Program OV 04-2019http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

6RXWöŗH R YVWXSHQN\ facebook.com/ProgramCZ \'8%(1 2019 GLYDGOD NLQD ]¼EDYD NOXE\ YØVWDY\ VSRUW Y]GöO¼Y¼QÈ 25. ročník Navštivte QRYÄ LQWHUQHWRYÄ VWU¼QN\ ZZZHSURJUDPF] ! bio & eko e-shop Kosmetika a drogerie z přírodních složek PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 % www.alpik.cz 774 775 777 Nádražní 84, Moravská Ostrava Jarní detox S aktivním uhlím zářivá pleť i úsměv Najdete u nás přes 2000 položek skladem ěv ěv ěv P/SD-019 Zkušený nekomerční pořadatel dětských táborů pro veřejnost rozšiřuje své aktivity na Moravu. Pořádáme už mnoho let letní a zimní tábory pro děti od 5 let a tábory pro rodiče s dětmi. TÝDENNÍ DĚTSKÝ TÁBOR NA MORAVĚ Termín: 30. 6.–7. 7. 2019 Areál tábora: RS Královec se nachází na Valašsku uprostřed krásných lesů a čisté přírody. Program: celotáborová hra, oddílová činnost, soutěže, hry, diskotéky, táborák, karneval, letní sporty. CENA OD 3999 Kč, více na našem webu, možnost splátek. Více se o našem sdružení a našich táborech dozvíte na: www.detibezhranic.cz | facebooku Děti bez hranic info@detibezhranic.cz | +420 774 733 322 P/ME-002 ZÁBAVA bez hranic, NADŠENÍ bez hranic, RADOST bez hranic AKTIVNÍ RODINNÁ DOVOLENÁ - TÁBORY PRO RODIČE S DĚTMI jsou speciální tábory pro rodiče (prarodiče) a děti se skutečným„táborovým“ programem pro malé táborníky. Jsou jedinečné zejména svým skloubením aktivní zábavy pro děti i dospělé. Areál táborů: rekreační střediska a penziony vhodné pro rodinnou rekreaci (v každém z nich je dětské hřiště) a jsou obklopené krásnou přírodou. Medlov (Nově Město na Moravě, Vysočina): 30. 6. – 6. 7. , 7. – 13. 7. , 14. – 20. 7. 2019 Šafránkův mlýn (Jižní Morava): 14. – 20. 7. 2019 RS Královec (Valašsko, Severní Morava): 30. 6. - 6. 7., 7. – 13. 7., 14. – 20. 7., 21. – 27. 7., 28. 7. – 3. 8., 4. – 10. 8., 11. – 17. 8. 2019 RS Spálovský mlýn (Oderské vrchy, Severní Morava): 18. – 24. 8. 2019 CENA OD 2999 Kč, více na našem webu, možnost splátek. Retro kola Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | showroom i eshop +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz | Po - Pá 9 - 17 hodin Stylová klasická i elektrická kola 24.990 .è Retro kolo Electra Delivery 3i Chicago Grey Mens www.(OHNWURNROD2VWUDYD.cz

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

DUBEN 2019 VSTUP ZDARMA WWW.KNIHCENTRUM.CZ REZERVUJTE SI MÍSTO NA STRÁNKÁCH WWW.KNIHCENTRUM.CZ/REZERVACE NEBO TELEFONICKY +420 607 082 029. 721<140÷0© s /+076 2Į\'& <#é6-\'/ #-%\' 4\'<\'48#%\' 2412#&#,© &156#86\' 5\' 2415©/ 8é#5 20% SLEVA NA UVEDENÉ TITULY, KTERÁ JE PLATNÁ V DEN UDÁLOSTI. 1600 – 1700 2įGFRTGOKÅTQX½ DGUGFC 0&/ s &øL UG EQ FøL #P[VJKPI )QGU 5GVM½PÉ U KPUEGPCêPÉO VÙOGO C RįGFUVCXKVGNK JNCXPÉEJ TQNÉ W RįÉNGzKVQUVK RTGOKÅT[ KPUEGPCEG &÷, 5\' %1 &÷, #P[VJKPI )QGU /ŃzGVG UG VCMÅ VøwKV PC JWFGDPÉ WM½\MW \ RįKRTCXQXCPÅ KPUEGPCEG (QVQ /CTVKP 5VTCMC 1700 – 1800 6QO½w 8CĢQWTGM C .WM½w 5QEJC s

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

fajne akce !!! XŗLWHèQÄ NRQWDNW\ 155 =œ&+5$11œ 6/8Ŗ%$ 156 0õ676.œ 32/,&,( 112 7¨6Ĥ29¤ 92/œ1¨ 150 +$6,ç, LINKA DŮVĚRY OSTRAVA ........................... 596 618 908, 737 267 939 LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI ................................................................ 116 111 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ............................................................................ 116 006 DONA LINKA - pomoc obětem trestné činnosti ............. 251 511 313 KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA - pomoc proti domácímu násilí ............ ...............................................................................596 110 883, 732 957 193 CHARITA OSTRAVA.........................................596 621 094, 731 625 789 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB............................................ 599 455 120 62&,œ/1¨ 6/8Ŗ%< KONTAKTNÍ CENTRUM..................................599 499 311, 844 121 314 OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS.............596 123 913, 721 770 545 VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ RADNICE............599 443 096, 602 712 920 ÚTULEK PRO PSY......................................................................... 596 967 288 2675$9$ www.ostrava.cz Fakultní nemocnice Ostrava ...................... www.fno.cz, 597 371 111 Městská nemocnice Ostrava .................. www.mnof.cz, 596 191 111 Vítkovická nemocnice .... nemocnicevitkovice.agel.cz, 595 633 111 Pohotovostní služba pro dospělé ........................................ 596 193 475 Pohotovostní služba pro děti................................................. 596 192 608 Pohotovostní služba zubní ..................................................... 596 193 473 /¤.$Ĵ6.¤ 6/8Ŗ%< MHD Ostrava................................................... www.dpo.cz, 597 608 508 Železnice .............................................................. www.cd.cz, 221 111 122 Letiště Mošnov....................... www.airport-ostrava.cz, 597 471 136 \'235$9$ www.idos.cz 3/<1 www.innogy.cz Pohotovost ..................................................................................................1239 Zákaznická linka ........................................................................ 800 113 355 92\'$ www.ovak.cz Zákaznická linka ........................................................................ 848 100 700 Poruchová linka .......................................................................... 800 202 700 (/(.7Ĵ,1$ www.cez.cz, www.eon.cz Zákaznická linka ........................ ČEZ 800 810 820, EON 800 773 322 Poruchová linka .......................... ČEZ 800 850 860, EON 800 225 577 PROGRAM - společník všech Ostravanůt Měsíčník - zdarma do domácností a firem na území města 0TUSBWZt7ZEÈWÈ/",-"%"5&-457¶.*4& TSPt7ZEBWBUFM+PTFG#PSEPWTLâ UFMʸʸ t ÀÏGSFEBLUPSLB *OHʸ )BOB .BSVÝÈLPWÈ UFM ʸ ʸ  FNBJM QSPHSBN!NJTFD[ tInzerce: *OHʸ1BWFMʸ%BSEB ʸ #ÈSB8PMGPWÈ ʸ ÀÈSLB%BŵLPWÈ +BOB 7ZTMPVäJMPWÈ ʸ t%JTUSJCVDFėFTLÈEJTUSJCVŘOÓ BTt"ESFTBSFEBLDF1SPLPQB7FMJLÏIP ʸ 0TUSBWB7ÓULPWJDF GBY PCDIPEOÓ ʸ ʸ  GBY SFEBLDF ʸ ʸ  FNBJM QSPHSBN!NJTFD[ XXXFQSPHSBND[ t 5JTL &63013*/5 BT t 3FHJTUSBDF .,ė3& t Uzávěrka květnového čísla: 8. 4. 2019 t 5PUP ŘÓTMP WZÝMP 26. 3. 2019 t ;NŞOB QSPHSBmů KF WZISB[FOB QPżBEBUFMƉN t 1MBUOPTU LBäEÏ BLDF EPQPSVŘVKFNF PWŞżJU UFMFGPOJDLZ t ;Bʸ PCTBI SFLMBNZ PEQPWÓEÈ [BEBWBUFM t 0CTBI SFLMBNZ TF OFNVTÓ WäEZ TIPEPWBU Tʸ OÈ[PSFN SFEBLDF t 7FÝLFSÈ BVUPSTLÈ QSÈWB KTPV WZISB[FOB WZEBWBUFMJ Bʸ OFOÓ NPäOÏ KF QPVäÓU CF[ KFIP TPVIMBTV 2. - 7. 4. 2019 .$k3$5ň9 2675$96.¸ 7¸\'(1 přehlídka inscenací Spolku Kašpar v Divadle Petra Bezruče. 4. - 12. 4. 2019 -(\'(1 69õ7 2675$9$ mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech v kině Vesmír, v Minikinokavárně a v klubu Atlantik. 11. 4. 2019 18.30 hodin -8/,(77$ $1(% 61œĴ premiéra lyrické opery v Divadle Antonína Dvořáka. 12. 4. 2019 19.00 hodin 6$0$ 3õk.< = 0(;,.$ \'2 .$1$\'< cestovatelská beseda Moniky Benešové v kině Vesmír. 13. 4. 2019 9(/,.212&( 1$ +5$\'õ tradiční velikonoční lidový jarmark na Slezskoostravském hradě. 14. 4. 2019 32 6&+2\'(&+ 1$ 9õŖ výstupy s průvodcem po schodech na Vyhlídkovou věž Nové radnice. 15. - 19. 4. 2019 GHQQö RG KRGLQ 9(/,.212ç1¨ -$50$5. s doprovodným programem na Masarykově náměstí v Ostravě. Ǖ  19.00 hodin 9(/,.212ç1¨ -$50$5. s doprovodným programem na Alšově náměstí v Porubě. Ǖ  *$5\'(1 )22\' )(67,9$/ nejchutnější festival jídla a pití na Výstavišti černá louka.  Ǖ  2675$96.¸ .21¨. mezinárodní šachový festival v DK města Ostravy. 30. 4. 2019 15.00 hodin 75$\',ç1¨ 67$9õ1¨ 0œ-.< s doprovodním programem (klaun Hopsalín, dětský folklórní soubor Holúbek, Iršava, duo Rozmarýn, soutěže...) před KD v Hrabůvce.  Ǖ  0œ-29œ 3/(61œ dvoudenní hudební festival v Areálu před Hasičskou zbrojnicí v Plesné. Vystoupí Rock&Roll Band Marcela Woodmana, folklorní soubory a F. Nedvěd. P/ME-003 PRODEJNA OD BŘEZNA NA NOVÉ ADRESE Těšínská 36/108, Slezská Ostrava | +420 777 347 000 | www.hakrbrno.cz Připravte se s námi NA JARO P/PA-060 )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 3

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

do kina DUBEN 2019 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 4 KINO ART DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV UFMTQPKPWtXXXELNPBTD[ 1. 4. 16.00 Salvador Dalí: In Search of Immortality 2. - 3. 4. 16.00 a 19.00 Arctic: Ledové peklo 5. - 6. 4. 16.00 a 19.00 Zelená kniha 7. 4. 16.45 Zlatý věk - Bolšoj Balet 8. 4. 16.00 Zelená kniha 8. - 10. 4. OZVĚNY FEBIO FESTU 8. 4. 19.00 Gloria Bell - uzavřené představení 9. 4. 16.00 Můžete mi, kdy odpustit? 19.00 Zraněná srdce 10. 4. 16.00 Ostrým nožom, 19.00 Gloria Bell 12. - 14. 4. 16.00 a 19.00 Zraněná srdce 15. - 17. 4. 16.00 a 19.00 Teroristka 19. - 21. 4. 16.00 a 19.00 Pašerák 23. 4. 16.00 a 19.00 Ženy v běhu 24. 4. 16.00 a 19.00 Bohemian Rhapsody 26. - 28. 4. 16.00 a 19.00 Šťastný Lazzaro 29. 4. - 1. 5. 16.00 Monetovy lekníny magie vody a světla, 19.00 Ostrým nožom KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA 4. 4. 16.00 a 19.00 Salvador Dalí: In Search of Immortality 11. 4. 16.00 Roma 18. 4. 16.00, 19.00Trabantem tam a zase zpátky 25. 4. 16.00 Westwood: Punk, Icon, Activist KINO SENIOR 11. 4. 13.30 Roma 15. 4. 14.00 Léto s gentlemanem 18. 4. 14.00 Manželské etudy: Nová generace 25. 4. 14.00 Westwood: Punk, Icon, Activist 29. 4. - 1. 5. 14.00 Monetovy lekníny magie vody a světla _______ -(\'(1 69õ7 2675$9$ Kino Vesmír, Ostrava XXXKFEFOTWFUD[PTUSBWB 4. - 12. 4. Jeden svět v Ostravě Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech _______ .,12 +9õ=\'$ \'SâEFDLÈ 7SBUJNPW UFM XXXLTWSBUJNPWD[ 3. 4. 19.00 Léto s gentlemanem 6. 4. 10.00 Příběhy cvrčka a štěňátka 10. 4. 17.00 Louskáček a čtyři říše 17. 4. 19.00 Filmový klub: Mirai, dívka z budoucnosti 24. 4. 17.00 Ovečky a vlci: Veliká bitva _______ KINO PANORAMA 1BMBDLÏIP ,MJNLPWJDF UFM XXXNFTUPLMJNLPWJDFD[ 3. 4. 18.00 Ženy v běhu 10. 4. 18.00 Co jsme komu zase udělali 14. 4. 15.30 Dumbo 14. 4. 18.00 Teroristka 17. 4. 18.00 Aftér: Polibek 24. 4. 18.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku $FOUSVNLVMUVSZBW[EǔMÈWÈOÓ.PS07 QP MINIKINO ,PTUFMOÓ 0TUSBWB UFM XXXNJOJLJOPD[ XXXDLWPTUSBWBD[ 1PLMNJOQDzFE[BǏÈU SF[FSWBDFPOMJOF 1. 4. 17.00 Ženy v běhu, 19.30 Zelená kniha 3. 4. 18.00 Na střeše, 20.00 Zraněná srdce 4. 4. 17.00 Věrní nevěrní, 19.30 Teroristka FESTIVAL JEDEN SVĚT 5. 4. 17.00 Kibera: Příběh slumu 19.30 Follow Me 6. 4. 17.00 Rekonstrukce Utøyi, 19.30 Vrt 7. 4. 17.00 América, 19.30 Ztracený bojovník 8. 4. 17.00 Domácí zápas, 19.30 Reds, do toho! 9. 4. 17.00 Anoteho archa 19.30 Český žurnál: Bratři Okamurové 10. 4. 17.00 Vítejte v Sodomě 19.30 Boj s drakem 11. 4. 17.00 Ženy s náušnicemi ze střelného prachu, 19.30 Kapela 12. 4. 17.00 Bohové z Molenbeeku 19.30 VÍTĚZNÝ FILM 13. 4. 17.00 Teroristka 19.30 Trabantem tam a zase zpátky 14. 4. 17.00 Ženy v běhu 19.30 Arctic: Ledové peklo 15. 4. 17.00 Zraněná srdce, 19.30 Pašerák 17. 4. 10.00 Colette: Příběh vášně 17.30 Skleněný pokoj, 19.30 Favoritka 18. 4. 17.00 Teroristka, 19.30 Zelená kniha 19. 4. 17.00 Trabantem tam a zase zpátky 19.30 Arctic: Ledové peklo 20. 4. 17.00 Teroristka, 19.30 Věrní nevěrní 21. 4. 17.00 Zraněná srdce 19.30 Colette: Příběh vášně 22. 4. 17.00 Co jsme komu zase udělali 19.30 Skleněný pokoj 24. 4. 17.00 Colette: Příběh vášně 19.30 Teroristka 25. 4. 17.00 Westwood: Punk, Icon, Activist 18.30 Nikdy neodvracej zrak 26. 4. 17.00 Trabantem tam a zase zpátky 19.30 Zelená kniha, 22.00 Avengers: Endgame 27. 4. 17.00 Co jsme komu zase udělali 19.30 Pašerák 28. 4. 17.00 Avengers: Endgame 19.30 Teroristka 29. 4. 17.00 Trabantem tam a zase zpátky 19.30 Nikdy neodvracej zrak FILMOVÝ KLUB 2. 4. 17.00 Bojovnice slunce, 19.30 My 16. 4. 17.00 Mirai, dívka z budoucnosti 19.30 Ivan 23. 4. 17.00 Westwood: Punk, Icon, Activist 19.30 Modlitba 30. 4. 17.00 Humorista, 19.30 Ostrým nožom KINO SENIOR 3. 4. 15.00 Ženy v běhu 10. 4. 15.00 Na střeše 17. 4. 15.00 Všichni to vědí 24. 4. 15.00 Skleněný pokoj HRAJEME PRO DĚTI 6. 4. 15.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku 7. 4. 15.00 Psí veličenstvo 13. 4. 15.00 Jak vycvičit draka 3 14. 4. 15.00 Putování se sobíkem 20. 4. 15.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova 21. 4. 15.00 Hledá se Yetti 27. 4. 15.00 Mia a bílý lev 28. 4. 15.00 Dumbo vesmír PLANETÁRIUM OSTRAVA 7À#5FDIOJDLÈ VOJWFS[JUB0TUSBWB MJTUPQBEV 0TUSBWB1PSVCB UFM XXXQMBOFUBSJVNPTUSBWBD[ Pozorování hvězdné oblohy: St - So 21.00 - 23.00 Experimentárium je přístupné denně Výzkumák: 6. a 20. 4. 15.30 Robohrátky pro rodiče a děti 13. a 14. 4. 15.00 Umělcem na zkoušku 21. 4. 15.30 Mikroskopování Kinosál: 10. 4. 18.00 Bolidy a pády meteoritů 60 let po pádu meteoritu Příbram - přednáška Sál planetária - sférická projekce: 3. 4. 14.00 Vesmír pro seniory: Svět korálových útesů, 17.00 Evropa pod Jižním křížem 4. 4. 17.00 Svět korálových útesů 5. 4. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 6. 4. 14.00 Život stromů, 15.30 Pátrání po mimozemském životě, 17.00 Svět korálových útesů, 18.30 Patrik Kee: Vesmíření - koncert 7. 4. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled, 15.30 Dobrodružná cesta k pla- netám, 17.00 Evropa pod Jižním křížem 10. 4. 17.00 Hvězdy faraonů 11. 4. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 12. 4. 17.00 Svět korálových útesů 13. 4. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Svět korálových útesů 17.00 Pátrání po mimozemském životě 14. 4. 14.00 Život stromů, 15.30 Dobrodružná cesta k planetám, 17.00 Svět korálových útesů 17. 4. 17.00 Svět korálových útesů 18. 4. 9.45 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Svět korálových útesů 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 19. 4. 9.45 Život stromů, 15.30 Astronaut 17.00 Pátrání po mimozemském životě 20. 4. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Dobrodružná cesta k planetám 17.00 Svět korálových útesů 21. 4. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled, 15.30 Svět korálových útesů 17.00 Evropa pod Jižním křížem 24. 4. 17.00 Dobrodružná cesta k planetám 25. 4. 17.00 Hvězdy faraonů 26. 4. 17.00 Svět korálových útesů 27. 4. 14.00 Život stromů, 15.30 Svět korálo- vých útesů, 17.00 Evropa pod Jižním křížem 18.30 Hudba pod hvězdami, provází J. Šenekl 28. 4. 14.00 Se zvířátky o vesmíru 15.30 Pátrání po mimozemském životě 17.00 Svět korálových útesů KINO LUNA OSTRAVA VM7âÝLPWJDLÈ 0TUSBWB7âÝLPWJDF UFM XXXL[PKD[ LJOPMVOB!L[PKD[ QPLMBEOBPUFWDzFOB EFOOǔPE JOGPPQSPHSBNV BPOMJOFSF[FSWBDFOBXXXL[PKD[ 1. 4. 18.00 Oni a Silvio 2. 4. 17.30 Monetovy lekníny magie vody a světla 2. 4. 19.30 Bohemian Rhapsody 3. 4. 17.30 Ženy v běhu, 20.00 Favoritka 4. - 6. 4. a 9. 4. 17.45 Teroristka 4. 4. 20.00 LOVEní 5. - 6. 4. 15.30 Spider Man: Paralelní světy 20.00 Arctic: Ledové peklo 7. 4. 16.00 Valkýra - Metropol. opera New York 8. 4. 17.00 Bohemian Rhapsody 20.00 Složka 64 t 9. 4. 20.00 My 11. 4. 16.00 Dumbo, 19.00 Hellboy 12. 4. 17.00 Expediční kamera 2019 13. - 14. 4. 14.30 Dumbo 14. 4. 10.00 Čarodějné pohádky (pásmo) 14. 4. 17.30 Hellboy 14. - 17. 4. 20.00 Řbitov zvířátek 15. 4. 17.30 Co jsme komu zase udělali 16. 4. 17.30 Ženy v běhu 17. 4. 10.00 Zadáno mateřským školám 17. 4. 17.30 Zelená kniha 18. - 21. 4. 15.00Velké dobrodružství Čtyřlístku 17.00 Jak vycvičit draka 3 19.30 La Llorona: Prokletá žena 22. 4. 18.00 Ženy v běhu 23. 4. 17.00 Den Země: Putování se sobíkem 23. - 24. 4. 19.30 Ženy v běhu 24. 4. 17.00 Colette: Příběh vášně 25. 4. 17.30 Nikdy neodvracej zrak 26. - 27. 4. 17.00 Cesta do pravěku 19.30 Trabantem tam a zase zpátky 27. - 28. 4. 15.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova 28. 4. 10.00 Omalovánky (pásmo) 28. 4. 17.00 Labutí jezero - balet v kině 30. 4. 17.00 Skleněný pokoj 19.15 Zrodila se hvězda _______ RETROSTAR KINO POLANKA +BOPWTLÈ 1PMBOLB SFUSPTUBS!FNBJMD[ UFM XXXSFUSPTUBSD[ 2. 4. 19.00 Fantastická zvířata: Grindenwaldovy zločiny 9. 4. 17.00 pro seniory a 19.00 Léto s gentlemanem 16. 4. 18.00 Mise Mona Lisa 23. 4. 19.00 Ten, kdo tě miloval 30. 4. 18.00 Louskáček a čtyři říše IDFHERRNFRP3URJUDP&= ]¼EDYD _ VRXWöŗH _ QRYLQN\ _ WLS\ QD DNFH 6RXWöŗWHV HP P/PA-056 Cestovní agentura E. Retková - EXOTOUR v kanceláři ALB, ul. 28. října 150, budova OSTRAVIA (vedle Domu energ. - směr centrum) tel.: 603 454 186 e-mail: retkova@exotour.cz, www.exotour.cz (prodej zahájen od 19. 3. 2019 každé úterý 13.00 - 17.00 hod.) ➚ 1. 6. 2019 Wisla, Čantoria 320,- Kč ➚ 8. 6. 2019 Polsko - Wroclaw a zahrady ve městě 600,- Kč, 550,- Kč důch. ➚ 15. 6. 2019 Janošíkovy diery v Malé Fatře 320,- Kč ➚ 20. 7. 2019 Polsko - Čenstochova, Katovice, Nikišovec 400,- Kč ➚ 6.8.2019Lysáhora-zOstravyautobusem 400,-Kč ➚ 17. 8. 2019 Dlouhé stráně, tančírna v Rychlebech, Pačkov 550,- Kč, 500,- Kč důch.

