ČILICHILI 5/2018http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

1× Samsung Galaxy S9 Plus 4× Samsung Galaxy S9 1DwHSODWHEQÈEU¼QDMHWHêFK\WIJHMwÈ1RYöSRGSRUXMHLSODWE\0DVWHUSDVVSHQöŔHQNRXD]DSDPDWXMH VLSöNQöYwHFKQ\ÕGDMHYDwÈNDUW\0DVWHUFDUG9PRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERY,QWHUQHWRYÄ VDPRREVOX]HPXMYRGDIRQHF]MH]DG¼WHMHQMHGQRXDSIJÈwWöXŔEXGHWHPÈWFHORXSODWEXSIJHGY\SOQöQRX -HGQRX]DG¼WHDSDNXŔMHQNOLN¼WH-HWRYŔG\EH]SHèQÄDGLVNUÄWQÈYDwHÕGDMH]Q¼MHQEDQND 9\KU¼YDWO]HDŔGR9ÈFHVHGR]YÈWHQDDGUHVHtam.je/platbakartou -DNPņŔHWHY\KU¼W" -HWRVQDGQÄ6WDèÈNG\Ŕ]DSODWÈWHVYÄ 9\ÕèWRY¼QÈQHERVLGRELMHWHNUHGLW YPRELOQÈDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH èLY,QWHUQHWRYÄVDPRREVOX]H0ņM 9RGDIRQHSRPRFÈSODWHEQÈNDUW\ 0DVWHUFDUGèLVOXŔE\0DVWHUSDVV 0H]LYØKHUFHUR]GöOÈPH ²6DPVXQJ*DOD[\63OXV D²6DPVXQJ*DOD[\6 0ņM9RGDIRQH 0ņM9RGDIRQH =DSODļWHNDUWRX0DVWHUFDUGDY\KUDMWH

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3 Fakebook ČiliChili 5 | 2018 Pavol Habera Foto: Profimedia 1LHĆRWDNSUtåHUQpVRPHåWHQLNG\QHSRĆXO Simon CowellPHQWLRQHGXVHUPavol Habera: 

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

4 02 Být první není vždycky apriori výhra. Vezměte si horory: Prv- ní ze skupinky teenagerů v opuštěné chatě, který jde do sklepa nahodit vypadlé pojistky, to na 95% schy- tá lopatou. Což je zážitek, za kterým se myslím žene málokdo. Nebo odjinud: Slyšel někdy někdo o „první večeři Páně“? Ne. Ani slovo. Asi to nestálo za moc, Ji- dáš zapomněl Dostihy a sázky a Matouš našel v po- lévce vlas… stane se. Prostě napoprvé žádná sláva. Všichni ale víme, že poslední večeře už šla jak na drát- kách, je z ní i hezký obrázek od jednoho italského syna notáře. Nebo: První zuby. Je to vlastně jen zkouška na pořádné tesáky, které (nejen) člověku vydrží (skoro) celý život. A co teprve taková první láska! Hormony s vámi mlátí hlava nehlava, asi na ni nikdy nezapome- nete a je to tak v pořádku. Ale ve valné většině přípa- dů je to jen příprava na ty pravé city, člověk se musí rozkoukat, prozkoumat co a jak, zjistit, že první pusa sice není nic moc, ale ta druhá, to už je jiný kafe, a to nemluvím o mnoha dalších „prvních činnostech“, kte- ré zamilovanost zahrnuje (a taky nebývají napoprvé žádný zázrak… no nic, nebudu zabrušovat). Trochu jsem se rozvášnila, tak se vrátím k jádru pudla: Být prv- ní je určitě občas fajn, ale nemusíte se za sebe stydět, ani pokud jste „ti druzí“. Protože i tak můžete dokázat skvělé věci, zažít krásné chvíle a navíc se vyhnete tlaku toho, že musíte prvenství obhájit. Být druhý je v poho- dě. Lopata vás minula a navíc máte zuby moudrosti. Být druzí, to je to, oč tu běží. Minimálně tedy v tomhle květnovém čísle. Tak si jeho čtení užijte, jako by to by- lo… podruhé :) < Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz Dočtete se u nás i s obrázky 6 Pastakrize 8 Dospělíksežrání 10 Druhýnejlepšíčlánek 20 Fotkyněčehojiného 24 Pánvekřoví 28 Jaksenebudejmenovat 30 Soutěžčumilů 34 Ukázkovéukázky 38 Masovzelí 40 Květnovékultury 123:Vodafone 44 Internet věcí 46 Příslušenství 48 Zadáno pro Vodafone 49 Všechno o telefonech 58 Nabídka pro věrné 60 Předplacená nabídka 62 Připojení s Vodafonem 64 Nabídka 60+ 65 Tarif pro mladé 66 Tarify pro firmy 70 Vodafone Pass 72 Tarify pro jednotlivce 74 Rodinné tarify TIRÁŽ VydavatelBoomerangCommunication,s.r.o., Nad Kazankou37/708,171 00Praha7 – Troja, IČ:26447657,tel.: 244023201, www.boomerang.co.com,pro Vodafone Czech Republic,a.s.TiskHelmaRoto,s.r.o. Uzávěrkavydání13.4.2018. Datumvydání1. 5. 2018.DistribuceČeskárepublika. Periodicitaměsíčník. ProdejinzerceLenkaSchindlerová, e-mail:lenka.schindlerova@boomerang.co.com. Uzávěrkapodkladůinzerce6/201815.5.2018.MK ČR 15371.Prvnívyhráníjenutnéprodruhévyhrání. Údajejsouplatnéke dniuzávěrky.Změnyuvedených údajůnebotiskovéchybyjsouvyhrazeny.Včely pelotonu!E-maildo redakce:redakce@cilichili.cz. Kompletní ceníks aktuálnímicenamistejnějako kompletnípopispodmínekjednotlivýchproduktů a služebnajdetena www.vodafone.cz. Foto: Michael Kratochvíl ČILICHILI 123 Ředitelkaprojektu Markéta01Moreno Šéfredaktorka Tereza02Jiráková Zástupkyněšéfredaktorky Petra03Poláková Obsahovýdohled Štefan04Švec Hlavníeditor Filip05Horáček Editořia psavci Jindřich06Novák Markéta07Bajerová Onlinedepartment Jan08Studnička Designér Tomáš09Trnobranský Kreativníředitel Petr10Bláha Ilustrátorka Karolína11Slováková Manažerredakce Marek12Slezák Produkční Pavel13Matuška DTP Jan14Pitra Manažeřiinzerce LenkaSchindlerová, ZdeněkVaculík Fotograf MichaelKratochvíl Titulka JindřichJaníček 01 03 05 06 04 07 08 09 10 12 11 13 14 Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální dárek k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25Kč měsíčně a dárek dostanete ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili Rozjezd

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Dobro T Chlapeček dostal k sedmým narozeninám fantastickýdárek Rodiče malého Tobiáška, oba absolventi Fakultysociálníchvěd UK, připravili své- mu synovi úžasnou oslavu. Jako hlavní dárek k sedmým narozeninám dostal de- batu o chronickém bezdomovectví, kte- rou rodiče vedli se svými spolužáky. Nadšený oslavenec prý radostí skoro do- jedl avokádový toast. = < 49% 51% Zásadní spor měsíce T Co si oblékáte první? Rozjezd 5 Vztahy T Plešatí muži jsou sexy, říkají plešatí muži. ČiliChili 5 | 2018 lepí se na mě jako vosy Nové, upřímné cedule se šíří Lokální úřadyzačalyzveřejňovat prav- divé veřejné nápisy. Místo dopravní značky „Průjezd zakázán“ tak vznikne značka „Lidem v ulici vadí smrad z va- šeho auta“ a místo nápisu „Musíme to opravit“ na silnicích uvidíme nápis „Choďte pěšky, nuly“.= < Zdraví T Zubní pasty obsahujícukr Už několik let přidávají hlavnívýrobci zubních past do svých pro- duktů cukr. „Nevidím na tom nic špatného,“ říká mluvčí Asociace výrobců pěnivých ústních hmot, „naši zákazníci si stěžovali na nepří- jemnou chuť, tak jsme ji vylepšili podobně jako ostatní výrobci léčiv.“ Podle zubních lékařů lidé díky změně pasty používají častěji a čistí si zuby déle, což je jednoznačně pozitivní.= < Rychle T Třiadevadesátiletá vědma předpověděla, že do dvaceti let zemře. Vlekaři hlásí vkvětnu rekordně nízké tržby. Zákazníci z Prahy 7 žádají v obchodech Cukr hrubá moučka a Cukr hladká moučka.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Byznys T Konečněvíme, proč mají ženyvnehtových studiích na obličeji roušku! „Dáváme jim roušky, aby na svou práci nekašlaly,“ komentoval opatření šéf společnosti Česká mani- kúra pan Thai Von Dongh. Opatření je prý účinné a zaměstnankyně se snaží. Průměrná doba ošetření jednoho nehtu se zkrátila na dvě minuty, po kterých se smí manikérka znovu nadýchnout.= < Na obrázku vidíte muže, který si udě- lal namotocyklu sedátko ztoalety. Je to vtipné, proto se smějte. Nemáte-li nut- kání k smíchu, vyhledejte lékaře.= < 6 Rozjezd Zběsile T Prasata jsou inteligentní jako tříleté děti, a proto by měla mít větší práva než dvouleté děti, tvrdí bezdětní členové Greenpeace. V Itálii je těstovinová krize. Zatímco poptávka se zvyšuje, důlní společnosti těží každý rok méně těsta. Katastrofa přijde. Životní styl T VUSAslavíúspěchy prodejjednorázových budíků, které můžetepozazvonění zamáčknutím zabít. 107 –Přelíčení, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Ekonomika T Firmynabídnou ženám platyz roku 1995 Prezidenti Hospodářské komory a Sva- zu průmyslu vydali společné prohlášení, ve kterém navrhují upravitvšem zaměst- nankynímvsoukromém sektoru platyna výši z roku 1995. „Naší hlavní motivací je to, aby se ženy cí- tily mladší,“ uvádí vysvětlení navrženého opatření.= < 7 Rozjezd Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků Duel První : Druhý Půjdete nevyšlapanou cestou. 0 : 1 Už dobře víte, kam šlápnout. Budete celebrita se vším. I tím špatným. 0 : 1 Jen polocelebrita se smetanou ke slíznutí. Budete v balíku a všichni vám budou závidět. 0 : 1 Peníze budou, a navíc kdo by druhému záviděl. Když už jste jednou první, musíte jím být vždy. 0 : 1 Být druhý je pořád úspěch a třeba se vám někdy povede být i první. První je sice výborný, ale vždy lichý a osamělý. 0 : 1 Dvojka, to je číslo do páru a pochvalitelné. 0 : 5 Kruciš, máme problém. Druhý je první... Upachtěně T Vatikán potvrdil, že Eskymáci jsou lidé. Příslušná komise začíná jednat o Inuitech. „Už nikdy se takhle nepohádáme,“ slíbil si pár, který je spolu tři týdny. Odpůrci střelných zbraní v USA pohrozili, že vystřílejí obhájce střelných zbraní. Na Staroměstském náměstí v Praze začali prodávat dvojitý spojený trdelník pod obchodním názvem, který začíná na P. ČiliChili 5 | 2018 Mezinárodní politika T PrezidentTrumpvyhostilzUSA 55 ruských pornohvězd. Celebrity T DYKPIC MĚSÍCE tonení pěkné!

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Technologie T Internetovígiganti začnou nasazovat agentykvámdomů Webové firmypodlevlastních slovnedostávají dost in- formací z pohybu uživatelů po internetu tak, aby mohly opravdu přesně cílit reklamu. Proto zaměstnají na každou domácnost 3–7 po- zorovatelů, kteří budou bydlet s rodinou či s jednotlivci, zaznamenávat a odesílat jejich chování. Agenti se rozdělí podle své specializace – na kuchyň, obývací prostory, dětské pokoje a koupelny s toaletami. Po příchodu agentů jim zajistěte pohodlí v příslušných místnostech a chovejte se jako obvykle, ostatně časem si zvyknete a přestanete je vnímat. Přítomnost pozorovatelů by měla přinést pozitivní efekt pro vaše bydlení, neboť budete mít tendenci usmívat se do jejich kamer, a tedy usmívat se všeobecně vůbec. = < Staňte se adultariánem Umírnění vegetariáni postupně přecházejí k adultariánství neboli pojídání dospělých.Tato etickypod- míněná forma masožravosti odmítá jíst mláďata, tedy například kuře- cí, telecí nebo jehněčí maso. Adul- tariáni konzumují výhradně maso dospělých zvířat, která prožila pl- nohodnotný život. Výhodou nové- ho trendu je, že může vyhovovat i kanibalům.= < Rozjezd 8 Foto: Profimedia Kanalizace T J.K.Rowlingovápřiznala, že skutečnou poslední stránkuHarryhoPotteraomylemspláchla, aprotonakonecmuselavydatto, covydala. Móda T Interní piercing Poté, co si nechali probodat už všechna možná místa na kůži i vnějších slizni- cích, hledají vyznavači piercingu nová pole působnosti. Po nepříjemných po- kusech se zuby a páteří se stal oblíbe- ným zejména piercing jater, ledvin, plic a krátkodobý, leč intenzivní předsmrtný piercing srdce.= < Fofrem T Rozhořčená oběť rozšlápla muže obviněného z fat- -shamingu. Parlamentní listy jsou nejdůvěryhodnějším českým médiem, zjistily Parlamentní listy. Byl to dobrý člověk Jemně T Muže, který tvrdil, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení, umlátily kroupy v Krkonoších. Archeologové objevili pod hromadou starého nevyžehleného prádla pravěký rotoped. Hrob Karla Hynka Máchy se ze Slavína přestěhuje zpátky do Litoměřic, aby měl básník trochu pohybu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Dva z příběhů na této stránce jsou skutečné a dvavymyšlené. Zkusíte si tipnout, které jsou které? Řešení najdete na straně 44vlevo dole. FAKT,JO? Nedaleko města Gloucester ve Velké Británii se každoročně koná festival místního sýra. Jeho kolo si můžete vysloužit mimo jiné tím, že se vrhnete z Cooperova kopce, který je tak strmý, že se na něm nikdo neudrží na nohou. Tradice pro odvážné milovníky sýra v Gloucesteru trvá už od roku 1800. Angličan John Turner je velkým sběratelem památek na dru- hou světovou válku. Ne každý exponát se mu ale vejde na zahrádku, a tak musí sem tam nějaké torpédo prodat. Jako například toto, které bylo ke koupi loni za přibližně 500 liber. V indickém městě Pedžebhá testují veřejné toalety, které dokážou recyklovat odpad z lidského těla podle jeho che- mické využitelnosti. V jedné nádobě se hromadí netoxické a ve druhé toxické výkaly a ty se následně zpracovávají v neda- leké továrně na čistidla. Jemenská policie využívá k řešení krátkodobých dopravních uzavírek velbloudy. Speciálně vycvičená zvířata umí křičet slovo „Ghát!“ (Stop) a na kritických úsecích běží proti směru kolony a upozorňují dojíždějící řidiče, aby zastavili. DOMÁCÍ PRODEJ TORPÉD MLUVÍCÍ VELBLOUDI MÍSTO DOPRAVNÍCH ZNAČEK 9 ZMRZAČENÍ KVŮLI SÝRU ZÁCHOD, KTERÝ RECYKLUJE PRODUKTY ČiliChili 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Téma 10 10 Ten druhej hobit... mmm... Sam Druhý město ČR Světlana Savická. Druhá žena ve vesmíru. Alžběta. Druhá. Christopher Marlowe Buzz Rakeťák Old Surehand (vpravo)

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

TIDRUZÍ Ayrton Senna jednou prohlásil, že každýzávod má jen dvavýsledky. Buď jste první, anebo jste poražený. Druhé místo pro něj a pro spoustu dalších alfasamců neexistuje. Stříbrnýmedailista je prostě jenvedoucí pole lůzrů. Text:JiříHolubec Ilustrace:KarolínaSlováková Foto:ProfimediaaShutterstock V adoraci vítězů není Ayrton sám. Zatímco o prvním muži na Měsíci, první naklonované ovci a prvním horolezci na Čomolungmě se píší knihy, o těch druhých ví jen málokdo. Schválně – zkuste jen tak z hlavy vypálit, kdo dobyl nejvyšší horu planety jako druhý. A kdo poskakoval jako druhý na Měsíci. Nevíte, že ne? Nic si z toho nedělejte, protože to ví málo- kdo. Skončit na druhé pozici pro nás nezna- mená úspěch. Považujeme to za zklamání, smůlu a o druhých se zpravidla píše jen v pří- padě, že se jim při pokusu být první něco stalo. Třeba jako Scottovi, který se snažil předběh- nout Amundsena při pokusu dobýt jižní pól. Ke kultu vítězů se pojí jeden celkem zásadní zádrhel. Být v něčem první totiž neznamená, že jste v daném oboru nejlepší. Ani to, že jste se nejvíc snažili, nejpilněji tréno- vali a že stejného úspěchu může dosáhnout každý, kdo to bude dělat po vás. Prvenství je ve valné většině případů věcí náhody, štěstí a shod okolností. A je tedy celkem bezpřed- mětné snažit se šampionův úspěch za každou cenu zopakovat nebo si podle něj nastavo- vat životní žebříčky. To prosím není jen tak nějaké moudro, co nám povídala jedna paní. Tvrdí to zcela vážně myšlená studie, kterou zpracovali oxfordský profesor behaviorálních věd Jerker Denrell a Chengwei Lau z Warwick Business School. Publikovali ji v časopise Pro- ceedings of the National Academy of Sciences v roce 2012 a celkově by se dala shrnout do tvrzení, že vítězové nejsou nadlidi se super- schopnostmi, ale jednoduše lidé, co měli kliku. Vezměte si třeba Billa Gatese. Myslíte si, že titulu nejbohatšího a nejúspěšnějšího člověka planety dosáhl jen proto, že se nej- lépe učil, nejusilovněji pracoval a nikdy neu- dělal chybu? Nehrál v tom třeba trochu roli fakt, že se narodil v zámožné rodině a mohl si dovolit experimentovat s programováním v době, kdy měl k počítačům přístup jen jeden člověk z milionu? Nebo že se jeho maminka kamarádila se šéfem IBM? Denrell a Lau samozřejmě netvrdí, že za každým vítězstvím je protekce a nefér nasta- vené podmínky. Poukazují ale na to, že naše vnímání úspěchu je velmi ovlivněné kultem vítězství, který je v naší západní civilizaci zakořeněný hodně hluboko. Tak hluboko, že je zcela na místě použít slovo „kult“. Na snaze za každou cenu vyhrát a na naříkání, že jsme skončili „jen druzí“, opravdu není nic racionálního. Spíš naopak. „Lidé, kteří dosáhli zářných úspěchů, nemusí být lidé s nejlepšími schopnostmi ve svém oboru. Velmi často to bývají lidé, kteří měli něja- kou výhodu nebo kteří při cestě za úspě- chem podstupovali velká rizika,“ píše se ve studii. Jaké riziko se pojí ke snaze vyhrát za každou cenu, si uvědomíte, když si vzpome- nete na chudáka Ayrtona. 11 Skoro první člověk. Eva. Casey Affleck

