METRO - 24.1.2020http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

Akce je platná od 20. 1. do 2. 2. 2020. Více na www.alza.cz/black-friday PONDĚLÍ 12. SRPNA 2019 Č. 148 • WWW.METRO.CZ PÁTEK 24. LEDNA 2020 Č. 17 • WWW.METRO.CZ 9 771211 781002 7 1 0 0 2 9 771211 781002 7 1 0 0 2

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

Nemovitosti - poptávka • PENÍZE IHNED za nemovi- tost v Praze pro firmy z Evrop- ské unie. Tel: 602212121 212795 Pronájmy - poptávka • Hledám pronájem bytu pro 2 os., menší do 15 tis, větší do 20 tis. Potřebuji: centrum do 30 min., čisto, dobrý stav, dlou- hodobě. RK nevolat. 605845088 212455 • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel: 274784428 212715 Finance - nabídka • Vyplatíme Vaše dluhy, zásta- vy, exekuce na nemovitosti! Odkup nemovitosti, peníze máte do 48 hod! V nemovitos- ti můžete doživotně bydlet! 737352730 214033 Služby - nabídka • LEGALIZACE a realizace STA- VEB - povolování, drobné zed- nické a malířské práce, staveb- ní povolení, kolaudace. www.kolaudace-jednoduse.cz Tel.: 731124671 214794 • OSOBNÍ VĚŠTBA, výklad ka- ret na Vaše otázky: láska, zdra- ví, peníze atd. objednání: 777878822 215018 Knihy a časopisy • KNIHY! Solidní ceny za Vaše knihy. Starší i úplně nové. Od- voz zajištěn. Dále koupím kře- sílka, stolek, lampu, obraz aj. pro styl. čítárnu. T. 603478873 214673 Starožitnosti • Koupím hodiny a obrazy v ja- kémkoliv stavu. Jsem sběratel, ne překupník. Slušné jednání. Platím hotově. Tel. 602654613, alex.kratochvil@volny.cz 213084 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 213350 • STAROŽITNÍK koupí: obrazy, knihy, grafiku, sklo, porcelán, hodiny, šperky, mince. Děkuji za nabídky, starožitník Dynt. Tel. 702756100 213938 • KNIHY! Solidní ceny za Vaše knihy. Starší i úplně nové. Od- voz zajištěn. Dále koupím kře- sílka, stolek, lampu, obraz aj. pro styl. čítárnu. T. 603478873 214663 Ostatní • Starož. nábytek a velkou KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím za solidní cenu. Knihovnu, křesla, stolek, lampu, zajím. obraz aj. pro styl. čítárnu. T. 603478873 214684 Hobby - poptávka • Koupím HOUSLE, violu, vio- loncello, i staré a poškozené. Cenu respektuji! Platba ihned. Tel.: 728279034. 214835 Auto-moto - poptávka • Koupím jakékoliv vozidlo (i veterána). Platím ihned. Tel.: 603328155 213612 Nemovitosti - nabídka • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 214519 Práce - nabídka • Získejte až 1.200 Kč za dvě hodiny. Staňte se dárcem plaz- my! Pomáhejte. www.caraplasma.cz Praha 1, Jungmannova, linky metra A a B. Udělej to. 209172 • Slévárna v Praze 5 přijme: Slévárenské dělníky, zámeční- ky. Dobrý plat, 7,5 h. prac. doba, benefity. Životopis: personal@praguecast.cz. Tel. 222531704 212624 • Městská část Praha 6 - Úřad městské části nabízí výkon prá- ce referenta SPECIÁLNÍCH STA- VEB v 10. platové třídě dle naří- zení vlády č. 341/2017 Sb., tj. od 21 260 do 31 240 Kč, osob- ní příplatek může být poskyt- nut až do výše 31 240 Kč. Bližší informace k Oznámení o vyhlá- šení výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 6 a na webo- vých stránkách www.praha6.cz v rubrice Po- třebuji řešit - Volná pracovní místa. Přihlášku s požadovaný- mi doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdr- žel nejpozději dne 31.01.2020. 212635 • Hledáme pracovníky ostra- hy s invalidním důchodem nebo osoby zdravotně znevý- hodněné. Odměna 110 Kč/hod• , nutný čistý TR. G4S SECURE SOLUTIONS 724793669 213364 • ANVI TRADE s.r.o. (Krč) – při- jme skladníka, nutná praxe s VZV. Pracovní doba Po-Pá. V případě zájmu volejte pana Jana Hladíka: 775325597. 213911 • Společnost Bionea hledá šéf- kuchaře plat 45000 Kč čist. a kuchaře)ku nástupní plat 30000 Kč čist. + benefity. Info na 733345029, tomas.sadil@bionea.cz 213998 • ZŠ Praha 9 - Čakovice hledá pro I. stupeň kvalifikované- ho/ou učitele/ku na plný úva- zek. Nástup únor 2020. Váš ži- votopis zasílejte prosím na email: zscakovice@zscakovice.cz. 214067 • Casino v centru Prahy při- jme nové kolegyně na pozici barmanky, pokladní. Zajímavý plat, smlouva na dobu neurči- tou. Zaškolení zajistíme. Tel. 601328250 214752 • Obchodní firma se sídlem v Praze 7 u Libeňského mostu přijme spolehlivou paní na úklid 2 x v týdnu. Volejte: 225996833 214776 • Tajemník Městského úřadu Čelákovice vyhlašuje výběro- vé řízení - interní auditor/ka MěÚ Čelákovice. Více www.celakovice.cz. 214807 • Hledáme pracovníky na DPP na večerní úklid kanceláří Pra- ha 1 a Praha 5. Tel. 739609156 214887 • Přijmeme brigádníky na od- polední úklid 2 hod., admi- nist. prostor a soc. zázemí, Po-Pá. Vhodné i pro aktivní dů- chodce nebo ženy na MD. Tel.: 739500076 214897 • Učitele/ku HV s nástupem ihned hledá ZŠ a MŠ v Praze 8-Ďáblicích. Nabídky s CV zasí- lejte: reditel@skoladablice.cz, telefon: 601 214 821, www.skoladablice.cz. 214906 • Do mladého kolektivu při- jmeme ihned komunikativní uchazeče na zapisování dat zá- kazníků. Nadstandardní plat, denní bonusy, služ. vůz. Tel. 739888111 214961 • Hledáme nové pracovníky do skladu v Praze Modleticích. Denní nebo noční směny, tý- denní zálohy, možnost ubyto- vání. Více informací na tel. 739220120 215020 • Do restaurace v centru Pra- hy přijmeme pomocnou sílu. Plat 100 Kč čistého na hodinu. Nástup možný ihned. Tel. 776330853 215047 • Úklid. firma přijme invalid. důchodce na 1/2 úvazek na úklid kanceláří. 8 500 Kč + osob. ohodnocení + bonusy. Nábor. příspěvek 5 000 KČ. T.: 774510686 215120 • Deliverygo, rozvozce jídla po Praze hledá řidiče/ky na rozvoz našimi vozy, mzda až 140 Kč/hod. Vlastními vozy mzda až 220 Kč/hod. Tel. 731046408 215149 • Hledáme krejčovou/švadle- nu k externí spolupráci na vý- robu dámských modelů. Nut- ná praxe a zkušenost v oboru. Tel. 251566447, klara@klaranademlynska.cz 215151 • Přijmeme spolehlivou pra- covnici/ka na úklid gymnázia, Praha 4-Modřany, 5x týdně. Od 14:30-16:30 hod. Kontakt: 604712388. 215202 • Všeobecná fakultní nemoc- nice v Praze přijme Sanitáře / Pomocného pracovníka ve zdravotnictví na Žurnální služ- bu. Nástup ihned nebo dle do- hody. Kontakt: Monika Stejne- rová, Monika.Stejnerova@vfn.cz. Celý inzerát na www.vfn.cz. 215203 • ZŠ a MŠ přijme provozní pra- covnici do MŠ na plný úvazek. Nástup 1.3.2020. Kontakt: 773 747 545, 222 202 501 paní Koh- lová 215231 Byty - poptávka • PENÍZE IHNED za byty v Pra- ze pro firmy z Evropské unie. Tel: 602212121 212755 Bezpečnostní pracovník Praha Volejte zdarma: 800 111 112 Až 165 Kč/hod Stabilní práce Možnost zálohy mzdy VELKÁ RENOMOVANÁ SPOLEČNOST PŘIJMEME bezpečnostní pracovníky, strážné, vrátné a recepční s AJ do Prahy na HPP i DPP  mzda 94 až 140 Kč/hod.  stravenky  možnost záloh  služební výstroj zdarma  zdarma osvědčení „strážný„ NÁSTuP IHNED Přijďte do našeho týmu BEzPLATNÁ LINKA 800 888 042 Až 500 000Kč za starožitnosti obrazy, nábytek, hodiny, hodinky, porcelán, bronz, stříbro, šperky, šavle a jiné zajímavosti PORADÍM tel.: 603 505 686 Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 725 719 745 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 z pozůstalosti koupím. Přijedu – odvezu. KNIHY A NÁBYTEK Volejte prosím na tel.: 739 519 629 nebo pište na e-mail: jcortes@atlas.cz z pozůstalosti koupím. Přijedu – odvezu. KNIHY A NÁBYTEK Volejte prosím na tel.: 739 519 629 nebo pište na e-mail: jcortes@atlas.cz KNIHY VYKOUPÍME porovnejte nabídky a prodejte své knihy za nejvyšší ceny! Tel: 720 310 801 KNIHY VYKOUPÍME porovnejte nabídky a prodejte své knihy za nejvyšší ceny! Tel: 720 310 801 ORION LICHT WIEN, firma s 20 letou tradicí v Praze (Průhonicích) hledá zkušeného a pilného vedoucího prodejny ze sortimentu Elektro - velkoobchod z Prahy a okolí. Praxe cca 10 let s doložitel- nými úspěchy. Úkolem je zpracování trhu se zařizovacími před- měty, elektro, stavební markety a projekty. Odměna cca 25.000 Euro ročně (plat, diety, provize), znalost němčiny se zvláštním příplatkem je vítána.,Auto k dispozici. Myslíte-li si, že splňujete naše požadavky, pak pošlete prosím ručně psaný motivační dopis a životopis na adresu: ORION Praha svítidla, Milan HALAMKA Uhříněveská 581, 252 43 Průhonice Čerpací stanice TOMEGAS Plzeňská ul., Praha 5 Přijme obsluhu na HPP (POklAdní) 22.000-25.000 kč/měsíc pouze pro zájemce s invalid. důchodem / ZPS tel:: 727 871 595 16.5. - 23.5., 23.5. - 30.5., 30.5. - 6.6., 6.6.- 13.6., 13.6. - 20.6. Z poZnávacích ZájeZdů: autosalon Ženeva * 12. (13.) – 15.3. od 1.790 Kč -7% Lyžování v St. Moritz t * 1.-5.4. za 15.590Kč -7% holandsko - kv k ět. korz r o * 24.-28.4. za 6.990Kč -7% Toskánsko - gurmánské * 23.-27.4. za 8.990Kč -7% Londýn a harry r pott t er letecky k * 8.-11.5. za 12.990Kč -7% Z pobyTových ZájeZdů: Severní dalmácie, polopenze * 3.-12.7. od 7.990Kč -7% ostrov Rab - červ r en, tý t den s jógou od 6.990Kč -7% ZájeZdy na eXpo 2020-21 v dubaji vč. 2-denní vstupenky k * více termínů nyní od 19.990Kč -7% tel.: 224 828 236 ● www.zajezdyexpo.cz ● www.quicktour.cz SLeva 7% heslo: metro Vodičkova 31, P1 Myšák Gallery Všeobecná fakultní nemocnice V Praze vypisuje výběrové řízení na nejvhodnější nabídku na pronájem a provozování reStaurace a ProDeJnY PotraVin v pavilonu A9, v areálu U Nemocnice 2, Praha 2 Zadání výběrového řízení s podrobnými pokyny bude od 21. 1. 2020 na „Tender arena“ na adrese www.tenderarena.cz informace: barbora.krasicka@vfn.cz Nemovitosti - nabídka KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Národní divadlo přijme do oddělení všeobecné údržby zámečníka /instalatéra do dvousměnného provozu. Více informací na https://www.narodni -divadlo.cz/cs/ o-divadle/volna-mista/ zamecnik-instalater Bližší informace podá Radek Pazdera, tel.: 778 533 540. i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Pátek, 24. ledna 2020 Č. 17, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 7 1 0 0 2 9 771211 781002 7 1 0 0 2 I MUŽI SE ZKRÁŠLUJÍ. BARBER SHOPŮ JE VÍC PÁNSKÁ HOLIČSTVÍ VZNIKAJÍ TAKÉ NA NEOBVYKLÝCH MÍSTECH STRANA 10 Svátek slaví: Milena Státníci v Jeruzalémě uctili památku obětí holokaustu, zazněla i varování Desítky státníků si včera vzpomínkou v jeruzalémském památníku obětem holokaustu Jad vašem připomenuly vyvražďování Židů za 2. světové války a 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. U mikrofonu se v památníku vystřídali izraelští představitelé i zahraniční hosté. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že holokaust se opakovat nebude. Přitom přirovnal Írán k nacistickému Německu a vyzval země k boji proti režimu v Teheránu. V tom se k němu připojil americký viceprezident Mike Pence. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier hovořil o odpovědnosti Němec- ka za vyvraždění šesti milionů Židů a také o tom, že nemůže říci, že se Němci z historie poučili. Akce se účastnil i český premiér Andrej Babiš či britský následník trůnu princ Charles (na snímku druhý zleva). Více na straně 9. PROFIMEDIA.CZ Ministerstvo dopravy. Havlíček je 19. šéfem Náročné pozice. Od roku 1993 je rekordmanem ve fluktuaci ministrů resort spravedlnosti. Riziko. Co do počtu šéfů následuje doprava a zdravotnictví. Dvě židle. Havlíček má obě svá ministerstva na dohled STRANA 6

