Košice:dnes 13.4.2016http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

POČASIE DNES: bude prevažne oblačno.   Vietor do 20 km/hod. 21 °C DEŇ 8 °C NOC ZÁŤAŽOVÝ STUPEŇ 2 MENINY: Dnes: Aleš Zajtra: Justín, Justína www.kosicednes.sk, facebook/kosicednes NAJVÄČŠÍ DENNÍK V NAŠOM MESTE streda 13. apríl 2016, číslo: 70 / ročník 3 Čítajte už v dnešnom vydaní ZDRAVÉ POTRAVINY:DNES Leták FRESH nájdete vo vnútri Akcia platí od 15. 4. 2016 do 2. 5.2016 L6-V AKCIA 0. 79 0. 69 3,590 €/kg 5,519 €/kg 7 Days Double croissant 60g Kakao-vanilka, Vanilka-višňa, Croissant Kakao, Jahoda a vybrané druhy Monte 4x55g wrap Syr Zottarella 125g Classic a vybrané druhy NOVINKAv našej predajni www. bigshock.sk ENERGIA s chuťou ENERGIA s chuťoupre každého Big Shock 500ml Gold plech a vybrané druhy 0. 89 1,780 €/l 0. 32 5,333 €/kg Gemerka prírodná 1,5L Magnézium+vápnik Perlivá, Jemne prelivá 0. 35 0,233 €/l KD 1600127/01 PRÍLOHA CESTOVANIE:DNES Čítajte už 15. 4. 2016 Množstvo neprepláca- ných nadčasov a vyčer- panosť spôsobili, že dve ženy rovno z práce odviezli sanitky. VIAC NA STRANÁCH 2 - 3 ŠIKANUJÚ predavačky? ilustračné foto: shutterstock

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

02 TÉMA DŇA 13. apríl 2016 TIP PRE NÁS Tipy očakávame na bezplatnej linke - 0800 300 010 e-mail: tipy@kosicednes.sk V ČÍSLE Zelená vlna funguje 4 Moyzesovou ulicou viete prejsť teraz autom za dve minúty. Uránu sa štát nevzdá 6 Preto ani jeho ťažbu územný plán nezakáže. Košice skoro zhoreli 8 Dnes je výročie najväčšieho požiaru nášho mesta v celej jeho histórii. Býci chcú do Prievidze 22 Na to však naši basketbalisti musia vyhrať aj dnes. VTIP NA DNES Učiteľka v škole na Luníku IX: - Dezider, vyskloňuj mi slovo chlieb. - Kto, čo? Chlieb. - S kým, s čím? So salamou. - Komu, čomu? Mne. VÝROK DŇA V MÉDIÁCH POROVNÁVAJÚ NEPOROVNATEĽNÉ Michaela Karaffová, hovorkyňa DPMK, o trolejbusoch Predavačky OD TOČILA SA MI HLAVA, KOLEGYŇA RÝCHLO VOLALA SANITKU predavačka z predajne Milk Agro Niektoré predavačky v sieti predajní Milk Agro v Košici- ach od únavy odpadávali a museli ich ratovať záchra- nári. Práve od záchranárov sme sa dozvedeli o tomto pozoruhodnom probléme. Vyplynul z vyčerpanosti a nadčasov, za ktoré preda- vačky nedostali ani odme- nu, ani náhradné voľno. Hovoria o vyčerpanosti a šikanovaní, pretože zamestnávateľ Milk Agro Boris Macko boris.macko@kosicednes.sk Podľa našich informácií sa problé- my vyhrotili začiatkom roka. Jedna z predavačiek odišla, ale nikoho za ňu neprijali. „Žiadna z nás si tak nemohla zobrať dovolenku,“ tvrdia kolegyne, ktoré chcú ostať v anony- mite pre obavy, že by mohli prísť o prácu. Ženy v nasledujúcich týždňoch odrobili aj viac než dvesto hodín mesačne s tým, že nadčasy sa pohy- bovali až okolo 60 hodín. Nadmer- ná zaťaženosť sa čokoro prejavila. Zrazu jej prišlo zle „V predajni som bola len pár hodín a zrazu mi prišlo zle. Ťažko sa mi dýchalo, točila sa mi hlava, bolo mi na odpadnutie. Povedala som to kolegyni, ktorá rýchlo zavolala sanitku,“ opisuje predavačka ťažké chvíle. V nemocnici jej dali infúzie a odporúčali jej, aby si vzala pár dní voľna a v zamestnaní sa nepreťažo- vala. Lenže to bolo v tomto prípa- de nereálne. „Už na druhý deň som bola v práci, lebo som nechcela, aby za mňa v kuse ťahali zvyšné kole- gyne. Celý kolobeh sa tak začal odznova.“ Podľa hovorcu Záchrannej zdravotnej služby SR Borisa Chmela išlo v jej prípade o re- akciu na ťažký stres. Rovnako Na nadčasy sme sa pýtali aj v ďalších predajniach reťazca. Novodobé jedna z predavačiek. V ďalších prevádzkach hovorili, že sa to dá ako-ta gádničky. Inšpektor: Prípad by mohol mať aj Kamil Košík. foto: Iveta Vaculová Podľa Kamila Košíka z Národného inšpektorátu práce zamestnávateľ je povinný viesť nielen evidenciu odpracovaných hodín, ale aj nad- časov: „Tie musia byť v osobitných záznamoch.“ Ak za hodiny odpracované navyše nemajú žiadnu odmenu či voľno, je to ďalšie porušenie. Tu prichádzajú na rad sankcie, ktoré môžu dosiah- nuť až výšku 100-tisíc eur. Za závažné porušenie - napríklad nevyplatenie mzdy - sa výška sank- cie zdvojnásobuje, teda až do úrov- ne 200-tisíc eur. Niektoré podania končia na polícii V spomínanej záležitosti pre- V prípade predavačiek podľa inšpektora mohol porušiť ich zamestnávateľ ustanovenia Zákonníka práce hneď niekoľkokrát. O to viac, keď ide o úmysel.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

03 13. apríl 2016 TÉMA DŇA TOUR2016 www.mejdanroku.sk info a vstupenky: “33” 4. 5. KOŠICE - STEEL ARENA HABERA&TEAM uvádza HABERA&TEAM &TEAM & TOUR2016 “33” KD 1600126/03 ÚNAVY ODPADÁVALI ich nútil podpisovať nepravdivý výkaz odpracovaných hodín. Nadčasy robili zadarmo skončila o pár dní aj ďalšia z pre- davačiek z inej košickej predajne tohto reťazca. Milk Agro má v Ko- šiciach 28 predajní. Problémové nadčasy Výhrady predavačiek z viacerých predajní Milk Agro, ktoré sme oslovili, smerujú hlavne k nadča- som. Už na začiatku mesiaca mu- sia podpisovať výkazy o odpracova- ných hodinách. Fakt, že ich potom v praxi výrazne prekročia, už nikde zachytený nie je. Teda nadčasy ro- bia úplne zadarmo. Podľa slov predavačiek tento stav trvá už od minulého roka. Kým nešlo o väčšie množstvo ho- dín za mesiac, akceptovali to. Od januára však nadrábali desiatky ho- dín bez akejkoľvek protihodnoty. „Dokonca aj keď niektorá z nás ochorela, musela chodiť do práce, lebo by za ňu nemal kto robiť.“ V polovici marca - po tom, čo dve predavačky odviezli záchran- ky - vedenie reťazca zareagovalo. V jednej z predajní odrazu dostali novú kolegyňu ako posilu. „Po konzultácii s právnikom sa nebudeme k tejto veci vyjadrovať,“ odkázalo vedenie cez sekretariát na otázky denníka košice:dnes. Na reakciu sme čakali viac než dva týždne. Anonymné podnety Nespokojné predavačky sa zatiaľ neobrátili na inšpektorát práce. Na podmienky sa sťažovali v práci svojej vedúcej. Dostali od- poveď, že na ich miesto môžu kedykoľvek nastúpiť ďalšie ženy, ktoré sú bez práce. Kamil Košík z Národného inšpek- torátu práce Košice im odporúča aj možnosť anonymného podania, ak majú obavy. Možno ho podať písomne, ústne, telefonicky, faxom či mailom. „Dôležité je, aby bolo z podnetu zrejmé, akej veci sa týka a proti komu smeruje,“ vysvetlil Košík. Podľa neho môže v kalendár- nom roku zamestnávateľ naria- diť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín, no musí to byť zohľadnené v pracov- nej zmluve aj vo výške mzdy. „Zamestnávateľ môže za prácu nadčas so zamestnancom do- hodnúť aj čerpanie náhradného voľna v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala,“ uzavrel Košík. otrokárstvo, reagovala lakonicky ak zniesť, lebo im vypomáhajú bri- ilustračné foto: Veronika Janušková Jedna z 28 predajní Milk Agro v Košiciach je na Hlavnej ulici. foto: veja trestnoprávnu dohru davačiek by mohol mať prípad dokonca trestnoprávnu dohru, keďže zamestnávateľ im nevy- pláca časť mzdy, ktorá im patrí za nadčasy. „Akonáhle ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, posúvame vec polícii. Či už ide o nevyplatenie mzdy, poško- denie zdravia alebo pracovný úraz. Ku každému prípadu pri- stupujeme individuálne,“ pod- čiarkol Košík. Podľa neho je chybou, ak šikanovaní zamest- nanci nepodajú podnet, lebo o porušovaní zákona či Zákon- níka práce sa nemajú ako do- zvedieť a bez podnetu nemôžu konať. „Znovu musím zdôrazniť, že podnet môže byť anonymný. Na- vyše inšpektori úradu práce sú zo zákona povinní konať tak, aby ne- odhalili identitu toho, kto podal podnet,“ uzavrel Košík. (BM)

