Next Future jun 2015_2107485826558c78a8f31d5http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

JÚN 2015 NECHÁVAME SA OPIŤ ROŽKOM? VIEME ROZOZNAŤ A OCENIŤ KVALITU? SMER PRIPRAVIL DRUHÝ SOCIÁLNY BALÍČEK

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

generali.sk | 0850 111 117 Prinášame jedinečný affluentný prístup v poistení! – Rozšírenie zľavového systému o bonusové krytie zadarmo pri vybraných rizikách – Priaznivejšie upisovacie limity – Zlepšenia pre riziko Trvalé následky úrazu – Zrýchlená akceptácia zmlúv – Osobný likvidátor Affluentná kampaň ŽIVOTNÉ POISTENIE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

generali.sk | geb.sk@generali.com Možnosti ponuky: Individuálna ponuka na mieru – výber zo všetkých pripoistení pre životné poistenie osôb – zľava až 70 % v porovnaní s individuálnym životným poistením – flexibilná ponuka presne podľa potrieb klienta Jednoduchá ponuka formou balíčkov – kombinácia 5 najžiadanejších pripoistení – vopred nacenené jednoduché balíčky – už od 9,99 € mesačne – bez skúmania veku a rizikovej skupiny zamestnancov Poistenie, ktoré chráni zdravie a príjem vašich zamestnancov 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Bez zbytočnej administratívy! Bez skúmania zdravotného stavu! SKUPINOVÉ RIZIKOVÉ POISTENIE GEB

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TIRÁŽ VYDAVATEĽ INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s. r. o. Identifikácia IČO: 46 741 682 DIČ: 2023564895 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 82849/B Registrácia: ISSN 1339-9004 Sídlo vydavateľstva Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava Tel.: 00421 2 32 660 500 Fax: 00421 2 32 660 501 Riaditeľ spoločnosti Adrian Gabura (adrian.gabura@nextfuture.eu) NEXT FUTURE Jún 2015 Periodicita: mesačník www.nextfuture.sk Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou. Ilustrácia na titulnej strane: Martin Rusina, Positive s. r. o. REDAKCIA Šéfredaktorka Jana Ondrejka (janaondrejka@nextfuture.eu) Redaktori Marek Mittaš, Ján Beracka, Zuzana Kočišová, Jana Poláčiková Spolupracovníci na vydaní Jim Heidema, Radovan Kavický, Ľubica Mižičková Jazyková redakcia Andrea Hoštáková Fotografi Simona Oswaldová, Viera Prievozníková Ilustrácie Martin Rusina, Positive s. r. o. Obchod a marketing Katarína Drinková (marketing@nextfuture.eu) Art director, grafika a layout Positive s. r. o. Redakčná rada Štefan Velčický, Národná banka Slovenska Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa Marek Bláha, Allianz – Slovenská poisťovňa Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa Dáša Polláková, ČSOB banka Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa Roman Staňo, VÚB banka Melinda Burdanová, VÚB banka Ján Ondráš, VÚB banka Marián Zelko, Generali Slovensko poisťovňa Alena Medveďová, Generali Slovensko poisťovňa Peter Záthurecký, Metlife Juraj Kováč, MetLife Eva Hergovitsová, MetLife Boris Krajčovič, MetLife Ján Kusý, AXA  Gabriel Jaščur, AXA Zuzana Lauermannová, Wüstenrot poisťovňa Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa Vladimír Vaňo, Sberbank Ernest Kiac, J&T Banka Stanislav Pánis, J&T Banka Jana Voberová, UniCredit Bank Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa Pavol Chovan, Union Martin Adamec, Broker Service Group Andrej Dedo, Winners Group Peter Murgaš, Novis Poisťovňa 4 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. www.metlife.sk • Ochrana pre prípad invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby • Finančná hotovosť až do výšky 150 000 € • Mesačná výplata až do výšky 1 000 € vyplácaná až do 65. roku života klienta a to aj v období, keď je na starobnom dôchodku • Možnosť kombinovať jednotlivé varianty invalidity podľa potrieb a možností klienta • Poistenému nemusí byť priznaný invalidný dôchodok. Stačí, ak ho Sociálna poisťovňa uzná invalidným. Invalidita od 41% Invalidita od 71% MetLife prináša nové Poistenie Invalidity, ktoré Vám poskytne finančnú hotovosť v prípade neočakávaných situácií.

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Otom, že sme „odpadkový kôš“ Európy a na pultoch našich ob­ chodov máme menej kvalitné potra­ viny, drogériu či iný tovar, sa už v mé­ diách písalo mnoho. Napriek tomu sa veľa nezmenilo. V NEXT FUTURE sme sa preto nechali touto témou inšpirovať a rozhodli sme sa pozrieť bližšie na vzťah bežného Slováka ku kvalite. Tematiku sme preskúmali v širšom kon- texte, pozreli sme sa na ekonomické vplyvy, pátrali po príčinách a dôsled- koch, no a hľadali sme aj riešenia. Prečo máme u nás menej kvalitný tovar, ako napríklad v susednom Rakúsku? Najčastejším argumentom je, že na Slovensku nepožadujeme tento druh kvality. Nie je to fér, no údajne nám to stačí. Vraj sú pre nás viac zaujíma- vé nízke ceny, akcie a zľavy. Opreli sme sa preto o serióz- ny prieskum, ktorý ale hovorí, že dopytovaní Slováci si rovnako ako na cenu potrpia aj na kvalitu. Priznám sa, trochu ma to prekvapilo. Domnievala som sa, že pri cene sa celý problém začína, ale aj končí. Nízka kúpna sila a ekonomická situácia nás núti uspo- kojiť sa s menej kvalitnými výrobkami za nižšiu cenu. Mimochodom, pri porovnaní rakúskych a našich pre- dajní s rýchloobrátkovým tovarom by sa aj o nižšej cene dalo minimálne polemizovať. Prieskum však jasne ho- vorí, že až 97 % Slovákov dbá rovnako ako na cenu aj na kvalitu tovaru. Kde je teda problém? Ak si takmer všetci tak zásadne potrpíme na kvalitu, prečo stále tá istá situácia s menej kvalitnými dovezenými potravinami? Prečo máme zdravotníctvo, kde pacient nemá žiadne práva a má byť rád, že vôbec niečo dosta- ne? Prečo vládnuci predstavitelia nerobia takmer nič pre zlepšenie podnikateľské- ho prostredia, či pre zníženie korupcie, ale ani pre zlepšenie stavu zdravotníctva či školstva? Napadá mi len jediná odpoveď. V sku- točnosti nevieme diferencovať kvalitu. Nevieme rozlíšiť kvalitu potravín, rovnako však ani kvali- tu politickej strany. Možno je to režimom, v kto- rom mnohí z nás vyrastali. Možno sme omámení marketingom výrobcov rôznych tovarov, ale aj po- litických strán. Zo sociálnych sietí sa na nás „valí“ množstvo informácií o stravovaní, výchove dieťa- ťa, politike..., skrátka o všetkom možnom. Ako sa v tom zorientovať? Overujme si informácie. Najmä vo veciach stravovania a medicíny dajme na odborníkov, nie na ničím nepodlo- žené názory priateľov a rodiny. Zapojme praktickú inte- ligenciu a orientujme sa na základe faktov. Zaujímajme sa o veci hlbšie a všímajme si súvislosti. Skrátka zapojme zdravý sedliacky rozum a nenechajme sa opiť rožkom! Jana Ondrejka šéfredaktorka NEXT FUTURE EDITORIÁL NECHÁVAME SA OPIŤ ROŽKOM? Foto: Viera Prievozníková 6 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

