METRO - 23.4.2019http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Úterý, 23. dubna 2019 Č. 78, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 8 7 0 9 1 9 771211 781002 8 7 0 9 1 POSLANEC FERI BYL NAPADEN NA KOŠTU PODLE SVĚDKŮ ÚTOČNÍCI ŘÍKALI „NĚCO O NEGRECH“ STRANA 8 Svátek slaví: Vojtěch Pomlazení pro holky, pro koledníky vajíčko, panáček nebo kýbl vody V křesťanské tradici sice následuje po neděli zmrtvýchvstání Ježíše Krista, žádná křesťanská oslava se ale k němu neváže. Velikonoční pondělek patří převážně lidovým zvykům, které jsou spjaté s končící zimou a začínajícím jarem. Chlapci a muži chodí na koledu s pomlázkou, symbolicky šlehají ženy a dívky zelenými proutky, které údajně přinášejí „pomlazení“. Za odměnu dostávají malovaná nebo čokoládová vajíčka. Na Moravě dodnes nevymizel zvyk polévání studenou vodou, která má člověka očistit od hříchů a osvěžit. Velikonoční pomlázka je doložena už ve vzpomínkách pražského kazatele Konráda Waldhausera žijícího ve 14. století. Na snímku je průběh oslav v Lanžhotě, více fotografií najdete na straně 9. MAFRA Srí Lanku zasáhlo osm teroristických explozí Útoky na kostely a hotely. O život přišlo skoro tři sta lidí, včetně Evropanů, Češi mezi nimi nejsou. Viníci. Úřady podezírají místní islamistickou skupinu. Odborník. Stále existují bomby připravené k použití STRANA 13

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 23. dubna 2019 02 O výměně všech košů, stojanů na kola či laviček se má podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra teprve jednat v koalici. Magistrát nyní připravuje ten- dr na přístřešky pro MHD, které vlastní a provozuje fir- ma JCDecaux na základě smlouvy, která je podle mno- hých nevýhodná a město ji nebude prodlužovat. Vyprší v roce 2021. Město před dvě- ma lety vybralo v soutěži no- vou podobu laviček, košů a stojanů na kola, které měly v ulicích nahradit ty součas- né. Zatím jsou k vidění jen vý- jimečně, například na Petří- ně nebo ve Stromovce. Podle Chabra se zatím hro- madná výměna nepřipravu- je. „Že by se dělal nějaký vel- ký tendr na obnovu praž- ských laviček, tak to zatím není na pořadu dne,“ uvedl. Dodal, že to bude ještě před- mětem diskuse v koalici a že on se chce nyní zaměřit spíše na otázky kolem nájemních smluv na lavičky s plakátova- cími plochami. „Ne všechny jsou pro město výhodné a ne všechny tyto lavičky jsou este- ticky vhodné,“ prohlásil. Soutěž město uspořádalo i na design nových přístřeš- ků. Jejich většinu vlastní a na základě smlouvy s městem provozuje francouzská firma JCDecaux. Minulé vedení magistrátu označilo smlouvu za nevýhodnou a schválilo, že ji nebude prodlužovat. Po- dle Chabra plán platí a město připravuje zakázku na poříze- ní nových přístřešků. Smlouva s JCDecaux z roku 1994 se v minulosti dočkala kritiky, podle Svazu provozo- vatelů venkovní reklamy Pra- ha z příjmů z reklamních ploch na mobiliáři dostává zpět mnohem méně, než je běžné jinde, a město mohlo za dobu trvání smlouvy přijít až o miliardu korun. Podle magistrátu nyní firma městu za pronájem 2500 reklam- ních ploch platí 12,8 milionu korun s DPH ročně. Součástí dohody je i nefinanční plně- ní – 585 ploch je vyhrazeno městu a firma musí zajistit údržbu mobiliáře. ČTK Přístřešky ano, lavičky zatím ne Kde jinde byste našli práci, která vám bude dávat smysl každý den Bez energetiky si budoucnost neumíme představit. Vyplatí se jí věnovat na všech úrovních vzdělání. Ať už se vyučíte silnoproudařem, strojařem nebo vystudujete technickou univerzitu, můžete si být jistí, že jste udělali dobře. Budoucnost naší civilizace je na energetice zcela závislá a každý, kdo se jí bude věnovat, má uplatnění jisté. Podívejte se na kdejinde.cz, třeba právě vy najdete svou vysněnou práci u nás. JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ www.kdejinde.cz Mládě lemura se má dobře Na Ostrově lemurů v Zoo Praha je po dlouhé době k vidění mládě lemura kata, které před týdnem porodila pětiletá samice Anka. Mládě přišlo na svět kolem poled- ne a zatím se vyvíjí dobře. Byť je samice prvorodička, o mládě se od začátku velice dobře stará. MET PETR HAMERNÍK inzerce Problém také v centru JCDecaux řeší i spor u reklam- ních ploch v centru města. ● Podle obžaloby měl někdejší místostarosta Prahy 1 Michal Valenta, který působil na radnici jako poradce, zvýhod- nit firmu při pronájmu čtyř reklamních ploch ve stanici metra Staroměstská.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 23. dubna 2019 03 Zastupitelé jsou proti zahušťování sídliště v Praze 12. Developery do této městské části láká budoucí metro. Když se řekne „dvě věže“, řada lidí si vybaví stejnojmen- nou fantasy knihu od spisova- tele J. R. R. Tolkiena a film po- dle ní natočený, Pán prstenů: Dvě věže. Na sídlišti Kamýk ve dvanácté městské části ale toto označení znamená po- dle místních něco mnohem zlověstnějšího. Developerská firma Trigema se tu totiž chystá vystavět dva bytové věžáky o čtrnácti a osmnácti patrech. Podle místostarost- ky Evy Tylové se místní radní proti tomuto záměru stavějí, jak jen mohou. „Stavba zhorší podmínky osvětlení v okolních bytech, již nyní neúnosnou dopravní situaci a problém s nedostat- kem parkovacím míst. Kvůli budově se mají také kácet vzrostlé stromy. Okolí budo- vy je pak navrženo s řadou ba- riér, takže ztíží cestu lidem na zastávku i na zdravotní středisko, což bude problém zvláště pro seniory a handica- pované, “ říká pro deník Met- ro Tylová. Trigema s názory radnice nesouhlasí. Podle tiskového mluvčího společnosti Radka Poláka, který se vyjádřil pro Blesk.cz, projekt „respektuje podmínky dané pro stabilizo- vané území“, což developer dokládá vypracovanou územ- ní studií od nezávislého sub- jektu, kterým je společnost Qatra Architektura. Rada městské části před pár dny schválila odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí ke stavbě bytové- ho domu. I podle tiskových zpráv dvanácté městské části se zde radním vrylo pod kůži označovat projekt jako „dvě věže“. Další kroky proti stav- bě bude ještě muset posvětit magistrát. Radním dvanáctky hraje do karet především fakt, že projekt, jenž má vy- růst na místě dvou stávajících dvoupodlažních domů, má příliš mnoho pater. „Kdyby jich měl o něco méně, šlo by z hlediska stavebních podmí- nek o dotváření takzvané stá- vající urbanistické struktury. Územní plán totiž momentál- ně nepředpokládá významný rozvoj, jakým jsou věžáky a la Pán prstenů. Takhle to develo- per prohraje,“ okomentoval deníku Metro situaci čtenář Pavel, který na Kamýckém síd- lišti žije s rodinou zhruba tři roky. Zastupitelé Prahy 12 se pro- ti zástavbě Kamýku nestavějí poprvé. V těsném sousedství tu totiž v budoucnu vznikne stanice metra D Libuš. To z Kamýku, jež má nyní kolem pěti tisíc obyvatel, dělá pro developery lukrativní lokali- tu číslo jedna. Nové develo- perské projekty se tu rodí v ta- kové míře, že se místní obyva- telé před rokem rozhodli brá- nit peticí u pražských zastupi- telů. Ti přijali usnesení, po- dle kterého vzniká studie lo- kality, jež by měla v budouc- nu pohlídat, aby měli místní k dispozici dostatek míst ve škole, školce a spolu s novou výstavbou vznikl také pro- stor pro kulturní a komunit- ní aktivity. Podle zdejšího obyvatele Aleše Herzoga ale nemají místní ani tak zdale- ka vyhráno. „Bohužel se i dva pozemky na našem sídlišti do- staly mezi šest set pozemků vytipovaných, kde by šlo sta- vět družstevní bydlení. Tipuji psí loučku u Smolkovy ulice a trojúhelník se stromy před Cuřínovou a nebo pozemky vedle kotelny Pavlíkova,“ do- plňuje Herzog ve facebooko- vé skupině Sídliště Kamýk, Praha 12. FILIP JAROŠEVSKÝ INVESTUJTE do úvěrů až 5,2 % p.a. již od 10 000 Kč Investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi v Praze a okolí. Výnos je Vám vyplácen měsíčně na účet. Nabízené úvěry mají prověřenou platební morálku. Na Poříčí 1047/26, Palác Archa vchod C, Praha 1 - Nové Město e-mail: info@rondainvest.cz www.rondainvest.cz INVEST Volejte zdarma: 800 023 099 Vizualizace z parku PRAHA 12 inzerce Čeští squashisté získali na ju- niorském mistrovství Evropy v Praze bronzové medaile v soutěži družstev. V utkání o třetí místo porazili 2:0 na zá- pasy Irsko. O body se postarali Marek Panáček a vítěz mezi jednotlivci Viktor Byrtus. Ten na ME neztratil ani set. ČTK Pán prstenů. Dvě věže však v Kamýku nechtějí Squash. Junioři získali bronz Krátce Úprava náměstí Praha upraví parter ná- městí Jana Palacha. Nyní dokončuje práce na pro- jektové dokumentaci. Do konce roku by měla získat územní rozhodnu- tí a v příštím roce připra- ví dokumentaci pro sta- vební povolení a soutěž na dodavatele. Zatím není jasné, jaké budou náklady na úpravy. Pro- blematické jsou napří- klad úzké chodníky, ne- sourodé povrchy, obtížně využitelná plocha před Rudolfinem či nevyhovu- jící tramvajové zastávky. Lístky rychle mizí Na 74. ročník mezinárod- ního hudebního festiva- lu Pražské jaro, který za- hájí 12. května v Obec- ním domě Bamberští symfonikové, zbývá v prodeji přibližně pěti- na z celkového počtu 34 tisíc vstupenek. Nej- většímu zájmu se těší tradičně zahajovací a zá- věrečný koncert. Ty už jsou vyprodané. ČTK

