TRAVELprofi 07-0819http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

XXIV. ročník 07-08/2019 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Městské slavnosti v Litoměřicích str. 7 Objevujte Šluknov a okolí! str. 11 Národní hřebčín slaví úspěch str. 17 Choďte více bosko str. 22 Máte rádi komíny? str. 9 www.mazury-zachodnie.pl www.branadocech.cz UMĚNÍ SPOLUPRÁCE Čtěte na str. 4-5

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

2

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 3 Umění spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 České středohoří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Podzim plný turistických nadějí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Když se spolupráce daří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Královská města Ústeckého kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Městské slavnosti v Litoměřicích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dílo Jana Brokofa v Jirkově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Gastroturismus aneb ať vám chutná Dolní Poohří . . . . . . . . 8 Máte rádi komíny?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vlakem po Českosaském Švýcarsku za pár kaček . . . . . . 10 Objevujte Šluknov a okolí! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Stop and Stay po jedenácté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Přijeďte na ITEP pro nové zážitky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Babí léto v Kadani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chrudim trochu jinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Poznávejte naše regiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Národní hřebčín slaví úspěch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Filipika za Regiontour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19 Když na Drahanské vrchovině vybuchne VESUF . . . . . 20-21 Choďte více bosko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ze Skaláku je všude blízko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Objevte kouzlo Východní Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Chytrá výhra s Floowie.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Veletrh cestovního ruchu v Ostravě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Nechte o sebe pečovat Veroniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Dejte o sobě vědět a čtěte TRAVEL profi . . . . . . . . . . . . . . 28 Skutečná pohádka o zelené Ostravě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Holiday World & Region World 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Plán PVA Expo Letňany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Umění spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nikdo už asi nespočítá, kolika různými způsoby byl přechod mezi létem a zimou popsán básníky, spisovateli nebo zpěvá- ky. Někdy jako období pochmurné, předzvěst deštivých dnů a chladných večerů, jindy zase jako čas sklizně, nádherně ba- revných lesů a jiter s tím nejkrásnějším chvěním někde mezi lístky javorů. Nejsme škarohlídi a máme-li si vybrat z těchto dvou hodno- cení, jednoznačně zvedáme ruku pro to druhé. Pro podzim jako stvořený k výletům, výpravám a vandrům, zkrátka pro podzim plný turistických nadějí. Dlažba, kterou letošní léto žhavilo až k nevydržení už poma- lu chladne a možná, že co nevidět vytáhneme ze skříní i po- někud teplejší oblečení. To pro případ, že by se podzim ukázal i ve své méně přívětivé podobě. Jak říkají zastánci starobylého vandrování, třeba s rosou na kolejích – není špatné počasí, je jen ledabyle oblečený a připravený turista. Ať je, jak chce, turistika byla, je a bude. Už ze samotné pod- staty lidství je pohyb z místa na místo a poznávání něčeho nového věčné – tedy alespoň tomu věříme. A víte co? Pojďte. Vyrazíme někam ven, mezi stromy, na polní cesty nebo někam, kde jsme už dlouho nebyli. Listujte dál v časopisu, který právě držíte a vyberte si. Na- bídka, kterou vám tentokrát předkládáme, není sice vyčer- pávající, ale na pár výletů vám jistě vystačí. A kdyby náhodou ne, napište si do počítače nebo chytrého telefonu adresu: www.floowie.com/cs/travelprofi a zalistujte v několika posledních ročnících TRAVEL profi. Najdete v nich více, než byste čekali. Co třeba Šluknovsko a křížové cesty v jeho okolí? Nebo ra- ději něco dramatičtějšího? Sedněte na kolo a zkuste některou z cyklistických tratí v Jeseníkách. Užijete si na nich nejen zdra- vého stoupání, ale i fakt divokých sjezdů. Či spíš bažíte po klidu, pohodlí a dobré dávce luxusu? Pak si naordinujte týden na jižní Moravě. Po pár dnech v moder- ních lázních SPA Lednice se přesuňte do Velkých Pavlovic do hotelu Lotrinský. Ochutnejte všechny požitky i zdejší vynikající vína. Věřte, stojí to za to. Koncem léta přece turistická sezona nekončí. Naše Česko uprostřed Evropy je plné míst, která stojí za návštěvu kdykoliv. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku Podzim plný turistických nadějí TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Mgr. Jan Václavík, Libor Skoupil, Bořek Homola Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.floowie.com/cs/travelprofi, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele!

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

4 7-8/2019 Vztahy mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda se začaly rodit před více jak pěti lety a je třeba nejen přiznat, ale zdůraznit, červeně podtrhnout a velkými písmeny napsat, že se stále rozvíjí. To jsou však slova, která jen naznačují, jak tato spolu- práce vypadá v praxi, jaké má podoby, a hlavně že je skutečně efektivní – i v ces- tovním ruchu. Ale nejen v něm. Už mnohokrát jste četli reportáže ze vzájemných pobytů, jednání a společných akcí delegací kraje i powiatu. Ať už se jed- nalo o společné cesty po Elblagském ka- nále, sportovní utkání studentských týmů, společenská setkání při takových příleži- tostech, jako je každoroční opravdu vel- kolepá rekonstrukce bitvy na Grunwaldu, nebo návštěvy polských partnerů v Čes- kém Švýcarsku, Krušných horách, na Au- todromu v Mostě, ve městě Žatci, Lito- měřicích i na jiných místech Českého středohoří či Dolního Poohří. Reportáže, které jsme vám z těchto setkání přinášeli, byly autentické, vždy jsme se osobně účastnili a psali jen to, co jsme sami viděli a zažili. Vše, co se mezi oběma partnery odehrává, je míněno vážně a s vědomím, že je třeba přenést vzájemné sympatie, pochopení, porozumění a respekt z roviny oficiálních delegací do běžného provozu, mezi obyvatele. Smyslem přece je, aby se lidé navzájem poznali, naučili se rozumět si a v neposlední řadě, aby měli chuť se navštěvovat. A opět – daří se. Jsou tomu už tři roky, co byla podepsána smlouva mezi Destinační agenturou České středo- hoří a Západomazurskou lokální turistickou organizací ZLOT. Nešlo o nic menšího, než zprovoznit turistický „kanál“ mezi obě- ma regiony. A funguje to. Turisté už vesele migrují mezi Ústeckým krajem a krajem kolem Elblagského kanálu. A další spo- lupráce na sebe nenechává dlouho če- kat. V září bude podepsána podobná smlouva mezi organizací ZLOT a Desti- nační agenturou Dolní Poohří. A jak se zdá, nebude to partnerská spolupráce po- slední. Pro naše úvodní tvrzení máme pár dal- ších a docela dobrých argumentů: Kromě toho, že jak Ústecký kraj, tak powiat Ostróda jsou regiony turisticky nesmírně atraktivní, nese jejich aktivní spo- lupráce ještě celou řadu dalších, syner- gických efektů. Posuďte sami. Je tomu sotva pár týdnů, co jsme opět společně s představiteli Ústeckého kraje přijeli na návštěvu do Ostródy, jež se uskutečnila k příležitosti dvacátého výročí vzniku úřa- du Powiatu Ostródského. Zasedání měst- ské rady se spoustou významných hostů, včetně varmijsko-mazurského maršálka a partnerských delegací z Ukrajiny a Litvy, se neslo v duchu opravdu vážném a slav- nostním. Jak ve svém vystoupení zdůraznil hejtman Ústeckého kraje, bylo nám všem velkou ctí sdílet s našimi partnery a přá- teli jejich úspěchy a dělit se s nimi o plány do budoucna. Není jich nijak málo. Ale Spolupráce se zahraničím je jedním z významných aspektů v práci každé municipality. Není v silách naší redakce sledovat, v jakých rozměrech a s jakou praxí se u nás všechny vztahy se zahraničními partnery odehrávají, zda jsou skutečně funkční, naplňované ve všech významných ohledech, nebo jde jen o jakousi formalitu, kterou lze vykázat ve statistických údajích. Víme však, že spolupráce se zahraničními partnery hraje důležitou roli i v oblasti nám nejbližší, v cestovním ruchu. Můžeme ale dokázat na úplně konkrétních a na vlastní kůži prožitých příkladech, jak funguje partnerství a spolupráce mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda ve vojvodství Varmia-Mazury v Polsku. KDYŽ SE SPOLUPRÁCE DAŘÍ

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 5 o tom budeme přinášet další a konkrétní informace v průběhu dalších let. Dnes vám přidáme ještě jeden oprav- du nevšední zážitek z pobytu v powiatu ostródském. Stali jsme se součástí slože- ného sportovního týmu, který v barvách Ústeckého kraje nečekaně úspěšně pro- šel mezinárodním kláním o Pohár Maršál- ka Vojvodství Varmia-Mazury ve „fotbalu na vodě“. Pravděpodobně jste, stejně jako my, ještě o této sportovní disciplíně neslyšeli. S o to větším odhodláním jsme v sobotu krátce po poledni, oblečeni v modrobílých dresech nasedali do nafukovacích člunů, abychom se pokusili vsítit metrovým ba- lonem co nejvíce gólů do branky soupeře – vše se odehrávalo na jezeře ve Starych Jablonkách. Místo dlouhých popisů pra- videl, která jsou v podstatě celkem jedno- duchá, se podívejte na pár fotografií, jež vám atmosféru zápasů, adrenalinové okamžiky, nadšení ze „vstřeleného“ gólu, a nakonec i z poháru za druhé místo při- blíží více a lépe než dlouhé odstavce. Na tomto místě je třeba přidat i pár vý- znamných informací. Střetla se čtyři druž- stva: Powiat Ostróda, Ústecký kraj, region ukrajinského města Nadvirna a region Vilniuský – tedy okolí metropole Vilniusu hájící barvy Litvy. Špílmachrem ostródského týmu se stal starosta powiatu Andrzej Wiczkowski, další týmy zvolily taktiku střídání jak na špici člunu, tak i v udílení taktických po- kynů. Náš tým sledoval z mola hejtman Oldřich Bubeníček a kromě něj nás po- vzbuzovali i všichni ostatní. Tým Ústec- kého kraje byl tak trochu namixovaný. Z technických důvodů nebylo možné ob- sadit obě lodě z členů ústecké delegace, a tak Víta Hnízdila a Marcela Kucra do- plnili Laco Kučera z TRAVEL profi, dále majitel místního zážitkového zařízení Aktywna Agroturystyka Paweł Dziedzicki a především v Ostródě zatím téměř ne- známí borci Radim Pavlíček a Mirek Šrom z obce Valchov na Drahanské vrchovině. Do Ostródy se vypravili jako prostí turisté na základě besedy, kterou naše redakce ve Valchově připravila před pár měsíci. A zhostili se svých rolí v útoku i obraně na výtečnou! Hlavně ale se vrátili s nemalým nadšením a plány, jak a kdy se do Ostró- dy opět vypravit. Ovšem ani to není všech- no. Jejich turistické zájmy vzbudil i celý Ústecký kraj do té míry, že už v polovině září právě u nich, v srdci Drahanské vr- choviny proběhne beseda s prezentací Žatce jako jednoho z atraktivních míst Dolního Poohří i s ochutnávkou žateckého piva vařeného – kde jinde než v Chrámu Chmele a Piva. Ale o tom zase někdy příště. To nejpodstatnější je, že spolupráce Ústeckého kraje a Powiatu Ostróda při- nesla skutečný a nezpochybnitelný efekt až na Moravu, do obce, kde jedna z akcí dokázala, a ještě jistě dokáže oslovit hned několik konkrétních aktivních turistů a je- jich přátel. Už dnes se rodí plány, kam se vypraví, ať už každý sám, nebo společně. Pokud byste tedy brzy někde v Ústec- kém kraji nebo v powiatu ostródském uslyšeli jadrnou češtinu s neopakovatel- ným moravským akcentem, zeptejte se jich, jak oni sami hodnotí spolupráci, jejíž jedné konkrétní podoby byli svědky. Nebo ještě lépe. Přidejte se k nám a jeďte – jestli to bude napřed do Ústec- kého kraje a potom do Ostródy, nebo na- opak, není důležité. To podstatné je, že se vám tam i tam bude líbit. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP Pro další informace se obracejte na zdroje: www.mazury-zachodnie.pl www.branadocech.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Královské město Kadaň leží jihozápadně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře. Město v dnešní podobě bylo založeno pravděpodobně na konci 11. století. Za zmínku tu rozhodně stojí takzvaná Kato- va ulička, která je agenturou Dobrý den v Pelhřimově registrována jako nejužší ulice v České republice. Její délka činí 51 metrů a šířka v nejužším místě pak 66,1 centimetrů. Legenda praví, že tu straší zazděná jeptiška. Nejcennější historickou památku v Kadani představuje františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, jenž je chráněn jako národní kulturní památka České republiky. A kdo bude chtít, může si v návštěvních hodinách vystoupat na ochoz bílé radnič- ní věže na náměstí, z níž se nabízí rozhled do širokého okolí. Mezi nejstarší města ve střední Evropě neodmyslitelně patří královské město Žatec. První písemná zmínka o něm po- chází z roku 1004. Žatec je městem, kde je pivo a chmel doma. Tato zóna technic- kých památek v současnosti kandiduje na zařazení do seznamu památek UNESCO. Nejznámější značky českých a zahranič- ních piv by nemohly vzniknout bez pro- duktu, který proslavil žatecký region, tedy bez žateckého chmele. I proto zde po právu sídlí největší mu- zeum chmele na světě. Pokud využijete společnou vstupenku do muzea a Chrá- mu Chmele a Piva, můžete navíc vystou- pat na Chmelový maják, odkud se vám nabídne nádherný výhled do okolní kraji- ny. Tatínkové poté mohou ochutnat místní pivní speciály. „Jižní brána Českého středohoří“ či „perla na řece Ohři“, jak město nazývají místní obyvatelé, to jsou Louny. Dominantou a chloubou města je chrám sv. Mikuláše, jedno z vrcholných děl české pozdní go- tiky. Stavba s šedesát metrů vysokou věží byla dokončena roku 1538. Pokud dosta- nete chuť vidět Louny z ptačí perspektivy, zkuste si na věž, která je otevřená celo- ročně, vyšlápnout. Okolí Loun je velice zajímavé a vybízí k velkému množství vý- letů. S dětmi můžete například navštívit archeologický skanzen v Březně u Loun. Najdete tu repliky domů, jaké stavěli lidé od mladší doby kamenné do slovanské doby. Pokud se zajímáte o létání, neměli byste si nechat ujít návštěvu čedičového vrchu Raná. Tato výrazná podlouhlá hora je již od třicátých let minulého století velmi známá jako jedno z největších celostát- ních středisek vhodných pro bezmotorové létání. Všechna města na Ohři nabízí bohatý vý- běr ubytovacích a stravovacích zařízení, možnosti vyžití jak pro děti, tak dospělé. Cyklostezka procházející tímto regionem vám poskytne nevšední cyklozážitky. Tak neváhejte a přijeďte do regionu, kde se rozhodně nudit nebudete! Text a foto: archiv Ústeckého kraje Více tipů na zajímavé výlety najdete na www.branadocech.cz 6 7-8/2019 KRÁLOVSKÁ MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE Jednu ze čtyř částí Ústeckého kraje, oblast Dolního Poohří zdobí města, jež jsou nazývána perlami na řece Ohři. Pokud jste ještě nezavítali do těchto míst, máte nyní jedinečnou příležitost být vtaženi do atmosféry královských měst. Ohře v Kadani (foto: Josef Bláha) Žatecké náměstí (foto: Josef Bláha) Chrám sv. Mikuláše v Lounech (foto: Věra Drápalová)

