METRO 18.11.2013http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

1

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Pondělí, 18. listopadu 2013 Č. 220, www.metro.cz NA TRHY JEĎTE DO PAŘÍŽE I BRUSELUAMSTERODAM ROZZÁŘÍ O VÁNOCÍCH FESTIVAL SVĚTEL STRANA 10 Svátek slaví: Romana Min. 60 Max. 100 Čeští tenisté poprvé v historii obhájili vítězství v Davisově poháru. Triumfu ve finále proti Srbsku pomohl Radek Štěpánek. Více na straně 21 MAFRA inzerce VELKÁ RADOST! ČEŠI OBHÁJILI DAVISŮV POHÁR

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 18. listopadu 2013 02PRAHA Během ekumenické modlit- by za oběti totalitních reži- mů byla včera večer ve svato- vítské katedrále na Pražském hradě odhalena plastika me- zinárodně uznávaného socha- ře, malíře a grafika Jana Kob- lasy s názvem Vzkříšení. Au- tor vytvořil tuto čtyři metry vysokou, částečně pozlace- nou bronzovou plastiku v roce 1981. ČTK Úřad v Trojské bude zavřený Z důvodu plánované od- stávky vody bude tento čtvrtek pro zákazníky uza- vřeno územní i centrální pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v Trojské ulici v Praze 8. Zachován bude jen omeze- ný provoz klientského centra a podatelny. Na obědy pro děti Radní Prahy 7 rozhodli o přidělení příspěvku na oběd prvním dvěma školá- kům, jejichž rodiče se ocit- li ve špatné sociální situa- ci a nemohou dětem škol- ní stravu platit. ČTK Zprávy krátce Učíte se angličtinu mnoho let, ale pořád nedokážete plynule mluvit? Nerozumíte? Zkuste změnit způsob, jakým se ji učíte… Vyzkoušejte zcela jinou výuku angličtiny: NAVŠTIVTE ZDARMA UKÁZKOVOU HODINU! 11. 1. a 13. 1. v 18:30 Volejte: 222 241 500! LITE anglická škola, Opletalova 36, Praha, tel.: 222 241 500, mob.: 775 556 996, www.lite.cz Do you speak English? žádné učebnice, žádná gramatická cvičení, 80% mluvení, účinná, přirozená metoda LITE anglická škola, Opletalova 36, Praha,aha, tel.: 222 241 500, mob.: 775 556 996, www.lite.cz241 19.11. a 21.11. v 18:30 Rezervujte si místa na tel.: 222 241 500, 775 556 996. inzerce Vzkříšení. Svatý Vít má novou plastiku Svíčky i demonstrace Příznivci i odpůrci krajní pravice se včera odpoledne vyda- li na pochod na Národní třídu, kde před 24 lety policie za- sáhla proti studentskému průvodu. Ke střetům nedošlo. V průchodu tu lidé tradičně zapalovali svíčky, za fotku pi- etního aktu děkujeme čtenáři. Na problémy upozornil i karnevalový průvod Sametové posvícení. DAVID SEDLECKÝ Praha vybuduje ně- kolik stovek metrů protihlukových stěn na Jižní spojce poblíž Spořilova. Lidé ze Spořilova si konečně oddychnou. Praha tu vybudu- je protihlukové stěny. Stavba vyjde na 19 milionů korun bez DPH. „Zakázku město za- dalo na konci října,“ zjistila ČTK z věstníku veřejných za- kázek. Vybraná firma odstra- ní nynější stěnu, která už ne- vyhovuje. Nová protihluková stěna bude stát v úseku, kde Jižní spojka křižuje Spořilov- skou a Záběhlickou ulici. Bude asi 400 metrů dlouhá a šest metrů vysoká z akustic- kých panelů upevněných na nosné konstrukci. Na mostě přes tramvajovou trať bude z průhledného organického skla. Obyvatelé Spořilova dlouhodobě protestují proti hluku z automobilové dopra- vy. Tvrdí, že Spořilov je do- pravně nejzatíženější částí Prahy a protihluková opatře- ní jsou nedostatečná. Nejlep- ším řešením by prý bylo dobu- dování běchovické části praž- ského okruhu. To ale blokují spory kolem pozemků a ná- mitky ekologů. ČTK v sobotu 23.11. od 9 do 15 hodin u příležitosti Dne stavitelství a architektury. Přijďte poznat naší školu, těšíme se na Vás! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA Družstevní ochoz 3, Praha 4 Tel. 261 212 572, www.spsgocar.cz 1UDÁLOSTI Řev aut má utišit nová stěna

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

03PRAHA Stavba Florentina je dokončena, z okolních budov ale začaly padat kusy fasády. Sotva dělníci opustili stavbu administrativní budovy Flo- rentinum, vyrostlo v ulici Na Florenci naproti Masarykovu nádraží nové lešení. To pokrý- vá hned několik budov smě- rem od Florentina k ulici Na Poříčí. Chodník pod stavbami je uzavřen a lidé musí přechá- zet na druhou stranu ulice. „Fasáda hotelu U Hájků byla v havarijním stavu a proto bylo místo uzavřeno. Nyní se budova hotelu opravuje,“ říká mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Dodává, že vedle hotelu se shodou okolností opravuje ještě fasáda jednoho soused- ního domu. „Tato budova ne- byla v havarijním stavu. Pou- ze se u ní opravuje omítka,“ dodává Blažková. Celá ulice navíc momentál- ně prochází rekonstrukcí. Stavba Florentina je u konce. PENTA ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Refrakční operace nad 50 let Tento druh operace se provádí výměnou lidské čočky za umělou čočku multifokální. Je to řešení pro pacienty, kteří nevidí do dálky a na blízko současně implantace multifokálních čoček implantace trifokálních čoček operace šedého zákalu Po padesátce žít na plno bez brýlí... kontakt oční klinika Horní Počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 Krásné Vánoce Vánoční Poukaz inzerce V Lucerně zahráli Suede Slavná britská kapela Suede svým sobotním vystoupe- ním ve velkém sále pražské Lucerny připomněla kouzlo kytarových skupin, které v 90. letech odstartovaly módní vlnu takzvaného britpopu. Pro svůj první koncert v Česku si čtveřice připravila starší hity i několik nových skladeb z aktuálního alba Bloodsports. ČTK Ulice Na Florenci bude jako nováV listopadu v novém Společnost Penta, která stála za výstavbou Florentina, nyní provádí rekonstrukci ulice Na Florenci. ● Ta bude dokončena ještě v listopadu. ● Společnost do ní investuje 8 milionů korun. ● V ulici oproti původnímu stavu přibude zeleně.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 18. listopadu 2013 04PRAHA Nejvíce přitahuje kuchařina, nejmé- ně žáků nastoupilo na strojařinu. Deník Metro na pozvání ředi- telky letos v únoru zavítal na střední odborné učiliště potra- vinářské v Písnici. Milada Va- lentová totiž chtěla poukázat na velký problém. Počet žáků, kteří se na tam- ní škole chtějí vyučit řezníky, stále klesá. A to může zname- nat, že za pár let budou řezní- ci naprosto ohroženým dru- hem. Jaká je situace v novém školním roce? „Počet řezníků se naštěstí navýšil,“ potěšeně konstato- vala Valentová a zopakovala svůj argument, proč by se mla- dí neměli řezničiny bát. „Jsou přímo u zdroje, jíst se bude pořád, po vyučení najdou oka- mžitě uplatnění.“ Kromě non-stop přísunu masa si řezníci v Praze mo- hou přijít na 18 tisíc hrubého. Ale to až po dvou letech v prá- ci. „Průměrné platy lidí při ná- stupu ihned po ukončení ško- ly jsou řádově o tisíc až dva ti- síce nižší,“ upozorňuje Zde- něk Němec, analytik služby Platy.cz. Zájem žáků o řemeslo se v tomto roce zvýšil. V září na- stoupilo v Praze do prvního ročníku více než čtrnáct set žáků středních odborných uči- lišť a odborných učilišť, a přes 5 tisíc žáků středních odbor- ných škol s maturitou. „Máme 28 095 žáků vzdělá- vajících se na SOŠ a SOU včet- ně nástavbového studia a ji- ných forem vzdělávání. Napl- něnost je 73 procent,“ sdělila mluvčí magistrátu Tereza Krá- lová s tím, že z učňovských oborů je největší zájem o obor kuchař-číšník, autome- chanik, kadeřník a v poslední době i kominík. Naopak o obo- ry jako nástrojař, klempíř, po- krývač, sklenář, krejčí či insta- latér je zájem menší. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Na kolik si přijdou? S jakými výdělky mohou podle portálu Platy.cz tyto profese počítat do dvou let po nástupu do zaměstnání? Částky jsou v hrubém a zao- krouhleny na sta. ● Automechanik - 17 900 ● Opravář - 12 000 ● Mechanik - 18 800 ● Montér - 18 000 ● Soustružník - 18 000 ● Brusič - 16 800 ● Frézař - 19 000 ● Nástrojař - 17 800 ● Číšník - 14 300 ● Kuchař - 15 600 ● Řezník - 18 000 Citát „Snad rodičům dochá- zí, že řemeslo má zlaté dno a u řezníků to pla- tí na sto procent.“ MILADA VALENTOVÁ, POTRAVINÁŘSKÉ UČILIŠTĚ PÍSNICE Renesance řemesla. Školy jsou skoro plné1. Rizzle KicKs: skip To The Good Bit 2. NONONO: Pumpin Blood 3. sTORm QueeN: look Right Through (mK Remix) 4. BasTille: Of The Night 5. WilKiNsON: afterglow 6. WOmBaTs: Your Body is a Weapon 7. DisclOsuRe & lONDON GRammaR: Help me lose my mind 8. lORDe: Royals 9. THe 1975: Girls 10. KaTY B: 5 am Expres TOP na 90,3 FM Hudební novinky každou středu s premiérou ve vysílání v čase od 14 do 17 hodin Pořad Expres TOP v pátek od 17 do 18 hodin s nedělní reprízou od 19 do 20 hodin NeJlePŠÍ HuDBa V meTROPOli Lázně pro Vaše zdraVí, reLaxaci a zábaVu Pro aktuální pobytovou nabídku volejte tel.: 325 606 500 Detailní informace a rezervační formulář najdete na: www.lazne-podebrady.cz HOTEL ZÁMEČEK****, HOTEL ZIMNÍ LÁZNĚ***, HOTEL LIBUŠE***, HOTEL LIBENSKÝ***, HOTEL G-REX*** … na srdce jsou Poděbrady tradice, kvalita a individuální přístup k hostům od roku 1908 n Wellness pobyt na víkend, týden nebo ušitý na míru Vašim požadavkům n Léčebné pobyty na srdce, cévy, vysoký krevní tlak a diabettes n Tradiční lázeňské procedury Darujte relaxaci pro zdraví i zábavu s lázeňskou atmosférou Cena zlata se po mírném červno- vém poklesu opět šplhá nahoru. Podle ekonomických serverů stoup- la právě od června o osmnáct pro- cent. Zlatnictví Sherri nabízí za Vaše zlato atraktivní ceny, o kterých se můžete přijít nezávazně přesvěd- čit již do tří poboček v Praze, a to v Galerii Fénix v Praze 9 (stanice metra Vysočanská), v Galerii Myšák v Praze 1 (Vodičkova ulice, naproti domu u Nováků) a v obchodním centru Chodov v Praze 4 (stanice metra Chodov). Kromě obsluhy příjemným a pro- fesionálně vyškoleným personálem nabízí toto zlatnictví také bezplatné odborné poradenství a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Máte-li tedy doma nepoužívané či dokonce poškozené, zlaté, ale i stří- brné šperky nebo různé předměty v podobě stříbrných příborů, zla- tých korunek, broží atd., kterých se chcete zbavit a výhodně je zpeněžit, neváhejte a přijďte se informovat. Věrnou zákaznicí zlatnictví Sher- ri je i paní Honzíková, která získala za jednu zlatou minci a náramek přes dvacet tisíc korun. „Doporuče- ní jsem dostala od mé známé, která byla se službami, ale hlavně s cena- mi, nesmírně spokojena. Nejprve jsem byla obezřetnější, proto jsem nechtěla všechny šperky prodat, ale díky vysokým cenám vidím, že se prodej vyplatí a už jsem tu potřetí,“ říká s úsměvem paní Honzíková. „Nyní se cena ryzího zlata pohybu- je kolem 920Kč za gram. U nás mají zákazníci garanci nejlepší výkup- ní ceny,“ říká manažerka zlatnictví a dále dodává: „Nyní se platí kolem 28 600Kč za unci, což je cca 920Kč za 1 gram. Pokud tedy někdo kou- pil např. v roce 1 990 zlaté náušnice za 9 400Kč, nyní za ně získá 12 450 Kč.“ Prodej zlata je při současných cenách poměrně snadný způsob znovuzhodnocení peněž, tak nevá- hejte ani Vy. Galerie Fénix Freyova 945/35, 190 00, Praha 9. Horní pasáž, naproti České poště. Galerie Myšák Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1. Naproti domu u Nováků. OC Chodov Roztylská 2321/19, 148 00, Praha 4. Rychlou a výhodnou hotovost za Vaše zlato nabízí zlatnictví Sherri ZLATÁ HOREČKA inzerce

