TRAVELprofi 11-1217http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

XXII. ročník, 11-12/2017 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska O velkém kouzlu malých veletrhů str. 11 Sportu zadar v Moravskoslezském kraji str. 21 Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě... str. 22 Ústecký kraj v zimním hávu str. 4-5 Terra incognita – Ukrajina, davaj, Ukrajina! str. 8-9 Čtěte na str. 6 SEZONA V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ NEKONČÍ

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU VÝSTAVIŠTĚ BRNO 18.–21. 1. 2018 „2 míle západně“

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 3 Sezona v Českém středohoří nekončí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Regiontour 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Komu tím prospějí? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ústecký kraj v zimním hávu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Co všechno je České středohoří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jak jsme prožívali Litoměřice s Centrem cestovního ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Terra incognita – Ukrajina, davaj, Ukrajina! . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Jak se zamilovat do Třeboňska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 O velkém kouzlu malých veletrhů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zimní kolečko rájem turistů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Poznávejte naše regiony, Hornické muzeum Příbram . . . 14-15 Tachov známý neznámý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hotel Bobycentrum**** Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Korunou Vysočiny od Velké Bíteše k Tišnovu a zpět . . . . 18-19 Go a Regiontour lákají na unikátní odborný program . . . . . . 20 Sportu zdar v Moravskoslezském kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Slow City, Cittaslow – to nejsou pomalá města . . . . . . . . . . . . 23 Za priateľmi, prírodou a poznaním na Severovýchod Slovenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Warmia-Mazury, Powiat Ostróda – Ústecký kraj . . . . . . . . . . . 25 Holiday World 2018 je za dveřmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Hotel Sladovna – Černá Hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, PhDr. Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.travel-profi.cz, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6 krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! Konec tohoto roku zdá se být poněkud rozmarný. Politická hašteření přecházejí v místy dost nechutné střety a osobní napa- dání, z obrazovek a monitorů se na nás opět valí záplavy rek- lam na cokoliv, dost často i na „požitky“, o jejichž smysluplnosti lze s úspěchem pochybovat. A to jsme už na ledacos zvyklí. Není tomu tak dávno, co se ta „lepší“ půlka světa nechala pobláznit a kupovala dovolenou pro svoje plyšové medvídky, nebo co vše se bralo jako klientela. Finanční zprávy se skoro denně věnují rostoucím kurzům kryptoměny a je tomu jen ně- kolik málo dnů, co se na stránky některých našich médií do- stalo pár zpráv o další kryptopodivnosti – „kryptokoťátkách“. No pomáhej nám pánbůh. Co jsou, kde se dají pořídit a co s ni- mi dělat, to si můžete najít sami. Ale jsou-li takovým hitem, jak se píše, pak se začínám obávat věcí příštích i v cestovním ru- chu. Možná právě v této chvíli se někde rodí ďábelský nápad vrhnout na turistický trh kryptodovolenou, kryptolyžování v kryp- toTatrách nebo na kryptoŠumavě. Jak krásné by bylo si za pár stovek zakoupit několik obrázků či animací, jak na sjezdovkách přibývá sněhu, jak nádherné jsou výhledy od horské chaty na zasněžená panoramata a vím já co ještě? Ať už by taková kryptodovolená obsahovala cokoliv, efekt by byl docela zřejmý. Nemusíte přece nikam jezdit, trápit se ve frontách pod lanovkou, kupovat drahé lyže, nebude vám zima. A takové kryptohrady a kryptozámky – ty teprve nabízejí pros- tor pro bujnou fantazii tvůrců. To budou zážitky. A pěkně v teple domova. Vyjádřeno parafrází věty babičky z Pelíšků: …a vleka- ři, kasteláni, hoteliéři (dosaďte si sami) nebudou mít co žrát… Myslíte, že přeháním? Jak rád bych byl, aby se vůbec nic z toho, co jste si přečetli, nesplnilo. Leč kolikrát se stalo, že i ty nejméně pravděpodobné představy dříve nebo později nabra- ly podobu kruté reality. Čapek se svým RUR nebo Krakatitem by nám mohl sloužit jako memento. Avšak. Třeba přeháním. Třeba je to ode mě jen podmračená představivost nebo trocha zlomyslnosti. Nejlépe bude, když si takové myšlenky vyženeme z hlavy pobytem v opravdových horách, na skutečných zámcích a hra- dech, v reálné přírodě mezi reálnými turisty. A jestli se vám můj komentář nelíbil, přijďte mi to vytmavit na některý z veletrhů cestovního ruchu na začátku roku 2018. Ty budou skutečné. Tedy alespoň zatím. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku KOMU TÍM PROSPĚJÍ? pf 2018 Milí čtenáři, vážení přátelé! Přejeme Vám pohádkové prožití vánočních svátků a ať je Vaše cesta v novém roce plná úspěchů jak v osobním, tak i pracovním životě. Vaše redakce TRAVEL profi

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Od východu projdete Bránou do Českého Švýcarska, kde se ocitnete uprostřed pískovcových skalních měst, zkrátka v Národním parku České Švýcarsko. Kromě zimních toulek romantickou krajinou můžete navští- vit Loretu v Rumburku. Hodinová komentovaná prohlídka kul- turní památky z počátku 18. století nabídne v úterý 12. a 19. prosince 2017 od 18 hodin zpěv duchovních písní a podrob- nosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů. K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské, restaurované kaple v ambitu a výjimeč- ná výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní pro- hlídky doplní staročeské adventní mariánské písně zvané roráty. Nejen advent lze prožít i na zámku v Děčíně, který pro vás připravil řadu akcí. První tři prosincové soboty od 15 hodin bu- de pan hrabě s paní hraběnkou tradičně číst dětem pohádky během Zámeckých pohádkových odpolední. Neděle 10. a 17. prosince pak patří adventním koncertům se začátkem vždy v 18 hodin. Poslední koncert se odehraje ve čtvrtek 21. prosince. Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku, aneb malé nahléd- nutí do domácnosti rodiny knížete Jaroslava Thuna, kde vrcho- lí vánoční přípravy a zámecké vánoční trhy, vás čekají v neděli 17. prosince. Adventní čas plný harmonické atmosféry i dobrodružství na kopcích lze trávit také v turistické destinaci České stře- dohoří, kde se i letos slétají andělé. Přijďte se o tom přesvědčit 16. prosince od 9 do 17 hodin na náměstí v Úštěku. Hromadný inscenovaný slet andělů z kos- telní věže, první originální vystoupení v Evropě, proběhne tři- krát za den kolem 11:00, 14:30. a 17:00. Za návštěvu stojí též velké dobové vánoční tržiště, kde probíhá celodenní prog- ram na hlavní scéně, procházejí se zde andělé na chůdách a pěvecké sbory dotvářejí vánoční atmosféru zpěvem koled. Netradiční vánoční prohlídky se vám pak naskytnou 16. a 17. prosince na zámku Ploskovice a 23. prosince se třeba rádi zúčastníte Betlémského průvodu v Litoměřicích. Dáte si tra- diční vánoční občerstvení, svezete děti na velbloudech či ko- ních a vůbec zažijete starý betlémský příběh v krásném krá- lovském městě. Kdo nestihne adventní akce, ten si určitě rád naplánuje vlast- ní putování. Třeba na Bukovou horu s ledovou jeskyní ne- daleko Zubrnic. Jestli si na výpravu zvolíte opravdu chladné, mrazivé počasí, třeba by se vám mohlo líbit na kopci Boreč. Ten je známý svými teplotními anomáliemi, které vás možná mile překvapí. Vrcholů je na výběr nepřeberné množství a ta- ková novoroční výprava na některý z nich určitě nastartuje nový rok zdravě a s dobrou náladou. 4 11-12/2017 ÚSTECKÝ KRAJ V ZIMNÍM HÁVU Brána do Čech je v posledních letech synonymum pro turistickou nabídku Ústeckého kraje. Bránou do Čech, třeba i imagi- nárně na www.branadocech.cz, se dostanete do čtyř turistických destinací, přičemž ani jedna nenabízí to, co druhá. Kromě mnoha adventních akcí vás v celém Ústeckém kraji čeká spousta přírodních zajímavostí, kulturních památek, historických měst i sportovních příležitostí. Loreta v Rumburku Litoměřice

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 5 Brána do Čech, to jsou čtyři destinace, několikero nižších či vyšších pohoří, menších či větších řek, královská města i vesničky, ale především rozmanité bohatství přírodní, kulturní, historické nebo umělecké. Ať se vydáte do Ústeckého kraje z kterékoliv strany, budete spokojeni. Tu zažijete pěkný předvánoční čas, tu zase oslavíte Silvestra na lyžích, jin- de se přidáte do masopustního reje s místními tradicemi, projdete a poznáte architektonicky zajímavé centrum města, zúčastníte se místních slavností nebo se vydáte pryč od civilizace do skal, ke zříceninám a na vyhlídky. Vše je zde možné a žádné návštěvy nebudete litovat. Více akcí i tipů na výlety v Ústeckém kraji najdete na www.branadocech.cz Pavla Kovářová, foto: archiv Ústeckého kraje Severní Brána do Ústeckého kraje, to je konečně turistická destinace Krušné hory. Hory, sváteční čas, turistika – co víc si přát? Vánoční trhy připravili v řadě měst. V Litvínově si dopřej- te prohlídku raně barokního kostela sv. Michaela archanděla. V období adventu a o svátcích sem můžete přijít i na mše svaté. Zámek v Litvínově myslí i na opozdilce, a proto připravil na období od 1. prosince až do 24. listopadu 2018 výstavu „Vánoce po celý rok“. Tedy skoro celý rok můžete čerpat in- spiraci na zdobení vánočních stromečků. Do Teplic si zajeďte na vánoční trhy 16. a 17. prosince na Zámeckém náměstí ne- bo navštivte Regionální muzeum v Teplicích s mnoha různo- rodými expozicemi. Své si tu najdou milovníci přírodovědných oborů, umění, ale i třeba historických hodin či starých mincí. Pravé horské Vánoce zažijete v Horském areálu Lesná o všech adventních nedělích mezi 13. a 16. hodinou. Bohatý program obsahuje vánoční pověry a tradice v Krušných horách, vánoční dekorace a netradiční dárky, ochutnávky krušnohor- ských zelňáků, pečeného čaje, brusinkové zavařeniny a me- du. Nakoupíte nebo vytvoříte netradiční dárky. Třeba zvířátka z dřevěných vysoustružených prstenců. Ozdobíte si vánoční perníčky, ušijete vánoční dekorace či vytvoříte vlastní dárek na hrnčířském kruhu v rukodělné dílničce. Dominantou areálu se opět po roce stane Betlém v životní velikosti, který tu spatříte až do 6. ledna. Ze západu projdete Bránou do Čech do turistické destinace Dolní Poohří, kde vás už vyhlížejí královská historická města se svojí vánoční i turistickou nabídkou. Města na Ohři na svých náměstích postupně rozsvítila vá- noční stromečky a vy můžete přijet nasávat vánoční atmosfé- ru. Žatec s Chrámem chmele a piva, s nejmenší chmelničkou na světě či s radniční věží odkud uvidíte neopakovatelné pa- norama žateckých komínů, zve třeba na vánoční výstavu v Kří- žově vile. Až do 7. ledna vám dá nahlédnout do historie vzniku zasílání novoročních přání a ti nejmenší si užijí i doprovodnou hru „S Marobudem do Betléma“. Kromě mnoha adventních dílen a koncertů vás město pod bílou radniční věží, tedy Kadaň, láká třeba na country Silvestr nebo Tříkrálové setkání se starostenským svařákem, koncertem a mší svatou v nádherném kostele Povýšení sv. Kříže. Velké množství krásné historie a kultury uvidíte v Lounech nebo Klášterci nad Ohří a chcete-li si raději zasportovat, ne- daleko Klášterce se rozkládá ski areál Alšovka. Když však nebude sníh, nezoufejte, do konce roku určitě ve městě naj- dete spoustu termínů na veřejná bruslení či jiné aktivity. Kadaň Zámek Litvínov

