METRO 21.11.2013http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Čtvrtek, 21. listopadu 2013 Č. 223, www.metro.cz METRO EXKLUZIVNĚ! V TOMHLE DO SOČIJAKO PRVNÍ JSME VIDĚLI NOVOU OLYMPIJSKOU KOLEKCI STRANA 23 Po těžké nemoci zemřel včera v Praze zpěvák Pavel Bobek. Více na stranách 2 a 3 MAFRA – DAVID NEFF Svátek slaví: Albert Min. 40 Max. 80 NOKIA LUMIA 1020 Nyní s vuní Calvin Klein jako DÁREK 15.990 Kč ZACHYŤTE OKAMŽIKY JAKO NIKDY PŘEDTÍM. V sítích prodejen: www.mall.cz www.datart.cz www.ispace.cz www.kasa.cz inzerce Blanka zase překvapila Smlouva mezi Prahou a firmou Metrostav o stav- bě tunelového komplexu Blanka je podle vedení města od začátku neplatná. Praha stavbu nemůže dostavět ani převzít, tvrdí kontrolní odbor magistrá- tu. Metrostav práce na tu- nelu zastavuje. STRANA 4 Sobotka míří za Zemanem Prezident Miloš Zeman dnes přijme v Lánech před- sedu ČSSD Bohuslava So- botku, oznámil Hrad. Prezi- dent lídra socialistů zřejmě pověří jednáním o sestave- ní vlády. STRANA 6 S autem do Alp jen na zimácích Chcete se vydat autem do Alp? Pak ať vás ani nena- padne vyjet na letních pne- umatikách. Například na vybraných úsecích v Itálii za jízdu na letních gumách zaplatíte pokutu vysokou až 380 eur. STRANA 12 -30%NA PÁNSKÉ OBLEČENÍ A DOPLŇKY PLATÍ 20.-24. 11. 2013 NA VYBRANÉ VÝROBKY. Dostupné také v obchodní síti inzerce VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ... PAVEL BOBEK (1937 – 2013)

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 21. listopadu 2013 02SMRT PAVLA BOBKA Ve věku 76 let ze- mřel po dlouhé těž- ké nemoci zpěvák Pavel Bobek. Poslední rozloučení se usku- teční v úterý 26. listopadu ve 12 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašni- cích. Smuteční řeč pronese jeho dlouholetá kamarádka a kolegyně Yvonne Přenosilo- vá a hudební publicista Jiří Čer- ný. Obřad bude přístupný ve- řejnosti. Rodina plánuje i roz- loučení v úzkém kruhu. Jeho nejznámější skladby Má dívka „N“, Lásko, mně ubý- vá sil, Nedělní ráno, Můj rodný dům, Veď mě dál či Oh, Ruby nikdy nebouraly hitparády, ale vždy byl zárukou vkusné hudební produkce, která měla o posluchače postaráno. Pavel Bobek byl povoláním archi- tekt, který na začátku své kari- éry přes den kreslil kravíny a po večerech zpíval. K loňské- mu životnímu jubileu si ještě nadělil nové album s coverver- zemi písní, které měl rád. Vzpomínal, že má prý život rozdělený na dvacítky: „Prv- ních 20 let jsem byl hodný syn a dobrý student. Pak jsem se po hlavě vrhl do světa rokenro- lu, zažil jsem léta zhýralství a užíval si plně života. A po čty- řicítce jsem se šťastně oženil.“ První singl Bobkovi vyšel už v roce 1964 a o 11 let později první deska s názvem Veď mě dál, cesto má. Začátkem šede- sátých let pak hostoval s řadou bigbeatových skupin, patřil i ke hvězdám první éry Olym- piku, než na dlouhou řadu let zakotvil v Semaforu. Dlouho Bobek zpíval výhrad- ně anglicky, než ho Jiří Grossmann v Semaforu pře- svědčil, že se tytéž písničky dají otextovat i česky, a za- ujmou tak mnohem víc poslu- chačů. ROW, ČTK Pavel Bobek MAFRA 1UDÁLOSTI inzerce Své příspěvky posílejte na: mms@metro.cz nebo www.metro.cz/hlidac Metro hlídač Staňte se redaktorem Metra – a vydělejte si! O všem, co se v Praze děje, víte nejlíp vy. Po- šlete nám zprávu, fotku nebo video. Nejlepší fotky otiskneme a jejich autor získá až 800 korun. Odešla legenda české country a rokenroluCeloživotní Pražan Zpěvák Pavel Bobek byl s Pra- hou a hlavně Břevnovem spo- jen celý život. ● Školní roky strávil v Břevno- vě, gymnázium vychodil na Pohořelci a na vysokou ško- lu se také nepřesunul příliš daleko: Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT studoval v Dejvicích. ● Jak sám říkal, Praha 6 samo- zřejmě není jen Břevnov. Rád měl i Divokou Šárku, Hvězdu nebo Ladronku. ● V roce 1990 byl poslancem tehdejšího obvodního národ- ního výboru Prahy 6, ve kte- rém působil do prvních řád- ných voleb do obecních za- stupitelstev. „Když přišel pře- vrat, naivně jsem si řekl, že nastal čas dělat – jak říká pan prezident – něco smyslu- plného,“ komentoval s od- stupem své politické angaž- má Bobek.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

03SMRT PAVLA BOBKA Umělci vzpomínají na svého kolegu. „Byl to pohodovej ká- moš, bezvadnej kolega a le- genda české populární hud- by. Moc mě to mrzí, protože jsem ho měla opravdu ráda. Bude to velká ztráta pro nás pro všechny z oblasti umění a samozřejmě pro jeho fa- noušky a milovníky jeho pís- niček,“ řekla ke smrti Pavla Bobka zpěvačka Helena Von- dráčková. Ve společném due- tu nevystupovali, nicméně se potkávali na koncertech. „Poznala jsem Pavla, jaký je charakterní a báječný člověk. Potom se mnou jezdil jako host mých koncertů. Jezdili jsme spolu autem a strašně moc jsme si povídali. Rozumě- li jsme si jak politicky, tak po stránce umělecké, té muzikál- ní. Oba jsme společně milova- li americkou hudbu, on count- ry, já spíše soul a jazz,“ řekla zpěvačka Marie Rottrová, kte- rá s Bobkem nazpívala známý duet S tím bláznem si nic ne- začínej. „Pavla Bobka jsem měl rád a dokonce tak, že jsem souhla- sil, aby zpíval Severní vítr. Jen- že Pavel to tenkrát nechtěl, protože byl v období anglo- saském. Pak jsem ho potkal a on říká: Ten Severní vítr to je pěkná písnička...“ vzpomí- nal skladatel Jaroslav Uhlíř. „Pavel byl velká osobnost, jeho charisma přesahovalo hudbu,“ dodal i multiinstru- mentalista Luboš Malina, v je- hož formaci Malinaband Bo- bek také zpíval. ČTK, iDNES.cz Vzpomínky. Byl to pohodový kámoš a skvělý kolega Březen 1965: zleva Miki Volek a Pavel Bobek S Miki Volkem i v Lucerně Listopad 1981. Takto vypadal před 32 lety. Duben 2013: koncert v paláci Lucerna 3X ČTK inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. listopadu 2013 04PRAHA Metrostav nebude pokračovat ve stav- bě Blanky. Podle města se tunel stavěl načerno. Už tolikrát odložené otevření tunelového komplexu Blan- ka se může opět odsunout. Společnost Metrostav včera oznámila, že nebude ve stav- bě pokračovat. Důvodem je, že magistrát stavební firmě dluží už více než 2,1 miliardy korun. Mluvčí stavební firmy František Polák navíc řekl, že kvůli neschválení změn v pro- jektu nemá firma nyní v pod- statě co dělat. Pražský primá- tor Tomáš Hudeček potvrdil, že město firmě skutečně ne- platí, protože projekt vyšetřu- je policie. Smlouva mezi Prahou a fir- mou Metrostav na stavbu tu- nelového komplexu Blanka je podle vedení města navíc od začátku neplatná. „Praha stavbu nemůže dostavět ani převzít,“ tvrdí kontrolní od- bor magistrátu. S materiálem se včera ve- čer na mimořádném jednání seznámili pražští radní. Hude- ček řekl, že smlouvu nikdy neprojednala ani rada, ani za- stupitelstvo. „Město bez legi- timního důvodu vyplatilo de- sítky miliard korun a v tomto protiprávním jednání nemů- že pokračovat,“ reagoval Hu- deček na prohlášení stavební firmy, která odmítla praco- vat, dokud se nevyřeší finanč- ní záležitosti. Podle Františka Poláka z Metrostavu jsou tubusy tu- nelů dávno hotové, stavební firma čekala na schválení změn v projektové dokumen- taci. Vedení Prahy dosud na- vržené změny nepodepsalo. Šetří se také postup bývalé- ho vedení města. „Řešení pro- sazované bývalým primáto- rem Bohuslavem Svobodou je vystaveno policejnímu vy- šetřování. Analyzujeme naši situaci a obchodní vztahy s Metrostavem,“ dodal primá- tor Tomáš Hudeček. ČTK, MET Bude z Blanky konzerva? Citát „Město bez legitimní- ho důvodu vyplatilo desítky miliard korun za tunel Blanka.“ TOMÁŠ HUDEČEK PRIMÁTOR MĚSTA Město si nyní nechá vypraco- vat právní stanovisko k závěru kontrolního odboru. ● Z něj pak vyvodí další kroky včetně možných trestních oznámení. ● Za situaci podle primátora pa- trně nese odpovědnost někdejší vedení Prahy z éry exprimátora Pavla Béma. ● Náměstek Jiří Vávra uvedl, že je Blanka „s největší pravděpo- dobností černou stavbou“. ● Její zakonzervování by podle něj ročně vyšlo na 1,6 miliar- dy korun. ● Vybudování celého komplexu tunelů by mělo stát 36 miliard korun. O deset miliard více, než se původně plánovalo. Smlouva na stavbu Blanky je neplatná. Tímhle práce končí Petr Forman Igor Orozovič Zuzana Norisová Anna Fialová Petr Rajchert Distributor Partner Producenti Mediální partneřiPodpora v kinech od 21. listopadu 2013 FilmOvá událOst pOdzimu ŠETRNÁ LÉČBA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU zmírnění bolesti a zlepšení pohyblivosti svalů, kloubů a páteře bez lékových interakcí nežádoucí účinky nebyly pozorovány zdravotnický prostředek Informační servis: inPHARM tel.: 241 432 133 e-mail: inpharm@inpharm.cz www.inpharm.cz . GUNA-MD přípravky pomáhají odstranit bolest a zlepšit pohyblivost pohybového ústrojí včetně kloubů, a to vždy v té oblasti, pro kterou jsou určeny. Zároveň zmírňují poškození způsobená stárnutím, nesprávným držením těla, průvodními chronickými onemocněními, poraněními a úrazy. Seznam lékařů aplikujících GUNA-MD přípravky je na www.inpharm.cz • MD-Knee (koleno) • MD-Lumbar (záda) • MD-Hip (kyčel) • MD-Shoulder (rameno) • MD-Muscle (svaly) • MD-Neural (nervy) inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