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 7 Litoměřice se svými krásami jsou všem náv- štěvníkům otevřené po celý rok, ale chcete- -li přijet v nějakou výjimečnou dobu, pak si určitě vyberte Městské slavnosti pořádané od 14. do 21. září na Mírovém náměstí. Osm dnů, osm století příběhů. Městské slavnosti odstartují v sobotu 14. září ve 14 hodin. Své dovednosti tu na připraveném pódiu předvedou nejprve ti nejmladší, žáci základní umělecké školy. Den pak vyvrcholí videomappingem pro- mítaným na budovu radnice a sousední České spořitelny. „Příběhem nás jako vypra- věč provede Přemysl Otakar I. Koncipován je jako listování v magické kronice města. Každé století má svůj příběh, který vizuálně a zvukově ožije na budovách,“ charakterizo- vala videoshow Eva Břeňová, vedoucí od- boru komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Sobotu zpestří i ohnivá, světelná, taneční a pohybová show v podání skupin Vox Luminas a Funky Dangers. Neděle 15. září patří slavnostnímu de- filé a pokusu o rekord. Pěvecké sbory, sportovní kluby, skauti, divadelní soubory a jiné spolky, ale i jednotliví Litoměřičané plá- nují zapojit se do průvodu, který v 15 hodin přivede velký počet lidí na náměstí ke spo- lečnému přípitku místním vínem. Co mys- líte, podaří se překonat pět let starý rekord z Mikulova? „Víno dostanou lidé zdarma, skleničku si mohou přinést, nebo zakoupit na místě za stokorunu,“ uvedla koordinátor- ka oslav Iveta Holubová. V tento den se také zájemcům naskytne unikátní příležitost spatřit část ostatků sv. Ludmily v kostele sv. Ludmily. Relikviář bude vystaven od 11 do 18 hodin, kdy začne mše svatá. V průběhu celého víkendu lze zhlédnout ukázky původní metody opracování dřeva, jež bude použito na opravu krovu věže Kalich. Uvidíte práci místního skláře Jana Huňáta, chystá se barmanská show, burger fest, veřejné porcování a úprava tuňáka, zabijačkové hody a mnoho dalšího. K dis- pozici budou i dětské zóny pro zábavu těch nejmenších. Pódium od pondělí do středy bude vždy od 15 do 22 hodin patřit místním souborům, divadelníkům a kapelám, ale hlavně základ- ním školám a osmiletému gymnáziu, jejichž žáci pod vedením učitelů několik měsíců nacvičovali vlastní vystoupení charakterizu- jící nejdůležitější události jednotlivých stole- tí. Program ve čtvrtek 19. září nabídne od 19 hodin oblíbený Velký letní koncert lito- měřického festivalového sboru s Teplickou filharmonií. Městské slavnosti vyvrcholí v pátek a v sobotu tradičním vinobraním. „Těší mě, jak velký počet lidí je připraven se do akcí plánovaných v rámci Městských slavností zapojit. Velmi mě překvapil i zájem obyvatel o propagační materiály vydané v souvislosti s 800. výročím. Litoměřičané oblékají trička a fotí se v nich na různých místech České republiky, ale i v zahraničí. Je úžasné vidět, že lidé jsou hrdi na město, v němž žijí,“ neskrývá nadšení starosta Ladislav Chlupáč. Přijeďte, nechte se vtáhnout do víru oslav, užijte si všechny krásy a chutě Litoměřic a brzy se sem pak zase vraťte. Text: Pavla Kovářová a město Litoměřice Foto: archiv města Litoměřic Všichni už jste se jistě dočetli, že město Litoměřice slaví svých prvních osm set let. Tomuto významné- mu výročí je věnován celý letošní rok, ale kulminace oslav proběhne hlavně v měsíci září. Chcete-li dát městu nějaký pěkný dárek, sbalte se a přijeďte. Odvděčí se vám nádhernými zážitky, skvělým jídlem a lahodným vínem. Informační centrum Litoměřice Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440, info@litomerice.cz www.litomerice-info.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Dílo Jana Brokofa v Jirkově Ve světě je jméno Brokof velmi známé, a to především díky Ferdinandu Maxmiliánovi Bro- kofovi. Ten byl českým sochařem, který se stal jedním z nejvýznamnějších barokních umělců v českých zemích. Narodil se v Jirkově jako syn sochaře Jana Brokofa. Jméno dostal po svém kmotrovi, kterým není nikdo jiný než hrabě Fer- dinand Maxmilián Hrzán z Červeného Hrádku. Mladý Ferdinand se pak vyučil v otcově dílně. Jan Brokof pracoval pro F. M. Hrzána na Čer- veném Hrádku od roku 1687 a strávil u něj dva roky. Než se přestěhoval do Jirkova, měl za úkol vytvořit pro hraběte kamenné plastiky k výzdobě zámku a přilehlého parku. Na nádvoří zámku tak dodnes můžeme najít od Jana Brokofa dvě zámecké kašny, jednu se sochou Odyssea a druhou se sochou znázorňující Polyféma. U zámecké oranžerie pak stojí bůh Mars a Leda s la- butí z pískovce. Brokofovi se ještě připisují čtyři vázy na schodišti, zdobené motivem beraních hlav a festony, dále také chrlič vody, jenž se nachází pod dolní loukou zámku. Po skončení prací na Červeném Hrádku se rodina Brokofových přestě- hovala do Jirkova. Jan Brokof zde pracoval na tvorbě, která mířila do Libo- chovic a do Tachova. Město Jirkov si tak na dílo od Jana Brokofa chvíli počka- lo, ale vyplatilo se. Vedle kostela se nachází sloup, někdy mylně označovaný jako morový, nesoucí sochu Bolestné Panny Marie – výjev zvaný též Pieta. Na zadní straně podstavce je vytesáno umělcovo jméno. Text a foto: Město Jirkov (použitá literatura: Brokof a Jirkov, Jaroslav Cinybulk, rok vydání 2012) Dolní Poohří – to není jen bohatá náruč zážitků a kvalitních služeb, ale také rodina regionálních výrobků. Přijeďte ochutnat Dolní Poohří tak, jak ho neznáte. Pod záštitou Asociace regionálních značek vznikly v České republice regiony, jež certifikují poskytovatele nevšedních zážitků, jedineč- ných služeb nebo producenty originálních výrobků. Dolní Poohří má za sebou již devátou vlnu certifikace, která proběhla v letošním březnu. Vydejte se do našeho regionu a ochutnejte třeba pivo z nového minipivovaru v Siřemi u Žatce. Tato chmelařská oblast nabízí vysoce kva- litní chmel a ochutnat zde můžete pivní speciály dávno zapomenutých receptur. Příznivci masných výrobků by neměli vynechat návštěvu rodinného řeznictví v Lenešicích u Loun. Můžete zde ochutnat a zakoupit vinné klobásy, jitrnice, masové rolády a spoustu dalších výrobků. K tomu samozřejmě patří i hořčice. I tu máme v Dolním Poohří certifikovanou. Většina z vás zná hořčici SENF. Ano, přesně tato pochází z Dolního Poohří, výroba probíhá na bývalém statku ve Břvanech. Ty z vás, kdo máte rádi spíše mléčné výrobky, zase potěší farma Létající koza u hory Raná, podle které je také odvozen název. Z vrcholu Raná jsou totiž ideální podmínky pro paragliding. Že perník patří do Pardubic? My v Dolním Poohří ho máme také – a zdobený! Čeradické perníky jsou vyráběny podle originální receptury ve více než stovce různých velikostí a tvarů. Někdo to rád hořké. Ale jiní zase sladkostmi nepohrdnou. Pro ně zde máme Podbořanské pralinky z hořké, mléčné i bílé čokolády. Pivem jsme začali a pivem také náš výčet pochutin uzavřeme. V době parného léta nemusíte být smutní, že zdaleka nestih- nete navštívit a ochutnat všechny výrobky. Lehněte si na lehátko a relaxujte u bazénu například s pivem Plavčík. To vás potěší lahodnou svěží chmelovou vůní s jemnými citrusovými odstíny, příjemnou hořkostí a řízem. Je navíc ideální pro dodržování pit- ného režimu v horkých letních dnech, nebo po sportovním výkonu. A to není zdaleka vše z certifikovaných pochutin Dolního Poohří. Nyní máte o důvod víc k návštěvě této oblasti. Využijte příležitosti a vychutnejte si náš region! Veškerý výčet regionál- ně certifikovaných značek naleznete na webových stránkách Asociace regionálních značek. Text a foto: Destinační agentura Dolní Poohří Facebook: Dolní Poohří, www.dolnipoohri.eu, www.regionalni-znacky.cz 8 7-8/2019 ANEB AŤ VÁM CHUTNÁ DOLNÍ POOHŘÍ! GASTROTURISMUS