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

04 V MESTE 13. apríl 2016 ZELENÁ VLNA konečne na Moyzesovej Semafory pri športovej hale opäť nefungujú Na frekventovanej dopravnej tepne Košíc od začiatku týždňa skoordinovali semafory Dlhé roky boli na frekventovanej dopravnej tepne Košíc semafory zosúladené tak, aby prechádzajú- ce vozidlá čo najmenej zdržiavali. Vodiči nadávali na červenú Od začiatku rekonštrukcie elek- tričkovej trate a s ňou spojených dočasných zmien v organizácii dopravy sa však situácia zmenila. Semafory boli nejaký čas vypnu- té, potom ich zapli, ale boli nasta- vené tak, že prakticky na každom z nich chytila vodičov červená. „Termín na odstránenie ne- dostatkov po ukončení rekon- štrukcie už dávno uplynul. Na semafory na Moyzeske sa však akosi pozabudlo,“ napísal nám koncom minulého týždňa jeden z čitateľov. Na neúnosné zdržanie sa sťažovali vodiči aj na sociál- nych sieťach. Dostať sa cez Moy- zesovu trvalo v dopravnej špičke podľa nich aj dvadsať minút. Bez zdržania Dnes je situácia iná. „Od začiat- ku týždňa boli semafory na Moy- zesovej ulici zosynchronizované tak, aby fungovala zelená vlna. Ulica sa opäť dá prejsť bez zdr- žania,“ povedala nám hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová. Hneď sme si to boli aj vyskú- šať. Prejazd v smere od križo- vatky s Hviezdoslavovou po kri- žovatku so Štúrovou trval bez akéhokoľvek zdržania približne dve minúty. V opačnom smere sme natrafili na jedinú červenú – na križovatke s Poštovou ulicou, takže nám prejazd trval dve a pol minúty. Jazdili sme predpísanou rýchlosťou, teda niečo pod 50 km/h. Počas dopravných špičiek to môže by o niečo dlhšie. V kaž- dom prípade sa podarilo odstrá- niť jeden z neuralgických bodov košickej dopravy. Mesiace trvajúce frfla- nie vodičov pri prejazde Moyzesovou ulicou sa môže skončiť. Od začiat- ku týždňa na nej opäť funguje zelená vlna. Ľubo Ferko lubomir.ferko@kosicednes.sk Semafory na Moyzesovej už sú zosynchronizované. foto: Veronika Janušková Semafory na frekventovanej križovatke fungovali po oprave len týždeň. foto: Veronika Janušková Semafory pri Angels aréne ne- fungovali od novembra do konca marca. Potom ich opravili, ale len na týždeň. Od posledného víken- du opäť nesvietia. Frekventovaná križovatka sa tak najmä počas ranných a popoludňajších do- pravných špičiek stáva miestom, na ktorom si vodiči schuti za- nadávajú. Najmä tí, ktorí sa z Kuzmányho ulice chcú dostať smerom k amfiteátru, teda z ved- ľajšej cesty na hlavnú. Podľa informácií z magistrátu chybu už od pondelka hľadajú pracovníci špecializovanej firmy. „Je predpoklad, že porucha bude opäť v asi 115 metrov dlhom káb- li. Je potrebné zamerať miesto poruchy a jej rozsah. Potom sa rozhodne o ďalšom postupe,“ po- vedala nám hovorkyňa magistrá- tu Linda Šnajdárová. Podľa našich informácií nie je vylúčené, že napokon budú mu- sieť vymeniť celý kábel. To sa nezaobíde bez výkopových prác a dopravných obmedzení. (FER) Svetelná signalizácia na križovatke ulíc Kuzmányho – Hviezdoslavova – Československej armády opäť nesvieti. Nie je vylúčené, že pre opravu budú musieť cestu rozkopať.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

súd, zatiaľ sa to však nepohlo,“ povedala. Carrefouru dodávali chlieb, rožky aj sladké pekárenské výrob- ky. Koľko im spoločnosť dlhuje, odmietla povedať. „Žiadna komunikácia s nimi nie je, nedá sa s nimi spolupraco- vať,“ dodala. Prázdne pulty Košická predajňa potravín Carre- four je momentálne menšia o po- lovicu. Pulty, ktoré tu ostali, však zívajú prázdnotou. Podľa Beáty Bobkovej zo spoločnosti Retail Values Store prebieha optimali- zácia sortimentu. Či sa predajňa opäť rozšíri alebo kedy doplnia tovar, zatiaľ nie je známe. Okresný súd Bratislava I po- volil spoločnosti rešktruturali- záciu. Veritelia môžu približne do polovice apríla nahlásiť svoje nezaplatené pohľadávky. Mnohí dodávatelia tak pravdepodobne uvidia len časť z peňazí, ktoré im Carrefour dlhuje. (AC) Pre dlhy a nezaplatené faktúry väčšina domácich obchodných partnerov vypovedala zmluvy so spoločnosťou Retail Values Sto- re, ktorá prevádzkuje sieť hyper- marketov Carrefour. Spory riešia na súde V košickej predajni už nekúpite napríklad chlieb a pečivo z pe- kárne v Čani. Konateľka BPS Company Marcela Matiová nás informovala, že spory so spoloč- nosťou riešia súdnou cestou. „S Retail Values Store sme spo- lupracovali takmer rok, prvých päť mesiacov platili faktúry, po- tom prestali. Dlhy vymáhame cez 05 13. apríl 2016 V MESTE 905 252 252 www.ctrgroup.cz PRAHA | DRÁŽĎANY | REGENSBURG | KOŠICE | BRATISLAVA byty All Inclusive byty All Inclusive-byty vrátane finálnych povrchov podláh, vnútorných dverí, obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov v kúpeľniach, kompletne od renomovaných výrobcov pivnica obsiahnutá už v základnej cene bytu výhľady na historické centrum Košíc súkromnéátriumplnézelenelenprerezidentov mimoriadne úsporná budova (kat. „B“), nízke náklady za vykurovanie NOVÉ BYTY V CENTRE KOŠÍC ZA6MESIACOV predaných 160 BYTOV www.priradnici.sk KD 1600089/04 Carrefour PRIŠIEL O DODÁVATEĽOV Predlhyanezaplatenéfaktúryväčšinadomácichobchodnýchpartnerovvypovedalazmluvy Sieť hypermarketov Carrefour dlhuje peniaze aj košickým výrobcom a dodávateľom. Mnohí uvidia zo svojich pohľa- dávok pravdepodobne len zlomok. V Carrefoure pulty zívajú prázdnotou, nekúpite tam už ani chlieb z pekárne v Čani. foto: veja

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

06 V MESTE 13. apríl 2016 Ťažbu košického uránu územný plán NEZAKÁŽE Podľa ministra hospodárstva P. Žigu stačí zákon, ktorý vyžaduje referendum 2013 je rok, v ktorom začala zmena územného plánu, ale schválená nebola Ministerstvo hospodárstva po nástupe Petra Žigu (Smer) nezmení svoje odmietavé stanovisko k doplnku územ- ného plánu, ktorý by jednoznačne zakázal ťažbu uránu v prímestskej rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach. Ťažba uránu by mohla v krajine zanechať nezmazateľné stopy. foto: uranium.csis.org S aktualizáciou svojej územno- plánovacej dokumentácie začalo Mesto Košice na základe uzne- senia mestských poslancov ešte v roku 2013. V novembri prebehlo verejné pripomienkovanie návrhu, ktorý špeciálne v lokalite Jahodná - Kurišková vylučoval ťažbu a spra- covanie rádioaktívnych materiálov. O mesiac proces zablokovalo svojím nesúhlasom ministerstvo hospodárstva na čele s Tomášom Malatinským (Smer). Zákon totiž hovorí, že mesto ako orgán územ- ného plánovania sa na zmene územného plánu musí „dohodnúť“ s dotknutými orgánmi, čo v praxi znamená, že musí mať ich kladné stanovisko. Obyvatelia musia súhlasiť Nový minister hospodárstva P. Žiga dnes tvrdí, že zmeniť staré rozhodnutie rezortu, a teda aj za- kazovať ťažbu uránu územným plánom, nemá význam. Odvoláva sa na to, že ako minister životného prostredia predchádzajúcej vlády presadil novelu geologického zá- kona platnú od júna 2014, ktorá dovoľuje dobývanie rádioaktívnych nerastov, len ak s tým v referende budú súhlasiť obyvatelia dotknu- tých obcí. Pripomína tiež, že envi- rorezort pod jeho vedením v apríli 2015 definitívne zamietol žiadosť firmy Ludovika Energy na pokra- čovanie prieskumu uránového lo- žiska na Jahodnej. „Postoj ministra k uránu pri Koši- ciach je dlhodobo jednoznačný a nepopierateľný. Postoj v prospech Košičanov prejavil opakovane veľmi konkrétnymi a zásadnými skutkami,“ odpísal Žigov hovorca Maroš Stano. Výzva ochranárov K zmene stanoviska rezortu Žigu vyzval minulý týždeň Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Košice 2013. Chcú od neho tiež, aby zabezpečil súhlas Obvodného banského úradu v Košiciach, ktorý je podriadeným orgánom minister- stva hospodárstva. Aj pre jeho záporný postoj sa totiž pred dvoma rokmi aktua- lizácia územného plánu Košíc zasekla. Banský úrad vtedy uvie- dol, že na vyslovenie absolútneho zákazu nemá samospráva kom- petenciu. Tvrdil tiež, že by išlo o neprimeraný zásah do vlastníctva Slovenskej republiky, lebo štátu by sa zabránilo využívať jeho nerast- né bohatstvo. Úrad sa oprel aj o banský zákon, podľa ktorého sú obce povinné pri územnom plánovaní navrhovať „najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany a využitia nerastov“. Zákon ložiská chráni Juraj Mihalík z košického banské- ho úradu dnes argumentuje podob- ne. „Vyhradené, teda aj rádioaktív- ne nerasty, sú vlastníctvom štátu. Minister nemôže prikázať štátne- mu úradu, aby vydal stanovisko v rozpore so zákonom, podľa kto- rého sa ložiská majú chrániť proti znemožneniu ich dobývania. Ak to má byť inak, musí sa zmeniť legis- latíva,“ povedal. Myslí si tiež, že v budúcnosti by verejná mienka k ťažbe uránu mohla byť iná ako dnes, a potom by sa zákaz banskej činnosti v územnom pláne vnímal ako neo- podstatnený. Roman Rokytka roman.rokytka@kosicednes.sk Minister hospodárstva P. Žiga hovorí, že vďaka nemu úvahy o ťažbe uránu pri Košiciach skončili. foto: tasr

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

07 13. apríl 2016 V MESTE DO KONCA APRÍLA ZĽAVA -20% NA CELÝ SORTIMENT OBLEČENIA ZN. 4F ZĽAVU SI JE MOŽNÉ UPLATNIŤ NA AKTUÁLNE A AKCIOVÉ CENY. NEPLATÍ NA VERNOSTNÉ CENY. KD 1600031/06 Hlavná pošta čaká na bezbariérový vstup Ťažkou prekážkou pre vozíčkarov, starších ľudí a mamičky s kočíkmi je strmé schodisko Na hlavnú poštu sa môžu Košičania dostať jedine po schodoch. Najmä pre vozíčkarov, mamičky s kočíkmi a starších ľudí je to ale veľký problém. Na riešenie problé- mu zatiaľ márne čakajú. Strmé schodište pred hlavnou poštou už roky robí problémy starším aj zdravotne postihnutým. foto: veja Slovenská pošta ešte v auguste mi- nulého roka vypracovala štúdiu na výstavbu bezbariérového vstupu. Keďže priestory má iba v pre- nájme a budova je zároveň národ- nou kultúrnou pamiatkou, mož- né alternatívy najprv predložila vlastníkovi budovy, spoločnosti Slovak Telekom, a Krajskému pa- miatkovému úradu Košice (KPÚ). Pribudne plošina Pamiatkari zvolili alternatívu zdvižnej hydraulickej plošiny. Tú odsúhlasil aj vlastník budovy. Podľa hovorkyne Slovenskej po- šty Ivety Dorčákovej by ale bola lepšia šikmá rampa z ulice, ktorá by slúžila aj v prípade výpadku elektriny. „KPÚ Košice v tejto veci pri- pustil možnosť riešenia zvislým výťahom, oplášteným sklenený- mi stenami,“ popísala návrh Zuza- na Varechová z Krajského pamiat- kového úradu. Mesto má iný návrh Vybraný návrh sa nepozdáva mes- tu. V marci vydalo stanovisko, v ktorom s navrhovaným riešením nesúhlasí. „Útvar hlavného archi- tekta (ÚHA) vyjadril nesúhlas s konštrukčným riešením bezbarié- rového prístupu, ktoré navrhuje Slovenská pošta a navrhol iný spô- sob. Namiesto kolmo stúpajúcej plošiny plošinu so šikmým stúpa- ním,“ vysvetlil Miroslav Sambor z komunikačného referátu košické- ho magistrátu. ÚHA toto riešenie v súčasnosti konzultuje so Slovenskou poštou. „Ak s ním vedenie Slovenskej po- šty bude súhlasiť, nič nebude brá- niť jeho realizácii,“ dodal Sambor. Či a kedy sa tak stane, je stále otázne, no vybudovanie plošiny zaradila Slovenská pošta do svoj- ho tohtoročného investičného plánu. NA RIEŠENÍ SA NEVEDIA DOHODNÚŤ Veronika Hunyadiová redakcia@kosicednes.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

