METRO - 23.7.2019

METRO - 23.7.2019http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Úterý, 23. července 2019 Č. 139, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 9 3 1 9 1 9 771211 781002 9 3 1 9 1 PLEKANEC CHCE TITUL, PROTO JDE DO KOMETY ŠESTATŘICETILETÝ HOKEJISTA DOSTAL V BRNĚ ROČNÍ SMLOUVU STRANA 15 Svátek slaví: Libor Pět měsíců do Vánoc. Santové ze všech koutů světa mají sraz v Dánsku V Kodani se v těchto dnech koná tradiční Světový kongres Santa Clausů. Poprvé se akce uskutečnila v roce 1957 a od té doby se Santové potkávají každé léto v zábavním parku Dyrehavsbakken na severu dánské metropole. Vousáči v červených kostýmech z Evropy, Severní Ameriky i Japonska byli včera vidět i v kodaňských ulicích při slavnostním defilé. AP Smrtelný trik. Mobil upevněný na volantu Nepozornost zabíjí. Místo provozu řidiči stále častěji sledují sociální sítě nebo textovky. Novinka. Držák na telefon přichycený přímo na volantu. Policie. Šoféři se ji snaží ošálit různě, třeba voláním z klína STRANA 6

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 23. července 2019 02 prstenů, zlatých zubů, zlatých i stříbrných mincí, broží, řetízků či jiných šperků nebo třeba i stříbrných příborů dostanete částky mnohdy přesahující až desetitisíce korun. Vaše šperky mají v tuto chvíli velmi výhodnou cenu, tak proč toho nevyužít.„Cena za 1 kg ryzího zlatašplhá kčástceaž 1 100 000 Kč, cožje 1 100 Kčza 1gram. Mnohdy je přitom zlato veřejností podceňováno, např. nevzhledné zubní korunky, které často končí přímo v zub- ních ordinacích nebo doma odložené v šuplíku, je možné přeměnit na částky pohybující se kolem 5 000 až 6 000 korun,“ konstatuje manažer zlatnictví Sherri. Výhodou zlatnictví Sherri je především prostor umístěný v obchodní pasáži, což umožňuje diskrétní a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Kromě seriózního a kompetent- ního stanovení ceny je možné také odborné poradenství. „Spokojenost našich klientů je nám dokazována jejich zvyšujícím se počtem, a to na základě dalšího doporučení,„uzavírá manažer zlatnictví Sherri. Přijďte se také přesvědčit do zlatnictví Sherri, jen 2 minuty chůze od tramvajové zastávkyVodičkova. Galerie Myšák Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1 1 min. chůze od tram. zastávkyVodičkova směrVáclavské nám. Zlatá horečka stále pokračuje. Mimořádně skvělé ceny za výkup byly zaznamenány ve zlatnictví Sherri v obchodní pasáži Galerie Myšák, kterou najdete na adrese Vodičkova 31, pouze minutu chůze od tram. zastávky Vodičkova. Přestože Vaše šperky již vyšly z módy, jsouzašlé,poškozenéčipolámané,profesionálnítýmzlatnictvízjistíjejichryzostabezúřed- ních průtahů vytěžíte okamžitě a v hotovosti maximální možný zisk. Za poklady v podobě Zlatá horečka se rozpoutala v Galerii Myšák v ulici Vodičkova. Ve zlatnictví Sherri vykupují zlato mimořádně výhodně. Dejte pozor na nábřeží Kvůli výměně kolejí nebudou od čtvrtečního rána jezdit tramvaje mezi Palackého náměstím a Výto- ní. Provoz bude přerušen obou- směrně. Výluka potrvá do neděle 4. srpna. Dotkne se sedmi linek. „Akce je neodkladná a musí se provést do konce prázdnin, stejně jako návazná etapa na Palackého mostě,“ uvedla mluvčí dopravní- ho podniku Aneta Řehková. Pořadníky na záhonky Pražské komunitní zahrady nej- častěji využívají rodiny s dětmi. Nejvíce tam pěstují rajčata, papri- ky, dýně a jahody. Počet komunit- ních zahrad v Praze roste, přesto je v některých lokalitách taková poptávka, že jsou zájemci zapiso- váni do pořadníků. V mnoha za- hradách se konají i pravidelné akce, v poslední době se hodně rozšířilo i cvičení jógy. ČTK Slavný tenor hledá nové talenty V hlavním městě se v těchto dnech koná světová soutěž Operalia, která vyhledává mladé talentované operní pěvce. Soutěž založil v roce 1993 Plácido Domingo (na snímku), v Praze se pořádá poprvé. Prestižní klání operních talentů z celého světa hostí Národní divadlo. Čtyřicet vybra- ných soutěžících včetně české sopranistky Zdislavy Bočkové čekají tři kola, která jsou přístupná veřejnosti. ČTK Podle vedení radnice se v Edenu vůbec nesmí koncertovat. Sinobo Stadium ve Vršovicích neměl podle prvního místostarosty Prahy 10 Filipa Humplíka potřebné povole- ní pro dva koncerty německé skupi- ny Rammstein. Uvedla to Česká tele- vize, podle které kvůli tomu chce rad- nice s provozovatelem stadionu zahá- jit správní řízení. Humplík pro Českou televizi uve- dl, že stadion nemá povolení pro po- řádání kulturních akcí, protože se ne- jedná o multifunkční arénu. „Několi- krát nám to potvrdil i soud, stavební povolení stadionu není na pořádání kulturních akcí, můžou tam dělat je- nom fotbal. I z toho důvodu dostali v minulosti poměrně velké pokuty,“ řekl místostarosta. Mluvčí Prahy 10 David Polák doplnil, že v minulosti vlastníci dostali v několika správních řízeních pokuty za víc než půl milio- nu korun. Stavební úřad už dvakrát zamítl žádost provozovatele stadio- nu na pořádání kulturních akcí, z dů- vodu nesplnění podmínek pro hluk, kapacitu a řešení dopravy v okolí. Výkonný ředitel stadionu Aleš Stlu- ka ale s názorem radnice nesouhlasí. „Společnost Eden Aréna, vlastník Si- nobo Stadium, dokončila kolaudační řízení do statutu dokončené stavby, což je mimo jiné administrativní pod- mínkou pro využívání takzvané mul- tifunkce, tedy pořádání fotbalových utkání i kulturních akcí, pro které byla aréna projektována a vystavě- na,“ uvedl. iDNES.cz Krátce Rammstein bez povolení inzerce

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 23. července 2019 03 V rámci revitaliza- ce Chaplinova ná- městí na Barrando- vě dojde i na „sou- kromé prostory“. Radnice teď sbírá názory místních. To, že má jedna z dominant barrandovského sídliště – Chaplinovo náměstí – vyfaso- vat již brzy nový kabát, vědí obyvatelé páté městské části již několik let. Začátek prací, plánovaných na příští rok, se však kvapem blíží. Radní se proto nyní pouští do opatrné- ho vyjednávání s místními o úpravách předzahrádek by- tových domů po obvodu ná- městí. „Chceme vás požádat o spo- lupráci při řešení těchto před- zahrádek, abychom společně dosáhli co nejlepšího výsled- ku. Z tohoto důvodu jsme při- pravili webovou stránku chaplinovo.cz, kde naleznete všechny důležité informace a kde zároveň můžete uplatnit vaše požadavky a náměty. Bu- deme rádi, pokud najdete čas a sdělíte nám do 11. srpna pro- střednictvím výborů společen- ství vlastníků názory a připo- mínky,“ říká místostarosta Pra- hy 5 Martin Slabý. Předzahrádky jsou na Bar- randově citlivé téma. Jak uvá- dějí radní na svém webu, tyto malé pozemky bývají často vní- mány jako součást domů, v podstatě jako soukromý pro- stor. Na webu si proto může každý z obyvatel okolních domů jednotlivé pozemky roz- kliknout a zvolit, zda na něm přibude lavička, záhon či her- ní prvek pro děti. Radní navíc slibují, že se projekt obejde té- měř bez kácení, ale i nových výsadeb. „Stávající cesty k do- mům budou opraveny včetně využívaných zkratek. Bude za- chována i jejich současná šíř- ka,“ slibují radní Prahy 5. Chaplinovo náměstí, u kte- rého se nachází také stejno- jmenná konečná zastávka tramvají i škola, bude i po všech úpravách nadále zdobit plastika představující Charlie- ho Chaplina. Po ní je náměstí pojmenováno. FILIP JAROŠEVSKÝ Co s předzahrádkami? Nového náměstí se místní dočkají za dva roky. 2x PRAHA 5 Napadení dvou čtrnáctiletých hochů skupinou pěti útoční- ků ze začátku července se po- licistům podařilo objasnit. Jednoho z útočníků identifi- kovali. „Vzhledem k tomu, že se jedná o šestnáctiletého chlapce, byl případ předán po- dle věcné příslušnosti do Be- nátek nad Jizerou, odkud mla- distvý pochází,“ popsal mluv- čí pražských policistů Jan Da- něk. Případ policisté kvalifiko- vali jako výtržnictví, v přípa- dě odsouzení mladíkovi hrozí až rok vězení. MET Rváč z Letné. Hrozí mu roční trest Tip pro dnešní den PIKNIK „Je mnoho lidí, kteří jsou přes léto sami, ale když budeme sedět doma, nezmění se to,“ zvou organizátoři sezna- movacího pikniku od 18.00 do Stromovky. Při- hlásit na akci se můžete na Spolecneaktivity.cz. inzerce

