METRO 27.11.2013http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Středa, 27. listopadu 2013 Č. 227, www.metro.cz JAKO MANAŽER SE OBAMA MOC NECHYTÁAMERIČANÉ SVÉMU SOUČASNÉMU PREZIDENTOVI NEVĚŘÍ STRANA 12 Zpěvačka Lady Gaga včera dorazila do Japonska. Do Asie přijela propagovat své nové album s názvem Artpop. AP -30%NA DÁMSKÉ OBLEČENÍ, OBUV A DOPLŇKY PLATÍ 27. 11.-1. 12. 2013 NA VYBRANÉ VÝROBKY. Dostupné také v obchodní síti inzerce Svátek slaví: Xenie Min. -20 Max. 20 Sex v Británii se mění Britové se lásce věnují vynalézavěji a rozmanitěji než dříve. Kupříkladu Britek s lesbickou zkušeností je čtyřikrát více, než tomu bylo před dvěma dekádami. STRANA 12 Sparta uspěla i proti Brnu Hokejisté pražské Sparty využili příležitost navýšit vedení v tabulce extraligy. Po včerejší výhře 4:1 nad Kometou Brno už mají na prvním místě desetibodový náskok. STRANA 28 Ze školních taháků je dobrý byznys na sítiPapírek nebo písmenka na dlani. To už nestačí. Studenti. Přicházejí se stále lepšími fígly. Nejnovější hit. Hodinky bez času, do kterých se dá ukrýt tahák. Boj s podvodníky. Prodej „pomůcek“ nejde zakázat STRANA 8 NADĚLTE AŽ 5MILIONŮ A BUĎTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JEŽÍŠEK 5 NEJOBLÍBENĚJŠÍ inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 27. listopadu 2013 02PRAHA Přípravy na vánoč- ní trhy už finišují. Vánoční strom, který rostl ve středočeských Ratajích nad Sázavou, zdobí od včerejšího rána Staroměstské náměstí a kolem něj už rostou stánky trhovců. Pro návštěvníky se trhy poprvé otevřou v sobo- tu, kdy se od 17 hodin koná i slavnostní rozsvícení stromu. Toho se letos ujme slavná fil- mová Popelka – herečka Libu- še Šafránková. Trhy potrvají do 1. ledna a navážou na ně Tříkrálové oslavy, které skon- čí až 6. ledna. Trhy se konají i na Václav- ském náměstí a náměstí Re- publiky a na řadě dalších míst v Praze. ROBERT OPPELT Strom je vysoký 22 metrů a zabezpečený proti vandalům i počasí. ČTK – KATEŘINA ŠULOVÁ inzerce 1UDÁLOSTI Strom poprvé rozsvítí v sobotu Své příspěvky posílejte na: mms@metro.cz nebo www.metro.cz/hlidac Metro hlídač Staňte se redaktorem Metra – a vydělejte si! O všem, co se v Praze děje, víte nejlíp vy. Po- šlete nám zprávu, fotku nebo video. Nejlepší fotky otiskneme a jejich autor získá až 800 korun. Zprávy krátce Dvakrát a dost pro taxikáře Magistrát zpřísňuje vy- hlášku regulující provo- zování taxislužby v Pra- ze. Nově chce brát licen- ce, jestliže řidič dvakrát za pět let poruší zákon, tedy například spáchá přestupek, předraží jízdu nebo nevydá do- klad. Zpřísnit by se měly i zkoušky pro získání li- cence – kromě místopi- su budou nutné i znalos- ti zákona o taxislužbě nebo zvládnuté ovládání taxametru. V hlavním městě je zhruba pět tisíc taxikářů. Praha vyvěsí vlajku EU Před budovami pražské- ho magistrátu bude nově vyvěšena vlajka Ev- ropské unie. Rozhodla o tom včera rada města. Podle primátora Tomáše Hudečka by se vlajka měla objevit na dvou místech nejpozději do poloviny prosince. ROW

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

03PRAHA inzerce Opravy mostů, více peněz na granty a pro učitele zá- kladních škol. To je rozpočet 2014. Praha bude příští rok hospo- dařit s vyrovnaným rozpoč- tem ve výši 49,6 miliardy ko- run. Na běžné výdaje půjde téměř 37,8 miliardy korun, na investice bude vyčleněno včetně nevyčerpaných pro- středků z letošního roku 10,28 miliardy. „Běžné výda- je jsou oproti loňsku vyšší o 2,8 miliardy korun. Tyto pe- níze půjdou do dopravy, na zimní údržbu a opravy komu- nikací a na zvýšení výplaty pracovníků ve školství,“ popi- suje náměstek primátora Jan Vávra. Město počítá i se zprovoz- něním tunelového komplexu Blanka, v návrhu rozpočtu po- čítá s částkou 164 milionů na jeho provoz. V prosinci musí rozpočet schválit ještě zastupitelstvo. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Citát „Největší část výdajů města, 47 procent, půjde do dopravy.“ JAN VÁVRA, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA Zaparkoval, teď neodjede To bude mít majitel stříbrného peugeotu radost, až na- jde svůj vůz stát uprostřed staveniště. V Žatecké ulici se totiž začala opravovat ulice, aniž by bylo předtím z místa auto odtaženo. „Celá ulice je prázdná, jen jeden nešťast- ník včas neodjel. Takhle ho zaručeně nějaký čas neodtáh- nou,“ píše čtenářka Bára Větrovská. „Opravuje se jen střed silnice, kde byly vyjeté koleje. Za pár dní to bude hotové, alespoň řidič nebude platit za odtah,“ řekli Met- ru v místní restauraci Sedm konšelů. BÁRA VĚTROVSKÁ Praha příští rok utratí 49 miliardZa co budeme utrácet Peníze Praha získá z daní, ha- zardu a dotací. Za co je pak například utratí? ● Na vozový park dopravního podniku půjde 534 milionů. ● Na odměny pracovníků zá- kladních škol sto milionů. ● Na prodloužení metra A při- jde 137 milionů (další pení- ze dá Evropa). ● Příprava nové trasy metra D spolkne 346 milionů. ● Investuje se i 50 milionů na přípravu opravy Libeňského mostu. ● Peníze půjdou také na stav- bu kolektoru pod Hlávko- vým mostem, ten bude stát dohromady 370 milionů. ● Na dopravní stavby mimo Blanky přijde miliarda.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 27. listopadu 2013 04PRAHA Po autobusech a vlacích se šéf Student Agency Radim Jančura pouští i do provozová- ní taxíků v Praze. Začne se sto- padesátkou bílých audin, ale chce, aby se jeho Tick Tack stal největší taxislužbou v me- tropoli. „Je tu sice velká kon- kurence, zároveň je v Praze ale nejvíce práce,“ říká Janču- ra, který věří, že jeho taxikáři nebudou zákazníky okrádat. Základní sazba je 28 korun za kilometr, ve vozech bude i číslo na šéfa, kde si klienti budou moci stěžovat. BEL Šejdíři nabízejí na internetu cestují- cím extra levné jízdné. Jde ale o velký podvod. Za 100 korun měsíčně získá- te na každý den čtyřiadvaceti- hodinovou jízdenku, píše se na facebookových stránkách Levně po Praze. Její provozovatelé si každý den nechají poslat jednu sku- tečnou SMS jízdenku a tu pak přeposílají všem svým před- platitelům. Provozovatelé stránek si mohou díky svému „podniká- ní“ přijít na slušný balík. Stránku v současné době sle- duje více než 360 lidí. Kolik z nich službu opravdu využí- vá, nelze říci. Organizátoři projektu totiž o jeho fungová- ní nechtějí mluvit. Když je de- ník Metro oslovil, poděkovali za zájem s tím, že si svoje vy- jádření promyslí, více už však na dotazy nereagovali. Jisté však je, že peníze provo- zovatelé pochybné služby od lidí vybírají. Na internetu je totiž hned několik zpráv lidí, kteří si stěžují, že jim falešné SMS jízdenky nechodí. „Nejde o řádné jízdné. Naše přepravní podmínky na- víc umožňují postihnout ces- tující, kteří takto zneužívají našich služeb,“ varuje cestují- cí před možnými problémy mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Dopravní podnik se případem podle ní už zabývá. „Podnikneme veš- keré právní kroky, abychom ochránili cestující před pod- vodným jednáním,“ říká Řeh- ková. AV, BEL Radim Jančura MAFRACitát „Podnikneme právní kroky, abychom ochrá- nili dopravní podnik před tímto jednáním.“ ANETA ŘEHKOVÁ MLUVČÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU Měsíční jízdné mají za stovku Jančura. Chce ovládnout taxíky Své statistiky deníku Metro poskytl největší dispečink AAA radiotaxi. ● Průměrná délka jízdy je 7,8 kilometru. ● Průměrná cena za jízdu je 190 korun. ● Nejvíce se jezdí z Vinohrad, Starého Města a Smíchova. ● Nejméně se taxíkem jezdí v červenci a srpnu, nejvíce v říjnu, listopadu a prosinci. ● Dojezd k zákazníkovi je v 54 procentech do 5 minut, v 31 procentech 5 až 10 minut. ● Většina objednávek je po tele- fonu, zhruba deset procent kli- entů objednává přes SMS nebo internet. Číslo dne 110Tolik korun stojí SMS jízden- ka na 24 hodin. Podvodníci lidem nabízejí tuto jízdenku za 100 korun denně po celý měsíc. Měsíční jízdenka normálně stojí 550 korun. Jak jezdíme taxíkem? inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

