Časopis SvadbaOnline 1/2011http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

Vyberte si dátum sVadby strany 42 1/2011 Rozhovor Igor Timko strana 6 menu na želanie strany 25 sVadba V zime strany 14 Vo vnútri: katalóg sVadobných firiem! ,,manželstVo je najlepšia Vec...“

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Úvodník/ /2/ SvadbaOnline.sk Milá čitateľka, milý čitateľ, Nemusím určite pripomínať, že biele vianoce ako z katalógu máme už za se- bou. Taktiež aj farebný štart do nového roka bohatý na svetlá, dúhové svetlice, vša- kovaké jedlá či alkohol, taktiež... A to je to, čo mi už dnes dosť pripomína čas pri- chádzajúcej jari a leta...Veď k jari a hlavne k letu patria bezpochyby svadby a všet- ky párty k tomu prináležiace . A tak to bude aj tento rok. Dokonca verím, že to bude ešte oveľa lepšie a štýlovejšie ako roky predtým, a to nielen vďaka meniacim sa trendom, či ako vravia ekonómovia, pomaly sa končiacej kríze, ale najmä vďaka osudovému koncovému dvojčíslu 11, ktoré vo mne súčtom evokuje číslo 2. Teda čís- lo páru... Musím sa vám však s niečím priznať. Nie som žiadna mediálna veštica ani ce- lebritná numerologička, no verím v intuíciu a silu čísiel. Takých tých mojich... Ak by som sa mala opäť vydávať (čo preboha nehovorte môjmu mužovi, že som takýto podmieňovací spôsob vôbec vyslovila), bol by to práve rok 2011, pretože mi je tento rok veľmi sympatický. Je mi tiež o to príjemnejšie prihovoriť sa vám práve teraz na začiatku roka takýmto spôsobom ako šéfredaktorka jediného svadobného on-line magazínu, ktorého druhé číslo sa práve nachádza pred vami. Je mi cťou ponúknuť vám opäť kvantitu a predovšetkým kvalitu informácií, článkov vrátane rozhovorov, tipov, trikov a rád a spomínať alebo tešiť sa s vami na váš veľký deň. Verte mi, svadbou sa nič tak príliš špeciálne nekončí a ani nezačína. Najmä, ak so svojím partnerom spolunažívate už dlhší čas pred svadbou, čo by malo pla- tiť vo väčšine prípadoch (samozrejme, nemusí to byť pravidlo, no to by bol lepší o niečo dlhší a psychologickejší úvodník na túto tému – možno inokedy). V podstate vám pribudne jeden prsteň, trochu sa pár mesiacov popasujete so zmenou mena – ak ste žena (tiež to dnes už nemusí byť pravidlo), získate väčšiu dávku partnerskej istoty, prípadne pokoj od tých, ktorí vám doteraz nechceli dať pokoj a jeden pár večne nespokojných svokrovcov... Aby som vás však neunavovala mojimi teóriami, rada by som vám v mene celej našej redakcie popriala predovšetkým príjemné čítanie obsahu nášho revolučného ,,plátku“, ktorý sme s tímom šikovných redaktoriek pre vás zosnovali, a taktiež vám prajem ľahké získavanie informácií, ktoré vám pred vašou svadbou budú určite in- špiratívne. Verím, že si získame vašu priazeň a odporučíte nás aj ďalej... Prajem vám v nasledujúcom období hlavne veľa lásky, ktorá vás určite pre- svedčí, že tento rok je ten správny rok pre vaše ešte nevyslovené ,,áno“.... Všetko dobré praje... Lucia lucia@svadbaonline.sk SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Obsah/ /3/ SvadbaOnline.sk Vydavateľ: Online Portals s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava, DIČ: 2021756660, IČO: 35 867 116, IČ DPH: SK2021756660, Spoločnosť s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka číslo 29795/ B, Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava, Číslo účtu: 2629818159/ 1100 Grafické spracovanie a sazdba: bk studio obsah úVodník strana 2 rozhoVor s igorom timkom: recept na šťastné manželstVo strana 6-7 súťaž: miss neVesta strana 8 reportáž: sVadobný Veľtrh 2011 strana 8-11 zima, či teplý Vánok strana 14 zimná romantika strana 15 sVadby V roku 2010 strana 16-19 sVadby starých mám strana 22 úloha starejšieho strana 23-24 menu na želanie strana 23-24 Vegetariánske menu strana 27 útle neVesty strana 28-29 kráľoVská sVadba strana 30-31 psychológ radí... strana 31 sVadobné oznámenia strana 32 realita o realitách... strana 33 malá sVadba Vo Veľkom štýle strana 36-37 práVnik na sloVíčko... strana 39 načo sa VydáVať?! strana 40 Vyberte si dátum sVadby strana 42

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /4/ SvadbaOnline.sk Budúcnosť čítania sa volá FLOOWIE ! Čítajte bez papiera! Titulná strana prvého čísla časopisu Svadbaonline na portáli www.floowie.com Dovoľte, aby sme vám predstavili možnosť ako si pre- čítať váš časopis, katalóg, knihu, skriptá alebo inú publiká- ciu bez toho, aby ste ich museli mať pri sebe, nosiť a prená- šať v papierovej podobe. Využite možnosť ako sa rýchlo, ľah- ko a s ohľadom na životné prostredie kdekoľvek na svete do- stať k svojím obľúbeným titulom. Ich čítanie a práca s nimi je maximálne jednoduchá (tzv. user friendly) a rýchla. Všet- ko ovládate myšou a klikom. Publikácie sú obohatené o au- dio, video, popisy a prelinky na jednotlivé weby. Na rýchle vyhľadávanie na FLOOWIE portále alebo v danej publiká- cii vám slúži vyhľadávač, do ktorého si zadáte kľúčové slovo alebo slovné spojenia. Vyhľadávať môžete takisto podľa jed- notlivých kategórii, čítanosti, dátumu uverejnenia, ceny ale- bo hlasov. Tituly na FLOOWIE sú buď zadarmo, alebo si ich môžete zakúpiť priamo online na webe a ihneď aj čítať. Ak sa neviete či si daný titul máte kúpiť, k rozhodnutiu vám na- pomôže náhľad publikácie, v ktorom sú uverejnené vybrané strany z daného titulu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /5/ SvadbaOnline.sk Využite možnosť ako sa rýchlo, ľahko a s ohľadom na životné prostredie kdekoľvek na svete dostať k svojím obľúbeným titulom. Ich čítanie a práca s nimi je maximálne jednoduchá (tzv. user friendly) a rýchla. Všetko ovládate myšou a klikom. Ak sa Vám daný titul alebo náhľad zápači, veľmi jednodu- cho ho dokážete poslať známemu e-mailom alebo ho môžete zdieľať na komunitných weboch ako Facebook, Twitter... Ti- tuly zadarmo si dokážete stiahnuť alebo vytlačiť. Dostupnosť Vašich titulov je obmedzená iba prístupom k internetu. Čítať ich môžete na počítačoch a v blízkej dobe aj na androidových a apple telefónoch a tabletoch. Pre Vydavateľov je práca s Floowie systémom tak isto maximálne jednoduchá. Nahratie a uverejnenie titulu je otázka minút a nevyžaduje si inštaláciu žiadneho ďalšieho softvéru, iba malú úpravu tlačového PDF,. Nahratie, úpra- va a správa titulov je online a všetko si spravuje vydavateľ. Na šírenie a zviditeľnenie publikácie mu slúžia všetky mar- ketingové nástroje ako sú:umiestnenie náhľadu alebo publi- kácie na svojom alebo akomkoľvek inom webe vo forme mi- niatúry, direct mailová komunikácia, šablóna na výrobu ne- wsletteru, systém online alebo tlačového predplatného, pro- mo kódy, vyhľadávač v publikáciach umiestnený na vlast- nom webe, atď. Obrovské možnosti ponúka aj sprístupnenie archívov starších čísel skenovaním a sprístupnením v online listovacej podobe. Dostupnosť, možnosti a výhody online publikácii a publi- kovania sú len na začiatku a preto sa ešte máte na čo tešiť! Kontakt

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Rozhovor/ /6/ SvadbaOnline.sk tohtoročný prvý jarný deň bude 5 rokov tvojho manželského sľu- bu? čo sa v tvojom živote odvte- dy zmenilo a ako? o čo ťa man- želstvo obohatilo? Boli sme dvaja a už je nás raz toľ- ko. To je asi najmarkantnejšia zmena, keďže logistika musí fungovať na plné obrátky. Manželka je rovnako aktívna a veľmi úspešná vo svojom obore. Moje zamestnanie je veľmi špecifické, no pre oboch platí, že sme si sami sebe pánmi, teda ak niekto z nás potrebuje vytvo- riť priestor, druhý potiahne domácnosť, deti a veci s tým spojené na vlastných pleciach. Pri otázke – o čo ma manžel- stvo obohatilo, mi napadá jediné tvrde- nie, a síce, že je to najlepšia vec, čo som kedy mohol urobiť. pripravil si k tomuto krásnemu výročiu pre svoju polovičku nejaké netradičné prekva- penie, ktoré by si nám mo- hol prezradiť pre inšpiráciu? Silvia rada číta moje rozhovo- ry, takže tento rozhovor nebude výnimkou. Aj keby ste ma láma- li na škripci nepoviem, ale bude to pecka! keď si prezeráš vaše sva- dobné fotografie, na čo si najradšej vždy spomenieš? Na to, aká perfektná svadba to bola a koľko priateľov sme tam mali. Ak si dobre pamätám, mali sme 250 hostí, takže ma- saker až do rána bieleho. Silvia bola v štvrtom mesiaci a aj tak sme vydržali tancovať do štvrtej rána. Každý sa bavil, usmieval, myslím, že to bolo aj tým, že nám naši blízki veľmi priali. ak by ťa manželka zobu- dila o polnoci a spýtala sa ťa, akú mala na vašej svadbe sva- dobnú kyticu, spomenul by si si? :) Určite: Malinké biele ruže a krásne zavinuté v nejakej bielej dekorácii. ako by si v krátkosti po piatich rokoch opísal vašu svadbu? Posledná veľká akcia pred rekon- štrukciou hotela Slovan :-). neuvažoval si niekedy na výro- čie vašej svadby urobiť populárnu obnovu manželského sľubu ako to robia aj iné už dávno zosobá- šené páry? Od nášho manažéra sme dosta- li päť litrovú whisky. Vyhrážam sa Sil- vii, že keď sa dopije do dna, požiadam ju o ruku opäť. Pozerám akurát na fľa- šu a je tam ešte asi pol litra. Žeby už zajtra? si človek, ktorý je skoro stále na cestách. ako dokážeš skĺbiť ná- ročnú prácu speváka a lídra zná- mej skupiny s rodinkou? To s tým „stále na cestách“ vôbec nie je pravda. Muzikanti sú na cestách len piatky a soboty, samozrejme, ak ne- rátam promo aktivity okolo nových al- bumov a turné... Inak sme doma od ne- deľného obeda až do piatkového rána. S chalanmi sme to rátali a vyšlo nám, že sme doma o jednu tretinu častejšie ako bežne pracujúci človek. Práve vďaka to- muto špecifiku sme s rodinou 24 ho- dín denne, mnohokrát päť dní v týždni. Dnes si z Košíc za hodinku lietadlom v Prahe a medzi Košicami a Blavou je to sotva 40 minút. Zhrnul by som to asi tak, že každý je so svojou rodinou tak často, ako chce. čo máš na svadbách všeobecne najradšej? čo na správnej svadbe podľa teba nesmie chýbať? Dobrá kapela je základom dob- rej zábavy. Na svadbách, kde hrá DJ, je automaticky pritlmenejšia atmosfé- ra. Pripúšťam však, že som ovplyvnený sám sebou, takže to treba brať ako moju mienku, určite nie ako fakt. A samo- zrejme partner... máš nejaký osobný recept na šťastné manželstvo? Univerzálny recept na šťastné man- želstvo nejestvuje. No som presvedče- ný, že o manželstvo sa treba starať pres- ne tak ako o všetko iné... Igora Timka (32), speváka známej slovenskej skupiny No Name netreba zvlášť predstavovať. Snáď je ale na mieste pripomenúť, že aj napriek tomu, že to bude čoskoro 5 rokov od vyrieknutia známeho kúzelného ,,áno“ jeho polovičke Silvii, je stále rovnako zamilovaný a jeho tvorba je stále inšpiratívna. Aj preto sme boli zvedaví, čo sa za ten čas v jeho živote od svadby udialo... /Lucia Poláčeková Čevelová/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Rozhovor/ /7/ SvadbaOnline.sk igor timko Rozhovor ,,manželstVo je najlepšia Vec...“

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

Jaroslava Gajdošíková Tatiana Leech MissNevesta Lucia Mikolajová Melánia Drinka Denisa Hricová Denisa Semanková Veronika Vidová Jaroslava Pajunková Mária Machová Na portáli www.svadbaonline.sk stále hľadáme najkrajšiu nevestu pre ti- tul Miss Nevesta, ktorá vyhrá množstvo zaujímavých a atraktívnych cien. Foto- grafie mohli nevesty posielať do 31.11.2010. O tom, ktorá z postupujúcich 10 finalistiek sa stane tou nakrajšou, rozhod- ne odborná porota zložená z novinárov, kaderníkov, vizážistov a pod. Avšak o Miss Sympatia rozhodnú užívatelia nášho portálu v internetovom hlasovaní. O Miss Nevesta – Vissage rozhodne renomovaná vizážistka a image-makerka Renáta Lenčéšová. Hodnotiť bude najkrajší svadobný make-up a celkovú úpra- vu vlasov. Hlasovať za tú najkrajšiu môžete do 28. februára 2011. Tu máte možnosť si pozrieť pravidlá súťaže ako i jednotlivé výhryod na- šich sponzorov. Hlasujte TU! Antónia Majerčáková finále

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /9/ SvadbaOnline.sk A j vy hľadáte jedinečné miesto pre vašu plánovanú svadbu, ktoré bude dýchať anglickým štýlom vo vysokom štandarde, v prijateľných cenách a v nádhernom prostredí neďa- leko od Bratislavy? Ste na správnej ad- rese Klubu RVS-Studené, nachádzajú- com sa v obci Most pri Bratislave, časť Studené, iba 20 minút od centra hlav- ného mesta. Na rozlohe 3,2 ha sa nachá- dza komplex kaštieľa, záhradného par- ku a početných športovísk. Navyše ho- rúcou novinkou bude čoskoro jedineč- ná stavba svojho druhu na Slovensku, ktorou je presklená terasa o ploche 220 m2, tzv. zimná záhrada, kde si môže- te už medzi prvými naplánovať svoj veľ- ký deň, večer i noc, a to v kruhu aj 150 pozvaných hostí, za veľmi výhodné ceny bez ohľadu na počasie, či ročné obdobie. Zrekonštruovaný kaštieľ, ktorý je ešte z čias rodu Hideghéty, ponúka ide- álne podmienky pre obchodné stretnu- tia a dokonalú relaxáciu. Tieto benefi- ty ešte znásobuje možnosť usporiada- nia akéhokoľvek podujatia počas celé- ho roka, v tradičných reštauračných či športových priestoroch, ale už aj v novej klimatizovanej zimnej záhrade. V let- ných mesiacoch je celý priestor Klubu ako stvorený pre garden party, motivač- né firemné podujatia, náročnejšie špor- tové dni a samozrejme najkrajšie svad- by na kľúč podľa vašich najtajnejších prianí... V zimných mesiacoch môžete tiež pokojne zorganizovať rodinnú osla- vu, posedenie pri pečenej husi, vianočný večierok či inú oslavu, vrátane nezabud- nuteľnej svadby. Želáte si vidieť počas vašej svadobnej oslavy belasé nebo, kto- ré k večeru rozžiaria ligotavé hviezdy? Váš sen sa vám ľahko naplní a hostia ur- čite ocenia pohodlné posedenie, uza- tvorenú zábavu či excelentné jedlo z ku- chyne Klubu. Vašu svadbu môžete na- vyše naplánovať úplne celú v priesto- roch Klubu, vrátane svadobného obra- du. K dispozícii je kvalifikovaný perso- nál, ktorý vám pomôže pri príprave sva- dobného menu, svadobnej výzdoby, do- prave hostí, jednoducho kompletný sva- dobný servis. Je skvelé vedieť, že Klub RVS-Stu- dené je ideálnym nadštandardným rie- šením pre vašu svadbu v novej zim- nej záhrade, kde je dostatok priestoru a nikdy vám nebude ani zima ani horú- co! Čím skôr si rezervujte svoj termín v Klube RVS-Studené, lebo váš termín obsadia iní. Pohľad na šíre nebo z novej terasy, rozžiari oči všetkým svadobčanom v každom počasí! V Studenom je svadba ako Informácie sa podávajú a re- zervácie prijímajú na recepcii Klubu - telefón: +421 2 45 95 11 16, +421 2 45 95 16 00 – 3, ale- bo emailom rvs@rvs.sk. Viac na www.rvsklub.sk . v rozprávke

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Reportáž/ /10/ SvadbaOnline.sk A k ste sa 4. a 5. februára náho- dou nachádzali v Bratislave a práve plánujete sobáš, určite ste to nezmeškali. Bratislavské výsta- visko Incheba ponúklo po šiestykrát najväčší Svadobný veľtrh na Sloven- sku. Spolu s ním sa zároveň konal 19. medzinárodný veľtrh kozmetiky Inter- beauty. šaty, Vlasy, limuzíny... Incheba otvorila svoje dvere už v pia- tok od 10-tej hodiny. Skorí návštevní- ci mohli vidieť tanečné vystúpenie Mirky Kosorínovej, či svadobný obrad. Poobe- de sa na móle vo výstavnej hale B2 pre- V e ľt r h plný krásy Šiesty ročník najväčšieho Svadobného veľtrhu na Slovensku. /Tereza Jurčíková/ Niečo pre spestrenie svadobného cateringu... Na veľtrhu ste mohli vidieť aj krásne svadobné účesy od profesionálnych kaderníkov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Reportáž/ /11/ SvadbaOnline.sk viedli modely návrhárky Ivany Marma- re v podaní Barbory Rakovskej, Kristí- ny Farkašovej či Miriam Kalisovej. Spe- váčka Barbora Balúchová doplnila ich prehliadku svojou interpretáciou pies- ne Dance with Somebody od speváčky Whitney Houston. Výstavisko sa zaplni- lo veľkým počtom vystavovateľov z rôz- nych kútov Slovenska. Nevesty si mohli vybrať svadobné šaty z niekoľkých sva- dobných salónov – Diamond, Mia Sposa, Ivory & Ebony či svadobný dom Štúdia Škerák a veľa iných. šperky, gastro, tanečné školy... Okrem šiat sa vyberalo z množstva predajcov svadobných obrúčiek, svadob- ných oznámení, gastro a cateringu alebo požičovní svadobných limuzín. Dámy si mohli v pokoji vybrať bižutériu či iné do- plnky, upraviť si nechty či poradiť sa, aký účes sa najviac hodí k ich vzhľadu. Srd- ce nevesty uspokojil aj výber svadobných dekorácií, cukrární, pohárov či svadobnej bielizne. Nastavajúce páry sa mohli pri- hlásiť do tanečných škôl, vybrať fotografa či kameramana. Tí, ktorí si vysnívali tra- dičnú svad- bu, si urči- te ne- nechali ujsť starejšieho alebo koč. Takto ste mali šancu zorganizovať si svoju svad- bu spod jednej strechy aj s názor- nými ukážkami... tombola a hlaVná Výhra Veľtrh pokračoval sobotným dopoludním. Návštevníkom aj vy- stavovateľom sa predstavila taneč- ná skupina Avalon a módne pre- hliadky svadobných salónov Mia Sposa a Gabrielle’s Style. Svadob- ný veľtrh ukončila tombola o vý- nimočné ceny. Hlavnou výhrou bol 7-dňový zájazd pre dvoch šťastlivcov do Las Vegas od agentúry Wedding Trip. Ani druhé miesto neušlo pozornosti ne- viest – zapožičanie svadobných šiat zdar- ma od Štúdia Škerák, ktoré bolo samot- ných organizátorom celého podujatia. Okrem šiat sa vyberalo z množstva predajcov svadobných obrúčiek, svadobných oznámení, gastro a cateringu alebo požičovní svadobných limuzín. Niečo originálne a inšpiratívne nielen pre zamilovaných, ale aj na svadobný stôl.. Čo poviete na toto svadobné superauto?

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Rozhovor/ /12/ SvadbaOnline.sk 5. februára sa skončil 6. ročník svadobného veľtrhu. ako hodno- títe celý priebeh výstavy? Som veľmi spokojná. Hoci som ne- stíhala zastaviť sa pri každom vystavo- vateľovi, tí, s ktorými som hovo- rila, boli veľmi spokojní. Po prvýkrát sa veľtrh konal v nových priestoroch (In- cheba Expo Bratislava) a všetko pre- behlo úspešne. predpokladáme, že už máte aj presné číslo počtu návštevníkov... Áno, tento rok to bolo 10 241 ľudí. koľko vystavovateľov mali náv- števníci možnosť vidieť? Tento rok sa ich prihlásilo 117, okrem Slovenska aj z Českej repub- liky, Poľska, Maďarska a Rakúska. keďže toto bol už šiesty ročník, kedy vlastne vznikla myšlienka založiť takýto veľtrh? V podstate pred šiestimi rokmi... Predtým sa konali podobné výsta- vy v priestoroch na Prievozskej uli- ci v Bratislave. Keď sa však rozhod- li, že ich budú prenajímať na iné úče- ly, tak sme nemali veľa možností. Priš- lo nám ľúto, že sa tak stalo, lebo vysta- vovatelia prišli o možnosť prezentácie a istý spôsob reklamnej kampane. Tak sme sa s manželom rozhodli pokračo- vať v tom, čo bolo na Prievozskej. Spo- čiatku to bolo veľmi ťažké, museli sme si získať dôveru. Ale keď sme prekonali prvý ročník, išlo to oveľa ľahšie. čím bol tento ročník iný ako ostatné? Každý rok sa snažíme vynoviť a vy- chytať chyby, ale už len to, že na pódiu bola LED obrazovka, ktorá atmosféru programu povýšila na inú úroveň, bol úspech. Nové priestory (pozn. predchá- dzajúce výstavy sa konali v PKO) boli komfortnejšie, neboli tu úzke uličky, kde by sa ľudia tlačili, a navyše organi- zácia bola perfektná. O tom, čo podnietilo vznik veľtrhu a ako tento ročník prebieha, sme sa opýtali organizátorky veľtrhu Ingrid Littmannovej zo svadobného domu Štúdia Škerák. Veľtrh po prVýkrát V noVých priestoroch incheby /Tereza Jurčíková/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Rozhovor/ /13/ SvadbaOnline.sk čo najviac zaujalo budúce neves- ty a ženíchov? Dnes je ešte len pondelok (6.febru- ár), takže som ešte nestihla osloviť všetkých vystavovateľov a opýtať sa. Venovala som sa hlavne organizácii, ale vystavovatelia, s ktorými som sa stretla boli veľmi spokojní. Podľa toho, čo som počula, tak veľký záujem bol o rakúsku značku Hermann Teller, ale takisto po- zornosť zaujala svadba mladého páru v piatok. Súťaž, ktorú sme usporiadali v novinách vyhral síce iný pár, ale keď- že nakoniec odriekli účasť, tak sa na to podujal druhý víťazný pár. Boli mla- dučkí, iba 19 a 21-roční, ale veľmi zod- povední. Iba v sobotu sa dozvedeli, že vyhrali a už v piatok bola svadba. ako dlho trvá zorganizovať takú- to akciu? Fíha, niekoľko mesiacov (úsmev). Priestory sme riešili už v máji a júni. Vystavovatelia sa hlásili už od septem- bra. aké svadobné výstavy nás ešte tento rok čakajú? Najbližší veľtrh bude v Banskej Bys- trici v hoteli Lux už 26. februára, po- tom budeme pokračovať tretím roční- kom v Žiline, 26. marca v priestoroch hotela Slovakia. V Bratislave sa uká- žeme ešte 15. mája. Organizujeme jed- nodňovú výstavu s názvom Svadob- ný deň v hoteli Barónka. Tá je určená hlavne pre nevesty, ktoré nestihli veľtrh v Inchebe alebo začali plánovať svadbu až prednedávnom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadba v zime/ /14/ SvadbaOnline.sk S te síce na vrchole blaha, pretože si beriete svojho vyvoleného, ale musí to byť s husou kožou vo vl- nenom kabáte? Vydávate sa iba raz, tak prečo si to nespríjemniť? Špecializova- né cestovné kancelárie vám sprostred- kujú vami vybrané destinácie. Priblíži- me vám aspoň niekoľko z nich. obrad na pláži – to sú seychely Ak vám pri pohľade na plagát s dlho- čiznou pieskovou plážou vyskočí senti- mentálna slzička, tak vám nezostáva nič iné ako Seychely. Toto súostrovie tvorí až 115 ostrovov, ktoré ponúkajú oddych aj tým akčnejším lenivcom. Celoročne sa tu teplota drží od 26 °C až 32 °C, tak- že žiadne rukavičky vám nehrozia. Sva- dobný obrad si môžete zariadiť v hote- li či na horúcej pláži. Tento sobáš je prá- voplatný, takže si musíte počkať na sva- dobný list a apostilu (overenie platnosti dokumentu) a u nás dať celý dokument preložiť do slovenčiny. Seychely ponú- kajú bohaté vyžitie aj po sobáši – opla- tí sa prehliadka hlavného mesta Victo- rie, ktoré sa pýši titulom najmenšej met- ropoly sveta . Pre vodných nadšencov je tzv. „must-see“ podmorská fauna aj fló- ra, či gigantické korytnačky. sVadobný raj menom maurícius Oniekoľkostoviekkilometrovjuž- nejšiesanachádzaďalšísvadobnýraj. OstrovMauríciusležípribližne750km východneodMadagaskaru.Pôvodneho- landskýchobyvateľov,ktoríostrovpome- novalipodľasvojhopanovníkaMauritsa vonNassau, vystriedalivroku1810Bri- ti.PodobneakoSeychely,ajsobášvtom- tosúostrovíjeprávoplatný. Vobochprí- padochjedôležitévybaviťsipotrebnédo- klady,abystesavyhliprípadnýmproblé- mom.Výhodouje,ženacestu,ktorátrvá menejako30dní,nepotrebujetevíza. srí lanka a sVadobná exotika Srí Lanka je rajom pre milovníkov čaju, takže sa s nastávajúcim priprav- te na zelené čajové radosti. Ak si vybe- riete práve takúto exotiku, je potreb- né, aby ste sa v krajine nachádzali mi- nimálne štyri dni pred samotným obra- dom. Preukážete sa nevyhnutnými do- kladmi a na druhý deň už budete svoji. Bohatý a pestrý obrad absolvujete v ta- milčine s anglickým tlmočníkom. Ne- smiete zabudnúť na tzv.superlegalizova- nie dokumentu, teda overenie jeho pra- vosti ministerstvom zahraničných vecí a potom príslušným zastupiteľským úra- dom SR v krajine. Bez tohto overenia nie je váš sobáš platný na Slovensku. Po obrade skočte na surf alebo sa vyberte na návštevu jedného z množstva národ- ných parkov. malediVy alebo obrad pod Vodou Juhozápadne od Srí Lanky je ďal- ší potápačský raj zvaný Maldivy (hoci u nás nesprávne známy ako Maledivy). Ako to už v Indickom oceáne býva, tep- lota je tropická, ostrovy roztrúsené po vode a pláže sa ťahajú donekonečna. Ostrovy, ktoré profitujú najmä z cestov- ného ruchu, sa za posledné roky naplni- li síce turistami, no stále si zachováva- jú svoju nadpozemskú atmosféru. Obrad môžete absolvovať na pláži alebo aj pod vodou. Mali by ste však mať na mysli, že Maldivy, tak ako napríklad Bora Bora robia len symbolické obrady, takže na Slovensku nebudú právoplatné. Nech sa už rozhodnete pre svadbu v Indickom oceáne, v Karibiku, či hoci aj v južnejších krajinách Európy, mali by ste si všetko pripraviť niekoľko mesiacov dopredu. Najmenej starostí budete mať v štátoch Európskej únie. Po návrate do- mov vám postačí slovenský preklad so- bášneho listu a zápis do matriky. /foto na dvojstrane: internet/ zima, či teplý vánok? / Tereza Jurčíková/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadba v zime/ /15/ SvadbaOnline.sk T úžite po romantickej svadbe pod holým nebom, alebo si pod romantikou predstavujete za- snežené ulice s jemnými vločkami vo vašich vlasoch? Najobľúbenejšími “sva- dobnými” mesiacmi sú vraj máj a jún, ale aj svadba v zime má svoje čaro. aj popoluška mala sVadbu V zime Nie je náhoda, že veľa rozprávko- vých svadieb sa odohráva v zime. Veď prísť na svadbu na saniach ťahaných koňmi je naozaj jeden z vrcholov ro- mantiky. To vedela už aj Nastenka z Mrázika. Popoluška zasa po rýchlych zásnubách odcválala s princom na koni uprostred krajiny pokrytej snehom. Ak sa rozhodnete pre zimnú svadbu, a vyjde dobré počasie, budú vaše sva- dobné fotky priam rozprávkové. Bude- te si na ne však musieť privstať. Prípra- vy na svadbu sú dlhé a svadobný obrad väčšinou končí okolo piatej. Vtedy je už na fotenie v bielych exteriéroch tma. Ak chcete fotky so snehuliakom, mali by ste časť fotenia stihnúť ešte pred obra- dom. Špecifickú atmosféru má svadba v príjemne vykúrených priestoroch. Okrem hrejivého pocitu poskytuje aj svoje praktické výhody. „V lete je zvy- čajne ľuďom horúco a chodia sa vet- rať von. Mali sme svadbu, kde do desia- tej večer viazla zábava, lebo ľudia boli rozlezení po celom areáli. Darmo sa DJ potil v sále,” hovorí Janka Danišová Smejová zo svadobnej agentúry JaDa, www.jadasaloneu.eu , ktorá má skúse- nosti so svadbami v každom ročnom období. Večne čerstVé zákusky Ako vplýva ročné obdobie na sva- dobnú hostinu? „Jednoznačne sa od neho odvíja množstvo zjedených zá- kuskov a čokolády,” hovorí s úsmevom pani Smejová. Z praxe má odpozoro- vaný aj ich približný počet. „V lete sú to asi tri koláče na osobu a v zime päť. Veď to poznáte, v zime šálka horúcej čoko- lády alebo krémeš so šľahačkou chu- tí oveľa viac ako v štyridsať stupňových teplotách.” Ak vám aj napriek tomu po svadob- nej hostine zostane pár škatúľ v chlad- ničke, určite vydržia dlhšie ako v lete. Na “predsvadobné vypekanie” sú tiež vhodnejšie chladnejšie mesiace. Nikto zo svadobčanov si zaručene nevšimne, že niektoré zákusky už strávili nejakú tú noc na balkóne. Svadobné menu sa kalendárom ne- riadi striktne, ale v januári ešte naprí- klad na chudnutie do plaviek často ani nepomyslíme. V chladnom počasí si doprajeme aj ťažšie jedlá, ako napríklad majonézový šalát. Ak ste však milovní- kom zeleniny v každom počasí, nemu- síte sa báť. Ceny za zeleninové jedlá sú v reštauráciách zväčša stabilné a sezó- nou sa neriadia. počasie je VrtkaVé 365 dní V roku Daždivé prehánky sú jednou z mála vecí, ktoré si na svadbe nenaplánuje- te. Nezáleží na ročnom období, vždy vás môžu prekvapiť. Dáždnik by pre- to nikdy nemal chýbať v záchrannej vý- bave nevesty. V zimnom období by však mala byť jej výbava ešte bohatšia. „Ne- vesta nemôže mať na ceste z kostola lo- /Zuzana Vitková/ zimná romantika

