama (VB/Irsko/Fran- cie/USA, 2011) 16:30 Batman: Návrat Temného rytíře, část 1 Animovaný akční komiks (USA, 2012) 17:50 Pí a jeho život Dobrodružné drama (Tchaj-wan, 2012) 20:00 Nespoutaný Django Westernové drama (USA, 2012). Nevolník, který se stal lovcem hlav, se vydává zachránit svou ženu. Hrají: J. Foxx, Ch. Waltz, L. DiCaprio, K. Washingto- nová, S. L. Jackson a další. Režie Q. Tarantino 22:40 Prometheus Akční sci-fi horor (USA/VB, 2012) 00:40 Resident Evil: Odveta Akční hororový thriller (USA/Něm./Kan. 2012)

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

23PROGRAM NA 26. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 07:50 O kominickém učni a dceři cukráře Pohádka (2007) 08:55 Království potoků Pohádka (2006) 10:15 Královský slib Pohádka (2001). Romantická pohádka, v níž se princ a princez- na vzepřeli dávnému rozhodnutí svých královských otců 11:45 O princezně, která ráčkovala Pohádka (1986). Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské reggae 12:50 Pekařův císař Historická komedie (1951). Jan Werich ve druhé části slavné historické komedie o stárnoucím císaři Rudolfovi II., pekaři Matějovi a legendárním Golemovi 13:55 Ať přiletí čáp, královno! Pohádka (1987). Volné pokračování hudební pohádky Co takhle svatba, princi? 15:25 Princezna ze mlejna II Pohádka (2000). Jak vodník s čertem chránili Elišku před knížepánem 17:20 Jak dostat tatínka do polepšovny Rodinný film (1978). Tomáš Holý v pokračo- vání příběhu malého Vaška, jeho tatínka, maminky a nového dědečka 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Modrý tygr Rodinný film (2012). Kamarádi Johanka a Matyáš žijou společně v tajemné botanické zahradě schované uprostřed velkoměsta, s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči. Když se starosta Rýp rozhodne zahradu zbourat, znenadání se objeví tajemný modrý tygr. Ten se spolu s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa. Hrají: L. Votrubová, J. Wunsch, B. Hrzánová, J. Hartl a další. Režie P. Oukropec 21:30 Vladimír Menšík nonstop Vynikající herecká legenda vypráví, hraje a zpívá 22:24 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:25 Někdo to rád horké Hudební komedie (USA, 1959). Nikdo není dokonalý, ale tento film ano! Slavná americká komedie s Jackem Lemmonem a Tonym Curtisem v hlav- ních ženských rolích, nominovaná na šest Oscarů. Dále hrají: M. Monroe, J. E. Brown, G. Raft, P. O´Brien a další. Režie B. Wilder 00:25 C. a k. polní maršálek Komedie (1930). Hrají: V. Burian, J. Marvan, T. Pištěk, H. Monczáková, M. Ženíšková a další. Režie K. Lamač 01:55 Kavárnička dříve narozených 06:25 Ježíšek, Santa Claus a Děda Mráz nadělují Cestopisný dokument (Francie) 08:05 Zázračná planeta: Život s divokými krocany Přírodopisný dokument 08:55 Poslední šance pro severní bílé nosorožce Dokument 09:45 Tajemství rodu Jolany Voldánové Dokumentární cyklus (2013) 10:40 Poločas štěstí Drama (1984) 12:15 Hans Haas – Muž, který objevil podmořský svět Dokument (Rakousko) 13:05 Tajemství nerezivějícího sloupu Dokument (Itálie) 13:40 Královny savany – krásné a nezkrotné (3/6) Přírodopisný dokument (Francie) 14:35 Za zvuků hudby Muzikál (USA, 1965). Příběh dívky, která musí podstoupit neobvyklou zkoušku jako vychova- telka dětí. Hrají: J. Andrewsová, R. Haydn, E. Parkerová, Ch. Plummer. Režie R. Wise 17:20 Životní cesta Jane Goodallové Dokument (SRN). Patří k nejpozoruhodněj- ším ženám této planety. Proslavila se výzkumem šimpanzů v jejich přiro- zeném prostředí, což byl ve své době průkopnický, nevídaný čin 19:10 Pravěk útočí V (3/6) Dobrodružný seriál (VB, 2011) 20:00 Lední medvědi očima skrytých kamer (1/2) Dokument. Sněžná, stíhací i plovoucí kamera, stejně jako „sněhová koule“, přinášejí pozoruhodný i humorný pohled do světa zvědavého zvířete s překvapivě vysokou inteligencí 20:55 Pěsti ve tmě Drama (1986). Strhující příběh rváče s něžným srdcem. Dále hrají: J. Nedorost, E. Balzerová, J. Vinklář, F. Krůta, P. Nový, J. Krau- sová a další. Režie J. Soukup 22:35 S láskou... královny popu Nejznámější skladby Karla Svobody, Jiřího Štaidla a Jaroslava Wy- krenta zpívají M. Abso- lonová, L. Machálková, M. Rottrová, H. Zagoro- vá, J. Zelenková, P. Janů a další. 23:25 Na kus řeči – Silvestrov- ský koktejl Miroslava Donutila Chcete vidět i to, čemu se smáli pouze diváci v divadle a co se do tele- vizního pořadu nevešlo? Máte šanci! 00:20 Californication V (5/12) Tři strážníci. Komediální seriál (USA, 2012). Hrají: D. Duchovny, E. Handler, N. McElhone, M. Martin, M. Zima a další 00:50 Pološero 01:15 Kristus v Riu Dokument (Brazílie, 2005) 02:10 Uchem jehly 02:35 Vesnicopis 07:25 Princ a Večernice Pohádka (1979) 08:55 S čerty nejsou žerty Komedie (1984) 10:40 Pták Ohnivák Pohádka (ČR/SRN, 1997) 12:25 Tři veteráni Pohádková komedie (1983) Tři vysloužilí vojáci (Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, Josef Somr) se toulají světem. Od dobro- srdečných skřítků dosta- nou kouzelné dary, a tak přemýšlejí, jak s nimi co nejlépe naložit 14:05 Mr. Bean Komediální seriál (VB, 1989–1995) 14:35 Pomáda Muzikál (USA, 1978). John Travolta a Olivia Newton-Johnová spolu prožijí krásný prázdninový románek a pak se setkají na Rydell High. Jenomže láska v novém prostředí školy a mezi spoustou kamarádů má úplně jiná pravidla než na osamělé mořské pláži... 16:35 Shrek Třetí Animovaný film (USA, 2007). Nechce být ani králem ani otcem, přesto mu hrozí obojí 18:05 O statečném kováři Pohádka (1983). Silný a odvážný kovářský učeň Mikeš společně s mlynářským pomocníkem Matějem a pacholkem Ondrou se vydali hledat ztracené královské dcery 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Jak se budí princezny Pohádka (1977). Když si král vybíral ženu, dal přednost Elišce a její zlá sestra Melánie od té doby myslí jen na pomstu. Po narození dcerušky Růženky vyřkne kletbu: v osmnácti se má dívka píchnout do prstu, na věky usnout a celé království s ní. Princezna roste do krásy a všechny špičaté předměty jsou z jejího dosahu odstraňovány. Ale všichni víme, jak to dopadne... Hrají: M. Horáková, J. Hrušínský, J. Sovák, M. Dvorská, V. Menšík a další. Režie V. Vorlíček 21:55 Když se setmí Kriminální komedie (USA, 2004). Špičkový zloděj Max Burdett a jeho krásná společnice Lola se ukryjí v Karibiku, protože právě uskutečnili svou poslední loupež a nyní je čas na zasloužený důchod… Dále hrají: D. Cheadle, N. Harris, Ch. Penn, T. Garity a další. Režie B. Ratner 23:35 Bumerang Komedie (USA, 1992). Úspěšný reklamní manažer a sukničkář Eddie Murphy se chlubí, že dosud žádná žena neodolala jeho šarmu. Ale i v lásce platí, na kaž- dého jednou dojde… Hrají: E. Murphy, R. Givens, H. Berryová, G. Jonesová a další. Režie R. Hudlin 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00:00 Zlaté snění 01:00 Zlaté snění 02:00 Zlaté snění 03:00 Zlaté snění 06:00 Ranní Fresh Vstávání s muzikou 09:00 Millennium Největší hity nového milénia 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Na plný koule Kdo si troufne? Uvádějí: Tereza Tobiášová a Ondra Havel 16:00 TOP 30 Cover-verze Třicet nej předělávek 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 18:30 Limuzína – Best of 2013 To nejlepší z talk show s Mírou Hejdou 19:00 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:30 G2 Acoustic Stage: Wohnout Akustický koncert 22:30 Love Zone Klipy plné lásky + SMS chat 00:00 Sexy Game Interaktivní svlékací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 12:00 Freonový duch Komedie (1990). Hrají: R. Hoppe, T. Pokor- ná, V. Brodský, F. Řehák, J. Asterová a další. Režie Z. Zelenka 13:40 Filmové hity 14:00 Anděl na horách Komedie (1955). Revizor Gustav Anděl prožívá na zimní dovolené pohádkové radovánky, i když při tom všem musí sledovat svou budoucí snachu... Hrají: J. Marvan, J. Kemr, S. Zázvorková, R. Deyl ml., M. Želenská, V. Fabianová, J. Kemr, M. Dvorská a další. Režie B. Zeman 15:30 Stalo se... Dokument (1947) 16:00 Dařbuján a Pandrhola Pohádka (1959). Chudý havíř Dařbuján má starosti jak uživit svou početnou rodinu. Všech- no se změní ve chvíli, kdy získá nového, velmi mocného přítele... Hrají: J. Sovák, B. Záhorský, R. Hrušínský, K. Fialová, V. Lohniský a další. Režie M. Frič 17:30 Pytlíkov (13) Volby na krku! Animovaný seriál (2006) 18:00 Anton Špelec, ostrostřelec Komedie (1932). Vlasta Burian v nestárnoucí komedii o urážce císař- ského majestátu. Dále hrají: J. Marvan, T. Pištěk, J. Plachta a další. Režie M. Frič 19:40 Dobrou noc, děti Animované pohádky 20:00 Pavlínka Drama (1974). Příběh vychází ze skutečné události: do svárovské stávky textilních dělníků v roce 1870 skutečně zasáhly ozbrojené jednotky. Jednou z obětí byla i šestnáctiletá Pavlínka Linková, která se v tomto snímku jmenuje Bernerová. Hrají: B. Hausnerová, M. Brožová, V. Šmeral, G. Valach, M. Kleis, V. Šmeral a další. Režie K. Kachyňa 21:35 Jak se státi gentlemanem Groteska (1971). Automobily ovládly život moderního člověka. I pan Andělín (S. Beneš) se rozhodne získat řidičský průkaz... A jak to dopadne? Dále hrají: S. Fišer, V. Štekl, L. Bryg, H. Růžičková, J. Libíček a další. Režie B. Sobotka 22:00 Hvězda zvaná Pelyněk Drama (1964). Snímek vznikl podle námětu a scénáře Jiřího Procház- ky a vypráví o vzpouře, ke které došlo na samém konci 1. světové války v páté rotě sedmého pěšího pluku rakousko- -uherské armády v Rumburku. Hrají: J. Bohdalová, V. Matulo- vá, R. Deyl ml., J. Sovák, R. Brzobohatý, J. Tříska, B. Prokoš, B. Slavíčková, B. Švarc a další. Režie M. Frič 23:30 DVD Aréna Magazín 23:50 Noční zprávy 08:15 Rodinka (5) Cappuccino se šlehač- kou. Komediální seriál (2010) 08:45 Rodinka (6) Štědrovečerní překva- pení. Komediální seriál (2010) 09:20 Ratatouille Animovaná komedie (USA, 2007) 11:35 Falešná kočička Komedie (1937) 13:30 Garfield 2 Animovaná rodinná komedie (USA, 2006). Na zámku poblíž Londý- na žije jeden rozmazlený kocour, na druhém konci světa jiný, ještě rozmaz- lenější – Garfield. Jsou si tak podobní, že omylem dojde k jejich záměně, díky čemuž se Garfield na čas stane zámeckým pánem... 15:15 Limonádový Joe Parodie (1964). Chceš-li správnou mušku míti, musíš Kolaloku píti! Oblíbený hrdina se vrací a s ním přichází zákon... 17:00 Strašidelný dům Hororová komedie (USA, 2003). Realitní makléři Jim a Sara Eversovi mají neobyčejný úkol. Prodat staré sídlo, na které je uvalena kletba. A strávit čas s prapodivnými obyvateli, kteří zde žijí... Hrají: E. Murphy, T. Stamp, N. Parker a další. Režie R. Minkoff 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Byl jednou jeden král... Pohádka (1954). Tvrdohlavý král Jan Werich chce svým poddaným dokázat, že sůl není nad zlato. Ani s pomocí Vlasty Buriana se mu to moc nedaří... Dále hrají: M. Dvorská, M. Horníček, M. Kopecký, L. Lipský, I. Kačírková a další. Režie B. Zeman 22:05 Rabín, kněz a krásná blondýna Romantická komedie (USA, 2000). Ben Stiller a Edward Norton jsou odjakživa nejlepší kamarádi. Jenže teď se do města vrací jejich dávná společná ka- marádka Anna. Vyrostla z ní krásná dáma a oba se do ní beznadějně zamilují. Situaci ovšem komplikuje malý detail – jeden z nich je rabín a druhý kněz... Dále hrají: J. Elfmanová, A. Bancroftová, M. Forman a další. Režie E. Norton 00:40 Hřiště snů Sportovní fantasy film (USA, 1989). Když farmář Kevin Costner udělal ze svého kukuřičného pole baseballové hřiště, sousedé ho považovali za blázna. On však jen pomohl tomu, aby se stal zázrak... Dále hrají: A. Madiganová, J. E. Jones, B. Lancaster, R. Liotta, S. Eastin, D. Brown a další. Režie P. A. Robinson