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Téma 12 DRUHÁNEJVYŠŠÍHORA NASVĚTĚ K2 neboli Qogir. Tyčí se 8611 metrů nad mořem. Pokud bychom ale počítali i hory, které jsou zčásti pod mořem, vypadal by žebříček úplně jinak. Na prvním místě by třeba byla havajská sopka Mauna Kea. DRUHÝNEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZLATÝSLAVÍK Daleko na druhém místě za božským Karlem je v počtu Slavíků Dalibor „Hurikán“ Janda, který Kájovi uzmul prvenství celkem třikrát v letech 1987–1989. V kategorii zpěvaček je dvojkou Hana Zagorová s devíti tituly. DRUHÝČLOVĚK, COPŘEPLAVALLAMANCHE Po slavném Matthewovi Webbovi se o přeplavání La Manche pokoušelo na 80 plavců. Doplaval až Bill Burgess. Do vody skočil v Doveru 6. září 1911 a za 22 hodin a 35 minut vylezl v Cap Gris Nez. Živil se mimochodem jako kovář. Tohle není Suchařípa, ale Wozniak, dvojka Applu Stříbrný slavík Dalibor Ká dvojka Camilla DRUHÝČLOVĚK,COZABĚHL 100 MPOD10SEKUND Bob Hayes na OH 1964 prolomil hranici a na další stovku pod deset se čekalo 4 roky. Na Mistrovství USA 1968 zazářil Jim Hines. A protože po zavedení mechanického měření Hayes o čas přišel, je Hines vlastně první. DRUHÉNEJRYCHLEJŠÍZVÍŘE Orel skalní. Ve střemhlavém letu dokáže svištět 240–320 km/h. Předčí ho jen sokol stěhovavý. Z ne-ptáků je druhý nejrychlejší tvor ryba plachetník, která plave rychlostí cca 110 km/h, tedy o 10 km/h méně, než pádí gepard. Al Gore Orel skalní

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

13 Robin, Batmanův pohůnek Ten, co není Mareš Amelia Earhartová Velryba japonská Nedvěd číslo 2 Věčně druhý princ Harry DRUHÁEXPEDICENA MT.EVERESTU Po Hillarym a Tensingovi stanula na nejvyšší hoře světa švýcarská expedice. V květnu 1956 vystoupali na vrchol nejdříve Ernst Schmied a Juerg Marmet a o den později je vystřídali kolegové Dölf Reist a Hans-Rudolf von Gunten. DRUHÉNEJHLUBŠÍMÍSTO NASVĚTĚ Druhá největší hloubka prozkoumaná člověkem je příkop Tonga v jižním Pacifiku poblíž Fidji. Moře tu dosahuje hloubky 10 882m. DRUHÁNEJVZÁCNĚJŠÍZNÁMKA První jsou asi Modrý a Červený Mauricius. Na druhém místě je pak pravděpodobně Tříšilinková Žlutá (The Treskilling Yellow). Je vzácná proto, že jde o chybný tisk – známka měla být původně modro-zelená. Soudí se, že dnes existuje pouze jediný exemplář. DRUHÁ NEJPUBLIKOVANĚJŠÍKNIHA Za Biblí jsou v závěsu sebrané Citáty velkého Maa. Což je úctyhodný úspěch, protože Bible má přece jen pár set let publikační náskok. DRUHÉNEJVĚTŠÍZVÍŘE Velryba japonská dorůstá délky až 15 metrů s vahou až 120 tun. Největší modrá velryba je ovšem až dvojnásobná a jde nejspíš o největšího živočicha, který kdy žil. Mezi suchozemskými tvory patří dvojka slonovi indickému, menšímu bratranci slona afrického. Pokud bychom brali slony jako jednu skupinu, pak by byl světová dvojka nosorožec severní bílý. DRUHÁNEJBLIŽŠÍHVĚZDA Alpha Centauri B, 4,4 světelné roky od nás. Ne, není to ta nejbližší. Ta se jmenuje Proxima Centauri. Ani to není Alpha Centauri. Tak se jmenuje ta třetí. DRUHÝČLOVĚK,COSÓLO PŘELETĚLOCEÁN V roce 1927 přeletěl Charles Lindbergh sólo oceán z New Yorku do Paříže a stal se celosvětovou celebritou. O totéž se pak pokoušela řada letců, ale uspěla až Amelia Earhartová. ČiliChili 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Téma 14 BUZZANEIL Kdyby se mělo hlasovat o nejslavnější druhé místo, dalo by se vsadit na druhého člověka na Měsíci. Edwin Eugene Aldrin, kterého celý svět zná pod přezdívkou Buzz, přitom měl podle standardů vesmír- ných misí vystoupit jako pilot výsadkového modulu na Měsíc první. O důvodech, proč 21. července 1969 sestoupil místo něj po žebříku Neil Armstrong, se diskutuje dodnes. Nejpravděpodobnější je, že šlo o rozhodnutí velení NASA. Dobře vědělo, že první muž na Měsíci bude po návratu zavalen pozorností. Proto zvolilo notoricky rezer- vovaného a skromného Armstronga. Ten svou roli odehrál výborně. Odrecitoval slavnou větu, objel celý svět, absolvoval všechny tiskové konference, rozdal rozhovory a pak se stáhl do ústraní. Osm let půso- bil jako profesor na Univerzitě v Cincinnati, seděl v dozorčích radách několika korporací a nakonec se odstěhoval na farmu do Ohia, kde se uzavřel před okolním světem. Jeho uzavřenost se změnila v paranoiu poté, co jeho holič prodal za 3000 dolarů sběrateli pytlík jeho vlasů. Osud Aldrina oproti tomu připomínal spíš život rockové hvězdy. Když opadlo nadšení kolem vesmírných hrdinů, US Air Force ho převelela na pozici vedoucího školy testovacích pilotů. Byl to tro- chu paradox, protože jako jediný člen posádky Aldrin nikdy jako tes- tovací pilot nepůsobil. Po roce ze školy i z armády odešel, prošel si závislostí na alkoholu, rozpadem manželství, finančními problémy, těžkými depresemi a v jedné chvíli se dokonce musel živit jako dea- ler automobilů. Vesmírný kovboj se ale nakonec oklepal, vystřízlivěl, znovu se oženil a ujal se role ikony a neúnavného propagátora dobý- vání vesmíru. V roce 1985 nastoupil na Univerzitu v Severní Dakotě, kde spoluzaložil specializovaný obor vesmírného výzkumu a inže- nýrství. Je autorem několika bestsellerů, sám sebe hrál v Simpso- nech, Futuramě, Big Bang Theory, 30 Rock a Transformerech. Ke 40. výročí přistání na Měsíci nahrál song Rocket Experience s Quin- cym Jonesem, Snoop Doggem a Talibem Kwelim. Buzz Aldrin se v rozhovorech netají tím, že ho titul „Druhý muž na Měsíci“ vždycky štval. I když se ho nikdy nezbaví, jedno lunární prvenství přece jen má. Je to první člověk, který se na Měsíci vymočil. Když Neil Armstrong zabořil nohu do měsíčního prachu a pro- nesl památný citát: „Malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lid- stvo“, řekl něco, co se od prvního muže na Měsíci čekalo. Ačkoliv po návratu tvrdil, že ho věta napadla až na žebříku, jeho bratr nedávno prozradil, že ji Neil měl připravenou dávno před startem. První věta, která vyjadřuje pocit člověka stojícího na Měsíci, tedy zní: „Magni- ficent desolation!“ („Velkolepá pustina!“). Nezní sice tak vznešeně, ale je daleko upřímnější. Aldrin ji mohl pronést, protože nebyl svá- zán zodpovědností, která se pojí k člověku na prvním místě. Nemu- sel opěvovat úspěchy lidstva a mohl si dovolit vyjádřit zmatek nad tím, že nás ten obrovský skok přenesl na místo, které je sice krásné, ale zároveň mrtvé, plné prachu, kamení a obklopené hrozivým čer- ným vesmírem. Pročež je naprosto fér, že se Rakeťák z Toy Story nejmenuje Neil, ale Buzz. P.S. Ten chlapík, co oba měsíční hrdiny jistil z obíhajícího velitel- ského modulu, aby se mohli vrátit zpátky na Zemi, se jmenuje Michael Collins. Je to fuk, my víme.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

ČiliChili 5 | 2018 15 DRUHÝČLOVĚKVHISTORII, UKTERÉHOZNÁMEJMÉNO Podle knihy Sapiens: Stručná historie lidstva historika Yuvala Noaha Harariho je druhé zaznamenané jméno v historii „Gal-Sal“. Bylo nalezené na hliněné tabulce z roku asi 3100 př. n. l. ve větě: „Dva otroci, náleží Gal-Salovi.“ Jestli vás zajímá to první, tak je to asi o dvě století starší pan Kushim. DRUHÁNEJSTARŠÍ ČESKÁPÍSEŇ V druhé nejstarší písničce se zpívá: Svatý Václave, vévodo české země. Přesně se neví, kdy a kdo ji složil, ale pravděpodobně pochází z 11.–12. století. (Nejstarší je, jak jistě víte, Hospodine, pomiluj ny.) DRUHÝNEJLEPŠÍ SKOKANOTYČI Asi se budete divit, ale je jím Sergej Bubka, držitel 35 světových rekordů. Jeho rekord 6,15m z roku 1993 překonal po jednadvaceti letech o centimetr Francouz Renaud Lavillenie. DRUHÁNEJLEPŠÍ KOMEDIESTOLETÍ Anketa, ve které diváci volili veselohru století, proběhla v roce 1998 a vyhrál ji film S tebou mě baví svět. Druhý byl Kolja. Třetí Tři oříšky pro Popelku. Ano, my víme, že Kolja není veselohra a Tři oříšky taky ne. DRUHÝNEJTVRDŠÍKÁMEN Po diamantu je druhým nejtvrdším nerostem korund. Chemici ho znají jako oxid hlinitý, šperkaři mu říkají rubín (když je červený) nebo safír (modrý) a milovníci klasických detektivek si ho pamatují jako karbunkl, který našel Sherlock Holmes ve voleti vánoční husy. VĚČNĚDRUHÝZAZÁTOPKEM Dvě stříbrné na OH v Helsinkách získal za Emilem Zátopkem Alain Mimoun. Zátopka porazil až za 4 roky v Melbourne. DRUHÁNEJVYŠŠÍHORAVČR Za Sněžkou zaostává Luční hora o asi 50 metrů. Třetí Studniční hora je s 1554m jen o metr nižší. Obě najdete v Krkonoších. Sergej Bubka Daniela Drtinová German Titov, druhý člověk ve vesmíru Druhá expedice na vrcholu Everestu Alain Mimoun Kolja

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

JEDNIČKY FALEŠNÉ JAKPĚTNÍK KRYŠTOFKOLUMBUS NEOBJEVILAMERIKU V USA se jmenuje svátek objevení Ameriky „Columbus Day“. Kryštof přitom nebyl ani zdaleka první, kdo Nový svět objevil. I když omezíme soutěž na náš letopočet a pomi- neme první kočovníky, kteří sem před 15 000 lety zabloudili přes pevninský most táhnoucí se dnešní Beringovou úžinou, přijela jeho výprava o skoro 500 let později. Jako první dopluli z Evropy do Severní Ameriky Vikin- gové. Podle všeho vyrazili z dnešního Nor- ska a zakotvili na Newfoundlandu, na místě, které se dnes jmenuje L\'Anse Aux Meadows. Před Kolumbem pak do Ameriky s největší pravděpodobností připluli i Polynésané, arab- ský mořeplavec Abu Raihan al-Biruni, čínský admirál Čeng Che a dost pravděpodobně i benátský, v Anglii žijící dobrodruh Zuan Cha- botto aka John Cabot. ALEXANDERGRAHAMBELL NEBYLPRVNÍTELEFONISTA V roce 1860, tedy šestnáct let před Bellem, představil první funkční telefon v New Yorku žijící Ital Antonio Meucci. Kvůli různým trab- lům mu trvalo 12 let, než si zažádal o paten- tování. Neměl ale 250 dolarů na poplatek, takže zažádal jen o roční ochrannou známku. Tu neobnovil, protože si už nemohl dovolit zaplatit ani 10 dolarů, a patent propadl. Jako poslední pokus poslal plány a model telefonu do společnosti Western Union a snažil se o schůzku. Neúspěšně. Dva roky poté nakrá- čel před úředníky Bell se svým vynálezem, který byl tomu Meuccimu velmi podobný. Meucci se pokusil bojovat a hodlal u soudu předložit jako důkaz plány zaslané do Wes- tern Union. Ty se ale údajně ztratily či byly ztraceny, pravděpodobně samotným Bellem, který s Westeren Union spolupracoval. GALILEOGALILEI NESESTROJIL PRVNÍDALEKOHLED Galileo Galilei je mezi laiky známý díky citátu „A přece se točí“, který pravděpodobně nepronesl. A pak taky kvůli tomu, že sestrojil první dalekohled. Což taky není pravda. První teleskop schopný přiblížit zvědavým lidem vesmír postavil nizozemský sklář Hans Lipper- shey. V roce 1608 se ho pokusil patentovat, ale z nejasného důvodu se mu to nepovedlo. Co se mu povedlo, bylo upoutat pozornost kolegů hvězdopravců, kteří začali s rourou osazenou čočkami experimentovat. Jedním z napodobitelů byl i Galileo, který sice Lipper- sheyovu práci vylepšil, ale přesto je nečestné a nesportovní, že se po něm jmenují hned čtyři Jupiterovy měsíce, zatímco Lippersheyho jméno nese jen nějaký kráter na Měsíci. Lidésesnažíbýtprvní,protožeprvenství ssebouneseslávu.Občassetoaledázaonačit itak,žeprvnínejste,aleslávushrábnetestejně.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

17 ČiliChili 5 | 2018 ALBERTEINSTEINNENAPSAL JAKOPRVNÍE=MC2 Neslavnější rovnici historie napsal Albert Ein- stein v dodatku své práce o speciální teorii relativity v roce 1905. V jednom elegantním řádku tak zodpověděl tisíce otázek – od té, proč hvězdy hoří, ale nevyhasnou, až po kolik energie můžeme očekávat z exploze atomové bomby. Vztahem hmoty a energie se ale zabývala celá řada fyziků před ním, a dokonce i rovnice samotná byla publiko- vána už o pět let dříve v práci francouzského vědce Henriho Poincarého. Na Einsteinovu obranu je ale potřeba říct, že o Poincarého práci pravděpodobně nevěděl a že k rovnici dospěl jiným postupem. A také, že Poincaré ji napsal ve tvaru m=E/c2, což není zdaleka tak sexy. ALEXANDERFLEMINGNELÉČIL PENICILÍNEMJAKOPRVNÍ Legenda o vynálezu penicilínu praví, že Ale- xander Fleming jednoho dne seškrábal plíseň z chleba a vykurýroval s ní Winstona Chur- chilla stiženého zápalem plic. Jako to s legen- dami chodí, i tato pověst o prvním antibiotiku je trochu vzdálená od pravdy. Vlastně je úplně mimo. Můžeme možná pominout, že léčba penicilínovou plísní má u severoafrických domorodců tisíciletou tradici. Co přehléd- nout nemůžeme, jsou experimenty Ernesta Duchesneho, který už v roce 1897 penici- línem vyléčil tyfus. Sice z tyfu neléčil lidi, ale morčata, ale to sem teď nepleťte. Sám Fleming navíc nebyl vůbec přesvědčen, že jeho objev bude mít praktické využití, a pře- stal penicilín zkoumat. O praktické aplikace a technologii výroby antibiotik se zaslou- žili vědci Howard Florey, Norman Heatley, Andrew Moyer a Ernst Chain. CHARLESDARWINNEBYL PRVNÍEVOLUCIONÁŘ Myšlenka, že se organismy vyvíjejí a přizpů- sobují svému prostředí, sahá až do starého Řecka a nikdo s ní neměl problém. Darwinova kniha O původu druhů vzbudila kontroverzi proto, že teorii rozšířila i na člověka, který byl považován za dílo boží. Ačkoliv to Dar- win schytal nejvíc, teorii nevymyslel. Prvenství připadá Robertu Chambersovi, který v roce 1844 vydal knihu Vestiges of the Natural History of Creation. Ta obsahovala tvrzení, že se člověk vyvinul z předka, kterého sdílí s dnešními primáty, a to bez zásahu Boha. Kniha zapadla proto, že ji Chambers vydal anonymně. Jeho firma patřila k předním dis- tributorům Bible a on si nechtěl pokazit repu- taci. Darwinova kniha tehdy ještě existovala pouze v poznámkách a možná by ani nikdy nevyšla. V roce 1858 mu ale poslal na kon- zultaci přírodovědec A. R. Wallace rukopis, ve kterém dospěl v podstatě ke stejným závě- rům jako Darwin, což Charlese popostrčilo k rozhodnutí svůj opus rychle dopsat a vydat.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Téma 18 ROLLINGSTONES BEATLES Líp jim odsýpá bigboš, nepřestali koncertovat, oba frontmani jsou ještě naživu. Slavnější, inovativnější, nahráli lepší alba a včas se rozpadli. BOEING Letadla jsou úspornější a firma vykazuje dlouhodobě vyšší profit. AIRBUS Letadla jsou tišší a už pět let vedou žebříčky prodejnosti. RONALDO Lepší technik a větší šoumen. Vyhrál víc cen a nastřílel víc gólů. MESSI Je disciplinovanější, univerzálnější, rychlejší a efektivnější. BILLGATES Je bohatší a normálnější, jeho produkt má doma každý. A je naživu. BMW Auta jsou bezpečnější a výkonnější. STEVEJOBS Vytvořil nejhodnotnější značku na světě a přístroje, které daleko lépe fungují. MERCEDES Auta jsou spolehlivější, pohodlnější a s lepším interiérem. Nasvětějespoustadvojic,ukterýchneníjasné,kdo jelepší.Udělalijsmesivredakcianketuavýsledek poznátepodlehvězdiček.Nebertenaněaleohled aklidněsepohádejtesami. KDOJE VLASTNĚ DVOJKA?

