ASPartner 01/2016http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

1 ASPartner 01/2016 www.allianzsp.sk ASPartner Magazín pre významných partnerov Allianz – Slovenskej poisťovne 01/2016 Budúcnosť veľkomiest je premyslená

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

2 OBSAH Allianz nie je len celosvetový poisťovateľ, ale skúma mnohé oblasti nášho života. V tomto vydaní časopisu ASPartner vám prinášame štúdie, ktoré vyhodnocujú aktuálne podnika- teľské riziká, analyzujú udržateľnosť dôchodkových systémov a prinášajú odpovede na otázky o budúcnosti veľkomiest. Dočítate sa aj o novej stratégii poisťovne Allianz, v ktorej centre je klient, i o tom, čím žila likvidácia poistných udalostí v minulom roku. Allianz – Slovenská poisťovňa dlhodobo spolupracuje s OZ Proti prúdu, ktoré vydáva pouličný časopis Nota bene. V rozhovore jeho riaditeľka Zuzana Pohánková hovorí o tom, ako riešiť problematiku bezdomovectva a ako k tomu môžu prispieť aj firmy. Veríme, že v najnovšom vydaní ASPartnera nájdete podnetné informácie. Prajeme vám príjemné čítanie. 3 Krátke správy 4 Dve najvyššie ocenenia pre Allianz – SP Allianz – SP opäť najúspešnejšia 5 Dunauto – 25 rokov skúseností a tradičné hodnoty rodinného podnikania Rozhovor s Jánom Bucsuházym 6 Nestabilita trhu a hackeri sú novými top strašiakmi podnikateľov 8 Budúcnosť našich dôchodkov je ohrozená 10 Allianz – SP úspešne implementovala Solvency II 11 Škody je možné hlásiť on-line už zo všetkých druhov poistenia 12 Menej poisťovacích podvodov aj vďaka novým technológiám 14 Rok 2015 bol rokom požiarov 15 Allianz – SP a Auto magazín ocenili najlepšie autoservisy 16 Čo striehne na poľovníkov? 17 Nadácia Allianz má za sebou ôsmy úspešný rok 18 Klienti sú v centre našej pozornosti 19 Vetroň v streche domu S poistením od Allianz – SP na vrchol Himalájí 20 Bezdomovectvo nie je o osobnom zlyhaní Rozhovor so Zuzanou Pohánkovou 22 Budúcnosť veľkomiest je premyslená Editoriál EDITORIÁL

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

3 ASPartner 01/2016 KRÁTKE SPRÁVY Poisťovňa Allianz sa podľa tohtoročného rebríčka Brand Finance Global 500 stala tretí rok po sebe najcennejšou poisťovacou značkou na svete. Jej hodnota dosiahla 18,6 miliardy eur, čo je o 8,1 percenta viac ako v predchádzajúcom roku. V aktuálnom rebríčku obsadil Allianz 43. miesto, vďaka čomu patrí ako jediná poisťovňa medzi 50 najsilnejších globálnych značiek sveta. Značke Allianz sa darí nielen v globálnom me- radle, ale aj na Slovensku. Allianz – Slovenská poisťovňa za minulý rok dosiahla predpísané poistné vo výške 544,2 milióny eur, čo predsta- vuje nárast o 2,9 percenta oproti predchádzajú- cemu roku. Allianz povzbudzuje svojich klientov k odvahe, aby žili plnohodnotne a podľa svojich predstáv, pretože je po ich boku, nech robia čokoľvek. Na tejto filozofii je postavený nový komunikačný koncept skupiny Allianz „Dare to“ (odváž sa, trúfni si), z ktorého vychádzala aj jarná reklamná kampaň Allianz – Slovenskej poisťovne. Kampaň prezentovala hlavnú myšlienku „Dare to“ zhmot- nenú v detailnej podobe tvárí troch hlavných predstavite- ľov v dôležitých okamihoch víťazstiev nad sebou samým. Posolstvo približoval komentár: „Poisteniu Allianz dôveruje viac ako 85 miliónov klientov po celom svete. Odvážte sa žiť podľa vlastných predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle a férové služby a najoceňovanejšie produkty.“ Milovníci výtvarného umenia mali do 5. júna 2016 možnosť pozrieť si jedinečnú výstavu maliara Rudolf Filu. V priestoroch Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci bola vystavená retrospektíva jeho najlepších diel. Výstava s názvom Oslava maľby ponúkla prehliadku 122 diel. Príprava výstavy trvala celé dva roky a obsahovala prierez umelcovej vyše polstoročnej tvorby. „Rudolf Fila bol umelec, ktorý najviac ovplyvnil slovenské výtvarné umenie. Ako pedagóg učil 30 rokov a vychoval asi 20 špič- kových výtvarníkov,“ uviedol spoluautor výstavy Jan Kukal. Hlavným reklamným partnerom a zároveň poisťovateľom vystavených diel bola Allianz – Slovenská poisťovňa. Allianz je najcennejšou poisťovacou značkou na svete Jarná reklamná kampaň v odvážnom šate Allianz – SP poistila najväčšiu výstavu Rudolfa Filu Stojíme pri vašich odvážnych rozhodnutiach. Odvážte sa žiť podľa vlastných predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle a férové služby a najoceňovanejšie produkty. Váš svet istoty Stojíme pri vašich odvážnych rozhodnutiach. Odvážte sa žiť podľa vlastných predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle a férové služby a najoceňovanejšie produkty. Váš svet istoty Stojíme pri vašich odvážnych rozhodnutiach. Odvážte sa žiť podľa vlastných predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle a férové služby a najoceňovanejšie produkty. Váš svet istoty

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

4 Allianz – Slovenská poisťovňa sa opäť stala najúspešnejšou pois- ťovňou v súťaži finančných produktov Zlatá minca 2015. Allianz – SP získala prvenstvo pre osem z deviatich nominovaných produk- tov a obhájila aj ocenenia Najinovatívnejšia poisťovňa a Objav roka. Todor Todorov pôsobí v oblasti poisťovníctva už dve desaťročia. Vystriedal viaceré vrcholové manažérske pozície. V najväčšej poisťovni na Slovensku pôsobí s prestávkami už 11 rokov. Na čele Allianz – SP stojí od apríla minulého roka, predtým zastával post viceprezidenta zodpovedného za rezort financií a riadenia rizík. Od roku 2007 je zároveň predsedom dozornej rady dcérskej spoločnosti Allianz – Slovenská DSS. „Ocenenie Poisťovák roka je pre mňa príjemným prekvapením a zároveň veľkým záväzkom k neustálemu zlepšovaniu sa a napredovaniu aj v súčasnom tvrdom kon- kurenčnom prostredí,“ uviedol Todor Todorov. V kategórii Poistenie nehnuteľnosti získal prvé miesto produkt Môj domov od Allianz – SP, v ktorom si klient môže komplexne poistiť svoj privátny majetok jednou poistnou zmluvou. „Dlhodobo sa snažíme, aby naše produkty a služby boli pre klientov jedno- duché, transparentné a vysoko kvalitné. Ďalšie ocenenie z radu odborníkov si vážime a vnímame ho ako potvrdenie, že sme na správnej ceste,“ dodal viceprezident produk- tov a upisovania rizík Jozef Paška. Súťaž Fincentrum & TREND Hypotéka roka 2016 zorganizoval týždenník Trend v spolu- práci so sprostredkovateľskou spoločnosťou Fincentrum už po tretíkrát. O víťazoch rozhodovala deväťčlenná odborná porota, ktorá vybrala víťazov v deviatich kategóriách: Hypotéka roka, Refinančná hypotéka roka, Stavebné sporenie roka, Poistenie nehnuteľ- nosti roka, Poistenie hypotéky roka, Banka bez bariér, Bankár roka, Poisťovák roka a Špe- ciálna cena Trendu za inovatívnosť. Najvyššie ocenenie Zlatú mincu 2015 získala Allianz – SP v kategóriách kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, úra- zové poistenie, poistenie majetku, PZP moto- rových vozidiel, havarijné poistenie motoro- vých vozidiel, cestovné poistenie a poistenie pre podnikateľov. V kategórii rizikové životné poistenie získala druhé miesto. V aktuál- nom ročníku súťaže Allianz – SP tretíkrát po sebe získala aj ocenenie Najinovatívnejšia poisťovňa a tiež titul Objav roka pre produkt Allianz Best Doctors Plus. Dve najvyššie ocenenia pre Allianz – SP Allianz – SP opäť najúspešnejšia Začiatkom apríla boli v Bratislave vyhlásené výsledky ocenenia Fincentrum & TREND Hypotéka roka 2016. Allianz – Slovenská poisťovňa získala v súťaži dve prvenstvá. Ocenenie Poisťovák roka získal predseda predstavenstva spo- ločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa Todor Todorov. Prvenstvo v kategórii Poistenie nehnuteľnosti získal produkt Môj domov od Allianz – SP. OCENENIA

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

5 ASPartner 01/2016 Aké boli začiatky a vývoj firmy Dunauto? Novodobá história spoločnosti Dunauto sa začala písať v roku 1991 prevádzkovaním značkovej čerpacej stanice v Dunajskej Strede. V roku 1993 k nej pribu- dol všeobecný autoservis. O dva roky neskôr došlo k podpísaniu kontraktu so spoločnosťou FIAT SR, na ktorého základe sa spoločnosť Dunauto dohodla na autorizovanom predaji a servise vozidiel značky FIAT (oficiálny začiatok predaja a servisu bol v roku 1996). Táto zmluva bolo aj hnacím motorom pri výstavbe nového showroomu pre túto značku a takisto začiat- kom prestavby servisu podľa korporátnych štandardov automobilky FIAT. V roku 1997 sa začala výstavba nového showroomu, a pretože stúpal záujem zákazníkov o automobily tejto značky, rozšírili sme aj servisné priestory. O rok neskôr naša spoločnosť uzatvorila kontrakt na autorizovaný predaj a servis vozidiel značky Alfa Romeo, s čím súvi- sela ďalšia prestavba showroomu. Rok 2003 bol ďalším historickým medzníkom exis- tencie spoločnosti Dunauto. Autorizovaný predaj a servis sme vďaka spolupráci s importérom Peugeot SR obohatili o tretiu značku. Ešte v tom istom roku Dunauto začalo v Dunajskej Strede realizovať projekt, ktorý dodnes funguje po celom Slovensku pod názvom Peugeot-Blue Box. Ďalším dôležitým dátumom v histórii spoločnosti Dunauto bol 1. júl 2008, keď pre zákazníkov otvorilo svoje brány predajno-servisné centrum BMW. Neme- nej dôležitý bol rok 2014, keď sme po podpise zmluvy s FGA začali autorizovaný predaj a servis značky JEEP a tým sme rozšírili ponuku služieb pre našich zákaz- níkov. Čím žije Dunauto v súčasnosti? Rok 2016 je pre nás rozhodujúci, plánujeme budúc- nosť spoločnosti na nasledujúcich 25 rokov. Máme mladý a odborne zdatný tím vedúcich pracovníkov, technikov a kvalifikovaných zamestnancov. Pod ve- dením nového riaditeľa a spoločníka Zoltána Hegyiho chceme pokračovať v našich aktivitách, ktoré sú zalo- žené na tradičných hodnotách rodinného podnikania a na získaných skúsenostiach uplynulých 25 rokov. Za výnimočné služby, ktoré poskytujete klientom, ste získali ocenenie Top servis, ku ktorému sa pridalo aj ocenenie Top díler. Čomu podľa vás vďačíte za tento úspech? Predovšetkým tomu, že už 25 rokov pracujem so svo- jím tímom na tom, aby zákazníci dostali čo najkvalit- nejšie služby. O aké autá je z vášho pohľadu najväčší záujem? Najväčší záujem v tomto období je o prémiový seg- ment a úžitkové vozidlá. Ako hodnotíte spoluprácu s Allianz – Slovenskou poisťovňou? Naša spolupráca sa začala v roku 1996 a tak ako aj v minulosti, aj teraz môžem s určitosťou prehlásiť, že bola vždy top poisťovňou, práve pre kvalitu a rozsah ponúkaných služieb nielen pre nás ako partnerov, ale najmä pre koncových zákazníkov. Dunauto – 25 rokov skúseností a tradičné hodnoty rodinného podnikania Od čerpacej stanice k autoservisu až po showroom a autorizovaný predaj vozidiel viacerých značiek. Taká je v skratke 25-ročná história spoločnosti Dunauto, ktorú v rozho- vore približuje jej majiteľ Ján Bucsuházy. VIP KLUB Zoltán Hegyi a Ján Bucsuházy

