Kovoinzert - 2/2018http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Strojírenský časopis  XXI. ročník 2 / 2018 PRAMARK s.r.o., Netovická 1960, 27401 Slaný tel.: +420 251 561 029, fax: +420 251 563 385, email: pramark@pramark.eu, www.pramark.eu Více na str. 118–119 průmyslové značení průmyslové značení Nová generace popisovacích laserů GRAPHIX Zveme Vás na MSV 2018 v Brně 1.–5.10.2018 Pavilon E, stánek č.039

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

3

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

e-mail: obchod@grumant. cz tel.: +420283870731 ZeroClamp • UHYROXÈQ¬V\VW¨PXS¬Q Q¬SRPRF¬ QXORY¨KRERGX • Y\VRN RSDNRYDWHOQ SìHVQRVWXSQXW¬ 2,5 μm • VQ¬ÿHQ¬Sì¬SUDYQ¼FKÈDVøXS¬Q Q¬DÿR • QHPXV¬WHSRNDÿG¨]QRYXQDVWDYRYDWQXORY¼ERG • YKRGQ¨SURUXÈQ¬LDXWRPDWLFN¨]DNO G Q¬ • PRÿQRVWXS¬Q Q¬REURENXPLPR VWURMĎSDOHWRY¼V\VW¨P \'9$3,/Œë( 352=.5€&(1Œ9(\'/(-ñŒ&+Ç$6÷ ZeroBot • DXWRPDWL]RYDQ  PDQLSXODFHSRORWRYDUø XS¬QDF¬FKSì¬SUDYNø DQ VWURMø • QRVQRVWURERWD DÿNJ • U\FKO¨DVQDGQ¨ SURJUDPRY Q¬SRPRF¬ WHDFKLQUHÿLPX

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 3 Vážení čtenáři, když vidím v hospůdce u stolu čtyři lidi, kteří se spolu nebaví, protože se každý věnuje mobilu, kladu si otázku, jestli člověk ovládá techniku, nebo technika člověka. Tato otázka bude hlav- ním tématem příštích let, neboť se nějakým způsobem budeme muset vyrovnat s „umělou inteligencí“, která je pomyslným vrcho- lem současného technologického vývoje. „Technologický pokrok z hlediska filozofie“ vypadá jako blábol a také je jen jedním z úhlů pohledu, ale je nutný k tomu, abychom poznali podstatu procesu, který se děje a kterýv ideálním případě povede k nalezení úspěšné formy koexistence lidské a umělé inteligence. Sama technologie je z hlediska hodnotové orientace v principu neutrální: na obráběcím stroji můžete vyrábět vozidla záchranné služby, stejně tak jako tříštivé pumy. A stejnou povahu má i pokrok, ten také sám o sobě nerozlišuje „dobré“ a „špatné“, tuto hodnotu přidává věcem až člověk. Z hlediska filozofie má technologický pokrok idealistickou povahu, jeho motorem je idea. Nositelem této idey je člověk, bez něho by žádný technický pokrok neexistoval. A základní idea technologického pokroku je tato: „vymanění člo- věka z omezení časoprostoru“, doslova z nepříjemné reality 3D a vědomívlastní konečnosti.To proto nám technologie odbourávají hrubou fyzickou práci, proto jezdíme auty, proto létáme letadly, proto prodlužujeme lidskývěk, proto shromažďujeme informace, abychom násobili kapacitu vlastního mozku… Ale technologii používáme i k akumulaci zdrojů na úkor likvidace vlastního život- ního prostředí, k šíření svých představ, zájmů a názorů ostatním (technologie moderních médií) či přímému ovládnutí jiných (zbrojní technologie). Což jsou účelyvnímané často negativně, ale ve sku- tečnosti jsou také bytostně lidské. Povaha pokroku by se dala definovat i touto větou: „Cokoliv, co lidskou mysl napadne, bude chtít člověk realizovat a cokoliv, co je realizovatelné, dříve či později realizované bude!“ Samozřejmě vše v rámci fyzikálních zákonů, jinak bychom byli už na půdě metafyziky (v řečtině doslova za metou = hranicí fyzického), a až v momentě, kdy to technika, naše poznání a zdroje dovolí. Ideálu se tedy postupně stále jen přibližujeme. Dlouhou dobu se zdálo, že tento proces může pokračovat jakoby donekonečna a že hybatelem pokroku je člověk, a ten je také tím, kdo mu uděluje hodnotový rámec. Ale na cestě k ideálu jsme došli tak daleko, že se objevila umělá inteligence, která tuto roli možná, či spíše pravděpodobně, pře- vezme. Blíží se totiž takzvaná „technologická singularita“, která podle většiny teorií nastane do roku 2050. Většina z nás ji ještě zažije! Technologická singularita je chápána jako hypotetický zlomový bod technického vývoje, v němž schopnosti umělé inte- ligence překonají schopnosti lidstva. Umělá inteligence se bude sama vylepšovat, „počítače začnou samy vyrábět další počítače a roboti začnou sami vyrábět další roboty“. Singularita není jen tématem futurologů, teoretiků či zastánců konspiračních či apo- kalyptických teorií, ale vážným tématem vědců, a své si k ní řekli i Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg. V jedné verzi představ dojde také ke splynutí lidské mysli s umělou inteligencí, ale prav- děpodobnější je, že bude na lidech nezávislá. Nedávno zesnulý fyzik Stephen Hawking dokonce varoval, že půjde o novou formu života, která lidstvo předčí, dokonce může zcela nahradit lidskou rasu. A to ne z nenávisti či cynismu, ale jednoduše proto, že bude výtečná v naplňování svých cílů, které by se nemusely shodo- vat se zájmem lidí. Obava panuje zejména z propojení umělých inteligencí navzájem a z přístupu umělé inteligence k internetu. Řešení, které navrhuje implantovat do umělé inteligence určitý lidský prvek, nějaký etický kodex a podobně, mi přijdou již teď jako neúčinná. Můžeme to prokázat na příkladu samořiditelných aut. Když se pro případ hypotetické srážky nastaví do počítače auta algoritmus, že „prioritou je ochrana lidského života“, tak se může stát, že v případě kolize s více osobami počítač vyhodnotí, že je lepší sjet z dráhy a raději usmrtit méně početnou posádku. Ale běžný řidič takto neuvažuje, jeho úvaha je podvědomá, odehraje se ve zlomku vteřiny a většinová reakce odpovídá pudu sebezá- chovy a ochraně spolucestujících. Dnes nevíme, jestli koexistence lidí a umělé inteligence bude pro nás pozitivní nebo ne. Možná, a nebude to poprvé, se budeme muset nějakým způsobem vyrovnat s negativní stránkou tech- niky. Jako lidstvo jsme se před několika staletími vydali cestou osvícenství, kdy jsme vsadili sami na sebe, na svou racionalitu, na své poznání a vědecký pokrok. Tato volba nám umožnila poznat i temnou stránku technikyv podobě světových válek, shození ato- mové pumy, havárií jaderných elektráren či destrukce životního prostředí. Tato dramata otřásla lidským vědomím a jsou nadále jeho součástí. Z technologických optimistů jsme se stali realisty. Možná je toto ta největší zkušenost, kterou jako lidstvo máme a možná se nám bude hodit! Přestože je povaha technického pokroku idealistická, tak si na základě osobní dlouhé zkušenosti myslím, že její nositelé (technici, vědci, vynálezci) nejsou idealisté, kteří rezignovali na reál, ale spíše realisté, kteří nerezignovali na ideál. Filozoficky shrnuto: nejsou to dogmatici a fanatici - prosazovatelé idejí. A to je hodně pozitivní! Těším se s Vámi na setkání na MSV a zvu Vás do naší expozice č. 053 v pavilonu P. Jiří Klusáček ředitel Infocube s. r. o. Editorial Technologický pokrok z hlediska filozofie

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

16 Splynutí nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu 20 Revoluční povrch z nanočástic zajišťuje těsnicím prvkům Trelleborgu vynikající tření s minimálním dopadem na těsnicí vlastnosti 22 Z jedné ruky: Se standardizovanými i individuálními automatizačními řešeními od výrobce k výrobě budoucnosti 24 EuroBLECH 2018: Vstupte do digitální reality 26 Vertikální centra ve zlínské firmě TAJMAC-ZPS vyrábíme už 25 let 28 Filtrační věže ABSOLENT – hledisko ekonomického přínosu 31 Když se potká mechanika se servotechnikou 32 Multifukční obráběcí stroje WFL MILLTURN ve společnosti JIHLAVAN 34 Odjehlování plechových dílů 36 Firma Mitutoyo Česko rozšiřuje nabídku svých akreditovaných služeb 38 Antikorozní obalové materiály pro automobilový a strojírenský průmysl od společnosti Excor-Zerust s. r. o. 40 SPIROL rolované pružné kolíky a ich inštalácia 41 TOKOZ slaví úspěch s chytrými zámky, v Británii se se svými patenty utká o státní zakázky ve spolupráci s tamní jedničkou 42 P.E.I. Srl na veletrzích AMB, BIMU a MSV 43 Obrat v produktivitě a bezpečnosti obráběcího procesu 44 Bezhroté brusky – specifický segment trhu 46 Nejmodernější řešení pro čištění dílů představovaná na veletrhu parts2clean 48 Hoffmann Group vydává katalog 2018/2019 48 GARANT Xpent: jeden upínač, dva obrobky 49 GARANT ToolCar získal už svou druhou cenu za design 50 Chybí zaměstnanci? Nejsou lidi? Studenti techniky to vidí jinak! 52 Souřadnicové měřicí stroje Aberlink 54 Uvolňování – rostoucí problém ve světě spojovacích prvků 56 Sodick jako odpověď na rostoucí požadavky výroby 58 Měřicí přenosné rameno Tomelleri 60 A components = komplexní dodávka – standardizované průmyslové komponenty a zakázkové díly z vlastní výroby 62 LPW kovo zastupuje na MSV 2018 v Brně společnosti WERUCON GmbH a PTM Mechatronics GmbH 64 Skupina Plansee Group zvýšila svůj obrat o jedenáct procent 66 Technologie laserového svařování plastů v automobilovém průmyslu od společnosti MediCom 68 Schwanog nabízí svým zákazníkům všestranný bezstarostný balíček! 70 Test (ne)zadření motoru – vyzkoušeli jsme: 50 km autem bez oleje! 72 Značka AVIA nejsou pouze náklaďáky Seznamte se s evropským výrobcem kovoobráběcích strojů 74 Průmyslová madla nové generace: různé tvary, materiály i speciální vlastnosti 75 Chotěbořská firma Nate začala vyrábět mobilní čerpací stanice 76 Chcete také snížit počet dodavatelů? 78 Konzolové regály na skladování ocelových plechů a dlouhého zboží 80 Magnetické materiály pro průmysl 81 Ergonomická pomocná ramena 82 Vysoce výkonné řezné kotouče pro stacionární brusky A 330 EXTRA a A 630 N SUPRA 84 DK machinery na výročním 60. MSV v Brně 86 Laserové řezací stroje a velkoplošné laserové aplikace 88 Řízené větrání – technologické odsávání potřebuje účinné zvlhčování Merlin 90 KASTOmiwin – radost z dělení pod úhlem 92 Změna názvu společnosti byla dokončena 93 Mezinárodní platforma umožňuje jedinečný přehled o trhu 94 Kompaktní silový a momentový senzor s vysokou kvalitou signálu 95 HENNLICH s novými spínači tlaku a teploty. Pro jaderné elektrárny i ponorky 96 Fabory splní veškeré vaše potřeby, nehledě na velikost, obor podnikání nebo umístění vaší společnosti 98 Zaoblení hran – snadno a rychle 100 Komplexní dodávky průmyslových technologií od společnosti AXIS a. s. Hradec Králové 102 Dokonalé magnetické upnutí obrobků jedině pomocí magnetických systémů TECNOMAGNETE 103 DRILLTRONIC – vrtací, závitovací a vystružovací stroj 104 Nová generace sofstartérů Siemens: Made in Czech Republic 105 AC Steel a. s. – záruka dlouhodobého partnerství 108 Novinky 2018 firmy RWT, s. r. o. 111 MOTORPAL razantně prorazil v Indii – bude dodávat výrobci nákladních automobilů a autobusů Ashok Leyland 113 PROFIKA OPEN HOUSE 2018 114 Produktivní obrábění ruku v ruce s dobrým partnerem 116 Snažíme se nejen držet krok s dobou, ale být i o krok dál 120 Důležité aspekty při zavádění robotizace 124 Zasílání časopisů a GDPR 132 V Daikinu zaměstnancům platí za „zlepšováky“, které jim ulehčují práci 4 Obsah 22 32 68 44

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

7

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

6 Koyo vyrábí ložiska do sportovních aut na zbrusu nové lince Olomoucká firma Koyo Bearings investovala přes 50 mil. korun do nákupu nové automatické linky na výrobu ložisek pro zákaz- níka Porsche. Výrobní linka představuje špičku ve svém oboru. Ve firmě na okraji Olomouce, která se zabývá výrobou ložisek hlavně do osobních automobilů, kamionů a zemědělské techniky, v posledních pěti letech intenzivně investují do nových výrobních technologií. V tomto roce plánují proinvestovat 170 mil. korun. Jedním z největších nákupů je nová automatická linka, která byla uvedena do provozu v tomto týdnu. Navrhli ji zaměstnanci firmy a je do ní zapojeno 11 strojů, které propojují automatické dopravníky. Obsluhu tvoří jen jeden zaměstnanec, přitom dokáže vyrobit 600 000 ložisek ročně, která poputují do Německa k zákazníkovi Porsche. Stroje jsou z České republiky, Slovenska a Japonska. Přesnost výroby je v jednotkách mikronů, což znamená přibližně desetinu tloušťky lidského vlasu. Linka sama v průběhu výroby automaticky kontroluje všechny rozměry dílů, ze kterých je ložisko vyrobeno. Na konci díly roztřídí do třech kategorií podle velikosti. Navazuje na ni montážní robot, který ložisko smontuje, nasadí na hřídel s předepsanými otáčkami simulující skutečný provoz a vyhodnotí podle úrovně hluku, jestli splňuje předepsané parametry. Závod Koyo v Olomouci na nej- novější technologii smontuje ložisko každých 12 vteřin. Olomoucká ložiska najdou své využití v modelech nejnovější modelové řady značky. Firmě se daří – v minulém roce vyrobila rekordních 16 mil. ložisek, které putovaly do celého světa. Tržby rostly o 6 %, vtomto roce je v plánu 7% růst. Na přelomu kalendář- ního roku bude také následovat výstavba druhé kalicí pece, která bude největší jednorázovou investicí od založení firmyv roce 2001. Ložiska se v důsledku přísných emisních požadavků regulátorů a požadavkům automobilek na snížení hlučnosti a zvýšení život- nosti rychle vyvíjí a s nimi i výrobní zařízení, na kterém je firmy vyrábí. Tlak na automatizaci, použití robotů a digitalizaci výroby roste také z důvodu nedostatku pracovní síly.  Redakčně zpracováno z www.koyobearings.cz Jednotný upínací systém Erowa ve společnosti VAPI Společnost VAPI s. r. o., která se zabývá výrobou přesných náhradních dílů, komponentů do strojních linek a drobných přípravků pro renomované odběratele, zavedla jednotný upí- nací systém od firmy Erowa pro CNC obrábění, výrobu elektrod, erodování a přesné měření. Přednostmi unifikovaného upínacího systému jsou zejména kompatibilní použitelnost na robotických buňkách, elimi- nace nepřesností, energetická a časová úspora a komfortnější manipulace. Na upínací systém se osazuje paleta, kde je uchycen obrobek. Pomocí tohoto řešení může firma v robotické buňce provádět několik strojních operací, aniž by docházelo k opakovanému upí- nání se zásahem lidské obsluhy.  Redakčně zpracováno z www.vapi.cz Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 7 Hole in One – ve věci rozměrové stálosti. Pokud jde o dokonalou funkci celého koncového výrobku, častokrát představuje rozdíl i jen několik málo µ u jednotlivých komponent. Obráběcí centra Hermle přesvědčí nejvyšší mírou mechanické přesnosti společně s přesností všech tří resp. pěti os typickou pro výrobky Hermle. Podrobnější informace o přesnosti našich obráběcích center viz: hermle1.de Obráběcí centra nedostižné přesnosti. Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, pavel.nemecek@hermle.cz, martin.skukalek@hermle.sk MSV BRNO 01. 05.10.2018 HALA PAV P STÁNEK 045

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

8 Kulatý stůl s bývalými zaměstnanci společnosti ŽĎAS Ve středu 20. června 2018 uspořádalo vedení společnosti ŽĎAS ve spolupráci s odbory kulatý stůl s bývalými zaměstnanci. Cílem setkání bylo připomenout si téměř 70 let dlouhou historii podniku a načerpat ze zkušeností přítomných seniorů poučení a inspiraci pro další rozvoj. Ti ve svých vystoupeních srovnávali svá aktivní léta se sou- časným stavem společnosti a tak poodhalili, kde došlo k pozi- tivnímu vývoji a kde je naopak prostor pro zlepšování. Na závěr setkání obdrželi všichni přítomní poděkování za celoživotní práci od generálního ředitele a místopředsedy představenstva Ing. Pavla Cesneka.  Redakčně zpracováno z www.zdas.cz Rozšíření kapacitních možností ve Vítkovických slévárnách Vítkovické slévárny, spol. s r. o. (tradiční výrobce válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí, litin a odlitků ze slitin mědi), spustil do provozu novou žíhací pec v divizi Slévárna. Nová žíhací pec, kterou dodala společnost E-Therm CZ, s. r. o., je ve slévárnách již pátou žíhací pecí, kde je možné provádět vyso- koteplotní režim odstředivě litých válců. Rozšiřuje tak kapacitní možnosti pro výrobu jakostí materiálu KV5M, OLVIT90M a KV4H, tzn. jakostí s vysokoteplotním režimem. Samozřejmostí je i mož- nost žíhaní všech jakostí NTV, KV a OLVIT. Potřebný tepelnývýkon je do pece dodáván 12 rekuperačními hořáky o jmenovitém výkonu hořáku 40kW, umístěnými horizon- tálně v obou bočních stěnách. Použitím rekuperačních hořáků se dosahuje vysokého stupně využití tepelné kapacity odcházejících spalin a snížení spotřeby paliva. Při konstantní teplotě vnitřního prostoru pece 1 100°C lze předpokládat úsporu paliva oproti top- nému systému bez jakékoliv rekuperace až 35 %, což představuje značnou úsporu plynu.  Redakčně zpracováno z www. vitkovickeslevarny.cz Rozšířenívýzkumně-inovační kapacitya realizačníhoVaV potenciáluvespolečnostiVÚB,a.s. Společnost VÚB, a. s., zabývající se konstrukcí a výrobou speci- álních a jednoúčelových strojů, aplikovaným výzkumem a vývo- jem textilních strojů a technologií a speciální textilní výrobou, dokončila projekt na rozšíření výzkumně-inovační kapacity (VIK) a realizačního VaV (věda a výzkum) potenciálu společnosti. Stěžejní část projektu představovala modernizace a doplnění strojně technologického vybavení prototypové dílny společnosti, spočívající v pořízení několika moderních výrobních strojů a zaří- zení spolu s doplněním a modernizací potřebné IT infrastruk- tury umožňujících zvýšení kapacity a průchodnosti používaných datových sítí a úložišť potřebných k realizaci „velkoobjemových“ projektů. Nejvýznamnější novinky strojního vybavení prototypové dílny představují: • pětiosé CNC obráběcí centrum Hermle C400 vybavené nej- pokrokovějším řídicím systémem umožňujícím interpolační soustružení – díky této funkci je nyní možno nově dosahovat nejen požadované drsnosti povrchu ale i jeho textury, • zařízení pro elektroerozivní obrábění CUT E 600, • NC rovinná bruska BRH 40/1000 NC.  Redakčně zpracováno z www.vubas.cz LutínskétovárněEdwards lonivzrostlytržby,ziskmělanižší Společnosti Edwards, která v Lutíně na Olomoucku vyrábí vaku- ová a tlaková čerpadla, loni vzrostly tržby na 5,037 miliardy korun z 4,788 miliardy korun v roce 2016. Zisk podniku se ale meziročně snížil o 17 procent z 622 milionů korun v roce 2016 na 516 milionů korun. ČTK dnes údaje získala z výroční zprávy společnosti Edwards. Lutínský závod Edwards patří do švédské skupiny Atlas Copco. „Finanční výkonnost v roce 2017 vzrostla o pět procent díky zvýšené poptávce po produktech společnosti ve všech regionech, zejména pakv Číně, USA a Evropě,“ stojí ve výroční zprávě. Lutínský podnik loni zvýšil výrobu vývěv o 18 procent, avšak jeho finanční výsledek negativně ovlivnil vývoj kurzu české koruny vůči ame- rickému dolaru, britské libře a euru. Společnost Edwards loni těžila z dřívějšího převedení výroby z Velké Británie do Česka i rostoucí poptávky. Podnik v roce 2017 většinu produkce exportoval do zahraničí, kde utržil celkem 4,8 miliardy korun. V roce 2016 společnosti Edwards kvůli přesunu části výroby do Číny klesly tržby o 530 milionů korun z rekordních 5,318 miliardy v roce 2015 na 4,788 miliardy korun. Z Lutína byla do sesterského závodu v Číně převedena výroba technologicky zastaralých vývěv, po kterých je poptávka především v Asii. Lutínský závod pak díky tomu mohl všechny své kapacity soustředit na produkci moderních typů vývěv s vysokou přidanou hodnotou, které nacházejí uplatnění především ve vědeckých a výzkumných aplikacích. Továrna Edwards v Lutíně vyrábí vakuová a tlaková čerpadla, která se používají v potravinářském průmyslu, automobilovém či chemickém průmyslu. Čerpadla firma dodává také do jaderných elektráren a výrobcům oceli a solárních panelů. Na konci roku 2017 v lutínském podniku Edwards pracovalo zhruba 440 lidí. Lutínská továrna Edwards v roce 2015 získala zakázku na dodávku tří desítek vakuových vývěv do centra ELI s nejvýkon- nějším laserem na světě, které je budováno v Dolních Břežanech nedaleko Prahy. Zakázka měla hodnotu 17 milionů korun. Vývěvy jsou jedním z hlavních prvků laserového systému, který pomůže vědcům ve výzkumu kosmu i v boji s rakovinou. Mezinárodní skupina Edwards byla v roce 2014 začleněna do švédského strojírenského konglomerátu Atlas Copco, který má výrobní závodyve více než 20 zemích a zákazníkyve 180 státech. Skupina celosvětově zaměstnává zhruba 44 000 lidí.  www.edwardsvacuum.com Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 9 Automa zace se vypla i pro nejmenší množství! Zkušenos z technologií ohýbání od A – Z, od jednoduššího ohybu v plně automa ckém systému ohýbání. U modelů HG-100.3 ATC a ATC HG-220.4 ATC je kombinace HG ohraňovacího lisu s automa ckou výměnou nástrojů ATC (AutoToolChanger). Průkopnická technologie pro vývoj prototypů, malých i velkých sérií a vy- sokou rozmanitos dílů – maximální využi stroje minimalizuje dobu nastavení. Není potřeba žádných zkušebních vzorků pro odladění výrobku. Vysoká produk vita při současném zachovaní vynikajících přesnos . CZ - 617 00 Brno, Svatopetrská 7 Tel: +420 547 217 364 Fax: +420 547 227 090 stematech@stematech.cz AutoToolChanger Čas potřebný pro přeseřízení stroje na výrobu nového dílu klesne díky tomuto zařízení pod deset procent! Série ve výrobě jsou stále menší a rychlost pro seřízení stroje na novou práci je stále důležitější. Nový standard v poměru výkon-cena u ® ® STEMA-TECH s. r. o. region Morava: Karl Stelc: +420 602 750 199 region Čechy: Miroslav Petrášek: +420 724 005 910

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

10 ŽDB Drátovna zahájila výstavbu nové žíhací pece pro výrobu šroubových drátů Výstavbu nové žíhací pece na výrobu šroubových drátů zahájila společnost ŽDB Drátovna, která je dceřinou firmou Třineckých železáren. Investice do nové pece, která bude uvedena do plného provozu v prvním pololetí příštího roku, dosáhne 24 milionů korun. Jde o již třetí žíhací pec v provozu tažírny nepatentova- ného drátu. „Důvodem výstavby nové pece je velký zájem zejména ze strany automobilových firem, které využívají náš drát k výrobě spojovacích součástí a dalších komponent automobilů. Díky této investici zvýšíme roční kapacitu žíhárny o 8 tisíc tun,“ uvedl před- seda představenstva ŽDB Drátovna Petr Adamek s tím, že celá investiční akce není vůbec jednoduchá. „Pec má kruhový průřez o průměru 6 metrů a je 5 metrů vysoká. Teplota žíhaného mate- riálu bude dosahovat až 750 °C,“ doplnil. ŽDB Drátovna zároveň pro provoz tažírny nepatentovaného drátu zakoupí nový jednokostkový drátotah pro tažení šroubo- vých drátů a drátů pro výrobu ložisek do průměru 6 milimetrů. Investice do drátotahu dosáhne tří milionů korun. „Zařízení je oproti obdobným drátotahům pokrokovější. V jeho konstrukci je pamatováno na prostor pro zařízení k defektoskopické kontrole, což odhalí povrchové vady. Umožní tak dodávat dráty výrobcům ložisek a výrobcům šroubů s garancí úrovně povrchových vad po celé délce drátu, na něž jsou tito zpracovatelé velmi citliví,“ upřesnil předseda představenstva s tím, že nový drátotah má roční kapacitu 1 100 tun. Obě investice – výstavba nové žíhací pece a pořízení drá- totahu, odstartovaly druhou část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu, která má být hotova v příštím roce. „Ve druhé etapě modernizace ještě například plánujeme výstavbu expedičního skladu nebo pořízení několika nových drátotahů,“ dodává Petr Adamek. Projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun zahájila dceřiná společnost Třineckých železáren před dvěma roky. Jejím cílem je posílit portfolio firmy v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl, jako je výroba spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu. Firma by tak měla posílit svou pozici zejména na evropských trzích. Společnost ŽDB Drátovna by měla v letošním roce vyrobit 130 tisíc tun tažených drátů a výrobků z nich. Vývoz se v současné době na celkové produkci podílí 70 procenty, přičemž rozhodují- cími exportními regiony jsou trhy zemí západní a střední Evropy. Mezi největší zákazníky patří firmy z automobilového, strojí- renského, nábytkářského a těžebního průmyslu. Finální produkty z drátů zpracovaného zákazníky nacházejí uplatnění v široké škále výrobků – od automobilů přes nábytek, bílou techniku, pneumatiky, výtahy, železniční svršek až po nářadí nebo zdra- votní techniku. Bc. Petra Macková Jurásková tisková mluvčí firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel  www.trz.cz SpolečnostDIindustrialspol.sr.o. investuje do vývoje Společnost DI industrial spol. s r. o., která se specializuje přede- vším na výrobu přesných dílců a montážních sestav pro elekt- ronovou mikroskopii, vakuovou techniku a kryogenní aplikace, investuje do oblasti vývoje konstrukce přesného polohovacího stolku s pojezdem a oblasti vývoje HW a SW části pohonů tohoto polohovacího stolu. Oba tyto projekty jsou podpořeny z fondů EU. Cílem prvního projektu je vytvořit novou konstrukci přesného polohovacího stolku s pojezdem, jež integruje požadavky zákaz- níků z oblasti mikroskopie a také sníží celkovou cenu polohova- cího stolku. Inovovaná konstrukce bude založena na integraci podstatné části přesných převodů přímo na jednotlivé pohybové osy, kde budou vhodně umístěny vzhledem k velikosti pojezdů v jednotlivých osách. Stolek bude konstruován pro přímé pohybové osy X, Y a Z, přičemž bude provedena příprava pro možné dopl- nění o další pohybové rotační osy pro rotaci a naklápění v podobě modulárních segmentů. Cílem druhého projektu je sestavit HW a SW řešení pohonů jednotlivých pohybových os přesného polohovacího stolku, jež integruje požadavky zákazníků z oblasti mikroskopie a v určité přesnostní třídě. Řešení pohonů bude založeno na integraci komerčních produktů přímo na jednotlivé pohybové osy, kde budou vhodně umístěny vzhledem k velikosti pojezdů v jednotli- vých osách. Tomuto řešení bude přizpůsobena softwarová část projektu, která umožní stolek efektivně a přesně řídit dle poža- dované polohy. Pohony jsou primárně určeny pro pohybové osy X, Y a Z, přičemž budou pohybové osy rotace a naklápění použity v podobě modulárních segmentů.  Redakčně zpracováno z www.diindustrial.com Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

7RROLQJWKH)XWXUH ZZZFHUDWL]LWFRP 6-(\'127,/,-60(=.8ä(1267, 3522%5É%Ě1Ì 1RYì7ìP&XWWLQJ7RROVVNXSLQ\&(5$7,=,7*URXS &(5$7,=,7MHY\VSěOiHQJLQHHULQJRYiVNXSLQD VSHFLDOL]XMtFtVHQDQiVWURMRYpWHFKQRORJLHDWYUGp PDWHULiO\ ÿW\ŒLRGERUQtFLMHGHQVLOQìWìP7RMH&(5$7,=,7*URXSYREODVWLREUiEěQt-DNRWHFKQRORJLFNìOtGUQDEt]tPH QHMNRPSOH[QěMåtVRUWLPHQWSURGXNWŤDVRXKUQ]QDORVWtYHYåHFKREODVWHFKWŒtVNRYpKRREUiEěQt$VSROXVQDåt YìUREQtRGERUQRVWtE\PěOEìW7ìP&XWWLQJ7RROVSUYQtYROERXQDåLFK]iND]QtNŤ1DåHNRPSHWHQĀQt]QDĀN\ &877,1*62/87,216%<&(5$7,=,7.20(7:17D./(1.VSRMXMtYåH]DKUQXMtFtVHUYLVQtNRQFHSWV QHMPRGHUQěMåtORJLVWLNRX7DNWRMVPHVFKRSQLGRGDWåLURNìYìEěULQRYDWLYQtFKSURGXNWŤYQHMNUDWåtPĀDVH² LGR]tWŒND 1DYåWLYWHQiVQD$0% 9ìVWDYLåWě6WXWWJDUWKDODD QHMPRGHUQěMåtORJLVWLNRX7DNWRMVPHVFKRSQLGRGDWåLURNìYìEěULQRYDWLYQtFKSURGXNWŤYQHMNUDWåtPĀDVH² å

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

12 Strojírenský holding PBS GROUP uzavřel čtyři významné kontrakty, z toho tři zahraniční v Polsku a na Slovensku SpolečnostiPrvníbrněnskástrojírna,a. s.a PBSENERGO,a. s.,pat- řící do energetické části strojírenského holdingu PBS GROUP, a. s., v prvním čtvrtletí roku 2018 úspěšně uzavřelyobchodní smlouvy na realizaci tří zahraničních projektů – jednoho v Polsku a dvou na Slovensku, a jednoho tuzemského. Celkový objem kontraktů přesahuje hodnotu 200 milionů korun. „PBS GROUP je silná strojírenská společnost s více než dvou- setletou tradicí jak na lokálním trhu, tak v zahraničí. Podpis těchto kontraktů je pro nás signálem, že naše nová obchodní strategie funguje a je přínosná i pro naše zákazníky,“ říká MichalWdowyczyn, výkonný ředitel pro energetiku ve společnosti PBS GROUP, a. s. Nejvýznamnějším projektem je dodávka nového ekologického kotle spalujícího biomasu největšímu výrobci a dodavateli energie pro 175tisícový Olsztyn na severu Polska, firmě MPEC Sp. Z o. o. V rozsahu dodávkyPBS BRNO je horkovodní kotelo výkonu 25 MWt spalující biomasu ve formě dřevní štěpky o výhřevnosti paliva 8–12 MJ/kg, systém na snížení obsahu NOx ve spalinách (pod 300 mg/Nm3) využívající metodu SNCR (Selective Non‐Catalytic Reduction) a doprava paliva. Součástí rozsahu dodávky je rovněž zajištění inženýrských prací, supervize montáže a uvedení kotle do provozu, které je plánované na květen 2019. „Tímto projektem přispíváme k plnění závazků investora na snižování negativ- ních dopadů energetického průmyslu na životní prostředí, což je součástí strategie také naší firmy. Vstup na perspektivní polský trh zároveň vnímáme jako slibný příslib do budoucna,“ doplňuje Michal Wdowyczyn. PBS Brno je v tomto projektu subdodavatelem hlavního kon- traktora zakázky, polské společnosti Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. „Věříme, že je tento kontrakt prvním ze série dalších budoucích projektů, které můžeme společně úspěšně realizovat na polském či evropském trhu. Je to ukázka toho, jak může dobře fungovat spolupráce mezi výrobcem a dodavatelem technologií a montážní společností, kterou je právě naše firma,“ komentuje novou spolupráci Artur Mazurek, místopředseda před- stavenstva společnosti Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. Další dvě zakázky realizované na Slovensku mají servisní charak- ter. Hlavním cílem obou projektů je zvýšení provozní spolehlivosti provozovaných technologií, v obou případech kotlů. Ukončení realizace obou projektů je plánované na druhou polovinu letoš- ního roku. Tuzemský kontrakt se týká dodávky nového turbosoustrojí s generátorem pro společnost DEZA, a. s., výrobce základních organických látek určených pro další chemické využití. V rozsahu dodávky PBS ENERGO je turbosoustrojí, které sestává z parní tur- bíny STG – T 10,8 a generátoru o svorkovém výkonu 10,8 MWe, jeho instalace a uvedení do provozu. DEZA, a. s., patří s roční zpracova- telskou kapacitou 450 000 tun černouhelného dehtu a 160 000 tun surového benzolu mezi významné podniky v oboru na světě. Úspěšný vstup na polský trh, získání dvou servisních zakázek na Slovensku a nový tuzemský kontrakt jsou výsledkem nasta- vení nové obchodní strategie celého holdingu PBS GROUP, a. s. Co však zůstává jejím hlavním pilířem dlouhodobě, je zaměření na vysokou technickou úroveň, spolehlivost a kvalitu výrobků i poskytovaných služeb. Podpis nových zahraničních kontraktů tak upevnil pozici společnosti nejen jako zkušeného specialisty v oboru, ale také jako důležitého a silného zaměstnavatele v regi- onech, kde firma působí.  Redakčně zpracováno z www.pbs.cz Společnost PBS GROUP, a. s. zastřešuje jednu z nejdéle půso- bících strojírenských značek na světovém trhu – První brněn- skou strojírnu. Ta je synonymem inovací a kvality již více než 200 let. Skupinu tvoří První brněnská strojírna, a. s., která působí jako komplexní dodavatel energetických zařízení se zaměřením na průmyslové kotle, PBS ENERGO, a. s., která se zaměřuje na vývoj, výrobu, dodávky a servis průmyslových parních turbín a expanzních plynových turbín a konečně První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., která úspěšně podniká v leteckém průmyslu a přesném strojírenství. Rozšíření výrobního portfolia ve Vítkovických slévárnách Tradiční výrobce válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí,litinaodlitkůzeslitinmědi,Vítkovickéslévárny,spol.s r. o., rozšířil svoje výrobní portfolio na útvaru Obrobna o nové verti- kální CNC obráběcí centrum DMG Mori DMC 1450V. Vertikální obráběcí centrum třetí generace je tvořeno jedi- nečnou konstrukcí, která zaručuje více výkonu, vyšší flexibilitu a disponuje jednoduchým ovládáním. Tímto krokem společnost rozšiřuje své výrobní portfolio, které úzce souvisí s výrobním programem partnerských firem INPROMA, spol. s r. o. a ME-Metal Economic, s. r. o. Stroj se uplatňuje ve spolupráci s rozmanitými provozy s nej- různějším výrobním zaměření i v dalších oblastech výroby na území celé ČR včetně zahraničí. Základní parametry stroje: • pojezdy X = 1 450 mm, Y = 700 mm, Z = 550 mm • 3D-řídicí systém Heidenhain TNC 640 • motorové vřeteno speedMASTER® SK 40 • otáčky vřetene 20–15 000 min-1 • výkon 46 kW / 30 kW • točivý moment 200 Nm / 130 Nm (40/100 % zatíž.) • zásobník nástrojů na 60 míst SK40 • měřicí dotyková infra sonda Heidenhain TS 649 DMG • laserové měření nástrojů • automatické čištění přes vnější ofukování vzduchem • chlazení nástroje vzduchem (i kapalinou) vnější, chlazení vnitřní /středem vřetena • nástrojové vybavení Iscar Za použití výkonného CNC obráběcího centra a nejmoderněj- ších obráběcích nástrojů je společnost schopna zpracovat nejen oceli běžných jakostí nebo barevných kovů, ale také kalenou nástrojovou ocel (do tvrdosti 68 HRC).  Redakčně zpracováno z www. vitkovickeslevarny.cz Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Upínkou to začíná. #jsmestrojari jcmetal.cz 60. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 1.—5. 10. 2018 pavilon G2, stánek 42 Letos v novém! Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Letos

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

14 Nový přístroj pro detekci částic na ložiscích ve společnosti Koyo Bearings Olomoucká společnost Koyo Bearings Česká republika s. r. o. zabývající se výrobou ložisek, pořídila na oddělení kvality spe- ciální mikroskop Olympus BX51M s automatickým analyzáto- rem částic, který pomáhá stanovit čistotu ložiska s extrémní přesností. Na ložiscích je zařízení schopno detekovat nežádoucí částice už od jejich velikosti 2 µm. Firma je tak schopna vyhovět nejpřísněj- ším zákaznickým standardům svých zákazníků jako Volkswagen, Daimler, Jaguar/Land Rover apod. Analyzátor umí vyhodnotit kovové i nekovové částice, včetně jednotlivých vláken. K detekci využívá velmi rychlou barevnou digitální CCD kameru XC10, která umí částice automaticky najít a vygenerovat o jejich přítomnosti a vlastnostech podrobnou zprávu. Zařízení bylo pořízeno na základě požadavku některých významných zákazníků na analyzování ložisek přímo v závodě (dříve společnost tyto testy prováděla externě). Měřidlo je vyu- žíváno také za účelem interního výzkumu ve věci velmi přesné detekce čistoty ložisek a následné možnosti zlepšení jejich funkč- nosti v nejnáročnějších aplikacích.  Redakčně zpracováno z www.koyobearings.cz První KOBOTYv MSICu (Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.) O tom, že MSIC plánuje vybudovat centrum průmyslové kom- petence, jsme se již několikrát zmiňovali. Jedním z konkrétních kroků vedoucích ke spuštění tohoto projektu bylo i neformální otevření centra kolaborativních robotů, které proběhlo ve čtvr- tek 28. června v areálu MSIC za účasti zástupců z podnikatelské sféry. MSIC ve spolupráci se strategickými partnery, jako je např. Moravskoslezský automobilový klastr, velmi flexibilně reaguje na novodobé trendy v technologiích. V letech 2016–2019 bylo celo- světově do výrobních podniků pořízeno cca 1,4 milionů nových průmyslových robotů v hodnotě 60 mld. USD. Co se týká konkrét- ního využití, 70 % z nich je využíváno pro automobilový, elektro- technický průmysl a pro zpracování kovů. Co je kobot a jaký je konkrétní přínos pro firmu po zavedení kolaborativní robotiky? Významným prvkem kobotů je interakce s člověkem. Pracovník a kobot jsou součástí dané operace, při které se vzájemně doplňují. V principu jsou koboty daleko pomalejší než klasické průmyslové roboty a jsou konstruovány tak, aby dokázaly pružně reagovat na změnové požadavky v průběhu výrobní operace nebo cyklu. Díky zavedení kolaborativní robotiky mohou firmy nejen jedno- dušeji a efektivněji udržovat výrobu v zemích s vyšší cenou lidské práce, ale také vrátit zpět výrobní aktivity, které byly v minulosti outsourcovány ze zemí s nízkými osobními náklady. Jaké služby bude možné v MSIC využít? Cílem společného projektu MSIC a Moravskoslezského auto- mobilového klastru je vytvoření tzv. kolokačního centra s kolabo- rativními roboty, kde si budou moci firmy kompletně ověřit mož- nosti využití různých typů kobotů, případně si odladit robotizované pracoviště pro výrobu daného produktu. Dojde tak k vytvoření společného místa s vysokou koncentrací znalostí i praktického ověření kolaborativní robotiky zejména pro malé a střední firmy z regionu, pro které jevybudovánívlastního testovacího pracoviště značně finančně náročné.  Redakčně zpracováno z www.ms-ic.cz Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

ŘÍZENÉ STROJE, s.r.o. www.nessap.com ŘÍZENÉ STROJE, s.r.o., Čáslavky 55, 552 01 Dolany u Jaroměře, Česká republika telefon: +420 491 815 900, +420 603 520 618, +420 603 466 800, e-mail: nessap@nessap.com ČESKÝ VÝROBCE LASEROVÝCH STROJŮ A PRODEJCE OHRAŇOVACÍCH LISŮ ● snížení výrobních nákladů ● přesnost, rychlost, kvalita řezu ● rozměrové varianty 1 x 2 m, 1,5 x 3 m, 2 x 4 m, 2 x 6 m ● ber laserové zdroje IPG s výkonem od 500 do 4000 W, fokusátory PRECITEC 2D ber laserový automat pro řezání plechů s rotační osou až do průměru 600 mm Profesionální laserové nebo plazmové rotační stroje pro zpracování trubek a jeklů 25 let tradice výroby strojů pro technologie laser, plazma, autogen, vodní paprsek ● snížení výrobních nákladů ● přesnost, rychlost, kvalita řezu ● rozměrové varianty 1 x 2 m, 1,5 x 3 m, 2 x 4 m, 2 x 6 m ● ber laserové zdroje IPG s výkonem od 500 do 4000 W, fokusátory PRECITEC ● řezání trubek od průměru 12 mm do 600 mm ● délka zpracovávaného materiálu dle potřeb až do 12 m ● jednoúčelové stroje pro řezání do polotovarů ● individuální přizpůsobení stroje potřebám výroby

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

16 Tak by se dal nazvat přístup společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o. podle ředitele závodu a jednatele společnosti, Petra Nováka, MBA. Jsem moc ráda, že nám pan Novák prostřednictvím následujícího rozhovoru dovolil nahlédnout blíže a podrobněji do společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o. Během našeho povídání jsme probrali spoustu zajímavých a aktuálních témat. Přeji příjemné čtení. Pane Nováku, jak byste čtenářům časopisu KOVOINZERT představil společnost Koyo Bearings Česká republika s. r. o.? Petr Novák, MBA: Naše společnost má výrobní závod v Olomouci, kde se specializujeme na výrobu jehličkových a váleč- kových ložisek, která nacházejí své užití hlavně v automobilovém průmyslu a strojírenství. Část výroby směřuje také do distribuce. Krátce k historii – závod byl postaven na zelené louce v roce 2001 pod značkou Torrington. V roce 2010 byla celá divize Torrington koupena japonskou korporací JTEKT, která je jedním z největších výrobců komponent do automobilového průmyslu na světě. Její divize Koyo má ve výrobě ložisek téměř 100letou tradici. Čeho si na nás nejvíc vážím je to, že se nám jako jednomu z mála závodů vlastněných japonskou matkou podařilo v Olomouci prosadit a udržet čistě český management. U japonského vlastníka máme velkou důvěru, věří schopnostem našich techniků a vedení. Nové výrobní linky si navrhujeme sami, máme také vlastní výzkumné středisko materiálového inženýrství v Technologickém parku v Brně. Máme 530 zaměstnanců, tržbyv roce 2017 byly 1,015 mld. Kč, což představovalo růst o 6 % oproti minulému roku. Zaměřujete se výhradně na automobilový průmysl? Kdo jsou vaši zákazníci? PetrNovák, MBA: Druhou oblastí užití vedle automotive je prů- mysl obecně – naše ložiska se točí ve vlacích TGV, ve vysokozdviž- ných vozících, lodních motorech, traktorech, kombajnech a kami- onech, šicích strojích, soustruzích a další technice. Tito zákazníci tvoří asi 30 % našich tržeb. Automotive tvoří 60 % tržeb. Zbylých 10 % pochází z prodeje ložisek do volné distribuce. Mezi nej- větší zákazníky ze sektoru automotive patří koncern Volkswagen, Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, Renault, Audi, Nissan nebo koncert PSA. Z luxusních značek třeba Porsche, Ferrari nebo Bentley. Největší z průmyslového sektoru jsou pak John Deere, Claas, Linde, Liebherr, Faiveley, AGCO a Dornier. Zákazníci jsou hlavně ze zemí západní Evropy a z USA. Ale vyvážíme i do Jižní Koreje nebo Japonska a Číny. Jmenoval jsem jen ty nejvýznamnější, ale spektrum je opravdu široké, v současnosti jich máme přes 300. Co byste k  automobilovému průmyslu jako takovému řekl více? Vnímáte trendy, kterým se i  vaše společnost přizpů- sobuje? Dozvěděla jsem se, že vyrábíte komponenty pro elektromobily. Petr Novák, MBA: V automobilovém průmyslu teď vnímám tři hlavní trendy – downsizing, tedy snižování hmotnosti aut a snižo- vání objemu motoru hlavně z důvodu přísných emisních limitů – a elektromobilita, ve výrobě potom digitalizace a automatizace. Trendům se snažíme nepřizpůsobovat, ale vymýšlet v rámci nich nová řešení, která ještě konkurence nemá. Z pohledu downsizingu vnímáme obrovské zaměření výrobců automobilů na úspory hmotnosti, na zmenšování a zlehčování komponent a zároveň zpřísňování kvalitativních parametrů. Co se týče ložisek, zákazníci vyžadují přesnější tolerance s cílem snížit tření a hlučnost. V oblasti motorů byly vyvinuty vyvažovací sys- témy, které obsahují ložiska a zajišťují menší spotřebu paliva při nižších emisích. Jsme hrdí na to, že se řadíme k hlavním firmám se specializací na výrobu ložisek do vyvažovacích systémů, podařilo se nám získat zajímavé projekty od automobilek Daimler, Jaguar Land Rover a VW. Co se týče elektromobility a rozvoje hybridních automobilů, daří se nám v tomto segmentu dostávat nové zakázky. Například dodáváme ložiska do prvního elektrického SUV Jaguar I-Pace. Je to zároveň první elektromobil této značky. I když se o této pro- blematice hodně mluví, nepředpokládám, že by mělo v brzké době dojít ke skokovému přechodu na elektromobily. Zatím není dořešena řada otázek vztahujících se k masovému zavedení (recyklace baterií a vzácnost kovů, ze kterých jsou vyrobeny, jejich nízká kapacita, kapacita rozvodné elektrické sítě, neekologičnost výroby elektřiny aj.). Očekávám, že se zároveň budou prosazovat i jiná řešení, třeba vodík nebo CNG. Přesuňme se nyní dovýroby. Investujete do inovacívýrobních zařízení, nákupu nových výrobních linek a strojů. Můžete být konkrétnější? Kam vás tyto investice posouvají? Petr Novák, MBA: V posledním desetiletí jsme rozjeli zásadní modernizaci výrobního parku. Některé stroje jsme úplně vyřadili a nahradili jsme je celými novými výrobními linkami, některé pro- šly generální modernizací a zbylé jsme prodali a nakoupili místo nich nové samostatně stojící stroje. Linky obsahující automatické montážní roboty a několik forem kontroly kvality jsou nejmoder- nější na trhu, skládají se až z 15 propojených strojů s automatic- kými dopravníky. Celou linku dokáže ovládat jen jeden operátor a pracujeme na dalším zjednodušení tak, aby byl schopný ovládat dvě linky. Od vzniku závodu jsme proinvestovali více než miliardu korun a naplnopokračujeme–v roce2018plánujemeutratitpřes170mil.Kč, a v dalších několika letech se budeme držet podobné částky. Investice směřují především do rozšiřování automatizovaného strojového parku v podobě nových výrobních linek a robotů, do IT technologií a digitalizace nebo do zlepšování zázemí pro zaměst- Splynutí nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu Rozhovor Petr Novák, MBA 42 let, ředitel závodu, jednatel společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 17 Rozhovor nance. Investice nás posouvají k vyšší produktivitě, lepší kvalitě, větší spolehlivosti a menší poruchovosti, také dokáží částečně řešit problém nedostatku pracovní síly. Na vašich webových stránkách mě zaujalo následující: ‚Koyo Bearings jednoduše představuje splynutí nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu.‘ Co byste k tomu řekl více? PetrNovák, MBA: S většinou našich zákazníků spolupracujeme dlouhodobě. Jsou u nás zvyklí na stálou kvalitu a spolehlivost – plnění zakázek včas, spolehlivou logistiku, nejvyšší dostupnou kvalitu materiálu, přesnost produkce a bezproblémovou rychlou komunikaci. Při jednání se zákazníky, s dodavateli i státní správou se řídíme etickým kodexem – nepřijímáme úplatky, provozujeme anonymní telefonickou linku pro hlášení neetického chování, překračujeme zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti práce a péče o životní prostředí a řádně platíme všechny daně a odvody. Zákazníci nám také pravidelně vyplňují dotazníky spokojenosti a mají u nás zákaznické audity s nejvyšším hodnocením. Vzájemná spolupráce je vidět na prakticky neexistující odchodovosti ke konkurenci. Počet zákaznických reklamací je potom v jednotkách případů ročně, což je podle mě na produkci 16 mil. ks ložisek ročně velmi slušné číslo. Máme také zákazníky z řad značek jako Porsche, Ferrari, Jaguar-Land Rover, Bentleynebo Mercedes-Benz, které jsou známytím, že velice pečlivě kontrolují svůj dodavatelský řetězec. Náš přístup jsme proto shrnuli do věty „splynutí nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu“. Automatizace a robotizace jsou témata, která slýcháme dnes a denně. Jak se ve vaší společnosti přizpůsobujete automati- zaci a robotizaci? Petr Novák, MBA: Myslím, že velmi dobře a nebojím se říct, že jsme v tomto oboru na Moravě mezi lídry. Proč jsme se vydali touto cestou má několik důvodů. Vyvinuli jsme několik nových typů ložisek s extrémními požadavky na přesnost výroby a náš stávající strojový park je nebyl schopen v takové kvalitě vyrobit. Od zákazníků jsme navíc na tyto nové typy ložisek dostali poptávky v objemu milionů kusů ročně. Nezbylo nám tedy než nakoupit novou technologii, kterou jsme integrovali do výrobních linek. Ty mají extrémní přesnost a nesrovnatelně vyšší produktivitu než jednotlivé stroje, které jsme využívali v minulosti. V současnosti máme takových nebo podobných linek 9 a další stroje se do nich snažíme integrovat. Jakou pozornost věnuje Koyo Bearings Česká republika s. r. o. vývoji? Petr Novák, MBA: I kvůli rostoucímu zaměření na výrobu loži- sek pro elektromobily a hybridy se na výzkum a vývoj zaměřujeme velmi intenzivně. Řešení totiž často nejsou stejná jako u běžných spalovacích motorů - žádají si novou geometrii nebo nové mate- riály. V Brně v areálu Technologického parku máme už zmiňované Centrum materiálového inženýrství, kde zkoumáme životnost ložisek a jejich chování v konkrétní aplikaci (v motoru, převodovce aj.), zkoumáme možná zatížení ložiska, volíme vhodné parame- try materiálu, které se pak přenáší do naší výroby v Olomouci. Rozpočet střediska je 30 mil. Kč ročně. Intenzivně spolupracujeme také s českými univerzitami a výzkumnými ústavy – na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně řešíme projekt optimalizace vnitřní geometrie ložisek, s Fakultou chemickou stejné univerzity spolupracujeme na vývoji nových slitin na bázi hliníku pro výrobu ložiskových klecí. Také spolupracujeme s kolegy z korporátního vývojového a technického centra v německém Künsebecku, kteří navrhují nová ložiska do celého spektra aplikací od automobilového průmyslu po průmyslové stroje nebo letectví. Ve francouzském Lyonu také máme testovací okruh a vývojové centrum. Vaše společnost v loňském roce vyhrála cenu Zaměstnavatel Olomouckého kraje. Nemohu se nezeptat, jestli se také potý- káte s  nedostatkem jak kvalifikované, tak nekvalifikované pracovní síly? Petr Novák, MBA: S nedostatkem zaměstnanců se potýkáme prakticky na všech pozicích – odborných i bez kvalifikace. Stejný problém mají i ostatní podniky na Olomoucku – nezaměstnanost je tu aktuálně 3,1 %. Kraj má širokou strojírenskou tradici, těmto firmám se v posledních letech dobře daří a samozřejmě navy- šují počty zaměstnanců. To vede v jejich nedostatek, i přestože všichni včetně nás rychle navyšují mzdy. Nechceme se přitom vydat cestou zaměstnávání špatně česky hovořících zaměstnanců