05PRAHA Policie se zajímá o smlouvu mezi Prahou a advokátem Vác- lavem Láskou. Ten pro město zpracovával právní analýzu problematických smluv uza- vřených pražským dopravním podnikem. Smlouvu za město údajně bez vědomí rady podepsal ex- primátor Bohuslav Svoboda. Policie si v dopise zaslaném městu vyžádala veškerou do- kumentaci vztahující se k uza- vření zmíněné smlouvy. Tu po- depsal za město bývalý primá- tor 30. dubna 2012. Zároveň je zajímalo, například kdy a ja- kým způsobem byla rada měs- ta s uzavřením smlouvy sezná- mena, zda o ní radní předem věděli nebo zda magistrát podrobil smlouvu revizi. Rov- něž je zajímá, zda byl Svoboda oprávněn smlouvu uzavřít. Z dopisu, který policii zaslal jako odpověď ředitel magistrá- tu Martin Trnka, vyplývá, že vedení Prahy se smlouvou ne- bylo ani seznámeno, ani na ni rada města nereagovala. „Ani k ní neměla výhrady, neboť uzavření smlouvy bylo plně v pravomoci primátora hlavní- ho města Prahy a Rada hlavní- ho města Prahy ji nikdy nepro- jednávala,“ píše se v dopise. Zda smlouvu mohl Svoboda podepsat, právě prošetřuje po- licie. ČTK Na Národní třídě opět vystoupíte. Uzavřená stanice metra na lin- ce B se opět otevře. „Od 1. čer- vence by už nic nemělo brá- nit tomu, aby se dalo ve stani- ci Národní třída vystupovat,“ řekl starosta první městské části Oldřich Lomecký. Vlaky stanicí nyní kvůli vý- stavbě administrativního cen- tra Quadrio pouze projíždějí. Stavba by měla být ukončena na začátku října 2014. Lomec- ký dodal, že radnice chce vzni- kající projekt propojit pěší zónou Charvátovou ulicí s Ná- rodní třídou. Pod Quadriem, které kro- mě kanceláří nabídne také ob- chodní plochy, vznikne pod- zemní parkoviště s kapacitou 250 aut. Podle Prahy 1 je to dostateč- ná kapacita, díky které se po- daří do podzemí umístit také vozy, které dosud parkovaly v okolí na povrchu. ČTK, AV Advokát Václav Láska MAFRA Uleťte všedním dnům již od 13 222 Kč* Leťte s Emirates do vybraných destinací, nyní za výhodnější ceny. Nabídka platí do 30. listopadu. DESTINACE ECONOMY CLASS* Dillí 13 222 Kč Dubaj 13 904 Kč New York 14 047 Kč Maledivy 17 332 Kč Phuket 17 389 Kč Auckland 28 106 Kč emirates.com/cz Až 1 500 kanálů zábavy s palubním systémem ice Povolená hmotnost zavazadel 30 kg *Tarif podléhá zvláštním podmínkám. Uvedená cena je platná pro odlety z Prahy do 13. prosince 2013 a od 1. ledna do 31. března 2014 a zahrnuje veškeré poplatky. Rezervujte do 30. listopadu 2013. Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.com/cz, volejte Emirates na číslo 239 016 320 nebo kontaktujte svou cestovní kancelář. inzerce Lucie v O2 Již třetí koncert comebac- kového turné oznámila skupina Lucie. Odehraje ho 12. června 2014 v O2 areně. Vstupenky jdou do prodeje dnes. MAFRA Číslo dne 500Tolik milionů korun dopravní podnik zaplatí za opravu sta- nice metra Národní třída. Radnice Prahy 5 se rozhodla vypovědět smlouvu s firmou Geosan Sigma na prodej po- zemků v lokalitě Na Pláni v souvislosti s výstavbou domů. Vypovězení smlouvy dnes projednají na zasedání zastupitelé Prahy 5. Radnice chce rovněž ukončit smlouvu s developerem na přestavbu lokality Buďánka. ČTK Václav Láska. Zajímá se o něj policie Zprávy krátce Cvičení a setkání pro starší ženy Ženám od 60 do 100 let je určené setkání, které se koná zítra ve studiu Itaka v Korunní 35. Ženy mohou na Den s Buenou přijít už v 10 hodin, kdy je čeká cvičení. Odpoled- ne přijdou na řadu taneč- ní a pěvecká dílna a se- tkání s Jiřinou Šiklovou, Danielou Fischerovou a Lucií Výbornou. To za- číná ve dvě hodiny. O této a dalších akcích pro seniory se dozvíte více na webu buenavista- vinohrad.cz. JOS Praha 8 vydá parkovací karty Obyvatelé Prahy 8 si bu- dou moci od 25. listopa- du vyzvedávat na radnici parkovací karty. V první fázi o ni mohou požádat lidé s trvalým bydlištěm v Praze 8, od ledna 2014 i nájemníci bytů v Praze 8 s trvalým bydlištěm mimo městskou část. „Karty budou k dispozici zdarma na odboru dopra- vy Prahy 8 v ulici U Mete- oru,“ uvedla mluvčí Pra- hy 8 Helena Šmídová. Nové zóny budou vyhra- zeny v Karlíně, Libni a Kobylisích. V navrže- ném systému budou vy- mezeny úseky, kde bude parkování vyhrazené jen držitelům karet, a to od 11.00 do 14.00. MET Národní se otevře v červenci Na Pláni. Pětka své pozemky prodat nechce Fotografie najdete na WWW.METRO.CZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. listopadu 2013 06DOMOV Klausův ministr je znovu na scéně Při jednání s KDU-ČSL o daních čeká experty ČSSD malé překvapení. Členem lidoveckého týmu bude i Ivan Pilip, bý- valý ministr školství a financí z 90. let ve vládě Václava Klause. „Jsem ex- terním členem je- jich poradního týmu. Zabývám se makroekono- mií, předná- ším na vyso- kých školách. Mám histo- ricky vztahy s KDU-ČSL už od doby čtyřkoalice,“ řekl Pilip, který se prý do poli- tiky vrátit nechce. iDNES.cz Piráti: ne volbám Soud musí vyřídit ještě sedm stížností na letošní volby. Jednu z nich sepsa- li Piráti. Těm se nelíbí pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny. Podle nich tak přišlo vni- več 12 procent volič- ských hlasů. Piráti kon- krétně získali 2,66 pro- centa. ČTK Rádi si v zimě zajdete na běž- ky? I letos si budete moci zaly- žovat přímo v Praze. V areálu dostihového závodiště ve Vel- ké Chuchli se už potřetí v řadě otevře skipark. Trať zde bude dlouhá přibližně je- den kilometr a bude pokryta technickým sněhem. Jeho vý- roba závisí pouze na klimatic- kých podmínkách, musí být minus tři stupně Celsia a méně. Již tradičně bude ski- park v dopoledních hodinách patřit školám. Organizátoři se ale letos chtějí zaměřit také na seniory. „Běžecké lyžování je zdra- vý, aktivní sport, kterému lze bez problémů holdovat po celý život až do velmi pozdní- ho věku. Proto chystáme pro letošní sezonu také program pro seniory,“ řekla spoluorga- nizátorka Kateřina Neuman- nová. Vstup do areálu bude zdarma. Vybavení má být možné půjčit si na místě. RB Do Lán se opět chystá Bohuslav Sobotka. Dnes ho čeká další schůzka s prezidentem. Vítěz předčasných voleb si z lánského zámku pravděpo- dobně odveze prezidentovo pověření k jednání o nové vlá- dě, která by měla vzniknout jako koalice sociálních demo- kratů, hnutí ANO a lidovců. Prezident Zeman si v tradič- ním sídle českých a českoslo- venských prezidentů na Ra- kovnicku stále ještě léčí pora- něné koleno. Podle Sobotkových před- chozích vyjádření by Česko mělo mít novou koaliční vlá- du, která nahradí úřednický kabinet premiéra Rusnoka, do konce roku. Trojstranná jednání o nové vládě mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL začnou příští týden. Dosud se strany mož- né koalice scházely k dvou- stranným jednáním. Mezi stranami existuje řada ne- shod, například rušení zdra- votnických poplatků, růst daní a církevní restituce. Do- hodnout se také musí na obsa- zení postů ve Sněmovně. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Chuchle. Otevře se znovu lyžařům Slavný vojevůdce se vrací na bojiště Návštěvníci slavkovského bojiště, kde se v prosinci roku 1805 udála bitva tří císařů, mo- hou vidět kopii obrazu Napoleon v korunovačním rouchu. Repliku obrazu dnes k Mohyle míru u Brna přivezou na povoze taženém koňmi vojáci v historických uniformách. ČTK Sobotka u Zemana Zprávy krátce SPECIÁLNĚ O VLASECHMůj lékař mi doporučil používat přípravky TH, které by měly vyřešit můj velký problém s vypadáváním a růstem nových vlasů. Jelikož nevím, kde tyto účinné výrobky sehnat, obracím se na Vaši redakci o poskytnutí bližších informací. pan Pavel V. Výhradním prodejcem těchto velmi kvalitních zahraničních výrobků TH, které jsou založeny výlučně na pří- rodní bázi, je firma SENS – Kyjov. Jedna vlasová kúra se skládá ze dvou krémů THERMAL (1 ks 330 Kč) a šamponu THERMAL (330 Kč), dohromady 990 Kč. Uve- dené přípravky si můžete i s přes- ným návodem koupit, případně objednat na adrese: SENS – 697 01 Kyjov, Komenského 606, Tel.: 518 615 091 www.thermal-sens.cz STAROČESKÉVETEŠNICTVÍ VÝKUP ZA HOTOVÉ PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A Rádi vykoupíme veškeré věci z pozůstalosti např. VEŠKERÉ OBRAZY (kvalitní i běžné, poškozené, nepodepsané, neznámé autory), MINCE (zlaté, stříbrné, celé sbírky), BANKOVKY, VEŠKERÉ POHLEDNICE, BODÁKY, UNIFORMY, ŠAVLE, VYZNAMENÁNÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉM (i papírový), KAPESNÍ I NÁRAMKOVÉ HODINKY (se stopkami, černým číselníkem i nejdoucí). Dále NÁBYTEK do r. 1970, sklo, porcelán, šicí a psací stroje, starý textil, přehozy, ubrusy, atd. Také vykoupíme PŘEDMĚTY Z KOVŮ, PŘÍBORY, KNIHY, ČASOPISY, KOBERCE. HOUSLE A HUDEBNÍ NÁSTROJE i silně poškozené! • nepohrdneme ani tím, nad čím ostatní ohrnují nos • rádi přijedeme kamkoliv i pro málo věcí • jezdíme i na Moravu • jistota reálně existující firmy • NEJLÉPE CELÉ POZŮSTALOSTI!!!!! Návštěva možná po tel. dohodě Tel.:602229348,777001333 inzerce Kdo do čela Sněmovny? O kom se mluví? ● Jako o nejpravděpodobněj- ších kandidátech na vedení Sněmovny se hovoří o Lubo- míru Zaorálkovi a Janu Ha- máčkovi za ČSSD. ● Za stranu ANO se objevuje jméno Věry Jourové. ● Dalším místopředsedou by se mohl stát i lídr lidovců Pavel Bělobrádek.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

