METRO - 16.7.2019http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

Více na www.alza.cz/masakr-cen ÚTERÝ 16. ČERVENCE 2019 Č. 134 • WWW.METRO.CZ 9 771211 781002 4 3 1 9 1 9 771211 781002 4 3 1 9 1

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

Byty - poptávka • Pro dceru koupím menší byt v Praze. Tel: 702044164 202237 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 202997 • Koupím byt v Praze, družst., OV i obecní vlast. (zaplatím pri- vat.). Platím hotově, dám zálo- hu, uhradím dluhy, na vystěh. nespěchám. T. 777235501 203019 Hobby - poptávka • Koupím housle, violu, vio- loncello, kontrabas - basu v ja- kémkoliv stavu, platím ihned. Tel. 728279034 201180 Ostatní • Koupím z pozůstalosti staré kožichy, dečky, nábytek, obra- zy, kabelky, bižuterii, odzna- ky, mince, knihy, porcelán, oděvy, housle atd. Tel. 608221020 201872 Oznámení • Žáky od 8 do 12 let přijme- me na prázdniny. Zajistíme program od 7 do 17 hod. (po - pá), oběd zajištěn. Tel. 731781243, email: polacekpavelst@seznam.cz 203505 Knihy a časopisy • KNIHY A NÁBYTEK z pozůsta- losti koupím. Přijedu - odvezu. Volejte, prosím na tel. 739519629 nebo pište na e-mail: jcortes@atlas.cz 201631 • KNIHY! Koup. velkou knižní pozůst. Knihy, příp. i starožit- ný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křesla, stolek, lampu, aj. T: 603478873 203082 Starožitnosti • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 202704 • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1970. Tel. 603478873 203100 • Mongolské,čínské,japon- ské,turecké,perské starožit- nosti a obrazy i evropské histo- rické zbraně - koupím. M:776 35 88 65 194660 • STAROŽITNÍK koupí: obrazy, knihy, grafiku, sklo, porcelán, hodiny, šperky, mince. Děkuji za nabídky, starožitník Dynt. Tel. 702756100 203387 Práce - nabídka • Hledáme zaměstnance na úklid osobních vlaků, pracoviš- tě Praha 4, 12ti hodinové smě- ny 6,00-18,00 a 18,00-6,00 h. HPP. Tel. 603301309 199553 • Do skladu s hračkami v Jir- nech u Prahy přijmeme muže i ženy, HPP, ubytování, týdenní zálohy, nutná základní znalost práce s PC. T: 725426038 199794 • Přijmeme strážné (12 hod. směny D/N) a recepční s AJ (8 hod. směny D) na různé objek- ty v Praze. Nabízíme: DPP (poz- ději možnost PP), mzda 80-120 Kč/hod. v čistém, po za- pracování navýšení odměny, možnost záloh. Tel.: 733469469 201722 • Práce ve skladu pro mladé muže v Modleticích u Prahy. Možnost ubytování, týdenní zálohy více info na 739220120 202163 • Nový provoz Automotive Nymburk. Krátký/dlouhý tý- den. TÝDENNÍ ZÁLOHY, ubyto- vání nástup ihned. Více info na 739220120 202175 • Nový provoz Automotive Nymburk. Krátký/dlouhý tý- den. TÝDENNÍ ZÁLOHY, ubyto- vání nástup ihned. Více info na 739220120 202178 • Provoz v Praze Hostivaři hle- dá kolegy na pozice rolař/ex- pedient, týdenní zálohy… více info na 739220120 202190 • Provoz v Praze Hostivaři hle- dá kolegy na pozice rolař/ex- pedient, týdenní zálohy… více info na 739220120 202193 • Hledáme brigádníky na pozi- ci POKLADNÍ. Odměna 140 - 149 Kč/hod. dle lokality, zálo- hy druhý den, nástup ihned. Tel.: 222534534, www.creditczech.cz 202445 • Pultový prodej lahůdek a do- pek pečiva 145 - 149 Kč/hod., praxe není potřeba, zaškolení samozřejmostí. Práce v týdnu nebo jen víkendy. Tel.: 222534534 202464 • NABÍZÍME 140-154 Kč/HOD. za denní/noční vybalování a doplňování zboží, prodejny po celé Praze a okolí, vhodné pro všechny. Tel.: 222534534, 777335756 202483 • Hledáme pracovníky ostra- hy bytových domů v Praze na dohodu, vhodné i pro důchod- ce. První měsíc zálohy po od- pracovaném týdnu. Tel: 281864803, 8-16h. 202624 • Městská část Praha 6 - Úřad městské části nabízí výkon prá- ce referenta SPECIÁLNÍCH STA- VEB v 10. platové třídě dle naří- zení vlády č. 341/2017 Sb., tj. od 19 760 do 29 740 Kč, osob- ní příplatek může být poskyt- nut až do výše 29 740 Kč. Bližší informace k Oznámení o vyhlá- šení výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 6 a na webo- vých stránkách www.pra- ha6.cz v rubrice O čem se mlu- ví. Přihlášku s požadovanými doklady doručte tak, aby ji vy- hlašovatel obdržel nejpozději dne 31.07.2019. 202766 • Pro nás nebudeš jen číslo! Staň se bezpečnostním pracov- níkem a odnes si až 23 000 Kč jen za 15 směn! Volej zdarma 800 111 112. 202775 • Hledáme zručného ÚDRŽBÁ- ŘE pro práci v bytových objek- tech. Nabízíme práci na HPP, Nástup ihned a plat 23-25 tis. Kč. Tel. 602617335, pitrova@avema.cz. 202845 • BA přijme na HPP manažer zakázek pro Prahu a okolí. Ná- stup ihned, mzda 32000 Kč. Po- žadavky SŠ vzdělání, ŘP B. K dispozici služební automobil, osobní PC, mobilní tel. Moti- vační dopis a životopis: marti- na.halouzková@bartonapartn er.cz 202890 • Přijmeme brigádníky na od- polední úklid admin. prostor na P4 budova GŘC. KONTAKT: tel. 739500076. 202898 • Základní škola (P9 – Č. Most) přijme od 19.8.2019: ku- chařku (na plný úvazek), uklí- zečku (možno i na poloviční úvazek) Tel. 776355564, 774355358 202923 • Hledáme technika údržby - instalatéra pro technickou správu objektu v centru Prahy, HPP, nástup srpen/září. Životo- pisy zasílejte na: info.tzb@kart.cz• 203033 • PRÁCE ve SKLADU - příprava objednávek. Nabízíme 150 - 170 Kč/hod. dle lokality a pozi- ce, pravidelné zálohy, mož- nost ubytování. Tel.: 222534534 203049 • Tajemník Městského úřadu Čelákovice vyhlašuje výběro- vé řízení - úředník - referent odboru správy majetku a in- vestic. Více www.celakovi- ce.cz. 203058 • Přijmeme pracovníky na úklid činžovních domů Praha 5, 6. Plat 1200-1500 Kč/vchod/měsíčně. Tel.: 731891021 203132 • PREFA PRAHA a.s. Praha 10 přijme pracovníka na obsluhu třmínkovacího stroje. Plat po zaučení 42.000 Kč. Informace na tel. 281031150. 203209 • Akciová spol. přijme pracov- níky ostrahy pro Prahu a oko- lí, vhodné ID a SD, mzda dle objektu a zařazení až 20000 Kč, nábor. příspěvky až 10000 Kč, možnost záloh na mzdu. Tel: 224109445, 777470798. 203362 • Přijmu ZEDNÍKY k dlouhodo- bé spolupráci. Partu i samo- statně. 602342171 203369 • BRIGÁDY v LÉTĚ nejen pro studenty, nabízíme 138 - 170 Kč/hod, velký výběr pozic i směn, možnost ubytování. Více na tel.: 222534534, www.creditczech.cz 203377 • Na pozici vrátná/ý do ad- min. budovy v Praze 7 přijme- me zaměstnance se zdravot- ním znevýhodněním nebo in- validním důchodem na noční 12 hod. směny. Bližší informa- ce lze získat na tel. 267094477, mobil 605229023. 203440 • Přijmeme zaměstnance na dopolední úklid do administra- tivní budovy na Prahu 7. Tato pozice je vhodná pro osoby se zdravotním znevýhodněním nebo invalidním důchodem Bližší informace obdržíte na tel. 267094477, mobil 605229023 . 203446 • Společnost zabývající se správou nemovitostí přijme údržbáře s osvědčením vyhl. 50.• Požadujeme: 5 let praxe ve všeobecné údržbě, vyučení v oboru elektrikář s platným oprávněním dle vyhlášky č. 50, ŘP sk. B. CV zasílejte na m a i l : renata.vancurova@pragueinv est.eu, nebo volejte na tel. 605229023 203451 • Přijmeme IHNED pracovnice na úklid VŠ kolejí v P-4. Pracov- ní doba 7-15.30 hod. Plat 14.500-17.000 Kč. Tel. 603429248 203468 • Úklidová firma přijme za- městnance na DPP na noční úklid kanceláří v Praze 4 - Michli, po - pá, od 18/19 hod. na 12 hod. Tel. 606411152 203482 • Úklidová firma přijme za- městnance na DPP na úklid prodejny v Praze-Hájích, ul. Kulhavého. po, st, pá, 8 -14 hod., út, čt, so 8-10 hod. Tel. 606411152 203483 • Úklidová firma přijme za- městnance na DPP na úklid prodejny v Praze 7-Holešovi- cích, po -ne, 6-8 hod. Zkuše- nost s mycím strojem výho- dou. Tel. 606411152 203484 • Přijmeme zaměstnance na HPP/DPP nebo OSVČ do výro- by CARBONOVÝCH dílů (Praha 9 Letňany). Mzda 18-25tis./měs. Nástup ihned! T. 603414411 WWW.CHARLES.CZ 203507 • BA přijme zaměstnance. Prům. výdělek až 25.200 Kč/měs., možný profes. růst, ubyt. a týdenní zálohy. Čistý RT. Pohovor lze domluvit na tel. 702005903 203511 • Ideální práce pro OZP! U nás nebudeš jen číslo! Staň se pracovníkem kamerového do- hledu za 105 Kč/ hodina + masivní odměny za aktivitu! Volej zdarma 800 111 112. 203523 Pronájmy - poptávka • Hledám menší byt pro 2 os do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Požadujeme: centrum do 40 min., MHD, dlouhodobě, lodžie výhodou. RK nevolat. 605845088 202083 • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274784428 202203 Nemovitosti - nabídka • Oddlužíme Vaší nemovi- tost! Vyplatíme Vaše dluhy, zá- stavy, exekuce! Odkup nemo- vitosti s možností doživotního užívání nemovitosti! 737352730 201066 Nemovitosti - poptávka Práce v bezpečnosti / údržbě / úklidu Náborové dny: Po–Pá 9:00–16:00 Vladislavova 17, Praha 1 Tel.: 800 111 112 Máme jiný přístup! BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Volejte zdarma 800 600 333 www.adamsecurity.cz Přijmeme ihned STRÁŽNÉ a DETEKTIVY • • Práce v Praze a okolí • Týdenní zálohy • Solidní ubytování HPP, DPP od 85 - 180,-Kč/h Prodej v call centru. Pomáhejte šetřit náklady za energie! Pro více informací volejte zdarma 800 26 27 28 Prodejce Po telefonu Hlavní úvazek i brigáda! 200 Kč/Hod. + bonusy práce přímo na metru b obědy zdarma a mnohem víc KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 www.vykuppraha.cz JURISREAL spol.sr.o. Tel.:777306102 Společná realitní a advokátní kancelář ihned vykoupí či zprostředkuje prodej rodinného domu, bytu, chaty, pozemku. Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy. ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz FINANČNĚATRAKTIVNÍPRÁCE VBEZPEČNOSTNÍSLUŽBĚ VOLEJTE ZDARMA 800 108 111 Email: nabor@abasco.cz Nabízíme: ● PRÁCI VE VAŠÍ LOKALITĚ ● SLUŽEBNÍ VÝSTROJ ● ZÁLOHY NA MZDU ● MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ● PRÁCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, DOHODU, MOŽNOST BRIGÁD ● MOŽNOST ZHOTOVENÍ ZBROJNÍHO PRůKAZU Nabízené pozice: ● Detektiv ● Strážný průmyslových areálů ● Recepce ● Vedoucí směny ● Strážný na retailových prodejnách www.unicaplasma.cz tel.:220515464 *dle§32ods.2zákonač.373/2011Sb. Darujkrevníplazmu azískejfinančnínáhraDu 1200 Kč* za 2 odběry -pomůžetezachránitlidskéživoty -pravidelnákontrolazdravotníhostavu metro hraDčanská Chirana T. Injecta, s.r.o. hledá šikovnou a spolehlivou uklízečku/uklízeče. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na obědy, finanční odměny a další benefity. Nástup možNý ihNed. Pracoviště Praha 4 Komořany. Kontakt: 725 531 542, 602 205 510 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Úterý, 16. července 2019 Č. 134, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 4 3 1 9 1 9 771211 781002 4 3 1 9 1 MISTROVSTVÍ EVROPY V IZRAELI? PROČ NE! PRO ASIJSKÝ STÁT MLUVÍ FINANCE I VÝCHOVA MLÁDEŽE STRANA 13 Svátek slaví: Luboš Tour de France. Větrná desátá etapa řádně zatřásla průběžným pořadím Před šesti lety na stejném místě kraloval ve spurtu menší skupiny Peter Sagan. „I letos očekávám pro nás i pro diváky zajímavou etapu,“ říkal před startem 10. etapy Tour slavný slovenský cyklista. Opravdu zajímavá byla. Vítr si v ní pohrál s favority na celkové pořadí, z nich mnozí ztratili skoro dvě minuty. Mezi postiženými byli třeba Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Mikel Landa či Giulio Ciccone. Vyhrál trojnásobný belgický mistr světa v cyklokrosu Wout van Aert (se zdviženýma rukama), žlutý trikot udržel Francouz Julian Alaphilippe. Dnes, po deseti dnech plných stresu, přichází první volný den. AP Zasadit strom není jen vykopat díru do země Podzim. Ministerstvo životního prostředí chce přispět k ozdravení krajiny. Výsadba. Připravte se na cestu na úřad. Zákaz. Stromy nelze zasadit tam, kde vede plyn, vodovodní potrubí nebo elektrické dráty STRANA 5

