Nástrojárna - 02/2018http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

ZVYŠTE PRODUKTIVITU +$\'<2\'é0156(4¥<180© 8;51-¹/21578\'/ 9995\'%1611.5%1/ *+)*(\'\'&6/ 2 / 2018

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

S možností přímé objednávky v našem Webshopu! www.meusburger.com POSUVNÝ SYSTÉM E 3310 TT-POSUVNÁ JEDNOTKA NEJMENŠÍ JEDNOTKA PŘIPRAVENÁ K MONTÁŽI Minimální montážní prostory díky kompaktnímu designu Nejvyšší přenos síly prostřednictvím kontaktních ploch v T-drážkách v posuvném dílu a uzavíracím klínu Vysoká odolnost oproti opotřebení díky kaleným dílům s DLC povlakováním EXKLUZIVNĚ U MEUSBURGERA Posuvné plochy: 12 x 10 mm a 15 x 12 mm

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 3 Editorial Vážení čtenáři, v čem spatřujetevýjimečnostVaší nástrojárny? O zamyšlení nad odpo- vědí natuto a další otázkypožádala moje redakční kolegyně NikolLaifrová několik nástrojáren v anketě v úvodu tohoto vydání. Hlavním tahákem tohoto čísla jsou bezesporu dva rozhovory. První s panemStanislavemFialou,statutárnímředitelema majitelemspolečnosti FINALTools a. s., která má za sebou desítkylet úspěchůvevývoji a výrobě speciálních nástrojů na obrábění přesných děr.A druhýs panem Zdeňkem Purkertem, jednatelem společnosti FORMPLAST PURKERT, s. r. o. – firmy, která se postupně z nástrojárnyrozvinula do továrnys 590 zaměstnanci. Zářijový veletrh AMB je mnohými brán jako nejlepší světový veletrh v oboru obrábění, vracíme se k němu v krátké reportáži. A jsme také hrdí na to, že si tento veletrh vybral v letošním roce ke své propagaci v ČR exkluzivně naše vydavatelství. Dále najdetevevydání klasickou dávku zpráv z nástrojáren a spoustu příspěvků o zkušenostech s výrobou,technologiemi, stroji a nástroji urče- nými k výrobě nástrojů, forem a přípravků.Tovše najdetev tomto druhém letošním vydání časopisu Nástrojárna+. I v budoucnu pro Vás budeme připravovat jedno „jarní“ a jedno „podzimní“ vydání časopisu se stopro- centním zaměřením na nástrojárny a nástrojařskou výrobu. Pokud ale máte zájem získávat informace po celý rok a být s nástrojařinou online, pak navštivte nový průmyslový portál na adrese oneindustry.one, kde je celá jedna sekce a řada rubrik věnována přímo nástrojárnám. Přeji Vám příjemné čtení a v případě portálu oneindustry i pohodu při sledování videí! Jiří Klusáček ředitel

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

4 4 4 4 Obsah 4 6 Anketa 14 FINAL Tools – obrábění velmi přesných děr na světové úrovni! 24 Intec a Z v Lipsku zahájí veletržní rok 2019 25 Společnost MEPAC CZ představila nový polohovací systém 26 Vakuová zdvihací zařízení 26 Ochrana vodicích drah strojů 28 Heatlock – globální řešení horkých systémů 30 Produktivní broušení otvorů 32 Naplánujte si výrobu přesně 34 Efektivní využití nástrojů a vybavení obráběcích provozů 36 AMB Stuttgart 2018 38 Pomáháme zvyšovat kvalifikaci našich zákazníků 38 Síla čtyř nejlepších na veletrhu AMB 2018 40 Silná firma potřebuje silné partnery 41 Strojírenské firmy na jihu Moravy brzdí nedostatek pracovních sil 42 AMB 2018: Společnost LMT Tools prezentuje špičkové výrobky pro transformaci výroby 44 Reportáž: UNIPLAST BRNO 45 Cimatron 14 – cesta k zefektivnění výroby v nástrojárnách 46 Nejnovější nástrojové třídy pro vrtáky s výměnnými vrtacími hlavicemi přinášejí prodloužení životnosti nástrojů 47 Lampy s lupou 48 Novinka u Meusburgera: E 7048 Hydraulický válec s přírubou 48 Novinka u Meusburgera: úspěšní se standardizací 49 UMILL 750 – simultánní pětiosé obrábění na nejvyšší úrovni 50 Jsme a nadále chceme být lídrem v nových výrobních technologiích 52 Maximální výkon na kuželových stopkách 52 Vnější tvary tepelného upínače, uvnitř výhody hydraulického upínače 53 SCHUNK rozširuje program upínačů nástrojů pro mikroobrábění 53 Specialisté pro mikroobrábění – nyní i v utěsněném provedení 54 Důležité aspekty při zavádění robotizace 57 Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost! 54 34 14

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

Vstupte do online průmyslu na oneindustry.one

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

6 ad 1: Rok 2018 ještě neskončil, ale již nyní vím, že to bude jeden z neúspěšnějších roků v celé 25leté historii mé nástrojárny. Ve druhé polovině r. 2017 jsem investoval do nové elektroero- zivní drátovky Fanuc od firmy Penta a tato investice se letos projevuje cca 15% nárůstem objemu zakázek. Pro rok 2019 plánuji další drobné moderni- zace strojového parku, hlavně elektroerozivní hloubičky a cnc frézek. ad 2: Výjimečnost mé firmy spatřuji hlavně ve flexibilitě ve vztahu k zákazníkům, rychlé konstrukci a výrobě i servisu vstřikovacích forem a v rozum- ných cenách. B ad 1: Rok 2018 byl vydařeným rokem. Cílem pro rok 2018 bylo udržení stávajících zákazníků, rozšířit s nimi spolupráci. Získat nové strategické zákazníky. To se podařilo. Nedošlo k žádným odchodům zaměstnanců. Pro rok 2019 bychom chtěli zís- kat nové zaměstnance, absol- venty škol na pozice technolog nástrojárny, konstruktérforem, nástrojař, obsluha 5osého obráběcího centra. ad 2: Jsme malou nástrojárnou, která je schopna operativně a rychle reagovat na požadavky zákazníka. Zde preferujeme perspektivu dlouhodobější spolupráce. Díky konstrukční, technologické podpoře a stá- vajícímu strojnímu vybavení jsme schopni zajišťovat výrobu složitějších a  náročnějších nástrojů. Modernizace v letošním roce probíhaly ve stávajících výrob- ních prostorách (nové kom- pletní elektroinstalace včetně osvětlení, rekonstrukce střechy). V  závěru roku 2019 budeme instalovat nové 5osé obráběcí centrum Hermle. B ad 1: Rok 2018 hodnotíme jako úspěšný. Co se týká výroby, zís- kali jsme mnoho nových pro- jektů, kde najednou využíváme technologii vícekomponentního vstřikování, závitování přímo ve formě, zastřikování kovo- vých součástí do plastových dílů. Začali jsme ultrazvukově svařovat, což nám umožňuje dodávat celky složené z více komponentů. V těchto nároč- ných aplikacích bychom rádi pokračovali i do budoucna. ad 2: Jednoznačnou výhodou naší nástrojárny je možnost výrobyforem pro velice přesné součásti a dále pak zkušenosti s výrobou vícekomponentních forem. Do nástrojárny jsme investovali na konci roku 2017, kdy jsme zakoupili výrobní linku složenou z 3D měřáku Wenzel, Robotického výměníku obrob- kových palet + elektrod a elek- troerosivní hloubičky GF. Dálejsmepořídiliobráběcícent- rum pro výrobu desek a velkých tvarovýchvložek až do rozměru 1 600 × 900 mm od firmy GF. V letošním roce jsme se zamě- řili na maximální využití mož- ností těchto nových strojů. Od investice do těchto strojů si sli- bujeme lepší využití kapacity a maximální eliminaci nepro- duktivních časů při obrábění. B 1. Jak se Vaší společnosti vydařil rok 2018? Splnila společnost předsevzaté cíle? Prošla při tom nějakými změnami? Jaké máte plány a cíle na rok 2019? 2. V čem spatřujete výjimečnost Vaší nástrojárny? Modernizovali jste ji letos? Pokud ano, jaký stroj/modernizace byl pro Vás největším přínosem? Anketa Václav Zelenka, majitel www.nastrojarna-zelenka.cz Antonín Rusňák, jednatel www.nastrojarnawia.cz Jaroslav Cempírek, ředitel divize „Výroba“ www.cecho.cz

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

Cokoliv pro Vaše obráběcí centrum Více než 7500 dílů pro upnutí obrobků a nástrojů. 1:1 kompatibilní s tepelně smrštitelným upínačem Hydraulický upínač 5stranné kompletní obrábění při jednom upnutí Manuální upínací systém KSX Až 90% úspora přípravných časů Upínací systém nulového bodu © 2018 SCHUNK GmbH & Co. KG schunk.com/equipped-by

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

8 Změnyvevedeníspolečnosti MEPACCZ Společnost MEPAC CZ, s. r. o., která nabízí širokou škálu služeb v oblasti průmyslu (např. opravy a renovace forem či nástrojů, laserové navařování, lisování plastových dílů, prodej zařízení, strojů, nástrojů a přístrojů pro přesné strojírenství, 3D tisk a další), optimalizovala organizační strukturu. Novým výkonným ředitelem se stal Ing. Milan Kaštan, Ph.D., do pozice obchodního ředitele byl jmenován Bc. Marian Cieślar, projektovým supervizorem se nově stal Jindřich Kaštan. Dále do pozice vedoucího provozovnyve Vsetíně byljmenován Jiří Dokoupil a novým vedoucím výroby se stal Jaromír Vaculík. B Redakčně zpracováno z www.mepac.cz PosíleníEDMpracoviště společnostiOnivon Společnost Onivon a. s., která vyrábí formy a nástroje a pro- vozuje vstřikovací lisy různých uzavíracích sil, na začátku léta realizovala investici do svého EDM Pracoviště a stávající výrobní kapacitu posílila novými stroji GFMS FORM P 350 a DRILL 20. Jedná se o první etapu plánované automatizace EDM pracoviště, s novou drátovou řezačkou CUT P 350, zásobníkem WorkPartner a zakončené automatickým měřicím zařízením Mitutoyo. B Redakčně zpracováno z www.onivon.cz Novélogistickécentrum společnostiMBTool Lutínská společnost MB Tool s. r. o., komplexní partner v oblasti vývoje a výroby sofistikovaných interiérových dílů, letos zahá- jila výstavbu nového logistického centra ve výrobním závodě v Třebčíně. Centrum poskytne k užívání 2 500 m2 vnitřní skladovací plochy, 1 500 m2 venkovní plochy a 1 500 skladovacích paletových míst s poloautomatickým regálovým systémem. K dispozici zde budou také dva jeřáby o 20 t a 7,5 t. Logistické centrum taktéž poskytne společnosti nové sociální a administ- rativní prostory. B Redakčně zpracováno z www.mbtool.cz Dalšírozvojvespolečnosti SKDBojkovice Strojírenské kovovýrobní družstvo v Bojkovicích, které se zaměřuje na výrobu vstřikovacích forem, lisování a  montáže plastových dílů do automobilového průmyslu, se v rámci dalšího rozvoje roz- hodla rekvalifikovat dosavadní halu S012 na prostory s výrobní technologií, tzn. vstřikování plastů, montáže a testování plastových dílů pro automobilový prů- mysl. Jedná se o stejný typ výroby, který už společnost dlouhá léta provozuje, a to bez dopadu na životní prostředí. Tímto kro- kem společnost také vytvoří nová pracovní místa v mikroregionu Bojkovsko, a to ještě před koncem tohoto roku. B Redakčně zpracováno z www.skd-bojkovice.cz Novésoustruhy vespolečnostiKovoKoukola Společnost Kovo Koukola, s. r. o., která nabízí širokou škálu služeb v oblasti výroby nástrojů a obrábění kovů, rozšířila svůj strojový park o tři nové CNC stroje a navýšila tak svoji dosavadní výrobní kapacitu. Konkrétně se jedná o vertikální soustruh Emco Vertical VT160, paralelní dvouvřetenový CNC sou- struh Takisawa TT-2100 CMGA a dvouvřetenový hori- zontální soustruh Doosan Puma TT1800SY. Nutno podotknout, že prakticky pro veškerou obráběnou produkci využívá společnost svoje vlastní, vysoce produktivní, tvrdo- kovové obráběcí nástroje a pro zajištění jejich nejvyšší možné kvality, používá materiály výhradně od renomovaných firem. B Redakčně zpracováno z www.koukola.cz Nástrojárny

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

71&+(,\'(1+$,1SRSUYpSRGSRUXMHSOQRKRGQRWQpREUiEČQtURWDþQtFKDVNĜtĖRYêFKGtOFĤWHFKQRORJLtIUp]RYiQt DVRXVWUXåHQtQDMHGQRXSQXWt6RILVWLNRYDQêVRIWZDUHXPRåĖXMHVSRMHQtRERXWHFKQRORJLtGRMHGQRKR1&SURJUDPX D QiVOHGQp NRPSOH[Qt REUREHQt DQLå E\ REVOXKD PXVHOD ]PČQX WHFKQRORJLH DNWLYRYDW 6WĜtGiQt WHFKQRORJLt SUREtKi WHG\ DXWRPDWLFN\ YþHWQČ ]PČQ\ SĜtVOXãQp NLQHPDWLN\ 7UDGLþQt SRGSRURX SURJUDPiWRUD ]ĤVWiYi ]QiPê GLDORJ +(,\'(1+$,1RSWLPDOL]RYDQpRYOiGDFtSUYN\VWURMQtKRSDQHOXDSORFKDGRW\NRYpKRPRQLWRUXDF\NO\REUiEČQt71& XPRåĖXMHMHGQRGXFKp]DĜD]HQtGRNRPXQLNDþQtVtWČVWHMQČMDNRMDNpNROLY3&VHY]GiOHQRXSORFKRX6ORåLWČMãt GtOFHYHIRUPiWX&$\'MHWDNPRåQRY71&NRQYHUWRYDWGR1&SURJUDPX TNC 640+LJK(QG&1&Ĝt]HQtSURNRPSOH[Qt REUiEČQtWHFKQRORJLtIUp]RYiQtVRXVWUXåHQt +(,\'(1+$,1 VUR 3UDKD ýHVNi UHSXEOLND 7HOHIRQ ZZZKHLGHQKDLQF] ÒKORYpVQtPDþH /LQHiUQtVQtPDþH &1&Ĝt]HQt ,QGLNDFHSRORK\ \'RW\NRYiPČĜLGOD 5RWDþQtVQtPDþH

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

10 NovávýrobníhalaveVráblích společnostiŠVECaSPOL Slovenská společnost ŠVEC a SPOL s. r. o., která vyrábí lisovací nástroje, plechové díly a sestavy, strojní celky a taktéž se zabývá kusovou a malosériovou výrobou, dne 11. 10. 2018 zahájila ve slo- venském městě Vráble stavbu nové haly o výrobní a skladovací ploše 4 500 m2. V nové výrobě společnost plánuje inovovat procesy skladování, dělení a ohýbání plechů a koncem příštího roku také vybudovat práškovou lakovnu. Výroba zde bude integrovaná do jednoho celku – do jedné výrobní linky a současná nákladově a fyzicky náročná manipulace bude plně nahrazená automatizací a robotizací. Celý výrobní proces bude řízen digitálně z jednoho místa. Společnost tímto krokem zvýší kapacity pro výrobu z nerezi a také montážní kapacity. Dokončení haly je naplánováno na 31. května 2019. B Redakčně zpracováno z www.svecaspol.sk Novýpřírůstekdostrojového parkuspolečnostiCNCBednář Společnost CNC Bednář s. r. o., která je zaměřena na výrobu vývo- jových součástí, vstřikovacích forem a dalších prototypových zařízení, rozšířila svůj rozsáhlý strojový park o nové vertikální obráběcí centrum MCG 1000 5XT. Stroj se tak stal již desátým obráběcím centrem ve společnosti a pomohl jí vyřešit nedosta- tečnou výrobní kapacitu v oblasti CNC obrábění. Tento vysoce produktivní stroj je určen pro komplexní třískové obrábění a vyznačuje se vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a vysokou přesností obrá- bění. Jednotlivé pracovní osy se pohybují po lineár- ních vedeních. V základním provedení je stroj vybaven přímým odměřováním ve všech osách. Firma CNC Bednář zařízení využívá na obrábění rozměrově větších dílů. B Redakčně zpracováno z www.cncbednar.cz Rozšířenístrojovéhoparku ve společnostiZerosystems Společnost Zero systems, s. r. o., zabývající se výrobou CNC strojů pro obrábění plastů a hliníku, nástrojů a polotovarů pro oblast výroby a třískové obrábění, se rozhodla rozšířit svůj stro- jový park a opakovaně zakoupila 3osý stroj AWS-300CNC. Stejný stroj společnost Zero systems zakoupila již loni v létě. Tímto krokem firma docílila vyšší kapacity a rychlosti při zpra- cování zakázek. B Redakčně zpracováno z www.tools.cz SpolečnostSKD naVeletrhuprácea vzdělávání Společnost SKD (Strojírenské kovovýrobní družstvo) Bojkovice, která se zabývá výrobou vstřikovacích forem, lisováním a mon- táží plastových dílů do automobilového průmyslu, se na začátku října zúčastnila Veletrhu práce a vzdělávání v Kongresovém centru ve Zlíně. Na veletrhu byla přítomna spousta středních škol ze Zlínského kraje a každá škola měla možnost vzít s sebou na Veletrh jako vystavovatele jednu společnost, s níž spolupracují. SKD se přihlásila o účast se SOŠ Slavičín. Organizátorem této akce byla Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která je partnerem Zlínského kraje v pro- jektu Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akcebylafinancována z OPVVV2014-2020,tzn. pro vystavovatele nebyl stanoven regis- trační poplatek, účast byla zdarma. Společnost také přispěla do slosování poskytnutím drobné ceny. Ve foyeru v přízemí nad pultem občerstvení byly umístěny 4 obrazovky, kde byla po oba dny promítána prezentace přítom- ných společností včetně společnosti SKD. Veletrh byl určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Účast na této akci mohla pomoci žákům s výběrem střední školy. Taktéž se mohli seznámit s činností jed- notlivých společností. B Redakčně zpracováno z www.skd-bojkovice.cz Nástrojárny

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

120 R45 R30 R 10 R50 R10 R100 10 through 3 places 5 holes 75pcd 10 through 2 places 2 positions 4 places 60o 40 70 100 Výroba na konvenční frézce s odměřováním: Hodinová produkce Prodejní cena součásti: 900Kč/kus zisk za 1 hodinu: 400Kč Hodinová produkce: Prodejní cena součásti: 725Kč/kus zisk za 1 hodinu: 2.400Kč * při hodinových nákladech 500Kč na obsluhu a stroj Ekonomické srovnání: Výroba na frézce s ŘS ProtoTRAK: × vyšší ziskovost × 6 Vý b k č í f é ý í f é Doba programování 10 min (jen 2 min při použití DXF konvertoru) p g (j p p ) ...nep ebujete kalkula ku NEJRYCHLEJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KUSOVOU A MALOSÉRIOVOU VÝROBU REXIM spol. s r. o., U Pazderek 805/25, 181 00 Praha 8 – CZ Tel.: 224 312 168, rexim@rexim.cz, www.cnc-xyz.cz XYZ XYZ ProtoTRAK mill

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

12 Nabídkavolnékapacity vespolečnostiPentaTrading Společnost Penta Trading, spol. s r. o., největší dodavatel elek- troerozivních strojů v České republice a na Slovensku, nabízí ve svém aplikačním centru volnou kapacitu na drátové řezačce FANUC Robocut -C800iB. Stroj dokáže zpracovat obrobek s maximálními rozměry 1 250 × 975 × 300 mm a hmotností až 3 000 kg. Společnost bytímto krokem ráda pomohla těm, kteří potřebují obrobit velký obrobek a neví, kde jim zakázku mohou zpracovat. V případě zájmu se obraťte na tel. č. 723 603 180 nebo e-mail hsc@penta-edm.cz. B Redakčně zpracováno z www.penta-edm.cz Rozšířenístrojovéhoparku vespolečnostiPilanaKarbid Společnost Pilana Karbid s. r. o., jejíž hlavní činností je výroba a servis rotačních nástrojů ze slinutého karbidu pro výkonnostní obrábění kovů, ve své nové výrobní hale zprovoznila dvě nové ostřičkyWalter Micro. Tato zařízení tak rozšířila strojový parkfirmy na celkových 16 CNC nástrojových brusek. Letos firma pořídila celkem pět nových ostřiček. B Redakčně zpracováno z www.pilanakarbid.cz Nové5oséCNCobráběcí centrumvespolečnostiVAPI Společnost VAPI s. r. o., působící v oblasti výroby přesných náhradních dílů, komponentů do strojních linek, drobných pří- pravků a vstřikovacích forem, letos v srpnu nainstalovala nové 5osé CNC obráběcí centrum. Konkrétně se jedná o stroj HAAS UMC 750 SS s přípravou pro automatizaci a paletový upínací systém od firmy Erowa. B Redakčně zpracováno z www.vapi.cz SpolečnostV-technavýšila výrobníkapacitu Společnost V-tech s. r. o., která se zabývá projekcí a zakázkovou strojírenskou výrobou mechanických dílců metodou třískového obrábění, navýšila svoji výrobní kapacitu novým 5osým obrábě- cím centrem Mazak Variaxis i600 s řídicím systémem Smooth X. Toto zařízení je vhodné pro obrábění několika povrchů a zajišťuje zkrácení procesu, vysokou přesnost a bezkon- kurenční ergonomiku stroje. Maximální rychlost vřetena je 12 000 ot/min (voli- telné příslušen- ství: 18 000 ot/min, 30 000 ot/min). B Redakčně zpracováno z www.v-techsro.cz a www.mazakeu.cz Nástrojárny

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

Specialista v oblasti technologie vstřikování plastů, forem a nástrojů. www.cecho.cz CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. HYDRAULICKÉ VÁLCE - CUMSA - Kvalitní zpracování a materiály - Bronzová pouzdra pro vysokou těsnost - Drsnost vnitřního povrchu válce Ra 0,1 - Příznivý termín dodání - Možnost výroby speciálů na míru - Bez potřeby údržby - Možnost doplnit válec magnetickým čidlem MOŽNOST ROVNOMĚRNÉHO PROCHLAZENÍ USTAVENÍ POMOCÍ VÁLCOVÝCH POUZDER S OKROUŽKEM STAVEBNICOVÝ SYSTÉM TĚLO Z MATERIÁLU 1.1730 NOVINKA JEDINEČNÉ PROPOJENÍ MAGNETICKÉHO ČIDLA S OCELOVÝM TĚLEM HYDRAULICKÉHO VÁLCE ŘEŠÍTE STABILITU HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH FOREM?