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

ČiliChili 5 | 2018 19 SCHWARZENEGGER STALLONE Vyhrál Oscara a vytvořil dvě nesmrtelné franšízy Rocky a Rambo. Je lepší herec. Terminátor by si Rockyho s Rambem dal k snídani. Arnold bude za pár let prezident. MARVEL DCCOMICS DC Comics má sice skoro sto let tradice, ale Marvel má Hulka. Superman je trapně hodnej a Aquaman je táhne ke dnu (ha ha), ale mají Batmana. ADIDAS Jsou populárnější a sběratelské sneakery se prodávají za statisíce. PUMA Mají více modelů, lepší design a lepší poměr cena/výkon. OASIS Jsou úspěšnější a slavnější. Napsali Wonderwall. BLUR Jsou lepší muzikanti a líp drží pohromadě. Vznikly z nich Gorillaz.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Hopscotch je anglickývýraz pro skákání panáka.Apodle téhle hrypojmenoval svou sérii uličních fotografií Pau Buscató. Proč? Prostě si rád hraje. Foto:PauBuscató/www.buscato.net Fotkajakohra Ve verzi skákání panáka, kterou Pau, původem z Barcelony, hrával jako dítě, jsou některá pole pojmenována třeba jako země nebo nebe. A to ho inspirovalo. „Jakmile si děti vyberou a zará- mují malý kus obyčejné dlažby, stává se z něj v jejich očích něco jiného: země, nebe atd. Stejně tak pro mě je pouliční fotografie tvořena výběrem a rámováním malého kousku každodenního života takovým způsobem, že se z něj může stát něco jiného,“ vysvětluje Pau. Každopádně pokud se na jeho fotografie z městských ulic podíváte, je vám jasné, co je navzájem spojuje. Je to hravost, se kterou k focení Pau přistupuje. Čumenda 20

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

21 ČiliChili 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Čumenda 22

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

„FOTOGRAFOVÁNÍVULICÍCHJEPROMĚJAKOHRA–HRA,KTERÁBERENÁŠBĚŽNÝ,KAŽDODENNÍŽIVOTJAKO PLÁTNOANABÍZÍPRUŽNOUREALITU,VNÍŽMŮŽEVEDLESEBEEXISTOVATDŮVĚRNĚZNÁMÉIFANTASTICKÉ...“ 23 ČiliChili 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Pokec 24

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

vypadá jako jasan, ale je to pajasan žláznatý. To je klasická asijská invazka, která byla zavlečena na začátku devatenáctého století na jižní Moravu. Invazní strom, který se u nás omezuje na nejteplejší části města i otevřené krajiny, má rád sutiny a městskou divočinu. V Praze a v Brně už možná doma být začíná, ale ve venkovské krajině je to pořád spíš agresivní druh, který likviduje často cenné stepní biotopy. O kterých kytkách obecně soudíme, že jsou to české kytičky, přitom to jsou poměrně nedávní přistěhovalci? Třeba chrpa modrá, co roste v červnu na okraji polí… Nádherná kytka! Strašně hezká, dělá krásné modré lemy, mám ji moc rád. Ale je z dovozu. Přijela k nám odněkud z Blízkého východu s první várkou osiv, nejspíš někdy během neolitické revoluce. Podobně jako drchnička, hadinec obecný a vůbec všechny druhy kytek z polních „lemů“. To jsou všechno takzvané archeofyty, kytky, o kterých si člověk myslí, že sem patří ode- dávna, přitom to není pravda. Tyhle druhy se dnes vyskytují už rela- tivně vzácně a některé jen na „náhradních“ stanovištích ve městech, protože je vyhubilo právě intenzivní zemědělství v posledních pade- sáti letech. Intenzivní používání herbicidů, přehnojování, rozorané meze, absence úhorů... A v krajině tak začínají právě kvůli super-inten- zivnímu zemědělství chybět okraje – tedy polní lemy, na kterých by ty druhy rostly, takže tyhle neobývané kouty měst nebo třeba důlní kra- jina jsou už často jejich jediné útočiště. Jak vlastně rostliny migrují? Tedy kromě těch, které se sem dostaly s osivy v době přechodu od sběračské a lovecké na zemědělskou společnost? Některé kytky k nám přišly se solí, tedy po okrajích solených cest, jiné po železnici, další na lodích… Jak, prosím vás, přišly kytky se solí? Jde o slanomilné kytky. Třeba v současné době velmi častá tráva zblochanec oddálený se dřív vyskytovala jen na několika málo sla- niscích, ještě poměrně nedávno, před několika desítkami let byla docela vzácná, ale začala se naším územím šířit právě podél okrajů cest, které silničáři solí, kde sůl zůstává i po zimě. Pak jsou druhy, které potkáváme na železničních náspech a nádražích. Většinou jde (nebo spíš šlo) o druhy dovlečené s nedokonale vyčištěným obilím, často z všelijakých dost exotických destinací včetně Austrálie nebo Blízkého východu. > Jste aktivním členem sekty Křovinářů, což je spolek odborníků z řad přírodovědců i laiků, kteří s chutí prolézají neprostupná křo- viska a v křoví někdy „trpí“ i nazí. Za svého gurua jste si zvolili Honzu Nedvěda. Už se to k němu doneslo? My ho uctíváme jako Tlustého Ježíše a věříme, že je s námi tajemným způsobem stále přítomen. Takže ačkoliv se fyzicky neozval ani poté, co jsem o něm hovořil u Jana Krause v televizi, určitě o nás ví... Co vás na křoví tak bere? Samotná jeho struktura. Mám rád vizuálně bohaté struktury a křoví je jednou z nejbohatších, která se u nás vyskytuje. Každé je jiné, je to strašně zajímavý svět, nevím, proč ho lidi nemají rádi. Masí ho a klestí… a ono zase živelně vzniká. Křoví je vegetace budoucnosti. Jak to? S postupnou změnou klimatu sušším a teplejším směrem to místy les přestává dávat – viditelné je to třeba na jižní Moravě nebo ve Středo- hoří. Tam pak nastupuje křoví jako alternativa vůči mainstreamové lesní vegetaci a houstne a prospívá. Budoucnost vám Křovinářům bude rájem! V tomto smyslu ano. Dva roky jsem bydlel v Kladně a napsal jsem para- frázi vědeckého článku, poměrně rozsáhlého, v angličtině, pěkně s cita- cemi jakoby odborných publikací, kde jsem popsal, že se chystá velký ekologický experiment, půlka Kladna že má být vylidněná a osázena roštím a že to místní vítají. Narazil jsem na pár lidí, které se mi poda- řilo mystifikovat. Pojďme z křovin víc na slunce. Vím, že vás hodně zajímají takzvané invazní druhy rostlin. Jak dlouho u nás musí mít rostlina, která při- putovala, trvalý pobyt, aby mohla být nazvána „kytkou domácí“? Nějaké arbitrární datum, od kterého by se kytky dělily na invazní a „domácí“, vlastně není, ale existuje obecně přijímané pravidlo, že invazní druhy jsou ty, co se k nám odněkud dostaly po objevení Ame- riky. Ale já osobně například takový akát už považuju za domácí druh, přestože k nám byl dovezený ze severní Ameriky v šestnáctém sto- letí. Myslím, že v těch nejteplejších částech Čech, v oblastech země- dělských nížin, už je vlastně doma, roste tam už několik století a do té krajiny jakoby patří, své postavení si tu už vydobyl. A kdo je tedy úplně jasný zelený vetřelec? Třeba tady tohle (povídáme si na pražském Rohanském ostrově u pří- vozu, kde mnohé z rostlin, o kterých je řeč, rostou – pozn. red.), co „Abylojaro,všechno,všechnokvetlo.“Broučci.Takjakoonivyraztedopřírody(cožmůže býtikusdivočinyuprostředměsta)akoukejtekolemsebe.Zkusteseprodrathustým porostemjakozakládajícíčlensektyKřovinářů,špičkovýterénníbotanikJanAlbert Šturma.Anechteseohromitjehovyprávěnímozelenýchpřistěhovalcích,okrotkých ipanovačnýchkytkáchaokrásetam,kdejinečekáte. Text:LenkaVrtiškováNejezchlebová Ilustrace:KarolínaSlováková Foto:MichaelKratochvíl Křovíjebudoucnost 25 ČiliChili 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Jaké jsou vaše oblíbené kytky? Mám rád zrovna ty invazky, o kterých si povídáme. Fascinují mě svou schopností adaptovat se v úplně jiném prostředí, než na jaké byly evo- lučně zvyklé. Pak mám rád ty archeofyty a neofyty (nepůvodní druhy rostlin, rozdělené podle času „zavlečení“, archeofyt mezi zemědělskou revolucí a objevením Ameriky, neofyty pak po roce 1492 – pozn. red.) z brownfieldů, třeba merlík hroznový nebo chrupavníky, ohromují mě schopností snášet extrémní teploty, kytky schopné růst ve spárách chodníků, kterým nevadí solení, permanentní přeplavování a brutální vysychání. Tyhle kytky já obdivuju. Dynamické, silné, svéhlavé druhy se mi líbí. Proto mám rád ten pajasan, ale i další merlíky a lebedy... Lebedit. Lebeda. Jmenuje se lebeda od slova lebedit, nebo je slovo lebedit odvozeno od lebedy? Přemýšlím nad tím. Každopádně lebeda byla vždycky v pohodě, i na nej- divnějších místech. Vesele si roste, zatímco jiné druhy to tam nezvládají. A co třeba český národní strom lípa? Jaká je její historie? Před deseti tisíci lety skončil poslední glaciál, tehdy tu lípa nebyla, neboť klima na ni bylo příliš drsné. Začala se šířit až někdy v takzvaném „atlan- tiku“, v době před pěti, šesti tisíci lety s ostatními náročnými dřevinami z jižní Evropy, z Balkánu. Od té doby tady žije, převážně v nižších polo- hách, často třeba v suťových lesích nebo skalních výchozech. Sice se říká, že nejstarší stromy u nás jsou slavné Žižkovy duby, ale lípy, které rostou na nějakém exponovaném svahu, kde je kamenné laviny často úplně zmasí, ale ony zase dorostou, bývají mnohem starší. Strom spadne, ale kořen zůstane, a tak vyrůstá znovu a znovu? Přesně tak. Vytváří to takové píšťalovité kmeny, jeden strom je srost- lice kmenů připomínající varhany. Každopádně lípa je tu dost dlouho. Proč se z ní stal „národní strom“? Myslím, že to měl být dub, ale protože už ho měli Němci, potřebovali se Češi vytasit s něčím podobně mohutným. Buk je trochu divný, takže lípa. Jak vám osobně kytky prorůstají do života? Úplně organicky. Vůbec od sebe neodlišuju práci a osobní život, všechno se to prolíná. Ale zároveň jsem hrozně rád, že přicházím do styku s lidmi z jiných oborů, že nejsem omezený jen na botaniku. Mám ji moc rád, ale u jakékoliv vědecké disciplíny je dobré, když ji člo- věk chápe v kontextu. Dají se najít krásná propojení třeba mezi ekono- mií a botanikou, mezi ekonomií a ekologií, mezi fyzikou a botanikou. Kdysi vás prý bavili pavouci. Proč jste se nestal arachnologem? Protože je potřeba je zabíjet, když chcete zjistit, co jsou zač, zatímco když urvete nějakou kytku, tolik jim to většinou nevadí, kytky bývají často klonální… Na čem teď pracujete? Kromě suburbánní vegetace – což je asi moje životní téma – se zabývám taky antropogenní vegetací bývalých Sudet, tedy tím, jakou „paměťo- vou stopu“ v podobě jednotlivých druhů nebo i většinou zanikajících biotopů po sobě nechalo německé obyvatelstvo. Byli v tom tak jiní než Češi? Jo. Od vnitrozemských Čechů se krom jazyka lišili i přístupem ke kra- jině a taky pěstováním některých druhů původem z Alp, které si jejich předci jako kolonisté přinesli ze své domoviny. S několika kamarády nejen ze západních Čech také přemýšlíme, jak toto zajímavé dědic- tví udržet při životě. Pak je tu prohlubování vztahu ke křoví a Honzovi Nedvědovi, ale to bych se opakoval… < A pak jsou asi kytky, které si někdo přivezl jako trofej ze svých cest do okrasné zahrady a ono se to zvrtlo, ne? Přesně. Tady za námi roste „pampová tráva“, kortaderie dvoudomá, to je patagonská stepní kytka, kterou si tady nedaleko lidi vysázeli na okrasném trávníku u vjezdu do štěrkovny. Je to jihoamerický druh, vysoká tráva, když to vykvete, tak to zdálky připomíná rákos. Začal se dost šířit z těch okrasných zahrad, nejvzdálenější výsadky jsem našel i na Libeňském mostě. Hodně známý případ invazního druhu, se kterým si už na mnoha místech lidi ani neví rady, protože je dost odolný, je bolševník. Jak se k nám dostal? V roce 1862 ho do své okrasné zahrady v západních Čechách v Láz- ních Kynžvart nechal vysadit hrabě Metternich. Nějaký čas mu dělal parádu, ale začal se šířit a ukázalo se, že je docela dominantní. Je odolný a vytlačuje původní druhy. Navíc je to rostlina prudce jedo- vatá. Tedy ne při pozření, ale při kontaktu s kůží. Šťáva z něj se na slu- nečním světle rozkládá na jedovaté látky, které leptají kůži zvířatům i člověku. Je to způsob obrany před sežráním... Které další druhy páchají zločiny na původním obyvatelstvu? Invazních druhů je strašně moc a u nás je přibližně z tisíce neofytů zhruba devadesát těch opravdu agresivních. Některé ničemu nevadí, třeba netýkavka malokvětá, což je druh, který máme spojený s letní habřinou někde na venkově. Je konkurenčně slabá a tou dobou, kdy v lese roste, už v tom letním aspektu ničemu původnímu nevadí. Naopak kromě zmíněných bolševníků umí být dost panovačný třeba akát. A paja- san nebo křídlatky (japonská, sachalinská a jejich kříženec křídlatka česká) jsou poměrně agresivní druhy, které osidlují okraje vodních toků, navážky, ale i okraje lučních porostů. Tyhle kytky místy mohou způsobovat ekologické i ekonomické škody, zhoršování ekosystémo- vých služeb, pokles biodiverzity, ale i zcela konkrétní problém zarůs- táním pastvin, a je velká snaha je z krajiny dostat. To ale často není v lidských silách. Jsou to těžké boje a u některých je to prakticky nemožné nebo extrémně náročné... A částečná likvidace invazních druhů bývá skoro k ničemu, snadno se z nezasažených blízkých lokalit vrátí. Pokec 26

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

JANALBERTŠTURMA VystudovalPřírodovědeckou fakultuUK,věnujese krajinnéekologiia ekologii rostlinnýchspolečenstev– v geografickéma historickém kontextu.Jeneúnavný popularizátor,pořádáterénní přednáškyprolaickou veřejnost.Jespoluautorem knihyDivokápřírodaPrahy a blízkéhookolí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Novopečení rodičevpoporodní euforii nepatří k nejracionálnějším tvorům. Občas proto zapomenou, že jméno, které potomkovi uštědří, je na celýživot. Naštěstí u nás máme slovutnou jazykozpytku Miloslavu Knappovou, která z pozice soudního znalce obzvlášť ujetá jména eliminuje. Na diskusních fórech jí za to nadávají, ale když se porozhlédnete po světě, zjistíte, že je to celkem běžná praxe. KřtímtějménemĎábel Asi jediná země, kde svého potomka můžete pojmenovat, jak chcete, jsou USA. A dokonce i tam několik států v extrémních případech zasahuje. Jako například když jeden milý taťka v New Jersey chtěl pojmenovat svá dvojčata Adolf Hitler a Aryan Nation (Árijský Národ). FRANCOUZSKÁ NUTELLA Francouzi si na svém jazyku zakládají a jména hlídají. Až do roku 1993 platila velmi přísná pravidla, která se datují od Napoleona a která umožňovala odmítnout zapsat dětské jméno jen kvůli tomu, že nesouzní s francouzskými tradicemi. Dnes už jsou regule poněkud volnější, ale přesto se před třemi lety posta- vili úředníci rozhodnutí rodičů, kteří chtěli pojmenovat dceru Nutella. Když matrikářka odmítla jméno zapsat, zažalovali ji a argu- mentovali, že jejich dcerka je přece zrovna tak slaďoučká. Soudce jim to naštěstí zatrh- nul s tím, že by dítě bylo terčem posměchu, a přesvědčil je, aby ji radši pojmenovali Ella. Mezi další zamítnutá jména patří třeba Prince William, Mini Cooper nebo Manhattan. JAPONSKÝ ĎÁBEL V Japonsku berou pojmenovávání dětí velmi vážně a případ japonských rodičů, kteří svému synkovi vybrali jméno Ďábel, se v roce 1994 dostal až na pořad jednání vlády premiéra Morihiro Hosokawy. Otec své rozhodnutí hájil tím, že jeho syn je výjimečný a že chce, aby měl i výjimečné jméno. Způsobil tím skoro vládní krizi, ve které ministr spravedlnosti > Text:JiříHolubec Foto:Profimedia Vítej na světě, Verando Ikeo. 28 Zoom

