METRO Morava - 7.11.2018http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

mojemetro denikmetro d Středa, 7. listopadu 2018 Č. 210, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 0 1 2 8 1 Svátek slaví: Saskie EXKLUZIVN Ě V VEŠKERÉ OBLE UV A DOPLŇKY EČENÍ, Y S POUZE DO NEDĚLE NA OB -20% Nabídka platí od 7.11. do 11.11.2018 pouze při předložení karty Clubcard a vztahuje se i na bižuterii a již zlevněné produkty F&F. INZERCE Veteráni se sjíždějí do Francie. Blíží se výročí sta let konce velké války V rámci týdne oslav stoletého výročí konce první světové války se veteráni z pozdějších válečných konfliktů sešli na severovýchodě Francie. Jedním z míst, kde se vzpomínalo na miliony obětí války, bylo včera i okolí Verdunu, konkrétně kostnice v Douaumontu. První světová válka skončila 11. listopa- du 1918, kdy bylo vyhlášeno příměří na všech frontách. AP Jako Alpy, jen levnější. České hory loví cizince Nové technologie. Aplikace mají lyžařům šetřit čas nebo hledat místa k parkování. Špindlerův Mlýn. Na svahy vyjedou chytré rolby, které poznají výšku sněhu. CzechTourism. Agentura láká turisty z Dánska STRANA 3

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz DOMOV středa 7. listopadu 2018 02 Po odchodu do důchodu však Marii splátky začaly velice zatěžovat. Najednou neměla příjem jako před několika lety, kdy ještě pra- covala. Každý měsíc vychá- zela jen tak tak a její úspory na důchod se jí krátily. Zača- la hledat řešení. Na internetu narazila na nový finanční produkt pro seniory Rentu z nemovi- tosti. Když se dočetla, že je určen pro lidi nad 60, kteří vlastní nemovitost, ale potýkají se s nedostatkem peněz, chtěla vědět víc. Zavolala do spo- lečnosti FINEMO. CZ, která Rentu z nemovitosti nabízí. Marie se rychle dozvěděla výhody a nevýhody produktu, a protože výhody převážily, rozhodla se Rentu z nemovi- tosti uzavřít. Líbilo se jí, že se nejen zbaví zatěžujících splá- tek starého dluhu, ale navíc získá další peníze k důchodu. Zajímala se o podrobnosti, chtěla vědět, jak to celé fungu- je. Pochopila, že se jedná o hypotéku, která je jedinečná tím, že ji za svého života nemusí splácet. Jednoduše řeče- no, Marie část hodnoty svého bytu promění v peníze. Bě- hem svého života ji splácení Renty nijak finančně zatěžo- vat nebude, protože ke splacení dojde teprve po její smrti po ukončení dědického řízení. A jak celý proces uzavření Renty probíhal? Po zajištění odhadu ceny bytu zástupce společnosti připravil Marii na- bídku. Marie splatila svoji starou půjčku a ještě si nechala vyplatit peníze navíc. Za část z nich si dovybavila svůj byt a zbytek si ponechala na účtu jako rezervu na horší časy. Marie je teď spokojená. Dál vlastní svůj krásný byt, splati- la starou půjčku a nemusí každý měsíc myslet na to, zda vyjde s důchodem. Renta z nemovitosti Marii vrátila klid do života. Chcete vědět víc? • Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu: www.rentaznemovitosti.cz. • Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů. • Můžete také zavolat na • Máme licenci ČNB Výhody Renty z nemovitosti: > získáte peníze na cokoli (najednou či postupně) za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu můžete žít důstojněji a život si více užívat Paní Marie si ve svých 55 letech vzala půjčku. Chtěla si splnit sen o rekonstrukci bytu. Dnes o 10 let později a po odchodu do důchodu ji zatěžují splátky. Naštěstí objevila Rentu z nemovitosti, která Marii vrátila klid do života. Nemátevdůchodunasplácenípůjčky? Když se pustila do rekonstrukce svého bytu, vůbec nepo- chybovala, že by to finančně nezvládla. Práci měla dobrou a sil dostatek. Nová kuchyň s myčkou a zděná moderní koupelna namísto nevzhledného umakartového jádra byly jejím velkým snem. Rekonstrukci odhadla na 300 až 400 tisíc korun. Nebyla to malá investice, ale Marii stála zato. Těšila se, jak bude žít v novém, bude mít pěknou kuchyň a díky myčce ušetří spoustu času. Marie tehdy požádala o překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Celková měsíční splátka pod 4 000Kč jí přišla jako rozumná a snesitelná. Do Německa opět snadněji. Za hodi- nu a deset minut. Z Brna bude možné od dubna 2019 létat do Berlína na letiš- tě Schönefeld. Linku bude provozovat společnost Ryan- air dvakrát týdně zatím pou- ze v letním letovém řádu, uve- dl v tiskové zprávě mluvčí společnosti Denis Barabas. Po letech útlumu brněnského le- tiště se jeho možnosti znovu rozšiřují. Dopravce nabízí dlouhodobě linku na letiště Londýn Stansted a od konce října také do italského Berga- ma, jiný dopravce zajišťuje linku do Mnichova. Berlínské letiště Schönefeld nabízí de- sítky letů denně převážně do evropských destinací. Cesta z Brna tam bude trvat hodinu a deset minut. Dopravce za- tím zpáteční letenky nabízí za cenu mezi 600 a 1000 ko- runami. „Počet pravidelných linek z Brna roste díky inten- zivní komunikaci a práci na- šeho týmu, brněnského letiš- tě a díky spolupráci s Ryan- airem. V rozšiřování nabídek pravidelných linek budeme pokračovat,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Podle předse- dy představenstva Letiště Brno Milana Kratiny se očeká- vá, že linka bude létat s vyso- kou obsazeností, jakou se vy- značuje linka do Londýna a během prvních letů i linka do Bergama. „O létání z Brna a do Brna je evidentně velký zájem, což nám dává dobrou pozici pro jednání o možném otevření případných dalších tras,“ řekl Kratina. Brněnské letiště každoročně odbaví mezi 400 až 500 tisíci cestují- cích, v posledních letech tvo- řili více než polovinu cestují- cí z charterových letů a téměř polovina cestujících je odbavena během července a srpna. O větší počet pravi- delných linek usiluje kraj již několik let, avšak až do letoš- ka dopravci pravidelné linky spíše opouštěli. Dříve se z Brna létalo například na lon- dýnské letiště Luton, do Eindhovenu či do Moskvy. Velkou konkurencí pro Brno je kromě letiště v Praze a Víd- ni také letiště v Bratislavě, které spustilo masivní marke- tingovou kampaň právě i v Brně. ČTK inzerce Letenka do Berlína bude stát od 600 korun. MAFRA Veverské Knínice 2 24 4 4 3 4 25 Rovněž provádíme klasické metody podřezání zdiva (cihelného, kamenného, aj.) metodou řetězové pily a diamantového lana a injektáže zdiva chemickou clonou. Brno–Berlín. Létat se bude dvakrát týdně Zpráva krátce z Brna Vzpomínky na válečné veterány Stovky malých křížů při- pomenou na Moravském náměstí památku váleč- ných veteránů. Do hlíny u pomníku rudoarmějce je v neděli umístí účastní- ci holdu veteránům. Už zí- tra se uskuteční slavnost- ní nástup příslušníků Univerzity obrany v ka- sárnách v Šumavské uli- ci. Konají se i další pietní a jiné akce. ČTK inzerce www.irumler.cz Burianovo nám.8 616 00 Brno tel.: 737 288 188

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz DOMOV středa 7. listopadu 2018 03 Skiareály letos oče- kávají nával. Chtějí lidem šetřit čas. Na české a moravské sjezdov- ky letos přiteklo méně než loňských 750 milionů, přesto podnikatelé nešetřili. Nejvíc nakupovali lepší rolby, doko- nalejší a úspornější zasněžo- vací děla a peníze jdou i do di- gitalizace lyžařského provo- zu. „Rádi bychom se dopraco- vali ke stavu, kdy odbouráme fronty u pokladen,“ řekl pro deník Metro Libor Knot, šéf Asociace horských středisek. V praxi to znamená co nej- masivnější přesun nákupu jízdného na lanovky a vleky přes internet, kdy lyžař zcela vynechá nákup přímo v bou- dě u vleku. Cílem je ušetřit návštěvníkům čas, který pak mohou strávit přímo na sjez- dovkách. Třeba i aplikacemi, které je na parkovištích a v parkovacích domech, tam, kde je mají, navedou pří- mo na volné místo. Počítačo- vá technika ale začíná pomá- hat i při údržbě tratí. „Moder- ní rolby rozhrnují a upravují sníh podle on-line mapy, kte- rá vyznačuje sílu vrstvy sně- hu,“ dodává Knot, který je spokojený, že přesná jízda stroje po sjezdovce šetří jak přírodu, tak palivo a čas. Vedle našich turistů očeká- vají letos na horách i zahra- niční vyznavače bílých spor- tů. Tradičními návštěvníky jsou Poláci, kteří využívají hory na obou stranách společ- né hranice. Léta jsou Krkono- še i Šumava cílem lyžařů hlav- ně z Nizozemska, Belgie nebo Lucemburska, tedy pře- vážně „placatých“ zemí, pro které jsou Alpy doslova smrtí- cími svahy. Mírné české kop- ce obyvatelé Beneluxu milu- jí. „Nově jsme v reklamě na sociálních sítích zacílili na Dánsko,“ prozradila Andrea Jirglová z odboru strategie a marketingu agentury CzechTourism. „Zjistili jsme z dostupných dat, že Dánové zájem mají, navíc jsou pro ně naše hory levnější než relativ- ně bližší areály ve Švédsku nebo Norsku,“ vysvětluje Jir- glová. PAVEL HRABICA V našich nejnavštěvovaněj- ších horách se rozehraje hud- ba budoucnosti. Má podobu chytrého digitálního systé- mu, který se již osvědčil i na rakouských sjezdovkách. „Vedle toho, že jsme usnadni- li nákup skipasů a zpřístupni- li věrnostní program Gopass, jde o největší událost této zimy,“ podotýká René Hro- neš, ředitel Skiareálu Špindle- rův Mlýn. Než se o novince nazvané Snowsat rozhovoříte, po- vězte, kde konkrétně se osvědčila a jak dlouho tam je v provozu? V zahraničních střediscích se využívá od roku 2014. V současnosti funguje přede- vším v evropských letovis- cích jako Sölden, Gar- misch-Partenkirchen, Gsta- ad, Val Thorens nebo v kali- fornském Diamond Peak. Představte Snowsat z tech- nologického hlediska. Snowsat je systém na měře- ní sněhové pokrývky a řízení vozového parku. Funguje na principu přesné GPS polohy různých částí vozidla, kterou porovnává s podrobnou 3D mapou lyžařského střediska bez sněhu. Což znamená? Že je díky tomu schopen vy- počítat výšku sněhu pod vozi- dlem stejně jako poskytnout další údaje z provozu vozidla. V čem spočívají hlavní vý- hody? Výborné je, že údaje o přes- né výš- ce sněhové vrstvy ve všech částech sjezdovek jsou posky- tované v téměř reálném čase. Tato přesná data nám usnad- ní rozhodování ohledně za- sněžování, například i při ote- vírání sjezdovek na začátku sezony. Také budeme schop- ni sníh využít kvalitněji a efektivněji, takže očekává- me úspory v energiích na za- sněžování a pokles ve spotře- bě pohonných hmot v rol- bách. Jak je Snowsat ná- ročný na ob- sluhu, IT vybave- ní? Nijak extrémně. Do středis- ka se instaluje základna s GPS přijímačem, která ko- munikuje s rolbami na sva- hu. Do roleb se instalují GPS přijímače, dotykový monitor a skříňka pro sběr dat, o kte- rá se stará dedikovaný server. Komunikaci mezi jednotlivý- mi zařízeními se obstarává přes wi-fi, přes niž přenos na dálku pak probíhá přes rádio- vé frekvence nebo GSM síť. Obsluha systé- mu je velmi intui- tivní, rychle přejde do krve. Kolik stojí provoz? Pořízení S n o w s a t u do tří roleb stojí v řádu jednotek milionů korun. Věří- me, že díky sytému dokáže- me uspořit až 15 procent v energiích na zasněžování a osm procent ve spotřebě po- honných hmot, a pokud se systém osvědčí, budeme ho chtít rozšířit i do ostatních ro- leb ve skiareálu. DAVID HALATKA david.halatka@metro.cz inzerce René Hroneš ARCHIV Ceny mírně vzrostly 1470 Tolik hektarů zabírají sjezdov- ky našich lyžařských areálů. 599 To je průměrná cena denního dospělého skipasu v nové sezoně. Děti budou lyžovat za 428 korun denně. Je to asi o 3,5 procenta víc než loni. Tři krkonošské rolby. Ve Špindlu mají nové stroje. Domluví se s družicí a uspoří energie Na českých horách bude plno, nové lyžaře lovíme i v Dánsku

