Cyklistika - Amatérske cestné maratóny - Kalendár 2015http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

1

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

4 Poistenie na pretekoch, krádež - poškodenie - úraz 6 10. výročie Sereďmaratónu, spomienky organizátora 8 Cesta za snom II., rozhovor s Kamilom Juhaniakom 10 Korzika, fotoreportáž z cyklodovolenky 14 7 netradičných tipov 16 Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 38 Kalendár podľa krajín 41 Kalendár podľa typu podujatí 44 Kalendár podľa líg / cupov

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 5

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

Začiatok je podaný slovami Jarka Vodičku, ktorý opísal vznik 1. roč­ níka v reportáži z roku 2006: Niekedy v januári 2006 zavolal Du- šan Holbík niektorých členov ŠK Cyklo-Tour Sereď, konkrétne Mari- ku, Mira, Ivana, svoju manželku Elenku a mňa k sebe domov pod zámienkou kolaudácie nového bytu. Pri tej príležitosti to na nás rozbalil: „zaregistroval som náš klub na SZC ako organizátora cyklomara­ tónu pod názvom „Sereďmaratón 2006“. Bude sa konať 21.5.2006“. Napriek tomu, že všetci okrem Du- šana sme cyklistami viac dušou ako telom, súhlasili sme, že pomôžeme s organizáciou. To s tým telom a du- šou myslím vážne, asi preto členov nášho klubu nazval jeden kolega cyklista „bicyglistami po týteši“ (týteš = hrádza postavená popri rieke Váh). Takže sme súhlasili. Dušan sa toho chytil a začal vyba- vovať všetky povolenia, podporu mesta Sereď, podporu kolegov z iných oddielov (tam nepochodil) a mnoho ďalších vecí. Osvedčil sa nielen ako vizionár, ale aj ako veľmi dobrý manažér a organizátor. Musím povedať, že na realizáciu svojej vízie vynaložil nesmierne množstvo energie, času a peňazí (aj svojich). Keď sme videli jeho ne- únavnú aktivitu, postupne sme sa začali aktívne zapájať aj ostatní. Naraz začal čas bežať rýchlejšie, naše stretnutia boli častejšie a prob- lémov čoraz viac. Všetci sme podľa svojich schopností, možností a zná- mostí začali oslovovať predstavite- ľov miest Sereď, Hlohovec a Pieš- ťany, policajné orgány, zdravotnícke zariadenia atď. A začali sme počítať náklady. Keď náklady tak aj príjmy. Ale kde ich vziať? Začali sme oslovovať potenciálnych sponzorov, viac či menej úspešne. Zohnalo sa pár tisíc korún. Nastal teda deň D. Ráno o 7.00 sme sa v pôvodnej zostave zišli pred kul- turákom v Seredi. K starej zostave sa pripojili Darinka, Dušan, Ľudo a Peter. Všetko samí „srdcoví“ Asi každý, kto sa zúčastnil nejakých pretekov, si aspoň raz po­ sťažoval na vysoké štartovné, málo občerstvovačiek, zlé zna­ čenie trasy, slabé zabezpečenie križovatiek ... nikto nie je do­ konalý a dôvod na kritiku sa vždy nájde. A ak je opodstatnená, určite má svoj význam a môže pomôcť organizátorom odstrániť všetky chyby a nasledujúci rok posunúť kvalitu podujatia o kú­ sok vyššie. Ale každá minca má dve strany. Za zorganizovaním aj tých najmenších pretekov je množstvo nezaplatenej práce, vybavovačiek s úradmi, starostí so zháňaním sponzorov, obeto­ vania svojho voľného času, do takéhoto „biznisu“ sa môžu pus­ tiť iba ozajstní cyklistickí nadšenci. Chcel by som aspoň trochu zviditeľniť ich prácu a preto som využil 10. jubileum cyklomara­ tónu v Seredi a požiadal jeho riaditeľa Dušana Holbíka, aby si zaspomínal na predchádzajúcich 9 ročníkov. A tak vznikol tento článok zo zákulisia Sereďmaratónu. spomienky z opačnej strany štartovej čiary

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

cyklisti, tých aktívnych si predsa musíme „šetriť na preteky“. Spo- čiatku bol priebeh pokojný, Ivan s dievčatami pripravili kanceláriu, ostatní sme pripravovali priestor Štart - Cieľ. Postupne prichádzali účastníci a potom to začalo. Prišli rozhodcova a vyslovili požia- davky: nebudú traja ako bolo v roz- pise, ale štyria. Rozhodcovské neh- radí SZC ako je to uvedené na jeho oficiálnych stránkach. Nestačia im dve autá ale potrebujú aspoň tri okrem zberáka, v ktorom rozhodca sedieť nebude. Mimochodom - pod- ľa pravidiel SZC má v zberáku sedieť rozhodca, ale... Takže rýchle riešenie. Na štarte pripravených 188 cyklistov, Dušan už bol oblečený v cyklistickom úbore a pomáhal roz- hodcom riešiť situáciu na štarte (alebo oni jemu?). Ja som sa musel rozlúčiť s pôvodne plánovaným príjemným postom spoločníka VIP a sadnúť do auta spolu s jedným rozhodcom. Druhého naložil Peter. Tretie vozidlo si zabezpečil hlavný rozhodca. Pokračuje Dušan Holbík: A takto sa to nejak celé začalo, až sme zrazu v roku 2015 a píšeme 10. ročník. Za tie roky sme si kadečo užili, dobré i zlé, naše manželky nám počas príprav podujatia statoč- ne tolerovali všetky tie hodiny strávené mimo domu. Tu sa fakt ne- používa slovo biznis, lebo z celého podujatia Vám zostane iba dobrý pocit z vykonanej práce (cca. pol roka príprav.) Trasy sa počas všetkých rokov menili tak, aby preteky mali dĺžku okolo 100 km, raz kopcovitejšie, inokedy rovinatejšie. V roku 2009 boli na výber dokonca 2 trasy, prišlo vyše 200 cyklistov, len „chybička se vloudila“ do organizácie, elek- tronická časomiera chytila paniku z toľkých ľudí a pomiešala preteká- rov z oboch trás. Po oprávnenej kritike niektorých cyklistov a takejto trpkej skúsenosti sa na chvíľu roz- padol realizačný tím. Ale stretli sme sa na jeseň toho roku s tým, že dá- me ešte jeden ročník a „fajront“. Cyklisti nám nedali košom, prišli a opäť nakopli chuť ľudí pokračovať v tradícii. Ale zažili sme aj humorné situácie. Borec prišiel so špeciálnym bicyk- lom, kde nad hlavou mal umiestnený slnečník, pohyblivé sedlo a na pred- ných riadidlách 2 fľaše. V jednej kakao a v druhej ionťák. Po vyhlá- sení výsledkov - s obrovskou stratou prišiel celý bledý, dehydrovaný a vy- čerpaný do cieľa, že dostal hnačku a ešte k tomu zablúdil. Za Hlohovcom na križovatke, pri záhradkárskej osade stál usporiada- teľ a očakával cyklistov. Počul za chrbtom nejaký dupot, otočil sa a cyklisti to neboli. Divé svine sa rozhodli si skrátiť cestu okolo neho a on že v živote sa tak nebál ako vtedy. Kto pozná Mariána Valáška, pozná jeho špurtérske kvality a silu. Pri zjazde z Havrana predbiehal policajné prvé vozidlo v rýchlosti 85 km/h. Pán príslušník, ktorý to rozprával, bol v šoku, jednoducho ho nedokázal predbehnúť a má zážitok, na ktorý sa nezabúda. V pelotóne býva napriek tvrdej makačke kopa humorných hlášok, ale aj nadávok a strkaníc, najmä pred cieľom. Cyklistika je už taká. Robiť ju aktívne je veľmi náročná záležitosť po fyzickej, psychickej i fi- nančnej stránke. To všetci vieme, len je to jednoducho droga a vy- hľadávame ju podľa kalendára prí- slušného roka. Ak ste si náhodou našli v tom kalendári Sereď, tak príďte sa s nami podeliť o nové zážitky, adrenalínu nikdy nie je dosť. Aj za pomoci technického riaditeľa Erika Štefaneka sú prípravy v plnom prúde. Tešíme sa na vás !!! www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 7