08 V MESTE 13. apríl 2016 V zbierkach VSM je veduta zobrazujúca opevnené Košice a požiar mesta od neznámeho rytca podľa L. Schnitzera z r. 1674 - 1680. foto: reprofoto VSM Košice pred 460 rokmi TAKMER CELÉ ZHORELI Po najničivejšom požiari v dejinách nášho mesta ostalo iba 128 domov ZAČALO TO U NOTÁRA, KTORÝ POTOM Z MESTA UTIEKOL Dnes si pripomíname udalosť, ktorá sa ohnivý- mi písmenami vpísala do dejín Košíc. Taký obrovský požiar tu dovtedy ani po- tom nebol. Stalo sa to počas veľkonočného obdobia, presne 13. apríla 1556. V dome mestského notára vypu- kol požiar, ktorý sa v priebehu veľmi krátkeho času rozšíril tak, že zachvátil takmer celé mesto. Hovorí sa, že trval iba dve hodiny, ale faktom je, že vyhorelo nielen celé dnešné centrum mesta, ale oheň zničil aj veľkú časť mest- ských hradieb. Padli všetky významné budovy Podľa historika Východosloven- ského múzea v Košiciach Richar- da Papáča bo tento požiar jed- ným z najväčších a najničivejších v dejinách mesta: „Ako uvádzajú dobové kroniky a pramene, po požiari zostalo stáť iba 128 do- mov a za obeť mu padli všetky vý- znamné budovy v meste. Postih- nutá bola najmä južná časť mesta v okolí dolnej brány a dolného predmestia. Severná sa veľmi ne- spomína, ale je predpoklad, že aj tam bolo požiarom poškodených množstvo domov.“ Ako spresnil, ohňu padli za obeť napríklad vtedajší farský kostol sv. Alžbety s vežou sv. Michala, kláštor blahoslavenej Panny Márie, kláštor sv. Mikuláša, mestská radnica, tzv. vojenské stroje na kolesách, ktoré boli pri hradbách, dolná mestská brána a niekoľko veží i časť stavieb pri dolných hradbách. Zhorel aj vonkajší mestský múr vybudovaný z dreva a bielej hrnčiarskej hliny, všetky domy pri dolnej bráne aj časť dolného predmestia, roztopili sa mestské zvony. Členovia mestskej rady v liste panovníkovi, ktorým žiadali o pod- poru pre zničené mesto, o ničivosti požiaru doslova uviedli: „Kto by chcel dobrovoľne jednotlivé domy spáliť, nikdy by nemohol vynaložiť väčšie úsilie.“ Zničujúca neopatrnosť Historici sa domnievajú, že požiar v notárovom dome vznikol z neo- patrnosti. Dôsledky však boli také zničujúce, že pred zodpovednos- ťou a možno aj svojím svedomím z mesta navždy utiekol. Košickí radní sa však poučili. Hoci sa mesto ďalším požiarom ne- vyhlo, také katastrofálne následky sa už nezopakovali. V roku 1568 v spolupráci s Hornouhorským ka- pitanátom zaviedli nové „protipo- žiarne“ pravidlá. Rozhodli, že oby- vatelia všetkých štyroch mestských štvrtí (tzv. kvartálov) musia byť v boji s ohňom súčinní. Znamenalo to, že ak v niektorej štvrti mesta vypukol požiar, všetci obyvatelia mali povinnosť začať svojpomocne organizovať hasenie. Pridali aj po- vinnosť mestským trubačom, ktorí museli vo dne aj v noci hliadkovať na hradbách a kostolnej veži. Viera Horniaková viera.horniakova@kosicednes.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

Košickí dopravcovia zdôvodňujú, prečo po meste trolejbusy nejaz- dia a tak skoro ani nebudú. „V médiách porovnávajú ne- porovnateľné,“ tvrdí hovorkyňa DPMK Michaela Karaffová. „V Banskej Bystrici, Žiline aj Pre- šove sú trolejbusy preferovanou trakciou, okrem nich však MHD zabezpečujú už iba autobusy. Je- diným mestom, ktoré rovnako, ako Košice prevádzkuje tri trak- cie, je Bratislava.“ Na poslednom mieste Bratislava má podľa jej slov 49 km funkčnej trakčnej siete, po ktorej jazdí 17 trolejbusových liniek. Podiel trolejbusov na cel- kových výkonoch bratislavského Dopravného podniku za rok 2014 dosiahol 13,19 % a prepravili takmer 31 miliónov cestujúcich. Trolejbusy v Košiciach jazdili na dvoch linkách, ktorých dĺžka je 13,1 km. V roku 2015 pred- stavoval podiel tejto trakcie na celkových dopravných výkonoch len 0,4 %. S takýmito výkonmi a očakávanými nákladmi na pre- vádzku sú v preferovaných trak- ciách, ktoré zabezpečujú MHD, na poslednom mieste. Ďalší roz- voj trolejbusovej dopravy v Koši- ciach je možný len v prípade, ak na nevyhnutné investície budú môcť čerpať financie z fondov EÚ. Náklady sa totiž môžu pohy- bovať v desiatkach miliónov eur. Jednoznačnou prioritou Košíc je električková doprava. Čakajú na projektovú dokumentáciu „Prijatá stratégia rozvoja dopra- vy potvrdzuje, že trolejbusová doprava má zostať pozastavená do doby spracovania projektovej dokumentácie, ktorá rozhodne o jej budúcej podobe a možnom rozvoji. Výsledkom takéhoto pro- jektu môže byť definitívne zruše- nie trolejbusovej dopravy, ale aj jej obnova v pôvodnej podobe s modernejšími vozidlami a infraš- truktúrou a rozšírenie na viac liniek, ak sa nájde zdroj financo- vania a bude preukázaná efektivi- ta trakcie. Alebo to môže byť jej náhrada modernejším systémom ekologickej dopravy s využitím nabíjacích vozidiel s nižšími ná- rokmi na pevnú infraštruktúru. Stratégia čerpaniu eurofondov nebráni, iba ho podmieňuje spra- covaním projektu rozvoja ekolo- gickej nekoľajovej dopravy pre mesto Košice,“ tvrdí hovorkyňa Karaffová. Stratégia s rozvojom nepočíta Pre malý podiel trolejbusov na vý- konoch DPMK spomínaná stra- tégia nepočíta s rozvojom tohto druhu dopravy. Preto nebol taký- to projekt zaradený do Zoznamu národných projektov pre Operač- ný program Integrovaná infra- štruktúra na roky 2014 – 2020. „Jednoznačnou prioritou je pre nás električková doprava. O pre- vádzkovanie trolejbusovej trakcie však v budúcnosti stále máme zá- ujem,“ tlmočí stanovisko vedenia podniku M. Karaffová. (FER) 09 13. apríl 2016 INZERCIA KD 1600147/01 Prečo trolejbusy STOJA Jednoznačnou prioritou Košíc je električková doprava, vysvetľuje DPMK V denníku košice:dnes sme informovali čita- teľov, že v Žiline, Pre- šove i Banskej Bystrici nakupujú pre MHD nové trolejbusy. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) však o financie z eurofondov na tieto ekologické vozidlá ani nepožiadal. Stratégia rozvoja dopravy dáva zelenú električkám a trolejbusová má zostať pozastavená do doby spracovania projektovej dokumentácie. V MÉDIÁCH POROVNÁVAJÚ NEPOROVNATEĽNÉ Michaela Karaffová, hovorkyňa DPMK Za posledné dva roky sa trolejbus objavil v Košiciach len raz v rámci testovacej jazdy po skončení rekonštrukcie električ- kových tratí. foto na strane: veja

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

10 KULTÚRA 13. apríl 2016 RIMANKA prvýkrát na Slávny román Alberta Moraviu je pokračovaním línie veľkých ženských hrdiniek, ako Anna Nová inscenácia bude aj režijným debutom Valerie Schulczovej v košickom divadle. Fašizmus - stále aktuálna téma „Košická Rimanka prichádza na javisko práve v čase turbulent- ných politických debát a akosi prí- značne otvára tému načatú už v inej inscenácii činohry – fašiz- mus,“ hovorí dramaturgička Mi- riam Kičiňová. Politika v pozadí dokumentuje dobu dvadsiatych a tridsiatych rokov. Je ukážkou vzostupu ex- trémnych a radikálnych síl. Do popredia sa však dostáva osobná dráma ženy - prostitútky, ktorá chce prežiť vo svete meniacich sa spoločenských pomerov. Silný príbeh „Príbeh krásnej, krehkej a predsa silnej Adriany prináša tému ženy a jej údelu, života a túžob vo svete mužov. Hľadanie lásky ako jedi- nej očistnej sily, jedinej životnej energie, ktorá umožní prežiť,“ dodáva dramaturgička. Moraviov román Rimanka je pokračovaním línie veľkých žen- ských hrdiniek, ako je Anna Ka- reninová či Ema Bovaryová, ale s oveľa silnejším politickým poza- dím. Je to sledovanie historických premien v čase nástupu talianske- ho fašizmu, ekonomickej krízy, sociálnych rozdielov a bytostnej túžby prežiť. V dobe svojho vzni- ku 1947 bol román rovnako kon- troverzný a rovnako pálčivý, ako je i dnes. Ale Moraviovi priniesol celosvetovú slávu a úspech. Košické Štátne divadlo uvedie už tento piatok ďalšiu z tohtoročných premiér - dramatizáciu románu Alberta Mora- viu Rimanka. Adaptácia slávneho diela talianske- ho spisovateľa sa vôbec prvýkrát ocitne na slo- venských javiskách. Sfilmovaný príbeh odštartoval kariéru Giny Lollobrigidy Alberto Moravia, jeden z najo- ceňovanejších moderných ta- lianskych autorov, a jeho hrdi- novia oslovili viacerých filmá- rov, ako Bernarda Bertolucciho (Konformista), Vittoria de Siccu (Vrchárka), Luigiho Zampu (Ri- manka). A práve v Rimanke sa nezabudnuteľnou stala v čase vzniku filmu ešte len 27-ročná Gina Lollobrigida. Predstaviteľka hlavnej posta- vy na košickom javisku, hereč- ka Tatiana Poláková, slávny film nevidela, súbežne s prípravou predstavenia však číta Mora- viov román: „Film ma teraz vôbec neza- ujíma. Nerada pozerám filmy hier, ktoré robíme, lebo už sa mi stalo, že ma to ovplyvnilo a to nechcem. Takže film si rada pozriem, ale až po premiére.“ (DOH) Svjatoslav Dohovič redakcia@kosicednes.sk HRA JE O DRAMATICKEJ CESTE HĽADANIA OSOBNÉHO ŠŤASTIA Sfilmovaný príbeh odštartoval kariéru vy na košickom javisku, hereč- ka Tatiana Poláková, slávny film nevidela, súbežne s prípravou predstavenia však číta Mora- „Film ma teraz vôbec neza- ujíma. Nerada pozerám filmy hier, ktoré robíme, lebo už sa mi stalo, že ma to ovplyvnilo a to nechcem. Takže film si rada pozriem, ale až po premiére.“ (DOH) Sfilmovaný príbeh odštartoval kariéru vy na košickom javisku, hereč- ka Tatiana Poláková, slávny film nevidela, súbežne s prípravou predstavenia však číta Mora- „Film ma teraz vôbec neza- ujíma. Nerada pozerám filmy hier, ktoré robíme, lebo už sa mi stalo, že ma to ovplyvnilo a to nechcem. Takže film si rada (DOH) Gina bola jednou z najväčších hviezd talianskeho filmu. foto: csfd.cz Režisérka Valeria Schulczová (vľavo) s predstaviteľkou Adriany Tatianou Polákovou. foto: Ján Štovka

