METRO 14.11.2013http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Čtvrtek, 14. listopadu 2013 Č. 218, www.metro.cz DAVIS CUP. OD PÁTKU DO NEDĚLE V SRBSKUČEŠTÍ TENISTÉ UŽ VĚDÍ, KDO ZÍTRA NASTOUPÍ DO DVOUHER STRANA 27 Svátek slaví: Sáva Min. 30 Max. 70 Bacon vyšel na 3 miliardy Rekord mezi vydraženými uměleckými díly, který dosud držel obraz Výkřik od Edvarda Muncha, překonal triptych Francise Bacona Tři studie Luciana Freuda. STRANA 12 Kmotrou Vánočního dárku je i Lucka Bílá Muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová (uprostřed) už podruhé křtila své nové album Vánoční dárek. Poprvé se tak stalo první listopadovou sobotu v jejím rodném městě na Rtyňském hudebním festivalu. Tehdy se kmotry desky stali trutnovský starosta Ivan Ada- mec a jeho kolega Zdeněk Špringr ze Rtyně v Podkrkonoší. Druhý křest proběhl včera – ve vydavatelství se ho ujali zpěváci Lucie Bílá, která s Nývltovou na albu nazpívala jeden z duetů, a Václav Noid Bárta. ČTK – KATEŘINA ŠULOVÁ inzerce Sobotka už dostal slib Prezident Miloš Zeman včera ujistil předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, že mu na příští společné schůzce dá pověření, aby konečně mohl jednat o sestavení vlády. STRANA 6 Mladí se rádi drží máminy sukněMamánci. Vydělávají, přesto se nechávají živit. Důvod. Nemají zodpovědnostSTRANA 8

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 14. listopadu 2013 02PRAHA Na nástupišti vymění lavice inzerce ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Zápach moči vás už neprásk- ne přes nos v Peterské, Týn- ské či Kamzíkové ulici. Vede- ní hlavního města chce totiž nechat uklízet místa v cent- ru Prahy, kde lidé často močí přímo na ulici. Zápach tak zmizí například i z podcho- du pod Wilsonovou ulicí u Státní opery. Úklid bude mít na starosti Technická správa komunikací, která na něj do- stane tři miliony korun. „Čiš- tění patnácti nejznečištěněj- ších míst je součástí naší kon- cepce zlidštění Prahy, do kte- ré patří také opravy záchod- ků a zkulturnění městské hromadné dopravy, protože není nic příjemného nechat se každý den něčím vysmra- dit,“ říká primátor Tomáš Hu- deček. Dodává, že město proza- tím vytipovalo rizikových 15 ulic, které se budou oplacho- vat vodou a chloraminem. „Tyto lokality by se měly čis- tit jednou denně. Podotý- kám, že se jedná o návrh pro příští rok,“ doplňuje mluvčí Technické správy komunika- cí Tomáš Mrázek. ČTK Dřevěné lavičky na nástupištích potře- bují opravit. Na Ná- rodní se již nevrátí. Chtěli jste si zpříjemnit čeká- ní na metro posezením na la- vičce, ta byla ale poškrábaná, polepená nálepkami a zaneřá- děná špínou? Dřevěné desky laviček na nástupištích se stá- vají častým terčem vandalů. Ve špatném stavu jsou třeba ve stanici Smíchovské nádra- ží. „Plánujeme v této stanici la- vičky opravit 15. prosince,“ říká mluvčí dopravního podni- ku Aneta Řehková. Ta dodává, že výměny dřevě- ných desek se dočkají i lavice v dalších stanicích. „Opravy dřevěných laviček na nástupiš- tích provádíme průběžně dle jejich stavu a možností,“ vy- světluje Řehková. Včera byly takto vyměněny lavičky například ve stanici metra linky A Skalka. 1UDÁLOSTI Prahu v noci ovládne móda. Hned dvakrát Příští rok v březnu a září se v Praze uskuteční akce Prague Fashion Night, která se poprvé konala v květnu. Módní projekt, který se letos pořádal především v buticích na Starém Městě, se má rozšířit na Václavské náměstí a do ulice Na Příkopě. Včera to oznámily orga- nizátorky akce Karolína Bosáková z agentury Unique One a Barbora Bergová z BB Media Consulting. „Po vzoru světových akcí chceme Prague Fashion Night zorganizovat dvakrát do roka,“ řekla Bergová. Akce se uskuteční 27. března a 10. září. FASHION WEEK Nové lavičky Kromě dřevěných desek, na které si cestující mohou na nástupištích sednout, začíná doprav- ní podnik do nových a kompletně zrekonstruo- vaných stanic umisťovat plechové lavičky. ● Ty se do konce příštího roku objeví ve čtyřech nových stanicích prodloužené trasy metra lin- ky A na Motol. ● Dřevěné lavičky nahradí také ve stanici metra Národní třída, která je momentálně uzavřena kvůli výstavbě obchodně-administrativního centra Quadrio. ● Do budoucna by mohly nové lavičky být také ve stanici Invalidovna a Opatov. ● Jaké lavičky vám více vyhovují k sezení? Napiš- te nám na e-mail adam.vachal@metro.cz. Špinavé ulice. Město je bude denně čistit Své příspěvky posílejte na: mms@metro.cz nebo www.metro.cz/hlidac Metro hlídač Staňte se redaktorem Metra – a vydělejte si! O všem, co se v Praze děje, víte nejlíp vy. Po- šlete nám zprávu, fotku nebo video. Nejlepší fotky otiskneme a jejich autor získá až 800 korun.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

03PRAHA Po Evropské třídě v Praze 6 tramvaje v sobotu jezdit neza- čnou. Slibovaného obnovení provozu se tak lidé ještě nedo- čkají. Dopravní podnik ozná- mil, že výluka potrvá o deset dní déle. Tramvaje by měly po celé Evropské začít jezdit až od 26. listopadu, trať je při- tom uzavřena už téměř půl roku. Částečného obnovení tramvajového provozu v úse- ku Vítězné náměstí – Bořislav- ka se lidé dočkali na konci říj- na. Provoz na zbytku trati měl být obnoven tuto sobotu. Cestující tak nadále budou muset v úseku Dejvická – Di- voká Šárka využívat náhradní autobusy X20 a X26. ROW inzerce Evropská. Ještě to nepojede Ostrov Štvanice se změní. Ale zatím není jasné jak. Praha sice vyhlásila výsledky architektonické soutěže na bu- doucí podobu ostrova, odbor- ná porota ale první místo neu- dělila. „Po dlouhých debatách jsme se rozhodli první cenu neudělit. Je otázkou, zda lze vůbec rozhodnout o budoucí podobě ostrova bez celkové vize Prahy,“ vysvětlil rozhod- nutí komise pražský primátor Tomáš Hudeček. Kdy a zda bude nějaký návrh uskuteč- něn, bude muset rozhodnout rada a zastupitelstvo. Podle předsedkyně komise Aleksan- dry Udženije je v rozpočtu hlavního města připraveno až 15 milionů korun na projekto- vou dokumentaci. Práce na úpravách by podle ní měly tr- vat minimálně pět let a celko- vé náklady není v současné době možné určit. Město všechny návrhy od 10. prosin- ce na měsíc zpřístupní v Kaf- kově domě. Jana Nečasová-Nagyová ČTK ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Hledá miss Casting na Českou Miss se koná 23. listopadu v Obchodním centru Cho- dov. V porotě zasedne třeba Michaela Maláčová (na snímku) a Libor Bou- ček. Ti vyberou osm fina- listek, které čeká cesta na Mauritius. Začíná ve 13 hodin. MAFRA První místo soutěže na obnovu ostrova nebylo vyhlášeno, jen jedno druhé a dvě třetí místa. ● Soutěž probíhala dvoukolo- vě. Do prvního kola bylo při- hlášeno osmdesát návrhů. Porota vybrala osm postupují- cích do druhého kola, z nichž každý byl oceněn částkou 300 tisíc korun. ● Druhé místo získalo studio RKAW, které chce zachovat atmosféru Štvanice. Návrh ob- sahuje několik možných vari- ant budoucnosti ostrova, počí- tá třeba s lávkou z Rohanské- ho ostrova. Pracuje i s mož- ností stavby nového objektu na několika místech nebo se zbouráním současných staveb tenisového klubu. Za druhé místo získal ateliér částku 600 tisíc korun. ● Třetí cenu dostaly návrhy č. 23 a 43. První by mohl Pra- ze a jejím občanům přinést nový typ městské krajiny. Štva- nici ponechává zelenou, čímž navazuje na tradici pražských ostrovů. Návrh číslo 43. zaujal porotu zejména mimořádně kvalitní analýzou v textové části. Oba tyto návrhy byly oceněny částkou 400 tisíc korun. Do soutěže přihlásili architekti osmdesát možných podob budoucí Štvanice Místní sdružení ODS v Zličíně včera vyloučilo Janu Nečaso- vou, dříve Nagyovou. Spo- lustraníci z Prahy 13 již dříve vyzvali současnou manželku exšéfa vlády i ODS, aby člen- ství ve straně zvážila. Nagyo- vá je stíhána například kvůli korupci tří bývalých poslanců ODS, kteří se vzdali mandátu a údajně za to přijali místa ve firmách se státní účastí. ČTK Policisté objasnili letitý „pomníček“ Kriminalisté v uplynulých dnech vyřešili téměř 20 let starou vraždu muže z Prahy 4 a v souvislosti s ní obvinili čtyři muže. Jeden měl vraždu napláno- vat, další ji objednal a zaplatil dvěma mužům, kteří oběť zastřelili. Honička v ulicích metropole Šest policejních vozů vče- ra odpoledne pronásledo- valo a dostihlo v praž- ských ulicích vůz Citroën Picasso, který zloděj ukra- dl v Milovicích. Řidič ujíž- děl s vozem i přesto, že mu policisté prostřelili jedno z kol. ČTK Zprávy krátce Soutěž nemá vítěze. Co bude dál se Štvanicí? Nagyová. Skončila Více najdete na WWW.METRO.CZ

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 14. listopadu 2013 04PRAHA Odložené děti se už nebudou v létě péct. Nové schrán- ky mají klimatizaci. Pražské GynCentrum v Hlou- bětíně se jako druhé místo v zemi může chlubit zcela no- vým typem babyboxů. První taková skřínka, do které mat- ka může své čerstvě naroze- né dítě odložit, pokud se ne- může nebo nechce o ně sta- rat, se objevila v Brně. „Je to rolls-royce mezi těmi- to zařízeními,“ říká k tomu Ludvík Hess, zakladatel pro- jektu a šéf sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. Jaké jsou mezi novým a sta- rým typem rozdíly? Místo oce- li je nový babybox z nerezu, tudíž lépe odolává povětr- nostním vlivům. „V GynCentru jsme baby- box vyměnili po osmi a půl le- tech. Předpokládám, že nové babyboxy jsou v podstatě ne- smrtelné,“ dodává Hess. No- vinka je už klimatizovaná a má dvoukřídlá automatická dvířka. Dokonalejší je i spoje- ní s personálem. Babybox může také pořídit a odeslat fotografie. Technik může schránku seřizovat na dálku přes počítač. Nejstarší pražský babybox v Hloubětíně začal fungovat v roce 2005 (vlevo), teď ho nahradí nejnovější model. MAFRA, ČTK V průběhu roku 1961 zkoušeli v Pra- ze první český kloubový prototyp, Škoda 706 RTO-K jezdila mezi Floren- cem a Horními Počernicemi nebo do Svépravic. Tento typ autobusu je tak trochu legendou. Byl vyroben Karo- sou Vysoké Mýto v jediném exemplá- ři. „Původní prototyp autobusu z roku 1960 se nedochoval. Proto mu- selo být pro výrobu kloubového auto- busu využito dvou karoserií vozů Ško- da 706 RTO,“ říká Alois Koutek z His- toric Bus Prague. Bez zajímavosti urči- tě není ani to, že prototyp byl nasa- zen i v běžném pražském provozu. Myšlenka obnovení existence tohoto vozidla má původ v setkání renováto- rů Aloise Koutka a Ladislava Tetery s legendou značky Praga Emilem Pří- hodou. Ten vyslovil myšlenku, že je velmi záslužné přinášet milovníkům historie zejména vozidla, která nikde ve sbírkách nejsou. Protože v té době ve sběratelských kolekcích autobus RTO už byl, proto padla volba na klou- bový RTO-K. Samotná rekonstrukce probíhala po dobu tři a půl roku od za- hájení prací. Jedinečnou příležitost seznámit se s prvním českosloven- ským kloubovým autobusem Škoda 706 RTO-K budou mít ode dneška ná- vštěvníci veletrhu autobusové a hro- madné dopravy Czechbus 2013 na ho- lešovickém Výstavišti. ROBERT OPPELT První československý kloubový autobus Škoda 706 RTO-K. JAN ARAZIM TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Nechtěné děti mají rolls-royce mezi babyboxy. Je i v Praze Cena zlata se po mírném červno- vém poklesu opět šplhá nahoru. Podle ekonomických serverů stoup- la právě od června o osmnáct pro- cent. Zlatnictví Sherri nabízí za Vaše zlato atraktivní ceny, o kterých se můžete přijít nezávazně přesvěd- čit již do tří poboček v Praze, a to v Galerii Fénix v Praze 9 (stanice metra Vysočanská), v Galerii Myšák v Praze 1 (Vodičkova ulice, naproti domu u Nováků) a v obchodním centru Chodov v Praze 4 (stanice metra Chodov). Kromě obsluhy příjemným a pro- fesionálně vyškoleným personálem nabízí toto zlatnictví také bezplatné odborné poradenství a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Máte-li tedy doma nepoužívané či dokonce poškozené, zlaté, ale i stří- brné šperky nebo různé předměty v podobě stříbrných příborů, zla- tých korunek, broží atd., kterých se chcete zbavit a výhodně je zpeněžit, neváhejte a přijďte se informovat. Věrnou zákaznicí zlatnictví Sher- ri je i paní Honzíková, která získala za jednu zlatou minci a náramek přes dvacet tisíc korun. „Doporuče- ní jsem dostala od mé známé, která byla se službami, ale hlavně s cena- mi, nesmírně spokojena. Nejprve jsem byla obezřetnější, proto jsem nechtěla všechny šperky prodat, ale díky vysokým cenám vidím, že se prodej vyplatí a už jsem tu potřetí,“ říká s úsměvem paní Honzíková. „Nyní se cena ryzího zlata pohybu- je kolem 920Kč za gram. U nás mají zákazníci garanci nejlepší výkup- ní ceny,“ říká manažerka zlatnictví a dále dodává: „Nyní se platí kolem 28 600Kč za unci, což je cca 920Kč za 1 gram. Pokud tedy někdo kou- pil např. v roce 1 990 zlaté náušnice za 9 400Kč, nyní za ně získá 12 450 Kč.“ Prodej zlata je při současných cenách poměrně snadný způsob znovuzhodnocení peněž, tak nevá- hejte ani Vy. Galerie Fénix Freyova 945/35, 190 00, Praha 9. Horní pasáž, naproti České poště. Galerie Myšák Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1. Naproti domu u Nováků. OC Chodov Roztylská 2321/19, 148 00, Praha 4. Rychlou a výhodnou hotovost za Vaše zlato nabízí zlatnictví Sherri ZLATÁ HOREČKA inzerce Kloubová škodovka. Legenda opět ožila Věděli jste, že... V Česku je 58 babyboxů, které pomohly zachránit už 94 dětí. ● Teplota je v babyboxech udr- žována na 28 stupních, což bylo v létě u starých typů těž- ké dodržet. Nové mají kro- mě vytápění i klimatizaci. ● Cena babyboxu je čtvrt mili- onu korun i s daní. Platí je sdružení Statim, které hradí i servisní náklady. Samo fun- guje ze sponzorských darů. ● Babybox je poháněn 12voltovou baterií. ● Nové typy vyrábí firma Mon- tel Zdeňka Juřici z Náměšti nad Oslavou. ● Babyboxy sdružení po pěti kusech dodalo do Ruska i na Ukrajinu. Podle Ludvíka Hes- se hlásí zájem i Brazílie, Ko- rea nebo Rumunsko.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