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

Ahoj Kamil, ako sa máš? Zarezá­ vaš pred novou sezónou? Máš nejaké novinky? Nooo, za ten rok sa toho zmenilo hodne a cesta na moje vysnené Giro d´Italia sa predo mnou pomaly otvára :-) Momentálne som v Špa- nielsku, v dedinke Navarrés neďa- leko Valencie, kde sa od 13. januára do konca februára pripravujem na novú sezónu. Povedal som si, že zimná príprava je základný kameň úspechu pre sezónu a tak som sa zamýšľal, ako by som ju zrealizoval. Rozmýšľal som nad tréningovým kempom na Mallorce, no stojí to ve- ľa peňazí. A tak mi jedného novem- brového dňa napadlo, že by som mohol ísť do Španielska, nájsť si nejaké bývanie, prispievať na nájom a tak trénovať. Cez rodinného známeho som získal kontakt na poľ- ského kamionistu, ktorý cestuje po Európe a má tu trojizbový jednodu- cho zariadený bytík, v ktorom za príspevok k réžii teraz bývam aj s mojou priateľkou. Čiže trénujem v prijateľnejších klimatických pod- mienkach a moje tréningové hodiny sa navýšili na 5 až 6 a pol hodiny denne, šesťkrát v týždni. A po troch týždňoch už badám pozitívny rozdiel vo výkonnosti. Stále si členom klubu Inter Brati­ slava? Ako sa to odrazilo na Tvo­ jej príprave? Som už v novom klube, na sezónu 2015 som prestúpil do kontinentál- neho českého tímu Experiment 23. Takže sa mi splnil sen a som už ofi- ciálne profesionálnym cyklistom v kontinentálnej sfére. Práve prvý marcový týždeň ideme s celým tí- mom na sústredenie do Španielskej Malagy, kde sa k nim pripojím z Navarrésu. Čiže v Španielsku bu- dem od januára až do konca marca. Do tímu som prišiel tak, že som sa v sezóne 2014 prepracoval do slovenskej reprezentácie do 23 rokov a zaujal som ich. Podmienky sa mi určite zmenia k lepšiemu, bu- dem mať tímový bicykel poľskej značky Peritus a budem cestovať na rôzne profesionálne preteky 2. UCI kategórie. Zúčastnil si sa v roku 2014 neja­ kých zaujímavých pretekov? Podarilo sa Ti aj umiestniť? Minuloročnú sezónu som mal ako na hoj- dačke. Od novembra do marca som sa veľ- mi tvrdo pripravo- val, ale v marci som ochorel a 15 dní som bol bez bicykla. Formou ma to vrátilo asi o dva mesiace dozadu. No zaťal som sa, trénoval som znova a zhruba v máji prišla očaká- vaná forma. Zúčastnil som sa prvých pretekov UCI v slovenskej reprezen- tácii, ktoré boli rovno najťažšie v Európskom kalendári do 23 rokov. Karpatské preteky kuriérov UCI 2.2, na ktorých nás čakalo 6 etáp a cel- kovo cez 740 km. Prepracoval som sa až do 4. etapy a bol som veľmi spokojný, v každej z nich som došiel v hlavnom balíku. No v 4. etape ma po páde v zjazde museli previezť do nemocnice a preteky sa pre mňa skončili. Osem narazených kostí ma vyradilo na dva týždne a po pauze som mal dva týždne na to, aby som sa pripravil na môj obrovský sen - preteky Okolo Slovenska. Makal som, drel som a forma prišla, nomi- novali ma, no žiaľ druhá etapa už bola na mňa veľa a dostal som limit. Podcenil som jedno stúpanie a prí- sun energie a to ma vyradilo. Zhruba v júli mi skolabovalo telo, pretože som pretekal, drel, ale telo som dostatočne nevyživoval mine- rálmi, BCAA alebo proteínmi, spotrebovanú energiu som sa snažil doplniť iba bežnou stravou. To ma odpísalo na 16 dní, kŕče som chytal aj keď som niesol tašky s nákupom. Jednoducho totálne vyčerpanie. Do- plňoval som minerály, vitamíny a začal zase s tréningom, forma bola opäť kdesi ďaleko. No koncom augusta prišla znova a už som sa tešil, že budem pripravený na prete- ky doma v Rimavskej Sobote. Dvanásť dní pred štartom som spa- dol počas tréningu, opäť to isté zranenie - narazená panva, no pau- zu som si dal len na tri dni a trénoval so zaťatými zubami. A dva dni pred pre- tekmi sa to zahojilo. Ako si vnímal zvýšenú konkuren­ ciu na pretekoch UCI? Špeciali­ zuješ sa už vo svojom veku na kopce alebo šprinty? Po minuloročnom rozhovore s Kamilom Juhaniakom, v ktorom sme sa bavili o jeho cyklistických začiatkoch, úspechu na Glocknerkönigovi a plánoch do budúcnosti, som sa rozhodol napodobniť hollywoodskych producentov a  „natočiť“ dvojku. S rovnakým „hlavným hrdinom“, ale dejom posunutým znova o trochu bližšie k profesionálnej cyklistike. Kamila som oslovil v čase, keď na Slovensku zúrila snehová kalamita, preto bola prvá otázka trochu podrývačná, ale odpoveď v podstate neprekvapila ... Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 8