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

tvrdil, že rodiče mají mít právo pojmenovat své dítě, jak chtějí, zatímco ministr vnitra mu opo- noval, že je to děsné jméno a mělo by se zaká- zat. K čemuž nakonec došlo a jméno Akuma je v Japonsku nezákonné. Tatíkovi to sice zka- zilo náladu, ale těšil se, až bude mít druhého syna, kterého pojmenuje Císař. NOVOZÉLANDSKÝ ŠÉF MAXIMUS Přísné regule pojmenovávání dětí má Nový Zéland. Rodiče musí jména nechávat posvě- tit úřady, a když vyberou nějaké potrhlé, úřed- níci ho zakážou, a navíc ho přidají do seznamu nevhodných jmen. Z něj se můžete dočíst, že během uplynulých patnácti let chtělo dva- náct rodičů pojmenovat své dítko Lucifer a dva Messiah (Spasitel). Neprošla ani jména Šéf Maximus, Justice (Spravedlnost) a King (Král), což se může zdát přísné, ani Mafia No Fear a Anal, což se zdá velmi rozumné. V roce 2013 do seznamu dokonce přibylo interpunkční znaménko, když jistý rodičovský pár chtěl dát svému synovi jméno „.“. MEXICKÝ ROBOCOP Podobný seznam trhlých uplatňuje i mexický stát Sonora. Naštěstí, protože uchránil děti před jmény jako Facebook, Batman, Escroto (Šourek), Circuncisión (Obřízka) nebo US Navy. Bohužel byl seznam zaveden až poté, co nějaký matrikář zapsal do rodného listu jméno Robocop. NORSKÝ MOST Možná vás napadá otázka „A co by se stalo, kdyby se rodiče na úřady vykašlali?“ Odpo- věď je, že by mohli jít za katr. Jako jistá duchovně založená Norka, která své dceři dala jméno Gesher, což v hebrejštině zna- mená „most“. Jelikož jméno nenajdete v nor- ském seznamu schválených jmen, dostal se případ k soudu, u kterého se maminka hájila, že neměla na výběr, protože k tomu dostala příkaz ve snu. Dostala pokutu, kterou na protest odmítla zaplatit, načež putovala do vězení. Norsko má v oblasti jmen dalších pár kuriozit. Například nesmíte svému dítěti dát křestní jméno, které je obvykle používáno jako příjmení. A pokud si chcete změnit pří- jmení na nějaké neobvyklé, které má méně než 200 lidí, musíte každého z nich požádat o svolení. NĚMECKÝ OSAMA BIN LADEN Německo je v případě jmen poměrně bene- volentní. Musí být jasně rozpoznatelné pohlaví dítěte a  jméno nesmí zavdávat důvod k posměchu nebo nenávisti. Jména posuzuje matriční úřad Standesamt podle manuálu německých křestních jmen, pří- padně je konzultuje se zahraničními amba- sádami. Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat, ale za každé řízení se platí. Nedávno tu například úředníci zakázali turecké rodině pojmenovat syna Osama Bin Laden. Lego- las ale prošel. ŠVÉDSKÝ BRFXXCCXXMNPCCCCLLL- MMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116 Přísné a zajímavé regule platí ve Švédsku, kde nad nimi dohlíží daňový úřad. Jméno nesmí zavdávat důvod k posměchu nebo nepříjem- ným situacím a jména jako Metallica, Ikea nebo Veranda jsou šmahem zamítnuta. Úřed- níci ale také hlídají, aby plebejští rodiče nedá- vali potomkům jména běžná ve šlechtických rodech. Na druhou stranu můžete mít křest- ních jmen více, ale pokud si ho budete chtít změnit, musíte si aspoň jedno nechat. Změna je navíc povolena jen jednou, kdybyste ovšem trvali na svém, můžete se obrátit na švédský patentní a registrační úřad. S tím se nedávno utkal jeden rodičovský pár, který na protest proti pravidlům hodlal pojmenovat svého syna „BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMN- PRXVCLMNCKSSQLBB11116“ a vysvět- loval, že se vyslovuje „Albín“. Když rodiče ve sporu neuspěli, chtěli syna pojmenovat „A“ s tím, že se to také vyslovuje „Albín“. I to bylo zamítnuto. ISLANDSKÁ HARRIET Island jde v regulaci dětských jmen ještě o něco dál. Rodiče je smí vybírat pouze z Národního registru sestaveného v roce 1996 za účelem ochrany jazyka. Registr obsahuje 1853 ženských a 1712 chlapeckých jmen, pokud se rodičům žádné nelíbí, musí si svou volbu nechat schválit – za poplatek. Kri- téria jsou přísná. Kromě toho, že jméno nesmí zavdávat možnost k posměchu nebo šikaně, musí také obsahovat jen písmena islandské abecedy a musí být v islandštině srozumitelné a skloňovatelné. V jednom případě například úřady zamítly obnovit pas dětem islandsko- -britského páru, protože jména Harriet a Dun- can se do těchto kritérií nevešla. Harriet se nedá v islandštině skloňovat a Duncan zase obsahuje písmenko „c“, které ve zdejší abe- cedě chybí. Úřad nakonec nové pasy vydal, ale místo jmen v nich bylo zapsáno pouze „chlapec“ a „dívka“. MALAJSKÝ SMRDOHLAV K regulaci jmen před pár lety přistoupila i Malajsie, ne ovšem kvůli trhlým rodičovským nápadům, ale kvůli módě nechávat si v dospě- losti měnit jméno. Na seznamu zapověze- ných jmen se postupně ocitl například Chow Tow (Smrdohlav), Sor Chai (Magor) a Woti (Prcal). Zakázaná jsou také jména obsahující čísla nebo komerční značky. Jednu dobu prý bylo v Malajsii velmi moderní nechat se pře- jmenovat na Mitsubishi nebo Lexus. A NAKONEC ARABSKÁ LINDA Existují i státy, ve kterých se dětská jména musí řídit oficiální ideologií. Například v Saud- ské Arábii nemohou dát rodiče dceři jméno Linda, protože je příliš „západní“. A v Maroku sice potkáte spoustu dívek jménem Sara, ale žádnou Sarah – protože jde o zakázanou heb- rejskou variantu. Se jmény je prostě potíž, takže můžeme být ještě rádi za naši paní Knappovou. < JEDNUDOBUPRÝBYLOVMALAJSIIVELMI MODERNÍNECHATSEPŘEJMENOVAT NAMITSUBISHINEBOLEXUS 29 ČiliChili 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Text:MaryLee Koláž:Yvans ––– Favorit Kemi taktizoval a pouštěl slzičky. Na Kloboučníka to nestačilo. * Tahle reportáž vznikla díky projektu #jetovtobě, s jehož pomocí jsme hledali nové reportéry. Jan Rosenthaler tak začal spolupracovat s naší redakcí a vy se můžete těšit i na jeho další články. 30

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Pokud rádi zíráte jako tele na nová vrata, čumíte jako puk nebo civíte jak na Bílou paní, je tahle akce pro vás. V České republice se letos konala už podesáté. Šel jsem do toho taky. Pravidla soutěže jsou jednoduchá – stačí zírat na svého protivníka tak dlouho, dokud jeden z vás nemrkne. Tím se vyřadí ze soutěže a vítěz postupuje dál. Je možno snažit se sou- peře pohledem zastrašit, počkat si na jeho chybu nebo mu třeba hodit smítko do oka. Soutěž se letos jako obvykle konala na akci milovníků brit- ských seriálů s názvem Trpaslicon. Jsem přihlášen jako jeden z 16 soutěžících. Jelikož většinou mrkám víc, než je normální, musel jsem poctivě trénovat. Několik dní před soutěží jsem zíral na lidi na ulici tak kvalitně, že mi jeden z nepřátel tohoto ušlechtilého sportu vyhrožoval zmláce- ním, protože jsem až moc upřeně koukal na jeho přítelkyni. Člověk prý po dvou hodinách bez mrknutí oslepne. Psali to na Wikipedii. Jak mi na to řekl moderátor Kohy: „Na Wikipedii si každý může napsat, co chce. A proč si mys- líte, že náše rekordmanka skončila dvě minuty předtím?“ Jako začátečník jsem začal proti zkušené zíračce Aničce. Vypadnul jsem hned v prvním kole a zůstal jako fascinovaný divák. I beze mě soutěž pokračovala ve vypjaté atmosféře. Fanoušci skandovali, ronily se první slzy, komentátoři zaníceně křičeli při každém útoč- ném pohledu. Přeci jenom šlo o hodně a nervy byly na pochodu. V semifinále potom došlo k obrovskému pře- kvapení, kdy vypadla se zíracím elévem Honzou hlavní favoritka a trojnásobná mistryně Áďa. Tedy držitelka zmí- něného rekordu, když nepočítáme onen desetihodinový, kdy si nikdo nevšiml smrti zírače. Ten tak prošel do finále prakticky bez mrknutí oka. Finále proti Kloboučníkovi, obhájci loňského titulu, bylo vyhecované. Jediný mrk by měl nedozírné následky. Kloboučník předtím v semifinále vyřadil svého vel- kého soupeře Kemiho. „Už se na něj nedalo dívat,“ > 3, 2, 1… zápas začal. Držel jsemvíčka zoufale od sebe, procházel hrůzným peklem, ronil krev, pot i slzya… po 21vteřinách jsem mrknul. S posměchem opouštím kolbiště hnedvprvním kole. Do světového rekordu 1 hodina a 58 minut bez mrknutí mi na Mistrovství světavzírání přeci jen pár chvil zbývalo. Mrkánízakázáno! ––– Kloboučník. S přehledem si vyzíral titul mistra světa. ––– Mnozí začátečníci svou prohru obrečeli. Text:JanRosenthalerFoto:PetrToman 31 ČiliChili 5 | 2018 Reportáž

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

řekl po prohře se sklopenou hlavou zdrcený Kemi. Jeho přemožitel Kloboučník uplatnil taktiku hrozivého vzhledu i ve finále a po deseti minutách nováček Honza kapituloval. Přesto nesmutnil, vždyť se jed- nalo o životní úspěch. Teď se bude muset vyrovnat s nově nabytou popularitou. Snad ho všechny ty večírky, drogy a sexuchtivé fanynky neodvedou od poctivého tréninku a sportovní svět zase neztratí jednu ze svých čerstvých hvězd. Jako jediný akreditovaný reportér na akci mohu udělat první roz- hovor s vítězem. „Říká se, že peníze kazí charakter. Nebojíš se teď o ten svůj?“ zní moje první otázka na Kloboučníka. „Kdepak, na tom mém už není co zkazit,“ odpovídá suverénně, jak se na vítěze sluší. „Jak často trénuješ?“ „Každý den. Většinou zírám v metru, ale když se bez mrknutí na někoho koukáte půl hodiny, tak většinou znejistí a raději vystoupí. Proto jsem radši přešel na stabilnějšího sparingpartnera, kterým je zeď.“ „Pravděpodobně se teď o tebe budou prát reklamky a korporace. Z billboardu které firmy na nás budeš v blízké době zírat?“ „No, budu si hodně vybírat, přeci jenom jsem už dvojnásobný mistr, takže pod deset milionů dolarů nepůjdu.“ „Máš nějaké triky, jak vydržet zírat co nejdéle?“ „Je to hlavně o vůli. Myslet je možné vlastně jenom na to, jak bys chtěl mrknout a nemůžeš,“ odpovídá mi s upřeným pohledem Kloboučník. Ještě zamířím k hlavnímu komentátorovi klání a největšímu teoretic- kému odborníkovi na zírání Kohymu. Tomu pokládám jedinou vážnou otázku této reportáže: „Jak těžké je komentovat tak bizarní soutěž?“ „Je to vtipný v tom, že já jsem dříve komentoval hokej a další sporty v televizi, takže si vzpomínám na komentátorská sportovní klišé, jako je třeba ‚Přepište dějiny!’, a snažím se je říkat i při zírání. A právě takové spojení ze zírání dělá zábavu.“ Je to tak. Právě proto stojí za to se jednou na podobné mistrovství přijít podívat. Budete mrkat na drát. < ––– Kohy (uprostřed) dříve komentoval v televizi. Teď už jenom zírá. ––– Nováček soutěže Honza se prozíral až do finále. Nápad na uspořádání Mistrovství světa v zírání pochází ze seriálu Velkovlak. První mistrovství se pořádala ve Velké Británii, tam však asi po dvou letech zanikla. Na Trpasliconu se drží už deset let. Stoické zírání v kombinaci s vášnivými výkřiky komentátorů vytváří vtipnou a groteskní atmosféru. ––– Áďa zírala z plných sil. Tentokrát to nestačilo. 32 Reportáž

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

33

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

NaYouTube existuje speciální disciplína nazvaná „trailer reactions“. Spočívávtom, že si uživatelé pustí trailer na dlouho očekávanýbiják a natáčí se, jak roní slzy, jásají a upadají dovzrušených mdlob. Legrační je, že filmysamotné takto nadšené reakce často nesklidí. Na tom ale nesejde. Žijeme totižvdobě, kdyo úspěchu a tržbách filmu rozhoduje právěveličenstvo trailer. Text:JiříHolubec Foto:Profimedia,YouTube,archiv Budetežasnout! Vystupujetisícslonů! Fenomén 34

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

začátek promítání, ale naprostá většina z nich byly jednoduše sestříhané nejefektnější scény z filmu proložené titulky, které dokázal krásně zparodovat Terry Pratchett v románu Pohyb- livé obrázky: „Vášnivá sága lásky odehráva- jící se na pozadí válkou šílícího světa! Budete žasnout! Vystupuje tisíc slonů!“ Existovaly ale i výjimky, které se s nástu- pem zvukového filmu začaly množit. Hned první zvukový šlágr Jazzový zpěvák (1927) měl upoutávku celých sedm minut dlouhou. Gang- sterka Veřejný nepřítel (1931) si vystačila se zvuky výstřelů a explodujícími animovanými titulky. Trailer k filmu Občan Kane (1941) zase věnuje celou polovinu Orsonu Wellesovi, který představuje tvůrčí štáb, aniž by prozradil coko- liv o ději. Úplnou revoluci zažily trailery v pade- sátých letech, kdy monopol filmových studií skončil a kontrola nad podobou jak filmů, tak trailerů se dostala do rukou autorských filmařů. Jak obrovskou změnu to znamenalo, zjistíte, když si teď uděláte pauzu a pustíte si na You- Tube trailer k Čaroděj ze země Oz a hned po něm trailer k Dr. Divnoláskovi. Když už budete online, tak si rovnou pusťte i trailer k Čelistem, abyste viděli, že mohutné experimenty nikdy nevydrží moc dlouho a postupem doby zase všechno zajede do osvědčených kolejí. ZLATÁ ÉRA Spielbergovy Čelisti jsou zásadním filmem v  dějinách kinematografie, protože > Trailery na počátku jejich historie byste dnes těžko poznali. V podstatě to byly statické obrázky vystřižené z filmu, které střídaly titulky typu: „Příští týden ve vašich kinech“, které se promítaly po skončení hlavního filmu. Právě proto se jim říká „trailer“ tedy „přívěs“. Jeden z prvních se objevil po jednom obzvláště napí- navém dílu série The Adventures of Kathlyn, kde hlavní hrdinka těsně před koncem spadla do lví jámy. Po titulku „The End“ se pak ještě rozjel několikavteřinový titulek s nápisem „Vysvobodí se naše hrdinka z jámy lvové? Uvi- díte příští týden v dalším napínavém pokračo- vání!“ Psal se rok 1912 a nápad se brzy ujal. O rok později už dokonce existoval speciali- sta jménem Nil Granlund, který začal vyrábět trailerové upoutávky na zakázku a zakrátko si ho najímali všichni přední hollywoodští produ- centi i pro filmy s Charliem Chaplinem. TISÍC SLONŮ Jelikož se trailery osvědčily jako dobrý způ- sob obživy, netrvalo dlouho a výnosný byz- nys se dostal, ostatně jako veškerá výroba zlaté filmové éry, do spárů monopolních vel- kohráčů. V případě trailerů šlo o mocnou organizaci National Screen Service (NSS), která se jich chopila v roce 1919 a dokázala si udržet monopol na celé čtyři dekády. Jako správný monopolní despota se NSS neza- těžovala s nějakou sofistikovanou koncepcí. Z konců filmů se sice trailery přestěhovaly na Trailer Klasická upoutávka 1 až 3 minuty dlouhá. Exclusivetrailer Trailer promítaný výhradně na určité akci, často obsahuje jiné scény a je otázkou cti každého návštěvníka natočit ho na rozklepaný telefon na výšku a pověsit ho okamžitě na YouTube. Teaser První upoutávka, kterou studia pouští na veřejnost. Většinou je 30 vteřin dlouhá a neobsahuje skoro nic z děje. Aftercreditscene Upoutávka na pokračování série, která je přilepená až úplně na konec filmu po skončení titulků. V současnosti ho zpopularizoval Marvel, ale zlatou éru prožíval v osmdesátých letech v komediích Mela Brookse a Johna Hughese. 35 ČiliChili 5 | 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

de facto definovaly vznikající žánr vysoko- rozpočtového blockbusteru. Zároveň s tím definovaly i způsob, jakým budou blockbus- tery promovány a jaké je budou doprovázet trailery, které se ustálily na hraně balancu- jící mezi hudebním videoklipem a klama- vou reklamou. O jejich podobě v naprosté většině nerozhodují filmaři, ale šéfové mar- ketingových kampaní. Jakákoliv kreativita nebo tvůrčí svoboda se přísně eliminuje, protože když jde o návratnost stamiliono- vých rozpočtů, tak se i sebemenší riziko může šeredně nevyplatit. Jedním z mála netradič- ních trailerů poslední doby byla upoutávka na Mad Max: Zběsilá jízda. Dopadlo to tak, že film, který je opěvován kritikou i diváky, v kinech prohrál i s pokračováním kome- die o a capella zpěvácích Pitch Perfect. A víte, proč v kinech katastrofálně propadl John Carter? Protože režisér Andrew Stan- ton měl díky svým pixarovským hitům (Toy Story, Hledá se Nemo, Vzhůru do oblak atd.) takovou vyjednávací sílu, že si vymohl krea- tivní kontrolu nad marketingovou strate- gií, a tím pádem i nad podobou upoutávek. Výsledkem byla jedna z nejhorších reklam- ních kampaní a nejzmatenější trailery, které se v poslední době dostaly do kin. Film, který měl být jistým hitem, se kvůli nim stal terčem posměchu, ještě než přišel do kin, a nikdy se té nálepky nezbavil. Teď žijeme ve zlaté éře trailerů. Z původ- ních přívěsků se stala svébytná filmařská disciplína. Vyrábí je specializovaná stu- dia s milionovými rozpočty. Točí se exklu- zivní trailery promítané pouze na určitých akcích, jako je Comicon. Trailery mají svou vlastní soutěž Golden Trailer Awards. Exis- tují desítky kanálů, které je kompilují, recen- zují a povznáší na kultovní status. Milujeme je tak, že nám studia servírují trailery sloužící jako upoutávky na blížící se trailery, a čím dál tím častěji se stává, že jsme během série tří čtyř trailerů vlastně zhlédli celý film. V někte- rých případech (Rogue One) se dokonce některé scény z trailerů ani ve finální podobě filmu neobjeví. To nám ale vůbec nevadí, protože, ať si to přiznáme, či nikoliv, naše společnost už je dávno závislá na rekla- mách. A trailery jsou jediná forma reklamy, o které můžeme zaníceně hovořit a být při- tom pořád cool. 2.Zlomovávěta Děj filmu je vyjeven v jedné, klíčové větě. V momentě, kdy zazní, musí přestat hrát hudba. 3.Úderybubnů Následujírychléstřihydrama- tickýchscén.Každájeuvedena úderembubnůnebozvukovým efektem.Jestlimůžete,použijte ZimmerovoBrrrrraaaaaa- mmmmmz Inception. 4.Stupňovanénapětí Celá sekvence se ve střihu, dramatičnosti, hudbě a hlasi- tosti zrychluje a zintenzivňuje. 5.Zásek Po vyvrcholení a zatmívačce s titulkem filmu přijde ještě jedna scéna – buď šokující lekačka, nebo fór hlavního hrdiny. 1.Otvírák Začněte uprostřed scény, aby divák nevěděl, co se děje. Hudba zní v pozadí. Fenomén 36