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

6 Aj takéto závery priniesol v poradí už piaty prieskum Allianz Risk Barometer 2016. Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), kompetenčné centrum pre pois- tenie firiem a priemyslu v skupine Allianz, v prieskume analyzuje odpovede 800 manažérov rizík zo 40 krajín sveta, ktorí identifikovali najvýznamnejšie podnikateľ- ské riziká z pohľadu klientov. PRERUŠENIE PREVÁDZKY OSTÁVA TOP HROZBOU Podľa výsledkov Allianz Risk Barometra 2016 ostáva prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca štvrtý rok po sebe najväčším rizikom biznisu v celosveto- vom meradle, keď ho odborníci spomenuli vo viac ako tretine prípadov (38 percent). Mnoho firiem sa v súčasnosti obáva, že straty z prerušenia prevádzky, ktoré zvyčajne vyplývajú z poškodenia majetku, budú stále častejšie spôsobované kybernetickými útokmi, technickými zlyhaniami alebo geopolitickou nestabili- tou ako novými „nefyzickými“ príčinami prerušenia. V tohtoročnom Allianz Risk Barometri sa po prvýkrát medzi tri najväčšie podnikateľské riziká vo svete dostal vývoj na trhu, na ktorý sú najviac citlivé finančné služby, oblasť strojárstva, výroby, námornej a lodnej dopravy a tiež farmaceutický priemysel. Trojicu najväč- ších rizík v celosvetovom meradle uzatvárajú kyber- netické útoky. Tie sú zároveň považované za najdôle- žitejšie dlhodobé riziko pre spoločnosti v najbližších desiatich rokoch. Pre porovnanie minuloročná hrozba číslo dva – prírodné katastrofy, ktoré v uplynulom roku spôsobili najnižšie straty od roku 2009, sú v tomto roku až na štvrtej priečke. Poradie Rebríček najväčších svetových rizík Podiel 1. Prerušenie prevádzky (prerušenie dodávateľského reťazca) 38 % 2. Vývoj na trhu (výkyvy, tvrdá konku- rencia, stagnácia na trhu) 34 % 3. Kybernetické hrozby (kybernetické útoky, strata dát, porušenie ochrany osobných údajov, IT zlyhania) 28 % 4. Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia) 24 % 5. Zmeny v legislatíve a regulácii (eko- nomické sankcie, protekcionizmus) 24 % Svetová mapa rizík v podnikaní sa aj v roku 2016 mení. Kým v súčasnosti sa podnikatelia už menej obávajú dopadu tradičných priemyselných rizík, ako sú prírodné katastrofy alebo požiare, oveľa viac ich znepokojujú vplyvy iných rušivých udalostí, napríklad výkyvy na trhu alebo kybernetické útoky. Nestabilita trhu a hackeri sú novými top strašiakmi podnikateľov BIZNIS

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

7 ASPartner 01/2016 NA SLOVENSKU STÚPA STRACH Z TERORIZMU Na Slovensku je situácia v niečom špecifická. Popri už tradičných obavách z poškodenia majetku a pre- rušenia prevádzky sa podnikatelia u nás začali čoraz viac znepokojovať stratami spôsobenými terorizmom. „Najprekvapivejším v poistení podnikateľov je medzi- ročný nárast požiadaviek na poistenie proti tero- rizmu. Toto riziko štandardne poistné zmluvy nekryjú a v minulosti nebolo jeho dojednávanie na Slovensku obvyklé. Táto situácia sa však aktuálne mení,“ vysvet- ľuje Daniel Ďuračka z odboru poistenia veľkých a špe- ciálnych rizík Allianz – Slovenskej poisťovne. „Požiar a výbuch a z nich vyplývajúce škody aj naďalej nesú najvyšší rizikový potenciál. Evidujeme tiež značný nárast frekvencie aj výšky finančných škôd vyplývajú- cich z technických porúch strojov, a to aj v desiatkach miliónov eur ročne,“ dopĺňa Daniel Ďuračka. Práve požiar spôsobil najväčšiu poistnú udalosť, ktorú Allianz – SP zaznamenala v minulom roku, keď pohltil priemyselnú halu v Košickom kraji a zničil aj kom- pletnú elektroinštaláciu a technológiu výroby. Celková výška škody dosiahla 5,6 milióna eur. ČO KRAJINA, TO INÁ HROZBA Zaujímavé je aj porovnanie obáv podnikateľov v jednotlivých krajinách sveta. Kybernetické útoky sú suverénne najväčšou hrozbou vo Veľkej Británii (65 percent) a v Kanade (57 percent). V Turecku zase robia podnikateľom najväčšie vrásky na čele záplavy, zemetrasenia a iné prírodné katastrofy (55 percent). V susednom Maďarsku označilo 42 percent respon- dentov za najväčšiu hrozbu podnikateľov požiare a explózie. Prekvapivo vo Francúzsku je najväčším strašiakom podnikateľov poškodenie reputácie a značky (47 percent) a v Rusku považujú za najväčšiu hrozbu podnikania (56 percent) zmeny v legislatíve a regulácii. LLIANZ RISK AROMETER: ZNIS RIZIKÁ 016 Top biznis riziká vo svete Austrália 1 Vývoj na trhu Makroekonomický vývoj Kybernetické útoky Ázia a Pacifik 1 Prerušenie prevádzky Vývoj na trhu Kybernetické útoky Juhoafrická republika 1 Kybernetické útoky Prerušenie prevádzky Zmeny v legislatíve a regulácii Afrika a Stredný východ 1 Makroekonomický vývoj Vývoj na trhu Prírodné katastrofy Čína 1 Vývoj na trhu Prerušenie prevádzky Kybernetické útoky USA 1 Prerušenie prevádzky Vývoj na trhu Krádeže, podvody a korupcia Kanada 1 Kybernetické útoky Prírodné katastrofy Makroekonomický vývoj Francúzsko 1 Poškodenie reputácie a značky Vývoj na trhu Politické riziká Európa 1 Prerušenie prevádzky Vývoj na trhu Kybernetické útoky Nemecko 1 Vývoj na trhu Makroekonomický vývoj Nové technológie Rusko 1 Zmeny v legislatíve a regulácii Prerušenie prevádzky Kybernetické útoky Spojené kráľovstvo 1 Kybernetické útoky Zmeny v legislatíve a regulácii Nové technológie pa rizík zobrazuje biznis riziká ografických ónoch vybraných krajinách iká, o ktoré sa y zaujímajú čoraz ejšie Zdroj: Allianz Severná a Južná Amerika 1 Prerušenie prevádzky Kybernetické útoky Krádeže, podvody a korupcia ALLIANZ RISK BAROMETER: BIZNIS RIZIKÁ 2016 Top biznis riziká vo svete Austrália 1 Vývoj na trhu Makroekonomický vývoj Kybernetické útoky Ázia a Pacifik 1 Prerušenie prevádzky Vývoj na trhu Kybernetické útoky Juhoafrická republika 1 Kybernetické útoky Prerušenie prevádzky Zmeny v legislatíve a regulácii Afrika a Stredný východ 1 Makroekonomický vývoj Vývoj na trhu Prírodné katastrofy Čína 1 Vývoj na trhu Prerušenie prevádzky Kybernetické útoky USA 1 Prerušenie prevádzky Vývoj na trhu Krádeže, podvody a korupcia Kanada 1 Kybernetické útoky Prírodné katastrofy Makroekonomický vývoj Francúzsko 1 Poškodenie reputácie a značky Vývoj na trhu Politické riziká Európa 1 Prerušenie prevádzky Vývoj na trhu Kybernetické útoky Nemecko 1 Vývoj na trhu Makroekonomický vývoj Nové technológie Rusko 1 Zmeny v legislatíve a regulácii Prerušenie prevádzky Kybernetické útoky Spojené kráľovstvo 1 Kybernetické útoky Zmeny v legislatíve a regulácii Nové technológie Mapa rizík zobrazuje top biznis riziká v geografických regiónoch a vo vybraných krajinách a riziká, o ktoré sa firmy zaujímajú čoraz častejšie Zdro Severná a Južná Amerika 1 Prerušenie prevádzky Kybernetické útoky Krádeže, podvody a korupcia