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 24PROGRAM NA 26. PROSINCE 2013 ČT SPORT HBO COMEDY PRIMA COOL HBO NOVA CINEMA SMÍCHOV TV BARRANDOV FANDA PRIMA LOVE PRIMA ZOOM ČT :D / ČT ART HBO 2 09:15 Hrátky s čertem Pohádka (1956) 11:00 Dovolená s Andělem Komedie (1952) 12:15 Vtip za stovku! 13:00 Sissi – Osudová léta císařovny Historický film (Rakousko/SRN, 1957) 15:20 Ducháček to zařídí Komedie (1938) 16:55 Roztomilý člověk Veselohra (1941). Oldřich Nový je nepo- lepšitelný vtipálek, který rád šíří fámy o svých přátelích. Nataša Gollová je mu však více než rov- nocennou partnerkou... 18:30 Hlavní zprávy 19:00 Animáček 20:15 Anděl na horách Komedie (1955). Jaroslav Marvan musí zvládnout své rodičovské povinnosti i nástrahy velehor. Dále hrají: M. Želenská, J. Mareš, J. Kemr, S. Zázvor- ková, M. Dvorská, H. Loubalová a další. Režie B. Zeman 21:40 Pastorova žena Drama (USA, 2011) 23:25 Vánoční štěstí Romantický film (USA, 2007) 07:30 Teleshopping 08:00 Extrémní sny (19) 08:30 Třetí hlídka (18) 09:10 World of Freesports 09:40 Wimbledon 2013 – finále dvouhry mužů 12:50 Teleshopping 13:00 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů Sci-fi (USA, 2005) 15:10 Kobra 11 XI (11) 15:55 Teleshopping 16:00 Hvězdná brána: Atlantida IV (8) 16:45 Teleshopping 16:55 Extrémní sny (19) 17:25 Mistři aukcí II (10) 17:50 Třetí hlídka (18) 18:40 Kobra 11 XI (12) 19:30 Hvězdná brána: Atlantida IV (9) 20:20 Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje Sci-fi film (USA, 1977). Historicky první snímek z velkolepé slavné série Hvězdných válek. Hrají: H. Ford, P. Cushing, C. Fisherová, M. Hamill, A. Guiness a další. Režie G. Lucas 22:20 Strážce spravedlnosti II (8) 23:10 Red News 23:15 Městečko South Park XI (12) 23:45 Milénium (10) 00:30 K.O.Night (305/2013) 08:45 Shrek 2 Animovaná komedie (USA, 2004) 10:10 Moderní Popelka Romantická komedie (USA/Kanada, 2004) 11:45 Teleshopping 12:00 Pohřešovaní III (12) 12:45 Odložené případy IV (17) 13:30 Upíří deníky III (21) 14:15 Kouzelný měšec Pohádka (1996) 15:50 Čtyřicítka na krku Romantická komedie (USA, 2008) 17:25 Ostrov pokladů (2/2) Dobrodružný film (SRN, 2007) 19:10 Upíří deníky III (22) Hororový seriál (USA, 2010) 20:00 Odložené případy VI (9) Kriminální seriál (USA 2008). Hrají: K. Morrisová, T. Barry, J. Ratchford, D. Pino, T. Thoms a další 20:55 Odložené případy VI (10) Kriminální seriál 21:45 Hledá se Amanda Komedie (USA, 2008) 23:30 Pohřešovaní III (13) 00:15 To (2/2) Horor (Kanada, 1990) 01:50 Teleshopping 02:05 Hledá se Amanda Komedie (USA, 2008) 11:50 Teleshopping 12:05 Aj múdry schybí (10) 13:05 Připoutejte se, prosím! Komedie (USA, 1980) 14:30 Desítka 14:35 Dharma a Greg V (22,23) 15:20 Plný dům III (4) 15:40 Desítka 15:45 Přátelé II (15) 16:10 Zlatá sedmdesátá (19) 16:35 Správná Susan (28) 16:55 Desítka 17:00 Na zdraví! (7,8) 17:50 Plný dům III (5) 18:20 Tučňáci z Madagaskaru II (33) 18:45 Flintstoneovi (138) 19:10 Spongebob v kalhotách (60) 19:35 Scooby-Doo: Záhady s.r.o. II (25) 20:00 Přátelé II (16) Hrají: M. LeBlanc, C. Coxová, L. Kudrowová, M. Perry, D. Schwimmer, J. Anistonová a další 20:25 Zlatá sedmdesátá (20) 20:50 Santa hledá ženu Rodinný film (USA, 2004) 22:15 Desítka 22:20 TELE TELE 22:50 Na zdraví! (7,8) 23:40 Desítka 23:45 TELE TELE 00:15 Aj múdry schybí (1) 01:25 Jsem do tebe blázen II (5) 01:50 Dharma a Greg V (22,23 08:45 Prstýnek 10:20 To je vražda, napsala: Konečně na svobodě 11:55 Prolhané krásky II (10) 12:45 Nouzové přistání I (9) 13:10 Will & Grace IV (3) 13:35 Deník zasloužilé matky IV (8) 13:55 Diagnóza vražda V (7) 14:45 Ally McBealová IV (5) 15:40 Ošklivka Betty II (2) 16:30 Dallas (246) 17:30 Ricardovy recepty X (139) 17:55 Vítejte doma VIII (10) 18:45 Máte doma uklizeno? Dokument USA I (10) 19:15 Jak jsem poznal vaši matku I (5) 19:40 Deník zasloužilé matky IV (9) 20:05 Místo činu: Vražda na lodi Kriminální seriál (SRN 2005). Inga vyšetřuje případ mrtvého muže, kterého vylovili rybáři z moře. Pátrání ji zavede na další loď... Hrají S. Postelová, O. Mommsen, C. Renschkeová a další 21:55 Sex ve městě II (7) 22:25 Sex ve městě II (8) 22:55 Dva muži zákona (2) 23:55 Nejšílenější úchylky IV (8) 00:20 Ricardovy recepty X (139) 10:20 Lonely Planet: Neprobádané cesty (3) 11:15 Himálajem s Michaelem Palinem (1) 12:20 Jeruzalém: Historie Svatého města (3) 13:15 Největší tajemství historie II (2) 14:10 Expedice Wallacea Dokument (SRN, 2007) 15:10 Zápisky lovce krokodýlů III (8) 16:10 Pět dní v epicentru Dokument (Nový Zéland, 2001) 17:05 Megakatastrofy II (2) 17:55 Bouřlivá Země II (3) Spalující žár. Dokument (USA, 2007) 18:55 Zázračná planeta: Budoucnost (2) 20:00 Hood a Bismarck: Souboj křižníků (1) Příběh křižníku Hood. Dokument (VB, 2001) 21:00 Zbraně druhé světové války (7) Bitevní lodě. Dokument (VB, 2003) 21:30 Zbraně druhé světové války (8) Rakety. Dokument (VB, 2003) 22:00 Vetřelci dávnověku III (5) 22:55 Po stopách zázraků (1) Zázrak na nádraží a léčivý olej. Dokument (USA, 2011) 14:15 Chytrost nejsou žádné čáry 14:30 Zet box 15:00 Muzicírování 15:05 TvMiniUni 15:30 Draci v hrnci 15:50 Méďové na cestách 16:00 Malý televizní kabaret 16:30 Křeček v noční košili (3/6) 17:15 Jirka a bílé myšky 17:30 Vánoční koledy 17:35 Říkadla Josefa Lady 17:40 Planeta YÓ 18:40 Zprávičky 18:45 Večerníček – O krtkovi 18:50 Rychlá rota (50/65) 19:20 Divoké sny Maxipsa Fíka 19:25 Káťa a Škubánek 19:35 O skřítku Racochejlovi 19:40 Paličky 19:45 Čtení do ouška 20:00 Alois Nebel Animovaný film (2011). Hrají: M. Krobot, K. Roden, M. Ludvíková, T. Voříšková, A. Švehlík a další. Režie T. Luňák 21:25 Simon Birch Drama (USA, 1998) 23:15 Sborové dary Vánoc 23:45 Lešanské jesličky Balada (1983) 00:30 Po Královské cestě s profesorem Františkem Dvořákem Naučný dokument (2008) 07:40 Správci osudu Romantická akční sci-fi (USA, 2011) 09:25 Beyoncé: Život je jen sen Hudební dokument (USA, 2013) 10:55 Maturita s překážkami Komedie (USA, 2012) 12:20 Filmy a filmové hvězdy V (51) 12:45 Happy Feet 2 Animovaná komedie (Austrálie, 2011) 14:25 Producenti Muzikál (USA, 2005) 16:35 Před kamerou X (51) 17:05 K čertu s ošklivci Komedie (Španělsko, 2010) 18:50 Změna k lepšímu Komedie (USA, 2013) 20:25 Cesta na tajuplný ostrov 2 Akční dobrodružná fantasy (USA, 2011). Hrají: D. Johnson, M. Caine, J. Hutcherson, L. Guzmán, V. Hudgensová a další. Režie B. Peyton 22:00 Hra o trůny III (1) Fantasy seriál (2013) 22:55 Hra o trůny III (2) 23:50 Hra o trůny III (3) 00:40 Hra o trůny III (4) 01:30 Hra o trůny III (5) 02:30 Můj otec je šílenec Komedie (USA, 2012) 07:00 Olympijský magazín 07:30 ČT Author Cup 2013 08:00 Panorama 08:30 Minuty dobrodružství 09:20 MS freestyle motokros 2013 Německo 10:10 BBV po 25 letech 10:30 Sněžní hrdinové 10:55 Skikrosmánie 11:15 Panorama 11:30 Desafio Inca 2013 12:25 Železná díra 13:25 Cyklokros: Světový pohár 2013/2014 Belgie 14:25 Běžkotoulky 14:35 MČR v drytoolingu 2013 15:00 HC Sparta Praha-HC Oceláři Třinec Přímý přenos hokeje 17:20 Česko-USA Přímý přenos hokeje 20:45 Cyklokros: Světový pohár 2013/2014 Belgie Záznam závodu mužů v kategorii Elite z belgického Zolderu 22:00 Golf Minute Magazine 22:25 Sportovní zprávy 22:40 Kulturistika: EVLS Prague Pro 2013 23:40 Dakar 2013 00:40 Branky, body, vteřiny 00:50 West Ham-Manchester United Záznam fotbalu 02:30 Manchester United TV 03:50 Cyklokros: SP 2013/14 10:15 Kde je Albert? Dobrodružná komedie (USA, 2012) 11:40 Kniha džunglí 2 Animovaný film (Austrálie/USA, 2003) 12:50 Páteční večeře II (1) 13:15 Páteční večeře II (2) 13:40 Páteční večeře II (3) 14:05 Páteční večeře II (4) 14:30 Páteční večeře II (5) 14:55 Páteční večeře II (6) 15:20 Páteční večeře II (7) 15:50 Švábi Komedie (USA, 1996) 17:10 Kde je Albert? Dobrodružná komedie (USA, 2012) 18:35 Zajatci předměstí II (6) 19:00 Miranda III (5) 19:30 Miranda III (6) 20:00 Mizerná výchova II (6) Komedie o učiteli, který je víc dítětem než jeho žáci. Hrají: J. Whitehall, M. Horne, M. Gomezová, S. Solemaniová. Režie E. Hegarty 20:30 Dobrodruzi z velkoměsta 2 Komedie (USA, 1994) 22:25 Jednačtyřicetiletý panic Crazy komedie (USA, 2010) 23:45 Vrtěti ženou Dobová romantická komedie (2011) 01:25 Já, mé druhé já & Irena Komedie (USA, 2000) 07:25 Hvězdná brána VII (16) 08:10 Nová holka II (25) 08:35 Teleshopping 08:55 Ztraceni IV (1) 09:40 Takoví normální mimozemšťané V (21) 10:05 Těžká dřina 10:35 Kdo přežije: Fidži (11) 11:30 Předvečer války (1) 12:25 Akta X VII (22) 13:15 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (6) 14:10 Simpsonovi XI (14) 14:35 Simpsonovi XI (15) 15:05 Bořiči mýtů III (12) 16:05 Hvězdná brána VII (17) 16:55 Jmenuju se Earl IV (15) 17:25 Ztraceni IV (2) 18:20 Simpsonovi XI (16) 18:45 Simpsonovi XI (17) 19:10 Bořiči mýtů III (13) 20:15 Kurýr (4) Sklizeň Akční seriál (Kanada/ Francie/USA/SRN 2012). Hrají: Ch. Vance, F. Berléand, Ch. Hübner, L. Munro, J. Kell a další 21:15 Teorie velkého třesku III (10) 21:45 Barbar Conan Fantasy film (USA, 1982) 00:10 Za kačku svlíkačku 01:15 The Big Bang Theory III (10) 01:40 Těžká dřina 02:10 Fifth Gear XV (9) 02:35 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VI (3) 07:50 Pí a jeho život Dobrodružné drama (Tchaj-wan, 2012) 09:50 Zvonilka: Tajemství křídel Animovaná pohádka (USA, 2012) 11:05 Bílá hraběnka Drama (VB/SRN/USA, 2005) 13:15 Vánoční příběh 2 Vánoční rodinná kome- die (USA/Kanada, 2012) 14:40 Máslo Satirická komedie (USA, 2011) 16:10 Legendární parta Animovaná rodinná fantasy (USA, 2012) 17:50 Sherlock Holmes: Hra stínů Detektivní thriller (USA, 2011) 20:00 Total Recall Akční sci-fi thriller (USA/Kanada, 2012). Hrají: C. Farrell, K. Beckinsa- leová, B. Cranston, B. Nighy. Režie L. Wiseman 22:00 Underworld: Probuzení Horor (USA, 2012). Hrají: K. Beckinsaleová, S. Rea, M. Ealy, T. James. Režie M. Marlind, B. Stein 23:30 Veterán Akční drama (USA, 2012) 01:00 Dům v Bretani Drama (Francie, 2012)