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

14 Tak bychom mohli hodnotit akciovou společnost FINALTools, s jejíž majitelem a statutárním ředitelem, panem Stanislavem Fialou, jsme měli tu čest se potkat. FINALTools a. s., ryze českou společnost, jsme navštívili v jejím sídle, v brněnské Slatině. Firma se zabývá vývojem, výrobou a pro- dejem moderních nástrojů pro vystružování, vyvrtávání a obrábění velmi přesných děr. Při návštěvě této společnosti nás zaujalo několik věcí: především technologická náročnost úkolů, které se tu řeší, ve výrobních halách pak nejmodernější výrobní postupy a vybavení moderními stroji. Společnost pana Fialy začala před 20 lety vyrábět nástroje s pěti zaměstnanci v pěti garážích. Dnes je, se svými šedesáti zaměstnanci, jedna z nejpokrokovějších firem, která svojí výro- bou a vývojem předčila mnoho velkých zahraničních firem. Z naší návštěvy vzniklo velmi zajímavé povídání, které jsme nechtěli krátit, proto je rozhovor delší než obvykle. Pane Fialo, mohl byste na začátek představit našim čtenářům Vaši společnost? Název společnosti FINALTools vznikl ze spojení Fiala nástroje Líšeň, teď s dovětkem „Tools“, což jsou anglicky nástroje. Naše firma je známa více pod názvem HAM – FINAL, k tomu se ale ještě dostaneme. Takže jste začal v Brně-Líšni? Ano, ale podnikání pod vlastní značkou předcházela ještě dlouhá historie. Od roku 1974 jsem pracoval jako programátor ve Výzkumném ústavu všeobecného strojírenství a programoval takové stroje, které vy si možná ještě pamatujete. Byla to první revolverová obráběcí centra z východního Německa, která se programovala ještě pomocí děrné pásky. Tehdy ještě s NC stroji neměl nikdo zkušenosti. Když měl tyto stroje někdo rozběhnout, takto byl problém. VTOSce bylo pár lidí, kteří to uměli, a náš ředitel jednoho z nich přetáhl. Ten rozuměl stroji, ale neměl zkušenosti s nástroji. Takže jsem se v roce 1977 já, jako mladý programátor, dostal za minulého, ještě totalitního režimu do Anglie na školení obsluhy stroje, který jsme tenkrát kupovali. To mi otevřelo obzor. Tehdy jezdili ze socialistického bloku na školení do západních zemí lidé jako ředitelé a náměstci „za odměnu“. Když jsem přijel já, tak Angličan, který mě školil, řekl: „No, poprvé tady vidím člověka, který na tom bude pracovat.“ Na školení jsem viděltechnologický rozdíl. Nástroje, kterými se u nás obrábělo, pocházely ještě ze čtyřicátých let. Navíc jsem viděl nové technologie, například prostorové frézování na strojích, na které bylo embargo a nesměly se k nám vozit. Ve dvaceti sedmi letech byla pro mě návštěva Anglie velký impuls, udělalo to na mě dojem a viděl jsem, jak jsou daleko. Hned po návratu jsem začal vyvíjet nástroje na NC stroje. Některé nástroje, které jsem zavedl do výroby a které se patentovaly v osmdesátých letech, dodnes velmi úspěšně prodáváme. FINALTools Obrábění velmi přesných děr na světové úrovni! Stanislav Fiala, majitel a statutární ředitel společnosti FINALTools a.s. Rozhovor

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 15 Rozhovor První zakázka Co bylo dál? Vlastně první zakázku, kterou jsem získal, byla dodávka nástrojů pro OSAN (do roku 1989 prakticky monopolní velkoob- chod s nástroji, pozn. red.). V době, když jsem začal podnikat, což bylo v roce 1989, těsně před revolucí, jsem pracoval jako mistr. Oslovilmě tehdejší ředitelOSANu pan Frost, jestli bychom dokázali vyrobit nástroje, které oni dováží z Německa.Tehdyjsem to vyráběl doslova jako fušku, ale dokázali jsme to ve špičkové kvalitě. Když se tyto nástroje dostaly do výroby, takve firmách nechtěli věřit, že to je vyrobené u nás. Navíc, ceny byly úžasné, bylyto takové ceny, kdy český nástroj z Narexu stál100 korun a z Německa 1 800 korun. My jsme vyrobili nástroj za 100 korun, ale v německé kvalitě! Do roku 1989 jsem posílal zlepšovací návrhy na technologii výroby těchto nástrojů do bývalých Narexů, ale nikdo tenkrát nemělzájem takové nástroje vyrábět. Tehdy byla situace taková, že se dovážely tyto nástroje z Německa. S penězi nebyl problém, stát dával veliké peníze na zbrojení, takže technologové v nástrojárnách, obrobnách a spe- ciálních výrobách měli povoleno nakupovat nástroje ze zahraničí a OSAN jich dovážel poměrně hodně. A já jsem některé z nich nahradil. Asi za rok přišel pan Frost a říká: „Kdybyste nám ty nástroje vyráběl a dodával, tak vám dám zakázku za 3 až 5 milio- nů.“ Říkám: „Já nemám stroje, já nemám kde…“ Byl jsem zaměst- nanec, který prošel cestu z dělníka až na vedoucího pracovníka. Dostal jsem ale nabídku, že když zaplatím zálohu, tak dostanu stroje v hodnotě nějakých 300–400 tisíc korun, což bylo tehdy hodně peněz, a splatím je tím výrobkem. No, a to se podařilo, stroje jsem odebral a oslovil jsem několik pracovníků. Doslova těch, kteří měli garáž s tím, že jim dodám stroj, ať pro mě vyrábí. Takto jsme obsadili 5 garáží kolem Brna. Koordinoval jsem výrobu a začali jsme do roka vyrábět nástroje v objemu asi jed- noho milionu, které jsme dodávali přes OSAN do všech firem… Druhým rokem už to byly 3 miliony. S revolucí přišla krize, určitou dobu to mělo setrvačnost, pak se to rozpadlo. OSAN skončil a já jsem neměl žádného zákazníka, žádného odběratele, protože všechny obchody, kontakty a vazby do firem měl OSAN. První velká zakázka pro Škodu Mladá Boleslav byla ta nejsložitější Takže jste chvíli po revoluci stál vlastně znovu na úplném začátku? Vlastně ano. To byl nový začátek, už jsme sídlili v Líšni. Řekl jsem našim chla- pům: „Naše jediná šance – půjdeme do Škodovky!“ Škodovku jsem v životě nevi- děl, ani jsem neměl představu, jak velká firma to je. My jsme do Škodovky dodávali nějaké věci přes OSAN, tím se k nám dostal výkres, kde bylo i razítko Mladé Boleslavi a tam bylo i telefonní číslo. Tak jsme tam zavolali a řekli jsme: „Mytady pro vás vyrá- bíme nástroj“. Ten člověkvůbec nepochopil, kdo jsme a jak jsme na něj přišli, ale to byl jen důvod, abychom našli nějaký kontakt na člověka, který řekne: „Ano, přijeďte.“ My jsme se tedy vypravili do Škodovky, abychom se dostali do kanceláře, kde jsme chtěli nabídnout naše nástroje napřímo. Na vrátnici nám řekli, že je tam 16 bran, tak teda kterou branou… tak to jsme už byli úplně paf…16 bran…kam vlastně máme jít. Nakonec jsme se skutečně dostali na správného člověka do konstrukce. A on zavolal svého šéfa. To byl Němec – pan Teichmann. Byla to náhoda. On, jak viděl naši nabídku, tak řekl: „Vytomu rozumíte, vy nám budete schopni poradit a pomoci s výrobou, protože já s našimi technology nejsem schopný pohnout.“ Měli jsme štěstí na dobu, kdy přišlo německé vedení do ško- dovky a začalo dělat ve firmě pořádek. Pořádek doslova od pod- lahy, kde se všechno vyčistilo, všechno se přetřelo na bílo. Vše staré končilo a začaly se řešit neefektivní postupy. Šlo se po úsporách, po kvalitě. Konkrétně u nástrojů se jednalo o to, že nebyly na úrovni, která byla potřeba pro výrobu. Tak řekli: „Naše nástrojárna skončí, pokud nedokážete zajistit takovou kvalitu jako konkurence.“ A v té době jsem přišel já s nabídkou technologické pomoci včetně výroby nástrojů. Zabýval jsem se a zaměřil se na vystružování, na dokončování přesných děr. Přesné díry u auta či motoru auta znamenají zhodnocení výrobku a jeho užitných vlastností, jako je například velká spotřeba oleje, velká hlučnost, malá životnost motoru. To všechno je spojené právě s obrábě- ním, především s vnitřním obráběním a obráběním přesných děr. Když to řeknu konkrétně na příkladu, tak přesné uložení vodítka ventilu v hlavě motoru, to byl před 25 lety obrovský problém na celém světě. Zlepšit tvar děr a přesnost pro uložení vodítekventilů

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

16 je cesta k minimalizaci úniků, a tím potažmo zlepšení užitných vlastností motoru. Takže vracím se k tomu, že pan Teichmann řekl, že není scho- pen pohnout s tehdejšími lidmi ve výrobě. Například z Německa se dovážely nástroje, a jeho chlapi je z neznalosti zničili a tvr- dili mu, že to nefunguje. Tak mě přizval jako poradce, abych to posoudil a vyjádřil se k tomu, a přitom zjistil, že tomu rozumím. Tím se nám otevřela náročná zakázka. Dal nám důvěru, abychom pohnuli s kvalitou a produktivitou obrábění v motorárně s tím, že pokud budeme úspěšní v jednom segmentu, otevře nám to cestu dál. Jasně jsme chápali, že máme jen jednu šanci, když to nezvládneme, tak tady končíme. Pokud nezvládneme první úkol, druhý nám nedají. Začali jsme vyvíjet nástroje pro linku na výrobu ojnic. Linka, to bylo seskupení deseti strojů a šestnácti vřeten, takže se na ní obrábělo na několika místech naráz. Když se taková linka zastaví kvůli jednomu nástroji, dokážete si představit, jaká je to ztráta. Bylo nám sděleno, že minuta prostoje linky stojí 27 tisíc. Plán byl zvýšit produkci ze 100 tisíc na 120 tisíc motorů. V ten moment jsem začal přemýšlet o změnách dokončo- vacích nástrojů na lince, vyvinul jsem nové nástroje a ty jsem i zapatentoval. Takže jsem jako garážník zapatentoval nástroje, na kterých byla výroba v tak velké firmě praktickyzávislá. PanTeichmann absolutně nevěděl, že jsme malá firma, že vyrábíme doslova po garážích. Dal nám ale důvěru. Nám se podařilo uspět a stávající nástroje od světoznámého výrobce MAPAL jsme nahradili inovačními nástroji FINAL s daleko lepšími technicko-ekonomickými výsledky, které splnily zadané požadavky Škodovky. A byli jsme tam, kde jsme chtěli být. Jakmile jsme vyřešili jednu linku a zjistilo se jaké obrovské úspory to přineslo, tak jsme šli na další linku, další mašinu a za tři roky jsme dosáhli ročního obratu za nástroje do motoráren za 24 milionů. To postavilo firmu na nohy. Jak dlouho trvalo, než jste u Škodovky vyřešili ten první úkol? Trvalo to asi přes rok. Bylo to těžké, celý rok žádná objednávka, žádná zakázka. Vlastně jsme pořád vyráběli různé pro- totypy. Výroba prototypů nás dostala do existenčních potíží, protože náklady na prototypy nesla naše firma. Dvacet, třicet nástrojů určitého typu na testování bylo běžné, a pro nás to byly velké náklady. Zavedené zahraniční firmy dodávaly i sto nástrojů na testy, jenže to byly firmy se stovkami milionů obratu a větší. V tomto s námi škodováci jednali úplně rovnocenně jako s tím největším partnerem, s těmi největšími giganty. Dokonce docházelo i k humorným příběhům. Nás bylo ve firmě šest a jednou za měsíc jsem bral vždycky dva naše „garážníky“ do Škodovky na výlet, aby byli v kontaktu s firmou, pro kterou vyrábí a poznali na tu dobu trochu jinou kulturu. A když jsme tam přijeli, tak ten nej- vyšší šéf říkalsvým chlapům: „Nechápu. Oni jsou skutečně zvláštní firma, protože ani ta největší firma sem nepošle tři techniky, aby nám tady v dílně řešili problém.“ Nebo se jeden šéf ptal mého kolegy, kolik nás je ve firmě, a ten měl strach říct, že kromě něho dalších pět, tak řekl, že to přesně neví, že až přijede zpět do firmy, tak se zeptá na personálním oddělení. Takže jste pracoval s těmi správnými lidmi… Na začátku byli takoví ti nejsprávnější. Ano, chlapi dělali, jak bylo potřeba. Když bylo potřeba pracovat celou sobotu a neděli, tak tady nikdo neřekl: „Nemůžu,“ nebo „Já jedu někam na dovole- nou.“ Třeba i odřekli dovolenou, taková byla situace. Všichni měli obrovský zájem, aby naše firma fungovala. Nejstaršímu z těch, kteří se mnou začínali, panu Rychlíkovi, je dneska 91 let. A stále chodí na návštěvu do firmy. FINAL a OPEL Rozhovor Nástroje společnosti FINALTools, dřívější HAM-FINAL, jak napovídá logo na obraze Ukázka nástrojů, které společnost FINALTools a.s. dodává do automobilek

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 17 Rozhovor Zúročil jste nějak svou zkušenost ze Škodovky? Ano, chtěl jsem se dostat do zahraničí a to, co ve Škodovce fungovalo, jsem po dvou letech zúročil ve firmě OPEL – General Motors ve Vídni. To byla tehdy třetí největší motorárna na světě, s produkcí asi 1 milion motorů ročně. Dostali jsme tam náš infor- mační leták přes známého, který prodával auta blízko zmiňované motorárny. Nečekal jsem, že by někdo na ten leták zareagoval, že by si ho vůbec někdo všiml. Ale za 14 dnů přišla poptávka, jestli bych nemohl dojet, že mají obrovské problémy přesně v tom, co jsem popsal v letáku a co jsem znal ze Škodovky. Mluvil jsem jim z duše, protože tyto problémy byly nakonec v celém světě stejné, jedno jestli to byla Škodovka, OPEL nebo Fiat. Opel bylo velké sousto, ale opět jsme měli technické výsledky, a pak nikoho nezajímalo, jestli jsme garážová nebo světová firma. Mistři ve výrobě o nás měli velký zájem a říkali nám, že takto se můžeme dostat dál do Opelu v Německu a do celé Evropy. V tu dobu za mnou přišel nějaký člověk v zastoupení pana Maiera z německé firmy HAM – Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas Maier a řekl mi, že mě sleduje, že ví, jaké máme úspěchy. Oni že takové nástroje také testují, ale takové úspěchy nemají, jestli by nebylo rozum- nější založit s nimi společnou firmu. Oni by produkty dodávali do celého světa, zastupovali by nás a my bychom se zabývali vývo- jem a výrobou. Znělo to jak v pohádce, jako ideál. Proč bych jezdil po světě a jazykově se trápil třeba ve Švýcarsku nebo v Itálii, kde jsem již navštívil automobilky Ferrari a Fiat. Věděl jsem, že pro- blém s obráběním je skutečně všude stejný, a šlo o komunikaci a obchod. Na to konto jsem během tří měsíců s panem Maierem založil firmu HAM-FINAL. Přistoupil jsem na jeho majoritní podíl, protože firma měla obchodní zastoupení po celém světě a čekal se přínos pro obě strany. Přestože firma HAM měla 380 pracovníků, tak se ukázalo, že nikdo z jejich techniků nebyl schopen se mnou spolupracovat ve specializaci, kterou jsem se zabýval já. Po skoro 20 letech koexistence a poté, co pan Maier zemřel, jsem se s rodi- nou domluvil, že většinový podíl pana Maiera odkoupím zpět. Bylo to dlouhé jednání, ale po dvou letech jsem získal opět 100% podíl ve firmě. Jenže uběhlo 20 roků a veškeré aktivity pro zahraničí jsem měl v té době zablokované, neboť oni byli výhradními pro- dejci našich nástrojů na světových trzích. Přesto FINAL Tools je i nadále jediným dodavatelem výstruž- níků  5 mm pro vystružování vodítek ventilů v hlavách motorů v OPEL GM v Rakousku. Za toto období nás nikdo ze světových výrobců nevytlačil žádným lepším řešením. Takže jste se jako firma profilovali jako specialista na výrobu přesných děr. Ano, je to velmi úzká specializace. Když si pro srovnání vez- mete katalog Hoffmanna, který má více než 1 000 stran, tak naše nástroje, které vyrábíme, jsou jenom na 2 až 3 stránkách. Tím se vlastně zabýváme jako firma dvacet let, já profesně už čtyřicet let. Ale výroba přesných děr není jen provrtaná díra, ale následně její plocha velmi přesně válcovitě nebo kuželovitě opracovaná s různými vnitřními tvary, např. nábojová komora u zbraní. Uplatnění našich inovačních nástrojů je třeba v nástrojárnách při opravě forem.Vyhazovač ve formě opotřebí otvor, a ten se musí znovu obrobit – vybrousit. My jsme přišli s řešením, že se tyto otvory nemusí vybrušovat, ale mohou se vystružovat na vyvrtá- vacím stroji. První nástrojárna, kde jsme zavedli takovou techno- logii, byla v Modřicích. Vybrušování takové formy jsme z nějakých 28–32 hodin zaměnili za obrábění za méně než za 8 hodin. No a druhá nástrojárna byla Mladá Boleslav, jedna z největ- ších nástrojáren v České republice. Zde to byla i otázka nákupu kvalitních obráběcích center. Když jsme tam začínali, vyráběli na starých strojích, které byly neefektivní. V nástrojárně investovali 100 milionů do obráběcích center. Problém ale byl s obsluhou. Konvenční stroje obsluhovali pracovníci, kteří absolutně neměli a nemohli mít znalost CNC techniky. Neměli chuť se učit novou technologii, bojkotovali výrobu, báli se, že je CNC stroje nahradí. Chtěli si udržet řemeslo. Uměli si spočítat, že co se obrábí za hodinu, půjde najednou za 3 minuty. Ale co pak s obsluhou? Takže mně zase trvalo víc než rok, kdy jsem tam jezdil a nástroje před- váděl a zkoušel. Postupem času jsme zavedli nové nástroje do celé nástrojárny, kde se úspěšně používají doposud. Budoucnost v obrábění komponentů pro hydrauliku Trendy a technologie obrábění Současnost je tedy jaká? Teď je situace taková, že máme nové programy. Od automobi- lek pomalu odcházíme, řada patentů měla platnost 20 let a doba již uběhla. Myslím, že návrat do automobilek je těžký. Obnovovat patentyv situaci, kdy silní giganti, kteří dneska na trhu jsou, by to dokázali velmi rychle zajistit, jak výrobně, obchodně, tak servi- sem atd. To je velké riziko. Tudíž tady šanci moc nemáme. Proto se orientujeme na firmy, které vyrábí hydraulické komponenty. Zde je řada přesných otvorů a tím prostor pro naše techno- logická řešení. Nejpřesnější otvory se vyrábí tak, že se na jed- nom stroji otvor vyvrtá a vystruží a pak otvory dokončí honovací stroj s přesností asi 10 mikronů tvarové a rozměrové přesnosti. Nyní je obrovský trend Průmysl 4.0. Pokud chce někdo vyrábět a automatizovat výrobu hydraulických komponentů, tak musí řešit obrovskou souvislost výsledného obrobku na nástroj. Jestli je stroj a nástroj spolehlivý, můžete spustit výrobu a přijít třeba za tři dny. Tak se to dělá u plně robotizovaných výrob. Zde musí jít všechno samo a na 100 % spolehlivě. Ale ukazuje se, že u těch komponentů, kde jsou otvory s přesností do 10 mikronů, je pro- blematická návaznost obráběcího a honovacího stroje v rámci propojeného robotizovaného pracoviště. Proto je velká snaha těchto přesností dosáhnout už na obráběcích centrech, a to se často nedaří. Ale výrobní firmy do automatizace jít musí. Zde je místo pro nás. Nyní nás oslovila v Itálii pobočka firmy Poclain. V Poclainu jsme zavedená firma. Už několik let dodáváme do poboček ve Francii a Indii. Poclain potřebuje vyrobit nástroje pro přesné obrobení hydraulických rozvaděčů. Pořídili stroj odhadem

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

18 Rozhovor Naše redakce při prohlídce výroby s panem Fialou a referentem obchodu a controllingu, panem Ing. Jozefem Šakem Broušení nástrojů s břity ze slinutých karbidů a diamantů probíhá na samostatném klimatizovaném pracovišti AgieCharmilles DRILL 20 určená kvrtání otvorů v nástrojích ze slinutých karbidů

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 19 za 40 milionů korun do plně robotizovaného pracoviště.Tento stroj má velké prostoje, protože nedokáže s žádným světovým nástro- jem dosáhnout požadované přesnosti. Zkoušeli to už tři největší dodavatelé těchto nástrojů, ale ani jeden neuspěl tak, aby stroj jel bez dozoru a aby produkovalv požadované přesnosti. Stroj má kontrolní měření, a pokud obrobek není v toleranci, tak se výroba zastaví. My se nyní zabýváme vývojem těchto důležitých nástrojů. Problém může být ve stroji, v nástroji nebo v obojím. Když ale někdo dodává stroj za 40 milionů, tak musí klientovi říct: ta výroba je odladěná a s tímto nástrojem to bude fungovat, nebo se pletu? Ano, máte úplně pravdu. My jsme se ptali: „Jak jste mohli koupit stroj, když garantem funkčnosti technologie není výrobce stroje?“ Kdyby si někdo objednal stroj s požadavkem výroby určitého obrobku a s podmínkou dodání s technologií se vším všudy, tak by samozřejmě výrobce stroje musel garantovat i to, že stroj bude produkovat. Jinak na sebe bere veliké riziko. Ztráty, které vznikají, když mašina nejede, jsou obrovské. Ale údajně to bylo dané tak, že objednavatelé jim dodali technologii, která byla závislá na lidském faktoru, což u robotizovaného stroje nejde akceptovat. Výrobce stroje se nezabývaltím, jaké nástroje se budou používat. Podařilo se to pouze částečně, stroj fungoval dobře, ale jeden jediný nástroj - dokončovací, nebyl schopen zajistit otvor v takové přesnosti, aby mohli pokračovat dál. Tzn. nedosáhlo se kvalitního povrchu, tvarové přesnosti, přímosti otvoru atd. Je to náročný obrobek a sleduje se spousta parametrů, které když se nedosáhnou, tak tento výrobek nemůže plnit funkci. Třeba na bagru je hydraulický rozvaděč – regulátor. Ten přepouští pomocí pístů hydraulický olej do jednotlivých hydromotorů. To se vše testuje na zkušebně, kde se systém natlakuje a zkouší se průnik kapaliny. Pokud díry nemají tvarové přesnosti a únik kapaliny je větší než přípustná hodnota, tak se do bagru nenamontuje, protože by to způsobovalo chyby ve funkci. Něco se dá ještě opravit, například vyměnit píst nebo znovu obrobit díru. Takto byla výroba odladěná a fungovala. Jenže s přechodem na robotizovaný stroj bez vlivu lidského faktoru se zjistilo, že nejdou využít všechny dosud používané nástroje a metody výroby. Nyní do toho vstupujeme my. Začínáme vyrábět nástroje naší koncepce a říkáme: „S našimi nástroji dokážete na obráběcím cen- tru vyrábět tak přesně, jak jste předtím museli na jednom centru obrobit a na druhém stroji dokončit.“ A to je trend: pokud máte kvalitní stroj a nástroj, tak můžete vyřadit honovací stroj a vyrábět pouze jedním strojem. Taková výroba se pak jednoduše robotizuje. Takže hledáte zákazníky mezi výrobci hydrauliky? Kdo jsou vaši zákazníci? Naši nejvýznamnější zákazníci jsou Embraco, Danfoss a také Poclain. Pak je to Hitachi, nově vzniklá firma v Žatci. Ti vyrábí kom- ponenty čerpadel do aut. Z velkých zákazníků jsou to Škoda - Auto a BOSCH Jihlava, kde jsme dokonce u některých nástrojů už léta jediní dodavatelé. Tyto firmy odebírají nástroje za zhruba 80 milio- nů korun ročně. Pak máme asi šedesát menších zákazníků. Jsou to většinou běžné mechanické výrobny a nástrojárny. Například v Poclainu v Brně jsme zavedli určitou novou technologii obrá- bění, a protože je úspěšná, tak ji dodáváme i do Francie, kde je centrální závod, a nebo do Indie. Další zákazníci jsou v Německu, Rakousku a v Maďarsku. Takže vidíte budoucnost v hydraulice? Držíme se teď hydrauliky, vidíme v ní budoucnost. Asi sledu- jete, jak se vyvíjí situace kolem aut. Výroba spalovacích motorů Rozhovor Pan Fiala nám ukazuje výrobní postup s inovačními nástroji FINALTools. Ve vitrínách můžete vidět ukázky nástrojů, které firma dodává jednotlivým odběratelům.