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz DOMOV středa 7. listopadu 2018 04 PAVEL HRABICA pavel.hrabica@metro.cz Geniální nápady nevznikají za kan- celářským stolem. Je to trochu jako v době, kdy do trhu českých samoobsluh vstoupily velké prodejní ře- tězce z ciziny. Po dekádě ná- hodného rozvoje sdílených kanceláří pro začínající start-upy míří do Česka velcí hráči světového coworkingu. Tedy profesionální provozo- vatelé objektů, v nichž si lze na libovolnou dobu prona- jmout jen stůl, jedno či víc volných míst, případně kan- celáře. Příchod nyní oznámil nizozemský Spaces – jeden z největších světových řetěz- ců coworkingu. Ten funguje už ve více než stovce zemí. „Česko opravdu zasáhla sil- ná vlna coworkingu,“ říká Petra Hubačová. Má s branží bohaté zkušenosti. V roce 2010 zakládala prostor TechSquare, inkubátor start-upů. Letos si jí vybral další velký provozovatel coworingu, polský business_link, který do Čes- ka vstupuje. Hubačová pro něj otevřela velké moderní sdílené kanceláře pro stovky zájemců v pražských Holešo- vicích. Trend podle ní zachyti- li i developeři. Při projektová- ní nových kancelářských cen- ter už počítají s tím, že půlku zabere coworking. Důvod, proč tento typ pracoviště ros- te jako houby po dešti, je zřej- mý. „Mění se skladba profesí, rapidně se zvyšuje práce přes internet,“ konstatuje Hubačo- vá. Přibývá tvůrců webových stránek, nejrůznějších ban- kovních, mobilních a e-sho- pových aplikací. Coworking vyznávají počítačoví specialis- té, kteří se často přesunují ze země do země. „Jsou tak za- hloubaní do práce, že často už ani netuší, kde právě sedí,“ říká známý výtvarník Roman Týc, který sám v praž- ských Holešovicích provozu- je sdílená pracoviště Paralel- ní Polis. „Výhodou coworkin- gu je, že nemusíte dlouho a složitě hledat volné kancelá- ře, domlouvat podmínky s majiteli objektů a stěhová- ní,“ dodává Petra Hubačová. Stačí přijít i takzvaně na- blind. Je-li volné místo, zapla- títe a můžete okamžitě praco- vat ve „své“ kanceláři. Klienti moderních cowor- kingových center kvitují, že mají k dispozici doplňkový kancelářský servis a další služby. Nezanedbatelná není ani jedna z výhod coworkin- gu. Na jednom místě se setká- vají lidé různých profesí a ná- zorů, kteří by se jinde nepo- tkali. Mají možnost k nezá- vazným hovorům třeba u ká- vovaru nebo v relax zóně. „Na tomto konceptu lze dolo- žit historickou pravdu, že nej- lepší myšlenky vznikly mimo- děk, i náhodnou změnou pod- mínek,“ připomíná Karel Pe- lán, country manager Spaces pro Česko a Slovensko. Citát Coworking, tedy sdíle- né kanceláře, jsou dal- ší stupeň pro ty, kteří dřív pracovali nebo se setkávali se zákazníky po kavárnách. PETRA HUBAČOVÁ BUSINESS_LINK REGENERACE TĚLA I DUCHA v jizerských horách SENIORSKÝ POBYT 60+ 6 dní / 5 nocí, od 4.760 Kč / osoba Ubytování, polopenze, káva a zákusek, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur za pobyt. POHYBOVKY – ŠKOLA ZAD 4 dny / 3 noci, od 3.130 Kč / osoba Ubytování, polopenze, káva a zákusek, individuální instruktáž školy zad, masáž, bazén se saunou a 30% sleva na další wellness procedury. WELLNESS À LA CARTE 3 dny / 2 noci, od 2.185 Kč / osoba Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 2 wellness procedury dle vašeho výběru. SINGL POBYT 5 dní / 4 noci, od 4.915 Kč / osoba Ubytování, polopenze, káva a zákusek, 6 wellness procedur. Spa Resort Libverda Lázně Libverda 82, 463 62 Tel.: +420 482 368 102 E-mail: info@lazne-libverda.cz WWW.LAZNE-LIBVERDA.CZ JEDINEČNÝ DÁREK Chcete udělat radost svým blízkým či přátelům? Věnujte jim pobyt v Jizerských horách. Spa Resort Libverda Vám nabízí poukazy hod- notové nebo na pobyt dle Vašeho přání. Nabídku poukazu nalez- nete na www.lazne-libverda.cz nebo nás kontaktujte telefonicky: +420 482 368 101 nebo e-mailem: rezervace@lazne-libverda.cz Praha Libverda Ostrava Brno Kompletní nabídku naleznete na www.lazne-libverda.cz DOMÁCÍ MAZLÍČCI JSOU V NAŠEM RESORTU VÍTÁNI. Míří k nám velcí hráči sdílených kanceláří Poprvé to bylo v Berlíně Coworking zaznamenává v České republice boom. ● První světový coworking vznikl v roce 1995 v Berlíně. Další se v roce 2002 objevil ve Vídni, o tři roky později v San Francisku. ● První sdílené kanceláře v Česku vznikly v roce 2009 v Praze. Teď jich je 50, mají 40 tisíc metrů čtverečních. ● Reportáž, jak to v moderním coworkingu chodí, si přečte- te v novém magazínu dení- ku Metro (titulní strana viz foto dole), který vyjde 14. lis- topadu. Je zdarma a najdete ho ve fastfoodech, kavár- nách a obchodech či on-line na Magazin.metro.cz. inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz DOMOV středa 7. listopadu 2018 05 Původně francouzskému bojo- vému sportu canne de com- bat se občas přezdívá sport gentlemanů. Vznikl sice již ve středověku jako série obran- ných technik s vycházkovou holí, o sport pro staříky však rozhodně nejde. Tomuto bojo- vému umění se věnuje jen vel- mi málo Čechů, v čele s koby- liským týmem Jindřicha Ze- mana – Canne Club Prague. Oddíl si z nedávného mistrov- ství světa v tomto sportu, kte- ré se odehrálo v bulharském Plovdivu, přivezl bronzovou medaili. „Našeho Michala Vraštila porazil až do té doby trojná- sobný mistr světa Benjamin Latt. Ten jako vždy prošel tur- najem zcela hladce, bez ztrá- ty jediného bodu. I když s ním Vraštil bojoval velmi důstoj- ně, o vítězi bylo jasno. Zápas byl však velice pěkný a oba bo- jovníci si vyhráli i s akrobatic- kými prvky tohoto sportu,“ popisuje atmosféru poslední- ho Vraštilova boje na mistrov- ství manažerka týmu Bára Ze- manová. „Ve finále pak Benja- min Latt bojoval s Janem Ju- gem ze Slovinska a počtvrté v řadě se stal mistrem světa,“ dodává. Bojovníci canne de combat nemusí být zrovna ranaři. Spí- še než síla jim v boji s devade- sát pět centimetrů dlouhou holí pomáhá pružnost a obrat- nost. Přestože jde o gentle- manský sport, není Zemanův tým složený výhradně z mužů. Kromě stálé dámské členky Johanky tu mají no- vou posilu přímo z Francie. „Nedávno s námi začala tréno- vat slečna, která sem přijela na roční výměnný studentský pobyt Erasmus. Ve své rodné zemi, kde je canne de combat běžnější, se mu pravidelně vě- novala. Nedovedla si tedy představit, jak by bez něj mohla v Česku být,“ vzpomí- ná na posilu s úsměvem Zema- nová. S náborem nové krve koby- liským šermířům pomohl také deník Metro. Poté co jsme si zde bojový sport před necelými dvěma lety vyzkou- šeli, se na tréninky přišlo po- dívat několik nových zájem- ců. Chcete-li se k týmu přidat, není nic jednoduššího než se zastavit na tréninku. „Těšíme se na všechny. Není žádný problém než při větším zá- jmu nováčků sehnat větší tělo- cvičnu,“ usmívá se šéf kobylis- kých gentlemanů Jindřich Ze- man. Pokud máte dotaz, ozvě- te se sportovcům na adresu jindrich.zeman@yahoo.com. FILIP JAROŠEVSKÝ -25% na vše* Můj módní den! 8. listopadu 2018 *Sleva platí pouze 8.11.2018 ve všech prodejnách C&A v České republice. Slevu lze uplatnit i při online objednávce 8.11.2018 v evropském e-shopu https://www.c-and-a.com/eu/en/shop při zadání kódu “mydays25cz”. Minimální objednávka bez ceny dopravy je 29 €. Nelze kombinovat s jinou slevovou akcí. Neplatí na nákup dárkové karty. Nevztahuje se na předchozí nákupy. Michal Vraštil B. ZEMANOVÁ inzerce Pomáháme sportovcům Nové krve není nikdy dost. Deník Metro proto pravidelně navštěvuje tréninky netradič- ních sportů a upozorňuje na ně potenciální zájemce. ● Minulý měsíc jsme se napří- klad vypravili na trénink pod- vodního hokeje. Tento sport se provozuje každou středu od 20 hodin v bazénu na Ze- leném pruhu v Praze 4. Hru vymysleli Britové. Gentlemani. Z Plovdivu mají bronz