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

18 ze zahraničí a zatím jsme k tomu naštěstí přistoupit nemuseli. Zakládáme si na dobré komunikaci, respektu a vzájemné toleranci mezi zaměstnanci, a toto by podle nás mohlo tyto hodnoty poško- dit. Jinak pracujeme na zlepšování podmínek pro zaměstnance a rozšiřování nabídky benefitů. Máme obědy a večeře za 10 Kč, velmi dobře vybavenou kantýnu, rekonstruované sprchy a toa- lety, příjemné venkovní posezení, všem přístupnou zastřešenou kolárnu, slevy u našich part- nerů na přezutí pneumatik, slevy do kina, do hobby mar- ketu, aquaparku a další. Co se týče finančních benefitů, máme pravidelné bonusy podle výkonnosti zaměstnance i závodu jako celku, mimořádné odměny, 1000korunový měsíční bonus za docházku (když zaměstnanec není na nemo- censké), 15 000korunové nástupní bonusy, odměnyza pracovní jubilea, zlepšovací návrhy a mnoho dalších. Snažíme se tedy růz- nými způsoby zaměstnance motivovat zůstat u nás a potenci- ální uchazeče o zaměstnání přitáhnout na pohovor právě k nám. Koyo Bearings Česká republika s. r. o. je držitelem celé řady ocenění (např. Dodavatel pro Auto roku 2018) a certifikátů. Jaké jsou vaše plány či vize do dalších let? Petr Novák, MBA: Chceme dále zvyšovat náš tržní podíl na trhu s ložisky a být dlouhodobě konkurenceschopní. Aktuálně plánujeme výstavbu druhé výrobní haly, která bude stát vedle současného závodu. Dovolí nám rozšířit všechny oblasti výroby a související logistiku. Máme za cíl stále vyrábět výrobky nejvyšší kvality, která je na trhu k dostání. Další pilíře naší vize tvoří bez- pečnost a zákaznický servis – aby byl závod pro zaměstnance příjemným a především bezpečným místem, kam chodí nejen vydělat peníze, ale také místem, kde mají možnost se setkávat s přáteli – kolegy, místem kde se mohou realizovat a plnit si své cíle. Pro zákazníky pak 100 % včasného plnění zakázek bez zpoždění a výborný zákaznický předprodejní i poprodejní servis. Chceme také dále kráčet směrem nových technologií. Všechny tyto bodyvnímáme jako pilíře dlouhodobé konkurenceschopnosti a stability naší činnosti v Olomouci. Pane Nováku, jste také členem představenstva Sdružení auto- mobilového průmyslu (AutoSAP). Co byste k činnosti AutoSAP řekl? PetrNovák, MBA: AutoSAP se za poslední rokvýrazně zmoder- nizoval, změnilo se obsazení důležitých pozic, kdy celkově došlo k výraznému omlazení, což přineslo nový drive a nové impulzy, pozitivně se změnil přístup ke členům, zlepšilo se PR a marketing aj. Přidalo se hodně nových firem, členy jsou všichni velcí automo- biloví hráči, ale také dodavatelé, výzkumné organizace, univerzity a další, dohromady asi 150 firem. Je to výborná platforma k řešení aktuální problematiky, velká síla organizace také pomáhá vytvářet a určovat směr autoprůmyslu v ČR. Sdružení úzce spolupracuje se složkami státní správy a vyjadřuje se ke klíčovým otázkám, kde má silné slovo a vyjednávací pozici. Je důvěryhodným part- nerem na úrovni české státní správy i na jednáních s evropskými složkami v Bruselu. Co se týče agendy, je momentálně nesmírně rozsáhlá – týká se příprav na strukturální změny v automotive, zavádění průmyslu 4.0, elektromobility a hybridizace automobilů, zpřísňování emisních norem, Smart Cities a duálního vzdělávání. Na základě Memoranda o budoucnosti automobilového prů- myslu, které podepsal AutoSAP s vládou ČR, byl dále vytvořen akční plán s konkrétními závazky ve vztahu k hlavním trendům v tomto oboru. Realizaci prvků akčního plánu řešíme s jednotlivými ministerstvy. Naplňování Memoranda o budoucnosti českého automobilového průmyslu pokračuje jed- náními v 5 pracovních sku- pinách (Elektromobilita, Digitalizace a  Výzkum a vývoj pod vedením MPO, Autonomní řízení pod vede- ním MD a Vzdělávání pod vedením MŠMT). V současné době probíhá implementace návrhů opatření ve všech diskutovaných oblastech. Do konce roku bude předlo- žena vládě ČR zpráva o jejich naplňování. Osobně se v představenstvu snažím o řešení problematiky dostupnosti pracovní síly, zajímám se o témata technického vzdě- lávání, automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0. V průběhu rozhovoru jsme zmínili různá témata. Je něco, co zde nezaznělo, ale přesto si pozornost čtenářů zaslouží? Petr Novák, MBA: Ještě bych rád shrnul, co ze všech témat, která jsme probírali, vyplývá pro český průmysl. Jako Česká repub- lika máme dlouhou tradici velmi kvalitní průmyslové výroby a to, že Češi mají zlaté ruce, není jen fráze. Naše výrobky jsou opravdu vysoce kvalitní a myslím si, že často v médiích propírané téma „montoven“ už dnes není zdaleka tak aktuální jako dříve. Ten, kdo má ČR stále za montovnu, reálně nezná prostředí průmy- slových firem. Česká pracovní síla je už ve srovnání s východní Evropou relativně drahá a nové firmy u nás nestaví výrobní závody proto, aby ušetřily na výplatách, ale právě pro schopnosti našich zaměstnanců, celkově relativně dobrou infrastrukturu a fungující ekonomiku jako celek. Na příkladu automobilového průmyslu – průměrná mzda v členských firmách AutoSAP byla v minulém roce 37 399 Kč, což je výrazně nad republikovým průměrem. Dohromady u nás obor zaměstnává skoro 160 000 lidí a je zod- povědný za 9 % HDP. Každopádně před firmami je teď několik výzev, hlavně se musí vypořádat s rychlými inflačními tlaky: rychle rostou ceny materiálu, rychle rostou mzdy a pro exportéry bylo také citelné uvolnění měnového kurzu. Cesta k překonání výzev vede právě přes inovace, automatizaci a výrobu s vyšší přidanou hodnotou. Pane Nováku, děkuji Vám za rozhovor.  Ivana Nedbalová, redakce Koyo Bearings Česká republika s. r. o. Pavelkova 253/5 Bystrovany, 779 00 Olomouc tel.: +420 585 126 501 info@koyobearings.cz www.koyobearings.cz Rozhovor

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

5. až 8. února 2019, Strojírenské veletrhy v Lipsku Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby www.intec-lipsko.cz Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií www.z-lipsko.cz Výrobní technika • Subdodávky • Nové technologie

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

20 Revoluční povrch z nanočástic zajišťujetěsnicím prvkůmTrelleborgu vynikajícítření s minimálnímdopadem natěsnicívlastnosti Technologie Seal-Glide® Nano, inovativní povrchová úprava od Trelleborg Sealing Solutions, výrazně zlepšuje třecí vlastnosti a omezuje stick-slip efekt elastomerových těsnění, přičemž má velmi malý nebo žádný vliv na výkonnost materiálů, z nichž je vyrobeno těsnění. Povlak je silný jen několik stovek nanometrů, tedy je 10 až 50krát tenčí než běžná tloušťka povlaku a zajišťuje efektivní automatickou montáž. Inovativní povrchová úprava je vhodná nejen pro klasické O-kroužky, ale i pro složité tvarované díly v široké škále aplikací. Typickýpovlak Seal-Glide® Nano má tloušťku menší než 450 nano- metrů, přináší tedy výhody povrchového povlaku bez ovlivnění objemových vlastností těsnění. Výsledkem je, že původní elastické vlastnosti elastomerů jsou prakticky nezměněné, ale těsnění mají vyšší životnost díky menšímu opotřebení při instalaci, pohybu nebo při spuštění. Zejména v automobilovém průmyslu, ale i v prů- myslových aplikacích poskytuje Seal-Glide® Nano výrazné výhody pro velkoobjemové automatizované montážní linky. Gordon Micallef, provozní ředitel společnosti Trelleborg Sealing Solutions na Maltě, kde byl Seal-Glide® Nano vyvinut, říká: „Velká třecí síla elastomerových těsnění je jedna z vlastností, která může způsobit závažné problémy, jako je vytvoření vysokých montážních sil, zastavování automatických montážních linek, stejně jako snížení výkonu v dynamických aplikacích.“ „Na mnoha montážních linkách je celková rychlost produkce dána rychlostí podávání elastomerových dílů. Díky snížení koe- ficientu tření má použití povlaku Seal-Glide® Nano za následek značné zvýšení účinnosti, díkyvýraznému zvýšení rychlosti podá- vání v automatických montážních linkách.“ Elastomery bez povrchové úpravy mají tendenci se držet buď při sobě v případě automatické montáže, nebo přilnout k okol- ním povrchům, a to i při dynamickém použití. Zvláštní problém přichází po klidové fázi, kdy díky elastomerové inherentní při- lnavosti může docházet ke stick-slip efektu. V tomto případě se elastomerové těsnění přilne k protipovrchu a při následném pohybu elastomerového těsnění dochází k jeho natažení, což snižuje jeho životnost. Navíc je zapotřebí dodatečná energie pro pohyb těsnění z výchozí klidové polohy. Tento stick-slip efekt lze minimalizovat nebo dokonce eliminovat díky vysoké účinnosti povrchové úpravy těsnění. To je také důležité v oblasti zdravot- nictví a lékařských aplikací. Micallef pokračuje: „Pokud je použit povlak, mohou být O-kroužky nebo složité tvarované díly instalovány snadněji a bez- pečněji díky lepšímu oddělování jednotlivých těsnění. Pomocí povlaku snižujícímu tření mohou být komponenty sestavovány snáze a bez poškození, takže celý proces montáže je jednoduchý a bezpečný. Problémy při podávání těsnění jsou tak minimalizo- vány, což snižuje pravděpodobnost zastavení výroby.“ Další výhodou technologie Seal-Glide® Nano je to, že díky své nízké tloušťce je povlak vysoce transparentní a nezakrývá tak původní barvu elastomeru. Barva těsnění může hrát významnou roli při montáži. O-kroužky jsou většinou černé, ale často jsou barveny, aby vizuálně vyzdvihovaly rozdíly ve složení, průměru, průřezu nebo umístění uvnitř zařízení. Díky inovativnímu povlaku je toto barevné kódování zachováno i po nanesení povlaku. Seal-Glide® Nano je vhodný pro mnoho typů elastomerových a termoplastických materiálů. Mezi ně patří LSR (Liquid Silicon Rubber), EPDM, FKM, FVMQ, NBR, HNBR a VMQ, stejně jako ter- moplastický polyuretan (TPU) a řada dalších materiálů.  Trelleborg Sealing Solutions Czech s. r. o. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice Tel.: +420 220 400 288 tssczech@trelleborg.com Zastoupení na Slovensku: Technická kancelária Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko Tel.: +421 445 570 656 (7) Fax: +421 445 526 959 www.trelleborg.com

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Navštivte nás na MSV v Brně Pavilon E Číslo stánku 19

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

22 • DMG MORI HEITEC: joint venture dodává komplexně konci- povanou automatizaci • Digital Twin: virtuální procesy pro podporu inženýrských procesů • Inteligentní kombinace obráběcího stroje a automatizačního řešení • Automatizační řešení pro všechny stroje DMG MORI • Stroje a automatizace z jedné ruky přímo od výrobce • Perfektně sladěný hardware a software • Spektrum možností od standardní automatizace přes specifická automatizační řešení pro jednotlivé zákazníky až po řešení „na klíč“ • Dodáno již více než 2 000 strojů s automatizací • Vyšší hospodárnost, kvalita i flexibilita Automatizované stroje jsou rozhodujícími komponenty digi- tálních továren a tím i pevnou součástí Průmyslu 4.0. Pro DMG MORI jako průkopníka digitalizace ve výrobě obráběcích strojů je automatizace stěžejním tématem. Pro další urychlení vývoje perspektivních automatizačních řešení propojuje tento lídr inovací své know-how s dlouholetým partnerem: společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT a HEITEC AG zakládají joint venture „DMG MORI HEITEC“. Každý čtvrtý nový stroj DMG MORI je již vybavený automatizací, a v budoucnosti jí má být vybavený každý. Základem tohoto přístupu je stavebnicový systém řešení. V podobě navzá- jem sladěných modulárních řešení bude DMG MORI HEITEC moci nabízet komplexně koncipovanou automatizaci. Ke spektru pro- duktů patří jak osvědčený paletový systém PH 150 či kruhový zásobník palet RS 3, tak i systém pro manipulaci s obrobky WH 3 a flexibilní zakladač GX Gantryv novém designuVERTICO. Robo2Go dovršuje toto portfolio jako mobilní automatizace s robotem pro širokou řadu soustruhů. Průchodně koncipovaná automatizace od DMG MORI HEITEC Softwarová podpora inženýrských procesů pomocí virtuál- ních modelů strojů, zařízení, robotických aplikací i materiálo- vých toků je podstatným předpokladem pro redukci nákladů při současném zvýšení produktivity. Společnost DMG MORI HEITEC GmbH se sídlem v německém Erlangenu si proto jako cíl sta- novila vývoj virtuálního obrazu „Digital Twin“ – digitální dvojče. Pomocí digitálního inženýringu lze významně zredukovat prů- běžné časy projektů o cca 20 % a uvedení do provozu v místě instalace dokonce až o 80 %. Budoucí rozšíření nebo úpravy lze pomocí digitálního dvojčete navrhovat a testovat souběžně s běžným provozem. „Jako dva rovnocenní partneři posilujeme naše kompetence v oblasti automatizace pomocí společného joint venture. Vývoj digitálního dvojčete zde má zásadní význam: urychluje a stabilizuje veškeré zákaznické procesy – od vývoje přes instalaci až po servis – a současně zajistí flexibilní a stabilní průběh,“ říká Christian Thönes, předseda představenstva společ- nosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT. Perspektivní automatizace od výrobce z jedné ruky Automatizované obráběcí stroje jako součást výroby oriento- vané na budoucnost zaručují uživatelům vysokou míru konkuren- ceschopnosti. Společnost DMG MORI proto podporuje své zákaz- níky při realizaci nejlepšího možného automatizačního řešení pro každou aplikaci. Důvody pro automatizaci jsou tak různorodé jako možná řešení. Ekonomičnost, flexibilita a spolehlivost jsou jen tři příklady možných výhod. Už jen opakovaná přesnost je při nasa- zení automatizace vyšší než při jakémkoliv manuálním upínání obrobků. Zavedení automatizace vyžaduje po prvním prověření potřeb komplexní plánování, které budou v jednotlivých výrob- ních závodech DMG MORI v budoucnosti realizovat specializovaní pracovníci v přímém kontaktu se zákazníky. Příslib řešení pro všechny požadavky Svůj cíl nabídnout pro každý svůj stroj automatizační řešení dosahuje společnost DMG MORI širokým sortimentem systémů pro manipulaci s paletami i obrobky, které představila na vele- trhu EMO 2017 v novém jednotném designu VERTICO. K nejdéle osvědčeným standardním automatizačním řešením patří pale- tový systém PH 150, kruhový zásobník RS 3 a systém WH 3 pro manipulaci s obrobky. Novým přírůstkem v této oblasti je zakladač GX 6 Gantry, vhodný pro všechny modely řady CLX. Automatizaci v uspořádání Z jedné ruky: Se standardizovanými i individuálními automatizačními řešeními od výrobce k výrobě budoucnosti Silná kompetence v oblasti automatizace díky joint venture Automatizace/obrábění DMG MORI HEITEC: joint venture dodává komplexně koncipovanou automatizaci Nový zakladač GX 6 Gantry pro stroje řady CLX bylvyvinut na základě automatizace Gantry pro řadu NLX; dokáže pracovat s obrobky do hmotnosti až 6kg

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 23 Automatizace/obrábění Gantry vyvinula společnost DMG MORI na základě zakladačů Gantry určených pro řadu NLX. Toto zařízení dokáže pracovat s obrobky o hmotnosti až 6 kg. V podobě řešení Robo2Go má DMG MORI v sortimentu navíc mobilní manipulaci s obrobky, kterou lze flexibilně nasadit u četných univerzálních soustruhů a snadno naprogramovat pomocí aplikace CELOSu. Větší výrobní buňky složené z několika strojů realizuje DMG MORI pomocí lineárních zásobníků palet (Linear Palette Pool, LPP) a robotizace. Velkýsortiment standardních automatizačních řešení doplňuje DMG MORI specifickými řešeními pro dané aplikace, které lze díky nasazení robotů individuálně uzpůsobit konkrétním potřebám zákazníků. Zde se jedná o řešení „na klíč“, která dokáží propo- jit libovolný počet strojů i pomocných pracovišť a technologií. Komplexní spektrum služeb sahá od návrhu přes simulaci až po finální předání hotového kompletního systému. Jednotný designVERTICO pro všechny automatizační komponenty Vertikálně orientovaný rastr otvorů krycích plechů dalo jméno novému designu VERTICO od DMG MORI. Díky svému nezaměni- telnému, jedinečnému trojúhelníkovému uspořádání otvorů lze nový design aplikovat na všechny automatizační prvky a hodí se jak ke strojům provedeným v designu PREMIUM, tak i k modelům Stealth. Skutečnost, že stroje i automatizace tvoří pro zákazníky vždy kompletní řešení od DMG MORI, podtrhuje korporátní logo s nápisem DMG MORI AUTOMATION. Jeden kontaktní partner odA do Z To, že automatizační řešení budou koncipována a realizo- vána ve výrobních závodech, má pro zákazníky další výhodu: DMG MORI dodá automatizační řešení z jedné ruky, což zna- mená, že v každém závodě má projekt zákazníka na starost jeden specialista na automatizaci – od A do Z. Během několika dní po poptávce tento pracovník navštíví zákazníka, vypracuje se svým týmem specialistů specifické zákaznické řešení a jako jediná kon- taktní osoba pro zákazníka zajistí koordinaci všech dalších kroků. Komplexní péče při pořízení automatizačního řešení sahá od volby optimálních produktů přes instalaci až po otázky kolem 24měsíční záruky a záležitostí kolem servisu. Řízení celého pro- jektu jedním specialistou redukuje přebytečná styčná rozhraní a minimalizuje náklady. Centrální prvek Průmyslu 4.0 DMG MORI je motorem digitalizace v oblasti výroby obráběcích strojů, při jejíž realizaci postupuje podél „Path of Digitization“ – cesty digitalizace. Podstatným prvkem je v této souvislosti auto- matizace obráběcích strojů. „CNC technologii je nutno bezpro- středně začlenit do prosíťovaného prostředí výroby. Obsluha zde už plní pouze kontrolní a řídicí funkce, zatímco stroje samostatně zpracovávají zakázky dle jejich priorit. Přesně toto charakterizuje digitální továrnu: potřebné díly se vyrábějí na stisknutí tlačítka – kompletně a automaticky.  www.dmgmori.com POZVÁNKA NA MSV BRNO Vážená paní, vážený pane, ve dnech 1. – 5. října Vám DMG MORI představí inovativní stroje a systémové a automatizační řešení pro moderní obráběcí technologie – to vše naživo na Mezinárodním Strojírenském Veletrhu 2018 v Brně. Najdete nás tradičně v hale P, stánek 061. Velmi se těšíme na setkání s Vámi na našem stánku! Stejně jako zakladač GX 6 Gantry se nyní objevuje i paletový systém PH 150 a kruhový zásobník palet RS 3 v novém designu VERTICO WH 3 u stroje MILLTAP 700: hmotnost obrobku max. 3 kg, rozměry obrobku do 100 × 100 × 50 mm, 15 zásuvných palet po max. 50 obrobcích

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

24 EuroBLECH 2018 – 25. mezinárodní veletrh technologií zpracování plechu – se koná ve dnech 23. až 26. října 2018 na výstavišti v německém Hannoveru. Svoje produkty a inovace na celosvětově vedoucím veletrhu pro průmysl zpracování plechu bude vysta- vovat přibližně 1 550 vystavovatelů ze 40 zemí. Nejvíce vystavovatelů je z těchto zemí: Německo, Itálie, Turecko, Čína, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko a USA. V současné době již mají vystavující společnosti zajištěn téměř celý výstavní prostor z předchozí akce. Veletrh EuroBLECH 2016 dosáhl rekordu: čistý výstavní prostor činil 87 800 metrů čtverečních. Každé dva roky se EuroBLECH stává akcí, kterou musejí navštívit konstrukční inženýři, manažeři výroby, manažeři kva- lity, nákupčí, výrobci, techničtí ředitelé a odborníci z asociací či výzkumu a vývoje, aby zde objevili nejnovější trendy a strojní zaří- zení v oblasti zpracování plechu. Návštěvníci letošního veletrhu mohou očekávat celé spektrum inteligentních řešení a novátor- ských strojních zařízení pro moderní výrobu v oblasti zpracování plechu, které budou představeny na výstavních stáncích. Digitální transformace aktuálně hraje v tomto oboru velmi důležitou roli. Umožňuje totiž vyšší efektivitu a tím i vyšší úroveň automatizace a prediktivní údržby. Tento vývoj se odráží v mottu letošního vele- trhu EuroBLECH „Vstupte do digitální reality“, protože Průmysl 4.0 a související Chytrá továrna se staly hlavními tématy v oblasti zpracování plechu. To se stalo důležitou oblastí pro malé a střední podniky, které do těchto technologií chtějí v blízké budoucnosti investovat, aby získaly konkurenční výhodu v rámci svých trhů. „Digitální transformace je momentálně důležitým tématem v oboru. To vyžaduje úzkou spolupráci v celém hodnotovém řetězci od řízení výroby až po údržbu“, říká Evelyn Warwicková, ředitelka výstavy EuroBLECH jménem pořadatele Mack Brooks Exhibitions. „Pro společnosti v odvětví zpracování plechu je největší výzvou vytvoření inteligentního výrobního prostředí, které je založeno na bezpečné výměně dat a síťovém propojení strojů a procesů. EuroBLECH 2018 svým návštěvníkům nabízí možnost najít řešení těchto výzev a navázat kontakt s obchodními partnery, aby jim pomohli s integrací těchto procesů, strojů a systémů do jejich výroby“, pokračuje Evelyn Warwicková. Profilveletrhu EuroBLECH EuroBLECH je celosvětově největším veletrhem pro odvětví zpracování plechu, a pro návštěvníky je tržištěm, kde objeví a zís- kají nejnovější novátorská výrobní řešení. Četná živá předvádění na výstavních stáncích nabízejí obchodním návštěvníkům příležitost zažít v akci stroje a systémy ze všech oblastí zpracování plechu. Profilveletrhu EuroBLECH pokrývá patnáct technologických sek- torů, a proto pokrývá celý technologický řetězec zpracování ple- chu: plech, polotovary a hotové výrobky, manipulace, separace, tváření, flexibilní zpracování plechu, zpracování trubek/řezů, spo- jování, svařování, aditivní výroba, povrchová úprava, zpracování hybridních konstrukcí, nástroje, řízení kvality, systémy CAD/CAM/ CIM, vybavení továren a skladů i výzkum a vývoj. Informace pro návštěvníky EuroBLECH 2018 se bude opět konat v halách 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 27 na výstavišti v německém Hannoveru. Otevírací doba je od úterý 23. října 2018 do pátku 26. října 2018 od 9.00 do 18.00 hodin. Mezinárodní letecké spoje a skvělá místní infrastruk- tura zajišťují, že je místo akce snadno dostupné letadlem, autem a veřejnou dopravou. Pro usnadnění plánování vaší návštěvy veletrhu EuroBLECH 2018 a maximalizaci vašeho času v Hannoveru je na oficiálních webových stránkách výstavywww.euroblech.com k dispozici celá řada nástrojů. Stáhněte si brožuru pro návštěvníky obsahující přehledně všechny informace pro vaši návštěvu, a pomocí pokro- čilého vyhledávání produktů a vystavovatelů i náhledu veletrhu získejte přehled o vystavovatelích a produktech, které budou na letošním veletrhu předváděny. Přihlaste se k odběru zpravodaje EuroBLECH, který je zasílán měsíčně a nabízí nejnovější zprávy o veletrhu, vystavovatelích a průmyslovém odvětví. EuroBLECH vás také průběžně informuje na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Instagram. Nezapomeňte používat oficiální hashtag #euroblech. Vstupenky na EuroBLECH 2018 lze nyní zakoupit na stránkách www.euroblech.com.  info@euroblech.com www.euroblech.com EuroBLECH 2018: Vstupte do digitální reality Veletrhy/tváření

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 25 Step into the digital reality • Plechy, trubky, profily • Manipulace • Tváření • Hotové výrobky, díly, sestavy • Oddělování, řezání • Spojování, svařování • Flexibilní zpracování plechu • Zpracování trubek/profilů • Slitiny • Povrchová úprava • Nástroje, barviva • Systémy CAD/CAM/CIM / zpracování dat www.euroblech.com 25. MEZINÁRODNÍ VELETRH ZPRACOVÁNÍ PLECHU 23. – 26. ŘÍJNA 2018 � HANNOVER, NĚMECKO Pořádá:

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

26 Je to již 25 let od zahájení vývoje a výrobyvertikálních centerve Zlíně. I když názevvýrobní firmy se v průběhu posledního desetiletí minulého století měnil, vertikální centra ze ZPS a posléze i z TAJMAC-ZPS si stále nacházela cestu ke svým zákazníkům. Úplné počátky spadají do začátku 90. let, kdy se hledaly alternativní varianty a trhy za stávající produkce strojů – v té době oblíbená horizontální centra MCFH 40 a FQH 50A. Přechod na dominantní postavení výrobyvertikálních center přinášel nemalé nároky na konstruktérskou práci, vlastní výrobu i montáž a finalizaci strojů. Přestože změny sortimentu byly složité a komplikované, byly využity rozsáhlé technologické a logistické zkušenosti z dosavadní výroby. Samozřejmě bylo nutné odpovídat na požadavky nároč- ných zákazníků aplikací moderních prvků. V konstrukci jednotli- vých uzlů stroje se přecházelo na nové komponenty, které byly pro nás ještě před pár lety nedostupné. Ovšem počáteční nadšení a nasazení při vývoji a výrobě přineslo své ovoce. Výroba strojů se zdárně rozběhla a díky průniku na náročné evropské a americké trhy probíhala i v široké diverzitě typů a variant. Pro různé odbě- ratele stroje nesly zvláštní označení. Původní názvy MCFV 100 a 125 se přes zákaznické názvy VMC vyvinuly k současnému MCFV 1060i a 1260i. Velikostně pak byly vyráběny menší stroje VMC 560, VMC 760, VMC 840, dále pak standardní MCFV 1060 a MCFV 1260 až po MCFV 1680 a MCFV 2080 s rozjezdem přes 2 m. K zákaznicky oblíbeným strojům patřilo v minulých letech i MCFV 1050. Základní design a struktura stroje byla obdobná. Celkový počet vyrobených strojů přesáhl 4 000 kusů. Dominantní postavení mají v tomto čísle stroje pro americký trh, dále pak pro italský a německý, kde pracovaly převážně v HSC nasazení na výrobě forem. Stroje byly a jsou vyráběny s různými periferiemi, příslušenstvím a výbavou, mnohdy přímo na požadavek odběra- tele. Byly vyrobeny i stroje MCFV 125 DUO se dvěma paralelními vřeteny na vřeteníku. V našem historickém portfoliu máme stroje s různými typy zásobníků, s ručním a automatickým výměníkem palet, vřetena pro různé typy nástrojových držáků, vřetena s přímým náhonem, s převodovkou i elektrovřetena do 18 000 rpm, externí elektro- vřetena do 80 000 rpm s jejich automatickou výměnou, otočné stoly jednoosé i dvouosé, sondy pro měření nástrojů i obrobků, skenovací sondy pro možnost digitalizace vzorového dílce. Stroje jsou vybaveny přímým či nepřímým odměřováním souřadných os, přímým odměřováním polohy vřetena vhodným např. pro pevné závitování. K výbavě patří různé typy dopravníků třísek, vnější i vnitřní chlazení nástroje, mazání nástroje olejovou mlhou, odsa- vače par. Stroje bylyvybavovány i speciálním příslušenstvím, např. elektomagnetickými upínacími deskami, aretací hlavního vřetena, lineárními zásobníky nástrojů pro nástroje vysokootáčkových elektrovřeten nebo polohovacími úhlovými hlavami. U strojů byla aplikována celá řada CNC řídicích systémů a pohonů, což přináší vysoké nároky na jejich implementaci i práci programátorů. Každý řídicí systém má svá specifika, rozsáhlou parametrizaci a vlastní PLC, jimiž se přizpůsobí k ovládání aktuál- ního provedení stroje. Jejich schopnosti a aplikační požadavky se také postupně měnily a zdokonalovaly. Během čtvrtstoletí jsme aplikovali na naše stroje CNC řídicí systémy Yasnac, Dynapath, Allen-Bradley, Acramatic, Heidenhain, Siemens, Selca, Fanuc, Okuma. Každá implementace systému s sebou nesevysoké nároky jak na vlastní aplikaci, tak i na provozní a servisní zabezpečení. Postupem času byla zdokonalována a optimalizována i vlastní mechanika stroje, valivá vedení nahradila montovaná lineární vedení. Dvoustupňovou řemenovou převodovku hlavního vře- tena nahradila převodovka planetová. Ztrátové olejové mazání nahradilo mazání tukové, což má i velký ekologický aspekt. Od našich náročných zákazníků bylvyvíjen i velkýtlak na variantnost Vertikální centra ve zlínské firmě TAJMAC-ZPS vyrábíme už 25 let Stroje 1993 2018

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 27 Stroje a technické parametry strojů. I to byl jeden z důvodů, proč řada vertikálních center prošla mnoha inovačními vlnami, které měly vliv na komponenty použité na stroji, pracovní prostor, přizpůso- bení a aplikací periferií, design stroje. V současné době stroje prošly již pátou inovační vlnou – a to nejen v souvislosti internetu věcí, Průmyslem 4.0, na který je stroj již technicky připraven. Tato inovace je zaměřena na zvýšení užit- ných vlastností strojů, na rozšíření jejich technologických mož- ností a v neposlední řadě na celkový design stroje včetně krytování samotného pracovního prostoru. Z pohledu obsluhy je nepřehléd- nutelný nový, ergonomický tvar ovládacího panelu s robustním dotykovým displejem odpovídajícím současným požadavkům na obsluhu stroje. Připojení k firemní síti, umožňující přenos relevant- ních dat a řídicích programů je již pro naše stroje samozřejmostí, stejně jako využití dálkové diagnostikyv případě řešení aktuálních problémů na stroji nebo obecně k podpoře operátora. Rozsáhlá diagnostika stroje dokáže identifikovat různé poruchy či nevhodné technologické podmínky provozované na stroji. Díky aplikované vibrodiagnostice lze provést jak profylaktickou kontrolu ložisek hlavního vřetena, tak průběžně monitorovat aktuální vibrace od technologického procesu a podle nich tento proces automaticky ovlivňovat. U strojů se zvětšily rozjezdy jednotlivých souřadných os, zvětšily se rozměry maximálně obrobitelné součásti. Do vře- teníku lze instalovat výkonnější vřetenové jednotky, což opět rozšíří technologické možnosti již tak výkonného stroje. Aplikace nových typů absolutních odměřovacích systémů eliminuje potřebu nájezdu do referenčních bodů po zapnutí stroje. Mezi nové techno- logickyvelmi zajímavé funkcionality patří aplikace umožňující SFW proces, tedy třecí svařování – spojení více součástí do jednoho celku speciálními nástroji, s možností následného všestranného opracování standardními technologiemi po svaření jednotlivých dílů. Optimalizována byla i výměna nástrojů, která nyní dokáže pracovat rychleji. Nástroje mohou být těžší a do zásobníku lze vkládat delší nástroje. Celkově byl rekonstruován výměník palet, který dominantně odstraňuje ztrátové časy způsobené manipulací s obrobky. Energetizací palet na tomto stroji se výrazně rozšiřují možnosti celého obráběcího procesu, neboť i na přesouvané paletě může být naistalován otočný stůlnebo řízené upínací prvky. Ke stroji lze připojit i manipulačního robota, který ještě důsledněji rozšiřuje technologické možnosti celé sestavy a podporuje jeho lidskou bezobslužnost. V následujících letech hodláme ještě více rozšířit podporu koncového uživatele a vycházet mu vstříc v jeho požadavcích na funkcionalitu strojů pro speciální aplikace. K tomu nám otevírá dveře všudypřítomná digitalizace, nová platforma Průmysl 4.0. Ing. Dalibor Odstrčilík konstrukce divize CNC TAJMAC-ZPS  TAJMAC-ZPS, a. s. třída 3. května 1180 763 02 Zlín, Malenovice tel.: +420 577 532 072 info@tajmac-zps.cz www.tajmac-zps.cz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

28 Filtrační věže ABSOLENT Hledisko ekonomického přínosu Tyto vlastnosti mohou potvrdit všichni uživatelé filtračních jednotek ABSOLENT, kterých je v České republice i na Slovensku velké množství. Patří mezi ně zvučná jména českého strojírenství (BOSCH, ŠKODA, CONTINENTAL a podobně), ale i malé firmy – vedle primárního cíle perfektní filtrace nebezpečných látek v ovzduší pracovního prostředí může uvedený princip filtrace přinášet i nečekané vedlejší ekonomické efekty. Jak již bylo stručně uvedeno výše, činnost jakéhokoliv produktu z dílnyfirmyABSOLENT je primárně založena na schopnosti auto- drenáže. Mnohaletým výzkumem bylo dosaženo optimálního slo- žení mikrovláken pro každýfiltrační stupeň tak, aby částice aero- solu mohly být na jednotlivých vláknech efektivně zachycovány, na kterých se následně slučují do stále větších objektů – kapek až do okamžiku, kdy díky nadlimitní velikosti a hmotnosti sklouznou do sběrné nádrže na spodku každé filtrační věže. Jinými slovy – výsledným procesem filtrace je kapalina stejného typu, z jakého je složen odsávaný aerosol, navíc perfektně profiltrovaná a zbavená nečistot. To může být vysoce zajímavé zejména v případě, že se jedná o medium, které představuje nemalýprovozní náklad;typicky chladicí řezný olej. Celý postup je dobře popsán na stránkách tuzemského zástupce fyABSOLENT, kterým je WEMAC spol. s r. o. (www.wemac.cz), kde je také k dispozici reálný záznam tohoto procesu pomocí mikrokamery. Pojďme se na tento zajímavý vedlejší efekt podívat blíže na konkrétním příkladu, který vychází z běžných provozních pod- mínek. Předpokládejme následující vstupní parametry procesu: Běžný obráběcí stroj (vertikální obráběcí centrum, sou- struh chlazený emulzí) produkuje koncentrace aerosolů okolo 10 – 12 mg/m³. To jsou koncentrace, které zvládne mnoho filtrač- ních principů a systémů s dostatečnou účinností. Existují ovšem technologie, u kterých se koncentrace pohybuje v jiných řádech; typickým příkladem jsou dlouhotočné automaty, vícevřetenové soustruhy, stroje s extrémními tlaky chladicích kapalin apod. Odborné technické veřejnosti je dostatečně známá špičková kvalita systémů ABSOLENT pro odsávání a odlučování olejové mlhy i emulzních aerosolů. Švédská firma ABSOLENT A/B, která tyto systémy vyrábí, se pyšní tím, že je schopna nabízet řešení i tam, kde ostatní výrobci selhávají – tedy i pro extrémní vstupní koncentrace až 500 mg/m³ (i více) s tím, že vždy ručí za nejméně roční zcela bezúdržbový provoz (žádný servis, žádný spotřební materiál – i pro režim 7/24). Výstupní jakost filtrace je díky finálnímu HEPA filtru H13 mimořádná a především trvalá; toho je dosaženo filtrační kaskádou, složenou z mikrovláknových kazet, které mají díky funkci autodrenáže běžně i víceletou životnost. Filtrační systémy průměrná vstupní koncentrace 150 mg/m3 celková kapacita filtrační jednotky (průtok) 4 000 m³/hod ztráta oleje pro dané parametry 0,6 kg / hodina

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 29 obvykle chlazené olejem. Uvažovaná koncentrace pro tyto procesy není nijak výjimečná a zcela běžně bývá i mnohem vyšší. Podobné typyvzdušnin už umí zpracovat pouze několik světových výrobců a firma ABSOLENT je jedním z nich. Průtok 4000 m³/hod odpovídá např. třem středně velkým obráběcím centrům o vnitřním odsáva- ném prostoru cca 5 m³, nebo asi osmi dlouhotočným automatům typu STAR, CITIZEN, MANURHIN běžné velikosti. Dále si stanovme počet pracovních hodin ročně (čísla slouží pouze pro teoretický výpočet): Ano, čtete dobře – za jediný rok se do ovzduší rozptýlí čtyři tuny oleje! Ten ulpívá na stěnách, proniká do elektroniky strojů a samozřejmě si jej pracovníci hromadí v plicích. Je nutno podotk- nout, že pro částice aerosolu o běžné velikosti okolo jednoho mikrometru neexistuje u člověka přirozená ochrana; tyto částice pronikají do krve i pokožkou a všemi sliznicemi. Při použití filtrační technologie ABSOLENT, která na výstupu disponuje robustním HEPA filtrem velmi vysoké třídy H13 (tím je zjednodušeně řečeno, že částice o velikosti 0,3 mikrometru a větší jsou zachytávány s účinností 99,95 %) lze tyto čtyři tuny oleje ročně ušetřit, zatímco do ovzduší unikne (žádný filtrační systém nepracuje úplně na 100 %) pouze 3,27 gramu oleje za jeden rok – a to je obsah malé kávové lžičky. Vedle zcela primárního efektu při ochraně pracovníků i majetku je tak jasně patrný i popisovaný ekonomický efekt – výrazná úspora provozních nákladů, protože zachycený olej je čistý a lze jej bez dalších úprav opět volně použít.  David Kratochvíl WEMAC spol. s r. o. Bezinková 174/8 182 00 Praha 8 - Březiněves tel.: 281 86 45 46 wemac@wemac.cz www.wemac.cz Filtrační systémy počet pracovních týdnů za rok 48 týdnů počet pracovních dní v týdnu 7 dní počet pracovních hodin denně 20 hodin pracovních hodin ročně 6 720 hodin / rok celková ztráta oleje za rok do ovzduší 4 032 kg

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

32

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 31 U lisovacího a ohýbacího automatu firmy BIHLER typu GRM 80P hybrid využijete výhody spojení mechaniky se servotechnikou na jednom stroji, díky čemuž dosáhnete vysoké flexibility při výrobě jednotlivých dílů i sestav. Co se týká dynamiky stroje, hybridní stroj GRM 80P hybrid pře- kvapí rychlostí výroby až 250 dílů za minutu. Velikou výhodou tohoto stroje je vysoká flexibilita při použití NC- jednotek, které je možné nastavit do všech pozic pracovní desky. Výsledkem je větší volnost při přípravě výroby a jednodušší nástrojové řešení. Pracovní zdvih, polohu a profil pohybu je možné volně programovat v celém pracovním rozsahu díky řízení stroje Vari Control VC 1. Maximální síly lze dosáhnout kdykoliv a v každém bodě. Profil pohybu a sílu je možné rychle a jednoduše měnit tlačítkem. Formovací pohyby mohou být uskutečněny konstant- ním přenášením síly. Vysoká variabilita zpracování NC-jednotky nabízejí další výhody. Servopodávání materiálu RZV 2.1 podává pásku nebo drát rychlostí až 3,2 m/s s přesností 0,02 mm. Díky tomuto dynamic- kému podávání zůstává více času pro následující zpracování. NC- středový razník zase dovoluje veš- keré nastavení pohybů na přední straně stroje. Tuhý 400 kN lis je koncipován pro vysoce výkonné tvrdokovové nástroje a zaručuje jejich vysokou životnost. Jelikož je lis samostatnou jednotkou stroje vzdálenou od centra ohýbání více než 2 100 mm, nabízí se zde velký prostor pro osazení i složitými nástroji. Jednoduché a intuitivní ovládání Lineárně nebo radiálně uspořádané nástroje jsou u stroje GRM 80P hybrid dokonale přístupné. Volný přístup ke všem nástro- jovým stanicím značně ulehčuje práci při jejich nastavování, výměně i údržbě. Řízení stroje a procesních modulů VariControl VC1 doslova zastává práci druhého člena obsluhy. Jedná se o vysoce intuitivní řízení stroje, kde se jedním kliknutím dosta- nete k návodům k obsluze, návodným videím, grafikám a dalším podpůrným mteriálům, které se zobrazují na velkém displeji a ukazují, jak mají být jednotlivé operace provedeny. Ovládání je lehké a flexibilní. Zároveň ho samozřejmě lze připojit i ke vzdá- lené podpoře (Remote Service) firmy BIHLER.  www.bihler.de Když se potká mechanika se servotechnikou Technologie

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

32 Multifukční obráběcí stroje WFL MILLTURN ve společnosti JIHLAVAN Z. Ludačka: Mohl byste nám poskytnout krátkou, všeobecnou prezentaci vaší společnosti (zaměření, počet zaměstnanců atd.) L. Babák: Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. Jihlavan aktuálně zaměstnává 216 pracovníků. Z. Ludačka: Jaká je hlavní činnost vaší společnosti, spíše jaké jsou vaše základní kompetence? L. Babák: Jednou z klíčových kompetencí je vlastní vývoj hyd- raulických přístrojů, zejména aktuátorů, které se používají v systé- mech řízení letadel nebo jejich podvozků. Další z klíčových kompe- tencí je přesná výroba jak námi vyvinutých přístrojů, tak i přístrojů pro různé evropské a americké zákazníky dle jejich dokumentace. Z. Ludačka: Které obrobky (finální zboží) vyrábíte? V jakých konečných produktech najdeme vaše součásti? L. Babák: Jak jsem již zmínil, jde zejména o hydraulické aktuá- tory podvozků, podvozkových dvířek nebo celého hydraulického systému řízení letadla. Námi vyvinuté a vyrobené přístroje nalez- nete v civilních letounech L-410 Turbolet, L-39 Albatros nebo L-159 ALCA. Dle dokumentace zákazníka vyrábíme aktuátory a hydrau- lické pojistky pro letouny Airbus A-350 a A-400, CASA či Cirrus. Z. Ludačka: Jaké jsou vaše výrobní dávky běžné ve vaší společnosti (spíše větší nebo menší)? Jaký je poměr doby obrábění před použitím stroje Millturn z WFL a při používání tohoto stroje? L. Babák: Vyrábíme v malých dávkách, které se ale pravidelně opakují. Z. Ludačka: Jaký stroj potřebujete/jste potřebovali pro výro- bu obrobků? L. Babák: V naší výrobě převládá soustružení nad frézováním a broušením. V posledních letech roste potřeba multifunkčních obráběcích center, která jsou schopna jak výkonného přesného soustružení, tak i frézování. Z. Ludačka: Jaké stroje nebo procesy byly nahrazeny se zaří- zením M30 Millturn? Na praxi a zkušenosti s provozem multifunkčních obráběcích strojů WFLMILLTURN sevýrobního ředitele společnosti JIHLAVAN, a. s., Libora Babáka zeptal pan Zbyněk Ludačka, jednatel společnosti Ludačka Machine Tools s. r. o. Ovládací panel WFL M30 Rozhovor

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 33 L. Babák: Tímto strojem jsme nenahradili žádné ze stávajících zařízení. Jeho potřeba byla vyvolána novými součástmi z našeho vývojového programu, které by se tradičními technologiemi vyráběly jen obtížně a neefektivně. Z. Ludačka: Jaké jsou technologické možnosti s M30 Millturn? Mám na mysli různé techno- logické kroky zpracování, doby zpracování, dosažené přesnosti, změny v obráběcích sek- vencích atd. L. Babák: Tady bych zmínil unikátní technolo- gii, kterou jsme odladili na stroji WFL M35 MILLTURN. Jedná se o válcování závitů na pístnicích. Tuto operaci, kvůli velmi tvrdému a pevnému materiálu pístnice, nám nebyly schopny provést ani specializované firmy v ČR, Německu či Španělsku. Na stroji WFL M35 ji provádíme speciální hlavou se 3 rolnami bez jakýchkoliv problémů. Vlastní rotační hlava je upnuta na prizmatickém držáku, který WFL dodá ke svým strojům. Jedná se o velmi tuhé upnutí s vysokou nosností, které je možné využít i pro nadstandardní nástroje. Z. Ludačka: Proč jste se rozhodli pro model M30 Millturn (jaké byly hlavní body pro výběr tohoto stroje)? L. Babák: Mezi hlavní důvody patří schopnost přesného a výkonného frézování, pozitivní zkušenost se strojem M35 MILLTURN pořízeného před několika lety, příznivou cenou a dob- rým servisem ze strany WFL. Z. Ludačka: Co si myslíte o ekonomických a výrobních výho- dách stroje (doba zpracování a flexibilita)? L. Babák: Existuje několik dalších strojů, které jsou s M30 od WFL po ekonomické a výrobní stránce skoro srovnatelné. V našich podmínkách je ale výhodou, že máme i stroj M35. Důležitá je pro nás snadná zaměnitelnost programů, výrobků a náhradních dílů mezi oběma stroji. S výhodou jsme ze strojů M30 a M35 sestavili jedno pracoviště, takže zaškolení operátorů bylo snadné a rychlé. Tímto také minimalizujeme riziko havárie z důvodu chyby operá- tora. Stroj M30 je optimalizovaný pro obrábění menších součástí a to je to, co nově konstruované výrobky požadují. Z. Ludačka: Dochází k nějakým potížím spoje- ných s výrobou? L. Babák: Po 4 měsících od uvedení do pro- vozu mohu říct, že skutečná náběhová křivka byla strmější než plánovaná. To je velmi pozitivní pro ekonomiku stroje a jeho návratnost. Co se spoleh- livosti týče, tak jsme zatím řešili 2 menší závady, které neovlivnily náběh stroje. Z. Ludačka: Které programy používáte pro pro- gramování, používáte procesor? L. Babák: Pro tvorbu programů používáme SURFCAM. Postprocesor jsme si napsali sami a pro komunikaci se strojem používáme DNC síť. Z. Ludačka: Jaká je vaše strategie do budoucnosti? L. Babák: Jihlavan je firma s dobrou tradicí, abychom v ní mohli pokračovat, tak jsme si ve výrobě vytyčili za cíloptimalizovat běžící programy z pohledu časů a potřebných strojů. Budeme pokračo- vat v náhradách konvenčních či starších CNC technologií novými, produktivnějšími s vyšším stupněm automatizace. Z. Ludačka: Aktuální téma průmyslu 4.0 je již v mnoha společ- nostech. Jaká opatření jste již podnikli ohledně odvětví 4.0? L. Babák: 4.0 je velké téma, na jehož implementaci v Jihlavanu se teprve připravujeme. Drtivá většina našich vývojových a tech- nologických kapacit je věnována vývoji a výrobě nových přístrojů pro novou generaci českých letadel. Až toto zvládneme, pak je reálné se v r. 2019 vrhnout i na tuto oblast. Děkuji Vám za rozhovor.  Ludačka Machine Tools s. r. o. Lidická třída 179 / 47 370 01, České Budějovice 7 tel.: +420 606 637 149 info@ludacka.cz www.ludacka.cz Zásobník nástrojů WFL M30 a M35 Pracovní prostor stroje WFL M30 Libor Babák, výrobní ředitel JIHLAVAN, a.s. Rozhovor