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadby 2010/ /16/ SvadbaOnline.sk dičky, tie si môže prezuť vo vnútri. Pri presunoch však potrebuje biele čižmy,” popisuje pani Smejová. „Bundička ale- bo kožušinové bolero ju zase ochránia pred zápalom priedušiek, keďže sva- dobné šaty nemávajú rolákový strih,” kompletizuje zimný model nevesty. Ak má Perinbaba počas vášho sva- dobného dňa voľno, dajte si pri presu- noch pozor na čľapkanicu. Na bielych šatách tmavé fľaky od blata len tak ľah- ko nezakryjete. Ani dážď či snehová čľapkanica však za pokazenú náladu nestoja, a preto sa radšej vopred pripravte na všetky alter- natívy, aby ste v svadobný deň nemuseli čeliť sklamaniu. sVadobná exotika Svadba v zimných mesiacoch sa ne- musí zákonite spájať s mínusovými tep- lotami. Pokiaľ máte radi exotiku a na klasickej svadbe vám až tak nezáleží, môžete mať letnú svadbu aj v decembri. Romantické destinácie s nádhernými plážami, ako Bali či Maledivy, sú v po- sledných rokoch svadobnými trhákmi. Iste, letenka vás bude stáť viac než sva- dobné menu pre polovicu svadobčanov, ale ak túžite po svadbe na pláži, oplatí sa zainvestovať. Svadba na exotickom ostrove pravdepodobne rapídne zredu- kuje zoznam hostí. Ak teda preferujete svadbu v úzkom kruhu rodiny, možno nakoniec aj ušetríte. Slnečné lúče si ale môžete dopriať aj po zasneženej svadbe. Sobotný obrad sa môže niesť v znamení zimnej roman- tiky a hneď v pondelok - hurá na sva- dobnú cestu do exotickej krajiny. Od- ventilovať pozostatok stresu z predsva- dobných príprav na horúcej pláži? To neznie ako najhorší nápad. H oci rozvodov z roka na rok ne- úprosne pribúda, ani to mi- nulý rok neodradilo celebrit- né páry povedať si svoje,, áno“ a speča- tiť svoj vzťah ,,natrvalo“ manželským sľubom… Prinášame vám preto prehľad tých najzaujímavejších a najrozpráv- kovejších svadieb v roku 2010 vo svete, ale aj na našom malom Slovensku. Mi- mochodom, práve u nás bolo v minulom roku celkovo uzatvorených cca 27 000 manželských sľubov, pričom skoro polovič- né číslo, boli naopak, nesláv- ne rozvody... skromnejší začiatok roka Titul staré- ho mládenca stra- til Vince Vaughn, expriateľ Jenni- fer Aniston, kto- rý si za manželku vzal kanadskú realit- nú agentku. Skrom- ný rodinný obrad sa konal v historickom sídle v štá- te Illinois len za účasti najbližšej rodi- ny a priateľov. V kruhu blízkých a pria- teľov si 9. januára povedali ,,áno“ hu- dobník Jamie Cullum a spisovateľka a bývalá modelka Sophie Dahl. Začiat- kom februára sa v New Yorku vzali bý- valá hviezda televízneho seriálu Mel- rose Place (1992 - 1999) Andrew Shue a moderátorka programu Weekend Today televízie NBC Amy Robach. V marci si dali svoj manželský sľub herec- ký pár Isla Fisher a Sacha Baron Co- hen. Malá svadba sa konala v Paríži. máj obnoVy sVadieb čas V máji oslávili americká herečka Tori Spelling a kanadský herec Dean McDermott štvrté výročie svojej svad- by obnovením manželského sľubu v Be- verly Hills, pričom Tori pri tejto príle- žitosti dostala diamantový prsteň. Na rozdiel od sobáša, ktorý sa usku- točnil 7. mája 2006 na Fidži a na ktorom sa okrem nevesty a ženícha zúčastnil iba oddáva- júci, sa na slávnosti zúčastnili aj priate- lia a rodinní príslušníci páru. 10. mája ako každý rok od svadby spred pia- tich rokov nemecká topmodelka Heidi Klum a jej manžel, britský spevák Seal obnovili svoje manželské sľuby. Tento- raz tak urobili na pláži na Costa Carey- es v Mexiku. Krásna Heidi Klum a cha- rizmatický spevák Seal si každoročne obnovujú svoj manželský sľub. Koncom mája spečatili svoj vzťah kanadská spe- váčka Alanis Morissette a rapper So- uleye. Svadbu si zvolili komornú, zo- celebritný sVadobný rok 2010/Spracovala: Lucia Poláčeková Čevelová/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadby 2010/ /17/ SvadbaOnline.sk sobášili sa vo svojom losangeleskom dome. 25. mája sa frontman britskej kapely Simply Red Mick Hucknall oženil s bývalou obchodníčkou s ume- ním Gabriellou Wesberry, matkou ich dcéry. Na svadobnej ceremónii, kto- rá sa konala na škótskom hrade zo 16. storočia, sa zúčastnilo len osem ľudí. 28. mája sa oženil Ian Ziering - býva- lá hviezda seriálu Beverly Hills 90210 (1990 - 2000). V kalifornskom Pelican Hill Resort sa jeho manželkou stala Erin Kristine Ludwig. Zaľúbenci si sva- dobné prstene vymenili na vyhliadko- vej veži s výhľadom na Tichý oceán. Veľké a tajné júnoVé ceremónie V júni sa tajne zosobášili býva- lá hviezda seriálu Priatelia (1994- 2004) David Schwimmer a jeho pria- teľka, fotografka Zoë Buckman. 5. júna sa konala svadba britskej hereč- ky Gemmy Arterton a Stefana Ca- telliho. Ceremoniál sa uskutočnil v kruhu najbližších priateľov v špa- nielskej Andalúzii. Dvadsaťštyri- ročná Arterton mala oblečené kré- mové šaty bez ramienok s dlhým závojom, pričom držala kyticu bielych ruží. 15. júna sa zosobá- šili hollywoodske hviezdy Har- rison Ford a Calista Flockhart. Zobrali sa v sídle guvernéra No- vého Mexika Billa Richardsona v Santa Fe. 21. júna sa konala jedna z najväčších udalostí, ktorou bola krá- ľovská svadba švédskej princeznej Vik- tórie a jej snúbenca Daniela Westlin- ga (jej bývalý tréner). Vzali sa pred ol- tárom Veľkého kostola v Starom Mes- te švédskej metropoly. Na prvú kráľov- skú svadbu po desaťročiach do Štokhol- mu pricestovalo vyše 1 000 hostí vrá- tane predstaviteľov najvýznamnejších kráľovských dvorov a šľachtických ro- dov. Štokholm bol v ten deň vyzdobe- ný 40-tisíc kvetmi, dovezenými priamo z Kolumbie, a na svadobnej veselici sa podávala 250-kilogramová torta. V druhej polovičke júna sa vydala aj hollywoodska krásavica Megan Fox. Jej vyvoleným sa stal Brian Aus- tin Green alias David zo seriálu Bever- ly Hills 902 10. Mladomanželia sa zo- sobášili v tajnosti, iba v kruhu najbliž- šej rodiny. bohatá letná nádielka Začiatkom júla si ,,áno“ povedali pred rodinami na utajovanej súkromnej ceremónii na Bahamách Javier Bardem a Penélope Cruz. Nevesta mala na sebe šaty od svojho dlhoročného priateľa Johna Galliana. V júli sa tajne zosobá- šili aj anglický herec Orlando Bloom a austrálska modelka Miranda Kerr. V júlový deň sa vzali aj speváčka Sinéad O’Connor a austrálsky hudobník Steve Cooney, ktorý je členom jej sprievod- nej kapely ostatné štyri roky. Sobáš sa

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadby 2010/ /18/ SvadbaOnline.sk konal vo švaj- čiarskom meste Luzern. Šty- ridsaťštyriročná muzikantka to ozná- mila na svojej oficiálnej webovej strán- ke a fanúšikom tiež poskytla novoman- želskú fotografiu. 10. júla sa vzali ame- rická country speváčka Carrie Un- derwood a kanadský hokejista Mike Fisher. Svadba sa uskutočnila v hote- li Ritz-Carlton v meste Greensboro v štáte Georgia a zúčastnilo sa na nej viac ako 250 hostí, vrátane rodinných prí- slušníkov, niektorých Fisherových spo- luhráčov z tímu NHL Ottawa Senators a porotcov zo súťaže American Idol Pa- uly Abdul, Simona Cowella a Randy- ho Jacksona. Posledný júlový deň si na súkromnom obrade na francúzskom ostrove Korzika obrúčky vymenili ame- rická speváčka Alicia, v tom čase tehot- ná, a producent Swizz Beatz. Svadob- ný obrad viedol priateľ dvojice Deepak Chopra. Nevesta mala na sebe biele šaty gréckeho štýlu z dielne Very Wang a kyticu ľalií. Ženích mal bielo-čierny smoking, ktorý navrhol Tom Ford. Slovenská svadba roka sa konala v júli v Trenčíne. Držiteľ mnohých hoke- jových ocenení, jeden z najlepších slo- venských aj svetových hokejistov Ma- rián Hossa si vzal dlhoročnú priateľku Janu Ferovú. Svoj životný pre- stup urobil v júli aj slovenský fut- balový reprezentant Marek Čech. Ože- nil sa v košickom Dóme sv. Alžbety s dlhoroč- nou pria- teľkou Ta- tianou. Na svadbe ne- chýbali ani jeho spolu- hráči z re- prezentácie i klubu. 7. augus- ta si brit- ský popo- vý spe- vák Robbie Williams a jeho dlho- ročná pria- teľka, he- rečka Ayda Field po- vedali svo- je ,,áno“ na súk- romnom obrade v Kalifor- nii. Dvo- jica, kto- rá sa spo- znala v roku 2006, si obrúčky vyme- nila pred 75 hosťami. Po 30-minúto- vej ceremónii si hostia dopriali koktei- ly a šampanské. 14. augusta sa americ- ká herečka a speváčka Hilary Duff vy- dala za kanadského hokejistu Mikea Comrieho. Súkromný obrad sa ko- nal v kalifornskej Santa Barbare. 24. augusta sa španielsky spevák Ju- lio Iglesias po dvadsaťročnom vzťa- hu oženil s matkou svojich piatich detí, holandskou modelkou Miran- dou Rijnsburger. Svadba sa konala v španielskej Marbelle. V auguste sa vydala aj prvá slovenská Su-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadby 2010/ /19/ SvadbaOnline.sk perStar, speváčka Katarína Koščová za svojho priateľa a zároveň manažé- ra Michala Pivovara, s ktorým tvorila dovtedy pár tri roky.  Svadba sa usku- točnila v kostole neďaleko Prešova. Superstaristka vo svoj veľký deň stavi- la na jednoduché krémové šaty, ktoré po pol noci vymenila za tradičný kroj. V ňom odtancovala redový tanec. pestrá sVadobná jeseň 18. september si vybral pre svoj veľ- ký deň spevák americkej rockovej sku- piny Pearl Jam EddieVedder a vzal si jeho dlhoročnú priateľku - modelku Jill McCormick. Medzi hosťami na svad- be nechýbal hudobník Jack Johnson, či herec a režisér Sean Penn, s ktorým Vedder spolupracoval na filme Útek do divočiny (2007). 25. septembra sa americká herečka Emily Deschanel, známa najmä zo seriálu Kosti, (2005) vydala za scenáristu a herca Davida Hornsbyho. Snúbenci si dali svoj sľub v Los Angeles na ceremónii pred svojimi priateľmi a rodinou. Tenista Dominik Hrbatý sa oženil v septembri. Bývalý dvanásty hráč sve- tového renkingu ATP a dlhoročný lí- der daviscupovej reprezentácie povedal svoje ,,áno“ českej priateľke Nelly Pet- rovej na ostrove Svätý Vincent v Kari- biku. 23. októbra sa stali manželmi ame- rická popová speváčka Katy Perry a jej priateľ, britský komik Rus- sell Brand. Svadba sa konala v hoteli v Národnom parku Ranthambhore v in- dickom štáte Radžastan, pričom sa na obrade zúčastnili rodinní príslušníci a blízki priatelia. Dvadsaťšesťročná spe- váčka aj jej o desať rokov starší man- žel mali počas obradu oblečené tra- dičné indické oblečenie a ruky a dla- ne mali ozdobené hennou. 7. novembra sa dostala “pod čepiec” holandská krás- ka Doutzen Kroes, ktorá je podľa maga- zínu Forbes piatou najlepšie zarábajú- cou modelkou na svete. Jej manže- lom sa stal producent Sunnery Ja- mes. Na svadbe v jej rodnom ho- landskom mestečku Eastermar bolo iba 30 hostí. biely december na záVer 11. decembra sa konala svadba Nicole Richie a Joela Madde- na. Na ceremónii, ktorá sa kona- la na losangeleskom pozemku adoptívneho otca 29-ročnej ne- vesty, speváka Lionela Richie- ho, bol aj cvičený slon. Na obra- de bolo možné stretnúť hviezdy ako Gwen Stefani, Gavin Ros- sdale, Kris Jenner a Quincy Jo- nes. Nicole sa nevedela rozhod- núť pre jedny šaty, preto po- čas večera striedala hneď šaty troje, všetky značky Marche- sa.14. decembra sa po druhý raz oženil šoumen Hulk Hogan. Vyvo- lenou známeho amerického wrestlera a herca je Jennifer McDaniel, s ktorou sa zasnúbil v novembri 2009. Na súkrom- nom obrade boli i wrestlerove dospe- lé deti z predchádzajúceho manželstva - Brooke a Nick. Koncom decembra sa v rodnom Glasgowe oženil predstaviteľ Pipina z Pána prsteňov Billy Boyd. Šty- ridsaťdvaročný Škót si vzal Ali McKin- non - svoju dlhoročnú partnerku a mat- ku jeho štvorročného syna Jacka Wil- liama....A svadby môžu pokračovať aj v roku 2011. Štokholm bol v ten deň vyzdobený 40-tisíc kvetmi, dovezenými priamo z Kolumbie, a na svadobnej veselici sa podávala 250-kilogramová torta.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /20/ SvadbaOnline.sk P riznajme si, že každá z nás už ako malá slečna snívala o tom, že raz bude prin- ceznou v bielych šatách. Snívali sme o našom princovi v čiernom fraku, ktorý nás s krásnou kyticou kvetov požiada o ruku a my mu s radosťou povieme naše „áno“. Vysnívali sme si pocit, ako by sme sa v náš deň chceli cí- tiť, snívali sme o kvetoch, ktoré celú atmosfé- ru dotvoria a my s láskyplným očakávaním krá- čame k oltáru. Teraz, keď nám už kalendár pri- pomína, že o pár mesiacov sa naše túžby stanú realitou, snažíme sa čo najviac priblížiť našim snom. Sme schopné stráviť hodiny, dni, ba i me- siace vyberaním tých správnych doplnkov pre splnenie našich snov. Túlame sa predstavami, ako urobiť náš deň dokonalý... nepostrádateľná sVadobná kytica Neodmysliteľnou súčasťou svadobných prí- prav je aj výber svadobnej kytice. Aká bude? Túžim po klasike, alebo chcem skúsiť niečo nové a byť originálna? A kto mi ju urobí podľa mojich predstáv? Pri tejto otázke sa môžete bez obáv zveriť do rúk profesionálnych floristiek z kvetinárstva Kvety pre radosť, www.kvetypre- radost.sk . Ukážu vám cestu od tradičných, až po moderné a trendové kytice. Ochotne si vy- počujú vaše predstavy a rady, odporučia vám kyticu, ktorá bude priamo šitá na mieru k vám. Či už túžite po jednoduchej klasike alebo po originálnych dielach, vždy odídete spokojní. jemná kytička z lupienkoV V súčastnosti existuje nespočetné množstvo variácií svadobných kytíc. Nebojte sa teda flo- ristkám prezradiť svoje najtajnejšie predstavy a uvidíte, že kytice z kvetinárstva Kvety pre ra- dosť vám určite urobia radosť. Skúste sa inšpi- rovať zaujímavou kytičkou vyskladanou z lu- pienkov ruží! Glamélie, teda kytičky vysklada- né z lupienkov kvetov, sú veľmi jemným dopln- kom a umeleckým dielom, ktoré zjemní kaž- dú ženu. Hodia sa k romantickým typom ne- viest, ale tiež k extravagantným ženám, ktoré požadujú niečo „extra“. Stačí, ak sa kytica do- plní zaujímavým lemom z dekoračných mate- riálov alebo krištálmi a vytvoríme tak umelec- ký skvost. Lupienky v kytici môžu byť nielen z ruží, ale napríklad z lalií, gladiol alebo iných za- ujímavých listov. kVetinoVá kabelka Ďaším typom je kvetinová kabelka. Je vhod- ná pre každú nevestu, ktorá chce spojiť krá- su s užitočnosťou. Môže sa vyrobiť z akýchkoľ- vek kvetov, blízkym vášmu srdcu. Jeto tiež veľ- trendy Vo sVadobných kyticiach

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /21/ SvadbaOnline.sk mi zaujímavá dekorácia, kto- rú môže vyu- žiť aj staršia ne- vesta pri ci- vilnom sobá- ši alebo ma- lej svadbe. Sta- čí drobný kvie- tok v zručných rukách šikov- ného floristu a za pár eur vám vyčaruje ori- ginálny kúsok. Pre náročnej- šie nevesty sa dá urobiť bohato zdobená kabelka, ktorá bude doplňujúcim šperkom na vašej svadbe. Môžu sa naň použiť rôzne krištáliky a spracovať ju ako šperk. náVlek na ruku Náramok je kvetinová dekorácia, ktorá vynikne a zaujme svojou origina- litou. Reč je o návleku na ruku. Hodí sa k šatám, ktoré sú zaujímavé určitým detailom alebo farbou. Ak sú šaty na- príklad zdobené po dĺžke vyšívanými kvetmi inej farby, návlek na ruku vám ich dokonale doplní. Naviac je to veľ- mi praktická dekorácia, keďže „kyti- cu“ nemusíte držať po celú dobu v ru- kách, ale máte ju len pohodlne zavese- nú na ruke. Pre pocit väčšieho komfor- tu sa dá urobiť tzv. rukávnik a môžete si do neho schovať obe ruky. Táto kyti- ca vám opticky predĺži postavu, zoštíhli pás a dodá pocit luxusu. prsteň z kVetiniek Prsteň – je veľmi jemná a praktická dekorácia. Kytičku drží nevesta na prs- te a spod ruky jej voľne prevísajú drob- né kvietky, perličky a iné dekorácie do- plňujúce jej vzhľad. Hodí sa k drob- ným nevestám s jemnými šatami ale- bo k jednofarebnému kostýmku na jeho ozvláštnenie. To bola iba menšia ponuka rôz- nych variácií netradičných kytíc. V kve- tinárstve Kvety pre radosť www.kvety- preradost.sk vám poradíme ešte mnoho iných. No ak vaše srdce túži predsa len po klasike, či už po guľatej alebo previs- lej kytici, radi vám vyhovieme. Preto- že tak ako sme každá iná, hodí sa aj kaž- dej z nás iná kytica. Poradíme vám, či sa prikloniť skôr k jemnej bielej alebo krémovej farbe alebo sa nebáť extrava- gantnejších typov a výraznejších farieb. Tešíme sa na vašu návštevu Kvetypreradosť,www.kvetypreradost.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/História/ /22/ SvadbaOnline.sk D nes si mnohé z nás už ani ne- stihnú uvedomiť, že sa svoj ži- vot vďačíme nielen našim ma- mám, ale aj babičkám. Či už pochádza- jú rodičia z kopaníc alebo lazov, alebo sa narodili ako veľkomešťania v niekto- rom zo státisícových miest, prežívali lá- sky rovnako ako my teraz. Priblížiť si dobovú svadbu môžete napríklad poži- čaním Mercedesu 230, veterána z roku 1936, ktorý prenajíma Urbanová Beáta ( beba1@zoznam.sk ). dátum nebol dôležitý Babička sa vydávala 26. decembra 1947 v Leviciach vo veku necelých de- vätnásť rokov. Tento povianočný ter- mín vraj nebol preto, že bola v očakáva- ní, ako to dnes obyčajne býva, ale jed- noducho, sa im s dedom tento dátum páčil. Ta- kýto výber ne- bol nezvyčajný. Babičkina býva- lá spolužiačka sa tiež vydáva- la v ten istý deň. Na číslach si tak nezakladali ako je tomu dnes... V dnešných časoch nevesty, ktoré sa ne- musia so svadbou ponáhľať, túžia skôr po tom, aby bol ich dátum svadby čísla- mi výnimočný a najmä, aby ho nepre- kryla iná významná či už rodinná ale- bo aj iná spoločenská udalosť. Navyše, tesne po vojne boli časy neisté,  babič- ka na deda čakala dva roky, kým sa vráti zo služby. Potom si užívali ešte rok za- snúbenia, čo je poväčšine tradíciou aj dnes. A potom bola svadba... Zaujíma- vé a veľmi sympatické bolo, že po obra- de v kostole sa hostina konala u babič- kiných rodičov. Ak si však neviete pred- staviť, kde by ste umiestnili v dome va- šich rodičov 50 až 100 hostí, tak sa ne- trápte. Na svadbe mojich starých ro- dičov ich bolo len dvadsať. Viac ľudí si v tých časoch mohol dovoliť pozvať na svoju svadbu len málokto a do domu sa pomestili všetci... sVadby iba V kostole a V požičaných šatách Ako mi babička povedala, v tých ča- soch sa oddávalo iba v kostole. Na úra- de sa svadby nekonali. Jednoducho, vy- bavilo sa povolenie od farnosti, kos- tolníci vyzdobili kos- tol a babička si zavola- la kamarátku, študent- ku operného spevu, kto- rá zaspievala chór Ave Maria. Čakali by ste, že do kostola sa odviez- li na koči zapriahnutom koňmi? Ale kdeže. Vza- li si taxi. Áut veľa ne- bolo a väčšina hostí aj tak prišla peši. Po vlast- ných prišiel aj dedo, keď pýtal budúcich svokrovcov o babičkinu ruku. Priviedol si so sebou oboch súrodencov s part- nermi. Sestra mu išla za svedka, babič- ke bol svedkom jej brat. Tak tomu býva aj dnes... Súrodenci sú častokrát sved- kami sobášených. Nepísaným pravid- lom tiež bývalo, že ak boli sestry neves- ty ešte slobodné, bývavali aj družič- kami. Babička si však za svoju družič- ku zvolila nezadanú kamarátku. A čo aj vtedy robilo nevestu nezabudnuteľ- nou? Takisto ako dnes, svadobné šaty s výstrojou! Nič sa však vtedy nedalo len-tak požičať, či kúpiť, krásnych látok veľa nebolo a o svadobných sálonoch vtedy ešte nebola ani reč... A tak si ich nevesty v minulosti navzájom za penia- ze požičiavali. A keďže sa moja babič- ka vydávala v chladnom decembri, šaty mala z bielej krajky s dlhým rukávom, volánmi a k tomu závoj. gramofón VyhráVal do rána Svadobná hostina pozostávala z po- lievky, pečeného kuraťa a mäsa na kys- lo s knedľou, čo bolo v tej dobe skutoč- né labužnícke menu. Množstvo mäsa, pravé krémeše od cukrára pre viac ako 20 hostí bolo po vojne veľmi vzácne. Svadobná úloha viac než nesplniteľ- ná... Ale podarilo sa. Zábava bola sku- točné bujará a babička spomína na jed- ného z hostí, ktorý zabával celé svadob- né osadenstvo. Namiesto Dj-a, ako býva tomu dnes, hostia sa zabávali tancom a spevom hudby z gramofónu až do skorého rána. Po svadbe sa dedo hneď nasťahoval do domu babičkiných rodi- čov. Doba bola ťažká a vojna za sebou nechala biedu a veľa zlomených sŕdc. Dnes rozbíja vzťahy klamstvo, nevera a hádky o majetky... Sme čoraz nároč- nejšie pri výbere partnera a nie vždy to je na úžitok. Opýtajte sa aj vy vašich starých mám, prečo bol váš dedo pre ňu vtedy ten pravý a prečo svadby z toho obdo- bia väčšinou rozdelila skutočne až smrť jedného z nich.... Budeme radi, keď sa s nami o jeden takýto skutočný príbeh podelíte aj vy.... sVadby našich starých mám /foto: archív autorky/ /foto: archív autorky/ /Petra Bačová /