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

České středohoří je turistická výzva. Je jistě úžasné vidět kopce zvedající se, kam oko dohlédne, ať už při cestě autem, ne- bo z hladiny Labe při plavbě Portou Bo- hemicou. Chcete-li jej ale skutečně po- znat a zažít ve všech jeho tvarech, barvách a emocích, pak musíte přímo na místo. Kdy a kde ale začít? Kdykoliv. V Českém středohoří přece turistická sezona nekončí. I zimní výle- ty a výstupy na vršky jeho zasněžených kopců mají svůj půvab. Třeba na Rado- býl. S trochou fantazie bychom jej mohli přirovnat k nakousnutému jablku. Kdysi se do jednoho jeho svahu zahryzly těžní stroje, aby po sobě zanechaly obnaže- nou skalní podstatu s typickou čedičovou strukturou. A to jméno! Radobýl – jako by jej vymyslel Alois Jirásek nebo sám Má- cha! Není třeba mnoho fantazie, abyste si už teď dokázali představit, jak krás- ně můžete prožít například poslední den v roce – na zdravém povětří, v pohybu a třeba s dobrými přáteli. Na Radobýl vás dovede žluté turistické značení. Od- měnou bude výhled na Litoměřice, nád- herný oblouk Labe i na rozlehlou hladinu Píšťanského (Žernoseckého) jezera a na podstatný kus Českého středohoří, který vás bude inspirovat k dalším výpravám. Třeba na Trojhoru. Kopec se třemi skalními vršky zdobí prostor mezi obcemi Třebušín a Chudoslavice. Přehlédnout jej nemůžete a cestou nahoru nezabloudí- te. Při výpravě lze obdivovat důsledky mrazového zvětrávání, bizarně tvarované „skalní sruby“. Ale to ještě není všechno. Za jasného zimního dne dohlédnete k vr- chu Panna se zbytky starého hradu nad Řepčicemi a další zřícenina na vás čeká na temeni Kalicha nad Třebušínem. Jako skvělý cíl vřele doporučujeme ta- ké malou výpravu jihozápadním směrem od Litoměřic k Třebenicím a Jenčicím. To už zdaleka uvidíte jeden z nejkrásněji tvarovaných kopců Českého středohoří, Košťál, na jehož vršku jsou dodnes zna- telné zbytky hradu Košťálova – dodnes se můžete procházet mezi mohutnými kamennými zdmi a jako prastarý rytíř vy- hlížet do krajiny pod vysokými oblouky někdejších oken. Vypravit se v zimě do Českého stře- dohoří a vyšlapat jen na jeden kopec, to by bylo ostudně málo. A tak si z Košťá- lu vyjděte po červených značkách k roz- cestníku Nad Sutomí. To už budete mít na dohled Holý vrch a krátce na to i Bo- reč, který získal svoje jméno podle obce pod ním. Sama hora Boreč vás překvapí unikátními přírodními úkazy, zvláštními průduchy – ventaroly. Masiv kopce uvnitř trochu připomíná ementál. Pukliny v so- pečné vyvřelině na sebe navazují, tvo- ří poměrně složitý labyrint, který i v zi- mě umí uchovat poměrně teplý a vlhký vzduch, a tak v okolí průduchů stoupa- jící vlhké páry kouzlí na okolní vegetaci překrásnou jinovatku a někdy dokonce i pěkné rampouchy. Po kopci vás od jed- noho průduchu k druhému povede na- učná stezka. Je jen na vás, zda chcete strávit Vá- noce, konec starého a začátek nového roku doma u televize, nebo se necháte zlákat ven, do přírody, na kopce České- ho středohoří. Dobrý oběd, horký čaj ne- bo sklenici svařeného vína vám nabíd- nou v nejedné vesnické hospůdce. Mnohem více informací a dobrých rad o všem, co můžete zažít na zimních stez- kách Českého středohoří, vám poskytne Destinační agentura České středohoří, s jejichž představiteli se osobně setkáte třeba už na veletrhu Regiontour, v naší společné expozici v pavilonu „P“ brněn- ského výstaviště. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv DA České středohoří a Wikipedie 6 11-12/2017 Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice tel.: +420 412 871 140 – 141, e-mail: info@ceskestredohori.info www.ceskestredohori.info CO VŠECHNO JE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Geomorfolog by řekl, že se jedná o nejmladší české pohoří, ochránce přírody by zase vyzvedl jeho unikátní floru a faunu. Pro básníka je České středohoří nekonečným zdrojem inspirace, stejně jako pro malíře a fotografa. A pro nás, pro lid turis- tický, představuje České středohoří sedmdesát kilometrů dlouhý pruh překrásné krajiny protkaný cyklostezkami a turistickými chodníky nebo také 1266 hektarů úchvatně tvarované krajiny s více než stovkou kopců, homolí, jimž vévodí Milešovka se svými víc jak osmi sty metry. Ale hlavně představuje výzvu!

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 7 Inu dobře! Někdy radostněji, někdy s oba- vami nebo mrazením v zádech, jak se věci podaří. Když si ty nejdůležitější události spjaté s týmem Centra cestovního ruchu (CCR) srovnáme do řady, s klidným svě- domím můžeme prohlásit, že všechny dopadly výborně, některé dokonce ještě lépe. Nestalo se, že by některá z aktivit skončila neúspěchem nebo fiaskem. CCR pracovalo po celou dobu na dvou velkých projektech: „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ a „Svato- stánek českého vinařství“. Jednou z nejvýznamnějších aktivit pro- jektu Litoměřice známé před i za svými hradbami se stala konference Stop & Stay. V roce 2013, kdy skončila doba po- vinné udržitelnosti projektu, se na několik ročníků přestěhovala do Dolního Poohří, aby se opět v roce 2018 vrátila na svůj jubilejní desátý ročník do Litoměřic – v pl- né síle a se spoustou nových zkušeností, ale se stále stejným a významným cílem – podpora turizmu a turistického ruchu v regionu. Druhému projektu, Svatostánek čes- kého vinařství, skončila udržitelnost v říj- nu roku 2016. V průběhu vznikla celá řa- da autorských akcí pořádaných Centrem cestovního ruchu Litoměřice. Ať už to je Ples přátel vína, Velikonoční jarmark řemesel a dovedností, mimořádně zdaři- lé klání vinařů Litoměřický hrozen nebo slavnost mladých vín s názvem Žehnání Svatomartinským a mladým vínům či na konci roku Vánoční jarmark řemesel a dovedností. Každý měsíc jsou pak na hradě pořádány řízené degustace s vina- řem Povídání o víně a výstavy fotografií a výtvarných děl. Hrad se stal skutečným svatostánkem českého vinařství se stálou a poutavě koncipovanou vinařskou expo- zicí nazvanou „Cesta za vínem“. Ale to zdaleka není všechno. Kromě toho si mezi turisty našly svoje příznivce i další, neméně atraktivní počiny a autorské aktivity týmu CCR Litoměřice. Třeba expozice Důl Richard v promě- nách času. Každá z pěti částí představu- je jedno období existence dolu Richard, který se nachází v blízkosti Litoměřic a je z bezpečnostních důvodů veřejnosti ne- přístupný. První část je věnována těžbě vápence, druhá část zachycuje válečné období, kdy v dolu Richard nacisté vy- budovali továrnu pro zbrojní průmysl, ve které za necelý rok zahynulo téměř 4500 vězňů. Třetí vás blíže seznámí s úložištěm nízkoradioaktivního odpadu, který je v sou- časné době v dolu Richard skladován. Další nabízí pohled do budoucna v podo- bě architektonické studie možného pa- mátníku nazvané Sad smíření. A poslední, tedy pátá část, otevřená 3. května 2017, na fotografiích ukazuje současný stav do- lu Richard. Mnohem veselejší je stálá výstava Holz- mannovy Litoměřice. Není třeba předsta- vovat sympatického zmatkáře, popletu, breptu a mistra absurdních situací. Stačí přijet a připomenout si některé z jeho ne- zapomenutelných scének a gagů. A pak se rozběhnout po Litoměřicích a prohléd- nout si všechny památky tohoto staro- bylého a dodnes půvabného města. Co dodat na konec? Snad jen to, že žádný konec se nekoná. Cestovní ruch v Litoměřicích dostal díky CCR dobrý zá- klad, je na čem stavět a v čem pokračo- vat. Od roku 2009 stoupla návštěvnost v infocentru díky cílenému marketingu na více než dvojnásobek. Je ale také řada nových výzev a inspirací, jak všechno posunout zase o kus dál. Věci se přece neustále mění a míří dál, v Litoměřicích vždy kupředu. Od začátku roku 2018 pře- jde agenda cestovního ruchu a propga- ce do gesce nově zřízeného odboru na Městském úřadě Litoměřice. Ale pro vás všechny, kdo byste si měli na nejbližší dobu sem naplánovat návštěvu, doporu- čujeme zajít do informačního centra v pod- loubí radnice. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv CCR Litoměřice a TP Nic na tomto světě není napořád. Mění se věci, lidé přicházejí a odcházejí, mění se plány i strategie. I když cíle zůstávají stejné. Právě v těchto dnech dochází k jedné z takových změn ve městě Litoměřice. O rozvoj cestovního ruchu a propagaci turistických atraktivit se zde staralo od prvního ledna 2009, tedy prakticky rovných devět let Centrum cestovního ruchu – příspěvková organizace, se kterou jsme i my prožili bezpočet zajímavých akcí. Často jsme byli do slova a do písmene při tom, když se tu věci plánovaly i realizovaly. Jak jsme tedy těch devět let v Litoměřicích prožívali? Centrum cestovního ruchu Litoměřice, informační centrum, Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440, e-mail: info@litomerice-info.cz, skype: infoltm, www.litomerice-info.cz JAK JSME PROŽÍVALI LITOMĚŘICE S CENTREM CESTOVNÍHO RUCHU

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

TERRA INCOGNITA – UKRAJINA, DAVAJ, UKRAJINA! Ukrajina, to je rozlehlé území, téměř osmkrát větší než Česká republika a převážně rovné jako placka. Roviny a roviny na se- veru i na východě, na jihu rovinaté stepi. Ne nadarmo se říká obilnice Evropy – černočerná úrodná země, kam se podíváš. Teď jsme však v Zakarpatské oblasti, dnes jediném z pětadvaceti správních celků země, kde se zdvihají vrcholky hor. A jakých! Nepodobají se žádným, co u nás v Česku máme, přesto se ne- ubráníme pocitu, jako bychom tu byli doma. Má-li Čech pozná- vat Ukrajinu, proč nezačít právě v tomto divukrásném kraji, kde kdysi byly, ale stále jsou, vazby vůči naší zemi tolik silné. Úbočí Karpat majestátně strmí v zemi, kterou pořád ještě obývají Rusíni, jeden z národů, jež vedle sebe na Ukrajině žijí. Protože Ukrajina, to nejsou jen Ukrajinci, ale i Rusové, Rumuni, Maďaři, Poláci, Volyňští Češi a další jiní a mezi nimi tihle tajem- ní Rusíni. Všem nepřízním osudu a politickým strázním minu- losti navzdory žijí právě tady. Oni nás a naši zemi dobře znají, my na ně pozapomněli, přestože jsme – je to opravdu tak dáv- no? – sdíleli kdysi společný stát. Ano, je tu řeč o Českosloven- sku, které si zas a znovu budeme připomínat v souvislosti s jeho stými narozeninami příští rok. Tak, jak to všechno bylo a co zů- stalo, co nás dodnes se Zakarpatím spojuje? První hromadný styk Čechů s Rusíny se odehrál v lednu roku 1919, kdy na Podkarpatsko vstoupili první českoslovenští vo- jáci. O pár měsíců později byly na základě mírové smlouvy ze Saint-Germain definitivně stanoveny hranice Československa a Podkarpatská Rus, nebo také Zem podkarpatskoruská, se sta- la jedním ze čtyř jeho samosprávných území. Do kraje začalo proudit české úřednictvo a čeští zaměstnanci postupně obsa- dili všechny klíčové pozice zejména v soudní, policejní, železnič- ní a lesní státní správě. A jak jinak, též financové zabrali berní úřad. Vedle nich sem z centra směřovali intelektuálové, vědci a novináři, aby zmapovali čerstvě nabytou terru incognitu. Kolonizace na český způsob se rozběhla naplno. Staví se školy a silnice, v Užhorodu, hlavním městě území, vyrůstá nová česká čtvrť, implementují se nové zákony. Panování Čechů je znát všude a jejich stopy zůstaly a zůstávají dodnes. Mezi těmi, kteří do nového světa míří, je i Kamil Zeman, žurnalista, překla- datel a spisovatel, kterého však známe všichni pod jiným jmé- nem, totiž Ivan Olbracht. Svůj dotyk se zemí pod Karpatami ve svých reportážích ze třicátých let popsal vypovídajícím způso- bem: „Zřízenci na nádraží mluvili ovšem česky, vrátný kontrolu- jící jízdenky také, omnibusák rovněž. A teď, když vystupuji před pěkným domem s ohromným nápisem „Baťa“ a s vyleštěnou vý- kladní skříní plnou bot a plasticky aranžovanými punčochami, pochoduje kolem oddíl československé pěchoty za zvuků me- lodie „Andulky šafářovy“ rozsekané vojenským krokem. Lidé na podvečerní procházce se zastavují, dívají se a poslouchají. Jsme v Pardubicích? Nikoliv. V Užhorodu.“ Všechen ten kvas a shon bude trvat dvě dekády, dokud v předvečer druhé světové války zemi nezaberou znovu Maďa- ři, ale jen na pár let, po válce to zase bude jinak – páni se mění, Rusíni zůstávají. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Dvacet let, to je krátká doba na to, aby se Češi z bohatých a hodných strýčků proměnili ve zlosyny, kteří přišli vykořisťovat. A to se ví, i s tímhle jsme přišli. A i o tom Olbracht píše: „Nápisy čes- ko-maďarské nebo jen české jsou takovéhle: Plzeňská pivnice, Budějovická pivnice, Specielní stáčírna plzeňského Prazdroje, Česká kuchyně, Pražské uzeniny a lahvové pivo a zase: Budě- jovické pivo. Neboť do této nekultivované země jest třeba při- nésti kulturu. A naučiti ji píti pivo. Peníze za pivo jdou do Čech 8 11-12/2017 Podruhé v poměrně krátké době se vracíme k tématu Zakarpatské Ukrajiny. Země, jejíž jméno se v posledních skoro třech dekádách u nás často objevovalo v tisku, televizi. Ale jen velice málokdy, vlastně asi nikdy, v souvislostech našeho oboru, turistiky. Až teď, na našich stránkách a díky Ústeckému kraji, jehož představitelé si vzali za cíl hledat pozitivní základy, které jsme začali budovat před sto lety, souběžně se vznikem Československé republiky, jejíž součástí byla právě i Zakar- patská Ukrajina. Pro další informace jsme se tentokrát obrátili na České centrum v Kyjevě. Ústecký kraj – Porta Bohemica Mukačevo – hrad Palanok