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

20 Rozhovor Samozřejmou součástí výrobního procesu je i vysoce přesné měření Pohled do jedné z výrobních hal

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 21 Rozhovor se může během 20 let snížit o 50 %, spoustu obrobků nebude potřeba. Ale stavebních strojů se to tolik netýká, ty se budou vyrá- bět ještě dlouho, možná ještě za dalších 50 let se bagr nezmění. Bagr se nepředělá snadno na elektriku. Takže teď se věnujeme hydraulice a chceme se na ni specializovat. Dalších 20, 30, 40 let tady vidím prostor. Liší se nějakpožadavkyzákazníků, co setýče kvalitynebo ceny? Ne, v branži je to stejné. Řekl bych, že tlak na kvalitu je všude stejný, ať je to automobilka, výroba čerpadel, příslušenství do aut nebo firmy z jiných oborů. A stejně se obrábí v Itálii jako tady. Zaměřujeme se skutečně na nejmodernější stroje. Zajišťovat přes- nost obrábění na dvacet let starém stroji je pro naši firmu nesmysl. Jinak dnes je samozřejmě běžné, že jako dodavatel musíme mít nějakou certifikaci, technologické zázemí apod. Trend je nasadit moderní obráběcí centra a obrobit všechno na jedno upnutí, do jaké přesnosti to jde? Pokud se bavíme jenom o dokončování velmi přesných děr, tak když řeknu velmi přesná díra, musím dodat hned toleranční pole do 10 mikronů. Přesná díra je i 15 mikronů. Ale my jsme v jiné přesnosti. Když se řekne vystružování, tak každý technolog vám řekne: „Ano vystružování, povrch Ra 0,8 až 1,6.“ My říkáme: „Umíme vystružovat s povrchem Ra 0,3 až 0,6.“ Takže jsme o stupeň až dva někde jinde. Takových povrchů a přesností se dříve dosahovalo pouze broušením. Já říkám, že v mnoha případech, samozřejmě ne všude, se dá nahradit broušení třískovým obráběním, především na obráběcích centrech. Říkám především, protože musí jít o stroje s velmi přesným uložením vřeten, a také je potřeba vysoký tlak kapaliny na chlazení. U starých strojů s 5 baryto nejde, to pro nás není zrovna ten stroj, kde by se uplatnily nástroje naší koncepce. To se bavíme o přesnostech. Když se budeme bavit o čase obrábění, tak tam, kde se dřív vystružovalo kolem 25 a někde i 40 sekund, tak takové operace dneska běžně zvládáme i za 1 sekundu. 20 minut obrábění umíme zkrátit na 1 minutu. Ti, kteří naše nástroje znají, už to vědí. Všechno to je výsledek kombinace jak kostrukce moderních nástrojů, tak koncepce obrábění a moder- ních strojů. Je to o přístupu. Do Opelu jsem jezdil rok, než jsme tam zavedli výrobu. Do Škodovky jsem jezdil postupně 5 let vše ukazovat, zavádět, dělat školení… Takže s tím naším obráběním je ještě spousta takové neviditelné práce. Takové práce, která mě bránila v rozvoji zahraničních aktivit na úrovni, jakou jsme potře- bovali. Je to otázka lidí, znalosti jazyků, je to velmi nákladná zále- žitost a trvá dlouho, než se investice začne vracet na zakázkách. Jenže ta vaše aktivita, kde rok jezdíte do nějaké firmy, před- vádíte, pracujete a testujete, to je možná ta cesta, kde můžete porazit i ty největší zahraniční konkurenty. Ano, naše nástroje a naše technologie jsou spojeny s lid- ským faktorem. Než někoho naučíte něco nového a než někdo zapomene, jak to dělat po staru a naučí se to dělat po novu, to někdy dlouho trvá. Tenkrát v začátku podnikání jsme netušili, jestli budeme u zákazníka ještě zítra nebo za rok, dnes už víme, že se to vyplatilo. V některých firmách jsme už deset, dvacet let a naše technologie se drží a investice se vyplatila. Vaše nástroje jsou hodně specializované, jak je to s materiály, které obrábíte? Obrábíte cokoliv? Naše nástroje jsou vždyckyvázané na obráběný materiál, řekl bych přísně vázané na materiál. Stačí malá změna mechanických vlastností a výsledky už jsou jiné. Když řeknu označení např. materiál česká norma 12060 – materiál může být vyžíhaný, může být mechanicky upravený, může být zušlechtěný, to vše má vliv na výsledek obrábění. Také je obrábění velmi úzce spojené s tím, jestli chladíte řezným olejem nebo emulzí. Najednou je výsledek zase jiný, je to velmi specifické. Jak vy sami inovujete strojní vybavení a procesy? Na dílně to je samý „mercedes“ mezi stroji. Máme tady stroje i za 7, 10 milionů. Investovat musíme, máme tady vlastně nej- modernější stroje, které se musí používat na špičkovou výrobu. Pokud chceme vyrábět a dosáhnout konkurenčních výsledků, tak nemůžeme mít stroje horší než konkurent. Ukázka hydraulického komponentu s obrobenými přesnými děrami Jeden z moderních strojů společnosti FINALTools a.s., vertikální obráběcí centrum DECKEL MAHO 635V, při práci

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

22 Můj sen byl a je mít vlastní výrobní budovu. Rozhodl jsem se ale vyplatit rodinu po panu Maierovi a opět se stát ryze českou firmou. To nebylo zadarmo a proto jsem musel momentálně obě- tovat svůj sen o budově. Uvažuji s časovým výhledem roku 2020, kdy bych rád komercializoval ve světě výsledky toho, co si tady říkáme o našich produktech a současně s tím si splnil svůj sen. A uskutečnila se letos nějaká investice, na kterou jste zvlášt hrdý, která vám třeba potom pomohla v té výrobě, mohl byste nám nějakou představit? Tak hrdý…V posledních letech máme nových strojů za zhruba 30 milionů. Těžko říct, který je pro nás ten nejlepší. Asi je to nejmo- dernější ostřička od firmy Reinecker za 6 milionů. Jinak kdybych měl hodnotit úspěchy ve vývoji, na které jsme hrdí, tak máme novou konstrukci nástrojů, kde kombinujeme dva materiály, přičemž je nepájíme, ale lepíme. Nástroj se skládá z ocelové části a řezná část je buď z cer- metu nebo z karbidu. Tyto dva materiály se běžně k sobě pájí, my jsme začali používat lepidla. Rozdíl je v tom, že náklady na výrobu jsou výrazně nižší. Takže už „čekáme“ na krizi, která až přijde, tak s tím vyjedeme k zákazníkům, abychom jim ukázali, jak ušetřit náklady. Protože dokud se daří a dokud je všechno v rozkvětu, tak nikdo nechce nic měnit, nikdo nechce ani šetřit, každý chce jenom vyrábět bez něja- kých změn. Jak se říká: „Krize pomáhá těm, kteří se na ni připraví.“ Je to takové období, kdy se vyčistí různé věci, které léta nejdou. Možná se bude dařit i nabírat lidi, kteří momentálně nejsou. To je všeobecný problém… To je. Nedávno jsem koupil první byt a budu kupovat další byty. Budu hledat kvalifikované pracovníky s tím, že jim umožním byd- lení, aspoň na rozjezd, na rok, než si zajistí třeba hypotéku nebo nějakývlastní byt. V listopadu budeme dávat první inzeráty mimo oblast Brna. Kdybyste o nějakém takovém kvalifikovaném pracov- níkovi věděli, můžete ho klidně poslat za mnou. Nabízím krásný byt s kompletním vybavením, takže může okamžitě přijít i s rodinou. Mám představu, že se najde aspoň jeden jediný zapálený kvali- fikovaný člověk pro náš obor, kterému bych mohl byt nabídnout. Navíc uvažujeme přeměnit naše původní sídlo na ubytovnu, kam by se mohlo vejít 15 až 20 lidí. Budeme hledat pracovníky i v zahraničí. Nejraději bych ale našel schopné lidi z České repub- liky, která byla v historii na vysoké technické úrovni. Jedna věc je nedostatek lidí a druhá je kvalita. Lidé se nechtějí učit, i když jim nabízím školení. Nějakých 15 pracovníků z dílnychodí na strojírenskou technologii, na matematiku a další předměty. Ale těch, kteří se chtějí učit a posouvat, obecně bohužel moc není. Nemají ambice? Jsou takoví… jo: „Ano, já bych chtěl být technologem a chtěl bych jezdit do toho světa a chtěl bych mít to auto a chtěl bych mít ten repre fond k dispozici…,“ to se jim strašně líbí ale, že se pod tím skrývá i určitá znalost, která se musí nabýt a člověk se musí učit třeba 10 let a skutečně na sobě pracovat, tak to mnozí přijmout nechtějí. Takže vaši firmu tíží nedostatek pracovníků, což je teď problém všude, ale jinak je pro vás rok 2018 úspěšný? Já nemohu říci, že se nám nedaří, protože vyrábíme a úspěšně prodáváme vysoce sofistikované nástroje s vysokou přidanou hodnotou. Co se týče zakázek, tak některé odmítáme, protože nestačíme reagovat na všechny a máme termínytřeba i tři měsíce. Takže, po této stránce se nám daří. Klidně mohu říct, že „mě peníze stačí a není nutné připravovat nová řešení“. Ale ona taková doba nemusí být na dlouho. To jsou věci, které si lidi neuvědomují. Naberou si například hypotéky a zadluží se. Teď mají možnost poměrně si vydělat, ale pak může nastat opačná situace. Já jsem ji zažil, taky jsem musel propustit 10 lidí. Takže, ano, daří se nám dobře, máme nové výrobky, máme úspěchy ve vývoji, ale nedaří se nám získávat zapálené lidi. Rozhovor Naše redakce při ukázce práce nové univerzální nástrojové ostřičky Reinecker „ Krize pomáhá těm, kteří se na ni připraví

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 23 Rozhovor Téma nedostatku lidí není aktuální jen teď s nízkou nezaměst- naností. Učňovské obory nelákají už dlouho… Já bychto opravil, možná, že lidétadyjsou, jsoutadyi geny, jsou tady i šikovní lidé, kteří chodí někde kolem mě, ale jen o nás vůbec neví.Já mámvefirmě kvalifikované zaměstnance, nemůžu říkat, že ne, ale potřebuji jich více. Kdybych je tady neměl, tak bych nemohl vystupovat v takových světových firmách jako Danfoss, Bosch, Poclain, ŠkodaVW, GM Opel, a neměli bychomtamtakovévýsledky. Krize v nějaké podobě dříve nebo později přijde. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy se jí až tak nebojíte, protože to chápu tak, že věříte, že přinese nové možnosti a jste na ni připraveni. Ano, narážíme na to, že některé věci třeba teď nejdou. Například máme vynikající výsledky, hned ale narazíme na to, že druhá strana si najednou uvědomí, že musí něco změnit, a to hned nejde. Třeba v Itálii, kde jsme teď vyřešili složitý problém, byla ze začátku taková odezva, že je to bezvadné a že to zavedeme. Ale pak se najednou bere ohled na stávající místní dodavatele, že je jim potřeba dát ještě příležitost. Je tam i strach z chybného tech- nologického rozhodování v minulosti. Abychom toto překonali, musíme hledat kompromis, jaktyto změny zavést postupně. Jeden rok se uspoří milion, druhý rok zase milion, ale ne 3 miliony naráz. To je taková diplomacie. Vidíte kolem sebe, kolik technicky nových věcí existuje a jak těžce se prosazují. Ale nové technologie a nové myšlení u strojů se stejně nakonec prosadí! Takževyvíjíte, inovujete, patentujete. Kolik mátev současnosti patentovaných produktů nebo řešení? Těch patentů máme teď asi třicet. Patentujeme hlavně v Evropě pomocí Evropské přihlášky do zemí jako je Německo, Švýcarsko, Švédsko, Itálie, Francie, Anglie. A plány do budoucna…? Co konkrétně plánujete v roce 2019? Komercializovat tyvýrobky, které máme dneska jako speciály pro konkrétní řešení u velkých výrobců. To znamená, máme tady deset velikých firem, kde dodáváme v objemu kolem 80 milionů a ostatní zakázky pro menší firmy jsou 15 milionů. Prostor pro komercializaci znamená, že ze speciálních nástrojů uděláme nějakou výrobkovou řadu, která bude mít svůj katalog a bude mít na internetu technologické ukázky, kde se dovíte ke kon- krétnímu nástroji, jak pracuje. To znamená, jaké jsou tam otáčky, jaké jsou tam posuvy, za jaký čas to pracuje, jak to vyjde ekono- micky, kolik ten zákazník může spotřebovat do daného výrobku těchto nástrojů, zkrátka takovýtechnologický portál. To je z mého pohledu komercializace. Když někdo bude vyrábět něco obdob- ného, tak by zde měl najít řešení, a my mu nabídneme nástroj. Třeba nástroje na obrábění hydromotoru, což je takový příklad, který jsem už zmínil. Hydromotor je možná řešení budoucího vývoje automobilů. Hydraulický nebo vzduchový hybrid auta už existuje, vystavovalho před lety Peugeot v Ženevě. To je koncept auta, kde na každém kole je hydromotor, a když budete brzdit, tak se bude přenášet energie hybnosti do válce, kde se bude stlačovat olej nebo vzduch, a při rozjezdu bude zase píst zpětně roztáčet hydromotory u každého kola. Auto by mělo mít spotřebu 2 až 3 litry na 100 km ve městě. To je to, čím se chceme teď zabývat. Hydromotor, což je vlastně pomocný motor auta, je jeden z nejsložitějších dílů, a celá jeho funkce je závislá na přesných a hladkých otvorech. Ale na čem pracujeme a kam já osobně jezdím, tak to je Poclain v Itálii, kde zavádíme právě nástroje pro hydraulické komponenty na supermoderním robotizovaném pracovišti, kde žádný z doda- vatelů, kteří tam se mnou soutěží, neuspěl. Uspěli jsme jenom my. Na jednu stranu je to strašný závazek, ale na druhou stranu mě to drží při životě! To jsou ty prvotní záležitosti, proč mě tato práce stále naplňuje a baví – když od svých partnerů slyším, že bez našich nástrojů si danou výrobu už neumí představit. Je úplně jasné, že pokud budeme mít technické výsledky, pak přijdou i zakázky. To je pro mě aktuálně nejzajímavější a nejvýznam- nější. Je to otázka příchodu Průmyslu 4.0, protože automatizace a robotizace obrábění vyžaduje spoustu nových technologických postupů, nových nástrojů tak, abyvše fungovalo bezobslužně, aby lidé nemuseli stát u strojů. To je to, čím se nyní zabývám. Hledám taková řešení, aby bylo možné vybudovat fabriku, kde bude stát jeden člověk a 50 robotizovaných strojů a vše pojede takříkajíc „samo“…To je moje vize, tak jako jsem ji mělkdysi ve Škodovce před víc jak dvaceti lety. Je to i moje motivace, která mně dodává energii! PaneFialo,děkujemeVámzarozhovorapřejemehodněúspěchů! B Otázky za infocube kladli: Nikol Laifrová, Petr Beran a Jiří Klusáček. Bližší informace o společnosti FINAL Tools a. s. najdete na: www.finaltools.cz Produktová videa společnosti FINAL Tools a. s. si můžete prohlédnout na www.oneindustry.one v sekci nástrojárna. Průřez hlavou spalovacího motoru, který společnost využívá při školení nových zaměstnanců

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

24 Intec a Z 2019 zvou v termínu 5. až 8. února 2019 k první významné akci roku pro branži kovozpracování a subdodavatelský průmysl v Evropě. Očekávání od příštího ročníku jsou velká. Zhruba 1 300 vystavovatelů bude na moderním výstavišti v Lipsku prezentovat široké spektrum své nabídky. Česko bude mít i v roce 2019 jednu z největších vystavovatelských účastí. Veletržní nabídka je navíc v rámci doprovodného programu ideálně doplněna top tématy dnešní podnikové praxe. „Stav přihlášek na veletrhy Intec a Z 2019 je vynikající. Díky tomu jsme si jisti, že naše dvojice veletrhů dále posílí svoji pozici mezi významnými evropskými průmyslovými veletrhy,“ říká Markus Geisenberger, jednatel společnosti Leipziger Messe, a dále doplňuje: „Na návštěvníky čeká široká paleta zahrnující vše okolo kovozpracování a subdodavatelského průmyslu.“ V rámci příš- tího ročníku veletrhů Intec a Z bude zhruba 1 300 vystavovatelů prezentovat inovativní produktové novinky, vyladěnou techniku a komplexní služby. Široké vystavovatelské spektrum Tržní potenciálveletrhu Intecvyužijí i v roce 2019 přednívýrobci obráběcích strojů, renomované firmy v oblasti výroby přesných nástrojů a firmy specializované na řešení automatizace výroby z celé Evropy. Současně je ale veletrh Intec atraktivní z hlediska získávání zakázek i pro malé a středně velké firmy. V halách Intecu tak zbývá pro rok 2019 už jen několik málo volných míst pro stánek. S velkým příslibem jsou spojené také přípravyveletrhu Z, kde budou subdodavatelé z celé Evropy demonstrovat svoji výkon- nost a inovační sílu jako partneři finálních výrobců a systémových dodavatelů. Opětovně významně budou zastoupeny výrobci dílů a součástek z kovů, umělých hmot i netradičních nových mate- riálů. Další důležitou součást vystavovatelského portfolia pak představují firmy nabízející technologické průmyslové služby. Celoevropskývystavovatelský rádius Na nadcházejícím ročníku veletrhu Intec jsou velmi dobře zastoupena velká centra německého strojírenství jako Baden- -Württemberg, Bavorsko, Nordrhein-Westfalen a Sasko. Také v mezinárodním měřítku toho má Intec hodně co nabídnout: nej- výraznější zastoupení mají firmy z Itálie, Rakouska a Švýcarska, pozadu nezůstává ani Česká republika, kdevelké prezentace budou mít například firmy BOMAR či 4ISP. Veletrh Zuliefermesse pak představívystavovatele zevšech německých průmyslových regio- nů a z celé Evropy. Tato dvojice lipských veletrhů může i v příštím roce stavět na pevné základněv rámci svého domovského regionu: jenom ze Saska je na příštím ročníku očekáváno na 300 podniků a institucí. V takovéto šíři záběru nejsou saské strojírenství a sub- dodavatelská sféra přítomny na žádné jiné veletržní akci. Odborný program s přesahem do budoucnosti Doprovodný program veletrhů je plně ve znamení praktické využitelnosti a informací přesahujících branži strojírenství. Pro rok 2019 je nově koncipována zvláštní přehlídka „Aditivně + Hybridně – nové výrobní technologie v praxi“, která na atraktivních exponá- tech ukazuje, jak se díky kombinaci klasických výrobních postupů a nových technologií dají překonávat obvyklé limity výrobních procesů. Součástí přehlídky je i expertní fórum, které během čtyř veletržních dní nabídne náhled na aktuální stav techniky a před- staví příklady řešení, které se již osvědčily v praxi. Moderní prů- mysl se vyvíjí směrem k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby a pak také ve výrobcích samot- ných. Klíčovou roli v tomto získává senzorika. V rámci zvláštní přehlídky „Senzorika – na cestě k inteligentnímu výrobku. Řešení, trendy, potenciál“ budou detailně zkoumány nejen uživatelské přínosy ale také konkrétní výzvy s tím spojené. 7. února se bude v rámci veletrhů Intec a Z poprvé konat odborné fórum „new mobility“. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky renomovaných expertů ze sféry průmyslu a poli- tiky – mimo jiné na příklady Best Practice a konkrétních strategií postupu. Fórum pořádané společností Leipziger Messe ve spo- lupráci s organizací ACOD (Automotive Cluster Ostdeutschland) bude zahrnovat také pódiovou diskusi. Dr. Deliane Träber, sekční ředitelka společnosti Leipziger Messe k tomu dodává: „Odborné fórum nabízí platformu pro sledování a diskuse k výzvám a pří- ležitostem pro strojírenství a subdodavatelský průmysl, které s sebou přinášejí nové koncepce pohonů dopravních prostředků. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v dané oblasti je pro nás důležité se tomuto tématu v rámci našich veletrhů věnovat.“ Česko se zvláštním významem Již jen díky geografické poloze má Česko pro oba veletrhy ze stranyvystavovatelů i návštěvníkůvelkývýznam. I v roce 2019 bude Česká republika prezentovánav rámci oficiální účasti organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Účast na společném stánku je díky finanční podpoře ze strany ministerstva pro české firmy velmi výhodná, čehož tradičně využívají zejména subdodavatelé působící v oblasti automobilového průmyslu a také slévárny, když Svaz sléváren ČR je odborným garantem oficiální účasti. Za účelem podpory mezinárodní spolupráce jsou na programu veletrhů také různá kooperační fóra, kdy účast firem z České republiky má na veletrzích Intec a Z již dlouhou tradici. Na 7. únor 2019 je napláno- váno „Setkání zemí 4.0 – Sasko-Polsko-Česko-Rumunsko“, které bude pořádáno organizací Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS). Formát akce zahrnuje krátké tématické přednášky a prostor pro Business-Speed-Dating. B Veletrhy na internetu: www.intec-lipsko.cz, www.z-lipsko.cz Intec a ZvLipsku zahájíveletržní rok2019 Velká očekávání od veletrhů Intec a Z 2019 – Česko je z vystavovatelského a návštěvnického pohledu velmi důležité Veletrhy Intec Mezinárodní odborný veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby 5. – 8. února 2019 Z-Messe Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií 5. – 8. února 2019

