METRO 20.11.2013http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

STŘEDA 20.liSTopADu 2013 Č. 222 • www.mETro.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Středa, 20. listopadu 2013 Č. 222, www.metro.cz VÁNOČNÍ DĚVČÁTKO ZCHUDNE V DIVADLEZNÁMÁ ANDERSENOVA POHÁDKA S IVANOU CHÝLKOVOU STRANA 3 Z Frenštátu včera do francouzského Le Havru vyrazil Loprais Tatra Team na Rallye Dakar 2014. Na snímku Aleš Loprais. ČTK Svátek slaví: Nikola Min. 60 Max. 100 Voda zdraží, platit víc ale nemusíte Jestliže před deseti lety stál kubík vody v průměru zhruba 40 korun, v příštím roce bude rozdíl více než padesátiprocentní. Jedi- ným způsobem, jak stále rostoucí účty snížit, je vo- dou zbytečně neplýtvat. Čtěte, jak na to. STRANA 12 Kdo povede Horvátha? Jedním z adeptů na post fotbalového trenéra plzeň- ské Viktorie je Luboš Kozel z Dukly Praha. STRANA 24 Týraných dětí v Česku je rok od roku více836 dětí. Loni si doma prožilo peklo s fyzickým týráním přes osm set dětí. Případů přibývá. Číslo každým rokem stoupá. Na vině je často otec. 813 dětí bylo sexuálně zneužito, z toho 33 dívek otěhotnělo STRANA 6 NADĚLTE AŽ 5 MILIONŮA BUĎTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JEŽÍŠEK inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 20. listopadu 2013 02PRAHA Radnice Prahy 5 může vypovědět ná- jemní smlouvu s firmou Geosan Sigma na pronájem pozemků pro výstavbu domů v lokalitě Na Pláni. Vyplývá to z právního posudku, který si nechalo vypracovat vedení Prahy a který pro- jednali pražští radní. Geosan má po vy- budování domů od radnice koupit po- zemky za 49,7 milionu. Magistrát však nemůže páté městské části přikázat, aby smlouvu vypověděla. Praha 5 tvr- dí, že pozemky prodat musí, jinak by platila vysokou pokutu. Prodej mají ve čtvrtek projednat zastupitelé Prahy 5. „Pokud Praha 5 dojde k závěru, že lze smlouvu vypovědět, pak by to podle mého názoru měla udělat,“ řekl radní Lukáš Manhart. ČTK ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Smlouva. Zruší ji? Ještě 49 tisíc lidí si musí vyměnit do konce roku řidičský průkaz. Úřad jede na plné obrátky. Pražský registr řidičů je ote- vřený i o víkendech. Zbývá vy- měnit bezmála 49 tisíc řidič- ských průkazů, kterým kon- cem roku vyprší platnost. „Z tohoto počtu nevyměně- ných průkazů je odhadem 25 tisíc případů, kdy si řidiči ještě ani nepodali žádost o vý- měnu. Zbytek je buď ve vyřizo- vání, anebo už čeká na vyzved- nutí,“ říká ředitel odboru do- pravněsprávních činností hlavního města Josef Mihalík. Podle něj se počet lidí, kteří na úřad přicházejí, v poslední době naopak snížil. „Pracovní- ci na patnácti přepážkách by stihli odbavit až dva tisíce lidí denně. Fronty ale jsou jen brzo ráno o víkendu, jinak zů- stává kapacita zcela nevyuži- tá,“ dodává Mihalík. O polovi- nu méně žádostí přichází i na internetovou podatelnu. Po- kud bude pokračovat stávající tempo, do konce roku město výměnu nezvládne. 1UDÁLOSTI Cena zlata se po mírném červno- vém poklesu opět šplhá nahoru. Podle ekonomických serverů stoup- la právě od června o osmnáct pro- cent. Zlatnictví Sherri nabízí za Vaše zlato atraktivní ceny, o kterých se můžete přijít nezávazně přesvěd- čit již do tří poboček v Praze, a to v Galerii Fénix v Praze 9 (stanice metra Vysočanská), v Galerii Myšák v Praze 1 (Vodičkova ulice, naproti domu u Nováků) a v obchodním centru Chodov v Praze 4 (stanice metra Chodov). Kromě obsluhy příjemným a pro- fesionálně vyškoleným personálem nabízí toto zlatnictví také bezplatné odborné poradenství a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Máte-li tedy doma nepoužívané či dokonce poškozené, zlaté, ale i stří- brné šperky nebo různé předměty v podobě stříbrných příborů, zla- tých korunek, broží atd., kterých se chcete zbavit a výhodně je zpeněžit, neváhejte a přijďte se informovat. Věrnou zákaznicí zlatnictví Sher- ri je i paní Honzíková, která získala za jednu zlatou minci a náramek přes dvacet tisíc korun. „Doporuče- ní jsem dostala od mé známé, která byla se službami, ale hlavně s cena- mi, nesmírně spokojena. Nejprve jsem byla obezřetnější, proto jsem nechtěla všechny šperky prodat, ale díky vysokým cenám vidím, že se prodej vyplatí a už jsem tu potřetí,“ říká s úsměvem paní Honzíková. „Nyní se cena ryzího zlata pohybu- je kolem 920Kč za gram. U nás mají zákazníci garanci nejlepší výkup- ní ceny,“ říká manažerka zlatnictví a dále dodává: „Nyní se platí kolem 28 600Kč za unci, což je cca 920Kč za 1 gram. Pokud tedy někdo kou- pil např. v roce 1 990 zlaté náušnice za 9 400Kč, nyní za ně získá 12 450 Kč.“ Prodej zlata je při současných cenách poměrně snadný způsob znovuzhodnocení peněž, tak nevá- hejte ani Vy. Galerie Fénix Freyova 945/35, 190 00, Praha 9. Horní pasáž, naproti České poště. Galerie Myšák Vodičkova 710/31, 110 00, Praha 1. Naproti domu u Nováků. OC Chodov Roztylská 2321/19, 148 00, Praha 4. Rychlou a výhodnou hotovost za Vaše zlato nabízí zlatnictví Sherri ZLATÁ HOREČKA inzerce Naučte se vařit po polsku Celý týden můžete vyrazit na Dny polské gastronomie. V pondělí se konal Podkarpatský den, dnes můžete jít od 12 hodin na Dolnoslezský den do Polského institutu na Malém náměstí. V pátek se také koná kurz vaření. Vařit na polský způsob vás naučí od šesti večer v Chefparade a na Bubenském nábřeží šéfkuchař Zbigniew Koźlik (na snímku). Program je na polskyinstitut.cz. POLSKÝ INSTITUT Pro řidičák do fronty Své příspěvky posílejte na: mms@metro.cz nebo www.metro.cz/hlidac Metro hlídač Staňte se redaktorem Metra – a vydělejte si! O všem, co se v Praze děje, víte nejlíp vy. Po- šlete nám zprávu, fotku nebo video. Nejlepší fotky otiskneme a jejich autor získá až 800 korun. Co si vzít s sebou Pokud vám končí platnost ři- dičského průkazu, nezapo- meňte kromě občanky na: ● Vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu spolu s dosluhujícím řidičákem. ● Jednu černobílou či barev- nou fotku rozměru 35 x 45 milimetrů, a pokud chcete ři- dičský průkaz do pěti dnů, připravte si 500 korun.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

03PRAHA V adaptaci Ander- senova příběhu účinkuje také Ivana Chýlková. Klasický vánoční příběh o chudém děvčátku prodáva- jícím sirky se v pondělí dočká nového zpracování. Na moti- vy pohádky Hanse Christiana Andersena jej pro divadlo Stu- dio DVA připravili režisér a scénograf Šimon Caban ve spolupráci se skladatelem a textařem Kryštofem Mar- kem. V představení se potká- vají herci jako Marta Vančuro- vá, Ivana Chýlková, Kryštof Hádek a Jana Stryková se zpě- vačkou Monikou Absolono- vou či slovenskou zpěvačkou Zuzanou Mauréry. V listopadu a prosinci je při- praveno 25 představení, kte- rá se v divadle Studio DVA bu- dou střídat s úspěšnou Vánoč- ní koledou. „Na rozdíl od Vá- noční koledy, kde byla hudba navázána na interprety, vy- chází v Děvčátku více vstříc ději,“ říká Kryštof Marek. Re- žisér Šimon Caban dodává: „Možná v obsazení některá jména překvapí, ale věřím, že mile. Děvčátko rozhodně není klasický muzikál, ale vá- noční divadelní představení s mimořádně nádhernou hud- bou a zpěvy.“ METRO Ivana Chýlková během zkoušky Děvčátka STUDIO DVA Slavná fontána Národní technické muzeum otevírá výstavu Fontána znovuzrozená u příležitosti 85. naroze- nin malířky Dany Hlobilo- vé. Ta dala před 55 lety podobu světoznámé fontáně z výstavy EXPO 58. Výstava připo- mene okolnosti a proces jejího vzniku i průběh ná- ročné rekonstrukce. MET Vánoční Děvčátko ve Studiu DVA Zprávy krátce Karlínská kasárna jsou na prodej Ministerstvo obrany na- bídlo v rámci prodeje ne- potřebného majetku ke koupi karlínský areál ka- sáren Jana Žižky. Mini- mální kupní cena byla stanovena na 581 milio- nů korun. Hlavní budo- va z pol. 19. století je pa- mátkově chráněna. Pro- dej má umožnit nové vy- užití areálu, poškozené- ho velkou povodní v roce 2002. iDNES.CZ Maltézští rytíři slaví 900 let Nepřetržitě od dob křížo- vých výprav působí v čes- ku Suverénní řád maltéz- ských rytířů. Svou pes- trou historii představují rytíři až do 5. ledna v rámci expozice ve Vý- stavním sále Galerie Kle- mentinum. Návštěvníci uvidí doposud nevystave- né skvosty řádových sbí- rek jako unikátní unifor- my, insignie, zbraně a další předměty vážící se k činnosti řádu. ROW Děvčátko Divadlo Studio DVA ● Vánoční příběh na motivy Hanse Christiana Andersena o děvčátku, které se chce na Štědrý den dostat za štěstím přes zamrzající Temži. ● Více: www.studiodva.cz inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 20. listopadu 2013 04PRAHA Náměstí a parky ovládnou adventní trhy. Dnes startují na náměstí Míru. Svařák, klobása a především spousta vánočního zboží. Ješ- tě není ani prosinec a v hlav- ním městě již začíná nadvlá- da Vánoc. „Na Staroměst- ském náměstí budou trhy za- hájeny spolu s rozsvícením vánočního stromku 30. listo- padu,“ láká návštěvy nejpo- pulárnějšího adventního tr- žiště mluvčí společnosti Tai- ko Eva Hromádková. Na náměstí Míru startují vá- noční trhy dokonce již dnes. Šedesát stánků s vánočním sortimentem zde bude otevře- no každý den až do 24. prosin- ce. První adventní neděli zde pak bude rozlévat starostka Prahy 2 Jana Černochová vá- noční polévku. Druhá městská část se dále chystá otevřít tržiště 2. pro- since také na Tylově náměstí. Začátkem prosince se lidé dočkají adventního trhu také na pěší zóně Anděl. „Celý pro- sinec zde bude otevřeno zhru- ba padesát stánků,“ popisuje blízkou budoucnost mluvčí páté městské části Ivona Kra- tochvílová. Adventní tržiště se také již tradičně otevře na Vítězném náměstí. To však nebude pří- stupné každý den, vánoční at- mosféry si zde lidé užijí vždy v pátek a sobotu od 29. listo- padu do 21. prosince. Vánoční stánky budou v prosinci také stát již tradič- ně na náměstí Republiky, Pa- lackého náměstí, Malostran- ském náměstí, v Havelské uli- ci a také na Václavském ná- městí. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Po zprovoznění tunelu Blanka přibu- dou po Praze nové semafory, přechody pro chodce, budou zúženy některé sil- nice a doprava by se měla zklidnit i před Národním muzeem. Úpravy by měly stát dohromady 50 milionů ko- run. Podrobný seznam a harmono- gram bude znám příští rok. Tunel Blan- ka má být zprovozněn v dubnu 2014. Mezi chystanými úpravami jsou mimo jiné nové semafory na severojižní magistrále. Nově budou na křižovat- kách s Jižní spojkou, ulicí Na Strži a Lounských, další dva na rohu Wenzi- govy s Legerovou i Sokolskou ulicí na Vinohradech. Více na Metro.cz. ČTK Zprávy krátce Na Hlaváku se střílelo Ve vestibulu hlavního nádraží včera večer poli- cie postřelila osmnáctile- tého muže, který napa- dal a zranil obsluhu ki- osku. Mladík utrpěl pora- nění ruky a břicha. Spo- ře oděný mladík podle mluvčí policie jednu z prodavaček napadal a po druhé házel lahve s alko- holem. Nereagoval na vý- zvy policistů, tak jeden z nich začal střílet. S vyu- žitím svědků a záznamů z kamer se bude zjišťo- vat oprávněnost použití služební zbraně. Prázdných kanclů přibývá Neobsazených kanceláří v Praze ve třetím čtvrtle- tí opět mírně přibylo. Celkem je bez nájemce už 12,9 procenta všech kancelářských ploch ve městě, vyplývá to ze zprávy společnosti Col- liers International o vý- voji realitního trhu v Česku. ČTK inzerce Blanka. V novém ČESKÝ ČERVEN ÝKŘÍŽ PRVNÍ POMOC V MOBILU APLIKACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Víte, jak pomoci svým blízkým při zástavě srdce nebo při běžné nehodě? Máte chytrý telefon? Stáhněte si do něj zdarma naši novou aplikaci a budete mít návod na záchranu lidského života vždy po ruce! jednoduchá zdarma interaktivní může zachránit lidský život Aplikace je v češtině a plně přizpůsobena českým podmínkám pro telefony s OS Android a Apple iOS. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout zde: V duchu secese se ponese podzimní ve- letrh starožitností Antique. Koná se v Novoměstské radnici na Karlově ná- městí; začíná už zítra a potrvá do nedě- le. Na veletrhu se představí na šest de- sítek vystavovatelů, nabídnou hodnot- né prodejní exponáty jako třeba mí- šeňský porcelán, drobné i luxusní šperky, nábytek, ojedinělé kusy seces- ního skla ze slavných českých sklá- ren, keramiku a další zajímavé staro- žitné předměty. JOS Na Ovocném trhu a na ostrově Štvanice budou od prosince opět veřejná kluziště. ● Praha na ně přispěje částkou 2,1 milionu korun. Rozhodla o tom včera rada města. ● Ledové plochy budou přístup- né zdarma. ● Kluziště na Ovocném trhu vznikne v centru města už podvanácté a Pražané si na něm zabruslí od 5. prosince do konce ledna. ● K dispozici bude půjčovna bruslí. ● Na Štvanici, kde bude na mís- tě původního zimního stadio- nu ledová plocha už potřetí, si lidé zasportují od 20. prosince do 20. března. Na Ovocném trhu se bude bruslit Antique. Secesní Prosinec je za dveřmi. Vánoční trhy otevírají