07DOMOV Nechceme ho pít sami a máme rádi svou značku. Pivo! Devět z deseti českých mužů se alespoň jednou zlískalo pi- vem. Zlatý mok se v poslední době stává nápojem hlavně mladých lidí. Ve věku mezi 18 až 29 lety pije pivo 93 pro- cent lidí. „I když v tuto chvíli nelze s určitostí říct, čím byl tento nárůst způsoben, do- mníváme se, že se v tomto čís- le promítá obliba pivních mixů,“ říká Vladimír Balach, ředitel Českého svazu pivova- rů a sladoven, který si nechal zpracovat průzkum o přístu- pu Čechů k pivu. Z analýzy vyplývá, že pivo je ryze společenským nápo- jem, který jen málokdo pije o samotě. Většina pivařů pak preferuje jednu značku piva. „Čeští konzumenti jsou po- měrně konzervativní a domi- nuje mezi nimi věrnost ke značce, a to u devíti z desíti mužů a osmi z desíti žen,“ vy- počítává Balach. Zároveň však dodává, že je u nás poměrně velká skupina lidí, kteří rádi ochutnávají nové značky. „Jde téměř o 40 procent mužů a 42 procent žen,“ říká Balach. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Budete se do roka vdávat?Přijďte se zaregistrovat a staňte se jednou z 12 nevěst, které budou bojovat o Pohádkové věNo! dokažte, že budete skvělá manželka! První casting: 28.11. 2013 v showroomu časopisu Tvoje svaTba, Národní 23, Praha 1, 12 - 21 hod více info na www.soubojnevest.cz Bitva o věno III.ročník originální soutěže kontakt oční klinika Horní Počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 Vyhněte se zamlženým brýlím... refrakční víkend 13.–14.12.2013 dárek k laserové oPeraci vánoční Poukaz Krásné Vánoce 3D ReLEx smile Laser Stereotaktické laSerové operace Při operaci se nenarušuje povrch rohovky, nevzniká syndrom suchého oka a není narušena inervace rohovky. Využijte naše refrakční víkendy, ušetříte čas a peníze. Náš tým provedl více jak 12 000 operací. inzerce Letiště ve Vodochodech se vý- znamně rozšíří. Ministerstvo životního prostředí dalo pro- jektu své kladné stanovisko. To se ale nelíbí Středočeské- mu kraji a okolním obcím, které se obávají, že hluk z le- tadel významně zhorší život- ní podmínky v okolí. Kraj s obcemi proto vytvoří šesti- člennou pracovní skupinu, která posoudí, jak by se dalo stavbě zabránit. Závěry chce skupina představit do konce letošního roku. AV Vláda v demisi včera schválila návrh zákona o zrušení vojen- ského újezdu Brdy a zmenše- ní dalších výcvikových prosto- rů. Zákony bude ještě muset projednat parlament. Proti zrušení újezdu je třeba středo- český hejtman Josef Řihák. Míní, že jeho zrušením mo- hou být ohroženy kvalitní zdroje pitné vody a hrozí roz- parcelování území Brd. ČTK Umělci Na českobudějovickém výstavišti se koná ve- letrh, který představuje zručnost mladých uměl- ců, kteří studují řemeslné školy. Své dílo tu vystavu- je i Anna Krninská z obo- ru kamenosochař. MAFRA Zprávy krátce Korupce nebude vyšetřena Úplně v klidu může být exšéf karlovarské ODS Antonín Vlk. Prý před ně- kolika lety přijal úplatek v kauze prodeje lukrativ- ního domu v Karlových Varech. Případ je už pro- mlčen. iDNES.cz Nenasyta: kradl i v sexshopu Liberečtí kriminalisté za- drželi 35letého recidivis- tu, jehož viní ze šestnácti krádeží se škodou přes půl milionu korun. Poli- cisté ho zadrželi v sexsho- pu při krádeži erotických pomůcek, hrozí mu až pět let vězení. ČTK Pivo je pro mladé „in“Cena, nebo kvalita? Muži preferují silnější varian- ty pivního moku, ženy dávají přednost tmavému pivu. ● Jak muži, tak ženy vybírají pivo především podle chuti, jen minimum lidí se pak roz- hoduje pouze podle ceny. Při výběru piva hrají svou roli také reklama a tradice. Vodochody. Spojenci proti novému letišti Brdy. Zruší tam vojenský újezd

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. listopadu 2013 08DOMOV Míň spojů a dražší jízdné – to čeká na cestující Českých drah podle nového jízdního řádu. Nový jízdní řád potěší asi jen sběratele, kteří si v něm po- dobně jako literární Alois Ne- bel listují na záchodě. Od no- vého jízdního řádu se sníží po- čet vlakových spojů. To bude znamenat třeba to, že průměr- ně České dráhy denně vypra- ví 6725 spojů, o 81 méně než před rokem. Spolu se změnou řádu zdraží v průměru o dvě procenta jízdné. Dopravce má pro své cestu- jící ale i dobré zprávy: na dál- kových linkách by se v příš- tím roce měly postupně obje- vovat modernizovaná a nová vozidla, zkrátit by se měly do- jezdové časy například do Českých Budějovic. Důvodem zdražení cen je růst inflace a nákladů na pro- voz. Bude se týkat i předplace- ných věrnostních karet, tříle- tá aplikace In 25 pro mladé bude nově stát 490 korun mís- to 330, jednoroční In 50 bude za 1490 místo současných 1330 korun. O stokorunu dále podraží kilometrická banka pro ujetí 2000 kilometrů, o 50 korun zdraží víkendové síťové jíz- denky. ROW, ČTK Zprávy krátce Babiš by rád Rádio Impuls Podnikatel a šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce rozšířit své mediální im- périum a jedná o koupi Rádia Impuls, které je nejposlouchanější rozhla- sovou stanicí v Česku. Za- tím ale bez výsledku. Rá- dio loni před zdaněním a odpisy vydělalo 90 mili- onů korun. iDNES.czinzerce Zatímco Kateřina Pancová a David Rath z obviněného trojlístku v kauze zmanipulo- vaných veřejných zakázek ve Středočeském kraji si užívají prozatímní svobody, Petr Kott je stále ve vazbě. Jeho žá- dost o propuštění dnes pro- jedná soud v Praze. Předchozí žádost počát- kem září soud zamítl. Kott tehdy nepodal stížnost, proto- že chtěl, aby nejdříve byla p r o p u š t ě n a jeho přítelkyně Pancová. Ačkoli žalobce nadále tvr- dí, že hrozí jejich útěk, Panco- vá pracuje v motolské nemoc- nici a Rath plní vše, co po něm úřady chtějí. MAP Zdraží i pro psy Dojde i ke zdražení přepravy zavazadel a psů. ● Zatímco doposud se tyto do- klady prodávaly ve variantě pro jeden vlak nebo jeden den, nově bude cena záviset na projetých kilometrech. ● Pro stanovení cen bude pou- žit pásmový ceník s rastrem 50 km, minimální ceny budou stanoveny ve výši sou- časných cen přepravného. Bártovy vážky pomáhají Zpěvák a fotograf vážek Dan Bárta připravil na příští rok kalendář Tichý svět. Jeho výtěžek půjde na podporu projek- tů a služeb pro neslyšící. Koupit ho lze v pražských kavár- nách Mamacoffee nebo v jejich e-shopu. DAN BÁRTA, APPN Rath. A co Kott? Spěchají Napilno mají v továrně na vánoční ozdoby ve Dvoře Králové. Vyrábějí je tam ručně a firma je velmi úspěšná. Je největ- ším výrobcem ručně vyrá- běných a malovaných skleněných vánočních ozdob v Česku a řadí se mezi největší výrobce v Evropské unii. MAFRA Nový jízdní řád cestující nepotěší