www.IKEA.cz | Otevřeno 7 dní v týdnu: 9.00–21.00 IKEA Černý Most – Centrum Černý Most, Praha 9 | IKEA Zličín – AVION Shopping Park, Praha 5-Zličín IKEA Brno – AVION Shopping Park, Brno-Dolní Heršpice | IKEA Ostrava – AVION Shopping Park, Ostrava-Zábřeh Nabídkaplatípouzedovyprodánízásob.Změnyvdůsledkutiskovýchchybjsouvyhrazeny.©InterIKEASystemsB.V.2013. SKURAR, lucerna na svíčku. 99,– Ocel. V. 22 cm. SLUKA, termoska. 499,– Nerezavějící ocel, plast. 1,8 l. FÖRTJUST, miska s víkem. 129,– Sklo. Ø 11, V. 20 cm. HÄLSA, termoska. 129,– Nerezavějící ocel, plast. 0,5 l. FÖRTJUST, svícen. 149,–/ks Sklo. V. 20 cm. FÖRTJUST, svícen na čajovou svíčku. 69,–/ks Sklo. Ø 9,5, v. 8 cm. ANRIK, čaj/kávovar. 699,– Nerezavějící ocel. 1,2 l. FÖRTJUST, svícen. 69,– Sklo. Ø 14, v. 4 cm. KACHNÍ PRSO s malinovořepovou omáčkou, šťouchané brambory. Platí pro členy IKEA FAMILY 31. 10. – 15. 12. 2013 a do vyprodání. HNÍ PRSO 109,– CHUTNÁ NABÍDKA Běžná cena 139,– DINERA, kávový šálek s podšálkem. 139,–/6 ks Běžná cena 199,– Kamenina. 18 cl. POKAL, hrnek. 19,–/ks Běžná cena 29,– Kamenina. 40 cl. FÄRGRIK, hrnek. 7,–/ks Běžná cena 12,– Kamenina. 25 cl. HURRIG, hrnek. 25,–/ks Běžná cena 39,– Kamenina. 25 cl. IKEA 365+, šálek na espreso s podšálkem. 34,– Běžná cena 49,– Živcový porcelán. 5 cl. GODTA, hrnek. 99,–/4 ks Běžná cena 149,– Tvrzené sklo. 8 cl. TILBAKA, hrnek. 34,–/ks Běžná cena 49,– Kamenina. 40 cl. UNGDOM, hrnek. 89,–/4 ks Běžná cena 129,– Kamenina. 21 cl. DINERA, hrnek. 19,–/ks Běžná cena 29,– Kamenina. 35 cl. IKEA 365+, hrnek. 19,–/ks Běžná cena 29,– Živcový porcelán. 17 cl. SNÖFINT, pohárek. 19,–/10 ks Běžná cena 29,– Papír, plast. 35 cl. OMBYTLIG, hrnek. 25,–/ks Běžná cena 39,– Kamenina. 37 cl. 99,–/4 ks Běžná cena 149,– 7,–/ks 19,–/ks 7777,,,, ///kss Běžná cena 12,– 11 ,,,,111999,,,, ///ksk Běžná cena 29,– 77 25,–/ks2222255,,,, ///ksk Běžná cena 39,– 2222 VÁŠ ŠÁLEK ČAJE … anebo kávy, svařáku, horké čokolády… Pozvěte své přátele a známé v předvánočním čase na šálek něčeho dobrého. Abyste hrnků měli dost pro všechny, přijďte do IKEA, kde si teď můžete vybírat ze všech hrnků a šálků s 30% slevou. Nabídka platí od 14. do 20. listopadu 2013 pro členy IKEA FAMILY. Stát se členem IKEA FAMILY je snadné a výhody můžete využívat okamžitě. Těšíme se na vás v IKEA. –30% NA VŠECHNY HRNKY NABÍDKA PLATÍ PRO ČLENY IKEA FAMILY 14.–20. 11. 2013 V MNOŽSTVÍ OBVYKLÉM PRO DOMÁCNOST A DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. NABÍDKA SE NEVZTAHUJE NA DĚTSKÉ HRNKY.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 14. listopadu 2013 06DOMOV inzerce Už nic nebrání tomu, aby začal šéf ČSSD sestavo- vat novou vládu. Na včerejší schůzce v Lánech si předseda sociálních demo- kratů Bohuslav Sobotka a pre- zident Miloš Zeman plácli. Šéf vítězů v předčasných vol- bách dostane od prezidenta příští týden pověření, aby jed- nal o sestavení vlády. ČSSD chce sestavit koalici s hnutím ANO a KDU-ČSL. „Po- kud jednání půjdou dobře, může být nová vláda hotova do konce roku,“ řekl Sobotka. Zemana bude pravidelně in- formovat o stavu vyjednává- ní. První muž sociální demo- kracie prezidenta seznámil se strategií, kterou jeho strana uplatňuje při vyjednáváních o povolební koalici. Soustředí se primárně na sestavení vlá- dy s hnutím ANO a lidovci. „Rádi bychom uzavřeli koalič- ní smlouvu, pokud se dohod- neme na programu,“ zdůraz- nil Sobotka. ČSSD se podle něj nechystá vést paralelní jednání s dalšími stranami, které se dostaly do Sněmov- ny. Se Zemanem prý hovořil o programových prioritách, s nimiž chce strana vstoupit do vlády. Zopakoval, že ČSSD prosazuje nastartování hospo- dářství a tvorbu nových pra- covních míst a chce prosadit zrušení některých reforem, které zavedly předchozí pravi- cové vlády. „Jsme pro zrušení poplatků ve zdravotnictví,“ řekl Sobotka. Stejně tak chtě- jí zrušit druhý pilíř důchodo- vého systému a také obnovit progresivní daň. Oba muži se setkali až ně- kolik týdnů po volbách, důvo- dem byla krize v ČSSD, za kte- rou stál i sám Zeman. Sobot- ka se na tuto záležitost prezi- denta zeptal. Prezident prý pouze podotkl, že schůzka s lidmi, kteří chtěli Sobotku svrhnout z čela strany, neby- la z jeho hlavy. ČTK, iDNES.cz Proč končí? Fanoušci kapely Night- work se ptají: Proč jste se rozhodli skončit? Může za to Vojtova přítelkyně Tatiana Vilhelmová? Ni- koli. Vojtu prý zkrátka omrzelo dělat třeskutou legraci. Navíc se chce více věnovat své rodině, v květnu se jim narodil syn Alois. MAFRA Sobotka má konečně volné ruce. ČTK Sobotka má zelenou, do Silvestra chce mít vláduCitát „Samozřejmě že jsme se té schůzky krátce dotkli. Pan prezident mi potvrdil, že nebyla organizována z jeho iniciativy.“ BOHUSLAV SOBOTKA PŘEDSEDA ČSSD

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

07DOMOV Starobylý rytířský řád němec- kých rytířů žádá po České re- publice vrácení svých majet- ků na severní Moravě a ve Slezsku. Na seznamu řádu jsou hrady Bouzov a Sovinec, lázně Karlova Studánka a řada dalších objektů nebo 13 500 hektarů pozemků, pře- vážně lesů. V následujících dnech chce řád požádat také o vydání movitých věcí. Po- kud bude majetek vydán, bude podle jeho mediální zá- stupce Mikoláše Černého sloužit k dalšímu rozvoji čin- nosti řádu na českém území, a to zejména v oblasti vzdělá- vání, charitativní a sociální oblasti. Řád už dnes provozu- je několik škol a pečovatel- skou službu. O majetek řád přišel kon- cem 30. let, kdy jej zrušili na- cisté. Po válce požadoval jeho navrácení, ministerstvo ze- mědělství však rozhodlo, že bude zabaven. Tehdejší Nej- vyšší správní soud v únoru 1948 rozhodl, že majetek má připadnout opět řádu. Roz- hodnutí ale nikdy nebylo do- ručeno, čímž verdikt nevstou- pil v platnost. ROBERT OPPELT © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved. inzerce Rytíři. Chtějí zpátky Bouzov Hrad Bouzov Gotický hrad ze 14. století obnovil v 19. sto- letí velmistr německých rytířů arcivévoda Evžen, bratranec císaře Františka Josefa. ● Romantický hrad je nejznámější součástí bývalého majetku řádu. ● Na hradě se natáčela řada pohádek, třeba O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo seriál o princezně Fantaghiro. ● Hrad je jedním z míst, o nichž se spekuluje jako o možném rodišti českého krále Jiřího z Poděbrad. Občanský zákoník legalizuje obchod s dětmi, tvrdí Fond ohrožených dětí. Paragraf čís- lo 798 nového občanského zá- koníku uvádí, že „z činností souvisejících se zprostředko- váním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk“. Co znamená zisk patřičný a zda by takový zisk možný byl, už zákoník nedefinuje. Nejasná formulace podle ředitelky fon- du Marie Vodičkové nahrává vzniku adopčních agentur, jež by za osvojení mohly inka- sovat slušné peníze. iDNES.cz Vysvětlil, co se stalo v Egyptě? Policie vyslechla Petra Kramného, kterému během dovolené v Egyptě zemřely žena a dcera. Podrob- nosti, které sdělil, po- licie zatím nezveřej- ní. Obviněn není. Největší hity Zpěvák Michal Hrůza vy- jel na miniturné, na němž představuje své největší hity a nové skladby. Jako hosté s ním vystupují Lenka Dusilová a Klára Vytisková (na sním- ku). Vystoupí ještě 22. listopadu v Pardubicích. ČTK kontakt oční klinika Horní Počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 www.ocniklinikahp.cz refrakční víkend 15.–16.11.2013 nabízíme možnost sPojit konzultaci i laserovou oPeraci v jeden den 3D ReLEx smile Laser s úsměvem Bývalý kosmonaut a europo- slanec za KSČM míří do Moskvy. Prezident včera po- depsal pověřovací listinu, aby se mohl stát velvyslan- cem v Rusku. Zeman pode- psal listiny i dalším čtyřem velvyslancům. Svých úřadů se ujmou čeští diplomaté ve Španělsku, Irsku, Srbsku a Ázerbájdžánu. ČTK Zákoník. Hrozí obchod s dětmi? Zprávy krátce Remek. Letí do Moskvy

