TRAVELprofi 05-0619http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

XXIV. ročník 05-06/2019 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Cesty do pravěku Středočeského kraje str. 4-5 Dobrá zpráva!!! str. 18 Léto v Prešovském kraji str. 28-29 Poznáte, kdo vás zve do Kadaně? str. 15 www.severnimorava.travel Kraj plný atraktivit, to je Moravskoslezský kraj Čtěte na str. 22-23

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, tel.: +420 539 086 395, 731 689 907, recepce@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz ROZHOVOR VESKRZE NA MÍSTĚ Když se v Česku řekne, že je něco „na místě“, je to chápá- no jako událost, skutečnost nebo počin ve správnou chvíli na správném místě. Tedy „na místě“. Takovou skutečností může být v našem oboru restaurace, hotel, rozhledna, zámek nebo jiná památka, ale hlavně služba turistům. Tedy těm, kdo po takových službách a požitcích touží, kdo je užívají a komu jsou určeny. A právě s jedním z uživatelů a konzumentů služeb, které jsou „na místě“, jsme před časem pořídili krátký rozhovor v restau- raci Hotelu Sladovna v Černé Hoře u Brna. Černá Hora se proslavila svým pivovarem už v roce 1298 – tak je datováno v historických listinách. A dnes, po 721 letech jsme se právě zde setkali s rodinou turistů ze Slovenska s výrazným sklonem k cykloturistice. A co nám k pobytu v ho- telu zbudovaném z bývalé sladovny řekli? „Hotel Sladovna je jedním z nejlepších míst, jaké jsme na Moravě navštívili. Obstojí v konkurenci s Brnem, Mikulovem nebo Podyjím. Služby hotelu jsou na mimořádně vysoké úrov- ni – vynikající gastronomie, opravdu dobré pivo a pak i požit- ky, které si můžete dopřát po celodenních výletech na kolech do okolí. Ať už do nedalekého Moravského krasu nebo do pod- hůří Českomoravské vrchoviny. Byli jsme na zámku v Lysicích, v Rájci, zajeli jsme si na rozhlednu Malý Chlum u obce Obo- ra a na zříceninu hradu v Boskovicích. Samotnou Černou Horu nebo Doubravici nad Svitavou jsme si nemohli vynachválit. Průzračné povětří nám dopřálo v dálce rozeznat i vysílač na Pradědu. S dalekohledem to ovšem bylo mnohem zřetelnější. Abychom si Moravu užili co nejlépe, zajeli jsme ještě na rozhlednu u Žernovníka – odtud je k vidění Pálava a při dob- rém počasí i Jeseníky. Ale to nejlepší nás čekalo vždy po ná- vratu do Hotelu Sladovna. Dobrá večeře, co dobrá, vynikající! Pak regenerace ve wellness centru a nakonec jsme neodolali a uspořádali si i rodinný turnaj v bowlingu jen pár kroků od stolu v restauraci. A ráno? Snídaně přímo opulentní.“ Co dodat? Návštěva Hotelu Sladovna v Černé Hoře u Brna je pro letošní léto a podzim určitě „na místě“. Tak neváhejte a také přijeďte. Foto: archiv Hotelu Sladovna

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 3 Kraj plný atraktivit, to je Moravskoslezský kraj . . . . 1, 22-23 Hotel Sladovna Černá Hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Léto dlažbu žhaví a mě právě baví… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Cesty do pravěku Středočeského kraje . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Na veletrh do Plzně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Letní putování a úžasné barokní dny v Plzeňském kraji . . . 7 Adrenalin v Kruškách – Zážitky z Ústeckého kraje . . . . . 8-9 Úštěk plný nečekaných zážitků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nový Kalich k narozkám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vivat Klášterec, vivat Böhmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pozvánka do Žatecké chmelařské oblasti . . . . . . . . . . . . . 13 Historické sklepy a pivovarnictví v Jirkově . . . . . . . . . . . . . 13 Poznávejte naše regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Poznáte, kdo vás zve do Kadaně? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Poklad, poklad, poklad!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Putování za rytíři a zámeckými pány . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Clarion Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dobrá zpráva!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Erupce zvaná Vesuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Objevte kouzlo Východní Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Projekty s velkým srdcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 Tourism Expo se vrací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 O všech tvářích Olomouského kraje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Do YESu od jara do zimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Léto v Prešovském kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 Veronika u kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ostrava – město, které vás baví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 YES – hory co jedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Už kdysi, v roce 1969 žhavilo slunce dlažbu měst. To ale paní Eva Pilarová ještě zpívala o procházkách městem, kdy rozpále- ná dlažba působila docela romanticky. Od té doby letní slunce žhaví dlažbu skoro doběla a nás, budiž děkováno bohaté nabíd- ce našich regionů, baví něco úplně jiného. Až tedy opět léto začne žhavit dlažbu měst, náměstí a ulic, emigrujte do přírody. Vypněte televize, telefony jakkoliv chytré nechejte doma v šuplíku a vyrazte ven, do přírody, za novými zá- žitky. Staňte se znova lidmi. Zkuste se na svět kolem sebe dívat opět vlastníma očima bez nánosu doporučení, rad a návodů, jak máme rozumět ranní mlze či slunci, které se prodírá oparem mezi korunami smrků v lese. Přiznejte si, kdy naposledy jste vidě- li skutečný západ slunce někde nad Českým středohořím, nad oblými hřebeny Českomoravské vysočiny nebo Vsetínských vr- chů či na jiném z nespočtu krásných míst naší země. Kdy jste byli ochotni vstát z postele tak časně, abyste mohli obdivovat, s jakým půvabem a s jakou přívětivostí umí letní slunce vy- kouzlit atmosféru, kterou vám nikdy, ale opravdu nikdy nebude umět zprostředkovat i sebelépe vyrobená virtuální realita. Prav- da, chce to takovou malou drobnost – zahodit potřebu pohod- lí a vymanit se z chudoby konzumního vidění světa, jež nás tísní jako zvápenatělá ulita. Uvědomit si, že jsme lidé, že jsme organickou součástí všeho, co se nachází za monitorem naše- ho počítače a mimo displej mobilu. Že patříme do světa reál- ných prožitků, které si snad ještě pořád umíme sami napláno- vat, připravit a především prožít. Prosím, zdůrazňuji prožít – na vlastní kůži, občas si zmáchat boty a kalhoty v potoce, posedět na pařezu, byť se nám na kal- hoty přilepí kus smůly. Ne však té, která nosí trable. Té oprav- dové pryskyřice, kterou roní každý poraněný strom. A že skuteč- ně voní. Voní tak, jak nikdy neuměl a nebude umět napodobit ani ten nejslavnější kosmetický koncern. Zkuste to. Spolehněte se sami na sebe a nebojte se překonat nějaké to nepohodlí. Odměna bude víc jak velkolepá. Léto už dlažbu žhaví… Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku LÉTO DLAŽBU ŽHAVÍ A MĚ PRÁVĚ BAVÍ … TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Mgr. Jan Václavík, Libor Skoupil, Bořek Homola Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.floowie.com/cs/travelprofi, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele!

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Většinou se nám nepodaří aktivně se účastnit archeologických průzkumů a ob- jevů. Ale čas od času je nám dopřáno dosáhnout na informace zpracované do- konce literárně. Ne jako učebnice, ale ja- ko kniha příběhů dávno minulých, avšak postavených na skutečných a reálných nálezech věcí denní potřeby, šperků, kousků textilu, zbraní i předmětů nebýva- lé krásy. Před pár týdny jedna taková vyšla a bylo nám ctí zúčastnit se jejího před- stavení. Nese titul Klenoty středočes- kého pravěku a vydal ji Ústav archeo- logické památkové péče středních Čech (UAPPsČ) za nezanedbatelné podpory Středočeského kraje. Knihu skutečně krásnou jak grafickou úpravou, tak pře- devším populárním zpracováním obsahu nám v reprezentačních prostorách Stře- dočeské centrály cestovního ruchu v Hu- sově ulici představili autoři, archeologové Zdeněk Beneš a Veronika Puhačová za přítomnosti ředitelky UAPPsČ Mgr. Ireny Benkové a náměstka hejtmanky Středo- českého kraje pro oblast kultury a pa- mátkové péče Mgr. Karla Horčičky, MPA. Právě jeho jsme požádali o pár vět nejen k právě vydané knize: „Středočeský kraj obklopující hlavní město Prahu je nositelem celé kolekce více nebo méně doložených legend. A jak ukazují pokračující archeologické prů- zkumy a odborné studie památek pí- semných i architektonických nebo umě- leckých, stále častěji se potvrzuje, že míst, kde se tvořily základy české státnosti, je u nás dlouhá řada. Považujeme za nutné výzkumy nejen podporovat, ale také po- 4 5-6/2019 CESTY DO PRAVĚKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE Stará moudrost praví, že jen ten, kdo zná minulost svého národa, dokáže pochopit současnost a tvořit budoucnost. Znalosti z historie sbíráme od školních škamen po celý život a stejně se nám nikdy nepodaří zvědět vše. Právě proto bychom neměli vynechat žádnou příležitost dozvědět se opět něco nového, bez ohledu na to, před kolika lety se za námi zavřely dveře školy, jakkoliv vysoké. Možností máme spoustu. Muzea, hrady, zámky, staré kostely, ale také místa, kde se stále objevují nové artefakty a důkazy o životě našich předků.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 5 pularizovat, zpřístupnit je vhodným způ- sobem veřejnosti, a pokud to lze, umož- nit i jejich návštěvu. Doba muzeí, kde se směly artefakty jen prohlížet zpovzdálí, je pryč. Naším cílem je více než jen předat informaci. Chceme zejména mladou ge- neraci doslova zatáhnout do dějin, na- učit je chápat historické souvislosti a po- rozumět, jak žili naši předkové. Legendy z dob národního obrození dnes už vět- šinou neobstojí. Hledáme cesty, jak při- blížit naše dějiny současníkům. Kniha Klenoty středočeského pravěku je jednou z cest, jak vzbudit zájem. Pak ale musí následovat další kroky. Proto na místech, kudy kráčely dějiny našeho kraje, pořá- dáme řadu zajímavých akcí, a pokud je to možné, tak i s ukázkami dobových řeme- sel, nářadí či zbraní nebo šperků, a do- konce i takových mimořádností, jako tře- ba pravěkých líčidel. Kromě toho jsou v knize zpracovány příběhy konkrétních lidí. Zdá se vám to nepravděpodobné? Samozřejmě, jsou to příběhy zkonstruo- vané na základě archeologických nále- zů, hrobů a předmětů, ze kterých lze usuzovat, z jaké společenské vrstvy náš „hrdina“ pocházel, jak asi žil, co dělal, čím se živil, jaký asi byl. Ano, jsou to opět legendy, ale jejich základ je skutečný – ti lidé opravdu žili, pracovali, tvořili. A to je přece úžasné. Tak na závěr bych chtěl pozvat čtenáře TRAVEL profi do Nižbora do Informačního centra keltské kultury nebo do Regionálního informačního cen- tra v Dolních Břežanech, kde si novou knihu můžete zakoupit a přitom se zú- častnit i některých zajímavých akcí. Co všechno je pro vás připraveno, najdete na webu www.uappsc.cz a samozřejmě vám rádi poradí i v Husově ulici v Turis- tickém informačním centru Středočeské centrály cestovního ruchu.“ Tisíciletá historie osídlení samého stře- du Čech je příliš obsáhlá, aby se vešla do jednoho krátkého povídání. Nemusíte být Středočeši, abyste se nechali unést do dob dávno minulých. Zkrátka přijeďte. Laco Kučera Foto: archiv TP Středočeská centrála cestovního ruchu Husova 156/21, 110 00 Praha 1, tel.: +420 220 190 411, e-mail: info@sccr.cz, www.centralbohemia.cz Zleva: náměstek Mgr. Karel Horčička a archeologové Veronika Puhačová a Zdeněk Beneš