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 9 Nevíte, zda je máte rádi? Ať už tak, nebo onak, přijeďte do Žatce a určitě si je za- milujete. Nejsou to do černa začouzení obři. Jejich subtilní siluety už sto dvacet let půvabně ční nad červenými střechami a při troše fantazie mohou připomínat přehlídku štíhlých manekýnek. Kde se v Žatci vzaly? Sloužívaly dobré věci, tedy k odtahu tepelných a jiných přebytků ze sušáren chmele – plodiny, která Žatec proslavila. Plodiny, bez níž by nemohlo být české pivo tím, čím dodnes je. Komíny jsou němými svědky časů, kdy Žatec prožíval doby fantastické prosperi- ty. Dokládají tradici, ke které se město do- dnes hrdě hlásí. Jsou tedy jeho pevnou součástí. Žatečtí své komíny milují do té míry, že mnohé mají svá jména a od roku 2014 se pod gescí Svazu českých komí- nářů koná slavnostní hromadný výstup pod názvem „Hurá na komíny“. Odvážní, závratí netrpící milovníci výšek pak na je- jich temeni rozvinou vlajky, aby společně pozdravili Žatec, lidi shromážděné u pat komínů a samozřejmě i okolní chmelnice. Chcete si zamilovat komíny? Přijeďte do Žatce. Kromě toho můžete vzdát hold i nej- staršímu pivaři na světě. Legendě, jež má v historii města své pevné místo bez ohle- du na to, jak málo je na ní skutečné prav- dy. Psal se apríl roku 2001, když byl pod náměstím objeven starověký hrob muže mimořádného vzrůstu a konstituce. Od- borníci z Chrámu Chmele a Piva jej po pečlivém studiu nazvali Lojzou Lupulínem – svébytným lidským typem, který nikde jinde na světě nežil. Kromě jiného se v hrobě našla i hliněná destička se sedmi vrypy, jakožto starověký pivní účet a ná- doba o objemu přesně 0,492 litru, tedy v přesné pivní míře. I velkými světovými kapacitami byl Lojza Lupulín označován jako Homo Lupulus. Jeho památce se mů- žete poklonit v Muzeu Homolupulů v tak- zvané Husitské baště. Pak račte připít na památku Lojzy Lu- pulína i všech dalších pivařů v Restauraci u Orloje v Chrámu Chmele a Piva – v ori- ginálním prostředí chmelařského skladu, kde se pobavíte i dozvíte zajímavosti o městě, chmelu či pivu. Zdejší minipivovar stejného jména vám nabídne pivo, které jinde jen těžko ochutnáte. Proč se hospo- da s pivovárkem jmenuje U Orloje? Průčelí bývalého tradičního skaldu chmele zdobí třetí nejmladší orloj v České republice. Stojí za to před ním postát, podobně jako je zvykem na Staroměstském náměstí v Praze. Pohybující se figury symbolizují práce na chmelnici a připíjejí si půllitrem piva. Nad hlavami mají scénu z pivního nebe a spodní okraje orloje zdobí scény z pivního pekla podle představ žateckých pivařů. Svůj význam má nápis Memento Lupuli Saczensi Cerevisiae. Česky tedy Pamatuj piva z žateckého chmele. Jistě, že je toho v Žatci k vidění mno- hem víc. Třeba chmelnička u radnice, Galerie Sladovna s trvalou expozicí rene- zančního sladovnictví, Klášterní zahrada s kašnou Chmelových rytířů a sochou ochránce města Boreše, Chmelařské mu- zeum, jež se pyšní největší expozicí svého druhu na světě, můžete vystoupat na Chmelový maják nebo se vypravit za hra- nice města a užít si krásné přírody v jed- nom z nejkrásnějších koutů Dolního Poohří. Laco Kučera Foto: archiv Chrámu Chmele a Piva Turistické informační centrum nám. Svobody 1, tel.: +420 415 736 156 e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz www.mesto-zatec.cz MÁTE RÁDI KOMÍNY? Jsou města, jejichž panoramata zdobí věže, jiná se chlubí moderními bul- váry, další mrakodrapy a odvážně vysokými stavbami, jejichž vrcholky se ztrácejí v mlžném oparu. Je ale jedno město, které se může pyšnit nebý- valou „sbírkou“ štíhlých komínů, jež jako obrovský hřeben češou čupřiny mraků. Kde? Přece v Žatci. Ve městě, které díky své chmelařské historii poměrně úspěšně stoupá po žebříčku k poctě zaujmout důstojné místo v zápisu památek světového dědictví UNESCO.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Dráhu Národního parku tvoří tři železniční linky, vzájemně pro- pojené a dávající až neskutečně pestrou škálu možností, jak si užít měst a městeček, skalních útvarů, vody v Labi nebo na Ka- menici, památek, cyklotras i radostí z dobrého jídla v bezpočtu restaurací a hospůdek – ať už českých, nebo německých. A to všechno prosím bez starosti, kde zaparkovat, jak se k autu vrátit, jestli si můžete někde dát osvěžující pivo či něco jiného. Přitom v čistotě a pohodlí moderních vlakových souprav. Navíc, budete-li chtít putovat nejen vlaky, ale třeba i autobusy či lodě- mi z místa na místo po celý den, nebude vás to stát víc jak 130 korun. Naopak, čekají vás ještě zajímavé slevy ať už pro páry, rodiny s dětmi, seniory či výletnické skupinky. Kdo by pak chtěl ještě poznávat i německou stranu, zaplatí maximálně 270 korun za celodenní síťovou jízdenku Labe-Elbe. Více k jízdenkám Dopravy Ústeckého kraje hledejte na: www.dopravauk.cz První linka se skrývá pod kódem U28. Není důležité vědět, co to znamená, daleko důležitější je, že vás spolehlivě doveze z Děčí- na až do Bad Schandau, Sebnitz a pak zpět domů do Mikulášo- vic, Šluknova a Rumburku. Přitom s jedinou jízdenkou můžete v podstatě na kterékoliv stanici vystoupit, podívat se na zajíma- vá místa v okolí a pak opět pokračovat dál. Při cestě na této trati vás osloví nejen kouzlo výhledů na Labe, ale i šance si „zaběh- nout“ na Pravčickou bránu, projet se na lodičkách soutěskami Kamenice, zdolat některou ze saských stolových hor, prohléd- nout si zámek ve Šluknově nebo se vydat na cestu po všech čtrnácti křížových cestách Šluknovského výběžku – regionu, který je někdy označován jako České Nizozemí. Zajímavých a krásných cílů tu najdete samozřejmě ještě mnohem víc. Linka U28 je v provozu po celý rok a přesný jízdní řád je snadno do- stupný také na internetu. Podobně je tomu celoročně i na železniční lince nazývané U8. Je neméně atraktivní, i když vám přes okna vlaku ukáže úplně jinou krajinu. Zahlédnete na východě se zvedající siluetu Lužic- kých hor, budete projíždět údolím říčky Kamenice, která nevím kolikrát „podběhne“ trať, a tak ji uvidíte tu na levé, tu zase na pravé straně a na zelených svazích kolem pak budou mávat vesničky jako z čítanky. Kdo by odolal a nešel se na tu krásu podívat zblízka? Když k tomu přidáte ještě takové cíle jako Tolštejn, Malý Stožec, Pustý zámek a městečka jako korálky navlečené na šňůře železné dráhy – Krásná Lípa, Chřibská, Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí a opět Děčín, není třeba o ničem dlouho mudrovat. Je potřeba se vydat na cesty. Třetí a neméně atraktivní vlaková linka T2 je ryze turistická a její provoz trvá od jara do podzimu jen o víkendech, ale v době let- ních prázdnin jezdí denně! Na její vláčky nasednete v Mikulášo- vicích a můžete se těšit na cestu přes Brtníky, Panský, Rumburk a skončit v Krásné Lípě. Pokud vás nezláká rozhledna Tanečnice nebo pobyt v Brtníkách, neváhejte a vydejte se na parádní pěší túru Kyjovským údolím – chvíli ve stínu vysokých stromů podél proudu říčky Křinice nebo po cestičkách vinoucích se mezi skálami místy i úzkými průrvami k plošinám, ze kterých jsou vidět nádherné partie Kyjovského údolí. Kdo chce kam, pomozme mu tam – praví staré české pořekad- lo. Kdo chce, může si všechny technické údaje, ceníky a mož- nosti jízdenek na celý den najít na adrese: www.drahanp.cz Byli jsme tam, jezdili jsme vlakem tam i zpět, chodili jsme pěšky a bylo nám skvěle. Zkuste to také. Laco Kučera, Pavla Kovářová, foto: archiv TP 10 7-8/2019 VLAKEM PO ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU ZA PÁR KAČEK Stírání rosy na kolejích nemusí probíhat jen s prastarým „teletem“ na zádech a v pohorkách, pěšky za ranního rozbřesku. Na těchto kolejích, na které se vás chystáme pozvat, snad ani žádná rosa nebyla. Ale byly to koleje a ne ledajaké. Vedly, a hlavně stále vedou překrásnými partiemi Národního parku Českého a Saského Švýcarska. Tedy jednou ze čtyř turistických destinací Ústeckého kraje a sousedního správního obvodu Drážďany. Kyjovské údolí

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

I když město Šluknov není ve výběžku nej- větším, přece jen má jedno nej – je nejse- vernějším městem v naší republice a lze jej využít jako skvělou základnu k výpravám pěšky nebo na kole za desítkami zajíma- vých cílů. Je jich tolik, že nám nezbývá než vybrat jen některé. Začněme městskou památkovou zónou Šluknov. Od roku 1992 ji tvoří historické jádro města a skrývá výrazné památky lido- vého stavitelství typického pro oblast Sudet – tedy podstávkové a roubené domy posta- vené na přelomu 18. a 19. století. Ovšem opravdovou chloubou města je bíle zářící renesanční zámek, který byl teprve nedávno opraven a dnes je místem, jež vás nemůže nezaujmout. Jeho sály a komnaty se spou- stou dobových artefaktů vám představí ži- votní styl posledních majitelů v době první republiky. V přízemí najdete informační cen- trum, kde se dozvíte, kam se vypravit dál. Dáte-li na naše doporučení, nemůžete vynechat Křížový vrch na jižní straně města. Tři kapličky na okraji hřbitova stojí za pro- hlídku, byť třeba jen zvenčí. Netečnými vás nenechá ani na Šluknovsku nejstarší křížo- vá cesta se čtrnácti zastaveními u dvou zděných kaplí a dvanácti výklenkových kapliček. Dojdete-li až na konec, ke kapli Kalvárie, nemůžete minout ani dvě umělé jeskyně, takzvané grotty, které zdobí sochy sv. Petra a Máří Magdalény, pak kapli Bičo- vání, kapli Poslední večeře páně, kapli Ža- láře Krista a Getsemanskou zahradu. Celý soubor tvoří opravdu unikátní a emocemi naplněný okrsek. K celkovému dojmu při- spívá i čedičová skalka Malé varhany s ty- pickými kamennými „píšťalami“ připomína- jícími známější Panskou skálu. Když už jsme zmínili křížovou cestu, i bezvěrcům a zapřisáhlým ateistům se jich v regionu kolem Šluknova nabízí dalších třináct. Nejznámější se nachází v Jiřetíně pod Jedlovou, další stojí ve Vilémově, Brt- níkách, Jiříkově, u Lobendavy a na dalších místech výběžku. Kromě toho zdobí krajinu i dlouhá řada božích muk, křížů, soch svět- ců a kapliček v plenéru. Po malém výletě na zajímavá místa se vraťme zpět do Šluknova, na zámek. Až do konce září si v jeho prostorách můžete pro- hlédnout též zajímavé výstavy „Gramofony“ nebo „Jak přešli koně pod kapotu“. A když stihnete přijet už 31. srpna, čekají vás čes- ko-německé Pivní slavnosti v zámeckém parku i s hudbou či výstavou o pivovarnic- tví. Co ještě dodat? Snad jen to, že jsme osobně Šluknov a zámek navštívili před ně- kolika týdny a odvezli jsme si z města, zám- ku a okolí nejen atraktivní zážitky, ale i pře- svědčení, že jsme našli další turistický cíl, který by neměl chybět ani ve vašich plánech na pozdně letní nebo podzimní víkend. Sami pak poznáte, že se do nejseverněj- šího českého města budete chtít opět co nejdříve vrátit. Zejména pak, pokud se vám podaří alespoň na chvíli hovořit s Andreou Kadlecovou, manažerkou Šluknovského zámku. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Šluknov a Julius Pufler Přiznáváme, že nevíme, do jaké míry je mezi turisty oblíbený nejsevernější kousek Česka známý jako Šluknovský výběžek. Neznáme ani statistiky návštěvnosti, ale lze se domnívat, že ve srovnání s jinými destinacemi je ne- spravedlivě opomíjen. Přitom nabízí až neuvěřitelné množství cílů, o jejichž atraktivitě se vás pokusíme přesvědčit. Šluknovský zámek Zámecká 642, 407 77 Šluknov tel.: +420 412 332 711 mobil: +420 739 539 014 e-mail: ic@mesto-sluknov.cz www.zamek-mestosluknov.cz www.turista.mesto-sluknov.cz OBJEVUJTE ŠLUKNOV A OKOLÍ! Šluknovský zámek Křížová cesta Kaple Žaláře Krista