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 23. července 2019 04 V metru na Smí- chovském nádraží řeší potíže s dešťo- vou vodou. Teď se přidala i ta pitná. O průsacích do jedné ze sta- nic pražské podzemní dráhy by se dalo nejen v deníku Met- ro psát prakticky každý mě- síc. Opičí dráhy z barevných kbelíků byly v posledních le- tech k vidění na Můstku, An- dělu, I. P. Pavlova, Bořislavce, Náměstí Republiky, Dejvické i Smíchovském nádraží. V po- sledně jmenované stanici se až dosud několikrát ucpávala vana zachycující dešťovou vodu. Tekutina poté kapala stropem na nástupiště. Začát- kem minulého týdne tu však cestující zaznamenali nový „vodní prvek“. „Ze stěny u eskalátorů smě- rem do budovy vlakového ná- draží se tu v neděli a v pondě- lí táhla dlouhá hadice. Ta od- tud odčerpávala vodu. Málem jsem o ni zakopla,“ napsala deníku Metro čtenářka Vero- nika. Redaktoři tedy vyrazili na místo, aby neobvyklý jev vyfo- tografovali. Za otevřenými dveřmi ve stěně vedle nedáv- no instalovaných eskalátorů, kde se nachází místnost s technickým zázemím, vidi- telně stálo asi dvacet čísel vody. Deník Metro se tedy ob- rátil na dopravní podnik se žádostí o vysvětlení. Toho se kvůli vyšetřování, které náš dotaz vyvolal, dočkal včera. „Při místním šetření jsme skutečně zjistili opětovné za- plavení takzvaných tlako- vých závěrů. Jedná se s největ- ší pravděpodobností o pitnou vodu z dlouhotrvajícího prů- saku. Ta je proto nyní svede- na do odvodňovacích žlábků a dále čerpaná do kanalizace. Správce vodovodního řadu – Pražské vodovody a kanaliza- ce (PVK) – a správce budovy – České dráhy (ČD) – však odmí- tají, že by byli původci,“ říká pro deník Metro mluvčí praž- ského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Vodovodů se kolem Smí- chovského nádraží nachází hned několik. Dle našeho zjiš- tění zde však jak PVK, tak ČD v minulosti opakovaně prová- děly revize. Tento fakt potvr- zuje i Řehková s tím, že se do- pravce chystá PVK přece jen požádat o další kontrolu. Do té doby budou pracovníci do- pravce častěji čistit odvodňo- vací systémy. Ve velkém pršelo do stani- ce metra B naposled v prosin- ci loňského roku. Tehdy pra- covníci DPP chytali vodu na nástupišti do několika kbelí- ků. Ty byly předem obehná- ny červeno-žlutou páskou a opatřeny cedulkou nevstu- povat. Tiskový odbor doprav- ce tehdy tento krok hájil tím, že šlo o řízený průsak kvůli zanesené odvodňovací vaně. Za průsaky se dopravní podnik cestujícím v minulos- ti mnohokrát omluvil. Z ohla- sů čtenářů deníku Metro se dá usoudit, že voda ze stropu nejvíce vadí cestujícím u výta- hů na Můstku či Andělu. Hosté na Hradě V rámci Letních shake- spearovských slavností na- vštíví Královskou zahradu Pražského hradu i hosté. Hned 1. a 2. bude k vidění Othello v angličtině v po- dání Prague Shakespeare Company. Další týden, 7. a 8. srpna, se hraje slo- vensky Komédia omylov. Nabízí kompostéry Sedmá městská část nava- zuje na úspěšný projekt, kdy do vnitrobloků a dvor- ků bytových domů posky- tovala zahradní komposté- ry zdarma. Praha 7 nabízí dvacet kompostérů o obje- mu 1100 litrů. Zájemci se mohou hlásit přes e-mail KarasovaD@praha7.cz. MET Češi jsou známí svou averzí k riziku. Proto také mají tolik v oblibě běžné účty u bank a družstevních záložen, kde mají uloženo podle statistik ČNB již více než bilion korun. Na běžných účtech leží spous- ta peněz, které Češi nepotřebují pro svou každodenní potřebu. Úrokové sazby na běžných účtech jsou ale u většiny bank a družstevních záložen nulové nebo jen těsně nad touto hrani- cí. Peníze na běžných účtech tak kvůli inflaci a případným poplatkům bank ztrácejí svou hodnotu. Průměrná výše inflace za poslední rok se přitom blíží hranici 2,5%. Co to zname- ná? Tak například, pokud máte na svém běžném účtu 100 tisíc korun, inflace Vás za poslední rok připravila o 2.500 Kč z této částky. Sice vidíte na svém účtu stále stejnou částku, ale kvůli růstu cen si za ni koupíte méně než před rokem. Řada Čechů si tuto skutečnost možná ani neu- vědomuje. Ale jak se proti tomu bránit, když stávající inflaci bo- hužel nepřekoná ani většina ban- kami nabízených spořicích účtů a termínovaných vkladů? Pokud nechcete přicházet o peníze a zároveň se řadíte spíše ke konzervativním investorům, Češi mají na běžných účtech přes bilion korun, ty ztrácejí svou hodnotu pak se přímo nabízí investice se zajištěním nemovitostí. Tyto investice nepodléhají náladám a výkyvům na finančních trzích. Zhodnocení je však zajímavé, je- likož nejčastěji bývá výnos spo- jený s pronájmem nebo se zajiš- těným úvěrem. A právě možnost investovatdoúvěrůzajištěných bonitními nemovitostmi nabízí společnost RONDA INVEST, a to se zhodnocením až 5,2% p.a.. Investovat je přitom mož- né již od 10.000 Kč. Pokud Vás tato možnost zaujala, neváhejte kontaktovat specialisty RONDY INVEST na bezplatné lince 800 023 099. Na Poříčí 1047/26, Praha 1 info@rondainvest.cz www.rondainvest.cz INVEST BOJUJTE PROTI INFLACI! INVESTUJTE s výnosem až 5,2 % p.a. již od 10 000 Kč Volejte zdarma: 800 023 099 Investice do úvěrů zajištěných bonitními nemovitostmi Sjednání a správa je zdarma Získáte pravidelný měsíční výnos Další hybrid je v provozu Pražský dopravní podnik (DPP) bude dva měsíce v běž- ném provozu testovat autobus značky Solaris s hybridním pohonem. Na jaře už podobně vyzkoušel nízkopodlažní kloubový hybrid Volvo. Cílem je zjistit, která technologie bude pro Prahu z hlediska ekonomiky a úspor nejvhod- nější předtím, než podnik na podobné autobusy příští rok vypíše tendr. Hybridní autobusy využívají kromě naf- tového pohonu také elektromotor, který se nabíjí brzdě- ním, a vzniklá energie je využívána při rozjezdu. Podle vý- robce by se tímto způsobem měly spotřeba a emise auto- busu snížit až o 30 procent. DPP musí kvůli obnově vozo- vého parku každý rok nakoupit až 120 autobusů. ČTK Stanice minulé pondělí MET FILIP JAROŠEVSKÝ filip.jarosevsky@metro.cz V prokleté stanici teče už i do stěn inzerce Proč sem teče? Příčiny průsaků v metru se daly dosud rozdělit do tří ka- tegorií. Pokud nešlo o ucpa- né odvodňovací vany či opra- vy izolací ve stropech, stála za vodou tryskající na nástu- piště technická závada. ● Z těchto důvodů občas teče voda ze stropu u výtahů na Můstku či na Andělu. Do- pravce závady reklamoval u dodavatelských firem. Krátce

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 23. července 2019 05 Nejoblíbenějším turistickým cílem je nově otevřený Safari Park. Safari Pivovar ve Dvoře Králo- vé se stal absolutním vítězem sedmého ročníku soutěže agentury CzechTourism o nej- lepší turistický cíl s názvem DestinaCZe. Ve finále soutě- že rozhodují samotní turisté. Agentura to oznámila na fes- tivalu Colours of Ostrava. „Budoucnost Česka je v kreativní práci s turis- mem,“ uvedl ředitel agentu- ry Jan Herget. „Cestovní ruch nyní přispívá 2,9 procenta HDP. Abychom jako republi- ka uspěli v tvrdé konkurenci a zachovali si svižný hospo- dářský růst, musíme vytvářet prostředí pro inovace ve všech odvětvích a oborech, včetně turismu. Vítězství Sa- fari Pivovaru je toho příkla- dem. Každého bych tam rád pozval na návštěvu.“ V Safari Parku Dvůr Králo- vé byl vloni na Světový den nosorožců otevřen Safari Pi- vovar nabízející originální pivo vařené přímo v zoologic- ké zahradě. Z výnosu pivova- ru se sponzoruje chov noso- rožců a ochrana tohoto ohro- ženého druhu ve volné příro- dě. „Letošní ročník soutěže DestinaCZe vyzdvihuje a oce- ňuje inovativní turistické cíle,“ dodal Herget. Sedmého ročníku soutěže se zúčastnilo 15 630 hlasují- cích, kteří rozdali 46 890 hla- sů. Vybírali z devíti finálních projektů. Agentura CzechTourism zřízená ministerstvem pro místní rozvoj podporuje udr- žitelný cestovní ruch v ČR a pomáhá podnikatelům hle- dat inovativní řešení pro bu- doucnost tohoto významné- ho hospodářského sektoru. Podporuje regionální cestov- ní ruch a – pomocí ostatních projektů – méně známé loka- lity v rámci udržitelného ces- tovního ruchu soutěží v pro- jektu Evropské unie Europe- an Destination of Excellance a desetitisíce tipů na výlety pak na volnočasovém portálu Kudy z nudy. MET Safari Pivovar ve Dvoře Králové CZECHTOURISM Na jsou Poděbrady Pobyt s koncertem Felixe slováčka 16. – 18. 8. 2019 Stravování: polopenze Program: uhličitá koupel, solná jeskyně, poukázka do kavárny a koncert Felixe Slováčka a Komorní filharmonie Pardubice Akce od 2 690Kč spojte wellness pobyt v lázních s koncertem vynikajícího umělce Tel.: 326 530 500 www.lazne-podebrady.cz/pobyt-slovacek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Rada hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP) se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 Požadavky na uchazeče: Uchazeč: občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk Požadované vzdělání: vysokoškolské Praxe: práce ve veřejné správě min. 3 roky Odbornost : - detailní znalost zákona č.131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, - detailní znalost rozpočtových pravidel příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávními celky, - znalost Integrovaného záchranného systému ČR, - zkušenosti s fyzickým zabezpečením objektů, informační bezpečnosti podle ISO27000, managementem kvality a bezpečnosti (GDPR), - praxe s procesováním projektů a čerpáním finančních prostředků z fondů EU vítána. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul • datum a místo narození • státní příslušnost • místo trvalého pobytu • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) • datum a podpis. K přihlášce je nutno doložit: - životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, - originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Další požadavek na uchazeče: Předložit návrh koncepce dalšího směřování a rozvoje příspěvkové organizace Správa slu- žeb hl. m. Prahy v rozsahu cca dvou stránek ve formátu A4. Součástí této úvahy musí být prohlášení uchazeče obsahující souhlas s jejím zveřejněním. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů. Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpoz- ději dne 5. 8. 2019 na adresu: Magistrát hl. m. Prahy k rukám vedoucí kanceláře Ing. Petra Hlubučka, náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 Obálku je nutné označit slovy: ,,Výběrové řízení - pozice ředitel/ředitelka Správy služeb hlavního města Prahy - neotvírat". DestinaCze 2019 Kategorie Trendy a novinky ● Představila nově otevřené turistické atrakce, které započaly svůj provoz od konce minulého ročníku. 1. Safari Park, Dvůr Králové – 8011 hlasů 2. Hvězdárna a planetárium Brno – 6111 3. Muzeum umění a designu Benešov – 1509 Kategorie Kudy z nudy ● Byla určena rodičům a dě- tem a soupeřily v ní atraktivi- ty, které dokážou nabídnout zábavu pro celou rodinu. 1. Statek Bernard – 5681 2. EKOPark Liberec – 5472 3. Zámek Žďár nad Sázavou – 4478 Kategorie Česko jede ● Patřila aktivnímu odpočinku a jeho vyznavačům se v ní představily destinace aktivního turismu. 1. Resort Olešná u Frýdku-Místku – 6065 2. Singletrail Moravský kras – 5387 3. Trail Park Klínovec – 4179 inzerce I pivo pomáhá zvířatům