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 14. listopadu 2013 08DOMOV Filipová jede s dcerou na vánoční turné Zpěvačka Lenka Filipová se léta snažila chránit rodinu před showbyznysem, ale osud tomu chtěl jinak. Dcera Lenny se teď sama snaží uspět jako zpěvačka. „Rady už jsem jí dala, i ty muzikantské,“ řekla Lenka Filipová v rozhovoru pro iDNES.cz. Obě se chystají na společné vánoční turné Concertino po českých kostelích. Lenka bude hrát skladby z nové- ho stejnojmenného alba, na němž spojuje klasiku s keltskou muzikou. MAFRA Horko začíná být v Dobrovízi u Prahy. Její obyvatelé a další lidé z okolních obcí protestu- jí proti výstavbě obřích skla- dovacích prostor americké firmy Amazon. Ty tu mají vy- růst příští rok na ploše 95 ti- síc metrů čtverečních. Lidé se bojí zhoršení život- ního prostředí a narušení pa- mátkové zóny – Dobrovíz je památkovou zónou a silnice, po které by mělo jezdit 450 kamionů denně, vede jejím středem. Obyvatelé obcí se mohou dnes od 19 hodin na obecním úřadě v Dobrovízi zúčastnit schůze zastupitelů, kam přijdou i zástupci Amazo- nu a představí své plány. MAP Skoro polovina mladých lidí u nás využívá služeb „mama hotelu“. Každý den mají navařeno, vy- práno a za bydlení nic platit nemusí. Komu by se chtělo z domu, když doma mají per- fektní servis? Řeč ale není o nezletilých, nýbrž o pracují- cích mladých lidech. A není jich nijak málo. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žije u rodičů téměř půl milionu lidí ve věku 20 až 30 let. „Konkrétně je tento jev čas- tější u mužů,“ říká Pavlína Habartová z ČSÚ s tím, že tak- to žije každý druhý muž, u žen je to 35 procent. Podle psychoterapeutky Jany Tamchynové je ale vů- bec nejhorší, když „dospělý nedospělec“ za bydlení, stra- vu a další služby vůbec nemu- sí rodičům platit. „Pokud chtějí rodiče své dospělé dítě motivovat k vytvoření vlastní- ho zázemí, mohou s ním pro- mluvit a nabídnout, že mu se startovacím bytem pomohou určitou finanční částkou,“ na- bízí řešení Tamchynová a do- plňuje: „To, že se potomek od rodičů odstěhuje, nezname- ná, že jejich pouto skončí. Pouze se vztah změní.“ S pozdějším věkem pak už mamánků ubývá. „Ve věkové skupině 25 až 35 let je podíl ekonomicky aktivních osob žijících v domácnosti jako dítě jen 24 procent, opět čas- těji u mužů,“ dodává Pavlína Habartová. A pak spíše než do pronájmu jdou do vlastní- ho bydlení. „Nejčastěji posky- tujeme hypotéku lidem ve věku přibližně 35 let,“ říká Pavla Hávová z ČSOB. Podle Hypoteční banky má nejvíce lidí do 30 let hypotéku na Par- dubicku, nejméně na Liberec- ku. „V Praze mladí s vlastním bydlením spíše čekají, v prů- měru je zde přibližně třem ze čtyř žadatelů o hypotéku víc než 30 let,“ říká mluvčí ban- ky Marie Mocková. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Citát „Šílené. O tom, že nám megakomplex vyroste za humny, se dozvídá- me jako poslední.“ JITKA UNGEROVÁ DOBROVÍZSKÁ RODAČKA Ne. Bouří se proti obřím nestvůrám Vydělávají a nechávají se živit: jak dostat mamánka z domu?Zbavte se jich Několik tipů, které by podle psychoterapeutky Jany Tam- chynové měly usnadnit od- chod dětí z „mama hotelu“. ● Vyvíjejte na děti postupný tlak na převzetí zodpověd- nosti. ● Požadujte dostatečnou náhradu za své služby. ● Začněte se více věnovat svým zálibám. ● Pomozte finančně svým dětem se startovacím bydlením. Stále u mámy 43Tolik procent výdělečně činných mladých lidí ve věku od 20 do 30 let žilo podle posledních výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 u svých rodičů. inzerce OBCHOD STAROŽITNOSTMI VÝKUP ZA HOTOVÉ – AUKČNÍ PRODEJ PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A • rádivykoupímečipřijmemedoaukčníhoprodeje VEŠKERÉOBRAZY,(kvalitníiběžné,poškozené, nepodepsané,neznámíautoři),MINCE(zlaté, stříbrné,celésbírky),BANKOVKY,VEŠKERÉ POHLEDNICE,BODÁKY,UNIFORMY,ŠAVLE, VYZNAMENÁNÍ,VÁNOČNÍOZDOBY,BETLÉM (ipapírový),HOUSLE(isilněpoškozené).KAPESNÍ INÁRAMKOVÉHODINKY(sestopkami,černým číselníkem)inejdoucí,NÁBYTEK dor.1970,sklo,porcelán,šicístroje.Vykupujemetéž ZLATÉASTřÍBRNÉZLOMKYAZUBNÍZLATO. 1gryzíhozlataza950-1000Kč.STřÍBRNÉ PřÍBORY. KNIHY,ČASOPISY,KOBERCE starýtextil,přehozy,ubrusyatd. HOUSLEAHUDEBNÍNÁSTROJE isilněpoškozené! •znalecképosudky,oceněnípotelefonuzdarma •jsmečlenovéasociacestarožitníkůvČR •jistotareálněexistujícífirmyskoncesí •rádipřijedemekamkoliipromálověcí •nejlépecelépozůstalosti Návštěvamožnápotel.dohodě. Tel.: 602 229 348, 777 001 333 E-mail.: gregor999@seznam.cz

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

NYNÍ AKČNÍ CENY Co získáte: • úspora za vytápění • zhodnocení domu • zdravé životní prostředí (omezený počet objednávek) DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA PROTI STOUPAJÍCÍ VLHKOSTI METODOU NÍZKOTLAKOVÉHO VSTŘIKOVÁNÍ DO ZDIVA • injektážní silikonová emulze (SuperCapillar100® s certifikátem WTA) je bez rozpouštědel a má výjimečnou schopnost penetrace • bez ohrožení statiky a použitelná u každého druhu vyzdívky • pracujeme na celém území Čech • bezplatná analýza – odborné poradenství a prohlídka – nezávazný předběžný odhad www.atg-sro.cz vlhké zdi plíseňplíseňplíseň poškozená omítka poškozenápoškozená PATENTOVANÁ ATG METODA BEZPLATNÁ LINKA ✆ 800 556 556 ATG Czech Republic s.r.o. Na Ořechovce 201/20, 162 00 Praha 6 - Střešovice U každého domu, který dosáhl určitého stáří, se časem více či méně projevuje zvýšená vlhkost zdí. Tento problém je vždy třeba řešit, ne- boť způsobuje řadu na sebe navazujících potíží. Na zdech opadává omítka, v místnostech se zhoršuje obytné klima, které má vliv na zdra- ví obyvatel. Může způsobovat častější onemocnění dýchacích cest, ze- jména u seniorů a malých dětí. Vznikající plísně se podepisují na vzni- ku alergií a poruchách imunity. Netrpí však jen zdraví lidí. Vlhkost zvyšuje například účty za vytápě- ní. Se stoupající vlhkostí zdivo ztrácí tepelně izolační vlastnosti a ná- klady na vytápění tak bývají až o 20% vyšší než v případě suchých místností. Vlhké zdivo – ať už ve sklepě nebo v obytných prostorech – je v neposlední řadě příčinou poklesu hodnoty domu až o 15%. VHODNÉ ŘEŠENÍ Mnoho řešení tento neduh jen dočasně zakrývá, ale není cestou k trvalému odstranění problému. Jindy je časově, fyzicky nebo např. finančně velmi náročné. Klasický způsob, jako podřezání a vkládání nerezového pásu nebo pásu z izolační fólie, je velmi problematicky proveditelné ve sklepech a u nepravidelných spár. Navíc tato metoda může negativně narušit statiku domu. HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Existuje však řešení, které nabízí jak výhody definitivního odstra- nění vlhkosti, tak i univerzální použití u různých druhů vyzdívky. Tím je aplikace dodatečné horizontální izolační vrstvy, a to s pomocí vstři- kovací kapaliny bez rozpouštědel. Ta vytvoří zábranu proti vlhkosti i ve staré stavbě. Její výhody jsou následující: ● Tato vrstva trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti. ● Nízkotlaká injektáž představuje záruku rovnoměrného a šetrné- ho prosycení zdiva emulzí. Injektážní silikonová emulze (SuperCa- pillar100® s certifikátem WTA) je bez rozpouštědel a má výjimečnou schopnost penetrace. ● Tato metoda vyřeší problém vlhkého zdiva bez ohrožení statiky a je použitelná u každého druhu vyzdívky. ● Představuje rychlé a efektivní provedení sanace bez velkého hlu- ku a nepořádku. Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva prove- deno dodržením přísných požadavků na vysokou kvalitu. Správný postup v konkrétním případě by měli určit povolaní odborníci, a to bezplatnou analýzou stavu. ATG Czech Republic s.r.o. je dceřiná společnost německé firmy ATG GmbH, která na území Německa úspěšně sanuje vlhké zdivo již 20 let. Skupina ATG se na vysoušení zdiva přímo specializuje. Zabývá se pouze touto činností a dosahuje v ní nejvyšších kvalit. Opírá se přitom o patentovanou technologii, firemní know-how a dlouholeté zkušenosti, které nasbírala při sanaci více než 19 500 objektů v Německu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. byla v ČR registrována 11. února 2011. Jednatel ing. Jochen Schönfelder, dlouholetý spolupracovník skupiny ATG, hrdě poukazuje na nízký počet reklamací (méně než 1% za 20 let činnosti firmy) a na 10letou záruku, platnou i na českém trhu, která není ve stavebnictví obvyklá! „Každý případ musí mít správné řešení, v této oblasti neexistuje žádné paušální řešení,“ poznamenává Jochen Schönfelder. Kvalita má svou cenu. Po provedení sanace a vysušení zdiva se sníží náklady na topení a zvýší se hodnota domu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. provedla úspěšně sanaci v České republice u více než 600 domů a v budoucích měsících hodlá rozvinout svou činnost po celé České republice. Uchráníme Váš dům proti vlhkosti!!! Trápí Vás vlhké zdi v domě a hledáte jednoduché a trvalé řešení? Jednou z možností je vytvoření dodatečné horizontální izolační vrstvy. inzerce

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 14. listopadu 2013 10SVĚT inzerce Pěstování opia v Afghánistá- nu letos dosáhlo nového re- kordu navzdory mezinárod- ním snahám v uplynulém de- setiletí oslabit obchod s nar- kotiky v zemi. Oblast osázená opiovým mákem se letos roz- šířila o 36 procent a dosáhla celkové plochy 209 tisíc hek- tarů. Sklizeň letos v květnu vy- nesla 5500 tun opia, o 49 pro- cent víc než v loňském roce a také víc, než kolik činí celko- vá produkce opia ve zbytku světa. Po odsunu zahranič- ních vojáků z Afghánistánu plánovaném ke konci příští- ho roku se situace pravděpo- dobně ještě zhorší. ČTK Americkým námořnictvem otřásá korupční skandál, který může přerůst v jeden z největ- ších v dějinách amerického ná- mořnictva. Týká se podplácení amerických námořních důstoj- níků prostitutkami a přijímá- ní úplatků za zakázky. Panují obavy, že do spirály rozšiřují- cích se obvinění spadnou i dal- ší důstojníci. Tři už byli v rám- ci korupčního případu v uply- nulých týdnech obviněni a dva další jsou vyšetřováni. Žaloba viní malajsijského podnikate- le Francise Leonarda, šéfa fir- my Glenn Defense Marine Asia sídlící v Singapuru, z pod- plácení činitelů a důstojníků amerického námořnictva pro- stitutkami, luxusními cestami a dalšími požitky, aby si zajis- til smlouvy. Podnikatel, který byl v září zadržen v San Diegu, uměle navyšoval ceny kontrak- tů. Také platil za poskytování utajených informací o pohybu amerických vojenských plavi- del, což zneužíval ve prospěch své firmy. ČTK Sběr surového opia AP USA. Námořnictvem otřásá skandál Krátce Tajfun: zatím 2275 mrtvých Oficiální bilance obětí tajfunu Haiyan, který mi- nulý týden zpustošil Fili- píny, včera stoupla na 2275 mrtvých. Dalších 3655 lidí utrpělo zranění a 80 je pohřešovaných. Mezi oběťmi je také osm lidí, kteří zahynuli v davu, jenž v úterý rabo- val skladiště rýže. Dran- cování prý pokračuje i v nejhůře postiženém městě Taclobanu. ČTK Opiový mák Krom opia se z opiového máku vyrábí i heroin. ● Loni se Afghánistán postaral o 75 procent celosvětových dodávek těchto drog, letos to má být už 90 procent. ● Panují obavy, že pěstování opia bude financovat šéfy jednotlivých frakcí před pre- zidentskými volbami v příš- tím roce. Afghánistán. Opia pěstuje stále víc