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz PRAHA pátek 24. ledna 2020 02 Sloup dav svrhl v roce 1918, viděl v něm symbol habsburské monarchie. Na Staroměstské náměstí se zřejmě vrátí mariánský sloup v podobě repliky, kterou vy- tvořil sochař Petr Váňa. Zastu- pitelé revokovali dřívější zamí- tavé stanovisko města, kvůli němuž sochař nezískal finální povolení k umístění sloupu. Návrh předložil Jan Wolf (KDU-ČSL) spolu s Jiřím Pospí- šilem a Janem Chabrem (oba TOP 09). Umístění repliky pod- pořila většina zastupitelů Spo- jených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), ODS a ANO. Proti byli Piráti a část zastupi- telů Prahy sobě. Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsbur- ské monarchie. Wolf návrat sloupu prosazuje dlouhodo- bě, zastupitelstvo to v minu- losti několikrát odmítlo. Schváleným usnesením se ruší původní zamítavé stano- visko zastupitelů z roku 2017. Městská rada zároveň dostala za úkol zajistit součinnost Technické správy komunika- cí, která pro umístění sloupu musí poskytnout zábor. Na replice Váňa pracoval od roku 2008, loni ji neúspěšně chtěl začít na náměstí instalo- vat, čemuž kvůli chybějícímu záboru zabránila policie. Po včerejším hlasování Wolf pro- hlásil, že sloup by měl na ná- městí stát do půl roku od pro- dloužení stavebního povole- ní. Sochař Váňa uvedl, že stav- ba základů sloupu na Staro- městském náměstí a finální sestavení bloků kamenů by měly trvat čtyři měsíce. Proti umístění se postavili zastupitelé Pirátů a část klu- bu Prahy sobě. „Nemůžeme na nejcennější náměstí v Čes- ké republice jen tak usadit ta- kové dílo, u kterého nevíme, že má takové hodnoty a že si zaslouží umístění na tako- vém místě,“ uvedl primáto- rův náměstek Adam Schein- herr (Praha sobě). Dodal, že existuje posudek histori- ků umění a architektury, po- dle něhož by sloup na náměs- tí stát neměl, a že jejich ná- zor by měli zastupitelé re- spektovat. Předseda klubu Pirátů Vik- tor Mahrik řekl, že je proti umístění sloupu, protože evi- dentně rozděluje společnost. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) k tomu dodal: „Skutečně z mého pohledu jde do určité míry o symbol porážky tole- rance.“ Dodal, že Staroměst- ské náměstí je třeba řešit kom- plexně, město podle něj brzy začne řešit dostavbu za války zničeného východního křídla Staroměstské radnice. ČTK Koupím paroží, trofeje i celé sbírKy. tel.: 773 191 811 trofejeeu@gmail.com Kytarista Cook míří do Lucerny Celosvětově uznávaný kanadský kytarista, skladatel a producent Jesse Cook, jenž ve své tvorbě kombinuje prvky jazzu a flamenka, se na za- čátku nového roku poprvé představí českému publiku. Vystoupí za do- provodu svého bandu ve čtvrtek 20. února v Lucerna Music Baru. V roli předskokana se objeví slovenské uskupení Blue Zodiac. Vstupenky jsou k zakoupení v síti GoOut za 850 korun. ARCHIV J. COOKA 30. 1., 6. 2., 13. 2. a 19. 2. 2020 lze spojit konzultaci a laserovou operaci v jeden den i PRO INFO PIŠTE A VOLEJTE: Obchodní 2694/2 193 00 Praha 9 info@ocniklinikahp.cz +420 281 865 664 +420 602 105 355 Velmi šetrná a bezpečná operace očí. Stabilní výsledek díky nejmodernější technologii Relex smile. Laserová operace do 45 let! i od 7000 Kč/oko Refrakční operace se provádí výměnou lidské čočky za umělou multifokální čočku. Je to řešení pro všechny, kteří nechtějí nosit brýle. Refrakční operace nad 45 let! Zamlžené brýle už vás trápit nebudou. Zamlžené brýle už vás trápit nebudou. inzerce Krátce Zákaz lampionů Lidé v Praze nebudou smět vypouštět létající lampiony štěstí. Zákaz bude součástí vyhlášky omezující zábavní pyro- techniku. „Myslím, že lidé umí štěstí vyjádřit i ji- nak než vypouštěním ho- řících lampionů, které už způsobily řadu požárů,“ řekl autor návrhu Rado- mír Nepil. Podal ho v sou- vislosti s požárem v zoo v německém Krefeldu. Skok pod metro Mezi stanicemi Smíchov- ské nádraží a Florenc na lince B nejezdilo včera me- tro. Kolem 19.30 spadl ve stanici Anděl do kolejiště člověk. Asi čtyřicetiletý muž srážku se soupravou nepřežil. Na místě zasaho- vali záchranáři, hasiči pražského dopravního podniku a policisté. ČTK Mariánský sloup se asi vrátí do centra města Z historie 30 Mariánský sloup vztyčili na Staroměstském náměstí 26. září 1650, vysvěcen byl o dva roky později. Sousoší z dílny Jana Jiřího Bendla mělo připomínat záchranu Prahy před Švédy v roce 1648, ale kritici v něm v následují- cích staletích viděli hlavně památník protireformačního katolicismu. 90. O návratu sloupu se diskutu- je od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpo- mínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo.