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

8 Na budúcnosť našich dôchodkov sa pozreli aj experti skupiny Allianz. V najnovšom vydaní štúdie s názvom Global Pension Atlas, ktorá vychádza pravidelne v niekoľkoročných intervaloch, analyzujú demografický vývoj a dôchodkový systém vo vybraných päťde- siatich krajinách sveta vrátane Slovenska. S pomocou indexu udržateľnosti dôchodkov (PSI) vytvorili rebríček udržateľnosti národ- ných dôchodkových systémov. LEPŠIE DÔCHODKOVÉ VYHLIADKY AKO SLOVÁCI MAJÚ BULHARI AJ RUMUNI Slovensko sa v rebríčku udržateľnosti dôchod- kových systémov umiestnilo až na 35. mieste. Príčinou sú podľa zverejnenej štúdie okrem demografických faktorov, ako je rýchle star- nutie populácie a nízka pôrodnosť, aj priveľké výdavky na vyplácanie penzií. Omnoho lepšie sa v rebríčku umiestnilo susedné Česko, Poľsko a pozitívnejšie vyhliadky v oblasti bu- dúceho dôchodkového zabezpečenia ako my majú Maďari a dokonca aj Rumuni či Bulhari. V správe sa ďalej píše, že Slovensko môže če- liť zvýšenému riziku dlhodobej udržateľnosti súčasného dôchodkového systému. Dôvo- dom je odčerpávanie peňazí z druhého pi- liera pre zaplátanie rozpočtových problémov v krátkodobom a strednodobom horizonte. Menej peňazí v dôchodkovej kase môže ohroziť naplánované doplnenie nízkych štátnych penzií. To by mohlo ešte zvýšiť riziko pádu dôchodcov pod hranicu chudoby a štát by im tak musel poskytnúť sociálnu pomoc, čo by ešte viac zaťažilo verejné financie. Umiestnenie Slovenska v dvadsiatke krajín s najmenej udržateľným dôchodkovým sys- témom neprekvapilo investičného manažéra Allianz – Slovenskej d. s. s. Miroslava Kotova. „Aj keď sa to zle počúva, náš dôchodkový systém je na možnosti ekonomiky nastavený veľmi štedro. Na jedného dôchodcu dnes platia od- vody viac ako dvaja pracujúci. Za pár desaťročí to bude už len jeden pracujúci. Prudký pokles pôrodnosti, ktorá patrí medzi najnižšie v Eu- rópe, spolu so silnými ročníkmi „husákových“ detí robí zo Slovenska krajinu s veľmi rýchlo starnúcou populáciou. Priebežný pilier pri jeho súčasnej štedrosti sa stane neudržateľný. Súkromné úspory sa pre budúcich dôchodcov stanú nutnosťou,“ konštatuje Miroslav Kotov. NAJOHROZENEJŠIE DÔCHODKY MÁ THAJSKO, BRAZÍLIA A JAPONSKO Štúdia odhalila, že z dlhodobého hľadiska má najmenej udržateľný dôchodkový systém Thajsko, Brazília a prekvapivo aj Japonsko. Dôvody sú v každej krajine iné. V Thajsku, ktoré v rebríčku skončilo na po- slednom 50. mieste, je to extrémne nízky vek odchodu do dôchodku (55 rokov) spojený s rýchlym starnutím obyvateľstva. Podobne pre rýchle starnutie obyvateľstva v kombi- nácii s tamojšími možnosťami predčasného odchodu do dôchodku je penzijný systém v Brazílii z dlhodobého hľadiska takisto neudr- žateľný. Vyspelé Japonsko sa na chvoste reb- ríčka ocitlo pre svoje prestarnuté obyvateľstvo a veľmi vysokú úroveň verejného dlhu. Krízou zmietanému Grécku, ktoré v roku 2011 skončilo v rovnakom rebríčku na poslednom mieste, sa vďaka zavedeniu viacerých drastických reforiem a úsporných opatrení podarilo zlepšiť svoje dôchodkové vyhliadky a z posledného miesta sa posunulo o sedem priečok vyššie. PROTINOŽCI SA STAROBY OBÁVAŤ NEMUSIA Na opačnom spektre rebríčka leží Austrália. Jej štíhly štátny aparát v kombinácii s vysoko rozvinutým kapitalizačným systémom dô- chodkov z nej robí krajinu s najudržateľnej- ším penzijným systémom na svete a v reb- ríčku jej patrí suverénne prvé miesto. Úspech protinožcov nasleduje Švédsko, Nový Zéland, Nórsko, Holandsko, ďalej Dánsko a Švajčiarsko. Dôchodkový systém týchto eu- rópskych krajín ťaží z komplexného penzij- ného systému, ktorý je postavený na silných a finančne podporovaných pilieroch. Bude nám štátny dôchodok stačiť na živobytie? Je súčasný dôchodkový systém udržateľný? A ako sme na tom v porovnaní so susedmi a s ostatnými krajinami sveta? Tieto otázky si kladú ekonómovia, sociológovia, politici, ale najmä bežní Slováci. FINANCIE Budúcnosť našich dôchodkov je ohrozená

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

9 ASPartner 01/2016 „Čím má krajina zdravšie verejné financie a lepšiu demo- grafickú štruktúru populácie, tým sa v rebríčku umiestnila vyššie. Dôležitým faktorom udržateľnosti je aj podiel spo- rivých pilierov na celkovom dôchodku,“ hodnotí úspech vyspelých krajín Miroslav Kotov. V prípade Nového Zélandu tamojšia populácia nestarne tak rýchlo a v kom- binácii s relatívne nízkym štátnym dlhom, nastavením dôchodkového systému a pracovnou silou, ktorá inklinuje k práci aj po dovŕšení dôchodkového veku, je penzijný systém krajiny považovaný za udržateľný do budúcnosti. Index udržateľnosti dôchodkov (PSI) Allianz International Pension Papers 1/2014 6 Figure 1: 2014 Pension Sustainability Index* Source: Allianz Asset Management, International Pensions, January 2014 * Scale from 1 – 10: 10 minor need for reforms, 1 high need for reforms 0 2 4 6 8 Australia Sweden New Zealand Norway Netherlands Denmark Switzerland United States Latvia United Kingdom Estonia Canada Finland Russian Federation Chile Hong Kong Luxembourg Lithuania Singapore Mexico Poland Ireland Romania Germany Malaysia Austria Croatia South Korea Bulgaria Belgium Hungary Turkey Portugal Slovak Republic Indonesia Italy South Africa Taiwan Spain Greece Malta China Slovenia India Japan Brazil Thailand France Cyprus Czech Republic Austrália Švédsko Nový Zéland Nórsko Holandsko Dánsko Švajčiarsko USA Lotyšsko Spojené kráľovstvo Estónsko Kanada Fínsko Ruská federácia Čile Hongkong Luxembursko Litva Singapur Mexiko Česká republika Poľsko Írsko Rumunsko Nemecko Malajzia Rakúsko Chorvátsko Južná Kórea Bulharsko Belgicko Maďarsko Turecko Portugalsko Slovensko Indonézia Taiwan Francúzsko Taliansko Španielsko Cyprus Juhoafrická rep. Grécko Malta Čína Slovinsko India Japonsko Brazília Thajsko Stupnica od 1 do 10: 10 = malá potreba reforiem, 1 = vysoká potreba reforiem Zdroj: Allianz Asset Management, International Pensions, január 2014

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

10 Oproti Solvency I kladie Solvency II oveľa väčší dôraz na kvalitatívne riadenie rizík v poisťovniach a zároveň rozširuje pokrytie rizík v kvantitatívnej oblasti, teda výpočtu kapitálovej primeranosti. Solvency II je podľa generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefíny Žákovej veľmi zložitá a rozsiahla agenda, ktorou sa poisťovne intenzívne zaoberali celé roky. „Činnosť poisťovní je teraz priamo regulovaná nielen zákonom o poisťovníctve, ale aj delegovanými aktmi a regulatórnymi technickými štandardmi, vydávanými európskym orgánom dohľadu nad poisťovníctvom EIOPA, a ďalším množstvom regulácií, ktoré majú odporúčací charakter. Pre porovnanie, kým doteraz poisťovne vykonávali svoju činnosť podľa zákona o poisťovníctve, ktorý mal približne 80 strán, po no- vom sa musia riadiť predpismi v rozsahu viac ako tisíc strán,“ vysvetlila Jozefína Žáková a uviedla, že výrazné problémy s implementáciou novej smernice zo strany poisťovní v asociácii nezaznamenali. Príprava a implementácia Solvency II trvala v rámci Allianz – SP niekoľko rokov. „V súlade s novou smerni- cou sme zmenili systém riadenia v spoločnosti, ktorý sa dotkol všetkých oblastí riadenia. Boli vytvorené kľúčové funkcie, ktoré sú predpokladom nezávislého dohľadu nad výkonom činnosti spoločnosti a zároveň zabezpečujú, aby tieto činnosti boli vykonávané v sú- lade so zákonom. Zodpovednosť za výkon kontroly sme rozdelili na jed- notlivé stupne riadenia tak, aby bolo možné vykonávať efektívne kontrolu riadenia rizík vo firme,“ približuje proces prechodu na Solvency II riaditeľ odboru riade- nia rizík a kontrolingu Allianz – SP Peter Machaj. Príprava na Solvency II zahŕňala vytvorenie podrobnej analýzy rizík, ktoré poisťovňa podstupuje a ktorá je základom prípravy na riešenie budúcich krízových situácií. „Táto analýza nám ukázala, že máme i naďalej vysokú mieru kapitálovej primeranosti, ktorá sa približuje takmer 200 percentám pokrytia. Pre našich klientov to znamená dostatočnú mieru istoty, že sme schopní plniť si svoje záväzky dnes aj do budúcnosti,“ konšta- tuje Peter Machaj. Cieľom novej regulačnej smernice Solvency II je zosú- ladiť poistný trh v rámci EÚ, posilniť dohľad nad poist- ným trhom a zvýšiť transparentnosť celého poistného sektora. Jej hlavným zámerom je však zabezpečiť, aby poisťovne riadili riziká lepšie ako doteraz, čím sa zvýši ochrana pre poistených. „Prechod na Solvency II si vyžiadal zvýšené úsilie. Na druhej strane priniesol našim klientom benefit v po- dobe väčšej bezpečnosti. Tým, že poisťovňa riadi riziká lepšie, funguje efektívnejšie a koncovému klientovi prináša záruku, že je schopná plniť si svoje záväzky za každých okolností,“ uviedol viceprezident rezortu financií a rizík Allianz – SP Martin Wricke. Allianz – SP úspešne implementovala Solvency II Od 1. januára 2016 platí na slovenskom poistnom trhu nový systém regulácie Solvency II alebo Solventnosť II, ktorý upravuje činnosť poisťovní a zaisťovní. Je postavený na troch pilieroch: • kvantitatívnych – kapitálové požiadavky vzhľadom na riziko; • kvalitatívnych – systém riadenia spoločnosti; • výkazníctvo a zverejňovanie informácií. POISŤOVNÍCTVO