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

HUDBA Různorodosti trailerů moc neprospívá fakt, že v nich studia ráda recyklují už mnohokrát použitou hudbu. Rekordmanem je v tomto případě Hans Zimmer. Například skladba Journey to the Line neboli Fassbenderova suita z Tenké červené linie je slyšet na pozadí soundtracku k Muži z oceli, Pearl Harboru nebo Stud. To ale není nic proti Zimmerovu ikonickému „brrrraaaaaaaammmmm“ zvuku, který původně rozkmitával útroby diváků sci- -fi Inception. Zlověstné kmitočty fungovaly tak dobře, že je producenti hbitě zamontovali do trailerů k filmům Elysium, Světová válka Z, Star Trek: Do temnoty, Jack a obři, G.I. Joe 2, Prome- theus, Bitevní loď, The Avengers, Pacific Rim a Transformers: Dark of the Moon. Mimocho- dem – ten zvuk vznikl extrémním zpomalením jednoho tónu písničky Non, je ne regrette rien. HRDINA LAFONTAINE Nekorunovaným králem trailerů je Don „Hromhrdlo“ LaFontaine. Jeho hlas se poprvé ozval v roce 1964 v upoutávce na film Gunfi- ghters of Casa Grande, v osmdesátých letech Pročjsouvšechny trailerystejné Jednoduše protože to funguje. Obří studie The Effects of Film Trailers on Shaping Consumer Expectations in the Entertainment Industry odhalila, že divák si z traileru odnáší tři nejdůležitější informace: Herce, kteří ve filmu hrají (a jestli vystupují v roli, ve které už je někdy viděl). Žánr filmu (navozený především hudbou). Dojem o kvalitě filmu (navozený především dialogy). V úspěšném traileru tedy musíte předvést oblíbeného herce, ujistit diváka, že předvede variaci na starou osvědčenou roli, zrekapitulovat děj filmu pomocí řízných dialogů a vše doprovodit pečlivě zvolenou hudbou. Takový návod vám moc svobody neskýtá, takže se tvůrci pro jistotu drží receptu, který pochází od samé mocné organizace NPR. už byste těžko našli trailer, který by nezačínal jeho klasickým: „In a world…“ Celkem LaFon- taine namluvil přes 5000 trailerů a filmoví kri- tici se vzácně shodují na tom, že po jeho smrti v roce 2008 už trailery nejsou, co bývaly. DO KINA NATRAILER Před příchodem internetu a YouTube nebylo výjimkou, že si natěšení fandové kupo- vali lístky do kina výhradně kvůli tomu, aby viděli dlouho očekávaný trailer. Extrémem byl slaďák Seznamte se, Joe Black, před kte- rým byl poprvé promítán trailer na očeká- vanou Epizodu I, prequel trilogie Star Wars. Kina, ve kterých se promítal, hlásily, že až 75 % návštěvníků odcházelo ze sálu, ještě než film začal. Trailer ke Skryté hrozbě byl taky jedním z prvních, který se ocitl upirá- těný na internetu. Byl o něj takový zájem, že ho George Lucas nakonec dal v plné kvalitě na svůj web, který se pak kvůli extrémnímu provozu několikrát zhroutil. V éře vytáčeného připojení nebyly servery na 450 stažení za vteřinu stavěné. < Bonusyktrailerům

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Tentokrátjsmesenechalipozvatdočesko-srbskéhorájekulinářskéhoumění.Láska kjídlujeuRadaaTomáševidětvkaždémkoutěbytu.Dokonceinazáchodě.Tamsi můžetečístrecepty.Užjensledovattenhlepárvařitjezážitek.Hladachuťzabořitse vidličkoudosrbskésarmy,zelnýchzávitkůsmletýmmasem,sezvyšujeskaždým poodkrytímpokličky.Přípravumátecobydup,navýsledeksialechvílimusíte počkat–stojítozato! PODESTELTE Zbytek zelných listů (zhruba šest) nakrá- jejte na drobné plátky, stejně tak i sušené maso, slaninu nebo klobásu. Část zelí odeberte hned a pokryjte jí dno středně velkého hrnce, navrch pak nasypte pár plátků uzenin. Zelnou podestýlku ještě můžete posypat uzenou paprikou. DUSTE Na zelnou vrstvu naskládejte závitky – pěkně na  stojáka postupně podél obvodu hrnce a těsně vedle sebe (to aby se listy nerozbalily), dokud není hrnec plný. Navrch nasypte zbytek nakráje- ného zelí i sušené maso nebo uzeninu, zalijte zelnou šťávou, která vám zbyla z pytlíku, a dolijte vodou tak, aby sahala ZABALTE Mleté maso rukama uhněťte v míse a při- sypte neuvařenou rýži. Osolte, opep- řete a důkladně všechno promíchejte, dokud se rýže nespojí s masem. Z hlávky zelí odřízněte listy a odkrojte tuhé stře- dové žebro, aby se vám pak dobře sklá- daly. Listy si pak rozložte na prkýnku, a položte do středu trochu masové směsi a zelí zaviňte – nejprve ohněte spodní a vrchní okraj listu a pak začněte neohnutou stranu rolovat tak, aby vám vznikly pevné závitky. do výšky závitků. Opět posypte špetkou uzené papriky a dejte vařit. Náš Rade doporučuje vařit minimálně dvě hodiny, aby zelné listy dostatečně změkly. SNĚZTE Sarmu pak servírujte, jak hrdlo ráčí, tra- diční je ale s bramborovou kaší a neza- pomeňte na  ni kápnout zakysanku. Rade radí – sarma je den ode dne lepší, nebojte se proto ohřívat všechny závitky najednou, i když víte, že všechny najed- nou nesníte. Text:HelenaSuchá Foto:MichaelKratochvíl Tohlezelíjemaso Sporák 38

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

• 1 hlávku kysaného zelí (máme pro vás TIP, jak na něj) • 15 dkg sušeného masa (použili jsme pršut, ale můžete sáhnout po uzeném mase nebo klobáse) • 500–600g mletého hovězího masa • 1 hrnek rýže • sůl, pepř a uzená paprika • kelímek zakysané smetany Conato potřebujete: ArťákRade O tom, že láska k jídlu (a vůbec láska) i hory přenáší, by Rade mohl vyprávět. Do Česka nejdřív jezdil za zážitky a jídlem, později za Tomášem. Před třemi roky se uhnízdil v Praze a za jídlem zas kluci jezdí do Srbska, kde jim Radova mamka navaří a naloží jídla na cestu jak pro celý regiment. Co se doma naučil, v Praze Rade zužitkoval jako Art Direc- tor v reklamkách. Doufáme, že až ho to omrzí, otevře si hladové okno s pljeskavicí! Naše kysané zelí bývá krájené. Ale i celou nakládanou hlávku u nás seženete. V obchodech s balkánskými potravinami. Můžete si je ale také jednoduše připravit doma. V horní části hlávky vydlabejte košťál (do hloubky zhruba 6 cm), ještě ji křížem nařízněte a do zářezů nasypte sůl. Hlávky naskládejte do sudu nebo velké sklenice, zalijte vodou a nechte minimálně 14 dní kvasit. Pokud nechcete dva týdny čekat, použijte v receptu syrové zelí. Oddělte pár listů od hlávky a deset minut povařte ponořené ve vodě se dvěma deci octa a lžicí solí. Po scezení je zchlaďte studenou vodou a můžete závitkovat. Dno hrnce pak vyložte klasickým českým kysaným zelím, stejně tak jím na konci pokryjte i závitky. TIP: 39

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Věci, které jsme objevili a které stojí za tovidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text:MichalPařízek,Jan Studnička,ŠtefanŠvec, MarkétaBajerová Foto:archiv,Profimedia.cz HUDBA Těžká váha mladého jazzu Jazzový saxofonista Kamasi Washington se hudbě věnoval skoro hned, jak se narodil. S některými spoluhráči hraje od školky, s dalšími nejpozději od střední. Jeho sdružení muzi- kantů West Coast Get Down platí za jednu z nejlepších živých kapel dneška. Jinak by jeho členové jen těžko řádili v kapelách těch největších hvězd, jako jsou Lorde, Christina Aguilera nebo Snoop Dogg. S Kendrickem Lamarem pak Washington natočil kultovní dílo To Pimp a Butterfly. Jeho sólový debut The Epic vyhrával před dvěma lety jednu anketu za druhou, a to zdaleka nejen jazzové, protože přesahy do pop music, soulu nebo r\'n\'b jsou v jeho tvorbě výrazné. Nová deska je ohlášena na letošní červen, ale ještě předtím se Washington se svou nabušenou partou The Next Step představí i v Praze. Těšte se ve středu 23. května v pražském Divadle Archa. Kamasi Washington + The Next Step 23. 5. 2018 Divadlo Archa, Praha, rachot.cz 

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

41 ČiliChili 5 | 2018 VÝSTAVA Definitivní návraty HUDBA Dřevorubec ve městě KNIHA Jorge Fernández Díaz – Dýka Taková fotografická výstava tu dlouho nebyla. Josef Koudelka je legenda (nejen) domácí fotografie a vidět jeho nejslavnější série pohromadě je něco. Expozice se jmenuje symbolicky Návraty a u této příležitosti také světoznámý fotograf poměrně velkou část svého díla Uměleckoprůmyslovému museu věnoval. Snad nejsilnější je soubor zvaný Exily, který byl pro autorovo smě- řování dost možná klíčový. A nechybí ani díla z posledních let, kdy Koudelka pracuje spíše na panoramatických fotografiích. Z nich se téměř úplně vytratili lidé. Jako by fotograf mnohem větší vypovídající hodnotu nacházel v jejich absenci. Josef Koudelka – Návraty do 23. 9. 2018 Uměleckoprůmyslové museum, Praha, upm.cz Ryley Walker platí už několik let za velkou folkovou naději, podprahově se na předchozích dvou albech ale dalo vytušit, že to nebude tak jednoduché. S novinkou Deafman Glance, které vychází v polovině května, dává vyznavačům cancáku, telete a táborových ohňů definitivně vale. Z Deafman Glance mluví ruch velkoměsta, život v Chicagu někdejšího dřevorubce proměnil a odrazilo se to i na jeho hudbě. Z poklidného vybrnkávání se přechází do freejazzových pasáží a chvílemi to zní jako pořádně nadupaná a odbrzděná mašina městské nadzemky. Walker se svěřil, že chtěl vytvořit anti-folkové album, což se mu asi nepovedlo. Ale vzhledem k tomu, jak skvěle se jeho novinka poslouchá, je to jedno. Ryley Walker – Deafman Glance vychází 18. května, Dead Oceans, ryleywalker.com * „Šváb je stočenej do klubíčka. Zeptámse ho, jestlimirozuměl. Pohne hlavou.To miale nestačí, takže ho nakopnu. Znovase ho zeptám, zdamirozuměl. Teďzvedne hlavuapřísahá naJežíšeiMarii, ževšemu rozumíaže se bude chovat úplněvzorně. Chvílitam ještě zůstanuazvažuju situaci, jako bychse potřebovalujistit, jestli nejsemmoc měkkej adůvěřivej. Pak zapalovač zippo položímvedle Bouchardovyfregaty,vyjdu nazahradu, podrážky bot siotřuo zažloutloutrávu, prázdný kanystryvrátím do kufruuauta, noťas strčímdo kufříku. Pak autemvycouvámdoulice aco nejrychlejc přejedu rovnoběžnouulicíaž k silnici. Jorge Fernández Díaz – Dýka překlad Denisa Škodová, knihazlin.cz HRA Nukleární duchové minulosti Nádherná nezávislá artovka sleduje partu teenagerů, která se rozhodne přenocovat na ostrově Edwards Island, bývalé vojenské základně, na které je něco silně v nepořádku. A je jen na vás, jestli dokážete přežít noc. Celé se to dá mimochodem skutečně dohrát za jednu noc, ale netradiční zápletka, skvěle napsané dialogy a mráz v zádech zaručí, že vám ta noc uteče jako nic. Oxenfree PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Android, Linux, Mac OS, iOS; 20 eur

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Konzum 42 JÍDLO Trapné rozkoše Takže pozor, kdo pod pojmem tapas vidí pouhopouhý předkrm, tak nemusí číst dál. Tohle je o kultuře Pyrenejského poloostrova. O původu rozličných laskominek, které spojuje roztomilá velikost, se vedou spory, debaty a dost možná i války, někdo to má raději teplé, jiný studené, ale na lásce k pochut- nání u skleničky vína nebo sherry se shodnou snad všichni. Ve Španělsku má každá hospoda ty „zaručeně pravé“, v Trapas baru v Brně nabízí různorodou selekci a sází na čerstvost a svěžest. Doporučujeme pulpo a la gallega, peprné albondigas nebo smažené rybí kuličky. Polední menu je samozřejmostí a rezervace nutností. Popularita podniku roste každým dnem. TrAPAS BAR Moravské náměstí 13, Brno, trapasbar.cz VÝSTAVA Romský fotograf Romů Dodevadesátýchlet20.stoletíbylAndrejPešta(1921–2009) jedinýmznámýmromskýmfotografemv prostorubývalého Československa.Jehosnímkypřinášejíautentickýpohledna životRomův Československupřevážněv obdobíšedesátých ažosmdesátýchlet20.století.V brněnskémMuzeuromské kultury,kterévůbecstojízanávštěvu,seteďmůžetepodívat nakurátorskývýběrfotografiíz jehopozůstalosti.Jetojiný pohlednaRomy,nežbývázvykem.Jetopohledzevnitř. Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty Muzeum romské kultury Brno, do 30. 9., rommuz.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

43 ČiliChili 5 | 2018 HUDBA Starý, ale tak dobrý Fráze o starých dobrých časech, kdy byl svět ještě v pořádku, je otřepaná, jenže tady sedí. Nathaniel Rateliff je z Missouri. Jako dítě se naučil na bubny, pak na kytaru. V Denveru dělal misionáře, ale po otcově smrti se s Bohem rozloučil. Živil se rukama a zkoušel to marně s folkem. Pak se jednou probudil a rozhodl se, že tomu dá poslední šanci, ale jinak. S kamarádem Josephem Popem III dal dohromady The Night Sweats, pořádný ansámbl s dechovou sekcí. A začaly se dít věci. Přes nadšené recenze a show Jimmyho Fallona se jejich věhlas šířil. Věhlas kapely, která sice nepřináší nic nového, ale baví a hlavně naživo stojí za to. V jejím čele stojí podsaditý chlapík, který tančí jak uštknutý chřestýšem a nedá si pokoj, dokud všechny v sále nepoblázní. V březnu vydali novinku Tearing at the Seams, která debut ještě překonává. A v červenci na Colours vás do časů Otise Reddinga, Van Morrisona a Sama Cooka vezmou naživo. Nathaniel Rateliff & The Night Sweats: Tearing at the Seams Stax Record, vyšlo 8. 3., živě 18. 7. na Colours of Ostrava, colours.cz HRA Nejstylovější běhání rukama Možná si pamatuje staré 3D Raymany, se kterými jste si na Playstationu dvojce užili hromady legrace. No, před pár lety vydal Ubisoft plošinovou hopsačku Rayman Origins a celkem nedávno Rayman Legends. Jsou to naprosto boží, rychlé, přísné, ale spravedlivé gamesy postavené na rychlém tempu, rytmizaci vašich pohybů a na tom, že budete levely opakovat tak dlouho, dokud nevyzobete každý bod a každou skrytou místnost za co možná nejkratší čas. A protože se Ubisoft snaží, aby ho všichni milovali, vydal zdarma pro telefony Rayman Adventures. Ta sice trpí veškerými neduhy free mobilních her, jako je sbírání energie a podobně, ale herně je to skoro stejně okouzlují- cí zážitek jako u jeho áčkových bratříčků. Skvělá hudba, nádherné vizuály a geniální level design. Ideální na cesty. Rayman Adventures Android, iOS, zdarma

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

44 ,QWHUQHWYöFÈ Tadyje Vodafonovo ,QWHUQHWYöFÈ 44 3IJÈVOXwHQVWYÈ 46 Zadáno pro Vodafone 48 9wHFKQRRWHOHIRQHFK 49 1DEÈGNDSURYöUQÄ 58 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 60 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 62 1DEÈGND 64 7DULISURPODGÄ 65 7DULI\SURILUP\ 66 9RGDIRQH3DVV 70 7DULI\SURMHGQRWOLYFH 72 5RGLQQÄWDULI\ 74 9ÈFHQDvodafone.cz/internet-veci 9PLQXOÄPèÈVOHMVPHRGVWDUWRYDOLVHUL¼ORQDwÈQRYÄ VÈWLSURYöFL7HQWRNU¼WMLWURFKXYÈFHWHFKQRORJLFN\ UR]YHGHPH1HOHNQöWHVHPRŔQ¼WREXGHWURFKX Q¼URèQöMwÈèWHQÈDOHU¼GLE\FKRPY¼P1%,R7SIJHGYHGOL GRGHWDLOX3IJÈwWöXŔVHEXGHPH]DPöIJRYDWQDNRQNUÄWQÈ REODVWLNGHVHG¼LQWHUQHWYöFÈSRXŔÈW ,QWHUQHWYöFÈ SIJLQ¼wÈOHSwÈ EXGRXFQRVW YwHP ,QWHUQHWRYÄVÈWLYHNWHUÄVLUņ]QÄVWURMHREMHNW\èLSIJÈVWURMHY\PöģXMÈGDWD DLQIRUPDFHVHIJÈN¼LQWHUQHWYöFÈQHEROL,QWHUQHWRI7KLQJV9RGDIRQHVLSUR UR]IJÈIJHQÈVOXŔHEYREODVWL,R7Y\EUDOWHFKQRORJLL1%,R7 1DUURZ%DQG,QWHUQHW RI7KLQJV