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 16. července 2019 02 Majitelé pozemků u nemocnice v Krči stáhnou žalobu. Pražští radní včera rozhodli, že magistrát podepíše doho- du se soukromými vlastníky ohledně využití pozemků v Krči, které jsou potřeba pro stavbu nové linky metra D. Město by mělo vlastníkům platit asi 10,1 milionu korun ročně a vytvořit jim podmín- ky pro uskutečnění jejich vlastní plánované výstavby. Metro D povede z Pankráce do Písnice a pražský doprav- ní podnik (DPP) letos zahájil geologický průzkum. Stavba trasy vyjde na desítky miliard korun. V první fázi má vznik- nout úsek Pankrác–Olbrach- tova. Následně bude stavba prodloužena do zastávky Nové Dvory. Před ní bude sta- nice Nemocnice Krč. Na pozemcích právě kolem této budoucí stanice plánují soukromí vlastníci stavět kan- celáře a byty. Magistrát se schválenou dohodou zaváže změnit projekt metra tak, aby byl v souladu s touto zá- stavbou. Město zároveň slibu- je změnit územní plán a zru- šit nyní platné stavební uzá- věry na parcelách. Změna se již připravuje a měla by být schválena v po- lovině příštího roku. Doprav- ní podnik jako investor zruší původně plánované náměstí, místo kterého vyrostou budo- vy vlastníků. Výměnou za to majitelé stáhnou svoji žalo- bu, kterou napadli územní rozhodnutí k metru, a na zá- kladě nájemní smlouvy dovo- lí DPP na svých pozemcích stavět. Smlouva by měla pla- tit do konce roku 2038. „Obsah dohody je maximál- ním možným kompromi- sem, kdy již nelze v jednání dosáhnout dalších ústupků ze strany vlastníků,“ píše se ve schváleném dokumentu. „Tímto jsme dosáhli staže- ní všech žalob, protože v pře- dešlých měsících jsme dosáh- li i dohody s vlastníky v okolí stanice Pankrác,“ uvedl ná- městek primátora pro dopra- vu Adam Scheinherr. Dohoda a nájemní smlouva k pozem- kům v okolí nemocnice bu- dou podepsány zítra. ČTK Společnost Uber v Praze od včerejška nabízí novou služ- bu – svezení elektrickými ko- loběžkami Lime. Cílem spolu- práce obou společností je na- bídnout obyvatelům hlavní- ho města další možnosti do- stupné a ekologické dopravy. Nabídka koloběžek Lime v rámci platformy Uber vy- chází z obvyklých sazeb, ode- mknutí stojí 25 korun a uživa- tel poté platí čtyři koruny za minutu jízdy. Propojení obou firem už funguje ve Stockhol- mu, Malmö, Poznani, Varša- vě, Vratislavi a ve Vídni. MET Výměny šéfů Do vedení městské společ- nosti Lesy hlavního města Prahy byl jmenován On- dřej Palička. Jeho nástup do funkce od 1. srpna na dobu neurčitou schválila rada hlavního města. Záro- veň přijala výpověď ředite- le Správy služeb hlavního města Bohdana Frajta a vy- hlásila výběrové řízení na tuto funkci. Primátor Zde- něk Hřib chce odvolat i předsedu představenstva Pražské plynárenské Pavla Janečka. Vodovod do února Vodovod na užitkovou vodu pro botanickou za- hradu v Troji bude stavět firma OHL ŽS. Ta předloži- la nejlevnější nabídku, vo- dovod z Vltavy zhotoví za necelých 20 milionů ko- run bez DPH. Předpokláda- ná cena byla o dva mi- liony vyšší. Práce budou zahájeny hned a zakázka by měla být dokončena v únoru. Zhotovitel vybu- duje vodovod na zálivko- vou vodu. Areál k zalévání dosud využívá pitnou. ČTK prstenů, zlatých zubů, zlatých i stříbrných mincí, broží, řetízků či jiných šperků nebo třeba i stříbrných příborů dostanete částky mnohdy přesahující až desetitisíce korun. Vaše šperky mají v tuto chvíli velmi výhodnou cenu, tak proč toho nevyužít.„Cena za 1 kg ryzího zlatašplhá kčástceaž 1 100 000 Kč, cožje 1 100 Kčza 1gram. Mnohdy je přitom zlato veřejností podceňováno, např. nevzhledné zubní korunky, které často končí přímo v zub- ních ordinacích nebo doma odložené v šuplíku, je možné přeměnit na částky pohybující se kolem 5 000 až 6 000 korun,“ konstatuje manažer zlatnictví Sherri. Výhodou zlatnictví Sherri je především prostor umístěný v obchodní pasáži, což umožňuje diskrétní a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Kromě seriózního a kompetent- ního stanovení ceny je možné také odborné poradenství. „Spokojenost našich klientů je nám dokazována jejich zvyšujícím se počtem, a to na základě dalšího doporučení,„uzavírá manažer zlatnictví Sherri. Přijďte se také přesvědčit do zlatnictví Sherri, jen 2 minuty chůze od tramvajové zastávkyVodičkova. Galerie Myšák Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1 1 min. chůze od tram. zastávkyVodičkova směrVáclavské nám. Zlatá horečka stále pokračuje. Mimořádně skvělé ceny za výkup byly zaznamenány ve zlatnictví Sherri v obchodní pasáži Galerie Myšák, kterou najdete na adrese Vodičkova 31, pouze minutu chůze od tram. zastávky Vodičkova. Přestože Vaše šperky již vyšly z módy, jsouzašlé,poškozenéčipolámané,profesionálnítýmzlatnictvízjistíjejichryzostabezúřed- ních průtahů vytěžíte okamžitě a v hotovosti maximální možný zisk. Za poklady v podobě Zlatá horečka se rozpoutala v Galerii Myšák v ulici Vodičkova. Ve zlatnictví Sherri vykupují zlato mimořádně výhodně. Koloběžky. Už také přes Uber Jak jde výkup pozemků Praha a DPP řeší výkupy po- zemků k metru D dlouhodobě, dosud šlo o jednu z největ- ších překážek zahájení stavby. ● Radní letos v březnu schváli- li dohodu ohledně pozemků kolem stanice Nádraží Krč. Za minulé politické reprezen- tace vznikl plán vytvořit spo- lečný podnik s Pentou. Nako- nec k němu nedošlo. Pražský vrchní soud podruhé zrušil odsuzující rozsudek v kauze Opencard a praž- ských radních. Odvolací se- nát vrátil případ k novému projednání Městskému sou- du v Praze, uvedla Česká tele- vize. Prvoinstanční soud loni v prosinci uložil dvouleté podmíněné tresty bývalému primátorovi Tomáši Hudečko- vi a někdejšímu radnímu pro dopravu Josefu Noskovi. Býva- lá radní pro informatiku Eva Vorlíčková a šéf magistrát- ních informatiků Jan Teska dostali tříletou podmínku. Všichni se odvolali. Za porušení povinnosti při správě cizího majetku a za po- rušení pravidel hospodářské soutěže udělil městský soud obžalovaným stejné tresty už v září 2016. Odvolací senát však rozsudek následně zru- šil s tím, že soudce dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním. ČTK Kostel koupí za 99 milionů Hlavní město se dohodlo s církevním řádem milosrdných bratří na odkupu odsvěceného kostela svatého Šimona a Judy na Starém Městě, který nyní slouží jako koncertní síň pro Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Včera o tom rozhodli radní. Podle radního pro majetek Jana Chabra se po dlouhých jednáních městu podařilo vy- jednat snížení ceny z původních 126 milionů na 99 milio- nů korun. Magistrát chce podle dřívějších informací kou- pit i bývalé Borůvkovo sanatorium v Legerově ulici. ČTK inzerce Krátce Déčko. Dohoda se soukromníky Vrchní soud. Vrací kauzu Opencard PRAGUE CITY TOURISM