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz DOMOV středa 7. listopadu 2018 06 Vypadá to, že si drzý a mlsný huňáč až dělá z lidí legraci. Odchytová klec, která je na- stražená na medvěda na jed- nom z hřebenů Vsetínských Beskyd, zatím přilákala pou- ze jiná zvířata. Je plná lasko- min, které by měly tuláka při- lákat. Zatím se ale ke kleci za- toulala pouze kočka a něko- lik ptáků. Případný pohyb medvěda v okolí klece by za- chytily fotopasti. Medvěd, který se potuluje od září po Zlínském kraji, za- tím ke kleci nedorazil. Tým odborníků, jenž po něm pát- rá, několik dní nevěděl, kde se šelma pohybuje. Včera byly opět hlášeny další ško- dy, které medvěd způsobil. „Jde o čtyři potrhané ovce v Karolince,“ řekl včera Mi- lan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí. S myslivci a ochránci příro- dy opět hledal vhodné místo odborník na uspávání vel- kých šelem, veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Krá- lové. Odlov divoké šelmy ve volné přírodě pomocí narko- tizační střely je v Česku ojedi- nělý. Pavlačík však již dříve řekl, že možné uspání medvě- da je pouze doplňková alter- nativa a nedá se na ni spolé- hat. Využitelná je spíše v přípa- dě, kdyby medvěd chodil pra- videlně na jedno místo, což zvíře na Vsetínsku nedělá. Po- hybuje se náhodně na růz- ných místech. Reálnější je spí- še jej nalákat do odchytové pasti. Jenže to skoro vypadá, že si medvěd dělá z lidí dobrý den. Již před měsícem o něm František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy řekl, že je „drzý a mlsný“. Chutnají mu sladké plody, zničil několik včelínů. Zabil ale také čtyři desítky hospodářských zví- řat. Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek mluvil o mož- nosti odstřelu. Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočas- ně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevi- la zájem belgická zoologická zahrada. ČTK a MAP Sokol v krimi thrilleru Kam až sahají chapadla zločinu v porevolučním Česko- slovensku, bude v čtyřdílné minisérii Jana Hřebejka roz- krývat Ondřej Sokol jako policista Roman Rédl odhalují- cí kriminální pozadí podivného případu. První díl krimi thrilleru z „divokých devadesátek“ uvede ČT1 v neděli večer. ČESKÁ TELEVIZE inzerce Past na medvěda. Na dobroty do ní chodí jiná zvířata

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 7. 11. 2018 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. 11 999,- obj. kód: NT356w5e 19 999,- obj. kód: NT356w3m 15 999,- 13 990,- obj. kód: NT356w3h 15,6“ LED Full HD IPS antireflexní displej Procesor Intel® Core™ i3-8130U Kaby Lake Refresh Paměť 20 GB (4 GB RAM + 16 GB Intel® Optane™) Windows 10 Home 64bit Lenovo IdeaPad 330s-15IKB 15,6“ LED Full HD antireflexní displej Procesor Intel® Core™ i5-8250U Kaby Lake Refresh Paměť 20 GB (4 GB RAM + 16 GB Intel® Optane™) NVIDIA GeForce MX150 4 GB Lenovo IdeaPad 330-15IKBR 15,6“ LED Full HD antireflexní displej Procesor Intel® Core™ i5-8250U Kaby Lake Refresh Paměť 20 GB (4 GB RAM + 16 GB Intel® Optane™) AMD Radeon 530 2 GB Lenovo IdeaPad 330-15IKBR 15,6“ LED Full HD antireflexní displej Procesor Intel® Core™ i5-8300H Coffee Lake Paměť 24 GB (8 GB RAM + 16 GB Intel® Optane™) NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB Lenovo IdeaPad 330-15ICH Specialista na notebooky 15 999,- 15 999,- Lenovo IdeaPad 330-15IKBR Lenovo IdeaPad 330-15IKBR -13 % 16 999,- 15 490,- obj. kód: NT356w3i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6× rychlejší start systému Téměř 5× rychlejší načítání Za cenu běžného počítače Zrychlete s technologií Zoufale pomalý počítač?

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz SVĚT středa 7. listopadu 2018 08 Prezident Miloš Zeman v Šanghaji zahájil česko-čín- ské podnikatelské fórum. Poté ukon- čil návštěvu Číny. V úvodu setkání český prezi- dent Miloš Zeman podnikate- le vyzval, aby projevili odva- hu, protože ji považuje za to nejdůležitější pro navazová- ní obchodních kontraktů. Vy- jádřil také přání, aby se vzá- jemná spolupráce Česka a Číny v budoucnosti co nejví- ce rozvíjela. Zeman přítomné podnika- tele pozdravil v čínštině a řekl, že se v této zemi cítí jako přítel. „Kdybych měl stručně hodnotit stav obchod- ních česko-čínských vztahů, tak bych řekl dvě konkrétní čísla – český vývoz do Číny vzrostl za poslední rok o 20 procent, počet čínských turistů se rovněž zvýšil o 20 procent,“ uvedl. V Číně podle něj už zakořenily firmy Škoda Auto a Home Credit. „Pevně doufám, že budeme pokračovat v další spolupráci v jiných oblastech, rád bych připomněl například civilní letectví, kde bude podepsána smlouva o dodávce letadel L-410, a účastnil jsem se i ško- lení čínských pilotů v ČR,“ konstatoval prezident. Vyjádřil naději, že spolu- práce se bude nadále rozvíjet. „Přeji všem podnikatelům z čínské i české strany, aby projevili odvahu, protože od- vaha je to nejdůležitější k na- vazování a uzavírání obchod- ních kontaktů,“ řekl Zeman. Čínským podnikatelům po- přál, aby pro ně byl kontakt s jejich českými partnery uži- tečný. ČTK Zprávy krátce Většina Britů už brexit nechce Kdyby se konalo další re- ferendum o vystoupení z Evropské unie, více než polovina Britů by chtěla v Unii zůstat. Vyplývá to z pondělního průzkumu, který zveřej- nila televizní stanice Channel 4. Nové hlasová- ní však již několikrát od- mítla premiérka Theresa Mayová. Futuristické WC Americký miliardář a spoluzakladatel softwa- rového gigantu Micro- soft Bill Gates v Pekingu představil futuristický záchod, který nepotřebu- je vodu ani kanalizaci a pomocí chemikálií mění lidské exkrementy v hnojivo. O další rok Členské země Evropské unie o rok prodloužily svá sankční opatření vůči Venezuele. Až do 14. listopadu 2019 tak bude dál platit zbrojní embargo a zákaz vývozů zboží a technologií, jež by mohly sloužit k vnitř- ní represi. Cesty do EU má zakázané a evropský majetek zmrazený cel- kem 18 jednotlivců, kte- ří jsou ze svých oficiál- ních funkcí odpovědní za porušování lidských práv a podkopávání de- mokracie a vlády práva v jihoamerické zemi. ČTK Prezident Miloš Zeman (uprostřed) v Šanghaji ČTK Zeman v Číně Podnikatelské fórum bylo jedním z posledních bodů na třídenní cestě českého prezidenta do Číny. ● Miloš Zeman na závěr své návštěvy Číny prohlásil, že má z cesty velmi dobrý pocit, protože obě země pokročily v konkrétních projektech ekonomické spolupráce. ● Po tiskové konferenci s českými novináři v Šanghaji prezident odletěl zpět do České republiky. ● V pondělí se český prezident v Šanghaji sešel se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a přijal od něj další pozvání do Číny na duben 2019 na summit o novodobé Hedvábné stezce, která má spojit Asii, Evropu a Afriku pomocí sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. inzerce Čeští i čínští podnikatelé by měli projevit odvahu