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

34 Prvky pro interiéry a klimatizaci pro železniční techniku, stropní prvky pro operační sály, vodicí plechy archů a vzduchové sys- témy pro snášení archů v tiskařských strojích. Specialistou na to, jak z obyčejného plechu vytvořit vysoce komplexní součást, je společnost KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH. Při přesném a hospodárném obrábění plechů spoléhá podnik z Mosbachu na moderní, automatizovaný strojový park. Vysoce kvalitní nástroje k odjehlení a zaoblení hran potom získává od výrobce boeck GmbH z Leipheimu. Společnost KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH je odborníkem na obrábění kovů a plechů v rámci celého procesního řetězce, od návrhu přes obrábění plechů, spojování a svařování až po montáž a logistiku, a to vše od jediného dodavatele. Univerzální dodava- tel řešení a odpověď na jakýkoliv problém na téma „plech“ je se svým týmem téměř 500 zaměstnanců uznávaným partnerem v řadě oborů, jako je například tiskařský, automobilový a potra- vinářský průmysl, výroba kolejových vozidel nebo obecně strojí- renství včetně techniky pro čisté prostory a medicínské techniky. Společnost každoročně zpracuje více než 5 000 tun plechu z oceli, nerezu a hliníku do podoby vysoce komplexních součástí. To, že kromě efektivních procesů má nejvyšší prioritu kvalita, se rozumí samo sebou. Kvalitní nástroje pro odborníky na plechy Odjehlování a zaoblování hran patří u společnosti KWM z důvodu vysokých požadavků na výrobu různých součástí k důležitým krokům výrobního řetězce. V jejich rámci jsou laserem vypálené plechy optimálně připraveny k dalšímu zpracování. K tomu pou- žívá výrobce z Mosbachu mimo jiné automatický odjehlovací stroj FLADDER GYRO/300. U této technikybroušení rotuje šest brusných vřeten v párech proti sobě a současně vykonává oscilační pohyb Odjehlování plechových dílů KWM Weisshaar spoléhá při odjehlování na nástroje boeck Úspora doby obrábění 50 procent Výrazné zaoblení hran, dlouhé životnosti, dobrývýsledek Odjehlování Partnerství pro efektivnější procesy (zleva): Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) Marc Böck, jednatel boeck GmbH, Hans Schuster, mistr laserové techniky a CNC vysekávací techniky u KWM Weisshaar a Jürgen Braun, předák broušení a odjehlování u KWM Weisshaar Na odjehlovacím stroji FLADDER používá firma KWM Weisshaar odjehlovací válce 400×250×200 mm od výrobce boeck, šetří tak 50 procent doby obrábění Uspořádáním lamelve směru broušení nebo odjehlování dosahuje KWM výraznějšího zaoblení hran než s původně používanými nástroji I přes vyšší podíl brusné tkaniny jsou odjehlovací válce boeck velmi lehké. Tímto se značně redukuje zatížení ložisek stroje

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 35 Odjehlování po obrobku. „Díkytéto kombinaci je obrobek kontinuálně a rovno- měrně obráběn z různých pozic, a to téměř bez poškození povrchu. Tím je umožněno čisté odjehlení a zaoblení plechových součástí - ale pouze se správnými nástroji,“ říká Hans Schuster, mistr oddělení laserové techniky a vysekávací CNC techniky u KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH. „Nějakou dobu používáme nejen pro náš odjehlovací stroj FLADDER vysoce kvalitní odjehlovací nástroje výrobce boeck Gmbh.“ Inovativní společnost z Leipheimu vedou inženýři Marc a Jochen Böckovi. Bratři se spolu s týmem odborníků naplno věnují vývoji a výrobě nástrojů k odjehlování plechů, od otloukání strusky a předbroušení, přes odjehlení, zaoblení hran a odstranění oxidické vrstvy až po finální úpravu povrchu. „Naše nástroje vyrábíme na strojích, které jsou výsledkem vlastního vývoje, s vysokou mírou automatizace. Díky strukturovaným vysoce výkonným proce- sům můžeme zaručit nejen nejvyšší jakost, ale také rychle dodat řešení na míru. Téměřvšechny objednávky odesíláme ještě tentýž den,“ říká Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) Marc Böck, jednatel firmy boeck GmbH. Výrazné zaoblení hran při současném zkrácení doby procesu Speciálně kvyužití v odjehlovacích strojích FLADDER (stejně jako u jiných typů strojů) nabízí boeck portfolio nejrůznějších nástrojů. Ve stroji FLADDER používá společnost KWM Weisshaar odjehlovací válce o průměru 400 mm, šířce 250 mm a s upínacím otvorem 200 mm a dosahuje s nimi nejlepších výsledků. Hans Schuster: „Odjehlovací válce dosahují velmi dobrých výsledků – a to při optimálním poměru ceny a výkonu. Jejich pomocí dosahujeme podstatně výraznějšího zaoblení hran než s původně používanými nástroji,“ říká Hans Schuster. Také Jürgen Braun, předák divize broušení a odjehlování u KWM KarlWeisshaar Ing. GmbH, je nad- šen: „Dříve jsme museli nechat k dosažení dostatečného zaoblení hran projít plechy naší odjehlovačkou FLADDER čtyřikrát, dnes to stačí už jen dvakrát. Tím ušetříme 50 procent doby na obrábění!“ Cojealenaodjehlovacíchválcíchtakmimořádného?Jednotlivébrusné lamelynaplátnějsouřezánybezkontaktnělaserem. Tímnedocházíke ztrátě zrna z brusného plátnatak, jak se stává například přivyseká- vání.Odjehlovacíválceboeckmajívelmivysokýpočetosazeníabraziv- níchlamel.Tytolamelyjsounavícuspořádányvesměrubroušenínebo odjehlování a je možné jevyužívat až na průměrjádra.Výsledkem je dlouháživotnost.Přitomjsouodjehlovacíválceipřesvysokouhustotu osazeníbrusnýchlamelvelmilehké.„Tozjednodušujemanipulacipři výměně nástrojů,“ doplňuje Jürgen Braun. Další známkou kvality je skutečnost, že jsou odjehlovací válce vyráběny z jednoho kusu bez segmentování, a proto jsou velmi odolné. K dosažení vysoké míry plynulého chodu jsou navíc vyvá- ženy s přesností podle G6,3. Různé varianty pro různé požadavky V závislosti na spektru zpracovávaných obrobků a požadovaném výsledku může uživatel u společnosti boeck vybírat z různých druhů abrazivních materiálů. Hans Schuster: „Standardní prove- dení Brown Edition perfektně splňuje naše požadavky.“ Univerzální nástroj je vhodný pro všechny druhy plechů. Můžeme tak obrábět obrobky v závislosti na konkrétní zakázce, aniž bychom museli měnit nástroje.“ Kromě toho nabízí boeck další varianty. Hrany na hliníkových a plastových součástech bylo možné nejlépe zaoblit například nástroji řady „Grey Edition“. Pokud potřebujete vysoký výkon při úběru materiálu nebo výrazné zaoblení hran, měli byste sáhnout po nástrojích řady „Purple Edition“. Všechnyvarianty jsou dostupné s různou šíří a tvarem lamel, byly vyvinuty firmou boeck. V závislosti na tvaru lamel je dosaženo vyšší přítlačné síly a delší životnosti. Vhodné řešení nabízí firma boeck i pro zaoblování hran v malých výřezech a otvorech nebo v případě, že lamely nemají mít na začátku tak agresivní účinky. Partnerství pro inovace Společnost KWM Weisshaar má otevřený přístup k novým tech- nologiím, aby mohla svým zákazníkům nabídnout vždy nejvyšší míru výhod v oblasti úspory času, vysoké kvality i nízkých nákladů. Mezi oběma podniky se tak rozvinulo zcela mimořádné part- nerství: „KWM Weisshaar a v neposlední řadě i Hans Schuster a Jürgen Braun mají vždy zájem o nové výrobky. S velmi rozsáh- lým a moderním strojovým parkem k broušení a odjehlování je společnost schopna důkladně otestovat naše brusiva dříve, než bude zahájeno jejich používání. Od KWM získáváme během velmi krátké doby konstruktivní zpětnou vazbu,“ říká Marc Böck. Hans Schuster vidí ve firmě boeck také více než jen běžného dodavatele nástrojů. „Ta společnost je především partnerem s inovativními i vývojovými řešeními, která umožní ještě vyšší zefektivnění našich procesů broušení, odjehlování a odstraňování oxidické vrstvy. Proto také rádi otestujeme schopnost každoden- ního využití inovativních výrobků firmy boeck, se kterými jsme už získali celou řadu pozitivních zkušeností.“  boeck GmbH Ludwigstraße 8 89340 Leipheim Německo Marc Böck tel.: +49 8221 2003961 info@boeck-technology.de www.boeck-technology.de Jednotlivé abrazivní lamely na plátně jsou řezány bezkontaktně laserem. Tím nedochází ke ztrátám zrna v tkanině Srdečně vás zveme na MSV v Brně, který se uskuteční ve dnech 1.-5.10.2018. Najdete nás v pavilonu B, stánek č.002.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

36 Lídrve světě přesné měřicí techniky a jeden z největší světových výrobců této techniky, firma Mitutoyo, přichází rok co rok na trh s řadou novinek ve svém oboru. Není jednoduché držet krok s rostoucími požadavky zákazníků na stabilitu, odolnost a hlavně dlouhodobou přesnost dodávané měřicí techniky. Tuto dlouhodobost přesnosti je nutno, dle základních pravi- del systému řízení jakosti, ověřovat. Obvyklou praxí je ověření přesnosti pomocí kalibrace, a to buď interně – vlastními sys- témy uživatele, nebo externě – v kalibračních laboratořích nebo prostřednictvím výjezdu odborného pracovníka z akreditované laboratoře k zákazníkovi. Jak má vypadat správný postup tzv. kalibrace měřidla, toto je častokrát velmi diskutovaná otázka, a to hlavně u složitější přístrojů. Zde jsou základní kritéria: musí obsahovat inspekci měřidla – zjištění základního stavu, nutný servis a případné jeho nastavení a seřízení. Po tomto procesu následuje závěrečné ověření dle schváleného kalibračního postupu a vydání protokolu. Pro velkou skupinu základních ručních měřidel jsou užívány obvyklé kalibrační postupy, které jsou shodné pro měřidla takřka od všech výrobců. Jakmile se však začne jednat o měřidla se speciálními funkcemi nebo vyšší přes- ností, kterou je nutno prokazovat na základě velmi dobré znalosti ovládání a používání daného měřidla, nastává problém. Některé kalibrační laboratoře nejsou vybaveny odpovídající etalonáží, případně nemají akreditovány odpovídající kalibrační postupy, a proto mnohdy jejich kalibrační protokol spíše zákazníka mate, než aby mu poskytl pravdivou informaci o stavu jeho měřidla. A přesto, daná laboratoř postupovala naprosto dle schválených postupů, takže jí v podstatě nelze vůbec nic vytknout a má právo fakturovat vynaloženou práci. Firma Mitutoyo jde v tomto ohledu jiným směrem. Aktivně spolupracujeme s řadou kalibračních laboratoří, dodáváme jim potřebné náhradní díly a konzultujeme s nimi i jejich kalibrační postupy. Pro složitější a náročnější měřidla si firma Mitutoyo nechává akreditovat své vlastní kalibrační postupy sama a na základě těchto pak prokazuje svým zákazníkům deklarovanou přesnost. Není tomu ani jinak v případě akreditované kalibrační labo- ratoře č. K2390 firmy Mitutoyo Česko s. r. o. V roce 2016 byla úspěšně provedena akreditace kalibračních postupů v oboru délka dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro třísouřadnicové měřicí stroje. V letošním roce došlo k rozšíření o další postupy, a to pro přístroje na měření drsnosti povrchu, pro přístroje pro měření profilu, pro profilprojektory a měřicí mikroskopy. Tímto krokem se firma Mitutoyo Česko snaží maximálně vyhovět svým nejnáročnějším zákazníkům, aby byli schopni prokázat trvalou péči o svá měřicí zařízení a přístroje. Přidanou hodnotou pro každého zákazníka je, že technici firmy Mitutoyo důsledně provedou nejprve analýzu stavu každého měřidla, jeho následnou údržbu a servis, dále následuje nutné seřízení a nastavení korekčních parametrů tak, aby mohla proběhnout dle akreditovaného postupu závěrečná kalibrace – ověření přesnosti. Trvalá péče o měřicí přístroje, jejich pravidelný servis a kali- brace je klíčem k úspěchu každé firmy v oblasti řízení kvality. Neoddělitelnou stránkou je však i správné používání měřicí techniky. Ta se stává mnohdy stále složitější a náročnější. Je proto nutno věnovat ze strany uživatelů měřicí techniky zvý- šenou pozornost i pravidelnému školení obsluhy, a to zvláště nyní, v době zvýšené fluktuace zaměstnanců. Mnohdy samotná naměřená hodnota ještě nemusí znamenat správný výsledek. Je potřeba vždy posoudit v kontextu celého procesu měření jeho validitu a mnohdy zohlednit i podmínky, za kterých byla naměřena. Proto i na tomto poli firma Mitutoyo Česko nabízí řadu školení, která mají za cíl správně měřicí techniku Mitutoyo nejen používat, ale i správně interpretovat naměřené výsledky. Úspěšnost činnosti firmy Mitutoyo potvrzuje letošní výročí 50 let působení na evropském trhu a 15. výročí samostatné firmy Mitutoyo Česko s. r. o.  Mitutoyo Česko s. r. o. Dubská 1626 415 01 Teplice tel.: +420 417 514 011 info@mitutoyo.cz www.mitutoyo.cz, www.mitutoyo.sk Firma Mitutoyo Česko rozšiřuje nabídku svých akreditovaných služeb Měření

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

39

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

38 Společnost Excor-Zerust s. r. o. dodává na český a slovenskýtrh antikorozní obalové materiály již od roku 1997. Po počáteční fázi, kdy bylo potřeba výrobce v automotive a strojírenství přesvědčit, že nová technologie balení jim umožní efektivně a jednoduše chránit jejich zboží a v konečném důsledku pak přispěje k úspoře finančních nákladů, se firma postupně stala spolehlivým part- nerem více než 300 firem. Článek mapuje portfolio firmy a zkušenosti nasbírané za posledních 20 let. Antikorozní obalové materiály dodávané společností Excor- -Zerust s. r. o. fungují na principu vypařovacích inhibitorů koroze (VCI). Tyto inhibitory jsou chemické látky, jež jsou ve fázi výroby zapracovány do nosného materiálu a následně se z něj vypařují. Excor-Zerust s.r.o. používá tyto nosné materiály: • Antikorozní fólie a výrobky z nich (pytle, hadice, sáčky atd.) • Antikorozní papír • Antikorozní bublinková fólie • Antikorozní stretch fólie • Antikorozní emitory (tablety, kapsle aj.) • Antikorozní oleje Podstatou aplikace je vytvoření uzavřeného prostoru z anti- korozního obalu (uzavřený antikorozní sáček/pytel, díl zabalený do přířezu antikorozního papíru atd.). V uzavřeném prostoru dojde k vypaření inhibitorů koroze, které reagují s kovovým povrchem dílu a vytvářejí na něm tenkou, ale nepropustnou povrchovou bariéru, která zabraňuje vodě a vlhkosti přímo působit na kov a vyvolat tak korozi. Takto chráněný kov odolá korozi i během zámořské přepravy a po vybalení je ihned připraven k další mani- pulaci a nemusí se jakkoliv čistit (ochranná vrstva se z něj rychle odpaří do okolního prostředí). Protože každý kov/slitina se při reakci na vzdušnou vlhkost chová jinak, má společnost Excor-Zerust s. r. o. v portfoliu několik typů vypařovacích inhibitorů, ze kterých vždy vybere ten vhodný pro daný kov. Zásadní část produkce tvoří antikorozní fólie chránící kovy na bázi železa (ocel/litina). Následuje pak fólie chránící kom- binace kovů, tzv. „multimetal“, chránící různé barevné kovy, slitiny hliníku i kombinace těchto kovů s kovy železnými. Specialitou jsou pak antikorozní obaly pro ochranu stříbra a mědi a horkých dílů. Funkční variabilita antikorozních obalů a jejich kvalita umožňuje jejich použití pro tyto aplikace: • Exportní balení včetně zámořského • Mezioperační balení (např. ochrana dílů mezi výrobou a la- kováním) • Balení pro dlouhodobé skladování v délce 10 let i více Antikorozní obalové materiály pro automobilový a strojírenský průmysl od společnosti Excor-Zerust s.r.o. Antikorozní balení ▪ 2 n‘†bV´9ĉ…ÊVœÊ¼†bV´¼±b¼O|n‘†b28†bŒ® ▪ 2 œ8œ€±Ï * ® ▪ 2 …8œ´†b7b±Á´¼® ▪ ౐…崐±¼‰bŒ¼8Œ¼…±ÍŒ€O|†b„Ē ▪ œđbY~8œœ±Yb„Œ€´b±Ç´ÇbǀObŒbæ¸ÎÍb‰€O|´Çċ¼8 4 *~7 *-+,V´¡±¡¡Vǀ¼…ÇO…9—pÀ·V·¸½¸—8œ8„bY†8V www.excor-zerust.cz ▪ œđbY~8œœ±Yb„Œ€ ´ VÁŠ DODAVATEL VCI ANTIKOROZNÍCH Ï 2Õ Ï, *ºć

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 39 Antikorozní balení Samotný kvalitní obalový materiál je nicméně jen jednou důle- žitou součástí celého procesu, na jehož konci je zboží ochráněno před korozí a doručeno na místo určení v bezvadné kvalitě. Další zásadní součástí je také správný design obalu s důrazem na jeho funkčnost i nákladovou efektivnost. Excor-Zerust s.r.o. za 20 let praxe umí tato efektivní řešení nabídnou a využívá u toho také fakt, že je součástí nadnárodní skupiny ZERUST®, jež na základě licenčních smluv provozuje společnosti zabývající se antikorozním balením po celém světě. Základní složky zákaznického servisu: • Návrh vhodného obalu, volba typu antikorozního inhibitoru pro daný kov • Provedení testovacího balení a jeho test buď v reálných podmínkách, nebo v klimatické komoře • Inspekce stavu zabaleného zboží ve finální destinaci – tady se uplatňuje výhoda globální sítě skupiny ZERUST®, díky níž jsou zaměstnanci sesterských firem schopni kvalifikovaně zkontrolovat stav zásilek z České republiky a Slovenska v cílových destinacích od USA přes EU až po Čínu a Indii a v dalších 60 zemích světa. • Měření vlhkosti v balení po celou dobu přepravy speciálním zařízením („datalogger“) • Chemická analýza oplachových prostředků používaných při výrobě, protože tyto mohou být zdrojem kontaminace povrchu dílů určených k balení • Analýza výrobního a balicího procesu a hledání jeho slabých míst s ohledem na možnou korozi (praní a sušení dílů, mani- pulace s díly, skladovací podmínky atd.) • Až po provedení takto komplexního a servisu a volbě ade- kvátního obalového řešení si může být zákazník jistý, že jeho díly dojdou na místo určení v pořádku. Nová výzva: redukce objemu plastů používaných při balení Tlaky na zavádění technologií a postupů šetrných k životnímu prostředí se průmyslu nevyhýbají a v několika posledních letech dochází k enormnímu tlaku na redukci plastových obalů. S touto situací je společnost Excor-Zerust s.r.o. samozřejmě konfronto- vána a v rámci svých možností je na ni připravena. Antikorozní plastové obaly je při exportním balení relativně obtížné nahradit, dají se ale používat efektivněji a tím snížit cel- kový objem používaných plastů (Excor-Zerust s.r.o. ročně na český a slovenský trh dodá stovky tun antikorozních obalů). Antikorozní fólie se vyrábějí z LD-PE a historicky se vyráběly v tloušťkách mezi 80–150 µm (nižší tloušťky se používaly jen pro nenáročné aplikace, případně pro velmi malé sáčky atd.). Excor- -Zerust s. r. o. v posledních letech intenzivně nabízí fólie, jež při nižších tloušťkách dosahují stejných nebo lepších mechanicko- -fyzikálních vlastností než fólie klasické. Mechanicko-fyzikální vlastnosti LDPE fólie jsou měřitelné mnoha kritérii, za jedno z nej- podstatnějších lze považovat odolnost proti protržení. Antikorozní obaltotiž při jeho protržení funguje podstatně hůře a tak je poža- davek na jeho odolnost proti mechanickým vlivům zcela zásadní. Excor-Zerust s.r.o. má v portfoliu fólie vyráběné ze speciálního LDPE granulátu moderním výrobním postupem, kterývýslednému produktu dává při stejné tloušťce podstatně lepší odolnost proti protržení (měřeno dle normyASTM D1709/A) a zvýšenou pevnost jak v příčném, tak v podélném tahu. Díkytomu je možno nahrazo- vat klasické antikorozní fólie v tloušťce 100 µm těmito odolnějšími fóliemi v tloušťce 60–80 µm. Stejně tak je možné nahrazovat klasické fólie 150 µm odolnější fólii v tloušťce 100 µm atp. Touto redukcí tloušťky je dosaženo také adekvátní snížení hmotnosti obalové jednotky, což je výhodné jak z environmentálního, tak z ekonomického hlediska. Případová studie – exportní balení Česká Republika-Francie, stro- jírenská firma z Jižní Moravy * Speciální fólie v tloušťce 60 µm dosahuje při nárazovém testu dle ASTM D1709/A odolnosti minimálně 320 gramů, zatímco běžná fólie v tloušťce 100 µm má tuto odolnost na úrovni přibližně 220 g. Z údajů výše vyplývá, že firma přechodem na tenčí, odol- nější fólii omezila svoji spotřebu plastů o cca 3 000 kg ročně. Kromě úspory samotných plastů došlo také k úspoře nákladů jak u samotného antikorozního pytle, tak při dopravě a skladování (lehčích pytlů se dá umístit více na paletu, takže závoz á 1 000 ks proběhne na jedné paletě, a ne na dvou jako v minulosti). Zavedení nového typu obalu předcházely zkouškyv klimatické komoře a bylo vypraveno několik zkušebních zásilek k zákazníkovi. Změna se uskutečnila až po úspěšném provedení všech těchto zkoušek a odsouhlasení koncovým zákazníkem. Podobných změn provedla firma Excor-Zerust s. r. o. u svých zákazníků několik desítek a zákazníci výsledek vždy hodnotili pozitivně. Enviromentální dopad je neoddiskutovatelný, ročně je možno tímto způsobem ušetřit desítky tun plastů použitých na antikorozní obaly. I  po 20 letech používání antikorozních obalů v  České a Slovenské republice existují tedy stále možnosti zlepšování, optimalizace a celkových úspor.  Ing. Jakub Nešpor Spolumajitel společnosti Excor-Zerust s. r. o. www.excor-zerust.cz Antikorozní obal Tloušťka fólie Váha jednotky Celková roční váha Pytel 1230×825×1400mm 100 μm (dříve) 0,53 kg 7420 kg (14 000 pytlů) Pytel 1230×825×1400mm 60 μm* (nyní) 0,32 kg 4480 kg (14 000 pytlů) Motory v antikorozní fólii – délka ochrany 2 roky Klikové hřídele v antikorozní fólii v kombinaci s balením do hliníkovéh pytle – délka ochrany 5 let

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

40 SPIROL je popredným svetovým výrobcom spojovacieho materiálu, inžinierskych komponentov a inštalačných zariadení. Medzi hlavné produkty patria pružné kolíky, plné valcové kolíky, tanierové pružiny, presné podložky, lícovacie puzdrá, puzdrá proti praskaniu plastov a závitové vložky pre plasty. Spomedzi týchto produktov je možné za pomoci zariadení firmy SPIROL inštalo- vať kolíky, závitové vložky a puzdrá proti praskaniu plastov. Inštalačné zariadenia sú k dispozícii od jednoduchších, manuálnych prevedení, cez poloautomatické až po plne automatizované riešenia. Firma SPIROL sa nachádza na 4 kontinentoch v 14 krajinách a od roku 1948 poskytuje odborné znalosti a skúsenosti s aplikáciami upevňovania, spojovania a montáže. Svoje produkty SPIROL ponúka vo viacerých variantách, materiáloch a povrchových úpravách. Prvým produktom firmy SPIROL boli rolované pružné kolíky, ich vývoj a výroba začali pred 70 rokmi. Od tej doby sa tento druh kolíku veľmi osvedčil v rôznych odvetviach a ukázalo sa, že ide o najuniverzálnejší pružný kolík na trhu. Nejedná sa iba o spojovací materiál, ale o pružný člen spoja, ktorý absorbuje vibrácie a rázy, je teda aktívnym prvkom celej zostavy. Tiež je dôležité, že SPIROL rolovaný pružný kolík ponúka najnižšie náklady na celkový spoj, teda na samotný kolík a rovnako jeho inštaláciu. A práve tejto téme sa viac venuje tento článok. Inštalácia predovšetkým menších kolíkov spôsobuje časté problémy a predražuje celé riešenie spoja. Rolované pružné kolíky SPIROL sú k dispozícii v mnohých variantách a rozmeroch. Práve u malých pružných kolíkov sa však niekedy zákazníci potýkajú s viacerými problémami. Hoci sú tieto kolíkytým pravým riešením pre daný spoj a aplikáciu, pokiaľ ide o veľmi malé kolíky, operátori vo výrobe môžu mať problém s takýmto kolíkom manipulovať a správne ho nainštalovať do diery. To môže mať za následok príliš vysoký podiel poškodených dielov alebo iných problémov s kvalitou či dokonca zásadami bez- pečnosti, pokiaľ sa kolík lisuje manuálne napríklad kladivom. Pokiaľ nastávajú takéto situácie, tak je logickyveľmi náročné dosahovať požadovanej produktivity vo výrobe. Podobné problémy sú však často riešiteľné práve voľbou vhodného inštalačného zariadenia, ktoré okrem zlepšenia kvality inštalácie navyše zvýši aj produktivitu celého procesu. Inštalačné zariadenie PM • všestranné zariadenie vhodné pre menšie objemy • možno ľahko meniť rôzne priemery kolíkov • hĺbka zalisovania kolíku je takisto nastaviteľná • obsluha ručne vloží kolík do čeľustí nadstavca a zatiahnutím páky kolík nainštaluje • pre polohovanie dielu pred lisovaním kolíku sa používa tzv. „disappearing pin“ teda miznúci kolík, ktorý umožňuje presné zarovnanie produktu pred inštalovaním kolíku • celá inštalácia trvá približne 4-5 sekúnd Inštalačné zariadenie PR a CRD • kolíky sú jednoducho nasypané do vibračného podávača • kolíky sa automaticky posúvajú z plniacej trubice a orientujú sa pred inštaláciou • hĺbka zalisovania kolíku je opäť nastaviteľná • zariadenie je vhodné pre veľké množstvá inštalovaných kolíkov • nieje potrebné žiadne ručné manipulovanie s kolíkmi • celá inštalácia trvá približne 2-3 sekundy • CRD v porovnaní s PR zariadením dokáže inštalovať 2 kolíky súčasne • opäť je použitý tzv. “disappearing pin” Zariadenia pre inštaláciu kolíkov sú okrem vertikálneho spra- covania v niektorých prípadoch dostupné aj v spracovaní horizon- tálnom, ktoré je napríklad využívané pri lisovaní 2 kolíkov, ktoré sú použité ako pánty v plastových kozmetických krabičkách so zrkadielkom. Pri každej aplikácii je veľmi dôležité posúdiť správny výber spojovacieho komponentu a inštalačného zariadenia s ohľadom na viacero faktorov spojených s danou aplikáciou. S týmto dokáže pomôcť aplikačný inžinier firmy SPIROL, ktorýv závislosti od kon- krétnej aplikácie a požiadaviek zákazníka doporučí optimálne a ekonomicky najefektívnejšie riešenie. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.  SPIROL SAS, organizační složka Sokola Tůmy 743/16 70900 Ostrava-Mariánské Hory tel.: +420 777 686 266 michal.cervenak@spirol.com www.spirol.com SPIROL rolované pružné kolíky a ich inštalácia Technologie Inštalačné zariadenie PM Inštalačné zariadenie CRD

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 41 Zámkařská divize českého TOKOZu ze Žďáru nad Sázavou si připisuje další důle- žitý úspěch. Ve Velké Británii se bude ve spolupráci s největším poskytovatelem bezpečnostních řešení Access2 ucházet o celou řadu tendrů včetně státních zaká- zek strategického charakteru. České chytré zabezpečení by se tak mohlo objevit například v nemocnicích, dopravní infrastruktuře nebo vládních administrativních budovách. Samostatnou kapitolou pak budou tendry pro strategické objekty, jako jsou například letiště, vodárenská zařízení nebo armádní objekty. TOKOZ v Británii zaujal především svou filosofií „myslícího železa“, tedy vysoce odolného zařízení, které je obo- haceno o elektronické prvky, aniž bydošlo ke snížení jeho mechanických vlastností. Toho dokážeTOKOZ dosáhnout kombinací svých zabezpečovacích mechanismů, které využívají mechatronickou vložku ePRO s vnitřní pamětí. „Naučit myslet“ tak dokáže například nezničitelný visací zámek nebo dveře zavazadlového pro- storu auta, aniž by byl potřeba přívod elektřiny. Žádný jiný výrobce momen- tálně není schopen podobnou kombinaci v odpovídající cenové hladině nabídnout. České řešení z týmu technického ředitele Petra Sedláře vznikalo ve spo- lupráci sVUTv Brně a je patentově chrá- něno. Světovou premiéru mělo loni na největším zámkařském veletrhu právě ve Velké Británii. Na českýtrh se dostane ještě letos poté, co budou odbaveny dopředu nasmlouvané kontrakty. „Trh se zabezpečením je ve Velké Británii velice konzervativní a dlouho- době obsazený globálními značkami. To, že jsme na něj jako středně velká lokální firma dokázali proniknout, pova- žuji za malý zázrak,“ uvádí Petr Neuvirt, obchodní ředitelTOKOZu. „Partnerstvím s Access2 nesledujeme jen ekonomické cíle, jedná se pro nás především o způ- sob, jak zajisti globální renomé naší nové mechatronické strategii. Není totiž otáz- kou, zda mechatronický přístup začne ve světě dominovat jako spíše to, kdy. A pro nás je nyní klíčové stát na špičce tohoto trendu jako dodavatel, který dokáže nabídnout dostupný a zároveň velmi bezpečný systém.“ V České republice bezpečnostní mechanismy od TOKOZu chrání napří- klad Letiště Václava Havla, technickou infrastrukturu Pražského okruhu nebo technologické zázemí na některých želez- ničníchtratích. Zámkem VANLOCKTOKOZ zaujal také francouzský FedEx, který ho namontoval na své dodávky. Access2 je britskou jedničkou pro realizaci kom- plexního zabezpečení objektů. Mimo jiné v posledních letech zabezpečila desítky logistických základen Britského králov- ského námořnictva či RAF, pobočkyBank of Scotland nebo prodejny Marks and Spencer.  www.tokoz.cz TOKOZ slaví úspěch s chytrými zámky, v Británii se se svými patenty utká o státní zakázkyve spolupráci s tamní jedničkou Výroba Navštivte nás: MSV Brno hala P / stánek 067

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

42 Firma P.E.I. Srl se sídlem v Bologni (Itálie), jeden z předních výrobců dynamického krytování pro obráběcí stroje představuje v roce 2018 na veletrzích AMB, BIMU a MSV rozšířenou produktovou paletu řešení i pro další typy strojů a průmyslových zařízení. GIANTSHIELD: obrmezi ochrannými zástěnami V roce 2018 bylvyroben GIANT SHIELD, opravdovýobrmezi ochrannými zástěnami a největší krytování ve 40leté historii firmy. Speciální technologie, zde použitá, umož- ňuje použití lamel o délce až do 6 000 mm. MULTIBEND: robustní ale lehkýtelesko- pický kryt Teleskopický kryt MULTIBEND váží až o 50 % méně než podobné kryty vyráběné za použití konvenčních technologií. Díky software je přesně spočítán optimální tvar, tloušťka plechu, průhyb a hmotnost kryto- vání, redukce CO2 emisí a úspora energie pro pohon obráběcích strojů. SYNCHRO-TELTECH: stabilita bez valivých pohybů a DAMPER-SHELL EVO: bez nárazů mezi kastlíky Teleskopické kryty firmy P.E.I. jsou od 2018 doplňovány příslušenstvím jako např. SYNCHRO-TEL “TECH” (zmenšení toleranze teleskopických tyčí) a DAMPER-SHELL EVO (úspora tlumící energie pomocí software). Garantováno je až 2 000 000 pracovních cyklů u tohoto provedení. Oba produkty jsou patentovány. CERAMIX LIGHT: vesmírná technologie pro roletové kryty Díky nepřetržitému výzkumu a práci firmy P.E.I. přichází na trh v  roce 2018 nový materiál CERAMIX LIGHT, lehčí verze již známého materiálu CERAMIX, který je spolutvořen nano keramickými částicemi. Použitím nového materiálu se stejnou pev- ností ušetříte hmotnost a prostor; materiál je možné navíjet již na roury s průměrem od 20 mm. SMARTDRIVE: kompaktní motorizované řešení pro krytování střech WAVE SKY.  Další informace i v českém jazyce: www.pei.eu SkupinaP.E.I.s hlavnímsídlemv Itálii– Calderara di Reno (BO) – a čtyřmi dal- šímivýrobními závodyv Itálii, Německu, Srbsku a Brazílii vyrábí teleskopické a  roletové kryty, ochranné měchy s lamelami nebo bez, kruhové ochranné měchy, měchy pro kloubové autobusy stejně jako profilované stěrače a stě- rače pro široké použití. Široké možnosti použití a rozsáhlé portfolio zákazníků, to je výhoda firmy P.E.I., která je díky inovaci a kvalitě svých produktů již v průběhu konstrukčních prací spo- jena s optimalizací navýsledeka poměr kvality - ceny. P.E.I. Srl na veletrzích AMB, BIMU a MSV Novinkyv krytování pro obráběcí stroje Stroje/krytování NOVINKY 2018 CERAMIX CERAMIX 2 kg/m2 1 kg/m2 MULTIBEND LEHKÝ GIANT SHIELD stejná odolnost s poloviční hmotností „A++“ teleskopický kryt pro ochranu horizontální osy obr mezi ochrannými zástěnami DAMPER-SHELL EVO patentováno patentováno SYNCHRO-TEL TECH lamely s maximální délkou až do 6.000 mm VOD OTĚSNÝ AMB Stuttgart ◆ hala 10 • stánek E74 ◆ 18 · 22-09-2018 MSV Brno ◆ hala P • stánek 080 ◆ 1 · 5-10-2018 BIMU Milán ◆ hala 15 • stánek F82 ◆ 9 · 13-10-2018 www.pei.eu LIGHT

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

SLOVENSKO | 2018 43 Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, zařadila do své nabídky dvě nové keramické nástrojové třídy, které umožňují provádění vysokorychlostních a přitom vysoce bezpečných soustružnických operací na součástech vyrobených z problematických HRSA materiálů (žárovzdorných slitin). Keramické nástrojové třídy CC6220 a CC6230 bylyvyvinuty pro obrábění problematických materiálů, při kterém dochází k rychlému selhání SiAlONových a whiskeryvyztužených keramik. Jejich schopnost pracovat při vyšších řezných rychlostech přispívá ke snížení nákladů na obrobenou součást, zatímco přirozená bezpečnost obrábění je zárukou, že nedochází ke kompromisům z hlediska kvality, což výrobcům pomáhá dlouhodobě vyrábět vysoce kvalitní součásti. Roste poptávka po součástech leteckých motorů schopných odolávat extrémním teplotám přesahujícím možnosti dílů vyrobe- ných ze slitin Inconel nebo dalších vysoce výkonných žárovzdor- ných slitin. Tyto práškovou metalurgií vyráběné materiály lze sice přizpůsobit pro práci za podstatně vyšších teplot, jejich obrábění je však v porovnání s běžnými HRSA slitinami ještě obtížnější. „Třídy CC6220 a CC6230 vynikají při soustružení problema- tických materiálů ve středním stadiu obrábění,“ říká Rolf Olofsson, produktový managerpro oblast soustružení ze společ- nosti Sandvik Coromant. „V porovnání se SiAlONovoua whiskeryvyztuženoukerami- kou posouvají produktivitu na zcela novou úroveň jak z hlediska řezných rychlostí,tak i rychlostí posuvu. Navíc je zaručena i opakovatelná kvalita.“ Vedle zvýšení produktivity o více než 50 % ve srovnání se SiAlONovou a whiskeryvyztuženou keramikou nabízejítřídyCC6220 a CC6230 dlouhou životnost nástrojů při obrábění problematických HRSA slitin, a tudíž i snížení nákladů na vyrobenou součást. Jednou z nejčastěji využívaných aplikací, u kterých se předpo- kládá, že použití těchto tříd přinese prospěch, je soustružení disků turbín. Případová studie provedená ve spolupráci se zákazníkem se týkala obrábění disku nízkotlaké turbíny (LPT) vyrobeného z materiálu Rene (42–45 HRC). V rámci středního stadia obrábě- cího procesu byly pro vytvoření dutiny použity břitové destičky RPGX ve třídě CC6220 a pro hrubovací soustružnickou operaci prováděnou při řezné rychlosti až 400 m/min (1 380 sfm) břitové destičky RPGX ve třídě CC6230. Tento proces umožnil dosažení rychlosti úběru kovu (MRR) až 80 cm3/min (5 inch3/min). Podobného úspěchu bylo při nižší řezné rychlosti a delším času v řezu dosa- ženo u následné polodokončovací operace. Co je však důležité, všech specifických požadavků na kvalitu bylo díky provozní bezpečnosti poskytované novou nástrojo- vou třídou dosaženo na opakovatelné bázi. Dá se očekávat, že vedle leteckého průmyslu mohou být třídy CC6220 a CC6230 přínosem i pro další odvětví, včetně výroby energetických zařízení (součásti turbín vyráběné ze slitin Inconel a Hastelloy) a výroby zařízení pro ropný a plynárenský průmysl (např. součásti plátované slitinou Stellite 6). Podrobnější informace naleznete na: www.sandvik.coromant. com/cs-cz/industrysolutions/aerospace/hrsa  www.sandvik.coromant.com/cz Obrat v produktivitě a bezpečnosti obráběcího procesu Nové keramické nástrojové třídy podporují vysokorychlostní soustružení problematických HRSA materiálů Obrábění VÝKONNÉ SOUSTRUŽENÍ Chytré obrábění! Zakládání přes vřeteno stroje IRCO Podavač obrobků ILS-RBL/TBL IRCO Všestranný podavač krátkých tyčí ILS-MUK M82cz MH2 breuning-irco.de 18. – 22.09.18 Stuttgart hala 4, místo C51

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

44 44 Bezhroté brusky – specifický segment trhu Přehled sortimentu firmy Palmary – jednoho ze světových lídrů v oblasti technologie bezhrotého broušení Broušení Každý strojař se ve své praxi jistě setkal s běžnými bruskami pro univerzální použití – ať již pro rovinné broušení desek na brus- ce na plocho, nebo pro broušení rotačních dílů na hrotové brusce. Tyto typy strojů jsou na trhu k dispozici v mnoha velikostech a variantách, v konvenčním i CNC provedení, a v nabídce je má celá řada výrobců i prodejců. V oblasti bezhrotého broušení je ale situace jiná – dodavatelů je jako šafránu a nabídka vhodných strojů je dnes mnohem menší, než bývala dříve. Přitom se jedná o tradiční, vysoce produktivní technologii; mnozí si jistě vzpomenou na známé brusky série BB z firmy TOS Hostivař. Je to škoda. Pokud máme vhodný obro- bek v rozumném množství, je technologie bezhrotého broušení efektivní, levná a dosažené výrobní časy jsou mnohem kratší, než při použití jakékoliv hrotové brusky. Pojďme se proto pro zajímavost podívat na přehled bezhrotých brusek ve výrobním sortimentu taiwanské firmy Palmary Machinery Co., Ltd, která je (vedle jiných typů brusek) tradičním a osvědčeným výrobcem těchto zajímavých strojů. Firma Palmary dnes vyrábí měsíčně 35 až 40 strojů a brusky bezhroté tvoří významnou část výroby. Bezhroté brusky lze roz- dělit do následujících kategorií – brusky s manuálním ovládáním, brusky se servopohony a dialogovým zadáváním dat a CNC brusky, řízené až v šesti osách; ty se používají převážně pro zápichové broušení tvarově složitějších obrobků, kde je nezbytné dvouosé orovnávání brusného i unášecího kotouče. Úvodem si stručně řekněme, jaký je vlastně princip bez- hrotého broušení. V tomto případě není obrobek pevně upnut, ale je podepřen na třech místech – leží na vodicím opěrném pravítku a zároveň je sevřen mezi přítlačným unášecím kotou- čem a  brusným kotoučem, přičemž unášecí kotouč vytváří na obrobek tlak. Při tzv. průběžném broušení je osa unáše- cího kotouče mírně nakloněna a díky tomu je zajištěn pohyb obrobku – obrobky pak díky vhodnému podávacímu a odebí- racímu zařízení procházejí značnou rychlostí mezi oběma kotouči kontinuálně. Při tzv. zápichovém broušení jsou osy obou kotoučů rovnoběžné a obrobek je mezi kotouče vkládán obvykle vhodným manipulátorem, popřípadě i ručně. Produktivita strojů pro bez- hroté broušení může být i několikanásobně vyšší, než kdyby byla pro srovnatelnou operaci použita standardní technologie broušení rotačních součástí upnutých ve sklíčidle či mezi hroty. Obrobky ovšem musejí být pro bezhroté broušení vhodné, a protože seří- zení stroje je náročnější, jsou optimální větší výrobní dávky. Vedle vlastní výrobní technologie jsou výrobní postupy 21. sto- letí ale také více a více založeny na bezobslužném provozu a k tomu jsou bezhroté brusky více než vhodné. Pro průběžné broušení existuje celá řada systémů pro zakládání i odebírání obrobků, ať již na základním vibračním principu nebo pomocí dokonalejších lineárních podavačů. Aktuální sortiment bezhrotých brusek Palmary: SeriePC,automatickébezhrotébruskys dialogovýmNCovládáníma servopohony • PC-12S-NC  1– 40 mm, br. kotouč  305 × 150 ×  120 mm • PC-18S-NC  1– 80 mm, br. kotouč  455 × 205 ×  228,6 mm • PC-1810S-NC  1– 80 mm, br. kotouč  455 × 255 ×  228,6 mm • PC-18S12-NC  1– 80 mm, br. kotouč  455 × 305 ×  228,6 mm • PC-20S-NC  1– 80 mm, br. kotouč  510 × 205 ×  304,8 mm • PC-24S-NC  1–100 mm, br. kotouč  610 × 205 ×  304,8 mm • PC-2410S-NC  1–100 mm, br. kotouč  610 × 255 ×  304,8 mm • PC-2412S-NC  1–100 mm, br. kotouč  610 × 305 ×  355,6 mm Serie FCL, CNC bezhroté brusky s řs FANUC a až šesti souvisle řízenými osami • FCL-12  1– 40 mm, br. kotouč  305 × 150 ×  120 mm • FCL-18  1– 80 mm, br. kotouč  455 × 205 ×  228,6 mm • FCL-1810  1– 80 mm, br. kotouč  455 × 255 ×  228,6 mm • FCL-20  1– 80 mm, br. kotouč  510 × 205 ×  304,8 mm • FCL-24  1–100 mm, br. kotouč  610 × 205 ×  304,8 mm Serie PCB, CNC HEAVYDUTYbezhroté brusky s vícebodovým uložením vřeten • PCB-6030 až  150 mm, br. kotouč  610 × 305 ×  304,8 mm • PCB-6040 až  150 mm, br. kotouč  610 × 405 ×  304,8 mm • PCB-6050 až  150 mm, br. kotouč  610 × 510 ×  355,6 mm • PCB-6060 až  150 mm, br. kotouč  610 × 610 ×  355,6 mm

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 45 Pro zápichové broušení je optimální zakládání pomocí mani- pulátoru s pneumatickými čelistmi a s pravoúhlým schématem pojezdů. Manipulátordo čelistí uchopí součást, která jeve správné poloze připravená v zásobníku, a umístí ji do stroje. Po ukončení procesu broušení součást opět ze stroje odebere a uloží ji do kon- trolní stanice (která má zpětnouvazbu na CNC řízení stroje a podle potřeby může provést korekci) nebo do odkládacího zásobníku. Firma Palmary své produkty neustále vyvíjí a doplňuje novým příslušenstvím.V současné době je postupně řada PC se servopo- hony nahrazována stroji nové, přepracované řady GC. První stroje jsou již v České republice a svým uživatelům nabízejí tužší robust- nější lože, inovované provedení kluzných ploch i jejich mazání a sta- bilnější způsob upnutí brusného kotouče (místo letmého uchycení brusného kotouče je nyní vřeteno podepřené na obou stranách). Také uživatelský komfort je opět na vyšší úrovni. BruskyPalmaryna náštrh dodává společnostTaima spol. s r. o. se sídlemv Praze 8.Tatofirma se na dodávkybrousicích strojů spe- cializuje již od roku 1991, kdy dodala první stroj do ČZ Strakonice. Poskytuje nejen komplexní servisní službypřed i po dodávce stroje, ale i plnou technologickou podporu včetně např. softwarových i hardwarových úprav strojů, přípravu uživatelských maker, auto- matizace a robotizace nasazení dodaných strojů a podobně. Co řekli zákazníci používající bezhroté bruskyPALMARY? Pan Pavel Majer je technologem přípravy výroby ve firmě UJP PRAHA a. s., Praha - Zbraslav a bezhrotou brusku Palmary (typ GC-4525-NC) používají již téměř dva roky. Jak často používáte bezhrotou brusku Palmary? Bruskuvyužívámev průměru 3 směnytýdně.Ve skutečnosti se využívá podle aktuálního stavuvýroby, někdytřeba jen na 2 hodiny denně, někdy brousíme v kuse několik dní. Jaký typ obrobků a jak velké výrobní dávky běžně na brusce brousíte? Brousíme dva typy obrobků. Jedná se o tyč o průměru 9 mm a délce 160 mm, kterou brousíme nafinální rozměr, a dáletyč o prů- měru 11,5 mm a délce 120 mm, zde jen upravujeme a sjednocujeme povrch a rozměrypřed další operací. U obou obrobků se jedná o cca 40 000 kusů ročně. Víme, že na brusce brousíte materiály typu wolfram, které nejsou až tak často používanými materiály. Jakých výsledků dosahujete při broušení těchto materi- álů? Veškeré obrobky jsou skutečně tvo- řené z velké části z wolframu s tvrdostí okolo 54 HRC. Dosahujeme velice dobrých výsledků a hlavně velice rychle. Předtím jsme brousili na brusce BBZ 60 a díky nové brusce jsme zrychlili broušení 2,5× a počet zmetků snížili 10×, a to hlavně díky 100% zlepšení házivosti a odstranění podbroušení na průměru. Jak vaši operátoři hodnotí komfort ovlá- dání brusky? Samozřejmě to pro ně byl ze začátku celkem šok, rozdíl ve strojích je obrovský. Ale velice rychle se s novou bruskou sžili a nyní jsou s ovládáním a údržbou brusky spokojení a jde jim to velice rychle. Broušení