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

11 ASPartner 01/2016 Na prelome apríla a mája 2016 Allianz – SP postupne predstavila novú formu internetových hlásení poistných udalostí pre všetky druhy poistení. Tieto atribúty definujú nielen novú aplikáciu pre hlásenie poistných udalostí, ale zároveň predstavujú aj samoobslužné riešenie pre registráciu škôd ovládané klientom. Nový digitálny proces hlásenia škody je navrhnutý tak, aby z malého rozsahu údajov (a pri minimálnom zaťažení klienta) vyťažil maximálny možný výsledok. Po ukončení on-line formulára klient vždy dostáva okamžitú informáciu o čísle registrovanej škody, ktoré bude používať v ďalšom procese vybavenia škody (vrátane možnosti on-line zistenia stavu riešenia poistnej udalosti). Inovačné líderstvo nového riešenia v likvidácii škôd a jedinečnú pozíciu Allianz – Slovenskej poisťovne na poistnom trhu potvrdzujú aj ďalšie služby zahrnuté v internetovom hlásení poistných udalostí: • interaktívne vyhľadanie a odporučenie opravcu moto- rového vozidla, • prezentácia zmluvných partnerov poisťovne a benefi- tov, ktoré ponúkajú výlučne klientom Allianz – SP, • okamžitá informácia pre opravcu o novom prípade na základe výberu klienta, • automatizované pravidlá o vykonaní či nevykonaní ob- hliadky a výbere likvidátora pre nahlasovaný typ škody, •  funkcionalita pripojenia dokladov pre likvidáciu škody už pri jej nahlásení s nápovedou o štandardne požadova- ných dokladoch pre jednotlivé typy poistných udalostí, • okamžitý prenos dát a napojenie na existujúce digi- tálne procesy likvidácie poistných udalostí. Komunikatívne navrhnutý dizajn Webcentra likvidácie poistných udalostí umožňuje klientom rovnako kom- fortne využívať jeho služby prostredníctvom webu Allianz – Slovenskej poisťovne z mobilných zariadení (smartfónov, tabletov) či na počítači. Sledovaním potrieb a očakávaní klientov v novom digitálnom prostredí chce Allianz – SP tento nástroj ďalej rozvíjať a nadväzovať naň ďalšími progresívnymi on-line riešeniami. Škody je možné hlásiť on-line už zo všetkých druhov poistenia LIKVIDÁCIA Webcentrum likvidácie poistných udalostí predstavuje novú generáciu online služieb Allianz – Slovenskej poisťovne. Webcentrum likvidácie poistných udalostí prináša: • užívateľsky príjemný, prehľadný a atraktívny vizuál, • intuitívnu formu ovládania a rozhodovania pre klienta, • jednoduchú a všeobecne pochopiteľnú terminológiu, • špeciálne definované scenáre pre rôzne okolnosti vzniku poistných udalostí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

12 LIKVIDÁCIA MENEJ PODOZRENÍ, VÄČŠIA SUMA PODVODOV „Za rok 2015 sme preverili spolu 2 116 podozrivých škodových udalostí v rámci životného aj neživotného po- istenia, čo je o desatinu menej oproti predchádzajúcemu roku, kedy sme prešetrovali 2 354 podozrivých prípadov. Podozrenie sa nám potvrdilo až v 93 percentách prípa- dov, teda v 1 921 nahlásených podozrivých škodách,“ konštatuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová. Celková výška odhalených podvodov dosiahla viac ako 4,3 milióna eur. Ak odpočítame extrémne vysokú škodu za 2,2 milióna eur, ktorú sa nám v roku 2014 podarilo odhaliť, stúpla medziročne celková výška odhalených podvodov v porov- nateľných prípadoch o 12 percent. NAJVIAC PREFÍKANÍ SÚ AUTIČKÁRI Najviac podozrivých prípadov sme zachytili v rámci poistenia vozidiel – v havarijnom i povinnom zmluv- nom poistení, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených prípadov a aj najväčšie celkové hodnoty odhalených podvodov. Výrazný úspech sme zaznamenali aj v poistení privátneho majetku, kde sme pomocou dávnejšie otestovaného hlasového ana- lyzátora prešetrili 630 podozrení na podvod. Špeciálny softvér izraelskej spoločnosti používa Allianz – SP ako jediná poisťovňa na Slovensku. „Táto špičková techno- lógia dokáže rozlíšiť vedomé klamstvo od iného stresu na základe vrstvenej analýzy hlasu. Výrazne nám po- máha pri odhaľovaní podozrivých prípadov, a to najmä pri navýšení vzniknutej škody, čo je najčastejší prípad spôsobu páchania podvodu v privátnom poistení ma- jetku. Minulý rok sme vďaka tejto technológii odhalili pokusy o podvod za viac ako 65-tisíc eur,“ upresňuje Jaroslava Zemanová z Allianz – SP. FIKTÍVNE ÚRAZY V rámci poistných udalostí zo životného poistenia sme za minulý rok preverili 119 podozrivých prípadov s hod- notou presahujúcou 69-tisíc eur. Najviac hlásení tvorili fiktívne drobné úrazy, najmä poškodenia mäkkých tkanív, a to až 105 prípadov. Vyskytli sa aj prípady neoprávne- ného požadovania odškodnenia za chirurgický úkon, ktorý nebol vykonaný, a riešili sme tiež prípad neopráv- nene požadovanej úhrady plnenia za práceneschopnosť v prípade choroby, ktorá vznikla pred dátumom vzniku poistenia. „Niektorí klienti sa takýmto konaním dopúšťajú podvodu už pri upisovaní rizika (takzvaný underwriting fraud), čomu sa Allianz – SP snaží účinne brániť prijatými opatreniami už pri vstupe do poistenia. Vo viacerých prípadoch sme po potvrdení podozrenia podali trestné oznámenie, pretože poisťovací podvod, spáchaný aj v štádiu pokusu, je trestným činom. Páchateľovi v prí- pade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až do ôsmich rokov,“ vysvetľuje Vojtech Kosík, vedúci skupiny špeciálnych činností v Allianz – SP. DETEKTÍVI POISŤOVNE Pri skúmaní podozrivých prípadov Allianz – SP čoraz viac využíva elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav Allianz – Slovenská poisťovňa patrí už viac ako 12 rokov k priekopníkom boja proti pois- ťovacím podvodom na slovenskom poistnom trhu. Vďaka zavádzaniu nových nástrojov a pokrokových technológií pri vyšetrovaní podozrivých škôd poklesol počet nahlásených podozrivých poistných udalostí medziročne o 10 percent. Menej poisťovacích podvodov aj vďaka novým technológiám

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

13 ASPartner 01/2016 poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta. „Ak máme pochybnosti, nasleduje konkrétne prešetrenie, ktoré robia naši odborníci – bývalí detektívi, ktorí sú školení na prácu súvisiacu so zberom informácií a vyšetrovaním nejasných okolností jednotlivých prípa- dov. Za každou, hoci aj najlepšou technológiou či nástro- jom, musí byť vždy adekvátne znalý človek, aby dokázal posúdiť výsledky, ktoré technológia odhalí. Naším cieľom je, aby sme odškodnili tých klientov, ktorým skutočne vznikol nárok na plnenie, no nezaplatili to, na čo nárok nevzniká. Na výplaty „podvodných“ poistných udalostí by totiž doplatili predovšetkým naši poctiví klienti, pretože poisťovňa by pre vyplácanie neoprávnených plnení ná- sledne musela navyšovať poistné,“ dodáva Vojtech Kosík. NAJVIAC PODOZRIVÝCH JE V ŽILINSKOM A BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Z regionálneho a geografického hľadiska Allianz – SP prešetrovala najviac podozrivých prípadov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (spolu 764 prípadov), kde celková suma pokusu o podvod dosiahla aj najvyššiu hodnotu, takmer dva milióny eur (1,83 mil. eur), a to tak za životné ako aj za neživotné poistenie. Na druhom mieste s počtom šetrení aj percentom odhalených podvodov skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Bratislavský a Trnavský kraj a najmenej podozrení sme zaznamenali v Košickom a Prešovskom kraji. Prehľad šetrených poistných udalostí za rok 2015 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Počet šetrených škôd Početpotvrdených podozrení % potvrdených podozrení Šetrená hodnota (EUR) Odhalený podvod (EUR) Neživotné poistenie Havarijné poistenie 544 460 85 % 2 162 044,75 1 110 690,65 Povinné zmluvné poistenie 570 540 95 % 2 330 196,67 1 128 138,99 Poistenie privátneho majetku 630 611 97 % 698 401,30 631 602,26 Poistenie podnikateľov 126 116 92 % 716 344,16 600 824,01 Poistenie priemyslu 123 122 99 % 946 509,02 778 065,91 Cestovné poistenie 2 1 50 % 779,82 779,82 Spolu 1 995 1 850 93 % 6 854 275,72 4 250 101,64 Životné poistenie Úrazové poistenie 105 66 63 % 100 240,22 59 766,23 Životné poistenie 14 3 21 % 12 683,38 1 402,80 Choroba, ušlý zárobok 2 2 100 % 2 540,00 2 540,00 Spolu 121 71 59 % 115 463,60 63 709,03 CELKOM 2 116 1 921 91 % 6 969 739,32 4 313 810,67 Podozrivé prípady šetrené podľa krajov Kraj Počet šetrených škôd Šetrená hodnota Odhalený podvod % odhalených podvodov zo šetrenej hodnoty Bratislavský a Trnavský 458 1 367 810 767 004 56,08 % Nitriansky a Trenčiansky 524 1 784 430 1 109 826 62,19 % Žilinský a Banskobystrický 764 2 796 644 1 831 434 65,49 % Košický a Prešovský 370 1 020 855 605 547 59,32 % SPOLU 2 116 6 969 739 4 313 811 61,89 %

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

14 LIKVIDÁCIA Poisťovňa celkovo zaznamenala vyše 290-tisíc všetkých poistných udalostí s približnou škodou viac ako 167 milió- nov eur, čo je o takmer deväť percent viac ako v predchá- dzajúcom roku. NAJVÄČŠIE POISTNÉ UDALOSTI ROKA 2015 POŽIAR ÚPLNE ZNIČIL PRIEMYSELNÚ HALU Najväčšia poistná udalosť, ktorú zaznamenala Allianz – SP, sa stala začiatkom roka v Košickom kraji. V nočných hodinách vypukol požiar v priemyselnej hale, kde bola umiestnená kompletná technológia na výrobu elektrickej energie z pary produkovanej pri spaľovaní odpadu. Oheň sa rýchlo rozšíril a úplne zničil vonkajšie oplášťovanie haly, nosné steny a strešné stužidlá. Elektroinštalácia v hale kompletne zhorela a požiar značne poškodil aj samotnú technológiu premeny pary. Podľa záverov vyšet- rovania požiar spôsobilo mechanické poškodenie techno- logického zariadenia turbosústavy. Prešetrovanie poistnej udalosti stále pokračuje. Výška škody sa odhaduje až na 5,6 milióna eur. Klientovi už Allianz – SP vyplatila zálohu vo výške približne tri milióny eur. OHEŇ POHLTIL HOTEL Aj v ďalšom prípade bol príčinou škody požiar. Začiat- kom roka oheň zachvátil hotel a wellness centrum v Žilinskom kraji. Požiar zničil strop a steny hotela obložené drevom a kompletne pohltil drevené priečky medzi saunami. Plamene značne poškodili aj povrchové úpravy stien, podlahové krytiny, drevené a murované stavebné prvky v suteréne hotela. Vysoké náklady vznikli aj pri následnom čistení objektu po jeho zadymení. Celková škoda bola vyčíslená na približne 240-tisíc eur. ZRÚTENIE TUNELA Ďalšia veľká škoda vznikla v Žilinskom kraji začiatkom minulého roka. Z doteraz nezistených príčin tam došlo k závalu stavebného tunela, ktorý má byť súčasťou diaľ- nice D1. Následne sa prijali opatrenia a začala sa sanácia škody. Výšku škody na stavebnom objekte vyčíslili na 1,2 milióna eur. AUTONEHODA V USA Pri škodách na zdraví bol najväčšou poistnou udalosťou úraz v USA. Pri zrážke dvoch áut v lete minulého roka utr- pela klientka krvácanie do mozgu. Náklady na ošetrenie a hospitalizáciu, ktoré Allianz – SP doteraz uhradila, pred- stavujú približne 145-tisíc eur. Prípad ešte nie je uzavretý. OCHORENIE NA KUBE Nepríjemný zvrat dovolenky postihol ďalšieho Slováka na Kube. V rezorte, kde bol ubytovaný, mu prišlo nevoľno. Po viacerých vyšetreniach lekári stanovili diagnózu – para- lýza a ochabovanie nervovej sústavy. Náklady spojené s hospitalizáciou a leteckým prevozom sa doteraz vyšpl- hali na približne 100-tisíc eur. Rok 2015 bol rokom požiarov Rok 2015 by sme z pohľadu poistných uda- lostí mohli nazvať rokom požiarov. „Naj- väčšie škody, ktoré zaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa v minulom roku, boli spôsobené ohňom. Požiar zachvátil viacero priemyselných budov a prevádzok, hotel a nevyhol sa ani domácnostiam,“ bilan- cuje uplynulý rok riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Jozef Hrdý.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