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/História/ /23/ SvadbaOnline.sk V porovnaní s dneškom sa svadba na Slovensku v minulosti vyznačovala ove- ľa dôslednejším nasledovaním tradícií a zvykov. Preto existovali takzvaní sva- dobní funkcionári alebo ceremoniári, ktorí dohliadali na vykonávanie týchto procedúr a zároveň celú akciu konfero- vali. V stredoveku to bol napríklad hof- mistr – správca panského domu, ktorý dohliadal na chod všetkých dvorských slávnosti a obradov. Postupom času sa vyvinula funkcia starejšieho ako hlav- ného svadobného funkcionára. Mo- hol to byť príbuzný (napríklad krst- ný otec) či známy rodiny. V niektorých slovenských dedinách pôsobil profesi- onálny starejší. Napriek novým tren- dom v svadbách a upúšťania od tradí- cií, táto profesia existuje dodnes. Prečo by mali dnešní snúbenci zvážiť využitie jeho služieb a čo im vlastne môže sta- rejší ponúknuť? so starejším alebo bez? „Väčšinou je zaužívané, že na svadbe zhruba pre 30 a viac ľudí sta- rejší nechýba,“ vraví „starejší z povo- lania“ Jozef Urík. Svadba v úzkom kru- hu rodiny sa bez jeho výpomoci urči- te zaobíde. No je pravda, že čím väč- šia svadba, tým viac starostí. Privítanie a usmerňovanie hostí pri presunoch či pri pýtaní nevesty, usádzanie svadob- čanov po príchode do kostola či za sva- dobný stôl alebo prednesenie slávnost- ného prejavu... Tejto úlohy sa v záujme hladkého priebehu celého dňa niekto Úlohou starejšieho na svadbe je nielen postarať sa o to, aby neviazla zábava, ale aj celková organizácia svadobného dňa. Jednoducho, aby svadobčania „nechodili ako ovce bez pastiera“. sVadobná zábaVa V réžii starejšieho /Lucia Hrnčiarová/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/História/ /24/ SvadbaOnline.sk ujať musí, či už to bude člen rodiny ale- bo profesionál. Preto si treba zvážiť, či chceme touto úlohou poveriť nášho príbuzného, alebo či si zaplatíme sta- rejšieho. Starejší zo svadobného cen- tra Grand Design upozorňujú, že nájsť vhodnú osobu z rodiny nie je také ľah- ké: „Ide totiž o náročnú úlohu, a to najmä pre niekoho, kto niečo také predtým nikdy nerobil. Rodina nech sa baví, my sa postaráme o ostatné.“ Starejší Jozef Urík upozorňuje na ďal- ší aspekt, ktorý nemusí člen rodiny-ne- profesionál zvládnuť: „V niektorých situáciách sa treba odosobniť. Na- príklad, ak pri príhovore narazíte na skutočnosť, že niektorý zo svadob- ných rodičov už nie je medzi nami. Vtedy sa hlas môže skutočne zasek- núť a je ťažké pokračovať v prejave.“ Okrem toho by starejší mal mať v sebe kúsok exhibicionizmu, mal by šíriť dob- rú náladu a vytvárať príjemnú atmo- sféru medzi hosťami. Ak v rámci rodi- ny nemáte vhodnú osobu na túto úlohu, respektíve ste sa rozhodli ju ňou neza- ťažovať počas vášho slávnostného dňa, čo by mal spĺňať správny profík? scenár sVadby Základom je prvé stretnutie, na kto- rom si vyjasníte, ako si predstavujete svoju svadbu. Starejší bude mať totiž na starosti všetky činnosti, ktoré budete vy a vaši hostia počas svadobného dňa vy- konávať. Odobierka, rozbíjanie taniera, tanec o polnoci, únos nevesty, hádzanie kytice... Je množstvo tradičných aj mo- derných aktivít, z ktorých môžete vybe- rať. Okrem toho vám starejší môže na- vrhnúť také, ktoré ste doteraz nepozna- li. Urík vraví: „Rád nabádam snúben- cov k rôznym nápadom, často aj ule- teným. Na základe svojich skúsenos- tí im viem odporučiť, čo sa osvedčilo a čo nie.“ Je potom na vás, pre ktoré sa rozhodnete a ktoré zavrhnete. Na tejto schôdzke si tiež ujasní- te akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré máte na starejšieho. Dôležitým aspek- tom je jazyk či nárečie, v ktorom chce- te, aby komunikoval. Urík vysvetľuje: „Ja osobne sa orientujem na západ- né a stredné Slovensko, a preto by som si netrúfol robiť svadbu na juž- nom Slovensku v maďarčine alebo vo východoslovenskom nárečí. Na- opak, viem pripraviť svadbu v ang- ličtine s anglicky hovoriacou koor- dinátorkou.“ Práve spôsob komuniká- cie by mal byť základnou témou, ktorú by ste mali na úvod so starejším prejed- nať. Ďalším dôležitým momentom va- šej svadobnej zábavy je hudba, preto je vhodné, aby boli starejší a DJ (prípad- ne živí hudobníci) zohratí a vopred do- hodnutí na programe. To, čo by malo byť výsledkom ta- kýchto jednaní so starejším, je aký- si scenár alebo plán svadby. Či za- čnete pýtaním nevesty u nej doma so všetkými tradíciami, v rámci ktorých môže starejší aj spievať a hrať na hu- dobný nástroj, alebo či sa nevesta a že- ních stretnú až v kostole, to všetko si ujasníte na stretnutí so starejším. To by sa v ideálnom prípade malo odohrať rok pred svadbou. Obe strany by mali mať po ňom jasno v tom, v akom pora- dí sa budú odohrávať jednotlivé zložky programu, jednoducho, ako bude celá svadba vyzerať. roztrhnuté nohaVice aj psychický šok Počas vášho dňa D sa teda starej- ší bude riadiť plánom, na ktorom ste sa vopred dohodli. Starejší by mal or- ganizovať celý program, a zároveň by mal robiť všetko pre to, aby vás čo naj- viac odbremenil od akýchkoľvek stre- sových situácií a zmätkov. Práve v prí- pade nepredvídateľných kompliká- cií oceníte pomocnú ruku profesioná- la asi najviac. Starejší Miro spomína: „Šli sme so ženíchom pýtať nevestu. Pri nasadaní do auta si však ženích roztrhol nohavice, prosím pekne, priamo v rozkroku. Takže sme naj- prv museli zašívať nohavice u ne- vestinej matky a až potom pýtať ne- vestu. Nikto z hostí si našťastie nič nevšimol.“ Starejší Jozef zas pripája príhodu, ktorá dokazuje, že sa na svad- be vždy odohrá niečo nad rámec pri- praveného scenára: „So ženíchom z Bratislavy sme šli pýtať neves- tu do Detvy. Dvere nám tam otvo- ril muž v trenkách a jeho pani v zá- stere a valčekom v ruke. Tvrdili, že o žiadnej neveste nevedia. Ženích znervóznel a už si nebol ani istý či sme v dobrom paneláku. Začal ob- volávať nevestu, no nikto mu nedví- hal a skutočne hrozilo, že skolabuje. Vtom sa však rozleteli dvere do obý- vačky, kde sa schvovávala celá rodi- na. Celý žart mu pripravili príbuz- ní z Moravy, ktorých ženích dovte- dy nikdy nevidel.“ Starejší sa zhodu- jú, že akýkoľvek problém sa na svadbe vyskytne, vždy ho treba riešiť s humo- rom a nadhľadom. A touto múdrosťou sa riaďte aj vy, či už sa rozhodnete pre svadbu so starejším alebo bez neho. Základom je prvé stretnutie, na ktorom si vyjasníte, ako si predstavujete svoju svadbu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Menu na želanie/ /25/ SvadbaOnline.sk K eď pred vyše 700 rokmi popra- vili 14. februára biskupa Va- lentína, nikto určite ani netu- šil, že sa tento deň stane sviatkom za- milovaných. Valentín podľa všetké- ho nerešpektoval vtedy aktuálny zákaz manželstva a zaľúbencov tajne sobá- šil. Dnes na Valentína praskajú reštau- rácie vo švíkoch a na obchodných pul- toch svietia bonboniéry v tvare srdca od výmyslu sveta či plyšové hračky opaku- júce „I love you”. Aj keď na Slovensku tento sviatok nemá dlhú tradíciu, zami- lovaní si ho rýchlo obľúbili. Aj keď Va- lentína máme už tento rok za sebou, nechajte sa inšpirovať na ten budú- ci rok, alebo si naplánujte romantické zásnuby... Alebo len-tak prežite krás- ny večer v spoločnosti vašej polovičky a skvelého jedla romantická Večera pri sViečkach Osvedčená klasika, ktorá nikdy ne- sklame. Príjemné prostredie, teplé svetlo sviečok a dobré jedlo. Perfektná kombinácia na začiatok romantického večera. Na Valentína by si mala dať pa- uzu aj tá najvychýrenejšia kuchárka a nechať si naservírovať večeru, pri ktorej nemusí myslieť na umývanie riadu, kto- rý po nej zostane. Väčšina reštaurácií má na sviatok zamilovaných prichys- tané špeciálne valentínske menu, kto- ré pozostáva aj z rôznych afrodiziakál- nych prísad. „Určite by som odporučil jedlá s bylinkami, ktoré podporujú krvný obeh, ako napríklad šafran, estragón či zázvor,” hovorí Tomáš Gál, majiteľ reštaurácie Rosso Nero, . „Dôležité sú aj prostredie a atmosféra,” dodáva. “Neodporúčam bojovať so steakom. Radšej jedlá z menších kúskov, kto- rými sa môžu zaľúbenci navzájom ponúkať.” Tradičné valentínske menu obvykle pozostáva z predjedla, hlavné- ho chodu a dezertu. Ani pri vlastnom výbere sa však medze nekladú. “Mali sme tu pána, ktorý namiesto čokolá- dového fondue v menu objednal svo- jej partnerke celú čokoládovú fontá- nu” hovorí Gál. nápoj lásky Aj keď o bájnom nápoji lásky kolujú menu pre zamiloVaných Najväčšej obľube sa teší šampanské s jahodami /Zuzana Vitková/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Menu na želanie/ /26/ SvadbaOnline.sk rôzne legendy, univerzálny romantic- ký nápoj neexistuje. Každému tú správ- nu náladu navodí niečo iné. Najväčšej obľube sa teší šampanské s jahodami a aj víno správne nakombinované k jedlu dokáže vyvolať správnu náladu. Ani tu sa však nemusíte obmedzovať zaužíva- nými tradíciami, nápojom lásky môže byť aj dobre načapované pivo. Mali by ste ale už dopredu vedieť, či tento ná- zor zdieľa aj vaša polovička. V prípa- de, že pivo nemôže ani cítiť, alebo nepi- je alkohol vôbec, je lepšie sa prispôso- biť. V niektorých prevádzkach dokonca na Valentína pripravujú špeciálne „ná- poje lásky”, a preto ak sa nebojíte expe- rimentovať, môžete vyskúšať niečo ne- tradičné. Z majiteľa Rosso Nero www. rossonero.sk sme síce jeho tajný recept na nápoj lásky nedostali, ale prezradil nám aspoň niektoré ingrediencie. Tep- lý aperitív z červeného vína, sušených sliviek, šafranu, muškátového orechu a cukru zahreje určite nielen pri srdci. predĺžený Valentín Je pravda, že lásku netreba oslavo- vať iba jeden deň v roku. Valentínsku romantiku si môžete predĺžiť. Aj ces- tovné agentúry ponúkajú v tomto obdo- bí svoje valentínske menu. Väčšinou ide o predĺžený víkend v nejakej romantic- kej destinácii ako napríklad Paríž či su- sedná Viedeň. Valentínske balíčky po- núkajú aj mnohé slovenské hotely. „Vy- padnúť hoci len na jeden deň zo za- behnutého kolotoča určite vnesie do vzťahu osvieženie,” tvrdí manažérka hotela Danubia Gate, Jana Halašová. „Ja sama by som určite viac ocenila zážitok ako napríklad nejakú drahú kozmetiku,” dodáva s úsmevom. Ak ste teda aj vy zážitkové typy, sta- čí poriadne preskúmať ponuky a vybrať si “menu”, ktoré vám najviac vyhovuje. V niektorých prípadoch na vás dokon- ca čaká aj milé prekvapenie. Čo nájdu v izbe návštevníci Danubia Gateu, si pani Halašová nechala pre seba. Ako inak, už by to predsa nebolo prekvape- nie, ale bude to vraj jemne šteklivé. Veď Valentín je predsa oslava lásky a zami- lovaných. oslaVujte lásku tak často ako sa len dá Aj keď Valentín je pekná príležitosť na oslavu vašej lásky, nemal by to byť jediný deň, počas ktorého si s vašou po- lovičkou urobíte netradičný program. Veď zájsť aj na konci úplne obyčajné- ho dňa na romantickú večeru je skvelý zážitok. Romantické výlety alebo jed- noducho spoločne strávený čas, hoci aj na chalupe, ďaleko od každodenné- ho stresu, vás určite príjemne zrelaxuje v akomkoľvek období. „S priateľom sa až tak striktne kalendárom neriadi- me, spravíme si pokojne romantický večer aj začiatkom marca. A možno aj apríla,” smeje sa Nina, ktorá tohto- ročného Valentína strávila na noč- nej. Romantických chvíľ rozhodne nie je nikdy dosť a tak si v pohode urobte sviatok zamilovaných aj každý mesiac. Na Valentína praskajú reštaurácie vo švíkoch a na obchodných pultoch svietia bonboniéry v tvare srdca

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Menu na želanie/ /27/ SvadbaOnline.sk K to nezje aspoň raz do týždňa zviera s nohami, nebude vlá- dať pracovať. Toto a rôzne po- dobné tvrdenia sú už dávno minulos- ťou. Napriek tomu väčšina svadobných menu ponúka mäso vo všetkých cho- doch, okrem pressa s mliekom. Ako sa teda vyhnúť opečenému prasiatku či rezňu, ak mäso nechutí vám alebo va- šim známym? za mäso platiť nebudem! V prvom rade by ste sa mali rozhod- núť, či mäso nechcete vidieť len na svo- jom tanieri alebo na celej svadbe. Vege- tariánka Kika hovorí: „Na svojej svad- be by som za mäso určite neplatila. Ani za seba, ale ani za nikoho iného.” Jej priateľ Maťo dodáva: „Vegetarián- skym jedlom nič nepokazíte. Mäso- žravci ho predsa nemusia jesť každý deň a môžu si aspoň na našej svadbe dopriať brokolicu.” Striktne vegetariánske svadby však v praxi časté nie sú. „Väčšinou máme požiadavky na zopár vegetarián- skych alebo vegánskych menu, ale s čisto vegetariánskou svadbou som sa ešte nestretla,“ hovorí Lucia Zaťko- vá, event manažérka Hotela Devín. Ak sa rozhodnete pre svadbu bez mäsa, je dobré vopred si zistiť, kde s vami budú pri zostavovaní menu ochotne spolu- pracovať. „Ak má zákazník požia- davku, že by chcel napríklad niečo z tofu, tak mu po konzultácii niečo z tofu pripravíme. Vo väčšine prípa- dov si s klientom dohodneme smer, ktorý preferuje a potom sa ním ube- ráme,“ vysvetľuje Katarína Nošková, ktorá ma na starosti ponuku jedál a ná- pojov v hotelovej reštaurácii. Dopredu sa informujte aj o ceno- vom rozdiele, ktorý za vegetariánske menu zaplatíte. V niektorých prípa- doch dokonca takýmto jedlom pár eur ušetríte, niekde do neho pridajú exklu- zívnejšie suroviny. Oboznámiť dopre- du rodinných milovníkov mäsa tiež nie je na škodu. Aspoň budú mať dostatok času, aby sa na zeleninový zážitok pri- pravili. zelená oVca rodiny Ak pozývate na svadbu zarytého ve- getariána, je na vás, či sa mu rozhod- nete vyjsť v ústrety. Reštaurácie zväč- ša nemajú problém pripraviť jednu ale- bo viac bezmäsitých porcií. Dajte si však pozor, aby ste náhodou nenarazili na takú, kde vám za jedlo mimo hlavnej objednávky zaúčtujú peniaze navyše. Aj klasický polnočný chod, kapustnica, sa dá vyriešiť bezmäsitou verziou, alebo jej polievkovou príbuznou. „Na jednej svadbe sme mali ako vegetariánsku alternatívu bezmäsitý boršč. Zje- dol sa takmer okamžite, zatiaľ čo ka- pustnice zostala ešte polovica,“ sme- je sa pani Nošková. V prípade kotlíko- vého gulášu, ako jediného polnočného chodu, sa však vaši vegetariánski známi pravdepodobne budú musieť uspokojiť so slaným pečivom. ako neuraziť Vegetariána Ľudia, ktorí nejedia mäso, sú čas- to alergickí na malý výber vegetarián- skych jedál. Ak teda na svadbe očaká- vate blízkeho hosťa, ktorého chcete prí- jemne prekvapiť, môžete sa inšpiro- vať týmto vegetariánskym svadobným menu schváleným piatimi z piatich ve- getariánov, ktoré nám ponúkli v brati- slavskom Hoteli Devín: Predjedlo Paprikové parfé so zeleninovým šalátom Polievka Zeleninový vývar s celestínskymi rezancami a jarnou zeleninou Hlavné jedlo Baklažánové ravioly s paradajkovou omáčkou, grilovanými cherry paradajkami, parmezánom a čerstvou bazalkou Dezert Domáca jablková štrúdľa s mojitovým sorbetom sVadobné menu bez rezňa /Zuzana Vitková/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

O  dva mesiace sa vydávate a ešte nemá- te šaty? Každý večer sa napchávate do prasknutia, ale na váhe je stále rovnaká hmostnosť? Nezúfajte, veľa žien by sa s vami rado vymenilo. Ak si myslíte, že zohnať šaty na vašu útlu a nižšiu postavu je takmer nemožné, tak ne- budete celkom ďaleko od pravdy. maličká postaVa, Veliký problém... Veľa možností, ako si šaty zaobstarať nao- zaj nemáte. My sme však navštívili šikovných od- borníkov v svadobných salónoch Pasarela http:// www.pasarela.sk/ a Diamond http://www.salon- diamond.sk v Bratislave. Vo väčšine salónov sa veľkosti pohybujú od čísla 36 po číslo 42. V prí- pade, že potrebujete menšie číslo ako 36, budete mať pravdepodobne problém. Hoci niektoré saló- ny disponujú aj číslom 34, nie je ich veľa. Pasarela ponúka niekoľko nádherných modelov od módnej značky Pepe Botella. V salóne Diamond si môže- te vybrať z portugalských modelov Maria Karin od návrhárky Patrizie Ferrera ako uliatych pre nevesty s rýchlym metabolizmom. triky pre malé dámy Útle dámy by sa mali zamyslieť nad stri- hom svojich šiat. Pre vysoké slečny sú vhodné aj dvojdielne, strihané priamo od pása s bohatou sukňou. Nižšie nevesty by mali zvoliť tzv.šikmý aké sVadobné šaty (aj) pre útle neVesty... /Tereza Jurčíková/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Outfit pre nevestu/ /29/ SvadbaOnline.sk strih alebo len jemne rozšírený, aby op- ticky predĺžili postavu. Keďže niekto- rým nevestám je potrebné šaty skrá- tiť, práve tieto strihy po úprave neskrá- tia nohy a zachovajú telesné proporcie. V súčasných trendoch letia šaty bielej alebo maslovej farby doplnené fareb- nou stuhou alebo sponou. Aby ste do- siahli, že nebudete svojmu nastávajú- cemu ledva po plecia, možete použiť aj iný trik, ako len vysoké opätky. Vyber- te si závoj a upravte účes tak, aby ste si závoj mohli pripevniť už na temeno hlavy. Jednorazovo vyrastiete o ďalšie tri centimetre. Neviete čo s doplnka- mi? Málo je niekedy viac. K šatám pre štíhle dámy, ktoré bývajú často bohato zdobené čipkou či šifónom, sa najlep- šie hodí len jeden, nápadný, ale pri tom jednoduchý doplnok – najlepšie sú dlhé štrasové náušnice, či perličky, ku kto- rým nepotrebujete ani náhrdelník a ná- ramok. koľko a za čo? Ak máte vhodné šaty už vybrané, zrejme stojíte pred dilemou – kúpiť, či požičať. Salón Pasarela vám šaty poži- čia za sumu od približne 400 do 650 eur. Ak si ich však plánujete kúpiť, mu- síte siahnuť do vrecka hlbšie. V závis- losti od modelu môžete zaplatiť viac ako 2000 eur. Salón Diamond sa pre- zentuje dvoma predajňami – v Bratisla- ve a Nitre. Keďže v Nitre sa nachádzajú aj staršie modely, cena je výrazne niž- šia. V bratislavskom salóne za požiča- nie zaplatíte približne od 360 do 500 eur, čo je najvyššia suma. V prípade, že si ich chcete uchovať na pamiatku, či dúfate v dievčatko, cena za kúpu šiat sa pohybuje od 1000 eur vyššie. takýto model šiat vám postavu jemne rozšíri, no určite nepokazí. šaty sú v salóne pasarela. perličkové šaty bez ramienok s krásne nazberanou sukňou nájdete v salóne diamond. /foto: autorka/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Kráľovská svadba/ /30/ SvadbaOnline.sk M áme pre vás zlú správu. Ako- koľvek dokonalý váš deň D bude, o titul svadby roka sa budete musieť deliť minimálne s ešte jedným párom. Koniec apríla bude totiž v znamení svadby princa Williama a Kate Middleton. Anglicko momentálne žije spo- ločenskou udalosťou roka. William a Kate sa zasnúbili 20. októbra minulé- ho roka, verejnosti to oznámili o mesiac neskôr. Spoznali sa v roku 2001, keď obaja nastúpili na univerzitu. Spriate- lili sa a následne sa spolu s ďalšími ka- marátmi presťahovali do spoločného bývania. Chodiť spolu začali až v roku 2003, potom sa v roku 2007 na krát- ku dobu rozišli. Ich vzťah bol celú dobu pod drobnohľadom médií, ktoré horli- vo očakávali, kedy sa konečne William rozhodne požiadať Kate o ruku. Nako- niec si pred ňu kľakol so zásnubným prsteňom svojej matky v ruke na dovo- lenke v exotickej Keni. dobré časy pre novinárov aj ob- chodníkov Správa o zásnubách sa okamži- te stala živnou pôdou pre novinárov. Tí okamžite začali špekulovať o naj- rozličnejších veciach – bude svadba na jar alebo v lete? Kto navrhne svadob- né šaty nevesty? Príde pár do Westmi- nister Abbey, kde sa ceremoniál odo- hrá, na koči alebo autom? Na niekto- ré nedočkavé otázky už odpovede vie- me. Svadba sa uskutoční 29. apríla a do kostola ich odvezie auto. To ťažko prija- li najmä fanúšikovia kráľovskej rodiny, ktorí by radšej videli nevestu v tradič- nom koči. Veď mnohí z nich si ešte pa- mätajú, ako sa v takom viezla Diana vo svoj svadobný deň. Na svadbe ryžujú aj vynaliezaví ob- chodníci. V obchodoch sa objavilo množstvo rozličných suvenírov, ktoré majú pripomínať mladý pár. Pamätné mince, čajový servis, kuchynské utier- ky a množstvo ďalších upomienkových predmetov s ich podobizňami zaplavi- lo trh. S úspechom sa predávajú aj na- podobeniny zásnubného prsteňa a šiat, ktoré má Kate oblečené na oficiálnych zásnubných fotografiách. Jedna koz- metická spoločnosť dokonca začala vy- rábať lak na nechty s odtieňom, ktorý nesie Kateino meno. nadšenie aj nezáujem A ako na kráľovskú svadbu reaguje britská spoločnosť? Ľudia dlho špeku- lovali o tom, či sa Kate a William vôbec niekedy vezmú, a preto správa o ich zá- snubách bola vítanou novinkou. Okrem toho bol 29. apríl vyhlásený za svia- Královská svadba /foto: internet/ /Lucia Hrnčiarová/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Psychológ na slovíčko/ /31/ SvadbaOnline.sk tok, takže to pre mnohých bude zname- nať deň voľna, respektíve príplatok za to, ak do práce predsa len pôjdu. Mno- hí mladí ľudia však vnímajú svadbu len ako zbytočne drahú parádu, na ktorú sa kráľovskej rodine poskladá celá kra- jina. Podobné rozporuplné pocity boli prítomné aj 20 rokov dozadu. Hele- na, pôvodom Slovenka žijúca dlhodobo v Anglicku spomína: „Pamätám si, ako sme 29. 7. 1981 sledovali svadbu Dia- ny a Charlesa. Všetci sme to vnímali ako rozprávku, v ktorej bola Diana mo- dernou princeznou. Zároveň sme však všetci vedeli, že jej prsteň stál toľko, čo menší dom.“ len aby sa neopakovala história Napriek tomu boli Charles a najmä Diana obdivovaní ľuďmi po celom sve- te. A aj keď sa zdá, že verejnosť Willia- movi výber jeho nastávajúcej schvaľuje, všetci sa obávajú, aby ich vzťah neskon- čil podobne ako manželstvo jeho rodi- čov. Dash, ktorý sleduje kráľovskú rodi- nu a už niekoľko rokov o nej píše blog, vraví: „Časy, kedy všetci obdivovali sta- rú monarchiu sú preč. Ľudia sa tešia zo šťastia budúcich mladomanželov, no už si ich tak neidolizujú, ako tomu bolo za čias Diany. Okrem toho sa niektorí obá- vajú, aby ich manželstvo nedopadlo zle. William dal Kate pôvodne Dianin zá- snubný prsteň, zásnubné fotky im robil Dianin obľúbený fotograf Mario Tes- tino. Dúfajme, aby to bolo to posledné, v čom sa budú ich vzťahy podobať.“ udalosť roka Akékoľvek pochybnosti verejnos- ti však nezabránia tomu, že verní nad- šenci kráľovskej rodiny sa nájdu aj dnes. Príkladom je Austrálčanka Syl- via, okrem iného už dvojnásobná ba- bička, ktorá do Londýna naposledy ces- tovala kvôli svadbe Charlesa a Camil- ly. Momentálne žije práve nadchádza- júcou aprílovou udalosťou. Zbie- ra všetky možné suveníry, zároveň píše blog, okolo ktorého sa združujú po- dobní anglofili ako ona. Zatiaľ nevie, či sa na svadu Williama a Kate pôjde po- zrieť osobne. Ak nie, určite ju bude as- poň sledovať v televízii. Svadbu Diany a Charlesa sprostredkovane sledovalo zhruba 750 miliónov divákov a priamo v uliciach sa kvôli nej zhromaždilo asi 600 000 ľudí. Uvidíme, či to ich svadba prekoná. /foto: Sylvia/ 1. čo pozitívne a čo negatívne ľudia väčšinou pre- žívaju pred takým veľkým dňom v živote, akým je svadba? Prežívanie svadby je ovplyvnené významom, ktorý to- muto rituálu prikladáme. Pozitívny ch aj negatívnych emócii môže byť mnoho, pričom naozaj veľa závisí od špecifických okolností, v ktorých sa pár sobáši. Svadba je vo svojej podsta- te oficiálne deklarované rozhodnutie prežiť so svojim partne- rom ďalšiu budúcnosť. Dáva partnerstvu vážnejší spoločen- ský status. Tento fakt v mnohých zvyšuje pocit bezpečia a is- toty. Je to vzájomné potvrdenie spoločného smerovania, čo je samo o sebe veľmi pozitívne. Svadba môže cez náklonnosť partnera zvyšovať našu subjektívne vnímanú hodnotu, môže znamenať prechodový rituál do skutočnej dospelosti, potvr- denie a uznanie vzťahu rodinou. Môže nám dať nový pocit identity a súnaležitosti... Už nie sme sami, sme partneri, kto- rí patria k tomu druhému. Zo slečien sa stávajú panie, z mla- díkov muži. U niektorých je kľúčový aspekt viery, teda posvä- tenie vzťahu Bohom. Paradoxne podobné veci, ktoré môžu jedných robiť šťastných, u druhých môžu vyvolávať zmieša- né pocity. Z tých negatívnych je to strach zo straty slobo- dy, nezávislosti, strach zo straty mladosti, zo zodpovednos- ti, z uzavretia možnosti výberu, nesúhlas z formálne vyjadro- vanými záväzkami. Riziko negatívnych pocitov môže byť pri- rodzene vyššie, ak rozhodnutie zosobášiť sa vychádza viac z vonkajších tlakov ako z vnútorného presvedčenia. 2. ako sa dá vyhnúť nechcenému stresu pred vlast- nou svadbou? Zvláštnou kapitolou je predsvadobný a svadobný stres. Keďže svadba väčšinou býva organizačne náročná udalosť, s veľkým symbolickým významom, ktorú v ideálnom prípade robíme prvý a jedinýkrát v živote, je prirodzené, že v ľuďoch vyvoláva stres. Mnohokrát treba diplomaticky skĺbiť nielen rozdielne predstavy partnerov, ale aj predstavy rodiny a ďal- ších hostí. Je nevyhnutné dopredu zabezpečiť mnoho vecí tak, aby na seba plynulo nadväzovali, aby sa eliminovali možné komplikácie, ktoré v deň svadby väčšinou už nie je čas opera- tívne riešiť. Zároveň od tejto udalosti veľa premýšľame, máme presné predstavy, čo a ako by malo byť. Čím viac však predsta- vy konkretizujeme, tým väčšia pravdepodobnosť, že niečo ne- bude presne podľa nich. Navyše na to všetko máme len jeden pokus. Ako stres minimalizovať? Určite nezanedbať prípravu a urobiť čo najviac vecí v predstihu. Neupínať sa k predstavám, ktoré len ťažko môžeme ovplyvniť (napr. počasie, či sa všetci budú na zábave baviť alebo či niekto neurobí faux pas). Pomá- ha tiež uvedomenie si, že súhra vonkajších vecí, ktoré tvoria svadbu sú dôležité, ale nestoja za to, aby sme si nimi pokazili vnútorné prežívanie tohto významného dňa. p s yc h o l ó g n a s l oV í č ko Na otázky odpovedá psychológ Mgr. Richard Gróf, PhD onlinepsycholog@gmail.com, www.onlinepsycholog.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Pozvánky/ /32/ SvadbaOnline.sk Vlastná tVorba VyhráVa A j vám už bola do schránky urči- te doručená obálka obsahujú- ca svadobné oznámenie. Kedysi boli populárne farebné motívy kve- tov, sŕdc a obrúčiek. Dnes sa do popre- dia dostáva nenapodobiteľná vlastná tvorba. Najčastejšie sa v grafickom štú- diu Foto Copy Center Niki (www.copy- niki.sk) stretávajú s pármi, ktoré si dá- vajú potlačiť oznámenia spoločnou fo- tografiou niekde v prírode alebo v pro- fesionálnom ateliéry. Formáty sa pre- ferujú klasické, najmä A6 a zú- žený formát, sa- mozrejme, zá- leží od konkrét- nych snúben- cov. Pri dvojja- zyčných textoch sú oznáme- nia väčšie. Jed- nostranná po- tlač sa apliku- je najčastejšie na hladký lesklý alebo perleťový papier, v každom grafickom centre vám ponúk- nu vzorkovník. Písmo obyčajne ladí so samotným oznámením, farebne aj for- mátom. čo ešte k oznámeniam? K oznámeniam neoddeliteľne pat- ria aj pozvánky k stolu vo vizitkovej veľ- kosti. Grafický dizajn nadväzuje na sa- motné svadobné oznámenia. Pozvánky sa dajú pripevniť stuhou alebo len pri- ložiť do obálky, vyrábajú sa ornamen- tálne či inak zdobené. Možnosťou je aj zaoblenie rohov pre upravenejší efekt, pretlač na pauzovací papier alebo sépi- ové či čiernobiele motívy. Ak očakáva- te, že oznámenia musíte objednať mi- nimálne týždeň vopred, mýlite sa. Na- príklad štúdio Niki (copynika1@inma- il.sk) vyhotoví grafický náhľad do 24 hodín a svadobné oznámenia si môže- te vyzdvihnúť na ďalší deň. Ceny sa po- hybujú okolo 0,65€ za kus a ďalších 0,40€ za pozvánky k stolu. Klasický počet oznámení sa pohybuje od šesťde- siat kusov vyššie. trendy zo zahraničia Na Slovensko sa už predierajú aj zvyky zo zahraničia, a to najmä ozná- menia po svadbe, kedy potlačou je foto- grafia žení- cha v oble- ku a neves- ty v svadob- ných šatách. Takisto oznámenia o zásnubách sú skôr do- ménou cu- dzincov ži- júcich u nás. Grafické štú- diá si cenia aj tvorivosť a netradičný ná- pad, teda nemáte problém dať si zhoto- viť akýkoľvek motív. Avšak ak ste prá- ve typ, ktorý nechce, nepotrebuje alebo nemôže, v každom štúdiu nájdete boha- tú ponuku šablónových oznámení. netradičné doplnky Čosíceniejeešteažtakbežné,alejeto zaujímavýnápad,súetiketynafľašes ná- pismiNazdravienovomanželom!,čištítky s menamičerstvozosobášenéhopáru,kto- résadajúnalepiťnakrabices výslužkou. Dotejtokategóriemilýchdrobnostípre hostíspadajúajmenovkynastolyv tvare strieškya vovizitkovomformáte.Privýbe- resvadobnýchoznámenítrebamaťnapa- mäti,žetojespomienkauložiteľnádokra- bičkycennostíhlavneprevašichpríbuz- nýcha známych.Noa zlatýmpravidlom saajtustávapríslovieVšetkéhoveľaško- dí,pretojednoduchýa originálnynápadje nakoniecvždytennajlepší. Svadobné oznámenia aké, kedy, koľko? Ak aj vy hľadáte odpovede na tieto otázky, prečítajte si nasledujúce riadky. Odhalíme vám nielen ceny a rozmery oznámení, či aký papier použiť a kedy ich objednať, ale aj ďalšie možnosti ako osviežiť práve vašu svadbu originálnym a zaujímavým spôsobom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Reality/ /33/ SvadbaOnline.sk  realita o realitách Na otázky odpovedá realitná maklérka Bc. Mária Babíková, maja@rkrealitka.sk, 0911 176 716 1.aký je v súčasnosti trend v po- nukách realít pre mladých ľudí, páry a mladomanželov? Súčasný trend v ponukách rea- lít pre mladých ľudí ovplyvňujú naj- mä ich finančná situácia a miesto, resp. mesto, kde sa rozhodli usadiť. Vzhľa- dom na disponibilné prostriedky, kto- rých na začiatku nie je až tak veľa, pre- ferujú menšie byty, a to jedno maximál- ne trojizbové a zväčša staršieho typu, kde je cena oveľa nižšia ako u novosta- vieb. Výhodou je aj to, že starší byt si mladí ľudia môžu prerobiť podľa svo- jich predstáv. Často sa však mladí, ne- závisle od toho, či ide o manželov alebo individuálne osoby, na začiatku orien- tujú iba na prenájom bytov, zväčša jed- no a dvojizbových, najlepšie s kom- pletnou alebo aspoň čiastočnou rekon- štrukciou a podľa možnosti s komplet- ným zariadením. Tomuto trendu sa za- čali prispôsobovať už aj niektoré deve- loperské spoločnosti, ktoré pochopi- li, že skončili časy luxusných veľkomet- rážnych a predražených bytov a preo- rientovali sa na menšie, tzv. štartova- cie byty. Tie sa pohybujú zväčša v roz- medzí od 20 do 50 štvorcových met- rov a ich ceny začínajú napríklad v Bra- tislave od približne 1 350 eur za me- ter štvorcový, kde už vyrástlo niekoľ- ko takýchto projektov / napr. Duohou- se - Vlčie hrdlo/. Možnosť jednoduch- šieho začiatku pre mladých poskytuje aj štát, a to prostredníctvom Štátneho fondu podpory bývania v podobe po- skytovania úverov alebo nenávratných pôžičiek. Podmienky, za ktorých žia- datelia môžu od roku 2011 získať štát- ne dotácie na rozvoj bývania, spresňuje zákon z dielne Ministerstva hospodár- stva a výstavby (MHV) SR. 2. aké sú dnes ceny bytov na slovensku a aké sú výhody kúpy bytu v manželskom zväzku? Ceny bytov na Slovensku vykazu- jú aj naďalej mierne klesajúce čísla, naj- viac sa to však prejavuje pri novostav- bách. Napríklad v Bratislave bola cena takéhoto trojizbového bytu ešte v roku 2009 o 30-tisíc eur vyššia. Je teda evi- dentné, že ceny novostavieb klesajú, no je treba poznamenať, že v ostatných mestách SR je tento rozdiel výrazne menší. Celkový pohyb na trhu s nehnu- teľnosťami prezentuje štatistika Národ- nej banky Slovenska uvedená v tabuľke. Nadobudnutie akejkoľvek nehnuteľ- nosti už v manželskom zväzku podlieha právnej inštitúcii nazývanej bezpodie- lové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Výhodou BSM je najmä to, že doň spadajú veci, ktoré jeden z man- želov alebo obaja manželia nadobud- li počas trvania manželstva, pričom nie je určený kvantitatívny podiel na týchto veciach, to znamená, že obaja majú rov- naké práva, no samozrejme i povinnos- ti k týmto veciam. Dôležité, ešte pred samotnou kúpou nehnuteľnosti, je sa- mozrejme aj to, že ako manželia môžu mladí získať výhodnejšie podmien- ky na hypotekárny úver, ktoré im častokrát poskytujú komerčné ban- ky v spolupráci so štátom.  3. čo by ste poradili mlado- manželom pred kúpou spo- ločnej nehnuteľnosti? kúpa nehnuteľnos- ti je všeobecne pomer- ne veľká investícia, ktorú je potreb- né si premyslieť. U manželov, ktorí si plánujú založiť rodinu, je premýšľanie o to väčšie. Ideálnou voľbou je zame- rať sa na trojizbové byty, kde sa bude chystať izba pre ratolesti. Ak manže- lia disponujú dostatočnými finančný- mi prostriedkami, je dobré sa zamerať na novostavby, alebo na stavbu útulné- ho rodinného domčeka. Ak sú začiatky ťažšie, je dobré sa orientovať na starší byt a postupne si ho zrekonštruovať. www.rkrealitka.sk Celkový pohyb na trhu s nehnuteľnosťami Rok 3.Q 2010 2.Q 2010 1.Q 2010 2009 BA 1 740 1 725 1 728 1 749 TT 844 832 861 937 NR 633 627 643 709 TN 662 680 691 759 ZA 801 815 794 864 BB 810 825 792 789 KE 942 911 919 922 PO 809 815 850 899 SR spolu 1 304 1 293 1 296 1 344 Zdroj: NBS Realitná maklérka Bc. Mária Babíková