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

46 Po téměř dvouletých zkušenostech, jak je složité brusku pře- nastavit na jiný typ obrobku? Zde musím poděkovat a ocenit přístup dodavatelskéfirmy, která se nám ze začátku zcelavěnovala a pomohla nám brusku rozcho- dit, kolikrát jsme zde s techniky byli do pozdních večerních hodin. Veškeré problémy byly způsobeny tvrdostí broušeného materiálu a rozdílným ovládáním a nastavováním oproti staré brusce. Ze začátku trvalo přenastavení brusky z průměru 9 mm na průměr 11,5 mm kolem 2 hodin, nyní to operátor zvládne za 15 minut. Jak často provádíte zásahy při broušení po seřízení výrobní dávky? Mám na mysli úpravu korekcí a přeseřízení stroje. Zásahy do korekcí provádíme poměrně často, ale je to způso- beno typem broušeného materiálu. Necháváme si dodávat spe- ciální brusný kotouč na wolfram, ale i tak kvůli tvrdosti materiálu velice rychle ubývá; kotouč nám vydrží na nabroušení cca 20 ks. Korekce průměru je velice jednoduchá a zabere pár sekund, takže to žádné zdržení a problém pro nás není. Přeseřizování stroje de facto není potřeba vůbec, pouze při přenastavování brusky na jiný typ obrobku. Dále v době výměny kotouče přebrušujeme příložky a pravítko, protože nám je tvrdý materiál rychle opotřebovává. Potřebovali jste někdy servisní zásah na brusce Palmary? Jak hodnotíte techniky dodavatelské firmy? Servisní zásah zatím potřeba žádný nebyl. Pouze jsme měli pár otázek ohledně ovládání a speciálních úprav, které jsme vždy vyřešili po telefonu.Technika si zveme na pomoc přivýměně brus- ného kotouče. Po podání požadavku je technik u nás do dvou dnů, vždy velice rychle kotouč vymění a zkontroluje stav brusky. Po více než dvou letech bylyna brusce pouze lehce povolené řemeny, které byly dotaženy. Jinak žádný zásah potřeba nebyl. S techniky máme jen samé dobré zkušenosti. Vždy velmi rychle a profesio- nálně vykonají svou práci a jsou vždy ochotni poradit, a případně doporučit nějaké zlepšení při práci s bruskou, kterévychází z jejich praxe a zkušeností. Splnila firma Palmary vaše očekávání? Co byste naopak vytknul tomuto výrobci? Upřímně řečeno, před pořízením brusky zde byly jisté obavy ohledně kvality brusky a správného využití pro náš specifický materiál. Musím zde opět velice poděkovat dodavatelské firmě, která nám při dlouhém jednání trpělivě odpovídala na otázky, komunikovala s firmou Palmary a nakonec naši firmu navštívila i s pracovníky firmy Palmary. Všechno se probíralo u nás, na vše nám bylo odpovězeno a řešení, které bylo doporučeno, funguje naprosto skvěle. Jediným nedostatkem, který vidíme u firmy Palmary, je ten, že sídlí daleko a může se stát, že na náhradní díly či příslušenství k rozšíření brusky se bude čekat delší dobu. Opět zde musím ale vyzdvihnout přístup dodavatele k danému problému; spotřební materiál mají skladem a vždy se snaží nalézt co nejefektivnější způsob řešení problému. Děkujeme za odpovědi.  TAIMAspol. s r.o. Bezinková 174/8 182 00 Praha 8 Tel.:+420 281 86 4546 taima@taima.cz www.taima.cz Broušení/Čištění Při takových výrobních procesech jako je lepení, svařování, zatěsňování nebo úprava povrchu čistota komponent přímo ovliv- ňuje kvalitu příslušného procesu a správnou funkci výsledného výrobku. Účinné odstraňování nečistot, ať už ve formě částic nebo povlaků, je tedy zásadní pro stálé dosahování vysoce kvalitních výsledků výroby; součástí každého článku výrobního a dodava- telského řetězce musí být příslušné vhodné postupy. Specifikace čistoty bude vždy určována požadavky následné etapy zpracování. Kromě toho je již nyní jisté, že čistění průmyslových dílů a povrchů se bude muset v budoucnu vypořádat s novými a náročnějšími výzvami, které přinesou takové globální trendy jako je eMobi- lita, autonomní vozidla, lehké konstrukce, miniaturizace nebo Průmysl 4.0. „Mnohé z firem vystavujících na nadcházejícím veletrhu part- s2clean se zaměří právě na tyto výzvy budoucnosti a zároveň na požadavky dnešních výrobních prostředí, mezi něž patří zvyšování energetické účinnosti čisticích procesů a efektivnější využívání zdrojů“, říká Olaf Daebler, globální ředitel pro parts2clean ve vele- tržní společnosti Deutsche Messe. 16. ročník nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu zaměřeného na čištění průmyslových dílů a povrchů se koná od 23. do 25. října 2018 na výstavišti ve Stuttgartu. „S radostí oznamujeme, že svůj výstavní prostor si už zarezervovaly téměř všichni významní dodavatelé z pohledu trhu i technologií v různých vystavovaných kategoriích“, říká Olaf Daebler. „To znamená, že návštěvníci z nejrůznějších sektorů, například z oblasti automobilového průmyslu a výroby automo- bilových dílů, zdravotnických technologií, strojírenství, leteckého průmyslu, přesného strojírenství a mikrostrojírenství, optiky, elek- troniky či polovodičových a povrchových úprav zde budou moci najít všechny dodavatele, produkty a služby, které potřebují pro účinné a nákladově dostupné řešení svých konkrétních potřeb v oblasti čištění.“ Nejmodernější řešení pro čištění dílů představovaná na veletrhu parts2clean Téměř všichni významní hráči na trhu si již rezervovali prostor. Čištění dílů zvyšuje hodnotu výrobků a zlepšuje jejich kvalitu.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 47 Čištění Na jedné straně musí dnes výrobci dosahovat náročnějších standardů čistoty dílů, které jsou zčásti důsledkem vývoje stále menších a složitějších komponent i komponent pro vysoce výkonná zařízení. Na druhé straně lze zaznamenat rostoucí pozornost věnovanou potřebě odstra- ňování zbytkových potahů, skvrn a změn zabarvení, a rovněž – v některých průmy- slových odvětvích – biologických a ionto- vých nečistot. V důsledku těchto nových vývojových směrů bude stále obvyklejší použití mokrých jemných a ultrajemných chemických postupů. Využívání takových postupů vytváří zvýšenou poptávku po komplexním přístrojovém vybavení pro monitorování čisticích lázní, kontrolu dočišťování a nepřetržité zaznamenávání a dokumentování parametrů procesů. Požadována jsou rovněž řešení pro účin- nou úpravu vody a údržbu lázní. Postupně budou nabývat na významu alternativní čisticí postupy, například tryskání sněhem CO2, laserové čištění nebo plazmové čiš- tění. Tyto technologie umožňují selektivní suché čištění funkčních povrchů a stano- vených ploch komponent před lepením, zatěsňováním, laserovým svařováním nebo kompletací, stejně jako čištění před- kompletovaných součástí. Další výhoda těchto postupů spočívá v tom, že nabízí možnosti snadné automatizace, takže je lze dobře začleňovat to výrobních pro- středí se síťovým uspořádáním. A při uvá- žení množství čisticích operací, které bude třeba provádět, bude hrát klíčovou roli při plnění nezbytných požadavků právě řízené výrobní prostředí zaměřené na celkovou čistotu. A přesně pro tyto i další výzvy objevující se v oblasti průmyslo- vých čisticích technologií budou vysta- vující nabízet řešení na nadcházejícím veletrhu parts2clean. Ovšem produkty a služby předváděné vystavovateli v rámci nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu zaměřeného na čištění průmyslových dílů a povrchů nejsou jediným důvodem, proč je účast na parts2clean skutečnou nutností pro všechny uživatele čisticích technologií ze všech průmyslových oborů; jedinečně bohaté know-how a nebývalou přidanou hodnotu totiž nabízí i doprovodný pro- gram veletrhu. Mezi doprovodné akce patří informačně nesmírně bohaté, dvou- jazyčné Průmyslové fórum a s ním souvi- sející Fórum inovací a QSRein 4.0, stejně jako speciální prezentace „postupu úkonů při čištění dílů včetně kontroly čistoty“, prezentace o iniciativě QSRein 4.0 a další o roli automatizace v oboru čištění dílů. Speciální prezentace „postupu úkonů při čištění dílů včetně kontroly čistoty“ připravená ve spolupráci s CEC (Cleaning Excellence Center – centrem pro doko- nalé čistění), obsahuje „živou reportáž“ o odhrotování obrobků, čištění v prostředí technologicky čistého provozu a bezkon- taminačním přenosu dílů dotechnologicky čistého provozu podle třídy ISO 7 pro pro- vedení kontrol čistoty s pomocí doprav- ního vozíku odpovídajícího čistému pro- vozu. Rovněž tyto kontrolyse provádí živě; zahrnují řadu procesů: oplach, filtrační sušení, gravimetrickou analýzu, vizuální kontroly s využitím optické mikroskopie i vytvoření protokolu. Návštěvníci speciální výstavy o roli automatizace v oboru čištění dílů zjistí, která řešení jsou pro konkrétní způsoby použití již k dispozici, například roboty pro manipulaci s díly, a které budoucí trendy se začínají objevovat. Další speciální pre- zentace má název „QSRein 4.0 – příleži- tosti pro čištění průmyslových dílů“. Je zaměřena na nové přístupy a možnosti v  oblasti provozního inženýrství a  na budoucí řešení procesů čištění dílů. Poznatky a inovace pro oblast čištění dílů a povrchů Třídenní Průmyslové fórum v rámci veletrhu parts2clean organizované sdru- žením Fraunhofer Cleaning Technology Alliance (FAR) je jedním z mezinárodně nejrespektovanějších zdrojů poznatků v oblasti čištění dílů a povrchů. Příspěvky renomovaných odborníků z  průmyslu i vědy budou prezentovány se simultán- ním tlumočením (němčina <> angličtina). Program prohlídek s  průvodcem umožňuje návštěvníkům z  řad profe- sionálů získávat informace o všem, co je nejvíce zajímá, a přitom se přirozeně seznamovat s nejnovějšími technickými možnostmi u vybraných stánků vystavo- vatelů. Prohlídky s průvodcem pokrývají všechny součásti řetězce procesu čištění dílů a povrchů.  Deutsche Messe AG Hannover v CR Myslbekova 7 169 00 Praha tel.: +420 2 20 51 00 57 fax.: +420 2 20 51 00 57 info@hf-czechrepublic.com www.messe.de

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

48 Nejaktuálnější a s téměř 8 000 novinkami v sortimentu – tak se prezentuje nový katalog 2018/2019 Hoffmann Group. Aktualizovaný katalog pro kovoobráběcí průmysl zahrnuje cca 80 000 kvalitních nástrojů, zařízení provozů a produkty z oblasti osobních ochranných prostředků (OOP). Mezi novinkami je (stejně jako v předchozích letech) i mnoho dalších produktů prémiové značky GARANT. Katalog 2018/2019 je k dispozici v 18 jazycích a platný od 1. srpna 2018. Od tohoto data jsou všechny artikly dostupné také v eShopu Hoffmann Group: www.hoffmann-group.com. „V loňském roce jsme úspěšně uvedli na trh nový svazek katalogu zaměřený na OOP. V letošním roce jsme nabídku OOP dále prohloubili a ostatní tři katalogové svazky jsme rozšířili o řadu inovativních produktů,“ vysvětluje pan Martin Reichenecker, ředitel prodeje a marketingu společnosti Hoffmann SE. „Pro naše zákazníky je výběr produktů stále obtížnější, protože nabídka se ve všech oblastech neustále rozšiřuje. Proto jsme vybírali přís- něji, abychom našim zákazníkům snížili celkovou komplexnost a usnadnili jim tak výběr správného nástroje.“ Hoffmann Group svůj katalog ve všech oblastech přepraco- vala a zařadila do něj cca 8 000 nových artiklů předních světo- vých značek a své prémiové značky GARANT. Více než 60 procent novinek připadá na produktovou oblast „Obrábění“ – tedy stěžejní kompetenci Hoffmann Group. Mezi vynikající inovace v oblasti obrábění patří například nové nástroje z produktové řady ‚GARANT Master‘ určené pro vysoce výkonné obrábění, jmenovitě GARANT MasterTap a GARANT MasterTM pro obrábění závitů. Dalšími inovacemi jsou upínač GARANT Xpent, který je nyní k dispozici se středovou čelistí pro upínání dvou obrobků. Také produktová oblast „Ruční nářadí a měřicí technika“ má v nabídce nové atrak- tivní produkty GARANT a produkty jiných značek. Do sortimentu je zařazena např. řada digitálních posuvných měřítek GARANT. Produktová oblast „Zařízení provozů“ nabídne první produkty z nové řady „GARANT GridLine“, jako například pojízdné pracovní stoly a pracovní stoly s elektrickým nastavováním výšky. „Naši zákazníci vědí, že v katalogu Hoffmann Group najdou nejmodernější produkty od více než 500 předních světových značek a také exkluzivní značky GARANT,“ říká pan Reichenecker. „Je pro nás, jako systémového partnera, velmi důležité, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout rozsáhlý sortiment produktů a poskytovat odpovídající odborné poradenství. Stejně důležité však je, aby bylo zboží dodáno zákazníkovi včas. Proto v současné době investujeme do nového logistického centra v Norimberku. Chceme být pro naše zákazníky spolehlivým a vysoce výkonným systémovým partnerem nejen dnes, ale i v budoucnu,“ říká pan Reichenecker.  www.hoffmann-group.com Hoffmann Group vydává katalog 2018/2019 Správa nástrojů Nový katalog Hoffmann Group 2018/2019 je tu. Nová středová čelist pro 5osý upínač GARANT Xpent umožňuje efektivnější upínací strategie pro vyšší produktivitu. Pomocí nové středové čelisti, kterou lze volitelně nasadit na základní lištu, je možné do jednoho upínače upnout dva obrobky a obrobit je v jediném pracovním kroku. Lze tak realizovat efektivnější upínací strategie a dosáhnout viditelného zvýšení produktivity. Upínač GARANT Xpent je koncipován jako stavebnicový sys- tém. Upínací moduly, upínací lištu a vřeteno lze individuálně sestavovat, konvexní upínací moduly lze otočit o 180 stupňů. Další výrazný posun, pokud jde o flexibilitu, nabízí nově vyvinutá středová čelist, která je již nyní k dispozici jako příslušenství pro konstrukční velikosti 0 a 1S a v krátké době bude dostupná i pro velikosti 1 a 2. Stávající program předsazovacích lišt se vždydvěma upínacími stupni je s novou středovou čelistí plně kompatibilní. GARANT Xpent má upínací sílu až 40 kN při momentu 90 Nm a je k dispozici ve třech různých výškách a dvou šířkách. Základní lišty mají délku 360 až 1 050 milimetrů. Nová konstrukční veli- kost 1S byla vyvinuta speciálně pro 3- a 5osé stroje s malým vřeteníkem. Vynikající flexibilita a produktová kvalita upínače GARANT Xpent je na trhu již vyhlášená. Za svou funkcionalitu a atraktivní design získal tento upínač cenu iF Design Award 2018.  www.hoffmann-group.com GARANT Xpent: Jeden upínač, dva obrobky Jednou z inovací je upínač GARANT Xpent, který je nyní k dispozici se středovou čelistí pro upínání dvou obrobků.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 49 Správa nástrojů DílenskývozíkGARANTToolCarod Hoffmann Group si u designérůvedevelmi dobře. Počátkem březnatento dílenskývozíkpřesvědčil porotu iF Design Awards. V dubnu jej pak ocenila za jeho vysokou kvalitu designu a funkcionalitu také porota renomované Red Dot Awards. Dílenskývozík získal cenu v kategorii „Nářadí“. Soutěže se zúčastnili uchazeči z 59 národů s více než 6 300 produkty. Vozík GARANT ToolCar je jedním z prv- ních produktů z nové řadyGARANTGridLine od Hoffmann Group.Tento pojízdnýspeciali- sta na organizování přesvědčuje nejen svým progresivnímvzhledem, aletaké ergonomií a komfortem.Jeho centrálně uzamykatelná boční přihrádka je opatřena děrovanou stě- nou, na kterou lze připevnit držáky a háky GARANT Easyfix pro uchycení nástrojů. Do boční přihrádky lze volitelně umístit také napájení. To dodává energii pro provoz elektrického nářadí a rovněž pro dostupné osvětlení. Ergonomicky tvarované madlo a robustní nehlučná kolečka usnadňují pohyb i po nerovné podlaze. 40členná porota hodnotila produkty podle přísných kritérií, ke kterým patří míra inovace, funkčnost, formální kvalita, ergo- nomie a dlouhá životnost. Pouze výrobky, které zaujmou svou vysokou kvalitou designu, obdrží mezinárodně uznávanou „Red Dot“, jako pečeť kvality. Red Dot Design Award Abybylo možné posuzovat rozmanitost v oblasti designu profesionálně, je Red Dot Design Award rozdělena do třech disciplín: • Red Dot Award: Product Design, • Red Dot Award: Communication Design a • Red Dot Award: Design Concept. Red Dot Award je jednou z největších designových soutěží na světě. V roce 1955 seporotapoprvéspolečněsešla,abyvyhod- notilav té době nejlepší návrhy.V 90. letech pak generální ředitel Red Dot, profesor Dr. Peter Zec, vyvinul název a obchodní značku ceny. Prestižní ocenění „Red Dot“ je od té doby mezinárodně velmi uznávaným stvr- zením vynikající kvality řešení a provedení výrobku. Další informace naleznete na: www.red-dot.de.  www.hoffmann-group.com GARANTToolCar získal už svou druhou cenu za design Dobře vypadá a je plně funkční: Dílenský vozík GARANT ToolCar z nové řady GridLine získal cenu Red Dot Award. Hoffmann Group jako vedoucí evropský systémový partner pro kvalitní nářadí sdružuje jak obchodní kompetence, tak i kompetence v oblasti výroby a služeb. Toto propojení zaručuje více než 135 000 zákazníkům spolehlivost z hlediska zásobování, kvality a produktivity v oblasti nářadí a zařízení provozů. Optimální a spolehlivé poradenství, od individuální analýzy potřeb až po efektivní použití produktů, je vždy zaručeno. Portfolio zahrnuje vedle nástrojů pro třískové obrábění, upínání, měření, broušení a dělení také ruční nářadí, ochranné pracovní prostředky, zařízení provozů a dílenské potřeby. Mezi zákazníky této společnosti patří velké koncerny zapsané na burzách i střední a malé firmy ve více než 50 zemích. V roce 2017 bylo dosaženo obratu ve výši více než 1,2 miliardy eur (celosvě- tově). Hoffmann Group nabízí včetně vlastní prémiové značky GARANT více než 75 000 kvalitních nástrojů od předních světových výrobců. Se zákaznickým servi- sem po celém světě a kvalitou dodávek 99 procent (certifikovanou TÜV) je tento specialista na nářadí se sídlem v Mnichově pro své zákazníky spolehlivým a efek- tivním partnerem.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

50 Chybí zaměstnanci? Nejsou lidi? Studentitechnikytovidí jinak! Personalistika Personální agentura Jobs Contact, která se specializuje na nábor pro technické pozice, prováděla průzkum mezi studenty VUT v Brně a výrobními společnostmi, zaměřený na brigády v technických oborech. Mezi dotazovanými studenty se našlo 75 % těch, kteří si pra- videlně při studiu přivydělávají na brigádách, a z toho jen 54 % má brigády ve svém oboru. Nejčastějším důvodem, proč se na spolupráci firmy se stu- denty nedomluví, jsou časové možnosti. U většiny firem je mini- mální požadavek na odpracovanou dobu 20 hodin týdně. Nemá totiž význam zaměstnávat více studentů na kratší úvazky, protože věnovat se každému z nich bývá pro společnosti časově náročné. Nemají dostatečnou kapacitu zaměstnanců, kteří by se mohli studentům věnovat. Z průzkumu jsme také zjistili, že pro studenty není prioritou při hledání zaměstnavatele mzda, jako spíš náplň práce a firemní kultura. Zjistili jsme, že firmy svým brigádníkům nabízí odměnu ve škále od 80 Kč na hodinu. Do 120 Kč hrubého na hodinu nabízí 38 % firem, mezi 120–150 Kč platí brigádníkům v 29 % firem, mezi 150–200 Kč 19 % firem a u 29 % firem (IT pozice) si mohou studenti přijít na hodinovou mzdu nad 200 Kč. Celkově z průzkumu vyplývá, že studenti hledají a preferují práci v oboru. Na otázku, proč se jim nepodařilo práci v oboru najít, odpovědělo 30 % studentů, že firmyv jejich oboru studenty nehledají. To však neodpovídá podle našeho průzkumu a našich zkušeností realitě. Naopak mezi našimi klienty je o mladé, nadějné, technicky zaměřené kandidáty zájem. Vidíme zde problém spíše v nedostatečném rozšíření infor- mací mezi studenty. Tedy, jestli máte zájem i o studenty - DEJTE STUDENTŮM O VAŠÍ FIRMĚ VĚDĚT!!! „Naše agentura je s technicky zaměřenými studentyv kontaktu a práci u našich klientů jim aktivně představujeme. Spoluprací s naší agenturou, tak získávají velmi šikovné nadšence pro svůj obor,“uvádí Martina Černá, obchodní ředitelka personální agen- tury Jobs Contact. Personální agentura Jobs Contact Consulting – specialista na nábor pro technické pozice: • Vedoucí výroby • Konstruktér • Technolog • Inženýr kvality • Mistr • Vedoucí směny • Rozpočtář • PLC programátor • Servisní technik • CNC obráběč • Frézař • Kontrola kvality Chcete být informováni o výsledcích našich průzkumů a zají- mavostech z trhu práce? Zaregistrujte se na www.jobscontact.cz/pro-firmy Jobs Contact Consulting, s. r. o. IFM Centrum, Křenová 71 602 00 Brno gsm: +420 737 204 482 cerna@jobscontact.cz www.jobscontact.cz 38% 29% 19% 14% Jak Įrmy ŽĚŵĢŸƵũş své brigádnşky? doϭϮϬ<ēͬŚŽĚ 120 - 1ϱϬ<ēͬŚŽĚ 150 - 2ϬϬ<ēͬŚŽĚ 20Ϭ<ēĂǀşĐĞ 20% 40% 20% 13% 7% Dƽvody, které Įrmy uvádí, proē nerealizuji zaŵĢƐtnávání Ɛtudentƽ? studenƟ nemají o pozice zájem nemáme kapacity pracovníkƽ, kƚĞƎş by se studentƽm vĢnovali nevyhovuje poēet odpracovaných hodin jiné

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 51 51 • Více než 150 000 kandidátů v databázích • Působnost v rámci celé ČR a na Slovensku • Náborová licence • Garance kvality a efektivity • Členství v asociacích Recruitment a Executive Search Vyhledáme zaměstnance, kteří splňují vaše požadavky. Obsazujeme všechny pozice od dělnických profesí přes technické specialisty, administrativu, obchodníky až po manažery. V případě vyhledávání TOP manažerů nebo velmi úzce specializovaných odborníků používáme metody Executive Search / Headhunting - přímého oslovení vytipovaných osob. Při použití této metody klademe obzvláště důraz na diskrétnost všech zúčastněných stran. • Oborové specializace konzultantů Informační technologie / Elektrotechnika Strojírenství / Automobilový průmysl Nákup / Logistika / Plánování / Kvalita Obchod / Marketing / Zákaznický servis Ekonomika / Administrativa Online marketing Navrhujeme a realizujeme on-line marketingové náborové kampaně nebo kampaně za účelem posílení značky zaměstnavatele. Zpropagujeme vaše pracovní pozice napříč pracovními servery i sociálními sítěmi. Předvýběr Pro konkrétní pracovní pozici Vám v době 4 týdnů představíme dohodnutý počet uchazečů, kteří splňují definovaná kritéria a projeví zájem o nabízenou práci. Talent Pool Společně s Vámi definujeme zájmovou skupinu vašich potenciálních zaměstnanců. Vytvoříme databázi těchto kandidátů. Navrhneme a realizujeme komunikační a marketingovou strategii a vybudujeme u této skupiny značku atraktivního zaměstnavatele. Jobview Našim zákazníkům poskytujeme on-line přehled o aktuálním stavu výběrového řízení – přehled představených kandidátů, jejich stav a termíny pohovorů – pro orientaci v přijímacím procesu. Navrhujeme a přinášíme řešení výběrem kandidátů kvalifikačně i osobnostně nejlépe odpovídajících Vašim požadavkům a kvalitou dalších služeb, které poskytujeme. Umožníme Vám více se věnovat Vašim zaměstnancům, starost o hledání a výběr nových kolegů a pomoc při jejich adaptaci přenechejte nám… Poradenství Poskytneme poradenství v náboru a následném adaptačním procesu. Personální marketing / Účast na veletrzích / Náborové a pracovně právní poradenství / Vedení pohovorů / Testování a hodnocení uchazečů / Ověření referencí a pravdivosti informací Jobs Contact Consulting, s.r.o. - Personální agentura, Křenová 71, 602 00 Brno Tel.: +420 775 070 470, E-mail: info@jobscontact.cz, www.jobscontact.cz CV Express Zdarma pravidelně zasíláme přehled nejzajímavějších osob, které právě hledají nové uplatnění. Zajímavé kandidáty také zveřejňujeme na webových stránkách. solution for you

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

52 Měření Souřadnicové měřicí stroje Aberlink Společnost TM Technik s. r. o., dodavatel měřidel, měřicí techni- ky a kalibračních služeb, je výhradním distributorem předního anglického výrobce souřadnicových měřicích strojů, společnosti ABERLINK, pro Českou a Slovenskou republiku. Navštivte nás na MSV Brno 1.–5. října 2018 v pavilonu F, stánek č. 31 • rozsahy – od 640 × 600 × 500 mm – do 1 200 × 3 000 × 1 000 mm (X × Y × Z) • velmi jednoduché programování • uživatelsky přívětivý software • měřicí hlavy Renishaw • možnost porovnávání s CAD modelem • volitelně kamerové měření • krátké dodací lhůty • možnost operativního leasingu  TM Technik s. r. o. Křižíkova 70 612 00 Brno tel.: +420 515 500 717 obchod@tm-technik.cz www.tm-technik.cz ření e

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

A components s.r.o. Bohunická 493/81 619 00 Brno Česká republika +420 511 188 963 info@acomponents.cz Katalogové standardní díly Zakázkové díly Třískové obrábění plastů | Třískové obrábění hliníku | Vstřikování plastů | Vysekávání/vyřezávání www.acomponents.cz N avštivte nás na veletrhu M SV B rno, 1.–5. 10. 2018 Výstaviště B rno pavilon V, stánek 181

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

54 Jedním z hlavních důvodů povolení šroubů je uvolnění. Uvolnění vede ke ztrátě předpětí, což v konečném důsledku vede k povolení šroubu. Se zvyšujícím se využitím polymerních a sendvičových kompozitních materiálů v průmyslových aplikacích bude problém uvolňování růst. Existuje však řešení. Kompozitní materiály mají úžasný poměr pevnost/váha a skvělé antikorozní vlastnosti, díky čemuž jsou atraktivní při hledání lehčích a lepších materiálů. Proto se stále více používají díly vyrobené z kompozitních materiálů a je možné je najít téměř kdekoliv – od aut přes větrné turbíny až po letadla. Při instalaci polymerních a kompozitních materiálů se často používají pojiva. Díky pojivům je však obtížné – ne-li nemožné – spojené díly v případě potřeby rozpojit. Proto je v průmyslových aplikacích obvykle dávána přednost šroubovým spojům, aby byla umožněna snadnější údržba. Šroubové spoje jsou však rovněž ovlivněny novými materiály použitými ve spoji a uvolňování se stává čím dál větším problémem. Uvolňování lze rozdělit do tří podskupin: Uvolňování způ- sobené sesedáním materiálu, uvolňování způsobené relaxací materiálu v průběhu času a uvolňování v důsledku postupných teplotních změn (tečení). Příčiny sesedání spočívají v drsnosti a nerovnostech povrchu. Tlak vyvíjený na styčné plochy po utáhnutí způsobí, že povrchové nerovnosti se začnou zplošťovat. Po úplném zarovnání povrcho- vých nerovností budou spojované součásti méně utažené a sníží se jejich předpětí. Pokud je toto snížení předpětí výrazné, může dojít k rotačnímu povolení spoje. Nízké předpětí také zvyšuje riziko selhání v důsledku únavy materiálu. O relaxaci se jedná v situacích, kdy začne v průběhu času docházet ke zhutňování materiálu vedoucímu k dodatečné ztrátě předpětí. Toto je typické pro polymerní a kompozitní materiály, měď a měkké kovy. Tečením se označuje tendence pevného materiálu k pomalému pohybu nebo vzniku trvalých deformací vlivem zátěže. Dochází k němu v důsledku dlouhodobého vystavení vysokému zatížení, které se nachází pod mezí kluzu materiálu. Tečení je výraznější u materiálů, které jsou vystaveny dlouhodobému působení tepla a teplotám blížícím se bodu rekrystalizace. Míra tečení se zvyšuje vždy s rostoucí teplotou okolního prostředí. Existuje řešení, které působí proti účinkům uvolňování. Konstruktéři si díky němu již nemusí dělat starosti s tím, jak ve spojích uvolňování kompenzovat. Společnost Nord-Lock Group, specializující se na zajištění šroubů, vyvinula multifunkční pod- ložky Série X. Kónický tvar podložek Série X vytváří ve šroubo- vém spoji elastickou rezervu, která kompenzuje ztrátu předpětí z důvodu uvolňování. Tato elastické rezerva je skloubena s tech- nologií závěrného klínu, čímž se brání rotačnímu povolení spoje z důvodu vibrací a dynamické zátěže. Podložky Nord-Lock Série X zajišťují maximální bezpečnost spoje i při nízké svěrné síle. Multifunkční technologie závěrného klínu má oproti běžným řešením zajištění šroubů řadu výhod. Zaručuje dokonalé zajištění šroubu a je ideální pro aplikace, které zahrnují materiály, návrhy a/nebo podmínky kladoucí vysoké nároky.  Nord-Lock s. r. o. Pražská 238, 250 66 ZDIBY Tel.: +420 412 150 157 Fax: +420 226 015 198 office@nord-lock.cz www.nord-lock.cz O společnosti Nord-Lock Skupina Nord-Lock Group je předním světovým dodavate- lem systémů zajišťování šroubových spojů. Nabízíme jedi- nečnou kombinaci odborných znalostí v oblasti provádění šroubových spojů a široké škály výrobků včetně technolo- gie jištění na principu závěrného klínu, předepínacích prvků SUPERBOLT, trvalého řešení opotřebení otočných čepů sys- tém EXPANDER a v neposlední řadě hydraulické předepí- nání BOLTIGHT . Naší misí je chránit lidské životy a investice zákazníků zajišťováním aplikací v těch nejnáročnějších pod- mínkách na světě. Výrobky Nord-Lock dosáhly prokazatel- ných úspěchůvkaždém zvýznamných průmyslových odvětví a jsou certifikovány několika nezávislými institucemi včetně AbP, DIBt, DNV a TÜV. Rádi se s našimi zákazníky podělíme o zkušenosti, znalosti atvořivýpřístup a pomůžeme jim dosáh- nout vynikajících výsledků. Skupina Nord-Lock se ráda stane Vaším partnerem pro oblast optimalizace šroubových spojů. Uvolňování – rostoucí problém ve světě spojovacích prvků Spojovací technika Sesedání materiálu Při sešroubování materiálů dohromady tlak způsobí, že se povrchové nerovnosti začnou okamžitě zplošťovat, přičemž k výraznému sesednutí dojde během prvních hodin po utažení. Relaxace materiálu Určité materiály, jako např. měkké kovy, kompozitní a polymerní materiály, se v průbě- hu času zhutňují, což vede k dodatečné ztrátě předpětí.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 55 Váš dodavatel barevných kovů a litiny e-shop: shop.ucbtechnometal.cz www.ucbtechnometal.cz UCB Technometal, s.r.o., Chrustenice 163, 267 12 Loděnice u Berouna, Telefon: +420 313 033 300 / Mobil: +420 730 897 400 / Email: prodej@unitedcastbar.com / www.ucbtechnometal.cz Společnost je součástí skupiny UNITED CAST BAR, která prodává litinové profily pod vlastní obchodní značkou UNIBAR. N A B Í Z E N É S L U Ž B Y ŘEZÁNÍ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ DOPRAVA VÝROBA HYDRAULICKÝCH BLOKŮ CNC OBRÁBĚNÍ B A R E V N É K O V Y Další dodávané slitiny naleznete na našich internetových stránkách. Mosaz CuZn39Pb3 CuZn37 CuZn37Mn3Al2PbSi Cínový bronz CuSn7Zn4Pb7 CuSn12 CuSn8 CuSn6 Hliníkový bronz CuAl10Ni5Fe5 CuAl10Fe3Mn2 CuAI10Ni5Fe4 Olověný bronz CuSn7Pb15 CuSn10Pb10 CuSn5Pb20 Měď CuCr1Zr Cu-ETP Cu-DHP L I T I N O V É P R O F I LY Šedá litina Unibar 200 | EN-GJL-200 Unibar 250 | EN-GJL-250 Unibar 300 | EN-GJL-300 Tvárná litina Unibar 400-15 | EN-GJS-400-15 Unibar 500-7 | EN-GJS-500-7 Unibar 600-3 | EN-GJS-600-3 Unibar 700-2 | EN-GJS-700-2 Austenitická litina Unibar NR-S2 | EN-GGG-NiCr 20 2 Unibar NR-F1 | EN-GGG-NiCuCr 15 6 2 Nikl - Chromová (na poptávku)

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

56 Sodick jako odpověď na rostoucí požadavkyvýroby Téměř výhradní orientace české produkce na automobilový průmysl bývá často předmětem dlouhých diskuzí ať již v odborných, či laických kruzích. Někdy je obdivována, často zatracována. Pravda bude patrně asi někde uprostřed, pravděpodobně ale právě zaměření českých výrobců na automotiv bude jednou z příčin současného hospodářského úspěchu ČR. Nejvíce viditelnou je samozřejmě finální automobilová produkce, nicméně výroba přímo či nepřímo s automobilovým průmyslem související bude možná z pohledu národohospodáře tím ještě důležitějším prvkem. Automobily nás tlačí dopředu… Z pohledu dodavatelů strojníhovybavení jsou právěfirmyzajiš- ťující pro koncernové výrobce dodávky montážních komponentů tím, kdo nejpečlivěji sleduje nabídku na trhu obráběcích strojů. Není natom nic divného.Vdnešním globálním světě není o nabídky nouze a takvelcí odběratelé kladou na výrobce a dodavatele stále přísnější nároky. Udržet se na trhu vyžaduje špičkové odborníky vybavené nejmodernějším strojním parkem. Provozní parametry současných obráběcích a tvářecích strojů uvolnilyruce i konstruk- térům a popustily fantazii designérů. Ruku v ruce s tímto trendem kráčí i snaha o snížení nákladů a co nejvyšší rentabilitu. Výslednicí tohoto trendu je snaha ovýrobu stále komplikovanějších a rozmě- rověvětšíchfinálních dílů. Největší dopad mátentotrend patrně na výrobu plastových dílů a obors ním spojený, nástrojařskouvýrobu. Inovace za pochodu Produkce plastových dílů na vstřikovacích lisech je s výro- bou vstřikovacích nástrojů velmi úzce spjata. Velikost výsledného výlisku je závislá na dvou rozhodujícíchfaktorech,velikostivstřiko- vacího lisu a velikosti nástroje, tedyvstřikovací formy. Rozměrové možnostivstřikovací formyjsou ovšem přímo závislé navýrobních možnostech, tedy na strojním vybavení nástrojárny. Tam, kde se dnes požadavky na provozní přesnost stroje pohybují v mikrome- trech, tedy zejména u elektroerozivních strojů, není jednoduché najít dodavatele, který se nebojí jít do extrému. Jedině Sodick Přední světový specialista na elektroerozivní stroje, japonská společnost Sodick je jedním z těchto výrobců. Ve výrobním porto- foliu firmy najdeme vše, od speciálů které u jiných výrobců vůbec nenajdete,jejichžprovozníparametrysepohybujívřádunanometrů, až po superpřesné lineární obry. Společnost Sodick je prodchnutá japonským duchem, japonská filozofie prostupuje celým výrob- ním přístupem. V maximální možné míře všechno vyrobit doma, veškeré komponenty „Made in Sodick“. Jedině tak je podle Sodicku možné zaručit přes- nost a provozní spo- lehlivost. Není tedy divu, že Sodick je vedle výroby elek- troerozivních strojů i největším světovým výrobcem lineárních motorů. Stroje, osazené nekonvenční pohonovoutechnikouvlastní konstrukce i výroby, tedy lineárními motory, umožňují výrobci garantovat svým zákazníkům nezměněnou provozní přesnost po dobu neuvěřitelných deseti let. Drátové řezánívprovedení Maxi Jedna z největších drátových řezačekvEvropě.Téměřšest krát čtyři a půl metru a výška téměř tři metry. To je drátová řezačka Sodick AQ 1500 L Premium. Hmotnost obrobku až 8 tun a pojezdy pracovních os až 1500 x 1000 x 600 mm. Možnost řezání v zapla- vené pracovní vaně do výšky řezu 600 mm. Tomu, kdo se pohy- buje v oboru, musí tyto parametry okamžitě imponovat. Lineární pohony spolu s odměřováním optickými pravítky a řídicí jednotka opět „Made in Sodick“, s extrémně rychlou reakcí, poskytují uživa- teli garanci obrábět i rozměrově extrémní obrobky v maximální přesnosti. …a paní, kdeto mají ? Unikátní stroj, o němž je řeč, pořídil do své nástrojárny přední tuzemský výrobce plastových dílů, společnost ATEK s. r. o. v Moravské Třebové, jehož 90 % produkce směřuje do automobi- lového průmyslu. Společnost je dlouholetým prověřeným dodava- telem koncernů VW a BMW. Vedle hlavní, tedy lisařské produkce provozuje společnostATEK ivlastní nástrojárnu, do které dodávka směřuje. Dlouholeté zkušenosti naučilyvedení společnosti pečlivě sledovat trendy v oboru a být stále o krok vpředu před konku- rencí. V současné době je tímto krokem drátová řezačka Sodick. Kompletní dodávku do nástrojárny ATEK zajišťuje společnost Zenit, spol. s r. o., exkluzivní dodavatel strojů Sodick pro Českou a Slovenskou republiku.  www.zenit.cz Stroj AQ 1500L Premium Rozměry stroje – Š × V × D mm 5 600 × 4 435 × 2 930 Váha stroje kg 15 000 Pojezdy os – X, Y, Z mm 1 500 × 1 000 × 600 Pojezdy os – U, V mm mm 1 520 × 1 020 Váha obrobku max. kg 8 000 Drátové řezání

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 57 Fiber laser ENSIS pro perfektní řešení každé úlohy AMADA představí novou generaci fiber laseru řadu ENSIS-3015 AJ, celosvětově používaný standard vláknového (Fiber) laseru. Vysoký točivý moment motorů, pohony se šikmým ozubením a snížené těžiště příčníku umožňuje s modelem ENSIS-3015 AJ Fiber Laserovým strojem zvýšené řezné rychlos a vysoké hodnoty zrychlení ve všech osách… CZ - 617 00 Brno, Svatopetrská 7 Tel: +420 547 217 364 Fax: +420 547 227 090 stematech@stematech.cz S novým Fiber laserovým zdrojem AMADA, vlastní produkce, je tento stroj schopen zpracovávat ne- jen standardní laserové materiály, ale bez problému a s lehkos i vysoce reflexivní, jako je Titan, Mosaz, Měď. AMADA model ENSIS 3015 AJ – „Méně je více“ to je princip fungování nového fiber (AJ) laserového řezacího zařízení ENSIS-3015 AJ. Výkon rezonátoru je 3 000 W, laserový paprsek však řeže ocel až do 25 mm v závislos na kvalitě materiálu. Tajemství je v automa ckém modulovaní paprsku v závislos na tloušťce plechu. - High-speed řezání slabých i silných plechů - 3 000W fiber laser s výkonem 4 000W laseru - Materiál – ocel = 25 mm, nerez = 15 mm, Alu = 12 mm, Měd = 6 mm, Mosaz = 8 mm - Variabilní modulace paprsku - Vyšší rychlos řezání s nižším těžištěm - Moderní momentové motory - Automa zace Nový standard v poměru výkon-cena u fiber laserů: STEMA-TECH s. r. o. region Morava: Karl Stelc: +420 602 750 199 region Čechy: Miroslav Petrášek: +420 724 005 910 ® ®

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

58 Měřicí přenosné rameno Tomelleri • rozsah až 9 000 mm • velmi jednoduchá manipulace • uživatelsky přívětivý software • možnost připojení laserového skeneru • různé typy dotekových sond • umožňuje porovnání s CAD modelem • krátké dodací lhůty • možnost operativního leasingu  TM Technik s. r. o. Křižíkova 70 612 00 Brno tel.: +420 515 500 717 obchod@tm-technik.cz www.tm-technik.cz SpolečnostTMTechnik s. r. o., dodavatelměřidel, měřicí techniky a kalibračních služeb, je distributorem předního italskéhovýrob- ce, společnosti TOMELLERI, pro Českou a Slovenskou republiku. Navštivte nás na MSV Brno 1.–5. října 2018 v pavilonu F, stánek č. 31 Měření

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 59 NOVINKA – model HFE-5012 M2 EVO Ohraňovací lis pro rychlou výrobu malých a středně složitých dílů. Na základě zkušenos a spolehlivos řady HFE-M2 je nový HFE M2 5012 – EVO navržen pro rychlou a pohodlnou výrobu malých dílů se střední složitos . Ergonomie: Ergonomická řešení jsou navržena tak, aby proces ohýbáníbylpohodlnýarychlý.Nastavovacístůlažidle podporují obsluhu během výroby. Pro rychlý přístup k nástrojům je k dispozici šest zásuvek. Ergonomický design nabízí vysoký komfort obsluhy, rychlou výrobu a vysokou produk vitu. - Nastavitelná výška stolu - Ergonomická židle s nastavitelnou výškou sedadla a sklonem opěradla - Opěrka nohou pro operaci při sezení, odklápěcí - Sada osvětlení LED - Tři zásuvky na každé straně, vybavené speciálními vložkami pro ukládání nářadí - Extrémně vysoká rychlost 185 mm/s zpětného chodu zaručuje zvýšení produk vity - Funkce Delta X také pro komplikované zastavení zadního dorazu - FASTprst(volitelnávýbava):zadnídorazsak vnímzabezpečenímumožňujetakévysokou rychlost posuvu zadní čás v bezpečnostní zóně pro zvýšení produk vity a bezpečnos . Vysoká produk vita: Díky speciálnímu designu spodního nosníku a patentovanému prstu FAST (Finger with Ac ve Safety Technology) AMADA nabízí HFE-5012 M2 – EVO vysoce produk vní řešení pro ohýbání malých dílů. Nový standard v poměru výkon-cena u: ® STEMA-TECH s. r. o. region Morava: Karl Stelc: +420 602 750 199 region Čechy: Miroslav Petrášek: +420 724 005 910 CZ - 617 00 Brno, Svatopetrská 7 Tel: +420 547 217 364 Fax: +420 547 227 090 stematech@stematech.cz ®

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

60 Ve společnosti A components se již pátým rokem zabýváme distribucí a zakázkovou výrobou průmyslových komponentů, dokončovacích a ochranných prvků určených pro výrobní firmy z různých oborů. Díky svému rozsáhlému sortimentu dokážeme nabídnout komponenty širokému spektru zákazníků. Naší snahou je poskytnout partnerům prvotřídní podporu a servis. Každou poptávkou se detailně zabývá tým zkušených techniků, který hledá nejvhodnější a nejvýhodnější variantu pro- duktu na základě požadavku zákazníka. Ze standardního sortimentu nabízíme dokončovací prvky, mezi které patří například zátky do jeklu a trubek, ovládací a konstrukční prvky, jako jsou madla, páky, kolečka a především nohy, panty a zámky, u kterých máme veliký výběr. Nabízíme také ochranné prvky pro hydraulické hadice a kom- ponenty. Zde máme velké portfolio produktů, jako jsou například ochranné spirály plastové i kovové, textilní a kovové návleky, u kterých dokážeme nabídnout hned několik materiálových a barevných variant dle požadavku zákazníka. Máme v nabídce ochrany s certifikací MSHA, pro důlní prostředí. Velkou část našeho standardního sortimentu tvoří také široká nabídka zátek a krytek. Díly nakupujeme od výrobců z evropských zemí. Při výběru dodavatelů striktně požadujeme vysokou kvalitu. V našem stálém sortimentu nabízíme pouze komponenty, které uspělyv interním zkušebním období, stejně tak jako jejich výrobce, který musí vyka- zovat firemní kulturu, zavedené výrobní standardy a flexibilitu v dodávkách. V neposlední řadě disponujeme vlastní výrobou, která vznikla na základě častých požadavků našich stávajících i nových zákaz- níků, kteří mají požadavky na atypické díly nebo díly, které mají mít odchylky vůči standardním katalogovým dílům. Naše výroba je směřována na plastové a hliníkové materiály. Disponujeme CNC obráběcími stroji pro třískové obrábění a konvenčními stroji pro doplňkovou výrobu. Zabýváme se i lisováním plastových součástí na vstřikolisech, a to na našich formách, nebo námi vyvinutých/vyrobených for- mách, které následně přechází do majetku zákazníka. Vysekáváme také na lisech plastové a gumové součásti, jako jsou těsnění, pod- ložky a různé tvary z plošného materiálu dle potřeb zákazníka. Jedním z hlavních cílů společnosti je budovat se zákazníky dlouhodobý, oboustranně výhodný partnerský vztah, který zajistí našemu zákazníkovi jistotu kvalitních komponentů pro jeho výrobu, dodávku v dohodnutých lhůtách a v neposlední řadě vysokou cenovou flexibilitu. Po definování produktu a nastavení smluvního vztahu se zákazníkem běžně zajišťujeme zásobování „in time“ dle jeho výrobních potřeb. Pokud nám pošlete Váš požadavek, výkres, náčrt, popis nebo dostupné informace k požadovanému dílu, tým specialistů z A components Vám rychle a kvalitně odpoví s nabídkou, která bude přímo Vám na míru.  www.acomponents.cz A components = komplexní dodávka – standardizované průmyslové komponenty a zakázkové díly z vlastní výroby Komponenty Katalogové standardní díly Zakázkové díly Třískové obrábění plastů | Třískové obrábění hliníku Vstřikování plastů | Vysekávání/vyřezávání Katalogové standardní díly Zakázkové díly Třískové obrábění plastů | Třískové obrábění hliníku Vstřikování plastů | Vysekávání/vyřezávání

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

63

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

62 Naše společnost LPW kovo s. r. o. zastupuje na našem trhu významné společnosti v oblasti strojírenských technologií. Rád bych zde představil dvě společnosti, které jsou spoluvystavovateli na našem stánku na MSV 2018 v Brně v pavilonu F, stánek 017. Jedná se o společnosti WERUCON GmbH a PTM Mechatronics GmbH. Firma WERUCON se již od roku 1993 specializuje na vlastní vývoj a výrobu dávkovacích systémů. V současnosti určuje měřítko moderních systémů min. mazání a vyniká zejména svoji flexi- bilitou. Hlavní součástí těchto systémů je Werucon dávkovací pumpa, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu výrobního procesu a opakovatelnost. Další důležitou součástí jsou vlastní trysky, které dokáží nanést mazivo přesně na určené místo, a to bez tvorby olejové mlhy. Jedním z hlavních směrů firmy Werucon je bezkontaktní mazání plechů, které přináší mnoho výhod. Jednou z nich je např. možnost rovnoměrného nanášení maziva na již tvarovaný plech, což zvyšuje životnost nástrojů a kvalitu zpracování. Řešení od firmy Werucon se vyznačují zejména přesným dávkováním, flexibilitou a nanášení bez tvorby olejové mlhy. Dle požadavků zákazníka na nanášené množství maziva za hodinu máme jak přetlakové, tak volumetrické řešení. Výhody Werucon systémů jsou: • bezkontaktní olejování pásů, plechů a dílů • vysoká stabilita procesu • přesné dávkování • nanášení bez tvorby olejové mlhy • vysoká flexibilita díky možnosti zap/vypnutí ventilů nebo skupin ventilů • řídicí jednotka (opce) k ukládání jednotlivých programů mazání • standardní rozhraní pro napojení na jiné řídicí systémy • automatické nastavení pozice jednotlivých ventilů, dle uložených dat v daném programu Dalším směremfirmyWerucon je dávkovánítuků. Systémem VDO je možné dávkovat kontaktně, nebo bezkontaktně, tzv. střílení dávky na určitou vzdálenost. Dávkovací ventily dodáváme v růz- ném provedení dle požadavků zákazníka. Jedná se jak o standardní ventily, tak speciální provedení pro použití v omezeném prostoru, nebo dávkování teflonu. Firma Werucon dodává spolu s ventily i řízení jako kompletní funkční celek. Posledním směrem jsou systémyminimálního mazání (MM), které se uplatňují zejména tam, kde je nutné snížit množství maziva, nebo při konzervaci dílů. Systémy MM snižují množství použitého maziva, čímž přispívají také k ochraně životního pro- středí. Použitím systémů MM v třískovém nebo beztřískovém obrábění významným způsobem snižuje výrobní náklady. Jedná LPW kovo zastupuje na MSV 2018 v Brně společnosti WERUCON GmbH a PTM Mechatronics GmbH Technika • Certifikace ATEX • IP 68 vodotěsné • FDA nerez • Bez feritu • Extrémně účinné • Řízení pozice, upínací síly a rychlosti upínání • Vodotěsné • Certifikace pro bezprašné prostředí • Programovatelné přímo z robota • Výměnná uchopovací rame- na • minimální spotřeba vzduchu • jednoduchá obsluha a regu- lace otáček • bezúdržbový provoz • vysoký kroutící moment • IP68 vodotěsnost • extrémní účinnost • úspora vzduchu 90 % Robustní vzduchové, hvězdicové motory do extrémních provozních podmínek, zatížitelné až do úplného zastavení Flexibilní elektrické servomanipulátory pro náročné aplikace Vzduchová míchadla do prostředí ATEX Werucon specialista na systémy přesného dávkování • bezkontaktní olejování pásů • dávkování tuků, past, teflonu • systémy minimálního mazání Zařízení Werucon garantují: • vysokou stabilitu výrobního procesu • opakovatelnost nastavení • provoz beztvorbyolejové mlhy • výrazné snížení provozních nákladů

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 63 se o obrábění CNC, automatické pily, závitořezy, protahovačky aj. Srdcem těchto zařízení je vlastní dávkovací pumpa, která pracuje s různými viskozitami maziv. To znamená nejen univerzálnost použití, ale i stabilitu procesu při změnách okolní teploty. Při správném nastavení vzduchu nedochází u běžných maziv na trhu ke tvorbě olejové mlhy. Výhody Werucon systémů MM jsou: • není nutná změna maziva • odpadají náklady na likvidaci chladicích emulzí • žádné zbytky maziva na dílech, nástrojích a strojích • žádné čištění • žádný nákladný systém oběhu kapalin, filtrace atd. • vysoká životnost nástrojů • možnost vysokých řezných rychlostí • vysoká kvalita povrchu dílů a dodržení rozměrových tolerancí • žádná zátěž životního prostředí, protože naše maziva jsou biologicky odbouratelná Firma PTM Mechatronics má čtyři hlavní výrobní směry: • vzduchové hvězdicové motory • ATEX míchadla a homogenizátory • servouchopovače pro robotizovaná pracoviště • vzduchové uchopovače a manipulátory Rád bych zde představilzejménavzduchové motorya míchadla. Vzduchové motory firmy PTM pracují na principu hvězdicového motoru. Tímto dosahují nejen vysokého krouticího momentu, ale i 90% úspory vzduchu ve srovnání s lamelovými motory. Návratnost investice ve 3směnném provozu je cca 7 měsíců!!! Motory se dodávají v základním, ATEX nebo VA provedení. Rozsah otáček je 30–300 ot/min. Mohou být dovybavenyATEX planetovými převodovkami v poměru 1:2, 3:1, 9:1. Hlavní výhody PTM motorů jsou: • vysoký krouticí moment i při nejmenších otáčkách • plná zatížitelnost až do úplného zastavení • tichý a bezúdržbový provoz, vysoká životnost • minimální spotřeba vzduchu • IP 67 vodotěsnost • tělo z tvrzeného hliníku, nebo VA • bezolejový provoz • ATEX certifikace Motory PTM nacházejí své uplatnění zejména u strojů a linek dovýbušného prostředí, dálev potravinářství a pekárenství, plnicí linky, výroba čokolády, mlýny a dopravníky sypkých materiálů, výroba mléka, zdravotnická zařízení, lakovnya homogenizace látek. Z výše uvedených důvodů se firma PTM Mechatronics zamě- řila také na kompletní dodávku míchadel a příslušenství. Serie míchadel ECO je do prostředí ATEX 1 a nabízí řešení na míchání látek ve všech standartních nádobách o obsahu 30–60 l, 100–200 l nebo 600–1 000 l BIC kontejner. Serie ECO TOP MIX je vhodná do prostředí ATEX 0/1. Všechny míchadla naší série jsou standardně dodávána v provedení odolné acetonu, bez silikonu a pracují v bezolejo- vém provozu. Budeme se na Vás těšit na našem stánku č. 017 v pavilonu F, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.  Vratislav Šrám, jednatel společnosti LPW kovo LPW Kovo spol. s r. o. Tel.: +420603431102 lpw@lpw.cz www.ptm-mechatronics.com www.werucon.de Technika Navštivte nás na MSV Brno 2018. Pavilon F Stánek č. 17 vma-werbeagentur.de ZFZ`p0[4[l0Ž‡“[FRPGĥ ͪċĒÐÀª­ÖחïÐÝù¤½˜Ö­—ëÝĐùÖÁÖ­õÝÖùĥ ¤ÝíÁ͗ÊÁĦĦĦ ‡Đ×À͗ÊÁõ—Íí­ñ­×ÁݪÐÀñùÊÁ¤Áï­ݪïõ—ת—ëªÀĐÝĄ—×Ȥ½ĄČëÝ£ÍĂ —ĄċĐח¦ùÊÁ¤Áï­ĄČë—Đ×°ĄċññÁéëݪùÍõÀĄÀõÝùĦ‡ċùĒÀÊõ­חñÀ綠Ýé×Ýïõ éÝïÍċõÝĄ—õÖÀÖÝ혪׮ĄČÍÝ×ċĦ Schwanog. Snižuje Vaše náklady! www.schwanog.com x‡n`‡4‡nx[G SE SCHWANOGEM 1<1Ì67É+1Ě7($3/,.$&, 6&+:$12*352\'8&7,9,7< Nyní na Dostupné na Ýïõ