05PRAHA Blížící se Vánoce spouštějí tradiční benefiční akce pomáhající lidem. Máte doma cokoliv, co už ne- potřebujete, ale jiným ještě poslouží? Oblečení, šperky, knihy, umění... Mikulášské luftování skříní je dobročin- ný bazar, který vám příští ví- kend pomůže zbavit se věcí smysluplně. Všechny peníze z jejich prodeje, který se le- tos opět uskuteční v Literární kavárně na Karlově náměstí, pomůžou telefonické Lince seniorů společnosti Elpida. „Linka se letos dostala do obtížné finanční situace: hro- zí, že služba, která ročně po- může třiceti tisícům seniorů, bude muset omezit provoz nebo skončit,“ uvedl ředitel Jiří Hrabě. O podpoře akce se dozvíte na www.luftovani.cz, bazar se pak koná 7. a 8. pro- since. Akce dobrovolníků na- víc získala grant nadace Divo- ké husy, která zdvojnásobí vý- těžek až do výše 60 tisíc. JAN DAVID jan.david@metro.cz Panenku pro UNICEF dodala i Barbara Nesvadbová. MAFRA Luftování pomůže seniorům, zpěvačky ohroženým dětemDalší tipy Akce, které pomáhají ● Oblečení pro bezdomovce: Lidé mohou darovat bezdo- movcům své starší oblečení. Veřejnou sbírku na první polo- vinu prosince vyhlásilo Cent- rum sociálních služeb Praha. Především zimní ošacení mo- hou lidé nosit do sídla organi- zace v Chelčického ulici. ● Peníze pro ohrožené děti: Divadlo Broadway včera hosti- lo benefiční koncert s názvem Mr. Muzikál, tvářemi a hlasy byly Petra Janů a Leona Ma- chálková. Akce měla za cíl podpořit projekt Klokánek Fondu ohrožených dětí. ● Aukce na očkování: Téměř třicet autorských panenek od známých osobností se včera večer dražilo na aukci, kterou pořádal český UNICEF. Peníze poslouží na očkování dětí v rozvojových zemích. Citát „Společně hledáme cestu z bludného kru- hu samoty a těžkých krizových situací.“ ALENA KRÁSNÁ, VEDOUCÍ BEZPLATNÉ LINKY SENIORŮ 800 200 007 Refrakční operace nad 50 let Tento druh operace se provádí výměnou lidské čočky za umělou čočku multifokální. Je to řešení pro pacienty, kteří nevidí do dálky a na blízko současně implantace multifokálních čoček implantace trifokálních čoček operace šedého zákalu Po padesátce žít na plno bez brýlí... kontakt oční klinika Horní Počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 Krásné Vánoce Vánoční Poukaz dárek k laseroVé oPeraci ROCKOVÉ HVĚZDYDavid Koller | Ewa Farna Vašo Patejdl 9. 12. 2013 | 19.00 | Divadlo Hybernia Gabriela Gunčíková | Kristína | Sabina Křováková Sima Martausová | Samuel Tomeček Rozhlasový Big Band Gustava Broma Moderují: Jarmila Hargašová-Lajčáková a Jan Kovařík RR HH CKCK ĚZĚZ OVOV YY Divadlo Hybernia, Nám. Republiky 4, Praha 1 Prodej vstupenek: Ticketportal, Ticket Production a pokladna Divadla Hybernia inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 27. listopadu 2013 06DOMOV U2: Ordinary Love Skladba, kterou napsali pro film Mandela: Long Walk To Freedom. Skladba vychází jako singl tento pátek. SkLenik: it’s Us Vydávají svou druhou desku Champagne Cork Pop. Album je možné zdarma (respektive výměnou za fotku) stáhnout na webu www.sklenik.com. PharreLL WiLLiamS: happy Skladba vznikla pro sound- track k animovanému filmu Já, padouch 2 a je doprová- zena prvním 24hodinovým videoklipem na světě. kOven & FOLLy rae: make it There Koven je umělecké jméno 21letého londýnského producenta jménem Max Rovat. Aktuální singl, který nazpívala zpěvačka Folly Rae. JOSh recOrd: Bones Britských písničkář, který se věnuje práci pro charitu. Novinky na 90,3 FM Hudební novinky každou středu s premiérou ve vysílání v čase od 14 do 17 hodin neJLePŠÍ hUdBa v meTrOPOLi inzerce Lyže, elektro nebo jídlo koupíte ještě čtyřiadvacátého. A jak na Silvestra? Stejně jako loni bude mít na Štědrý den většina obchod- ních řetězců otevřeno, a to až do druhé odpoledne. To pro- to, aby si mohli nakoupit i ti, kteří věří, že většina lidí už bude 24. prosince raději rozjí- mat doma před televizí a v ob- chodech bude klid. „Zároveň chceme, aby se také naši zaměstnanci mohli v klidu připravit na Štědrý ve- čer se svými blízkými,“ říká mluvčí společnosti Tesco Jiří Mareček. To platí i pro nákup elektrospotřebičů. „O Štědrý den budou mít prodejny mi- nimálně otevřeno do dvanác- ti hodin. Některé i déle,“ říká Robin Weintritt ze sítě Ex- pert Elektro. Prodejny Hervis se sportovním vybavením bu- dou mít otevřeno až do tří od- poledne. Už v těchto dnech obchody nabízejí také prodlouženou pracovní dobu, například v hypermarketech Albert je to až do 23. prosince do půl- noci. Zavřeny pak budou všechny na první svátek vá- noční, na Štěpána budou ote- vřeny od osmi ráno. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Zprávy krátce Zemřel Egon Lánský Po dlouhodobé nemoci včera v Ústřední vojen- ské nemocnici v Praze zemřel Egon Lánský. Bý- valému novináři a bojov- níku proti komunismu bylo 79 let. ČTK Opozdilci pořídí i na Štědrý denJak v mezidobí? Jak na Nový rok pořídíte záso- by alkoholu a chlebíčků? ● Běžnou pracovní dobu obno- ví řetězce od 27. do 30. pro- since. Na Silvestra bude Lidl otevřen do 15., Tesco do 16. a Albert do 19. hodiny. ● Albert i Lidl však budou mít zavřeno 1. ledna, Tesco pojede od 14 do 22 hodin. Jmenoval mladého soudce Miloš Zeman začal měsíc po úrazu kolene chodit s pomo- cí francouzských holí. Včera v Lánech jmenoval nového a zároveň nejmladšího ústavního soudce. Stal se jím čtyřicetiletý právník Radovan Suchánek. ČTK

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

07DOMOV Neváhejte a přijďte na báječný den plný předsvatebních radovánek. staňte se jednou z 12 nevěst, které předvedou svoje schopnosti stát se supermanželkou. Vybojujte si pohádkové věno! První casting: 28.11. 2013 v showroomu časopisu Tvoje svaTba, Národní 23, Praha 1, 12 - 21 hod více info na www.soubojnevest.cz Bitva o věno III.ročník originální soutěže Už zítra vybereme první čtyři soutěžící! Už zítraUž zítraUž zítra vyberemevyberemevybereme první čtyřiprvní čtyřiprvní čtyři Přineseme PENÍZE až k Vám domů do 48 hodin Garantujeme NEJLEVNĚJŠÍ krátkodobou půjčku bez ručitele PŮJČÍME Vám až 50 tisíc korun Přesně budete vědět, KOLIK a KDY zaplatíte Neúčtujeme ŽÁDNÉ skryté poplatky Najdeme INDIVIDUÁLNÍ řešení pro každého Naši půjčku využilo již více než 30 tisíc spokojených klientů v Čechách, v Polsku a na Slovensku. Door Financial se řídí etickým kodexem České leasingové a finanční asociace. info@doorfin.cz www.doorfin.cz ☎ 840 999 555 POZVĚTE FINANCE K SOBĚ DOMŮ... inzerce Pohřeb Pavla Bobka. Měl poslední potlesk Dlouhý potlesk včera ve zcela zaplněné velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích na posled- ní cestě doprovodil zpěváka Pavla Bobka, který zemřel 20. listopadu po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let. S oblíbeným interpretem country a rokenrolu se přišli vedle členů rodiny rozloučit po- četní fanoušci, spolupracovníci a kolegové z branže. Mezi květiny před katafalkem kdosi položil i lá- hev vína. Poslední sbohem přišli dát například Yvonne Přenosilová, Karel Vágner, Petr Spálený, Mi- luška Voborníková, Petr Nárožný, Wabi Daněk, Petr Janda nebo Luděk Sobota. ČTK A MAFRA

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 27. listopadu 2013 08DOMOV Lidé na internetu vydělávají na tahá- cích. Prodávají už i speciální tužky či falešné hodinky. „Pan Meloun, profesor češti- ny, říkal, že výroba taháků je nejlepší způsob učení, obsahu- jí to nejdůležitější zpracované na minimum,“ píše čtenářka Dana Valentová. A stejný ná- zor nejspíše sdílejí i dnešní stu- denti. Ti často schovávají tahá- ky, kam se dá. Učitelé se s podvodníky se- tkávají dennodenně. „Studen- ti využívají pro taháky cokoli. Dlaně, židle, telefony, sluchát- ka,“ popisuje ředitel pražské- ho Gymnázia Na Vítězné pláni Jaroslav Mervínský. Ten dodá- vá, že ve školním řádu není ustanoveno, co hrozí studento- vi, který opisuje z taháků. „Každý učitel to řeší po svém,“ dodává Mervínský. Jenže odhalit takový tahák nemusí být vůbec snadná zále- žitost. Studenti totiž přicháze- jí se stále lepšími fígly. Na in- ternetu se dokonce objevují speciální výrobky, které slouží jako úkryt pro tahák. Koupit si můžete za pár korun speciálně upravené tužky, ale i hodinky za několik tisíc, do kterých si přes počítač nahrajete text a ten se vám pak zobrazí na dis- pleji. Některé taháky připomí- nají spíše zařízení pro špiony. Příkladem může být „nevidi- telné“ naslouchátko, které stu- dentovi přehraje nahraný zá- znam přímo do ucha. Podle mi- nisterstva školství však proti prodeji těchto zařízení nejde nijak bojovat. „Z pohledu mi- nisterstva to není nic proti- právního,“ vysvětluje ředitel odboru vnějších vztahů a ko- munikace Marek Zeman s tím, že učitelé si musí poradit sami. ADAM VÁCHAL adam.vachal@metro.cz Na internetu se objevily speciál- ní hodinky. Ty sice neprozradí, kolik je hodin, zato se do nich dá ukrýt tahák. ● Hodinky stojí 2500 korun a potřebnou látku do nich nahrajete z počítače. ● Hodinky mají speciální pásku, která vede nenápadně smě- rem do dlaně. ● Na ní jsou speciální tlačítka, díky nimž si mohou žáci nená- padně posouvat vybraný text po displeji. Elektronické knihy dobývají český trh. Zatímco v roce 2011 se prodalo pouhých 17 tisíc titulů, o rok později to bylo už 200 tisíc a letos oče- kávají prodejci a nakladatelé zhruba 450 tisíc prodaných e-knih. E-knihy jsou k dispozi- ci ve formátech PDF, Mobi a ePUB a průměrně vyjdou o 30 až 40 procent levněji než tištěné knihy. E-knihy od prosince nabíd- ne také zpravodajský portál iDNES.cz. Vybrat si tu budete moci z více než osmi tisíc e-knih v češtině a tři tisíce z nich budou zdarma. Zaregistrujte se na adrese Knihy.idnes.cz a budete o spuštění ihned informová- ni. Navíc dostanete další dvě prémiové e-knihy od naklada- telství Domino jako dárek zcela zdarma – Sběratele kos- tí a Co je tvoje, je i moje. MET Zrušení lustrací by byl problém Pro lidovce by mohl být problém zrušení lustrační- ho zákona. V tom případě prý do vlády nepůjdou. Podle ČSSD ale vzniku nové vlády nic nezabrání. Pevnost pro poklady a boháče Kolem tajemné pevnosti u Ptyče na Křivoklátsku (viz foto) je jasněji. Budou tu trezory pro VIP klienty a hotel. Podle investora stavba vydrží pád doprav- ního letounu i nápor orká- nu. Do trezorů se vejde se- dmdesát tun zlata v cih- lách nebo rozsáhlé sbírky umění. V případě potře- by by mohly sloužit i jako atomový kryt. iDNES.cz „ZMĚNILJSEM DODAVATELEPLYNU AJSEMSPOKOJEN“ KarelZ.,ČeskéBudějovice Spočítejtesisvojiúsporuivyaušetřete! volejte840304050 www.finmarket.cz/energie Změnoudodavateleplynumůžetenapř.přispotřebě 24,11MWhplynuvjihočeskémkrajiuspořit6211Kčzarok. inzerce Až na ODS a Úsvit zvolily všechny sněmovní kluby své představitele. Nejvíce – sedm – místopředsedů má ČSSD. Jako u každé sněmovní funk- ce mají místopředsedové klu- bů příplatky, jejich plat je 67 tisíc korun. Na ně ale dosáh- nou jen tři z nich. Přípla- tek totiž připadne jen jednomu místopředsedo- vi za každých 15 poslan- ců. A těch má ČSSD pa- desát. Šéfem Sněmov- ny bude Jan Hamáček (viz foto). BEL Zprávy krátce Nejnovější hit: hodinky, co neukazují čas E-knihy. Seženete je i na iDNES.cz Zástupci šéfa. Nejvíc v ČSSD Za taháky studenti platí tisíce korun. Papírek na dlani nestačíVaše taháky Čtenáři Metro.cz prozradili, jaké taháky používali. ● Mirka Wirtelová: U zkouše- ní mi spolužáci z poslední řady do uličky ukazovali velký papír s odpověďmi. ● Pavol Igrini: Esemeskou jsem posílal otázky. Odpově- di mi přicházely do průhled- ného bluetooth sluchátka. ● Aleš Košnar: Tahák jsem si dal pod test tak, aby to pro- svítalo. Občas jsem ho měl také mezi nohama. Více najdete na WWW.METRO.CZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