3) známym z bytového domu oproti spomenút, že vo Wüstenrote: - môžu dostat úver na renováciu bytového domu už za 2,99 % rocne - a SVB získa aj štátnu prémiu 66,39 € na každé 4 byty v dome 2) opýtam sa tiež: - na ten úver na bývanie len za 1,99 % rocne (to by sa oplatilo) - aj na tie nové pripoistenia k PZP a zlavu na havarijné poistenie nášho auta - a co vsetko zahrna to ich komplexné poistenie bývania (aj víchricu, blesk, krádež ci vytopenie suseda?) - NEZABUDNÚT: aké poistenie by nám odporucili, ked zacneme s kamarátkou podnikat? (pre malých podnikatelov / právnej ochrany? ci zodpovednosti za škodu??) DNES 1) naraz vybavím: - stavebné sporenie pre obidve deti (s tým zúrocením 9,5 % v prvom roku sporenia) - pre mna životné poistenie alebo to nové rizikové ?! - „cestovko“ (poistenie na hory pre manžela) Nemusíte nachodiť či najazdiť kilometre, u nás vybavíte všetko na jednom mieste: sporenie, úver na bývanie, životné aj neživotné poistenie. Vybrané poistenia uzavriete aj online z pohodlia domova na www.wuestenrot.sk, pre viac informácií volajte 0850 60 60 60. (ked už sme Wüstenrot klienti) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (je vraj výhodné a deti budú poistené zdarma) a ci tiež dostanem zlavu ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA Smer pripravil druhý sociálny balíček, mal by stáť 200 miliónov eur  |  10 TÉMA MESIACA Štát schválil dopredaj Slovak Telekomu, stopercentným vlastníkom sa stal Deutsche Telekom   |  12 TÉMA MESIACA Privatizované istoty   |  14 TÉMA MESIACA Desaťročnica pološtátnych elektrární   |  20 TÉMA MESIACA Ako sa platia odvody z dividend   |  24 TÉMA MESIACA Nedojedky na pultoch našich obchodov? Vyriešiť by to mohli slovenské výrobky  |  26 TÉMA MESIACA Slováci v obchodoch sledujú cenovky. Je dôležitá aj kvalita? | 28 TÉMA MESIACA Jedlo nás živí. Aj ničí  |  32 TÉMA MESIACA Dá sa zvýšiť kvalita slovenského zdravotníctva?  | 36 TÉMA MESIACA Štát garantuje minimálny dôchodok len z prvého piliera | 40 EKONOMIKA NBS nakupuje finančné služby v utajení, zvyšuje tak efektívnosť dohľadu  |  42 OBSAH 8 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE Odísť s poistením sa dá aj z banky. Oplatí sa to?   |  46 BANKY A POISŤOVNE Z viacnásobného poistenia môže byť problém aj úžitok | 50 BANKY A POISŤOVNE Poisťovacie podvody lákajú čoraz viac klientov | 52 BANKY A POISŤOVNE Poistenie áut? Dobrovoľné aj povinné  |  56 BANKY A POISŤOVNE Kreditná či debetná karta? Rozdiel medzi nimi je veľký | 64 BANKY A POISŤOVNE Bankovým krádežiam dominuje internet  |  66 REDAKČNÁ RADA Redakčná rada na Slovakia Ringu   |  68 REALITY Vo výhľade sú len malé zmeny cien bývania   |  70 OSOBNÝ ROZVOJ Premena z kouča na lídra  |  76 OSOBNÝ ROZVOJ Umenie stolovať | 78 LIFESTYLE Najlepšie reštaurácie sveta ponúkajú viac ako len jedlo   |  82 AUTO­– MOTO Ford predstavil Mustang na rok 2016  |  88 OBSAH 9 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Smer pripravil druhý sociálny balíček, mal by stáť 200 miliónov eur SMER PRIPRAVIL DRUHÝ SOCIÁLNY BALÍČEK, MAL BY STÁŤ 200 MILIÓNOV EUR VládnastranaSmerpripravilaďalšísúborsociálnychopatrení, takzvanýdruhýsociálnybalíček.V tomprvomsanachádzali také ťažké kalibre ako minimálny dôchodok, vlaky pre študentova dôchodcovzadarmočiznižovanieodvodovpre nízkopríjmových ľudí. Okrem toho na uvedenie do praxe čakajú zmeny v platení dane z pridanej hodnoty (DPH) či zlacňovanieplynu.PrvýbalíkopatrenípredstavilSmerv júni minuléhorokua napriektomu,ženiesúvšetkyopatreniaešte v praxi,vládnastranaprichádzas ďalšímsúboromopatrení. Autor: Ján Beracka pracovníkov. Fico však toto odmietol. Iná klíma je napríklad vo Švajčiarsku, keďže Švajčiari v roku 2014 v referen- de odmietli zavedenie minimálnej mzdy vo výške 22 švajčiarskych fran- kov za hodinu. Odporcovia minimál- nej mzdy poukazovali aj na to, že by toto opatrenie mohlo zle vplývať aj na trh práce. Nasledujúce položky na zozname opatrení sa dotýkajú rodín. V rámci balíčka opatrení sa zvyšuje materská dávka. Je to príspevok pre ženu počas 34 týždňov po narodení dieťaťa. Tento príspevok vláda zvyšu- je zo 65 % príjmu poberateľa na 70 %. Fico nevylúčil zvýšenie na 75 %. Príspevok na starostlivosť o dieťa, kto- rý sa týka detí do troch rokov, chce vláda zvýšiť na 280 eur z hodnoty 230 eur. Tento príspevok je paušálny. Vláda taktiež mieni zvyšovať kapacity materských škôl. V prvom balíku vlá- da na toto vyčlenila 10 miliónov eur. Vláda chce taktiež stavať modulové základné školy v regiónoch, kde je ich nedostatok. V rokoch 2015 a 2016 by malo vzniknúť štrnásť modulových základných škôl. Okrem toho chce vláda poskytovať príspevky na školu v prírode a lyžiarsky kurz. Tieto pe- niaze sa budú rozdeľovať medzi zák- ladné školy a stredné školy. Na žiaka piatej triedy základnej školy a jeho pobyt v škole v prírode škola získa 100 eur. Na lyžiarsky kurz siedmaka získa základná škola 150 eur. Rovnako 150 eur na žiaka získa stredná škola ako dotáciu na lyžiarsky kurz žiakov prvého ročníka. Vláda chce takto podporovať cestovný ruch. V rám- ci ďalšieho opatrenia bude môcť vy- bratých 20-tisíc sociálne slabých za „vlajkovú loď“. Priamym nadviaza- ním na prvý sociálny balíček je zvy- šovanie minimálnej mzdy. Premiér Fico vyjadril nádej, že sa od 1. janu- ára 2016 dostane minimálna mzda na 400 eur mesačne. Súčasťou prvé- ho sociálneho balíčka je zvýšenie minimálnej mzdy z 352 eur na 380 eur. „Minimálnu mzdu nikdy ne- zrušíme. Naopak, chceme ju zdvíhať tak, aby sa oplatilo pracovať,“ hovorí premiér. Tretím bodom je program pomoci pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. Vláda chce v regió- noch s mierou nezamestnanosti nad 20 % uplatňovať automatický me- chanizmus zvýhodnených investícií a budovania infraštruktúry. Body dva a tri na zozname druhého súbo- ru vládnych sociálnych opatrení však môžu byť protichodné. Napríklad inštitút INESS dlhodobo poukazu- je na to, že zvyšovanie minimálnej mzdy môže negatívne vplývať na za- mestnanosť. Jednoducho rast miezd jednej skupiny pracovníkov môže mať za následok prepúšťanie iných Podľa premiéra Roberta Fica štát musí byť solidárny s občanmi, keď sa mu darí, a byť pripravený podeliť sa o „dobré hospodárske, finančné a so­ ciálne výsledky“. To, že sa ekonomike darí, podľa predsedu vlády dokumen­ tuje rozpočtový deficit pod hranicou troch percent hrubého domáceho produktu (HDP) a dlh pod hranicou 55 % HDP. V prípade prvého sociál- neho balíčka Smer hovorí o úspechu. Preto prichádza sociálny balíček číslo dva, teda 15 opatrení, ktoré majú zvý- šiť životnú úroveň občanov Slovenska. Stáť by mal 200 miliónov eur. Sociálny balík, druhé pokračovanie K najvýraznejším položkám na zozna- me patrí znižovanie DPH na vybrané potraviny. Smer zostavil spotrebný kôš základných potravín, na ktoré bude platiť nižšia DPH. Od 1. januára 2016 sa DPH na potraviny ako čerstvé mäso, mlieko a maslo, chlieb a pečivo zníži zo súčasných 20 % na 10 %. Do úva- hy prichádzajú aj sladkovodné ryby. Samotný Fico toto opatrenie označil 10 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Smer pripravil druhý sociálny balíček, mal by stáť 200 miliónov eur · TÉMA MESIACA s tým, že ho zaplatia zamestnávatelia. Podľa jeho slov bude vláda financo- vať sociálne opatrenia z prostriedkov získaných predajom akcií spoločnosti Slovak Telekom. „Tieto peniaze na- miesto na dôchodkovú reformu vra- zil do sociálnych balíčkov, a nielen to. Na balíčky sa poskladali aj ľudia, ktorí aj vďaka nepresným a zavádzajúcim informáciám vystúpili z II. piliera,“ vyhlásil Sulík. Fico spojitosť sociálne- ho balíka so zmenami v sporiacom pilieri odmietol. Ku kritikom patrí aj Béla Bugár, predseda strany Most- -Híd. „Je len pár mesiacov pred voľ- bami a Smer ide robiť to, čo mu ide najlepšie. Rozdávať z cudzieho vrecka a kupovať si tak hlasy voličov,“ hovorí Bugár. Podľa neho sú tieto opatrenia prejavom toho, že vláda nebola schop- ná prijať počas troch rokov vládnutia systémové opatrenia, ktoré by zlepšili život občanom. dodávok stavebných prác. To je pät- nástka opatrení, ktoré spolu tvoria druhý sociálny balík opatrení z dielne Smeru. Fico zároveň vyhlásil, že tretí sociálny balík bude súčasťou progra- mového vyhlásenia novej vlády v prí- pade, že Smer uspeje vo voľbách, ktoré budú v marci 2016. Sulík: Je to volebná kampaň Predstavitelia opozície už aj vznik druhého súboru sociálnych opatre- ní Smeru spájajú s blížiacimi sa voľ- bami. „Ide len o premyslenú taktiku a obrovskú volebnú korupciu,“ upo- zornil predseda strany SaS Richard Sulík. „Opatrenia sú na mieru šité jed- nej cieľovej skupine, o ktorej si vláda myslí, že s ňou sympatizuje. Tá niečo dostane zadarmo, ale zaplatia to všet- ci obyvatelia Slovenska bez ohľadu na to, koho volia,“ dopĺňa. Zvyšovanie minimálnej mzdy taktiež kritizuje občanov ročne získať víkendový, prí- padne týždňový pobyt v štátnych ubytovacích zariadeniach. V oblasti zdravotníctva vláda stanovuje strop na doplatky za lieky. Maximálny cenový strop doplatkov za lieky sa pre dôchod- cov nad 62 rokov zníži zo 42 eur na 25 eur štvrťročne a pre deti do 6 rokov sa zavedie cenový strop 8 eur štvrťročne. Aj ďalšie opatrenie sa týka nemocníc, keďže chce vláda rekonštruovať spo- ločné priestory trinástich nemocníc. Fico avizuje, že štát sa v tomto prípade vyhne verejným obstarávaniam a po- užije elektronické trhovisko. Ďalšia oblasť, do ktorej vláda investuje verej- né zdroje, je zatepľovanie. Smer vyčle- ňuje peniaze na úhradu 30 % nákla- dov na zateplenie rodinných domov. Maximálne sa však dá na zateplenie rodinných domov získať 6-tisíc eur. Štátny fond rozvoja bývania okrem toho odpustí do 15 % z istiny nových úverov na rekonštrukcie bytových do- mov. Príspevkom vo forme poukážok bude štát podporovať aj investície do malých obnoviteľných zdrojov ener- gie na výrobu elektriny a tepla. Týka sa to napríklad fotovoltaiky, panelov na ohrev vody či kotlov na biomasu. Ďalšie opatrenie sa týka ľudí, ktorých disponibilný ročný príjem nedosa- huje 4 800 eur. Takíto občania budú mať nárok na vedenie bankového účtu zadarmo. Tento účet bude poskyto- vať neobmedzene služby ako inka- so, trvalé príkazy, platby platobnou kartou, výbery z bankomatu, online prevody, vklady a výbery. Ľudia s vyš- ším príjmom budú mať nárok na účet za maximálne tri eurá mesačne. Do sociálneho balíka sa dostalo aj problémové stavebníctvo. Pre ob- lasť stavebníctva bude platiť, že DPH štátu teda odvedie až posledná fir- ma v reťazci. Týmto sa má zabrániť nadmerným odpočtom DPH počas Druhý sociálny balíček vlády SR: Zníženie DPH na 10 % na vybrané základné potraviny Zvýšenie minimálnej mzdy Špeciálny program pomoci pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti Zvýšenie materskej dávky Zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa Rozšírenie kapacít materských škôl Výstavba základných škôl modulového typu Príspevok na školy v prírode a lyžiarske kurzy Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo Zníženie doplatku na lieky pre deti a dôchodcov Obnova spoločných priestorov nemocníc Príspevok na zatepľovanie domov a energetické investície v bytovkách Príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie Lacný bankový účet pre každého Fakturácia bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve 11 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Štát schválil dopredaj Slovak Telekomu, stopercentným vlastníkom sa stal Deutsche Telekom ŠTÁT SCHVÁLIL DOPREDAJ SLOVAK TELEKOMU, STOPERCENTNÝM VLASTNÍKOM SA STAL DEUTSCHE TELEKOM Proces predaja štátneho podielu v spoločnosti Slovak Telekom (ST) sa končí. Balík 49 % akcií ST získal majoritný akcionár, teda spoločnosť Deutsche Telekom. Tá ponúkla 900 miliónov eur a prekonala tak ponuku, ktorú vygenerovali trhy. Celá dohoda už je spečatená podpismi. Deutsche Telekom tak bude stopercentným akcionárom. Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh verejných financií. „Potvrdzujem, že tento výnos bude smerovať prioritne na ozdravenie verejných financií, to zna- mená na zníženie verejného dlhu,“ po- vedal Kažimír. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila údaje, podľa ktorých sa hrubý dlh Slovenska vo februári tohto roku dostal na 54,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko chcelo viac na dividendách Slovensko svoj podiel v ST predáva- lo, keďže sa vláde nepozdávali divi- dendy, ktoré z týchto akcií plynuli. „Treba potvrdiť, že my sme nemali zhodu s väčšinovým akcionárom ST v oblasti kapitálovej štruktúry ST. Myslím, že to môže byť legi- tímny spor, len z pohľadu štátu ako Timotheus Höttges. „Musím pove- dať, že nadobudnutím 100 % akcií ST sme získali jednu veľmi dobrú dcéru,“ uviedol. Deutsche Telekom zaplatí za akcie 900 miliónov eur. Z tejto sumy však bude zadržaná suma vo výške 100 mi- liónov eur na takzvanom escrow účte, ktorá bude slúžiť na vyriešenie budú- cich súdnych sporov. Ak by sa nejaké takéto výdavky v budúcnosti vyskyt- li, budú sa medzi Deutsche Telekom a Slovensko deliť pomerom 51 % ku 49 %. Štát podľa Kažimíra po dohode získa aj takmer 16 mil. eur na vypla- tených dividendách. Okrem toho upo- zornil, že privatizačná zmluva bude verejne prístupná. Peniaze, ktoré štát predajom akcií získa, chce vláda použiť na ozdravenie Uspel Deutsche Telekom Podpisom zmlúv o prevode podielu sa skončil proces predaja štátneho podielu v ST, ktorý trval vyše roka. Minister financií Peter Kažimír celý proces považuje za výnimočný, keďže v prípade ST išlo o prvý pokus pre- dať štátny majetok cez burzy. Akcie ST sa predávali formou duálneho procesu (Dual Track). Vláda na jed- nej strane uskutočnila verejnú po- nuku akcií (IPO) a prostredníctvom nej zistila, že na burzách v Bratislave a v Londýne by za balík akcií ST zís- kala 750 miliónov eur. Na druhej strane bol možný pria- my predaj, ktorý vláda napokon vy- užila. „Ponuka Deutsche Telekomu znamenala výrazne vyššie uspokoje- nie,“ povedal Kažimír. Dohodu víta aj šéf spoločnosti Deutsche Telekom 12 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Štát schválil dopredaj Slovak Telekomu, stopercentným vlastníkom sa stal Deutsche Telekom · TÉMA MESIACA Opozičná kritika Na predaj štátneho balíka akcií ST za- reagovali aj opoziční poslanci. Podľa Daniela Lipšica (NOVA) by štát získal ďaleko viac v medzinárodnej súťaži. Má výhrady aj voči sume zablokova- nej na krytie súdnych sporov, keďže je to podľa neho krytie zlých mana- žérskych rozhodnutí vedenia ST. „Za manažérske zlyhania budú platiť ľudia, teda Slovenská republika,“ povedal Lipšic. Zároveň vyjadril podozrenia, že celý predaj bol dopredu dohodnu- tý. „Hneď ako burza vygenerovala nejakú cenu v stredu večer, vo štvr- tok ráno prišla ponuka od Deutsche Telekomu. To muselo byť dohodnu- té vopred,“ povedal Lipšic s tým, že Slovensko predalo polovicu akcií ST zjavne pod cenu, bez medzinárod- nej súťaže. Podľa Ľubomíra Galka (SaS) vláda Smeru oklamala občanov tým, že nevyhlásila medzinárod- nú súťaž. Podľa neho Robert Fico privatizuje „zle“. Igor Matovič (OĽANO) vyhlásil, že predajom cez burzu chcel Robert Fico odstrašiť strategických investo- rov a nakoniec predať podiel dopredu vybratému a dohodnutému záujem- covi, výrazne lacnejšie ako mohol. Z pohľadu vygenerovanej ceny sa ak- ciám ST na burze skutočne nedarilo najlepšie a to nakoniec viedlo vlá- du k tomu, že akceptovala ponuku majoritného akcionára. „Išlo v pod- state o prvé IPO na Slovensku, čo mohlo zvyšovať opatrnosť investorov,“ hovorí Pánis. Záujem na burze mohol nega- tívne ovplyvniť aj majoritný akcio- nár. „Ďalším mínusom mohli byť nejasnosti ohľadne dividendovej po- litiky firmy, pričom z dividendové- ho pohľadu existujú aj atraktívnejšie spoločnosti zo sektora. Určitým ne- gatívom mohlo byť koncentrované 51-percentné vlastníctvo v rukách Deutsche Telekomu,“ uviedol Pánis s tým, že ďalším faktorom mohli byť obmedzené možnosti expanzie a kle- sajúca ziskovosť. Problém s dividen- dami pripustil aj Kažimír. „Cena na burze v sebe zahŕňala stav aj s nevy- platenými dividendami,“ povedal. Napokon sa tak predaj Telekomu cez burzu ukázal ako nevýhodný. „Všetky tieto faktory spôsobili, že Slovak Telekom bol ocenený v znač- nom diskonte voči porovnateľným spoločnostiam v stredoeurópskom regióne,“ doplnil Pánis. minoritného vlastníka sme sa vždy chceli podieľať na plnej alebo na maximálnej výplate dividend. V tej- to veci sme mali trvalo spor... Vždy prvá naša požiadavka smerovala k výplate nerozdelených dividend z minulosti,“ povedal Kažimír s tým, že túto situáciu zapríčinil spôsob privatizácie ST pravicovou vládou v roku 1999. „Viete si predstaviť, že predáte jeden monopolný autoservis v kraji- ne, predáte 51 % v tomto autoservise a nedohodnete si pravidlo na výpla- tu dividend z takéhoto výhodného podniku? Tak to urobili hospodá- ri v minulosti,“ vysvetľoval obrazne Kažimír. Höttges komentoval prob- lémy s vyplácaním dividend zdr- žanlivo s tým, že spoločnosť vždy dividendy vyplácala. Prvá IPO Predaj štátneho podielu v ST je nao- zaj zaujímavý tým, že štátny majetok sa za určitých okolností mohol prvý- krát v slovenskej histórii predať cez burzu. IPO minister financií označil za „ jasné zrkadlo“ s tým, že trhy po- núkli porovnávaciu cenu. O akcie ST cez burzu prejavilo záujem vyše 110 inštitucionálnych investorov a vyše 2 500 retailových investorov. Kažimír vyjadril spokojnosť s tým, že vláda pomocou IPO získa- la obraz o cene akcií, mohlo to však dopadnúť lepšie. „Domnievam sa, že vláda očakávala vygenerovanie vyššej ceny prostredníctvom IPO ako bola spodná hranica indikovaného roz- pätia. Z tohto uhla pohľadu nemožno nakoniec neuskutočnené IPO úplne nazvať úspechom,“ povedal Stanislav Pánis, analytik J&T banky. 13 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Privatizované istoty 14 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Privatizované istoty · TÉMA MESIACA PRIVATIZOVANÉ ISTOTY Autor: Radovan Kavický Ilustrácia: Martin Rusina Populizmus a kupovanie si voličov pár mesiacov pred voľbami sú v reálnej politike pomerne časté javy, no i v tomto kontexte je zarážajúca arogancia, s akou to dnes uskutočňuje úradujúca jednofarebná vláda, ktorej sa už o pár mesiacov končí mimoriadne silný mandát na ľavicovú politiku, hoci väčšinu súčasného volebného obdobia robila politiku skôr pravicovú. Medzitým vytrvalo a extrémne zadlžovala, pričom v polovici volebného obdobia sa jej predseda neúspešne pokúsil uniknúť pred politickou zodpovednosťou za zlý stav do prezidentského paláca a k záveru volebného obdobia navyše poprela prakticky väčšinu vlastných sľubov voličom a istoty sa rozhodla ponúknuť len vlastnému sponzorovi a politickému akcionárovi, ktorého nezodpovedné podnikanie oddlží zo štátneho, teda peniazmi nás všetkých, pričom ku koncu, keď už všetky peniaze došli a verejný dlh už atakuje sankčné pásmo dlhovej brzdy, zvolila cestu privatizácie. 15 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Privatizované istoty Problém v celom procese a vyfabulovanom príbehu o odpredaji cez burzu bol ten, že celý postup odpredaja bol už vopred jasný a dohodnutý, v takzvanom memorande o porozumení hovoril jasne, že ak by sa podiel štátu mal predávať na burze, tak jedine vtedy, ak sa najprv cena odhadne a prednostne ponúkne Deutsche Telekomu (predkupné právo, ktoré pôvodne nemalo byť priznané). Druhý balíček ekonomických opatrení, respektíve v novom politickom žargóne druhý sociálny balíček, dnes predstavuje len vágny zoznam pätnástich opatrení, ktoré cie­ lia na oslovenie na tie najslabšie a najohroze­ nejšie vrstvy spoločnosti, teda nižšiu strednú vrstvu, mladé rodiny s deťmi a dôchodcov. S presnou formuláciou a konkrétnosťami jed- notlivých opatrení sa vládna strana vôbec ne- obťažovala a odsunula ich až na september, pri- čom hlavným cieľom bolo ukázať, že aspoň ku koncu volebného obdobia sa bude uskutočňovať ľavicová politika a sekundárnym cieľom nepo- chybne bolo tematicky prekryť kauzu Váhostav. Celkové vplyvy druhého sociálneho balíč- ka boli vyčíslené na 250 mil. eur, pričom ako hlavný tromf pred voľbami si nechala ešte aj tretí sociálny balíček v rozsahu dvojná- sobnom, teda takmer 500 mil. eur, ktorý má mať presah až do ďalšieho volebného obdobia a pokojne ho teda už môžeme označiť za tretí balíček sociálno-volebno-populistic- ko-kampaňový, keďže odhalený bude až koncom roka, teda pár mesiacov pred voľba- mi. Otázka znie, ako toto kupovanie voličov vôbec prefinancovať. Na to bola vláda pripravená už dlhší čas, pri- pravila si práve plán privatizácie a taktiež predzásobila sa cez emisie štátnych dlho- pisov na finančnom trhu, teda rozhodla sa pre pokračujúce a prehlbujúce sa zadlžova- nie nás všetkých. No a ako čiastočne ten- to nárast dlhu, ale najmä dva knock-outové údery (sociálne balíčky dokopy za pri­ bližne 750 mil. eur) pred voľbami vykryť? Jednoducho, privatizácia štátneho minorit­ ného podielu v Slovak Telekome za 900 mil. (z toho reálne príde štátu na účet menej, ke­ ďže 100 mil. eur bude zadržaných na špeciál­ nom účte na vyriešenie prípadných právnych sporov, ktorým môže Slovak Telekom na zák­ lade minulých skutkov čeliť, a tých zvyšných, teda približne 800 mil. eur, ktoré, slovami ministra „prioritne“, čo v politickom žargó­ ne znamená, že nie nutne a výhradne, či nie 16 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Privatizované istoty · TÉMA MESIACA v plnej výške, budú použité na zníženie dlhu a zhodou okolností toľko bude treba i na kú­ penie si voličov a dôvery ľudí tesne pred voľ­ bami). Geniálne? Rozhodne nie tak úplne. Celá doprivatizácia minoritného podielu v Slovak Telekome bola od začiatku o tom, ako vygenerovať dostatočné zdroje pravde­ podobne práve na sociálne balíčky tesne pred voľbami. Prvé stretnutia ohľadom odpredaja minoritného podielu boli od začiatku netrans­ parentné, utajované a mediálne prekrýva­ né, aby celá vec ušla pozornosti novinárov. Následne, keď sa celá kauza odpredaja v médiách prevalila a zistilo sa, že aj ľavica bude výrazne privatizovať, bol odkomunikovaný presný opak zámeru na upokojenie novinárov a verejnosti. Bol jednoducho vymyslený, médiám a verej- nosti ponúknutý nádherný príbeh pre na- ivných o tom, ako transparentne bude celý proces prebiehať prostredníctvom londýnskej a slovenskej burzy a ako si bude bežný človek z ulice kupovať minoritný podiel, navyše so zľavou a akcie Slovak Telekomu (v ktorom si sám štát pre minoritný podiel nevedel vynú- tiť ani dividendy, ani kontrolu nad majetkom a aj preto sa ho rozhodol zbaviť), pričom nie- len to, ale konečne aj týmto krokom mal byť naštartovaný kapitálový trh na Slovensku, ktorý prakticky neexistuje (no na to málok- torý novinár poukázal) a slovenská burza samotná, ktorú už roky symbolizuje a vysti- huje slovo bezvýznamnosť. Mnohí uverili, lebo chceli veriť a našli sa aj takí, ktorí dokonca priamo vložili peniaze na tento účel do Slovenskej sporiteľne (kto- rá mala odkúpenie minoritného podielu sprostredkovať so zľavou). K takémuto kroku verejne vyzývali ľudí nielen premiér, ale aj oficiálni predstavitelia ministerstva finan- cií (napríklad štátny tajomník), aby sa ľu- dia do Slovak Telekomu nebáli investovať a navyše tvrdili, že aj oni sami ako obča- nia investovať určite budú (to všetko na- priek tomu, že si museli byť vedomí, že cena, a to aj po avizovanej zľave, je príliš vysoká v pomere k vnútornej hodnote akcie a trho- vá cena by sa po umiestnení na trh moh- la prepadnúť na značne nižšie hodnoty). Oficiálni predstavitelia štátu a ministerstva tak vedome zavádzali a manipulovali médiá a verejnosť v súvislosti s výhodnosťou takejto Deutsche Telekom sa rozhodol, že toto prednostné právo na odkúpenie využije a ponúkne toľko, koľko vláda tesne pred voľbami súrne potrebuje. Celý ten cirkus okolo bola skrátka len politika, mediálna manipulácia a hra o čas. 17 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Privatizované istoty Bol vymyslený, médiám a verejnosti ponúknutý nádherný príbeh pre naivných o tom, ako transparentne bude celý proces predaja ST prebiehať prostredníctvom londýnskej a slovenskej burzy a ako si bude môcť aj bežný človek z ulice kupovať minoritný podiel, navyše so zľavou. investície, pričom sami za štát rozhodli o od- predaji tohto podielu. Veľkí hráči na trhu, ktorí by potenciálnemohli odkúpiť celú štátnu minoritu, od začiatku ne- prejavovali záujem o odkúpenie a to aj preto, že majoritný akcionár, teda Deutsche Telekom, roky svojim akcionárom, teda aj štátu, nevyplácal žiadne dividendy. Navyše problém v celom procese a vyfa- bulovanom príbehu o odpredaji cez burzu bol ten, že postup odpredaja bol už vopred jasný a dohodnutý v takzvanom memorande o porozumení (ktoré bolo výsledkom pôvod- ne utajených stretnutí a aj ako celok pôvod- ne utajené, neskôr na tlak aj médií zverejne- né, aj to pre istotu iba v anglickom jazyku, lebo keby bolo preložené do slovenčiny, asi by si ho prečítalo viac ľudí, vrátane väčšie- ho počtu novinárov) a hovoril jasne, že ak by sa podiel štátu mal predávať na burze, tak jedine vtedy, ak sa najprv cena odhadne a prednostne ponúkne Deutsche Telekomu (predkupné právo, ktoré pôvodne nemalo byť priznané). No a Deutsche Telekom sa rozhodol, že toto prednostné právo na odkúpenie využije a po- núkne toľko, koľko vláda tesne pred voľbami súrne potrebuje. Celý ten cirkus okolo teda bola skrátka len politika, mediálna manipu- lácia a hra o čas. Navyše, aj podľa tohto memoranda a v prí- pade nevyužitia predkupného práva (a pre- daja cez burzu), by závisela dividenda (po- tenciálnych akcionárov) len od dobrej vôle nemeckého väčšinového akcionára, či sa so ziskom podelí, alebo nie, čiže inak vyjad- rené, dividendová politika opísaná najprv v utajenom memorande sa nikdy nevzťaho- vala na potenciálnych budúcich akcionárov Slovak Telekomu (kto by do takýchto ak- cií teda investoval, nedostal by najbližšie roky pravdepodobne vôbec žiadnu dividen- du, tak ako štát v roli minoritného vlast- níka doteraz a zároveň by nemal absolút- ne žiadnu možnosť ovplyvniť rozhodnutia majoritného akcionára). Jednoducho to, čo bolo verejne deklarované a médiám podsunuté ako plán predaja cez 18 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Privatizované istoty · TÉMA MESIACA Dva dobre načasované populistické údery v podobe sociálnych balíčkov a kupovania si voličov tesne pred voľbami už po celom tomto cirkuse majú aj finančné krytie, a môžu sa tak realizovať. burzu, bolo klamstvo, ktoré nezodpoveda- lo záväzkom z pôvodne tajne dohodnutého memoranda s väčšinovým akcionárom (mi- mochodom, aj pôvodná privatizačná zmluva o predaji akcií Slovenských telekomunikácií z roku 2000 je doteraz utajená) a môžeme byť len radi, že sa tento plán nerealizoval, lebo s vysokou pravdepodobnosťou by celý pro- ces len vygeneroval mnoho nespokojných akcionárov. Napriek tomu, že sa nakoniec rozhodlo čisto politicky, nezodpovedaných otázok zostáva hneď niekoľko. A to napríklad, aký je vôbec motív Deutsche Telekomu pre odkúpenie zvyš- ných akcií (lebo už predtým mali kontrolný a rozhodujúci podiel, navyše je tu výhľad, že na telekomunikačný trh vojde štvrtý veľ- ký hráč, čiže aj zisk v odvetví sa nevyhnutne bude deliť) a v tejto súvislosti vyvstáva otázka a špekulácia o tom, kto sa bude smiať ako posledný a bude konečným vlastníkom, či už minoritného, alebo celého balíka ak- cií (o odkúpenie akcií Slovak Telekomu už v minulosti prejavila záujem napríklad sku- pina PPF Petra Kellnera, ktorej telekomu- nikácie evidentne zachutili a nedávno od- kúpila mobilného operátora O2 u našich západných susedov). V každom prípade po kauzách v zdravotníc- tve a škandalóznom spätnom odkúpení SPP (keď štát súkromníkovi ponechal ziskovú časť firmy a do svojich rúk prebral tú zadlže- nú a menej hodnotnú časť) je tak odpredaj minoritného podielu u najväčšieho teleko- munikačného operátora na Slovensku ďalším zo série obrovských škandálov jednofarebnej vlády, ktorej už o pár mesiacov končí mandát. Prázdne reči a medové motúzy o istotách a sta- bilite v spojení s ľavicovou politikou, ktorým uverilo toľko naivných voličov v ostatných par- lamentných voľbách, vďaka ktorým bola možná táto jednofarebná vláda, možno znova zapôsobia. Dva dobre načasované populistické údery v po- dobe sociálnych balíčkov a kupovania si voličov tesne pred voľbami už po celom tomto cirkuse majú aj finančné krytie, a môžu sa tak realizovať. Hlavnou neznámou a nezodpovedanou otáz- kou tak stále zostáva to, aká bude reakcia samotných ľudí, voličov, ktorí budú mať ko- nečné slovo a vystavia účet terajšej vláde už o pár mesiacov. 19 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Desaťročnica pološtátnych elektrární DESAŤROČNICA POLOŠTÁTNYCH ELEKTRÁRNÍ Autor: Zuzana Kočišová Foto: Stockfresh Plány talianskeho Enelu predať väčšinový podiel v Slovenských elektrárňach sa stále viac komplikujú. Nie celkom vinou samotného akcionára, ktorý pokračuje v naplánovaných krokoch smerujúcich k odchodu z tunajšieho biznisu, ale hromadiacimi sa vonkajšími „zásahmi“, ako aj spolitizovaním celej transakcie. Apríl 2006. Taliansky energetický kon­ cern Enel odkupuje od štátu 66-percet­ ný akcionársky balík Slovenských elektrární za 840 miliónov eur. V tomto období zároveň získavajú elektrárne právo na prevádzku vod­ nej elektrárne Gabčíkovo na 30 rokov a Enel ako väčšinový akcionár sa dohodne s vládou na dostavbe 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. O necelých desať rokov vyzerá situácia úplne inak. Enel oficiálne oznamu­ je v polovici vlaňajšieho roka, že plánuje svoj podiel v elektrárňach spolu s aktívami v Rumunsku predať. Predajom chcela talian­ ska skupina znížiť svoju zadlženosť, ktorá bola výsledkom väčšieho počtu akvizícií spred vypuknutia krízy. Taliani ako konečný ter­ mín pre predaj podielu v elektrárňach videli koniec minulého roka. Situácia sa ale začala 20 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Desaťročnica pološtátnych elektrární · TÉMA MESIACA komplikovať krokmi členov vládneho kabi­ netu. Vtedajší minister hospodárstva Pavol Pavlis (vzdal sa postu tento rok) začal spo­ chybňovať efektívny postup stavby oboch blo­ kov Mochoviec a vyjednávať za štát pri dohode s elektrárňami ohľadom navýšenia rozpočtu na dostavbu blokov. Oba bloky mali stáť do vlaňajška 3,8 miliardy eur, elektrárne žiadali tento rozpočet navýšiť o ďalších 800 miliónov. Štát argumentuje, že kvôli dohode o dostavbe nevyplácali elektrárne štátu ani Enelu od roku 2006 žiadne dividendy. Každý kontrolór Do elektrární navyše posiela vláda kontrolu za kontrolou, na kontrole v Mochovciach boli poslanci aj minister, zasahujú aj takzvaní kuk- láči. „Od 30. júna vykonáva polícia trestno-pro- cesné vyšetrovanie vo veci podozrenia z dvoch trestných činov – po- rušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a skresľova- nie údajov v hospo- dárskej obchodnej evidencii,“ vysvet- lil zásah prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Tibor Gašpar. Navyše, v decembri štátni vo- dohospodári vypo- vedali zmluvu elek- trárňam o prevádzke Gabčíkova a tento krok im v marci tohto roka požehnal rozsudkom aj krajský súd. Súd rozhodol po ôsmich rokoch, že zmluva o prevádzke elektrárne Gabčíkovo je od začiatku neplatná. „Opätovne zdôrazňujeme, že sme vždy konali v súlade s požiadavkami a do- hodami manažmentu elektrárne. Očakávame oficiálne oznámenie výpovede a nevylučujeme, že podnikneme právne kroky na ochranu na- šich práv,“ uviedli Slovenské elektrárne v stano- visku k vypovedaniu zmluvy vodohospodármi. Zároveň požiadali druhú stranu o možnosť zverejniť kompletnú dokumentáciu k prevádz- kovaniu VEG. Podnet na súd podali vládni zástupcovia ešte za prvého kabinetu Roberta Fica. Vtedajší kabinet sa od začiatku netajil ambíciou získať od Enelu za 66-percentný podiel štedrý niekoľ- ko stomiliónový doplatok. Reakcia sa dostavila v podobe analýzy, ktorú si smerom k doplatku od štátu nechali od medzinárodnej audítorskej spoločnosti vypracovať elektrárne. Otázku doplatku za privatizáciu väčšinového podielu v elektrárňach otvoril aj súčasný kabinet vedený rovnakým premiérom. Gabčíkovo síce nebolo priamou súčasťou aktív elektrární, no výpadok príjmov z ich prevádzky sa určite na konečnej cene prejaví. Účtovná hodnota elektrární po odrátaní rezerv a záväzku na dostavbu Mochoviec je v mínuso- vých číslach. Napriek tomu Enel v procese predaja po- kračuje, najnovšie mali záujemcovia ter- mín na zaslanie ponúk do 9. mája. Už teraz je isté, že niektorých dianie okolo elektrár- ní odradilo. Oficiálne svoj záujem stiahol český ČEZ, záujem potvrdila tunajšia ra- finérka Slovnaft, kto- rá je súčasťou maďarskej skupiny MOL i holding EPH prepojený na skupinu J&T. Verejné varovanie No nevzdáva sa ani vláda. „Nebudeme spolupra- covať ako štát s Enelom pri predaji, kým nebude dokončený tretí a štvrtý blok v Mochovciach,“ uviedol začiatkom roka premiér Robert Fico. Na aktuálnej májovej schôdzi dokonca poslan- ci dostali k dispozícii informáciu o privati- zácii Slovenských elektrární a postupe pri Dekádu vstupu do Slovenských elektrární by najradšej taliansky Enel oslávil odchodom z nich. 21 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Desaťročnica pološtátnych elektrární vypovedaní zmluvy o prevádzke vodnej elek- trárne Gabčíkovo. „Ak je teda podľa rozhod- nutia súdu zmluva o prevádzke VEG (vodnej elektrárne Gabčíkovo) neplatná, je nesporné, že spoločnosť Slovenské elektrárne poberala po- diel na výnosoch z predaja elektriny vyrobenej na VEG bez právneho dôvodu, pričom suma výnosov spoločnosti Slovenské elektrárne za obdobie rokov 2006 – 2015 predstavujúca bez- dôvodné obohatenie sa je cca 350 miliónov eur,“ uvádza sa v materiáli. Okrem toho mate- riál upozorňuje, že keďže celkový „prenájom“ elektrárne nebol platný, nemali elektrárne ani nárok na sumu 5 miliónov eur ročne, ktorou jej mali na prevádzku a údržbu elektrárne pri- spievať štátni vodári. Premiér ale vo vystúpení k tejto správe celkové odškodnenie vyčíslil až na 800 miliónov eur. V celom spore sa nespomína zodpovednosť štátnych zástupcov v elektrárňach. Tých mal Fond národného majetku dvoch v predsta- venstve aj dozornej rade. Podľa stanov prinaj- menšom členovia predstavenstva vedeli a pod- pisovali všetky kľúčové dokumenty a výdavky elektrární. Známe nie sú ani prvé výsledky vy- šetrovania, keďže od razie kukláčov v centrále elektrární uplynul už takmer rok. Za ten čas sa v elektrárňach vystriedalo viacero generálnych riaditeľov. Všetko ľudia od Enelu. Aj po častiach Čo sa ale zmenilo, je pohľad Talianov na celý predaj. Pripustili, že si vedia predstaviť predaj svojho balíka medzi viacerých záujemcov. Ako celá kauza, od ktorej vypuknutia uplynie pomaly rok a ktorej ukončenie zároveň bude znamenať desaťročnicu pôsobenia Talianov v elektrárňach, dopadne, by sa malo rozlúsknuť už v najbližších dňoch. Premiér sa totiž chystá do Talianska a s Enelom by sa mali dohodnúť na konečných rámcoch predaja. Slovenské elektrárne vlani vykázali čistý zisk 170 miliónov eur. Zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením (EBITDA) presiahol pol miliardy eur. 22 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Desaťročnica pološtátnych elektrární · TÉMA MESIACA 23 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Ako sa platia odvody z dividend AKO SA PLATIA ODVODY Z DIVIDEND Autor: Zuzana Kočišová Foto: Stockfresh Do konca mája by sa mali zdravotnej poisťovni ohlásiť tí, ktorým vlani vyplatili dividendy tunajšie podniky. Odvedú z nich 10 percent, najviac zo sumy 49 440 eur. Zdravotné poisťovne ale presne nevedia, koľkí ľudia by sa im takto mali prihlásiť. Prijímatelia dividend – fyzické osoby, sú podľa platnej legislatívy povinní z nich za­ platiť zdravotné odvody 10 percent. Dividenda je podiel na zisku spoločnosti, ktorý sa vyplá­ ca akcionárom spo­ ločnosti, členom jej štatutárnych orgánov, podielnikom druž­ stiev, tichým spoloč­ níkom či zamestnan­ com. Do konca mája majú všetci ich prijí­ matelia svojej zdra­ votnej poisťovni na­ hlásiť, koľko dividend im tunajšie podniky vlani vyplatili. Poisťovne im následne odvo­ dy vyrátajú v zúčtovaní zdravotných odvodov. Dividendy pritom majú osobitný vymeriavací základ, platia sa až do sumy 49 440 eur a nepri­ hliada sa na iné zdravotné odvody, ktoré občan za vlaňajšok zaplatil zo svojich iných príjmov. Poisťovne ale presne nevedia, komu odvo- dy z dividend zrazia. I keď firmy majú povinnosť posielať poisťovniam zoznam poberateľov divi- dend, nie sú za nepl- nenie si tejto povin- nosti sankcionované. Sankciu ale môže za nezaplatenie odvodov samotnému prijíma- teľovi udeliť Úrad pre dohľad nad zdravot- noustarostlivosťou. Odvody z divi- dend sa na Slovensku platia od roku 2011. Zaviedla ich ešte vláda Ivety Radičovej. Odvtedy sa podmienky ich platenia takmer každoroč- ne menia, rozhoduje účtovné obdobie, za ktoré dividendy vznikli. Do roku 2003 sa z dividend platila daň z príjmov. Poisťovne ale presne nevedia, komu odvody z dividend zrazia. 24 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