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

NA VELETRH DO PLZNĚ Často se přihodí, že člověk na internetu nenajdete, co hledal, anebo naopak najde víc, než původně chtěl – informace se ne- shodují a to je pak k uzoufání. Někdy by třeba chtěl zkusit i něco zcela nového, neví však, kde a jak hledat. To se vám ale na veletrhu nestane, protože zde potkáte jen ty nejpovolanější, kteří znají odpovědi na všechno, co vás zajímá. Tuzemští i zahra- niční vystavovatelé návštěvníkům poskytují kompletní turistické informace. Kromě toho si odtud odnesete také nejnovější mapy a nejaktuálnější tipy na výlety. Tým oddělení cestovního ruchu Plzeň- ského kraje se navíc stará i o to, aby náv- štěva veletrhu ITEP byla příjemným výle- tem a lidé odcházeli naplněni zážitky. Těšit se můžete na různá hudební vystoupení, besedy se známými osobnostmi, cestova- teli, sportovci a následné autogramiády, na dobré jídlo a pití, pivo, ochutnávku vín, sýrů a spoustu dalších dobrot. Pro děti je připraveno mnoho zábavy v podobě diva- del, interaktivních soutěží, tvořivých dílni- ček, jógy a jiných aktivit. A to všechno bez vstupného! Stejně skvěle je a bude na ITEPu posta- ráno i o vystavovatele. Vzájemně nezasti- ňující se expozice jsou vždy dobře přístup- né návštěvníkům i vystavovatelům. Letos je dokonce připravena jedna významná novinka – veletrh se bude poprvé konat i v nově postavené hale TJ Lokomotivy, kde nás čeká nové rozmístění stánků, nové umístění pódia, zkrátka zcela nová koncepce veletrhu. No a kdo by neslyšel o slavném plzeň- ském večírku v pivovaru Na Spilce? Vždyť kde jinde by zástupci obcí, měst, krajů, zemí a další pracovníci v cestovním ruchu dostali takovou příležitost se poznat na- vzájem v neformální atmosféře, spřátelit se a předat si dobré rady, tipy a zkušenosti. Cestovní ruch a turistika jsou především o aktivitě, poznávání a radosti. Připravte si tedy dobrou náladu a přijeďte od 19. do 21. září do Plzně na Slovany, do hal TJ Lokomotivy. Těšíme se už na vás. Pavla Kovářová 6 5-6/2019 Mají dnes veletrhy cestovního ruchu cenu, když žijeme v éře všemocného internetu? Ano, mají! Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP ročně navštíví okolo dvanácti tisíc návštěvníků a účastní se jej na sto čtyřicet vystavovatelů – to je jeden z důkazů. Druhým je třeba to, že se letos chystáme už na patnáctý ročník a další důvody ještě přidám.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 7 Je to tady! Zapojte se opět po roce do velkého letního putování v oblíbené sou- těži Prázdninová Štafeta, kterou pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se Zoologic- kou a botanickou zahradou města Plzně, Správou informačních technologií města Plzně a Střediskem volného času RADO- VÁNEK a hrajte o rodinný zájezd, vyhlíd- kový let a mnoho dalších hodnotných cen. Vyberte si z nabízených padesáti cílů, vyfoťte se u nich a fotografie zašlete přes webovou aplikaci k vyhodnocení. Po do- sažení minimálně patnácti cílů budete automaticky zařazeni do slosování o hlav- ní výhry. Štafeta je určena pro děti a mlá- dež do 18 let. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční tradičně na mezinárod- ním veletrhu cestovního ruchu Plzeňské- ho kraje ITEP 2019, který se bude konat ve dnech od 19. do 21. září v nových halách TJ Lokomotiva v Plzni. Kompletní informace a pravidla soutěže naleznete na http://stafeta.plzensky-kraj.cz Letošní ročník soutěže vás zavede ne- jen do přírody a za turistickými zajíma- vostmi na Šumavu, ale i do skvostných barokních památek Západočeského ba- roka. Nechte se jeho prostřednictvím unést od každodenních starostí a octněte se v čase baroka na Letním barokním festivalu. Zažijte originální barokní ohňo- stroj, netradiční dny plné interaktivní zá- bavy i odpočinku u dobrého jídla a pití. Užijte si ladné pohyby barokně oděných tanečníků, projeďte se v dobovém kočáře. Ovšem při svých cestách za barokem nezapomeňte obdivovat velkolepost, bo- hatost a zdobnost barokní architektury, kterou se plzeňský region pyšní. Vše na- jdete na www.zapadoceskebaroko.cz Na vybrané akce Letního barokního festivalu je zajištěna doprava festivalový- mi autobusy. Jízdenky si můžete objednat v předprodeji na webových stránkách www.plzenskavstupenka.cz Text: Plzeňský kraj a Pavla Kovářová Foto: archiv Plzeňského kraje www.turisturaj.cz LETNÍ PUTOVÁNÍ A ÚŽASNÉ BAROKNÍ DNY V PLZEŇSKÉM KRAJI Nová turistická sezona započala v plzeňském regionu v plné síle a s nadcházejí- cím létem se můžete znovu těšit na kulturní akce a turistické soutěže, které jsou ideální inspirací a tipem na výlety, jejichž prostřednictvím budete moci objevovat krásy celého kraje. Zavedou vás na jedinečná místa, do míst téměř nedotčené přírody nebo poodhalí roušku historie. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

8 5-6/2019 ADRENALIN V KRUŠKÁCH Zážitky z Ústeckého kraje Znáte ty pocity? Jeden chce křičet, druhý by se hlasitě smál, třetí si věří, že by mohl skály lámat a jiný si třeba jen pomyslí, jak je na tom světě báječně a že se zkrátka má – nebo všechno dohromady. Může za to adrenalin, který se nám uvolňuje do krve při dobrodružných zážitcích a pozitivně působí na naši psychiku. Jestli vám s nástupem krásných slunných dnů začíná adrenalin chybět, pak není nic lepšího, než se za ním vypravit do Ústeckého kraje, do Krušných hor. Krušné hory jsou místem v Ústeckém kraji, jež vám nabízí nejen klidné vycházky pěk- nou přírodu či zimní sporty, ale také neob- vyklé zážitky, na které budete dlouho rádi vzpomínat. Na kole se v Ústeckém kraji můžete pro- jíždět dlouhé kilometry po Labské stezce a obdivovat stovky památek a zajímavostí okolo. Toužíte-li ale po divočejší jízdě na horském kole, vydejte se do Trail Parku na Klínovci. Na vrchol vás vyveze lanová drá- ha Prima Express (Jáchymovská) a pak už stačí si na informačních cedulích vybrat tra- su podle náročnosti. Celkem dvaadvacet kilometrů poskytne přiměřený adrenalin za- čátečníkům, dětem, ale též zkušeným bike- rům. Skuteční experti se pak mohou těšit z více jak tříkilometrové tratě, která se letos v létě dočká prodloužení na 5,2 kilometrů. Pokud byste se obávali i toho nejlehčího úseku, máte možnost vyzkoušet si nejprve své dovednosti na pump tracku ve skill centrech na nástupních místech. Samozřej- mostí je půjčovna jak kvalitních kol, tak i koloběžek, dále servis, myčka kol, sprcha a v neposlední řadě bezplatné parkoviště. Už se chystáte? Pak nezapomeňte na helmu, dobré boty, vhodné oblečení, klidně i další chrániče, náhradní duši či lepení, nabitý telefon, nějakou svačinu a dobrou náladu. Mapku tras vám tu dají zdarma. Vše potřebné najdete na www.trailpark.cz Další adrenalinové aktivity pak nabízí Sport areál Klíny. Kromě bikeparku a single tra- cků, lehčího i těžšího cyklistického terénu plného skoků a různých překážek vás čeká mnoho jiných zážitků! Jen čtěte dál a vybí- rejte. Máte-li rádi výšky, ale přitom nechcete zbytečně riskovat, pak se vypravte do lano- vého parku. Bezpečně tu překonáte osm- náct překážek ve výšce tří až pěti metrů nad zemí. Ale přiznejme si, komu by nevyskoči- la hladina adrenalinu, když se mu smekne noha či ruka, přestože je bezpečně jištěn? Avšak ten pocit, když celou trasu dokončíte, ten je k nezaplacení. Podobně je tomu i u le- zecké stěny. Na výběr máte tři různé ob- tížnosti a odměnou bude, kromě super zá- žitku, úžasný výhled z osmimetrové výšky. Rychlou jízdu, u které se vám zatají dech, si tu vychutnáte na loňské novince – bobové dráze. Na devíti stech metrech překonáte výškový rozdíl sto třiceti metrů, projedete lesem, přes sjezdovku i nad sil- nicí. A v ceně jízdy je i cesta lanovkou. Už se těšíte? www.kliny.cz Milovníci právě lanových center a šplhání po výškách nepohrdnou návštěvou dalších specializovaných míst. Jedním z nich je Lezecká aréna Jirkov u Chomutova. Klidně může pršet, protože celá aréna je krytá a najdete v ní vše, co budete potřebovat. Úplní začátečníci zde mají k dispozici instruktory a ti lepší až nej- lepší si vyberou ze sto padesáti postave- ných cest různých obtížností, končících ve výšce osmi až třinácti metrů. Lezecká aréna Jirkov se pyšní jedním z největších boul- derů v naší republice se skvělou 45° stě- nou. Každý měsíc si tu můžete také zazá- vodit. Když přijde čas na osvěžení či něco dobrého, poslouží přilehlá kavárna a pravi- delně se tu konají též koncerty a cestova- telské či sportovní přednášky. Lanový park v Oseku u Duchcova nadchne každého spidermana. Především děti si zde užijí náramné dobrodružství v 3D bludišti v korunách stromů. Ovšem vět- šina dospělých určitě také neodolá. Toto Trail Park na Klínovci

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 9 první 3D bludiště na světě má dvě patra různé obtížnosti o celkové délce 110 metrů, v nichž je třeba překonat 14 rozmanitých lanových překážek. Bezpečnost je zaruče- na sítěmi, vstupné spíše symbolické, a tak už nic nebrání tomu, rozběhnout se až v sedmimetrové výšce mezi korunami stro- mů. Když se řekne adrenalin, kdekomu se vybaví rychlá auta, vůně benzínu, řev mo- torů a kvílení pneumatik. I takový zážitek si odnesete z Ústeckého kraje – z Autodro- mu Most. Připravena je tu třeba šest set metrů dlouhá asfaltová motokárová dráha vybavená časomírou, takže si na ní můžete uspořádat i vlastní závody. Přilehlé zázemí se stoly a židlemi se dá využít například i k narozeninové oslavě. Děti sice řídit ne- smí, ale mohou se svézt jako spolujezdci. To platí i v případě čtyřkolek, na kterých si tu vyjedete do parádního terénu. Offroado- vý areál mosteckého autodromu prověří i toho nejzkušenějšího řidiče. Na uježděné hlíně, sypkém kamenitém povrchu či jílovité půdě si vychutnáte každou překážku. Na- trénujete si prudké výjezdy a sjezdy, křížení náprav, boční náklon, pohyb v úzkém pro- storu, brodění a mnoho dalšího. Řidičům začátečníkům se určitě neztratí kurz bezpečné jízdy, a to buď za volantem, nebo na motorce. Nácvik řešení krizových situací, prudké brzdění či zvládání smyků na kluzké vozovce vás nejen pobaví, ale rozhodně se vám to bude hodit i v běžném provozu, kde už adrenalinová jízda nemusí být žádoucí a bez rizika. www.autodrom-most.cz Tak vidíte. O adrenalin tu nebudete mít nou- zi. Leda že byste se mu záměrně vyhnuli a zvolili klidné putování po nádherných zámcích, přírodních krásách, cyklotrasách nebo třeba za hudebními zážitky. Léto je na dohled a s ním i mnoho akcí a festivalů. Autodrom – Most Bobová dráha - Klíny Autodrom - Most 3D bludiště - Osek Více tipů na zajímavé výlety, zážitky a novinky v Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz Pavla Kovářová Foto: archiv Ústeckého kraje