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

Oproti amatérskym boli obidvoje preteky úplne iné, konkurencia ako je Astana, Etixx, Loto-Belisol, Kaťu- ša či CCC Polsat, jednoducho špič- ky. No bol som rád, že som sa medzi tou špičkou nestratil. Minulý rok som mal dominanciu v šprintoch a tým som sa aj nominoval do repre- zentácie, keď som skončil celkovo na druhom mieste v 1. kole sloven- ského pohára. A nakoniec som ob- sadil aj 2. miesto v konečnom hodnotení slovenského pohára do 23 rokov. Bol si aj na pretekoch v Rimav­ skej Sobote, ale minulý rok si spomínal, že pri Tvojich začiat­ koch vo vašom meste o cyklistike nikto ani nechyroval. A teraz mám v kalendári hneď dvoje amatérske preteky. Zúčastníš sa ich aj tento rok, prípadne niektorých iných amatérskych podujatí? Na amatérske preteky už chodievať nebudem, v mojom kalendári budú preteky UCI a český alebo sloven- ský pohár. Áno, v Rimavskej Sobote sa to zmenilo a bola to aj moja zá- sluha. Máme už dvoje preteky, Tea- tro Okolo Malohontu a Jarnú cenu Rimavskej Soboty. Na oboch prete- koch sa ako organizátor predstavuje môj otec Jozef a môj kamarát, cyk- lista Marek Urbančok. Prvý ročník pretekov Teatro Okolo Malohontu mal neskutočný úspech, cyklisti boli nadšení organizáciou, traťou, prí- stupom. Tieto preteky sme chceli urobiť tak, aby sa každý účastník cí- til ako niekto výnimočný a ako na nejakých pretekoch UCI. A toto sa nám podarilo, napriek otrasnému chladnému a upršanému počasiu sme mali 85 cyklistov, presne polo- vicu prihlásených. A divákov v Ri- mavskej Sobote, na horských prémiách a vo všetkých dedinách. Aj to vytvorilo úžasnú atmosféru. Pre- teky Jarná cena Rimavskej Soboty budú pokračovať v organizátorskom zabezpečení a budeme sa snažiť navodiť atmosféru ako na pretekoch Okolo Slovenska. Pretekov sa zrej- me nezúčastním, lebo v tom čase by som mal byť buď na Karpatských pretekoch kuriérov alebo na poľ- ských klasikách. No ak to bude možné, každopádne ich prídem podporiť a vychutnať si perfektnú atmosféru. Aké máš plány do budúcnosti? Aké mám plány? Chcem získať čo najviac skúseností na pretekoch UCI. A určite chcem niektoré z nich aj ovládnuť a stáť na pódiu. No a cieľ? Prepracovať sa do profesi- onálneho kontinentálneho tímu na sezónu 2016. Z minulej sezóny som sa veľa naučil a budem to chcieť tento rok zužitkovať. Cez webstránku mi často posiela­ jú rôzne otázky mladí cyklisti ­ teenageri, čo by si im poradil? Slovenských cyklistov vo svete nie je veľa, ale nie je to tým, že by sa nám nerodili talenty, ale tým, že ne- majú kde vyrastať. Je to síce pre- kážka, no ja som sám dokázal, že sa dá dostať do profesionálnej cyk- listiky aj z miesta, kde o cyklistike ani nepočuli. Ale treba mať vieru v samého seba, vytrvalosť, odhodla- nosť a cieľavedomosť. Keď som pri- šiel a postavil sa na štart prvých profi pretekov, tak som si spomenul, aký som bol na mojich prvých prete- koch vyplašený, no naučil som sa, že proti tebe nie sú tvoji súperi, ale tvoj strach. Každý súper sa dá pora- ziť, no ak do pretekov ideš so strachom, tak súperov neprekonáš. Tiež som zistil, že rovnako ako fy- zická je dôležitá aj mentálna prípra- va, ja teraz tiež spolupracujem so športovou mentorkou, s ktorou si stále opakujeme čo som už dokázal, čo chcem dokázať, prehrávame si videá z pretekov, prehrávame si videá z pretekov na ktoré chcem ísť a ja si predstavujem, ako na nich už som, snažím sa ísť do tréningov s koncentráciou a s vnímaním seba samého. A držím sa jednej vety - keď si poviem, že niečo dokážem alebo nedokážem, vždy budem mať pravdu. Ešte niečo motivačné na záver ... Cesta za snom býva často kľukatá, plná pádov, znova, znova a znova, ale ja sa pozerám na ten môj sen, prehodnocujem si ho a vravím si: NIE JE KONIEC, POKIAĽ NEVYHRÁM! Ďakujem za rozhovor, prajem Ti úspešnú sezónu a už teraz sa te­ ším na budúcoročnú trojku. www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 9

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

10

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

11

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

12

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

13

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

01.05., 11.00 h., 138km a 92km Milovice, Česká republika Trochu odlišné preteky na okruhu dĺžky cca. 23 km v štýle jarnej klasiky Paris­Roubaix. Trasa vedie po najdlhšom dláždenom úseku v Čechách, vo vojenskom priestore Milovice. 03.05., 10.30 h., 92km Rimavská Sobota, Slovensko Nové preteky v Rimavskej Sobote v štýle jar­ nej klasiky. Trasa má rovinatý profil, na záver s tromi krátkymi prudkými stúpaniami, vďaka čomu je vhodná na úvod cyklistickej sezóny. 31.05., 10.00 h., 116km Sereď, Slovensko Tento rok odštartuje už jubilejný 10. ročník. Trasa je spestrená viacerými krátkymi aj dlh­ šími stúpaniami, z ktorých vyniká horské sed­ lo Havran s vypísanou vrchárskou prémiou.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