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 9 a českým právovárečníkům.“ A o něco dál, na jiném místě spi- sovatel dodává: „A pak jsou tu nápisy takovéhle: Škodovy au- tomobily, Janečkovy motorky Jawa, První český odborný závod strojnický, První český hodinářský a zlatnický závod, Schichtovo mýdlo, Pilnáčkovo mýdlo, Meinlova káva, Kolínská cikorka, Cuk- rovinky Orion, a ovšem Baťa. Rozumějme těm nápisům, vzdá- vajícím čest českému obchodu: každá tisícovka, která se vydá za automobil, či každý desetihaléř, za který se v hokynářských krámcích nakoupí mýdla, soli, petroleje nebo čehokoli jiného, putují do Čech.“ Dnes je vše zlé zapomenuto, zůstaly budovy, silnice, vzpo- mínky v dobrém. Ale co víc, snad v každé rodině z oblasti je ně- kdo, kdo odjel za prací na západ, rozumí se k nám, do České republiky. Když tudy cestujete a zdejší poznají, že jste Čech, usmějí se, i s vámi česky promluví. Ta uklízela v nemocnici v Br- ně, ten pomáhal na stavbě v Jindřichově Hradci. Jsme v očích Rusínů a Ukrajinců stále těmi hodnými strýčky ze srdce Evro- py? Ano jsme, mezi mladými dokonce koluje přirovnání, že Češi jsou Elfy, chápej dobrotivými bytostmi, mezi Slovany. Není věru tolik zemí, kde se o nás takto smýšlí. Na univerzitě v Užhorodu funguje český lektorát, České cen- trum sem v příštím roce přenese svoji pobočku. O dobré jméno naší země je třeba pečovat, neboť vše se tu mění před očima. Změny s sebou nese dravý trh, který ještě nemá pravidla. Je to pár let, co „žandáři“ ve Vyšném německém objevili přes sedm set metrů dlouhý tunel, kudy pod hranicí fičely vláčky napěcho- vané cigaretami. Krabička s „Kamelkami“ dnes na Ukrajině stojí euro, u nás pět, v Německu sedm, v Norsku jedenáct. To už se vyplatí riskovat a pašeráci bohatnou, oligarchizují se a v chrá- něném území budují lyžařská centra. Kraj se mění, lidé se mění. Banditi, zbojníci a čarodějnice jsou tu ovšem odedávna. Mýty a příběhy o nich učarovaly Ivanu Olbrachtovi. Jeho román Nikola Šuhaj loupežník zaznamenal skutečné události. O něco později předlohu proslavilo ještě Divadlo Husa na provázku s hrou Ba- lada pro banditu. Písně z tohoto muzikálu u nás zlidověly. Za- bili, zabili, chlapa z Koločavy, zpívá Iva Bittová jako Eržika. Bratři Šuhajové odpočívají v Koločavě pod rovem porostlým brusin- kovými trsy, skutečná Eržika leží o kousek dál na stejném hřbi- tově. Příští rok na podzim se příběh dočká své filmové podoby v režii Vladimíra Morávka. Natáčet se bude, kde jinde, na Kolo- čavě. Přijeďte se též podívat, Ukrajina stojí za to, ta Zakarpat- ská zvlášť. Text: Lucie Řehoříková, ředitelka Českého centra Kyjev Ano, mnozí mají v živé paměti vlastní zážitek, jiní znají podma- nivou melodii o slavném Šuhajovi jen z občasného vysílání v te- levizi nebo rozhlase. Nikola, Olbracht, Baťa a mnozí další jsou jen malými můstky mezi námi a Zakarpatím. Do jaké míry se nám je podaří zpevnit a rozšířit, záleží jen na nás. Je příznačné, že to byl právě Ústecký kraj, který jistě dokáže využít všech dobrých zkušeností získaných v posledních letech s mezinárod- ní spoluprací v cestovním ruchu s partnery z Powiatu Ostróda k tomu, aby turistické spojení obou regionů bylo co nejživější. Říká se, že turizmus nezná hranice a dokáže překonat i da- leko větší překážky, než je pár stovek kilometrů. Někdy to chce jen se oprostit od zažitých schémat, nebát se opustit zapráše- né názory a podlehnout vlastní zvědavosti – jaká že ta Zakar- patská Ukrajina vlastně je? Než se sami vypravíte za poznáním, věřte, že nebude trvat dlouho a Ústecký kraj vám nabídne nejednu příležitost sezná- mit se blíže se zemí, která by neměla dlouho zůstat onou „terra incognita“.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Stalo se před třiceti lety. Od té doby celý region prošel mnoha změnami. Turistické služby se zkvalitnily, přibyly hotely, města a obce zkrásněly, památky jsou přístup- nější a nabízejí mnohem více zážitků. Při- tom rybníky jsou zde stále stejně nádherné, třeboňský kapr neméně chutný a chladivý Regent osvěžující. I z hladiny Lužnice se stále ozývá v česku docela slavné vodác- ké „ahóóóoój“. Zní jako pozvání. Na výběr máte tři území Třeboňska, každé trochu odlišné, všechna s vlastním kouzlem. Třeboňsko – rybníky, rod Rožmberků a města nad Lužnicí. To je koktejl, který vo- ní po vodě, chutná po čerstvém větru od rybníka Svět a podněcuje k návštěvě re- gionu a všech jeho úchvatných míst. Sama Třeboň je víc než jen malebné jihočeské město. Je to kus historie s nesmazatelnými stopami pana bratra staršího, vzdělaného bonvivána a bouřliváka Petra Voka, budo- vatele, sběratele a milovníka života. Nech- te se inspirovat jeho žádostí věci prožívat a užívat. Přijeďte na Třeboňsko a jděte po jeho stopách – třeba až na Majdalenu, za- stavte se na lávce nad jezem Pilař, jděte po Zlaté stoce až k akvaduktu a nakonec si najděte alespoň týden na pobyt v třeboň- ských lázních. Pak budete mít dost času poznat alespoň v nejzákladnějších rysech jeden z nejkrásnějších jihočeských regionů. Veselsko – nelze jinak, než si jako vý- chozí bod putování po Veselsku zvolit sa- mo Veselí nad Lužnicí. Městečko jako z čí- tanky s rozlehlými zatopenými pískovnami na jižním okraji, se soutokem Lužnice a Ne- žárky. Městečko s Blatským muzeem v ne- přehlédnutelném Weisově domě. Odtud se jistě vypravíte za nádherou jihočeského sel- ského baroka. Pevná selská stavení, pra- vé grunty, jejichž majitelé uměli hrdě dát najevo svoje bohatství – nejen materiální, ale i duchovní. Veselská blata s vesnicemi Mažice, Komárov, Vlastiboř nebo Dráchov a Žíšov – to je jen několik doporučených zastávek na vynikající a zajímavé cyklotrase po selském baroku. Mohli bychom popi- sovat zdobné prvky, typickou žlutou barvu fasád, přiměřené souznění s přírodou a kra- jinou, ale nic nenahradí vlastní prožitek. Vitorazsko – na mapách nenajdete město nebo obec tohoto jména. Jde o his- torický název území od Českých Velenic na sever k Suchdolu nad Lužnicí, na západ k Novým Hradům, na jih a východ přes hranici do Rakouska. Je to krajina lesů, ze- lených luk a malebných meandrů v přírodní rezervaci Horní Lužnice, unikátní říční nivy s bezpočtem tůní. Láká vás dobrodružství a adrenalin? Jste lovci unikátních snímků? Toužíte po krajině nepoznamenané lidskou činností? Pak se vypravte na skutečnou, nefalšovanou a dobrodružnou expedici Vi- torazskem. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Turistické oblasti Třeboňsko, z.s. Turistická oblast Třeboňsko, z. s., Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, www.jiznicechy.cz/trebonsko Turistické informační centrum města Třeboně, Masarykovo náměstí 1, tel.: +420 384 721 169, info@itrebon.cz, www.itrebon.cz Infocentrum Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 25, tel.: +420 381 548 180, info@veseli.cz, www.veseli.cz Informační a kulturní středisko Lomnice nad Lužnicí náměstí 5. května 133, tel.: +420 380 130 016, info@iks.lomnice-nl.cz, www.lomnice-nl.cz Informační centrum České Velenice, Revoluční 245, tel.: +420 602 377 111, infocentrum@meu.velenice.cz, www.velenice.cz Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, tel.: +420 384 781 299, informacni.centrum@meu.suchdol.cz, www.suchdol.cz Informační středisko městyse Chlum u Třeboně Třeboňská 455, tel.: +420 722 418 068 (červenec, srpen), tel.: +420 384 797 873 (mimo sezonu), ischlum@seznam.cz, www.chlum-ut.cz 10 11-12/2017 JAK SE ZAMILOVAT DO TŘEBOŇSKA Jsou místa, která máme rádi a místa, která si přímo zamilujeme, některá dokonce na první pohled. A není potřeba zvláštních zážitků. Stačí jen taková drobnost, jaká se nám přihodila před mnoha lety. V touze po zajímavé dovolené jsme se vypravili kamsi na sever. S každým kilometrem bylo nebe temnější a vzduch chladnější. Zamýšlený cíl byl tak nevlídný, že jsme bez za- váhání otočili a jeli na jih. Až jsme nakonec spočinuli na lavičce u kostela v Chlumu u Třeboně. A stalo se. Na Třeboňsko jsme jezdili dalších deset let, už nejen sami, postupně i s dětmi. Láska na první pohled a napořád! Renezanční zámek v Třeboni Vitorazská přírodní rezervace Veselí nad Lužnicí – stará radnice a Weisův dům

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 11 Veletrh Infotour a Cykloturistika – kdo na něj jezdí vystavovat nebo se jen tak podívat, kdo zase přichází na trh s atraktivními novin- kami, nám nemůže nedat za pravdu – je jedním z těch „malých“, ale s velikým kouzlem. Souhlasit s námi budou všichni. Je jedno, zda jde o vystavovatele z malé obce nebo nevelkého regionu či z velkoměsta nebo ce- lého kraje. Zde totiž více než kdekoliv jinde ani tolik nezáleží na velikosti expozice, jako především na obsahu, na chuti mluvit s lid- mi. A to se na Infotouru opravdu daří. Proč jinak by do prostor Aldisu každoročně přijížděly prakticky všechny kraje České republiky? Proč jinak by do Hradce Králové začátkem každého jara jezdili vystavovatelé z Polska a nakonec stále častěji i ze Slovenska? Jistě proto, že se jim prezentace na Infotouru vyplácí. Mohli bychom tu uvádět celou řadu reakcí a postřehů, které jsme zaznamenali mezi vystavovateli i návštěvníky vloni nebo před- loni. Ale za všechny snad bude stačit alespoň reakce vystavovatelů ze slovenských rezortů Slnečné jazerá nebo Thermal Park Velký Meder z letošního Infotouru: „… přijeli jsme na veletrh do Hradce Králové poprvé s jistou mírou opatrnosti, zda o naše nabídky a pro- dukty bude zájem. Průběh veletrhu ale předčil všechna naše očekávání. Zájem, dotazy, chuť s námi hovořit, dozvídat se, co nového se děje v místech, která si mnozí návštěvníci pamatují z dob třeba i před několika desítkami let, z dob, kdy jsme byli jedním státem. To pro nás bylo velikým a milým překvapením. A jistě i inspirací, jak se připravit na Infotour 2018…“ Je přinejmenším vhodné ještě dodat, že v roce 2017 se poprvé Infotour rozšířil i do druhého patra kongresového centra Aldis, a dal tak možnost i dalším, novým vystavovatelům, aby se přidali v roce 2018 – třeba právě vám. Mezi stánky a ex- pozicemi regionů, krajů, cestovek, lázeňských za- řízení a rekreačních areálů se neztratíte. Naopak. Třeba zrovna zde, v Aldisu, snáze než kdekoliv jin- de najdete nové partnery, zákazníky a klienty. Po- kud dokážete zareagovat včas, snad se vám poda- ří dostat do oficiálního doprovodného programu svoji prezentaci na hlavním pódiu nebo v některém kongresovém salonku. Neuspějete-li, neděje se žádná tragédie. I v expozici můžete udělat velký kus práce. Nebo přijďte na některé z besed či seminářů, jež se brzy objeví v oficiálním programu veletrhu. Všechno je možné, nikdy není pozdě se na Infotouru ukázat v nejlepším světle. Na závěr si dovolíme malou inspiraci. V příštím roce budeme všichni vzpomínat sté výročí vzniku Československa. Třeba právě vy, vaše obec, měs- to nebo region může připravit celoroční turistický produkt postavený na tomto jubileu. Je to téma, které bude znít po celý rok 2018. Pro informace a s vyplněnými vystavovatel- skými přihláškami se obracejte na: Kongresové centrum Aldis, a.s. Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 052 207, mobil: +420 602 460 681 e-mail: mancova@aldis.cz, www.infotourhk.cz Laco Kučera, Pavla Kovářová Je otázkou, co je velký a co malý veletrh. Je to dáno velikostí veletržního areálu? Nebo města, v němž se koná? Či snad dokonce objemem prostředků, jež jsou věnovány na jeho organizaci, propagaci a jež jsou nakonec účtovány vystavova- telům nebo návštěvníkům? Možná od každého trochu, ale nic z toho nepostihuje podstatu veletrhu úspěšného, který se nakonec může stát oblíbeným, i když je pořádán v prostorách neveletržních, ale kongresově kulturních, tedy v královéhra- deckém Aldisu. O VELKÉM KOUZLU MALÝCH VELETRHŮ