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

11SVĚT Jihoafrická policie prozatím nezná okolnosti úterního vý- buchu v obchodě uprchlého českého podnikatele Radova- na Krejčíře v Johannesburgu, ale podle místního tisku exis- tují indicie, že šlo o sebevra- žedný atentát. Policie na Krej- číře ve spojitosti s výbuchem nenahlíží jako na podezřelé- ho, informoval včera jihoaf- rický server The Post. Při aten- tátu zahynuli dva lidé, podle informací serveru ewn.co.za je jednou z obětí uprchlý čes- ký podnikatel Jan Charvát. „Je to poprvé v mém životě, co jsem slyšel o tom, že byl nasazen sebevražedný aten- tátník v organizovaném zloči- nu,“ řekl k tomu mluvčí vy- šetřovatelů Chad Thomas. „Nemůžu mluvit, brácho. Je to opravdu zlé, jsou tu velké problémy,“ citoval server ti- meslive.co.za Krejčíře s tím, že podnikatel odmítl hovo- řit. ČTK Srí Lanka ve vás probudí dobrodruha Až 1500 kanálů zábavy s palubním systémem ice Povolená hmotnost zavazadel 30 kg *Tarif podléhá zvláštním podmínkám. Uvedená cena je platná pro odlety z Prahy do 13. prosince 2013 a od 1. ledna do 1. března 2014 a zahrnuje veškeré poplatky. Rezervujte do 30. listopadu 2013. Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.com/cz, volejte Emirates na číslo 239 016 320 nebo kontaktujte svou cestovní kancelář. Až 1500 kanálů zábavy s palubním systémem ice Po *TarTarif pif podléodléhá zhá zvlášvláštnítním podmínkám. Uvedená cena je platná pro o 1. ledna do 1. března 2014 a zahrnuje veškeré poplatky. Rezervujte d a další informace navštivte emirates.com/cz, volejte Emirates na č cestovní kancelář. Leťte s Emirates do Colomba již od 14 745 Kč.* Srí Lanka je země kontrastů. Prozkoumejte pozůstatky starodávných měst nebo si vychutnejte relaxaci na nedotčených sluncem zalitých plážích. Colombo emirates.com/cz inzerce Cohen zakopne... AP Rakouská kampaň brojí proti zažitému mediálnímu obrazu starších žen. Současná klišé o kráse jsou za- ložena na mládí. Tento ideál může starší ženy nejen urá- žet, ale mohou z něho i one- mocnět, tvrdí organizace Ser- vis pro ženy z rakouského Štýrského Hradce. Její plakáto- vá akce s provokativním ná- zvem Stará škatule? nabízí al- ternativní pohled na ženy nad 50 let a vybízí k reflexi zaži- tých klišé. Ať již se jedná o za- žitý obrázek kuchařky, babič- ky nebo ženy v domácnosti či o reklamní představu věčně mladé, sportovní dámy v mla- dické póze s vyhlazenými vrás- kami a načesanými vlasy. Tradiční a médii přinášené zpodobnění ženské krásy vy- stavuje starší ženy velkému tlaku. Kampaň Stará škatule? proto ukazuje ženy sebevědo- mě hledící do objektivu foto- aparátu, na jejichž tváři už ži- vot zanechal stopy. Na vzniku portrétů se podíleli studenti informačního designu. „Vědo- mě zvolený provokativní text s hluboce diskriminační frází z běžné mluvy snad přiměje lidi, aby se zamysleli,“ věří jed- na ze studentek. V celém Štýr- sku budou portréty zdarma rozdávány také jako pohledni- ce. ČTK Komik Sacha Baron Cohen (Bo- rat, Diktátor) zase posul hrani- ci svých krutých vtípků. Na in- ternetu se teď jeho novým kouskem baví miliony lidí. O co jde? V sobotu na předává- ní Britannia Awards získal cenu Charlieho Chaplina pro nejlepšího komediálního her- ce. Předávat mu ji měla dětská herečka z Chaplinových Světel velkoměsta. Dojaté publikum sledovalo, jak mu elegantní stařenka na vozíčku dává da- rem hůlku slavného komika ze zmíněného filmu. Cohen pak imitoval Chaplinovu chů- zi a omylem shodil starou dámu z pódia. V publiku za- vládlo zděšení. Pointa? Údajná stařenka byla jen dobře nalíče- nou kaskadérkou. MET ...a strčí do vozíku. GETTY Cohen. Vystrašil publikum k smrti Ten padá do publika. GETTY Radovan Krejčíř MAFRA Staré škatule? SERVIS PRO ŽENY Staré škatule se brání Krejčíř. Útočil sebevražedný atentátník? Zprávy krátce Diamant stál 1,5 miliardy korun Aukční síň Sotheby\'s včera vydražila diamant Pink Star (Růžová hvězda) za 68 milionů švýcarských franků. Aukční dům to podle agentury Reuters označil za novou rekordní cenu zaplacenou za draho- kam. Schwarzenberg: Nejste oběti Bývalý český ministr za- hraničí Karel Schwarzen- berg ve Vídni odmítl tvr- zení Rakušanů, že byli obětí nacismu. Tato teze je podle něj výsledkem přehnané politické ko- rektnosti. Připomněl, že Rakousko sice bylo obsa- zeno vojensky, někteří jeho tehdejší obyvatelé ale byli nadšenými nacis- ty a v zemi bylo mnoho válečných zločinců. Malta: kupte si občanství Maltský parlament v úte- rý schválil zákon, podle kterého si budou moci ci- zinci ze zemí mimo Ev- ropskou unii zakoupit za 650 tisíc eur (17,6 mi- lionu korun) občanství v této středomořské zemi. Kritici se obávají, že Malta kvůli této le- gislativě může skončit jako daňový ráj podobný těm, co se nacházejí v ka- ribské oblasti. ČTK

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 14. listopadu 2013 12KULTURA Svůj triptych nama- loval Francis Ba- con před 44 roky. Nyní je mezi nej- dražšími na světě. Rekord mezi vydraženými uměleckými díly doposud dr- žel obraz norského expresio- nisty Edvarda Muncha Vý- křik, který byl v květnu 2012 prodán za 119,9 milionu dola- rů (dnes přes 2,4 miliardy ko- run). To už však neplatí. V noci na včerejšek totiž zís- kal neznámý kupec při draž- bě v aukční síni Christie\'s v New Yorku triptych ir- sko-britského malíře Francise Bacona Tři studie Luciana Freuda za 142,4 milionu dola- rů (takřka 2,9 miliardy ko- run). To dělá z díla ostrovního umělce nejen nejdražší ob- raz, který kdy byl v aukčních síních po celém světě vydra- žen, ale také hned třetí nej- dražší obraz na světě vůbec. Tím je plátno Paula Cézanna Hráči karet, s velkým odstu- pem pak následuje obraz Pab- la Picassa s názvem Sen. ČTK Nejdražší obrazy zakoupené v aukcích: ● 1. Francis Bacon – Tři studie Luciana Freuda. Cena: 2,86 mi- liardy korun. Prodáno: v Chris- tie\'s, New York, 2013 ● 2. Edvard Munch – Výkřik. Cena: 2,41 miliardy korun. Pro- dáno: v Sotheby\'s, New York, 2012 ● 3. Pablo Picasso – Nahá v so- chařském ateliéru. Cena: 2,14 miliardy korun. Prodáno: v Christie\'s, New York, 2010 Absolutně nejdražší prodané obrazy na světě: ● 1. Paul Cézanne – Hráči karet. Cena: přes 5 miliard korun. Dílo zakoupila roku 2011 rodi- na katarského emíra od sou- kromého sběratele. ● 2. Pablo Picasso – Sen. Cena: 3,1 miliardy korun. V březnu dílo koupil Ameri- čan Steven Cohen od miliardá- ře Steva Wynneho. ● 3. Francis Bacon – Tři studie Cena: 2,86 miliardy korun. kultura 2 Výkřik WIKIPEDIA Obraz Bacon namaloval v roce 1969 a umělec Lucian Freud byl jeho přítel. AP inzerce Film Nejdražší obrazy na světě Nejdražší na světě: Bacon za 2,9 miliardy Popelce je 40let Legendární pohádka Tři oříšky pro Popelku se na plátnech českých kin poprvé objevila před 40 lety, 16. listopadu 1973. Podle některých pramenů má pohádka o Popelce původ před více než tisíci lety v Číně.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

Nabídka platí pouze do 21. 11. 2013 VÁNOČNÍ TIPY s dopravou zdarma Nepropásněte tuto skvělou nabídku domácích spotřebičů Eta. K vybraným dárky a doprava zdarma. Vybírejte na www.mall.cz. ZDARMA sada keramických nožů a škrabky v hodnotě 1999,– DÁREK ETA GRATUS 0028 90000 • celokovové provedení včetně převodů • extra silný motor s příkonem 1 200 W • planetový systém otáčení • nerezová mísa o objemu 5,5 l s transparentním krytem • skleněný mixér 1,2 l, strouhač se čtyřmi struhadly hnětací háky, šlehací nástavec • dokoupitelné příslušenství: nástavce na výrobu domácích těstovin, mlýnek na mák, mlýnek na maso 9 999,– Kuchyňský pomocník na celý život ETA 3151 90000 • sendvičovač, vaflovač a gril • 3 výměnné desky • antiadhezní úprava pracovních desek - žádné připékání a připalování, snadné čistění • robustní konstrukce, dvojitý plášť 1 299,– Multifunkční pomocník 3v1 ZDARMA DOPRAVA z TV znáte ZDARMA DOPRAVA seller BEST doporučují zákazníci MOC: 1 499,– sada keramických nožůsada keramických nožůsada keramických nožůsada keramických nožůsada keramických nožů a škrabky v hodnotě 1999,–a škrabky v hodnotě 1999,–a škrabky v hodnotě 1999,–a škrabky v hodnotě 1999,–a škrabky v hodnotě 1999,– DÁREKDÁREKDÁREKDÁREK

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

MOC: 999,– MOC: 1 599,– Eta Harmony 2149 90000 • kapacita: max. 1,5 kg • 2 hnětací háky • 10 přednastavených programů • displej se zobrazením stavu přípravy • 13-ti hodinový časovač • akustický signál pro vložení dalších ingrediencí 1 999,– Domácí chléb a marmeláda ZDARMA DOPRAVA ETA Klasico 2208 90000 • funkce rozmrazování, přihřívání, vaření, grilování, mikrovlny + gril • záruka 3 roky na magnetron • 5 stupňů mikrovlnného výkonu • 8 automatických programů • objem 20 l • průměr talíře 24,5 cm 1 799,– Ideální pomocník do každé domácnosti ETA 2157 90000 • plynulé nastavení doby přípravy – 7 stupňů • funkce rozmrazování a přihřívání • tlačítko Stop pro okamžité přerušení • nástavec na rozpékání pečiva • zásuvka na drobky 599,– Praktický topinkovač do každé kuchyně ZDARMA DOPRAVA ETA PIESO 3014 90000 • odnímatelný nerezový mixér • sekací nástavec 800 ml • šlehací nástavec • pracovní nádoba s víčkem 500 ml • držák na zeď • příkon 600 W 799,– Tyčový mixér se sekáčkem AKCE ZDARMA DOPRAVA doporučuje MALL doporučuje MALL doporučuje MALL seller BEST ETA FRESCO 2047 90010 • speciální kryt otočné mísy s okénkem pro doplňování surovin • pracovní nádoba o objemu 3,5 l • 2 šlehací metly, 2 hnětací háky • nerezová mixovací noha • 4 rychlosti + turbo • držák příslušenství • příkon 250 W 1 199,– Vánoční pečení bude hračkou ETA 2160 90000 • čtvercová pánev o rozměrech 38 x 30 cm • na smažení, dušení, zapékání, vaření • kvalitní nepřilnavý povrch „nano ceramic“ zaručuje vysokou životnost • objem nádoby 5,5 l • skleněné víko s nerezovou obrubou • příkon 1800 W 1 299,– Víceúčelová pánev na vaření bez použití tuků ZDARMA DOPRAVA • 5 stupňů mikrovlnného výkonu • 8 automatických programů • zásuvka na drobky ,– DÁREK okamžitá sleva 100 Kč MOC: 2 499,– MOC: 1 399,–