9

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 27. listopadu 2013 10DOMOV Báli se ho všichni, ale spadla klec. Vyděrač Miroslav Maslák půjde na deset let do vězení. Ve Zlínském kraji to byl sledo- vaný případ. Důvod je jasný, týkal se totiž několika podni- katelů a gang řádil nejen na Zlínsku. Vedl ho Slovák Miro- slav Maslák (viz foto v boxu), který měl ještě čtyři kumpá- ny. Banda vyděračů dostala od tří do osmi a půl roku. Nej- víc vyfasovala právě hlava skupiny Maslák – deset let. Maslák a další Slováci To- máš Ďuriš a Vladimír Haviar čelili obžalobě z vydírání, po- rušování domovní svobody, nedovoleného ozbrojování a šíření poplašné zprávy. Dal- šími byli Češi, kteří dostali menší tresty. „Maslák je oso- ba neštítící se při vydírání ja- kýchkoliv prostředků. Jeho cí- lem bylo vyvolat u dlužníků strach. Jedná se klasický pří- stup vyděračů,“ řekl soudce Radomír Koudela. ČTK, MAP Ve srovnání s ostatními ev- ropskými zeměmi je Česko s průměrnou spotřebou soli 14 až 15 gramů na osobu na den výrazně v popředí. V Ev- ropě se totiž toto číslo pohy- buje mezi 8 až 12 gramy soli na den. Vyšší spotřebu má na- opak Maďarsko s 18 gramy na den. Doporučená denní dáv- ka soli je přitom jen 5 gramů. Vysoká spotřeba soli má špat- ný vliv na krevní tlak a zdra- votní stav člověka, varuje mi- nisterstvo zdravotnictví. AV Jedno ošetření obsahuJe: 1. Odlíčení, úprava obočí 2. Mikrodermabraze (přístroj GentlePeel - hluboké vyčištění pleti) 3. Zklidňující kaolinová maska 4. Dočištění pleti ultrazvukem 5. Laserová gelová maska (hydratuje, působí proti vráskám, stahuje póry) 6. Zažehlení séra do pleti pomocí ultrazvuku (ceramidy, retinol, kyselina hyaluronová) 7. Ozonizér (dezinfekce pleti, léčba zánětů) 8. Závěrečná masáž Běžná cena 1700Kč nyní 399Kč studio MedeLa deRMa  bratří dohalských 131, PRaha 9 - VYsoČanY tel.: 283 923 186  Mob.: 605 035 519, 731 574 724  www.MedeLadeRMa.cz Na Vaši návštěvu se těší: Darujte k vánocům krásuIntenzIVníRegeneRaČní,PRotIVRásKoVéaoMLazuJícíošetřeníP OKAMŽITÝ VIDITELNÝ VÝSLEDEK. pLEť jE pO OšETřENí NAprOSTO KLIDNá Závěrečná masážávěrečná masáž te cům su níPLetI. Ná. Využijte naše časově neomezené dárkové poukazy inzerce Soudy prvního stupně by měly pečlivěji přezkoumávat spotřebitelské smlouvy a zá- vazky, které z nich plynou. Ústavní soud to uvedl v nále- zu, jímž vyhověl stížnosti muže ve sporu se společností Bezreklamky. Soud tím zrušil rozhodnutí okresního soudu ve Valašském Meziříčí, proto- že ten se řádně nevypořádal s jeho námitkami. BEL Vyděrači Zasáhli desítky obětí. ● Vymáhali vymyšlené pohle- dávky, vyhrožovali podnika- telům, zapalovali auta, stříle- li na jejich domy. ● Poškozeno bylo 25 lidí a firem. Škoda dosáhla 11 milionů korun.Sůl. Moc solíme a tlak stoupá Vyrobila nový betlém Výtvarnice Miloslava Vašíčková z Třeštiny na Šumpersku letos po dvou letech práce dokončila keramický betlém ve skříni. Výrobou keramických betlémů se zabývá už tři desetiletí a svým betlémem v demižonu (na snímku) se v roce 2007 zapsala do České knihy rekordů. Její výtvory můžete vidět v muzeu betlémů v Třebechovicích pod Ore- bem. ČTK Gangster jde za katr Ústavní soud. O smlouvách pečlivěji

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

11SVĚT Nechat se dobrovolně infikovat smrtelnou ne- mocí. V tom vidí Řekové svou záchranu. Zoufalá ekonomická situace prý do- hání obyvatele jihoevropského státu k zoufalým řešením. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) přibývá těch, kteří se nechají infikovat virem HIV. Takto nemocní mají totiž nárok na měsíční podpo- ru, která je v přepočtu 19 tisíc korun. Řecká ekonomika se nezlepšuje na- vzdory přísným opatřením, která vy- volávají velké protesty veřejnosti. Míra nezaměstnanosti tam dosahuje 27 procent. „Nepříznivé trendy v Řecku mo- hou být varováním pro ostatní země, které rovněž provádějí přísnou fiskál- ní politiku, tedy pro Španělsko, Irsko a Itálii. Je třeba najít způsob, jak po- moci vládám s omezenými finanční- mi prostředky situaci zlepšit, aniž by to ohrožovalo potřebné investice do zdravotnictví,“ uvádí zpráva WHO. Řecko je od roku 2010 závislé na zá- chranném programu Evropské komi- se, Evropské centrální banky a Mezi- národního měnového fondu. Vláda musí plnit rozpočtové cíle a je nuce- na k úsporným opatřením, která vy- volávají rozhořčení Řeků. ČTK, MAP Film Pretty Woman natočil špion Ve filmovém zákulisí se o tom již několik let potichu hovořilo, teď to vyplynulo na povrch. Hol- lywoodský Arnon Milchan, který natočil slavný film Pretty Wo- man, byl špion. Přiznal i mnoha- letou spolupráci při shánění komponent pro izraelský jader- ný program. iDNES.cz Uprchli kvůli klimatu Novozélandský soud odmítl přiznat statut uprchlíka muži z tichomořského souostroví Kiri- bati. Muž ho žádal z důvodu klimatických změn, které ničí jeho vlast. Sedmatřicetiletý Ioa- ne Teitiota tvrdí, že stoupající hladina moří ohrožuje jejich níz- ko položený ostrov natolik, že návrat do vlasti by byl pro jeho rodinu nebezpečný. ČTK Zprávy krátce Řekové chtějí peníze. Za HIVZatím se týká jen Řecka Varování pro ostatní země. ● Podle zprávy WHO se dobrovolně nakazila polovina nově zaregistrova- ných nemocných. ● Kromě dobrovolného nakažení virem HIV tam vzrostl počet uživate- lů heroinu. ● Přibývá i prostituce a zdvojnásobil se počet vražd, sebevražd a loupeží. V Londýně upekli stromeček Pekárna Warburtons, britský rodinný podnik, spustila nezvyklou kam- paň. Na břehu Temže v Londýně postavila vánoční stromeček, který lze oloupat a sníst. Je celý z jejích výrobků. Lidé se mohou zúčastnit soutěže na Facebooku a vyhrát hromadu vypečených dárků. GETTY

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 27. listopadu 2013 12SVĚT Brity asi omrzely tradič- ní soutěže krásy, a tak si vymysleli jinou. Dív- ky v ní zápolí o to, kte- rá vyhraje titul Nejna- drženější britské vysokoškolačky. Le- tošní vítězkou se stala teprve dvaceti- letá studentka informatiky Elina, kte- rá během týdne stihne vystřídat v průměru tři sexuální partnery. MET Poprvé od nástupu do prezidentského úřadu veřejnost Obamovi nevěří. Jen 40 procent Američanů si myslí, že prezident Barack Obama je s to řídit efektivně federální vládu. 53 procent ho nepovažuje za poctivého a dů- věryhodného. Vyplývá to z průzkumu agentury ORC In- ternational, který v pondělí zveřejnila televize CNN. Je to poprvé od Obamova ná- stupu do úřadu, co je o prezi- dentově nedůvěryhodnosti přesvědčena „jasná většina“ dotázaných, uvedl průzkum. Stejně tak Obama zazname- nal pokles v hodnocení svých schopností účinně řídit admi- nistrativu. Zatímco v červnu si to myslelo 52 procent Ameri- čanů, nyní už 40 procent. ČTK Sexuální zvyky žen se mění rychleji než mužů. Kupříkladu Britek s lesbickou zkušeností je čtyřikrát více než před dvě- ma dekádami. Vyplývá to z vý- zkumu sexuálního chování v Británii, který v letech 2010 až 2012 zahrnul údaje od 15 ti- síc lidí ve věku od 16 do 74 let. Počet Britek s lesbickou zkuše- ností vzrostl ze čtyř procent v roce 1990 na 16 procent. Oproti tomu počet Britů s ho- mosexuální zkušeností se téměř nezměnil a pohybuje se okolo sedmi procent. Britky bě- hem 20 let zvýšily počet svých sexuálních partnerů na dvojná- sobek, ze čtyř na bezmála osm, zatímco v případě Britů stoupl počet partnerek z devíti na tucet. Nicméně se Britové a Britky milují méně často: v průměru třikrát do měsíce, zatímco před lety to bývalo pět- krát. ČTK Obamu potopil i neúspěch jeho zdravotnické reformy. GETTY Elina. Nejpromiskuitnější studentka Velké Británie Kreml odmítl spekulace, že prezident Putin nabídl bývalé- mu italskému premiérovi rus- ký pas. Silvio Berlusconi byl pravomocně odsouzen na čty- ři roky za daňové podvody, trest mu byl díky amnestii sní- žen na rok. Italský Senát má dnes hlasovat o zrušení jeho poslaneckého mandátu. ČTK PROFIMEDIA.CZ Američané v anketě hodnotili prezidenta Obamu Jako manažer Obama Američany nepřesvědčil Británie. Přibylo žen s lesbickou zkušeností Putin. Pas prý Berlusconimu nenabídl Krátce Na pohyb není nikdy pozdě Ani pro seniory není ni- kdy pozdě na snahu zlep- šit si fyzickou kondici. Přinejmenším podle zá- věrů jedné lékařské stu- die pravidelné fyzické aktivity ztrojnásobují vy- hlídky na dobré zdraví i ve stáří. Výzkumníci zjistili, že ti, co pravidel- ně podstupují fyzickou námahu, mají sedmkrát větší vyhlídku prožít pří- jemný podzim života než lidé neaktivní. ČTK Aktivní milostný život posiluje zdraví Na rozdíl od dvou předchozích výzkumů se nynější rozšířil až do věkové kategorie 74 let. ● Na druhé straně se ukázalo, že skoro třetina chlapců a dívek zahajuje svůj sexuální život ještě před dosažením legální hranice 16 let. ● Z výzkumu vyplývá, že ženy a muži těšící se aktivnímu milostnému životu jsou v lepší kondici, trpí v menší míře depresemi i kardio- vaskulárními onemocněními. Anketa ukázala, že ve většině kategorií si prezident znatelně pohoršil. ● 56 procent respondentů uved- lo, že ho neobdivuje a nesou- hlasí s ním v důležitých záleži- tostech. 53 procent ho nepo- važuje za silného a rozhodné- ho politického vůdce. ● Výsledky průzkumu zřejmě ukazují na to, že nezdařené nastartování reformy zdravot- nictví může mít na Obamovo postavení hluboký dopad. ● 52 procent si ale stále myslí, že mu záleží na obyčejných Američanech. A 60 procent do- tázaných se domnívá, že prezi- dent má vizi pro budoucnost, 70 procent ho považuje za sympatického člověka. inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

