Floowie
Published by: Grand IT

1001 myšlenek: část Věda a Technika

Author: Robert Arp

Artist: Gustav Bubník

Length: 13h 26mPublish Date: 17.6.2019Language: Čeština

Available for download immediatelly in mp3 format

Lidé umírají, národy se rodí a upadají, ale myšlenky žijí dál. Skutečnost, že můžeme chodit na přednášky z filozofie, psychologie, náboženství, humanitních věd, sociologie či politiky, připadá mnohým absurdní. Ti tvrdí, že veškerým smyslem vzdělání je získat práci a že k získání práce potřebuje praktické dovednosti či určitý soubor snadno aplikovatelných poznatků. Z hlediska těchto cílů je studium "velkých myšlenek" humanitních či společenských věd přinejlepším podivné a přinejhorším nesmyslné. Když se zaposloucháte do audioknihy 1001 myšlenek, které změnily naše uvažování, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou si uvědomíte, je to, jak zásadně se mýlí všichni ti, kdo hodnotí vzdělání jen podle toho, kolik vytváří pracovních příležitostí. Už po pár minutách poslechu vám bude jasné, že objevy, vynálezy a poznatky, které zásadním způsobem ovlivnily naše životy, vyvstaly nejen z technologické, vědecké a inženýrské větve intelektuální krajiny, ale stejně tak i z větve humanitní a společenskovědní. Technická oblast vzkvétá ostatně jen tehdy, je li pevně usazena v širším kontextu velkých myšlenek, které umožňují její rozvoj. Bohatá historie zásadních myšlenek, které nalezneme v této audioknize, navíc odhaluje jednu důležitou pravdu - to, co činí život smysluplným, nenalezneme prostě ve vzdělání, které člověka připravuje, aby mohl vynikat v počítačovém programování, v reklamě, v bioinženýrství či v podnikání. Smysl a cíl můžeme svému životu dodat jen skrze zapojení velkých myšlenek, které nám umožňují zaujmout vlastní postoj k zásadním otázkám a obhajovat jej. Poslechem této audioknihy obohatíte svůj způsob života i to, jak se rozhodnete prezentovat sami sebe světu, mnohem více než postgraduálním studiem obchodu, práva či účetnictví. Ostatně důvody, proč se věnovat těmto a dalším oborům, by měly být podloženy hloubáním o otázkách zmíněného typu. Myšlenky lze třídit a kategorizovat mnoha způsoby. Ve snaze o srozumitelnost a úspornost náleží každé heslo v této audioknize vždy do jedné z těchto kategorií: filozofie, náboženství, psychologie, věda a technika (včetně matematických myšlenek a vynálezů), politika a společnost (včetně oblasti vzdělání, práva a ekonomiky) a umění a architektura (včetně hudby a literatury). V popisu každé myšlenky najdete popis toho, co přesně znamená, vyprávění o jejím původu (jaký člověk či kultura stojí za jejím vznikem), citát, který obsahuje či popisuje, a krátké vysvětlení toho, proč je právě tato myšlenka tak významná. Veškerá hesla jsou, pro lepší přehlednost, řazena abecedně u každé kategorie zvlášť. Všimnete si, že velká část názvů myšlenek v této audioknize působí spíš jako vynález, mechanismus, zařízení, udělátko, či dokonce jako proces, činnost nebo systém. Tyto myšlenky by se jen těžko oddělovaly od zmíněných způsobů použití, autoři této audioknihy však nechtějí pouze popisovat, co který vynález, proces či systém dělá. Místo toho se snaží představit myšlenky, které stojí za těmito vynálezy, které vedly ke vzniku daných procesů, které sloužily jako katalyzátor změn v systému. V této audioknize je spousta velkých myšlenek, které nám mohou nabídnout koncepční oporu pro to, co nás možná čeká v budoucnosti. Nicméně už Bentham věděl, že velkou myšlenku je stojí za to propagovat a také vyzkoušet v reálném světě. Jak zjistíte při poslechu této MP3 audioknihy, velká idea stojí za kritiku, chválu, zavrhnutí i vylepšení - je ale na vás, abyste rozhodli, jaký postoj k těmto myšlenkám zaujmete. Existuje ale ještě jeden důvod, proč si hesla v této audioknize zaslouží vaši pozornost - je to intelektuální výzva, a tedy něco, o čem je opravdu zábava přemýšlet.