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

25PROGRAM NA 27. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 05:59 Studio 6 08:45 Pyšná princezna Pohádka (1952) 10:15 Kristian Komedie (1939) 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, spor- tovní zprávy, Události v regionech plus 12:30 Princezna se zlatou hvězdou Pohádka (1959). Slavná česká pohádka o krásné Ladě, zlém králi Kazisvětovi a dobrém princi Radovanovi 13:50 Banánové hvězdičky 14:40 Dům U Zlatého úsvitu Pohádka (2009). Úsměvný pohádkový příběh o tom, jak vám návštěva jednoho kouzelníka může obrátit život naruby, a o tom, jak sirotek Ondra možná ke štěstí přišel (2009). Hrají: V. Javorský, I. Bareš, L. Rybová, I. Janžurová, P. Zedníček a další. Režie P. Jandourek 16:20 Cestománie Nový Zéland – Auto- stopem zemí kiwi. Cestopisný dokument 16:50 Zlatý časy! Prověřte si spolu s mo- derátorem Martinem Dejdarem a soutěžícími týmy svou paměť a znalosti 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Tak neváhej a toč i na Silvestra! 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Tajemství staré bambitky Pohádka (2011). Co se stane, když jediný spravedlivý loupežník pověsí řemeslo na hřebík? Výpravná pohádka České televize s písničkami o zamilovaném princi Tomáši Klusovi, který si lásku prosté dívky musí zasloužit a dokázat, že může vládnout království i bez chamtivých rádců. Dále hrají: K. Janovičová, O. Vetchý, M. Vladyka, J. Lábus, T. Kostková, J. Čenský, P. Štěpánek, V. Cibulková, L. Sobota a další. Režie I. Macharáček 21:30 Nezničitelný Vladimír Menšík Gejzíry vtipů, scének a písniček herecké legendy (2005) 22:24 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:25 Velký šéf Akční komedie (Francie/Itálie, 1969). Geniální mozek, okouz- lující podvodník, žárlivý mafián a vlak plný pe- něz. Jedna z nejlepších francouzských komedií všech dob s Jeanem-Pau- lem Belmondem v hlavní roli. Dále hrají: Bourvil, D. Niven, E. Wallach, S. Montiová, F. Valois a další. Režie G. Oury 00:15 Když Burian prášil Komedie (1940). Hrají: V. Burian, O. Nový, Z. Janů, J. Marvan, Č. Šlégl a další. Režie M. Frič 01:55 Z Divadélka pod věží 02:50 Banánové hvězdičky 03:40 Žiješ jenom 2x 08:25 Svět ticha 09:50 Tajemství rodu Ester Janečkové Dokumentární cyklus (2012) 10:45 Na plovárně s Joan Baezovou Rozhovor Marka Ebena se slavnou americkou folkovou zpěvačkou 11:10 Chcete mě? 11:35 Království divočiny: Deník sloní rodiny (4/5) Přírodopisný dokument (VB) 12:10 Až na kraj světa Ztracené město zlata. Cestopisný dokument (Austrálie) 13:00 Hans Haas – Muž, který objevil podmořský svět Dokument (Rakousko) 13:55 Jak se žije na české zabijačce podle Vladimíra Morávka Dokument (1999) 14:10 Přežít! Řeka strachu. Dokumentární seriál (VB, 2007) 15:00 Klovací pořádek 15:25 Uzda krásnýho života Dokument (2002) 16:05 Gorily mezi Prahou a Afrikou Dokument (2011) 16:35 Panda – zvířecí celebrita aneb Sbohem, Fu Longu Přírodopisný dokument (Rakousko) 17:20 Jak se potápěl Titanic: Svědectví o zkáze Titaniku Dokument (VB) 18:55 Pravěk útočí V (4/6) Dobrodružný seriál (VB, 2011) 19:40 Etiketa 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Lední medvědi očima skrytých kamer (2/2) Dokument. Sněžná, stíhací i plovoucí kamera, stejně jako „sněhová koule“, přinášejí pozoruhodný i humorný pohled do světa zvědavého zvířete s překvapivě vysokou inteligencí 21:00 Když Harry potkal Sally... Romantická komedie (USA, 1989). Mohou žena a muž být jenom přáteli? Na tuto nelehkou otázku hledají odpověď tvůrci této úspěšné americké komedie, která vás přenese do Chicaga sedmdesátých let minulého století. Hrají: B. Crystal, M. Rya- nová, C. Fisher, B. Kirby, S. Ford a další. Režie R. Reiner 22:35 Ahoj, Marie! Zpěvačka Marie Rottrová slaví životní jubileum a zároveň se loučí s aktivní kariérou a svými fanoušky. Budou u toho její přátelé a kolegové, které si pozvala na svůj narozeninový galakoncert do vítkovické ČEZ Arény 23:50 Banditi Kriminální komedie (USA, 2001). Za vším hledej ženu. I mezi zloději... Hrají: B. Willis, B. B. Thornton, C. Blanchettová, T. Garity, B. F. O\'Byrne a další. Režie B. Levinson 01:50 Přežít! Řeka strachu. Dokumen- tární seriál (VB, 2007) 07:20 O statečném kováři Pohádka (1983) 08:45 Jak se budí princezny Pohádka (1977) 10:15 Hook Fantasy film (USA, 1991) Poutavý pohádkový příběh režiséra Stevena Spielberga 12:40 Kráska a zvíře Pohádka (SRN/Rakousko, 2012) 14:20 Grand restaurant pana Septima Komedie (Francie, 1966). Louis de Funès vede svoji restauraci železnou rukou a zaměstnance doslova terorizuje. Až jednou se místo záře flambovaného dortu ozval výbuch... 15:55 Megamysl Animovaný film (USA, 2010). Když superpadouch Megamysl porazí svého úhlavního nepřítele Metromana, upadne do depresí. Ukáže se, že život bez protivníka pro něho nemá smysl. Věrný asistent Poskok má naštěstí plán – vytvo- řit nového superhrdinu, proti kterému by se dalo bojovat… 17:30 V peřině Muzikál (2011). O magickém světě dobrých i zlých snů, který se ukrývá v našich peřinách Hrají: L. Bílá, K. Roden, E. Balzerová, B. Polívka, N. Divíšková a další. Režie F. A. Brabec 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 S tebou mě baví svět Komedie (1982). Snímek Marie Poledňákové dodnes baví všechny generace diváků. Tři přátelé, dirigent Michal, doktor Albert a zvukař Pepa, vyrážejí na každoroční pánskou jízdu na hory, ale jejich manželky rozhodnou, že tentokrát musí pánové vzít s sebou děti. Hrají: J. Satinský, J. Šulcová, V. Postránecký, E. Balzerová, P. Nový, Z. Studenková a další. Režie M. Poledňáková 21:50 Křižovatka smrti 3: Tentokráte v Paříži Akční komedie (SRN/USA, 2007). Nejrychlejší ruce východu a nejrychlejší huba západu opět v akci, tentokrát na stopě šéfů obávaných triád. Hrají: Ch. Tucker, J. Chan, M. von Sydow, H. Sana- da, Y. Attal a další. Režie B. Ratner 23:15 Plnou parou vzad! Komedie (USA/SRN, 2002). Cuba Gooding Jr. a Ho- ratio Sanz se shodou náhod ocitli na lodi plné homosexuálů. Situace se ještě víc zkomplikuje, když na palubu přistoupí skupinka trosečnic – švédských modelek… Dále hrají: R. Sanchezová, V. A. Foxová, M. Godin, R. Moore a další. Režie M. Nathan 00:50 Odložené případy IV Běsnění. Kriminální seriál (USA, 2006) 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00:00 Zlaté snění 01:00 Zlaté snění 02:00 Zlaté snění 03:00 Zlaté snění 06:00 Ranní Fresh Vstávání s muzikou 09:00 Millennium Největší hity nového milénia 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Na plný koule Kdo si troufne? Uvádějí: Tereza Tobiášová a Ondra Havel 16:00 Óčko chart 2013 Výroční hitparáda 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 18:30 Drzá Diana – Best of 2013 To nejlepší z talk show s Dianou Kobzanovou 19:00 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:30 G2 Acoustic Stage: Vypsaná fiXa Akustický koncert 22:30 Party Ride Dance music + SMS chat 02:00 Sexy Game Interaktivní svlékací soutěž 03:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 12:00 Jízdní hlídka Válečné drama (1936). Sibiřská zima roku 1919: pětičlenná legionářská hlídka je přepadena ze zálohy a marně bojuje proti mnohonásobné přesile. Hrají: Z. Štěpá- nek, J. Vojta, V. Řepa a další. Režie V. Binovec 14:00 Guločky Film pro děti (Slovensko, 1982). Dětský filmový muzikál o čarovné kuličce, která dokáže svému majiteli splnit všechna přání, čímž se stane nejen příčinou rivality dvou dětských skupin, ale i zdrojem mnohých veselých příhod. Hrají: O. Šalagová, K. Magálo- vá, H. Talpová a další. Režie J. Zachar 15:10 Filmové noviny speciál (prosinec 2013) 16:00 Paní Kačka zasahuje Komedie (1939). Lidová veselohra o řepochrás- tecké obyvatelce proslu- lé svou výřečností. Hrají: B. Kysilková, E. Fiala, H. Vítová, M. Svoboda a další. Režie K. Špelina 17:30 DVD Aréna 18:00 Gabriela Melodrama (1940). Melodramatický příběh mladé ženy, která citově strádá v manželství se slabošským, morálně labilním mužem a obdivuje jeho bratra, úspěšného dirigenta. Hrají: M. Glázrová, K. Höger, V. Leraus a dal- ší. Režie M. J. Krňanský 19:40 Dobrou noc, děti 20:00 Fandy, ó Fandy Komedie (1982). Osmnáctiletý průmyslovák František Vodrážka, zvaný Fandy, má potíže s maturitou i s prvními kroky v zaměstnání. Jeho dobré úmysly se občas zvrtnou a lehkomyslnému mladíkovi se problémy jen hromadí... Hrají: B. Starý, D. Medřická, J. Menzel, Č. Řanda ml., O. Vetchý, J. Skopeček, V. Bedrna, P. Zedníček a další. Režie K. Kachyňa 21:30 Filmové hity Výběr atraktivních filmových písniček. Hudební filmové klipy z českých i zahraničních snímků 22:00 Panenství a kriminál Komedie (1969). Vedoucí drogerie pan Souška je v městečku Sedlolupy považován za počestného člověka a má být dokonce zvolen předsedou Národního výboru. Jednou jeho šestnáctiletá neteř Lidunka zjistí, že strýček má v Praze milenku. Začne ho vydírat a na cestě domů se dokonce pokusí strýčka svést... Hrají: V. Menšík, J. Ada- mová, K. Slunéčková, J. Moučka, L. Žulová a další. Režie V. Lohniský 23:30 Snídejte v trávě! Groteska (1969). Groteska mírně okoře- něná černým humorem. Hrají: H. Růžičková, J. Třebická, V. Výtvar, V. Bárta a další. Režie I. Renč 06:30 Tajemství kouzelné dýně Komedie (Čína/USA/ Hongkong, 2007) 08:05 Garfield šokuje Animovaný film (USA, 2007) 09:25 Byl jednou jeden král... Pohádka (1954) 11:10 Dr. Dolittle 2 Komedie (USA, 2001). Eddie Murphy se vrací coby lékař, který umí mluvit se zvířaty 12:50 Silverado Western (USA, 1985). O skupině odvážných, kteří se postaví na obranu terorizo- vaného městečka. Hrají: K. Costner, S. Glenn, D. Glover, K. Kline, B. Williams a další. Režie L. Kasdan 15:25 Strach Detektivní film (1963). Major Kalaš se snaží od- halit síť vyzvědačů, jejíž počátky sahají do temné okupační minulosti... Hrají: R. Hrušínský, R. Br- zobohatý, B. Záhorský, H. Čočková, S. Sejk, L. Potměšil a další. Režie P. Schulhoff 17:10 Cirkus bude! Komedie (1954). Jaroslav Marvan musí nečekaně zorganizovat cirkusové představení! V šapitó již čekají diváci... Dále hrají: F. Filipovský, L. Lipský, M. Kopecký, I. Kačírková, R. Deyl ml., R. Hrušínský a další. Režie O. Lipský 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů Animovaný film (USA, 2009). Naši známí hrdinové v čele s mamutí rodinkou, tygrem a svérázným lenochodem jsou zpět! Tentokrát se vydávají do podzemního světa, kterému vládnou dinosauři. I zde na ně čeká plno dobrodružství… 22:10 Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě 23:10 Muž v ohni Thriller (USA/VB, 2004). Bývalý vládní agent Denzel Washington má v Mexiku hlídat malou Pitu jako osobní strážce. Když se mu to nepodaří a dívka je unesena, rozhodne se pomstít a zabít každého, kdo měl s jejím zmizením něco společného... Dále hrají: M. Anthony, D. Fanningová, R. Mitchellová, a další. Režie T. Scott 01:50 Labyrint smrti Thriller (Španělsko/VB, 2006). Spisovatel vědecko- -fantastické literatury se vypraví na odbornou konferenci na ostrově Mallorca. Když ale jeho snoubenka spáchá sebevraždu, zjistí, že se nechal nalákat do pasti šíleného vědce... Hrají: T. Hutton, L. Jimé- nezová, D. Kelly a další. Režie D. Monzón