15 ASPartner 01/2016 Najlepších 25 servisov vo februári 2016 za Allianz – SP ocenili predseda predstavenstva Todor Todorov a Miroslav Pacher spoločne s vydavateľom časopisu Auto magazín Ivanom Mičkom. Ocenenie TOP SERVIS 2015 patrí tímom aj jednotlivcom, ktorí odvádzajú profesionálnu prácu, ktorej hlavným cieľom je spokojný klient. Vážnosť certifikátov podčiarkla aj osobná účasť majiteľov a konateľov jednotlivých ocenených spoločností, ktorí vedia najlep- šie precítiť, ako veľmi dôležitá je okamžitá pomoc klientovi pri zmiernení či odstra- ňovaní následkov škody až po jej samotné vyplatenie. „Tento rok sa konal už štvrtý ročník udeľovania certifikátov TOP SERVIS a medzi známymi tvárami sme mohli vidieť partnerov, ktorí ocenenie získali každý rok, čiže po štvrtýkrát. Svedčí to nielen o pro- fesionálnej práci partnerov Allianz – SP pre spoločných klientov, ale aj o rozvíjaní strategického partnerstva s našou spoloč- nosťou,“ uviedol Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Už niekoľko rokov sa Allianz – SP v spolu- práci so zmluvnými partnermi snaží zvy- šovať úroveň kvality služieb. Obe strany si uvedomujú, že najdôležitejší je klient a jeho pocit z perfektne zvládnutej komunikácie, či už pri hlásení škodovej udalosti, alebo počas obhliadky a opravy poškodeného vozidla, a promptne poskytnutého plnenia. Tento balík služieb je klientmi pravidelne hodnotený pri telefonickom zisťovaní ich spokojnosti prostredníctvom NPS (Net Promoter Score), ktoré je dlhodobo nad hodnotou 9,0 z maximálneho hodnotenia 10 bodov. Procesy spolupráce so servismi využívajú dnes už štandardne digitalizované prostre- die, ktoré všetkým trom stranám – klientovi, servisu aj poisťovni – umožňuje efektívnu a rýchlu likvidáciu poistnej udalosti. Záro- veň vďaka pravidelnej analýze výsledkov SEMAFORU, stavu spolupráce Allianz – SP a servisov, došlo nielen k efektívnejšiemu využívaniu času pri riešení poistných udalostí, ale aj k šetreniu ďalších finančných nákladov pre všetky tri zúčastnené strany. Všetkým oceneným, ale aj tým, ktorí sa nedostali do prvej dvadsaťpäťky, patrí veľká vďaka za poskytované služby spoločným klientom. Už dnes netrpezlivo očakávame piaty ročník oceňovania najlepších servisov certifikátom TOP SERVIS. Allianz – SP a Auto magazín ocenili najlepšie autoservisy Stalo sa už tradíciou, že Allianz – Slovenská poisťovňa každoročne oceňuje najlepších 25 zmluvných servisov v oblasti servisných slu- žieb klientom. Výnimočné služby si zaslúžia aj výnimočné ocenenie, preto boli v tomto roku po prvý- krát vo svojej štvorročnej histórii certifikáty TOP SERVIS 2015 ude- ľované v spolupráci s časopisom Auto magazín počas slávnostného galavečera v hoteli Gate One Bratislava. OCENENÍ PARTNERI názov servisu, mesto (značka) AC Bratislava (Audi) ARAVER, Opatová (Škoda, VW, Audi) AUTO IMPEX, Trnava (Karosa, Irisbus, NISSAN, IVECO) AUTO KOIŠ, Trenčianska Turná (Ford) AUTONOVA, Poprad (Škoda, Hyundai, Ford, Seat) AUTONOVO, Banská Bystrica (Škoda, Audi, VW, Seat) CAMEA CAR, Prešov (Škoda, Seat, Volvo) DUNAUTO, Dunajská Streda (Alfa Romeo, BMW, Jeep, Fiat, Peugeot, Lancia) EUROMOTOR, Banská Bystrica (Škoda, Volvo, Ford, Land Rover, Renault, Dacia) FINAL CD Bratislava (Peugeot) Fridrich Bors OPRAVA AUTOMOBILOV, Nový Život (Škoda) HELORO, Komárno (Škoda) IMPA Bratislava (AUDI, VW, ŠKODA) Ľubomír DLUGOLINSKÝ ALD MOBIL, Stará Ľubovňa (Škoda, Seat, Renault, Dacia) MORIS SLOVAKIA, Košice (Škoda, Audi, VW, Seat) MOTOR CAR Banská Bystrica (Mercedes, Kia) MOTOR CAR Nové Zámky (Mercedes) NAGY SERVIS, Veľké Úľany NOVÝ TOPCAR, Žilina, (KIA) PharmDr. Anna DLHOPOLCOVÁ ADIA, Zvolen (Mercedes) REMESLOSERVIS, Nitra (Citroen, Chevrolet, Autosklo) RODEX CAR, Bratislava SECO AUTOTRANS, Martin (Škoda) Š AUTOSERVIS Bardejov (Škoda) TODOS Žilina (Škoda) Jozef Hrdý a Vendelín Leitner z Allianz – SP s ocenenými technikmi Tomášom Borsom, Ondrejom Bobalíkom a Miroslavom Renčom

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

16 Nechyťte sa do pasce Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva je zo zákona povinné, a to najmä preto, že pri poľovačke zúčastneným hrozí relatívne vysoké riziko úrazu či škody na majetku. Allianz – Slovenská pois- ťovňa má vo svojom portfóliu zahrnuté poistenie pre poľovníkov, ktoré kryje škodu na zdraví a škodu na veci vrátane ušlého zisku. Poľovník si toto poistenie môže uzavrieť sám, no častejšie svojich členov hromadne poisťujú poľovnícke združenia. V oboch prípadoch však poistený musí byť oficiálne registrovaný v poľovníckom združení a musí absolvovať platné poľovnícke skúšky. V prípade, že by poľovník v čase lovu nemal platný poľovný lístok, poisťovňa má právo náhradu škody zamietnuť. Z lovca korisť Pri poľovačke sa stáva, že výstrel mierený na divú zver zasiahne človeka. To sa stalo aj partii poľovníkov, ktorí spoločne za zníženej viditeľnosti striehli na diviaky. Keď už to vyzeralo, že diviak na muške nemá žiadnu šancu, strelec pri hľadaní vhodnej pozície zakopol a nepláno- vane vystrelil. Nešťastne pri tom zasiahol svojho kolegu, ktorý utŕžil poranenia magistrálnych tepien a perifér- neho nervu. Allianz – Slovenská poisťovňa mužovi vypla- tila poistné plnenie vo výške 33-tisíc eur. Zohľadnila pri tom nielen bolestné, ale aj stratu na zárobku počas prá- ceneschopnosti a sťaženie spoločenského uplatnenia. Bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia Náhrada škody na zdraví sa v súlade so zákonom rozlišuje na náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spolo- čenského uplatnenia. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, a to ako kompenzácia za bolesť spôsobenú poškodením zdravia, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov. Nejde teda len o dobu výkonu ošetrenia a lie- čebných zákrokov, ako napríklad operácie alebo rehabili- tačných cvičení, ale aj obdobie medzi nimi. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je klientovi takisto vyplatená jednorazovo. Pri určovaní nároku poško- deného na takúto kompenzáciu sa hodnotí závažnosť po- škodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov. Klient má na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia nárok v prípade, ak má jeho poškodenie na zdraví preukázateľne nepriaznivé dôsledky na jeho ďalšie životné úkony, na uspo- kojenie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh. Následky nemusia byť viditeľné, do úvahy sa berie aj obmedzenie alebo úplné znemožnenie voľby výkonu povolania alebo účasti na iných spoločenských podujatiach. Poisťovňa tiež prihliada na možnosti spoločen- ského uplatnenia poškodeného pred zranením. Čo striehne na poľovníkov? Ľudia na divú zver poľovali odjakživa, na Slovensku je aj v súčasnosti poľovnícka komunita silná a aktívna. Poľovníkom sa však nemôže stať ktokoľvek. Aby bol lov zveri legálny, poľovník musí zložiť odborné skúšky, získať poľovný lístok a mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. PRODUKTY