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

05PRAHA inzerce Zamýšlená výstavba tramva- jové tratě na Jižní Město a tra- tě, která má propojit Vino- hradskou s Václavským ná- městím a Hlavním nádražím. se posunula o další krok do- předu. Radní hlavního města včera schválili pořízení změ- ny územního plánu. První trať by měla propojit Spoři- lov, Chodov, Opatov a Háje. Druhá by mohla vést z Vino- hrad na horní okraj Václav- ského náměstí, odtud přes Vrchlického sady kolem Hlav- ního nádraží až k Bolzanově ulici a Masarykovu nádraží. Rozhodnutí radních zatím ale neznamená, že se skuteč- ně začne stavět. ČTK Citát „Zadání změny územní- ho plánu musí ještě schválit zastupitelé hlavního města.“ TOMÁŠ HUDEČEK, PRIMÁTOR Snesitelná lehkost pití poprvé v Lucerně Oblíbený večírek Snesitelná lehkost pití, kterým tradičně vrcholí charitativní Vánoční ba- zar v Mokré čtvrti, se letos uskuteční ve velkém sále Lucerny v pátek 20. prosince od 20 hodin. Aňa Geislerová, Táňa Vilhelmová a Peter Serge Butko se tak rozhodli oslavit 10. narozeniny Vánočního Bazaru. Hudebními pilíři večera budou kapely G-Point hun- ters, Gipsy.cz a brněnský big band B-Side Band. Lístky jsou v prodeji. WWW.VANOCNIBAZAR.CZ Cena již od 378 900 Kč. 159% Golf. Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2, 130 00 Praha 3, tel.: 251 002 444, fax: 251 002 355, www.autojarov.cz, e-mail: vw@autojarov.cz Nový Golf Variant. Přijďte si vyzkoušet o 59 % více prostoru pro váš aktivní život. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 : 3,9–5,3 l/100 km, 102–124 g/km. Variabilní zavazadlový prostor o objemu 605 litrů, 7 airbagů, automatická dvouzónová klimatizace nebo rádio s dotykovým displejem. To je jen zlomek toho, co vám v základní výbavě nabídne nový Golf Variant. Pokud přivezete svůj vůz na protiúčet, navíc získáte povinné ručení, pojištění čelního skla, povinnou bezpečnostní výbavu a plnou nádrž v ceně vozu. Tramvaj. Rada ji chce Zprávy krátce Praha 1 jednala o bytu herečky Praha 1 jednala o privati- zaci obecního bytu v Haštalské ulici Světla- ně Nálepkové. Jednání provázela vzrušená deba- ta. Opozici vadilo, že he- rečka v minulosti uved- la, že bydlí v domě u Be- rouna. Podle radnice ale herečka dům nevlastní, a tak jí stotřicetimetro- vý byt prodá za 2,5 milio- nu korun. Tisíce lidských kostí v Karlíně Tisíce lidských kostí včet- ně lebek objevili archeo- logové pod Vítkovem v Karlíně. Na místě býva- lého vojenského hřbito- va tu má vyrůst adminis- trativní budova. iDNES.CZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 20. listopadu 2013 06DOMOV Sexuální zneužívá- ní, tělesné tresty a psychický teror. České děti jsou stále více týrané. Že všechny rodiče milují své děti? Zapomeňte. Jen loni ne- přežilo „péči“ svých rodičů 28 dětí, dalších 33 dívek pak otěhotnělo poté, co byly sexu- álně zneužívány. „Neradost- né dětství rozhodně není pro- blémem patřícím do historie či problémem, který by se tý- kal jen dětí ze zemí třetího světa,“ upozorňuje Dětské krizové centrum. To dosvědčuje také statis- tický výkaz o ochraně dětí, který představilo minister- stvo práce a sociálních věcí. Podle něj loni sociální pracov- níci řešili 7525 případů týrá- ní, zneužívání a zanedbání. Zpravidla se nejedná o jed- norázovou záležitost. „Případ většinou trvá měsíce, výji- mečně pak rok až dva,“ řekla pro ČTK expertka Eva Vaníč- ková ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dívky zažívají většinou se- xuální zneužívání v rodině. Na vině bývá obvykle otec, ne- zřídka také bratr. Chlapce pak podle statistik většinou zneužívají osoby z blízkého okolí. Jedná se především o učitele, vedoucí kroužků či rodiče kamarádů. Týraných dětí je stále více. PROFIMEDIA.CZ Infuzní terapie vitaminem C = nutriční základ protinádorové léčby! Infuzní dávka vitaminu C působí na dvou úrov- ních. Zatímco zdravé buňky chrání účinkem antioxidačním a podporuje protinádorovou imunitu, nádorové buňky destruuje účinkem prooxidačním, protože výhradně v okolí nádorové buňky se nachází prostředí (díky přítomnosti iontů mědi, železa a zvýšené aciditě), snímžvitaminCtvoříperoxidvodíku,kterýjeschopennádorovoubuňkuzničit.Těmitosvýmiduálnímivlastnostmisestává„nadčasovou a bezpečnou“ cestou léčby, kterou lze využít samostatně nebo v kombinaci s radio/chemoterapií. Zmíněná terapie tedy přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a nadto působí proti metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádo- rovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se). Tyto závěry podporuje nezávislý americký Národní Onkologický Institut (National Cancer Institute):„Vysoká dávka vitaminu C má prooxidační, tj. netoxicky chemoterapeutické vlastnosti, u onkologic- kých pacientů prokazuje zlepšení kvality života a snížení nežádoucích účinků protinádorové léčby, pacienty je velmi dobře snášena“. Jaký benefit přinese infuze vitaminu C onkologickému pacientovi? Při podání vitaminu C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných, nikoli však preventivních a lé- čivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi několikanásobně vyšší koncentraci, což je možné dokázat pouze při nitrožilním podání vitaminu C. Proč aplikovat vitamin C infuzní cestou? MUDr. Marta Holíková v interview pro Zdravotnické noviny uvedla: „Vitamin C aplikujeme v infuzi na naší ambulanci Komplexního onkologického centra v Liberci již několik měsíců u nádorových onemocnění – u karcinomu prsu, vaječníků, tlustého střeva, slinivky břišní a dalších. Například u pacienta s pokročilým karcinomem slinivky břišní s metastázami do jater došlo již po 3 týd- nech k úpravě jaterních testů a celkovému zlepšení kvality života“. MUDr. Martin Majirský prezentoval na nedávné tiskové konferenci zkušenosti Onkologické kliniky FN Královské Vinohrady:„U všech onkologických pacientů je evidován přínos zařazení infuzní terapie vitaminem C v rozsahu od snížení únavy až po částečnou regresi nádoru při nízké toxicitě dlouhodobě podávané chemoterapie“. Co na to říkají lékaři? Infuzní terapie vitaminem C je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský před- pis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní kúra, mohou kontaktovat svého onkologa či praktického lékaře, protože tuto terapii může předepsat každý lékař. Místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá, lze nalézt na internetové adrese www.vitamin-c-infuze.cz. Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační centrum společnosti Edukafarm (tel.: 224 252 435, e-mail: info@edukafarm.cz), které lékaře doporučí. Kde je infuze dostupná? Onkologičtí pacienti mohou kontaktovat také přímo tato onkologická pracoviště: • Komplexní onkologické centrum KN, Liberec (MUDr. Marta Holíková, tel.: 485 312 267, e-mail: onkologie@nemlib.cz) • Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV, Praha (MUDr. Martin Majirský, tel.: 267 162 308 - recepce kliniky, e-mail: m.majirsky@seznam.cz) • Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, Nová Ves pod Pleší (prim. MUDr. Petra Garnolová, tel.: 318 541 430, e-mail: petra.garnolova@gmail.com) • Oddělení radiační onkologie nemocnice Prostějov (prim. MUDr. Vladimír Brtník, tel.: 582 315 489, e-mail: vladimir.brtnik@npv.agel.cz) inzerce ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Děti a násilí Fyzické týrání prožilo loni 836 chlapců a děvčat. Pro srovnání – v roce 1997 bylo těchto případů zhruba 600. ● Psychický nátlak poznalo loni 952 dětí, před 15 lety to bylo 169 dětí. ● V nemocnici skončilo za loňský rok 183 dětí. ● Tělesné poškození má 88 dětí a psychické trauma pak 668 nezletilých. ● Sociální pracovníci v Česku loni zaznamenali 813 kauz sexuálního zneužívání. ● Ještě ani šest let nebylo 37 týraným chlapcům a 85 děvčatům, z nich 28 týra- ných dětí nemělo ani tři roky. ● Celkem 33 případů se loni týkalo dětské pornografie, 22 pak dětské prostituce. ImagIne Dragons: on Top of The World Dobyli svým debutem Night Visions celý svět. arcaDe FIre: afterlife Vydali 28. října své čtvrté album Reflektor, na němž se produkčně podílel i James Murphy z LCD Soundsystem. LILy aLLen: Hard out Here Po čtyřleté pauze a dvou dě- tech je tu s novým a patřičně kousavým singlem, ironizují- cím současnou pop music. cHVrcHes: Lies Skotská trojice slaví velké úspě- chy se svým debutem The Bo- nes Of What You Believe. BreacH & anDreya TrIana: everything you never Had (We Had It all) Breach je pseudonym DJe a producenta Bena West- beeche. Tohle je jeho nový singl, k němuž vokál propůj- čila zpěvačka Andreya Triana, která spolupracovala např. s Bonono nebo Mr. Scruffem. Novinky na 90,3 FM Hudební novinky každou středu s premiérou ve vysílání v čase od 14 do 17 hodin neJLePŠÍ HUDBa V meTroPoLI Týraných dětí přibývá. Na vině je většinou otec

