TRAVELprofi 11-1218http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

XXIII. ročník, 11-12/2018 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Na Šumavu za skialpinismem a lázněmi str. 11 Rusava, kde není třeba rozhleden str. 22 Věděli jste to o Prešovském kraji? str. 23 Hory a kopce v Ústeckém kraji str. 4-5 Lehká lekce turistické archeologie str. 12 Skalní město České Švýcarsko – Pravčický důl Labská stezka Krupka Thermalium Lázně Teplice ÚSTECKÝ KRAJ Krásu hledej doma www.branadocech.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Partneři: Hlavní odborný mediální partner: OFICIÁLNÍ VOZY www.holidayworld.cz www.top-gastro.cz 21.–24.2.2019 Výstaviště Praha–Holešovice SOUTĚŽTE O ZÁJEZD 10 DNÍ PO MOŘI LUXUSNÍ JACHTOU od RIVIERATOUR Pořádá:

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

11-12/2018 3 Ústecký kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Holiday World 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Milí kamarádi, přátelé, vážení turisté . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hory a kopce v Ústeckém kraji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Přijeďte za námi na Regiontour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Litoměřice – osm století příběhů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chystejme se do Hradce! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 To by mohl být fakt středočeský hit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poznávejte naše regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Na Šumavu za skialpinismem a lázněmi . . . . . . . . . . . . . 11 Lehká lekce turistické archeologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Náchod turistům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Mezinárodní veletrh Holiday World 2019 . . . . . . . . . . . . . 14 Region plný atraktivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Do Lednice za odpočinkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Kde kdysi sládnul slad, dnes bude sládnout váš čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19 Když je konference opravdu přínosná . . . . . . . . . . . . . . . 20 Čerstvý vítr z Východní Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rusava, kde není třeba rozhleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Věděli jste to o Prešovském kraji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour . . . . . . . 24-25 Výstaviště Černá louka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Brněnské veletrhy GO a Regiontour . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 a je to tady zase. Konec roku, advent, Vánoce, Silvestr, Nový rok a dalších 365 a čtvrt dne, ve kterých nás čeká zase pěkný kus práce. Traduje se, že konec roku by měl vést k účtování. Dlou- ho jsem byl přesvědčen, že se má jednat o účtování osobní, naše vlastní, vnitřní – a dodnes věřím, že se tak i dělo a bylo to moc dobře. Ale jak je stále více, hlučněji a divněji kolem nás vidět a slyšet, účtuje se mezi lidmi dost podivně, stále bez- ohledněji, hrubě a více a více bez ochoty k sebemenší sebe- reflexi. Žijeme v divné době divných způsobů. Ale má nám to totálně vzít náladu, chuť něco dobrého dělat, potkávat se a být k sobě alespoň elementárně slušní? To ani náhodou! Stačí, abychom si přes veškerou různost názorů na naši práci, na uměleckou úroveň kinematografie nebo divadel, na archi- tekturu, památky, přírodu, a dokonce i na úroveň služeb v turis- tice u nás nebo jinde dokázali zachovat zdravý rozum a schop- nost se rádi potkávat a s chladnou hlavou řešit všechno, co nás zajímá a trápí. Už brzy budeme mít jednu z prvních příleži- tostí se setkat na veletrhu v Brně, o měsíc později pak v Praze a potom třeba i v Ostravě a v Hradci Králové i jinde. Zachovej- te nám přízeň a navštivte nás v našich expozicích, podělte se s námi o své úspěchy. Především pak přijměte naše srdečné přání, aby rok, do jehož poněkud rozkolísaných dnů co nevidět vplujeme, byl lepší než ten předchozí. Přejeme vám pevné zdraví a ocelové nervy. Všem z našeho krásného oboru pak pře- jeme hlavně spokojené klienty, dobré obchody a spoustu fanta- zie při tvorbě vašich turistických produktů. Vynasnažíme se přenášet všechny dobré zprávy a informace o vás našim čtenářům, jsme připraveni jezdit k vám do krajů, měst a regionů ještě častěji než doposud. Informujte nás, pro- sím, o všem, co připravujete, jaké novinky chcete nabídnout tu- ristické veřejnosti. Stránky našeho časopisu jsou připraveny stát se nositeli vašich dobrých zpráv. Prožijte v klidu a krásné pohodě vánoční svátky, naberte no- vých sil, důstojně a vesele oslavte příchod nového roku. Jen si prosím nenechejte kazit náladu a dobrou mysl neshodami a půt- kami v celé své hlouposti, které nemají dobré řešení. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku MILÍ KAMARÁDI, PŘÁTELÉ, VÁŽENÍ TURISTÉ, TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, PhDr. Laco Kučera, Bořek Homola. Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.floowie.com/cs/travelprofi, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! pf 2019 Šťastný vstup do nového roku vám přeje celá redakce TRAVEL profi

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Za bílými svahy do Krušných hor Za zimními radovánkami plnými sněhu se v Ústeckém kraji vydejte nejlépe do Krušných hor. Čeká tu na vás několik areá- lů, z nichž si určitě vybere každý. Mimo to jsou Krušné hory plné udržovaných běžeckých tratí, jež potěší jak klasiky, tak i bruslaře. Skiareál Klínovec má od letošní sezony nachystanou revoluční novinku, která žádného milovníka zimních sportů nemů- že nechat v klidu – spojil se se sousedním skiareálem Neklid a má přímé lyžařské propojení s Božím Darem. Celý lyžařský komplex tak už nabízí přes třicet kilomet- rů sjezdovek, z čehož víc jak dvacet může být uměle zasněžovaných. Vozit vás bude pět lanovek, z toho dvě s krycí bublinou a sjezdovky Dámská a Pařezovka se do- čkaly značného rozšíření. Návštěvníci mohou vybírat z různých variant skipasů, které přinášejí i mnohé výhody. Některé zahrnují třeba noční lyžování nebo využití německého Fichtelbergu, kam je zdarma dopraví skibusy. Sport areál Klíny je zas rodinné středisko u Litvínova, jež potěší především začá- tečníky a nenáročné lyžaře. Novinkou je čtyřsedačková lanovka Doppelmayr s ná- stupním kobercem a všech pět sjezdovek lehké a střední obtížnosti je možné uměle zasněžovat. Parkování zdarma, noční ly- žovačky sedm dní v týdnu a nabídka tře- ba desetihodinové multičasové jízdenky, z níž se odečítá pouze prolyžovaný čas v půlhodinových blocích, to jsou argu- menty hovořící jasně pro Klíny. Lyžařské středisko Zadní Telnice patří k větším lyžařským areálům ve východní části Krušných hor a jeho historie sahá až do doby před první světovou válkou. Už roku 1965 tu bylo vybudováno první umě- lé zasněžování u nás. Modernizace, která probíhá od roku 2010, pak přináší pět ki- lometrů sjezdovek, lanovku a šest vleků, půjčovnu, profesionální lyžařskou školu s výukou nejen v češtině a hlídané parko- viště, které je návštěvníkům k dispozici zdarma. Ski areál Český Jiřetín je dalším z vyhle- dávaných lyžařských středisek v Kruš- ných horách. Na zdejších sjezdovkách už také najdete turnikety na čipové karty, které vám usnadní odbavení u vleku. Český Jiřetín potěší i běžkaře a milovníky turistických zajímavostí, jelikož se tu na- chází krásný roubený kostel z druhé po- loviny 17. století a na běžkách se krásně dostanete třeba k vodní nádrži Fláje, kde se můžete napojit na Krušnohorskou magistrálu. Ski areál města Meziboří se nachází přímo v Meziboří. Výhodou tedy je, že se sem dá dostat i městskou hromadnou dopravou. Je tu sice jen jedna sjezdovka střední obtížnosti, měřící něco přes půl kilometru, ale s možností umělého zasně- žování a lyžuje se tu v sezoně každý pra- covní den až do osmé hodiny večerní. Krušnohorská bílá stopa – to je něco zase pro vyznavače běžek. Jedná se o unikátní síť strojově upravovaných bě- žeckých tratí v Krušných horách v oblasti Lesné, Klínů, Dlouhé Louky, Bouřňáku, Fojtovic a Telnice. Navazují na běžecké tratě v sousedním Sasku. Šest středisek a horských klubů zde pro vás upravuje 350 kilometrů tratí na hřebenech Kruš- ných hor. 4 11-12/2018 HORY A KOPCE V ÚSTECKÉM KRAJI Zimní sezona se dá aktivně prožít na mnoho různých způsobů. Někteří lidé například balí kufry a odlétají do teplých krajin za vodními radovánkami. Avšak my ostatní s nadšením kontrolujeme stav lyží, snowboardů, bruslí a dalšího vybavení, abychom byli včas připraveni vyrazit na hory i na zimní túry. Všechny naše touhy nám pak s radostí splní Ústecký kraj – tedy jeho Krušné hory a České středohoří. www.krusne-hory.org Klínovec CineStar Express