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

05PRAHA Z jedněch mrzne zadek, druhé jsou polepené. Jaké lavičky chtějí cestující v metru? Starší stanice mají na nástu- pištích dřevěné lavičky, nověj- ší plechové. Právě na ty si bu- dou cestující příští rok sedat také ve stanici Národní třída a na prodloužené trase metra linky A na Motol. To se ale ne- líbí některým cestujícím. „Rozhodně bych se přimlou- val, za bytelné dřevěné lavič- ky, které jsou účelné a působí esteticky hezky. Plechové la- vičky v metru docela studí, zvláště, když je v tunelu prů- van,“ píše čtenář Jan Rataj. Podobný názor mají i další cestující. „Kovové sedačky jsou příjemné k sezení, jen když je venku teplé letní poča- sí. Mně osobně nevadí, když jsou dřevěné lavičky poškrá- bané, hlavně když si mohu sednout,“ dodává čtenářka Hana Jarošová. Některým se naopak líbí nový vzhled lavic. „Hodí se k novému stylu stanic,“ píše Jana Strnadová. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz STOP PADÁNÍ VLASŮ Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam orientovat tak, aby byl kupující absolutně spokojen. Za kvalitu a účinnost výrobků firmy SENS však hovoří velký ohlas spokojených klientů, kteří si ne- mohou vynachválit zejména přípravek na podporu růstu vlasů. Proto jsme se zeptali zástupců firmy SENS, aby nám sdělili něco bližšího o svých výrobcích. R: Prosím Vás, můžete nám říct něco bližšího o Vašich výrobcích, týkají- cích se růstu vlasů, na něž je v současné době takový ohlas? S: Naše firma se zabývá distribucí léčebné kosmetiky australsko-maďar- ské firmy zn. TH. Všechny výrobky samozřejmě prošly klinickou atestací. R: Co říkáte neuvěřitelnému ohlasu zejména na výrobek, který podporuje růst vlasů? S: Tento výrobek je připraven výlučně na přírodní bázi. Obsahuje minerální látky, proteiny, víno, včelí produkty, olej z kukuřičných klíčků, vitaminy E,D,B a jiné přírodní látky. Výsledky jsou, jak jste podotkl, téměř neuvěři- telné. R: Jak se Váš přípravek aplikuje? S: Aplikace je velmi jednoduchá. Jedna kúra se skládá ze dvou částí – a to z 2ks krému TH, který se vtírá k vlasovým kořínkům, a l ks šampónu TH, kterým se vlasy po 20 minutách působení krému umyjí. U těžších případů u mužů i žen někdy doporučujeme absolvovat více těchto kompletních kúr. Přesný návod k použití je přiložen u každého z výrobků. R: A poslední otázka – kde lze zakoupit Vaše výrobky a v jakých cenových relacích? S: Jelikož v současnosti nejsou výrobky běžně k dostání v lékárnách, může si každý zákazník přípravky koupit nebo objednat u firmy SENS – 697 01 Kyjov, Komenského 606, tel.: 518 615 091 a to TH krém za 330,-- Kč a TH šampón také za 330,- Kč, jedna kúra za 990,-- Kč. R: Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů. www.thermal-sens.cz připravil M.K. inzerce Čtenáři Metra píší, jaké lavičky jim na nástupištích vyhovují. ● Alena Břízová: Plechové lavič- ky jsou k ničemu a jen zabírají místo. Sedět na plechu v zimě se nedá, tudíž pozbývají funkč- nosti. Mají-li plnit nějakou ji- nou funkci, neměly by nést označení lavičky, ale třeba pře- kážedlo, odkladiště. Zkuste vy- psat soutěž o jejich nový ná- zev. Snad se brzo najde něja- ký vandal i pro ně. I tak už jsou zprohýbané. ● Eva Břízová: Jen tam proboha nedávejte kovové lavice, to ať tam nejsou raději žádné. Jsou studené a zdraví, bych řekla, neprospívají. Když můžou být odpadkové koše za 90 tisíc, tak proč by tam nemohly být lavice se dřevem nebo něčím, co nestudí. Nevím, kdo vymys- lel takovou ptákovinu jako ko- vové lavice. No asi pravděpo- dobně někdo, kdo MHD nejez- dí. ● Helena Becková: Když už ty la- vičky budou měnit, mohli by je vyměnit za poněkud vyšší. Z těch velmi nízkých, co tam jsou teď, se starším lidem a li- dem s nějakým zdravotním omezením velmi těžko vstává. Znám na vlastní kůži. Co říkají cestující na lavičky Zemřel Zbyněk Hejda Ve věku 83 let zemřel v sobotu ráno významný český bás- ník a překladatel Zbyněk Hejda. Signatář Charty 77 byl členem redakčních rad měsíčníku Tvář či samizdatového časopisu Střední Evropa. V současné době vychází Hejdo- vo trojsvazkové dílo. Svazky Kritiky a glosy a Básně již vy- šly, Deníky a překlady vyjdou ještě letos. MAFRA „Lavičky v metru studí a stárnou“ Máte zájem účastnit se klinického výzkumu? Hledáme pacienty s cukrovkou 2. typu! III. interní klinika VFN a 1. LF UK hledá diabetiky 2. typu pro klinickou (lékovou) studii zaměřenou na posouzení vlivu podávání nových léků na cukrovku (DPP-4 inhibitorů a GLP-1 agonistů) na oběhový, zažívací a vylučovací systém Hledáme muže a ženy (po menopauze) ve věku mezi 35 - 70 lety s cukrovkou 2. typu a BMI (body mass index = Hmotnost/Výška v metrech2 ) mezi 25 a 40, léčené metforminem (Glucophage, Siofor, Adimet…) Proč se studie zúčastnit? Budete obeznámeni s výsledky laboratorních (biochemie, krevní obraz, srážlivost krve, vyšetření moči) a kardiologických vyšetření (EKG, 24-hodinové monitorování krevního tlaku a EKG, ultrazvukové vyšetření srdce a cév), a v případě jakýchkoli odchylek od normy budete mít možnost konzultace s lékařem, případně dlouhodobého sledování a léčby v našich ambulancích. Za dobu strávenou ve studii obdržíte finanční kompenzaci. Vaše účast může v budoucnosti pomoci Vám i dalším pacientům tím, že budou získány důležité informace o léčbě diabetu a kardiovaskulárních nemocí, které pomohou k lepšímu pochopení těchto onemocnění Kontakty: V případě zájmu nás kontaktujte na: t.č. 608 733 720 nebo pište na e-mail: diabetologicka.studie@seznam.cz nebo se registrujte na webových stránkách: www.int3.cz/cukrovka inzerce

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 18. listopadu 2013 06DOMOV Neplatiči a opozdil- ci zpozorněte: Nej- větší banka v zemi od příštího ledna zvýší sankce. Ne, cenové podmínky za naše služby od nového roku ne- změníme, říká většina oslove- ných bank. Všechny bankov- ní domy však s platností nové- ho občanského zákoníku od příštího ledna změní termi- nologii v obchodních pod- mínkách. To ale klienti prak- ticky vůbec nepocítí. Zákoník například zavádí obecnou úpravu smlouvy o účtu místo dosavadní smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu. Tyto změny se dotknou prak- ticky jen zmocněnců nebo disponentů. S cenami však pohnou ty největší z bank na trhu. Někde k lepšímu, jinde k horšímu. Například Česká spořitelna, banka s více než pěti miliony klientů zdraží li- dem, kteří včas nesplácí po- kuty, a to nejméně o dvě stov- ky. Některé poplatky zase spořitelna zruší (viz box). „Změny nebudou nějak zá- sadní, v naprosté většině se jedná o změny textací popří- padně doplnění v návaznosti na nový občanský zákoník,“ říká Pavla Hávová, mluvčí druhé největší banky v zemi. ČSOB ale klienty spíše potěší. Jedna ze změn se týká elek- tronického bankovnictví. Vy- dání čtečky čipových karet, dosud za dva tisíce, bude od ledna za pět set. Zmizí i šesti- korunový poplatek za změnu jednorázového i trvalého pří- kazu k převodu, i k inkasu. Změny k lepšímu chystá také Komerční banka. U té bude například přehlednější cena za zpracování papírové- ho příkazu k úhradě poboč- kou v den předání. Dosud byla rozdělena do dvou polo- žek. Poněkud tajemně pak zní vyjádření mluvčího další instituce. Pavel Zúbek z GE Money Bank říká, že změna v sazebníku poplatků se cen netýká. „Klienty jsme infor- movali o změnách s dvoumě- síčním předstihem prostřed- nictvím zprávy do výpisů, pří- padně dopisem. Další změny mohou následovat s tím, jak budou schvalovány doprovod- né právní předpisy navazují- cí na nový občanský záko- ník,“ říká Zúbek. Menší změny se odehrají také u Air bank, banky, která jen letos získala 110 tisíc no- vých klientů. „Na konci letoš- ního roku skončí téměř deví- timěsíční zkušební období, po které jsme klientům vrace- li poplatky za výběry peněz u Sazky. Chtěli jsme, aby si mohli naši novou službu po- řádně vyzkoušet,“ říká mluv- čí Vladimír Komjati. Za jeden výběr, na některém z více než čtyř tisíc míst Sazky, tak klienti s takzvaným Malým tarifem od Nového roku za- platí 10 korun, klienti s Vel- kým tarifem budou vybírat peníze zdarma. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Na peníze pozor! Potěší i nepotěší Od 1. ledna 2014 se politika některých bank změní. ● Česká spořitelna zruší popla- tek za správu klienta v pro- dlení (300 Kč) či za nedodrže- ní data splatnosti kreditní karty (250 korun) a nahradí jej jednotnou pokutou 500 korun. Zdraží výběr z banko- matu přes kreditní karty. Ve vlastní síti bude výběr za 39 korun, z ostatních bankoma- tů za 49 korun. ● Naopak zruší šestikorunový poplatek za změnu PIN u debetních i kreditních karet, zdarma bude i vklad hotovosti přes bankomat. ● ČSOB zruší poplatek za změ- nu limitu u platební karty přes internet (dosud 20 Kč). ● Komerční banka zruší devíti- korunový poplatek za vklad hotovosti přes vkladomat. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Drtinova 3, Praha 5 Státní škola v centru Prahy zve na dny otevřených dveří 25. 11. 2013, 13. 1. a 10. 2. 2014 vždy v 16 hod. Ve školním roce 2014/15 otevíráme moderně koncipované obory s vysokým stupněm uplatnění  PRÁVNÍ A DIPLOMATICKÉ SLUŽBY  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST  PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytujeme bezplatné vzdělávání ve velice příjemném prostředí s možností dalšího studia na VŠ. Osobní návštěva možná po předchozí domluvě každý den dopoledne. Tel.: 724 526 215 sekretar@stredniskoladrtinova.cz www. stredniskoladrtinova.cz motokáry ž i ž k o v - o l š a n y - NejvýkoNNější motokáry v praze - rychlá a techNická krytá dráha - motory Subaru 270 ccm, výkoN 10 hp - tv Sportbar S krbem a výhledem Na dráhu, SaloNky, cateriNg - ideálNí k pořádáNí firemNích akcí a večírků, až 200 oSob - orgaNizace závodů 130 00, p-3, olšaNSká 6 281 916 188, 605 048 245 iNfo@kartareal.cz ® STAROČESKÉVETEŠNICTVÍ VÝKUP ZA HOTOVÉ PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A Rádi vykoupíme veškeré věci z pozůstalosti např. VEŠKERÉ OBRAZY (kvalitní i běžné, poškozené, nepodepsané, neznámé autory), MINCE (zlaté, stříbrné, celé sbírky), BANKOVKY, VEŠKERÉ POHLEDNICE, BODÁKY, UNIFORMY, ŠAVLE, VYZNAMENÁNÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉM (i papírový), KAPESNÍ I NÁRAMKOVÉ HODINKY (se stopkami, černým číselníkem i nejdoucí). Dále NÁBYTEK do r. 1970, sklo, porcelán, šicí a psací stroje, starý textil, přehozy, ubrusy, atd. Také vykoupíme PŘEDMĚTY Z KOVŮ, PŘÍBORY, KNIHY, ČASOPISY, KOBERCE. HOUSLE A HUDEBNÍ NÁSTROJE i silně poškozené! • nepohrdneme ani tím, nad čím ostatní ohrnují nos • rádi přijedeme kamkoliv i pro málo věcí • jezdíme i na Moravu • jistota reálně existující firmy • NEJLÉPE CELÉ POZŮSTALOSTI Návštěva možná po tel. dohodě Tel.:602229348,777001333 NADĚLTE AŽ 5 MILIONŮA BUĎTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JEŽÍŠEK inzerce Všechny banky mění slovníky, ceny jen ty největší z nich