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 25 Třinecká společnost MEPAC CZ s. r. o., působící v oblasti přesného opracování povrchu, v srpnu představila svůj nový polohovací systém 3D Smart Holder. Jedná se o polohovatelnou kouli s plochým čelním magne- tem pro upevnění magnetických předmětů a dalších součástí. Díky unikátní patentované technologii velice jednoduše polo- hovatelný a disponuje velkou přídržnou silou. V propracovaném designu se skrývají kompaktní rozměry a všestranné využití. Mezi výhody 3D Smart Holderu patří: 1. tři stupně volnosti: X 360°, Y 230°, Z 230°, 2. nízká hmotnost: 3D Smart holder váží pouhých 125 g, 3. vysoká efektivita: jednoduchý k instalaci a použití, 4. všestranné použití: použitelný jako třetí ruka v mnoha segmentech výroby, 5. možnosti upevnění: pomocí magnetu, 3 vrutů nebo protiskluzových polštářků, 6. propracovaný: dílenské příslušenství, které má propraco- vaný design. Zařízení lze využít v mnoha oblastech od stro- jírenství až po elektro. Kombinací 2 a více 3D Smart Holderů, se efektivita a účinnost násobí. K pro- duktu společnost taktéž připravuje několik modifi- kací a nástavců, které bude možno kombinovat, pří- padně uchytit i nekovové předměty. Přístroj dispo- nuje polohovací sílou 16 N. Pro více informací navštivte webové stránky produktu: www.3dsmartholder.cz B Redakčně upraveno z www.mepac.cz Společnost MEPAC CZ představila nový polohovací systém Upínání HAIMER Power Mini Shrink a Power Mill Tvrdé jako kámen a s nejvyšší SĜHVQRVWt±7RQHMOHSãtQD WpWRSODQHWČ 1iVWURMH 0ČĜLFtD VHĜL]RYDFtSĜtVWURMH 7HFKQLNDSURY\YDåRYiQt 7HFKQLNDSUR WHSHOQpXStQiQt www.haimer.com

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

26 Společnost VEEM TRADING, s. r. o., je ve spolupráci s německým výrobcem AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH dodavatelem spe- ciálních vakuových zdvihacích zařízení, která najdou uplatnění téměř ve všech průmyslových odvětvích. Se svojí profesionální koncepcí, prove- dením, zpracováním technické dokumen- tace a letitými zkušenostmi v oboru se řadí společnost VEEM TRADING mezi dodava- tele zařízení předního světového výrobce v oblasti manipulace pomocí vakua, kde oblasti použití jsou téměř neomezené. Vakuová zdvihací zařízení jsou vyba- vena samostatnou řídicí a manipulační jednotkou. Na přání zákazníka dodáváme zdvihací zařízení včetně jeřábu. Novinkou jsou i speciální bateriová zaří- zení pod názvem CLAD-BOY, CLAD-MAN, CLAD-TEC, AERO-Window, CLAD-LIFT, které bylo vyvinuto pro manipulaci roz- měrných obkladových panelů sloužících pro obložení montovaných hal, instalaci skleněných panelů, oken a podobně. B www.veemtrading.cz Vakuová zdvihací zařízení Technika Firma VEEM TRADING, s. r. o., je dodavatelem ochranných systémů pro stroje významného evropského vývojáře a výrobce v oblasti ochranných prvků pro obráběcí stroje se zastoupením v mnoha zemích Evropy a Ameriky. Na výrobní ploše závodů svojí skupiny, cca 13 000 m2, jsou produkovány precizní krytypropojezdovérychlostido150 m/min., zrychlení 2G a zárukou min. 2 milionů pra- covních zdvihů, při jejichž konstrukci je využito mnoho vlastních patentů. Představiteli tohoto úspěšného pro- gramu jsou skládané krycí měchy pro obráběcí stroje, pro zdvihové stoly a plo- šiny, roletové kryty, teleskopické ocelové kryty klasických i speciálních konstrukcí, krycí clony proti třískám, stěrače vodicích ploch, dále teleskopické pružiny, vulkani- zované krycí měchy v 350 různých prove- deních. Součástí nabídky jsou i článkové plastové hadice FLEXO-LINE pro vedení chladicí kapaliny nebo vzduchu vyznaču- jící se vysokou spolehlivostí, těsností jed- notlivých článků a stabilitou v nastavené poloze. Speciální nabídku tvoří samomazná obložení kluzných drah BIPLAST pro velká zatížení vodicích ploch. B VEEM TRADING, s. r. o. Dobrovského 4 612 00 Brno tel.: +420 545 222 322 fax: +420 545 222 701 kontakt@veemtrading.cz www.veemtrading.cz Ochrana vodicích drah strojů

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

Diamantové profilové orovnávací kladky Diamantové orovnávací kotouče - Formrolle Diamantové, CVD, MKD orovnávací destičky Diamantové jednokamenné orovnávače Diamantové vícezrnné a prachové orovnávače Diamantové a CVD profilovací broušené orovnávače Diamantová orovnávací kolečka Diamantová vtlačovací tělíska pro zkoušky tvrdosti Rockwell, Vickers Diamantové a CBN brusné kotouče Diamantové, PKD, CBN soustružnické nože Diamantové ruční lapovače a pilníky Diamanty pro dotyky Speciální nástroje dle požadavku Renovace diamantových nástrojů PRODEJ SERVIS generální zastoupení pro ČR a SR Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, tel./fax: +420 241 910 608, e-mail: info@diatech-stroh.cz

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

28 Hranice světa se pomalu smazávají a v průmyslu, zejména v tom automobilovém, to platí více než kdekoliv jinde. Nadnárodní doda- vatelé plastových dílů z Tier 1 a 2 působí ve všech zemích, kde se vyrábějí automobily a odkud probíhá projektové řízení. Své formy pak často vyrábějí v Číně. Komunikace s výrobcem formy a subdodavateli komponentů a technologií pak může být poměrně obtížná. V  případě horkého systému jako naprosto klíčového kompo- nentu pro dobře fungující formu je to naprosto zásadní. Na to myslí Heatlock, švédský výrobce špič- kových horkých systémů, síd- lící a vyrábějící v Číně. Se službou Global Call je Heatlock schopen zajistit bezproblémovou komuni- kaci jak s projektovým oddělením sídlícím v Evropě, kde vzniká spe- cifikace, tak i s výrobcem formy v Číně přímo v jejich rodném jazyce. Heatlock, první opravdu glo- bální výrobce horkých systémů, přitom zúročuje svých více jak 30 let zkušeností na trhu i tech- nologické know-how celé partnerské sítě, která je schopna zajistit pokročilé MoldFlow analýzy či analýzy deformací. S velmi efektiv- ním systémem vyhodnocování komplexní problematiky horkých vtoků dokáže eliminovat problémy či komplikace, které mohou nastat. Heatlock tak neprodává „pouze“ horké systémy, ale jejich kompletní řešení. Zákazník pak dostává jak v místě výroby formy, tak i v místě projektového řízení maximální podporu v rodném jazyce. Ať je forma provozována kdekoliv, technologická centra (Německo, Čína, USA) se skladem náhradních dílů zajišťují jejich dodání nejpozději do 24 h. Právě péče o zákazníka je pro Heatlock posedlostí a vedle nezpochybnitelné kvalitytaké jeden z důvodů, proč velmi úspěšně působí na německém trhu již 20 let jako ověřený dodavatel HS do nadnárodních, technologicky vyspělých koncernů z automobilo- vého průmyslu. Heatlock je již více než 20 let známý pro využívání keramické izolace horkých systémů. Uzamčení tepelné energie v místech, kam přísluší, se promítlo i do samotného názvu společnosti. Není divu. Investice do patentované technologie keramických podložek CE-FIX se díky snížení tepelných ztrát systému navrátí již za 8 dní provozu formy. Tři série, ze kterých je možné vybírat, nabízí řešení pro téměř každou formu. Série A1 jsou maxi- málně jednoduché, kluzně uložené horké systémy, navržené pro nej- delší výdrž. Zároveň jsou cenově velmi dostupné a naprosto univer- zální.Vstřikovat můžete jednoduché materiály z horkého do studeného podrozvodu či přímo do dílu s mož- ností pneumaticky ovládaných jehlově uzavíratelných trysek. A2 je série také kluzných systémů s maximální modularitou, ze špičkových materiálů, avšak s možností vstřikování technických plastů. V případě série A3 jde o šroubované horké systémy před- zapojené dle specifikace zákazníka a připravené pro vstřikování jakýchkoliv materiálů. Velmi zajímavé jsou možnosti dodávek série A3 jako Fast Half – systém zabudovaný a zapojenýv upínací desce, která se jednoduše nasadí na formu. Popřípadě celé horké poloviny, kde zákazník dodělá pouze tvárnici. Vše ve špičkové kvalitě bez jediného kompromisního řešení. Jedním z důkazů maximální orientace na zákazníka je rychlost komunikace. Cenové nabídky na horké systémy Heatlock obdržíte v pracovních dnech do 4 hodin od obdržení poptávky včetně 3D modelu. Dodací termín na kompletní horký systém je pouhých 11 až 12 dní. Ověřte si Heatlock poptávkou Vašeho projektu. B Václav Dvořák www.eichlercompany.com Heatlock – globální řešení horkých systémů Patentovaná technologie keramické izolace CE-FIX – investice, která se vrátí již za 8 dní provozu formy Horké systémy Špičkové horké systémy Série A2-Modular Fast half Horká polovina

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

29

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

30 V moderních procesech obrábění hraje broušení stále velmi významnou roli. Otvorové broušení je často nahrazováno elektroero- zivním obráběním, ovšem jen v kusové výrobě a i tam to vždy nahradit nelze. V současné době jsou na produkty kladeny stále vyšší nároky na kvalitu a přesnost při stále vyšších tvrdostech obráběných materiálů. Přesné broušení je jednou z možností řešení. Moderní trendyv broušení stále více pronikají i do malých provozů a nástro- járen s kusovou výrobou. A právě pro broušení otvorů ve slinutých karbidech, keramice a kalených ocelích nabízí jedinečné řešení německá rodinná firma HESON. Broušení CBN (kubický nitrid boru) brusivem v galvanických vazbách je velmi progresivní broušení kalených ocelí a to platí dvojnásob pro broušení otvorů. Hlavní předností je možnost dosáhnout zrychlení procesu změnou podmínek broušení (posuv, přísuv, otáčky). Zrna CBN jsou vázána v jedné vrstvě v galvanickém niklovém pojivu s velkou tvrdostí. Díky tomu jsou brusná zrna extrémně odhalená. To umožňuje efektivní úběr materiálu a zároveň také usnadňuje chlazení a odvod brusného kalu – výplach. Při správném použití a tlakovém chlazení dochází k dokona- lému výplachu a kotouče se nezalepují. Také to z principu zajišťuje maximální možnou tvarovou stálost. Další výhodou je, že se toto brusivo neo- rovnává, čímž odpadá problém s orovnáváním takto tvrdého brusiva. Pevnost zaručuje zušlech- těná ocelová nebo tvrdokovová stopka. Vyžadují přesné upnutí s házivostí do 0,01 mm. Brusná tělíska do průměru 3 mm se vyrábějí standardně na stopkách ze slinutých karbidů. Tyto nástroje jsou k dispozici také v provedení diamantového zrna a platí pro ně vše, co bylo uvedeno v předchozím odstavci u CBN, jen dia- mantem se brousí slinuté karbidy a keramika. V diamantu firma HESON vyrábí také široký sortiment diamantových pilníků. Firma DIA-Praha je výhradním prodejcem produktů HESON pro Českou republiku a Slovensko. B Jan Čeřovský www.diapraha.cz Produktivní broušení otvorů Diamantové a CBN brusivo v galvanické niklové vazbě, diamantové pilníky Broušení

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE A BRUSIVO DIAMANTEM K VYŠŠÍ PRECIZNOSTI! www.diapraha.cz Diamantové orovnávače, výroba a servis, diamantové, CBN i korundové a SiC brusivo PKD a CBN VBD pro třískové obrábění poradenství v oblasti broušení a orovnávání

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

32 S řídicím systémem TNC 640 sice budoucnost předpovídat nemůžete, ale se softwarem Batch Process Manager můžete průběh výroby dalších zakázek plánovat zcela přesně. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní naplánujete průběh výroby a získáte důležité informace o průběhu obrábění. Pro sériovou výrobu součástí a také pro obrábění na paletách nabízí řídicí systém TNC 640 celou řadu výkonných funkcí. Jednou z nich je Batch Process Manager (opce 154). S její pomocí naplá- nujete další průběh výroby přímo na řídicím systému. Jednoduše založíte zásobu zakázek a Batch Process Manager ji předem zkontroluje. Budete si tak jisti, zda například nechybí nástroje nebo jaká je jejich životnost. Jako výsledek kontroly se zobrazí stavový přehled, a tak získáte důležité informace o zakázkách, třeba kdy bude nutný ruční zásah, jak dlouho poběží program a stroj bude vytížen nebo posloupnost obrábění. Batch Process Manager tak umožňuje přesné předběžné plánování dalšího průběhu násle- dující výroby, což je důležité především pro bezobslužné směny a bezproblémové zpracování čekajících zakázek. Se softwarem Batch Process Manager zorganizujete velmi snadno všechny nezpracované zakázky. Můžete například zadat práce plánované na noční směnu, na celý den anebo i na blížící se víkend. Řídicí systém automaticky zkontroluje, zda jsou splněny všechny předpoklady pro hladké zpracování zadaných zakázek a kontroluje zejména zda: • je uveden referenční bod pro palety, program nebo upnutí, • jsou v zásobníku nástrojů k dispozici potřebné nástroje s dostatečnou životností, • běží NC program v simulaci bez chybových hlášení. Přehledné zobrazení a kontrola zásoby práce Výsledky kontroly zobrazí Batch Process Manager jasně a jed- noznačně v grafickém přehledu. Když je vše v pořádku, zobrazují se zelená zaškrtnutí. Díky tomuto zpracování získáte okamžitý přehled o tom, zda všechny programy proběhnou bez závad a zda jsou k dispozici všechny potřebné nástroje. Na první pohled tak okamžitě vidíte zásobu práce vašich zakázek. Výhodou je to, že Batch Process Manager opakuje kontroly cyklicky, takže uživateli se vždy zobrazují aktualizovaná data. Jestliže řídicí systém zjistí problém (když např. životnost určitého nástroje není pro naplánované obrábění zcela dosta- tečná) zobrazí Batch Process Manager předpokládaný oka- mžik potřebného ručního zásahu (v našem příkladu to je nutná výměna nástroje). Batch Process Manager uživatele již předem informuje o: • postupu operací při obrábění, • okamžiku příštího ručního zásahu (vyžaduje opci 93), • trvání a době běhu programu (vyžaduje opci 93), • stavových informacích o referenčních bodech, o obrobku, o NC programu. Předpokladem všech kontrol souvisejících s nástroji je aktivace opce 93 „Rozšířená správa nástrojů“. Zpracování NC programů Naplánujte si výrobu přesně Řídicí systémy Uživatel okamžitě pozná, kdy jsou v průběhu výroby nutné ruční zásahy

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 33 Řídicí systémy probíhá buď prostřednictvím správy palet anebo jako obvykle zpracováním jednotlivého programu blok po bloku. Velmi snadná obsluha Nový Batch Process Manager je založen na správě palet řídi- cího systému TNC 640, přesněji řečeno interpretuje soubor palet na pozadí. Do tohoto souboru ukládá řídicí systém TNC veškerá zadání provedená v softwaru Batch Process Manager. K dispozici jsou přitom následující prvky:  paleta,  upnutí,  program. Prostřednictvím této struktury může Batch Process Manager zobrazit na stroji s paletami každou reálnou situaci. Každá paleta má svůj vlastní záznam. Volitelně může TNC různým obrobkům ustaveným na paletách v různém pořadí přiřadit příslušný NC pro- gram a příslušnou polohu nulového bodu. Batch Process Manager nabízí pro tento účel komfortní editační možnosti. Můžete libo- volně kopírovat, přesouvat anebo vkládat jednotlivé nebo i kom- pletní záznamy. Kromě toho lze během zpracování palet vytvářet nové záznamy. Tímto způsobem založíte zásobu zakázek, která se bude lineárně zpracovávat. Můžete přitom zablokovat jednotlivé programy nebo dokonce i celé palety a ty budou pak při zpracování jednoduše vynechány. Mnohostranné využití a zajímavá perspektiva I když je Batch Process Manager v první řadě určen pro obrá- běcí stroje s plnou automatizací začleněné do výrobních linek, nachází své uplatnění i v provozech s kusovou výrobou. Pro stroje, které nedisponují paletami lze totiž rovněž výše uvedené prvky použít. V tomto případě budete konfigurovat v nastavení řídicího systému jak se má stroj chovat po ukončení NC programu: napří- klad zda má být při automatizované výrobě vyměněna následu- jící paleta a výroba má dále pokračovat nebo zda obsluha stroje připraví další obrobek a poté začne další obrábění. V současné době pracuje společnost HEIDENHAIN na rozší- ření funkcionality softwaru Batch Process Manager. Mimo jiné se předpokládá, že tento software bude k dispozici i v provozním režimu blok po bloku. B www.heidenhain.cz Batch Process Manager se vždy postará o to, aby bylv pracovním prostoru správný obrobek a vhodné nástroje

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

34 Náš svět je ve fázi prudkého technického rozvoje. Ještě nikdy jsme neměli k dispozici takové znalosti a prostředky, jako právě nyní. Aby bylo možné tento trend podporovat a přizpůsobovat se mu, je třeba začít v daleko větší míře využívat automatizaci. To však s sebou nezbytně přináší potřebu systematizace a optimalizace procesů. Čas promarněný neefektivními činnostmi nelze nijak nahradit a neproduktivní čas navíc znamená ztráty financí i zdrojů. Je tedy namístě využívat takové nástroje, vybavení a postupy, které zajistí efektivní, bezpečnou a spolehlivě opakovatelnou výrobu s možností rychlé adaptace na průběžně se měnící požadavky trhu. Moderní nástroje Seco takové možnosti přinášejí. Nástrojové vybavení výrobních provozů již zdaleka nemůže být jen čistou sklado- vou zásobou „potřebných“ nástrojů (břito- vých destiček, nástrojových těles, monolit- ních nástrojů, upínačů, montážních prvků, náhradních dílů…), ale promyšleným, dobře udržovaným a pravidelně obnovovaným systémem, který, se zohledněním mož- ností všech ostatních částí výbavy provozu, zajistí s rozumnou mírou univerzálnosti a vysokou efektivitou veškeré požadavky, které má daná výroba realizovat. Pokud se v plánu objeví něco nového (materiál obrobku, komplexní tvary, nesnadno pro- veditelné aplikace), je na místě pořídit vhodný nástroj nebo zavést technologii výroby tak, aby stávající vybavení rozšířila a posílila, a přitom se zásadně neodchý- lila od osvědčeného a zkušenostmi ově- řeného sortimentu. Také se vyplatí uvážit, zda nevyužít nějakým novým způsobem stávající vybavení a neutrácet peníze za nástroje, bez kterých požadované obrobky „nelze vyrobit“. Takový přístup má ovšem význam pouze v případě, že je nástrojové vyba- vení (včetně upínačů) dostatečně kvalitní a nepředstavuje limit efektivity výroby samo o sobě. K čemu je moderní obráběcí stroj s vysokou dynamikou pohybů a pokročilý CAM systém, když nástroj osazený na konci vřetena není scho- pen pracovat za potřebných řezných parametrů, nemá potřeb- nou přesnost a spolehlivost? Snahou značky Seco je přicházet s univerzálně výkonnými a bezpečnými nástroji, umožňujícími provádět více obráběcích aplikací a dosahovat při nich spoleh- livých výsledků. Seco Highfeed 2 – nová řada LP09 Jedním z takových nástrojů jsou i frézy Highfeed 2 pro obrá- bění vysokým posuvem. Nástrojová tělesa a jednostranné břitové destičky se dvěma řeznými hranami jsou již delší dobu k dispozici v menších průměrech a velikostech destiček (LP05, LP06) a pro- kázalyvelmi dobrou výkonnost a univerzálnost v mnoha různých aplikacích. Nově přichází řada LP09, která primárně cílí na větší rozměry obrobků, vyšší hodnoty úběru materiálu a výkonnější obráběcí stroje. Využívá větší formát břitových destiček stejného konceptu, které lze osadit na tělesa v řadě průměrů 25–100 mm s různými zubovými roztečemi a způsobem upínání. Nástroje Highfeed 2 LP09 jsou záru- kou velmi efektivního úběru materiálů hned několika metodami obrábění (čelní – z-levelling, ponorné, tvarové, interpolační atd.). Umožňují využívat axiální hloubku řezu až 1,8 mm a větší tloušťka destiček zajišťujevysokou bezpečnost a spolehlivost frézovacích operací. Současný sortiment zahrnuje 3 různé řezné geometrie (ME08; M13; MD15), které v kombinaci s 8 osvědče- nými karbidovými třídami umožňují sesta- vit ten nejvhodnější nástroj pro konkrétní aplikaci v širokém spektru obráběných materiálů. Obdélníkovýformát destiček při- spívá k celkově vysoké stabilitě a pevnosti břitů a dovoluje také osazení většího počtu destiček na menší průměry nástrojových těles při zachování potřebné bezpečnosti provozu, která eliminuje narušování eko- nomiky výrobních cyklů. Antivibrační systém Seco Steadyline Velmi výhodnou a pokročilou alterna- tivou využití nástrojů pro frézování vyso- kým posuvem i dalších frézovacích operací při potřebě velkého vyložení nástroje je jejich osazení na antivibrační držáky Seco Steadyline, které využívají pasivně dyna- mický způsob tlumení vibrací při obrábění. Tlumící prvek je přitom umístěn bezprostředně za čelem držáku, takže vibrace nešíří dále nástrojovou sestavou – výsledkem je klidný průběh obráběcí ope- race. Systém Seco Steadyline zahrnuje provedení pro frézovací operace a kombinované soustružnické či vyvrtávací (stejná tyč po stacionární i rotační aplikace). Umožňuje dosahovat vysoké kvality obrobení při aplikacích s dlouhým vyložením nástroje bez potřeby snižování parametrů (udržuje vysokou produktivitu i bez- pečnost operací) a snižuje také riziko rychlého opotřebení ložisek vřetena stroje a pokles jeho celkové přesnosti (lepší kondice stroje zkracuje čas plánovaných odstávek a významně redukuje vznik odstávek neplánovaných – prostojů). Všechny tyto faktory pod- porují snahy o dosažení provozní dokonalosti, která je základním kamenem a nezbytným výchozím stavem pro úspěšnou digitali- zaci a automatizaci moderní průmyslové výroby. Pro frézovací aplikace jsou k dispozici držáky Steadyline v pro- vedení válcovém nebo kuželovitě zesíleném, které dosahuje vyšší statické a dynamické stability u těžkého obrábění. Upínací roz- hraní na straně stroje zahrnuje všechny moderní systémy (HSK-A, Seco-Capto, DIN a BT i ve zpřesněném provedení Taper-Face), na Efektivní využití nástrojů a vybavení obráběcích provozů Nástroje Frézy Highfeed 2 – nová řada LP09