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

11-12/2018 5 Vrcholky Českého středohoří lze dobývat celou zimu Vrcholky a kopce Českého středohoří lákají k vánočním, povánočním, silvestrov- ským a novoročním výstupům, ale nejen těm. Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu si tu můžete užívat kdykoliv vás napadne. Klidně celou zimu. Helfenburk neboli Hrádek je romantická zřícenina hradu ze 14. století stojící na vr- cholu pískovcové skály nedaleko Úštěka. Poznat historii ruin, jimž dominuje přes sedmnáct metrů vysoká věž, můžete tře- ba 25. prosince, kdy po štědrovečerním hodování jistě přijde vhod trocha pohybu při tradičním pochodu na Helfenburk. Sbalte si s sebou svačinu, pití a hlavně něco na opékání. Ve 14 hodin pak buďte připraveni mezi zbytky mohutných hradeb – v milé, přátelské atmosféře se budou zpívat i koledy. Hrádek je velmi dobře přístupný po celý rok. Z Úštěka sem ve- de žlutá značka, a pokud vyrazíte autem, pak jej snadno zaparkujete v obci Ostré a nahoru dojdete po červené značce. Za zmínku stojí i jedna zajímavost. Helfen- burku se někdy říká také Opičí hrádek (Affenburk). Legenda praví, že se tu kdysi usídlil pár opic, jež utekly jednomu šlech- tici. Brzy se rozmnožily a za potravou se drze vydávaly až do Ostrého. Lidé nevě- děli, co je to zač, mysleli, že jsou to čerti a měli z nich strach. Chránili svá obydlí svěcenou vodou, ale ta nijak nepomáhala. Nakonec je muselo pobít až vojsko. Varhošť se svými 639 metry je další vý- raznou dominantou Českého středohoří, kterou lze navštěvovat celoročně, tedy i v zimě. Klub českých turistů na jeho vr- chol pořádá každoroční Vánoční výstup. Koná se vždy 26. prosince a sraz bývá v 9 hodin v Litoměřicích u Pokratických závor nedaleko zastávky Litoměřice horní nádraží. Letos to bude už 54. ročník. Opět si nezapomeňte svačinu a nějaké pití na zahřátí. Čeká vás přibližně šestnáct kilo- metrů tam a zpět. Na vrcholu budete od- měněni rozhlednou a výhledy do širokého okolí. Radobýl si oblíbil už básník Mácha nebo humorista Felix Holzmann, ale také mno- ho dalších Litoměřičanů i turistů, ať už jsou odkudkoliv. Proto i na tento čedičo- vý kopec můžete absolvovat výstup, a to třeba přímo novoroční. Organizátorem 54. ročníku je opět Klub českých turistů. Každý, kdo vyrazí na nenáročný, asi tři kilometry dlouhý výšlap mezi 9. a 13. ho- dinou z Litoměřic od Cihelny, obdrží pa- mětní listinu a bude moci přispět na nová značení tras pro handicapované. Co mys- líte? Udělat něco pro sebe i dobrý skutek pro jiné hned 1. ledna, to přece není špat- ný začátek roku. Lovoš je dalším cílem novoročního výs- tupu. Startovat lze z Lovosic, Oparna či Bílinky. Jedná se o čtyřicátý ročník výstu- pu všech přátel Českého středohoří. Sraz je v 16 hodin nahoře, v chatě na Lovoši. Vrcholů, jež se dají zdolávat po celou zimu, najdete v Českém středohoří mno- hem více. Může to být například Sedlo, na něž se pořádá i silvestrovský výstup, nebo Boreč či Buková hora se svými zají- mavými přírodními úkazy, Házmburk, Mi- lešovka, Kletečná či méně známé kopce. Stačí si jen vybrat a vyrazit. Pavla Kovářová Foto: archiv DA Krušné hory, DA České středohoří a TP Varhošť Lovoš Helfenburk – Hrádek Varošťská rozhledna www.ceskestredohori.info Více tipů na výlety po celém Ústeckém kraji hledejte na www.branadocech.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Od 17. do 20. ledna 2019 se na vaši návštěvu budeme těšit ne- jen my, ale také představitelé Destinační agentury České stře- dohoří a statutárního města Děčína. Přijměte naše společné pozvání nejen k výstavnímu pultu, ale třeba i k více či méně ob- chodnímu jednání dovnitř, do expozice, ke stolku, kde vás město Děčín pohostí vynikající kávou z děčínské pražírny. Všichni se pak můžete ptát, žádat informace, rady a doporučení, kdy se do Děčína vypravit, co prožít ve městě i v okolí, kdy se vydat na skvěle konstruovanou via ferratu – a vůbec poznat, proč a čím se to stalo, že „Děčín je boží“ – jak si můžete přečíst v propagač- ních materiálech, ale také na tričku, které spolu s dalšími cenami budete moci získat při soutěžním klání, jež pro vás město Děčín připravilo na hlavním pódiu už na pátek od 14:15 a pak v sobotu od 13:30. Dostanete možnost předvést svoji šikovnost při oblékání lezeckého postroje na čas – ti nejlepší pak obdrží docela zajímavé a hodnotné ceny. Pozadu nezůstane ani České středohoří. Jste zváni k účasti ve vědomostní anketě o Českém středohoří. Správné odpo- vědi budou pochopitelně také odměněny na veletržním pó- diu, a to ve stejných časech. Losování ze správných odpovědí proběhne přímo před vašima očima – nepromeškejte skvělou příležitost získat lákavé ceny i od Českého středohoří. Obě zajímavě koncipované prezentace vám poodhalí nové ob- zory a nebývalou krásu krajiny tvořené homolemi dávno vyhas- lých sopek, tedy Českého středohoří. Ukážou i půvaby krajiny pod Děčínskou skálou, po obou březích Labe, které přes město spěchá dál ke Hřensku. Krajiny, která je rok za rokem stále oblí- benější pro cyklisty i pěší, pro milovníky památek i zajímavých přírodních lokalit. Přijeďte na Regiontour, navštivte naši společnou expozici a nechejte se pozvat jak do Děčína, tak do Českého středohoří. V aktivitách na pódiu nezůstane pozadu ani naše redakce. Na sobotu od 15 hodin odpoledne pro vás připravujeme besedu na téma, které vás určitě zaujme. Přivezeme vám výběr in- formací o tom, co můžete prožít, zažít, vidět a ochutnat v „krajině tisíců jezer“, v oblasti, kterou známe jako Warmia -Mazury v Polsku. Představíme vám z opravdu rozsáhlé nabídky alespoň několik skvělých možností, jak prožít dovolenou, která bude stát za to. Jen pro inspiraci uvádíme: rekonstrukce bitvy u Grunwaldu z roku 1410 – umíte si představit střet na autentic- kém bojišti, jehož se účastní několik tisícovek rytířů v plné zbroji, lučištníků, pěších bojovníků a kam na konec přijíždí i sám Jan Žižka z Trocnova? Nebo už jste někdy pluli na palubě výletní lodi po zelené louce a do kopce? Přijďte si poslechnout, jak funguje Elblagský kanál – unikátní, 150 let stará technická památka, je- diná na světě. Raději byste dali přednost výpravám za vynikající regionální gastronomií? Pokusíme se vás přesvědčit o tom, že není všechno pravda, co se o polských potravinách povídá a pí- še v našich sdělovacích prostředcích. Přivezeme vám informace a zkušenosti nasbírané za více jak deset let, kdy celou oblast Warmia-Mazury, ale i další místa v Pol- sku pravidelně projíždíme. Ostatně podobně jako celé Slovensko a samozřejmě především naše krásné Čechy, Moravu a Slezsko. Budeme se tedy těšit na vaši návštěvu v naší společné expo- zici na veletrhu Regiontour – od 17. do 20. ledna 2019 v pavilo- nu P na výstavišti Veletrhů Brno známém pod stále populární zkratkou BVV. Laco Kučera, foto: archiv TP PŘIJEĎTE ZA NÁMI NA REGIONTOUR Brněnské veletrhy GO a Regiontour patří k těm nejtradičnějším možnostem, jak představit všechno, co by turisty, ať už do- mácí nebo alespoň ty z nejbližšího zahraničí, mohlo zajímat. Kromě toho je Regiontour mimořádnou příležitostí k setkání a diskuzím s přáteli a kolegy ze všech krajů a z většiny regionů celého Česka, ale též z Polska, Slovenska, Maďarska i z jiných evropských zemí. Je tedy naprosto logické, že i TRAVEL profi na veletrhu Regiontour, hned v lednu 2019, nemůže chybět. A jak už je dobrým zvykem, ve společné expozici s velmi atraktivními partnery.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

11-12/2018 7 První příběh královského města Litomě- řic, jak je známe dnes, začíná na počát- ku 13. století. Na soutoku Labe a Ohře vzniklo důležité administrativní, obchodní a církevní centrum. Proto v roce 1219 Pře- mysl Otakar I. uděluje Litoměřicím měst- ská práva. Od té doby se pyšní mimo jiné i jedním z největších náměstí v Čechách. Už jste je navštívili? Za druhým příběhem se skrývají Lucemburkové. Napadlo vás někdy, proč jsou v Litoměřicích tak rozsáhlá sklepe- ní? Může za to právě vzkvétající obchod, poloha města na několika obchodních stezkách a získané právo nuceného skla- du – tedy všichni obchodníci, kteří tudy procházeli, se museli zdržet a své zboží nabídnout k prodeji. Proto potřebovali prostory na uskladnění. Karel IV. daroval městu další území, včetně svahů Rado- býlu, na pěstování vinné révy. Tradice vi- nařství, jak jistě víte, se udržela dodnes. Příběh třetí je poznamenán krutou dobou husitských válek. Jakožto křesťan- ské centrum si Litoměřice s husity příliš nerozuměly, právem se pak mohly obávat Jana Žižky. Litoměřičané chtěli žít v kli- du, a tak se nakonec přiklonili alespoň k pražským umírněným husitům, aby od- vrátili hrozbu od radikálních husitů. Za vlády Jiřího z Poděbrad se Litoměřice mohly opět díky zahraničnímu obchodu ekonomicky rozvíjet a oklepat se z toho- to období. Čtvrtý příběh se už nese ve znamení napětí mezi stavy a Habsburky. Městu sí- lily ambice, že by se mohlo podílet na správě země. To se sice nakonec nepo- vedlo, ale díky takovým snahám dnes můžeme v Litoměřicích obdivovat rene- zanční stavby jako třeba nádhernou rad- nici, dům U Černého orla či dům U Ka- lichu, jeden z dnešních symbolů města. Pátý příběh vypráví o hrůzách třiceti- leté války, po jejímž skončení snad nezů- stal kámen na kameni. Ovšem pokračuje už veseleji – vznikem biskupství a přícho- dem celé řady významných osobností z řad umělců, kteří se podíleli na obnově města. Šestý příběh je pak hlavně o nich – architektech a stavitelích, kteří Litoměři- cím dali jejich barokní podobu. Přijeďte obdivovat kostel Zvěstování Panně Marii, kostel sv. Václava či kostel sv. Vojtěcha a další stavby, za nimiž najdete mnoho dalších příběhů. Sedmý příběh, to už je mozaika slo- žená z terezínské pevnosti, jež chránila město a díky níž mohly Litoměřice vy- stoupit ze svého sevření šancemi a hrad- bami. Po jejich zbourání mohlo tedy dojít k dalšímu rozšíření. Rozmachu se dočka- ly také po kulturní stránce. Litoměřický příběh 19. století utvářejí například jména jako Mácha či Jungmann. Vznikají nové školy, diecézní seminář nebo třeba jedno z prvních městských divadel v Čechách. Osmý a zatím poslední příběh se nese v duchu udržení pozice krajského měs- ta. Přibyla budova krajského (dnes okres- ního) soudu a dvě vojenská velitelství. Li- toměřice se během první a druhé svě- tové války ocitají v centru národnostních třenic mezi Čechoslováky a Němci. Vyvr- cholením je pak demolice spojená s asa- nací městského centra a výstavba sídlišť. Příběh devátý? Ten můžeme shrnout zase až za sto let. Přijeďte do Litoměřic, zapojte se do společných oslav, objevuj- te všechny příběhy města a pojďme pak společně vytvářet ty další. Pavla Kovářová Foto: archiv města Litoměřice V roce 2019 započnou oslavy 800. výročí města Litoměřic. Ponesou se v duchu osmi století příběhů. Oslavy budou probíhat po celý rok a nachystáno je na pade- sát různých akcí. Těšit se můžete například na oblíbený videomapping, velkolepý průvod Litoměřičanů, kteří se společným přípitkem pokusí zapsat do České knihy rekordů, či týden městských oslav zakončený tradičním vinobraním. LITOMĚŘICE OSM STOLETÍ PŘÍBĚHŮ www.litomerice-info.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