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

11 13. apríl 2016 KULTÚRA SÚŤAŽIŤ s našimi prílohami SA OPLATÍ Denník košice:dnes vám každý týždeň prináša prílohu plnú za- ujímavých tém. Okrem toho sa môžete zapojiť aj do rôznych súťaží. V prílohe cestovanie:dnes ste súťažili o wellness pobyt pre dve osoby v hoteli Kontakt vo Vy- sokých Tatrách. Svoje odpovede ste už tradič- ne uverejňovali na našom face- booku (facebook.com/kosicednes) a pobyt v hoteli si od nás vďaka tomu odniesla Viera Vandlíková. „O výhre ma informoval man- žel, pretože keď prišla správa na facebook, bola som v práci. Moje pocity z nej boli veľmi príjemné a pozitívne,“ tešila sa pani Viera, ktorá sa do našich súťaží zapája pravidelne a toto je jej druhá vý- hra. „Manžel povedal, že mi ide karta, pretože tento rok som už u vás vyhrala,“ dodáva výherkyňa. Oddych s manželom Pobyt plný oddychu a relaxu v lu- xusnom prostredí hotela Kontakt si pani Viera užije so svojím man- želom. „Ešte som v tomto hoteli nebola, ale verím, že s manželom si to užijeme. On sa z výhry tešil takmer viac ako ja,“ uvádza vý- herkyňa. Číta nás pravidelne Pani Viera naše noviny číta pra- videlne a sleduje nás najmä na internete. „Odkedy som zvíťazi- la, do súťaže sa zapájajú aj všetci moji kolegovia,“ prezrádza. „Páči sa mi, že píšete o aktuálnych ve- ciach zo života Košíc. Nehovo- rím, že ma vôbec nezaujíma, čo sa deje v širokom svete, ale väč- šinou ma zaujíma to, čo sa deje v blízkom okolí a myslím si, že košice:dnes prinášajú aktuálne informácie z diania v meste,“ uvá- dza výherkyňa. (AH) Dôkazom, že sa súťažiť s našimi prílohami oplatí, je aj Viera Vandlíková, ktorá sa do nich zapája pravidelne. Dosiahla už druhý úspech. Pobyt v luxusnom hoteli Kontakt si z našej súťaže odniesla Viera Vandlíková. foto: veja slovenskom javisku Kareninová či Ema Bovaryová. Inscenácia je režijným debutom Valerie Schulczovej Závan 20. a 30. rokov minulého storočia Autormi tejto prvej divadelnej adaptácie sú Valeria Schulczo- vá a Roman Olekšák. Stoja za ta- kými oceňovanými pôvodnými hrami, ako Leni - o prvej režisé- rke Adolfa Hitlera Leni Riefen- stahl, alebo Doktor Macbeth, ktorá hovorí o revolučnej zmene roku 1989. Téma histórie, spolo- čenskej zodpovednosti jednotliv- ca je v ich textoch silná a veľmi výrazná. Rovnako ako aj postavy. „V réžii Valerie Schulczovej sa rodí osobný príbeh ženy – matky ako veľké historické plátno. Tvori- vý tím, scénograf Pavol Andraško a kostýmová výtvarníčka Lucia Še- divá, vnesie do Historickej budovy Štátneho divadla závan dvadsia- tych a tridsiatych rokov minulého storočia, ale aj súčasné metafory,“ dodáva Kičiňová. Dievčatko i osudová žena Košickou Rimankou, bojovníčkou, dievčatkom i osudovou ženou bude Tatiana Poláková. Jej matku stvárni Beáta Drotárová. Obe sú v súkolí vzťahov s rôznymi mužmi. Medzi ich osudové stretnutia patria isto tie s Astaritom (Róbert Šudík), s Gi- nom (Peter Cibula), s Minom (Ju- raj Zetyák), so Sonzognom (Andrej Palko). „Dramatická cesta vzostupu moci a dramatická cesta hľadania osobného šťastia. Jednoducho prí- beh o tom, kto dokáže zostať čistý a zachovať si vlastnú tvár aj v čase krízy. To je košická Rimanka,“ cha- rakterizuje rodiace sa predstavenie dramaturgička M. Kičiňová. Rimanka (premiéra) Štátne divadlo, historická budova Piatok 15. 4. 2016, 19. h Giacintiho stvárňuje Stanislav Pitoňák. foto: Ján Štovka

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

12 FOTO UDALOSŤ 13. apríl 2016 Študenti hľadali svoju prí Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zorgani- zovala včera už po deviatykrát veľtrh pracovných príležitostí s názvom Deň kariéry. Na pôde univer- zity sa predstavilo približne 30 zamestnávateľov domácich aj zahraničných firiem. Študentom pove- dali viac o voľných pracovných pozíciách, stážach aj o tom, ako môžu ďalej rozvíjať svoje vedomosti, ak príjmu ich ponuku. (AC) foto na dvojstrane: Veronika Janušková Napriek tomu, že U. S. Steel v súčasnosti niektorých pra- covníkov pre- pustil, myslí aj na budúcnosť. Manažéri pred- stavili študen- tom možnosti veľkej oceliar- skej spoloč- nosti. Firma Magneti Marelli predviedla študentom, aké výrobky vyrá- bajú v závode v Kechneci.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

13 13. apríl 2016 FOTO UDALOSŤ íležitosť na DNI KARIÉRY V ozbrojených silách si vedia nájsť uplatne- nie aj absol- venti elektro- techniky a informatiky. Zručnosť študentov preverili zástupcovia firmy Accenture, s.r.o. na technických hračkách.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

14 SLOVENSKO 13. apríl 2016 NA KAŽDÝ DEŇ VÝŤAŽOK Z BEHU BUDE VENOVANÝ KD 1600066/03 Beblavý vyzval Danka pre Plavčana Kauzu jeho pôsobenia v pôžičkovom fonde by SNS nemala nechať len tak BRATISLAVA - Predse- da Národnej rady SR a koaličnej SNS Andrej Danko by sa mal do- hodnúť s ministrom školstva Petrom Plav- čanom (nom. SNS) na jeho odchode z funk- cie. Vyzýva ho k tomu nezaradený poslanec Národnej rady SR Miro- slav Beblavý. Poslanec M. Beblavý opäť vytiahol kauzu pôžičky pre Slaviu Capital. foto: tasr Plavčan má podľa neho odísť pre podozrenia v čase jeho pô- sobenia v Študentskom pôžičko- vom fonde (ŠPF) a Pôžičkovom fonde pre začínajúcich učiteľov. „Ak vezmem vážne politickú ambíciu pána Danka, myslím si, že to nemôže tak nechať, lebo inak potvrdí, že nová SNS je rovnaká ako stará. Apelujem na pána Danka, aby čo najrých- lejšie vyriešil kauzu tým, že sa dohodne s pánom Plavčanom na od- chode z funkcie,“ povedal Beblavý na včerajšej tlačo- vej konferencii v parlamente. Beblavý záro- veň tvrdí, že ŠPF in- vestoval do Slávie Capital, v ktorej figurovala Plavčanova manželka, nie kvôli študentom, ale kvô- li odmenám orgánov a svojho manažmentu. Pod- ľa Beblavého, ak by in- vestícia neprinášala zisk, bola by stratou pre štát a študentov. Ale pokiaľ zisk prinášala, zobrali si ho riaditeľ a členovia orgánov. „Ne- bola to žiadna investícia vo verej- nom záujme,“ vyhlásil Beblavý. Plavčan už nedávno Beblavého kritiku odmietol. Hoci nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý avizoval, že na tlačo- vej konferencii uvedie nové fakty, napokon len zopakoval svoje staré obvinenia. V reak- cii na Beblavého vyjadrenia to uviedol Vahram Chuguryan z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. „Tlačová beseda poslanca Miroslava Beblavého definitív- ne potvrdila, že mu ide len a len o vlastnú publicitu,“ tvrdí Chuguryan. „Obvinenia minis- ter Peter Plavčan opakovane a detailne vyvrátil aj v pria- mej televíznej konfrontácii s poslankyňou Veronikou Remi- šovou,“ konštatoval Chuguryan. (TASR)

