Ako zvládnuť partnerskú komunikáciuhttp://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

AKO ZVLÁDNUŤ PARTNERSKÚ KOMUNIKÁCIU Nancy van Peltová

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

Copyright © 2008 by Autumn House © Advent-Orion, Praha 2012 Preklad z češtiny © Advent-Orion, Vrútky 2012 ISBN 978-80-8071-151-1

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

AKO ZVLÁDNUŤ PARTNERSKÚ KOMUNIKÁCIU

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

4

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

HLAVNÝM DÔVODOM NESÚLADU MEDZI PARTNERMI JE NARUŠENÁ KOMUNIKÁCIA

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

006 Šťastie páruje do veľkej miery merateľné hĺbkou a efektívnosťou jeho komunikácie. Spôsob vzájomnej komunikácie je jedným z najsilnejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú úspech alebo zlyhanie vzťahu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

007 Komunikácia je cesta k vzájomnému porozumeniu. Ak máme porozumieť iným a oni nám, potrebujeme pochopiť predovšetkým sami seba, nielen svojho partnera v komunikácii.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

008 Najčastejšie problémy, ktoré rozdeľujú páry a vedú k rozvodom (podľa štatistického poradia): narušená komunikácia strata spoločných cieľov a záujmov sexuálne nezhody nevera strata vzrušenia a radosti zo vzťahu peniaze nezhody kvôli deťom alkohol alebo iné závislosti otázky ženských práv príbuzní

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

009 Všimnite si, že nevera je až na štvrtom mieste. Nevera väčšinou nie je prvotným problémom. Je dôsledkom iných partnerských nezhôd, ktoré sa začínajú narušením komunikácie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

010 V minulosti manželstvá spájala potreba zabezpečiť si existenciu. Partnerov stálo mnoho síl, aby rodina mala strechu nad hlavou, dostatok jedla a ošatenia. Týmto dvojiciam nezostávalo veľa času na budovanie vzťahu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

011 Dnešné manželstvo je naopak úplne založené na vzťahu, aj napriek riešeniu existenčných otázok. V spoločnosti, kde narastá odcudzenie, stúpajú nároky na kvalitu spolužitia.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

012 V súčasnosti manželia hľadajú naplnenie skôr citovýchnež fyzických potrieb. Chceme byť hodnotení za to, kým sme, nie za to, že prinesieme domov peniaze alebo sa postaráme o domácnosť.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

013 Komunikácia je základom intímnych vzťahov. Komunikácia je to, čo prežaruje všetko – starostlivosť, dávanie, dôvernosť, uistenie. Ak neporozumieme princípom počúvania a hovorenia, nemôžeme sa skutočne poznať. Zostávame jeden pre druhého uzavretí

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

014 Manžel, ktorý vchádza do dverí s pozdravom „Ahoj, miláčik“, a tým sa jeho celovečerná konverzácia končí, zrejme nedisponujemnohými komunikačnými zručnosťami.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

015 Žena, ktorá tvrdohlavo mlčí, lebo manžel povedal niečo, čo zranilo jej city, tiež zrejme nepochopila potrebu a dôležitosť vzájomnej komunikácie. V skutočnosti tým obaja dávajú najavo, že nemajú dosť vôle a odvahy zdôveriť sa s tým, čo práve prežívajú, tomu druhému.

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

016

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

OBSAH

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

Hlavným dôvodom nesúladu medzi partnermi je narušená komunikácia 005 Umenie slovnej komunikácie 041 Päť úrovní komunikácie 049 Reč tela 053 Čo oslabuje vzťah 059 Ako sa dostať z partnerskej krízy 067 Šesť námetov pre prvé chvíle spoločného stretnutia 080 Umenie počúvať 091 162

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/

Nesprávne počúvanie vychádza z nesprávnych návykov 099 Snaž sa druhému porozumieť 109 Cesta k úspešnému dialógu 117 Štyri rozhodnutia 125 1. Urobiť si na rozhovor čas 126 2. Hovoriť o tom, čo je pozitívne 128 3. Bojovať proti stereotypom 130 4. Nevzdávať sa 132 Cesta k dôvernému vzťahu 135 Ako si udržať vnútornú vyrovnanosť 147 163

http://www.floowie.com/sk/citaj/ako-zvladnut-komunikaciu-web/