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 35 Nástroje straně obrobku pak trny ( 16–50 mm dle varianty) pro osazení klasických nástrčných těles, nebo velmi populární systém Seco Combimaster, využívající přesného závitového spojení (M10–M20) mezi modulárními nástrojovými hlavami a držáky. Různé pevné délky vyložení v rámci jednotlivých konstrukčních provedení umožňují sestavit ten nejideálnější nástroj pro konkrétní obráběcí operaci. I proto je tento jednoduše použitelný „plug & play“ sys- tém jednoznačným favoritem při obrábění s dlouhým vyložením. Případ John Crane – fréza Highfeed 2 LP09 v praxi Uvážlivý přístup k budování systému nástrojového vybavení výrobního provozu ovlivňuje také investiční úvahy. Vyplatí se poří- dit nové nástroje (ale i stroje a další vybavení) anebo jen využít stávající vybavení nějakým novým způsobem? Řešíme jednorá- zovýproblém s aktuální kapacitou a cenami, střednědobou aktivitu zlepšování stávající výroby nebo dlouhodobý plán rozvoje spo- lečnosti? Vyřešením aktuálních problémů způsoby, které vedou ke zlepšení procesů, dosáhneme vyššího stádia fungování celého výrobního provozu. Problém bude vyřešen a již znovu nenastane, výrobní proces bude spolehlivější a předvídatelnější – tedy lépe plánovatelný – a tak bude možno lépe využít kapacit a zdrojů při budoucích činnostech. Konkrétním příkladem z praxe může být případ hrubovacího frézování obrobku z materiálu 1.4404 na stroji Hermle C800u ve výrobním provozu firmy John Crane v Lutíně. Firma běžně tako- véto obráběcí operace neprovádí, avšak čas od času se potřeba odebrání většího objemu materiálu z polotovaru objeví a bylo tedy na místě tuto možnost prověřit a najít pro ni nejvhodnější řešení. Limitujícími faktory přitom bylo udržení krátké doby obrábění (kapacita stroje) a upínací rozhraní DIN40 (stabilita a výkon stroje). Vzhledem k těmto skutečnostem zvoliltechnolog společnosti, pan Luděk Nezhyba ve spolupráci s techniky Seco Tools metodu fré- zování vysokým posuvem, která slibovala kromě rychlosti obrá- bění vyřešit i otázku delšího potřebného vyložení nástroje (4xD), neboť při tomto způsobu obrábění směřují řezné síly převážně do osyvřetena a riziko případných vibrací je značně sníženo. Pod vedením pana Jakuba Malíka připravilo oddělení přípravy nástrojů sestavu frézy systému Seco Highfeed 2 nové řady LP09 na válcové stopce pro upnutí typu Weldon. Sestava je složena z modulární nástrojové hlavyR217.21-1632.RE-LP09.4 A(průměr32 mm, 4 zuby, provedení Combimaster se spojovacím závitem M16), osazené bři- tovými destičkami LPKT09T420TR-M13 v karbidové třídě MS2050 a stopkou Combimaster  32 mm BD032582116100D. Pro obrábění prvního kusu byl zvolen přístup vyšší produkti- vity s axiální hloubkou řezu 1 mm. Při řezné rychlosti 100 m/min a posuvu 0,7 mm/zub vycházela rychlost posuvu 2 546 mm/min a trvanlivostbřitů32 minutyv řezu.U druhéhoobrobkuseověřovalo prodloužení životnosti destiček v závislosti na nižší hloubce řezu. Axiální hloubka řezu byla snížena na 0,3 mm, což při zachované řezné rychlosti 100 m/min znamenalo přizpůsobit posuv na hod- notu 1,4 mm/zub. Výsledná rychlost posuvu činila 5 093 mm/min a trvanlivost břitů dosáhla 66 minut v řezu. Příjemným vedlejším efektem bylo i významné snížení hlučnosti obráběcí operace. Firma John Crane si tak v praxi ověřila, že dokáže na svých přes- ných 5osých strojích provádět produktivně a nákladově efektivně i hrubovací operace bez toho, aby byla jejich kapacita zatížena na dlouhou dobu a přitom nebyly zbytečně přetěžovány, což by se časem negativně promítlo jak do kvality obrobků (snížená vlastní přesnost a stabilita soustavy), taktaké do zvýšeného počtu odstá- vek (kontroly seřízení a opravy). Jeden nový nástroj a strategie vyřešily aktuální potřebu obrábění, přitom ukázaly možnosti šir- šího využití technické kapacity strojů a současně přispěly i k efek- tivnímu využití časové kapacity, a to při nákladech na dílec, které byly téměř 5× nižší, než v původně uvažovaném rozpočtu. Uvedený příklad je dokladem jednoho z mnoha úspěšných nasazení nástrojů Seco. Jednotlivé nástroje, typové řady či nástro- jové sestavy našeho kompletního sortimentu se mohou dle vašeho uvážení stát třeba základem nově vznikajícího vybavení obráběcího provozu, anebo váš promyšlený, dobře udržovaný a pravidelně obnovovaný systém nástrojového vybavení vhodně doplnit a rozšířit. Těšíme se na novou i následnou spolupráci. B Jan Matějíček, Seco Tools CZ s.r.o. www.secotools.cz Antivibrační systém Seco Steadyline

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

36 Po dvou letech měla naše redakce opět možnost zavítat na stuttgartský strojírenský veletrh AMB 2018. Jedná se o jednu z největ- ších výstav obrábění v Německu, která se koná v supermoderním areálu Stuttgart Messe u stuttgartského letiště. Nejen lidé z celé Evropy, ale i z různých koutů světa přijíždění na AMB hledat řešení pro svoji výrobu. Tato akce se koná vždy jednou za dva roky a „střídá“ se s dalším úspěšným strojírenským veletrhem EMO v Hannoveru. Stuttgart, počtem obyvatel6. největší městov Německu, spadá pod region Bádenska-Württemberska, které je společně se sou- sedním Švýcarskem a Bavorskem sídlem největšího počtu výrobců kovoobráběcích strojů, nástrojů a techniky pro oblast obrábění na světě, se stal jedním z nejvýznamnějších průmyslových center Německa. Což je i jedním z hlavních důvodů, proč se každé dva roky veletrh AMB koná právě zde. K úspěšnosti veletrhu přispívá nejen velký supermoderní areál, ale i fakt, že se na Stuttgart Messe dostanete pohodlně letadlem i autem po dálnici, která s výstavištěm také sousedí. Nejen, že zde dobře zaparkujete, ale vzhledem k dobré stuttgart- ské infrastruktuře, se sem dostanete pohodlně i místním vlakem. Ačkoliv se v areálu nachází 10 výstavních hal, je velmi přehledný a dá se v něm velmi dobře zorientovat. Do roku 2025 chce navíc společnost Stuttgart Messe vystavět ještě jednu další halu, č. 11. Letošní AMB byl nejen dle vystavovatelů, ale i podle oficiál- ních zpráv ze všech ročníků jeden z nejúspěšnějších. Na výstavní ploše přes 120 000 m2 představilo 1 553 vystavovatelů inovace a další vývoj v oblasti obrábění. Na celou akci se přišlo podívat 91 016 návštěvníků. Letošním žhavým tématem všech diskuzí byla digitalizace ve výrobě. Mohli jste zde najít nejrůznější expozice od malých firem až po velké mezinárodní firmy, jako je například DMG Mori, Gühring, AMB Stuttgart 2018 Reportáž

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 37 Reportáž Yamazaki Mazak, Iscar, Sandvik, Ceratizit, Heidenhain, Seco Tools, Haas Automation nebo firma Walter, sídlící v nedalekém Tübingenu. Největší expozici si pro návštěvníky připravila společnost DMG Mori, světový lídr v oblasti výroby obráběcích strojů pro soustružení a frézování. Expozice zabrala téměř polovinu nově vybudované haly č. 10 Paul Horn Hall. Další zajímavou expozici měla na AMB také společnost Haas Automation, největší výrobce CNC strojů v Severní Americe, která vlastní team Formule 1. Zde měla vystavenou i jednu ze svých závodních formulí. Za tento team aktuálně jezdí jezdci Romain Grosjean a Kevin Magnusen. Naši redakci letos velice zaujala společnost M-Tool Solutions GmbH se svým inteligentním mluvícím robotem smart Robotx (viz obrázek vpravo dole). Více informací o robotu naleznete na stránkách www.smart-robotx.ch (pozn. red.). B Nikol Laifrová, Petr Beran, Infocube, s.r.o. Představení práce robota smart Robotx od společnosti M-Tool Solutions v praxi

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

38 Vedení firmy SENCO Příbram spol. s r. o. znovu oslovilo naši společnost CERATIZIT Česká republika s. r. o. s požadavkem na proškolení jejich zaměstnanců na technologii třískového obrábění, konkrétně se zaměřením na technologii obrábění na CNC soustruhu. Firma SENCO Příbram přikoupila k frézovacímu centru i moderní CNC soustruh a tímto se stává téměř soběstačná při výrobě komponentů pro jejich výrobní program. Pokrytím výroby o soustružené díly se stávají i nezávislými na kooperacích, navíc jdou cestou přesné a produktivní výroby. Vedení společnosti si je vědomo, že zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců je správnou investicí a že pro- spívá k celkově dobré náladě a spokojenosti uvnitř firmy. Začátkem roku 2018 jsme provedli sérii školení, rozložených na teoretickou a prak- tickou část pro technologii obrábění na frézovacím centru. Teoretickou část jsme provedli, podle požadavku, v sídle firmy v Příbrami a praktickou část v Technickém centru WNTve Velkém Meziříčí. K frézování jsme v lednu přidali i technologie vrtání, vystružování a závitování tak, abychom pokryli komplexní potřebu obrábění na daném frézovacím stroji. Nyní jsme k tomu přidali technologii obrábění na CNC sou- struhu a kromě soustružení jsme školili další související tech- nologie, jako jsou soustružení závitů, zapichování, upichování, obrábění multifunkčními nástroji a mini obrábění. I v srpnovém školení jsme navíc představili technologie vrtání, vystružování a závitování též využívané na CNC soustruhu. Zaměstnanci firmy SENCO Příbram uvítali, že školení obsa- hovalo informace pro operátory, technology i programátory a zejména pak, že bylo obohacené o četné praktické ukázky s poznatky, které mohou použít ve své praxi. Též kvitovali pro- stor na diskuzi a názorné příklady s vyhledáním optimálních nástrojů a řezných podmínek. Za CERATIZITČeská republika musím vyzdvihnout aktivní přístup s jakým zaměstnanci firmy SENCO Příbram ke školení přistoupili a jaký zájem projevili o technologii třískového obrábění. Za úspěšné zodpovězení několika cílených otázek v závěru školení byli odměněni certifikátem na dané téma. Koordinaci školení řídila paní Máchová z personálního oddělení firmy SENCO Příbram a efektivně využila dotačního titulu z oblasti vzdělávání zaměstnanců. Toto školení bylo registrováno pod čís- lem dotace CZ.03. 1. 52/0.0/0.0/16_043/0005049 z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z  prostředků Evropské unie. Po skončení bylo školení paní Máchovou zhodno- ceno slovy: „S komunikací a způsobem školení jsme maximálně spokojeni a obojí školení bylo pro naše zaměstnance velkým přínosem.“ Zvyšování kvalifikace našich zákazníků v oblasti třískového obrábění je naším dalším benefitem, který jim nabízíme. Školení jednotlivých firem je úzce spojené s našimi odbornými semináři, kde se schází více zákazníků z různých firem. Seminář zaměřujeme na konkrétní témata třískového obrábění, kde teorii prokládáme praktickými ukázkami na CNC strojích v našem Technickém centru WNT ve Velkém Meziříčí. Pokud máte i Vy zájem o naše odborné školení a o zvýšení kvalifikace Vašich zaměstnanců s návazností na zvýšení efektivity a hospodárnosti Vaší výroby, tak nás prosím kontaktujte na adrese: techtraining-cz@ceratizit.com. B Jan Gryč www.ceratizit.com Skupina CERATIZIT spojila čtyři přední světové značky, abytak zlepšila podporu pro zákazníky napříč strojírenským výrobním spek- trem. Veletrh AMB přinesl zákazníkům příležitost tyto značky vidět; řezná řešení od firmy CERATIZIT, Komet, Klenk a WNT. Každá z těchto firem je leaderem na trhu, ale nyní se spojily, aby mohly nabízet mnohem širší sortiment produktů, rozsáhlejší technické know-how a zákaznickou podporu. Toto spojení posune zákaznickou podporu a technickou odbornost na novou úroveň. A zákazníky z České republiky si vezme pod patronát firma CERATIZIT Česká republika s. r. o. Firma CERATIZIT je inovátorem ve vývoji a vyrábí inovativní řezné nástroje, mezi které patří vyměnitelné břitové destičky a nástroje ze slinutého karbidu. Mezi její zákazníky se řadí výrobci z automobilového, leteckého, energetického a železničního prů- myslu a jejich dodavatelé. V průběhu 95 let historie firmy byl cílem inovativní strategie firmy vývoj odolných materiálů pro výrobu řezných nástrojů a vývoj aplikací odolných vůči opotřebení. Pomáháme zvyšovat kvalifikaci našich zákazníků Síla čtyřnejlepších naveletrhuAMB 2018 Školení Zaměstnanci firmy SENCO Příbram spol. s r.o. na školení vTechnickém centru WNT Diskuze při praktických ukázkách nad soustruženým obrobkem

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 39 Veletrhy Společnost Komet je technologickým leaderem v oblasti výroby nástrojů pro vysoce přesné vrtání, vystružování, frézo- vání, řezání závitů a mechatronických nástrojů. Stejně jako ostatní členové skupiny se rozvíjí díky inovacím a kvalitě, díky nimž před- stavuje špičku v oblasti vývojových řešení, jež jsou šitá na míru požadavkům jednotlivých zákazníků. Zároveň také uspokojuje potřeby zákazníků, kteří požadují vysoce kvalitní prémiové řezné nástroje v jakékoliv fázi obráběcího cyklu. Společnost WNT poskytuje špičkové služby zákazníkům z oblasti průmyslu v rámci celé evropské sítě distribučních a technicko-obchodních kanceláří. Firma WNT zaměřuje svoje aktivity na vývoj unikátních řešení, která zákazníkům pomáhají držet svá přední postavení na trhu a dosahovat vysoké účinnosti při obrábění kovů. Současně je schopná již do druhého dne dodat jakýkoliv z více než 55 000 pro- duktů ze svého sortimentu, což představuje největší výběrv celém průmyslovém odvětví. Firma Klenk se zaměřuje především na letecký sektor, kde je jedničkou ve výrobě rotačních obráběcích nástrojů pro vrtání, fré- zování, vystružování a zahlubování. Mnohé její produkty jsou spe- ciálně navržené pro jednotlivé zákazníky po celém světě, přičemž společnost využila své jedinečné znalosti obráběcích materiálů, jako jsou např. uhlíková vlákna, titan, hliník a ocel. Skupina Ceratizit je celosvětově známá díky vývoji inovativ- ních řezných řešení, která její zákazníky udržuje vždy o krok před konkurencí. To platí zejména pro letecký průmysl, ve kterém jsou produkty, jako její nejnovější sorta 5240, ideální pro obrábění žáruvzdorných slitin. Mezi dalšími můžeme jmenovat nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami, frézy, vrtáky a závitníky ze slinutého karbidu, které bylyvyvinuty speciálně pro letecké mate- riály, jako je např. titan. Účelem všech těchto inovací je zvýšení produktivity. Díky spojení vysoce účinných řezných nástrojů se špičkovou úrovní služeb a technickou podporou skupina Ceratizit garantuje neustálou konkurenceschopnost svých zákazníků i ve stále složitějším tržním prostředí. „Spojení těchto čtyřznaček pod křídla skupinyCeratizit přinese zákazníkům významné výhody, jelikož lze nyní využívat jednoho z nejpestřejších sortimentů řezných nástrojů a upínačů prostřed- nictvím jediného kontaktu. Zákazníci se také mohou spolehnout na to, že úroveň zákaznické podpory a logistiky, která je již nyní perfektní a na kterou jsou zvyklí, zajistí maximální produktivitu a účinnost řezných nástrojů,“ uvedl Antonín Holub, jednatel spo- lečnosti CERATIZIT Česká republika s. r. o. B Jan Gryč www.ceratizit.com

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

40 Firma ATEK byla založena v roce 2004 v Moravské Třebové. Počátečním podnikatelským záměrem bylo, jak říká Miroslav Kolísek, jednatelspolečnostiATEK s. r. o.,vytvořit malou stabilní firmu o třiceti zaměstnancích.V současné době společnost zaměstnává kolem 500 zaměstnanců. Nosným programem firmy se měla stát výroba plastových a pryžových výrobků především pro automobilový průmysl. Promyšlená firemní strategie ATEKU přinesla záhy svoje ovoce. Nadstandardní důraz na kvalitu výrobků spolu s vysokou flexibilitou směrem k potřebám zákazníka velmi záhy firmu posunulo na čelní pozici v oboru. Záhy po svém založení se společnost zařazuje mezi stálé a osvědčené dodavatele renomovaných automobilových výrobců jako jsou BMW, VW koncern a Daimler. Pronikání na zahraniční trhy bylo pečlivě plánováno a ze strany vedoucího managementu společnosti mu byla věnována vysoká péče. Firma záhy získává certifikaci ISO 9001, ISO/TS 16949, cer- tifikát ISO 14001 a pro celou řadu výrobků vlastní CCC certifikáty, které opravňují k vývozu dílů do Číny. V současné době lisovna firmy disponuje 31 vstřikovacími lisy značky ENGEL. Uzavírací síla vstřikovacích lisů se pohybuje v rozmezí 50 tun až 3 200 tun a některé jsou osazeny lineárními roboty, umožňujícími operovat až v rozsahu šesti os. Nástrojárna Dynamický růst lisovnyvyvolal potřebu rozvoje dalšího oboru, v tomto případě nástrojařství. Na svém počátku firma disponovala pouze běžnou údržbou lisovacího nářadí.Veškeré dodávkyvstřiko- vacích forem byly řešeny pomocí zakázek u externích dodavatelů. Kdo prošel podobnou praxí, dá jistě za pravdu názoru, že podobný modelmá svoje velká úskalí a přináší mnoho problémů. Především ale byl v rozporu se základní filosofií firmy, tedy se zajištěním maximálně rychlé reakce na potřeby zákazníka a flexibilityv jejich plnění. Projekt výstavby vlastní nástrojárny byl zahájen v roce 2014. O dva roky později byla již nástrojárna plně v provozu. Už během výstavby bylo nutné vyřešit zásadní otázku, a to strojní vybavení. Nabídka v oblasti nástrojařských speciálů je velmi široká a výsledek rozhodnutí zásadně ovlivní výrobu na mnoho let. Při pečlivém výběru elektroerozivních strojů vsadil ATEK na stroje největšího světového výrobce, japonské firmy Sodick. Sodick, sázka na jistotu K tomu říká jednatel společnosti Miroslav Kolísek: „…silná firma potřebuje silné a spolehlivé partnery, a tím Sodick beze- sporu je. Ve výrobě potřebujeme stroje s nadstandardním výko- nem a spolehlivostí. Sodick jako výrobce orientovaný výhradně na elektroerozivní stroje nabízí nejširší portfolio v oblasti elek- troeroze a mimořádná technická řešení. Výjimečná konstrukce pohonu lineárními motory umožňuje výrobci poskytnout nesku- tečnou garanci přesnosti. A v neposlední řadě je zde i shoda ve filosofii obou firem. Stejně jako Sodick i ATEK cítí potřebu nebýt závislý na subdodavatelích, být soběstačný a většinu produkce zajišťovat vlastními silami.“ Milan Patkáň, ředitel nástrojárny ATEKU k tomu dodává: „Samozřejmě jsme posuzovali nejen samotnou konstrukci a pro- dukční kvalitu stroje. K plynulému a nerušenému provozu patří dostupný a dobře organizovaný servis. Vzhledem k tomu, že výrobce je na druhém konci světa, bylo pro nás toto kritérium velmi důležité. I tady jsme našli velmi dobrého partnera. Obchodní zastoupení Sodicku pro Českou i Slovenskou repub- liku, společnost Zenit je specialistou v oblasti elektroeroze již 27 let. Strojírenská divize společnosti zajišťuje veškeré potřeby provozovatele. Od zajištění dodávky stroje, přes instalaci, odborné zaškolení obsluhy a vysoce kvalifikované technické poraden- ství. Disponuje velmi dobře organizovaným servisním oddělením s rychlou reakcí a širokou nabídkou spotřebního materiálu. Jsem toho názoru že, i v tomto směru byl Sodick dobrou volbou.“ O kvalitě spolupráce ATEKU a Zenitu svědčí i následující slova ředitele nástrojárny: „Do nové nástrojárny jsme pořídili dva hlou- bicí stroje Sodick, a to hloubičku AG 60L a AG 100L a drátovou řezačku Sodick ALC 600G. O naší spokojenosti s pořízenými stroji vypovídá i nejčerstvější kontrakt. Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na velikost výlisků, a tím i na rostoucí rozměryvstři- kovacích forem, pořizujeme do naší nástrojárny největší drátovou řezačku Sodick AQ1500L Premium. Tento naprosto atypický stroj dává uživateli impozantní možnosti. Maximální hmotnost obrobku až 8 tun a pojezdy pracovních os až 1 500 × 1 000 × 600 mm. Standardem je výška řezu 600 mm v zaplavené pracovní vaně. Od tohoto stroje si slibujeme, že nás ve výrobě opět výrazně posune vpřed a v konkurenčním boji se stane naším trumfovým esem.“ V současné době pokrývá nástrojárna ATEKU nejen přímé potřeby vlastní lisovny, tedy výrobu a servis stále rozměrově i technicky náročnějších vstřikovacích forem, ale ve spolupráci s externími firmami v České republice i zahraničí se zabývá vývo- jem a výrobou vstřikovacích nástrojů, výrobou montážních a kont- rolních přípravků. Elektroerozivní stroje Sodick jsouv jejich snažení spolehlivým a zdatným pomocníkem. B www.zenit.cz Silnáfirma potřebuje silné partnery Představujeme

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 41 Strojírenské firmy na jihu Moravy se potýkají s nedostatkem vhodných uchazečů o práci. Musí kvůli tomu odmítat zakázky, a nemo- hou tak maximálně využívat svou kapacitu. ČTK to řekli zástupci několika velkých strojírenských společností, které na jihu Moravy sídlí. Potíže s nabíráním nových zaměstnanců byly často probíraným tématem i na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se v Brně odehrál počátkem října. „Naším největším problémem je v sou- časnosti nedostatek výrobních dělníků, který nás omezuje při výběru zakázek. Nedaří se nám kapacitněvytížit stroje, a tím pádem klesá zisk,“ uvedl generální ředitel brněnské strojírny Šmeral Jiří Zoufalý. Podobně na tom je i  další tradiční brněnská firma ZKL. O něco větší potíže se sháněním zaměstnanců má ve své továrně v Klášterci nad Ohří, kde musí až z deseti procent využívat agenturní zaměstnance. „Lidé z pohraničí raději vyjíždějí za prací do Německa, nepomáhá ani zvyšování platů,“ konstatoval výkonný ředitel ZKL Jiří Prášil mladší. Podle údajů serveru Platy. cz vzrostla průměrná mzda ve strojíren- ství v Česku od roku 2015 o 5 000 korun. Zvyšování potvrzuje i další jihomorav- ská firma T Machinery z  Ratíškovic na Hodonínsku. „V letošním roce je u nás růst platů o 16 procent, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelné, protože to není spo- jené s růstem produktivity. Bohužel média jsou plná toho, na co mají zaměstnanci nárok a kolik je průměrná mzda, ale nikde neříkají, že tomu musí odpovídat i výkon,“ poznamenal generální ředitelT Machinery Zdeněk Gajdík na konferenci o českém exportu. Změnu přístupu zejména u uchazečů o manažerské pozice zaznamenali i v ZKL. „Absolventi mají vyšší nároky na mzdu, ale nižší nároky na zodpovědnost. Zároveň si hodně váží svého volného času a chtějí jej co nejlépe skloubit s prací,“ poznamenal Jiří Prášil mladší. Problém s nedostatek zaměstnanců ve strojírenství nemají jen na jihu Moravy, jde o  problém oboru v  celém Česku. „Potřebujeme doplnit stav pracovníků ze zahraničí. Potřebujeme 50 000 Ukrajinců a Srbů, abychom nemuseli odmítat zakázky. Nejde o nekvalifikované pracovníky, kteří by pracovali za nízké mzdy. Potřebujeme zrychlit proces jejich přijímání,“ uvedl pre- zident Svazu průmyslu a dopravyJaroslav Hanák. B ČTK Strojírenskéfirmyna jihu Moravy brzdí nedostatek pracovních sil Informujeme 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

  !"#$%%% 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

!"# $ %&\'())(**+ ,$-&\'())+ ...%$/ 0 %1/, 2$/ 0 %1 . 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

  "# $%"$ $ \'$$ (*+" "$* *,( *", " *, #

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

 -./0123 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

51

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

   

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

! "#$ "#$!%

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

&\'$) *!