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 23. dubna 2019 04 Aktivisté opět přemalovali Lennonovu zeď Proslulá Lennonova zeď na Kampě byla v minulosti již mnohokrát přemalována. Její no- vou podobu si vzala na starost česká skupina Extinction Rebellion, která se tak veřejně snaží apelovat na politiky, aby začali jasně řešit klimatickou krizi. Na Den Země 22. dub- na iniciátoři kompletně přemalovali Lennonovu zeď a vyzvali tím vládu k vyhlášení stavu klimatické nouze a k zahájení přechodu do budoucnosti bez emisí nejpozději do roku 2025. „Součástí přemalování zdi je i příležitost pro veřejnost přidat na zeď svůj vlastní vzkaz vyzývající Prahu k akci a k vyhlášení stavu klimatické nouze dřív, než bude pozdě,“ uvedl jeden z iniciátorů skupiny Arne Springorum. Zástupci hlavního města však vyhláše- ní stavu klimatické nouze opakovaně odmítají. MAFRA Magistrát se bojí vzniku požárů. V zeleni se nesmí ani kouřit cigarety či je odhazovat. Od soboty až do odvolání je zakázáno v parcích, zahra- dách a lesích rozdělávat oheň. Vedení Prahy se obává vzniku požárů, před nimiž kvůli nedostatku srážek varo- vali meteorologové. Lidé nesmí oheň rozdělá- vat ani ve vzdálenosti pade- sát metrů od okraje lesa, na loukách a polích a v blízkosti skladů sena a slámy. Z nádrží určených pro hašení nesmí odebírat vodu. Kouřit na rizikových mís- tech mohou kuřáci pouze elektronické cigarety. Pokud nejsou zajištěna bezpečnost- ní opatření, nesmí také na železnici jezdit parní loko- motivy. Je zakázáno používat pyro- technické výrobky, ale i jiné zdroje zapálení, například létající přání, lampiony nebo pochodně. Slunečné a suché počasí s nedostatkem srážek v Čes- ku bude přetrvávat. Dnes ne- bezpečí vzniku požárů zvýší podle meteorologů čerstvý jihovýchodní vítr. V celém Česku proto doporučují ne- rozdělávat oheň v lese, nevy- palovat trávu a neodhazovat nedopalky. Nesmí se zahazo- vat jakékoliv hořící či doutna- jící předměty. ČTK SLEVY NA KVĚTEN – DOPRODEJ UBYTOVACÍ KAPACITY Lázeňské sanatorium Dr. Peták nabízí ZLEVNĚNÉ POBYTY od 28. dubna – 2 června: Další zvýhodněné jarní pobyty a informace naleznete na www.sanatoriumpetak.cz Láz. sanatorium Dr. Peták, Lesní 13, 35101 Františkovy Lázně; hotelpetak@email.cz, Tel: 354 508 100 • Komplexně zařízené balneooddělení, lékař v domě, zdravot. personál • Bohatá polopenze – snídaňový bufet + večeře – předkrm, polévka, výběr ze 2 teplých jídel a 3 druhů studených mís, salátový bufet, desert + karafa s vodou • Pokoje STANDARD – koupelna, TV, sejf, lednička, balkon • Možnost dokoupení plné penze i léčebných procedur z široké nabídky • Volné využívání bazénu s protiproudem, solná jeskyně v domě • WiFi v celém láz. domě zdarma • Půjčení holí na Nordic walking zdarma • Výhodná poloha 5 minut chůze od kolonády, klidné prostředí u lesoparku • Cena uvedena pro 1 osobu ve dvoul. pokoji Standard • Pobyt na 7 nocí s rozšířenou polopenzí a 10 procedurami, lék. prohlídka 9 100 Kč • Pobyt na 7 nocí s polopenzí a 11 procedurami, , lék. prohlídka 12 440 Kč • Pobyt na 7 nocí s polopenzí a 24 procedurami, lék. prohlídka 14 970 Kč • Pobyt na 5 nocí s polopenzí a 9 procedurami 7 210 Kč • Pobyt na 7 nocí s polopenzí a 11 procedurami 9 400 Kč • Pobyt na 5 nocí s polopenzí a 9 procedurami 7 210 Kč • Pobyt na 7 nocí s polopenzí a 11 procedurami 9 400 Kč ZÁZRAK NA BOLESTI ZAD A KLOUBŮ LUXUS WELLNESS Lázeňské sanatorium Dr. Peták: SENIORSKÝ POBYT LEHKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA inzerce Les, parky, zahrady. Bez ohňů

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz PRAHA úterý 23. dubna 2019 05 Karlovo náměstí 10, nákupní galerie ATRIUM ZDARMA Nevyhovuje Vám současná léčba vysokého cholesterolu? Případně jste museli přestat s léčbou? Nabízíme bezplatný program vyšetření krve a dle výsledků možnost lékařské konzultace. S vozíčkáři spolupracuje také řada hvězd domácí populární hudby. ● Umožňují jim hrát písně ze svého repertoáru nebo je přímo pro uskupení The Tap Tap píšou. ● Například hit Řiditel autobu- su, který pojednává o potížích postiženého hudebníka Mar- ka Valenty při cestování měst- skou hromadnou dopravou, složil Xindl X a zpívají v něm také Vojtěch Dyk a Dan Bárta. inzerce Handicapovaní hudebníci opět chystají festival. Vystoupí na něm také Ivan Mládek nebo ostravská kapela Buty. Skupina handicapovaných hudebníků The Tap Tap opět připravuje v pražském parku Folimanka a v areálu škol Jed- ličkova ústavu na Vyšehradě festival Pojď dál. Na sedmém ročníku festivalu hudby a po- hybu 11. května představí so- chy kapely v nadživotní veli- kosti pod širým nebem. „Součástí akce bude napří- klad slaňování vozíčkářů z Nuselského mostu. Hudeb- ní program okoření Ivan Mlá- dek a kapela Buty,“ upřesnila za pořadatele Zdena Selinge- rová. „Letošní ročník se uskuteč- ní opět na dvou místech. Do- polední program proběhne v parku Folimanka pod Nusel- ským mostem a odpolední v areálu škol Jedličkova ústa- vu na Vyšehradě,“ dodala Se- lingerová. Program v parku Foliman- ka zahájí v deset hodin dopo- ledne slaňování Nuselského mostu. Koncertní program otevře o půlhodinu později mladá pražská kapela Jama- ron, poté ji vystřídají Jananas a na závěr první hudební čás- ti festivalu vystoupí oblíbená ostravská kapela Buty. Po ce- lou dobu první části festivalu budou mít návštěvníci mož- nost prohlédnout si kryt Foli- manka. Ve 14.30 se veškeré dění přesune veselým májovým průvodem na Vyšehrad. Prů- vod tradičně povede zpěvač- ka The Tap Tap Jana Augusti- nová, bubeníci Tam Tam Ba- tucada a ostatní členové kape- ly. Trojici koncertů v areálu škol Jedličkova ústavu zahájí v 15.00 soubor Tam Tam Batu- cada. Jako druhý host obsadí pódium Ivan Mládek s kape- lou a festival Pojď dál zakončí koncertním setem pořadatel- ská kapela The Tap Tap. Hudební uskupení The Tap Tap vzniklo v roce 1998, kdy jej založili studenti Jedličko- va ústavu. Na doprovodné ná- stroje hrají hostující profesio- nální hudebníci. Vozíčkáři mají za více než dvacet let práce za sebou stovky koncer- tů a festivalů doma nebo v za- hraničí. První CD s názvem Hopši- dyridy nahráli The Tap Tap v roce 2006 s ukrajinskou ka- pelou Huculyk. Letos v březnu The Tap Tap vystoupili při příležitosti za- hájení bezbariérového provo- zu Národního muzea v jeho historické budově v západní dvoraně nově zrekonstruova- né budovy. ČTK Nejen Řiditel autobusu Europark jako galerie umění Od 17. dubna až do 10. května máte možnost při cestě za rozmanitými nákupy obohatit svéhoduchaiuměleckýmzážitkem. V Europarku se totiž koná výstava Tomáše Hřivnáče, která přiblíží jeho mistrovskou techniku suché jehly s nezaměnitelnou kvalitou výrazu. Na výstavě bude také představena nová autorova monografie. Tomáš Hřivnáč je mistrem hedvábné linky. Technika suché jehly nejlépe vyho- vuje autorovu spíše introvertnímu vní- mání reálií, jimiž je obklopen a jež pak následně podrobuje výtvarné syntéze. Tou je fascinace lidským, převážně ženským tělem. Hřivnáč své motivy skutečně nehledá ani nepromýšlí, pro- stě je potkává a sbírá přímo ve shonu všedního dne. Neusiluje o uhlazenost a podbízivou vemlouvavost. Lidské tělo je mu nositelem chvatu a neklidu. Mnohdy pomíjí i tělo samotné a zůstá- vá mu jen pocit akce nebo události. Výstava je prodejní a tak si kromě nákupů v některé ze zdejších prode- jen můžete domů donést něco, co ozdobí vaši domácnost nebo třeba prostřednictvím dárku uděláte něko- mu blízkému radost. Navíc 4. 5. od 14 hodin se sTomášem Hřivnáčem budete moci osobně setkat na autogramiádě jeho nové monografie, bude také hostem work- shopu pro malé i velké, na němž se účastníci seznámí s různými technika- mi malby a kresby. Pokud nemáte v dnešní uspěchané době čas na návštěvu klasické gale- rie, máte jedinečnou možnost spojit užitečné s příjemným, v tomto přípa- dě nákupy s uměním. Tak nezapomeňte zavítat do 10. květ- na do Europarku! Více na www.europark.cz Vernisáž Tomáše Hřivnáče Pojď dál. Pozvání od The Tap Tap

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 23. dubna 2019 06 Velikonoce byly prosluněné. Násle- dující dny přinesou déšť, přeháňky a místy i bouřky. Odpolední teploty v závěru tohoto pracovního týdne se mohou vyšplhat až k 28 stup- ňům Celsia. Ochladí se až o následujícím víkendu, uvá- dí Český hydrometeorologic- ký ústav (ČHMÚ). Suché a tep- lé počasí s nedostatkem srá- žek pak bude pokračovat a v důsledku toho bude po- stupně narůstat nebezpečí vzniku požárů. „V úterý bude již hodně ob- lačnosti a místy se přidají pře- háňky nebo déšť,“ uvedl me- teorolog Štefan Handžák z ČHMÚ. Pozor si podle něho máme dát na zesilující jihový- chodní vítr, který bude dnes a zítra místy v nárazech 50 až 70 kilometrů v hodině. Na konci týdne se má oteplit a můžeme očekávat letní tep- loty okolo 25 stupňů Celsia. I přes očekávaný déšť vyhlá- sil o víkendu ČHMÚ výstrahu před požáry pro celou Čes- kou republiku. Slunečné a su- ché počasí s nedostatkem srá- žek bude podle něj pokračo- vat, a proto bude narůstat i nebezpečí vzniku požárů. „Přechodně výraznější ná- růst nebezpečí vzniku a šíře- ní požárů očekáváme ve spoji- tosti s čerstvým jihovýchod- ním větrem, který bude vát v úterý,“ uvedl ČHMÚ. Dopo- ručuje, aby lidé nerozdělávali oheň ani nevypalovali trávu, neměli by ani odhazovat ne- dopalky cigaret, používat pře- nosné vařiče ani jiné zdroje otevřeného ohně. Praha v sobotu zakázala rozdělávat oheň a kouřit v parcích, zahradách a lesích. Nízký stupeň nebezpečí požá- rů vyhlásil ČHMÚ už v sobo- tu, nyní výstrahu rozšířil také o Moravskoslezský kraj. Počasí v Česku v těchto dnech ovlivňuje slábnoucí tlaková výše nad jižní Skandi- návií. iDNES.cz a ČTK 11. KVĚTNA OD 13.00 98. VELKÁ JARNÍ CENA Pro zákazníky Pražské plynárenské VSTUP ZDARMA. Více na www.ppas.cz. Zavalil ji kůň Na následky úrazu při jez- deckých závodech v nedě- li v Pardubicích zemřela jezdkyně. Neštěstí se stalo při závodech ve všestran- nosti, který byl následně předčasně ukončen. Oheň u Plzně Na okraji Plzně směrem na vrch Krkavec včera hořel chotíkovský les. S hašením požáru pomá- hal i vrtulník. Po 18. hodi- ně se podařilo šíření pla- menů zastavit. iDNES.cz Jihočeské ohně 9 Tolik požárů likvidovali bě- hem velikonoční neděle jiho- čeští hasiči. „To všechno sou- visí se suchem,“ uvedla mluv- čí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Za jeden den se jed- ná o extrémní číslo. Nejroz- sáhlejší požáry byly u Plané nad Lužnicí a obce Smědeč na Prachaticku. Hasiči dále zasa- hovali během neděle také u požárů u Českého Rudolce, a to dvakrát, u Vitějovic, Výro- va, Dačic, Horní Stropnice nebo u obce Branice. Soutěska po rekonstrukci Vodní cesta Divoká soutěska mezi skalami na řece Kameni- ci se po nedávné opravě otevřela turistům. Soutěska, kterou tvoří dvě trasy, láká každoročně návštěvníky od nás i ze zahraničí. V loňském roce jich bylo více než 400 tisíc. Rekonstrukce vyšla na necelých deset milionů. ČTK inzerce Krátce Bude pršet, ale sucho stále hrozí