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

Znáte z TV Znáte z TV

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz PRAHA pátek 24. ledna 2020 04 D4 je jedinou tuzemskou dálni- cí, u níž už čtyři roky protizákonně stavějí autobusy. Jiné řešení zatím neexistuje. Z obcí jihozápadně od Prahy, jako je například Jíloviště, Tr- nová, Klínec či Řitka, směřují denně do hlavního města a zpět tisíce cestujících. Je- jich jedinou možností jsou v rámci hromadné dopravy příměstské autobusové spo- je, které je maximálně za pár desítek minut od zastávek u blízké dálnice D4 vozí na Smíchovské nádraží. Potíž je ale v tom, že ony zastávky již více než čtyři roky odporují legislativě. U dálnice totiž být podle zákona nesmějí. „Tehdy se z rychlostní silni- ce stala dálnice. Zastávky ale zůstaly na svých místech. Že jsou nebezpečné, tvrdím už deset let. Jenže dokud to byla rychlostní silnice, tak nad tím všichni mávli rukou. Au- tobusy odtud přitom vjíždí na dálnici velmi pomalu,“ říká pro deník Metro starosta obce Řitka Kamil Abbid. Pryč od dálnice Staronový problém ale mezi obyvateli obcí kolem D4 opět rezonuje. Před něko- lika týdny totiž skončil v okol- ních obcích dopravní sociolo- gický průzkum, jehož objed- navatelem bylo Ředitelství sil- nic a dálnic (ŘSD). Jeho tisko- vý odbor obhajoval průzkum tím, že má posloužit jako pod- klad pro technickou studii úprav stávajících zastávek. Tomu však nevěří starostka obce Klínec Markéta Polívko- vá. Bojí se totiž, že by její oby- vatelé mohli o zastávku přijít úplně. „Jsme si samozřejmě vědo- mi toho, že jsou tyto zastávky nebezpečné. Nevidíme ale dů- vod, proč za to mají naši obča- né platit svým komfortem cestování. ŘSD nám nyní vy- hrožuje tím, že zastávky zru- ší. Jiné řešení totiž zatím ne- vymyslelo,“ vysvětluje Polív- ková pro Metro a dodává, že některé závěry studie budou experti obcím prezentovat za pár dnů. „Jedno je jisté. Za- stávky nejde jen tak o pár me- trů posunout, aby se vyjíždě- lo bezpečněji. Naše historic- ké zástavba zasahuje až k její hraně,“ dodává Polívková. Posouvat bez zpožďování Úpravy dálnice, respektive zmiňovaných zastávek ne- jsou podle ŘSD zatím na pořa- du dne. Jeho tiskový odbor médiím potvrdil pouze to, že mají být kompletní výsledky oné studie oznámeny ještě le- tos. Deník Metro se proto ob- rátil na organizátora dopravy Ropid, jenž autobusové linky na dálnici provozuje. Ten by se změnám nebránil. Nesmě- ly by ale ohrozit cestující. „Za nás jednoznačně platí požadavek, aby měly součas- né autobusové linky směrem do Mníšku pod Brdy i nadále možnost zastavovat na úze- mí těchto obcí. Ale zároveň aby netrvala cesta mezi Pra- hou a Mníškem déle než do- sud. Jednak kvůli časové kon- kurenceschopnosti vůči indi- viduální dopravě, ale i kvůli finančním nárokům na pro- voz těchto linek,“ svěřil dení- ku Metro mluvčí Ropidu Filip Drápal, podle kterého se řeše- ní této problematiky na Ro- pid zatím nedostalo. Nebezpečná nutnost Situace je i po letech nezá- konnosti zastávek velmi para- doxní. Na jedné straně stojí cestující a organizátor dopra- vy, kteří nechtějí o zastávky přijít, na straně druhé riziko nehod, jež situace denně vy- tváří. Podle jízdních řádů to- tiž ve špičce vjíždí z nájezdů u zastávek autobusy na dálni- ci přibližně po deseti minu- tách. Zrušení zastávek se pro- to laikům může zdát jako nej- rychlejší možné řešení. „Situace se teď bude muset řešit v křeči, časovém presu a určitě dráž, než kdyby se problém řešil průběžně,“ uvá- dí starosta Řitky Abbid a říká, že je na celou věc vyvíjen vel- ký tlak. „Co se týká naší obce, navrhovali jsme, aby autobus z Mníšku nenajížděl kvůli ki- lometru a půl na dálnici a ra- ději projel naší obcí, kde by mohla být vybudována za- stávka. Jsou tu však starosto- vé, kteří tvrdí, že musí být za- stávky u dálnice zachovány. I oni mají pravdu,“ dodává. Náměstek primátora a před- seda dozorčí rady dopravní- ho podniku hlavního města (DPP) Adam Scheinherr plá- nuje navrhnout úpravy sta- nov DPP. V případě uzavírání obchodních smluv nad urči- tou hodnotu by podle něj představenstvo firmy mělo být povinné o tom předem in- formovat dozorčí radu a vede- ní hlavního města jakožto je- diného akcionáře podniku. Scheinherr to řekl v reakci na kritiku zadání zakázky na servis metra za 14,6 miliardy korun na 15 let. Zakázku DPP přidělil prostřednictvím tak- zvaného jednacího řízení bez uveřejnění, tedy bez veřejné soutěže, firmě Škoda Trans- portation. Zastupitelé ODS vy- zvali kvůli zakázce, která po- dle nich byla přidělena ne- transparentně, k odvolání ře- ditele DPP Petra Witowské- ho. Ten pochybení odmítl. Scheinherr uvedl, že po- dobnou zakázku již v minu- lém volebním období bez vět- šího rozruchu DPP přidělil u souprav metra Siemens. Ve- dení podniku podle něj postu- povalo podle zákona a na zá- kladě analýz a za svá rozhod- nutí nese trestněprávní odpo- vědnost, není proto důvod Witowského odvolávat. ČTK Nový klip Osmnáctiletá zpěvačka a kytaristka Tereza Balono- vá vydává nový singl s ná- zvem Neposloucháš, ke kterému nyní natočila také klip. Režisér Ondřej Kudyn ho nechal otevřený, aby si nakonec mohl každý dosa- dit svůj vlastní závěr. O na- táčení klipu mluví Balono- vá s úsměvem. Vzpomíná, jak se všichni ráno nasklá- dali do auta a od rána do večera jezdili a točili po celé Praze. „Panovala skvě- lá atmosféra a já doufám, že je to z videoklipu cítit,“ říká autorka. Kromě matu- rity bude Balonová praco- vat na písních debutového alba, které je naplánované na rok 2021. INSTAGRAM Větší část obyvatel středočeské obce je na řadu měsíců odříznu- ta od světa kvůli opravě mos- tu. Nezajíždějí sem autobusy. ● Místní jsou tak odkázáni na zastávku u dálnice. Ta je ale z nejzazšího konce obce vzdá- lena více než tři kilometry. ● Pokud by tedy byla hypotetic- ky zrušena zastávka u dálnice, ocitla by se obec téměř bez autobusového spojení. ● Zastávky u dálnice D4 jsou po- dle expertů nebezpečné hlav- ně proto, že by mohl být střet vyjíždějícího autobusu (asi 20 km/h) s rozjetým kamio- nem (až 130 km/h) v budouc- nu fatální. Za čtyři roky, kdy je z R4 dálnice, se však nic po- dobného nestalo. U Klínce zastávku posunout téměř nelze. 2x WIKIMEDIA COMMONS Ze zastávky Řitka, hlavní silnice je výjezd příliš krátký. FILIP JAROŠEVSKÝ filip.jarosevsky@metro.cz Dopravní podnik. Úprava zakázek? Mezi Prahou a Dobříší možná přestěhují zastávky do obcí Prokletá Řitka. Přijde o všechny zastávky?

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

FLEX-TEX O EK O -TEX L Á T E K S T Á L E J E D E ! BLÁZNIVÝ VÝPRODEJ N EP Ř EB ER N É M N O ŽSTVÍ KRÁSNÝCH LÁTEK S CERTIFIKÁTEM I PRO NAŠE NEJM ENŠÍ do 3let. NEPOLEVUJEM E! ROVNOU ZE SKLADU DENNĚ NOVÉ A NOVÉ KOUSKY! N O VÁ VLN A D EKO RAČ N ÍC H A PO TAH O VÝC H L Á T E K ! STÁLEPLNÉREGÁLY S N O V Ý M I Z I M N Í M I M A T E R I Á L Y . BUDEVÁSPŘECHÁZET ZRAK Z PO H LED U N A TEN TO Č ERN O BÍLÝ P R U Ž N Ý Ú P L E T. KOŽEŠINOVÁNÍ LUXUSNÍ KO ŽEŠINY VMNOHABARVÁCH APROVEDENÍCH! FLEX-TEX LÁSKA LÁTKY 99,- 99,- 89,- 79,- 69,- 59,- 49,- 39,- 29,- 199,- 169,- 139,- 99,- 59,- 19,- 29,- 29,- 99,- FLEX-TEX Jateční 31 P r a h a 7 Tel. 283 870 783 M ob. 721 443 662 .CZ Flex-tex Flex-tex Flex-tex U KO LEG Ů : 1699,- 999,- 699,- U KO LEG Ů : 1499,- 999,- 699,- INZERCE Máte rádi adrenalin? Pokud ano, tak lze již od zítřka dopo- ručit 10 metrů vysokou le- dovou stěnu, kterou po- stavili před Centrem Černý Most. Své le- dolezecké umění tu příští víkend 1. a 2. února představí také nej- l e p š í současná česká lezkyně Ane- ta Loužecká. Právě ta bude průvodkyní vysokohorské ex- pedice, která se uskuteční u ledové stěny. Ledolezení si zájemci budou moci po oba dny od 10 do 18 hodin vy- zkoušet zdarma a soutěžit o ceny. Na programu budou i horolezecké přednášky a soutěže. Největším láka- dlem bude sobotní návštěva lezce světové extratřídy Ada- ma Ondry, který bude hájit české barvy na olympijských hrách v Tokiu. Pro podpis, společnou fotku a setkání s ním se zájemci mohou vypravit 1. února na 15. hodinu. Ledová stěna bude v provozu od pondělí do pátku od 15.30 do 21.00, o ví- kendech od 9.00 do 21.00. Vy- zkoušet si lezení s mačkami a cepíny může kdokoli starší 12 let. Na výběr bude trasa pro úplné začátečníky i pro zdatnější lezce. Vybavení zá- jemcům zapůjčí na místě a o bezpečný průběh lezení se postarají kvalifikovaní in- struktoři. Z kapacitních důvo- dů je nutné si lezení předem rezervovat podle návodu na webových stránkách cen- tra. Cena za půlhodinu na stěně bude 80 Kč pro děti ve věku 12–18 let a 150 korun pro dospělé. ŠK Aneta Loužecká JAN ŠILPOCH Hudbou nabitá letní Praha Americké zpěvačky Patti Smithová (na snímku) a Alicia Keysová a britská skupina Tindersticks vystoupí v létě v Praze. Skladatelka, producentka a herečka Keysová se představí 25. června v O2 areně. Britští rockoví melancho- lici Tindersticks zahrají 16. července v Divadle Archa. Hu- debnice a aktivistka Patti Smithová s kapelou Patti Smith Group, v níž před lety působil i Čech Ivan Král, vystoupila v Praze v roce 2015. Ve Foru Karlín zahraje legendární umělkyně 21. července v komornější sestavě. Doprovodí ji Tony Shanahan na basu a klávesy, Seb Rochford na bicí a její syn Jackson Smith na kytaru. ČTK PROFIMEDIA.CZ Krátce Další dopravce ruší let do Prahy Letecká společnost Chi- na Eastern Airlines od března omezí o jeden spoj linku z Prahy do Šanghaje. V provozu zů- stanou čtyři spoje týdně. Ve středu zcela zrušila linku z Prahy do Pekin- gu čínská společnost Hainan Airlines. ČTK Krátce Jižní spojka Divadelní přehlídka Jižní spojka představí 1. až 16. února na scé- nách Disk, NoD, Ponec a ve Stavovském divadle inscenace Jihočeského divadla. ČTK Černý Most. Můžete si zkusit zalézt v ledu PRAHA pátek 24. ledna 2020 05