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

ÚŠTĚK PLNÝ NEČEKANÝCH ZÁŽITKŮ Na jeho tváři zanechaly nesmazatelné sto- py aktivity rodů Michaloviců, pak Berků z Dubé, pánů z Petrovic i Sezimů z Ústí. První postavili opevněný hrad, další při- dali městské opevnění s nezbytnými brá- nami a věžemi. Po bitvě na Bílé hoře zde začali hospodařit konfiskátoři – jezuité. V té době tu vzniklo opravdu reprezenta- tivní děkanství a k nebi vztyčil důstojnou věž i kostel sv. Petra a Pavla. Ale to už se blížila éra skoro moderní. Vládu nad pan- stvím převzali Lobkovicové, Úštěk rostl, bohatl a získával na důležitosti. Mimo jiné se zde vyráběla textilní barviva a měs- to se také stalo sídlem okresního soudu. Koncem třicátých let minulého století byla většina Čechů vystěhována, ale hned po konci druhé světové války se sem původ- ní české obyvatelstvo vrátilo. Docela bo- hatá a dramatická historie, co říkáte? Přesto si ale Úštěk zachoval jedno z nej- krásnějších historických center. Zkuste se projít podloubím měšťanských domů na náměstí třeba kolem čtvrté hodiny ráno uprostřed léta a klidně uvěříte, že hned za dalším pilířem potkáte starobylého po- nocného na poslední obchůzce s hala- 10 5-6/2019 Podle archeologických nálezů lze oprávněně usuzovat, že už devět set let po Kristu si tehdejší lidé vybrali k trvalému osíd- lení mírné návrší nad potokem, který dnes nese jméno Úštěcký. A jak historie ukazuje, udělali dobře. Lehce zvlněná krajina na pomezí Českého středohoří a Kokořínska s obzorem zdobeným homolemi prastarých vulkánů působí opravdu jako roz- lehlá a dobře ošetřovaná zahrada. A město Úštěk? Však přijeďte a sami poznáte. partnou nebo první mlékaře rozvážející čerstvé mléko úštěckým měšťanům. Krása pozdně gotických domů s ostře zkosenými střechami pilovitě se tyčícími proti modré obloze vás nemůže nezauj- mout. Stejně jako barokní výzdoba koste- la sv. Petra a Pavla, roztomile droboučké ptačí domky, synagoga nebo Pikhartská věž a hrad se zbytky opevnění. Ale to je teprve začátek. Chcete-li prožít v Úštěku alespoň jeden den, ať už jste jakkoliv mladí, nesmíte mi- nout úštěcké Muzeum čertů. V Panském dvoře, který je součástí bývalého hradní- ho komplexu, najdete schody vedoucí do podzemí, do rozlehlých sklepů vykutaných v pískovcovém masivu. Právě zde se usa- dilo malé peklo. Jak tvrdí nejen autoři čer- tovských postav a pekelných scén, kdysi se tudy opravdu chodilo do pekel. Dnes už není čeho se bát, alespoň v Úštěku. Zdejší čerti jsou spíš krásně česky pohád- koví a zlí jen tak na oko. Ale zážitek to je tak intenzivní, že v Úštěku zůstanete ale- spoň na celý víkend, abyste si našli do- statek důvodů, proč se sem znovu vracet. A najdete jich vskutku nepočítaně. Vyrazit můžete pěšky i na kole. Zna- čených turistických a cyklistických tras naleznete v okolí Úštěka celou řadu. Co takhle výprava Zlatou stezkou Zemí hra- dů? Z Úštěka naberte směr třeba ke zří- cenině Litýš, pak k Litoměřicím, Házmbur- ku a k dalším atraktivním cílům. Nebo se vydejte opačným směrem až ke kuželu kopce Ronov – ke zřícenině na jeho vrš- ku se dostanete po spirálovité cestě ve- doucí až do nadmořské výšky 552 metrů. Není ale třeba se držet jen značených tras a chodníků. Sedněte nad mapu a vyberte si, zda vás víc zajímají skalní útvary skryté v okolních lesích, nebo se raději necháte zlákat na putování od jedné doposud ne- navštívené vesnice ke druhé a k objevo- vání – tu křížku u cesty, tam zase kapličky nebo zajímavé zvonice na návsi. Pohos- tinný stůl útulné hospůdky na cestě jistě také najdete. A ne jeden. Stačí se jen nebát spoléhat sám na sebe a na svoji touhu vidět ještě něco víc, než je na internetu. Mapy vám poskytnou přímo v Úštěku. Laco Kučera Foto: archiv města Úštěk Infostředisko Úštěk Mírové náměstí č. 47 tel.: + 420 416 795 368 e-mail: mk.ustek@tiscali.cz www.mesto-ustek.cz Měšťanské domy na náměstí v Úštěku Kostel sv. Petra a Pavla

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 11 Osm stovek let, to je nejen významné, ale hlavně kulaté jubileum zasluhující mi- mořádnou pozornost. I tu vaši, milí turis- té. Neváhejte a přijeďte. Vyberte si ně- kterou z letních akcí, objevte Litoměřice plné dobré muziky všech žánrů, navštivte památky a kostely, galerie i muzea, ochut- nejte ze zdejších vinoték a sklepů, a hlav- ně se v Litoměřicích mějte krásně. Nezapomeňte si zajít i na soutok Ohře a Labe, na jedno z nejkouzelnějších míst ve městě pod hradbami a pod siluetou „li- toměřických Hradčan“. Třeba trefíte právě den, kdy se bude do Litoměřic plavit vor. Tedy tradiční plavidlo, kterým se do měs- ta dopraví dřevo na opravu krovů jedno- ho z litoměřických symbolů, slavného Ka- licha nad městskou radnicí. Proč právě tímto starým, ale stále ještě ne úplně zapomenutým způsobem? Pro- tože tak je to správně. Dřevo, ze které- ho se pak ve městě budou krovy ručně tesat, má být plavené a máčené v proud- né vodě. Je to technologie odzkoušená a prověřená staletími a dodržení původ- ních postupů při rekonstrukci tak význam- né památky má svoje opodstatnění. Nejen z hlediska památkové péče. Navíc se pla- vení, ruční tesání, příprava trámů na zemi a na konec i samotná konstrukce krovů nad střechou radnice vysoko nad náměs- tím stane mimořádně atraktivní podíva- nou. Naskytne se vám ojedinělá možnost na vlastní oči a zblízka vidět mistry te- saře při práci. Třeba se něčemu i přiučí- te a dozvíte se mnoho z historie města a Kalicha samotného. Dřevo jedle bělokoré bylo vytěženo v lese u obce Zbýšov, kmeny jsou zbave- ny kůry a čekají už v Litoměřicích na po- volení od povodí Labe, aby se mohlo za- hájit plavení. Termín se určí podle odtávání sněhu na horách. Plavení dřeva má svá bezpečnostní pravidla. Ovládat vor nebo celý „pramen“, to je pane celá věda! Sledujte pozorně web města Lito- měřic. Termín na něm bude včas zve- řejněn stejně jako termíny dalších prací i akcí pořádaných k osmistému výročí města. Pokud byste nestihli samo pla- vení, určitě najdete čas přijet v době prací na zemi či na samém Kalichu. Laco Kučera Foto: archiv města Litoměřic a Tomáš Kumstát Výběr zajímavých akcí v Litoměřicích: 14. 6. Hudební léto Baťa & KNB – folkrockový koncert na Lodním náměstí 14. 6. Festival DUN DUN – Férový africký festival v parku Václava Havla 15. 6. Den záchranářů Ústeckého kraje – Střelecký ostrov 15. 6. Litoměřické Óm – festival jógy pod širým nebem v parku Václava Havla 19. 6. (10. 7. a 21. 8.) Litoměřické varhanní léto – katedrála sv. Štěpána 26. 6. koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou na Dómském pahorku – benefiční koncert pro Hospic sv. Štěpána 29. 6. Grasselload – 4. ročník rockového open air festivalu na Lodním náměstí 13. 7. (31. 7.) Festival umění Litoměřice – 800 let Litoměřic, města opery a symfonických orchestrů v jezuitském kostele 10. 8. Pivní slavnosti – Mírové náměstí 30. 8. – 1. 9. Filmový festival – nově sekce „Litoměřice ve filmu“ 31. 8. Den pro děti na Zahradě Čech – zábava pro celou rodinu 30. – 31. 8. Litoměřické svátky hudby – kostel Zvěstování Panně Marii Už dávno všichni víme, že naše drahé Litoměřice se v plném zdraví a kráse dožívají osmistovky. Je to hodně, nebo málo? Vzhledem k tomu, že Litoměřice jsou městem historickým i mo- derním, kulturním, přívětivým a plným zajímavostí, je to málo. Protože stále mají a ještě dlouho budou mít co nabídnout. Turistické informační centrum Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440 info@litomerice.cz www.litomerice.cz www.litomerice-info.cz NOVÝ KALICH K NAROZKÁM