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 16. července 2019 03 Za přemístění konečné zastávky ze Smíchovského nádraží na původní místo bojují Středo- češi i Pražané. Obratiště na Smíchovském nádraží není nafukovací. To- hoto faktu jsou si již třetí tý- den dobře vědomi nejen řidi- či autobusů, ale i cestující. Na- trvalo se sem totiž přemístila nová konečná příbramských velkokapacitních spojů, které dříve jezdily z terminálu Na Knížecí. O stejné množství místa se tu tak dělí nejen více vozů, ale i cestujících. „Požadujeme zachování ko- nečné zastávky příbram- ských autobusů na Praha, Na Knížecí z těchto důvodů: ná- vaznost na další spoje, zvýše- ná kriminalita v oblasti smí- chovského nádraží a omeze- ná dostupnost občerstvení a služeb,“ uvádějí obyvatelé Příbrami v petici, kterou se snažili přesunu konečné na Smíchovské nádraží zabránit. Příbram se mimo jiné i změ- nou konečné integrovala do sítě Pražské integrované do- pravy. Podle organizátora do- pravy Ropid tato změna při- nesla příbramským pouze po- zitiva. Autobusy teď tímto směrem vyrážejí ve špičkách častěji, každých deset až pat- náct minut. Cestující navíc mohou na jízdném ušetřit až osm tisíc korun. Ropid chce na lince v budoucnu provozo- vat pouze nové klimatizova- né autobusy s mnohem vět- ším počtem míst k sezení. „Rádi bychom nový systém linek ještě více zdokonalili. Máte za poslední dny nějakou negativní zkušenost nebo podnět, co byste rádi v provo- zu do oblasti Dobříše a Příbra- mi změnili? Veškeré relevant- ní dotazy či náměty prosím napište buďto do komentáře na našem Facebooku, nebo pošlete oficiálně e-mailem na ropid@ropid.cz,“ žádají zá- stupci organizátora dopravy. Jedním z kritizovaných pro- blémů, na nějž pracovníci Ro- pidu nejčastěji reagují na soci- álních sítích, je právě nedosta- tek místa pro cestující na Smí- chovském nádraží. Podle nich je ale nyní jisté, že bude do dokončení výstavby pro- jektu Terminál Smíchov vše nadále fungovat ve stávajícím dlouhodobém provizoriu. Po- dle mnoha cestujících se také většina řidičů, již jezdí na Pří- bram, dosud nenaučila, kam platí která jízdenka v rámci rozšířených tarifních pásem. „Za řidiče a jejich proškolení co do tarifu odpovídá doprav- ce, nikoli Ropid. Konkrétní podnět ohledně konkrétní si- tuace nám pošlete prosím skr- ze formulář na našem webu. My budeme situaci dále řešit,“ píše Ropid. Kromě Příbramska se o ví- kendu do Pražské integrova- né dopravy přidalo nově také Benešovsko. Zde se změna týká nejen autobusů, ale i vla- kových spojů. FILIP JAROŠEVSKÝ Kvůli integraci Příbramska se musely busy přesunout z obratiště Na Knížecí (vlevo) na zastávku Smíchovské nádraží. 2x PID Příbramští chtějí zpět Knížecí 800 134 134 www.ppas.cz ZÁKAZNICKÁ KARTA VÁS BUDE BAVIT! VŽDY NĚCO NAVÍC ZDARMA. Nyní ještě více výhod. ZÁKAZNICKÁ KARTA nabitá slevami, bonusy a výhodami. Ať už Vás baví sport, cestování, kultura, wellness nebo volnočasové aktivity. inzerce

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 16. července 2019 04 Kdysi vlivný pražský politik za ČSSD ke své výslužce mlčí. Server Seznamzprávy.cz vče- ra přinesl informaci, jež v Pra- ze způsobí velký rozruch. Ve firmě Pražská plynárenská distribuce si na odměnách rozdělili členové dozorčí rady přes 3,3 milionu korun. V průměru na jednoho člena jde o asi 560 tisíc korun. Mezi příjemci odměn je ex- ministr a po léta jeden z nej- vlivnějších sociálních demo- kratů Karel Březina. Na otáz- ky serveru několik dní nerea- guje. Mezi dalšími odměněný- mi je předseda pražského hnutí ANO Jan Říčař či posla- nec hnutí ANO Petr Venhoda. Ani jeden z nich už v dozorčí radě nepůsobí. Nové vedení Prahy je odvolalo. To, že jim byly tantiémy vyplaceny, do- kládá dokument Pražské ply- nárenské, se kterým se redak- ce Seznamzprávy.cz mohla seznámit. A potvrdil to i sám Říčař. „Ano, tantiémy byly vy- placeny, ale přesnou částku vám neřeknu,“ uvedl serve- ru. Poslanec Venhoda řekl, ať se obrátí na představenstvo Pražské plynárenské. Její šéf Pavel Janeček, který je záro- veň předsedou dozorčí rady Pražské plynárenské distribu- ce, se však k vyplácení tan- tiém odmítl vyjadřovat. MET Také v dceřiné firmě Pražské plynárenské se letos rozdělova- ly milionové tantiémy. Kvůli událostem v této městské fir- mě chce primátor Zdeněk Hřib odvolat ředitele Pavla Janečka, píše server Seznamzprávy.cz. ● Už před několika dny vyvolalo v pražské koalici velký roz- ruch vyplacení tantiém pro dozorčí radu městské společ- nosti Pražská plynárenská. ● Vyplacení zhruba 300 tisíc korun pro zástupce minulé pražské koalice rozčílilo primá- tora Zdeňka Hřiba, který kvůli tomu svolal mimořádné koa- liční jednání a v dopise dalším politikům z vedení Prahy napsal, že s tím nesouhlasí. Nakažená klíšťata Klíšťata jsou v přírodě přemnože- ná, stejně jako v loňském roce. I letos se na Vysočině nakazilo kolem deseti lidí encefalitidou a více než sto lymskou borelió- zou. Jak nedávno zjistili vědci, za vysoký počet klíšťat mohou i přemnožení hlodavci. Právě díky nim přežije více larev. Soud s otrokáři Ústecký soud začíná řešit případ manželů, kteří podle obžaloby vy- lákali do Anglie desítku krajanů na slib práce a lepšího života. Mís- to toho je vykořisťovali. Nutili je k prostituci, uzavírání účelových sňatků či je zneužívali k podvo- dům vůči britským bankám. Přišli si tak na 16 milionů korun. iDNES.cz Karel Březina ARCHIV MAFRA Mrtvý bod Situace kolem vládního angažmá ČSSD zůstává na mrtvém bodě. Včera se užší vedení strany do- hodlo, že ve vládě strana zůstává, ale trvá na svém kandidátovi na ministra kultury Michalu Šmardo- vi. Na jednání přijel také premiér Andrej Babiš, kte- rý řekl, že by byla škoda, kdyby ČSSD podle něj úspěšnou vládu opustila. Česko tak čeká další ko- lečko jednání. 2x ČTK Za smrt čtyř lidí může řidič auta Podle informací vyšetřovatelů nehody na přejezdu v Černožicích na Královéhradecku může řidič auta. Signalizace fungovala. Při nedělní nehodě zemřeli všichni čtyři lidé ve voze – řidič, jeden dospělý a dvě děti. Do jejich auta narazil ve velké rychlosti rychlík, který vůz tlačil ještě 300 metrů. Jedná se tak o nejtragičtější kolizi na železničním přejezdu za bezmála 15 let. Místo tragédie od včerejška připomínají svíčky. MAFRA Krátce V Krkonoších přibývá bez- ohledných turistů, kteří tu nechávají odpadky. Proto ochranáři z národního par- ku spustili další část kampa- ně proti tomuto nešvaru. Tvůrci kampaně s názvem „Není zvěř jako zvěř“ zvolili netradiční formu – v něm duch hor Krakonoš lidem hrozí, že od 1. srpna neprů- chodnou mlhou uzavře Krko- noše pro všechno lidské. Bude to trest „za darebácké chování některých návštěv- níků, kteří svou zlotřilostí vydají za několik Trautenber- ků“. ČTK Mapa republiky mizí Sněhové pole zmizí později. ● Loni mapa, která leží nad Modrým dolem, roztála už v květnu. Maximální mocnost sněhu byla tehdy 7,5 metru. Letos tam bylo 14,5 metru. Upozornění pro turisty: až do 31. srpna je uzavřena Řetězo- vá cesta na Sněžku. www.marcopolo-club.cz DOBRÉ RADY NA CESTY A JSTE O maličkostech, které nás stojí nervy… www O C S JS inzerce Březina dostal 500 tisíc odměny Milionové tantiémy Krakonoš. Za odpadky hrozí uzavřením hor