1001-Myšlenek, které změnily naše uvažování - 2m 27s
Předmluva od Arthura Caplana - 6m 49s
Úvod od Roberta Arpa - 14m 49s
ČÁST ŠESTÁ: Věda a Technika - Adam chromozomu Y - 2m 47s
Alfa samec/samice - 3m 15s
Algoritmus RSA - 3m 11s
Alchymie - 2m 47s
Anestezie - 2m 47s
Antibiotika - 2m 35s
Antihmota - 2m 40s
Antropický princip - 2m 28s
Antropocén - 2m 43s
Archimédův zákon - 2m 52s
Atomy - 2m 30s
Baldwinův efekt - 2m 40s
Banachova věta o pevném bodě - 2m 50s
Barvení látek - 2m 44s
Bayesova věta - 2m 39s
Bezkontaktní čipová karta - 2m 32s
Binární kód - 2m 36s
Biobanka - 2m 39s
Biologická zbraň - 3m 12s
Biomagnetismus - 3m 10s
Braillovo písmo - 2m 51s
Brýle - 3m 25s
Buněčná teorie - 3m 14s
Buňka - 3m 30s
Časový paradox - 2m 43s
Černá díra - 3m 2s
Červí díry - 2m 59s
Číslo pí - 3m 3s
Člověk pánem přírody - 2m 52s
Čtyři živly - 2m 58s
Darwinismus - 2m 37s
Darwinova černá skříňka - 2m 41s
Databáze - 2m 44s
Decentralizovaná energie - 2m 36s
Decimální systém - 3m 7s
Dětská bezpečnostní autosedačka - 2m 38s
Devoluce v biologii - 2m 52s
Dokonalé číslo - 2m 35s
Dopplerův jev - 2m 48s
Drakeova rovnice - 2m 59s
Druhý zákon termodynamiky - 3m 4s
Dvojšroubovice DNA - 3m 9s
Efekt motýlího křídla - 3m 6s
Elektrolýza - 2m 32s
Elektřina - 3m 3s
Elixír života - 2m 44s
Entropie - 2m 43s
Epigenetika - 2m 38s
Eugenika - 3m 3s
Euklidovy Základy - 3m 43s
Eulerovo číslo - 2m 54s
Evoluční vývojová biologie - 3m 14s
Falzifikovatelnost - 2m 48s
Fermiho paradox - 2m 47s
Feynmanův diagram - 2m 38s
Fibonacciho posloupnost - 3m 6s
Flogistonová teorie - 2m 55s
Fonograf - 3m 2s
Fotografie - 3m 11s
Fraktály - 3m 18s
Gaussova křivka - 2m 49s
Genetický determinismus - 2m 51s
Geneticky modifikované potraviny - 2m 41s
Genová terapie - 3m 4s
Genové inženýrství - 2m 53s
Geocentrismus - 2m 32s
Geologický čas - 2m 54s
GloFish - 2m 59s
G?delovy věty o neúplnosti - 2m 29s
GPS - 3m 20s
Gradualismus - 2m 53s
Gravitace - 3m 28s
Gray´s Anatomy - 2m 55s
Hamiltonovo pravidlo - 3m
Heliocentrismus - 2m 49s
Higgsův boson - 2m 42s
Hilbertovy axiomy - 2m 36s
Hippokratova přísaha - 2m 59s
Holografie - 2m 47s
Homeopatie - 2m 43s
Homunkulus - 3m 33s
Hubbleův zákon - 3m 13s
Hudba sfér - 3m
Hylémorfismus - 2m 46s
Hypotéza - 2m 48s
Chemická látka - 2m 59s
Chemické prvky - 2m 48s
Chemoterapie - 3m 8s
Chirurgická změna pohlaví - 2m 55s
Chybějící článek - 2m 59s
Imaginární čísla - 2m 46s