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 23. dubna 2019 07 Zavzpomínejte na šansonovou legendu Edith Piaf. Od narození slavné francouz- ské zpěvačky uplynulo již 100 let. Při této zvláštní příle- žitosti vzniklo speciální před- stavení s názvem Edith Piaf – Piaf! The Show, které zavítá i do Prahy a Brna. Originální show, která osla- vuje hudební legendu, sklízí úspěchy po celém světě. Divá- kům představí pestrý život obdivované šansoniérky pro- pojený se známými skladba- mi z jejího repertoáru. Roli „pařížského vrabčáka“ věro- hodně ztvární Francouzka Anne Carrere, ta se českému publiku představila již před čtyřmi lety během představe- ní Paris The Show. Třiadvacetiletá umělkyně má široký umělecký záběr – vystudovala zpěv, hru na flét- nu a klavír, herectví a tanec. Zpěvačku během představení doprovodí kvartet pařížských muzikantů a pro naladění au- tentičtější atmosféry zpestří scénu dobové dekorace a vi- deoprojekce, které přenesou diváky do čtvrti Montmartre plné kaváren, divadel a kaba- retů. Během večera při před- stavení Edith Piaf – Piaf! The Show zazní písně, které se nesmazatelně zapsaly do hudební historie jako napří- klad L’Accordéoniste, La vie en rose, Hymne á l’amour, Padam… Padam…, Milord či Non, je ne regrette rien. KRISTÝNA ŠMEJKALOVÁ Péče o kloub silný příprav ý Náš tip: Psí klouby jsou namáhány více než lidské. Dopřejte svému psovi přípravek Péče o klouby alespoň dvakrát za rok. www.pethealthcare.cz by – vek s 5 účinnými látkami. *Kupón platí pouze v období 23. - 29.4.2019 ve všech C&A prodejnách v České republice. Nevztahuje se na zboží s označením #BESTDEAL. Není možné kombinovat s jinou slevovou akcí. Neplatí na nákup dárkové karty. Nevztahuje se na předcházející nákupy.  KUPÓN 23. - 29.4.2019 -20% na celý nákup* Nabídka platí od 4.4. 2019 ve všech prodejnách C&A do vyčerpání zásob. PLISOVANÝ OVERAL 198 Kč Představení s názvem Edith Piaf – Piaf! The Show můžete vidět už zítra v pražském Divadle Hybernia a o den později v brněnském Sono Centru. V Praze i v Brně se začíná v 19.30 hodin. ● Během večera zazní písně, které se nesmazatelně zapsaly do hudební historie. ● Vstupenky zakoupíte v před- prodejní síti Ticketmaster. Anne Carrere zapěje největší hity Edith Piaf. BRNOKONCERT.CZ Dva dny inzerce Pařížský vrabčák v Praze a v Brně

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 23. dubna 2019 08 Útok na politika. Poslanec TOP 09 si z výletu na Moravu odnesl šrámy. Poslance Dominika Feriho na- padli v neděli během koštu vín v obci Boršice na Uhersko- hradišťsku dva muži. Zraně- ný politik byl převezen do ne- mocnice v Uherském Hradiš- ti. Poslanec o tom informoval na svém Twitteru. „Lékaři mi zašili řeznou ránu na zádech a jsem asi v pohodě. Snad mě brzo pustěj,“ uvedl později Dominik Feri. „Jel jsem na Moravu a něja- cí dva pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politic- ky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,“ uvedl Feri podrobnos- ti na Twitteru. Podle popisu Feriho v neděli vyšel pouze před budovu na cigaretu, když za ním jeden z mužů při- šel a zeptal se ho, zda je Feri. Pak jej následně začal mlátit pěstmi do obličeje. Kdy se do potyčky dostal druhý muž, není jasné. Jak Feri také uve- dl, jeho návštěvu kulturní akce v Boršicích pokazili „ně- jací borci, kteří prý říkali něco o negrech“. Poslanec Feri má totiž z otcovy strany předky v Etiopii. Potyčku na koštu vín v Bor- šicích vyšetřuje policie. „Dva- advacetiletý muž byl napa- den na veřejném prostran- ství dvěma dosud neznámý- mi muži. Napadený utrpěl zranění, se kterými byl převe- zen na ošetření,“ uvedl poli- cejní mluvčí Vladislav Mal- charczik. „V neděli ve večerních ho- dinách ztotožnili policisté dva muže z Uherskohradišťs- ka ve věku pětadvacet a osmačtyřicet let, kteří jsou z útoku podezřelí,“ uvedla tis- ková mluvčí policie Zlínské- ho kraje Monika Kozumplíko- vá. Policisté zjišťují veškeré informace, které souvisejí se samotným incidentem, zkou- mají zejména motiv útoku a zjišťují, jaké okolnosti inci- dentu předcházely, a případ- ný rasistický podtext tohoto napadení. Kriminalisté už znají identitu obou podezře- lých. Potyčku komentovali poli- tici. Feriho stranický kolega, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Ka- lousek, napsal na sociálních sítích: „Další rasový útok na našem území. Ani tentokrát to ale nebudou islamisté, ale ‚skutečně slušní Češi‘. Doufám, že budou přísně po- trestáni.“ Také podle předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáč- ka je útok na Feriho naprosto nepřijatelný. „Rozdílné názo- ry se nesmí řešit pěstmi. Kole- govi přeji rychlé uzdravení a doufám, že viníci budou po- trestáni,“ napsal Hamáček na svém Twitteru. Na sociálních sítích se šíří nenávistné komentáře na na- padeného poslance. Někteří z přispěvatelů také zpochyb- ňují, že k incidentu vůbec došlo. ČTK a iDNES.cz ParlamentníListy.cz Nikdo vám NevNucuje, co si máte mysLet Citát Jakékoli fyzické násilí kvůli politickým názo- rům je zcela nepřijatel- né. Napadení Domini- ka Feriho je odsouzení- hodné a ubohé. Panu poslanci přeji, ať je brzy zdravotně v pořádku. PETR FIALA, PŘEDSEDA ODS Od roku 1992 byli v Česku na- padeny desítky politiků na všech úrovních, od nejvyš- ších představitelů až po ves- nické zastupitele. Někdy se jednalo jen o nevinné strkani- ce. V několika případech však došlo k vážnému fyzic- kému ohrožení. Předsedu KSČM Jiřího Svo- bodu pobodal v prosinci roku 1992 před jeho domem v Pra- ze 3 neznámý maskovaný muž. I když byl vytipován možný pachatel, vyšetřování nevedlo k úspěchu. Násilník v masce „veselého taneční- ka“ nebyl dopaden. K závažnému napadení do- šlo v únoru 1997, kdy se ter- čem útoku stal tehdejší posla- nec ČSSD a pozdější ministr kultury Pavel Dostál. Ten byl po odchodu ze Sněmovny pře- paden v podloubí nedaleko Malostranského náměstí ně- kolika muži, kteří mu způso- bili řadu řezných ran na hla- vě a v obličeji. Ani v tomto pří- padě se nepodařilo pachatele dopadnout. K některým střetům do- cházelo poté, co politici opouštěli restaurace nebo vi- nárny a setkali se s podrouše- nými lidmi. Na poslance za Li- berálně sociální unii Tomáše Štěrbu a tajemníka poslanec- kého klubu LSU Otokara Mar- ka krátce po půlnoci 18. úno- ra 1994 zaútočili tři neznámí muži před vinárnou Demín- ka v Anglické ulici v Praze na Vinohradech. O dva a půl roku později napadl poslance ODS Marka Bendu opilý ná- vštěvník restaurace na praž- ském sídlišti Prosek. Útoku přímo ve své pracov- ně musel v lednu 1997 čelit tehdejší místopředseda vlá- dy, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Josef Lux. Toho napadl v kanceláři v budově ministerstva země- dělství útočník, ohrožoval jej nožem a slzným plynem. Lux tehdy vyvázl bez zranění. Žhářskému útoku byl vysta- ven ministr obrany Martin Stropnický. Před necelými čtyřmi lety hodil neznámý pa- chatel na dům, kde žil s celou rodinou, zápalné lahve. Mi- nistr v tu chvíli nebyl doma, někteří členové jeho rodiny ale ano. Nikomu se nic nesta- lo. Policie obvinila ruského studenta Igora Ševcova, což se neprokázalo. PH a ČTK inzerce Napadený Feri TWITTER Střelba na prezidenta 7 Přesně tolik „kulí“ vypálil dělník Pavel Vondrouš zblízka z airsoftové pistole na prezidenta Václava Klause. Zasáhl ho čtyřikrát a způsobil mu zhmožděniny. „Atentát“ se odehrál v Chrastavě na Liberecku. Pachatel z místa útoku odešel, aniž preziden- tova ochranka zasáhla. Hlava státu a polonahá aktivistka Jedno z nejznámějších napadení politika, i když bez fyzických následků, se odehrálo v lednu 2018 během prezidentských voleb. Na Miloše Zemana vyrukovala obnažená členka hnutí Femen, která se původně vydáva- la za novinářku. MAFRA Místo vína ochutnal Feri pěsti Násilí místo slov. Čeští politici čelí napadením, objevují se nože, břitvy, kameny i vajíčka