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

07DOMOV První shoda. ČSSD a ANO chtějí majet- ková přiznání, na daně se čeká. Sociální demokraté a ANO se významně posunuli při hledá- ní shody v daňové oblasti. ANO podle šéfa poslanců Jaro- slava Faltýnka kývne na majet- ková přiznání. Ve hře je i zmrazení daní na dva roky, řekli po jednání poslanec ANO Jan Volný a kandidát ČSSD na ministra financí Jan Mládek. „To je návrh ANO, kte- rý je k diskusi,“ řekl Mládek. Experti sociální demokra- cie a hnutí ANO se dohodli na zavedení majetkových přizná- ní jak pro politiky a státní úředníky, tak pro některé ob- čany. Vše by mohlo platit od roku 2015 a týkalo by se obča- nů, kteří získali majetek nad 20 milionů. ANO také navíc uvedlo, že by se přiznání měla dotknout osob, u nichž existu- je podezření, že svůj majetek nenabyly legální cestou. „Chceme začít u politiků, u státních zaměstnanců a po- tom to přenést i na občany, protože to byla jedna z našich hlavních věcí, aby se přestalo krást a aby lidé prokázali svůj majetek, jak ho nabyli,“ řekl Faltýnek při odchodu z jedná- ní. Hnutí ANO chce, aby daně zůstaly do roku 2016 na nyněj- ší úrovni. ČSSD návrh zatím neodmítla, bude se o tom ješ- tě jednat. iDNES.cz, ČTK Spolu doma i na pódiu Věra Martinová, která je šťastně vdaná dvacet let s Jaro- slavem Petráskem, si s manželem rozumí i díky hudbě. Společně se představí i na koncertě se Spirituál Quinte- tem, který bude příští středu v pražské Lucerně. MAFRA Pražský městský soud včera uložil Zbyňku Průšovi dvouletý podmíněný trest za útok na exministra fi- nancí Miroslava Kalouska. Muži za něj i za samotnou vý- hrůžku takovým útokem hro- zilo až 15 let vězení. Soud mu stanovil zkušební dobu čtyři roky a do- hled probačního úřed- níka. Rozsudek není pravomocný. Muž loni v dubnu odeslal na Kalous- kův e-mail zprávu. V ní psal, že se odpá- lí na zasedání vlády. Kalousek prohlá- sil, že výhružných e-mailů nebo dopi- sů mu do úřadu chodily stovky. Jenže Průšova hrozba byla výjimečná tím, že zahrnovala i ostatní členy vlády a popis atentátu byl nezvykle kon- krétní. ČTK pořádá výprodej použitého bytového zařízení, domácích spotřebičů, počítačů a aut formou obálkové metody a to dne 26. listopadu (9:00 - 16:00). Výprodej bude probíhat v budově č. 2 skladového areálu West Point Distribution, U Silnice 949, Praha 6. Po vyhodnocení výsledků po skončení výprodeje v podvečerních hodinách budou výherci telefonicky kontaktováni. Zboží je nutno zaplatit a vyzvednout ve středu, 27. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hod. Platby budou akceptovány pouze v hotovosti a to v Kč. Položky budou předaukčně vystaveny od 9:00 do 12:00 hod. v pondělí, 25.11.2013 Pro více informací volejte: 775 870 300 Will be holding a sealed bid sale of used furniture, apliances, electronics and a vehicles. The sale will take place on Tuesday, November 26, 2013 (9:00 to 16:00), at West Point Distribution, U Silnice 949, Prague 6 Building 2. Winning bidders will be contacted after the sale when the results are known. Items must be paid for and picked up on Wednesday, November 27, 2013 between 9:00 and 13:00. Payment in cash (CZK). Items are sold as is. All items can be pre-viewed from 9:00 to 12:00 a.m. on Monday November 25, 2013. For more information please call: 775 870 300 Velvyslanectví USA v Praze US Embassy Prague inzerce Přineseme PENÍZE až k Vám domů do 48 hodin Garantujeme NEJLEVNĚJŠÍ krátkodobou půjčku bez ručitele PŮJČÍME Vám až 50 tisíc korun Přesně budete vědět, KOLIK a KDY zaplatíte Neúčtujeme ŽÁDNÉ skryté poplatky Najdeme INDIVIDUÁLNÍ řešení pro každého Naši půjčku využilo již více než 30 tisíc spokojených klientů v Čechách, v Polsku a na Slovensku. Door Financial se řídí etickým kodexem České leasingové a finanční asociace. info@doorfin.cz www.doorfin.cz POZVĚTE FINANCE K SOBĚ DOMŮ... ☎ 840 999 555 Kolik zaplatíme na daních, se nevíCo je v plánu Co se projednávalo a co se chystá? ● ANO chce kontrolovat tržby podniků, chce modernější metody, které se používají v zahraničí. Dvouleté zmraze- ní daní by se týkalo daní pro fyzické i právnické osoby. ● Dnes se setkají šéfové ČSSD a KDU-ČSL. Probírat budou například církevní restituce. ● Miloš Zeman zítra zřejmě pověří jednáním o sestavení vlády Bohuslava Sobotku. Citát „Zmrazení daní mi ne- dává příliš smysl. Není jasné, z jakých zdrojů pokryjeme výdaje stát- ního rozpočtu.“ BOHUSLAV SOBOTKA ŠÉF ČSSD Zprávy krátce Kalousek. Jeho atentátník potrestán Chce odložit nový občanský zákoník Okamurův Úsvit chce s Ji- řím Rusnokem vyjednat roční odložení účinnosti nového občanského záko- níku. Prý je třeba jej dopl- nit o chybějící procesní předpisy. ČTK Místo Tejce Novým šéfem poslanecké- ho klubu ČSSD se stal dosa- vadní stínový ministr prá- ce a sociálních věcí Roman Sklenák. V čele klubu vy- střídal Jeronýma Tejce. Sklenák se ani po tomto zvolení nevzdal ambice být ministrem. iDNES.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

10

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

09DOMOV V průměru 413 hodin ročně, tolik si musí podniky najít času na vyplňování daňo- vých přiznání a plnění všech daňových předpisů. Vyplývá to ze studie Světo- vé banky a poradenských firem, týkající se nároč- nosti placení daní. Náš daňový systém tak patří mezi časově nejnáročněj- ší. Nejjednodušší mají Spo- jené arabské emiráty nebo Katar. ČTK Minulý týden sice Martin na bílém koni nepřijel, podle meteorologů se však do- čkáme sněhu již brzy. Za týden přijde stude- ná fronta a na horách napadne až 10 centi- metrů. Příští týden pak bude sněžit také v nížinách, sněhová pokrývka se však v těchto oblastech ani přes očekávaný mráz neudrží. AV Uživatelů konopí ubývá, roz- šířené je ale rizikové pití alko- holu. Problémy s ním má podle propočtů expertů ko- lem 590 tisíc lidí. Taková je zpráva, kterou včera předsta- vilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogo- vé závislosti. ČTK Tuny drog Kolik si Češi vzali? ● Loni se spotřebovalo 11,6 tuny konopných drog, 5,9 tuny pervitinu, 0,8 tuny heroinu a 0,7 tuny kokainu. Daně. Zaberou stovky hodin Drogy. Češi jsou většími pijany Výlet bude snazší pro všechny, kteří se bojí špatného počasí. Správa parku postavila na nej- oblíbenějších turistických tra- sách šestnáct nových přístřeš- ků, kde si turisté mohou odpo- činout nebo se skrýt před ne- přízní počasí. „Řada z nich se nachází na zcela nových místech, někte- ré nahradily ty staré, již nevy- hovující. Nastavujeme v ná- rodním parku mnohem vyšší standard, přesně podle po- třeb našich návštěvníků,“ uve- dl Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Přístřeš- ky jsou vyrobené ze dřeva po- cházejícího z místních lesů. Střecha je typicky šumavská s polovalbovou klenbou, boč- ní stěny zabrání tomu, aby dovnitř foukalo. „Uvnitř je stolek a lavice, kde mohou tu- risté pohodlně odpočívat a přitom pozorovat okolní krásnou přírodu,“ popisuje nová útočiště mluvčí správy parku Pavel Pechoušek. Nové přístřešky vyrostly u pramene Vltavy, na Kníže- cích Pláních, na Bučině, na Horské Kvildě, u Prášil nebo Českých Žlebů. Kriminalisté potvrdili, že pod- nikatel a místní vlivný sociál- ní demokrat a partner ná- městkyně ústeckého hejtma- na Jany Vaňhové Roman Houska, byl v pondělí v Cho- mutově zavražděn. Policisté na případ uvalili informační embargo. Sociální demokraté nechtě- jí událost komentovat, podle nich ale jeho smrt s ČSSD vů- bec nesouvisí. Někteří bývalí členové strany označili Hous- ku za kontroverzního člově- ka. Například zástupci NS-LEV 21 míní, že vražda ukázala odvrácenou tvář ČSSD, spojenou se záhadným financováním a napojením na evropské peníze. ČTK Kdo byl Roman Houska Kontroverzní člověk. ● Čelil i podezření z úplatkář- ství. Ve hře bylo 250 tisíc korun. Údajně také zastrašo- val novináře Karla Vránu. ● Vyhrožoval dalším podnika- telům kvůli pozemkům, spor měl i s Jiřím Paroubkem kvůli urážkám. Tykadlový řidič se dostal do betlému O další postavy se rozrostl už tak početný betlém řezbáře Jaroslava Beneše z Loštic na Šumpersku. I letos se umělec inspiroval známými lidmi. Letos se tam dostal „tyka- dlový řidič“ Roman Smetana, který je zpodobněn v letícím broukovi se smetanou. Betlém už nyní čítá 203 figurek, k vidění bude v Benešově ateliéru od 1. prosince. ČTK ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Sníh a mráz. Už je to tady Přístřešek na Stožci před dokončením PAVEL PECHOUŠEK Zprávy krátce Více policistů Do sociálně vyloučených lokalit by příští rok měla nastoupit tisícovka poli- cistů. Ti budou bojovat proti kriminalitě a proje- vům extremismu. Vymý- tit by také chtěli feno- mén zážitkového násilí, což je vzrůstající počet lidí, kteří si jedou vybít vztek na policistech. Euro za 28 korun Česká národní banka plá- nuje další devizovou in- tervenci, tedy ovlivnění kurzu. Ten by se mohl vyšplhat na 28 korun za euro, což by znamenalo další zdražování. ČTK inzerce Šumava je příjemnější Mord. Vydírající politik je mrtvý

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 20. listopadu 2013 10SVĚT Živel si vyžádal nejméně 18 živo- tů, vláda vyhlásila stav ohrožení. Nejméně 17 obětí si vyžádaly záplavy vyvolané přívalovým deštěm na Sardinii, kde stov- ky lidí přišly o střechu nad hlavou. Italská vláda včera vy- hlásila na středomořském os- trově stav ohrožení. Voda v ulicích města Olbia, které patří k nejpostiženějším ob- lastem na severu Sardinie, do- sáhla výšky až tří metrů. Stov- ky lidí byly evakuovány a ně- kteří se pohřešují. Živel vyvolaný prudkou bouří strhl několik mostů. Část lidí přišla o život, když se před velkou vodou snažila ujet v autech. Voda způsobila také řadu sesuvů podmáčené půdy a nebezpečných děr v silnicích. „Je to národní tragédie,“ za- reagoval italský premiér Enri- co Letta. Vyhlášením stavu ohrožení uvolnil kabinet fi- nanční prostředky z rezerv- ních fondů na pomoc postiže- ným a na odstraňování ná- sledků škod. Převážnou část ze 17 obětí si živel vybral v přístavním městě Olbia a v nedalekém městě Gallura. ČTK Monty Python se vrátí Legendární britská komediální skupina Monty Python, jež vznikla v roce 1969, se dá opět dohromady a vystoupí po 30 letech v novém představení. „Doufám, že nám to přinese hodně peněz. Doufám, že budu s to splatit svoji půjčku,“ uvedl člen skupiny Terry Jones (vpravo). Ten se s Johnem Cleesem, Erikem Idlem, Terrym Gilliamem, Mi- chaelem Palinem (vlevo) a Grahamem Chapmanem stal průkopníkem absurdní komedie. Skupinu proslavil kome- diální seriál Monty Pythonův létající cirkus. GETTY Záchranáři v zatopeném sardinském městečku Uras AP inzerce Italskou Sardinii sužovaly záplavy Záplavy na Sardinii Srážky, které se běžně vysky- tují za šest měsíců, spadly během pouhých 24 hodin. ● Řadu lidí úřady stále pohřešují. ● Po bouři nefungovala elek- třina ani část veřejné dopra- vy, některé školy se zavřely.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

11SVĚT Britské slovo roku: selfie Letošním slovem roku je podle britských lexikografů vý- raz selfie, který označuje fotografický autoportrét poříze- ný obvykle chytrým telefonem a poté zveřejněný na sociálních sítích. Autoři slovníků ze společnosti Oxford Dictionaries upozornili, že frekvence užití tohoto slova vzrostla během uplynulého roku o 17 tisíc procent. Výraz se poprvé objevil v australských internetových diskuzích v roce 2002. Tehdy ho použil muž, který na web umístil snímek zranění na svém obličeji, které si přivodil, když v opilosti zakopl na schodech. V komentáři se omluvil za kvalitu snímku s tím, že se jedná o selfie. GETTY Přírodní přípravek při INKONTINENCI 50 Už ani kapka! Inkontinence mi den nezkazí. Žádejte v lékárnách. Pomáhá omezovat únik moči. Omezuje nutkavou potřebu častého močení. Jedná se o nehormonální doplněk stravy. bezplatná linka 800 555 568 POŘADATELÉ HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI 16. Festival Francouzského Filmu/ Festival du Film Français 21. — 27. 11. 2013 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ČESKÝ ROZHLAS RADIOŽURNÁL, ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA, LIDOVÉ NOVINY, DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍNO MĚSTA PRAHY, METRO, METROPOLIS, RÁDIO 1, RESPEKT, XANTYPA Praha–Světozor,Lucerna,Francouzskýinstitut,CineStarAnděl Brno–Scala/ČeskéBudějovice–Kotva WWW.FESTIVALFF.CZ inzerce Agenti polské protikorupční policie včera zatkli 18 osob z řad vysoce postavených úředníků a manažerů. Podle médií jsou podezřelí z korup- ce při zakázkách a z manipu- lovaní soutěžemi na minister- stvech zahraničí a vnitra a sta- tistickém úřadu. ČTK Zprávy krátce Žena spala rok na posteli s nebožtíkem Jedna obyvatelka Bruse- lu ve svém bytě zhruba rok spala vedle mrtvoly svého manžela. Přišlo se na to, až když neplatila nájem a majitel se začal domáhat jejího vystěho- vání. V pátek pak do bytu i vnikl. Muž zemřel loni přirozenou smrtí na dýchací problémy. Devě- tašedesátiletá žena sou- sedům tvrdila, že man- žel odjel na léčení. Pád boeingu asi zavinila posádka Havárii dopravního leta- dla Boeing 737 v Ruské Kazani způsobila ztráta rychlosti, která vedla ke střemhlavému pádu a ná- razu do země. Uvedli to včera vyšetřovatelé. Při neštěstí v neděli na ka- zaňském mezinárodním letišti zahynulo 50 lidí. Veškeré přístroje letou- nu pracovaly podle ex- pertů normálně. ČTK Evropa vyvine do roku 2025 vlastní bezpilotní letoun. Česko se bude podílet na vývo- ji evropského bezpilotního le- tounu někdy označovaného jako dron. „Obecně je cílem, aby Evropa byla schopná v le- tech 2020 až 2025 vyrábět bez- pilotní prostředky druhé gene- race a nemusela je kupovat mimo Evropu,“ řekl první ná- městek ministra obrany Da- niel Koštoval. Češi se budou podílet na části programu, kte- rá se zabývá integrací bezpilot- ních strojů do přehledu o vzdušné situaci nad Evro- pou, tedy aby ony stroje „vidě- la“ například civilní řídicí stře- diska letového provozu a moh- la upozornit letadla v okolí. Dron může mít vojenské, civil- ní či policejní využití. ČTK Korupce. Poláci zatkli 18 lidí Krátce Rusko povolilo Petrohradský soud včera schválil propuštění prv- ních cizích občanů z rus- ké vazby, kam se jako ak- tivisté Greenpeace dosta- li kvůli zářijovému pro- testu proti chystané těž- bě ropy v Arktidě. ČTK Češi budou bezpilotní