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz DOMOV pátek 24. ledna 2020 06 Dvojnásobný mi- nistr Karel Havlí- ček může oprášit morseovku. Někteří ministři a ministryně ve své nové kanceláři nestačí vybalit z aktovky ani rodin- nou fotku a už zase odcházejí. Jejich životnost se totiž v ně- kterých případech počítá na dny. Jak dlouho pobude v bu- dově resortu dopravy a záro- veň českého průmyslu a ob- chodu Karel Havlíček? Dopra- va je totiž jedno z nejriziko- vějších ministerstev. Právě tento resort bude mít už devatenáctého šéfa. Nikdo z ministrů (byli to výhradně muži) se sem opakovaně ne- vracel. Výhodou pro Havlíčka je, že budovy obou jeho minis- terstev jsou od sebe pěšky ne- celých 800 metrů (viz článek dole). V nadsázce řečeno – v případě nouze lze mezi nimi komunikovat třeba svě- telnou morseovkou. Jak jsou na tom další ministerstva? Od roku 1993 je rekordma- nem ve fluktuaci ministryň a ministrů resort spravedlnos- ti. Šéfů měl dohromady 21. Dvakrát tu byli uvedeni do funkce Marie Benešová a Jiří Pospíšil, dvakrát resort řídil dočasně a současně jako pre- miér i Vladimír Špidla. Nejméně času pobyla v pra- covně Taťána Malá. Kvůli afé- ře s plagiátorstvím tu seděla pouhé dva týdny. Nestabilní je i ministerstvo zdravotnictví. To mělo taky osmnáct ministryň a minist- rů a dva dočasné pověřené šéfy v mezidobích. Po sedm- nácti hlavách měla minister- stva kultury a obrany. Nejsta- bilnější bylo ministerstvo in- formatiky, ale jen proto, že fungovalo pouze v letech 2003 až 2007. V tomto ohledu jsou „nudná“ ministerstva práce a sociálních věcí a ze- mědělství. Ta měla 13, respek- tive 14 šéfových a šéfů. Rekordmankou co do níz- kého počtu strávených dnů v ministerském křesle se sta- la v roce 2012 na obraně Karo- lína Peake. Osm dnů. Sedm- náct dní pobyla na kultuře fil- mařka Helena Třeštíková. Na- opak nejdéle sloužícím minis- trem byl Pavel Dostál. Kultu- ru řídil až do své smrti v roce 2005 nepřetržitě sedm let, celkem uspěl ve čtyřech čes- kých vládách. Premiér Andrej Babiš uve- dl, že Havlíček bude řídit oba resorty do konce funkčního období vlády. Havlíček dnes střídá Vladimíra Kremlíka, který byl na dopravě od loň- ského dubna. Vaz mu srazila zakázka 401 milionů korun na vývoj a provoz portálu, přes který se měly prodávat elektronické dálniční znám- ky. Ačkoli ministerstva mají se svými šéfy problém, Babiš přišel s myšlenkou některé resorty sloučit. „Klidně by místo tří mohlo být jedno,“ řekl před pár dny. Nějaký čas se hovoří i o sloučení země- dělství a životního prostředí, kde se některé problematiky překrývají. PAVEL HRABICA Vicepremiér a dvojnásobný ministr Karel Havlíček má štěstí. Oba resorty, jimž ode dneška vládne, jsou od sebe vzdušnou čarou asi půl kilo- metru. Změřili jsme a prošli (i projeli) trasu, jak dlouho mu cesta mezi oběma budo- vami bude trvat. Jako nejrych- lejší varianta se ukázalo kolo. 753 metrů jsme projeli za 2 minuty a 30 vteřin (s čeká- ním na světlech na křižovat- ce 3 minuty a 2 vteřiny). Vý- hodou je, že část trasy vede po cyklostezce. Rychlou chů- zí nám to trvalo deset minut, klidnějším tempem to vychá- zí na 12 až 13 minut. Během chůze i jízdy na bicyklu se může ministr kochat uprave- ným parkem Lannova s dět- ským hřištěm. Autotrasu jsme zadali jen do mapy, po silnice to dělá 1,2 kilometru, a pokud je doprava klidnější, vychází to na tři minuty. PH Když šlápne ministr do pedálů, stačí mu 2,5 minuty. MAPY.CZ Jolanda V Děčíně se lidé včera rozloučili s legendární věšt- kyní a kartářkou Jolandou. Svérázná romská hvězda, která se v minulosti stala senzací na internetu i na televizních obrazovkách, zemřela po dlouhé a těžké nemoci minulý pátek. Pří- mo do smuteční síně měli novináři zakázaný vstup, rodina totiž chtěla pohřeb bez jejich asistence. Ještě před obřadem povolala na pomoc policii, která poslé- ze média vykázala i od vchodu na hřbitov. Jolan- da se proslavila mnohými hláškami jako třeba „vi- dím velký špatný“ a „hod- ně budeš někde“. MAFRA Hostem pořadu Tři Impulsy na tělo byl ministr průmyslu a obchodu a budoucí šéf re- sortu dopravy Karel Havlíček řekl, že nad prací tráví až 16 hodin denně, a když ne- spí, o svých povinnostech ne- ustále přemýšlí. Havlíček pro- to věří, že všechna minister- stva zvládne vést bez větších problémů: „Průmysl je re- sort, kterému jsem dal maxi- mum. Doprava je ale pro mě druhý srdeční resort, které- mu dám také maximum. Budu spravedlivý a šanci u mě budou mít všichni, kdo jsou schopní. Kdo nebude dobrý, tak z ministerstva ode- jde.“ Oběma resortům bude Havlíček šéfovat z jedné kan- celáře: „Zázemí mám v jedné z budov ministerstva průmys- lu a obchodu. Na minister- stvo dopravy ale budu průběž- ně chodit.“ Pořad Tři Impulsy na tělo po- slouchejte každý všední den v 8.20 na Rádiu Impuls. MET Citát Jsem člověk, který je zvyklý pracovat, praco- vat 16 hodin denně, a to i o víkendech. KAREL HAVLÍČEK ŠÉF MPO A MD První republika je horší 15 Zajímavé je srovnání délky působení ministrů a vlády současného Česka s první republikou. Ta na tom byla hůře. Prvorepublikové vlády vydržely v průměru jeden a čtvrt roku, za 20 let jich bylo 16. Nejstabilnější bylo ministerstvo zahraničí. V le- tech 1918 až 1938 mělo jen dva šéfy: Edvarda Beneše a Milana Hodžu. Samostatné Česko má za 27 let 15. vládu. Politikova trasa. Kolo je nej Krátce Domov ve Vejprtech někdo zapálil omylem Příčinou tragického po- žáru ve Vejprtech, při kterém zemřelo osm lidí, byla manipulace s otevřeným ohněm. Všechny oběti se při po- žáru udusily. Včera to řekla police, jež vylouči- la technickou závadu. Případ se vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti, pachateli hrozí až osm let. Lidé už posílají peníze do sbírky. Čeští a němečtí hasiči se včera dohodli na zlepše- ní spolupráce. ČTK Superministr. „Šanci mají všichni schopní“ Ministerstva jsou náročná na řízení, přesto je vede jeden šéf

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

9

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz DOMOV pátek 24. ledna 2020 08 Hamáček požádal o zdrženlivost. Manželství místopředsedy vlády, ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka končí. „Ano, mohu potvrdit, že jsme společně s manželkou požá- dali o rozvod,“ řekl iDNES.cz politik. S manželkou Kami- lou má dva nezletilé syny, Lukáše a Matyáše. Na všem jsou rozvádějící se manželé domluveni, ale do soudu to Hamáček nechce komento- vat. A kvůli dětem požádal o zdrženlivost. Za rozvodem může stát časová vytíženost, která vrcholnou politiku pro- vází. Hamáček je další, které- mu se během kariéry manžel- ství rozpadá. V roce 2007 na- příklad přiznal problémy s manželkou tehdejší šéf ODS Mirek Topolánek. Později vy- šlo najevo, že žije s místo- předsedkyní Sněmovny Lucií Talmanovou. Velkou pozor- nost veřejnosti vyvolal roz- vod dalšího předsedy ODS a premiéra Petra Nečase. Ten si po aféře Nagyová v roce 2013 vzal šéfku svého kabine- tu Janu Nagyovou. Nejvíce se propíral rozpad manželství exšéfa ČSSD Jiří- ho Paroubka. Od své ženy Zuzany odešel k mladší Petře. Ta o Jiřím tvrdila, že má sexy mozek. V roce 2017 ale přišla rána – i oni se rozvedli a je- jich rozvodové stání, při kte- rém se před zraky veřejnosti „pere špinavé prádlo“, dosud pokračuje. iDNES.cz Jan Hamáček MAFRA Víkend bude důležitý pro bu- doucnost dvou menších stran. Zelení a lidovci si zítra volí nové vedení. Obě strany řeší trochu jiný problém. Strana zelených není ve vládě už de- set let a chce napnout síly smě- rem k mladým voličům, lidov- ci se zase chtějí odpoutat od pětiprocentní hranice, která je hranicí mezi úspěchem a de- baklem. Do čela Zelených chtějí protřelí komunální poli- tici a také 26letá aktivistka Anna Gümplová, která by ráda zaujala naštvanou mla- dou generaci voličů. Tématem Zelených je příprava Česka na klimatické změny. Po deseti měsících do vedení KDU-ČSL nastoupí nový šéf, současný -– Marek Výborný – odchází kvů- li rodinné situaci. Po smrti manželky zůstal s dětmi sám. V minulosti řekl, že je přede- vším rodič, až pak politik. ČTK Zima je pro lyžaře a vlekaře mizerná Sezona pro lyžařské areály v Libereckém kraji je zatím podprůměrná až průměrná, ale podmínky jsou nyní asi nejlepší za zimu. Mrazy v minulých dnech umožnily výrobu umě- lého sněhu, přírodního připadlo do několika centimetrů. Ve střediscích leží až 70 centi- metrů sněhu. Snímek byl pořízen včera v lyžařském areálu Severák v Bedřichově. 2x ČTK inzerce TÝDENÍK právě v prodeji A navíc v čísle: • Návrat starých nemocí: další hrozba po spalničkách? Záškrt a černý kašel • Miloš Vávra: neznámý život herce drsňáka, potomka slavného rodu • Sociolog Prokop: jak se mění v Česku chudoba? A do které ze šesti společenských tříd patříte? Mýty o první republice Aneb Jak to bylo doopravdy… PETRA ČERNOCKÁ PRÁVĚ VYCHÁZÍ každý pátek ZDARMA TÝDENÍK „Že je mi 70? Asi vypadám mladší, ale to číslo se mi stejně nelíbí.“ Předseda ČSSD se po 13 letech rozvádí Noví šéfové. Zelení a lidovci o víkendu volí