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

ZIMNÍ KOLEČKO RÁJEM TURISTŮ Možná, že tento způsob turistiky se jeví jako poněkud rozmarný, ale kdo jej okusil, dá nám za pravdu, že je plný nádherné romantiky a poznání, že největším a nej- ochotnějším poskytovatelem opravdové a naturální all inclusive je příroda sama, naše někdy pozapomenutá historie a ob- čas zanedbávané památky. Nejlépe jejich kombinace. Zkuste si to sami – třeba takové turis- tické kolečko Plzeňským krajem už letos mezi vánočními svátky a Silvestrem, na Silvestra či jako iniciační obřad vítání no- vého roku. Nebo kdykoliv potom. A kam? Fantazii se meze nekladou, ale můžete se třeba nechat inspirovat násle- dujícími řádky. Sušice představuje ideální výchozí bod. Proč zrovna Sušice? Třeba proto, že k pu- tování zimním Plzeňským krajem je potře- ba být zapálen, musí vás to chytit, musíte se rozhořet. Kde jinde byste mohli chytit plamenem než v Sušici, městě proslave- ném výrobou slavných českých sirek So- lo. Až se správně rozhoříte, projděte his- torické centrum s několika mimořádnými stavbami, slezte strmou cestu na Sedlo, v šeru dávnověku opevněné keltské síd- lo, nebo se vydejte po Otavě. I v zimě v ní můžete zahlédnout zlatavé odlesky jako vzpomínku, kdy její vody přinášely zlatý prach. Na konec, aby byl váš zážitkový balíček skutečně kompletní, si vyberte, jestli se na Sušici, pořádný kus Šumavy či do Plzeňského kraje podíváte od kaple sv. Anděla strážce nebo z vyhlídky na sta- ré vodárně. Ještě než se vypravíte na dal- ší cestu, budete vědět, že se do Sušice musíte zase brzy vrátit. Tak vzhůru na trasu směr Nalžovské hory se zastávkou na zřícenině hradu Ballymotte pod kopcem Prašivice. Jde o umělou zříceninu rodového sídla posta- venou šlechticem s původem z Irska, pro- to to nečeské pojmenování. To ale není jediná zvláštnost – okolní park s tajemným jezírkem skrývá rozpadajícího se kamen- ného draka, želvu a další zvířata. Zajíma- vé, že? Ještě hoříte plamenem ze Sušice, ne- bo potřebujete „přiložit“ na oheň? Vydejte se do Nepomuka. To je přímo turistická pastva pro oči i duši. Tři kostely, Svato- jánské muzeum, Městské muzeum s ga- lerií, Expozice veteránů na Zelenohorské poště, svažující se náměstí s kašnou, čer- vený most přes říčku Mihovku a pak sama slavná Zelená hora, zámeček na kopci nad rodištěm svatého Jana Nepomucké- ho. Zde chytíte plamenem jako pochodeň. Třeba se na chvíli stanete i černým ba- ronem. Kde jinde, by se vám to mohlo po- dařit? Než se přesunete do dalšího místa, možná by bylo dobré poněkud utlumit žár – cílem je Spálené Poříčí a to už zřejmě podle jména někdy vyhořelo. Kromě náv- štěvy expozice o životě na vesnici umís- těné v zámku a několika chvil strávených na zdejším starém židovském hřbitově byste si neměli nechat ujít prohlídku oje- dinělé výstavy jednoho z našich největ- ších tvůrců kreslených vtipů Jiřího Wintera Neprakty ve špejcharu „Ve Dvoře“. Jeho humor je dodnes břitký a přitom slušný, místy přívětivý, ale vždy dokáže štípnout na pravém místě, bez hrubostí a zesměš- ňování. Než se vypravíte dál, zajděte ješ- tě na moment k Zámeckému rybníku po- dívat se na starý mlýn i s vodním kolem a kamennými vantroky. Jistě si všimnete, že jeho vnější rohy jsou oblé. Byl to rozmar stavitele? Nikoliv. Do základů v rozích mlý- na byly vloženy použité mlýnské kameny a zedníci jen dodrželi jejich tvar. Měst a městeček s hodnotným histo- rickým jádrem je v Plzeňském kraji celá řada. Některá jsou oblíbenější, jiná si za- sluhují trochu více pozornosti. Jako na- příklad Rokycany. Mohou se pochlubit historií dlouhou více jak tisíc let a památ- kami, které stojí za návštěvu. Až se naba- žíte procházky kolem středověkých hra- deb s baštou, až projdete pod Dubovou Zima je pro většinu z nás tradičně a trochu setrvačně spojovaná se zasněženými svahy nebo projetými, lépe vyžehlenými běžeckými stopami. Není mnoho těch, koho zasněžená krajina láká k výletům do přírody bez lanovek a sjezdovek, za legen- dami opuštěných zřícenin nebo na dlouhé pěší putování od kostela ke kapličce, od skalního masivu k vesnické hospůdce. Nepomuk – kostel sv. Jakuba Většího Sušice – betlém Nalžovské hory – zřícenina hradu Ballymotte

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 13 trojitou bránou nebo Kamennou brá- nou, zajděte si prohlédnout expozice Mu- zea Dr. Bohuslava Horáka. Třeba vás inspirují k návštěvě okolí, zdejších přírod- ních parků jako Rokycanská stráň nebo vás přimějí dojít ke křížové cestě a nako- nec navštívit starý židovský hřbitov a ne- dalekou hvězdárnu. Na vás je, co si vybe- rete. Ale potom – zima nezima – zkuste si malou zimní expedici do lokality Radeč. Pod kopcem Čihátko najdete červeně značenou cestu ke zbytku hradu Mitrvald nebo také Radeč. Z hradu toho moc ne- uvidíte, ale Křivoklátsko budete mít skoro jako na dlani. Jistě zahlédnete kopec Br- no a na jeho temeni vysílač, který vás po- vede jako maják – po zelené, přes kopec Radeč na Bílou skálu kolem pravěkého hradiště Březina k další zřícenině hradu Salon. Po třicetileté válce zpustnul, obro- zenecké aktivity počátku 19. století mu však přinesly oživení. Hradní palác byl pře- stavěn a začalo se mu říkat „salon“. Po roce 2000 se dočkal dalších úprav. Stojí za návštěvu v každé roční době. A kam dál? Na sever. Se zastávkou v Břasech, kde se na vlastní oči přesvěd- číte, že nejen proslulá dlažba, ale třeba i rozhledna Na Vrších stojí za návštěvu. Z jejího ochozu se vám ukáže další ces- ta až k Berounce. U Liblína si vyšlápně- te ke zřícenině hradu Libštejn (původně Liebenstein) stojící na skalnatém ostrohu nad řekou – inu předkové věděli, odkud se mohou rozhlédnout. Půjdete-li po čer- vené, dojdete k Havlově skále. Ale opa- trně! V zimě není snadné se vyšplhat na skalní masivek. Zato odměna – pohled z vrchu na oblouk Berounky je doslova dechberoucí. V nedalekém Liblíně přejdě- te na protější břeh, a pokud v sobě najde- te kus romantika, hledejte vodopády na potocích – přítocích Berounky stékajících ze strání přírodního parku Berounka. Tře- ba se vám poštěstí pořídit unikátní fo- tografie Boreckých vodopádů na souto- ku potoka se Střelou nebo vodopádů na Loužku či až u Kozojed. Ten je ze všech nejkrásnější a zdobí jej i docela vysoké skalní stěny. To už ale jen těžko odoláte návštěvě populární obce Plasy. Jeden den nebu- de stačit, abyste prohlédli, prožili a prošli všechno, co Plasy nabízejí. Nejen slav- ný klášter s nesmazatelnými stopami sta- vitelského génia Jana Blažeje Santiniho -Aichela, ale také Knížecí pivovar, Cen- trum stavitelského dědictví, kostel Na- nebevzetí Panny Marie, klášterní kaple sv. Benedikta, barokní sýpka s unikátním hodinovým strojem, nedaleká barokní Metternichova hrobka a několik expo- zic věnujících se stavitelství – to všechno a ještě mnohem více v Plasích najdete. To už přece stojí za to strávit zde alespoň víkend. Jsou stovky drobností, jež umí překva- pit i největší cestovatele, kteří se orientu- jí v těch nejvzdálenějších destinacích – ale ještě nikdy neviděli třeba Muzeum těžby borové smoly. Vy také ne? Neva- dí. Poradíme, kde je najdete. V Lomanech – dvůr, součásti malé vesnice Lomnička, jen kousek od Plasů. Kdo by odolal? Kudy dál? Zvolte, který chcete směr, vždy dříve nebo ještě dříve narazíte na něco zajímavého. Ať už v samotném kraj- ském městě Plzni nebo ve Stříbře, Ta- chově či Konstantinových lázních. Kaž- dá obec i město v ráji turistů vás přivítají a postarají se o vás s největší péčí. A v ča- se adventním lze na mnoha místech pro- žít také pěknou řádku zajímavých kul- turních akcí. Například na zámku v Boru. Nebo v Kladrubech, kde jsou kromě ji- ného k vidění i dva objekty lehkého opev- nění postavené koncem třicátých let mi- nulého století. Prohlédnout si je můžete jak zvenku, tak po dohodě i zevnitř, včet- ně výzbroje a vybavení. Blížíme se k symbolickému uzavření tu- ristického kolečka Plzeňským krajem. Kde najít zatím poslední cíl? Třeba v Holýšo- vě. Zde nemají jen tak nějaké obyčejné muzeum – stojí tu Dům dějin Holýšovska. A jen o dva kilometry dál, v Kvíčovicích, je toho k vidění víc než dost. Už jste si někdy prohlédli Miniexpozici Štěpánky Haničincové ve zdejší školce? Tak až si zavzpomínáte s čertíkem Bertíkem, vylez- te na krásnou dřevěnou a celých čtyři sta centimetrů vysokou vyhlídkovou věž a pohledem do okolí se rozlučte s Plzeň- ským krajem, oprávněným rájem turistů. Nenechávejte se omezovat jedním ka- talogem nebo skládačkou. Sami hledejte. Cest podobných té, co jsme vám právě předestřeli, si sami můžete naplánovat bezpočet. Zima, jaro, léto i podzim jsou v Plzeňském kraji vždy tím nejkrásnějším ročním obdobím. Využijte je beze zbyt- ku. Vždy all inclusive! Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Plzeňský kraj www.turisturaj.cz Rokycany Jízdárna Světce Zřícenina hradu Libštejn

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Liberecký kraj Horní Branná Cestou z Jilemnice na Vrchlabí nemůžete minout Valteřice. Odtud jste v Horní Bran- né, než by řekl švec. První zajímavost, na níž narazíte, představuje tzv. plátenický dům. V tomto podhorském kraji se ode- dávna pěstoval len a dařilo se zde odvětví plátenictví a tkalcovství. Obec je historic- ky úzce spjata s rodem Harrachů. V blíz- kosti kostela si můžete prohlédnout jejich dvoupatrovou osmibokou hrobku sv. Kří- že a hned naproti také kapli sv. Aloise, jež je součástí bývalého špitálu, který posta- vili v roce 1710 pro své zestárlé hraběcí služebníky. Okolo rybníka dojdete k zám- ku. Bývala to dvoupatrová budova, ale druhé, dřevěné patro shořelo při dranco- vání za třicetileté války a už nebylo obno- veno. Uvnitř dnes najdete malé muzeum s expozicí věnovanou J. A. Komenskému, který tu strávil poslední dny ve vlasti. Jez- dil sem za Kristinou Poniatowskou, dcerou polského bratrského kněze. Měla údajně při svých halucinacích prorokovat dobré časy Jednotě bratrské. To se však nesplni- lo, a tak odtud Komenský s dalšími exu- lanty odešel do Lešna. V přízemí zámku si také projdete expozici „Život pod horami“, jež přibližuje vznik obce a její život až do současnosti. Významnou kulturní památ- kou je i kostel sv. Mikuláše. Původní dře- věný kostel, jenž tu stál, je dokonce nej- starším doloženým v Podkrkonoší. Foto: archiv obce Horní Branná Kraj Vysočina Tři Studně Obec v samém srdci Vysočiny, uprostřed Žďárských vrchů překypuje zajímavostmi a turistickými atraktivitami. Její název má reálný základ. Tři studánky – Barborku, Vi- tulku a Karlovu studánku hledejte v oko- lí rybníka Sykovec. Opodál se rozkládá ještě Medlovský rybník a u obou si v létě dopřejete příjemnou rekreaci s koupáním, kempem, chatkami, penzionem či hotelem, minigolfem, tenisem, lanovým a horole- zeckým centrem a dalšími aktivitami. Jed- no léto v obci strávil dokonce i Bohuslav Martinů, jenž sem byl pozván svojí žač- kou, skladatelkou a dirigentkou Vítězsla- vou Kaprálovou. Právě zde byl inspirován k pozdějšímu napsání kantáty Otvírání studánek, která každoročně o poslední květnové sobotě doprovází stejnojmen- nou akci u studánek Barborky a Vitulky. Pak následuje vystoupení dětských fol- klorních souborů. Jaro a léto jsou však ješ- tě daleko, cyklotrasy vedoucí obcí i okolím za chvíli možná zasype první sníh, a tak se pojďme podívat, co se nabízí na zimu. Je- likož se obec nachází v nadmořské výšce nad sedm set metrů, je ideálním místem k běžkaření. Jsou tu nejméně dvě výcho- ziště lyžařských stop, ale směrů máte na výběr, že nebudete vědět kam dřív. Pěší turisté zas nepochybně nepohrdnou pro- cházkou po Třech Studních a okolních vsí, kde jsou rozesety líbivé betonové sochy malíře a sochaře Michala Olšiaka, rodáka z nedalekého Žďáru nad Sázavou. Foto: archiv obce Tři Studně Moravskoslezský kraj Putování po vulkanitech Oblast Nízkého Jeseníku pod Bruntálem v okolí přehrady Slezská Harta formovala na počátku čtvrtohor vulkanická činnost, jež je zde patrná dodnes. Abyste věděli, co máte hledat a vidět, bylo pro vás vy- tvořeno několik naučných stezek „Puto- vání po vulkanitech“. Dohromady měří asi pětadvacet kilometrů. Každá vás seznámí s nějakými svými pozoruhodnostmi, ale navíc vás zavede do lesů, na louky, na vrcholky k rozhlednám a do krásných ob- cí. Na nejsevernějším cípu Slezské Harty jednu takovou najdete. Jmenuje se Me- zina a vede přes ni právě jedna z vulka- nických stezek. Začněte tedy hned u pří- rodní památky Lávový proud u Meziny. Naskytne se vám pohled na úžasné če- dičové varhany, které zde způsobila vy- tékající láva z Venušiny sopky. Pak ve- jdete do obce založené roku 1258. Hned z kraje si po levé straně určitě povšimnete pozdně empírového domu. Je to památ- kově chráněná bývalá hospodářská used- lost. Až dojdete ke kostelu Nejsvětější Trojice s lucernou z roku 1778, odpočiň- te si v přilehlém parku, než se vydáte na samotnou Venušinu sopku. Nahlédněte do lávových jeskyní a račte si povšimnout i červené půdy pod nohama. Z Meziny se ještě můžete vypravit na Uhlířský vrch, který je jednou z nejmladších vyhaslých sopek u nás. Čtyřřadá alej dvě stě let starých lip s křížovou cestou vás dopro- vodí až nahoru k baroknímu kostelu. V zi- mě zde můžete nastoupit také na běžky. V okolí Uhlířského vrchu se nachází ně- kolik tras Jesenické magistrály. Foto: archiv Moravskoslezského kraje POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY Špitál Hrobka sv. Kříže z roku 1870 Uhlířský vrch Otevírání studánek 14 11-12/2017