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

17 ASPartner 01/2016 V roku 2015 Nadácia Allianz podporila 124 neziskových projektov v celkovej sume 266 322 eur. Aj vďaka grantovému programu Mladí vedci išla takmer polovica financií na podporu vzdelávania a mladých ľudí. Nadácia Allianz má za sebou ôsmy úspešný rok BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH Hlavným zameraním Nadácie Allianz je bezpečnosť na cestách. Aj v minulom roku sa vďaka príspevkom z nadácie vo viace- rých obciach Slovenska inštalovali merače rýchlosti na nebezpečných úsekoch ciest, vybudovali sa dopravné ihriská, nakúpili sa dopravné značky, odrážadlá, bicykle, prilby a reflexné prvky. Zorganizovali sa prednášky pre deti či seniorov a vznikla i brožúrka Lesanka na cestách zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke. V spo- lupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa uskutočnila osvetová akcia zameraná na bezpečnosť chodcov s bielou palicou, do ktorej sa ako dobrovoľníci zapojili aj zamestnanci Allianz – Slovenskej poisťovne. MLADÍ VEDCI V grantovom programe Nadácia Allianz pod- porila 41 projektov, medzi ktoré sa rozdelilo viac ako 80-tisíc eur. Školy a neziskové orga- nizácie za ne nakúpili stavebnice a učebné pomôcky, ktoré prispievajú k väčšej interak- tivite pri výučbe prírodovedných predme- tov. Okrem chémie, fyziky, astronómie či matematiky získavajú žiaci nové vedomosti aj z oblasti robotiky a programovania. V Krásne nad Kysucou odovzdali stredo- školáci svoje vedomosti z chémie, ekológie a biológie žiakom základných škôl. „Projekt Spoznaj rieku Kysucu bol zameraný na ro- vesnícke vzdelávanie. Žiakom bolo umož- nené vykonávať rozbor vody prostredníc- tvom testerov, pH metrov a prenosného chemického laboratória Aquamerck,“ uviedla po zrealizovaní projektu Mária Gavenčiaková zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou. ŠIROKÉ PÔSOBENIE NADÁCIE ALLIANZ Nadácia Allianz v minulom roku podpo- rila napríklad aj medzinárodnú vedeckú konferenciu o Alzheimerovej chorobe, vzdelávací kurz psychológov Ligy proti rakovine či nákup odbornej literatúry do školskej knižnice v Zázrivej. „Pôsobenie na- šej Nadácie Allianz je veľmi široké – deťom, dospelým i seniorom pomáha v každom kraji Slovenska. Jej zameranie na bezpeč- nostnú problematiku sa osvedčilo, no veľký úspech zaznamenal aj grantový program pre mladých vedcov. Podpora za 266-tisíc eur (čo je osem miliónov korún), a to len počas jedného roka, je naozaj pekná vizitka aktivít s menom Allianz,“ dodáva Lucia Muthová, správkyňa nadácie. Vzdelávanie a mladí ľudia  (46,25 %) Zdravie (28,54 %) Životné prostredie (6,08 %) Sociálna starostlivosť (5,18 %) Iné (4,34 %) Šport (3,88 %) Umenie a kultúra (2,97 %) Humanitárna pomoc (1,39 %) Ekonomický rozvoj (1,37 %) Nové dopravné ihrisko v Rajci Mladí vedci mapovali rieku Hron NADÁCIA ALLIANZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

18 MARKET MANAŽMENT Allianz, ako jedna z prvých spoločností na svete, začala zisťovať spokojnosť klientov inovatívnym spôso- bom pomocou metódy Net Promoter Score (NPS). Čaro a nenahraditeľnosť NPS je v tom, že klientov sa nepýtame priamo na spokojnosť s nami, ale chceme poznať, akú emóciu v nich zanechal ich kontakt s nami. Klientov sa preto pýtame na to, ako veľmi by odporúčali rodine a známym poistiť sa v Allianz – Slovenskej poisťovni a na základe akej skúsenosti. Lebo ak už máte niekomu niečo odporúčať, tak ste naozaj prísni pri hodnotení. Chcete predsa svojim známym odporučiť dobre. Výsledky NPS prieskumu nám pri- nášajú mnohé poučné zistenia o tom, ako nás klienti vidia, čo ich teší a čo im prekáža. Keďže NPS sa nám pri dialógu s klientmi osvedčilo ako veľmi užitočný zdroj informácií, rozhodli sme sa ho v rámci novej klientskej stratégie ešte intenzívnejšie využívať. V súčasnosti fungovanie NPS rozširujeme, aby sme vedeli dôvody klientov ešte lepšie analyzovať. V Allianz sa dlhodobo usilujeme byť klientom nablízku a aktívne ich počúvať. V rámci novej intenzívnej orien- tácie na klienta sme sa rozhodli pozrieť sa aj na naše interné procesy očami klientov a začali sme detailne mapovať cestu klienta pri kontakte s poisťovňou. Medzi prvými mapovanými oblasťami bolo riešenie poistných udalostí. Teda čo všetko klient zažije, keď sa mu stane poistná udalosť. Či vie, na koho sa obrátiť, s kým komunikovať, ako bude riešenie jeho požiadavky prebiehať a čo je potrebné zabezpečiť. Pri každej časti tejto klientskej cesty zisťujeme, čo si o tom myslia klienti, či im existujúci proces vyhovuje, alebo ako by si to ideálne predstavovali oni. Chceme poznať, čo na to hovoria klienti. V uplynulých mesiacoch sme preto realizovali viaceré aktivity, ako napríklad individuálne hĺbkové rozhovory s klientmi o ich skúsenostiach s riešením poistnej udalosti, prieskumy spokojnosti pri riešení poistnej udalosti a tiež workshopy s našimi internými zamestnancami. Naše úsilie prinieslo svoje ovocie, mnoho vecí sme považovali interne za dobre vyladené, ale pri rozhovoroch s klientmi sme zistili, že nie so všetkým sú spokojní. A klienti nám hneď aj navrhli jednoduché riešenia, ktoré by nám pomohli. Už v najbližších týždňoch začneme v riešení poistných udalostí implementovať zlepšenia, ktoré klienti poža- dovali. A následne budeme pokračovať s mapovaním klientskych ciest v ďalších oblastiach. Len ak budeme aktívne počúvať našich klientov, budeme včas vedieť, v čom sme dobrí a v čom sa musíme ešte zlepšiť, aby sme vždy poskytovali pr- votriedne služby, na ktoré je zvyknutých 1,8 milióna klientov, ktorí dôverujú značke Allianz na Slovensku. Klienti sú v centre našej pozornosti Allianz SE predstavila koncom minulého roka novú firemnú stratégiu s názvom Tradícia a budúcnosť. V centre novej firemnej stra- tégie je KLIENT. Vy, naši klienti, ste totiž to najcennejšie, čo máme. A preto sa na všetko, čo v Allianz – Slovenskej poisťovni robíme, chceme pozerať vaším pohľadom. 5 Kultúra výkonnosti a zásluhovosti 2 Digitalizácia je štandard 3 Technická dokonalosť 4 Zameranie na rast 1 Skutočná orientácia na klienta

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

19 ASPartner 01/2016 ZAUJÍMAVOSTI Udalosť sa odohrala v Nitre v sobotu 2. apríla na poludnie. Počas medzinárodnej súťaže Pribina cup 2016 sa nad mestom zrazili dva vetrone. Jeden z pilotov pristál so svojím lietadlom na letisku, druhý pilot sa katapultoval a jeho stroj padol na strechu rodinného domu na Zobore. Pilot utrpel poranenia tváre, okrem neho nebol nikto zranený. V streche rodinného domu však ostala veľká diera. Majitelia domu sú klientmi Allianz – Slovenskej poisťovne a mali uzatvorené aj poistenie pre prípad pádu lietadla. Poistnú udalosť nahlásila majiteľka domu hneď v sobotu, likvidátor Allianz – Slovenskej poisťovne prišiel zdo- kumentovať škodu v pondelok a poisťovňa manželom okamžite poslala zálohu, vďaka ktorej mohli začať s opravou strechy. V apríli 2016 sa s Allianz – Slovenskou poisťovňou spojil medializovaný prípad pádu vetroňa na strechu rodinného domu. Vetroň v streche domu Spolu plánovali zdolať ôsmu najvyššiu horu sveta Manaslu vysokú 8 163 metrov, ktorá leží v nepálskych Himalájach. Expedícia sa skladala z dvoch častí – aklimatizácie a samotného výstupu na vrchol hory novou cestou, ktorou doteraz ešte nikto nešiel. Jedným z partnerov expedície bola aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá Michalovi Gabrižovi poskytla komplexné cestovné poistenie počas celej expedície. „Ak by došlo k nejakému problému či úrazu, záchrana v týchto vysokých nadmorských výškach je veľmi nákladná. Jednak vrtuľníky majú určitý limit a pri výške nad 6 000 met- rov je už veľký problém letieť, taktiež letové hodiny sú veľmi drahé. V prípade potreby treba dať dohromady tím domácich alebo horolezcov, ktorí sú ochotní podieľať sa na takejto komplikovanej záchrannej akcii. Vo finále sa náklady na záchranu môžu vyšpl- hať naozaj vysoko, takže dobré poistenie je niečo, bez čoho by som si netrúfol vydať sa na takúto expedíciu,“ uviedol pred odcho- dom na expedíciu Michal Gabriž. Petrovi Hámorovi sa napokon vrchol Manaslu podarilo dosiahnuť. Michal Gabriž sa vo výške 7 400 metrov musel pre omrz- liny otočiť a výstup nedokončil. Po zotavení sa v základnom tábore je však v poriadku. Zdolať osemtisícovku v Himalájach je snom každého horolezca. Nedávno sa o to pokú- sil dobrodruh Michal Gabriž, ktorý sa v Nepále pridal k najznámej- šiemu slovenskému horolezcovi Petrovi Hámorovi. S poistením od Allianz – SP na vrchol Himalájí

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

20 Je známy počet ľudí bez domova na Slovensku? Pracujeme len s odhadmi. Na Slovensku nikdy neprebehlo sčítanie ľudí bez domova a existuje tu len veľmi málo služieb pre nich. Keď nemáte služby, ľudia ich nevyužívajú, a môže sa tak zdať, že ani nie sú. Celkovo by mohlo ísť o 10 000 ľudí, v Bratislave sa opie- rame o interné databázy jednotlivých služieb (nocľahární, denných centier) a tu hovoríme o štyroch až piatich tisícoch ľudí. Existujú rôzne čísla. Sčítanie obyvateľov prinieslo číslo 23 483 ľudí bez domova v SR. Podľa odhadov OECD z roku 2015 v krajinách OECD na 1 000 obyvateľov pripadá jeden až osem ľudí bez domova. Prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave prebehne tento rok v novembri. Je súčasťou prvého výskumu bezdomovectva, na ktorom sa podieľame ako experti. Pri tomto prvom sčítaní však nedostaneme reálne číslo, počet sčítaných ľudí bude determinovaný meto- dikou sčítania, nezachytíme skryté bez- domovectvo, napríklad ľudí v komerčných ubytovniach. Ich bývanie je neisté, žijú v nedôstojných podmienkach a tieto služby sú drahé. V súčasnosti nahrádzajú sociálne bývanie, ktoré u nás takmer neexistuje. Veľmi dúfame, že na základe sčítania sa posilní ponuka služieb pre nich a bude reflektovať skutočný stav a ich potreby. Koľko je poskytovateľov služieb v rámci Bratislavy? Je tu len pár organizácií, väčšina poskytuje viacero služieb naraz a kapacitne nestačia pokryť potrebu – sú tu tri denné centrá, jediná nízkoprahová nocľaháreň, kam môžu prísť aj ľudia so závislosťou, pod vplyvom drog a alkoholu, pár menších nocľahární a útulkov. Všetko sú to však krízové služby. To znamená, že ešte sme nedospeli k prevencii bezdomovectva. Krízové služby majú svoje opodstatnenie a sú veľmi dôležité, ale nemali by byť pre ľudí jedinou voľbou. Ľudia u nás nekončia v nocľahárni na pár dní, je to pre nich dlhodobo jediná možná voľba, kde môžu žiť. Ak sa im aj potom vďaka predaju Nota bene alebo rôznym brigádam podarí vyšvihnúť, stropom ich možností je spomínaná ubytovňa. Pritom nie je dô- vod, aby bývali traja na izbe so spoločnou kúpeľňou na chodbe za 180 eur mesačne. Len v Bratislave si 89 našich predajcov platí ubytovňu alebo prenájom a vedeli by si platiť aj sociálne bývanie. Mali by kvalitnejší život, byt im však mesto nepridelí. Na ubytovniach žijú spolu ľudia so závislosťami a preliečení alebo abstinenti tak do toho môžu veľmi rýchlo opäť skĺznuť. Ďalšia vec je, že útulky a nocľahárne sú väčšinou na odľahlých miestach a ľudia nemajú šancu byť súčas- ťou napríklad susedskej komunity, alebo nadviazať tu nejaké vzťahy. Keď neexistuje cenovo dostupné nájomné bývanie, ľudia bez domova sa nemajú kam posunúť. Aké sú najčastejšie príčiny, že človek stratí domov? Hlavná príčina je nedostatok cenovo dostup- ného bývania. K celospoločenským príči- nám patrí vysoká miera nezamestnanosti v mnohých regiónoch, nedostatok práce pre nižšie kvalifikovaných ľudí, nízke mzdy, ktoré nie sú dostatočné na pokrytie nájmu, odchod Súčasná riaditeľka OZ Proti prúdu Zuzana Pohánková priznáva, že patrila k tým, ktorí majú predsudky voči ľuďom bez domova a myslia si, že za stratu domova a ostatné problémy si títo ľudia môžu sami. Dnes vedie združenie, ktoré vydáva časopis Nota bene a zamestnáva nosičov batožiny na bratislavskej Hlavnej stanici, a zasadzuje sa o zmeny v legislatíve, ktoré by ľu- ďom bez domova uľahčili život. Bezdomovectvo nie je o osobnom zlyhaní ROZHOVOR