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz DOMOV úterý 23. dubna 2019 09 Češi prožívají Veli- konoce tak napůl. Někdo dodržuje největší křesťanský svátek, jiný vyu- žívá spíše prodloužený ví- kend k odpočinku a výle- tům. Odpovídaly tomu i akce, které probíhaly v uplynulých čtyřech dnech po celé republice. Například v Heřmanicích na severní Moravě potřebova- li k vytvoření českého rekor- du ve zdobení vajíčkovníku 31 324 barevných vajíček. Museli vyfouknout a namalo- vat více než 30 658 kousků, aby překonali dvanáct let sta- rý rekord z Bludova u Šum- perka. Na rekord se připravo- vali celé dva roky. Dvacet tisíc návštěvníků zavítalo na velikonoční pro- gram do skanzenu Veselý Ko- pec na Chrudimsku. Skan- zen, který je nejnavštěvova- nější památkou v Pardubic- kém kraji. Ve Žďáru nad Sáza- vou zase oslavili největší křes- ťanský svátek pašijovými hra- mi pod otevřeným nebem. Kdo si pospíšil a včas poslal dopis nebo pohlednici na poš- tu do Kraslic, může se v násle- dujících dnech těšit na zásil- ku ozdobenou mimořádným razítkem. PH Spolehlivý převoz MAFRA Vajíčkovník v Heřmanicích s rekordním počtem vajec MAFRA S obřím karabáčem se vyplácelo ve Vlčnově. ČTK Na Konopišti MAFRA Někdo slavil, jiný se zas bavil MEGA AKCE 4 499 Kč Akce trvá do 31. 5. 2019 inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

10

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz SVĚT úterý 23. dubna 2019 11 inzerce Zelenskému pogratulo- vali Trump i Macron. K úspěchu v prezidentských volbách na Ukrajině už vítězi Volodymyru Ze- lenskému popřálo několik zahranič- ních politiků, včetně ruského premié- ra Dmitrije Medveděva. Ten uvedl, že si nedělá iluze ohledně vlády budoucí- ho prezidenta, dodal však, že stále existuje šance na zlepšení spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou. „Nemám žádné pochybnosti: co se týče Ruska, bude se nová hlava státu (na Ukraji- ně) držet své rétoriky z volební kam- paně. Bude opakovat své ideologické vzorce zaměřené na různé sociální skupiny,“ citovala ze vzkazu ruského premiéra agentura TASS. „Zároveň ale stále existují šance na zlepšení spolupráce s naší zemí,“ napsal také premiér. Politický nováček, herec a bavič Vo- lodymyr Zelenskyj (41) s drtivou pře- vahou vyhrál v neděli druhé kolo pre- zidentských voleb na Ukrajině. Po se- čtení 96 procent hlasů má Zelenskyj 73,1 procenta a jeho soupeř, součas- ný prezident Petro Porošenko 24,5 procenta. Porošenko se snažil ve volební kampani vykreslit případné vítězství Zelenského jako „experiment“, v němž bude Ukrajina podřízená Rus- ku, jehož prezident Vladimir Putin údajně sní o slabém prezidentovi-no- váčkovi. Zelenskému už telefonicky popřál i americký prezident Donald Trump, který slíbil další podporu Ukrajině při udržení územní celistvosti a „od- vrácení ruské agrese“. Také francouz- ský prezident Emmanuel Macron ví- tězi voleb gratuloval s tím, že Francie bude dál podporovat reformy na Ukrajině. ČTK Zadavatel: Strana nezávislosti České republiky, Zpracovatel: dcode creative s.r.o. JEDNODUŠE SE ZAPOJ! JTE za každou cenu! Za dotovanou ještě víc! Čerpejte jednorázově až 2 000 000 Kč na inovace. www.prazskyvoucher.cz Výzkumného partnera naleznete na www.trhinovaci.cz SE ZAPOJ! INOVUJTE za každou cenu! Za dotovanou ještě víc! Čerpejte jednorázově až 2 000 000 Kč na inovace. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 18. 3. DO 18. 4. 2019 EVROPSKÁ UNIE Práce - nabídka • Společnost AZ PRIMA při- jme TISKAŘE. Pracoviště Praha 6, HPP 40 hod./týd., náborový příspěvek 10.000 Kč. Nástup ihned nebo dohodou. Praxe nebo vyučení v oboru vítáno. Kontakt: Machová tel. 725212200, gabriela.machova@edm-sro.c z 197647 • ZŠ a MŠ hledá učitelku do MŠ-plný úvazek, učitele/ku ně- meckého jazyka, učitele/ku španělského jazyka a pomoc- nou sílu do školní kuchyně. Kontakt: 222 202 501- kance- lář školy, 222 202 507-školní kuchyně. 197655 • Základní škola Špitálská, Praha 9 - Vysočany, přijme do svého kolektivu od 27.8.2019 učitele M, Fy ,Pf ,Ze, Aj a Tv. In- formace na tel.čísle 733338235, nabídky na e-mail:nidlova@zs-spital- ska.casablanca.cz 197657 • ZŠ Praha 6 přijme 2 uklízeč- ky. Kontakt: 222 202 501, 222 202 502. 197664 • ZŠ a MŠ Klecany přijme od 1.9.2019 učitele na 1. a 2. st. ZŠ (Aj, Nj, F, M, Čj, Z, Orv, Tv). CV zasílejte na: jaroslava.baresova@zsmsklec any.cz 197674 • Úklidová firma hledá paní na úklid domácností v Praze 2, 6 přes den. Vhodné jako přivý- dělek. Dobré finanční ohodno- cení! Volejte 8-17 h. Tel. 720410619 197680 • Číšník/servírka na HPP do muzejní kavárny v centru Pra- hy. Práce na krátký/dlouhý tý- den. Mzda od 19.000 Kč + osobní ohodnocení. Volejte po - pá od 8:00 - 16:00 hod. na tel.: 734247300, email: katerina@muzeumkomunism u.cz 197682 • Hledáme řidiče na AVII-kon- tejner na občasnou výpomoc. Odvoz suti po Praze. Praha 9 - Hloubětín. Tel.: 608160100 197686 • Přijmeme brigádníky na ve- černí strojní úklid a brigádnice na večerní úklid admin. a soci- álních prostor v Justičním areá- lu Míčánky, tel. 733610243. 197692 • Nabízím práci expedient roz- vozce masa, Praha 4, od 5.00 hod. Kratší prac. úvazek. Ćistý TR, ŘP B. Tel. 602654613 197697 • Přijmeme řezníka na bourá- ní zvěřiny. Nutná praxe. Práce v Kralupech nad Vltavou a Opavě. Mzda 130 Kč/hod. Za- jišťujeme ubytování. Volejte 720976917 197413 • Chcete LEPŠÍ PRÁCI? Náboro- vý bonus 30.000 Kč! Ubytová- ní ZDARMA, zálohy. Plzeň, Mi- kulov, Tachov. Volejte zdarma +420800197197. info@lepsiprace.cz 197510 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Útočil dav Příznivci turecké vládní strany v neděli v Ankaře napadli šéfa největší stra- ny Kemala Kiliçdaroglua. Ten se účastnil pohřbu tu- reckého vojáka zabitého při střetech s kurdskými separatisty. Ze smrti čtyř vojáků obvinily některé provládní deníky právě Kiliçdarogluovu Lidovou republikánskou stranu. ČTK inzerce Herec porazil prezidenta