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

12 5-6/2019 Dodnes se o tom na vlastní oči může- te přesvědčit. Kde? No přece v zámku v Klášterci nad Ohří. Největší expozice porcelánu v České republice na vás če- ká v sálech prvního zámeckého patra. Bohatství vzorů, krása ladných tvarů, ušlechtilý materiál a vysoce estetické zdobení vás nemohou nechat chladnými. Kdo takto zvládne porcelán, zasluhuje obdiv. Ale ne vše šlo od začátku snad- no. To dokumentuje i slavný šálek s pod- šálkem s nápisem Vivat Böhmen. Vypálen byl v klášterecké porcelánce roku 1794 a je dodnes intaktním dokladem histo- ricky prvního výpalu. Nepřehlédnete jej – třeba už proto, že nepatří k nejkrásněj- ším. Přečtěte si však něco o jeho historii a rázem jej začnete obdivovat. Stejný obdiv zasluhují také další por- celánové artefakty. Mezi nimi figurální plastiky nebo kdysi tak oblíbené figurky se dvěma tvářemi. Dívky všeho věku se rády nechají zlákat k pohledu do „kou- zelného“ zrcadla, při kterém se zaručeně mládne. Do jednoho pak neodoláte i ma- lým kvízům a hádankám, jež vám položí průvodci. Pochopitelně se budou týkat především porcelánu a Klášterce nad Ohří. A nebojte se s sebou vzít i děti nebo vnoučata. Pro ně je v zámeckých skle- peních připravena neméně kouzelná ex- pozice Pohádkové země. Kdo z nás by si nepamatoval kouzelné skřítky a trpaj- zlíky, které po dlouhá desetiletí pro ra- dost a obveselení tvořila paní Vítězslava Klimtová? Projděte se svými potomky největší expozici našich malých pohád- kových přátel a někdy i trochu škodoli- bých potvůrek, bez nichž by dětství po- strádalo jednu z nejkrásnějších dimenzí. Taky se vám doma ztrácejí nejrůznější věci? Stále nevíte, kdo to má na svědo- mí? Zde to můžete zjistit. Jestlipak mezi těmi všemi trpajzlíky odhalíte onoho šiba- la Zášupšáka? Leč ani to není všechno. Ve sklepě vedlejšího křídla najdete celou menažerii dřevěných herců pocházejících ze slavného loutkového divadla neméně slavné rodiny Matěje Kopeckého. Je na nich vidět, že mají ledacos za sebou, ale stále jde o poctivé lipové dřevo, které bavilo dlouhou řadu generací – jen se nestyďte a přidejte se, popusťte fantazii na „špacír“ a povězte dětem, co je to opravdové loutkové divadlo bez triků, animací a jiných elektronických podfuků. No a pak si dopřejte procházku zá- meckým parkem v zeleném stínu koša- tých stromů, dojděte až k lázním Evže- nie, ochutnejte kyselku a honem zpět na zámek, tedy spíš na zámeckou věž. Z její vyhlídkové plošiny přehlédnete celé měs- to a až vaše zraky zabloudí k nedale- kým hřebenům Krušných hor, poznáte, proč se musíte do Klášterce a na zá- mek vypravit co nejdříve znovu. Třeba už v červenci na některý z koncertů mistra Jaroslava Svěceného. Laco Kučera Foto: archiv Zámku Klášterec nad Ohří Když v druhé polovině 16. století přestavěl Kryštof Fictum původní tvrz na rene- zanční zámek, nemohl vybrat lepší polohu. Půvabnou stavbu na břehu Ohře, skoro v centru městečka Klášterce nad Ohří pak další majitelé, slavný rod Thunů, přetvořili do opravdu reprezentativního sídla obklopeného rozlehlým a dodnes nádherným parkem. Ale nejen to. Thunové vnesli do Klášterce mnohem víc. Zámek přestavěli v barokním, později novogotickém slohu a založili moderní porcelánku. Překrásné, luxusní i běžné porcelánové nádobí nesoucí logo se jménem Thun proslavilo Klášterec nad Ohří po celém světě. VIVAT KLÁŠTEREC, VIVAT BÖHMEN Zámek Klášterec nad Ohří tel.: +420 474 375 436, mobil: +420 602 194 099 info@zamek-klasterec.cz, http://kultura.klasterec.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Zveme vás do míst, kde je chmel a pivo doma, do míst, která od nepaměti osídloval Homo Lupulus – člověk chmelový. Dávná civilizace statných mužů a něžných žen, obývající chmeloviště na Žatecku, dala světu nejlepší chmel, atletiku, pivo, notový klíč, sedmý schod a mnoho dalšího. Královská cesta chmele a piva – pozvánka do Žatecké chmelařské oblasti Královská cesta chmele a piva zahrnuje šest lákavých cílů: Královský pivovar Krušovice, Chrám chmele a piva v Žatci, Chmelařské muzeum, Muzeum Homolu- pulů, Zámek Stekník a Žatecký pivovar. Každý z nich vám odhalí mnohá tajem- ství. Jsme připraveni zaujmout, pobavit i poučit všechny generace návštěvníků včetně těch nejmladších. Chmelový ma- ják vám ukáže cestu. Těšíme se na vás. V rámci Královské cesty můžete na speciální leták sbírat razítka a soutěžit o hodnotné ceny od partnerů projektu. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne při největších slavnostech chmele a piva na světě – při žatecké Dočesné. Výlet do kraje si klidně prodlužte a ob- divujte přírodní, historické i architektonic- ké krásy regionu a měst, kterými se vine řeka Ohře. Ze Žatce pokračujte třeba do Loun, Kadaně či do Klášterce nad Ohří. Windsurfing, jachting a rybolov je popu- lární na Nechranické přehradě. Ani cyk- listé se u nás díky novým stezkám nebu- dou nudit. Regionální pěstitelé a výrobci vín dosahují v celorepublikových soutě- žích vín pravidelně významných úspěchů a rádi vás přivítají ve sklípku. Při svých zážitcích v Dolním Poohří nezapomeňte fotit. Své snímky pak pošlete do foto- soutěže, jež bude probíhat až do 31. říj- na 2019. Nejlepší fotografie i s uvedením autora se stanou součástí propagačních materiálů Dolního Poohří. Možná trošku opomíjený region vás mile překvapí, přijeďte se k nám podívat. Více informací naleznete na faceboo- ku Dolního Poohří a Královské cesty chmele a piva. Text a foto: DA Dolní Poohří Destinační agentura Dolní Poohří, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec tel.: +420 731 086 714, email: info@dolnipoohri.eu, www.dolnipoohri.eu Město Jirkov nabízí návštěvníkům mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. A to proto, že podzemní systém je před zraky lidí dobře schován. V České republice je v současné době známo jen několik, v nepříliš pevné pískovcové hornině uměle vytvořených podzemních systémů. Ten jirkovský je vůbec nejstarší. Hlavním podnětem k hloubení jirkovského podzemí byl zřejmě ničivý požár Jirkova v polovině 16. století, kdy byl ohrožen majetek obyvatel, vzácné pí- semnosti a městský archiv. Labyrint podzemních chodeb měl původně sto padesát oddělení a podle legendy měly být sklepy několikapatrové a propo- jené s druhým břehem řeky Bíliny. Sklepy sloužily zejména k ochraně důleži- tých listin a majetku. Velmi brzy však Jirkované začali sklepení díky jeho do- brým klimatickým podmínkám využívat především ke skladování piva. Pivo patří k nejstarším vyráběným nápojům. Hlavní surovinou nebýval vždy ječmen, pšenice a chmel, proto o kvalitách a chutích piva můžeme pouze spekulovat. V Jirkově se pivo začalo vyrábět v 15. století. Kvalita jirkovského piva byla známá i v Praze. Tradovalo se, že bylo oblíbené i u samotného císaře Rudol- fa II. Nejslavnější jirkovské pivo neslo název Jirkovský rytíř. Svoji činnost ukon- čil pivovar v roce 1976, o třicet let později byl zbourán a na jeho místě dnes stojí obchodní centrum. Bohužel vás nemůžeme pozvat do Jirkova na ochutnávku piva, zato vás můžeme pozvat na prohlídku ojedinělých historických sklepů. Text a foto: Městský úřad Jirkov Historické sklepy a pivovarnictví v Jirkově Turistické informační centrum tel.: +420 724 525 421 e-mail: info.centrum@jirkov.cz www.jirkov.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Ústecký kraj Monument ve Výsluní Krušné hory nesou svůj název od kruše- ní, čili těžby rudy, a právě díky naleziš- tím různých rud zde vzniklo mnoho osad a následně obcí či měst. Jedním z nich je Výsluní. Město vzniklo v 16. století, ale rudy se zde dobývaly už o dvě století dříve. Výsluní je zvláštní v tom, že ačkoli nikdy nijak extra neprosperovalo a zalid- něnost také nebyla valná, vypadá velmi bohatě, pro život příjemně a turisticky lákavě. Oázou klidu je čtvercové, krásně upravené náměstí, na němž můžete ob- divovat dva barokní sloupy se sochami z přelomu 17. a 18. století, sousoší sv. Ja- na Nepomuckého z roku 1765, empíro- vou radnici či památník padlým ve válce roku 1866 a v 1. světové válce. Hlavní, z daleka viditelnou dominantou je však kostel sv. Václava. Musí vás nutně upou- tat svou velikostí. Ten dojem vám nezpro- středkuje sebelepší fotografie, ale když se k němu postavíte a vzhlédnete, zaru- čeně se budete ptát sami sebe, kde se tu tak velký monument vzal a proč není v lepším stavu. Celou historii stavby do- končené roku 1857 si přečtete přímo v ko- stele ve Výsluní. Už od roku 1997 se tu dávají dohromady peníze na jeho rekon- strukci – stavba je to skutečně obrov- ská, a tedy i finančně náročná. Kostel sv. Václava se také objevil v několika fil- mech, nejen českých, nebo třeba v klipu kapely Rammstein. Peníze z pronájmu jdou pak opět na postupné opravy. Foto: archiv TP Královéhradecký kraj Kolo, kolo mlýnský Žacléřsko je známé nejen množstvím pě- chotních srubů, ale také svou hornickou historií či výbornými podmínkami pro ly- žaře a běžkaře v zimním období. To ale není vše. V okolí města Žacléře se roz- kládají obce Prkenný Důl, Křenov, Ber- nartice, Bečkov a Lampertice. Znáte je? A víte, co mají společného? Ve všech stávaly a fungovaly vodní mlýny, ale dnes, i kdybyste chodili křížem krážem, na- jdete možná sotva znatelné pozůstatky. Budovy mlýnů jsou buď zbořené, nebo přestavěné na obyčejné domy a náhony zasypané. Jestli se tedy chcete dozvě- dět víc, jste srdečně zváni do Městské- ho muzea Žacléř na výstavu „Kolo, kolo mlýnský“, která se tu pořádá k dvacá- tému výročí založení muzea. Výstava byla zahájena 10. května a potrvá až do konce prázdnin. Po dlouhodobém pá- trání v archivech a zpracovávání histo- rických dokumentů se tak návštěvníkům poodhalí doposud neprobádané téma na Žacléřsku. Těšit se můžete na spoustu starých fotografií, unikátní modely mlýnů, technické výkresy, cechovní předměty, mlynářská přísloví či interaktivní prvky pro děti. Dokonce si vyslechnete i dvě temné historky. Foto: archiv Městského muzea Žacléř Jihomoravský kraj Permonium v Oslavanech Oslavany sice také nejsou žádnou ma- linkou vesničkou, dokonce mají velmi bo- hatou a zajímavou historii, přesto je určitě mnoho turistů, které sem jejich výpra- vy ještě nezavedly. A to je škoda. Býva- lé hornické město nabízí třeba nádherný zámek s arkádovým nádvořím, který stojí na místě cisterciáckého kláštera z 13. století. V zámku dnes můžete navštívit třeba hornické či hasičské muzeum ne- bo dokonce i zámecký pivovar. Za řekou Oslavou narazíte na dnes již nefungující těžební areál Kukla, v němž však vzniklo zábavně poučné centrum Permonium. Nejen děti se tu vyřádí v lanovém parku, dozvíte se, jak vypadlo prostředí, kde za- čalo vznikat černé uhlí, objevíte vnitřek sopky a v neposlední řadě si tu společ- ně užijete několik labyrintů, díky kterým pochopíte, jaké principy jsou nejdůle- žitější při výstupu z důlních chodeb. Za horkých dnů přijde k duhu osvěžení v přírodním biotopu, tedy v důlním jeze- ře vzniklém zatopením prolákliny v důlní chodbě. Atrakcí je tu velká spousta a na vše se pak můžete podívat pěkně sho- ra, z vyhlídky, kterou dnes nabízí bývalá těžní věž postavená na počátku minu- lého století. Přes léto tu pro vás chystají i několik tradičních akcí, a tak se třeba už 27. července zapojíte do noční hry Tma v Permoniu. Foto: Permonium® – zábavní park Pavla Kovářová POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY 14 5-6/2019 Permonium v Oslavanech Výsluní – kostel sv. Václava Výstava Kolo, kolo mlýnský Výsluní – sousoší sv. Jana Nepomuckého

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 15 Haf, haf, haf, ahoj děti a dospěláci! Pojďte se se mnou toulat Kadaní a nezapomeňte si dát na oči sluneční brýle, protože Kadaň Vás oslní krásou svých památek z časů panování císaře Karla IV. I když jsem veliký a něk- dy i trochu špinavý pes, tak se nemohu srovnávat s 53,7 metrů vysokou do dálky zářící bílou radniční věží na kadaňském náměstí. Schválně, máte ještě stále nasazené sluneční brýle? Naproti radniční věži totiž stojí kostel Povýšení sv. Kříže, a když nakouknete dovnitř, ozáří Vás svým dochovaným vnitřním vybavením. Teď už sluneční brýle na chvilku sundejte. Budeme totiž procházet Katovou uličkou. Je tak úzká a tmavá, že byste v ní nic neviděli. No, a pokud na mých narozeninách, které slavím opět 1. června v Amfíku, mě bude Ája s kamarády krmit buřty, tak se do této uličky už nevejdu, protože v nejužším místě měří 66,1 centimetrů. Lidičky, znovu si nasaďte sluneční brýle, protože za Katovou uličkou nás čeká příjemná slunná pro- cházka po zachovalém opevnění, směrem ke kadaňskému hradu. No a pod hradem máme dokonce i svůj orloj, je to taková replika Staroměstského orloje. No a kamarádi, poznali jste mě už? Víte, kdo jsem? No přece Maxipes Fík! A dokonce po mně v Kadani pojmenovali i „Nábřeží Maxipsa Fíka“. Heeeč, máme tam i s kamarádkou Ájou svoji sochu, tak se s námi přijďte vyfotit. No a jak jsem se zmínil o tom Amfíku, tak nad ním je takový obrovský klášter, františkánský klášter, kde mají i muzeum. A víte, na co jsem zapo- mněl? Na tom nábřeží máme i spoustu herních prvků pro děti i dospěláky, tam to mám moc rád. Můžete se zde projet na in-line bruslích nebo na kole, vede tudy totiž cyklostezka až do Klášterce nad Ohří. A když nestihnete moje narozeniny, nevadí. Přijeďte třeba 22. června na Pivní slavnosti, 23. června zůstaňte na Festival lidových a dechových hudeb nebo dorazte 24. srpna na slav- ný Císařský den. A nezapomeňte si taky v infocentru nebo na jiných mých oblíbených místech vyzved- nout hrací kartu na „TOULKY KADANÍ S MAXIPSEM FÍKEM“, sbírejte razítka a až jich budete mít alespoň deset, přijďte si do infocentra pro dárek. Máte na to celé čtyři měsíce, od 1. června až do 30. září 2019. Tak ahooooj, Váš Maxipes Fík z Kadaně Text: Veronika Červená, Hana Boháčková, Pavla Kovářová, foto: Tomáš Krucký, Václav Vlasák, Pavel Zárybnický Turistické informační centrum Kadaň Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň, tel.: +420 474 319 550, +420 725 763 497 e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz, infocentrum@kultura-kadan.cz www.mesto-kadan.cz Poznáte, kdo vás zve do Kadaně?