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

64 Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18, který skončil 28. 2. 2018, konsolidovaného obratu činícího 1,3 mili- ardy euro. To je o jedenáct procent víc než v předchozím roce (1,17 mld. euro). „K pozitivnímu vývoji obratu přispěla veškerá odbytová odvětví i regiony relevantní pro skupinu Plansee Group,“ informovali čle- nové představenstva, pan Bernhard Schretter a Karlheinz Wex v rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte. Důležitým hnacím motorem pozitivního růstu byl evropský exportní prů- mysl zahrnující automobilový, strojírenský a letecký průmysl, ropný a plynárenský průmysl v USA, lékařská technika a zábavní elektronika. 52 procent obratu se dosáhlo v Evropě, 24 procent v Americe a stejný obratový podíl připadá na Asii. V globálním tržním prostředí se skupině Plansee Group podařilo dosáhnout nového rekordního objemu prodeje a získat další podíl na trhu. „Konkurenční boj se ještě více vyostřil, přičemž se jedná především o konkurenty z Číny,“ shrnuje vývoj na trhu Bernhard Schretter. Navíc vzrostly ceny surovin a tlak na prodejní ceny je mnohem citelnější. Schretter: „Přesto se nám podařilo udržet či ještě upevnit naše postavení coby preferovaného partnera pro naše zákazníky, a to díky inteligentnímu využívání naší celosvě- tové sítě výrobních závodů.“ Globální expanze pokračuje Zajištění své budoucnosti zainvestovala skupina Plansee Group v uplynulém hospodářském roce částkou 300 milionů euro. Nejvýznamnějšími akvizicemi bylo mimo jiné převzetí němec- kého výrobce nástrojů, společnosti Komet, a založení materiá- lové platformy Matmatch. Došlo k rozšíření výroby v Balzheimu a Lechbrucku (Německo), Jyväskylä (Finsko), Mysore (Indie) a v Reutte (Rakousko). Ve městě Towanda/USA investovala GTP značné prostředky do výroby wolframu. Kromě toho došlo k odkoupení dalších obchodních podílů v čilské společnosti Molymet i v dceřiných firmách společnosti Ceratizit. V Kemptenu získal Ceratizit pozemek o výměře 50 000 metrů čtverečných určený pro výstavbu nového logistického střediska. Karlheinz Wex zdůraznil, že je skupina Plansee Group disponující 57 procenty vlastního kapitálu optimálně připravena na další organizační a strategické změny směřující k progresivnímu rozvoji společnosti. Podíl nových produktů činí 30 procent Stejně jako v předchozích letech, i v uplynulém hospodářském roce investovala skupina Plansee Group 5 procent svého obratu (66 milionů euro) do vývoje nových pruduktů a do optimalizace procesů. Podíl nových produktů (produkty, které nejsou starší více než 5 let) na obratu činí 30 procent. „Právě v rámci vývoje produktů a procesů může skupina Plansee Group plně uplatnit své silné stránky, tj. flexibilitu a zkušenosti,“ konstatuje Bernhard Schretter. Zastoupeny zde jsou víceleté vývojové projekty pro prů- mysl výroby polovodičů, stejně jako projekty pro výrobu nových produktů pro zábavní elektroniku i pro průmysl výroby nástrojů, které byly během několika měsíců připravené pro uplatnění na trhu. Důsledné využívání nástrojů digitalizace Prostřednictvím celé řady iniciativ a projektů si skupina Plansee Group vytvořila v minulém roce podmínky pro důsledné využívání nástrojů digitalizace. Tím se mají zjednodušit, urychlit a vylepšit příslušné procesy a postupy. „V digitalizaci spatřujeme velkou šanci spočívající v ještě cílenějším zaměření na zákazníka za úče- lem dalšího posilování naší konkurenční výhody,“ tolik komentář Karlheinze Wexeho. Od září 2017 je tak materiálová platforma Matmatch na síti. Matmatch slouží jako celosvětová podpora pro specialisty na materiály, pro vyhledávání, hodnocení a nákup materiálů, které představují nejvhodnější variantu pro konkrétní projekt. Wex nastínil realizaci dalších aktivit a investic do tohoto průmyslového sektoru. Nedostatek pracovních sil S ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v celé řadě podniků ze skupiny spatřuje Schretter rozhodující faktory úspěš- ného zvládnutí této situace v ještě intenzivnějším investování do vzdělávání stávajících zaměstnanců a v další automatizaci procesů a postupů náročných na lidskou práci. V Breitenwangu/ Reutte navýšila skupina Plansee kapacitu učňovského střediska na 42 míst za rok (dosud 35). Průmyslové portfolio Vývoj průmyslového portfolia skupiny Plansee Group vykázal v uplynulém roce pozitivní tendenci. Majetková účast v podnicích dosáhla v hospodářském roce 2017/18 obratu 2,4 miliardy euro. Výrobní obrat v Breitenwangu/Reutte činil 630 milionů euro. K  rozhodnému dni, 28.  2.  2018, pracovalo v  holdingových společnostech v celosvětovém měřítku 12 617 zaměstnanců. Rakousko vykázalo za uplynulý hospodářský rok 2 369 zaměst- nanců – o 94 více než v předchozím roce, přičemž se dosud jedná o rekordní počet. V regionu Außerfern/Algojsko patří skupina Plansee Group s 3 500 zaměstnanci k jednoznačně největším zaměstnavatelům. Výhled do budoucna Plansee Group vstoupila do nového hospodářského roku úspěšně. Ukazatele poptávky za první čtvrtletí mírně převyšovaly srov- natelné hodnoty předcházejícího roku. Pánové Schretter a Wex sice s ohledem na právě probíhající hospodářský rok vycházejí ze stabilní, aktuální hospodářské situace, ovšem s výhradou nevy- počitatelných ekonomických a politických rámcových podmínek. Obchodní překážky a omezení dovozu zboží deklarované stran USA sice dosud neměly přímý vliv na obchodní aktivity skupiny Plansee Group, přesto lze ve střednědobém horizontu počítat s nepřímými důsledky. Členové představenstva navíc v někte- rých odvětvích spatřují tendence přehřívání ekonomiky. Dodávky rudných koncentrátů ze západních wolframových dolů zůstávají Progres v navyšování podílu na trhu Skupina Plansee Group zvýšila svůj obrat o jedenáct procent Informujeme

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 65 Informujeme z důvodu nedostatečných kapacit i nadále kritické. Jako skutečnou výzvu označil Karlheinz Wex poslední značné navýšení cen suro- vin, konkrétně ceny molybdenu a wolframu. Vzhledem ke konku- renčnímu tlaku, který je zvláště stran čínských firem stále silnější, bude trvale obtížnější promítat tyto náklady do cen produktů. Investiční plán pro aktuální hospodářský rok počítá s částkou 190 milionů euro, přičemž se mimo jiné jedná o investice pro novývýrobní závod firmy Ceratizit v Breitenwangu, o novostavbu logistického střediska v Kemptenu a o výstavbu závodu Plansee v Šanghaji.  www.plansee.com O skupině Plansee Group Skupina Plansee Group, která zahrnuje divize Plansee a GlobalTungsten & Powders (obě 100 procent), společný podnik se zahraniční účastí Ceratizit (50 procent) a podílovou účast na společnosti Molymet (20,9 procenta) je v celosvětovém měřítku jedním z nejvýznam- nějších průmyslových podniků využívajících technologie práš- kové metalurgie. Plansee Group se zaměřuje na molybden a wolfram a pokrývá tak celý hodnototvorný řetězec – od rudného koncentrátu až po komponentu specifickou pro konkrétního zákazníka. Portfolio zahrnuje více než 50 000 různých produktů a nástrojů. Skupina Plansee Group tak umožňuje výrobu špičkových, spotřebních přístrojů, jako jsou chytré tele- fony nebo LED diody. Přináší rovněž trvale udržitelná a efektivní řešení pro mobilitu, dodávku energií a prů- myslovou výrobu. Plansee Group dosáhla za hospodářský rok 2017/18 (7 611 zaměstnanců) konsolidovaného obratu ve výši 1,3 miliardy euro. Hospodářský rok končí posledním únorovým dnem. GlobalTungsten raniční účastí Molymet ýznam- práš- den od ro tů bu Veletrh automatizačních technologií Norimberk, Německo, 27.–29.11.2018 Answers for automation Existují úkoly, které před nás staví nové výzvy. Potkejte se s odborníky na automatizaci budoucnosti. Při osobním rozhovoru můžete najít konkrétní řešení pro svou firmu. Volná vstupenka: Kód 1812301064ACZ1 sps-exhibition.com/tickets

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

66 Technologie laserového svařování plastů vautomobilovém průmyslu od společnosti MediCom Technologie Průmyslová divize společnosti Medicom a.s. se věnuje laserovým technologiím již čtvrt století. První svařovací laser řady AWW určené ke svařování plastových dílů bylvyroben v roce 2009 a od té dobytrvale stoupá počet aplikací využívajících toto zařízení. Článek mapuje některé důležité aspekty této technologie z pohledu výrobce laserů a systémového integrátora v jednom. Svařovací laser nachází obvykle uplatnění ve fázi kompletace a montáže výrobku, kdyvzniká nový zpětně nerozebíratelný celek. Laser může být umístěn praktickyve kterékoliv části výrobní linky, což jej činí velmi flexibilním zařízením. Laser jako nástroj pro svařování se používá všude tam, kde je technologický požadavek na vysoce pevný spoj splňující i další kritéria jako je např. přesnost, hermetická těsnost variabilně kombinovaná s otevřeným pevnostním svárem či lokální teplotní namáhání výrobku bez rizika poškození okolních citlivých kom- ponent. To jsou parametry, které alternativní technologie jako je svařování ultrazvukové, třením nebo infrapaprsky nemohou komplexně poskytnout. Podmínkou vhodnosti použití laserové technologie je správná volba typu svařovaných materiálů a jejich uspořádání. Při laserovém svařování plastů se téměř výhradně používá technologie transmisního svařování, kdy svařované díly jsou přitisknuty na sebe. Z pohledu laseru svazek prochází horním dílem, který by se měl vyznačovat nízkou odrazivostí a absorpcí na vlnové délce použitého laseru. Naopak při dopadu na spodní díl musí dojít k maximálnímu pohlcení energie laseru a tím i násled- nému zahřátí místa kontaktu obou dílů. Z tohoto důvodu se do materiálu absorpčního dílu naopak přidávají pigmenty nebo jiné látky zvyšující absorpci. Typická barevná kombinace laserem sva- řovaných dílů je průhledný, bílý či barevný plast průchozího dílu a černý absorpční díl. Jelikož se pro svařování nejčastěji používají infračervené lasery o vlnové délce 808 až 980 nm, lze úspěšně svařit i zdánlivě okem neprůhledné plasty splňující podmínku, že krycí díl má pro vlnovou délku použitého laseru nízkou absorpci. Druhá zásadní podmínka pro úspěšné svaření dvou dílů je mechanické uspořádání a s tím spojená konstrukce svařovacího přípravku. V praxi platí, že dosáhnout kvalitního sváru lze pouze u sestavy, kdy obě části mají v místě sváru kvalitní a intenzivní kontakt. U dílů zasunutých jeden do druhého se toho dá docílit poměrně jednoduše vzájemným přesahem vnitřního a vnějšího rozměru - to bývá obvykle dostatečnou garancí úspěšného pro- cesu svařování. Ostatní díly, které se nedají jednoduše přitlačit jeden k druhému například použitím ocelové masky, se mohou “slisovat” pomocí speciální přítlačné skleněné desky. V tomto uspořádání svazek svařovacího laseru prochází nejprve přes tuto desku a pak přes transmisní plast. I toto řešení má svá úskalí Schematické uspořádání umístění laseru a plastového dílu při transmisním svařování

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 67 spočívající například v riziku poškození přítlačné desky, nicméně řada aplikací nemá jiné řešení. Konstrukce zakládacího přípravku je tak prakticky samostatná disciplína. V současné době se počet přípravků instalovaných v zařízením AWW blíží stovce. Každý plast má jiný bod tání, absorpci a řadu dalších vlastností, s nimiž jsou spojené optimální podmínky pro svaření. K dosažení klíčového parametru - konstantní pracovní teploty po celou dobu procesu se používá technologie měření teploty v místě sváru navázaná na regulaci výkonu laseru. Procesní svařovací hlavy používané v laserech MediCom mají z tohoto důvodu integro- vaný pyrometr, který měří teplotu v ose svazku. Kromě vytvoření technologických podmínek tento monitoring přináší i řadu dalších výhod jako je možnost odhalení vnitřní nehomogenity materiálu, kontrolu změnytloušťky stěny dílu, odhalení nečistot na povrchu nebo mezi svařovanými díly. Toto vše se projeví v monitorovaných parametrech laseru. Svařovací lasery Medicom mají implemento- ványfunkce umožňující vyhodnocení sváru podle stanovených kri- térií a následně dílyvyřadit jako potenciálně neshodné. Vzhledem k neustále se stupňujícím nárokům na kvalitu dodávaných kom- ponent jsou takové funkce stále více žádané.  Ing. Michal Horáček www.medicom.cz Přípravek pro svařování žlutého a černého POM dílu. Přítlak se realizuje pomocí ocelové masky vedené po vnějším obvodu sváru. Graf z monitorovacího programu LasMonAWW. Laser pracuje na konstantní regulované teplotě 200°C (červená křivka). Měnící se výkon laseru (zelená křivka) koresponduje s proměnnou tloušťkou transpa- rentního dílu. Technologie

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

68 Schwanog již dva roky má v programu také vrtáky z masivního tvrdokovu, jejichž průměr a tvar se brousí výlučně dle individu- álních požadavků zákazníka. Vedoucí prodeje Peter Schöninger vysvětluje výrobkovou politiku Schwanogu v oblasti tvarových vrtáků takto: Pane Schöningere, v  čem spočívají výhody tvarového vrtání s výměnnými destičkami, jak je favorizuje Schwanog? U tvarového vrtání s výměnnými destičkami se profiluje pouze destička z tvrdokovu a nikoli kompletní polotovar. Profilování destičky se přitom provádí podle individuálního dílu. To zajišťuje účinné a velmi úsporné řešení. Tím by se přece muselo docílit snížení nákladů také u zkou- šení nástrojů? Výhody systému Schwanog jsou vidět právě také u zkoušení nástrojů: Jinak běžné samostatné seřizování po výměně nástroje odpadá, čímž se takové testovací fáze stanou výrazně efek- tivnější. Také povlakování je podstatně levnější, protože místo vrtáku z masivního tvrdokovu se povlakuje pouze výrazně menší výměnná destička. Nyní ovšem nabízíte také celotvrdokovové vrtáky. Není to nekonzistentní? Ne, není. Neboť co do stability a přesnosti narazíte tvarovými vrtáky s výměnnými destičkami z technického pohledu na určité meze. A pro vše, co leží mimo tyto meze, jsme našim zákazníkům dosud nemohli nabízet žádná řešení. S novými celotvrdokovovými vrtáky ze všech běžných druhů tvrdokovu a se všemi běžnými druhy povrchové úpravy nyní můžeme nabízet dokonalé řešení pro každý požadavek. To zní dobře. A jak na to reagují vaši zákazníci? Jsou velmi nadšeni, neboť náš vzkaz zní: Zašlete jednoduše výkres obrobku a doporučíme vám nejlepší řešení co do hospodár- nosti, přesnosti a procesní spolehlivosti. A tím našim zákazníkům jaksi nabízíme všestranný bezstarostný balíček. Celosvětový rozmach systému Schwanog Podnik Schwanog se sídlem v Obereschachu ve Villingenu- -Schweningenu a dalšími výrobními stanovišťmi v USA, Francii a Číně už vždy sledoval vlastní cestu. Základem všech aplikač- ních řešení přitom jsou systémy profilových nástrojů Schwanog, které většinou spočívají z držáku Schwanog a polotovaru destičky Schwanog. Schwanog z tohoto polotovaru vybrušuje a eroduje obrysy pro specifické dílytak, aby umožňovaly maximální produk- tivitu.Tímto konceptem Schwanog přesvědčuje uživatele na celém světě a patří dnes k předním výrobcům. Tvarové vrtání s výměnnými destičkami U tvarového vrtání s výměnnými destičkami se profiluje pouze destička z tvrdokovu a nikoli kompletní polotovar z plného tvrdo- kovu. To zajišťuje účinné a velmi úsporné řešení. Pomocí destiček broušených individuálně podle výkresu lze realizovat tolerance vrtání v rozmezí ≥ ± 0,02 mm. Tvarové vrtáky Schwanog s výměnnými destičkami lze využí- vat na všech soustruzích a frézovacích/vrtacích centrech. Fakta v přehledu: • Snížení nákladů na obrobek až o 40 % • Dva systémy s odlišně širokými výměnnými destičkami • Systém PWP-D pro průměry vývrtu až do šířky 28 mm • Přesnost výměny nástrojů < 0,02 mm • Úspora času, jelikož odpadá seřizování při výměně nástrojů • Výrazně nižší náklady na povlakování výměnné destičky • Použitelné také jako tvarová fréza • Různé kvality tvrdokovu na výběr Tvarovévrtání s celotvrdokovovými vrtáky Kde systém výměnných destiček ohledně stability a přes- nosti naráží na své hranice, tam jsou nové celotvrdokovovévrtáky Schwanog dokonalým doplněním. Celotvrdokovové vrtáky Schwanog jsou dostupné ve všech běžných variantách co do druhu tvrdokovu a povrchové úpravy. Tak jako u tvarových vrtáků Schwanog s výměnnými destičkami se i profily celotvrdokovových vrtáků brousí vždy individuálně podlevýkresů.Všechnyparametrypřesnosti lze přitom spolehlivě zobrazovat a kontrolovat pomocí nejmodernějších měřicích strojů. Maximální produktivita při tvarovém vrtání: Schwanog nabízí svým zákazníkům všestranný bezstarostný balíček! Mezi spoustou aplikací v oblasti obrábění přesných dílů patří tvarové vrtáky k těm nejdůležitějším nástrojům. Velmi rozšířené je používání tvarových vrtáků s předem definovanými průměry, které jsou mnohými výrobci nabízeny ze skladu. Výrazně vyšší produktivity lze ovšem docílit použitím tvarových vrtáků s výměnnými destičkami, které Schwanog úspěšně nabízí již mnoho let. Nástroje

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 69 Fakta v přehledu: • Celotvrdokovové vrtáky jsou dostupné skoro ve všech požadovaných provedeních také co do druhu tvrdokovu a povrchu. • Všechny parametry přesnosti jsou spolehlivě zobrazovatelné • Použití nejmodernějších měřicích strojů Překvapivě krátké dodací doby pro individuální řešení Vzhledem k tomu, že všechny ekonomické výhody mluví pro Schwanog, ve srovnání se standardními nástroji vedenými na skladě zůstávala jedinou nevýhodou dodací lhůta. Schwanog proto podrobil všechny procesy od zpracování zakázky přes výrobu až k logistice důkladné optimalizaci. Především se vypla- tily vysoké investice do roboty podporovaných výrobních linek, které dosahují impozantní výsledky. Dnes tak můžeme například expedovat opakující se díly s individuálně broušeným obrysem již do 48 hodin od přijetí zakázky. Vedoucí podniku Clemens Güntert tak vidí Schwanog v pozici, v níž může standardním nástrojům absolutně konkurovat. A tato výhoda díky celosvětově zesíťovanému logistickému konceptu platí pro trhy na celém světě.  Dipl. Ing. Ludvík Sochor Palackého 289 Niedereschacher Str. 36 CZ 682 01 Vyškov D-78052 VS-Obereschach tel.: +49 7721/9489-0 ludvik.sochor@schwanog.com www.schwanog.com Nástroje

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

70 Asi po 25 letech se rozhodla firma Ekolube zopakovat test zadření nemazaného motoru, tedy motoru bez olejové náplně, který byl před tím ošetřen současným přípravkem Ekolube Motor. Důvodem tohoto testu byla skutečnost, že od doby, kdy se prováděl obdobný test, prošel přípravek Ekolube Motor řadou vylepšení a bylo tedy vhodné porovnat jeho účinnost tehdy a nyní. Původní test byl prováděn v r. 1992 na motoru Škoda Favorit, který byl ošetřen 1. generací přípravku Ekolube Motor a poté ujel bez oleje 16 km do přidření dvou ojničních ložisek. Nyní jsme za tímto účelem zakoupili Škodu Fabia s motorem 1,4 MPI, který má velmi podobnou konstrukci s předchozím Favoritem. Testovat budeme účinnost přípravku Ekolube Motor II. generace. Jedná se o přísadu do motorového oleje na bázi syntetic- kého oleje a PTFE, posíleného nitridem bóru. Tato kombinace tuhých mazivvykazuje nadstandardní mazací vlastnosti a ochranu motoru před opotřebením. Parametry mazání a ochrany proti opotřebení jsou s touto směsí nesrovnatelně lepší než u dříve používaných disperzí, kde byl jako hlavní aktivní složka použit pouze PTFE. Další efekty, které nová receptura vykazuje, je zvýšení komprese, výkonu motoru a snížení spotřeby paliva a produkce exhalací. Test probíhal následovně: Motor byl zbaven starého motoro- vého oleje. Následně je napuštěn čerstvý motorový olej a vyměněn olejový filtr. Potom byl motor zahřát na provozní teplotu a změ- řeny kompresní tlaky ve všech válcích – zjištěný stav na všech válcích je cca 1 200 kPa, tedy asi 12 atm. Po kompletaci motoru je do oleje přidán přípravek Ekolube Motor a je zahájena fáze záběhu přípravku a jeho nanesení na kluzné plochyv motoru. Tato fáze trvala cca 800 km jízdy. Po ujetí této vzdálenosti byly opět změřeny kompresní tlaky v motoru. Na všech válcích se zvýšily kompresní tlaky téměř o 200 kPa (2 atm). Následně bylvypuštěn celý obsah motorového oleje a byl zahájen vlastní test – jízda bez olejové náplně až do zamýšleného zadření motoru. Jízda probí- hala v různých režimech rychlosti, nejvíce kolem 60 km/hod., ale v závěru testu i přes 90 km/hod. Po 50 km jízdy bez známek zadření motoru byl test přerušen, jelikož ani podle zvuku a teploty motoru nic nenasvědčovalo blížící se poruše. Do motoru byl nalit zpět původní vypuštěný olej s přísadou Ekolube Motor. Automobil pak odjel z testovacího polygonu po vlastní ose, takže nebylo nutné využít připravenou odtahovou službu. Automobil po tomto testu dále slouží svému účelu, bez potřeby jakékoliv demontáže a opravy motoru. Test potvrdil vynikající účinnost přípravku Ekolube Motor II. generace v oblasti nouzových mazacích vlastností. Toto je pouze jeden z výrazných pozitivních efektů tohoto přípravku, kterývšak může řidiči a spolujezdcům v kritické situaci zachránit i život. Nikdo se asi nechce dostat do situace, kdy by se mu náhle zastavil motor nedostatkem nebo náhlou ztrátou oleje na dálnici nebo v tunelu, kdy mají za vámi jedoucí řidiči jen velmi krátký reakční čas. Dalším výrazným efektem přípravku Ekolube Motor je okamžité snížení opotřebení mazaných částí motoru o 50 %! Mezi další nezanedbatelné klady lze počítat snížení emisí, spotřeby paliva a hlučnosti motoru. Přípravek Ekolube Motor je vyráběn již více jak 28 let ke spokojenosti uživatelů.  EKOLUBE, s. r. o. Pražákova 10 619 00 Brno tel.: +420 543 251 596-7 kontakt@ekolube.cz www.ekolube.cz Test (ne)zadření motoru Vyzkoušeli jsme: 50 km autem bez oleje! Průmyslové oleje

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

73

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

72 Zákazníci na českém trhu si pod značkou AVIA nejspíše představí nejprve stará dobrá modrá nákladní auta, poté snad nějaký produkt týkající se leteckého průmyslu. Přitom již více než sto let se pod touto značkou skrývá i významný polský výrobce kovoobráběcích strojů. Rádi bychom Vám značku AVIA před- stavili a dali na vědomí, že od letošního roku oficiálně a exkluzivně nabízíme CNC a konvenční kovoobráběcí stroje AVIA na českém a slovenském trhu. Podpořili jsme tím naši filozofii nabízet a dodávat zákazníkům výhradně kvalitní a v Evropě vyráběné obráběcí stroje. Firma AVIA FOP S.A. tuto skutečnost bezezbytku splňuje, kvalita její produkce je podpořena dlouholetou tradicí (založena ve Varšavě již roku 1902) a je tak jedním z nejdéle bez přestávky fungujících výrobců strojů v Polsku. Společnost ve vlastním závodě se 160 zaměstnanci a roční produkcí 250 ks strojů/rok vyrábí převážnou většinu kom- ponentů, od základního ohrubování odlitků původem ze dvou významných polských sléváren, přes elektrorozvaděče, kuličkové šrouby i vřetena. Výroba i montáž strojů probíhá pod neustálou kontrolou kvality vysoce kvalifikovanými zaměstnanci a na špičkových strojích i měřicích a kontrolních přístrojích. Výsledkem je skutečně vyvážené a kva- litní strojní zařízení, ať už 5osé CNC cen- trum, CNC soustruh či frézka. Přídomek FOP (Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych) za názvem AVIA je vlastně ekvivalentem českého názvu TOS, oboje jsou továrny obráběcích strojů. A obojí zároveň specifikuje trvalou léty prověřenou kvalitu a tradici. Rozvoj firmy AVIA FOP S.A. probíhá kontinuálně a již nyní jsou stanoveny cíle s navýšením produkce při zachování kvality až na 400 ks strojů/ rok. Možná Vás napadne myšlenka, jak je možné, že jsme v Česku a na Slovensku o takto známé firmě neslyšeli a její pro- dukty zde až na výjimky zatím nevidíme? Je to dáno tím, že společnost se dlou- hodobě orientovala zejména na náročný německýtrh, kam dodala, a kde spolehlivě pracuje již téměř 5000 ks strojů a jsou zde tisíce spokojených a trvalých zákazníků. Značka AVIA nejsou pouze náklaďáky Seznamte se s evropským výrobcem kovoobráběcích strojů Stroje PILART, s. r. o. 00420 607 999 996 Blansko info@avia-cnc.cz Srdečně Vás zveme na MSV Brno 1. – 5. října 2018 pavilon P, stánek 136 www.avia-cnc.cz • 5osá centra • frézky • obráběcí centra • soustruhy

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 73 V kooperaci s firmou PILARTs. r. o., výhrad- ním zástupcem na prodej a  servis strojů značky AVIA pro Česko a  Slovensko, vidí výrobce velký potenciál; tyto stroje předsta- vují pro zákazníky vysokou užitnou hodnotu a brzkou návratnost vynaložené investice, zejména aspektem špičkové kvality a pří- znivé ceny v porovnání s konkurencí. Další neméně důležitá skutečnost je fungující pro- fesionální zázemí tvořené vlastními předvá- děcími a servisními techniky, servisní výjezdní místa v oblasti Čech i Moravy, náhradní díly na území Česka či Polska skladem z 90 %, servisní a záruční podmínkyvytvářené zákaz- níkovi na míru, předváděcí hala v sídle firmy Pilart, kde je možno zhlédnout výrobu vzo- rových obrobků na CNC centru, soustruhu či frézce a  obecně dobrá dostupnost jak výrobce, tak i obchodního zastoupení. Důležité je i to, že oblíbená reklamní věta znějící „Vyrobeno v EU“ v tomto případě bezezbytku opravdu platí. Se stroji AVIA máte možnost se seznámit mimo jiné i na odborných veletrzích jako MSV Nitra anebo aktuálně MSV Brno. Pro zákazníky nabízíme možnost prohlídky výrobního závodu ve Varšavě a možnost seznámení se s funkcí a parametry strojů na stálé výstavě v prostorech sídla firmy PILART s. r. o. v Blansku, dále pak v referenčních provozech u zákazníků v Polsku, Německu či již na prvních referencích v Česku a na Slovensku. Budeme velice rádi, stanete-li se našimi spokojenými zákaz- níky a uživateli strojů značkyAVIA, a kvalita těchto strojů a služeb s dodáním a provozem spojená Vám umožní další rozvoj a inovace. Za kolektiv pracovníků firmy PILART s. r. o. Vám správné roz- hodnutí při nákupu stroje přeje David Mauder, jednatel společnosti  www.avia-cnc.cz Stroje 4SHʧZINXIWIREZMHISRIFSNHˏXIRE youtube.com/nordlockgroup www.nord-lock.cz • info@nord-lock.cz 2SVH0SGOREZVLPEZ]ZMRYPTEXIRXSZERʣQYPXMJYRO˃Rʧ ̃I̍IRʧRETVMRGMTY^ʛZˏVRʣLSOPʧRY4SQʛLʛQIZʛQ Z]̃I̍MXZI̍OIVʣZʴ^Z]OXIVʴQQ̛̪IXI˃IPMXƁ ZMFVEGIH]REQMGOʛ^ʛXˏ̪WIWIHʛRʧRIFSVIPE\EGI QEXIVMʛPYƁZVʛQGMNIHMRʣLSYRMOʛXRʧLS̃I̍IRʧ ODOLNÉ PROTI UVOLNĚNÍ A SAMOVOLNÉMU POVOLENÍ ŠROUBU PODLOŽKY NORD-LOCK SÉRIE X 3WZˏH˃IRʣNM̍XˏRʧ T̃MZMFVEGʧGLE H]REQMGOʣQ ^EXʧ̪IRʧ 7TSPILPMZʣ^ENM̍XˏRʧM TVSWTSNIWOVʛXOSY WZˏVRSYHʣPOSY &I^TI˃Rʣ̃I̍IRʧTVS ZʧGI̍VSYFSZʣHʧP] -HIʛPRʧTVS YHV̪SZʛRʧ VSZRSQˏVRʣLS ^EXʧ̪IRʧ WXITIPRʴQ G]OPSZʛRʧQ 7TSPILPMZʣ ^ENM̍XˏRʧ TVSWTSNI WPEOSZERʴQM TSZVGL] 4SOVSOSZʣ^ENM̍XˏRʧ ̍VSYF̛TVSOSQTS^MX] TSP]QIV]

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

74 Madla a úchyty jsou neodmyslitelnou součástí portfolia snad každého výrobce strojních, respektive průmyslových součástí. Tento navenek jednoduchý prvek ovšem může překvapit svou variabilitou i speciálními vlastnostmi, jež jsou výsledkem dlouholetého vývoje a zkušeností v oboru. Příkladem je řada madel společnosti Elesa+Ganter, jež se neustále rozrůstá o nové modely a která představuje nejširší nabídku těchto komponent na našem trhu.. Zákazník nalezne v nabídce Elesa+Ganter madla různých tvarů – klasická „U“ madla, oblouková, zapuštěná, prstová či trubková. Pro vývoj je určující nejen požadavek na estetický vzhled, ale také zna- lost prostředí, do něhož jsou madla určena. Díky tomu jsou k dispozici modely z různých materiálů, často vysoce odolných nebo se speciálními vlastnostmi. Kromě tech- nopolymeru, duroplastu, nerezu, oceli, hliníku či zinkové slitiny nabízí Elesa+Ganter také produkty, jež jsou označeny jako SAN, ESD, HT, AE-V0 nebo CLEAN. Tyto značky více či méně napovídají, jaké speciální vlastnosti můžeme u těchto produktů očekávat. Madla řady SAN, jež prostupuje napříč celým portfoliem a zahrnuje tedy i prvky z dalších produktových kategorií, jsou vyrobena z  tech- nopolymeru s  antimikrobiální ochranou. Využití proto nacházejí především v aplikacích s vysokým hygienickým standardem, jako jsou zdravotnická zařízení, provozy potravinářského průmy- slu apod. ESD je označením antistatických prvků ze speciálního vodivého technopolymeru, jenž zabraňuje převedení elektrosta- tického náboje mezi místy s rozdílným elektrickým potenciálem. Bezpečnostní funkci plní také výrobky řadyAE-V0. Jsou totiž vyro- beny ze samozhášivého technopolymeru, který je předurčuje pro aplikacevyžadující materiályodolné proti ohni. Kromě ohnivzdorných plastů vyvi- nula Elesa+Gantertaké prvky, odolávající vysokým provozním teplotám – tyto jsou označeny písmeny HT a zahrnují samo- zřejmě i madla, například model M.634 HT, jenž je navržen pro pracovní teplotu až 200°C. Výčet speciálních vlastností uzavírá řada „hygienických produktů“ CLEAN, která představuje především komponenty v typickém bílém hladkém provedení s minimem prohlubní a spár, v nichž by se mohly zadržovat případné nečistoty. Pro aplikace, jež vyžadují prvky s určitými mechanickými vlastnostmi, byla vyvinuta například madla s ovlá- dacími tlačítky nebo s pneumatickým ventilem. Myšleno bylo i na různé druhy montáže, jež může být při výběru madla také rozhodující. Zákazník má tedy na výběr madla s přední montáží, obvykle s průchozími otvory, nebo se závitovými vložkami pro montáž zezadu. Kompletní nabídku prvků Elesa+Ganter, spolu s technickými informacemi a 2D/3D modelyvšech produktů ke stažení zdarma, naleznete na www.elesa-ganter.cz.  www.elesa-ganter.cz Průmyslová madla nové generace: různé tvary, materiály i speciální vlastnosti Komponenty Standard Machine Elements Worldwide Elesa+Ganter Czech offers the widest range of standard machine elements with a unique design, perfect service and the ability to create special customised solutions. Write to info@elesa-ganter.cz for ourcataloguewithmorethan1000 pages with over 30000 products. Madlo s ovládacími tlačítky GN 422 Trubková madla s ovládacími tlačítky GN 332 Madlo z teplotně odolného technopolymeru M.643 HT Madlo s pneumatickým ventilem EBR-PN

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 75 Chotěbořský strojírenský podnik Nate – nápojová technika začal vyrábět mobilní čerpací stanice pohonných hmot. Rozšiřuje tak svůj výrobní program dosud zaměřený hlavně na plnicí linky pro pivovary, sodovkárny a jiné výrobce nápojů. První mobilní čerpací stanici dokončili pracovníci v těchto dnech. Objednávku má Nate zatím na sedm stanic, o dalších se jedná. ČTK to řekl generální ředitel společnosti Petr Papoušek. První stanice zůstanou v Česku. „Předběžně už víme o zájmu z Chorvatska, Srbska a Angoly,“ řekl Papoušek. Uvedl, že jde o kon- tejnery, které se dají převážet. Osazení předchází jednodušší úřední řízení než u klasických pump. Mobilní stanice by se podle něj mohly uplatnit například ve firmách, u železnice nebo třeba na pobřežích či ostrovech, kde lidé musí jezdit daleko tankovat. „U nás je síť čer- pacích stanic celkem hustá, ale je spousta destinací, kde to je pro- blém,“ podotkl. Mobilní stanici tvoří ocelová nádrž na benzin, naftu a jiné pohonné hmoty, která je uložená v ochranném kovovém obalu. Na ni navazuje část s tankovacími stojany. Stanice se dá uvést do provozu do osmi hodin po dopravení na místo. Stačí, když tam je elektrická přípojka. V případě rostoucí spotřeby paliv je možné rozšířit kapacitu stanice připojením dalšího kontejneru. „Myslím, že je to segment, který by pro nás do budoucna mohl hrát důležitou roli,“ uvedl Papoušek. Autorizovaným prodejcem těchto modulárních čerpacích zařízení je firma Topmatic Energy. Nate zaměstnává okolo 200 lidí. Z potravinářského průmyslu měla firma poslední dobou důležité zakázky doma i za hranicemi. Pro masokombinát Kostelecké uzeninyvyrábí dopravníky do skladovacích prostorů. Další velkou dodávku Nate dokončuje v ruském městě Nižnij Tagil ležícím poblíž hranice mezi Evropou a Asií. Pro tamní pivovar vyrobila linku na plnění piva a kvasu do PET láhví s obsahem 1,5 litru. Za hodinu jich tato technologie dokáže naplnit 16 000. Obrat firmy Nate bylvloni 320 milionů Kč. Letošní prodej vlastních výrobků se podle Papouška zatím vyvíjí podobně.  www.nate.cz Chotěbořská firma Nate začala vyrábět mobilní čerpací stanice Výroba Hall 6, A11 Hall 6 Stuttgart | 18.– 22.09.2018 Brno | 1.– 5.10.2018 Hall P, 46 JEDNOU UPNOUT – KOMPLETNĚ OBROBIT WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz Austria | Wahringerstraße 36 | Tel +43-(0)732 - 69 13-0 )D[ 

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

_RI¿FH#ZÀDW_ZZZZÀDW /XGDþND0DFKLQH7RROVVUR_/LGLFNiWĜ &=ýHVNp%XGČMRYLFH_7HO LQIR#OXGDFNDF]_ZZZOXGDFNDF] WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

76 Méně dodavatelů znamená nejen méně objednávek, faktur a nákladů spojených s administrativou a dopravným, ale také pře- hlednější dodavatelský řetězec. S tímto trendem se ve firmách můžete setkat stále častěji, ale aby to vše fungovalo, musíte mít spolehlivého dodavatele a obchodního partnera, v ideálním případě rovnou výrobce daných komponentů. A přesně takovou firmou jsme my, Essentra Components. Aktivně investujeme do rozšiřování produktového portfolia, výrob- ních možností a vývoje, abychom našim zákazníkům mohli nabíd- nout vždy něco nového nebo podpořit jejich projekty a dodat řešení vyrobené na zakázku. Díky silnému zázemí naší mateřské společnosti, širokému sortimentu, vlastním výrobním kapacitám, pěti oddělením vývoje, dlouholetým zkušenostem v oboru a výrobě podle těch nejpřís- nějších průmyslových standardů je naše firma předním a hlavně stabilním hráčem na poli dodávek průmyslových komponentů a konstrukčních součástek. Právě proto se na nás spoléhá více než 70 %* ze 100 největších světových výrobních firem (OEM). Na českém a slovenském trhu působíme již od roku 2004, původně ještě jako Moss Česká republika s. r. o. či později jako Moss Express s. r. o., v globálním měřítku však kořeny naší firmy sahají až do 40. let 20. století, což z nás činí jednu z nejdéle půso- bících firem v oboru. V roce 2013 pak došlo vzhledem k růstu firmy, mnoha akvizicím a sjednocení globální strategie k přejmenování společnosti na Essentra, kdy se původně samostatné firmy (například na čes- kém trhu velmi dobře známé značky Moss, Richco, Skiffy a Mesan) sjednotily do jediné firmy a utvořily tak silnou alianci. * dle Industry Week Chcete také snížit počet dodavatelů? Komponenty Essentra Components s.r.o. Vídeňská 101/119, 619 00 Brno Tel.: 545 221 660 sales@essentracomponents.cz www.essentracomponents.cz www.essentraaccesssolutions.com Srdečně Vás zveme do naší expozice na MSV Brno ve dnech 1.–5. 10. 2018 Pavilon G1, stánek 22 Moss Výroba ochranných krytek a zátek a strojních komponentů Richco Výroba komponentů a příslušenství pro kabelové svazky a desky plošných spojů Skiffy Výroba plastového spojovacího materiálu a ukončovacích prvků Duraco Výroba samolepicích pásek a výseků Abric Výroba přepravních a bezpečnostních plomb Micro Plastics Výroba speciálního plastového spojovacího materiálu Ulinco Výroba maskovacích materiálů, magnetického maskování a vakuově tvářených ochranných dílů Mesan Výroba pantů, zámků, těsnění, madel a dalších komponentů pro kryty strojů a zařízení  Essentra Components s. r. o. Vídeňská 101/119 619 00 Brno tel.: +420 545 221 660 sales@essentracomponents.cz www.essentracomponents.cz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 77 Společnost BrückAM se změnila na Bohemia Rings Na začátku srpna se společnost BrückAm Zámrsk, zabývající se tvářením kovů za tepla, jejich zušlechtěním a následným obrá- běním, změnila na Bohemia Rings s. r. o. Logo Bohemia Rings spojené s logem mateřské společnosti tradičních tří kladívek v kruhu firma oficiálně začala používat od září letošního roku. Společnost se na konci března stala součástí skupinyTřinecké železárny a Moravia Steel. Jako třicátou dceřinou firmu je do svého výrobního řetězce připojily Třinecké železárny, což plně odpovídá strategii rozvoje společnosti. Huť tak nyní vstupuje do oboru větrné energetiky. Z třinecké oceli se ve výrobním závodě v obci Zámrsk (nyní již pod značkou tří kladívek v kruhu) vyrábí komponentyv oblasti přesného strojírenství zejména pro sektor větrné energe- tiky, který v současnosti patří k rychle se rozvíjejícím oborům. Typickým výrobkem jsou například ložiskové kruhyválcované za tepla, příruby pro ponorku či vodovodní síť, pláště pro kosmické rakety i speciální součásti CT tunelů ve zdravotnictví. Firma Bohemia Rings zaměstnává více než 260 lidí. Loňské tržby přesáhly jednu miliardu korun. Přes 90 % produkce smě- řuje na export, nejčastěji do Německa, Španělska, ale i Brazílie, Mexika, Běloruska a dalších zemí.  Redakčně zpracováno z www.trz.cz Rozšíření strojového parku ve společnosti Ekvita Společnost Ekvita s. r. o., která se zabývá zakázkovou výrobou se specializací na přesné obrábění na CNC strojích od soustru- žení, frézování až po broušení, včetně následné montáže strojů nebo jejich komponentů, rozšířila svůj strojový park o nové horizontální obráběcí centrum Doosan NHP 4000. Vysokou produktivitu a přesnost vyráběných dílů zajistí mj. dvoupaletový systém, vysoké otáčky vřetena (15 000 ot/min), rychloposuvy (60 000 mm/s; 1 G) a vysokotlaké chlazení (70 bar). Stroj je vhodný například na výrobu hydraulických bloků, men- ších hliníkových odlitků nebo hliníkových skříňových i plochých dílů ve větších sériích.  Redakčně zpracováno z www.ekvitatu.cz Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

78 Konzolové regály na skladování ocelových plechů a dlouhého zboží thyssenkrupp Materials: větší skladovací kapacity, méně reklamací od zákazníků Skladování thyssenkrupp Materials Hungary, jeden z předních podniků v oblasti oceli, lehkých kovů, barevných kovů a plastů v Maďarsku, modernizoval svůj sklad konzolovými regály a regály s šikmými konzolami od společnosti OHRA. Díky vysoké stabilitě a nos- nosti regálů společnost dosáhla výrazného rozšíření svých skladovacích kapacit. Regálová konstrukce zároveň díky zavěše- ným konzolovým ramenům, která se při nárazu vychýlí, zajišťuje méně škod na regálech a skladovaném zboží – a díky tomu mnohem méně reklamací od zákazníků. thyssenkrupp si pro svůj sklad se čty- řimi uličkami vybrala konzolové regály od společnosti OHRA: Zde jsou konzolová ramena zavěšena a při nárazu se mohou vychýlit – zabrání se tak poškozením na zboží a samotném regálu a minimalizují se náklady na údržbu. Kromě toho regály OHRA díky své konstrukci z  plnostěn- ných ocelových profilů válcovaných za tepla zajišťují vysokou nosnost. 6 metrů vysoké regály instalované v thyssenkrupp Materials disponují deseti policemi. Každé konzolové rameno, dlouhé 1 500 mm, unese až 1 400 kg. Vodicí kolejnice na podstavcích umož- ňují použití vysokozdvižného vozíku do úzké uličky– díkytomu bylo možnévýrazně vylepšitvyužití plochyskladu a zvýšit skla- dovací kapacity. V druhé části skladu OHRA dále nain- stalovala sedm řad svých regálů s šikmými konzolami. Zde se pomocí jeřábu uskladňují trubky, profily a tyče. U tohoto typu regálu jsou konzolová ramena vyhotovena s 20° stoupáním. Balík s dlouhým zbožím tak sklouzne do příslušné police. Naskladnění jeřábem sevýrazně zjednodušuje. I u regálu s šikmými konzolami jsou ramena zavě- šena. Regálynamontovanév thyssenkrupp Materials jsouvysoké 2,5 metrů a na sedmi policích poskytují místo pro až 6 000 mm dlouhé zboží. Zatížitelnost ramen dlouhých 500 mm je 800 kg.  OHRA Regalanlagen GmbH Alfred-Nobel-Straße 24-44 D-50169 Kerpen Tel.: +492237/64-0 Fax: +492237/64-152 info@ohra.cz www.ohra.cz OHRA Regalanlagen, GmbH se sídlem v Kerpenu u Kolína nabízí skladovací a regálovésystémymimojinéproobchod se stavebninami, kovy a  dřevařství. OHRA, evropská jednička na trhu a spe- cialista na krakorcové regály, vyvinula mimo jiné samopojistný, závěsnýkrako- rec, který je dnes měřítkem pro všechny systémykrakorcovýchregálů.Přinárazu se vychyluje a ponechává také usklad- něné zboží nepoškozené. OHRA používá prosvéregálovésystémyvýhradněkva- litní, plnostěnné, zateplaválcované nor- malizované stavební oceli. Dnes OHRA nabízí,v pevnémpartnerstvís vybranými dodavateliskladištnía dopravnítechniky, kompletnířešenísystémukolemkrakor- cových a paletových regálů, i jako gene- rální dodavatel. K tomu patří i automati- zovaná řešení s regálovými obslužnými přístroji,kompletovacímistanicemi,volně konfigurovatelným softwarem vedení skladu a počítačem pro tok materiálu. OHRAjezastoupenavlastnímiprodejními kancelářemi ve 13 evropských zemích.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 79 Další úspěchdivize automatizace: výrobní linka pro firmu JULI Motorenwerk Divize MAS Automation dodala firmě JULI Motorenwerk plně automatizovanou výrobní linku, která zajišťuje výrobu roto- rů. Úspěch této divize strojírenské společnosti Kovosvit MAS umocňuje skutečnost, že jde již o druhou dodávku automatizace této dceřiné firmě německé společnosti Jungheinrich am Linde. Plně automatizovaná linka dokáže vyrobit nový rotor každých 70 vteřin a jsou v ní integrované všechny výrobní procesy: od montáže přes obrábění, měření, povrchovou úpravu až povyva- žování. Pracoviště si, ještě před instalací u zákazníka, mohli prohlédnout návštěvníci Kovosvitu MAS v rámci dubnových Zákaznických dnů. „Velmi si vážíme toho, že se na nás firma JULI Motorenwerk obrátila již s druhou zakázkou na automatizaci. První linku jsme jim dodali před dvěma lety. Zákazník s ní byl spokojený, takže si objednal novou, podstatně složitější,“ říká František Pivec, který divizi MAS Automation řídí, o zakázce v řádu desítek milionů korun, a upřesňuje: „První linka neobsahovala vyvažování, povr- chovou úpravu a kamerové systémy. U této nově instalované je zásadní posun směrem k Průmyslu 4.0. Teď stačí, aby operátor zavezl paletu. Linka si díky kamerovým systémům dokáže iden- tifikovat polotovary a sama je zaváží dál.“ Automatizovaná výrobní linka dodaná do společnosti JULI Motorenwerk sestává ze soustruhu SP 280 z produkce Kovosvitu MAS, dvou lisů, měřicího zařízení zkonstruovaného divizí MAS Automation, lakovacího a vyvažovacího zařízení. Linku obsluhují tři roboti ABB. Firmě JULI Motorenwerk ušetří práci čtyř operátorů, dnes k její obsluze stačí jeden, který naváží palety s polotovary a odváží kompletní rotory. Tato práce ho ale nezaměstná na celou pracovní dobu a může se věnovat i jiným činnostem. Produktivitu práce zvýší linka zhruba o třetinu, a to zejména odstraněním neproduktivních časů. „Ve srovnání s nedávnou zakázkou pro společnost JK nástroje, kde jsme do linky integrovali šest obráběcích strojů, je výrobní linka pro JULI Motorenwerk ještě o úroveň výš. V této lince je také šest strojů, ale každý dělá něco jiného. O to bylo složitější je integrovat, aby byly taktově vyladěné. Takto složité automa- tizace můžeme navrhovat díky našemu softwaru MADAM,“ říká František Pivec. Divizi MAS Automation ještě letos čeká například dodávka robotizace do společnosti Labara. O služby divize je na trhu velký zájem. „Kapacity máme naplněné do února 2019. Na letošní rok jsme měli naplánovaný obrat 50 milionů a již nyní nám do jeho splnění chybí podepsat kontrakt na dva miliony korun,“ dodává František Pivec. Divize MAS Automation roste a poptávek z trhu je stále více. Aktuálně proto probíhá zaškolování nového obchodníka, na trhu práce shání František Pivec do týmu konstruktéry a programátory na robotizaci a databáze, kteří budou schopní pracovatvsoftwaru MADAM. „Situace na trhu práce nás brzdí, přesto chceme v příš- tím roce pokračovat v uměřeném růstu. Představa je, že dojde k nárůstu tržeb o dalších zhruba 50 procent,“ doplňuje František Pivec. Mezi referenční klienty divize MAS Automation patří kromě JULI Motorenwerk například Bosch Diesel, JK nástroje či polská společnost Magneti Marelli.  Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS www.kovosvit.cz Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

80 Když je materiál vložen do silného magnetického pole a udrží si vysokou hodnotu magnetismu, dostaneme remanenci Br . Intenzita opačného pole, které sníží tento magnetismus na nulu je koercitivita Hc . Silný magnet musí mít obě – dobrou remanenci i vysokou koercitivitu, abyv materiálu zůstala dostatečná hod- nota magnetismu. Moderní magnetické materiály se rozdělují do čtyř základních skupin: 1. Feritové (keramické) magnety Obsahují přibližně 80 % oxidu železa a 20 % barya nebo stron- cia. Tyto suroviny jsou v přírodě ve velkém množství a magnety z nich vyrobené jsou cenově příznivé. Tvarování se provádí lisová- ním. Feritové magnetyjsoutvrdé a křehké. Opracování se nejčastěji dělá broušením diamantovými nástroji nebo vodním paprskem. 2. AlNiCo magnety Jsou směsí hliníku, niklu, kobaltu, železa, mědi a titanu.Vyrábějí se lisováním nebo spékáním. Magnetované mohou být jen v axi- álním směru. Mají vysokou remanenci, ale malou koercitivitu. To určuje velkou délku magnetizačního směru. Optimální poměr průměru magnetu k jeho délce je 1:4. Prodlouženýtvar je výhodou ve spojení s jazýčkovými relé. Magnetické pole AlNiCo magnetů může být vlivem demagnetizace oslabeno. 3. Plastomagnety Tyto magnety mají nejen dobré magnetické vlastnosti, ale i vynikající pružnost. Můžete je ohýbat, svinovat, děrovat a tva- rovat bez ztráty jejich magnetických vlastností. Jsou velmi odolné proti korozi. Mohou být potištěny sítotiskem. Dělí se na dva typy: izotropní a anizotropní. 4. Vysoce energetické magnety ze vzácných zemin Jsou to magnety s vysokým obsahem kovů ze vzácných zemin, jako například kobalt, samarium a neodym. Protože tyto materiály dosahují vysoký energetický produkt, mohou být mnohem menší než ferity nebo AlNiCo. a) SmCo Výroba lisováním v magnetickém poli a následným spékáním. SmCo je křehký a tvrdý materiál s vysokým energetickým produktem. Proto mohou být SmCo magnety menší než jsou feritové nebo AlNiCo magnety. b) Neodymy – NdFeB V současné době je to nejsilnější typ magnetu s vynikajícími magnetickými vlastnostmi, jako je remanence a energetická hustota. Neodymové magnety jsou dodávány jen v anizotrop- ním provedení. Maximální provozní teplota je v rozmezí +80 až +130 °C. Neodymové magnety jsou nyní hodně používané v impulzních motorech, vřetenových motorech, bezkartáčo- vých motorech, používají se v magnetronech, reproduktorech, senzorech, relé, různých nástrojích atd.  SELOS Magnetics, s. r. o. Tel.: 530 501 300 magnety@selos.cz www.magnety.cz Magnetické materiály pro průmysl Magnety Hala P stánek č. 122