13FINANCE V e-shopech platí řada lidí kartou. Je ale tento způsob placení bezpečný? Pro vlastníky karet s možnos- tí platby na internetu je nej- jednodušší v e-shopu zaplatit právě tímto způsobem. Přesto se mu ale mnoho zá- kazníků raději vyhýbá. K bez- pečnosti on-line plateb jsou skeptičtí. Hackeři jsou totiž stále vynalézavější. Velké e-shopy i banky ale tvrdí, že platby kartou na internetu jsou zabezpečeny dobře. „V roce 2011 jsme zavedli službu s názvem 3D Secure. Tato služba je pro klienty zdarma a ještě lépe ochrání platební kartu nejen při pla- cení na internetu. Celý pro- ces ověřování platby je nyní rozšířen o jednorázové heslo zaslané přímo na mobilní te- lefon klienta,“ říká mluvčí ČSOB Pavla Hávová. 3D Secure využívá řada e-shopů. „Veškerá komunika- ce je zabezpečeným https protokolem, to znamená, že číslo karty, expirace a CVV nejdou odposlouchávat. Kli- ent navíc zadává číslo karty pouze do formuláře na pla- tební bráně, obchodník pla- tební údaje nezná, dozví se pouze informaci, zda došlo k zaplacení,“ popisuje mluv- čí internetového obchodu Alza.cz Karel Drda. Přesto je dobré pravidelně sledovat, zda vám z účtu ne- odcházejí i jiné platby, než jste sami zadali. A jakým dal- ším způsobem se problé- mům vyhnout? „Dobré je tře- ba si zřídit extra účet s kartou jen pro internetové platby a udržovat zde jen zůstatek potřebný pro plánované plat- by po internetu. Nebo mít ext- ra kartu, kde si vyhradíte ro- zumné limity pro platby po internetu,“ radí Drda. Kurzy EURO 27,32 DOLAR 20,18 LIBRA 32,60 NAFTA: 35,94 NATURAL: 35,92 Jawa bude opět závodit Divišovský výrobce plo- chodrážních motocyklů Jawa, který má od letoš- ního dubna nového vlast- níka, obnovuje výrobu a získal první větší zakáz- ku. Do Ruska dodá 46 mo- tocyklů asi za 12 milionů korun. Pracovníci firmy včera balili stroje do be- den, plně naložený kami- on by měl k zákazníkům vyrazit v pátek. ČTK ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz Bezkontaktní Občanské sdružení Iuridicum Remedium upozornilo na to, že bezkontaktní karty lze pře- číst čtečkami, které jsou běž- ně k sehnání. ● „Jediné informace, které by případně mohli podvodníci získat, jsou číslo karty, doba platnosti a eventuálně jmé- no držitele – tedy tytéž infor- mace, které jsou na přední straně karty,“ brání se vyda- vatel platebních karet Visa. Infuzní terapie vitaminem C = nutriční základ protinádorové léčby! Infuzní dávka vitaminu C působí na dvou úrov- ních. Zatímco zdravé buňky chrání účinkem antioxidačním a podporuje protinádorovou imunitu, nádorové buňky destruuje účinkem prooxidačním, protože výhradně v okolí nádorové buňky se nachází prostředí (díky přítomnosti iontů mědi, železa a zvýšené aciditě), snímžvitaminCtvoříperoxidvodíku,kterýjeschopennádorovoubuňkuzničit.Těmitosvýmiduálnímivlastnostmisestává„nadčasovou a bezpečnou“ cestou léčby, kterou lze využít samostatně nebo v kombinaci s radio/chemoterapií. Zmíněná terapie tedy přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a nadto působí proti metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádo- rovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se). Tyto závěry podporuje nezávislý americký Národní Onkologický Institut (National Cancer Institute):„Vysoká dávka vitaminu C má prooxidační, tj. netoxicky chemoterapeutické vlastnosti, u onkologic- kých pacientů prokazuje zlepšení kvality života a snížení nežádoucích účinků protinádorové léčby, pacienty je velmi dobře snášena“. Jaký benefit přinese infuze vitaminu C onkologickému pacientovi? Při podání vitaminu C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných, nikoli však preventivních a lé- čivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi několikanásobně vyšší koncentraci, což je možné dokázat pouze při nitrožilním podání vitaminu C. Proč aplikovat vitamin C infuzní cestou? MUDr. Marta Holíková v interview pro Zdravotnické noviny uvedla: „Vitamin C aplikujeme v infuzi na naší ambulanci Komplexního onkologického centra v Liberci již několik měsíců u nádorových onemocnění – u karcinomu prsu, vaječníků, tlustého střeva, slinivky břišní a dalších. Například u pacienta s pokročilým karcinomem slinivky břišní s metastázami do jater došlo již po 3 týd- nech k úpravě jaterních testů a celkovému zlepšení kvality života“. MUDr. Martin Majirský prezentoval na nedávné tiskové konferenci zkušenosti Onkologické kliniky FN Královské Vinohrady:„U všech onkologických pacientů je evidován přínos zařazení infuzní terapie vitaminem C v rozsahu od snížení únavy až po částečnou regresi nádoru při nízké toxicitě dlouhodobě podávané chemoterapie“. Co na to říkají lékaři? Infuzní terapie vitaminem C je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský před- pis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní kúra, mohou kontaktovat svého onkologa či praktického lékaře, protože tuto terapii může předepsat každý lékař. Místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá, lze nalézt na internetové adrese www.vitamin-c-infuze.cz. Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační centrum společnosti Edukafarm (tel.: 224 252 435, e-mail: info@edukafarm.cz), které lékaře doporučí. Kde je infuze dostupná? Onkologičtí pacienti mohou kontaktovat také přímo tato onkologická pracoviště: • Komplexní onkologické centrum KN, Liberec (MUDr. Marta Holíková, tel.: 485 312 267, e-mail: onkologie@nemlib.cz) • Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV, Praha (MUDr. Martin Majirský, tel.: 267 162 308 - recepce kliniky, e-mail: m.majirsky@seznam.cz) • Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, Nová Ves pod Pleší (prim. MUDr. Petra Garnolová, tel.: 318 541 430, e-mail: petra.garnolova@gmail.com) • Oddělení radiační onkologie nemocnice Prostějov (prim. MUDr. Vladimír Brtník, tel.: 582 315 489, e-mail: vladimir.brtnik@npv.agel.cz) inzerce Sedmý ročník soutěže o nejtiš- šího dopravce na Letišti Václa- va Havla Praha má své vítěze. V kategorii proudových leta- del se podařilo obhájit titul z roku 2010 společnosti Ae- roflot Russian Airlines, v kate- gorii vrtulových letadel létaly nejtišeji stroje Českých aeroli- nií. Soutěž byla již posedmé vyhlášena Letištěm Praha ve spolupráci s městskou částí Praha 6. Hlavní myšlenkou klání je motivace leteckých společností k vstřícnému pří- stupu k životnímu prostředí a přímému okolí letiště. MET Na internet mějte zvláštní kartu Tichá letadla. Vede Aeroflot a naše ČSA

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 27. listopadu 2013 14KULTURA Televizní ceny Emmy mají i mezi- národní variantu. Během 41. ročníku mezinárod- ních televizních cen Emmy do- stali britští televizní tvůrci tři ceny, francouzští a brazilští po dvou. Brazilka Fernanda Mon- tenegrová a Brit Sean Bean si v pondělí odvezli z New Yorku mezinárodní Emmy za nejlep- ší herecký výkon. Čestné oce- nění dostal režisér a produ- cent J. J. Abrams. Zatímco Emmy oceňují ame- rické televizní pořady, meziná- rodní Emmy se zaměřují na tvorbu mimo USA. V minulosti mezinárodním Emmy domino- vala Velká Británie, od loňska se prosazuje Jižní Amerika a další oblasti. Letos bylo na mezinárodní Emmy navrženo 36 tvůrců a pořadů z 19 zemí včetně Angoly či Uruguaye. Montenegrová dostala cenu Emmy za roli ve snímku Doce de Mae (Roztomilá matka). Hraje zde pětaosmdesátiletou ženu, která chce ještě zažívat nové věci. Čtyřiapadesátiletý Sean Bean, který je známý pře- devším z filmové série Pán prs- tenů a ze seriálu Hra o trůny, získal mezinárodní Emmy za roli v epizodě seriálu Accused (Obvinění), kde hraje plaché- ho profesora literatury, který se v noci mění v transvesti- tu. ČTKSean Bean GETTY Emmy ovládli Britové Thrillery plné akce a autorské roman- tické filmy nabídne devátý ročník fes- tivalu asijských snímků Filmasia. Uskuteční se od zítřka do 2. prosince v pražském kině Světozor. Hlavní sek- ce přehlídky má zaostřeno na Hong- kong. Festival představí dvěma filmy i hongkongskou hereckou superstar Andy Lauovou, a to včetně slavného thrilleru Volavka. Od neděle se festi- val zaměří na korejskou kinematogra- fii. Více na: www.filmasia.cz. ČTK Hunger Games opanovaly kina Americký akční snímek Hunger Games (foto) s podtitulem Vražedná po- msta se hned po premiéře dostal do vedení tabulky nejnavštěvovaněj- ších titulů českých kin. Ve více než sedmi desítkách sálů ho o víkendu vyhledalo 54 316 diváků. Druhý skončil příběh Křídla Vánoc režisérky Karin Babinské s Richardem Krajčem v jedné z hlavních rolí. Třetí místo obsadil americký film Thor: Temný svět. LIONSGATE P A N S T V Í D O W N T O N „POU TAVÉ OD PRVNÍHO ZÁBĚRU.“ -BRIAN LOWRY, VARIET Y NA DVD OD 27. 11. V PRODEJI TAKÉ V KOLEKCI S PŘED CHOZÍMI SÉRIEMI Film©2012CarnivalFilm&TelevisionLimited.AllRightsReserved. T Ř E T Í S É R I E inzerce Festival. Kino Světozor nabídne asijské filmy