28.06., 7.00 h., Mondsee, Rakúsko 200km, 134km, 75km, 25km (HB 25 a 50km) Na týchto pretekoch sú štyri rôzne náročné trasy vedúce v zvlnenom teréne popri 5 jaze­ rách obklopených horskými masívmi, doplne­ né dvomi trasami pre handbikerov. 02.­03.07., 12.00 h., okruh 5,9km Orechová Potôň, Slovensko Na uzavretom okruhu nahradí rev motorov svišťanie galusiek a jednotlivci aj tímy si môžu otestovať svoju odolnosť voči únave a počas 24 hodín odjazdiť maximálny počet kôl. 05.07., 10.00 h., 7,5km Svätý Jur, Slovensko Jubilejných 10. krížikov má na svojom chrbte aj táto obľúbená časovka do vrchu, vedená na malokarpatskej lesnej ceste končiacej pri meteorologickej stanici na Malom Javorníku. 18.07., 7.00 h, 17,2km Heiligenblut, Rakúsko Prvý ročník horskej časovky atakuje vrchol pod Grossglocknerom z južnej strany. Zaují­ mavosťou je duatlon, vytvorený kombináciou tejto časovky s nedeľným behom do vrchu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

16

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

17

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, Austria Top Tour, Mörbisch am See, Rakúsko 26.04. nedeľa 10.00 h. 125km/250hm maratón, Consul Senior Marathon Cup, Salzburg, Rakúsko 26.04. nedeľa 9.00 h. 118km/1440hm, 69km/850hm časovka do vrchu, Bratislava Region Cup, Bratislava, Slovensko 01.05. piatok 10.00 h. 6km/340hm cyklistická jazda, Zvolenská Slatina, Slovensko 02.05. sobota 9.30 h. 40km/200hm maratón, Consul Senior Marathon Cup, Feldkirch, Rakúsko 03.05. nedeľa 9.00 h. 92km/1404hm, 68km/900hm, 52km/511hm maratón, Prievidza, Slovensko 19.04. nedeľa 11.30 h. 125km maratón, Achenkirch, Rakúsko 03.05. nedeľa 7.45 h. 168km/1570hm (meraný úsek po 95,5km) maratón, Viedeň, Rakúsko 03.05. nedeľa 8.30 h. 137km/1500hm, 67km/200hm maratón, UCI World Cycling Tour, Saint Tropez, Francúzsko 12.04. nedeľa 8.00 h. 179km/2600hm, 140km/2400hm, 77km/1200hm Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 18 preteky na okruhu pavé, Milovice, Česká republika 01.05. piatok 11.00 h. 138km, 92km (6x a 4x okruh 23km)

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, 53x11 Marathon Cup, Přerov, Česká republika 09.05. sobota 8.30 h. 212km/3741hm, 136km/2263hm, 83km/976hm preteky na okruhu, XCR Cup, Brno, Česká republika 13.05. streda 18.00 h. 10kôl (4 kolá kategória príchodzí), okruh 5,4km/74hm maratón, Alpencup, Radstadt, Rakúsko 17.05. nedeľa 7.30 h. 146km/2221hm, 95km/1535hm časovka do vrchu, Východ Road Liga, Gemerská Poloma, Slovensko 10.05. nedeľa 10.00 h. 17km/570hm cestné preteky, Rimavská Sobota, Slovensko 03.05. nedeľa 10.30 h. 92km/400hm www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 19

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

cestné preteky, Východ Road Liga, Sabinov, Slovensko 17.05. nedeľa 9.45 h. 97km, 89km, 65km, 55km maratón, Siófok, Maďarsko 06.06. sobota 9.00 h. 204km/630hm cyklistická jazda, Siófok, Maďarsko 06.06. sobota 10.00 h. 76km maratón, Starý Smokovec, Slovensko 30.05. sobota 11.00 h. 118km/1474hm maratón, Sereď, Slovensko 31.05. nedeľa 10.00 h. 116km/1250hm maratón, Consul Senior Marathon Cup, Purbach am Neusiedler See, Rakúsko 24.05. nedeľa 9.15 h. 120km/1500hm, 80km/1000hm časovka do vrchu, Tatranská Polianka, Slovensko 06.06. sobota 15.00 h. 7km/665hm maratón, Fačkovské sedlo, Slovensko 06.06. sobota 10.00 h. 113km/2657hm cyklistická jazda, Bratislava, Slovensko 30.05. sobota 9.30 h. 50km Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 20 maratón, Weinfelden, Švajčiarsko 07.06. nedeľa 6.20 h. 200km/2200hm, 130km/1800hm, 40km/350hm

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

Obľúbené meranie síl v Burgenlande sa tento rok uskutoční 24.5. Dve alebo tri kolá ­ voľba je na vás! Vychádzajúc zo známej vinárskej a turistickej obce Purbach am Neusiedlersee sa pokračuje cez Donnerskirchen do pohoria Leitha. Okruh cez Hof, Mannersdorf a Breitenbrunn má cca. 500 výškových metrov. Na výber sú dve (80km, trasa B) alebo tri (120km, trasa A) kolá, pričom na krátkej trase budú dva štartovacie bloky. Miesto v prvom bloku si zabezpečí prvých 350 účastníkov podľa dátumu úhrady štartovného. Vďaka početným vekovým kategóriám, tak pre mužov ako aj pre ženy, sú medailové šance jednotlivcov v obidvoch súťažiach neobvykle vysoké. Navyše je aj možnosť zabojovať v súťaži trojčlenných tímov (ženy, mix, muži). Ďalšia cena bude udelená najväčšej skupine. Leithaberg Radmarathon je súčasťou Consul Senior Cupu a je koncipovaný ako cyklistická a ľudová slávnosť: hudba, grilované kurčatá a hodový jarmok majú svoje miesto hneď vedľa športových výkonov cyklistov a tvoria pestrý rámec vyhlasovania víťazov a bohatej tomboly, v ktorej sa losujú hodnotné ceny. Štartovné je odstupňované, kto ho uhradí skôr, nestojí iba viac vpredu, ale zaplatí aj menej (35,- EUR do 30.4.). Popri tom je do 31. marca možné získať VIP balíček obsahujúci raňajky a darček (plášť Conti 4000s alebo 4000sII, okamžitý odber alebo zásielka).