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

07DOMOV Banky se snaží svým klientům co nejvíce ulehčit placení. Ti, kteří mají chytrý telefon a při- pojení k internetu, mají nyní možnost pouze vyfotit speciál- ní QR kód, zadat do mobilu svoje heslo k účtu a mají zapla- ceno, aniž by museli složitě vy- plňovat čísla účtů a další jinak povinné údaje. „Naše mobilní aplikace po vyfocení kódu sama předvyplní platební pří- kaz, ten jednoduše potvrdíte PIN kódem a platba je prove- dena,“ popisuje Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisen- bank , která jako první zmíně- ný systém plateb zavedla. Prostřednictvím QR platby je v současné době možné pla- tit zhruba v tisícovce e-shopů. Navíc postupně přibývá bank, které systém v rámci svého mobilního bankovnictví zavá- dějí. „Naši klienti nově také mohou platit prostřednictvím QR kódů,“ říká Andrej Čársky, šéf elektronického bankovnic- tví on-line banky ZUNO. Od- borníci však doporučují, aby se lidé vyvarovali pochybných kódů a důvěřovali pouze ově- řeným firmám. AV Uleťte všedním dnům již od 13 222 Kč* Leťte s Emirates do vybraných destinací, nyní za výhodnější ceny. Nabídka platí do 30. listopadu. DESTINACE ECONOMY CLASS* Dillí 13 222 Kč Dubaj 13 904 Kč New York 14 047 Kč Maledivy 17 332 Kč Phuket 17 389 Kč Auckland 28 106 Kč emirates.com/cz Až 1 500 kanálů zábavy s palubním systémem ice Povolená hmotnost zavazadel 30 kg *Tarif podléhá zvláštním podmínkám. Uvedená cena je platná pro odlety z Prahy do 13. prosince 2013 a od 1. ledna do 31. března 2014 a zahrnuje veškeré poplatky. Rezervujte do 30. listopadu 2013. Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.com/cz, volejte Emirates na číslo 239 016 320 nebo kontaktujte svou cestovní kancelář. inzerce Placení. Místo faktury stačí fotka ANO a ČSSD opět vyjednávaly o vlá- dě. Mluvily o spor- ných bodech. Hnutí ANO a ČSSD se zcela rozcházejí v pohledu na říze- ní státu, řekl včera šéf hnutí Andrej Babiš. ANO podle něho trvá na tom, aby se nyní nezvyšovaly daně, je třeba nejdřív šetřit a začít spravo- vat zemi efektivně. V Otázkách Václava Morav- ce České televize Babiš také uvedl, že chce pro hnutí mi- nisterstvo financí. „Tam mů- žeme zásadním způsobem změnit v této zemi příjem pe- něz, veřejné zakázky,“ řekl Babiš. Zvyšování některých daní je jednou ze záležitostí, na kterých se ANO a ČSSD při jednání o možné koalici ne- shodují. ČSSD podle Babiše nechápe, kde šetřit. Včera večer se vyjednávací týmy sešly v Lidovém domě. Mluvit měly právě o spor- ných bodech. ČTK Divadla v noci Noc divadel, která se v rámci mezinárodního projektu v Česku v sobo- tu konala poprvé, se se- tkala s mimořádným zá- jmem veřejnosti. I když se nemůže měřit se zave- denými projekty muzeí či Nocí literatury. Kapacita akcí, které více než osm desítek zúčastněných sou- borů ve 24 městech pro své diváky připravily, byla naplněna. Na sním- ku je akce v Jihočeském divadle v Českých Budějo- vicích. ČTK Jednání o vládě mezi ČSSD a ANO jsou v plném proudu. ČTK Faktury od mobilních operáto- rů, dodavatelů energií či ve stovkách tuzemských e-shopů lze platit jednoduše pomocí chytrých telefonů a aplikací na přečtení QR kódů. ● Přispěla k tomu novela záko- na o DPH, která počátkem roku zrovnoprávnila elektro- nické faktury s papírovými. ● Letos tak výrazně přibylo spo- lečností, které zařadily podpo- ru QR kódů do svých ekono- mických a účetních systémů. Zprávy krátce Jak užívat antibiotika Po celý tento týden se mohou lidé v lékárnách poradit, jak správně uží- vat antibiotika. Přes 700 zapojených lékáren bude označeno plakát- kem Antibiotický týden v prostředí lékáren. Lidé si mohou nejbližší lékár- nu také najít na webu České lékárnické komo- ry www.lekarnici.cz. Úředníci MPSV jsou obvinění kvůli zakázce Protikorupční policie mi- nulé úterý obvinila dva lidi v souvislosti s miliar- dovou veřejnou zakáz- kou na kontrolu sociál- ních dávek, kterou loni vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Obvinění čelí bývalý mi- nisterský úředník a soud- ní znalec, jejich jména zastupitelství neuvedlo. Za 30 minut vykradl 9 aut Policie v Ostravě do- padla zloděje, který se během 30 minut vloupal celkem do devíti zapar- kovaných aut. Muž se přiznal. Poškozením vozů a odcizením věcí majitelům způsobil ško- du 38 tisíc korun. ČTK Na řízení státu se neshodují QR platby umožnila novela zákona

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 18. listopadu 2013 08DOMOV Žádné vysoké teploty Česko do konce listopadu nečekají. Mrznout přes den začne až v druhém prosincovém týd- nu. Uvádí to měsíční předpo- věď Českého hydrometeoro- logického ústavu. Podle ní ale minusové teploty dlouho nevydrží. „V první polovině prosince je pravděpodobné výraznější ochlazení, které však nemusí vydržet dlou- ho,“ uvádí se v měsíční před- povědi počasí, kterou ČHMÚ vydal v sobotu odpoledne. Z grafů vyplývá, že denní teploty se budou v týdnu od 18. do 24. listopadu pohybo- vat od 4 do 6 stupňů Celsia. Ty noční se budou držet ko- lem nuly. V týdnu od 25. listo- padu do 1. prosince pak mezi 3 až 5 stupni. V noci bude mi- nus 2 stupně až nula. Teprve v týdnu od 9. do 15. prosince může přes den mrznout. Denní teploty se bu- dou pohybovat mezi minus 1 až plus 5 stupni Celsia. To znamená, že případné vydat- nější sněžení v nížinách nás čeká až v druhé polovině pro- since. „Po teplotně nadprůměrné druhé polovině října a začát- ku listopadu se počasí dosta- lo do normálu,“ stojí v před- povědi. Následující čtyři týd- ny budou co do teplot a srá- žek průměrné. iDNES.cz Manévry Obří dvaadvacetimetrový vánoční strom pokáceli v sobotu na Tabulovém vrchu v části Olomouce a poté převezli na Horní náměstí v centru města. Transport osm tun vážící borovice trval několik ho- din. Slavnostní rozsvícení 44 tisíc LED diod se usku- teční 24. listopadu. ČTK inzerce Hosty dokáže od návštěvy re- staurace odradit spíše ne- vhodné chování personálu než špatné jídlo. Přístup per- sonálu dokáže zážitek zne- chutit téměř polovině hostů (46 procent), zatímco špatné jídlo jako nejhorší prohřešek uvedla čtvrtina respondentů. Vyplývá to z průzkumu re- stauračního rezervačního portálu Restu.cz. ČTK Bez kulicha. Mráz nečekejte Obsluha. Ta nerudná je nejhorší

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

09SVĚT Při pokusu o přistá- ní došlo k explozi. V centrálním Rusku se při po- kusu o přistání u města Kazaň zřítilo letadlo Boeing 737 letící na vnitrostátní lince. Při neho- dě zahynulo všech 44 cestují- cích a šest členů posádky. Mezi oběťmi je i syn preziden- ta Tatarstánu. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Letadlo provozované regio- nálními aerolinkami Ta- tarstan letělo do hlavního měs- ta Tatarstánu z Moskvy. Podle svědků letoun při druhém po- kusu o přistání včera odpoled- ne rychle ztratil výšku, havaro- val a explodoval. V oblasti byl v tuto dobu silný vítr a zataže- né nebe, teploty se pohybova- ly nad nulou. Letadlo bylo 23 let staré a aerolinky Tatarstan byly již jeho sedmým provozo- vatelem. Na konci října se obje- vilo i v Praze na pravidelné lin- ce mezi Prahou a Kazaní. ČTK Tajfun smetl 300tisíc domů Ničivý tajfun na Filipínách podle posledních odhadů zasá- hl 13 milionů lidí, 1,9 milionu lidí muselo opustit domo- vy a téměř 300 tisíc obydlí bylo poničeno. Na Filipíny vy- slal svůj tým i Člověk v tísni. „Z vesnic se staly hromady trosek. Lidé přežívají u torz domů pod širým nebem, ne- mají elektřinu, zoufale jim chybí čistá voda i jídlo, z jejich milovaného ostrova se stalo vězení,“ říká Petr Štefan, kte- rý pomáhá distribuovat pomoc ostrovu Bantayan. ČvT Záběry z místa nehody v Kazani. RUSKÁ TELEVIZE RT Díky PRE budou bohaté nejen letošní Vánoce Už od 1.12.2013 snižujeme ceny za kWh až o 19%! www.pre.cz inzerce Velký problém V bývalých zemích Sovětského svazu je nehodovost letadel 3x vyšší než světový průměr. ● Časté příčiny: stárnoucí leta- dla, špatný výcvik posádek a zanedbávání bezpečnosti. Rusko Letecká neštěstí (od r. 2008): ● 2008, Perm – 88 obětí 2010, Smolensk – 96 obětí 2011, Petrozavodsk – 44 o. 2011, Jaroslavl – 45 obětí 2012, Ťumeň – 31 obětí V Rusku se zřítil boeing s 50lidmi Dílo britské spisovatelky Doris Lessingové je pestré, rozmani- té a mnohotvárné jako africký kontinent, na kterém v mládí vyrostla. Tematicky zachycova- la neklid společenských a poli- tických změn 20. století. Často se o ní hovořilo jako o feminis- tické spisovatelce, ona sama to ale rázně odmítala. Stejně jako všechny ostatní nálepky. Slavná experimentátorka, hle- dající stále nové cesty a pří- běhy, získala v roce 2007 Nobe- lovu cenu za literaturu. Život této prozaičky se včera ve věku 94 let uzavřel. ČTK Krátce Krejčířův muž měl vraždit v Praze Kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř, který se před českou justicí skrývá v Jihoafrické republice, chtěl prý v dubnu 2009 zlikvido- vat svého rivala v Praze. Tvrdí to údajný nájemný zabiják, který měl vraždu provést. Na Krejčířově seznamu osob k likvidaci „v zahraničí“ prý bylo šest lidí. ČTK Lessingová. Zemřela britská nobelistka