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

NYNÍ AKČNÍ CENY Co získáte: • úspora za vytápění • zhodnocení domu • zdravé životní prostředí (omezený počet objednávek) DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA PROTI STOUPAJÍCÍ VLHKOSTI METODOU NÍZKOTLAKOVÉHO VSTŘIKOVÁNÍ DO ZDIVA • injektážní silikonová emulze (SuperCapillar100® s certifikátem WTA) je bez rozpouštědel a má výjimečnou schopnost penetrace • bez ohrožení statiky a použitelná u každého druhu vyzdívky • pracujeme na celém území Čech • bezplatná analýza – odborné poradenství a prohlídka – nezávazný předběžný odhad www.atg-sro.cz vlhké zdi plíseňplíseňplíseň poškozená omítka poškozenápoškozená PATENTOVANÁ ATG METODA BEZPLATNÁ LINKA ✆ 800 556 556 ATG Czech Republic s.r.o. Na Ořechovce 201/20, 162 00 Praha 6 - Střešovice U každého domu, který dosáhl určitého stáří, se časem více či méně projevuje zvýšená vlhkost zdí. Tento problém je vždy třeba řešit, ne- boť způsobuje řadu na sebe navazujících potíží. Na zdech opadává omítka, v místnostech se zhoršuje obytné klima, které má vliv na zdra- ví obyvatel. Může způsobovat častější onemocnění dýchacích cest, ze- jména u seniorů a malých dětí. Vznikající plísně se podepisují na vzni- ku alergií a poruchách imunity. Netrpí však jen zdraví lidí. Vlhkost zvyšuje například účty za vytápě- ní. Se stoupající vlhkostí zdivo ztrácí tepelně izolační vlastnosti a ná- klady na vytápění tak bývají až o 20% vyšší než v případě suchých místností. Vlhké zdivo – ať už ve sklepě nebo v obytných prostorech – je v neposlední řadě příčinou poklesu hodnoty domu až o 15%. VHODNÉ ŘEŠENÍ Mnoho řešení tento neduh jen dočasně zakrývá, ale není cestou k trvalému odstranění problému. Jindy je časově, fyzicky nebo např. finančně velmi náročné. Klasický způsob, jako podřezání a vkládání nerezového pásu nebo pásu z izolační fólie, je velmi problematicky proveditelné ve sklepech a u nepravidelných spár. Navíc tato metoda může negativně narušit statiku domu. HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Existuje však řešení, které nabízí jak výhody definitivního odstra- nění vlhkosti, tak i univerzální použití u různých druhů vyzdívky. Tím je aplikace dodatečné horizontální izolační vrstvy, a to s pomocí vstři- kovací kapaliny bez rozpouštědel. Ta vytvoří zábranu proti vlhkosti i ve staré stavbě. Její výhody jsou následující: ● Tato vrstva trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti. ● Nízkotlaká injektáž představuje záruku rovnoměrného a šetrné- ho prosycení zdiva emulzí. Injektážní silikonová emulze (SuperCa- pillar100® s certifikátem WTA) je bez rozpouštědel a má výjimečnou schopnost penetrace. ● Tato metoda vyřeší problém vlhkého zdiva bez ohrožení statiky a je použitelná u každého druhu vyzdívky. ● Představuje rychlé a efektivní provedení sanace bez velkého hlu- ku a nepořádku. Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva prove- deno dodržením přísných požadavků na vysokou kvalitu. Správný postup v konkrétním případě by měli určit povolaní odborníci, a to bezplatnou analýzou stavu. ATG Czech Republic s.r.o. je dceřiná společnost německé firmy ATG GmbH, která na území Německa úspěšně sanuje vlhké zdivo již 20 let. Skupina ATG se na vysoušení zdiva přímo specializuje. Zabývá se pouze touto činností a dosahuje v ní nejvyšších kvalit. Opírá se přitom o patentovanou technologii, firemní know-how a dlouholeté zkušenosti, které nasbírala při sanaci více než 19 500 objektů v Německu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. byla v ČR registrována 11. února 2011. Jednatel ing. Jochen Schönfelder, dlouholetý spolupracovník skupiny ATG, hrdě poukazuje na nízký počet reklamací (méně než 1% za 20 let činnosti firmy) a na 10letou záruku, platnou i na českém trhu, která není ve stavebnictví obvyklá! „Každý případ musí mít správné řešení, v této oblasti neexistuje žádné paušální řešení,“ poznamenává Jochen Schönfelder. Kvalita má svou cenu. Po provedení sanace a vysušení zdiva se sníží náklady na topení a zvýší se hodnota domu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. provedla úspěšně sanaci v České republice u více než 600 domů a v budoucích měsících hodlá rozvinout svou činnost po celé České republice. Uchráníme Váš dům proti vlhkosti!!! Trápí Vás vlhké zdi v domě a hledáte jednoduché a trvalé řešení? Jednou z možností je vytvoření dodatečné horizontální izolační vrstvy. inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

10

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

11SVĚT Norští vojáci budou dostávat jednou týdně vege- tariánskou stravu. Norská armáda oznámila, že zahajuje boj proti novému ne- příteli – klimatickým změ- nám. V rámci něho chce ome- zit spotřebu masa mezi vojá- ky. Armáda bude mít napříš- tě bezmasé pondělky, jejichž smyslem je snížit spotřebu ekologicky zatěžujících po- travin, jejichž produkce znač- ně přispívá ke globálnímu oteplování. „Je to krok k ochraně našeho klimatu. Chceme podávat jídlo, které respektuje životní prostře- dí,“ říká mluvčí norské armá- dy Eystein Kvarving. „Není to o šetření peněz. Jen se snažíme víc starat o kli- ma, být ekologičtější a také zdravější,“ dodává Kvar- ving. ČTK Díky PRE budou bohaté nejen letošní Vánoce Už od 1.12.2013 snižujeme ceny za kWh až o 19%! www.pre.cz inzerce Norská armáda GETTY Matka Radovana Krejčíře nabí- zí odměnu dva miliony randů (asi čtyři miliony korun) za in- formace, jež povedou ke stíhá- ní či dopadení útočníků, kteří v JAR stojí za údajnými pokusy o zavraždění jejího syna. Píší o tom jihoafrická média. ČTK Stěhování z bývalého komu- nistického východu Němec- ka do spolkových zemí ně- kdejšího západního Němec- ka se téměř čtvrt století po sjednocení státu zastavilo. V roce 2012 se poprvé do dří- vějších východních zemí při- stěhovalo ze západu zhruba stejně lidí, kolik jich zamířilo opačným směrem. Tvrdí to zpráva o stavu sjednoceného Německa. V pěti spolkových zemích bývalého východního Němec- ka klesl počet obyvatel od roku 1990 o 13,5 procenta na necelých 13 milionů. ČTK Nejvíc sexy Nejpřitažlivějším mužem současnosti je podle ma- gazínu People zpěvák americké skupiny Maro- on 5 Adam Levine. Loni vyhrál anketu herec Chan- ning Tatum. GETTY Zakladatel komunistické Se- verní Koreje a její „věčný pre- zident“ Kim Ir-sen nařídil kdysi svým lékařům, aby na- šli způsob, jak by se mohl do- žít 120 let. Za tímto účelem byly mimo jiné analyzovány léčivé vlastnosti více než 1750 různých bylin. Požado- vaného cíle se ale dosáhnout nepodařilo, Kim zemřel ve věku 82 roků, zřejmě na in- farkt, napsal britský deník The Daily Telegraph. ČTK Matka Krejčíře. Zaplatí miliony Němci. Z východu na západ se už nestěhují Číslo dne 150Až o tolik tun ročně by se měla podle odhadů snížit spotřeba masa norskou armádou, pokud budou dodržovány vegetariánské pondělky. Průměrný Nor sní za život více než 1200 zvířat včetně 1147 kuřat, 22 ovcí, šesti krav a 2,6 kusu jelenovité zvěře. Zrzavý: za 17,7 milionu Obraz Jana Zrzavého Ležící hoch se včera v londýnské aukční síni Sotheby\'s prodal v přepočtu za 17,7 milionu korun, což z něj dělá nejdražší malířův obraz prodaný v dražbě. Zrzavého obraz z roku 1912 odborníci označují za autorovo nejdůležitější dílo jeho raného období. SOTHEBY\'S Pondělky bez masa Kim Ir-sen. Chtěl se dožít alespoň 120let

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. listopadu 2013 12FINANCE Kurzy EURO 27,33 DOLAR 20,20 LIBRA 32,62 NAFTA: 35,26 NATURAL: 35,94 Chcete se vydat autem do Alp? Pak ať vás ani nenapad- ne vyjet na letních pneumati- kách. Například na vybra- ných úsecích v Rakousku za jízdu na letních gumách za- platí řidič pokutu 35 eur. Když navíc způsobí nehodu, pokuta se může vyšplhat až na 5000 eur. Po vydatném víkendovém sněžení už na většině hor- ských a průsmykových silnic platí zimní režim dopravy. Ten je v tomto období běžný a obvykle platí až do jara. Le- tos navíc sníh vše uspíšil a i některé další průsmyky jsou pokryty sněhem a sjízdné pouze se sněhovými řetězy. Odborníci řidičům doporu- čují, aby nečekali na mrazy a co nejdříve přezuli. „Pokud klesne teplota pod sedm stupňů Celsia, měli by vždy zimní pneumatiky obout, protože v těchto podmín- kách fungují rozhodně lépe než ty letní,“ říká ředitel od- dělení BESIP Roman Budský. ADAM VÁCHAL Pneu Řidiči, kteří za zimních podmí- nek vyrazí na letních pneuma- tikách, musí počítat s vyso- kou pokutou. ● Pokud vás policisté zastaví na letních pneumatikách v Itálii, mohou vám udělit pokutu od 80 do 380 eur. ● Ve Francii se pak pokuta po- hybuje od 50 do 150 eur. ● V Německu jsou pokuty sta- noveny od 40 do 80 eur. ● Ve Švýcarsku zaplatíte 100 švýcarských franků. O D R E Ž I S É R A F I L M U “ B O U R N E O V O U LT I M Á T U M ” JDE JEN O TO PŘEŽÍT N A Z Á K L A D Ě S K U T E Č N Ý C H U D Á L O S T Í Falcon Filmové novinky www.falcon.cz V KINECH OD 21. 11. inzerce Automobilka Škoda Auto kvů- li zvýšení cen surovin a materi- álů zdražuje své vozy. Nejvíce se zvýší cena u nové Octavie RS a Octavie RS Combi, které zdraží o deset tisíc korun. Lidé ale zaplatí více například i za modely Superb, Octavia, Ra- pid, Citigo nebo Roomster. Podle mluvčího automobilky Vítězslava Pelce je oslabení ko- runy pouze jedním z důvodů zdražování. Nové ceny jsou platné pro vozy vyrobené od 1. ledna příštího roku, které je možné už objednávat. ČTK Letní gumy. Pokuty v zahraničí Škoda Auto. Zdraží i kvůli slabé koruně