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 23. července 2019 06 Od telefonování za jízdy Čechy nic neodradí. Mají triky i pomůcky, jak ošálit policii. Řidič má za volantem skloně- nou hlavu a sleduje klín. Ne- kontroluje však rozkrok. Má v něm položený mobilní tele- fon. Buď s někým hovoří přes hlasitý odposlech, nebo sledu- je sociální sítě či textové zprá- vy. Nevěnuje se tak řízení. To je stále běžnější jev, hlavně ve městech. A to nejen v po- malu jedoucích kolonách. Vedle mobilu v klíně se řidi- či chrání před vyfotografová- ním policií tak, že stále častě- ji drží mobilní telefon opře- ný o volant. Hlavně v jeho dol- ní části, kdy už není vidět ani z bočního pohledu. V posled- ní době si také pořizují držá- ky, jimiž lze mobilní telefon připevnit na věnec volantu. Při čelním pohledu tak nemá policie šanci zjistit, že se řidič nevěnuje řízení, ale dívá se do mobilu. Nabídky těchto zařízení, která jsou běžně k dostání na internetu, se pohybují od přibližně pěta- padesáti do necelých dvou set korun. Nevidí na budíky „Na volant je zakázáno do- datečně montovat zařízení nebo provádět jakékoliv úpra- vy, které by mohly při ovládá- ní volantu způsobit zachyce- ní za oděv nebo šperky řidiče nebo které by mohly při nára- zu na volant způsobit závaž- né poranění řidiče,“ vysvětlu- je Magdalena Vlčková, poli- cejní mluvčí Královéhradec- kého kraje. Mluvčí severomo- ravské policie Pavla Jirouško- vá k tomu doplňuje, že takto upevněný mobil brání ve správné funkci airbagu a za- braňuje řidiči v pohledu na přístrojovou desku. „Řidič může dostat na místě pokutu dva tisíce korun,“ říká Jirouš- ková. V krajním případě může takový mobil i zabíjet. „Použitím držáku nemá řidič možnost kontroly nad rychlostí vozidla a dalšími provozními informacemi,“ komentuje zařízení Jiří Polo- mis z BESIPu. Řidič podle něho nemá šanci se plně vě- novat řízení, což je v rozporu s pátým paragrafem zákona o provozu na pozemních ko- munikacích. „V krizové situa- ci může takto umístěný dr- žák s telefonem znatelně omezit ovládání vozidla a způsobit dopravní neho- du,“ říká Polomis. Telefonoval a umřel Policie se stále víc zaměřu- je na řidiče s mobilními tele- fony. Mluvčí severomoravské policie Jiroušková uvedla, že v loňském roce tady řešili té- měř sedm tisíc přestupků. Le- tos do července jich bylo už skoro osm tisíc. Nescházejí ani tragické následky. „Loni se u Ostravy zabil řidič ka- mionu. Za jízdy prokazatelně telefonoval a narazil do zadní části odtahového vozidla,“ říká policejní mluvčí. Policie zahrnuje havárky kvůli mobilu do kolonky „ne- dostatečné věnování se jízdě“. Přibývá jich. „Loni jich bylo 1189, letos už 1314,“ řek- la deníku Metro královéhra- decká mluvčí Vlčková. Zkuše- nosti s mobily evidují i stráž- ci zákona v Plzeňském kraji. „Policisté během výkonu služ- by za první pololetí tohoto roku řešili celkem 897 přípa- dů, kdy řidiči drželi hovorová zařízení během jízdy,“ řekla deníku Metro mluvčí kraje Pavla Burešová. Na pokutách tady zaplatili řidiči v tomto kraji 332 900 korun. V budoucnosti by mohl hříšník přijít až o čtyři body (nyní jen dva) a ve správním řízení dostat pokutu až deset tisíc korun. PAVEL HRABICA Šmarda platí Předseda ČSSD Jan Hamá- ček nemíní měnit nomina- ci stranického místopřed- sedy Michala Šmardy na post ministra kultury. Vy- lučuje i alternativu, že by byl vedením kultury pově- řen on sám jako před rokem v případě diploma- cie, kdy prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem Miroslava Poche. Hamáček věří tomu, že řešení situace ko- lem výměny ministra kul- tury přinese zítřejší schůz- ka Zemana s premiérem Andrejem Babišem. ČTK Čínský gigant Citlivá data o lidech, s ni- miž vedou obchodní jed- nání, údajně shromažďují zaměstnanci české poboč- ky čínské telekomunikač- ní společnosti Huawei. In- formace poté probírají s lidmi na čínském velvy- slanectví. Českému rozhla- su to sdělili bývalí zaměst- nanci firmy. Huawei to po- pírá a tvrdí, že postupuje v souladu s GDPR. iDNES.cz Dámský duel Ministr životního prostře- dí Richard Brabec uvedl jako možné kandidátky na eurokomisaře součas- nou eurokomisařku Věru Jourovou a europoslanky- ni Ditu Charanzovou, obě zastupující ANO. Podle vi- cepremiéra Jana Hamáčka je sociální demokracie v případě potřeby připra- vena přijít s vlastním kan- didátem. Podle premiéra Babiše má Česko čas na vý- běr do 26. srpna. ČTK V Brně byl včera představen systém, který samostatně od- halí vozidla v protisměru na dálnicích a rychlostních ko- munikacích. Autorem zlepšováku je stu- dent Vysokého učení technic- kého v Brně Ondřej Vacek. „Můj návrh počítá s tím, že systém automaticky odešle hlášení do Národního doprav- ního informačního centra,“ uvádí vysokoškolák Vacek. Podle něj lze k detekci využít kamery na mýtných brá- nách, přičemž téměř každý den se dostane jedno vozidlo do protisměru na dálnici nebo rychlostní komunikaci s oddělenými vozovkami. „Ze statistik Policie ČR vy- plývá, že ročně u nás nastane cca 320 případů, kdy řidič na- jede s motorovým vozidlem na dálnici či rychlostní komu- nikaci do protisměru,“ vy- světluje Vacek, proč se začal tématu věnovat. Navržený systém odhalí vozidla, která se ocitla v protisměru napří- klad při nesprávném najetí na dálnici. „Následně auto- nomně pomocí takzvané chytré dopravní značky či in- formační tabule umístí vý- strahu. Případně použije svě- telnou signalizaci a auta je- doucí správným směrem in- formuje a může je i případně zastavit, a tím minimalizovat riziko možného čelního stře- tu vozidel,“ doplňuje brněn- ský vysokoškolák, který svůj návrh připravil i s ohledem na minimalizaci nákladů. ČTK Držák mobilu ARCHIV Horší než panák vodky 0,8 Tolik promile alkoholu v krvi odpovídá podle BESIPu situa- ci, když řidič při jízdě telefo- nuje. To představuje přibliž- ně pět panáků tvrdého alko- holu vypitých na lačno. Pozdvižení u příbuzných divoké kozy Tahrům himálajským v brněnské zoo se narodila dvě mláďata. V obou případech jde o samce, návštěvníci je mohou vidět v expozici. Stádo těchto velkých sudokopytníků, kteří jsou blízkými příbuznými divoké kozy, začala zoo chovat loni v srpnu, kdy do Brna dorazilo šest dospělých zvířat. ČTK Krátce Zlepšovák. Odhalí vozy v protisměru ZOO BRNO Na volantech číhá smrt, řidiči si na ně upevňují své mobily