Infinitezimální počet - 3m 28s
Interrupce - 2m 49s
Jaderná fúze - 3m 4s
Jednoduché stroje - 2m 53s
Kalendář - 3m 1s
Katastrofismus - 2m 36s
Kinetoskop - 2m 51s
Kinseyho zprávy - 2m 41s
Kliniky urgentní péče - 2m 31s
Klonování - 2m 58s
Kodaňská interpretace - 2m 36s
Kognitivní proudění - 2m 42s
Kolonizace Marsu - 2m 35s
Komerční lety - 3m 7s
Komerční lety do vesmíru - 3m 2s
Konfekční oblečení - 2m 36s
Kontaktní čočky - 2m 50s
Kontinentální drift - 2m 39s
Kontrola porodnosti - 2m 50s
Konzervace potravin - 2m 58s
Kosmická raketa - 2m 50s
Kosmologie typu "top-down" - 2m 47s
Kruhový diagram barevného spektra - 3m 12s
Kryonika a kryogenika - 2m 31s
Kryptozoologie - 2m 44s
Kvadratura kruhu - 2m 52s
Kybernetika - 3m 6s
Lamarckismus - 3m 9s
Laparoskopická chirurgie - 2m 27s
Latinský čtverec - 2m 22s
Létací stroj - 3m 18s
Létání předmětů těžších než vzduch - 2m 59s
Levalloiská technika - 2m 45s
Logaritmické pravítko - 2m 56s
Logaritmus - 3m 4s
Manuál mentálních poruch - 2m 40s
Mapa - 2m 58s
Matematická funkce - 3m 11s
Matematický důkaz - 3m
Matematika - 2m 42s
Matice - 2m 45s
Maxwellův démon - 2m 38s
Mechanické hodiny - 2m 45s
Mechanický automat - 2m 34s
Mem - 2m 50s
Mendelovská dědičnost - 2m 42s
Meze růstu - 2m 53s
Mikrobiologie - 2m 35s
Mikroorganismy jako příčina nemocí - 3m 2s
Millerův-Ureyův experiment - 2m 42s
Mitochondriální Eva - 2m 54s
Mnohovesmír - 2m 43s
Mobilní telefon - 2m 43s
Model atomu - 3m 29s
Montážní linka - 2m 32s
Mýdlo - 3m 23s
Mylná teorie přílivu a odlivu - 3m 9s
Mytí rukou v nemocnicích - 2m 30s
Mýtus o placaté Zemi - 3m 9s
Narozeninový problém - 3m 11s
Nekonečno obydlených světů - 3m 22s
Neokatastrofismus - 3m 8s
Nula - 3m 17s
Obecná teorie relativity - 3m 13s
Oblečení - 2m 50s
Očkování - 3m 4s
Olbersův paradox - 3m 16s
Ontologie v informatice - 3m 11s
Oscilující vesmír - 2m 42s
Otázka odpadní DNA - 3m 4s
Ovládnutí ohně člověkem - 2m 54s
Parfém - 3m 27s
Parní pohon - 2m 51s
Pascalův trojúhelník - 3m 20s
Pasterizace - 2m 28s
Pátý Euklidův postulát - 3m 8s
Periodická tabulka prvků - 2m 38s
Perpetum mobile - 2m 37s
Pitva - 2m 29s
Planckův vyzařovací zákon - 2m 49s
Plánované zastarávání - 2m 44s
Počítadlo - 2m 29s
Pohlavní výběr - 2m 29s
Pohotovost - 2m 38s
Pohyb jako přirozený stav věcí - 2m 52s
Pohyblivé obrazy - 3m 17s
Poincarého věta - 3m 16s
Poslední univerzální předek - 3m 13s
Pouštění žilou - 2m 46s