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Olomoucký kraj Bludov Mezi Šumperkem a Zábřehem vznikla někdy na přelomu 12. a 13. století obec Bludov. Jméno získala po svém zakla- dateli, jímž byl markraběcí purkrabí Blud z Bludova. Z rodu Bludovců vzešli i mno- hem známější Žerotínové, kteří zde sídlili až do 20. století. Jejich odkazy jsou patr- né na mnoha místech. Tak především nad obcí stával hrad Bludov, z nějž už nalez- nete jen zbytky. Pod hradem se nacházel Zámeček, který obýval správce. Později byl přestavěn na zájezdní hostinec. Dnes tu narazíte opět na pěknou restauraci, na- víc s oboru s jeleny, mini zoo a jízdárnou. Směrem na sever dojdete k rozhledně Háj a od ní po zelené značce k poutnímu kostelu Božího těla s křížovou cestou. Odtud se vrátíme zpět do obce, do cen- tra s barokním kostelem sv. Jiří. Opodál si jistě užijete pěkný den s dětmi v Pradědo- vě dětském muzeu s množstvím hravých expozic. Zakrátko se dostanete i k zámku, v němž stále žijí potomci Žerotínů. A kam dál, záleží jen na vás. Na jednu stranu je to k Státním léčebným lázním Bludov, na druhou stranu k naučné stezce Bludovská stráň, na které se nachází další rozhledna. Když půjdete na jih, dostanete se k sou- kromému Muzeu kočárků nebo k Ha- bermannovu mlýnu, jenž byl inspirací ke stejnojmennému filmu. Zlínský kraj Držková Držková a její chalupy se rozkládají v údo- lí okolo Držkovského potoka. Tomuto kra- ji se říkávalo „kde končí chleba a začíná kameň“. Nebylo nijak snadné hospodařit na chudých kamenitých políčkách, a tak místní obyvatelé využívali, co jim příroda dala k dispozici. To znamenalo především dřevo z okolních zalesněných kopců. V milířích se pálilo dřevěné uhlí a vyrábě- ly se předměty denní potřeby. Abyste si mohli i dnes prohlédnout sbírku lidových výrobků, místní mladý patriot Lubomír Marušák pro vás vytvořil Muzeum dřevě- ného porculánu. Asi nejvzácnějším artik- lem je volský roh ponocných z roku 1885. Po celém Valašsku se odedávna zpraco- vává i ovoce a to je jedno z témat další připravované expozice. Představí vám tři hlavní způsoby zpracování – sušení, vaře- ní a samozřejmě pálení. Při toulkách ob- cí zahlédnete staré dřevěnice. Mají názvy podle původních majitelů, a tak v místní části Košařiska najdete Slovákovu cha- lupu, asi nejzachovalejší dřevěnici s pů- vodním vyřezávaným štítem. V Ráztokách stojí Čihařova a Petříkova chalupa. Josef Petřík byl dokonce vynálezcem, jenž si nechal v roce 1930 patentovat máselnici s otáčecí nádobou a nehybným tlukad- lem. Původní součástky patentu naleze- né na půdě si prohlédnete též v Muzeu dřevěného porculánu. Další chalupy jistě objevíte sami a krásnou přírodu s histo- rickým vývojem Držkovska vám představí naučná stezka Držkovské chodníčky. Foto: Lubomír Marušák ml. Pavla Kovářová 11-12/2017 15 Muzeum dřevěného porculánu * -7 - (ā *Ï * -7 - (ā *Ï ZZZPX]HXPSULEUDPF] -7 - 7Ï,Ï 2Õ -7 -7Ï,Ï 2Õ -7 - Ó(Õ Ï* (* +,ā

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

 ,Ï -7 -Ó(Õ Ï* (* +,ā

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

 ,Ï +Ï7 25+ Õ - +Ï7 25+ Õ - (Ϻ, 2 Ï Ó , (Ϻ,2 Ï Ó , 6SRXVW\]iæLWNŢYKRUQLFNpPNUDML

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

TACHOV ZNÁMÝ NEZNÁMÝ Co více a lépe může prokázat historic- ký význam města než jeho dodnes pev- né a celistvé městské opevnění. Takové, jaké i na začátku třetího tisíciletí stojí na mnoha místech Tachova už od 14. století. Jeho úctyhodná výška až deset metrů je znásobena několika strážními věžemi – původně jich město chránilo šestadvacet. Hradby dnes už naštěstí svoji obran- nou funkci neplní, spíš naopak, jejich roli by bylo možné interpretovat spíš jako poslání důstojného kamenného „uvítací- ho“ monumentu, za nímž návštěvníky če- ká nejedno překvapení. Třeba bývalý františkánský klášter. Bez váhání vstupte na nádvoří mezi je- ho čtyři budovy, nahlédněte do klidného zákoutí rajského dvora, postůjte v tichu klášterního kostela svaté Maří Magdalény, abyste nakonec neodolali prohlídce ex- pozic Muzea Českého lesa, které našlo v klášteře svoje důstojné sídlo. Soustře- ďuje cenné a atraktivní sbírky z oblasti společenských věd, archeologie, krásných a řemeslně dokonalých kovových výrob- ků, sbírky numizmatické a opravdu hod- ně zajímavé kolekce faleristické – tedy sbírky medailí, řádů a vyznamenání. Stojí za prohlídku, to mi věřte! I zámek v Tachově má předlouhou his- torii. Původní hradisko zde bylo postave- no již před rokem 1126. Přemysl Otakar II. dal potom zvednout zdi pevného hradu s válcovou věží a šlechtický rod Losyů jej postupně od poloviny 17. do osmde- sátých let 18. století přestavoval do po- doby barokního zámku, jehož současný klasicistní styl mu zase dodaly přestavby za Windischgrätzů. Dnes jste zváni k pro- hlídce nového zámeckého okruhu. Kro- mě toho se na zámku pořádají výstavy, společenské akce nebo koncerty vážné hudby. Staré židovské hřbitovy mají svoje neopakovatelné kouzlo. Ten tachovský je navíc zvláštní tím, že jsou to vlastně dva hřbitovy v jednom. Založen byl roku 1615 a za svého života se dočkal několikerého poničení, za druhé světové války zdevas- tování a nakonec složité obnovy. Nepře- hlédnete tu ani pomník označující hro- madný hrob šesti set obětí železničního transportu z koncentračního tábora Bu- chenwald. Oblíbeným a poněkud veselejším turis- tickým tématem jsou rozhledny a cyklo- stezky. Možností, kam se na kole z Tacho- va vypravit, je bezpočet. Hned po několika z nich se za pár chvil dostanete do čás- ti Světce. Cestou nemůžete přehlédnout vysokou kovovou věž rozhledny Vysoká a pod ní, na svahu i sjezdovku – zejména teď v zimě by návštěva na Vysoké moh- la přinést príma zážitky. Jestliže zatoužíte po klidnějším progra- mu, vydejte se dál po zelené. Za pár mi- nut stanete u romantické zříceniny sta- rého kláštera a zámku. Ovšem to největší překvapení je zdejší jízdárna. Překrásná stavba jako z pohádky skrývá celou řa- du architektonických prvků, které stojí za pozornost. Navíc jde o největší jízdár- nu v Česku a druhou největší ve střed- ní Evropě. Místo dusotu koňských kopyt zde dnes častěji znějí harmonické kaden- ce koncertů nebo veselý hlahol spole- čenských akcí. Tak to je Tachov. Ale zdaleka ne v celé své kráse a bohatství. To už musíte poz- nat sami. Laco Kučera Foto: archiv města Tachov 16 11-12/2017 Ruku na srdce, kdo z nás může tvrdit, že dokáže jen tak, od stolu a rychle z paměti vylovit vzpomínky a popsat město Tachov? Kdo umí vyjmenovat alespoň nejznámější památky, závažné okamžiky historie a přiblížit současné turistické možnosti města, jež leží, co by kamenem dohodil přes hranici chráněné krajinné oblasti Český les? Města, které začalo růst pod dnes už neexistujícím hradem někdy na prahu druhého tisíciletí a které teprve před dvěma lety oslavilo kulaté výročí od první písemné zmínky reprezentované číslem 900. Jízdárna Světce Židovský hřbitov Tachovské hradby Kostel Nanebevzetí Panny Marie Zámek v Tachově www.tachov-mesto.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 17 Pro každého člověka je důležitý patřič- ný odpočinek pro regeneraci organismu a znovu načerpání sil. Hotel Bobycen- trum vám poskytne komfortní ubytování ve vkusně zařízených pokojích. Kromě vlastní toalety a vany se sprchou jsou po- koje vybaveny klimatizací, satelitní televi- zí s rádiem, vysoušečem vlasů, karetním zámkem pokoje a wifi připojením zdarma. Hotel Bobycentrum nabízí tři typy pokojů. Pokoje typu STANDARD s man- želskou postelí či oddělenými lůžky ne- bo pokoje typu SUPERIOR s manželskou postelí a prostornější koupelnou uzpůso- benou pro osoby s tělesným handicapem. Maximální pohodlí vám zaručí APARTMÁ, které má kromě ložnice i obývací část Samozřejmostí je vlastní koupelna s toa- letou a vanou se sprchou. Hotel Bobycentrum je vhodným místem pro ubytování nejen pro účastníky veletr- hů a kongresů na brněnském výstavišti s dobrou dopravní dostupností, ale také pro rodiny s dětmi či na víkendové po- byty. Hotel Bobycentrum se nachází v těsné blízkosti městského parku Lužánky, v let- ním období hojně vyhledávaného pro ak- tivní odpočinek a relaxaci. V okolí navští- víte i slavnou vilu Tugendhat zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO, která díky své výjimečnosti nemá v Čes- ké republice obdoby. Kratší procházkou se dostanete také do samotného centra města Brna, jež má své osobité kouzlo především díky malým uličkám a zákoutím a pro turisty atraktivním místům jako je katedrála sv. Petra a Pavla – takzvaný Petrov nebo hrad Špilberk známý jako pevnost a vězení. Nejen Petrov nebo Špilberk jsou však dominantami města Brna. Také Hotel Bo- bycentrum se řadí mezi nejznámější bu- dovy ve městě. Hotel Bobycentrum byl postaven roku 1993 jako součást kom- plexu Bobycentrum v čele s nejmoder- nější Laser Show Hall v celé Evropě. Jako nejmodernější komplex nabízející zába- vu, služby a ubytování neměl ve střední Evropě konkurence. Nyní znovuotevřený Hotel Bobycentrum nabízí kromě ubyto- vání také kongresové a školící prostory, stravovací služby apod. Tým Hotelu Bo- bycentrum složený z profesionálů ve svém oboru se postará o veškerá přání hote- lových hostů, naplánuje vaši firemní akci či soukromý večírek a postará se, abyste se v Hotelu Bobycentrum cítili jako doma a rádi se k nám vraceli. Hotel Bobycentrum je jako starý dob- rý známý, vždy jste rádi, když se zase shledáte! HOTEL BOBYCENTRUM**** BRNO, OÁZA ODPOČINKU, ZÁBAVY A PŘÍVĚTIVÝCH SLUŽEB Už za pár týdnů mnozí z vás přijedou do Brna na veletrh cestovního ruchu Regiontour 2018. Čtyři dny práce v expozici vyžadují odpočinek, pohodlí, relaxaci a v neposlední řadě i chutnou, kvalitní a vydatnou kuchyni. Vše, co si můžete přát, najdete v hotelu Bobycentrum v Králově poli. Využijte možností, které nabízí jeden z mimořádně kvalitních, vstřícných a příjemných hotelů. Sami poznáte nemálo důvodů, proč se do Hotelu Bobycentrum**** vracet, kdykoliv do Brna pojedete – ať už za prací nebo odpočinkem, zábavou či poznáním. HOTEL BOBYCENTRUM **** BRNO Sportovní 559/2A, 602 00 Brno Královo Pole, recepce tel.: +420 533 555 933, 533 555 932, mobil: +420 776 801 015 e-mail: reception@hotelbobycentrum.cz, www.hotelbobycentrum.cz Text a foto: Hotel Bobycentrum