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Kdo jste kdy na konferenci STOP & STAY byl, ať už v Lounech, v Kadani, Klášterci nebo v Žatci, víte, že dva dny strávené mezi lidmi, kteří mají co říci, nejsou ztra- cené. Destinační agentura Dolní Poohří jako nositel tradice STOP & STAY vás srdečně zve k jedenáctému ročníku, tentokrát do kouzelného místa, do Krásného Dvora. Je opravdu krásný nejen podle jména – na- konec to sami poznáte. A nejen to. Abyste z konference odjížděli s přesvědčením, že krásný je nejen Dvůr, ale celé Dolní Poohří, je pro vás jako prolog před samotným konferenčním jednáním připravena už na 3. září poznávací cesta „Historie Dol- ního Poohří s nádechem chmele“. A po jejím skončení i večerní posezení v restau- raci Národní Dům v Podbořanech. Druhý den, 4. září, už od osmé hodiny ranní proběhne prezentace a po slavnost- ním zahájení, přesně v 9 hodin už se roz- běhne program, jenž bude letos hodně nabitý. Po úvodních proslovech předsta- vitelů destinační agentury, města, Ústec- kého kraje i ministerstva pro místní rozvoj začne první blok přednášek, ke kterým jistě najdete pár slov i vy. Bude se týkat hradů a zámků Dolního Poohří. Dozvíte se, jak se dělá propagace například v Ka- dani, Jimlíně, na Žatecku i v samotném Žatci, v Chrámu Chmele a Piva, v Panen- ském Týnci nebo v Krušných horách. Po obědě budou následovat další, neméně atraktivní. Určitě si rádi poslechnete řeč například PhDr. Martina Vostřela, Ph.D. na téma Hrady Lounska z pohledu historika a turisty nebo MgA. Karolíny Klinecké z Ar- cheoskanzenu u Loun, která nám všem přiblíží expozici Přičuchněte k pravěku. Letos přivezou svoji prezentaci i partne- ři z Polska, z regionu Kanálu Elblagského ve vojvodství Varmia-Mazury, který už znáte nejen z našich reportáží, ale také z prezentací na mnoha akcích pořádaných i v Ústeckém kraji. Zajímavým aspektem jedenáctého roč- níku STOP & STAY je skutečnost, že při poznávací cestě se dostanete hned na několik míst, kterým se budou diskutující na konferenci věnovat. Přitom si pak mů- žete konfrontovat vlastní zážitek s tím, jak problematiku svého místa vidí přednášející. V časech určených k diskuzi dostanete možnost přidat i své postřehy nebo nápady. Stačí tedy už jen jedna maličkost. Po- kud jste to ještě neudělali, vyplňte přihláš- ku, pošlete ji do sídla Destinační agentury Dolní Poohří a přijměte výzvu jejího ředitele Ing. Lukáše Pichlíka: „Tak co, jedete s námi? Necháte se vtáhnout do děje? My se těšíme, těšte se také – bude na co!“ Laco Kučera Foto: archiv DA Dolní Poohří 12 7-8/2019 Pořádají se konference jednorázové, ale i takové, které samy ze své podstaty vyžadují nové a nové ročníky. Dílem proto, že organizátoři vědí, co chtějí a dílem díky tématům, kdy jedno otvírá nabídky dalších a dalších. A to je struč- ná charakteristika konference STOP & STAY. Od jejího prvního ročníku letos v září uplyne už jedenáct let a stále je o čem jednat, diskutovat, navrhovat no- vá řešení a vzájemně si poskytovat zku- šenosti – ty dobré i ty, jimž je lépe se vyhnout. Tedy konference jak se patří. Konference Stop and Stay tel.: +420 731 086 714, e-mail: reditel@dolnipoohri.eu, info@dolnipoohri.eu facebook: https://www.facebook.com/DolniPoohri/ www.stopandstay.cz PO JEDENÁCTÉ Žatec

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 13 Loňští návštěvníci a vystavovatelé už mohli vidět nově postavenou halu TJ Lokomotivy a ti letošní se do ní dokonce podívají a do- stanou příležitost zde strávit tři dny příjem- né práce se svými turistickými produkty. Návštěvníky letos opět čeká velké množ- ství jak tuzemských, tak zahraničních na- bídek, s nimiž přijedou informační centra, města a obce, muzea, turistické cíle a další vystavovatelé z různých koutů světa. Ne- budou však chybět ani tradiční gurmánské speciality a bohatý doprovodný program. Děti vezměte s sebou, nudit se tu rozhodně nebudou. Naopak! Už nyní vám rádi prozradíme některé no- vinky třeba rovnou z Plzeňského kraje. K do- stání na ITEPu budou nové propagační materiály Zlaté stezky – etapový průvodce a mapy propojovacích tras na území Plzeň- ského kraje. Ve hře „Putujte lehce po Zlaté stezce“ se obrazně přenesete do uklidňu- jícího ticha nádherně vonící přírody a třeba získáte i nějakou cenu. Unikátní nabídkou letošního ITEPu se pak stane jízda historic- kými autobusy za průmyslovou historií se- verního Plzeňska. Vrcholem trasy je nově otevřený a jediný přístupný podzemní kao- linový důl v České republice. A co ještě jin- de neuvidíte? Třeba expozici věnovanou třicátému výročí pádu komunisticko režimu. Přijeďte zavzpomínat k „áčkovému“ stanu, ohništi s kotlíkem a spoustě dobových fo- tografií. Navíc, kdo přiveze kupon ze záři- jového vydání měsíčníku Plzeňského kraje, získá raženou pamětní medaili z limitova- né edice vydanou právě k tomuto výročí a k patnáctému ročníku veletrhu. Pavla Kovářová Foto: archiv Plzeňského kraje Více najdete na: www.turisturaj.cz a www.itep.cz PŘIJEĎTE NA ITEP PRO NOVÉ ZÁŽITKY Patnáctý ročník plzeňského veletrhu ITEP, který se letos koná 19. – 21. září, je za dveřmi a s ním i mnoho novinek, na něž se můžete těšit a připravovat. Netýkají se jen nové koncepce veletrhu, nové haly či doprovodného programu, ale také čerstvých lákavých turistických nabídek.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Stačí se obrátit na Turistické informač- ní centrum, které naleznete pár kroků od bílé radniční věže. Dostanete zde in- formace o kulturních, sportovních a spo- lečenských akcích. Zásobíte se materiály o zdejších památkách a doporučí vám i nejvhodnější trasu vašeho výletu. K za- koupení jsou i drobné upomínkové před- měty. Navíc si zde můžete zapůjčit kola a dokonce také i elektrokola. Pokud si však přivezete vlastní, můžete je na do- bu, kdy se chcete po Kadani pohybovat pěšky, v infocentru bezpečně a bezplatně uschovat. A co se bude v nejbližší době v Kadani dít? Kromě slavného Císařského dne, je- hož 27. ročník se koná 24. srpna, nabízí Kadaň mnoho dalších akcí. Až do začátku září pokračuje Kadaň- ské kulturní léto plné koncertů a diva- delních představení. Každoročně konané Dny evropského dědictví (EHD) proběhnou v Kadani 7. a 8. září. Opět se při nich, kromě všech běž- ných míst, otevřou zdarma dveře pamá- tek, kam se běžně turista nedostane. Pro řadu z nich jsou přichystány mimořádné doprovodné programy, o kterých se do- zvíte více v informačním centru. V Kada- ni se Dny evropského dědictví konají již přes dvacet let. Kromě františkánského kláštera můžete navštívit například kostel Povýšení sv. Kříže, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Růžencovou kapli, radniční věž, baštu a mnoho dalších. A teď něco z historie. Z iniciativy čes- kého krále – Václava I. nebo Přemysla Otakara II. – byla Kadaň před rokem 1261 povýšena na svobodné královské měs- to. K jeho největšímu rozkvětu došlo za vlády Karla IV., jenž mu udělil viniční prá- vo. Tím bylo v okolí města založeno asi sto hektarů vinic. Vinařství tu vzkvétalo až do 18. století. Kadaň se nedávno k té- to tradici vrátila a v roce 1997 byl zalo- žen nový vinohrad. Již dvacet let se vždy v září koná Sva- továclavské vinobraní – letos 21. září. Přijeďte se na tuto skvělou akci podívat do areálu františkánského kláštera. Zaži- jete zde vše, co na správném vinobraní má být – od „zarážení Hory“ přes slav- nostní mši v klášteře až po „otvírání Ho- ry“. Přitom můžete být i zde svědkem nejen sklizně, ale také zpracování, tedy mletí, odzrnění, rmutování a lisování hroz- nů. Samozřejmě, že nechybí ani burčák, čerstvý mošt a vína z minulých sklizní. O dobrotách, jež k vínu patří, není třeba ani příliš psát. V rámci vinobraní můžete využít bezplatné zkrácené prohlídky klá- štera. K tomu všemu přidejte možnost pro- cházky po Nábřeží Maxipsa Fíka, pro- jížďku na kole po mimořádné lávce Vítka Brandy, která je zavěšená na skále nad řekou, výlet do nedalekého Klášterce nad Ohří nebo k Nechranické přehradě. Kam se z Kadaně vypravíte, záleží jen na vás. Jisté ale je, že se sem budete rádi vracet. Kadaň je totiž návyková. Nevě- říte? Přijeďte a uvidíte. Laco Kučera Foto: archiv města Kadaně 14 7-8/2019 BABÍ LÉTO V KADANI I když se léto nenávratně blíží ke svému konci, neznamená to, že by poslední letní a první podzimní dny nemohly být stejně lákavé jako ty předchozí. Mohou, a není třeba kvůli tomu jezdit nikam daleko. Všechno si můžete splnit v malebné Kadani na řece Ohři. Turistické informační centrum Kadaň Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň tel.: +420 474 319 550, +420 725 763 497 e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz www.mesto-kadan.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 15 Už jste byli v lesích na Podhůře? Zadívali jste se do kraje z rozhledny Bára II? Znáte její pohnutou historii? Vyzkoušeli jste svoji šikovnost, odvahu a fyzické schopnosti na konstrukcích lanového centra? Nebo se projeli na singltreku? Viděly vaše děti Kočičí hrádek? Byli jste v Muzeu loutkář- ských kultur? Prošli jste se mezi plastika- mi v Muzeu barokních soch? Šli jste už kolem rodného domu zdejšího slavného rodáka Josefa Ressela, autora jednoho z nejvýznamnějších vynálezů moderní doby – lodního šroubu? Viděli jste slavný krvácející obraz Krista zvaný Chrudimský Salvátor? Znáte zdejší legendy? Třeba ty o bezhlavém kapucínovi, Ohnivém psu, Hyksově pekle nebo o strašidlech v Širo- ké ulici? Pokud ne, je nejvyšší čas se do Chrudimi vypravit. Doprava ve městě se zklidnila díky no- vému obchvatu a procházet se zde mů- žete nejen celý den! Ani celý víkend vám nebude stačit, abyste Chrudim objevili a poznali všechny její zákoutí a půvaby. Máme pro vás ale ještě jednu zají- mavou možnost. Možná ani nevíte, že v Chrudimi funguje veřejné vnitrostátní letiště zařízené a vybavené pro provoz VFR (visual flight rules). To znamená pro létání, kdy pilot řídí a naviguje svůj stroj podle výhledu z kabiny – tedy jen za do- brých meteorologických podmínek. Máte-li vlastní aeroplán, do Chrudimi můžete přiletět. Chybí-li vám vlastní kříd- la, přijeďte a nechejte se pohoupat na vzdušných vlnách v některém ze strojů, které si i s pilotem pronajmete k vyhlíd- kovým letům. Jestli máte averzi vůči hluku nebo spalinám z leteckých motorů, dejte přednost jednomu z nejkrásnějších druhů vzduchoplaveb – letu balónem. V pevném koši, v tichu až posvátném se necháte unášet větrem a jen chvílemi vám nad hlavou zahučí hořáky vypouštějící vlny horkého vzduchu pod vrchlík, které vám dopřejí se vyhoupnout opět o pár metrů výš. Aby váš rozhled byl ještě širší a pod- manivější. Třeba se vám podaří přeletět nad vě- žemi chrámu Nanebevzetí Panny Marie a nad morovým sloupem, nad Podhůrou i rozhlednou, abyste pak potichu, pomalu a docela lehce dosedli zpět na zem. Pokud by se vám v Chrudimi zalíbilo jako nám, pak ve městě najdete několik možností ubytování – počínaje hotelem v samém centru a konče penziony nebo ubytováním přímo na letišti. Potom, stejně jako my, se do Chrudimi budete znovu a znovu a především rádi vracet. Laco Kučera Foto: archiv města Chrudimi Není Chrudim jako Chrudim. Bývaly doby, kdy průjezd městem, o němž se zmiňuje Kosmas už v roce 1055, byl můrou pro všechny řidiče. To všechno je ale minulost. Jaká je Chrudim dnes? Přívětivá, upravená, moderní, pohostin- ná, a především stále usilující o ještě lepší místo na turistickém výsluní. Že se jí daří, není zpochybnitelné. Poznali jsme město Chrudim skoro ze všech stran, a dokonce i z výšky, napsali jsme o něm ve spolupráci s perfektně fungujícím Turistickým informačním centrem celou řadu reportáží. Jak znáte Chrudim vy? Turistické informační centrum Chrudim Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim tel.: +420 469 657 821, 773 993 333, e-mail: info@chrudim-city.cz www.chrudimsky.navstevnik.cz CHRUDIM JINAK TROCHU Lanový park Podhůra Letiště Chrudim