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 16. července 2019 05 Za každého obyva- tele vysadíme je- den strom. Iniciati- va ministerstva ži- votního prostředí začne na podzim. Kupte si sazenici stromu, vezměte rýč a sázejte, ať při- spějete k ochlazení města nebo k ozdravení krajiny. Jen- že vysadit jen tak strom, po- kud nemáte vlastní zahradu či les, není vůbec jednodu- ché. „Vysazovat stromy za to stojí, ale chcete-li to udělat ve městě, musíte kontaktovat odbor životního prostředí z důvodu výběru vhodného stromu a místa,“ vysvětluje Markéta Růtová, mluvčí slán- ské radnice. Strom nelze zasa- dit například tam, kde vede plynové či vodovodní potru- bí, elektrické dráty, kanaliza- ce a další inženýrské sítě. Ty všechny mají ze zákona ochranné pásmo. „Také je nutné dodržet odstup od bu- dov a komunikací,“ doplňuje Růtová. V Olomouci momentálně připravují projekt obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. „Už v podzimní výsadbě by- chom vyčlenili třeba dvacet ti- síc sazenic pro dobrovolní- ky,“ říká mluvčí olomoucké- ho magistrátu Radka Štědrá. Lidé by měli možnost vysadit si sami strom na určených po- zemcích. „I po desítkách let by pak mohli potomkům uká- zat, že tenhle kousek lesa sami vysazovali,“ dodává Štědrá a říká, že k sazenici by lidé dostali například rady, jak správně strom zasadit. Pokud byste chtěli vysazo- vat stromy na území jihomo- ravského Znojma, musíte své záměry zkoordinovat s Měst- skou zelení Znojmo. „Je nut- né, aby organizace souhlasila s místem výsadby, a dále je nutné, aby zájemce respekto- val požadovanou druhovou skladbu stromů a jejich veli- kost,“ upřesňuje Zuzana Pastrňáková, mluvčí znojem- ského městského úřadu. Okolnosti, za jakých lze vy- sazovat stromy ve městě, mají stanoveny i v jihočes- kých Českých Budějovicích. „Živelnou výsadbu na měst- ských pozemcích nelze v žád- ném případě připustit,“ uved- la pro deník Metro Jitka Welzlová, mluvčí českobudě- jovické radnice. „Je třeba re- spektovat ochranná pásma, rozhledové poměry u komu- nikací nebo budoucí kolize se stavbami,“ říká mluvčí. V současnosti radnice prově- řuje konkrétní lokalitu, kde by mohli obyvatelé města sami vysazovat stromy. Podobné postupy musí zá- jemce o sázení stromu dodr- žovat i v případě, že pokácí starý strom a chce místo něho dát nový. Nestačí ale strom jenom vysadit. Pro to, aby se uchytil, je třeba o něj v prvních letech, hlavně ve městě, pečovat. „Pokud o to někdo požádá, snažíme se s žadatelem domluvit na vhodném místě, aby výsadba měla přínos i do budoucna,“ vysvětluje mluvčí Prahy 5 Markéta Drešlová. Jde napří- klad o zalévání, prořezávání a další péči. „Nedávno jeden takový strom vysazoval svě- dek snoubenců jako památ- ku na sňatek svých přátel,“ říká Drešlová. PAVEL HRABICA MEGA AKCE 4 499 Kč Akce trvá do 31. 7. 2019 inzerce Chcete vysadit vlastní strom? Nejdřív vás čeká cesta na úřad Deset milionů stromů 2762 Iniciativa odstartuje letos na podzim a navazuje na úspěš- nou kampaň Stromy svobody 1918–2018, která v roce 2018 s mottem Nezapomínejte na své kořeny doprovázela osla- vy výročí republiky. V rámci kampaně se podařilo vysázet 2762 nových stromů. Nové plány jsou ale mnohem smě- lejší. Na webu iniciativy bude moci každý člověk zaregistro- vat svou vlastní výsadbu. Citát Stromy jsou jedním z hlavních léků na ne- mocnou krajinu, která potřebuje pomoct. RICHARD BRABEC MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz SVĚT úterý 16. července 2019 06 Nedostatek spán- ku má také vliv na rychlost zotavení se z nemocí. Britský kabinet se chystá pře- svědčovat občany, že by měli v noci déle spát, aby tak chrá- nili své zdraví. Zároveň bude varovat, že chronický nedo- statek spánku může způsobit vážné zdravotní problémy včetně vyššího rizika obezity, infarktu, cévních mozkových příhod nebo deprese. O návrhu nových doporuče- ní informoval list The Times. Podle něj ministr zdravotnic- tví Matt Hancock v doporuče- ních pro veřejnost bude po- prvé klást velký důraz na do- statek kvalitního spánku. „Pokud člověk nespí denně alespoň sedm až devět hodin, působí to škody na jeho fyzic- kém i duševním zdraví včet- ně zvýšeného rizika obezity, mrtvice, infarktů, depresí a úzkostí. Vzhledem k tomu, že až tři čtvrtiny britských do- spělých spí pravidelně méně než sedm hodin, máme před sebou velké množství práce,“ citoval list z dokumentu. Vláda chce poukázat i na to, že podle výzkumu zveřej- něného v odborném periodi- ku Journal of Intensive Care Medicine má nedostatek spánku negativní vliv na rych- lost zotavení z nemocí a úra- zů, přičemž nemocniční pa- cienti si často stěžují právě na nekvalitní spánek. Vláda proto vydá nové pokyny pro státní zdravotnictví, které se mají týkat spánku. ČTK a MET Krátce Bojovníci z Donbasu Italská policie zabavila v několika městech na se- veru země při zátahu pro- ti krajně pravicovým ex- tremistům zbraně včetně nejnovějších automatic- kých útočných pušek a ra- kety vzduch-vzduch fran- couzské výroby. Zatčeni byli tři muži. Zátah byl vý- sledkem vyšetřování za- měřeného na Italy, kteří bojovali v Donbasu na vý- chodě Ukrajiny. Kyjev už loni předal Itálii seznam 25 Italů, kteří od roku 2014 bojovali v řadách proruských separatistů. Italské úřady začaly poslé- ze věc vyšetřovat. Další Italové nastoupili do řad ukrajinské armády. Atraktivní Chorvatsko V první polovině roku při- jelo do Chorvatska na 5,85 milionu zahranič- ních turistů. Nejvíce z Ně- mecka, Rakouska a Slovin- ska. Nejčastěji navštěvova- nými místy byla města Dubrovník, Rovinj, Zá- hřeb, Poreč a Split. ČTK Novým tajným agentem s označením 007 bude po Da- nielu Craigovi poprvé v ději- nách bondovek žena a černoš- ka, britská herečka Lashana Lynchová. Tvrdí to britský bul- vární deník Daily Mail, který se odvolává na zdroj z filmové- ho průmyslu. Pětadvacátá bondovka podle něj začíná scénou, kdy je James Bond v Craigově podání povolán z odpočinku na Jamaice po od- chodu z tajné služby MI6 zpět do akce, aby se postavil nové- mu padouchovi. „A pak je tam na začátku klíčová scéna, kdy (hlava tajné služby) M řek- ne: Vstupte, 007 a objeví se La- shana – černá, krásná žena,“ uvedl zdroj. Craig podle něj zůstane Bondem, ale kódové označení 007 přejde na Lyn- chovou. „Bond je pořád Bon- dem, ale jako 007 byl nahra- zen,“ dodal zdroj. ČTK Studie Výzkum poukazuje na potře- bu dostatečného spánku. ● Ženy pracující v noci mají až o 30 procent vyšší pravděpo- dobnost, že onemocní rako- vinou prsu. ● Mužům se při noční práci zvyšuje riziko infarktů až o čtvrtinu. Vláda: Spěte déle HLEDÁTE POHŘEBNÍ SLUŽBU, U KTERÉ JE NA PRVNÍM MÍSTĚ PÉČE O ZESNULÉHO A DŮSTOJNÉ ROZLOUČENÍ? krem atorium .cz Volejte zdarma 800 100 359 Praha 2, 3, 4, 5, 8, 9, Brandýs n/L, Neratovice inzerce K Měsíci Před padesáti lety odstar- tovala z Kennedyho vesmír- ného centra na Floridě přes 110 metrů dlouhá ra- keta Saturn V. Ta vynesla na cestu k Měsíci posádku vesmírné lodi Apollo 11, kterou tvořili američtí ast- ronauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Col- lins. O čtyři dny poté, 20. července, jako první vstoupil na povrch Měsíce v měsíčním prachu tehdy osmatřicetiletý Armstrong. Rozostřený černobílý obrá- zek první procházky po po- vrchu Měsíce ihned obletěl celý svět. Misí Apolla 11 vy- vrcholil program, který od- startoval v květnu roku 1961 americký prezident John F. Kennedy. AP Monzunové záplavy Více než 130 obětí si vyžá- daly záplavy a sesuvy půdy v Nepálu, Indii a Ban- gladéši. Přes dva miliony lidí musely opustit domo- vy. Pro chlapce na snímku ve vesnici Katahguri na Brahmaputře však voda byla důvodem k zábavě. AP 007. Ženský agent