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 20. listopadu 2013 12ENERGIE Každoročnímu růstu cen vody ne- zabráníme, plýtvá- ní však ano. V průměru o pět procent více si za vodu od příštího roku při- platí Brňané. Tam bude kubík stát skoro 71 korun. Téměř 78 korun za kubík pak zaplatí v roce 2014 obyvatelé Plzně, přestože oproti letošnímu roku jde o zdražení jen o nece- lá dvě procenta. Asi o tři pro- centa více budou platit Praža- né. „I po úpravě cen pro rok 2014 zůstane Praha v levnější polovině cenové mapy vel- kých měst Česka,“ říká Ladi- slav Šticha, mluvčí Pražské vo- dohospodářské společnosti s tím, že ceny vody v metropo- li by měly být známy do konce měsíce. Písnička, proč vodárny ne- ustále zdražují, je stále stej- ná. Do cen vodného a stočné- ho se prý promítají náklady na opravy havárií, údržbu a obnovu vodohospodářské in- frastruktury. Jen pro srovná- ní. Jestliže před deseti lety stál kubík vody v průměru zhruba 40 korun, v příštím roce bude rozdíl více než padesátipro- centní. Jediným způsobem, jak stále rostoucí účty snížit, je vodou zbytečně neplýtvat. Například zavíráním kohout- ků při holení a čištění zubů, nebo výměnou starých kapa- jících baterií. Podle Marka Adamčíka ze společnosti Oras, která prodá- vá baterie, se právě v koupel- ně a na toaletě spotřebuje až 70 procent vody. „Šetřit nezna- mená zhoršit osobní hygienu nebo pohodlí. Moderní tech- nologie instalací vodovodních systémů pomáhají spotřebu snižovat,“ říká Adamčík. Koupel je příjemná, ale něco stojí. PROFIMEDIA.CZ TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz A je to tady. Na výstavišti v pražských Letňanech včera odstartoval 3. ročník meziná- rodního veletrhu For Elek- tron. Ten se zaměřuje na no- vinky a trendy ze světa elek- trotechniky, elektroniky, au- tomatizace a v neposlední řadě také energetiky. Součas- ně s ním se konají specializo- vané veletrhy For Energo o vý- robě a rozvodu elektrické energie a For Automation vě- novaný automatizační, regu- lační a měřicí technice. Mimo to byl včera v letňan- ském areálu zahájen veletrh Voda-klima-vytápění, který navazuje na dřívější Aqua-therm Praha. Přestože jsou veletrhy For Elektron a For Energo za- měřené na odbornou veřej- nost, na své si přijdou i laici. Součástí je doprovodný pro- gram a v rámci veletrhu jsou vyhlášeny soutěže GRAND PRIX a TOP EXPO. Přehlídek For Electron a For Energo se loni zúčastnilo 326 vystavova- telů z deseti zemí. Veletrhy končí zítra. MET Tipy na úspory Kde voda nejvíce uniká? ● Vana – menší vana spotře- buje asi 100 litrů vody, větší jednou tolik. Ušetřit lze vý- měnou za sprchový kout. Při sprchování je spotřeba vody v rozmezí 30–50 litry. ● Kohoutky – pákové či bez- dotykové baterie umějí opro- ti klasické vodovodní baterii s kohoutky ušetřit zhruba 40 procent vody. ● Toalety – jedno spláchnutí spotřebuje asi 10 litrů vody. U tzv. duálních systémů, kde lze zvolit mírné či plné spláchnutí, je spotřeba tři nebo šest litrů. ● Myčka – mytí nádobí v plné myčce spotřebuje asi 12 lit- rů. Ve dřezu je to 5x tolik. Poradna Jak co nejvíce snížit ná- klady na vytápění domu nebo bytu? Odpovídá obchodní ředitel Bohe- mia Energy Libor Holub. Pořiďte si nová okna a za- teplete dům. Zvolte laci- nější způsob vytápění, tedy místo elektrického plynové. Nebo si místo plynového topení pořiď- te moderní kotel na tuhá paliva. Pokud chce- te investovat do tepelné- ho čerpadla, nechte si návratnost investice spo- čítat nezávislým odborní- kem, nikoli dodavate- lem čerpadla. Vyplatí se podlahové topení? Určitě. Je dobře známo, že pokud vám je teplo na nohy, snesete teplotu vzduchu v pokoji o je- den až tři stupně nižší. Co dělat, když nechce- me měnit topení a máme zatepleno? Především nepřetápějte byt, naopak se snažte sní- žit teplotu, na kterou vy- tápíte, protože snížením teploty o jeden stupeň ušetříte šest procent energie. Abyste se cítili dobře i při nižších teplo- tách, snažte se udržovat v místnostech vyšší rela- tivní vlhkost vzduchu – pokud je nízká, je vaše rezerva 2 až 3 stupně Cel- sia. A poslední rada – po- kud větráte, tak větrejte krátce a intenzivně. Ztrá- ta tepla je menší, než když větráte málo, ale dlouho. ADVERTORIAL Letňany. Představí novinky Splachování a mytí zdraží o pět procent Chytré řešení, které vám uspoří peníze S naší garancí můžete získat elektřinu a plyn výhodně až na 10 let. Zavolejte nám na 844 10 10 10 Uvedené informace se týkají produktu Garance 2013 určeného pro nové zákazníky Bohemia enerGy entity s.r.o. nižší cena je garantována ve vztahu k základním produktům velkých dodavatelů elektřiny a plynu v příslušném regionu v Čr. Úplné podmínky, seznam srovnávaných dodavatelů a jejich produktů i velikost možné úspory se dozvíte na infolince 844 10 10 10 nebo na www.bohemiaenergy.cz inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

13ONLINE Zaplatit nájem nebo dovolenou je mnohem snazší než dříve. Jde to od počítače či z mobilu. Jít si do banky vybrat peníze a cestou domů to vzít přes poštu, kde zaplatíte složen- ky. Tento způsob úhrady růz- ných výdajů si dnes už mnozí nedovedou vůbec představit. Přitom ještě před takovými patnácti lety to bylo zcela běž- né. Dnes stačí doma sednout k počítači, na internetu si ote- vřít online bankovnictví, kte- ré máte ke svému účtu, a za- dat trvalé příkazy nebo inka- sa. Pak už se nemusíte o nic starat. Maximálně zadáte dal- ší platbu, když je třeba zapla- tit nějaký extra výdaj. Internetové bankovnictví si Češi díky jeho pohodlnosti oblíbili. „Přímé bankovnictví využívá více než 1,5 milionu našich klientů,“ uvádí Marek Pšeničný z České spořitelny. A banky jdou dál, účet už mů- žete spravovat i přes mobil. Účty pohodlně zaplatíte na internetu. PROFIMEDIA.CZ ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Jak dlouho 15Zhruba tolik let mohou lidé v Česku využívat internetové neboli online bankovnictví. V roce 1998 ho začala nabízet eBanka, postupně jej pak zavedly všechny banky. Stavební spoření: bezpečný přístav úspor pro děti Kdo by nechtěl svému dítěti ulehčit vstup do dospělosti? Naspořit mu něco do začátku, než začne samo vydělávat nebo na dobu, až se bude chtít osamostatnit a pořídit si vlastní bydlení? Jenže jak na to? Dřív se pro děti hojně uzavíralo stavební spoření, je ale výhodné i teď? Odpověď zní: Ano. Posledních několik let se o osudu stavebního spoření či- le spekulovalo a jednalo, k žád- ným změnám však nedochází. Podmínky zůstávají stejné. Sta- vební spoření je stejně výhod- né jako dřív. Stavební spoření je speci- fické tím, že vedle ročního výnosu z vkladů ve výši až 2,4 % nabízí také možnost zís- kat až dva tisíce korun státní podpory. Když ji započítáme do celkového zhodnocení, do- stáváme se až na 5,4 procenta ročně. A to je výnos, který při stejném – v tomto případě nu- lovém – finančním riziku ne- dokáže nabídnout žádný jiný produkt. Vedle bezpečného zhodnoco- vání úspor ale stavební spoření představuje další výhodu. Svý- mi vklady na toto spoření si to- tiž každý vytváří i nárok na úvěr ze stavebního spoření – třeba pro první „dospělé“ bydlení Smlouvu s Liškou uzavřelo za dobu její dvacetileté exi- stence již téměř pět milionů lidí. Od začátku svého půso- bení poskytla Českomoravská stavební spořitelna celkem 312 miliard korun a každý Víte, že... Výnos až 5,4% ročně Pokud se podíváme na po- měr vložených peněz a konečného výnosu, pak se ukazuje jako nejvýhodnější spořit 1 900Kč měsíčně. Za šest let, které jsou mi- nimální dobou nutnou pro připsání státní podpory, na- spoříte 136 800Kč. Od státu dostanete dalších 12 000Kč a celkově včetně úroků naspoříte 161 087Kč.To je bezkonkurenční výnos. čtvrtý dům či byt byl pořízen za účasti stavebního spoření od Lišky. ČMSS je na trhu sta- vebního spoření jedničkou, z celkového počtu spořicích smluv jich uzavřela téměř po- lovinu. svého dítěte. Zde je třeba zdů- raznit, že ukládat právě zmíně- ných 1 900 Kč měsíčně není žádné dogma. Začít je možné už na pěti stovkách. Že má stavební spoření na- ši důvěru, dokazují čísla. ČMSS l U Lišky nyní dostanou děti navíc tisícovku a liščí čepič- ku? Tyto dárky dává ČMSS k dosavadnímu ročnímu zhodnocení ve výši až 5,4 procenta. Peněžní prémii dostanou ti, kdo do konce roku uzavřou smlouvu pro dítě do 17 let. Čepičku dostane prvních 2 500 lidí, kteří od 1. září do konce roku uzavřou u ČMSS první nebo násled- nou smlouvu pro dítě. l Vaše dítě může ročně dostat k úrokům od Lišky a státní podpoře až 5 000Kč navíc? Stavební spořitelna tak oceňuje vy- soké vklady. Více informací se dozvíte od finančního poradce Lišky, kterého si najdete na www.cmss.cz. l Když uzavřete smlouvu pro své dítě u ČMSS, zajistíte si do budoucna možnost čerpat úvěr na bydlení s vý- hodnou sazbou od 2,95%? Půjčku navíc budete moct kdykoli bez sankce před- časně splatit. aDVERTORIaL +finance online Do banky už dnes lidé chodit nemusejí

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 20. listopadu 2013 14ONLINE Mobilní bankovnic- tví nabízí čím dál více funkcí. Banky plánují do budouc- na další novinky. Ještě nedávno toho mobilní aplikace bank příliš neuměly. Nyní je vše jinak. Ukáží vám zůstatek na účtu, nejbližší ban- komat v okolí, a můžete díky nim i platit účty. Nabízí ale i řadu dalších vychytávek. „Díky našemu Mobilnímu eKontu si mohou klienti vyhle- dávat nejnižší ceny. V obchodě jednoduše vyfotí telefonem čá- rový kód – a aplikace vyhledá, kde nejlevněji je možné dané zboží koupit,“ říká mluvčí Raif- feisenbank Tomáš Kofroň. Do- dává, že aplikace nabízí i vy- hledání nejbližších obchodů, u kterých lze využít slevový program Raiffeisenbank. Také ostatní banky se však snaží dopřát svým klientům co největší luxus. „Vyplnění příkazu k úhradě z došlých fak- tur je nyní možné pouhým na- čtením QR kódu,“ popisuje mluvčí ČSOB Pavla Hávová. Některé banky nabízejí do- konce funkce, které lidé u ji- ných společností nenajdou. „Jednou z našich funkcí, kte- rou aplikace žádné jiné banky nemá, je možnost vytvořit si kód pro výběr u Sazky. S jeho pomocí lze i bez platební kar- ty vybrat až 3000 korun v hoto- vosti na některém z více než 4300 sběrných míst Sazky,“ po- pisuje mluvčí Air Bank Vladi- mír Komjati. Do budoucna budou banky mobilní aplikace ještě vylepšo- vat. ČSOB například představí novinky ještě do konce letošní- ho roku. Mobilní bankovnictví využívá stále více lidí. Odborníci však varují, aby byli obezřetní. Chytrý telefon totiž mnohem snáze napadnou hackeři. „Po- užívat elektronické bankov- nictví prostřednictvím chyt- rých telefonů, případně table- tů s operační platformou An- droid, nedoporučujeme. Za- bezpečení není stejné jako v případě počítače a míra rizi- ka s použitím takového zaří- zení je vysoká,“ varuje ředitel Národního centra bezpečněj- šího internetu Jiří Palyza. Banky své klienty uklidňu- jí, že mají aplikace kvalitní. „Velkou pozornost jsme věno- vali i bezpečnosti aplikace, díky unikátnímu zabezpeče- ní účtu umíme dosáhnout ro- bustní dvoufaktorové kontro- ly identity klienta a ochránit ho tak před oběma největšími hrozbami, tedy útokem pro- střednictvím zablokování účtu či neautorizovaným pří- stupem na účet,“ popisuje mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň. Přesto banky své klienty va- rují, aby si dávali pozor na ne- bezpečný software. „Klienty upozorňujeme, aby nikdy ne- instalovali do svých počítačů nebo mobilních telefonů apli- kace z neznámých zdrojů a aby dodržovali základní bez- pečnostní zásady,“ vysvětluje Jan Holinka z tiskového oddě- lení České spořitelny. AV Proč chodit do banky? Stačí mít telefon. PROFIMEDIA.CZ Mobil. Je to bezpečné? inzerce Podle průzkumu společnosti ČSOB provádějí její klienti nej- více plateb přes mobilní aplika- ci v pondělí od 10.00 do 12.00. ● Zatímco u žen je průměrný ob- jem jedné platby provedené prostřednictvím mobilní apli- kace 4700 korun, u mužů je průměrná částka téměř dvoj- násobná. ● Muži navíc platí přes chytré telefony dvakrát častěji než ženy. ● Nejpoužívanějšími funkcemi klientů ČSOB je zobrazení zů- statku na účtu, pohybů na účtu a zadání platebního pří- kazu. ● Typický uživatel smartbankin- gu je člověk vlastnící chytrý te- lefon či tablet, ve věku od 25 do 45 let. ● Smartbanking je pouze doplň- ková služba k internetovému bankovnictví, které nabízí širo- kou škálu funkcí a služeb. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Citát „Díky naší aplikaci mohou klienti svým mobilem vyfotit a za- platit složenku. Aplika- ce jednoduše převede údaje na složence do platebního příkazu.“ JAN HOLINKA, TISKOVÝ MLUVČÍ ČESKÉ SPOŘITELNY Banka v mobilu poradí, kam za levným zbožím Zajímavosti z mobilního bankovnictví