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

vzahradkach.residomo.cz info@residomo.cz 840 114 115 PŘEDSTAVTE SI DOMOV, S KOUSKEM VLASTNÍ PŘÍRODY. A PAK SE NASTĚHUJTE. Rezidenční čtvrť V zahrádkách nabízí příjemný domov těm, kdo chtějí bydlet v přírodě a přitom mít město na dohled. První etapa nabídne 31 zrekonstruovaných bytů, převážně s dispozicí 2+kk, parkovací stání, upravenou zeleň v okolí, vlastní ohraničený prostor u každého bytového domu. Kdo hledá moderní bydlení podle nejnovějších trendů, navíc se zajímavou minulostí, najde V zahrádkách své místo pro život. P/PA-054

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz do divadla 6 DUBEN 2019 NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ Předprodej vstupenek: provozní budova NDM, Smetanovo náměstí 8B, Ostrava tel.: 596 276 420, 596 276 242, www.ndm.cz PotÚt - Pá 8.00 - 17.00 So 9.00 - 12.00 _______ \',9$\'/2 $ \'92Ĵœ.$ Smetanovo nám. 1, Mor. Ostrava www.ndm.cz, tel. ústředna: 596 276 111 pokladna: 596 276 420 večerní pokladna 1 hod. před představením 2. 4. 18.30 (E) Nebezpečné známosti 3. 4. 18.30 (II.) Triptych 5. 4. 18.30 Šťastni ve třech 6. 4. 18.30 Maškaráda čili Fantom Opery 10. 4. 18.30 (F) Naše třída 11. 4. 18.30 (PP) Julietta aneb Snář - premiéra 13. 4. 18.30 (MP) Julietta aneb Snář druhá premiéra 14. 4. 15.00 (N) Maškaráda čili Fantom Opery 15. 4. 19.00 (zadáno) Koncert svobody 16. 4. 18.30 (V.) Osud 17. 4. 18.30 Šťastni ve třech 18. 4. 18.30 (C) Julietta aneb Snář 23. 4. 18.30 (VOP) Julietta aneb Snář 24. 4. 18.30 (F) Maškaráda čili Fantom Opery 28. 4. 16.00 Lazebník sevillský!!! 30. 4. 18.30 (V.) Naše třída - derniéra _______ DIVADLO J. MYRONA Čs. legií 12, 14, Mor. Ostrava, www.ndm.cz tel. ústředna: 596 276 111 pokladna: 596 276 135 večerní pokladna 1 hod. před představením 4. 4. 18.30 (PP) Děj se co děj (Anything Goes) premiéra 5. 4. 18.30 (IV.) Vzlety a pády 6. 4. 18.30 (MP) Děj se co děj (Anything Goes) druhá premiéra 7. 4. 16.00 Vzlety a pády 9. 4. 18.30 Romeo a Julie, poselství lásky 10. 4. 18.30 (II.) Rok na vsi 11. 4. 18.30 Donaha! (Hole dupy) 12. 4. 18.30 (D) Dokonalá svatba 13. 4. 18.30 (PS) Děj se co děj (Anything Goes) 14. 4. 16.30 Kočky 17. 4. 18.30 Balet gala 18. 4. 18.30 Jesus Christ Superstar 19. 4. 16.00 Jesus Christ Superstar 23. 4. 18.30 Habaďúra 24. 4. 18.30 Edith a Marlene 25. 4. 18.30 (VII.) Dokonalá svatba 26. 4. 18.30 Donaha! (Hole dupy) 27. 4. 18.30 (PS2) Děj se co děj (Anything Goes) 29. 4. 18.30 (ČP) Dokonalá svatba 30. 4. 18.30 Rebecca _______ DIVADLO IMPROVIZACE ODVAZ 28. října 572/4, Mor. Ostrava, www.odvaz.eu tel.: 736 484 636, odvaz@odvaz.cz 8. 4. 19.00 Hra o trůny : Odvaz is coming 9. 4. 19.00 Hosté/All Imp: Improshow 30. 4. 19.00 Improshow: Nejen prací živ je člověk DIVADLO 12 Čs. legií 12, 14, Mor. Ostrava, www.ndm.cz 2. 4. 19.00 Podivný případ se psem 3. 4. 19.00 Kuřačky 4. 4. 19.00 Opilí 5. 4. 19.00 Čtyřnotová opera 9. 4. 19.00 Teď mě zabij 12. 4. 19.00 Král umírá 14. 4. 19.00 Sex, drogy a hafo prachů 16. 4. 19.00 Čtyřnotová opera 18. 4. 19.00 Kuřačky 23. 4. 19.00 Bez taktovky Hudební pořad Jakuba Žídka 24. 4. 19.00 Sex, drogy a hafo prachů 25. 4. 19.00 Král umírá 26. 4. 19.00 Čtyřnotová opera 29. 4. 19.00 Teď mě zabij 30. 4. 19.00 Sex, drogy a hafo prachů _______ \',9$\'/2 3 %(=58ç( 28. října 120, Moravská Ostrava UFMtXXXCF[SVDJD[ 1. 4. 18.30 Maryša KAŠPARŮV OSTRAVSKÝ TÝDEN přehlídka inscenací Spolku Kašpar 2. a 3. 4. 18.30 Srpen v zemi indiánů 4. a 5. 4. 18.30 Opilí 6. a 7. 4. 14.30 Mikulášovy prázdniny 6. a 7. 4. 19.30 Dopisy 8. 4. 18.30 1984 9. 4. 18.30 (G) Heda Gablerová: Teorie dospělosti 10. 4. 10.00 DKMO: Maryša 11. 4. 18.30 (mimo) #nejsemrasista_ale 12. 4. 18.30 (S) Heda Gablerová: Teorie dospělosti 15. 4. 18.30 (D) Zapomenuté světlo 16. 4. 10.00 DKMO: Maryša 18. 4. 18.30 (mimo) Petrolejové lampy 19. 4. 18.30 (R) Heda Gablerová: Teorie dospělosti 24. 4. 18.30 (mimo) Spalovač mrtvol 30. 4. 18.30 (V) Transky, body, vteřiny _______ .23Ĵ,9$ CESTA OD NESVOBODY .( 692%2\'õ $ =$6( =3õ7 33. ročník přehlídky netradičních divadel v KD Kopřivnice a Katolickém domě Kopřivnice 26. 4. 13.30 Studio delľarte České Budějovice: O zvědavém slůněti aneb jak sloni k chobotu přišli (Katolický dům) 16.00 Nové divadlo Nitra: Anna Franková (Katolický dům) 19.00 Mateusz Nowak: Żertwa/Oběť (Katolický dům) 21.20 Sýkorová - Teller - Sýkora: Svobodné improvizace (Katolický dům) 27. 4. 10.30 Divadlo Drak Hradec Králové: A do třetice všeho... (Katolický dům) 14.30 Divadlo Feste Brno: Display of the Shame (KD Kopřivnice) 17.00 Elena Dudych: Margarita a Abulfaz aneb o Romeovi a Julii (Katolický dům) 19.00 HaDivadlo Brno: Doma u Hitlerů (KD) 21.15 Pavol Seriš a Filip Teller: Čecháčci a Čoboláčci (Katolický dům) Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 10. 4. 19.00 Spolek sešlých: Commedia dell´Arte II hrají: Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, Marek Daniel a další 12. 4. 19.00 Hecoviny 2019 12. - 13. 4. Experis - krajská postupová přehlídka amatérských divadel 16. 4. 19.00 Werichova vila: 3 strážníci 16 písní geniálního skladatele Jar. Ježka 26. 4. 19.00 Divadlo Ungelt: Expres na západ hrají: František Němec a Radek Holub Připravujeme: 5. 5. 17.00 STUD2NA: Jako ty, mami 8. 5. 19.00 Divadlo Háta: Hvězdné manýry v hlavní roli Lukáš Vaculík 16. 5. 19.00 StageArtCz: Mindgame - Líbezné vyhlídky hrají: Miroslav Etzler, Gabriela Míčová a Petr Halberstadt 23. 5. 19.00 Pantheon production: Dokud nás milenky nerozdělí – hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková a další _______ Černá louka Pivovarská 15 Mor. Ostrava tel.: 596 100 501 JOGP!EMPPTUSBWBD[tXXXEMPPTUSBWBD[ 5. 4. 17.00 Ronja, dcera loupežníka premiéra 7. 4. 10.00 a 15.00 Malá Mína zmlsaná 10.30 a 15.30 O blýskavém prasátku 11. 4. 10.00 a 14.00 Bato a Lato 12. 4. 9.00 Bato a Lato 12. a 13. 4. Ostravská Lokalka 14. 4. 10.30 a 15.30 Mráček a Mračoň 21. 4. 10.00 Ronja, dcera loupežníka 15.30 Jak šlo vejce na vandr 28. 4. 10.00 Dílny pro veřejnost _______ DIVADLO MÍR Halasova 19, Ostrava-Vítkovice www.divadlomir.cz 3. 4. 17.30 Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě 8. 4. 19.00 Mátový nebo citron aneb Lupič v nesnázích 9. 4. 19.00 Bůh masakru 17. 4. 19.00 Ráno po tom 18. 4. 19.00 Ráno po tom 27. 4. 15.30 a 19.00 Žena za pultem 2 30. 4. 19.00 Kdo je pan Schmitt? _______ 0õ\'. .$59,1œ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 9. 4. 19.00 Divadelní společnost Háta: Velké lásky v malém hotelu hrají: L. Vaculík, M. Bočanová, O. Želenská, A. Gondíková, B. Stanková, F. Tomsa, M. Vašinka, I. Andrlová, V. Jeníková a další Připravujeme: 20. 5. 19.00 Divadlo v Rytířské: Ani za milion! hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer _______ DIVADLO DEVÍTKA Radniční 574/52, Ostrava-Michálkovice www.divadlodevitka.cz, tel.: 602 534 497 6. 4. 18.00 Kino Panorama Paskov: Pětkrát do černého 7. 4. 16.00 Kino Panorama Klimkovice: (Ne)prodejné manželky 25. 4. 19.00 Sál hostince U krokodýla, Kozmice: (Ne)prodejné manželky 28. října 124, Mor. Ostrava, tel.: 597 489 111 předpr.: pokl. 597 489 259, OIS 596 123 913 XXXELNPBTD[tJOGP!ELWD[ 2. 4. 19.00 Radošinské naivné divadlo, Bratislava: Besame mucho alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás) 4. a 5. 4. 19.00 Divadlo Ungelt, Praha: Deštivé dny hrají: Richard Krajčo a David Švehlík 7. 4. 16.45 Zlatý věk záznam přenosu z Bolšoj baletu v Moskvě 8. 4. 19.00 Divadelní společnost Háta, Praha: Velké lásky v malém hotelu hrají: L. Vaculík, M. Bočanová, A. Gondíková, F. Tomsa, M. Vašinka a další 13. 4. 19.00 Divadlo Kalich, Praha: Titanic hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek 19. 4. 19.00 Divadlo Bez zábradlí, Praha: Blbec k večeři. Hrají: V. Vydra, J. Carda, R. Hrušínský, Z. Žák, J. Boušková/H. Heřmán- ková, J. Švandová/V. Žehrová Připravujeme: 6. 5. 19.00 Agentura Harlekýn, Praha: Rukojmí bez rizika hrají: J. Šťastný/S. Skopal, J. Boušková/J. Malá, V. Vydra, M. Zahálka/M. Davídek, L. Zahradnická/B. Šťastná Petrová, F. Skopal/M. Zahálka ml. 11. 5. 17.45 Dialogy karmelitek - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 19. 5. 16.45 Carmen suite / Petruška Přímý přenos z Bolšoj baletu v Moskvě 20. 5. 19.00 Divadlo v Rytířské, Praha: Můj nejlepší kamarád hrají: A. Háma, N. Boudová, P. Motloch, T. Kostková, L. Okonová 22. 5. 19.00 Studio DVA divadlo: Vzhůru do divočiny. Hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Badinková Nováková 24. 5. 19.00 Študio L+S, Bratislava: Staré dámy„Gammel Dame Er Vond Å Vende“ hrají: Kamila Magálová, Zdena Studenková 26. 5. 19.00 Lenka Vágnerová & company Amazonky 29. 5. 19.00 Divadlo pod Palmovkou, Praha: Pusťte Donnu k maturitě hrají: T. Dočkalová, R. Mikluš, E. Stárková, T. Dianiška, R. Mikluš, K. Trnková, J. Hušek, V. Fialová, J. Albrecht a další 30. 5. 19.00 Divadlo Verze, Praha: Šťastný vyvolený hrají: D. Matásek, L. Rybová, J. Janěková ml., I. Chmela, M. Ruml _______ \',9$\'/2 52.8 ul. 28. října 2 (u Sýkorova mostu) Mor. Ostrava tel.: 602 702 120 XXXEJWBEMPBSFOBD[tJOGP!EJWBEMPBSFOBD[ 1. 4. 18.00 (mimo) Limbo Gymnázium Hladnov a JŠ, Ostrava 2. 4. 18.30 (mimo) Mandragora 3. 4. 18.30 (ABEND NŘ) Komiks 4. 4. 18.30 (mimo) Zabiják Joe 5. 4. 18.30 (BPá2) Mandragora 7. 4. 18.30 (NNe) Chacharije 8. 4. 11.00 (pro školy) Vyrozumění 9. 4. 10.00 (pro školy) Hráči 11. 4. 18.30 (mimo) Obraz 12. 4. 18.30 (BPá) Divadelník 15. 4. 18.30 (mimo) Hráči 16. 4. 18.30 (ABEND KL) Tři sestry 17. 4. 10.00 (pro školy) Smíření 17. 4. 18.30 (mimo) Klaunovy názory Hru uvádí A studio Rubín Praha 18. 4. 18.30 (mimo) Divadelník 23. 4. 18.30 (mimo) Chacharije 24. 4. 18.30 (NSt) Smíření 26. 4. 18.30 (APá) Něco za něco 28. 4. 18.30 (NNe) Něco za něco 29. 4. 18.30 (mimo) Mandragora Výstava fotografií ve foyeru KSA do 15. 5. Petra Vlčková: Babičky 6RXWöŗH R YVWXSHQN\ facebook.com/ProgramCZ Na repertoáru od 11. dubna 2019 v Divadle Antonína Dvořáka www.ndm.cz Bohuslav Martinů JULIETTA aneb SNÁŘ Lyrická opera o třech dějstvích z roku 1938 Hudební nastudování Jakub Klecker Režie SKUTR Zdroj: www.shutterstock.com OPERNÍ HITY 20. století P/HA-026

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 7 P/HA-023 P/PA-053 -$51Ì =%2åÌ 16. - 18. 4. 2019 WWW.MARWIL.CZ ☛ 3ġÌã7Ì 352\'(-1Ì $.&( 14. - 16. 5. 2019 ☛ Ó7(5ê   QRYp ]ERæt 67ġ(\'$   GRSOĜRYiQt ]ERæt ÿ7957(.   VOHYD QD YäH VL 9iV GRYROXMH SR]YDW QD 9(/.ê 9ê352\'(- 9ê%đ529e+2 6(&21\' +$1\'8 2675$9$ 9ôVWDYLäWĒ ÿ(51É /28.$ 3$9,/21 $ 1$%Ì=Ì0( 9ê%đ5 = 1đ.2/,.$ 7,6Ì& .86ĩ 9 1(2%9<./ê&+ &(1É&+ $ 35927ġÌ\'1Ì .9$/,7đ P/PA-066 Polykarbonátové komůrkové desky Polykarbonátové desky jsou prosklívacím materiálem s vynikajícími teplotně izolačními vlastnostmi. Použití: - skleníky, pergoly, zimní zahrady - zastřešení bazénů - příčky v interiérech - rovné a obloukové přístřešky - reklamní tabule Výhody: - velká odolnost proti nárazu - nízká hmotnost - výtečná prostupnost světla - záruka výrobce po dobu 10 let - UV stabilizace Více informací Vám poskytneme na prodejně: Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava, tel.: 599 524 121 NOVÉ CENY pro rok 2019