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 26PROGRAM NA 28. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 06:55 Po stopách hvězd Jiřina Jirásková 07:20 StarDance VI ...když hvězdy tančí 09:20 Císařův pekař Komedie (1951) 10:40 Pekařův císař Komedie (1951) 11:45 O bojácném Floriánkovi Pohádka (1999) 13:00 Micimutr Pohádka (2011). Libuše Šafránková jako neodolatelná kouzelnice se záhadným jménem ve výpravné pohádce o zázracích, které se dějí, když uděláte první krok (2011). Dále hrají: J. Bartoška, J. Kretschme- rová, V. Dyk, M. Šoposká, O. Novák a další. Režie V. Karas 14:30 On a jeho sestra Komedie (1931). Vlasta Burian a Anny Ondráková v hudební komedii o splněných snech (1931). Dále hrají: O. Rubík, O. Augustová, E. Fiala, J. Plachta, T. Pištěk a další. Režie K. Lamač a M. Frič 16:00 Silvestrovské televarieté 18:30 Kluci v akci Kuchaři Ondřej a Filip si tentokrát dají opravdu záležet, protože silves- trovská oslava musí být dokonalá – od netra- dičních jednohubek až po půlnoční specialitu… 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 19:57 Losování loterie Euromiliony 20:00 Šťastný smolař Pohádka (2012). Kominíka Filipa od narození pronásleduje smůla, neboť jeho otec chtěl přechytračit Štěstěnu. A aby toho nebylo málo, Filip se zamiluje do Štěstěniny dcery Haničky. Aby získal její lásku a zbavil se prokleté smůly, vydává se do světa. Při putování se setká s mužem trpícím chorobným lhaním, který se prolhal tak daleko, že už nezná ani svoje pravé jméno a říká si Kdokoliv. S pomocí tohoto povedeného kumpána svede Filip nerovný boj o svoji milovanou Haničku... Hrají: I. Troan, F. Cíl, J. Dvořák, M. Zábranská, D. Havlová, O. Vetchý, J. Bohdalová, L. Vlasáková, J. Somr a další. 21:40 Tak se ukaž, Silvestře 22:19 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:20 Zvíře Komedie (Francie, 1977). K nejúspěšnějším komediím francouz- ského režiséra Clauda Zidiho patří film Zvíře o kaskadérovi, který je stejně odvážný v práci jako v lásce. Jean-Paul Belmondo ovládá příběh v dvojroli fanfaronského kaskadéra Michela Gauchera a zženštilého filmového herce Bruna Ferrariho… Dále hrají: R. Welchová, Ch. Gérard, A. Maccione, J. Guiomar, D. Savalová a další. Režie C. Zidi 00:00 Všechnopárty 00:40 Divadélko pod věží 06:55 Přežít! 07:45 Tajemství nerezivějícího sloupu 08:20 Vánoční posezení u muziky 08:50 Putování za muzikou 09:15 Folklorika 09:45 Tajemství rodu Viktora Preisse 10:40 Cirque du Soleil: Varekai 12:10 Delfíni ze Žraločí zátoky Dokument (VB, 2011) 13:00 Deník sloní rodiny (5/5) Dokumentární seriál 13:35 Tisíc tváří, tisíc svátků 14:05 Derren Brown – Mesiáš Britský mág se snaží přesvědčit Američany o svých nadpřirozených schopnostech 14:55 Krásky z dovozu Dokumentární film o volbě nejkrásnější cizinky žijící v Česku 15:50 Doktor Živago (1/2) Drama (USA, 1965). Politické boje v Rusku se stupňují a neodvratně se blíží komunistická diktatu- ra. Jeden muž v této těžké době miluje aristokratku a zároveň manželku bolševického vůdce... Hrají: O. Sharif, J. Chris- tieová, G. Chaplinová, R. Steiger, a další. Režie D. Lean 17:15 Lední medvědi očima skrytých kamer (1/2) Dokument. Maskované kamery zaznamenaly, jak lední medvědi využívají svou zvědavost a důmysl, aby přežili v době, která je pro ně nepříznivá 18:55 Pravěk útočí V (5/6) 19:40 Příběh perlového ornátu Dokument (1998) 20:00 Žít a nechat zemřít Akční film (VB, 1973). Když se Sean Connery rozhodl rozloučit s rolí agenta 007, angažovali tvůrci George Lazenbyho, který u diváků i kritiků zcela propadl. Úspěšné se však ukázalo obsazení Rogera Moora, jenž se v této roli objevil sedmkrát. V uváděném snímku mu doprovod poskytuje kráska Solitaire v podání Jane Seymourové, která mu pomáhá při vyšetřování smrti tří britských agentů v ostrovní republice San Monique. Vládne tu premiér Kananga, ve skutečnosti šéf narkomafie, jenž má v plánu zdvojnásobit počet drogově závislých prodejem heroinu za nízkou cenu. Dále hrají: Y. Kotto, J. Seymourová, C. James, G. Holder, B. Lee, L. Maxwellová a další. Režie G. Hamilton 22:00 Mazaný Filip Parodie (2003). Tomáš Hanák jako detek- tiv, který v Los Angeles řeší složité případy Dále hrají: P. Liška, V. Cibulková, O. Kaiser, B. Klepl a další. Režie V. Marhoul 23:40 Tokijské gangy Dokument (USA) Strhující pohled do pod- světí, kde tvrdou rukou vládne mocná jakuza 00:30 Malá Velká Británie (17/22) 01:00 Tisíc tváří, tisíc svátků Návštěva u různých etnik v Malajsii v čase jejich velkých oslav (2000) 07:25 V peřině Muzikál (2011) 09:20 S tebou mě baví svět Komedie (1982) 10:45 K. O. Komedie (USA, 2001) 12:25 Mr. Bean Zpátky do školy, pane Beane. Komediální seriál (VB, 1989–1995) 12:55 Flintstoneovi 2 Rodinná komedie (USA, 2000) 14:25 Hibernatus Komedie (Francie/Itálie, 1969). Hrají: L. de Funès, B. Alane, C. Gensacová, M. Lonsdale, A. Alane, E. Demay a další. Režie E. Molinaro 15:55 Lovecká sezona Animovaný film (USA, 2006). Do života zdomácnělého medvěda Booga vtrhne jako uragán vychrtlý a upovídaný jelenec Elliot. Přesvědčí ho, aby opustil svůj pohodlný domov v garáži správce parku a okusil, jak chutná život v opravdové přírodě. Věci se ale rychle začnou vymykat kontrole... 17:20 Z pekla štěstí Pohádka (1999). Na svém putování svě- tem se Honza skamarádil s čerty, získal srdce krás- né Markýtky a přemohl draka Bucifala… Hrají: M. Šimůnek, M. Kuklová, D. Hůlka, V. Brabec, a další. Režie Z. Troška 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Mrazík Pohádka (SSSR, 1964). Žil kdysi stařeček, který měl hodnou a pracovitou dceru Nastěnku, jenže si vzal ženu, která je oba týrala stejně jako její rozmazlená dcera Marfuša. A protože Marfuša příliš krásy nepobrala, o to víc macecha nenáviděla půvabnou Nastěnku a přemýšlela, jak se jí zbavit. Až ji jedné kruté zimy vyhnala do lesa a doufala, že zmrzne nebo ji vlci sežerou. Nastěnky se ale ujal kouzelný dědeček Mrazík, který pomohl zvítězit dobru nad zlem... Hrají: A. Chvylja, N. Sedycho- va, E. Izotov, I. Čurikova, P. Pavlenko, V. Altajskaja a další. Režie A. Rou 21:50 Smrtící zbraň Akční film (USA, 2008). Bývalý člen elitního policejního sboru Steven Seagal propadl hazardu a alkoholu, má plno dluhů a nenávidí svět. Po bouřlivém setkání s tajemným mužem je policista postaven tváří v tvář své jediné šanci udělat něco se svým životem. Jen tak se může opět pustit do další práce. Jenže pak dostává šokující úkol, zavraždit policistu, svého přítele... Dále hrají: A. Corone, P. Calderon, L. Henriksen a další. Režie R. Reiné 23:40 Nezvratný osud 5 Horor (USA/Kanada, 2011) 01:15 Novashopping 01:50 Flintstoneovi 2 Rodinná komedie (USA, 2000) 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 18:30 Drzá Diana 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Zlaté disco Největší hity pro sobotní diskotéku 21:00 Zlaté disco Největší hity pro sobotní diskotéku 21:10 Limuzína 22:00 Zlaté disco 23:00 Zlaté disco Největší hity pro sobotní diskotéku 00:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 01:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 02:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 03:00 Zlaté snění 06:00 Óčko hity Klipy nonstop 08:00 Víkend relax Klipy na pohodu 10:00 Óčko hity s MatYESem Drsné úkoly z celého týdne 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Limuzína – best of 2013 To nejlepší z talk show s Mírou Hejdou 13:30 Óčko hity Klipy nonstop 16:00 TOP 30 Millennium Třicet největších hitů nového milénia 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK Výběr z českých a slovenských klipů 21:30 G2 Acoustic Stage: Michal Hrůza Akustický koncert 22:30 Party Ride Dance music + SMS chat 01:30 Sexy Game Interaktivní svlékací soutěž 03:00 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 12:00 Balada pro banditu Muzikál (1978). Román Ivana Olbrachta o pro- slulém loupežníkovi se v 70. letech dočkal i muzikálové verze, uváděné brněnským Divadlem Na provázku. Když se režisér Vladimír Sís ujal filmového zpra- cování, rozhodl se pro převzetí původní jevištní podoby, zasazené ovšem do rámce přírodního divadélka. Hrají: M. Donutil, I. Bittová, B. Polívka a další 13:30 Stalo se... Dokument (1947) 14:00 Marketa Lazarová Historický film (1967). Baladický příběh podle románu V. Vančury o loupeživých rytířích a padlé dceři ze zeman- ského rodu se odehrává v polovině 13. století. Hrdinka filmu, sličná Marketa, se zřekne pro velkou lásku k člověku Mikolášovi lásky k Bohu, kterému byla zaslíbena... Hrají: M. Vášáryová, F. Velecký, J. Kemr, N. Hejná, J. Moučka a další. Režie F. Vláčil 17:00 Město v bílém Dokument (1972). Fascinující symfonie zasněžené Prahy, jejíž jednotící osou je polozamrzlá Vltava 17:20 Praha secesní Dokument (1974). Umělecký dokument Františka Vláčila slouží jako průvodce po pražských památkách z období secese 17:40 Hledání Dokument (1979). Osobitá reportáž o natáčení filmu Koncert na konci léta, který realizoval František Vláčil v letech 1978–1979 18:00 Divoká srdce Drama (1989). Dva samostatné příběhy ze zamýšleného TV seriálu Slavné souboje. Velmi volně zpracované historické skutečnosti ze života ruského básníka Puškina (Dlužný výstřel) a italského dobrodruha Casanovy (Divoký páv). Hrají: M. Vašut, Z. Adamovská, J. Bartoš- ka, L. Vaculík a další. Režie J. Soukup 19:45 Dobrou noc, děti 20:00 FILM NA PŘÁNÍ: Škaredá dědina; Zločin slečny Bacilpýšky; Transport z ráje 22:00 Noc smaragdového měsíce Drama (1984). Teprve při matčině pohřbu se sejde trojice znesvářených bratrů, kteří si až při této smutné příležitosti vy- jasňují vzájemné postoje a stanoviska. Důležitou položkou je už samotné profesní a sociální zařa- zení: jeden je váženým vědcem, druhý pracuje jako autobusový řidič a poslední krátkodobě vyvázl z vězení. Hrají: R. Brzobohatý, B. Turzonovová, J. Trela, P. Kříž, M. Vášáryová, R. Hrušínský ml., P. Nový, V. Kubánková, M. Dvorská a další. Režie V. Matějka 06:50 Jake a piráti ze Země Nezemě (13) Animovaný seriál (USA, 2011) 07:20 Mickeyho klubík III (15) Princ Pete na hrášku. Animovaný seriál (USA, 2009) 07:45 Malá mořská víla II (4) Hvězdice splněných přání. Animovaný seriál (USA, 1992) 08:15 Autosalon Motoristický magazín 09:20 Hračky Fantasy komedie (USA, 1992) 11:30 Hrdinný kapitán Korkorán Veselohra (1934). Dále hrají: J. Štěpničková, J. Marvan, Č. Šlégl, T. Pištěk a další. Režie M. Cikán 13:10 Zlomený šíp Western (USA, 1950). Hrají: J. Stewart, J. Chandler, D. Pagetová, B. Ruysdael, W. Geer. Režie D. Daves 15:00 Kouzelná romance Rodinná komedie (USA, 2007). Hrají: J. Andrews, A. Adams, J. Marsden a další. Režie K. Lima 17:10 Johnny English Akční komedie (VB/Francie, 2003). Neví, co je strach, neví, co je nebezpečí, neví vlastně vůbec nic. Hrají: R. Atkinson, B. Miller, G. Wise, D. McFerran, S. Nicolson a další. Režie P. Howitt 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Rande v Římě Romantická komedie (USA, 2010). Beth je úspěšná kurátorka umění. Jenže to hlavní se jí vyhýbá, nemůže najít toho pravého. Návštěva sestry v Římě jí však úplně změní život... Hrají: C. Bellová, J. Duhamel, A. Houstonová a další. Režie S. M. Johnson 22:15 Dědictví strachu Thriller (USA, 2006). V roce 1977 došlo v massachusettském Springfieldu k sérii bru- tálních vražd, jejichž pa- chatel vždy postupoval podle stejného scénáře. Osiřelá Jeanne, dcera jedné z obětí brutálního vraha, se po třiceti letech od tohoto zločinu pouští do vyšetřování nové série vražd. Hrají: T. Polová, Z. Ben- nett, A. Lemke a další. Režie D. Terry 00:05 Jméno růže Thriller (Francie/SRN/ Itálie, 1986). Františkánský mnich William z Baskervillu s novicem Adsem z Melku přijíždí v roce 1327 do benediktinského opatství na severu Itálie. Místní opat jej žádá, aby vyšetřil záhadnou smrt výtečného iluminátora, ke které zde právě došlo. Nikdo z nich ještě netuší, že nebyla poslední... Hrají: S. Connery, Ch. Slater, E. Baskin a další. Režie J. J. Annaud 02:20 Zlomený šíp Western (USA, 1950)

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

27PROGRAM NA 29. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 07:15 On a jeho sestra Komedie (1931) 08:45 Český Honza Pohádka (2007) 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Život na zámku (52/52) Veselka. Rodinný seriál (1995–1999) 11:55 Možná přijde i kouzelník aneb Setkání po letech Kouzelník se v roce 2000 vrátil se všemi svými kumpány… 13:35 Restaurace U Prince Pohádka (2005). Veselá pohádka o tom, že všechno může dopad- nout dobře, i když každý chce něco úplně jiného. Hrají: K. Janečková, M. Hádek, J. Abrhám, L. Šafránková, L. Ondřej, V. Vydra, P. Nárožný, S. Zindulka, J. Jiráň a další. Režie J. Hanuš 14:35 Buldoci a třešně Komedie (1981) Kam se hrabe velký italský mafián na malého českého podvodníčka... Hrají: M. Labuda, J. Ko- det, J. Hrzán, M. Středa, R. Hrušínský, J. Dvořák, J. Bohdalová, L. Kořín- ková, D. Veškrnová, F. Němec, J. Herz a další. Režie J. Herz 16:15 Silvestr na přání aneb Čí jsou hory Kavčí První silvestrovský pořad s Vladimírem Menšíkem (1977) 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 19:57 Losování Sportky a Šance 20:00 Škoda lásky Hudební komedie (2013). Karel Gott pronásledován svou nejvěrnější fanynkou! Tvůrci Šakalích let, Pelíšků a Pupenda přicházejí s novou hudební komedií podle povídky Petra Šabacha. Dále hrají: K. Šíp, E. Holubová, Z. Valchařová- -Poulová, P. Píša, I. Gottová a další. Režie J. Hřebejk 21:00 Pupendo Komedie (2003). Snímek navazující svou poetikou na úspěš- né Pelíšky odkrývá každodenní příběhy lidí vystavených banální a groteskní realitě světa českého socialismu. Hrají: B. Polívka, E. Ho- lubová, J. Dušek, V. Cibul- ková, V. Svoboda a další. Režie J. Hřebejk 23:04 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:05 Cestující v dešti Kriminální drama (Itálie/Francie, 1969) Marlène Jobertová a Charles Bronson v hlav- ních rolích francouz- ského thrilleru (1969). Dále hrají: J. Irelandová, J. Gaven a další. Režie R. Clémen 01:00 Silvestrovské Bolkoviny 01:55 Tak neváhej a toč i na Silvestra! 02:20 Silvestrovské Banánové rybičky aneb co v Rybič- kách bylo a nebylo 02:50 Zahrada je hra 03:10 Pod pokličkou 03:35 Kde bydlely princezny Hluboká. Dokumentární cyklus (2010) 06:45 Kristus v Riu Dokument (Brazílie, 2005) 07:40 Mizející Praha 08:35 Europa Jagellonica Dokument 09:05 Československý filmový týdeník 1963 (970/2379) 09:25 Hledání ztraceného času Vltava v obrazech (49). Dokument 09:45 Tajemství rodu Haliny Pawlowské Dokumentární cyklus (2012) 10:40 Nedej se: Podtrženo, sečteno! 11:10 divoČINY 12:05 Královny savany – krásné a nezkrotné (3/6) Přírodopisný dokument (Francie) 13:05 Gypsy Spirit 2013 14:00 Sváteční slovo psychiatra a spisovatele Jaroslava Maxmiliána Kašparů 14:05 Křesťanský magazín 14:30 Uchem jehly 15:00 Království oceánů: Modré hlubiny Přírodopisný dokument (Francie/koprodukční) 15:55 Doktor Živago (2/2) Drama (USA, 1965) 17:35 Až na kraj světa (7/13) Poslední stopa Butche a Sundance. Cestopisný dokument (Austrálie) 18:30 Na plovárně s Michelem Gondrym Rozhovor Marka Ebena se slavným franouzským režisérem, scenáristou a producentem 18:55 Pravěk útočí V (6/6) Dobrodružný seriál (VB, 2011) 19:45 Příběh Pražského Jezulátka Dokument (1995) 20:00 Charles – osud prince (1/2) Dokument (Francie). Zná ho celý svět. Všichni vědí, kdy se narodil, jaké šatičky měl při křtu, kam chodil do škol a kdy se oženil. Je veřejným majetkem, i když si takový osud nevybral. Tytam jsou chvíle, kdy princeznu Alžbětu ještě nesměle fotografovali novináři a pak se opatrně a uctivě spekulovalo o jejím těhotenství. Pojďte si připomenout staré dobré časy a sledujte Charlesův život od prvních krůčků přes službu v armádě až po sňatek 21:05 Tisíc dnů s Annou Historický film (VB, 1969). Moc je stejně vzrušující jako láska. Historické drama o dru- hé ženě Jindřicha VIII. s Richardem Burtonem a Genevieve Bujoldovou v hlavních rolích. Dále hrají: I. Papasová, A. Quayle, J. Colicos, M. Hordern, K. Blakeová, V. Gearonová, W. Squire a další. Režie Ch. Jarrott 23:25 Díky, Marie! Marie Rottrová zpívá a rekapituluje 00:25 Králové a královny New Yorku Dokument (Francie) 01:55 Californication V (5/12) Tři strážníci. Komediální seriál (USA, 2012) 02:25 Ozvěny Tichomoří 02:50 Hranice bez hranic Osoblažsko. Dokument (2012) 07:15 Z pekla štěstí Pohádka (1999) 09:15 Mrazík Pohádka (SSSR, 1964) 10:45 Flashdance Hudební film (USA, 1983) 12:25 První rytíř Dobrodružný film (USA, 1995). Král Sean Connery a rytíř Richard Gere se střetnou v největší bitvě života o společnou lásku Julii Ormondovou 14:40 Piti Piti Pa Komedie (Fr./It., 1970) Uhlídat krasavice z taneční skupiny je pro Louise de Funèse nadlidský úkol 16:10 Lovecká sezóna 2 Animovaný film (USA, 2009). Užvaněný a potrhlý jelen Elliot je sice až po uši zamilován do Giselle, ale jejich společná cesta nevede přímo k oltáři. Jezevčíka Buřtíka totiž uneslo několik rozmazle- ných zvířátek, která jsou rozhodnutá vrátit ho jeho majitelům... 17:30 Z pekla štěstí 2 Pohádka (2001). Proti Honzově odvaze a Markýtčině lásce nemají intriky závistivé Eufrozíny šanci. Zvlášť když mají přímo z pekla štěstí! Hrají: M. Kuklová, M. Šimůnek, S. Lauri- nová, K. Gott, D. Hůlka, V. Brabec, D. Morávková, L. Vaculík, M. Dvorská a další. Režie Z. Troška 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Slunce, seno, erotika Komedie (1991). Tentokrát se podíváte nejen do jihočeské vísky Hoštice, ale s jejími svéráznými obyvateli také do Itálie. Pozvalo je tam družební italské zemědělské družstvo, které se na oplátku chystá do Hoštic. Hoštičtí v Itálii, to je ovšem zážitek jen pro silné nervy... Hrají: J. Kretschmerová, P. Pyšová, O. Kaiser, M. Dejdar, L. Kopřiva, J. Lábus a další. Režie Z. Troška 22:10 Buď v klidu Kriminální komedie (USA, 2005) Zklamaný producent John Travolta opouští nevyzpytatelný filmový průmysl a vrhá se do hu- dební branže. Tady se to ale mafiány a gangstery jen hemží a ve spršce střel a vražd je třeba zachovat klid! Dále hrají: U. Thurmano- vá, V. Vaughn, Cedric the Entertainer a další. Režie F. G. Gray 00:15 Divoký Stomp Drama (USA, 2007) Breakový tanečník DJ opouští ulice předměstí Los Angeles a nastupuje na prestižní univerzitu v Atlantě. Ale i tady se jeho osudem stává tanec… Hrají: C. Short, M. Goo- dová, Ne-Yo, D. D. Hen- son, B. White, L. Alonso, J. Williams, Ch. Brown, H. Lennix, V. Pettifordová a další. Režie S. White 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 01:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 06:00 Óčko hity 08:00 Víkend relax Klipy na pohodu 10:00 Óčko chart 2013 Výroční hitparáda 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Drzá Diana – Best of 2013 To nejlepší z talk show s Dianou Kobzanovou 13:30 Óčko hity Klipy nonstop 16:00 TOP 30 Mixxxer O co se letos nejvíc volalo a smskovalo? 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 18:50 Fashion Time Trendy na Silvestra s Lenkou a Martinou 19:00 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:30 G2 Acoustic Stage: No Name Akustický koncert 22:30 Love Zone Klipy plné lásky + SMS chat 00:00 Sexy Game Interaktivní svlékací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 12:00 Kariéra matky Lízalky Hořká komedie (1937). Manželka bednářské- ho mistra podporuje dceřiny sny o filmové kariéře, protože i ona sama chtěla být v mládí herečkou. Hrají: A. Nedošinská, T. Pištěk, E. Gerová, L. Pešek a další. Režie L. Brom 14:00 Lampáš malého plavčíka Válečné drama (Slovensko, 1984). Dra- matický příběh ze života slovenských lodníků na Dunaji v době druhé svě- tové války je zobrazený pohledem šestiletého chlapce, který je válečný- mi událostmi přinucený přežít nějakou dobu u starých rodičů na ves- nici. Hrají: P. Mikulík, M. Logojdová, M. Barančok a další. Režie J. Zachar 15:25 DVD Aréna 15:45 Filmové hity 16:00 Hrátky s čertem Pohádka (1956). Nebojácný vysloužilý voják musí zachránit duše dvou nevinných dívek z moci pekelné! Hrají: J. Bek, E. Klepáčo- vá, A. Vránová, F. Smolík a další. Režie J. Mach 18:00 Vojnarka Historické drama (1936). Mladá vdova, kterou provdali proti její vůli, se po letech zklame i ve své první lásce – vojenském vysloužilci. Hrají: J. Štěp- ničková, D. Hajská, V. Trégl, J. Hron, J. Plachta a další. Režie V. Borský 19:45 Dobrou noc, děti 20:00 Pět mužů a jedno srdce Psychologické drama (1971). Příběh se odehrává v nemocničním prostředí a soustředí se na náročné lékařské zákroky, jakými byly počátkem 70. let operace srdce. Režisér Jan Matějovský v něm slučuje různorodé polohy vyprávění a kombinuje laické komentáře nemocničního zřízence s vědeckými tezemi lékařů. Hrají: V. Brodský, E. Cupák, J. Hlinomaz, M. Růžek, V. Menšík, N. Divíšková, E. Černá a další. Režie J. Matějovský 21:25 Animované hříčky (52) 22:00 Horký vzduch Drama (1965). Poslední dny života starého ven- kovana, který se rozešel ve zlém s lakomou a hašteřivou snachou a hrdě snáší nepohodlí a nedostatek jídla. Se svéráznou a trochu komickou důstojností přehlíží nabízenou pomoc. Hrají: Z. Štěpá- nek, J. Marvan, M. Nademlejnská, V. Trégl, V. Besser a další. Režie V. Gajer 23:00 Humor je vážná věc Dokument (1964). Popu- lární ,,přednáška" s příklady a ukázkami o potřebě humoru v lidském životě – ve filmu jsou použity i četné ukázky z českých filmových komedií. Účinkují: R. Deyl ml., S. Beneš a další. Režie E. Kaněra 07:00 Jake a piráti ze Země Nezemě (14) Animovaný seriál (USA, 2011) 07:25 Mickeyho klubík III (16) Marťánek Mickey. Animovaný seriál (USA, 2009) 07:55 Malá mořská víla II (5) Chichot. Animovaný seriál (USA, 1992) 08:20 Tajemství války (22) Vietnam: Skryto pohle- dům. Dokumentární seriál (USA, 1998) 09:25 Prima SVĚT 10:05 Rukavička Komedie (1941) 12:00 Muž z Laramie Western (USA, 1955) 13:55 Putování Jana Ámose Historické drama (1983). Životopisný film popisuje osudy učitele národů od dob bitvy na Bílé hoře, kdy byl okolnostmi přinucen opustit vlast 16:50 Kid Romantická komedie (USA, 2000). Věčně zaneprázdněný a nesnášenlivý čtyřicát- ník Russ Duritz (B. Willis) se za podiv- ných okolností střetne s osmiletým obtloustlým klukem, který mu něko- ho připomíná. Je to totiž on sám – Rusty. Přichází z minulosti, aby dospě- lému já připomenul dávnou událost, která ovlivnila jeho další život. Radost ze setkání nemá ani jeden z nich... 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Víla Zuběnka Rodinná komedie (Kanada/USA, 2010). Dwayne Johnson je hokejista, který rád v zápalu hry vyráží spoluhráčům zuby. A protože na vílu Zuběnku, která s tím má nejvíc práce, nevěří, poštve si proti sobě celou pohádkovou říši. Za trest se musí na jeden týden stát právě Zuběnkou... Dále hrají: J. Andrewsová, S. Merchant, A. Juddová a další. Režie M. Lembeck 22:20 D-Tox Thriller (USA/SRN, 2002). Zkušený agent FBI Jake Malloy (S. Stallone) se stane svědkem brutálního zločinu, který zanechá stopy na jeho psychice. Útěchu hledá v alkoholu tak často, že ho kolega přihlásí k léčbě na detoxikační rehabilitační klinice pro policisty. Když sněhová bouře odřízne budovu od okolního světa, zemře tu několik pacientů. Dále hrají: Ch. S. Dutton, P. Walkerová, K. Kristo- fferson a další. Režie J. Gillespie 00:15 Město zločinu Akční drama (Hongkong, 2009). Mechanik Nick přezdí- vaný Steelhead (Jackie Chan) se ilegálně přistě- huje do Japonska, kde pátrá po své přítelkyni Xiu Xiu. Hrají: J. Chan N. Take- naka, D. Wu, J. Xuová a další. Režie T. Yee