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /34/ SvadbaOnline.sk O čakávate od svojho svadobné- ho účesu, make up-u a celko- vého stylingu obdivuhodné po- hľady hostí a vašu nadmiernu spokoj- nosť? Alebo len tak túžite po imidžovej zmene, či skvelom relaxe? Už nemu- síte dlho hľadať skutočných odborní- kov, ak navštívite exkluzívny salón AR- T&DESIGN, ktorý otvoril svoje brá- ny zákazníkom 1. októbra 2010. Nájde- te ho na Obchodnej ulici č. 9 v Bratisla- ve. Otvorené majú počas pracovných dní od 8,00 – 20,00 hod a cez víkend 9,00-18,00 hod. Príďte čím skôr a vyu- žite zľavy z ponúkaných služieb od 10% do 20%! Neváhajte a zverte sa do rúk sku- točným odborníkom! Salón ART&DE- SIGN ponúka na rozlohe 100m2 svoje služby, ktoré ocenia aj tí najnáročnejší zákazníci. Profesionálny prístup s dáv- kou luxusu, vysokej kvality služieb, a to za veľmi prijateľné ceny. Salón ART&- DESIGN poskytuje kadernícke a koz- metické služby, klasickú a japonskú manikúru, nechtový dizajn a pedikú- ru. V salóne sa pracuje s renomovanými značkami Schwarzkopf, Ryor a OPI. Stratégiou tohto profesionálneho salóna je plniť všetky požiadavky zá- kazníkov. To znamená, disponovať kva- lifikovaným personálom, rozmanitos- ťou služieb, individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi, vysokou kva- litou ponúkaných služieb a využívanie výhradne  produktov od renomovaných výrobcov. Potrebujete väčšiu zmenu imidžu, farby vlasov, melír, moderný strih ale- bo novú vizáž? To všetko tu nájdete... Prajete si relaxáciu a oddych? V salóne ponúkajú kozmetické služby v samo- statnej tichej miestnosti, wellness pe- dikúru a masáž chodidiel.  Pripravuje- te sa na stužkovú slávnosť, svadbu, ale- bo iný spoločenský večierok? Nevá- hajte a príďte sa poradiť o tom ako vás na túto slávnosť dokážu dokonale pri- praviť... Verte, odídete veľmi spokojná, spokojný! Váš dokonalý pocit pre vás vytvorí tím profesionálov (kaderníci, manikér- ka a pedikérka, kozmetička, visážistka). Salón navštevujú nielen mladí zákazní- ci, ale aj staršia veková kategória, niek- torí z nich majú radi výstrednosť, iní klasiku, avšak všetci odchádzajú zakaž- dým spokojní. Nevesty preferujú jedno- duché účesy z polorozpustených vlasov, jemné líčenie, ale nájdu sa aj odvážnej- šie nevesty, ktoré si vďaka stylingovým profesionálom v salóne tiež nájdu svoj svadobný štýl. V salóne si môžete taktiež vybrať zo širokej ponuky produktov vlasovej sta- rostlivosti značky Schwarzkopf: šam- póny, kondicionéry, vlasové masky a styling prípravky. Túto značku v saló- ne preferujú z jednoduchých dôvodov: je šetrná k vlasom, má dosť veľkú paletu farebných odtieňov, výborné stylingo- vé produkty, špeciálne šampóny na kaž- dý typ vlasov. Pre blond vlasy používa- jú špeciálnu radu Blond Me me a far- by na prírodnej báze s názvom Essen- sity. Jednoducho, je to značka pre kaž- dý typ vlasov. Kozmetická značka Ryor predsta- vuje pre zákazníkov salóna maximálnu spokojnosť, a to vďaka jej šetrnosti, vy- živujúcim vlastnostiam v maskách, kú- rach, a pod. Líčenie so značkou Gosh ponúka zákazníčkam vynikajúce výsled- ky. Pod značkou OPI sa v salóne stret- nete s množstvom farebných odtieňov v palete lakov na nechty, ktoré dlho vydr- žia, taktiež kvalitné vyživujúce masky na ruky i nohy, skvelou novinkou je zimný píling a zábaly. Vybrať si môžete klasic- kú alebo wellness pedikúru... noVý salón art&design V bratislaVe Salón krásy ART&DESIGN ponúka svoje služby za skvelé ceny: • 20% zľava pre stálych zákazníkov s vernostnou kartou • 10% zľavy pri platbe kartami Visa, Maestro, Master Card, Diners Card • darčekové poukážky na všetky služby • špeciálne akcie so zľavami! Objednávky prijímajú aj telefonicky na 421 948 678 638 alebo e-mailom salonkras@gmail.com, www.salonkras.sk Príďte a my sa postaráme o vašu maximálnu spokojnosť! Neváhajte a zverte sa do rúk skutočným odborníkom!

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /35/ SvadbaOnline.sk Túžiteprežiťsvojsvadob- nýdeňnamiestedýchajúcom atmosféroulegendárnejkrá- ľovnejSisi,ktoráspolusosvo- jimmanželom-cisáromFran- tiškomJozefomI.patrilikvý- znamnýmnávštevníkomPieš- ťanv19.storočí? Akáno,nechajtesainšpirovaťrešta- uráciounaKúpeľnomostrove,kdevás obklopíkrásačarovnejzelenea roman- ticképrostredie,ktorévásrýchlopre- svedčío tom,žestenamiestepriam stvorenomnaprežitienajkrašiehodňa zamilovanýchnovomanželov. Príjemnýinteriérsdobovoude- koráciou,doplnenýrôznymihistorický- miprvkami,jeideálnymmiestomnapo- sedenieprikvalitnomjedleslovenskeja medzinárodnejkuchyne,sprofesionál- nympersonálom,ktorývyhovieajnaj- náročnejšímpožiadavkám.Kapacita priestoruje50hostí. Reštaurácia okrem jedinečné- ho umiestnenia v kúpeľnom meste s výhľadom na Kolonádový most a s nezabudnuteľným dobovým in- teriérom má bezbariérový prístup a je otvorená 7 dní v týždni od 9,00 hod do 23,00 hod. Objednávky priestoru, či iné otázky posielajte na restaura- cia@legriffon.sk alebo volajte na 033/730 1552, 0915 553 000 Pria- monapešej zónev Pieš- ťanochsa nachádza reštaurácia LEGRIF- FON,ktorá jeinšpirova- náProven- sálskouob- lasťouv juž- nejčas- tiFrancúz- ska.Ajnatomtomiestemôžeteprežiťje- dinečnúoslavusvojhoveľkéhodňa... Pohodlnýdomáckyštýlfrancúzske- hovidiekanájdetev historickejbudove z roku1809naWinterovejulici29,kde satátojedinečnáreštaurácianachádza. Priazeňu domácichi zahraničnýchhos- tísireštauráciazískaladobroukuchyňou, príjemnýminteriéroma profesionálnym vystupovanímobsluhujúcehopersonálu. OkremšpeciálnejrybacejpolievkyBouil- labaisesitupochutnáteajnavýborných steakocha špecialitáchz čerstvýchrýb. Menuponúkaaj veľainýchdobrôt... Bo- hatýsortimentdomácichzákuskova de- zertova ajširokývýberznačkovýchvín.V reštauráciiLEGRIFFONurčitenájdete pohodu,zaujímavéaútulnéprostrediena prežitiejednéhoz najdôležitejšícha naj- krajšíchdnísvojhoživota. reštaurácia elizabeth cafe V piešťanoch reštaurácia le griffon cafe and restaurant V piešťanoch Reštaurácia okrem kvalitných služieb a menu ponúka v historic- kom pátose skvelý priestor pre re- alizáciu vašej svadobnej hostiny s kapacitou 60 hostí s dostupným parkovaním nedaľeko zariade- nia. Reštaurácia je otvorená 7 dní v týždni od 9,00 hod do 23,00hod. Objednávky priestoru, či iné otázky posielajte na restauracia@ legriffon.sk alebo volajte 033/774 1903

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadobný deň/ /36/ SvadbaOnline.sk V äčšina ľudí sa chce vydávať a ženiť v celebritnom grandióz- nom štýle, ktorý nás prenasle- duje zo stránok bulváru, s množstvom hostí, jedla, svetla a všakovakých ligo- tavých čačiek-mačiek, až sa nakoniec zabúda na to, že ide o akt spojenia lá- sky dvoch ľudí a nie o motivačný firem- ný event... malá milá sVadba Chcete inú svadbu? Potom pravde- podobne nie ste fanúšikom typických tradičných svadieb so zabíjačkovou kla- sikou a s maslovými poschodovými tor- tami, ktoré sa svojim konceptom ako na bežiacom páse nelíšia jedna od druhej. A to aj napriek tomu, že všetkých 100 a viac pozvaných hostí sa dobre najedlo, napilo a našlo sa aj pár jednotlivcov so žlčníkovými problémami aj na tretí deň od úvodného prípitku. Pravdou je, že každá svadba môže byť jedinečná a do- konca práve tie malé svadby dávajú väč- ší priestor jedinečnému nápadu. Čo sú to ale malé svadby? Predpokladajme, že osadenstvo by nemalo mať viac ako 30 členov. (Vynechajme tentoraz exotic- ké svadby a svadby v zahraničí...) Sú to poväčšine najbližší rodinní príslušníci a priatelia ženícha a nevesty... Ostatní sa jednoducho neberú... Ak je aj vám takéto rodinné zoskupenia oveľa sympatickej- šie ako neidentifikovateľný dav formál- ne oblečených ľudí, z ktorých ste polovi- cu nikdy pred svadbou ako budúca ne- vesta nevideli, tak čítajte... A to nehovo- ríme iba o racionálnych dôvodoch, ktoré nám pri malej svadbe dokážu ušetriť aj tisíce eur a pár nervov. Pravdou totiž je, že veľkosť v prípade svadieb naozaj ne- rozhoduje, skôr celkový kontext a mož- no práve komorná atmosféra, kde majú všetci k sebe oveľa bližšie ako na veľkých svadbách. Dobrá svadba je jednoducho tá, na ktorú svadobčania tak skoro neza- budnú. A to nie kvôli množstvu jedla, či slovnej aj pästnej rozrtžke ako na ,,pra- vej juhočeskej svadbe.“ Záleží iba od vás, či to, že vás bude pohromade menej po- važujete za benefit, alebo skôr deficit. Odporúčame, nastavte sa hlavne k to- muto faktu pozitívne a vyťažte z tejto ,,malosti“ maximum. V takomto prípade bude veľkosť vašej malej svadby rozhod- ne prínosom! mama, o týždeň sa žením... Začnite svadobným zoznamom, ku ktorému si pripíšte nielen meno pozva- ného hosťa, ale skúste pouvažovať o tom, čo má rád, a čo by ho na vašej svadbe potešilo. Je určite viac pravdepodob- né, že vášho pozvaného lepšie a osob- nejšie poznáte. K hosťom môžete v tom- to prípade pristupovať veľmi individuál- ne (nie je ich veľa), urobte si aj poznám- ku aj o tom, akú hudbu preferuje, čo ur- čite neskôr môžete zužitkovať pri výbe- re hudobnej produkcie, kde ho približne posadíte a s kým. Vyčleňte si na každé- ho hosťa samostatný rozpočet, kde zahr- niete stravu, nápoje, výzdobu a darček. Prípadne ubytovanie... Ak už viete pres- ný počet hostí, zarezervujte si miesto svadobnej hostiny, kde svadobčanov po obrade pozvete. V prípade menej hos- tí, je väčšia šanca aj pre vašu obľúbenú reštauráciu na vode, či bar vo vzduchu, alebo v botanickej záhrade pod stanom. Alebo u vás na záhradke... Ak ste v ex- teriéri, nezabudnite zabezpečiť toale- ty! Pre malé svadby si môžete byť istí, že máte miesto kdekoľvek, kde združíte do 30 ľudí sediacich aj tancujúcich... Takéto svadby sú preto tiež ideálne pre ,,rých- lovkové svadby“ typu - Mama, o týždeň sa žením :-). náVod pre jedinečnú malú sVadbu Ak chcete teda dať svojej malej mi- lej svadbe aj kreatívneho ducha, ne- bráňte sa témam, či už podľa ročného malá sVadba s Veľkým Štýlom Takéto svadby sú preto tiež ideálne pre ,,rýchlovkové svadby“ typu - Mama, o týždeň sa žením :-) /Lucia Poláčeková Čevelová/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Svadobný deň/ /37/ SvadbaOnline.sk obdobia (letná svadobná koktejl pár- ty, na bielom koni, svadobné snehob- ranie :-) a pod,), alebo na základe spo- ločných spomienok, ktoré sú aj vašim hosťom blízke (my ako deti, naša cesta a pod), ktoré môžete spojiť s premieta- ním fotiek alebo videí z vášho veselého detstva, čo určite všetkých hostí, možno aj personál lokálu, pobaví. Vtedy je vám jasné, že vám postačí pár parkiet pre zábavu a kamarátsky DJ. Darček pre hostí ako milá pozornosť môže byť zá- roveň menovkou. Napríklad ak má vaša sestra rada kvetiny, dajte jej na malý kvetináčik s kvetinkou vpísať meno a dátum svadby... Alebo ak máte vyčle- nenných viac peňazí, investujte do vy- gravírovaných sektových pohárov, kto- ré si hostia môžu po svadbe odniesť do- mov (Ak nepadnú za obeť počas bujarej oslavy). Nápadov je viac než dosť, avšak taktiež musíte vedieť výšku investície, ktorú ste ochotní aj do malej svadby in- vestovať a na čo... To, čo niekde ušetrí- te, môžete investovať tam, kde to vašej svadbe dodá punc jedinečnosti. Naprí- klad, začnite svojho kreatívneho ducha rozvíjať už samotnou pozvánkou, kto- rou dáte jasne najavo svoj netypický zá- mer, aby sa hostia mali na čo tešiť! Ne- bojte sa byť kreatívni! Vaši najbližší vás určite pochopia a ocenia vašu snahu. Tieto pozvánky si pri tak malom počte ľudí dokážete dokonca vyrobiť aj vlast- noručne. Iba stačí vedieť písať a čo na ne napísať...Nulové náklady potešia. Ak plánujete napr. vašu malú svadbu v reš- taurácii na lodi, vyrobte hosťom ako pozvánky papierové loďky. Ak peniaž- ky vyčleníte, dajte potlačiť námorníc- ke tričká... Vyblázniť sa môže aj váš sva- dobný fotograf alebo hlavný zabávač (starejší). .. Veľký štýl V studenom Ak naopak, túžite po malej svad- be a rozpočet nehrá rolu, investujte do krásneho priestoru a luxusného menu. Tu odporúčame navštíviť napríklad kaštieľ v Studenom , kde nájdete nielen prekrásny priestor (novinkou je pre- sklená terasa), ale aj menu s názvom Trilógia, na ktoré chuťové bunky va- šich hostí určite nikdy nezabudnú. Ak vás bude viac ako 8, určite vám výjdu v ústrety a neoľutujete ani trochu vyš- šiu cenu za túto pochúťku. ,,Klub RVS Studené ponúka aj možnosť zorganizo- vania malej, ale aj veľkej svadby vo veľ- kom štýle. Nie je problém objednať pre transport hostí kone, balón či dokon- ca helikoptéru...“, povedal nám k téme riaditeľ prevádzky klubu Peter Jastra- bík. malá sVadba, Veľa zábaVy Ja som vždy mala rada malé svadby... Bolo viac priestoru na rozhovor i zábavu aj s čerstvými mladomanželmi, väčšinou boli väčšie výslužky a veľakrát aj viac zábavy. Ak však veľmi túžite po veľkej honosnej svadbe, no financie vám to naj- skôr nedovoľujú, skúste porozmýšlať o menšej svadbe, ktorá by bola aj pre tých pár hostí naozajstným zážitkom vo veľ- kom štýle. V tom lepšom prípade všetci budú spokojní a vaša vydarená svadba sa zapíše do rodinných análov. V hor- šom prípade, ak je vaša rodina príliš veľ- ká a akékoľvek náznaky výberového ko- nania pre účasť vyvolených rodinných príslušníkov na vašej svadbe by mohli viesť k rodinej roztržke, asi vám nič iné neostáva, iba zrealizovať svadbu veľkú. Možno tradičnú, so zabíjačkovými špe- cialitami a poschodovými tortami... Ja som vždy mala rada malé svadby...Bolo viac priestoru na rozhovor i zábavu aj s čerstvými mladomanželmi Pre malé svadby si môžete byť istí, že máte miesto kdekoľvek...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /38/ SvadbaOnline.sk S pomínate si, že ste už ako malé dievčatko mali svoj sen o krás- nych bielych šatách a dlhých vla- soch, so závojom až po zem ako o ne- veste z rozprávky? Usmievali ste sa nad predstavou, aké nádherné bude- te pre svojho princa a všetci, čo vás uvi- dia, budú očarení? Niektoré sny pretr- vávajú až do dospelosti... A môžu sa stať skutočnými. Nápomocnými vám urči- te budú odborníci na šaty, vlasy alebo iné doplnky. Ak máte presnú predsta- vu o svojom výzore vo váš veľký deň, no príroda vám nedopriala napríklad hus- té a dlhé vlasy, netrápte sa a inšpirujte sa stránkou http://www.invlasy.sk/. šaty ako z rozpráVky Tradičné biele svadobné šaty boli ešte v nedávnej minulosti vizitkou kaž- dej nevesty. Biela je farbou nádeje, čis- toty a nového začiatku, preto sa väčšina neviest rozhodne, že jedine biela môže kraľovať šatám... A pre aký štýl sa roz- hodnete vy, to je iba na vás. Romantic- ký štýl svadobných šiat v bielom je stá- le aktuálny a veľmi žiadaný. Stačí vojsť do niektorej z požičovní a určite si vybe- riete. Oplatí sa ísť za odborníkom, do- poručí vám šaty, ktoré sadnú nielen va- šej postave, ale aj temperamentu a osob- nosti. Či už sa rozhodnete pre jednodu- chý strih, pre princeznovské šaty, alebo róbu v štýle starého Ríma... Nenechaj- te sa mó- dou ob- medzo- vať. Stále síce prevláda- jú klasické biele šaty, slonovino- vé, béžové, vo far- be champagne, ale ak túžite a máte od- vahu mať červené šaty, i tie sú „in“. Veď čer- vená je farbou šťastia. A čo tak žiarivo žlté? Videli ste Sisu Sklov- skú, ktorá len nedávno mala svoj veľký deň? neVesta s krásnou korunou Šaty ako pre princeznú už visia v skrini, doplnky ste si starostlivo vybra- li a s kaderníčkou už stanovili termín na skúšku svadobného účesu. Veľmi by ste chceli závoj, ale akosi vám nepristane a robí vás staršou? Nevadí, nič sa nedeje, nie každá nevesta musí mať závoj. Dô- ležitý je účes, dobrý strih, vhodné ozdo- by do vlasov a svadba môže začať. Ale pozor – svadba trvá celý deň! Alebo as- poň dvanásť hodín... Práve tak dlho vám musí vydržať váš účes a líčenie, nehovo- riac o tom, že aj vy sama v dobrej poho- de a nálade. Ktorá z budúcich neviest by sa pre svoj veľký deň nesnažila vylepšiť svoj vzhľad dokonalým účesom? Nájdi- te si čas na generálku svadobného úče- su. Jednak preto, aby kaderníčka moh- la vyskúšať, čo sa z vašich vlasov dá vy- tvoriť, a jednak preto, aby ste aj vy sama videli, ako budete vyzerať a ako sa v no- vom účese budete cítiť. Ak máte kratšie vlasy, nevešajte hlavu. Na všetkých ka- derníckych súťažiach sa síce prezentu- jú nevesty s nádherne vyčesanými drdol- mi, alebo s krásne upravenými dlhými vlasmi, ale tie sú často vytvorené pomo- cou príčeskov. Tak prečo si nepomôcť práve nimi? Veľmi vhodné sú pre túto príležitosť práve kvalitné príčesky, kto- ré sa dajú jednoducho a rýchlo prichytiť k vlasom a nie sú trvalé. Vaša kaderníčka vám určite nejaké vhodné príčesky do- poručí, pre svadobné účesy sa často po- užívajú clip in vlasy. Ak sa rozhodnete svoj svadobný účes zdokonaliť za pomo- ci príčeskov, ľahko a rýchlo ich zoženie- te v niektorom z  internetových obcho- dov, http://www.invlasy.sk/. V ponuke sú rôzne dĺžky, farby, tvary príčeskov, od výmyslu sveta (melírované, vlnité, extra dlhé, deluxe a pod)... Nechajte sa určite inšpirovať a položte sa do rúk kaderníka, ktorý ovláda všetky triky a kúzla doko- nalých svadobných účesov napríklad aj s príčeskami. nezadubnite na kyticu A aby všetko ladilo v tých správnych tónoch, vyberte si k svadobnej  róbe, upraveným vlasom, aj vďaka príčeskom, ktoré môžete kúpiť na http://www.in- vlasy.sk/, aj tú správnu svadobnú kyticu. Práve tento nepostrádateľný doplnok sme schopné dopodrobna popísať ešte na stretnutí spolužiakov po dvadsiatich rokoch. Dokonca bez ohľadu na známky z botaniky dokážeme vymenovať kostr- baté latinské názvy kvetín, z ktorých bola uvitá. Pamätajte však, že aj napriek tej najväčšej snahe, niekedy všetko ne- vyjde tak, ako sme si plánovali. Preto si nenechajte ničím pokaziť a ujsť príleži- tosť užiť si atmosféru svadobného dňa. Vašou jedinou povinnosťou je byť v ten- to deň šťastná! Tak si túto jedinečnú ži- votnú príležitosť vychutnajte tak, ako sa len dá! splňte si sVoj dieVčenský sen

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Právnik/ /39/ SvadbaOnline.sk Milí čitatelia, máme pre Vás novú rubriku, do ktorej nám aj vy môžete posielať svoje otázky. s priateľkou by sme chceli uzatvoriť manželstvo štátnym (civilným obradom). obidvaja sme tren- čania, no sobášny akt by sme chceli mať inde ako v sobášnej sieni mestského úradu (v bývalom mly- ne v tn, časť biskupice). no ako nám bolo poveda- né, na matrike v trenčíne, sobašiť sa može iba v so- bášnej sále mestkého úradu trenčín alebo na tren- čianskom hrade. a nikde inde. Vraj podľa uznesenie mestkej rady z roku... Viete nám prosím poradiť, kto by nás mohol prísť oddať, ak máme vybraté takéto možno pre niekoho špecialne miesto obradu? uve- dený objekt, kde by sme chceli mať obrat je v súk- romnom vlastníctve nášho kamaráta. Spôsob uzavretia manželstva upravuje Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine. V § 2 sa uvádza, že manželstvo sa uzaviera sú- hlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku alebo pred orgánom re- gistrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Pre civilnú formu uzavretia manželstva neexistuje nijaká právna úpra- va, v ktorej by sa taxatívne vymenovali miesta, kde by malo byť manželstvo uzavreté. Určenie sobášnych miest majú v právomoci obce, pričom najčastejšie sú to tzv. sobášne sie- ne zriadené obecným úradom. Obec prostredníctvom obec- ného zastupiteľstva určí, ktoré sú sobášne miesta v danej obci, čo však neznamená, že iné miesta obradu nie sú možné. V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú žiadosti o vykonanie sobášneho obradu na neobvyklom mieste. V prípade záujmu uzavrieť sobáš v inom ako určenom mieste danej obce, odporúčam osloviť primátora obce, kto- rý môže povoliť výnimku, ak bude dodržaná dôstojnosť obra- du a všetky zákonom stanovené parametre. Obec môže žia- dať vyšší poplatok, ktorý odôvodní nákladmi na presun pra- covníkov matriky a sobášiaceho. Civilný obrad vykonáva- jú spravidla poverení poslanci obecného zastupiteľstva alebo starosta. Bolo by tiež vhodné osloviť niektorého z nich s da- nou požiadavkou a neexistuje jediný relevantný dôvod, aby obec a volené orgány (primátor a zastupiteľstvo) nevyšli svo- jim občanom v ústrety. práVnik na sloVíčko Odpovedá JUDr. Viera Obšitníková, jejusik@t-zones.sk , 0903 708 525