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

na výstavu 9¸67$9,k7õ ç(51œ /28.$ Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů Út - Ne 10.00 - 17.00 6. - 7. 4. Výstava psů 13. - 14. 4. Ostrava Coffee Festival 16. - 18. 4. MARV s.r.o. - velký výprodej výběrového second handu 27. - 28. 4. Garden Food Festival nejchutnější festival jídla a pití 27. 4. Bleší trhy - sběratelská burza 28. 4. Fauna trhy chovatelská a pěstitelská burza _______ Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus) Moravská Ostrava, www.plato-ostrava.cz Výstavy: Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna) Dočasné struktury 2 (zahrada) Dočasné struktury 3 (šatna, displej) Dočasné struktury 4 (displej) Dočasné struktury 5 (kino, infopoint, displej) od 18. 4. Dočasné struktury 6 (stage, zázemí pro edukaci, displej) do 26. 5. Petr Písařík: Jméno kůže, 2018 Doprovodné akce: Geolokalita PLATO - sdílení minerálů a polodrahokamů 3. 4. 20.00 WIDT: Vystoupení Bebzy a Gorgordziny do Kuloncziby abstraktní opera / performance 5. 4. 19.00 Kino: Roman Štětina: Ztracený případ a Vrah skrývá tvar 6. 4. 12.00 - 21.00 Jeden svět 2019 filmový festival 10. 4. 18.00 Zdenka Badovinac: Antihegemonistický impuls - přednáška 12. 4. 19.00 Kino: Martin Blažíček: Český filmový underground 80. let 17. 4. 18.00 Dočasné struktury 6 zahájení výstav a afterparty 18. 4. 18.00 Displej: Diskuze s umělci k otázce způsobu vystavování - debata 24. 4. 18.00 Elsa Aids: Na světě je jen málo věcí v pořádku a ani já mezi ně nepatřím autorské čtení 25. 4. 18.00 Seznamka pro mineralogy hosté David Koloušek a Oldřich Hamera 26. 4. 19.00 Kino: Ikarie XB 1 27. 4. 15.00 - 20.00 ODPAD Film Fest 2019 28. 4. 10.00 Bundička na haldu workshop pro rodiny 30. 4. 19.00 Prostorová disonance #3: Maulwerker (Berlín) - koncert _______ Sokolská tř. 1758/4, Moravská Ostrava www.galeriezaza.cz, tel.: 605 851 340 do 23. 4. Jaroslav Valečka: Ohnivá čára od 25. 4. MICL: Vlčí máky, motýli a prasata Prodejní galerie - obrazy, grafiky, sklo, sochy Otevřeno: Út - Pá 12.30 - 17.00 _______ *$/(5,( $0(7<67 Fakultní nemocnice Ostrava Poruba do 14. 4. Jarní salon skupiny In Signum Otevřeno denně 7.00 - 20.00 _______ *$/(5,( 0$*1$ Bieblova 3, Mor. Ostrava UFMtXXXNBHOBVD[ Výstavy klíčových osobností současné umělecké scény do 21. 4. Jiří Surůvka: Mým sběratelům 23. 4. - 2. 6. Petr Písařík: Magna Stálý prodej uměleckých děl z výstav i depozitáře galerie. Otevřeno: Po - ČttPá 9.00 - 13.00 \'8%(1 2019 129¤ ,17(51(729¤ 675œ1.< _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 8 28. října, Mor. Ostrava UFMTQPKtQPLM Vestibul: 1. - 30. 4. 100 let republiky - prezentace tvorby žáků AVE ART Ostrava, soukromé SUŠ a ZUŠ Galerie Gaudeamus: 1. - 30. 4. Sdružení nezávislých výtvarníků prodejní výstava _______ $.25\' 2Ǖ=œ%Ĵ(+ nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555 e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz do 31. 5. MgA. Miroslav Besta: Výstava obrazů _______ 6/(=6.22675$96.œ *$/(5,( Těšínská 35 Slezská Ostrava tel.: 599 410 426 do 3. 5. Etudy Evy Šrámkové: Folklor/tanec Otevřeno: Út - Pá 10.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 So 10.00 - 16.00, Ne, Po zavřeno _______ 9¸67$91¨ 6¨Ĥ 62.2/6.œ Sokolská tř. 26, Moravská Ostrava UFMtXXXDLWPTUSBWBD[ do 17. 5. Archikultura 2019 Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 17.00 _______ Repinova 16, Mor. Ostrava, www.chagall.cz tel.: 602 532 894, 605 964 765 Autorská výstavní síň: do 30. 4. Marc Chagall - grafika Fotogalerie Na schodišti: do 30. 4. SŠ služeb a podnikání Ostrava - foto Stálá prodejní galerie, I. patro: 1. - 15. 4. Josef Váchal - grafika 16. - 30. 4. Adolf Born - grafika Otevřeno: Po - PátSo 9.00 - 12.00 _______ Jurečkova 9, Moravská Ostrava UFMtXXXHWVPD[ do 30. 12. František Jureček - Alois Sprušil Nová Galerie v nové republice - stálá expozice Výstavy: Deset - současné německé umění ze sbírky Adam Gallery Zisky 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO: Josef Bolf: V noci Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 Doprovodný program - Dům umění: 2. 4. 17.00 Přednáška Marka Zágory: Ženy českých králů 3. 4. 19.00 Koncert: Michel Doneda (F), Miguel A. Garcia (E), Petr Vrba (CZ) 6. 4. 10.00 Divadlo Líšeň Brno: Spoutaný trávou stínové loutkové představení 6. 4. 11.00 Workshop GVUO - výroba loutky z přírodních a odpadových materiálů 9. 4. 16.30 Přednáška Marka Zágory: Sourozenci a příbuzní Václava IV. 10. 4. 16.00 ŠEST - prezentace studentů FU a PdF OU 13. 4. 10.00 Rostlinný bazar a Velikonoční workshop GVUO 16. 4. 18.00 Muzikoterapie: Zvuk a ticho 18. 4. 19.00 Literární čtvrtek: Severočech na severu Moravy: Patrik Linhart 24. 4. 16.30 Přednáška Gabriely Pelikánové: Karel Kotas - architekt, pro kterého se stala Ostrava životní šancí 27. 4. 15.00 Sobotní dílny GVUO pro děti Hornopolní 34, Mor. Ostrava www.orchard-gallery.com od 4. 4. Serafedino - obrazy Otevřeno: Po - Pá 11.00 - 19.00 So - Ne 10.00 - 18.00 _______ *$/(5,( =œ0.8 3258%$ Nábřeží SPB 60, Ostrava-Poruba info na tel.: 596 923 094, 739 572 774 www.zamek-poruba.cz 18. 4. - 18. 5. Renáta Laryszová: Barevná cesta vlákna _______ *$/(5,( 1$ 6&+2\'(&+ ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28 Ostrava-Poruba, tel.: 599 480 911 do 2. 5. Alena Pončová: Z blízkého nadhledu fotografie _______ *$/(5,( \'8./$ Hlavní třída (u kruhového objezdu) Ostrava-Poruba; tel.: 599 480 911 do 30. 4. Představení projektu Komunitní centrum Všichni spolu od 16. 4. Vojtěch Kovařík - malby _______ *$/(5,( $675$ Dům s pečovatelskou službou Astra I. Sekaniny 1812/16, O.-Poruba tel.: 599 480 911 do 6. 5. Iveta Mutinová: Zapomenutá minulost - fotografie _______ *$/(5,( 69õ7 VOŠS Zelená 40A Ostrava www.voss-ova.cz do 15. 4. Svět Tibetu fotografie dobrovolníků neziskové organizace MOST ProTibet 23. 4. - 26. 8. Objevuj a motivuj fotografie Lucie Krny a Marka Laryše Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 15.00 _______ *$/(5,( 23(5$ Divadlo Jiřího Myrona, Mor. Ostrava do 10. 4. Václav Podestát: V zrcadle okamžiku od 11. 4. Alena Šourková: Poetika všedního dne _______ *$/(5,( 628ç$61¤ 0$/%< Divadlo Antonína Dvořáka Mor. Ostrava do 10. 5. Petr Hajdyla: Pro-polis _______ *$/(5,( * Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a Ostrava-Zábřeh, 1. patro tel.: 599 527 590, 737 610 758 do 30. 4. Mezi realitou a fantazií výstava obrazů Karla Ovčaří Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 16.00 _______ 95$7,0296.œ *$/(5,( 9* KS Vratimov, vestibul kina Hvězda do 16. 5. Obrazy - výstava obrazů Emmy a Barbory Srncových Otevřeno: St a Čt 16.00 - 19.00 \'2/1¨ 9¨7.29,&( www.dolnivitkovice.cz Vítkovice 3004 Ostrava-Vítkovice Multifunkční aula Gong - Projekt DOV Nová komentovaná prohlídka Vám představí přerod Dolních Vítkovic z chátrajícího ocelového města v moderní vzdělávací, kulturní a společenské centrum. Každou neděli v 11.00. Doporučujeme rezervaci na https://dov.reenio.cz, případně na tel.: 724 955 121. Vysokopecní okruh s nástavbou stominutová komentovaná prohlídka Vysoké pece, historie Vítkovic a výroba surového železa + 30 minutová pauza na Bolt Tower. Denně v 10.00, 12.00,14.00 a 16.00 Uhelný okruh - stominutová komentovaná prohlídka areálu Dolu Hlubina bez možnosti fárání seznámení s historií těžby uhlí, zpraco- váním na koks a využitím ve vysokých pecích. Út - Ne v 10.00, 12.00,14.00 a 16.00 Kombinovaný okruh - kombinace Vysokopecního a Uhelného okruhu Út - Ne v 10.00, 12.00 a 14.00 Start prohlídek z Návštěvnického centra pod VP1. Doporučujeme rezervaci na https://dov.reenio.cz, případně na tel.: 724 955 121 Nejvýše položená kavárna v Ostravě Bolt Café denně od 10.00 - 22.00. Rezervace https://dov.reenio.cz, tel.: 725 992 124 _______ 0,/$1 \'2%(k 08=(80 Ruská 2993 Ostrava-Vítkovice www.milandobes.com Muzeum výtvarných kinetických Op-art objektů Milana Dobeše a dalších světových výtvarníků. Návštěvníkům nabízí spojení výtvarných děl se světelnou a hudební expozicí. do 5. 5. Andrzej Nowacki: Tajemství čtverce Po zavřeno Út - Pá, Ne 10.00 - 18.00, So 10.00 - 20.00 _______ /$1\'(. 3$5. HORNICKÉ MUZEUM Pod Landekem 64 Ostrava-Petřkovice landekpark@dolnivitkovice.cz tel.: 596 131 804, www.landekpark.cz Skutečné fáraní do dolu s novou expozicí „Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři“ a unikátní expozice báňského záchranářství. Prohlídky: Po - Ne 9.00 - 18.00, začátky prohlídek každou hodinu, poslední v 16.00 hod. Restaurace Harenda u Barborky a BistrOpen. _______ 2675$96.¤ 08=(80 Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz Akce: 24. 4. Křižovatky slezské kinematografie „Syčák“ Cyklus setkání nad znovuobjevenými filmy ze 60. let pro vás připravuje filmový kritik a publicista Martin Jiroušek Výstava: do 31. 5. Rezonance světla a tmy Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 17.00 SotNe 13.00 - 17.00 _______ *$/(5,( 0/(-1 Nádražní 138A, Ostrava-Přívoz UFM tXXXNMFKODPN do 22. 4. Jozef Vrábel - obrazy Muzeum Mlejn: expozice železných mlýnků a šrotovníků expozice historie ostravských mlýnů Otevřeno: Po - Pá 10.00 - 17.00 muzea

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 9 Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: UNICAR, spol. s r.o. Vítkovická 36, 702 00 Ostrava Tel.: 595 694 043 - 4 nd@unicar.cz www.unicar.cz rûéĂ«·ä˜ ‚ºÄ­ Í­”ºé ]:I IÙ«£«Äƒ½Ä­¨Ë ÖۭݽéߘÄÝäô­ TY-TW rb [ C 8 WC/ ~ €-b:y r [ WËĀß«Ûä˜ ÃËĂÄËÝä« Ýô™¨Ë ôËĀé ‚ ôû˜Ùä˜ Ý« Ā˜ ÝäËô˜º «ÄËô‚ä«ôÄ­Ž¨ ‚ Öقºä«ŽºüŽ¨ ÖÙ˔éºäò ]:I IÙ«£«Äƒ½Ä­¨Ë ÖۭݽéߘÄÝäô­ȳ ~­Ýºƒä˜ ˜Ā֘Ä™ ‚ ºô‚½«äÄ­ ”ËֽǺûȮ ºä˜Ù™ ·ÝËé ֽě ºËÃւ䫍«½Ä­ Ý Ã˔˜½û ]:I ‚ Ö˔½™¨‚·­ ăÙːęÃé ä˜ÝäËôƒÄ­ȳ C‚ô­Ž ÃòĂ˜ä˜ ”Ë ºËϘ ºô›äĂ ôûéĂ­ä Ă ‚ºÄ­ ÝËÙä«Ã˜Ää ÖۭݽéߘÄÝäô­ ݽ˜ôû ǜǛɈǠǞ ʌȳ rûÙ‚Ä™ ½˜äÄ­ ÖĘéÂ䫺û ÖËÛ­”­ä˜ ݘ ݽ˜ôËé ‚Ă ǝǠ ʌȳ r­Ž˜ «Ä¢ËÙŽ­ Ā­Ýºƒä˜ Ă ]:I -Ģ˽«ÄŽ˜ 800 600 000 ĘË Ă õõõȳݺ˔‚Ɉ‚éäËȳŽĀ. Ë Ǟǜȳ Ǡȳ ǝǛǜǤ [½˜ô‚ ‚Ă 53 % Originální příslušenství P/PA-058 P/PA-061 P/JA-002 HL Propan Přestavby na LPG - jezděte za polovinu! www.hlpropan.cz Praha 4 Ostrava 241 402 146 595 700 570 602 775 102 e-mail: info@hlpropan.cz P/PA-052 ➠ RODINNÉ DOMY výstavba na klíč, rekonstrukce, zateplení, střecha ➠ BYTOVÉ DOMY revitalizace, zateplení fasády, okna, střecha, balkony ➠ 91,7ġ1Ì Ô35$9< sádrokartonyvčetněprotipožárních,bytová jádra, koupelny ➠ 267$71Ì 2%-(.7< výstavba, rekonstrukce R RO ODIN É É É NÉ O ODINNÉ É É É O DO DO O O OMY MY 6 7$9 % < DOBRÉ STAVBY, s.r.o. Sídlo: Serafínova 396/9, Ostrava-Kunčice tel.: 596 965 179, mobil: 777 252 882 e-mail: info@dobrestavby.cz, www.dobrestavby.cz =(\'1Ì. – vyučen v oboru nebo 3 roky praxe ./(03Ìġ 32.5ë9$ÿ – vyučen v oboru nebo 3 roky praxe 67$9(%1Ì \'Ď/1Ì. – praxe na stavbě NABÍZÍME ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY 20 LET NA TRHU DOBRÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY + RŮZNÉ BENEFITY = = = =( ( ( (\' \' \' \' Ì Ì 1Ì 1Ì. . 1 1Ì Ì Ì Ì. . . . 3ġ,-0(0( =$0Ď671$1&( P/PA-050 1¿EĆHæË 63% 2VWUDYD3RUXED WHO  , ZZZNVSDUNHWF] GĆHYR OLQROHXP ODPLQ¿W 39& YLQ\O SDUNHW\ SDOXEN\ UHQRYDFH SRGODK GYHĆH PODLAHY ‡ &8\'Ą\' # <ž47$0ö