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 28PROGRAM NA 30. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 05:59 Studio 6 08:40 Silvestrovské televarieté 11:05 Silvestr s dědou Komedie (1997) 11:25 Toulavá kamera 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Události v regionech plus 12:30 Možná přijde i kouzelník Silvestrovský speciál zábavného cyklu (1985) 13:40 Zůstanu svůj Sestřih z televizních vystoupení Karla Gotta (2009) 13:55 Profesionální manželka Komedie (Francie/Belgie, 2010) 15:35 Zkřížené meče Pohádka (1998) 16:45 Galashow 60 Jiřina Bohdalová a její hosté v pořadu k 60. vý- ročí České televize. Účin- kují: K. Gott, M. Eben, M. Lasica, M. Donutil, V. Moravec, Y. Simonová, Y. Přenosilová, E. Pilaro- vá a další 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Silvestrovská hitparáda televizní zábavy Martin Dejdar uvádí pře- hlídku nejúspěšnějších vystoupení opravdových mistrů zábavy (2006). Bavit vás budou: O. Kaiser, J. Lábus, J. Korn, J. Dvořák, D. Veškrnová, L. Kopřiva, Z. Izer, M. Dobrodinský a další 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Čert ví proč Pohádka (2003). Iva Janžurová a Tatiana Pauhofová v oblíbené pohádce o království, kde slušnost a úctu k lidem nahradila láska k moci a penězům. Dále hrají: Š. Kubišta, I. Shvedoff, J. Somr, C. Kassai, J. Lábus, E. Holubová, P. Liška a další. Režie R. Vávra 21:45 Zas je tady Silvestr S Václavem Postránec- kým si připomeneme nejúspěšnější silves- trovské scénky v podání oblíbených herců a komiků (2010). Bavit vás budou: O. Kaiser, J. Lábus, L. Smoljak, Z. Svěrák, L. Sobota, M. Šimek, J. Krampol, I. Mládek a další 22:37 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:40 Ryba jménem Wanda Komedie (USA/VB, 1988). Mouřenín vykonal svou práci, mouřenín může jít. Jenže kdo je tady vlastně mouřenín? Hrají: J. Cleese, J. Lee Curtisová, K. Kline a další. Režie Ch. Crichton 00:25 Kalendárium 00:35 Sváteční slovo psychiatra a spisovatele Jaroslava Maxmiliána Kašparů 00:45 Kavárnička dříve narozených 01:25 Myslivecký bál 02:05 Halabalašou 02:40 Manéž Bolka Polívky 04:35 Silvestr s četníky 05:00 S četníky v civilu 05:30 Události v regionech 06:00 Etiketa 06:10 Ježíšek, Santa Claus a Děda Mráz nadělují Cestopisný dokument (Francie) 07:50 Legenda o lásce Romantický film (ČSR/Bulharsko, 1956). Hrají: V. Fialová, J. Rybářová, A. Karami- tev, F. Smolík a další 09:25 Tajemství rodu Michala Viewegha Dokument (2012) 10:20 Delfíni ze Žraločí zátoky Dokument (VB, 2011) 11:10 Deník sloní rodiny (5/5) Dokumentární seriál 11:40 Až na kraj světa Poslední stopa Butche a Sundance. Cestopisný dokument (Austrálie) 12:35 Panda – zvířecí celebrita aneb Sbohem, Fu Longu Dokument (Rakousko) 13:20 Království oceánů: Modré hlubiny Přírodopisný dokument (Francie/koprodukční) 14:15 Československý filmový týdeník 1963 (970/2379) 14:30 Přežít! Vražedná trhlina. Dokument (VB, 2010) 15:20 Jak se potápěl Titanic: Svědectví o zkáze Titaniku Dokument (VB) 16:55 Jak to bylo s dobytím severního pólu? Dokument (SRN) 17:40 Pohádka o putování Pohádka (Rusko/ČSR/ Rumunsko, 1983). Hrají: Hrají: A. Mironov, T. Aks- jutová, L. Durov a další 19:20 Tisíc tváří, tisíc svátků 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Charles – osud prince (2/2) Je těžké narodit se do předepsaného života. Francouzský dokument o britském korunním princi 21:05 Soukromá vichřice Komedie (1967). Hořký snímek o manželství, nevěře a podivné lásce. Hrají: P. Landovský, J. Somr, D. Kolářová, M. Myslíková, V. Neckář a další. Režie H. Bočan 22:40 Na stojáka Sólová vystoupení bavičů 23:10 Silvestrovský večírek Zeměkoule Oldřich Kaiser a Jiří Lábus odhalí své pravé tváře na rozverném posezení s vyprávěním historek a anekdot, s písničkami, scénkami i striptýzem (2001) 23:45 Silvestrovská omeleta Zábavný pořad (2001). Účinkují: Ch. Poullain-Po- lívková, J. Kraus, V. Preiss, E. Holubová a další 00:45 Tokijské gangy Dokument (USA) 01:35 Ostrovy zapomenutého klidu Křivé jezero 02:00 Vesnicopis 02:20 Cesty k dospělosti 02:45 Hraje vám... Gloria 03:20 Portrét TGM 03:45 Vídeňské dómské muzeum 04:00 Pitínský 04:25 Cesty víry: S papežem na druhém konci světa 04:50 Sváteční Vánoce 05:20 Ozvěny Tichomoří 05:50 Chcete je? 05:40 Jen počkej, zajíci! 05:50 Scooby Doo a král skřítků Anim. film (USA, 2008) 07:05 Z pekla štěstí 2 Pohádka (2001). Hrají: M. Kuklová, M. Šimůnek, D. Hůlka a další 08:55 Já a moje příšera Dobrodružný film (USA, 2007). Hrají: B. Allpress, E. Campbell, B. Chaplin a další 10:40 Šimon a Matouš Komedie (Itálie, 1975). Hrají: A. Cantafora, P. L. Smith, D. Barto a další 12:25 Maska Komedie (USA, 1994). Hrají: J. Carrey, C. Diazová, P. Riegert, P. Greene, R. Jeni a další 14:10 Oskar Komedie (Francie, 1967). Hrají: L. de Funès, R. Van Hool, A. Natanson, C. Rich, S. Saurel a další 15:40 Rango Animovaný film (USA, 2011). Když obyčejný domácí chameleon, jenž trpí krizí identity, vpadne po hlavě do klasického westernového městečka, dostane se mu jedinečné příležitosti znovu objevit sám sebe 17:35 Zlatý kompas Dobrodružný film (USA, 2007). Fantastické dobrodružství ve světě, kde duše provázejí člově- ka v podobě zvířat. Hrají: N. Kidmanová, D. Craig, S. Elliott, D. Blue Richardsová a další 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Na samotě u lesa Komedie (1976). Městská rodina Lavičkových se pokouší za výhodných podmínek získat domek, jehož majitelem je vesnický samorost děda Komárek. V malebné chaloupce se rozhodnou strávit dovolenou a zatímco otec považuje pobyt na venkově nejen za zdraví prospěšný a děti jsou nadšené, matka je z čilého dědy stále rozčilenější... Hrají: Z. Svěrák, J. Kemr, D. Kolářová, L. Smoljak a další. Režie J. Menzel 21:55 Boeing 747 v ohrožení Thriller (USA, 1996). Hrstka statečných se pokouší zachránit čtyři sta cestujících unesené- ho letadla a současně čtyřicet milionů lidí ohrožených smrtícím nervovým plynem, ukrytým na palubě... Hrají: K. Russell, H. Berry, D. Suchet, S. Seagal a další. Režie S. Baird 00:10 Šimon a Matouš Komedie (Itálie, 1975). Dobrodruzi Šimon a Matouš doufají, že v Africe přijdou k penězům, místo toho ale nadělají pořádné dluhy. Rozhodnou se tedy, že černý kontinent opustí. Jenže během útěku se omylem stanou pašeráky diamantů... Hrají: A. Cantafora, P. L. Smith a další 01:45 Novashopping 02:20 Přestávka ve vysílání 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00.00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 01.00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 02.00 Zlaté snění 03.00 Zlaté snění 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium Největší hity nového milénia 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Na plný koule Extrémní zábava se zabil.cz 16:00 TOP 30 Objevy 2013 Kdo prorazil v roce 2013? 18:00 Óčko hity Klipy nonstop 20:00 CZ & SK České a slovenské klipy 21:30 Nikagda nězabuděm Koncert Lucie, Chinaski, Výběru a PSH ze Staromáku 22:30 Love Zone Klipy plné lásky + SMS chat 00:00 Sexy Game Interaktivní svlékací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů 12:00 Labakan Pohádka (ČSR/Bulharsko, 1956). Hrají: E. Cupák, J. Rybářová, K. Fiala, O. Beníšková, E. Fiala, F. Kovářík a další. Režie V. Krška 13:30 Filmové hity Výběr atraktivních filmových písniček 14:00 Rača, láska moja Komedie (Slovensko, 1977). Hrají: A. Čunderlíková, G. Lordkipanidze, J. Greššo, O. Hlaváček, K. L. Zachar a další. Režie J. Medveď 15:30 Tunel Groteska (1968). Režie I. Renč 16:00 Únos Drama (1952). Dopravní letadlo na pravidelné lince Ostrava-Praha je skupinou teroristů uneseno do amerického okupačního pásma v Ně- mecku. Hrají: J. Dohnal, L. Pešek, B. Záhorský, M. Kopecký, R. Hrušínský a další. Režie J. Kadár, E. Klos 18:00 Holubice Drama (1960). 11 poe- tických obrazů vypráví o poštovních holubech překonávajících hranice států i hranice mezi lidmi. Hrají: K. Smyczek, K. Irmanovová, V. Irmanov a další. Režie F. Vláčil 19:20 Loď do Bombaje Groteska (1989). Režie F. Renč 19:40 Dobrou noc, děti Animované pohádky 20:00 Tisícročná včela I.–II. Tragikomedie (Slovensko, 1983). Sága rodu Pichandovců odehrávající se převážně na malé slovenské vesnici zachycuje časový úsek 30 let (1887–1917). První část zachycuje život Martina Pichandy v dobách rozvoje zednického řemesla, v druhé části se do popředí dostává jeho syn Samo, žijící v období vyostřující se společensko- -politické krize, která nakonec vyústila v 1. světovou válku. Hrají: J. Kroner, Š. Kvietik, M. Dočolomanský, E. Jakoubková, P. Mikulík, I. Čillík, J. Císler, Z. Bydžovská, B. Štěpánová a další. Režie J. Jakubisko 23:00 Nápady čtenáře detektivek Komedie (1967). Jednoho sychravého dne navštíví zámek, patřící šlechtické rodině, lékař. Komorník James ho při- vede do knihovny, která skrývá největší bohatství rodiny – obsáhlou sbírku detektivek. Se sirem Arturem si však návštěv- ník nepopovídá... Hrají: Z. Procházka, J. Bruder, F. Husák a další. Režie V. Táborský 23:35 DVD Aréna Pořad, který představuje nové české i zahraniční filmy uváděné na domá- cí trh na DVD a blu-ray nosičích 06:10 Zpravodajství FTV Prima 07:15 Dr. Dolittle 4 Rodinná komedie (USA/Kanada, 2008). Hrají: P. Coyote, N. Matter, M. Stewart, K. Pratt a další. Režie C. Shapiro 08:55 Krb bez ohně Melodrama (1937). Hrají: H. Vítová, R. A. Dvorský, M. Májová, J. Dohnal, T. Pištěk a další. Režie K. Špelina 10:40 Sextánka Melodrama (1936). Hrají: H. Vítová, R. Wanka, J. Marvan, J. Šmídová a další. Režie S. Innemann 12:15 Čivava z Beverly Hills Rodinná komedie (USA, 2008). Hrají: P. Perabo, J. Lee Curtiso- vá, M. Cardona a další. Režie R. Gosnell 14:05 Madla z cihelny Komedie (1933). Hrají: H. Haas, L. Baarová, A. Nedošinská a další. Režie V. Slavínský 15:55 Mickovy modré oči Kriminální komedie (USA/VB, 1999). Michael Felgate (H. Grant) pracuje v aukční síni v New Yorku. Zamiluje se do pohledné mladé učitelky. Ta si ho ale kvůli své rodinné situaci nemůže vzít... Dále hrají: J. Tripplehornová, J. Caan, B. Young, J. Fox a další. Režie K. Makin 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Přestupný rok Romantická komedie (Irsko, 2010). Pohledná a úspěšná bytová návrhářka Anna má všechno, na co si vzpomene, ovšem stále se nedočkala chvíle, kdy by ji přítel Jeremy požádal o ruku. Když se přiblíží magický 29. únor, rozhodne se Anna využít šanci. V tento den totiž může podle staré irské tradice požádat o ruku i dívka kluka... Hrají: A. Adamsová, M. Goode, A. Scott, J. Lithgow, I. McElhinney, B. Caplan, S. Hadlandová a další. Režie A. Tucker 22:15 TOP STAR magazín Společenský magazín, který vás zavede do světa hvězd, o kterých chcete vědět víc 23:30 Intimní detaily Melodrama (USA, 1996). Silný milostný příběh ze současného uspěcha- ného světa televizního zpravodajství. Hrají: M. Pfeifferová, R. Redford, S. Channing, J. Mantegna, K. Nelligan, G. Plummer a další. Režie J. Avnet 02:00 Marie a Bruce Komedie (USA, 2004). Hrají: J. Moorová, M. Broderick, B. Balaban a další. Režie T. Cairns 03:30 Mickovy modré oči Kriminální komedie (USA/VB, 1999). Hrají: H. Grant, J. Tripplehornová a další