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

MOC: 2 499,– ETA 2151 90010 • 2 sendviče / 4 trojúhelníky • antiadhezní úprava pracovních desek - žádné připékání a připalování • bezpečnostní tepelná pojistka 699,– Pro rychlou přípravu pokrmů ETA CANTO 1481 90000 • extrémní sací výkon 530 W • filtrace HEPA H12, objem sáčku 3 l • příslušenství: podlahová hubice Diestro, malá turbohubice, prachový kartáč, hubice na čalounění, štěrbinová hubice, flexibilní štěrbinová hubice • hlučnost 77 dB 2 999,– * Chytrý silák mezi vysavači ETA Viento 3284 90000 • žehlicí plocha Eloxium • bleskově vodí teplo • funkce svislého napařování • funkce DripStop proti odkapávání • dvojí odvápňovací systém, samočištění • délka šňůry 2,5 m • příkon 2 200 W 1 299,– Žehlička s vynikající kluzností 30% SLEVA ZDARMA DOPRAVA ZDARMA DOPRAVA ZDARMA DOPRAVA ETA SABINE 1478 90000 • bezsáčkové vysávání • vysoce výkonný motor se sací sílou až kolem 430 W • příslušenství: turbohubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění a prachový kartáč • kvalitní filtr HEPA H12 • hlučnost 82 dB 1 999,– Vynikající výkon na každém povrchu doporučuje MALL doporučují zákazníci • antiadhezní úprava pracovních desek - žádné připékání a připalování • bezpečnostní tepelná pojistka 699,–,– Vynikající výkon ETA 1286 90000 Steam Force 1 • keramická žehlicí plocha • odvápňovací systém • svislé napařování • délka šňůry 2,5 m • příkon 2 000 W 599,– Rovnoměrné rozvedení páry po ploše ETA Verto 0442 90000 • suché i mokré sání • doba chodu 15 minut • objem nádoby: 0,5 l prachu / 0,14 l tekutin • příslušenství: štěrbinová hubice, kartáčová hubice, stěrka 699,– Snadné vysávání prachu i tekutin 34% SLEVA DAREK TIP NA ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1ETA 1286 90000 Steam Force 1 • keramická žehlicí plocha • odvápňovací systém • svislé napařování • délka šňůry 2,5 m • příkon 2 000 W 599,–,– Snadné vysávání *Tuto cenu získáte zadáním kodu ETACA ve 3. kroku objednávky odstranovač žmolků DÁREK MOC: 899,– MOC: 999,– Žehlička s vynikající • objem nádoby: 0,5 l prachu / 0,14 l tekutin • příslušenství: štěrbinová hubice, kartáčová hubice, stěrka 699,–,– MOC: 999,– www.eta.cz/ zarukavracenipenez DNŮ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ www.eta.cz/ zarukavracenipenez DNŮ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

Nabídka platí od 14. 11. 2013 do 21. 11. 2013 nebo do vyprodání zásob. Pokud zvolíte osobní odběr na pobočkách, je nutné zboží nejdříve objednat na www.mall.cz. Bez objednání jej nelze na pobočkách zakoupit. Změna ceny vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. VIP klub pro věrné zákazníky 13× po celé ČR Více než 77 000 druhů zboží skladem Doprava zdarma nad 1 000 Kč Více informací na www.mall.cz/prodejny Vybírejte na www.mall.cz Objednávky nad 1 000 Kč vám doručíme zdarma. Více informací na www.mall.cz/vip MOC: 1 999,– MOC: 599,– MOC: 1 499,– 33% SLEVA MOC: 1 499,– ETA 0339 90000 • 2 odnímatelné nástavce pro 10 různých délek stříhání • funkce prostříhávání • dobíjecí podstavec s LED indikátorem dobíjení • aku/síť • příslušenství: stojánek, čistící štěteček, olej 399,– Zastřihovač na vlasy s extra funkcí ETA 545.08 WP • ionizační technologie • tryska pro formování a styling účesu • studený vzduch pro fixaci účesu • 3 teploty / 2 rychlosti • závěsné očko 799,– Fén pro hladké a lesklé vlasy Valera 648.01 Absolut • délka střihu od 0,5 – 9 mm • variabilní vodící hřeben – 3, 6, 9 mm • aku dobíjení • duální volba napětí – 100 – 240 V – možno použít kdekoli na cestách 1 499,– Zastřihovač s čepelí z japonské oceli ETA Sara 1598 90000 • objem 1,2 l • skryté topné těleso, středový konektor • bezpečnostní pojistka proti přehřátí a chodu naprázdno • vodoznak • příkon 1 200 W 699,– Elegantní nerezová konvička DAREK TIP NA 46% SLEVA DAREK TIP NA doporučují zákazníci DAREK TIP NA ZDARMA DOPRAVA 25% SLEVA

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

17SERVIS Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. RichaRd Mlynařík, Facebook „To jsou věci po dvou deci…“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Mistr Theodorik byl malíř, který vyzdobil kapli svatého Kříže na Karlštejně. Žil za: a) Přemysla Otakara II. b) Karla IV. c) Rudolfa II. 2 Ketelerka je druh jehličnatého stromu, který je rozšířený v Asii, například v Číně. Patří mezi: a) jedle b) smrky c) borovice 3 Když zmíníme jméno Gus van Sant, jde především o slavného amerického: a) hudebníka b) režiséra c) herce 4 Největší samice orla mořského, které mají rozpětí křídel i dva a půl metru, váží až: a) 5 kilo b) 7 kilo c) 9 kilo 5 Slovenský generál a diplomat Milan Rastislav Štefánik se narodil roku: a) 1880 b) 1860 c) 1840 Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-c,3-b,4-b,5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 18,4 °C Rok výskytu: 2010 Počasí DNES PÁTEK SOBOTA NEDĚLE Min. 3 Max. 7 Min. 3 Max. 7 Min. 3 Max. 7 Min. 5 Max. 9 Sudoku ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA 15:15 Na kus řeči 16:00 Cestománie 16:30 AZ-kvíz 16:55 Uvolněte se, prosím 17:35 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 StarDance VI ...kolem dokola 20:05 Ďáblova lest (3/3) Brána nebes. Mysteriózní film (2009). Hrají: I. Trojan, J. Dvořák, A. Geislerová, J. Schneiderová, T. Voříšková, V. Dyk a další. Režie J. Strach 21:10 Máte slovo s M. Jílkovou 22:09 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:10 Hercule Poirot: Vražda na golfovém hřišti Detektivní seriál (VB, 1996) 00:00 Inspektor Rebus II (1/10) Rakvičky. Kriminální seriál (VB, 2007) 01:10 Na stopě 01:35 AZ-kvíz 02:10 Dobré ráno 04:45 Sněžná řeka: Sága rodu McGregorů III (10/13) 14:50 Architektura (20/45) 15:15 Království divočiny: Ze života medvědů (3/5) 15:50 Objevování planety Oceán (8/13) 16:40 Zázračná planeta: Madagaskar (3/3) 17:30 Červený trpaslík – Zpátky na Zemi (1/3) 17:55 Pán času IV (10/13) 18:45 Večerníček 18:55 Bratři a sestry II (3/16) 19:35 Etiketa 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Život savců Návrat do vody. Přírodopisný dokument (VB). Téměř všichni savci musí pravidelně chodit k vodě, aby se napili. A plavat dovedou i takoví, do kterých byste to nikdy neřekli… 21:00 Mildred Pierceová (1/5) Minisérie (USA, 2011) 22:00 Na věky věků (1/8) Dramatický seriál (Kanada/SRN/VB, 2012) 22:50 Vera (1/4) Skryté hlubiny. Detektivní seriál (VB, 2010) 00:20 Pološero – Z děcáku do života Dokument (2012) 00:50 Bratři a sestry V (5/22) Zavolej mámu. Seriál (USA, 2010–2011) 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Návrat komisaře Rexe XI (6) 13:30 Odložené případy III (9) 14:25 Dr. House VII (11) 15:20 Ordinace v růžové zahradě (102) 16:30 Dva a půl chlapa IX (6) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Mentalista III (7) 18:30 Ulice (2489) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (450) Doktorská intuice. Rodinný seriál (2013). Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský, L. Hejlík, D. Morávková, a další 21:30 Prásk! 22:05 Kriminálka Miami X (18) Zákon a nepořádek. Kriminální seriál (Kanada/USA, 2011) 23:00 Příkaz k popravě Akční film (Kanada/USA, 1990) 00:40 Nikita Akční seriál (USA, 2010) 01:30 Novashopping 02:05 Vrchní sestra III (5) Dramatický seriál (USA, 2011) 02:45 Na vlastní oči 09:15 To je vražda, napsala V (15) 10:15 Policie Hamburk II (10) 11:15 Nikdy se nevzdávej 13:15 Walker, Texas Ranger IV (20) 14:15 Doktor z hor: Nové příběhy III (5) 15:15 Žena zákona (10) 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení – Výzva Dívejte se, jak dopadne napínavá Výzva. Kdo z VyVolených se utká v zítřejším Duelu? Moderuje Tereza Pergnerová 21:35 Křižovatky života Násilník ohrožuje bývalou ženu 22:40 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II (11) Kriminální seriál (USA, 2010) 23:35 Myšlenky zločince II (8) Kriminální seriál (USA, 2006) 00:35 Slunečno, místy vraždy I (8) Kriminální seriál (USA, 2011) 01:30 Doktor z hor: Nové příběhy III (5) 10:00 Óčko hity 11:00 Óčko News 11:05 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer 15:00 Óčko News 15:05 Mixxxer 16:30 Óčko flirt 16:35 Mixxxer 16:55 TyTrubko 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 18:30 Óčko Expres 19:25 TyTrubko 19:30 Óčko News 19:35 CZ & SK 21:00 Devadesátky v devět 21:45 Limuzína Talk show s Mírou Hejdou 22:00 Millenium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 09:50 Návrat komisaře Rexe XI (5) 10:40 Pohřešovaní II (6) 11:25 Teleshopping 11:40 Odložené případy III (8) 12:25 Film o filmu – Záblesky chladné neděle 12:40 Nemocnice Chicago Hope (8) 13:35 Tajemství kruhu (1) 14:30 Upíří deníky II (13) 15:25 Láska s výstrahou 17:15 Tajemství kruhu (2) 18:10 Amazing Race: O milion kolem světa VI (4) 19:05 Upíří deníky II (14) 20:00 Odložené případy V (15) Cesta. Kriminální seriál (USA, 2007). Při náhodné kontrole policisté zastaví muže, jehož auto je spojeno s únosem mladé ženy. K činu došlo před dvěma roky a když se případ znovu otevře, ukáže se, že unesených dívek bylo víc... 20:50 Odložené případy V (16) Špatná pověst. Kriminální seriál (USA, 2007) 21:50 Hříšné noci Drama (USA, 1997) 00:40 Pohřešovaní II (7) O půlnoci. Kriminální seriál (Kanada, 2004)

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

Tramvajový provoz v Poděbradské ulici byl po rekonstrukci tratě zkušebně zahájen Zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a Městské části Prahy 9 se v úterý 12. 11. zúčastnili slavnostního uvedení nově zrekonstruované tram- vajové tratě v Poděbradské ulici do zkušebního provozu. Pražský dopravce získal většinu prostředků na tuto rekonstrukci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Tramvajové linky č. 8, 16, 25, 52 a 54 se vrá- tily na svou pravidelnou trasu po necelých dvou a půl měsících, kdy v září nejprve došlo k přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Libeň – Starý Hloubětín a v posled- ních dvaceti dnech i v úseku Starý Hloubětín – Lehovec. Rekonstrukce tramvajové trati probíhala od křižovatky Čerpadlová až za křižovat- ku Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, přičemž se pracovalo na úseku o délce 1 885 m, a to v obou směrech. Novou podobu dostaly také tři páry tramvajových zastávek (Podkovářská, U Elektry a Nademlejnská) a zřízena byla i nová tramvajová zastávka s názvem Kabešova. „Rekonstrukci jsme zvládli za necelé dva a půl měsíce, běžný provoz do Poděbradské ulice se vrátil ve středu půl hodinu po půlnoci. Cestování tramvají tak bude pohodlnější a rychlejší. Osoby se sníženou pohyblivostí pak ocení nové bezbariéro- vé zastávky MHD,“ dodává Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP. Pásku na právě zrekonstruované trati v Poděbradské ulici slavnostně přestřihli (zleva): Tomáš Holeček (radní MČ Prahy 9 pro oblast dopravy a životního prostředí), Tomáš Portlík (zástupce starosty Prahy 9), Jiří Pařízek (radní pro oblast dopravy), Tomáš Bílek (generální ředitel společnosti Hochtief CZ) a Jaroslav Ďuriš (generální ředitel DPP). www.czechbus.eu 14. - 16. 11. 2013 Výstaviště Praha - Holešovice 3. středoeVroPský VeletrH autobusů a Hromadné doPraVy Bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost záštita: GenerálnÍ Partner: ČtVrtek - Pátek: 9.00 - 17.00 sobota: 9.00 - 15:00