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Plzeňský kraj Mochtín Mochtín, ležící u Klatov, je poprvé zmiňo- ván v zemských deskách z roku 1398, ale pravděpodobně bude o mnoho starší. Vý- klad historie obce z roku 1914 od místní- ho pana řídícího dětem praví, že Mochtín byl založen v dobách nejdávnějších, tedy v dobách pohanských. Když se do po- předí tlačilo křesťanství, pohanům se to nelíbilo, a tak začali zde i v širším okolí přestavovat a zdobit své modloslužebny. Podle legendy pak vše, co za den posta- vili, přes noc zmizelo. Prý to tajemná moc přenesla do nedalekých Kydlin, které již byly z většiny křesťanské, a zde z toho vznikl kostel – jeden z nejstarších v okolí. Mochtínem a okolím se dnes můžete krásně projíždět na kole. Do Kydlin vás zavede cyklotrasa č. 305 a když se roz- hodnete jet do Klatov, bude nejlepší využít nově vybudovaný úsek od západního konce Mochtína, respektive od bývalého mlýna až k silnici vedoucí na Újezdec. Tedy už není nutné jezdit po hlavní silnici, navíc je na novém úseku vyloučen provoz motorových vozidel. Cyklotrasa pak vede také lesem a nakonec se napojíte na nad- regionální trasu č. 38 vedoucí přímo do Klatov, nebo třeba až na Švihov. V Moch- tíně si nezapomeňte povšimnout kapličky, bývalého zámku a také pěkné malby na budově školy. Foto: archiv Plzeňského kraje Středočeský kraj Liběchov Město Liběchov najdeme při řece Labi mezi Mělníkem a Štětím. Archeologické nálezy dokládají osídlení oblasti už v pra- věku, ale o samotném Liběchově se do- zvídáme až v zemských deskách z roku 1311. Stávala zde vodní tvrz, která se dí- ky známosti s majitelem Jindřichem z Du- bé zhruba na rok stala útočištěm samot- ného Jana Husa, když se dostal do klatby a odešel z Prahy. Tvrz pak byla ve druhé polovině 16. století z části přebudována na zámek s okrouhlým půdorysem, v 18. století přestavěna na barokní zámek a později ještě doplněna o další objekty a úpravy, na nichž pracovalo několik vě- hlasných umělců. Zámek je však bohužel po velké povodni roku 2002 v neutěšeném stavu, a tedy nepřístupný. Ovšem projít si můžete přilehlý park s úžasnou kamennou výzdobou či mohutným platanem. Za procházku též stojí kaple sv. Ducha, k níž vede křížová cesta. Kaple se nachází na viničních terasách, které jsou ukázkou práce italských mistrů, jež nemá v širokém okolí obdoby. Liběchov hostil také další významné osobnosti naší historie – napří- klad Františka Palackého, Josefa Jung- manna a na prázdniny sem přijel také mladý Franz Kafka. A nyní můžete přijet i vy. Až si prohlídnete město, vydejte se do okolí, na Kokořínsko a hledejte ve ska- lách vytesaná impozantní díla sochaře Václava Levého, původně místního zá- meckého kuchaře a později i učitele Josefa Václava Myslbeka. Foto: archiv TP Ústecký kraj Zabrušany Na Teplicku, v údolí mezi Krušnými hora- mi a Českým středohořím se ukrývají Za- brušany. První písemná zmínka pochází už z roku 1207. Doloženo je však osídlení oblasti pravděpodobně už z konce 8. sto- letí. Jelikož se obec rozkládala na hnědo- uhelném útvaru, byla na přelomu 18. a 19. století postupně odsouvána, aby tu moh- la započít důlní činnost. Zabrušany byly tedy na začátku 20. století nově postave- ny pod slovanským hradištěm, včetně kostela sv. Šimona a Judy, jenž je replikou původního kostela. Vybavení je ale origi- nální. K Zabrušanům dnes patří další obce plné zajímavostí. Ve Strakách se například nachází vyhlášené paleontolo- gické naleziště porcelanitů, v obci Štěrbi- na pak stojí empírová kaple z roku 1839, v Želénkách zase nádherný barokní most a v létě k osvěžení určitě nalákají Všechla- py s vodní nádrží s travnatými plážemi a pozvolným vstupem do vody. Pokud sem stihnete zavítat ještě do konce prázd- nin a okolnosti vás donutí k návštěvě teplického nákupního centra Fontána, pak si tu zpříjemněte čas výstavou s názvem Krása paličkované krajky, která prezentuje díla členek Klubu Herdulek – Litvínovských krajkářek působících pod Partnerským spolkem Litvínov. Můžete zde obdivovat jemnost krušnohorské paličkované krajky, jež tu má tradici už od 16. století. Foto: archiv Partnerského spolku Litvínov, o.p.s. Liberecký kraj Prácheň Kdopak by neznal Varhany čili Panskou skálu? Viděli jsme ji určitě všichni. A po- kud ne osobně, pak přinejmenším ve slavné pohádce Pyšná princezna. Jedná se o čedičové návrší tvořené až patnáct metrů dlouhými pěti či šestibokými sloup- ci horniny, které jak samotné, tak odráže- jící se v hladině přilehlého jezírka vypadají obdivuhodně. Přírodní památka se nachá- zí právě u obce Prácheň. První písemná zmínka o Práchni pochází z roku 1630 a dnes je tato ves s necelou pětistovkou obyvatel součástí Kamenického Šenova. Za pozornost tu stojí barokní kostel sva- tého Vavřince. Byl zbudován v letech 1780–1781 děčínským stavitelem Janem Václavem Koschem. Při procházce obcí pak narazíte ještě na sochu sv. Jana Nepo- muckého či boží muka s litinovým křížem z roku 1841, které před domem svého majitele, Franze Antona Kreybicha, ne- chaly postavit jeho děti. Z okolí je nejnav- POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY 16 7-8/2019 Čertovy hlavy sochaře Václava Levého Nově otevřený úsek cyklotrasy u Mochtína Výstava Krása paličkované krajky

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

štěvovanější již zmíněná Panská skála, avšak není to zdaleka jediná zajímavost. Když se vydáte z obce po modré značce směrem na jih, dojdete po chvilce na roz- cestí, které vám ukáže, kudy dál na Čes- kou skálu. Jde o další čedičový vrch s vý- raznou sloupcovitou odlučností. Sice už není tak impozantní jako Varhany, ale na druhou stranu tu budete s největší prav- děpodobností sami. A ten výhled! Na dal- ším vrchu v okolí, Na Vyhlídce, najdete památník obětem první světové války a dokonce i malý ski areál. Foto: archiv TP Pardubický kraj Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou leží na histo- rické česko-moravské hranici a protéká jím řeka Svitava. Vesnice Březová vznikla snad už okolo roku 1300 a na město ji povýšil král Vladislav II. roku 1497. Rozkvětu měs- ta v 18. století pomohlo vybudování říšské silnice spojující Prahu přes Brno s Vídní. Březová se tak stala důležitou stanicí pro formany přijíždějící právě od Brna. Těžké druhoválečné časy způsobily ztrátu statutu města, tím se pak opět Březová stala až v roce 1991. Dnes se tu nachází velké množství turistických zajímavostí i sportov- ního vyžití. Narazíte zde na několik kaplí. Jedna je památkově chráněná, jiná je ar- chitektonicky zajímavá – každá má zkrát- ka něco. Dále si tu prohlédnete barokní kostel sv. Bartoloměje a z přírodních zají- mavostí stojí určitě za zmínku tzv. Čertovy díry, které najdete u Bělského potoka. Dovede vás k nim žlutá turistická značka od obou vlakových nádraží. Sportovci a milovníci adrenalinu určitě nepohrdnou trasami Březovského trailu, či motokroso- vým areálem. K návštěvě za horkých dnů zve i malé koupaliště. Pro rodiny s dětmi se tu jeví jako ideální procházka k rozhled- ně Járy Cimrmana. Její ochoz je sice z technických důvodů nyní nepřístupný, ale stojí za to ji vidět a přečíst si na tabuli legendu, kterak ke svému názvu přišla. Cestou navíc potkáte malý lanový park, na kterém se vyřádí nejen děti. Foto: archiv TP Pavla Kovářová 7-8/2019 17 Národní hřebčín slaví úspěch Po více než deseti letech úsilí se Národní hřebčín Kladruby nad Labem dočkal světového uznání. V čer- venci tohoto roku byl domov starokladrubského bělouše zapsán na prestižní seznam UNESCO. Jedná se o vůbec první hřebčín na světě, kterému se podařil tento obrovský úspěch. V Kladrubech nad Labem stále ctí tradiční chovatelské postupy a specifické podmínky, které ovlivňu- jí podobu tohoto výjimečného plemene – starokladrubského koně. Na svém kontě toho však mají „starokladrubáci“ i hřebčín mnohem víc. Za prvé starokladrubský kůň je jediným památkově chráněným tvorem na světě. Za druhé Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem je druhou hmotnou památkou UNESCO v Pardubickém kraji, hned po Státním zámku Litomyšl. Ti z vás, kteří mají rádi koně a chtěli by je na vlastní oči vidět, mohou během léta „zajít“ na pro- hlídku do hřebčína. Nejenže se podíváte do stájí a kočárovny, ale budete moci navštívit i „koňský“ zámek anebo si vyšlápnout pár schodů na roz- hlednu. A pokud by vás „omrzeli“ bělouši, vyrazte do nedalekých Slatiňan. Tam se chová staroklad- rubský vraník, kterého uvidíte doslova v akci. V rámci prohlídkového okruhu vás čeká i moderní výcvikové středisko – takzvaná „škola pro koně“. Tak oblékněte rajtky a hurá na koně! Text a foto: Destinační společnost Východní Čechy Více informací naleznete na www.kone.vychodnicechy.info Rozhledna Járy Cimrmana Česká skála