25 NEXT FUTURE Ročník: I. číslo 12-13/2014 Dátum vydania: 7. 8. 2014 Vedeniu HC Slovan Brati- slava sa podarilo získať ďalšiu posilu Václavom Nedorostom podpísalo zmluvu na jeden rok. OdkoncajúnaGrasalkovičo- vu záhradu skrášľuje nová socha od Juraja Rusňáka, ktorá bola slávnost- tami, ktoré nemajú vlastníka. Naj- väčšiu časť týchto zvierat tvoria psy str. 21 str. 2 str. 3 Bratislava l n a š e Dvojtýždenník 245000 ks dodomácností a fi riem Stačí poslať kou alebo zoskok padákom. str. 14 ť Sprístupnenímhradiebpo13rokochtáto chátrajúca as opä zrie dop a i upresunú aseaocitnú nos Už od 27. júna 2014, keď sa uskutočnilo slávnostné otvorenie mestských zaujímavejšou cestou ako zvyčajne. Pokračovaniena strane2 Sprístupnením hradieb po 13 rokoch táto chátrajúca čas opä str. 20 Lúštite krížovku Ročník: I. číslo 12-13/2014 Dátum vydania: 7. 8. 2014 Bratislava ll n a š e Dvojtýždenník 245000 ks dodomácností a fi riem v Bratislave To však nie je jediné, kvôli omu sa o tejto škole hovorí.Vyrastajútamaj iné talenty, ktoré pedagógovia radi podporujú. Napríklad výborní spe- ktoré majú vz ah výlu ne k hlu nej modernej hudbe, mýlite sa. Ani na sídliskách nemizne láska k tradí- ciám a udovej hudbe. Laureátka Slávika Slovenska Národné nále 24. ro níka celoštát- nej sú udo- vých piesní Slávik Slovenska 2014 sa konalo pod záštitou Petra Dvorského aBratislavskýkrajna omzanajmlad- ka ZŠ Raj ianska Tatiana Mi á ová. O Základnej škole Rajčianska v bratislavskej Vrakuni sme už písali, spomínali sme, ako tam deti motivujú k tomu, aby mali rady, inde nie veľmi obľúbenú, matematiku. LÁSKA K UDOVEJ HUDBE NEMIZNE ANI NA SÍDLISKÁCH Aj pod a počtu sú Futbalový klub Inter Brati- slava po minuloročnej úspešnej se- zóne odohrá svoje domáce zápasy v novom ročníku na štadióne ŠKP Dúbravka, ktorý si prenajal. V  poradí štvrtý školský športový areál prechádza rekon- štrukciou. Moderné športovisko s bežeckou tartanovou dráhou bude mať aj ZŠ na Kulíškovej ulici. Na mieste zdevastovaného objektu Žitava vo Vrakuni vyrastú sociálne nájomné byty. A mali by tam pribudnúť aj parkovacie mies- ta a občianska vybavenosť. ť Stačí poslať foto zvašejdo- volenky a môžete vyhrať let stíhač- kou alebo zoskok padákom. ť Lúštite krížovku Ročník: I. číslo 12-13/2014 Dátum vydania: 7. 8. 2014 Bratislava III n a š e Dvojtýždenník 245000 ks dodomácností a fi riem v Bratislave FutbalistiRačesvojprvýzá- pas odohrali v Slovenskom Grobe. Zápas síce rozohrali na víťazstvo, nakoniec sa však museli uspokojiť s remízou. Spomedzi troch návrhov športového multikomplexu na Čer- nockéhoulicivzišielakovíťaznýpro- jektareálSAR.Multifunkčnéšporto- viskomábyťrozdelenénatriareály. NovéMestopatrímedzinaj- hustejšie osídlené mestské časti. S tým súvisí aj naliehavá potreba vy- budovaťtrvalévýbehypreštvorno- hých miláčikov. Stačí poslať foto z vašejdo- volenky a môžete vyhrať let stíhač- kou alebo zoskok padákom. ť Celárealizáciatohtoprojektuprebieha- predchádzalanáronáúpravaokolitého treba ohradi dova as ,atovsadenie Bezpečnostné kritériá a nie- len zásadné bezpenostné kritériá, deti bezpe lieza a- de Rozhodli Vajnoráci po tu, ktorého as sovanieprebiehalopo jeden a prideli as ený projekt o bezpe- as celého leta sa ilo na Mestská časť Vajnory úspešne dokončila ďalší projekt, ktorý bol školského dvora Základnej školy Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch. Pod detské preliezky umiestnili bezpe čné dopadové plochy. Lúštite krížovku NAJAKTUÁLNEJŠIE ktoré vám prináša NEXT FUTURE, môžete už od septembra novinách NAŠE NOVINKY. NAŠE NOVINKY sú distribuované do - dennou periodicitou. Spoluprácou so spra- vodajskými novinami sústredíme na zvy- šovanie nančnej gramotnosti na Slovensku.

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Nedojedky na pultoch našich obchodov? Vyriešiť by to mohli slovenské výrobky NEDOJEDKY NA PULTOCH NAŠICH OBCHODOV? VYRIEŠIŤ BY TO MOHLI SLOVENSKÉ VÝROBKY zeleniny a mäsa. Pravdou je, že len vďaka nemu dnes máme na Slovensku plné taniere. Podpisuje sa na tom malá potravinová sebestačnosť, kto- rá je podľa predsedu predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladova- teľov a obchodných spoločností Mariana Uhríka, zodpovedná aj za to, že k nám smerujú zvyšky z celého sveta. V roku 2013 viedli v importe na Slovensko bravčové mäso, hy- dinové mäso, kávu, nealko nápoje, čokoládu, syry a tvaroh. Podľa vý- ročnej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR za rok 2014 vyplýva, že rizikové potraviny k nám smerujú najmä zo sveta. V roku 2014 vykonali autorizovaní inšpektori kontroly so záverom, že napríklad prekročenie hodnôt na nevyhovu- júcich vzorkách ovocia, zeleniny import, alebo priamo výroba pro- dukovaná nadnárodnými značka- mi. Práve v tomto type segmentu sú často aj rozdielne zloženia výrobkov. Napríklad káva je v rakúskych ob- chodoch iného zloženia ako v tých našich, hoci ide o rovnakú značku. Výrobca uviedol, že ide o rozdiel- nosť preferencií chutí kávy. To je prirodzené, najmä ak ide o talian- sky typ a európsky typ praženia. No v prípade instantnej kávy je tento postup otázny. Výrobcovia sa často oháňajú aj rozdielnymi požiadav- kami na uvádzanie hodnôt na obale. Kde je ale skutočná pravda? Potraviny zo zahraničia sú stále s otáznikom Ak je reč o prebytkovom impor- te z iných krajín, týka sa zvyčajne Smetisko nie je len o nekvalite Diskusia o rôznej kvalite produktov v zahraničí a na Slovensku sa v po- slednom období rozprúdila najmä pre malú potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Hoci sa podiel slo- venských výrobkov na pultoch pre- dajní prehupol nad polovicu, stále mnoho tovarov dovážame spoza hraníc. Import môžeme rozdeliť do dvoch skupín. V prvom rade je to tovar, ktorý putuje na Slovensko, ten istý, ktorý sa nestihol spotrebo- vať a skonzumovať na zahraničnom trhu. Dá sa tak povedať, že export na naše územie pozostáva z produktov, ktoré by boli odsúdené na likvidáciu. Preto sa môže znížiť cena a zdá sa, že slovenský zákazník, ktorý hľadá v schránke tie najlacnejšie akciové ponuky, bude spokojný. Potom je tu Autor: Marek Mittaš Foto: Stockfresh Nelichotivé, ale pravdivé. Taká je často realita slovenských supermarketov, hypermarketov aj malých prevádzok. Nemyslíme len na škandalizované prípady prebaľovania potravín či manipuláciu s dátumom spotreby. Niekedy nás môže zaraziť aj zloženie výrobkov, nad ktorých kvalitou sa dá len pokrútiť hlavou. O kvalite potravín sa už popísalo mnoho, napriek tomu sa veci výrazne nemenia. Do istej miery by riešením pre Slovensko mohli byť slovenskí producenti a výrobcovia. 26 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Nedojedky na pultoch našich obchodov? Vyriešiť by to mohli slovenské výrobky · TÉMA MESIACA Na našom trhu však máme taktiež veľmi kvalitné mäso. Podľa zistení z apríla tohto roka napríklad patrí- me medzi desiatku krajín, ktoré pri chove ošípaných používajú najme- nej antibiotík. Pritom bravčovinu najviac importujeme. Len 3,8 mg antibiotík na kilogram mäsa radí Nórsko na prvé miesto, hneď za ním je Island, Švédsko, Fínsko. Siedme miesto patrí Slovensku. Mäso však vo veľkom dodávame aj z ostat- ných krajín Európskej únie, kde je situácia iná. Česká republika skonči- la na 17. mieste. V kile mäsa z Česka je takmer dvakrát viac antibiotík, ako v tom našom. Poľské mäso ho obsahuje až trojnásobok, Belgicko štvornásobok, Nemecko päťnásobok a Španielsko skoro až šesťnásobne viac. Takmer na konci skončilo aj Maďarsko. Práve antibiotiká vyvolá- vajú alergické reakcie a budujú v nás odolnosť voči antibiotikám. Zloženie a kvalita potravín bude vždy veľkým otáznikom, no pre vý- hody regionálnych a sezónnych to- varov sa čoraz častejšie vyjadrujú aj lekári a odborníci na výživu. Dajme im šancu a na pultoch bude možno aj menej odpadu. Naše mäso je čistejšie, ale... Naše mäso je čistejšie, ale menej obľúbené. Taká je diagnóza sloven- ského mäsa. Napriek zisteniam sme v tomto prípade akosi stále náchyl- ní veriť tomu, že čo je zahraničné, je lepšie. Ak aj pátrame po pôvode výrobkov v predajni, naše zisťovanie pôvodu potraviny sa zvyčajne končí, keď si sadneme do reštaurácie. Tu nájdeme maximálne výpis alergénov, no o pôvode surovín sa dozvieme málo. V roku 2012 len 1 % sloven- ských reštaurácií preberalo mäso od slovenských výrobcov a situácia sa príliš nezmenila. Hoci už dnes nie- ktoré reštaurácie pracujú s výlučne slovenskými potravinami, stále sú v menšine. Aj tie najlepšie reštaurá- cie priznávajú, že slovenskí dodáva- telia nepatria k favoritom v dodáv- kach surovín. Šéfkuchár Kempinski Hotel River Park pre SME priznal, že nenakupujú mäso zo Slovenska a podobne je to aj v jednej z najlep- šie hodnotených reštaurácií Fou Zoo. Argumentujú vyššou kvalitou. V prípade spomínaných reštaurácií si na kvalitu surovín iste potrpia. Aj v zahraničí sa nájdu špičkoví do- dávatelia a vynikajúci producenti. boli primárne spoza hraníc. Citróny, pôvod Turecko, prekročená hodno- ta MRL (maximálne limity rezíduí) u pesticídu difenyl (0,068 mg/kg), cvikla, pôvod Poľsko, prekročená hodnota MRL u pesticídu tetracona- zol (0,083 mg/kg), granátové jablko, pôvod Turecko, prekročená hodnota MRL u pesticídu acetamiprid (0,077 mg/kg), hrozno červené, pôvod Peru, prekročená hodnota MRL u pesticí- du diniconazol (0,087 mg/kg) a to nie je zďaleka všetko. Ochranu spotrebiteľa zabezpe- čuje aj Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). Bol vytvorený ako nástroj pre vzá- jomnú výmenu informácií o riziko- vých produktoch na trhu. Cieľom je dosiahnuť čo možno najvyššiu úro- veň bezpečnosti potravín a krmív, a tým ochranu zdravia a spotrebite- ľa. Funguje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002. RASFF je tak vzájomne prepoje- ná sieť, ktorá spája členské krajiny Európskej únie s Európskou komi- siou (EK) a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Vďaka tomuto systému aj Slovensko v roku 2014 zachytilo napríklad hlásenia na zakázanú látku dietylstilbestrol v bravčovine z Dánska, nitrofuran v teľacine z Holandska či Salmonellu brandenburg v mrazených solených kuracích rezňoch z Brazílie. Hoci ani slovenskí výrobcovia nie sú bez chyby, stále v ich prípa- de riskujú viac, keďže ich značku si slovenský zákazník, najmä v prípade nepríjemného škandálu, zapamätá omnoho ľahšie. 27 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Slováci v obchodoch sledujú cenovky. Je dôležitá aj kvalita? SLOVÁCI V OBCHODOCH SLEDUJÚ CENOVKY. JE DÔLEŽITÁ AJ KVALITA? praxi predsa len o niečo pravdepo- dobnejšie,“ hovorí. To potvrdzuje aj analytik agentúry TERNO Ľubomír Drahovský. „V súčasnosti ešte pri nákupnom správaní Slovákov pre- vláda preferencia ceny. Cena ovplyv- ňuje ponuku sortimentu a tým aj predaj konkrétneho tovaru,“ hovorí. Slováci sa pritom podľa toho aj správajú. „Kvôli získaniu lepšej ceny a využitiu špeciálnych ponúk sú do- mácnosti ochotné navštíviť aj viaceré do úvahy zhodných 97 % opýta- ných Slovákov,“ hovorí Jana Glasová, analytička Poštovej banky s tým, že to vyplýva z výsledkov prieskumu Eurobarometra. Predsa sa však pri- kláňa k tomu, že cena pri spotrebi- teľskom rozhodovaní na Slovensku vyhráva v súboji nad kvalitou. „Napriek tomu, že pre opýtaných Slovákov sú cena a kvalita rovnako dôležité, uprednostnenie ceny pred kvalitou sa nám zdá v slovenskej Na cenu sa díva takmer každý Slovák Otázku cien riešia Slováci denno- denne, ukazuje sa to aj pri náku- poch v potravinách. Napriek tomu sa zdá, že ľudia nechcú kupovať hocičo. „Pri nákupe potravín totiž pokladá cenu za dôležitú až 97 % z nás, teda takmer každý nakupu- júci Slovák. Podľa prieskumu je pre nás ale rovnako dôležitá i kvalita a pri nakupovaní potravín ju berie Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh Pre slovenských spotrebiteľov stále platí, že na zozname priorít je na najvyššej priečke cena. Kupujúci na Slovensku sú ochotní akceptovať dokonca relatívne nižšiu kvalitu a na pulty sa naozaj dostávajú výrobky s upraveným zložením. Napriek tomu však Slováci podľa prieskumu dbajú aj na kvalitu. 28 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Slováci v obchodoch sledujú cenovky. Je dôležitá aj kvalita? · TÉMA MESIACA vplyv na posilnenie reálnej kú- pyschopnosti miezd a úspor,“ hovorí Vladimír Vaňo, analytik Sberbank. Ak pokles cien trvá dlho, je to prob- lém, s ktorým v súčasnosti eurozóna reálne bojuje. „Keď sa pokles spotrebiteľských cien začne prejavovať v rozhodnu- tiach firiem a domácností, hrozí udomácnenie sa takzvanej deflačnej špirály,“ hovorí Vaňo. Jednoducho spotrebiteľ, pre ktorého hrá cena dô- ležitú úlohu, sa rozhodne so svojím nákupom čakať na ešte výraznejšie zlacňovanie. „Takzvaný deflačný červík v hlavách spotrebiteľov môže viesť k tomu, že spotrebitelia sledu- júci dlhodobý pokles spotrebiteľ- ských cien majú tendenciu odkladať rozhodnutia o nákupe, čo vedie ob- chodníkov k pokračujúcemu zlacňo- vaniu, v snahe prilákať spotrebiteľov späť do obchodov,“ hovorí Vaňo. Tu sa však objavuje iný veľký problém. Obchodníci totiž nemôžu pridlho čakať na odkladané nákupy spotrebiteľov a na slabé tržby reagujú „optimalizáciou nákladov“. Za týmto eufemizmom sa skrýva okrem iného aj prepúšťanie, ktoré ďalej zhoršuje situáciu na trhu. „Spotrebitelia tak dostávajú dva negatívne signály, jed- nak ten, že situácia na trhu práce je neistá a nezamestnanosť stúpa, a zá- roveň, že počkať s nákupom sa opla- tí,“ dopĺňa Vladimír Vaňo. Trhovú ekonomiku v takomto stave čaká rýchly pád na tvrdé dno. Do katastrofy sa však ekonomi- ka nezačne rútiť lusknutím prstov a trvá určitý čas, kým sa deflácia v ekonomike trvalo zakorení. Ak ide o krátkodobý jav, prípadne ide len o spomalenie rastu cien, ekonomiku rovnaké, niektoré komponenty nie sú zastúpené v rovnakom percentu- álnom pomere pre konkrétnu oblasť odberateľov,“ dopĺňa Drahovský. Odraz v ekonomike Dôraz Slovákov na ceny zase spätne ovplyvňujú ekonomické ukazovate- le. Ak firmy cítia, že čo je lacné, to je žiadané, budú sa podľa toho sprá- vať. To môže prispieť k tomu, že rast spotrebiteľských cien sa zastaví, či ceny začnú dokonca klesať. Ak táto situácia nepotrvá dlho, môže z toho spotrebiteľ vyťažiť. „V krátkodobom horizonte má rekordné spomalenie rastu spotrebiteľských cien priaznivý obchody,“ tvrdí Katarína Lepiešová z agentúry GfK. Dodáva, že 7 z 10 domácností pri nákupe potravín a drogérie sleduje jednotkovú cenu. Taktiež potvrdzuje, že cena je pri na- kupovaní veľmi dôležitý faktor. Dôraz spotrebiteľov na ceny ne- vznikol len tak z ničoho, je odrazom ekonomickej reality na Slovensku. „Aj keď sa totiž situácia na našom trhu práce v poslednom období zlep- šuje, miera nezamestnanosti je stále pomerne vysoká. Ľudia, ktorí sú bez práce, určite pozorne sledujú cenov- ky v obchodoch, vyhľadávajú rôzne zľavy a cena je pre nich tým najdô- ležitejším kritériom pri nakupovaní,“ hovorí Glasová. Cena odsúva kvalitu Predstavy slovenského spotrebiteľa o cene majú nemalý vplyv na sor- timent, ktorý sa na pulty dostane. Slovenskí spotrebitelia sú ochotní prijať nižší kvalitatívny štandard, preto sa naozaj v slovenských ob- chodoch objavujú menej kvalitné produkty než napríklad v Rakúsku. Ľubomír Drahovský upozorňuje, že ide predovšetkým o mliekarenskú produkciu a hygienické a pracie pro- striedky. „V prípade mlieka kvali- tu podmieňuje domáca produkcia v kombinácii s vnútornými postup- mi firmy, ktoré sú v rámci rovnakej značky rozdielne v stredovýchodnej a západnej Európe,“ hovorí. „Pri čistiacich, pracích a hygie- nických prostriedkoch rozdiely v kvalite sú podmienené lokalizá- ciou producentov, ktorí vyrábajú pre stredovýchodné alebo západné štáty Európy. Napriek tomu, že deklarova- ná štruktúra a zloženie výrobkov sú Slováci sa na cenovky dívajú, mnohí sú ochotní ísť za lepšou cenou do viacerých obchodov. Okolo tretiny domácností verí, že značkové produkty sú lepšie ako produkty s neznámym menom, spotrebitelia im dôverujú aj napriek vyššej cene. 29 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Slováci v obchodoch sledujú cenovky. Je dôležitá aj kvalita? Najvýraznejší prepad cien bol zazna- menaný počas tohtoročného febru- ára, a to o 0,5 %. V apríli sa však už ceny opäť znížili len mierne o jed- nu desatinu percenta,“ uvádza Jana Glasová. Z teoreticky komplikovanej situ- ácie Slovensko zatiaľ vychádza rela- tívne dobre a Slováci si v obchodoch môžu dovoliť čoraz viac. „V súčas- nom období sa kúpyschopnosť náš- ho obyvateľstva zvyšuje. Dôvodom je zlepšujúca sa situácia na trhu práce, klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy a stagnujúce ceny v obchodoch. Vďaka týmto faktorom si Slováci môžu dovoliť viac nakupo- vať a spotrebovávať,“ hovorí Glasová. práve preto, že deflácia nie je dlho- dobá. „Cenový vývoj na Slovensku za minulý a aj tento rok je síce de- flačný, pozitívom ale je, že nedochá- dzalo k hlbokému poklesu cien, ale len miernemu o pár desatín percenta. to môže oživiť, čo dokazuje aj vývoj na Slovensku. „Na prelome rokov 2014 a 2015 sme boli svedkami spo- malenia rastu spotrebiteľských cien na rekordne nízke úrovne,“ hovorí Vaňo. Tiež upozorňuje, že sa zrých- lil nominálny, a vzhľadom na nízku infláciu, aj reálny rast miezd. Na mi- nimum od roku 2009 poklesla miera nezamestnanosti a posilnil naopak rast zamestnanosti. „Dôsledkom tej- to kombinácie faktorov bola skutoč- nosť, že reálny rast maloobchodných tržieb bol vlani po piatich rokoch poklesu, respektíve stagnácie, najsil- nejší od roku 2008,“ dopĺňa. Na Slovensku tak cenové tlaky doposiaľ znamenali skôr pozitíva Deflácia môže krátkodobo pomôcť, ak trvá pridlho, spôsobuje vážne škody. 30 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Slováci v obchodoch sledujú cenovky. Je dôležitá aj kvalita? · TÉMA MESIACA pri posudzovaní tovaru. Dôležité sú pritom aj jednotlivé značky. To sa pritom prejavuje aj pri každo- denných nákupoch potravín. „Viac ako polovica kupujúcich tvrdí, že pri nákupe potravín dbá na kva- litu. Na časom overené značky sa spolieha 70 % kupujúcich. Okolo tretiny domácností verí, že značko- vé produkty sú lepšie ako produkty s neznámym menom, majú k nim vysokú dôveru a napriek tomu, že sú drahšie, nakupujú ich radšej,“ hovorí Katarína Lepiešová. Renomované značky majú u spot- rebiteľov, pochopiteľne, vyššie šan- ce. „Dve tretiny Slovákov sa pri nákupe potravín pozerajú na znač- ku. Ak má značka dobré meno či zaujímavý imidž, alebo je spája- ná s vysokou kvalitou či naopak priaznivou cenou, mnohí spotre- bitelia po nej siahajú i podvedome,“ hovorí Glasová. Pri rozhodovaní v potravinách je však ešte dôležitejšia ako značka, krajina pôvodu. Výhoda pre sloven- ských výrobcov to však nie je. „Na krajinu pôvodu, teda na formulku ,made in‘ sa pri nákupe potravín po- zerá rovných 80 % Slovákov. To ale neznamená, že je pre nich kľúčové vidieť na obale produktu výlučne iba ,made in Slovakia‘. Inak by slo- venskí obchodníci či výrobcovia stále nepoukazovali na vysoký po- diel potravín na pultoch v našich obchodoch pochádzajúcich prá- ve od zahraničných producentov,“ hovorí Glasová. V rámci Európy je značka dôle- žitá pre menej ako polovicu spotre- biteľov, krajinu pôvodu potravín po- važuje za dôležitú 71 % Európanov. štvrťroku. Rast nominálnych miezd za minulý rok dosiahol v priemere úroveň 4,1 % a vďaka stagnujúcim cenám sa reálne mzdy vlani zvýšili o 4,2 %. „To znamená, že sme vyš- šie sumy videli nielen na svojich vý- platných páskach, ale že sme si za svoj zárobok mohli dovoliť aj viac kúpiť,“ dopĺňa. Dôležitá kvalita aj značka Rastúca kúpyschopnosť obyvateľov vytvára väčší priestor na rozhodo- vanie na základe iných kritérií ako je cena. „Stále viac spotrebiteľov na Slovensku vníma zloženie, pô- vod a kvalitu výrobkov ako domi- nantné pri rozhodovaní o nákupe,“ hovorí Drahovský. „Je prirodzené, že tento prístup je silne regionál- ne rozdielny,“ dopĺňa s tým, že ako dôvod vidí rozdielnosť ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska a práve rozdiely v kú- pyschopnosti obyvateľstva. Po d ľ a Eu roba rome t r a aj z prieskumov GfK však vychádza, že kvalita má pre Slovákov svoju váhu Vývoj maloobchodných tržieb však nie je úplne jednoznačne po- zitívny, aj keď maloobchodníkom sa predovšetkým koncom minulé- ho roka darilo. „Kým v poslednom kvartáli 2014 maloobchodné tržby v stálych cenách medziročne rástli o +4,4 %, v prvom štvrťroku tohto roka sa ich rast prudko spomalil na +0,5 %, pričom v januári medziročne stagnovali,“ hovorí Vladimír Vaňo s tým, že maloobchodné tržby vo februári dokonca klesli o 0,3 %. Jana Glasová zároveň upozorňuje, že miera nezamestnanosti sa podľa údajov Štatistického úradu SR vlani znížila z úrovne 14,1 % v 1. kvar- táli 2014 na 12,6 % v poslednom Slovenskí spotrebitelia sú ochotní prijať nižší kvalitatívny štandard, preto sa naozaj v slovenských obchodoch objavujú menej kvalitné pro­ dukty než napríklad v Rakúsku. 31 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Jedlo nás živí. Aj ničí JEDLO NÁS ŽIVÍ. AJ NIČÍ Len v roku 2010 si v celosvetovom me- radle kontaminované potraviny vy- žiadali 351-tisíc obetí. Najčastejšími pôvodcami úmrtí sa zvyčajne stávajú baktérie Salmonella Typhi a E. coli a norovírus. Nežiaduce látky sa na- vyše môžu objaviť kedykoľvek – pri zbere, transporte, skladovaní alebo pri koncovom predaji. Najproblémovejšími oblasťami sú Afrika a niektoré časti juhový- chodnej Ázie. WHO preto navrhuje možnosti kontaminácie potravín vírusmi, baktériami, chemikáliami a parazitmi. „Regionálne (lokálne) ohroze- nie bezpečnosti potravín sa môže rýchlo stať medzinárodnou hroz- bou. Identifikovanie pôvodu ali- mentárnych ochorení je zložitej- šie práve vtedy, ak jediný tanier alebo balenie potravín obsahuje ingrediencie z viacerých krajín,“ skonštatovala Chanová. Svetová zdravotnícka organizá­ cia (WHO) upozorňuje, že in­ dustrializácia ruka v ruke s medzi­ národným obchodom vytvorili zo škodlivých a nebezpečných potravín globálnu hrozbu. Zároveň predsta­ vila prvé závery rozsiahleho výsku­ mu o chorobách z potravín, ktorý zverejní v októbri 2015. Generálna riaditeľka WHO Margaret Chanová vyhlásila, že zmeny v globalizova­ nom svete niekoľkonásobne zvýšili Autor: Jana Poláčiková Foto: Stockfresh Pestovanie plodín a zabezpečovanie potravín ako uspokojovanie základnej ľudskej potreby je staré ako ľudstvo samo. Jeho história je úzko spätá s pôdou, možno viac, ako si myslíme a intenzívnejšie, ako cítime. Potraviny v akejkoľvek podobe sa stali strategickou komoditou, ktorá zohráva dôležitú úlohu aj v globálnej ekonomike. 32 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Jedlo nás živí. Aj ničí · TÉMA MESIACA by mohla ovplyvniť najmä novú le- gislatívu, ktorá by mala zabezpečiť dostupnejšiu lekársku starostlivosť pre všetkých. „Taktiež sa obávame, že deregu- lácia bude mať vplyv na účinnosť a bezpečnosť nových liečiv,“ do- dal Hammerstein s tým, že TTIP môže posilniť práva korporácií na obchodné tajomstvo a znížiť tak transparentnosť a dostupnosť údajov z klinických testov. zväzov, ale aj niektorých predsta- viteľov odbornej verejnosti, ktorí sa obávajú liberalizácie európskej zdravotnej starostlivosti v „americ- kom štýle“. Na rozdiel od Spojených štátov je zdravotníctvo v EÚ silne regulovaným sektorom. Poradca v oblasti duševného vlastníctva v rámci Transatlantického spotrebiteľského dialógu v Bruseli David Hammerstein naznačil, že obchodná dohoda medzi EÚ a USA riešenie v budovaní cezhraničných systémov potravinovej bezpečnos- ti, vrátane budovania povedomia spoločnej zodpovednosti. Ďalšou problematickou oblasťou sa stalo začlenenie kapitoly o zdra- votníctve do TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA), ktoré vyvolalo okamži- tú vlnu odporu nielen zo strany mi- movládneho sektora a odborových 33 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