Používání špičatých projektilů - 3m 6s
Princip handicapu - 2m 49s
Problém formulí - 2m 47s
Projekt Manhattan - 2m 48s
Prvočíslo - 2m 48s
Přežije ten nejpřizpůsobivější - 3m 6s
Příroda se hrozí prázdnoty - 2m 41s
Přirozený výběr - 2m 42s
Pythagorova věta - 2m 50s
Racionální design léčiv - 2m 49s
Racionální/iracionální čísla - 3m 9s
Rádiové vlny - 2m 50s
Rekapitulační teorie - 2m 27s
Relační databáze - 2m 34s
Rentgenové záření - 3m 8s
Riemannova hypotéza - 2m 49s
Robotika - 3m 14s
Rovnítko - 2m 43s
Samoplození - 2m 34s
SEALAB - 3m 11s
Semafor - 2m 52s
Schredingerova kočka - 2m 37s
Silná interakce - 2m 47s
Skleníkový efekt - 3m 6s
Slabá interakce - 2m 45s
Sluneční energie - 2m 35s
Sluneční hodiny - 2m 34s
Sobecký gen - 2m 44s
Sociální síť - 2m 29s
Speciální teorie relativity - 2m 46s
Speciesismus - 2m 37s
Správně utvořená formule - 2m 42s
Standardní model částicové fyziky - 3m 8s
Střelný prach - 2m 24s
Subatomární částice - 3m 5s
Světlo - 2m 47s
Symboly - 2m 47s
Štěstí přeje připraveným - 3m 15s
Talasoterapie - 2m 36s
Telefon - 2m 50s
Teleskop - 2m 25s
Televize - 2m 32s
Temná energie - 2m 36s
Temná hmota - 2m 30s
Teorie - 2m 59s
Teorie elektromagnetického pole - 3m 8s
Teorie Gaia - 2m 59s
Teorie grafů - 2m 29s
Teorie chaosu - 2m 42s
Teorie informace - 2m 16s
Teorie množin - 2m 57s
Teorie okruhů - 3m 19s
Teorie paralelních světů - 2m 34s
Teorie přerušovaných rovnováh - 3m 4s
Teorie radioaktivity - 2m 36s
Teorie strun - 3m 2s
Teorie uzlů - 2m 45s
Teorie velkého křachu - 2m 24s
Teorie velkého třesku - 2m 33s
Tiché jaro - 2m 51s
Tiskařský lis - 2m 50s
Topologie - 2m 35s
Transplantace orgánů - 2m 24s
Trigonometrie - 2m 42s
Tři zákony robotiky - 3m 9s
Turingův stroj - 2m 39s
Umělá konzervace potravin - 2m 43s
Uniformitarianismus - 2m 37s
Upcyklace - 2m 44s
Vaření piva - 2m 45s
V-čip - 2m 24s
Vědecká metoda - 2m 32s
Vektorový prostor - 3m 30s
Velká Fermatova věta - 3m 19s
Velký řetězec bytí - 3m 11s
Vesmír - 3m 32s
Větrná energie - 3m 32s
Vězňovo dilema - 2m 59s
Video na vyžádání - 2m 47s
Vinařství - 3m 12s
Virtuální realita - 2m 53s
Vitalismus v přírodních vědách - 3m
Vlnová teorie světla - 3m 13s
Vodní energie - 3m 11s
W3C - 2m 50s
World Wide Web (WWW)/Internet - 3m 30s
Zemědělství - 2m 49s
Zkoumání padajících těles - 3m 6s
Změna paradigmatu - 2m 59s
Zubní kartáček - 3m 2s
Zvukový film - 2m 36s
Životy buňky - 3m 24s

You could like also