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

15SERVIS Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999 199. info@atspraha.cz. Jan Fišer, Facebook „A příště prosím žebřík, abych mohla vystoupit.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Před 50 lety byl zavražděn americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Narodil se v roce: a) 1907 b) 1917 c) 1927 2 Pražská čtvrť Barrandov se jmenuje po inženýrovi a paleontologovi, který byl původem: a) Švýcar b) Francouz c) Belgičan 3 Od roku 1424 se podle pramenů vaří v rakovnickém pivovaru pivo, které se dnes jmenuje: a) Rychtář b) Bakalář c) Trubač 4 Válka o polské dědictví mezi habsburskou monarchií a Francií začala v roce: a) 1644 b) 1733 c) 1822 5 Arménská kamenná stéla s vyrytým křížem a ornamenty typická pro středověk je: a) sjunik b) tavuš c) kačkar Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-b,3-b,4-b,5-c. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2 Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 15,2 °C Rok výskytu: 1872 Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min: -2 Max: 2 Min: 1 Max: 5 Min: 2 Max: 6 Min: 1 Max: 5 Sudoku ÓČKONOVA CINEMAČT2ČT1 NOVA PRIMA 16:00 Cestománie 16:30 AZ-kvíz 16:55 Uvolněte se, prosím 17:35 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 StarDance VI ...kolem dokola 20:03 Losování Sportky a Šance 20:05 Četnické humoresky Tizian. Detektivní seriál (2004) Hrají: T. Töpfer, A. Antalová, Z. Junák, F. Švihlík, I. Trojan a další. Režie A. Moskalyk, P. Moskalyková Solo 21:35 Cirkus Bukowsky (5/6) Detektivní seriál (2013) 22:30 Sponzor Komedie (1999) 22:58 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23:00 Tělo jako důkaz II (13/16) Totožnost. Detektivní seriál (USA, 2011–2012) 23:45 MI5 (6/16) Kriminální seriál (VB, 2002–2003) 00:35 Máte slovo s M. Jílkovou 01:35 AZ-kvíz 13:55 Evropa dnes Sčítání ryb 14:25 Stalkeři mezi námi 15:10 Uvnitř lidského těla Nepřátelský svět 16:00 Moje rodina X (2/11) 16:35 Klíč 17:00 Černá zmije (6/6) 17:35 Pán času V (1/13) 18:45 Večerníček 18:55 Bratři a sestry II (12/16) Dramatický seriál 19:35 Etiketa 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Kamera na cestách: Menorca plná záhad a vzrušujících tradic Cestopisný dokument (Francie) Malebná zákoutí druhého největšího ostrova Baleár 21:00 Na cestě po Pantellerii Cestopisný dokument 21:30 Deník Dity P. 22:00 Vlčí bouda Psychologické drama (1986) 23:30 Červený trpaslík X (2/6) Otcové a synové. Sitcom (VB, 2012) 00:05 Život Muhammada (1/3) Dokument (USA) 01:00 Poklad, který nevoní Dokument (Francie) 01:50 Nedej se: Biopaliva – ekologie naruby? 12:30 Návrat komisaře Rexe XII (3) 13:30 Odložené případy III (18) 14:25 Dr. House VII (20) 15:20 Ordinace v růžové zahradě (111) 16:35 Dva a půl chlapa IX (15) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Mentalista III (16) 18:30 Ulice (2498) Rodinný seriál 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Gympl s (r)učením omezeným (92) Dvě čárky. Komediální seriál (2013). Hrají: J. Šťastný, K. Herčíková, L. Benešová, O. Brzobohatý, Z. Bydžovská a další 21:30 Comeback Změna je pivo. Sitcom (2010) 22:00 Na vlastní oči 22:45 Nebezpečné hry 3 Akční film (USA, 2005) 00:20 Nikita Zrada. Akční seriál (USA, 2010) 01:05 Městečko Eastwick (4) Fantasy seriál (USA, 2009) 01:50 Novashopping 02:25 Tipy ptáka Loskutáka 02:40 Rady ptáka Loskutáka 09:10 To je vražda, napsala VI (2) 10:15 Policie Hamburk II (19) 11:15 Soudce Bartoli II 13:20 Walker, Texas Ranger V (3) 14:20 Doktor z hor: Nové příběhy III (14) 15:20 Žena zákona (19) 17:40 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (227) Zátah. Rodinný seriál (2013). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, I. Chmela, J. Janěková ml., M. Etzler, M. Bahúl a další 21:30 Už dost, šéfe! 22:50 Kriminálka Stuttgart IV (12) Nepřestávej tančit. Kriminální seriál (SRN, 2012) 23:50 Myšlenky zločince II (11) Kriminální seriál (USA, 2006) 00:50 Nedokonalé zločiny III (13) Vězenkyně. Kriminální seriál (Itálie, 2007) 02:00 Doktor z hor: Nové příběhy III (14) 02:45 Walker, Texas Ranger V (3) 10:00 Óčko hity 11:00 Óčko News 11:05 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer 15:00 Óčko News 15:05 Mixxxer 16:30 Fashion Time Teen 16:35 Mixxxer 16:55 TyTrubko 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 18:35 GBOB 18:45 Óčko Expres 19:25 TyTrubko 19:30 Óčko News 19:35 CZ & SK 21:00 Devadesátky v devět Největší hity 90. let 21:45 Fashion Time Buď trendy s Lenkou a Martinou 22:00 Millenium Největší hity nového milénia + Óčko flirt 23:00 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game 09:35 Návrat komisaře Rexe XII (2) 10:20 Pohřešovaní II (13) 11:05 Teleshopping 11:25 Odložené případy III (17) 12:10 Nemocnice Chicago Hope (17) 13:05 Tajemství kruhu (8) 13:55 Upíří deníky II (22) 14:50 Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů 17:20 Tajemství kruhu (9) 18:15 Amazing Race: O milion kolem světa VI (13) 19:05 Upíří deníky III (1) 20:00 Druhá nebo první Drama (USA, 1998). Psychologické drama o rodině, která zjistí, že rozvod není to nejhorší. Hrají: J. Robertsová, S. Sarandonová, E. Harris, J. Maloneová, L. Aiken a další. Režie Ch. Columbus 22:20 Velký šprým Komedie (VB/USA, 1999). Hrají: C. Ferguson, F. Fi- sher, M. McCormacková, D. Rasche. Režie K. Allen 00:00 Pohřešovaní II (14) Kriminální seriál (Kanada, 2004) 00:45 Teleshopping 01:00 Velký šprým Komedie (VB/USA, 1999) 02:20 Nebezpečné hry 3 Akční film (USA, 2005)

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz 27. listopadu 2013 16SERVIS NEJ RESTAURACE Od roku 1997 to bude již XVIII. vydání průvodce po nejlepších a nejzajímavějších restauracích v naší zemi, které dnes vychá- zí tiskem a na www. grand-restaurant.cz. Věřte, že jsem za tu dobu již slyšel všelicos. Šuškalo se, že mne restauratéři ko- rumpují. Jednou jsem se tak bál, že jsem si zjednal bodyguar- da, aby mne doprovodil na schůzku s agresivním šéfkucha- řem jisté trapné vývařovny. Před lety naše vydavatelství žalo- vala významná malostranská restaurace o jednorázovou poku- tu čtyř milionů korun a k tomu 100 tisíc korun za každý pro- daný výtisk naší nezávislé gastronomické publikace. Majitel se zlobil, že jeho luxusní podnik už není hodnocen jako nejlepší. Jindy se mi „přiznal“ významný a velmi úspěšný provozovatel, že když se jeho restaurace pro- bojuje mezi TOP 10, zvýší se mu roční obrat až o třetinu. Tedy o několik milionů! Všechny tyto namátkové argumenty mne upevňují v přesvědčení, že běžným hostům, labužníkům i gastronautům čím dál víc záleží na tom, co si vkládají od úst. Prostě nechtějí jíst blbě! Pro nezávislé hodnocení a známková- ní kvality restaurací uvedených v našem výběru je nesmírně důležité, že hodnotitelé jsou dnes statečnější. Pod vlivem tele- vizních pořadů, cestování či kuchařských show mají už více argumentů a odvahy vrátit špatně připravené jídlo či poznat, že nebyly použity vhodné ingredience. Tento fakt a současně možnost, že svým hlasem, kritikou, známkou může do naší celostátní kulinářské ankety přispět každý, zásadně zvyšují kvalitu projektu. Prestiž a nezávislost netvoří tradice ani vel- ká velká slova, ale neústupnost, transparentnost a dodržová- ní jasných pravidel. Tak je tomu v politice, ve sportu a samo- zřejmě i v dobré gastronomii. Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Dechovka. V Baráčnické rychtě Na základě skutečných poválečných událostí připra- vil v říjnu v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu režisér Jiří Havelka s více než dvaceti pěti herci, hudebníky a tanečníky představení Dechovka. Divadlo VOSTO5 zahraje toto představení o dobronínském masakru sudetských Němců 8. a 9. prosince v pražské Baráč- nické rychtě. ARCHIV Komiks Řešení sudoku TRANSPARENTNÍ (ze sloupku Pavla Maurera na této straně) Snadno pochopitelný, průzračný ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Harlem Gospel. Veze Wondera Pět koncertů v Česku a jeden na Slovensku si pro své příznivce v rámci turné nazvaného Harlem Gospel Choir sings Stevie Wonder připravil originální gospe- lový soubor z newyorského Harlemu. V Praze vystou- pí 12. prosince. Po Vánocích pak na Harlem Gospel Choir čekají v Bílém domě. ARCHIV SOUBORU Dopisy a vzkazy Stalin si úctu snad nezaslouží V souvislosti s tím, jak se dříve připomínala začát- kem listopadu bolševická revoluce v Rusku, byl i le- tos v kterémsi sdělovacím prostředku jakýsi pořad, kde se vyskytlo jméno jed- noho z největších zločinců světa Josefa Stalina. Mladší hlasatelka, která se s tímto jménem na rozdíl od nás starších setkala možná po- prvé, přímo slabikovala jeho takzvané „otčestvo“, tedy vlastně jméno po otci: Vi-ssar-jo-no-vič. Nejde o to, že je takto četla, jde o to, že je vůbec uváděno po tom, co o Stalinovi dnes víme. V ruské realitě je uve- dení jména po otci známka důstojenství a respektu k osobnosti a často se jmé- no a jméno po otci u vý- znamných osobností uvádě- jí i bez příjmení. Stalin se neváhal podepisovat na rozsudcích smrti bez řád- ných soudů při masovém vraždění. Je už snad na čase, aby se z našich myslí konečně vytratily způsoby a myšlení, které v nás mi- nulý režim zanechal. M. MILER, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťu- je Expansion Group a.s. Zprávy v obrazech Zuzka Vorasická Tahák jsem si dala pod silonky, a když bylo potřeba, jenom jsem si povytáhla sukni. Dana Valentová Profesor češtiny Meloun říkal, že výroba taháků je nejlepší způsob učení, obsahují to nejdůležitější. Ivo Lank Seděl jsem vzadu a koukal do telefonu. Anketa z Facebooku deníku Metro Jaké zajímavé taháky jste používali při podvádění ve škole? A netvrďte nám, že zrovna vy jste nikdy nepodváděli! Sloupek PAVEL MAURER MILOVNÍK JÍDLA Citát Prestiž a nezávislost tvoří transparent- nost a dodržování jasných pravidel. Slovo dne „Náš řidič nemá důvod krást.“ RADIM JANČURA, PODNIKATEL A MANAŽER Trh s taxíky v Praze dostává no- vou konkurenci. Jančura spouští s několikaměsíčním zpožděním další dopravní byznys, taxisluž- bu Tick Tack. Se 150 bílými vozy Audi A6 se chce stát největším hráčem v oboru v Praze.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

17

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO CHLAPY Půjčovna závodních aut SLEVA 34% speciální prosincová nabídka - akce se slevou až 34% Testovací den FordRACING tři speciály v jeden den cena 2.490 Kč Turbo jízda Fiesta R3-1.6Turbo SLEVA 34%-cena od 1.990 Kč Závodní den Autodrom Most SLEVA 21% cena od 3.890Kč SnowDriving Rakousko VIP Jízdy na sněhu a ledu–cena 17.600 Kč Více informací najdete na www.FiestaCUP.cz objednávky: info@fiestacup.cz Půjčovna závodních aut nabízí akce allinclusive pro rallye, okruhy, vrchy a testovací +tréninkové jízdy! Vyzkoušejte si jaké to je za volantem závodních speciálů FORD a Audi!