CHYSTEJME SE DO HRADCE! INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA v posledních letech opravdu nabral dech. Sladil rytmus doprovodných programů pro veřej- nost i odborníky a vytvořil veletržní servis, jehož kvalitu a krea- tivitu by bylo možno závidět. Produkční tým dokázal připravit systém služeb pro vystavovatele i turistickou veřejnost, který fun- guje jako příslovečný hodinový strojek švýcarské provenience. V Aldisu není třeba stavět velké a nákladné expozice. Je tře- ba být přítomen, být vidět, popřípadě slyšet. A hlavně, mít do- statek materiálů pro návštěvníky a dokázat s nimi hovořit. Sku- tečně není mnoho veletrhů, kde by obecenstvo bylo tak zví- davé jako na INFOTOURU. Budete-li zde mít svoji expozici, nikdo vás nepřehlédne. Aldis sice není klasické výstaviště, ale ze zdánlivé nevýhody dokázali organizátoři veletrhu vytěžit víc, než by se mohlo zdát. Prakticky se nemůže stát, že by vás kdo- koliv z návštěvníků mohl minout. Zaujmout příchozí ale už mu- síte sami. Vezměte tedy to nejlepší, co máte, nechejte vyrobit ty nejlepší propagační materiály, přibalte třeba i něco z vašich regionálních dobrot a přijeďte. Budete vítáni, bude o vás dobře postaráno a po dvou dnech nabitých prací se budete vracet spokojeni a s nejlepšími dojmy. Na setkání na veletrhu INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA se těší také TRAVEL profi, tradiční mediální partner veletrhu. Laco Kučera 8 11-12/2018 Konec roku je už na dohled a se začátkem roku nového se rychlostí poměrně vysokou blíží doba veletrhů. Mezi jinými i stále oblíbenějšího a ze strany vystavovatelů i návštěvníků vyhledávaného veletrhu INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA. Ter- mín je dán. V Kongresovém centru Aldis na Eliščině nábřeží v Hradci Králové se sejdeme v pátek 8. března. Do sobotního odpoledne si ve všech jeho prostorách budou moci tisíce návštěvníků zdarma vybírat, kam na dovolenou, kdy na kolo, které památky navštívit už zjara, kam k vodě v létě, co na podzim i v zimě. Neváhejte a přidejte se! Je čas se připravovat! Aby se pak březen neptal, co jste dělali v zimě… Pokud je třeba získat další, podrobnější informace o přihláškách, expozicích, možnostech zařadit svůj příspěvek do doprovodného programu, ale i o možnostech ubytování a dalším veletržním servisu, obracejte se na manažerku veletrhu Hanu Mancovou, tel.: +420 495 052 207, mobil: +420 602 460 681, e-mail: mancova@aldis.cz, www.infotourhk.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Pravděpodobně ještě stále nevíte, co máme tímto poněkud tajnosnubným úvo- dem na mysli. A přitom je to docela snad- né. Je tomu jen pár týdnů, co se objevilo několik zpráv o iniciativě syna a vnuka jednoho z našich nejlepších malířů, so- chařů, ilustrátorů, tvůrce loutek a animá- tora Jiřího Trnky. Jejich záměrem je za- chránit a zrenovovat jeho krásné malé „herce“ z filmu Sen noci svatojánské. A následně snad i další loutky, které si zahrály celkem v šestnácti filmech. První ansámbl ze Snu noci svatojánské pak bude v příštím roce vystaven v kutnohor- ské Jezuitské koleji, dnes známé pod zkratkou GASK (Galerie Středočeského kraje). To k připomenutí Trnkova nádher- ného díla, se kterým vyrostlo a dokonce dospělo a trochu i zestárlo už několik ge- nerací. Vždyť v roce 2019 uplyne už ce- lých padesát let od chvíle, kdy se Jiří Trnka odebral do svého uměleckého nebe. Dnes je ještě možná trochu předčasné vás zvát na výstavu, jejíž „exponáty“ se teprve budou znovu rodit. Ale stane-li se, bude to opravdu hodně hodnotný stře- dočeský hit. A nemůže nezískat úspěch i mezi turistickou veřejností. Mít možnost se znovu setkat s postavičkami, které mistr tvůrce dokázal rozehrát s takovou dávkou poetiky, by si mohl nechat ujít jen málokdo. V těchto týdnech se stále ještě prostřednictvím crowdfundingového ser- veru sbírají finanční prostředky potřebné ke zdárnému dokončení projektu reno- vace loutek. Máme tedy všichni možnost svým dílem přispět k tomu, aby se Galerie Středočeského kraje v kutnohorské Je- zuitské koleji stala místem, kde se všichni setkáme a kam Trnkovi malí hrdinové při- lákají všechny, kdo mají rádi kvalitní český kumšt a hledají nové příležitosti k mimo- řádným zážitkům. Možná, že vám bude návštěva Kutné Hory, galerie GASK a dalších míst ve městě málo. Pak bude dobré, když si cestu do nebo z Kutné Hory ozvláštníte volbou trasy po okresní silnici číslo 2 z Prahy přes Uhříněves a Říčany se za- stávkou v Kostelci nad Černými lesy. Vy- platí se tu navštívit Muzeum hrnčířství. Stálá expozice představuje nejen jedno z tradičních lidových řemesel, ale také významné události z dějin města. Kromě toho se v muzeu konají výstavy výtvarné- ho umění, fotografií či keramické tvorby, jež se často obměňují a své místo v pro- gramu muzea mají i koncerty vážné hud- by. Ale nejen duchovními hodnotami živ je člověk. Hlad, žízeň nebo jen prostou chuť na něco dobrého se v Kostelci nad Černými lesy doporučuje ukojit návštěvou Černokosteleckého zájezdního pivová- ru. Dobrá tradiční česká kuchyně a vý- tečné tradiční české pivo, to jsou ale jen dva důvody k návštěvě. Ty další jsou však neméně lákavé. Součástí pivováru je i ne- malé a zcela ojedinělé muzeum historie pivovarnictví s celým malým pivovárem z 30. let minulého století. Dokonce je dodnes funkční, a pokud si uděláte čas, můžete si pod dohledem a s radami zku- šeného sládka uvařit svoji vlastní várku – bratru sto až sto dvacet litrů – to fakt není málo. Kostelecký zámek si můžete prohléd- nout jen zvenku, ale i tak to stojí za to. Další doporučenou zastávkou je vy- hlídkové místo od opravdu působivého pomníku obětem nacizmu ve Ždánici. Určitě byste měli vědět, že původně zde stávala bronzová socha, jako pocta An- tonínu Švehlovi, ale ta se po roce 1939 podivuhodně ztratila. Ještě než dorazíte do Hory Kutné, mu- síte projet i Zásmuky, Bečváry a Suchdol, odolat lákavému odbočení ke zbytkům le- tohrádku Belveder s rozhlednou Vysoká u Miskovic a spoustě dalších zajímavých míst. Ty se pokusíme vám představit zase někdy příště. Do té doby už, věříme, bude výstava Trnkových loutek otevřená. Laco Kučera Foto: archiv Galerie Středočeského kraje www.gask.cz www.centralbohemia.cz 11-12/2018 9 Připravit kvalitní, atraktivní a současně kulturně hodnotný produkt, který by navíc měl i značný edukativní efekt a přitom čerpal z čistě domácích obsa- hových zdrojů, to dá někdy pořádnou fušku. Ale možné to je. Někdy se sta- ne, že takový produkt, jehož šance uspět na domácím a snad i zahranič- ním turistickém trhu vznikne jako vedlejší efekt aktivity s výsostně kultur- ním obsahem. TO BY MOHL BÝT FAKT STŘEDOČESKÝ HIT