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

Z vonkajšej strany sú vagóny met- ra vyzdobené maľbami hviezdne- ho neba, planét či kozmických lodí. Vo vagónoch, ktoré sú prie- chodné, je zasa expozícia venova- ná dejinám kozmonautiky. Vlaková súprava sa vydala na jazdu o 11. hodine miestneho času zo stanice metra Poležajevskaja. Štartovacím signálom bolo slávne: „Pojechali“ (Ideme), ktoré prvý 15 13. apríl 2016 SVET XXXX 12. apríl 2016 XX Stredná odborná škola automobilová Stredná odborná škola automobilová , Moldavská cesta 2, 041 99 KOŠICE, www.sosake.sk, tel.:055/7298898, mob.:0903884311 Aké sú výhody, benefity a pod- mienky prijatia žiakov 9.ročníka ZŠ do duálu? Odpoveď možno nájsť na našej stránke www.so- sake.sk. Ak termín, ktorý je tam uvedený nestihnete, máte ešte ďalšie možnosti výberu do duálu. Podmienkou je, aby prihláška zo základnej školy bola poslaná na jeden zo štyroch autoopraváren- ských odborov. Sme jediná škola na východe Slovenska, ktorá tieto odbory pravidelne otvára. Škola má možnosť vybrať do učebných autoopravárenských od- borov viac ako100 žiakov z 9.roč- níkov ZŠ, z ktorých asi 40 bude vybraných do duálu. Žiaci, ktorí nebudú vyššie uvedenými spoloč- nosťami vybraní do duálu, budú mať odborný výcvik v školských nadnormatívne vybavených diel- ňach pod vedením našich profesi- onálnych majstrov. Títo žiaci majú v treťom ročníku povinný zmluvný odborný výcvik vo vybraných au- toservisoch, ktorých má škola viac ako 65. Po získaní výučného listu majú absolventi možnosť u nás zmaturovať v dvojročnom dennom alebo externom nadstavbovom štú- diu popri zamestnaní v odboroch Predaj a servis vozidiel, Dopravná prevádzka – cestná a mestská do- prava alebo Strojárstvo. Vynoveným odborom je aj štvorročný študijný odbor ko- merčný pracovník v doprave. V našich podmienkach je tento od- bor zameraný na cestnú a mest- skú dopravu – ako jediný v kraji. Má veľkú dotáciu predmetov úč- tovníctva. Novým študijným od- borom je experimentálny štvor- ročný študijný odbor autotronik, ktorý je zameraný na mechaniku a autoelektroniku. Ďalšie štvor- ročné študijné odbory nájdete na našej web stránke. Informácie poskytne riaditeľ školy Ing. Jozef Eperješi na dole uvedených telefónnych číslach. SOŠA v Košiciach – škola spojená s duálnou praxou aj v školskom roku 2016/2017 nia je už aj teraz zapojená do du- álneho vzdelávania. Osem firiem poskytuje 24 žiakom individuál- nu formu výučby a aj finančné sti- muly - výhody, benefity. Duálna trieda má najlepšiu dochádzku do školy a na pracoviská zamest- návateľov a má podstatne lepší prospech ako iné triedy. Vzdelávacie programy štyroch autoopravárenských učebných odborov začínajúc školským ro- kom 2016/2017 sú úplne nové. Výučba v týchto odboroch bude prebiehať podľa vzorových učeb- ných plánov, na ktorých partici- povala aj naša škola. Podľa týchto vzorových plánov stúpla dotácia odborného výcviku z 5 na 6 dní. Naša škola má v tomto období podpísané duálne zmluvy pre prípravu žiakov vo všetkých šty- roch trojročných učebných auto- opravárenských odboroch: auto- opravár – mechanik, elektrikár, karosár a lakovník s košickými firmami: AUTO GABRIEL s.r.o., AUTO - VALAS s.r.o., FRANCE - TECH, s r.o., TEMPUS - CAR s.r.o., TEMPUS - TRANS s.r.o., DPMK a.s., a AOMV SR a.s. Ďa- lej sú to SCANIA SLOVAKIA s.r.o., - Prevádzka v Ličartov- ciach, WINKLER, s.r.o., Micha- lovce a AUTO – IMPEX s.r.o., prevádzka Spišská Nová Ves. Škola v rámci projektu Rozvoj stredného odborného vzdeláva- KD 1600138/03 V Moskve vypravili VESMÍRNY VLAK Let prvého človeka do kozmu si v hlavnom meste Ruska pripomenuli stovkou podujatí JAZDU ODŠTARTOVAL VÝROK JURIJA GAGARINA MOSKVA - Pri príležitosti 55. výročia letu prvého človeka do vesmíru vypra- vili včera na jednu z liniek moskovského metra te- matickú vlakovú súpravu. kozmonaut na svete Jurij Gagarin vyslovil v okamihu štartu svojej ra- kety na obežnú dráhu Zeme. Vo všetkých pokladniach mos- kovského metra sa včera predáva- li pamätné cestovné lístky so špe- ciálnym dizajnom. Vydané boli v náklade milión kusov. V Moskve a okolí sa pri príleži- tosti Dňa kozmonautiky uskutoč- nilo vyše sto rôznych podujatí. text a foto: tasr Prvý bol Juriij Gagarin Jurij Alexejevič Gagarin (* 9. marec 1934, Gžatsk - † 27. marec 1968, neďa- leko obce Novosiolovo) bol sovietsky kozmonaut, prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru. Na svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 v lodi Vostok 1 z kozmodrómu Bajkonur. Raz obletel Zem a po 108 minútach pristál. Po návrate z letu do vesmíru sa stal oslavovanou svetovou celebritou. Na ďalší kozmický let sa nedostal, bol len náhradníkom Vladimira Komarova pre let Sojuzu 1 v apríli 1967. V marci 1968 dokončil štúdium na akadémii a vrátil sa k lietaniu na lietadlách, no už 27. marca 1968 zahynul pri cvičnom lete. Prvý človek vo vesmíre bol Jurij Gagarin.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

Potvrdzujú to aj štatistiky portá- lu sk.blablacar.com, ktorý okrem mnohých ďalších spolujazdu au- tom prostredníctvom internetu sprostredkováva. Len počas uply- nulých veľkonočných sviatkov vo- diči registrovaní na tomto portáli najazdili viac ako 320 miliónov kilometrov a ponúkli 11 miliónov miest v aute. Ak máte odvahu a chuť na dobrodružstvo, môžete vyskúšať spolujazdu sprostredkovávanú slo- venskými alebo zahraničnými in- ternetovými stránkami. Ušetríte tým nielen vlastnú peňaženku, ale aj životné prostredie. Čo to je Spolujazda je vlastne prostredníc- tvom internetu dohovorený autos- top. Táto forma cestovania je obľú- bená hlavne v zahraničí, postupom času ju ale začalo sprostredkovávať aj veľa slovenských webových ser- verov. Tie v drvivej väčšine fungujú iba ako sprostredkovateľ, nástenka s ponukami vodičov a dopytom prí- padných spolujazdcov. Služby we- bov sú zadarmo a často za nimi sto- ja ľudia, ktorí majú s týmto typom dopravy sami vlastné skúsenosti. Ako to funguje Vodičov, ktorí takto hľadajú spo- lujazdca, motivuje hlavne vidina ušetrených nákladov na palivo a možná spoločnosť na dlhej ceste. Internetoví "stopári" naopak hľa- dajú niekoho, kto ich lacno (za vopred dohodnutý príspevok na palivo) pohodlne zvezie do ich cieľa. Ten môže byť napríklad v Bratislave, ale pokojne aj niekde v Mníchove, v holandskom Am- sterdame či ešte ďalej. Výhody spolujazdy Okrem ušetrených peňazí a energie – to v prípade, že spolujazda nahra- dí ďalší automobil na ceste, ponú- ka spolujazda podľa ich sprostred- kovateľov aj ďalšie výhody. Oproti cestovaniu verejnou do- pravou znamená väčšiu rýchlosť, pohodlie, možnosť pribrať roz- mernejšiu batožinu alebo domá- ceho miláčika, ale aj istotu miesta na sedenie. Nemenej významný ale môže byť aj sociálny rozmer. Pre obe strany sa vytvorí príleži- tosť, ako spoznať nových, zaují- mavých ľudí. Bezpečnosť na prvom mieste Hoci nie je spolujazda vďaka predchádzajúcemu kontaktu a menšej miere anonymity pova- žovaná za až takú riskantnú ako bežný autostop, je dobré i v tomto prípade myslieť predovšetkým na vlastnú bezpečnosť. Väčšie obavy majú, pochopiteľ- ne, ženy a asi aj preto sú vo využí- vaní spolujazdy v menšine. Nielen ony ale majú možnosť jazdiť iba s ďalšími ženami alebo si vyžiadať SERVIS 13. apríl 2016 16 Chcete ušetriť? Využite S Ak máte chuť na dobrodružstvo, vyskúšajte prepravu sprostredkovávanú slovenskými alebo Moderný druh cestovania, tzv. spolujazda, si získava stále viac priaznivcov. Je jednou z možností, ako sa vy- sporiadať s náporom cestujúcich v hromadnej doprave a ušetriť náklady na cestu, pokiaľ nie je auto plne obsa- dené. Vďaka spolujazde sa môžete o náklady na cestu autom podeliť s ľuďmi, ktorí majú rovnakú cestu. Kde hľadať autostop.sk sk.blablacar.com odvozautom.sk servus.sk FB skupina: SPOLUJAZDA Cestovanie Autostop FB skupina: stopar.sk - autostop na webe FB skupina: Autostop.sk Jana Vargová jana.vargova@kosicednes.sk Po dohode cez internet sa už podrobnosti s vodičom doladia telefonicky. foto: shutterstock STOPÁROV AJ ICH MAJETOK CHRÁNI POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

od vodiča či spolujazdca doklady a informovať svojich známych, s kým a kam idú. Užitočné môže byť aj prípadné zadanie e-mailu a telefónneho čísla vodiča alebo spolujazdca do internetového vy- hľadávača, ktorý o človeku môže tiež niečo prezradiť. Málokto však vie, že aj stopárov, ich majetok a zdravie chráni povin- né zmluvné poistenie, ktoré musí mať každé vozidlo. Vo všeobec- nosti totiž zákon nerozlišuje spolu- jazdca v role „riadneho“ pasažiera a spolujazdca v role stopára. Vopred dohodnuté podmienky Dohodnutie podmienok cesty je lepšie asi s predstihom, ale veľa- krát na to jednoducho nie je čas. Nezabudnite však, že aj na po- slednú chvíľu by ste mali presne vedieť, kde pre vás vodič príde, alebo kam máte prísť vy a kde vás vysadí, aby sa predišlo rôz- nym nedorozumeniam. Dohoda by ale mala nastať napríklad aj ohľadne toho, či sa môže v aute fajčiť a jesť, alebo či je možné prepravovať zvieratá či rozmer- nú vec. Tieto informácie je často možné zistiť už v samotnej ponu- ke na internete. Podobne je možné na väč- šine webov zistiť aj parametre vozidla (značku, vek, vybavenie klimatizáciou a pod.) a informá- cie o vodičovi (skúsenosti, zna- losť jazykov...). Modernejšie we- bové stránky potom ponúkajú aj možnosť vodiča a cestujúceho spätne ohodnotiť a odporučiť či naopak neodporučiť ho tak ďal- ším užívateľom. 13. apríl 2016 17 SERVIS ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY Drobné aj väčšie nedostatky v našom meste vedia poriadne potrápiť. Dajte nám o nich vedieť. Naša linka: 055/285 19 58 Pošlite nám svoje podnety. Otázky za vás položíme kompetentným. Využite telefón, našu e-mailovú adresu: servis@kosicednes.sk alebo kontaktný formulár na stránke: www.kosicednes.sk ČO? KEDY? KDE? Vodiči na tomto vstupe do mesta strácajú aj desať minút. foto: veja POLUJAZDU zahraničnými internetovými stránkami Klasických stopárov z okolia ciest ubudlo, väčšina spolujázd sa rieši prostredníctvom internetu. Zosúladenie semaforov má riešiť mesto Chcem sa opýtať kompetentných, či je problém zosúladiť sema- fory na výpadovke z Košíc smer Sečovce (cesta E18): križovatka Herlianska - Charkovská (Lingov) a križovatka Herlianska - Svä- tého Ladislava (Košická Nová Ves). Do Košíc dochádzam denne a myslím si, že zosúladením činnosti semaforov na uvedených križovatkách by sa predišlo zbytočným zápcham na frekventova- nom vstupe/výstupe z Košíc. Alexander Szabó, hovorca KR PZ Košice: „Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach pravidelne poukazuje na nedostatky pri plynulosti premávky, ktoré sa týkajú cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na ceste I/19 na križovatkách Sečovská – Herlian- ska. Správcom CSS je Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A. Na uvedené otázky týkajúce sa CSS je preto potrebné sa obrátiť na ich správcu. Dopravný inšpektorát nedisponuje parametrami, technický- mi údajmi a technickými možnosťami ich nastavenia. Z uvedeného dôvodu je vecne príslušný správca CSS.“ (Pozn. redakcie: Otázku sme poslali aj na magistrát. Odpoveď sme ani po týždni nedostali.) Music KidLab: Hlas – náš prvý melodický nástroj - hudobný work- shop, 16.30, Kasárne/Kulturpark Country kapela Pádlo – koncert, 18.00, Rodeo Club Peter a Lucia: Dovolenka na lodi – predstavenie, 18.00, Tabačka Kulturfabrik Fashion Xcoffee Košice: Začni blogovať – workshop, 18.00, HalmiCaffe KB Košice – Prievidza – semifinále basket. ligy, 18.00, Angels aréna Literárne soirée – umelecký večer, 19.00, Tabačka Kulturfabrik Stredávka – stredajšia párty elektronickej hudby, 21.00, Tabačka Kulturfabrik Skúsenosti spolujazdcov „Ja cestujem už roky s transpor- tom - autom pre 8 cestujúcich. Normálne autobusy idú o 6 hodín dlhšie a sú oveľa drahšie. Takto ma vyjde cesta z Košíc do Mníchova na 60 eur. Cestu si objednám cez web alebo už priamo telefonic- ky. Šofér príde pre mňa priamo domov. Najnovšie sa cestuje cez noc, čiže nestratím ani jeden deň cestovaním,“ povedal nám Michal Molčan, ktorý v Nemecku pracuje. „Na internátoch v Košiciach, ale aj v Bratislave sú často na ná- stenkách odkazy na takéto odvo- zy. Využil som to niekoľkokrát. Zoznámil som sa tak s novými ľuďmi a veľakrát to vyšlo lacnej- šie, ako autobus či vlak. Odkedy sú však vlaky pre študentov za- darmo, som túto službu nevyužil, lebo zbytočne nebudem platiť za niečo, čo môžem mať zadarmo,“ dozvedeli sme sa od košického študenta Mareka Pilarčíka, ktorý študuje v Bratislave. (JV) Za koľko sa cestuje medzi KE - BA vlakom od 9 do 24 € autobusom od 20 do 23 € spolujazdou od 7 do 12 €