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

èHVN\Õ]NRS¼VPRYØLQWHUQHWYöFÈ-GHREH]GU¼WRYRXWHFKQRORJLL XèHQRXYØKUDGQöNGDWRYÄNRPXQLNDFLDSIJLSRMHQÈSIJHY¼ŔQöVWDWLFNØFK ]DIJÈ]HQÈ7HQWRSRMHPVHGQHVVNORģXMHYHYwHFKS¼GHFK-HKRSRWHQFL¼OY\XŔLWÈ YUņ]QØFKREODVWHFKHNRQRPLN\MHREURYVNØ1öNWHUÄSURMHNW\MVRXMHwWöWDN WURFKX]REODVWLVFLILMLQÄXŔ]DèÈQDMÈIXQJRYDWYSUD[L=DIJÈ]HQÈ]DSRMHQ¼GR WÄWRVSHFL¼OQÈVÈWöNRPXQLNXMÈGÈN\]DEXGRYDQÄGDWRYÄ6,0NDUWöVRNROÈP DXPRŔģXMÈVYÄY]G¼OHQÄRYO¼G¼QÈNRQWUROXèLVOHGRY¼QÈ1HMèDVWöMLMGHRUņ]QÄ VHQ]RU\GHWHNWRU\QHERèLGODNWHUÄO]HXPÈVWLWNDPNROLMHSRWIJHED ıHwHQÈUXEULN\)DNWMR"]HVWUDQ\ .RSHFY*ORXFHVWHUXDS¼QSURG¼YDMÈFÈWRUSÄGR MVRXVNXWHèQÈ=¼FKRGMHYHVNXWHèQRVWLVRXè¼VWÈ H[SR]LFH0X]HDWRDOHWY1RYÄP\'LOOÈDYHOEORXGL VHFKXG¼FLYH]RXYNXIUXIJH]QÈNRYDDXWD Y+HEURQX

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

0,/,21<&+<75¸&+9õ&¨ 3RGOHVSHFLDOLVWņMHŔVWRSXMÈPRQLWRUXMÈDRGKDGXMÈYØYRMWUHQGņ P¼EØWSRèHW]DIJÈ]HQÈQDWUKXNWHU¼MVRX]DSRMHQDGRVÈWö,R7YURFH URYHQDŔPLOLDUG¼PèLOLQDNDŔGÄKRèORYöNDSODQHW\E\ PöODSIJLSDGDWWDNRY¼]DIJÈ]HQÈ$MHGQÈPGHFKHPWLWRSIJHGSRYÈGDèL GRG¼YDMÈŔHSUDYGöSRGREQö]PöQÈVYöW0\MVPHYVRXèDVQRVWL YçHVNÄUHSXEOLFHVFKRSQLSIJLSRMLWPLOLRQ\YöFÈNWHUÄNRPXQLNXMÈGÈN\ ]DEXGRYDQÄGDWRYÄ6,0NDUWöDXPRŔģXMÈWDNQDG¼ONXMHMLFKNRQWUROX REVOXKXDIJÈ]HQÈ$RWRMGH 3IJÈNODGHPWDNRYØFKFK\WUØFK]DIJÈ]HQÈPRKRXEØWPöIJ¼N\SUR Y]G¼OHQØRGHèHWSO\QXHOHNWIJLQ\YRG\RQOLQHPöIJHQÈVWDYXNYDOLW\ RY]GXwÈSDUNRYDFÈVHQ]RU\NRXIJRY¼D]¼SODYRY¼èLGODQHERGHWHNWRU\ SRK\EX&HORQ¼URGQÈSRNU\WÈVSHFL¼OQÈVÈWÈ1%,R7SURLQWHUQHWYöFÈ GRNRQèLO9RGDIRQHMDNRSUYQÈYç5DMDNRMHGHQ]SUYQÈFKQDVYöWöORQL QDSRG]LP+QHGYSURVLQFLSDN]DK¼MLONRPHUèQÈSURYR]VÈWö 1(867œ/(1$6¨7, 0H]LQHMYöWwÈYØKRG\1%,R7SDWIJÈVLOQÄSRNU\WÈVLJQ¼OHPXYQLWIJEXGRY 6ÈļMHSURYR]RY¼QDYOLFHQFRYDQÄPU¼GLRYÄPS¼VPXD]SRKOHGX EH]SHèQRVWLSDWIJÈPH]LW\QHMOÄSH]DEH]SHèHQÄ0H]LGDOwÈYØKRG\ SDWIJÈQÈ]NÄQ¼NODG\QDSRIJÈ]HQÈDGORXK¼ŔLYRWQRVWEDWHULHNRQFRYØFK ]DIJÈ]HQÈMHŔGRVDKXMHDŔGHVHWLOHW.GDOwÈPSIJHGQRVWHPSDWIJÈ MHGQRGXFKØZHERYØSRUW¼ONWHUØLQIRUPXMH]¼ND]QÈNDRY\XŔÈYDQØFK VOXŔE¼FKDSRVN\WXMHPXWHFKQLFN¼GDWDNHVSUDYRYDQØP6,0NDUW¼P ]DEXGRYDQØPGRFK\WUØFKSIJÈVWURMņD]DIJÈ]HQÈ ,QWHUQHWYöFÈ 45 =¨6.$/,-60( &(57,),.œ7=$ 1(-5<&+/(-k¨ /7(6¨Ļ52.8 .URPöVÈWöSURLQWHUQHW YöFÈQHXVW¼OHY\OHSwXMHPH L/7(VÈļ1H]¼YLVOÄPöIJHQÈ \'6/F]]DFHOØURN SRWYUGLORŔHQDwH/7(VÈļ E\ODQHMU\FKOHMwÈ]HYwHFK $QLOHWRVQH]DK¼OÈPH DVW¼OHVWDYÈPHQRYÄ Y\VÈODèHSURMHwWöOHSwÈ SRNU\WÈ =GURM\'6/F]GXEHQ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

46 3IJÈVOXwHQVWYÈ 9ÈFHQDvodafone.cz/prislusenstvi 6QDwÈPYØEöUHPH[NOX]LYQÈFKGURQņDGDOwÈFKY\FK\W¼YHN QDRYO¼G¼QÈVHQHEXGRXQXGLWGöWLDQLGRVSöOÈ 6SRIJÈ]HQÈPY¼PSRPņŔRXWIJHEDQDwLSURGHMFL Y,*<çHVNÄ%XGöMRYLFH =DOÄWHMWHVLVSUÄPLRYØP SIJÈVOXwHQVWYÈP &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ HerníDrone\'nbase2.0 8ŔLMWHVLODVHU\UDNHW\YØEXFK\ -HXUèHQSURELWY\YUR]wÈIJHQÄUHDOLWöXYQLWIJREMHNWņ %DWHULHP$K/LWKLXP3RO\PHU9 GYDNXV\VRXè¼VWÈEDOHQÈ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

 /HWRYØèDVDŔPLQXW 6RQDUSURYØwNRYRXVWDELOL]DFL =¼YRGQÈDXWÈèNR6SKHUR0F4XHHQ $QLPRYDQØ/&\'GLVSOHM 3OQöUHDNWLYQÈURERWLFN¼KUDèND .U¼WN¼GREDQDEÈMHQÈ \'ORXKØGRVDKRYO¼G¼QÈDŔP .è 5RERW6SKHUR%% 9]G¼OHQRVWSURSRMHQÈFFDP 0D[U\FKORVWNPK 9ØGUŔEDWHULHFFDPLQXW çDVQDEÈMHQÈEDWHULHKRGLQ\ .è .è DJITelloRCDrone \'REDOHWXDŔPLQXW 9]G¼OHQRVWSIJHQRVXVLJQ¼OņP 3IJHQRVYUR]OLwHQÈS+\' 6PDUW6ZLWFKDQWÄQ\SURVWDELOQÈSIJHQRVREUD]X .è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3IJÈVOXwHQVWYÈ 47 DJIMavicPro 0DOØYØNRQQØGURQ 1HMVRILVWLNRYDQöMwÈOÄWDMÈFÈNDPHUD\'-, YØNRQQØFKYØSRèHWQÈFKMDGHU 3IJHQRVVGRVDKHPDŔNP RSWLFNØFKVHQ]RUņ .NDPHUDVWIJÈRVØPVWDELOL]RYDQØP]¼YöVHP DJIDronSparkFlyMoreCombo \'YRXRVØPHFKDQLFNØ]¼YöVDWHFKQRORJLH8OWUD6PRRWK GUDPDWLFN\VQLŔXMÈWIJHV 9ØNRQQØREMHNWLY 9wHFKQ\]¼EöU\MVRXURYQRPöUQöSURNUHVOHQÄDEDUY\ŔLYÄ VPLQLP¼OQÈPLFKURPDWLFNØPLRGFK\ONDPLD]NUHVOHQÈP .DPHUD6SDUNMHY\EDYHQDSDOFRYØP&026 VQÈPDèHPNWHUØXPRŔģXMHQDW¼èHWVWDELOL]RYDQÄYLGHR YSDSRIJL]RYDWIRWRJUDILHVUR]OLwHQÈP0SL[ DJIMavicAir 9\QLNDMÈFÈREUD]RY¼NYDOLWD]¼]QDPXGÈN\ 0SL[VHQ]RUXYHOLNRVWL .YLGHRVGDWRYØPWRNHP0ESV 7IJÈRVØJLPEDOSURVWDELOL]DFL]¼]QDPX \'UXK¼JHQHUDFHIXQNFH)OLJKW$XWRQRP\ $ŔPLQXWOHWX .è .è .è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

48 Zadáno pro Vodafone Více na ucimesevenku.cz kNROQÈXèHEQ\DVH]HQÈXSRèÈWDèHNUHDWLYLWX]URYQDPRFQHSRGQöFXMÈ9ØXND YHQNXVHRVYöGèLODQDSIJÈèUņ]QØPLSIJHGPöW\DXGöWÈLXèLWHOņNWHIJÈVLML Y\]NRXwHOLVHWöwÈYHONÄREOLEö$WDNVHSURMHNW8èÈPHVHYHQNXVQDŔÈY]GöO¼Y¼QÈ YHYHQNRYQÈPSURVWIJHGÈSURVDGLWYFRQHMYöWwÈNRPXQLWöXèLWHOņwNRODOHLURGLèņ DWR]DSRPRFLWHFKQRORJLÈ=ÈVNDO]DWRGRNRQFHFHQX]DLQRYDWLYQÈY]GöO¼Y¼QÈ 6PRELOHPGRSIJÈURG\ DXèHQÈPVHYSRGQöWQÄPSURVWIJHGÈ3URMHNW WHVWXMHXèHQÈYHQNXQDSIJÈèSIJHGPöW\VGÈOÈ LQVSLUDWLYQÈSIJÈEöK\XèLWHOHNDXèLWHOņDY\WY¼IJÈ VGÈOHMÈFÈDSRGSRUXMÈFÈNRPXQLWX 3ODWIRUPXVOHGXMÈQDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKWLVÈFHOLGÈ NWHIJÈVLYHVNXSLQöWDNÄY\PöģXMÈVYÄ]NXwH- QRVWLDNG\ŔVSDWIJÈVYöWORVYöWDQRY¼PHWRGLND SUDFRYQÈOLVW\QHERQ¼YRGQDYØUREXSUDFRY- QÈFKSRPņFHNURGLèHLRGERUQÈFLMVRXQDGwHQÈ \'öWLYHQNXSUDFXMÈVUņ]QØPLPDWHUL¼O\PRKRX VHYÈFHSRK\ERYDWSU¼FHMHEDYÈDMHSURQöOÄSH SIJHGVWDYLWHOQ¼7IJHEDSRèÈW¼QÈVHXèÈSRPRFÈ OLVWņGODŔGLFQHERVWURPņNROHPwNRO\VèÈW¼QÈ DRGèÈW¼QÈWUÄQXMÈQDNDPHQHFK9]WDKSURMHNWX NSIJÈURGöVHSURMHYXMHLWÈPŔHSRGSRUXMHQRYØ ILOPRèHVNÄSIJÈURGö3ODQHWDçHVNR 8èHQÈYHQNXSRGSRUXMHGÈN\]DSRMHQÈWHFKQR- ORJLÈL1DGDFH9RGDIRQH\'öWLY\XŔÈYDMÈRQOLQH KHUE¼IJHNWHUÄGRN¼ŔRXUR]SR]QDWURVWOLQX SRGOHOLVWXQHERNYöWXWDNŔHVVHERXQHPXVÈ SDQÈXèLWHONDQRVLWYHONÄXèHEQLFH3RGREQØFK DSOLNDFÈNWHUÄPRKRXYHQNXSRPRFLMHYÈFH DGöWLQHPDMÈSRFLWŔHMVRX]FHODRGWUŔHQ\RG VYØFKPRELOņDSRèÈWDèņNWHUÄMVRXYUR]XPQÄ PÈIJHSURVSöwQÄ 9SURMHNWX8èÈPHVHYHQNXVSRMLO\VÈO\WIJL RUJDQL]DFHs7(5(=$/LSNDD&KDORXSN\ NWHUÄVHYØXNRXYSIJÈURGöGORXKRGREö]DEØYDMÈ DFKWöO\Y]¼MHPQöVGÈOHWVYÄ]NXwHQRVWL]SUD[H DLQVSLURYDWRVWDWQÈ-HMLFKRWHYIJHQ¼SODWIRUPD VSRMXMHXèLWHOHURGLèHLRGERUQÈN\DFKFHDE\ VHNDŔGÄGÈWöYç5]GUDYöUR]YÈMHORKUDQÈP ;[[[[[[[[[[[[[[[[[ 3URèVHXèLWYHQNX" 1.\'öWLWREDYÈ8èHQÈYHQNXMHQ¼]RUQÄ WIJÈUR]PöUQÄDSHVWUÄ 2.6SRMHQÈVHVNXWHèQØPVYöWHPSIJLQ¼wÈ SRFLWVP\VOXSOQRVWLXèHQÈ 3.9HQNRYQÈYØXND]OHSwXMHY]GöO¼YDFÈ YØVOHGN\ 4.3RK\EYHQNXVQLŔXMHQDGY¼KX LREH]LWXD]OHSwXMHLPXQLWX 5. .RQWDNWVSIJÈURGRXP¼YHONØYOLYQD SRVLORY¼QÈGXwHYQÈKR]GUDYÈDSRKRG\ 6.9HQNXGöWLUR]YÈMHMÈQHMHQVYÄ]QDORVWL DOHVRXèDVQöLHPRèQÈDVRFL¼OQÈ LQWHOLJHQFL

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 49 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MHX]DYIJHQÈ ÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Vodafone Smart E8 Nokia 1 LG K4 2017 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUņEöKX PöVÈFHèHUYHQ¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rs 0SL[rs 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

2200  :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrs %OXHWRRWK r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(   5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² Speciální certifikace s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\P¼PH WHOHIRQ\]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ VYBRANÉPRODEJNY 652=k¨ı(1281$%¨\'.28 7(/()21Ņ$7$%/(7Ņ Brno • *DOHULH 9DģNRYND • 0DVDU\NRYD • OC Olympia çHVNÄ %XGöMRYLFH • ,*<&HQWUXP 3UDŔVN¼ +UDGHF.U¼ORYÄ • 2&)XWXUXP -LKODYD • &LW\3DUN .DUORY\9DU\ • =H\HURYD 277/13 /LEHUHF • OC Nisa 0ODG¼%ROHVODY • OC Olympia 0RVW • 5DGQLèQÈ 2ORPRXF • *DOHULH Šantovka • Globus 2VWUDYD • Avion 6KRSSLQJ3DUN • 1RY¼.DUROLQD 3DUGXELFH • $WULXP3DODFH 3O]Hģ • Q¼PöVWÈ Republiky 3 Praha • &HQWUXP Chodov • &HQWUXP çHUQØ0RVW • \'HMYLFN¼ • Jugoslávská 11 • NC Eden • 2&$UN¼G\ • 2&$WULXP )ORUD • OC Novo- GYRUVN¼3OD]D • 2&1RYØ Smíchov • 2&/HWģDQ\ • Palladium • Václavské Q¼PöVWÈ 3URVWöMRY • .RQHèQ¼ 7¼ERU • (UEHQRYD 7HSOLFH • Q¼PöVWÈ Svobody 3316 µVWÈQDG/DEHP • 2&)RUXP =OÈQ • NYöWQD Všechny SIJÈVWURMHMHPRŔQÄ REMHGQDWGRNWHUÄNROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem. \'HMWHVWDUÄPX PRELOXQRYØŔLYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUØWHOHIRQDSRPR]WHWDN ŔLYRWQÈPXSURVWIJHGÈ Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÈFZDARMA.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

50 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Nokia 2 Xiaomi Redmi 5A Vodafone SmartN8 Huawei Y6 2017 Nokia 3 Lenovo Moto E4 Plus Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]ODWREÈO¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

4100 3000 2400 3000 5000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrr rrs rrs rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(       5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs Dual 6,0 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 51 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Samsung Galaxy J3 2017 Xiaomi Redmi Note 5A Prime Vodafone SmartV8 Samsung Galaxy J5 2017 LG Q6 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ² (4²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

2400 3000 3000 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrs %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s IP52 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM Dual 6,0 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání \'HMWHVWDUÄPX PRELOXQRYØŔLYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUØWHOHIRQDSRPR]WHWDN ŔLYRWQÈPXSURVWIJHGÈ Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÈFZDARMA.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