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

29PROGRAM NA 31. PROSINCE 2013 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD ÓČKO 06:00 Kavárnička dříve naroze- ných aneb Andulky jsou hezké holky 06:45 Hvězdy slaví na Silvestra 07:15 O Popelákovi Pohádka (1986) 08:20 Tajemství hradu v Karpatech Komedie (1981) 10:00 O princezně se zlatým lukem Pohádka o dívce, která chtěla zůstat svobodná (2001). Hrají: P. Ptáčková, J. Čvančarová, E. Pardus 11:05 Pytlákova schovanka Komedie (1949) 13:00 Televarieté 14:03 Losování loterie Euromiliony 14:05 O Šípkové Růžence Pohádka (2006). Hrají: M. Šoposká, Z. Adamov- ská, S. Postlerová, V. Frei- manová, H. Vagnerová. Režie Z. Zelenka 15:05 Silvestr svobodného pána Crazy komedie s Josefem Abrhámem v hlavní roli (1979) 15:34 Losování Šťastných 10 a Šance milion 15:35 Obušku, z pytle ven! Pohádka (1955) 16:50 Silvestry Vladimíra Menšíka 17:30 Trhák Ztřeštěná hudební komedie, kde zpívají a tančí i ti, od kterých to nikdo nečeká (1980). Hrají: Z. Svěrák, L. Smoljak, P. Čepek, J. Abrhám, J. Kukura. Režie Z. Podskalský 19:05 Bohouš Mikrokomedie (1968) 19:30 168 hodin 20:00 Zázraky přírody Zábavná silvestrovská show, kde největší hvězdou je příroda sama. Moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen vás provedou pořadem, ve kterém vám dokážeme, že i příroda má smysl pro humor 21:05 Všechnopárty Silvestrovská talk show Karla Šípa. Účinkují: E. Holubová, O. Sokol a R. Skamene 22:00 Kouzelný Silvestr Slavné hity, světová kouzla a silvestrovská porce humoru v podání legendárních komiků. Uvádí Martin Dejdar a Peter Marcin. Účinkují: K. Gott, H. Vondráčková, R. Müller, M. Žbirka, Elán, Chinaski a další 00:20 U muziky na Silvestra Velká popůlnoční směs- ka anekdot, veselých příběhů a nejznámějších populárních písniček. Zpívají: J. Šmukař, R. Voj- tek, duo Kamelie a další 01:15 Silvestr hravý a dravý Druhý legendární silvestrovský pořad s Vladimírem Menšíkem (1978) 04:15 Aby bylo veselo Čím nás vždycky zaruče- ně pobaví mistři televizní zábavy (1990). Účinkují: J. Bohdalová, J. Satinský, O. Kaiser a další 05:05 Námořnický karneval Směs námořnických a vo- dáckých písní doplněná humorem V. Menšíka, J. Přichystala, V. Štekla a I. Mládka (1985) 06:00 Poslední šance pro severní bílé nosorožce Dokument 06:50 Africká savana Dokument 07:20 divoČINY Dokument 08:15 Listy z Provence 08:45 Hvězdný rej na nebi Dokument (Francie) 09:40 Den zamilovaných bláznů Komedie (USA, 1969) 11:10 Kanadská soda 11:35 Holka na hlídání Romantická komedie (USA, 2007). Hrají: S. Jo- hanssonová, L. Linney, A. Keysová, P. Giamatti, D. Murphy a další. Režie S. S. Berman, R. Pulcini 13:20 Na cestě po Římě Cestopisný dokument (2008) 13:45 Kanadská soda 14:10 Jako vejce vejci Komedie (USA, 1996). O chlapíkovi, který nestíhal, ani když na to všechno byl čtyřikrát. Hrají: M. Keaton, A. Mac- Dowellová, H. Yulin a další. Režie H. Ramis 16:00 Beetlejuice Komedie (USA, 1988). Nekončící trampoty dvou duchů v jejich vlastním domě, do něhož se nastěhovali noví obyvatelé. Hrají: A. Baldwin, G. Davisová, M. Keaton, W. Ryderová a další. Režie T. Burton 17:30 Kanadská soda 17:55 Ruská ruleta 18:45 Kanadská soda 19:10 Grotesky – Charlie Chaplin 19:20 Komediograf 20:00 Dobytí severního pólu Divadelní představení (2006). Objev sněžného muže, Přetržené dítě, Cimrmanovy živé obrazy a hymna Polární noc v oblíbeném představení Divadla Járy Cimrmana. Hrají: Z. Svěrák, L. Smoljak, B. Penc, P. Brukner a G. Rumlena. Scénář Z. Svěrák a L. Smoljak. Režie L. Smoljak 21:50 Kanadská soda Elixír quebecké zábavy 22:15 Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Divadelní představení, (2005). Hrají: P. Čtvrtní- ček, J. Lábus, J. Polášek, M. Daniel. Režie Z. Tyc 23:10 Na stojáka... the best of Ve výběru toho nejlepšího z Na stojáka Lukáš Pavlásek poradí, jak efektivně pracovat v kanceláři 23:35 Kanadská soda 00:00 Cirque du Soleil: Corteo Strhující show světově proslulého Slunečního cirkusu 01:30 Mississippi Queen z Pohořelic 01:55 Den zamilovaných bláznů Komedie (USA, 1969). On je ženatý, ona je vdaná. Mají si tolik co říct... Hrají: C. Deneuve, J. Lemmon, J. Weston. Režie S. Rosenberg 03:30 Zpívá Jožka Černý 03:50 Chvilka u cimbálu 04:25 Ten kdo tančí a zpívá 04:55 Setkání 05:30 Kanadská soda 05:15 Novashopping 05:55 Jen počkej, zajíci! Animovaný seriál 06:05 Scooby-Doo a samurajův meč Animovaný film (USA, 2009) 07:25 Mr. Bean Pan Bean jde do města. Komediální seriál (VB, 1989–1995) 07:50 Zlatý kompas Dobrodružný film (USA, 2007) 09:40 Na samotě u lesa Komedie (1976) 11:15 O rybáři a jeho ženě Pohádka (SRN, 2013) 12:20 Anton Špelec, ostrostřelec Komedie (1932) 13:40 Madagaskar Animovaná komedie (USA, 2005). Lev Alex, zebří sameček Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman si žijí poklidně v newyorské zoo, ale moc touží po svobodě. Život v divočině však není žádný med... 15:10 Cesta do Ameriky Komedie (USA, 1988). Eddie Murphy jako africký princ, který se rozhodne porušit dávné tradice. Dále hrají: A. Hall, J. Earl Jones a další. Režie J. Landis 17:10 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Dobrý voják Švejk Komedie (1956). Nejzná- mější český hrdina vyráží do boje za císaře pána. Hrají: R. Hrušínský, S. Beneš, M. Kopecký a další. Režie K. Steklý 19:30 Silvestrovské Televizní noviny 20:20 Silvestr 2013 Všechno, čemu jsme se mohli zasmát v roce 2013! Plejáda hudebních hitů a zábavné ohlédnutí za událostmi roku v podání populárních osobností. Účinkují: R. Koranteng, L. Borhyová, D. Gondík, A. Gondíková, M. Zounar, K. Hrachovcová, P. Tomicová, V. Záveský, T. Měcháček, V. Kopta, B. Štěpánová, M. Novotný, I. Vodochodský, J. Babica, J. Klíma, M. David, J. Ledecký a další 00:00 Novoroční přípitek 00:05 Hity z Václaváku Oslavte Nový rok ve společnosti známých zpěváků a zpěvaček. Užijte si úžasnou atmosféru, oblíbené pís- ničky a hlavně si s nimi zazpívejte... Účinkují: H. Vondráčková, E. Farna, P. Muk, M. Ztracený, P. Bobek, M. Rottrová, J. a F. Ned- vědovi, Děda Mládek Illegal Band a další 01:00 Ordinace v růžové zahradě 2 Epochální výlet doktora Mázla. Rodinný seriál (2013) 01:30 Anton Špelec, ostrostřelec Komedie (1932). Hrají: V. Burian, J. Marvan 02:50 Všechno nejlepší od Davida Nejznámější hudební hity Michala Davida 03:35 Cesta do Ameriky Komedie (USA, 1988) 05:25 Novashopping 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 00.00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc 01.00 Zlaté snění 02.00 Zlaté snění 03.00 Zlaté snění 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium Největší hity nového milénia 10:00 Óčko News Silvestrovské kachny 10:05 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko News Silvestrovské kachny 12:05 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Óčko News Silvestrovské kachny 14:05 Na plný koule Silvestrovské koule s Kryštofem a Nastym 16:00 Óčko News Silvestrovské kachny 16:05 TOP 100 Nejhranější hity roku 2013 00:00 Silvestr Night Li.e aneb Svět podle Michaela 2014 Show s Michaelem V., Pavláskem, Pogodovou, Ruppertem, Nastym... 03:00 Óčko flirt 12:00 Pyšná princezna Pohádka (1952). Láska a práce napraví princeznu Krasomilu, starý král se zbaví špatných rádců. Hrají: A. Vránová, V. Ráž, S. Neumann, M. Sýkoro- vá, J. Seník a další. Režie B. Zeman 13:30 Ropáci Krátkometrážní, ČSR 1988. Hraná reportáž o tvorech dokonale přizpůsobe- ných životnímu prostředí povrchových dolů v severních Čechách. Hrají: J. Němec, J. Rokyta, I. Kašpar, L. Beneš. Režie J. Svěrák 14:00 Král Šumavy Dobrodružný film o státní hranici a tragické lásce. (1959). Hrají: R. Lukavský, J. Vala, J. Marvan, J. Švorcová, J. Holý a další. Režie K. Kachyňa 15:30 DVD Aréna Pořad, který představuje nové české i zahraniční filmy uváděné na domá- cí trh na DVD a blu-ray nosičích 16:00 Cesta do hlubin študákovy duše Veselohra (1939). Študácká komedie nejen o tom, jak dostat profe- sora ke zkoušce. Hrají: J. Plachta, J. Průcha, J. Marvan, M. Nedbal a další. Režie M. Frič 17:30 Stalo se... Dokument (1947) Historické filmové týdeníky z let dávno minulých 18:00 Pražská pětka Povídkový film (1988). 1 - Absurdní groteska pantomimické skupiny Mimóza o rodinném výletě a skřítkovi z kontejneru. 2 - Abstraktní scénická koláž Výtvarného divadla Kolotoč. 3 - ,,Komunální moralita" Recitační skupiny Vpřed: Mladý hotelový údržbář má ideály, ale rozjařená společnost se mu vysměje. 4 - Taneční fantazie Baletní jednotky Křeč. 5 - ,,Budova- telská agitka" divadla Sklep. Hrají: M. Šteindler, D. Vávra, T. Hanák, Š. Caban, T. Hanák a další. Režie T. Vorel 19:45 Dobrou noc, děti Animovaný film 20:00 Pějme píseň dohola Hořká komedie (1990). Mladík Ondra nastoupí jako praktikant na letním pionýrském táboře. Jeho hlavním cílem však není vychovávat mládež, ný- brž získat první sexuální zkušenosti. Hrají: V. Chalupa, U. Kotajná, L. Brothánek a další. Režie O. Troja 22:00 Kalamita Hořká komedie (1981). Pokusy zvládnout běžné životní situace končí pro mladého strojvůdce obvykle katastrofálně. Když se dostaví skutečná přírodní pohroma, ví už co a jak... Hrají: B. Polívka, J. Syn- ková, J. Kretschmerová, Z. Svěrák, B. Poloczek a další. Režie V. Chytilová 23:45 Filmové hity 06:35 Dr. Dolittle 5: Lucky jde do Hollywoodu Rodinná komedie (USA/ Kanada, 2009). Hrají: K. Pratt, T. Moss, B. J. McLaren, J. Bryden a další. Režie A. Zamm 08:10 Kantor Ideál Veselohra (1932. Hrají: K. Lamač, A. Ondráková, S. Svozilová, A. Nedošin- ská. Režie M. Frič 09:45 Kariéra matky Lízalky Hořká komedie (1937). Hrají: A. Nedošinská, T. Pištěk, E. Gerová, L. Pešek, V. Trégl a další. Režie L. Brom 11:35 Čivava z Beverly Hills 2 Rodinná komedie (USA, 2011). Hrají: O. Annable, B. Mendler, E. Osment, Z. Gordon, E. Hendrix a další. Režie A. Zamm 13:15 Přátelé bermudského trojúhelníku Sci-fi film (1987). Hrají: F. Husák, M. Dejdar, M. Brodský, D. Veškrno- vá, J. Zachar a další. Re- žie V. Křístek, J. Prokop, P. Šícha 15:15 Provdám svou ženu Komedie (1941). Hrají: V. Burian, S. Svozilová, Z. Kabátovou, R. Schránil, V. Ferbasová a další. Režie M. Cikán 16:45 Prostřeno! 17:30 Zprávy FTV Prima 17:40 Pod dozorem Komedie (USA, 2008). Hrají: M. Lawrence, Raven-Symoné, K. Whitleyová, W. Sasso, G. Carrová a další. Režie R. Kumble 19:25 Silvestrovské eskapády celebrit 20:00 Česko Slovensko má silvestra Oslavte silvestra s nejúspěšnější talentovou show. Rozlučte se s rokem 2013 spolu s Lucií Bílou, Leošem Marešem, Jaro Slávikem a s nejlepšími česko-slovenskými talenty. Moderují Jakub Prachař a Martin „Pyco“ Rausch 21:20 Partička Jak vypadá silvestrovský večer se „Suchošem a Geňou“, Igorem Chme- lou, Ondřejem Sokolem, Danielem Danglem a jejich hosty? 22:45 QI – na vše máme odpověď Užijte si spoustu vtipů a nečekaných odpovědí 23:25 QI – na vše máme odpověď 00:00 Nikdo není dokonalý - Speciál 01:20 Tohle je Sparta! Komedie (USA, 2008). Hrdinný Leonidas, jehož jedinou zbraní jsou ko- žené spodky, vede oddíl třinácti válečníků, aby bránil svou domovinu před invazí Peršanů. Hrají: S. Maguire, C. Electra, K. Davi- tian a další. Režie J. Friedberg, A. Seltzer 02:50 Delgo Animovaná komedie (USA, 2008). Touha po moci rozdělí národy Noh- rinů a Lockniů. Svedou je zdravý rozum a mladý chlapec jménem Delgo opět dohromady? Režie M. F. Adler, J. Maurer 04:25 Prima SVĚT