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

KORUNOU VYSOČINY OD VELKÉ BÍTEŠE K TIŠNOVU A ZPĚT Třeba Velká Bíteš je tím městem, které skutečně denně míjí statisíce osádek aut projíždějících po D jedničce. Městem, je- hož vzdálenou siluetu byste množná umě- li docela dobře popsat. Tvoří ji dominant- ní věž kostela se zvláštně konstruovanou dřevěnou střechou zvonice. Kde Velká Bíteš vzala počátek svého jména, nevíme. Jistě vás ale zaujme, že do roku 1924 se psala „Velká Byteš“ a druhé slovo jejího názvu mělo pevnou pozici me- zi vyjmenovanými slovy po „B“. Návštěv- níka – ať už náhodného, nebo záměrného – určitě mile překvapí pohostinnost Bíte- šanů, historicky daná zřejmě postavením městečka a od roku 1408 města se vše- mi právy na významné obchodní stezce. Procházející kupce bylo dobré pohostit, ubytovat, uspokojit dobrými službami a za to samozřejmě také stržit dobrý peníz. To je tradice, která ve Velké Bíteši neztratila nic ze svého významu – jak sami můžete na vlastní kůži a čivy poznat při návštěvě restaurace U Raušů, jejíž stěny jsou zdo- beny stovkami podpisů osobností z oblas- ti umění nebo sportu. Některým z nich jsou věnovány i bronzové hvězdy se jmé- ny zasazené v dláždění chodníku před res- taurací. Třeba slavné rodačce z nedale- kého Nového Města na Moravě Martině Sáblíkové. Možná, že právě teď se pro- budila vaše zvědavost – tak pojďme na krátkou procházku Velkou Bíteší a okolím. Opevněný kostel svatého Jana Křti- tele, právě ten, který je vidět z dálnice, je skutečně obehnán silnou pevnostní ka- mennou zdí. Proč? Už kolem roku 1240 stával na tomto místě dřevěný kostel, později přestavěný do románského slohu. Polovina 15. století bezpochyby nepatřila k dobám klidným, proto dostal chrám pev- nostní hradby s menší věží s jedinou brá- nou a s pěti baštami. Chrámová loď je za- končena druhou, vyšší věží. Malá i Velká věž jsou „korunovány“ báněmi maurské konstrukce. Velká věž nese tři zvony – Po- ledník, Maria a Kříž. Z Malé věže lze zase slyšet zvony dva. Větší, vážící 1950 kilo- gramů, je pojmenován Velký a menší se nazývá Umíráček. K Velkému zvonu se váže zajímavá legenda o jeho ukrytí před Turky a znovunalezení. Když si poslechne- te jeho hlas, třeba v něm rozeznáte údaj- né: „Sviňa mě vyryla, bék mě vyhrabal, panna mě našla“. Samu pověst si raději vyslechněte přímo na místě. V létě jistě nepohrdnete návštěvou re- kreačního areálu Letná, na začátek pod- zimu si rezervujte čas na tradiční Bíteš- ské hody s bohatým programem, s neod- myslitelnou moravskou a českou Besedou a s folklorem Podhorácka – samozřejmě i s vynikajícími dobrotami regionální gas- tronomie. Co všechno můžete ve Velké Bíteši vi- dět a prožít, nejlépe zjistíte v turistickém in- formačním centru, kde kromě jiného zís- káte i celou řadu námětů na výlety do okolí – třeba po naučné stezce „Už ty mlýny doklapaly“, nebo zda se vydat na náv- štěvu dalšího zajímavého a nedalekého města Tišnova. Cest, po kterých k němu dojedete autem, na kole, nebo dokonce pěšky, je několik. Nás zaujala možnost vy- pravit se na jihovýchod krásným přírod- ním parkem kolem meandrů Bílého potoka s množstvím starých mlýnů, u Šmelcovny se stočit na sever k Maršovu, zastavit se u romantického Maršovského jezírka, a dál lesními cestami Maršovského žlebu. Pro- jdete pralesem Slunná a vynoříte se u He- roltic. Odtud vás stezka směřující proti proudu řeky Svratky doprovodí přes Bře- zinu až do samotného Tišnova. Tišnov – město uložené v mělkém údolí Boskovické brázdy sice neleží na území kraje Vysočina, ale kterého turistu nakonec zajímá, kde mine ceduli oznamující změnu správního celku? Vždyť je veden touhou vidět a zažít opět něco nového, poznávat vše zajímavé a lákavé. Denně vyrážíme na silnice a dálnice, projíždíme vesnicemi, aniž bychom zaznamenali jejich jména. Stále častěji díky obchvatům míjíme města, která známe jen jako panoramata, aniž bychom blíže poznali jejich historii nebo přijali účast na jejich současném životě. O kolik zajímavých zážitků přicházíme, kolik krás a opravdových hodnot nám zůstává skryto, často ani nezjistíme. Až do doby, kdy nás zvědavost, rada či náhoda svedou z rychlé komunikace a je nám dopřáno stanout na návsi, sednout na chvíli ke stolu v restauraci nebo se projít kolem kostela. Kostel sv. Jana Křtitele Podhorácký folklor

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 19 Samo město Tišnov vás překvapí množ- stvím turistických cílů, s jejichž výběrem vám jistě poradí v Turistickém informač- ním centru na náměstí Míru proti nád- herné radnici v pozdně historizujícím slo- hu z roku 1905 se sgrafity inspirovanými dějinami města. Dostane se vám rady, jak najít tři prastaré řemeslnické uličky, z nichž jedna je široká pouhých sedmdesát sedm a půl centimetru. Dozvíte se, kde stojí Müllerův dům s expozicí Muzea Tišno- va, jak dojdete k renezančnímu domu Na Pernštýně nebo k domu U Jana a k dal- ším městským zajímavostem. K těm hod- ně lákavým nepochybně bude patřit Ces- ta hrdelního práva vedoucí k nedávno odhalené středověké šibenici pod vrchem Klucanina a rozhledna Klucanina na vý- chodním okraji města. Za dalšími výhle- dy se vypravte do přírodních zákoutí hory Květnice – proslulého naleziště minerálů. Jistě tu nepohrdnete ani procházkou po značené naučné stezce. Inu Květnice, to je program na celý den. Na jaře a na pod- zim se pak v Tišnově konají Mezinárodní mineralogické burzy a místní nálezy zhléd- nete vedle Podhoráckého muzea v Před- klášteří i v nové Galerii Patriot v Tišnově. A co teprve, vyrazíte-li ven z města, do přírody. Vřele doporučujeme zvolit směr na západ, po nových cyklostezkách pod horou Květnice nejprve do Předklášteří, do obce, která se proslavila přenádherným areálem kláštera cisterciaček Porta coeli – Brána nebes. Požívá statut národní kul- turní památky, což jen zvyšuje jeho turis- tickou atraktivnost. Vstupte do jeho dvou kostelů a nechte se zavést až k počát- kům kláštera, o jehož založení se zaslou- žila Konstancie Uherská, vdova po Pře- myslu Otakarovi I. a její synové český král Václav I. a moravský markrabě Přemysl. Stalo se tak v letech 1230–1233. Postůjte před bohatě zdobeným figurálním portá- lem, projděte dlouhou a velebně působící Křížovou chodbou a zastavte se u zele- ného trávníku Rajského dvora. Nechejte na sebe zapůsobit staletí, která v celém areálu zanechala takovou míru krásy, že budete klášter opouštět s pevným pře- svědčením se co nejdříve opět vrátit. Než opustíte Tišnov a jeho okolí, určitě se na hodinu nebo dvě zastavte v Podhoráckém muzeu v budově proboštství s expozi- cemi věnovanými historii kláštera, s mini expozicí historických motocyklů a jak už jsme zmínili, s nádhernými sbírkami mi- nerálů. Červená turistická značka vás povede k nedaleké obci Dolní Loučky. Cestou potkáte odbočku ke zbytkům kdysi pev- ného hradu Lúčka a dál můžete obdivo- vat i krásu dvou železničních viaduktů – jeden nese jméno Mezihoří a druhý se nazývá Mostem Míru. Oba patří k těm stavbám, které jsou nejen funkční, ale do- konce i krásné. Za Dolními Loučkami narazíte na říč- ku Libochovku, kde máte šanci obohatit svoji túru o malou expedici směrem k obci Řikonín. V této lokalitě se nachází proslu- lá trampská oblast s dosud živou tramp- skou tradicí. Je dobré mít s sebou nejen nápoje, ale i dostatečný zdroj energie. Cesta vede skoro divočinou, ale odměnou vám bude třeba pohled na dvě nádherné kapličky. Jedna je přímo v Řikoníně, dru- há při cestě směrem na Kutiny. Zde jen tak mimochodem stojí i další krásný a do přírody citlivě zasazený viadukt. Mnohým by se mohlo zdát, že cesta přes Lubné a Níhov jižním směrem není dobrý nápad, ale naopak! A dobrodruzi to rovnou mo- hou vzít proti proudu potoka Halda z Ku- tin přímo na Níhov. Na několika místech se sice budou brodit, ale za to si prohléd- nou zbytky nacistické továrny Diana, která sídlila v železničních tunelech a kde se za války montovala letadla. Až se za- stavíte u Níhovských rybníků, můžete se dál nechat vést značenou cyklotrasou přes obec Březské k Vlkovu. Na hrázi Vlkov- ského rybníka pak narazíte na už známou naučnou stezku Už ty mlýny doklapaly, která vás zavede zpět do Velké Bíteše. Vidíte, řeklo by se takový kousek Vyso- činy. Ale i nevelký kus země může nabíd- nout zážitky, kvůli kterým se rádi budete vracet na malé návsi, do vesnických hos- půdek, do penzionů, mezi příjemné a po- hostinné lidi, do přírody, která se zatím dokázala ubránit neomaleným nájezdům supermoderních technologií a průmyslo- vým exhalacím. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Koruny Vysočiny Výrovka – výhled na Tišnov Porta coeli – Brána nebes Dolní Loučky – viadukt Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, Masarykovo náměstí 5 tel.: +420 566 789 313, e-mail: info@bitessko.com, www.bitessko.com Turistické informační centrum Tišnov, nám. Míru 120, tel: +420 549 410 211, e-mail: tic@kulturatisnov.cz www.tictisnov.cz, www.korunavysociny.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Veletrhy GO a REGIONTOUR lákají na unikátní odborný program Nová koncepce GO a Regiontour se vý- razně dotkla odborného doprovodného programu. Součástí přeměny je též nová diskusní platforma pro řešení aktuálních témat oboru. Dvojici veletrhů zahájí kon- ference na téma „Aktuální podpora ces- tovního ruchu v regionech a jak dále“. Ve spolupráci s CzechTourismem, Aso- ciací cestovních kanceláří ČR a Asocia- cí českých cestovních kanceláří a agen- tur vzniká ucelený odborný panel, jehož tématem se stanou nové výzvy v cesto- vání a trendy v oboru. Odborné přednášky a diskuze se zaměří také na marketing v cestovním ruchu. Mluvit se bude napří- klad o virtuální realitě (firma Sygic Travel) a vystoupí také pražský start-up Tuddy- Tudyy, který se věnuje průvodcovství na míru. Tématem bude i využití dronů a 3D tiskáren v cestovním ruchu (CR). Mezi vystupující experty patří napří- klad Pavel Pichler z firmy Travelbakers.cz s přednáškou na téma využití moder- ních technologií 21. století v CR. Atraktiv- ní a hravou formu prezentace zajímavých míst či obecně měst a regionů představí Zbyšek Podhrázský z firmy Cryptomania, kde jsou schopni zabalit historii do šifer, logických úkolů a skrýší, jako například u hry na míru Bitva o Brno. O využití geo- lokačních her v oboru promluví Vít Pecha- nec z Geofun. Marketingový panel oboha- tí též přednášky o digitálním obsahovém marketingu pro destinace (Alpdest CEE s.r.o.) a téma sdílené ekonomiky – hledá- ní kolegů na cestování. Tematicky se program bude věnovat také nové segmentaci turistů, vzdělává- ní zaměstnanců, nadregionální spolupráci a kvalitě služeb. Kamil Schaumann (Klas- tr cestovního ruchu) bude mluvit o kva- litě služeb v CR a pod taktovkou Aleše Pangráce (CzechTourism) se povede dis- kuze nad tématem nového systému klasi- fikace destinačních managementů. Tereza Picková (AČCKA) otevře téma cestovních kanceláří a agentur, EET a GDPR, které přináší nová pravidla ochrany údajů. Všechny kraje ČR Veletrh Regiontour v roce 2018 hostí i ši- rokou prezentaci destinací v České repub- lice. „Díky intenzivní spolupráci s Asociací krajů ČR máme přihlášené všechny kra- je,“ doplňuje ředitel veletrhu Miloň Mlčák. Téměř všechny kraje představí na veletr- hu i Slovensko. Na brněnském výstavišti však nebudou chybět ani zástupci z Ma- ďarska, Polska, Rakouska či Německa. Změny koncepce projektu se promítly i do rozmístění veletrhů v pavilonech. K Regi- ontouru, který je již tradičně spojen s nej- modernější a největší výstavní halou P, se přestěhuje přehlídka cestovních kan- celáří a agentur – „výjezdový“ veletrh GO. Prázdniny na venkově, vzdušnou čarou či dovolená na vodě? Pavilon F se nově stane festivalovým pa- vilonem, kde si návštěvníci vyzkouší jed- notlivé formy dovolené, které jim budou nabízeny v pavilonu P. Zájemce o dovole- nou na vodě tak potěší například jach- ta, kterou si budou moci na vlastní kůži prohlédnout. Program nadchne též mi- lovníky cykloturistiky, potápění, pěší turis- tiky, agroturistiky, létání i například well- ness. „Přivítáme nomády, kteří budou náv- štěvníkům vyprávět zkušenosti ze svých cest a přivezou dva obytné vozy, které mohou zájemci prozkoumat. Návštěvníky čeká také dobrodružství v podobě lezení, protože na veletrhy zamíří první mobilní ferratová stěna v Česku,“ doplňuje mluv- čí veletrhu Karolína Křenková. Via-ferraty v současnosti prožívají boom nejen v Al- pách, ale každý rok vzniká několik nových cest i na českých skalách. Atraktivní do- provodný program obohatí znalostní a do- vednostní soutěže, takže je vhodný i pro rodiny s dětmi. K dispozici bude také dět- ský „cestovatelský“ koutek, unikátní bar a relax zóna. „Bar bude připraven na míru našim veletrhům a každý nabízený drink představí vlastní příběh, který je spjat s no- vým komunikačním stylem našich vele- trhů GO a Regiontour,“ prozrazuje Křen- ková s tím, že jeden z drinků se jmenuje „Nezůstaneme na noc?“. Souběžně s ve- letrhy se odehraje cestovatelský festival GO Kamera, jehož hlavním tématem je východní Afrika. O zážitky z cest se po- dělí známí cestovatelé, nejlepší horolezci, dobrodruzi či fotografové. Jedná se o nej- větší cestovatelské setkání v Čechách i na Slovensku. Ve čtyřdenním maratonu přednášek a promítání se naživo vystří- dá a setká více než padesát účinkujících. Součástí doprovoného programu veletr- hů je též festival krajových specialit a re- gionálních potravin REGFOODFEST. Text a foto: Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz/go-regiontour www.regiontour.cz Brněnské veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour připravily pro rok 2018 atraktivní odborný program. Čtyřdenní událost odstartuje ve čtvrtek 18. ledna, a první den patří pouze odborníkům. Jedním z klíčových témat bude marketing v cestovním ruchu. Na veřejnost zacílí dvojice GO a Regiontour v pátek a během víkendu.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 21 Projekt BESKYDSKÉ MAGISTRÁLY skýtá nespočet upravovaných vzájemně propo- jených běžeckých tras s mnoha nástup- ními místy a s různými stupni obtížnosti. Povedou vás oranžové směrovky a na in- formačních tabulích se dozvíte, kde čekají odpočinková místa nebo možnosti občer- stvení. Nastoupit lze třeba ve Ski areálu Mosty u Jablunkova. Zvolíte-li cestu kolem vrchů Studeničný, Gírová či Komorovský Grúň, udělejte si zajížďku i k Čertovým mlýnům – skupině skal, kde prý čerti mleli hříšné lidi. Dalším výchozím bodem je lyžařské středisko Javorový. Odtud vyjedete na tra- verzovou cestu. Na rozcestí U Kalužného se rozhodněte, jestli raději okolo Ostrého až k horské chatě Kozinec, nebo naopak k chatě Vyšní Kamenitý. Pak to máte už jen kousek ke kapli svaté Anny, která je zajímavá tím, že její součástí je rozhledna. K běžkařským výletům zve i okolí Rožno- va pod Radhoštěm a jistě vám nemusí- me vyprávět, jak krásné je putování přes Pustevny, okolo sochy Radegasta nebo ke kapli sv. Cyrila a Metoděje se sousoším věrozvěstů. Víte, že se na běžkách dostanete i na samotný vrchol Lysé hory? Kdo má dob- rou fyzičku, může vzít kámen a dovézt jej po magistrále k památníku Ivančena, kam je odkládají ti, kteří chtějí uctít památku skautů popravených na konci druhé svě- tové války. Z Lysé hory dojedete i do okolí obce Bílá. Zde se nachází další z mnoha nástupních míst a stojí za to se tu zasta- vit také u dřevěného kostela sv. Bedřicha. Račte si povšimnout unikátních okenních vitráží. Dřevěná architektura, horské chaty, bílá údolí a především krásná panoramata vás však budou provázet po všech trasách. Podobné zážitky vás neminou ani na JESENICKÉ MAGISTRÁLE. Bílá stopa, kam se podíváte. Okolí Pradědu zve na chaty Švýcárnu nebo Ovčárnu, k Petrovým kamenům, na vyhlídky a rozhledny. Na Anenském vrchu nad městečkem Andělská hora stojí poutní kaple sv. Anny. U ní najdete začátek dalších cest Jesenic- ké magistrály. Vyberte si směr, který jen chcete. Například do Karlovy Studánky, kde si za mrazivého počasí prohlédnete „ledotrysk“, navštívíte geologickou expozici, nebo si dopřejete odpočinek v lázeňských domech. Přes Karlov pod Pradědem, kde můžete vyměnit běžky za sjezdové lyže, se dostanete do Nové Vsi s šestipatrovou rozhlednou. Jeďte ještě chvíli na jih a skon- číte v rýmařovských Janovicích. Zde stojí za pozornost barokní zámek přestavěný z gotické tvrze. Nalezne tu také budo- vu bývalého Harrachova pivovaru, a když budete postupovat dál k centru Rýma- řova, neminete tamní Muzeum turistic- kých známek, archeologickou lokalitu Hrá- dek a na severu města pak kapli zvanou V Lipkách, jež je považována za perlu baroka severní Moravy. Tu nádheru zkrát- ka musíte vidět. U Edrovického rybníka můžete opět nazout lyže a rozběhnout se po bílých pláních, přes vesničky s koste- líky a kapličkami, okolo zřícenin hradů či majestátních vrcholů. Na své si v Moravskoslezském kraji samozřejmě přijdou také milovníci sjezdo- vého lyžování, sáňkování, bobování i pu- tování zimní krajinou nebo po kulturních památkách a muzeích. Pavla Kovářová Foto: archiv Moravskoslezského kraje Více tipů na výlety po Moravskoslezském kraji najdete na www.severnimorava.travel Mnozí z vás se už jistě nemohou dočkat sněhu. Cyklistů s nadcházejícím chlad- nějším počasím pomalu ubývá a pěší turisty co nevidět doplní skupinky běžkařů. Přichází tedy nejpříhodnější doba nejen na kontrolu zimního sportovního vyba- vení, ale hlavně na výběr míst, kam se na běžky vydat. Moravskoslezský kraj nabízí dvě úchvatné lokality jako stvořené pro zimní výpravy. Aby ne, vždyť jde o horské masivy Beskyd a Jeseníků. Lysá hora Výhled z Lysé hory Petrovy kameny SPORTU ZDAR v Moravskoslezském kraji