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Ergonomická pomocná ramena Pneumatické závitořezy do M24 Elektrické závitořezy do M36 Pantografické závitořezy Ergonomická ramena MANIPULATOR M5 Ergonomické manipulátory do hmotnosti 50 kg Více informací najdete na: www.kovo-stroje.cz SELOS Magnetics, s.r.o. Vinohradská 1114/76 618 00 Brno Česká republika Tel.: 530 501 300, 734 615 059 E-mail: stroje@selos.cz 2 | 2018 81 Práce s ručním nářadím obecně přispívá k velkému procentu svalových poruch hlášených každoročně v Evropě a USA. Tyto poruchy často zahrnují namožení a natažení spodní části zad, ramen a horních končetin. Průmyslové manipulátorya balancéry vzniklyv reakci na potřebu lepší ergonomie a vyšší bezpečnosti při ruční manipulaci a za účelem dosažení souladu s národními normami a předpisy. 3ARM je vyjádřením úsilí konstruktérského týmu o vytvoření skutečné „třetí ruky“ Všechny pomocné zvedací zařízení mají pozitivní vliv na ergo- nomickou bezpečnost, přesto konvenční zdvihací zařízení, jako jsou zvedáky, nikdy nebyly spojeny se zvýšením produktivity. Pro aplikace, které vyžadují rychlý a přesný pohyb jsou nešikovné, pomalé a nevyužívají přirozené lidské schopnosti koordinovat a řídit pohyby.Tradiční pneumatické manipulátorymajítaké několik neergonomických vlastností: mají tendenci k procházení, nárazům a vyžadují mnoho drobných opravných pohybů, což způsobuje únavu a snížení produktivity. Absence intuitivního a citlivého ovládání může také způsobit poškození výrobku a kumulativní traumatické zranění. Usnadňují práci Pro efektivní zlepšení kondice pracovníka a na dosažení ergonomie při bezpečné práci je nutné, aby manipulátor nejen odstraňoval napětí při zvedání břemen (podél svislé osy), ale také setrvačnost během zrychlení, brzdění nebo při změnách směru. Řešením je použití ergonomických pracovních ramen 3ARM. Jsou lehké a zároveň robustní, protože jejich základem je hliníkový odlitek. Jejich design vychází z více než 30letých zkušeností kata- lánského výrobce pantografických závitořezů Roscamat, jehož osvědčené výrobky najdeme ve více než 47 zemích světa. 3ARM je vyjádřením snahy konstruktérského týmu o vytvoření skutečné „třetí ruky“, která je multifunkční a schopná pracovat s různými hmotnostmi a velikostmi na ni upnutého nářadí. Nejčastějším dru- hem je různé elektrické a pneumatické nářadí, jako jsou vrtačky, utahováky, ruční brusky, leštičky nebo šroubováky. Také se na tato ramena s úspěchem montují různé ruční svářečky a zna- čicí stroje či jiné typy zařízení, které potřebují být odlehčené. Nejčastěji využívanými pracovními operacemi pro 3ARM jsou utahování, odjehlení, leštění, svařování, značení, míchání, přičemž tyto operace jsou s beztížnými rameny používané nejvíce v těchto odvětvích: automobilový průmysl, letectví, loďařství, železnice, slévárny, kovoobrábění, lakovny, montáže. Největšími uživateli 3ARM ramen jsou výrobci automobilů, firmy působící v leteckém průmyslu, výrobci kovových konstrukcí, jakož i producenti nářadí. Ramena 3ARM pracují s břemenyv rozsahu hmotností 0 až 35 kg, s maximálním rádiusem 2 190 mm a točivým momentem 650 Nm. Zamknutí polohy se provádí mechanicky nebo pneumaticky.  SELOS Magnetics, s. r. o. Vinohradská 1114/76 618 00 Brno Tel.: 530 501 331 stroje@selos.cz www.kovo-stroje.cz Ergonomická pomocná ramena Závitořezy Hala P stánek č. 122

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

82 Vysoce výkonné řezné kotouče pro stacionární brusky A 330 EXTRA a A 630 N SUPRA Brusivo KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o. Hilleho 5 CZ-60200 Brno Česká republika Tel +42 05 41 21 19 71 Fax +42 05 41 21 55 16 Mail brusivo@klingspor.cz Web www.klingspor.cz Jsme zde pro Vás. Celosvětově blízko Navštivte nás na některém odborném veletrhu a nechte se informovat o našich kvalitních výrobcích a nejnovějším vývoji ve světě brusných prostředků. Jméno Město/země Datum Stánek Expo Nacional Ferretera Guadalajara (Mexico) 06.09.2018 - 08.09.2018 261, 262 CanWeld Show - Booth Winnipeg (Canada) 12.09.2018 - 13.09.2018 515 GaLaBau Nürnberg (Germany) 12.09.2018 - 15.09.2018 5-431 Salon Industriel de Québec (SIQ) Québec (Canada) 02.10.2018 - 04.10.2018 IBEX - The International Boatbuilders‘ Exhibition & Conference Tampa, FL (USA) 02.10.2018 - 04.10.2018 737 MTA Ha Noi 2018 Ha Noi (Vietnam) 06.10.2018 - 18.10.2018 Fabtech Atlanta, GA (USA) 06.11.2018 - 08.11.2018 C13025 MITEX Moscow (Russia) 07.11.2018 - 10.11.2018 The International WorkBoat Show New Orleans, LA (USA) 28.11.2018 - 30.11.2018 835 Manufacturing Indonesia 2018 Jakarta (Indonesia) 05.12.2018 - 08.12.2018 Řezné kotouče pro přenosné stolní brusky musí obstát v drsném průmyslovém a řemeslném prostředí nejen vysokou bezpečností, ale především také musí svižně a úsporně řezat nejrůznější materiály – ať už ocel, nerezovou ocel, trubky či plný materiál. Výhody: • Inovativní systém pojiva • Delší životnost • Rychlé a snadné řezání díky rozdílnému uspořádání skelné tkaniny • Maximální bezpečnost na stacionárních bruskách • Velká boční stabilita pro rovné řezy Oblasti použití: • Ocelové konstrukce • Obrábění kovů • Slévárny • Údržba évárny ržba  KLINGSPOR Brusivo, spol. s r. o. Hilleho 5, CZ-602 00 Brno tel.: +420 541 211 971 brusivo@klingspor.cz www.klingspor.cz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 83 www.medicom.cz Značení - gravírování - řezání - sváření Kvalitní, spolehlivé a efektivní řešení Sídlo společnosti: MediCom a.s. Dobropolská 12, 102 00 Praha 10 e-mail: laser@medicom.cz Provozovna: MediCom a.s. Ženíškova 1647/3, 149 00 Praha 4 tel: 271 001 510 Diodové lasery 790–980nm 40–400W, Vanadátové lasery Nd:YVO 4 1064nm 20W a 532nm 5W, Vláknové lasery 20–100W, Diodami čerpané Nd:YAG lasery 20–120W, Speciální zákaznická řešení včetně plně automatických systémů Přes 25 let vývoje a výroby laserových systémů Stolní stanice LF30T vláknový laser 30W, manuální karusel Stolní stanice LF50T vláknový laser 50W, motorizované dveře, automatické odměřování Vanadátový laser LV20S určený k další integraci Vláknový laser LF20S určený k další integraci Laserová stanice řady AWW pro laserové svařování plastů, diodový laser 200W Laserová stanice LF100XL vláknový laser 100W, rotační karusel o průměru 1250mm, řízené osy X a Z Laserová stanice LF50XL vláknový laser 50W, posuvné dveře, řízené osy Y a Z Kompaktní stanice LYVO532C vanadátový laser 5W, rotační karusel, řízená osa Z LASEROVÉ TECHNOLOGIE Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku na 60. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně konajícím se 1. - 5. 10. 2018. Naleznete nás v pavilonu B, stánek č. 43.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

84 Na letošním 60. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně budeme prezentovat mimo jiné i ohraňovací lisy, které patří k nej- důležitějším výrobním strojům při zpracování plechu. V naší nabídce naleznete ohraňovací lisy hydraulické i servoelektrické. Hydraulické ohraňovací lisy DK machi- nery jsou univerzální stroje pro jakoukoliv výrobu. Dodáváme je v široké škále pra- covních délek i tonáže a s řídicím systé- mem Delem, pro který je charakteristické jednoduché a intuitivní dotykové ovládání. Všechny lisy mají robustní svařované rámy zajišťující dlouhodobou stabilitu s vysokou dynamikou pohybů a s dlouhou životností. Pro potřeby ohýbání nestandardních délek je možné spojit dva stroje do tandemu. Nástrojové vybavení je volitelné Promecam a Wila. Ohraňovací lisy DK machinerymajív České a Slovenské repub- lice dlouholetou tradici, nainstalovali jsme jich přes 250 včetně největšího ohraňova- cího lisu v ČR s pracovní délkou 8 100 mm a výkonem 1 600 t. Servoelektrické ohraňovací lisy DK machineryjsou především určenypro efek- tivnívýrobu drobných přesných dílů. Pohon beranu zajišťují servomotory s kuličkovým šroubem. Nedochází k zahřívání lisu, a proto jsouvhodné pro sériovou rychle se opakující výrobu. Další předností je i úspora elektrické energie, ke spotřebě dochází jen při ohýbání. Přijďte, rádi s Vámi vybereme vhodný model pro potřeby Vaší výroby.  www.dkmachinery.cz DK machinery na výročním 60. MSVv Brně Přijďte se podívat na ohraňovací lisy DK machinery Stroje Navštivte nás na výročním 60. MSV v Brně 1.– 5. 10. 2018 Hala P, stánek č. 84 a hala B, stánek č. 35 www.dkmachinery.cz STROJE

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Šnekové převodovky a soukolí GFC AntriebsSysteme GmbH, Coswig Kuželové převodovky a soukolí C.H.Schäfer Getriebe GmbH Elektrohydraulické lineární pohony ELHY Axiální ložiska a točny R.E. Polotovary a hotové díly z PTFE Měřicí transformátory RITZ Instrument Transformers GmbH Regulační transformátory REO Boris von Wolff GmbH Dále dodáváme: - štěrbinová plochá, oblouková a válcová filtrační síta z ušlechtilých ocelí - Cu smaltované dráty STAPI – Stanislav Pípal s.r.o. Kladenská 78, 273 45 Hřebeč (okr. Kladno) T/F: +420 312 253 473 (486) e-mail: stapi@stapi.cz www.stapi.cz dodává Upínací (svěrná) pouzdra a spojky TAS Schäfer GmbH

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

86 Firma AWAC, spol. s r. o., počtem strojů největší evropské zakázkové pracoviště řezání vodním paprskem ve 2D či 3D, v rámci své firemnífilozofie dlouhou dobu zastupuje jako OEM partnerpro ČRvýznamného dodavatele CNC dělicích strojů,firmu MicroStep s. r. o. Firma MicroStep přes 25 let aktivně působí v oblasti vývoje a výroby strojů na dělení materiálů plazmou, kyslíkem, laserem a vysokotlakým vodním paprskem. Kvality firmy mimo jiné dokládá více než 2 400 prodaných CNC strojů do 55 zemí světa. Jednou z klíčových oblastí zaměření je řezání materiálů vlák- novým laserem. Vláknové lasery díkyvedení světelného paprsku optickým vláknem přinášejí do oblasti řezacích systémů nové možnosti. Tento systém totiž osvobodil řezací stroje od těžkopád- ného vedení paprsku pomocí zrcadel u CO2 laserů, který stavbu strojů významně komplikoval. Vláknový laser otevřelv konstrukci řezacích systémů cestu k tvorbě složitých CNC center, ve kterých jsou kromě laserové technologie implementovány i přídavné technologie zvyšující užitnou hodnotu stroje. Jde například o tech- nologie úkosového řezání, vrtání, řezání závitů, zahlubování, popisování a také další, například plazmovou řezací technologii. Je zde možné o mnoho jednodušeji vytvářet různá zákaznicky orientovaná řešení, kombinovat řezání plechů s řezáním trubek, profilů atd. Co se týče rozměrů pracovních ploch, je možné sestavit jednoduché řešení stroje pro řezání polotovarů s rozměrem max. 3 × 1,5 m, standardní CNC stroje s výměnným stolem do rozměru pracovní plochy 12 × 3 m, ale i velkoplošné aplikace s označením „Max“ s maximální pracovní plochou až do 50 × 6 m. Stroje jsou vybavenyvýměnným systémem pracovních roštů a mohou být osazeny laserovou hlavou pro úkosové řezání, vrtací hlavou s revolverovým výměníkem vrtacích nástrojů až do prů- měru 20 mm, hlavou s liniovým skenerem na zaměřování dílců při dodatečném úkosování, automatickou výměnou trysek atd. Stroje typu „Max“ jsou koncipovány s pevným řezacím stolem, který svojí délkou vytváří několik pracovních zón. Nad stolem se pohybuje ochranná kabina, ve které se nachází portál s insta- lovanými technologiemi. U tohoto provedení stroje to může být jedna, nebo dvě laserové úkosové hlavy, vrtací hlava s automa- tickou výměnou nástrojů s průměrem do 30 mm, úkosová hlava pro plazmové řezání a další technologie. Stroje je možné osadit laserovým zdrojem do výkonu 8 kW. V případě osazení stroje hlavou pro úkosové řezání lze řezat úkosy do 45°. Kinematická struktura suportu řezací hlavy umož- ňuje jeho naklopení ve všech směrech v rozsahu ± 48°, což umož- ňuje dosažení úkosu řezání právě s úhlem 45° v celém pracovním rozsahu. Řezací systém je schopen vytvářet řezné hranytvaru V, Y, K, X potřebné pro následné sváření dílců. Součástí technologie pro úkosové řezání je kalibrační jednotka ACTG. Jedná se o patentova- nou technologii sloužící ke autokalibraci 3D výklopné hlavy. Stejně tak v případě kombinované stanice na monitoring a čištění řezací dýzy a kalibraci kapacitního výškového senzoru v řezací hlavě. Některé z uvedených doplňkových technologií lze využít i pro další dodávané aplikace, jako jsou stroje pro řezání plazmou, vysokotlakovým vodným paprskem, kyslíkem… Na všechny dodávané technologie zajišťuje AWAC, spol. s r. o., záruční a pozáruční servis. Samozřejmostí je dodávka širokého spektra náhradních a spotřebních dílů.  AWAC, spol. s r. o. Středisko prodeje strojů Jahodova 2240 580 01 Havlíčkův Brod tel.: +420 724 684 169 prodej@awac.cz www.awac.cz Laserové řezací stroje a velkoplošné laserové aplikace Stroje Laserový řezací stroj MSF-Max se dvěma pracovními plochami velikosti 21×3,5 m

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

90

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

88 Účinnývysokotlaký systém zvlhčování určený do potrubních systémů vzduchotechniky: patentovaná novinka Orbit Wing® využívá velmi krátké dráhy pro odpaření vodního aerosolu do stavu vzdušné vlhkosti a je tedy i významným milníkem na cestě k vyšší efektivnosti vysokotlakého systému zvlhčování v potrubních systémech vzduchotechniky. Je jednoznačně vhodný do každého vzduchotechnického systému nebo klimatizačního zařízení. Princip fungování Vodní aerosol potřebuje asi jednu sekundu času na odpaření do vzdušné vlhkosti. Při rychlosti proudění vzduchu 3 m/s ve vzduchotechnickém systému je zapotřebí pro odpaření velmi jemné vodní mlhoviny rovný úsek v délce cca 3 metry. Vzdálenost 3 metry je tedy nutným poža- davkem pro bezproblémové odpaření aerosolu. Ne vždy je v praxi takový rovný úsek, tedy potřebná vzdálenost ve vzdu- chotechnickém systému k dispozici. Tento problém byl až doposud řešen jen s využitím dodatečné tepelné energie a intenzivní dezinfekcí vzduchotechnic- kého systému. Týmu společnosti Merlin Technology se podařil revoluční krok, vyvinul nový vysokotlaký systém ORBIT WING® speciál- ně určený do vzduchotechnických sys- témů (obr. 1 a 2). Systém integrovaných křídel zajišťuje definované víření proudu vzduchu za tryskami. „Jemný aerosol letí v kruhu a vrací se nazpět. Tím je vytvořena delší dráha letu za současného zkrácení nutné „odstupové“ vzdálenosti. Dochází tím k extrémnímu zkrácení cesty pro odpaření a problém s nedostatkem místa je také vyřešen,“ vysvětluje Ing. Franz Schrems, technický ředitel společnosti Merlin Technology. Univerzálnost a jednoduchá instalace ORBIT WING® systém je vhodný pro všechny stávající i nově budované vzdu- chotechnické větrací nebo klimatizační jednotky. Spojuje všechny výhody efek- tivního zvlhčování vzduchu. Přitom jej lze jednoduše instalovat. K výrobě jednoho kilogramu vlhkosti stačí vynaložit pouze 2,5 až 3 Watt energie. Efektivnost systému se pohybuje okolo cca 98 %. Novinkou a směr udávající vývoj je také kombinace inteligentního stupňovi- tého řízení a regulace tlaků rozprašování vodní mlhoviny. ORBIT WING® zlepšuje klima v prostorech, redukuje nemocnost zaměstnanců a zvyšuje rychlost i efekti- vitu výroby a odstraňuje škody způsobo- vané suchým vzduchem.  DREKOMA, s. r. o. Pražská 636 378 06 Suchdol nad Lužnicí tel.: +420 603 520 148 info@drekoma.cz www.drekoma.cz Řízené větrání – technologické odsávání potřebuje účinné zvlhčování Merlin Technologie ,QYHVWLFHGRV\VWpPĥ0(5/,1® Technology YiPäHWĝtSHQt]HMLæRGSUYQtKRGLQ\ SRQDLQVWDORYiQtDXYHGHQtGRSURYR]X« «DKODYQč + 6QtåtSUDãQRVWDåR + 6QtåtQHER~SOQpRGERXUiHOHNWURVWDWLNX + $GLDEDWLFN\RFKODGtRNROQtY]GXFK + =OHSãtWHFKQRORJLFNpSURFHV\ ODNRYiQtOHSHQt«

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

+ 6QtåtQHPRFQRVW + 6QtåtSURYR]QtQiNODG\ 9ãHFKQ\V\VWpP\]YOKþRYiQtY]GXFKX RG0(5/,1®7HFKQRORJ\ XOWUD]YXNRYê URWDþQtODPHORYêQHERY\VRNRWODNê

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

MVRX YKRGQpSURGRGDWHþQpY\EDYHQtÒSUDYRX YQLWĜQtKRNOLPDWXREMHNWXVQtåtWHSRGtO ]PHWNRYLWRVWLYHYêUREČSURWRåH]tVNiWH ]GUDYČMãtSUDFRYQtSURVWĜHGtSUR VYp]DPČVWQDQFH 9ëUREN\0(5/,1®7HFKQRORJ\VORXætYHYäHFK SUĥP\VORYëFKRERUHFKSRFHOpPVYčWč + 7LVNDĜVNêSUĤP\VO3DStUHQVNêSUĤP\VO + 3UĤP\VO]SUDFRYiQtGĜHYD + $XWRPRELORYêSUĤP\VO + 7HFKQLNDSURVWĜHGt + 7H[WLOQtSUĤP\VO =SUDFRYiQtNĤåt + (OHNWURWHFKQLFNêSUĤP\VO + 3RWUDYLQiĜVNêSUĤP\VO + \'DOãtSUĤP\VORYpREODVWL 3RPRKOLMVPHMLQëPSRPĥæHPHLYiP ZZZGUHNRPDF] =9/+ý29È1Ë9=\'8&+81(1Ë/8;86$/(1(=%<71267 1t]NpLQYHVWLFHSURY\VRNpYêQRV\±WRMH]YOKþRYiQt0HUOLQ \'5(.20$VUR ]DVWRXSHQtSURý5D65 3UDåVNi6XFKGROQDG/XåQLFt _ _ LQIR#GUHNRPDF] Obr. 1 Obr. 2 Adiabatické chlazení

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Vývoj a výroba digitálních odměřování polohy, prodej měřicí techniky – komunální měřidla, přístroje pro nedestruktivní měření, siloměry, váhy, profilprojektory a další zařízení, kalibrace měřidel. JIRKA a spol., s. r. o. – měřicí přístroje, výroba digitálních odměřování polohy Digitální indikace TS-MAX • vyvinuto a vyráběno společností JIRKA a spol., s.r.o. • standardní úhlopříčka dotykového displeje 7“ • grafické znázornění obráběcích cyklů • možnost zobrazení 4 os současně Digitální odměřování polohy bezkonkurenční ceny, široká nabídka, výroba digitálních indikací a snímačů Magnetické lineární snímače TMLS • výroba magnetických snímačů s rozlišením 25 μm; 5 μm a 1 μm • vysoká odolnost vůči poškození – vodotěsné, prachotěsné • včetně provedení pro napájení 24V, výstupní signál TTL nebo RS422 • široká škála snímačů, včetně plně zapouzdřených provedení • nová verze miniaturizovaných lineárních magnetických pravítek Příklad cenové kalkulace sady digitálního odměřování pro frézku – digitální indikace pro 3 osy, magnetické snímače 320 × 520 × 770 mm: • digitální indikace pro 3 osy s výborně čitelným displejem (BC-3001) • magnetické lineární snímače s rozlišením 0,005 mm • magnetická páska 320 × 520 × 770 mm • ochranné hliníkové profily pro magnetickou pásku • držák digitální indikace • dodání do 2 pracovních dnů Cena celého kompletu – Kč 14 127,– bez DPH Magnetické snímače od Kč 1  195,– bez DPH RotačnísnímačeodKč2249,–bezDPH Digitální indikace od Kč 1 990,– bez DPH JIRKA a spol., s. r. o., Zbečník 354, 549 31 Hronov, ČR tel.: +420 491 481 062, fax: +420 491 481 063, mobil: +420 736 769 015, +420 733 539 733 http://www.jirkaspol.cz e-mail: info@jirkaspol.cz Zveme Vás k prezentaci našich osvědčených pří- strojů v oblasti nedestruk- tivního měření, digitálních odměřování a další měřicí techniky CNC profilprojektory Navštivte nás na výročním 60. MSV v Brně 1.– 5. 10. 2018 Hala P, stánek č. 083 Novinka: • dotykový displej o velikosti 17,3“ • speciální provedení pro přímé připoje- ní k libovolnému monitoru – nový PC interface • zcela nový hardware na 4 vrstvém, komplexním plošném spoji, rychlost čítání os až 25 MHz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

90 Dělení a skladování materiálu KASTOmiwin Radost z dělení pod úhlem Firma KASTO Maschinenbau GmbH přišla v roce 2014 na trh se zcela novou řadou automatických pásových pil KASTOwin. Všechny pilytéto řady jsou určeny na kolmé dělení materiálu. Na základě jejich velkého úspěchu přišla v letošním roce firma KASTO s novou pilou KASTOmiwin, která je určena na dělení pod úhlem na obě strany. Je celkem pochopitelné, že tato pila převzala z řady KASTOwin základní tech- nická řešení, jako je posuv do řezu kuličko- vým šroubem, poháněné čistící kartáčky apod., ale i systém řízení procesu dělení. Systém KASTOrespond právě u dělení pro- filů a trubek, což je hlavní náplní této pily, ukazuje v plné síle své přednosti – zvýšení produktivity dělení při současném šetrném zacházení s pilovým pásem. Zajímavé je i řešení samotného stolu pily. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilu pro oboustranné dělení pod úhlem, dochá- zelo u těchto pil k tomu, že byl stůl opotře- bováván množstvím zářezů pilového pásu, dle nastaveného úhlu dělení. To u této pily neplatí. Stůl je posuvný a pila je vybavena dvěma zářezovými lišty (po jedné na kaž- dou stranu natáčení), která se automaticky nastavují dle požadovaného úhlu a nedo- chází k zařezávání do stolu. Posuv stolu současně zajišťuje i precizní upnutí mate- riálu nezávisle na děleném úhlu. Samozřejmostí je automatické nasta- vování ramene vedení pilového pásu v závislosti na šířce děleného materiálu a požadovaném úhlu opět pomocí kulič- kového šroubu, hydraulicky předepnutné boční vedení pilového pásu a použití řídicí jednotky Advanced Control, jako základní řídicí jednotky. Její přednosti mají možnost využívat desítky zákazníků v ČR. Řídicí jed- notka je umístěna separátně na podstavci, aby obsluha mohla z tohoto místa sledovat celý proces dělení. Pila bude nabízena ve dvou základ- ních provedeních  – poloautomatickém a automatickém. V  automatickém provedení je pila v základu vybavena jednorázovým posu- vem materiálu o délce 1 500 mm, který může být násoben. Posuv materiálu zajiš- ťuje ozubený pohon a lineární vedení. Jako opce bude nabízen jednorázový posuv materiálu 3 000 mm opět s  možností násobení. Zkušenosti zákazníků s  řadou KASTOwin dávají i této pile KASTOmiwin vysoké možnosti najít své uplatnění u našich zákazníků. Ano, je to pro KASTO po delší odmlce návrat na pole dělení pod úhlem pomocí dvousloupových horizon- tálních pil (kloubové pily jsou v nabídce stále a i ony se v letošním roce dočkali modernizace – řada pil KASTOmicut), ale předpokládáme, že se bude jednat o návrat úspěšný.  Jiří Uldrich Proka CZ, s. r. o. Pod Jalovým dvorem 780/55 142 00 PRAHA 4 - Krč tel.: +420 241 402 045 proka@proka.cz www.kasto.cz Dělení a skladování Skladové systémy Velkokapacitní pily Produktivní a přesné automaty www.proka.sk www.kasto.cz materiálu

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

SLOVENSKO | 2018 91 Komplexní zpracování plechů pomocí CNC technologií Laserové řezání plechů z měkkých ocelí do tl. 25 mm z nerez ocelí do tl. 20 mm z hliníku do tl. 20 mm z mosazi do tl. 10 mm z mědi do tl. 10 mm Navazující a dokončovací operace CNC ohraňování svařování metodou MIG/MAG a TIG montáž spojovacích prvků vrtání a závitování různé povrchové úpravy Laserový popis a značení je moderní, dynamicky se rozvíjející česká firma, která již více než 26 roků úspěšně podniká v oblasti aplikací laserových technologií ve výrobě, především strojírenské, a komplexního zpracování plechu pomocí CNC technologií. Byla první českou soukromou firmou, která začala tyto služby nabízet jako LASER JOB SHOP. Největší objem prací společnosti LASER-TECH, spol. s r.o. představují dlouhodobě výrobní kooperace v oblasti laserového řezání plechů. Za dobu své existence přijala řádově desítky tisíc objednávek a poskytla tyto služby tisícům spokojených zákazníků. K zákazníkům patří nejen české firmy, ale v současné době i řada firem z většiny zemí EU, Švýcarska, USA a dalších, a tak se jednotlivé komponenty zhotovené společností LASER-TECH, spol. s r.o. dostávají do mnoha zemí světa. Firma je od roku 2002 držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle standardu EN ISO 9001 pro oblasti lase- rového zpracování materiálu včetně navazujících a dokončovacích operací. V roce 2009 firma získala certifikát systému environmentálního managementu dle standardu EN ISO 14001. K laserovému řezání plechů slouží nyní tři laserové řezací systémy od firmy TRUMPF a to laserový řezací stroj Trumatic L3050 a TruLaser 5030 classic - oba s CO 2 laserem o výkonu 5000 W a TruLaser 5030 fiber s pevnolátkovým laserem o výkonu 5000 W. Zařazením do výroby omílacího stroje od firmy Rösler a brousícího a odhrotovacího stroje od firmy Weber je zajišťována vyšší kvalita výrobků. V oblasti komplexního zpracování plechů společnost LASER-TECH, spol. s r.o. dále nabízí navazující kovoobráběcí a zámečnické práce, např. ohýbání na CNC-ohraňovacích lisech TruBend 5170, TrumaBend V85S, TruBend 7036 a TruBend 5085 S, vrtání a řezání závitů aj. Při svařování metodami MIG/MAG a TIG jsou používány nejmodernější svařovací agregáty firmy FRONIUS. Firma má také k dispozici stroje pro montáž spojovacích prvků. V kooperaci může zajistit prakticky všechny běžné povrchové úpravy dílců. Laserové řezání plechů je běžně zajišťováno z materiálu dodaného společností LASER-TECH, spol. s r.o., která nabízí také zajištění dopravy hotových výrobků k zákazníkovi zpravidla do 24 hodin po dokončení výroby. Společnost LASER-TECH, spol. s r.o. pružně reaguje na požadavky zákazníků. Je schopna v oblasti laserového řezání zajistit kusovou výrobu i desetitisícové série s termínem dodání od několika hodin do několika dnů. Pro zajištění výroby součástí na NC řízených strojích pracoviště CAD/CAM zajistí komplexní zpracování výkresů, příp. jiných předloh. Lze použít i zákazníkem předaná data ve formátu DXF, DWG, IDW, IPT a soubory STEP a IGES a pro popis ve formátu CDR. Společnost LASER-TECH, spol. s r.o. má také v provozu pracoviště vybavené laserovou popisovačkou od firmy TRUMPF TruMark Station 5000, které je využíváno pro zakázkovou činnost především v oblasti průmyslového popisu a značení. Alternativně lze použít digitálně řízený mikroúderový značící stroj Propen P5000 PN od francouzské firmy TECHNIFOR. Zveme vás k návštěvě firmy LASER-TECH, spol. s r.o. v Olomouci. Máte možnost využít mnohých předností laserových technologií při realizaci vašeho výrobku a dosáhnout tak jeho vysoké kvality při zachování příznivé ceny. Nabízíme Vám kvalitní zpracování plechu CNC technologiemi na moderních strojích firmy TRUMPF – krátké dodací lhůty a velmi příznivé ceny. Vejdovského 1102/4a, 779 00 Olomouc Tel.: 585 208 830, 585 225 361, Fax: 585 225 360, E-mail: laser-tech@laser-tech.cz, www.laser-tech.cz Certifikát EN ISO 9001 a certifikát EN ISO 14001

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

92 Přejmenování naší společnosti z WNTČeská republika s. r. o. na společnost CERATIZITČeská republika s. r. o., které již bylo oznámeno během měsíce srpna, je nyní oficiálně dokončeno a legálně provedeno se zápisem do obchodního rejstříku. Přejmenování si vyžádalo naše nové posta- vení na strojírenském trhu v rámci skupiny CERATIZIT, přičemž nyní nabízíme sorti- ment produktů a souhrn znalostí ve všech oblastech třískového obrábění. Pro naše zákazníky to znamená, že jako výrobce vysoce kvalitních řezných nástrojů je můžeme ještě lépe podporovat ve výrob- ních procesech díky našemu propracova- nému konceptu služeb a našim odborným znalostem. Jsme potěšeni, že Vám budeme nyní spo- lehlivě a efektivně pomáhat a řešit vaše požadavky pod názvem CERATIZIT Česká republika s. r. o.  www.ceratizit.com Změna názvu společnosti byla dokončena Představujeme

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 93 Vyhlídky na 29. ročník veletrhu SPS IPC Drives jsou opět velmi kladné a potvrzují význam tohoto odborného veletrhu pro chytrou a digitální automatizaci. Od 27. do 29.11.2018sevNorimberkuočekávána1700dodavatelůautomatizacezceléhosvěta. Představeny zde budou produkty a řešení i technologie budoucnosti udávající směr. Česká republika bude opět silně zastoupena Návštěvníci profitují mimo jiné ze široké nabídky tuzemského i zahranič- ního who-is-who odvětví automatizace a dostane se jim jedinečného přehledu celé branže. Podle výsledků předcho- zího ročníku přijelo z celkového počtu 70 264 návštěvníků 1 727 z České repub- liky. Pozitivní dojmy z veletrhu SPS IPC Drives 2017 bylyopakovaně potvrzovány: „Navštívil jsem tento veletrh poprvé a byl jsem příjemně překvapen velikostí výstavy: počtem vystavovatelů, spous- tou nových produktů a obecně organizací výstavy.Těším se na SPS IPC Drives 2018!,“ říká Libor David, Strategic Purchasing Manager, ROBE lighting s. r. o. „SPS IPC Drives 2017 byl skvělý a uži- tečný. Už se těším na další ročník,“ shr- nuje Michael Vanduch, Head of Technical PreparationofProduction,TESLABlatná,a. s. jako návštěvník ročníku 2017. Cesta digitální transformace Stejně jako v předchozím roce jsou stěžejními tématyveletrhu SPS IPC Drives 2018 Průmysl 4.0 a digitální transfor- mace. Vystavovatelé předvedou svá řešení, ale také rozmanité produkty a pří- klady aplikací z oblasti digitální transfor- mace.To celé je doprovázenétematickými zvláštními plochami a přednáškami na veletržních fórech. Silné nasazení, kterévidíme u ITfirem, jako například SAP, při zpracování témat průmyslové komunikace – například u OPC UA a TSN, ukazuje, jak obě branže, IT a automatizace, očividně splývají. Je to proces, který se na veletrhu SPS IPC Drives odráží i v obsazení hal. V roce 2018 najdete téma software a ITve výrobě v halách 5 a 6. Zde budou k vidění průmyslové webové služby, virtuální vývoj a konstrukce produktu, digitální obchodní platformy, technologie IT/OT, fog, edge a cloud computing a mnoho dalšího. Řada poskytovatelů se rovněž věnuje tématu kybernetické bezpeč- nosti – na svých stáncích názorně před- vedou, jak se mohou podnikychránit před kybernetickými útoky. Abyse navázalo na tentovývoj témat, bude se na veletrhu poprvé konat hac- kathon pod heslem „digitální nápady pro chytrou automatizaci“. Tímto způsobem mají býtvyvíjenyužitečné a kreativní soft- warové produkty společně pro odvětví automatizace. Představení výsledků a vyhlášení vítězů proběhne v první den veletrhu. Po úspěchu posledního ročníku se budou i v roce 2018 konat Guided Tours (komentované prohlídky) k téma- tům IT-Security in Automation, Smart Production a Smart Connectivity. Odborní návštěvníci mohou prostřednictvím těchto komentovaných prohlídek získat konkrétní informace o důležitých ino- vacích a exponátech těchto speciálních tematických okruhů. Společné stánky a fóra doplňují nabídku veletrhu Rozsáhlé vhledy do specifických témat a možnost konzultovat s posky- tovateli individuální požadavky najdou návštěvníci u společných stánků: • Automation meets IT v hale 6 • MES goes Automation v hale 6 • wireless in automation v hale 5 • AMA Zentrum für Sensorik, Mess- und Prüftechnik v hale 4A. Fóra svazů VDMA v hale 5 a ZVEI v  hale 6 nabídnou vysoce kvalitní a odborně specifické přednášky i pódiové diskuze. Návštěvníci zde mohou získat informace o tématech aktuálních pro celou branži a konzultovat s odborníky v osobních rozhovorech. Optimální plánování návštěvyveletrhu Další informace k akci, bezplatné denní vstupenky, cestovní slevy i tipy pro přípravu najdete na níže uvedenéwebové adrese. Zde najdou zájemci vedle plánku výstaviště také přehled vystavovatelů a hal, aby si mohli lépe připravit svoji návštěvu veletrhu.  sps-exhibition.com Mezinárodní platforma umožňuje jedinečný přehled o trhu Veletrh Brousicí stroje od roku 1991 TAIMA spol. s r. o. Bezinková 174/8, CZ – 18200 Praha 8 tel: 281 864 546 taima@taima.cz www.taima.cz rovinné brusky konvenční i CNC Navštivte nás v hale P stánek č. 131

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

94 Jeho vnější průměr je 58 mm, výška 30 mm, a takjevhodnýpředevším pro robo- ticky řízené aplikace v průmyslové výrobě, v testovacích a  zkušebních aplikacích, stejně jako v chirurgii. Vyhodnocení může být prováděno například přes Ethernet, DeviceNet, Profinet, DAQ nebo analogově. Tím, že senzor umožňuje i vysoce dyna- mické řídicí koncepty s  vyhodnocením v reálném čase, mohou s ním být auto- matizovány velmi náročné úkoly. Jako všechny silové a  momentové senzory firmy SCHUNK, je i  FT Mini 58 vybaven křemíkovými tenzometry. Ty poskytují75násobněsilnějšísignálnežkon- venční tenzometry a zajišťují vysokou kva- litu signálu s téměř nulovým signálovým šumem. Ve spojení se standardně integro- vanou teplotní kompenzací zůstává spo- lehlivě zachována vysoká přesnost měření v průběhu velkého teplotního rozsahu. Navíc chrání před škodami vysoký faktor přetížení ve výši 21násobku maximální síly. Centrální průchozí otvor ( 9,5 mm) umož- ňuje průchod kabelů, hadic nebo nástrojů. Kompaktní FT Mini 58 se dodává ve třech kalibracích. Pro silové složky Fx a Fy dosa- huje měřicí rozsah dle kalibrace 700 N, 1 400 N nebo 2 800 N (rozlišení 1/6 N, 1/3 N, 3/4 N), pro Fz až 1 700 N, 3 400 N nebo 6 800 N (rozlišení 7/24 N, 7/12 N, 1 ¼ N). U momentových složek Mx a My i u složky Mz jsou hranice rozsahu 30 Nm, 60 Nm, případně 120 Nm s rozlišením 9/1 600 Nm, 9/800 Nm, 9/400 Nm,respektive1/320 Nm, 1/160 Nm, 1/80 Nm. FT Mini 58 je k dispozici ve třech stupních krytí (IP 60, IP 65 a IP 68). Volitelně může být senzorvybaven radiál- ním kabelovým vývodem.  cz.schunk.com Kompaktní silový a momentový senzor s vysokou kvalitou signálu Extrémně kompaktní 6osýsilovýa momentovýsenzor FTMini 58 firmySCHUNK umož- ňuje přesné měření zatížení až ± 2 800 N a 120 Nm s minimálním požadavkem na prostor. Kompaktní FT Mini 58 firmy SCHUNK má téměř nulový poměr signál-šum. Lze s ním realizovat i vysoce dynamické měřicí koncepty. Komponenty ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ EXPOZICE MSV BRNO | 1.–5.10.2018 Pavilon P, stánek č. 053

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 95 Robustnost a spolehlivost těchto spínačů si už ověřila francouzská armáda ve svých lodích a ponorkách. Slouží v železniční dopravě u francouzské rychlodráhy TGV, v jaderné energetice, ale také v chemickém průmyslu a petrochemii. Zařízení také spl- ňují vysoké nároky na bezpečnost díky certifikaci SIL2 a HAF604 pro využití v jaderné energetice. „Jde o nesmírně robustní zařízení, které je navrženo pro řízení provozu za podmí- nek vysokých teplot a tlaku. Je možné je využít v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyznačují se zvýšenou odolností vůči vib- racím. Spínače splňují požadavky HAF604 a lze je proto použít v jaderné energetice,“ říká Václav Patrovský, produktový mana- žer pro měřicí techniku divize Meres firmy HENNLICH. Výrobce GEORGIN má více než 75 let zkušenosti s výrobou těchto zařízení. Firma se ale nezaměřuje pouze na tlakové a tep- lotní spínače. Do portfolia patří i tlakové a teplotní sensory, oddělovací převodníky do výbušného prostředí, převodníky dife- renčního tlaku a další. Spínače tlaku a teploty GEORGIN získaly široký soubor certifikátů, jako jsou VERITAS, Cenelec, ATEX, IECEx, EAC-GOST nebo SIL. Prohlášení o shodě CE, evropský PED certi- fikát a certifikát jakosti ISO jsou samozřej- mostí.  www.hennlich.cz HENNLICH s novými spínači tlaku a teploty. Pro jaderné elektrárny i ponorky Využitelné v teplotách od -90 do +600°C i ve výbušném prostředí, robustní konstrukce a odolnost vůči tlaku až 1100 bar – to jsou jen některé z vlastností termostatů a manostatů GEORGIN, nově v portfoliu společnosti HENNLICH Technika Tlakový spínač FP serie P (zvýšená bezpečnost SIL2 , provedení do výbuchu ATEX Ex i / d , EICEx) Převodník tlakové diference FKC (přesnost 0,065%, měřicí rozsahy od 1kPa do 20 MPa) Historický bezpečnostní kapilárový termostat NC 6 (provedení do výbuchu) Specialisté na zpracování odpadů z tvrdokovů a nástrojové oceli Prodej tvrdokovových nástrojů! Se slevou 90%!  Prodáváme tvrdokovové nástroje za výhodné ceny! Vše jsou kvalitní nástroje značkové výroby. Staňte se jedním z našich zákazníků, o které se pečlivě staráme a pravidelně je navštěvujeme. Nástroje dovezeme až k Vám a sami si můžete vybrat. Za nástroje nemusíte platit, platba je možná výměnou za Váš opotřebený tvrdokov. Příklad našich prodejních cen: 10 fréza 4břitá jen . . . . . . 99 Kč 16 fréza 4břitá jen . . . . . 299 Kč 18 fréza 4břitá jen . . . . . 549 Kč 10 vrták válcový jen . . . 149 Kč 16 vrták válcový jen . . . 349 Kč 18 vrták válcový jen . . . 649 Kč  Výkup tvrdokovového odpadu Také od Vás vykoupíme veškeré materiály z tvrdokovu a HSS za nejvyšší možnou cenu (možno i jako protihodnotu za nové nástroje). Neváhejte nás kontaktovat a vyžádat si ještě výhodnější ceny! Petr Cibulka tel.: +420605200507 e-mail: bctrade@centrum.cz www.bactrade.cz Vašeodpady,našestarost…

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

96 Fabory se svojí historií 22 let působení na českém trhu představuje profesionálního dodavatele spojovacího materiálu, nářadí, ochranných pracovních pomůcek a průmyslových produktů. Stalo se partnerem významných firem působících na českém i zahra- ničním trhu. Produktovou nabídku tvoří 300 000 položek, z nichž více jak třetina je tvořena spojovacím materiálem. Fabory si zakládá nejen na vysoké kvalitě produktů, ale samozřejmostí jsou profesionální služby v oblasti řízení zásob, zákaznicky orien- tovaný servis a odborné poradenství. Fabory si udržuje rozsáhlý a aktuální přehled o trhu se spo- jovacím materiálem a novými spojovacími technologiemi. Spolu s důkladnou znalostí potřeb a přání našich zákazníků se toto know-how osvědčilo jako prvek, který nás ve světě spojovacího materiálu zřetelně odlišuje. V zájmu dalšího růstu je nezbytné neustále budovat pevné základy pro budoucnost, a dva z hlav- ních pilířů představují náš dodavatelský řetězec a náš tým. Jeden z významných kroků, představuje vybudování nového centrálního skladu v Tilburgu. Toto opatření povede k výraznému zlepšení zásobování a umožní poskytnout zákazníkům kvalitnější servis, zajistí efektivní obsluhu a pomůže tak splňovat nejvyšší nároky našich partnerů. Sortiment hodný profesionálů Profesionálové ve svém oboru znají Fabory jako specialistu na spojovací materiál. Již tak rozsáhlé portfolio produktů bylo v posledním roce výrazně rozšířeno o nemetrická provedení spo- jovacího materiálu a byla rozšířena skupina obsahující nerezový spojovací materiál. Klíčoví zákazníci si Fabory cení především kvůli šíři sortimentu, dostatečným skladovým zásobám a také kvalitě produktů. Víme, že spojovací materiál představuje u našich zákaz- níků minoritní podíl veškerých potřeb, a proto je toho mnohem více, co může Fabory nabídnout! Průmyslové produkty pokrývající převážnou část potřeb našich zákazníků neustále rozšiřujeme o nové produktové skupiny a dodavatele. Přehledné kategorie zahrnují ruční a elektrické nářadí, broušení, obráběcí nástroje, chemikálie, barvy a lepicí pásky, ochranné pracovní pomůcky, manipulace s materiálem a skladovaní, úklid a čistění. Fabory přináší 3D pohled na spojovací materiál Fabory si klade za cíl stát se předním poskytovatelem infor- mací a zdrojů svým zákazníkům. To je důvod, proč jsme založili náš online katalog 3D kreseb založený na technologii PARTcommunity společnosti Cadenas. Portál představuje jeden z největších svě- tových webových řešení pro inženýry, konstruktéry, techniky, nákupčí a špičkové tvůrce v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, lodního stavitelství, elektroniky, elektrotechniky a sta- vebnictví. Katalog nabízí možnost výběru a prohlížení produktů spojovacího materiálu ve 2D a 3D formátu a umožňuje daný pro- dukt uložit v jednom z téměř 100 různých CAD, BIM, PDMS grafic- kých formátů. Náš sortiment ve 3D průběžně rozšiřujeme. Nyní je katalog přístupný na adrese „fabory.partcomunity.com“ a do budoucna přineseme přímé propojení s internetovým katalogem Fabory. 3D formát produktu si tak bude moci zákazník prohlédnout před přidáním do nákupního košíku. Fabory splní veškeré vaše potřeby, nehledě na velikost, obor podnikání nebo umístění vaší společnosti Spojovací materiál

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 97 Spojovací materiál Váš profesionální partner pro spojovací materiál DSUĔP\VORYÒSURGXNW\ WE SET THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS PRO ZÍSKÁNÍ SLEVY 15% NA ONLINE OBJEDNÁVKU FABORYMSV18 SRXĜLMWHNXSöQ Servis, který splní veškeré vaše požadavky Na vysoce konkurenčních trzích jsou důležitým ukazatelem celkové náklady. Fabory má mnoho řešení vytvořených za účelem snížení nákladů při současném zachování maximálního pohodlí. Celkové náklady na spojovací materiál jsou tvořeny náklady na objednávku, logistiku, administrativu a cenou za produkt samotný. První tři uvedené položky tvoří 80 % celkových nákladů, proto je nejvyšších úspor možné dosáhnout optimalizací a zefektivněním vlastních vnitřních procesů. Každé řešení služeb Fabory lze ušít na míru tak, aby co nejlépe vyhovovalo zákazníkovi. Integrací zásobovacích systémů zákazníka s řešením Fabory lze dosáhnout významných úspor. Řešení EDI, PunchOut, E-PDF a E-invoicing ušetří čas a náklady díky významné automatizaci. Neustále pokračujeme v rozšiřování servisních služeb, které zákazníkům nabízíme. Velké investice plánujeme do elektronic- kého obchodování, nabídky logistických řešení a řešení přímo na míru zákazníkům. V současnosti je vám k dispozici široká sít kvalifikovaných obchodních zástupců, kteří spolu se zákaznickým servisem, inter- netovým obchodem i oddělením trade představují hlavní prodejní kanály společnosti Fabory. Přesvědčte se sami, navštivte náš nový webshop na: www.fabory.com  Fabory CZ Holding s. r. o. K Letišti 1825/1a 664 51 Šlapanice tel.: +420 553 030 711 prodej@fabory.com www.fabory.com

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

98 Nová technologie broušení hran pomocí brusných „kartáčů“ ve tvaru brusných bloků, upevněných na vodicím pásu, je pro tyto práce – odstranění otřepů a zaoblení hran na výrobcích z plechu – optimálním řešením. Stroje této konstrukce od různých výrobců jsou již na českém trhu zastoupeny. Naše řešení přináší v mnoha směrech nové výhody – cenové i technické. Ve spolupráci se společností NS nabízíme zákazníkům brusku řady DM „C“ v různé konfiguraci a pracovní šíři. Menší variantou je model DM 660, střední model DM 1100 a nejširší varianta je DM 1600. Princip je shodný, výhody a možné konfigurace proto vysvětlíme na modelu DM 1100. Základní varianta je označena DM 1100 C. Tento stroj je osa- zen dvěma pásy, na kterých jsou upnuty brusné bloky, „kartáče“. Tyto pásy, které běží vzájemně protisměrně, pracují v úhlu 90° k podávacímu pásu obrobků. Protisměrný pohyb pásů zaručuje důkladné zaoblení hran a odstranění otřepů na všech vnějších i vnitřních hranách na jedné straně obrobků. Výhodou strojů řady DM je nejmenší zpracovatelný výrobek: pouhých 50 × 50 mm! Konkurenční stroje vyžadují minimální roz- měry např. 50 × 180 mm a více. Brousicí efekt je soustředěn na hrany, aniž by došlo k narušení případných ochranných fólií, a tím předchozí povrchové úpravy. Pokud se jedná o obrobky bez ochranné fólie, je kromě odstra- nění otřepů z hran a jejich zaoblení docíleno také sjednocení ostatních ploch obrobku. Ke stroji je nabízen systém zpětné dopravy obrobků – pro případ, že je nutno obrobky opracovat z obou stran, ale také jen pro případ, kdy jedna osoba zakládá obrobky do stroje, současně je může kontrolovat a ukládat po opracování do manipulačních přípravků pro další operace, a to vše z jednoho místa. Pokud je nezbytné veškeré obrobky vždy opracovávat z obou stran, je vhodné pořízení stroje v provedení DM 1100 2C – stroj pro oboustranné odstraňování otřepů a zaoblování hran. V tomto případě je stroj osazen 4 pásy s brusnými kostkami, „kartáči“. Dva pásy pracují vždy z jedné strany obrobku, shora a zdola. Na jeden průchod jsou tedy hranyvýrobků z plechu zaobleny z obou stran. Pro výměnu brusných pásů nejsou nutné žádné nástroje, výměna je velmi rychlá a snadná, stačí několik málo minut. Zaoblení hran – snadno a rychle Pásové brusky Moderní technologie zpracování plechu za použití laseru, plazmy, vodního paprsku nebo raznic zanechává při nejlepší vůli menší či větší otřepy na hranách – ať již na obvodu obrobku, nebo i na vnitřních plochách. Jejich odstranění ručně je velmi zdlouhavé a namáhavé, navíc nezaručuje shodné provedení zaoblení hran a může vést, mimo jiné, k narušení ochranné fólie, jedná-li se o plechy z nerezu. Systém zpětné dopravy obrobků Příčný pás s brusnými kostkami, „kartáči“ Celkový pohled na stroj DM 1100 ZC