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

7

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz SVĚT úterý 23. července 2019 08 V Německu se k velkým církvím hlásí 53 procent obyvatel. Počet odchodů z církve se v Německu za poslední rok zvýšil. V součtu opustilo řady katolické a evangelické círk- ve 436 tisíc členů. Důvodem mohou být i skandály kolem sexuálního obtěžování. Německá biskupská konfe- rence uvedla, že řady katolic- ké církve v roce 2018 opusti- lo 216 tisíc lidí. To je o 48 500 odchodů více než v roce 2017, kdy se k ní obrátilo zády 167 500 lidí. Pokud se za- počte i přirozený úbytek kato- lického obyvatelstva, dohro- mady loni klesl počet katolí- ků v Německu asi o 300 tisíc na 23 milionů. To činí bezmá- la 28 procent veškerého oby- vatelstva. U protestantů vystoupilo loni z církve 220 tisíc lidí, což je téměř o 12 procent více než v roce 2017, sdělila Ně- mecká evangelická církev. Celkový počet protestantů se tak snížil o necelá dvě procen- ta na zhruba jedenadvacet mi- lionů. V současnosti se v Němec- ku hlásí k některé z velkých církví jen 53 procent obyva- tel. V roce 2005 to bylo při- tom ještě dvaašedesát pro- cent. Na sedmatřicet procent německých občanů je bez vy- znání. Předseda rady evangelíků Heinrich Bedford-Strohm uvedl, že každý odchod bolí. Vyzdvihl však, že nyní se může každý na rozdíl od dří- vějška zcela svobodně roz- hodnout, zda chce v církvi zů- stat či nikoliv. „Jsme rádi za to množství lidí, kteří se nyní rozhodnou k členství ve své církvi z vlastního přesvědče- ní,“ uvedl předseda rady. ČTK Francouzské námořnictvo na- šlo vrak ponorky La Minerve, která zmizela s 52 muži na pa- lubě 27. ledna 1968 ve Středo- zemním moři. Vrak byl nalezen ve vodách u Toulonu, sdělila včera mi- nistryně obrany Florence Par- lyová. „Právě jsme objevili Mi- nervu. Je to úspěch, úleva, technický výkon. Myslím na rodiny, které na tuto chvíli če- kaly tak dlouho,“ uvedla Par- lyová. Ponorka leží v hloubce 2370 metrů ve vzdálenosti pětačtyřicet kilometrů od Toulonu, kde jej lokalizovalo americké plavidlo Seabed Constructor soukromé spo- lečnosti Ocean Infinity. Do pátrání po francouzské po- norce se zapojilo v úterý. Ponorka zmizela při cviče- ní ve vzdálenosti asi třicet ki- lometrů od Toulonu. Ačkoli záchranné operace začaly okamžitě, dosud nebyl vrak lokalizován. Příbuzní námoř- níků loni v říjnu požádali, aby bylo pátrání obnoveno. Parlyová na začátku roku oznámila, že plavidlo začne znovu hledat. ČTK Indové míří sondou k Měsíci Indie včera úspěšně vysla- la do kosmu sondu Čan- drájan-2 (Měsíční loď 2), která se v září pokusí měkce přistát na Měsíci, což se dosud podařilo jen USA, Rusku a Číně. Sondu tvoří družice, která bude obíhat kolem Měsíce, při- stávací modul s vědecký- mi přístroji a šestikolové robotické vozítko. Piráti ukradli námořníkům boty Piráti včera přepadli v Ji- hočínském moři nákladní loď plující pod jihoko- rejskou vlajkou a ukradli dvaadvacetičlenné posád- ce plavidla tisíce dolarů v hotovosti, mobilní tele- fony, doklady, oblečení i boty. Při útoku sedmi pi- rátů, ozbrojených pistolí a noži, utrpěli dva lidé leh- ká zranění. ČTK Církvím mizí věřící Ponorka. Našli ji po půl století Krátce Vítězství Strana ukrajinského pre- zidenta Volodymyra Ze- lenského Sluha národa má šanci dosáhnout větši- ny v nově zvoleném par- lamentu. Odhadují to ukrajinská média na zá- kladě dílčích výsledků ne- dělního hlasování. Účast v nedělních předčasných volbách byla podle ústřední volební komise 49,84 procenta. AP Princi Georgovi je šest let Britský princ George slaví dnes šesté narozeniny a Kensingtonský palác při té příležitosti zveřejnil tři ofi- ciální fotografie (na jedné z nich v dresu anglické fotbalo- vé reprezentace). George je v pořadí následnictví trůnu třetí po svém dědovi, princi Charlesovi, a po otci, princi Williamovi. George má za sebou rok v přípravné škole na jihozápadě Londýna, kde bude v září pokračovat. AP Krátce Oheň zničil hektary porostu Hasičům se stále nedaří dostat zcela pod kontro- lu lesní požár ve střed- ním Portugalsku, který místní média označují za nejkomplikovanější požár letošního léta. Prá- ci jim stěžuje měnící se směr větru a růst teplot. Podle odhadu odborníků z místní univerzity tam zničily plameny od sobo- ty na 8500 hektarů po- rostu. V regionu nyní zů- stává nasazeno asi osm stovek hasičů. Útočili na lidi na nádraží Desítky maskovaných mužů s kovovými a dře- věnými holemi vtrhly v neděli večer na vlako- vé nádraží v hogkongské čtvrti Yuen Long a zaúto- čily na kolemjdoucí a protivládní demon- stranty, kteří se vraceli z protestní akce. Hospita- lizováno bylo pětačtyři- cet zraněných, jeden je v kritickém stavu. Existu- je podezření, že útočníci pocházejí z řad zločinec- kých gangů, takzvaných triád. ČTK Největší šance má Johnson V Británii dnes po více než měsíci skončí proces výběru nového lídra vládní Konzervativní strany, a tedy i budou- cího premiéra. Nástupce Theresy Mayové, která na počát- ku června v čele strany skončila kvůli neúspěchu brexito- vé strategie, se stane buď ministr zahraničí Jeremy Hunt, nebo jeho předchůdce ve funkci Boris Johnson (nahoře). Zítra pak jednomu z těchto mužů předá Mayová vládní otěže a s nimi i nelehký úkol vyvést Spojené království z EU. Favoritem je od počátku bývalý londýnský starosta Johnson, který byl jednou z hlavních tváří kampaně za brexit před referendem v roce 2016. Na snímku dole je nafukovací figurína s jeho podobou, kterou používali de- monstranti při protestech proti brexitu. 2x AP

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz KULTURA úterý 23. července 2019 09 Frekvence 1 inzerce Kontroverzní román Dánská dívka nebyl doposud zpraco- ván jinak než jako film. To se ale nyní snaží změnit spolek SpoluHra a Divadlo Na Fidlo- vačce. Společně totiž usilují o přivedení první divadelní adaptace Dánské dívky na pražskou scénu. Lístky na slavnostní světovou premié- ru, která se uskuteční 14. lis- topadu, jsou již nyní k zakou- pení v rámci crowdfundingo- vé kampaně. Přispívat zejmé- na na technickou realizaci hry, ale i hudbu či choreogra- fii lze až do pátku. Historický román Dánská dívka se odehrává v období 20. a 30. let 20. století a líčí skutečný příběh manželů Wegenerových, kdy Einar Wegener jako jeden z prv- ních lidí na světě prošel ope- rativní změnou pohlaví. Vše začíná momentem, kdy ma- lířka Greta požádá svého manžela Einara o pomoc při tvorbě obrazu. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena – Lili. A Greta se ve své lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. Spolek SpoluHra a Divadlo Na Fidlovačce nyní chtějí vyu- žít příležitost, jak zprostřed- kovat téma trans osob a je- jich tranzice širšímu publi- ku, a to prostřednictvím umě- leckého díla, které je obecně známé a oceňované. Dramatizace se ujala sce- náristka Kateřina Jonášová, pro kterou se tento příběh stal osobním. Režie se chopil jeden z nejoriginálnějších mladých režisérů současnos- ti Jakub Čermák a do hlav- ních rolí obsadil Daniela Krej- číka, Petru Horváthovou, Jiří- ho Korna a Anetu Krejčíko- vou. Premiéra dramatizace kni- hy Davida Ebershoffa, kterou proslavil oskarový film s Ali- cií Vikanderovou a Eddiem Redmaynem v hlavních ro- lích, je pro Fidlovačku a Spo- luHru událostí sezony. MET V Dánské dívce si zahraje také Jiří Korn. SPOLUHRA Princezna Slovenská herečka Nata- lia Germani ukazuje fil- mové rekvizity před natá- čením nové české pohád- ky režiséra Petra Kubíka Princezna zakletá v čase. Dále budou ve filmu hrát Eliška Křenková, Martin Dejdar, Martin Písařík nebo Jan Révai. ČTK Dánská dívka. V divadle

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

Na pozici ZÁMEČNÍK KOLEJOVÝCH VOZIDEL Máte: • vyučení v oboru, střední odborné nebo úplné střední odborné vzdělání Chcete mít: • průměrnou měsíční mzdu 35 000 Kč • zaměstnanecké benefity v celkové výši 60 000 Kč/rok • zázemí stabilní společnosti • práci s moderními technologiemi a výpočetní technikou v denním nebo vícesměnném provozu • systém firemního vzdělávání a odborných školení Více na: dpp.jobs.cz NA VYSNĚNÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEMUSÍTE ČEKAT ROKY, U NÁS SE VŠECHNO NAUČÍTE. ZÁMEČNÍK KOLEJOVÝCH Hledáme šikovné kolegyně a kolegy e