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

\' + \'$!% #, ) 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

-.

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

 $) !)$ /&\'& 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

-

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

$) 0+!%#, ) #& 3-$ !

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

  #  !

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

 

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

42 Všeobecná digitalizace, rostoucí požadavky na kvalitu a nové high-tech materiály jsou typickými příklady komplexní transformace průmyslové výroby. V mnoha oblastech jsou nástroje vyrobené na zakázku klíčovým činitelem pro zachování účinnosti postupů v reakci na stále náročnější výzvy. Zde se společnost LMT Tools důsledně zaměřuje na individuální řešení potřeb svých zákazníků. To znovu a znovu umožňuje skutečné zvýšení výkonu při obrábění ozubených kol, válcování, frézování, závitování, vystružování a moderním obrábění. Systémyválcování: Tangenciální válcovací hlava Evoline – 3D tisk zlepšuje stabilitu Se systémy válcování je možné velmi rychle vyrobit vnější závity, u kterých je mez časové únavy hotového závitu velmi vysoká. Vše je však závislé na použité válcovací hlavě na závity: např. je nutné usnadnit svižné a bezpečné výměny nástrojů – a hlavně přesné, což je jedna z vlastností nové tangenciální vál- covací hlavy EVOline, kterou je možné nainstalovat a sejmout bez nástrojů. Jasné označení na jejích součástech rovněž usnadňuje montáž a identifikaci náhradních dílů. Společnost LMTTools také poprvé vyrábí držákyválcovací hlavy pomocí technologie 3D tisku. To optimalizuje topologii držáků, což dále zlepšuje průtokové množství z nastavitelného chlazení a čisticích trysek. Kromě toho jsou konstrukce přesněji orientované vůči toku energie a mez v lomu nástroje se zvyšuje. Dalším důležitým rysem je skutečnost, že válcovací hlava je vybavena čidlem síly. Údaje, které poskytuje, umožňují další optimalizaci použití nástroje. Zdokonalené obrábění: „Chytré“ liniové vrtací tyče – automaticky zvýšená spolehlivost postupu Nová generace liniových vrtacích tyčí společnosti LMT Tools určených k dokončení nosných vrtů ukazuje, jak nové inovativní nástroje zvyšují digitalizaci výroby. Tento nástroj je bezdrátově spojen s měřidlem, které vyhodnocuje všechny dokončené vrty a výsledky používá jako podklad pro rozhodnutí, zdali by měla být provedena kompenzace brusu na břitech nástroje. Tento proces opakovaného nastavení provádí plně automaticky „ovladače“, které jsou umístěny na každém jednotlivém břitu a pracují s přes- ností na mikrometr. Tento chytrý nástroj zaručuje nejen neustá- lou vysokou kvalitu dílů, ale také snižuje dobu nečinnosti stroje a náklady na jednotku. Opakované nastavení je eventuálně možné provést za pomoci jednotky dálkového ovládání nebo laptopu. Frézování: Radiální frézy – 5osé obrábění Následující vzorec se používá na 5osé obrábění free-form povrchů: čím větší velikost frézy byla použita při frézování, tím rychleji je celý proces dokončen. V souvislosti s tím nové radiální frézy společnosti LMTTools představují speciální profil břitu, který umožňuje velký radiální záběr nástroje při procesu frézování. V důsledku toho, když se 5osý stroj pohybuje přesně naprogra- AMB 2018: Společnost LMTTools prezentuje špičkovévýrobkyprotransformacivýroby Nástroje

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 43 Nástroje movanými pohyby napříč součástí, jsou možné větší skoky, než by tomu bylo v případě použití válcové frézy s kulovými čelními břity. To snižuje požadovaný celkový počet přeběhů nástroje – při zachování stejné kvality povrchu. K dispozici jsou různé základní tvary nástroje. Jejich poloměry, úhly, průměry a délky břitů jsou speciálně přizpůsobeny pro geometrické vlastnosti opracová- vaného kusu. Pevná fréza s břity ze slinutých karbidů na hliník – vysokoobjemový nástroj Hliník je lehký, pevný, odolný proti korozi – a představuje „tvrdou“ výzvu pro obráběcí nástroje. Nové pevné frézy s břity ze slinutých karbidů LMT Onsrud jen dokazují, jaké možnosti hospo- dárného využití se otevírají díkyvýběru toho správného nástroje: řezné povrchy nástrojů jsou tu upraveny tak, aby optimalizovaly odstraňování třísek. To zajišťuje významné snížení doby opra- cování, protože to umožňuje použití větších hloubek při řezání. Rychlost odebírání materiálu se významně zvyšuje. Zdokonalené odstraňování třísek kromě toho prodlužuje životnost nástroje. V případě jednoho zákazníka působícího v leteckém průmyslu délka cyklu na jeden komponent motoru z hliníkové slitiny se snížila ze tří na 1,25 hodiny. Závitování: HPF Max XL – nyní jsou k dispozici nové velikosti Vysoké rychlosti tváření nástroje na tváření závitů LMT Tools HPF jsou možné díky kombinaci hlavy ze slinutých karbidů s vyso- kou odolností proti opotřebení a odolného ocelového držáku. Tato vlastnost také prodlužuje životnost nástroje. Další výhodou je skutečnost, že uživatelé nemusí kvůli opotřebení nahradit celý nástroj, ale jen tvářecí hlavu. To je možné díky kloubovému spo- jení mezi hlavou a držákem. Společnost LMT Tools nyní rozšiřuje svůj standardní rozsah HPF Max, který je okamžitě k dispozici ve velikostech do M33. K vlastnostem patří mikrozrnný karbidový substrát (LCP25G), optimalizovaná geometrie a zejména povlak z TiCN odolný proti opotřebení. Formy a lisovací nástroje: Šlichtovací plátky Finishline – dokonalá konečná úprava Mnoho jemných dokončovacích postupů v sektoru forem a lisovacích nástrojů musí probíhat stále rychleji, a přesto i nadále zaručovat velmi vysokou kvalitu povrchu. Jak je možné dosáhnout obojího, ukazuje nový plátek LMT Kieninger s optimalizovanou geometrií plátku. Břit pro konečnou úpravu je speciálně prodlou- žený až za poloměr rohu. To zlepšuje vyhlazení povrchu obrábě- ného kusu a umožňuje použití ještě vyšší rychlosti posuvu. Při provozní zkoušce bylo možné snížit konečnou úpravu 90° povrchu přibližně o 45 %. Šlichtovací plátek FinishLine je okamžitě k dis- pozici se dvěma různými poloměry rohů a také ve dvou jakostech řezného materiálu a dvou velikostech. B www.lmt-fette.cz Společnost LMTTools v sobě spojuje odborné znalosti před- ních odborníků v oblasti technologií přesných nástrojů. Tyto sdílené odborné znalosti umožňují společnosti LMT Tools vyvíjet a dodávat do celého světa řešení v oblasti nástrojů na zpracování moderních materiálů od vysoce pevné oceli až po kompozitní materiály. Skupina LMT Tools se skládá z výrob- ních společností LMT Belin, LMT Fette, LMT Kieninger a LMT Onsrud a dále ze společnosti zabývající se odbytem a působí- cím na celém světě. Společnost LMTTools je součástí skupiny společností LMT, což je rodinná skupina podniků. Do skupiny LMT patří také společnost Fette Compacting, přední svě- tový výrobce strojů a příslušenství pro průmyslovou výrobu tabletovacích strojů. Od roku 2016 je jejich výrobní portfolio doplněno o velmi účinné stroje na plnění tobolek. S více než 20 podniky, kancelářemi a servisními centry je skupina LMT zastoupena na všech významných trzích.

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

44 Dne 11. 9. 2018 se v Humpolci, v hotelu Fabrika, konal seminář UNIPLASTU BRNO zaměřený na problematiku výroby plastových dílů s požadavkem na vysoký lesk. Mezi přednášejícími byli zástupci firem ŠLECHTA a. s., ALBIS PLASTIC CR s. r. o., GWK, LINDE GAS a. s., PLAST FORM SERVICE I.M., s. r. o., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. Hovořilo se nejen o technologiích leštění, materiálech s vysokým leskem pro inte- riérové aplikace, využití suchého ledu, ale i o trendech lesklých povrchů v oblasti světlometů. Veškeré přednášky byly doplněny cennými příklady z praxe, o které se dělili nejen přednášející, ale i účastníci semináře. Živá a přátelská konverzace (nejen na plas- tikářská témata), pokračovala i během přestávek nad výborným občerstvením, o které se postaral rovněž hotel Fabrika. Podobné odborné semináře na různá specifická témata hodlá spolek UNIPLAST BRNO pořádat i nadále. B Text a fotografie: Renata Kučerová, Infocube, s.r.o. UNIPLAST BRNO byl založen v roce 1964 jako společnost chemiků, techniků a vývojových pracovníků, zaměřených na vývoj, výrobu a zpracování plastů. V počátečních letech své činnosti byl zaměřen na pracovníky regionu jižní Moravy a organizačně byl podporován ČSVTS. Organizoval setkání techniků, na kterých byly řešeny problémy a těžkosti v tech- nickém řešení a další vývoj v této oblasti. Schůzky postupně přerůstaly v organizace odborných seminářů a konferencí. Spolupráce se rozrostla na celé Československo a zapojily se i významné zahraniční firmy. Populární a oblíbené jsou konference se zaměřením STROJE – FORMY – MATERIÁLY, které jsou pořádány ve spolupráci a se sponzorstvím významných firem plastikářského zaměření. UNIPLAST BRNO Reportáž Přednáška pana Hrbka z firmy ŠLECHTA a.s. Přestávka mezi přednáškami-konferenční sál hotelu Fabrika

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 45 Cimatron je CAD/CAM systém specializovanýpro potřebynástrojáren, kterýpokrývá celýprocesvýrobynástroje od nabídkypo dodávku. Systém nabízí specializované funkce pro konstrukci a obrábění forem, postu- pových lisovacích nástrojů a  elektrod. Obsahuje CAM moduly pro 2,5osé až 5osé plynulé frézování a usnadňuje nastavení EDM hloubicích strojů. Jde o systém, v rámci kterého je možné v maximální míře využít výhod integrova- néhořešení,kdyv jednomprostředíjemožné zakázku nacenit, navrhnout, zkonstruovat, připravittechnologii obrábění, generovat NC kód a následně provést simulaci se strojem, ale i připravit nastavení a nastavit hloubicí EDM stroj. Zároveň jevšakkonfigurace kon- krétní licence softwaru vždy cíleně sesklá- daná podle potřeb zákazníka, a ten si tedy může pořídit jen ty moduly, které skutečně ve své výrobě potřebuje. Software Cimatron se opírá o 35 let intenzivního vývoje a více než 15 let je pří- tomen také na českém a slovenském trhu. Mezi jeho uživatele patří malé konstrukční kanceláře i  velké nadnárodní společ- nosti. Nová verze software – Cimatron 14, plně přeložená do češtiny, byla uvolněna 1. 9. 2018. B www.t-support.cz Společnost technology-support s. r. o. působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a pro- dejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jedno- rázovým dodavatelem určité techno- logie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho port- folia i  CAD řešení ZW3D, vysoko- tlaké a  velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasí- ťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO a od roku 2017 dva nové produkty pro optimalizaci NC kódu NCBrain a NCBrain AICAM. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obrábě- cích strojů a CAD konstruktéry. Cimatron 14 Cesta k zefektivnění výrobyv nástrojárnách CAD/CAM 6MRSWUXTM`VøR}ÐĆM\øbW^Ì[a[\ÌUa\ĆÐLa/ >ÄbIKÐJWLaIWSI XM_IO+bMKP[ZW, tel.: +420 494 549 924, prodej@pewag.cz, ___XM_IOKb B^MLI\ISW\^Q\[RQ[\W\W] ZLQQHUZLQQHUSURÀOLIW

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

46 Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, zařadila do své nabídky tři nové nástrojové třídy pro svůj populární vrták s výměnnými vrtacími hlavicemi CoroDrill® 870. GC4344, GC3334 a GC2334 byly vyvinuty s cílem nabídnout výrazné zlepšení životnosti nástroje a předvídatelnější charakter opotřebení, to vše při zachování vysokých rychlostí penetrace a produktivity, kterou je tato koncepce všeobecně známa. Nové nástrojové třídy GC4344, GC3334 a GC2334 pro koncepci CoroDrill 870 se vyrábějí technologií Zertivo™, unikátní metodou výroby PVD (depozicí odpařením z pevné fáze) povlaků vyvinu- tou společností Sandvik Coromant. Technologie Zertivo ještě více umocňuje již tak výjimečné výhody těchto nástrojových tříd, zachovává pří- znivé vlastnosti jejich předchůdců a také přináší výrazné zlepšení, pokud jde o vlastnosti, jako jsou bezpečnost a spolehlivost řezné hrany, odolnost proti vylamování ostří a celková odolnost proti opotřebení. Johan Ekbäck, globální produktový manager ze společnosti Sandvik Coromant, říká: „Vrtání se často provádí v pokročilé fázi výrobního procesu, kdy díky předcházejícím operacím již značně stoupla hodnota původní součásti. Vrtací aplikace, i když zdánlivě jednoduché, jsou složité operace, u kterých může vést případná špatná funkce nebo selhání nástroje jakož i to, že je nástroj používán nad rámec svých schopností, ke skutečně vážným následkům. Proto pokud jde o opotřebení, naši zákazníci chtějí, aby jejich výsledky byly předvídatelné a konzistentní, díky čemuž se budou moci na takový vrtací proces spolehnout. Když jsme nové nástrojové třídy pro vrtáky CoroDrill 870 zařazovali do naší nabídky, bylo naším cílem nabídnout zákazníkům delší životnost nástrojů a vyšší spolehli- vost při provádění vrtacích operací.“ Tyto nejnovější nástrojové třídy jsou k dispozici pro nejrůznější geometrieaačkolijsouoptimalizovanéproobráběnímateriálůISOP (oceli), ISO M (korozivzdorné oceli) a ISO K (litiny), jsou velice uni- verzální a pokrývají aplikace při obrábění naprosté většiny materiálů dle ISO. Všechny tyto nástrojové třídy mají PVD povlak nanášený technologií Zertivo a byly navrženytak, aby přinesly konkrétní zlepšení, která mají přímou souvislost s nejčastějšími pro- blémy s opotřebením při vrtání. Vrták CoroDrill® 870 s výměnnými vrtacími hla- vicemi je určen pro výrobu děr se středním stupněm přesnosti H9–H10 a umožňuje úsporu času a snížení nákladů na vyrobenou díru. Díky možnostem volby průměrů, délek a využití stupňovité konstrukce lze v provedení na zakázku tyto vrtáky v maximální možné míře při- způsobit pro danou aplikaci. Vrtáky CoroDrill 870 jsou k dispozici v rozmezí průměrů 10 až 33 mm (0,394 až 1,299 inch) a pro maxi- mální hloubky vrtání od 3×D až do 12×D. Podrobnějšíinformacenaleznetena:www.sandvik.coromant.com/ cs-cz/products/corodrill_870/pages/default.aspx B www.sandvik.coromant.com/cz Nejnovější nástrojovétřídyprovrtákys výměnnými vrtacími hlavicemi přinášejí prodloužení životnosti nástrojů Nástroje „ Pro vrtáky CoroDrill® 870 značky Sandvik Coromant jsou k dispozici tři nové nástrojové třídy

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 47 Pevnou součástí sortimentu našeho internetového obchodu je nabídka průmy- slového osvětlení strojů a pracovišť. Přesná strojírenská výroba, výroba malých a mikro součástek ve strojírenství, elektrotechnice, automobilovém průmyslu je charakterizována montáží malých až miniaturních komponentů a vysokými nároky na kvalitu výroby. Charaktertéto výroby často vyžaduje práci s průmyslovou lupou a bez vhodného osvětlení se také neobejde. Skloubení obou požadavků řeší spojení velké průmyslové lupy a kruhového zářivkového osvětlení do jednoho celku. Jádrem hlavy svítilen všech typů je lupa o průměru 125 mm. Zvětšení čočky je 3,25 dioptrie, to znamená, že zvětšuje předměty 1,81×, což před- stavuje ideální zvětšení pro dlouho- dobou a opakovanou práci. Zvětšení je dostatečné i pro tak přesnou práci, jakou je osazování desek plošných spojů apod. Kruhový zdroj světla nabízí rovnoměrné osvětlení pra- covního prostoru. Homogenní papr- sek světla z kruhového zdroje navíc napomáhá eliminovat stín v oblasti pracovního prostoru, který je typický pro bodové zdroje. Všechnytypy jsou vybaveny fluorescenční zářivkou vyvo- lávající dojem denního světla. Zářivka je standardních rozměrů, případné náhradní zdroje lze sehnat v běžné síti prodejen. V nabídce naší společnosti najdete tři základní typy lamp s lupou. Společnou charakteristikou typů FP-30 MEB a FP-30 LEB je maximální robustnost provedení zaručující dlouhodobou životnost a sta- bilitu. Základem každé lampy je masivní kovové provedení. Variabilní kloubové rameno je tvořeno tuhým kovovým pro- filem umožňujícím zabudování citlivé elektroniky lampy přímo do ramene. Konstrukce lampy nabízí možnost nasta- vit lupu a zdroj světla praktickyv jakéko- liv poloze v rozsahu délky ramene. Délka ramen MEB je 270 + 250 mm a LEB je 400 + 430 mm. Kovová hlava svítilny je opatřena rukojetí pro snadné nasta- vení ideálního úhlu osvětlení a pohledu. Spojení dílů ramene navzájem a napojení tělesa svítilny je zajištěno tuhými klouby, což zaručuje prostorovou stabilitu lampy a umožňuje časté a dlouhodobé přesta- vování. Upevnění lampy do pracovního prostoru je variabilní: buď jde o pevné spojení pomocí vrutů na podložku, nebo pomocí upínacího šroubu na desku stolu (podobně jako u kancelářských lamp). Model FP-30 TEB je, zjednodušeně řečeno, stolní verzí výše uvedených typů, stabilita lampy je zaručena tuhým sliti- novým podstavcem. Tyto lampy s lupou jsou díky svému provedení vhodné do každého provozu. Lampy jsou standardně dodávány s kabelem o délce 1,8 m, připojení je do sítě 230 V, lampy mají krytí IP 20. Vybavení pracoviště našimi lampami s lupou umožní vašim pracovníkům eliminovat vysoké nároky na vizuální stránku práce a dostát tak stále vyš- ším nárokům na rychlost, přesnost a kvalitu produkce. Vedle lamp s lupou nabízí naše spo- lečnost desítkytypů LED a halogenových lamp pro osvětlení strojů a pracovišť také v  náročné průmyslové výrobě, jakou představuje například obrábění (umístění přímo na obráběcí stroje), strojírenská výroba či automobilový průmysl. Navštivte náš e-shop a posviťte si na detail! B www.mtools.cz Lampy s lupou Lampy s lupou FP pro přesnou výrobu, montáž a laboratoře Osvětlení Specialisté na zpracování odpadů z tvrdokovů a nástrojové oceli Prodej tvrdokovových nástrojů! Se slevou 90%!  Prodáváme tvrdokovové nástroje za výhodné ceny! Vše jsou kvalitní nástroje značkové výroby. Staňte se jedním z našich zákazníků, o které se pečlivě staráme a pravidelně je navštěvujeme. Nástroje dovezeme až k Vám a sami si můžete vybrat. Za nástroje nemusíte platit, platba je možná výměnou za Váš opotřebený tvrdokov. Příklad našich prodejních cen: 10 fréza 4břitá jen . . . . . . 99 Kč 16 fréza 4břitá jen . . . . . 299 Kč 18 fréza 4břitá jen . . . . . 549 Kč 10 vrták válcový jen . . . 149 Kč 16 vrták válcový jen . . . 349 Kč 18 vrták válcový jen . . . 649 Kč  Výkup tvrdokovového odpadu Také od Vás vykoupíme veškeré materiály z tvrdokovu a HSS za nejvyšší možnou cenu (možno i jako protihodnotu za nové nástroje). Neváhejte nás kontaktovat a vyžádat si ještě výhodnější ceny! Petr Cibulka tel.: +420605200507 e-mail: bctrade@centrum.cz www.bactrade.cz Vašeodpady,našestarost…