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz za kulturou 10 DUBEN 2019 .8/7851¨ \'ň0 .Ǖ75,2 Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz 6. 4. 9.00 - 14.00 Pranajama dechové techniky pro jogíny i nejogíny, vede Romana Farna 7., 14., 21. a 28. 4. 17.30 Taneční večery společenského tance se skupinou Domino 13. 4. 9.00 - 14.00 Systém celistvého uzdravujícího cvičení s Mgr. Zuzanou Kaiser 24. 4. 9.00 - 17.30 Cesta za poznáním, sportovně poznávací výlet 26. 4. 19.00 Divoké kočky - travesti show 27. 4. 9.00 - 17.00 Den pro tebe, nabídka pohybových a relaxačních aktivit 27. 4. 14.00 Uzdravující síla šungitu a jeho praktické využití, Mgr. Zuzana Kaiser 27. 4. 9.00 - 14.00 Energie reiki jako součást života I. stupeň, sobotní seminář Zuzany Galuszkové 28. 4. 10.00 Maxipes Fík - divadlo pro děti 30. 4. 15.00 Tradiční stavění Májky s bohatým doprovodním programem (klaun Hopsalín, dětský folklórní soubor Holúbek, Iršava, duo Rozmarýn, soutěže pro děti... *$/(5,( .Ǖ75,2 Tančící barvy - výtvarné práce Jany Pavelkové a jejich hostů (Martin Pavelka, Petra Nytrová Gallová, Romana Večeřová) Společné začátky - společná prodejní výstava Zuzany Macečkové a Ireny Miškové .20251¨ ./8% Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz 4. 4. 18.00 Jiří Kráčalík: Tajemná Bretaň 11. a 25. 4. 15.00 Mozkocvična 11. 4. 19.00 Kryloviny - koncert u příležitostí 75. výročí narození Karla Kryla. Účinkují: Jan Kryl (bratr Karla Kryla) a Jirka Beránek 13. 4. 17.00 Filmové a muzikálové melodie účinkují: Lenka Hejnešová - housle, Petra Olajcová - flétna, Regina Bednaříková - klavír, Rastislav Širila - zpěv, průvodní slovo Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka tel.: 608 812 796, ostravajih@seniorpointy.cz Otevřeno: Út 8.00 - 14.00, Čt 8.00 - 14.00 _______ .\' +251¨ \'$7<1õ Vratimovská 224, Vratimov 5. 4. 18.00 Dívčí válka Divadelní spolek LORDI Orlová _______ 0õ\'. .$59,1œ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 2. 4. 18.00 Marek Jelínek: Na koloběžce po Asii za 7 měsíců 9. 4. 18.00 Ivo Petr: Na slunečné straně Alp 17. a 18. 4. 10.00 - 17.00 Masarykovo nám., Karviná-Fryštát: Velikonoční jarmark _______ 2%(&1¨ \'ň0 \'58Ŗ%$ Fryštátská 181/44, Karviná-Fryštát 13. 4. 19.00 Oldies party - ve stylu českých i světových hudebních hvězd DJ Roman Grygar a Michal David Revival/ Jan Bartoš _______ KNIHOVNA 0õ67$ 2675$9< pobočka Vítkovice, Kutuzovova 14 10. 4. 16.00 Vítkovická mozaika: Z Nového Zélandu domů do Beskyd. Cestopisná přednáška Jakuba Larysze a Dagmar Čechmánkové tel.: 556 422 360 www.sanatoria-klimkovice.cz 1. 4. 19.00 Poslechový večer s Evergreen boys 3. 4. 19.00 Taneční večer s Pete Sax 4. 4. 18.30 Koncert Evy Hanychové 5. 4. 19.00 Taneční večer s Good Mates 7. 4. 10.30 Velikonoční jarmark 7. 4. 15.00 Koncert: Salonní orchestr 8. 4. 19.00 Poslechový večer Bosoboss 9. 4. 18.30 Kino: Jsem božská 10. 4. 19.00 Taneční večer s Jerry Erbenem 11. 4. 15.30 Přednáška na téma: Jak si zvýšit psychickou odolnost 12. 4. 19.00 Taneční večer s Duo Kolorit 14. 4. 15.00 Koncert: Vřesbanda country 15. 4. 19.00 Večer s kytarou 16. 4. 18.30 Kino: Toman 17. 4. 15.30 Přírodní léčba pohyb. aparátu 17. 4. 19.00 Taneční večer s L. Žílou - Tulák 18. 4. 19.00 Ivo Šmoldas: O všem, zejména pak o ničem 19. 4. 19.00 Velikonoční diskotéka DJ Doctora 22. 4. 15.00 Velikonoční pondělí s harmonikou 23. 4. 18.30 Kino: Než jsem tě poznala 24. 4. 18.30 Muzikoterapie 24. 4. 19.00 Taneční večer s Jerry Erbenem 25. 4. 18.00 Léčivé divadlo G. Filipii: Satori 26. 4. 19.00 Lázeň. tančírna s Lucky bandem 28. 4. 15.00 Koncert: Swingový orchestr Evergreen Band 29. 4. 19.00 Travesti show Divoké kočky 30. 4. 18.30 Kino: Tlumočník _______ 28. října 124, Moravská Ostrava UFMTQPKtQPLM XXXELNPBTD[tLBWBMPWB!ELWD[ 1. 4. 19.00 Island - předn. fotografa P. Svobody 3. 4. 19.00 Ivo Jahelka 11. 4. 18.00 Přednáška Ivo Tomana: Jak se prosadit 11. 4. 19.00 To je Havaj! cestovatelské diashow Jirky Kolbaby 12. 4. 19.00 Screamers - Smím prosit 13. 4. 9.30 Setkání s biotronikem T. Pfeifferem 14. 4. 15.00 a 19.00 Orchestr Lord of the Sound 25. 4. 19.00 Mont Keňa - multimediální komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka 27. 4. - 5. 5. Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 30. 4. 19.00 Talk show Zuzany Bubílkové _______ Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 1. 4. 15.00 Senior klub s programem a hudbou 3. 4. Intimně ženám 1 Přednáška s Evou Nesrstovou 3. 4. Hana Machalová: Cestujte levně, chytře a často 9. 4. 9.00 Aktivní senior tvůrčí dílna - netradiční velikonoční ozdoby 17. 4. 17.30 Tradiční čínská medicína v praxi jaro a léto - přednáška Mgr. M. Volanského Připravujeme: 18. 5. 19.00 Jaroslav Svěcený a Václav Mácha _______ .$)¨ç.2 9/$é.< \'2+1$/29¤ Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy J. Trnky 10, www.kaficko.estranky.cz 17. 4. 17.00 Mariánskohorské kafíčko Hostem zábavného pořadu V. Dohnalové bude ing. Zdeněk Chlopčík, kterého znáte z pořadu STAR DANCE. Vstupné zdarma. _______ $Ǖ(;&/86,9( 2675$9$Ǖ3258%$ tel.: 723 021 404, www.a-exclusive.com Půjčovna společenských a svatebních šatů + sleva na líčení koncerty Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 3. 4. 16.00 Zbyněk Hrkal: Voda včera, dnes a zítra. Beseda a autogramiáda celosvětově působícího hydrogeologa. 10. 4. 17.00 Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha: Zikmund 100. Beseda a autogramiáda cestovatelů, kteří se vydali po stopách asijské cesty M. Zikmunda a J. Hanzelky. _______ 0$6$5<.292 1œ0õ67¨ Moravská Ostrava 15. - 19. 4. 11.00 - 19.00 Velikonoční jarmark s doprovodným programem denně od 16.00 _______ 0œ-29œ 3/(61œ DVOUDENNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL Areál před Hasičskou zbrojnicí v Plesné 30. 4. 16.00 Stavění máje a pálení čarodějnic 17.00 Vystoupení Rock&Roll Band Marcela Woodmana 1. 5. 14.30 Májová Plesná s gulášfestem folklorní soubory a František Nedvěd, ochutnávka soutěžních gulášů... _______ =œ0(. 3258%$ Nábřeží SPB 60, Ostrava-Poruba info na tel.: 596 923 094, 739 572 772 www.zamek-poruba.cz 22. 4. 16.00 Velikonoce na Zámku Poruba Pohádka O kouzelném semínku Doprovodný program pro děti: Zdobení perníčků 25. 4. 19.00 Setkání s kytarovými virtuózy Dagmar Andrtová Voňková Štěpán Rak, Slávek Klecandr _______ 2675$9$Ǖ3258%$ https://poruba.ostrava.cz Alšovo náměstí, Ostrava-Poruba: 15. - 21. 4. Velikonoční jarmark 15. 4. 14.00 Zdobení velikonočního stromu 20. 4. 15.00 Polský den v Porubě - kulturní program; zábavný program pro děti; výroba velikonočních dekorací aj. 21. 4. 15.00 Kulturní program Hlavní třída, Ostrava-Poruba: 24. 4. 9.00 Den Země Domov Slunečnice 17. listopadu, O.-Poruba: 30. 4. 14.00 Senior Tančírna s kapelou Expres Dům farnosti, Vřesinská 245, O.-Poruba: 29. 4. 18.00 Berani z Těškovic: Hospoda Na mýtince _______ .6 95$7,029 Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 16. 4. 18.00 Renata Herber: Babiččina lékárna - přednáška _______ KLUB FIDUCIA Nádražní 30, Moravská Ostrava tel.: 596 117 312 1. 4. 18.00 Aprílový Kundera - stezka na náměstí Beneše k výročí spisovatele Milana Kundery 1. 4. 19.00 Vernisáž malířky Kateřiny Rossí v galerii Dole 5. 4. 19.00 Koncert Kurws ve Fotografické galerii Fiducia 9. 4. 18.00 Čtenářský klub ke knize Petry Dvořákové Dědina 16. 4. 18.00 Vernisáž výstavy fotografií Antonína Střížka ve Fotografické galerii Fiducia 23. 4. 18.00 Skupina 42 komponovaný pořad 24. 4. 19.00 HLAS pro Strakáč - benefiční koncert v Aule Ostravské univerzity, vystoupí mimo jiné Eva Dřízgová, Patricie Janečková a další 28. 4. 10.00 Dětský ateliér -$1œç.29$ ),/+$5021,( DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV tel.: 597 489 466 (předpl. JFO) 597 489 259 (pokl.) XXXKGPD[tFNBJMPGGJDF!KGPD[ 4. 4. 19.00 Klavírní mág G. Ligeti, P. I. Čajkovskij, B. Bartók, F. Liszt účinkují: Federico Colli - klavír JFO, Risto Joost - dirigent 8. 4. 19.00 Colli hraje Bacha D. Scarlatti, J. S. Bach účinkuje: Federico Colli - klavír 18. 4. 18.00 Šarmantní večer C. Chaminade, M. Ravel, G. Martucci účinkují: Lucie Režná - flétna Martin James Bartlett - klavír JFO, Claudio Vandelli - dirigent 25. 4. 19.00 Hrdinové skuteční a legendární L. van Beethoven, J. Sibelius účinkují: Henning Kraggerud - housle JFO, Ch. M. Mueller - dirigent _______ -$1œç.29$ .21=(59$72Ĵ 2675$9$ Českobratrská 40, Mor. Ostrava tel.: 596 112 007, www.jko.cz 9. 4. 18.30 Absolventský koncert: A. Štenclová (akordeon) a V. Kijonková (klavír) 10. 4. 18.30 Tanec Gala 11. 4. 18.30 Absolv. koncert: J. Kalus (trubka) 16. 4. 18.30 Absolventský koncert: K. Bankóová (kytara) a A. Říhová (klavír) 23. 4. 18.30 Absolventský koncert: M. Jírová (klavír) a L. Mičková (zpěv) 29. 4. 18.30 A. P. Čechov: Ivanov - premiéra 30. 4. 18.30 Absolventský koncert: K. Dostalíková (klavír) a J. Kroczek (housle) _______ HUDEBNÍ VÝLETY -$52 pořádá Svatováclavský hudební festival, z. s. tel.: 773 513 941, www.shf.cz 13. 4. 15.00 Evangelický Kristův kostel Velikonoční zahrada: Janovy pašije účinkují: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů Sbor Amatores Musicae Antiquae (Mistřín) 28. 4. 18.00 Ostrava-Stará Bělá - Husův sbor Smyslné violoncello mezi staletími účinkují: Brněnští violoncellisté _______ $*(1785$ 35(672 www.agenturapresto.cz ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1 17. 4. 19.00 Judith Wagner - violoncello (Rakousko), Eliška Novotná - klavír _______ +86ň9 6%25 Stanislavského ul, Ostrava-Svinov 28. 4. 17.00 Koncert skupiny Listověj Jiří Nohel - kytara, cistra, A. Tomek - el. housle, M. Štouračová - flétny, klávesy P/PA-059 Zámek Zábřeh, Ostrava 25. dubna 2019 od 17 hod. Vstupné: 490 Kč rezervace@zamek-zabreh.cz tel.: 777 808 299 www.cuvee.cz XVII. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky vín

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

P/HA-025

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

klubové akce DUBEN 2019 KINO VESMÍR Zahradní 1741/17, Mor. Ostrava 12. 4. 19.00 Sama pěšky z Mexika do Kanady cestovatelská beseda Moniky Benešové, která zdolala jednu z nejtěžších pěších tras na světě - Pacifickou hřebenovku (4286 km) _____ Černá louka 3188, pavilon C1, Ostrava www.cooltourova.cz cooltour@cooltourova.cz 2. 4. 18.30 Folklorní tančírna 2. 4. 19.15 Workshop GAGA s N. Novotnou 3. 4. 17.30 a 20.30 Divadlo Mír: Ladislav Zibura Prázdniny v Evropě - cestovatelská projekce, stand-up 9. 4. 19.00 Swingová tančírna se Swingville a LAM triem 12. 4. 21.00 Retro party 23. 4. 18.00 Australia Stories Ostrava cestovatelská přednáška 23. 4. 19.15 Workshop GAGA s N. Novotnou _____ Martinovská 3262/50 O.-Martinov Možnost rezervace na tel.: 596 964 683 Otevřeno: Ne - Čt 11.00 - 23.00 Pá - So 11.00 - 02.00 4. 4. Desmod 11. 4. Korben Dallas 12. 4. Harlej 14. 4. Dough Aldrich a Burning Rain s hity Whitesnake 19. 4. Plastic People 50let 23. 4. Zkurvení Havlisti - divadlo _____ Havlíčkovo nábř. 28, 2. patro, Ostrava produkce a vedení klubu Marcel Palovčík tel.: 732 263 084, marcel.ostrava@gmail.com www.barrak-club.cz 3. 4. Tour de Pub 5. 4. Nasal Drops, Antikoncepce 6. 4. Necro Metal Pilgrims IV: Gunpowder, Spreading Dread, Fall a Prey, Godless Truth, Slečna Anal Phabet 11. 4. Pokáč 14. 4. Marduk, Valkyrja, Attik 18. 4. Noctiferia, Liveevil, Scars Of Insane, Periferic 19. 4. Crystal Viper, Armory, Liquid Steel, Torian, Moravius 20. 4. Smack + A51 Sound 25. 4. Suffocation, Belphegor, God Dethroned, Nordjevel, Darkrise 26. 4. Sergei Barracuda, AK 27. 4. Kat and Roman Kostrzewski, Tendr + support NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 12 Slezkoostravký hrad www.majalesostrava.cz 17. 5. MAJÁLES OSTRAVA 2019 vystoupí: Mig 21, Sto zvířat, Poetika, Ben Cristovao, Paulie Garand & Kenny Rough, Ventolin, Malalata, MessenJah _____ Centrum kultury a vzdělávání Mor. OV, p.o. KLUB PARNÍK Sokolská tř. 26, Mor. Ostrava tel.: 596 138 937 XXXLMVCQBSOJLD[tXXXDLWPTUSBWBD[ Předprodej Po - Pá 8.00 - 17.00 3. 4. 19.00 SoulMates & Brian Charette (USA) 4. 4. 19.00 Acustrio 5. 4. 19.00 Opilá Piaf 8. 4. 19.00 Tom Smith Quartet 9. 4. 19.00 Ostravský dixieland 10. 4. 19.00 Merta Hrubý Fencl 11. 4. 19.00 Jananas 12. 4. 20.00 Malá Ostrava 14. 4. 20.00 Adam Marko 15. 4. 19.00 Sax the Crime 16. 4. 19.00 Žalman 17. a 18. 4. 19.00 Lenka Dusilová 23. 4. 19.00 Stand up comedy 24. 4. 20.00 Abraxas 25. 4. 19.00 Neal Black 26. 4. 19.00 Lesante 27. 4. 19.00 Nico Chona 29. 4. 19.00 Jet Set Big Band _____ Centrum kultury a vzdělávání Mor. OV, p.o. KLUB ATLANTIK Čs. legií 7, Moravská Ostrava tel.: 599 527 110 XXXLMVCBUMBOUJLD[tXXXDLWPTUSBWBD[ 2. 4. 18.00 Mladé okurky vernisáž výstavy 12. 4. 20.00 Kafrárna Petra Kubaly 15. 4. 18.00 Ruda Růžička: Na kole za Berbery 17. 4. 17.00 Stolik polski platforma multikulturalna 18. 4. 18.00 Pavla Novotná: Vztahy a umění komunikace 24. 4. 19.00 Radomír Čížek: Gruzie 26. 4. 19.00 Odpad - divadlo 27. 4. 15.00 Pod Kloboukem s Lenkou Kocierzovou nejen za historií Sokola 29. 4. 17.00 Carl Gustav Jung: archetypy, synchronicita, proces individuace, kolektivní nevědomí - přednáška 30. 4. 8.00 Senior na cestách: Loštice a Úsov 30. 4. 17.00 naRovinu - přednáška DER KULTURPUNKT 3. 4. 18.00 Kvíz OKIN BPS pro studenty a veřejnost 3. 4. 18.00 Stammtisch katedry germanistiky ve Staré Aréně 4. 4. 9.30 Přednáška a kvíz SIEMENS pro studenty a veřejnost 4. 4. 13.00 Vernisáž výstavy o Gustavu Klimtovi na katedře germanistiky Filozofické fakulty OU 9. 4. 16.00 Stolpersteiny, kameny zmizelých… 17. 4. 18.30 Divadlo Aréna: Klaunovy názory 23. 4. 18.00 Knihovna města Ostravy: Vladimíra Valová, Falco Hennig: Česko-německé tandemové čtení 24. 4. 19.30 Stammtisch katedry germanistiky ve Vinárně U Mostu 25. 4. 16.00 Österreichische Kurzfilmschau + Filmworkshop -(\'(1 69õ7 Ǖ ),/029¸ )(67,9$/ 5. 4. 17.00 Welcome to Sodom 6. 4. 17.00 Love and Empty Words 7. 4. 17.00 Obléhání města 8. 4. 17.00 Český žurnál: Bratři Okamurové 8. 4. 19.30 Ještě nekončíme 9. 4. 17.00 Junha‘s Planet / Čonhova planeta 9. 4. 19.30 Dobré zprávy / Volání divočiny 10. 4. 17.00 Roll Red Roll / Reds, do toho! 10. 4. 19.30 Follow me 11. 4. 17.00 It‘s All Good / Vše v pořádku 11. 4. 19.30 On Her Shoulders / Na jejích bedrech Plynární 7 Mor. Ostrava tel.: 608 754 869 www.fabric.cz www.facebook.com/fabric.ostrava 5. 4. Let It Roll On Tour Djs: Madface, Akira, Twisted:Minds a další 6. 4. WĀSTED Koncert: Radikal Chef, Fobia Kid, Mmaniak 12. 4. Housegen w/ Sam Divine (UK) Djs: Sam Divine (UK), DJ Gi-A, Lesko, Tossi, FiRa, Daddy Adams 14. 4. Let It Roll On Tour Afterparty Oficiální afterparty po halovce Let It Roll v Trojhalí 18. 4. DGTL w/ DJ EKG (SK) Djs: DJ Ekg (SK), DJ Ladida, Chris Sadler, Mathiass O‘zana, Rob Nash 19. 4. Mantracid 8 Psytrance párty pod hlavičkou Ufo Bufo 20. 4. No Fake Clubbing Djs: Momodoki, Jan Svatos & Tester 69, Marco Biary a další 26. 4. LQDT w/ Maduk (NL) Djs: Maduk (UK), Madface, Bifidus Aktif a další 27. 4. Koncert: Acoustica Exkluzivní koncert k výročí 10ti let kapely Acoustica 30. 4. Mácháč Club Tour Djs: Matamar, Dj Enrico, Namaas, Zahi, Massx _____ Music club CHLÍV Maďarská 6088 Ostrava-Poruba chliv@centrum.cz www.chliv.cz tel.: 737 775 850, 604 372 931 5. 4. Spring Fling Dance Párty (exil seassion) 6. 4. Koncert Animal Rock, De.ton, Vixlaivant, Erar Ešus 12. 4. DnB Párty DJs 18. 4. DnB Párty DJs 19. 4. Tworba Čsn DJs 20. 4. DnB Párty DJs 26. 4. DnB Párty DJs 27. 4. Tekno, Electro Párty DJs Aktuální program na chliv.cz a facebook _____ ROCK HILL MUSIC CLUB 28. října 258/296, Ostrava-Mariánské Hory tel.: 732 833 539, www.facebook.com/ rockhillmusicclub/ 12. 4. Zahájení krajské přehlídky experimentálních divadel Experis 16. 4. Grunge punk na kopcu! Burning FUSES (CH), Romeo fucked Juliet (CZ) 20. 4. LECKS inc. (Metal Industrial, Francie) 25. 4. TFV (punk rock/melodic hc, IT) Out For Summer (punk rock, IT) 27. 4. About:Blank (hard rock, IT) 08/7,ľ‚1529Š &(17580 628Í$61Š+2 80Û1Ž 6/(=6.¸ GRUNT Háj ve Slezsku-Smolkov www.slezskygrunt.cz Facebook/divadlogrunt kulturní prostor, hospoda, penzion, hudební i divadelní vystoupení, festivaly hudební, cestovatelské, gastro akce _____ HUDEBNÍ BAZAR Nádražní 138 a, (v areálu galerie Mlejn) tel.: 605 087 844 www.facebook.com/hudebnibazarostrava Otevřeno: Po 17.00 - 01.00 Út - Pát So 17.00 - 01.00 5. 4. Žamboši - nositelé folkových„Andělů“ křtí album„Louvre“ v Bazaru 6. 4. 18.00 BO! Bosorky & hosté folkový a bluegrassový večer 11. 4. Martin Zábranský - recitál písničkáře 12. 4. Jarní festiválek alternativy - Autumn Smile, The Renegades, HrNek (SVK, CZE) 13. 4. Pink Floyd Forever důstojný hold světové legendě 18. 4. Dehydrant - punk z Olomouce 19. 4. Schellinger tribute - koncertní pocta mimořádnému hlasu českého rocku 20. 4. Sylvie Bee - známá šansoniérka potěší Bazar 26. 4. Naked Floor - grunge & rock stálice.. keep on rockin‘ in the free world! 27. 4. Strýček Péťa„50“ - oslava významného jubilea, zahrají: Rikatádo, Z. Grossmam, J. Crack & Koks.. 30. 4. ClunCer - rock-pop & alternative z Koběřic _____ BRICK HOUSE DOV (Důl Hlubina), Vítkovická 3365, Ostrava tel.: 732 263 084 5. 4. The Stringz & Tomáš Savka 12. 4. Big Mountain, The Atavists 13. 4. Marpo & TroubleGang _____ MASTERS 2) 52&. &$)( Zlín - Čepkov tel.: 577 001 122 www.mastersofrock.cz 19. 4. Nervosa (Braz), Rezet (Ger) 20. 4. Tour from Hel: Týr, Heidenvolk, Dalriada ( facebook.com/ProgramCZ SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD 17. 5. 2019 P/HA-029 ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MEZD, DANÍ I ZPĚTNĚ, AUDITY, KONTROLY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, KOMPLETNÍ EKONOMICKÝ SERVIS Provozovnu máme nově na adrese: U mostu 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 633 293, mobil: 603 806 707 e-mail: sekretariatasc@seznam.cz www.auditconsult.net P/SD-021 CONSULT Ing. Alena Čechová

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 13 P/HA-027 6M¹]GQ­ D 2VWUDYD 7ùHERYLFH A=CBČ¯ ] Y`OPWĀYg slizu www.oc-galerie.cz navštivte kouzelnou O hÌPOd\]c ZOP]`Ob]ě O dg`]PbS aW hromadu slizu 15-19 h 5. 4. P/BW-004 Support act. PETER CMORIK BAND OSTRAVA Ostravar Aréna 12.6. 2019 PŘEDPRODEJ INFO www.glanc.cz P/HA-028