52 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Sony Xperia XA1 Huawei P Smart Samsung Galaxy Xcover4 Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone SE 32/128 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK *%YDULDQWDGRVWXSQ¼YH Y\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 720 × 1280 ² 720 × 1280 720 × 1280 ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% –/– Procesor 8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

2300 3000 2800 2350 QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrs rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr sr rr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – – ,3 ,3 – )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 53 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Samsung Galaxy A5 (2017) Huawei P20 lite Sony Xperia XA2 Nokia 7 Plus LG G6 Samsung Galaxy A8 (2018) Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost èHUQ¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH YHVKRSX YHVKRSX SRVOHGQÈwDQFH ]ODW¼DwHG¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r7% r*% Procesor ²*+] ² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²*+] ² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3000 2900 3300 3300 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(        5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² [[ ²² ²² Speciální certifikace ,3 s s IP54 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ \'HMWHVWDUÄPX PRELOXQRYØŔLYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUØWHOHIRQDSRPR]WHWDN ŔLYRWQÈPXSURVWIJHGÈ Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÈFZDARMA.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

54 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Xiaomi Mi MIX 2 Sony Xperia XZ1 Compact Apple iPhone 7 32/128GB Huawei P20 Samsung GalaxyS8 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX *%YDULDQWDGRVWXSQ¼YH Y\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² 720 × 1280 750 × 1334 1080 × 2244 ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ –/– r*% –/– –/– r*% Procesor 8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²7ZLVWHU \'0,360+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

8x ²*+][*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

8x ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3400 2700 QHXY¼GÈVH 3400 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – ,3 ,3 – ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Dual 6,0 \'HMWHVWDUÄPX PRELOXQRYØŔLYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUØWHOHIRQDSRPR]WHWDN ŔLYRWQÈPXSURVWIJHGÈ Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÈFZDARMA

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 55 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Sony Xperia XZ2 Apple iPhone 8 64/256 GB Samsung GalaxyS9 64/256GB Huawei P20 Pro Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ    9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX ]HSWHMWHVHQ¼V PRGU¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX YHY\EUDQØFK SURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje × × ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% ss r*% ss ss Procesor ²*+] ×0RQVRRQ0LVWUDOQP × (²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

² ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²0RQVRRQ 0LVWUDOQP 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s /LJKWQLQJr )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

 QHXY¼GÈVH  QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(      5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

56 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Lepší cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ máme telefony za lepší cenu. Více na stranách 58–59. Samsung GalaxyS9Plus 64/256GB Samsung GalaxyNote8 Apple iPhoneX 64/256GB Nokia 130 Nokia 3310 CAT B30 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 12 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPX 1RNLD6HULHVs EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPXs \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 1440 × 2960 1440 × 2960 1125 × 2436 128 × 160 240 × 320 176 × 220 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ0%0% ss DŔ*%0% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss r*% r*% r*% Procesor 8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

8× ²*+]²*+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

6×0RQVRRQ0LVWUDOQP s s s 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[ss 0SL[rs 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ s s s .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3500 3300 QHXY¼GÈVH 1020 1200 1000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs sss sss sss %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7( 700/800/850/900/ 1500/1800/1900/ 2100/2600 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600 800/900/1800/ 2100/2600 s s s 5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² ²² ²² 118 × 54 × 16 Speciální certifikace IP68 IP68 IP67 s s IP67 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LQL6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 57 Vodafone Tab N8 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Apple iPad 32/128 GB Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB Apple 12.9 iPad Pro 512 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX ]HSWHMWHVHQ¼V YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r L26r L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%QHXY¼GÈVH DŔ*%QHXY¼GÈVH 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% –/– –/– –/– Procesor ²*+] ²*+] ²*+] QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[ss 0SL[rr 0SL[sr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

 7300 QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

/7(  1800/2100/2300  5R]PöU\ PP

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – – – – – )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDWDEOHWņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ \'HMWHVWDUÄPX PRELOXQRYØŔLYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUØWHOHIRQDSRPR]WHWDN ŔLYRWQÈPXSURVWIJHGÈ Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÈFZDARMA

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Nabídkapro YöUQÄ]DOHSwÈFHQX 7\NWHIJÈXQ¼V]ņVW¼YDMÈGRYHGHPHRGPöQLW 1DEÈGNDSURYöUQÄVHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÄEDUHYQÄYDULDQW\GDQÄKRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÈN\VSOģXMÈFÈSRGPÈQN\YöUQÄKR]¼ND]QÈND9RGDIRQXDSODWÈSIJL VRXèDVQÄPX]DYIJHQÈèLSURGORXŔHQÈVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDSRIJÈ]HQÈWHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÄYDULDQWö&HQ\XY¼GÈPHLV\'3+ DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\9ÈFHLQIRUPDFÈQDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÈKRWØPX VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 8wHWIJÈWH.è 9ÈFHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER800 777 777 58 1DEÈGNDSURYöUQÄ .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWö D*%RSHUDèQÈSDPöWL 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÈP 0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÈSDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è SamsungGalaxyA3 0RGHUQÈGHVLJQsHOHJDQFH YHVYÄQHMèLVWwÈSRGREö %ULODQWQÈYØNRQMDGHU .DSDFLWDYQLWIJQÈSDPöWL*% 0SL[UR]OLwHQÈIRWRDSDU¼WX $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOL SIJLQHVHYwHDMHwWöQöFRQDYÈF 7DEOHWV+\'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL  0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è Dejte starému PRELOXQRYØŔLYRW 3IJLQHVWHQ¼PYNYöWQX VWDUØWHOHIRQDSRPR]WHWDN ŔLYRWQÈPXSURVWIJHGÈ Jako dárek dostanete Vodafone Social Pass QDPöVÈFZDARMA.

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

1DEÈGNDSURYöUQÄ 59 HuaweiY62017 &K\WUØWHOHIRQ]D UR]XPQRXFHQX µFKYDWQØGHVLJQLYØNRQ 6NYöOØM¼GURYØSURFHVRU 0HGLDWHN 0SL[IRWRDSDU¼W *%YQLWIJQÈSDPöļ $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è HuaweiP20lite \'RNRQDOØVPDUWSKRQHVGYRMLWØP IRWRDSDU¼WHP 2SHUDèQÈV\VWÄP$QGURLG2UHR 3IJHGQÈIRWRDSDU¼W0SL[ 3URFHVRUVHèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP *+] DèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP*+] *%SDPöļD*%5$0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è .è .è²PöVÈFņ .è .è SamsungGalaxyA8(2018) \'HVLJQVODGQØPLNIJLYNDPLVWDUDMÈFÈVH RSRKRGOQÄDHUJRQRPLFNÄRYO¼G¼QÈ (OHJDQWQÈU¼PHèHN]HVNODDNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

 ,QWHUQÈSDPöļ*% .RPELQDFH0SL[D0SL[VHQ]RUX IRWRDSDU¼WX 3RGSRUDEUØOÈ*HDU95 8wHWIJÈWH.è SonyXperiaXA2 9ØNRQQØVPDUWSKRQHNWHUØ VNYöOHSDGQHGRUXN\ 3UHFL]QÈNRQVWUXNFH 2SHUDèQÈV\VWÄP$QGURLG 5$0*%YQLWIJQÈSDPöļ*% )RWRDSDU¼W0SL[ 8wHWIJÈWH.è Nokia1 6W\ORYØWHOHIRQ YSRO\NDUERQ¼WRYÄPREDOX 2SHUDèQÈV\VWÄP$QGURLG*R 9ØNRQQ¼P$KEDWHULH SDOFRYØGLVSOHM =DGQÈ0SL[IRWRDSDU¼W 1DQR6,0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è HuaweiPSmart 6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÈKRYØUREFH VGYRMLWØPIRWRDSDU¼WHP GLVSOHMV)XOO+\'UR]OLwHQÈP *%RSHUDèQÈSDPöWL5$0 D*%LQWHUQÈÕORŔLwWö \'YD]DGQÈIRWRDSDU¼W\ V0SL[D0SL[VHQ]RUHP 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è .è .è²PöVÈFņ .è .è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777 60 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈSIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW 9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW Kartapropartunavolání 9FHQöNDUW\MHEDOÈèHNQHRPH]HQÄKR YRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF 3RWÄVHEDOÈèHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQö 1DVWDYHQÈO]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÈ.è 3RNXGVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÈèHN3IJLSRMHQÈQDPöVÈFVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è .DUWDGRVYöWD 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÈ"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWD aYROHMWHGRY\EUDQÄ]HPö YØKRGQöMLGÈN\VOXŔEö0\&RXQWU\ 6WDèÈVLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÈ \'R9LHWQDPXçÈQ\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPņŔHWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÈVH]QDP]HPÈDFHQÈNQDMGHWH na YRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXŔEX0\&RXQWU\QDYÈFVWRXWRNDUWRX ]ÈVN¼WHQDPöVÈFņ]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÈEXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÈFPņŔHWHYRODW na èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈMHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è Karta26 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]HEDOÈèNņ NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV*%GDWDQHRPH]HQØPL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFKVÈWÈ QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è Pro PODGÄ =DNDŔGÄGRELWÈPLQLP¼OQö .èY¼VRGPöQÈPHDŔ ([WUDNUHGLWXQDYÈF 6WDèÈVH]DUHJLVWURYDW9ÈFH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPņŔHWH YRODWQHRPH]HQö Neomezené $QRQDwHEDOÈèN\MVRXQHRPH]HQÄMDN SURYRO¼QÈWDNSUR606N\ Bezsmlouvy 9wHFKQ\EDOÈèN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]Nņ&HQXEDOÈèNXY¼P RGHèWHPH]NUHGLWX 3IJL]SņVRELYÄ 0ņŔHWHVLY\EUDWEDOÈèHNNWHUØSU¼Yö SRWIJHEXMHWH$NG\Ŕ]URYQDMHGHWH QDGRYROHQRXDFKFHWHPÈWRGWHOHIRQX SRNRMPņŔHWH]ņVWDWMHQXVYÄKR NUHGLWX 6REQRYRY¼QÈPSRPöVÈFL %DOÈèN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÈFL DXWRPDWLFN\REQRYÈWDNŔHVHRQLF QHPXVÈWHVWDUDW1DSIJÈNODGEDOÈèHN ]VHY¼PREQRYÈ DWG 8NRQèHQÈEDOÈèNņ VREQRYRY¼QÈP SRPöVÈFL 9SIJÈSDGöŔHQHEXGHWHPÈWYGREö NG\VHEDOÈèHNREQRYXMHGRVWDWHèQØ NUHGLW]UXwÈVHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÈWG¼OHY\XŔÈYDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW%DOÈèHN WDNÄPņŔHWHMHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0ņM 9RGDIRQH 6WDèÈVLDNWLYRYDWQDwHEDOÈèN\ NWHUÄMVRXSURVWö 3RNXGEXGHWHPÈW QöNWHUØ]EDOÈèNņ NWHUÄREVDKXMÈGDWD DNWLYQÈPņŔHWHVLQ\QÈ YDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH Y\]YHGQRXWGDOwÈGDWDQDYÈF 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 61 9ÈFHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\ %DOÈèN\QD\'DWDD606 ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 500 0%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 *%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 *%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è %DOÈèN\.RPSOHW =DwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÈVOR7700 .RPSOHWYVÈWL *%GDW606DYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(7968\'(),;QDèÈVOR7700 .RPSOHWGRYwHFKVÈWÈ *%GDW606DYRO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è %DOÈèN\QD9RO¼QÈ ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,968\'(),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è \'DWRY¼QÈ EH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄ DSOLNDFHDQLŔE\Y¼PèHUSDO\ GDWD.EDOÈèNņP.RPSOHWVL VWDèÈY\EUDWQöNWHUØ]9RGDIRQH 3DVVņs6RFLDO&KDW0XVLF QHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDVWs

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

62 Internet Mobilníinternet 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ 3RèHW6,0NDUHW YWDULIX =YØKRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 5HG\'DWD*% 1+3 .è .è 5HG\'DWD*% 1+1 .è .è 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*% 1 .è .è */7(LQWHUQHWXŔSRNUØY¼WDNIJNDNDŔGØNRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPņŔHWHVMDNØPNROLGDWRYØPSIJLSRMHQÈPRG9RGDIRQX -DNVLSRIJÈGLWGDOwÈGDWRYØREMHP 2EMHPGDWVLPņŔHWHQDYØwLWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÈPVOXŔHE=YöWwHQÈGDWRYÄKREDOÈèNX R*%PöVÈF]D.è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

D\'RGDWHèQØREMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņDXY¼GÈPHMHLV\'3+ 7DULISURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈsLGH¼OQÈQDSIJSURMÈ]GQÈIJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÈ &HQD 3IJLSRMHQÈQDPöVÈF0% .è .WDULIņP5HG\'DWDGRVWDQHWHGDOwÈ/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN\'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÈFH]DIJÈ]HQÈ 6,0 GRGDOwÈKR ]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER XŔRG 477.è 477.è VWDULIHP5HG\'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è 86%02\'(0 9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG \'RSIJHMWHVYÄPXGRP¼FÈPXPD]OÈèNRYL YROQRVWLEH]SHèÈ3RK\ESVDPņŔHWH SRKRGOQöVOHGRYDWQDVYÄPPRELOX +/¨\'$&¨2%2-(. $OFDWHO0RYH7UDFNHU :,),+276327 9RGDIRQH0RELOH:L)L5K /]HSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÈUR]PöU\ XŔRG 477.è $NWLYXMWHVLPRELOQÈ79 6OHGXMWHWHOHYL]QÈY\VÈO¼QÈSIJÈPR YHYDwHPWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL .GLVSR]LFLP¼WH]SöWQÄVOHGRY¼QÈDDŔ KRGLQ]¼]QDPX %DOÈèHNSURJUDPņMLŔRG.èVLPņŔHWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

WI-FI MODEM HuaweiLTECPEB310 Pevnýinternet bezomezení 3RIJLêWHVLQHRPH]HQØLQWHUQHWSIJHV NWHUØSIJLSRMÈWHFHORXGRP¼FQRVWQHER WIJHEDPHQwÈILUPX :L)LVÈļYŔG\WDP NGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÈV*%GDWVLPņŔHWHXŔÈW GRPDLQDFKDWö \'DWRYØREMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORXPöVÈèQÈ VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼PGDWDSIJHVWRFK\EöOD PņŔHWHVLMHMHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è =DSRMHQÈMHVQDGQÄ0ņŔHWHSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ QDMHGQRX 3IJLSRIJÈ]HQÈVOXŔE\VHVPORXYRXGRVWDQHWHVOHYX .èQDPRGHP6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 0ņŔHWHVLY\EUDWKQHG]QöNROLNDYDULDQWU\FKORVWL SHYQÄKRLQWHUQHWXQDSIJÈNODGQHRPH]HQØLQWHUQHW VU\FKORVWÈ0ELWV\'RVWXSQRVWXY¼VGRPDVQDGQRRYöIJÈWH QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW &HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRIJÈ]HQÈVHVPORXYRXQDPöVÈFņ ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\DXY¼GÈPHMHLV\'3+ .è .è²PöVÈFņ .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOXDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW nebo Internet 63 NOVINKA 3HYQØLQWHUQHWVLPņŔHWHSRIJÈGLWMHwWöYØKRGQöMLYU¼PFLNRPELQRYDQÄ QDEÈGN\SURURGLQX VWU

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

MHGQRWOLYFH VWU

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

QHERILUPX VWU

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

 5\FKORVW DŔ0ELWV 3IJLSRMÈPHY¼VSIJHV */7($\'6/9\'6/ QHERRSWLFNÄVÈWö 3RNUØY¼PH SRSXODFH )XQJXMHPHQDVDPRWö XOHVDLYFHQWUXPöVW =IJÈ]HQÈ ]GDUPD %H]SODWQ¼DNWLYDFH DLQVWDODFH .è PöVÈèQö 1HRPH]HQØLQWHUQHW 0ELWV 3HYQØLQWHUQHW 60 GB 3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX1DSOQR 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÈ D0ELWVSURQDKU¼Y¼QÈ .è PöVÈèQö

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

 1DEÈGNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÈNņPVWDUwÈPOHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÈ.èPöVÈèQöDPöVÈèQÈFHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÈFÈFK&HQ\ XY¼GÈPHYèHWQö\'3+-VRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈP PöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHP GROņDMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 6SRXVWDYØKRG SRwHGHV¼WFH Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÈèQö 7DEOHWVPRELOQÈPLQWHUQHWHP Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÈ.èDSRWÄ .è²PöVÈFņ .è VWDQGDUGQÈFHQDMH.è

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

.è PöVÈèQö 0öVÈèQÈWDULIVYROQØPL MHGQRWNDPL SMS .è PLQXW GRYwHFKVÈWÈ SRY\èHUS¼QÈ]D.èPLQ 250 MB GDW =DNDŔGÄGRELWÈQDG.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHP QDYÈF9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWL SMS .è 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ YVÈWL9RGDIRQH 9RO¼QÈGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .èPLQQDY\EUDQ¼èÈVOD .èPLQQDRVWDWQÈèÈVOD 8ŔY¼PE\OR"6WDèÈQ¼PXN¼]DWREèDQNXDPņŔHWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÈP LQWHUQHWHP]D]YØKRGQöQRXFHQX-È]GQÈIJ¼G\PDS\ DGDOwÈDSOLNDFHNWHUÄY¼PSRPRKRXXŔÈWVLŔLYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÈWNG\NROLSRUXFH =ņVWDQHY¼PèÈVOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPņŔHWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÄ WHOHIRQQÈèÈVOR 1DVWDYÈPHY¼PYöWwÈSÈVPR 1DQRYÄPWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÈPHYöWwÈSÈVPR SUROHSwÈèLWHOQRVW \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNPöVÈèQÈPXWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH]SRèÈW¼QÈGDW 9ÈFHQDVWUs 64 Nabídka 60+ 9ÈFHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