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Putování za rytíři a zámeckými pány Atmosféra středověku na vás „dýchne“ hned na dvou místech. Prvním z nich je město Polička. Městské hradby v Poličce patří k nejzachovalejším městským hradebním systémům ve střední Evropě. Můžete si je prohlédnout buď sami, anebo s průvodcem v rámci pěšího okruhu. Dru- hým místem, kde středověk „vládne“, je hrad Svojanov. Takzvaná „vila českých krá- loven“ vám nabídne pro- hlídky reprezentativních interiérů, domu zbrojnošů, mučírny, sklepení nebo gotické zahrady. Pro ty z vás, kteří by se chtěli vžít do role hradních pánů, je v objektu i mož- nost ubytování. Nejen za památka- mi, ale i za koňmi, perníkem a pivem se Hry se můžete všichni zúčastnit už od 1. června až do 30. září 2019. Stačí si v Turistickém informačním centru na Res- selově náměstí koupit cenově zvýhodně- nou vstupenku do tří muzeí – Regionál- ního muzea v Chrudimi, Muzea barokních soch a Muzea loutkářských kultur. Prů- vodce hrou získáte jako bonus. Potom už nezbývá než vyrazit za dobrodruž- stvím, splnit zadané úkoly a získat všech- ny tři klíče od pokladu. Pozor, máte na to jen dva dny. Pak už si můžete odem- knout truhlici a vzít si svůj poklad. Jaký? Nechte se překvapit. To nejdůležitější už víte, a ještě rada na konec: neváhejte dlouho, zájem bude veliký, tak aby na vás nějaký ten poklad také zbyl. Laco Kučera www.mesto3muzei.cz www.chrudimsky.navstevnik.cz Vstupenky: jednotlivec – 120 Kč, čtyřčlenná rodina 300 Kč a skupina 4 a více osob, studenti, důchodci a ZTP – 75 Kč za osobu. Děti do 6 let zdarma. Léto se pomalu blíží a hlavní turistická sezona pro hrady a zámky je již na spadnutí. Jestli i vy patříte mezi obdivovatele velkých síní, bohatě zdobených komnat a úchvatných staveb, na nic nečekejte a vyrazte do Východních Čech. Jejich kouzlo vás doslova „uhrane“. Třikrát poklad a tři vykřičníky. Tak by se stručně dala shrnout náplň letní a hlavně prázdninové hry města Chrudimi. Její ofi- ciální název zní Tři klíče k chrudimskému pokladu a je součástí projektu Chrudim – město tří muzeí. I když vznikala jako hra pro rodiny s dětmi, její obsahová náplň a ne příliš fyzicky náročná podoba nad- chne mladé turisty do sta i více let. Stačí do Chrudimi přijet. POKLAD, POKLAD, P POKLAD!!! www.vychodnicechy.info vydejte do Pardubic. Historických dominant je tu hned několik. Rozhodně by vám nemě- lo uniknout Pernštýnské náměstí, na němž se nachází i bohatě zdobená městská radnice. Na vašich toulkách městem byste neměli minout ani Pardubický zámek, ve kterém sídlí Východočeské muzeum. Očarovaly vás Východní Čechy natolik, že už se těšíte, až vyrazíte na cesty? Tak zbytečně neotálejte a „pa- kujte“ ruksaky! A neza- pomeňte na to, že zají- mavých míst a památek na vás v regionu čeká mnohem víc. Více tipů najdete na Foto: archiv města Chrudimi Text: Destinační společnost Východní Čechy Foto: archiv TP (Zámek Pardubice)

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

17

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

18 5-6/2019 Není nad dobré zprávy. Nebývá jich mnoho, avšak jsou. Tak vám přinášíme pro nadcházející turistickou sezonu jednu z Drahan- ské vrchoviny, z vesnice Valchov. Otevřete turistické mapy a hle- dejte, naleznete. Pěší i cyklisté! Chcete-li si užít všechny krásy nejsevernějšího regionu Jihomoravského kraje, přijeďte do Valchova. Nově je pro vás připraveno ubytování v soukromí – tři vkusně vybavené po- koje se společnou moderní koupelnou nabízejí čistotu, domácí prostředí, soukromí a především pohodlí ve zrekonstruovaném domě. Samozřejmě s možností uložení kol pod uzamčením. K dispozici je také lednice či základní vybavení na přípravu malé snídaně, kávy a čaje. Od rána do večera se můžete toulat po cyklotrasách vedou- cích do Moravského krasu, na Malou Hanou, z dálky na vás budou mávat věže kostelů ve Sloupu nebo Křtinách, zláká vás koupání v rybnících na Suchém nebo v Jedovnicích, a pokud budete chtít večer zaskočit za občerstvením, „Osvěžovna Ve škole“ čeká hned vedle. Laco Kučera, Pavla Kovářová Ceny: od 225,- Kč za osobu a noc, sleva v případě delšího pobytu, více lidí... Kontakt: Valchov – ubytování Na Kopečku Jindřiška Brožová, tel.: +420 777 067 337 e-mail: jindrabrozova@centrum.cz https://valchov-ubytovani-na-kopecku.webnode.cz/ DOBRÁ ZPRÁVA!!! ERUPCE ZVANÁ VESUF Ne, není to novinářská minela nebo neznalost zeměpisných názvů. Skutečně se jedná o VESUF, jehož veskrze příjemnou a kulturně hodnotnou erupci můžete sami prožít, pokud přije- dete letos v létě, o víkendu 12. a 13. července na rozlehlou lou- ku mezi obcemi Velenov a Suchý nedaleko Boskovic, v samém srdci Drahanské vrchoviny. VESUF je velenovsko-suchovský festival malých pivovarů a dobré muziky. Celkem dvacítka pivovarů vám načepuje pivo, jaké jste ještě možná neměli možnost ochutnat. O dobrou po- hodu se postarají kapely Kamelot, Pekař, Fleret a Pružiny, zazpí- vá Tomáš Klus, vystoupí Support Lesbiens, Adam Ďurica, Eddie Stoilow nebo Queen Revival a další. Zkrátka bude to pohoda. VESUF je pecka. A nejen to. Když už budete v tomto krás- ném nejsevernějším cípu Jihomoravského kraje, zůstaňte a po- znejte všechny krásy zdejších lesů, stovky kilometrů cyklotras a jistě se necháte zlákat třeba i k osvěžení v nedalekém re- kreačním středisku u rybníka. Laco Kučera, foto: archiv Vesuf www.vesuf.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

19

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

PROJEKTY S VELKÝM SRDCEM Pane řediteli, roky úspěšně podnikáte v oboru výroby zemědělské techni- ky. Jak se stalo, že jste se pustil na „bouřlivé vody“ hotelnictví, potažmo cestovního ruchu? Jak se nám postupně dařilo prospe- rovat na evropských a světových trzích, bylo třeba důstojně a s patřičnou úrovní služeb přijímat u nás v Pelhřimově zahra- niční partnery. A nejen to – také jim při návštěvě u nás nabídnout odpovídající ubytování, gastronomii, servis a pohodu. Hotel Slávie na náměstí tenkrát stále ne- sl všechny znaky secese – chcete-li Ju- gendstil, či art nouveau. Tedy stylu, který je dokonale srozumitelný na všech konti- nentech. Hotel jsme koupili a zrekonstruo- vali. Přitom jsme důsledně dbali na za- chování jeho unikátního charakteru. Dnes patří k úspěšným podnikům a slouží ne- jen nám, ale především i turistické veřej- nosti a v neposlední řadě také domácím. Vrátili jsme mu důstojný a celkem bohatý život. Myšlenka rozšířit naše portfolio služeb už byla nedaleko. Mojí snahou a myslím, že i základem úspěchu vždycky bylo poskytovat full servis, tedy komplexní škálu požitků. A wellness, lázeňské služ- by, možnost fyzické i duševní rehabilitace jsou s tím neodmyslitelně spjaty. Kde jinde bychom mohli najít ideálnější místo pro moderní lázeňské zařízení než v Led- nici na jižní Moravě. Nachází se tu totiž unikátní voda z hlubinných vrtů. Málo se ví, že pod Lednicí je obrovské podzemní jezero s mořskou vodou starou miliony let. Její účinky na lidský organizmus jsou pozoruhodné. To nakonec mohou všich- ni čtenáři TRAVEL profi osobně vyzkou- šet. Včetně unikátní metody cvičení podle MUDr. Smíška, jehož účinné reha- bilitace při potížích s páteří jsou známé i mimo naši republiku. Když k tomu vše- mu připočteme všechny krásy, jež nabízí sama Lednice a pak unikátní krajinu Led- nicko-valtického areálu, je náš SPA Re- sort Lednice dalším moravským kleno- tem. Dnes už zde připravujeme další projekty a také rozšíření areálu jak co se týče ubytovacích kapacit, tak i kvality a množství služeb. Do SPA Resortu Led- nice dnes už jezdí nejen lidé toužící si užít pár dní volna nebo celou dovolenou, ale úspěšně nás objevily i firmy, kterým umíme splnit i ty nejnáročnější požadav- ky kongresové turistiky. Jak se zrodila myšlenka pořídit si ještě hotel Skalní mlýn v Moravském krasu? Moravský kras podobně jako Lednice a okolí je regionem, jenž si zasluhuje po- zornost a péči. Nejen ze strany ochrán- ců přírody, archeologů či specialistů na průzkumy podzemních prostor, jeskyní. Moravský kras je tradiční turistickou en- klávou s velkým potenciálem. Hotel Skalní mlýn byl dalším přirozeným kro- kem. Než jsme jej koupili i se sousedním 20 5-6/2019 Už skoro rok můžete ze stránek našeho časopisu získávat informace o čtveřici hotelových zařízení, jejichž spojovacím prvkem je jeden majitel, investor, iniciátor a ideový tvůrce. Osobností, jež krok za krokem buduje atraktivní moravskou síť hotelů, není nikdo jiný než Lubomír Stoklásek, manažer roku 2017, generální ředitel a majitel Agrostroje Pelhřimov. Muž, kterému je zřejmě dána mimořádná schopnost: do čeho se pustí, to se daří. I když jeho podnik Agrostroj Pelhřimov je svojí podstatou cestovnímu ruchu docela vzdálen, přesto se jeho aktivitám v tomto oboru daří mimořádně. Bylo tedy jen otáz- kou času, kdy se nám společně podaří usednout k jednomu stolu a chvíli si povídat. Prosím, čtěte, je to zajímavé povídání. SPA Resort Lednice Hotel Slávie – Pelhřimov Lubomír Stoklásek generální ředitel a majitel Agrostroje Pelhřimov