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

19SERVIS NENECHTE SE OŠÁLIT Moje téměř devadesátiletá maminka si občas plete večer s rá- nem, ale dobře ví, že v polovině listopadu nejsou Vánoce. A co Ježíšek? Trpí i on stařeckou nemocí, že není orientován v čase? K Vánocům patří tuhá zima, sněhové vločky, a když ne koulo- vání, tak aspoň sněhový poprašek. Obchodní domy se začínají již od brzkého podzimu nořit do svíček a řetězů, z regálů se smějí Mikuláši a u pokladen na nás číhají vánoční kolekce. Po- zor! Obchodníci vytvářejí toxic- ké prostředí, pokuste se je igno- rovat. Tytéž dobroty budou i za měsíc a třeba levnější. Nechte si pohodu Vánoc opravdu na dobu, kam patří. Využijte polo- prázdných posiloven a dalších možností pohybu. Není teď ta pravá doba udělat něco pro své zdraví? Vstupte do předvánočního období s nějakým váhovým úbytkem. Nebudete si pak 31. prosince muset dávat nesmysl- ná novoroční předsevzetí. Budete v klidu odolávat dalšímu ata- ku obchodníků, kteří budou tvrdit, že zima je to nejlepší obdo- bí pro hubnutí. Místo Mikulášů budou nabízet požírače Miku- lášů, respektive požírače tuků. Pokud teď zhubnete něco do fo- roty a budete si užívat vánočních dobrot mezi Štědrým dnem a Silvestrem, je to optimální řešení. Cítíte ten rozdíl oproti mi- nulým letům, kdy vám se snědením první mikulášské sladkos- ti možná naskočila myšlenka, už jsem zase zhřešil(a), už je to jedno a začnu od Nového roku? Kila pak letí nahoru vesmír- nou rychlostí. Zkuste to letos jinak a vzpomeňte si na tyto řád- ky, až u pokladny budete sledovat vánoční košíky druhých, kteří obchodníkům naletěli. Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku IVA MÁLKOVÁ ZAKLADATELKA KURZŮ HUBNUTÍ STOB OPTIMÁLNÍ (Ze sloupku Ivy Málkové na této straně) Nejlepší, nejvhodnější, nejvýhodnější, nejpříhodnější ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Blaník.Nový internetový seriál Trojice filmových tvůrců Marek Najbrt, Robert Geisler a Benjamin Tuček reaguje na politické dění kolem nás. Den po skutečném propuštění Davida Ra- tha na svobodu představili filmaři pilotní díl interne- tového seriálu Blaník z prostředí alternativních mo- cenských center. V něm poodhalují zákulisí sociálně- demokratického pokusu o puč i hospitalizace prezi- denta Miloše Zemana a předznamenávají Rathův ná- vrat z vězení. BLANÍK Dopisy a vzkazy Proč je Praha plná psích exkrementů? Situace s psími exkremen- ty je podle mého názoru v Praze už naprosto neudr- žitelná. Veškerá volná pro- stranství jich jsou plná. I když člověk dává pozor, většinou se mu to nepoda- ří a někam šlápne. Sama jsem majitelkou malého psa a mohu dle svých zku- šeností říci, že čím větší pes, tím méně jeho maji- tel po něm uklízí. Pokud vím, tak si každé město může odsouhlasit svou vy- hlášku. Byla jsem na dovo- lené v Mariánských Láz- ních, ulice i parky tam jsou naprosto čisté. Nikdo si tam nedovolí porušit městskou vyhlášku. Proč to nejde v Praze? Stát se potýká neustále s nedo- statkem financí, tak proč neuplatnit tvrdý postih proti neukázněným maji- telům psů? Máme státní i městskou policii, ale bo- hužel, jak je rok dlouhý, nikoho z nich jsem nepo- tkala. Je nanejvýš nutné, aby se to začalo řešit, nejen z hlediska zdraví, ale i estetiky. A. GEBAUEROVÁ, PRAHA 8 dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Premiéra.Film plný lyžování Snowboardcrossařka a česká medailová naděje pro zimní olympijské hry v Soči Eva Samková (viz foto) dnes v kině Aero v Praze pokřtí nový film o extrém- ním lyžování nazvaný Into the Mind. České premié- ry filmu se kromě Samkové zúčastní také horolezec Marek Holeček. ARCHIV SAMKOVÁ Hanka Dosoudilová A proč ne třeba velkou knihovnu? Luboš Hlavinka Pěkné sportovně- odpočinkové centrum. Tomáš Kadlec Tenisový areál, aby se zde mohl hrát elitní turnaj. Anketa z Facebooku deníku Metro Co byste si přáli, aby Praha vybudovala na Štvanici? Sloupek Citát Nebudete si pak 31. prosince muset dávat nesmyslná no- voroční předsevzetí. Slovo dne „S hokejem je konec. Jen to musím oficiálně oznámit.“ MILAN HEJDUK, BÝVALÝ HOKEJOVÝ REPREZENTANT Milan Hejduk končí s aktivní kariérou. Oficiálně to oznámí na tiskové konferenci ještě tento měsíc nebo v prosinci.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 14. listopadu 2013 20AUTO Auto, nebo mobil?Automobil slouží k přepravě. Oprav- du? Čím dál víc se z něj stává kříženec počítače a mobilní- ho telefonu. Toho trendu si letos museli všimnout všichni motoristič- tí novináři. Na prezentacích nových aut se čím dál méně mluví o tom, jak vozidla jez- dí, ale stále více času značky věnují informacím o tom, jak velké displeje s jakými funk- cemi se v nich nacházejí. Při- chází zkrátka období, kdy se u auta potlačuje do pozadí jeho původní funkce a vyzdvi- hují vlastnosti typické pro po- čítače a mobily. Mladá genera- ce odkojená těmito přístroji totiž ztrácí touhu objevovat svět na čtyřech kolech, což by mohlo být pro výrobce aut smrtící. Tak se snaží svět vozů s prostředím komuniká- torů spojit. Rekordmany v počtu a veli- kosti displejů připomínají- cích tablety nebo spíš ultra- booky jsou například nové ge- nerace Citroënu C4 Picasso a Peugeotu 308, ale také aktu- ální vydání tak konzervativní- ho auta, jakým je ředitelský Mercedes třídy S. Za nejčers- tvější křiklavý případ hybri- du auta a mobilu považuji no- vou Mazdu 3. Ta u dvaatřiceti ze 33 verzí pro český trh nabízí ve stan- dardu sedmipalcový displej vyrůstající ze středového pa- nelu. Jde o obličej multimedi- álního systému MZD Con- nect. Jeho schopnosti se napl- no rozvinou po spárování s vaším chytrým mobilem. Pak dokáže třeba číst nahlas SMS, které jste dostali a odpo- vídat na ně, umožní přístup na Facebook a Twitter nebo do databáze několika desítek tisíc internetových rádií. Brzy také nabídne třeba vyři- zování e-mailů. Můžete si vybrat, zda bude- te ovládat displeje dotekově, nebo přes takzvané HMI roz- hraní – tedy joystick s tlačít- ky pro ruku a pět prstů na středovém panelu. První mož- nost ale platí pouze tehdy, když auto stojí, při jízdě je ři- diči z bezpečnostních důvo- dů odepřena. Ve vyšších výba- vách se nejdůležitější infor- mace týkající se jízdy promí- tají řidiči přímo do zorného pole na takzvaný head-up dis- plej. Kdykoli lze k multimediál- nímu systému přikoupit ješ- tě navigaci, zatím stojí přízni- vých 12 500 korun. Všechny upgrady se pak můžete dělat doma z počítače, nemusíte do servisu. Koho všechny displeje, apli- kace a informace od pořízení nové Mazdy 3 spíš odrazují, ten by měl vědět, že se s au- tem také dobře jezdí. A že si může pořídit jen základní ver- zi s obyčejným rádiem. Interiér nejvyšší výbavy Mazdy 3 označené Revolution ONDŘEJ BĚHAL +PLUS Nová Mazda 3 se prodává jako pětidveřový hatchback (na snímku) a čtyřdveřový sedan. ● V základním provedení Emotion přijde na 349 900 korun. ● Výbava Challenge s multime- diálním systémem stojí od 399 900 korun. ● Pod kapotou lze mít benzino- vé motory 1,5 l a 2,0 l nebo turbodiesel 2,2 l. ONDŘEJ BĚHAL www.vybermiauto.cz Nový harley do města Americký výrobce Harley-Davidson ukázal zcela novou řadu městského motocyklu Street vytvořenou na speciál- ním úzkém podvozku. Městský harley dostane nové kapalinou chlazené motory o objemu 500 a 750 ccm, pro Evropu je ale určen jen silnější. Novinka k nám přijede v srpnu. HARLEY-DAVIDSON Citroën C4 Picasso ve vesmíru Na sobotu se chystá netra- diční akce. Vesmírný ba- lon Dropion vynese z praž- ské Libuše na hranici stra- tosféry speciální náklad – létající GPS modul zvaný stratocache Citroën C4 Pi- casso. Z výšky asi třiceti ti- síc metrů spadne z hranic vesmíru zase zpátky na území naší republiky. Otázka je však kam? To ať zkusí uhodnout každý, kdo se bude chtít zapojit do soutěže Hledej Dropi- on.cz. Určete co nejpřes- nější místo dopadu Dropi- onu a vyhrajte vesmírné ceny. MET Nový qashqai Nissan ukázal druhou ge- neraci úspěšného SUV Qashqai. Novinka bude o 4,5 cm delší a zároveň nižší a širší, její motory méně žerou. Prodávat se u nás začne v únoru. S ná- stupcem sedmimístné ver- ze Qashqai+2 se nepočítá, její funkce bude suplovat nová generace většího SUV X-Trail. OB Fakta Celebrita Zprávy krátce GT místo koloběžky Ač zavilý koloběžkář, upsal se herec a režisér Jiří Mádl ke spolupráci se značkou Kia, kte- rá mu zapůjčila sportovní ver- zi svého modelu cee´d označe- nou GT. „Líbí se mi, protože spojuje výkon s komfortem. Když je chuť a nálada, proje- du si s ním svižně oblíbenou okresku,“ vyjádřil se Mádl ke svému novému autu.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

21

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

Smíchov Praha 5 • Byty 2+kk nově vybudované, 3+1 po rekonstrukci s možností přestavby na 4+kk a 2 ateliéry se zahradou • Navštivte náš zařízený vzorový byt a nechte se inspirovat • Byt č. 102 - 3+1+S/97m2 + balkon 2,6m2 , 1.NP Cena: 6.990.000 KčCena: 6.834.000 Kč • Krásný byt po rekonstrukci 2+kk/78m2 + balkon 2,3m2 • 4. NP kompletně zrekonstruovaného cihlového domu • Možnost koupit kryté parkovací stání á 600.000 Kč • VÝRAZNÁ SLEVA - JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST Vinohrady Praha 2 Žižkov Praha 3 • Byt 2+1/55 m2 , 2.NP, novostavba z roku 2005 s výtahem • Nutno dokoupit parkovací stání za 152.000,- Kč • Podlahové krytiny - plovoucí podlaha a dlažba • Skvělá občanská vybavenost, MHD v doch. vzdálenosti Cena: 3.199.000 Kč U NÁS NEPLATÍTE PROVIZI www.impact-corti.cz Smíchov Praha 5 Cena od: 3.620.000 Kč • V nabídce k prodeji nyní 11 bytů typu 2+kk a 3+kk • Dům prochází nákladnou rekonstrukcí, vzorový byt otevřen • Ve vnitrobloku vlastní dětské hřiště • Luxusní byt č. 202 typu 2+kk+S/46 m2 , 2.NP s výtahem www.drtinova22.cz 22DRTINOVA IS NOW PART OF774 470 097 www.belgicka.com ARBESOVA REZIDENCE www.arbesova-rezidence.cz

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

komerční příloha čtvrtek 14. listopadu 2013 DOMOV 03 místností a jejich vzájem- né návaznosti, se výrazně zlepšily u menších typových projektů. Protože každý zby- tečný metr čtvereční špatně navržené chodby představuje dvacet, ale i klidně třicet tisíc korun a více… Zvýšila se kvalita typových projektů Typový nebo individuální projekt? Věčná otázka, SLEVA 10 % Veselé Vánoce :) 800 500 506 více info na finep.cz Zjistěte více:

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

DOMOV 04komerční příloha čtvrtek 14. listopadu 2013 11/13 18. ročník / listopad 2013 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ www.dumazahrada.cz 79Kč/3,70EUR PROGNÓZA STAVEBNÍHO TRHU PRO ROK 2014 KRIZE SOUTĚŽO ZAHRADNÍ TECHNIKU za30000Kč Končí špatné časy, nebo recese pokračuje? 7X DILEMA RODINNÝCH DOMŮ OČIMA ARCHITEKTAANEB PŘÍRODA O PATRO VÝŠ plus FINALISTÉ SOUTĚŽE ZAHRADA ROKU 2013 ZELENÉ STŘECHY Převzato z časopisu Dům&Zahrada nesmiřitelné tábory a vyhraněné názory. Každo- pádně v nabídce typových projektů se promítl jeden z pozitivních vlivů krize – oddělilo se pomyslné zrno od plev. I odpůrci typo- vých projektů musí uznat, že jejich architektonická kvalita se za poslední roky významně posunula k lep- šímu. Mansardové střechy se pomalu vytrácejí a ka- talogy stavebních společ- ností plní nadčasové domy jednodušších a racionálněj- ších tvarů, které navíc lépe „hospodaří“ s energiemi. Jakýkoliv zbytečný rizalit nebo vikýř znamená zvý- šení plochy pláště domu a tedy zvýšení tepelných ztrát. Stavební společnos- ti navíc často realizují své projekty jako celé lokality, takže výstavba není v kriti- zovaném stylu „Každý pes, jiná ves.“ A čím to? Lidé jsou více informovaní a nezřídka kdy realizují druhý nebo třetí rodinný dům. Mají tedy odzkoušené, že balus- trádové zábradlí nebo pří- liš krkolomný tvar střechy jim pohodu bydlení neza- jistí – naopak. Zdražuje se Nemáme tím na mysli ceny typových domů – zde se již několik drží prakticky stejná cenová rovina, spíše lze vypozorovat zlevňová- ní. Zdražují se především pozemky a také hypotéky. K pozemkům: Jedná se o po- měrně paradoxní situaci, protože kupní síla je v době krize poměrně malá. Nicmé- ně opravdu dobré pozemky se prostě již za dvacet let stavebního boomu téměř vyčerpaly a ty zbývající si mohou jejich majitelé dovo- lit prodat za relativně vyso- ké ceny. Zvedla se rovněž cena hy- poték – doba lákání nových klientů skončila, nyní se banky budou zabývat spíše refinancováním hypoték, proto dochází k postupné- mu, byť malému zdražení hypoték. Ty totiž během po- sledních měsíců padly doslo- va na dno a výjimkou nebyly ani úrokové sazby kolem 2,0% p.a. Nicméně podle od- hadů ekonomů by se mělo jednat o zdražování v řádu desetin procentních bodů. Rekonstruuje se Tento boom souvisí s před- chozím bodem – nových domů bylo po revoluci po- staveno neskutečně velké množství a jak ubývají kva- litní pozemky, stáčejí zá- jemci o bydlení v rodinném domě svůj pohled na starší objekty určené k rekon- strukci. A tím se ještě na skok vrátíme k předcho- zímu bodu: Poroste i cena těchto domů. Realitní mak- léři se shodují, že ideální čas pro nákup nemovitosti pomalu končí, ceny nyní po- rostou… Zpět k rekonstrukcím: velmi silnou skupinou potenciálních stavebníků jsou také stávající majitelé starých domů, které bude nutné adaptovat na ener- getické požadavky dnešní doby. Provoz nezatepleného domu se totiž v řadě případů vyrovná hypotéce na dům nový, takže nás zřejmě v ná- sledujících letech čeká obdo- bí rekonstrukcí, zateplování a výměny starých zdrojů za nové. Pomoci by mohl i program Nová zelenám úsporám, byť zatím není jas- né, kdy přesně bude v roce 2014 vydána další výzva pro podání žádosti o podporu. A nejasnosti panují i kolem částky určené na dotace. První zelená úsporám pra- covala s částkou 21 miliard korun, první výzva Nové ze- lené úsporám zatím nabídla „pouze“ jednu miliardu. Svépomoc stále žije Krize donutila stavebníky šetřit. Atak ikdyž se ještě ne- dávno zdálo, že svépomocné výstavbě pomalu odzvonil zvonec, pravda je zřejmě opačná. Poměr domů po- stavených stavebními spo- lečnostmi k poměru domů postavených svépomocí se dokonce v posledních dvou letech otočil ve prospěch svépomoci. Podle serveru novinky.cz realizovalo dům svépomocí již 5000 staveb- níků. Svépomoci nahrává i jednoduchost stavebních systémů a dokonalá propra- covanost technologických návodů. A prognóza: Podle odborníků ve stavebnictví bude tento trend zřejmě ješ- tě nějakou dobu pokračovat, dokud nedojde k dlouhodo- bějšímu oživení ekonomiky. Pasivní domy jsou na vzestupu Nová zelená úsporám se týká i pasivních domů, kterým je připisována vel- ká budoucnost. Je to dáno zpřísněním legislativy v souvislosti s hospodaře- ním energií, která říká, že nový dům musí být navrže- ný „v nákladově optimální úrovni“, což jsou parametry přibližně odpovídající níz- koenergetických domům. Nicméně během několika let se legislativa bude přios- třovat, protože do roku 2020 by nové rodinné domy měly být navrhovány v takzva- ném téměř nulovém stan- dardu, který bude zřejmě odpovídat dnešním parame- trům pasivních domů. A byť se zdá, že rok 2020 je daleká budoucnost, sedm let uteče jako voda… V souvislosti s tím se změ- nilo i vnímání projektové přípravy, stavebníci se dale- ko více zajímají o jednotlivé součásti technického vyba- vení domu, hledají referen- ce. Nepochybně v příštích letech významně stoupne produkce zařízení pro vyu- žívání obnovitelných zdrojů tepla, bez nichž je dosažení pasivního standardu těžko představitelné. (daz) NEJLEVNĚJŠÍ BYTY záruka kvality PANORAMA KYJE NOVÁ ETAPA V PRODEJI PŘEDCHOZÍ ETAPY VYPRODÁNY 1+kk1,3mil. 2+kk1,7mil. 3+kk2,5mil. Další projekty • Měcholupy • Dubeč • Barrandov Tel.: 233 372 021• www.ekospol.cz

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

• VÁNOČNÍ DÁREK - cestovní balíč- ky, lyžař. zájezdy i výlety na vánoční trhy, cestování až se 70% slevou. www.facebook.com/cestovani.levne 773 956 342 Práce - nabídka • Brigáda pro každého! Mladý kolektiv, jednoduchá práce plná motivačních soutěží, kde se zaba- víte a dokonce si i vyděláte. Volná prac. Doba. 724 182 772 • BS přijme pracovníky na ostrahu objektů. Tel.: 603 142 980 • Čermák a Hrachovec a.s. při- jme kopáče pro činnost provádě- nou hornickým způsobem, nejlépe celé zkušené čety a zámečníka. Kontakt: lukes@cerhra.cz • BRIGÁDA - hledáme zájemce o DOPLŇOVÁNÍ zboží, denní i noč- ní, prodejny po celé Praze (zálo- hy druhý den). Směny dle výběru. Tel: 284083300, 777335756 • BRIGÁDA - POKLADNÍ - prodej- ny po celé Praze, školení zajiště- no. Zálohy 2. den. Směny dle Vaše- ho výběru. Tel.: 284 083 300, 777 335 756. • BRIGÁDY pro každého (zálo- hy 50% vyplácíme druhý den). Doplňování zboží, pultový prodej, pomocné práce. T: 284083300, 777335756. • Řidiči os. aut a taxikáři! Dis- pečink taxi v Praze nestíhá plnit objednávky! Přijďte nám pomoci, neutratíte za dispečink ani 1 Kč! 723424230, 312538537 • LÁZNĚ JUPITER a.s., Horno- krčská 31, Praha 4. přijme uklí- zečku/če. Pouze na HPP. Tel.: 608 228 882, info@laznejupiter.cz • Společnost KOREKTEL s.r.o. při- jme uchazeče do nově otevřeného oddělení péče o stávající klientelu. Více info na www.korektel.cz nebo tel: 725118238 • Hledáme venkovní prodavače/ky na prodej šál v Praze. Výplata večer až 1200,-Kč. Pr. doba od PO do PÁ. Tel: 722 775 898 • Přijmeme na volná místa v admi- nistrativě, obchodu a managemen- tu. Termín pohovoru si sjednej- te na telefonu 777550443 nebo e-mailu: wood@thei.cz • Přijmeme invalidní důchodce do recepce obyt. domů v Praze 10. Podmínkou osvědčení o odbor- né způsobilosti - strážný. Info 8-16 hod. na tel. 606 622 451 • Hledáme prodavačku na HPP do prodejny s pečivem v Arkádách na Pankráci. Bližší informace na tel. č.: 244 404 585 • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajištěna z centra! Různé směny. Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • BRIGÁDA - hledáme zájemce o práci ve SKLADU jen dlouhodobě do 6.1.2014., možnost záloh. T: 778407879, 774798014, e-mail: koordinator@creditczech.cz • Hledáte práci ve skladu v Praze a okolí? Nabízíme nadstandardní plat + bonusy + zajištěné ubytování + dopravu do zaměstnání. Nástup ihned! Volejte zdarma 800197197 LEPSIPRACE.CZ • Rehabilitační klinika Malvazin- ky přijme SANITÁŘE / SANITÁŘ- KY na lůžkové oddělení rehabi- litace. Sanitářský kurz a praxe u lůžka PODMÍNKOU. Nástup možný IHNED. Více info na www.malvazinky.cz v sekci Kari- éra. Žádosti o zaměstnání včet- ně životopisu zasílejte na e-mail personalni.rkm@mediterra.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400 Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Zavedená úklidová firma při- jme do svého týmu pečlivou pra- covnici/ka na denní úklid prode- jen v Praze 1, od 7.45 do 11.30 hod. od po do pá + 2 víkendy. Nutností je pracovitost, flexibilita a trestní bezúhonnost. Plat 6000 Kč. Vyžadujeme k pohovoru výpis z rejstříku trestů a životopis. Tel. 733 660 690 • Úklidová společnost hledá spo- lehlivého muže nebo ženu na strojní úklid. Místo úklidu: Rudná u Prahy-průmyslová zóna. Čas úkli- du po-pá 2 hodiny denně. Mzdo- vé podmínky-80 Kč/hod. Nástup ihned. V případě zájmu volejte na telefon 734 244 155. • ÚČETNÍ - příprava podkladů pro účetnictví - práce s účetním systé- mem ABRA G4 - středně pokročilá znalost AJ (zejména písmem). CV na if@khnet.cz • Společnost NORISE hledá do call centra na Praze 2 (u metra) telefon- ní operátory s příjemným projevem a se znalostí práce na PC. Nabí- zíme jednoduché projekty, směny si plánujete dle Vašich možností, zaškolení zdarma, výdělek 100- 150 Kč/hod. DPP,HPP… Nástup možný ihned. prace@norise.cz, t: 774 169 209 • Autoservis Hostivice přijme auto- mechanika, autoelektrikáře, pra- xe vítána, částečná znalost NJ výhodou, nástup dle dohody. tel. 602 713 971 Práce - poptávka • Hledám práci - ranní i dopoled- ní. Úklid kancelářských prostor, bytových domů. Praxe, spolehli- vost a pečlivost s úklidem. Děkuji za nabídky. 774687138 Hobby - poptávka • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 • Koupím staré dečky, přehozy, ubrusy, obrazy, sochy, bižuterii, vzduchovky, hračky, čs. granáty- šperk. Brouš. sklo, pivní sklenice, svítidla. 777100898 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • Chcete získat práci v ekonomic- ké profesi? KURZY ÚČETNICTVÍ v centru od 18.11.2013. Nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440, www.ucetnikurzy.cz • REKVAL. KURZY - Kosmetika * Kadeřnictví * Manikúra + Modeláž * Pedikúra * Masáže. * Vizážis- tika. ARTIRIS, Národní 43, P 1. www.artiris.cz t. 224230950, 602283431 Finance - nabídka • Půjčíme Vám peníze do výpla- ty. Tel. 222 230 891 nebo na www.pujckaklik.cz • Užijte si předvánoční nákupy se Stylovou půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. • Půjčka do 10 minut od 500,- do 5.000,- Kč v hotovosti. Praze 8 - Bohnice, mobil: 775 243 075 Služby - nabídka • WWW.MYREDROSE.NET kvalitní českévýrobkysfinančnímbonusem, WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní ubytování v Beskydech. • Kompletní PÁNSKÁ DEPILACE za skvělé ceny. Lokalita Praha 5 - Anděl. Tel.: 607 444 804 • PROFESIONÁLNÍ ÚKLID. Lev- ně, kvalitně a spolehlivě. Čiště- ní koberců, čalounění, kompletní úklid domácností, firem, kancelá- ří, 7 dní týdně. T: 730681317 Výměny • Zajistíme VÝMĚNY NEMOVI- TOSTÍ (bytů, domů, chat, pozem- ků) doplatíme rozdíl ceny, případ- ně vykoupíme, poradíme, vyřešíme po právní stránce. 777 603 019 Pronájmy - nabídka • Družstvo v Praze 4 Podolí prona- jme byt - ihned k dispozici, slunný, v prvním patře, cca 40 m čtvereč- ních, 1+1, po rekonstrukci, vhodné pro pár i jednotlivce, cena měsíč- ně 8.000 za nájem + cca 1.000 za služby, možnost dlouhodobého pronájmu, v případě zájmu volej- te večer po 19,00. hodině na čís- lo 241433549, inzerát není určen pro realitní kanceláře pouze pro seriozní jedince. Pronájmy - poptávka • ZDARMA pronajmu Váš byt v Praze zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance pla- teb.Volejte denně 8-20 hod. tel. 777884183, 296577214 • ZDARMA!!! Pronajmeme Váš byt kdekoliv v Praze. IHNED. Volejte 777 195 710 nebo 605 260 736 • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PRO- VIZE! Nabídněte: 734 319 304 • Hledáme k pronájmu hezký byt kdekoliv v Praze s dobrou dostup- ností na Prahu 4, 8, 5, můžeme měsíčně platit 14 tis. Děkuji. 605 845 088 • Ubytujte studenty a nejen je!! Pronajměte přes nás byt či pokoj bez jakýchkoli poplatků! T: 774110587, www.s-bydlení.cz • Hledám pronájem menšího bytu do 11.000 Kč vč. popl., nebo větší- ho do 15.000 Kč vč. popl. Kdekoli v Praze a okolí. Děkuji za nabídku na tel. 603257202 Nemovitosti - poptávka • Vykoupíme nebo zprostředkuje- me prodej – byt, rod. dům, chata, Praha a okolí. Peníze ihned. Řeší- me exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777 306 102 • Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Praze. Nabídněte a volejte na tel.: 602 21 96 21 Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 777284150 • Pro zaměstnance zahr. firem neustále hledáme byty k prodeji i pronájmu. Tel. 739 500 570 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 773 907 134 • ZÁLOHA 100.000 Kč IHNED. Pří- mý zájemce koupí byt v Praze pro investici. Tel.: 777 21 21 34 • Koupím byt před privatiza- cí, obecní, dám velké odstupné i náhradní byt. Dluhy, stěhování, právní servis uhradím. Mám hoto- vost. Děkuji. T: 725 805 115 Vybav. domácnosti nab. • Prodám novou LEDNICI do 250 l. Prodloužená záruka 3 roky. Původ- ní cena 7.707 Kč, prodám za 6.000 Kč. Tel.: 603 286 794 Vybav. domácnosti popt. • Koupím staré, ručně vázané per- ské koberce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatím hotově hned. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 • Koup. STAROŽITNÝ NÁBYTEK vh. do starož. interiéru. Zdobenou jídelnu, ložnici, pracovnu, zajímavý obraz, knihy, koberce. Solidní jed- nání. T: 603478873 Pozemky - poptávka • Přímý zájemce koupí pozemky - ornou půdu, pole, lesy, louky, vod- ní plochy a ostatní plochy. Platba hotově, ihned. Tel.: 608 048 941 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Cestování - nabídka Do pětihvězdičkového hotelu v centru Prahy přijmeme větší počet pracovníků na pozici Číšník/Servírka Nabízíme: 80 Kč/hod. PERSONÁLNÍ CENTRUM SSI Na Příkopě 31, Pasáž Broadway Praha 1 Pondělí - Pátek 8:00-11:00 a 13:00-15:00 Tel: 800 100 187 Na vymezená chráněné pracovní místa hledáme 9 nových spolupracovníků na pozici pracovník ostrahy Hledáme pracovníky do konkrétních lokalit a to: Praha 10, Praha 2 a Modletice. Požadujeme: vzhledem k tomu, že se jedná o chráněná místa, tak je tato práce vhodná pouze pro pracovníky OZP (osoby v invalidním důchodu). Své životopisy zasílejte na: zdenek.schlibener@diseven.cz nebo se rovnou dostavte na osobní pohovor do sídla společnosti D.I. SEVEN, a.s., Slapská 2115/1, Praha 10 a to v době od 9 hod. do 11 hod., PO-ČT. Info: po-čt 9:00-15:00hod. Přijmeme ihned strážné - muže a ženy Osvědčeníprof.kval.-strážnývýhodou. Fyzickynáročné-nevhodnéprodůchodce. Týdenní zálohy + možnost ubytování. Práce v Praze a středních Čechách NÁSTUP MOŽNÝ IHNED VOLEJTE ZDARMA 800 600 333 www.rotwyg.cz zákaznická linka 840 111 330 www.plastokno.cz info@plastokno.cz Dokonalá elegance se SLEVOU 30 % Měsíc PLISSÉ SLEVOU 30 % Nově nakupujte také na: eshop.plastova-okna-plastokno.cz zákaznická linka eshop.plastova-okna-plastokno.cz techniky: PŮJČKY od 5-50000Kč BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 736 204 410 605 246 323 www.uverihned.cz OUTLET VÝPRODEJ NÁBYTKU SLEVY AŽ 70% adresa: Koněvova 134, P-3, tel. 222590095 tel. 608979513 náměstí Bří Jandusů 23, Uhříněves, tel. 608 368 120 www.euronabytek.cz 800 400 292 PENÍZE RYCHLE NA RUKU VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. Schází Vám 2000 Kč před výplatou? Společnost SIM PŮJČKA Vám pomůže. Žádost naleznete na www.simpujcka.cz Nebo volejte 226 256 010 Vzorovýpříklad:Připůjčce 2000Kč,splatnost21dnů, poplatek500Kč,RPSN435% soukromá osoba koupí byt v Praze platím ihned v hotovosti zaplatím vaše dluhy nebo exekuce všechny smlouvy zdarma tel.: 722 61 31 91 mail: bytvpraze@atlas.cz Pokračování na straně 26