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

21 ASPartner 01/2016 z inštitúcií, ako sú detské domovy či väznice, mentálne znevýhodnenie. K nim sa pridávajú subjektívne príčiny, ako rozvod a manželské spory, násilie, závislosť, neschopnosť riešiť konflikty, hádky rodičov s deťmi. A ideálny spôsob, ako to riešiť? Prevencia vždy stojí menej ako riešenie následkov. V zahraničí je bežnou praxou, že človeka bez domova umiestnia do býva- nia čo najskôr, poskytnú mu prechodne aj peniaze na nájom a poradenstvo v byte, len aby nespadol na najnižšie dno, z ktorého je cesta – najmä v podmienkach u nás na Slo- vensku – dosť nemožná. Nedávno som čítala, že v Nemecku a Anglicku klesá počet ľudí bez domova. Je to náročné porovnávať, lebo tam fungujú iné systémy, ale spoločným prvkom je cenovo dostupné bývanie. To je to, čo potrebujeme všetci. Až keď máme stabilné bývanie, ktoré si dokážeme zaplatiť, vieme chodiť do práce a sústrediť sa na svoje prob- lémy, riešenie zdravia, závislosti či u ľudí bez domova aj dlhov. Paradoxne spoločnosť stojí poskytnutie bývania a podporných služieb v byte menej, ako keď človek bez domova dlhodobo využíva krízové služby. Najznámejšou aktivitou OZ Proti prúdu je vydávanie časopisu Nota bene, ktorý v uliciach slovenských miest predávajú ľudia bez domova. Sú zapojení aj do tvorby časopisu? Časopis predáva 350 ľudí v 17 mestách, z toho v Bratislave 160. Každý mesiac má- vame predstavenie čísla. Predajcom hovo- ríme o obsahu a oni nám dávajú nápady, čo ľudia hovoria, že by chceli čítať. Predajcovia sú nielen našimi prvými klientmi, ale i partnermi. Šesťdesiat percent našich príjmov je z časopisu. Musíme mať dobrý produkt, ale vytvárame ho pre veľmi širokú skupinu čita- teľov, či už vekovo alebo z hľadiska príjmu, ktorých spája chuť pomôcť. Pri jeho tvorbe preto treba myslieť na množstvo rozmerov a hľadať rovnováhu. Musia s ním byť spokojní aj predajcovia. Nemôžeme napríklad vyrábať ani drahšie produkty, predajcovia si časo- pis i knihy kupujú za polovicu a následne predávajú, často pracujú s malým rozpočtom a nevedia si od nás kúpiť veci za desať eur alebo do nich nechcú investovať. Majú u nás ľudia bez domova aj iné možnosti práce a zabezpečenia si príjmu? Spoločnosť neposkytuje možnosti zamest- návania pre ľudí znevýhodnených stratou bývania, mnohokrát nezmyselne zadlžených na zdravotnom poistení. Sú odkázaní pracovať načierno. Zoberte si, že majú neisté bývanie, často si platia drahé a zároveň nedôstojné bý- vanie v ubytovniach, majú nízky príjem a neraz vysoké exekučné zrážky. Ak nemá človek isté bývanie, je veľmi ťažké ho udržať v zamestnaní. Združenia, ktoré tu fungujú, sa snažia robiť pokusy v zamestnávaní ľudí bez domova, ale nemá to žiadnu oporu v zákone. Nie je možné zamestnávať ich na osem hodín, lebo to nezvládnu a nevydržia fyzicky, majú závislosti alebo zdravotné problémy. K tomu sa ešte pridávajú problémy s trvalým pobytom, chýbajúce doklady, nahlasovanie na úradoch a platenie odvodov; ak sa v zamestnaní ľudia striedajú, je to ešte znásobené. Nota bene vie okamžite ľuďom v kríze výrazne pomôcť, vďaka predaju si vedia zaplatiť ubytovanie a vďaka so- ciálnym pracovníkom riešiť ostatné problémy. Zamestnávame aj päť nosičov batožiny na stanici, čo je zúžený projekt s veľmi inten- zívnou sociálnou a právnou podporou. Naši nosiči pracujú na polovičný úväzok – čo od- robia, to dostanú. Príjem sme nastavili tak, že naň nesiahne exekútor, dostávajú tringelty a poobede môžu ešte predávať „časák“. Len vďaka tomuto modelu si piati z nich udržali prácu rok a pol – od začiatku projektu. Keď si nosič odloží z výplaty čiastku do sto eur, dáme mu rovnakú sumu, z čoho si potom spláca dlhy – najmä na zdravotnom poistení. Traja z nich tak vďaka splátkovým kalendá- rom získali prístup k zdravotnej starostlivosti a jednému nosičovi pomáhame s osobným bankrotom. Okolo toho je však „kopec“ administratívy a legislatívnych absurdít, a to zamestnávame len piatich ľudí. Navyše, je aj málo firiem, ktoré by podporo- vali prácu s ľuďmi bez domova. Nechcú sa spájať s bezdomovectvom, pretože je úplne pošpinené asociáciou s osobným zlyhaním a vinou a neochotou niečo so sebou robiť. Oceňovaná je iba snaha a pomoc je ňou pod- mieňovaná. Nie je to opačne – že sa pomáha na začiatku, aby mali ľudia šancu využiť príle- žitosť a snažiť sa. Nevieme ľuďom pomôcť len pre to, že je nehumánne, aby žili na ulici. Existuje okrem zamestnávania nejaký spôsob, ako by mohli firmy pomôcť? Bolo by fajn, keby firmy vedeli budovať kultúru, ktorá prihliada na to, že sú tu aj ľudia bez domova a ich ťažká životná situácia nie je len o osobnom zlyhaní. Máme taký formát, že cho- dievame s predajcami na diskusie do škôl a ob- čas aj do firiem. Podľa mňa by pomohlo, keby sa napríklad aj do firemných médií dostávali reálne príbehy a vysvetľovania, ktoré pomôžu človeku porozumieť tejto téme. Keď sa nám podarí zmeniť vnímanie ľudí a odstrániť pred- sudky, môžeme sa zmeniť aj ako spoločnosť a budeme vedieť vybudovať služby na základe vnímania toho problému a porozumenia. Bola by som rada, keby firmy boli odváž- nejšie a prihlásili sa k problematike ľudí bez domova – či už formou nefinančnej, ale aj finančnej podpory. Veľkí zamestnávatelia by sa mohli pridať k našim legislatívnym úpra- vám týkajúcich sa zmeny trvalého pobytu, osobného bankrotu, dostupnosti zdravot- nej starostlivosti pre ľudí s dlhmi, rozvoja nájomného bývania. Môže sa to týkať aj ich zamestnancov. Priamo nás môžu pozvať na diskusiu, kúpiť si časopisy a knihy ako dar pre zamestnancov, do newslettra dať, čo je možné sa dočítať v Nota bene – časopis sa snažíme robiť kvalitne, je to dobré čítanie. Najväčšia pomoc pre nás by bola podpora zamestnávania konkrétneho nosiča batožín na Hlavnej stanici v rámci našej iniciatívy Adoptuj si nosiča batožín. Podporia tým nielen verejnoprospešnú prácu pre komu- nitu (najmä seniorov), ale hlavne pomôžu konkrétnemu človeku získať pracovné návyky a zbaviť sa dlhov. Samozrejme, následne je tu možnosť človeku, ktorý absolvoval takéto chránené zamestnávanie s podporou sociál- nych pracovníkov a je pripravený ísť ďalej, dať šancu a zamestnať ho u seba.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

