Cestné maratóny - Kalendár 2013http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CCEESSTTNNÉÉ MMAARRAATTÓÓNNYY SSLLOOVVEENNSSKKOO ­­ ČČEESSKKÁÁ RREEPP.. RRAAKKÚÚSSKKOO ­­ MMAAĎĎAARRSSKKOO ccyykklliissttiikkaa aa ttrriiaattlloonn KKAALLEENNDDÁÁRR 22001133 UUWWCCTT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Dňa 16.06.2013 sa v meste St.Pölten (Dolné Rakúsko) uskutoční šiesty ročník pretekov St.Pöltner Radmarathon. Tradičná akcia patrí k najobľúbenejším podujatiam v Rakúsku. Ako súčasť seriálu UCI World Cycling Tour je maratón (Granfondo Race) známy aj ďaleko za jeho hranicami. Preteky majú štart v srdci športového kraja Dolné Rakúsko. Poloha v strede Európy poskytuje optimálne podmienky pre kvalifikáciu na amatérske cyklistické majstrovstvá sveta 2013 (19.-22. septembra 2013 v talianskom Trente). Máloktoré mesto ponúka toľko kontrastov ako St.Pölten. Je jedno, či preskúmate nádherné staré mesto s jeho jedinečnými barokovými a secesnými budovami, alebo hypermodernú vidiecku štvrť. Radničné námestie, dóm, zvonica, festivalová sála a Národné múzeum, to je iba niekoľko kľúčových slov. Účastníkom a divákom bude v priestore štartu a cieľa predstavené jedinečné prostredie vidieckej štvrte. Najmä našim zďaleka cestujúcim hosťom sa takto priblíži krása hlavného mesta športového kraja Dolné Rakúsko. Ponúkané sú dve trasy: Trasa Extrém „najťažšia na východe“, štart 08:00 h. 158 kilometrov a 2728 výškových metrov Trasa Classic, štart 09:00 h. 80 kilometrov a 1110 výškových metrov Každý účastník dostane ako darček originálny dres St.Pöltner Radmarathon. Hodnotenie je rozdelené podľa vekových kategórií a prejdenej trasy. Aby sa naozaj dodržali férové podmienky, vypísané sú tieto kategórie: Kategórie ženy / muži UWCT trasa EXTRÉM: •Challenger 1997 až 1984 •AK0 1983 až 1979 •AK1 1978 až 1974 •AK2 1973 až 1969 •AK3 1968 až 1964 UWCT trasa CLASSIC: •AK4 1963 až 1959 •AK5 1958 až 1954 •AK6 1953 až 1949 •AK7 1948 a starší Nie je potrebná žiadna oddelená registrácia, pretekári budú do kategórií zaradení automaticky. Registrácia je spustená online na www.stp-radmarathon.at Mapy trás a ostatné informácie nájdete rovnako na stránke www.stp-radmarathon.at UCI World Cycling Tour 2013 Austria

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

NNAAŠŠEE TTIIPPYY VVÁÁŠŠEEŇŇ nnaa kkoolleessáácchh

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

6

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

8

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

9

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

KKAALLEENNDDÁÁRR AAMMAATTÉÉRRSSKKYYCCHH CCEESSTTNNÝÝCCHH CCYYKKLLIISSTTIICCKKÝÝCCHH PPRREETTEEKKOOVV 22001133 apríl máj jún júl august september

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Neusiedler See Radmarathon CESTNÉ MARATÓNY vita club Radmarathon Prievidzský cyklomaratón Račianska časovka

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Cyklojazda o slatinský zlatý dukát Achensee Radmarathon Vulkanland Radmarathon Liechtenstein tour

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Slovakia Ring Road Cup XCR Specialized Cup Mamut Tour Časovka Gemerská Poloma ­ Súľová CESTNÉ MARATÓNY

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

O pohár primátora mesta Sabinov Leitha.Berg Radmarathon

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Jarná Klasika Amadé Radmarathon Kärnten Radmarathon Balaton Maraton

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Sliezsky Vrchár Tihany Tour

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Lannacher Radtag Sereďmaratón Dolomiten Radrundfahrt Glocknerkönig

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

21

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Mühlviertler Radmarathon Okolo Svidníka Sudety Tour Cyklomaratón Bratislava ­ Jasná pod Chopkom

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Bardejovský cyklistický víkend Jedermann Radmarathon St. Pöltner Radmarathon K24 cyklistický ultramaraton

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Rampušák Dreiländergiro 24h Slovakia Ring cycling race XCR Specialized Cup

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

25

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Moldavský pohár Bodvy Mondsee 5 Seen Radmarathon Tour de Volcano Svätojurský blesk

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY CTK Topoľčany Tour Wachauer Radtage XCR Specialized Cup Beskyd Tour

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Časovka Ivana Červenku na Zošku Podroháčska časovka Rad­Marathon Tatry Tour

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Selzthaler Radmarathon Trnava ­ Rysy

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Arlberg Giro Friedens Radmarathon Karpatský maratón Krušnoton

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Highlander Radmarathon Prievidzský cyklomaratón

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Zweiländer Radmarathon Zwettler Radmarathon Grand Prix Královéhradeckého kraje Nitriansky Cyklomaratón

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Po stopách Martina Rázusa Martinský cyklomaratón

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Časovka Banské ­ Mlačky Časovka Chocholná ­ Kykula Ötztaler Radmarathon Slovakia Ring Road Cup

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Král Šumavy Okolo Starej Ľubovne

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Sauwaldman Radmarathon Wildoner Radmarathon XCR Specialized Cup Preteky na Veľkú Javorinu

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY Eddy Merckx Classic Cyklo LeMans Časovka Tatranská Štrba ­ Štrbské Pleso Jarmočná časovka 6666m Trnavských

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

CESTNÉ MARATÓNY OÖ Radmarathon Ružinovská cykločasovka Časovka družstiev Memoriál Ladislava Szántaia

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

39

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

FENOMÉN TRIATLON

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

41

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

Príďte si vyskúšaťsvoju fyzickú zdatnosťna niektoré z podujatí organizovaných Slovenskou triatlonovou úniou:

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

43

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/

44

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-2013-floowie2/