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Hatě, tedy ze svazků větví nebo slámy zbu- dované cesty nebo spíše chodníčky přes močály, už dávno v Tovačově ani v okolí nenajdete. Zato silnic, cyklotras, naučných stezek, polních cest a lesních pěšinek se nabízejí dlouhé desítky kilometrů. A nejen to. Tovačov a okolí je místem splňujícím všechny požadavky pro příjemně prožitý víkend nebo celou dovolenou. Zejména pak pro turisty vyznávající spíš rovinaté nebo jen mírně zvlněné terény. Díky své strategické poloze se Tovačov brzy stal městem prosperujícím, jak lze dodnes usuzovat z výstavnosti několika staveb občanského i církevního charakte- ru. Mezi všemi se do neuvěřitelné a oje- dinělé výšky vypíná štíhlá osmiboká zá- mecká věž zvaná „Spanilá“ – „Formosa“. Zámek sám je úžasným dokladem re- nezančního stavitelství. Od roku 1994 je v majetku města a postupně prochází důk- ladnou rekonstrukcí. Ale jeho sály jsou připraveny vás přivítat. Můžete si v nich prohlédnout unikátní expozice a mimořád- ným bonusem je i výstup na vyhlídkový ochoz věže. Z něj přehlédnete celé město jako na dlani i s přilehlým předzámčím a parkem s překrásnou barokní sochařskou výzdo- bou. Až opět sestoupíte na pevnou zem, nesmíte vynechat návštěvu prastarého ži- dovského hřbitova. Pozornému návštěv- níkovi neuniknou ani dva náhrobky z prv- ní poloviny 17. století. Tovačov a voda, Tovačov a rybníky, to je unikátní fenomén. Hradecký pravý, levý a dolní rybník, Křenovský rybník, tova- čovská jezera – Annínské, Skašovské ne- bo Troubecké – v jednom se můžete vy- koupat, nebo se jen tak procházet po jejich březích, někde se smí i rybařit či projíždět na kole. Pro mnohé bude zážit- kem projížďka po cyklostezce číslo 47. Vede po náspu dělícím Hradecký rybník na jednotlivé části. Stojí to za to. Voda na- levo, voda napravo, cestička vede rovně jako podle pravítka. Co vám mám povídat – unikátní zážitek. Ani milovníci přírody a lovci atraktivních snímků nepřijdou zkrátka. Ze břehu Trou- beckého jezera vybíhá křovinatý „polo- ostrov“, z nějž lze pozorovat vodní ptac- tvo žijící, hnízdící i lovící na hladině i nad ní. Zdálo by se, že Tovačov leží v místě, kde mír a klid jsou snad odjakživa. Ale i zde vyryli váleční běsové své jizvy. V bouřli- vém válečném roce 1866 se také neda- leko Hradeckého rybníka svedla jedna bitva. Na památku padlým rakouským vo- jákům byl na místě postaven památník a v posledních letech vytyčena naučná stezka „Po stopách bitvy u Tovačova“. Žijeme však v době aktivního turizmu, jsme lidé zvídaví a chceme poznávat všechno nové. Pak je tedy více než do- poručením – vydejte se z Tovačova na sever k Olomouci a zpět, další den na jih a opět se vraťte do města pod Spanilou věží. Než budete muset odjet zpátky domů, zamilujete si určitě město i krásný kus Hané uprostřed Hornomoravského úvalu. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Tovačov Více najdete na webových stránkách www.tovacov.cz, zamek.tovacov.cz 22 11-12/2017 Kdo ví, kde stály či ležely slavné a v lidové písni opěvované tovačovské hatě. Možná někde mezi koryty řek Blata, Morava, Morávka a Malá Bečva, kudy ro- vinami úrodné Hané vedly prastaré obchodní stezky. V místech, kde se dnes lesknou hladiny rybníků a jezer. Bylo tedy jen přirozeným výsledkem postupného vývoje, že právě na soutoku několika řek brzy vyrostla první osada a následně celé město Tovačov. První písemné prameny popisující Tovačov jsou datovány letopočtem 1203. TOVAČOV, TOVAČOV, TOVAČOVSKÝ HATĚ…