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

www.metro.cz 5. prosince 2013 30PROGRAM NA 31. PROSINCE 2013 ČT SPORT HBO COMEDY PRIMA COOL HBO NOVA CINEMA SMÍCHOV TV BARRANDOV FANDA PRIMA LOVE PRIMA ZOOM ČT ART / ČT :D HBO 2 05:30 Marlene a Konstantin (57) 06:20 Animáček Pokémon, Littlest Pet Shop, Beyblade a Šmou- lové. Animované filmy 08:25 Hvězdy na cestách 08:50 Malý Bobeš ve městě Rodinný film (1962) 10:35 Most do země Terabithia Fantasy film (USA, 2007) 12:30 Cesta do Sudánu Drama (SRN, 2010) 14:20 Táta nebo milenec Komedie (Francie, 1991) 16:30 Hej-rup! Satirická komedie (1934) 18:20 Hlavní zprávy 18:35 Asterix a Vikingové Animovaný film (Francie/Dánsko, 2006) 20:05 Vtip za stovku! Václav Vydra, Michal Novotný a Ruda z Ostravy uvádějí soutěž, kde vítězný vtip dostane speciální prémii. Host pořadu – Veronika Žilková 21:05 Barrandovský silvestr Scénky, písničky, salvy smí- chu, co víc si na SIlvestra přát? Kateřina Brožová, Aleš Cibulka a hlediště plné slavných tváří! 00:05 Vtip za stovku! 00:55 Barrandovský silvestr 03:55 Kurňa, co to je? 08:00 SAS: Výcvik speciálního komanda I (2) 09:00 Třetí hlídka (21) 09:45 Chicago Blackhawks- -LA Kings 11:35 Spenglerův pohár 13:35 Teleshopping 13:50 Kobra 11 XII (2) 14:35 European Poker Tour 12 (23) 15:25 Teleshopping 15:30 Hvězdná brána: Atlantida IV (13) 16:15 SAS: Výcvik speciálního komanda I (2) 17:20 Teleshopping 17:25 Mistři aukcí II (13) 17:50 Třetí hlídka (21) 18:40 Kobra 11 XII (3) 19:30 Hvězdná brána: Atlantida IV (14) 20:20 Kobra 11 XVI (15) Kriminální seriál (SRN, 2011) 21:10 Kobra 11 XIII - pilot (1) 22:00 Sexy amatérky Playboye 22:25 Erotické příběhy 22:55 Hotel Lolita 00:00 Red News 00:05 Žhavé kočky 00:30 Sexy amatérky Playboye 01:00 Erotické příběhy 01:25 Hotel Lolita 02:30 Žhavé kočky 03:00 Mistři aukcí II (13) 03:20 Spenglerův pohár 05:20 Přestávka ve vysílání 06:40 Ben 10 (104) 07:05 Já a moje příšera Dobrodružný film (USA, 2007) 08:55 Rango Animovaný film (USA, 2011) 11:00 Jak básníci neztrácejí naději Komedie (2004) 12:55 Odložené případy IV (20) 13:35 Upíří deníky IV (2) 14:25 Oskar Komedie (Francie, 1967) 15:55 Jen přes její mrtvolu Romantická komedie (USA, 2008) 17:30 Mořský vlk (1/2) Dobrodružný film (SRN, 2009) 19:10 Upíří deníky IV (3) 20:00 Záměna Komedie (USA, 1983). Hrají: E. Murphy, D. Aykroyd, D. Ameche, R. Bellamy, J. Lee Curtisová a další 22:00 Škola hada Akční komedie (Hongkong, 1978) 00:00 Brak Komedie (2002) 01:30 Má matka špionka Komedie (USA, 2000) 03:00 Teleshopping 03:15 Škola hada Akční komedie (Hongkong, 1978) 11:15 Jsem do tebe blázen II (10) 11:50 Aj múdry schybí (5) 12:55 Hezké sny Romant. komedie (2007) 14:30 Dharma a Greg (4,5) 15:15 Plný dům III (9) 15:40 Desítka 15:45 Přátelé II (17) 16:10 Zlatá sedmdesátá (21) 16:35 Správná Susan (31) 16:55 Desítka 17:00 Na zdraví! (13,14) 17:50 Plný dům III (10) 18:20 Tučňáci z Madagaskaru II (38) 18:40 Flintstoneovi (143) 19:10 Spongebob v kalhotách (65) 19:35 Scooby-Doo znovu na stopě (4) 20:00 Přátelé II (18) Komediální seriál (USA, 1994) 20:25 Zlatá sedmdesátá (22) 20:50 Malý Nicky – Satan Junior Komedie (USA, 2000) 22:25 Desítka 22:30 TELE TELE 22:55 Desítka 23:00 Na zdraví! (13,14) 23:45 Desítka 23:50 TELE TELE 00:15 Aj múdry schybí – Silvestr 02:00 Jsem do tebe blázen II (10) 02:20 Dharma a Greg (4, 5) 08:45 Teleshopping 09:00 Ricardovy recepty X (143) 09:25 Báječné dorty II (4) 10:10 Madla z cihelny 12:00 Prolhané krásky II (13) 12:50 Nouzové přistání II (2) 13:15 Will & Grace IV (6) 13:35 Deník zasloužilé matky IV (13) 14:00 Diagnóza vražda V (10) 14:50 Ally McBealová IV (8) 15:45 Ošklivka Betty II (5) 16:35 Dallas (251) 17:30 Ricardovy recepty X (144) 17:55 Vítejte doma VIII (13) 18:45 Máte doma uklizeno? Dokument USA I (15) 19:15 Jak jsem poznal vaši matku I (10) 19:40 Deník zasloužilé matky IV (14) 20:05 Sběratelé kostí VIII (13) Mělký hrob. Kriminální seriál, USA 2012. Hrají: E. Deschanelová, D. Borea- naz, M. Conlinová a další 20:55 Castle na zabití V (19) 21:50 Sex ve městě II (13) 22:20 Sex ve městě II (14) 22:50 Právo a pořádek XX (5) 23:40 Volejte Věštce 01:45 Sex ve městě II (13, 14) 02:30 Pravá tvář vášně (121) 03:10 Hříšná láska (55) 03:55 Spravedlnost v krvi (20) 04:35 Spravedlnost v krvi (21) 08:15 Zápisky lovce krokodýlů III (7) 09:10 Očima svědků: Japonská tsunami 10:00 Megakatastrofy II (1) 10:50 Tajemství věcí kolem nás (4) 11:40 Na orbitě: Jak satelity řídí náš svět 12:40 Zvířecí armageddon (7) 13:30 Lovec monster (2) 14:20 Svět Vikingů (1) 15:15 Kdo napsal Nový zákon? (3) Dokument (VB, 2003) 16:10 Ushuaia – výpravy do divočiny (2) 18:05 Lonely Planet: Neprobádané cesty (5) 18:55 Himálajem s Michaelem Palinem (3) 20:00 Ztracené ostrovy Pacifiku Dokument (USA, 2011) 21:00 Největší tajemství historie II (4) 21:55 Americké námořnictvo versus piráti 22:50 Forenzní vyšetřovatelé II (7) 23:40 Létání s kondory 00:35 Moderní veterináři se Stevem Irwinem (3) 01:25 Bouřlivá Země II (2) Zánik hvězdy 02:15 Zázračná planeta: Budoucnost (1) 12:55 Paličky 13:00 Báječná show 14:15 Mimozemšťan 14:30 Chytrost nejsou žádné čáry 14:45 Biblická pátrání II 15:00 Náš (ne)povedený kabaret 15:50 Méďové na cestách 16:00 Malý televizní kabaret 16:30 Křeček v noční košili (4/6) 17:15 Pohádky z mechu a kapradí 17:20 Jája a Pája 17:30 Tři prasátka 17:40 Planeta YÓ 18:40 Zprávičky 18:45 Večerníček – O krtkovi 18:50 Kašpárek v rohlíku 19:45 Čtení do ouška 20:00 Bob a Bobek Grand šou Silvestrovský Večerníček – tentokrát pro dospělé (1980) 20:15 Netopýr Silvestrovské představení operety J. Strausse ml. z Vídeňské státní opery 23:00 Maxipes Fík filmuje Animovaný film (1978) 23:15 Dopisy v krajkách 00:00 Erik Viking Komedie (VB/Švéd., 1989) 01:30 Slavova sněhová show 02:30 Nikdy nebude konec 03:00 Nový cirkus Berzerk (1/2) 06:00 Amazing Spider-Man 08:15 Představ si Drama (Pol./Fr., 2012) 10:00 Můj život bez vás Komediální drama (Francie, 2011) 11:35 Zamilovaní Romantické drama (USA, 2011) 13:05 Koupili jsme zoo Rodinné komediální drama (USA, 2011) 15:05 Raubíř Ralf Animovaný film (USA, 2012) 16:45 Deník malého poseroutky 3 Rodinná komedie (USA/Kanada, 2012) 18:20 Kvartet Komedie (VB, 2012) 20:00 Amazing Spider-Man Akční komiksová sci-fi (USA, 2012). Hrají: A. Garfield, E. Stoneová, R. Ifans a další. Režie M. Webb 22:15 Muži v černém 3 Akční sci-fi komedie (USA, 2012) 00:00 Madonna: The MDNA Tour 02:00 Koupili jsme zoo Rodinné komediální drama (USA, 2011) 04:00 Život pod vodou 06:30 MČR v bleskovém šachu 07:30 Vánoční turnaj fotbalových internacionálů 2013 08:00 Panorama 08:30 Minuty dobrodružství 09:30 Sportfilm: Sportu zdar 09:50 MS freestyle motokros 2013 Čína 10:45 Běžkotoulky 11:00 Panorama 11:15 Silvestrovské derby Přímý přenos fotbalu 13:20 Česko-Slovensko Přímý přenos hokeje 16:00 BBV po 25 letech 16:20 Squash: Prague Open 2013 16:50 Deník NHL 17:20 USA-Kanada Přímý přenos hokeje 20:00 Sport 2013 Sportovní vrcholy ve vysílání programu ČT sport v roce 2013 00:05 Česko-Slovensko Záznam hokeje 01:45 Deník NHL 02:10 Squash: Prague Open 2013 02:40 Silvestrovské derby Záznam fotbalu 04:40 FIBA World Basketball 05:05 Turnaj mistrů v kulečníku 05:40 Čtyřka sport 09:25 Zajatci předměstí II (9) 09:45 Průměrňákovi IV (14) 10:10 Promiň, jsi ženatý! Komedie (USA, 1992) 11:50 Kočky netančí Animovaný film (USA, 1997) 13:00 Viceprezident(ka) (1) 13:30 Viceprezident(ka) (2) 13:55 Viceprezident(ka) (3) 14:20 Viceprezident(ka) (4) 14:45 Viceprezident(ka) (5) 15:10 Viceprezident(ka) (6) 15:35 Viceprezident(ka) (7) 16:05 Viceprezident(ka) (8) 16:35 Zasažen bleskem Komedie (USA, 2012) 18:00 Promiň, jsi ženatý! Romantická komedie (USA, 1992) 19:40 Zajatci předměstí II (9) 20:00 Mizerná výchova II (7) Komediální seriál, (VB 2013). Hrají: J. Whitehall, M. Go- mezová, M. Horne a další 20:35 Paul Dobrodružná sci-fi ko- medie (USA/VB, 2011) 22:20 Zahulíme, uvidíme 3 Komedie (USA, 2011) 23:45 Girls II (1) 00:15 Girls II (2) 00:40 Girls II (3) 01:10 Girls II (4) 01:40 Girls II (5) 02:10 Girls II (6) 06:35 Bobovy burgery (12, 13) 07:20 Takoví normální mimozemšťané VI (1) 07:45 Hvězdná brána VII (19) 08:30 Polda a polda (3) 09:30 Ztraceni IV (4) 10:10 Takoví normální mimozemšťané VI (2) 10:35 Těžká dřina 11:05 Kdo přežije: Fidži (14) 11:55 Pekelná výzva 12:50 Akta X VIII (3) 13:40 Star Trek: Vesmírná loď Voyager VII (9) 14:30 Simpsonovi XII (4, 5) 15:20 Bořiči mýtů III (15) 16:20 Hvězdná brána VII (20) 17:10 Jmenuju se Earl IV (18) 17:35 Ztraceni IV (5) 18:25 Simpsonovi XII (6, 7) 19:15 Bořiči mýtů III (16) 20:15 To nejlepší z Top Gearu (1) Speciální díl motoristického magazínu představuje nejlepší scény ze série 2012–2013 21:15 Teorie velkého třesku III (12) 21:40 Lovci duchů VI (15) 22:30 Country Club: První směna Komedie (2009) 23:10 Zprávy TV Onion Komedie (USA, 2008) 00:45 The Big Bang Theory III (12) 06:00 Sherlock Holmes: Hra stínů 08:05 Před kamerou X (52) 08:35 Žhavé výstřely Akční komedie (USA, 1991) 10:00 Hotel Transylvánie Animovaná rodinná komedie (USA, 2012) 11:35 Tři moulové Komedie (USA, 2012) 13:10 Ztracen na Sibiři Komedie (SRN/Rusko, 2012) 14:50 Nadějný rok Dobrodružná komedie (USA, 2011) 16:30 Madonna: The MDNA Tour 18:35 Mocný vládce Oz Fantasy (USA, 2013) 20:45 Diktátor Crazy komedie (USA, 2012). Hrají: S. B. Cohen, A. Fariso- vá, B. Kingsley, S. Badreya. Režie L. Charles 22:10 Sedm psychopatů Krimikomedie (VB, 2012) 00:10 Silvestrovské filmové překvapení 02:10 Holky na tahu Komedie (USA, 2012) 03:35 Princ a pruďas Dobrodružná fantasy komedie (USA, 2011) 05:15 Omluva slonům