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

10 11-12/2018 POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY Hlavní město Praha Hloubětín Hloubětín spadá do městského obvodu Praha 9. Nachází se v severovýchodní části hlavního města, k němuž byl s dal- šími 36 obcemi připojen v roce 1922. Existoval ale dávno předtím, a tak tu dnes najdeme jak historické stavby, tak mo- derní sídliště. Název se utvářel několik století – od tvaru Lupatin v papežské listi- ně z roku 1207 přes Hlupětín až po dneš- ní Hloubětín, který se používá od roku 1907. Kdysi se tu hojně těžilo – kámen, hlína nebo písek. Pozůstatkem je třeba systém chodeb a jeskyní Bílý kůň ve Fej- kově pískovně, který se snad brzy dočká i zpřístupnění pro veřejnost. Jádro staré- ho Hloubětína tvoří kostel sv. Jiří původ- ně ze 13. století a vedle stojící vila JUDr. Václava Linharta ve stylu tudorovské go- tiky z roku 1873, známá též jako hlou- bětínský zámeček. Dnes tato památka slouží jako soukromé sanatorium. Nara- zíte tu také na přírodní památku Pražský zlom. Jde o poruchu zemské kůry, jejíž projevy se táhnou od Berouna až po pražské Kyje. Dál se vydejte nedalekým podchodem na druhou stranu rušné Průmyslové ulice, kde se napojíte na na- učnou stezku Prahy 9. Ta vás provede okolo Kejřova mlýna, podél břehu Rokyt- ky až k Hořejšímu rybníku s památkově chráněným viaduktem a dál přírodním parkem Smetanka. Nakonec se můžete osvěžit v hloubětínském bazénu s přiso- lovanou vodou. Pardubický kraj Dobříkov Na Orlickoústecku, nedaleko Vysokého Mýta najdeme obec Dobříkov, jejíž zalo- žení spadá někdy do první poloviny 14. století. V 15. století tu stávala tvrz, později prodělala renezanční přestavbu, ale zhru- ba od konce 17. století pustla. Dnes je tvrziště „Na Valech“ kulturní památkou a nalezneme tu několik objektů – myslivnu, jež snad vyrostla na zbytcích tvrze, altán se zazděnými renezančními kachlemi, příkop, sklepení a takzvanou Klofáčovu vilu s památníkem J. V. Klofáče. Byl to vý- znamný československý novinář a politik. Spolupodílel se na vzniku republiky a stal se prvním československým ministrem obrany. Sice se tu nenarodil, ale pobýval zde rád, považoval Dobříkov za svůj a v roce 1942 tu také zemřel. Prohlídku tvr- ziště i s památníkem si ale musíte předem domluvit. Velice zajímavý je také místní podkarpatský kostelík. Dřevěná lidová stavba vznikla roku 1679 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi, poté ji odkoupila ves na hranici s Rumunskem, kde ná- dozvěděl právě Václav Klofáč, koupil jej za 16 000 korun a nechal převézt do Dob- říkova. Je postavený z ručně opracova- ných dubových fošen v byzantsko gotic- kém slohu. Od roku 1963 je na seznamu nemovitých kulturních památek. Olomoucký kraj Stínava Malou vísku Stínavu hledejte na pomezí Drahanské vrchoviny a Hané. Jen ji ne- přejeďte. Leží u silnice vedoucí z Bosko- vic do Prostějova, ale za jejími poklady si budete muset na chvíli sjet z cesty. Napoví vám vykukující věžička kostela Povýšení svatého kříže. Ten pochází nej- spíš z 12. století a byl postaven v román- ském slohu. Dnešní podobu sice ovliv- nilo několik oprav, ale to mu neubírá na atraktivnosti. Jednou z nejcennějších čás- tí je zvon z roku 1490, který se povedlo uchránit před válečnými rekvizicemi. Zají- mavostí je i jediný pozůstatek po starém hřbitově a v okolí nebývale rozsáhlé kost- nici – nápis na kostelní zdi, jenž praví: „Leta Panie 1694 dne 16. Ianuari powolal Pan Buh Iana Ssmehlika z tohoto bidne- ho swieta. Pan Buh racz mu lechke od- pocziwani dati a geho dussi do nebeske slawy przigiti.“ Kostel kdysi býval snad dokonce poutním. Mířila sem procesí z Ptení a dalšího okolí. Lidé hojně nav- štěvovali i zdejší kapličku, o které se tra- duje, že kdysi, když tu byla ještě stará dřevěná kaplička, bývala tu každoročně v neděli po povýšení sv. kříže vysvěcena voda, jíž se přikládala léčivá moc. Podle různých domněnek to totiž byla jedna z mnoha studánek, kde křtili i Cyril s Me- todějem na svých misijních výpravách. Dnešní, zděná kaplička pochází z roku 1881. Pavla Kovářová Hloubětínský zámeček (foto: archiv TP)) Přírodní památka Pražský zlom (foto: archiv TP) Dobříkovský kostelík (foto: archiv obce Dobříkov) Kostel povýšení sv. kříže (foto: archiv TP)) Foto: archiv TP

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

11-12/2018 11 Významným centrem pro zimní sporty v Plzeňském kraji je Železná Ruda, zná- má svými lyžařskými areály ideálními pro všechny úrovně – od úplných začáteční- ků až po zkušené a náročné jezdce. Jsou tu například areály Pancíř, Belveder, Nad nádražím nebo jeden z největších areálů svého druhu v České republice – Špičák. Nezáleží na tom, zda se teprve chcete učit lyžovat, cítíte se na začátku sezony nejistě či jste excelentní sportovec nebo máte rádi adrenalin. Nezáleží ani na tom, jestli jste jednotlivec, parta kamarádů nebo rodina s dětmi. Stejně tak je jedno, pokud se chystáte na pravidelné či jen příležitostné návštěvy areálu. Všichni si tu najdou svůj ideální svah, lyžařskou školu i snowpark a také nejvýhodnější skipas z nepřeberného množství cenových va- riant. Nakonec, budete-li mít chuť vyzkou- šet něco nového, půjčovna nejrůznějšího vybavení od lyží až po Snow Scoot nebo BiSki je vám zde k dispozici. Na Špičáku a v jeho okolí jsou samo- zřejmostí strojově upravované běžecké trasy a nedávno tu vzniklo také sedm no- vých skialpinistických tras. Vyznačila je přímo horská služba a lze si vybrat dle různých kritérií. Podle délky, převýšení, časové či fyzické náročnosti nebo třeba podle míst, kterými vedou. Návštěvníci si je mohou projet i s průvodcem. Skialpi- nismus je stále oblíbenější způsob lyžo- vání ve volném terénu i u nás a směrem na západ od Česka je nazýván „skitou- ring“. Komu vadí fronty u vleků a myslí si, že sjezdové lyžování je příliš snadné a obyčejné, pak určitě při skitouringu oce- ní námahu odměněnou krásnou, klidnou přírodou, křupajícím sněhem pod noha- ma a zaslouženým sjezdem na konec. Vy- bavení na skitouring si samozřejmě půj- číte také na místě. Do šumavských hor je možné se vy- dat nejen za sportem, ale také relaxovat. Jediné lázně v České republice, které nabízí zcela unikátní skloubení lázeň- ství s přírodou, lyžováním, zemskou energií a historií, jsou Šumavské lázně v Kašperských Horách, jež zahájily svoji první sezonu před dvěma lety. Unaveni po aktivně stráveném dni, plni zážitků a nezapomenutelných dojmů si dopřejte uvolnění a nechte umocnit pobyt v horách pomocí speleoterapie a relaxace ve zce- la unikátní přírodní hotelové jeskyni, kte- rá přispěje k odstranění stresu. Dochází zde k harmonizaci organismu pomocí zemské energie. Při návštěvě jeskyně se vám ihned vybaví období panování krále a císaře Karla IV., hluboké šumavské le- sy, čistá pramenitá voda, horský vzduch a bylinky coby domácí lékař Šumavy. Vyvěrající pramen svaté Barbory je sou- částí vodoléčby a využívá se pro Kneip- povu masáž a Priessnitzův chodník. Hydroterapie je v kombinaci s podávaný- mi bylinkami základem klasického léče- ní. Technologicky moderní balneo provoz je zcela orientován na bylinné procedury, včetně koupelí, bylinné páry, sauny a zá- balů. Samozřejmě vzhledem k nadmořské výšce a těsnému sousedství Kašperských Hor s Národním parkem Šumava je kli- moterapie v této oblasti téměř neodmys- litelná. Nechcete-li relaxovat či sportovat, navštivte s dětmi unikátní návštěvnická centra Národního parku Šumava, kde lze pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. Návštěvnické centrum Srní je zaměřené na šelmy, nedaleko Kvildy můžete sledovat v šumavské přírodě je- lení zvěř nebo vzácné sovy ve voliérách. Text: Plzeňský kraj, Pavla Kovářová Foto: archiv Plzenského kraje www.turisturaj.cz Na dveře klepe předvánoční čas a příroda zahalená do pestrobarevného podzimního hávu s nadějí očekává, zda jí paní Zima dopřeje bílých sněhových peřin, aby si aktivní dovolené užili i příznivci zimních sportů. A po pořádné výpravě zasněženými pláněmi i po náročných výstupech či sjezdech se hodí příjemný odpočinek a relaxace. Prohřát se v sauně a nechat se opatrovat masážemi a zábaly, to vám dodá tu pravou chuť a sílu na další výpravy po horách. NA ŠUMAVU ZA SKIALPINISMEM A LÁZNĚMI Špičák (foto: Jiří Jirousek, Richard Beneš) Šumavské bylinné lázně Speleoterapie Špičák (foto: Jiří Jirousek, Richard Beneš)

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Možná, že se nám podařilo položit ale- spoň malý základní kamínek nového, ar- cheologického oboru turistického. V po- zůstalosti po moravských předcích jsme nalezli nenápadnou, ale překrásně za- chovanou publikaci s názvem Průvodce Novým Městem nad Metují a okolím. Vydání je datováno rokem 1909 a auto- rem je někdejší novoměstský řídící učitel Karel Janků. Věřte, že stačilo jen letmo nahlédnout na první stránky, aby- chom rozpoznali, že se nám do rukou dostal malý poklad. Není důležité speku- lovat, jakou má cenu vyjádřenou jakou- koliv měnou. Hodnota spočívá především v jeho samotné existenci a v tom, že prababička Havelková, učitelka z morav- ské vísky Valchov, dobře věděla, co má pečlivě uschovat pro budoucí generace. Není v možnostech jedné stránky před- stavit celé dílko, ale věřte, že i dnes byste podle něj nemohli v Novém Městě nad Metují a okolí zabloudit. Naopak, spoleh- livě s pomocí kapitol v Části všeobecné a místopisné či Z okolí Nového Města nad Metují dojdete k významným pa- mátkám a zajímavým budovám, sochám a pak i na hrad Výrov, do Rezku, Bradla, Bořetína, ke studánkám i do Klopotov- ského údolí. Večer byste pak jistě nemoh- li odtrhnout oči od Části dějepisné, která přináší opravdu pěkné povídání o ději- nách Nového Města nad Metují viděných očima zdejšího šiřitele vzdělání, osvěty a kultivovaného pohledu na historii svého rodiště a působiště. Poslední textová kapitola vás pak po- zve na výlety do okolí – do Václavic, do Pekla, na pouť na Vrchmezí, ale také do Náchoda, Opočna či Ratibořic, na „výlety polodenní a kratší“. Následuje část Vyobrazení – tedy ma- pa, tabulka turistických značek a dobové fotografie vztahující se k předchozím ka- pitolám. Neméně zajímavý je také samotný zá- věr, kde na celkem sedmnácti listech stojí inzeráty. Mezi nimi i nabídka Hotelu U Broučka pyšnící se tehdy nově zaříze- nými pokoji, dobrou kuchyní s výtečnými víny či královéhradeckým pivem „Eliščin granát“, ale také možností povozů a do- stavníku ke každému vlaku – inu služby na úrovni. Na další straně je P. T. obe- censtvo zváno na česká vína Správou vi- nařství prince Ferdinanda z Lobkovic, pak třeba do Hotelu Rydlo hoteliéra Au- gustina Rambouska, který se pyšní první zahradní velkorestaurací s velice krásnou vyhlídkou na město a lesy. Další, hotel křesťanského Žida „Na Rychtě“ patřící Aloisi Židovi, láká na levné pokoje a nej- solidnější obsluhu. Najdeme tu inzeráty Lázní Rezek či Minerálních lázní v Bělo- vsi u Náchoda s přírodní zdravotní ky- selkou Idou a mnoho dalších, ať už to jsou obchody, hostince, služby či řeme- slné práce. Zajímavé je, že některé z in- zerovaných podniků tu najdeme dodnes. A jako malou ochutnávku přidáváme úryvek textu z kapitoly Výlety a vycházky: „Z Nového Města n. M. i z Náchoda dojde pěšky za malou hodinu v místa památného Dobenína, po jehož svahu osada Václavice se rozkládá; máť 16 domků a asi 84 obyvatelů. Na seve- rovýchodním cípu osady stojí velepa- mátný, z dalekého kraje patrný kostel sv. Václava, na jihozápadním konci kostel evangelický. Zde v nejbližším okolí rozkládala se osada Dobenín, kterou Kosmas při roku 1068 připomí- ná, zanikla však ve válkách husitských po roku 1417…“ I v dalších vydáních se vynasnažíme vám přinést nejen podrobnější informa- ce z jednotlivých kapitol, ale i srovnání se současným stavem a bude-li to možné i dobové a současné fotografie pro srov- nání. To vše jen a jen proto, abyste našli nové důvody, proč si Nové Město nad Metují vybrat pro víkendový pobyt nebo celou dovolenou. Laco Kučera Foto: archiv Nového Města nad Metují 12 11-12/2018 Městské informační centrum, Husovo náměstí 1225, Nové Město nad Metují tel.: +420 491 472 119, 731 627 741, e-mail: info@muzeum-nmnm.cz www.infocentrum-nmnm.cz, www.novemestonm.cz Hledat a nacházet věci, artefakty, poklady nebo dokumenty prokazující, na jaké úrovni byla ta nebo ona součást společenského života epoch minulých, patří k velkým dobrodružstvím. Dokonce se touto činností zabývá celá věda, archeolo- gie, jejíž jednotlivé součásti se už specializovaly na jednotlivé historické epochy, území nebo činnosti. Doposud mezi nimi však chyběla turistika. LEHKÁ LEKCE TURISTICKÉ ARCHEOLOGIE V Pekle – kolem roku 1900 V Pekle – roku 2018