22 ŠTÚDIA ALLIANZ „Trendy miest budúcnosti sa rodia práve v týchto mestách a budeme musieť nájsť riešenie na obrovské výzvy, ktorým čelíme. Tou najdôležitejšou otázkou bude, ako nájsť správnu rovnováhu medzi rastom, kvalitou života a ochranou klímy,“ hovorí člen predstavenstva Allianz Axel Theis v najnovšej štúdii Allianz Risk Pulse s ná- zvom Stav veľkomiest: najväčšie mestá sveta formujú našu budúcnosť. OD MIEST K VEĽKOMESTÁM A GIGAMESTÁM Počet ľudí v súčasných konglomeráciách enormne narastá a samotné mestá sa rozpínajú na všetky smery. Kým v roku 1950 existovali na našej planéte len dve veľkomestá New York a Tokio, v súčasnosti ich je už 29. Očakáva sa, že do roku 2030 ich počet stúpne na 40. Najľudnatejším veľkomestom planéty je suverénne Tokio s počtom obyvateľov 38 miliónov, nasle- duje Dillí s 25,7 milióna obyvateľov a na tretej priečke je Šanghaj s 23,7 milióna ľudí. Niekdajšie druhé najväčšie veľko- mesto sveta New York s aktuálnym počtom 18,6 milióna obyvateľov zastáva v rebríčku 10. priečku. Európa má tri veľkomestá. Moskva (12,17 milióna obyvateľov) je na 22. mieste v celosvetovom rebríčku veľ- komiest. Parížu (10,8 milióna obyvateľov) patrí 25. priečka, na 28. mieste je Londýn (10,3 milióna obyvateľov). Zväčšovanie veľkomiest je predovšetkým ázijským fenoménom, nachádza sa tu šesť z desiatich najľudnatejších veľko- miest. Očakáva sa, že do piatich rokov sa tretí najľudnatejší Šanghaj stane spolu so všetkými svojimi prímestskými časťami gi- gamestom, keď veľkosť populácie dosiahne 170 miliónov, čo je dvakrát viac, ako má v súčasnosti celé Nemecko. Ľudí ťahá do miest perspektíva zaujíma- vých pracovných miest a lepšia infraštruk- túra. Takáto migrácia koncentruje väčšinu talentov, príležitostí a investícií práve do miest. Podľa OECD je len otázkou času, kedy budú mať niektoré svetové metropoly väčší ekonomický vplyv než celá krajina. VÄČŠIE MESTÁ, VÄČŠIE VÝZVY Koncentrácia obyvateľov, budov a infraš- truktúry v mestách rastie exponenciálne a priestor, ktorý je k dispozícii, sa neustále zmenšuje. Mnohé z týchto miest sa nachá- dzajú v nízko položených pobrežných ob- lastiach, ktoré sú obzvlášť citlivé na vplyvy extrémov počasia a klimatických zmien. V najnovšej štúdii o budúcnosti veľkomiest sa preto Allianz zaoberá aj dôsledkami tohto vývoja a opisuje úlohu poistenia. „So zmenou životných podmienok vo veľkých metropolách sa menia aj potreby ich obyvateľov a poisťovne sa im musia prispôsobiť. Napríklad v prípade riadenia rizík pri prírodných katastrofách alebo pod- pore infraštruktúrnych projektov,“ dodáva Axel Theis. Vo veľkomestách budúcnosti bude stále viac ľudí žiť v čoraz menších domácnostiach, pretože tradičná rodinná viacgeneračná jednotka sa postupne rozdeľuje. Samotné požiadavky na obytný priestor budú podstatne narastať. A to je ďalšia výzva pre inovatívne technológie, napríklad domy vytlačené z 3D tlačiarne, čo sa minulý rok stalo realitou v Šanghaji, hoci zatiaľ len v testovacej verzii. VEĽKÉ MESTÁ A ULTRA KRÁTKE VZDIALENOSTI Mnoho odborníkov na urbanizmus sa na mesto budúcnosti pozerá ako na kom- paktnú jednotku charakterizovanú najmä ultrakrátkymi vzdialenosťami. „Ideálne mesto sa bude skladať z viacerých auto- nómnych centier. Ľudia budú žiť a praco- vať vo svojich obvodoch, čo im ušetrí veľa času a energie. Menší počet automobilov bude znamenať viac priestoru pre chodcov a sieť zelených plôch bude spájať jednot- livé susedstvá. Takýto vývoj by zlepšil klímu a vytvoril oveľa väčší priestor pre trávenie voľného času a produkciu zdravých potra- vín,“ konštatuje Thomas Liesch, zodpo- vedný za klimatické riešenia v Allianz. Budúcnosť veľkomiest je premyslená Do roku 2030 budú dve tretiny sve- tovej populácie žiť v mestách, veľká časť vo veľkomestách, tzv. konglo- meráciách, kde počet obyvateľov presahuje 10 miliónov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

23 ASPartner 01/2016 Poradie Mesto (krajina) 2015 populácia v mil. 2030 populácia v mil. 2030 nárast populácie 1. Tokio (Japonsko) 38 37,19 -0,81 2. Dillí (India) 25,7 36,06 10,36 3. Šanghai (Čína) 23,74 30,75 7,01 4. Sao Paulo (Brazília) 21,07 23,44 2,37 5. Bombaj (India) 21,04 27,8 6,76 6. Mexiko (Mexiko) 21 23,86 2,86 7. Peking (Čína) 20,38 27,71 7,33 8. Osaka (Japonsko) 20,24 19,98 -0,26 9. Káhira (Egypt) 18,77 24,5 5,73 10. New York (USA) 18,59 19,89 1,3 11. Dháka (Bangladéš) 17,6 27,37 9,77 12. Karáči (Pakistan) 16,62 24,84 8,22 13. Buenos Aires (Argentína) 15,18 16,96 1,78 14. Kalkata (India) 14,86 19,09 4,23 15. Istanbul (Turecko) 14,16 16,69 2,53 16. Čchung-čching (Čína) 13,33 17,38 4,05 17. Lagos (Nigéria) 13,12 24,24 11,12 18. Manila (Filipíny) 12,95 16,76 3,81 19. Rio de Janeiro (Brazília) 12,9 14,17 1,27 20. Kanton (Čína) 12,46 17,57 5,11 21. Los Angeles (USA) 12,31 13,26 0,95 22. Moskva (Rusko) 12,17 12,2 0,03 23. Kinshasa (Kongo) 11,59 20 8,41 24. Tianjin (Čína) 11,21 14,66 3,45 25. Paríž (Francúzsko) 10,84 11,8 0,96 26. Šen-čen (Čína) 10,75 12,67 1,92 27. Jakarta (Indonézia) 10,32 13,81 3,49 28. Londýn (Veľká Británia) 10,31 11,46 1,15 29. Bangalore (India) 10,09 14,76 4,67 Skupina vedcov, inovátorov a biznismenov vytvorila víziu akéhosi „inteligentného“ mesta budúcnosti, ktoré bude riadené pro- stredníctvom internetu. Dodávky elektriny, doprava, zásobovanie a logistika budú elektronicky prepojené. Budovy si budú vyrábať a uskladňovať vlastnú elektrinu, napríklad s použitím systémov vysoko výkonných akumulátorov. To povedie k de- centralizácii energetického a úložného sys- tému, čo prinesie ďalšiu výhodu v podobe zmiernenia vplyvu prípadného výpadku prúdu. Automatické systémy riadenia dopravy budú reagovať na reálne údaje v čase obmedzím dopravy a jej presme- rovaním v prípade potreby. Pracovisko a domov sa zlúčia a dodávateľské reťazce budú optimalizované. Stane sa takáto vízia realitou? Rozhodne neexistuje jediný univerzálny model, podľa ktorého bude fungovať život v meste bu- dúcnosti. Ako však ukazuje štúdia Allianz, mnoho zaujímavých prístupov a riešení, ako čeliť tým najnaliehavejším problé- mom, je už na svete. Current megacities Mumbai, India 21m 27.8m 2015 population 2030 population Jakarta, Indonesia 10.3m 13.8m Kinshasa, Congo 11.5m 20m 2015 population 2030 population London, UK 10.3m 11.4m Paris, France 10.8m 11.8m Lagos, Nigeria 13.1m 24.2m Moscow, Russia 12.1m 12.2m Tokyo, Japan 38m 37.1m Shanghai, China 23.7m 30.7m Beijing, China 20.3m 27.7m Sao Paulo, Brazil 21m 23.4m Cairo, Egypt 18.7m 24.5m Karachi, Pakistan 16.6m 24.8m Manila, Philippines 12.9m 16.7m Rio de Janeiro, Brazil 12.9m 14.1m Buenos Aires, Argentina 15.1m 16.9m Mexico City, Mexico 21m 23.8m Chongqing, China 13.3m 17.3m Dehli, India 25.7m 36m New York, US 18.5m 19.8m Los Angeles, US 12.3m 13.2m Lahore, Pakistan 8.7m 13m Luanda, Angola 5.5m 10.4m Hyderabad, India 8.9m 12.7m Ahmedabad, India 7.3m 10.5m Ho Chi Minh City, Vietnam 7.3m 10.2m Bangkok, Thailand 9.2m 11.5m Bogotá, Colombia 9.7m 11.9m Johannesburg, South Africa 9.7m 11.9m Future megacities Chengdu, China 7.6m 10.1m Súčasné veľkomestá Budúce veľkomestá populácia v roku 2015 populácia v roku 2030 populácia v roku 2015 populácia v roku 2030 Zdroj: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision Los Angeles, USA New York, USA Bogota, Kolumbia Mexiko, Mexiko Sao Paulo, Brazília Buenos Aires, Argentína Rio de Janeiro, Brazília Luanda, Angola Lagos, Nigéria Káhira, Egypt Paríž, Francúzsko Londýn, Anglicko Moskva, Rusko Karáči, Pakistan Láhaur, Pakistan Ahmedabad, India Bombaj, India Kinshasa, Kongo Johannesburg, Južná Afrika Hajdarábad, India Jakarta, Indonézia Hočiminovo Mesto, Vietnam Bangkok, Thajsko Čcheng-tu, Čína Dillí, India Čchung-čching, Čína Peking, Čína Tokio, Japonsko Šanghaj, Čína Manila, Filipíny 12,3 mil. 18,5 mil. 21 mil. 21 mil. 15,1 mil. 10,3 mil. 10,8 mil. 18,7 mil. 13,1 mil. 12,9 mil. 11,5 mil. 21 mil. 16,6 mil. 12,1 mil. 25,7 mil. 13,3 mil. 10,3 mil. 12,9 mil. 23,7 mil. 38 mil. 20,3 mil. 13,2 mil. 23,8 mil. 23,4 mil. 19,8 mil. 11,4 mil. 11,8 mil. 24,2 mil. 24,5 mil. 14,1 mil. 16,9 mil. 20 mil. 13,8 mil. 27,8 mil. 24,8 mil. 36 mil. 12,2 mil. 17,3 mil. 27,7 mil. 37,1 mil. 30,7 mil. 16,7 mil. 9,7 mil. 5,5 mil. 9,7 mil. 8,9 mil. 7,3 mil. 9,2 mil. 7,6 mil. 8,7 mil. 7,3 mil. 11,9 mil. 10,4 mil. 13 mil. 10,5 mil. 12,7 mil. 11,9 mil. 10,2 mil. 11,5 mil. 10,1 mil. Vybrané súčasné a budúce veľkomestá 2015 až 2030 REBRÍČEK SVETOVÝCH VEĽKOMIEST

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/

24 Viac ako 1,8 milióna našich klientov vie, kde hľadať najkvalitnejšie produkty a služby. V súťaži Zlatá minca 2015 sme popri víťazstvách v produktových kategóriách získali ocenenie Najinovatívnejšia poisťovňa. Presvedčíme aj vás. Allianz Best Doctors Plus Využite rýchle a férové služby. My vieme, čo dokážete najviac oceniť. REDAKCIA: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, SK, KONTAKTY: Soňa Hrúziková sona.hruzikova@allianz.sk, Sylvia Spiritzová sylvia.spiritzova@allianz.sk, GRAFICKÁ ÚPRAVA: Visual Communication, s. r. o., creative studio, TLAČ: MIRE, s. r. o.

http://www.floowie.com/sk/citaj/aspartner-01-16/