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz KULTURA středa 7. listopadu 2018 09 Rozhodnutí šéfa resortu kultury zá- stupci divadel či fes- tivalů nechápou. Vcelku nenápadně a bez vel- kých oznámení se minulý tý- den objevilo na stránkách mi- nisterstva kultury (MKČR) oznámení, že se termíny pro dodání žádostí o dotace a pro výběrová dotační řízení na příští rok posouvají. Místo 30. září, kdy byla původní ofi- ciální uzávěrka, mají zájemci šanci v některých případech do 12. listopadu, u jiných obo- rů až do konce tohoto měsíce. Podle slov ministra kultury Antonína Staňka za ČSSD chce resort vyhovět těm, kte- ří původní lhůtu nestihli. „Jsem přesvědčen, že pro- dloužení lhůty pro podání grantových žádostí panem ministrem Staňkem je zásad- ně chybný a bezprecedentní krok. Odůvodnění pana mi- nistra považuji za komické. Pokud bychom tuto logiku přijali, byl by to nebezpečný precedens – mohli bychom to začít aplikovat všude a z výbě- rových řízení by se stala fraš- ka,“ říká pro deník Metro Li- bor Kasík, ředitel festivalu Cirk-UFF a člen komise pro ta- nec, pohybové a nonverbální divadlo a komise festivalů profesionálního umění MKČR. Tato komise podle Ka- síka po ministru Staňkovi bude požadovat, aby na žá- dosti doručené po 1. říjnu 2018 nebyl brán zřetel. Kasík jde ve svém vyjádření ještě dál: „Je zřejmé, že uvádě- ný důvod pana ministra je zá- stupný a že toto plošné opatře- ní je krycím manévrem pro- to, aby se vyšlo vstříc někomu konkrétnímu.“ Podle informací deníku Me- tro ze dvou nezávislých zdro- jů mělo v případě prošvihnu- tí řádného termínu jít o pro- jekt z filmové oblasti, který tak dostal čas navíc. Nespokojenost s krokem ministerstva vyjádřila i první místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR Lenka Havlíková. „Z veřejně dostup- ných informací není pro tako- vé rozhodnutí zjevný důvod. Tento nesystémový krok po- znamenává důvěryhodnost grantového řízení a otevírá prostor pro spekulace. Rov- něž znevýhodňuje žadatele, kteří svoje žádosti podali v řádném termínu. Naši čle- nové mají obavy z prodlouže- ní doby posuzování žádostí. Je možné, že rozhodnutí způ- sobí také nárůst počtu žadate- lů, přičemž je v grantových programech dlouhodobě ne- dostatečný objem finančních prostředků,“ uvádí Havlíková. Argument ministra se ne- zdá ani Davidu Gaydečkovi z pořadatelského týmu festi- valů Metronome a United Is- lands. „Pokud to tak je, tak to není úplně šťastné řešení. Pra- vidla jsou stejná pro všechny. I my, když jsme dříve nějaký termín nestihli, jsme byli po- trestáni. Ukáže-li se, že důvod byl opodstatněný a neohrozí to řádně podané žádosti, ne- musí to mít až tak negativní dopad,“ dodal Gaydečka. Podrobnější důvod objasni- la pro deník Metro mluvčí MKČR Simona Cigánková. Celá situace je komplikova- nější. „Z Úřadu vlády byl re- sortům zaslán pokyn nevyhla- šovat dotační tituly pro ne- státní neziskové organizace (NNO). Na zasedání Rady vlá- dy pro NNO ale došlo k doho- dě s tím, že pokyn z Úřadu vlády pozbyl aktuálnosti. Mi- nisterstvo kultury tedy vyhlá- silo dotační tituly pro ne- ziskovky, jejichž vyhlášení bylo do té doby pozastave- no,“ upřesňuje Cigánková. Podle ní byl situací systém pro žadatele značně znepře- hledněn. „Ministerstvo obdr- želo stížnosti na průběh vy- hlašování výběrových dotač- ních řízení. Proto ministr kul- tury rozhodl prodloužit ter- míny všech výběrových dotač- ních řízení tak, aby žádný z uchazečů nemohl být krá- cen na svých právech,“ dopl- nila Cigáková. PAVEL URBAN Citát Vycházíme vstříc těm, kteří nestihli již vyhlá- šené termíny pro podá- vání žádostí o dotace. ANTONÍN STANĚK MINISTR KULTURY ČR DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FIESTA MEXICANA S KAMU SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO PRODEJEN MAKRO. PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET NAKUPOVÁNÍ JAKO PODNIKATELÉ AVYCHUTNAT SI VÝBORNÉ JÍDLO A SKVĚLÝ PROGRAM. ČEKÁ NA VÁS TAKÉ AUTOGRAMIÁDA KUCHAŘKY NEJBAREVNĚJŠÍ MEXIKO. NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? OCHUTNÁVKY MEXICKÉ A ASIJSKÉ KUCHYNĚ DEGUSTACE LOKÁLNÍCH DODAVATELŮ VÍCE NA WWW.MAKRO.CZ/KAMU inzerce Ministr mění lhůty pro dotace. Reakce? Bezprecedentní krok

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz SERVIS středa 7. listopadu 2018 10 Tereza Pokorná Ano, bylo by super pracovat v pyžamu. Carin Machová Ne, pohltila by mě lenost, ztratila bych chuť do práce. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na středu 7. 11. na dosah! na dosah! Láska Iprovásexistuje! Vevašemhoroskopu vyčteme,kdejivroce 2019najdete! PišteSMSvetvaru71MCP avášdotazadatum narozenína9043055 nebovolejtena 906703035 Stačí napsat SMS ve tvaru 75PFM a vaši otázku na číslo 904 30 46 Budoucnosti se již nemusíte bát! PROSINCOVÝ VÝKLAD KARET! SMS VĚŠTÍRNA Milostným experimentům se rozhodně nebráníte. Ať se týkají letitéhopartnerství, nebolásky na jednu noc, uvítáte téměř vše. Naurčitouvěcmátespartne- rem odlišný pohled. To vám ale nebrání v tom, abyste během tohoto týdne našli jeden rozumný kompromis. Odhalíteidentitusvéhotajné- ho ctitele. Zamilované vzkazy a nečekané, milé dárečky konečně dosta- nou svého reálného odesílatele. Duševní přepětí z práce se- třesete v náruči svého part- nera. Perfektně odhadne, co potřebuje- te. V jeho péči se dostanete do pohody. Láska se potácí pod náva- lem velkého stereotypu. Ve středu nemáte náladu s tím něco dělat. Raději se smíříte s tím, co máte v hrsti. Zamilovanost dává vašemu životu příjemnější barvy. S čerstvým partnerem si teď hrajete do noty po všech podstatných stránkách. Začínající láska vás dostane do svých sítí. Nejste schop- ni uvažovat racionálně a řídíte se pouze a jenom bouřlivými pocity. Postelovéradovánkysispart- nerem okořeníte nějakou no- vinkou. Není vyloučeno, že do repertoáru zařadíte hračky pro dospělé. Koketování se sympatickým protějškem vám zvedne skomírající sebevědomí. V žádném pří- padě ještě nepatříte do starého železa. Není vyloučeno, že se dnes dozvíte zajímavou novinu z řad přátel či nejbližší rodiny. Ze štěstí druhých se budete upřímně radovat. S partnerem budete rozebí- rat hlavně materiální problé- my společného života. Na snění a zami- lovaná slůvka přijde řada až den poté. Žhavý telefonát partnera dostane do varu. Víte, jak ve vztahu udržet erotické napětí. Ani z jeho strany nehrozí žádné ochlazení. SNĚZTE SVOJE BOTY Před pár dny skončil v Praze slavný Designblok, kde mne vždycky pochopitelně zajímají gastronomické projekty. Před pár lety jsem tu objevil mexického studenta, který zpracoval „lógr“ z kávy, co se normálně vyhazuje do popelnice! On z něj dokázal udělat talířky, misky a další nádobí, které mělo barvu kávové sedliny, vůni pryskyřice a bylo použitelné v běžném životě. Letos jsem natrefil úplnou náhodou na zce- la unikátní materiál s tajem- ným indickým jménem – malai. Miluji chytrou recyklaci! Tohle je zase bomba! Z kokosové vody, což je vlastně vedlejší pro- dukt při sběru kokosů a jejich dužiny, dokážou vytvořit užiteč- nou věc. Když se téhle vodě tro- chu pomůže s kvašením, začne produkovat celulózu a z ní se dá vytvořit zcela nový materiál. Z toho pak vyrábějí měkoučké boty, peněženky, kabelky a kdovíco dalšího. Já už mám peněženku, a kdyby měli moje číslo bot, už bych je nosil na nohou. Vypadaly tak ladně a po- hodlně. Jen si to představte – chodíte v botách z kokosového mléka, které by se asi někde vyplýtvalo. Je to veganské, dá se snadno kompostovat, a pokud byste měli opravdu velký hlad, tak to můžete i sníst! V podstatě si na nohou a na zá- dech nesete nejen tašku nebo botu na noze, ale ve stejné chvíli máte neustále k dispozici i příležitostnou svačinu v nouzi! Docela mi připadá přirozené, že právě kouzelné ma- lai vzniklo právě v Indii, kde žije přes miliardu lidí – a mys- lím, že hodně z nich se musí hodně otáčet, aby přežili. Plýtvá- ní nepřipadá v úvahu! Ocenili byste možnost pracovat z domova? Citát Chodíte v botách z kokosového mléka, které by se asi někde vyplýtvalo. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2018 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Komiks PAVEL MAURER MILOVNÍK JÍDLA Výrok dne Jana Krejčí Tu možnost už mám, ale moc ji nevyužívám. Dopisy a vzkazy Pokrytectví v MHD Chci se pozastavit nad tím, jak se chovají mnohé dívky i dospělé ženské v MHD a v metru. Hlavně v létě totiž ukazují velké množství holé kůže, za chůze nebo i v klidu krou- tí – když to řekneme prostě a lidově – zadkem a dalšími částmi svého těla. Samozřejmě proto, aby zůstal zachován roz- množovací cyklus ve spo- lečnosti. Každá žena, kte- rá nechce být obtěžována, se ale podle toho má také chovat. Pokud si dotyčná stěžuje dokonce i na to, že muži zavadili pohledem o její opálené tělo mimo kousíčky látky, které má na sobě víceméně jenom „pro forma“, je to vrchol jejího pokrytectví nebo i vrchol pokrytectví všech médií, která o tom ještě vděčně a nadbytečně, na úkor všech dalších závaž- nějších společenských té- mat, píší. Co říci na závěr – myslím si, že na celém světě by měl panovat smír mezi muži a ženami, pro- tože obě pohlaví mají něja- kou přednost, s kterou přicházejí obohatit společ- nost. JOSEF VOLEK Ohlas na sloupek Pane Šteffle, souhlasím s vámi ohledně potřeby rozvoje člověka, tak jak zmiňujete. Ale chybí mi objektivnější hodnocení teze „škola má děti srov- nat do latě a naučit je po- slouchat“. V této souvislos- ti postrádám kontext vy- budování vztahu k okolí, tedy slušnost a ohledupl- nost k druhým, respekto- vání zákonů, úcty k státu. PAVEL SUDA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Sloupek VEGANSTVÍ (Ze sloupku Pavla Maurera na této straně) Strava, filozofie a životní styl spočívající v odmítnutí užívání zvířat k lidskému užitku jakožto surovin i výrobních jednotek ZDROJ: WIKIPEDIE Slovo dne „Teď jsem viděl pár ošklivejch, ale tohle se vám povedlo.“ LUKÁŠ PAVLÁSEK, KOMIK Řeč byla o tříměsíční Alfrédě, dceři Marie Doležalové. Ta se s Pavláskem dobře zná ze soutěže StarDance.