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

časovka do vrchu, Bruck an der Großglocknerstraße, Rakúsko 07.06. nedeľa 7.00 h. 27km/1694hm, 12,5km/1330hm maratón, Austria Top Tour, Lienz, Rakúsko 14.06. nedeľa 6.30 h. 232km/4820hm, 112km/1870hm preteky na okruhu, XCR Cup, Brno, Česká republika 10.06. streda 18.00 h. 10kôl (4 kolá kategória príchodzí), okruh 5,4km/74hm maratón, Consul Senior Marathon Cup, Lannach, Rakúsko 14.06. nedeľa 8.00 h. 141km/2200hm, 76km/900hm, 25km/160hm cestné preteky, Východ Road Liga, Svidník, Slovensko 07.06. nedeľa 10.00 h. 73km/500hm maratón, Austria Top Tour, St. Pölten, Rakúsko 07.06. nedeľa 8.00 h. 158km/2728hm, 80km/1110hm cyklistická jazda, Bratislava, Slovensko 20.06. sobota 4.00 h. 315km 24­hodinové preteky, Újezd u Brna, Česká republika 19.06. piatok 16.00 h. okruh 28,4km cestné preteky, Východ Road Liga, Sabinov, Slovensko 14.06. nedeľa 10.00 h. ?km Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 22 maratón, UCI World Cycling Tour, Ľubľana, Slovinsko 14.06. nedeľa 9.00 h. 156km, 97km, 25km cyklistická jazda, Bratislava, Slovensko 14.06. nedeľa ? h. ?km

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

23

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, 53x11 Marathon Cup, Štíty, Česká republika 20.06. sobota 8.30 h. 180km/2890hm, 130km/1960hm maratón, Austria Top Tour, Villach, Rakúsko 20.06. sobota 8.00 h. 160km/2280hm maratón, Ruda, Česká republika 20.06. sobota 7.00 h. 200km/3600hm, 100km/1400hm, 50km/600hm Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 24

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, Nauders am Reschenpass, Rakúsko 28.06. nedeľa 6.30 h. 168km/3300hm, 118km/2700hm maratón, Austria Top Tour, Consul Senior Marathon Cup, Mondsee, Rakúsko 28.06. nedeľa 7.00 h. 200km/2300hm, 134km/1150hm, 75km/400hm, 25km cestné preteky, Moldava nad Bodvou, Slovensko 27.06. sobota 9.00 h. 66km/290hm časovka, Východ Road Liga, Bardejov, Slovensko 20.06. sobota 10.00 h. 20km cestné preteky, Východ Road Liga, Bardejov, Slovensko 21.06. nedeľa 10.00 h. 80km/800hm www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 25

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

24­hodinové preteky, Orechová Potôň, Slovensko 02.07. štvrtok 12.00 h. okruh 5,9km/0hm cyklistická jazda, Topoľčany, Slovensko 05.07. nedeľa 10.00 h. 110km/911hm, 54km/477hm časovka do vrchu, Župný pohár, Svätý Jur, Slovensko 05.07. nedeľa 10.00 h. 7,5km/320hm maratón, Austria Top Tour, Bad Kleinkirchheim, Rakúsko 05.07. nedeľa 7.30 h. 106km/2150hm, 65km/946hm maratón, Banská Bystrica, Slovensko 05.07. nedeľa 10.30 h. 135km/1430hm

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

27

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, Tannheim, Rakúsko 19.07. nedeľa 6.00 h. 224km/3700hm, 130km/930hm, 85km/690hm maratón, 53x11 Marathon Cup, Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika 11.07. sobota 9.30 h. 182km/2900hm, 80km/1250hm časovka, Habovka, Slovensko 12.07. nedeľa 12.00 h. 14,7km/158hm maratón, Alpencup, Zernez, Švajčiarsko 12.07. nedeľa 7.00 h. 211km/3827hm, 97km/1325hm časovka do vrchu, Heiligenblut, Rakúsko 18.07. sobota 7.00 h. 17,2km/1354hm cestné preteky, Východ Road Liga, Prešov, Slovensko 12.07. nedeľa 10.00 h. ?km

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

29

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, Mautern an der Donau, Rakúsko 19.07. nedeľa 9.00 h. 160km/3206hm, 97km/1173hm, 50km/561hm maratón, 53x11 Marathon Cup, Starý Smokovec, Slovensko 25.07. sobota 10.00 h. 195km/2750hm, 72km/1092hm časovka do vrchu, Modra ­ Harmónia, Slovensko 26.07. nedeľa 9.30 h. 7,3km/290hm cestné preteky, Východ Road Liga, Kežmarok, Slovensko 19.07. nedeľa 10.00 h. 83km/1649hm maratón, UCI World Cycling Tour, Trento, Taliansko 19.07. nedeľa 8.00 h. 141km/4000hm, 57km/2000hm

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

31

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

cyklistická jazda, Trnava, Slovensko 30.07. štvrtok 3.45 h. 301km/2160hm maratón, Selzthal, Rakúsko 26.07. nedeľa 8.45 h. 150km/2078hm, 90km/602hm, 80km/1135hm, 18km cyklistická jazda, Liptovský Mikuláš, Slovensko 08.08. sobota 8.45 h. 182km/2010hm, 136km, 100km, 54km, 45km maratón, Stadtschlaining, Rakúsko 02.08. nedeľa 9.00 h. 145km/1868hm, 119km/1110hm, 60km/694hm maratón, Hohenems, Rakúsko 09.08. nedeľa 7.00 h. 187km/4040hm, 160km/2400hm maratón, Consul Senior Marathon Cup, Zwettl, Rakúsko 09.08. nedeľa 10.30 h. 110km/1620hm, 76km/1120hm maratón, St. Anton am Arlberg, Rakúsko 02.08. nedeľa 6.00 h. 148km/2400hm maratón, 53x11 Marathon Cup, Teplice, Česká republika 08.08. sobota 7.00 h. 250km/4900hm, 180km/3500hm, 110km/1500hm maratón, Neverice, Slovensko 15.08. sobota 10.00 h. 138km/1870hm maratón, 53x11 Marathon Cup, Trutnov, Česká republika 01.08. sobota 10.00 h. 139km/2606hm, 98km/1577hm Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 32

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, Sölden, Rakúsko 30.08. nedeľa 6.45 h. 238km/5500hm časovka do vrchu, Východ Road Liga, Banské, Slovensko 23.08. nedeľa 14.00 h. 6,4km/326hm, 2km, 0,8km cyklistická jazda, Pezinok, Slovensko 22.08. sobota 8.15 h. cca. 160km cestné preteky, Východ Road Liga, Stará Ľubovňa, Slovensko 30.08. nedeľa 10.00 h. 60km/670hm časovka do vrchu, Levoča, Slovensko 29.08. sobota 11.00 h. 8,3km/275hm www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 33

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

maratón, Martin, Slovensko 30.08. nedeľa 10.00 h. 100km, 65km maratón, Consul Senior Marathon Cup, Schärding, Rakúsko 06.09. nedeľa 8.55 h. 120km/1900hm, 75km/1100hm, 45km/450hm maratón, Wildon, Rakúsko 06.09. nedeľa 8.00 h. 136km/1093hm, 79km/560hm, 35km/52hm cyklistická jazda, Bánovce nad Bebravou, Slovensko 06.09. nedeľa 10.00 h. 105km, 49km