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz SUR GöWL 14 DUBEN 2019 ˆ 1. - 7. 4. 2019 St 3. 4. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama Čt 4. 4. 16.00 Žena v zrcadle pořad pro ženy a dívky v KZ Gama So 6. 4. Badmintonový turnaj v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava Keramická dílna "Velikonoční" v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava Turnaj v NERF v SVČ Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh 13.00 Zpěváček 2019 - 2. kolo soutěže v Divadle loutek Ostrava Ne 7. 4. Zájezd na Taneční skupinu roku, pořádá SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava Mia festival Ostrava - soutěž mažoretky, hooping v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava ˆ 8. - 14. 4. 2019 Út 9. 4. 9.00 Velikonoční tvoření pro děti v DDM Polská, Ostrava-Poruba St 10. 4. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama St - Pá 10. - 12. 4. 14.00 Festival pohádek Vodní svět v SVČ Korunka So 13. 4. Keramická dílna "Velikonoční" v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava Přehlídka dětských folklorních souborů regionu v Janáčkově konzervatoři Ostrava Jarní kreativní tvoření tvorba z přírodních materiálů ve Středisku turistiky SVČ, Ostrava-Poruba 8.00 Turnaj ve stolním tenise v DDM M. Majerové 1722, Ostrava-Poruba 8.00 Gymnastický den v DDM Polská, Ostrava-Poruba 13.00 Keramická dílna v DDM M. Majerové 1722, Ostrava-Poruba Ne 14. 4. Ostravské sportovní ligy aerobic v SVČ Gurťjevova 8, O.-Zábřeh 9.00 Nedělní keramická dílna ve Středisku turistiky SVČ, Ostrava-Poruba ˆ 15. - 21. 4. 2019 Út 16. 4. Velikonoční tvoření v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava St 17. 4. Velikonoční dílnička v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama Čt 18. 4. Hurá prázdniny: Velikonoční tvoření v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava 10.00 Velikonoční prázdninová dílna v SVČ Dubina 10.00 Velikonoční dílny v SVČ Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh 14.00 Velikonoční tvoření v DDM M. Majerové 1722, Ostrava-Poruba 15.00 - 18.00 Velikonoce v Globusu So 20. 4. 6.15 19. ročník Poháru svinovských tůní - rybářské závody mládeže v LRU-plavaná ˆ 22. - 28. 4. 2019 Po 22. 4. Velikonoce v ZOO - prezentační akce SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava Út 23. 4. 15.00 Pozor, jedu! - dopravně- bezpečnostní akce pro děti i rodiče v MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba St 24. 4. 9.00 - 16.30 Den Země - Mládí Hlavní třída, Ostrava-Poruba 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama Čt 25. 4. Den Země výukový areál Bělský les 16.00 Žena v zrcadle - pořad pro ženy a dívky v KZ Gama Pá 26. 4. Den Země 2019 v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava 9.00 Dětská scéna 2019 v SVČ Korunka So 27. 4. Den Země v ZOO - prezentační akce SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava Pálení čarodějnic v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava Ostravské sportovní ligy - florbal v SVČ Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh 6.15 Dětské rybářské závody „O pohár starosty Poruby“ rybářské závody mládeže v LRU-plavaná So - Ne 27. - 28. 4. Čarodějnická přespávačka v SVČ Ostrčilova 19, Mor. Ostrava ˆ 29. - 30. 4. 2019 Po 29. 4. Slet čarodějnic v SVČ V Zálomu Čarodějnice v SVČ Dubina Út 30. 4. Čarodějnice v SVČ Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh 9.00 Sportovní dopoledne pro rodiče a děti 1,5 - 4 let v DDM Polská Ostrava-Poruba 9.00 a 10.30 Pár přátel, jeden svět interaktivní pořad pro děti v KZ Gama _______ 0$7(Ĵ6.œ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDIN O.-Vítkovice, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tindividuální přístup tmalý počet dětí ve třídě tLWBMJGJLPWBOÓrodilí mluvčí tQDzJSP[FOÏbilingvní prostředí NOVĚ TAKÉ MINIŠKOLKA tpro děti od 6 měsíců _______ JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tosvojování jazyka přirozenou cestou tLWBMJGJLPWBOÓrodilí mluvčí tmalý počet studentů ve skupině tQDzÓQSBWBLmezinárodním zkouškám tLMBEFNFdůraz na komunikaci tNPäOPTUsoukromých lekcí u Vás _______ VELETRH LETNÍCH 7œ%25ň tel.: 737 797 842 e-mail: lenka.cecivova@gmail.com Rodiče, děti - přijďte si vybrat ten pravý letní tábor!! t na jednom místě se Vám představí organi- zátoři příměstských a pobytových táborů t zjistíte, co všechno můžete od tábora očekávat a jaký bude mít program t děti si vyzkouší táborové hry či kostýmy Kdy: sobota 6. dubna od 9.30 - 18.00 hod. Kde: Harmony Club Hotel Ostrava, 28. října Vstup: dospělí 20 Kč, děti do 18 let zdarma Sledujte nás na FB: Events by Lenka _______ Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 13. 4. 15.00 Tvoření s edicí TOPP: Vyrábíme velikonoční dekorace _______ ŠKOLNÍ BATOHY \'õ76.¤ 329/(ç(1¨ OD Galeria, B. Četyny 15, Ostrava-Bělský Les Po - Pá 9 - 18 h., So 9 - 12 h. ☎725 269 512 www.detske-boticky.cz, mtg@detskeboticky.cz _______ 28. října 124, Moravská Ostrava UFMTQPKtQPLM XXXELNPBTD[tJOGP!ELWD[ 7. 4. 16.00 Liduščino divadlo, Praha: Maková panenka a motýl Emanuel Připravujeme: 12. 5. 16.00 Divadlo Tramtarie, Olomouc: O pračlovíčkovi 0õ\'. .$59,1œ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 7. 4. 16.00 O ševci Kubovi účinkuje: Divadýlko Mrak 14. 4. 16.00 Jak pejsek s kočičkou vařili dort účinkuje: Divadélko Šamšula 28. 4. 15.00 O kouzelné řepě účinkuje: Divadelní soubor Harlekýn _______ 67Ĵ(\',6.2 \'925(ç(. SDO Brontosauři Rajnochova 6 O.-Kunčičky tel.: 603 279 237 JOGP!TEPD[ www.sdo.cz Nabídka jezdeckého oddílu: tǏMFOTUWÓWPEEÓMFTǏJOOPTUÓ[BNǔDzFOPV na práci s koňmi, jezdectví a ekologickou výchovu tWÓLFOEPWÏQPCZUZBQSÈ[EOJOPWÏUÈCPSZ s koňmi tWâVLBKÓ[EZOBLPOJQSPEǔUJJEPTQǔMÏ tVTUÈKFOÓBQSPOÈKFNLPOÓ tEPQSBWBBQDzFWP[ZLPOÓ tQPDzÈEÈOÓGJSFNOÓDIBLDÓ WFǏÓSLǾBPTMBW s kompletním servisem, atrakcemi a koňmi 5WǾSǏÓGJMNPWÈEÓMOB QQ STUDIO OSTRAVA Nám. Msgre Šrámka 4 Ostrava, tel.: 606 411 641 www.qq.cz tdílna animovaného filmu (9 - 18 let) texkurze pro školy ve filmovém studiu (přednáška, projekce, animace) _______ 2%(&1¨ \'ň0 \'58Ŗ%$ Fryštátská 181/44, Karviná 30. 4. 17.00 Čarodějnický karneval Zábavná show pro rodiče s dětmi _______ &(175$ 92/1¤+2 ç$68 Ostrava-Poruba XXXGBDFCPPLDPNDWD Vietnamská 1541/3, tel.: 599 480 555 1. 4. 16.00 Taštička z barevných plstí tvůrčí dílna 8. 4. 16.00 Roztomilý beránek - tvůrčí dílna 13. 4. 9.00 Velikonoční vejce workshop pro ženy a dívky 15. 4. 16.00 Velikonoční tvoření - tvůrčí dílna 24. 4. 16.00 Divadélko Smíšek: Neposlušné autíčko O. Jeremiáše 1985/34, tel.: 599 480 556 3. 4. 16.00 Turnaj ve stolním fotbale 10. 4. 16.00 Turnaj v šipkách 17. 4. 16.00 Netradiční tužkovníky tvůrčí dílna _______ KS VRATIMOV Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 14. 4. 10.00 O slepičce Kdákalce a zajíčcích Divadelní agentura Křesadlo na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ P/PA-057 Kontakt: tel.: 739 348 790, e-mail: mslogouskolky@seznam.cz www.skolkauskolky.cz Naše mateřská škola nabízí: - Každodenní logopedickou péči ve spolupráci s klinickým logopedem - Snížený počet dětí na třídě, který nám umožňuje individuální přístup - Příprava pro úspěšný vstup do 1. třídy - Zájmové aktivity: Tancování pro radost, Dětská jóga, Veselé pískání, Zdravé sportování - Finskou saunu v rámci MŠ - Pořádáme školu v přírodě, výlety ke koním i do přírody, plavání, lyžování, tvůrčí dílny, aj. Zápis do mateřské školy 2. - 3. května 2019 od 7.00 do 16.00 hod. Mateřská škola logopedická OSTRAVA-PORUBA, U ŠKOLKY 1621

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 15 P/PA-063 P/PA-065 SPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ www.dasix.cz DASIX spol. s r.o., Kranichova 2062/11, Slezská Ostrava, tel.: 596 619 138, 608 720 586 P/PE-007 P/PA-064 ZÁKLADNÍ ŠKOLA t maximálně 14 dětí ve třídě t pedagogové jsou žákům partnery t individuální přístup t výuka AJ prostřednictvím rodilých mluvčí MATEŘSKÁ ŠKOLA t individuální přístup - 6 dětí na pedagoga t děti přijímáme již od 2 let věku t výuka AJ prostřednictvím rodilých mluvčí t zábavná forma výuky t pravidelné akce pro děti a rodiče ZÁKLADNÍAMATEŘSKÁŠKOLAEDIN tel.: +420 720 346 444, e-mail: info@edin.cz www.edin.cz DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ probíhají individuálně na základě domluvy. ZÁPIS na školní rok 2019/2020 proběhne do ZŠ 2. dubna 2019 v 9.00, 16.00 a 17.00 hod, do MŠ 2. května 2019 v 9.00, 16.00 a 17.00 hod. K zápisu se objednávejte telefonicky nebo e-mailem. PȺǣȵȸƏɮ ɀƺ ȇƏ ɀƺɿȓȇɖ Ə ɖʁǣǴ ɀǣ ȇƏɄǼƏȵƏȇɶ program ȵȸȒ ƬƺǼȒɖ ȸȒƳǣȇɖ 4. 5. 2019 od 10 hod. …n0·z – AUTOKEMP VSTUP ZDARMA ZA k ó(1R… ¨…#ASÍ www.fmnakole.cz POZNEJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ NA 4,5 KM frydekmisteknakole Dƽkujeme partnerɫm akce: Akci poȺádá statutární mƽsto prostȺednictvím své organizace pod záštitou primátora mƽsta Mgr. Michala Pobuckého, DiS. FP/HA-004

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz ]D Y]GöO¼Y¼QÈP 16 DUBEN 2019 $- 9 2Ǖ9¸k.29,&¨&+ www.ostrava3.cz, tel.: 724 51 41 65 EPVǏPWÈOÓtWâVLBtSP[NMVWFOÓtLPOWFS[BDF WFTUÈUOÓTWÈULZ PWÓLFOEVJPQSÈ[EOJOÈDI EPǏBTOǔWPMOÏ-&7/²-&,$&QSPLBäEÏIP _______ JAZYKOVÁ k.2/$ (\',1 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tPTWPKPWÈOÓKB[ZLBQDzJSP[FOPVDFTUPV tLWBMJGJLoWBOÓSPEJMÓNMVWǏÓ tNBMâQPǏFUTUVEFOUǾWFTLVQJOǔ tQDzÓQSBWBLNF[JOÈSPEOÓN[LPVÝLÈN tLMBEFNFEǾSB[OBLPNVOJLBDJ tNPäOPTUTPVLSPNâDIMFLDÓV7ÈT _______ .1,+291$ 0õ67$ 29 28. října 2, Mor. Ostrava UFMtXXXLNPD[ ÞTUDzFEOÓLOJIPWOBV4âLPSPWBNPTUV BQPCPǏFLW0TUSBWǔKFEFOQSǾLB[QSP WÝFDIOZLOJIPWOZWâQǾKǏOÓBJOGPSNBǏOÓ TMVäCZQSPEǔUJJEPTQǔMÏ IVEFCOÓPEEǔMFOÓ[WVLPWÈLOJIPWOB WFDzFKOâJOUFSOFU#SJUTLÏDFOUSVN,.0 ,VMUVSOÓBLDF4QPMFǏFOTLâTÈM V4âLPSPWBNPTUV 3. 4.0QFSOÓTJSÏOZyOBUÏNB.BSUJOǾ BTVSSFBMJTNVT 4. 4.)FJNBU#ÚINFO OǔNFDLÈMJUFSBUVSBWQSPUFLUPSÈUV QDzFEOÈÝÓ.HS-VDJF"OUPÝÓLPWÈ 1I% 10. 4."CTPMWFOUTLâLPODFSUäÈLǾ ;6À&3VOEB 23. 4.ƎFTLPOǔNFDLÏLVMUVSOÓEOZ W0TUSBWǔ UBOEFNPWÏBVUPSTLÏǏUFOÓ TQJTPWBUFMǾ7MBEJNÓSZ7BMPWÏ Ǝ3 B\'BMLB)FOOJHB %& 25. 4.4MBWOPTUOÓ[BIÈKFOÓ\'FTUJWBMV %OZVNǔOÓOFWJEPNâDIOB.PSBWǔ WâTUBWPVOFWJEPNÏIPVNǔMDF-VCPNÓSB 1BWFMǏÈLB 26. 4.0QFO.JD0TUSBWB 7âTUBWZ do 20. 4.7âTUBWBGPUPHSBGJÓWSÈNDJGFTUJWBMV .PTU1SP5JCFU do 20. 4.-VEǔL,POFǏOâWâTUBWBBLWBSFMǾ 1PCPǏLB1PESPVäLPWB 01PSVCB 9. 4.1SWOÓTPVTFETLÈTMBWOPTU TFTUBWPWÈOÓBSP[WǔÝPWÈOÓQUBǏÓDICVEFL UWǾSǏÓEÓMOB7ÈDMBWB,MBQFULBBEBMÝÓ EPQSPWPEOâQSPHSBN _______ Jazyková škola 28. října 150/2663 Moravská Ostrava tel.: 597 577 135 603 251 671 JOGP!BTPSUJTD[tXXXBTPSUJTD[ tTLVQJOPWÏLVS[Z"+ /+ \'+ *+ tJOEJWJEVÈMOÓWâVLB"+ /+ \'+ *+ À+ tLVS[ZQSPQPEOJLZBJOTUJUVDF tLVS[ZPCDIPEOÓBOHMJǏUJOZ -JEPWÈLPO[FSWBUPDzB.Þ[JDLÈÝLPMB QP [WFOBSPǏOÓLGFTUJWBMV̓BNBUÏSTLÏIP TØMPWÏIP[QǔWVTFTPVUǔäÓ 0$&/6-&0À&+"/«Ǝ," 17. května 2019 -JEPWÈLPO[FSWBUPDz 8BUUPWB 01DzÓWP[ 1DzJIMBTUFTFEPLWǔUOB 7ÓDFOBIUUQXXXPDFOVMFPTFKBOBDLBD[ OFCPOBUFM̓̓ ̓̓ _______ .85=< 9¸./$\'8 7$527 .$5(7 $ 36<&+2/2*,( www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz _______ $FOUSVNQSPSPEJOVBTPDJÈMOÓQÏǏJ [T 1(Ŗ \'2 72+2 9/(7¨k www.prorodiny.cz 25. 4., 2. a 9. 5.IPE $ZLMVTUDzÓTFULÈOÓQSPNMBEÏMJEJWEPCǔDIP [FOÓOFCPQDzFEWTUVQFNEPUSWBMÏIPW[UBIV ,EF$FOUSVNQSPSPEJOVBTPDJÈMOÓQÏǏJ 4ZMMBCPWB 0TUSBWB7ÓULPWJDF *OGPSNBDFBQDzJIMÈÝLZ.BSJB\'SJESJDIPWÈ NGSJESJDIPWB!QSPSPEJOZD[ _______ ./8% 3Ĵœ7(/ 9¸79$51¤+2 80õ1¨ Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava tel.: 734 724 455 2. 4.1BNÈULZ6/&4$0WƎ3*ǏÈTU 1DzFEOÈÝÓ(BCSJFMB1FMJLÈOPWÈ _______ 025$96.26/(=6.œ 9õ\'(&.œ .1,+291$ 9 2675$9õ p. o. 1SPLFÝPWPOÈN .PS0TUSBWB tel.: 596 118 881, www.svkos.cz 4. 4.CVEFLOJIPWOBPEV[BWDzFOB 1ǾKǏPWOB TUVEPWOB 1P1È 4P 0EEǔMFOÓTQFDJÈMOÓDIGPOEǾ OPSNZ BVEJPLOJIZ KB[ZLPWÏVǏFCOJDFBUE 1P1È "LDF 2. 4. ,OJIPWOJDLÏ MFLDFPTMVäCÈDILOJIPWOZQSPWFDzFKOPTU 3. 4.6NǔOÓWFWFDzFKOÏNQSPTUPSV QDzFEOÈÝLB+BLVCB*WÈOLB 17. 4.7ÈDMBW*7,SÈMWFTUÓOVTWÏIP PUDFQDzFEOÈÝLB.BSLB;ÈHPSZ 30. 4.%FTLPISBOÓ 7âTUBWZ 1. - 30. 4.,OJIZOBÝJDIQSBSPEJǏǾ 1. - 30. 4.7ÈDMBW*7B[ÈWǔSMVDFNCVSTLÏÏSZ 0%."5&Ʋ4,²o107:40,06 ;FMFOÈMJOLBQSPVDIB[FǏF 4UVEVKUFQSBLUJDLZBCF[TUSFTV1PEOJLÈOÓ 1SÈWP "QMJLPWBOPVJOGPSNBUJLV .BSLFUJOHPWÏLPNVOJLBDFUJUVMZ #D .HSB*OH7ÓDFOBXXXWTQQD[ 4UVEJKOÓPCPSƲÓ[FOÓNBMÏIPBTUDzFEOÓIP QPEOJLV1SBLUJDLZ[BNǔDzFOÏTUVEJVN TPECPSOPVQSBYÓ5JUVMZ%JT BNPäOPTU [ÓTLBU[B SPLVUJUVM#DOB7ZTPLÏÝLPMF QPEOJLÈOÓBQSÈWBXXXWPTBBD[ ;BMPäFOP*OEJWJEVÈMOÓQDzÓTUVQL̓äÈLǾN BSPEJǏǾN SPEJOOÈBUNPTGÏSB"USBLUJWOÓTUV EJKOÓPCPS0CDIPEOÓBLBEFNJF$ÓMFOÈQDzÓQSBWB LFTUVEJV7ÀJEPQSBYFXXXNTPBD[ 1SWOÓ.POUFTTPSJNBUFDzTLÈB[ÈLMBEOÓÝLPMB W0TUSBWǔ7âDIPWBBW[EǔMÈWÈOÓEǔUÓPEMFU 1SÈWǔQDzJKÓNÈNFXXXNPOUFTTPSJPTUSBWBD[ ______ 0¨671¨ .1,+291$ Ĵ(3,k7õ Mírová 178, 739 31 Řepiště tel.: 558 637 136, www.knihovna-repiste.cz do 16. 4.*WB4LVMJOPWÈ GPUPHSBGJFƲFQJÝUǔBPLPMÓ 12. 4.1PVUOÓNÓTUBTFWFSOÓ.PSBWZ B4MF[TLBQDzFEOÈÝÓ*OH.JSPTMBW-ZTFL 0UFWDzFOPÁUB PáB ______ 0¨671¨ .1,+291$ PASKOV Nádražní 777 www.knihovna-paskov.cz 0UFWDzFOPPo ÁUBƎU VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, MASÉRSKÁ ŠKOLA PROSPORT, Hrušovská 11, Ostrava-Přívoz tel.: 596 612 214, www.skola-prosport.cz ,WBMJUB [LVÝFOÓMFLUPDzJ W[EǔMÈWÈOÓ TUSBEJDÓKJäPES 3FLWBMJGJLBǏOÓBDFSUJGJLPWBOÏLVS[Z TBLSFEJUBDÓ.;Ǝ3B.À.5Ǝ3 ;6#/¶*/4536.&/5«Ʋ," 4"/*5«Ʋ 0À&5Ʋ07"5&- ."4²3 -:.\'"5*$,« ."4«Ç */4536,503\'*5/&44 ,*/&4*05&+1*/( EBMÝÓPECPSOÏLVS[Z ÝLPMFOÓ TFNJOÈDzFBXPSLTIPQZ;%"3."QDzFTÞDzBE QSÈDF7ÓDFOBXXXTLPMBQSPTQPSUD[ _______ Kulturní asociace 129œ $.5232/,6 DzÓKOB .PS0TUSBWB V4âLPSPWBNPTUV tel.: 596 134 980 předpr. vstup. Po - Čt 17.30 - 21.00 XXXBLSPQPMJTD[tPTUSBWB!BLSPQPMJTD[ 1. 4.,VS[GJMP[PGJFBQTZDIPMPHJF 7âDIPEVB;ÈQBEVÞWPEOÓQDzFEOÈÝLB 16. 4."MDIZNJF GJMP[PGJFUSBOTGPSNBDF QDzFEOÈÝLBTWJEFPQSPKFLDÓ _______ $FOUSVNQSPSPEJOVBTPDJÈMOÓQÏǏJ [T .85= 0$1Ŗ(/6.¤ 9(ç(5< www.prorodiny.cz 9., 16., 23. a 30. 4.PEIPE 7., 14., 21. a 28. 5.PEIPE ,EFSFTUBVSBDF16-4 0TUSBWB;ÈCDzFI 3VTLÈ QSPHSBN[BǏÓOÈWFǏFDzÓ *OGPSNBDFBQDzJIMÈÝLZ.BSJB\'SJESJDIPWÈ NGSJESJDIPWB!QSPSPEJOZD[ _______ .1,+291$ +251¨ \'$7<1õ U Školy 289, www.hornidatyne.knihovna.info 0UFWDzFOPPo _______ 0õ676.œ .1,+291$ 95$7,029 XXXLOJIPWOBWSBUJNPWD[ 2. 4.ƎUFNFTOFǏUFOÈDzJ 0UFWDzFOP1P ƎU ÁU Pá 15. - 18. 4.CVEFLOJIPWOB[BWDzFOB _______ 0¨671¨ .1,+291$ Ŗ$%(Ĥ Žabeň 174, www.knihovna-zaben.cz do 29. 4.*WB4LVMJOPWÈGPUPHSBGJFÀVNBWZ 8. 4.,BSNJDLÈOVNFSPMPHJF QDzFEOÈÝÓ#SPOJTMBWB)BWMPWÈ 0UFWDzFOPPo ƎUB MONTE NDOHQG¼ĵ DNFÈ PDJD]ÈQ ]DMÈPDY¼ PÈVWD www.eprogramF]