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274 78 44 28 194267 • Pronajímejte bez rizika! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 100% platbu ná- jmu. BEZ PROVIZE! T. 605993268 195819 • VŠ hledají pronájem bytu v Praze s dobrým spojením MHD. Dlouhodobě. Slušné jednání. RK prosím nevolat. TEL: 604778666 195973 • Hledám menší udržovaný čistý byt do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Pouze Praha či blíz- ké okolí s dobrou MHD. Pro 2 osoby, dlouhodobě. Děkuji. 603789381 196393 Vzdělávání - nabídka Starožitnosti • Koupím knihy i větší množ- ství, pohlednice a obrazy z po- zůstalosti. Tel.: 721866006 195392 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek, porcelán, sklo a staré pohle- dy. Tel.: 602218721 196221 • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i starožitný a retro nábytek vhodný do styl. čí- tárny-knihovnu, křesla, stolek, lampu, aj. T: 603478873 197222 • Koupím obrazy českých a za- hraničních malířů - krajinky, portréty atd. Kontakt: e-mail: manvel4@seznam.cz, tel. 721235964 197253 • Mongolské,čínské,japon- ské,turecké,perské starožit- nosti a obrazy i evropské histo- rické zbraně - koupím. M:776 35 88 65 194636 • Koupím starý nábytek z chrom. trubek, dřevěný i dýho- vaný,obrazy, hodiny, šavle, i celé pozůstalosti, 777886860, nabytek.kuri@seznam.cz 197359 Auto-moto - poptávka • Koupím jakékoliv vozidlo (i veterána). Platím ihned. Tel.: 603328155 197164 Knihy a časopisy • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 197206 Finance - nabídka • Oddlužíme nemovitost! Vy- platíme Vaše dluhy, zástavy, exekuce! Odkup nemovitosti, peníze máte do 48 hod.! V ne- movitosti můžete stále byd- let! 737352730 193663 Byty - poptávka • PRO DCERU koupím byt družstevní nebo byt v osob- ním vlastnictví v Praze. Platím v hotovosti. Tel: 702044164 194226 • Solventní zájemce koupí byt v Praze. Nabízím čestné a rych- lé jednání i garsonku v centru či dům 3+1 ve středních Če- chách. Telefon 777277779 195478 • Hledám OBECNÍ BYT v Pra- ze, zaplatím dluhy na nájmu při exekuci či výpovědi, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 776363636 195741 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 195788 • Dobře zaplatíme byt s PRI- VATIZACÍ, Družstevní, OV, smlouvu u majitele. Stěhová- ní, právní servis, popř. dluhy uhradím. Děkuji J. Jurdová tel. 725805115 196171 • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 197047 Služby - nabídka • Sauna, solária, masáže uvol- nit Vás dokáže, Po - Ne, metro B - Českomoravská. Info: tel. 722232342, www.sauna-pra- ha9.cz 197607 • Ubytovna U Svobodárny 1110/12, Praha 9, tel. 284812601. Non-Stop. Cena za 3 a více nocí 250 Kč/noc. Info www.bytostav.eu u metra B Českomoravská. 197609 Ostatní • Koupím staré kožichy, deč- ky, kabelky, bižuterii, knihy, zvětšováky, fotoaparáty, gra- mofony, oděvy, klarinety, sa- xofon, housle atd. Tel. 608221020 194420 • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1970. Tel. 603478873 197238 Nemovitosti - poptávka • VÝKUP NEMOVITOSTÍ v Pra- ze - Peníze ihned a bez staros- tí. Kohout reality 25 let na trhu. Tel : 602212121 194308 • Prodáváte byt, dům, poze- mek, komerční objekt? Nabízí- me právní jistotu, slušnost a fé- rové jednání. Kupní smlouvu sepisuje notář ve formě notář- ského zápisu. Kupní cena je v plné výši složena do notářské úschovy. Nemovitost připraví- me na prodej. Neplatíte žádné poplatky ani provizi. Nemovi- tost neprodáváte, ale víte o ně- kom ve svém okolí? Doporuč- te nás a dostanete odměnu. Pro více informací volejte na tel. 777970245 nebo pište na: cooperante@email.cz 197679 Práce - nabídka • Hledáme agenturu na zpro- středkování manuální práce. Nabídněte e-mail: ivana.snizkova@e-mail.cz 195191 • Hledáme zaměstnance na úklid osobních vlaků v Praze 4, směnný provoz nebo po-pá 7.30-16.00 h. a v Praze 5 krát- ký, dlouhý týden. Tel. 603301309 195198 • Casino v Praze přijme krupi- éry (zaškolíme), účetní, ad- vok. koncipienty. Sml. doba neurč., zajímavý plat. i n f o @ m g a t e . c z , dp-vaclavak@casinohappyday .cz 195718 • Zahradník - nástup ihned. Super mzda, bonusy, pevná pracovní doba. Stabilní firma na trhu. Volejte 724872341 nebo pište pazderova@centra.eu 196042 • Finančně atraktivní práce bez přesčasů! Přijmeme muže a ženy na pozici Bezpečnostní pracovník pro jadernou el. Te- melín. Mzda od 150 Kč/hod + náborový příspěvek 10 000 Kč. Volejte zdarma 800 111 112 196089 • Do zavedeného kosmetické- ho studia na Jarově hledáme pedikérku. Info na 775949454 196273 • Přijmeme bezpečnostní pra- covníky/ce v nepřetržitém pra- covním režimu v Praze. Poža- dujeme čistý TR, občanství ČR. VLS ČR, s. p. 733618639, 736528900 196354 Nepožadujeme invalidní důchodce. Mzda od 100 Kč/hod. Nabízíme náborový příspěvek 10.000 Kč, vyplácíme denně. HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA POZICE: RECEPCE A OSTRAHA Tel.: 800 888 440 (bezplatná linka) Údržbář městského mobiliáře v Praze Dotechnickéhooddělenínašíspolečnostizabývající seprovozemměstskéhomobiliářevhlavnímměstě přijmemepracovníkanadenníúdržbumobiliáře (mytíadrobnéopravyreklamníchzařízení, přístřeškůMHD). Požadujeme:•min.vyučen•ŘPmin.B•výborná znalostPrahy•ochota,zodpovědnost,loajalita Nabízíme:Perspektivníastabilnízaměstnánívsilné mezinárodníspolečnostizaměstnaneckébenefity, silnésociálnízázemí Bližší informace na tel: 225 001 377. Životopis a stručný průvodní dopis zasílat na: nabor@jcdecaux.cz ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ Bezpečnostní agentura přijme: pro ostrahu objektů v Praze bez možnosti ubytování Požadujeme: trestní bezúhonnost Nabízíme: dobré mzdové podmínky, příplatek za vlastního psa Info: po-čt 9.00-15.00 hod. Tel.: 222 780 671, 737 337 088 zaměstnance (ČID, PID) www.unicaplasma.cz tel.:220515464 *dle§32ods.2zákonač.373/2011Sb. Darujkrevníplazmu azískejfinančnínáhraDu 1200 Kč* za 2 odběry -pomůžetezachránitlidskéživoty -pravidelnákontrolazdravotníhostavu metro hraDčanská FINANČNĚATRAKTIVNÍPRÁCE VBEZPEČNOSTNÍSLUŽBĚ VOLEJTE ZDARMA 800 108 111 Email: nabor@abasco.cz Nabízíme: ● PRÁCI VE VAŠÍ LOKALITĚ ● SLUŽEBNÍ VÝSTROJ ● ZÁLOHY NA MZDU ● MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ● PRÁCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, DOHODU, MOŽNOST BRIGÁD ● MOŽNOST ZHOTOVENÍ ZBROJNÍHO PRůKAZU Nabízené pozice: ● Detektiv ● Strážný průmyslových areálů ● Recepce ● Vedoucí směny ● Strážný na retailových prodejnách Nemovitosti - nabídka KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 www.vykuppraha.cz JURISREAL spol.sr.o. Tel.:777306102 Společná realitní a advokátní kancelář ihned vykoupí či zprostředkuje prodej rodinného domu, bytu, chaty, pozemku. Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy. 5.000–1.000000Kč zastarožitné obrazy,nábytek ajinézajímavosti poradím: 603505686 Od 1430 do 1715. Min. 16 hodin. Učí rodilí mluvčí/budoucí učitelé. www.twp.cz 283 893 145 office@teflworldwideprague.com TEFL Worldwide Kurzy angličtiny od 400Kč/měsíc! VÝROBA A BALENÍ LÉKŮ PRÁCE PŘÍMO V PRAZE! VYDĚLEJTE SI 27.700 Kč/měs. TÝDEN DOVOLENÉ NAVÍC DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ 5 DNÍ ZDRAVOTNÍHO VOLNA ROČNĚ VOLEJTE ZDARMA 800 70 70 70! Hledáme VYUČ./NeVYUČ. kUcHařkU do ŠJ. Nástup možNý ihNed. Pracoviště Praha 3 - ZŠ a MŠ Chelčického tel: 271 774 384 – volat mezi 10 – 12 hod dopoledne nebo email: strieglova@chelcickeho.cz školníka Požadujeme: technické dovednosti, manuální zručnost, časovou flexibilitu, znalost ovládání úklidových a žacích strojů. Nabízíme: dotované obědy, osobní příplatek, příspěvek na dovolenou Bližší info: tel. 222/592 504 ZŠ a MŠ Chelčického hledá pro své pracoviště i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

SVĚT úterý 23. dubna 2019 13 Na Srí Lance bylo zabito asi 300 lidí. Nedělní útoky na Srí Lance spáchala místní islamistická skupina a úřady prověřují její eventuální napojení na teroristické organizace v zahraničí. Na tiskové konferenci to včera ozná- mil mluvčí vlády. Prezident Maithri- pala Sirisena požádá svět o pomoc při pátrání. Při útocích zemřelo o velikonoční neděli asi 300 lidí a dalších zhruba 500 bylo zraněno. Jde o nejhorší tero- ristický útok v dějinách Srí Lanky a jeho cílem byly kostely a hotely. Mezi mrtvými jsou i cizinci, včetně Evropanů. Češi mezi oběťmi podle dosavadních informací české diplo- macie nejsou. Prezident rovněž vyhlásil výjimeč- ný stav. Policii a armádě to umožní zatýkat a vyšetřovat bez soudního po- volení. Prezident také na dnešek vy- hlásil na Srí Lance státní smutek. V Kolombu u kostela svatého Anto- nína, který byl terčem nedělního úto- ku, se včera ozvala nová exploze. Po- dle agentury Reuters se tam specialis- té snažili zneškodnit nově naleze- nou nálož, která však explodovala. Místní islamistickou skupinu po- dezíranou z nedělích útoků agentu- ry identifikují jako srílanskou Tauh- íd džamáate, označovanou zkratkou NTJ. Skupina se ale zatím k útoku ne- přihlásila. Vládní mluvčí Radžita Senaratne, který je zároveň ministrem zdravot- nictví, řekl, že všech sedm sebevra- žedných atentátníků spojovaných s nedělními útoky byli občané Srí Lanky. I když je podle něj skupina po- dezřelá z útoku místní, existuje po- dezření, že je napojena na zahranič- ní teroristické organizace. Policisté mezitím zatkli 24 lidí a po dalších pátrají. Na autobusové stanici v Kolombu našli 87 rozbušek. Jeden z odborníků navíc uvedl, že pa- nují obavy, že existují ještě bomby připravené k použití. ČTK Většinu částí pařížské katedrály No- tre Dame, u kterých po požáru hrozi- lo zřícení, se podařilo zabezpečit a chrám je tak téměř zachráněn. Uve- dl to francouzský ministr kultury Franck Riester. „Katedrála Notre Dame je téměř zachráněná, neboť všechna citlivá místa, která zůstáva- la... všechna tato místa byla zabezpe- čena, stabilizována,“ uvedl Riester. Několik citlivých míst podle něj nicméně stále zůstává na klenbách. Prezident Emmanuel Macron vy- zval Evropskou unii, aby vytvořila „mechanismus spolupráce na po- moc kulturnímu dědictví v ohrože- ní“. Jeho cílem by mělo být sdílet zkušenosti o záchraně památek. ČTK Příbuzní pláčou u rakve dvanáctilé oběti nedělních útoků. AP Notre Dame. Slavná katedrála je zachráněná Útočníci se nepřihlásili PODŠÍVKA š. 150 cm, 100% polyester tmavě modrá 19,- ÚPLETY VISKÓZOVÉ TISK š. 140 cm, 95% viskóza + 5% elastan pestré vzory 159,- 75,- HALENKOVINA 149,- š. 140 cm, 65% polyester + 35% bavlna vzhled krep TEPLÁKOVINA POČESANÁ š. 150 cm, 56% polyester + 40% bavlna + 4% elastan různé vzory a barvy 229,- - FILC 1,5 mm š. 90 cm, 100% polyester velký výběr barev 59,- SLEVA 50 % Na veškerý metrový textil lze uplatnit slevu 10 % na základě tohoto inzerátu. Sleva platí v kamenných obchodech. Sleva 10% platí od 23. 4. – 31. 5. 2019 Slevu 10% nelze uplatnit na již zlevněné látky. Nakupujte online www.dumlatek.cz MALOOBCHOD | VELKOOBCHOD | E–SHOP KAMENNÉ PRODEJNY OC Šestka | Praha 6 | tel.: 225 023 222 Galerie Harfa | Praha 9 | tel.: 234 132 218 Haškova 10 | Praha 7 – Letná | tel.: 233 376 536 Košická 27 | Praha 10 – Vršovice | tel.: 271 740 541 Sázavská 34 | Praha 2 – Vinohrady | tel.: 222 510 625 Kralupy nad Vltavou | Hůrka 1033 a 1034, tel.: 311 284 924 Vše pro stylové šití SLEVA -10% 5x V PRAZE AKCE - KREP SATÉN š. 150 cm, 100% polyester velký výběr barev 69,- AKCE BAREVNÉ POPELÍNY š. 140 cm, 100% bavlna pestré barvy - kostky, puntíky, hvězdičky 89,- SLEVA 50 % ÚPLETY VZOROVANÉ š. 150 cm, 95% bavlna + 5% elastan velký výběr dětských i módních dezénů 115,- od SAMET 240,- š. 155 cm, 100% bavlna různé barvy 120,- SLEVA 50 % SOFTSHELL 279,- š. 140 cm, 95% polyester + 5% elastan výběr barev 195,- SLEVA 30 % Krátce Pevnost Boyard bude pokračovat Kanál France 2 chystá pokra- čování televizní soutěže Pev- nost Boyard. Podrobnosti zůstá- vají tajné, jisté je pouze to, že se soutěže už nebude odehrá- vat v pevnosti, ale v kulisách opuštěného zábavního parku. Nevidomý Japonec přeplul Tichý oceán Japonec Mucuhiro Iwamoto jako první nevidomý člověk na světě překonal na plachetnici Tichý oceán. Plavba trvala zhru- ba dva měsíce. ČTK