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

19

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

PROBLÉMY S REKLAMACÍ VÁS UŽ NEMUSÍ DĚSIT! D.A.S. pojišťovna právní ochra- ny, a.s. vám pomáhá bránit vaše práva nejen v případě re- klamací a starostí s nimi spoje- ných, ale především ušetří váš čas a peníze. Každý za svůj život jistě rekla- moval nějaké zboží či službu a řešil, jak reagovat v případě neuznané reklamace. V tu chvíli by uvítal radu profesionála, jak má postupovat a jaká má práva. Ať už se jedná o reklamaci nebo dopravní nehodu je příjemné mít po ruce někoho, kdo nám poradí, jak se v takové situaci zachovat. D.A.S. je tím partnerem, který za vás tyto starosti převezme, bude obhajovat vaše práva a vý- daje s tím spojené zaplatí. K dispozici je klientům právník na telefonu 24 hodin denně, 365 dní v roce pro okamžité právní rady. David, 38 let – dovolená Při odletu na dovolenou měl náš let mnohahodinové zpoždění. Po návratu domů jsme žádali le- teckou společnost o odškodně- ní, ale ta na naši žádost nerea- govala. Naštěstí máme pojištění u D.A.S. a přes počáteční odmí- tání letecké společnosti nám právníci D.A.S. vymohli vysoké odškodnění. Josef 42 let – reklamace nové- ho vozu Koupil jsem si auto, se kterým byly od samého počátku pro- blémy. Chtěl jsem odstoupit od smlouvy a vrátit peníze. Au- tosalon celou věc protahoval. Požádal jsem D.A.S o pomoc. Začali komunikovat s prodejcem místo mě. D.A.S zaplatila i znal- ce a ten stanovil, že se jednalo o záruční vady, které musel pro- dejce do určitého data odstranit. To se nestalo, takže můj nárok na vrácení peněz a odstoupení od smlouvy byl oprávněný. Infolinka 800 10 55 10 www.das.cz

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

21

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

SIMPLY CLEVER Pořiďte si nový vůz ŠKODA s pojištěním střiženým přímo na míru, díky němuž budete cestovat bez jakýchkoliv starostí a problémů. Stačí si vybrat jednu z nabízených variant ŠKODA Pojištění, která nejvíce vyhovuje Vašim potřebám, a starosti můžete nechat na nás. Kvalitní pojištění je nejlepší prevencí problémů na cestách. ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC ŠKODA Pojištění je Vaše jistota! ŠKODA Pojištění představuje: • unikátní produkt pojištění Vašeho nového vozu ŠKODA, • komplexní pojistné krytí automobilu, • výhodný koncept Domovského servisu, • zrychlené započítávání Vašich bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění, • náhradní vůz až na 60 dní. skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

Pojištění vozidel UNIQA www.uniqa.cz UNIQA SafeLine – první autopojištění, které umí zachránit život. záchrana při nehodě nepřetržitý dohled nad vozidlem platba pojistného podle ujetých km slevy za maximální zabezpečení

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

24

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

25

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 27. listopadu 2013 26JOB Mladá generace chce za přesčasy volno či odměny. Starší generace je smířená, že za ně nic nedostane. Zaměstnanci českých firem jsou stále méně ochotní praco- vat přesčas a v posledních pěti letech většina z nich hodnotí svou práci jako nepříjemnou. Týká se to zejména zaměstnan- ců mladších třiceti pěti let. Mladá generace už dává svou nespokojenost nadřízeným na- jevo a u pracovních pohovorů si klade podmínky. Mladí se nezdráhají potenciálnímu za- městnavateli přiznat, že nebu- dou pracovat na úkor svého osobního života. Naopak pro zaměstnance starší 35 let se každodenní přesčasy staly ste- reotypem, i když za ně často nemají příplatky či náhradní volno. Zjistila to poradenská společnost Engage Hill. Práce jako taková je pro zaměstnan- ce bez ohledu na jejich věk a pohlaví dál motivující, od roku 2008 ji ale hodnotí stále častěji jako nepříjemnou. ČTK +PLUS V České republice přibylo lidí, kteří pracují na částečný úva- zek. V prvním pololetí jich bylo o 59 500 víc než před rokem, tedy o 22 procent. Cel- kem na kratší dobu dělalo 326 700 osob, což je 6,6 pro- centa zaměstnaných. I tak je Česko ve využívání zkrácených úvazků hluboce pod průměrem Evropské unie a téměř na konci žebříčku členských zemí. Aktuálně je podíl kratší pracovní doby niž- ší než u nás pouze v Bulhar- sku a na Slovensku. Vyplývá to z analýzy vývoje zaměstna- nosti v Česku za první polole- tí, kterou by se měla dnes za- bývat vláda. Po nástupu krize částeč- ných úvazků v Česku ubylo. V roce 2011 na kratší dobu pra- covalo 5,4 procenta zaměstna- ných lidí. Loni se podíl zvedl na 5,5 procenta. Letos ve dru- hém čtvrtletí dosáhl 6,7 pro- centa. Zkrácený úvazek mělo 11,3 procenta pracujících žen a 3,1 procenta mužů. ČTK Přesčasy odmítají hlavně mladé ženy. PROFIMEDIA.CZ To, co kdysi dělali dva, dnes musí zvládnout jeden až jeden a půl zaměstnance. Většina lidí tak už nestíhá svou práci za kla- sických 40 hodin za týden. ● Při déletrvajícím tlaku pak už není možné dělat práci s ra- dostí a těšit se z ní. Lidé se cítí spíše jako stroje na vydělávání peněz. ● Podle zjištění společnosti za- městnanci mladší 35 let při od- pracování více hodin, než mají ujednáno v pracovní smlouvě, hned požadují od- měny nebo náhradní volno. Za přesčasy chtějí mladí odměny či pracovní volnoProsperující společnost zabývající se výrobou železobetonových prostorových prefabrikátů finalizovaných jako technické budovy a kontejnery pro energetiku, vodárenství, telekomunikace apod. hledá pro výrobní závod v Praze Malešicích zaměstnance: ŽelezobetonářPožadujeme: obor železobetonář nebo zedník • orientace/čtení ve výkresové dokumentaci svářečské zkoušky • 2 roky praxe v oboru • schopnost samostatně pracovat výpis z rejstříku trestů Náplň práce: betonuje železobetonové prefabrikované prvky (korpusy, střechy….) připravuje • ukládá • váže a svařuje betonářskou výztuž do forem osazuje jednotlivé komponenty (závěsy, profily, průchodky, apod.) do forem dle výkresové dokumentace hledá pro výrobní závod v Praze Malešicích zaměstnance: Jeřábník: Požadujeme: SŠ vzdělání, jeřábnické a vazačské zkoušky • 2 roky praxe v oboru orientace/čtení ve výkresové dokumentaci • schopnost samostatně pracovat výpis z rejstříku trestů Náplň práce: Řídí • obsluhuje zdvihací stroje a zařízení v rámci vykonávané pracovní pozice Provádí ostatní činnosti v oblasti manipulace v rámci celé organizace Nabízíme: práci ve stabilní společnosti • v hale; jednosměnný provoz, zaměstnanecké výhody • příspěvek na stravování • dovolená 5 týdnů Kontakt: Betonbau, s.r.o, Průmyslová 698/5a, 108 00 Praha 10 kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Prachař, email: zdenek.prachar@betonbau.com. tel.: 281034210, mob.:734513955 inzerce Hongkongská společnost Biel Crystal Manufactory, která vy- rábí displeje pro americkou firmu Apple, porušuje ve svých čínských továrnách prá- va zaměstnanců. Tvrdí to ve své zprávě hongkongská orga- nizace SACOM. Zaměstnanci společnosti Biel Crystal údaj- ně pracují v 11hodinových směnách sedm dní v týdnu a mají pouze jeden volný den měsíčně. V továrnách podle zprávy dochází k častým zra- něním, za která pracovníci ne- dostávají žádné odškodné. Za- městnanci jsou podle agentu- ry Reuters také nuceni podepi- sovat nevyplněné pracovní smlouvy. Zpráva tvrdí, že mi- nimálně pět zaměstnanců jed- né čínské továrny firmy Biel Crystal spáchalo od roku 2011 sebevraždu. Biel Crystal má v Číně dvě továrny a zaměstná- vá přes 60 tisíc lidí. ČTK Kratší úvazky. Je jich víc Mladí jen neradi pracují přesčas Dodává Applu. A nedbá práv zaměstnanců

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme: kolegu / kolegyni pro MAFRA Digital Regio obchodní zástupce Vaším hlavním úkolem bude:Vaším hlavním úkolem bude:Vaším hlavním úkolem bude:Vaším hlavním úkolem bude: prodej a nabídka reklamních a SEO produktů pro SME segment na iDNES.cz, lidovky.cz, metro.cz, idos.cz. Oblast působeníOblast působeníOblast působeníOblast působení:::: Plzeň Očekáváme:Očekáváme:Očekáváme:Očekáváme: samostatnost, vysoké pracovní nasazení, výborné komunikační a prezentační dovednosti, minimálně SŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy), dobrou znalost práce na PC - MS Office. Nabízíme:Nabízíme:Nabízíme:Nabízíme: práci na ŽL i na HPP, prodej produktů s vysokým potenciálem na trhu, motivující finanční ohodnocení závislé na prokazatelných obchodních výsledcích = FIXNÍ ODMĚNA + provize, zahájení spolupráce IHNED. Kontaktní osoba:Kontaktní osoba:Kontaktní osoba:Kontaktní osoba: Renata Poláková, renata.polakova@msmafra.LMCG2.cz Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj životopis. Více informací najdete na www.mafra.cz, Kariéra. MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov. Obchodní divize Mafra digital regio je součástí mediální skupiny MAFRA. Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozice STRÁŽNÉADETEKTIVYPokud jste trestně bezúhonný a hledáte zajímavé platové ohodnocení. Je tu příležitost právě pro Vás. Hledáme strážné v uniformě a detektivy i se změněnou pracovní schopností Náborové dny: pondělí až pátek 9:00 – 16:00 Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, Kontakt: nabor@abasco.cz, 724 621 822 VEDOUCÍ/HO ÚSEKU ČERSTVÉHO SERVISU (LAHŮDKY, MASO A PEČIVO) U Pro naši prodejnu v Praze hledáme: V případě zájmu o tuto pozici se prosím dostavte osobně na výběrové řízení dne 4. 12. 2013 mezi 9–16 h do Obchodního centra BILLA, Praha Prosek, Vysočanská 20, kancelář Managera centra.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