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 23. července 2019 11 Min. 30 Max. 34 Min. 29 Max. 33 Min. 27 Max. 31 Min. 26 Max. 30 FOTO: 2x AP PÁTEK ČTVRTEK ZÍTRA Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-c, 2-a, 3-a, 4-c, 5-b. „To bude chtít čistý trenýrky.“ RADIM SMITH Facebook 1 Széchenyi lánchíd je první most přes Dunaj v maďarské Budapešti. Dostavěn byl v roce: a) 1649 b) 1749 c) 1849 2 Batman, komiksová postava stvořená Bobem Kanem a Billem Fingerem, se objevila roku: a) 1939 b) 1959 c) 1979 3 Šlechtova restaurace v pražském parku Stromovka byl původně letohrádek: a) barokní b) renesanční c) novogotický 4 Drobná a velmi hbitá šelma podobná kuně, známá lovem i jedovatých hadů, se jmenuje: a) binturong b) surikata c) mangusta 5 Proces sjednocování Itálie skončil připojením Říma v září roku: a) 1770 b) 1870 c) 1970 DNES Napište svou bublinu Počasí Napadá vás vtipný popisek? Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: 9,3 °C/34,1 °C Roky výskytu: 1978/2009 Sudoku 12:20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12:30 Horákovi (12) 13:20 Recepty doktora Kudrny 14:25 Sissi – Mladá císařovna 16:10 To je vražda, napsala V 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 12:15 Válečné lodě 13:00 Proč letadla padají 13:45 2019: Cíl Měsíc 14:40 Peklo pod hladinou (3/6) 15:25 Rozluštěné poklady 16:10 Objevování pravdy II 16:55 Nejvýznamnější operace 2. světové války (1) 17:55 Tisíc chutí ulice 18:45 Večerníček 18:55 Folklorika 19:25 Chorvatské národní parky (8/8) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Malý pitaval z velkého města (7/15) TV seriál (ČR, 1982). Hrají: L. Frej, V. Hašek, P. Zedníček, J. Krampol, M. Pešek, J. Vlasák a další 20:55 Nejlepší Bakaláři Příběhy, které jste zažili vy, naši diváci 22:04 Výsledky losování Šťastných 10 a Euro- miliony 22:05 Columbo 23:15 Kriminalista 00:15 AZ-kvíz 00:45 Banánové rybičky 01:20 Zajímavosti z regionů 01:45 Žiješ jenom 2x 02:15 Dobré ráno 04:45 Sváteční slovo ředitele Radia Proglas Martina Holíka ČT1 20:00 Experti Komedie (ČR, 2006). O počítačích a jiných láskách jednoho v podstatě normálního mladého muže. Hrají: K. Hádek, T. Löbl, M. Foret, P. Vojnar, D. Šinkorová, P. Čtvrtníček, L. Krbová, N. Divíšková 21:35 Jeden den ve Velké Británii 23:05 Speciální zbraně: Německé zázračné stroje 23:55 Hitler a holokaust (4/6) 00:50 Rocco Schiavone (3/10) 02:30 Před půlnocí 02:55 Na moll 03:40 Ochránce 04:05 Gajdujtě, gajdičky! 04:25 Zázrak 04:55 Potrava duše & těla II (4/11) ČT2 20:15 Agatha Christie: Vraždy podle abecedy (2/2) Krimifilm (VB, 2018). Slavný detektiv Hercule Poirot musí přerušit poklidnou penzi, když začne dostávat anonymní dopisy, ve kterých mu pisatel sděluje, že se stane vrahem bez tváře. Policie ale nebere Poirotova varování vážně a vysměje se mu... Hrají: J. Malkovich, R. Grint, A. Buchan, T. Fitzgeraldová a další. Režie A. Gabassi 22:05 Mordparta II (6) Krimiseriál (ČR, 2017) 23:25 Policie v akci 00:25 Návrat komisaře Rexe X (4, 5) PRIMA 19:00 Moje desítka Staňte se na hodinu hudebním šéfem na Óčku! Moje desítka – to je vašich deset nejoblíbenějších videoklipů! Celá hodina jen podle vašeho gusta! 20:00 Óčko hity Hity, které musíš slyšet... a hlavně vidět! 21:00 CZ & SK Playlist, ve kterém reflektujeme českou a slovenskou scénu a přinášíme exkluzivní premiéry domácích interpretů 22:00 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka. Pošlete zprávu všem, kdo se právě dívají na Óčko! ÓČKO 20:20 Kriminálka Anděl II (3) Krimiseriál (ČR, 2010). Komu patří kostra nalezená ve starém hrobě na Malvazinkách? Kdo vystřelil sedm kulek, které roztříštily žebra a lebku sotva dvacetiletého mladíka? Je vůbec možné vypátrat pachatele deset let starého zločinu? Hrají: M. Stropnický, D. Švehlík, M. Taclík, H. Dvořáková a další 21:35 Comeback 22:45 Smrtonosná zbraň II (3) 23:40 Beze stopy III (15) 00:35 Můj přítel Monk V (13) 01:25 Můj přítel Monk V (14) 02:05 Námořní vyšetřovací služba XIII (18) 02:45 Krok za krokem (21) NOVA 20:15 Top Gear speciál: Když se nedaří (8) 21:20 Teorie velkého třesku III (5) Sitcom (USA, 2010) 21:50 Kurz sebeovládání (14) Sitcom (USA, 2012-2014) 22:20 Teorie velkého třesku III (6) Sitcom (USA, 2010) 22:45 Partička 23:35 Americký chopper III (8) Seriál (USA, 2005) 00:30 Partička 01:05 Kdo přežije: Jeden svět (2) 02:00 Městečko Fortitude (5) Seriál (VB, 2015) 03:05 Kdo přežije: Jeden svět (2) 04:00 Městečko Fortitude (5) Seriál (VB, 2015) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Krok za krokem (20) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (499) 14:05 Můj přítel Monk V (13, 14) 16:00 Námořní vyšetřovací služba XIII (18) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:20 Co na to Češi 18:20 Krok za krokem (21) 18:50 Hospoda (17) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:15 Polední zprávy 12:30 Policie Hamburk VI (7) Krimiseriál (N, 2011) 13:30 Doktor z hor: Nové příběhy IX (16) Čas, který zbývá 2/2 14:30 Návrat komisaře Rexe X (4, 5) Krimiseriál (Rak./It., 2009) 16:30 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:45 Simpsonovi XIV (22) 13:15 Simpsonovi XV (1) 13:40 Simpsonovi XV (2) 14:10 Simpsonovi XV (3) 14:40 Teorie velkého třesku III (3, 4) 15:35 Futurama IX (3) 16:00 Americký chopper III (8) 16:55 Top Gear VII 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi XV (4) 18:45 Simpsonovi XV (5) 19:15 Simpsonovi XV (6) 19:45 Simpsonovi XV (7) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Óčko trendy Aktuální klipy 10:00 Mixxxer Show Klipy na přání, soutěže a zajímaví hosté nejen z hudební scény 12:00 Óčko hity Klipy nonstop 16:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2017 17:00 Óčko hity Klipy nonstop

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 23. července 2019 12 Adell Chodová Až na základce, ale tlačítkový a jen na zavolání. VIP NA ULICI Rozhovor se známou osobností je žánr vděčný, věčný, ale také poměrně nudný a předvídatelný. Často je to jen zdvořilé vyptávání se na věci, které se beztak všeobecně vědí, a vlastně se ani nikdo příliš nesnaží zakrývat fakt, že rozhovor vzniká jen kvůli propagaci nové desky, filmu, knihy, muzikálu – do- saďte si cokoliv. Nabídky na propagační rozhovory s celebrita- mi různé kadence chodí denně do všech redakcí, i do Nového Prostoru. Rozhodli jsme se namísto na- šich redaktorů na tyhle rozhovo- ry posílat naše prodejce. Mezi prodejci a celebritami vybíráme tak, abychom pokaždé vytvořili unikátní dvojici lidí, pro které, doufáme, bude setkání příno- sem. A tak si o údělu mužů, kte- ří přišli o nohu, povídají prodejce Claudio s Fanánkem. Bára Hrzánová během rozhovoru zjišťuje, že prodejce Zdeněk, kte- rý ji zpovídá, je její spolužák ze střední školy. Zdeněk Pohl- reich debatuje s prodejcem Richardem o tom, jak si uvařit za osmdesát korun. Na konci rozhovoru pak Richard zdvořile od- mítne Pohlreichovu podepsanou kuchařku s tím, že ji nemá kam dát a že by mu beztak protrhla igelitku. Jde nám o zachycení unikátních mezilidských setkání, jejichž součástí je třeba i lehký stud (na obou stranách), stejně jako momenty upřímného sdílení. Je to intimita bez bulvární vul- gárnosti. Našim prodejcům často nezbývá než se koukat na svět kolem z jiné perspektivy. Ne vždycky je to pohled, který bychom jim měli závidět. Ale schopnost vést rozhovor s VIP, to jim může závidět každý druhý novinář. Pavel Duchek Až si na něj vydělá. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na úterý 23. 7. Práce je v závěru měsíce va- ším koníčkem. Dokážete si najít aspoň maličkost, abyste nepatřili v týmu mezi mračící se morouse. Dokážete zatnout zuby a zvládnout povinnosti, které jste dlouho odkládali. Rutina není vaším přítelem, ale brzy bude za vámi. Chcete, aby bylo vše per- fektní, ale některým lidem se nezavděčíte. Správně se domníváte, že se tak chovají pro svou zábavu. Anivprácinejednátečestně. Pere se ve vás Jekyll a Hyde, kdy temná stránka může lehce převažo- vat. Konkurenční boj prostě bolí. Analytické myšlení je vy- nikajícím pomocníkem při řešení všech potíží. Nadřízení s nimi ne- dokážou pohnout, pro vás je to hračka. Zaměstnávejte svou hlavu, co to jde. Byla by škoda, abyste přišli o letité znalosti jen kvůli tomu, že je teď nepotřebujete. Nadřízení oceňují vaše pro- fesionální schopnosti, ale trochu se bojí, abyste jim nepřerostli přes hlavu. Je to jejich firma! Nebojte se být originální. Momentálně vám nevyho- vuje plout s davem a plnit stále stejné úkoly. Chcete od života trochu víc. Pozor na nezdravou tou- hu vyčuhovat z davu. Jste ochotni utratit tučnou sumu za nesmy- slné věci a jen kvůli slovutné značce. Máte pocit, že jste profesně ustrnuli na mrtvém bodě. Rozhlížíte se po možnostech vzdělání nebo práce na částečný úvazek. Budete-li dělat to, co vás baví a naplňuje, můžete se nyní skutečně zaskvět. Poslední červen- cová dekáda je naplněna úspěchem. Dokážete prodat znalosti a upoutat potenciální za- městnavatele. Jestliže i přes prázdniny studujete, podáte skvělé výsledky. SROVNÁNÍPARTNERŮ! Jste si souzeni? Chcete vědět jaká jevaše společná budoucnost? Nabízím preciznost! Zavolejte906703035nebonapišteSMSnačíslo 9043055skódem94TFVavašedatanarození! Kartářka Helga Pošlete SMS ve tvaru 79EMV vaší otázkou na 904 30 46 Položte jakoukoli otázku křišťálové kouli! Rychlé, jasné a přesné odpovědi! VĚŠTĚNÍ! V kolika letech by mělo dítě dostat první mobil? JAN ŠTĚPÁNEK ŠÉFREDAKTOR ČASOPISU NOVÝ PROSTOR Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Komiks Řešení sudoku Citát O údělu mužů, kteří přišli o nohu, si povídají prodejce Claudio s Fanánkem. Vašek Krčmář Rozhodně později, než ho většinou dostane. Dopisy a vzkazy Akce Jizerka Před sedmdesáti lety se koncem července roku 1949 utábořilo na úbočí Vlašského hřebene v Jizer- ských horách sedm osm- náctiletých skautů ze Že- lezného Brodu. Pod zámin- kou, že se skauti chystají opustit republiku, byly je- jich stany v noci na 24. července obklíčeny třemi sty příslušníky SNB a StB, kteří v časných ran- ních hodinách zahájili bez výstrahy brutální stře- lecký útok včetně palby z kulometů. V rozstříle- ných stanech zůstali dva mrtví skauti. Pět těžce zra- něných pak bylo odvleče- no a odsouzeno k dlouho- letému vězení. Místo, kde byli pohřbeni mrtví chlap- ci, bylo utajeno i před je- jich rodiči. Může ten masa- kr někdo ospravedlnit? VLADIMÍR ROGL Dobrý sluha Mohlo by vzniknout sdru- žení stran, které by se na- zývalo „Sluha národů“. Sdružení by zabezpečova- lo užití státních peněz v republice i případně výši daní. Tak by se ne- mohlo stát, aby za polovi- nu roku stát skončil schod- kem 90 miliard. TONDA ŽIŠKA, BRNO dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro! Sloupek