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

Prodej rekreačního areálu Vesna v Nové Vsi nad Nisou v srdci Jizerských hor Prodej proběhne formou elektronické aukce na www.aukce.dpp.cz od 31. 7. 2019 do 1. 8. 2019. Uzávěrka přihlášek je do 22. 7. 2019. Pro více informací kontaktujte e-aukce@dpp.cz Jedinečná příležitost! Rekreační areál s rozsáhlými pozemky na skvělém místě, vhodném na zimní sporty i letní rekreaci, prodává Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Vynikající potenciál pro rozvoj ubytovacích i wellness služeb. Vyvolávací cena: 4 860 000 Kč

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 16. července 2019 08 Min. 26 Max. 30 Min. 24 Max. 28 Min. 21 Max. 25 Min. 20 Max. 24 FOTO: 2x AP PÁTEK ČTVRTEK Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro ZÍTRA Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-c. „Dáme hlavy dohromady.“ DAVID ROJÍK Facebook 1 Na mistrovství světa v ledním hokeji v Praze roku 1972 získali českoslovenští hokejisté: a) bronz b) stříbro c) zlato 2 Kriticky ohrožený druh liliovité rostliny s růžovofialovým květem je kandík: a) vlčí zub b) liščí zub c) psí zub 3 V Krkonoších na červené turistické stezce mezi Labskou a Vrbatovou boudou leží vyhlídka: a) Aloisova b) Adalbertova c) Ambrožova 4 Jako „soupeřící, pracovitý i horlivý“ se překládá jméno, které má svátek 22. května: a) Karel b) Emil c) Marcel 5 Martin Špetle z Třibřich a Ostřešan byl český diplomat 16. století. Dožil se věku: a) 39 let b) 59 let c) 79 let DNES Napište svou bublinu Počasí Napadá vás vtipný popisek? Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: 8,8 °C /37,3 °C Roky výskytu: 1840/2007 Sudoku 12:20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12:30 Horákovi (7) 13:20 Z Televarieté 14:30 Sissi 16:10 To je vražda, napsala V 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 12:55 Proč letadla padají 13:40 Vzducholodě, zpátky do budoucnosti 14:35 Peklo pod hladinou (2/6) 15:15 Dějiny světa (8/8) 16:10 Objevování pravdy II 16:55 Nejvýznamnější operace 2. světové války (2) 17:55 Tisíc chutí ulice 18:45 Večerníček 18:55 Folklorika 19:20 Chorvatské národní parky (6/8) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Malý pitaval z velkého města (5/15) TV seriál (ČR, 1982). Hrají: L. Frej, J. Krampol, P. Zedníček, V. Hašek, M. Pešek, J. Faltýnek, A. Procházka, J. Brousková 20:50 Nejlepší Bakaláři 21:54 Výsledky losování Šťast- ných 10 a Euromiliony 21:55 Columbo 23:10 Kriminalista 00:10 AZ-kvíz 00:35 Banánové rybičky 01:05 Pod pokličkou 01:25 Zajímavosti z regionů 01:55 V kondici 02:10 Dobré ráno 04:45 Sváteční slovo katolického kněze Jana Larische 04:50 Žiješ jenom 2x 05:15 Etiketa ČT1 20:00 Václav Komediální drama (ČR, 2007). Vesnický outsider, který překročil zákon. Křehký příběh o potřebě tolerance a schopnosti odpustit získal čtyři České lvy. Hrají: I. Trojan, E. Vášáryová, J. Budař, S. Norisová, J. Lábus, M. Pechlát, P. Špalková a další. Režie J. Vejdělek 21:50 Jeden den ve Francii 23:25 Speciální zbraně 00:15 Hitler a holokaust (3/6) 01:10 Rocco Schiavone (2/10) 02:45 Zbláznit se může každý 03:15 V zajetí železné opony 03:30 Ze zoo do zoo 03:55 Hranice dokořán – Roz- mówki polsko-czeskie 04:20 Sabotáž ČT2 20:15 Agatha Christie: Vraždy podle abecedy (1/2) Krimifilm (VB, 2018). Slavný detektiv Hercule Poirot musí přerušit poklidnou penzi, když začne dostávat anonymní dopisy, ve kterých mu pisatel sděluje, že se stane vrahem bez tváře. Hrají: J. Malkovich, R. Grint, A. Buchan, T. Fitzgeraldová a další. Režie A. Gabassi 22:15 Mordparta II (5) Krimiseriál (ČR, 2017) 23:35 Policie v akci 00:30 Návrat komisaře Rexe IX (2, 3) Krimiseriál (Rak./It., 2009) 02:35 Doktor z hor: Nové příběhy IX (11) PRIMA 19:00 Moje desítka Staňte se na hodinu hudebním šéfem na Óčku! Moje desítka – to je vašich deset nejoblíbenějších videoklipů! Celá hodina jen podle vašeho gusta! 20:00 Óčko hity Hity, které musíš slyšet... a hlavně vidět! 21:00 CZ & SK Playlist, ve kterém reflektujeme českou a slovenskou scénu a přinášíme exkluzivní premiéry domácích interpretů 22:00 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka. Pošlete zprávu všem, kdo se právě dívají na Óčko! ÓČKO 20:20 Kriminálka Anděl (13) Krimiseriál (ČR, 2008). Do našeho malého světa jako by pistolníci a vendeta nepatřili. Proč sem tedy přijel korunní princ mafiánské rodiny? Jen proto, aby tu našel smrt? Hrají: M. Stropnický, D. Švehlík, M. Taclík, H. Dvořáková a další 21:35 Comeback 22:10 Comeback 22:40 Smrtonosná zbraň (18) 23:40 Beze stopy III (12) 00:35 Můj přítel Monk V (3) 01:25 Můj přítel Monk V (4) 02:05 Námořní vyšetřovací služba XIII (13) 02:40 Krok za krokem (16) 03:15 Co na to Češi NOVA 20:15 Top Gear speciál: Když se nedaří (7) 21:20 Teorie velkého třesku II (17) Sitcom (USA, 2009) 21:50 Kurz sebeovládání (10) Sitcom (USA, 2012-2014) 22:20 Teorie velkého třesku II (18) Sitcom (USA, 2009) 22:45 Partička 23:35 Americký chopper III (3) Seriál (USA, 2005) 00:35 Partička 01:05 Kdo přežije: Jižní Pacifik (13) 02:05 Exorcista II (10) Hororový seriál (USA, 2017) 03:00 Kdo přežije: Jižní Pacifik (13) 04:00 Exorcista II (10) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Krok za krokem (15) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (494) 14:05 Můj přítel Monk V (3, 4) 16:00 Námořní vyšetřovací služba XIII (13) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:20 Co na to Češi 18:20 Krok za krokem (16) 18:50 Hospoda (12) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:15 Polední zprávy 12:25 Policie Hamburk VI (2) 13:25 Doktor z hor: Nové příběhy IX (11) Nesprávná žena 1/2. Romantický seriál (N, 2015) 14:25 Návrat komisaře Rexe IX (2, 3) 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:50 Simpsonovi XIII (16) 13:20 Simpsonovi XIII (17) 13:45 Simpsonovi XIII (18) 14:15 Simpsonovi XIII (19) 14:45 Teorie velkého třesku II (15, 16) 15:40 Futurama VIII (9) 16:00 Americký chopper III (3) 17:00 Top Gear VII 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi XIII (20) 18:45 Simpsonovi XIII (21) 19:15 Simpsonovi XIII (22) 19:45 Simpsonovi XIV (1) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Óčko trendy Aktuální klipy 10:00 Mixxxer Show Klipy na přání, soutěže a zajímaví hosté nejen z hudební scény 12:00 Óčko hity Klipy nonstop 16:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2012 17:00 Óčko hity Klipy nonstop