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 23. dubna 2019 14 Min. 23 Max. 27 Min. 24 Max. 26 Min. 20 Max. 24 Min. 15 Max. 19 PÁTEK Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro ČTVRTEK ZÍTRA „Už jsem tady z toho celej rozhozenej.“ NIKOLA MICKOVÁ Facebook FOTO: 2x AP Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-b, 2-b, 3-a, 4-c, 5-b. DNES Napište svou bublinu 1 Mezinárodní vesmírná stanice ISS je na oběžné dráze od roku 1998, první modul byl: a) Sojuz b) Zarja c) Zvezda 2 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty na jihu Moravy byla zřízena v roce: a) 1960 b) 1980 c) 2000 3 Italský zlatník, medailér a sochař známý manýristickými sochami byl Benvenuto: a) Cellini b) Stradivari c) Fabergé 4 Předchůdcem dnešního Mexika bylo Druhé Mexické císařství, které existovalo do roku: a) 1667 b) 1767 c) 1867 5 Německý průmyslník Adolf Dassler, zakladatel firmy Adidas, se narodil v roce: a) 1870 b) 1900 c) 1930 Počasí Napadá vás vtipný popisek? Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: -1,8 °C / 28,5 °C Roky výskytu: 1877, 1929/1968 Sudoku 12:30 Sama doma 14:00 Všechno, co mám ráda 14:30 13. komnata Aťky Janouškové 14:55 Dobrý voják Švejk Komedie (ČR, 1956) 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 12:50 Tkaná krása 13:20 Jak vznikají auta (1/3) 14:10 Alžbětina královská revoluce 15:05 Příběh Egypta 15:55 Generál Patton 16:40 Hranice v srdci (6/16) 17:10 Ostrovy na prodej 18:00 Cesty za hodinářským uměním (1/6) 18:45 Večerníček 18:55 Babylon 19:20 Utajená řeč peněz (6/13) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Bathory Historické drama (SR/ČR/Maď./VB, 2008). Hrají: A. Frielová, V. Regan, H. Matheson, K. Roden, F. Nero, D. Horváthová, B. Polívka, M. Vašut, J. Mádl a další. Režie J. Jakubisko 22:15 Columbo Krimiseriál (USA, 1989) 23:49 Výsledky losování Šťast- ných 10 a Euromiliony 23:50 Taggart 00:40 AZ-kvíz 01:10 Rajské zahrady II 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Pod pokličkou 02:15 Dobré ráno 04:45 Ferdinandovy zahrady II 05:15 Černé ovce 05:30 Události v regionech ČT1 20:00 Křídla války Lodě a letadla bojují společně od začátku éry ovládání vzduchu do současnosti 20:50 Století s korunou 21:50 Grandhotel Komedie (ČR, 2006) 23:25 Viktorie II (1/9) Seriál (VB, 2017) 00:15 Viktorie II (2/9) 01:00 Diana: Osobní zpověď 02:55 Sochy, příšery a medvědi od Kolína 03:20 V zajetí železné opony 03:35 Návraty k divočině 04:00 Folklorika 04:25 Na hranici tradic 04:50 Písně a obrázky 05:10 Sabotáž 05:35 Turecko – brána Orientu (10/13) ČT2 20:15 Krejzovi (61) Komediální seriál (ČR, 2018). Ondra s Bárou mají výročí a od dětí dostanou poukaz do wellness. Poukaz je ale ze slevového portálu a jak hotel, tak obsluha v restauraci jsou hrozné. Nakonec se rozhodnou, že si udělají wellness tajně doma. Hrají: O. Navrátil, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný a další 21:35 Mordparta (1) Krimiseriál (ČR, 2016) 22:55 TOP STAR magazín 23:40 Policie v akci 00:35 Komisař Rex (8) 01:40 Komisař Rex (9) 02:50 Doktor z hor: Nové příběhy V (13) 03:45 Prostřeno! PRIMA 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 17:30 Smartmania Novinky ze světa smartphonů, testy a tipy 17:35 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 21:00 CZ & SK České a slovenské klipy 22:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (891) Seriál (ČR, 2019). Martynčák se pokusí znovu svést Zdenu. Naďa se může vrátit k modelingu, ale musí na plastiku. Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Randová, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie B. Holiček 21:35 Víkend 22:40 Námořní vyšetřovací služba: New Orleans II (5) 23:35 Beze stopy (23) 00:30 Mentalista V (7, 8) 02:05 Kriminálka Miami VIII (22) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (437) NOVA 20:15 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (4) 21:20 Teorie velkého třesku VIII (14) Sitcom (USA, 2014) 21:50 Teorie velkého třesku VIII (15) Sitcom (USA, 2014) 22:20 Partička 23:05 Cesty k úspěchu 23:10 COOLfeed 23:20 Špinavá práce II (27) 00:20 Partička 01:05 Vikingové III (3) Dobrodružný seriál (Irs./Kan., 2015) 02:10 Poslední chlap na Zemi III (12) Sitcom (USA, 2016) 02:30 Vikingové III (3) 03:40 Poslední chlap na Zemi III (12) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:25 Krok za krokem V (24) 12:45 Ordinace v růžové zahradě 2 (437) 14:05 Mentalista V (7) 15:00 Mentalista V (8) 15:55 Kriminálka Miami VIII 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3662) Seriál (ČR, 2019) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:15 Polední zprávy 12:30 Policie Hamburk III (25) Knokaut 13:25 Doktor z hor: Nové příběhy V (13) Ledová past 1/2. Seriál (N, 2011) 14:25 Komisař Rex (8, 9) Krimiseriál (N, 1993) 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:10 Futurama II (12) 12:40 Simpsonovi XXVII (14) 13:10 Simpsonovi XXVII (15) 13:30 COOLfeed 13:40 Simpsonovi XXVII (16) 14:10 Simpsonovi XXVII (17) 14:40 Teorie velkého třesku VIII (12, 13) 15:35 Futurama II (13) 15:55 COOLfeed 16:00 Špinavá práce II (27) 17:00 Top Gear XXI 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi XXVII (18-21) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2011 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news 12:05 Óčko hity 14:00 Óčko news 14:05 Óčko trendy 14:30 Top 3 YouTube Chart 14:45 Óčko trendy 15:00 Óčko news 15:05 Mixxxer Show

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz SERVIS úterý 23. dubna 2019 15 Mirka Špičková Vypínání zvonku. SMYSL A RADOST Mají se děti do školy těšit, nebo má škola děti těšit. Že to je to- též? Není. Těšíte se na seskok padákem, že vykachlíčkujete koupelnu nebo uklidíte záchod? Dost možná ne, seskok potře- buje velkou odvahu, kachlíčkování koupelny není velká zába- va, natož mytí záchoda. Tak proč se na to těšit? Ale smysl v tom vidíme, proto to děláme. A my dospělí víme, že na konci nás bude těšit, že jsme skočili, že koupelna je jako nová a zá- chod čistý. A ve škole je to podob- né. Není tak důležité, zda se děti těší na to, co je ve škole čeká. Mnohem důležitější je radost na konci. Aby je těšilo, že se něco naučily, něco pochopily, udělaly plakát, napsaly blog, něco vysvět- lily kamarádovi. Mnozí lidé si to ovšem pletou. Myslí si, že když škola děti těší, tak proto, že tam nemusejí nic dělat, že si hrají nebo se jen poflakují. Je to přitom přesně na- opak. Čím náročnější věci ve škole zvládnou, tím větší z nich mají radost, tím víc je škola těší. Ale musí to být věci, ve kte- rých vidí smysl. Naučit se všechny Přemyslovce i s daty naroze- ní a smrti nebo všechny přítoky Vltavy a po zkoušení to zas za- pomenout – takové učení mně pokaždé připomene situaci věz- ňů, kteří museli kopat jámu, a když byla hotová, zas ji zasypa- li. Utrpení nespočívalo jen v namáhavé práci, ale hlavně v tom, že byla úplně zbytečná. Učení, jehož smysl dítě nechá- pe, k žádné radosti nevede. Ale na druhé straně, když děti těší udělaná práce, když mají radost na konci, to je vždy signálem, že škola, učitel, průvodce ve ScioŠkole, dělají svoji práci dobře. Škola dětem dává smysl a děti těší. A pak se do ní i těší. Pavel Svoboda Tu nejlepší tradici, díky volnu nevylézám z postele. Citát Čím náročnější věci ve škole zvládnou, tím větší mají radost, tím víc je škola těší. Které velikonoční tradice dodržujete? inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na úterý 23. 4. Do milostného života vám foukne čerstvý vítr. Singles by díky změně zajetého životního stylu mohli narazit na zajímavý úlovek. Protějšek má pocit, že ne- posloucháte jeho slova, tak připraví malou zkoušku. Pozor, abyste neodpovídali v režimu autopilota. Zasnění do lásky moc ne- patří. Hvězdy naopak vybízí k vyjasnění praktických otázek, kolem nichž chodíte jako kolem horké kaše. Není vyloučené, že se vám ozve bývalý protějšek a po- kusí se vás získat zase zpět. Hvězdy se k této variantě nestaví zamítavě. Změna image přinese svěží vítrdodlouholetýchvztahů. Protějšek ocení, že na sebe víc dbáte a naštěstí za tím nic nehledá. Manželství Štírů jsou v zá- věru dubna charakteristická jižanskou atmosférou. Jediné, čemu se vyhnete, jsou typické létající talíře. S protějškem budete mít něco společného, na co se můžete těšit. Možná to je zarezervova- ná letní dovolená nebo lepší bydlení. Láska má v těchto dnech mnoho podob. Jedno mají ale společné. Bude potěšující jak pro tělo, tak pro duši. Jen ať to vydrží. Ani polovička za sebou nemá den, který by jí přinesl úsměv na rty. Zkuste spolu mlčet a vy- chutnávat si vzájemnou přítomnost. Partnerství má různé fáze a zadaní Střelci se tentokrát nachází v té méně veselé. Věřte tomu, že nepřízeň nebude trvat věčně. Od potenciálních protějš- ků čekáte nejhorší, abyste předešli případnému zklamání. V úterý můžete být jen příjemně překvapeni. S novou známostí to teď ne- vypadá slavně. Necháte se okouzlit třpytivým pozlátkem, ale po rozbalení zbude jenom navoněné nic. VAŠE VELKÁ LÁSKA Kde se skrývá? Kdy ji najdete? Dokážu přesně odhalit váš osud! Volejte 906 70 30 35 nebo pište SMS na číslo 904 30 55 s kódem 81SUS a svým dotazem! Jasnovidka Zdeňka PišteSMSvetvaru30ZTZavašedatum narozenínačíslo9043046 BUDOUCNOSTI! VĚŠTBA A Co vás čeká? ONDŘEJ ŠTEFFL ZAKLADATEL SCIOŠKOL Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Dopisy a vzkazy Nebezpeční nejsou jenom baťůžkáři Tak jsem si během poslední doby přečetla dva články o baťůžkářích. Přináším svůj pohled z cestování MHD. Je pravda, že někdy se lidé chovají neurvale a bez- ohledně. Ale nejsou to jenom „baťůžkáři“. Tako- vá neposedná, pěkně nacpaná kabela, kabelka nebo nákupní taška hoze- ná přes rameno nadělá víc problémů než kdejaký baťůžek, batoh či ruksak. Má také ostré přezky, zipy a podobně. Batoh na zádech drží, taška sjíždí z ramena. Mnohokrát musí žena či muž tašku „nahazovat“ zpět na rameno a prostor kolem sebe jim nestačí. Nemyslím si, že je hlavní problém v tom, co má kdo na zádech či na rameni, ale že je to o konkrétních lidech a o tom, jak jsou k sobě ohleduplní a tolerantní. ALENA, MULLEROVÁ, SEDLČANY dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Komiks Řešení sudoku Sloupek Erik Winkelmann Jsem věřící, takže kostel a večer posezení u piva. #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro!