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

15ONLINE Je to bezpečné? Když si dáváte při používání interne- tového bankovnic- tví pozor, pak ano. Odborník na bezpečnost na internetu Jiří Palyza radí, jak se chovat při správě online bankovnictví. Čas od času se objeví pří- pady, kdy se hackeři snaží dostat k přístupovým úda- jům klientů bank. Do jaké míry je tedy online ban- kovnictví bezpečné? I přesto, že zaznamenává- me množící se případy zmani- pulování přístupových údajů do internetového bankovnic- tví klientů, mohu říci, že ten- to způsob ovládání bankov- ních účtů je bezpečný. Samo- zřejmě velmi záleží přede- vším na prostředí, ze kterého uživatel své internetové ban- kovnictví ovládá. Jde hlavně o stav zařízení, které k tomu používá, zabezpečení interne- tového připojení a samozřej- mě i chování samotného uži- vatele. Zaznamenali jsme i si- lové útoky s cílem zcizení pří- stupových dat k online účtům klientů bank. Ty jsou ovšem vedeny na databáze bank, ve kterých jsou tato data uložena, což koncový uživatel není schopen nijak ovlivnit. Jakým způsobem se nejčas- těji hackeři snaží k citli- vým údajům dostat? Nejčastějším způsobem jsou metody takzvaného phishingu. Ty se projevují tře- ba tak, že na svou e-mailovou adresu obdržíte mail, ve kte- rém jste vyzváni ke změně svých přihlašovacích údajů do internetového bankovnic- tví z důvodu, že tato změna již delší dobu nebyla provede- na. Součástí zprávy je grafic- ký formulář, jehož provedení je identické s prostředím in- ternetového bankovnictví. Důvěřivý uživatel se zalekne, formulář, jehož součástí je sa- mozřejmě i zadání stávající- ho hesla, vyplní a odešle. Tím své heslo zveřejní a odevzdá hackerům. Lidé mívají na svých počí- tačích ve stejnou dobu spuštěné různé sociální sítě a internetové bankov- nictví. Může i toto předsta- vovat nějakou hrozbu? Pokud mají uživatelé ve svém prohlížeči spuštěno více záložek, kde na jedné z nich pracují s internetovým bankovnictvím a na druhé na- příklad komunikují v prostře- dí Facebooku, nemělo by to představovat reálné nebezpe- čí. Je ovšem zapotřebí dbát zvýšené pozornosti, zvláště v případě zadávání citlivých údajů. Velmi snadno se totiž může stát, že neobratnou ma- nipulací se mohou záložky prohlížeče přepnout a uživa- tel tak zadá svoje citlivé úda- je jinam, než má. Mohl byste dát pár základ- ních doporučení, kterými by se měli lidé řídit, aby bylo užívání internetové- ho bankovnictví co nejbez- pečnější? Základní doporučení je po- užívat legální verzi operační- ho systému s pravidelně pro- váděnými updaty. Instalace updatů totiž často odstraňuje bezpečnostní díry, které může operační systém obsa- hovat, a to včetně interneto- vého prohlížeče. Mít aktivo- vaný firewall, který je součás- tí operačního systému. Použí- vat zabezpečené přístupy k internetu. Pokud uživatelé pracují s bezdrátovými wifi sí- těmi, mít přístup k síti chrá- něný heslem. Nikdy nepraco- vat s elektronickým bankov- nictvím ve veřejných sítích, například v internetových ka- várnách. A už vůbec ne na ci- zích počítačích. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Jiří Palyza ARCHIV CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Do 5 minut Porovnání pojišťoven na jednom místě Získejte slevu až 50 % Okamžitá platnost pojištění Je nejvyšší čas si uzavřít cestovní pojištění e-Finance, a.s. www.e-finance.eu www.pojisteni.com www.pojisteni.mobi inzerce Online bankovnictví užívejte jen na vlastním počítači

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 20. listopadu 2013 16ONLINE Ve svém počítači či mobilu můžete zkontrolovat stav účtu. Bankovnictví na internetu umí ale i řadu dalších věcí. Internetové bankovnictví má mnoho nesporných výhod. První z nich je, že máte své peníze pod kontrolou. Kdyko- liv se totiž můžete podívat na transakce, které na účtu pro- bíhají, a zjistit tak případné zneužití. „Možností, které naši klien- ti mají, je celá řada. Mohou také provádět veškeré platby a schvalovat inkasa, měnit li- mity u karet nebo si založit úplně nové produkty,“ říká Vladimír Komjati z Air Bank. Banky využívají toto ban- kovnictví často i k informová- ní klientů. „Lidé si tam pře- čtou důležité zprávy z ban- ky,“ uvádí Marek Pšeničný z České spořitelny. Vedle základních služeb na- bízí banky také další „vychy- távky“, kterými se snaží svým klientům online ban- kovnictví zpříjemnit. Ti si tak mohou například nechat zasí- lat SMS o změnách na účtu. Tyto extra služby ale bývají většinou také extra zpoplat- něny. Důležitá je i jednoduchost bankovnictví a dobrá orienta- ce v něm. Díky všem těmto službám a řadě dalších, které jednotli- vé banky nabízejí, tak už ne- musíte do banky osobně. „Kdo nechce, tak nemusí do pobočky a vše si zařídí z pohodlí domova či kancelá- ře,“ potvrzuje Pšeničný. Ovšem neplatí to úplně vždy. Stále ještě jsou situace, kdy za bankéři jít musíte. „Vý- jimkou jsou takové procesy, které například vyžadují ově- ření totožnosti zákazníka, jako třeba změna osobních údajů a podobně,“ dodává Iva- na Vejvodová z mBank. Vývoj na internetu jde mílo- vými kroky kupředu, proto ani online bankovnictví ne- může zůstat pozadu a banky v něm vymýšlejí a připravují řadu novinek. Ty se týkají jed- notlivých služeb, ale i vzhle- du. „Všechny běžně používané produkty a služby v interneto- vém bankovnictví již máme. I nadále se ale zaměřujeme na rozvoj a inovace interneto- vého bankovnictví s cílem při- pravit pro klienty uživatelsky ještě přívětivější prostředí,“ uvádí Marek Pšeničný z Čes- ké spořitelny. Novinkou letoš- ního roku je u této banky to, že si mohou majitelé osob- ních účtů pojmenovat své souhlasy s inkasem a usnad- nit si tak v nich orientaci. Úplně nový vzhled inter- net bankingu chystá pro své zákazníky mBank. „V něm budou schopni obsluhovat své finance jednodušším a přátelštějším způsobem. Bude mít nový design bez po- užití tabulkového bankovnic- tví. Bylo navrženo tak, aby jeho použití bylo jednoduché a intuitivní. Samozřejmě při- nese i širší produktovou na- bídku a otevře zcela nové možnosti v osobním finanč- ním plánování,“ prozrazuje Ivana Vejvodová. V Air Bank se zase rozhodli vylepšit stávající služby. Nyní si tam mohou lidé na jednu smlouvu založit až deset běž- ných účtů a prostřednictvím dispozičních práv je pak zpřístupnit například svým životním partnerům. „Během pár měsíců tuto službu ještě vylepšíme. Klien- ti budou nově moci přímo v internetovém bankovnictví nastavit svým disponentům rozsah práv podle vlastního uvážení, tedy například jim zpřístupnit jen vybrané účty a služby. Nově bude také mož- né přidat disponenta už ve věku od 15 let. V praxi to pak klientům umožní využívat náš běžný účet skutečně pro celou rodinu,“ říká Vladimír Komjati. RB Na váš účet mohou mít přístup i příbuzní. PROFIMEDIA.CZ ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Citát „Díky využití účtu pro celou rodinu mohou klienti ušetřit za poplatky.“ VLADIMÍR KOMJATI, MLUVČÍ AIR BANK Co všechno můžete dělat ve svém bankovnictví na internetu vy? PROFIMEDIA.CZ Zaplatíte účty, ale také si roztřídíte své peníze Novinky. Mění design i služby pro rodiny Co dál umí Banky se předhánějí ve službách, které svým klien- tům nabídnou. Internetové bankovnictví není výjimkou. ● „Mezi šikovné aplikace v rámci internetbankingu České spořitelny SERVIS 24 patří i grafický přehled pohy- bu na jejich účtech,“ říká Marek Pšeničný. ● Lze tak sledovat vývoj zůstat- ku, vývoj příjmů a výdajů a prohlédnout si i strukturu výdajů, která zahrnuje čtyři základní položky: splátky úvěrů ČS, platby kartou, plat- by z účtu a položku ostatní. ● Klienti Air Bank zase mohou peníze z jednoho svého účtu na druhý převést pou- hým přetažením myši. ● „Naleznou v něm také pře- hled o všech svých výdajích, které se jim automaticky roztřídí podle různých kategorií, například bydlení, doprava, zábava a podobně. Mohou v něm vytvářet spořicí obálky a přímo do nich si pak posílat pravidel- né příspěvky na věci nebo zážitky, které by si rádi v budoucnu dopřáli,“ doplňuje Vladimír Komjati.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

17ONLINE Podezřelé pohyby na svém účtu vždy hned nahlaste ban- ce. Odborníci vám pomohou problém vyřešit. V případě, že používáte inter- netové bankovnictví správně a aktualizujete všechny důle- žité programy, je podle od- borníků bezpečné. Přesto se může stát, že budete chvíli neopatrní a někdo se dostane k vašim citlivým údajům. A problém je na světě. Pokud někdy omylem zadá- te tyto údaje jinam, než máte, nebo si všimnete pla- teb na svém účtu, které jste neuskutečnili, ihned reaguj- te. „Když klienti při přihlašo- vání do internetového ban- kovnictví nebo při práci v něm zaznamenají cokoliv podezřelého, měli by se nám vždy co nejdříve ozvat,“ po- tvrzuje Vladimír Komjati z Air Bank. Na pomoc vám pak mohou domů přijít odborníci. „Kli- ent by měl neprodleně kon- taktovat svoji banku a v přípa- dě silného podezření, pokud klient souhlasí, může ho na- vštívit specialista našeho od- dělení IT bezpečnosti a jeho počítač analyzovat. V tomto případě je však potřeba, aby klient s počítačem nijak pro- gramově nemanipuloval,“ radí Marek Pšeničný z tisko- vého oddělení České spořitel- ny. Ke zneužití vašeho účtu ne- musí dojít pouze prostřednic- tvím internetu, ale třeba i pla- tebních karet. Proto je dobré často kontrolovat stav účtu – a platby, které se vám zdají podezřelé, hned bance nahlá- sit. Pokud jde o podvod, ban- ka vám může vaše peníze i vrátit. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ Své podezření ihned hlaste. PROFIMEDIA.CZ inzerce Máte strach ze zneužití online bankovnictví? Volejte bankuJak se bránit Česká spořitelna doporučuje následující kroky. ● Věnujte zvýšenou pozor- nost e-mailům, které dostá- váte, a především pak přílo- hám, které obdržené zprávy obsahují. Neklikejte na neznámé odkazy, bannery. ● Pravidelně aktualizujte svůj operační systém, instalujte na svůj počítač poslední bez- pečnostní „záplaty“ a aktuali- zační balíčky, které výrobce doporučuje. ● Používejte antivirové programy, které pravidelně (i několikrát denně) aktuali- zujte. Neodklikávejte ve spuštěném internetbankin- gu žádné jeho „aktualizace“, „zlepšení“ a podobně. Banka tuto cestu k aktualiza- ci internetbankingu rozhod- ně nepoužívá.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 20. listopadu 2013 18KULTURA Nejlepší snímky za letošní rok od profesionálních fotografů. Začíná výstava Czech Press Photo 2013. Na Staroměstské radnici v Praze dnes začíná tradiční výstava novinářské soutěže Czech Press Photo, na které nebude samozřejmě chybět ani vítězná fotografie Micha- la Kamaryta z České tiskové kanceláře – snímek Davida Ratha. Vedle kauzy Rath se letos v soutěži objevovaly fotogra- fie z první přímé volby prezi- denta, aféra bývalého premié- ra Petra Nečase, výbuch v pražské Divadelní ulici nebo červnové povodně. Stejně jako hlavní cena je honorován Grant Prahy, což je roční stipendium pražské- ho magistrátu na fotografová- ní proměn hlavního města. Letos ho získává Eduard Er- ben z CPA na základě projek- tu, který mapuje sportující se- niory ve věku 80 a více let při provozování neobvyklých sportovních aktivit na území Prahy. Výstava v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměst- ské radnice potrvá do konce ledna 2014. Návštěvníci roz- hodnou ještě o jednom vítězi – držiteli Ceny diváků. ČTK 2kultura 2. cena v kategorii Umění a zábava MICHAEL HANKE Vítězná fotografie letošního ročníku MICHAL KAMARYT, ČTK 2. cena v kategorii Sport ROMAN VONDROUŠ, ČTK Vítězná fotografie V tuzemské fotožurnalistické soutěži letos zvítězil Michal Kamaryt se snímkem Davida Ratha. ● Fotograf zachytil politika, jak hledí do objektivu přes úzké okénko výtahové šach- ty v soudní budově. ● Podle poroty fotografie sym- bolizuje neutěšenost nálady v zemi a upozorňuje na ko- rupční problémy v Česku. Hudba inzerce Czech Press Photo. Nabízí Ratha a další Do Prahy přiveze swing Robbie Williams oznámil ev- ropské turné, v rámci něhož zavítá 26. dubna do Prahy. Do Česka se vrátí s novým stu- diovým albem Swings Both Ways, na kterém se po čase opět vyznává ze své lásky ke swingu. Ceny vstupe- nek na koncert v O2 areně se budou pohybovat mezi 1790 až 2590 korunami.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