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz SVĚT pátek 24. ledna 2020 09 Lidé v jedenáctimilionovém čínském Wu-chanu, který úřady uzavřely ve snaze zasta- vit šíření nového koronaviru, vykoupili obchody a stáhli se do svých domovů. Do pátého největšího města Číny, jež je považováno za ohnisko náka- zy, nejezdí linkové autobusy ani trajekty. Podle českého ministra za- hraničí Tomáše Petříčka uváz- li ve městě i dva čeští studen- ti. Na Twitteru uvedl, že jsou v pořádku a úřad je s nimi v kontaktu. Čínské ministerstvo dopra- vy včera vyzvalo dopravce, aby autobusům mířícím do Wu-chanu nařídili vrátit se zpět do místa, odkud vyjely. Spoje, které měly do tohoto města zajíždět, se mu mají vy- hýbat. Ve městě nefunguje MHD, lidé z něj nemohou od- cestovat vlakem ani leta- dlem. Letecká doprava do města ještě zcela přerušena nebyla, ale některé společnos- ti lety odřekly. Lidé vykoupili jídlo, z léká- ren ochranné roušky a moto- risté obklopili benzinové pumpy, protože kolují zprá- vy, že zásoby docházejí. Na ulicích je jen málo chodců a mnoho rodin zrušilo pláno- vané návštěvy související s oslavami lunárního Nového roku, který připadá na zítřek. Jeden z místních obyvatel uvedl, že má pocit, jako by přišel konec světa. Ruší se di- vadelní představení, výstavy a akce, při nichž se shromaž- ďují lidé. Podobná opatření jako Wu-chan přijala i další okolní města. Také je lidé ne- mají opouštět, pokud to není nezbytně nutné. Státní média o opatřeních ve městě informují tak, že jeho obyvatelé vedou boj pro dobro země. Lidé jsou ale k oficiálním zprávám nedůvě- řiví, neboť vláda v uplynu- lých týdnech tvrdila, že virus není vážný a že se dá zvlád- nout. ČTK a MET Funkce nefunkce, bratislavská poli- cie zasáhla, jak měla. Slovenská policie ve středu vpodvečer zadržela v centru Bratislavy ministra životního prostředí Lászla Sólymose z menší vládní strany Most-Híd a jeho bratra, proto- že se chovali agresivně v čín- ské restauraci. Policie včera uvedla, že zadržené muže později propustila a že v pří- padu zahájila trestní stíhání. Portál týdeníku Plus 7 dní s odvoláním na svědkyni inci- dentu napsal, že dvojice po obsluze restaurace házela pe- níze, ministrův společník jed- noho z Asijců napadl a Sóly- mos mu pak dal facku. Vykři- koval, že mu umírá matka. Podle listu Sme se ministr a jeho bratr pohádali s perso- nálem restaurace a poté, co z ní byli vykázáni, ministrův bratr kopl do prosklených dveří a rozbil je. Když na mís- to dorazila policie, Sólymos podle médií opakoval, že je ministr. Policie potvrdila, že dvoji- ce zadržených mužů slovně i fyzicky napadla personál re- staurace a že jeden z její za- městnanců byl převezen k ošetření do nemocnice. Způ- sobenou škodu na poniče- ných dveřích restaurace vyčís- lila na asi 1000 eur (zhruba 25 tisíc korun). Policie zveřejnila pouze ini- ciály zadržených, které se shodují s iniciálami ministra. Případ vyšetřuje pro podezře- ní z výtržnictví a z poškozová- ní cizí věci. Sólymos je troj- kou na kandidátní listině stra- ny Most-Híd do únorových vo- leb. Premiér Peter Pellegrini ministra vybídl, aby se omlu- vil. Ten ale včera oznámil, že podá demisi. ČTK László Sólymos byl ministrem od 23. března 2016. PROFIMEDIA.CZ Američané zahynuli Při zřícení letounu C-130 Hercules, který hasil lesní požáry v Austrálii, zahynu- li všichni tři členové posád- ky. Podle agentury AP šlo o Američany, kteří v boji s plameny pomáhali aus- tralským hasičům. Letadlo havarovalo ve státě Nový Jižní Wales v oblasti Snowy Monaro. AP Hlídky ve Wu-chanu AP Ukrajinský prezident Volody- myr Zelenskyj a další členové vládní delegace se vzdali svých rezervovaných míst na včerejší vzpomínkové akci na počest obětí holokaustu a přenechali je lidem, kteří jej přežili. Vzpomínka se uskutečnila u příležitosti 75. výročí osvobození nacis- tického vyhlazovacího tábo- ra v Osvětimi. Piety v jeruzalémském pa- mátníku Jad Vašem se zúčast- nili světoví státníci včetně ně- meckého prezidenta Fran- ka-Waltera Steinmeiera nebo ruského prezidenta Vladimi- ra Putina. Přeživším ale bylo podle izraelských médií urče- no jen třicet z celkových osmi set míst. Podle listu Times of Israel vzbudil fakt, že na pietní akci byla přisouzena přeživším pouze nepatrná část rezervo- vaných míst, mezi pamětní- ky rozhořčení. Své místo se proto rozhodl obětem přene- chat i izraelský ministr pro záležitosti Jeruzaléma a pro životní prostředí Zeev Elkin. Zároveň vyzval své kolegy, aby udělali totéž. ČTK Číslo dne 30 Tolik obchodů ve Francii uza- vře prodejce oděvů C&A. Fir- ma to zdůvodnila poklesem tržeb. Řetězec už loni zavřel 14 obchodů. Společnost C&A, jejíž název tvoří počáteční pís- mena jmen bratrů Clemense a Augusta Brenninkmeijero- vých, je už šest generací ro- dinným podnikem. Wu-chan. Vykoupili obchody Zelenskyj. Nechal místo přeživším Krátce Dostala trest za „nahoře bez“ Američanka Tilli Bucha- nanová chodila před ne- vlastními dětmi nahoře bez, za což jí nyní hrozí vězení a zápis do regist- ru sexuálních delikven- tů na deset let. Proti ob- viněním se žena ohradi- la u soudu, kde ale podle televize Fox News ne- uspěla. Soudkyně v pro- cesu v americkém státě Utah uplatnila zákon proti obscénnosti, který chrání děti před nemrav- ným chováním dospě- lých. Školní autobusy havarovaly Při nehodě školního au- tobusu v Německu včera zahynuly dvě děti, dal- ších 20 školáků a řidič utrpěli zranění. Havárie se stala v Durynsku u Ei- senachu. Autobus, v němž jelo více než dva- cet žáků, sjel ze zledova- tělé silnice do příkopu. Další nehoda školního autobusu se stala v Ba- vorsku. Zde se lehce až středně těžce zranilo de- vět školáků. ČTK Ministra sebrala policie, s bratrem byli agresivní

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz TÉMA pátek 24. ledna 2020 10 Pánských holičství alias barber shopů vzniká v Praze pomalu více než kaváren. Sídlí i na zvláštních místech. Kousek od břehu Vltavy, na rozhraní městských částí Po- dolí a Braník, vyrostlo před zhruba rokem moderní pán- ské holičství. Barber shop na- šel svůj domov na místě s vel- mi pohnutou historií. Sídlí totiž hned vedle domku, ve kterém ještě před dvaadvace- ti lety bydlel devítiletý kluči- na Jan Nejedlý. Tomu se pře- zdívá nejdéle hledaný chla- pec v Česku. Beze stopy totiž zmizel již v roce 1998. „Že sídlíme na místě s tako- vou historií, jsem se dozvě- děl až od zákazníka. Později mi to říkal druhý, třetí a tak to šlo dál. Předtím jsem o tom neměl vůbec páru,“ říká pro deník Metro majitel BRO’s Barbershop Lukáš Sa- lachna. Jeho podnik si podle něj za- kládá především na tom, že své služby nijak složitě ne- komplikuje, jako to dělají ně- kteří konkurenti. Nedílnou součástí návštěv některých sa- lonů totiž bývají nejrůznější masáže, opalování chlupů či peelingové masky. „Nabízíme střih za 650 korun a střih s úpravou vousů za 850. Jinak je to u nás stejné jako všude jinde,“ dodává Salachna. Dům v sousedství se podle webu ministerstva průmyslu a obchodu dosud nachází v majetku rodiny Nejedlých. Sestřih v historickém centru Barber shopů začíná být v hlavním městě jako naseto. Není proto divu, že se některé nacházejí na poměrně neob- vyklých místech s ještě zvláštnějším geniem loci. V centru metropole je jich hned několik v historických budovách a pasážích, kde se takříkajíc psaly dějiny. Mezi nimi lze jmenovat Thomas’s Barber shop v Pasáži Černá růže či v Navrátilově ulici kousek od bývalého Dobytčí- ho trhu, dnes Karlova náměs- tí. Několik kroků od Národní- ho muzea, v Opletalově uli- ci, sídlí salon Toniandguy za- měřující se i na zahraniční klientelu. Suché oholení v nákupáku Na okrajích metropole je si- tuace zcela opačná. Příkla- dem budiž unikát v podobě holičství s názvem Original Barber Point. Ten se nachází v obchodním centru Černý Most, které bylo do nynější po- doby dobudováno teprve před sedmi lety. „Jde o barber shop v nejno- věji postavené budově v Pra- ze. Při holení zde můžete střešními okny pozorovat ob- lohu. To jsem v žádném ji- ném barber shopu v hlavním městě nezažil,“ svěřil deníku Metro jeden z pravidelných zákazníků. Holičství sídlí v prostorách zmíněného obchodního cen- tra na neobvyklém místě i proto, že v nákupní pasáži kolem něj prochází lidé z obou stran. Podle zjištění deníku Metro ale přineslo unikátní místo také unikátní problém. Místní holiči se tu musí při práci obejít bez pří- vodu vody. Ta sem podle zá- stupců holičství, se kterými jsem dříve komunikoval, sice zavedena je, ale co chy- bí, je kanalizace. Na problém deník Metro upozorňoval před dvěma a půl rokem. Do- dnes nedošlo k nápravě. „Ho- ličství v obchodních cen- trech opravdu mají hodně da- leko do klasických barber shopů,“ napsal na Faceboo- ku Metra čtenář Marťas Somr. Holičství v diplomatické čtvrti V klasickém moderním bar- ber shopu vám běžně obsluha nabízí kávu, sklenici vody či panáka něčeho ostřejšího. Ob- vykle jde o skotskou whisky, ale výjimečně narazíte i na tu irskou. Trochu jiný barber shop se v tomto směru nachá- zí v diplomatické čtvrti Prahy 6, nedaleko Pražského hradu. Moderní pánské holičství s ná- zvem Diplomat se totiž, jak už jeho název prozrazuje, na- chází přímo ve stejnojmen- ném hotelu. „Díky prostředí hotelu Di- plomat se můžete těšit na kompletní barový servis z ho- telové restaurace,“ lákají k ná- vštěvě zaměstnanci holičství. Díky zázemí hotelu zde navíc dotyčný, pokud si skleničku alkoholu odpustí, může zdar- ma zaparkovat přímo v areá- lu hotelu. „Řada historických staveb, jimiž je Praha proslu- lá, je od hotelu v docházkové vzdálenosti,“ uvádějí. Barber shop pro celebrity Samostatnou kapitolou jsou taková holičství, kde utváří jejich legendu nejen historie míst, kde se nacháze- jí, ale také samotní zákazníci. Eddie’s Barber sídlící v Korun- ní ulici na Vinohradech je na- příklad známé tím, že sem chodí i známé televizní osob- nosti. Přesto nejde o žádnou snobárnu. Podobnou pověst má také luxusní pánské holič- ství Laky Royal se sídlem ve Vodičkově ulici. To proslulo také tím, že se zde nechává stříhat a holit raper Patrik Vr- bovský alias Rytmus. FILIP JAROŠEVSKÝ filip.jarosevsky@metro.cz BRO’s barbershop sídlí v budově, u níž parkuje auto. METRO Stánek v nákupním centru na Čerňáku 2x ORIGINAL BARBER POINT Kolem holičství v pasáži mohou lidé chodit z obou stran. Zeptali jsme se Deník Metro se ptal na Face- booku svých čtenářů, zda zna- jí moderní pánská holičství, která sídlí na neobvyklých místech. Do diskuse se zapoji- li jejich návštěvníci i vtipálci. ● Mezi nejneobvyklejšími mís- ty, která čtenáři uváděli, figu- ruje například kulečníková herna, bývalá fara či pánský klub. Čtenář David Rojík žer- tem považuje za neobvyklé místo druhé největší české město – Brno. Trend barber shopů Barber shop, to je čistě pán- ský prostor, kde si (někdy i v rámci značně košatého ri- tuálu) necháte upravit vlasy či vousy odborníky specializo- vanými na pánské střihy. Zá- kazník se většinou musí ob- jednat dopředu. ● Masové rozšíření moder- ních pánských holičství způ- sobilo nejen v hlavním měs- tě zvýšenou mužskou oblibu upravených kratších a střed- ně dlouhých plnovousů. V současnosti je tento trend na mírném ústupu. ● Kvalitní barber shopy jsou i na Moravě. V Brně mají na- příklad Local Barber Shop ve Smetanově ulici či Kentaur v Marešově. Kreativně se po- stavili ke svému holičství v Českých Budějovicích. Dali mu název Wous. Holí všude. U domu ztraceného chlapce, v nákupáku i v pasáži