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

komerční příloha METROLIVE úterý 23. dubna 2019 16 Nakladatelé, auto- ři, knihkupectví, knihovny a čtenáři oslaví ode dneška do neděle Světový den knihy a autor- ských práv. Stane se tak prostřednictvím tradiční kampaně Kniha ti sluší pořádané Svazem čes- kých knihkupců a nakladate- lů. V letošním roce se všichni milovníci knih a čtení mo- hou těšit na dárkovou pou- kázku, knižní akce po celé re- publice nebo třeba na stylové papírové tašky s ilustracemi od Jiřího Suchého a Mirosla- va Bartáka, v nichž si svůj úlo- vek mohou odnést domů. Na programu je řada atrak- tivních knižních akcí, jejichž kompletní přehled je postup- ně účastníky doplňován na www.knihatislusi.cz. Letos na všechny příznivce knížek a čtení čeká dárková poukáz- ka na 50 korun, kterou lze uplatnit v knihkupectvích za- pojených do kampaně při ná- kupu nad 300 korun a která je ke stažení rovněž na strán- kách akce. Autorkou obrázku na dárkové poukázce je deví- tiletá Míša Kurková, vítězka tematické soutěže. Stejně jako v minulých le- tech zůstává dominantním cí- lem kampaně Kniha ti sluší podpora a propagace české knižní kultury. Že jsou knihy skvělými společníky člověka, si můžete od 23. do 28. dubna během mnoha autogramiád, besed a nad knížkami sami připomenout a ověřit. Světový den knihy se slaví od roku 1995 pravidelně ve více než sto zemích světa. Svě- tová organizace UNESCO pro něj vybrala 23. duben, kdy ze- mřeli William Shakespeare a Miguel de Cervantes. Jiří Suchý a jeho ilustrace IRENA ZLÁMALOVÁ Výběr pražských akcí Přednášky, besedy i soutěže. ● 6. 3. – 28. 4.: knihkupectví Kosmas (Letná, Ruzyně, Kar- lín, Nové Butovice, Perlová), doprovodná soutěž „Hledá- me Miss Záložku“ ● 23. 4. od 16 hodin: Palác knih Luxor – křest knížky Čarodějnice Bordelína od Sandry Dražilové Zlámalové ● 24. 4. od 18 hodin: Knihovna Pedagogické fakulty Univer- zity Karlovy – přednáška Yvonny Fričové ke knize Brasília – město – sen ● 24. 4. od 17 hodin: Knihovna Jabok – beseda a autogra- miáda s autorkou Janou Zajícovou a ilustrátorkou Magdalenou Bořkovcovou ke knize Bůh je tady Ul U ehčí od těžkostí Displej, který r musíte vi v dět, reproduktory r , které musíte slyšet, sofi f stikované zpraco- vání, které musíte osahat. Tablet, který r musíte zažít. Samsung Galaxy Tab S5e nabízí rozsáhlé možnosti konektivity a zábavy v a své inteligentní fu f nkce vm v ěstnal do tenčí a lehčí konstru r kce. Je na vás, jestli na něm bu- dete pracovat nebo hrát, co budete na jeho dokonalém displeji sledovat, z jeho špičkový v ch reproduktorů poslouchat a které z jeho praktický k ch fu f nkcí vy v u y žijete. Všechno je na něm zážitek. Když Tab S5e potěžkáte …oceníte jeho štíhlé kovové tělo, tenké jen 5,5 milimet- ru r a jedná se tak o nejtenčí tablet od Samsungu g . Tablet váží pouhých 400 gramů, v kabelce nebo kufř f íku ho tak téměř neucítíte. Tab S5e je velmi kompaktní a odolný. Když se zadíváte a zaposloucháte …Galaxy Tab S5e vás doko- nale pohltí. Nespustíte oči z jeho 10,5palcového Edge to Edge displeje se zeštíhle- ným ý rámečkem bez jediného tlačítka. Nebudete se moci nabažit ani prostorového zvu v ku Dolby Atmos linoucí- ho se z jeho čty t ř y reproduk- torů r AK A G. Když nebudete mít dost …nemusíte se omezovat. Baterie s podporou rych- lého nabíjení má kapacitu 7.040 mA m h A s vý v drží až 14,5 hodiny. Galaxy Tab S5e na- bízí kombinaci 4 GB RA R M a 64 GB úložiště. Podporu r je také microSD karty t do kapa- city t až 512 GB. Galaxy Tab S5e je k dispo- zici v černé, zlaté a stříbrné barv r ě za doporučenou ma- loobchodní cenu 10 999 Kč za WiFi verzi a 12 499 Kč za LTE verzi. Tablet lehký jako pírko Akce Kniha ti sluší startuje. Podporuje českou knižní kulturu

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

Vyberte si od 23. do 28. 4. 2019 ve Vašem knihkupectví… Přehled doprovodných akcí, do projektu zapojené prodejny i dárkovou poukázku, kterou lze uplatnit při nákupu nad 300 Kč, najdete na www.knihatislusi.cz. 50Kč POUKÁZKA na

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz ENGLISH PAGE úterý 23. dubna 2019 18 This series describes interesting facts about different aspects of culture in the UK. You are going to read about the BBC, the UK’s national TV and radio company. Before you read, what do you alrea- dy know about the BBC? Think about TV and radio, the people on the BBC and what kinds of programmes you can watch or listen to. The BBC has always been an important part of my life. For as long as I can remember, some of my favourite TV and radio memories have been of BBC comedies, music shows and documentaries. My earliest BBC memories are children’s programmes on TV. I remember Andy Pandy, a puppet who lived in a basket. He used to sing ‘Time to go home’ at the end of the show. And The Flower Pot Men, puppets made from flowerpots. They were brothers called Bill and Ben, and they lived in the garden and used a strange language with words like ‘flob-a-dob’. Then, of course, there was Play School: a programme with people and teddy bears playing, singing, telling stories and exploring the world. When I was a little older, Doctor Who was the best programme ever. It had a scary theme tune, and aliens, and a doctor who could travel in time and space using his special machine, the TARDIS. A few years later, I watched BBC comedy shows such as Dad’s Army and Fawlty Towers with my family, and remember us all laughing so much that it hurt. As a teenager, I started listening to BBC radio. On the John Peel Show and Annie Nightingale’s Sunday Afternoon Request Show, the presenters played exciting new music and songs that you couldn’t hear on other radio programmes. I became interested in all kinds of new music because of them. And these days, now that I’m even older, I watch the BBC for news of the most important events from around the world. But the best thing now is sitting with my young son, watching documentaries like Planet Earth, about pen- guins or tigers and all the other things in the natural world, with everyone’s favourite nature presenter, David Attenborough. I can’t imagine TV or radio without the BBC. Match the descriptions and the people. ● 1. This person met strange creatures from history and the future. ● 2. This person talked about animals and nature. ● 3. This person used words that only his brother could understand. ● 4. This person used to play music that wasn’t always popular. ● 5. This person used to sing the same song at the end of the programme. ● a. David Attenborough b. Andy Pandy c. Doctor Who d. Bill e. Annie Nightingale Match the TV programmes to the age of the writer. You can use the ages more than once. ● a. about 4–6 years b. about 8–10 years c. about 14–18 years d. an adult ● 1. Andy Pandy 2. Dad’s Army 3. Doctor Who 4. Fawlty Towers 5. John Peel Show 6. Planet Earth 7. Play School 8. Sunday Afternoon Request Show 9. The Flower Pot Men BBC Broadcasting House BC Lesson No. 1 Now complete sentences 1–5 with a word/phrase from Activity 1. ● 1. A ……… is a kind of toy person or animal that you can move with stringsor by putting your hand inside it. ● 2. A ……… is the music or song at the start of a TV or radio show. It’s the same every time. ● 3. A ……… of a programme is the person who tells you the news, or talks to the famous people on the show. ● 4. An ……… is an animal or person who comes from another planet. ● 5. A ……… is a soft toy that children like to play or sleep with. Look at these phrases from the text: ● … a puppet who lived in a basket … … a doctor who could travel in time … Usually, who is a question word, but in these examples, it isn’t. It’s a relative pronoun, and it is used to add something more about the noun which comes before it in a sentence. In the first example, who lived in a basket tells you more about the puppet. In the second example, who could travel in time tells you more about the doctor. Who isn’t the only relative pronoun. Other words can be relative pronouns too. In the sentences below, underline all the examples of relative pronouns you can find. ● 1. Is that the woman who lives in your street? 2. The dangerous dog that bit the boy has been caught. 3. The shirt that I bought yesterday is the wrong colour. 4. Where is the girl whose father is a doctor? 5. The man who cuts my hair is in hospital. 6. I have a friend whose house is by the sea. Answers Activity 1 1. d; 2. a; 3. c Activity 2 1. c; 2. e; 3. b; 4. a; 5. d Activity 3 1. c; 2. a; 3. d; 4. e; 5. b Activity 4 1. a; 2. b; 3. b; 4. b; 5. c; 6. d ; 7. a; 8. c; 9. a Activity 5 1. who; 2. that; 3. that; 4. whose; 5. who; 6. whose Activity 6 1. Where is the cat that ate all the cream? 2. My sister met a man who used to work with me. 3. That is the boy who borrowed my pencil. 4. Can I borrow a book that is easy to read? 5. She wants a job that is well paid. 6. I’m going to wear the skirt that I bought in London. 7. They visited the town that James comes from. 8. Where is the man whose son loves football? This English series is presented by the British Council and Metro. www.britishcouncil.cz UK CULTURE: THE BBC Activity 2 Activity 3 Activity 4 Activity 5 Activity 7 What TV and radio channels did you used to watch or listen to when you were younger? Do you still like them? Can you remember the programmes you watched when you were a child? How does it make you feel when you think about them?