19SERVIS Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. Vlasta BrzoBohatoVá, FaceBook „Tady píšou, že Vánoce jsou už za dveřmi…“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Charles, princ z Wallesu, je nejstarším synem britské královny Alžběty II. Narodil se roku: a) 1942 b) 1948 c) 1954 2 Bahamy leží na jihovýchod od Floridy a severovýchodně od Kuby. Hlavní město je: a) Nassau b) Castries c) Bridgetown 3 Také v Japonsku se pořádaly zápasy mezi zvířaty, v cuno-cuki bojovali: a) psi b) kohouti c) býci 4 Dněstr je řeka na Ukrajině a v Moldavsku, částečně i tvoří hranici mezi oběma státy. Měří: a) 752 km b) 1052 km c) 1352 km 5 Slavný film Charlieho Chaplina s názvem Zlaté opojení měl premiéru v roce: a) 1905 b) 1915 c) 1925 Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-a,3-c,4-c,5-c. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 16,5 °C Rok výskytu: 1926 Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min. 6 Max. 10 Min. 4 Max. 8 Min. 6 Max. 10 Min. 5 Max. 9 Sudoku ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA 16:00 Cestománie 16:35 AZ-kvíz 17:00 Všechnopárty 17:35 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 StarDance VI ...kolem dokola 20:03 Losování Sportky a Šance 20:05 Četnické humoresky Havrani. Detektivní seriál (2004.) Hrají: T. Töpfer, A. Antalová, Z. Junák, F. Švihlík, I. Trojan a další. Režie A. Moskalyk, P. Moskalyková Solo 21:40 Cirkus Bukowsky (4/6) Detektivní seriál (2013) 22:30 Elixír lásky Komedie (1998) 22:59 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:00 Tělo jako důkaz II (12/16) Loupežné přepadení. Detektivní seriál (USA, 2011–2012) 23:45 MI5 (5/16) Kriminální seriál (VB, 2002–2003) 00:40 Máte slovo s M. Jílkovou 01:35 AZ-kvíz 13:30 Náš venkov: Škola na konci světa 14:00 Kvarteto 14:25 Mrtvá trať 15:20 Uvnitř lidského těla Jak přežít 16:10 Moje rodina X (1/11) 16:40 Televizní klub neslyšících 17:05 Černá zmije (2/6) 17:40 Pán času: Další doktor 18:45 Večerníček 18:55 Bratři a sestry II (7/16) 19:35 Etiketa 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Kamera na cestách Mallorca, ostrov slunce a umění. Moře a nádherná příroda přitahují každý rok na Mallorku miliony turistů. Ostrov ovšem fascinoval také umělce z celého světa a jeho kouzlu podlehla řada těch nejznámějších. Cestopisný dokument (Francie) 21:00 Na cestě po Huelvě Dokument (2013) 21:30 Deník Dity P. Když peču chleba 22:00 Cesta do eurostudentovy duše Dokument (2013) 23:20 Červený trpaslík X (1/6) Trojan. Sitcom (VB, 2012) 23:50 Thomas Jefferson (2/2) Dokument (USA) 12:30 Návrat komisaře Rexe XI (10) 13:30 Odložené případy III (13) 14:25 Dr. House VII (15) 15:20 Ordinace v růžové zahradě (106) 16:30 Dva a půl chlapa IX (10) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Mentalista III (11) 18:30 Ulice (2493) Rodinný seriál 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Gympl s (r)učením omezeným (90) Milionář z tělocvičny. Komediální seriál (2013.) Hrají: J. Šťastný, J. Révai, L. Benešová, O. Brzobohatý a další 21:35 Comeback Krev, pop a slzy. Sitcom (2010) 22:05 Na vlastní oči 22:45 Texaský kat Kriminální thriller (USA, 2011) Hrají: S. Worthington, J. D. Morgan, J. Clarke, J. Chastainová, Ch. G. Moretzová a další. Režie A. C. Mann 00:40 Nikita Akční seriál (USA, 2010) 01:25 Novashopping 09:20 To je vražda, napsala V (19) 10:20 Policie Hamburk II (14) 11:20 Mateřské galeje 13:20 Walker, Texas Ranger IV (24) 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III (9) 15:20 Žena zákona (14) 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (225) Panenka. Rodinný seriál (2013). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, I. Chmela, J. Janěková ml., M. Etzler a další 21:30 Už dost, šéfe! 22:50 Kriminálka Stuttgart IV (11) Vražedné účty. Kriminální seriál (SRN, 2012) 23:50 Myšlenky zločince II (9) Kriminální seriál (USA, 2006) 00:45 Nedokonalé zločiny III (10) Médium. Kriminální seriál (Itálie, 2007) 01:55 Doktor z hor: Nové příběhy III (9) 02:40 Walker, Texas Ranger IV (24) 10:00 Óčko hity 11:00 Óčko News 11:05 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer 15:00 Óčko News 15:05 Mixxxer 16:30 Fashion Time Teen 16:35 Mixxxer 16:55 TyTrubko 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 18:35 Óčko Expres 19:25 TyTrubko 19:30 Óčko News 19:35 CZ & SK 21:00 Devadesátky v devět 21:45 Fashion Time Buď trendy s Lenkou a Martinou 22:00 Millenium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 09:35 Návrat komisaře Rexe XI (9) 10:20 Pohřešovaní II (9) 11:05 Teleshopping 11:20 Odložené případy III (12) 12:05 Nemocnice Chicago Hope (12) 13:00 Tajemství kruhu (4) 13:50 Upíří deníky II (17) 14:45 Star Wars: Epizoda II – Klony útočí 17:20 Tajemství kruhu (5) 18:15 Amazing Race: O milion kolem světa VI (8) 19:05 Upíří deníky II (18) 20:00 Vášnivý tanec Romantické drama (USA, 1998). Hrají: V. L. Williamsová, Chayanne, K. Kristofferson, J. Plowrightová, J. Krakowská a další. Režie R. Haine 22:20 Fáma Drama (USA, 2000) Hrají: J. Marsden, L. Headeyová, N. Reedus, K. Hudsonová, J. Jackson, S. Lawrence, E. Bogosian, E. J. Olmos a další. Režie D. Guggenheim 00:10 Pohřešovaní II (10) Kriminální seriál (Kanada, 2004) 00:50 Teleshopping 01:05 Fáma 02:35 Texaský kat

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

www.metro.cz 20. listopadu 2013 20SERVIS POCTIVOST SE NEVYPLÁCÍ Navštívily mě v Paříži dvě známé Češky. Aby se cítily jako doma, zavedl jsem je do hospody připomínající trochu ty čes- ké. U baru jsme si objednali pivo do půllitrů (o ten si musíte říct, jinak vám nalijí zdejší míru pro vrabčáky a Francouze – 25 cl) a posadili se k volnému dřevěnému stolu. Na lavici u stě- ny tam ležela hnědá kožená bunda. Zatímco si ji první známá se zájmem prohlížela, zavolal jsem vrchního a ohlásil mu ná- lez. Bundu nám sebral a pověsil na háček u vstupu do baru. „Podělali jsme to,“ povzdechla si má známá, „mohli jsme mít pěknou bundu.“ Dál jsme to ne- rozebírali, přesto bylo jasné, že tím, kdo to podělal, jsem byl já. Svou hloupou horlivostí jsem je připravil o pěkný dárek, který si do Čech mohly přivézt z Paříže: zánovní koženou bundu. Není pravda, že kradou jen čeští politici. Heslo z dob komunis- mu „Kdo nekrade, okrádá rodinu“ se nám vrylo do genů a zlo- dějna je po hokeji druhým národním sportem. Když někdo do- nese na policii nalezenou peněženku plnou bankovek, je to ta- ková událost, že se o ní píše v novinách... Pokud tu peněžen- ku mezitím nevykradou na policejní stanici. Ve Francii je poctivost ctností a na zloděje tu hledí s odporem. U nás poctivec dodnes platí za hlupáka a obdiv si získá spíš ten, kdo „v tom umí chodit“. Štamgast, jenž si v pařížské hos- podě zapomněl bundu, nad tím možná doma mávl rukou a řekl si, že se pro ni staví zítra. Neví, jak málo chybělo, a byl by o ni přišel; večer totiž do jeho oblíbené hospůdky zavítali Češi... www.martindanes.com Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku MARTIN DANEŠ NOVINÁŘ A SPISOVATEL Výrok dne Herec.Netušil, že si zahraje gaye Samuel L. Jackson si v novém filmu, adaptaci romá- nu Stephena Kinga Puls, poprvé ve své kariéře zahra- je gaye. Americký herec se o sexuální orientaci hlav- ního hrdiny dověděl až během rozhovoru pro list New York Post, protože knižní předlohu nečetl. Dří- ve v rozhovoru pro pánský magazín Playboy řekl, že by si nikdy kvůli roli neoblékl ženské šaty a nelíbal by se s gayem. GETTY Dopisy a vzkazy Nezodpovědné řízení státu V době, kdy ekonomika v této zemi ještě jakž takž fungovala, se stát zacho- val naprosto nezodpověd- ně a nezačal šetřit. V době ekonomické krize naopak reagoval zvýšením DPH, což zapříčinilo další pro- pad spotřeby a zpomalení již tak skomírající ekono- miky. Nyní přišla ČNB s oslabením koruny, což ve svém důsledku zname- ná jediné: lidi budou dřív nebo později přinuceni utratit svoje uložené pení- ze za nepotřebné spotřeb- ní věci, neboť v důsledku uměle vyvolaného navýše- ní inflace se jejich mnoh- dy celoživotní úspory vel- mi rychle znehodnotí. Pak bude následovat další sko- kové zdražení, zejména pohonných hmot, ovoce, potravin a dalších surovin z dovozu. Vzhledem k tomu, že jsme cíleně již dávno ztratili soběstač- nost a na 99 procent jsme nyní odkázáni na dovoz všeho druhu, je následná závislost občanů na roz- marech vrchnosti a jejich zařazení do poslušného stáda zcela zřejmým cí- lem. J. PROCHÁZKA, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Flamenco.Tomatito se synem Na závěrečném koncertu festivalu Kytara napříč žán- ry vystoupí mistr flamencové kytary Tomatito. Své nové album Soy flamenco představí společně se svým synem (foto vlevo) 1. prosince v pražském diva- dle Hybernia. Tomatito se stal vůbec prvním hráčem flamenca oceněným Grammy. Je také držitelem dvou cen Latin Grammy za alba Aguadulce (2004) a Sonanta Suite (2010). SMART COMMUNICATION Honza Čepička Já tipuji, že začne sněžit koncem listopadu. Jana Kůlová Doufám, že na Vánoce. Luboš Hlavinka První vločky spadnou až v lednu, tipuji 3. ledna. Anketa z Facebooku deníku Metro Zima se blíží. Kdy podle vás poprvé nasněží v Praze? Sloupek Citát Ve Francii je poctivost ctností a na zloděje tu hledí s odporem. GEN (Ze sloupku Martina Daneše na této straně) Vloha, geneticky aktivní struktura řídící dědičnost určitých vlastností organismu ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Slovo dne „Po Argentině jsme si říkali, že chceme hrát i příští rok.“ JAROSLAV NAVRÁTIL, KAPITÁN DAVISCUPOVÉHO TÝMU Bude hrát český tým o Davisův pohár ve stejném složení i příští rok? Podle vyjádření kapitána týmu to tak vypadá.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