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 16. července 2019 09 Zdeněk Řezníček Čtu politiku, u toho se pobavím. Denisa Doktor Nejraději luštím sudoku. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na úterý 16. 7. Poslechněte svou intuici a nechte se vést dosud ne- poznanými vodami manželské vášně. I po letech máte v erotice co objevovat. Oficiální partner větří ve vzduchu konkurenci. Úplně čistý štít nemáte, protože flirtování vás baví, ale přesto zatloukáte. Když stanete před expart- nerem, jste jako zkoprnělí. Zvláštní pocity vás naštěstí brzy opustí a docela příjemně si popovídáte. Partnerskésoužitínemáustlá- no na růžích. Bojujete s cha- bým sebevědomím, a proto se uchylujete ke špatným citovým taktikám. Nezadaní mají do pátku čas zapracovat na své image. Víkend přeje navazování nových kon- taktů. Venuše vám jde v lásce na ruku. Intimní život vás drží nad hladinou a nedovolí, abyste se mračili. Celým tělem prostupuje pří- jemné vzrušení a nejde zastavit. Lásku můžete potkat díky pohybu na vzduchu. Ten- tokrát nestačí jít se proběhnout, místo toho se věnujte kolektivním aktivitám. Miláček si zaslouží více re- spektu a důvěry. Pokud vám někdo něco napovídal, nepovažujte to automaticky za pravdu. Co klepy? Nejfavorizovanějším zna- mením zvěrokruhu, se kterým si v těchto dnech výjimečně ro- zumíte, je Lev. Jeho energie vás udolá. Setkání s expartnerem je příjemné, ale neměli byste se mu poddávat. Negativní vzpomínky vyšuměly a probouzí se sentiment. Platonické lásky vezmou za pár dní za své. Zatím v sobě sbíráte odvahu, abyste oslovili objekt zájmu, ale vždy se zastavíte. Singles potkají člověka, s nímž je pojí volnočasová aktivita. Pro vás je to možná novinka, ale o to víc si ji zamilujete. Věštkyně Viola Dávám diskrétní, rychlé a jasné odpovědi NA VŠE! NEBOJTE SE MĚ ZEPTAT! J Pište SMS ve tvaru 14XJE a své datum narození na 904 30 55 nebo volejte na 906 70 30 35 Zeptejte se karet! k t! Potkalo to i vás? Pište SMS ve tvaru 66RSX a text na 904 30 46 MÁ ZELENOU Nedávno mi kamarád poslal desatero, jež si pamatuje snad každý kluk, který proháněl merunu asi tak před 30–60 lety. Byla to doba, kdy děti dávaly přednost hrám, jež osobně pro- vozovaly – protože ty počítačové ještě neexistovaly. Každý den, skoro za každého počasí se sešli okolobydlící chlapci na fotbalovém plácku – my měli originál asfalt – aby spolu změřili síly a zakopali si. Vybíralo se většinou „podle huby“, občas nějaká dvojice prohlašovala: „My hrajeme spo- lu!“ A končilo se, když mámy volaly z oken: „Večeřééé!“ Zde je ono desatero. 1. Nejtlustší jde do brány. 2. Ten, komu patří míč, rozhoduje, kdo hraje. 3. Pe- nalta se kope jen v případě, po- kud faulovaný hodně nadává. 4. Utkání končí, až když jsou všichni k smrti unavení nebo když máma borce odvolá na jíd- lo (oběd, večeře) anebo když už je opravdová tma. 5. Je jedno, jaké je skóre – poslední gól je ví- tězný. 6. Žádní rozhodčí. 7. Je-li míč zakopnut hodně daleko, čeká se, až kolem něj někdo půjde, a volá se: „Pane! Kopněte si!“ 8. Pokud si tě do týmu vyberou jako posledního, tvůj život ztrácí smysl. 9. Nejtěžší herní situace je ta, když míč násled- kem nepřesné střely opustí hřiště a zasekne se pod automobi- lem. 10. Naštve-li se majitel míče, hra končí. Krásně jsem si při pročítání těch vět, toho zachycení atmosfé- ry, zavzpomínal, ale jedna zásadní věta mi tam chybí. Jde o herní situaci, kdy uháníte s balonem k soupeřově bráně, cítí- te, že máte na kopačce gól, dostáváte se do ideální pozice, vy- bombíte... nepochopitelně míjíte branku... a míč letí daleko daleko... a kvůli nerovnosti a snad i mírnému sklonu stále ská- če a nezastavuje se. Hra se přeruší, hráči sledují zmenšující se míč a někdo polopohrdavě pronese: „Autor má zelenou!“ Máte v Metru radši aktuality, či nadčasové články? JAKUB KOHÁK PAMĚTNÍK Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Komiks Řešení sudoku Citát Skoro za každého počasí se sešli okolo- bydlící chlapci na fotbalovém plácku. Martin Ponikelský Začínám tradičně u sportu a pak postupně všechno. Dopisy a vzkazy „Simková“ rada Paní Lipánkové, která v pá- tečním dopisu popsala tra- ble s přetažením kontak- tů ze starého do nového mobilu, bych poradila kontakty přetáhnout po- mocí SIM karty. Pokud ji nemá, snad má někoho, kdo by jí SIM pro tento účel na chvíli půjčil a s převodem pomohl. Mně se na SIM všechny kontakty nevešly, ty od W po Z jsem doťukala ruč- ně. Další možnost je im- port pomocí účtu (já mám třeba Google), export do úložiště a import zpátky. Všechny možnosti se v mém mobilu zobrazí pod ikonkou Kontakty, když ťuknu na tři tečky. Pro nás starší je to sice oří- šek, ale dá se to. Ideální je mít mladšího poradce, tře- ba syna, vnuka (nebo dce- ru, vnučku, abych neměla „genderproblém“). HANA PODHŮRSKÁ Pro pasažéry? Čím více jsou tramvaje po- malovány reklamou, že až není vidět jejich číslo, tím více jsou nevstřícné k pasa- žérům. Nová souprava T8 sice má vstup nízkopodlaž- ní, ale pak je plná schodů, a to dost vysokých. EVA TREJBALOVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro! Sloupek

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 16. července 2019 10 Proč je potřeba v době ostrého světla chránit oči a podle čeho vybírat? Kvalitní sluneční brýle ne- jsou jen módní doplněk, ale důležitá zdravotní a ochran- ná pomůcka. „Při přímém po- hledu do slunce je intenzita světla dopadajícího na sítnici tak vysoká, že může dokonce dojít až k vypálení díry. Bo- lest přitom nepociťujeme, po- škození se pozná až za něko- lik hodin. Do dvou týdnů se v popáleném místě vytvoří jizva, která pak spolu se zhor- šením vidění přetrvává celý život a nedá se vyléčit ani od- stranit,“ říká Jan Vaverka, op- tometrista Optovize Brno. Na výběr je nespočet dru- hů a typů a je někdy složité se v nich vyznat. Každopád- ně rozhodně neplatí, že čím tmavší, tím lépe vám oči ochrání. Důležitý je dostateč- ně výkonný UV filtr, ale ten mohou mít i brýle světlejší. „Kategorie slunečního filtru se označuje číselnou hodno- tou od nuly do čtyř. Vyjadřu- je propustnost světla a urču- je světelné podmínky, pro něž jsou brýle vhodné. Obec- ně platí, že čím vyšší je kate- gorie filtru, tím méně světla čočka propouští,“ doporuču- je Jan Vaverka. Podstatné hledisko při vý- běru slunečních brýlí je i to, kam je chceme nosit. Na out- doorové sportování jako je cyklistika jsou vhodné samo- zabarvující brýle, které usnadní přechody ze světla do stínu. Do auta jsou ideální brýle s polarizačním filtrem, které minimalizují odlesky. Na trhu ale existují i paděl- ky, tedy napodobeniny origi- nálních značek. Napálení zá- kazníci pak často za nema- lou cenu dostanou kvalitu, která se s originálem nedá srovnávat. Někteří zákazníci však padělky přímo vyhledá- vají. I když v dnešní době už brýlové čočky bez UV filtru prakticky neexistují, a to ani u falzifikátů, jistotu, že kupu- jete brýle s dostatečnou ochranou, můžete mít pouze u ověřených výrobců. Panuje mylná představa, že čím tmavší skla, tím lepší ochrana pro oči. „Část čoč- ky, kde je UV filtr, je průhled- ná, od zabarvení se neodvíjí. Brýle s tmavými skly a níz- kým UV filtrem mohou i ublížit, protože se vám kvů- li tmavé barvě rozšíří panen- ky a do oka tak pronikne více škodlivého záření,“ va- ruje Daniel Szarvas, optome- trista ze serveru VašeČoč- ky.cz. Nosit sluneční brýle se špatnou ochranou tedy může být nebezpečnější než nenosit brýle vůbec. Co se týče dětí, i u nich je potřeba oči chránit. „V na- šich zeměpisných šířkách u malých dětí do dvou let ne- jsou sluneční brýle příliš vhodné kvůli riziku vzniku světloplachosti. Zrak dětí se v tomto věku stále rozvíjí. V tomto období tedy postačí chránit oči kšiltovkou nebo širším kloboučkem. Ideální však je dítě slunečním pa- prskům příliš nevystavovat. Pokud se ale chystáte k moři nebo vysoko do hor, už i pro malé dítě sluneční brýle při- balte. Na nošení slunečních brýlí je však zvykejte postup- ně, starším dětem už brýle na oči patří, ale když na to ne- jsou zvyklé, strhávají si je,“ upozorňuje specialistka na dětské oči, lékařka Gabriela Pilková z Očního centra Kukátko. Pro menší děti, kte- ré na brýle ještě zvyklé ne- jsou, mohou být řešením ty s páskem, který jejich strže- ní znesnadňuje. „Při ochraně před UV zá- řením je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stopro- centní, aby byl zrak chrá- něn před UV A i UV B záře- ním. Doporučený je UV 400. Kvalitní brýle poznáte tak, že na vnitřní straně po- stranice brýlí bude uveden certifikát CE a zároveň stu- peň ochrany, pro děti ideál- ně dva až tři,” radí Gabriela Pilková. KAMILA HUDEČKOVÁ Letní měsíce jsou někdy zkouškou i pro naše tělo a pleť. Jakou kosmetikou mů- žete pomoci to lépe zvládat? Ochrana 100% přírod- ní mrkvové máslo pro dlou- hodobé opále- ní s vysokým obsahem mrk- vového extrak- tu, beta karotenu a přírod- ních olejů chrání pokožku a zabraňuje jejímu stárnutí. Dopřejte své pokožce zdravé, bronzové opálení bez parabe- nů, umělých barviv a konzer- vantů. Voděodolné, podporu- je zlatavou barvu pokožky. Při nanesení na pokožku se máslo mění v olej, a tak se vel- mi snadno roztírá. Vivaco, 299 Kč Zklidnění Hydratační chladivý gel po o p a l o v á n í s D-pantheno- lem, glyceri- nem a mento- lem účinně hyd- ratuje, zklidňuje a regeneruje pokožku po slunění. Rychle se vstřebává a zanechává pří- jemný chladivý pocit. Dermacol, 99 Kč Pusa Balzám Kiss T h e r a p y Strawberry je určený pro ochranu rtů před škodli- vým UV záře- ním. Klinicky testované slože- ní tohoto balzámu s výtaž- kem z kokosového a jojobové- ho oleje uzamyká ve rtech vlhkost, a tak po jeho použití zůstanou dlouho hydratova- né. Antioxidanty získané z ci- trusů zase chrání pokožku před volnými radikály, které mohou způsobit stárnutí ple- ti. Obsahuje SPF 30. Lip Smacker, 99 Kč Čistá hlava Tuhé šampo- ny na vlasy jsou skvělé na cestování, jsou bez obalu a šet- ří životní pro- středí. Lush je vynalezl již v 80. letech a po- slední tři roky zažívají boom. Ročně prodejem šampuku ušetříme planetě 15 milionů tun plastových lahví. Jeden to- tiž vydrží až 80 umytí. Lush, 265 Kč Svěžest Jemný mycí gel na intimní hygienu obsa- huje přírodní australský olej Tea Tree a také kyselinou mléč- nou. Toto unikátní složení minimalizuje vznik červe- ných teček, zarůstajících chloupků a omezuje výskyt vyrážky a začervenání, které se po holení intimních partií běžně objevují. Aktivní slož- ky oleje Tea Tree zklidňují po- kožku, zabraňují svědění a podráždění a zároveň udr- žují hladinu vašeho pH na při- rozené úrovni. Australian Bodycare, 299 Kč S vůní Přírodní deodorant, který je bez aerosolů. Šťáva z aloe vera a směs horských by- lin, levandule a šalvějového oleje má osvě- žující účinek. Díky šikovné- mu rozprašova- či je ideálním společníkem pro cestování. Benecos, 159 Kč Ochrana těla Repelent For- te má zvýšený obsah účinných látek. Působí proti ko- márům, klíšťa- tům či muchnič- kám. Lze jej aplikovat jak na pokožku, tak na oděv a vydrží 4–6 hodin. Nyní je k dostání i v novém, kapesním balení. Predator, 109 Kč IBE Vybírejte své sluneční brýle s rozumem. PROFIMEDIA.CZ Buďte pozorní Pozor na příliš tmavé brýle. Brýle pro děti by neměly být ani příliš tmavé, příliš tmavá skla totiž mohou dětskému zraku naopak uškodit. ● Při pobytu na intenzivním slunci, například u moře, se doporučuje zatmavení brýlí 50 až 60 procent. ● „Úplně tmavá skla nejsou pro děti vhodná. Způsobují, že se zorničky více rozšíří a do oka proniká ještě více UV záření. Nejste-li si jisti kvalitou svých brýlí, je lepší nechat si změřit UV filtr ve specializované optice,“ varu- je Marína Caistor, vedoucí optometristka Dětského očního centra Kukátko. ● Dětské brýle by měly být také lehké a bezpečné – malé děti si je totiž často dávají do pusy. Sluneční brýle. Neznamená, že čím jsou tmavší, tím jsou lepší Letní ochrana. Tělo, rty i intimní partie