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

35

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

časovka do vrchu, Tatranská Štrba, Slovensko 20.09. nedeľa 10.00 h. 8,7km/400hm cestné preteky, Rožňava, Slovensko 27.09. nedeľa 11.00 h. 76km/1100hm, 40km/550hm cestné preteky, Rimavská Sobota, Slovensko 13.09. nedeľa 10.30 h. 99km/1500hm maratón, Alpencup, Fuschl am See, Rakúsko 13.09. nedeľa 8.00 h. 169km/2609hm, 106km/1593hm, 63km/918hm časovka, Bratislava, Slovensko 26.09. sobota 13.00 h. 4,8km/0hm Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 36 Termíny týchto pretekov neboli ku dňu uzávierky známe. V prípade, že sa uskutočnia aj v roku 2015, budú všetky údaje zverejnené na stránke www.maratony.eu. Všetky informácie o pretekoch sú platné ku dňu uzávierky časopisu. Prípadné zmeny termínov budú uvedené na stránke www.maratony.eu/casopis.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 37 38 Kalendár podľa krajín 41 Kalendár podľa typu podujatí 44 Kalendár podľa líg / cupov

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

21.06. Bardejovský cyklistický víkend, cestné preteky, Východ Road Liga, Bardejov 19.04. Prievidzský cyklomaratón, maratón, Prievidza 30.05. Cesta priateľstva, cyklistická jazda, Bratislava 31.05. Sereďmaratón, maratón, Sereď 14.06. Energia na kolesách, cyklistická jazda, Bratislava 06.06. Sliezsky Vrchár, časovka do vrchu, Tatranská Polianka 20.06. Cyklomaratón Bratislava-Jasná pod Chopkom, cyklistická jazda, Bratislava 20.06. Bardejovský cyklistický víkend, časovka, Východ Road Liga, Bardejov 02.07. 24h Slovakia Ring cycling race, 24-hodinové preteky, Orechová Potôň 14.06. Sabinov - Milk Agro, cestné preteky, Východ Road Liga, Sabinov 27.06. Moldavský pohár Bodvy, cestné preteky, Moldava nad Bodvou 12.07. Podroháčska časovka, časovka, Habovka 05.07. CTK Topoľčany Tour, cyklistická jazda, Topoľčany 19.07. Preteky v Kežmarku, cestné preteky, Východ Road Liga, Kežmarok 25.07. Tatry Tour, maratón, 53x11 Marathon Cup, Starý Smokovec 26.07. Časovka Ivana Červenku na Zošku, časovka do vrchu, Modra - Harmónia 30.07. Trnava - Rysy, cyklistická jazda, Trnava 15.08. Nitriansky Cyklomaratón, maratón, Neverice 30.05. Jarná Klasika, maratón, Starý Smokovec 23.08. Časovka Banské - Mlačky, časovka do vrchu, Východ Road Liga, Banské 30.08. Martinský cyklomaratón, maratón, Martin 02.05. Cyklojazda o slatinský zlatý dukát, cyklistická jazda, Zvolenská Slatina 01.05. Račianska časovka, časovka do vrchu, Bratislava Region Cup, Bratislava 10.05. Časovka Gemerská Poloma-Súľová, časovka do vrchu, Východ Road Liga, Gem. Poloma 17.05. O pohár primátora mesta Sabinov, cestné preteky, Východ Road Liga, Sabinov 06.06. Tour de Magura, maratón, Fačkovské sedlo 07.06. Svidník Tour, cestné preteky, Východ Road Liga, Svidník 05.07. Svätojurský blesk, časovka do vrchu, Župný pohár, Svätý Jur 05.07. Tour de Volcano Poľana, maratón, Banská Bystrica 08.08. Po stopách Martina Rázusa, cyklistická jazda, Liptovský Mikuláš 22.08. Karpatský maratón, cyklistická jazda, Pezinok 29.08. Časovka do vrchu o pohár CYKLO SPIŠU, časovka do vrchu, Levoča 30.08. Okolo Starej Ľubovne, cestné preteky, Východ Road Liga, Stará Ľubovňa 12.07. Tour de Prešov, cestné preteky, Východ Road Liga, Prešov 03.05. Jarná Cena mesta Rimavská Sobota, cestné preteky, Rimavská Sobota Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 38

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

06.09. Bánovecká parenica, cyklistická jazda, Bánovce nad Bebravou 13.09. Teatro Okolo Malohontu, cestné preteky, Rimavská Sobota 27.09. Memoriál Ladislava Szántaia, cestné preteky, Rožňava 26.09. Ružinovská hodová cykločasovka, časovka, Bratislava Region Cup, Bratislava 20.09. Časovka Tatranská Štrba - Štrbské Pleso, časovka do vrchu, Tatranská Štrba 05.07. ARBÖ Radmarathon Bad Kleinkirchheim, maratón, Austria Top Tour, Bad Kleinkirchheim 26.04. Neusiedler See Radmarathon, maratón, Austria Top Tour, Mörbisch am See 17.05. Amadé Radmarathon, maratón, Alpencup, Radstadt 07.06. Glocknerkönig, časovka do vrchu, Bruck an der Großglocknerstraße 14.06. Lannacher Radtag, maratón, Consul Senior Marathon Cup, Lannach 20.06. Alpe-Adria Giro, maratón, Austria Top Tour, Villach 28.06. Dreiländergiro, maratón, Nauders am Reschenpass 28.06. Mondsee 5 Seen Radmarathon, maratón, Austria Top Tour, Consul Cup, Mondsee 18.07. Grossglockner Bike Challenge, časovka do vrchu, Heiligenblut 19.07. Wachauer Radtage, maratón, Mautern an der Donau 19.07. Rad-Marathon, maratón, Tannheim 02.08. Friedens Radmarathon, maratón, Stadtschlaining 09.08. Highlander Radmarathon, maratón, Hohenems 09.08. Zwettler Radmarathon, maratón, Consul Senior Marathon Cup, Zwettl 30.08. Ötztaler Radmarathon, maratón, Sölden 06.09. Sauwaldman Radmarathon, maratón, Consul Senior Marathon Cup, Schärding 06.09. Parktherme Radmarathon, maratón, Wildon 13.09. Eddy Merckx Classic, maratón, Alpencup, Fuschl am See 24.05. Leitha.Berg Radmarathon, maratón, Consul Senior Marathon Cup, Purbach/See 03.05. Achensee Radmarathon, maratón, Achenkirch 26.04. vita club Radmarathon, maratón, Consul Senior Marathon Cup, Salzburg 03.05. Vulkanland Radmarathon, maratón, Consul Senior Marathon Cup, Feldkirch 03.05. Gran Fondo Giro d’Italia Vienna, maratón, Viedeň 07.06. St.Pöltner Radmarathon, maratón, Austria Top Tour, St. Pölten 14.06. Dolomiten Radrundfahrt, maratón, Austria Top Tour, Lienz 26.07. Selzthaler Radmarathon, maratón, Selzthal 02.08. Arlberg Giro, maratón, St. Anton am Arlberg www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 39