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

48 Pro montáž do rozměrově omezeného prostoru nabízí Meusburger exkluzivně a s okamžitou platností kompaktní hydraulické válce s montáží s přírubou. Díkytéto konstrukci je možná montáž ve velmi krátkém čase, připojovací šrouby jsou součástí dodávky. Kromě toho systémem odstupňované průměry vrtání chrání těsnění při montáži. Kompaktní a inteligentně řešená konstrukce nového válce s přírubou od Meusburgera umožňuje minimální zástavbové rozměry, a tím i maximální flexibilitu v kon- strukci formy. Montáž může být realizována s dosednu- tím na přírubu nebo zapuštěním. Pro montáž se do desky dělá dvoustupňové vrtání. Tento způsob zamezuje při montáži poškození O-kroužků na hraně kolmého vrtání. Pístnice s dvojitýmtěsněním a přídavným stíracím krouž- kem zaručuje čistý chod a standardně zabudované těs- nění FKM (Viton®) umožňuje použití až do teploty 180 °C. Optimálně řešená kalená a broušená pístnice zaručuje dlouhou životnost. Pomocí odtlačovacího závitu je možné válec velmi rychle a jednoduše demontovat. Tento nový hydraulický válec s přírubou E 7048 se dodává ve čty- řech různých konstrukčníchvelikostechvždypro 3 různé zdvihy. CAD-data jsou k dispozici ke stáhnutív digitálních katalozích Meusburger. B www.meusburger.com Novinka u Meusburgera: E 7048 Hydraulickýválec s přírubou Normálie Novinka u Meusburgera: E 7048 Hydraulickýválec s přírubou Skupina Meusburger je předním mezinárodním výrobcem standardizovaných kvalitních normálií, produktů pro horké vtoky, regulační techniky a vybraných produktů z dílenských potřeb. Přes 18 500 zákazníků po celém světě využívá výhod standardizace a profituje z našich více než 50letých zkušeností v opracování oceli. Stálá dostupnost produktů činí ze skupiny Meusburger spolehlivého, globálního partnera pro nástrojařinu, formařinu a strojírenství. Meusburger – spolehlivý partner Vysoce přesné normálie od Meusburgera pomáhají optima- lizovat celý proces. Díky důslednému používání standardizo- vaných normálií je možné ušetřit značné náklady nejen ve for- mařině a nástrojařině, ale i v oblasti výroby. Desky a tyčoviny od Meusburgera jsou standardně žíhány ke snížení pnutí a tvoří tak spolehlivý základ pro kvalitativně vysoce hodnotné formy, nástroje, stroje a přípravky. Nejrychlejší dodací lhůty Za použití nejmodernějších výrobních linek a vypracovaných pracovních postupů se dostanou produkty do největšího skladu normálií desek a kulatin. Interní kontrola zaručuje stálou a vyso- kou kvalitu všech produktů. Optimalizované logistické postupy garantují krátké dodací lhůty. Nejlepší servis Produktový sortiment a servis je neustále přizpůsobován požadavkům zákazníků. Díky jednoduchému způsobu objedná- vání, neustálé dostupnosti výrobků, krátkým dodacím lhůtám a minimalizaci dodavatelů uspoří zákazník čas a peníze. Přehledné a informativní prodejní podklady, stejně tak i péče o zákazníky naším kompetentním týmem v sídle společnosti uzavírají doko- nale naši servisní nabídku. B Fakta Obrat 2017: 291 mil. eur Katalogových pozic: 86 000 – kvóta skladových zásob dosahuje: 97 % Produkty: Normálie a dílenské potřeby pro nástrojařinu, formařinu a strojí- renství; horké vtoky a regulační technika Zákazníci: Celosvětově přes 18 500 Prodejní pobočky: Indie, Čína, Turecko, USA a Mexiko Zaměstnanců: 1 550 www.meusburger.com Úspěšní se standardizací

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 49 Jako logickýdůsledek úspěchu frézovacích center Umill1800 a Umill1500 na trhu nyní společnost EMCO rozšiřuje svůj sortiment o nový stroj Umill 750 – o délce osy X = 750 mm. Vertikální frézky pro simultánní pětiosé obrábění umožňují při kompaktní konstrukci a malých požadavcích na instalační plochu obrábět i velké polotovary. Použití komponent vyráběných v Evropě zaručuje uživatelům nejvyšší přesnost a kvalitu povrchu. Společnost EMCO s  využitím znalostí a zkušeností svých italských zastoupení uvedla na trh řadu frézo- vacích center UMILL. Dalším krokem k doplnění výrobní řady pětiosých frézovacích center je kompaktní pětiosá vertikální frézka UMILL 750, která umožňuje vysoce přesné simultánní pětiosé obrábění na jedno upnutí. Je vybavena nejno- vější řídicí technikou a vyznačuje se chytrou architekturou konstrukce. A to vše při excelent- ním poměru ceny k výkonu. Konstrukce stroje je tvořena optimální kombinací litiny a svařované oceli při zajiš- tění maximální stability a tepelné symetrie. Velké posuvy, v ose X 750 mm, v ose Y 610 mm a v ose Z 500 mm, s válečkovými vedeními 45 mm v osách X a Y a s přímo poháněnou osou Z umožňují frézovat polotovary s maximálními rozměry 530 × 530 × 417 mm s nejrůznější sério- vostí. Jinou pozitivní vlastností je velká tuhost, díkyníž je možné dosáhnout optimální přesnosti a výborné kvalitypovrchu obrobku.Všechnyosy mají pro dosažení perfektních výsledků přímý měřicí systém. Díky čelnímu suportu, který se pro stůl dodává jako standard, je možné bez ztrátyvýkonuobrábětpolotovaryo hmotnostiaž 400 kg. Základní konfigurace nové frézky UMILL 750 zahrnuje vodou chlazený motor vřetene s maximálnírychlostíaž15 000otáčekzaminutu. Přestože má frézka dlouhé pojezdy, kon- strukce stroje je kompaktní a ergonomická. Díky zásobníku pro čtyřicet nástrojů mohou být i složité operace obrábění realizovány jedno- duše a efektivně. Uživatel navíc může volitelně zvětšit zásobník na kapacitu šedesáti nástrojů a další velikosti zásobníků lze dodat na vyžá- dání. Pro tuto verzi vřetene jsou dostupné upí- nače nástrojů podle HSK-A63. Velké dveře krytu stroje usnadňují vkládání polotovarů. Na pravé straně může být stroj navíc volitelně vybaven automatickými dveřmi pro integraci inteligent- ního automatizačního systému. Pracovní plo- cha je bohatě dimenzovaná. Stroj může být volitelně vybaven článkovým nebo hrablovým dopravníkem třísek nebo systémem pro spla- chování třísek, které zaručují efektivní odvod třísek z pracovního prostoru. Díky snadnému přístupu k různým částem stroje je údržba velmi efektivní a uživatelsky přívětivá. Frézka UMILL 750 je volitelně vybavena nej- novějšími řídicími systémy Siemens (Sinumerik 840D sl) nebo Heidenhain (TNC640). Řídicí systémy jsou vybaveny ergonomicky uspořáda- ným ovládacím panelem, který lze naklopit vpřed, a mají funkci otá- čení. Toto řešení vytváří dělníkům optimální pracovní podmínky. Digitální asistent pro řízení strojů a výrobních procesů emcoNNECT znamená konektivitu a propo- jení v prostředí strojírenské výroby. Je to digi- tální provozní asistent pro kompletní integraci zakázkových a systémově specifických aplikací ve světě řízení obráběcích strojů a výrobních procesů. Ústředním bodem každého kroku výrobního procesu je uživatel s jeho potřebami: to umožňuje efektivněji strukturovat provozní postupy při zachování důvěrně známého ovlá- dání a spolehlivé funkce strojů ve všech pro- vozních režimech. Hardware emcoNNECT se skládá z 22" průmyslového dotykového panelu a průmyslového PC (IPC). Díky rychlé a snadné aktualizaci a konfiguraci je systém emcoNNECT výborně připraven i pro budoucí požadavky. Počet dostupných aplikací se postupně rozši- řuje. Nyní je možné např. stáhnout si aplikaci Shopfloor Data, která volitelně slouží pro sběr dat o stroji a jeho provozu. To zaručuje kom- pletní monitorování všech strojů stejně jako průběhu výrobních procesů. Pro tento produkt je charakteristická zvláště nezávislost na stroji a jeho výrobci a mobilní přístup k informacím o stavu stroje prostřednictvím chytrého tele- fonu nebo tabletu. Pro minimalizaci prostojů nynívyvíjíme aplikaci zaměřenou na preventivní údržbu – Guardian. První verzi naší aplikace jsme s potěšením představili v našem stánku na veletrhu AMB ve Stuttgartu. Systém emcoNNECT je standardní výbavou pro všechny stroje s řídicími systémy 840D sl od firmy Siemens. Po dokončení právě probíha- jícího vývoje bude emcoNNECT dostupný i pro HEIDENHAIN 640 a FANUC 31i, tedy pro všechny řídicí systémy, jimiž může být frézka vybavena. Závazek firmy EMCO „vyrobeno v srdci Evropy“ je samozřejmě uplatněn také pro UMILL 750. Stroje jsou kompletně vyvíjeny a vyráběny ve střední Evropě ve spolupráci s předními evrop- skými výrobci, jejichž výrobky splňují vysoké standardy kvality, produktivity a účinnosti. B www.emco-world.com UMILL750 Simultánní pětiosé obrábění na nejvyšší úrovni Stroje Pfingstner SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO ELEKTROEROZÍVNÍ OBRÁBĚNÍ Dodáváme veškerý materiál pro všechny druhy drátových řezaček a hloubicích strojů. Na českém trhu působíme od roku 1999 a jsme držitelem certifikátu managementu jakosti dle normy ISO 9001, který každoročně úspěšně prodlužujeme. V ČR zastu- pujeme několik zahraničních společností dodávajících tento sortiment. Nabízíme například:  Deionizační pryskyřici 25l nebo 50l  Mosazné a povlakované řezací dráty široký výběr od několika výrobců např. Bedra, OKI, Welo aj. – Cobracut, Bercocut, Broncocut a další  Filtry pro drátové řezačky, hloubičky i děrovačky  Protikorozní a čisticí přípravky pro stroje i obrobky  Měděné, mosazné, závitové a vícekanálkové trubičky  Produkty z mědi – plechy, tyče kruhové, ploché a čtvercové, trubky  Náhradní díly, například: vodítka, trysky, přivaděče proudu, pasy  Magnety a supermagnety  Dielektrikum STEELfluid pro elektroerozívní obráběcí stroje  Grafit TOKAI CARBON – 7 druhů pro hrubování až po velmi jemné dokončování, celé bloky i přířezy dle požadavků, technický servis a poradenství zdarma  ŘEZÁNÍ NA VERTIKÁLNÍ PÁSOVÉ PILE  Zakázkové řezání na drátové řezačce za bezkonkurenční ceny. Informace na tel: 602 660 260 kancelář a sklad: Zakouřilova 79, 14900 Praha 4 Tel.: 267 311 172 Tel./Fax: 271 748 589 Mobil: 724 067 963 725 501 855 info@pfingstner.cz p g www.pfingstner.cz

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

50 Jsem moc ráda, že v druhém letošním vydání časopisu Nástrojárna+ můžeme přinést rozhovor s Ing. Zdeňkem Purkertem, jedna- telem společnosti FORMPLAST PURKERT, s. r. o. „Spojení vývoje, konstrukce, nástrojárny, lisovny a následných operací vidím jako naši hlavní výhodu v oboru,“ nejenom to říká Ing. Purkert. Na následujících řádcích se dozvíte mnohem více. Přeji příjemné čtení. Pane Purkerte, jak byste čtenářům časopisu Nástrojárna+ představil společnost Formplast Purkert, s. r. o.? Naše firma vznikla v roce 1992 a postupně se z malé kon- strukční kanceláře rozrostla do dnešní podoby, kdy zaměstnává 600 pracovníků. V závodě v Bystřeci máme umístěnou nástrojárnu s konstrukcí a vývojem, lisovnu a logistické centrum. Druhý závod v Králíkách se věnuje lisování a montážím sestav z vylisovaných dílů. Kdybychom se měli zaměřit blíže a podrobněji na vstřikovnu plastů. Co byste k výrobě řekl více? Lisovna Bystřec má dnes 40 vstřikolisů s uzavírací sílou od 100 do 500 tun, včetně lisů pro vícekomponentní vstřikování. Tato pobočka se primárně zaměřuje na výrobu optických dílů. Výrobní sortiment se zde pohybuje od relativně jednoduchých skel přes reflektory, dekorativní prvky, speciální světlo vodivé prvky po silnostěnné čočky s nejrůznějšími geometriemi. Právě na tyto oblasti se náš vývoj zaměřuje nejvíce. Jsme a nadále chceme být lídrem v nových výrobních technologiích. V  závodě v  Králíkách provozujeme 39 vstřikolisů o  síle 40–300 tun. Zde se věnujeme hlavně výrobě technických výlisků, většinou pro elektrotechnický průmysl. Používáme lisy od firem Arburg a Engel. Samotnou výrobou na vstřikolisech nekončíte, nabízíte také pokovování či montáže… V bystřecké pobočce pokovujeme výlisky na 3 linkách od firmy Leybold. Jedná se o vakuové nanášení hliníku vhodné hlavně pro optické aplikace. V rámci montáží se zabýváme převážně výro- bou podsestav z našich výlisků a dalších dodaných dílů, které dodáváme našim zákazníkům k montáži do finálních výrobků. Řada zákazníků už dlouhou dobu nechce dostávat jednotlivé komponenty každý zvlášť, ale celou smontovanou skupinu, která následně usnadní operace na jejich výrobní lince. Zaměřme se stejným způsobem i na nástrojárnu. Jak je pro vás důležité mít vlastní nástrojárnu? Naše firma se postupně rozvinula z nástrojárny a většina našich výlisků je vyráběna na formách, které jsme i konstruovali a vyráběli u nás. Takže odpověď zní ano. Právě ono spojení vývoje, konstrukce, nástrojárny, lisovny a následných operací vidím jako naši hlavní výhodu v oboru. Zákazník nemusí řešit s jednou firmou zvlášť výrobu formy, s další lisování a s třetí například montáž. Zaměřme se na vaše zákazníky. Kdo jsou vaši zákazníci a kdo se jimi může stát? Zhruba ze 75 % jsou naši zákazníci z oblasti automobilo- vého průmyslu. Kromě Tier 1 dodávek přímo do automobilky (Škoda) jsme z větší části dodavatelTier 2. Jak už z našeho rozho- voru vyplynulo, zaměřujeme se hodně na optické díly. Mezi naše zákazníky proto patří firmy, které se věnují výrobě osvětlení aut. Nedodáváme díly přitom pouze do Česka, ale celosvětově. Jsme a nadále chceme být lídrem v nových výrobních technologiích Zdeněk Purkert, jednatel společnosti FORMPLAST PURKERT, s.r.o. Rozhovor

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 51 Rozhovor Kromě automobilového průmyslu je dru- hou naší největší oblastí elektrotechnický průmysl. Portfolio našich odběratelů není nikdy uzavřené, a tak jsme rádi, když se nám podaří oslovit nového zákazníka. Vždy se snažíme, aby zákazník byl s naší prací spokojený a vra- cel se k nám s novými projekty. Co je podle Vás klíčovým kritériem, který znamená úspěch na trhu? Každý odběratel chce nakupovat pouze kvalitní díly, podle požadovaných podmínek a nejlépe levnější než v minulosti. Kromě toho se snažíme s našimi zákazníky budovat slušný a férovývztah. Věřím, že zákazník takovouto spolupráci oceňuje a preferuje. Vzpomeňme nyní téma automatizace a robotizace. Jakou úlohu hrají ve vaší společnosti? Ať už ve vstřikovně plastů, ale také v nástrojárně. V souvislosti s nedostatkem pracovních sil stoupají velice strmě náklady na každého zaměstnance. Růst těchto nákladů je v normálně fungující ekonomice přirozený, v posledních letech ale díky přehřívání naší ekonomiky nabral opravdu vysoké obrátky. Díky dlouhodobě nasmlouvaným kontraktům a vysoké konkurenci nemůžeme tyto náklady jednoduše promítnout do cen. Cestou z této situace je proto nasazování robotů a dalších automatizací do výroby včetně dalšího zvyšování produktivity. Automatizace a robotizace dnes už není přepychem nejlepších firem, ale stává se nutností. A ve stejné míře to platí o lisovně i nástrojárně, přes- tože způsob zavádění automatizací je v obou provozech odlišný. Dalším neméně důležitým tématem je vývoj. Jako dodavatelé do automotive kladete, před- pokládám, velký důraz na vývoj. S  rozvojem Česka se pomalu ztrácí naše výhoda nízkých nákladů. Musíme se proto zamě- řovat na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. K tomu vede cesta právě přes inovace a vývoj nových technologií, nových, lepších výrobků. Z toho důvodu se naši vývojoví konstruktéři a technologové nevěnují pouze výrobě objednaných forem, ale zkoušejí i nové způsobyvýroby. Ty se buď osvědčí a rozvíjí se dále, nebo se neosvědčí a hledá se jiná cesta. Historie společnosti se datuje do roku 1992, kdy byla založena jako konstrukční kancelářvstřikovacích forem, která zaměst- návala dva konstruktéry. Za 26 let společnost ušla obrovský kus cesty. Jaké máte vize a plány do budoucna? V  loňském roce jsme v  těsné blízkosti našeho závodu v Králíkách zakoupili výrobní halu bývalé Tesly Králíky. Do polo- viny příštího roku bychom chtěli mít celý objekt kompletně zre- konstruovaný. Prostory budou sloužit pro montáže a pro logistiku, čímž si uvolníme výrobní místo ve stávající výrobní hale. Zároveň jsme začali připravovat výstavbu nových prostor pro nástrojárnu. Takže plánů do budoucna máme hodně. Pane Purkerte, děkuji Vám za rozhovor! B Ivana Nedbalová, šéfredaktorka www.formplast.cz „ Automatizace a robotizace dnes už není přepychem nejlepších firem, ale stává se nutností.

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

52 Hydraulický upínač TENDO E compact firmy SCHUNK se simultánním kontaktem na kuželové a čelní ploše uzavírá mezeru, která vzniká mezi přírubou upínače a čelem vřetena u strojů s rozhraním BT s dvojitým kontaktem. Dual Contact – TENDO E compact BT 30 DC TENDO E compact s duálním kon- taktem spojuje vysoké upínací síly a excelentní tlumení vibrací s mimo- řádnou ohybovou a  torzní pev- ností. Při excelentní kvalitě obrá- bění a přesnosti lze výrazně zvýšit řezné parametry a tím snížit obráběcí čas a náklady. Při hrubování, vrtání, vystružování a závitování profitují uživatelé z extrémně vysokých kvalit povrchů. SCHUNKTENDO E compact Dual Contact je nyní k dispozici pro rozhraní BT 30 ( 12 mm,  20 mm) a BT 40 ( 12 mm,  20 mm). Cena-výkon! TENDO E compact je odpověď na zvyšující se požadavky v oblasti objemového obrábění, které již kleštinovými, tepel- nými, levnými hydraulickými a Weldon upínači nemohou být hospodárně dosaženy. TENDO E compact přesvědčuje cenou, která výrazně usnadňuje výměnu mechanických a tepelných upínačů za výrazně přesnější kvalitu TENDO. Ve zkratce: Ještě větší efektivita nákladů přináší vyšší zisk. Vlastnosti výrobku • Stálá obvodová házivost a opa- kovatelnost výměny nástrojů < 0,003 mm • Až o 300 % delší životnost nástroje • Univerzální využití při objemovém obrábění, frézování, vrtání, vystružování a závitování • Blesková výměna nástroje bez periferních zařízení – upnutí na doraz • Standardní jemné vyvážení – vhodné pro HSC/HPC obrábění • Pro všechny běžné typy stopek • Bezúdržbové použití B cz.schunk.com Maximálnívýkon na kuželových stopkách Upínače nástrojů Nyní nově se simultánním kontaktem na kuželové a čelní ploše S hydraulickým upínačem TENDO Slim 4ax firmy SCHUNK se poprvé podařilo úspěšně zkombinovat kompletní vnější geometrii tepelných upínačů podle DIN 69882-8 s přesvědčivými vlastnostmi hydraulické upínací techniky firmy SCHUNK. Tím poskytuje štíhlý přesný upínač vynikající předpoklady pro využití v sériové výrobě, zvláště v automobilovém průmyslu. Byl navržený především pro axiální operace a ukazuje své silné stránky při vrtání, zahlubování, vystružování, tření a závitování v těžko přístupných místech na 5osých centrech, při výrobě prototypů zápustek a forem. Testy dokazují, že upínače se svými vibrace tlumicími vlastnostmi hydraulické upínací technikyvýrazně zlepšují procesy při vrtání. Použitím hydraulických upínačů tak bylo možné snížit o polovinu maximální amplitudu síly při navr- távání, tedy vychýlení nástroje. Snížením zatížení příčného břitu a řezné hrany je možné dosáhnout výrazně delší životnosti. Navíc uživatelé ocení lepší výsledky a maximální přesnost obrobení. Snazší výměna díky Plug-&-Work Jako všechny hydraulické upínače TENDO pře- svědčuje i TENDO Slim 4ax dlouhodobě nízkou obovodovou házivostí, perfektním tlumením vib- rací a bleskovou výměnou nástroje pomocí šesti- stranného klíče. Dokonce i ty nejpřísnější tvary a polohy lze přesně splnit. Investice do drahých periferních zařízení nejsou zapotřebí. Protože tento přesný upínač může nahradit konvenční tepelné upínače pomocí Plug-&-Work, aniž by bylo potřeba přeprogramovat stroj, mohou být jeho přednosti bezprostředně v reálných aplikacích otestovány, případně trvale využity. TENDO Slim 4ax se pou- žívá bez přídavných a občas drahých periferních zařízení. Upínač je odolný vůči nečistotám a vyslo- veně bezúdržbový. Na rozdíl od tepelného upínače disponuje dlouhodobou přesnou obvodovou házi- vostí < 0,003 mm při upínací délce 2,5 x D a stupněm vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1 a tak hladce zapadá do osvědčeného programu hydraulických upínačů SCHUNK. Upínač je v prvním kroku k dispozici v roz- hraních HSK-A63 s  10 mm/L1 = 120 mm,  12 mm/ L1 = 90 mm,  12 mm/L1 = 120 mm,  14 mm/ L1 = 90 mm,  14 mm/L1 = 120 mm, stejně jako  20 mm/L1 = 90 mm. Další varianty s  6 mm až 32 mm a délkami L1 od 90 mm, 120 mm und 160 mm se již plánují. B cz.schunk.com Vnějšítvarytepelného upínače, uvnitřvýhodyhydraulického upínače Štíhlé hydraulické upínače TENDO Slim 4ax přesvědčují při axiálním obrábění vysokou přesností a vynikajícím tlumením vibrací. V automobilovém průmyslu mohou 1:1 nahradit tepelné upínače bez výdajů na programování.