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

RADÍME 13. apríl 2016 18 KARTÓNOVÝ OBAL Z VAJÍČOK MÔŽETE SKOMPOSTOVAŤ Viackrát recyklovaný papier už vyhoďte do zmiešaného odpadu. foto: shutterstock Triedenie odpadu nie je zložité - žlté kontajnery na plast, modré na papier, zelené na sklo a červené na kovy. Toto sa učia už deti v základnej škole. Škoda len, že my, dospelí, sa to nevieme naučiť. Jana Vargová jana.vargova@kosicednes.sk Lenže nie je papier ako papier a nie je plast ako plast... Kam by ste vyhodili napríklad kartón od vajec? Je síce z papiera, ale... Toto je se- dem mýtov o triedení odpadov. 1 Plastové obaly musia byť čisté Do kontajnerov na plasty sa môžu okrem PET fliaš hádzať aj rôzne plastové vrecúška, tašky, fólie a iné plastové obaly. Nepatria do nich obaly od potravín, v ktorých sú zvy- šky jedla. Častým omylom však je, že plastové obaly majú byť čisté. Ne- majú. Jedinou výnimkou je mastno- ta. Plastovú fľašu od oleja vyplách- nite teplou vodou s prípravkom na riad. Ak sa vám to nechce, radšej ju vhoďte do zmesového odpadu. Ťaž- kú hlavu si však nerobte s obalmi od sprchového gélu či šampónu... 2 Kartón od vajec patrí do modrého kontajnera Tieto obaly sú síce z papiera, ale ten už bol mnohokrát zrecyklova- ný. Papier sa môže recyklovať iba sedemkrát, potom už je jeho vlák- no také krátke, že z neho už nikto papier nevyrobí. Do modrých kon- tajnerov ich preto nehádžte, zvoľte radšej zmiešaný odpad. Môžete ho však skompostovať. To isté platí aj pre papierové rúrky, na ktorých bol natočený toaletný papier. 3 Zrkadlo je sklo Do skla nepatrí autosklo a zlatené či pokovované sklá, teda ani zr- kadlo. Pokovovanie spôsobuje pri tavení značné problémy. Pece si ne- poradia ani s keramikou a porcelá- nom. Preto všetky tieto veci patria do zmesového odpadu. 4 Okienkové obálky nepatria do papiera V tomto prípade je to úplne naopak. Počas spracovania vytriedeného pa- piera dôjde k oddeleniu fóliových okienok či kancelárskych sponiek. Preto pri spracovaní papiera nepreká- žajú. Z bublinkových obálok je však potrebné odstrániť plastové vnútro. 5 Papierové vreckovky sú jasné Hoci sa papierové vreckovky vyrá- bajú z kvalitného papiera, z hygie- nických dôvodov sa do modrých kontajnerov nehádžu. Recykláciu papiera totiž sťažuje akékoľvek znečistenie. Preto nie je vhodné vhadzovať do kontajnera na papier ani mastné alebo inak zašpinené papierové obaly. To isté platí pre laminovaný či voskovaný papier. 6 Polystyrén nie je plast Opak je však pravdou. Polystyréno- vé termoobaly, do ktorých v reštau- ráciách balia jedlo, alebo napríklad výplne škatúľ pokojne vhoďte do žltého kontajnera. Pozor dajte iba na polystyrén, ktorý sa používa ako stavebná izolácia. Ak je na ňom omietka, musí sa vyhodiť ako sta- vebný odpad. 7 Nebezpečný odpad doma nemáme Nebezpečný odpad je taký, na ktorom je vyznačený symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Taký odpad nepatrí do žiadne- ho kontajnera. Ani do toho na zmiešaný odpad. Nebezpečným odpadom sú lieky či elektrood- pad. Ak by ste ho vyhodili do koša alebo spláchli do záchodu, mohol by kontaminovať vodu alebo pôdu. Lieky je potrebné vrátiť do lekárne, elektroodpad odovzdať v zbernom dvore. Tam sa odovzdávajú aj zvyšky či obaly zo všetkých syntetických farieb, riedidiel, lakov alebo moridiel. SEDEM MÝTOV o triedení odpadu Naučtesa,doktoréhokontajnera patrírozbitézrkadlo,porcelán čiprázdnaplechovkaodfarby

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

INZERCIA 13. apríl 2016 19 RIADKOVÁ INZERCIA RÔZNE - PREDAJ Chutné ZÁKUSKY z Maďarska už od 0,35 € na objednávku. On- davská 3, KE. 0905 715 143 KDR1600181 Výroba domácich KNEDLÍ - kvalitné a čerstvé. Dominikánske nám. 8 a Fejova 1, stará sýpka. 0905247556 KDR1600185 Predám nové liahne, viac na www.123nakup.eu. Tel.: 0907 181 800 KDR1600193 www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk - stavebný materiál za výhodnú cenu. Tel.: 02/208 33 251, 0903 722 831 KDR1600203 PRENÁJOM - PONUKA Priestory cca 150 m2. Vhodné na malovýrobu, skladovanie, internet. ob- chod a pod., 370 €/m. 0907581662 KDR1600189 PRENÁJOM - HĽADÁ Hľadám dlhodobý prenájom záhra- dy s chatkou-najlepšie Ťahanovce. 0903105475/novakova.zuzanna@ gmail.com KDR1600196 NEHNUTEĽNOSTI - KÚPA Mladá rodina kúpi garsónku alebo 1-izb. byt. Nie cez RK. 0915 615 489 KDR1600050 Mladomanželia kúpia 2 - 3-izb. byt. Nutne. RK prosím nevolať. Tel.: 0948 377 889 KDR1600051 Kúpim garáž kdekoľvek v Košiciach s vysporiadaným pozemkom. Súrne. 0903 631 753 KDR1600052 AKO SÚKROMNÁ OSOBA KÚPIM 2 alebo 3 izb. byt, Košice – Staré mesto, Kuzmányho, Sever, Juh, Terasa, Furča alebo Jazero. Najlepšie v pôv. stave. Tel.: 0948 811 100 KDR1600206 KURZY - ŠKOLENIA Kurz opatrovania. Aktívna účasť na výučbe iba 3 dni. Osvedčenie aj v nemeckom jazyku. 0911 115 446 KDR1600179 Kurz nemeckého jazyka pre opat- rovateľky. 26 hod. / 120,90 €. 0944 936 093, www.silmi.eu KDR1600202 PATRON začína kurz SBS 90 €, Košťová 1, Košice. 0903 516 112 KDR1600205 SLUŽBY Rez ovocných stromov. Kosenie trá- vy. www.sluzbyvam.sk, 0911 399 933 KDR1600088 Pohreby-Čajková-NONSTOP- stále pracujem aj ako REČNÍČKA- 055/6221715, 0905608970- www.pohrebycajkova.sk KDR1600147 Zariadenie pre SENIOROV Meričian ponúka svoje služby. Tel.: 0918822571, 055/6741137, merician.hamre@gmail.com KDR1600158 Úvery od 5000 €, prefinancova- nie starých dlhov, zníženie splátok. 0907 956 746 KDR1600159 Maliarske práce, obklady, dlažby, re- konštrukcie bytov. Tel.: 0903 561 720 KDR1600178 Stavebné sporenie - rieše- nie bývania za podpory štátu. 0902873308 KDR1600165 Tepujeme gaučovky. 0905 496 015 KDR1600169 chalupu s ovoc. sadom 2500 m2. Cena: 44 500 €. Foto na internete. 0910979225 KDR1600213 ZAMESTNANIE - PONUKA Do chránenej dielne, na inv. dôch. za predavača/čku, na PZ, plný alebo polovičný úväzok. 0905621424 KDR1600175 Nové pracovné miesta pre 4 ľudí vhodné aj popri zamestnaní, MD, štú- diu. Min. 600 €/mes. 0948944244 KDR1600182 Jednoduchá práca v kanc. od 9-13 h. Aj z domu za 800 €/m. Tiež pre aktívnych dôchodcov. 0902 158 492 KDR1600183 Web Technologies, s.r.o. prijme zámočníkov, zváračov a zručných pracovníkov, aj nevyučených, pre KE a zahraničie. 0907 106 854, 0902 221 754 KDR1600199 Jednoduchá práca 9,00-14,00 hod., 800 € mesačne, aj dôchodca. Tel.: 0907162326. KDR1600201 ZAMESTNANIE - HĽADÁ Zodpovedná, skúsená, milá opat- rovateľka vám pomôže s opatrovaním detí i dospelých v KE. 0910236199 KDR1600207 OZNÁMENIA MOJA ŠKÔLKA - Súkromné jasle pre detičky od 1,5 roka. Zelený ostrov šťastných detí a spokojných rodičov na Severe Košíc. Príjem počas celého roka. Viac na www. mojaskolkake.sk, 0911223525 KDR1600176 Upratovanie bytových domov, firiem, priemyselných objektov (bezkonkurenčná cena). 0903 435 423 KDR1600170 Výkup a predaj použitého nábytku, TV LCD, chladničky, elektroniky, bi- cykle. Strojárenská 3, 055/6337709 KDR1600174 OPRAVA: diaľkové ovládače, videá, DVD, veže, rádiá, gramofóny, magneto- fóny... Puškinova 8-0905366287 KDR1600184 PELE - masér. kurzy. Akredi- tované Ministerstvom školstva. 450 €. Osvedčenie platné v EÚ. 0903605201 KDR1600186 Dominus - pohrebná služba. Prija- teľné ceny. Tel.: 0940 410 101 KDR1600191 Edita Gazsíková - HÁDES - pohrebné služby - NONSTOP. 0915 916 935, 0907 250 828 KDR1600194 PIETAS ELEK-komp. pohrebné služby, kamenárstvo, rekonštrukcie hrobov-NONSTOP. 0905 228 836 KDR1600197 Donáška jedla k vám domov. Po- nuku nájdete na www.bulli-kebab.sk, 0902 448 988, 0948 244 708 KDR1600210 NEHNUTEĽNOSTI - PREDAJ Chatu 4 km od KE zas. p. 25 m2+poschodie, studňa, pivnica, 8,5 ár. záhrada. Cena dohodou. 6257893 KDR1600173 Predám murovanú garáž s pozem- kom. Nová brána a omietka. Študent- ská ul. Tel.: 0907 292 369 KDR1600212 Zrekon. dom s bazénom v oblasti Tokaj, všetky IS, 50 km z KE, tiché prostredie pod lesom, vhodné aj na Cena: 1,20 € / deň (do 100 znakov) Minimum uverejnení: 10 dní Osobne: Hviezdoslavova 6 (Nám. Maratónu mieru) Mailom: inzercia@kosicednes.sk Info: 0907 414 206 PRENÁJOM,PREDAJ A KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