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 99 Pásové brusky www.pasove-brusky-abrasiv.cz tel: 731 156 781 2SWLPiOQtĢHåHQtSUo: - zaoblení hran - odstrDQďQtRWĢHSĪ V případě, kdy mají obrobky výrazné otřepy po předchozím tváření, doporučujeme konfiguraci stroje doplnit o klasický široký brusný pás. Takové provedení stroje je označeno jako model DM 1100 ZC pro jednostranné „kartáčování“ nebo DM 1100 Z2C pro oboustranné „kartáčování“. Toto provedení umožňuje spolehlivě odstranit z horní části obrobků hrubé otřepy a zaoblit hrany z jedné nebo obou stran. Nejnovější model, označený jako DM 1100 DC, je určen pro opracování tlustých plechů – nad 5 mm, např. 10, 20 nebo 30 mm. Použití brusného „válce“ o velkém průměru (435 mm) na gumo- vém měkkém nosiči soustřeďuje pracovní tlak na hrany a hrubé otřepy při jen lehkém kontaktu s plochou obrobku mimo hrany. Zkušenosti zákazníků ukazují, že tyto stroje jsou velmi efek- tivní. Oproti ručnímu odstraňování otřepů a zaoblování hran dochází ke zvýšení produktivity až o 150 %! Nezanedbatelným efektem je shodné provedení každého dílu, každé hrany. Životnost pásů s brusnými kostkami je velmi dlouhá a jejich snadná a rychlá výměna tak neomezuje efektivní využívání stroje. Provedení stroje v konfiguraci DM 660 C má společnost ABRASIV k dispozici v Mladé Boleslavi pro zkoušky nebo menší zakázky a pro ověření výše popsané funkce. Každý zájemce je vítán.  ABRASIV, a. s. Pod Borkem 312 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 551 316 objednavky@abrasiv.cz www.abrasiv.cz Alternativní uspořádání, model DM 660 ZPK (široký brusný pás + brusné válce s planetární rotací ve dvou osách a příčnou oscilací + lešticí pás) Alternativní uspořádání stroje DM 1100 ZCK (široký brusný pás + pás s brusnými kostkami + válec z netkané textilie Ovládací panel brusky DM 1100 ZC Vnitřní uspořádání stroje DM 1100 ZC

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

100 AXIS a. s. slaví v tomto roce 25 let od založení firmy v Hradci Králové. Společnost se v roce 1993 zaměřovala pouze na montážní činnost ve státech Evropy. V následujících letech postupně investovala do výrobních prostor a vybavení, aby byla schopna dodávat komplexní průmyslové technologie do zemí současné EU. Aktuálně chod společnosti zajišťuje více jak 290 zaměstnanců na cen- trále firmy v Hradci Králové a na středisku ve Štětí, které obstarává čtyřiadvacetihodinový servis pro papírnu Mondi a poskytuje základnu a podporu montážním pracovníkům. Výroba: Hlavním výrobním programem společnosti jsou svařencevstupních a výstupních systémů plynových spalovacíchturbín a statickéfiltrační jednotkyz nere- zových materiálů (304L a 316L) a hliníku, které se vyrábějíve dvouvýrobních halách o rozloze 2 000 m2. Výrobky z uhlíkatých ocelí (S235, S355) vznikají v dalších pro- storách o rozloze 10 000 m2 – realizuje se zde výroba ocelových konstrukcí, potrubních dílů, jeřábových teleskopických ramen, násypek, zásobníků, tlakových i netlakových nádrží a dalších tech- nologických konstrukcí. V rámci výroby je samozřejmostí tvorba výkresové i projektové dokumentace, nedestruktivní zkoušky, zámořské balení, transport nadrozměrných výrobků, zajištění povrchové úpravy a další činnosti dle požadavků zákazníka. Montáže: AXIS a. s. provádí montáže v nejrůznějších prů- myslových odvětvích nejen v ČR, ale i v zemích EU. Převážně se specializujeme na papírenský, dřevoz- pracující, potravinářský, petrochemickýa energetický průmysl. Společnost má zkušenostiv oblasti realizacevel- kých investičních celků, výrobních linek, ocelových konstrukcí, strojních zařízení, ventilačních systémů, nádrží a zásobníků. Další službou, kterou společnost nabízí, je přemístění technologických zařízení po celém světě, včetně repase potřebných dílů a jejich uvedení do provozu. AXIS a. s. nabízí komplexní řešení v rámci přípravy i samotné realizace projektu. Oddělení realizace montáží sestavítým pracov- níků dle potřeby a charakteru montáže kdekoliv v EU, s patřičným proškolením metod bezpečné práce dle požadavků legislativy dané země. Komplexní dodávky průmyslových technologií od společnosti AXIS a.s. Hradec Králové Technologie LET DO DÁVEK KVALITNÍ CH TECHNOLOG IÍ NA SVĚTOVÝ TRH

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 101 Reference V tomto roce společnost dokončila: • výrobu nerezových filtračních jednotek pro nasávání čistého vzduchu do spalovací turbíny pro švédského zákazníka o objemu 150 t / finální destinace montáže Kanada. • výrobu různých typů potrubních kompenzátorů tlaku pro zákazníka z Dánska, kdy největší jednotka měla v průměru 6,5 m a byla z HK přepravena na montáž do Houstonu/USA • montáž technologií pro čištění spalin ve spalovnách komu- nálního odpadu v Gloucesteru ve Velké Británii. • montáž jednotek na drcení a třídění paliv pro jednu z největ- ších bio spaloven ve čtvrti Hofor v Kodani v Dánsku. • montáž ocelových konstrukcí a technologie odprášení spa- lovny komunálního odpadu v Kemsley ve Velké Británii. Investice V roce 2017–2018 firma investovala částku 100 mil. Kč do roz- sáhlých rekonstrukcí výrobních prostor v HK (bývalý areál firmy Montas). Po ukončení prací dojde k výraznému rozšíření výrob- ních kapacit společnosti s následným navýšením pracovních míst o 30–50 zaměstnanců. Pro rozvoj svých zaměstnanců v oblasti sváření společnost vybudovala svářecí školu, která je otevřená i pro zájemce z řad veřejnosti. Strategie Cílem pro nadcházející roky je dlouhodobé navyšování obratu a podílu na trhu montážních a strojírenských činností. Dalšími investicemi jsou nákupy nových technologií a moder- nizace pracovišť, což umožní zvýšení produktivity práce, získání nových zákazníků a navyšování průměrné mzdy zaměstnanců. AXIS a. s. je proexportně orientovaná společnost. Téměř 85 % výkonů je exportováno na trhy v západní Evropě, především do Německa, Anglie, Francie, Rakouska, Itálie a zemí Skandinávie.   Statutární zástupci: Ing. Ivo Stráník, Ing. Martin Stráník www.axis-hk.cz Technologie Volné kapacity dělení materiálu: vodní paprsek ve formátu 2 × 6 m vláknový laser ve formátu 2 × 6 m ohraňování plechů do délky 6 m Obchodní kontakt: Antonín Matyáš tel.: +420 498 654 325 mob.: +420 724 336 912 e-mail: antonin.matyas@axis-hk.cz AXIS a.s. Kydlinovská 29/77 500 02 Hradec Králové www.axis-hk.cz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

102 Firma MAG Centrum, s. r. o., je na trhu známá téměř 15 let jako výhradní dodavatel jednoho z největších světových výrobců magnetických systémů firmy TECNOMAGNETE. Především díky dlouholetým zkušenostem, s více jak 4 000 aplikacemi a týmem proškolených obchodních a servisních techniků, patří MAG Centrum ke špičce ve svém oboru. I nejlepší obráběcí stroje nemohou být často plně využity, protože jsou omezoványvlastními upínacími systémy na rozdíl od magnetických desek TECNOMAGNETE, které Vám umožní maxi- mální využití rozsahu stroje. Z tohoto důvodu byla vytvořena v současné době nejmodernější technologie upínání . Jedná se o patentovanou technologii elektro-permanentního oboustranného magnetu. V praxi to znamená, že se magnet dokáže sám permanentně přichytit ke stolu stroje a nezávisle na tomto upnutí magneticky upnout obrobek. Tím dochází k minimali- zaci nežádoucích vibrací mezi stolem stroje a obrobkem. Jedná se tedy o skutečné „splynutí“ obrobku se strojem, čímž je dosaženo: • Tužšího upnutí bez vibrací • Lepší kvalita povrchů • Větší životnost strojů a nástrojů • Přístupnost ze všech 5 stran k obráběnému dílci • Možnost vrtat průchozí otvory a upínat nerovné obrobky bez mechanických deformací • Rychlost upnutí, kdy k upnutí obrobku stačí pouze zlomek času a elektrické energie Za použití jednoduchého příslušenství si technologie najde své uplatnění při upínání malých a tvarově složitých dílců na vertikálních a pětiosých centrech. Při upínání rozměrných dílů nebo svařenců se používají sestavy jednotlivých magnetů. Takové sestavy Vám umožní upínat neomezené velikosti bez jakékoli mechanické upínky či přípravku.  www.magcentrum.cz (.sk/.pl) Dokonalé magnetické upnutí obrobků jedině pomocí magnetických systémů TECNOMAGNETE Upínání obrobků www.magcentrum.cz (.sk, .pl) Magnetické upínání, Upínání obrobků – Frézování – Soustružení – Broušení Upínání obrobků – Frézování – Soustružení – Broušení Magnetické systémy Magnetické systémy Navštivte nás na MSV Brno 2018. Hala P Stánek č. 29

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 103 Vrtání a závitování DRILLTRONIC je ručně naváděná dvouramenná vrtací a závitořezná jednotka, vybavená odměřovacím systémem pro snadné a rychlé zapozicování v požadované souřadnici. Stroj je navržen tak, aby zajistil rychlé a přesné polo- hování se zachováním vysoké tuhosti při obráběcích opera- cích. Stroj DRILLTRONIC je určen pro efektivní vrtání, závitování, vystružování a další obráběcí operace při zpracování plechů, profilů, trubek, svařovaných kon- strukcí a dalších polotovarů bez nutnosti značení, rozměřování dílců, nebo když nechcete zatě- žovat drahá obráběcí centra. DRILLTRONIC je určen všem zákazní- kům, kteří chtějí zproduktivnit vlastní výrobu. Ať už v zámečnických dílnách, nástrojárnách, u pálicích center, při výrobě konstrukcí nebo v kusové i sériové výrobě. K polohování vrtacího nástroje dochází díky ručnímu navá- dění ramen za asistence elektro-pneumatických brzd s mož- ností výběru zvolené pozice nebo za pomoci souřadnicového systému asistovaného polohování (VAPS). Pohon vřetene je zabezpečený bezkartáčovou technologií. Spolu s dvoustup- ňovou planetovou převodovkou zajišťují naprosto tichý chod a dlouhou životnost. Otáčky lze plynule regulovat pomocí potenciometru. VAPS (systém asistovaného polohování) řídicí systém vyba- vený dotykovým displejem se snadným a intuitivním ovládá- ním.Vrtáníanastavovánírozměrů lze provádět bez použití ručního odměřovacího zařízení, které se používá na tradičních vrtacích strojích. Výhody stroje DRILLTRONIC: • Rychlé zjištění polohy obrobku (hledání nulového bodu) • Intuitivní programování pro vrtání v několika bodech • Plánování a uložení vrtacích postupů • Asistované polohování nástroje • Automatická a manuální změna otáček • Elektropneumatickým uzamykáním pozic je dosažena dese- tinná přesnost • Programování vrtání je možné také pomocí „REŽIMU UČENÍ“ • Pracovní rozsah stroje 2 200 × 1 600 mm  MAG Centrum s. r. o. Na Špici 347 284 01 Kutná Hora tel.: +420 313 034 053 magcentrum@magcentrum.cz www.magcentrum.cz (.sk/.pl) DRILLTRONIC Vrtací, závitovací a vystružovací stroj Technické parametry Jednotka Model DTS161250 Otáčky ot./min. 30–1 250 Rozsah vrtání vrtákem mm 1 – 16 (20) Rozsah pro vrtání korunkovým vrtákem mm Max.  30 Rozsah závitování ocel M3–M20 Vrtací hloubka mm 135 Mechanické rychlosti - 1 Výška sloupku mm 500 www.magcentrum.cz (.sk, .pl) manipulace, závitořezy Těžká manipulace Těžká manipulace Závitořezy Závitořezy

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

104 • Nová generace softstartérů Sirius 3RW5 pro pozvolný rozběh třífázových asynchronních motorů s výkonem od 5,5 do 1 200 kW • Moderní technologie hybridního spouštění omezuje přechodné děje a přináší úspory energie a záruku dlouhé životnosti • Možnost nasazení v řadě aplikací, např. pro čerpadla, ventilátory, kompresory nebo pro dopravníky a zpracování surovin • Komplexní řada přístrojů s odpovídajícím hardwarem a možností individuálního rozšíření pro nejrůznější požadavky • Vyrábí nová výrobní linka s prvky konceptu Průmysl 4.0 v závodě Siemens nízkonapěťová spínací technika Trutnov Společnost Siemens uvádí na trh novou generaci softstartérů Sirius 3RW5. Tato produktová řada určená pro pozvolný rozběh třífázových asynchronních motorů s výkonem od 5,5 do 1 200 kW umožňuje splnit přísné požadavky kladené na účinnost, hospo- dárnost a funkcionalitu moderních průmyslových strojů. Nové softstartéry lze využít v celé řadě aplikací – pro čerpadla, ven- tilátory, kompresory nebo pro dopravníky a zpracování surovin. Bezproblémový chod v celé řadě aplikací podporují praktické funkce, jako je sledování doby rozběhu, automatická paramet- rizace podle průběhu spuštění motoru, zastavení čerpadla (aby nedocházelo k tlakovým rázům v potrubí) a sledování stavu na základě mezních hodnot varování a výstrahy. Řada Sirius 3RW5 je vybavena moderní technologií hybridního spínání pro efektivní spínání a úsporný provoz. Při spínání tak nedochází k jinak běžnému vysokému opotřebení. To prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje mechanickou ochranu pohonného systému. Díky pozvolnému rozběhu softstartéry zabraňují prou- dovým špičkám v napájecí síti. Nové softstartéry Sirius 3RW5 celkově zvyšují spolehlivost aplikace a hospodárnost systému. Nové softstartéry Sirius 3RW5 jsou navrženy tak, aby odolaly kolísání elektrického napětí v síti. Napájecí napětí je sníženo ve všech třech fázích na nastavitelnou počáteční hodnotu a následně je po zvolenou dobu postupně zvyšováno až na velikost síťového napětí. Siemens nabízí rovněž možnosti individuálního rozšíření – například různé ovládací panely nebo komunikační moduly pro průmyslové sítě PROFINET, PROFIBUS a Modbus. Další jejich výhodou je zpřístupnění dat pro nástroje CAx, jako je například Eplan. S jednoduchým výběrem přístroje pomůže uži- vateli simulační nástroj Simulation Tool for Soft Starters (STS). Softstartéry 3RW5 lze snadno nakonfigurovat a uvést do provozu v inženýrském prostředí TIA Portal se softwarovou nadstavbou Soft Starter ES. Díky řadě certifikátů a schválení (IEC, UL či CSA) mohou být pou- žívány po celém světě. Rozsah aplikací dále rozšiřují testované kombinace pro celý motorovývývod. Kompaktní design přístroje, kterývyhrál cenu if-design 2018, a lakované desky plošných spojů šetří prostor a přispívají k bezproblémovému provozu v průmy- slových podmínkách. Softstartéry 3RW5 od letošního května vyrábí nová výrobní linka s prvky konceptu Průmysl 4.0 v závodě Siemens nízkonapěťová spínací technika Trutnov. Nová výrobní linka vznikla investicí 300 milionů Kč, která je součástí celkové investice Siemens do nových výrobků a digitalizace, jež v letech 2017–2024 dosáhne 7 miliard Kč. Díky nové výrobní lince vznikne v Trutnově několik desítek nových pracovních míst. Základní informace o softstartérech: Softstartéry omezují rozběhový proud a točivý moment u pohonů a elektromotorů. Jejich využitím lze snížit mechanické zatížení a krátkodobé poklesy napětí v síti. Napájecí napětí je sníženo ve všech třech fázích na nastavitelnou počáteční hodnotu a následně je po zvolenou dobu postupně zvyšováno až na velikost síťového napětí. Plynulá změna napájecího napětí umožňuje řízení motoru podle průběhu zatěžovací charakteristiky stroje. Pozvolné spou- štění a zastavení snižuje zatížení připojených zařízení a zvyšuje plynulost výroby. Mechanické komponenty se rozbíhají pozvolně, což má příznivývliv na provozní charakteristiku a prodlužuje jejich životnost.  www.siemens.com Siemens Česká republika Siemens patří mezi největší technologické firmy v České repub- lice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukouinovativníchtechnologií.Sesvýmitéměř12 000 zaměst- nanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnic- tví. Český Siemens je průkopníkem v  oblasti Průmyslu 4.0 a  Smart Cities, v  rámci kterých přináší zákazníkům kom- plexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního tech- nologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spo- lehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k život- nímu prostředí.Je jedničkou natrhuv instalaci offshorevětrných elektráren, jedním z hlavních dodavatelů pro paroplynové zdroje a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešenív oblastiveřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl.V rámci dceřiné společnosti Siemens HealthineersAG je společnosttaké předním dodavate- lem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2017, kterýskončil30. září 2017, dosáhlSiemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,2 miliard EUR a zaměst- nával 372 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na www.siemensiemenss.com. Nová generace sofstartérů Siemens: Made in Czech Republic Komponenty

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 105 Jde o akciovou společnost, která se zařadila mezi přední české společnosti se specializací na prodej, skladování a distribuci tyčové oceli a drátů. Firma je leaderem na trhu v dodávkách automatových ocelí pro třískové obrábění, 11SMn30 a 11SMnPb30/37. Velký rozvoj společnost zaznamenala rovněž v dodávkách legovaných ocelí, zejména 16MnCrS5, 42CrMoS4, disponuje nejširším skladovým sortimentem v ČR k okamžitému dodání. V sortimentu jsou také nerezové tyčové oceli se zlepšenou obrobitelností. V  prvních letech se AC Steel, která má centrálu v  Českém Těšíně, zabývala importem tažených ocelí ze západní Evropy do České republiky a vývozem kova- ných tyčí do států Evropské unie. Na základě vývoje situa- ce na českém a slovenském trhu s ocelí se vedení společ- nosti rozhodlo vybudovat síť skladů, vlastní vozový park a zavedlo online informační systém. Docílilo tak toho, že zákazníkům mohl být poskytnut maximální servis v oboru prodeje, skladování a distribuce hutních materiálů. „Naším zaměřením je distribuce tažených, loupaných, brou- šených a  válcovaných tyčí, drátů, nerezové oceli a  mosazi v široké škále rozměrů a jakostí,“ říká Juraj Nikel, obchodní ředi- tel společnosti AC Steel. „V centrále Český Těšín i na pobočkách v Napajedlích, Kladně a v Žilině organizujeme nezávisle na geo- grafické poloze našich klientů kompletní dodávky hutních mate- riálů pro regiony České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Skandinávie,“ doplňuje p. Nikel. Podle jeho slov jsou mezi zákaz- níky významné mezinárodní koncerny, např. Bosch Rextroth AG, společnosti působící v automobilovém průmyslu, střední a malé výrobní společnosti, a také živnostníci. ProtožespolečnostjedržitelemcertifikátuřízeníjakostiISO9001 a ISO 14001, je zajištěno, že všechny požadavky klientů, od poptávky až po dodání, budou realizovány v souladu s kvalita- tivními normami. Díky rozsáhlému vozovému parku společnosti je více než 90 procent zakázek dodáno na místo vlastními vozy, přímý kontakt s řidiči a online informační systém pak umožňuje přesnou kontrolu průběhu přepravy. „Stávající kapacita našich skladů nám umožňuje okamžitě reagovat na požadavky a potřeby všech našich odběratelů. I přes možnost využívání moderních informačních technologií naši obchodníci ale upřednostňují osobní kontakt se zákazníky a poskytují jim poradenské služby přímo v místě sídla jejich společnosti,“ uzavírá Nikel. V rámci plnohodnotného zákaznického servisu v oblasti dodá- vek, skladování, logistické podpory a technického poradenství na trhu hutních polotovarů pro strojírenství firma nabízí i možnosti dělení materiálů na vysoce výkonných pilách, dodatečné ultrazvu- kové zkoušky, chemický rozbor i mechanické zkoušky materiálů. V posledních letech společnost klade důraz také na rozvoj „servis centra“, tzn. dělení materiálů dle požadavku zákazníka (seriové i kusové řezání) na vysoce výkonných CNC pilách.  www.acsteel.cz AC Steel a.s. Záruka dlouhodobého partnerství Materiály Na trhu s hutními materiály působíme od roku 1999 AC Steel a.s. | Strojnická 374, 73562 Český Těšín | Česká republika Tel.: 910 804 823 | e-mail: acsteel@acsteel.cz SPOLEHLIVÝ PARTNER NA TRHU S OCELÍ

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

106 NABÍDKA MARKSYS  mikroúderové a rycí systémy  popisovací a gravírovací lasery  ruční značicí razicí stroje  pneumatické razicí stroje  odvalovací značicí stroje  malé lisy  razníky a držáky znaků  číslovací hlavy, číslovačky  ruční důlčíky a značkovače  veškeré příslušenství  zakládací přípravky Společnost MARKSYS s.r.o. je držitelem certi kátu ISO 9001:2016 SYSTÉMY TRVALÉHO OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ A DÍLŮ PRODEJ ZNAČICÍ TECHNIKY ZAKÁZKOVÉ ZNAČENÍ AUTORIZOVANÝ SERVIS TECHNICKÁ PODPORA PORADENSTVÍ PŘEDVEDENÍ STROJŮ U ZÁKAZNÍKA STAVBY STROJŮ NA ZAKÁZKU REFERENCE MARKSYS s.r.o., Cihlářská 627, 344 01 Domažlice, ČR Tel.: +420 379 778 541, Fax: +420 379 778 540 e-mail: marksys@marksys.cz více na www.marksys.cz POPISOVACÍ A GRAVÍROVACÍ LASERY  vláknové, vanadátové, CO2 lasery, EV4GS zelený laser, UVC laser  k integraci i samostatná pracoviště  standardní i speciální na zakázku Automatizované pracoviště s vláknovým laserem za zvýhodněnou cenu! MSV 2018 1.-5. 10. 2018 Pavilon E, stánek č. 21

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 107 ZNAČICÍ STROJE TELESIS Značicí stroje TELESIS technologie INC. na českém a slovenském trhu již od roku 1997 VELMI PŘÍZNIVÁ CENA!  mikroúdery s elektro- magnetickým nebo pneumatickým pohybem hrotu  jednohrotové i vícehrotové systémy  rycí a vyškrabávací systémy  stojanové, ruční nebo verze k integraci ZNAČÍ VÁŠ MIKROÚDER NEDOSTATEČNĚ HLUBOKO NEBO NEUMÍ ZNAČIT DÍLY S NEROVNÝM POVRCHEM?  Velmi hluboké značení, které je čitelné i po tryskání dílu, žíhání, zinkování či nánosu 300 mikronů práškové barvy.  Značení nerovnosti, hrot se vysunuje až 25 mm. Naše pneumatické mikroúdery nepoužívají žádné pružinky a žádný elektromagnet, pouze vzduch. MARKSYS řešení vašeho problému značení! více na www.marksys.cz PŘESVĚDČÍME I VÁS O KVALITÁCH A MOŽNOSTECH SYSTÉMŮ TELESIS!

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

108 S rostoucím podílem využití plechových a nerezových dílů a stoupajícími nároky na kvalitu výrobků se rozšiřuje poptávka po strojích pro finální úpravu povrchu. Doposud byli zájemci o tyto technologie odkázáni na poměrně drahý nákup ze zahraničí. Česká firma R W T, s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou, známá v Evropě a ve světě svými brousicími stroji, nabízí komplexní řešení odjehlení dílců. Tyto stroje jsou určeny do provozů zabývajících se výrobou laserových výpalků, výlisků, výstřižků z oceli, nerezu a dalších materiálů. Jsou určeny k odstranění oxidické vrstvy, zaoblování hran, sjednocení povrchu, broušení, leštění rovinných dílů a pří- pravě pro další zpracování. Mimo laserových výpalků tyto stroje odstraňují ostřiny na výstřižcích a výliscích z vysekávacích lisů, okuje po plasmových řezačkách a všeobecně odstraňují funkční a vzhledové povrchové nedokonalosti a vytvářejí homogenní povrch. Stroje jsou schopny opracovávat díly dělené veškerými konvenčními technologiemi: laser, plasma, plamen, voda, drát a mechanické dělení. Jedná se o řadu strojů typu STEELLINE s pra- covní šířkou 650, 1 100, 1 300 a 1 600 mm. Tyto stroje je možné vybavit několika modulárními pracovními jednotkami a bohatým příslušenstvím. Stroje splňují všechny bezpečnostní a hygienické předpisy zemí EU, což potvrzuje certifikát udělený společností TÜV SÜD CZECH. Stroje byly oceněny zlatou medailí na veletrhu MSV v Brně a FOR INDUSTRY 2014 v Praze. Novinky 2018 firmy RWT, s.r.o. Stroje Kupujte oceněné české obráběcí stroje s tradicí ODJEHLOVÁNÍ – FINÁLNÍ ÚPRAVA DÍLCŮ – SUCHÉ BROUŠENÍ 1. Odstranění okují a oxidické vrstvy po pálení, srážení a zaoblení hran dílců 2. Odjehlení po vysekávání, lisování a třískovém obrábění 3. Sjednocení povrchu před dalším opracováním 4. Pracovní šíře 650 – 1100 – 1300 – 1600mm 5. Broušení dílců z oceli, nerezu, hliníku a mědi BSM650RD CENA 662100 Kč bez DPH RWT s.r.o., Jiráskova 899/2 tel.: +420 494 534 238 rwt@rwt.cz https://www.facebook.com/RojekWideBeltSanders/ 51601 Rychnov nad Kněžnou fax: +420 494 534 119 www.rwt.cz ODJEHLENÍ A BROUŠENÍ POVRCHU

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 109 Mezi hlavní výhody této řady patří především: • Stavebnicová konstrukce stroje, každý stroj je postaven přesně dle požadavku zákazníka • Motorické zvedání jednotek B a D s nájezdem na pracovní polohu a nastavení přítlaku jednotek přímo z ovládacího panelu stroje • Ovládání stroje 7,5" dotykovým panelem s inovovaným řídicím systémem • Stroje jsou kompletně vybaveny elektrickými komponenty a elektronikou od předního světového výrobce, firmy Schneider Electric a Siemens • Kompaktní rozměry – použití pro více operací v jednom stroji • Nízké provozní náklady Mezi novinkami pro rok 2018 je nutné zmínit i další inovace, a to: • Výsuvný systém jednotek ROLLON pro pohodlnou výměnu nástrojů s rychloupínacím systémem QUICK. Tento systém umožňuje velice rychlou výměnu pracovních nástrojů při přechodu na jiný typ materiálu, popřípadě jinou aplikaci • Nový otloukací nástroj pro odstranění okují a strusky po pálení plazmovými stroji • Výklopný ovládací panel s možností nastavení polohy do boku stroje pro úpravu parametrů během pracovního procesu • Prosklené boční dveře s možností sledování pracovního procesu • Reversace dílce zpět na místo obsluhy, vhodná zejména pro nadrozměrné a těžce manipulovatelné dílce Firma RWT své stroje vyváží do více než 30 zemí světa. Jejím největším zahraničním odběratelem je Japonsko. V červenci 2017 se firma zúčastnila již podruhé mezinárodního strojírenského veletrhu Metal Forming Tokio 2017, kde se jí podařilo uzavřít kontrakty na dodávku strojů s firmami TOYOTA a KOMATSU. V roce 2017 byl také uzavřen kontrakt s firmou ROSSKOSMOS Moskva operující v oblasti leteckého a vesmírného průmyslu. V letošním roce můžete firmu RWT z Rychnova nad Kněžnou vidět na níže uvedených veletrzích.  RWT s. r. o. Jiráskova 899/2 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 494 534 238 fax: +420 494 534 119 rwt@rwt.cz www.rwt.cz Účast RWT na strojírenských veletrzích v roce 2018: MSV 2018 – Brno (CZ) 1. – 5. 10. 2018 EUROBLECH 2018 – Hannover (D) 23. - 26. 10. 2018 METAVAK 2018  – Gorinchem (NL) 30. 10. – 1. 11. 2018 TECHINDUSTRY 2018 – Riga (LV) 29. 11. – 1. 12. 2018 Stroje Srdečne vás zveme na MSV BRNO, který se uskuteční ve dnech 1.–5.10.2018. Nájdete nás v Pavilonu B, stánek č. 14.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

60. Mezinárodní strojírenský veletrh 1.– 5. 10. 2018 brno

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 111 MOTORPAL razantně prorazilv Indii – bude dodávat výrobci nákladních automobilů a autobusů Ashok Leyland Výroba Nová zakázka v součtu představuje export v řádu miliard korun, navíc produkci s vysokou mírou přidané hodnoty. Pro jihlavskou firmu znamená skokový nárůst výroby a tržeb. Jihlavský MOTORPAL uspěl se svým mechanickým vstřikováním pro die- selové motory nákladních automobilů v Indii. Tamnímu významnému výrobci nákladních automobilů a autobusůAshok Leyland dodá v průběhu příštích několika let (uzavřený kontrakt je dlouhodobý) desetitisíce kusů svého vstřikovacího systému VERMi v součtu za několik mili- ard korun. Na indický trh MOTORPAL již dlouhodobě dodává (v menších obje- mech) své vstřikovací systémy převážně pro generátory či průmyslové motory. Nový kontrakt vstoupil v platnost v těchto dnech, kdy byla v náročných indických podmínkách úspěšně dokon- čena homologace nového motoru pojmenovaného „Innoline“ – s mechanic- kým vstřikováním (v kombinaci s elektro- nickým řízením) z produkce MOTORPALU. „Zúročili jsme více než dva roky tvrdé práce od vývoje, odzkoušení až po pro- dukci prvních zkušebních kusů. Nyní zahajujeme sériovou výrobu. Indický partner náš systém VERMi využije nej- prve na motorech pro nákladní automo- bily s nosností do 30 tun a potom i v dal- ších výkonových řadách svých motorů,“ uvedl předseda představenstva a gene- rální ředitelMOTORPAL, a. s., RadimValas. MOTORPALsetakdíkyindické zakázce po letech opětvrací do segmentu náklad- ních automobilů.Také pro předního indic- kého výrobce nákladních automobilů, autobusů či motorů – společnost Ashok Leyland,znamenáhomologacevýznamný milník. Čerstvě homologovanýmotortotiž splňuje nejpřísnější emisní limity aktu- álně platné indické normyBharat Stage IV. Význam celého projektu pak zvýrazňuje i fakt, že jeho dokončení oznámil Ashok Leyland právě 15. srpna u příležitosti stát- ního svátkuvyhlášení nezávislosti Indické republiky. Jihlavská společnost vsadila v Indii už pod svým novým majitelem (pro- střednictvím společnosti Moto Capital ji od roku 2017 vlastní český investor Grzegorz Hóta), na zpřísnění místních ekologických norem pro automobilový průmysl. Její vývojáři přišli s inovativním řešením, když mechanický systém vstři- kování zkombinovali s elektronickým řízením (je v tomto případě alternativou oproti více preferované common-rail technologii). „Mechanika“ je osvědčené a robustní řešení, které výborně vyho- vuje některým specifickým podmínkám (např. proměnlivé kvalitě paliva, nároč- nému klimatu a provozním podmínkám) a umožňuje i levnější servis. Miliardová zakázka pro MOTORPAL znamená mj. i nároky na další zvýšení počtu zaměstnanců. „Momentálně u nás pracuje 1 100 lidí a nově jich budeme potřebovat především v  kvalifikova- ných dělnických profesích minimálně o 100 více. Jsme si vědomi, že lidé chybí všude, ale my sázíme mimo jiné i na místní patriotismus, tradici stále české firmy i možnost podílet se na důleži- tých projektech pro koncové zákazníky. Uvažujeme i o outsourcingu části naší výroby,“ řekl R.Valas. Nový kontrakt v  Indii se výrazně projeví, především pak v dalších letech, na hospodaření firmy. „Letos by se na tržbách měla indická zakázka projevit v řádu desítek milionů Kč,v letech dalších to bude násobně více. Nás jako manage- ment těší, že jsme i bez ní dokázali díky provedeným opatřením jak stabilizovat tržby, tak i zvyšovat provozní zisk,“ dodal Radim Valas. MOTORPAL, a. s., v prvním pololetí letošního roku vykázal provozní zisk EBITDA na úrovni 24 milionů Kč při cel- kových výkonech přes půl miliardy Kč. Odhad celého roku 2018 pak počítá s trž- bami cca 960 milionů Kč.  www.motorpal.cz MOTORPAL, a. s., patří k významným světovýmvýrobcůmvstřikovacíchsys- témů pro dieselové motory. Klíčovými produkty firmy jsou vstřikovací čer- padla, vstřikovače, vstřikovací trysky provznětové motorya také přesné díly proautomobilovýprůmysl.Mezinejvý- znamnější zákazníkypatřív tuzemsku Zetor, v zahraničí pak německý Deutz, běloruský MMZ a  nově též indický Ashok Leyland. Společnost Motorpal tvoří výrobní závody v Jihlavě, Jemnici a  Batelově. Tradiční česká firma si v roce 2016 připomněla 70 let od zahá- jení výroby (1946). Brousicí stroje od roku 1991 TAIMA spol. s r. o. Bezinková 174/8, CZ – 18200 Praha 8 tel: 281 864 546 taima@taima.cz www.taima.cz Navštivte nás v hale P stánek č. 131 brusky hrotové brusky na otvory konvenční i CNC

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

112

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 113 U CNC soustruhů, horizontálních a ver- tikálních obráběcích center byli přítomni technici, kteří ochotně podávali informace a  předváděli stroje a  ostatní techniku a technologie (obráběcí nástroje, upínače, řezné kapalinya ostatní příslušenství obrá- běcích strojů). Akce proběhla v příjemném a přátelském prostředí a v budoucnu se plánuje další opakování.  Petr Beran Infocube s. r. o. Dne 7. června jsme navštívili tradiční setkání zástupců firmy Profika s. r. o. se svými zákazníky a partnery. Na akci, v sídle společnosti v Benátkách nad Jizerou, byla vystavena současná CNC technika, která byla nabízena se zajímavým cenovým bonusem v podobě robustních elektrokoloběžek. PROFIKA OPEN HOUSE 2018 Reportáž Brousicí stroje od roku 1991 TAIMA spol. s r. o. Bezinková 174/8, CZ – 18200 Praha 8 tel: 281 864 546 taima@taima.cz www.taima.cz Navštivte nás v hale P stánek č. 131 brusky hrotové bezhroté brusky konvenční i CNC

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

114 Kvalita řezných nástrojů v dnešní době díky nepřetržitému vývoji materiálu, geometrií a také optimalizaci celého výrobního pro- cesu neustále vzrůstá. Trh je tak nasycen kvalitními špičkovými nástroji, a proto stále častěji při jejich výběru hrají roli služby, které může uživatel při koupi spíše preferovat, přičemž odborné technologické poradenství, včasné dodávky a především cena jsou ty nejčastější. Dnes, stejně jako v minulosti, udržujeme stálý důraz na služby pro naše zákazníky tak, abychom zajistili nejvyšší úroveň jejich spokojenosti. Svým zákazníkům nabízíme kompletní technologii, od možnosti využití pomoci při výběru nejvhodnějších nástrojů přes dodávky až po technologické poradenství. Věříme v budouc- nost řezných nástrojů, a proto se věnujeme stále novým inovacím a vývoji. To je důvod, proč můžeme nabídnout našim zákazníkům TOP řezné nástroje s moderní technologií při nejvyšší kvalitě a zároveň za rozumnou cenu. Můžeme tak zákazníkům nabídnout kompletní technologické řešení a plnou podporu celého procesu obrábění. Nabízíme frézy, vrtáky, výstružníky, závitníky, karbidové roubíky, upínače aj. A protože rádi přijímáme nové výzvy, které vždy úspěšně pře- konáme, jsme ochotni navštívit nové zákazníky s představením naší technologie, a tím zvýšit jejich efektivnost. Již několikrát jsme při obrábění překonali světoznámé značky německých, korej- ských i japonských výrobců. Dnes a denně se setkáváme s prvotní nedůvěrou, jelikož naše ceny jsou mnohem příznivější než těchto konkurentů, ale u zákazníka ji pak při obrábění úspěšně vyvracíme. Úspěšně se tak staráme o úspěch firem v různých oborech, jako například v automobilovém průmyslu – výroba forem a součástek, hydroenergetika, obrábění forem, výroba komponentů pro letectví, stomatologie, vstřikovacích forem a náhradních dílů pro výrobu valivých ložisek a mnohé další. Rádi bychom představiliVELMI úspěšné novinky Nové frézy určené pro obrábění ocelí do 62HRc. Firma Widin si vyrábí vlastní polotovary z materiálu karbidu s jemnozrnnou strukturou, s moderním W povlakem. Nové technologie přináší zlepšený řezný efekt, delší životnost a stabilitu při frézování. Vysoce přesné 2břité kulové frézy do 55 HRc – s tolerancí rádi- usu do 2 mikronů! Vylepšený řezný efekt a  lepší otěru- vzdornost. Delší životnost a stabilita procesu díky novému W povlaku. Vhodné pro obrábění forem a zápustek do HRc55, tvrze- ných ocelí a uhlíkových ocelí. Frézy jsou v nabídce v délkovém pro- vedení: krátké+střední+dlouhé stopky. S těmito frézami obrábíme i materiály o tvrdosti 62 HRc s dosažením vysoké přesnosti tvaru obrobku díky přesnosti a minimalizaci opotřebení. Sortiment fréz rozšiřuje škála délkových provedení jednotlivých fréz, v nabídce jsou od průměru 0,1 mm do průměru 25 mm. V malých průměrech odstupňované po 0,1 mm. 2břité kulové mikrofrézy do 62 HRc – výborný efekt proti zlo- mení s provedením krku bez vrubu. V nabídce od průměru 0,1 mm do průměru 12 mm. Odlehčený krk fréz s širokou škálou délek. V nabídce jsou také frézy se zesílenou stopkou 6 mm pro vyšší tuhost při frézování malými průměry. 2břité kulové frézy s kuželovým krkem do 55 HRc – unikátní pro svou tuhost pro aplikace ve velkém vyložení. Frézy jsou s průměrem od 0,1 mm do 12 mm, s délkami až 200 mm a tolerancí rádiusu 5 mikronů. V nabídce jsou i s rohovým rádi- usem od průměru 0,2 mm. HighTech – vysoce přesné 2břité kulové frézy WB502...P – Vysoce přesné obrábění s tolerancí rádiusu pod 2  mikrony. Vylepšený řezný efekt a lepší otěruvzdornost. Delší životnost a vylepšení při stabilním obrábění díkyW povlaku. Vhodné pro obrábění forem a zápustek pod HRc62, tvrzených ocelí a uhlíkových ocelí. 2břité miniaturní a rohové frézy od průměru 0,03 mm do 55 HRc – průměry odstupňované po 0,01 mm. Vylepšený řezný efekt a vyšší otěruvzdornost díky nejnovějšímu materiálu. Dále v nabídce se stopkou 4 mm prů- Produktivní obrábění ruku v ruce s dobrým partnerem Nástroje 1břité ostré leštěné frézy pro obrábění hliníku a plastu Rozměry (mm) CZK/ks bez DPH D L1 L2 D2 WAE301003 0,3 0,9 40 4 320 WAE301005 0,5 1,5 40 4 289 WAE301010-4.5 1 4,5 45 6 279 WAE301020 2 6 50 6 259 WAE301020-10 2 10 50 6 335 WAE301030 3 8 50 6 259 WAE301030-15 3 15 50 6 335 WAE301040 4 10 50 6 265 WAE301060 6 15 60 6 305 WAE301060-20 6 20 60 6 325 WAE301060-25 6 25 60 6 349 celá nabídka na www.alicon.cz www.alicon.cz 2břité ostré leštěné frézy pro obrábění hliníku a plastu Rozměry (mm) CZK/ks bez DPH D L1 L2 D2 WAE302020 2 6 50 6 239 WAE302030 3 12 55 6 265 WAE302040 4 14 55 6 265 WAE302050 5 17 55 6 265 WAE302060 6 17 60 6 265 WAE302060-22 6 22 60 6 279 WAE302080 8 23 70 8 329 WAE302080-31 8 31 80 8 359 WAE302100 10 28 75 10 455 WAE302100-36 10 36 90 10 525 WAE302120-41 12 41 95 12 699 Tolerance průměru 0–0,02 m Tolerance průměru 0–0,02 m celá nabídka na www.alicon.cz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 115 Nástroje měry po 0,1 mm! Delší životnost a vylepšení při stabilním obrábění díky novému W povlaku. Vhodné pro obrábění forem a zápustek, tvrzených ocelí a uhlíkových ocelí. Krátké+střední+dlouhé stopky. 2- a 4břité frézy, dlouhý krk do 55 HRc s ostrým rohem – délka řezné části 1,5 D slouží k zesí- lení pevnosti při drážkování. Spolu s širokou nabídkou efektivních délek odlehčených krků poskytuje širokou nabídku pro frézování blízko stěn, frézy jsou od průměru 0,1 mm do průměru 12 mm. 2- a 4břité rádiusové frézy, krátké i dlouhé do 55 HRc – široká škála rozměrů 2břitých a 4bři- tých fréz s rohovými rádiusy. Krátké+střední+dlouhé stopky. Na výběr dokonce i s kuželovým krkem. 2- i 4břité frézy kuželové či kuželový krk – rovný břit nebo rádi- usové do 55 HRc – vzrůst pevnosti díky použití kuželového krku. Zvýšení pevnosti rohufrézy pomocí rohového rádiusu zabraňujícího otřepům. Vysoce výkonné 2- i 4břité kulové, rovné i rádiusové frézy s diamantovým povlakem na grafit, slitiny hliníku, bakelit, plasty, dřevo, mosaz aj. Ostré leštěné frézy 1- i 2- i 3břité, pro obrábění hliníku a plastů, krátké i extra dlouhé – ostré frézy, leštěné pro obrábění hliníku, slitiny hliníku, mědi a  plastů, akryl, ABS, pro neželezné mate- riály. Vysoce leštěná šroubo- vice a ostrá pozitivní geometrie je vynikající pro odvod třísek. Vhodné pro vysokorychlostní obrábění. V nabídce i 3břité, s roho- vým rádiusem (toroidní), kulové, krátké i dlouhé. WXR514 – 4břité frézy s rohovým rádiusem s variabilním stoupáním šroubovice – frézy od průměru 1 mm do průměru 20 mm, s  širokou nabídkou rádiusů, prakticky členěné po R=0,1 mm. Pro každý rádius je široká nabídka odlehčení krku pro frézování podél stěn obrobku. Tuhost a stabilita obrábění je zaručena krátkým břitem a varia- bilním stoupáním šroubovice. WSPM4 – 4břité rychloposuvové frézy s rohovým rádiusem – rychloposuvové frézy od průměru 1 mm do průměru 20 mm, v nabídce i v prodlou- žené verzi, umožňují dosáh- nout produktivity pomocí vysokého posuvu a zároveň docílit optimální životnost nástroje, a to především pro pevnější mate- riály a slabší stroje. Přesný rádius pro jednoduché programování. WF60 –vícebřité hrubovací frézy – 3-, 4-, 5břité hrubovací frézy s proměnným stoupáním šroubovice. Tyto frézy jsou určené pro silové obrábění s maximálním úběrem materiálu. Minimalizace vibrací díky variabilnímu stoupání šroubovice a ochranou díky rohovému rádiusu umožňuje zvýšit životnost a stabilitu procesu. V nabídce jsou již od průměru 3 mm do průměru 25 mm a navíc ve dvou délkových provedeních. Krátké ostří pro maximální tuhost. Nové 6břité frézy, 45° stoupání šroubovice – WE506, které dramaticky snižují řezné síly a odtlačo- vání díky 6břitému provedení. Vylepšený řezný efekt a vyšší otěruvzdornost díky nejnovějšímu materiálu. Delší životnost a vylepšení při stabilním obrábění díky novému W povlaku. Vhodné pro obrábění forem a zápustek pod HRc62, tvrzených ocelí a uhlíkových ocelí.  ALICON s. r. o. Vápencová 547/4, 147 00 Praha 4 Tel.: +420774317627 info@alicon.cz www.alicon.cz ALICON – Váš partner v třískovém obrábění www.alicon.cz celá nabídka na www.alicon.cz 3břité ostré leštěné frézy pro obrábění hliníku a plastu Rozměry (mm) CZK/ks bez DPH D L1 L2 D2 WAE303010 1 3 50 6 265 WAE303010-06 1 6 60 6 290 WAE303015 1.V 5 50 6 265 WAE303020-03 2 3 40 6 249 WAE303020 2 6 50 6 265 WAE303020-08 2 8 60 6 290 WAE303020-10 2 10 60 6 290 WAE303030-8 3 8 45 6 265 WAE303030 3 12 55 6 290 WAE303031 3 15 65 6 319 WAE323031 3 25 75 6 335 WAE303040-08 4 8 45 6 265 WAE303040-11 4 11 45 6 265 WAE303040 4 14 55 6 290 WAE303041 4 20 70 6 335 WAE323040 4 26 75 6 335 WAE323041 4 30 80 6 355 WAE303050 5 17 55 6 290 WAE303051 5 22 60 6 290 WAE323050 5 31 75 6 305 WAE303060 6 17 60 6 290 WAE303061 6 22 60 6 290 WAE303062 6 26 70 6 305 WAE303063 6 31 75 6 319 WAE323060 6 36 80 6 320 WAE323061 6 43 90 6 355 WAE323062 6 51 100 6 389 WAE303080-20 8 20 60 8 345 WAE303080 8 23 70 8 359 WAE303081 8 31 80 8 395 WAE3323083 8 56 105 8 555 WAE303100-23 10 23 65 10 475 WAE303100 10 28 75 10 499 WAE303101 10 36 90 10 575 WAE303120 12 33 80 12 669 WAE303160 16 45 100 16 1525 WAE303202 20 70 130 20 2745 Tolerance průměru 0–0,02 m