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

11

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz ENERGIE středa 7. listopadu 2018 12 Částky za topení a vodu se občas stávají noční můrou. Zejména v momentě, kdy přijde nedoplatek i několik tisíc. Rádi doma chodíte jen v trič- ku a máte nastavené topení na 25 stupňů a více? Pak věř- te, že zbytečně utrácíte. Ne- musíte sice doma chodit v pé- řovce, ale stačí ztlumit topení na zdravých 20 stupňů, vzít si mikinu – uvidíte, že se vám platby za topení rapidně sní- ží. Jak správně topit V zimě větrejte krátce a in- tenzivně. Nepřetápějte míst- nosti – každý stupeň nad 20 °C zvýší spotřebu energie o šest procent. Nevypínejte to- pení, když nejste doma – stě- ny zbytečně chladnou a potře- bují následně více tepla na za- hřátí – navíc se mohou rosit a může vznikat plíseň. Topení pravidelně odvzdušňujte – vzduch v soustavě může zvý- šit spotřebu až o čtvrtinu. Ve sklepních prostorách a chod- bách tepelně izolujte teplo- vodní rozvody. Dbejte na kva- litní izolaci kotle na tuhá pali- va – snížíte tím poměrně vel- ké ztráty tepla unikajícího pláštěm kotle a ušetřené tep- lo více využijete v radiáto- rech. U starších a netěsnících oken a dveří dbejte na kvalit- ní izolaci – meziokenní těsně- ní. Jeho pořízení není finan- čně náročné – i to nejzáklad- nější ušetří značnou částku. Kvalitní tepelná izolace objek- tu a střechy může uspořit až 50 procent nákladů na vytápě- ní. Je to velká investice, ale vzhledem ke stále rostoucím cenám tepla se vyplatí. Sníže- ním pokojové teploty o pou- hý jeden stupeň ušetříte až šest procent energie. Obývací nebo dětský pokoj stačí vyto- pit na 20 °C, kuchyň na 18 °C. Existují dokonce speciální re- flexní fólie, které se dávají za radiátory. Dokážou odrážet teplo zpátky do místnosti. Po- kud chcete ušetřit, lze si podo- mácku vystačit i s alobalem. Nezakrývejte radiátory dlou- hými závěsy, nestavte před ně nábytek, nesušte na nich prádlo. Přes noc zatahujte zá- věsy, žaluzie nebo rolety – omezíte únik tepla a zamezí- te zároveň příchodu studené- ho vzduchu zvenčí. I voda něco stojí Vodné a stočné dokáže udě- lat pořádnou díru do peněžen- ky. Ale s našimi radami nebu- dou vaše účty vysoké. Nene- chávejte kapat kohoutky, de- set kapek teplé vody za minu- tu znamená přibližně 40 litrů za týden, což je zhruba 500 ko- run za rok. Pečlivě dohlédně- te na to, aby neprotékalo spla- chování na záchodě – ročně tak zmizí v záchodové míse ti- síce korun! Levnější je sprcho- vání, při kterém se spotřebu- je jen třetina teplé vody. Při použití stop ventilu a úsporné sprchové baterie ušetříte asi 30 až 35 procent teplé vody. Pákové baterie, které zkrátí dobu nastavování teploty vody, ušetří až 30 procent energie vložené do přípravy teplé vody. Snadněji se jimi také manipuluje. Jestli chcete šetřit, měli byste zapome- nout na mytí nádobí pod tekoucí vodou. Úspornější je napustit si dřez. Pro mnohé je překvapivý fakt, že vůbec nej- úspornější je pořídit si myčku, která spotřebuje méně vody, než je v dřezu. Ne- plýtvejte vodou tak, že při čiš- tění zubů nebo holení nechá- váte puštěnou vodu. Raději si pořiďte pákovou baterii, kte- rá zachová zvolenou teplotu vody a již můžete podle potře- by zavírat. METRO Za energie se dá poměrně snadno ušetřit. PROFIMEDIA.CZ „Šmejdi“ teď místo hrnců prodávají elektřinu. Jaké jsou jejich nejčastější triky? Jsem od vašeho dodavatele nebo z úřadu a přicházím vám zkontrolovat… cokoliv Oblíbený trik prakticky všech podvodníků. Úřední- ci – ani ti státní ani ti měst- ští – nechodí kontrolovat faktury, nechodí kontrolo- vat elektroměry a nechodí kontrolovat smlouvy, které si lidé uzavřeli s dodavateli energií. Podobně váš stáva- jící dodavatel nemá důvod, aby vás navštěvoval nenadá- le u vás doma a kontroloval faktury – protože je má ulo- žené ve svém elektronickém systému a všechny potřebné údaje v něm vidí. Podvodníci spoléhají na to, že pokud přijde někdo tak- zvaně z úřadu, vzbuzuje automaticky důvěru. Často podvodníci také říkají, že jsou z ČEZ a třeba jdou ode- číst elektroměr. Jenže ode- čítači elektroměrů od ČEZ nebo jiného distributora se neobjevují u dveří jen tak bez ohlášení. Pokud probí- há odečet, visí na dveřích domu několik dní předem oznámení. Byli jste vybráni/přihlásili jsme vás do aukce Varianta předchozího triku, která se objevuje v poslední době. Domácnosti obchá- zejí podvodníci vydávající se za pracovníky fiktivních „nezávislých poradců“, kteří nabízejí zákazníkům účast v neexistující aukci na nejlevnějšího dodavate- le elektřiny. „Přišli, chtěli vidět moje faktury a smlou- vy. Jak jsem jim je ukázal, okamžitě řekli: platíte moc draho. Dáme vám to o pěti- nu levněji,“ říká pan Josef z Kolína. „Když jsem si to rozmyslel, přišla mi domů pokuta na 5000 korun.“ Jenom mi tady něco podepište… Tady už jde do tuhého. Mů- žete totiž podepsat smlouvu, která vás zaváže odebírat elektřinu od tohoto doda- vatele po několik let. Lidé si často myslí, že podepisují protokol o provedení „kon- troly“, protokol o „odečtu elektroměru“ nebo jiný nevinný papír. Takovéto protokoly přitom neexis- tují. Pracovník energetické společnosti si odečte elekt- roměr sám a nenutí vás nic podepisovat. Seriózní do- davatel energií vás nenutí podepisovat nic, co byste si do detailu nepřečetl. Nabídka platí jen dnes, zítra už je pozdě… Pokud jde o seriózního do- davatele, tak má nastavené ceníky, které budou pla- tit i zítra. Nechá vám čas na rozmyšlenou, nechá vám čas poradit se klidně i s ro- dinou nebo kamarády a vše si promyslet. Spěch a nátlak jsou naopak znakem pod- vodníků, kteří dobře vědí, že smlouva není výhodná a ne- chtějí, aby o tom zákazníci začali přemýšlet a podpis si rozmysleli. Když už člověk podepíše Především je potřeba to za- čít hned řešit, svěřit se třeba rodině a obrátit se na od- borníky. Například ČEZ má pro své zákazníky speciální poradenskou linku, kterou najdete na www.cez.cz/ne- dejtese. Případy týkající se všech dodavatelů řeší Ener- getický regulační úřad. Specifickými případy, kdy například zákazník dosta- ne takzvaně dárky zdarma (například žárovky) a doda- vatel mu pak účtuje vysoké pokuty, se zabývá Česká obchodní inspekce. www.cez.cz/nedejtese Podepíšete nevědomky a po nátlaku smlouvu, nezačnou vám dodávat elektřinu a už hrozí pokutami několik tisíc korun a dokonce exekucemi. Tak jednají některé společnosti, které obcházejí po domech zákazníky a nabízejí jim neexistující slevy na elektřinu. Jaké jsou jejich nejčastější triky? Topení vás nezruinuje inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz SPORT středa 7. listopadu 2018 13 Češky trénují před finále České tenistky včera poprvé testovaly povrch v pražské O2 areně před víkendovým finále Fed Cupu proti USA. Nachlazená jednička Petra Kvitová si zahrála jen čtvrt ho- diny. V sestavě jsou kromě ní ještě Barbora Strýcová (na snímku), Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. ČTK Fotbalový svátek. Ramos, Bale a spol. dorazili do Česka. Fotbalistům Realu Madrid bu- dou v dnešním zápase Ligy mistrů v Plzni chybět obránci Marcelo, Raphaël Varane a Daniel Carvajal. Defenzivní opory dnes neodcestovaly s výpravou Bílého baletu. Levý bek Marcelo, který před dvěma týdny pomohl gólem k domácí výhře 2:1 nad Plzní, doléčuje svalové zranění a společně se stoperem Vara- nem a pravým obráncem Carvajalem se připravuje in- dividuálně. Nový trenér úřa- dujících vítězů Ligy mistrů Santiago Solari je však raději nechal doma. Do Prahy neod- letěli ani další zranění hráči Realu obránce Jesús Vallejo a útočník Mariano Díaz. Kro- mě této pětice bude mít Sola- ri k dispozici všechny opory včetně kapitána a stopera Ser- gia Ramose, záložníků Luky Modriče a Toniho Kroose nebo útočníků Garetha Balea a Karima Benzemy. Souboj Plzně s Realem za- čne ve vyprodaných Štrunco- vých sadech ve 21.00. Přímý přenos odvysílá stanice O2 TV Sport. ČTK Zprávy krátce Tecl je mimo hru Útočník fotbalové repre- zentace a pražské Slavie Stanislav Tecl je po ope- raci předního zkřížené- ho vazu v koleni a s nej- větší pravděpodobností už do této sezony neza- sáhne. Vedoucí tým prv- ní ligy to oznámil na svém webu. Osmadvace- tiletý hráč se podrobil plastice vazu už ve čtvr- tek, v lize naposledy na- stoupil 23. září. Trest za skandál Olympijský výbor USA (USOC) hodlá odebrat ná- rodní gymnastické fede- raci oficiální status zá- stupce sportu. Podle představitelů USOC je fe- derace po skandálu se se- xuálním zneužíváním zá- vodnic reprezentačním lékařem Larrym Nassa- rem v takovém stavu, že není schopna zvládat po- třebné úkoly. Návrat Rusů? Ruský biatlonový svaz bude muset splnit řadu podmínek, které vypra- covala Mezinárodní biat- lonová unie IBU, chce-li získat zpět plné členství. Zástupci IBU seznam požadavků Rusům před- loží ještě do konce listo- padu. ČTK Starožitnosti • Mongolské,čínské,japon- ské,turecké,perské starožit- nosti a obrazy i evropské histo- rické zbraně - koupím. M:776 35 88 65 162344 Intimní Práce - nabídka • Chytily druhý dech a jsou ná- ruživější, než kdy před tím. Na- piš si o jejich fotky SMS ve tvaru 78ANN a text na 909 15 45 • Koťátko Jůlinka (23) čeká na svého páníčka. Ochočíš si mě? Je mi 23. Zavolej mi na 909 801 801 nebo mi rovnou napiš SMS na číslo 909 15 50 s kódem 27NZL a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/45Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz 800 222 210 800 222 210 CK AGL travel Jungmannova 6, Praha 1 www.AGLtravel.cz A G L t r a v e l LYŽAŘSKÉ POBYTY FIRST MINUTE SLEVA AŽ 5% Ubytování dop. noci/termín kateg. strava cena od POZNÁVACÍ LETECKÉ ZÁJEZDY FIRST MINUTE SLEVY AŽ 10% ŘECKO - KORFU - SLEVY AŽ 13% ITÁLIE - LYŽE SEVERNÍ ALBÁNIE - GOLEM - SLEVY AŽ 13% RAKOUSKO - LYŽE STUDIACLAIRE ACHARAVI 7 01.06.19 ** BS 7 690 HOTELATHENA AGIOS GEORGIOS - PAGI 7 05.06.19 **+ PL 11 690 HOTELATHINASANSTEFANO AGIOS STEFANOS 10 05.06.19 *** PL 15 290 HOTELSPORTING VALDIFIEMME 7 09.02.19 *** PL 12 302 HOTEL MARIANNA VAL DI FASSA 7 16.02.19 *** PL 11 837 HOTELMONACO GOLEM 7 08.06.19 *** SN 10 790 HOTEL KLAJDI RESORT GOLEM 7 08.06.19 **** PL 12 590 APARTMÁNYSTOANERHOF (4os.) ZILLERTAL/UDERNS 7 23.02.19 ** BS 8 690 PENSION SCHNEEBERGER ZILLERTAL/MAYRHOFEN 7 23.02.19 *** SN 8 578 SIBIŘ - BAJKAL ZIMNÍ POHÁDKA 6 25.02.19 *** PP 35 091 Vysvětlivky: Ceny jsou uvedeny v Kč na osobu. *** - hvězdičky hotelu BS - bez stravy, SN - snídaně, PL - polopenze, PP - plná penze ZÍSKEJTE KROMĚ PRÁCE TAKÉ ČAS NA RODINU. VOLEJTE ZDARMA 800 70 70 70! JEDNODUCHÁ PRÁCE VE VÝROBĚ OSTRAVA HRABOVÁ AŽ 19 000 KČ/MĚS. 5000 KČ NÁSTUPNÍ BONUS JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ Kontrola plastových výlisKů, odebírání výrobKů. voleJte 530 506 987! práce pro vŠechnY! 10 000 KČ nástUpní bonUs 24 000 Kč/měs. stravenKY svoZ Z brna ZdarMa Kapitán Ramos (vlevo) před plzeňským hotelem MAFRA Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 i n z e r c e Trenér Pavel Hapal zařadil do své první nominace u sloven- ské fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů s Ukra- jinou a v Česku i slávistu Mi- roslava Stocha, který se vrací do národního týmu po více než dvou letech. Z české ligy devětačtyřicetiletý rodák z Kroměříže povolal ještě pl- zeňské duo, brankáře Matúše Kozáčika a záložníka Patrika Hrošovského. Stoch vypadl z reprezentace, poté co se při návratu z předloňského ev- ropského šampionátu nepo- hodl s koučem Jánem Kozá- kem. Ten v říjnu rezignoval po domácí porážce 1:2 s čes- kým týmem. Stoch je se sed- mi brankami nejlepším střel- cem pražské Slavie v této ligo- vé sezoně. Za říjen byl vyhlá- šen nejlepším hráčem české nejvyšší soutěže. „Několikrát jsem se s ním bavil, věřím, že se povinností reprezentanta zhostí dobře. Potkali jsme se v Praze a debata byla kon- struktivní,“ říká Hapal. ČTK Cestování - nabídka Bílý balet už je v Plzni Hapal. Bere do týmu také rebela Stocha