\'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\ èHUSDO\GDWD]WYÄKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDW QöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVVs6RFLDO &KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHwQDVWUs Tarify 65 9ÈFHQD vodafone.cz/tarify QHER 800 777 777 5R]MHêWRV*,*$ YHVWXGHQWVNÄPWDULIX -HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM 0¼PHSURWHEH*%]¼EDY\QD VXUIRY¼QÈDQHRPH]HQÄYRO¼QÈ L606GRYwHFKVÈWÈ3URèHUS¼QÈ GDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PH GUXKRXGDWRYRX6,0WIJHEDGR WDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQØ,6,&MGLGRWRKR Tarif MHWRYWREö Datová SIM ]GDUPD .è PöVÈèQöEH]]¼YD]NX Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ 10GB dat Bez ]¼YD]NX 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHXYHGHQDYèHWQö\'3+ 1\QÈY¼PYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÈF6WDèÈVLMHY\]YHGQRXW 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROL EH]SRèÈW¼QÈGDW9ÈFHQDVWUs .WDULIXVLPņŔHWHGRNRXSLWDŔGDOwÈGDWRYÄ 6,0NDUW\GÈN\QLPŔVYņMGDWRYØEDOÈèHN Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK3RIJÈ]HQÈMH ]GDUPD]DVGÈOHQÈ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0NDUWX 1DVWDUWXMWH VYņMWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH QHRPH]HQÄYRO¼QÈDYHONRX SRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI 6WDUWPLQXWNWHUØY¼V XUèLWöXVSRNRMÈ Start 500minut .è PöVÈèQö .è606 500 minut GRYwHFKVÈWÈGDOwÈ.èPLQ 500MB dat

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

66 3URŻ UP\ %XêWHVW¼OH YHVSRMHQÈ .RPELQXMWHOLERYROQöVOXŔE\ NWHUÄVWRMÈQDSHYQØFK]¼NODGHFK 0öMWHSIJHKOHG 9\EÈUHMWH]YØKRGQØFKWDULIņ 5HGQHER5HG1DSOQR 1DMGHWHMHQDVWUD 9ODVWQÈWHRVREQÈDXWDQ¼NODGQÈYR]LGODQHERVWDYHEQÈWHFKQLNX DFKFHWHPÈWYwHSRGNRQWURORX"\'ÈN\VOXŔEö9RGDIRQH H\'RKOHGEXGHWHPÈWRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼w PDMHWHNQDFK¼]È 3RPņŔHPHY¼PIJÈGLWSU¼FLQDVWDYEöMHGQRGXwHU\FKOH]PRELOX &HQ\MVRXSODWQÄSIJL SRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈP SOQöQÈPQDPöVÈFņ XY¼GÈPHMHYèHWQö \'3+]DRNURXKOHQÄ QDFHOÄNRUXQ\SODWQÄ GRGDOwÈDNWXDOL]DFH QDEÈGN\ $ļMHMHGQRWND NGHNROLYWHUÄQX PņŔHWHMLRQOLQH QDVWDYLWDVOHGRYDW ]SRUW¼OX %DWHULHY\GUŔÈGOHW\SX MHGQRWN\DŔURN \'DOwÈYDULDQW\PRGXOņNWHUÄVHOLwÈSRX]HYØGUŔÈEDWHULH 9ØGUŔEDWHULHQDMHGQRQDELWÈ &HQD H\'RKOHGPRGXO0LQL PöVÈF .è H\'RKOHGPRGXO6WDQGDUG DŔPöVÈFņ .è H\'RKOHGPRGXO0D[L URN .è 9wHFKQ\YDULDQW\VOXŔE\H\'RKOHG \'RVDK &HQD H\'RKOHG0LQL SRX]HQDÕ]HPÈç5 .èPöVÈèQö H\'RKOHG(YURSD PRQLWRULQJSRFHOÄ(8 .èPöVÈèQö H\'RKOHG6YöW PRQLWRULQJSRFHOÄPVYöWö .èPöVÈèQö +ODYQöSRWIJHEXML YöGöWFRVHQD VWDYEöGöMH1HFKFL Ŕ¼GQÄ]GUŔHQÈ 2EèDVQHYÈPNGH]DPöVWQDQFL ]URYQDMVRXVDXWHPDQ¼IJDGÈP 1HPXVÈWHQLF ]DSRMRYDW MHGQRWNXXORŔÈWH GR]DYD]DGOD QHERPDJQHWHP NDPNROL SIJLFK\WÈWH \'ÈN\JORE¼OQÈ6,0 PņŔHWHVOHGRYDW VYņMPDMHWHNSR FHOÄPVYöWö

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

.è PöVÈèQöOLFHQFH 1HIJHwWH UR]ELWÄ WHOHIRQ\ 8NO¼GHMWHDVGÈOHMWH 6DPVXQJ*DOD[\;FRYHUMH YKRGQØPSRPRFQÈNHPQD VWDYEX0¼SURWLVNOX]RYØSRYUFK MHFKU¼QöQSIJHGY\VRNØPL NRQFHQWUDFHPLSUDFKXDXVWRMÈ LSRE\WSRGYRGRX1DVWDYEö VHRQöMQHEXGHWHE¼W DPņŔHWHQDQöM]ÈVNDW VOHYX.è 3RWIJHEXMHWHU\FKOHDMHGQRGXwHVGÈOHW GRNXPHQW\VNROHJ\QHER]¼ND]QÈN\" 3RIJLêWHVL]DEH]SHèHQÄGDWRYÄÕORŔLwWö 2QH\'ULYHDYwLFKQLEXGRXSIJHVQöYöGöW QDèHPDMDNVHP¼SUDFRYDW 3RNXGVLSRIJÈGÈWHQöNWHUØ]WDULIņ5HGQHER 5HG1DSOQRDNQöPXEXêVOXŔEXH\'RKOHG QHERÕORŔLwWö2QH\'ULYHPņŔHWHVLY\EUDW VOHYX.èQDWHQWRWHOHIRQQHERQD NWHUØNROLPRGXOH\'RKOHG 6DPVXQJ*DOD[\ ;FRYHU &HUWLILNDFH,3 DVWDQGDUG 0,/67\'* %DWHULHVNDSDFLWRX P$K .è .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]VWDYHEQLFWYL 3URŻ UP\ 67 67 3IJÈPR]PRELOXPņŔXXNO¼GDW DRNDPŔLWöVGÈOHWYwHFKQ\ GRNXPHQW\DIRWN\ .G\ŔVLNRXSÈP WHOHIRQWDNKODYQö FKFLDE\Y\GUŔHO 1DXNO¼G¼QÈ Q¼NUHVņIDNWXU QHERIRWHN]ÈVNHMWH DŔ7%SURVWRUX 1HSODļWHGUDKÄ DMļ¼N\UDGöML SRGSRIJWHVYÄ SRGQLN¼QÈ /LFHQFHO]H QDLQVWDORYDWDŔ QDSRèÈWDèņ DPRELOQÈFK ]DIJÈ]HQÈ 6WIJHŔWHVLVRXNURPÈs QLNGRQHRSU¼YQöQØ Y¼PGRGDW QHQDKOÄGQH

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Více na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700 FiremnítarifRed+ Q\QÈVYöWwÈSRUFÈGDW 68 Pro firmy 1DYØwLOLMVPHVGÈOHQ¼GDWD1DWUYDORDRKRGQös]*% KQHGQD$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHFHQD]ņVWDODVWHMQ¼ çHUS¼QÈGDW 6GÈOHQ¼GDWDPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSURNDŔGÄ èÈVOR]YO¼wļ 3IJLGDOLMVPHVSRXVWXGDW $WRMDNQRYØPWDNLVW¼YDMÈFÈP]¼ND]QÈNņP 1DYØwHQÈSUREöKORDXWRPDWLFN\ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRèÈW¼QÈGDW9ÈFHQDVWUs .è PöVÈèQö Red+20GB WDULISURèOHQ\ILUP\ 12 GB 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW ²1HRPH]HQÄ606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈ &HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņXY¼GÈPHMHYèHWQö\'3+D]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ TRVALE VÍCE DAT

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Kombinovanánabídka Red+Officeprofirmu 3URŻ UP\ 69 Více na vodafone.cz/red-office 20 GB sdílených mobilních dat 50 GB sdílených mobilních dat 1RYöSURY¼VP¼PHQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWYHYØKRGQÄPEDOHQÈ3IJLEDOÈPHY¼PNQöPX WDULISURèOHQ\ILUP\VQHRPH]HQØPYRO¼QÈPD606RKURPQRXSRUFÈPRELOQÈFKGDWDQDYÈF GYöPD9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÈVÈWöDFKDWRY¼QÈ6YÄREOÈEHQÄDSOLNDFHVLWDNEXGHWH PRFLXŔÈYDWDQLŔE\VWHSRèÈWDOLGDWD Red+Office50GB SURèOHQ\ILUP\ Neomezený pevný internet 20 Mbit/s Neomezený pevný internet 20 Mbit/s Social a Chat Pass Social a Chat Pass 4× Neomezené volání a SMS GRYwHFKVÈWÈ 4× Neomezené volání a SMS GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+Office20GB SURèOHQ\ILUP\ NOVINKA .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈPÈVWDLQVWDODFH7\VLPņŔHWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPņŔHWHVLMLQDYØwLWEXêQD0ELWV]D.èPöVÈèQöQHERQD 0ELWV]D.è=¼OHŔÈQDWHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYPÈVWöLQVWDODFH

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

70 Vodafone Pass &KDW3DVVSURQHNRQHèQÄP¼MRYÄ SRYÈG¼QÈVGUDKRXSRORYLèNRX 8ŔÈYHMWHVLREOÈEHQÄDSOLNDFH0HVVHQJHU:KDWV$SS9LEHU7HOHJUDPD0HVVDJHDQLŔE\Y¼PèHUSDO\ GDWD]YDwHKRWDULIX6WDèÈVLSRIJÈGLWEDOÈèHN&KDW3DVVDSDNXŔVLGDWORYDWMDNVHY¼P]DFKFH7DN QHèHNHMWHQD:L)LDQHEU]GöWHVHYWRPFRP¼WHU¼GL 9ÈFHQD vodafone.cz/pass -DNIXQJXMHDFRYwHFKQRVLPņŔXV&KDW3DVVHPGRSIJ¼W" .YDwHPXWDULIXQHERN%DOÈèNņP.RPSOHWSURSIJHGSODFHQN\VLKRMHGQRGXwHDNWLYXMHWHY0ņM9RGDIRQH$SDNXŔPņŔHWHSV¼WDSRVÈODWIRWN\LYLGHD FRY¼PSUVW\EXGRXVWDèLW6OXŔED&KDW3DVVQH]DKUQXMHDXGLRDQLYLGHRKRYRU\LNG\ŔMHDSOLNDFHXPRŔģXMÈ 9UNHMWHMDNRR]¼YRG 1HQHFKWHVHRPH]RYDWSIJLP¼MRYÄURPDQWLFNÄNRQYHU]DFLVHVYØP SURWöMwNHP3RXŔÈYHMWHDSOLNDFH:KDWV$SS9LEHU0HVVHQJHU 7HOHJUDPQHER0HVVDJHEH]SRèÈW¼QÈGDW .èPöVÈèQö CHATPASS

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

\'RSIJHMWHVLWDNÄVRFL¼OQÈVÈWöKXGEX QHERYLGHDEH]SRèÈW¼QÈGDW Vodafone Pass 71 6SU¼YQÄIXQJRY¼QÈVOXŔE\Y¼PPņŔHPH]DUXèLWXRILFL¼OQÈFKPRELOQÈFKDSOLNDFÈNWHUÄMVRXGRY\EUDQÄKREDOÈèNX]DIJD]HQ\9SIJÈSDGöY\XŔLWÈDOWHUQDWLYQÈFKDSOLNDFÈQHER ZHERYØFKYHU]ÈVOXŔHEQHPņŔHPHRYOLYQLWŔHGDWDQHEXGRXSRèÈW¼QD\'DWDQHPXVÈWHSRèÈWDWSRNXGSRXŔÈY¼WHREVDKSIJÈPRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÈVWUDQ\ 6HVOXŔERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÈW¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÈDSRVÈO¼QÈ]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÈW¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXŔEDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÈW¼PHGDWDYSIJÈSDGöSIJHKU¼QÈUHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\ŔY¼VUHNODPDRGN¼ŔHPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÈVOXŔHEQHQÈ SIJHGSODWQÄ QDSIJSIJHGSODWQÄYU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

6HVOXŔERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÈW¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÈYLGHÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö MUSIC PASS VIDEO PASS &RYwHFKQRY¼PEDOÈèN\9RGDIRQH3DVVXPRŔQÈ 9\XŔÈYDWGDWDEH]REDY =DSRPHģWHQDKOÈG¼QÈPöVÈèQÈKR GDWRYÄKROLPLWX 1HRPH]RYDW]¼EDYX 9\XŔÈYHMWHVYņMFK\WUØWHOHIRQ RSUDYGXFK\WIJH 1HèHNDWQD:L)L œLMWHRNDPŔLNHP\'DWXMWHNG\NROLDNGHNROL $WRQHMHQYç5DOHLSRFHOÄ(8 9HONÄSIJÈEöK\ LQDPDOÄREUD]RYFH /HQRwWHXREOÈEHQØFKVHUL¼OņYLGHÈ DILOPņ6OHGXMWHMHSIJHV

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777 Tarify RedNaplnoprojednotlivce DatováSIM .WDULIņPVLPņŔHWHSRIJÈGLWDŔ 3 další datové SIM. Data pak Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK 3RIJÈ]HQÈMH]GDUPD]DVGÈOHQÈ ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0 \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVV DXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÈW¼QÈGDW 9ÈFHQDVWUs Nynídárek2GB 9DSOLNDFL0ņM9RGDIRQHY¼P Q\QÈG¼PHQDYÈF*%GDW ]GDUPD6WDèÈMLMHQSRXŔÈYDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky. Výdajepodkontrolou 3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼- VRENXVYÄSUņPöUQÄÕWUDW\ ]DSRVOHGQÈFKPöVÈFņ XSR]RUQÈPHY¼VQDWRQRYö SMSkou. &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ çHUS¼QÈGDWPņŔHWHNRQWURORYDWGÈN\DataStropuSRMHKRŔGRVDŔHQÈSIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÈOHQÄGDWRYÄNDUW\9ØwLDataStropu]PöQÈWHYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 3URILUHPQÈ]¼ND]QÈN\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÄILUP\]DGDUPR6QDwÈ931P¼WHYRO¼QÈD606YHVYÄILUHPQÈeVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYØFKèÈVHO0D[LP¼OQÈSRèHWÕèDVWQÈNņ931QHQÈRPH]HQ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 10 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 10 GB 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko .è PöVÈèQö 20 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko RedNaplno 20 GB 7dníneomezenéhovolání, SMSDDŔ0%GHQQö ]Y\EUDQØFK]HPÈVYöWD 72 Tarify 5 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 5 GB

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

Kombinovanánabídka RedHomeprojednotlivce -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW 3RNXGE\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWV PņŔHWHVLMLQDYØwLWEXêQD0ELWV]D.è PöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è=¼OHŔÈQD WHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö -HwWöYÈFHPRELOQÈFKGDW .G\E\Y¼PQHVWDèLOR*%PRELOQÈFKGDWPņŔHWH VLMHVQDGQRQDYØwLWQDQHER*%6WDèÈVH ]HSWDWQDwLFKSURGHMFņ 9\EUDQÄDSOLNDFHEH]SRèÈW¼QÈGDW 0öMWHPRELOSRUXFHsVXUIXMWHQDVRFL¼OQÈFK VÈWÈFKDFKDWXMWHNG\NROL6EDOÈèN\6RFLDO D&KDW3DVVY¼PQHEXGRXREOÈEHQÄDSOLNDFH VSRWIJHERY¼YDWGDWD9ÈFHQDVWUs 73 7DULI\ .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈYDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXPRKRXY\XŔÈWLILUHPQÈ]¼ND]QÈFLDMHPRŔQÄMLNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJL SRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ 8GöOHMWHVLUDGRVWQDwÈVNYöORXQRYLQNRX9HYØKRGQÄPEDOHQÈQDMGHWHQHRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606SRIJ¼GQRXSRUFLPRELOQÈFKGDWDNWRPXYwHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÈVÈWöDFKDWRY¼QÈWDNŔHVLXŔLMHWHVYØFKREOÈEHQØFKDSOLNDFÈ SRGOHOLERVWL 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo 6RFLDOD&KDW3DVV 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö 5 GB PRELOQÈFKGDW RedHome SURMHGQRWOLYFH 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV NOVINKA

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

74 Rubrika Více na vodafone.cz 1DYØwLOLMVPHVGÈOHQ¼GDWD1DWUYDORDRKRGQös]H*% KQHGQD$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHFHQD]ņVWDODVWHMQ¼ 9ÈFHQDvodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Pro rodinu 74 TarifRed+prorodinu Q\QÈVYöWwÈSRUFÈGDW 3IJHKOHGQØÕèHW 9ØGDMHFHOÄURGLQ\P¼WHSRGNRQWURORX QDMHGQRPÕèWX 3IJLGDOLMVPHVSRXVWXGDW $WRMDNQRYØPWDNLVW¼YDMÈFÈP]¼ND]QÈNņP 1DYØwHQÈSUREöKORDXWRPDWLFN\ çHUS¼QÈGDW \'DWDYURGLQöVLPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSUR NDŔGÄèÈVOR]YO¼wļ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRèÈW¼QÈGDW6NYöOÄQDWRPMHŔHEDOÈèHNVWDèÈ DNWLYRYDWMHGQRXDSODWÈSURYwHFKQ\èOHQ\ URGLQ\9ÈFHQDVWUs .è PöVÈèQö Red+ WDULISURèOHQ\URGLQ\ 2 GB 10 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW ²1HRPH]HQÄ606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈ TRVALE 5× VÍCE DAT

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

-HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPņŔHWHVLMLQDYØwLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHŔÈQDWHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö 5XEULND 75 Více na vodafone.cz 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 50 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH QHER 3URURGLQX 75 .RPELQRYDQ¼QDEÈGND 5HG+RPHSURURGLQX .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈYDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņXY¼GÈPHMHYèHWQö\'3+D]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ Red+Home50GB SURèOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 6RFLDOD&KDW3DVV 6RFLDOD&KDW3DVV ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+Home20GB SURèOHQ\URGLQ\ NOVINKA 6SROXXŔQDSHYQR1RYöVLPņŔHWHXŔÈWQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWYHYØKRGQÄPEDOHQÈ VSROXVWDULIHPSUR1DMGHWHYQöPRKURPQRXSRUFLGDWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606 D9RGDIRQH3DVV\7DNŔHEURX]GDWSRVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDFKDWRYDWEXGHWHRGU¼QDGRYHèHUD

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/

136

http://www.floowie.com/sk/citaj/cilichili-52018/