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 23 Přijeďte v půli března 2018 na veletrh Do- volená a Region, Lázeňství na Výstaviště Černá louka do Ostravy. Přivezte s sebou vše, co by mohlo zajímat turistickou ve- řejnost. Pokud ale ještě nejste připraveni naplnit plnohodnotnou expozici kvalitními propagačními materiály a hodnotnými tu- ristickými produkty, přijeďte na konferenci právě na téma Cittaslow, Slow City nebo, jak daleko výstižněji projekt pojmenovali v sousedním Polsku, městečka spokoje- ného života. V evropské síti Cittaslow má zrovna Polsko už docela bohaté zkušenosti. Do spolupráce se zapojilo již dvacet měst a další přibývají. A právě naši přátelé z pol- ského Olštýna přijedou na konferenci se zásadními referáty a informacemi. Konfe- rence bude součástí odborného programu veletrhu a účast na ní není podmíněna po- vinností pořídit si vlastní expozici. Všichni, kdo na veletrzích v Ostravě každý rok ak- tivně pracujeme, se s vámi rádi setkáme ať na oficiální akci, nebo při neformálním rozhovoru. Nakonec i představitelé polské sítě Cit- taslow budou na Černé louce přítomni po celou dobu veletrhu a jistě neodmítnou odpověď na jakoukoliv otázku. Konferenci, jejímiž organizátory je Vý- staviště Černá louka a časopis TRAVEL profi, podporuje Moravskoslezský kraj a záštitu nad ní osobně převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. Přijměte naše společné pozvání, a pokud byste měli zájem o jakékoliv bliž- ší informace, obracejte se buď přímo na vedení Výstaviště Černá louka, nebo na- pište, volejte do naší redakce. Závěrem ještě alespoň pár základních informací o podstatě projektu Cittaslow. Stručně by se dalo říci – máte zájem změ- nit některé zaběhnuté zvyky ve vaší obci nebo městě, chcete podnítit v obyvatelích zájem o společenské dění, rádi byste pod- pořili aktivní jedince nebo skupiny, které by chtěly oživit místní a regionální tradice, řemesla, pochlubit se starými recepty re- gionální gastronomie? Máte dojem, že lidé ztrácejí zájem o vlastní město, náměstí, ulici? Pak je projekt Cittaslow určen právě pro vás a vaše město nebo obec. Jediný- mi podmínkami pro zapojení se, je počet obyvatel do padesáti tisíc, a pak odhodlá- ní a chuť něco smysluplného pro to udělat. Cittaslow nabízí nejen pomoc, radu a spolupráci, ale i významný posun v oblas- ti společenských vztahů jak uvnitř měs- ta, tak v regionu a v neposlední řadě i na poli vztahů s podobnými sídly v zahrani- čí. Společné festivaly a setkání aktivních účastníků Cittaslow z celého světa nabí- zejí nové možnosti mezinárodní koopera- ce, výměnu zkušeností a jistě i nárůst záj- mu o vaše město na poli turistiky. Těšíme se s vámi na shledanou na veletrhu Dovolená a Region, Lázeňství na Výstavišti Černá louka v Ostravě od 2. do 4. března 2018. Podrobnosti, při- hlášky na konferenci i na veletrh získá- te na www.cerna-louka.cz Manažerka veletrhu Denisa Ježková, DiS denisa.jezkova@cerna-louka.cz tel.: +420 596 167 119, 724 184 439 Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TRAVEL profi SLOW CITY, CITTASLOW – TO NEJSOU POMALÁ MĚSTA Pravou podstatou projektu Cittaslow je inspirace a podpora aktivního využití všech pozitivních zdrojů, kulturního bohat- ství, lidské tvořivosti a historického dědictví obcí a měst s počtem obyvatel do padesáti tisíc osob. Projekt Cittaslow, ač je v Česku nebo na Slovensku prakticky neznámý, má v Evropě už tradici více jak desetiletou. Jste představiteli obcí a měst do padesáti tisíc obyvatel? Máte chuť udělat něco pro aktivnější život váš i vašich sousedů? Také vám vadí, že náves nebo náměstí opravdu žije jen párkrát do roka? Pak máte skvělou šanci.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Za priateľmi, prírodou a poznaním na Severovýchod Slovenska Je krásné se setkávat s kolegy v oboru, je vynikající, když se z kolegů stanou přátelé. Nejlepší ale je, když kolegialita a přátelství přerostou v efektivní a poc- tivou spolupráci. Pak je každé setkání více jak příjemné a je správné se o ně podělit, přizvat ostatní, kteří rádi při- sednou, byť k trochu virtuálnímu stolu a povídat si, společně řešit problémy, předávat si zkušenosti a vlastně jen ja- ko mimochodem potvrzovat přátelství a tříbit profesionalitu. Možná se ptáte, k čemu ten mnoho- slovný úvod. Má sloužit jako malé po- zvání právě k takovému setkání, pose- zení a hovoru s dlouholetým přítelem, profesionálem ve svém oboru, nadše- ným cyklistou, kreativním organizátorem zajímavých „podujatí“. Slovenský výraz je zde namístě. Budeme si povídat s ře- ditelem Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Sloven- ska, s Mgr. Martinem Janoškem z Pre- šovského samosprávného kraje. Martine, kdy jsme se vlastně poznali? Muselo to být v roce 2005 na výstavě Holiday World v Praze, krátce poté, co jsem nastoupil do funkce vedoucího oddělení cestovního ruchu na odboru regionálního rozvoje Prešovského samosprávného kra- je. Osm let jsem v této funkci a pozici zís- kával zkušenosti, které nám, celé KOCR Severovýchod Slovenska pomáhají v prá- ci. Snad! Věřím, že se nám za ty roky po- dařilo mnohé. Nakonec, ledacos jste s ná- mi u nás prožili. Pravda, těžko už dnes spočítám, koli- krát jsme ve vašem kraji byli. Ale i když jsme zdaleka nestihli navštívit všechny památky, projít všechny horské chod- níčky nebo ochutnat všechno z pestré regionální gastronomie, máme tolik tr- valých zážitků, že bychom mohli napsat celou cestopisnou knihu o severový- chodu Slovenska. Máte se čím chlubit. Projeli jsme několik etap Cyklopátrání, sjížděli jsme Dunajec, prošli nádherná historická města. Ale stále jsme viděli jen část toho, co jste v KOCR dokázali. Tím nejpovolanějším, kdo o úspěších může hovořit, jsi ty. Tak povídej, prosím. Vznik KOCR SEVEROVÝCHOD SLO- VENSKA byl velkým krokem kupředu. Od počátku se nám podařilo navázat velmi aktivní spolupráci s našimi partnery, tedy Prešovským samosprávným krajem, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, OOCR „Ša- riš“ Bardejov, OOCR Region Šariš, OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, Regionem Vysoké Tat- ry a organizacemi Vysoké Tatry – Podho- rie a Severný Spiš Pieniny. Společně jsme se stali významným hráčem na poli ces- tovního ruchu na Slovensku. Naše vztahy uvnitř KOCR nejsou vždy úplně jednodu- ché, ale určitě jsou profesionální a korek- tní. Poměrně rychle jsme dokázali navázat kontakty a spolupráci s turistickou veřej- ností a vzbudit jejich zájem o region, kde žijí, rozhýbat domácí cestovní ruch – to je stále naší největší prioritou. Nakonec „Cyklopátrania“, fotosoutěž „Choď a foť“, projekt „Legendarium“, v neposlední řadě i anketa „Najlepší v cestovném ruchu“ ne- bo akce „Objavuj Prešovský kraj“ a stále rostoucí zájem turistů o aktivní účast v nich jsou toho dostatečným důkazem. Máme v plánu v tomto směru pracovat dál, vy- mýšlet další zajímavé akce a trpělivě pra- covat ve prospěch domácí turistiky. Také jedním z našich stěžejních témat pro příští rok budou témata související s vyhlášením „Roku Evropského kulturního dědictví“. Už teď hledáme nejlepší metody jak veřejnost zapojit do aktivit při objevo- vání krás, historických souvislostí, legend a pověstí i opravdových lidských příběhů svázaných s našimi hrady nebo jejich za- pomenutými zbytky a zříceninami. Zde je dobré připomenout, že právě v našem Pre- šovském kraji máme z celého Slovenska nejvíce památek, jader historických měst a dokladů lidového stavitelství chráněných zápisem do seznamu dědictví UNESCO. Oba víme, jak bohatý je váš kraj a kolik zajímavých zážitků nabízí. V lednu a potom i v únoru se budou moci i čeští turisté seznámit s turistickou nabídkou Severovýchodu Slovenska na veletr- zích Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Co zajímavého přivezete? Na co turisty z Čech, Moravy a Slezska po- zvete? Chystáme na veletrzích představit celý náš region a pozvat všechny na naše akce, především pak na novinky, mezi kterými bych chtěl vyzvednout projekt zaměřený na vznik poutního produktu cestovního ru- chu „Svatomartinskou pouť“ nebo „Svetlo z východu“ a pak hlavně na letní kampaně, na naše staré i nově vznikající cyklotrasy a za dalšími novými turistickými produkty. Máme jich pro všechny víc než dost. Milý příteli, děkujeme za krátké povídání a zveme všechny za nás i za Severový- chod Slovenska do naší společné expo- zice na veletrhu Regiontour, v pavilonu „P“ brněnského výstaviště. Ti nejméně trpěliví mohou už teď zahájit svoje „pátranie“ v Prešovském kraji na www.severovychod.sk 24 11-12/2017

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

11-12/2017 25 Bylo to na veletrhu Holiday World 2007, kdy jsme se seznámili s reprezentanty warminsko-mazurského vojvodství, kraje tisíců jezer, regionu skvělé gastronomie a vynikajících turistických příležitostí. Ne- trvalo dlouho a neodolali jsme pozvání k návštěvě. Wilkasy, Gietrzwald, řeka Ly- na, let nad jezery, Mikolajky a samozřej- mě, jako jeden ze zlatých hřebů, plavba po Elblagském kanále. A pak už to šlo ráz na ráz. V roce 2011 mezi expozicemi na Holiday World budila oprávněnou po- zornost maketa Elblagského kanálu a tým z odboru propagace Powiatu Ostródské- ho, v roce 2012 jsme už Ostródu a okolí navštívili dvakrát a o rok později s námi do nově postaveného výstaviště Arena Ostró- da poprvé přijeli i reprezentanti Ústec- kého kraje na první ročník turistického veletrhu. Právě tam tenkrát přeskočila ta správná jiskra porozumění a chuti něco dobrého udělat a začaly se rýsovat první obrysy budoucí spolupráce mezi Powia- tem Ostróda a Ústeckým krajem. Není náhodou, že k podpisu smlouvy o spo- lupráci došlo už za pár měsíců – a byl to velice důstojný ceremoniál. Jak se postupně vzájemné vztahy vy- víjely, k čemu se krok za krokem dospě- lo, jste si průběžně mohli přečíst na strán- kách TRAVEL profi, popřípadě poznat i ve veletržních expozicích na Holiday World, kde se Krajina kanálu Elblagského pravi- delně prezentuje jako už pevná součást expozice Ústeckého kraje. Leč to všech- no byl teprve začátek. Vzájemné návště- vy na oficiální bázi se postupně měnily na turistické výpravy. Výpravy z Ústecké- ho kraje do powiatu Ostróda a naopak byly stále početnější a častější, až se na- konec stalo to, co muselo nutně přijít. Le- tos v létě při našem společném pobytu na velkolepé rekonstrukci historické bit- vy u Grunwaldu došlo ke slavnostnímu podpisu další smlouvy, tentokrát mezi destinační agenturou České středohoří a partnerskou organizací Západomazurskou regionální turistickou organizací /ZLOT/ zastupující turistickou oblast Powiatu Os- tródského. Z jejího obsahu stojí za to vy- zvednout část týkající se oboustranné přípravy a organizace turistických výprav. Jak jsme byli informováni, první autobu- sy s turisty vyjedou z Českého středohoří na jaře v roce 2018 a není pochyb o tom, že bude zaznamenán i další výrazný ná- růst polských turistů v Ústeckém kraji. Oba regiony, obě smluvní strany ale chápou spolupráci v mnohem širších sou- vislostech. Kromě jiného i v oblasti od- borného školství s cílem zaujmout mladou generaci a postupně přivádět studenty k vzájemnému poznání, navazování no- vých, přátelských vztahů s perspektivou jejich dalšího rozvoje. Letos v létě byl v Ústeckém kraji uspořádán fotbalový turnaj týmů vybraných středních škol a chystají se aktivity mnohem širší. Jistě vás o nich budeme i nadále informovat. Pokud sami dostanete chuť zvědět ví- ce, jste zváni na únorový veletrh Holiday World, kde se s reprezentanty Powiatu Ostróda můžete osobně setkat a zeptat se těch nejpovolanějších na všechno, co vás zajímá. Ovšem to nejlepší, co můžete udělat, je do města Ostródy, na Elblagský kanál, do Grunwaldu a na desítky dalších zajímavých míst powiatu ostródského se vypravit sami. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TRAVEL profi www.powiat.ostroda.pl/cz Končí rok 2017, dvaadvacátý rok časopisu TRAVEL profi a desátý rok naší stále aktivnější spolupráce s Powiatem Ostróda ve vojvodství Warmia-Mazury. To už přece stojí za malou rekapitulaci s trochou hodnocení a možná i s poodhalením plánů, které bychom docela rádi v příštích letech realizovali. WARMIA-MAZURY, POWIAT OSTRÓDA – ÚSTECKÝ KRAJ

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

Z domova i ze zahraničí Návštěvníci budou moci prostřednictvím expozic téměř všech krajů České republi- ky procestovat celou naši zemi a získat zajímavé tipy na svoji příští dovolenou ne- bo výlety a možnosti trávení volného času. Holiday World bude také přehlídkou a inspirací pro zahraniční cesty nejen do blízkých zemí, ale i velmi vzdálených. Kro- mě našich sousedů a blízkých evropských zemí včetně Středomoří mohou návštěvní- ci načerpat informace o exotických zemích jako například Thajsko, Čína, Indonésie, Dominikánská republika, Kuba, Mexiko, Srí Lanka, ale i třeba Palestina a další. Partnerská země Holiday World 2018 – Slovensko Českou republiku a Slovensko čeká v roce 2018 důležité výročí. 28. října tomu bu- de přesně sto let od vzniku Českosloven- ska. Tento významný milník naší společné historie umocníme tím, že se Partnerskou zemí pro rok 2018 stává Slovensko. Ex- pozice bude umístěna v Pravém křídle Průmyslového paláce o rozloze sto metrů čtverečních a bude lákat návštěvníky na výlety a dovolenou na Slovensku. Tradič- ně bude mít v rámci své prezentace více spoluvystavovatelů, kteří návštěvníkům představí zajímavé nabídky. Společná prezentace pro členy ACK a AČCKA Menší cestovní kanceláře sdružené v ně- které z obou asociací kromě standardních šestimetrových sektorů zřejmě ocení opět možnost prezentace na čtyřmetrových sektorech. Incheba Expo Praha tak vychá- zí vstříc požadavkům na redukci nákla- dů. Návštěvníci naleznou sektory cestov- ních kanceláří ve Veletržní hale. Bohatý doprovodný program zaměřený nejenom na odborníky, ale i na rodiny s dětmi Pro odbornou veřejnost připravujeme zají- mavé konference na aktuální témata z ob- lasti cestovního ruchu – Světové trendy, Travel StartUpy (inovace), Influencers (so- ciální media/online marketing) a další té- mata, na kterých pracujeme. Brzy spustí- me také registraci odborných návštěvníků s výhodnou vstupenkou na všechny dny veletrhu za 200 korun včetně DPH. Kromě zajímavého odborného progra- mu připravujeme o víkendu atraktivní pro- gram pro širokou veřejnost. Neděle bude zaměřená na rodiny s dětmi, pro které připravíme nejenom spoustu zábavy, zají- mavých tvořivých a vzdělávacích akcí, ale také zvýhodněné rodinné vstupné. Zájezdy za milion – soutěž pro návštěvníky veletrhu Pro každého návštěvníka veletrhu organi- zátoři opět připravují ve spolupráci se zú- častněnými cestovními kancelářemi soutěž “Zájezdy za milion”. Novinkou je, že kaž- dý den budou mít všichni přítomní příle- žitost na veletrhu získat hodnotný zájezd a samozřejmě i slevové kupony pro příš- tí turistickou sezonu. Zájezdy a slevové kupony na zájezdy tak bude možné vyhrát pouze osobně na veletrhu Holiday World 2018. Z veletrhu Holiday World 2017 si výher- ní kupon odneslo přes sto návštěvníků, kteří se prostřednictvím svých mobilních telefonů přihlásili do soutěže. Podrobnosti najdete na www.zajezdyzamilion.cz. World Film a TOP GASTRO & HOTEL Již tradiční a velmi atraktivní součástí ve- letrhu HOLIDAY WORLD je víkendová pře- hlídka autogramiád, vystoupení cestovatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, premiér nových filmů či cestovatelských vý- stav fotografií pod názvem WORLD FILM. Tento festival proběhne v Křižíkově pavilo- nu E ve dnech 17. a 18. února a návštěv- níci na něm mají jedinečnou možnost set- kat se se zajímavými osobnostmi. V roce 2018 se můžete též těšit na 12. ročník gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel. Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné sou- vislosti mezi světy cestování a stravování a představit je v co nejširší paletě odbor- níkům a laikům. Program výstavních dnů bude na hole- šovickém výstavišti opravdu bohatý, ne- nechte si tedy ujít jedinečnou příležitost seznámit se zblízka s celým světem. Text: Incheba Expo Praha Foto: archiv TP Další informace naleznete na: www.holidayworld.cz www.top-gastro.cz 26 11-12/2017 České i slovenské regiony, tradiční evropské země, Amerika, ale i exotické destinace – to bude HOLIDAY WORLD 2018 opět na pražském Výstavišti v Holešovicích. Vele- trh cestovního ruchu Holiday World se řadí mezi nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Ve dnech 15. – 18. února 2018 proběhne 27. ročník společně s 12. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel. Oba veletrhy každoročně pořádá INCHEBA EXPO PRAHA. HOLIDAY WORLD 2018 JE ZA DVEŘMI

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

www.holidayworld.cz 15.–18.2.2018 Výstaviště Praha–Holešovice

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/

HOTEL SLADOVNA – ČERNÁ HORA Hotel Sladovna Černá Hora 3/5 679 21 Černá Hora www.hotelsladovna.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1217/