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 23. července 2019 13 Neodhadli jste vzdálenost, pozdě jste vystartovali k míčku, a ztratili tak zápas? Za vaše prohry možná ne- může špatná kondi- ce, ale zrak. Potíže nemají jen ti, kteří za- tím nemají vadu zraku dia- gnostikovanou, a tudíž nepo- užívají žádnou korekci. Podle výsledků průzkumů problé- my při sportu má až 64 pro- cent uživatelů brýlí a kontakt- ních čoček. Mnozí dokonce kvůli tomu, že je vada zraku přinutila nosit brýle, na svůj oblíbený sport rezignují. Kaž- dý šestý dotázaný přiznává, že kvůli brýlím nesportuje vů- bec a téměř třetina dotáza- ných uvádí, že kdyby nenosili brýle, zcela jistě by zkusili i jiné sporty, které jsou jim v současnosti nedostupné. Třetina lidí s dioptrickou va- dou má problém s odhadem vzdálenosti, každý osmý udá- vá problémy s prostorovou koordinací, každý pátý si pro horší vidění spletl spoluhrá- če se soupeřem. Do cíle ve zdraví Automobilismus mnozí z nás považují za sport, jen pokud se jedná o nějakou ral- lye. Pravidelné cesty Čechů na dovolenou k moři jsou ale určitě pro amatéry náročný výkon. Vítězství po mnohaho- dinové jízdě představuje jen dorazit do cíle ve zdraví. Mno- zí z těch, kteří jedou do Chor- vatska, Itálie nebo Francie vlastním autem, vyrážejí na- víc v noci, kdy jsou podmín- ky vidění zhoršené. Přitom pětina řidičů, kteří by si za vo- lant měli brát dioptrické brý- le, přiznává, že řídí bez nich. To už je spíš než sportovní vý- kon zbytečný hazard se živo- tem svým, svých blízkých i ostatních účastníků silniční- ho provozu. Poměrně běžné ovšem je, že řidič o své vadě ani neví. Varující signál, který by ho měl ještě před odjezdem na dovolenou dovést k očnímu lékaři, je mhouření očí při po- hledu do dálky. Dalšími pří- znaky jsou špatný odhad vzdálenosti mezi vlastním a protijedoucím vozidlem nebo rozmazané vidění bílé středové čáry. Řidiči se špat- ným zrakem vybočují ze své- ho jízdního pruhu o 62 pro- cent častěji. Už tři čtvrtě di- optrie stačí na to, aby to, co vidí řidič se zdravým zrakem už z 12 metrů, spatřil ten s oční vadou až ze šesti me- trů. Navíc řidiči se špatným zrakem za jízdy přečtou jen 77 procent ukazatelů. Čtvrti- nu dopravních značek vůbec nepostřehnou. Po čtyřicítce začíná mít většina lidí také potíže se zaostřením na blíz- ko. Asi 20 procent lidí ve věku 50 let a až 90 procent lidí kolem 60 let ztrácí schop- nost zaostřit například na pa- lubní desku. Korigovat krát- kozrakost i dalekozrakost sice jedny bifokální brýle do- kážou, ale pro mnoho lidí je těžké si na ně zvyknout a při řízení je mohou obtěžovat na- tolik, že znemožňují soustře- dění. Trvalé řešení představu- je laserová operace. Na dvou kolech bezpečně Cyklistika je u nás snad nej- rozšířenějším sportem a s roz- vojem elektrokol se stává ješ- tě univerzálnější. Důležité pro bezpečné provozování to- hoto sportu je vybrat si správ- né kolo i výstroj. Brýle chrání- cí oči proti větru, slunci i odlé- távajícím kamínkům nebo muškám jsou její nezbytnou součástí. Řada lidí však potře- buje i dioptrické brýle. Pro sport by měly být speciální s netříštivými skly. Je možné také použít klipy. Existuje ře- šení i v podobě kontaktních čoček. Medicína nabízí ovšem elegantnější řešení. „Dioptrickou vadu lze natrva- lo vyřešit tím nejmoderněj- ším způsobem – laserovou operací očí. Pro sportovce je vhodná operace femtosekun- dovým laserem, který je záru- kou nejvyšší kvality výsled- ku. Moderní laserové operace jsou velmi bezpečné a šetrné. Ošetření je přesné, bezbolest- né a dokáže vyřešit různé di- optrické vady i poměrně vyso- ký počet dioptrií natrvalo. Vý- hodou laserové operace navíc je, že se ke sportu můžete vrá- tit už během několika dní,“ říká lékařka Šárka Skorkov- ská, primářka Oční kliniky NeoVize. Golf, tenis, fotbal i plavání Oční vady komplikují život i při mnoha dalších sportech. Třeba pro golfistu je dokona- lá komunikace „ruka–oko“ nezbytná. Oči mu musí dodat zcela bezchybné informace o okolí, hloubce terénu a co nejpřesněji umožnit odhad vzdálenosti. Brýle, které vady korigují, vadí nejen při golfu, ale i při dalších sportech. Nej- snadnějším, avšak ne zcela definitivním, řešením jsou kontaktní čočky. Ne každý je navíc dobře snáší. „Hraji fot- bal už řadu let a brýle mě při sportu stále omezovaly. Nedá se s nimi běhat – padaly mi, překážely mi, měl jsem v nich omezené vidění. Va- riantou samozřejmě mohly být kontaktní čočky, ale mé oči je nesnesly, proto jsem se rozhodl pro laserovou opera- ci. Teď si užívám kvalitnější život bez brýlí,“ vzpomíná na motivaci, která ho přivedla na operační sál, fotbalista Do- minik. Primářka Oční kliniky DuoVize v Praze MUDr. Lucie Valešová k tomu dodává: „Ob- tíže při sportu jsou právě jed- nou z hlavních příčin, proč se na nás lidé obracejí. Častým důvodem jsou zejména kon- taktní sporty, dále pak tenis a plavání. Naštěstí máme k dispozici bezpečné a doko- nalé zákroky, které nijak ne- snižují odolnost oka a zajistí vysokou kvalitu vidění.“ Neplatí mezi lidmi rozšíře- ný mýtus, že při plánování la- serové operace je dobré vy- hnout se letnímu období. Vět- šinou se zcela zbytečně bojí, že po operaci očí jim lékař za- káže na několik měsíců spor- tování, koupání, že nebude možné jet na dovolenou… „Nynější operační metody jsou natolik šetrné, že se pa- cienti vracejí do běžného ži- vota téměř okamžitě,“ vysvět- luje docentka Šárka Skorkov- ská, primářka kliniky NeoVi- ze Brno. MET foto: Pavel Mára 10. 8. – 21. 8. LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2019 DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ Hrají: Anna Fialová, Martin Siničák, Martin Dejdar / Oldřich Vízner, Ondřej Pavelka, Jan Vlasák a další. Srovnání zraku DUOVIZE inzerce Dobře řešené dioptrie brýlových skel vám nezkazí aktivní léto