TÉMA MESIACA · Jedlo nás živí. Aj ničí Fernando de Perreau de Pinninck, ktorý šéfuje obchodnému oddeleniu Komisie zaoberajú- cej sa rokovaniami o tarifných a netarifných prekážkach, sa snažil na stretnutí s občian- skou a  odbornou verejnosťou vyvrátiť tieto obavy. TTIP bude podľa neho vo veci zdravotníctva „neutrálna“.  „Cieľom rokova- ní je pozrieť sa na to, kde môžeme spolu- pracovať a dosiahnuť určité výsledky v ob- lastiach nášho záuj- mu. Vždy budeme ochraňovať našu reguláciu. Aj keď sa nám podarí nájsť zhodu v legislatíve, komisia sa vždy ubezpečí, že výrobok je abso- lútne v súlade s vnútroštátnymi predpismi,“ po- vedal Perreau de Pinninck. Niektoré mimovládne organizácie, do- konca aj niektorí predstavitelia odbornej ve- rejnosti, vyjadrujú obavy a poukazujú na možnosť ohroze- nia verejného zdra- vot ného systému Európy, ktorý je od- lišný od amerického najmä v preferovaní súkromného zdra- votníctva pred verej- ným. Komisia však upozornila, že tieto záležitosti sa budú zásadne riešiť na národnej úrovni. Či sa tak stane, ukáže čas. Negociačné rozhovory budú ukončené do konca roka 2015. EÚ mimo ohrozenia? Predstavitelia Európskej únie tvrdia, že 500 miliónov spotrebiteľov na vnútornom trhu má k dispozícii najlepšie potraviny na svete. Eurokomisári Vytenis Andriukaitis a Neven Mimica v spoločnom vyhlásení uviedli, že tie- to štandardy sú benchmarkom aj pre krajiny mimo európskeho priestoru. Podľa údajov komisie Únia za posledných päť rokov vyškoli- la 48-tisíc nových kontrolórov. Len v roku 2014 investo- vala do ich vzdela- nia vyše 18 miliónov eur. Zabezpečovanie kontroly štandardov bezpečnosti potra- vín bolo reakciou aj na vypuknutie náka- zy E. coli v Nemecku v roku 2011, ktorá stála nemecké hospodár- stvo približne 1,3 miliardy dolárov (takmer 1,2 miliardy eur). Bezpečnosť potravín je dôležitým aspektom aj rozvojovej spolupráce, v ktorej EÚ určuje trendy budúceho vývoja. Za posledných desať rokov potravinovú pomoc pocítilo približ- ne 46 miliónov ľudí v tretích krajinách. Najväčšie hroz- by EÚ vidí v rizikách spojených s pestova- ním geneticky mo- difikovaných plodín, v pôvode potravín (najmä mäsa a ma- sových výrobkov) a pesticídoch. Tie sú však len dôsledkom neudržateľného, prorastového industriálneho systému poľnohospodárskej produkcie, ktorý vyvoláva ďalšie otázky... Vyššie výnosy vedú k plytvaniu s potravinami Od roku 1950 sa celosvetová populácia zdvoj- násobila. Plocha poľnohospodárskej pôdy vzrástla len o 10 %. Existuje obrovský tlak na Potravinovú produkciu 7 miliárd spotrebiteľov kontroluje úzka skupina obchodných spoločností. Budú mať nasledujúce generácie vážny problém s reálnou potravinovou bezpečnosťou? 34 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Jedlo nás živí. Aj ničí · TÉMA MESIACA znižovanie nákladov pre zabezpečenie vyšších výnosov poľnohospodárskej produkcie. Na druhej strane až 30 % potravín vo svete končí v odpadových kontajneroch, čo predstavuje viac ako jednu miliardu ton ročne. Do tohto odpa- du sa rovnako investuje čas, zdroje, energia aj finančné prostriedky. Potrebujeme produkovať viac potravín, alebo ich lepšie distribuovať? Vyššia poľnohospodárska produkcia vedie k znižovaniu úrodnosti pôdy Súčasným všeobecným prorastovým systémom trpí celá planéta. Kostrou problému sú komerčné poľnohospodárske systémy určené na krátkodobé riešenia prostredníc- tvom externých vstu- pov (hnojivá a pes- ticídy). V roku 2007 sme v celosvetovom poľnohospodárstve použili každú hodi- nu 269 ton pesticídov (2,36 milióna ton za celý rok). Zdroje ma- ximalizujeme za cenu minimalizácie úrod- nosti pôdy, zníženia biodiverzity a kvality vody. V našom ekosystéme sa hromadia toxické látky, stúpa produkcia odpadu. Od roku 1950 erózia zni- čila takmer tretinu úrodnej pôdy vo svete. Tento proces pokračuje a ročne nás pripraví o viac ako 10 miliónov hektárov (približne rozloha Islandu). Ak tento trend bude pokračovať, budú mať nasle- dujúce generácie vážny problém s reálnou potra- vinovou bezpečnosťou? Prebytok potravín a miliarda hladujúcich Paradoxom dnešnej poľnohospodárskej (po- travinovej) produkcie je, že napriek prebytku potravín v niektorých krajinách, čoho dôsled- kom sú potraviny, ktoré končia v kontajneroch ako odpad, približne miliarda ľudí hladuje. Zatiaľ čo títo ľudia umierajú od hladu, pestu- jeme kŕmne plodiny pre živočíšnu výrobu. Len v roku 2011 sa v živočíšnej výrobe alokovalo 1,55 miliardy ton plodín, ktoré by zasýtili viac ako dve miliardy ľudí, čo predstavuje približne 31 % svetovej populácie. Až 70 % obilia, ktoré sa skonzumuje v rozvojových krajinách, sa po- užije ako kŕmna plodina v živočíšnej výrobe. Kde sa nachádza človek v potravinovom reťazci, ktorý vytvoril on sám? Produkciu spotrebiteľov kontroluje úzka skupina obchodníkov Potravinovú produkciu 7 miliárd spotrebite- ľov kontroluje úzka skupina obchodných spo- ločností. 7,2 miliardy spotrebiteľov potrebuje denne jesť. Túto po- trebu zabezpečuje 570 miliónov fariem. Celý tento systém vo veľkej miere kon- troluje úzka skupina obchodných spoloč- ností s poľnohospo- dárskymi komodita- mi. Štyri spoločnosti (ADM, Bunge, Cargill, Dreyfuss) kontro- lujú 75 % obchodu s poľnohospodársky- mi komoditami (obilniny vrátane sóje). Iba 10 najväčších distribútorov potravín malo v roku 2011 na európskom trhu podiel 30,7 %. V 13 členských štátoch EÚ ovláda päť naj- väčších obchodných reťazcov viac ako 60 % podielu na trhu. Kto teda reálne kontroluje a za- bezpečuje potravinovú bezpečnosť vnútorného trhu EÚ? Jedenáste prikázanie našich predkov zne- lo: Zemi slúžiť budeš! Krehkú hranicu sym- biózy medzi človekom a pôdou sme v mene fetišu ekonomického rastu narušili do ta- kej miery, že nebudeme mať už čomu slú- žiť. Iba ak zvrátenej predstave o vlastnej vše- mohúcnosti a nenahraditeľnosti. Slúžime však matrixu... Potrebujeme produkovať viac potravín, alebo ich lepšie distribuovať. 35 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Vaša prednáška na konferencii BIZNIS FÓRUM 2015 mala názov Kvalita, inovácie a  štát v  zdravotníctve. Zaujal ma už samotný nadpis. Začnime teda kvalitou v zdravotníctve. Ako by ste ju zhodnotili? Máme toho veľa, čo je potrebné urobiť. Najmä zabezpečiť, aby pacient bol informova- ný. Nemali by sme sa báť zverejňovať údaje, porovnávať, hodnotiť, tak ako to je v iných odvetviach. Výroky o tom, že pacient ničomu nerozumie, nie sú pravdivé, práve naopak, ro- zumie. Je aj mnoho ďalších možností, ako po- môcť zlepšiť kvalitu. Napríklad elektronizácia, zdieľanie údajov medzi lekármi a pod. Pomohla by ale aj možnosť, aby sa poisťovne mohli líšiť napríklad cenou produktu alebo rozsahom Slová kvalita a inovácia vyznievajú v súvislosti so slovenským zdravotníctvom takmer transcendentálne. Napriek tomu sme ich spojili do jednej témy a porozprávali sa o nej s pánom Martinom Kultanom, ktorý počas svojej kariéry pôsobil v štátnej a stále pôsobí v súkromnej zdravotnej poisťovni. Podelil sa s nami o svoje skúsenosti a otvorene pomenoval niektoré problémy v slovenskom zdravotníctve. TÉMA MESIACA · Dá sa zvýšiť kvalita slovenského zdravotníctva? Autor: Jana Ondrejka Foto: archív Dôvera DÁ SA ZVÝŠIŤ KVALITA SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA? 36 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

krytia. V súčasnosti sa snažíme odlíšiť aj nad- štandardnými výhodami. Napríklad tým, že rodinám vraciame doplatky za lieky. Počas prezentácie ste sa zmienili, že bežný človek posudzuje kvalitu služieb v zdravotných zariadeniach a kvalifikovanosť lekárov inak, ako by ju možno posúdil odborník. Na základe čoho hodnotíme lekárov najčastejšie a aké kritériá by ste na posudzovanie použili vy? Je pravdou, že bežný človek viac vníma sprá- vanie sa personálu, slušnosť, čistotu a stav priestorov, v ktorých sa nachádza. Odborník sa zase viac zaujíma o výsledky poskytova- nej zdravotnej starostlivosti, dodržiavanie odporúčaných postupov a podobne. Naším cieľom nie je vytvárať rebríčky, na základe ktorých budeme hovoriť, že tento je najlepší a tento najhorší. Podľa nás pacientovi treba poskytnúť čo najviac informácií, aby sa ve- del lepšie rozhodnúť. Pre niekoho môže byť dôležité, či lekár alebo nemocnica má od pa- cientov dobré hodnotenie v oblasti poskyto- vania informácií, pre iného zase, či v danej nemocnici vykonajú násobne viac istých zá- krokov, ako v inej, teda praxou ho vykoná- vajú lepšie. Ako by ste posúdili stav zdravotnej starostlivosti a systému financovania z pohľadu dobrého alebo zlého hospodárenia? Prečo to málokde „vychádza“? Sú odvody, ktoré platíme, podľa vás nízke? Nie, odvody sú také aké sú. Je to rozhodnu- tie štátu. V zdravotníctve sa však celkovo to- leruje vyššia miera plytvania, neefektívnosti a korupcie. Po prvé, je to stále sektor, v ktorom má vplyv štát a štátni nominanti. Po druhé, v zdravotníctve sa zachraňuje život, navracia Dá sa zvýšiť kvalita slovenského zdravotníctva? · TÉMA MESIACA 37 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