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

11-12/2018 13 Pane starosto, Náchod se může chlu- bit hodně dlouhou turistickou tradicí. Je toho hodně – od zámku třeba až po betonové pevnosti. Doneslo se nám, že jste podpoře cestovního ruchu a tu- ristiky nakloněn. Máte pro turistickou veřejnost nějaké zajímavé novinky pro příští rok? Nejen, že jsem cestovnímu ruchu a tu- ristice nakloněn, ale troufnu si říci, že Náchod je jedním z „tahounů“ tohoto od- větví v našem kraji. Za poslední roky se nám podařilo uskutečnit mnoho aktivit a musím dodat, že bez schopných lidí na správných místech by to samozřejmě nešlo. Ale teď k těm novinkám na příští rok. Tou největší bude zcela jistě návrat lázeňství po 25 letech do Náchoda. Do- končením rekonstrukce „Malých lázní“ v Bělovsi a vybudováním nové kolonády včetně pítek otevřeme novou kapitolu lázeňství v našem městě. Od toho si sli- bujeme jednoznačně zatraktivnění města i celého regionu. V této souvislosti nemo- hu opomenout ani zahájení revitalizace zámeckého kopce, kde se nám díky Mi- nisterstvu kultury ČR podařilo zajistit fi- nancování ve výši 130 milionů korun v ná- sledujících třech letech. Tato investice je mimořádnou příležitostí, jak zatraktivnit dominantu Náchoda, kterou náchodský zámek bezesporu je. Realizací tohoto pro- jektu dojde k opětovnému propojení ná- rodní kulturní památky Státního zámku Náchod a historického centra města Ná- chod. Takové jsou naše ambiciózní plány, ale samozřejmě připravujeme mnoho dalšího, jako například spolupráci města s iniciátory projektu Mobilní turista, účast na veletrzích cestovního ruchu, nové propagační materiály a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Konkurence v cestovním ruchu není nijak malá. Ale turistický potenciál Ná- choda není zanedbatelný. Na čem sta- víte svoje plány? Co vidíte jako priority, čím byste chtěli konkurenci „porazit“? Vzhledem k tomu, že poloha města je situována v těsné blízkosti hranice s Pol- skou republikou, je samozřejmostí přeshra- niční spolupráce. Díky spolupráci s pol- skými partnerskými městy Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kłodzko a dalšími, se nám otevírá mnoho možností. Prostřednictvím realizace projektů v rámci česko-polské spolupráce stavíme cyklostezky, účastní- me se vzájemně akcí na obou stranách hranice, vydáváme česko-polské infomač- ní materiály pro návštěvníky a vytváříme spousty dalších společných aktivit, ze kte- rých se v některých případech povedlo vytvořit nové tradice. Jako příklad bych uvedl Sousedský masopust, který se těší velkému zájmu nejen z české, ale i polské strany. Mám velkou radost, že můžeme v našem městě pozorovat, jak velký zájem je o akce u nás i na polské straně. Jednou z dalších dlouhodobých priorit je trvalé připomínání odkazu našich vý- znamných rodáků. Nemohu nezmínit Jose- fa Škvoreckého a jeho lavičku na Masary- kově náměstí, která se stala v posledních letech velmi navštěvovanou turistickou atrakcí. Méně známou, ale neméně vý- znamnou je výstavní síň v recepci Hotelu u Beránka, která přibližuje život a dílo dal- šího náchodského rodáka architekta Jana Letzla, autora „Atomového dómu“ v Hi- rošimě. Náchod se díky tomu stal jednou ze zastávek japonských turistů. Z čeho máte v oboru cestovního ruchu nebo na poli rozvoje turistiky v Nácho- dě za končící rok největší radost? U této otázky se nemůžu ohlížet pou- ze jeden rok dozadu. V posledních letech se rozvoj turistiky v Náchodě posunul opravdu mílovými kroky dopředu. A ome- zit úspěch na jeden rok by bylo vůči mým kolegům, kteří se věnují propagaci naše- ho města a celkově oblasti Kladské po- mezí pravidelně a systematicky, neuctivé. Dílčí radost jsem měl nepochybně v roce 2017 z otevření sezónní pobočky Městského informačního centra na Stát- ním zámku Náchod. No a de facto kaž- dý rok mám radost z dokončení jakékoliv investiční akce ve městě, která přinese zlepšení života našich obyvatel, ať už se jedná o celkovou rekonstrukci Masarykova náměstí, opravený kostel nebo kompletní opravu průtahu městem. I tato zdánlivě nesouvisející dopravní stavba mě moc potěšila, protože přinese zlepšení dopravy ve městě, které ocení nejen místní oby- vatelé, ale i turisté. Díky nim pak rostou tržby místním podnikatelům a obsazenost hotelů se stále zvyšuje. Na závěr, prosím, vaše osobní pozván- ka do Náchoda, na Náchodsko? Dovolil bych si pozvat nejen vás, ale i další návštěvníky k nám do malebného města, jehož centrum i nejbližší okolí na- bízí nespočet atraktivit. Ať už vaše kroky budou mířit k historickým památkám, ne- bo necháte svou mysl odpočinout v pří- rodních zákoutích Náchodska, vždy bu- dete příjemně překvapeni, jaká krásná místa či výhledy na vás čekají. Za návště- vu určitě stojí nedaleké Babiččino údolí, Adršpach a celá řada pamětihodností. Troufnu si říci, že stojí za to Náchod nav- štívit a strávit zde minimálně týden. S našimi zástupci se v příštím roce pak můžete setkat na veletrzích v Brně, Praze, Ostravě, Hradci Králové a poprvé i v Českých Budějovicích. Přijďte se pře- svědčit, že vaše dovolená v Kladském po- mezí bude opravdu nezapomenutelná. Děkujeme za rozhovor. www.mestonachod.cz NÁCHOD TURISTŮM Je vždycky příjemné slyšet v rozhovoru s představitelem města nebo regionu slova hrdosti na to, jakou pozici a postavení si dokázali vybudovat a udržet i v cestovním ruchu. Bylo tomu tak i při rozhovoru se starostou města Náchoda Janem Birke.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Návštěvníci veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 budou moci prostřednictvím expo- zic všech krajů České republiky proces- tovat celou naši zemi a získat zajímavé tipy na svoji příští dovolenou nebo výlety a možnosti trávení volného času. HOLI- DAY WORLD 2019 bude také přehlídkou a inspirací pro zahraniční cesty nejen do blízkých zemí, ale i velmi vzdálených. Kro- mě našich sousedů a blízkých evropských destinacích včetně Středomoří mohou návštěvníci načerpat informace o exotic- kých zemích. Na veletrh se po delší době vrací Izrael, oficiální zastoupení bude mít India Tourism a v jednání je i oficiální za- stoupení Jihoafrické republiky. Očekáváme účast více než 40 zemí světa. Aktuální nabídku zájezdů do celého světa nabíd- nou desítky cestovních kanceláří a agentur. Nad veletrhem HOLIDAY WORLD 2019 převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj, agentura CzechTourism a Asocia- ce krajů České republiky. Bez doprovodného programu to nejde Během všech čtyř dní veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 bude probíhat bohatý do- provodný program. Návštěvníci veletrhu budou moci prostřednictvím expozic pro- cestovat téměř celý svět, poznat kultu- ru, památky, národní zvyklosti či ochutnat místní speciality. Ve spolupráci s ACK ČR, AČCKA a agenturou CzechTourism bu- dou součástí veletrhu zajímavé worksho- py, přednášky a semináře na aktuální té- mata v oboru. Program již druhého ročníku odborné konference 360° Travel Trends bude do- opravdy nabitý a rozmanitý. Konference přinese nejčerstvější informace o globál- ních trendech a zasadí je do české reality, představí přední české inovátory v cestov- ním ruchu a ukáže, kudy se cestovní ruch bude dále ubírat. Je určena odborníkům ze všech segmentů cestovního ruchu. Cestovatelský festival Již tradičně se v rámci víkendového pro- gramu uskuteční přehlídka filmů, autogra- miád, vystoupení cestovatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, premiér no- vých filmů a výstav fotografií pod poklič- kou cestovatelského festivalu. Tento festi- val bude probíhat v Křižíkově pavilonu B ve dnech 23. a 24. února a návštěvníci na něm budou mít jedinečnou možnost osob- ně potkat zajímavé cestovatelské osob- nosti. Veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA Novinkou veletrhu HOLIDAY WORLD 2019 je spojení s veletrhem PAMÁTKY – MU- ZEA – ŘEMESLA, který představí nejzají- mavější památkové objekty České repub- liky včetně církevních památek. Záštitu nad touto výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR. V rámci propojení těchto dvou veletrhů tak dojde k logické synergii mezi památkami a cestovním ruchem – spojení památek a turistiky. Veletrh HOLIDAY WORLD je jedineč- nou příležitostí pro cennou výměnu zku- šeností, navázání nových kontaktů a ne- méně důležité udržování těch stávajících. Je místem kde všichni, kteří v cestovním ruchu něco znamenají, musí být vidět! Text a foto: Incheba Expo Praha, spol. s r.o. Další informace naleznete na www.holidayworld.cz 14 11-12/2018 Mezinárodní veletrh HOLIDAY WORLD 2019 Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD je nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. V roce 2019 se bude konat 28. ročník, který proběhne ve dnech 21. - 24. února 2019 v areálu holešovického Výstaviště v Praze společně s 13. ročníkem gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a premiérově i s 9. ročníkem veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA. Organizátor akce: INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o., člen skupiny ABF, a.s. Místo konání: Výstaviště Praha – Holešovice Otevírací doba: Pouze pro odborníky – čtvrtek/pátek 21. - 22. 2. 2019 Pro veřejnost – sobota/neděle 23. - 24. 2. 2019