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 18. listopadu 2013 10SVĚT Adventní víkendy chce trávit stále více Čechů v zahra- ničí. Evropa nabízí řadu možností. Francouzský svařák, chuť sko- řicových sušenek a spousta stánků s vánočním zbožím. Pa- řížské Champs-Elysées se pro- měnilo v místo vánočních trhů. Pokud si chcete advent- ní čas zpestřit výletem do jed- noho z velkých evropských měst, pak je Champs-Elysées jasnou volbou. Cestovní spo- lečnosti navíc nabízí v předvá- nočním čase řadu slev na ví- kendové zájezdy po Evrop- ských městech. „Naše autobu- sy vás zavezou do Paříže a zpět od 1600 korun,“ láká na- příklad společnost Eurolines. Jen o něco dražší je jízden- ka do Bruselu, kde brzy odstar- tuje festival ledu, na kterém umělci představí svá ledová so- chařská díla. Amsterdam se zase rozzáří díky Festivalu světel. Paletou nejrůznějších barev ožijí i pro toto město charakteristické vodní kanály a bohatý pro- gram chystají také tamní mu- zea, divadla a restaurace. Po- kud navíc přijedete do Amste- rodamu ve chvíli, kdy budou již některé kanály zamrzlé, můžete si zde zabruslit. Velké Vánoční trhy pak chystá tradičně Vídeň. inzerce infolinka 800 555 568, www.hemostop.czŽádejte v lékárnách. 3ze4 STOP nepříjemným HEMOROIDŮM® PROBIOHEMOSTOP® 60 doplněkstravy 60 doplněkstravy 1 Origanum vulgare Posiluje a zvyšuje pružnost cévních stěn.1 Obsahuje vysoké množství diosminu a hesperidinu. Navíc obohacen o probiotické kultury a prebiotika. *Spotřebitelská studie účinnosti HemoStopu Probio - červen 2008 88% spotřebitelů spokojeno s účinností!* lidí mají potíže s hemoroidy! ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Bruslili jste již někdy na kanálech Amsterdamu? EUROLINES Kam vyrazit Poslední den letošního roku se ve Vídni uskuteční akce Le Grand bal. Ti, kteří si chtějí za- tančit valčík v skvostně vyzdo- bených sálech, si mohou již nyní rezervovat lístek. ● Vyrazit za hranice můžete také za uměním. V Umělec- kohistorickém muzeu ve Víd- ni například můžete spatřit umění vnuka slavného Sig- munda Freuda, Luciana Freu- da. ● Světoznámý umělec Jordan Wolfson pak pořádá v belgic- kém Gentu výstavu s ná- zvem Ecce Homo, která vznikla na základě animova- ných filmů a těšit se můžete třeba i na obraz mutujících červených krvinek. ● Pařížská Orangerie hostí do 13. ledna 2014 výstavu me- xických umělců Fridy Kahlo a Diega Rivery. Kam na vánoční trhy? Zkuste Paříž a Vídeň Erupce Etny rozzářila noční nebe Erupce sopky Etny o víkendu rozzářila noční nebe nad východní Sicílií a vychrlila sloup popela. Neohrozila vesnice na úpatí vulkánu, a úřady tak nemusely přistoupit k jejich evakuaci. Letiště v nedaleké Catanii sice zůstalo v provozu, ale uzavřen byl vzdušný prostor nad horou. Nej- aktivnější evropský vulkán se opět probudil v sobotu večer a uklidnil se až v neděli ráno. AP Syn nacistického obchodníka s umě- ním Cornelius Gurlitt, v jehož bytě se našly obrazy částečně zabavené Židům za miliardu eur, se k případu poprvé vyjádřil v rozhovoru s německým ma- gazínem Der Spiegel. Vzkázal v něm, že dobrovolně nic nevrátí a chce si všechny obrazy nechat. Německý tisk nedávno uvedl, že vyšetřovatelé z Cel- ního kriminálního úřadu dospěli k zá- věru, že velká část zabavené sbírky Gurlittovi opravdu patřila po právu. Podle magazínu Focus ale chtějí pra- covníci kancléřství a bavorské justice Gurlitta přimět k tomu, aby obrazy, z nichž 590 prý bylo ukradeno Židům, státu dobrovolně přenechal. Výměnou za to by prý mohlo být zastaveno trest- ní řízení kvůli daňovým podvodům a zatajování skutečností. ČTK Jolie získala Oscara Americká herečka Angeli- na Jolie v sobotu v Los Angeles za dlouholeté humanitární aktivity obdržela čestného Osca- ra. Osmatřicetiletá Jolie se léta velmi angažuje v humanitární pomoci a od roku 2012 je zvláštní vyslankyní Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky. GETTY Gurlitt. Nechce vrátit ani obraz ze své sbírky

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

11FINANCE Kurzy EURO 27,12 DOLAR 20,11 LIBRA 32,41 NAFTA: 35,60 NATURAL: 35,46 Když potřebujete s výběrem zboží poradit, jděte radě- ji do kamenného obchodu. Chci zboží levněji, tak si ho koupím v internetovém ob- chodě. Takto uvažuje mnoho Čechů. V e-shopech opravdu seženete řadu věcí za nižší cenu, než za jakou je mají v kamenných obchodech. „Marže v buticích s módou to- tiž často dosahuje i 50 až 100 procent ceny výrobku, úspo- ra tedy může být citelná,“ po- tvrzuje Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektro- nickou komerci APEK. A jsou i další výhody náku- pu na internetu. „Můžete vyu- žít třeba cashback. Ten v čes- kých kamenných obchodech zatím k vidění příliš není,“ uvádí Martin Papoušek ze ser- veru VratnePenize.cz. Jsou ale i věci, které je po- třeba vyzkoušet, případně bu- dete při jejich výběru potře- bovat radu odborníka. „Napří- klad výběr sportovního vyba- vení nebo obuvi bez profesio- nála se může ve finále nepří- jemně prodražit,“ říká On- dřej Hloupý z portálu Akcni- Ceny.cz. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ Češi darovali potraviny Ve 111 obchodech po celém Česku se v sobotu konala první Národní potravinová sbírka. Zákazníci v nich mohli darovat trvanlivé potraviny potřebným v azylových domech, domovech pro seniory, dětských domovech či chudým rodinám. Vybralo se 66 tun potravin. ČTK !! Nezasíláme vzorky !! Internetový prodej !! Plsť– další specialitou dnešní nabídky je netkaná textilie se zátěrem – filc. Materiál Vám nabízíme ve složení 30% vlna 70% bavlna, v béžové barvě. A na co že materiál využijete? Buď k hobby činnostem, nebo i na oděvy – třeba kabáty. Skladem 230m. Běžná cena: 199,- Flex-tex cena Pudrová baletka – jedinečná akce pro Vás. Nabízíme Vám pevný tyl v šíři 137cm v pudrové barvě ve dvou odstínech. Materiál je velmi pevný a dobře drží tvar, tudíž ho využijete na různé spodničky, baletní, či tutu sukén- ky. Neváhejte a využijte naší nabídku. Skladem 300m. Bez omezení metrů. Běžná cena: 79,- Flex-tex cena Sněhová vločka– připomínka zimy v naší na- bídce, v podobě krásného, elastického, bílého tylu. Materiál je vhodný na sukně, tuniky, či šaty, ale využijete ho i na de- korace. Výborně se hodí ke kombinování s pestrými vzory. Sněhová vločka je velmi lehká, vzdušná, průhledná a bez omezení metrů. Skladem 17 000m. Běžná cena: 79,- Flex-tex cena Všestránek – jedná se o úpletovou podšívku ve sněhově bílé barvě za bezkonkurenční cenu a bez omeze- ní metrů!! Materiál využijete jak na oděvy, tak na dekoraci. Výborně se hodí na záclony, ozdobné závěsy, či podšití odě- vů. Materiál je velmi lehký, splývavý a průhledný. Skladem 15 000m. Běžná cena: 59,- Flex-tex cena Náhrdelníky– neopakovatelná nabídka z řad ga- lanterie. Připravili jsme pro Vás mix různých barev a druhů korálových náhrdelníků. Náhrdelník je složen ze stužky a ně- kolika korálků. Nabídku využijete jako šperk, dekoraci odě- vu, či jím někoho potěšte. Skladem 300Ks. Max. 5 ks/zák. Běžná cena: 89,- Flex-tex cena Vlňáček – pro velký úspěch opět v nabídce a ještě levněji. Nádherný vlněný materiál – 65% vlna, 35% polyes- ter v béžovo-černé barvě a dezénem kostky. Materiál se hodí na kabátky, saka, či paleta. Pořiďte si luxusní svrchník na zimu. Skladem 310m. Běžná cena: 299,- Flex-tex cena Kostkáček– zima je nezadržitelně za dveřmi a pro- to Vám nabízíme další vlněný materiál. Tentokrát se jedná o 100% vlněný materiál v černobílé barvě s dezénem kostky. Materiál je slabší a využijete ho na efektní modely, či deko- race. Skladem 200m. Běžná cena: 199,- Flex-tex cena Patchwork – do nabídky jsme pro Vás připravili krásný vánoční patchwork v hnědé barvě se zlatošedým mo- tivem. Jedná se o 100% bavlnu a hodí se na patchwork, po- vlečení, ubrusy, dekoraci, či závěsy, ale využijete ho i na odě- vy. Skladem 200m. Běžná cena: 239,- Flex-tex cena 79,- 49,- 59,- 9,- 9,- 49,- 19,- 19,- -10% Jateční 31, Praha 7mobil: 776 702 285, Tel.: 283 870 783 flex-tex@flex-tex.cz Po-Pá 9.00 – 18.00, So 9.00-12.00 -10% Pouze nalátky- hotovostní Platba 1113 FLEX-TEX FLEECE 119,- SATÉNY OD 79,- SAMETY OD 69,- PATChworK OD 59,- orGANZY 39,- TYL OD 39,- NA PRODEJNĚ NAJDETE I STÁLOU NABÍDKU NABÍDKA PLATÍ POUzE PRO KAmENNOU PRODEJNU Kam pro látky, či galanterii? !! JeDINě K Nám !! www.FLEX-TEX.cz Číslo dne 58,5Tolik milionů korun získala v pololetí Česká televize na upomínkách koncesionář- ských poplatků. Šlo o třetinu z požadovaných 180 milionů. Dlužníkům rozeslala celkem 174 tisíc upomínek, kromě toho podávala i žaloby na neplatiče. Dárky vzít z internetu či obchodu? Co je cashback Cashbackové servery vrátí zákazníkovi z každého nákupu část z utracené sumy zpět do peněženky. ● „Úspory mohou dosahovat až desítky procent, vyplatí se, sledovat aktuální kampa- ně,“ říká Martin Papoušek.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 18. listopadu 2013 12ROZHOVOR Prostitutky tady byly vždy, jejich po- čet ale rostl od 18. století, říká Radim Kopáč, spoluautor knihy Nevěstince a nevěstky. Radim Kopáč napsal ve dvoji- ci s Josefem Schwarzem řadu knih na téma erotika v litera- tuře, umění a kultuře. V na- kladatelství Paseka právě vy- šla jejich nová práce Nevěs- tince a nevěstky. Jak jste se s kolegou dosta- li k tomuto tématu? Téma erotiky nebo obecně lidské sexuality v kultuře a umění je nám blízké tak ně- jak odjakživa. Nevěstky, ne- věstince a prostituce jako ta- ková pak pod tuto hlavičku přirozeně spadají. Bylo těžké sehnat prame- ny, literaturu, fotografie, podklady? Bylo. Není jich totiž mno- ho. Bylo třeba rozsáhlého pát- rání po různých archivech, knihovnách a muzeích. A nejen v Praze, vlastně po ce- lých Čechách. V tomto ohle- du byl knize nedocenitelným přínosem kolega Schwarz. Byla nějaká doba, o které lze mluvit jako o zlaté době nevěstek a nevěstin- ců? Tu dobu lze vymezit zhru- ba 13. až 16. stoletím. Před- tím prostituci pronásledova- lo křesťanství, potom jí braly atraktivitu nejrůznější po- hlavní choroby, zejména syfi- lis. Náš časový záběr byl zhru- ba od druhé poloviny 19. sto- letí po konec druhé republi- ky. Kolik v té době bylo v Pra- ze lehkých dívek a nevěs- tinců? Jak řečeno, přesných čísel je málo. Kolem roku 1918 byly v Praze asi dva tisíce pro- stitutek, v celé republice jich pak bylo pětkrát tolik. Někte- ré prostitutky dělaly svoji prá- ci na černo, bez registrace. Po- dobně tomu bylo s nevěstin- ci. Registrovaných byly desít- ky, celkem jich ale v Praze fungovalo jistě víc než sto. Zá- konem z roku 1922 pak byly nevěstince oficiálně zrušeny. Jaká byla taxa prostitu- tek? Jak kdy, jak kde. Pouliční prostitutky byly levnější, ty bordelní pak třeba dvacet- krát dražší. Pouliční holka z vykřičené čtvrti stála kolem roku 1900 jednu korunu, lu- xusní šlapka v salonu, když se uměla ohánět, si vydělala ročně víc než univerzitní pro- fesor. Jak děvčata lovila své zá- kazníky? Na ulici, v hospo- dách, nebo jen ve veřej- ných domech? Lovit zákazníky bylo oficiál- ně zakázáno. Holky se nesmě- ly vyzývavě oblékat, koketo- vat, pokřikovat. Přesto to sa- mozřejmě dělaly. Některé šly na věc rovnou, jiné si pomá- haly srdceryvnými příběhy o ztracených klíčích nebo přísném otci, co je vyhodil z domu. Jaké jsou nejstarší zprávy o prostituci v Praze? Prostitutky jsou staré tak, jak je stará touha po nich. Na- bídka reaguje na poptávku. Takže rovněž v Praze byly prostitutky odjakživa. Jejich počet ale výrazně rostl od 18. století, kdy začala města obec- ně sílit, přibylo průmyslu, vo- jáků i studentů. Co prostituce a zákon? Dějiny znají tři možné způ- soby přístupu k prostituci. Nejprve prohibice, čili nesli- tovná snaha prostituci vymý- tit. Pak reglementace, která znamenala tolerování prosti- tuce za jistých pravidel. A na- konec, od roku 1922, abolice, která prostituci přijímá jako každé jiné řemeslo. Pečoval o prostitutky něk- do? Existovaly nějaké do- movy pro padlé dívky, zdravotnická zařízení? Prostitutka stála ve společ- nosti vždycky na nejnižších příčkách. Fungovala jako hro- mosvod veškerého opovrže- ní, nenávisti a strachu „spořá- daného“ občana. Na pomoc padlým dívkám se vydaly růz- né spolky až koncem 19. sto- letí. Většinou pod vlivem hu- manistických a socialistic- kých ideálů. Někdy ale soucí- tily i různé církevní řády nebo Armáda spásy. Pokud jde o zdravotnická zařízení, do konce 19. století se léčilo spíš pokoutně. První lék proti syfilidě se objevil v roce 1909. V knize uvádíte řadu syno- nym pro prostitutky. Která vás zaujala nejvíce? Těžko říct. Nemám žádný top ten. Třeba „obchodnice s chlupatou kapustou“? ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Kniha Nevěstince a nevěstky obsahuje mnoho fotek a ilustrací dokládajících nejstarší řemeslo v hlavním městě. PASEKA Křest Knihu Nevěstince a nevěstky – Obrázky z erotického života pražanů autorů Radima Kopáče (na snímku) a Josefa Schwarze vydává nakladatel- ství Paseka. Křest knihy v Praze je ve středu, v Brně bude uvedena v pátek. Prostitutky jsou staré tak, jak touha po nich