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

20.06. Rampušák - Vládce Orlických hor, maratón, 53x11 Marathon Cup, Štíty 01.05. Pavé Tour Milovice, preteky na okruhu pavé, Milovice 09.05. Mamut Tour, maratón, 53x11 Marathon Cup, Přerov 20.06. Zlaté kolo Vysočiny, maratón, Ruda 19.06. K24 cyklistický ultramaraton, 24-hodinové preteky, Újezd u Brna 11.07. Beskyd Tour, maratón, 53x11 Marathon Cup, Frenštát pod Radhoštěm 01.08. Krakonošův cyklomaraton, maratón, 53x11 Marathon Cup, Trutnov 08.08. Krušnoton, maratón, 53x11 Marathon Cup, Teplice 06.06. Balaton Maraton, maratón, Siófok 06.06. Tihany Tour, cyklistická jazda, Siófok 14.06. Maraton Franja, maratón, UCI World Cycling Tour, Ľubľana 19.07. La Leggendaria Charly Gaul, maratón, UCI World Cycling Tour, Trento 07.06. Säntis Classic, maratón, Weinfelden 12.07. Engadin Radmarathon, maratón, Alpencup, Zernez 12.04. Granfondo Saint Tropez, maratón, UCI World Cycling Tour, Saint Tropez 13.05. XCR Specialized Cup - 1. kolo, preteky na okruhu, XCR Cup, Brno 10.06. XCR Specialized Cup - 2. kolo, preteky na okruhu, XCR Cup, Brno Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 40

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

19.04. Prievidzský cyklomaratón, Prievidza, Slovensko 31.05. Sereďmaratón, Sereď, Slovensko 30.05. Jarná Klasika, Starý Smokovec, Slovensko 06.06. Tour de Magura, Fačkovské sedlo, Slovensko 25.07. Tatry Tour, 53x11 Marathon Cup, Starý Smokovec, Slovensko 05.07. Tour de Volcano Poľana, Banská Bystrica, Slovensko 20.06. Rampušák - Vládce Orlických hor, 53x11 Marathon Cup, Štíty, Česká republika 09.05. Mamut Tour, 53x11 Marathon Cup, Přerov, Česká republika 20.06. Zlaté kolo Vysočiny, Ruda, Česká republika 11.07. Beskyd Tour, 53x11 Marathon Cup, Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika 06.06. Balaton Maraton, Siófok, Maďarsko 14.06. Maraton Franja, UCI World Cycling Tour, Ľubľana, Slovinsko 19.07. La Leggendaria Charly Gaul, UCI World Cycling Tour, Trento, Taliansko 07.06. Säntis Classic, Weinfelden, Švajčiarsko 12.07. Engadin Radmarathon, Alpencup, Zernez, Švajčiarsko 12.04. Granfondo Saint Tropez, UCI World Cycling Tour, Saint Tropez, Francúzsko 05.07. ARBÖ Radmarathon Bad Kleinkirchheim, Austria Top Tour, Bad Kleinkirchheim, Rakúsko 26.04. Neusiedler See Radmarathon, Austria Top Tour, Mörbisch am See, Rakúsko 17.05. Amadé Radmarathon, Alpencup, Radstadt, Rakúsko 14.06. Lannacher Radtag, Consul Senior Marathon Cup, Lannach, Rakúsko 20.06. Alpe-Adria Giro, Austria Top Tour, Villach, Rakúsko 28.06. Dreiländergiro, Nauders am Reschenpass, Rakúsko 28.06. Mondsee 5 Seen Radmarathon, Austria Top Tour, Consul Cup, Mondsee, Rakúsko 19.07. Wachauer Radtage, Mautern an der Donau, Rakúsko 19.07. Rad-Marathon, Tannheim, Rakúsko 24.05. Leitha.Berg Radmarathon, Consul Senior Marathon Cup, Purbach/See, Rakúsko 03.05. Achensee Radmarathon, Achenkirch, Rakúsko 26.04. vita club Radmarathon, Consul Senior Marathon Cup, Salzburg, Rakúsko 03.05. Vulkanland Radmarathon, Consul Senior Marathon Cup, Feldkirch, Rakúsko 03.05. Gran Fondo Giro d’Italia Vienna, Viedeň, Rakúsko 07.06. St.Pöltner Radmarathon, Austria Top Tour, St. Pölten, Rakúsko 14.06. Dolomiten Radrundfahrt, Austria Top Tour, Lienz, Rakúsko 26.07. Selzthaler Radmarathon, Selzthal, Rakúsko www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 41

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

17.05. O pohár primátora mesta Sabinov, Východ Road Liga, Sabinov, Slovensko 07.06. Svidník Tour, Východ Road Liga, Svidník, Slovensko 12.07. Tour de Prešov, Východ Road Liga, Prešov, Slovensko 03.05. Jarná Cena mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Slovensko 21.06. Bardejovský cyklistický víkend, Východ Road Liga, Bardejov, Slovensko 02.07. 24h Slovakia Ring cycling race, Orechová Potôň, Slovensko 14.06. Sabinov - Milk Agro, Východ Road Liga, Sabinov, Slovensko 27.06. Moldavský pohár Bodvy, Moldava nad Bodvou, Slovensko 19.07. Preteky v Kežmarku, Východ Road Liga, Kežmarok, Slovensko 15.08. Nitriansky Cyklomaratón, Neverice, Slovensko 30.08. Martinský cyklomaratón, Martin, Slovensko 13.09. Teatro Okolo Malohontu, Rimavská Sobota, Slovensko 30.08. Okolo Starej Ľubovne, Východ Road Liga, Stará Ľubovňa, Slovensko 27.09. Memoriál Ladislava Szántaia, Rožňava, Slovensko 19.06. K24 cyklistický ultramaraton, Újezd u Brna, Česká republika 01.08. Krakonošův cyklomaraton, 53x11 Marathon Cup, Trutnov, Česká republika 08.08. Krušnoton, 53x11 Marathon Cup, Teplice, Česká republika 02.08. Friedens Radmarathon, Stadtschlaining, Rakúsko 09.08. Highlander Radmarathon, Hohenems, Rakúsko 09.08. Zwettler Radmarathon, Consul Senior Marathon Cup, Zwettl, Rakúsko 30.08. Ötztaler Radmarathon, Sölden, Rakúsko 06.09. Sauwaldman Radmarathon, Consul Senior Marathon Cup, Schärding, Rakúsko 06.09. Parktherme Radmarathon, Wildon, Rakúsko 13.09. Eddy Merckx Classic, Alpencup, Fuschl am See, Rakúsko 02.08. Arlberg Giro, St. Anton am Arlberg, Rakúsko Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 42