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz RECEPTY pátek 24. ledna 2020 11 I takovou klasiku, jako jsou bábovky, můžeme vylepšit a ozvláštnit. Stačí přidat třeba marcipán, cuketu nebo do těsta přilít trochu rumu. Marcipánová bábovka Potřebujeme: 5 vajec, 100 g hladké mouky, 100 g marcipánu, 250 g másla, 100 g moučkového cukru, 70 g solamylu, balíček vanil- kového cukru, 7 g prášku do pečiva, polévkovou lžíci ka- kaa, pro lepší chuť můžeme přilít také 50 ml ovocného li- kéru amaretto. Postup: Z bílků vyšleháme sníh a přidáme dvě třetiny cukru. Do změklého másla vmícháme zbytek cukru, na- strouhaný marcipán, vanilko- vý cukr a vše vyšleháme do pěny. Poté zapracujeme žlout- ky. Mouku, prášek do pečiva, solamyl přidáme do máslové hmoty a přilijeme trochu amaretta. Opatrně vmíchá- me i ušlehaný sníh. Formu na bábovku vytřeme tukem, vy- sypeme a naplníme půlkou těsta. Do druhé půlky těsta vmícháme kakao a zbytek li- kéru. Přilijeme do formy a nejlépe nožem promíchá- me, aby se vytvořily barevné pruhy, a nikoli jednolitá šedi- vá hmota. V troubě pečeme na 180 °C asi 45 minut. 5PLUS2 „Opilá“ bábovka Potřebujeme: vrchovatou hrst rozinek, 100 ml tuzemá- ku, 1 hrnek krupicového cuk- ru, 1 sáček vanilkového cuk- ru, 4 vejce, špetku soli, 2/3 hrnku mléka, 1/2 hrnku oleje, 200 g zakysané smeta- ny, 2 hrnky polohrubé mou- ky, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce kakaa, máslo a hrubou mou- ku na vymazání a vysypání formy, moučkový cukr. Postup: Rozinky nasype- me do misky a zalijeme tuze- mákem. Necháme odležet přes noc. Pak je scedíme a tu- zemák si dáme stranou – po- užijeme ho do těsta. Oba cuk- ry utřeme se žloutky, přidá- me špetku soli a postupně za- šleháme mléko, olej, zakysa- nou smetanu a tuzemák. Poté přidáme mouku promí- chanou s práškem do pečiva a důkladně promícháme. For- mu vymažeme máslem a vy- sypeme hrubou moukou. Na- lijeme do ní asi polovinu těs- ta. Do druhé poloviny zapra- cujeme kakao a nalijeme ji také do formy. Pečeme v pře- dehřáté troubě na 180 °C asi hodinu. Před vyjmutím vy- zkoušíme špejlí, zda je bábov- ka dobře propečená. Nechá- me ji chvilku stát ve formě a pak ji opatrně vyklopíme. Počkáme, až zcela vychladne, a pak ji bohatě poprášíme moučkovým cukrem. iDNES.cz Cuketové minibábovky s mákem Na šest minibábovek po- třebujeme - těsto: 200 g oloupané cukety, 2 vejce, 100 g mandlové mouky, 75 g mletého máku, 40 g cukru, 5 g prášku do pečiva. Krém: 40 g krémového smetanového sýra (například Goldessa, Philadelphia), 40 g másla, 10 g cukru, půl vanil- kového lusku. Postup: Oloupanou cuketu nakrájíme na kostky a rozmi- xujeme je dohladka s vejci a cukrem (nebo jiným sladi- dlem). Smícháme mandlovou mouku, rozemletý mák a prá- šek na pečení. Sypké surovi- ny přidáme do cuketové smě- si a jemně ručně vypracuje- me v řídké těsto. Tím naplní- me formy na minibábovky (nebo muffiny) a dáme je péct na 25 až 30 minut do trouby předem vyhřáté na 180 °C. Zatímco se bábovičky pečou, připravíme si krém. Rozměklé máslo smícháme s krémovým sýrem, sladi- dlem a zrníčky z vanilkového lusku. Krém dáme vychladit. Upečené a vychladlé minibá- bovky vyjmeme z formiček a ozdobíme krémem. LUCIE GRUSOVÁ, LIDOVKY.CZ Cuketové minibábovky s mákem LUCIE GRUSOVÁ inzerce Bábovkové speciality

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz VÍKEND pátek 24. ledna 2020 12 Bulharsko, Řecko, Egypt, Tunisko, Tu- recko. To jsou jen namátkou destina- ce, kde už mají češ- tí zákazníci zaplace- né pobyty. First mo- ment vzali útokem. Peněz je mezi lidmi hodně, chtějí si za ně užít. To vám po- vědí v každé cestovce. V tele- vizi teď běží jedna reklama na first minute za druhou. Je to ale jen vyvrcholení již běží- cích nákupů. „V porovnání s loňskem je zájem vyšší o sedmdesát pro- cent,“ pochvaluje si Petr Kost- ka, obchodní ředitel Exim Tours. Momentálně letí Egypt, následuje Tunisko, Tu- recko a Řecko. „Lidé nakupu- jí zájezdy už od podzimu, stá- le častěji registrujeme, že si pobyty kupují přátelé i víc ro- din najednou, chtějí pokoje vedle sebe,“ řekl deníku Met- ro Kostka. Exim Tours podle Kostky vyprodal už přes tři- cet procent letních dovole- ných. Také v CK Fischer registrují větším zájem o first minute. „Letos je asi o deset procent vyšší než loni, dovolenou si koupily desetitisíce klientů. První zájezdy na léto se ale za- čaly prodávat ještě během let- ních měsíců roku loňského,“ říká Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer. Podle něho začíná- me kopírovat německý mo- del nákupů. Naši západní sou- sedé si dovolenou totiž poři- zují s výrazným časovým předstihem. Češi zjišťují, že se pozdním nákupem připra- vují o lepší hotely, lépe orien- tované pokoje i zajímavější destinace. Na špici zájmu je podle Bezděka Turecko, ná- sleduje Mallorca, Rhodos a Kréta. „Mezi klienty převa- žují rodiny s dětmi, využívají nejrůznější slevy na pobyt i le- tenky,“ doplňuje Bezděk. Spokojení s prodeji jsou i v cestovní kanceláři Blue Style, kde vyskočily prodeje ve first minute o 20 procent. „Z pohledu destinací eviduje- me zvýšený zájem o všechny letní regiony, které máme v nabídce,“ uvedla Jana On- drejechová, mluvčí Blue Sty- le. „Na letošní rok si klienti nejvíce kupují zájezdy do Řec- ka, Egypta, Tuniska, Turecka a také Bulharska. Zvýšený zá- jem vidíme i v případě Itálie a Spojených arabských emirá- tů,“ uvádí Ondrejechová. O deset procent v porovná- ní s loňskými „předčasnými“ nákupy dovolených si polep- šila také cestovní agentura In- via, která se zabývá prodejem zájezdů jiných cestovních kanceláří a specializuje se na prodej přes internet. Zájem je především o dražší pobyty. „Přes čtyřicet procent všech prodejů, pokud jde o katego- rie hotelů, představují ty čtyřhvězdičkové,“ uvedla pro deník Metro Andrea Řezníč- ková, mluvčí Invie. Zájem o luxus dokládají také statistiky cestovní kance- láře Fischer. „Klienti vyžadují na dovolené kvalitní služ- by, nejčastěji proto volí čtyř- a pětihvězdičkové hotely,“ říká Jan Bezděk. PAVEL HRABICA KOMERČNÍ SDĚLENÍ Rákosův pavilon, to nejsou jen tropy! Je libo nádherně zbarveného, společenského papouška? Za kognou dlouho- zobým dovnitř rozhodně ne- musíte. Domovinou tohoto otužilce je totiž západní pod- hůří Chilských And; žije v nadmořské výšce nad 2000 metrů, takže ani teplota minus dvacet stupňů Celsia pro něj není žádná zima. Sledovat papouška v Jando- vě voliéře na konci Rákosova pavilonu může být navíc opravdu zábavné. Nápadně dlouhým zobákem nejen louská semena, ale také lec- cos vyrývá z půdy nebo dobý- vá ze škvír. Fotograf ho mož- ná zachytil právě v okamži- ku, kdy vyhlížel, co dobrého by svým všetečným zobá- kem ukořistil. Češi začínají dovolenou nakupovat po německu Otužilý papoušek Autor fotografie Petr Hamerník Zoo Praha www.kosmas.cz Co říkáme o jednorožci, který se neumí chovat? Že je nevycválaný. Mirka se nemůže dočkat, až se vrátí na Jednorožčí školu. Právě začíná druhé pololetí a Mirka si je jistá, že rozhodně bude stejně báječné jako to první. Její jednorožec Dejv však není tak elegantní a třpytivý jako ostatní jednorožci: má nadváhu, krátké nožky a hřívu pichlavou jako sláma, která mu z hlavy trčí do všech stran. Je také trochu neukázněný. A líný. A nenasytný. Ale je to JEJÍ jednorožec. Je vlastně ten nejlepší jednorožec, jakého si mohla přát. Nikdo Mirku nedokáže rozesmát tak jako Dejv. Je zkrátka svůj a nic si z toho nedělá. Na Jednorožčí škole se v tomto pololetí koná Sportovní den a na vítězný tým čeká super nablýskaná medaile a magická duhová výzva. Jenže Dejv není vůbec žádný sportovec. Pip Bird TIP NA DOBRÉ ČTENÍ není tak elegantní a třpytivý jako ostatní jednorožci: má nadváhu, krátké nožky a hřívu pichlavou jako sláma, která mu z hlavy trčí do všech TIP NA DOBRÉ Druý díl oblíbené knížky pro děti Nejzlobivější jednorožec NEJZLOBIVĚJŠÍ JEDNOROŽEC NA SPORTOVNÍM DNI Krátce Ledová Praha zlevní muzea O pololetních prázdni- nách na přelomu ledna a února budou moct děti v Praze opět navštívit mnoho památek a mu- zeí za zvýhodněné vstup- né. Umožní jim to akce Pionýra a Nadace Dětem 3. tisíciletí s názvem Le- dová Praha. Se zvláštní kartou, kterou bude Pio- nýr zdarma rozdávat příští týden, se děti do- stanou se slevou či zdar- ma do více než 40 muzeí a dalších institucí. Karty mohou získat rodiny s dětmi, oddíly i školy v sídle Pionýra na Seno- vážném náměstí. ČTK Zažijte Japonský den v Lucerně V rámci Festivalu japon- ského filmu a kultury Eigasai proběhne zítra v Lucerně Japonský den, kde se zájemci mohou seznámit s kaligrafií, origami, hrou šógi nebo s oblékáním do kimon. Živé umění na jevišti bu- dou reprezentovat diva- delní komedie kjógen a bubny taiko. Vstup je zdarma. MET Co rok, to vyšší útrata 23 Tolik tisíc korun průměrně utratila jedna česká rodina v loňském roce za zahraniční dovolenou. Bylo to o přibliž- ně dva tisíce víc než rok před- tím. Do nákladů na letní do- volenou jsou započítány také položky, které si Češi pořizují speciálně kvůli ní. Jedná se především o opalovací kré- my, oblečení a léky. Průměr- ná cena letenek se naopak loni příliš nezměnila. Citát Nyní, během ledna, při- chází vrchol, kdy si let- ní zájezd pořídí vůbec nejvíc klientů z celého roku. JAN BEZDĚK, CK FISCHER