zdravie, a preto sme z pohľadu úhrad nemoc- niciam náchylní veľa neduhov odpustiť. Nastolili ste aj otázku, či je verejné zdravot- níctvo biznis, alebo služba občanovi. Mohli by ste túto tému rozviesť? Pre koho konkrétne je verejné zdravotníctvo biznis? Zdravotnícke povolania ako také sú prácou aj poslaním zároveň, ale zdravotníctvo ako odvetvie je aj biznis. Zdravotnú starostlivosť do veľkej miery poskytujú akciové spoločnosti a súkromné firmy, ktorých cieľom je dosahovať zisk. Ten je aj hnacím motorom robiť veci lep- šie, efektívnejšie a kvalitnejšie. Toto odvetvie si vyžaduje reguláciu, vyššiu mieru morálnej a etickej zdatnosti a slušnosti, lebo pacient je často vystrašený, obáva sa o svoj život a zdravie. Odrazom úspešnosti podnikania v tejto oblasti je spokojnosť pacienta, teda klienta s lekármi, s nemocnicami, so zdravotnými poisťovňami či s lekárňami. A tak to treba brať, aby pacient bol klientom, ktorému poskytujeme službu, nie tým, kto má iba čakať, nemá mať žiadne práva a má byť rád, že vôbec niečo dostane. V roku 2011 ste spolupracovali na konsolidá- cii Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Aké skúsenosti ste si odtiaľ odniesli? Vtedy som zistil, že VšZP nebude nikdy dlhodo- bo fungovať dobre, ak bude pod vplyvom politiky. Niekedy je, žiaľ, predĺženou rukou štátu a vyko- návateľom jeho rozhodnutí. Štát je v oblasti zdra- votníctva v obrovskom konflikte záujmov, preto- že je regulátorom, zároveň kontrolórom a je tiež najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivos- ti a najväčším poisťovateľom. Máme tu aj politické cykly, snahu politikov, aby boli opäť zvolení, a to predurčuje správanie sa všetkých týchto inštitúcií. Momentálne pôsobíte v zdravotnej poisťovni Dôvera, mohli by ste porovnať fungovanie a priority spomínaných poisťovní? Pre VšZP sú charakteristické krátkodobý po- hľad a riešenia. Dôvera sa pozerá na veci v strednodobom a dlhodobom horizonte. Rozdiel je tiež v zodpovednosti, pretože za Dôveru dlhy nikto nezaplatí. Nuž a v štátnej poisťovni budú okrem záujmov klientov a akcionárov vždy aj po- litické záujmy a ciele. V hlavnej téme júnového vydania NEXT FUTURE sa zaoberáme otázkou, do akej miery Slovákom záleží na kvalite. Napríklad pri spotrebnom tovare je u nás stále viac preferovaná nízka cena. V  konečnom dôsledku na to však doplácame napríklad nekvalitnými potravinami, ktoré už dokonca u nás ani nie sú najlacnejšie. Dá sa niečo podobné tvrdiť aj o zdravotníctve, vidíte nejakého spoločného menovateľa? Určite áno, aj keď veľa závisí od pacienta – ako sa správa a dodržiava liečebný režim. Mnoho vecí, samozrejme, závisí od lekára, teda ako kvalit- ne a efektívne pacienta vylieči a či mu poskytne aj dostatočné informácie o tom, ako má prispieť k liečbe sám. V mnohých oblastiach za zahrani- čím zaostávame. K lekárovi napríklad chodíme príliš často, až dvakrát viac ako vo vyspelých TÉMA MESIACA · Dá sa zvýšiť kvalita slovenského zdravotníctva? V zdravotníctve sa toleruje vyššia miera plytvania, neefektívnosti a korupcie. VšZP nebude nikdy dlhodobo fungovať dobre, ak bude pod vplyvom politiky. 38 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

krajinách. Kým sa zistí diagnóza, obehneme 3 - 4 lekárov, čim nespochybňujem ich odbornosť, ale fungovanie systému. V niektorých oblastiach sme boli dobrí, napríklad v očkovaní, či v čaka- cích lehotách. Ale v zdravotníctve nehrá cena až takú rolu, ako v napríklad pri potravinách. Často chceme všetko a to najkvalitnejšie, teda najdrahšie, pretože to priamo neplatíme. Vedeli by ste navrhnúť riešenia či inovácie na zlepšenie stavu zdravotníctva u nás? Do stručnej odpovede sa toto zhrnúť nedá. V prvom rade treba prestať bojovať jeden proti druhému. Ďakujem za rozhovor. Dá sa zvýšiť kvalita slovenského zdravotníctva? · TÉMA MESIACA Zdroj: Zborník Biznis fórum 2015 Martin Kultan Predseda predstavenstva a  generálny riaditeľ spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. V  roku 2002 ukončil štúdium na Eko- nomickej univerzite v Bratislave a od- vtedy pracuje v sektore zdravotníctva. Svoju kariéru, s dvojročnou prestáv- kou, zasvätil zdravotnej poisťovni Dôvera, kde nastúpil v roku 2003. Skúsenosti so zdravotným poistením v medzinárodnom kontexte si rozšíril na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, konkrétne na Odbo- re medzinárodných vzťahov a zúčto- vania. V roku 2011 spolupracoval na konsolidácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V roku 2012 sa vrátil do Dôvery na post riaditeľa nákupu zdra- votnej starostlivosti. Od leta 2012 je Martin Kultan predsedom predstaven- stva a generálnym riaditeľom zdravot- nej poisťovne Dôvera. Z tejto pozície inicioval a manažoval implementáciu kľúčových inovácií v elektronickom zdravotníctve ako sú Elektronická po- bočka, Mobilná aplikácia Dôvera, služ- ba Bezpečné lieky online a ďalšie. 39 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

ŠTÁT GARANTUJE MINIMÁLNY DÔCHODOK LEN Z PRVÉHO PILIERA Zákon o minimálnom dôchodku platiť musí, pretože, tak ako je to správne, robí rozdiely medzi tými, ktorí celý život pracovali a tými, ktorí nepracovali. Na druhej strane, zákon o minimálnom dôchodku platiť nesmie, pretože zvýhodňuje dôchodcov čisto z prvého piliera na úkor sporiteľov v druhom pilieri, je diskriminačný a teda protiústavný. Takto vyzerá súboj koalície s opozíciou v zápase o minimálny dôchodok. Keďže je vládna strana Smer-SD v parlamente v presile, 77 poslancov Smeru za návrh zákona o minimálnom dôchodku zahlasovalo a ten smeruje k prezidentovi. Premiér Robert Fico verí, že ho Andrej Kiska podpíše. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) dúfa v presný opak. TÉMA MESIACA · Štát garantuje minimálny dôchodok len z prvého piliera dotkne sedemdesiatpäťtisíc ľudí. Toto opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. júla 2015. Minimálny dôchodok tak zaťaží už tohtoročný rozpočet, podľa Richtera sumou 16,8 milióna eur. V roku 2016 sa z rozpočtu na minimálny dôchodok vynaloží 31,8 milióna eur a v roku 2017 viac ako 30,3 milióna eur. Túto úpravu privítali aj zástup- covia dôchodcov. „My hovoríme neskoro, ale predsa,“ skonštatoval v súvislosti so schválením zákona o minimálnom dôchodku predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Ján Lipiansky. v hmotnej núdzi. „Toto sme chceli odstrániť a chceli sme predovšetkým zabezpečiť aj to, aby ľudia, ktorí pra- cujú a pracovali, mali vyšší dôcho- dok ako tí, ktorí nikdy nepracovali,“ povedal Fico. „Myslím si, že je úplne priro- dzené, normálne a logické, že ľudia, ktorí odpracovali viac ako 40 ro- kov, majú právo mať iný dôchodok ako tí, ktorí len poberali sociálne dávky. Realizáciou tohto záko- na sme tento stav dosiahli,“ dopl- nil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Minimálny dôchodok sa podľa vlády Minimálny dôchodok Návrh zákona o minimálnom dô- chodku hovorí, že minimálny dô- chodok, ktorý je pre rok 2015 vo výš- ke 269,50 eura, budú môcť poberať ľudia, ktorí minimálne 30 rokov pla- tili dôchodkové poistenie a dovŕšili dôchodkový vek. S každým ďalším odpracovaným rokom by sa mal dô- chodkový vek zvyšovať, a tak občan v dôchodkovom veku, ktorý platil poistenie 40 rokov, by mal v budú- com roku dostať 311,11 eura. Podľa Roberta Fica vláda za- vedením minimálneho dôchodku zabráni tomu, aby dôchodcovia mu- seli popri dôchodku poberať dávku Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh 40 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Štát garantuje minimálny dôchodok len z prvého piliera · TÉMA MESIACA sporiteľov voči poistencom, ktorí v druhom pilieri nie sú,“ vysvetlil Švejna. Jeho pozmeňovacie návrhy však neprešli. „Zaviesť minimál- ny dôchodok považujeme za dob- rý krok. Nemôžeme však súhlasiť s tým, že nízkopríjmoví sporite- lia v druhom pilieri budú mať ná- rok na nižší minimálny dôchodok od štátu ako ľudia s nízkymi zá- robkami, ktorí v druhom pilieri neboli,“ vyhlásil. Sulík vníma situáciu okolo mi- nimálneho dôchodku ako útok na druhý pilier. Podľa neho robí Ficova vláda všetko pre to, aby druhý pi- lier zlikvidovala. Pravdou je, že Smer-SD sa netají tým, že považu- je druhý pilier za nevýhodný pre množstvo sporiteľov, ktorí v tomto systéme sú. Preto sa rozhodla vláda druhý pilier otvoriť a od 15. marca do 15. júna majú možnosť z neho sporitelia vystúpiť. Ústavný súd Opozícia je pripravená proti mi- nimálnemu dôchodku v aktuálnej podobe aktívne bojovať. „Tento návrh považujeme za jednoznačne protiústavný,“ povedal Mihál, ktorý avizoval výzvu pre prezidenta Kisku, aby tento zákon nepodpísal. Ak sa tak však stane a zákon sa zverejní v zbierke, nasledovať bude podanie na Ústavný súd. Mihál upozorňuje na to, že do- platok k dôchodku do výšky mini- málneho dôchodku má charakter štátnej dávky, keďže sa uhrádza zo štátneho rozpočtu, nie z odvodov. Reči o podaní na Ústavný súd po- važuje Fico za „štandardnú opozič- nú rétoriku“ a na niečo také nevidí racionálny dôvod. dôchodku v pôvodnej podobe je dô- vod na to, aby ľudia s nízkym príj- mom, ktorí by mali nízky dôchodok, nevystupovali z druhého piliera. Podľa neho to bol signál pre minis- tra Richtera, aby zákon prerobil, lebo robí druhý pilier výhodným aj pre ľudí s nízkymi dôchodkami. Vláda naopak hovorí o tom, že nechce podporovať občanov v rizi- kovom správaní. Stanovisko Smeru- -SD sa opiera o to, že ak by sporitelia v druhom pilieri mohli rátať s plnou výškou minimálneho dôchodku, správali by sa rizikovejšie a bolo by potom na pleciach štátu, aby prípad- né straty uhradil. Richter zároveň uviedol, že v druhom pilieri nemá čo robiť človek, ktorého by sa mal týkať minimálny dôchodok. Svoju víziu ako problém okolo minimálneho dôchodku riešiť po- núkol aj podpredseda strany Most- -Híd Ivan Švejna. Navrhol, aby sporitelia v druhom pilieri, ktorým by bola priznaná plná suma mini- málneho dôchodku, následne pre- viedli svoje úspory do prvého piliera. „Takto by sa ,sanovali‘ možné straty vznikajúce v druhom pilieri a záro- veň by sa odstránila diskriminácia Sporiteľov čakajú škrty Minimálny dôchodok sa však bude vyplácať v plnej výške iba dôchod- com, ktorí nie sú súčasťou druhého piliera. Sporitelia v druhom pilieri tak budú mať minimálny dôchodok jednoducho nižší. O koľko bude ten dôchodok nižší, závisí od toho, ako dlho sporitelia v druhom pilieri boli a koľko tam poslali. Práve tento dvojaký meter sa stal terčom veľkej kritiky. „Bohužiaľ, stalo sa to, že pozmeňovacím návr- hom na poslednú chvíľu opäť dochá- dza k znevýhodneniu tých ľudí, ktorí sú v druhom pilieri, toto považuje- me za veľkú chybu,“ povedal predse- da strany SaS Richard Sulík. Jozef Mihál (SaS) upozornil na to, že znevýhodňovanie ľudí, ktorí si sporia v druhom pilieri, je diskri- mináciou. „V celom legislatívnom procese, až do prvého čítania nebolo ani slovo o tom, že by mal byť mi- nimálny dôchodok pre sporiteľov, ktorí sú v druhom pilieri, nejakým spôsobom krátený,“ povedal Mihál s tým, že zákon v tejto podobe v duchu chválil. Mihál a ďalší poslanci v rozprave upozornili, že zákon o minimálnom 41 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

EKONOMIKA · NBS nakupuje finančné služby v utajení, zvyšuje tak efektívnosť dohľadu NBS NAKUPUJE FINANČNÉ SLUŽBYV UTAJENÍ, ZVYŠUJE TAK EFEKTÍVNOSŤ DOHĽADU Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh Tohtoročná novinka NBS stráži poskytovanie finančných služieb na Slovensku a novela zákona o dohľade nad finančným trhom (č. 747/2004) dáva kon- trole zo strany NBS konkrétnu podobu. Od začiatku tohto roku platí, že popri kontro- le na mieste predaja a na diaľku môže banka využiť práve možnosť „tváriť sa nenápadne“ a zvoliť si nákup služieb s utajenou identitou, teda mystery shopping. Kontrolóri NBS tak môžu napríklad v ban- ke žiadať o úver alebo aj v poisťovni o poisťova- cie produkty a sledujú, či sa pri takomto predaji správa predajca zákonne. Teda na jednej strane skúmajú to, či klient dostal správne a komplet- né informácie, ale na druhej strane NBS pri do- hľade dáva pozor aj na to, či si napríklad ban- ky pri posudzovaní žiadosti o úver dostatočne preverili bonitu klienta. „Týmto spôsobom môže NBS účinne kontrolovať dodržiavanie po- vinností najmä v oblasti pravidiel styku s klien- tom a plnenie informačných a predzmluvných povinností dohliadaného subjektu voči spotre- biteľovi,“ uviedla hovorkyňa Národnej banky Martina Solčányiová. NBS má vďaka tomuto nástroju šancu overiť si, ako sa jednotlivé kontrolované sub- jekty správajú v bežných situáciách s klien- tom. „NBS už vykonáva dohľad na mieste pod utajenou identitou. Cieľom je skontrolovať, či dohliadané subjekty dodržiavajú povinnos- ti vyplývajúce z regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa,“ povedala Solčányiová. „Túto právomoc má NBS len od 1. januára 2015, no už dnes možno povedať, že prináša zvýšenie Do banky vojde upravený muž a pracovníka banky, ktorý sa ho ujme, požiada o poskytnutie úveru. Pracovník banky odštartuje rutinnú procedúru. Bankár žiada od budúceho klienta potrebné dokumenty, ten ich predkladá, pozorne počúva inštrukcie a plní ich. Zo sivého priemeru sa situácia dostáva v závere, keď sa klient predstaví ako kontrolór Národnej banky Slovenska (NBS). Centrálna banka totiž od januára má právo kontrolovať poskytovanie finančných služieb aj nakupovaním inkognito. 42 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

NBS nakupuje finančné služby v utajení, zvyšuje tak efektívnosť dohľadu · EKONOMIKA subjektom bola takáto kontrola vy- konaná a aké boli jej závery,“ infor- movala hovorkyňa. Viacstupňové tresty Pochopiteľne, sú však známe sankcie, ktoré NBS môže v rámci systému ochrany finančných spot- rebiteľov problémovým poskyto- vateľom služieb uložiť. Na mieste kontroly má kontrolór právo vyrubiť pokutu do výšky 2 500 eur v rámci blokového konania. Druhým stupňom sankcií za po- rušenie princípov ochrany spotre- biteľa je rozkazné konanie, z ktoré- ho môže vyplynúť pokuta do výšky 5 000 eur. Pokutu v tomto prípade už kontrolór nemôže udeliť na mies- te. NBS však k pokute pribaľuje príkaz na odstránenie nedostatkov. To môže zahŕňať aj zákaz poskytova- nia finančnej služby. Vo všeobecnos- ti má NBS dostatočnú silu na to, aby zakázala nekalú obchodnú praktiku či neprijateľnú podmienku, ktorá je v neprospech spotrebiteľa. Ak NBS zistí, že niektorý zo subjektov zašiel skutočne priďaleko, môže pristúpiť k odobratiu povolenia na činnosť či k zrušeniu registrácie. Poriadne pritlačiť však ban- ka môže aj finančnými trestami. NBS totiž môže uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur. Ak navy- še Národná banka Slovenska zistí opakované porušenie počas obdo- bia dvanástich mesiacov, má právo pokutu zdvojnásobiť. Výška peňaž- ného trestu tak môže dosiahnuť až 1,4 milióna eur. Pri určovaní výšky trestu sa do úvahy berie závažnosť, rozsah, dĺžka trvania, následky aj povaha pochybení. finančnú situáciu, znalosti a skú- senosti klienta s finančnou služ- bou,“ uviedla hovorkyňa NBS. Prvé údaje ale banka vyhodnocuje opa- trne. „Zovšeobecňovať však tieto zistenia, alebo verejne z nich ro- biť závery, je predčasné,“ povedala Solčányiová. NBS podľa jej slov do- posiaľ uskutočnila niekoľko nákupov s utajenou identitou v bankovom a poistnom sektore. Podrobnosti o kontrolách však centrálna banka tají. „V zmysle zá- kona o dohľade máme povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o výkone dohľadu, preto nemôžeme poskyt- núť informácie o tom, voči ktorým efektivity dohľadu na mieste,“ do- plnila. K zvýšenej efektivite kon- trol prispieva aj to, že kontrolóri NBS majú zo zákona právo vyrá- bať zvukové aj obrazové záznamy. Je úplne samozrejmé, že kontro- lóri NBS nemusia upozorniť na to, že nahrávku robia. Na závery je priskoro Mystery shopping banka naozaj môže využívať zatiaľ iba krátko, no určité pochybenia už NBS týmto spôsobom odhalila. „Prvé výsled- ky ukázali, že došlo k porušeniu plnenia informačných povinností a zanedbaniu povinnosti preverovať 43 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

44 NEXT FUTURE JÚN 2015 Jednotka na trhu Na slovenskom poistnom trhu pôsobí Allianz – SP už niekoľko desiatok rokov a v súčasnosti spravuje viac ako 7 miliónov poistných zmlúv. Na našom trhu je najväčšou univerzálnou poisťovňou. Jej produkty patria medzi tie najlepšie, čo každoročne oceňujú nezávislí odborníci a široká verejnosť. Minulý rok získala Allianz – SP mno- ho ocenení a v súťaži Zlatá minca jej produkty dostali 10 najvyšších cien. Pod krídla poisťovne patrí aj Nadácia Allianz, ktorá od svojho vzniku podporila mnoho projek- tov v celkovej výške viac ako milión eur. Silný partner na cestách Nezávislí odborníci v ankete sprostredkovate- ľov neživotného poistenia SIBAF 2014 označili Allianz – Slovenskú poisťovňu za najlepšiu poisťovňu vozidiel. Ponúka kvalitné asistenčné služby, ktoré po- môžu v prípade nehody, poruchy alebo odcudzenia vozidla. Štandardom je aj široká sieť 600 slovenských autorizovaných servisov s vysoko kvalitnými služba- mi. Navyše, prehľadná mobilná aplikácia umožňuje zdokumentovať a nahlásiť dopravnú nehodu priamo na mieste. Potrebné dokumenty či fotografie môžu klienti vkladať priamo do systému poisťovne a záro- veň môžu sledovať celý priebeh likvidácie poistnej udalosti cez internet. Pri výbere poisťovne poskytujúcej PZP či havarijné poistenie sa klienti rozhodujú na základe viacerých fak- torov. Dôležitá je najmä osobná skúsenosť, nastavenie produktov a služieb, spoľahlivosť a kvalita. Poistenie vozidiel je významnou produktovou súčasťou Allianz – SP, svoje vozidlo má v nej poistený každý tretí Slovák. Ako jediná poisťovňa na Slovensku totiž vypláca náhra- du škody bez ohľadu na vek vozidla. Náklady na opravu teda prepláca v plnej výške, bez amortizácie. Služby aj navyše Klienti Allianz – Slovenskej poisťovne sa okrem pois- tení motorových vozidiel môžu spoľahnúť aj na nad- štandardné služby a benefity ostatných produktov. Príkladom je cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov v zahraničí, v rámci kto- rého sú kryté aj nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom alebo ocho- rením. V prípade komplexného poistenia majetku Môj domov je výhodou, že v jednom balíku služieb je okrem iného kryté poistenie nehnuteľnosti, domác- nosti, predĺženej záruky elektrospotrebičov či krytie zodpovednosti za škodu. Klienti, ktorí sú zaťažení hy- potekárnym, stavebným alebo lízingovým úverom, sa môžu oprieť o rizikové životné poistenie od Allianz – SP, ktoré im podá pomocnú ruku aj v nepriaznivých životných situáciách. Dôležitou súčasťou portfólia produktov je, samozrejme, aj investičné alebo kapitá- lové životné poistenie, ktoré si svojimi službami vybu- dovali stabilné miesto medzi najlepšími slovenskými poisťovacími produktmi. Digitalizácia a inovácie V procese vybavovania poistných udalostí je nesmier- ne dôležité, ako rýchlo dokáže poisťovňa rozhodnúť o poistnom krytí a garantovať finálnu výšku poistné- ho plnenia na účet poškodeného. Rozvoj webových služieb a dopyt klientov vyriešiť čo najviac vecí rýchlo a efektívne prostredníctvom internetu neustále na- rastá. Napríklad pri poistení vozidiel je výsledkom za- vedenie online krycieho listu, vďaka ktorému systém dokáže automaticky vystaviť krycí list a autoservis ho dostane už po niekoľkých sekundách od vloženia faktúry za opravu. Allianz – SP používa aj aplikáciu pre jednoduchšiu prácu s fotodokumentáciou. Pracovník vykonávajúci obhliadku vďaka nej vyhotoví fotky smartfónom či tabletom doplní opis a fotky ihneď odošle. „Online aplikácie poskytujeme aj klientom. Jednoducho a intui- tívne umožňujú nahlásiť škodovú udalosť a celý proces likvidácie sledovať pohodlne prostredníctvom smart- fónu,“ dodáva Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – Slovenskej poisťovni. RÝCHLO A FÉR Allianz – Slovenská poisťovňa investu- je množstvo energie do zefektívnenia a skvalitnenia svojich produktov pre rôz- nych klientov. Aj vďaka tomu sa stala reš- pektovaným lídrom v oblasti poskytova- nia služieb a priekopníkom vo využívaní pokročilých technológií na trhu, a to nielen na Slovensku. Základnými piliermi spoloč- nosti sú predovšetkým finančná sila, tradícia a profesionalita.