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

13KULTURA 2KULTURA Cítíte,žejsouvašeočistálečastějiunavené,podráž- děné nebo vás pálí? Nepodceňujte tyto příznaky. Váš zrak vám takto dává najevo, že potřebuje re- generaci, odpočinek a doplnit nezbytné látky, pro svou správnou funkci. Kromě odpočinku byste měli svým očím dopřát také vitaminy, stopo- vé prvky a mimo jiné i lutein. Ne vždy ale náš jí- delníček potřebné množství této látky obsahu- je. Proto je vhodné lutein doplňovat i z jiných zdrojů. Účinným pomocníkem je doplněk stravy Ocutein® Brillant Lutein 25 mg z prémiové řady Da Vinci Academia s největším množstvím lu- teinu na trhu – pro maximální a dlouhodoběj- ší účinek. Je to jediná oční výživa s tak velkým podílem luteinu a zároveň s obsahem fosfatidyl- cholinu. Větší a pevná ňadraPokud nejste spokojená s velikos- tí nebo pevností svých ňader, mů- žete přírodě jednoduše pomoci. Vel- mi pozitivně se ženám s podobným problémem osvědčil doplněk stra- vy NadraIN s kombinací dvou pří- rodních komplexů, které ovlivňu- jí pevnost a objem prsou. Jeho pra- videlným užíváním dosáhnete vidi- telně zvětšeného objemu a pevného tvaru ňader už během dvou měsíců. „Děkuji! Výsledek byl po dvou měsí- cích opravdu překvapující. Doporu- čuji!“ líčí uživatelka Lucka na strán- kách www.NadraIN.cz. NyNí k dostáNí v lékárNách MiMořádná Nabídka! koupíte také na www.nadrain.cz. Při nákupu zadejte kód ME226 a získáte poštovné ZdarMa! nabídka platí do 30. 11. 2013. Více informací o NadraIN na bezplatné tel. lince 800 311 113. LIMITOVANÁ EDICE! Nová kolekce šperků MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS NYNÍ S PRAKTICKÝM DÁRKEM ZDARMA antistatický ubrousek na vaše brýle. SKI® dokonalé Vlasy Unavené oči? Zakročteconejdřív! díky kopřivě Vlasy dostávají s příchodem zimních měsíců pořádně za- brat. Vitalitu jim vrátí vyvá- žený příjem aminokyselin, vitamínů a minerálů, které mů- žete nalézt ve specializovaném do- plňku stravy z lékárny. Novinka DonnaHAIR FORTE obsa- huje zvýšenou dávku aminokyselin, pivo- varských kvasnic a biotinu, který podporu- je normální růst vlasů, pomáhá při třepení, lámání a zvýšeném vypadávání vlasů a udr- žuje jejich lesk. Navíc je tento doplněk stra- vy obohacen o extraktkopřivy dvoudomé, která podporuje tvorbu keratinu, základní- ho stavebního prvku vlasu. cholinu. NYNÍ S PRAKTICKÝM DÁRKEM ZDARMA inzerce Své největší hity připomene Kamil Střihavka zítra v Retro Music Hall. Zpěvák v rozhovoru pro Met- ro hovoří mimo jiné o chysta- ném turné, nové desce či zít- řejším koncertě. Co pro vás tradiční zastáv- ka v Retru znamená? Jde o šestý ročník. Tradiční- mi se tyto koncerty staly hlav- ně ve vnímání fanoušků. Vzhledem k tomu, že se jed- ná o jediné samostatné vy- stoupení mé maličkosti a sku- piny Leaders! v Praze za celý rok, považujeme ho vlastně i za dost exkluzivní. Fanouškům slibujete pře- kvapení. Jaké bude? Nerad bych jej prozrazoval dopředu. Snad jen naznačím, že v rámci letošního koncer- tu zazní menší ochutnávka z připravovaného akustické- ho turné, které s Leaders! po- jedeme na jaře příštího roku, konkrétně od února do dub- na 2014. Vaše poslední řadové al- bum vyšlo v roce 2008, na pódia se vrátila i kapela BSP. Co plánujete dál? S Otou Balagem a Micha- lem Pavlíčkem chystáme na příští rok příležitostné kon- certy BSP. Vedle toho a zmíně- né akustické šňůry mám v di- áři také několik vystoupení se seskupením Supergroup, což je kapela, která vznikla na základě ankety radia Beat a časopisu Rock & Pop. Fa- noušci si tuhle skupinu „zhmotnili“, takže jsme se rozhodli připravit pár koncer- tů. S Leaders! navíc začneme pracovat na nové desce, kte- rou bych si rád nadělil ke svým kulatým narozeninám. Kdo kromě vás je členem Supergroup? Miloš Meier bicí, Guma Kul- hánek baskytara, Michal Pavlíček kytary, Roman Dra- goun klávesy a Jan Hrubý housle. Známe vás z řady dramatic- kých muzikálových rolí. Ne- typické je proto vaše hos- tování v muzikálu Pomáda v roli Anděla. Jak vám tato poloha vyhovuje? Velice si ji užívám. Můžete se o tom přesvědčit sami ná- vštěvou představení v Diva- dle Kalich. JAROSLAV PANENKA Kamil Střihavka Jako zpěvák začínal v 80. le- tech ve skupině Motorband. ● Později vystupoval také v triu BSP (Balage, Střihavka, Pavlíček). Účinkoval v roli Ježíše v adaptaci rockové opery Jesus Christ Superstar. ● V současnosti je frontma- nem kapely Kamil Střihavka & Leaders! a vystupuje v Hudebním divadle Karlín. Umění Letos uspěl Lang Letošním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého se stal třiatřicetiletý Dominik Lang. Ve finále prestižní tuzemské ceny pro mladé výtvarníky byl již potřetí. Cenu od mezinárodní poroty spojenou s odměnou 100 tisíc korun na nový projekt Lang převzal ve Veletržním paláci. Získává také stipendijní pobyt v New Yorku a rezidenci v některém z Českých center. Citát „S Otou Balagem a Michalem Pavlíčkem chystáme pro příští rok příležitostné kon- certy BSP.“ KAMIL STŘIHAVKA, ZPĚVÁK Střihavka zpívá v superkapele

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

Dobijte si nyní kredit! Prvních 5 000dobití karty — ODMĚNÍME — sadou vykrajovátek ve tvaru pytlíků. Dobijte si –––jako––– Staňte se fanouškem na www.facebook.com/MOBIL.CZ Nabídka platí pro prvních 5 000 zákazníků, kteří si dobijí v termínu 18. 11. až 8. 12. 2013 libovolný kredit na své SIM kartě MOBIL.CZ. Pro získání dárku je třeba vyplnit kontaktní formulář na www.mobil.cz/darek.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

15SERVIS Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. Pavel ChlouPek, FaCebook „Pane bože, ať za mnou nikdo není.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Každý ví, že mistr Jan Hus byl upálen roku 1415. Jeho narození v Husinci je datováno kolem roku: a) 1360 b) 1370 c) 1380 2 Značka piva vyráběného v pivovaru v Přerově se jmenuje stejně jako jedno zvíře: a) Ježek b) Zubr c) Pardál 3 Střihoruký Edvard nebo Piráti z Karibiku spojují herce Johnnyho Deppa, narodil se roku: a) 1963 b) 1968 c) 1973 4 Tudorovci byla anglická královská dynastie od konce 15. století. Původem je to rod: a) Waleský b) Skotský c) Irský 5 Makrela obecná je ryba, kterou známe vyuzenou z pultů obchodů. Dorůstá délky až: a) 45 cm b) 75 cm c) 105 cm Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-b,3-a,4-a,5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 15, 9 °C Rok výskytu: 2009 Počasí DNES ZÍTRA STŘEDA ČTVRTEK Min: 6 Max: 10 Min: 6 Max: 10 Min: 5 Max: 9 Min: 2 Max: 6 Sudoku ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA 15:15 Na kus řeči 16:00 Cestománie 16:35 AZ-kvíz 17:00 Všechnopárty 17:35 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 StarDance VI ...kolem dokola 20:05 Četnické humoresky Dědic. Detektivní seriál (2004). Hrají: T. Töpfer, A. Antalová, Z. Junák, F. Švihlík, I. Trojan a další. Režie A. Moskalyk, P. Moskalyková Solo 21:35 Reportéři ČT 22:14 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:15 Černí andělé Pokoj bez oken. Kriminální cyklus (2001) 23:10 Na stopě 23:35 Cesty k úspěchu 23:40 MI5 (5/16) Kriminální seriál (VB, 2002–2003) 00:35 Kalendárium 00:50 Sváteční slovo kardinála Miloslava Vlka 00:55 AZ-kvíz 15:50 Neznámá Země Svět podle Kryštofa Kolumba I – Veliké cíle 16:10 Thomas Jefferson (2/2) 17:00 Jistě, pane premiére (11/16) 17:30 Červený trpaslík – Zpátky na Zemi (3/3) 17:55 Pán času IV (12/13) 18:45 Večerníček 18:55 Bratři a sestry II (5/16) Dramatický seriál 19:35 Etiketa 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Zvláštní akce Studenti Dokumentární film (2013). Jak poslední žijící pamětníci vzpomínají na 17. listopad 1939, kdy nacisté rozpoutali teror proti českým vysokoškolákům? 21:00 Velký, větší, největší: Přehrada Tři soutěsky v ČLR Dokument (USA, 2009) 21:55 Velikáni filmu: Jiří Schmitzer Bumerang Psychologické drama (1996) 23:35 Ztracenci Krimidrama (USA, 1983) 01:05 Ostrovy zapomenutého klidu Modravské slatě 12:30 Návrat komisaře Rexe XI (8) 13:25 Odložené případy III (11) 14:25 Dr. House VII (13) 15:20 Ordinace v růžové zahradě (104) 16:35 Dva a půl chlapa IX (8) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Mentalista III (9) 18:30 Ulice (2491) Rodinný seriál (2013) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Gympl s (r)učením omezeným (89) Dědictví. Komediální seriál (2013). Hrají: J. Šťastný, M. Šteindler, L. Benešová, O. Brzobohatý a další 21:35 PanMáma (13) Hypnomáma. Sitcom (2013) 22:10 Okresní přebor (13) Inseminátor. Komediální seriál (2010) 22:45 Námořní vyšetřovací služba III (3) Vražedné hry. Kriminální seriál (USA, 2005) 23:35 Stoupenci zla (11) Kriminální seriál (USA, 2012) 00:25 Big Game 09:20 To je vražda, napsala V (17) 10:20 Policie Hamburk II (12) 11:20 Srdce si nedá poroučet 13:20 Walker, Texas Ranger IV (22) 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III (7) 15:20 Žena zákona (12) 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (224) Cukr v trezoru. Rodinný seriál (2013). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, I. Chmela, J. Janěková ml., M. Etzler a další 21:30 TOP STAR magazín 22:45 Muž z minulosti Thriller (Kanada, 2007). Hrají: K. Martinová, D. Neal, Z. Taylorová, A. MacDonald, M. Farleyová a další. Režie P. Gagnon 00:45 Nedokonalé zločiny III (8) Strach. Kriminální seriál (Itálie, 2007) 01:50 Doktor z hor: Nové příběhy III (7) 02:35 Walker, Texas Ranger IV (22) 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 11:00 Óčko News 11:05 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer 15:00 Óčko News 15:05 Mixxxer 16:30 Mercedes-Benz Space 16:55 Zabil.cz 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 18:30 Óčko Expres 19:25 Zabil.cz 19:30 Óčko News 19:35 CZ & SK České a slovenské klipy 21:00 Devadesátky v devět Největší hity 90. let 22:00 Millenium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt 07:05 Tajemství Sylvestera a Tweetyho (5) 07:25 Zlatíčka pro každého 09:00 Vražedná čísla IV (5, 6) 10:25 Teleshopping 10:45 Co je Vám, doktore? 12:10 Nemocnice Chicago Hope (10) 13:05 Kawasakiho růže 14:45 Transformers 17:20 Tajemství kruhu (3) 18:15 Amazing Race: O milion kolem světa VI (6) 19:05 Upíří deníky II (16) Hororový seriál 20:00 28 dní Komediální drama (USA, 2000). Hrají: S. Bullocková, V. Mortensen, D. West, E. Perkinsonová, A. Skyeová a další. Režie B. Thomasová 22:00 Requiem pro panenku Thriller (1991). Hrají: A. Geislerová, B. Hrzánová, S. Valentová, E. Holubová, J. Schmid a další. Režie F. Renč 23:55 Pohřešovaní II (8) Kriminální seriál (Kanada, 2004) 00:40 Requiem pro panenku Thriller (1991) 02:15 Teleshopping 02:30 Stoupenci zla (11) Kriminální seriál (USA, 2012)