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

rybářstvím, prošel několikaletým obdo- bím ne úplně dobrého vedení. Dnes má schopné a zkušené vedení a prosperuje. Samozřejmě, jako každý hotel i Skalní mlýn potřebuje čas od času moderniza- ci. V současné době připravujeme pro- jekt částečné přestavby a rozšíření nejen o ubytovací kapacitu, ale také chystáme nový kongresový sál a další vylepšení. Jsme právě ve Velkých Pavlovicích, v restauraci vskutku honosného Hote- lu Lotrinský, při jehož slavnostním otevření v loňském roce jste kromě jiného řekl: „…je to čtvrtý hotel, který jsem nechtěl…“ Jak se Lotrinskému vede? A budete třeba „nechtít“ i ten pátý? Hotel Lotrinský, to byla zatím nejná- ročnější investice. Nejen z hlediska fi- nancí, ale i co se týče nutnosti vyhovět požadavkům památkové péče. Nakonec sedíme v přízemí bývalé barokní sýpky, stavby, která přežila staletí, plnila ledas- jaké účely a ne vždy s ní bylo dobře za- cházeno. Do Velkých Pavlovic jsem jezdil za dobrým vínem z Modrých hor i za přáteli řadu let a kolem zanedbané sýpky jsem projel mnohokrát. Až se stalo a za- čal jsem se o její osud zajímat a přemý- šlet, co by bylo možné, reálné a hlavně životaschopné. Po zkušenostech s před- chozími hotelovými aktivitami byla my- šlenka na opravdu kvalitní a velký hotel ozdobený čtyřmi hvězdičkami nabíledni. K rozhodnutí sýpku koupit a přebudovat vedla docela náročná cesta – kalkulace, studie, architektonická a technická řeše- ní a pak i celková filozofie podniku ve všech souvislostech. Po roce provozu můžeme celkem s hrdostí uvést, že naše obsazenost je kolem pětačtyřiceti procent a pomalu, leč stabilně roste. Dnes zde nabízíme nejen skutečně mimořádně kvalitní a po- hodlné ubytování, ale i gastronomii po- stavenou na regionální i evropské ku- chyni s maximálním využitím zdravých produktů z Modrých hor. Dokonce jsme pořídili i zahrádku – tedy několikahekta- rový pozemek, kde pěstujeme vlastní zeleninu a postupně budujeme vlastní genofond původních odrůd ovocných stromů, především meruněk. Naši letní hosté se už teď mohou těšit na meruň- kové speciality. Jakmile začnou dozrávat, bude denně v nabídce vždy několik jídel z tohoto mimořádného a zdraví pro- spěšného ovoce. A každý ubytovaný host si v této době – někdy od konce června do vyčerpání čerstvých zásob – odnese jako dárek tříkilovou bedničku našich nejlepších a nejzdravějších me- runěk. A pak víno. V sousedství máme krásně klenuté sklepy s kolekcemi vynikajících vín k degustaci i zakoupení. Samozřej- mě, po ochutnávce si host může k obědu nebo večeři objednat i víno ze sklepů Františka Lotrinského přímo na stůl. Pokud nevychutná celou lahev při jedné večeři, personál mu ji odborně uzavře a uloží na další den. Věřte, že bude ne- méně chutné. Pokud si dobře pamatuji, při našem rozhovoru při otevření Lotrinského jste zmínil i plány na úpravy okolí ho- telu. Můžete o nich říci alespoň pár slov? Celý život se držím principu, že co se dělá, má se dělat dobře a ještě lépe. Proto máme stále nové a nové plány – nejen v Agrostroji, ale i v našich hotelích. Něco jsem naznačil před chvílí, a co se týče Velkých Pavlovic, kromě sýpky jsme zakoupili i pozemky a budovy bývalého panského statku hned vedle hotelu. Ob- jekt je to rozlehlý, ale není v dobré kondi- ci. Plánujeme zde vybudovat něco jako nové centrum města – pěší zónu, rozleh- lý prostor vhodný i pro pořádání akcí pod širým nebem, nebo třeba trhy či vi- nařské akce. Zkrátka chceme nabídnout tento prostor lidem k životu, k radosti ze života. Věřím, že s pracemi začneme už docela brzy. Vážený pane řediteli, troufám si tvrdit, že žijete aktivní a úspěšný život a bylo by ještě hodně věcí, na něž bychom se měli zeptat, jež by bylo dobré sdě- lit. Ale náš prostor je omezen, musíme si tedy nechat zase něco na příště. Máte pro naše čtenáře nějaký vzkaz, výzvu? Mám. Nebojte se dívat se na svět ko- lem sebe vlastníma očima, byť byste viděli jinak, než jak bylo nebo je zvykem. A nebojte se prosadit se. Je to sice do- cela dřina, ale stojí to za to. Neúspěch vás nesmí odradit, je to jen menší sou- částí úspěchu. A hlavně přijeďte k nám, ať už je to do Pelhřimova, SPA Resortu Lednice, hotelu Skalní mlýn nebo do Ho- telu Lotrinský. Nejen v našich hotelích, ale hlavně v blízkém i vzdálenějším okolí najdete více radosti než u televize nebo počítačů. Přijďte svůj život užívat s námi. Nezbývá než prozatím poděkovat za váš čas a podnětný rozhovor. Foto: archiv S.M.K., a.s. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na webech: www.lotrinsky-hotel.cz, www.skalnimlyn.cz, www.lazne-lednice.cz, www.hotelslavie.eu Hotel Lotrinský – Velké Pavlovice Hotel Skalní mlýn – Moravský kras

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Kraj plný atraktivit, to je Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři, dovoluji si Vás pozvat do regionu plného rozmanitostí a atrakti- vit, a sice do mého rodného Moravskoslezského kraje. V loňském roce navštívil náš region rekordní počet turistů, a bylo jich bez- mála milion. Skvělé výsledky i fakt, že návštěvnost našeho kraje nadále vzrůstá, mi udělaly obrovskou radost. K udržení tohoto trendu, a tedy i ke zvyšování ekonomického přínosu cestovního ruchu pro region zcela jistě přispěl nejen dobrý marketing, ale i rostoucí kvalita služeb, pestrá nabídka aktivit a především vý- borná práce provozovatelů a jednotlivých destinačních manage- mentů. Důležitou roli rozhodně sehrály také velké eventy jako například Zlatá tretra, Colours of Ostrava, Beats for Love či kon- ference TBEX, které přilákaly velké množství návštěvníků. Již roky je areál Dolní oblasti Vítkovic nejnavštěvovanější pa- mátkou a velkým lákadlem našeho regionu. Minulý rok dokonce přilákal milion a půl nadšenců. Pro nadcházející období bychom si přáli turisty navnadit také na jiné aktivity a atrakce v regionu. V současné době spojujeme naše technické památky pomocí projektu zvaného Technotrasa, kam patří například úzkokolej- ná dráha na Osoblaze či technická muzea v Ostravě, Kopřivnici a Studénce. Během léta se zde konají víkendové akce v rámci Fajneho léta určené pro děti i dospělé. Mezi stálé tahouny cestovního ruchu v našem kraji patří pe- strá nabídka hradů a zámků, například hrad Hukvaldy nebo zá- mek Hradec nad Moravicí. Pro turisty hledající aktivní odpočinek nabízí náš kraj originální golfová hřiště, adrenalinové parky, lano- vá centra a stovky kilometrů turistických a cyklistických stezek v nádherném prostředí Beskyd, které jsou rovněž naší velkou turistickou stálicí. Jsem také hrdý, že v letošním roce se na seznam národních kulturních památek dostal poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně u mého rod- ného Krnova. Dovoluji si Vás též informovat o půjčovně elektrokol v našem kraji. V rámci tohoto projektu si můžete zapůjčit elektrokola ve dvaceti lokalitách, například na Pustevnách, v mikroregionu Slez- ská Harta nebo Dolních Vítkovicích. V letošním roce plánujeme přidat dalších deset míst. Další zajímavou atrakcí je gastrofestival „Jak šmakuje Morav- skoslezsko“, jehož návštěvnost se každým rokem zvyšuje a těší se stále větší oblibě. Návštěvníci zde mohou ochutnat krajské speciality, zúčastnit se nejrůznějších soutěží, kuchařských před- nášek a zhlédnout vystoupení známých českých kapel. Gastro- festival podporujeme již od roku 2011, a tudíž bychom rádi tuto tradici zachovali i v následujících letech. Pro nadcházející ročník jsme již vybrali lokalitu Karlovy Studánky – místo s nejčistším vzduchem v naší republice. Budeme rádi, když přijdete v srpnu ochutnat náš kraj. Těšíme se na Vaši návštěvu, náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška www.severnimorava.travel 22 5-6/2019 Slezská Harta

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 23 Kdy: 3. – 6. 7. 2019 Kde: Dolní oblast Vítkovice Akce: Beats for Love Kdy: 13. 7. 2019 Kde: Úzkokolejná dráha Třemešná – Osoblaha Akce: Fajne léto na Osoblažce Kdy: 17. – 20. 7. 2019 Kde: Dolní oblast Vítkovice Akce: Colours of Ostrava Kdy: 27. 7. 2019 Kde: Kosárna v Karlovicích ve Slezsku Akce: Fajne léto 2019 v Kosárně Kdy: 10. 8. 2019 Kde: Karlova Studánka Akce: Gastrofestival Jak šmakuje Moravskoslezsko Kdy: 17. 8. 2019 Kde: Vagonářské muzeum ve Studénce Akce: Fajne léto Studénka 2019 Kdy: 24. 8. 2019 Kde: Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě Akce: Fajne léto 2019 Kdy: 31. 8. 2019 Kde: Důl Michal Akce: Fajne léto Důl Michal Kdy: 7. 9. 2019 Kde: Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder Akce: Fajne léto na Vodním mlýně Wesselsky Kdy: 28. 9. 2019 Kde: Dolní oblast Vítkovice Akce: Fajne léto 2019 Akce v Moravskoslezském kraji Karlova Studánka Hradec nad Moravicí Dolní oblast Vítkovice Foto: archiv Moravskoslezského kraje

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Turistický veletrh Tourism Expo 2019 se vrátil na scénu v dobré kondici, s novými nápady a vizemi i s nezanedbatelnou chu- tí hrát významnou roli. Jeho sekundárním záměrem bylo oslovit lázeňská zařízení a pozvat je k účasti. Podařilo se. Ano, to jsou tvrzení, která by sama o sobě mohla rezonovat jako chtěná a málo průkazná. Ovšem jen těm, kdo na veletrh buď nedo- razili vůbec, nebo jím jen „prolétli“. Avšak byly desítky a stovky dalších, kdo zde, v expozicích i mezi nimi strávili oba dva veletržní dny. Naše redakce nechyběla. Takže můžeme přinést autentické, prožité a zažité svědectví. Veletrh Tourism Expo má svoje opodstatnění, svoji budoucnost, má své návštěvníky a své vystavovatele. Obojích posledně zmiňovaných zatím není tolik co dříve. Ale není divu. Leč byli letos tací, kteří velice dobře odhadli potenciál Tourismu Expo jako veletrhu a potenciál Střední Moravy, tedy Olomouckého kraje a nejbližších sousedů, a do Olomouce přijeli představit své nabídky. Mezi všemi zaujaly nepřehlédnutelnou pozici Jeseníky – Sdružení cestovního ru- chu. Jde o organizaci, jejíž hlavní téma, te- dy Jeseníky přesahující hranice Olomouc- kého a Moravskoslezského kraje, se sta- lo dobrým důvodem k navázání unikátní spolupráce dvou krajů – ale o tom na- jdete další informace na jiných stránkách tohoto vydání. Co je však podstatné? Ex- pozice Jeseníků se stala naprosto úžasnou ukázkou kreativního, moderního, akčního a esteticky vydařeného pojetí součas- né veletržní prezentace. Moravskoslezský a domácí Olomoucký kraj daly sdružení dostatečný prostor a podporu. Dobrých, zajímavých a chytře pojedna- ných expozic zde ale bylo mnohem víc. Ta jesenická však hrála prim... Letošní Tourism Expo prokázal, že umí svým klientům, tedy nám všem vystavo- vatelům vyjít vstříc. Koncepce pavilonu už od vstupu působila přímo lázeňsky – jak jinak, když lázně a wellness byly jed- ním z hlavních témat. Fontána uprostřed mikroparku v centru dění vytvářela atmo- sféru evokující klid a pohodu pro všechny – ať už pro naši redakci, Opolské vojvod- ství, celou „kolonádu“ lázeňských stánků nebo moravské vinaře. Veletržní čas zpe- střovaly i „živé“ vstupy do veletržního éte- ru. Moderátor procházel mezi expozicemi, hovořil s jejich posádkami, ptal se, nechal odpovídat, upozorňoval na zajímavosti. Bylo to nové a bylo to zajímavé. To na- konec ocenil i primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek se svojí náměst- kyní pro cestovní ruch Mgr. Markétou Záleskou při návštěvě veletrhu. Co dodat na závěr? Tourism Expo 2019 vyrazil správným směrem. Ostatní je už jen na vás, na vystavovatelích, kteří mají zájem oslovit dobrou klientelu i na vás, na turistech nejen z Olomoucka. Tak za rok znovu! Přijeďte, neprohloupíte. Laco Kučera, foto: archiv TP 24 5-6/2019 Všichni máme v paměti veletrh Tourism Expo, který se dlouhé roky odehrával v hlavním pavilonu výstaviště Flora Olomouc. Byly to roky příjemného setkávání organizátorů a tvůrců turistických produktů se zájemci o informace, co nového se kde chystá, kam se vypravit na víkend nebo celou dovolenou. Jak už to chodí, před dvěma lety Tourism Expo ze závažných důvodů nebyl. To se ale ve světle letošního ročníku jeví jen jako malé a vcelku nevýznamné nedopatření. Letos na začátku března jsme se tedy na Floře setkali znovu a není pochyb, že ne naposledy. www.flora-ol.cz TOURISM EXPO SE VRACÍ