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 14. listopadu 2013 26SPORT Díky dvěma parád- ním penaltám Jiří- ho Polanského zdo- lali hokejisté Třince pražskou Spartu. Sparta přesto dál vede tabul- ku se čtyřbodovým násko- kem před Hradcem Králové. V 19. kole se dařilo hostům, kteří vyhráli čtyři ze sedmi zá- pasů a v dalších dvou přípa- dech brali aspoň bod. Hokejisté Plzně uspěli i ve druhém vzájemném souboji rivalů ze západu Čech. Z Kar- lových Varů si úřadující šam- pioni vezou tři body po výhře 2:1. V roli hostů uspěly také Vítkovice, které dokázaly oto- čit zápas v Pardubicích. Na soupeřově ledě naplno bodoval i Liberec. Ten vyhrál 3:0 v Kladně. Aspoň dva body si domů odvezl Hradec Králo- vé. Výhru nad Litvínovem za- jistil v prodloužení Lukáš Kvě- toň. Hradec zůstává na druhé příčce. Domácí tvrz uhájila s pl- ným počtem bodů jen Kome- ta, která v brněnském Rondu zdolala Zlín 3:1. Slavii se podařilo udržet doma aspoň dva body, když v prodloužení porazila po- slední Chomutov. iDNES.cz 3sport Šlágr 19. kola byl k vidění na třineckém stadionu. ČTK Hokejisté Lva Praha porazili v KHL Jekatěrinburg 3:2 v pro- dloužení a ukončili sérii sed- mi výher Avtomobilistu. Duel rozhodl gól Martina Ševce v přesilovce 41 sekund před koncem nastavení. V dresu hostů předvedl spolehlivý vý- kon brankář Jakub Kovář. Pra- žany v následujících dnech če- kají ještě tři domácí zápasy v řadě proti Chanty-Mansij- sku, Omsku a Astaně. ČTK Fotbal Výsledky 19. kola Litvínov –Hradec Králové 2:3p Pardubice–Vítkovice 1:3 Kometa Brno–Zlín 3:1 Karlovy Vary–Plzeň 1:2 Kladno–Liberec 0:3 Slavia–Chomutov 5:4p Třinec–Sparta 3:2n Basketbalistky ZVVZ USK Pra- ha pokračují ve vítězném vstupu do Euroligy. Po domá- cí výhře nad Záhřebem včera vybojovaly triumf i na palu- bovce čtyřnásobného šampio- na soutěže Spartaku Moskva 57:47. V průběhu zápasu sice přišly o náskok 16 bodů, ale vynikající závěrečnou čtvrti- nou získaly dva důležité body do tabulky skupiny C. Jde o te- prve druhou výhru USK nad Spartakem z dosavadních sed- mi vzájemných duelů. Spar- tak navíc prohrál doma po- prvé po patnácti zápasech Ev- ropské ligy. ČTK KHL. Pražský Lev vyhrál až po prodloužení Vrací se po trestu, šanci chce využít Fotbalista David Bystroň má za sebou první trénink s Viktorií Plzeň poté, co mu bylo umožněno začít znovu trénovat s týmem po dvouletém trestu za doping. Fyzicky se sice cítí dobře, ale je si vědom, že po dlouhé pauze má stále co dohánět. Věří však, že bude na zimu připraven tak, aby využil šanci, kterou mu vedení Viktorie chce dát. „Trénink byl super. Užívám si to. I fyzicky to bylo v pohodě. Ke konci jsem se cítil trochu unavený, ale bylo to dobré na to, že mám asi čtyři kila nadváhu,“ řekl po tréninku Bystroň. ČTK Intimní - nabídka Dokončení ze strany 25 Slyšel jsi o fistingu a láká tě?• Volej 844844005, 5Kč/min. EXKLUZIVNÍ FOTA!• Jaké ženy tě lákají? Máme tisíce jejich fo- tek! Napiš si o ně SMS ve tvaru 14DRE a text na 909 15 40 Jsi nula a já si z TEBE vycvičím• poslušnýho psa! MADAM IRE- NA! Volej, otroku, 909 80 50 40 nebo pošli SMS na 909 15 45 s kódem 13UHM a tvůj text! Nenabízím ti vážný vztah ani• jiné závazky, ale božský tělo a možnost si s ním pravidelně hrát! Mám čtyřky!Věra 38.Vytoč 909 90 99 25 kód LKB68 Voním, holím se a jsem plně• připravená pro TEBE! Na vážný vztah mě neužije, ale rázným flirtíčkem nepohrdnu! Běla 67. Cinkni mi 909 801 801 nebo na- piš SMS na 909 15 50 s kódem 15JMV a tvůj text! E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max. 1sms/50Kč;1min/90Kč,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Včerejší extraligové kolo patřilo hostům Smlouva bude po 25 zápasech Kapitánovi české fotbalové reprezentace Tomáši Rosickému prý Arsenal nabídne novou smlouvu v případě, že třiatřicetiletý záložník v této sezoně odehraje za londýnský tým alespoň 25 soutěžních utkání. Informaci přinesl server Goal.com. Rosickému skončí stávající kontrakt v londýnském klubu v létě. USK. Pražanky si vyšláply na slavný Spartak

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

27SPORT Čeští tenisté už mají jasno, zda vedle Tomáše Berdycha rozehraje finále Davisova po- háru v pátečních dvouhrách Radek Štěpánek, nebo Lukáš Rosol. Zastupující kapitán Vladimír Šafařík hráčům no- minaci oznámil včera před obědem, ale oficiálně ji zve- řejní stejně jako Srbové až při dnešním losování v Běle- hradu. To začíná ve 13.00. „Chci, aby hráči věděli do- předu, na co se mají připra- vit, a pokud se nestane nic mi- mořádného, nějaké zranění, tak by to mělo být tak, jak jsme se dohodli v šatně,“ řekl včera Šafařík na tiskové kon- ferenci v Bělehradu. Konkrét- ně tedy neřekl, zda pošle zít- ra na kurt ostříleného davis- cupového harcovníka Štěpán- ka, nebo Rosola. ČTK „Končím!“ Hokejový útočník Milan Hejduk již nebude pokra- čovat v hráčské kariéře. Sedmatřicetiletý olympij- ský vítěz z Nagana v roz- hovoru pro Blesk přiznal, že se definitivně rozhodl. Oficiálně ukončení karié- ry oznámí v Denveru, kde s rodinou žije. GETTY Kdo nastoupí? Tenisté to vědí Číslo dne 1269Sportovce čeká před olympij- skými hrami v Soči rekordní počet dopingových testů. Podle nového předsedy MOV Thomase Bacha, jenž se v Jo- hannesburgu vyslovil pro zpřísnění trestů za doping, se množství kontrol v přípravě zvýší oproti ZOH ve Vancouve- ru o 57 procent na 1269. Citát „Nechci být jako poli- tik, že nebudu říkat něco do médií, ale nechci, aby nominaci věděla druhá strana.“ VLADIMÍR ŠAFAŘÍK KAPITÁN DAVISCUPOVÉ REPREZENTACE Zprávy krátce Platil si zahraje i na Slovensku Hokejový světoběžník Jan Platil dohraje sezonu ve Zvolenu. Se sloven- ským mistrem absolvo- val už dva zápasy a po nich mu klubové vedení nabídlo smlouvu. Třiceti- letý bývalý reprezentant ji podepsal do konce se- zony. Ve Zvolenu bude hrát s krajany Hertlem a Brabencem. Zase bez vítěze I čtvrtá partie zápasu o ti- tul mistra světa v šachu mezi obhájcem trofeje Višvánáthánem Ánan- dem z Indie a vyzyvate- lem Magnusem Carlse- nem z Norska skončila v 64. tahu remízou. Ten- tokrát příznivci králov- ské hry viděli šestihodi- nový maraton s množ- stvím zápletek. ČTK Obhájí Berdych se Štěpánkem salátovou mísu? NEANO Nevíme sice, jak to dopadne, ale o všem, co se stalo až doteď, vám řekneme maximum. Proč? Protože vaše důvěra zavazuje. inzerce

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/

www.sdovolena.cz Cenová nabídka je platná k 14. 11. 2013. Francouzské Alpy Navštivte největší lyžařské ski areály ve Francii. Hotel na 8 dní se skipasem od 3 390 Kč. Slovenské Tatry Užijte si lyžování v Tatrách i termální lázně. Hotel na 3 dny bez skipasu od 820 Kč. Rakouské Alpy Vyzkoušejte perfektní běžecké tratě v Alpách.Vyzkoušejte perfektní běžecké tratě v Alpách. Apartmán na 3 dny bez skipasu od 1 710 Kč. Italské Dolomity Zajeďte si zalyžovat do Jižního Tyrolska.Zajeďte si zalyžovat do Jižního Tyrolska. Hotel na 4 dny se skipasem od 1 790 Kč. Užijte si lyžování za skvělé cenyza skvělé ceny

http://www.floowie.com/en/read/metro-1411-13/