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

13KULTURA List Forbes zveřej- nil příjmy světo- vých muzikantů. Zpěvačka Madonna je nyní nejlépe placeným muzikan- tem světa. Její zisky za rok do letošního června odhadl For- bes na 125 milionů dolarů. Zis- ky z koncertního turné MDNA plus prodeje zboží s vlastní te- matikou posunuly pětapadesá- tiletou Madonnu daleko před zpěvačku Lady Gaga, která je na druhém místě s 80 miliony dolarů. Lady Gaga mohla do- padnout lépe, kdyby ji zraně- ný kyčel nepřinutil zrušit tur- né. Na třetím místě se umístil rockerský veterán Bon Jovi se 79 miliony dolarů následova- ný hvězdou country Tobym Keithem (65 milionů dolarů) a britskou skupinou Coldplay (64 milionů dolarů) na páté příčce. Na seznam Forbes zařa- zuje jen žijící umělce – jinak by vyhrál král popu Michael Jackson, který za rok do červ- na 2013 posmrtně vydělal 160 milionů dolarů. ČTK Zprávy krátce Slunce v NoD Experimentální prostor NoD dnes uvede v premi- éře nový divadelní pro- jekt Šest miliard sluncí o vyhasínání našich osobních vesmírů inspi- rovaný Alzheimerovou chorobou. Autorsky za ním stojí režisérka Eva Rysová a dramaturg On- dřej Novotný. MET Cestovatelovo století v kině Film nazvaný Století Mi- roslava Zikmunda o slav- ném cestovateli, který spolu s Jiřím Hanzelkou projel celý svět, bude mít premiéru v dubnu příštího roku. Režisérem snímku je Petr Horký, který je s Miroslavem Náplavou také autorem scénáře. Oba ve Zlíně or- ganizují festival věnova- ný cestování a objevová- ní nových kultur. ČTK Divadlo Bez zábradlí uvede v české premiéře nejúspěšněj- ší britskou komedii desetiletí Jistě, pane premiére. Kome- die autorů Antonyho Jaye a Jo- nathana Lynna ze zákulisí vy- soké politiky volně navazuje na kultovní televizní seriál. Politická satira byla napsa- ná přímo pro divadelní prk- na. Česká premiéra v Divadle Bez zábradlí je plánována na 27. ledna 2014. Titulní roli premiéra si zahraje Karel Heř- mánek, mazaného vládního tajemníka Josef Carda, osob- ního tajemníka premiéra Ka- rel Heřmánek ml., jako zvlášt- ní poradkyni uvidíme Danu Morávkovou. První diváky rozesměje hra Jistě, pane premiére! v před- premiéře už 21., 22., 25. a 26. prosince letošního roku. ROW 2kultura Komedie. Seriál v divadle Kanaďan Bryan Adams zahra- je 18. června příštího roku v Brně. Čtyřiapadesátiletý zpěvák, kytarista, skladatel a příležitostný fotograf, který se do Česka vrací pravidelně, tentokrát vystoupí pod širým nebem na Velodromu. ČTK Madonna GETTY Britský premiér a jeho nejvěrnější DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Bryan Adams. Příští rok vystoupí na Velodromu Bryan Adams GETTY Jak Forbes počítá? Výdělky zahrnují zisky z pro- deje vstupenek a reklamních předmětů či honoráře. ● Neodečítají se náklady na agenty, manažery i právníky. inzerce Nejvíc si zpěvem vydělala Madonna Koncert Hlasy v Lucerně Vokální skupina Manhattan Transfer vystoupí ve Velkém sále pražské Lucerny již tuto neděli. Pro tento zkušený vokální soubor, který se pyšní deseti cenami Grammy, je typická žánrová pestrost na swingovém a jazzovém základě.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. listopadu 2013 14SERVIS Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. Vlasta BrzoBohatoVá, FaceBook „Moje manželka je teď před Vánoci taky v jednom kole!“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Byl 13. římským císařem. Jeho předchůdcem byl Nerva, nástupcem Hadrianus: a) Caligula b) Trajanus c) Nero 2 Kreslený hrdina původně francouzských komiksů Gal Asterix se poprvé objevil roku: a) 1949 b) 1959 c) 1969 3 Liskova vila ve Slezské Ostravě od architektů bratrů Šlapetových je postavena ve stylu: a) empíru b) secese c) funkcionalismu 4 Slavný umělec Salvador Dalí se v katalánském městě Figueras narodil 11. května roku: a) 1884 b) 1904 c) 1924 5 Italská vlajka má tři barvy, jsou jimi: bílá, zelená a červená. Vlevo najdete umístěnou: a) bílou b) zelenou c) červenou Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-b,3-c,4-b,5-b. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 18 °C Rok výskytu: 1926 Počasí DNES ZÍTRA SOBOTA NEDĚLE Min: 4 Max: 8 Min: 6 Max: 10 Min: 6 Max: 10 Min: 3 Max: 7 Sudoku ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA 15:15 Na kus řeči 16:00 Cestománie 16:35 AZ-kvíz 17:00 Všechnopárty 17:35 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 StarDance VI ...kolem dokola 20:05 Ztracená brána (1/3) Mysteriózní drama (2012). Hrají: I. Trojan, J. Dvořák, A. Geislerová, V. Preiss, J. Abrhám a další. Režie J. Strach 21:15 Máte slovo s M. Jílkovou 22:14 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22:15 Hercule Poirot: Němý svědek Detektivní film (VB, 1996). Hrají: D. Suchet, H. Fraser, A. Morrishová, P. Ryecart, K. Buffery, M. Pavlowová a další. Režie E. Bennett 00:05 Inspektor Rebus II (2/10) Důvod k vraždě. Kriminální seriál (VB, 2007) 01:15 AZ-kvíz 15:00 Království divočiny: Ze života medvědů (4/5) 15:30 Objevování planety Oceán (9/13) 16:15 Zázračná planeta: Velká útesová bariéra (1/3) 17:10 Černá zmije (3/6) 17:40 Pán času: Planeta mrtvých 18:45 Večerníček 18:55 Bratři a sestry II (8/16) Dramatický seriál 19:35 Etiketa 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Život savců Život na stromech. Přírodopisný dokument (VB). Surikaty z pouště Kalahari tráví noci ve svých norách. Potravu nacházejí pod zemí, ale umějí také šplhat po stromech a ve větvích se pohybují s překvapivou jistotou 21:00 Mildred Pierceová (2/5) Minisérie (USA, 2011) 22:05 Na věky věků (2/8) Dramatický seriál (Kanada/SRN/VB, 2012) 22:50 Vera (2/4) Stíny vzpomínek. Detektivní seriál (VB, 2010) 00:20 Pološero – Anorexie Dokument 12:30 Návrat komisaře Rexe XI (11) 13:30 Odložené případy III (14) 14:25 Dr. House VII (16) 15:25 Ordinace v růžové zahradě (107) 16:30 Dva a půl chlapa IX (11) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Mentalista III (12) 18:30 Ulice (2494) Rodinný seriál (2013) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (452) Hodně štěstí, Zdeničko. Rodinný seriál (2013) Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, D. Morávková, J. Čenský, M. Kramár a další 21:30 Prásk! 22:05 Kriminálka Miami X (19) Rodina. Kriminální seriál (Kanada/USA, 2011) 23:00 Vražda v Bílém domě Akční thriller (USA, 1997). Hrají: W. Snipes, D. Laneová, D. Benzali, R. Cox, A. Alda a další. Režie D. H. Little 01:00 Nikita Akční seriál (USA, 2010) 01:45 Novashopping 02:20 Vrchní sestra III (10) Dramatický seriál 09:15 To je vražda, napsala V (20) 10:15 Policie Hamburk II (15) 11:15 Láska navzdory osudu (1/2) 13:20 Walker, Texas Ranger IV (25) 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III (10) 15:20 Žena zákona (15) 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 VyVolení – Výzva Dívejte se, jak dopadne napínavá Výzva. Kdo z VyVolených se utká v zítřejším Duelu? Moderuje Tereza Pergnerová 21:35 Křižovatky života 22:40 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně II (12) Potíže s bratrem. Kriminální seriál (USA, 2010) 23:40 Myšlenky zločince II (10) Kriminální seriál (USA, 2006) 00:40 Slunečno, místy vraždy I (9) Prokletá kytara. Kriminální seriál (USA, 2011) 01:35 Doktor z hor: Nové příběhy III (10) 10:00 Óčko hity 11:00 Óčko News 11:05 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer 15:00 Óčko News 15:05 Mixxxer 16:30 Óčko flirt 16:35 Mixxxer 16:55 TyTrubko 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 18:30 Óčko Expres 19:25 TyTrubko 19:30 Óčko News 19:35 CZ & SK 21:00 Devadesátky v devět 21:45 Limuzína Talk show s Mírou Hejdou 22:00 Millenium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 09:50 Návrat komisaře Rexe XI (10) 10:35 Pohřešovaní II (10) 11:20 Teleshopping 11:40 Odložené případy III (13) 12:20 Nemocnice Chicago Hope (13) 13:20 Tajemství kruhu (5) 14:10 Upíří deníky II (18) 15:05 Vášnivý tanec 17:20 Tajemství kruhu (6) 18:15 Amazing Race: O milion kolem světa VI (9) 19:05 Upíří deníky II (19) Hororový seriál 20:00 Odložené případy V (17) Kriminální seriál (USA, 2007). Za policisty přijde mladá žena s dopisem na rozlouče- nou její babičky, která se měla v roce 1962 oběsit, a tvrdí, že nebyl psán její rukou... Hrají: K. Morrisová, D, Pino, J. Ratchford T. Barry, J. Finn, a další 20:50 Odložené případy V (18) Kriminální seriál (USA, 2007) 21:45 Oko za oko Akční drama (USA, 1996). Hrají: S. Fieldová, E. Harris, O. Burnettová, A. Kyleová, K. Sutherland a další. Režie J. Schlesinger 23:45 Pohřešovaní II (11)