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 25 Pane doktore, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu se na znovuobnove- ném olomouckém veletrhu Tourism Expo prezentovalo mimořádně vyda- řeným způsobem. Bezesporu jste tím přispěli i k podpoře zájmu vystavova- telů pro jeho příští ročníky. Ale Je- seníky jsou regionem, který stále ještě má hodně zdatný potenciál, aniž by nutně byly ohroženy jeho unikátní přírodní lokality záplavou turistů. Kro- mě jiného jste navázali hodně dobrou spolupráci s Moravskoslezským kra- jem. Kudy se budete ubírat dál? Snažíme se s kolegy z Moravskoslez- ského kraje o intenzivnější spolupráci v oblasti společné propagace Jeseníků. Díky tomu se Jeseníky poprvé od zalo- žení krajů prezentovaly například na spo- lečném stánku obou krajů na veletrhu Regiontour v Brně a na tuto společnou prezentaci se nám povedlo navázat i na veletrhu Tourism Expo v Olomouci. Další společné aktivity, které Jeseníky propojí napříč územím obou krajů, se intenzivně připravují. Chystáme marketingové pro- jekty, ale chceme rozvíjet i infrastrukturu cestovního ruchu tak, aby byly Jeseníky dynamicky se rozvíjející oblastí, jež bude konkurenceschopná. Olomoucký kraj nejsou jen Jeseníky, ale také Haná, Litovelské Pomoraví, města jako Prostějov a Plumlov, Šternberk, Uničov, ale třeba i Bludov a mnoho dalších. Avšak o nich zase tolik slyšet není. Jsou to místa, o kte- rých se ve vzdálenějších regionech Česka příliš neví. Lze v tomto směru očekávat nějaké nové aktivity? I my se v poslední době díky stále rostoucímu počtu návštěvníků potýkáme v určitých lokalitách s jejich přetížením. Na základě tohoto faktu se proto snaží- me v našich marketingových aktivitách zaměřit na méně známá místa a snažíme se do nich návštěvníky přilákat mimo jiné i za pomoci příběhů, které jsou spo- jeny buď se zajímavými historickými událostmi, nebo slavnými osobnostmi. Namátkou můžu zmínit například zámek v Čechách pod Kosířem, který prošel v poslední době celou řadou rekonstruk- cí a ve spojení s dalšími místními atrakti- vitami jako je například unikátní muzeum historických kočárů nebo nedaleká roz- hledna na Velkém Kosíři, dokáže jistě přilákat nové návštěvníky. Olomoucký kraj je pestrý a k turistice i cykloturistice pro náročné i méně fy- zicky zdatné jako stvořený. Máte vy sám nějaké oblíbené místo, kam byste chtěl naše čtenáře pozvat, nebo kam jezdíte na výlety – pěší či cyklo? Určitě bych čtenáře rád pozval k vy- jížďce po Cyklostezce Bečva. Její celko- vá délka je více než sto šedesát kilomet- rů a nabízí příjemné svezení pro cyklisty, ale i in-line bruslaře. Cyklostezka kopíruje tok řeky Bečvy od pramenů na Valašsku až po soutok s řekou Moravou u Tovačo- va. Velká část cyklostezky je vedena po nově vybudovaných úsecích s vylouče- ním motorové dopravy a cyklostezka je tak bezpečná a vhodná pro rodinné výle- ty. Dominantu krajiny kolem cyklostezky v našem kraji tvoří hrad Helfštýn, kde se každoročně koná mezinárodní setkání uměleckých kovářů z celého světa Hefai- ston. Cyklostezka vede také okolo Hra- nické propasti, která je nejhlubší zato- penou propastí na světě. Zajímavosti k propasti se návštěvníci mohou dozvě- dět v nově vybudovaném informačním centru v nádražní budově v Teplicích nad Bečvou. Je jistě spousta věcí, na které jsme se nezeptali. Co byste sám za váš úřad a z vaší pozice uvolněného zastupitele pro oblast cestovního ruchu chtěl dodat? Olomoucký kraj prezentujeme jako nejrozmanitější a vnitřně nejčlenitější kraj v České republice, jenž má v rámci je- diného regionu co nabídnout rodinnému i kongresovému turistovi v oblasti sportu, odpočinku, lázeňství, jedinečné gastro- nomie, služeb, přírody, kultury i zábavy. Je to místo, kde se prolínají hranice mezi moderním dynamickým městem Olo- moucí, tradicemi protkanou Střední Mo- ravou a neposkvrněnou divokou přírodou Jeseníků. Trend, který letos zvlášť pod- porujeme, je cykloturistika včetně infra- struktury pro elektrokola. Výkladní skříní Olomouckého kraje v oblasti cykloturis- tiky jsou určitě Rychlebské stezky, jejichž rozvoj napomohl ekonomickému oživení celé tamější oblasti. Dalším důležitým segmentem zvláště pro náš kraj je oblast lázeňství. Vždyť nejstarší vodoléčebný ústav na světě – Priessnitzovy léčebné lázně – se nachází právě v našem kraji. Nezapomínáme ani na rozvoj kempů, které se v poslední době opět stávají velmi oblíbeným místem ubytování. Za- jímavých míst v našem kraji najdete opravdu celou řadu a my se snažíme je neustále rozvíjet. Budu velmi rád, pokud se o tom vaši čtenáři přijedou sami pře- svědčit. Za rozhovor děkuje redakce TRAVEL profi Foto: archiv TP www.ok-tourism.cz www.olkraj.cz Říká se „kdo se ptá, hodně se dozví“. Čeho pěkného a zajímavého se můžete nadít v Olomouckém kraji, jsme se za vás a pro vás zeptali uvolněného zastupitele pro vnější vztahy a cestovní ruch Olomouckého kraje JUDr. Vladimíra Lichnovského. O VŠECH TVÁŘÍCH OLOMOUCKÉHO KRAJE

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Za zajímavým českým slovem s nečeskou transkripcí připomínající anglický souhlas „yes“ se už řádku let skrývá jeden z tu- risticky atraktivních regionů – JESENÍKY. Destinační management Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J–SCR) se sídlem v Šumperku v Olomouckém kraji si tento název vetkl do svých marketingo- vých materiálů a aktivit nikoliv proto, že zní cizokrajně, ale proto, že vznikl jaksi přirozeně, na jesenických turistických ces- tách a lidé v regionu si jej vzali za vlastní. Proč ne?! Tak vzhůru do YESu! Jméno Jeseníky je vlastně zkráceným označením destinace zvané Jesenická oblast skládající se z Nízkého a Hrubé- ho Jeseníku. Zatímco Nízký Jeseník je spíš mírně zvlněná vrchovina se střední nadmořskou výškou kolem pěti set met- rů, Hrubý Jeseník tvoří dominantní hor- ský masiv Slezska a části severní Mora- vy, někdejších Sudet, na území dnešního Olomouckého a Moravskoslezského kra- je. Průměrná nadmořská výška je kolem devíti set metrů a nejvyšší horou Praděd se 1491 metry. Tolik k charakteristice kra- jiny, která si zasluhuje vaši pozornost a hlavně návštěvu. J–SCR vzniklo už v roce 1999, o sedm let později se jeho členem stal Olomouc- ký kraj a následně se připojil i kraj Mo- ravskoslezský. Dnes má sdružení více jak sto dvacet členů z obou krajů a po ná- stupu nového vedení se vydalo na cestu mnohem progresivnější, profesionálnější, nápaditější a v mnoha ohledech moder- nější prezentace. Cílem je představit ce- lý region jako přívětivý, dobře vybavený, připravený se postarat o své návštěvní- ky, a přitom dodržující všechna pravidla ochrany přírody zejména v CHKO Jesení- ky a všech přírodních parcích. Jako subjekt s novým, nepřehlédnutel- ným a opravdu výrazným pojetím prezen- tace jsme J–SCR poprvé potkali na ve- letrhu Tourism Expo 2019 v Olomouci, kde jednoznačně ovládl centrální část vý- stavního pavilonu. Obří obrazovka a pře- hledně postavené prezentační pulty ko- lem působily jako velká divadelní scéna, na které se stále něco dělo. A pravda, nenechali si ujít ani jednu příležitost, jak o sobě dát vědět. Už v samotném úvodu veletrhu, krát- ce po desáté hodině dopolední proběhl vkusně připravený ceremoniál přestřižení symbolické pásky, spíš pásu ozdobené- ho logy všech důležitých zúčastněných subjektů, tedy Jeseníků – Sdružení ces- tovního ruchu, Olomouckého kraje a Mo- ravskoslezského kraje. Proto se také slavnostního „střihu“ ujali tři osobnosti: vedoucí oddělení cestovního ruchu Mo- ravskoslezského kraje Mgr. Nazim Afana, dále člen zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a ces- tovního ruchu JUDr. Vladimír Lichnovský a předseda správní rady J–SCR Ing. Adam Kalous. Co bychom byli za novináře, kdy- 26 5-6/2019 DO YESU OD JARA DO ZIMY Začneme trochu netradičně: Potkají se u nádraží v Olomouci dva. Jeden vede kolo, druhý má na zádech batoh a na nohou pohorky. Kam jedeš? Přece do YESu. A kam ty? Taky do YESu, kamaráde, taky do YESu. Zdalipak víte, kam oba vyrazili? Pokud ne, pojďte s námi, naučíme vás do YESu jezdit po celý rok. Stejně tak se na kterémkoliv nádraží, u autobusů nebo někde na „rastu“ u silnice v Čechách, na Moravě i ve Slezsku mohou potkat úplně jiní dva či více lidí a společně pak pokračovat do YESu.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

5-6/2019 27 bychom právě jeho nepožádali o krátký rozhovor. Pane předsedo, na úvod prosím o pár slov o vás. Pocházím z Jeseníku, prožil jsem tam podstatnou část života. Jeseníky považuji za region s potenciálem, který ještě stále není využit tak, jak by mohl. Přitom se za poslední roky výrazně zlepšila vyba- venost i kvalita služeb pro turisty a růst zájmu o návštěvu Jeseníků má trvale vze- stupnou tendenci. Zatím stále ještě bez nebezpečí, že by počty návštěvníků ohro- žovaly naši nádhernou přírodu, památky a chráněná území. Pracoval jsem ve funk- ci zastupitele a pak, do února 2018, jako starosta města Jeseníku. Dnes jsem za- stupitelem Olomouckého kraje a v roce 2017 jsem byl zvolen poslancem Parla- mentu ČR. Ve všech funkcích se věnuji regionálnímu rozvoji a cestovnímu ruchu. Vloni jsem se stal předsedou Správní ra- dy společnosti Jeseníky – Sdružení ces- tovního ruchu. A letos už doslova záříte na olomouc- kém veletrhu. Když říkám, že záříte, nepřeháním. Vaše prezentace je mo- derní, kreativní a opravdu funkční. Jak jste to v tak krátké době dokázali? Jak už bylo uvedeno, naše sdružení pracuje na území dvou krajů, i když sídlo má v domácím Olomouckém kraji. Neby- lo úplně jednoduché nalézt mechaniz- my, které by dovolily najít společná téma- ta, shodu v marketingových metodách a v neposlední řadě i soulad ve financo- vání. Avšak podařilo se. Moravskoslezský kraj přispěl partnerským způsobem ke společné práci nejen finančně, ale i obsa- hově a výsledek jsme začátkem dubna prezentovali na veletrhu v Olomouci. I když naše první společné představení proběh- lo už v lednu na Regiontouru a pak na dalších veletrzích. Ale pro Olomouc jsme připravili novou expozici a jak je vidět, úspěšně. Nemá smysl popisovat, jak slo- žitá byla cesta k dosažení současného stavu, důležité je vědět, co dál. Vyzkouše- li jsme si celou řadu projektů a nápadů. Některé se ujaly, jiné jsme museli upravit nebo vymyslet nové. Jak vypovídají i fo- tografie, zasloužený zájem budí také „ochutnávky Jeseníků“. Náš mistr gas- tronomie Mgr. Alexandr Burda ze Slezské univerzity v Opavě je opravdu perfektní propagátor a hlavně znalec tradiční a zdra- vé slezské kuchyně – kdo ochutnal tře- ba jeho „Slezské nebe“, ví, o čem mluvím. Ale o tom bych vám mohl povídat ho- diny. Podstatné však je, že krok za kro- kem se nám daří naše společné Jeseníky uvádět na turistický trh – aby lidé jezdili do YESu častěji a rádi. Hodně využíváme sociálních sítí, videa, soustředíme se i na rozhlasové stanice a velkou pozornost věnujeme též akcím v regionu. Potvrzuje se, že spojení sil obou krajů, spojení ná- padů, schopností a chuti pracovat nově, moderně a nápaditě nese své ovoce. A tak nějak vypadaly moje vize, když jsem se na tomto poli pouštěl do práce. Vrátil bych se ještě jednou k té znač- ce YES. Kde se to vzalo? Ono je to opravdu výsledkem lidové slovesné tvořivosti. Podobně jako u lido- vých písní, ani v tomto případě nenajde- me autora. Nicméně velká část Moravy už dlouho jezdí „do Yesu“. I když v té úpl- ně původní verbální verzi to spíš bylo „do Jesu“. Ale využili jsme toho slovíčka a chceme z něj vytěžit všechno, co nabízí – jak vztah k Jeseníkům, tak i jeho po- dobnost s anglickým souhlasem „yes“. Je to slogan, který používáme i v té krásné barevné verzi jako logo a dnes už víme, že umí oslovit skoro všechny generace. Je chytlavé, dobře se pamatuje, s ničím se v cestovním ruchu u nás nedá splést. A tak zveme čtenáře TRAVEL profi do YESu – kdykoliv po celý rok. U nás je totiž krásně, i když prší. A kdyby pršelo tak, že už to bude příliš, stále máme stovky dalších možností, jak si našeho YESu užít – u dobrého piva z některého regionální- ho pivovaru, u stolu prostřeného k hosti- ně naší regionální kuchyně, při návště- vě památek, muzeí, nádherných chrámů i vesnických kostelíků. A až opět vysvitne slunko, stačí sednout na kolo a vydat se kterýmkoliv směrem. V zimě samozřejmě přezujete na sjezdovky, snowboardy nebo běžky, na podzim se poohlédněte, kde lze osedlat koně. A zjara? To je u nás nejkrás- něji, když se vydáte na turistické cesty v YESu pěšky – rozkvetlé louky na hor- ských svazích, vzduch provoněný, až se hlava zatočí. Inu YES! Co dodat na konec? Poděkování za rozhovor, a především za krásnou práci a dobré výsledky. Laco Kučera Foto: archiv J-SCR Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, 787 01 Šumperk tel.: +420 583 283 117, mobil: +420 773 771 733, e-mail: info@jeseniky.cz, www.jeseniky.cz Ing. Adam Kalous Předseda Správní rady J-SCR