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Po bezmála třech dekádách dochází k důležitým změnám v kon- cepci obou veletrhů, které si žádají jak rozvoj nových komu- nikačních technologií, tak i trvale rostoucí požadavky turistické veřejnosti. Cílem je ještě lépe uspokojit požadavky vystavovate- lů, a především nabídnout inovovanou náplň obou veletrhů se záměrem navýšit a zkvalitnit jejich návštěvnost. I když jste i vy asi tu a tam zaslechli nějaká kritická slova na obě brněnské veletržní akce, naprosto to neznamená, že by bylo správné či užitečné Regiontour ignorovat. Spíš naopak. Bylo-li kdy znát, že zájem o něj není takový, jak se předpokládalo (otáz- kou je, do jaké míry byla taková očekávání stavěna na reálných informacích), je třeba přiznat nejméně jeden důležitý aspekt. V devadesátých letech, kdy svět elektronických informací sotva odrostl z plenek, byly veletrhy jednou z ideálních možností, jak získat důležité novinky, jak navázat osobní kontakty s budoucími partnery a jak utužit a prohloubit již existující spolupráce. Pak se elektronický a virtuální prostor začal chovat jako smyslu zbave- ný. Zahltil naše informační kanály takovým množstvím informa- cí, že se nemohly neobjevit zdánlivě logické závěry, že akce ja- ko veletrhy cestovního ruchu vlastně nemají valného významu, protože vše se dá najít na kdejaké z tisíců nebo už milionů we- bových adres. Ale ouha! Je tomu skutečně tak? Stačí si přečíst informace o čemkoliv kdekoliv a věřit jim? Skutečně nám stačí sedět u neosobního monitoru a podle fotek si vybrat pláž, rybník, hrady, řeky nebo hory jako cíl dovolené? Možná ano. Ale! Chcete nabídnout vlastní bohaté zkušenosti? Mluvit s lidmi, odpovídat na jejich otázky, využít znalostí, pro které ve všech těch skládačkách, bedekrech, průvodcích nebo brožurkách není dost místa? Proto přichází management veletrhů s celou kolekcí novinek, mezi jinými i s bohatšími odbornými programy. Jako bych slyšel: ale když ono těch zájemců do Brna na ve- letrhy chodí čím dál tím méně. Prosím pěkně, kdo z vás to posled- ní roky počítal? Netroufnul bych si tak kategorický soud vyslovit. Navíc, připustíme-li, že by na tom mohlo být něco jako trocha pravdy, pak se nabízí otázka, proč je tomu tak. Je to snad kvůli tomu, že by výstaviště známé jako BVV bylo ošklivé? Nebo ne- funkční? Nikoliv. Spíš jde o to, zda nabídka, její zpracování a způ- sob prezentace odpovídá současným, stále rostoucím nárokům turistické veřejnosti. Podobně je dost dlouho už neprávem opakován argument, že na veletrhy cestovního ruchu v Brně chodí „sběrači“. Tedy jedin- ci, kteří sbírají takové množství tiskových materiálů, že je snad musí nosit do sběrných surovin. Možná to bývávalo podobné pravdě. Ale opět bychom mohli položit otázku: Proč se to tak dělo? Odpovědí lze dodat celé přehršle. Stačí ale jedna jediná: Kdokoliv, kdo stojí na vnitřní straně veletržního pultu, musí být nejen znalý věci, ale také schopen, raději bychom napsali vy- školen a vycvičen ke komunikaci – od navázání očního kontaktu až po schopnost hovořit nejen zasvěceně, ale také přesvědči- vě, srdečně, ochotně a vstřícně. Že tomu tak ne vždycky je, víme z vlastních zkušeností všichni. Tedy abychom se dostali k nějakému závěru filipiky pro ve- letrhy cestovního ruchu GO a Regiontour, není dobré svalovat vinu za vlastní neuspokojení na veletrzích na organizátory nebo 18 7-8/2019 FILIPIKA ZA REGIONTOUR Ač je slovo „filipika“ užíváno k označení plamenné a vášnivé argumentace proti něčemu nebo někomu, dnes si dovolíme je použít k neméně vášnivé a emocionální disputaci pro něco a pro někoho. Tedy, abychom byli konkrétní, pro veletrhy ces- tovního ruchu GO a Regiontour Brno. Pro dvě akce, které se v jednom z nejkrásnějších veletržních areálů v Evropě pořáda- jí už třicet let. GO už od roku 1990 a Regiontour měl premié- ru rok poté. Návštěvník, turista, klient – to jsou veledůležité součásti turizmu, o něž se vyplatí pečovat jako o vzácné květiny. I na veletrzích GO a Regiontour. Na všechny, kdo je na- vštíví, čeká nejedno překvapení. Jen namátkou: Festival „5 kontinentů“ – zde můžete nasbírat stovky inspirací, kam na atraktivní, relaxační nebo sportovní i poznávací dovolenou. Tematické workshopy pro návštěvníky – přijďte na- bídnout svoje produkty, setkejte se s návštěvníky. Foodfestival – i v lednu 2020 provoní výstavní pros- tory talíře, mísy a misky plné pokrmů připravovaných odborníky s dlouholetými zkušenostmi z celého světa i mladými a kreativními adepty kuchařského mistrovství. Už ve čtvrtek proběhne nový Kulatý stůl věnující se aktuálním tématům v celém oboru a Konference, na níž se můžete vyjádřit k problematice Overtourismu. Není pochyb, že k oběma okruhům máte i vy co říci. V pátek se těšte na tradiční konferenční setkání Tra- velevolution, jež se odehraje přímo ve veletržním pavilo- nu, tedy přímo v centru dění. Ani o populární setkání se zahraničními touroperátory Meeting Point nebudete ochuzeni. Letos se na přípravě jeho obsahu bude významně podílet CzechTourism. Termín: 15. – 17. ledna 2020.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 19 klienty. Podstata úspěchu je zakleta vždy a jen u nás samých. Chceme uspět? Musíme vědět, jak na to. Víme, jaký prostor je pro naši prezentaci nejlepší? Víme. Veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour 2020 v Brně za- čínají ve čtvrtek 16. ledna 2020 a potrvají celé čtyři dny až do neděle 19. ledna. Jejich součástí bude i třiadvacátý ročník ces- tovatelského festivalu GO Kamera a osmý ročník festivalu kra- jových specialit a regionálních potravin RegFoodFest. Obě akce jsou vám otevřeny dokořán. Stačí se přidat, vybrat si jeden ze dvou pavilonů, ze 7 940 metrů čtverečních výstavní plochy, zvo- lit vhodně velký rozměr a zařadit se tak mezi skoro sedm stovek vystavovatelů a nabídnout všechno, co máte pro bezmála dva- atřicet tisíc návštěvníků. Počítejte, jak chcete, není to málo. Kro- mě toho budete mít k dispozici efektivní B2B platformu a může- te si připravit i vlastní část doprovodného programu na hlavním pódiu nebo na některé z doprovodných akcí, konferencí či be- sed. Čím dříve se obrátíte přímo na manažery veletrhů, tím více času budete mít na přípravu. Veškeré podrobnosti o možnostech účasti v odborném do- provodném programu je nejlépe řešit přímo se členy týmu na BVV. Ti vám neopomenou doporučit též možnost využít nové tematické bloky. Jedním z nich je třeba cykloturistika, kde pro- běhnou celé kolekce besed a přednášek, filmové projekce, vý- stavy fotografií a samozřejmě i kol, vybavení a služeb. Podobně bude probíhat i programový blok věnovaný dovolené na vodě ne- bo v karavanech. Základní obrysy jednotlivých bloků jsou dány, už se ladí obsah, stejně jako časové plány přednášek a besed a také to, které známé osobnosti přijdou přispět se svojí troškou do mlýna. Samozřejmě prostor i pro vás je zde stále otevřený. Jak je znát, Regiontour i GO v roce 2020 nabídnou opět ně- které novinky a vylepšení. Nejen v obsahu doprovodných progra- mů, odborných setkání a diskuzí, ale také v době před veletrhy samotnými. Opět se chystá ještě masivnější podpora veletrhů ve veřejném prostoru. Turisté nejen z Brna a Jihomoravského kraje, ale z celé republiky budou informováni jak klasickými me- todami, tak daleko intenzivněji i prostřednictvím sociálních sítí. Objeví se nový oficiální veletržní hashtag, kromě jiného i s vý- zvou pro návštěvníky, kteří budou tvořit vlastní fotografie. Do rá- dií budou zařazeny „Příběhové spoty“, přímo z veletrhů pak po- běží živé přenosy. Chystají se i atraktivní video pozvánky, v nichž se můžete těšit na známé osobnosti – například Dana Přibáně a jeho žluté Trabanty, na Radku Třeštíkovou a další, které pak samozřejmě potkáte i na veletrzích samotných. Připravuje se i velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny a poběží také on-line soutěž www.vzacnemalickosti.cz Nebude toho málo. Tak nedejte na řeči, věřte sami sobě, při- dejte se k nám a setkáme se na veletrzích GO a Regiontour. Po- kud ještě nejste přesvědčeni, že se oba veletrhy bez vás nemů- žou obejít, napište nám, zeptejte se nás, rádi vám odpovíme i na všetečné otázky. Můžeme nabídnout řadu postřehů z veletržní- ho dění v uplynulých letech, budete-li mít zájem, třeba i poradíme, co by v Brně na veletrhu mohlo „zabrat“. Laco Kučera, foto: archiv TP Kontakty na pracovníky BVV, kteří mají přípravu a realizaci veletrhů na starosti: Miloň Mlčák, ředitel projektu, tel.: +420 602 750 265, e-mail: mmlcak@bvv.cz Karolína Křenková, PR a komunikace, tel.: +420 608 354 419, e-mail: kkrenkova@bvv.cz Jan Šilhánek, manažer veletrhu Regiontour, tel.: +420 602 768 622, e-mail: jsilhanek@bvv.cz Jana Ostraková, manažerka veletrhu GO, tel.: +420 601 252 381, e-mail: jostrakova@bvv.cz www.bvv.cz/go-regiontour/go-regiontour-2020/

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

Kdo alespoň jednou strávil páteční odpo- ledne a celý sobotní den na rozlehlé zelené louce mezi oběma vesnicemi, ví, o čem je řeč. Kdo ještě ne, bude si muset počkat zase do poloviny příštího července a přijet. Už pětkrát se zde sešli přátelé, známí, kamarádi, a především lidé milující dobrou zábavu, malé pivovary a v zásadě příjemné prostředí. VESUF Fiat Fest je akcí, kde se není třeba obávat nevhodných excesů, ne- pořádku nebo distribuce věcí škodlivých. To, co se na VESUFu distribuuje ve velkém, je pohoda utužovaná hudební produkcí na mimořádně vysoké úrovni. Na pódiu se za slunka i za umělého osvětlení střídal jeden klenot za druhým. Počínaje Lake Malawi přes Adama Ďuricu, Support Lesbiens až po na Moravě tak oblíbený Fleret s dcerou slavné Jarmily Šulákové Zuzanou, která na tradici překrásných lidových písní v aranži Fleretu navázala více než důstojně. Věřte, že v publiku to bylo hodně znát. Obecenstvo, jež se na VESUFu schází ve stále větším počtu, umí ocenit své oblí- bené. To nakonec poznali všichni, včetně Tomáše Kluse, který celý koncertní seriál uzavíral v sobotu pozdě večer. Jen hodin- ku po konci hudební produkce nastavila hladina rybníka v Suchém zrcadlo ohňo- strůjné show – jako by skutečně vybuchl ten opravdový Vesuv. S poslední jiskřičkou se pak pár tisíc lidí rozešlo v klidu a pohodě domů, na chaty, do karavanů nebo pod plátěné střechy stanů v přilehlém kempu, aby ještě dlouho vzpomínali na všechny klenoty, které na VESUF Fiat Festu 2019 měli možnost vidět, slyšet a také ochutnat. Letos festival svými produkty podpořilo celkem 21 malých pivovarů z celé repub- liky. A byly mezi nimi opravdové skvosty. Veřejnost měla možnost poznávat a též hodnotit kvalitu, chutě i barvu piv, která většinou nelze koupit v žádném ze super- marketů. Odborná komise zkušených de- gustátorů pak vybírala favorita podle vlast- ních měřítek. Určitě to nebyla nijak lehká práce vybrat to nejlepší z celkového počtu 64 druhů piva. To chce fakt hodně zkušený jazyk a citlivé patro. Ono není ani tolik důležité, jaké pivo získalo nejvyšší ocenění – mimochodem byl to lahodný mok z pivovaru Nachmelená opice z Krnova. Zvítězili ve skutečnosti všichni, protože každý z návštěvníků si mezi výčepními stánky mohl najít svůj vlastní klenot. Podobně, jako my sami. Pro nás to letos na VESUFu byl právě Klenot – pivo z malého pivovaru v samém centru Hradce Králové, jenž více než oprávněně nese svůj název. Dobrá muzika a skvělá piva jsou solid- ním základem pro pohodovou náladu, kte- rou je ale dobré občas podpořit i chutným soustem. I v tomto ohledu VESUF Fiat 20 7-8/2019 Nebojte se, žádná nová sopka s pověstným názvem se jen kousek od Boskovic mezi obcemi Velenov a Suchý nezjevila. To jen proběhl už pátý ročník festivalu VESUF – tedy Velenov Suchý Festival, pod celým názvem VESUF Fiat Fest 2019. Je to festival dobré nálady, skvělé muziky a malých pivovarů, jehož už pevnou součástí je prezentace vozů značky Fiat. KDYŽ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ VYBUCHNE VESUF www.vesuf.cz, www.velenov.cz, www.obecsuchy.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 21 Fest 2019 nezklamal. Vonělo to ze všech stran – tu jste mohli ochutnat klobásu, jin- de něco sladkého. Ale u stánku s gulášem z Velenova a dobrotami z Valchova bylo stále plno. A tak se vlastně díky VESUF Fiat Festu 2019 nabízí i zajímavý synergický efekt: pokud jste chyběli nebo nezvládli obejít všechny stánky a ochutnat všechna nabí- zená piva, stačí, abyste si naplánovali vlastní „tour de beer“ po vlastech českých, moravských i slezských. Takže i taková akce, jako je festival malých pivovarů, mů- že mít své místo v propagaci zajímavých turistických cílů. Prakticky každý z pivova- rů má větší nebo menší prohlídkový okruh, lze se zúčastnit ochutnávky, degustace nebo jen tak posedět v šeru pivovarské restaurace. Ve festivalovém ruchu a shonu si pro rozhovor s námi, a tedy i pro vás, našel chvilku času i starosta jedné z pořádajících obcí, Jan Havelka z Velenova. Pane starosto, festival běží na plné ob- rátky, nezdá se, že by o něj nebyl zájem. Je už čas alespoň na malé zhodnocení? I když je právě sobota odpoledne a fes- tival se teprve žene do svého vyvrcholení, můžeme asi s plnou odpovědností říct, že nezklamal. Že jsme ani my nezklamali naše diváky a ti že jistě nezklamali naše vystupu- jící. I když jsme na přípravách strávili nemá- lo času, výsledek za to stojí. Myslím, že mi dáte za pravdu, když bu- du tvrdit, že rok za rokem se VESUF může chlubit stále lepšími a kvalitnější- mi kapelami i sólisty. Jak mi před chví- lí řekl Tomáš Klus: „…legendy nelžou a VESUF je po pěti letech dobrou legen- dou…“ Jak dál? Už přemýšlíte o šestém ročníku? To se pěkně poslouchá a věřím, že to tak vidí nejen Tomáš Klus, ale i ostatní ka- pely, a především naši hosté, návštěvníci, festivaloví fandové. Snažíme se kvalitu fes- tivalu hnát kupředu a vzhůru jak produkcí na pódiu, tak i pestrostí nabídek našeho českého piva z malých pivovarů. A nejen to. Za celou dobu, za celých pět ročníků jsme neměli ani jeden malér v oblasti po- řádku a bezpečnosti. Velmi dbáme na to, aby se do festivalového areálu nedostalo nic, co bychom zde nechtěli vidět. Ale to je nejen zásluha organizace a opatření, ale ze- jména je to díky kultivovanému a v zásadě velice slušnému auditoriu. A co se týče příprav na další ročník? Už se na nich pracuje. Ale dnes je příliš brzy, abychom zveřejňovali některá konkrétní jména kapel. Slíbit však můžu, že máme plány hodně ambiciózní, a přitom se hodlá- me držet naší domácí hudební produkce. Nakonec – ono se k českému pivu a čes- kému jídlu nic jiného servírovat nedá. Jsme na Moravě, v nevelkém srdíčku Drahanské vrchoviny, a tak to hodláme udržet. Všechny čtenáře TRAVEL profi srdečně zvu do Velenova a na Suchý, nejen až za rok na další ročník VESUF Fiat Festu, ale třeba už příští týden, letos o prázdninách i na podzim, který je zde opravdu neskuteč- ně kouzlený. A když se vydaří zima, tak také. Děkujeme za malý rozhovor a přeje- me vám a celému týmu, aby se dařilo nejméně tak, jako doposud. Budeme se společně těšit na další setkávání a na šestý ročník VESUF Fiat Festu v polovi- ně července 2020. Co dodat? Snad se jen přidat k pozvání velenovského starosty a věřit, že se i s vá- mi co nejdříve setkáme na turistických stezkách a cyklotrasách mezi Velenovem a Suchým. Co všechno zde najdete? To by bylo psaní na pěknou řádku dalších strá- nek. Přijeďte a uvidíte. Laco Kučera Foto: archiv TP