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 17 ĵ¼GNRY¼ LQ]HUFH DUBEN 2019 OPRAVNA PRAČEK, CHLADNIČEK, MRAZNIČEK, KLIMATIZACÍ A ŠICÍCH STROJŮ Mechanik chlazení p. Puča 603 431 608 Mechanik pračky p. Hudec 603 362 222 ________________________________________ P/DHA-028 ELEKTROPRÁCE v bytech a domech. Elektroinstalace. Tel.: 605 058 110 ________________________________________ P/DHA-026 HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ zn. Kärcher, 10 - 12 Kč/m2, mytí oken, úklidy domácností i kanceláří, úklidy po malířích a rekonstrukcích. Tel.: 604 320 392 ________________________________________ P/DHA-030 FA MALER - MALBY A NÁTĚRY Nátěry oken a eurooken Tel.: 604 552 552, www.jordanova-maler.cz _________________________________________P/DPA-009 KOCOUREK - ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ tTFEBDÓDITPVQSBWtNZUÓPLFO tQǾKǏPWÈOÓTUSPKF,ÊSDIFS tESPCOÏPQSBWZ5FM ________________________________________ P/DSD-019 OPRAVY ODĚVŮ - KREJČOVÁ v Porubě, tel.: 775 197 758 ________________________________________ P/DHA-024 DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU v domácnostech - vrtání, voda, elektro atd. RYCHLE. Tel.: 776 053 118 ________________________________________ P/DHA-025 LEVNĚ &MFLSPJOTUBMBǏOÓBESPCOÏDzFNFTMOJDLÏ práce... Tel.: 731 479 399 ________________________________________ P/DHA-029 HODINOVÝ SERVIS POČÍTAČŮ přijedeme, opravíme, poradíme, nastavíme volejte 605 770 753 a starosti s Vaším počítačem nechejte na nás ________________________________________ P/DHA-027 WWW.SERVIS-OKEN-OSTRAVA.CZ Provádíme opravy a servis plastových, dřevěných (EURO) a hliníkových oken BEWFDzÓPEWÝFDIWâSPCDǾ.POUÈäF J[PMBǏOÓDITLFMOÓDIGPMJÓ äBMV[JÓ TÓUÓ SPMFU TVÝÈLǾ LWǔUJOPWâDIPISÈEFL BEBMÝÓDIEPQMǪLǾ UFM ________________________________________ P/DSD-021 ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ, ŽEHLENÍ BEBMÝÓTMVäCZTQPKFOÏTDIPEFNEPNÈDOPTUÓ WǏǏJÝUǔOÓLPCFSDǾ KFEOPSÈ[PWǔJQSBWJEFMně. Tel.: 736 284 500 Více na www.ruzova-domacnost.cz _________________________________________P/DJA-007 OPRAVY VODOVODNÍCH BATERIÍ JOTUBMBUÏSTLÏQSÈDF5FM ________________________________________ P/DSD-024 KOUPÍM BYT V OSTRAVĚ Centrum, Poruba, Jih. Os. vlast. výhodou. /BTUBWVOF[ÈMFäÓ$FOVSFTQFLUVKJ RK nevolat! Tel.: 603 757 592 ________________________________________ P/DSD-020 SEDOS - STĚHOVACÍ SLUŽBA Kompletní stěhovací práce. -JLWJEBDFQP[ǾTUBMPTUÓ/PTJǏF[BKJTUÓNF Non-stop tel.: 737 160 397, 597 317 060 ________________________________________ P/DSD-023 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ SRNEC Kamenný obchod Ostrava, Sokolská třída 104/2 Vykupuji: obrazy, šperky, hodiny a hodinky, QPSDFMÈO TLMP [CSBOǔ ISBǏLZBKJOÏ1DzJKFEV Kontakt: 732 848 559, srnec.rr@seznam.cz ________________________________________ P/DPA-010 VYKUPUJEME KNIHY A GRAMOFONOVÉ DESKY!! Přijedeme - platba ihned. Platí stále - celá Morava. Antikvariát tel.: 739 111 220 ________________________________________ P/DSD-022 KOUPÍM PRO PŘIPRAVOVANOU KNIHU cokoliv o spiritismu. Časopisy, medijní kresby, fotografie atd.. Ostrava Tel.: 734 301 585. Přijedu, [BQMBUÓNIPUPWǔ/VUOÏ ________________________________________ P/DSD-025 VÝKUP AUT OSTRAVA /BCÓ[ÓNFWÓDFOFäBVUPCB[BSZ Platba IHNED v HOTOVOSTI. Volejte Roberta +420 724 232 279 www.vykupujeme-auta.cz ________________________________________ P/DRM-003 AUTOBAZAR STYL Výkup, prodej, zprostředkování prodeje. 6M1BMBDLÏIP 0TUSBWB1DzÓWP[ tel.: 596 134 818, www.autobazarstyl.cz _________________________________________P/DPA-011 ^ VOXŗE\ 0 E\W\UHDOLW\ ɸ NRXSö Ʈ DXWRPRWR ^ VOXŗE\ Info: www.bytreal.cz, tel.: 603 811 182 P/HA-024 Váš partner od r. 1998 – menší RK – – menší provize – Svěřte nám vaši nemovitost k prodeji, pronájmu. KOMPLEXNÍ SLUŽBY. SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ. P/PA-055 Galerie Umění, Nádražní 615/30, Ostrava tel.: 605 146 076, aukce@galerieumeni.cz www.galerieumeni.cz ● Přijímáme obrazy i starožitnosti do aukčního prodeje. ● Vaše předměty můžeme zařadit do aukce nebo vykoupit za hotové. ● Ohodnocení zdarma, přijedu. $8.ÿ1Ì \'Ţ0 ² $8.&( 2%5$=Ţ $ 67$52æ,71267Ì ² P/SD-018 S tímto inzerátem SLEVA až30%navybranézboží ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY TABÁKU do nové humidorové místnosti na ul. Ruská 56, O.-Vítkovice Volejte: 603 210 501 / 777 340 350 nebo pište na e-mail: info@zuzico.cz Největší výběr kubánských doutníků na Moravě!!! Úklid t společných prostor bytových domů t bytů i kanceláří, firem a restaurací Vyklízení a vyčištění t půd a sklepů rychle, kvalitně Pravidelně i jednorázově t úklidy po malování, stěhování ap. t potřebujete pohlídat babičku nebo dědečka? t nestíháte vyvenčit psa nebo chcete krátkodobě pohlídat kočku, či ji umístit k nám do kočičího hotelu? Vše je na domluvě... Kontakt: 774 635 289 P/HA-030 P/EH-003 www.modaprostejov.cz www.modaprostejov.cz P/PA-062 KUPON NA JAKÝKOLIV OBLEK Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakéhokoliv obleku, odečteme Vám skvělých 500,- Kč. Obleky nabízíme od 999,- Kč (cena po využití kuponu). Platnost kuponu –500,- Kč na oblek do 20. 5. 2019. Přijďte, těšíme se na Vás. POZOR! SLEVA! DÁMSKÉ ŠATY z 999,- Kč po slevě od 199,- Kč. Platí do vyprodání zásob. Přijďte, těšíme se na Vás. www.modaprostejov.cz KDE? OSTRAVA 9, Mariánské Hory 28.října190/208,u[BTUÈWLZUSBNWBKF.BSJÈOTLÏOÈNǔTUÓ NEJEN O B L E K ✂ ✂ -500,- Kþ Hledáme barist(k)u do naší kavárny \'ıP knihy KNIHCENTRUM.cz 6PHWDQRYR Q£P YHGOH GLYDGOD $QWRQ¯QD \'YRě£ND

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

+OHG£ģQRY«]DPÝVWQ£Q¯"3RNXGVWHMQÝMDNRP\PLOXMHģN£YX DSě¯MHPQ«SURVWěHG¯SDNVHSěLGHMNQ£P 1DE¯]¯PHXSODWQÝQ¯QD+33QDSR]LFL%$5Ζ67$%$5Ζ67.$ 1£VWXSPRŀQ¿LKQHG6PÝQ\NU£WN¿GORXK¿W¿GHQ ȂKRG

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

 9bSě¯SDGÝ ]£MPX YROHM QHER SLģ QDb ]X]DQDPLFKDONRYD#NQLKFHQWUXPF]b WHO bb

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 18 do wellness DUBEN 2019 bazény .5<7¸ %$=¤1 2675$9$Ǖ3258%$ Gen. Sochora 1378, Ostrava-Poruba tel.: 596 977 511 50 m bazén: Po - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.30 Dětský bazén: Po 13.00 - 20.00 Út 13.30 - 18.00, St 13.30 - 16.45 Pá 13.30 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po - Pá 20.00 - 21.30 Pára: Po - Pá 13.00 - 20.00 So - Ne 10.00 - 19.00 100 m tobogán: Po - Pá 13.00 - 20.00 So - Ne 9.00 - 19.00 Fitness a posilovna: Po - Pá 6.00 - 21.30 So - Ne 9.00 - 19.30 Solární studio: Po - Pá 11.00 - 19.00 So - Ne 10.00 - 19.00 Saunové centrum, Masérna: Po 8.00 - 21.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Rehabilitace: 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.30 92\'1¨ 69õ7 6$5(=$ Sokolská 44/2590, Mor. Ostrava tel.: 596 977 420 25 m bazén: Po 6.00 - 8.00, 13.00 - 20.00 Út 6.00 - 8.00, 14.00 - 21.30, St 6.00 - 21.30 Čt, Pá 6.00 - 8.00, 13.00 - 21.30 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po 6.00 - 8.00, 18.00 - 20.00 Út - Pá 6.00 - 8.00, 19.00 - 21.30 Vodní jeskyně, Tobogány: Po 13.00 - 18.00, Út 14.00 - 19.00 St - Pá 13.00 - 19.00 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Wellness: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Fitness: Po 9.00 - 21.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Parní lázně: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Sauna, Masérna: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Solární studio: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 19.00 2=\'5$91¤ &(17580 -(k7õ5.$ Za Ještěrkou 629/1, O.-Bartovice tel.: 596 977 661 25 m bazén: Po 6.00 - 19.00 Út - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.00 Kondiční plavání: v pracovní dny vždy ráno první dvě hodiny a večer poslední dvě hodiny Sauna: Po - Pá 8.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Masérna: Po - Pá 8.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Sportovní hala: Po - Pá 6.00 - 21.00, So - Ne 9.00 - 18.30 Badminton: Po 12.00 - 17.00 St 12.00 - 15.00, Pá 12.00 - 19.00 So - Ne 13.00 - 17.00 _______ Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba tel.: 596 909 276, www.skolspec.cz Plavání veřejnosti: Po - Pát 4P OSTRAVA-PORUBA, 17. LISTOPADU 1123/70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 32Ŗ$\'8-(0( Ŷ ]¼NODGQÈ ]QDORVW SU¼FH QD 3& Ŷ NRPXQLNDWLYQRVW VDPRVWDWQRVW RGSRYöGQRVW Ŷ ]DS¼OHQÈ SUR VYRX SU¼FL Ŷ ]QDORVW WUKX NOÈèRYØFK ]¼ND]QÈNʼn YØKRGRX 1$%¨=¨0( Ŷ SU¼FL YH VWDELOQÈ VSROHèQRVWL V GORXKROHWRX WUDGLFÈ QD WUKX Ŷ QDGVWDQGDUGQÈ RGPöQX SRGOH RGYHGHQÄ SU¼FH Ŷ SU¼FL QD +33 QHER QD Ŗ/ Ŷ èDVRYRX QH]¼YLVORVW Baví vás práce s lidmi? Jste komunikativní? 8SĵHGQRVWĥXMHWH Y SU¼FL èDVRYRX IOH[LELOLWX" 3DN KOHG¼PH SU¼Yö Y¼V 6WDĥWH VH èOHQHP WØPX NWHUØ ]DMLwĿXMH UHNODPX SUR èDVRSLV 3URJUDP ŖLYRWRSLV SRwOHWH QD kariera@mise.cz bazény Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek tel: 558 638 754, www.aquapark-olesna.cz Každou St 50 % sleva na vstupné pro pojištěnce ČPZP Každou4P"RVBUǔIPCJL Každou Ne"RVBBFSPCJL Saunový svět: XXXBRVBQBSLPMFTOBD[XFMMOFTT Každou Ne 10.00 - 11.30 4BVOPWÈOÓEǔUÓTSPEJǏJ „Čas na relax“BOFCOPǏOÓTBVOPWBDÓ CBMÓǏFLWV[BWDzFOÏTLVQJODF Saunové ceremoniály: 1. 4.TLPDzJDPWât8. 4.BGSPEJ[JBLÈMOÓ 15. 4.DJUSVTPWât22. 4.WFMJLPOPǏOÓ 29. 4.[ÈWǔSFǏOÏQDzFLWBQFOÓ ILWQHVV DK MĚSTA OSTRAVY, a.s. ul. 28. října 124 Ostrava 1 tel.: 597 489 424 731 273 193 www.attackfitness.cz 7FMLâWâCǔSWÝFDIGPSFNDWJǏFOÓTQSPGJMFLUPSZ QDMBTT QFSGFDUCPEZ CPEZTUZMJOH QSPCMÏNPWÏ QBSUJF FYUSBCPEZCDzJDIP[BEFL LBMBOFUJLB QPXFSZPHB QJMBLBMBKPHB -"5*/0\'*5. 7ÝFCF[PCKFEOÈWÈOÓPitný režim zdarma. _______ KZ GAMA Gen. Píky 13A, Ostrava tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 2., 9., 16., 23 a 30. 4."RVBBFSPCJD QSPWFDzFKOPTU 3., 10. a 24. 4.$WJǏFCOÓNJY QSPWFDzFKOPTU UHJHQHUDèQÈ FHQWUD TM STUDIO B. Martinů 811 Ostrava-Poruba tel.: 737 871 229 tm.studio@seznam.cz www.tm-studio.cz Nabízíme cvičení na rekondičních stolech, Vacu Therm, Body Roll, kavitaci, lymfodrenáže a bylinnou parní lázeň Baobab. Přijímáme: SODEXO, BENEFIT, FKSP _______ MUDr. k¼UND $QGöORY¼ CSc. !! ZMĚNA ADRESY!! Hlavní tř. 27, O.-Poruba, 1. patro "Bebínko" tel.: 731 464 387, www.prozit.cz Skupinový kurz STOB obezitě od 27. 3. 2019, individuálně průběžně. _______ RNDr. Radka Bartošová poliklinika Hrabůvka a Poruba - 22 let tel.: 607 603 005, www.aloramedica.com 1PTUBWBTOǾVOJLÈUOÓMJQPMâ[BPE490 Kč %FSNPLPTNFUJLBWZQOVUÓWSÈTFL599 Kč ,PTNFUJLB