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

15

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

16

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

17

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Strávili jsme v Hotelu Sladovna řadu nocí, nemohli jsme si vynachválit bohaté sní- daně, při kterých si bez obav pochutnali hosté kypící zdravím, stejně jako hosté, jejichž výběr omezují diety. Obědvali a ve- čeřeli jsme zvěřinu, jídla sladká, vegeta- riánská i ta, jejichž kalorické hodnoty by Rajko Doleček příliš neschvaloval. Vždy ale k plné spokojenosti. Po výletech na rozhledny, do Moravského krasu, po dlou- hých kilometrech na cyklostezkách nebo po návratech z výprav za památkami jsme hledali a nacházeli zdroje obnovy psy- chických i fyzických sil ve vířivce nebo sauně, unavené svaly jsme uvolňovali pla- váním v bazénu a když to nepomohlo, při- šly na řadu pevné, silné, avšak jemné ru- ce masérů, abychom nakonec završili své požitky posezením u kávy, skleničky skvě- lého moravského vína, popřípadě něče- ho silnějšího a samozřejmě i u sklenice s chundelatou čepicí pivní pěny – vždyť pivovar je skoro hned za zdí. Podařilo se nám strávit v Hotelu Sla- dovna i dny, kdy je venku – řečeno pa- rafrází úvah Jana Wericha – příliš kluzko na kolo, málo kluzko na brusle nebo lyže, kdy za okny honí vítr celé provazy deště. Tedy počasí, že by člověk psa nevyhnal. Ale i na takové situace jsou v hotelu při- praveni a nemusíte se nudit posedává- ním v pokoji. Suchou nohou dojdete do stále se rozšiřujícího Muzea pivovarnictví umístěného v podzemí pod Sladovnou. Nejen že si prohlédnete staré sklenice, pípy, jejichž použití vyžadovalo pořádný fortel a kromě toho také krásné reklamní a propagační cedule staré i sto let. Pro- cházku mezi muzejními exponáty je dob- ré si nechat obohatit poutavým a erudo- vaným výkladem. Možná, že se vás ujme i sám ředitel Aleš Hauzar – hoteliér sku- tečně tělem i duší. 18 11-12/2018 KDE KDYSI SLÁDNUL SLAD, DNES BUDE SLÁDNOUT VÁŠ ČAS Je to skoro k nevíře, ale bude tomu rok, co jsme připravili první díl z celého seriálu informací o Hotelu Sladovna v Černé Hoře u Brna. Jeho průčelí svítí jemně žlutou barvou na náměstíčku hned vedle jednoho z našich nejstarších pivovarů. Tam, kde se kdysi připravoval vynikající pivní slad, dnes najdete pohodlné a moderní pokoje, wellness centrum, kongresový sál s dalšími salonky a příjemnou restauraci se skvělou kuchyní. Tvrzení uvedené v titulku je stoprocentně pravdivé. Mohou to potvrdit tisíce turistů, kteří si Hotel Sladovna zvolili jako svoji základnu pro výlety do okolí a nemenší počet účastníků firem- ních i soukromých akcí, konferencí a pracovních setkání. Jeho platnost můžeme s plnou odpovědností potvrdit i my sami.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Pokud by se počasí nechtělo zlepšit, máte ještě celou řadu možností, jak si pobyt v Hotelu Sladovna osladit. Co tře- ba čokoládovou nebo zlatou masáž, kvě- tinový rituál, aroma masáž a další a další procedury? Popřípadě si dopřejte pivní koupel v perličkové vaně či „pivní po- hlazení“ nebo „pivní rituál“ a samozřejmě ještě mnoho dalších požitků, po kterých se budete cítit jako znovuzrození, plni sil a chuti po aktivním pohybu, přiměřeném vzrušení a třeba i sportovním klání někde v suchu a teple. Pak je ten pravý čas na bowling. Dvě dráhy s moderní technikou – není třeba nic dodávat, je třeba si zahrát. Teď už je vám jasné, že Hotel Sla- dovna značně vyčnívá z běžného průmě- ru toho, čemu se říká ubytovací služby. Pod jeho střechou najdete vždycky ještě něco navíc, a to ve všech ohledech – v gastronomii, ve škále doplňkových slu- žeb, v perfektně fungujícím servisu pro hosty všech kategorií, a především tu na- leznete báječnou, přátelskou atmosféru. Není divu, vždyť ředitel hotelu je nosite- lem dobré rodinné tradice, jak jsme vám již vyprávěli v několika minulých vydá- ních. Pamětníci z Boskovicka jistě rádi vzpomínají na Hauzara staršího a na je- ho působení v restauraci jen kousíček pod zámkem. Vždy příjemně naladěného, ochotného a pozorného – takového, jaký má skutečný restauratér být a jak se má chovat. Rozhovor s ním o rodinné tradi- ci, začátcích i o době skutečně moder- ní, tedy o tom, jak má dobrá restaurace a kvalitní hotel vypadat a fungovat, najde- te v jednom z letošních vydání v naší elek- tronické knihovně. Stejně jako celý roční seriál textů popisujících kromě služeb určených turistům individuálním a organi- zovaným také služby a servis pro firemní akce, oslavy, jakkoliv velkolepé a nároč- né. Třeba zrovna právě vy hledáte vhodné místo, kam pozvat své obchodní přátele, zaměstnance nebo VIP hosty na před- vánoční setkání, na opulentní večeři spo- jenou s vítáním nového roku. Stejně tak se třeba domluvte s kama- rády a přijeďte. V zimě přibalte běžky nebo sjezdovky, od jara do podzimu se oprav- du vyplatí naložit bicykly, doporučujeme i koloběžky nebo elektrokola a kdo patří ke klasikům spoléhajícím se především na pevnou obuv, může se vydat i na pě- ší túry. Příležitostí je kolem nepočítaně. Jedna z nich nese jméno slavného bás- níka. Pivní stezka Petra Bezruče je dlou- há necelých třicet kilometrů, vede lesy i mezi loukami a poli až do brněnských Řečkovic. Velmi dlouho bychom mohli popisovat všechny možné cesty vedoucí od Hotelu Sladovna na sever, východ, západ i jih. Ale daleko zajímavější bude, když ne- zaváháte a vypravíte se do Černé Hory a okolí, do Hotelu Sladovna co nejdříve sami. Takže místo mnoha dalších slov a vět nechejte zatím běžet svoji představivost a fantazii při pohledu na několik fotogra- fií, které jsou výmluvné samy o sobě. Au- tentický prožitek ale nahradit nemohou. Laco Kučera Foto: archiv Hotelu Sladovna a TP Hotel Sladovna ****, náměstí U Pivovaru 3, 679 21 Černá Hora Recepce: tel.: +420 539 086 395, +420 731 689 907 e-mail: recepce@hotelsladovna.cz Firemní a soukromé akce: Jitka Kopecká, tel.: +420 739 204 419 e-mail: info@hotelsladovna.cz Wellness a pivní lázně: tel.: +420 539 086 305, e-mail: wellness@hotelsladovna.cz Restaurace: tel.: +420 539 086 310, e-mail: restaurace@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Rádi jsme přijali pozvání od vedení Cen- trály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) a 13. listopadu přijeli do konfe- renčního sálu otrokovického hotelu Baťov, abychom byli svědky a pozornými poslu- chači řady vystoupení, jejichž obsah lze stručně popsat jako zajímavý, praktický a perspektivní. Úvodní vystoupení patřilo zahraničním hostům, Regionu Trenčín, který představil Pavol Štefčík. Pak se slova ujala ředitelka CCRVM Mgr. Petra Psotková, která při- nesla a představila nové vize spolupráce při rozvoji cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Celý příspěvek se nesl ve znamení důsledné analýzy současného stavu a pře- devším praktických plánů do budoucnosti. Píšeme-li praktických, pak máme na mysli ten nejpraktičtější význam tohoto slova. Z obsažného příspěvku stojí za pozornost zejména uvědomění si silné konkurence sousedních krajů, nutnost realistického hodnocení stávajících aktivit, střízlivého posouzení nakládání s finančními prostřed- ky a potřeby efektivní spolupráce uvnitř kraje – tedy s regiony. Z toho pak vyvodila základní kroky pro budoucnost: jednotné řízení aktivit celé Východní Moravy, koordi- nace, kooperace a komunikace všech sub- jektů působících ve Zlínském kraji v ces- tovním ruchu a plán nových aktivit, mezi nimiž nechybí ani apel na podnikatelské subjekty, zaměření na produkty a marke- ting beroucí v úvahu zejména zájmy a po- třeby klientů – turistů. A to zdaleka není všechno, co CCRVM chystá pro další roky. Ale je třeba se zmínit i o tom, na čem může CCRVM svoji budoucnost stavět – tedy na kvalitních základech, které již exis- tují. Ať už se jedná o bohatství přírodní, historické, kulturní, nebo folklorní a řeme- slné. Všeho je na Slovácku, Valašsku, Kro- měřížsku i Zlínsku a Luhačovicku dostatek. Jak ostatně dobře předvedli další aktivní vystupující na konferenci. Se zajímavým projektem pod názvem „Trezor přírody“ předstoupil Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč. Dokonce nás do něj nechal nahlédnout. Hlavní myšlen- kou je propojení čtyř CHKO – při hranici se Slovenskem a prezentovat je pomocí multimediální scény s interaktivními prvky a nebývale pestrou obsahovou variabili- tou. Na projektu se intenzivně pracuje a turisté jej budou moci využít od května roku 2020. Ale do oblasti v okolí Horní Lidče jste zváni už dnes. Dalším opravdu hodnotným příspěv- kem byla „Cesta praturů“ z „dílny“ už dlou- há léta aktivního starosty Modré – o skan- zenu a Živé vodě jste přinejmenším slyšeli, ale spíš si myslím, že jste je i navštívili. Tak teď se nechejte zlákat k návštěvě Cesty praturů – je to opravdu více jak zajímavé. A na konec alespoň krátká zmínka o poutavém vystoupení Ing. Zdeňka Urba- novského, manažera projektu „Partnerství, společně bez hranic“ pro Zlínský a Tren- čínský kraj, jehož cílem je motivace turis- tů, podpora zájmu turistů o oba regiony a v neposlední řadě i posílení konkurence- schopnosti destinací Východní Morava a Trenčín Region. Víc se nám sem nevejde, ale věnujte ještě pozornost rozhovoru s paní ředitel- kou Psotkovou, a pokud se na Východní Moravu chystáte až zjara, nezapomeňte, že budete mít možnost si pro informace a materiály přijít do jejich expozice na led- novém veletrhu cestovního ruchu Region- tour v Brně. Laco Kučera, foto: archiv TP www.ccrvm.cz www.vychodni-morava.cz www.trencinregion.sk 20 11-12/2018 Za těch třiadvacet let, co vychází TRAVEL profi, jsme se zúčastnili mnoha konfe- rencí, ale jen nemnoho z nich skutečně stálo za to, byly nejen dobře připravené, ale staly se i pro nás skutečným přínosem pro další práci. A právě k těm nemno- hým patřila i mezinárodní konference „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“. Už z tématu je zřejmé, že organizátor, Centrála cestovního ruchu Východní Morava, se trefil do černého. Prohlubovat vztah lidí k vlastní zemi, regionu nebo místu prostřednictvím autentických zážitků přímo v místech významných turistických cílů je mnohem lepší, účinnější, zajímavější a efektivnější než tlusté a moudré knihy či teoretické studie. KDYŽ JE KONFERENCE OPRAVDU PŘÍNOSNÁ