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 53 K dosažení podmikronové přesnosti ve zdravotnické technice, v optickém průmyslu, při výrobě mikroforem, ale i v hodinářském a šperkařském průmyslu, musí upínače vykazovat extrémní stupeň vyvážení. Čeho bylo doposud dosaženo jen s velkou námahou, SCHUNK standardizoval: polygonální upínače nástrojů SCHUNK řady TRIBOS-Mini a TRIBOS-RM pro vřetena HSK-E 25, HSK-E 32 a HSK-F 32 jsou k dispozici s upínacími průměry od 0,5 mm, volitelně i ultra jemně vyvážené s kvalitou G 0,3 při 60 000 min-1. Lze s nimi pro- vádět i úlohy náročné na rozměrovou přesnost a kvalitu povrchů. Ve srovnání s konvenčně vyva- žovanými upínači nástrojů pro mikroobrábění navíc prodlužují životnost nástrojů. Vzhledem k často drahým nástrojům se výborná kvalita vyvážení upínačů TRIBOS vyplatí již za velmi krátkou dobu. Více standardních rozhraní a rychlejší speciální řešení Na základě vysoké poptávky SCHUNK svůj program TRIBOS dále rozšířil, takže dosavadní speciální řešení jsou již obsa- hem standardního portfolia a tím k dispozici rychleji a levněji. Standardními upínacími průměry pro TRIBOS-Mini jsou  1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm a 1/8“ a pro TRIBOS-RM  3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm a 1/8’’. Oba typy existují se stop- kami HSK-A 25, 32, 40, HSK-E 20, 25, 32, 40 a HSK- -F 32, dále BT 30 a SK 30. To ale není vše: S cílem nabídnout také nestandardní stopky a varianty průměrů rozšířil SCHUNK své kapacity natolik, že může rychle realizovat speciální řešení jako CAPTO C4, SK 11,5, ISO 10, ISO 25 a mnohá další. Firmou SCHUNKvyvinutá a patentovaná poly- gonální upínací technika TRIBOS stanovuje již roky měřítka v oboru mikroobrábění. Její vysoká absolutní přesnost a dynamika, stejně jako dobré hodnotytuhosti a tlumení umožňují lepší kvality povrchů a dlouhé životnosti nástrojů. Již ve standardním provedení přesvědčují upí- nače obvodovým házením a opakovatelnou přesností < 0,003 mm, měřeno ve 2,5 x D i stupněm vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1. Jsou vhodné pro všechny broušené stopky nástrojů s tolerancí h6 a tes- tované podle typu až do 205 000 min-1. Tyto upínače nástrojů bez pohyblivých částí jsou mechanicky odolné a zajišťují upnutí téměř bez údržby a opotřebení. I po mnoha tisících upnutích nedochází k žádné únavě materiálu. Navíc proces výměny nástrojů v upínači TRIBOS je pomocí hydraulického zařízení stabilní a rychlý. B cz.schunk.com SCHUNK rozširuje program upínačů nástrojů pro mikroobrábění Upínače nástrojů Firmou SCHUNK vyvinutá a patentovaná polygonální upínací technika TRIBOS stanovuje již léta měřítka v oboru mikroobrábění. Její vysoká absolutní přesnost a dynamika, stejně jako dobré hodnoty tuhosti a tlumení umožňují nejlepší kvality povrchů a dlouhou životnost nástrojů. Aby mohly být poten- ciály moderního HSC- -obrábění a  vysokorych- lostních vřeten využity ještě rozsáhleji, nabízí SCHUNK řady TRIBOS-RM, TRIBOS- -Mini a  TRIBOS-Mini SVL nyní standardně i v utěs- něné verzi pro přímé upí- nání mikronástrojů s chla- dicími kanálky. Především u vrtání hlubokých otvorů a při frézování drážek zaručuje vnitřní průchod chladicí kapaliny spolehlivé odstranění a odvod třísek od břitu. Navíc zajišťuje optimální chlazení řezného nástroje. Kombinace obou těchto předností umožňuje dosáhnout ještě delší životnosti vysoce kvalitních nástrojů a přesné výsledky na obrobku. Navíc těsnění spolehlivě zabraňuje pronikání třísek nebo prachu do upínače, případně do vřetena. V první fázi jsou přesné upínače nástrojů v prachotěsné a do 80 barů kapalino- těsné verzi k dispozici v těchto variantách: TRIBOS-RM HSK-E 40 a HSK-E 32 s  3 mm, 6 mm a 12 mm, TRIBOS-Mini HSK-E 40 a HSK-E 32 s  3 mm a 6 mm a prodloužení TRIBOS-Mini SVL s  3 mm a 6 mm. Mechanicky odolné a velmi přesné Již ve standardním provedení přesvědčují upínače obvodo- vým házením a opakovatelnou přesností < 0,003 mm při vyložení nástroje 2,5 x D, jakož i stupněm vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1 či dokonce ultrajemným stupněm vyvážením G 0,3 při 60 000 min-1. Lze s nimi provádět operace náročné na rozměrovou stabilitu a kvalitu povrchů. Jsou vhodné pro všechny broušené stopky nástrojů s tolerancí h6 a dle typu testované až do 205 000 min-1. Protože upínače nástrojů pracují bez pohyblivých částí, jsou mechanicky odolné a zaručují upnutí téměř bez údržby a opotře- bení. I po mnoha tisících upnutích nedochází k žádné únavě mate- riálu. Pomocí hydraulického upínacího zařízení probíhá výměna nástroje stabilním procesem během několika sekund. B cz.schunk.com Specialisté pro mikroobrábění – nyní ivutěsněném provedení Přesné upínače nástrojů SCHUNK TRIBOS-Mini a TRIBOS-RM se stopkami HSK-E 25, HSK-E 32 a HSK-F 32 jsou k dispozici i ultra jemně vyvážené s kvalitou G 0,3 při 60000 min-1 Přesné upínače TRIBOS-Mini a TRIBOS-RM jsou rozšířené ve zdravotnictví, v optickém průmyslu, ve výrobě mikroforem, v leteckém průmyslu, stejně jako v hodinářském a šperkařském průmyslu. Dosahují okamžitě vysoce přesných výsledků. TRIBOS-RM, TRIBOS-Mini a TRIBOS-Mini SVL jsou nyní k dispozici i v prachotěsné a kapalinotěsné verzi S ručním upínacím zařízením TRIBOS SVP Mini lze nástroje vyměňovat přesně a rychle

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

54 Samotná instalace a zprovoznění průmyslového robota s obráběcím strojem neznamená automatické zefektivnění procesu obrábění. V mnoha případech to bývá právě naopak. Zavedení automatizace v CNC obrábění s sebou nese celou řadu souvisejících činností, na které je třeba se zaměřit a důsledně je optimalizovat. Teprve poté je možno dosáhnout očekávaných výsledků. Četba následujícího textu Vám pomůže lépe porozumět důležitým aspektům tohoto dnes velice módního trendu. Firma Grumant nabízí českým a slovenským zákazníkům průmyslové roboty Zerobot od německé firmy Zero Clamp. Samotná zavedení robota do Vaší výroby nemusí být až tak složité. Základem je stroj vybavený rozhraním profinet nebo profibus optimálně přímo od výrobce. Pokud se jedná o již instalovaný stroj, není problém toto rozhraní nainstalovat. Dále jsou užitečné (ne však nezbytné) automaticky ovládané dveře a u 5osých strojů rotační průchod středem stolu pro vzduchové kanály, které zajišťují ovlá- dání automatických svěráků, nebo základních desek se systémem upnutí s nulovým bodem. Pro efektivní využití robota je však třeba optimalizovat celou řadu souvisejících činností. Bez toho se robot stává pouze „kusem železa za hodně peněz“. TPV První v řadě je technická příprava výroby. Ta v sobě zahr- nuje celou řadu činností od přípravytechnologických postupů po CNC programování. Na rozdíl od mnoha jiných společnost Grumant aktivně a bezprostředně podporuje své zákazníky také v této oblasti. Pro tyto účely má velký počet skvělých tech- nologů a programátorů. Technologové připraví vzorové technologické postupy a časové studie. Ty se pak stanou základem pro rychlou tvorbu NC programů v prostředí CAM. Důležitou roli zde hraje spolehlivý a dobře odladěný postprocesor. Užitečná je také databáze nástrojů, která umožní rychlé programování bez zdlouhavého vyhledávání potřebných rozměrů nástrojů a řez- ných podmínek. Pro přenos programů je výhodné využít DNC sítě. Existuje celá řada softwarových produktů, které umožní organizovat a spra- vovat Vaše CNC programy a související výrobní dokumentaci. To mimo jiné zahrnuje jejich archivaci, verzování a podobně. Další SW programy pak umožní pomocí DNC sítě sledovat a vyhodnocovat využití kapacity strojů. To je důležité pro ana- lýzu vedlejších a tedy ztrátových časů. Pokud je stroj mimo NC Důležité aspekty při zavádění robotizace Automatizace Robot Zerobot 100-V nabízí maximální variabilitu automatizace „ ZeroClamp dokáže zkrátitčasyupínání obrobkuažo 90%

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 55 Automatizace režim, obsluha vybere např. pomocí čtečky čarových kódů nebo dotykového displeje důvod nečinnosti stroje. Veškeré údaje se zaznamenávají do databáze a za dané časové období se vyhod- nocují. Do rukou se Vám pak dostanou přehledné grafy a tabulky s informacemi, kolik času tráví obsluha např. upínáním dílů. Správa nástrojů – toolmanagement Dalším důležitým prvkem ovlivňujícím efektivitu zavedení robotizace je příprava nástrojů. Firma Grumant se zabývá již 25 let jejich prodejem. Celou tuto dobu se soustředí primárně na podporu svých zákazníků v oblasti toolmanagementu a za tuto dobu zís- kala velmi cenné zkušenosti s provozováním výdejních automatů na nástroje, tzv. toolboxů, kterých v současné době provozuje na 80 kusů. Díky těmto automatům mají seřizovači a obsluhy strojů neustálý přístup k nástrojům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všechny toolboxy jsou on-line monitorovány z centrály v Praze, a v případě jakýchkoliv problémů dochází k okamžitému zásahu. Grumant má početný tým odborníků specializovaných právě na výrobní automaty. To je podmínkou jejich úspěšného provozu a servisu. Další aspekty Existuje pak celá řada dalších aspektů, na které je potřeba se při zavádění automatizace zaměřit. Důležitá je např. kvalita polotovarů. Jejich vnější rozměr a jejich tolerance hraje důležitou roli při upínání do automatických svěráků nebo přípravků. Kvalita materiálu a technická úroveň nástrojů má zase vliv na tvar a délku třísek. Změna tvaru třísek může narušit již odladěnýproces zvláště V zakladači mohou být mimo polotovarů a přípravků uloženy také nástroje Přehledný graf využití strojní kapacity napoví, kde je potřeba hledat úspory

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

56 při soustružení nebo vrtání. S tím pak úzce souvisí jejich plynulý odvod z prostoru stroje. To je podmínkou pro jeho dlouhodobý bezobslužný provoz. Velmi důležitá je pro automatizovanýproces stabilní životnost nástroje. Zde může Grumant opět čerpat ze svých dlouholetých zkušeností a ze zkušeností svých dodavatelů. Např. v Japonsku nebo jižní Koreji je běžná automatizovanávýroba nebovícestrojová obsluha. V obou případech je třeba řezné podmínky nastavit tak, abybylo dosaženo stabilní životnosti nástroje. Díkyširokému sorti- mentu a špičkové úrovnivývoje může Grumant nabídnout nástroje, které dosahují stabilní a dlouhé životnosti i přivysoké produktivitě. S životností nástrojů úzce souvisí kapacita zásobníku nástrojů. Vysoká kapacita umožňuje použití zdvojených nástrojů. Po dosa- žení životnosti konkrétního nástroje je nahrazen jeho dvojčetem z jiné pozice. I v případě, že nemáte na svém stroji dostatečnou kapacitu zásobníku, není nic ztraceno. Robot Zerobot např. umož- ňuje využití svého zakladače pro uskladnění nástrojů a jejich automatické vložení do vřetena stroje. Zero Bot se vyznačuje vysokou variabilitou a efektivitou i při malých výrobních dávkách. Je schopen automaticky měnit své úchopníky a pracovat tak se samotnými polotovary, které zakládá do pneumatických svěráků a nebo se svěráky a paletami s již upnutými díly, případně, jak již bylo zmíněno, s nástroji. Při samot- ném zavádění robotizace s takto univerzálním řešením je dopo- ručeno postupovat krok za krokem. Robota nejdříve používat na ranní nebo odpolední směně, kdy je pod kontrolou a je přítomen programátor. Později po získání zkušeností přichází plně bezob- služný provoz na noční směně a o víkendech. Na začátku se také doporučuje obrábět v automatickém cyklu jednodušší díly z dobře obrobitelných materiálů, např. slitin hliníku. Jak již bylo řečeno, Zerobot umožňuje zakládat surové kusy a automatické a mechanické svěráky a palety. Jejich upnutí na stole stroje zajišťuje základní deska se systémem upnutí s nulo- vým bodem od stejného výrobce. Celý systém je ovládán pneumaticky, což je podmínkou pro automatizaci upínání. Stlačený vzduch se používá pro uvolnění upínacích čepů, k jejich uzamčení dojde automaticky po přerušení přívodu vzduchu. Ten se také používá k odfouknutí třísek z vnitřní dutiny disku. Další dva vzduchové kanály se používají pro obsluhu upnutého zařízení, např. pro sevření a rozevření čelistí automa- tického svěráku. Systém upnutí s nulovým bodem Zero Clamp najde uplatnění i mimo automatizovaný výrobní proces. Díky tomuto systému je možno zkrátit vedlejší časy související s upínáním a seřizováním obrobku až o 90 % a tím přinést rychlé úspory a navýšení strojní kapacity při zachování stávajícího strojního zařízení a obsluhy, a to s relativně nízkými náklady. Zároveň je Zero Clamp součástí a základnou systému robotizace Zerobot. Proto jeho zavedení do výroby mimo okamžité prudké navýšení produktivity vytváří i technickou základnu pro snadnou následnou instalaci robotic- kého systému. Zákazníci firmy Grumant využívají již 25 let její zkušenosti a podporu v oblasti třískového obrábění. V průběhu několika minulých let Grumant rozšířil své služby také v oblasti CAM pro- gramování, DNC sítí a dodávek strojů. Ale každá výroba je jedinečná. Proto je v rámci krátkého textu takřka nemožné popsat vše, co je potřebné pro to, abyVámi poří- zenýrobot bylstrojem protvorbu zisku a ne ztrát. Nejlepšíformou jeprotoosobníkonzultacenašichodborníkuveVašívýrobě.Využijte služby naší velké a stabilní společnosti. Kontaktujte Grumant. B www.grumant.cz Automatizace Systémupnutís nulovýmbodemZeroClampdokážezkrátitčasyupínáníobrobkuažo 90%

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

2 | 2018 57 Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost! Vázací komponenty V rámci bezpečnosti provozu řetězových a vázacích prostředků je potřeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Víte, že může pohodlně proběhnout u vás ve firmě? Vše s odkazem na EN 818 a EN 1677. Jedná se o kontrolu vázacích řetězů, kotevních řetězů, výkovků a textilních vázacích prostředků. Prodloužení životnosti a bezpečnost na prvním místě Mobilní servis vázacích prostředků – praktické a efektivní řešení pro bezpečné používání. Díky mobilnímu servisu nedo- chází k omezení výroby, protože kontrolu vázacích prostředků lze provést na místě – u vás ve firmě. Pewag, jako přední světový výrobce vysokopevnostních řetězů, poskytuje mobilní servis jako standard. A to nejen na řetězy vlastní výroby, ale i na řetězové systémy jiných výrobců. Tým techniků je připraven zkontrolovat a, je-li to potřeba, rovnou i opravit vaše stávající vázací řetězy. Obsah a možnosti revize vázacích prostředků Mobilní servis: • kontrola probíhá u vás ve firmě • na místě je provedena: ‐ magneticko-optická kontrola ‐ trhací zkouška s následnou vizuální kontrolou ‐ vizuální kontrola u textilních vázacích prostředků • na místě je možná oprava či výměna některých komponentů Revize přímo ve výrobním závodě řetězů • prostředky a díly určené k revizi je nutné poslat do firmy pewag s. r. o., Vamberk • revize zahrnuje: ‐ magneticko-optickou kontrolu ‐ tahovou zkoušku ‐ magnetickou defektoskopii = zkouška na skryté trhliny • po dohodě s objednatelem výměna všech nefunkčních komponent vazáku • vizuální kontrola u textilních vázacích prostředků • zaslání zrevidovaných řetězů zpět na určenou adresu/y Po kontrole a případně opravě je vždy vystaven nový certifikát o kvalitě. Měřítkem hodnocení kvality jsou zákazníci Pewag nabízí nejrozšířenější řetězový systém G10 pro zavěšování a  kotvení nákladu v současnosti. Řešení na míru je standardem. Ino- vativní výrobky a servisní služby zaručují bezpečné a dlouhodobé použití při mani- pulaci, zvedání a kotvení nákladu, i pře- pravě po celém světě. Kontaktnamobilníservis:739 534 922,Pavel Hovorka, hop@pewag.cz, prodej@pewag.cz B www.pewag.cz

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

58 Vychází 2× ročně Seznam inzerentů 3. ročník/2018 Specializovaný časopis pro české a slovenské nástrojárny Vydavatel/publisher: INFOCUBE s. r. o. Křivého 7, 612 00 Brno Czech Republic IČO: 26223856 DIČ: CZ26223856 tel.: +420 549 210 712–3 Adresa redakce: INFOCUBE s. r. o. Živného 8 635 00 Brno Czech Republic Ředitel/director: Jiří Klusáček jiri.klusacek@infocube.cz tel.: +420 549 210 713 Redakce, obchodní oddělení / editorial staff, sales department: Daniela Klusáčková daniela.klusackova@infocube.cz tel.: +420 546 212 091 Ivana Nedbalová ivana.nedbalova@infocube.cz tel.: +420 549 210 712 Renata Kučerová renata.kucerova@infocube.cz tel.: +420 549 219 998 Petr Beran petr.beran@infocube.cz tel.: +420 546 212 609 Nikol Laifrová nikol.laifrova@infocube.cz tel.: +420 546 212 607 Objednávkový formulář předplatného na internetu: www.infocube.cz Grafické zpracování / DTP: Grafické studio INFOCUBE Vít Starka vit.starka@infocube.cz tel.: +420 549 211 424 Registrace: MK ČR E 11318 ISSN 1804-0357 Copyright: INFOCUBE s. r. o. Redakce neodpovídá za jazykovou a obsahovou správnost inzerátů a ostatní placené prezentace firem. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Jakékoli kopírování je povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele, s uvedením zdroje a se zachováním autorských práv dle platných zákonů. Verlagsvertretung Schweiz: Rico Dormann Media Consultant Marketing Postfach 574 CH - 8803 Rüschlikon T: +41/44 720 85 50 F: +41/44 721 14 74 dormann@rdormann.ch Uzávěrka Vychází Náklad Akce/Veletrhy 1/2018 9. 5. 6. 6. 3 500 MSV Brno 2/2018 16. 10. 19. 11. 3 500 www.infocube.cz Z dalších titulů našeho vydavatelství vychází: Na webu www.infocube.cz naleznete další informace o našem vydavatelství. B&C Trade s.r.o. CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. CERATIZIT Česká republika s.r.o. Česká společnost průmyslové chemie UNIPLAST BRNO DIA - Praha s.r.o. DIATECH s.r.o. EICHLER COMPANY a.s. GRUMANT s.r.o. Haimer GmbH HEIDENHAIN s.r.o. HURCO GmbH Werkzeugmaschinen LMT Czech Republic s.r.o. Meusburger Georg GmbH & Co KG pewag Czech s.r.o. Pfingstner s.r.o. REXIM, spol. s r.o. SANDVIK CZ s.r.o. SANKYO Oilless Industry, spol. s r.o. Seco Tools CZ, s.r.o. Sepp International s.r.o. SCHUNK Intec s.r.o. Veem Trading, s.r.o. ZENIT, spol. s r.o.

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

7RROLQJWKH)XWXUH ZZZFHUDWL]LWFRP 6-(\'127,/,-60(=.8ä(1267, 3522%5É%Ě1Ì 1RYì7ìP&XWWLQJ7RROVVNXSLQ\&(5$7,=,7*URXS &(5$7,=,7MHY\VSěOiHQJLQHHULQJRYiVNXSLQD VSHFLDOL]XMtFtVHQDQiVWURMRYpWHFKQRORJLHDWYUGp PDWHULiO\ ÿW\ŒLRGERUQtFLMHGHQVLOQìWìP7RMH&(5$7,=,7*URXSYREODVWLREUiEěQt-DNRWHFKQRORJLFNìOtGUQDEt]tPH QHMNRPSOH[QěMåtVRUWLPHQWSURGXNWŤDVRXKUQ]QDORVWtYHYåHFKREODVWHFKWŒtVNRYpKRREUiEěQt$VSROXVQDåt YìUREQtRGERUQRVWtE\PěOEìW7ìP&XWWLQJ7RROVSUYQtYROERXQDåLFK]iND]QtNŤ1DåHNRPSHWHQĀQt]QDĀN\ &877,1*62/87,216%<&(5$7,=,7.20(7:17D./(1.VSRMXMtYåH]DKUQXMtFtVHUYLVQtNRQFHSWV QHMPRGHUQěMåtORJLVWLNRX7DNWRMVPHVFKRSQLGRGDWåLURNìYìEěULQRYDWLYQtFKSURGXNWŤYQHMNUDWåtPĀDVH² LGR]tWŒND QHMPRGHUQěMåtORJLVWLNRX7DNWRMVPHVFKRSQLGRGDWåLURNìYìEěULQRYDWLYQtFKSURGXNWŤYQHMNUDWåtPĀDVH² V

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/

e-mail: obchod@grumant. cz tel.: +420283870731 ZeroClamp • UHYROXÈQ¬V\VW¨PXS¬Q Q¬SRPRF¬ QXORY¨KRERGX • Y\VRN RSDNRYDWHOQ SìHVQRVWXSQXW¬ 2,5 μm • VQ¬ÿHQ¬Sì¬SUDYQ¼FKÈDVøXS¬Q Q¬DÿR • QHPXV¬WHSRNDÿG¨]QRYXQDVWDYRYDWQXORY¼ERG • YKRGQ¨SURUXÈQ¬LDXWRPDWLFN¨]DNO G Q¬ • PRÿQRVWXS¬Q Q¬REURENXPLPR VWURMĎSDOHWRY¼V\VW¨P \'9$3,/Œë( 352=.5€&(1Œ9(\'/(-ñŒ&+Ç$6÷ ZeroBot • DXWRPDWL]RYDQ  PDQLSXODFHSRORWRYDUø XS¬QDF¬FKSì¬SUDYNø DQ VWURMø • QRVQRVWURERWD DÿNJ • U\FKO¨DVQDGQ¨ SURJUDPRY Q¬SRPRF¬ WHDFKLQUHÿLPX

http://www.floowie.com/ru/read/nastrojarna-022018/