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

116 Cestu pro další rozhovor jsem tentokrát dlouhou neměla. Do Lelekovic to je z naší brněnské redakce opravdu kousek. A proč zrovna tam? V Lelekovicích totiž sídlí společnost OPTICONTROL, s. r. o. Věřím, že nejenom ze stran našich časopisů společnost znáte. Nicméně rozhovor s Ing. Rusnákem, specialistou robotických systémů, je určen všem, nejenom těm, kdo se zajímá o automatizaci a robotizaci. Přeji příjemné čtení. Pane Rusnáku, požádala bych Vás o stručnou vizitku společ- nosti OPTICONTROL, s. r. o. Naše společnost je ryze českou společností. Její prvotní náplní byla energetika a strojírenství.Voblasti energetikyse zabývala sys- témypro optimalizaci a řízení spotřebyelektrické energie uvelkých a středních odběratelů. Z toho ten název OPTICONTROL. V oblasti strojírenství se stala významným dodavatelem systémů pohybli- vých přívodů energií a systému hliníkových profilů firmy MiniTec, pro stavbu jednoúčelových strojů a výrobních linek. Využitím zku- šeností z výše uvedených činností byl logickým krokem vstup do oblasti robotiky.Vroce 2010 se naše společnost stala distributorem průmyslových robotů EPSON pro Českou republiku. Následně po dobrých oboustranných zkušenostech byla v roce 2016 distribuce rozšířena i pro Slovenskou republiku. V distribuci a aplikaci robotů typu SCARA dnes firma EPSON zaujímá přední postavení nejen v České republice, ale i v celosvětovém kontextu. V současné době se zaměřujeme na návrh a realizaci dopravníků, dopravníkových systémů, jednoúčelových strojů, automatických a robotických linek s důrazem na individuální řešení dle potřeb zákazníka. Sledujete v oblasti automatizace a robotizace trendy, které byste rád zmínil? Jakým směrem se ubírají požadavky zákaz- níků? Automatizace je v současné době velmi progresivní a rychle se rozvíjející se odvětví. O robotice to platí dvojnásob. Vzhledem k nedostatku pracovních silvprůmyslu obecně, rostou požadavky na automatizování procesů téměř exponenciálně. Tím jsou také definoványpožadavkynašich zákazníků, a to rychlávýroba a inte- grace zařízení do jejich procesů, spolu s maximální kontrolou kompletního výrobního procesu s minimálním zásahem obsluhy. Zvyšování kontrolykvalityvýrobyjetrend dlouhodobějšího charak- teru,vposledních letech sevšak kontrolyprovádějí častěji avevíce etapách výrobytak, aby se identifikoval problém hned v okamžiku vzniku, ne na konci u výsledného produktu. V posledním roce až dvou, vidím zásadní změnu k přístupu integrace průmyslových robotů. U složitějších aplikací tak častěji uplatňujeme multi-robo- tické systémy, kdy je více robotů ovládáno z jedné řídicí jednotky, a tím se výrazně zkracuje čas na programování a oživení zařízení. Na druhou stranu, pro jednoduché zařízení máme od minulého roku v portfoliu novinku, scara robot s integrovanou řídicí jednotkou.Toto řešení umožňuje velmi rychlou montáž, a tím celou stavbu stroje. Trend se ubírá směrem k jednodušším buňkám, které jsou rychle integrovatelné dovýrobní linky(třeba již stávající), oproti složitějším řešením, byť s možností více operací, jak tomu bylo dřív. Stále více aktuálním trendem je také minimální bezobslužnost, např. třídění volně ložených dílů ve spolupráci robotů s vision systémy. Setkáváte se i s takovými požadavky, které zkrátka musíte odmítnout? A to z jakéhokoliv důvodu. Ano, s takovými požadavky se setkáváme. V oblasti robotic- kých aplikací integrujeme roboty Epson. Tyto roboty se zaměřují na drobnou robotiku, přesnost a hlavně rychlost robotů. Limitem pak pro nás je požadavek navětší zatížení, které nemůžeme pokrýt. V poslední době se vyskytují rovněž požadavky na kooperativní robotické aplikace. Bohuželtyto požadavkyjdou proti požadavkům zákazníků na produktivitu procesu, kterou rovněž požadují. Jelikož neumíme obejítfyzikální zákony,taktyto aplikace rovněž odmítáme. Vzpomněli jsme zákazníky. Kdo jsou vaši zákazníci a kdo se jimi může stát? Máme široké portfolio zákazníků a nezaměřujeme se pouze na jeden sektor. Ať už jsou to dopravníky či automatizace, máme zákazníky v automobilovém průmyslu, potravinářství, nábytkář- ském průmyslu, ve stavebnictví, textilní výrobě, v obecné strojní výrobě. Jedním z hlavních je však plastikářský průmysl. Výroba dopravníků ke vstřikovacím lisům je pro nás „denním chlebem“. Rovněž robotická pracoviště v lisovnách od jednoduchých mani- pulací a paletování dílů čivyjímání dílů z lisu, přes přípravu zástřiků a jejichvkládání do forem.Tak i komplexní aplikace obsahující ode- bírání dílů z lisu, jejich opracování, montáž, kontrola, balení apod. Vzhledem k našemu širokému záběru se našimi zákazníky může stát kdokoliv, kdo potřebuje automatizovat svůj proces ve výrobě. Co můžete svým, ať už stávajícím nebo potenciálním, zákazní- kům nabídnout? Snažíme se nejen držet krok s dobou, ale být o nějaký ten krok dál. Proto investujeme do našeho zázemí. Hlavně pak do robotic- kých aplikací spolu s aplikačními řešeními, jako například kame- rové inspekce, kamerové vybírání volných dílů, conveyor tracking či přesné montáže za pomoci ForceSensor technologií. Abychom měli co nejaktuálnější zkušenosti hlavně v praktické rovině, které následně můžeme nabídnout našim zákazníkům, jak při řešení Snažíme se nejen držet krok s dobou, ale být i o krok dál Rozhovor Ing. Jakub Rusnák 30let, specialista robotických systémů OPTICONTROL s.r.o.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 117 Rozhovor jejich aplikací,tak i při školeních robotických systémů, kterévrámci našeho zastoupení rovněž provádíme. Stále častěji slyšíme o tzv. Průmyslu 4.0. Co byste mi k tomuto tématu řekl? Průmysl4.0 je z mého pohledu pomatení pojmůvrukou marke- tingových stratégůvelkých průmyslových hráčů na trhu. Označení „Průmysl 4.0“ je označení epochy technického vývoje, ve které se momentálně nacházíme. Jedná se o tzv. Čtvrtou průmyslovou revoluci . Marketingoví stratégové se však snaží vzbudit dojem, že se jedná o jakousi „průmyslovou normu“.Aten, kdotuto „normu“ve svém podnikání neaplikuje, je vlastně out. Je to z praktického hle- diska prázdnýpojem, kterýmá donutit lídryprůmyslu rychle utratit peníze za nejmodernější techniku, i když to není nezbytně nutné. Přiblížilbych to na příkladu, kdymne oslovilpotenciální zákaz- ník s požadavkem navýrobu automatizovaného pracoviště.Jedním z požadavků bylo, abyzařízení splňovalo požadavkyPrůmyslu 4.0. Po podrobnější debatě, kdy jsem zákazníkovi vysvětlil, že takové zařízení pro něj vyrobíme a připravíme tak, aby jej mohl například propojit se systémem sběru dat u nich ve firmě. Dobrali jsme se k tomu, že vlastně takové možnosti nemají a zařízení by bylo zby- tečně dražší. Ušetřené prostředky jsme po domluvě raději použili na rozšíření zařízení o použitelnější části. Je z Vašeho pohledu plastikářský průmysl něčím specifický či výjimečný v porovnání s ostatními průmyslovými odvětvími? Odpověď natuto otázku má dvě roviny. Za prvé rovinu profesní. Málokdo mimo obor ví, že plastikářský průmyslv České Republice se řadí k absolutní světové špičce. Z tohoto důvodu jsme konfron- továni s požadavky zákazníků, pro jejichž realizaci je třeba maxi- málněvyužít know-howvoboru za použití nejmodernějšíchtechnik a technologií. Druhým aspektem jetlakzákazníků, zejménavoblasti automotive, na prakticky bezchybný produkt nejen po funkční, ale i vzhledové stránce. Můžete zde zmínit projekt (instalaci), na který jste mimořádně pyšní? Ať už z důvodu náročnosti, zajímavosti, doby trvání, zkrátka takový, na který nezapomenete. To by byla odpověď na samostatný článek. Málokdy děláme nějaký projekt opakovaně, a tím pádem je pro nás každý projekt zajímavý a něčím unikátní. Ve spojitosti s plastikářským průmy- slem mě napadají tři velmi podobné projekty, které vybočovaly oproti ostatním použitou technologií. Šlo o robotické buňky pro ořez vtoků za pomoci laseru. U těchto projektů bylo výzvou sladit jednotlivétechnologietak, abybylo docíleno náročných požadavků na kvalitu výsledného dílu. Jaké oblasti (instalaci) sev současné chvílivěnujete, můžete-li zmínit? Co Vás nejvíce zaměstnává? V současné době jsme dokončili linku na montáž nábytkového kování, která byla specifická vysokým taktem výroby, za použití multi-robotického systému spolu s kamerovým rozpoznáváním dílů. A nyní začínáme vyrábět několik zařízení pro robotické zaklá- dání dílů do palet po odběru zevstřikolisu.To, že jde o opakovanou výrobu, je pro nás spíše ojedinělýjev, ale itaknástento projekt bude ještě dlouhou dobu zaměstnávat. Společnost OPTICONTROL, s. r. o., vznikla v  r. 1992. Jak byste těchto 26 let zhodnotil a jaké máte plány či vize do budoucna? Firma byla založena jako podnikání jednoho člověka, součas- ného majitele pana Ing. Pavla Závěrky, a postupem času se k čin- nostemvoblasti energetikypřidalo zastoupení pro systémypohyb- livých přívodů energií, a začaly se pomalu otvírat dveře do oblasti strojírenství. Po získání zastoupení pro firmu MiniTec, se dveře strojírenského sektoru otevřely dokořán. Firma se začala rozrůs- tat spolu s vizí toho, že nechce jen prodávat produkty jiných firem, ale vytvářet nové hodnoty. Toto období bylo náročné, zejména ze dvou důvodů. Nejprve po stránce prostoru, kdy první dopravníky a stroje byly navrhovány a vyráběny doslova v garáži. Tím druhým náročným úkolem bylo prorazit na trhu s jednoúčelovými stroji, ve kterém je u nás poměrně značná konkurence. Díky odhodlání a tvrdé práci se to povedlo zvládnout a firma se dále rozrůstala, až sev roce 2007 přesunula do novévýrobní haly.Vroce 2010 jsme se ve větší míře začali zabývat aplikací průmyslových robotů a ještě víctím rozšířili rozsah naší činnostivsouladu s rychle sevyvíjejícím průmyslem v této oblasti. S ohlédnutím za historií a vývojem, kte- rým jsme si prošli, musím zhodnotit posledních 26 letvelmi kladně. Hlavně pak díkytvrdé a zapálené práci našeho týmu. Rovněž bych zdůraznil úspěch, kterého se nám povedlo dosáhnout v loňském roce, kdy jsme posunuli Českou republiku na třetí příčku v oblasti aplikací SCARA robotů v rámci Evropy. A do budoucna? To bychom chtěli pokračovat v nastaveném trendu a dále vyrábět zařízení nejvyšší kvality za použití moderních technologií. Pane Rusnáku, děkuji Vám za rozhovor!  Ivana Nedbalová, redakce OPTICONTROL, s. r. o. Chmelníky 3, 664 31 Lelekovice Tel.: +420 541 232 288 Email: info@opticontrol.cz www.opticontrol.cz

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

118 Další inzerce na titulní straně Netovická 1960, 27401 Slaný tel.: +420 251 561 029, fax: +420 251 563 385 e-mail: pramark@pramark.eu, www.pramark.eu MIKROÚDEROVÉ ZNAČICÍ STROJE Kompaktní a lehký Kompaktní a lehký MULTI4 MINI Zveme Vás na MSV 2018 v Brně 1.–5. 10. 2018 Pavilon E, stánek č. 039

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 119 Netovická 1960, 274 01 Slaný tel.: +420 251 561 029, fax: +420 251 563 385 e-mail: pramark@pramark.eu, www.pramark.eu Další inzerce na titulní straně Š I R O K Ý S O R T I M E N T N A Š I C H P R O D U K T Ů Průmyslové popisovače Razidla Vypalovací přístroje Elektrochemické značení Razící lisy Montážní lisy Excentrické lisy Vyjiskřovačky zalomených nástrojů

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

120 Samotná instalace a zprovoznění průmyslového robota s obráběcím strojem neznamená automatické zefektivnění procesu obrábění. V mnoha případech to bývá právě naopak. Zavedení automatizace v CNC obrábění s sebou nese celou řadu souvisejících činností, na které je třeba se zaměřit a důsledně je optimalizovat. Teprve poté je možno dosáhnout očekávaných výsledků. Četba následujícího textu Vám pomůže lépe porozumět důležitým aspektům tohoto dnes velice módního trendu. Firma Grumant nabízí českým a  slovenským zákazníkům prů- myslové roboty Zerobot od německé firmy Zero Clamp. Samotné zavedení robota do vaší výroby nemusí být až tak složité. Základem je stroj vybavený rozhraním profinet nebo profibus optimálně přímo od výrobce. Pokud se jedná o  již instalovaný stroj, není problém toto rozhraní nainstalovat. Dále jsou užitečné (ne však nezbytné) automaticky ovládané dveře a u 5osých strojů rotační průchod středem stolu pro vzduchové kanály, které zajiš- ťují ovládání automatických svěráků nebo základních desek se systémem upnutí s nulovým bodem. Pro efektivní využití robota je však třeba optimalizovat celou řadu souvisejících činností. Bez toho se robot stává pouze „kusem železa za hodně peněz“. TPV První v řadě je technická příprava výroby. Ta v sobě zahrnuje celou řadu činností od přípravy technologických postupů po CNC programování. Na rozdíl od mnoha jiných společnost Grumant aktivně a bezprostředně podporuje své zákazníky také v této oblasti. Pro tyto účely má velký počet skvělých technologů a pro- gramátorů. Technologové připraví vzorové technologické postupy a časové studie. Ty se pak stanou základem pro rychlou tvorbu NC programů v prostředí CAM. Důležitou roli zde pak hraje spolehlivý a dobře odladěnýpostprocesor. Užitečná jetaké databáze nástrojů, která umožní rychlé programování bez zdlouhavého vyhledávání potřebných rozměrů nástrojů a řezných podmínek. Pro přenos programů je výhodné využít DNC sítě. Existuje celá řada softwa- rových produktů, které umožní organizovat a spravovat Vaše CNC programya souvisejícívýrobní dokumentaci.To mimo jiné zahrnuje jejich archivaci, verzování a podobně. Další SW programy pak umožní pomocí DNC sítě sledovat a vyhodnocovat využití kapacity strojů. To je důležité pro ana- lýzu vedlejších, a tedy ztrátových časů. Pokud je stroj mimo NC režim, obsluha vybere např. pomocí čtečky čarových kódů nebo dotykového displeje důvod nečinnosti stroje. Veškeré údaje se zaznamenávají do databáze a za dané časové období se vyhod- nocují. Do rukou se Vám pak dostanou přehledné grafy a tabulky s informacemi, kolik času tráví obsluha např. upínáním dílů. Správa nástrojů – toolmanagement Dalším důležitým prvkem ovlivňujícím efektivitu zavedení robotizace je příprava nástrojů. Firma Grumant se zabývá již 25 let jejich prodejem. Celou tuto dobu se soustředí primárně na podporu svých zákazníků v oblasti toolmanagementu a za tuto dobu získala velmi cenné zkušenosti s provozováním výdejních automatů na nástroje, tzv. toolboxů, kterých v současné době provozuje na 80 kusů. Díky těmto automatům mají seřizovači a obsluhystrojů neustálýpřístup k nástrojům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všechny toolboxy jsou on-line monitorovány z centrály Důležité aspekty při zavádění robotizace Automatizace/obrábění Robot Zerobot 100-V nabízí maximální variabilitu automatizace

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 121 Automatizace/obrábění v Praze, a v případě jakýchkoliv problémů dochází k okamžitému zásahu. Grumant má početný tým odborníků specializovaných právě na výrobní automaty. To je podmínkou jejich úspěšného provozu a servisu. Další aspekty Existuje pak celá řada dalších aspektů, na které je potřeba se při zavádění automatizace zaměřit. Důležitá je např. kvalita polotovarů. Jejich vnější rozměr a jeho tolerance hraje důležitou roli při upínání do automatických svěráků nebo přípravků. Kvalita materiálu a technická úroveň nástrojů má zase vliv na tvar a délku třísek. Změna tvaru třísek může narušit již odladěnýproces zvláště při soustružení nebo vrtání. S tím pak úzce souvisí jejich plynulý odvod z prostoru stroje. To je podmínkou pro jeho dlouhodobý bezobslužný provoz. Velmi důležitá je pro automatizovaný proces stabilní životnost nástroje. Zde může Grumant opět čerpat ze svých dlouholetých zkušeností a ze zkušeností svých dodavatelů. Např. v Japonsku neboJižní Koreji je běžná automatizovanávýroba nebovícestrojová obsluha. V obou případech je třeba řezné podmínky nastavit tak, abybylo dosaženo stabilní životnosti nástroje. Díkyširokému sorti- mentu a špičkové úrovnívývoje může Grumant nabídnout nástroje, které dosahují stabilní a dlouhé životnosti i přivysoké produktivitě. V zakladači mohou být mimo polotovarů a přípravků uloženy také nástroje

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

122 S životností nástrojů úzce souvisí kapacita zásobníku nástrojů. Vysoká kapacita umožňuje použití zdvojených nástrojů. Po dosa- žení životnosti konkrétního nástroje je nahrazen jeho dvojčetem z jiné pozice. I v případě, že nemáte na svém stroji dostatečnou kapacitu zásobníku, není nic ztraceno. Robot Zerobot např. umož- ňuje využití svého zakladače pro uskladnění nástrojů a jejich automatické vložení do vřetena stroje. Zero Bot se vyznačuje vysokou variabilitou a efektivitou i při malých výrobních dávkách. Je schopen automaticky měnit své úchopníky a pracovat tak se samotnými polotovary, které zakládá do pneumatických svěráků, a nebo se svěráky a paletami s již upnutými díly, případně, jak již bylo zmíněno, s nástroji. Při samot- ném zavádění robotizace s takto univerzálním řešením je dopo- ručeno postupovat krok za krokem. Robota nejdříve používat na ranní nebo odpolední směně, kdy je pod kontrolou a je přítomen programátor. Později po získání zkušeností přichází plně bezob- služný provoz na noční směně a o víkendech. Na začátku se také doporučuje obrábět v automatickém cyklu jednodušší díly z dobře obrobitelných materiálů, např. slitin hliníku. Jak již bylo řečeno, Zerobot umožňuje zakládat surové kusy a automatické a mechanické svěráky a palety. Jejich upnutí na stole stroje zajišťuje základní deska se systémem upnutí s nulo- vým bodem od stejného výrobce. Celý systém je ovládán pneuma- ticky, což je podmínkou pro automatizaci upínání. Stlačenývzduch se používá pro uvolnění upínacích čepů, k jejich uzamčení dojde automaticky po přerušení přívodu vzduchu. Ten se také používá k odfouknutí třísek z vnitřní dutiny disku. Další dva vzduchové kanály se používají pro obsluhu upnutého zařízení, např. pro sevření a rozevření čelistí automatického svěráku. Systém upnutí s nulovým bodem Zero Clamp najde uplatnění i mimo automatizovaný výrobní proces. Díky tomuto systému je možno zkrátit vedlejší časy souvisejícími s upínáním a seřizováním obrobku až o 90 %, a tím přinést rychlé úspory a navýšení strojní kapacity při zachování stávajícího strojního zařízení a obsluhy a to s relativně nízkými náklady. Zároveň Zero Clamp je součásti a základnou systému robotizace Zerobot, a proto jeho zavedení do výroby mimo okamžité prudké navýšeni produktivity vytváří technickou základnu pro snadnou následnou instalace robotic- kého systému. Zákazníci firmy Grumant využívají již 25 let její zkušenosti a podporu v oblasti třískového obrábění. V průběhu několika minulých let Grumant rozšířil své služby také v oblasti CAM pro- gramování, DNC sítí a dodávek strojů. Ale každá výroba je jedinečná. Proto je v rámci krátkého textu takřka nemožné popsat vše, co je potřebné pro to, aby Vámi pořízenýrobot bylstrojem protvorbu zisku, a ne ztrát. Nejlepší formou je proto osobní konzultace našich odborníku ve Vaší výrobě. Využijte služby naší velké a  stabilní společnosti. Kontaktujte Grumant.  GRUMANT s. r. o. Bečovská 1435 Praha 22-Uhříněves 104 00 Praha 114 tel.: +420 283 870 731 fax: +420 283 870 733 obchod@grumant.cz www.grumant.cz Automatizace/obrábění Přehledný graf využití strojní kapacity napoví, kde je potřeba hledat úspory Systémupnutís nulovýmbodemZeroClampdokážezkrátitčasyupínáníobrobkuažo 90%

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 123 HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ VE VŠECH ROZMĚRECH GUFERO Rubber Production s. r. o. Horní Třešňovec 68, 563 01 Lanškroun Tel.: +420 777 666 555 E-mail: cz@gufero.cz Web: www.gufero.cz HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ VE VŠECH ROZMĚRECH GUFERO Rubber Production s. r. o. Horní Třešňovec 68, 563 01 Lanškroun Tel.: +420 777 666 555 E-mail: cz@gufero.cz Web: www.gufero.cz H Ř Í D E L O V Á T Ě S N Ě N Í V E V Š E C H R O Z M Ě R E C H G U F E R O R u b b e r P r o d u c t i o n s . r . o . H o r n í T ř e š ň o v e c 6 8 , 5 6 3 0 1 L a n š k r o u n T e l . : + 4 2 0 7 7 7 6 6 6 5 5 5 E - m a i l : c z @ g u f e r o . c z W e b : w w w . g u f e r o . c z

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Zasílání èasopisù a GDPR Vážený čtenáři, rádi bychom Vás touto cestou požádali o souhlas se zasíláním časopisů našeho vydavatelství dle směrnice GDPR. V květnu 2018 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se ochrany osob- ních údajů „Nařízení Evropského parla- mentu a Rady Evropské unie č. 2016/679“, tzv.„GDPR“ a následné národní prováděcí předpisy. Na základě této legislativy potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem dalšího zasílání časo- pisu. Naše časopisy jsou zasílány adres- ným způsobem přímo do firem jmenovitě jednotlivým konkrétním pracovníkům na příslušné pozice. Adresáti našich časo- pisů v nějaké formě dříve vyjádřili souhlas se zasíláním časopisů (v podobě před- platného, zájmu o zasílání časopisu přes webové rozhraní, zájmu o zasílání časo- pisů e-mailem, prostřednictvím registrace a vyplnění formuláře v našich časopisech, prostřednictvím registrace a vyplnění for- muláře, či předáním adresy k zasílání na veletrzích a odborných akcích, předá- ním vizitky apod.). Tento již dříve vyjád- řený souhlas nová legislativa akceptuje. I přesto bychomVás rádi požádali o nový souhlas. Stejně tak je ale možné souhlas neudělit a zasílání časopisů zrušit včetně vymazání příslušných údajů. Budeme rádi i za Vaši odmítavou reakci, v tomto pří- padě tak uvolníte prostor jiným zájem- cům o doručování našich specializova- ných titulů. Prohlašujeme: » Souhlas udělujete jen za účelem zasílání našich časopisů. Stejně jako v minulosti na Vaši adresu nebude zasílána žádná nevyžádaná reklama, nevyžádané e-maily apod. Vaše údaje nejsou poskytovány tře- tím osobám. » Zpracovatelem osobních údajů je společ- nost INFOCUBE s. r. o., Křivého 7, 612 00 Brno, DIČ 26223856. » Svůj souhlas můžete kdykoliv odmítnout stejným způsobem, jakým ho udělujete. Dále máte nárok požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Zaslání souhlasu (vyberte si prosím jednu z následujících možností): » vyplnění a zaslání tohoto formuláře na adresu INFOCUBE s. r. o., oddělení předplatného, Živného 8, 635 00 Brno. » zaslání oskenovaného formuláře e-mailem na adresu predplatne@infocube.cz » prostá výzva na výše uvedený e-mail (kde stačí napsat žádost o zasílání konkrétního časopisu a kontaktní údaje). NE nemám zájem o zasílání tištěných verzí časopisů a nesouhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem, žádám tímto o vymazání osobních údajů z data- báze adresátů společnosti Infocube s. r. o. Vyberte si prosím jednu z následujících možností: » vyplnění a zaslání tohoto formuláře na adresu INFOCUBE s. r. o., oddělení předplatného, Živného 8, 635 00 Brno. » zaslání oskenovaného formuláře e-mailem na adresu predplatne@infocube.cz » prostá výzva na výše uvedený e-mail (kde stačí napsat nesouhlas s dalším zasíláním kon- krétního časopisu a kontaktní údaje, které mají být vymazány). ANO mám zájem o zasílání tištěných verzí časopisů a souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem. *Společnost: **Kontaktní osoba: (titul, jméno, příjmení, pracovní pozice) *Ulice a číslo popisné: *Město/obec,PSČ: *Stát: * Není osobní údaj dle GDPR ** Je osobní údaj dle GDPR Pro vysvětlení a úplnost dodáváme, že zasílání časopisů poštou dle stávající legislativy není nevyžádanou reklamou a nevztahuje se na ně tzv.„Zákon o elektronické komunikaci“ (Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů z roku 2004). Podle tohoto zákona je například nevyžádaný e-mail vždy nevyžádanou reklamou (tzv. spam). Rozesílka časopisu je ale nevyžádanou reklamou až v momentě jeho zasílání i přes dřívější výslovné odmítnutí (podobně jako například distribuce letáků do poštovní schránky s nápisem „nevhazujte reklamu“ apod.). Vaše redakce INFOCUBE

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 125 Koyo – příprava na další růst Během celozávodní dovolené, která probíhala v termínu od čtvrtka 5. do neděle 15. července 2018, mělo oddělení údrž- by, správy budov a engineeringu společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o. tradičně spoustu práce. Zatímco většina zaměstnanců trávila dovolenou odpočinkem u vody nebo v klidu domova, v závodě probíhaly desítky větších a menších úprav, oprav, nových instalací a stavebních činností. Největší operací bylo uvolnění místa pro chystanou druhou kalicí linku. Zároveň se instalovaly rozvody, které byly potřeba pro zapojení druhé pece – rozvody zemního plynu, dusíku, chla- dicí vody a metanolu. Druhou podstatnou inovací byla instalace nového kompresoru, která proběhla v první polovině srpna. Společnost také pokračuje v aktivitách ochrany životního prostředí a snižování spotřeby elektrické energie. Na filtrační stanici společnost posílila kapacity čerpadel na filtračním okruhu 2 a 4 a vyměnila některé kompo- nenty na jejich centrálním systému pro hladký a efektivní chod v dalších letech. Na soustruhy byly nainstalovány nová LED sví- tila – na projektu nahrazení konvenčního svícení za LED varianty se pracovalo už rok a společnost plánuje pokračovat i nadále. Co se týče vylepšení výrobních linek, byla nainstalována nová vana pro zachytávání úkapů na stroji A4, dva nové lasery na SR linky, instalace hoshinu na lince D17, kompletní vyčištění strojů v řadě A, D a C, a úprava konce VT linky – zkrátil se tok výrobku, a tím se zlepšila ergonomie pracoviště tak, aby byla práce pro ope- rátora příjemnější. Všechna měřidla, která byla v externím měřicím boxu, byla přesunuta přímo do výrobní linky, žádná měření už tedy neprobíhají na externích pracovištích. Oddělení údržby pracovalo především na preventivních prohlídkách, měření přesnosti strojů a vibrodiagnostických měřeních. Na základě těchto měření a pro- hlídek následně provádělo prediktivní opravy na strojích. Aktivit bylo během této celozávodní dovolené opravdu hodně. Zastavení výroby pro společnost představuje jedinečnou příleži- tost pro realizaci náročných projektů, přesunu strojů, stavebních prací atd., které by nebyly za běžného denního provozu možné.  Redakčně zpracováno z www.koyobearings.cz Výroba Převodová vrtačko-frézka OPTImill MB 4 Univerzální a přesný stroj s 12 rychlostmi otáček. Î Výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o ±60° Î Těžké litinové provedení Î Masivní, povrchově přesně obrobený křížový stůl Î Nastavitelné klínové lišty Î Šest převodových stupňů v kombinaci s dvoustupňovým motorem poskytuje dvanáct rychlostí Î Chod vpravo-vlevo Î Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí (vrtání) Î Jemný posuv pinoly ručním kolečkem Î Závitovací cyklus pro snadnou výrobu závitů Î Ve vřeteni je umístěn otvor umožňující vyražení nástroje, popř. redukce ní a přesný stroj ostmi otáček. tavitelná frézovací ná o ±60° é provedení rchově přesně žový stůl klínové lišty ových stupňů s dvoustupňovým skytuje dvanáct -vlevo pomocí tří pákových ní) v pinoly ručním yklus pro snadnou ů umístěn otvor yražení nástroje, popř. Typ MB 4 Objednací číslo 3338450 Cena bez DPH 53 990 Kč Trvalý vrtací výkon 28 mm Max. vrtací výkon 32 mm Max. ø nožové hlavy 63 mm Max. ø stopkové frézy 28 mm Kužel vřetene MK4 / M16 Posuv pinoly 120 mm Vyložení 275 mm Otáčky vřetene 95 – 3 200 ot/min Počet rychlostí 12 (6 převodů × 2 rychlosti motoru) Úhel naklopení hlavy ± 60° T-drážky – velikost | rozteč | počet 14 mm | 63 mm | 3 Velikost stolu 800 × 240 mm Rozsah posuvu - osa X 450 mm Rozsah posuvu - osa Y 200 mm Rozsah posuvu - osa Z 430 mm Příkon motoru, 2 stupně 1 100 / 1 500 W / 400 V Rozměry 800 × 1 120 × 1 350 mm Hmotnost 320 kg Součást dodávky: Seřizovací nářadí Redukce MK4/MK3 C CEL LO ORO OČ ČNĚ ZV VÝ ÝHOD DN NĚNÁ CE EN NA Více na www.bow.cz Volejte zdarma 800 100 709 Váš svět strojů...

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

126 Stolní a sloupové vrtačky Brusky a leštičky HELTOS, a.s. Jana Žižky 252 37881 Slavonice tel.: +420 384 493 135 e-mail: heltos@heltos.cz www.heltos.cz Obchod: tel.: +420 724 801 987 e-mail: pavel.kolman@heltos.cz MSV BRNO 2018 PAVILON: P STÁNEK: 116 PŘI KOMPLETNÍCH ZAKÁZKÁCH ZAJISTÍME VŠECHNY BĚŽNÉ DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV. LITÍ ODLITKŮ, ŽÍHÁNÍ, ATP. Strojírna Jiří Matějka Nabízí volné výrobní kapacity Blíže se informujte na adrese: Fa. J. MATĚJKA  Újezd 246, 267 61 Cerhovice, okr. Beroun Tel.: 311 577 729, 311 577 188  Tel./fax: 311 577 188 Mobil: 603 520 377 info@ozubena-kola.cz, www.ozubena-kola.cz Kovoobrábění: frézování, soustružení do prům. 500/800 mm broušení na kulato, vnější i vnitřní, na plocho broušení závitů Výroba ozubení: kuželové – přímé, šikmé; vnější ozubení – přímé, šikmé; vnitřní ozubení – přímé, šikmé CNC soustružení do průměru 700 mm a délky 1500 mm CNC frézování a vrtání Frézování trapézových a modulových závitů a šnekových hřídelí

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 127 Společnost Kovintrade Praha investuje do nových technologií Společnost Kovintrade Praha spol. s r. o., která nabízí široký sor- timent hutních výrobků, pevnostních a otěruvzdorných plechů, ocelí pro energetiku, nástrojových a speciálních ocelí, svařo- vacích materiálů, brusiva, nářadí a nápojového skla, poskytuje služby v oblasti dělení, CNC obrábění a tvarové pálení plechů, vč. zajišťování dopravy, zainvestovala na začátku léta do nové automatické pásové pily společnosti Kasto. Vysoce výkonná automatická pásová pila KASTOwin F10 je určená k sériovým řezům pro lehce až těžce dělitelné materiály, plný materiál, trubky a profily. Moderní, sériové předepnuté line- ární vedení (kuličková oběžná jednotka se dvěma mazanými vodi- cími vozíky) zajišťuje maximální životnost. K sériovému vybavení stroje náleží frekvenčně regulovaný řezný pohon, kontrola prask- nutí pilového pásu a kontrola upínacího tlaku při provádění jed- notlivých řezů, malých, středních, jakož i velkosériových zakázek. Řezné rozsahy KASTOwin F10: • řezný rozsah kulatina 1 000 mm • řezný rozsah plochý materiál (š × v) 1 060 × 1 000 mm • upínací rozsah 0–1 060 mm • nosnost 18 t  Redakčně zpracováno z www.kovintrade.cz Nový stroj Okuma ve společnosti Antreg, a.s. Společnost Antreg, a. s., zabývající se převážně CNC obráběním pro automobilový průmysl, letecký průmysl, laboratorní a léká- renskou technikou, rozšířila strojový park o multifunkční centrum Multus U4000 2SW1500 společnosti Okuma.  Redakčně upraveno z www.antreg.cz Výroba

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

128 \'JSNB&97"-04TQPMTSPKF7&-,00#$)0% 4-0Ç*4,:BTPVWJTFKÓDÓNJQSPEVLUZ %PEÈWÈNF[CPäÓPEmSFN4,\' ;7- ;,- 45"3 \'#+ -0$5*5& )\'.BSLFU 505"- #")$0 .0-:,05& .&("%:/& 36#&/" /4, 5*.,&/ 7ZKEFNFWTUżÓDWÝFNCŞäOâNJTQFDJÈMOÓN QPäBEBWLƉNLBäEÏIP[ÈLB[OÓLB/BÝÓNQSWPżBEâN DÓMFNKFVTQPLPKJUQPUżFCZ[ÈLB[OÓLƉWâSPCLZ WZTPLÏLWBMJUZWFWâIPEOâDIDFOPWâDISFMBDÓDI 7"-*7«",-6;/«-0Ç*4," 1Ļ¶4-6À&/457¶-0Ç*4&, 53"1²;07²À306#: ,6-*ė,07²10):#07²À306#: (6\'&3""4&(&307,: .";"$¶56,: -&1*%-""5.&-: .";"$¶5&$)/*," )"%*$07²410/: 7«;"$¶10136): -*/&«3/¶-0Ç*4," 10+&;%07«,0-" 36ė/¶/«Ļ"%¶ 7ÓDFJOGPSNBDÓOBXXXFYWBMPTD[ /�+5&4&;&15"5 SÈEJ7ÈNQPSBEÓNF */\'0-*/," &97"-04TQPMTSP %PCSPWTLÏIP $; -BOÝLSPVO

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

 &ʰ4)01 FIRMA S DLOUHOLETOU ZKUŠENOSTÍ V OBORU POVRCHOVÝCH ÚPRAV N A B Í Z Í M E FESTA SERVIS spol. s r.o., Železniční 586/5B, Olomouc, 779 00 tel.: 585 153 742 D.Voda: 728 312 979 E.Schleser: 602 730 165 e-mail: obchod@festa.cz www.festa.cz  galvanické zinkování závěsové max. rozměr 3,8×1,2×0,6m, kyselá lázeň rozměry van: 2,5×1,4×0,7m, alkalická lázeň možnost třímocného žlutého chromátu  galvanické zinkování v bubnech drobný materiál  otryskávání dílů do délky 4 m  práškové lakování malé série max. rozměr 4,0×1,2×1,5m  práškové lakování linka NORDSON max. rozměr 2,5×1,3×0,7m  prodej práškových barev IBA Chemolak a IBA Kimya PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ Držitel certifikátu ISO9001:2009 VYRÁBÍME 12ä( DO TABULOVÝCH Nģä(. OSTě(1Ë 12äģ do tabulových nĤåHN na stĜíhání SOHFKX VÝROBA LIŠT DO OHÝBAý(. XK, XONM, XOM… Uh.Brod Záhorovice Bojkovice NRQVWUXNFHQiVWURMH]iKRURYLFH Martin Mihel na stĜíhání SOHFKX NTA, NTC, NTE, NTH, CNTA, HNH a MLQp (MM, MG, NG, FG, DLB, CTL, SOMO, HA, SST, JBS, MPS, HMS…) – Výroba nástrojĤ dle vlastního archivu, dodané výkresové dokumentace nebo vzorku Tel./fax: +420 572 691 059 +420 604 244 833 knz@email.cz knz-zahorovice@quick.cz www.1=QDVWURMHF]

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 129

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

130 Zakouřilova 79, 149 00 Praha 4 Pfingstner s.r.o. Spotřební materiál pro elektroerozívní obrábění Dodáváme veškerý materiál pro všechny druhy drátových řezaček a hloubicích strojů. Na českém trhu působíme od roku 1999 a jsme držitelem certifikátu managementu jakosti dle normy ISO 9001, který každoročně úspěšně prodlužujeme. V ČR zastupujeme několik zahraničních společností dodávajících tento sortiment. Zakouřilova 79, 14900 Praha 4 Mobil: 724 067 963 725 501 855 info@pfingstner.cz http://www.pfingstner.cz kancelář a sklad: Nabízíme např.: Tel.: 267 311 172 Tel./Fax: 271 748 589  Deionizační pryskyřici 25 ltr nebo 50 ltr  Mosazné a povlakované řezací dráty široký výběr od několika výrobců např. Bedra, OKI, Welo aj. – Cobracut, Bercocut, Broncocut a další  Filtry pro drátové řezačky, hloubičky i děrovačky  Protikorozní a čisticí přípravky pro stroje i obrobky  Měděné, mosazné, závitové a vícekanálkové trubičky  Produkty z mědi – plechy, tyče kruhové, ploché a čtvercové, trubky  Náhradní díly, např.: vodítka, trysky, přivaděče proudu, pasy  Magnety a supermagnety  Dielektrikum STEELfluid pro elektroerozívní obráběcí stroje  Grafit TOKAI CARBON – 7 druhů pro hrubování až po velmi jemné dokončování, celé bloky i přířezy dle požadavků, technický servis a poradenství zdarma  ŘEZÁNÍ NA VERTIKÁLNÍ PÁSOVÉ PILE  Zakázkové řezání na drátové řezačce za bezkonkurenční ceny. Informace na tel: 602 660 260 NOVÉ I POUŽITÉ STROJE včetně fota na www.agap.cz stroje pohodlně přes náš e-shop! www.strojekovo.cz Kovoobrábění Tváření CNC Stroje Dřevoobrábění Kompresory Manipulace t4PVTUSVIZ t\'SÏ[LZ tVSUBǏLZ t0CSÈCǔDÓDFOUSB t;ÈWJUPDzF[Z t4USPKFOBP[VCFOÓ t)PCMPWLZ t1JMZ t#SVTLZ t-JTZ t/ǾäLZ t0IâCBǏLZ t;BLSVäPWBǏLZ t+FDzÈCZ t4WBDzPWBDÓ[BDzÓ[FOÓ t0TUBUOÓTUSPKF t#VDIBSZ L Nakupujte NOVÉ AGAP s.r.o. Použité a nové obráběcí a tvářecí stroje K Zastávce 1066, 33011 Třemošná e-mail: agap@agap.cz, tel./fax: 377 221 668 NAVER  

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

   %*3(\'+1 ;13.+05" ; .05; ;+!)56+1 ; \'%*3,-+,-=)3.(+19-+05"*; -3.\' ;+23 !.81 ;.3./9)3,-+-+05"*; &%560&")")+*/87"."-1%. ,+-!"*./1;*8$-!*;!;(3>(/-3 1"-.-+<*.\'8 

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

 -*+(+):<% " "("#+*  

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

 )+%( 

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

  )%(*1"-")%( 4 12008k

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 131 Ǔ96)*,<7ơ5(*ơ*//3(=(23,ƿŒ5 \'§ŹĀóĞŀňķňėġĀű ÂȷmňƔāĞňȤȢȞȽPP ˜ňĴƛóÖŀƛ ȞȞȢțȜ ZZZVKRSGWWHFKQRORJLHVHXFV ÂÉ­ÔP_§0m muÂÊ0ɈűĞňŧȴ ġŀĕňʆùŹŹĀóĞŀňķňėġĀűȷóňľ ƕƕƕȷùŹŹĀóĞŀňķňėġĀűȷĀſ Pouze jeden dodavatel Více jak 100 000 rešení ˇ tryskání: Ing. Irena Hašková PanáÏková Tel.: +420 777 200 287 • panackova@laempe.cz Ing. Irena Kubelková Tel.: +420 777 180 470 • kubelkova@laempe.cz omílání: Ing. Petr Holánek Tel.: +420 602 773 626 • holanek@cmail.cz Jir Ōí Ne Ōmec Ō ek Tel./Fax: +420 739 301 586 • rosler.nemecek@volny.cz Omílání | Tryskání www.rosler.com 1DYģWLYWHQ£VQD069Y%UQÝ 01.-05.10.2018 Hala E Stánek 24 Podlesí 57 360 01 Sadov Czech Republic tel. +420 353 449 238 e-mail: bvd@bvd.cz www.bvd.cz ČESKÝ VÝROBCE PRŮMYSLOVÝCH PECÍ A SUŠÁREN • kovozpracující průmysl • automobilový průmysl • sklářský průmysl • keramický průmysl • porcelánový průmysl

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

132 Současný nedostatek lidí na českém trhu práce nutí zaměstna- vatele stále přicházet s novými nápady, jak si udržet ty stávající. Většina firem se uchyluje k finančním odměnám nebo dalším nepeněžním benefitům, je ale potřeba vymýšlet nové a neo- koukané motivační nástroje. V plzeňském výrobním závodě na klimatizační jednotky Daikin byli kreativní a začali vyplácet peněžní odměny za konstruktivní nápady svých zaměstnanců. V plzeňském podniku motivačnímu nástroji říkají Kaizen (z japon- štiny zlepšení nebo změna k lepšímu), což odkazuje na filozofii či postupy zdokonalování procesů ve výrobě - zejména ve strojí- renství a řízení podniků. Je o neustálém a souvislém zlepšování. První zmínky o systému Kaizenů jsou už z padesátých let minulého století. Japonští manažeři obecně tvrdí, že na prvním místě není zisk, ale kvalita. Pokud se postaráte o kvalitu, zisk se zákonitě dostaví. Je to nikdy nekončící proces. První výstupy mohou být vidět již za půl roku, opravdová změna může trvat i několik let. Nápadů na zlepšení nějakého pracovního procesu Daikin uznal za rok a půl 431. Mezi takovými „zlepšováky“ byl i nápad jednoho ze zaměstnanců Daikinu, Tomáše Carvy, který vymyslel způsob, jak lépe a bezpečněji převážet vyšší množství přepravních košů s výrobními díly. Stačila k tomu prostá spona, která slouží k jejich vzájemnému spojení do jednoho celku. Operátor má tak přepra- vovaný materiál pod kontrolou, současně jsou vozíky i lépe ovla- datelné. Je to jeden z nápadů, kterých jsou každý měsíc desítky, například letos v únoru jich bylo až neuvěřitelných 40. „Filozofie Kaizenů vychází z toho, že je efektivnější dělat každý den maličkou změnu k lepšímu než jednorázové velké změny. VDaikinuzaměstnancům platí za „zlepšováky“, které jim ulehčují práci Výroba Učí lidi zodpovědnosti a vede je k tomu, abyvymýšleli zlepšováky a nebyli lhostejní k tomu, co se v jejich okolí děje,“ říká manažer výroby Jan Bezděk a dodává, „je jedno, zda zaměstnanci přispějí maličkostí ve vylepšení denního provozu nebo vymyslí způsob jak zefektivnit výrobní proces. Výsledek je vždy takový, že se lidem pracuje lépe, firma prosperuje, a tím inspiruje ostatní. Hodnoceny jsou i samotné snahy o zlepšení, což znamená, že se „Kaizen“ nemusí ve finále vůbec realizovat.“  www.daikin.cz tel.: +420 283 870 731 e-mail: obchod@grumant.cz Máte dobrou orientaci Y&1&Wì¬VNRY¨PREU EÒQ¬" 0\VO¬WHVLÿHSODW(85DY¬FH MHWRFRVWRM¬9DòHFK\WU KODYD ORDMDOLWDDSUDFRYQ¬QDVD]HQ¬" +/(\'€0(REFKRGQÒWHFKQLFN¨] VWXSFHSURORNDOLW\ ] SDGQ¬MLÿQ¬VHYHUQ¬ÇHFK\VHYHUQ¬0RUDYD %UQRDRNRO¬6ORYHQVNR -VWH]Y\NO¼ì¬GLWVYøMRVXG" 3ìLGHMWHVHGRQDòHKRW¼PXSURIHVLRQ Oø Více informací na www.zyksal.cz DODAVATEL KLENUTÝCH DEN Zbyněk Strnadel ZYKSAL Mitrovická 188/82 72400 Ostrava-Stará Bělá Tel./Fax: 596 769 445, 596 769 429, Mobil: 723 611 506, 608 477 886 Ihned k dodání dna dle DIN 28011, 28013 a pro beztlaké nádoby: - z černého materiálu od Ø 60 do Ø 2900 mm cca 6100 ks - z nerezového materiálu od Ø 21 do Ø 1500 mm cca 1700 ks Naši dodavatelé patří mezi největší výrobce klenutých den v Evropě a splňují veškeré požadavky na kvalitu výrobků. DODAVATEL KLENUTÝCH DEN

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

2 | 2018 133 www.priruby-kvintas.cz Nabízíme: • dodání širokého sortimentu přírub v normě ČSN, EN, DIN, ASME, UNI, GOST, JIS,… • výrobu a dodání přírub dle dodané výkresové dokumentace – atypy, • příruby z materiálu třídy 11, 12, 15, 17, aj. • opracování zákazníkem dodaných polotovarů. VÝROBA A PRODEJ KOVOVÝCH PŘÍRUB tel.: 465 423 745 fax: 465 420 401 e-mail: odbyt@priruby-kvintas.cz N, N, Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2016, PED2014/68/EU a AD 2000-Merkblatt W0 Digitální odměřování pro každého! Snímače již od 1.140 Kč Spolehlivé, prověřené, cenově bezkonkurenční snímače a zobrazovací jednotky od jednoduchých použití (vrtačky, lisy, dřevoobráběcí stroje, domácí stroje) až po vysoce přesné obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky, karusely,…) DaNa Travel s.r.o. 678 01 Blansko, Čapkova 22 e-mail: info@danatravel.cz Tel.: 602 785 427 Fax: 515 536 003 www.danatravel.cz Objednávky, technické informace po telefonu nebo mailem. e-mail: jstepan@proexpoplus.cz Tel.: 317 701 102 Mob.: 602 210 825 Spanntechnik der EXTRAKLASSE Spanntechnik der EXTRAKLASSE Upínače: Upínače: ruční ruční pneumatické pneumatické hydraulické hydraulické Obj d á k t K Náklí 404, 25741 Týnec n/Sáz. Naši technologové pomohou vybrat vhodný nástroj a zajistí jeho efektivní využití přímo na Vašem CNC, kde jej osobně předvedou. tel.: +420 283 870 731 e-mail: obchod@grumant.cz TECHNOLOGICKÁ PODPORA přímo u Vás KLENUTÁ DNA KÖNIG + CO. GmbH Lisovna kotlových den ze SRN se představuje! Výroba klenutých, plochých i polokulových a jiných kotlových den a kuželů - průměry od 26,9 do 12.000 mm - síly stěn od 2 do 250 mm Lisování a tváření za studena i za tepla, podle AD2000, EN 13445, ASME a jiných norem - konstrukční ocel, kotlový plech, jemnozrnná ocel, nerezová ocel, hliník, měď, titan, monel a další Sklad klenutých den v Netphenu (D-57250) - průměr 26,9 až 2000 mm - síla stěny 3 až 18 mm - jakosti P265GH, 1.4301 (AISI 304), 1.4541 (AISI 321), 1.4571 (AISI 316 Ti), 1.4404 (AISI 316 L) www.koenig-co.de Obchodní zastoupení pro Českou republiku: Mgr. Petr Veselka tel. +420 374 798 235 mobil: + 420 602 417 134 e-mail: vesoft@telecom.cz S.A.F. Praha spol. s r.o. Vybíralova 975/3, 198 00 Praha 9 (sídlo) 3ĜLãLPDV\ýHVNê%URG SUDFRYLãWČ

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

7HO (PDLOLQIR#VDIF] ]DĜt]HQtSURSRYUFKRYp~SUDY\ www.saf.cz ‡ Tlakovzdušné tryskací komory ‡ Pneumatické tryskací boxy ‡ Automatické tryskací stroje s metacími koly ‡2GOXþRYDþHSUDFKX ‡0HWDOL]DþQtSUDFRYLãWČ ‡/DNRYDFtDRGPDãĢRYDFtNDELQ\ ‡=DYiåHFtYR]\ ‡3ĜtVOXãHQVWYt MSV Brno 2018 pavilon E stánek č. 45b

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

134 Nástroje Vychází 3× v ČR a 1× na Slovensku Seznam inzerentů V roce 2018 vychází: Uzávěrka Vychází Náklad Akce/Veletrhy 1/2018 10. 2. 10. 3. 10 000 Zákaznické dny Slovensko 1/2018 17. 4. 15. 5. 5 000 MSV Nitra.SK 2/2018 15. 8. 17. 9. 10 000 MSV Brno.CZ 3/2018 23. 10. 23. 11. 10 000 2/2018 Strojírenský časopis ročník XXI, číslo 2 Vydavatel/publisher: INFOCUBE s. r. o. Křivého 7 612 00 Brno Czech Republic IČO: 26223856 DIČ: CZ26223856 tel.: +420 549 210 712–3 Adresa redakce: INFOCUBE s. r. o. Živného 8 635 00 Brno Czech Republic Ředitel/director: Jiří Klusáček jiri.klusacek@infocube.cz tel.: +420 549 210 713 Šéfredaktor/ editor-in-chief: Jiří Klusáček jiri.klusacek@infocube.cz tel.: +420 549 210 713 Redakce, obchodní oddělení/  editorial staff, sales department: Daniela Klusáčková daniela.klusackova@infocube.cz tel.: +420 546 212 091 Ivana Nedbalová ivana.nedbalova@infocube.cz tel.: +420 549 210 712 Renata Kučerová renata.kucerova@infocube.cz tel.: +420 549 219 998 Petr Beran petr.beran@infocube.cz tel.: +420 546 212 609 Nikol Laifrová nikol.laifrova@infocube.cz tel.: +420 546 212 607 Objednávkový formulář předplatného na internetu: www.kovoinzert.cz Grafické zpracování / DTP: Grafické studio INFOCUBE Jiří Klein jiri.klein@infocube.cz tel.: +420 549 211 424 Registrace: MK ČR E 11318 ISSN 1804-0357 Copyright: INFOCUBE s. r. o. Redakce neodpovídá za jazykovou a obsahovou správnost inzerátů a ostatní placené prezentace firem. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Jakékoli kopírování je povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele, s uvedením zdroje a se zachováním autorských práv dle platných zákonů. Verlagsvertretung Schweiz: Rico Dormann Media Consultant Marketing Postfach 574 CH - 8803 Rüschlikon T: +41/44 720 85 50 F: +41/44 721 14 74 dormann@rdormann.ch www.infocube.cz Z dalších titulů našeho vydavatelství vychází: A components s.r.o. ABRASIV, akciová společnost AC Steel a.s. AGAP s.r.o. ALICON s.r.o. AWAC spol. s r.o. AXIS a.s. B&C Trade s.r.o. BVD PECE spol. s r.o. CERATIZIT Česká republika s.r.o. DaNa Travel s.r.o. Dendera a.s. Deutsche Messe DK machinery a.s. DMG MORI Czech s.r.o. DS Praha s.r.o. DTTECHNOLOGIES CZ, s.r.o. EBM system s.r.o. EKOLUBE, s.r.o. ELESA+GANTER CZ s.r.o. Essentra Components s.r.o. EUROPLAST CZ s.r.o. EXCOR - ZERUST, s.r.o. Exvalos spol. s r.o. Fabory CZ Holding s.r.o. Festa Servis, s.r.o. GRUMANT s.r.o. GUFERO Rubber Production s.r.o. Habilis Steel spol. s r.o. HELTOS, a.s. Hermle AG HoffmannNürnbergGmbHQualitätswerkzeuge HURCO GmbH Werkzeugmaschinen CHPS s.r.o. Ing. Vladimír Harazím CSc. – DREKOMA JC-METAL s.r.o. JIRKA a spol., s.r.o. Jiří Matějka Jobs Contact Consulting, s.r.o. KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o. KPLTrading s.r.o. KSKTOOLS, s.r.o. Kurt Breuning IRCO Maschinenbau GmbH KVINTAS s.r.o. LASER-TECH, spol. s r.o. LPW Kovo spol. s r.o. Ludačka Machine Tools s.r.o. Mack Brooks Exhibitions Ltd MAG Centrum, s.r.o. MARKSYS s.r.o. Martin Mihel MediCom, a.s. Mesago Messe Frankfurt GmbH Mgr. PetrVeselka Mitutoyo Česko s.r.o. Nadační fond Českývýrobek Naver, s.r.o. NORD-LOCK s.r.o. OHRA Regalanlagengesellschaft GmbH Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. P.E.I.-PROTEZIONI ELABORAZIONI INDUSTRIALI – S.r.l. Pfingstner s.r.o. PILART s.r.o. PODLAHY Liška, s.r.o. PRAMARK s.r.o. PROEXPO plus, s.r.o. PROFIKA s.r.o. PROKA CZ s.r.o. protechnik systems s.r.o. První hanácká BOW, spol. s r.o. Rösler Oberflächentechnik GmbH RWT, s.r.o. ŘÍZENÉ STROJE, s.r.o. S.A.F. Praha spol. s r.o. SANDVIK CZ s.r.o. SELOS Magnetics, s.r.o. Sepp International s.r.o. Schwanog Siegfried Güntert GmbH SIC-VENIM s.r.o. SKDS s.r.o. SPIROL INDUSTRIES LIMITED STAPI - Stanislav Pípal s.r.o. STEMA-TECH s.r.o. Strojírna Kukleny spol. s r.o. TAIMA spol. s r.o. TAJMAC-ZPS, a.s. TM Technik s.r.o. TOPABRASIVE s.r.o. TOP LANTIS spol. s r.o. Trelleborg Sealing Solutions Czech s.r.o. UCB Technometal, s.r.o. Veletrhy Brno, a.s. WEICON Czech Republic s.r.o. WEMAC spol. s r.o. Zbyněk Strnadel ZENIT, spol. s r.o. ZinkPower Roudnice s.r.o. ZJP, s.r.o. A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V Z

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

Navštivte nás na: MSV Brno 2018 pavilon F stánek 033 Model: GARANT Konturograf CM1 I ve světě nářadí platí: Dokonalost se prosadí. GARANT, jako značka prémiového nářadí, znamená koncentrovanou kompetenci Hoffmann Group ve výrobě. Více než 30 000 špičkových výkonných nástrojů pro všechny aplikační oblasti nabízí nejvyšší jistotu inovací, stálou prémiovou kvalitu a optimální poměr ceny a užitné hodnoty. Přesvědčte se na: www.garant-tools.com V PŘÍRODĚ SE NACHÁZEJÍ ÚTVARY DOKONALÝCH OBRYSŮ. DÍKY NÁM JE NYNÍ MŮŽETE I DOKONALE MĚŘIT.

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/

147

http://www.floowie.com/ru/read/kovoinzert-2-2018/