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

11-12/2018 21 Paní ředitelko, ve funkci jste zatím krátce. Jak se cítíte? Skvěle. Sice nás čeká kopec práce, ale náš Zlínský kraj, Vý- chodní Morava a její čtyři destinace Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko a Kroměřížsko mají tak úžasný turistický poten- ciál, že je radost na jejich kultivování pracovat. Ve vašem vystoupení na dnešní konferenci jsme zaznamena- li řadu zajímavých pohledů na problematiku vedení centrály, a hlavně na potřebu nové pracovní koncepce a filozofie. Jaký čerstvý větřík přinášíte? Než začnou vát skutečně nové větříky, je potřeba se zorien- tovat ve stávajícím stavu i s ohledem na historii existence cen- trály. To je úkol, na kterém intenzivně pracujeme. Do konce ro- ku bychom měli mít hotovou jasnou analýzu. Přitom souběžně pracujeme i na nových principech práce. Abychom stavěli na pevných základech, potřebujeme co nejpřesnější a věrohodné informace. Jezdíme tedy po kraji, setkáváme se s lidmi z oboru – nejen v infocentrech, ale i s hoteliéry, managementem lázní, manažery našich destinací a samozřejmě s turisty, kteří k nám přijíždějí. Z toho si postupně stavíme perspektivy naší další prá- ce a priority, na co se soustředit v aktuálním čase a také za rok, dva či pět. A máte už nějaké výsledky, které lze použít jako objektivní plat- formu? To víte, že ano. V uplynulých letech se práce centrály orien- tovala převážně na projektový přístup k marketingu založený na dotačních titulech. Dále si uvědomujeme silné konkurenční prostředí v okolních krajích. Z toho plyne potřeba některých vý- znamných změn ve stylu práce. Zde mám na mysli především potřebu orientace na tvorbu produktů, jejich kvalitu a obsah, který bude vycházet ze zájmů a potřeb klientů, tedy turistické veřejnosti. Tomu bude třeba podřídit i marketingové aktivity a přitom zohlednit také nižší finanční zdroje – dotace v rozsahu, jak bylo možné před lety, dnes nejsou reálné. Stručně řečeno: chceme-li v kraji více spokojených turistů, je třeba nahradit do- tované projekty kooperací s konkrétními subjekty – městy, ob- cemi, podnikateli, dopravci, cestovními kancelářemi a provozo- vateli široké škály služeb. Je třeba přivést všechny ke vzájemné komunikaci a hlavně spolupráci, a dále vytvořit ucelenou kon- cepci, kterou bude možné jednotně koordinovat v rámci celé Východní Moravy. Opakuji, základem toho všeho musí být kva- litní a prodejné produkty všech čtyř turistických oblastí. To ale není čerstvý vánek, to vypadá na docela svěží, neřku-li silný vítr. Ono to ani jinak nejde. Mění se svět kolem, mění se nároky turistů i podmínky, za kterých pracujeme. Proto musíme měnit i základní principy práce. Nemá smysl utrácet dotační peníze. Smysl má vytvářet prostředí, v němž budou subjekty schopné generovat zisk, a tím pádem dobré podmínky i pro naši práci. Dalo by se také říct – za méně peněz více muziky. A tak třeba už na veletrhu v Brně se budeme prezentovat na poloviční ploše, ale velice usilujeme o to, aby koncepce expo- zice byla otevřená, vstřícná, aby zvala dovnitř každého návštěv- níka. Chceme s lidmi mluvit, chceme aktivovat jejich zájem. Dnes už nemá smysl rozdávat stovky kilogramů propagačních materiálů. Ty turista může, ale nemusí přečíst. Můžou, ale ne- musí jej zaujmout. Budeme-li s lidmi hovořit, máme mnohokrát větší šanci do jejich představ o dovolené nebo výletu zasít se- mínko z Východní Moravy. Co dodat stručně závěrem? Čeká nás pěkný kopec práce. Ale dnes už víme, jak na to. Máme skvělý tým a hlavně máme vynikající partnery v regio- nech, jak dnes na konferenci předvedli mnozí, z nichž stojí za mimořádnou pozornost nejen zástupci zámku v Kroměříži, ale i obce Modré u Velehradu s Cestou pratura, Trezoru přírody z Horní Lidče nebo i naší zlínské Filmové kanceláře. Paní ředitelko, jsme bohužel na konci stránky, avšak slibu- jeme, že se k vám na Východní Moravu budeme pravidelně a rádi vracet. Děkujeme za rozhovor a přejeme vám osobně i celé centrále mnoho zdaru. ČERSTVÝ VÍTR Z VÝCHODNÍ MORAVY www.ccrvm.cz, www.vychodni-morava.cz www.region-kromeriz.cz, www.slovacko.cz, www.visit-valassko.cz, www.zlinsko-luhacovicko.cz Je přirozené, že personální změny na významných postech významných institucí vyvolávají řadu otázek, a tedy i potřebu zvědavého novinářského diktafonu položit nové persóně několik otázek. Máme štěstí, že pracujeme v tak pozitivním oboru jako je cestovní ruch a turistika, a tudíž si můžeme dovolit klást otázky, jejichž základním motivem není nachytat dotazovaného „na švestkách“. Vedeni tedy chutí dozvědět se, co nového se bude dít v prostoru opatrovaném Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, požádali jsme v době konference v Otrokovicích o pár odpovědí její novou paní ředitelku, Mgr. Petru Psotkovou.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

22 11-12/2018 Dodnes bychom zde našli desítky, ne-li stovky možností srovnat jadrnou, ale v podstatě přívětivou náturu místních Va- lachů s čas od času drsnějším povětřím a nepředstavitelně půvabně utvářenou krajinou střídající horské hřebeny a úbo- čí osázené skalami se zelenými údolími zdobenými rozkvetlými loukami. Rusava bývá nazývána také jako „Va- lašsko v malém“. Oprávněně. Tak jako umí vstřebávat všechny vymoženosti moderní doby, umí si obyvatelé Rusavy stále po- držet to nejlepší ze svých tradic, kultury, řemeslné fortelnosti, živých tanců a nád- herných písní, jejichž „notečky“ se tak snadno přenášejí z kopce na kopec. A tak kromě toho, že si v obci můžete prohlédnout hned celou kolekci roube- ných domků nebo Muzeum Rusava – Pa- mátník obce s celými soupravami nářadí, krojů, nábytku a všeho, co bylo třeba ke každodennímu životu, najdete zde i mo- derní koupaliště, skvěle vybavený lyžařský areál, hotel s moderními službami a pře- devším dlouhé kilometry turistických cest, cyklistických tras a naučných stezek, kte- ré vám dopřejí seznámit se nejen se sa- motnou Rusavou, ale i s jejím okolím. Jis- tě přitom neodoláte a zajdete v podvečer do některé z hospůdek a ochutnáte třeba také něco z regionální kuchyně i se zá- věrečnou stopečkou pravé nefalšované a podivuhodně zdravé slivovičky. Po takovém celodenním „rande s Ru- savou“ se můžete už jen těšit na další ráno, na cesty ven, do přírody, do kopců a údolí, za nádhernými vyhlídkami a po- hádkovými skalními útvary roztroušenými tu a tam v okolních lesích. Nyní přichází správná chvíle pro tu- ristický tip. Kterým směrem? V kteroupak stranu? Máme-li doporučit, pak je dobré se z Rusavy vypravit severovýchodním směrem – od Muzea Rusavy po žluté nebo po modré, případně po červené – všechny vás zavedou na místa, která si zamilujete. Pokud si v nedaleké Bystřici pod Hostýnem v informačním centru vy- zvednete a koupíte mapy a průvodce, určitě nezabloudíte. Od jara do podzimu na kole, v zimě na běžkách a po celý rok pěšky se můžete toulat krajem tak boha- tým, že jedna stránka nám nebude stačit. Vzhledem k tomu, že Hostýnské vrchy i jejich součást Hostýnsko-vsetínská hor- natina jsou už celé v bílém, jistě se rá- di necháte vylákat na skoro 420 metrů dlouhou sjezdovku, na níž se budete tě- šit z rychlých sjezdů až do pozdního ve- čera pod umělým osvětlením. Pro ty, kdo dávají přednost pěším vý- šlapům nebo běžkám, se nabízí několik naučných stezek. Mezi ty nejkrásnější pat- ří Rusavské chodníčky se sedmi zasta- veními, popřípadě víc jak šestnáct kilo- metrů dlouhá naučná stezka Hostýnské vrchy. V Rusavě též najdete start jednoho z celkem deseti Portášských chodníč- ků, který vás dovede na Bečku, Tesák, do Rajnochovic a Podhradní Lhoty. Cestou se seznámíte se slavnou historií portášů, strážců hranice před pašeráky a jinými podloudníky, jejichž vznik se datuje kolem roku 1638. Možná, že některého z nich potkáte – dnešní portáši slouží jako ochránci přírody i průvodci turistů. Více hledejte na www.rusava.cz, po- případě se obracejte na obecní úřad v Rusavě, rádi vám poradí. Laco Kučera, foto: archiv obce Rusava RUSAVA, KDE NENÍ TŘEBA ROZHLEDEN Jsou krajiny, kde není snadné najít místo nabízející pohledy na zemi, o které už více jak sto let zpíváme v naší státní hymně jako o svém domově. Jsou ale regiony, kde není třeba rozhleden. Jako v Hostýnsko-vsetínské hornatině, jako v blízkém i vzdálenějším okolí vesnice Rusavy. Obce, za jejíž vznik bychom dodnes měli děkovat odbojným Valachům z poloviny 17. století. Byli to právě hrdí, pracovití a sebevědomí Vsacané, které do údolí potoka Rusavy za trest vysídlil tehdejší majitel holešovského panství.