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Glosa/ /40/ SvadbaOnline.sk P repadla ma strašná panika.... Presne dve hodiny pred pláno- vaným obradom. A tak som sa začala samej seba pýtať... Toto si ako- že chcela? Takýto stres z podávaného fľaško- vého piva na stoloch namiesto čapova- ného, ktoré nemajú a ktoré svokor vraj piť nebude, lebo je české a kvôli ani ne- viem prečo ostro skri- tizovanej torte v tvare štvorca s fialovou maš- ľou, ktorá mala doko- nale ladiť so svadobnou výzdobou a ktorú nahradili tri prehna- ne maslové vidiecke torty od zatiaľ ne- spoznaných tetiek z Horných Dolných v ťažko definovateľných tvaroch, far- bách a chutiach? Sedím práve u mojich rodičov s na- čuchranými vlasmi, v polovičnom prí- liš tmavom podkladovom make up-e, ktorý som si údajne vybrala na skúške u renomovanej vizážistky... Super. Moje pripomienky teraz evidentne rolu ne- hrajú, pretože ona má o pol hodinu ran- de a keďže je aj moja ,,kedysi“ kamarát- ka, snaží sa mi v priebehu tej pol hodiny vyrozprávať všetko, čo sme po našom kamarátskom odlúčení nestihli spolu za tie roky zažiť a popísať svoj nový asi štrnásty nový nádejný objav z umelec- kých kruhov. Pomóc! Začína ma opan- távať pocit rezignácie lesnej víly bez ča- rovnej moci... Takže moje problémy vi- záže sú teraz nad jej hlavu a v mojej hlave sa mi hmýria myšlienky chaotic- kého druhu začínajúc dilemou, či vô- bec stíhame svadobného fotografa, kto- rý má o 20 minút doraziť v objednanej limuzíne... To, že môj budúci manžel nervózne prešľapuje na chodbe bytu, v ktorom sa nachádzam, už ani neregis- trujem vrátane toho, že ma nechtiac vi- del v svadobných šatách, ktoré som si už aj stihla obliať kávou a keď ma chcel popýtať podľa tradície o ruku, stih- la som utekajúc na záchod a vyhŕňa- júc krinolínovú sukňu zakričať, že s tým mohol chvíľu počkať... Nechtiac to do- konca vyznelo pravdivo... A tak mám teraz navyše vo vlasoch a pred očami výraz nielen cholerickej kamarátky-vi- zážistky, ale pri nohách zúfalú mamu snažiacu sa všakovakými kyselinový- mi mydlami ten fľak zo šiat z kávy od- strániť... A tak sa mi stále dookola vynára predo mnou otázka: Načo je toto všet- ko dobré? Nielenže nás to, teda naj- mä mňa, lebo som sa skutočne snaži- la pripraviť tento deň výnimočne, stá- lo kopec nervov, dokonca rodinných hádok o tom, ktorý kostol je najlepší, ale aj kopec času a samozrejme, peňa- zí. Čo by sa si tak stalo, keby som teraz slušne odprevadi- la dámu s kufríkom líčidiel k dverám, zobliekla svadobné šaty a šepla mužovi do ucha – miláčik, milujem ťa, ale akosi dnes nemám náladu sa vydávať... Čo by sa asi stalo? Hm. Nuž, ale asi o tom to je. Načo sa vy- dávať?! Presne na to. Zažiť ten pocit or- ganizačného chaosu, pocitu, že svet sa nachvíľu, hoci aj nie presne geometric- ky točí okolo nás, všetci okolo sú ner- vózni a stojí nás to kopec peňazí... A na- pokon, asi je dobré, že nie vždy ide všet- ko podľa plánu, lebo máme potom na čo spomínať... Hoci aj na maslovú tor- tu či kravaty na hlavách hostí po polno- ci. A tak to bolo, ako ináč, aj v našom prípade... načo sa VydáVať?! SvadbaOnline.sk /lúč/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Inzercia/ /41/ SvadbaOnline.sk A njelská krása - po nej túži nejedne nevesta v jej veľ- ký deň! Salón Angels v Bratislave je dôkazom toho, že anjelská krása skutočne existuje a každej neveste sa môže splniť jej rozprávkový sen. Vďaka luxusnej starostlivos- ti, ktorú Salón Angels poskytuje svojim klientom, je obľúbe- ným miestom spokojnosti a relaxu. Salón Angels si vás získa najmä kompletnou ponukou slu- žieb, ktoré oceníte pred akoukoľvek významnou udalosťou vo vašom v živote, kedy bezpochyby chcete vyzerať neskutočne krásne.Vrámci kompletnej starostlivosti o vlasy, ktorá zahŕ- ňa bežný denný styling a ošetrenie vlasov až po celkovú zme- nu imidžu rukami odborníkov, salón ponúka jedinečné predl- žovanie a zahusťovanie vlasov metódou Hairdreams, vhod- nú aj pre dámy, ktoré majú vlasy jemné. V ponuke sú dva dru- hy vlasov: jemnejšie a pevnejšie. Ako prvý salón na Slovensku vám v salóne predĺžia nielen vlasy, ale aj vaše riasy, ktorých vý- nimočnosť ľahko zvýrazní aj krásny make up. V palete make up-ov si môžete vybrať denný, večerný, biznis, párty, celebrity, a samozrejme princeznovský svadobný make up. Služby saló- na dokonca oceňujú slovenské aj české celebrity, ako sú Lucie Bíla, Dara Rolins, Adela Banášová či Vera Wisterová. Ak túžite po komplexnej zmene imidžu, aj v tejto oblasti vám v salóne poradia skutoční odborníci. K tejto zmene oce- níte aj to, že si svoj dokonalý zmenený imidž udržíte aj vo všer- ný deň, a to vďaka praktickému niekoľkohodinovému škole- niu, ktoré vás naučí zručnostiam profesionálneho vizážistu predovšetkým pre vašu osobnú potrebu. Ak by ste chceli ve- dieť o stylingu a líčení ešte viac, absolvujte kurz pre vizážistov. Okrem revolučného predlžovania a zahusťovania vlasov vhodného aj pre jemné vlasy, je v sa- lóne Angels novinkou aj diagnosti- ka pleti pomocou technológie spoloč- nosti Lancome. Práve táto kvalitná francúzska značka dominuje aj na pul- te vizážistov salónu. Tím salónu tvo- rí množstvo zaujímavých ľudí, ktorí vás radi presvedčia o svojej profesionalite a kvalite služieb. Napokon, salón je tu pre každého, a to na Panenskej 12 v centre hlavného mesta. Bližšie informácie o službácha v saló- ne nájdete aj na www.salonan- gels.eu Objednávky posielaj- te na info@salonangels.eu salón angels V bratislaVe Salón Angels v Bratislave je dôkazom toho, že anjelská krása skutočne existuje a každej neveste sa môže splniť jej rozprávkový sen. predtým... potom...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/Rozhovor/ /42/ SvadbaOnline.sk P očas každého roka sa občas za- myslíme nad niektorými dňa- mi, lebo pre nás niečo znamena- jú. Narodeniny, meniny, výročia a sviat- ky nám ponúkajú možnosť zastaviť sa a pripomenúť si dôležitých ľudí a zaují- mavé okamihy z nášho života. No naj- dôležitejším dátumom je pre veľa párov deň svadby. Ako si vybrať ten najlep- ší termín, na to sme sa opýtali dlhoroč- nej a skúsenej veštkyne a numerologič- ky Danice Samkovej. pani, danica, máte často klientov, ktorí chcú vedieť, aký deň svad- by je pre nich najvhodnejší, alebo aký dátum si majú vybrať? Samozrejme, že vhodná voľba dá- tumu svadby je jednou z otázok, ktorú snúbenci riešia predtým, než začnú vy- bavovať všetky ostatné náležitosti súvi- siace so svadbou. Vstupuje do popredia názor jednotlivých rodín, situácií, mož- ností a pochopiteľne aj tradície. Naprí- klad, ako ste už iste počuli, hovorí sa, že májové svadby nie sú šťastné a moje skúsenosti, to žiaľ, potvrdzujú. Ale ak má byť manželstvo šťastné, tak preko- ná aj ten máj. Z hľadiska numerológie niektoré dni nie sú vhodné na uzatvá- ranie akýchkoľvek zmlúv, nielen man- želských. Preto by som naozaj snúben- com poradila, aby nedali na dni, ktoré vyzerajú zdanlivo veľmi zaujímavo, ale nie vždy sú vhodné na manželstvo. Ta- kými dňami v tomto roku budú naprí- klad 22.2.2011, 11.2.2011, 22.12.2011, 22.11.2011, ale aj 02.11.2011, 01.11.2011, 02.2.2011, 01.02.2011. Ako vidieť, kombinácie jednotiek, núl a dvojok by nás mohli zvádzať k svad- be, ale naozaj tieto kombinácie čisel nie sú najvhodnejšími pre uzavretie man- želstva. podľa čoho sa orientujete najčas- tejšie pri výbere dátumov, majú na vás budúci manželia nejaké špecifické požiadavky? Pochopiteľne, že snúbencov v pr- vom rade zaujíma, či ich vzťah bude šťastný a trvalý. A na to sa dá pomer- ne jednoducho odpovedať po zadaní to- ho-ktorého dátumu plánovanej svadby. Bolo by vhodné, ak plánujete konzultá- ciu s numerológom z dôvodu vhodnos- ti uzavretia manželstva vo vami vybra- ný deň, aby ste prišli predtým, než za- rezervujete sálu, kostol alebo obradnú sieň a pozvete celé príbuzenstvo. Tak- tiež majte pripravených viac možných dátumov, ktoré by prichádzali do úvahy ako prijateľné termíny svadby. je samotný výber komplikovaný? čo všetko ho ovplyvňuje? Ak je numerológ kvalifikovaný a vzdelaný, dokáže posúdiť vhodnosť dá- tumu s ohľadom na všetky možné alter- natívy v priebehu jedného, maximálne dvoch sedení. stalo sa vám už, že vami stano- vený termín si dvojica nevybrala? ak áno prečo? Áno, samozrejme, že sa to stane. Hlavne vtedy, ak majú snúbenci svadbu de facto prichystanú a viac menej si idú len odobriť výber termínu. Vy ako nu- merológ nájdete na tomto dátume ne- dostatky, ktoré im následne oznámite, ale vlastne sa s tým termínom už nedá hýbať, lebo prípravy sú za nimi. V tom- to prípade hľadáme aspoň spôsoby, ako nájsť spoločné prieniky šťastného živo- ta a k tomu môže poslúžiť nielen nume- rológia, ale aj astrológia, či napríklad tarotový výklad alebo výklad z iných ty- pov kariet. Vedeli by ste našim čitateľom po- radiť aspoň jeden jednoduchý spôsob ako si vybrať ten správny termín pre ich deň d s ohľadom na šťastné manželstvo? Je to veľmi ťažké takto to zovšeo- becniť, pretože v každom prípade sú skutočne rozhodujúce tie faktory, ktoré som už spomenula. Pre šťastné manžel- stvo je potrebná hlavne láska, toleran- cia, spoločné záujmy a veľmi veľa ďal- ších faktorov, o ktorých  sa môžeme po- rozprávať niekedy nabudúce. Ale verte, že aj bez konzultácie s numerológom ste schopní uzavrieť kvalitný a dlhotr- vajúci vzťah. Vyberte si spráVny dátum pre sVoj deň d /Petra Bačová/

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

naVštíVte www.sVadbaonline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

SvadbaOnline.sk katalóg firiem obsahuje aktívne linky na webové stránky!

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

svadobné prípravy Foto Foto-Video Hotely a reštaurácie Luxusné šperky Miesto na svadbu Organizácia svadby Reštaurácie Šperky Starejší Svadobná doprava Svadobná výzdoba Svadobné agentúry Svadobné dary Svadobné Doplnky Svadobné kytice Svadobné oznámenia Svadobné poháre Svadobné prstene Svadobný obchod Tanec, hudba a zábava Video po svadbe Hotely a reštaurácie Pre svadobnú noc Rámovanie Reštaurácie Svadobná cesta jedlo a nápoje Na svadobný stôl Svadobné nápoje obliekanie a výzor Bižutéria Chudnutie Exkluzívne účesy Fitness Formovanie postavy Masáže Nechtovy Dizajn Parochne a príčesky Samoopaľovanie Spoločenské šaty Svadobná bielizeň Svadobné líčenie Svadobné šaty Svadobné topánky Svadobné účesy a vizáž Zdravie a krása SvadbaOnline.sk Obsah

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /46/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom Foto video – Foto ŠtÚdio Škerák Bratislava - filmovanie a zostrih svadby profesionálnymi veľkými kame- rami - výroba DVD s aktuálnou po- tlačou - fotografovanie na klasikú fil- movú aj digitálnu zrkadlovku - tlač fotografií priamo na svadbe Vo svadobnom dome štúdia Ške- rák nájdete všetko na Vašu svad- bu pod jednou strechou... harum video-Foto studio Bratislava 23 rokov profesionálnej pra- xe v oblasti foto a video. Na našich videách a fotografiách budete skutočne sami sebou. Váš svadobný deň bude s nami pre vás zábavou… Fero lipták - FotograF Košice Fotografujem, lebo ma to baví. Mojou prioritou je Vaša maxi- málna spokojnosť. Odovzdávam tlačené fotografie a dvd. Samozrejmá je možnosť fo- toalbumu alebo fotoknihy. Po dohode práca kdekoľvek na Slovensku i v zahraničí svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Naša ponuka: - rozprávková svadobná, baló- nová výzdoba a dekorácie - Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetle- nie - kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio... insight pictures & movies Bratislava •fotografovanie v ateliéri alebo exteriéri do rozlíšenia 21 MPx (3:2) •spracovanie videa v SD & HDV1080i formáte •komplexná digitálna technológia pre foto aj video •postprodukcia a ozvučenie filmov v broadcast kvalite na systéme AVID.... Fero kollár - FotograF Košice „Pri fotení sa v plnej miere snažím vyhovieť Vaším predstavám a požia- davkám. Snažím sa, aby bol váš sva- dobný deň zvečnený prirodzene, uvoľnene s úsmevom, láskou a poho- dou. „V oblasti svadobnej fotografie... vladimir citriak - FotograF Poprad Kompletné profesionálne foto- grafické služby: - interiéry /foto štúdio/, - exteriéry, - široký vý- ber konečného spracovania fo- tografie a videa. Jednoducho všetko podľa Vašich predstáv... Váš deň, naša tvorivosť... boFoto Bratislava Svadobný fotograf k Vašim služ- bám pre celé Slovensko a Čechy. Váš dlhoočakávaný a vysníva- ný deň ! Tento nádherný a neopakovateľ- ný deň je iba VÁŠ. Zažijete veľmi veľa a všetko ubehne veľmi rých- lo. Mnohí by chceli, aby im tento pocit vydržal večne. Pochopiteľ- ne sa chcete o Vašu radosť pode- liť s najbližšou rodinou, priateľ- mi, kamarátmi, ...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /47/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom marek hajkovský - FotograF Kežmarok - fotografovanie svadobného dňa - kompletná retuš, grafika - archivácia fotografií - originálne obaly a farebná po- tlač DVD... catching a moment photography Spišská Nová Ves fotografia...ako taká - príprava - exteriér/interiér - reportáž - tvorba fotokníh...aj sva- dobných ;) - obrazy z vašich fotografií Foto image - Fotoateliér Žilina Fotografujeme s profesionál- nymi digitálnymi zrkadlov- kami Canon 5D Mark II, Ni- kon D700 a objektívmi naj- vyššej triedy. Využívame bles- ky, zábleskové svetlá (aj na re- portáž), odrazné plochy... Natáčame s profesionálnymi HDV 3CCD kamerami. Striháme na výkonnej RT strižni. Použí- vame vlastné animácie a efekty. Robíme všetko kreatívne a s nadšením. pamas-glass Foto Trenčín Svadobný deň patrí medzi neo- pakovateľné udalosti Vášho ži- vota. Pekné fotografie sú pamiat- kou, ktoré tento krásny deň pri- pomínajú. Dovoľte nám byť s Vami v tento deň a vyhotoviť Vám tie najkraj- šie fotografie. proFoto s.r.o. Nitra Fotografovanie na preukazy, pozdravenky, ateliérové foto, fo- tografovanie svadieb, bookov a detí, ramovanie obrazov... Fotolab - Fotky pre radosŤ Bratislava Spravte zo svojich svadobných fotografií viac! Staihnite si náš bezplatný softvér Môj CEWE Fotosvet a svoje svadobné fotky premeníte na pravú knihu či ob- raz na plátne... lörinčíkFoto - svadobné Foto Trebišov Fotografia: svadba, rodinné foto, spoločenské a športové akcie andrej horný Finephoto Senec Svadobné fotenie podľa Vašich predstáv, miesto fotenia pod- ľa Vášho výberu. Individuálny prístup. Flexibilita. Teraz ľava 70% na cenníkové ceny. FotograF - ján ducko Žilina Fotografovanie svadieb, stužkových sláv- ností a rôznych spoločenských podujatí. Foto - video aw studio Bratislava Ponúkame výrobu kreatívnych HD svadobných videí a fotogra- fií. Takisto aj iné foto/video služ- by. Na výrobu videa používame kamerový stabilizátor, koľaj- nice ale takisto aj kamerový žeriav vďaka ktorému je možné natočiť unikátne zábery....

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /48/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ing.božena hvizdoŠová - studio enjoy Nitra Milujem to iskrivé, chaotické a láskou naplnené čaro svadobné- ho dňa. Každý svadobný pár je jedinečný a preto k fotografovaniu pristu- pujem individuálne. Samozrejmosťou je, že fotogra- fie upravujem v počítači použi- tím rôznych techník a vytváram koláže, ďakovné karty, svadobné oznámenia, rôzne farebné úpra- vy, čiernobielu fotografiu a iné aj podľa požiadaviek klientov... vladimír kičo – Foto – video Trnava Foto-Video štúdio V+V Vladi- mír Klčo pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993. Počas týchto rokov sa naša firma úspešne prispôsobila trhu... weddin photo - michal grman Partizanske hotely a reŠtaurácie erdody palace Bratislava Camouflage restaurant, Flowers restaurant & wine bar, Lancia cafe, Trafo Music Bar, Zoya Gal- lery Reštaurácia je pomenovaná pod- ľa série originálnych obrazov Andy Warhola – Camouflage, ktoré sa nachádzajú v interié- ri reštaurácie. Známa vynikajúcimi gastronomickými špecia- litami medzinárodnej kuchyne nouvelle, molecular a fusion cuisine... grand hotel***+ Trenčín GRAND hotel Trenčín je situo- vaný priamo v centre Trenčína. Zariadenie ponúka ubytovanie, reštauračné a relaxačné služby. Návštevníkom mesta Trenčín a obchodným cestujúcim je k dispozícii vkusne moderne zaria- dených 26 izieb. Solárium, whirpool a sauna sú v cene izby... hotel west - reŠtaurácia west, cesta na kamzík Bratislava Obradné miestnosti: máme k dispozícií dve miestnosti /s kli- matizáciou a oknami / ktoré slú- žia na uskutočnenie svadobného obradu vo vnútri hotela s kapaci- tou 30 a 60 osôb, v prípade záuj- mu o obrad pod holým nebom máme k dispozícií letnú terasu s kapacitou do 200 osôb, poprípade lúku na ktorej sa môže obrad taktiež uskutočniť... business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákupné- ho centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny ob- chodu... hotel leonor *** Kolárovo Naše služby: Svadobný obrad v na- šej prekrásnej záhrade za účasti farára alebo matri- kára. Dopravasvadobčanovk námaspäť.Pre mladoman- želov 1 svadobný apart- mám k dispozícii grátis hotel barónka**** Bratislava Ubytovacie, stravovacie, kongre- sové a relaxačné služby (bazén, fitnes, sauna, solárium, masáže). Kongresová sála č. 1 do 150 osôb Reštaurácia do 70 osôb Vináreň do 50 osôb Prenájom podľa dohody Pre mladomanželov izba grátis. Pre svadobných hostí 10% zľava z pultových cien ubytovania...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /49/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom hotel danubia gate *** Bratislava Hotel DANUBIA GATE je malý *** hotel v centre Bratislavy, oriento- vaný na poskytovanie komplexné- ho balíka služieb pre business a ob- chodnú klientelu. Je zaujímavý svo- jím moderným, avšak vkusne a elegantne riešeným interié- rom s výbornými službami.... hotel vinarsky dom Pezinok Hotel Vinársky Dom svojim technickým a priestorovým vy- bavením zabezpečuje celoročne komplexný servis pre školenia, semináre a menšie konferencie, čím vytvára optimálne podmien- ky na vzdelávanie a rozvoj manažmentu. Je ideálnym mies- tom na usporiadanie rodinných, či firemných akcií. maranello ristorante Bratislava Maranello ristorante ponú- ka vhodný priestor pre usporia- danie svadieb, banketov, spolo- čenských a rodinných poduja- tí, osláv, stužkových slávností, fi- remných večierkov, konferencii s kapacitou až 150 osôb... hotel devín, a. s. Bratislava 1 Poskytujeme: Ubytovanie, stra- vovanie, kongresové a relaxač- né služby (bazén, fitnes, sauna, squash, solárium, thajské masá- že). Na požiadanie zabezpečí- me: Hudobnú produkciu, výzdo- bu, dopravu, foto/video Kapaci- ta do: 90 osôb towers restaurant Bratislava PERFECT DAYS & PERFECT NIGHTS ...to je motto, ktorým sa všetci v TOWERS riadime. Perfekt- ný deň so skvelým jedlom v priateľskej atmosfére a s výbor- nou obsluhou... pension nova*** Bratislava-Nové Mesto Pozývame Vás do reštaurácie penziónu NOVA***. V ponu- ke nájdete okrem tradičnej slo- venskej a medzinárodnej ku- chyne aj široký výber nápojov, ktorých výber oceníte aj v čase mimo obeda a večere. rosso nero Bratislava Nová, moderná reštaurácia pre tých, ktorým záleží na chutnom jedle, príjemnej obsluhe, kvalit- nej hudbe, peknom prostredí... a výnimočnej káve... holiday inn žilina Žilina Naša ponuka je stavaná tak, aby vám pomohla pri rozhodovaní a odbremenila vás od starostí. Ponúkame: Plne klimatizované priestory Prvotriedny servis Štýlové dekorácie vo vami vy- braných farbách... elv -servis sro Bratislava Máme pre Vas pripravené: salóniky kap. 10 osôb klubová časť s biliardom kap. 10 osôb reštauračná časť kap. 38 osôb celá reštaurácia kap. 75 osôb (vrátane salónikov,klubovej,kavia- renskej časti)... cbc caFé&restaurant Bratislava Catering : u nás/ponúka- me priestory s kapacitou až 600osôb/ alebo dovezieme jedlo a nápoje na Vami určené miesto

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /50/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom hotel zátoka*** Senec Príjemný hotel, ktorý Vám po- núka svadbu Vašich snov! hotel perugia Bratislava Vychutnajte si čaro útulného a príjemného hotela Perugia v srd- ci Starého mesta, obdivujte his- torické uličky Bratislavy a do- prajte si gastronomický zážitok vďaka maďarsko – slovenským špecialitám, alebo klasike talianskej kuchyne... hotel medium Bratislava Hotel Medium spĺňa všetky kri- téria europskeho štandardu a je zárukou pokojného spánku, bo- hatých raňajok, priateľskej at- mosféry a kvalitných služieb. Hotel Medium je situovaný v dôležitej obchodnej zóne, v blízkosti obchodných a nákup- ných centier. mgr. ján vŠetečka nama Nitra reštauračné a ubytovacie služby, svadby na kľúč /svadobné oznáme- nia, foto, video, hudba, starejší, sobá- še, kaderníctvo, vizáž.../ hotel kyjev Bratislava Hotel Kyjev je jeden z mála lacných hotelov v centre Bratislavy. Vysoká budova navrhnutá a postavená v se- demdesiatych rokoch stojí päť minút chôdze od historického centra. hotel set*** Bratislava HOTEL SET v Bratislave je nový moderný hotel, rodinne ladený s príjemným prostredím. Má výhodnú polohu blízko cen- tra mesta s možnosťou parkova- nia. Vytvára ideálne prostredie pre malé svadby s kapacitou reštaurácie do 30 osôb. hotel most slávy *** Trenčianske Teplice Ponúkame Vám kompletný ser- vis a kvalitné služby za rozumné ceny. Svadobné menu Vám pri- pravíme na požiadanie presne podľa Vašich predstáv... hotel modra Modra HotelModrasanachádzapriamo vcentrekráľovskéhovinohradníc- kehomestaModra.Presvojupek- núpolohupodmalokarpatskými vínorodýmistráňamidostalaná- zovPerlaMalýchKarpát... penzión diana *** Piešťany Reštaurácia Elegantný interiér penziónu Diana s čistými líniami doplne- ný obrazmi s poľovníckou tema- tikou oslovuje najmä náročnú klientelu uprednostňujúcu kva- litu podávaných jedál... ms union, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Nemusíte chodiť ďaleko, keď môžete ísť tak blízko... Neďale- ko Nového Mesta nad Váhom, na skok z diaľnice D1, na pra- vej strane rieky Váh pri úpätí Malých Karpát, v krásnom prostredí na krásnom jazere s čistou vodou... luxusné Šperky jozeF horňák - hornak klenoty Šaľa Predaj, výroba a opravy zlatých, strieborných a oceľových šper- kov, šperkov z muránskeho skla, šperkov CRYSTALLIZED - Swarovski Elements. Hodiny a

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /51/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom hodinky zn. Seiko, Festina, Police, Casio, Playboy. amor slovakia, s.r.o. Bratislava Predstavujeme Vám spoločnosť AMOR Slovakia, ktorá pôsobí v oblasti predaja šperkov známych slovenských, českých a európ- skych výrobcov už niekoľko ro- kov na slovenskom trhu. crystal skies Piešťany Náušnice, Náhrdelníky, Súpravy, Prívesky, Náramky, Prívesky na mobil. Spoločnosť Crystal Skies vyrába exkluzívne šperky, doplnky, darčekové a umelecké predmety zo striebra... zlatníctvo ebner Lozorno Moju malú, rodinnú, klenotníc- ku firmu som založil v septem- bri roku 1991. Vedomosti, ktoré som získal a získavam od môj- ho otca, rozvíjam a odovzdávam môjmu synovi. Je mojim snom vidieť čoraz viac spokojných tvárí. Opakované návštevy klientov, to je najvačšia pocta pre moju firmu. miesto na svadbu hotel leonor *** Kolárovo Naše služby: Svadobný obrad v našej pre- krásnej záhrade za účasti farára alebo matrikára. Doprava sva- dobčanov k nám a späť Pre mla- domanželov 1 svadobný apart- mám k dispozícii grátis wedding trip sro Bratislava Snívate o netradičnej svadbe na netradičnom mieste? Las Ve- gas je v tom prípade to pravé miesto pre Vás. Svadba v zná- mych „Wedding Chaples“, na kolotoči v oblakoch, na Benát- skej gondole, vo vrtulníku nad Grand Canyon, na rieke Colo- rado alebo v „Drive In“ okienkach ... hotel devín, a. s. Bratislava 1 Poskytujeme: Ubytovanie, stra- vovanie, kongresové a relaxač- né služby (bazén, fitnes, sauna, squash, solárium, thajské masá- že). Na požiadanie zabezpečí- me: Hudobnú produkciu, výzdo- bu, dopravu, foto/video Kapaci- ta do: 90 osôb organizácia svadby lovely day wedding agency Bratislava My v Lovely Day dokážeme citlivo za- chytiť čaro vzťahu a vniesť ho do prie- behu svadobného dňa v dômyselných detailoch. Náš spôsob práce stojí na princípoch perfektnej organizácie a koncepčného myslenia. Ku každému eventu pristupujeme precízne a kla- dieme veľký dôraz na estetiku. Ak túžite po tom, aby Váš sva- dobný deň od ranného prebudenia až po posledný tanec ply- nul krásne bezstarostne, plný kvetov, úsmevov, bozkov a ni- čím nerušených pekných momentov, potom ste našli to, čo hľadáte... reŠtaurácie reŠtaurácia modrá hviezda Bratislava Vitajte v reštaurácii Modrá Hviezda, ktorá je známa typic- kou prešporskou kuchyňou, v ktorej sa prelína vplyv viacerých gastronomických kultúr- ra- kúskej, slovenskej a maďarskej. SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /52/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákupného centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu. reŠtaurácia u richtára Modra Bar a štýlová reštaurácia U Richtára má celkovú kapacitu pre vyše 300 hostí. Je vhodný na usporiadavanie veľkých spolo- čenských podujatí, ako sú sláv- nostné recepcie, koktaily a po- dobne. Vzhľadom na jeho členitosť je možné využívať ho aj na menšie firemné podujatia alebo rodinné oslavy. technopol servis, a.s. Bratislava Congress Centre a Catering tvoria dve esencie značky BIZNISUITE, zaoberajú- ce sa komplexným zabezpečení spoločen- ských akcií vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch zodpovedajúcich aj najnároč- nejším požiadavkám klienta. Viac, ako 10 ročné skúsenosti v oblasti gas- tronomických služieb a profesionálny per- sonál s radosťou prispejú k tomu, aby sa aj váš svadobný ban- ket pre vás stal nezabudnuteľnou udalosťou. restaurant riviera Bratislava RESTAURANT RIVIERA - ideálne miesto na usporiadanie svadobnej hostiny do 50 osôb vo vinárni, pri väčšom počte možnosťvyužitia celej reštaurá- cie. V letných mesiacoch ponú- kame krytú terasu pre 40 osôb, s možnosťou využiť letnú za- hradu. Naša kuchyňa Vám pripraví chutné tradičné svadobné jedlá, ako aj individuálne Vami zvolené menu. Ústretový per- sonál vytvorí pre Vás a Vašich hostí príjemnú atmosféru sláv- nostného dňa. Výhodou je poskytnutie 50 parkovacích miest bezplatne, v areáli reštaurácie. Tešíme sa na Vás. manuel caFe Trnava Ponukame prenajom priestorov na rozne akcie,terasa,po- nuka alko aj nealko, rozne druhy kavy,miesane napoje, sha- kes, biliard, vodne fajky, jukebox, 2x TV PLAZMA,moznost zabezpecenia cattering. Rozloha cafe baru 170m2, kapacita 50-60 ludí na sedenie reŠtaurácia ako doma Bratislava Myšlienku otvoriť reštauráciu som nosil v sebe už veľmi dlho. Mám dobré jedlo rád a ko- niec koncov je to na mne aj vi- dieť. Myšlienka je síce polovi- ca úspechu ale čas na jej realizáciu musel dozrieť. Dlho som hľadal vhodný priestor a lokality a ešte dlhšie človeka, kto- rý by vedel ako šéfkuchár realizovať moje odvážne gastrono- mické nápady. steak & more s.r.o. Nitra Prvý originálny Steakhouse v Nitre. Hovädzie mäso len AN- GUS - Juh Ameriky ( Argentína, Chille, Brazília ). Varíme bez chémie, čerstvé bylinky, potraviny, šaláty - Bio kvalita Veľký výber čapovaných a fľaškových pív. Akcie - firemné, svadby, narodeniny, oslavy všetkého druhu. maxim caFe restaurant Trnava Ponúkame reštauračné služby jakub caFFe & restaurant Bratislava Jakub café Vám ponúka príjemné posedenie v štýlovo zaria- denej reštaurácii. Kapacita reštaurácie je 50 miest. Výber ku- chyne Jakub café zahŕňa pochúťky pre milovníkov sloven- ských, ale aj kozmopolitnejších jedál výbornej chuti a kvality, dostupný širokej verejnosti. victorias s.r.o. Pezinok Gastronomické služby schoppa, s.r.o. Bratislava Máte chuť aspoň na chvíľoč- ku uniknúť zhonu veľkomesta? Pritom necestovať večnosť a cí- tiť sa ako v inom svete? Praska-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /53/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom júci oheň v krbe, útulná rodinná atmosféra, pocit pokoja, vý- borné špeciality tradičnej Slovenskej, Českej, Rakúskej, ale aj Talianskej kuchyne, to všetko Vás čaká u nás na kolibe v Schoppe. reŠtaurácia ruszó cserda Bratislava Ponúkame reštauráciu na prenájom pre svadby a rôzne spo- ločenské udalosti. walker´s caFe&restaurant Bratislava Prijemné a útulné, prostredie, ako stvorené na trávenie voľných chvíľ s priateľmi a obchodnými partner- mi. Prostredie s prijemnou lounge at- mosférou, v ktorom si môžete či už vychutnať svoj obľúbený drink - cocktail, namiešaný našimi profe- sionálnymi barmanmi, alebo posedieť pri poháriku vínka, pri ktorého výbere Vám bude k dispozícii nie jedna odroda - kra- jina, ale pestrá paleta nami ponúkaných vín z rôznych kutou sveta. malina Bratislava Srdečne Vás pozývame do reštaurácie Malina, ktorá sa nachádza v kludnej mestkej časti Bratislava-Krasňany. Je situovaná na jej začiatku, ktorá sa označuje ako námestím tejto časti. Prednosťou je bez barierový prístup a výborné parkovacie možnosti priamo pri reštaurácii. caFFe estremo, s.r.o. Bratislava Našim krédom je uspokojiť aj najnáročnejšieho zákazníka za veľmi prijateľné ceny. Vďaka sta- rostlivému výberu tých najkva- litnejších talianskych surovín, čerstvých stredomorských by- lín, špeciálnych národných syrov ako aj prvotriednych dru- hov mäsa, vdýchavame pokrmom svetoznámy južanský tem- perament. elesko restaurant & wine bar Modra Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 11:30 - 22:00 Štvrtok: 11:30 - 22:00 Piatok: 11:30 - 22:00 Sobota: 11:30 - 22:00 Nedeľa: 11:30 - 18:00 elizabeth caFe, s.r.o. Piešťany Cafe reŠtaurácia west Bratislava Vaša svadba v príjemnom a ro- mantickom lesnom prostredí Náš individuálny prístup k zá- kazníkovi zaručí spokojnosť aj tých najnáročnejších klientov - nie je nič, čo sa nedá zariadiť. Pristupujeme k vaším požia- davkám zodpovedne a to je zárukou plynulého priebehu prí- pravy aj samotnej realizácie Vašej svadobnej hostiny. ama gastro s.r.o. Šaľa Gastronómia-domáca kuchyňa , jedáleň , bar, klimatizované konferenčné miestnosti, firemné akcie, svadby, promócie , rodinné oslavy, vlastné parkovisko... Flowers restaurant & wine bar Bratislava Objavte nepoznané chute v naj- lepšej reštaurácii na Slovensku podľa hodnotenia Trend Top 2010. Moderná dizajnová rešta- urácia vás privíta príjemnou at- mosférou a bohatými vôňami. Vychutnajte si čaro jedinečnej kuchyne pod preskleným „ne- bom“. camouFlage restaurant Bratislava Objavte nepoznané chute v naj- lepšej reštaurácii na Slovensku podľa hodnotenia Trend Top 2010. O to, aby bolo všetko pod- SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /54/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ľa vašich predstáv počas vašej návštevy, sa stará takmer 60- členný tím čašníkov, kuchárov a ostatného personálu. tre torri pizzeria Bratislava Tradičné hodnoty ako rodina, priateľské vzťahy, dôvera a vy- soká kvalita patria odnepamäti k základným predpokladom na dosiahnutie osobného a profesionálneho úspechu. Zdravý životný štýl bez stresu uponáhľaného sveta prináša pohodu a pokoj do života každého z nás. Šperky diamonds international corporation showroom d.i.c. Bratislava Diamonds International Corpo- ration - D.I.C. a.s. je česká, dyna- micky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej dcérske spoločnosti se na- chádzajú na Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Belgicku, Srbsku, Chorvátsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Hong Kongu. rb Šperk s.r.o. Bratislava Predaj strieborných šperkov, ho- diniek a doplnkového sortimentu (krabičky, šperkovnice...), záručné a pozáručné opravy, úpravy šper- kov na mieru, čistenie šperkov, od- borné poradenstvo. amor slovakia, s.r.o. Bratislava Cieľom našej spoločnosti je po- skytovanie služieb na vysokej úrovni a garancia špičkovej kva- lity predávaných šperkov. V na- šich predajniach nájdete široký sortiment šperkov vyrobených zo žltého aj bieleho zlata v kombinácii so zirkónom, českým granátom i baltickým jantárom. Náročnejšej klientele sme pripravený ponúknuť kombinácie 14 a 18 karátového zlata s rubínom, smaragdom, zafírom prípadne briliantom. starejŠí svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty... jozeF urík Nedožery-Brezany Starejší, moderátor, muzikant a DJ. Každé samostatne a aj ľubovoľná kombinácia. Hovoríme po Anglicky. svadobná doprava veterán mercedes 230 Slovensko Ponúkame Vám dopravu luxus- ným veteránom zn.Mercedes Benz 230 r.v.1936. Táto limuzí- na je v dokonalom stave po reno- vácii, pri ktorej bola zachovaná jej originalita a pôvodnosť. Vo- zidlo poháňa 6 valcový motor s objemom 2300ccm o výko- ne 55 koní. Má drevený obklad interiéru a otváratelnú stre- chu. Cena prenájmu vozidla vrátane šoféra je zmluvná a pod- ľa požiadaviek zákazníka. chrysler 300c Bratislava Komfort a luxusná elegancia v neštandardnom prevedení, ktorá dotvorí Váš svadobný deň. SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /55/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty... svadobná výzdoba v siedmom nebi Trenčín Ppredaj svadobných doplnkov a dekorácií – viď kategóriu sva- dobný obchod, kompletná vý- zdoba a aranžovanie obrad- ných miestností, spoločenských sál, reštaurácií, kostolov, par- ty stanov.. zapožičanie dekorá- cií - banketové sukne, obrusy na hranaté stoly – biele a smotano- vé, veľké okrúhle biele obrusy, návleky na stoličky – veľmi pek- né – veľmi lacné :o), textilné de- korácie do priestoru aj na stoly, slávobrány vyzdobené látka- mi, umelými kvetmi alebo bez dekorácie, veľké svietniky do priestoru, kvetinové koše. svietniky pod sviečky – nízke aj vy- soké, sklo vázy – 13 druhov, umelé aranžmány svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty... agentura andrea Bratislava Organizovanie svadieb,komlpet- ne alebo čiastkovo. Výzdoba priestorov/ sála, kos- tol/. Prenájom návlekov, mašlí a iných dekorácií. darina sonnenscheinová kvety d&v nitra Nitra Firma sa zaoberá obchodom s kvetmi, výrobou kvetinovej vý- zdoby, aranžérskymi prácami, zhotovením svadobných a iných kytíc, výzdobou svadobných miestností svadobnou výzdobou kostolov a iných priestorov pod- ľa požiadavky zákazníkov. charlotte design Piešťany V našej predajni CHARLOTTE DESIGN vám ponúkame širo- ký sortiment bytových doplnkov. Realizujeme aj výrobu dekorá- cií a aranžmánov na objednáv- ku. Chceme byť iní ako ostatní, pristupujeme ku každému zákaznikovi osobitne a snažíme sa vyjsť v ústrety aj neobvyklým požiadávkam. nyitrayová - kvetinárstvo ruže Piešťany Aranžovanie kvetov je náš koní- ček už od roku1992. Robíme to s láskou, s citom a predovšetkým pre zákazníka. Preto nás reali- začný tím tejto stránky na zákla- de vlastného prieskumu v Piešťanoch oslovil ako prvých. Na- šou silnou stránkou sú svadobné kytice, výzdoby svadobných sál a miestností, áut a kostolov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /56/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné agentÚry agentÚra jada Bratislava Dovoľte, aby sme Vám predsta- vili náš svadobný salón a agentú- ru , ktorá chce zlepšiť kvalitu po- núkaných služieb na trhu. Prio- ritou nášho kreatívneho a ambi- ciózneho kolektívu je splniť kaž- dú Vašu požiadavku. Kladieme dôraz na individuálny prístup ku každej požiadavke - je to pre nás výzva. Držíme sa výroku: „Nič nie je nemožné“. agentÚra daisy, s.r.o. Košice ĽADOVÉ SOCHY- NOVIN- KA!!! NEBESKÝ ŠEPOT -Thaj- ská atrakcia - NOVINKA!!! KRIŠTÁĽOVÉ KYTICE - NO- VINKA!!! SVADOBNÉ TORY - NOVINKA!!! PRIPRAVÍME PRE VÁS: Svadby, bankety, plesy, firemné a spoločenské podujatia, teambuildingy, detské narodeni- nové party a rodinné oslavy... elizabeth - svadobné ŠtÚdio Bratislava !!!S radosťou Vás pozývame do našich nových priestorov v Roza- dole!!! Svadobné štúdio ELIZA- BETH sa zaoberá organizovaním svadieb už ôsmy rok a sme vôbec prvá agentúra, ktorá vznikla na slovenskom trhu. večernica - mariana maliňáková Nitra Kompletné organizovanie sva- dieb a spločenských udalostí. Špecializujeme sa na dekorácie interiéru a exteriéru svadobných hostín , obradov, kostolov a áut. Pripravíme Vám sv.kyticu pod- ľa želania.Ponúkame služby fotografa, hudobnú produkciu a veľa drobností, ktoré Vás čakajú pri organizovaní svadby. nona agency-organizovanie svadieb a Firemných podujatí Ivanka pri Dunaji Vzali sa. ONA a ON. Krásny deň, ktorý zostane nádhernou spomienkou na výnimočný oka- mih, keď si ONA aj ON poveda- li svoje ÁNO. Nikomu nič nechý- balo. Svadobné oznámenia, vý- zdoba, hostina, svadobná torta, hudba, fotograf, kameraman, prstienky, kytica pre nevestu, nápoje, zábava,... všetko zlade- né, harmonické,... Každý si prišiel na svoje – deti, mladšie i staršie ročníky. . . . svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty... happy day wedding and events agency Bratislava Poskytujeme profesionálne služby v oblasti organizova- nia svadieb, večierkov, osláv a iných spoločenských akcií. Na- ším cieľom je obmedziť stres z Vášho svadobného dňa, osla- vy či firemnej párty a umožniť Vám vychutnať si čo najviac tieto príjemné chvíle. agentÚra milan Škabla Vráble Zabezpečíme Vám kompletnú organizáciu svadby, oslavy, iné- ho spoločenského podujatia. Po- radenstvo na zorganizovanie svadby, oslavy, jubilea...,