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

Nenechte si zkazit dovolenou! Cestovní kanceláře uvádějí, že onemocnění je nejčas- tějším důvodem zrušení zájezdu. Většina lidí totiž v letním období péči o svůj imunitní systém výrazně podceňuje. Zatímco v zimě je ochota aktivně posilo- vat obranyschopnost orga- nismu poměrně vysoká, v létě je tato péče obvykle zanedbávána. Všeobecné povědomí o zimních chřip- kových epidemiích je totiž výrazně vyšší než znalost působení letních podmí- nek na stav imunity. Jak by měla letní péče o imunitní systém vypadat? Přečtěte si rady odborníků ze společ- nosti Farmax, která již 20 let vyrábí doplňky stravy na podporu imunity pod značkou Preventan®. Pozor na klimatizaci Odborníci doporučují, aby při použití klimatizace byla teplota v klimatizovaných prostorách maximálně o 5 °C nižší než teplota venku. Totéž platí pro klimatizaci v autě, kterou je navíc vhod- né nastavit tak, aby nefou- kala přímo na cestující. Vitamin C nejen v zimě Vitamin C je známý jako velký pomocník při na- chlazení. Už méně se ví, že pomáhá také jako prevence – přispívá totiž ke správné funkci imunitního systé- mu. Navíc dodává energii při únavě způsobené fyzic- kým vyčerpáním – ať už v důsledku nachlazení nebo třeba sportovní aktivity. Pestrá strava Pestrá strava je základním předpokladem správně fun- gujícího organismu, a to včetně imunitního systé- mu. Důležité je dbát nejen na správný poměr tuků, sa- charidů, vlákniny a bílkovin, ale i na dostatečné množství vitaminů a minerálů. Pohyb Pravidelný pohyb je pro lid- ské tělo mimořádně důleži- tý a pozitivní vliv má také na imunitní systém. Nejlep- ší je sportovat na čerstvém vzduchu, pokud nejste na vyšší fyzickou aktivitu zvyklí, pro začátek postačí i svižnější procházka. Odpočinek Odpočinek a regenerace jsou stejně důležité jako aktivní pohyb. Unavený organismus je náchylný k onemocnění, protože se při setkání s viry či bak- teriemi nemá sílu ubránit. Základní pravidla péče o imunitní systém se sho- dují s obecnými zásadami zdravého životního stylu. Velká část z nich je závislá na vašem odhodlání, s ně- kterými vám však mohou pomoci vhodně zvolené doplňky stravy. Na začátku letního období představil Preventan® no- vinku Preventan® Sport, která kombinuje látky na podporu správné funk- ce imunity s prvky, které tělo potřebuje při zvýšené fyzické aktivitě. Nemusí se přitom jednat o vrcholové sportovní výkony. Právě v létě začíná být většina lidí více aktivní – vyrážejí na výlety pěšky i na kole, jezdí na kolečkových bruslích, na pláži hrají beach volejbal a jejich cel- ková fyzická aktivita se najednou výrazně zvýší, ačkoliv na nějaké fitness centrum ani nepomysleli. Jejich organismus může být takovým náhlým zvý- šením aktivity zaskočený, dostaví se únava, celkové oslabení a s ním i oslabení imunity. Právě s tímto problémem Preventan® Sport pracuje, a kromě vitaminu C a ak- tivní látky ProteQuine® na podporu imunity, na- bízí kombinaci vitaminu D3, zinku a jódu, které na- pomáhají správné činnosti svalů, přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem, podporují nor- mální metabolismus sa- charidů, mastných kyselin a makroživin a přispívají ke správné syntéze bílko- vin. Nepodceňte letní péči o imunitu a neriskujte osud své dovolené! | zdraví | komerční příloha úterý 16. července 2019 11 Oborníci na imunitu radí, jak se vyhnout letnímu nachlazení Věděli jste, že horké letní počasí přináší nárůst počtu respiračních onemocnění? Střídání teplot při přechodech z klimatizovaných prostor ven je totiž pro organismus velkou zátěží! Když se k tomu ještě připočte vyšší míra fyzické aktivity, která je pro léto typická, problém je na světě. Sport ČESKÝ DOPLNĚK STRAVY URČENÝ SPECIÁLNĚ PRO SPORTOVCE PREVENTAN® SPORT ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ. Vitamin C přispívá k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Jód přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.Vitamin D přispívá k normální činnosti svalů. Zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, k normální syntéze bílkovin, k normální funkci imunitního systému a k normálnímu metabolismu sacharidů, mastných kyselin a makroživin. www.PlnimeSportovniSny.cz 125,-zaměsíc Podpora imunity VYVINUTO SPECIÁLNĚ PRO PODPORU IMUNITYVŠECH SPORTOVCŮ

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

komerční příloha METROLIVE úterý 16. července 2019 12 Díky letní herní půjčovně si může- te nezávazně vy- zkoušet hromadu deskových her. Společnost Albi vybízí k tomu, aby si malí i dospělí vyzkoušeli hitovky jako Ubongo a Catan nebo potrápi- li mozek s některou z logic- kých her z nové edice Mozkovna. Záhadné případy pro malé i velké detektivy, Lo- gické hádanky nebo hlavo- lam Tangram nenechají do- spělé ani děti až do vyřešení v klidu. Tvůrci z Albi garantu- jí, že s jejich mozkolamy naše šedá kůra mozková přes léto ani trochu nezleniví. Jak půjčovna funguje „Zastavte se na kterékoli z Albi prodejen, na půjčení je připraveno deset různých ti- tulů a celkem 1000 her,“ uvá- dí Lucie Bednářová z Albi. A doplňuje: „Za vratnou zálo- hu 100 korun vám půjčí v jed- nu chvíli jednu hru, po vráce- ní hry si můžete samozřejmě půjčit další. A pokud se vám hra zalíbí a budete si ji chtít nechat, můžete si ji v prodej- ně rovnou i odkoupit. Herní půjčovna funguje až do kon- ce září.“ Nabídka Letní Albi půjčov- ny je platná pouze pro členy Albi klubu. Těmi se můžete stát na počkání na jakékoli pobočce Albi. MET Letní půjčovna her ARCHIV Tklivé blues pohltí Archu Jeden z nejuznávanějších bluesových písničkářů Keb’Mo’ dnes potěší české fanoušky. V rámci letošního ročníku Bluefestu odehraje Keb’Mo’ svůj sólový koncert v komor- ním prostředí divadla Archa. Pořadatelé hlásí, že je k dis- pozici ještě několik míst, ze kterých bude skvělý výhled. Koncert začíná ve 20.00. METRO Neurony polochtá táta, máma i děti V sobotu mají šanci před do- mácím publikem dlouhé če- kání ukončit. Na třetí pokus. Steelers se totiž představili ve finálovém Czech Bowlu i v předcházejících dvou ročnících. Soutěžte na ČT sport v magazínu TOUCHDOWN o ceny a certifikát v hodnotě 10 000 Kč od KITTFORT v sobotu 19. 7. od 13:00 na ČT sport TV magazín o americkém fotbalu K dostání u partnerů: a u každého dobrého prodejce stálobarevný otěruvzdorný paropropustný vysoce kryvý Vnitřní malířský natónovaný nátěr, který je možné dostat ve 29 moderních odstínech. www.caaf.cz Tester 200g - k vyzkoušení nebo k renovaci původního nátěru. Vydatnost balení až 2 m2. Český výrobce barev a laků 10 000 Kč www.kittfort.cz 11. díl Touchdown se soutěžní otá KITTFORT k 0 táz zkou naposledy v roce 2006. Ná- vštěvníci finále se mohou tě- šit na atraktivní bitvu těchto rivalů a zároveň bohatý do- provodný program. Již dvě hodiny před výko- pem bude k dispozici Pad- dock fanzóna s různými atrakcemi a stanovišti včet- ně možnosti hodit a kop- nout míč na americký fotbal na rychlost a přesnost, pří- padně si vyzkoušet opravdo- vou výstroj. Před zápasem vystoupí AK - Sergei Barracuda, Pastor & DJ Bussy. V roce 1997 poprvé a naposled pozvedli hráči amerického fotbalu Ostravy Steelers mistrovský pohár nad hlavu. Ukončí Steelers v Paddock lize dlouhé čekání na titul? Na Prague Black Panthers v ani jednom případě ne- stačili. „Věřím, že si z té zkušenosti můžeme hodně vzít. Víme, jak je těžké udě- lat poslední krok, ale teď už žádný schod není pro náš tým příliš velký,” uvedl hra- jící trenér Steelers, Garrett Griffeth. Steelers se v sobotu od 18:30 hodin představí na Měst- ském stadionu ve finálovém Paddock Czech Bowlu proti Prague Lions. Také nejstarší český klub by chtěl ukončit čekání na titul. Ten získal JEREMY COWART