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

NBTÈä[BEBÝÓKF630 Kč .FEQFEJLÞSBOB[BSǾTUBKÓDJOFIUZ250 Kč +ØHBQSP[ÈEBPEEVCOBEPǏFSWOB900 Kč UHOD[DèQÈ FHQWUD WELLNESS MINTHE Komenského 629 Ostrava-Poruba Provozní doba: Po - Pá 1000 - 1900 dle objed. So, Ne - dohodou, objednávky vždy do pátku Bolesti svalů:NBTÈäF CBǪLPWÈOÓ UFKQPWÈOÓ NPYPWÈOÓ UFQFMOÏ[ÈCBMZ SBÝFMJOB QBSBGÓO %PSOPWBNFUPEBKFNOÈNBOVÈMOÓUFDIOJLB RelaxaceNBTÈäFJOEJDLÏ IBWBKTLÏ PCMJǏFKF CBNCVTPWÏ BSPNBTWÓǏLPV NBTÈäFIMBWZ MÈWPWÏLBNFOZ [ÈCBMZǏPLP TLPDzJDF CBIOP 7JOOâ[ÈCBMPCMJǏFKFBEFLPMUV SVLPV OPIPV Další nabídkaUǔMPWÈBVÝOÓBLVQSFTVSB NBOVÈMOÓMZNGBUJDLÏN SFGMFYOÓNBTÈäDIPEJEFM Cvičení 3PMMFUJD WJCSBǏOÓQMPÝJOZJOEJWJEVÈMOǔ SaunaQSJWÈUOÓJOGSBQSPPTPCZ Více www.minthe.cz nebo tel.: 606 77 19 20 zdraví www.sanatoria-klimkovice.cz tel.: 556 422 111 -È[FǪTLÈMÏǏCBISB[FOÈQPKJÝǸPWOPV 1SPDFEVSZQSPWFDzFKOPTU - Neurorehabilitační klinika: tSFIBCJMJUBDFQPDÏWOÓNP[LPWÏQDzÓIPEǔ tTUBCJMJ[BDFSP[USPVÝFOÏTLMFSØ[Z tSFIBCJMJUBDFEǔUTLÏNP[LPWÏPCSOZ tMPHPQFEJFQSPEǔUJBEPTQǔMÏ _______ Mgr. Svatava Janošková 36<&+2/2* www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz tOBCÓ[ÓQPSBEFOTUWÓ EJBHOPTUJLVBUFSBQJJ tWâLMBELBSFU TOǾBSP[CPSIPSPTLPQV TQPKFOâTQTZDIPMQPSBEFOTUWÓN _______ Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 325$\'1$ 352 9=7$+< Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice tel.: 552 301 417, 775 244 291 (v areálu Lékařské fakulty OU) poradenstvi@prorodiny.cz, www.prorodiny.cz 1PNPDMJEFNQDzJDzFÝFOÓQSPCMÏNǾOBQPMJ PTPCOÓDI QÈSPWâDI NBOäFMTLâDI NF[JHF- OFSBǏOÓDIǏJWâDIPWOâDIW[UBIǾ1PSBEFOTLâ UâNPECPSOÓDJOBNFEJBDFBSPEJOOÏLPO- [VMUBDF QTZDIPMPHPWÏ JOTUSVLUPSLB pro plánování rodičovství PPR. Poradna v3PEJOOâQSǾWPEDFiQSPPTPCZTF[ESBWPU- OÓNQPTUJäFOÓNEPMFUBKFKJDISPEJOZ Program prevence rizikového sexuálního chování pro školy. _______ CENTRUM SOCIÁLNÍCH 6/8Ŗ(% 2675$9$ o.p.s. Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory Info: css@css-ostrava.cz tel.: 599 455 121, www.css-ostrava.cz Rodinná poradna: +BIOPWB 0.BS)PSZ UFM Domov pro matky s dětmi: #VEFǏTLÈ .PS0TUSBWB UFM Dům na půl cesty: #P[EǔDIPWǔ .PS0TUSBWB UFM Azylový dům pro muže: 1BMBDLÏIP 01DzÓWP[ UFM www.sareza.cz UHJHQHUDèQÈ FHQWUD Čeladná 809E, 739 12 Čeladná www.celadenka.cz, tel.: 591 160 160 e-mail: hotel@celadenka.cz 7ÓLFOEPWÏQPCZUZ SFLPOEJǏOÓQPCZUZ Wellness, masáže, sauny, privátní spa 3FTUBVSBDF MFUOÓUFSBTB EǔUTLÏIDzJÝUǔ Fyzioterapie, rehabilitace ,POHSFTPWÏDFOUSVNGJSFNOÓBLDF _______ )<=,27(5$3,( REHABILITACE 9 .203/(;8 %2\',= Kunčice pod Ondřejníkem 627 e-mail: rehabilitace@celadenka.cz tel.: 595 172 783, www.zzceladna.cz Rehabilitace a fyzioterapie pro pojištěnce zdravotních pojišťoven a samoplátce FyzioterapieUFM LékařUFM zdraví CENTRUM SOCIÁLNÍCH 6/8Ŗ(% 3258%$ p.o. Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba cssporuba@cssporuba.cz, www.cssporuba.cz tTerénní pečovatelská služba 1SǾCǔäOÈ 01PSVCB tCentrum denních služeb *4FLBOJOZ 01PSVCB tDomov pro matky s dětmi %ǔMOJDLÈ 01PSVCB tAzylové zařízení pro muže a ženy 7DzFTJOTLÈ 01PSVCB _______ 21.2Ǖ$0$=21.< Hrušovská 16, Ostrava 1 kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519 www.onko-amazonky.cz Pomoc onkologickým pacientům: 4FNJOÈSOÓ$FOUSVN"LBEFNJF0TUSBWB )SVÝPWTLÈ UFM PotSt 14.00 - 16.00 Pravidelné cvičení pro onkologické pacientky StW47Ǝ0TUSǏJMPWB _______ CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice Info: 596 621 094, 731 625 789 www.ostrava.charita.cz 1PTLZUVKFNFTPDJÈMOÓ TPDJÈMOǔ[ESBWPUOÓ B[ESBWPUOÓTMVäCZQDzFEFWÝÓNTFOJPSǾN MJEFNTF[ESBWPUOÓNQPTUJäFOÓN MJEFNCF[ EPNPWB NBULÈNTEǔUNJWUÓTOJ PISPäF- OâNEǔUFNBNMÈEFäJ MJEFNTEVÝFWOÓN POFNPDOǔOÓNBMJEFNOFWZMÏǏJUFMOǔ OFNPDOâNW[ÈWǔSVäJWPUB 17. 4.)PNFMFTT$VQ.PSBWB W5SPKIBMÓ,BSPMJOB0TUSBWB 18. 4.+BLQFǏPWBUPOFNPDOÏIPWEP NÈDÓNQSPTUDzFEÓCF[QMBUOâLVS[QSPWFDzFKOPTU _______ KC ANABELL OSTRAVA tel.: 602 236 457, www.anabell.cz 1PNPDBQPEQPSBMJEFNTQPSVDIBNJ QDzÓKNVQPUSBWZ

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

www.Skutry-Pro-Seniory.cz Ŷ DOPRAVA ZDARMA Ŷ 9ÈFH QHŗ W\Sʼn HOHNWURVNÕWUʼn Ŷ &HQ\ RG .è 1HMYöWwÈ YØEöU NOVÝCH i 328Ŗ,7¸&+ HOHNWURVNÕWUʼn SUR VHQLRU\ L LQYDOLG\ VNODGHP 1HMY i 32 S 80 NOVÝCH MODELŮ SKLADEM

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 20 za sportem DUBEN 2019 3ň-ç291$ 0272.œ5 Ostrava, Plzeňská ul. (naproti Ferony) www.mojemotokary.cz Provozní doba na duben: So - Ne 13.00 - 17.00 za příznivého počasí Bližší info na 777 305 217, 777 305 265 tmotokáry 200 ccmtdětská kára tpro zkušené Honda 270 ccm _______ Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh UFMtXXXBSFOBWJULPWJDFD[ OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 14. 4. 10.00 Superfinále florbalu 2019 utkání Tipsport hokejové extraligy 3. - 15. 4. Semifinále PLAY OFF 18. - 30. 4. Finále PLAY OFF MĚSTSKÝ STADION: tel.: 595 701 020 utkání Fortuna ligy 6. 4. FC Baník Ostrava - FC Teplice 20. 4. FC Baník Ostrava - Slezský FC Opava utkání Fortuna národní ligy 12. 4. 17.00 MFK Vítkovice - SK Dynamo České Budějovice 20. 4. 17.00 MFK Vítkovice - FK Ústí nad Labem ATLETICKÁ HALA, tel: 596 707 162 od 16. 4. Badminton 7.00 - 21.00 rezervace na www.bembajs.cz _______ 63257291¨ $5(œ/ 8 &(0(17œ51< Tenisové kurty: Po - Ne 9.00 - 17.00 92\'1¨ $5(œ/ -,+ Svazácká 3160/1C, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 977 805 Sportoviště: Po - Pá 13.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 20.00 63257291¨ $5(œ/ 3258%$ Skautská 11/6093, O.-Poruba tel.: 596 977 760 Kuželna: Po - Ne 12.00 - 22.00 Tenisové haly: Po, Út, St 6.00 - 22.00 63257291¨ +$/$ 2675$9$Ǖ3Ĵ¨92= Hrušovská 15/2953, tel.: 596 977 711 Velká i malá hala: Po - Ne 6.00 - 23.00 57 725$; $5¤1$ Čkalovova 20, O.-Poruba, tel.: 596 977 111 Veřejné bruslení dle rozpisu stolní tenis 77& 2675$9$ Výstaviště Černá louka, Hala A2 Ostrava, www.ttc-ostrava.cz 5. 4. 18.00 TTC Ostrava 2016 - TJ Ostrava KST www.sareza.cz 80 3$5.285 3$5. Strojní 149/13, Ostrava-Kunčičky tel.: 724 000 944, www.umparkourpark.cz tindividuální tréninky s trenérem tpravidelné kroužky pro všechny (od 6-ti let) tparkour nights (přespávací akce) tworkshopy a exhibice Otevřeno: Po - Pá 14.00 - 19.00 So - Ne 9.00 - 20.00 _______ /$1\'(. 3$5. Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice tel.: 702 206 683, www.landekpark.cz sport@landekpark.cz Čtyři tenisové kurty s kvalitní umělou trávou Cyklostezky vedoucí krásnou přírodou Víceúčelová hala - cvičení pro celé rodiny Možnost využití Bowlingové dráhy. in-line bruslení 2675$9$Ǖ3258%$ Hlavní tř., Ostrava-Poruba 26. 4. 19.00 Ostrava na kolečkách vyjížďka na in-line bruslích volejbal 9. 2675$9$ Hala Sareza, Hrušovská 15, vkostrava.eu extraliga muži Play off, možné termíny semifinále 6. 4. příp. 12. 4. blíže na vkostrava.eu _______ 7- 2675$9$ Varenská 40a, Mor. Ostrava tel.: 596 634 261, e-mail: sport@tjostrava.cz www.tjostrava.cz extraliga ženy 10. 4. 18.00 Dle rozpisu - http://www.cvf.cz putting green 7- 2675$9$ Varenská 40a, Mor. Ostrava tel.: 596 634 261, www.tjostrava.cz e-mail: sport@tjostrava.cz 7. 4. 10.00 - 15.00 Jarní turnaj KT SGCO 11. 4. 17.00 - 21.00 1. turnaj PGT 18. 4. 17.00 - 21.00 2. turnaj PGT 25. 4. 17.00 - 21.00 3. turnaj PGT basketbal %219(5 $5¤1$ bývalá hala Tatran, tel.: 552 301 229 www.nhbasket.cz Kooperativa NBL 3. 4. 17.30 BK NH Ostrava - Kingspan Královští sokoli 10. 4. 17.30 BK NH Ostrava - USK Praha tenis 7- 2675$9$ Varenská 40a, Mor. Ostrava tel.: 596 634 261, www.tjostrava.cz e-mail: sport@tjostrava.cz Tenisové kurty: denně 8.00 - 20.00 squash 6%$ 648$6+ &(17580 HAVRÁNEK Horymírova 5, O.-Zábřeh 596 720 696, 721 663 883 www.sbasquash.cz e-mail: sbaostrava@volny.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 22.00 So 8.00 - 21.00, Ne, svátky 8.00 - 22.00 tSQUASH - 3 PROFIKURTY t#"%.*/50/07²,635:Y t41*//*/(07«,0-"41*/&3130Y t108&31-"5& t104*-07/"\'*5/&44 t.0Ç/045;".Ɠ45/"/&$,Å$)#&/&\'*5ƾ On-line rezervace: www.sbasquash.cz _______ 28. října 150, Ostrava-Mar. Hory tel.: 597 577 777, 724 072 000 www.squashsport.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 23.00 So, Ne 8.00 - 22.00 $.&( Ǖ +2\',1$ =$ Ǖ .è tSQUASH - 3 oficiální plně klimatizované kurty golf *2/) &/8% 2675$9$ tel.: 777 799 333 e-mail: gcova@gcova.cz www.gcova.cz KLUB CO MÁ VŠECH 5G POHROMADĚ. Klub je členem České golfové federace. AKCE: HRAJ GOLF za 299,- na SM jen u nás. 10 lekcí (3 zdarma vč. neomezeně míčů). GOLFOVÁ ŠKOLA - individuální přístup, nejmodernější a nejrychlejší výuka golfu. ChceUFTJ[BǏÓUTHPMGFN ;BǏOǔUFTJTOÈNJ judo 7- 2675$9$ Varenská 40a, Mor. Ostrava tel.: 596 634 261, www.tjostrava.cz e-mail: sport@tjostrava.cz 13. 4. 10.00 - 17.00 Velká cena Ostravy golf ul. Novinářská 7 (vchod z bočního parkoviště) tel.: 777 799 333, www.gcova.cz Otevřeno denně: 9.00 - 20.00, hra od 45,- Kč. 18 jamek adventure golf, simulátor, odpaliště. judo +$/$ -8\'2 Sportovní areál Varenská 40a, Ostrava tel.: 725 105 079, 777 250 714 FB TJ Judo Ostrava http://www.tjjudoostrava.cz/ AKCE:„Buď jak Lukáš Krpálek“ Celoroční nábor členů denně od 16.00 - 17.45 Přijímáme děti již od 5 let. Také přijímáme i starší věkové kategorie. turistika .ç7 66. 9¨7.29,&( Městský stadion budova naproti restaurace, přízemí 1. a poslední Čt v měsíci 14.30 - 16.00 klubovna https://sites.google.com/site/kctvitkovice 6. 4. Krnov, Cvilín, Strážisko, Úvalno, ČD Ostrava-Svinov 8.00, 12 km 10. 4.0TUSBWB;ÈCDzFI 1PMBOFDLâMFT Polanka, sraz u kina Luna v 9.00, 8 km 13. 4. Třemešná, Hraniční vrch, Pod Kobylou, Město Albrechtice, ČD Svinov 8.00, 12 km 14. 4. Albrechtice u ČT, Stonava, Darkov, Karviná, ČD Svinov 8.19, Vítkovice 8.26, 11 km 17. 4. Nová Dědina, Čeladná, Ostravice, ČD Svinov 8.25, Vítkovice 8.35, přestup Frýdlant 20. 4. Hrádek, Filipka, Jablunkov, ČD Svinov 7.19, Vítkovice 7.26, 14 km 27. 4. Jindřichov, Arnultovice, Pitárne, Liptáň, ČD Ostrava-Svinov 8.00, 12 km na Facebooku! XXXGBDFCPPLDPN1SPHSBN$; P/RM-001 PARAPETY ● ŽALUZIE SÍTA PROTI HMYZU ● SUŠÁKY DO OKEN TERASY A DALŠÍ Oprechtice 7, 739 21 PASKOV, tel./fax: +420 558 671 061 gsm: +420 604 285 618, eurokanpaskov@seznam.cz, www.eurokan.cz P/SD-020 tė&4,Å7Å30#&,-6.$0tÇ*705/045.*/*.«-/ĝ-&5t NÁBYTEK +2/ÿÌ. Ostrava-Polanka, ul. Za Humny 882, tel.: 596 943 333, 605 789 789 www.sedacisoupravy-holcik.cz OT1 (L) + III. R + R + II. ÚP (P) OT1(L)+III.R+R+I.50ÚP(P) OT1 (L) + III. R (P) OT2 (L) + III. R (P) III. R (L) + R + II. ÚP (P) K V A L I T N Í S E D A C Í S O U P R A V A N A T A L I

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 21 P/JA-003 Ready. Season. Go! Je čas na Audi sezonní servis. V našem autorizovaném servisu Audi dostaneme Váš vůz do nejlepší formy. Odborně vyškolený tým, precizně zpracované originální díly a dokonale funkční příslušenství. Využijte profesionální servisní služby za zvýhodněné ceny a bez obav vyrazte na cestu. Ready. Season. Go! Audi Service Auto Heller Ostrava Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava Tel.: 596 606 172 E-mail: servis.audi@autoheller.cz Auto Heller Opava Bruntálská 7, 747 07 Opava Tel.: 553 666 931, 932 E-mail: servis.opava@autoheller.cz www.autoheller.cz TESTOVACÍ JÍZDY KAMENNÁ PRODEJNA DOPRAVA ZDARMA ODBORNÝ SERVIS ZZZ(OHNWURNROD2VWUDYDF] 3URNRSD 9HOLNÄKR _ 2VWUDYD9ÈWNRYLFH _   _ HOHNWURNROD#PLVHF] 2WHYÈUDFÈ GRED _ 3RQGöOÈ 3¼WHN  KRG _ 6RERWD QD REMHGQ¼YNX VNO¼GDFÈ PöVWVN¼ FHVWRYQÈ KRUVN¼ L VW\ORY¼ HOHNWURNROD Ŷ 6NODGHP 02\'(/< Ŷ 9\VWDYHQR PRGHOʼn Ŷ 3URGORXŗHQ¼ ]¼UXND Ŷ \'RSUDYD ZDARMA .è .è Pánské elektrokolo KALKHOFF ENDEAVOUR 3.B MOVE, GENT Dámské elektrokolo GHOST HYBRIDE SQUARE CROSS B1.8 LADY .è 3Ĵ(\'67$98-(0( 129,1.< 6./$\'(0 (OHNWULFN¼ NROREöŗND CROSCO (Ǖ/,1(  K\GUDXOLFNÄ EU]G\