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /57/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobná agentÚra leilla wedding agency Poprad SVADBA NA KLUC - VYZDO- BA OBRADNEJ MIESTNOS- TI - VYZDOBA SALY - SVA- DOBNA KYTICA - KVETINO- VA A BALONOVA VYZDO- BA - NAVLEKY NA STOLIC- KY - MASLE - SVIECKY - SERVITKY - FOTO - VIDEO - HUDBA - DOPRAVA - OHNOSTROJ .... lamon svadobná agentÚra Bratislava Ponúkame kompletnú výzdobu miestností pri príležitosti sva- dieb, osláv, plesov, stužkových..., výzdobu kostola, úradu a taktiež iných služieb týkajúcich sa ich organizovania. svadobný dom ŠtÚdia Škerák Bratislava Svadobná výzdoba kostola a so- bášnej miestnosti, výzdoba sva- dobnej sály, dekorácie na auto, na steny, na dvere, slavobrána, stojany na kvety, svadobné ky- tice, predaj a prenájom rôznych svadobných dekorácií. wedday, spol. s .r. o. Bratislava Sme eventová agentúra, ktorá ponúka svoje služby v širokom zábere činnosti. Našou špecia- litou je organizovanie všetkých druhov eventov - a radi predve- dieme naše know how práve na Vašej akcii. Veľmi dôležitou časťou našej práce je organizova- nie a kompletné zabezpečenie Vašej svadby na najvyššej pro- fesionálnej úrovni. Fantastic Flower - lucia malá Nitra Zorganizujeme a zabezpečíme vsetko pre Vašu párty, svadbu, stužkovú, rodinné alebo firem- né akcie. Zabezpecenie priestorov: *Kom- pletnú výzdobu sál a miestnos- tí: obrusy, sukne, poťahy na sto- ličky, dekoračné mašle, stuhy, rôzne druhy svietnikov a svie- čok, dekoračné kamienky a de- koračný materiál, svadobné po- hare, slavobranu *kvety a kveti- novú výzdobu/svadobnú kyticu, pierka, výzdobu svadobneho auta, družičkovské kytice, atd.. *menu lístky *výber svadob- nych šiat *účesy a vizaž pre nevestu *fotografa. agentÚra giovanna Bratislava Agentúra Giovanna vznikla v máji 2010 ako nasledovník na trhu známeho salónu Neves- ta. Zámer bol jednoznačný – do- tvoriť existujúci salón a rozšíriť ho o ponuku ďalších druhov spo- ločenského oblečenia. Okrem toho, že u nás nájdete svadob- né šaty a spoločenské šaty, bez problémov nájdete nádherné komplety na krst... ivana janská- your way Bratislava Poskytujeme kompletný svadobný servis. Výzdoba a dekorá- cie pre svadobný obrad a hostinu Návleky na stoličky . Ozná- menia- Pozvánky – Menu – Menovky – Vínne etikety. Do- prava . Torty / Zákusky / Catering / Vína / Coctaily Hudba a zábava. Audio - Video . Krása a starostilosť o telo Šperky. SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /58/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom trade consult,spol. s.r.o. Ružomberok veľkokapacitné stany s príslu- šenstvom / stoly, stoličky, baro- vé pulty /, obrusy, mašle, návle- ky na stoličky, dekorácie, cate- ring po celom území Slovenska, vlastný personál, inventáe a do- prava, profesionálna svetelná a zvuková aparatúra, pódiá, móla, tanečné parkety, tribúny, gra- fik, kameraman, scénár, fotograf - vieme zabezpečiť kompletné programy na kľúč podľa požia- dabiek klienta svadobná agentÚra doré Martin Svadobné šaty Maggie Sottero a spoločenské šaty, svadobné do- plnky, topánky, spodné prádlo, oznámenia,obrúčky,poháre,do- prava,limuzína,cukrárenské vý- robky,DJ.,kamera,svadoné a iné oslavy a mnoho iného. salon beauty-style Nitra Svadobny full servis, pozicovna svadobnych a spolocenskych siat a oblekov, predaj obuvi a svadobnych doplnkov, prenajom svadobneho auta, vizaistika, kozmetika, nechtovy dizajn, ma- nikura, predlzovanie rias, body piercing, nastrelovanie naus- nic, fotoomladzovanie. vaŠa párty, s.r.o. Bratislava Organizujeme svadby na klúč, firemné akcie, rodinné oslavy, stužkové, konfe- rencie ... lovely day, s.r.o. Bratislava Svadobná agentúra Lovely Day je tu preto, aby ste v tomto výnimočnom období mohli prenechať praktické starosti iným. Dovoľte nám prežívať s Vami tento krásny čas a umožnite nám, aby sme Váš veľký deň dokona- le profesionálne pripravili. Vráti sa Vám to mnohonásobne. Funday, s.r.o. Bratislava Ponúkame Vám kompletné, ale aj čiastkové zabezpečnie vášho svadobného dňa: Svadobné priestory, DJ, Fotograf, Kamera- man, Výzdoba, Torty a zákusky, Oznámenia, Kvety a pierka, Darčeky, Svadobnú cestu. jana dutková, harlekyn Poprad Ponúkame Vám kompletnú sva- dobnú výzdobu a koordináciu priebehu svadby. Zapožičiavame biele aj čierne návleky na stolič- ky od 1,50 € za kus. Ponúkame saténové mašle, štóly, rôzny inventár ako sú svietniky, vázy, podnosy, slávobránu, čokoládovú fontánu, kamienky, lupien- ky, svadobné bublifuky, vystreľovacie konfety. zlatica zubičková Trnava svadobné dary rotax hodinky, svadobné prstene Bratislava Najširší výber svadobných prsteňov.Zá- snubné a snubné prsteňe výber z 800 modelov, které sú priamo fyzicky k dis- pozíci, prípadne ďalších modelov z ka- talogu. Kolekcia všetkých popredných českých výrobcov a výber zahraničních značiek. Platina, žlté zlato, bieé zlato, červené zlato, ružové zlato, kombinácia zlata, striebro, nerez. Brilianty, drahé kamene, zirkony. vivion s.r.o. Trnava, Považská Bystrica Bezplatný návrh okenných de- korácií priamo v interiéry, Za- meranie v interiéry, Šitie zá- clon, dekoračných látok, preho- zov, vankúšov, obrusov na mieru, Riešenie atypických priestorov, Montáž garníž a koľajničkových systémov, Aranžérske práce.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /59/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty... ambiance Bratislava Franklin‘s darčeková a donáŠková služba Bratislava Čo u nás nájdete: kvalitné vína z celého sveta, exkluzív- ne destiláty a liehoviny, ne- tradičné cukrovinky a pochu- tinky, atraktívny doplnkový sortiment, neobvykle darčekové koše, ručne vyrábané čoko- lády a pralinky od „čokoliatera“ a mnoho iného. h&h spektrum s.r.o. Trnava Dovoľte, aby sme sa Vám pred- stavili a ponúkli naše produk- ty a služby. Predajňa Gurmánko je súčasťou firmy H&H SPEK- TRUM Trnava s.r.o., ktorá sa za- oberá širokým spektrom predaja a služieb v rôznych oblastiach podnikania. Špecializujeme sa na predaj a služby v oblasti gastronómie formou maloobcho- du i veľkoobchodu. la maison atelier s.r.o. Bratislava Silvia a Elizabeth sú dve ženy zaľúbené do Francúzska. Staršia Elizabeth, povolaním stavebná inžinierka, sa narodila v Mod- re, v malebnom vinohradníckom mestečku, kde aj v súčas- nosti žije a výtvarne tvorí. Nedávno ukončila v Nitre trojroč- né univerzitné štúdium výtvarnej tvorby a dejín výtvarného umenia. svadobné doplnky celebrate s.r.o. Trnava Otvorili sme pre Vás prvý ka- menný obchod svojho druhu v Trnave! Nájdete tu veľa skve- lých inšpirácií pre Vašu svadbu, doplnky pre nevesty i ženíchov, dekorácie, materiál na výzdo- bu svadobného auta a svadobné- ho stola. Vyberať si môžete „na vlastné oči“ bez skresľujúcich fotografií, doplnky si môžete vyskúšať, albumy a knihy hos- tí otvoriť... svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávkovásvadobná,balónová výzdobaadekorácie,Dj,starejší, živáhudba,program,ozvučenie, osvetlenie,kameramanafotograf, profiHDVvideoštúdio,limuzíny, veterány,kočťahanýkoňmi,Ca- tering,Carving,famóznetorty,zá- kusky,pralinky,profičokoládovéanápojovéfontány,ľadovéso- chy.dennýanočnýohňostroj,interiérovéaexteriérovésvetelné apyroefekty,značkovésvadobnéaspoločenskéadetskéšaty... ivana janska- la via Bratislava KOMPLETNÝ SVADOBNÝ SERVIS (oznámenia/pozván- ky/menu/menovky, vínne eti- kety, obrúčky, svadobné pohá- re, foto/video/DJ, kaderníčka/ vizážistka, svadobné torty/zá- kusky/výslužky, svadobné kyti- ce, výzdoba auta, doprava, ... ) svadobný dom ŠtÚdia Škerák - svadobne doplnky Bratislava Kamenný aj internetový obchod, bižutéria štrasová aj perličko- vá, štipce do vlasov, hrebene, če- lenky, sponky a iná bižutéria, vankúšiky na prstienky, hosťov-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /60/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ské knihy, lupienky a veľa iného. Vo svadobnom dome štúdia Škerák nájdete všetko na Vašu svadbu pod jednou strechou. eloo! s.r.o. Bratislava Veršujeme farby. Štylizujeme línie. Rýmujeme formy. Tvo- ríme poéziu, v ktorej sa Vaše sny menia na nezabudnuteľné okamihy. Značka ELoo! vznikla v Bratislave v roku 2005 z iniciatívy profesionálnych kostýmových výtvarníčok Evy Ja- nákovej a Ľubice Kapustovej. Kreatívna dvojka čerí stoja- té hladiny v oblasti dekorácií, kostýmového designu, vizáže a hostesingu. ikabelky.sk Sobrance Sme internetovy predajcovia lu- xusnych kabeliek, panskych ta- siek, sperkov a bizuterie. svadobné kytice creativ - zdeno hrivnák Bratislava DONÁŠKA KYTÍC. Svadobné kytice podľa požiadaviek zá- kaznika. Svadobné pierka pre ženicha, svedkov, rodičov a hosti. Pre družičky kytičky, venčeky a iné doplnky. Kvetino- vá ozdoba do vlasov. Kvetinová výzdoba na torty. Kvetinová výzdoba auta, koča, motorky. Kompletná kvetinová výzdoba stolov, svadobných miestnosti, kostolov a obradných miest- nosti. PRI KOMPLETNEJ VÝZDOBE SVADBY PONÚ- KAME 15% ZLAVU NA CELU OBJEDNAVKU. kvetinárstvo kvety pre radosŤ Bratislava KOMPLETNÝ SVADOBNÝ KVETINOVÝ SERVIS: Sva- dobné kytice podľa Vašich pred- stáv - Kvetinové ozdoby do vla- sov, kvetinové šperky, Pierka pre ženícha, otcov, svedkov,sva- dobčanov, Kytice pre družičky, mamy, svedkyne, Kvetinová vý- zdoba auta, koča, motorky, Kve- tinová výzdoba kostolov a obrad- ných miestnosí, Kvetinová vý- zdoba reštaurácií, hotelov. bella Flora-kvety SEREĎ SVADBY: svadobné kytice, kyti- ce pre družičky, prízdoby na zá- pästie, venčeky pre malé dru- žičky, pierka pre ženícha, hostí a svedkov, prízdoby na autá (živé aj umelé kvety), kompletná vý- zdoba interiérov a exteriérov, vý- zdoba kostolov, výzdoba sva- dobných stolov (zabezpečíme aj obrúsky, sviečky...), BEZPLAT- NÉ vyhotovovanie návrhov na svadobnú výzdobu. wolFert - kvetinárstvo Bratislava Naša filozofia je jednoduchá - vytvárať tie najjedinečnejšie a najveľkolepejšie kvetinové deko- rácie, či už na svadbu alebo inú mimoriadnu príležitosť. Všetko je prispôsobované Vašim špecifickým požiadavkám, aby sme vytvorili tak dôležitý a očakávaný konečný “wow” efekt. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty... jasminum-kvetinárska dieľňa Malacky Svadobné kytice živé aj ume- lé, výzdoba svadobnej miestnos- ti, kostola, výzdoba svadobného auta iné svadobné doplnky..

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /61/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom kvety - iris Dolný Kubín Ponukame: svadobne kytice, ky- tice pre druzicky , kytice pre matky, pierka pre svad.hosti , vy- zdoba svad.hostiny , aranzma na auta , vyzdoba kostola. Mile nevesty k Vasemu svadobne- mu dnu ,patri samozrejme aj Vasa svadobna kyticka.Priprava svadby je narocna,nehovoriac vyber svad.kyticky. semiramis kvetinarstvo Bratislava Výzdoba interiérov živými, sušenými a črepníkovými kvetmi, doručovacia, kvetinová služba, keramika, sklo, kov, darčekové predmety. kamelia decor - green art Hlohovec Srdečne Vás pozývame do našej predajne . Ponukame: • profesi- onálna väzba a osobitosť • sva- dobné kytice podľa Vašich pred- stáv • dekorácia svadobných stolov a výzdoba sály, kostola • pierka pre ženícha, svedkov a hostí • kytice pre družičky, sva- dobné mamy • svadobné ozdoby do vlasov- kvety, perličky, pierka • gratulačné a jubilejné kytice • uspokojíme aj náročných zákaz- níkov • výzdoba svadobného auta- šerpy, kvety (podľa žela- nia) • extravagantné väzby juraj tomovčík – interalia Bratislava Ponukame rozne svadobne kytice a kvety na rozne prilezitosti. magdaléna kutaŠová magdalénka Svatý Jur Ponuka svadobných kytíc, žardi- niery, ikebany,výzdoba áut,stolo- v,kostola ,výzdoba interiéru a ex- teriéru. rndr. hana nyitrayová - kvetinárstvo ruže Piešťany Aranžovanie kvetov je náš koní- ček už od roku1992. Robíme to s láskou, s citom a predovšetkým pre zákazníka. Preto nás reali- začný tím tejto stránky na zákla- de vlastného prieskumu v Pieš- ťanoch oslovil ako prvých. Našou silnou stránkou sú svadobné kytice, výzdoby svadobných sál a miestností, áut a kostolov. kvety veronika Trenčín Vitajte na stránkach kvetinár- stva „Kvety Veronika“. Kveti- nárstvo sa fyzicky nachádza vedľa nákupného centra Max v Trenčíne, ktoré možete kedy- koľvek navštíviť v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Pomo- cou internetovej stránky tejto predajne kvetov si taktiež mô- žete objednať kyticu, darčekový kôš, alebo iný tovar z aktuál- nej ponuky v kľude domáceho prostredia. kvetinárstvo Fialka Zohor Svadobné výzdoby a kytice pod- ľa predstáv. diana - Flower house Šaľa Ponúkame svadobné kytice a vý- zdobu. alFonz bott Gabčíkovo Predaj rezaných, črepníkových, sušených a umelých kvetov, darčekové predmety, porcelán. kvetinárstvo kerátsonyová jarmila Réca Svadobne kytice SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /62/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom kvety „eva“ Malacky Kvetinárske služby. Predaj kvetov, kytíc, doplnkov, aranžo- vanie. svadobné oznámenia svadobné oznámenia – Škerák printing s.r.o. Bratislava Široký výber svadobných ozná- mení z desiatich rôznych kataló- gov a výrobcov, možnosť on-line objednávania, expres objednáv- ky už do troch pracovných dní. Vo svadobnom dome štúdia Ške- rák nájdete všetko na Vašu svad- bu pod jednou strechou. moderné originálne oznámenia – romi graFické ŠtÚdio Nové Mesto nad Váhom Moderné svadobné oznáme- nia a etikety na víno. Online ob- jednávky a cenník na internete. Priebežne dopĺňané NOVÉ gra- fické návrhy. Na stránke je šesťdesiat (60) návrhov (210x98 mm) svadobných pozvánok... ll studio, spol. s r.o. Bratislava Radi by sme Vám uľahčili svadobný zhon. Dovoľte, aby sme Vás nasledujú- cou ponukou odbremenili od starostí a pomohli Vám s vytvorením svadob- ných oznámení. Naša ponuka: - kom- pletná služba - graficky navrhneme a vytlačíme vaše jedinečné svadobné oznámenie , - na našej stránke si na- vrhnete oznámenie sami použitím pri- pravených motívov - využijete našu ponuku iba na tlač vami dodaných oznámení svadobné poháre svadobné poháre - ŠtÚdio Škerák Bratislava Kamenný aj internetový ob- chod, maľované svadobné pohá- re s našim alebo Vašim motívom, luxusné svadobné poháre, po- stavičky na torty, svadobné do- plnky a dekorácie. Vo svadob- nom dome štúdia Škerák nájdete všetko na Vašu svadbu pod jed- nou strechou. pamas-glass Trenčín Ponúkame Vám možnosť jedi- nečným a originálnym spôso- bom zvečniť na poháre takmer čokoľvek. Dekorácie robíme technológiou pieskovania, kto- rá sa vyznačuje jemnosťou a precíznym vykreslením deko- rov. Podľa Vášho želania si mô- žete dať vypieskovať: MENO/ MENÁ, MONOGRAM/MONOGRAMY, DÁTUM SVAD- BY A DEKORÁCIU. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /63/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné prstene rotax hodinky, svadobné prstene Bratislava Najširší výber svadobných prsteňov.Zá- snubné a snubné prsteňe výber z 800 modelov, které sú priamo fyzicky k dis- pozíci, prípadne ďalších modelov z ka- talogu. Kolekcia všetkých popredných českých výrobcov a výber zahraničních značiek. Platina, žlté zlato, bieé zlato, červené zlato, ružové zlato, kombinácia zlata, striebro, nerez. Brilianty, drahé kamene, zirkony. laura gold Trenčianská Turná Naša firma pôsobí na zlatníckom trhu už od roku 1993. Dovoľte aby sme Vám ponúkli moderné snubné prstene a zlaté náušnice založené na vysokej kvalite spĺňajúcej európ- ske štandardy s využitím moder- nej technológie a zlatníckych skú- seností. Sučasná kolekcia obsahu- je asi 600 modelov od klasických až po moderné trendy zastúpené bielymi a kombinovanými ob- rúčkami. Samozrejmosťou sú tiež kameňové obrúčky osade- né syntetic, zirkónmi alebo pravými briliantami podľa žela- nia zákazníkov, ktoré sú fyzicky k dispozícii v našj firme. kamea Trenčín Radi Vás privítame v našej predaj- ni, kde máte k dispozícii 700 vzo- rov na osobné vyskúšanie vami vy- braných modelov. Novú kolekciu vzorov pre rok 2010 nájde- te len v našej predajni. Zároveň Vám rád poradí odborník na svadobné obrúčky ktorý sa Vám bude venovať. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralin- ky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... zlatnictví Řehák Pardubice Aleš Řehák - prsteny a šperky, které Vás nadchnou * Naše ro- dinná firma působí na českém trhu od r. 1991. Od počátku kla- deme maximální důraz na origi- nalitu , profesionálně odvedenou práci a osobní přístup ke kaž- dému zákazníkovi. * Základem naší činnosti je nejen zakázková výroba, prodej luxusních šperků s brilianty, ale i kompletní servis spojený s tímto oborem. Zárukou jsou zkušení zlatníci v naší vlastní dílně.Zlatnictví Aleš Řehák - Pardubice, Slad- kovského... zlatníctvo opál Trenčín Ako nakupovať: Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejaké- ho dôvodu nefunguje priame ob- jednávanie, môžete zaslať objed- návku ako obyčajný e-mail. zlatníctvo jozeF Trnava Maloobchod a veľkoobchod so šperkami a výrobkami zo zla- ta. amor slovakia, s.r.o. Bratislava Predstavujeme Vám spoločnosť AMOR Slovakia, ktorá pôsobí v oblasti predaja šperkov známych slovenských, českých a európ- skych výrobcov už niekoľko ro- kov na slovenskom trhu. gold klama, s.r.o Senec Vyroba, predaj, opravy, vykup zlata a zlatnickych vyrobkov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /64/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobný obchod celebrate s.r.o. Trnava Otvorili sme pre Vás prvý ka- menný obchod svojho druhu v Trnave! Nájdete tu veľa skve- lých inšpirácií pre Vašu svadbu, doplnky pre nevesty i ženíchov, dekorácie, materiál na výzdo- bu svadobného auta a svadobné- ho stola. Vyberať si môžete „na vlastné oči“ bez skresľujúcich fotografií, doplnky si môžete vyskúšať, albumy a knihy hos- tí otvoriť... v siedmom nebi - svadobny obchod Trenčín Predaj svadobných doplnkov a dekorácií: • papierovo – damaš- kové servítky, papierové servít- ky – rôzne veľkosti, farby a deko- ry • papierovo – damaškové role na stoly – rôzne farby a dekory • organzové role na stoly - rôzne farby • nestekavé sviečky le Flair Malacky Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre návštevu nášho interneto- vého obchodu. Naša firma ponúka vysokokvalitné výrobky a služby aj pre tých najnáročejších zákazníkov. Neviete sa roz- hodúť, stále váhate či to a ono je pre Vás to pravé? Zahoď- te starosti! Príďte k nám, my sa o Vás postaráme... V pohodlí nášho salónu bude pre Vás všetko jednoduchšie. ján mikulík - mimi / special moments.sk Trnava Čo ponúkame: *Manžetové Gombíky *Svadobné podväzky *Svadobné poháre *Svadobné sety *Fotorámiky *Stolové kon- fety *Svadobný dáždnik *Sva- dobný vejár *Stolové lupienky *Dekoračné motýle *Bublifu- ky *Balóny *Sladkosti pre hostí *Vankúšiky na prstienky tanec, hudba a zábava dj steevee Bratislava Pred tým, ako sa svadobná zá- bava začne, trvám vždy na osob- nom stretnutí. Považujem za dôležité stretnúť sa s dvojicou, pre ktorú je tento deň výnimoč- ný. V rámci programu ponúkam vždy najväčšie hity všetkých čias počnúc 60-tymi rokmi (Rock´- N´Roll), cez najlepšie kúsky z diskoprodukcie 70.-tych a 80.- tych rokov, až po súčasné, po- predné rádiohity. Vrcholom každej svadobnej zábavy sú Čes- koslovenské „kolá“. Aj ľudovky vyberám podľa hesla „Hit za hitom je hitom“. Nebránim sa ani doplnkovým aktivitám (sú- ťažiam, čítaniu telegramov, moderovaniu,...). Všetko je na do- hode (...teda aj cena). svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... dj jozeF Fytto prisztacs Košice Hudobná produkcia-diskotéky- ,svadby,rodinné a firemné ak- cie,koncerty ozvucenie-osvetle- nie-projekcia a iné... SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /65/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom dj veektor Košice Svadobné hostiny a párty, ozvu- čenie, osvetlenie, profesionál- ny prístup, 15 rokov praxe, širo- ký repertuár skladieb, svadobné hity a tance Area východné slo- vensko... hudobná skupina color Galanta Hudobná skupina hrajúca širo- ké spektrum domácich i zahranič- ných interpretov, podľa požiada- viek usporiadateľa.Hrajeme na Slo- vensku,aj v zahraničí.Vždy k spo- kojnosti klienta na profesionálnych nástrojoch. dj lucky - viac než disco Bratislava Ponúkame kvalitnú svadobnú diskotéku podľa Vaších predstáv a želaní za dostupnú cenu, navy- še je možnosť dopniť program li- ve-vystúpeniami umelcov rozlič- ných žánrov: tanec, balet, oper- ný spev, jazzový spev, ohňova show, cimbalová muzika a i... Pô- sobnosť: Bratislava, západné a stredné Slovensko... dj FrantiŠek zsiros Žilina Hudobná - diskotéková produkcia, dlhohočné skúsenosti, moderovanie, bohatý hudobný archív, kvalitné ozvučenie a efktné nasvietenie interieru aj mimo parketu.... video video – Foto ŠtÚdio Škerák Bratislava Filmovanie a zostrih svadby pro- fesionálnymi veľkými kamera- mi, výroba DVD s aktuálnou po- tlačou, fotografovanie na klasikú filmovú aj digitálnu zrkadlovku, tlač fotografií priamo na svadbe. Vo svadobnom dome štúdia Ške- rák nájdete všetko na Vašu svad- bu pod jednou strechou. harum video-Foto studio Bratislava 23 rokov profesionálnej pra- xe v oblasti foto a video. Na našich videách a fotografiách budete skutočne sami sebou. Váš svadobný deň bude s nami pre vás zábavou… svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... insight pictures & movies Bratislava •fotografovanie v ateliéri alebo exteriéri do rozlíšenia 21 MPx (3:2) •spracovanie videa v SD & HDV1080i formáte •komplex- ná digitálna technológia pre foto aj video •postprodukcia a ozvučenie filmov v broadcast kvali- te na systéme AVID.... SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /66/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom Foto image - Fotoateliér Žilina Fotografujeme s profesionál- nymi digitálnymi zrkadlovka- mi Canon 5D Mark II, Nikon D700 a objektívmi najvyššej triedy. Využívame blesky, zá- bleskové svetlá (aj na reportáž), odrazné plochy... Natáčame s profesionálnymi HDV 3CCD kamerami. Striháme na výkonnej RT strižni. hannah-studio Veľký Biel FOTO A VIDEOSLUŽBY. Dvojkamerový záznam v kvali- te FULL HD, svadby, stužkové, krsty,rod.oslavy, 1.sväté prijíma- nie,predškolské a školské akcie, firemné večierky, reklamy, dni obce, hudobné klipy pre kapely a iné. Fotografie z uvedených akcií, umelecké foto, booky, retuš, koláž. Mobilný fotoatelié- r-u Vás doma. hotely a reŠtaurácie erdody palace Bratislava Camouflage restaurant, Flowers restaurant & wine bar, Lancia cafe, Trafo Music Bar, Zoya Gal- lery. Reštaurácia je pomenova- ná podľa série originálnych ob- razov Andy Warhola – Camouf- lage, ktoré sa nachádzajú v interiéri reštaurácie. Známa vyni- kajúcimi gastronomickými špecialitami medzinárodnej ku- chyne nouvelle, molecular a fusion cuisine... grand hotel***+ Trenčín GRAND hotel Trenčín je situo- vaný priamo v centre Trenčína. Zariadenie ponúka ubytovanie, reštauračné a relaxačné služby. Návštevníkom mesta Trenčín a obchodným cestujúcim je k dis- pozícii vkusne moderne zariade- ných 26 izieb. Solárium, whirpool a sauna sú v cene izby... hotel west - reŠtaurácia west Bratislava Obradné miestnosti: máme k dispozícií dve miestnosti /s kli- matizáciou a oknami / ktoré slú- žia na uskutočnenie svadobného obradu vo vnútri hotela s kapaci- tou 30 a 60 osôb, v prípade záuj- mu o obrad pod holým nebom máme k dispozícií letnú terasu s kapacitou do 200 osôb, poprípade lúku na ktorej sa môže obrad taktiež uskutočniť... business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákupné- ho centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu... hotel leonor *** Kolárovo Naše služby: Svadobný obrad v našej pre- krásnej záhrade za účasti farára alebo matrikára Dopravasvadobčanovknámaspäť Pre mladomanželov 1 svadobný apartmám k dispozícii grátis hotel barónka**** Bratislava Ubytovacie, stravovacie, kongre- sové a relaxačné služby (bazén, fitnes, sauna, solárium, masáže). Kongresová sála č. 1 do 150 osôb Reštaurácia do 70 osôb Vináreň do 50 osôb Prenájom podľa dohody Pre mladomanželov izba grátis. Pre svadobných hostí 10% zľava z pultových cien ubytova- nia... hotel danubia gate *** Bratislava Hotel DANUBIA GATE je malý *** hotel v centre Bratisla- vy, orientovaný na poskytovanie komplexného balíka služieb pre