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

15

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz SERVIS pátek 24. ledna 2020 14 4/8 °C 1/5 °C 0/4 °C -1/3 °C PONDĚLÍ NEDĚLE ZÍTRA DNES Počasí „Přispějte chudému pocestnému.“ KAREL NEPOVÍM Facebook Teplotní rekordy: -21,2 °C (1942) 13,8 °C (1834) Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz.Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha Napište svou bublinu a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2020 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. START START cíl ČT1 ČT2 Nova Óčko Prima 16.35 Příběhy slavných... Jiřina Třebická 17.30 AZ-kvíz 18.00 Události v regionech 18.25 Kde domov můj? 19.00 Události 19.57 Branky, body, vteřiny 20.10 Poldové a nemluvně (3/13) Komediální seriál (ČR, 2020) 21.05 13. komnata Kateřiny Marie Fialové 21.35 Všechnopárty 22.25 Semafor „60“ 23.50 Kriminalista 00.50 AZ-kvíz 01.15 Objektiv 01.45 Banánové rybičky 02.20 Dobré ráno 04.55 Hobby naší doby 16.55 Štíty království českého (2/10) 17.25 Titáni hlubin (1/3) 18.15 Vůně albánské kuchyně s M. Donutilem (3/7) 18.45 Večerníček 18.55 Jak cestoval Franz Kafka 19.05 Příběhy moderní medicíny 19.25 Vzduch je naše moře (3/30) 19.40 Postřehy odjinud 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00 Zázračná planeta: Dynastie (3/5) 21.00 Jméno růže (3/8) 21.50 Hříšná duše II (5, 6/8) 23.15 Chata v horách 00.50 Mistři stavitelé 15.55 Dr. House II (1) 17.00 Odpolední Televizní no- viny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3815) Seriál (ČR, 2020) 19.30 Televizní noviny, Spor- tovní noviny, Počasí 20.20 Harry Potter a relikvie smrti (1) Fantasy (USA/VB, 2010) 23.05 40 let panic Romant. komedie (USA, 2005) 01.40 Mentalista II (21) 02.30 Krok za krokem VII (5) 03.05 Co na to Češi 03.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (623) 04.45 Novashopping 15.50 Námořní vyšetřovací služba III (5) 16.45 Odpolední zprávy 16.55 Policie v akci 17.50 Prostřeno! 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Máme rádi Česko 21.55 Zabijákův osobní strážce Akční komedie (USA, 2017) 00.05 Policie v akci 01.00 Walker, Texas Ranger III (23) Akční seriál (USA, 1994) 02.05 Námořní vyšetřovací služba III (5) 03.00 Jake a Tlusťoch II (9) 03.55 Prostřeno! 14.00 Óčko news 14.05 Óčko trendy 14.30 Top 3 Óčko Chart 14.45 Óčko hity 15.00 Óčko news 15.05 Óčko hity 15.30 Smash! 17.00 Óčko news 17.05 Novinky 18.00 Cinema news 18.05 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 Óčko hity 20.30 Cinema news 20.35 Óčko hity 21.00 CZ & SK 22.00 Party ride 1.00 Óčko flirt NAPADÁ VÁS VTIPNÝ POPISEK? Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/ denikmetro FOTO: 2x AP Luštěnka Sudoku TV tipy

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz SERVIS pátek 24. ledna 2020 15 Žanetka Štiková Spíš mi chybí sníh. Dodával krásnou atmosféru. Anketa Chybí vám kruté mrazy? Martin Irein Ani v nejmenším. Ty patří na Sibiř nebo do Kanady. Daniel Šebek Ne. Ale když vymrznu, naložím se do horké vany. V redakci Metra žijeme více než jen novinami. Třeba kolega Pavel působí v učitelském sboru Vyšší odborné školy publicistiky, kde se snaží „aby vstali noví bojovníci“. Jak to jde studentům od ruky, můžete posoudit na webu Generace 20. Tam Pavla vyzpovídala redaktorka Eliška Havlíčková, která nás předtím v Metru navštívila. @mojemetro VLÁDNÍ POČTY Pátá důchodová komise za posledních patnáct let a důchodo- vá reforma v nedohlednu? Premiér vlastně ani neví, co je to důchodová reforma, ministryně práce a sociálních věcí ráda dává, ale neví, kde brát, a ministryně financí neumí počítat. To netvrdím já, ale to jsou výroky dvou šéfů koaličních stran, kterými před kamerou televize Prima v nedělní Partii postup- ně proti sobě stříleli. Startoval premiér Andrej Babiš za hnutí ANO: „Já nevím, co to je důchodová reforma, já říkám, že my budeme navyšovat dů- chody.“ Pak si ještě přisadil, když o sociálnědemokratické ministryni Janě Maláčové dodal: „Paní ministryně přišla ze státní správy, tak ona samozřejmě, co se týká nějakých praktických zkuše- ností, jak běhají peníze, nemá zkušenosti. Takže ona na té příjmové strán- ce si to ani asi neumí moc představit a na té výdajo- vé v podstatě přichází stá- le s těmi návrhy.“ ANO totiž nesouhlasí s ná- vrhem Jany Maláčové, po- dle propočtu hnutí by si pohoršila většina důchodců. Na to šéf ČSSD Jan Hamáček zahájil protiútok a o ministryni financí za hnutí ANO Aleně Schillerové prohlásil: „Tak hnutí ANO, teda paní ministryně řekla, že to bude stát o 300 miliard víc a 96 procent důchodců si polepší. Tak to je matematický ne- smysl. Pokud něco stojí o 300 miliard víc, tak není možné, aby všichni měli míň. To je blbost. A to myslím, že si uvědo- muje i paní ministryně financí.“ Co přijde dál? Budeme svědky další hádky ministryň v pří- mém přenosu? A jak vše vidí šéfka státní kasy, ministryně Ale- na Schillerová? Bude hostem nedělní Partie, těším se na vás v neděli v jedenáct hodin na Primě. Citát Pokud něco stojí o 300 miliard víc, tak není možné, aby všichni měli míň. Dopisy a vzkazy Řešení sudoku TEREZIE TOMÁNKOVÁ MODERÁTORKA PARTIE NA PRIMĚ Proč máme nemluvná batolata? Mnoho dětí nesprávně mluví. A bohužel přibývá dětí majících opožděný vývoj řeči. Podle mě je to v prvé řadě odrazem hek- tické a mnohdy stresující reality. Je celá řada matek, které místo hovoru se svým batoletem dají před- nost mobilu či sluchát- kům na uších. Je to rov- něž odraz společenského vývoje. Mnoho matek by si však rádo s dětmi poví- dalo, ale stačí se podívat na jejich běžný den. Po ná- vratu ze zaměstnání a vy- zvednutí dětí ze školních institucí či kroužků je ná- hle 17 hodin. S dětmi je če- kají domácí úkoly, mnoh- dy zbytečné a nesmyslné, příprava večeře, příprava učiva na druhý den – a čas na vyprávění zážitků je ten tam. Nemůžeme vše svádět na rodiče! Zároveň si povšimněme, v kolika natočených pohádkách, které dětem opakovaně předkládáme, je nutné, aby postavy šišlaly, patlaly, koktaly či ráčkovaly! ZDEŇKA KHOLOVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Komiks. Divadlo S+H dnes hraje představení Spejbl a město hříchu Tohle je místo na váš vzkaz pro ostatní čtenáře deníku Metro. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor vyfoťte a sdílejte na vašem Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v novinách! Sloupek

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

komerční příloha METROLIVE pátek 24. ledna 2020 16 Zvuk na cestách není jedno- duchou a většinou ani levnou záležitostí. Nejrůznější bluetooth re- produktory jsou mnohdy těž- ké, mají krátkou výdrž na jed- no nabití a pochybnou repro- dukci zvuku. Cena bývá navíc často neúměrná tomu, co do- kážou. Ve výsledku se pro řadu uživatelů jedná o zbyteč- ně komplikované řešení. Ze- jména pokud cestují s note- bookem. Existuje jednodušší a dostup- nější alternativa? Trust ZIVA Compact je na první pohled vcelku normál- ní set stereoreproduktorů a subwooferu. Opak je ale pravdou. Mnoho podobných reprosestav se napájí pomocí běžné elektrické přípojky. Trust ZIVA ale získává energii přímo z USB. Reproduktory tedy k fungování potřebují tře- ba jen notebook s volným USB portem a 3,5mm audiokonek- torem. Pokud navíc použijete správný adaptér, můžete repro- duktory připojit k elektrické síti jako běžné reprosestavy. Velmi kvalitní a nadmíru hlasitý poslech si tedy užijete nezávisle na zdroji elektrické energie. Se špičkovým výko- nem 12 W reproduktory bez problému ozvučí i větší míst- nost. Velmi praktické je ovlá- dání hlasitosti a basů na před- ní straně subwooferu. Ovláda- cí prvky zároveň nijak nena- rušují čistý a moderní design přístroje. Reprosestavu Trust ZIVA Compact 2.1 nyní poří- díte v internetovém obchodě Mironet se slevou 26 procent jen za 289 korun. Jak si Apple iPhone XS vede rok po vydání? Ať už uživatelé vyhledávají mobilní telefony iPhone kvů- li pokročilým funkcím, úchvatnému designu, nebo vysoké míře zabezpečení, Ap- ple vždy očekávání svých zá- kazníků naplní. iPhone je zkrátka zařízení, kterému uživatelé věří a mají pro to ty nejlepší důvody. Pře- kážkou v jejich pořízení ale občas bývá vyšší cena. A prá- vě tuto překážku nyní odbou- ral internetový obchod Miro- net, který v rámci lednového výprodeje zlevnil jeden z nej- oblíbenějších modelů iPhone XS o rovných 20 procent. Pojďme si tedy tento model představit trochu blíže. Už na první pohled telefon zaujme čistým designem a lu- xusními materiály. iPhone XS toho ale nabízí mnohem více než líbivý kabátek. Díky působivému hardwaru a bri- lantně odladěnému operační- mu systému iOS patří iPhone XS i rok po svém představení k naprosté výkonové špičce. Bez problému si poradí s ja- koukoli hrou nebo aplikací. A že je v oficiálním obchodě App Store skutečně z čeho vy- bírat. O parádní podívanou se na iPhone XS stará velký OLED displej s vysokým rozlišením a minimalistickými rámečky. Řečí čísel se jedná o 5,8“ úhlo- příčky a 2436 x 1125 obrazo- vých bodů. Displej narušuje pouze výřez s přední kame- rou a senzory pro spolehlivé odemykání obličejem. Na zadní straně zase vyrazí dech duální fotoaparát s rozli- šením 12 MPx, který i dnes snese srovnání jen s tím nej- lepším, co je na trhu k dispo- zici. Právě teď je ta nejlepší chvíle na nákup Apple iPhone XS. Masopust V Máslovicích u Prahy zít- ra od 10.30 proběhne ves- nická zabijačka, v 11.30 přijde na řadu soutěž v pojídání jitrnic. Ve 12.30 se na návsi sejdou masopustní masky, zahra- je ryčná dechovka. Více na www.maslovice.cz Hlasitý reproduktor Minimalistický iPhone-XS-64GB 2x MIRONET 289,- Stačí jen počítač a dobrý hudební vkus 2.1 reprosestava / napájení přes USB výkon až 12 W / 3,5mm jack Trust ZIVA COMPACT 2.1 www.mironet.cz Ovocňák. Disko na bruslích Bruslení na kluzišti na Ovocném trhu je v plném proudu. Otevřeno je denně od 10 do 21 hodin, každý víkend jsou připraveny zajímavé doprovodné akce. Zváni jste také na pravidelnou sobotní diskotéku, která se koná vždy od 14.30 do 17.00. Uvádí ji Martin Hrdinka (na snímku). MET Teď v únoru budeme slavit sto let republiky. Že je to ne- smysl? Vůbec ne. Zatímco v říjnu 1918 byl vyhlášen čes- koslovenský stát, republikou ho učinila až Únorová ústava z roku 1920. O první republi- ce se často mluví jako o zla- tém věku hospodářství, kultu- ry a politiky. Jenže realita byla často jiná. Je například omyl považovat Tomáše Garrigua Masaryka za nějaké- ho hodného laskavého tatíč- ka, jak ho líčí novodobá myto- logie. Podle historika Jiřího Raka napodoboval ra- kousko-uherskou šlechtu: „Masaryk si nechal ušít i bí- lou uniformu, jakou nosil cí- sař František Josef, posadili ho na koně, protože vyšvih- nout se tam neuměl. Ale to ví každý, že hrál císaře Františ- ka Josefa.“ Proč nový česko- slovenský národ vznikl hlav- ně kvůli Němcům? A jaký byl mýtus o otcích zakladate- lích? A proč se rozšířil mýtus, že Masaryk nechal střílet do dělníků? Čtěte v novém vydá- ní týdeníku Téma. Reproduktory se subwooferem. Obejdou se dokonce bez zásuvky Ďábelská výbava v andělském těle Týdeník Téma. Mýty o první republice