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 18. listopadu 2013 16SERVIS PERMANENTNÍ VOLBY „A co bys chtěl jednou dělat?“ To je otázka, která děsila dětství a dospívání nejednoho z nás. Jako, že se jednou bude muset dě- lat něco opravdickýho, něco pořádnýho. Že tohle se samozřej- mě ještě nepočítá. Holt během dospívání člověku často není moc do zpívání. Ale vzpomněl jsem si na historku, kterou mi na tohle téma jednou vyprávěla Bárka. Když se jich profesorka na střední přesně takhle ptala, zvedl se jeden spolužák a řekl, že by se chtěl živit poslechem The Doors. Skvělá odpověď! Co jsem při podobných dotazech ří- kával já, už si nepamatuji. Když jsem byl malý, tak jsem pochopi- telně chtěl být hasičem, protože se mi líbilo, jak se kloužou po těch tyčích. Ale když už jsem byl na střední a začalo ohledně mé budoucnosti přituhovat, už jsem tak jasnou vizi neměl. Jakko- li mě podobné dotazy děsily, zároveň mi dodávaly trochu (zřej- mě nepatřičného) optimismu: Všechno je možné! Dospělé opravdu zajímá, co bych chtěl! Můžu si vybírat! A když se nad tím tak zamyslím... tak to vlastně pořád tak je! Kvůli blížícímu se festivalu Alternativa jsem si teď hledal ve slovníku cizích slov toto cizí slovo. Namísto složitých konstrukcí, kterých jsem se obával, jsem našel jednoduchou, přesnou definici: al- ternativa je možnost volby mezi dvěma i více možnostmi. A to je ono! Protože možnost vybírat si mi může znovu navodit ten pocit, že „všechno je možné“. Občas si na toho kluka od Bárky ze třídy vzpomenu. A doufám, že se mu daří dobře! Touhle do- bou by mohl být tak u třetího alba. mardosha@noise.cz Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Kirschner. Vydala novou desku Slovenská zpěvačka Jana Kirschner přichází po tříle- té pauze s novým albem Moruša Biela, které vychází v těchto dnech. Nahrávání ve studiu Sono nedaleko Prahy trvalo dva týdny. Sešlo se tam dohromady 18 muzikantů z Velké Británie, Česka a Slovenska. Pro- ducentem celého projektu je Eddie Stevens, známý ze spolupráce s Roisin Murphy či Moloko. MAFRA Dilbert Řešení sudoku PERMANENTNÍ (z Mardošova sloupku na této straně) Stálý, neměnný, nepřetržitý ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Rowlingová. Nová detektivka Detektivní román, který britská spisovatelka J. K. Rowlingová napsala pod pseudonymem Robert Galbraith, vyjde česky v únoru příštího roku. Volání kukačky, které do češtiny převedl Ladislav Šenkyřík, vypráví o válečném veteránovi, z nějž se stal soukro- mý vyšetřovatel Cormoran Strike. GETTY Dopisy a vzkazy Lavičky na zastáv- kách MHD Ten, kdo vymyslel plecho- vé nebo kovové lavičky asi v životě nečekal na tram- vaj ani na autobus. Nebo nejvýš jel na podzim či zja- ra. V létě se nedá na ony lavičky sednout, aniž by si člověk nespálil pozadí. V zimě naopak: pokud si sednete, můžete si být jis- ti zánětem močového mě- chýře nebo aspoň nachla- zením. Také jsem viděla přimrzlý kabát. Sice se do- tyčnému cestujícímu po- dařilo vstát a kabátek zů- stal celý, ale ona část byla poškozena, jako by byla odchlupena. A to se ještě musím zmínit o zapome- nutých rukavicích nebo čepicích, na které se dá při delším čekání sed- nout, o novinách a časopi- sech ani nemluvím. Já sama už na zastávkách ne- chala nejméně tři páry ru- kavic a nejméně dvě čepi- ce, a při tom trpím rych- lým prochládáním konče- tin, ale také pro bolesti pá- teře stát nevydržím. Tak- že se přimlouvám o lavice dřevěné nebo aspoň umě- lohmotné. NAĎA KOHLÍČKOVÁ, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťu- je Expansion Group a.s. Zprávy v obrazech Chystáte se ve svátečním čase někam do zahraničí, třeba na vánoční trhy? Veronika Morelli Vondrová Chtěla bych jet do Norimberku. Ivana Cabrnochová Ano, do Vídně. Miluji to město. Lenka Prášková Vyrážíme s kamarádkou do Drážďan. Anketa z Facebooku deníku Metro Sloupek MARDOŠA ČLEN SKUPINY TATA BOJS Citát Možnost vybírat si mi může znovu navodit ten pocit, že „všechno je možné“. Slovo dne „To je pět známých křiklounů, které znám už asi dvacet let.“ VÁCLAV KLAUS, EXPREZIDENT Po včerejší pietě na pražské Ná- rodní třídě pokřikovali na někte- ré politiky nespokojenci. Nejvíc urážek vyslali na hlavu Václava Klause a Petra Nečase.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

18

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 18. listopadu 2013 18CESTY Karibik láká. Krás- ný a romantický je dvojostrov Guade- loupe. Kdybyste tento ostrov viděli z ptačí perspektivy, bude vám připomínat pestrobarev- ného motýla, který se vyhří- vá na modré květině různých odstínů. Dvojostrov Guade- loupe, tvořený ostrovy Basse Terre a Grande Terre, je ale zajímavější ze země. Romantické duše ho na- vštěvují kvůli jeho pohodě. Kromě tradičního odpočinku na slunci a průzračného Ka- ribského moře nabízí zajíma- vý podmořský svět, ale také přírodu místního Národního parku, v němž jsou deštné lesy, na které dohlíží ma- jestátní činný vulkán La Souf- riére. Za návštěvu jistě stojí také místní vodopády. Je tu znát všudypřítomný vliv Francie. Takže o hosty je postaráno, tak jak jsou zvyklí třeba z Evropy. Návštěvníci se rádi zapojí do různých slav- ností, třeba do guadeloupské- ho karnevalu. Ten vrcholí Po- peleční středou, která v příš- tím roce vychází na 5. břez- na. MAREK PEŠKA Karibik je plný zábavy. Na Gu- adeloupe se kromě celostát- ních svátků koná řada tradič- ních oslav. Jednou z nejvý- znamnějších a největších je karneval Mardi Gras, kdy se celý ostrov promění v oslavu svobody, radosti, skvělého jídla a tance. Vrcholí na Pope- leční středu. Během celého týdne procházejí ulicemi města průvody obyvatel v tra- dičních barevných maskách a kostýmech. MAP +PLUS Guadeloupe. Na karnevalO D R E Ž I S É R A F I L M U “ B O U R N E O V O U LT I M Á T U M ” JDE JEN O TO PŘEŽÍT N A Z Á K L A D Ě S K U T E Č N Ý C H U D Á L O S T Í Falcon Filmové novinky www.falcon.cz V KINECH OD 21. 11. Ochutnávejte, navštěvujte. ● Loď vás zaveze na sever Basse Terre. Tady ochutnáte proslu- lý rum. Deštným lesem lze do- jít k vodopádům Cacsade aux Ecrevisses. Dále podél pobřeží do přírodní rezervace Pigeon Island do střediska kapitána Cousteau, kde se nalodíte na Nautilus s proskleným dnem. Pozorovat tu můžete podmoř- ský svět a šnorchlovat. ● Dobrodružnější povahy mo- hou vyrazit katamaránem na ostrov Marie-Galante, který 3. listopadu 1493 objevil Kryš- tof Kolumbus. Dát si tu může- te kreolský oběd a na kánoích se projet po řece Vieux Fort, lemované mangrovníky. Takhle krásně je tu kromě období dešťů stále. PROFIMEDIA.CZ Národní park RAW formát AKCE PLATÍ DO 24. 11. 2013 Palác Langhans Vodičkova 37, Praha 1 Full HD video 10.490,- 11.990,- DMC-LX7 + SDHC 16 GB + akumulátor zdarma f1.4-2.3 světelnost inzerce Karibský Guadeloupe je jako barevný motýl Počasí Kdy je nejvhodnější doba na návštěvu ostrova? ● Zdejší klima je mírné, tropic- ké. Průměrné teploty se celo- ročně pohybují okolo 24°C. Pasáty ochlazují tropický vzduch, proto je tu příjemně i když teplo. Vzduch je velmi svěží. ● Pozor na období sucha a dešťů, která se tu pravidelně střídají. Deštivá období trvají od července do listopadu. Tipy na výlety po Karibských ostrovech Chlouba ostrova Guadeloupský národní park je chloubou ostrova. Rozkládá se na 17 300 hektarech v části Basse Terre. Park si uchovává své poklady díky tomu, že patří mezi nejstřeženější tropické lesy v celých Malých Antilách. Nejspíše i proto je nejkrásnějším v této oblasti. Můžete tu najít stovky rozma- nitých druhů stromů, keřů a rostlin.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