pište a foťte na mms@metro.cz 27. listopadu 2013 28SPORT Hokejisté Sparty porazili v dohrávce 22. kola extraligy Kometu Brno. Po výhře 4:1 tak zvýšili svůj náskok v čele soutěže na de- set bodů. Pražané oplatili sou- peři porážku z prvního vzá- jemného zápasu a bodovali ve čtrnáctém duelu za sebou, třináct z nich přitom Sparta dokázala vyhrát. Kometa padla potřetí za sebou. Dva góly extraligového de- butanta Erika Němce pomoh- ly hokejistům Vítkovic v pře- dehrávce 33. kola k drtivé vý- hře 8:3 nad Chomutovem. Němcův útok s Peterem Húže- vkou a Petrem Strapáčem ob- staral úvodní čtyři góly, a po- staral se tak o ukončení série čtyř vítkovických proher. Hokejisté Slavie prohráli v dohrávce 21. kola s Liber- cem. Pražané sice dokázali vy- rovnat z 1:3 na 3:3, ale v roz- střelu rozhodl hostující Bar- tek. V posledním včerejším duelu porazily Pardubice v do- hrávce 23. kola Plzeň. Západo- češi vedli, ale domácí v posled- ních 12 minutách vývoj zápa- su třemi góly otočili. SIM a ČTK 3sport Poslední branku Sparty vstřelil kapitán Tomáš Rolinek. ČTK František Komňacký Včerejší výsledky Sparta–Kometa Brno 4:1 Vítkovice–Chomutov 8:3 Pardubice–Plzeň 3:1 Slavia–Liberec 3:4n Prostějov má v Lize mistryň první vítězství Volejbalistky Agelu Prostějov porazily ve 3. kole Ligy mistryň německý Schwerin 3:1 po se- tech 25:17, 23:25, 25:17 a 25:17. České šampionky si připsaly za 107 minut první vítězství v soutěži a upevnily si 3. místo ve skupině D, které zajišťuje postup do Poháru CEV. ČTK Zprávy krátce Pokuta za kříž Dinamo Riga dostalo od vedení KHL pokutu přes 600 tisíc korun za to, že před utkáním s Chan- ty-Mansijskem členové uměleckého souboru při slavnostním zahájení slo- žili z lotyšských vlajek ornament připomínající hákový kříž. Darida nevěděl Až dnes dopoledne se rozhodne o tom, zda fot- balista Vladimír Darida pojede s Freiburgem k zí- třejšímu utkání Evrop- ské ligy do Liberce. ČTK inzerce Sparťané si upevnili pozici lídra extraligy Nahradil ho Rada Novým trenérem jihlavských fotbalistů se stal Petr Rada. U posledního týmu ligy nahradil odvolaného Františka Komňackého. Pětapadesátiletý Rada se na prvoligovou scénu vrací poté, co v dubnu skončil v pražské Slavii. Včera odpoledne už vedl první trénink Vysočiny.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

29

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

• KURZY OLEJOMALBY pro dospě- lé, vhodné i pro starší začátečníky, jako hezký dárek. Založeno 1990. Mistr. techniky. Tel. 724088088 www.verasteflova.cz Práce - nabídka • BRIGÁDA - POKLADNÍ - prodej- ny po celé Praze, školení zajiště- no. Zálohy 2. den. Směny dle Vaše- ho výběru. Tel.: 284 083 300, 777 335 756. • BRIGÁDY pro každého (zálo- hy 50% vyplácíme druhý den). Doplňování zboží, pultový prodej, pomocné práce. T: 284083300, 777335756. • BRIGÁDA - hledáme brigádníky - prodavač/ka do lahůdek. Ško- lení zajištěno. T: 284083300, 777335756. • KADEŘNICTVÍ 100 CZK. Ote- víráme nové pobočky. Jsi kadeřník? Chceš mzdu 1000 Kč denně? Volej 777 331 487 (facebook.com/100czk) • ŘIDIČI os. aut a TAXIKÁŘI! Dis- pečink taxi nestíhá plnit objednáv- ky! Přijďte nám pomoci již dnes a dostanete dispečink zdarma! Tel.: 723 424 230 • BS přijme zam. ostrahy v oble- ku na objekt v Praze 9 - Černý Most. Práce ve stoje. Podmínky čistý RT, dobrý zdrav. stav. Inf. t.č. 775237707 • BS přijme pracovníky na ostrahu objektů. Tel.: 603 142 980 • Kosmetická poradkyně. Vhodná brigáda pro studentky a né pouze pro ně. Stanete se odborníkem ve světe kosmetiky. Tel: 724182772 • BA přijme muže na pozici strážný pro oblast Praha. Vhodné především pro inval. důchodce. Kontakt: 777 571 233, e-mail: info@hsostraha.cz. • Pražská bezpečnostní služba při- jme kolegu do obchodního týmu na získávání nových obchodních kon- taktů. Požadujeme praxi, násup ih- ned. Info na 602333684 • SOŠP PROFIT přijme ihned učitele ekonomických před- mětů na plný úvazek. Kontakt: kasajova@skola-profit.cz • Vyhlašujeme výběr. řízení na pozici venkovního prodavače/ky textilu v Praze. Výplata až 24.000 Kč měsíčně nebo večer až 1.200 Kč/denně. T: 608 290 258 • BRIGÁDA - hledáme zájemce o práci ve SKLADU jen dlouhodobě do 6.1.2014., možnost záloh. T: 778407879, 774798014, e-mail: koordinator@creditczech.cz • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200 Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajištěna z centra! Různé směny. Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • Obecně prospěšná společnost Pelleova vila vyhlašuje výběrové řízení na ředitele. Požadavky na uchazeče ve výběrovém řízení: předložení profesního životopisu, prokázání bezúhonnosti (originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo jeho ověřenou kopii) a negativní lus- trační osvědčení, středoškolské s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magis- terském studijním programu, praxe v ziskovém či neziskovém sektoru se zaměřením na kulturu, zkuše- nosti s činností neziskových orga- nizací zejména znalosti získávání finančních prostředků z grantových řízení nebo ESF, znalost získává- ní dotačních prostředků apod., předložení vlastního návrhu kon- cepce další činnosti a financová- ní obecně prospěšné společnosti v dalším období, flexibilita, vel- mi dobrá schopnost komunikace a organizační schopnosti, schop- nost samostatného rozhodování a řešení, uživatelská znalost prá- ce s PC, znalost světového jazy- ka. Předpokládaný nástup od 1.1.2014 nebo dle dohody. Písem- né nabídky s označením „Výběro- vé řízení na ředitele Pelleova vila o.p.s.“ se strukturovaným pro- fesním životopisem je nutno doru- čit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10.12.2013 na adresu Mgr. Veronika Vymětalo- vá, Čs. Armády 23, 160 52 Pra- ha 6 nebo osobním podáním do podatelny Městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6. Bližší informace lze získat na tel. čísle : +420 220 189 140 či zaslá- ním emailu na emailovou adresu - vvymetalova@praha6.cz • Národní divadlo přijme pracov- níky ostrahy pro provozní budo- vy v Praze. Písemné nabídky - motivační dopis+životopis zasí- lejte do 15.12.2013 na email: m.jirasek@narodni-divadlo.cz • CSI hledá odborného pracovní- ka do laboratoře tech. zař. budov a akustiky. Pož: SPŠ, PC, manu- ální zručnost, samostatnost. 281017445, kucera@csias.cz • Hledáme prodejce NĚMECKÉHO produktu, ŽL, automobil podmín- kou! Prvotřídní provize! Bez vlast- ních investic! Splňte si své sny! Tel. 721013662 • Přijmeme vrátného pro objekt v Praze 8 - Dolní Chabry. Vhodné pro důchodce. Nástup ihned. Kon- takt 284686820 • Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta - finanční oddě- lení, Kateřinská 32, 121 08, Pra- ha 2, přijme samostatnou finanční účetní/ samostatného finančního účetního na plný pracovní úvazek s nástupem ihned nebo dle doho- dy. Požadujeme: ÚSO vzdělání eko- nomického směru, praktická zna- lost podvojného účetnictví, účetní legislativy a DPH, znalost kom- pletního účetnictví vysokých škol výhodou, praxe na obdobné pozi- ci alespoň 5 let, práci s PC - uživa- telská znalost MS Office - zejmé- na Excel, pasivní znalost angličtiny vítána. Náplň práce: účetní likvida- ce dokladů (kontrola, kontace, zaúčtování), samostatné zajišťo- vání ucelených částí účetního sys- tému příprava podkladů pro audit a daňového poradce, zajištění zpracování měsíční a roční účet- ní závěrky. Strukturovaný životopis a rozpis dosavadní praxe zasílej- te do 8 dnů od uveřejnění inze- rátu na výše uvedenou adresu, e-mail: roman.karas@lf1.cuni.cz, magdalena.stastna@lf1.cuni.cz. Vhodní kandidáti budou násled- ně osloveni k účasti ve výběro- vém řízení. Bližší informace na tlf. 224964581 nebo 224964249 • Značkový autoservis v Průhoni- cích přijme zástupce vedoucího skladu ND. Praxe ve skladovém hospodářství v autoservisu min. 10.let, aktivní znalost programů TEAS - CARIS podmínkou. Nástup od 1.1.2014. Životopisy zasílejte na: zastupce.vedouciho@email.cz • Staročeská pekárna Dobře- jovice, okr. Praha-východ, při- jme pekaře/ku na noční pro- voz. Kontakt tel : 777 718 109 od 9,00 do 14,00 hod., e-mail: obchod@bagetystap.cz • FPS s.r.o., firma pracující v oblas- ti správy nemovitostí, hledá tech- nicko-ekonomického pracovníka správy se znalostí technické i eko- nomické agendy (technická údrž- ba budov, předpis, evidence pla- teb pro SVJ, BD, administrativa). Požadujeme praxi v oboru, řidič- ský průkaz, znalost práce na PC, pečlivost, spolehlivost, komu- nikativní vystupování. Nabízíme odpovídající platové ohodnocení. Kontakt pro zasílání životopisů: stekrtova@fps-praha.cz • Národní divadlo přijme pra- covníka elektroúdržby na polo- viční úvazek. Požadujeme: vyu- čení v oboru elektro, vyhl. č. 50/1978 Sb. Písemné nabídky - motivační dopis + životopis zasí- lejte do 15.12.2013 na email: m.jirasek@narodni-divadlo.cz Finance - nabídka • Užijte si předvánoční nákupy se Stylovou půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000 Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000. • Půjčky pro každého - rychlé vyří- zení, bez poplatků. Výsledek do 20 min. od žádosti, registry neřešíme. Stačí napsat sms, nebo volat na tel: 722183161 • Půjčka do 10 minut od 500,- do 5.000,- Kč v hotovosti. Praze 8 - Bohnice, mobil: 775 243 075 • Hrozí Vám exekuce? Finanč- ní úvěry s ručením nemovitostí, 12% RÚ, žádné poplatky předem +420 702 031 265 Služby - nabídka • WWW.MYREDROSE.NET kvalitní českévýrobkysfinančnímbonusem, WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní ubytování v Beskydech. • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 Hobby - poptávka • Koupím německé vojenské věci z 2. sv. války: maskáče, přilby, dýky, vysílačky, pilotní kukly, kom- binézy, přístroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958 Pronájmy - poptávka • ZDARMA!!! Pronajmeme Váš byt kdekoliv v Praze. IHNED. Volejte 777 195 710 nebo 605 260 736 • ZDARMA pronajmu Váš byt v Praze zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance pla- teb.Volejte denně 8-20 hod. tel. 777884183, 296577214 • Slušný pár hledá byt v Praze s dobrým spojením MHD. Zařízený i nezařízený v dobrém stavu. Dlou- hodobě. Solidní jednání. RK nevo- lat. TEL: 604 778 666 • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Hledám k pronájmu hezký byt kdekoliv v Praze s dobrou dostup- ností na Prahu 4,8,5, můžeme měsíčně platit 14 tis, jsme 2 oso- by. Děkuji moc. 605 845 088 • Hledám pronájem menšího bytu do 11.000 Kč vč. popl., nebo větší- ho do 15.000 Kč vč. popl. Kdekoli v Praze a okolí. Děkuji za nabídku na tel. 603257202 Pronájmy - nabídka • Pronajmeme nově zrekonstruo- vané prostory o velikosti 174 m2 a 195 m2 vedle Grébovky na roz- hraní Vršovic a Vinohrad. Nezá- vislé topení, výtahy, velmi dobrá dostupnost. Cena 165,- Kč za 1 m2 + služby. Tel: 777082000 ing. Jiří Havel nebo 778354233 ing. Naďa Davydová • UBYTOVNA MALEŠICKÁ - Krát- kodobé a dlouhodobé ubytování v centru Prahy od 135 Kč/noc, 2-4 lůžk. pokojích. T: 722 172 722, e-mail: ubytovna47@seznam.cz Nemovitosti - poptávka • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 777603019 • Vyplatíme zálohu až 750000 Kč nebo vykoupíme Váš RD či byt Pha a okolí. Vyřešíme exekuce, zast. práva i jiné právní vady. Rychlé jed- nání. 775363454 • Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Praze. Nabídněte a volejte na tel.: 602 21 96 21 • Vlastníte činžovní dům? Je v havarijním stavu? Nemáte dost finančních prostředků na opravu? Za Vaši půdu/střechu REKONSTRUKCE domu ZDARMA. 602 331 821 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Do prodejny masa a uzenin v Praze přijmeme: Tel.: 720 289 449 (od 10-18h) mail: fabuspraha@email.cz vedoucí / zástupce vedoucího • požadujeme: výbornou znalost masa a uzenin, komunikativnost, příjemné vystupování, odbornost v sortimentu masa a uzenin • znalost práce na PC • praxe v oboru • nástup: listopad/prosinec Volejte 734 328 194 Pro ty, kteří hledají víc, a chtějí změnu. Nadstandardní příjem pro schopné. Pracujte v týmu mezinárodní finanční společnosti! EJ VELKÝ VÝPRODEJ ARMÁDNÍHO ZBOŽÍ prodejvojenskéhomateriálu VESTEC Vídeňská 452 (u čerp.stanice Shell) tel.: 728 491 385 Bus 332, 335, 337, 339, zast. U Studánky PRODLOUŽENO do 5.12.2013Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 18.00 hod. So 8.00 - 17.00 hod. Ne 9.00 - 17.00 hod. 500m 2 prodejníplochy NÍZKÉ CENY od ARMÁDNÍ KVALITA 5,-Kč PŮJČKY od 5-50000Kč BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 800 400 292 PENÍZE RYCHLE NA RUKU ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. E-shop: obchod.portal.cz www.facebook.com/nakladatelstvi.portal www.portal.cz Stjepan Lice Dárek pro Ježíška Vánoční příběh Pomalu nastává Štědrý večer a malý Benjamin není k nale- zení. Celá rodina se vypraví chlapce hledat do zasněžených ulic. Cestou potkává několik lidí, kteří Benjaminovo zmizení nemůžou nechat jen tak! Postupně zesílí tušení, že Benja- minovo zmizení souvisí s píšťalkou – Benovou zamilovanou hračkouanynímožnáidárkemproJežíška.NaleznouBenja- mina? Podaří se chlapci dárek předat? váz.,48s.,185Kč S VVV zzzz Vzdělávání - Kurzy - nabídka Schází Vám 2000 Kč před výplatou? Společnost SIM PŮJČKA Vám pomůže. Žádost naleznete na www.simpujcka.cz Nebo volejte 226 256 010 Vzorovýpříklad:Připůjčce 2000Kč,splatnost21dnů, poplatek500Kč,RPSN435% VOLEJTE ZDARMA 800 999 666 On-line žádost: www.ecredit.cz půJčkA pRO kAžDéhO 10 000 Až 70 000 kč  nízké měsíční splátky  nenahlížíme do registrů  bez poplatků za zpracování a schválení  peníze do 24 hod. soukromá osoba koupí byt v Praze platím ihned v hotovosti zaplatím vaše dluhy nebo exekuce všechny smlouvy zdarma tel.: 722 61 31 91 mail: bytvpraze@atlas.cz Pokračování na straně 31