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

CHOĎTE VÍCE BOSKO סעווראב רעמ ןייג Nechali jsme si pro zajímavost český titulek přeložit pomocí internetového překladače do jidiš. Ač tento prastarý jazyk neovládá- me, přece jen se nám v zrcadle zájmu na- šich přátel o historii nejen židů v Boskovicích zdá jeho použití v titulku přiměřené. A proč máte chodit bosko více? Existuje stará legenda, kterou jsem poprvé slyšel od své prababičky jako hodně malý kluk. Váže se ke stavbě hradu nad městem, kdy prý tehdejší majitel panství chodil dozírat na stavbu – prostě oděn a bos, a přitom jed- nou šlápnul na zbytek dřevěného hřebenu se sedmi zuby. Poraněn – i když ne vážně – vyřkl kromě jiného i větu, která se snad stala prapůvodem jména města Boskovic: „Nebudu již chodit bosko více!“ Dnes už asi na žádný dřevěný hřeben nešlápneme, ale chodit bosko více bychom mohli i měli. Snad prý je to dokonce zdravé. Tak hurá do Boskovic a klidně i v botách. Račte zde chodit, dívat se a vidět. Zvednout zraky do výše oken a třeba ještě výš. Neo- kukovat jen auslágy obchodů se vším mož- ným, ale zkusit vidět i detaily na fasádách, zastavit se, prohlédnout si lehké kovové krajkoví balkónu a dvou lamp na synagoze maior, postát pod obloukem Židovské brá- ny – poslední dochované, kterou se prochá- zelo do „židů“ už v roce 1753, pak si všímat krásně zdobených šambrán kolem oken a vnímat genia loci místa, jež hrálo v životě Boskovic tu větší, tu menší roli – vždy ale nepřehlédnutelnou. Je skvělé, jak se v posledních několi- ka desetiletích podařilo vrátit boskovickému židovskému městu jeho původní ráz. Kdo měl možnost sledovat, jak náročná a odbor- ně nesmírně složitá byla komplexní oprava synagogy maior, ví, že se vyplatí vstoupit – ať už v době běžných prohlídek, nebo při některém z koncertů, které se zde pořádají. I podzemí tu je velmi zajímavé. Tradič- ní rituální lázeň ve sklepě domu U Templu proti synagoze byla postavena už někdy v 16. století a po rekonstrukci v roce 2005 ji dnes lze spatřit i obdivovat prakticky v pů- vodní podobě. A to není zdaleka všechno. S hlavou zvednutou a zraky namířenými k domovním štítům, střechám i věžím můžete po Bosko- vicích chodit bosko i v botách ještě dlou- ho. Víte, že třeba radniční věž vysoká půl dvaačtyřicátého metru je přístupná? Že po zdolání 106 schodů lze přehlédnout celé náměstí i s kostelem sv. Jakuba, židovské město, areál zámku a ještě k tomu pořád- ný kus Drahanské vrchoviny se vzdálený- mi hřebeny Vysočiny a na severozápadě s vlnkami Malé Hané? A co na to říkali naši přátelé? Mají pro takové zážitky jedno slovo, které jste možná slyšeli, možná ne: „rewelacja“ (česky sen- zace, bomba). I proto je dobré více chodit po Boskovicích – pěšky, obutí, či neobutí. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Boskovic a TP 22 7-8/2019 Opět trávíme pracovní léto na Drahan- ské vrchovině nedaleko Boskovic, kde s námi strávili pár dní i naši partneři a přátelé ze severu Polska. Prošli si Moravský kras, propluli jeskyněmi po Punkvě a viděli propast Macochu ze dna i z obou můstků. Jak by bylo mož- né odolat a nenavštívit i Boskovice – městečko se zámkem, hradem nad městem, s opravdu krásnou židovskou čtvrtí, velmi cennou synagogou, a pře- devším s okolím, které nemůže nikoho nechat lhostejným. www.boskovice.cz Synagoga maior (foto: Jitka Melicharová) Židovská čtvrť v Boskovicích Výhled z hradu na město Hrad Boskovice

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 23 Dodnes na okraji Punkevního údolí stojí původní stavba z hrázděného zdiva. Ale turisté v ní již nespávají. Nabízí se jim mo- derní pohodlí v Hotelu Skalní mlýn hned v sousedství. Pohodlné pokoje, restaura- ce s dostatkem míst u stolu, pár kroků vedle turistické informační centrum a od nedávna také Dům přírody Moravského krasu. Kdo nechce svými kroky změřit vzdá- lenost ke vstupu do Punkevních jeskyní, může nasednout do ekovláčku a nechat se pohodlně dopravit i k dolní stanici la- novky na Macochu. K jeskyním Sloupsko- -šošůvským však vede jen pěší nebo cyk- listická stezka. Vyplatí se rezervovat si v Hotelu Skal- ní mlýn pobyt delší než na jeden víkend. Pak budete mít totiž šanci vidět a pro- žít mnohem více. Obdivovat tu lze nejen podzemní krápníkovou výzdobu jeskyní Balcarka či Kateřinská, ale i na povrchu naleznete nevídané. Koupání v rybníku Olšovci v Jedovni- cích, hrad a zámek v Boskovicích nebo návštěva Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích, to je jen několik střípků z fantastické vitráže Mo- ravského krasu a okolí. Komu lahodí zvuky zvonů, neměl by vynechat návštěvu Křtin. Městečka ulože- ného v Křtinském údolí u jeskyní Dráte- nická či Výpustek. Městečka se zámkem, kostnicí a dalšími zajímavostmi, které jste určitě ještě nenavštívili. Při procházce Radostnou cestou vám tu třeba zahraje unikátní zvonohra zbudovaná na nádvoří nádherného poutního barokního kostela Jména Panny Marie. Chcete zažít atmosféru samého srdce Moravského krasu? Pak nesmíte minout Rudické propadání, které najdete v geo- grafickém středu celé krasové oblasti. Víte ještě, co je to perleť a že se z krás- ných lastur kdysi dělaly knoflíky? Zastav- te se v Senetářově v unikátním muzeu perleťářství. Tam se dozvíte, co neznáte. Jsou ale i další, snadno dostupné cíle – zámek v Lysicích, poutní kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu, zříceniny sta- rých hradů a hrádků skryté v lesích, bý- valé větrné mlýny, bílé skalní stěny a vě- že jakoby vyrostlé přímo z tajemných jeskyní… A to je jen několik málo příkladů. Kdo by chtěl získat ucelenější přehled o Moravském krasu, měl by se vyšplhat na rozhlednu Podvrší u obce Vavřinec a poznat, že Moravský kras je nádherný jak z hloubky, tak i z výšky. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Hotelu Skalní mlýn ZE SKALÁKU JE VŠUDE BLÍZKO Už v roce 1928 turisté věděli, že od starého mlýna na začátku hlubokého údolí říčky Punkvy se dá dojít na místa, která jsou více než atraktivní. K jeskyním, do malebných vesnic v okolí i do útulných hospůdek. Pravda, tenkrát více pěšky než automobilem. Právě proto se někdejší majitelé rozhodli upravit čtyři místnosti na hostinské pokoje. Začala se rodit skvělá tradice. Od těch dob se hodně změnilo, ale tradice Skalního mlýna jako turistického cíle a východiska trvá. Hotel Skalní mlýn – S.M.K., a.s., Skalní mlýn 96, Blansko 678 01, tel.: +420 516 418 113 e-mail: info@skalnimlyn.cz, www.skalnimlyn.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