Práce - nabídka • Automechanika s praxí schopné- ho samostatné práce přijme ser- vis v Praze 10. Tel: 721 014 610 • Čermák a Hrachovec a.s. při- jme kopáče pro činnost provádě- nou hornickým způsobem, nejlépe celé zkušené čety a zámečníka. Kontakt: lukes@cerhra.cz • BRIGÁDA - POKLADNÍ - prodej- ny po celé Praze, školení zajiště- no. Zálohy 2. den. Směny dle Vaše- ho výběru. Tel.: 284 083 300, 777 335 756. • BRIGÁDY pro každého (zálo- hy 50% vyplácíme druhý den). Doplňování zboží, pultový prodej, pomocné práce. T: 284083300, 777335756. • BRIGÁDA - hledáme brigádníky - prodavač/ka do lahůdek. Ško- lení zajištěno. T: 284083300, 777335756. • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajiště- na z centra! Různé směny. Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • BRIGÁDA - hledáme zájemce o práci ve SKLADU jen dlouhodobě do 6.1.2014., možnost záloh. T: 778407879, 774798014, e-mail: koordinator@creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400 Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Hledáme prodavačku na HPP do prodejny s pečivem v Arkádách na Pankráci. Bližší informace na tel. č.: 244 404 585 • BS v Praze přijme uchazeče na pozici oblastního vedoucího. Požad. praxi u bezp. služby min. 1 rok na vedoucí pozici, nástup ih- ned. Info 602 333 684 • Hledáme nespokojené lidi s tím- to zrůdným eurorežimem! Kontak- tujte nás! Jednotná národně demo- kratická strana. www.jnds-sp.cz, 608 304 952 • Přijmeme ASISTENTY na jednání se zákazníky. Výborné plat. ohodnocení. Více info při os. pohovoru. CV zasílej- te na ttothova@comfortenergy.cz, 773111530 • ŘIDIČI os. aut a TAXIKÁŘI! Dis- pečink taxi nestíhá plnit objednáv- ky! Přijďte nám pomoci již dnes a dostanete dispečink zdarma! Tel.: 723 424 230 • Pro úpravy oděvů světových značek hledáme odborně zdat- nou, zkušenou krejčovou/krejčí- ho, který pracuje na profesionální úrovni. Požadujeme praxi mini- málně 5 let v oboru, preciznost a časovou flexibilitu. Pracoviště v Praze 1. CV zasílejte na e-mail: zuzkaj@volny.cz • Hledáme spolehlivé brigádníky na úklid sněhu. Vhodné pro mlad- ší, fyzicky zdatné důchodce. Plat 90 Kč/hod. Tel.: 776 693 265 • Vyhlašujeme výběr. řízení na pozici venkovního prodavače/ky textilu v Praze. Výplata až 24.000 Kč měsíčně nebo večer až 1.200 Kč/denně. T: 608 290 258 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektů po celé Pra- ze. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • Ergon a.s. přijme pomocnou pra- covnici/ka do textilní výroby (bale- ní výrobků, úklid) na 6 hodin den- ně. Nástup možný ihned. Kontakt tel.: 234 123 385 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200 Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Bezpečnostní služba přijme SD a ČID jako strážné a recepční pro Prahu, AJ a PC výhodou. Požadu- jeme zdrav. způsobilost, bezúhon- nost. Tel.: 224109445 • BS přijme zam. ostrahy v oble- ku na objekt v Praze 9 - Černý Most. Práce ve stoje. Podmínky čistý RT, dobrý zdrav. stav. Inf. t.č. 775237707 • Správce nemovitostí v Praze při- jme na HPP samostatnou účet- ní pro komplexní účtování SVJ. Podmínkou je SŠ vzdělání, zna- lost účetnictví a problematiky SVJ, praxe min. 3 roky. Výhodou zna- lost programu SWAN Liberec, AJ. Nástup 1.12.2013. CV zašlete na: rihova@greenlions.cz. • MŠ hledá vyučenou kuchař- ku s praxí v teplé kuchyni. Týmo- vá práce, vstřícná komunika- ce. Nabídky do 28.11.2013 na juhanova@msnasmetance.cz • MŠ hledá pomocnou kuchař- ku se vztahem k dětem. Týmo- vá práce, vstřícná komunika- ce. Nabídky do 28.11.2013 na juhanova@msnasmetance.cz • Pracovní agentura NIKA přijme vhodné kandidáty na vylepování letáků po Praze a Stř. Čechách a zdeníky. Tel.: 777 160 013, 326 538 398 • Přijmeme promotéry, hostesky na promoakce v terénu i v kanceláři. Plat 150 Kč/hod. e-mail: d-praha@ email.cz, tel.: 776 402 646 • BRIGÁDA - hledáme brigádní- ky na montáže nábytku. 3směn- ný provoz, Praha 10, cca do konce roku. 774 722 833, 774 222 236, eliska.macakova@abzakovo.eu • PRÁCE - PIZZAŘ/KA, praxe nutná, krátký-dlouhýtýden,10-23hod,Pra- ha 5, 774 722 833, 774 222 071, eliska.macakova@abzakovo.eu • Přijmu schopného komunikativ- ního člověka do kanceláře. Příjem 20-30.000 Kč. Jen vážní zájemci. Tel: 734 227 731, volat po 10.00 hod. Praha a okolí. • 4* hotel v centru Prahy přijme technika. K základním požadavkům patří elektrotechnické vzdělání (vyhl. 50), všeobecná manuální zručnost a vysoké pracovní nasazení. Zkuše- nosti s hotelovým provozem výho- dou. V případě zájmu zašlete CV na technik@seznam.cz, popř. volej- te 221700953 mezi 9:00 - 16:00. • Značkový autoservis v Průhoni- cích přijme zástupce vedoucího skladu ND. Praxe ve skladovém hospodářství v autoservisu min. 10 let, aktivní znalost programů TEAS - CARIS podmínkou. Nástup od 1.1.2014. Životopisy zasílejte na: zastupce.vedouciho@email.cz • Stavovské divadlo přijme mani- pulačního pracovníka na polo- viční úvazek. Informace telefon: 224 902 302 pí Vránová; e-mail: s.vranova@narodni-divadlo.cz • Národní divadlo přijme vedou- cího odboru výroby dekorací. Požadujeme: VŠ/SŠ technické- ho zaměření, zkušenosti s říze- ním kolektivu zaměstnanců a říze- ním výrobního provozu min. 2 roky. Znalost práce na PC, Autocad výhodou, Aj výhodou. Nástup mož- ný ihned. CV zasílejte na e-mail: v.pelouch@narodni-divadlo.cz. • Přijmu strážné pro Prahu 5, vhodné též pro důchodce. Tel.: 728 279 859 • Hledáme prodavačku do prodejny s čajem a pralinkami v centru Prahy. PodmínkouAJ,zručnost,pečlivost,RJ výhodou.sweetdreamcz@gmail.com, 725 322 008 • Možnost přivýdělku. Vydělává se tím, že se pijí nealko nápoje. ČR fir- ma. Tel.: 257 930 172 • Hledáme pracovní sílu do skladu s textilem. Požadujeme zodpověd- ný přístup k práci, znalost práce na PC. Nástup možný ihned. Mís- to výkonu práce, Praha 9 - Horní Počernice. Telefon 777 794 691 • Film. a produkční spol. hledá děti 3-14 let pro fotomodeling, reklamu a film! Máte hravé dítě? Dejte mu šanci! Info: 607818837, registra- ce zdarma! • Třídění tisku - brigáda, 70 Kč/hod., výplaty týdně. Tel.: 774 433 968 Cestování - nabídka • Levné zájezdy do Podkarpadské Rusy. Info na e-mail: zajezdyua@ seznam.cz, tel.: 776 047 317 Finance - nabídka • Snadno dostupná půjčka bez poplatků!Prozaměstnance,důchod- ce,ŽL.10-300.000Kč,10a20.000 Kč na OP a výpl. pásku. 30.000 Kč na OP a ŽL. 775619049 • Užijte si předvánoční nákupy se Stylovou půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. • Půjčka do 10 minut od 500,- do 5.000,- Kč v hotovosti. Praze 8 - Bohnice, mobil: 775 243 075 • Hrozí Vám exekuce? Finanč- ní úvěry s ručením nemovitostí, 12% RÚ, žádné poplatky předem +420 702 031 265 Hobby - poptávka • Koupíme sbírky známek, sta- rých pohlednic, mincí, vyzname- nání a bankovek. Přijede, ocení- me. Tel.: 734 105 589, prodejna 284 824 040 • Koupím německé vojenské věci z 2. sv. války: maskáče, přilby, dýky, vysílačky, pilotní kukly, kom- binézy, přístroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958 Služby - nabídka • WWW.MYREDROSE.NET kvalitní českévýrobkysfinančnímbonusem, WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní ubytování v Beskydech. • Kompletní PÁNSKÁ DEPILACE za skvělé ceny. Lokalita Praha 5 - Anděl. Tel.: 607 444 804 • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • AKCE LISTOPAD! Vyklízíme byty, domy, půdy, sklepy, garáže. Bou- rací práce, stěhování, doprava po Praze zdarma. Tel: 774 759 671, www.stehovaniradost.cz Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • Pro zaměstnance zahr. firem neustále hledáme byty k prodeji i pronájmu. Tel. 604 296 603 • Mladá rodina s hotovostí koupí byt v klidné části Prahy. Jen bez RK. Volejte na tel: 732 482 138 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 773 907 134 • ZÁLOHA 100.000 Kč IHNED. Pří- mý zájemce koupí byt v Praze pro investici. Tel.: 777 21 21 34 • Koupím byt před privatiza- cí, obecní, dám velké odstupné i náhradní byt. Dluhy, stěhování, právní servis uhradím. Mám hoto- vost. Děkuji. T: 725 805 115 • Žena hledá OBECNÍ BYT v Pra- ze. Platba hotově, právní záležitos- ti vyřídím, stav nerozhoduje, dluhy platím, náhradní byt zajistím. RK nevolat. 602190049 Pronájmy - nabídka • Pronajmu 1 pokoj se sociálním zařízením. Lokalita Praha 9, dob- rá dostupnost MHD. Ukrajince ne. Tel.: 603 390 457 • UBYTOVNA MALEŠICKÁ - Krát- kodobé a dlouhodobé ubytování v centru Prahy od 135 Kč/noc, 2-4 lůžk. pokojích. T: 722 172 722, e-mail: ubytovna47@seznam.cz • Družstvo v Praze 4 Podolí prona- jme byt - ihned k dispozici, slunný, v prvním patře, cca 40 m čtvereč- ních, 1+1, po rekonstrukci, vhodné pro pár i jednotlivce, cena měsíč- ně 8.000 za nájem + cca 1.000 za služby, možnost dlouhodobého pronájmu, v případě zájmu volej- te večer po 19,00. hodině na čís- lo 241433549, inzerát není určen pro realitní kanceláře pouze pro seriozní jedince. Pronájmy - poptávka • ZDARMA pronajmu Váš byt v Praze zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance pla- teb.Volejte denně 8-20 hod. tel. 777884183, 296577214 • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PRO- VIZE! Nabídněte: 734 319 304 • Hledám hezký pronájem nejlépe dlouhodobě a to buď gars - 1+1 za 10 tis a nebo větší do 13 tis. Jsme 2 osoby manželé. Děkuji. 605 845 088 Vybav. domácnosti popt. • Koupím staré, ručně vázané per- ské koberce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatím hotově hned. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 • Koup. STAROŽITNÝ NÁBYTEK vh. do starož. interiéru. Zdobenou jídelnu, ložnici, pracovnu, zajímavý obraz, knihy, koberce. Solidní jed- nání. T: 603478873 Vybav. domácnosti - nab. Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS 602 222 055, 284 688 613, 800 100 245 www.eurosecur.cz Hledáme nové zaměstnance na pozice pro práci s kamerovým systémem Nabízíme: motivační odměny, možno i na DPP, i zkrácený úvazek Požadujeme: trestní bezúhonnost, fyzickou zdatnost zkoušky profesní kvalifikace výhodou - případně zajistíme detektiv v obchodě a detektiv specialista Do prodejny masa a uzenin v Praze přijmeme: Tel.: 720 289 449 (od 10-18h) mail: fabuspraha@email.cz vedoucí / zástupce vedoucího • požadujeme: výbornou znalost masa a uzenin, komunikativnost, příjemné vystupování, odbornost v sortimentu masa a uzenin • znalost práce na PC • praxe v oboru • nástup: listopad/prosinec Volejte 734 328 194 Pro ty, kteří hledají víc, a chtějí změnu. Nadstandardní příjem pro schopné. Pracujte v týmu mezinárodní finanční společnosti! PŮJČKY od 5-50000Kč BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz 800 400 292 PENÍZE RYCHLE NA RUKU vÝkUp Zlata! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. Schází Vám 2000 Kč před výplatou? Společnost SIM PŮJČKA Vám pomůže. Žádost naleznete na www.simpujcka.cz Nebo volejte 226 256 010 Vzorovýpříklad:Připůjčce 2000Kč,splatnost21dnů, poplatek500Kč,RPSN435% VOLEJTE ZDARMA 800 999 666 On-line žádost: www.ecredit.cz půJčkA pRO kAžDéhO 10 000 Až 70 000 kč  nízké měsíční splátky  nenahlížíme do registrů  bez poplatků za zpracování a schválení  peníze do 24 hod. OD KOTVA 3. patro nám. Republiky 8, Praha 1 po-pá 9-20h, so 10-19h, ne 10-18 dodání do Vánoc tel: 724 325 142 Chytré pohovky na každodenní spaní oc tel: 724 325 142 prodejna nábytku AUKČNÍ GALERIE PLATÝZ NÁRODNÍ 37, PRAHA 1 DONÁSLEDUJÍCÍAUKCEPŘIJÍMÁMEOBRAZY staré perské koberce a ostatní starožitnosti nejnižší poplatky v ČR, výkup za HOTOvé OCENĚNÍZDARMA - 602308275,257328547 www.galerieplatyz.cz Pokračování na straně 22