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

www.metro.cz SPORT úterý 16. července 2019 13 Pro stát ležící na území Asie hovoří finanční zázemí i chuť vychovávat mladé sportovce. Včera začalo v Jeruzalémě mistrovství Evropy lakrosis- tek. Dnes večer se na turnaji v Izraeli poprvé představí i český národní tým. „Izrael- ská lakrosová asociace věří, že tato akce inspiruje další ge- neraci domácích dívek ke sportu,“ stálo o víkendu na Facebooku šampionátu. Do blízkovýchodní země se vr- cholná akce v tomto sportu vrátila po roce, loni se zde ko- nalo mistrovství světa mužů. Co se týče Evropy, stále více sportovních kontinentálních akcí pořádají izraelská města. Když se zde v roce 2013 ko- nalo fotbalové mistrovství Ev- ropy hráčů do 21 let, mnozí nezasvěcení se divili, proč se evropský šampionát koná v zemi, která na tomto konti- nentu neleží. Stejně se letos čílili fotbaloví fanoušci, když se finále Evropské ligy hrálo v ázerbájdžánském Baku. Izrael hrál skutečně dříve fotbal v Asii. Bylo to v letech 1954–1974. Dokonce v roce 1964 triumfoval na Asijském šampionátu. Po dvaceti le- tech ho ale členové Asijské fotbalové konfederace vylou- čili především kvůli nábožen- ským odlišnostem arabského světa a Židů v Izraeli. Pak začalo „putování“ ná- rodního týmu po světě. Nejdříve hrál kvalifikaci na MS 1982 v Evropě, další dvě kvalifikace absolvoval Izrael v Oceánské zóně. Až od roku 1991 pevně zakotvil pod hla- vičkou Evropské fotbalové unie (UEFA). A tak i nyní boju- je v kvalifikaci na ME 2020. Iz- raelci dokonce nabídli, že ně- které zápasy šampionátu by se mohly konat v této zemi. Po velké vlně kritiky UEFA tuto možnost zamítla. Zabydlení v Evropě poznali Izraelci také v dalších spor- tech. Loni se v Tel Avivu kona- lo mistrovství Evropy v judu a Lukáš Krpálek si odsud od- vezl zlatou medaili. Jen o týden později začal v Jeruzalémě 101. ročník cyk- listického závodu Giro d’Ita- lia. A roli v tom sehrály také peníze. Izraelská nabídka ve výši 12 milionů eur (asi 306 milionů korun) nešla od- mítnout. I tehdy akce vyvola- la protichůdné reakce, ale na- konec vše proběhlo v klidu. Český závodník Roman Kreu- ziger tehdy prohlásil: „Byla to pro ně velká investice. Chtějí i za pomoci Gira doká- zat, aby tady děti začaly víc sportovat. A to se cení.“ Na fakt, že se evropské akce budou konat na území Izraele, už si mnozí zvykli. Vzpomeňme, že i letošní roč- ník pěvecké soutěže Eurovi- ze probíhal v Tel Avivu. PUR Obhájci titulu fotbalisté Sla- vie vstoupili do nové ligové se- zony vydřenou výhrou 1:0 ve Zlíně. Pražané rozhodli v do- hrávce prvního kola o svém ví- tězství zlepšeným výkonem v druhé půli, který korunoval v 70. minutě jediným gólem Josef Hušbauer. Z letních po- sil se v základní sestavě Slavie objevil pouze Hovorka, ru- munský záložník Stanciu po- dle očekávání ještě nebyl ani na lavičce. Ryze česká obran- ná čtveřice mistra bez africké- ho dua Deli a Ngadeu musela od prvních minut čelit nápo- ru domácích. ČTK ME basketbalistů v Praze Česko bude za dva roky hostit jednu ze základních skupin mistrovství Evropy basketbalistů. Šampionát se bude hrát také v Itálii, Gruzii a Německu, které po základní skupině uspořádá i finálovou fázi turnaje. Česko přivítá evropský šampionát basketbalistů v samostatné historii poprvé, v letech 1947 a 1981 ho hostilo tehdejší Československo. Hrát se bude v O2 areně, kde se už před dvěma lety konal evropský šampionát žen nebo Final Four Evropské ligy. Bě- hem volby v Mnichově zastupovali českou kandidaturu re- prezentační kapitán Pavel Pumprla, bývalý reprezentant Jiří Welsch (na snímku) a modelka Karolína Kurková. MAFRA Slavia. Mistr vstoupil do sezony výhrou Fotbalisté Arsenalu získali za posledních dvanáct let jen tři trofeje a fanouškům dochází trpělivost. Během letní pře- stávky zatím nepřišla žádná velká posila, a tak se spojilo 16 fanouškovských skupin a sepsaly prohlášení. „Jako fa- noušci jsme poslední dekádu s frustrací sledovali, jak výko- ny mužstva klesají. A mimo hřiště jsme se nikdy necítili víc nevyslyšení, odstrčení a ig- norovaní,“ píše se v doku- mentu adresovaném majiteli Stanu Kroenkovi. Řešení by mohlo přijít příš- tí čtvrtek, kdy se má konat se- tkání managementu s pozva- nými fanoušky. MET Nejlepší český čtvrtkař Pavel Maslák se stal otcem. Trojná- sobnému halovému mistru světa i Evropy se v neděli do- poledne narodila dcera Mia. Osmadvacetiletý atlet o tom informoval na svém Faceboo- ku, kde zveřejnil společnou fotografii s manželkou Nellou a dcerkou, která přišla na svět v porodnici u Apolináře. ČTK Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1 „Máš štěstí“ Slovenský hokejový obrán- ce Zdeno Chára zmínil na svém instagramovém účtu, že se stal nejstarším hráčem NHL. Dvaačtyřiceti- letý obr bude i v další sezo- ně oblékat dres Bostonu Bruins, bude to jeho dvaa- dvacátá ve slavné soutěži. „Je těžké uvěřit, že jsem nejstarším aktivním hrá- čem v NHL. Je to už dávno od mé první sezony, ale stále se cítím mladý,“ uvedl Chára. Jednu z reakcí poslal i o pět let starší Jaromír Jágr. „Máš štěstí, že jsem na příští rok už podepsal s Kladnem, jinak bych tě se- sadil z trůnu,“ napsal Jágr s typickým humorem. MAFRA Arsenal. Fandové chtějí od šéfa klubu řešení Evropské akce častěji v Izraeli Maslák. Těší se z dcery Mii Nemovitosti - poptávka • INVESTUJEME V PRAZE 10, nabídněte byty, domy, chaty, pozemky, garáže. Pro Vás spe- ciálně právní servis zdarma. Tel: 602/212121 202271 • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 203137 Služby - nabídka • Milé dámy, nabízím Vám permanentní make up obočí, očních linek, rtů v rámci rekva- lifikačního kurzu. Zákrok stojí 500 Kč. pí. Kabanova tel.: 724261752 203506 Krátce Rekordní výhra První zápas na mistrov- ství světa skončil pro ko- rejské vodní pólistky his- torickým debaklem. Sou- peřky z Maďarska zvítězi- ly v Kwangdžu nad do- mácím výběrem 64:0, v průměru tak vstřelily dva góly za minutu hry. Na úvod prohra Českým fotbalistům do 19 let nevyšel vstup do ME v Arménii a jedno- mu z hlavních favoritů na zlato Francii podlehli vysoko 0:3. V druhém du- elu skupiny B změří svě- řenci trenéra Jana Sucho- párka ve čtvrtek síly s Norskem, které remizo- valo 1:1 s Irskem. Polášek do Sparty Novou posilou hokejistů pražské Sparty se stal její bývalý hráč Adam Po- lášek. Osmadvacetiletý bek se vrací po třech se- zonách, které odehrál v Kontinentální lize. Obě strany se domluvily na roční smlouvě, která za- hrnuje možnost odcho- du do zahraničí. ČTK

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/

Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 16. 7. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. 3 649,- 1 799,- obj. kód: TEFSIM100 -51 % 3 990,- 2 499,- obj. kód: AST037b1 -37 % 499,- 399,- obj. kód: SG553s -20 % 899,- 699,- obj. kód: KSDE0161 -22 % -55 % 3 510,- 1 990,- obj. kód: SPTsau62 -43 % -37 % -37 % -51 % Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 16. 7. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 16. 7. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. Slevy až 80 % na Barvy: 1 199,- 539,- obj. kód: NOH095 Tefal Sada nádobí SIMPLEO 10ks B907SA74 Kvalita je nejlepší ingredience Sada kuchyňského nádobí z nerezové oceli Rendlík, hrnec, 3× kastrol a 5× skleněnou poklici Kompatibilní se všemi zdroji ohřevu včetně indukce Nerezové nýtované rukojeti pro snadnou manipulaci Asus Zenfone Max M1 Energie mu jen tak nedojde 5,5“ IPS Full View displej s rozlišením HD+ RAM 3 GB, interní paměť 32 GB Duální zadní fotoaparát 13 + 8 Mpx Čtečka otisků, rychlonabíjení, baterie 4 000 mAh STR8 Rise 5× 400 ml Pořádné balení vůně a čistoty Pánský sprchový gel Vůně citrusu a máty Pro každodenní použítí Výhodné balení 4 + 1 HELENA RUBINSTEIN Mascara Lash Queen Feline Blacks Nový rám na okna do duše Voděodolná prodlužující a zhušťující řasenka Vhodná i pro citlivé oči Netvoří žmolky a nestírá se POZOR - nebezpečí smrtelně sexy pohledu! SCHOLL Velvet Smooth balíček Sametová chodidla Elektrický pilník na suchou pedikúru 1× středně drsná hlavice s minerály 2× extra drsná hlavice s diamantovými krystalky Brusný váleček je snadno omyvatelný Saucony Peregrine ISO Woman Vyběhnou s vámi Dámské běžecké trailové boty Střední tlumení a neutrální došlap ISOFIT pro perfektní obepnutí nohy Technologie EVERUN pro lepší odpružení

http://www.floowie.com/en/read/metro-16-7-2019/