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

www.metro.cz SPORT pátek 24. ledna 2020 17 Martin Faměra má větší šance na účast na letošní olympiádě v Tokiu. Strakonický vodní pólista, jenž působí jako profesionál v Barceloně, získal španělské občanství. Je teď velmi prav- děpodobné, že bude Španěl- sko reprezentovat v Japon- sku. Španělští vodní pólisté patří mezi favority turnaje a tamní federace o Faměru usilovala několik měsíců. „O tom, že jsem získal ob- čanství, jsem se dozvěděl od spoluhráčů a trenéra, kteří mi psali a volali, neboť to bylo oznámeno ve španěl- ských zprávách a v tisku. Pro mě to znamená další velké přiblížení k mému snu – olympiádě,“ uvedl Faměra. Osmadvacetiletý odchova- nec strakonického vodního póla se přes angažmá v Koši- cích, ve Francii a v Německu dostal až do Barcelony. Španě- lé záhy začali vyřizovat po- třebné kroky k tomu, aby Fa- měra získal jejich občanství. Vzhledem k nestabilní poli- tické situaci v zemi se proces vlekl několik měsíců. „Čeká- ní bylo dlouhé. Samozřejmě jsem měl myšlenky, že by se to nemuselo povést. Nejsem nejmladší a možná by to byla poslední příležitost olympiá- dy. Ale pořád jsem doufal a veškeré přípravě jsem dal maximum,“ uvedl. Španělé skončili na loň- ském mistrovství světa ve vodním pólu druzí. Na medai- li chtějí zaútočit i na olympiá- dě. Faměra tuší, že šance na to, aby se stal členem týmu pro Tokio, je velká. „Ale uvidí- me, nechci předbíhat. S repre- zentačním trenérem jsem v kontaktu. Příští měsíc se vracím po zranění do zápasů, tak doufám, že si výkony za- jistím místo v týmu,“ uvedl. Čeští vodní pólisté od roku 1993 na OH nestartovali. „Martinovi úspěch přeju, vím, že pro svou kariéru udě- lal maximum. Je to výborná reklama i pro náš klub,“ řekl šéf strakonických vodních pó- listů Marek Fügner. ČTK • ROZVEDENÉ –BOHATÉ – NADR- ŽENÉ! Neváhej a vyber si! Piš SMS ve tvaru 90VSV a text na 909 15 50 • Rozjeď se mnou hru na schovku v mém vlhkém klí- ně. Večery mívám volné! Pojď dovádět! Jen TAJNĚ! Ilona 34. Volej 909 80 50 40 nebo mi na- piš SMS na 909 15 45 s kódem 46STB a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/50Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Martin Faměra MAFRA Hokejovou reprezentaci do 18 let povede ve zbytku sezo- ny včetně mistrovství světa v USA Jakub Petr, který nahra- dí Karla Berana. O změně ve složení realizačního týmu roz- hodl s ohledem na špatné vý- sledky mužstva v dosavadním průběhu sezony výkonný vý- bor Českého svazu ledního hokeje. Řešily se i výsledky ho- kejové reprezentace do 20 let na nedávném domácím mis- trovství světa, kde Češi vypad- li ve čtvrtfinále. Svazový šéftrenér Filip Pešán bude hle- dat nového hlavního trenéra, který dvacítku převezme. Sou- časnému kouči Václavu Vara- ďovi totiž končí smlouva. ČTK Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 214214 • Hledám ke koupi byt v Pra- ze a okolí. Případné dluhy, exekuce, uhradím. vitkadl@seznam.cz, 607526834 214305 • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 214478 Byty - nabídka • Prodej 4+1/L, P-9, Černý Most,dr., po rekonstrukci, 96 m2, cena 2.9 mil. Kč. Možná i výměna za Váš byt, tel. 777060126. 213548 • Prodej 2+KK/L, P-9, Černý Most, dr., 48 m2, cena 2.4 mil. Kč, volejte 777060126. 213568 • Prodej 4+1/L, P-6, Řepy, družstevní, 98 m2, dvougene- rační po rekonstrukci, mož- nost výměny za Váš byt, cena 3.450.000 Kč, tel.: 776363636. 213588 • Prodej 4+1/L, P-9, Černý Most,dr., po rekonstrukci, 96 m2, cena 2.9 mil. Kč. Možná i výměna za Váš byt, tel. 777060126. 215158 • Prodej 4+1/L, P-6, Řepy, družstevní, 98 m2, dvougene- rační po rekonstrukci, mož- nost výměny za Váš byt, cena 3.450.000 Kč, tel.: 777060126 215174 Hobby - poptávka • Koupím lovecké trofeje-zvě- ře žijící v ČR i v zahr., shozy, pa- roží, parohy, parůžky, rohy, vý- robky z paroží (lustry), obrazy s vycp. ptáčky. 777031856 215031 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Král, či královna na cestě Bývalá atletická superstar Usain Bolt bude otcem. Hvězd- ný jamajský sprinter a osminásobný olympijský vítěz oznámil radostnou novinku na sociálních sítích. „Chtěl jsem jen říct: král, nebo královna je na cestě,“ vzkázal nej- rychlejší muž planety na Instagramu, kde zveřejnil foto- grafii své partnerky Kasi J. Bennettové s bříškem. MAFRA Plíšková i deblistky vítězně Na šest zápasů protáhla Karolína Plíšková (na snímku) letošní vítěznou šňůru a končit nehodlá. Ve druhém kole Australian Open si poradila s Němkou Laurou Siegemun- dovou dvakrát 6:3. V Melbourne naopak neuspěla ve dvouhře ani pak ve čtyřhře Karolína Muchová, která v singlu podlehla dvakrát 4:6 Američance Catherine Belli- sové. Ta v deblu prohrála po boku Markéty Vondroušové s Elisou Mertensovou z Belgie a Arynou Sabalenkovou 6:3, 3:6 a 3:6. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zvládly 1. kolo čtyřhry, když přehrály německý pár Anna- Lena Friedsamová, Laura Siegemundová 6:4, 4:6, 6:1. AP Intimní Číslo dne 2 Fotbalistům Brescie bude ve dvou zápasech chybět útoč- ník Mario Balotelli. Bývalý italský reprezentant byl po- trestán za vyloučení v utkání italské ligy s Cagliari (2:2) a za urážku rozhodčího navíc musí zaplatit pokutu deset ti- síc eur (asi 252 tisíc korun). Hokej. Končí trenéři dvacítky i osmnáctky Krátce Hvězdy na Tretře Obě světové jedničky v trojskoku Christian Taylor a Yulimar Rojaso- vá jsou novými taháky atletického mítinku Zla- tá tretra Ostrava. Premié- ra zde čeká 22. května olympijskou vítězku ve skoku o tyči Ekaterini Stefanídiovou z Řecka, mezi koulaři bude exmis- tr světa Tom Walsh. Posila do Sparty Hokejisty extraligové Sparty posílí brankář Mi- chal Neuvirth, který od- chytal 257 zápasů v NHL. V této sezoně ale jedena- třicetiletý gólman zatím nikde nepůsobil. Březina sedmý Krasobruslař Michal Březi- na neobhájil na ME v Gra- zu průběžné vedení a po nepovedené volné jízdě skončil sedmý. Vyhrál Rus Dmitrij Alijev. ČTK Pólista vzal španělské občanství

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/

Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 24. 1. 2020 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. 7 990,- 4 999,- obj. kód: TP880a 2 699,- 999,- obj. kód: TEFSI063 14 490,- 12 990,- obj. kód: OC002b2s 2 999,- 2 099,- obj. kód: DGE2323b2 19 999,- 9 999,- obj. kód: WS1017t4a 6 990,- 5 990,- obj. kód: ULF031b2 -37 % -63 % -10 % -30 % -50 % -14 % Více na alza.cz/black-friday TP-LINK Deco M5 3ks Tefal Sada nádobí SIMPLEO 7ks B907S774 Oculus Rift S Doogee Y8 Plus 43“ Sony Bravia KD-43XG7005 UleFone Armor 6E Budiž signál v každém koutě! Tak to je pořádné nádobíčko! Zkuste jinou realitu Draze jenom vypadá Umí i todlencto dévébétéčko dvojku! Akční hrdina do kapsy Wi-Fi Mesh systém pro celou domácnost Rychlost až 1 267 Gb/s, gigabitové porty Antivirus, dosah až 510 m², mobilní aplikace Pokročilá rodičovská kontrola 7dílná sada nádobí z nerezové oceli Hrnce mají skleněné poklice a hladinové značky Nerezové nýtované rukojeti pro snadnou manipulaci Lze použít na všechny druhy sporáků včetně indukce Brýle pro virtuální realitu Rozlišení 2 560 × 1 440 px Rozsah VR 360° Obsahuje příslušenství 6,21“ LTPS 1 520 × 720 displej 4jádrový procesor, RAM 3 GB, paměť 32 GB Duální zadní fotoaparát 13 + 8 Mpx Baterie 4 000 mAh, Android 9.0 Pie SMART LED 4K Ultra HD televize, 109 cm Živé barvy s displejem TRILUMINOS ClearAudio+ pro dokonalý zvuk Motionflow XR 400 (50Hz), HDR10, HLG, DVB-T2/S2/C 6,2“ displej s FHD rozlišením Vysoce odolný dle IP68, IP69K a MIL-STD-810G Možnost focení a natáčení videí pod hladinou Baterie s velkou kapacitou 5 000 mAh

http://www.floowie.com/en/read/metro-24-1-2020/