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

Starožitnosti • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 202709 • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1970. Tel. 603478873 203102 • STAROŽITNÍK koupí: obrazy, knihy, grafiku, sklo, porcelán, hodiny, šperky, mince. Děkuji za nabídky, starožitník Dynt. Tel. 702756100 203392 Byty - poptávka • Pro dceru koupím menší byt v Praze. Tel: 702044164 202242 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 203002 • Koupím byt v Praze, družst., OV i obecní vlast. (zaplatím pri- vat.). Platím hotově, dám zálo- hu, uhradím dluhy, na vystěh. nespěchám. T. 777235501 203021 • Hledám OBECNÍ BYT v Pra- ze, zaplatím dluhy na nájmu při exekuci či výpovědi, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 776363636 203553 Práce - nabídka • Do skladu s hračkami v Jir- nech u Prahy přijmeme muže i ženy, HPP, ubytování, týdenní zálohy, nutná základní znalost práce s PC. T: 725426038 199795 • Přijmeme strážné (12 hod. směny D/N) a recepční s AJ (8 hod. směny D) na různé objek- ty v Praze. Nabízíme: DPP (poz- ději možnost PP), mzda 80-120 Kč/hod. v čistém, po za- pracování navýšení odměny, možnost záloh. Tel.: 733469469 201723 • Práce ve skladu pro mladé muže v Modleticích u Prahy. Možnost ubytování, týdenní zálohy více info na 739220120 202166 • Nový provoz Automotive Nymburk. Krátký/dlouhý tý- den. TÝDENNÍ ZÁLOHY, ubyto- vání nástup ihned. Více info na 739220120 202181 • Provoz v Praze Hostivaři hle- dá kolegy na pozice rolař/ex- pedient, týdenní zálohy… více info na 739220120 202196 • Slévárna v Praze 5 přijme slé- vár. dělníky, zámečníky, tavi- če. Dobrý plat, 7,5 h. prac. doba, benefity. Životopis: personal@praguecast.cz. T. 222531704 202357 • Hledáme brigádníky na pozi- ci POKLADNÍ. Odměna 140 - 149 Kč/hod. dle lokality, zálo- hy druhý den, nástup ihned. Tel.: 222534534, www.creditczech.cz 202450 • Pultový prodej lahůdek a do- pek pečiva 145 - 149 Kč/hod., praxe není potřeba, zaškolení samozřejmostí. Práce v týdnu nebo jen víkendy. Tel.: 222534534 202469 • NABÍZÍME 140-154 Kč/HOD. za denní/noční vybalování a doplňování zboží, prodejny po celé Praze a okolí, vhodné pro všechny. Tel.: 222534534, 777335756 202488 • Městská část Praha 6 - Úřad městské části nabízí výkon práce referenta agendy občanů (STA- VEBNÍ ÚŘAD) v 10. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. od 19 760 do 29 740 Kč, osobní příplatek může být po- skytnut až do výše 29 740 Kč. Bliž- ší informace k Oznámení o vyhlá- šení výběrového řízení jsou zve- řejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 6 a na webových strán- kách www.praha6.cz v rubrice O čem se mluví. Přihlášku s požado- vanými doklady doručte tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozdě- ji dne 31.07.2019. 202762 • Hledáme zručného ÚDRŽBÁ- ŘE pro práci v bytových objek- tech. Nabízíme práci na HPP, Nástup ihned a plat 23-25 tis. Kč. Tel. 602617335, pitrova@avema.cz. 202847 • Přijmeme brigádníky na od- polední úklid admin. prostor na P4 budova GŘC. KONTAKT: tel. 739500076. 202903 • Chráněná dílna-Praha 9-při- jme kolegy s OZP. Jednoduché kompletační práce v kolekti- vu. Nástup možný ihned. 777407474 203041 • PRÁCE ve SKLADU - příprava objednávek. Nabízíme 150 - 170 Kč/hod. dle lokality a pozi- ce, pravidelné zálohy, mož- nost ubytování. Tel.: 222534534 203054 • Tajemník Městského úřadu Čelákovice vyhlašuje výběro- vé řízení - úředník - referent odboru správy majetku a in- vestic. Více www.celakovi- ce.cz. 203059 • Hledáme prodavačku na HPP nebo brigádu do prodej- ny suvenýrů v hotelu na Praze 9. Krátký/dlouhý týden, prac. doba 7:30-10:30, 16:30-23.00. T. 728825731 203076 • ZŠ Pošepného náměstí 2022 v Praze 4 - Chodov přijme vy- chovatele/ku do školní druži- ny. Nabízíme příjemný kolek- tiv, výbornou dostupnost po- blíž metra. Nástup v září 2019 (resp. v přípravném týdnu od 26. 8.). Svoje životopisy zasílej- te na e-mail: grafnetrova@zsposepneho.cz . 203116 • BRIGÁDY v LÉTĚ nejen pro studenty, nabízíme 138 - 170 Kč/hod, velký výběr pozic i směn, možnost ubytování. Více na tel.: 222534534, www.creditczech.cz 203382 • Hledáme brigádníka na prá- ci 1x až 2x týdně na sběr od- padků, vhodné pro důchodce nebo studenty. Brigádníka na práci při údržbě zeleně, praxe vítána. Zaměstnance na HPP na práci při údržbě zeleně, pra- xe v oboru, řidičský průkaz skupiny B. Malá firma na Pra- ze 5. Bližší informace na tel. 724127303. 203450 • Přijmeme recepční (Praha 8). Pracovní doba: po-pá (06-18 hod.). Sazba 88,10 Kč/h. HPP i DPP. Náborový pří- spěvek. Vhodné pro ID. Tel.: 731872540 203495 • Přijmeme zájemce na pozici strážný na objekt Praha 11. Pracovní doba 07-19, 19-07. Vhodné i pro ID, náborový pří- spěvek, tel: 730155312 203500 • Ideální práce pro OZP! U nás nebudeš jen číslo! Staň se pracovníkem kamerového do- hledu za 105 Kč/ hodina + masivní odměny za aktivitu! Volej zdarma 800 111 112. 203528 • KOMPLETACE KRABIČEK a drobného zboží - mzda až 26.000 Kč, 2 směny, volné ví- kendy, HPP, svoz z Opatova zdarma, www.jobleader.cz vo- lejte na 777443555 203592 • KONTROLA SET-TOBOXŮ jednoduchá práce: až 32.500 Kč+20.000 Kč bonus, základy na PC, HPP, svoz zdarma z Opa- tova! www.jobleader.cz Volej- te 725921922 203597 • INVESTIČNÍ REFERENT v odd. přípravy a realizace inves- tic, ÚMČ Praha 5; doba neurči- tá, 10. pl. třída, řada benefitů. Informace na www.praha5.cz. 203600 • Garantovaný FIX 120 Kč/hod., telefonní operátor, Praha 8, nejedná se o prodej, práce na 5 hodin denně, výpla- ta týdně. Tel.: 608471587 203610 • Úklidová firma přijme úkli- dového pracovníka na DOP. Úklid budovy ulice: Kostelní Praha pondělí a pátek. úklid od 17.00 do 20.00 hodin. Od- měna 120 Kč za odpracova- nou hodinu. Nástup od 1.srp- na 2019. Volat od 9.00 hodin do 18.00 hodin, tel. 731927574 203658 • Městská část Praha 6 - Úřad městské části nabízí výkon prá- ce referenta "Ochrany příro- dy" a krajiny v 10. platové tří- dě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. od 19 760 do 29 740 Kč, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 29 740 Kč. Bližší informa- ce k Oznámení o volném pra- covním místu jsou zveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Pra- ha 6 a na webových stránkách www.praha6.cz v rubrice O čem se mluví. Písemné nabíd- ky doručte tak, aby ji vyhlašo- vatel obdržel nejpozději dne 31.07.2019. 203663 • Hledáme 2 x recepční(ho) se znalostí AJ (RJ výhodou) a pra- cí na PC (rezervační systém Mefisto – bude zácvik) na ho- telovou kolej pro zahraniční studenty na Praze 4 – Lhotka. Jedná se o 12 hod směny (den- ní, noční). Na HPP, nebo DPP za 120,-Kč / hod + stravenky. Nástup možný od 1.8.2019. Tel: 734513843 203666 • Brigáda v O2 areně a O2 Uni- versu - nástup na konci srpna – obsluha myčky, čištění zele- niny. Plat od 115 Kč/h, denní i noční směny. Tel.: 777645771. 203668 • Nabízíme 22-25.000 Kč čisté- ho/měs. za práci u BS, vhodné pro muže i ženy, možnost i na VPP, nebo brigádu, zaškolí- me. Tel. ZDARMA 800100286, 724596648 203670 • Přijmeme spolehlivou paní na večerní úklid kanceláří 5x týdně, poblíž metra Hradčan- ská, od 17,30 cca 2,5 hodiny. Plat 5000 Kč/měs. Tel.: 731891021 203676 Pronájmy - poptávka • Hledám menší byt pro 2 os do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Požadujeme: centrum do 40 min., MHD, dlouhodobě, lodžie výhodou. RK nevolat. 605845088 202088 • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274784428 202208 Knihy a časopisy • KNIHY A NÁBYTEK z pozůsta- losti koupím. Přijedu - odvezu. Volejte, prosím na tel. 739519629 nebo pište na e-mail: jcortes@atlas.cz 201636 • KNIHY! Koup. velkou knižní pozůst. Knihy, příp. i starožit- ný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křesla, stolek, lampu, aj. T: 603478873 203087 Nemovitosti - poptávka • INVESTUJEME V PRAZE 10, nabídněte byty, domy, chaty, pozemky, garáže. Pro Vás spe- ciálně právní servis zdarma. Tel: 602/212121 202276 • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 203142 WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz FINANČNĚATRAKTIVNÍPRÁCE VBEZPEČNOSTNÍSLUŽBĚ VOLEJTE ZDARMA 800 108 111 Email: nabor@abasco.cz Nabízíme: ● PRÁCI VE VAŠÍ LOKALITĚ ● SLUŽEBNÍ VÝSTROJ ● ZÁLOHY NA MZDU ● MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ● PRÁCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, DOHODU, MOŽNOST BRIGÁD ● MOŽNOST ZHOTOVENÍ ZBROJNÍHO PRůKAZU Nabízené pozice: ● Detektiv ● Strážný průmyslových areálů ● Recepce ● Vedoucí směny ● Strážný na retailových prodejnách ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Volejte zdarma 800 600 333 www.adamsecurity.cz Přijmeme ihned STRÁŽNÉ a DETEKTIVY • • Práce v Praze a okolí • Týdenní zálohy • Solidní ubytování HPP, DPP od 85 - 180,-Kč/h Práce v bezpečnosti / údržbě / úklidu Náborové dny: Po–Pá 9:00–16:00 Vladislavova 17, Praha 1 Tel.: 800 111 112 Máme jiný přístup! KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 www.vykuppraha.cz JURISREAL spol.sr.o. Tel.:777306102 Společná realitní a advokátní kancelář ihned vykoupí či zprostředkuje prodej rodinného domu, bytu, chaty, pozemku. Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy. www.unicaplasma.cz tel.:220515464 *dle§32ods.2zákonač.373/2011Sb. Darujkrevníplazmu azískejfinančnínáhraDu 1200 Kč* za 2 odběry -pomůžetezachránitlidskéživoty -pravidelnákontrolazdravotníhostavu metro hraDčanská Přijmeme ŘIDIČE sk. C na kropící vozy a zametací stroje. Práce v Praze a okolí. Výborné platové podmínky. Náborový příspěvek. Nástup možný IHNED. Tel.: 724 980 385 Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy přijme pracovníKa/pracovnici úDržby Klimatizace v jednosměnném provozu pro budovy fakulty v praze 2. Náplň práce spočívá v údržbě strojů a zařízení pro klimatizaci, zjišťování poruchových stavů a součinnosti při servisních opravách. Požadujeme vyučení v technickém oboru nebo absolventaSOŠnejlépesezaměřenímelektro,odb.způsobilost v elektrotechnice dle vyhl. č.50/1978 Sb.(§6), uživatelskou znalost PC (není podmínkou). Nástup dle dohody. profesní životopis zasílejte na e-mail: ludmila.hyrova@lF1.cuni.cz Kontaktní osoba: ing. Hýřová, tel.: 725 184 602. Nemovitosti - nabídka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