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

15

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 21. listopadu 2013 16SERVIS AŽ NÁS SMRT ROZDĚLÍ Vidím to kolem sebe docela často. Když člověk žije s někým v páru opravdu dlouhou dobu, třeba i desítky let, tak se podle něj tak nějak vytvaruje. Ve dvojici si postupně a naprosto orga- nicky rozdělí úkoly nejen ty praktické, jako je placení složenek nebo přezouvání auta na zimní gumy, ale i ty mentální. Takže když pak takový srostlý pár třeba vypráví letitou historku, připo- míná to vystoupení tanečních párů na mistrovství republiky v krasobruslení. Občas třeba i s ně- jakým tím pádem. V takovéhle symbióze prožijete většinu svého života, milujete se, hádáte, udobřujete, ale pak to najednou skončí. Partner odejde. Po těch le- tech vzájemného přizpůsobování, kdy jste toho druhého dílem pod- pírali, dílem se opírali o něj, tu na- jednou stojíte sami. Takový amputovaný jedinec je nejdřív samo- zřejmě zcela ohromený, zoufalý a bezradný, ale až pomine prvot- ní šok, začne se pomalu, ale jistě jako by dofukovat do svého pů- vodního tvaru. Ovdovělé šedesátnice, které dřív bez manžela ne- dokázaly vyměnit ani prasklou žárovku, se pustí do rekonstruk- ce chalupy s energií, jakou u nich nikdo léta nepamatuje. Vdovci v důchodu objíždějí na kole Evropu, i když dřív by je nenapadlo vydat se dál než do Polabí. Najednou jsou možné věci, které by dřív prostě nešly. Ze zvyku, z ohleduplnosti nebo možná z poho- dlnosti. Až když jsou vůle, energie a zlozvyky toho druhého pryč, ukáže se najednou, jak moc byl do té doby život v páru (de) formující. Tím rozhodně neříkám, že by bylo lepší prožít celý ži- vot jako single – to může být taky deformující až hrůza, ale aspoň jsme si vyjasnili, proč se říká moje drahá „polovička“. Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku MENTÁLNÍ (ze sloupku Julie Červené na této straně) Myšlenkový, duševní, psychický ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Reportéři a ti druzí. Nový seriál Česká televize začala natáčet třídílný televizní film Reportéři a ti druzí, který režíruje Dan Svátek podle scénáře novináře Josefa Klímy. V hlavních rolích se představí Jiří Bartoška a Tereza Voříšková. Ta hraje dvacetiletou Hedviku, která se chce stát novinářkou. Když nastoupí do práce, je přidělena ke zkušenému reportéru Vlachovi v podání Bartošky. MAFRA Dopisy a vzkazy Bydlení s dětmi Minulý týden jsem si v Me- tru přečetla článek pana Belici o tom, jak mladí lidé raději zůstávají doma u rodičů a jak se jich máme my rodiče zbavit. Trochu mě ten článek na- zdvihl, znám spoustu mla- dých lidí, kteří by raději bydleli ve vlastním či nájemním bytě, ale je- jich ekonomická situace jim to nedovoluje. Nebylo by dobré, když pan Belica zjistil, kolik dětí, vydřidu- chů, bydlí raději s rodiči, aby také zjistil, kolik mla- dých bydlí s rodiči z eko- nomických důvodů? Po do- hodě totiž dojdou k názo- ru, že než bydlet v dra- hém nájmu je výhodnější přispět rodičům na bydle- ní a stravu a raději si peníze našetřit na dobu, kdy si najdou part- nera, se kterým si pořídí bydlení. Také názor, že ro- diče, aby se potomka zba- vili, mají našetřit nějakou částku, která by mu umož- nila nákup vlastního byd- lení, se mi zdá mimo reali- tu. Jak to mají chudáci ro- diče udělat, když mají dvě děti a podprůměrný plat? JITKA ŠEDIVÁ, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťu- je Expansion Group a.s. Solo Colours. Irsko versus USA První dva koncerty ze série Solo Colours Concerts proběhnou v Ostravě již příští týden. Ve čtvrtek 28. listopadu v klubu Cooltour vystoupí sólově jedna z nejúspěšnějších současných irských písničkářek Lisa Hanniganová (foto) spolu se zpěvákem a kytaris- tou Richie Eganem. O den později do auly Gong v Dolních Vítkovicích přijede výborný americký jaz- zový zpěvák Gregory Porter. ARCHIV Marie Wurmová Budu vzpomínat na mládí, kterým nás provázel právě Pavel Bobek svými krásnými písněmi. Martin Kramer Hned, jak přijdu ze školy, pustím si od něj písničky! Byl to opravdový zpěvák! Evka Zniszczolová Jako na Tučného, tedy jako na jednoho z nejlepších českých country zpěváků. Anketa z Facebooku deníku Metro Jak budete vzpomínat na Pavla Bobka? Sloupek DOBRÝ DEN, JMENUJI SE JULIE ČERVENÁ BYLO MI TŘICET LET A JSEM SINGLE Citát Když člověk žije s někým v páru dlou- hou dobu, tak se podle něj vytvaruje. Slovo dne „Agresorům dáme facku, na kterou nezapomenou.“ AJATOLLÁH ALÍ CHAMENEÍ Nejvyšší íránský duchovní vůdce prohlásil, že pokud jde o jader- ný program, Írán neustoupí ani o píď a bude hájit svá práva. Vy- mezuje se tak vůči prezidentu Hasanu Rúhánímu, který zvolil smířlivější strategii i rétoriku.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

11/13 18. ročník / listopad 2013 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ www.dumazahrada.cz 79Kč/3,70EUR PROGNÓZA STAVEBNÍHO TRHU PRO ROK 2014 KRIZE SOUTĚŽO ZAHRADNÍ TECHNIKU za30000Kč Končí špatné časy, nebo recese pokračuje? 7X DILEMA RODINNÝCH DOMŮ OČIMA ARCHITEKTAANEB PŘÍRODA O PATRO VÝŠ plus FINALISTÉ SOUTĚŽE ZAHRADA ROKU 2013 ZELENÉ STŘECHY

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

DOMOV 02komerční příloha čtvrtek 21. listopadu 2013 Ideální InvestIce? Malý byt na metru od eKOsPOl a.s.! Pokud hledáte bezpečnou a zároveň výnosnou investici, nebo se jen chcete zajistit na stáří, zvažte koupi kvalitní nové nemovitosti. Ideálním investičním nástrojem jsou kvalitní a cenově dostupné byty na metru v projektu Panorama Kyje společnosti EKOSPOL. Výnos nejméně 5% ročně a bez rizika! Řada lidí si klade otázku, jak výhodně investovat své úspory nebo se zabezpečit na stáří. Přitom experti a ekonomové se shodují, že vlastní byt je v dnešní době nejlepším spořením na penzi. Možnost investovat do nového bytu ale většina lidí buď vůbec nezváží, anebo ji považuje za nedostupnou. To je ale velká chyba! Díky rekordně nízkým úrokům hypotéčních úvěrů může dnes do nemovitostí investovat opravdu každý! A díky hypotékám i s minimálními úsporami! Daleko důležitější je mít stabilní příjem, díky němuž vám hypotéku schválí. Přesně tak postupoval osmadvacetiletý Petr, který pracuje jako programátor a bydlí s přítelkyní ve dvoupokojovém bytě. Za cenu 1,4 milionu korun zakoupil nový byt 1+kk v projektu Panorama Kyje společnosti EKOSPOL. Investoval přitom pouze naspořených 150 tisíc, zbytek pokryl hypotékou s 20letou splatností. Výsledek? „Byt jsem okamžitě pronajal za 8200korun měsíčně, přitom splátka hypotéky činí jen 7800korun. Něco málo mi každý měsíc přibyde, ale hlavně – po splacení hypotéky bude byt můj a můžu jej dál pronajímat nebo prodat. A za dnes investovaných 150 tisíc budu ke svému důchodu navždy dostávat ještě 8 tisíc z nájemného. Takové zhodnocení mi žádný penzijní fond nikdy nenabídne,“ říká Petr s tím, že v budoucnu koupí ještě nejméně jeden další podobný byt. Ideální investice? Malý byt na metru! Právě menší byty v blízkosti metra, přesně jako v projektu Panorama Kyje, jsou podle odborníků ideálním investičním nástrojem. To potvrzuje i pan Holý, majitel malého grafického studia. „V první etapě bytového areálu Panorama Kyje u stanice metra Rajská zahrada jsem koupil dva byty – 1+kk a 2+kk za celkovou cenu 3,3 milionu. Na polovinu kupní ceny obou bytů jsem čerpal hypotéku. Oba byty jsem obratem pronajal, jeden za 8 a druhý za 10 tisíc korun. Splátky hypoték přitom činí celkem 9,5 tisíce, každý měsíc tedy vydělám 8,5 tisíce a ještě si spořím na důchod. Z investovaných 1,7 milionu mám tedy každý rok 100 tisíc zpátky na nájemném, a ještě mi zůstanou dva byty jako bonus,“ pochvaluje si výhodnou investici pan Holý. Superlevné byty na metru s nádherným výhledem! Aktuálně prodávaná pátá etapa bytového areálu Panorama Kyje společnosti EKOSPOL nabízí celkem 105 bytů o dispozicích 1+kk až 5+kk. Z většiny bytů se nabízí úchvatný výhled na celé panorama Prahy. Vynikající dopravní dostupnost je zajištěna blízkou stanicí metra B Rajská zahrada. A ceny? Za byt 1+kk s balkonem zaplatí kupující pouhých 1,4 milionu Kč, dvoupokojové byty jsou k mání již za 1,9 milionu a ceny bytů 3+kk začínají na 2,7 mil. Kč. Ale pozor – rychlost prodeje tohoto projektu nemá v Praze obdoby a všechny předchozí etapy jsou již beznadějně vyprodány. Příliš dlouho čekat se tedy nevyplácí! EKOSPOL a.s. – tradice, kvalita a jistota nového bydlení již 21 let! Společnost EKOSPOL a.s. patří mezi největší a nejúspěšnější ryze české developery. Je známá tím, že výstavbu svých projektů financuje výhradně z vlastních prostředků bez využití bankovních úvěrů. Jako jediný český developer získal EKOSPOL nejvyšší ocenění AAA Excelentní vprestižním žebříčku ČEKIA Stability Award v“krizových“ letech 2009-2012, čímž se zařadil mezi stovku nejstabilnějších českých firem ze všech oborů. Za21 let své existence úspěšně zrealizoval již 44 velkých developerských projektů pro více než 8 000 spokojených zákazníků a byl renomovaným magazínem Construction & Investment Journal zařazen mezi TOP 50 rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. EKOSPOL nabízí byty s nejlepším poměrem ceny a kvality. Kompletní nabídku bytů a pozemků naleznete na: WWW.EKOSPOL.CZ NEJLEVNĚJŠÍ BYTY záruka kvality PANORAMA KYJE NOVÁ ETAPA V PRODEJI PŘEDCHOZÍ ETAPY VYPRODÁNY 1+kk1,3mil. 2+kk1,7mil. 3+kk2,5mil. Další projekty • Měcholupy • Dubeč • Barrandov Tel.: 233 372 021• www.ekospol.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