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz BRNO středa 7. listopadu 2018 14 Městský architekt rýsuje podobu nové čtvrti. Vláda na jaře schválila pře- sun brněnského hlavního vla- kového nádraží. Nad tímto krokem se sice stále rojí otaz- níky a nyní se čeká na zaháje- ní studie, která by měla pro- věřit, zda již schválený pře- sun nádraží neohrozí náklad- ní dopravu, avšak v kanceláři městského architekta už při- pravují podobu okolí nového nádraží. „Chceme, aby nová čtvrť byla katalyzátorem rozvoje Brna a současně měla lidské měřítko a nabídla živá veřej- ná prostranství. Bude mít smí- šenou výstavbu s byty, kance- lářemi, kulturními a veřejný- mi stavbami a parky. Naším hlavním úkolem je nyní vy- mezit, jak bude tato čtvrť pro- storově a funkčně uspořádá- na, zpřesnit návrh městské infrastruktury a také doporu- čit, na jaké etapy výstavbu rozdělit,“ shrnuje městský ar- chitekt Michal Sedláček. Desítky let nevyužité úze- mí bezprostředně navazující na historické centrum má ve- likost téměř 140 hektarů, což se pro představu rovná více než šestinásobku největšího brněnského parku v Lužán- kách. Město má zatím pro ře- šení území zpracovaný územ- něplánovací podklad z roku 2005, který byl aktualizova- ný v roce 2013. „Tyto podklady je potřeba opět aktualizovat podle sou- časné situace. Prověříme a za- pracujeme také plány a inves- tiční záměry veřejných a sou- kromých vlastníků,“ vysvětlu- je Sedláček. Jeho kancelář chce do plánování budoucí podoby nové čtvrti zapojit jak domácí, tak zahraniční odborníky. V říjnu tak zorga- nizovala odborný seminář v budově Nové tržnice na Zel- ném trhu, kterého se zúčast- nilo přes šedesát architektů, urbanistů a inženýrů. Své zkušenosti s plánová- ním a výstavbou nových městských čtvrtí představili také Christoph Hrncir z Víd- ně, Peter Gero z Hamburku a Mark Johnson z Denveru. „Všechny tři odborníky jsme požádali, aby připravili dopo- ručení, co je z jejich zkuše- ností při plánování nových čtvrtí nejdůležitější. I když je situace v Brně částečně odliš- ná, je potřeba se inspirovat ve městech, kde nové čtvrti podobné velikosti vznikly a jsou úspěšné,“ dodává Sed- láček. Výsledky brněnské stu- die zveřejní jeho kancelář za- čátkem příštího roku. BAB Městský architekt Michal Sedláček na odborném semináři v budově Nové tržnice 2x KAM Své zkušenosti s plánováním a výstavbou nových městských čtvrtí představil i Mark Johnson. Videoart. Na počest Steiny a Bohuslava Vašulkových V Brně vzniklo Centrum umě- ní nových médií, které nese jméno manželů Vašulko- vých, průkopníků videoartu. Cílem je mapovat a připomí- nat tvorbu 81letého brněn- ského rodáka Bohuslava Woodyho Vašulky a jeho manželky Steiny a zároveň inspirovat současné umělce. Centrum získalo vybraná díla a část digitálního archi- vu Vašulkových s množstvím dokladů nejen o jejich tvor- bě, ale obecně o světovém videoartu a jeho vývoji. Spo- lek Vašulka Kitchen Brno při- pravuje podle předsedy To- máše Rullera výstavní, publi- kační i výzkumnou činnost, stejně jako workshopy. Bude spolupracovat také s vysokými školami. ČTK Kolem nádraží by měli lidé bydlet, pracovat, ale i bavit se

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz BRNO středa 7. listopadu 2018 15 Moderní umění vy- bízí také k pošeptá- ní do ouška. K dominantám červnového festivalu Re:publika na brněn- ském výstavišti patřila šesti- metrová plastika Tomáše Garrigua Masaryka, kterého přední český designér Maxim Velčovský ztvárnil jakožto prolézačku. Po nedávné pre- zentaci na pražském Design- bloku se tato rarita vrátí do Brna. Do své sbírky ji totiž zís- kala Moravská galerie. „O bustu Maxima Velčovské- ho jsem velmi usiloval a jsem rád, že dílo nakonec Morav- ská galerie skutečně získala. Jedná se o velmi netradiční po- jetí státníka a byla by velká škoda, kdyby časem došlo k je- jímu znehodnocení. Takto můžeme dílo uchovat pro dal- ší generace,“ říká ředitel Mo- ravské galerie Jan Press. Gale- rie momentálně hledá vhod- né místo pro trvalé umístění busty. Už nyní však počítá s její prezentací na jaře příští- ho roku v Místodržitelském paláci v rámci výstavy, jež při- pomene sto let od založení Ma- sarykovy univerzity. Maxim Velčovský nechtěl být autorem dalšího z Masary- kových pomníků a plastiku pojal jako živý objekt, jehož může být každý součástí. „Mů- žete si mu sednout na rameno a vyzpovídat se do ouška, hrát si v něm nebo si pod ním udě- lat piknik. Můžete na něm sko- tačit, a hlavně o něm můžete přemýšlet. Snažil jsem se, aby se pozorovatel stal symbolic- ky fyzickou součástí příběhu TGM, protože tak to je i ve sku- tečnosti, jenom na to často za- pomínáme,“ vysvětluje Vel- čovský. Jeho záměr se bohužel nesetkal s pochopením dosa- vadních vystavovatelů, kteří z bezpečnostních důvodů na plastice nikoho žádné eskapá- dy dělat nenechali. Například při jejím vystavení v Brně bylo možné vyfotit se pouze před plastikou, případně uvnitř. Zda v Moravské galerii bude možné Masarykovi skutečně šeptat do ouška, jak zamýšlel autor díla, se však teprve uká- že. RADEK BABIČKA Plastika od postmoderního umělce Maxima Velčovského ANDREA BRATRŮ VELNEROVÁ HLEDÁME POSILY DO NOVÉHO AUTOSALONU V MODŘICÍCH U BRNA Na pozice: automechanik, autolakýrník, autoelektrikář, autokarosář, příprava a ruční mytí Více na www.renault-brno.cz v sekci Volná místa KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA Prolézačkový Masaryk v Brně inzerce