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Léto s legendami v Prešovském kraji Krajská organizace cestovního ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska připravila na léto 2019 návrat oblíbeného projektu LEGENDARIUM. Od poloviny června do poloviny září 2019 je pro rodiny s dětmi při- pravený pestrý program plný výletů, pozná- vání a zábavy. LEGENDARIUM představuje dvacet oblastí kraje prostřednictvím příběhů místních hrdinů. Vysoké Tatry poznáte například s vílou Kvetuškou a strigou Kikimorou, Pieninami turisty provede létající mnich Cyprián. V Prešově pastýř Michal odhalí tajemství solných dolů a v Levoči se prý dodnes po- tuluje tajemná Bílá paní Júlia. Cestování s legendami nabízí velké množství tipů na výlety, které jsou ideální právě pro rodiny s dětmi. Hrady, muzea, koupaliště, jeskyně, adrenalinové atrakce, ale i vyhlídky, galerie či aktivní turistika, to všechno můžou turisté poznat díky LEGEN- DARIU. Kampaň je zároveň soutěží o pest- ré ceny. Na více jak padesáti místech lze získat soutěžní nálepky a komiksy s tipy na výlety. „Děti se mohou těšit na sbírání nálepek hrdinů do krásného komiksu. V něm také najdou dvacet příběhů legendárních postav, které zpracoval známý slovenský autor komiksů Juraj Mandel. Zároveň tu najdou informace o tom, kde mohou získat soutěžní nálepky a kam se vydat na další výlety. Po nasbírání určitého počtu automaticky získají zajímavé slevy na další výlety,“ představuje cestování s legendami Martin Janoško, ředi- tel KOCR Severovýchod Slovenska. Soutěžní ústřižky z nálepek na závěr cestovatelé pošlou v září do slosování o hodnotné ceny. Že se jedná o vskutku promyšlenou a zábavnou cestovatelskou hru, dokazuje i mnoho ocenění – například od Ministerstva dopravy SR, Slovenského syndikátu novinářů či v soutěži Android- Code. Všechny informace najdete na www.legendarium.info Na bicyklech za zajímavostmi Šestý ročník zábavně-poznávacích závo- dů Cyklopátrania představí cyklistům čtyři lokality Prešovského kraje. Nadšen- ce cyklistiky čekají zajímavá místa, krásné výhledy a nevšední zážitky. Cyklopátrania začnou 29. června v obci Regetovka v okrese Bardejov, pokračovat budou 20. července ve Vranově nad Topľou, 17. srpna proběhnou v Kežmarku a sérii závodů ukončí Cyklopátranie v Prešově 14. září. Závody jsou určené cyklistům všech věkových a výkonnostních kate- gorií. V každé lokalitě má cyklista na výběr 28 5-6/2019 Vyšetřete si v létě několik volných dnů na návštěvu sousedního Slovenska a objevte známé i méně známé lokality Pre- šovského kraje. Čekají vás Vysoké Tatry, Pieniny se splavem Dunajce, Poloniny, ale také hrady, kaňony, jeskyně, památky UNESCO, vodní atrakce a světové unikáty. Prešovský kraj láká rodiny s dětmi, cyklisty i milovníky přírody a historie. Legendy, cyklistické zážitky a světové unikáty, TO JE LÉTO v Prešovském kraji! Cyklopátrania v Prešovském kraji Dřevěný chrám – Frička

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

patnáct míst různé náročnosti s příslušnou bodovou hodnotou. Je jen na něm, jakou taktiku, trasu a která místa si v průběhu závodu zvolí a navštíví na kole. Najde zde památky, výhledy, zajímavé atrakce i za- stávky s občerstvením. „Hlavní úlohou Cyklopátrání je před- stavit lidem zajímavá místa zábavnou, soutěžní formou. Chceme jim ukázat, že v Prešovském kraji je množství míst vhodných na výlety, která jsou dostupná na kole a rozhodně stojí za návštěvu,“ vysvětluje záměr závodů Martin Janoško. Závody jsou vždy spojené i s možností uby- tování. Podrobnosti najdete na www.severovychod.sk Světové unikáty Turisté si v Prešovském kraji opravdu při- jdou na své. Do jeho území zasahuje pět národních přírodních parků a je zároveň nejbohatším slovenským krajem, co se kul- turních památek týká. Na svém území má přes čtyři tisíce větších i menších kultur- ních památek, což představuje až čtvrtinu všech kulturních památek na Sloven- sku. Prešovský kraj má proto i přívlastek Kraj kulturních památek. Mnohé přírodní a kulturně-historické památky jsou zároveň světovými unikáty. Zde je výběr několika z nich: Oltář sv. Jakuba od Mistra Pavla z Levoče je nejvyšším gotickým oltářem na světě. Měří 18,62 metrů, nachází se ve stej- nojmenném chrámě v Levoči a je zapsán na seznam UNESCO. Slovenské opálové bane jsou jedinými opálovými doly na našem kontinentu. Na- cházejí se nedaleko Prešova a unikátní pro- hlídka podzemních prostor čítá 1280 metrů. Tatranští nosiči – Vychutnejte si turistiku ve Vysokých Tatrách. Na mnohých trasách tu můžete potkat tatranské horské nosiče. Nosiči v Tatrách jsou již evropskou rari- tou. Tito poslední šerpové vynášejí na vlast- ních zádech těžké zboží a materiál do vyso- kohorských chat. Park tmavé oblohy – Chtěli byste zažít atmosféru absolutního klidu pod hvězdnou oblohou? Národní park Poloniny s Parkem tmavé oblohy je jednou z výjimečných loka- lit ve střední Evropě, s minimálním světel- ným znečištěním, úžasnou přírodou a zápi- sem v seznamu UNESCO. Dřevěné kostely – V Prešovském kraji se nachází až 27 dřevěných kostelů. Někte- ré z nich jsou postavené bez jediného hře- bíku. Čtyři kostely se pyšní titulem UNESCO památka (Hervartov, Kežmarok, Bodružal, Ladomirová). Klášter kartuziánů, Červený Kláštor – Legendární létající mnich Cyprián v klášteře skutečně žil a zanechal v něm svoje celoži- votní dílo – mimořádně vzácný herbář z roku 1766. Najdete jej v Pieninách, které jsou známé i splavy Dunajce na dřevěných pltích. Spišská Kapitula nese též přívlastek „slovenský Vatikán“. Kdysi byla výlučně kněžskou osadou, dnes je sídlem Spišské- ho biskupství a památkou UNESCO. Na Spišský hrad (též památku UNESCO), nej- větší hradní komplex střední Evropy, je to jen skok. Bardejov lze považovat za nejgotičtější město Slovenska, historické jádro je od roku 2000 součástí UNESCO. Přilehlé Bardejov- ské Kúpele si zamilovala i císařovna Sissi, která tu zanechala pohár a prsten na pa- mátku. Více tipů na výlety najdete na www.severovychod.sk Text a foto: KOCR Severovýchod Slovenska Park tmavé oblohy Levoča – oltář sv. Jakuba

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

Pod pohostinnou střechou hotelu Veroni- ka trávíme už pěknou řádku let večery a noci vždy při veletrhu Dovolená na Černé louce a pohříchu nemáme jediný důvod hledat jiný. Navíc rok od roku jsou hote- lové služby bohatší a promyšlenější, aby vyhovovaly požadavkům jak turistické ve- řejnosti, tak i firmám, které do moravsko- slezské metropole přijíždějí za pracovními nebo obchodními povinnostmi a zájmy. Pokud tedy plánujete návštěvu Ostra- vy, ať už jako turisté, kteří se nechají zlá- kat ke komentovaným vycházkám městem nebo k účasti na některé z populárních ostravských kulturních akcí, či vás do města nad Ostravicí přivedou obchodní zájmy, sejděte se s Veronikou. Vstupte do hotelu, který vám kromě standardních hotelových služeb nově nabízí zbrusu no- vý a luxusně vybavený konferenční sál a salonek. Můžete zde uspořádat něko- likadenní konferenci, semináře, firemní prezentace nebo zorganizovat setkání s obchodními partnery. K dispozici máte velký sál s kapacitou až 65 osob, které se mohou pohodlně usadit u stolů. Uspořádání sálu je variabil- ní, podle požadavků klientů. Podobně je možné zajistit i technické vybavení jako velkoformátové projekční plátno, datapro- jektor, velkoplošná televize s LED obra- zovkou, magnetická tabule a nechybí ani flipchart. Úplnou samozřejmostí je připo- jení k dostatečně rychlé WiFi síti a ozvu- čení s mikrofony, ať už pevnými, nebo „handkami“, snad není třeba ani zmiňovat. Leč ne vždy je třeba obsadit celý velký sál. Jsou příležitosti, kdy se mnohem více hodí prostor menší, komornější. V tom případě můžete v hotelu Veronika požá- dat o salonek. Je pohodlný pro přibližně 12 osob a kromě veškerého technického komfortu nabízí především diskrétní pros- tor k závažným jednáním. V době konferencí i menších akcí vám hotelová kuchyně zajistí i catering podle konkrétních požadavků – od coffee brea- ků až po plnou penzi nebo slavnostní ta- buli s vybranými dobrotami a samozřej- mě také vhodně zvolenými nápoji. Při tom všem jsou ceny za pronájem konferenčních prostor hotelu Veronika ví- ce jak přijatelné. Posuďte sami. Základní cena pronájmu velkého sálu je tisíc korun za hodinu, za celý den – tedy na dobu delší jak 6 hodin, je pak pev- ně stanovena na šest tisíc. Při zapůjčení placené techniky automaticky dostáváte na pronájem slevu. WiFi, řečnický pultík, magnetická tabule a samozřejmě i mo- biliář sálu jsou zdarma. Další technické zařízení jako ozvučení s mikrofony nebo notebook jsou účtovány po 1500 Kč. Dataprojektor přijde na 1000 Kč, proná- jem LED TV na pětistovku, flipchart i se sadou papírů na 400 Kč a projekční plát- no na 350 Kč. Když k tomu přidáme in- formaci, že ubytování v hotelu Veronika přijde třeba už na 846 Kč za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji, není moc o čem přemýšlet. A že jste jen kousíček od unikátního, tu- risticky atraktivního industriálního areálu Dolních Vítkovic, je přece bonus, jaký jin- de těžko dostanete. Laco Kučera Foto: archiv hotelu Veronika 30 5-6/2019 Ptáte-li se, kterou Veroniku můžete najít u jakého kostela, pak si prosím nemy- slete, že vás zveme na schůzku. I když, proč ne? Jenže Veronika není dívka. Veronika je tříhvězdičkový, solidní, přívětivý hotel a najdete jej u kostela svatého Pavla apoštola na Mírovém náměstí v Ostravě Vítkovicích. VERONIKA U KOSTELA Pavel Děcký, provozní hotelu: +420 724 022 926, pavel.decky@hotelveronika.cz Michal Žídek, prokurista: +420 606 762 969, michal.zidek@cpaw.cz Recepce hotelu Veronika: +420 723 484 872, recepce@hotelveronika.cz www.hotelveronika.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

31

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/

32

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-05-0619/