19

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 21. listopadu 2013 20AUTO Doba si žádá víceúčelovost. Víc funkcí už zasta- nou nejen přístroje u počítače a noviná- ři, ale také auta. Mašinka připojená k počítači slouží jako skener, kopírka i tiskárna. Ideální novinář umí psát, fotit, vyrábět strán- ky i točit videa. A jedno auto by mělo vystačit na práci, zá- bavu i pro rodinu. Jako třeba nový Ford Grand Tourneo Connect. Je to zástupce osobních aut odvozených od dodávek a na- víc jde o prodlouženou verzi. Uveze až sedm dospělých ces- tujících i s jejich základními zavazadly. Nebo jen dvojici, ale i s horskými koly a další výbavou na aktivní dovole- nou, při níž může sloužit i jako hotel na přespání. Do- káže přestěhovat malý byt. Na rozdíl od krátkého Tour- nea Connect s vyjímatelnými sedadly druhé řady zůstává u granda všech sedm sedaček neustále na palubě. Aby ale co nejméně zabíraly plochu případnému nákladu, dají se ty ve druhé a třetí řadě velmi chytře sklápět až téměř na úroveň podlahy. Skládací dek- ly na nich zajišťují vzorně rov- nou plochu. Na rozdíl od pře- nášení těžkých sedadel zvlád- ne přeměnit dvoumístné auto na sedmimístné a zpět pomocí důmyslné soustavy poutek, táhel a magnetů bě- hem několika desítek vteřin i křehká dívka. Nastupování i nakládání na zadní místa usnadňuje dvojice lehce posuvných boč- ních dveří, která patří ke stan- dardní výbavě každého Grand Tournea Connect. Fakta Nový Ford Tourneo Connect i prodloužená verze Grand se na českém trhu prodávají od 14. listopadu. ● Krátká verze stojí od 326 900 Kč bez DPH s benzinovým mo- torem 1.0 EcoBoost. ● Grand (na snímku) začíná na 379 900 Kč bez daně s nafto- vým motorem 1.6 TDCi. +PLUS ONDŘEJ BĚHAL www.vybermiauto.cz Ford Grand Tourneo Connect měří více než 4,8 metru, ale působí kompaktně. FORD Dobijte si nyní kredit! Prvních 5 000dobití karty — ODMĚNÍME — sadou vykrajovátek ve tvaru pytlíků. Dobijte si nyní kredit! Dobijte si –––jako––– Nabídka platí pro prvních 5 000 zákazníků, kteří si dobijí v termínu 18. 11. až 8. 12. 2013 libovolný kredit na své SIM kartě MOBIL.CZ. Pro získání dárku je třeba vyplnit kontaktní formulář na www.mobil.cz/darek. inzerce Zajímavost Multifunkční grand Boty? Pneu na nohy Výrobce pneumatik Continental se rozhodl obouvat nejen auta, ale také jejich řidiče. Spolu s Adidasem vytvořil outdoorovou řadu Terrex s podrážkou ze směsi pro výrobu pneumatik, která se má chlubit špičkovou přilnavostí třeba při vysokohorských túrách.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

21SPORT 3SPORT Fotbalisté Plzně jsou podle Pavla Vrby profesionálo- vé. Jeho odchod je tak nezasáhne. Trenér Pavel Vrba si nemyslí, že jeho chystaný prosincový odchod od fotbalistů Plzně k reprezentaci bude mít na hráče Viktorie v závěru pod- zimní sezony nějaký vliv. Prý nezaznamenal, že by to jeho svěřenci nějak řešili. Také hráči věří, že je Vrbův ohlášený konec nijak nepo- znamená a naopak je v po- sledních čtyřech utkáních roku spíš vyhecuje. „Myslím, že na kluky v kabině to nemů- že mít vliv. Hráči jsou profesi- onálové a vědí, že fotbal při- náší příchody i odchody,“ uvedl Vrba pro klubový web. Podle kapitána Pavla Hor- vátha se v kabině Vrbův od- chod probírá, ale nijak to prý hráče neovlivňuje. „Samo- zřejmě jsme se o tom bavili. My jsme hráči a respektuje- me to,“ uvedl Horváth. ČTK Nejlepším střelcem je Messi Argentinský kanonýr Lio- nel Messi včera potřetí v kariéře převzal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce v evropských fot- balových soutěžích. Letošní vítězství si hráč Barcelony zajistil 46 góly. Porazil svého velkého ri- vala Cristiana Ronalda.AP Pavel Horváth MAFRA Poker ZÁPAS STODVACETILETÍ PŘEDPRODEJ TICKETPORTAL.CZSOBOTA 23. 11. OD 18:00, GENERALI ARENA AC SPARTA PRAHA FK MLADÁ BOLESLAVvs. ZÁPAS K VÝROČÍ 120 LET OD ZALOŽENÍ AC SPARTA PRAHA ·DÁREK PRO KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA ·BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ·SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL PRODEJ VSTUPENEK inzerce Zprávy krátce Pistoriusovu obžalobu doplnili Jihoafrická prokuratura doplnila obžalobu proti handicapovanému atle- tovi Oscaru Pistoriusovi, který se před soudem bude zpovídat z vraždy své přítelkyně Reevy Ste- enkampové. Státní zá- stupci mu nově připisují i dvojí porušení zákona o zbraních, podle obžalo- by paralympijský šampi- on střílel na veřejnosti. Sáblíková má novou knihu Druhou knihu o sobě, tentokrát ale více autobi- ografickou, včera pokřti- la rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíko- vá. Dvojnásobná olympij- ská šampionka si jako kmotru vybrala herečku Yvettu Blanarovičovou, kterou si oblíbila v roli čerta v pohádce Princez- na ze mlejna. Název kni- hy zní Martina Sáblíko- vá – Sama proti času. ČTK Nadal přijede na turnaj Světová tenisová jednička Rafael Nadal zavítá příští měsíc do Prahy. Španělská hvězda se 12. prosince zúčastní v české metropoli charitativního pokerového turnaje, který se uskuteční v rámci pražského dílu European Poker Tour. „Týmu se můj odchod nedotkne“