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe / /67/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom business a obchodnú klientelu. Je zaujímavý svojím moder- ným, avšak vkusne a elegantne riešeným interiérom s výbor- nými službami.... hotel vinarsky dom Pezinok Hotel Vinársky Dom svojim technickým a priestorovým vy- bavením zabezpečuje celoročne komplexný servis pre školenia, semináre a menšie konferencie, čím vytvára optimálne podmien- ky na vzdelávanie a rozvoj manažmentu. Je ideálnym mies- tom na usporiadanie rodinných, či firemných akcií. maranello ristorante Bratislava Maranello ristorante ponú- ka vhodný priestor pre usporia- danie svadieb, banketov, spolo- čenských a rodinných poduja- tí, osláv, stužkových slávností, fi- remných večierkov, konferencii s kapacitou až 150 osôb... hotel devín, a. s. Bratislava 1 Poskytujeme: Ubytovanie, stra- vovanie, kongresové a relaxač- né služby (bazén, fitnes, sauna, squash, solárium, thajské masá- že). Na požiadanie zabezpečí- me: Hudobnú produkciu, výzdo- bu, dopravu, foto/video Kapaci- ta do: 90 osôb towers restaurant Bratislava PERFECT DAYS & PERFECT NIGHTS ...to je motto, ktorým sa všetci v TOWERS riadime. Perfekt- ný deň so skvelým jedlom v priateľskej atmosfére a s výbor- nou obsluhou... pension nova*** Bratislava-Nové Mesto Pozývame Vás do reštaurácie penziónu NOVA***. V ponuke nájdete okrem tradičnej sloven- skej a medzinárodnej kuchyne aj široký výber nápojov, ktorých výber oceníte aj v čase mimo obeda a večere. V našej ponuke nájdete kvalitné akostné odrodové vína, vína s prívlastkom, originálne gruzínske brandy, ale aj české pivo Černá hora, ktoré sa vyznačuje výrobou bez chemických látok. rosso nero Bratislava Nová, moderná reštaurácia pre tých, ktorým záleží na chutnom jedle, príjemnej obsluhe, kvalit- nej hudbe, peknom prostredí... a výnimočnej káve... holiday inn žilina Žilina Naša ponuka je stavaná tak, aby vám pomohla pri rozhodovaní a odbremenila vás od starostí. Ponúkame: Plne klimatizované priestory Prvotriedny servis Štýlové dekorácie vo vami vy- braných farbách... elv -servis sro Bratislava Máme pre Vas pripravené: salóniky kap. 10 osôb klubová časť s biliardom kap. 10 osôb reštauračná časť kap. 38 osôb celá reštaurácia kap. 75 osôb (vrátane salónikov,klubovej,ka- viarenskej časti)... cbc caFé&restaurant Bratislava Catering : u nás/ponúka- me priestory s kapacitou až 600osôb/ alebo dovezieme jedlo a nápoje na Vami určené miesto Párty servis: kompletný catering, inventár,čašníci a barmani,VIP stany,immobiliár... SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe/ /68/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom hotel zátoka*** Senec Príjemný hotel, ktorý Vám po- núka svadbu Vašich snov! hotel perugia Bratislava Vychutnajte si čaro útulného a príjemného hotela Perugia v srd- ci Starého mesta, obdivujte his- torické uličky Bratislavy a do- prajte si gastronomický zážitok vďaka maďarsko – slovenským špecialitám, alebo klasike ta- lianskej kuchyne... hotel medium Bratislava Hotel Medium spĺňa všetky kri- téria europskeho štandardu a je zárukou pokojného spánku, bo- hatých raňajok, priateľskej atmosféry a kvalitných služieb. Hotel Medium je situovaný v dôležitej obchodnej zóne, v blízkosti obchodných a nákupných centier. mgr. ján vŠetečka nama Nitra reštauračné a ubytovacie služby, svadby na kľúč /svadobné oznáme- nia, foto, video, hudba, starejší, sobá- še, kaderníctvo, vizáž.../ hotel kyjev Bratislava Hotel Kyjev je jeden z mála lac- ných hotelov v centre Bratisla- vy. Vysoká budova navrhnutá a postavená v sedemdesiatych ro- koch stojí päť minút chôdze od historického centra. hotel set*** Bratislava HOTELSETvBratislave jenovýmodernýhotel,rodinne ladenýspríjemnýmprostredím. Mávýhodnúpolohublízkocentra mestasmožnosťouparkovania. hotel most slávy *** Trenčianske Teplice Ponúkame Vám kompletný ser- vis a kvalitné služby za rozumné ceny. Svadobné menu Vám pri- pravíme na požiadanie presne podľa Vašich predstáv... hotel modra Modra HotelModrasanachádzapriamo vcentrekráľovskéhovinohradníc- kehomestaModra.Presvojupek- núpolohupodmalokarpatskými vínorodýmistráňamidostalaná- zovPerlaMalýchKarpát... penzión diana *** Piešťany Reštaurácia Elegantný interiér penziónu Diana s čistými líniami doplne- ný obrazmi s poľovníckou tema- tikou oslovuje najmä náročnú klientelu uprednostňujúcu kva- litu podávaných jedál... ms union, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Nemusíte chodiť ďaleko, keď môžete ísť tak blízko... Neďale- ko Nového Mesta nad Váhom, na skok z diaľnice D1, na pra- vej strane rieky Váh pri úpätí Malých Karpát, v krásnom prostredí na krásnom jazere s čistou vodou... pre svadobnÚ noc svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny,

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe / /69/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... rámovanie nielsen slovakia, s.r.o. Bratislava Spoločnosť Nielsen Slovakia s.r.o. ekluzívne zastupuje od roku 1996 na trhu v Slovenskej republike spoločnosť Nielsen Design GmbH., ktorá je špičkou medzi výrobcami obrazových profilov. V ponuke je široká škála alumíniových profilov od jednoduchých po profily náročnejšie, duté alebo kombinova- né ako aj drevených profilov. reŠtaurácie reŠtaurácia modrá hviezda Bratislava Vitajte v reštaurácii Modrá Hviezda, ktorá je známa typic- kou prešporskou kuchyňou, v ktorej sa prelína vplyv viacerých gastronomických kultúr- ra- kúskej, slovenskej a maďarskej. business hotel blue bratislava Bratislava Business hotel Blue sa nachádza v Bratislave v blízkosti nákupného centra Polus City Center. Jeho poloha je ideálna pre ľudí, ktorí prišli do Bratislavy riešiť pracovné stretnutia, nakoľko sa nachádza v blízkosti tepny obchodu. reŠtaurácia u richtára Modra Bar a štýlová reštaurácia U Richtára má celkovú kapacitu pre vyše 300 hostí. Je vhodný na usporiadavanie veľkých spolo- čenských podujatí, ako sú sláv- nostné recepcie, koktaily a po- dobne. Vzhľadom na jeho členitosť je možné využívať ho aj na menšie firemné podujatia alebo rodinné oslavy. technopol servis, a.s. Bratislava Congress Centre a Catering tvoria dve esencie značky BIZNISUITE, zaobera- júce sa komplexným zabezpečení spolo- čenských akcií vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch zodpovedajúcich aj najnáročnejším požiadavkám klienta. Viac, ako 10 ročné skúsenosti v oblasti gastronomických služieb a profesionálny personál s radosťou prispejú k tomu, aby sa aj váš svadobný banket pre vás stal nezabudnuteľnou uda- losťou. restaurant riviera Bratislava RESTAURANT RIVIERA - ideálne miesto na usporiadanie svadobnej hostiny do 50 osôb vo vinárni, pri väčšom počte možnosťvyužitia celej reštaurá- cie. V letných mesiacoch ponú- kame krytú terasu pre 40 osôb, s možnosťou využiť letnú za- hradu. Naša kuchyňa Vám pripraví chutné tradičné svadobné jedlá, ako aj individuálne Vami zvolené menu. manuel caFe Trnava Ponukame prenajom priestorov na rozne akcie,terasa,po- nuka alko aj nealko, rozne druhy kavy,miesane napoje, sha- kes, biliard, vodne fajky, jukebox, 2x TV PLAZMA,moznost zabezpecenia cattering. Rozloha cafe baru 170m2, kapacita 50-60 ludí na sedenie reŠtaurácia ako doma Bratislava Myšlienku otvoriť reštauráciu som nosil v sebe už veľmi dlho. Mám dobré jedlo rád a ko- niec koncov je to na mne aj vi- dieť. Myšlienka je síce polovica úspechu ale čas na jej realizáciu musel dozrieť. steak & more s.r.o. Nitra Prvý originálny Steakhouse v Nitre. Hovädzie mäso len AN- GUS - Juh Ameriky ( Argentína, Chille, Brazília ). Varíme bez chémie, čerstvé bylinky, potraviny, šaláty - Bio kvalita

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe/ /70/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom Veľký výber čapovaných a fľaškových pív. Akcie - firemné, svadby, narodeniny, oslavy všetkého druhu. maxim caFe restaurant Trnava Ponúkame reštauračné služby jakub caFFe & restaurant Bratislava Jakub café Vám ponúka príjemné posedenie v štýlovo zaria- denej reštaurácii. Kapacita reštaurácie je 50 miest. Výber ku- chyne Jakub café zahŕňa pochúťky pre milovníkov sloven- ských, ale aj kozmopolitnejších jedál výbornej chuti a kvality, dostupný širokej verejnosti. victorias s.r.o. Pezinok Gastronomické služby schoppa, s.r.o. Bratislava Máte chuť aspoň na chvíľoč- ku uniknúť zhonu veľkomesta? Pritom necestovať večnosť a cí- tiť sa ako v inom svete? Praska- júci oheň v krbe, útulná rodin- ná atmosféra, pocit pokoja, vý- borné špeciality tradičnej Slovenskej, Českej, Rakúskej, ale aj Talianskej kuchyne, to všetko Vás čaká u nás na kolibe v Schoppe. reŠtaurácia ruszó cserda Bratislava Ponúkame reštauráciu na prenájom pre svadby a rôzne spo- ločenské udalosti. walker´s caFe&restaurant Bratislava Prijemné a útulné, prostredie, ako stvorené na trávenie voľných chvíľ s priateľmi a obchodnými partnermi. Prostredie s prijemnou lounge at- mosférou, v ktorom si môžete či už vychutnať svoj obľúbený drink - cocktail, namiešaný našimi profe- sionálnymi barmanmi, alebo pose- dieť pri poháriku vínka, pri ktorého výbere Vám bude k dis- pozícii nie jedna odroda - krajina, ale pestrá paleta nami po- núkaných vín z rôznych kutou sveta. malina Bratislava Srdečne Vás pozývame do reštaurácie Malina, ktorá sa nachádza v kludnej mestkej časti Bratislava-Krasňany. Je situovaná na jej začiatku, ktorá sa označuje ako námestím tejto časti. Prednosťou je bez barierový prístup a výborné parkovacie možnosti priamo pri reštaurácii. caFFe estremo, s.r.o. Bratislava Našim krédom je uspokojiť aj najnáročnejšieho zákazníka za veľmi prijateľné ceny. Vďaka sta- rostlivému výberu tých najkva- litnejších talianskych surovín, čerstvých stredomorských by- lín, špeciálnych národných syrov ako aj prvotriednych dru- hov mäsa, vdýchavame pokrmom svetoznámy južanský tem- perament. elesko restaurant & wine bar Modra Pondelok: zatvorené Utorok: zatvorené Streda: 11:30 - 22:00 Štvrtok: 11:30 - 22:00 Piatok: 11:30 - 22:00 Sobota: 11:30 - 22:00 Nedeľa: 11:30 - 18:00 elizabeth caFe, s.r.o. Piešťany Cafe reŠtaurácia west Bratislava Vaša svadba v príjemnom a ro- mantickom lesnom prostredí Náš individuálny prístup k zá- kazníkovi zaručí spokojnosť aj tých najnáročnejších klientov - nie je nič, čo sa nedá zariadiť. Pristupujeme k vaším požia- davkám zodpovedne a to je zárukou plynulého priebehu prí- pravy aj samotnej realizácie Vašej svadobnej hostiny.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe / /71/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom ama gastro s.r.o. Šaľa Gastronómia-domáca kuchyňa , jedáleň , bar, klimatizované konferenčné miestnosti, firemné akcie, svadby, promócie , rodinné oslavy, vlastné parkovisko... Flowers restaurant & wine bar Bratislava Objavte nepoznané chute v naj- lepšej reštaurácii na Sloven- sku podľa hodnotenia Trend Top 2010. Moderná dizajnová rešta- urácia vás privíta príjemnou at- mosférou a bohatými vôňami. Vychutnajte si čaro jedinečnej kuchyne pod preskleným „ne- bom“. camouFlage restaurant Bratislava Objavte nepoznané chute v naj- lepšej reštaurácii na Sloven- sku podľa hodnotenia Trend Top 2010. O to, aby bolo všetko podľa vašich predstáv počas va- šej návštevy, sa stará takmer 60- členný tím čašníkov, kuchárov a ostatného personálu. Ten najlepší kulinársky zážitok vám pripraví trojnásobný najlepší kuchár na Slovensku Jaroslav Žídek a jeho zástupcovia: Mar- tin Korbelič a Tomáš Opletal, najlepšie víno odporučí jeden z najlepších someliérov na Slovensku, Andrej Lúčny. O vaše pohodlie sa postarajú manažéri Bari Eljezi, Roland Freňák a event koordinátor Lenka Poulová. tre torri pizzeria Bratislava Tradičné hodnoty ako rodina, priateľské vzťahy, dôvera a vy- soká kvalita patria odnepamäti k základným predpokladom na dosiahnutie osobného a profesionálneho úspechu. Zdravý životný štýl bez stresu uponáhľaného sveta prináša pohodu a pokoj do života každého z nás. svadobná cesta ck intermedial s.r.o. Bratislava Cestovná kancelária INTER- MEDIAL pôsobí do 20.sezónu. O spokojnosti zákazníkov sved- čí skutočnosť, že za uplynulú sezónu v CK INTERMEDIAL nezaznamenali ani jedinú sťaž- nosť. Viacero stredísk okrem toho ponúka CK INTERMEDIAL exkluzívne a na prepra- vu na Istriu používa najkratšiu a najrýchlejšiu trasu cez Ra- kúsko s minimálnymi rozvozmi. australia puzzle Sydney Špecialista na dovolenku v Austrálii, Novom Zélandě a Fiji. Ponúkame komplexné služby, presne šité na mieru každého zákazníka a zájazdy s ľubovolným dátumom odcho- du. Vďaka osobným skúsenos- tiam s ponúkanými lokalitami a profesionálnemu prístupu dostanete do rúk dovolenku Vašich snov. wedding trip sro Bratislava Snívate o netradičnej svadbe na netradičnom mieste? Las Vegas je v tom prípade to pravé miesto pre Vás. Svadba v známych „Wedding Chaples“, na kolotoči v oblakoch, na Benátskej gondo- le, vo vrtulníku nad Grand Canyon, na rieke Colorado alebo v „Drive In“ okienkach ... penzión villa astória Ružomberok Ponúkame ubytovanie v štýlo- vom penzióne na Liptove. Pre novomanželov máme priprave- nú romantickú podkrovnú izby s vlastným sociálnym zariadením, TV, domácim kinom, chladnič- kou. Liptov je TOP slovenská tu- ristická destinácia, v našom okolí nájdete termálne aquaparky

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe/ /72/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom jedlo a nápoje svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... hotel leonor *** Kolárovo Naše služby: Svadobný obrad v našej pre- krásnej záhrade za účasti farára alebo matrikára Dopravasvadobčanovknámaspäť Pre mladomanželov 1 svadobný apartmám k dispozícii grátis tizia, spol. s.r.o. Bratislava Prevádzkovanie Coffeeshopu, pohostin- ská činnosť, príprava a predaj nápojov, je- dla, pochutín . panorama club - eventy s.r.o. Trenčín Filozofia: Vaša akcia by mala mať váš podpis. Preto Vám radi vypracujeme špeciálnu ponuku len pre Vás! Naša ponuka bude naladená na príležitost Vašej akcie.S udržaním čo najvyššej kvality splníme vaše konkrét- ne požiadavky a uisťujeme Vás na spravodlivý prístup v rám- ci vášho rozpočtu. du monde s.r.o. Nitra Špecializovaná cateringová spo- ločnosť - zabezpečenie služieb pre svadby, firemné akcie a gar- den party na svadobný stôl svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... augiFt.eu Pezinok Luxusný darček- Sekt s 22 karát. zlatom- Základ Gold Cuveé tvo- rí Weissburgunder sekt oboha- tený o 22 karátové zlaté šupin- ky. Množstevné zľavy budú za- slané individuálne. Praktický a netradičný dar pre nastávajúcich rodičov- elegantná torta z plie- nok, obsahuje detskú kozmetiku. Strieborné šperky a šperky z bie- leho zlata s diamantami. SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe / /73/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobné nápoje svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... ing. katarina mrazikova km Pezinok Luxusný darček- Základ Gold Cuveé tvorí Weissburgunder sekt obohatený o 22 karátové zlaté šupinky. Je vyrobený pod- ľa starej rodinnej receptúry na báze Rulandského bieleho, ktoré sa rodí na kroch Burgundského bieleho v oblasti Porýnia. Šupin- ky 22 karátového zlata, obsiah- nuté v sekte Gold cuvée, sú anti- bakteriálne a zdraviu prospešné. Luxusný darček- Sekt s 22 karát. zlatom- Základ Gold Cuveé tvorí Weissburgunder sekt obo- hatený o 22 karátové zlaté šupinky. revina s.r.o. Bratislava POTREBUJETE PORADIŤ S VÍNOM ? Hľadáte vhodné vína na svadobnú tabuľu? Dobrý sva- dobný dar ktorý poteší a nebude navyše? Vinotéka REVINA - ob- chodník s vínom. Nájdete u nás široké zastúpenie slovenských a svetových vinár- stiev,. Sme dovozná firma s vlast- nou firemnou vinotékou. bižutéria celebrate s.r.o. Trnava Otvorili sme pre Vás prvý ka- menný obchod svojho druhu v Trnave! Nájdete tu veľa skve- lých inšpirácií pre Vašu svadbu, doplnky pre nevesty i ženíchov, dekorácie, materiál na výzdo- bu svadobného auta a svadobné- ho stola. Vyberať si môžete „na vlastné oči“ bez skresľujúcich fotografií, doplnky si môžete vyskúšať, albumy a knihy hos- tí otvoriť... chudnutie Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám priná- ša komplexné služby v skrášľo- vaní. Máme širokú ponuku slu- žieb a sme tu pre to, aby sme Vám pomohli cítiť sa lepšie a samozrejme aj krajšie. Pripra- vili sme pre Vás útulné prostre- die kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. marianna ručkayová - studio mr Piešťany Prevádzkovanie nechtového štú- dia, nechtový dizajn - akrylové, gélové nechty, klasická, mokrá, suchá, japonská, francúzska ma- nikúra, parafínové zábaly, sta- rostlivosť o ruky a nechty, úče- sy, líčenie. Ultrazvuková kavitá- cia- je to neinvazívna liposukcia, ktorá pomocou ultrazvuku roz- bíja tukové bunky, ktoré sú ná- sledne odplavené lymfatickým systémom z tela. Výsledky už pri prvom ošetrení. Akciová cena na mesiac august len 55 eur.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe/ /74/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom exkluzívne Účesy art and design productions s.r.o. salón krasy art&design Bratislava Na priestore 100m2, sa snúbi lu- xus, vysoká kvalita služieb a in- dividuálny prístup k zákazníkom a to všetko za prijateľné ceny. Salón ART&DESIGN ponúka kadernícke a kozmetické služby, klasickú a japonskú manikúru, nechtový dizajn a pedikúru. Pra- cuje s renomovanými značkami Schwarzkopf, Ryor a OPI. angels by alex - alex hromek s.r.o. Bratislava Alex patrí medzi najrenomovanejších a najznámejších vizá- žistov Slovenska a Českej Republiky. Neustále cestuje medzi Bratislavou, Prahou a Viedňou.V roku 2006 si otvoril vlastný salón Angels by Alex a na Slovensko priniesol revolučnú me- tódu predlžovania mihalníc, ktorú odskúšali dnes už mno- hé dámy a celebrity. Ako prvý na Slovensku ponúka predlžo- vanie vlasov metódou Hairdreams ktorá je aplikovateľná ako na jemné vlasy tak aj na normálne vlasy. S jeho vizážistický- mi službami boli spokojné: speváčka Natasha Bedingfield, Samantha Fox a trio zo skupiny Sugababes. Fitness kabval s.r.o. Chorvátsky Grob Fitness centrum – od apríla 2010 je otvorené úplne nové fit- ness centrum Rival. Na ploche 600m2 tu nájdete asi 38 rôz- nych strojov, od pásov na beha- nie, cez lavice, kladky až po čin- ky. Pohodlne si tu môže zacvičiť až tridsať ľudí naraz. Vo fit- ku je stály personál, na ktorom vidieť dlhoročné skúsenosti s kulturistikou a zápasením. espria health club Bratislava Vo Vašom osobnom klube máme pre Vás pripravené široké spek- trum služieb, ktoré Vám pomôžu zrelaxo- vať alebo rozhýbať unavené telo. Snažíme sa sledovať tren- dy a neustále našu ponuku inovovať, aby ste vždy našli to, čo Vám Váš osobný klub musí ponúknuť. Kliknite na službu, ktorá Vás zaujíma alebo ešte lepšie, kontaktujte nás a príďte sa pozrieť. Dohodnite si ukážkovú hodinu s profesionálnym trénerom alebo inštruktorom a veríme, že sa pridáte k našim stálym členom, ktorí vedia, čo ich osobnosť potrebuje. Formovanie postavy Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám priná- ša komplexné služby v skrášľo- vaní. Máme širokú ponuku slu- žieb a sme tu pre to, aby sme Vám pomohli cítiť sa lepšie a samozrejme aj krajšie. Pripra- vili sme pre Vás útulné prostre- die kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. wellcare studio Trnava Ponukame: ULTRALIPO, ROL- LEN, VACUFIT Thermal, DREAMHEALTHER, HANDSPA, MASÁŽE, GALVA- NIC SPA studio katya Nitra Neinvazívna liposukcia ultravu- kom, zbaví Vás tukových buniek navzdy. Unikátny prístroj SLIM UP ULTRA Vám ponúka kom- plexné osetrenie nedokonalostí Vásho tela. Je to nová koncepcia krásy vyuzívajúca spolocné pô- sobenie troch druhov energií. Ul- trazvuk, elektrostimuláciu a infracervené svetlo. V jednej pro-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - obliekanie a výzor / /75/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom cedúre získavate dalsie tri, ktoré by ste museli v iných specia- lizovaných pracoviskách zaplatit zvlást. Kombinácia týchto troch zdrojov energie spôsobuje chudnutie, lokalizovanú toni- záciu a tvarovanie postavy a je zvlást úcinná v rámci multifak- torovej starostlivosti v oblastiach postihnutých celulitídou. kompliment inŠtitÚt redukcie a prevencie nadváhy Bratislava kompliment® Inštitút redukcie a prevencie nadváhy. Chudnutie, diéty, zdravý životný štýl, skve- lý Body Image. Ideálnu hmot- nosť a skvelý Body Image získa- te v osobných programoch In- štitútu kompliment® zamera- ných na chudnutie, formovanie postavy, kontrolu hmotnosti a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. victoria regia Bratislava Ponúkame Vám: * redukciu hmotnosti, spevnenie posta- vy * odstránenie celulitídy, zoštíhlenie * rekondíciu, wellness a relax * regeneráciu pokožky * odborné poradensto v oblasti zdravého životného štýlu * Solárium * Kozmetiku, omladenie, regeneraciu pleti masáže wellcare studio Trnava ULTRALIPO, ROLLEN, VA- CUFIT Thermal, DREAMHE- ALTHER, HANDSPA, MASÁ- ŽE, GALVANIC SPA tychee relax centrum Bratislava Masaze nechtovy dizajn la touche salon exclusive Bratislava Exkluzivny salon Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám priná- ša komplexné služby v skrášľo- vaní. Máme širokú ponuku slu- žieb a sme tu pre to, aby sme Vám pomohli cítiť sa lepšie a samozrejme aj krajšie. Pripra- vili sme pre Vás útulné prostre- die kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. nail-design silvia alFoldi Dunajská Streda Klasická manikúra, japonská manikúra, modelovanie ume- lých nechtov na typy aj na šab- lonu, čínske zdobenie jedným ťahom na umelé nechty, lako- vanie nechtov, francúzska ma- nikúra, nalepovanie nechtov na prírodné nechty plus lakova- nie, posilnenie prírodných nechtov gélom aj na sposob fran- cúzskej manikúry, narábanie umelých nechtov, masáž rúk salón lea Bratislava NECHTOVÝ DIZAJN: -gélové nechty, -manikúra – klasická, ja- ponská, -lakovanie, -zdobenie na gélové aj prírodné nechty, -spev- nenie nechtov gélom SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe/ /76/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom salón timea Bratislava V salóne TIMEA sa poskytu- jú služby: manikúra, pedikúra, solárium, kozmetika, masáže, nechtovy dizajn a kaderníctvo, modelovanie gélových a acrylo- vých nechtov + školenia. Taktiež sa v našom salóne poskytujú kadernícke služby výlučne pro- fesionálnou kozmetikou ANNYER paris. salón wanda Piešťany Kozmetika-ošetrenie pleti po- mocou kozmetických prístro- jov, make-up, depilácie, Mani- kúra-klasická, francúzska, ja- ponská manikúra, gelové nech- ty, zdobenie, zagelovanie prí- rodných nechtov. Pedikú- ra-mokrá pedikúra, lakovanie nechtov na nohách-klasické, francúzske, zdobené, gelové nechty na nohy. katarína hitková Nitra Krásne ruky by chcela každá nevesta, pretože na ruku počas obratu ženích nastokne obrúčku, ktorú budú neskôr všetci obdivovať. Ruky sú zvečnené na fotografiách či vidách. Gé- lové nechty je vhodné urobiť týždeň pred svadbou, aby si ne- vesta zvykla a tesne pred svadbou si ich dať upraviť a ozdobiť. slávka gajarská-kozmetické – nechtové ŠtÚdio Trnava Studio nechtoveho dizajnu, pe- dikury, vizaze a kozemtiky. ľubica rajnohová Piešťany Manikúra a pedikúra. Prevádzkovanie kozmetického a ka- derníckeho salónu. ŠtÚdio romana – Forever Nitra Pedikúra-manikúra-nechtový design ŠtÚdio 123 Chorvátsky Grob Kaderníctvo | Kozmetika | Nail Design | barbara´s nail nechtové stÚdio Dunajská Streda V nasom salóne ponúkame: -manikúra (suchá, mokrá, teplá) -calcium lak + vitamin E, -japonská manikúra, -pánska ma- nikúra, -lakovanie, -NAIL ART, -kreatívny, -francúzske lako- vanie, -parafínový zábal, -masáž na ruky, -gelové nechty -zdobenie farebným gelom, -3D zdobenie farebným gelom. parochne a príčesky Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám prináša komplexné služby v skrášľova- ní. Máme širokú ponuku služieb a sme tu pre to, aby sme Vám po- mohli cítiť sa lepšie a samozrej- me aj krajšie. Pripravili sme pre Vás útulné prostredie kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. l ŠtÚdio- parochne a vizáž Trenčín Parochne a príčesky, predlžo- vače - predaj, zapožičanie. Spo- ločenské účesy, mejkap, nech- ty, obočie. Vizáž a farebná typo- logia samo- oopaľovanie studio katya Nitra Neinvazívna liposukcia ultravu- kom, zbaví Vás tukových buniek navzdy. Unikátny prístroj SLIM UP ULTRA Vám ponúka kom- plexné osetrenie nedokonalostí Vásho tela. Je to nová koncepcia krásy vyuzívajúca spolocné pô- sobenie troch druhov energií. Ul-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - po svadbe / /77/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom trazvuk, elektrostimuláciu a infracervené svetlo. V jednej pro- cedúre získavate dalsie tri, ktoré by ste museli v iných specia- lizovaných pracoviskách zaplatit zvlást. Kombinácia týchto troch zdrojov energie spôsobuje chudnutie, lokalizovanú toni- záciu a tvarovanie postavy a je zvlást úcinná v rámci multifak- torovej starostlivosti v oblastiach postihnutých celulitídou. beFit - Fitness and wellness studio Bratislava BE FIT je miesto, kde sa zme- ní Váš život. BE FIT sú antice- lulitídne, zoštíhľujúce cvičenia a procedúry pre regeneráciu a rela- xáciu celého tela. BE FIT je cvi- čenie so súčasným zachovaním súkromia, sauna bez kropaji potu na tvári. BE FIT je miesto, ktoré hľadáte. spoločenské Šaty ivory & ebony showroom Bratislava Hľadáte pestrú kolekciu svadobných šiat, široký výber spoločenských šiat a pleso- vých rób? V tom prípade ste ju našli! Sa- lón Ivory & Ebony Vám však ponúka ešte čosi viac. Príjemné prostredie, profesio- nálny prístup a tiež prísľub, že splníme aj Vaše najnáročnejšie požiadavky. Svoje vy- snívané šaty u nás nájdete v najrôznejších farebných variáciách a veľkostiach a je len na Vás, či si ich u nás požičiate, alebo kúpite. Bude nám cťou byť súčasťou Vašich svadobných príprav! svadobny salon diamond-spoločenské Šaty Bratislava požičiavanie a predaj svadob- ných a spoločenských šiat aus- trálskej značky MAGGIE SOT- TERO - požičiavanie a predaj pán- skych oblekov a viest nemeckej značky WILVORST - predaj svadobných topánok španielskej značky MENBUR - predaj svadobnej bižutérie, závojov, rukavičiek, kabeliek a pompaduriek, vankúšikov na prstienky, podbradníkov pre novomanželov, pierok pre sva- dobčanov, slnečníkov alebo dáždnikov, podväzkov, Svadob- ného bedekra, ... svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... salon pasarela BRATISLAVA POŽIČIAVANIE A PRE- DAJ SVADOBNÝCH ŠIAT PEPE BOTELLA, SPOLO- ČENSKÝCH ŠIAT NA SVAD- BY, STUŽKOVÉ, PLESY, PRO- MóCIE A INÉ SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI. PONÚKAME COCTAILOVÉ ŠATY NA FI- REMNÉ PÁRTY I SLÁVNOST- NÉ KOSTÝMY PRE SVADOB- NÉ MAMIČKY. ABY SME SA VÁM MOHLI BEZ ČAKANIA NERUŠENE VENOVAŤ, BUDEME RADI AK SI VAŠU NÁVŠTEVU VOPRED TE- LEFONICKY ALEBO MAILOM DOHODNETE. boutique belle Bratislava Ponukame na predaj/ pozicanie spolocenskych siat.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /78/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobná bielizeň svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... svadobné líčenie Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám priná- ša komplexné služby v skrášľo- vaní. Máme širokú ponuku slu- žieb a sme tu pre to, aby sme Vám pomohli cítiť sa lepšie a samozrejme aj krajšie. Pripra- vili sme pre Vás útulné prostre- die kde môžete načerpať energiu a kde sa Vám budeme plne venovať. gold victory (salón victoria, parFuméria victoria) Trenčín parfuméria Victoria angels by alex - alex hromek s.r.o. Bratislava Alex patrí medzi najrenomovanejších a najznámejších vizá- žistov Slovenska a Českej Republiky. Neustále cestuje medzi Bratislavou, Prahou a Viedňou.V roku 2006 si otvoril vlastný salón Angels by Alex a na Slovensko priniesol revolučnú me- tódu predlžovania mihalníc, ktorú odskúšali dnes už mnohé- dámy a celebrity. svadobné Šaty ivory & ebony showroom Bratislava Hľadáte pestrú kolekciu svadobných šiat, široký výber spoločenských šiat a pleso- vých rób? V tom prípade ste ju našli! Sa- lón Ivory & Ebony Vám však ponúka ešte čosi viac. Príjemné prostredie, profesio- nálny prístup a tiež prísľub, že splníme aj Vaše najnáročnejšie požiadavky. Svoje vy- snívané šaty u nás nájdete v najrôznejších farebných variáciách a veľkostiach a je len na Vás, či si ich u nás požičiate, alebo kúpite. Salon pasarela BRATISLAVA POŽIČIAVANIE A PRE- DAJ SVADOBNÝCH ŠIAT PEPE BOTELLA, SPOLO- ČENSKÝCH ŠIAT NA SVAD- BY, STUŽKOVÉ, PLESY, PRO- MóCIE A INÉ SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI. PONÚKAME COCTAILOVÉ ŠATY NA FI- REMNÉ PÁRTY I SLÁVNOST- NÉ KOSTÝMY PRE SVADOB- NÉ MAMIČKY. ABY SME SA VÁM MOHLI BEZ ČAKANIA NERUŠENE VENOVAŤ, Salón aFrodita Prešov Požičiavanie a predaj: * luxus- ných svadobných šiat značky DEMETRIOS /New York/ a COSMOBELLA /New York/ * luxusných spoločenských šiat značky KATRIN & MARIE Haute couture /Dubai/ * široká paleta svadobných doplnkov