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz BRNO středa 7. listopadu 2018 16 Tutanchamonovy válečné trubky Křišťálová lebka, turínské plátno, Tutanchamonova válečná trubka nebo svatý grál. Ale jen repliky. Ve čtyřech místnostech se ná- vštěvníci mohou seznámit s bájnými legendami i skuteč- nými objevy, nad nimiž si lá- mou hlavu vědci i nadšenci z řad veřejnosti. Veškeré ex- ponáty mají jedno společné – okolnosti jejich vzniku nebo jejich účel obklopují neobjas- něná tajemství. Letohrádek Mitrovských na výstavě představuje sbír- ku kopií, mistrovských replik a reprodukcí, jelikož originály by měly nevyčíslitel- nou hodnotu a vesměs jsou dobře ukryty v trezorech růz- ně po světě. „Byť se jedná o kopie a repliky, bylo pro zajištění všech exponátů nutné propo- jit se s předními odborníky nejen z několika zemí Evro- py, ale i z USA, Indie, Austrá- lie, Hondurasu a Číny,“ říká Petr Lukas, jeden z autorů vý- stavní koncepce. Hned při příchodu zaujme obří replika sochy Moai z Veli- konočního ostrova. Poté se dozvíte něco o nejtajemněj- ším rukopisu světa zvaném Voynichův, o jehož rozluště- ní se neúspěšně pokoušelo mnoho profesionálních i amatérských kryptografů. Pravděpodobně nejhodnot- nější exponát výstavy předsta- vuje detailní replika Mitchell-Hedgesovy křišťálo- vé lebky ve skutečné velikos- ti. Tu originální údajně obje- vila ve 20. letech minulého století na mayském nalezišti Anna Mitchell-Hedgesová. Podle ní se jednalo o umělec- ké dílo staré 3500 let. Většina odborníků se oproti tomu při- klání k tvrzení, že šlo o pod- vod připravený jejím nevlast- ním otcem, a stáří lebky od- hadují jen na pár desítek let. Jediné vědecké zkoumání, ke kterému majitelé dali svole- ní, rozřešení tohoto sporu ne- přineslo. „Exponát v letohrád- ku je stejně jako originál pre- cizně vybroušen z jednoho kusu přírodního křišťálu. Oje- dinělost umocňuje i fakt, že originál není nikde na světě vystaven pro veřejnost,“ říká Lukas. Antická kolekce představu- je první počítač – mechanis- mus z Antikythéry, který byl nalezen v roce 1902 ve vraku římské lodi. Mechanismus do- kázal vypočítat zatmění Slun- ce i Měsíce nebo pohyb tehdy známých planet. Je to jeden z objevů, jež nahrávají teo- riím, že dávné civilizace byly mnohem vyspělejší a vzděla- nější, než si dnes mnozí mys- lí, a že vědci, které známe z našeho letopočtu, často ob- jevovali věci a úkazy už dáv- no objevené. Starověký pů- vod má i sumerská hvězdná planisféra pravděpodobně za- chycující původ biblické zká- zy Sodomy a Gomory. Dalším exponátem opřede- ným tajemstvím je Tutancha- monova stříbrná válečná trubka. Přezdívá se jí „hudeb- ní zbraň hromadného niče- ní“, protože když na ni někdo zahrál, způsobila při bojo- vých taženích nevysvětlitel- né nehody. Platí to i pro její novodobé zkoušení. Krátce po jednom z pokusů o její ro- zeznění začala druhá světová válka, při dalších pokusech vypadl proud v celém Egyptě, a to v době, kdy existovaly pouze menší lokální na sobě nezávislé elektrárny. Za povšimnutí stojí také Longinovo kopí, které mělo svým majitelům dodávat nad- pozemskou sílu a napomoci jim k ovládnutí světa. Jeho po- slednímu soukromému maji- teli, kterým byl Adolf Hitler, se to naštěstí nepovedlo. Kolekci náboženských arte- faktů zastupuje kopie největ- ší rukopisné knihy světa – Co- dexu gigas neboli Ďáblovy bible. Na výstavě nechybí ani svatý grál, který je pro svou nejednoznačnost zobrazen střídajícím se hologramem. Výstavu můžete navštívit kromě pondělků každý den až do 2. prosince. Sumerská hvězdná planisféra Mitchell-Hedgesova křišťálová lebka RADEK BABIČKA dopisy@metro.cz Videomapping turínského plátna 5x METRO Část mechanismu z Antikythéry inzerce Turínské plátno 4 Nevšedně se návštěvníci se- známí s turínským plátnem. Na více než čtyřmetrový pás se přes videomapping promí- tá náboženské mysterium. Bližší informace k pozicím najdete na https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/ Neváhejte a kontakujte nás: email: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558 Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna. • administrativní pracovník logistiky, celní deklarant/ka • asistent/ka vedoucího výroby • ETO specialista sterilizace • mzdová účetní • personalista/ka • dělnice ve zdravotnické výrobě • skladník/skladnice • švadlena ve zdravotnické výrobě • uklízečka Co vám můžeme nabídnout: • zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí • pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky nad zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 16,- Kč/hod; příplatek za práci v noci 27,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice: • možnost osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované stravování • vánoční odměny • vitamínové balíčky • věrnostní odměny • firemní akce a benefity Letohrádek Mitrovských vystavuje světové záhady

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

www.metro.cz BRNO středa 7. listopadu 2018 17 Premiéra se uskuteční v Diva- dle Bolka Polívky. Písničkář Tomáš Klus, televiz- ní moderátorka Nora Fridri- chová a skautský oddíl Šídla přijali pozvání do divadelní talk show Tell or Show s podtitulem Pravdivá. Herec a moderátor Filip Teller přiví- tá 9. listopadu své hosty pre- miérově v Divadle Bolka Po- lívky, kde během letošní sezo- ny chce uspořádat čtyři díly své talk show. „Kromě povídá- ní s hosty se diváci mohou tě- šit na situační humor, scénic- ké prvky i interakci s publi- kem,“ říká Teller. Populární český písničkář Tomáš Klus v jedné ze svých posledních skladeb zpívá, že „pravda je žezlem v rukou lháře“, a návštěvníkům show prozradí mnohem víc, než jen jaký význam se skrývá v tomto textu. Ostatně Klus se tématu pravdy a svému vztahu k ní v posledních týd- nech věnuje velmi intenziv- ně, a to jak na novém albu SpOlu, tak na sociálních sí- tích. Na gauč pro hosty used- ne také průvodkyně televiz- ním pořadem 168 hodin Nora Fridrichová. „Novináři jsou označováni za hlídací psy demokracie a tím pádem se od nich logicky očekává, že budou bojovat za pravdu. Jenže co když má každý poli- tik jen tu svoji jedinou prav- du? Nejen o tom si budeme povídat s moderátorkou pořa- du, v kterém politici vždy rádi vidí své konkurenty, ale málokdy samy sebe,“ těší se Teller a hned dodává, že jak už je u show zvykem, dojde i na odlehčenější témata. Tře- tí host večera, skautský oddíl Šídla, dodá tématu pravdy trochu dětského nadhledu. Tell or Show během před- chozích třinácti dílů získala oblibu nejen Brňanů, což do- kazuje i fakt, že už dva týdny před jejím konáním bylo vy- prodáno. „Kdo si nestihl kou- pit vstupenky, může se těšit alespoň na výběr nejlepších momentů, které po show zve- řejníme na sociálních sítích. Už nyní jsou v prodeji vstu- penky na další show, která se uskuteční 18. ledna a ponese podtitul (Ne)závislá,“ dodává Teller. RADEK BABIČKA Více než 110 milionů korun letos vyčlenil Jihomoravský kraj na podporu sportu. V do- tačním programu na investi- ce i činnost klubů rozdělil 35 milionů, 39 milionů v indi- viduálních dotacích, 15 milio- nů dal Jihomoravské krajské unii ligových sportů a tři mi- liony vyčlenil pro individuál- ní sportovce. Jiří Klement z tiskového oddělení krajské- ho úřadu uvedl, že částkou 20 milionů přispěl také na motocyklovou Grand Prix. Peníze zamíří na různé sporty od hokeje přes fotbal a basketbal až po házenou, stolní tenis nebo gymnastiku a šerm. Část financí slouží na investice, část na činnost klu- bů. V dotačním programu na podporu sportu kraj rozdělil 35 milionů korun 256 subjek- tům. „Z toho 15 milionů bylo pro 96 subjektů na investice, opravy, údržbu sportovišť a nákup vybavení,“ uvedl Kle- ment. Zbylých 20 milionů si rozdělilo 160 subjektů na čin- nost. Celkem 39 milionů z indi- viduálních dotací si rozdělilo 87 subjektů. „Z toho u 12 sub- jektů bylo přes 13 milionů na investice. Většinou se jednalo o projekty spolufinancované z ministerstva školství,“ dopl- nil Klement. Jihomoravská krajská unie ligových sportů stejně jako v posledních le- tech dostala 15 milionů. Sdru- žuje kluby hrající na nejvyšší úrovni. ČTK Jazyková škola VIKA Masarykova 31 • 602 00 Brno ☎ 542 221 578, 603 776 978 agentura@vika.cz • www.vika.cz Výuka přímo v centru města 6 990,- A++ 6 kg 1000 ot./min DOPRAVÍME VYNESEME ZAPOJÍME www.chladservis.cz odvoz starého spotrebice ZDARMA Křenová 19, Brno, tel.: 543 255 555 Pračka s horním plněním v BRNĚ a okolí Odtah + doklad o likvidaci zdarma – ihned výkupní cena dle hmotnosti vozidla Volejte po - pá od 8.00 do 16.00 hodin – 724 731 959 nonstop – 731 566 786 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL Tell or Show ARCHIV Brno Cejl 103 tel.: 545241347 Maso z českých chovů, čerstvě chlazené přímo od výrobce Bůček sk. 84,- Kč Bůček bk. 89,- Kč Panenka 170,- Kč Krkovička 99,- Kč Vepřová kýt ý a sk. 79,- Kč Celá kýt ý a 69,- Kč Celá plec 69,- Kč Hovězí z býka (vysočina) H. zadní 229,- Kč Roštěnec s kostí 169,- Kč H. přední (kližka) 169,- Kč H. žebro + hrudi 115,- Kč Po – Pá 6 – 16.00 hod. / So 7 – 11 hod. - AKCE NA MASO Chlazené kuřecí maso Čtv t rtky 54,- Kč/při koupi nad 3 kg cena za 1 kg 49,- Kč Skelet s křídly 39,- Kč/křídla 54,- Kč/ Prso 129,- Kč/při koupi 2 kg a více cena za 1 kg g 119,- Kč Plecko 95,- Kč Kotleta 99,- Kč Kýta 95,- Kč Vepř. půlka 69,- Kč (váha cca 38-45 kg) Jedině u nás koupíte: C t Celá kotle eta 89,- Kč č Mleté mas so vepřové 69,- Kč Syrové vepř. sádlo s kůží 10-20,- Kč/kg Bereme platební karty, E-stravenky, stravenky i sociální Maso i vykostíme Tell or Show uvítá Kluse i skauty Brněnský dopravní podnik chce koupit 16 autobusů na elektřinu a nasadit je na lin- ku 67, která projíždí centrem města. Předpoklad celkové hodnoty je 244 milionů ko- run. Autobusy mají mít záze- mí v medlánecké vozovně. Pů- jde o první elektrobusy, do- pravní podnik však v minulos- ti řadu modelů od různých vý- robců testoval. Autobusy by se měly v Brně objevit nejpoz- ději v první polovině roku 2020. Vozidla mají být nízko- podlažní a počítá se s jejich průběžným dobíjením na ko- nečných zastávkách, v Jundro- vě a u Avion Shopping Parku. Měly by tam být rychlodobíje- cí stanice, protože se počítá se stáním 15 minut. V medlánec- ké vozovně vznikne 16 míst pro pomalé nabíjení během noci. Za využití systémů nabí- jení se počítá s denním dojez- dem 300 kilometrů v režimu asi 50 minut jízdy a zhruba 15 minut nabíjení. ČTK inzerce KONTAKTUJTE NÁS NÁSTUPNÍ PLAT OD 125 KČ/HOD PO ZAPRACOVÁNÍ 140 KČ/HOD DOTACI NA TEL. TARIF KARTU MULTISPORT STRAVOVÁNÍ ZDARMA MOŽNOST PRÁCE NA PLNÝ NEBO ZKRÁCENÝ ÚVAZEK VĚRNOSTNÍ PŘÍPLATKY A BONUSY PODÍL NA SPROPITNÉM SÍŤ RESTAURACÍ Sportovci. Dostali přes sto milionů Dopravce. Nakoupí elektrobusy