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

• Půjčíme Vám peníze do výpla- ty. Tel. 222 230 891 nebo na www.pujckaklik.cz • Užijte si předvánoční nákupy se Stylovou půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. • Půjčky pro každého - rychlé vyří- zení, bez poplatků. Výsledek do 20 min. od žádosti, registry neřeší- me. Stačí napsat sms, nebo volat na tel: 722183161 Práce - nabídka • BRIGÁDA - hledáme zájemce o DOPLŇOVÁNÍ zboží, denní i noč- ní, prodejny po celé Praze (zálohy druhý den). Směny dle výběru. Tel: 284083300, 777335756 • Až 1.200 Kč/denně za venkov- ní prodej šál v Praze. Po-Pá, 8.00- 17.00 hod. Tel.: 608 290 258 • BRIGÁDA - hledáme zájemce o práci ve SKLADU jen dlouhodobě do 6.1.2014., možnost záloh. T: 778407879, 774798014, e-mail: koordinator@creditczech.cz • KADEŘNICTVÍ 100 CZK. Ote- víráme nové pobočky. Jsi kadeř- ník? Chceš mzdu 1000 Kč den- ně? Volej 777 331 487 (facebook. com/100czk) • Přijmeme ASISTENTY na jednání sezákazníky.Výbornéplat.ohodnoce- ní. Více info při os. pohovoru. CV zasí- lejte na ttothova@comfortenergy.cz, 773111530 • ŘIDIČI os. aut a TAXIKÁŘI! Dis- pečink taxi nestíhá plnit objednáv- ky! Přijďte nám pomoci již dnes a dostanete dispečink zdarma! Tel.: 723 424 230 • Obecně prospěšná společnost Pelleova vila vyhlašuje výběrové řízení na ředitele. Požadavky na uchazeče ve výběrovém řízení: předložení profesního životopisu, prokázání bezúhonnosti (originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo jeho ověřenou kopii) a negativní lus- trační osvědčení, středoškolské s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magis- terském studijním programu, praxe v ziskovém či neziskovém sektoru se zaměřením na kulturu, zkuše- nosti s činností neziskových orga- nizací zejména znalosti získávání finančních prostředků z grantových řízení nebo ESF, znalost získává- ní dotačních prostředků apod., předložení vlastního návrhu kon- cepce další činnosti a financo- vání obecně prospěšné společ- nosti v dalším období, flexibilita, velmi dobrá schopnost komuni- kace a organizační schopnosti, schopnost samostatného rozho- dování a řešení, uživatelská zna- lost práce s PC, znalost světového jazyka. Předpokládaný nástup od 1.1.2014 nebo dle doho- dy. Písemné nabídky s označe- ním „Výběrové řízení na ředitele Pelleova vila o.p.s.“ se struktu- rovaným profesním životopisem je nutno doručit tak, aby ji vyhla- šovatel obdržel nejpozději dne 10.12.2013 na adresu Mgr. Vero- nika Vymětalová, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 nebo osob- ním podáním do podatelny Měst- ské části Praha 6, Čs. Armá- dy 23, 160 52 Praha 6. Bližší informace lze získat na tel. čís- le : +420 220 189 140 či zaslá- ním emailu na emailovou adresu - vvymetalova@praha6.cz • BRIGÁDA - POKLADNÍ - prodej- ny po celé Praze, školení zajiště- no. Zálohy 2. den. Směny dle Vaše- ho výběru. Tel.: 284 083 300, 777 335 756. • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400 Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • BRIGÁDY pro každého (zálo- hy 50% vyplácíme druhý den). Doplňování zboží, pultový prodej, pomocné práce. T: 284083300, 777335756. • Společnost KOREKTEL s.r.o. při- jme uchazeče do nově otevřeného oddělení péče o stávající klientelu. Více info na www.korektel.cz nebo tel: 725118238 • Čekáte na peníze? U nás je máte 2. den v plné výši. Přijmeme brigád- níky na balení zboží a jiné brigády dle aktuální nabídky. Po-Pá, 9-17 h. 724772129 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektů po celé Pra- ze. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • Přijmeme na HPP elektrikáře, vyhláška 50, částečná znalost hydrauliky, ŘP B, servisní práce. Praha 9. Volejte 7-15 hod. Tel.: 283 891 690 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200 Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Bezpečnostní služba přijme SD a ČID jako strážné a recepční pro Prahu, AJ a PC výhodou. Požadu- jeme zdrav. způsobilost, bezúhon- nost. Tel.: 224109445 • Autoservis na Praze 4 hledá zaměstnance na ruční mytí vozidel. Praxe nutná. Tel.: 725 038 658, e-mail: michal.broz@kacmacek.cz • Firma přijme zaměstnance na pozici uklízeč/ka na HPP, vhod- né pro ZTP. Informace na tel.: 606 622 688, roman.riha@gsus.cz • Malgen a.s. přijme strážné na objektyvPrazeablízkémokolí.Mzda od 55 Kč/hod. čistého. Domluvte si pohovor. T: 723532111 nebo email: job@malgen.cz • BS přijme pracovníky na ostrahu objektů. Tel.: 603 142 980 • Hledáme zkušené prodejce pro Pestrou spol. Prodej se koná ven- ku. 1. týden 2500 Kč, po zauče- ní 20.000 Kč/m. Zálohy denně. 774057517, www.d-marketing.eu • Kosmetická poradkyně. Vhodná brigáda pro studentky a né pouze pro ně. Stanete se odborníkem ve světe kosmetiky. Tel: 724182772 • BA přijme muže na pozici strážný pro oblast Praha. Vhodné především pro inval. důchodce. Kontakt: 777 571 233, e-mail: info@hsostraha.cz. Služby - nabídka • WWW.MYREDROSE.NET kvalitní českévýrobkysfinančnímbonusem, WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní ubytování v Beskydech. Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 773 907 134 • ZÁLOHA 100.000 Kč IHNED. Pří- mý zájemce koupí byt v Praze pro investici. Tel.: 777 21 21 34 Nemovitosti - nabídka • Prodám rodinný domek, novostav- ba elegant 99 s garáží, poze- mek 1000 m2 , plyn, Veleň - Pra- ha Východ. Cena 6,5 mil. Rychlé jednání, sleva. T: 602 270 715 Nemovitosti - poptávka • Vykoupíme nebo zprostředkuje- me prodej – byt, rod. dům, chata, Praha a okolí. Peníze ihned. Řeší- me exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777 306 102 • Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Praze. Nabídněte a volejte na tel.: 602 21 96 21 Vybav. domácnosti - nab. Vybav. domácnosti popt. • Koupím staré, ručně vázané per- ské koberce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatím hotově hned. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 • Koup. STAROŽITNÝ NÁBYTEK vh. do starož. interiéru. Zdobenou jídelnu, ložnici, pracovnu, zajímavý obraz, knihy, koberce. Solidní jed- nání. T: 603478873 Výměny • Zajistíme VÝMĚNY NEMOVI- TOSTÍ (bytů, domů, chat, pozem- ků) doplatíme rozdíl ceny, případ- ně vykoupíme, poradíme, vyřešíme po právní stránce. 777 603 019 Pronájmy - nabídka • Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk/B, kompl. zařízený, 3.p. s výtahem, novostavba 1 min. „M“ Stodůlky, pouze rodině. Tel.: 608 801 915 Pronájmy - poptávka • ZDARMA pronajmu Váš byt v Praze zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance pla- teb.Volejte denně 8-20 hod. tel. 777884183, 296577214 • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PRO- VIZE! Nabídněte: 734 319 305 • Hledám hezký pronájem nejlépe dlouhodobě a to buď gars - 1+1 za 10 tis a nebo větší do 13 tis. Jsme 2 osoby manželé. Děkuji. 605 845 088 • Hledám pronájem menšího bytu do 11.000 Kč vč. popl., nebo větší- ho do 15.000 Kč vč. popl. Kdekoli v Praze a okolí. Děkuji za nabídku na tel. 603257202 Hobby - poptávka • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 Ostatní • Koupím soukromě pou- ze cenné šperky Karl Steiner. Tel.: +436767385263, e-mail: k.steiner@tmo.at Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Do prodejny masa a uzenin v Praze přijmeme: Tel.: 720 289 449 (od 10-18h) mail: fabuspraha@email.cz PRODAVAČE/PRODAVAČKY • požadujeme: výbornou znalost masa a uzenin, komunikativnost, příjemné vystupování • nabízíme: silné zázemí dceřiné společnosti • dobré platové ohodnocení • nástup: listopad/prosinec NOKIKA s.r.o. přijme Invalidní důchodce na pozici strážný pro administrativní budovy v Praze Nabízíme: • příjemné pracovní prostředí • zaškolení • profesionální oblek Požadujeme: • slušné jednání a vystupování • certifikát dílčí kvalifikace 68-008-E • dobrý zdravotní stav (pochůzková činnost) • čistý trestní rejstřík Kontakt: tel.: 284 683 801 (8–10 hod) personalni@topsecurity.cz Do pětihvězdičkového hotelu v centru Prahy přijmeme větší počet pracovníků na pozici Číšník/Servírka Nabízíme: 80 Kč/hod. PERSONÁLNÍ CENTRUM SSI Na Příkopě 31, Pasáž Broadway Praha 1 Pondělí - Pátek 8:00-11:00 a 13:00-15:00 Tel: 800 100 187 Info: po-čt 9:00-15:00hod. Přijmeme ihned strážné - muže a ženy Osvědčeníprof.kval.-strážnývýhodou. Fyzickynáročné-nevhodnéprodůchodce. Týdenní zálohy + možnost ubytování. Práce v Praze a středních Čechách NÁSTUP MOŽNÝ IHNED VOLEJTE ZDARMA 800 600 333 www.rotwyg.cz pro běžný úklid domácností po celé Praze a Říčany. Volejte ihned Domestica tel.: 603 963 021, 257 322 363 HOSPODYNĚ EJ VELKÝ VÝPRODEJ ARMÁDNÍHO ZBOŽÍ prodejvojenskéhomateriálu VESTEC Vídeňská 452 (u čerp.stanice Shell) tel.: 728 491 385 Bus 332, 335, 337, 339, zast. U Studánky PRODLOUŽENO do 5.12.2013Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 18.00 hod. So 8.00 - 17.00 hod. Ne 9.00 - 17.00 hod. 500m 2 prodejníplochy NÍZKÉ CENY od ARMÁDNÍ KVALITA 5,-Kč VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 800 400 292 PENÍZE RYCHLE NA RUKU PŮJČKY od 5-50000Kč BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 736 204 410 605 246 323 www.uverihned.cz ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. OD KOTVA 3. patro nám. Republiky 8, Praha 1 po-pá 9-20h, so 10-19h, ne 10-18 dodání do Vánoc tel: 724 325 142 Chytré pohovky na každodenní spaní oc tel: 724 325 142 prodejna nábytku Schází Vám 2000 Kč před výplatou? Společnost SIM PŮJČKA Vám pomůže. Žádost naleznete na www.simpujcka.cz Nebo volejte 226 256 010 Vzorovýpříklad:Připůjčce 2000Kč,splatnost21dnů, poplatek500Kč,RPSN435% soukromá osoba koupí byt v Praze platím ihned v hotovosti zaplatím vaše dluhy nebo exekuce všechny smlouvy zdarma tel.: 722 61 31 91 mail: bytvpraze@atlas.cz Finance - nabídka Pokračování na straně 23

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

23SPORT Deníku Metro se už nyní podařilo získat fotografii oblečení pro hry v Soči. Olympijská kolekce byla v po- sledních letech vždy dlouho obestřena velkým tajem- stvím. Oblečení pro hry v Soči představí Český olym- pijský výbor a společnost Al- pine Pro dnes večer. Deník Metro svým čtenářům už nyní přináší exkluzivní foto- grafii, na které část kolekce předvádí biatlonistka Gabrie- la Soukalová. Už letos v létě ČOV prozra- dil, že kolekce pro Soči 2014 na sobě ponese motiv z obra- zů Alfonse Muchy. Navazuje tak na úspěšné kolekce z Van- couveru a z Londýna. RB Na modelku si tentokrát zahrála biatlonistka Gabriela Soukalová.Vancouver 2010 Londýn 2012 2X VÁCLAV MUDRA Intimní - nabídka Dokončení ze strany 22 E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max. 1sms/50Kč;1min/90Kč,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Slyšel jsi o fistingu a láká tě?• Volej 844 844 005, 5Kč/min! Diskrétní kontakty! Zahnout?• Ty víš jak! My víme s kým! Pošli SMS ve tvaru 46DDX a text na 909 15 40 Najdi sladký poklad přímo• pod mou sukénkou :-)! Hravá Eva 22. Ozvi se 909 80 50 40 nebo písni SMS na 909 15 45 s kódem 17GCL a textem! Zajisti si přísun živočišné-• ho teploučka na celou zimu :-). Mám čas! Lenka 35. Tel.: 909 90 99 25 kód SSZ70 Jitka, 61 let. Rozvodem život• nekončí, ale začíná! Přesvědč se sám a pojď si se mnou užívat! Volej 909 801 801 nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 22EAJ a tvůj text! Hledáme další věřitele společnosti EURO MEDIA 3000, s.r.o., se sídlem Blattného 2315/10, Praha 5, IČ: 25738798 za účelem společného postupu při vymáhání pohledávek. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na sales@metro.cz nebo tel. čísle: 225 063 137, MAFRA, a.s. inzerce Kolekci představí dnesČeský originál Oblečení pro olympioniky dříve vyráběla nadnárodní společnost a Češi se pak v davu ostatních výprav ztráceli. To se ale změnilo od zimních olympijských her ve Vancouveru 2010, kdy začala Čechy oblékat společnost Alpine Pro. ● Na tvorbě kolekcí se od té doby podílejí i sami sportov- ci. Ti jednak otestují nejnovější materiály, ale také zasedají v komisi, která rozhoduje o vzhledu oblečení. ● Prvním výsledkem této spolupráce byla kolekce pro hry ve Vancouveru. ● Motivem byly olympijské kruhy v národních barvách. ● Námětem oblečení pro letní hry v Londýně 2012 byl ob- raz Amorfa – Dvoubarevná fuga českého malíře Františka Kupky. ● Obě kolekce sklidily velký úspěch po celém světě. ● V Londýně zaujaly hlavně holínky, ve kterých Češi nastoupili při slavnostním zahájení.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/

24

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2111-13/