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

www.metro.cz SPORT úterý 23. dubna 2019 19 Slavia padla, i tak vyhrála základní část fotbalové ligy. Fotbalisté Slavie Praha vyhrá- li základní část první ligy. Čer- venobílí sice v 29. kole pře- kvapivě podlehli ve Zlíně 0:1, ale díky remíze Plzně v Příbra- mi 1:1 mají v tabulce před druhými Západočechy před posledním kolem náskok čtyř bodů. Slávisté tak budou mít v nadstavbové skupině o titul, kterou bude hrát šest nejlepších týmů soutěže, vý- hodu domácího prostředí v zápasech s druhým, třetím a čtvrtým celkem po základ- ní části. O nejtřaskavější výsledek kola se postarala Sparta, jež do nadstavby půjde jako třetí v tabulce. Doma dostala tři góly od předposlední Karvi- né. Trenér František Straka Slezany dovedl teprve k dru- hému venkovnímu triumfu v sezoně a přiblížil ho k ligo- vé záchraně. ČTK a iDNES.cz Práce - nabídka • Hledáme brigádníky na pozi- ci POKLADNÍ, prodejny po celé Praze. Odměna 145 Kč/hod, zálohy druhý den. Tel.: 222534534, www.creditc- zech.cz 196426 • NABÍZÍME 145 KČ/HOD za pultový prodej lahůdek a do- pek pečiva, práce v týdnu nebo o víkendech, nástup ihned. Tel.: 222534534, www.creditczech.cz 196446 • Brigáda pro každého - vyba- lování a doplňování zboží, 154 Kč/hod, směny noční/denní, ZÁLOHY! Prodejny po celé Pra- ze. Tel.: 222534534, 777335756 196466 • Gymnázium na Praze 4 při- jme kuchařky na HPP. Vyučení není podmínkou ctvrteckova@gymnazium–op atov.cz, Tel.: 778771388 196863 • VÝPLATA DENNĚ!!! Brigády i práce na HPP v Praze a blíz- kém okolí, až 220 Kč/hod. Po- zice v různých oborech (sklad- níci, práce ve výrobě, adminis- trativa, řidiči, pokladní, dopl- ňování zboží, kompletace, sta- vební práce atd.). Více info: zivotopisy@brigadaihned.cz nebo 731883553. www.briga- daihned.cz 196887 • Přijmu autoelektrikáře na TPP, ihned. Místo výkonu Pha 5, práce na nových autobu- sech. Stabilní zázemí, fix plat. Zákl. znal. el. a PC nutná. 776111113 196940 • Práce ve skladu – PŘÍPRAVA OBJEDNÁVEK, 150 - 167 Kč/hod, dle pozice. Dotované stravné, zá- lohy, možnost ubytování. Tel.: 222534534, www.creditc- zech.cz 196973 • Přijmeme pomocnou admi- nistrativní pracovnici se zdravot- ním omezením (ID, OZZ) na scen- nování dokumentů. Pracovní doba pondělí až pátek 8 hod. Mzda 16.000 Kč/měs., stravenky, náborový příspěvek. Nástup 20.5.2019. Kontakt: 800888042 197020 • INVESTIČNÍ REFERENT v odd. přípravy a realizace investic, Od- bor majetku a investic ÚMČ Pra- ha 5. Doba neurčitá, plat.tř.10. Informace na www.praha5.cz. 197035 • Gymnázium Nad Alejí, P6, přijme vyučenou a pomocnou kuchařku školní kuchyně. Ná- stup možný ihned. Info na tel. 235010195, e-mail: sona.tumova@alej.cz 197284 • Módní ateliér v centru Pra- hy hledá zkušenou STŘIHAČ- KU /modelářku střihů na ŽL nebo částečný pracovní úva- zek. tel: +420 778408837 197317 • Přijmeme parťáka, kanalizač- ní zedníky a dělníky s praxí na rekonstrukce venkovních vodo- vodů a kanalizací v Praze a oko- lí. Zdění kanalizačních stok včet- ně šachet a hornická činnost vý- hodou. Mzdové ohodnocení od- povídající schopnostem + příplatky + odměny, 25 dní do- volené, dlouhodobou perspekti- vu. Kontakt: e-mail: inos@inos.cz, tel. 257181041 197338 • Akciová spol. přijme pracovní- ky ostrahy pro Prahu a okolí, vhod- né ID a SD, mzda dle objektu a za- řazení až 20000 Kč, nábor. příspěv- ky až 10000 Kč, možnost záloh na mzdu. Tel: 224109445, 777470798. 197381 • Přijmeme strážné (12 hod. směny D/N) a recepční s AJ (8 hod. směny D) na různé objek- ty v Praze. Nabízíme: DPP (poz- ději možnost PP), mzda 80-120 Kč/hod. v čistém, po za- pracování navýšení odměny, možnost záloh. Tel.: 733469469 197396 • Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme všeobecnou a praktickou sestru, ošetřovatel- ku. Kontakt: Mgr. Rudolf Maťha, tel.: 222801284, mail: rudolf.matha@nnfp, www.nnfp.cz 197422 • SKLADNÍK s VZV za 156 Kč/hod. + stravenky a další be- nefity, Praha 9 v blízkosti met- ra, pravidelné zálohy, dlouho- dobá spolupráce. Tel.: 222534534 197434 • Casino v centru Prahy při- jme krupiéry a recepční. Nabí- zíme práci v zajímavém pro- středí a mladém kolektivu. Denní a noční směny. Dobré fi- nanční ohodnocení, nástup ihned. Požadujeme příjemné vystupování, dobré komuni- kační schopnosti, znalost AJ. Prosíme o zaslání životopisu na e-mail: info@banco-casino.cz, tel. 221967371 197467 • Bezpečnostní firma přijme muže/ženy na ostrahu butiku v centru Prahy. Dobré platové podmínky. Po zkušební době možnost HPP. Tel. 608600978 197474 • Národní muzeum vyhlašuje výběrové řízení na pracovní po- zici: technický pracovník. Poža- davky pro výkon práce: SO vzdě- lání elektrotechnického zaměře- ní, znalost problematiky nn roz- vodů provozních budov, osvěd- čení o zkoušce vyhlášky č. 50/78 Sb. pracovníka pro samo- statnou činnost §6, řidičské oprávnění skupiny B, trestní bezúhonnost. Profesní životo- pis zasílejte na e-mail: personalni@nm.cz do 30.4.2019, zprávu označte v předmětu „výběrové řízení – technický pracovník ČMH“. Dal- ší informace na www.nm.cz 197504 • Společnost Koncept FAST hledá pracovníka na montáž, servis a odečty měřidel. Ná- stup ihned. Více na tel. 353301222, e-mail: duskova@konceptfast.cz 197512 • Čerpací stanice MOL v Praze 9 a 10 přijme obsluhu na HPP. Mzda 23000 až 26000 + možné odměny. Nástup možný ihned. Info na tel. 724062672 197526 • Městský úřad Odolena Voda vyhlašuje výběrové říze- ní na pozici referent odboru správy majetku. Bližší podmín- ky na www.odolenavoda.cz 197535 • Pracovník na vrátnici. Velmi dobře finančně ohodnoce- ná,klidná práce. Praha a okolí. Více info zdarma na čísle 800100923. 197539 • ŠJ Praha 5 Barrandov přijme hlavní kuchařku. Hlavní pra- covní poměr, volné víkendy. Nástup dle dohody, info 725547388 197540 • BA přijme zaměstnance. Prům. výdělek až 25.200 Kč/měs., možný profes. růst, ubyt. a týdenní zálohy. Čistý RT. Pohovor lze domluvit na tel. 702005903 197549 • Úklidová firma přijme paní i důchodkyni na ranní úklid, Praha 9 - Hejnická ulice. Tel. 607220053 197564 • Městská část Praha 4 vyhla- šuje konkursní řízení na ve- doucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Sdružení. Informace: www.praha4.cz. 197615 • Domov Sulická, Praha 4 při- jme všeobecnou zdravotní ses- tru. Výborné finanční ohodno- cení, čtvrtletní odměny, osob- ní ohodnocení, 5 týdnů dovo- lené, příplatky, dotované stra- vování, Fokus Pass 1000 Kč/čtvrtletně, příspěvek na penzijní připojištění, masáže, příjemný a přátelský kolektiv. E-mail: klimasova@dozp-sulicka.cz, 773001293. 197618 • Gymnázium, Praha 9, ;a info@ceskolipska.cz. 197628 • Přijmeme mechanika do pneuservisu v Praze 9 – Újezd nad Lesy na hlavní pracovní poměr. Nástup ihned. Tel.: 776106599. 197637 • Přijmu zdravotní sestru - ak- tivní DŮCHODKYNI na část. úv. 3 dny v týdnu út, st, pá, 8 hod. den- ně do kožní ambulance - Praha 1 - Florenc. T. 604995578 197643 • Úklid 24 přijme muže na HPP i brigádně na úklidové práce, řidičák vítán. Po-Pá, 8-16 h, 19 - 21 tis. čistého. Osobně 8.30-10 h Křenova 15, P6-Petřiny. 197650 • Hotel v centru Prahy přijme pracovníka údržby - elektriká- ře. Informace v době 7.30-15.30 hod. na tel. 736752785 197652 Výsledky 29. kola Zlín–Slavia 1:0 Příbram–Plzeň 1:1 Sparta–Karviná 1:3 Bohemians–Jablonec 1:0 Ostrava–Opava 2:0 Liberec–Slovácko 3:2 Dukla–Ml. Boleslav 2:2 Olomouc–Teplice 2:0 • MILFKY Z OKOLÍ – Penis ti vyškolí! Napiš SMS ve tva- ru 54ZVU a text na 909 15 50 a pošleme ti kontakty. • Rozvedená Martina, 46, Hlou- bětín. Hledám chlapa na pokec o sexu a později třeba i na ten sex. Záleží na tobě. Tak se ozvi na 909 80 50 40 nebo mi třeba napiš SMS na číslo 909 15 45 s kódem 56GUR a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/50Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Mistr Procházka Nejlepší český MMA bojov- ník Jiří Procházka dosáhl na historický milník. Šestadvacetiletý Čech v Jokohamě ovládl titulo- vý zápas organizace Rizin, když ve 3. kole udolal Američana Muhammeda Lawala a stal se šampio- nem polotěžké váhy. Třinec vede 2:1 Hokejisté Třince porazili ve finále play-off extraligy Liberec 4:1 a v sérii vedou 2:1. Čtvrtý zápas proběh- ne dnes opět v Třinci. Jisté čtvrtfinále Čeští hokejisté do 18 let v neděli na MS porazili obhájce titulu z Finska 4:2 a připsali si druhou výhru. Mají tak jistý postup do čtvrtfinále. Poslední zápas ve skupině odehrají dnes od 19.30 proti Kanadě. MET WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Volejte zdarma 800 600 333 www.adamsecurity.cz Přijmeme ihned STRÁŽNÉ a DETEKTIVY • • Práce v Praze a okolí • Týdenní zálohy • Solidní ubytování HPP, DPP od 85 - 180,-Kč/h Práce v bezpečnosti / údržbě / úklidu Náborové dny: Po–Pá 9:00–16:00 Vladislavova 17, Praha 1 Tel.: 800 111 112 Máme jiný přístup! DLOUHODOBÉ BRIGÁDY NA LETIŠTI V PRAZE! VOLEJTE 226 254 965 A ZJISTĚTE VÍCE! • Naplánujte si směny podle sebe. • Nabídka brigád pro muže i ženy. • Zajímavé ohodnocení podle pozice. • Navíc měsíčně odměna za odpracované hodiny až do výše dalších 6 000 Kč. Základníuměleckáškola Lounských4/129,Praha4přijme u k l í z e č k u načástečnýpracovníúvazek. Pracovní doba PO-PÁ 7,00-12,00 hod. Požadavky: pracovitost, ochota, samostatnost, spolehlivost. Vhodné i pro zdatnou důchodkyni. Písemné žádosti s životopisem zasílejte na email: lounskych129@volny.cz nebo volejte na mobil 603771767. Vítězný volej České tenistky se udržely mezi fedcupovou elitou také pro příští sezonu. Svě- řenkyně kapitána Petra Pály porazily v baráži Kanadu bez ztráty setu 4:0 na zápa- sy. V závěrečné čtyřhře se vítězně rozloučila s repre- zentací Lucie Šafářová (na snímku), která po Roland Garros ukončí kariéru. ČTK Intimní i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Krátce Úklidová firma na území hl. m. Prahy přijme ihned pracovníky na pozice: pracovníkručníhoúklidu venkovníchprostor,údržbazeleně ařidičskupinyB,C,T. Telefon:284680169 E-mail:info@prostor.as Sparťané si uřízli ostudu s Karvinou

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/

20

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-23-4-2019/