Práce - nabídka • Hledáme prodavačku na HPP do prodejny s pečivem v Arkádách na Pankráci. Bližší informace na tel. č.: 244 404 585 • Přivýdělek vhodný i jako doplněk ke stálému zaměstnání, možno i nepravidelně. Tel.: 777 190 450 • RYCHLÝ VÝDĚLĚK pro ženy a dív- ky 18-35 let i studentky. Až 3.000 Kč/směna. Chat na PC i brigádně. tel.: 604 133 749 • BS přijme pracovníky na ostrahu objektů. Tel.: 603 142 980 • Pracoviště MILOVICE - noč- ní směny. Příjmeme psovoda s vlastním psem sl. plemene pro ostrahu objektu v Milovicích. Tel.: 602 377 312, bsraan@centrum.cz • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajiště- na z centra! Různé směny. Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • Hledáme schopné obchodníky a manažery pro americkou nadná- rodní společnost. Podpora navíc pro nové spolupracovníky až 100 000 Kč v prvním roce, kvalitní a bezplatné zaškolení, nadprů- měrné ohodnocení, možné benefi- ty: vizitky, notebook, příspěvek na osobníautomobil.Zázemíkanceláře v centru Prahy (internet, PC, tele- fon).Kontaktujtenás:604234205, dana.gmiterková@pp.metlife.cz. • BRIGÁDA - hledáme brigádníky - prodavač/ka do lahůdek. Ško- lení zajištěno. T: 284083300, 777335756. • BRIGÁDA - POKLADNÍ - prodej- ny po celé Praze, školení zajiště- no. Zálohy 2. den. Směny dle Vaše- ho výběru. Tel.: 284 083 300, 777 335 756. • Čermák a Hrachovec a.s. při- jme kopáče pro činnost provádě- nou hornickým způsobem, nejlépe celé zkušené čety a zámečníka. Kontakt: lukes@cerhra.cz • BRIGÁDY pro každého (zálo- hy 50% vyplácíme druhý den). Doplňování zboží, pultový prodej, pomocné práce. T: 284083300, 777335756. • BRIGÁDA - NOČNÍ doplňová- ní - možnost záloh, předchozí zkušenost s doplňováním zboží. T: 284083300, 777335756, www.creditczech.cz • Za velmi dobrých platových pod- mínek přijmeme muže/ ženy pro ostrahu objektů v místě bydliště. Náborový příspěvek a benefity. Info 246002418, 602585329 • LÁZNĚ JUPITER a.s., Horno- krčská 31, Praha 4. přijme uklí- zečku/če. Pouze na HPP. Tel.: 608 228 882, info@laznejupiter.cz • BRIGÁDA - hledáme zájemce o práci ve SKLADU jen dlouhodobě do 6.1.2014., možnost záloh. T: 778407879, 774798014, e-mail: koordinator@creditczech.cz • Oční optika v Praze přijme zku- šeného očního optika s pra- xí a specializací na prodej. Tel.: 777 899 951 • Kovis a.s. přijme na HPP pracov- níky fyzické ostrahy, na ostrahu budov vrátnicového typu s obchůz- kou pro Prahu 2, 4, 6, 9 a 10. Tel: 274 782 747 • Pracujte z domova pro české výrobce. Poskytneme Vám eshop, který je již naplněný sortimentem výrobce, kterého si vyberete, vše Vás naučíme. 734428448 • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400 Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Film. a produkční spol. hledá děti 3-14 let pro fotomodeling, reklamu a film! Máte hravé dítě? Dejte mu šanci! Info: 607818837, registra- ce zdarma! • Česká obchodní firma hledá manažera s vlastní obchodní sku- pinou. Fixní plat 30.000 + provize z obratu. Nový distribuční model. Tel. 775 100 550 • BS v Praze přijme uchazeče na pozici oblastního vedoucího. Požad. praxi u bezp. služby min. 1 rok na vedoucí pozici, nástup ih- ned. Info 602 333 684 • Přijmeme DOZORCE EXPOZIC pro muzea v centru Prahy. 51 Kč/h. Vhodné pro aktivní důchod- ce. Nábor 19. a 21.11., 14-16 hod. PaN servis, Pražská 16, P-10. • Přijmeme ASISTENTY na jednání se zákazníky. Výborné plat. ohodnocení. Více info při os. pohovoru. CV zasílej- te na ttothova@comfortenergy.cz, 773111530 • ŘIDIČI os. aut a TAXIKÁŘI! Dis- pečink taxi nestíhá plnit objednáv- ky! Přijďte nám pomoci již dnes a dostanete dispečink zdarma! Tel.: 723 424 230 • Centrála domácí zdravotní péče Perla a.s. přijme registrované zdra- votní sestry. Práci nabízíme po celé Praze. infocentralaperla.cz, 606021835-836 • Pro úpravy oděvů světových značek hledáme odborně zdat- nou, zkušenou krejčovou/krejčí- ho, který pracuje na profesionální úrovni. Požadujeme praxi mini- málně 5 let v oboru, preciznost a časovou flexibilitu. Pracoviště v Praze 1. CV zasílejte na e-mail: zuzkaj@volny.cz • Referentku předpisu nájmu- účetní přijme Správa majetku Pra- ha 14, a.s. Požadujeme ekonomic- ké SŠ vzdělání, praxi v předpise nájemného a účtování vč. DPH delší než 3 roky. Výhodou je zna- lost programů SSB a DES. Nabíd- ky s životopisem zasílejte na: m.stranska@spravamaj14.cz • Vyhlašujeme výběr. řízení na pozici venkovního prodavače/ky textilu v Praze. Výplata až 24.000 Kč měsíčně nebo večer až 1.200 Kč/denně. T: 608 290 258 • Přijmeme pracovníky ostrahy. Požadujeme zákl. znalost ang- lického jazyka a práce na PC. Volejte 731111218 nebo e-mail: info@foxet.cz • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektů po celé Pra- ze. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • Přijmeme ŠÉFKUCHAŘE/KU, POKLADNÍ a kuchaře/ku studené kuchyně pro provoz denního stra- vování na Praze 4. Bližší informa- ce na tel.: 605 015 452 • Hledáme spolupracovníky, věk neomezen, práce na VPP, brigá- da, vhodné i pro studenty, mamin- ky na MD. Výplata denně. Tel.: 722 050 685, 605 988 242 • Ergon a.s. přijme pomocnou pra- covnici/ka do textilní výroby (bale- ní výrobků, úklid) na 6 hodin den- ně. Nástup možný ihned. Kontakt tel.: 234 123 385 • Přijmeme na HPP elektrikáře, vyhláška 50, částečná znalost hydrauliky, ŘP B, servisní práce. Praha 9. Volejte 7-15 hod. Tel.: 283 891 690 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200 Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Přijmeme technika. Podmínky - SO nebo ÚSO, práce na PC, orga- nizační a komunikační schopnosti, dále vše při osobním jednání: tel. 244 471 920 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • Chcete získat práci v ekonomic- ké profesi? KURZY ÚČETNICTVÍ v centru od 18.11.2013. Nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440, www.ucetnikurzy.cz Hobby - poptávka • Koupíme sbírky známek, sta- rých pohlednic, mincí, vyzname- nání a bankovek. Přijede, ocení- me. Tel.: 734 105 589, prodejna 284 824 040 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 • Koupím německé vojenské věci z 2. sv. války: maskáče, přilby, dýky, vysílačky, pilotní kukly, kom- binézy, přístroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958 • Koupím staré obrazy, plakáty, obrazové rámy, ozdobné předmě- ty do vitríny, sklo, porcelán, hodi- ny, perský koberec, starožitný ná- bytek. Tel.: 222728307 Služby - nabídka • WWW.MYREDROSE.NET kvalitní českévýrobkysfinančnímbonusem, WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní ubytování v Beskydech. • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • Manuální lymfodrenáž 60 min. - 350 Kč, přístrojová lymfodrenáž 60 min. - 160 Kč, www.masaze-onyx.cz, mob.: 734 573 273 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS 800 222 210 CESTOVNÍ KANCELÁŘCESTOVNÍ KANCELÁŘ AGL travelAGL travel Jungmannova 6, Praha 1Jungmannova 6, Praha 1 www.AGLtravel.cz PRODEJ 2014 - pobyty u moře se slevou !!! Využijte vysokých slev u vybraných hotelů a zlevněte si svůj pobyt v létě 2014 slevy platí na vybrané hotely do 31.12.2013slevy platí na vybrané hotely do 31.12.2013 MALTA- pobyty 8 dní sLevAaž 20% KORFU- pobyty 8/11/12 dní sLevA až 20% KRÉTA- pobyty 8/11/12 dní sLevA až 20% TUReCKÁ RIvIÉRA- pobyty 8 dní sLevA až 25% MALTA Senior 55+- pobyty 8 dní sLevAaž 1 000,- Kč ALBÁNIe- pobyty 8/11/12 dní sLevA až 2 000,- Kč Auto - Moto - nabídka VÝMĚNA SKEL ZDARMA (z povinného ručení nebo z připojištění skla ) BONUS dálniční známka 2014 nebo až 1.500 Kč na pohonné hmoty Nad Libeňským nádražím 283, Praha 9 - Vysočany WWW.AUTOSKLOVESELY.CZ BONUS u lepených skel dle typu vozu u lepených skel Cestování - nabídka Pracovní agentura RUBIKON Centrum hledá vhodné kandidáty na pracovní pozice zedník, skladník, zahradník, dělník, úklidové práce, administrativa a další Pracovní místa jsou určena výhradně osobám se záznamem v rejstříku trestů (s kriminální minulostí) V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis na e-mail : cipra@rubikoncentrum.cz, tel. 723 891 170 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Info: po-čt 9:00-15:00hod. Volejte 734 328 194 Pro ty, kteří hledají víc, a chtějí změnu. Nadstandardní příjem pro schopné. Pracujte v týmu mezinárodní finanční společnosti! Přijmeme ihned strážné - muže a ženy Osvědčeníprof.kval.-strážnývýhodou. Fyzickynáročné-nevhodnéprodůchodce. Týdenní zálohy + možnost ubytování. Práce v Praze a středních Čechách NÁSTUP MOŽNÝ IHNED VOLEJTE ZDARMA 800 600 333 www.rotwyg.cz Akce do 20. 12. 2013 zákaznická linka 840 111 330 www.plastokno.cz info@plastokno.cz Dodávka do 14 dnů Nejnižší cena v roce úder cen Zimní PŮJČKY od 5-50000Kč BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz Odměna až 10.000 Kč za Tip více na t: 731 115 273 či webu Prodej - Pronájem Vaší nemovitosti vč. právního servisu ZDARMA www.eurorealitni.cz 800 400 292 PENÍZE RYCHLE NA RUKU VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. Pokračování na straně 20