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

11-12/2018 23 Příroda jako z pohádky Turisté si v Prešovském kraji opravdu přijdou na své. Do území kraje zasahuje pět národních přírodních parků (Tatranský národní park, Národní park Nízké Tatry, Pie- ninský národní park, NP Poloniny a Slovenský ráj). Největším lákadlem jsou však ne- pochybně Vysoké Tatry. Turistika a lyžování na slovenských velehorách, víc jak šest set kilometrů značených chodníků, vysokohorské chaty či půvabná plesa jsou českým tu- ristům jistě dobře známá. Stejně tak malebné Pieniny se splavem Dunajce a pohos- tinnými Goraly. Větší a větší pozornost poutají tajemné Poloniny s Parkem tmavé oblohy. Zde si můžete vychutnat hvězdné nebe bez světelného znečištění. Výjimeč- nost přírodního bohatství Prešovského kraje podtrhují i dvě chráněné krajinné oblasti a až 180 chráněných území. Kromě toho najdete v tomto zeleném kraji množství pří- rodních unikátů a rarit v podobě skalních útvarů, soutěsek a nádherných výhledů. Bohatství kulturních památek Na území Prešovského kraje se nachází víc jak čtyři tisíce větších i menších kul- turních památek! Toto číslo vysoko převyšuje ostatní kraje a představuje až čtvrtinu všech kulturních památek na Slovensku. Prešovský kraj má proto i přívlastek Kraj kulturních památek. Červený Kláštor s herbářem létajícího mnicha Cypriána, Solivar v Prešově, Duklian- ske bojisko s exponáty bojové techniky anebo muzeum zakladatele pop artu Andyho Warhola v Medzilaborciach, to je jen malá ochutnávka z bohaté nabídky. UNESCO Na Slovensku je do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsáno sedm lokalit. Až čtyři z nich se nacházejí v Prešovském kraji – Levoča, Spišský hrad a kulturní památky okolí, historické centrum Bardejova, dřevěné chrámy Karpatského oblouku a Karpatské bukové pralesy. Historické skvosty Slovensko je země malá územím, ale velká historií. Svědčí o tom i početné historic- ké památky, které jsou úplně anebo z části dochované až dodnes. V Prešovském kraji najdete dva velké hrady, čtrnáct zřícenin, šest zámků a paláce. Podzemní bohatství Prešovský kraj má víc než čtyři sta pramenů podzemních vod, minerálních i ter- málních. Mnohé z nich jsou volně přístupné, velké množství se využívá také v lázeňství a aqvaparcích. A nezapomeňme ani na jeskyně (Belianska jaskyňa a Zlá diera) a na jedinečné Slovenské opálové bane. Nejstarší a největší opálové doly na světě si můžete užít při originální prohlídce. Nacházejí se v katastrálním území obce Červenica u Prešova. Unikátní dřevěné kostelíky Pokochejte se pohledem na 27 unikátních dřevěných chrámů, které jsou doslo- va pastvou pro oči. Některé z nich jsou postavené bez jediného hřebíku. V roce 2008 byly čtyři z nich zapsané mezi světové kulturní památky UNESCO (Hervartov, Bo- družal, Ladomirová, dřevěný artikulární kostel v Kežmarku). Více informací na vás čeká v expozicích Prešovského kraje na lednových veletrzích cestovního ruchu v Brně a Bratislavě nebo na webu Krajské organizace cestovního ru- chu Severovýchod Slovenska www.severovychod.sk Text: KOCR Severovýchod Slovenska Nádherná příroda, bohatá historie, památky, originální atrakce i pestrý folklor. Prešovský kraj má na svém území velké množství turistických lákadel. Přijďte z této nabídky ochutnat do expozic Prešovského kraje na veletrzích GO a REGIONTOUR 2019 v Brně a ITF SLOVAKIATOUR 2019 v Bratislavě. Připravené bude množství inspirací a tipů na výlety. Pojďme se ale nejdřív podívat na pár zajímavostí o Prešovském kraji, které stojí za pozornost. VĚDĚLI JSTE TO O PREŠOVSKÉM KRAJI? Foto: Jano Štovka, zdroj: KOCR Severovýchod Slovenska a OOCR Šariš - Bardejov Vysoké Tatry Bardejov – v pozadí Šarišské muzeum Bielanská jeskyně Hervartov – kostel sv. Františka z Assisi

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

Kam v roce 2020 vyrazit? To poradí veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR hned v lednu! Veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour chystají hned několik tipů pro všechny cestovatelské nadšence. Naplánovat si lze cestu po celé České republice, sousedního Slovenska, ale také do vzdálenějších koutů světa. První den – 17. ledna 2019 – patří odborníkům, další tři dny bude brněnské výstaviště otevřeno pro všechny zájemce. Tradiční lednové veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour představují atraktivní program pro profesionály v cestovním ruchu i celou rodinu. „Rozvoj veletrhů GO a Regiontour jako národní prezentace cestovního ruchu s tím, že Regiontour je nosným projek- tem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu a veletrh GO pak nabízí zajímavé nabídky zahraničních destinací, se jeví jako ta správná cesta pro jejich další rozvoj. Odráží se to ve zvyšujícím se zájmu o účast domácích krajů, regionů z okolních zemí a v neposlední řadě i vzdálenějších destinací. Naším úsilím společně s hlavními partnery je budovat zde efektivní platformu pro diskusi nad aktuálními tématy, prezentaci a podporu rozvoje cestovního ruchu v ČR,“ konstatuje ředitel veletrhů GO a Regiontour Miloň Mlčák. Do veletrhů se prolne hned několik témat. Jedním z nich je ak- tivní dovolená, která lidem přiblíží například dovolenou na vodě. Chybět nebudou tipy, co vše je nutné pro „vyjetí na vodu“ za- řídit, ale ani výstava samotných lodí či simulátory a trenažéry. Pro adrenalinové nadšence bude připravena propracovaná le- zecká stěna. Oblíbeným tématem se stane i pěší turistika. Pro- gram se dotkne také dovolené na kolech či karavanem. Na své si přijdou i milovníci kultury a relaxace. Doprovodný program veletrhů obohatí festival krajových spe- cialit a regionální potraviny REGFOODFEST. „Cestování je spja- té také s ochutnáváním nejrůznějších pochutin. Lidé se mohou těšit na regionální potraviny, ale také třeba na exotickou gastro- nomii a zahraniční speciality. Pavilon P provoní také mezinárod- ní soutěž mladých kuchařů a cukrářů Gastro Junior Brno 2019 – Bidfood Cup,“ prozrazuje mluvčí dvojice veletrhů Karolína Křenková. Těšit se lze na přednášky o exotické gastronomii z různých koutů světa. Již tradičně se všichni návštěvníci mo- hou těšit i na cestovatelský festival GO KAMERA, který pečlivě připravuje známý cestovatel Rudolf Švaříček. První den veletrhů se odehraje také vyhlášení 12. ročníku VELKÉ CENY CESTOVNÍHO RUCHU – soutěže, která každoročně oce- ňuje nejlepší projekty, jež přispívají k rozvoji cestovního ruchu u nás. Projekty šlo do soutěže přihlašovat až do konce listopadu a slavnostní vyhlášení proběhne hned první den konání veletrhu GO & REGIONTOUR, tedy 17. ledna 2019. Soutěž talentů PROFI GO v cestovním ruchu je zase určena studentům středních a vyšších odborných škol, tedy mladým lidem, kteří mají zájem o ces- 24 11-12/2018 Aktivní dovolená, pěší turistika či dovolená na vodě Regionální pochutiny i exotická jídla Tváří kampaně veletrhů GO a Regiontour 2020 může být právě váš příběh

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

tovní ruch. Ti nejlepší musí prokázat nejen zeměpisné, kultur- ní a historické znalosti, ale také pohotovost projevu a znalost alespoň jednoho cizího jazyku. Brněnské veletrhy cestovního ruchu chtějí návštěvníkům po- skytnout nejen tipy, kam vyjet na dovolenou či jak trávit volný čas. „Nová komunikační kampaň se snaží upozornit i na fakt, že cestování je o všedních maličkostech. Naše kampaň tedy vy- obrazuje všední situace. Nově také návštěvníky do kampaně za- pojuje skrze online soutěž. Stačí nahrát fotku z cest. Získat lze letenky, ale právě autentické fotografie zařadíme do kampaně veletrhů pro další ročník,“ prozrazuje Karolína Křenková. Text a foto: Veletrhy Brno, a.s. www.regiontour.cz Řekněte váš příběh z cest jednou fotkou na www.vzacnemalickosti.cz a vyhrajte voucher na letenky v hodnotě 10 000 Kč či vstupenky na veletrhy. Vybraná fotka se stane hlavní tváří kampaně veletrhů GO a Regiontour 2020. #vzacnemalickosti

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

26

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

27

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 17.–20. 1. 2019 VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU „Co by to nešlo?“

http://www.floowie.com/en/read/travelprofi-11-1218/