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

45 NEXT FUTURE Róbert M., klient Allianz - SP My vieme, čo dokážete najviac oceniť. • Rýchla a férová likvidácia poistných udalostí • Najširšia sieť vlastných profesionálnych predajcov • Dostupnosť vždy a všade cez telefón a online Aj preto sme sa v súťaži Zlatá minca 2014 opäť stali Najoceňovanejšou poisťovňou na Slovensku a dôveru- je nám viac ako 1,8 milióna z vás. Využite rýchle a férové služby

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Odísť s poistením sa dá aj z banky. Oplatí sa to? ODÍSŤ S POISTENÍM SA DÁ AJ Z BANKY. OPLATÍ SA TO? Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh Pozitíva sú zároveň negatívami Bankopoistenie môže byť pre klienta prospeš- né. Poistné produkty v bankách sú prehľad- nejšie. „Sú jednoduché na pochopenie, nema- jú veľa variantov a teda klient nemusí tráviť veľa času uvažovaním o nastavení. V podstate sa rozhoduje iba „áno/nie“, teda či ho kúpi, alebo si inde nájde iný produkt. Výhoda je aj v tom, že klient potrebuje daný poistný pro- dukt pomerne rýchlo a v banke mu ho aj hneď ponúknu,“ povedal Pavel Škriniar z portálu FinančnáHitparáda.sk. Poisťovne a banky majú k sebe blízko. Dokonca bližšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Banky aj poisťovne sa v istom zmysle slova starajú o financie svojich klientov. Na tom nie je nič prekvapivé. Banky a poisťovne sa však snažia využiť to, čo majú spoločné a výsledkom toho je, že klienti sa môžu poistiť aj v banke. Takáto poistka býva jednoduchšia, čo môže byť výhoda aj nemusí. 46 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Odísť s poistením sa dá aj z banky. Oplatí sa to? · BANKY A POISŤOVNE Na rovnakom základe sú však postavené aj nevýhody. „Klient nemá veľmi na výber, produkty sú unifi- kované, sú vhodné skôr na predaj ako na kúpu. Všeobecný produkt totiž ťažko bude zohľadňovať individuálne potre- by klienta. Takýto produkt pre jedno- duchosť predaja má prednastavené pa- rametre, obmedze- ný rozsah poistenia, nemusí byť flexibil- ný a otázna môže byť aj adekvátnosť ceny,“ doplnil Škriniar. Bankopoistenie zároveň rozširuje možnosti na trhu. „Je to doplnkový zdroj výnosov k už predávaný m pro- duktom. Napríklad úvery na bý vanie vyžadujú poistenie nehnuteľnosti, preto je výhodné ponúk- nuť takéto poistenie spolu s hypotekár- nou zmluvou a dopl- niť to o poistenie pre prípad neschopnosti splácať úver. Pri ži- votnom poistení ide o alternatívu pre termínované vklady – ak sa klientovi nepáči výška úroku, môžu mu ponúknuť alternatívu,“ Poistné produkty v bankách sú jednoduchšie, klient nemusí tráviť veľa času uvažovaním o nastavení. 47 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Odísť s poistením sa dá aj z banky. Oplatí sa to? povedal Pavel Škriniar s tým, že táto alternatí- va nemusí byť vždy výhodná pre klienta. Poistenie z banky a od poisťovne sa však od- lišuje. „Rozdiely sú vo výške krytia, banku napríklad môže zaujímať iba krytie zostatku úveru, kým klienta by malo zaujímať aj kry- tie ďalších výdavkov. Poisťovňa v rámci svojho produktu po- núka širší počet pri- poistení v rámci jed- ného poistenia i väčší počet poistení,“ pove- dal Škriniar. Banka ponúka poistenie ako doplnkový pro- dukt, ktorý je zjedno- dušený. Banka však môže vystupovať aj ako sprostredkovateľ poistenia. Pri vzniku poistnej udalosti sa klient musí už obrátiť na samotnú poisťovňu, hoci zmluvu o poistení uzavrel v pobočke banky. Čo sa dá poistiť? Bankopoistenie aj na slovenskom trhu nao- zaj funguje. Čo by mohol klient v banke oča- kávať akosi intuitívne, je poistenie úveru. Vzťahuje sa napríklad na poistenie schop- nosti splácať úver v prípade úmrtia, invali- dity a pracovnej neschopnosti, prípadne aj na poistenie straty zamestnania a následnú nezamestnanosť. Záleží však na konkrétnom poistnom produkte. „Klientom odporúča- me pri žiadosti o pôžičku vždy zvážiť uza- tvorenie poistenia schopnosti splácať úver. Toto poistenie úveru eliminuje čo najväčšie množstvo rizík. Čím je suma úveru vyššia, tým komplexnejšie poistenie by si mal klient zvoliť,“ uviedla Anna Tkáčová, hovorkyňa Poštovej banky. „Štandardne by si mal klient poistiť svoj úver pre prípad veľkých rizík, ako sú invalidita či úmrtie. Pokiaľ chce klient minimalizovať mož- né finančné dôsledky, odporúčame poistiť sa aj pre prípad dlhodobej práceneschopnosti či straty zamestnania. Patria totiž medzi najčas- tejšie dôvody pla- tobnej neschopnosti pri splácaní úverov,“ doplnila. „Poistenie k úveru je spojenie úveru a po- istenia. Dĺžka trvania poistenia je zhodná s lehotou splatnosti úveru,“ uviedla Marta Cesnaková, hovorky- ňa Slovenskej spori- teľne (SLSP). Podľa Aleny Walterovej, hovorkyne VÚB ban- ky, je možné v rámci poistenia úveru poistiť viacero osôb, teda dlž- níka aj spoludlžníka. Toto poistenie sa dá, sa- mozrejme, zriadiť hneď pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí úveru. Úver je však možné poistiť aj v poisťovniach. „Ide o krytie finančného záväzku klienta, kto- ré je priamo vinkulované banke,“ povedal Milan Janásik, hovorca spoločnosti Generali. To znamená, že pokiaľ nastane situácia, že po- isťovňa vypláca poistné plnenie, komunikuje priamo s bankou, klient peniaze síce osob- ne nedostane, ale jeho záväzok voči banke poisťovňa uhradí. Do úvahy pri poistení úveru prichádza, tak ako zvyčajne, viacero výluk, medzi inými napríklad pokus poisteného o samovraždu, manipulácia so zbraňou či výbušninou, prevádzkovanie rizikových športov ako potápanie či horole- zectvo, či zdravotné problémy, ktoré nastanú Poistné produkty sú jednoduchšie, unifikované, sú vhodné skôr na predaj ako na kúpu, keďže ťažšie zohľadní individuálne potreby klienta. 48 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Odísť s poistením sa dá aj z banky. Oplatí sa to? · BANKY A POISŤOVNE v dôsledku pohlavnej choroby. „Napríklad výluka sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli pod vplyvom alkoholu alebo vznikli trestnou činnosťou, alebo k poistnej udalosti prišlo pri vykonávaní profesionálnych špor- tov. Tiež sú vylúčené ochorenia, ktoré boli diagnostikované pred uzatvorením poistenia,“ povedal Janásik. Poistením úveru sa však ponuka poistných pro- duktov v bankách nekončí. Na trhu existuje možnosť využiť kapitálové životné poistenie, ktoré má aj investičnú zložku. Podľa Marty Cesnakovej je na klientovi, ako chce svoje pro- striedky rozložiť a koľko vlastne investovať. Prostredníctvom poistenia vybaveného v banke sa dá chrániť aj zdravie. Poistiť sa dajú úrazy, operačné zákroky, rekonvalescencia, pričom klient si môže formou poistenia zabezpečiť asistenčné služby počas choroby. Ide napríklad o opatrovateľské služby, ktoré môžu zahŕňať aj domáce zvieratá. Medzi životnými poisteniami, ktoré sú k dis- pozícii v banke, je detské poistenie. Súčasťou sporiacich účtov pre deti tak môže byť úrazové poistenie. Relatívne typickým poistením, ktoré je možné vybaviť v bankách, je cestovné pois- tenie. To býva súčasťou napríklad poistenia ku kreditným kartám. K poisteniu ku kreditným kartám patrí aj poistenie nákupu. „To kryje zakúpený to- var proti finančnej strate spôsobenej jeho mechanickým poškodením alebo úplným zničením, prípadne proti jeho krádeži,“ povedala Cesnaková. Dôležitý osobný kontakt Pri predaji poistenia v bankách do hry vstu- puje aj osobný kontakt s pracovníkom ban- ky. Finančné produkty sú, aj keď si to mnohí klienti nechcú priznať, zložité. Vedieť sa zo- rientovať v spleti ponúk je náročné a hľadanie relevantných informácií na internete v zápla- ve skrytých reklám je už nemožné. Možnosť okamžite reagovať na hovorené slovo a ná- sledne klásť otázky je nenahraditeľná,“ po- vedal Škriniar. Zároveň však varuje aj pred rizikami. „Kvalifikovaný predaj si vyžadu- je čas i znalosti, a tieto dva faktory nemusia byť v prípade bankového pracovníka vždy prítomné,“ povedal. Preto je dobré získavať informácie od viace- rých zdrojov a získané informácie vyhodno- covať. „Určite stojí za to nechať si vysvetliť ponuku a následne si to overiť či už u iného pracovníka, na internete, prípadne na infolin- ke. Rozdiel je v tom, že následné overenie je už cielené a človek netápe, na čo sa má pýtať,“ uzatvoril Škriniar. Vinkulácia: Vinkulácia je forma zabezpečenia záväzkov. Je to zablokovanie finančných prostriedkov napríklad na bankovom účte v prospech tretieho subjektu. 49 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Z viacnásobného poistenia môže byť problém aj úžitok Z VIACNÁSOBNÉHO POISTENIA MÔŽE BYŤ PROBLÉM AJ ÚŽITOK Autor: Ján Beracka Práve viacnásobné poistenie môže nastať vtedy, ak klient pre jeden konkrétny pred­ met poistenia využije poistenie vo viacerých spoločnostiach, teda napríklad pokiaľ má motorista uzatvo­ rené na jedno auto poistku napríklad v dvoch poisťovniach. Taká situácia naozaj môže nastať. Poistiť sa proti rizi ká m môže každý úplne slobodne aj viac­ násobne. Dôležité je akurát riadne plniť podmienky každého z uzatvorených zmluvných vzťahov, a teda v prvom rade platiť poistné. V takom prípade môžu poistky existovať pokojne popri sebe. Špeciálnejšia situácia nastane vo chvíli, keď nastane škodová udalosť. Zarábať na poistkách zákon zakazuje Základným princí- pom poistenia je totiž to, že chráni klienta pred dohodnutými rizikami prípadnou ná h r adou škody. Mechanizmus náhra- dy škody neumožňu- je klientom, aby im vyplynul zo škodovej udalosti výnos. To zna- mená, že bez ohľadu na to, z koľkých poistiek má v konkrétnom prípade klient nárok, nesmie Na základe platnej poistnej zmluvy klient ohlási škodovú udalosť poisťovni, tá škodovú udalosť prešetrí, uzná a vyplatí poistné plnenie. Klient sa nepokúšal poisťovňu oklamať, všetko nahlásil pravdivo, včas a úplne, pričom jeho škoda zapadala do poistného krytia. Napriek tomu sa môže stať, že klient postupoval protiprávne. Vynoriť sa totiž môže problém viacnásobného poistenia. Súhrnná suma vyplatená zo všetkých poistiek nesmie prekročiť výšku škody. 50 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Z viacnásobného poistenia môže byť problém aj úžitok · BANKY A POISŤOVNE Občiansky zákonník: § 807 Ak je tá istá vec poistená pre rovnaký prípad u viace- rých poistiteľov a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu veci, alebo ak prevyšuje úhrn súm, ktoré by z uzavretých zmlúv z tej istej udalosti poistite- lia boli povinní plniť (viacnásobné poistenie), je každý z poistiteľov povinný poskytnúť plnenie do výšky hod- noty veci alebo dohodnutej poistnej sumy len v po- mere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poistitelia. haváriu, rovnako napríklad aj z jed- nej poisťovne využijete asistenčné služby a v druhej si uplatníte opravu auta,“ dopĺňa. Poisťovne môžu spolupracovať To však nie je úplne ideálne riešenie za každých okolností, pretože spolu- práca viacerých spoločností pri po- istnom plnení je možná. Poisťovne sa môžu na plnení podieľať spoloč- ne, celková suma, ktorú však klient dostane, nepresiahne výšku škody. „Problémom je možné sa vyhnúť na- hlásením skutočnosti, že majetok je poistený aj inde už pri dohadovaní poistenia alebo poistením rôznych rizík v rôznych zmluvách, alebo pri nahlasovaní poistnej udalosti uviesť, že vec je poistená aj v inej poisťovni,“ hovorí Chovan. Obdobná situácia nastáva, ak sa mierne líšia poistné riziká, ktoré jed- notlivé poistenia kryjú. V takom prí- pade si klient môže uplatniť niektoré riziká v jednej poisťovni a tie, ktoré toto poistenie nekryje, si môže poško- dený klient uplatniť v druhej poisťov- ni. Znovu však platí, že celkové plne- nie nepresiahne výšku škody. Poistenie jedného predmetu vo viacerých poisťovniach tak nie je vždy nevýhodné. Aby sa však klienti vyhli nežiaducemu viacnásobnému poisteniu, už na začiatku by mali mať jasno v tom, aké riziká by po- istenie v konkrétnej poisťovni malo kryť. Dôležité je teda poznať produk- ty. Dobré je taktiež už pri uzatváraní ďalšej poistky dať poisťovni vedieť, že konkrétny predmet už poistený je v inej spoločnosti. Pre skĺbenie po- istení je totiž korektná komunikácia absolútne kľúčová. škody v nej. Konkrétne podmienky jednotlivých poistení sa, samozrej- me, do istej miery líšia, čo ovplyv- ňuje aj konečnú výšku plnenia. Preto by mal klient zobrať do úvahy všetky aspekty jednotlivých zmlúv, rozhod- núť sa pre najvýhodnejšiu alternatí- vu a v ostatných spoločnostiach svoj nárok neuplatňovať. „Môžete mať napríklad auto po- istené v dvoch poisťovniach v situá- cii, keď v jednej poisťovni bude malé poistenie auta pre malé škody bez spoluúčasti a v druhej poisťovni plné havarijné poistenie pre veľké škody so spoluúčasťou. Ak nastane malá škoda, obrátite sa na poisťovňu, kde máte poistenie pre malé škody bez spoluúčasti. Ak vznikne veľ- ká škoda, obrátite sa na poisťovňu, kde máte poistenie pre veľké škody presahujúce výšku spoluúčasti,“ ho- vorí Chovan. „Alebo v jednej pois- ťovni si poistíte krádež auta a v inej celkové poistné plnenie od všetkých zúčastnených spoločností presiahnuť výšku vzniknutej škody. „Ak z nejakého dôvodu chcete poistiť ten istý majetok vo viacerých poisťovniach, myslite na to, že zo všetkých poisťovní spolu nemôžete dostať viac, ako je výška vzniknutej škody na poistenom majetku,“ hovo- rí Miroslav Chovan, riaditeľ spoloč- nosti Genertel. Ak by si klient nechal vyplatiť „úplne“ poistné plnenia na- príklad z dvoch poisťovní a plnenie by presiahlo výšku škody, v takom prípade by podľa Občianskeho zá- konníka klient poisťovní konal pro- tiprávne a dopustil sa neopodstatne- ného obohatenia. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ by do úvahy prichádzalo poistné plnenie napríklad z dvoch zmlúv, klient by mal zvážiť, v ktorej pois- ťovni by mohol získať v konečnom dôsledku viac a uplatniť si náhradu 51 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Poisťovacie podvody lákajú čoraz viac klientov POISŤOVACIE PODVODY LÁKAJÚ ČORAZ VIAC KLIENTOV Autor: Marek Mittaš Foto: Stockfresh Snaha o podvody je na vzostupe Najčastejšie sa podvodné konanie deje podľa evidencie poisťovní v rámci poistenia vozi- diel. Nasleduje uplatňovanie si práva na poist- né plnenie v neoprávnenej výške z úrazového poistenia, či trvalé následky po úraze. Mnoho podvodníkov sa snaží aj o uplatnenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu alebo neadekvátne a neodôvodnené predlžo- vanie pracovnej neschopnosti. Druhú skupinu poisťovacích podvodov tvorí uzatváranie po- istných zmlúv na poistníkov bez ich vedomia. Toľko hovoria skúsenosti poisťovní. Poisťovne už mnohé triky podvodníkov poznajú a v od- haľovaní podozrivých prípadov postupujú sami aj prostredníctvom externých spoloč- ností. Využívajú niekoľkostupňové kontrolné mechanizmy, aj tímy skúsených vyšetrovateľov, pričom na šetrenie sa využívajú rôzne moderné prostriedky a metódy. Napriek tomu rastú sna- hy o podvod. „Na základe štatistík poisťov- ne Union počet pokusov o poisťovací podvod rastie. Priemerný ročný nárast od roku 2009 do konca roka 2013 evidujeme na úrovni +33 %,“ hovorí Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union, a. s. Vo všeobecnosti možno povedať, že s veľkou šírkou poistných krytí pribúdajú aj malí pod- vodníci, ktorí chcú jednorazovo oklamať po- isťovňu, no súčasťou systému sú aj premyslene organizované skupiny. Väčšina podozrení je relevantných Každá likvidácia poistnej udalosti prebieha pod prísnym dohľadom pracovníkov poisťov- ne. Tí vedia objektívne na základe skúseností posúdiť, kedy aktuálna situácia nekorešponduje „Odmenou“ za poisťovací podvod môže byť 15 rokov na väzenskej strave. Napriek tomu poisťovne zaevidovali za minulý rok nie desiatky, stovky, ale tisíce podozrivých operácií a snahy realizovať podvod narastajú. Vidina ľahkého zisku mnohých láka, veď neraz ide o miliónové sumy. 52 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Poisťovacie podvody lákajú čoraz viac klientov · BANKY A POISŤOVNE viac vyskytujú aj špekulácie s vlast- ným zdravím. „Najčastejšie vyhod- nocujeme podozrenia pri úrazovom pripoistení. Vtedy sa môžu vyskyt- núť prípady pokusov o podvod v rámci pripoistenia pracovnej ne- schopnosti, čiže pri pripoistení ur- čenom na kompenzáciu straty príj- mu počas klientovej PN-ky,“ hovorí Daniela Guťanová, hovorkyňa NN poisťovne a dôchodkovej spoločnos- ti, a dodáva: „Poznáme prípady, keď klienti neúmerne predlžujú PN-ku, prípadne majú dohodnutú vyso- kú výšku dennej sadzby, ktorá ne- zodpovedá ich mesačnému príjmu.“ Súčasťou podvodov pri pripoistení dennej dávky nevyhnutného liečenia poistenia celkovo 2 144 podozri- vých poistných udalostí, čím pre poisťovňu uchránil až 5 937 919 eur. Najčastejšie preverovaným druhom poistenia je poistenie motorových vozidiel. V tomto segmente bolo cel- kovo prešetrených 1 031 poistných udalostí. V oblasti životného pois- tenia bolo prešetrených 181 podo- zrivých poistných udalostí s uchrá- nenou hodnotou 97 208 eur, pričom najviac prípadov bolo práve z úrazo- vého poistenia s uchránenou sumou 57 496 eur.“ Kšeftuje sa aj s PN-kou Ako vyplýva z údajov poisťovní, po podvodoch s automobilmi sa čoraz s tvrdeniami klienta. Takéto podo- zrenia posúvajú ďalej na prešetrenie. „Často trafíme klinec po hlavičke, lebo iba päť percent z podozrivých prípadov sa odvolá. Po identifiko- vaní podozrenia na poisťovací pod- vod poisťovňa zadá šetrenie detek- tívnej kancelárii,“ hovorí Daniela Šulcová, špecialista PR a marketin- gu KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group. Relevantné čísla z minulého roka prezentu- je Artur Šturmankin, špecialis- ta Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.: „Z celkového počtu 2 354 preverova- ných škôd v roku 2014 preveril vy- šetrovací tím v oblasti neživotného 53 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Poisťovacie podvody lákajú čoraz viac klientov poisťovne medzi sebou inten- zívne spolupracujú a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rovnako zdieľajú spoločnú databázu škôd a spoluprácu so spoločnosťami, ktoré sa venujú napríklad kontrolám originality vozidiel, so znaleckými organizáciami z rôznych znaleckých odvetví a podobne. Aj takýmito krokmi chcú ostať krok pred pod- vodníkmi, alebo im aspoň tesne dý- chať na chrbát. Neúmyselný podvod? Neznalosť zákona neospravedlňuje a využitie príležitosti na získanie pl- nenia, na ktoré klient či poškodený nemá nárok, sa vzhľadom na zavede- né kontrolné mechanizmy a súčasne hroziace sankcie nevypláca. Ako ho- vorí Arthur Šturmankin: „Poisťovací organizované. V prípade, že pois- ťovňa zameria pozornosť na určitý typ nehodového deja, v dôsledku ktorého dochádza k zvýšenej frek- vencii s následkom vzniku škody, veľmi rýchlo sa prispôsobia a ná- sledne sa zmení ich orientácia,“ ho- vorí Daniela Šulcová. Aj to je dôvod, prečo sa nedarí odhaliť stopercentný podiel podvodov. Teda aspoň nie hneď. Často sú odhalené aj dodatoč- ne. „Niekedy sa ich podarí odhaliť až po sérii poistných udalostí, prípadne podvodných pokusov. Na uvedené modusy operandi máme nasade- né špeciálne prostriedky a postupy vyšetrovania, ktoré nemôžeme zve- rejniť,“ hovorí Artur Šturmankin. Nie je však žiadne tajomstvo, že práve s cieľom odhaľovať podozri- vé skupiny, páchateľov či udalosti úrazu sú aj situácie, keď sa kliento- vi, ktorý má neúmerne vysokú den- nú dávku liečenia úrazu, podozrivo rýchlo stane úraz pár dní po uza- tvorení poistnej zmluvy. Poisťovne však podozrivé signály okamžite preverujú, hoci metodiku, systém odhaľovania aj komplexnú analýzu prirodzených údajov nezverejňujú. Pravdou však je, že pokiaľ chce bež- ný poistenec spáchať podvod, málo- kedy vyhrá. Skôr mu ostanú len oči pre plač. Rozplietať organizované skupiny je ťažký oriešok Komplikovanejšou skupinou pod- vodníkov sú gangy špecializujúce sa na poistenia s vyšším poistným krytím. „Skupiny zaoberajúce sa poisťovacími podvodmi sú dobre Najčastejšie odvetvia, kde sa realizujú podvody a pokusy o ne, vymenúva Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne: ‡ ‡ Za vinníka si klienti vyberajú osobu, s ktorou sa poznajú a s tou spíšu zápis, pričom poškodenie im spôsobilo iné vozidlo. ‡ ‡ Klient má na vozidle viacero poškodení, z ktorých mnohé sú staršieho dátumu, no poškodený tvrdil, že to bolo pri jednej poistnej udalosti. ‡ ‡ Poškodenie je viditeľne staršieho dátumu, ako dátum nahlásenia škodovej udalosti, počas ktorej malo dôjsť k poškodeniu. ‡ ‡ Poškodenie bolo nahlásené v inej poisťovni pôvodným majiteľom ešte pred nahlásenou udalosťou v našej poisťovni už novým majiteľom. K odhaleniu dôjde pri preverovaní nahlásenej škody v Centrálnej evidencii poistných udalostí (CEPU), pri kontrole originality alebo v havarijnom poistení pri obhliadke pred vstupom do poistenia. ‡ ‡ Poškodený si na vozidlo namontuje už poškodené diely, ktorých poškodenie vzniklo na inom vozidle. ‡ ‡ Úmyselné poškodenie vozidla pri dopravnej nehode, ktoré má buď prekryť staršie poškodenie, alebo ktoré je na účely preplatenia poistného plnenia z havarijnej poistnej zmluvy a aj z poistenia finančnej straty (GAP). ‡ ‡ Falšovanie dokladov. 54 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Poisťovacie podvody lákajú čoraz viac klientov · BANKY A POISŤOVNE trest, alebo trest odňatia slobody až do 15 rokov. Vo všetkých prípadoch je však potrebné nahradiť spôsobenú škodu ako aj všetky vzniknuté trovy poškodenému, teda poisťovni,“ uza- tvára výsledok odhaleného podvodu Artur Šturmankin. Netreba zabúdať ani na to, že ako podvod sa môže hodnotiť nesprávne udanie zničenia veci pri poistení domácnosti, spôso- benie škody aj uvedenie poisťovne do omylu. Negatívne účinky poist- ného podvádzania treba zvážiť aj s ohľadom na to, že poisťovne denne riešia desiatky takmer identických prípadov a preto odchýlky, aj zjav- ne dobre premyslené, ľahko udrú do očí. Prvotná snaha na malý podvod tak môže skončiť aj nepríjemným súdnym verdiktom. ktorý je uvedený do omylu treťou osobou, nie je vystavený predmetu trestného stíhania. V prípade doká- zania aktívnej účasti však podvod na poistnom môže poriadne zamrzieť. Hrozí aj basa Pri dokázaní podvodnej aktivity po- isťovňa poistné plnenie nevyplatí, no zároveň zabezpečí aj konzekvencie podľa charakteru prípadu. Ak všet- ko nasvedčuje tomu, že bol spáchaný poisťovací podvod a sú splnené po- trebné podmienky, podáva sa trest- né oznámenie. „Poisťovací podvod je v medziach zákona definovaný ako trestný čin. Za jeho spáchanie v prípade usvedčenia hrozí páchate- ľovi v závislosti od výšky a okolnos- tí spôsobenej škody buď finančný podvod nie je možné spáchať ne- úmyselne, vždy je za tým konkrét- ne konanie s cieľom vylákať poistné plnenie, tzv. špekulatívny úmysel klienta či poškodeného.“ Niekedy sa však klient môže stať súčasťou pois- ťovacieho podvodu aj bez toho, aby o tom vedel. Takúto situáciu pribli- žuje Mgr. Daniela Šulcová: „Ide pre- dovšetkým o prípady, keď pochybí servis, u ktorého bolo vozidlo opra- vované. Niekedy sa stane, že servis deklaruje výmenu dielov a pritom iba opravil ten istý poškodený diel. Alebo servis dá nadobúdacie dokla- dy od náhradných dielov klientovi, a pritom sa zistí, že sú falošné, prí- padne zamenené. Niekedy si klient neúmyselne uplatní už raz nároko- vané poškodenie. Prirodzene, klient, Judita Smatanová z poisťovne Union zo svojej praxe uviedla aj zaujímavé príbehy poisťovacích podvodov, ktoré sa skončili inak, ako boli plánované: Majiteľ tovaru prevážaného do ČR po dohode s vodičom vozidla na území ČR vozidlo pod- pálil a nechal zhorieť spolu s poisteným nákladom, tovar prepravovala účelovo zakúpená stará avia. Následne si nárokoval náhradu škody na tovare vo výške viac ako 320 000 eur s tým, že vozidlo zhorelo následkom technickej poruchy. Pri šetrení sa vodič priznal a príslušné policajné pracovisko začalo trestné stíhanie pre pokus zo spáchania poisťovacieho podvodu. Poverený dopravca naložil v SR náklad pneumatík v hodnote 150 000 eur, ktoré boli urče- né pre odberateľa v Lotyšsku. Ihneď po ich naložení dostal pokyn od svojho dispečera, aby odpojil naložený náves na určenom diaľničnom parkovisku. Tam náves prevzal ďalší ťahač s falošnými evidenčnými číslami a náklad sa „stratil“. Išlo o známu a čestnú dopravnú spoloč- nosť, ktorá však z ekonomických dôvodov tesne pred týmto prípadom zmenila majiteľa a ko- nateľa, ktorým sa stal takzvaný biely kôň. Tento jav sa v kamiónovej doprave opakuje často. Dvaja kamaráti z Liptova sa dohodli, že poškodený motocykel jedného z nich opravia z prostried- kov, ktoré im poskytne poisťovňa a to na základe vymyslenej udalosti, ktorá spočívala v oznámení, že pri cúvaní s motorovým vozidlom narazil do zaparkovaného motocykla, ktorý spadol a značne sa pri tom poškodil. Spôsobenie škody inému prevádzkou svojho motorového vozidla poistený riadne oznámil a uznal svoju zodpovednosť za škodu. Osobným preverovaním sa zistilo, že dej nehody je vymyslený a účastníci sa k tomu pri stretnutí s detektívmi poisťovne priznali. 