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 18. listopadu 2013 20SPORT Česká rychlobrus- lařka v Salt Lake City jeden závod vyhrála, v dalším dojela poslední. Dvojnásobná olympijská ví- tězka v rychlobruslení Marti- na Sáblíková má ze závodů Světového poháru v Salt Lake City smíšené pocity. Na trati 3000 metrů zvítězila, když po- razila Němku Claudii Pechs- teinovou o jedinou setinu. Při závodu na poloviční tra- ti ale byla svěřenkyně trené- ra Petra Nováka na opačném konci výsledkové listiny. Při jízdě si totiž poranila sval. Ne- mělo by však jít o nic vážné- ho. „Vypadá to pouze na nata- žený sval a léčba by nemuse- la zase trvat tak dlouho. Ale až různá vyšetření na přístro- jích odhalí pravý stav věci,“ uvedl Novák na webu agentu- ry Sport Invest. RB 3sport Kvůli zraněnému svalu dojela Sáblíková poslední. AP Lední hokej • Snadno dostupná půjčka bez poplatků!Prozaměstnance,důchod- ce,ŽL.10-300.000Kč,10a20.000 Kč na OP a výpl. pásku. 30.000 Kč na OP a ŽL. 775619049 • Užijte si předvánoční nákupy se Stylovou půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. • Půjčka do 10 minut od 500,- do 5.000,- Kč v hotovosti. Praze 8 - Bohnice, mobil: 775 243 075 • Hrozí Vám exekuce? Finanč- ní úvěry s ručením nemovitostí, 12% RÚ, žádné poplatky předem +420 702 031 265 Pronájmy - poptávka • ZDARMA!!! Pronajmeme Váš byt kdekoliv v Praze. IHNED. Volejte 777 195 710 nebo 605 260 736 • ZDARMA pronajmu Váš byt v Praze zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance pla- teb.Volejte denně 8-20 hod. tel. 777884183, 296577214 • Slušný pár hledá byt v Praze s dobrým spojením MHD. Zařízený i nezařízený v dobrém stavu. Dlou- hodobě. Solidní jednání. RK nevo- lat. TEL: 604 778 666 • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PRO- VIZE! Nabídněte: 734 319 305 • Hledám hezký pronájem nejlépe dlouhodobě a to buď gars - 1+1 za 10 tis a nebo větší do 13 tis. Jsme 2 osoby manželé. Děkuji. 605 845 088 Pronájmy - nabídka • Družstvo v Praze 4 Podolí prona- jme byt - ihned k dispozici, slunný, v prvním patře, cca 40 m čtvereč- ních, 1+1, po rekonstrukci, vhodné pro pár i jednotlivce, cena měsíč- ně 8.000 za nájem + cca 1.000 za služby, možnost dlouhodobého pronájmu, v případě zájmu volej- te večer po 19,00. hodině na čís- lo 241433549, inzerát není určen pro realitní kanceláře pouze pro seriozní jedince. • UBYTOVNA MALEŠICKÁ - Krát- kodobé a dlouhodobé ubytování v centru Prahy od 135 Kč/noc, 2-4 lůžk. pokojích. T: 722 172 722, e-mail: ubytovna47@seznam.cz Pozemky - poptávka • Přímý zájemce koupí pozemky - ornou půdu, pole, lesy, louky, vod- ní plochy a ostatní plochy. Platba hotově, ihned. Tel.: 608 048 941 Nemovitosti - poptávka • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 777603019 • Vyplatíme zálohu až 750000 Kč nebo vykoupíme Váš RD či byt Pha a okolí. Vyřešíme exekuce, zast. práva i jiné právní vady. Rychlé jed- nání. 775363454 • Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Praze. Nabídněte a volejte na tel.: 602 21 96 21 Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 777284150 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 773 907 134 • ZÁLOHA 100.000 Kč IHNED. Pří- mý zájemce koupí byt v Praze pro investici. Tel.: 777 21 21 34 • Koupím byt před privatiza- cí, obecní, dám velké odstupné i náhradní byt. Dluhy, stěhování, právní servis uhradím. Mám hoto- vost. Děkuji. T: 725 805 115 • Pro zaměstnance zahr. firem neustále hledáme byty k prodeji i pronájmu. Tel. 739 500 578 • Švýcarská společnost koupí byt v Praze pro svého managera. Nabídněte. Tel: 732 482 138 Vybav. domácnosti popt. • Koupím staré, ručně vázané per- ské koberce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatím hotově hned. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 • Koup. STAROŽITNÝ NÁBYTEK vh. do starož. interiéru. Zdobenou jídelnu, ložnici, pracovnu, zajímavý obraz, knihy, koberce. Solidní jed- nání. T: 603478873 Vybav. domácnosti - nab. Ostatní • VÝKUP ZLATA, stříbra. Ceny dle burzy, profi přístup, tavba, analýza s Vaší účastí. Peníze ihned! Slez- ská 125, „M“ Flora, t:608776313, www.oro-praha.cz Intimní - nabídka Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Schází Vám 2000 Kč před výplatou? Společnost SIM PŮJČKA Vám pomůže. Žádost naleznete na www.simpujcka.cz Nebo volejte 226 256 010 Vzorovýpříklad:Připůjčce 2000Kč,splatnost21dnů, poplatek500Kč,RPSN435% OUTLET VÝPRODEJ NÁBYTKU SLEVY AŽ 70% adresa: Koněvova 134, P-3, tel. 222590095 tel. 608979513 náměstí Bří Jandusů 23, Uhříněves, tel. 608 368 120 www.euronabytek.cz AUKČNÍ GALERIE PLATÝZ NÁRODNÍ 37, PRAHA 1 DONÁSLEDUJÍCÍAUKCEPŘIJÍMÁMEOBRAZY staré perské koberce a ostatní starožitnosti nejnižší poplatky v ČR, výkup za HOTOvé OCENĚNÍZDARMA - 602308275,257328547 www.galerieplatyz.cz soukromá osoba koupí byt v Praze platím ihned v hotovosti zaplatím vaše dluhy nebo exekuce všechny smlouvy zdarma tel.: 722 61 31 91 mail: bytvpraze@atlas.cz OD KOTVA 3. patro nám. Republiky 8, Praha 1 po-pá 9-20h, so 10-19h, ne 10-18 dodání do Vánoc tel: 724 325 142 Chytré pohovky na každodenní spaní oc tel: 724 325 142 prodejna nábytku E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max. 1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz Zámožná žena hledá milence.• Zavolejmina844844110,5Kč/min. HORKÁ NOVINKA!• Chceš žhavé fotky obnažených žen? Máme je pro TEBE! Piš SMS ve tvaru 56DRT a text na 909 15 40 V sexu jsem už vyzkoušela• všechno, ale ORGASMUS stále nikde! Pomůžeš mi ty? Dana! Vytoč 909 80 50 40 nebo po- šli SMS na 909 15 45 s kódem 25STD a tvůj text! Jsme dvě velice• šikovné kámošky Radka a Julča. Obě to máme moc rády. Chceme společného milence! Troufneš si? Tak nám cinkni 909 90 99 25 kód KZB29 Muži o mě moc nestojí a ne-• chápu proč! Nedělám rozdíly a i malý kašpárek je pro mě velké terno! Nenech mě samotnou! Olga 59.Volej 909 801 801 nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 73KEE a tvůj text! Dokončení ze strany 19 Finance - nabídka Zprávy krátce Lev v KHL doma porazil Omsk Hokejisté Lva Praha pora- zili v Kontinentální lize Omsk 3:2 po samostat- ných nájezdech. Lev sice v průběhu duelu dvakrát prohrával, ale nakonec si připsal čtvrtou výhru v řadě. Rozhodující gól vstřelil útočník Jakub Klepiš. Čtyřzápasovou domácí sérii uzavřou Pra- žané zítra, kdy od 19 ho- din přivítají Astanu. Plavkyně Svěcená pokořila další rekord Šestnáctiletá plavkyně Lucie Svěcená vytvořila na Velké ceně Brna v krátkém bazénu druhý český rekord. Po sobot- ním maximu na trati 50 metrů motýlek (26,49) včera závodnice SK Ža- tec uspěla i na dvojná- sobné distanci, když do- hmátla v čase 58,55. Vlastní maximum z loň- ského roku vylepšila o 22 setin. ČTK Martina Sáblíková se při SP zranila Jágr dal dva góly Jaromír Jágr se v sobotním utkání NHL zasloužil dvěma góly o výhru New Jersey nad Pittsburghem 4:1. Jednačtyřicetiletý Jágr byl na ledě u všech čtyř branek Ďáblů. Dvěma trefami vylepšil svou letošní bilanci na sedm gólů a devět asistencí a s 16 body ve 20 zápasech stále s přehledem vévodí produktivitě svého týmu.

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

21SPORT Tažení na Běle- hrad se Čechům povedlo. Ve finále porazili Srbsko 3:2. Radek Štěpánek byl stejně jako vloni klíčovým mužem. Za stavu 2:2 totiž včera nastu- poval ve finále Davis Cupu v Bělehradě k rozhodujícímu duelu proti sto sedmnáctému hráči světa Dušanu Lajovičo- vi. A stejně jako v minulém ročníku potřebný bod získal. Nešlo ale o tak nervy drása- jící duel jako v loňském finá- le proti Španělu Nicolási Al- magrovi. Třiadvacetiletého Lajoviče smetl Štěpánek pře- svědčivě 6:3, 6:1 a 6:1. „Věděl jsem, že budu mít víc zkuše- ností, což byla má výhoda,“ řekl rodák z Karviné v rozho- voru pro Českou televizi. Stejného hráče porazil v pá- tek i Tomáš Berdych, který včera po bojovném výkonu prohrál s Novakem Djokovi- čem 3:0 na sety. Štěpánek s Berdychem ale zvládli i so- botní čtyřhru. Můžou se tak radovat z druhého zisku salá- tové mísy v řadě. „Vyhrát dvakrát za sebou je neuvěřitelný pocit. Atmo- sféra tady v hale nebyla na za- čátku jednoduchá. Nehráli jsme sice doma, ale poté, co Srbové začali během posled- ního zápasu odcházet, tak to tu na konci jako doma vypa- dalo,“ zhodnotil Tomáš Ber- dych. Davisův pohár jim zase rok nikdo nevezme. GETTY ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Číslo dne 3Tolikrát se podařilo českým tenistům vyhrát Davisův pohár. Poprvé to bylo v roce 1980, na druhý triumf se čekalo 32 let. Účinnost přípravku ArginMax potvrdila provedená klinická studie ame- rických lékařů University of Hawaii, School of Medicine, USA, 1998. ArginMax je nejprodávanější volně prodejný přípravek v oblasti sexuálního zdraví s DLOUHODOBÝM ÚČINKEM*. Popis studie: Do dvojité, placebem kontrolované studie se zapojilo celkem 73 pacientů ve věku 31 – 73 let, kteří se potýkali s různými formami sexuálních problémů. Hlavní výsledky provedené studie ArginMax (založené na ohodnocení podle IIEF): 87,5 % pacientů ve skupině užívající Argin- max oznámilo zlepšení schopnosti nabýt erekce během pohlavního styku, zatímco ve skupině užívající placebo došlo ke zlepšení u 12,5 %. 75 % pacientů ve skupině užívající Argin- max bylo celkově více spokojeno se svým sexuálním životem v porovnání s 25 % v placebo skupině. Studie potvrdila, že ArginMax nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky. MUDr. Radim Uzel, CSc a Thomas Ito, M.D. (University of Hawaii,School of Medicine,USA) *Zdroj ACN (ArginMax, volně prodejné přípravky, lékárny ČR 2006 - 2013). Doplněk stravy. 1 Účinnost ArginMaxu® Forte zajišťuje / obsahuje mj. (L-Arginin, L-Citrulin), Tribulus Terrestris, Se, Zn a Crocus. 12,5% 87,5% 25% 75% Žádejte v lékárně. Více informací na 800 555 568 nebo na www.arginmax.cz VÝZKU M EREKCE 1 inzerce Čeští tenisté obhájili vítězství v Davis CupuVýsledky finále Štěpánek–Djokovič 0:3 ( 5:7, 1:6, 4:6) Berdych–Lajovič 3:0 ( 6:3, 6:4, 6:3) Berdych, Štěpánek –Zimonjič, Bozoljac 3:0 (6:2, 6:4, 7:6) Berdych–Djokovič 0:3 (4:6, 6:7, 2:6) Štěpánek–Lajovič 3:0 (6:3, 6:1, 6:1)

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/

Vánoční přípravy s robotickým čističem oken zvládnete levou zadní! Když přesvědčil mě, tak uchvátí i vás. Robotický čistič oken, nejen že perfektně sklovyleští, ale skvěle drží i na zrcadlech a ve sprchových koutech. Nikola Čerňanská, specialista prodeje DATART Frýdek-Místek • umývá a perfektně leští • napájení z el. sítě •pojistka proti pádu • AI elektronika • pro skleněné plochy s tloušťkou 3 mm a více • utěrky z mikrovlákna • rychlost čistění 1 m2 za 4 minuty ZAČNĚTE SPLÁCET AŽ ZA ČTVRT ROKU! Příklad splácení: Cena zboží 6 990 Kč s přímou platbou 699 Kč. Výše úvěru (cena zboží mínus přímá platba) 6 291 Kč, výše měsíční splátky 699 Kč, počet měsíčních splátek 10, celkem zaplatíte 6 990 Kč, roční úroková sazba 17,11 %, RPSN 18,52 %. Úvěr bez pojištění schopnosti splácet a s odkladem splátek 3 měsíce. Prodejce zprostředkovává úvěry pro spol. CETELEM ČR, a.s.; je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele. Společnost CETELEM ČR, a.s. poskytuje úvěry od 3 000 Kč. EXKLUZIVNĚ V DATARTU ROBOTICKÝ ČISTIČ OKEN HOBOT 168 e-shop: DATART.cz Infolinka: 810 328 278 (810 DATART) s robotickým čističem oken REVOLUCE V ČIŠTĚNÍ OKEN! Když přesvědčil mě, tak uchvátí i vás. Robotický čistič oken, nejen že perfektně sklovyleští, ale skvěle drží i na zrcadlech a ve sprchových koutech. Nikola Čerňanská, specialista prodeje DATART Frýdek-Místek ZAČNĚTE SPLÁCET AŽ ZA ČTVRT ROKU! Cena zboží 6 990 Kč s přímou platbou 699 Kč. Výše úvěru (cena zboží mínus přímá platba) 6 291 Kč, výše měsíční splátky 699 Kč, počet měsíčních splátek 10, celkem zaplatíte 6 990 Kč, roční úroková sazba 17,11 %, RPSN 18,52 %. Úvěr bez pojištění schopnosti splácet a s odkladem splátek 3 měsíce. Prodejce zprostředkovává úvěry pro spol. CETELEM ČR, a.s.; je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele. Společnost CETELEM ČR, a.s. poskytuje úvěry od 3 000 Kč. Úvěr bez pojištění schopnosti splácet a s odkladem splátek 3 měsíce. Prodejce zprostředkovává úvěry pro spol. CETELEM ČR, a.s.; Když přesvědčil mě, tak uchvátí i vás. 6990Kč nebo měsíčně* 699Kč

http://www.floowie.com/en/read/metro-1811-13/