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

31PROGRAM NA 1. LEDNA2014 CS FILMPRIMAČT2ČT1 NOVA ÓČKO GOLD 06:00 Po stopách hvězd Dagmar Havlová 06:30 Obušku, z pytle ven! Pohádka (1955) 07:45 Kam slunce nechodí Komedie (1971). Hrají: I. Janžurová, V. Menšík, M. Drahokoupilová a další 08:50 Funebrák Komedie (1932). Hrají: V. Burian, J. Rovenský, T. Pištěk a další 10:20 Elixír a Halíbela Pohádka (2002). Hrají: L. Šafránková, J. Abrhám, J. Strach a další 11:15 Lotrando a Zubejda Pohádka (1996). Hrají: J. Strach, B. Seidlová, J. Pecha, J. Lábus a další 13:00 Novoroční projev prezidenta republiky Miloše Zemana 13:15 Koloběžka První Pohádka (1984). Hrají: D. Patrasová, J. Čenský, J. Molavcová a další 14:30 Jára Cimrman ležící, spící Komedie (1983). Hrají: Z. Svěrák, V. Kaplanová, P. Čepek, J. Abrhám, L. Šafránková a další. Režie L. Smoljak 15:55 Kozí příběh se sýrem Animovaný film (2012). Prostořeká Koza se vrací! Tentokrát vás zavede do světa českých pohádek 17:15 Dešťová víla Pohádka (2010). Hrají: V. Kerekesová, J. Gottwald, M. Donutil, S. Stašová, J. Dulava, J. Sedláčková a další 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 19:57 Losování Sportky a Šance 20:00 Vrásky z lásky Komedie (2012). Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý v komedii o střetnutí dvou lidských osudů a charakterů. Dále hrají: I. Trojan, L. Vlasáková, A. Geislerová, T. Medvecká, J. Jirásková, T. Vilhelmová, V. Preiss, J. Skopeček a další. Režie J. Strach 21:40 Pěnička a Paraplíčko Kriminální komedie (1970). Rada Vacátko se ujímá zvláštního případu nešťastně zamilovaného kasaře a prostitutky Anči zvané Paraplíčko. Hrají: J. Marvan, J. Bláha, R. Br- zobohatý, J. Bohdalová, B. Šmída, J. Štěpničková a další. Režie J. Sequens 23:13 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:15 Operace Banzaj Komedie (Francie, 1982). Coluche jako pojišťovací agent, pro kterého žádná země není dost vzdálená a žádná pře- kážka dost velká. Dále hrají: V. Mairesseová, D. Kaminka, F. Perrot a další. Režie C. Zidi 00:55 Funebrák Komedie (1932) 02:25 Sváteční slovo psychiatra a spisovatele Jaroslava Maxmiliána Kašparů 02:30 Zajímavosti z regionů 02:55 Postřehy odjinud Finsko očima Petra Voldána 03:05 Široká duše Dokument (2006) 03:55 Pytlákova schovanka Komedie (1949) 06:00 Bonbonky světa 06:20 Sarvamangalam Dokument (1999) 07:20 Lední medvědi očima skrytých kamer (1, 2/2) 09:05 Na cestě po Jižním Tyrolsku Dokument (2008) 09:30 Legendární mořský had Dokument (Francie) 10:25 Neobyčejné ženy: Coco Chanel Dokument (VB, 2011) 11:15 Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků 2014 Přímý přenos 13:45 Novoroční promluva synodního seniora Joela Rumla 13:55 Zlatý oříšek 2013 Záznam 15. ročníku pře- dávání cen talentovaným dětem z Divadla na Orlí 14:50 Galantní slavnosti Komedie (Francie/ Rumunsko, 1965). Hrají: J.-P. Cassel, P. Avron, M. Duboisová, G. Casileová, J. Richard a další. Režie R. Clair 16:20 Společný výslech: Jiří Grygar a Dominik Duka 17:00 Charles - osud prince (1/2) Dokument (Francie) 18:00 Novoroční ekumenická duchovní slavnost Přímý přenos 19:00 Královny savany - krásné a nezkrotné (3/6) Umění mateřství a výchovy. Přírodopisný dokument (Francie) 19:50 Krásy evropského pobřeží: Nejsevernější mys 20:00 Věra 68 Dokumentární portrét Věry Čáslavské, nejúspěš- nější české (českosloven- ské) sportovkyně všech dob (2012). Režie O. Sommerová 21:35 Francouzský polibek Romantická komedie (USA/VB, 1995). Spořádaná Američanka Kate se vydává do Francie, aby získala zpět záletného snoubence. Hrají: M. Ryanová, K. Kline, T. Hutton, J. Reno, F. Cluzet, S. Anbehová a další. Režie L. Kasdan 23:25 Decentní večer Scénky a písničky členů divadla Semafor (1978). Hrají a zpívají: M. Šimek, L. Sobota, P. Nárožný, P. Bobek, V. Sodoma, K. Vosmanská, M. Pale- ček, M. Janík a další 00:15 To byla Česká soda S Václavem Postránec- kým zavzpomínáme na kultovní Českou sodu. Nenechte si ujít P. Čtvrtníčka, M. Šteindle- ra, D. Vávru a další (2007) 01:05 Poslední šance pro severní bílé nosorožce 01:55 Pološero - Síla myšlenky Dokumentární cyklus (2011) 02:20 Etiketa 02:30 Zlatý oříšek 2013 03:25 Divnopis - Postoloprty 03:30 Trénink na maminku 03:55 Hraje vám... Stříbrňanka 04:25 Starobrněnský klášter 04:35 Mosty Tomáše Halíka 05:00 MUDr. Josef Podmolík 05:30 Kanadská soda 06:10 Jen počkej, zajíci! Animovaný seriál 06:20 Liga spravedlivých: Krize na dvou Zemích 07:30 Mr. Bean Pan Bean se vrací. Komediální seriál (VB, 1989–1995) 08:00 Dobrý voják Švejk Komedie (1956) 09:50 Mezi námi zvířaty Animovaný film (SRN/USA, 2006) 11:15 Freonový duch Komedie (1990) 13:00 Novoroční projev prezidenta republiky Miloše Zemana 13:20 Všichni musí být v pyžamu Komedie (1984) 14:45 Mr. Bean Udělej si sám, pane Beane. Komediální seriál (VB, 1989–1995) 15:15 Šmankote, babičko, čaruj! Pohádka (1998). Hrají: V. Kaplanová, N. Kon- valinková, J. Přeučil, L. Vondráčková a další 16:25 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Animovaná komedie (USA, 2008). Zvířecí hrdinové uniknou z Madagaskaru, ale poté ztroskotají v africké divočině 17:50 Poslušně hlásím Komedie (1957). Švejk v nepřekonaném he- reckém podání Rudolfa Hrušínského na cestě do Českých Budějovic. Dále hrají: S. Beneš, J. Marvan, M. Nedbal a další 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Čertova nevěsta Pohádka (2011). V království krále Bořivoje chybí ke štěstí jen následník trůnu. Netrpělivá královna se trápí a pro potomka je ochotná i upsat se peklu. Zakrátko se jí narodí dcera, podmínka je však krutá, v den svých osmnáctých narozenin se princezna má stát Luciferovou nevěstou. Naštěstí se pekelníkovi do cesty postaví statečný Štěpán. Hrají: E. Josefíková, V. Šanda, K. Zima, S. Laurinová, D. Suchařípa, F. Němec, B. Munzarová a další. Režie Z. Troška 22:10 Těžký zločin Thriller (USA, 2002). Mladá advokátka a stár- noucí zahořklý právník na stopě spiknutí, které má utajit viníka hrůzné- ho zločinu. Hrají: A. Juddová, M. Freeman, A. Scott, J. Caviezel a další. Režie C. Franklin 00:05 Všichni musí být v pyžamu Komedie (1984). Hořká komedie o muži, který chtěl šetřit své zdraví a stal se kontrolorem nemocných. Ale i toto zaměstnání ho přivedlo k dalšímu infarktu. Hrají: F. Husák, I. Janžurová, J. Kemr, M. Rosůlková a další. Režie J. Papoušek 01:25 Novashopping 02:00 P. F. 02:40 Áčko 03:25 DO-RE-MI 04:15 Andílci (130) Telenovela (Rum., 2008) 05:00 Novashopping 06:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 07:00 Zlaté jitro Největší hity pro pohodové ráno 08:00 České zlato Největší česko-slovenské hity 09:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 10:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 11:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 12:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 13:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 14:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 15:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 16:00 Zlaté osmdesátky Největší hity z kazeťáků 17:00 Zlaté devadesátky Největší hity z cédéček 18:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 19:00 Zlaté hity Největší hity 60. až 90. let 20:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 21:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 22:00 Rock za rockem Největší hity pro opravdové rockery 23:00 Zlaté snění Největší hity pro bezesnou noc ÓČKO 06:00 Ranní Fresh Vstávání s muzikou 09:00 Millennium Největší hity nového milénia 10:00 Óčko News Silvestrovské kachny 10:05 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko News Silvestrovské kachny 12:05 Simply the Best Ty největší hity všech dob 13:00 Óčko hity 14:00 Óčko News Silvestrovské kachny 14:05 Na plný koule Kdo si troufne? Uvádí Denisa a Místy 16:00 Óčko News Silvestrovské kachny 16:05 TOP 30 CZ & SK 2013 Kdo prorazil v roce 2013? 18:00 Óčko hity 19:30 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Devadesátky v devět Největší hity 90. let 21:45 Fashion Time – Best of 2013 To nej z roku 2013 s Lenkou a Martinou 22:00 Millennium Největší hity nového milénia 23:00 Love Zone Hodina plná lásky + SMS chat 00:00 Óčko flirt Proud klipů 12:00 Božská Ema Životopisný film (1979). Hrají: B. Turzonovová, J. Kukura, J. Adamíra a další. Režie J. Krejčík 14:00 Šípová Ruženka Pohádka (Slovensko, 1990). Hrají: D. Dinková, G. Burkhard, J. Adamovič, J. Winter, Z. Studenková a další. Režie S. Párnický 15:35 DVD Aréna Pořad, který představuje nové české i zahraniční filmy uváděné na domá- cí trh na DVD a blu-ray nosičích 16:00 To neznáte Hadimršku Komedie (1931). Kariéra i postavení ctnostného účetního Popelce Hadimršky je ohrožena ve chvíli, kdy se jeho jméno dostane do textu bulvární písničky... Hrají: V. Burian, M. Valentová, J. Plachta, Č. Šlégl, J. Marvan a další. Režie K. Lamač, M. Frič 18:00 Rakev ve snu viděti... Kriminální komedie (1968). Přes mimořádné nápady vedoucího Felixe Pacínka, muže s temnou minulostí, se do hotelu U bezhlavého rytíře hosté nehrnou, a tak je dost času na zápletky ko- lem černých vojenských kufrů. V jednom z nich ukrývá všehoschopná banda svůj dvoumiliono- vý lup. Hrají: J. Schneider, J. Obermaierová, Z. Dítě, F. Peterka, O. Velen, Z. Řehoř, J. Skopeček a další. Režie J. Mach 19:40 Dobrou noc, děti 20:00 Florenc 13.30 Komedie (1957). V autobusu na lince mezi Prahou a Karlovými Vary se sejde pestrý vzorek cestujících, kteří se liší jak svou mentalitou, tak mravy. Konflikty mezi nimi zavdávají příležitost k mnoha komediálním gagům, nechybějí ani zhmotnělé sny či dokonce prvky sci-fi, když se autobus vznese jako letadlo do oblak. Hrají: J. Bek, S. Daníčková, V. Thielová, D. Medřická a další. Režie J. Mach 21:30 Poslední lup Horor (1987). Černá groteska o mladém lupiči, který se nechá oklamat falešnými poklady a stane se obětí upírů. Hrají: F. Husák, Z. Martínek a další. Režie J. Barta 22:00 Bílá nemoc Drama (1937). Slavný pacifistický film pře- svědčuje, že s násilím je třeba zápasit. Když válečnickou naladěnou zemi s mocným vůdcem v čele začne kosit zhoubná epidemie, lékař, jenž jako jediný má účinný lék, si klade za podmínku zastavení válečných příprav. Ale zfanatizovaný dav přestává být přístupný jakékoli logické argu- mentaci. Hrají: H. Haas, B. Karen, Z. Štěpánek, L. Boháč, J. Průcha a další. Režie H. Haas 06:05 Anastázie (1997) Animovaný film (USA, 1997) 07:40 Roboti Animovaný film (USA, 2005) 09:20 Tři muži ve sněhu Komedie (1936). Hrají: H. Haas, J. Plachta, V. Borský, V. Ferbasová a další. Režie V. Slavínský 11:10 Útěk na Horu čarodějnic Sci-fi thriller (USA, 2009). O Hoře čarodějnic koluje řada legend a pověstí. A právě sem míří souro- zenci Sára a Seth, kteří oplývají nadpřirozenými schopnostmi. Hrají: D. Johnson, A. Ludwig, C. Hinds a další. Režie A. Fickman 13:00 Novoroční projev 13:15 Mach a Šebestová k tabuli! Animovaný film pro děti (1985). Dvojice žáků ze III. B získala kouzelné sluchátko a spolu se psem Jonatánem, třídní učitelkou a dalšími spolužáky prožívají neuvěřitelná dobrodružství... Režie A. Born, M. Macourek a J. Doubrava 14:40 Přednosta stanice Veselohra (1941) 16:15 Dvojčata Komedie (USA, 1988). Hrají: A. Schwarzene- gger, D. DeVito, K. Pres- ton, Ch. Webb a další. Režie I. Reitman 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Percy Jackson: Zloděj blesku Dobrodružný film (Kanada/USA, 2010). Na začátku 21. století sestoupí antičtí bohové z bájného Olympu na zem a vstoupí do života zakřiknutého teenagera Percyho Jacksona. Překvapený chlapec se dozvídá, že je synem boha moří Poseidona a že ho Zeus viní z krádeže své magické hole, která dokáže zničit svět... Hrají: L. Lerman, B. T. Jackson, S. Bean, P. Brosnan, A. Daddario a další. Režie Ch. Columbus 22:30 Bláznivá svoboda Komedie (USA, 2010). Tommy právě opouští vězení připravený na druhou šanci. Nastěhuje se k milující sestře Viki, která mu dělá i matku, a k jejímu cynickému manželu Edovi... Hrají: S. Weaverová, R. Liotta, J. Tripplehornová, T. Allen, J. Simmons a další. Režie T. Allen 00:25 T.M.A. Horor (2009). Nejasné obrazy dávných událostí dostávají temné kontury. Hrají: I. Franěk, L. Krobo- tová, M. Kożuchowska, M. Dlouhý, A. Hryc a další. Režie J. Herz 02:15 Přednosta stanice Komedie (1941). Hrají: V. Burian, J. Marvan, A. Zacpal, Z. Kabátová a další. Režie J. Sviták 03:45 Autosalon

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/

SIMPLY CLEVER mujrapid.cz skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz Vzorová kalkulace modelu Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI/63 kW: Cena vozu 284 900 Kč, délka financování 60 měsíců, splátka předem 85 470 Kč (30 %), výše úvěru 199 430 Kč, pravidelná měsíční splátka úvěru 3 402 Kč, RPSN 14,5 %, úrok 9,2 %, nerovnoměrná poslední splátka 56 980 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 932 Kč, celkové platby úvěru vč. pojištění 292 907 Kč. Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení (10% spoluúčast, bez zabezpečení) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (48 měsíců). Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100km, 99–134 g/km Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu můžete nyní mít za 284 900Kč vůz s motorem 1,2 TSI/63 kW a s výbavou jako klimatizace, rádio Blues, přední mlhovky, šest airbagů aj. V ceně je i čtyřletá záruka, a navíc si ještě odvezete kompletní zimní kola zdarma! Navštivte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA a uvidíte sami. SKOČTE SI PRO FRESH SKOČTE SI PRO FRESH Nová ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

http://www.floowie.com/en/read/meto-tv-guide-2013/