55 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Poistenie áut? Dobrovoľné aj povinné POISTENIE ÁUT? DOBROVOĽNÉ AJ POVINNÉ Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh Zodpovednosť za škody Auto musí zo zákona byť poistené povinným zmluvným poistením (PZP) zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla. Toto poistenie zabezpečuje, že každý potenciál- ny vinník dopravnej nehody je poistený proti škodám, ktoré spôsobí iným. Toto poistenie je povinné aj preto, že ak by vinník nehody mal povinnosť sám hradiť škody na vozidlách, ktorým spôsobil nehodu, suma, ktorú by mal zaplatiť, by mohla narásť do nezvládnuteľ- nej výšky. Aj keď z pochopiteľných dôvodov by vinník škody jednoducho nezaplatil. Práve Poistenie automobilov sa v určitom smere odlišuje od poistenia iného majetku. Každý motorista, ktorý chce svoje auto legálne používať, musí ho poistiť proti škodám, ktoré ním môže spôsobiť. Okrem toho však poisťovne majú v portfóliu veľké množstvo „dobrovoľných“ poistení. 56 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Poistenie áut? Dobrovoľné aj povinné · BANKY A POISŤOVNE týmto situáciám PZP predchádza, keďže ško- dy na majetku, a bohužiaľ aj na zdraví a ži- votoch, na seba berie poisťovňa. Na základe zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP musí mať ta- kúto poistku uzavreté každé vozidlo, ktoré má evidenčné číslo. Okrem osobných áut sa teda PZP týka napríklad aj motocyklov, náklad- ných áut, kamiónov či prívesov. PZP uzatvára držiteľ auta registrovaného na Slovensku, ale aj nájomca, poprípade vlastník vozidla. PZP musí byť uzatvorené najneskôr v prvý deň používania vozidla. Z právneho hľadiska je 57 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Poistenie áut? Dobrovoľné aj povinné auto, na ktoré nie je uzavreté PZP, možné považovať za nepojazdné. Krádež, vandali, havárie... PZP je poistenie zodpovednosti. Chráni teda všetko ostatné, len nie majetok klien- ta. Pravoverným motoristom, ktorí považujú svoje auto za člena rodiny, to teda stačiť nemusí. Poisťovne to, samozrejme, vedia a ponúkajú široký výber dobrovoľného poistenia automo- bilov. Poistiť sa dá proti havárii, vanda- lizmu, krádeži, živel- nej pohrome, či proti poškodeniu škodcami a proti ďalším rizikám. Poistné produkty jednotlivých poisťovní sa v oblasti poistného krytia podobajú, identické však nie sú. Poisťovne navyše ponúkajú rôzne produkty v rôznych cenách poistného a hĺb- ka poistného krytia sa v rámci nich odlišuje. „Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla, na- príklad pri dopravnej nehode, páde stro- mov, skál, živloch ako požiar, blesk, krupobitie, víchrica, lavína, zemetrasenie, povodeň, taktiež pri zásahu cudzej osoby alebo pri poškodení vozidla zverou a aj na krádež,“ hovorí Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne. „Platnosť poistenia je na celom území geogra- fickej Európy,“ dopĺňa. Pri poistení vozidla proti krádeži sa berie do úvahy ako celok a poistené sú tak aj veci, ktoré sa nachádzajú v interiéri. „Ide predovšetkým o poistenie finančnej straty spôsobenej odcudze- ním celého vozidla alebo jeho súčasti, prípadne aj batožiny,“ hovorí Zuzana Eliášová, hovorky- ňa ČSOB. Opäť však záleží na podmienkach konkrétneho produktu. Aj poistenie vozidiel má, samozrejme, viace- ro typických výluk. Poistenie sa nevzťa- huje na škodu spô- sobenú úmyselne, či v prípade, ak sa udia- la v dôsledku pácha- nia trestnej činnosti. Nárok na poistné plnenie taktiež zani- ká, ak vodič vozidla nemá platný vodičský preukaz, prípadne mal zadržaný vodičský pre- ukaz, alebo mal zákaz viesť vozidlo. Rovnako nárok na poistné plnenie zaniká napríklad vtedy, ak škoda vznikla počas pretekov, alebo použitím vozidla na iný účel ako je dohodnuté v zmluve. Špeciálnym poistením je poistenie finančnej straty (GAP). „Kryje finančnú stratu, ktorá vznikne v súvislos- ti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške roz- dielu medzi obstará- vacou cenou vozidla a všeobecnou hodno- tou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia,“ hovorí Artur Šturmankin, hovorca Allianz- -Slovenskej poisťovne. Predmetom poistenia GAP je rozdiel medzi nadobúdacou cenou, teda tou, ktorú majiteľ zaplatil a všeobecnou cenou v čase poistnej udalosti, pričom táto hodnota predstavuje poistné plnenie z havarijného pois- tenia. „Túto službu odporúčame predovšetkým Auto bez PZP je z pohľadu zákona nepojazdné. Pri ojazdených autách je dôležitá pôvodná cena, poistenie je však so zľavou. 58 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Poistenie áut? Dobrovoľné aj povinné · BANKY A POISŤOVNE pri nových vozidlách a pri typoch áut s naj- vyšším výskytom krádeží. Ide o špeciálny typ poistenia na kompenzovanie rozdielu medzi všeobecnou hodnotou auta a jeho nadobúda- cou cenou,“ hovorí Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne. Poistia aj staršie vozidlá Je pochopiteľné, že motoristi chcú svoje autá poisťovať predo- všetkým keď sú nové, pretože vtedy by bolo prípadné poškodenie majetku najnepríjem- nejšie. Poistiť je ale, samozrejme, možné aj staršie vozidlo, aj v jeho prípade hrá dôležitú úlohu pôvodná cena. „V prípade ojazdeného vozidla sa poistná suma stanovuje na novú cenu. Ide o hodnotu vozidla, ktorú vozidlo malo v roku jeho výroby, respek- tíve kúpy prvým majiteľom. V prípade poistnej udalosti poisťovňa hradí náklady v hodnote nových náhradných dielov,“ hovorí Daniela Šulcová. Na ojazdené vozidlá však získavajú klienti zľa- vu. Čo je ojazdené auto, si však každá poisťov- ňa určuje sama. Môžu to byť vozidlá staršie ako tri roky, prípadne päť rokov, ďalšou možnosťou je, že zľava sa zvyšuje s rastúcim vekom auta. „Do poistenia sa prijímajú vozidlá maximálne 10 rokov staré. Z hľadiska veku vozidla má ur- čite význam poistenie úplne nového auta a po- istenie vozidla do 6 rokov, pri starších autách je potrebné brať do úvahy aj trhovú cenu,“ hovorí Daniela Vlčková. Asistencia na cestách Okolnosťou, ktorá by mohla hovoriť v prospech poistenia aj starších vozidiel sú asistenčné služ- by, ktoré poisťovne klientom poskytujú. Tieto služby ponúkajú riešenie predovšetkým v situ- áciách, keď sa poistené vozidlo stane na ceste nepojazdným. „Môžeme povedať, že asistenčné služby by mali minimálne kryť riziká, ako sú defekt či odtiahnutie, mali by zastrešovať vyrie- šenie pokračovania cestujúcich do cieľovej des- tinácie, či už zapožičaním vozidla, uhradením nákladov na prepra- vu a podobne,“ ho- vorí Zuzana Eliášová. Do úvahy pripadá napríklad aj zabez- pečenie náhradného ubytovania v prípa- de, že nie je možné poškodený automo- bil opraviť okamži- te. Klienti napríklad v  rámci poistenia môžu využiť právne poradenstvo v núdzových situáciách. Služby v rámci poistenia však môžu byť uži- točné aj v prípade, že bezprostredne nevzni- kol problém s autom. Poisťovne totiž môžu klientom ponúkať napríklad informácie o do- pravných predpisoch v zahraničí, informácie o potrebných dokladoch a podobne. Klienti sa napríklad môžu dozvedieť, ako postupovať v prípade nehody. Ak je klient účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, v rámci asistenčných služieb môže poisťovňa poskytovať tlmočenie a preklady, prípadne na seba prevezme komunikáciu so zahraničnými úradmi. To zahŕňa napríklad zabezpečenie kontaktu s konzulátom. Treťou veľmi významnou oblasťou asistenčných služieb je lekárska asistencia. Poisťovne môžu byť nápomocné pri zabezpečení ošetrenia, či špecia- lizovaných vyšetrení, čo môže zahŕňať zaslanie platobnej záruky za vyšetrenie. Poisťovňa taktiež môže zabezpečovať nevyhnutnú prepravu. Poistenie sú aj služby – lekár, odťahovka, ale aj poradenstvo. 59 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Matej Pánik – manažér s veľkou chuťou víťaziť MATEJ PÁNIK – MANAŽÉR S VEĽKOU CHUŤOU VÍŤAZIŤ dokonalú paralelu práve so športom. Išlo predsa rovnako o schopnosť strategicky myslieť, viesť tím a do- sahovať s ním dobré výsledky. Po prvých spoločných stretnutiach som mu povedal, že by som to možno rád skúsil, na čo mi pán Rabatin vtipne odvetil, že skúšať môže len elektri- kár so skúšačkou, ja sa musím jasne rozhodnúť. Tak som sa teda do sveta financií a poisťovníctva ponoril na- plno. Veľmi rýchlo sa mi to zapáčilo. Odvtedy už ubehlo sedem rokov. Ako sa počas tých siedmich ro- kov ďalej vyvíjal váš profesionál- ny príbeh? Čo sa vám na práci v oblasti poisťovníctva a financií zapáčilo najviac? Začal som pracovať na oddelení obcho- du. Obchodníkom som bol počas pr- vých piatich rokov a potom som začal finančným ohodnotením. Preto som hľadal možnosti, kde by som sa mo- hol ako bývalý športovec so skúse- nosťami s vedením tímu a chuťou vyhrávať dobre uplatniť. V  tom období som stretol pána Jaroslava Rabatina, regionál- neho manažéra spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Pomohol mi nahliadnuť do finančného biz­ nisu a ja som v tom odrazu videl Ste bývalý aktívny športovec. Roky ste hrali futbal a neskôr ste pôsobi- li aj ako tréner. Priblížite nám váš príbeh výmeny futbalového dresu za biznis oblek? Šport ma zaujímal už odmalička. Prakticky sa s ním spájal celý môj život. Futbal som hrával už od šies- tich rokov, neskôr profesionálne až do 25 rokov. Vyštudoval som vy- sokú školu so zameraním na šport a po jej skončení som začal robiť trénera pre mládežnícke mužstvá v Martine. Šport bol mojou vášňou pre samotnú hru a neskôr aj pre ra- dosť z úspešného vedenia tímu a do- sahovania dobrých výsledkov. Veľmi ma bavilo aj strategické plánovanie hry pred samotným zápasom. Práve to neraz rozhodlo o výsledku hry. Problém bol, že ako tréner som zápa- sil nielen so súpermi, ale aj s nízkym Autor: Jana Ondrejka, Marek Mittaš Foto: archív Mateja Pánika Matej Pánik je bývalý profesionálny športovec, dnes úspešný manažér pôsobiaci v oblasti financií a poisťovníctva. Šport a biznis majú podľa neho veľa spoločného, preto vo finančnom biznise uplatňuje najmä svoje schopnosti a skúsenosti nadobudnuté pri profesii športového trénera a aktívneho športovca. Ako sám uvádza, v oboch prípadoch je potrebné strategicky myslieť, mať tímového ducha a veľkú chuť víťaziť. Biznis som bral ako šport, ako tímovú hru, kde je podstatný dobrý výsledok. 60 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Matej Pánik – manažér s veľkou chuťou víťaziť úspechu, nesmiem zabudnúť ani na otvorený a priateľský prístup samotnej spoločnosti Allianz, ktorá podporuje inovatívne riešenia a veľmi pomáha overeným systémom pri ich rozvoji a napredovaní. Allianz vnímam ako fantastickú platformu na plnenie snov. Tu sa to však zrejme nekončí, čo máte v pláne ďalej? Od 1. júla 2015 otváram nové oblastné riaditeľstvo, ktoré sa vyformovalo po- čas uplynulých ôsmich mesiacov. Dnes mám vo svojom tíme už 50 špecialistov. Tým som prakticky poprel tvrdenie, že interné siete poisťovní nemajú budúc- nosť. Sám som pritiahol päťdesiatku ľudí a nikto z nich predtým v poisťov- níctve nepracoval. Do konca roka plá- nujem skupinu rozšíriť o ďalších 50 ob- chodníkov a 10 oblastných manažérov. Spomínané riaditeľstvo tvoria regióny v tomto biznise uspieť, musí dať ľuďom priestor a príležitosť rásť a rozvíjať svo- je schopnosti. Možno to znie ako klišé, ale je fakt, že som svoj vlastný úspech postavil na dosahovaní úspechov iných. Na začiatku mojej kariéry aj mne veľmi pomohli konkrétni ľudia, napríklad Matej Francúz, Ján Balo, Stanislav Bratva, Ľudo Rumanovský či Vojto Furták, ako aj už spomínaný Jaroslav Rabatin. Ak hovorím o dosahovaní budovať svoj vlastný tím. Zlomový mo- ment v mojej kariére teda prišiel pred dvoma rokmi, keď firma uviedla nové podmienky pri budovaní obchodných tímov. Písal sa rok 2013 a počas jedné- ho roka sa mi podarilo vytvoriť tím s počtom 27 ľudí a stali sme sa spolu najúspešnejším obchodným tímom na Slovensku v roku 2014. Dá sa povedať, že za dva roky ste dokázali to, o čo sa iní vaši kolego- via snažia aj desaťročie. Mnohých by iste zaujímalo, čo sa skrýva za takýmto úspechom. Opäť sa vrátim k športu, pretože aj bi- znis som bral ako šport, ako tímovú hru, kde je podstatný dobrý výsledok. Prvoradé bolo pre mňa postaviť kvalit- ný tím. Preto som sa obklopil mladými húževnatými ľuďmi a celý čas som mal na pamäti jednu vec. Ak chce človek Matej Pánik Matej Pánik pracuje v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., na pozícii Oblastného riaditeľa. Pod jeho vedením pracuje 50 špe- cialistov v piatich tímoch, v regió- noch Dunajská Streda, Nové Zám- ky, Šaľa, Meder, Šamorín a Galanta. Je ženatý a má jedno dieťa. Svoj vlastný úspech som postavil na tom, že som pomohol dosahovať úspechy aj iným. 61 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Matej Pánik – manažér s veľkou chuťou víťaziť aj prekonávať prekážky. Žiadna pre- kážka by vás nemala odradiť. Dôvera v samého seba je pri tomto nesmierne dôležitá. Aj preto musí každý tím vždy cítiť oporu svojho kouča. V našom fi- nančnom biznise sú to manažéri a mo- tivátori. Silné osobnosti, či už v špor- te, alebo biznise zvyčajne vedia, ako ľudí inšpirovať. Hovoríte o tom, aké dôležité je dodávať ľuďom sebavedomie. Súhlasím s vami, no nestáva sa niekedy aj opačný prípad, keď sa človek pri postupe na manažérsku pozíciu nechá opantať úspechom, sebavedomie mu stúpne, ale výkon klesá? Je chyba, ak sa človek nechá opantať svojou vizitkou. Stane sa riaditeľom a ihneď začne „riaditeľovať“. Takto sa môže stať, že ako rýchlo začal, tak aj skončí. Od momentu, ako sa stane manažérom a lídrom, musí byť viac kouč ako „šéf“. Držať si od všetkých odstup, prípadne sa správať nadrade- ne, nepovažujem za správne riešenie. Vzťahy musia byť zdravé nielen v tíme, ale aj v celej firme. V tomto je poisťov- ňa Allianz naozaj výnimočná firma. Všetci si tu tykáme a s povýšeneckým prístupom sa tu veľmi nestretnete. Vládne tu kultúra podpory. Prejdime teraz od ľudí vo vašom tíme k službám, ktoré poskytujete zákazníkom. Poistných aj finanč- ných produktov je mnoho a nie vždy sa v nich dobre orientuje. Akú hlavnú funkciu by podľa vás malo poistenie spĺňať? Hlavnou úlohou poistenia je chrániť ľudí pred reálnymi rizikami, kto- ré ich môžu postretnúť a vážne tak narušiť ich normálne fungovanie, svoj tím, povedzme v čase „krízy“? Nie vždy je človek na vrchole. Prídu aj pády a práve vtedy človek potrebuje získať naspäť motiváciu a sebavedomie. Veľa ráz som pri športe stretával ľudí, ktorí si neverili, alebo im sebavedomie klesalo veľmi rýchlo, čím sa radikálne zhoršoval aj výsledok. Niekedy ich sta- čilo len povzbudiť a všetko sa zmenilo. Ak sa mi podarilo ich opäť „nakopnúť“, diali sa zázraky. Na vlastnej koži som zažil, aké rýchle pokroky dokážu uro- biť mladí futbalisti a čo dokáže spraviť s ľuďmi víťazná nálada. Zvolil som teda rovnakú stratégiu. Chválil som svojich kolegov aj za maličkosti a do- dával im energiu. Pýtal som sa ich na to, o čom snívajú, po čom túžia a po- stupnými krokmi som sa snažil pomá- hať im ich sen aj napĺňať. Počas cesty za úspechom sa ale každý musí naučiť Dunajská Streda, Nové Zámky, Šaľa, Meder, Šamorín, Galanta a v pláne máme Štúrovo a pracujeme aj na Senci. Zaujímalo by ma, ako postupujete pri výbere ľudí? Podľa čoho doká- žete odhadnúť, či bude nový človek pre váš tím prínosom? Pri výbere ľudí často spolieham na svoju intuíciu. Ľudia okolo mňa sú mi vlastne veľmi podobní. Podobne ako ja, majú sny a ciele, chcú byť v živote úspešní a nestačí im byť len priemer- ne dobrými. Naopak, chcú vynikať a zároveň pomáhať v progrese aj iným, majú tímového ducha. A v neposled- nom rade nie sú leniví, ale naopak, ve- dia na sebe „zamakať“. Mnohí dokon- ca pochádzajú aj z prostredia športu. To je moja predstava o „lige úspešných“ a aj preto pokladám šport za veľmi dobrý základ pre biznis. Veď obchod je o prekonávaní prekážok a počiatoč- ných neúspechov. Je to o drine, ale aj o veľkej chuti víťaziť a v mojom prí- pade aj o veľkej chuti zostaviť ďalší „hviezdny tím“. Správny kouč podrží hráča aj v skutočne ťažkej chvíli. Akým spôsobom motivujete svojich ľudí – V budúcnosti bude rozhodovať kvalita služieb, detaily a profesionalita. 62 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Matej Pánik – manažér s veľkou chuťou víťaziť hypotekárny a maklérsky dom na Slovensku. Ako vidíte budúcnosť finančného trhu a povedzme aj priestor pre spo- ločnosti Allianz v ňom? V Allianz odteraz ponúkame špe- cializované životné poistenie, poradenstvo, ale súčasne zabezpe- čujeme služby s najvyššou pridanou hodnotou, ako je napríklad refinan- covanie hypotéky či sprostredko- vanie novej hypotéky. Čiže kom- plexné služby. Neživotné poistenie sa presúva a bude presúvať smerom k online riešeniam a na call centrá. Trh bude určite smerovať k vysokej profesionalite a optimalizácii nákla- dov klienta. Tu je priestor len pre sku- točne profesionalizované a kvalitné služby. Realita je dnes taká, že ľudia si kupujú finančné produkty, ale v sku- točnosti ani nevedia, za čo presne pla- tia. Klienti nie sú informovaní, neve- dia, že môžu za vybranú službu platiť menej, prípadne si môžu kúpiť lepší (vhodnejší) produkt. Nerozumejú presne ich zmyslu. Budúcnosť bude o tom, že ľudia sa budú viac pýtať, budú chcieť viac poznať zmysel fi- nančných produktov a ich benefi- ty. Budú očakávať jasné odpovede a chcieť spolupracovať s ľuďmi, kto- rí im ich dajú. V budúcnosti teda bude rozhodovať kvalita služieb, detaily a profesionalita. Na záver by som sa chcel špeciálne poďakovať kolegom a spolupracov- níkom: Vladimírovi Milanovi a jeho tímu v Dunajskej Strede, Marekovi Hamranovi, Jarke Botkovej, Marike Mellenovej, Majke Zuzkovičovej, Marekovi Bláhovi a, samozrejme, všet- kým členom môjho tímu. Ďakujem. Spomínate komplexné finančné poradenstvo. Máte teda na mysli aj iné ako poisťovacie produkty? Plánujete v Allianz SP vo vzťa- hu ku klientom vystupovať ako finančný maklér? Je to tak. Ide vlastne o novinku. Od tohto roku sme získali licenciu pre poskytovanie hypoték a tým sa úpl- ne zmenil prístup pri poskytovaní služieb klientovi. To je zároveň aj dôvod, prečo sa ľudia odrazu viac zaujímajú o náš biznis. Kedysi bol „poisťovák“ považovaný za prácu možno podradnú, aj to sa už postup- ne mení, no dnes ešte navyše ponú- kame komplexné finančné služby pod jednou strechou, čo je výhodné aj pre klienta. Neposkytujeme už len poistenie, ale vieme napríklad sprostredkovať aj hypotéku. Z môj- ho pohľadu je to zásadná zmena, vďaka ktorej k nám prichádza mno- ho nových ľudí. Povolanie finanč- ného poradcu a agenta sa zdá byť atraktívnejšie. Nepredávame už len produkt, ale finančný plán. Tento zmenený model dáva tiež možnosť na výrazne lepší kariérny rast. Už od šiesteho mesiaca po nástupe do- stanú noví kolegovia príležitosť bu- dovať svoj vlastný obchodný tím. Allianz je prvá poisťovňa, ktorá pra- cuje s najvýznamnejšími bankami na trhu. Vytvorili sme tak najväčší nehovoriac už o ďalších následkoch. Ja som tieto riziká a ich krytia zhrnul do troch základných bodov. A v tom- to zmysle dávam rady a odporúčanie aj mojim klientom. Prvým bodom, alebo pilierom vlastnej ochrany, je zabezpečiť si 100 % príjmu v kaž- dom momente života. Znamená to, že poistenie vie garantovať a doplniť chýbajúci príjem, napríklad počas choroby, trvalej invalidity, alebo aj straty zamestnania. Ďalším pilie- rom je zaopatrenie rodiny v prípade straty živiteľa rodiny. Ak sa stane tragédia a živiteľ rodiny sa nevráti domov, vieme jeho rodine zabezpečiť finančné prostriedky v rozsahu, ako keby tam živiteľ bol. Práve poistenie má zaistiť, aby rodina neskončila na ulici. Tretím pilierom je vytvorenie finančnej rezervy. Nemusím hádam nikomu vysvetľovať, aké dôležité je mať v dnešnej dobe vlastnú finančnú rezervu. Sociálna poisťovňa totiž už dávno nie je garantom životnej úrov- ne a situácia sa bude ešte zhoršovať. To vieme zariadiť prostredníctvom sporiacich programov, ktoré sú roz- hodne výhodnejšie ako prostriedky uložené na bankovom účte. Ľudia si bežne sporia len na bežných účtoch, pritom podielové fondy ponúkajú pri akceptovaní rozumnej miery rizika dlhodobé zhodnotenie na úrovni 3 až 8 %. Slováci majú takmer 75 % úspor na bežných účtoch a termínovaných vkladoch. Len si predstavte, o koľko by bolo Slovensko bohatšie, keby boli tieto prostriedky investované za po- sledný rok vo fondoch. Ako vidíte, aj my sa od bežného predaja poistiek vzďaľujeme a snažíme sa viac vychá- dzať v ústrety klientom. Edukovať ich a ponúkať im komplexné finančné poradenstvo a servis. Je to o drine, ale aj veľkej chuti víťaziť. 63 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Kreditná či debetná karta? Rozdiel medzi nimi je veľký KREDITNÁ ČI DEBETNÁ KARTA? ROZDIEL MEDZI NIMI JE VEĽKÝ Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh Najbežnejším typom platobných kariet k ban­ kovým účtom sú karty debetné a kreditné karty. Medzi Slovákmi dominujú debetné karty k bežným účtom. Takáto karta umožňuje klien­ tovi banky prístup k vlastným peniazom. Na druhej strane kreditná karta je pro- striedok, pomocou ktorého klienti čer- pajú takzvaný revol- vingový úver. Takýto úver je založený na tom, že sa neustále obnovuje a jeho čer- panie aj splácanie prebieha v opakujúcich sa cykloch. Zákazník, ktorý platí pri pokladni kreditnou kartou, teda v danom okamihu nemíňa vlastné prostried- ky ako pri platení debetnou kartou, ale nákup hradí z úveru, ktorý mu banka neustále poskytuje. Vlastnými prostriedkami potom v dohodnutom režime spláca takto poskytnutý úver. V praxi to teda vyzerá tak, že klient si s bankou dohodne úverový rá- mec, teda výšku pro- striedkov, ktoré môže klient banky v rámci takéhoto úveru čer- pať. Taktiež sa klient s bankou dohodne na tom, ako bude pro- striedky, ktoré si po- žičal, splácať. Banka sa s  k lientom do- hodne, že napríklad ku konkrétnemu dňu v jednom mesiaci splatí určitý podiel z požičaných prostriedkov. Na základe takejto dohody teda klient k stanove- nému termínu nemusí splatiť celú dlžnú sumu, Platobnú kartu má dnes v peňaženke väčšina Slovákov a jej používanie považuje za samozrejmosť. Samotné karty sa od seba na prvý pohľad zásadne nelíšia, no hoci vyzerajú podobne, fungovať môžu úplne inak. Preto je dobré vedieť, čo je čo. Debetná karta umožňuje klientovi banky prístup k vlastným peniazom. 64 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Kreditná či debetná karta? Rozdiel medzi nimi je veľký · BANKY A POISŤOVNE nesplatená suma sa však následne úročí. Na rovnakom princípe ako kreditné karty fungujú charge karty. Držiteľ takejto karty rovnako čerpá úver, rozdiel oproti kreditnej karte je však v tom, že banka k stanove- nému termínu žiada splatenie celej dlžnej sumy. Funguje to ako otvorený účet v bare, na ktorý si môžu hostia celý večer objednávať, na záver ho však musia vyrovnať celý. Uprednostniť kre- ditnú či charge kartu pred debetnou kartou sa oplatí napríklad klientom, ktorí majú výrazné časové rozdiely v príjmoch a výdavkoch. Majiteľ kreditnej kar- ty má prostriedky k dispozícii napríklad celý mesiac, hoci peniaze, ktorými svoj úver splatí, zarobí až ku koncu tohto mesiaca. Ak by klient vlastnil v tejto situácii debetnú kartu, nesúlad me- dzi príjmami a výdavkami by bol problém, keďže na začiatku mesiaca by mu prostriedky chýbali. Aj debetné karty k účtom dokážu čiastočne rie- šiť nesúlad príjmov a výdavkov. Banky to- tiž revolvingový úver poskytujú aj k účtom s debetnou kartou. Klientom povoľujú prečerpanie účtu a to je druh revolvingového úveru. Klient môže ísť na svojom účte jed- noducho do mínusu. Banka mu môže po- skytnúť pár dní na bezplatné splatenie a následne sa začne dlžná suma úročiť. Práve vlastné prostriedky spolu s povoleným prečerpaním tvoria na debetnej karte disponibilný zostatok, teda sumu, ktorú môže klient minúť. Uprednostniť kreditnú či charge kartu pred debetnou kartou sa oplatí napríklad klientom, ktorí majú výrazné časové rozdiely v príjmoch a výdavkoch. 65 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