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

31SPORT Deset bývalých hráčů podalo žalobu na vedení NHL, které podle nich nedostatečně chrá- ní hokejisty před otřesy moz- ku. K žalobě, v níž se hráči vy- slovili pro zákaz a mnohem přísnější trestání bitek a napa- dání tělem, se připojil napří- klad vítěz Stanley Cupu z roku 1993 Gary Leeman. ČTK Cyklistice vládl pátý muž Tour de France Kreuziger má za sebou první rok v dánském týmu Saxo-Tinkoff a zvládl ho na výbornou NHL. Žaloba za rány do hlavy Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 773 907 134 • ZÁLOHA 100.000 Kč IHNED. Pří- mý zájemce koupí byt v Praze pro investici. Tel.: 777 21 21 34 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 605260736 Vybav. domácnosti popt. • Koup. STAROŽITNÝ NÁBYTEK vh. do starož. interiéru. Zdobenou jídelnu, ložnici, pracovnu, zajímavý obraz, knihy, koberce. Solidní jed- nání. T: 603478873 Vybav. domácnosti - nab. Ostatní • www.ptakoviny.cz • VÝKUP ZLATA, stříbra. Ceny dle burzy, profi přístup, tavba, analýza s Vaší účastí. Peníze ihned! Slez- ská 125, „M“ Flora, t:608776313, www.oro-praha.cz Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 AUKČNÍ GALERIE PLATÝZ NÁRODNÍ 37, PRAHA 1 DONÁSLEDUJÍCÍAUKCEPŘIJÍMÁMEOBRAZY staré perské koberce a ostatní starožitnosti nejnižší poplatky v ČR, výkup za HOTOvé OCENĚNÍZDARMA - 602308275,257328547 www.galerieplatyz.cz OD KOTVA 3. patro nám. Republiky 8, Praha 1 po-pá 9-20h, so 10-19h, ne 10-18 dodání do Vánoc tel: 724 325 142 Chytré pohovky na každodenní spaní oc tel: 724 325 142 prodejna nábytku SMYSLNÁ PANNA!!! STÁLE• NEZKUŠENÁ 20tka! Zavolej na 774 99 76 95! Hravé čičinky 18+! Celá ČR!• Užij si pořádné sexuální ró- deo! Stačí napsat SMS ve tvaru 19CMZ a text na 909 15 45 Zažij nekonečnou jízdu ze-• zadu! Stará, ale nápaditá Míla, 66 let. T.: 909 801 801 nebo piš SMS na 909 15 40 s kódem 14SZD a textem! Chlípná mrcha Žaneta 28.• Smlsnu si na pořádném na- drženci! Odvážíš se TY? Volej 909 80 50 40 kód PVE92 Bohatá kráska• Elizabet 35. Chci jen jediné! Prožít orgas- mus! A né jen jednou :-)! Cinkni mi na 909 90 99 25 nebo pošli SMS na 909 15 36 s kódem 44UMG a tvůj text! E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max. 1sms/50Kč;1min/90Kč,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Dokončení ze strany 30 Intimní - nabídka Neskutečně nabitý hokejový týden čeká fanoušky pardubického klubu. Ten se totiž hned třikrát bě- hem pár dní představí ve vlastní aréně. Vrcholem bude pak nedělní duel s nejlepším týmem letošní sezony Spartou Praha, před kterým bude slavnostně vyvěšen dres Dominika Haška pod střechu haly. Hokejisté Lva Praha vyhráli v Kontinentální lize na ledě Omsku 3:2 po samostatných nájez- dech. Pražané sice v utkání proti týmu české- ho trenéra Miloše Říhy pro- marnili dvoubrankový náskok z první třeti- ny, ale nakonec roz- hodl nájezd Švéda Davida Ull- ströma. Pražané bodovali po- osmé v řadě, sedmkrát z toho vyhráli. Na závěr turné po soupeřových arénách je zítra čeká souboj s Barysem Astana. „Je příjemné slyšet, že máme dob- rý tým, bohužel se nám ale nedaří vyhrávat. Ubila nás oslabení,“ posteskl si trenér Omsku Říha. 100. výhra Brankář Ondřej Pavelec vychytal v pondělním utkání NHL krajana Jaro- míra Jágra i další Ďábly a pětadvaceti zákroky se zasloužil o výhru hokejis- tů Winnipegu na ledě New Jersey 3:1. Český gól- man oslavil své jubilejní 100. vítězství v zámořské soutěži a po zásluze byl po utkání vyhlášen dru- hou hvězdou večera. AP Atraktivní souboj čeká fotbalisty Plzně v Lize mistrů. Na hřišti Manchesteru City jsou proti přednímu anglické- mu celku jasným outsiderem, ale rádi by předvedli podobný výkon jako před třemi týdny doma s Bayernem Mnichov. Sice tehdy prohráli 0:1, ale do- kázali se favoritovi herně vy- rovnat. Pokud by však CSKA Moskva ve druhém utkání skupiny D bodoval v souboji s Bayernem, bude Plzeň potře- bovat uhrát stejný počet bodů s Manchesterem, aby si udrže- la šanci na třetí příčku. „Před začátkem soutěže jsme si říka- li, že bychom v posledním utkání s CSKA chtěli být ve hře o třetí místo. Já stále vě- řím, že toho jsme schopni do- sáhnout a že v prosinci se bude v Plzni hrát o postup do Evropské ligy,“ řekl trenér Pa- vel Vrba. Zápas začíná ve 20.45 i živě na ČT Sport. SIM Roman Kreuziger sesadil z trůnu bikera Jaroslava Kulhavého 2 Číslo dne 2000Atletických soutěží při OH v Riu de Janeiro se zúčastní rovné dva tisíce sportovců. Proti Londýnu Mezinárodní olympijský výbor snížil účast- nickou kvótu o 231 atletů. Citát „Nemáme co ztratit. Ale nevzdáme se a bu- deme bojovat. Každý bod by nám pomohl.“ PAVEL HORVÁTH, KAPITÁN FOTBALISTŮ VIKTORIE PLZEŇ Chtějí hrát jako doma s Bayernem 1 Silniční profesionál Roman Kreuziger se stal vítězem 49. ročníku ankety Král cyk- listiky. Pátý muž letošní Tour de France, kde dosáhl nejlepšího českého umístě- ní v historii, získal ocenění počtvrté. Sedmadvacetiletý jezdec je v těchto dnech s týmem na soustředění na Kanárských ostrovech a do- laďuje program příští sezo- ny, ocenění proto za něho převzal otec (na snímku). V Pardubicích se chystá velká sláva, pod strop haly zamíří Haškův dres Lev Praha opět bodoval, tentokrát udolal Říhův Omsk v nájezdech 3

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/

32

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-2711-13/