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

na výlet DUBEN 2019 129œ $8/$ 9k%Ǖ782 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba 6. 4. 9.00 - 14.30 Mineralogická burza _______ 6/(=6.22675$96.¸ +5$\' Hradní 1 710 00 Slezská Ostrava tel.: 596 115 967 http://hrad.cerna-louka.cz 13. 4. Velikonoce na hradě tradiční velikonoční lidový jarmark 30. 4. Pálení čarodějnic Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 _______ 9¸67$9,k7õ ç(51œ /28.$ Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů: Út - Ne 10.00 - 17.00 _______ 9<+/¨\'.29œ 9õŖ 129¤ 5$\'1,&( Ostravský informační servis, s.r.o. tel.: 599 443 096, www.ostravainfo.cz 14. 4. Po schodech na věž - akce na věži 28. 4. Komentovaná procházka: Přívoz Otevřeno denně 9.00 - 19.00 _______ www.stcostrava.cz , Areál Dolní Vítkovice Vítkovice 3004, O.-Vítkovice 9(/.¸ 69õ7 7(&+1,.< Čtyři fantastické expozice plné interaktivních a zábavou nabitých exponátů pro návštěvníky každého věku, včetně 3D kina a Divadla vědy. Navštivte naši výstavu Tělo a technika a přijďte se dozvědět, jak technika pomáhá hendikepovaným. 20. 4. Den Země - tematické dílny Ne - Pá 10.00 - 18.00, So 10.00 - 20.00 recepce.stc@dolnivitkovice.cz, 595 955 740 0$/¸ 69õ7 7(&+1,.< 8 Jedinečná interaktivní výstava odhaluje tajemství techniky vynálezů od parního stroje až po současnost. Dočasná výstava: Ikonické české figurky Igráček 19. - 22. 4. Velikonoční tvoření na U6 Po zavřeno (mimo sv. a prázdnin) Út - Ne 10.00 - 18.00 recepce.u6@dolnivitkovice.cz, 595 952 957 _______ 752-+$/¨ .$52/,1$ Ostrava, ul. K Trojhalí 3361/5 tel.: 725 360 218, www.trojhali.cz Veřejný prostor pro všechny Ostravany Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 22.00 So, Ne 10.00 - 20.00 29. 3. - 7. 4. 10.00 - 19.00 Festival skákacích hradů _______ 7,& )5¸\'(.Ǖ0¨67(. tel.: 558 646 888, www.beskydy.com info@beskydy-info.cz 4. 5. 10.00 Frýdek-Místek na kole Autokemp Olešná _______ 9¸67$9,k7õ )/25$ Wolkerova 17, Olomouc tel.: 585 726 111, 585 413 350 www.flora-ol.cz 5. 4. 17.00 Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii cestovatelská projekce 5. - 6. 4. TOURISM EXPO 2019 25. - 28. 4. FLORA Olomouc 2019 jarní etapa )PSUJGBSNt+BSOÓ[BISBEOJDLÏUSIZ info a rezervace: www.provedu.cz tel.: 739 334 702 7. 4. 14.30 Přívoz sraz: tram. zast. Hlavní nádraží 14. 4. 14.30 Slezská Ostrava sraz: lávka přes Ostravici u hradu 21. 4. 14.30 Hladnovský kopec sraz: radnice ÚMOb Slezská Ostrava 28. 4. Histor. autobusem za minulostí OKR _______ 67Ĵ(\',6.2 3Ĵ¨52\'29õ\'&ň Čkalovova 1881, O.-Poruba tel.: 599 527 321, www.svc-korunka.cz 12. a 13. 4. Předjarní výstava skalniček 26. a 27. 4. Hlavní výstava skalniček Pá 9.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00 _______ ZOO Michálkovická 197 Slezská Ostrava tel.: 596 241 269 tXXX[PPPTUSBWBD[ Stohektarový přírodní areál zoo s unikátními zvířaty i rostlinami z celého světa je otevřen každodenně 3. 4. 16.00 Přednáška v zoo: Ekologie, ekologický, ekologičtější - hledání souvislostí aneb Chráníme do úplného zničení 6. 4. Den ptactva v zoo: zvýhodněné vstupné pro lidi s ptačím příjmením. 22. 4. Velikonoce v zoo: otevřeno již od 8.00 27. 4. Den Země v zoo Otevřeno: denně areál: 9.00 - 19.00, pavilony, pokladna: 9.00 - 18.00 _______ =22 2/2028& Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček tel.: 585 151 601, www.zoo-olomouc.cz 1. - 7. 4. Den ptactva 13. 4. 10.00 - 16.00 Den Země v ZOO 18. - 19. 4. Velikonoční dílničky ve vstupní budově 20. - 21. 4. Velikonoční tradice a komentovaná krmení 27. 4. 11.00 - 15.00 Předsletová konference čarodějnic Otevřeno: denně 9.00 - 18.00 _______ ,& =921,&( 62/œĤ Bzové 325, Karolinka, www.zvonice.eu tel.: 604 824 274, 571 644 027 do 9. 5. Josef Polášek - výstava kreseb 6. 4. Valašsko a Slovácko v písni Karlovjanky, Děvčice z Vonice, CM Linda 21. 4. Neděle velikonoční s řemesly Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 16.00 So - Ne 9.00 - 17.00 _______ 08=(80 +/8ç¨16.$ Zámecká 4, Hlučín www.muzeum.hlucin.com, tel.: 595 041 617 do 8. 5. Lucemburské opráski Otevírací doba: Po - Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 Ne 9.00 - 11.30, 14.00 - 17.00 _______ +5$\' 629,1(& UFMtXXXTPWJOFDD[ Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ =œ0(. %5817œ/ Zámecké nám. 7, Bruntál, www.mubr.cz tel.: 554 717 947, 554 717 949 13. 4. Velikonoční jarmark do 6. 4. Ladislav Steininger - PF2019 kresba, grafika, malba, objekt Stálá expozice: Řemeslo má zlaté dno, Příroda Bruntálska Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 129¤ ,17(51(729¤ 675œ1.< _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 22 DUHA 7285 s.r.o. Opavská 823, O.-Poruba tel.: 596 918 333, 775 637 066 duhatour@seznam.cz www.duhatour.cz Chorvatsko 2019 - dovolená u moře, zvýhodněné pobyty nejen pro seniory Chorvatsko "Super 15" od 15. 4. - akce platí na 15 dnů, dítě do 15 let za 1.500,- Kč, dospělý 15% sleva ve vybraném letovisku (bez dopravy, lze ji přikoupit) 7. 4. - 14. 4. 2019 Turčianské Teplice hotel Vyšehrah (lázeňský pobyt) 18. 4. - 23. 4. 2019 Velikonoce v Chorvatsku, cena od 4.490,- Kč 19. 4. - 22. 4. 2019 Velikonoce na Oravě Oravice, Zverovka, Vitanova 20. 4. - 22. 4. 2019 Velikonoce - Karlova Studánka 26. 4. - 28. 4. 2019 Chocholowské termály (wellness pobyt v Chocholowě) _______ k75$0%(56.œ 75µ%$ Areál hradu Štramberk, Jaroňkova útulna tel.: 774 668 045, www.stramberskatruba.cz Otevřeno: denně 10.00 - 17.00 _______ =œ0(. -œ16.¸ 95&+ 790 70 Javorník, tel.: 584 440 286 XXXKBOTLZWSDID[tKBOTLZWSDI!FNBJMD[ Zámek Janský Vrch - bývalé letní sídlo vra- tislavských biskupů s původními interiéry převážně z 19. st. i ukázkami zámeckého zázemí. Součástí prohlídek je největší vystavená sbírka dýmek v ČR 19. - 22. 4. 9.00 - 15.00 Velikonoce na zámku Otevřeno: So, Ne 9.00 - 15.00 _______ +5$\' %28=29 Bouzov 8, www.hrad-bouzov.cz tel.: 585 346 202, pokladna: 775 888 960 19. - 22. 4. Velikonoce na hradě Bouzov Prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem 25. - 28. 4. Jarní etapa Flóry na hradě Bouzov Květinová aranžmá na prohlídkových trasách 27. - 28. 4. Čarodějnice na hradě Bouzov Otevřeno: denně 9.00 - 15.00 _______ +5$\' k7(51%(5. Horní nám. 6, Šternberk, tel.: 585 012 935, 602 543 562, www.hrad-sternberk.cz Otevřeno: Čt - Pá 10.00 - 14.00 So, Ne 10.00 - 16.00 _______ ZÁMEK KUNÍN Kunín, tel.: 556 749 420, www.zamek.kunin.cz 27. 4. 15.00 Bennewitzovo kvarteto - koncert Otevřeno: So, Ne, sv. 9.00 - 16.00 _______ Ŗ(527¨16.¸ =œ0(. 28. října 12, Nový Jičín UFMtNV[FVNOPWZKJDJOD[ Stálé expozice: Nechte na hlavě - klobouky BQPLSâWLZIMBWZt7F[OBLV[BWJOVUÏTUDzFMZ historie Nového Jičína Otevřeno: Út - Pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 So, Ne 9.00 - 16.00 _______ 67(=.$ 9$/$k.$ Pustevny, www.stezkavalaska.cz - délka 394 m - výška v nejvyšším bodě od země 15,2 m Otevřeno: denně 9.30 - 18.00 _______ 08=(80 %¨/29(& Zámecká 691/5, tel.: 556 412 266 www.kulturnicentrumbilovec.cz 1. - 21. 4. Bílovec očima dětí: Tajemství starých půd - výstava Vernisáž výstavy 1. 4. v 17.00 9. 4. 17.00 Historie bíloveckých domů - předn. 16. 4. 17.00 Věda a technika: Věda ve službách kriminalistiky - přednáška www.maxner.cz, tel.: 603 116 780 20. 4. BÍLÉ KARPATY A VLČNOV 490,- Kč 1. 5. TURISTIKA JAVORNÍKY 390,- Kč 1. 5. VÍDEŇ + PRÁTR 690,- Kč 4. 5. SLUŇÁKOV + MAKČU PIKČU 490,- Kč 8. 5. ORAVSKÁ LESNÍ ŽELEZNICE 490,- Kč 18. 5. CHŘIBY CIMBURK + BRDO 490,- Kč 25. 5. ZÁBAV. PARK ENERGYLANDIA 550,- Kč 1. 6. RYCHLEBSKÉ HORY 590,- Kč _______ ZÁMEK 9 /,1+$5729(&+ Město Albrechtice, pan Jaroslav Hrubý tel.: 554 652 241, 728 323 270 www.zameklinhartovy.cz 6. 4. 9.00 - 16.00 Velikonoční jarmark _______ =œ0(. +5$\'(& 1$\' 025$9,&¨ Městečko č. 2, Hradec nad Moravicí tel.: 553 783 485, rezervace: 553 783 444 www.zamek-hradec.cz 19. - 22. 4. 10.00 - 16.00 Velikonoce na zámku - netradiční prohlídky Otevřeno: So, Ne 10.00 - 16.00 _______ 67œ71¨ =œ0(. 5$\'8Ĥ tel.: 553 796 119, www.zamek-radun.cz Otevřeno: So, Ne 10.00 - 17.00 do 14. 4. 16. - 28. 4. Út - Pá 9.00 - 16.00 So, Ne a 22. 4. 10.00 - 17.00 _______ =œ0(. .5$9$Ĵ( Alejní 24, Kravaře, www.kravare.cz tel.: 553 777 970, e-mail: zamek@kravare.cz Otevřeno: So, Ne, sv. 10.00 - 16.00 _______ +5$\' +(/)k7¸1 Týn nad Bečvou UFMtXXXIFMGTUZOD[ 6. 4. Otevření historické mincovny a expozice archeologie na hradě Helfštýn 13. 4. Otevření sezónní výstavy Héfaistovy vavříny 18. 4. Vstup do hradu po celý den zdarma k Mezinárodnímu dni ochrany památek 19. - 22. 4. Velikonoce na hradě 27. 4. 19.00 Noční prohlídky s kovářskou tématikou 28. 4. Jarní jízda zručnosti Oldtimer Club Helfštýn Otevřeno: Čt - Ne 9.00 - 17.00 _______ +5$\' 67$5¸ -,ç¨1 UFMtXXXISBETUBSZKJDJOD[ 30. 4. 18.30 Pálení čarodějnic Otevřeno: So, Ne, svátky 10.00 - 17.00 _______ +5$\' +8.9$/\'< tel. hrad: 558 699 323, 604 618 144 www.hradhukvaldy.eu 30. 3. 10.00 - 16.00 Slavnostní otevření hradu 21. 4. 10.00 - 15.00 Velikonoce na hradě 27. 4. 10.00 - 15.00 Hradní slet čarodějnic Otevřeno: Út - Ne, svátky 9.00 - 16.00 _______ 7523,& +8.9$/\'< inf.: 603 592 173, 558 699 354 www.tropichukvaldy.cz Exotické rostliny a zvířata, bonsaje, kaktusy, masožravé rostliny, citrusy, orchideje, bytové a venkovní rostliny. Prohlídka tropických skleníků a japonské zahrady. Dále je možno shlédnout samce pumy, mluvící papoušky žako, ara, kakadu, tukana, leguána, holandské kozy, sklípkany... Otevírací doba na www.tropichukvaldy.cz

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

na výlet NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 22 VALAŠSKÉ MUZEUM 9 3Ĵ¨52\'õ Rožnov pod Radhoštěm UFMtXXXWNQD[ Akce v Dřevěném městečku: 20. - 22. 4. 9.00 - 17.00 Velikonoce na Valašsku 20. 4. Bílá sobota - velikonoční jarmark 21. 4. Hod boží velikonoční - tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů 22. 4. Červené pondělí šmigrust s programem Po všechny sváteční dny bohatá nabídka velikonočního zboží, ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek 27. 4. 14.00 Regionální přehlídka dětských valašských souborů 1. 5. 14.00 Stavění máje tradiční lidová slavnost Otevřeno: Dřevěné městečko: Út - Ne 9.00 - 17.00 Mlýnská dolina, Valašská dědina: Út - Ne 9.00 - 17.00 pouze exteriéry _______ )5¸\'(&.¸ =œ0(. tel.: 558 630 051-3 XXXNV[FVNCFTLZEDPN FNBJMJOGP!NV[FVNCFTLZEDPN Přednášky v Zeleném domě na Zámecké ul.: 11. 4. 16.30 Hrady, tvrze a zámky na Frýdecko-Místecku 18. 4. 16.30 Veselé Velikonoce Stálé expozice: #FTLZEZ QDzÓSPEBBMJEÏt\'SâEFLB.ÓTUFL Frýdek - Mariánské poutní místo t1BNÈUOÓL»OESZ-ZTPIPSTLÏIP t;ÈNFDLâPLSVIQSPIMÓELPWÈUSBTB Výstavy: do 19. 5.-FOLB,PWBMPWÈ7FTNÓSOÈLDzÓEMB do 2. 6. Historie hasičů v okrese F.-Místek 4. 4. - 26. 5. Barokní synagogy v českých zemích Otevřeno: Út, St, Pát Čt t So, Ne, sv. 13.00 - 17.00 _______ ZÁMEK FRYŠTÁT .BTBSZLPWPOÈNǔTUÓ ,BSWJOÈ\'SZÝUÈU UFM QPLMBEOB[ÈNLV XXX[BNFLGSZTUBUD[ [BNFLGSZTUBU!LBSWJOBD[ 18. 4. 10.00 - 17.00 Mezinárodní den památek Všechny zámecké okruhy zdarma I. okruh - hlavní budova zámku: Expozice šlechtického bydlení 16. - 20. století II. okruh - vedlejší budova zámku Lottyhaus: Expozice měšťanského bydlení 19. století III. okruh - vedlejší budova Lottyhaus: Národní galerie Praha - Expozice českého umění 19. století Výstavní trasa - Výstavní síň zámku: 7âTUBWB[OBUÈǏFOÓQPIÈELZ,EZäESBLB bolí hlava Stálá výstava děl Jindřicha Wielguse Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 17.00 _______ ARBORETUM 129¸ \'9ň5 4UǔCPDzJDF/PWâ%WǾS UFM 27. - 28. 4. Jaro v arboretu Expozice: Dřeviny pěti světadílů, Skleníková expozice tropických a subtropických rostlin Otevřeno: denně 8.00 - 18.00 _______ -85.29,ç29$ 52=+/(\'1$ Rožnov pod Radhoštěm XXXWJTJUSP[OPWD[KVSLPWJDPWBSP[IMFEOB Otevřeno: So, Ne, svátky 10.00 - 16.00 _______ .26œ51$ .$5/29,&( ,BSMPWJDFWF4MF[TLVǏQ UFM SF[FSWBDF Stálá expozice lesnictví v karlovické kosárně Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 62/1¤ \'2/< :,(/,&=.$ VM%BOJMPXJD[B 8JFMJD[LB 1PMTLP LNPEDFOUSB,SBLPXB tel.: 00480 122 787 302 UVSZTUZLB!LPQBMOJBQMtXXXLPQBMOJBQM Otevřeno: denně 7.30 - 19.30 _______ 08=(80 9 3Ĵ¨%2Ĵ( -JEJDLÈ 1DzÓCPS UFM 13. 4. 17.00 - 22.00 Muzejní podvečer u pří- ležitosti Mezinárodního dne památek a sídel: Městské historické výklenkové plastiky do 1. 6.;CPäÓVLSZUÏWSPDF Expozice: Historie města Příbora, Pamětní síň Sigmunda Freuda Otevřeno: Út, St, Čt 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So 9.00 - 17.00 _______ 3$0œ71¨. 3 %(=58ç( 0TUSPäOÈ 0QBWB UFM 7. 4. 14.00 - 16.00 Povídám, povídám pohádku literární a tvořivá dílna k výstavě Expozice: Život a dílo Petra Bezruče Výstava: do 30. 4. Slezsko v pohádkách a pověstech Otevřeno: Út 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Čt 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 _______ 1œ52\'1¨ 3$0œ71¨. ,, 69õ729¤ 9œ/.< )SBCZOǔ UFM XXXT[ND[ Expozice: Doba zmaru a naděje Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 od 12. 4. _______ $5(œ/ ç6 23(91õ1¨ +/8ç¨1Ǖ\'$5.29,ç.< UFM XXXT[ND[ Expozice: Pěchotní sruby z let 1935-38 Otevřeno: Pá 9.00 - 15.30 So, Ne, sv. 11.00 - 17.00 _______ MUZEUM Z. BURIANA /ÈNǔTUÓ ÀUSBNCFSL UFMtXXX[EFOFLCVSJBOD[ Otevřeno: Út - Sot Net _______ +,6725,&.œ 9¸67$91¨ %8\'29$ ,PNFOTLÏIP 0QBWB UFM XXXT[ND[ 15. 4. B%FO;FNǔ 16. 4. 17.00 Prezentace publikace Století proměny Expozice: Slezsko Výstavy: do 14. 4. Antonín Satke - střípky z mozaiky života a díla slezského folkloristy a etnografa do 12. 5.;OǔKÓDÓLSÈTBBOFCVN ǔOÓ NJTUSǾ houslařů. Houslařská tradice ve Slezsku do 15. 5. Stolování všední a sváteční. Příběh fajánse, majoliky a porcelánu do 1. 9.,OJIZEäVOHMÓ 28. 3. - 1. 9.;%"Ʋ#ƾ) Rub a líc hornického povolání Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 _______ *$/(5,( $ .52ç, 3ZDIBMUJDF )VLWBMEZ UFM XXXBOUPOJOLSPDBD[ Stálá expozice obrazů a kreseb ak. malíře "OUPOÓOB,SPǏJ .JMBEZ1PMJÈOPWÏ +BOZ ,SPǏPWÏ7BMǏÓLPWÏ )FMFOZ4MÈELPWÏ BTPDI"OUPOÓOB,SPǏJNM Otevřeno: So - Ne, svátky 9.00 - 18.00 _______ 08=(80 9( )5(1k7œ7õ )PSOÓ \'SFOÝUÈUQPE3BEIPÝUǔN UFM NV[FVNOPWZKJDJOD[ Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 15.00 )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 23 \'8%(1 2019 ZÁMEK VELKÉ LOSINY ;ÈNFDLÈ 7FMLÏ-PTJOZ XXX[BNFLWFMLFMPTJOZD[ tel.: 583 248 380 Otevřeno: So - Ne 9.00 - 16.00 _______ +$1œ&.¤ 6.$1=(1 1DzÓLB[Z 1DzÓLB[Z UFM XXXIBOBDLFTLBO[FOD[ 13. - 14. 4.,VS[DzF[CÈDzTUWÓW)BOÈDLÏN skanzenu 27. - 28. 4.,VS[LPÝÓLÈDzTUWÓW)BOÈDLÏN skanzenu _______ =22 =/¨1 A ZÁMEK LEŠNÁ -VLBWTLÈ ;MÓOÀUÓQB XXX[PP[MJOFV UFM 18. - 22. 4.7FMJLPOPDFOB[ÈNLV-FÝOÈ 27. 4.%FO;FNǔ 27. - 28 .4.ÀLPMBǏBSBLPV[FMW[ÈNLV-FÝOÈ speciální dětské prohlídky Otevřeno: ;00Po - Ne 8.30 - 18.00 ;ÈNFL-FÝOÈSo, Ne, svátky 9.30 - 16.00 _______ MUZEUM A GALERIE 9 35267õ-29õ OBOÈN5(.BTBSZLB 1SPTUǔKPW tel.: 582 330 991 XXXNV[FVNQWD[ Výstavy: do 21. 4. Evžen Hanzalík malíř, grafik a designér do 21. 4.0CSB[ZäJWPUB"MäCǔUZ;FMFOÏ Výstava ke 100. výročí narození prostějovské malířky Otevřeno: Út - Ne 9.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 -(6.<1õ 1$ 320(=¨ LNTFWFSOǔPEPCDF-JQPWÈMÈ[Oǔ UFM FNBJMQPNF[J!DBWFTD[ Otevřeno: duben - říjen Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ $5&+(23$5. $IPUǔCV[1PEPCPDz UFM Akce a přednášky: 6. 4. Workshop velikonočních řemesel 7. 4. Velikonoční tvoření 27. 4. Archeologická šifra bojovka pro rodiny s dětmi Otevřeno: Út - Pá 8.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 17.00 _______ 7(&+1,&.¤ 08=(80 ,NV[FV 1FUDzWBMEV,BSWJOÏ UFM XXXNV[FVNDUD[ do 31. 12. Obrázky z dějin Petřvaldu Expozice,PV[FMOâTWǔUUSBNWBKÓ Technické skvosty - hrací strojky Otevřeno: Po - Pá t Ne 13.00 - 17.00 _______ 9¸67$91¨ 6¨Ĥ 1PMOÓ 0SMPWÈ-VUZOǔ UFM XXXNV[FVNDUD[ do 30. 6. Neklidné hranice - výstava Otevřeno: Po - Pát Ne 13.00 - 17.00 _______ 9¸67$91¨ 6¨Ĥ .$59,1œ .BTBSZLPWPOÈN ,BSWJOÈ\'SZÝUÈU UFM XXXNV[FVNDUD[ do 31. 7. Podmalby na skle - výstava Expozice4UDzÓQLZ[EǔKJO,BSWJOÏ Otevřeno: Po - Pát Ne 13.00 - 17.00 SĵHGQ¼wND 0RQLN\ %HQHwRYÄ GXEQD Y KRG .,12 9(60¨5  5RçQRY S5DGKRåWěP .RXSDOLåWě  2VWUDYD 57 7RUD[ $UHQD TouR 2019 Souboj Rebelu = i p KL p NO GE ONp O Ā p IL iO Předprodej: 6SHFLiOQt KRVW QD NRQFHUWě Y 2VWUDYě Nová scéna! Nová scéna! .DçGì QiYåWěYQtN NRQFHUWX REGUçt X YVWXSX PD[LVLQJO VH VSROHĀQìP KLWHP 6LOQt D QH]ORPQt

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/

P/BW-005 www.Skutry-Pro-Seniory.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku 1HMYöWwÈ YØEöU NOVÝCH L 328Ŗ,7¸&+ HOHNWURVNÕWUʼn SUR VHQLRU\ D KHQGLNHSRYDQÄ Ŷ 9ØEöU ] YÈFH QHŗ W\Sʼn HOHNWURVNÕWUʼn Ŷ SKLADEM SĵHV QRYØFK HOHNWURVNÕWUʼn Ŷ \'235$9$ =\'$50$

http://www.floowie.com/en/read/program-ov-04-2019/