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

22JOB Nároky na zaměst- nance zvýšilo v po- sledních letech až 89 procent firem. Zvyšující se tlak na zaměst- nance způsobuje, že za po- slední dva roky se 26 procent firem potýkalo u některého ze svých pracovníků se syn- dromem vyhoření. Nejvíce jsou přetěžováni zaměstnan- ci na vyšších pozicích, kteří jsou hůře zastupitelní. Vyplý- vá to z průzkumu společnosti Sodexo Benefity. „Vyšší nároky na psychi- ku a na efektivitu práce se sna- ží firmy zaměstnancům kom- penzovat různými benefitový- mi programy, které bývají ori- entovány na vyváženost prá- ce a volného času. Stále častě- ji si totiž firmy uvědomují, že z dlouhodobého hlediska je velmi důležité zajistit lidem vyvážený poměr mezi prací a volným časem. Jedině tak lze udržet zaměstnancův vý- kon,“ uvedl Tomáš Kopřiva ze Sodexo Benefity. ČTK Společnost Nestlé plánuje v letech 2014 až 2016 v Česku a na Slovensku nově zaměst- nat 240 mladých lidí do 30 let, zároveň umožní stáže a učňovský výcvik 300 vyso- koškolským studentům, ab- solventům a učňům. Pro- gram je součástí nově spuště- ného celoevropského projek- tu „Nestlé needs YOUth“, kte- rý si klade za cíl vytvořit do tří let až 20 tisíc nových pra- covních míst pro mladé lidi. Oznámil to generální ředitel Nestlé Česko Torben Em- borg. Nestlé v Česku zaměst- nává zhruba dva tisíce lidí, na Slovensku asi osm set. ČTK Být pod tlakem vydrží člověk jen určitý čas. PROFIMEDIA.CZ Torben Emborg MAFRA Přesčasy Ve firmách jsou přesčasy na denním pořádku. ● V průměru pouze ve 13 procentech firem nepracují žádní zaměstnanci pravidelně přesčas. ● Se syndromem vyhoření se pak setkala čtvrtina společností. ● V malých firmách od 10 do 49 zaměstnanců registrují tento syndrom sice méně často, jde asi o pětinu firem, zato ho pociťují velmi intenzivně. JSTE ČÁSTEČNĚ INVALIDNÍ NEBO PLNĚ INVALIDNÍ DŮCHODCE? MÁME PRO VÁS UPLATNĚNÍ NA POZICÍCH STRÁŽNÝ OBJEKTU pro zakázky v lokalitě Praha Nabízíme zajímavé platové podmínky a kvalitní pracovní kolektiv Adresa: Jankovcova 1569/2c Náborové dny: Pondělí – Pátek, 9:00 – 16:00 Kontakt: nabor@abasco.cz, Tel: 724 621 822 Pozemky - poptávka • Přímý zájemce koupí pozemky - ornou půdu, pole, lesy, louky, vod- ní plochy a ostatní plochy. Platba hotově, ihned. Tel.: 608 048 941 Nemovitosti - poptávka • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 777603019 • Vyplatíme zálohu až 750000 Kč nebo vykoupíme Váš RD či byt Pha a okolí. Vyřešíme exekuce, zast. práva i jiné právní vady. Rychlé jed- nání. 775363454 • Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Praze. Nabídněte a volejte na tel.: 602 21 96 21 Ostatní • OKAMŽITÁ HOTOVOST - Výkup zlata, stříbra, ceny dle bursy, analýza na vl. oči, peníze hned. P-3, Slezská 125, „M“ Flora, t:608776313, www.oro-praha.cz • Koupím starý nábytek do 60. let, dáledobřezaplatímzanábytekzchro- movanou trubkou, obrazy, reklamní cedule, hodiny, housle, rádia, hrač- ky a jiné drobnosti. Tel. 739179680 majkytka1@seznam.cz. Intimní - nabídka Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 Dokončení ze strany 21 E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max. 1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz,www.platmobilem.cz EXTRAtvrdémilování!SESTAR-• ŠÍ! Zavolej na tel.: 774700564 Jsem plná ostychu! Zbav mě• ho! Odměnou žhavé fotečky! Napiš SMS ve tvaru 32CZR a text na 909 15 40 Eva 28.• Spoutám tvou vášeň v poutech. Miluji, když muže v sexu ovládám! Chceš? Volej 909 80 50 40 nebo napiš SMS na 909 15 45 s kódem 75SBM a tvůj text! Podnikatelka Sabrina 40.• Práce je můj život, sex je má po- sedlost. Chci to spojit dohroma- dy! RYCHLOVKA! Cinkni mi na 909 90 99 25 kód PSP13 Osamělá mamča na mateřské.• Občas i já potřebuju zpestření všedních dnů! Sexem třeba! Pomůžeš mi? TAJNĚ! Alča 32. Ozvi se mi 909 801 801 nebo pošli SMS na 909 15 50 s kódem 95FJB a tvůj text! soukromá osoba koupí byt v Praze platím ihned v hotovosti zaplatím vaše dluhy nebo exekuce všechny smlouvy zdarma tel.: 722 61 31 91 mail: bytvpraze@atlas.cz Odměna až 10.000 Kč za Tip více na t: 731 115 273 či webu Prodej - Pronájem Vaší nemovitosti vč. právního servisu ZDARMA www.eurorealitni.cz Syndrom vyhoření znají už i Češi Nestlé. Chce zaměstnat mladé lidi

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pouze tento týden 30% SLEVA na celou kolekci adidas Originals www.modissimo.cz Móda, to je + sleva 200 Kč na první nákup protože Kaufland je firma s budoucností! Autorizovaný servis Škoda přijme na HPP s nástupem IHNED: NABÍZÍME: náborový příspěvek až do výše 50.000,- Kč. Pozice: klempíř, karosář Náplň práce: klempířské práce, opravy vozů po DN, příprava vozidla na lakovnu, dokončení prací po lakování Požadujeme: praxe min. 3roky, vyučený v oboru, řp. Sk B Nabízíme: práci v mladém kolektivu, špičkově vybavený moderní servis, pravidelná školení, možnost ubytování, náborový příspěvek až do 50.000,-Kč. Místo práce: Komerční 467, Nupaky Adresa pro zasílání CV: zelenka@autoopat.cz Pozice: mechanik - opravář Náplň práce: mechanické opravy, servisní prohlídky Požadujeme: praxe min.3roky, vyučený v oboru, řp.Sk B, znalost Elza Pro Nabízíme: práci v mladém kolektivu, špičkově vybavený moderní servis, pravidelná školení, možnost ubytování, náborový příspěvek až do 50.000,- Kč. Místo práce: Komerční 467, Nupaky Adresa pro zasílání CV: zelenka@autoopat.cz Pozice: mechanik - opravář Náplň práce: mechanické opravy, servisní prohlídky Požadujeme: praxe min.3roky, vyučený v oboru, řp.Sk B, znalost Elza Pro Nabízíme: práci v mladém kolektivu, špičkově vybavený moderní servis, pravidelná školení, možnost ubytování, náborový příspěvek až do 50.000,- Kč. Místo práce: Legerova 22, Praha 2 Adresa pro zasílání CV: sahula@autoopat.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 20. listopadu 2013 24SPORT Pavla Vrbu by u fotbalistů Plzně mohl nahradit Luboš Kozel. Před zimní přestávkou čeká vedení plzeňské Viktorie ná- ročný úkol – najít náhradu za Pavla Vrbu. Ten se nakonec rozhodl, že se ujme národní- ho týmu. Plzeň v pondělí oznámila, že Vrba uplatnil vý- stupní klauzuli ve smlouvě a k 15. prosinci u týmu ligové- ho mistra skončí. Mužem, o kterém se nyní jako o možné náhradě mluví, je kouč pražské Dukly Luboš Kozel. Právě on se díky své herní filozofii i plzeňské mi- nulosti zdá jako ideální vari- anta. „Ano, Luboš Kozel je jed- ním z trenérů, nad kterými uvažujeme. Žádný seznam ale není, jména nosím jen v hlavě,“ řekl včera generální manažer Plzně Adolf Šádek. Další jména však neprozra- dil. „Trenérů je hodně, zvláš- tě když o tom přemýšlíte ce- lou noc,“ dodal. Manažer Dukly Michal Pro- keš ale řekl, že Kozla neuvol- ní. „Luboš Kozel má u nás platnou smlouvu a nevidíme důvod, proč by ji neměl dodr- žet. Je pro nás velmi důleži- tým prvkem v chodu klubu,“ prohlásil Prokeš. RB a ČTK Pavel Vrba povede od příštího roku reprezentaci. ČTK Už zítra by se rychlobruslař- ka Martina Sáblíková ráda opět zapojila do tréninku, byť jen lehce na kole, a odjela na soustředění do Berlína. Zraněná dvojnásobná olym- pijská vítězka pojede příští tý- den bez ohledu na stav bola- vého třísla do Astany k dal- ším závodům Světového po- háru, ale trenér Petr Novák nevyloučil, že je nakonec vy- nechá. ČTK 3sport Senioři 55+ JARO + PODZIM 2014 Andalusie, Mar Menor, Menorka, Sicílie - 3/4* hotely u moře, polopenze, plná penze týdenní lety z Prahy ( možné svozy ) od 30.4. do 1.7. cena od 11.990 do 14.990,- Kč jednolůžkový příplatek POUZE 1.500,- Kč Bohatý doprovodný program a výlety. akce platná do 30.11.: záloha pouze 1.500,-Kč severní Kypr- speciální akce nejen pro klienty 50 + 8,11,12 ti denní termíny, sleva první minuty, záloha pouze 2.000,- Kč Truhlářská 4, Praha 1, tel.: 245 008 334, 603 217 041 další nabídky 55+ naleznete na: www.travelonline.cz inzerce Sáblíková. Zítra začne trénovat Plzeň hledá nového trenéra

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

25SPORT Na plážové volejbalist- ky Kolocovou a Sluko- vou si posvítili dopingoví komisaři. Odchytili je při společné večeři. Společný večer s partnery začal pro plážové volejbalistky Kristýnu Koloco- vou a Markétu Slukovou nezvykle. Když Kolocová přišla v neděli na ná- vštěvu ke Slukové, už tam byla dopin- gová komisařka, která měla v plánu testovat obě hráčky, a tak odběry pro- běhly rovnou dva. „Nejdříve jsem se Markétě vysmála, že má doping, ale pak se zjistilo, že jsem v seznamu i já,“ řekla Kolocová. „Tak jsme ušetři- ly paní cestu, že jsme se mohly vy- čůrat hned na jednom místě. Bylo to vtipné,“ uvedla Sluková. Krátké video, jak odcházejí odevzdat vzorky, daly hráčky i na sociální sítě. Sportovci musí kvůli dopingové kontrole hlásit místo pobytu ráno mezi šestou a sedmou hodinou. ČTK ©2013 Disney OD TVŮRCŮ FILMŮ NA VLÁSKU A RAUBÍŘ RALF V KINECH OD 28. 11. VE www.falcon.cz Falcon Filmové novinky inzerce Čeští tenisté zakončili poprvé v histo- rii rok v čele daviscupového žebříčku. V neděli obhájili zisk salátové mísy po finálové výhře v Srbsku, před kterým mají na prvním místě obrovský náskok. Tomáš Berdych a Radek Štěpá- nek, se kterými byli v týmu ještě Lukáš Rosol a Jan Hájek, vyhráli v Bělehradu 3:2 na zápasy. Čeští tenisté si díky tomu polepšili na 42 368 bodů a před Srby vedou už o více než 18 tisíc bodů. Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila se na první místo dostali letos v dubnu po čtvrtfinálové výhře v Kazachstánu. Sesadili z čela Španěly, kteří vedli pořa- dí téměř čtyři roky. ČTK Závodníci se chystají na Dakar Dva kamiony a buggy budou na Rallye Dakar reprezentovat barvy týmu KM racing. Velkou pozornost budí zejména start pětinásobného vítěze kategorie čtyřkolek Josefa Macháčka, který se premiérově představí za volantem buggyny. O úspěch mezi kamiony budou potřetí za sebou usilo- vat Jaroslav Valtr a Vlastimil Vildman, kteří zůstali věrni Liazu. Včera se tým ukázal i se svými vozy na náměstí v Sedlčanech. ČTK – PETR ERET Sluková a Kolocová (zleva) MAFRA Jedničky. Tenisté končí rok v čele žebříčku Neotřesitelně nejlepší kyblíky 79Kč od Uvedená cena platí ve vybraných restauracích. Ušetřily cestu komisařům

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/

Tenký, lehký a skutečně flexibilní Ultrabook™, který se přizpůsobí Vašim potřebám. Jedinečnýpřizpůsobí Vašim potřebám. Jedinečný vícerežimový Ultrabook™ s dotykovým displejem otočným až o 300°dotykovým displejem otočným až o 300° v režimu Stojánek umožní pohodlné ovládání dotykových aplikací, procházení webu a sledování filmů, zatímco režimumožní pohodlné ovládání dotykových aplikací, procházení webu a sledování filmů, zatímco režim Notebook poskytne maximální produktivitumaximální produktivitu. www.alza.cz.cz Windows 8 Procesor Intel® Core™ i3-4010UProcesor Intel® Core™ i3-4010U 14" multidotykový HD displej14" multidotykový HD displej Stereo reproduktory s technologiíStereo reproduktory s technologií Dolby® Advanced Audio™Dolby® Advanced Audio™ SSHD 500 GB + 8 GB cacheSSHD 500 GB + 8 GB cache pro zrychlení běhu systémupro zrychlení běhu systému HDMI, USB 3.0, WiFi, Bluetooth 4.0,HDMI, USB 3.0, WiFi, Bluetooth 4.0, čtečka karet 2 v 1 Výdrž na baterii až 9 hodinVýdrž na baterii až 9 hodin • • • • • • • OTOČTE SI OBRAZOVKU TAK, JAK POTŘEBUJETE! Lenovo IdeaPad Flex 14 16 999,- 15 999,- Rychlejší spuštění a vypnutí během několika sekund Větší výdrž na baterii než u Windows 7 Snadné ukládání a sdílení dokumentů na SkyDrive (až 7GB zdarma)Snadné ukládání a sdílení dokumentů na SkyDrive (až 7GB zdarma) Více spuštěných aplikací současně a dvě souběžně otevřené na obrazovceVíce spuštěných aplikací současně a dvě souběžně otevřené na obrazovce • • • • S Windows 8 snadněji než na Vašem starém počítači

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2011-13/