TV 13. apríl 2016 20 DNES SI POZRITE Z FUTBALOVEJ KUCHYNE PLUS o 20.35 h Prci, prci, prcičky Komédia, USA, 1999 Jim, Oz, Finch a Kevin sú štyri exem- pláre nepoznamenaných študentov v rovnakom ročníku. Už sa pomaly začínajú bifľovať na maturity, ale stále nosia označenie „panic“. Teóriu už majú síce naštudovanú perfektne, no príležitosť stále nikde - všetky snahy o milostné dob- rodružstvá sa končia neúspechom... DAJTO o 22.30 h Umenie boja: Zrada Akčný triler, Kanada, 2008 Keď agent Neil Shaw vyjde von z úkrytu, aby pomohol svojmu býva- lému učiteľovi, ktorý bol obvinený z vraždy, tak za obvinením svojho priateľa a kandidáta na senátora vycíti zradu a nebezpečnú korup- ciu. Ale keď sa začne objavovať stále viac mŕtvych, Shaw zistí, že sa z neho stala iba návnada... TV TIP NÁŠ JEDNOTKA o 20.25 h Liga majstrov Atletico Madrid - Barcelona Odvetný zápas štvrťfinále Ligy majstrov. Prvý zápas vyhrala Barcelona doma 2:1. Zrodí sa prekvapenie a favorit vypad- ne? Zobudí sa gólovo spiaci Messi? 18.00 Aktuality, aktuálne spravodajstvo z mesta 18.15 Lamentáreň, problémy divákov, telefonáty naživo, riešenie ich námetov 18.20 Kultúrny tip na zajtra 18.25 Bleskovka, telefonická súťaž o vecné ceny 18.30 Téma dňa 18.40 Tip na víkend 18.50 HAPPY 8, cestopis Marcela Děkanovského – Za 88 dní okolo sveta PROGRAM zdroj: čsfd foto: tasr hodnotenie: 69 % hodnotenie: 41 % Útočník Barcelony Luis Suarez sa teší po strelení svojho druhého gólu v prvom zápase. ...z 85 El Clásic hraných na Camp Nou Barcelona zvíťa- zila v 49? V 17 prípadoch remizovala a devätnásťkrát so svojím úhlavným nepria- teľom prehrala. ...zverenci Luisa Enriqueho tohto roku ešte neprehrali, keď sa presadili ako prví? Real potom v tomto scená- ri iba raz prehral. ...kapitáni Andrés Iniesta a Sergio Ramos nastúpili do najviac zápasov El Clásic? Celkom ich už zohrali dvadsaťjeden, čo je o dva viac než Lionel Messi. ...najvyťaženejším hráčom Bieleho baletu je v tejto sezóne Cristiano Ronaldo, ktorý naskočil do viac duelov než Keylor Navas, Ivan Raki- tić a Luis Suárez, ktorí majú na svojom konte 28 štartov? Portugalec je aj najlepším strelcom s 28 gólmi. ...najlepšiu procentuálnu úspešnosť má v aktuálnom ročníku El Pistolero keď 50 % jeho striel letí medzi tri tyče a 49.05 % z nich končí v sieti? ...Neymar Júnior vytvoril najviac šancí? Celkom osemdesiatdva útokov začalo na kopačkách tohto brazílskeho hráča, čo je viac než v prípade Messiho (55), ktorý však bol zrane- ný a Toniho Kroosa (46). ...vyššie menovaní útočníci sú aj na najvyšších prieč- kach v počte asistencií? Suárez ich má 12, Neymar a Messi po desiatich. Tretí Ronaldo, Gareth Bale a Koke nazbierali deväť prihrávok. Výkop doteraz najväčšieho zápasu jari je dnes. Prináša- me pár zaujímavostí a čísel. Takže, vedeli ste, že... Pre fajnšmekrov... Útočník Barcelony Lionel Messi sedí sklamaný na trávni- ku po nepremenenej šanci v prvom zápa- se štvrťfinále Ligy majstrov medzi FC Barcelona - Atletico Madrid foto: tasr

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

13. apríl 2016 MIX 21 Košice 21 °C Žilina 20 °C Poprad 18 °C Prešov 20 °C Trenčín 21 °C Bratislava 21 °C Nitra 21 °C KINÁ A DIVADLÁ POČASIE RECEPT SUDOKU (STREDNÉ) DNES bude prevažne oblačno. Maximálna denná teplota 21 °C, v noci kles- ne na 8 °C. Fúkať bude vietor do 20 km/hod. VO ŠTVRTOK očakávame prevažne oblačno, prehán- ky. Denná teplota 15 °C, nočná teplota 8 °C. Fúkať bude vietor do 30 km/hod. V PIATOK bude prevažne polooblačno. Najvyššia den- ná teplota do 19 °C, v noci klesne na 5 °C. Vietor do 25 km/hod. denné teploty 21 °C nočné teploty 8 °C záťažový stupeň 2 Postup: Špenát pripravujeme na pare približne 3 – 5 minút, kým nezmäkne. Preložíme ho na misu, pridáme sezamový olej, soľ, kayenské korenie a citrónovú šťavu. Premiešaný, ochutený špenát posypeme opraženými sezamovými semienkami a môžeme teplý hneď podá- vať. Podľa chuti môžeme prílohu ešte posypať postrúha- ným syrom, prípadne syrovou alebo cesnakovo-smota- novou omáčkou, prípadne krutónmi z tmavého pečiva. KL - kávová lyžička, PL - polievková lyžica Zdroj: meteo.sk Sezamový špenát Potrebujeme: 0,5 kg čerstvého špenátu 1/2 KL kayenského korenia 1/2 KL tmavého sezamového oleja 1 KL citrónovej šťavy 1 PL opražených sezamo- vých semienok soľ EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; www.kosicednes. sk; www.facebook. com/kosicednes Tipy čitateľov: Bezplatná linka – 0800 300 010, e-mail: tipy@kosicednes.sk Redakcia: Šéfredaktor: Dušan Karolyi, e-mail: dusan.karolyi@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk; Kontakty na redakciu: redakcia@kosicednes.sk; Spravodajstvo – tel: 055/285 19 54, 285 19 55, e-mail: spravodajstvo@kosicednes.sk; Servis - tel: 055/285 19 58, e-mail: servis@kosicednes.sk; Šport – tel: 055/285 19 52, e-mail: sport@kosicednes.sk. Obchod a marketing: Obchod a inzercia: obchod@kosicednes.sk; Lukáš Hraňo, generál- ny riaditeľ, tel: 055/285 19 10, e-mail: lukas.hrano@kosicednes.sk; Alexandra Mihók-Kvietková, marketingový riaditeľ, tel: 055/285 1910, e-mail:mihok.kvietkova@kosicednes.sk;Júlia Petrušová, asistentka obchodu a marketingu, tel: 055/285 19 91, e-mail: julia.petrusova@ kosicednes.sk; Distribúcia: distribucia@ kosicednes.sk; Ľudmila Tóthová, manažér dis- tribúcie: tel: 055/285 19 30, e-mail: ludmila. tothova@kosicednes.sk; Riadková inzercia: inzercia@košicednes. sk; Martina Bušová, manažér inzercie, tel: 055/285 19 06, e-mail: martina.busova@kosi- cednes.sk; Renáta Petrašková, vedúci manažér redakcie: tel: 055/285 19 19, e-mail: renata.petraskova@kosicednes.sk. Tlač: mafraprint. Vydavateľ: KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com; Generálny riaditeľ: Lukáš Hraňo, tel: +421 917 925 854, e-mail: hrano@kratkyglobal.com; Marketingový riaditeľ: Alexandra Mihók-Kvietková, tel: 0905 634 657, e-mail: kvietkova@kratkyglobal.com; Chief Operations Officer: Lenka Bednarčíková, tel: 0917 969 019, email: office@kratkyglobal.com; KRATKY GLOBAL: PUBLISHING je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu košice:dnes akýmkoľvek spôsobom, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní košice:dnes si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa §33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch. CINEMAX: A je tu zas o 15.10, Agáva o 19.40, Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti o 19.50, Batman vs. Super- man: Úsvit spravodlivosti 3D o 16.50, Čarodejnica o 20.30, Červený kapitán o 17.30, Experiment o 15.20, Londýn v plameňoch o 18.10, Moja tuč- ná grécka svadba 2 o 16.10 a 18.30, Ocko je doma o 20.00, Pat & Mat vo filme o 16.20 a 17.50, Somnia: Zlo nikdy nespí o 18.00 a 20.40, Spotlight o 20.20, Ulica Cloverfield 10 o 18.50 a 21.00, V mene Krista o 15.40, Zootropolis 2D o 16.30 hod. STER CENTURY CINEMAS: Londýn v plame- ňoch o 18.20, Moja tučná grécka svadba 2 o 18.10, Pat & Mat vo filme o 16.20, Somnia: Zlo nikdy nespí o 20.30, Spotlight o 18.00, Ulica Cloverfield 10 o 20.15, Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti o 20.00, Séria Divergencia: Experiment o 16.00, Zootropolis o 16.10 hod. ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA: Alcina o 19.00 hod. DIVADLO THÁLIA: A Szkalla lányok o 19.00 hod. ULICA CLOVERFIELD 1