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /79/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom svadobny salon diamond-spoločenské Šaty Bratislava požičiavanie a predaj svadob- ných a spoločenských šiat aus- trálskej značky MAGGIE SOT- TERO - požičiavanie a predaj pánskych oblekov a viest nemec- kej značky WILVORST - predaj svadobných topánok španielskej značky MENBUR - predaj svadobnej bižutérie, zá- vojov, rukavičiek, kabeliek a pompaduriek, vankúšikov na prstienky, podbradníkov pre no- vomanželov, pierok pre svadob- čanov, slnečníkov alebo dáždnikov, podväzkov, Svadobného bedekra, ... mia sposa svadobný salón Bratislava Salón Mia Sposa Vám chce predstaviť svetoznáme britské značky Blue by Enzoani a BEN- JAMIN ROBERTS a taliansku značku Eddy K. Krásne vypra- cované korzety, citlivo zdobené kamienkami a kryštálikmi, vyší- vané čipky, dodajú každému modelu iskru a lesk každej neveste. Príťažlivé prilie- havé siluety alebo vzdušné ro- mantické dizajny, pri ktorých pocítite kvalitu oboch značiek, nájdete u nás v salóne. exkluzívny svadobný salón Šarm Trnava Ponúkame svadobné a spoločen- ské šaty PAPILIO, široký sor- timent svadobných doplnkov a šperkov. Venujeme maximálnu pozornosť stálym a novým zá- kazníkom, rešpektujeme nároč- ne požiadavky a poskytujeme in- dividuálny prístup ku každému zákazníkovi, zabezpečujeme vy- sokú kvalitu a šarm. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balónová výzdoba a dekorácie, Dj, starejší, živá hudba, program, ozvučenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštúdio, limuzíny, veterány, koč ťahaný koňmi, Catering, Carving, famózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spoločenské a detské šaty... agentÚra ja Bratislava Dovoľte, aby sme Vám predsta- vili náš svadobný salón a agentú- ru , ktorá chce zlepšiť kvalitu po- núkaných služieb na trhu. Priori- tou nášho kreatívneho a ambici- ózneho kolektívu je splniť každú Vašu požiadavku. Kladieme dôraz na individuálny prístup ku každej požiadavke - je to pre nás výzva. Držíme sa výroku: „Nič nie je ne- možné“. svadobný salón colette Nitra Požičiavanie a predaj americ- kých svadobných šiat zn. Demet- rios a Cosmobella požičiavanie a predaj spoločenských šiat zn. Demetrios, požičiavanie a pre- daj detských šiat zn. Demetrios, požičiavanie pánskych a det- ských oblekov. Ďalej ponúkame: svadobnú bižutériu , svadobné oznámenia DELUXE, PAMAS a AVE PRESS , pánske svadobné vesty, košele, manžetové gom- bíky, viazanky, svadobné kytice, dekorácie na auto , ostatné sva- dobné doplnky a dekorácie lamon svadobná agentÚra Bratislava Ponúkame kompletnú výzdobu miestností pri príležitosti sva- dieb, osláv, plesov, stužkových...,

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /80/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom výzdobu kostola, úradu a taktiež iných služieb týkajúcich sa ich organizovania. svadobný salón glamour oF angels Košice Prenájomapredajluxusnýchsva- dobnýchaspoločenskýchšiat,jab- loneckábižutéria,doplnky..Ne- vestamákprenájmušiat:závoj, rukavičky,pompadúrku,bolérko.. Pripravujemeajpánskeoblekya taliankskesvadobnétopánky.Te- šímesanaVašunávštevusvadob- nýsalónGlamourOfAngels. svadobný salón el Bratislava Svadobný salón EL bol založený v roku 2005. Vznikol na zákla- de už 7 rokov existujúceho sva- dobného salónu Betty v Myja- ve. Skúsenosti a veľké množstvo spokojných zákazníkov nás podnietili k ďalšiemu rozši- rovaniu. Salón EL ponúka: Ex- kluzívne modely svetoznámej značky MAGGIE SOTTERO a SOTTERO AND MIDGLEY. wedding avenue Bratislava Náš svadobný salón Vám prináša exkluzívne kolekcie svadobných šiat Jesus Peiro a Linea Raffael- li. Nájdete u nás eleganciu, ktorá sa snúbi s jemnosťou, čo k svad- be neodmysliteľne patrí. V svadobnom salóne Wedding Ave- nue Vám poradíme s účesom, zabezpečíme profesionálneho vizážistu, či fotografa. svadobný salon sissi Piešťany Svadobný salón od otvorenia po- núka svadobné a spoločenské šaty dievčatám a ženám z celého Slovenska. Svadobný salón má v ponuke i dievčenské šaty, resp. šaty na 1. sv. prijímanie. Svadob- ný salón oblečie pre túto príle- žitosť aj chlapcov. Pre pánov má svadobný salón v ponuke smo- kingy a obleky pre slávnostné príležitosti, svadby, plesy, stužkové a pod. bellamente svadobný salón Nitra Náš novootvorený svadobný sa- lón Vám ponúka: - požičanie a predaj svadobných, spoločen- ských a detských šiat, - úpravu u nás vybraných modelov v cene požičania (na vlastné náklady svadobného salónu), - požiča- nie a predaj svadobného boler- ka, kožuštekov, závojov, spodni- čiek, rukavičiek (v prípade poži- čania modelov v našom salóne Vám tu uvedené doplnky po- žičiame zadarmo)... svadobka trenčín Trenčín Požičiavame svadobné, spolo- čenské, detské šaty a karnevalo- vé kostýmy. Kolekcia našich šiat sa vyznačuje širokou škálou stri- hov, farieb a materiálov. Ponú- kame jednoduché, romantické aj extravagantné modely. Ponú- kame tiež výzdoby áut, kostolov, svadobných miestností, výzdo- by pri rôznych jubileách, stužko- vé......, doplnky pre nevestu, dru- žičky, svadobných hostí - všet- ko, čo so svadbou súvisí, nájde- te u nás. lilli wedding Fashion s.r.o. Bratislava V našej ponuke nájdete najnovšie modely svadobných šiat renomo- vanej značky Mori Lee od mód- nej návrharky Madeline Gardner a značky Victoria Jane. Šaty Vám samozrejme upravíme na mieru. Tanečné topánky šité na mieru, či množstvo nevyhnutných svadobných doplnkov ako závoje, spodné prádlo, rukavičky alebo bižutéria.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /81/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom twigi - krivdová zdenka Bratislava Odevná firma Twigi bola založe- ná v roku 1991 v Bratislave. Pro- dukcia firmy bola od svojich za- čiatkov charakteristická origina- litou, prírodnou farebnosťou a pohodlnosťou strihov. V súčas- nosti sa firma zameriava na vý- robu svadobných a spoločen- ských šiat, ručne maľovaných šiat a tričiek. Všetky odevy tejto značky sú vyrobené na Sloven- sku prevažne z prírodných ma- terialov alebo ich zmesí, vo veľ- kostiach XS až po XXL, v širokej farebnosti a podľa aktuál- nych módnych trendov. elegance - svadobný salón + veľkoobchod Šamorín Svadobné, spoločenské, večerné,detské šaty... svadobné topánky svadobné topánky – ŠtÚdio Škerák Bratislava Kamenný aj internetový ob- chod, - svadobné, spoločenské a detské šaty za výborné ceny, - pánske obleky, košele, vesty a kravaty, - pánske a dámske sva- dobné topánky, - závoje, dopln- ky a bižutéria. Vo svadobnom dome štúdia Škerák nájdete všetko na Vašu svadbu pod jed- nou strechou. svadobné a spoločenské centrum grand design Turčianske Teplice Rozprávková svadobná, balóno- vá výzdoba a dekorácie, Dj, sta- rejší, živá hudba, program, ozvu- čenie, osvetlenie, kameraman a fotograf, profi HDV videoštú- dio, limuzíny, veterány, koč ťaha- ný koňmi, Catering, Carving, fa- mózne torty, zákusky, pralinky, profi čokoládové a nápojové fontány, ľadové sochy. denný a nočný ohňostroj, interiérové a exteriérové svetelné a pyro efekty, značkové svadobné a spo- ločenské a detské šaty... intercosmos s.r.o. Bratislava Predaj luxusnej dámskej obuvi. svadobné Úče- sy a vizáž leren renáta lenčéŠová Nitra Kaderníctvo , vizáž , poraden- stvo v oblasti : koloristiky , vizáže, účesovej tvorby, bontó- nu-spol.protokolu, štylistiky, zmeny image,darčekové poukáž- ky , školenia , kurzy Vizáž,Sva- dobný maku-up evan trnava Trnava ,, Šťastní ľudia, ktorí dokážu vidieť krásu v miestach všed- ných, kde iní nevidia nič. Všet- ko je krásne, dôležité je len ve- dieť to vystihnúť.“ Profesionálna vizáž, ktorá vám vydží po celý deň. Líčenie na svadby, plesy,maškarné bály, ale aj oslavy či fotomodeling. U nás je možnosť zliav každý mesiac. Nemáte čas prísť za nami? Rady sa s Vami dohodneme. salon lucik Dunajska Streda S čím nevesta najviac zaujme na svadbe ak nie so šatami?... tak určite s krásnymi vlasmi a úžas- ným make upom. Salón Lucik Vám pomôže urobiť Váš deň je- dinečným a nezabudnutelným a pretože y Vás sa stane princezná ktorej nikto neodolá. Okrem

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /82/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom kozmetiky prípravy pleti a make upu Vám pomôže z výberom účesu...Mate stres pred svadbou prečo si trochu nedopriať oddychu a relaxu dať si nejakú prijemnú relaxačnú masáž ce- lého tela a ukončenie masážou hlavy a to všetko aj v pohod- lí vášho domova. salón lucy Bratislava Naša ponuka: Kozmetika, Ka- derníctvo, Sothys, Xtreme, lashes imagelook - veronika žilinčanová Bratislava Poskytujem kompletné pora- denstvo v oblasti vizáže /sva- dobné líčenie, plesové líčenie, denné líčenie atď. /, - pri každom líčení sa snažím vyhovieť pred- stavám zákazníčky o svojom konečnom výzore. Svoje klient- ky prichádzam líčiť domov, čo je pre ne pohodlné i časovo menej náročné. salón evelin Bratislava Kadernictvo: - svadobné a spo- ločenské účesy, - vyrovnáva- nie vlasov chemicky, - napája- nie vlasov. Kozmetika: -Perma- nentný make-up, -Sezónna kúra AHA kyseliny pre zdravý vzhľad pokožky La chaton, - Sothy- s-kúry: liftingové, sezónne, oxi- lians, hydrooptimal -program: očný, detoxikačný, -Dermato kozmetika -dusíkom, odstráne- nie škvrn bradavíc. Doprajte va- šim očiam aktívny relax a vyskúšajte očnú kúru Active Con- tour. la touche salon exclusive Bratislava Exkluzivny salon Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám priná- ša komplexné služby v skrášľo- vaní. Máme širokú ponuku slu- žieb a sme tu pre to, aby sme Vám pomohli cítiť sa lepšie a samozrejme aj krajšie. Pripra- vili sme pre Vás útulné prostredie kde môžete načerpať ener- giu a kde sa Vám budeme plne venovať. salón lea Bratislava KADERNÍCTVO -dámske, pánske, detské, -poradenstvo, -strihanie, -melírovanie, -farbe- nie, -trvalá, -styling, -svadobné a spoločenské účesy, -predlžova- nie a zahusťovanie vlasov, -rege- neračné kúry na vlasy, -predaj vlasovej kozmetiky, -kaderníc- ke služby pre imobilných občanov v rámci Bratislavy. wdreams s.r.o., ŠtÚdio krásy Bratislava Dennéavečernélíčenie,manikúra,pedikúra,vizážistickéslužby. Účesy a líčenie - zuzana antalová Bratislava Ponúkame Vám profesionálne kadernícke služby a vlasový ser- vis: strihanie, farbenie, melírova- nie, hair styling, svadobné a spo- ločenské účesy, trvalá ondulá- cia, vodová ondulácia, žehlenie a kulmovanie vlasov, odfarbova- nie, umývanie vlasov, regenerá- cia, poradenská služba, predaj profesionálnych výrobkov. A tiež ponúkame profesionálny make-up: Denný make-up, Ve- černý make-up, Svadobné líčenie, Fotomake-up. le soleil – kadernícky salón Bratislava HODINKA KRÁSY * analý- za pleti * vysvetlenie správneho spôsobu ošetrovania pleti * na- nesenie hypoalergénnych prí- pravkov na pleť * výber odtieňa makeupu * líčenie tón v tóne * individuálna konzultácia a do- poručenie prípravkov na vyrie- šenie problémov s pleťou, ktoré si možete na mieste zakúpiť ale- bo objednať * kúpa prípravkov nie je podmienkou :-), hodinka krásy je bezplatná, ale nie je za- darmo ... v prípade vašej spokojnosti sú platbou pre mňa od- porúčania ďalej ...

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /83/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom alžbeta belovičová-ŠtÚdio picasso Šaľa Dušan Belovič - viacnásobný maj- ster vizáže. V živote každej ženy je túžba byť jedinečná na svojej svadbe v roli nevesty. Pri návrhu a realizácii make-upu pre neves- tu sa musí brať do úvahy typ danej ženy a líčiť podľa toho. Nevesta by mala pôsobiť nežne, de- centne. salon angles Bratislava Ponúkame: - predĺžovanie vlasov, - profesi- onálny make up, - predĺžovanie rias, - pora- denstvo v oblasti stylingu, - školenia denné- ho a večerného líčenia, - kurzy pre vizážis- tov, - produkty Lancome kadernícky salón dáŠa harmanová Trnava Ponúkame Vám profesionálne služby, osobnú konzultáciu a pomôžeme Vám vybrať a zrealizovať ten správny účes pre Vás. Naša španielska kozmetika značky SALERM v každom kroku starostlivosti o vlasy, od farbenia až po záverečný sty- ling, v prvom rade dohliada na dokonalé zdravie vlasov. Za- bezpečíme Vašim vlasom rekonštrukciu a postaráme sa o ich perfektný vzhľad. salón angelika Šaľa Ponúkame Vám rôzne svadob- né účesy. salón divino Bratislava Kaderníctvo, -manikúra, -pedi- kúra, -kozmetika salón domi-nika Bratislava Salón DOMI-NIKA sa venuje oblasti služieb /kozmetika, kaderníctvo atď.../ . Široká škála služieb a odborný personál dokážu uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazní- čiek. Ponúkame bohatý a komplexný sortiment služieb, naše pracovisko je vybavené elektoprístrojmi, /kozmetika, kader- níctvo, masaže atď.../ ktoré skvalitnia prácu našich profesio- nálov. reneook Bratislava Náš tím sa zaoberá poradenský- mi službami a realizáciou v ob- lasti vizáže. Je zložený z profe- sionálnych kaderníkov a vizážis- tov. Zúčastňujeme sa na rôznych kultúrnych podujatiach, kde nás môžete vidieť priamo pri práci. Zameriavame sa taktiež na kom- plexnú prípravu nevesty, žení- cha i celej rodiny na svadbu. Aby sa náš klient cítil príjemne, pra- cujeme len na objednávky. Naše služby Vám poskytneme radi aj v pohodlí Vášho domova. kozmetický salón janssen Trnava Túžite po zmene imidžu, ale zá- roveň relaxovať..? Alebo chce- te len vylepšiť svoj vzhľad, skráš- liť svoju tvár, nohy, nechty nielen na rukách ale aj na nohách? My Vám ponúkame všetko čo potre- bujete: kozmetiku, vizáž, manikúru, pedikúru, masáž tváre a dekoltu a mnoho ďalšieho. Príďte k ním zabudnúť na všetky svoje starosti a zmeniť svoj vzhľad od základu. kadernícky salón alechandro Trenčín Kadernícky salón, svadobné a spoločenské účesy, predlžova- nie vlasov - technika micro-ring ,najmenši spoj ktorý neni- čí vals, vyrovnavanie vlasov chemicky, strihy a farby -najovšie trendy ženy,muži,deti, predaj profesionálnej vlasovej kozme- tiky L´OREAL professionnel a MATRIX. Salón Alechandro ponúka každej žene byt krajšou a neodolatelnou pre svojho vyvoleneho... sean kasumovič – kaderník Detva, Bratislava, Nitra Ponúkam Vám tieto služby: •strih •colorovanie •melírova- nie •tónovanie •styling •spoločenské účesy •svadobné účesy •špeciálne vlasové prípravky. SvadbaOnline.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy/ /84/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom salón krásy armani - trenčín Trenčín Sme tu na to, aby sme Vám po- mohli byť krásnou. To, že naše kadernícke služby poskytujeme v tej najvyššej kvalite považuje- me za prirodzené. Chceme , aby ste od nás odchádzali spokojné a vracali sa k nám s presvedčením, že pre svoje vlasy a svoj vzhľad robíte maximum. angels by alex - alex hromek s.r.o. Bratislava Alex patrí medzi najrenomovanejších a najznámejších vizá- žistov Slovenska a Českej Republiky. Neustále cestuje medzi Bratislavou, Prahou a Viedňou.V roku 2006 si otvoril vlastný salón Angels by Alex a na Slovensko priniesol revolučnú me- tódu predlžovania mihalníc, ktorú odskúšali dnes už mno- hé dámy a celebrity. Ako prvý na Slovensku ponúka predlžo- vanie vlasov metódou Hairdreams ktorá je aplikovateľná ako na jemné vlasy tak aj na normálne vlasy. S jeho vizážistický- mi službami boli spokojné: speváčka Natasha Bedingfield, Samantha Fox a trio zo skupiny Sugababes. slávka gajarská-kozmetické – nechtové ŠtÚdio Trnava Studio nechtoveho dizajnu, pedikury, vizaze a kozemtiky. make-up studio Bratislava „...doprajte si viac, doprajte si make-up studio“ PRODUKTY Sme prvý a jediný obchod na Slovensku s profesionálnou de- koratívnou a vizážistickou znač- kou Make-up studio Professio- nal holandského pôvodu. V sú- časnosti Make-up Studio po- núka výrobky nielen pre nároč- ných profesionálov, ale aj pre každú modernú ženu. Prepra- covaný sortiment vysokej kvali- ty produktov v nekonečnej pale- te farieb s viacúčelovou možnosťou použitia a širokou varia- bilitou. salón beauty, zuzana danková Piešťany Salón Beauty ponúka: Komplet- né ošetrenie pleti - čistenie, - masáž, - peeling , maska. Deko- ratívne úpravy: - úprava obočia, - farbenie obočia, - farbenie rias, - trvalá na riasy, - líčenie (den- né, večerné, svadobné). Depilá- cia (horná pera, ruky, nohy, pod- pazušie ..). Manikúra. Tešíme sa na Vašu návštevu. kaderníctvo matrix Trenčín Váš svadobný deň je veľ- mi dôležity! Dovoľte aby sa Matrix mohol postarať o Vaše vlasy. Matrix, profesionál- na starostlivosť o vlasy a farbenie vlasov spoločnosť v USA, je časť L‘Oreal Americkej Profesionálnej divízie produktov. Matrix bol založený v 1980 americkým kaderníckym týmom manželom a jeho ženou, Arnie and Sydell Miller. ŠtÚdio krásy marling Senec Navštívte naše štúdio a zverte sa do rúk profesionálov, ktorí pat- ria medzi špičku v širokom oko- lí. Príjemné prostredie a skúsený personál je tu pre Vašu spokojnosť. Nechajte sa rozmaznávať svetovými značkami kozmetiky, akými sú: L‘Oréal, Matrix, Revlon a Biolage. marianna rímeŠová Trnava Profesionálna kozmetická poradkyňa a vizážistka vám po- radí ako sa starať o svoju pleť, ako rýchlo odstrániť nedostat- ky pleti, ako zmeniť vrásky, ako riešiť problémy s akné, ako sa rýchlo a dokonale nalíčiť a všetko čo patrí k image modernej ženy. Profesionálne líčenie na všetky príležitosti ako svadby a plesy. Líčenie záhŕňa aj ošetrenie pleti. Nové šaty a topánky časom vyjdú z módy, ale Vaša pleť nie. kaderníctvo team - martina ralbovská Senica Kadernícky salón, pánske kaderníctvo. Vizážistika, líčenie, manikúra, parafín, gélové nechty.

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

/katalóg firiem - svadobné prípravy / /85/ SvadbaOnline.sk kliknutím na názov firmy sa dostanete k jej detailným kontaktom zdenka bukovčáková – paradise Bratislava Pánske a dámske kaderníctvo. Strihanie, farbenie. mária Škadrová Nitra Kadernicky salon salón medea styl Bratislava Vnímajte, pociťujte, prežite... Pristúpte bližšie, zavrite oči a vstúpte do brány kaderníckej profesionality. Veď len tu sa zveríte do rúk viacnásobnej maj- sterky SR v kaderníckej tvorbe. Presvedčíte sa, že umenie upravených vlasov nie je len slogan, ktorý vystihuje značku. Sami budete svedkami o našej profesionalite v každom kroku starostlivosti o vlasy, od farbenia až po záverečný styling. l ŠtÚdio Trenčín Svadby, plesy, stužkové, iné spoločenské príležitosti: účes mejkap, manikúra, farebná typologia. Predaj: parochne, prí- česky, predlžovače, kozmetika. michaela kuníková - Študio miŠell Malacky Salon anna duranová - divinity hair and cosmetic studio Piešťany Kadernícke a kozmetické služby anita vadkertiová charm Šaľa •kozmetické •poradenské •profesionálna vizáž atelier hair&beauty Bratislava Sme malé štýlové kaderníctvo, kde svojím zákazníkom po- skytujeme aj vizáž, predlžovanie rias, modelovanie akrylo- vých nechtov, manikúru, predaj bižutérie a vlasových dopl- nov. Pracujeme so značkou Schwarzkopf Professional. Už 10 rokov aktívne spolupracujeme s rôznymi časopismi a agentú- rami. Množstvo známych tvári českého a slovenského show- biznisu patria medzi našich stálych zákazníkov. simon steFanka Bratislava Pondelok - piatok:8:00 - 20:00; Sobota: 9:00-14:00. Pracu- jem ako kaderník v bratislavskom salóne krásy Svet žien v Karlovej Vsi. zdravie a krása salón eva Trnava PEDIKÚRA MANIKÚRA NECHTOVÉ ŠPONY DEPILÁCIA REFLEXNÁ MASÁŽ GÉLOVÉ NECHTY PARAFÍNOVÉ ZÁBALY PEELING A MASKY Fantasy lll Bratislava Salón Fantasy LLL Vám priná- ša komplexné služby v skrášľo- vaní. Máme širokú ponuku slu- žieb a sme tu pre to, aby sme Vám pomohli cítiť sa lepšie a samozrejme aj krajšie. Pripra- vili sme pre Vás útulné prostredie kde môžete načerpať ener- giu a kde sa Vám budeme plne venovať. wellcare studio Trnava ULTRALIPO , ROLLEN VACUFIT Thermal , DRE- AMHEALTHER , HANDSPA MASÁŽE , GALVANIC SPA ŠtÚdio relax Bratislava Sme profesionálne kaderníčky, kozmetičky, masérky a nechto- vé dizajnérky, ktorých cieľom je vaša spokojnosť. Už vyše 6 rokov sa pravidelne zúčastňu- jeme rôznych školení a semi-

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/

nárov. Stáli sme pri zrode mnohých módnych prehliadok a profesionálnych fotení. Doprajte si u nás oddych a pár vzác- nych chvíľ, zaslúži si to predsa každý z nás. dermatologické ŠtÚdio Nitra V štúdiu sa zameriavame na liečbu akné,omladzovacie kúry,zosvetlovanie pigmentovych škvŕn a strií. To všetko vy- soko výkonnym novodobým prístrojom „diamantová der- mabrázia“. Ďalšou novinkou ktorú využívame pri ošetrení je „Dermaroller - kolagénova indukčná terapia „ (vpichovanie kyseliny hyalurónovej). space 4 you Bratislava Staronovy salon v centre mesta SPACE 4 YOU je salon, kto- ry uz funguje 10 rokov. Dodnes fungoval pod menom FEMA- LE STUDIO SASA. Ponukame sluzby: -kozmetiku-kom- pletna starostlivost s pripravkami SANS SOUCIS -maniku- ra-kompletna starostlivost o Vase ruky -pedikura- komplet- na starostlivost o Vase nohy -odborne masaze-kompletna starostlivost o Vase telo. aspira centrum s.r.o Nitra Ľudský organizmus disponuje vlastnými liečebnými mecha- nizmami. Tým si vysvetľujeme, prečo sa zahojí rana, zrastú zlomené kosti, a prečo väčšina akútnych chorôb sama ustú- pi i keď do liečebného procesu vôbec nezasiahneme. Tradič- nými liečebnými metódami bývajú často symptómy choro- by len potlačené. Bolesť síce ustúpi, ale príčina nie je odstrá- nená. SvadbaOnline.sk Údaje v katalógu Firiem sÚ použité zo stránky www.svadbaonline.sk. aktualizované k 14.2.2011

http://www.floowie.com/sk/citaj/casopis-svadbaonline-12011/