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

06.06. Sliezsky Vrchár, Tatranská Polianka, Slovensko 01.05. Račianska časovka, Bratislava Region Cup, Bratislava, Slovensko 10.05. Časovka Gemerská Poloma-Súľová, Východ Road Liga, Gemerská Poloma, Slovensko 20.06. Bardejovský cyklistický víkend, Východ Road Liga, Bardejov, Slovensko 12.07. Podroháčska časovka, Habovka, Slovensko 26.07. Časovka Ivana Červenku na Zošku, Modra - Harmónia, Slovensko 23.08. Časovka Banské - Mlačky, Východ Road Liga, Banské, Slovensko 05.07. Svätojurský blesk, Župný pohár, Svätý Jur, Slovensko 29.08. Časovka do vrchu o pohár CYKLO SPIŠU, Levoča, Slovensko 01.05. Pavé Tour Milovice, pavé, Milovice, Česká republika 26.09. Ružinovská hodová cykločasovka, Bratislava Region Cup, Bratislava, Slovensko 20.09. Časovka Tatranská Štrba - Štrbské Pleso, Tatranská Štrba, Slovensko 13.05. XCR Specialized Cup - 1. kolo, XCR Cup, Brno, Česká republika 10.06. XCR Specialized Cup - 2. kolo, XCR Cup, Brno, Česká republika 07.06. Glocknerkönig, Bruck an der Großglocknerstraße, Rakúsko 18.07. Grossglockner Bike Challenge, Heiligenblut, Rakúsko www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 43 30.05. Cesta priateľstva, Bratislava, Slovensko 02.05. Cyklojazda o slatinský zlatý dukát, Zvolenská Slatina, Slovensko 14.06. Energia na kolesách, Bratislava, Slovensko 20.06. Cyklomaratón Bratislava-Jasná pod Chopkom, Bratislava, Slovensko 05.07. CTK Topoľčany Tour, Topoľčany, Slovensko 30.07. Trnava - Rysy, Trnava, Slovensko 06.09. Bánovecká parenica, Bánovce nad Bebravou, Slovensko 08.08. Po stopách Martina Rázusa, Liptovský Mikuláš, Slovensko 22.08. Karpatský maratón, Pezinok, Slovensko 06.06. Tihany Tour, Siófok, Maďarsko

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

01.05. Račianska časovka, časovka do vrchu, Bratislava, Slovensko 26.09. Ružinovská hodová cykločasovka, časovka, Bratislava, Slovensko 12.04. Granfondo Saint Tropez, maratón, Saint Tropez, Francúzsko 14.06. Maraton Franja, maratón, Ľubľana, Slovinsko 19.07. La Leggendaria Charly Gaul, maratón, Trento, Taliansko 10.05. Časovka Gemerská Poloma-Súľová, časovka do vrchu, Gemerská Poloma, Slovensko 17.05. O pohár primátora mesta Sabinov, cestné preteky, Sabinov, Slovensko 07.06. Svidník Tour, cestné preteky, Svidník, Slovensko 21.06. Bardejovský cyklistický víkend, cestné preteky, Bardejov, Slovensko 20.06. Bardejovský cyklistický víkend, časovka, Bardejov, Slovensko 14.06. Sabinov - Milk Agro, cestné preteky, Sabinov, Slovensko 19.07. Preteky v Kežmarku, cestné preteky, Kežmarok, Slovensko 23.08. Časovka Banské - Mlačky, časovka do vrchu, Banské, Slovensko 30.08. Okolo Starej Ľubovne, cestné preteky, Stará Ľubovňa, Slovensko 05.07. Svätojurský blesk, časovka do vrchu, Svätý Jur, Slovensko 12.07. Tour de Prešov, cestné preteky, Prešov, Slovensko Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 www.maratony.eu 44 13.05. XCR Specialized Cup - 1. kolo, preteky na okruhu, Brno, Česká republika 10.06. XCR Specialized Cup - 2. kolo, preteky na okruhu, Brno, Česká republika

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

12.07. Engadin Radmarathon, maratón, Zernez, Švajčiarsko 17.05. Amadé Radmarathon, maratón, Radstadt, Rakúsko 13.09. Eddy Merckx Classic, maratón, Fuschl am See, Rakúsko 09.05. Mamut Tour, maratón, Přerov, Česká republika 20.06. Rampušák - Vládce Orlických hor, maratón, Štíty, Česká republika 11.07. Beskyd Tour, maratón, Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika 08.08. Krušnoton, maratón, Teplice, Česká republika 25.07. Tatry Tour, maratón, Starý Smokovec, Slovensko 26.04. Neusiedler See Radmarathon, maratón, Mörbisch am See, Rakúsko 07.06. St.Pöltner Radmarathon, maratón, St. Pölten, Rakúsko 14.06. Dolomiten Radrundfahrt, maratón, Lienz, Rakúsko 20.06. Alpe-Adria Giro, maratón, Villach, Rakúsko 05.07. ARBÖ Radmarathon Bad Kleinkirchheim, maratón, Bad Kleinkirchheim, Rakúsko 28.06. Mondsee 5 Seen Radmarathon, maratón, Mondsee, Rakúsko 26.04. vita club Radmarathon, maratón, Salzburg, Rakúsko 03.05. Vulkanland Radmarathon, maratón, Feldkirch, Rakúsko 24.05. Leitha.Berg Radmarathon, maratón, Purbach am Neusiedler See, Rakúsko 14.06. Lannacher Radtag, maratón, Lannach, Rakúsko 28.06. Mondsee 5 Seen Radmarathon, maratón, Mondsee, Rakúsko 09.08. Zwettler Radmarathon, maratón, Zwettl, Rakúsko 06.09. Sauwaldman Radmarathon, maratón, Schärding, Rakúsko 01.08. Krakonošův cyklomaraton, maratón, Trutnov, Česká republika www.maratony.eu Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015 45

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/

46

http://www.floowie.com/sk/citaj/kalendar-cyklistickych-pretekov-2015/