www.metro.cz SPORT úterý 23. července 2019 15 Na softbalistky v přípravě házeli muži i Američanky. České reprezentační softba- listky mají za sebou finální přípravu a dnes rozehrají kva- lifikační turnaj o olympijské hry v Tokiu 2020. V Nizozem- ském Utrechtu nastoupí od 16 hodin proti Francii. Ve sku- pině B vyzvou poté ještě Itálii a Botswanu. „Do přípravy jsme dali všechno. Snažili jsme se nasi- mulovat nadhozy od nejlep- ších soupeřek. Věřím, že vy- bojujeme historickou účast na olympijských hrách,“ pro- hlásil reprezentační trenér Vojtěch Albrecht. V závěrečné přípravě vsa- dil český tým na odpalování proti několika nadhazova- čům. Do České republiky při- letěly kvůli tomu dvě Ameri- čanky z nejvyšší univerzitní Divize 1, na softbalistky háze- la také pětice mužů. Cílem bylo nasimulovat nadhozy Italky Grety Cecchettiové, Ni- zozemky Evy Voortmanové a Britky Georginy Corrickové – tedy nejlepších hráček na mistrovství Evropy v Ostravě. „Myslím, že se jim to dařilo velmi dobře. Kvalita, kterou jsme měli na tréninku, byla vysoká. Pálkařky měly velmi těžký trénink,“ popisoval Voj- těch Albrecht. Softbalistky trénovaly od konce evropského šampioná- tu, kde skončily na čtvrtém místě, celkem pět dní. Pálkař- ky musely čelit více než pěti tisícům nadhozů. Během jed- noho tréninku se švihalo na čtyřech stanovištích. „Tato forma finální přípravy je úpl- ně nejlepší. Potřebovaly jsme, aby se trénink co nejví- ce podobal zápasům. Bylo to opravdu náročné, i když na nadhozy od mužů jsem už byla zvyklá. Myslím, že skvě- le nasimulovali to, co od nich trenér chtěl,“ doplnila repre- zentační pálkařka Veronika Klimplová. Nadhazovačky si zvykaly hlavně na nové pravidlo, kte- ré bude platit v rámci olym- pijské kvalifikace. Během utkání budou mít mezi nad- hozy dvacetivteřinový limit. Úvodní duel čeká na české softbalistky dnes proti Fran- cii. „O ní máme spoustu dat. Pokud vyhrajeme, do utkání s Itálií můžeme jít v klidu. Botswanu nikdo pořádně ne- zná,“ prohlásil trenér Al- brecht. Z druhé základní sku- piny by měly postoupit Nizo- zemky a Britky. SIM Cestování - nabídka • Nabízíme ubytování pro ná- vštěvníky Prahy v apartmá- nech( www.Apartmány- Ady- ton) , u metra Kobylisy. Den 2 lidi/ 1000,- Kč, 5 hodin/ 2 lidi/ 500,- Kč. Tel. 603886044 201051 Nemovitosti - nabídka • Oddlužíme Vaší nemovi- tost! Vyplatíme Vaše dluhy, zá- stavy, exekuce! Odkup nemo- vitosti s možností doživotního užívání nemovitosti! 737352730 201071 [ Ostatní • Koupím díla socialistických umělců - obrazy, sochy, plasti- ky. Abstrakci, čáry, barvy, skulptury a fantasmagorie. I celý ateliér. Sběratel: 608221020 201883 Soupeři pro Čechy Fotbalisté Sparty Praha se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s tureckým Tra- bzonsporem, v jehož kád- ru figuruje český repre- zentační bek Filip Novák. Jablonec si v případě po- stupu přes Pjunik Jerevan v 2. předkole zahraje s ví- tězem duelu mezi anglic- kým Wolverhamptonem a severoirským týmem Crusaders, Mladá Boleslav v případě postupu přes Or- dabasy Šymkent narazí na lepšího z dvojice armén- ský Alaškert a FCSB, býva- lá Steaua Bukurešť. Pokud Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů, jehož první duel ji čeká dnes od 19.00, vy- padne s Olympiakosem Pireus, čekají Viktorii v Evropské lize Antverpy. Baník veze body Ostrava zvítězila v dohráv- ce druhého ligového kola v Karviné 2:1. O první bo- dový zisk Baníku se za- sloužili Tomáš Smola a Mi- lan Jirásek, domácí Voj- těch Smrž už v závěru sti- hl jen snížit. Karviná do- hrávala závěr bez vylouče- ného Ondřeje Lingra, Ost- rava bez Martina Filla. ČTK Od 1430 do 1720. Min. 16 hodin. Učí rodilí mluvčí/budoucí učitelé. www.twp.cz office@teflworldwideprague.com TEFL Worldwide Kurzy angličtiny od 400Kč/měsíc! HARRACHOV HOTEL *** KRKONOŠE 490 Kč S POLOPENZÍ osoba / noc DĚTI ZDARMA Rezervace: 777 738 713 w w w. h o t e l h a r r a c h o v. c z Číslo dne 0,8 Znakařce Simoně Kubové o osm setin utekl postup do finále mistrovství světa. V semifinále stovky skončila v korejském Kwangdžu časem 59,79 devátá a nezopa- kuje sedmé místo ze světové- ho šampionátu 2017 v Buda- pešti. Sedmadvacetiletá Kubo- vá postupovala z rozplavby osmým časem. V semifinále ve srovnání s rozplavbou o šestnáct setin zrychlila a za- ostala jen o čtrnáct setin za svým českým rekordem, ale nestačilo to. Těsně ji porazila Japonka Nacumi Kasaiová. Program Ze základní skupiny postoupí dva nelepší do Super kola pro čtyři týmy. Účast v Tokiu si vy- bojuje vítěz finálové skupiny. ● úterý 23. 7. od 16.00 Česká republika–Francie ● středa 24. 7. od 16.00 Itálie–Česká republika ● čtvrtek 25. 7. od 16.00 Česká republika–Botswana ● pátek 26. 7. a sobota 27. 7. od 16.00 a 19.00 finálová skupina Plekanec už je v Kometě Hokejový útočník Tomáš Plekanec bude v extralize oblékat dres Brna. Šestatři- cetiletý hráč, který v minu- lé sezoně výrazně pomohl mateřskému Kladnu k po- stupu do nejvyšší soutěže, podepsal s Kometou roční smlouvu. „V první řadě roz- hodl zájem Brna a zájem Komety. V loňské sezoně jsem zde strávil měsíc, věděl jsem tedy, do čeho jdu, jak organizace fungu- je, jaká je kabina,“ uvedl Plekanec, který za Kometu po svém loňském návratu ze zámořské NHL odehrál 16 utkání. KOMETA BRNO Softbal se na OH vrátí po 12 letech. ČESKÁ SOFTBALLOVÁ ASOCIACE Na odpal budou mít 20 vteřin Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Krátce Vzdělávání - nabídka

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/

Více na alza.cz/doruceni-zdarma alza.cz/doruceni-zdarma Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111. Nabídka se vztahuje pouze na objednávky v minimální hodnotě 1 000 Kč vč. DPH učiněné v období 18. 6. - 30. 9. 2019. Doručení zdarma není možné uplatnit na dropshipment a doručení kurýrem. Na tuto nabídku se vztahují podmínky uvedené na www.alza.cz/marketingova-kampan-doprava-zdarma a www.alza.cz/reklama.

http://www.floowie.com/en/read/metro-23-7-2019/