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

středa 7. listopadu 2018 18 Jaké to je ocitnout se ve vesmí- ru? Doslova si sáhnout na planety a hvězdy? Už nemusíte snít, stačí navštívit brněnské 3D planetárium na Kraví hoře, které doslova pro- lomuje prostor a čas. „Nový projekční systém doslova chrlí na diváky obraz,“ říká Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a plane- tária Brno. „Promítáme 120 snímků za sekundu v rozlišení 16 milionů pixelů. Speciální brýle s tekutými krys- taly přitom každý sudý záběr pošlou do levého oka, každý lichý pak do oka pravého. V lidském mozku se ale oba vjemy spojí a vytvoří 3D efekt.“ V těchto dnech na Hvězdárně a planetáriu Brno promítají jak představení pro malé děti, tak i dospělé. Ve filmu Tajemství gravi- tace prožijí nejmenší kosmoplavci příběh ve stopách Alberta Ein- steina. Průvodcem jim je dvanác- tiletý učeň kouzelnické školy Felix a ALBYX3, tedy malý, chy- trý a dost nepředvídatelný robot. ALBYX3 vezme mladého caparta na magickou cestu vesmírem Pokud hledáte pro své děti jedinečný kulturní zážitek, pak byste rozhodně neměli chybět v neděli 27. ledna 2019 v 16 hodin na Melodce, kde vystoupí kapela MIKSLE V PIKSLE. Vstupenky na MIXLE V PIKSLE pod stromečkem potěší každé živé dítě, které má rádo hudbu! MIXLE V PIKSLE jsou Márdi a Pítrs z Vypsané fiXy, Lukas z Fundamentalisty v pásmu Gazi a Ondroid z kapely Most Wonky. Všichni dohromady hrají dětem i rodičům známé melodie s vlast- ními texty nebo upravené lidové písničky. Kapela si pohrála s li- dovými vypalovačkami, jako jsou: Skákal pes, Běží liška k Táboru, Prší prší nebo Já mám koně, které doplnili o pořádnou dávku roken- rolu a vydala již dvě alba těchto písniček pro děti. Jejich obsah se jako lavina šíří mezi nejmladšími Vesmír nebyl nikdy blíže! MIXLEVPIKSLEopětzahrajívBrně! i na internetu a jedná se rozhodně o největší sbírku školkových hitů na elektrickou kytaru s boostrem, basu a bicí. Nyní k nám až z Pardu- bic přivezou svoji „3D HUDBU“, ne- bo-li hudbu, u které „DĚTI DĚSIVĚ DOVÁDÍ“. Nezávislý multižánrový klub Melodka je pevně zakořeněn v no- vodobé historii města Brna a bez nadsázky se dá říct, že je to mís- to, kam se chodili bavit už naši prarodiče. Klub prošel zdařilou rekonstrukcí, která výrazně zlepšila prostředí klubu a také zvedla kvalitu zvuku pro posluchače. Sál bude v neděli odpoledne připraven na rodiče s dětmi - celá akce je samozřejmě nekuřácká a jeden celý bar bude plný pití a dobrot pro děti. Kapacita brněnského koncertu je (z důvodu bezpečnosti dětí) ome- zená! Vstupenky se již prodávají v prodejně Indies anebo jednoduše přes internet na eshopu www.ok- na-hned.cz. Více informací o koncertě a předprodeji najdete na webu www.mixle-brno.cz. Nezapomeňte, kvalitní texty i muzika a obrovská hromada energie budou na Vás a Vaše děti čekat od 16 hodin v neděli 27. ledna na Melodce. MIXLE V PIKSLE, to je super koncert pro inteligentní rodiče s dětmi! - www.mixle-brno.cz a časem, během které nejen od- kryjí tajemství gravitace, ale také se dozvědí něco o přátelství a fan- tazii. Představení Tajemství gravitace se úrovní animací i celkovým po- jetím řadí mezi nejlepší 3D pořady na světě. Posbíralo řadu filmových cen a v kvalitě jako v Brně jej shléd- nete pouze v několika planetáriích na světě. České znění připravili herci Městského divadla Brno pod vedením Petra Štěpána. Chcete se ponořit trochu více do astronomických hlubin? Pře- mýšleli jste někdy o tom, z čeho jste stvořeni? Vydejte se to zjistit na představení Hvězdný cirkus pro starší děti a dospělé! V atomech lidských těl je totiž uchována celá historie vesmíru. Všechny atomy, od železa v naší krvi, přes vápník v našich kostech, až po kyslík, který dýcháme, pochází ze vzdálených svítících bodů na nebi. Jiří Dušek dodává: „Podobně velké 3D planetárium nenajdete ani v České republice, ani v Polsku, Rakousku nebo Slovensku. Jediné srovnatelné je v německém Ham- burku. Ale to je přeci jen poněkud z ruky, že?“ A kdy tedy na Hvězdárnu a plane- tárium Brno vyrazit? Stačí kliknout na www.hvezdarna.cz a hned bu- dete znát odpověď. Vybere si každý od malého caparta až po všeho znalého kmeta. | K U LT U R A | komerční příloha

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

středa 7. listopadu 2018 19 Stovky zajímavých pegma- titů uvidí lidé na výstavě Významné mineralogické lokality jižní Moravy, která doprovodí 39. ročník prodej- ní výstavy Minerály Brno. 17. a 18. listopadu by tak na brněnské výstaviště měli zamířit všichni, kteří se chtějí podívat na to nejlepší z moravských nalezišť. Výstava nabídne pře- hlídku často unikátních exemplářů, a to jak bar- vou, tak velikostí. „Kromě surových minerálů se mohou zájemci těšit také na mimořádnou ex- pozici velkých fazetově vybroušených kamenů ze západomoravských pegma- titových lokalit, jako jsou Rožná, Dobrá Voda nebo Dolní Bory,“ sdělil kurátor expozice Luděk Kráčmar. Minerály Brno jsou také ideálním místem, kde mo- hou návštěvníci pořídit vánoční dárky. „Letos si vy- berou ze sortimentu více než 230 prodejců z patnácti zemí, což je nejvíce v histo- rii akce,“ řekl manažer pro- jektu Jan Klimeš. K dostání budou nerosty z celého světa. „Vystavo- vatelé přivezou třeba dvou- barevné fluority z Číny nebo zajímavé drúzy kal- citu. Chybět nebudou ani ručně vyráběné šperky nebo dekorace do domácnosti z kamenů,“ vyjmenoval Klimeš. Zatímco rodiče budou na- kupovat, děti se dozvědí za- jímavé informace v expozici Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Ma- sarykovy univerzity v Brně. „Přivezeme interaktivní mo- del sopky a horniny, které se tvoří vulkanickou činností. Zájemci tak uvidí, v jaké části sopky dané nerosty vznikají,“ uvedla za organizátory pro- gramu Lenka Buřivalová. Brňané se navíc dozvědí, zda se v jejich městě v mi- nulosti nacházela sop- ka. „Ukážeme jim také, po jakých horninách každý den chodí a jak jsou staré,“ doplnila Buřivalová. Po návštěvě Minerálů Brno mohou zájemci zamířit také na výstavu Alfons Mucha: Dva světy, která se koná v nedalekém pa- vilonu H. Uvidí na ní devět největších pláten Slovanské epopeje a na sto padesát plakátů od významného se- cesního umělce. „Pokud lidé na pokladně výstavy ukážou vstupenku z naší akce, zís- kají lístek za výhodnou cenu dvě stě korun,“ uvedl Klimeš. Minerály Brno jsou otevřené od 9 hodin. V so- botu 17. listopadu zavírají v 18 hodin, v neděli 18. lis- topadu už v 16.30. Základní vstupenka stojí 100 korun a lze ji koupit i on-line. Děti a důchodci zaplatí za lístek polovinu. Více informací zjistí lidé na www.mineraly- brno.cz nebo na www.face- book.com/mineralybrno. | K U LT U R A | komerční příloha Rekordní Minerály Brno odkryjí krásu pegmatitů 39. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin Výstaviště Brno pavilon B 17.-18.11.2018 www.mineralybrno.cz sobota: 9 - 18 hodin neděle: 9 - 16:30 hodin vstupné: 100 Kč, zlevněné 50 Kč Doprovodná výstava: Významné mineralogické lokality jižní Moravy ZIMU! UTOPTE VENKOVNÍ NOVÉ TERMÁLNÍ BAZÉNY 37ºC

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/

20

http://www.floowie.com/sk/citaj/metro-morava-7-11-2018/