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

22 ŠPORT 13. apríl 2016 Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk BÝCI TÚŽIA STRÁVIŤ aj štvrtú sobotu v Prievidzi BasketbalistiKBKošicednesvšiestomsemifinálovomzápasevAngelsarénemusiavyhrať Atmosféru môžu súperovi závidieť Jednu vec môžu býci a vlast- ne všetci ligisti Prievidzi závidieť. Atmosféra na zápa- soch je elektrizujúca. Diváci so svojím tímom doslova dýchajú. A hráči sa im za priazeň odmieňajú výkonmi a výhrami. „Tento šport má v Prievidzi tradíciu, už pred rokmi sa tam ľudia naučili chodiť na zápasy a nielen to, ale aj neustále hnať svojich dopredu,“ vraví Richard Leško. „Basketbal nemá v Prievidzi konkurenciu, nie je to teda ako v Košiciach. Divák tam príde do haly a vždy chce vidieť oduševne- ný výkon a najmä víťazstvo a to mu bolo dopriate zakaž- dým, v lige ešte neprehrali. Verím, že aj my sa k takému súzvuku medzi hľadiskom a ihriskom dopracujeme, že už v najbližšej sezóne bude naša domáca palubovka nedobytná. Sme nováčik, ešte len niečo budujeme a sme radi, že už teraz máme vyše dvojtisícové náv- števy. Akurát náš fanúšik sa neprejavuje tak živelne ako v Prievidzi. Ale čo nebolo, môže časom byť.“ (TT) Možnosti sú dve. Buď dnes basketbalisti Prievidze spečatia štvrtým víťazstvom postup do ligového finále, alebo si Košičania večer- nou výhrou vynútia siedme stretnutie v sobotu na ich palubovke. Šiesty semifiná- lový duel sa začína v Angels aréne o 18. hodine. „My neberie iné, len vyrovnanie stavu série na 3:3. Doma si veríme, šiesty duel ideme vyhrať, k súpero- vi sa chceme vybrať ešte raz. Už tri soboty sme strávili v Prievidzi a budeme šťastní, ak tam budeme aj štvrtú sobotu po sebe,“ povedal nám asistent trénera basketbalistov KB Košice Richard Leško. Doma sa cítia komfortnejšie Domáce prostredie je v tejto sérii naozajstnou výhodou. Aktéri si ho strážia príkladne. Je až neuveriteľ- né, aký odlišný dojem zanechávajú tímy doma a vonku. „Všetko je to o hráčoch. Na svojom ihrisku sa cítia komfortnejšie, z publika do- čerpávajú energiu. Je to aj o men- tálnej sile hráčov a ich psychickej odolnosti. U súpera nie sú schopní zahrať to isté ako doma, hoci by to tak byť nemalo. U nás je málo bas- ketbalistov, ktorí zvládajú zápasy rovnako, bez výkyvov.“ Viedli o 9 bodov a znervózneli V Prievidzi Košičania naposledy prehrali 81:96. Pritom v polčase viedli o šesť bodov. Predtým u sú- pera v druhej polovici duelu skre- sávali manko, teraz zvládli lepšie vstup so stretnutia, ale konečný výsledok bol rovnaký. „Konečne sme v Prievidzi začali dobre. Nedarí sa nám však stabili- zovať výkonnosť na celých 40 mi- nút. V tretej štvrtine sme po trojke Baldovského vyhrávali o deväť bo- dov, ale potom sme znervózneli. Hoci sme v tom čase my mali brn- kať na nervy domácim, prišiel náš útlm. Za druhý polčas sme si to ví- ťazstvo ani nezaslúžili. Prestali sme hrať agresívne, v útoku sme boli bezradní. Máme veľké výkyvy.“ Strelecké preteky sú riskantné S Prievidzou býci pred týždňom v Angels aréne vyhrali 72:52. Cesta k úspechu viedla cez obranu. Leško je presvedčený, že aj dnes by to mal byť ten najlepší návod. „Musíme sa sústrediť na obranu, na nej vybudo- vať základ tretej výhry. Púšťať sa s Prievidzou do streleckých prete- kov je riskantné. Súper má až príliš veľa hráčov, ktorí sa dokážu bodovo zblázniť. Defenzíva je aj o morál- no-vôľových vlastnostiach. Viem, že hráči chcú mať dobré štatistiky, ale v play-off sa všetko podriaďuje tímo- vému cieľu, veď sa bojuje o miesto vo finále. A ak hráč získa titul, tak jeho cena ide ešte vyššie.“ Aj dnes to bude boj o každú loptu, v obkľúčení Prievidžanov sa ocitol Američan Keely z KB Košice (vpravo). foto: sita Richard Leško. foto: veja

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

23 13. apríl 2016 ŠPORT Takto vyzerá šťastie. Kapitán ATU Patrik Pelegrin objíma jednou rukou majstrovský pohár a druhou svoju priateľku. foto: archív dt Nadštandardný VZŤAH florbalových kapitánov Florbalovú extraligu ovládli Košičania. Titul získal tím ATU, ktorý vo finále zdolal Florko 3:1 na zápasy. Vedeli ste, že kapitáni konkurenčných klubov Pat- rik Pelegrin z ATU a Ja- kub Koneč- ný z Florka sú dlhoroč- ní priatelia? Jakuba Konečného a Patrika Pelegrina spája priateľstvo, v jednom klube si ale nezahrajú Kapitán ATU Patrik Pelegrin pre košice:dnes priznal, že s ka- pitánom Florka má nadštandard- ný vzťah. „Osem rokov sme boli s Jakubom Konečným spolužia- ci. Zažili sme veľké veci. Trebárs v maturitnom ročníku sme sa zriekli našej stužkovej, aby sme mohli ísť do Trenčína na maj- strovstvá Slovenska stredných škôl vo florbale. Na tú stužkovú sme nakoniec prišli po polnoci aj s pohárom pre víťaza. Spo- ločne sme štartovali na viace- rých juniorských aj seniorských majstrovstvách sveta, sme veľmi dobrí priatelia.“ Od detských čias zdieľali veľa spo- ločného. „Naše cesty sa však čias- točne rozišli, každý má svoj tím, svoju prácu, svoj život. Ale pria- teľstvo a spomienky ostali. Pred rokmi sme si vybrali svoju klubovú cestu a ja si nemyslím, že niekedy budeme hrať o extraligový titul v jednom drese. Jakub predstavuje stelesnenie Florka, ja zase ATU. Prestup ku konkurencii je nemysli- teľný, či pre nás dvoch alebo fanú- šikov, vedenia klubov.“ Patrik pozná Jakubových bratov, otca, deda, celú rodinu. Vie, že aj oni túžili získať zlato. „Jasné, že Kubo aj chlapci z Florka boli po finále sklamaní. Vedeli však, že titul sme vyhrali zaslúžene. A čo si cením, po sérii nám gratulova- li. To, čo sa udialo na ihrisku pod vplyvom emócií, sme už neriešili, to sezóna uzavrela,“ s úsmevom podotkol Patrik Pelegrin, ktorý je v ATU od jeho začiatkov. Na Vysokoškolskú ligu po majstrovskej oslave Hráči ATU oslavovali zlato v pondelok do rána do štvrtej. Patrik už podvečer naháňal lop- tičku s hokejkou v ruke na Vyso- koškolskej lige. „Na extraligový titul sme v klube čakali 15 rokov. Ale oslávili sme to bez excesov, ja ako kapitán som išiel príkladom a na mladších dohliadol. Bol som veľmi uťahaný, ale chlapcom z Vysokoškolskej ligy, kde hrám za Rusnákov, som už predtým sľúbil, že prídem. Lebo ja som do toho išiel s tým, že aj tam chcem titul,“ hovorí externý študent Univerzity Palackého v českom Olomouci, ktorý si vybral odbor trénerstvo - športový manažment a učiteľstvo telesnej výchovy. Pat- rik šport žerie odmalička, ešte aj v zamestnaní je s ním spätý, pra- cuje na športovom oddelení Cen- tra voľného času. Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk V MATURITNOM ROČNÍKU SME SA ZRIEKLI NAŠEJ STUŽKOVEJ Patrik Pelegrin, kapitán ATU Košice

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/

ŠPORT 13. apríl 2016 24 Bude Marián Kello v júni ako medveď? „V mojom prípade sa asi nepomý- lil. Očakávam, že v júni budem mať bradu ako medveď,“ smial sa zatiaľ ešte na hladko oholený Marián Kello. Bývalý trojnásobný reprezentant Slovenska považuje takúto spo- ločnú dohodu tímu za prospešnú. „Bude to zaujímavé, určite popri- tom zažijeme veľa zábavy. Verím, že sa k nám pridajú aj niektorí naši skalní košickí fanúšikovia,“ vraví nateraz zranený brankár VSS, kto- rý patril v rokoch 2008 až 2012 me- dzi hviezdy škótskej ligy. Momentálne sa psychické odľahčenie košickým futbalis- tom zíde. Športovo-technická komisia Slovenského futbalo- vého zväzu im totiž na základe rozhodnutia Disciplinárnej ko- misie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) odoberie v dru- holigovej tabuľke tri body. Trest súvisí so sporom bývalého hráča MFK Košice Ivana Djokoviča o finančné vyrovnanie za jeho pô- sobenie v klube v rokoch 2010 až 2012. „Pre nás všetkých to bol šok, kaž- dého to zaskočilo. Je to však zá- ležitosť, ktorú nevieme ovplyvniť, takže nám ani neprináleží komen- tovať ju. Našou úlohou je vybojo- vať na ihrisku čo najviac bodov. V úvode nadstavby sme v dvoch dueloch dosiahli iba dve bezgólové remízy, a to je málo,“ poznamenal Marián Kello na margo udalostí, ktoré sa minulý týždeň odohrali na trávniku i za zeleným stolom. (BL) Peter Šinglár označil spomedzi spoluhráčov za adeptov na najväčšiu bradu najmä Mariána Kella a Lukáša Janiča. „Väčší ÚLET som nezažil!“ Kapitánovi VSS Košice Petrovi Šinglárovi stávka s bradami neprešla u dcérky Sofie Aj dvaja najskúsenejší hráči VSS Košice, kapitán Peter Šinglár (vpravo) a brankár Marián Kello, prijali výzvu denníka košice:dnes neholiť sa do konca sezóny. foto: Veronika Janušková Nápad s neholením sa futbalistov VSS Košice ihneď zaujal aj kapitána a najstaršieho hráča tímu Petra Šinglára, ktorý oslávi v júli 37. narodeniny. Sám pritom nedodržiava žiadne pred- zápasové rituály a ani nie je na nič poverčivý. Branislav Lacko branislav.lacko@kosicednes.sk „Väčší úlet som nezažil!“ zdô- raznil hneď na úvod hráč, ktorý zažil naozaj veľký medzinárodný futbal v slávnej ére Slovana Libe- rec alebo v poľskom veľkoklube Wisla Krakow. „Narastené brady sa u mňa vždy spájali najmä s ho- kejovým play-off, ale táto myš- lienka vašej redakcie sa mi hneď zapáčila.“ Brady budú pripomínať boj o postup Aj napriek posledným neprí- jemným udalostiam, súvisiaci- mi s odrátaním troch bodov pre tím na základe príkazu discipli- nárnej komisie FIFA, „Šingi“ verí, že aj táto spoločná stávka pomôže namiešať v košickej ka- bíne tú správnu tímovú chémiu. „Musíme myslieť pozitívne, žiadnymi bočnými vplyvmi sa nemienime zaoberať. Chceme až do konca živiť postupovú šancu na návrat do Fortuna ligy. Aj naše rastúce brady nám budú pripomínať boj o postup. Snáď na to budeme o pár rokov všetci radi a s úsmevom spomí- nať.“ Od manželky dostal súhlas Manželka Patrícia mu to schváli- la, omnoho horšie však kapitán VSS dopadol u dcérky Sofie, ktorá sa narodila v roku 2009. „Dcérka s tým vôbec nesúhlasi- la. Povedala mi, že sa jej brada- tý vôbec nebudem páčiť a že sa budem musieť oholiť,“ vytiahol vtipnú príhodu. S dôvetkom, že bežne sa holí každých desať dní a zatiaľ najdlhšie vydržal bez po- užitia žiletiek mesiac. Teraz ho čaká dvojnásobne dlh- šie obdobie. „Dohoda platí pre celý tím, ani sme sa nebavili na tému, aký trest by prípadne posti- hol toho hráča, ktorý by sa pred stanoveným termínom oholil. Čím viac fanúšikov sa k nám pri- pojí, tým lepšie. Budeme môcť as- poň vidieť, že kto je zarastený, ten fandí futbalu v Košiciach a chce, aby sme postúpili do najvyššej súťaže.“ KTO JE ZARASTENÝ, TEN FANDÍ FUTBALU V KOŠICIACH Peter Šinglár, futbalista VSS Košice

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-13-04-print-web/