24

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 25 Mít své pevné místo na Floowie.com je dobrá pozice a svým způsobem výhra. Čtenáři, kteří nemají dostatek možností si svůj oblíbený časopis kupovat nebo shá- nět, jej mají k dispozici nejen na svých počítačích, ale i v tabletech a chytrých telefonech. Mohou listovat, vra- cet se na stránky nebo vyhledávat konkrétní témata – co jen technika dovolí. Systém, který Floowie nabízí jak čtenářům, tak vydava- telům, je rychlý, pohodlný a uživatelsky vstřícný. S vy- užitím intuitivního ovládání prohlížeče si čtenáři mohou dokonce vytvářet vlastní knihovnu oblíbených témat nebo celých publikací, a dávat si tak dohromady vlastní archiv. Klienti zase ocení možnosti další práce s publikacemi nevyjímaje doplnění o nové texty, postřehy nebo celé články, multimediální prezentace a videa, zvuky, mlu- vené slovo, nebo provázání s vlastními web stránkami. Celý systém navíc díky trvale se vyvíjejícímu zkvalit- ňování technického zázemí Floowie International s.r.o. vykazuje úžasnou stabilitu a bezporuchovost. Spolu- práce s Floowie je výhrou otevírající doširoka dveře každému, kdo chce vstoupit a uspět v nové dimenzi digitálních publikací. A jistě ještě zdaleka nebylo dosaženo všeho, čeho do- sáhnout lze. I když my sami jsme vášnivými vyznavači tištěných verzí, milovníci vůně tiskařských barev a bez- prostředního kontaktu s papírem, ctíme potřebu i nut- nost nezanedbávat stále se rozrůstající společenskou vrstvu, pro kterou je digitální prostor naprosto přiroze- ným prostředím. Existují jistě stovky možností, avšak jen některé jsou perfektní. Floowie International s.r.o. je mladá společnost, která za sebou nenese žádná zatížení minulostí, umí hledat nové cesty a nebojí se nacházet nová řešení. Není proto nic snazšího, než se, podobně jako my, obrátit na odborníky na slovo vzaté, nechat si poradit, popřípadě proškolit, jak se kterým nástrojem zacházet s co největší efektivitou, jak využít všech novinek. Kaž- dý vydavatel má přece jednu zásadní snahu: dostat své objektivní, dobře napsané a esteticky zpracované informace k co největšímu počtu čtenářů. Floowie tedy není jen chytrá výhra, je to i dobrá cesta k vítězstvím na mediálním trhu, který je opravdu hodně zahuštěný. Tak se přidejte! Laco Kučera Floowie International s.r.o., Mlýnská 326/13, Brno tel.: +420 601 332 230, e-mail: info-cz@floowie.com CHYTRÁ VÝHRA S FLOOWIE.COM Už bezmála čtyři roky si kdokoliv může najít TRAVEL profi a stovky, ne-li tisíce dalších titulů na adrese www.floowie.com – na perfektně zpracované moderní a flexibilní platformě nebývale bohatého infor- mačního a prezentačního kanálu digitálních médií. Kromě této papírové verze našeho časopisu, může kdokoliv nahlédnout i do starších vydání a hlavně do mnoha dalších elektronických knihoven jiných titulů a přečíst si jejich aktuální i několik roků stará vydání. Některá jsou k dispozici zdarma, jiná najdete v ka- tegorii placených médií.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

26

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 27 Veronika je veskrze moderní, ale cenově přijatelný hotel vhodný k pracovním pobytům i k příjemné dovolené. My sami známe její pohostinnost zejména v době veletrhu cestovního ruchu Dovo- lená. Už jsme si ale od Veroniky nechali naservírovat pohodu i v létě a na podzim. Pokoje příjemné, služby solidní – v tom nej- původnějším slova smyslu – a kuchyně chutná. Za všechny snad jen malý příklad. Při cestě, kterou jsme před časem pořá- dali pro naše partnery z Polska, jsme strávili ve Veronice několik večerů a nocí. Víte, co jim nejvíce chutnalo? Obalované a smaže- né olomoucké tvarůžky. Tak dobré, že netrvalo dlouho a s celou společností jsme ve Veronice byli zpátky. A nejen kvůli smažené dobrotě s původem na Hané. Skvělé a vydatné jsou ve Veronice i snídaně. Jejich ranní líva- nečky s lesními plody, zjemněné třeba ještě jogurtem – to je malý vítkovický koncert. Pokoje v hotelu Veronika bychom mohli s klidným svědomím označit jako standardní. Nechlubí se přehnaným luxusem, ale vyspíte se v nich na pohodlných matracích pod příjemnými při- krývkami. A to vždy v cenách rozumně přijatelných. K usínání vám každou hodinu několikrát zahraje zvonek věžních hodin a ráno vám celkem mile oznámí, že je čas na snídani. Můžete pod střechou hotelu Veronika strávit pohodový víkend s rodinou, stejně jako pár dní při pracovní cestě do Ostravy a Mo- ravskoslezského kraje. Najdete zde všechno, co budete potřebo- vat nejen k pohodlnému přenocování, ale třeba i k pracovnímu jednání, obchodním schůzkám nebo firemním akcím. Nedávno moderně vybudovaný kongresový sál vám dokáže na- bídnout veškeré vybavení, jež k takovým akcím potřebujete – ozvučení, projekci, velkoplošnou televizi a samozřejmě i služby gastronomické, počínaje kávou se zákusky přes podnosy s chle- bíčky až po celé švédské stoly obložené dobrotami podle vlast- ního výběru. No, a pokud byste chtěli svůj pobyt v hotelu Veronika ještě obohatit o vhodnou relaxační aktivitu, můžete si protáhnout una- vené tělo ve fitness centru s malou kolekcí aparátů, které vám pomůžou zapomenout na pracovní starosti. HOTEL VERONIKA je zkrátka místem, kde najdete všechno, co potřebujete. Laco Kučera, foto: archiv hotelu Veronika HOTEL VERONIKA Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava – Vítkovice tel.: +420 597 582 100, 723 484 872 e-mail: recepce@hotelveronika.cz www.hotelveronika.cz NECHTE O SEBE PEČOVAT VERONIKU Víte, že české jméno Veronika má svůj původ v řeckém Phereniké – Bereniké – Berenika? Skládá se ze dvou skvělých pod- stat: „fere“ znamenající nést nebo nosit a „niké“ jako vítězství. Zda opravdu nosí Veronika vítězství, závisí však více na vás samotných než na ní. Ale můžete s trochou přiměřené víry vyjít svému vítězství vstříc. Zejména v Ostravě. Nechejte o sebe pečovat Veroniku v Ostravě Vítkovicích jen pár kroků od radnice, pod věží kostela sv. Pavla apoštola, v hotelu nesoucím jméno s příslibem vítězství. VERONIKA NA VIDLIČKU VERONIKA POHOSTINNÁ VERONIKA PROFESIONÁLNÍ

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

PATŘÍ VÁŠ JEDINEČNÝ PRODUKT NA TURISTICKÝ TRH? CHCETE SE UPLATNIT MEZI KONKURENTY? HLEDÁTE DOBROU KLIENTELU? DEJTE O SOBĚ VĚDĚT! HLEDÁTE IDEÁLNÍ MÍSTO PRO SVOJI BEZVA DOVOLENOU? CHCETE POZNAT MÍSTA, KDE JSTE JEŠTĚ NEBYLI? LÁKAJÍ VÁS MALÉ ČESKÉ EXPEDICE? ČTĚTE! www.floowie.com/cs/travelprofi

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

7-8/2019 29 V Ostravě se nachází také dvě části chráněné krajinné oblasti Poodří – Polanecký les a Polanecká niva. Atraktivními rezerva- cemi jsou také Rezavka a Turkov s lužními lesy, okolí rybníku Štěpán nebo národní přírodní památka Landek s výchozy uhel- ných slojí na povrch. K přírodním raritám také patří bludné bal- vany ze švédské žuly, které sem doputovaly s dávnými ledovci. Největší z nich se nachází přímo uprostřed Nové huti v Ostravě Kunčicích. Unikátem je zalesněná halda Ema s vrcholem ve výš- ce 315 metrů nad mořem. Přibližně 150 let starý odval uvnitř stále hoří. Teplota hluboko v nitru dosahuje až 1 500 °C. Pojďme se tedy projít těmi nejzajímavějšími lokalitami. Heřmanický rybník – nádech exotiky ve stínu haldy Ve stínu jedné z ostravských hald se na severovýchodním okraji města nachází evropsky významná lokalita Heřmanický rybník, což je soustava vodních nádrží s rozsáhlými porosty rákosin, kterými se linou cestičky vedoucí k rybářským bunga- lovům umístěným přímo nad hladinou rybníka. Tyto stavby do- dávají celé lokalitě exotickou atmosféru. Tůně a bažiny na okraji rybníka jsou biotopem čolka velkého. Turkov – džungle uprostřed města Lužní les jen pár desítek metrů od paneláků? V Ostravě je to možné! Na pomezí Pustkovce a Třebovic se nachází rezervace Turkov, kterou zdobí dvousetleté mohutné duby a na jaře také koberce sasanek, orsejů a ohrožených žlutých kosatců. Poměrně malé území poskytuje domov zástupcům mnoha druhů ptáků a jiných živočišných druhů, daří se zde houbám a samozřejmě také mnoha rostlinám. Landek – buky, uhlí a lovci mamutů V roklích a na svazích vrchu Landek můžeme obdivovat krás- né fragmenty bukového lesa. Národní přírodní památka Landek však láká především výchozy uhelných slojí – jediným místem v Ostravě, kde uhelné sloje vystupují na povrch – a také boha- tou historií. Jedná se o nejdéle osídlené místo na území města. Žili zde již lovci mamutů, které připomínají modely mamuta a Petřkovické venuše u vjezdu do hornického muzea Landek Park, jenž každoročně láká zástupy návštěvníků. Polanská niva – lužní lesy a meandry Odry Národní přírodní rezervace Polanská niva, jež je součástí chráněné krajinné oblasti Poodří, představuje jedinečný pozů- statek lužních lesů v nivě Odry s mrtvými rameny, meandrují- cím tokem řeky a početnými rybníky. Území mezi Proskovicemi a Polankou poskytuje útočiště mnoha druhům savců, obojži- velníků i ptáků. V rámci CHKO Poodří můžete na území Ostravy navštívit také rezervace Rezavka a Polanský les. Další tipy na výlety najdete na www.ostravainfo.cz, nebo po příjezdu do Ostravy vyhledejte turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!, kde vám rádi poradí, jak se dostat na jednotlivá místa, která jsme v článku představili. Text a foto: OstravaInfo Bylo, nebylo – začínají pohádky. Spíš ale bývalo. Bývaly doby, kdy Ostravu spojovali s přídomkem „černá“. A jaké je město uhlí a železa dnes? Zelené. A to tedy žádná pohádka není. Pro mnohé stále ještě trochu překvapivě je Ostrava jedním z nej- zelenějších měst v Česku. Jen parky pokrývají takřka sedm procent rozlohy města. Je zde přes sto třicet významných kra- jinných prvků, třiatřicet památných stromů, tři přírodní rezer- vace a čtyři přírodní památky. To není málo, že? SKUTEČNÁ POHÁDKA O ZELENÉ OSTRAVĚ Heřmanický rybník Turkov Landek Polanská niva

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

FOR FISHING PAMÁTKY MUZEA ŘEMESLA MONUMENTS MUSEUMS CRAFTS 4 5 6 HALA 1 / HALL 1 HALA 2 / HALL 2 HALA 3 / HALL 3 HALA 6 HALL 6 13.–16. 2. 2020 HOLIDAY WORLD PAMÁTKY MUZEA ŘEMESLA (MONUMENTS – MUSEUMS – CRAFTS) HOLIDAY WORLD OCHUTNEJME CESTOVÁNÍ TASTE THE TRAVELLING HOLIDAY WORLD HOLIDAY WORLD 6 4 Vstupní hala I / Entrance Hall I Vstupní hala II / Entrance Hall II Kongresový sál (1. patro Vstupní haly II) Congress Hall (1st floor in the Entrance Hall II) Konferenční centrum (sály 1, 2, 3) Conference Centre (Conference Rooms 1, 2, 3) Bankomat / ATM Machine Samostatné přednáškové sály 4 a 6 Separate Lecture Rooms 4 and 6 Samostatná veletržní stage Separate Exhibition Stage Šatna / Cloakroom Press centrum / Press Centre Business centrum / Business Centre Registrace / Registration První pomoc / First Aid Informace / Informations Kavárna / Café Restaurace / Restaurant Parkoviště / Parking Area WC Grafický a veletržní servis CREATIV EXPO Graphic and Exhibition Service CREATIV EXPO VSTUP NA DOPROVODNÉ PROGRAMY, VSTUP NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OPENING CEREMONY ENTRANCE ACCOMPANYING PROGRAMME ENTRANCE 5 VSTUP ENTRANCE Metro linka C - stanice Letňany Subway line C - Letňany station Odborná konference 360° Travel Trends a cestovatelský festival Prima ZOOM WorldFilm Professional conference 360° Travel Trends and Traveller´s festival Prima ZOOM WorldFilm VÝJEZD Z AREÁLU / CAR EXIT VJEZD DO AREÁLU / CAR ENTRANCE HALA 5 / HALL 5 HALA 4 / HALL 4 HALA 7 HALL 7 VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ CAR EXIT VSTUP ENTRANCE VSTUP / ENTRANCE

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

www.holidayworld.cz • www.zajezdyzamilion.cz OFICIÁLNÍ VOZY MÍSTO KONÁNÍ ZÁŠTITA OFICIÁLNÍ PEKLADATEL ODBORNÁ SPOLUPRÁCE DOPROVODNÝ PROGRAM: HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEI !!! POZOR !!! NOVĚ PRAHA– LETŇANY 13.–16.2.2020 souběžně s 8. ročníkem mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití & 29. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ CESTOVNÍHO RUCHU A REGIONÁLNÍ TURISTIKY

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/

UMĚNÍ SPOLUPRÁCE www.mazury-zachodnie.pl www.branadocech.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-07-0819/