BANKY A POISŤOVNE · Bankovým krádežiam dominuje internet BANKOVÝM KRÁDEŽIAM DOMINUJE INTERNET Autor: Marek Mittaš Foto: Stockfresh Zločincov, ktorí si trúfnu do banky so zbraňou v ruke, je čoraz menej. Pribúdajú však tí, ktorí na cestu k cudzím peniazom využívajú internet a neopatrnosť samotných klientov. Z klasických gangsterských vykrádačov bánk sa stali kyberzločinci. Preto banky čoraz viac bezpečnostných opatrení smerujú na odvrátenie reálnych hrozieb vo virtuálnom priestore. zámienkou, že konajú v mene banky sa snažia vylákať jeho osobné údaje. Situáciu približuje Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky: „Podvodný e-mail sa javí ako zaslaný bankou, no pri bližšom pohľade sú tu určité po- dozrivé znaky ako adresa odosielateľa, jazyk e-mailu, neznáme meno odosie- lateľa, chyby. E-mail je typický svojou urgentnosťou, zvyčajne odkazuje na webovú stránku, ktorá vyzerá ako ban- ková, pre pozorného používateľa však tiež obsahuje typické charakteristiky. Neobsahuje bezpečnostné znaky v po- dobe zeleného zámku, označenie https. Často je graficky nedokonalá, pôsobí ako zle načítaná alebo obsahuje gra- matické chyby. Adresa stránky nie je banková adresa. Je vždy dôležité, aby klient o podo- zrivom e-maile informoval banku. Na e-mail nereagoval, neodpovedal ani neklikal na linky, nešíril ho ďalej a naj- mä nevypĺňal žiadne citlivé údaje. Nové bezpečnostné prvky neustále pribúdajú Ochrana systémov a boj proti zloči- nu je citlivou témou. Preto je ochrana Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky: „Útočníci používajú aj zrých- lené platby do zahraničia, kde útočník alebo ním poverený ,biely kôň‘ peniaze vyberie. Hotovosť v podobe bankoviek je totiž len veľmi ťažko sledovateľná.“ Cestičky zločinu sú kľukaté a nikdy sa nedá presne predpovedať, kam budú jeho kroky smerovať. Ako hovorí za všetky inštitúcie Anna Tkáčová, hovor- kyňa Poštovej banky: „Po zisteniach sme obratom pristúpili k bezpečnost- nej analýze a prijali bezpečnostné opat- renia. Situáciu pozorne monitorujeme aj naďalej.“ Napriek tomu je potrebné, aby bol ostražitý aj sám klient. Pri in- ternetových útokoch je to práve on, kto môže s pomocou banky ochrániť svoje peniaze najviac. Pozor na e-maily z „banky“ Klient by mal zbystriť pozornosť vždy, keď sa k nemu dostane e-mail od jeho banky. Samotné banky síce posielajú klientom e-mailovú poštu, no nikdy nežiadajú heslá, čísla ani iné prístupové parametre. Na to je potrebné vždy pa- mätať. Pri phishingu naopak, podvod- níci kontaktujú priamo klienta a pod Jednotkou je phishing V minulom roku bol viac ako po iné roky zaznamenaný nový trend v ob- lasti bankových krádeží a podvodov. Neslávnou jednotkou sa stalo opero- vanie s dôveryhodnosťou samotných klientov a vykrádanie nie anonym- ných trezorov, ale konkrétnych účtov. „Zatiaľ čo nám klesol počet ozbro- jených prepadov v pobočkách, na Slovensku narastá výskyt útokov v on- line priestore. Ide najmä o phishing s cieľom získať klientske heslá k banko- vým účtom,“ hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Všetky banky však potvrdzujú, že sa- motné bankové systémy neboli priamo napadnuté a útoky smerovali na neza- bezpečené počítače a mobilné telefóny klientov. Zároveň Marta Cesnaková dodáva, že tieto útoky sú aj podľa od- borníkov na IT bezpečnosť sofistiko- vanejšie ako v minulosti. Nechýbali, samozrejme, ani staré osvedčené me- tódy ako sú krádeže čísel kreditných kariet či vyberanie hotovosti z banko- matov prostredníctvom ukradnutého PIN kódu. Na novinku, ktorej začínajú podvodníci holdovať, upozorňuje aj 66 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Bankovým krádežiam dominuje internet · BANKY A POISŤOVNE oznámi, že máte platbu čakajúcu na autorizáciu a vy ju potvrdíte PIN-om,“ dodáva Walterová. Napriek všetkým bezpečnostným prvkom ide len o pomôcku. Na bez- pečnosť peňazí musí do veľkej miery dbať aj sám klient. o zjednodušenie, pretože do mobil bankingu sa prihlásite a aj platby po- tvrdíte jedným bezpečnostný prv- kom – PIN-om, ktorý si sami zvolíte. Namiesto overovacej SMS a prepisova- nia kódu sa tu používa push notifikácia priamo v mobilnej aplikácii, ktorá vám vkladov klientov do veľkej miery zahalená bankovým tajomstvom. Všeobecne sa dá povedať, že aj keď banky dokážu zaistiť vysokú mieru bezpečnosti jednotlivých technoló- gií a nástrojov, nedokážu ovplyvniť riziko vyplývajúce z nedodržiavania bezpečnostných zásad zo strany pou- žívateľov. Najčastejšie ide o pripájanie sa do internetbankingu z nedôvery- hodného a nezabezpečeného zariade- nia či verejne prístupných sietí. „Na všetkých úrovniach navzájom kombi- nujeme jednotlivé zabezpečenia, aby bola ochrana tou najlepšou dostup- nou bezpečnostnou technológiou čo najvyššia. V banke tiež pravidelne podrobujeme elektronické bankov- níctvo bezpečnostným testom tak, aby spĺňalo aj veľmi prísne štandardy,“ ho- vorí Marta Cesnaková. Ak však klient bezpečnosť opatrení sám znižuje, vystavuje sa riziku. Zaujímavé novinky v oblasti ochrany predstavuje Alena Walterová: „Zaviedli sme systém dynamického vyhodnocovania rizika, ktorý zjedno- dušuje a urýchľuje prácu s internetban- kingom. Ide o automatizovaný systém sledovania a vyhodnocovania štan- dardnej aktivity konkrétneho klienta počas jeho práce v internetbankin- gu. Ak je operácia vyhodnotená ako bezpečná, nie je potrebné ju potvrdiť dodatočným bezpečnostným prv- kom. No pri prihlásení sa napríklad z nezvyčajného miesta (na dovolen- ke, v kaviarni...) si systém môže vy- žiadať dodatočný autorizačný prvok, čím je zaručená zvýšená bezpečnosť prostriedkov na účte. Od 23. mája tohto roku spustili vo VÚB banke viacero noviniek v oblasti bezpečnos- ti internetbankingu. Medzi nimi aj nový autentifikačný prvok mobilný PIN. „Z používateľského hľadiska ide Ako si ustrážiť bezpečnosť vlastných peňazí a minimalizovať riziko,že sa stanete obeťou bankového podvodu? Tu je niekoľko základných rád, ktoré vám môžu pomôcť: • • Akékoľvek podozrivé telefonáty, SMS alebo e-maily, ktoré nabádajú na prezradenie citlivých údajov, sú pokusom o podvod – treba ich nahlásiť. • • Nikdy neprezrádzajte svoje meno a heslo alebo informá- cie ako číslo a dátum platnosti karty, číslo dispozičnej karty či CVC/CVV kód. • • Pri zadávaní PIN kódu do bankomatu je zakrytie klávesni- ce druhou rukou minimum, ktoré môžete urobiť a záro- veň ochrániť svoje peniaze. • • Nenoste PIN kód v blízkosti svojej platobnej karty. • • Pri internetovom nákupe si overte, aké informácie sú na stránke obchodníka zverejnené. Každý predajca by mal na stránke uvádzať povinné údaje, ktoré stanovuje legislatíva, a to najmä kontaktné údaje, registračné údaje z obchodného/živnostenského registra, reklamačný poriadok, opis tovaru, spôsob a podmienky doručenia a platby a pod. • • Nenakupujte z nedôveryhodných zdrojov. • • Originálna stránka internetbankingu musí byť zabez - pečená (https://) a v adrese stránky je zobrazený overený certifikát. Treba si overiť, pre koho bol vydaný. • • Používajte stránky, ktoré sú zabezpečené technológiou 3D Secure, napríklad Verified by VISA, MasterCard®, SecureCode™. • • Pri podozrení na podvod a nezvyčajnú transakciu na vašom účte bezodkladne kontaktujte vašu banku. 67 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

REDAKČNÁ RADA · Redakčná rada na Slovakia Ringu REDAKČNÁ RADA NA SLOVAKIA RINGU Autor:Jana Ondrejka Foto: Simona Oswaldová 68 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Redakčná rada na Slovakia Ringu · REDAKČNÁ RADA Už po tretí raz sme sa s členmi redakčnej rady ekonomického magazínu NEXT FUTURE stretli v špičkovom motoristickom areáli – Slovakia Ringu a spojili takpríjemnés užitočným. Na zatiaľ poslednom stretnutí sme pre­ debatovali hneď niekoľko zaujímavých tém. Diskusiu sme otvorili aktuálnou témou, akou stále nepochybne sú úvery na bývanie. Zúčastnení zástupcovia na Slovensku pôsobia­ cich bánk nám predstavili svoje nové jarné pro­ dukty určené na financovanie bývania. Zároveň skonštatovali, že aj napriek opatreniam NBS sa predaju hypotekárnych úverov, vďaka níz- kym úrokom, aj naďalej mimoriadne darí. Ďalšou témou, ktorá sa týkala poisťovní, sme sa bližšie pozreli na poistenie motorových vozidiel, PZP a KASKO. Členovia rady sa pozastavili naj- mä nad rafinovanými poisťovacími podvodmi, ktoré súvisia najmä s poistením áut. Ďalšie zaujímavé témy, ktoré počas zasadnutia za- rezonovali a o ktorých sa môžete dočítať aj v naj- novšom vydaní magazínu NEXT FUTURE, boli: poisťovacie produkty predávané v bankách, pois- ťovňa a zaisťovňa – zaistenie poisťovní, spotrebný úver a refinancovanie. Po tom, ako nám členovia našej rady odprezen- tovali svoje poznatky a skúsenosti z bankovníc- tva, poisťovníctva a finančného maklérstva, dali sme im možnosť otestovať si svoje schopnosti aj za volantom. Obstáli však rovnako dobre ako za diskusným stolom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 69 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

REALITY · Vo výhľade sú len malé zmeny cien bývania VO VÝHĽADE SÚ LEN MALÉ ZMENY CIEN BÝVANIA Priemerná cena nehnuteľností na bývanie sa na Slovensku vo 4. štvrťroku 2014 zvýšila o 3 €/m2 na hodnotu 1 218 €/m2. Znamená to medzištvrťročný aj medziročný rast o 0,2 %. Mierne zvýšenie priemernej ceny bývania bolo výsledkom hlavne rastúcej priemernej ceny bytov. Aktuálna priemerná cena bývania je na Slovensku takmer totožná s hodnotou jej dlhodobého priemeru (1217 €/m2). Orientačne zodpovedá priemernej cene bývania zhruba z polovice roku 2007 a je o 21,4 % nižšia ako na vrchole realitného boomu v 2. štvrťroku 2008. Relatívne najdostupnejšie bývanie v histórii SR Dostupnosť bývania sa aj vo 4. štvrťroku 2014 zlepšila vo všetkých slovenských krajoch. Praktickým prejavom toho je mierny rast veľ- kosti obytnej plochy, ktorú možno aktuálne kúpiť za priemernú hrubú mesačnú mzdu ako aj skracovanie času, potrebného na splatenie priemerného bývania o výmere 60 m2 obytnej plochy z disponibilných príjmov domácností. Dôvodom zlepšenej dostupnosti bývania na konci roku 2014 bolo zníženie priemernej ceny bývania vo väčšine krajov, všeobecné zlepšo- vanie podmienok pri poskytovaní úverov na bývanie aj celkovo relatívne priaznivé makro- ekonomické prostredie. Z kvantitatívneho vy- hodnotenia indexu dostupnosti bývania v dl- hodobejšom horizonte možno dospieť k záveru, že aktuálne je bývanie relatívne najdostupnejšie v celej novodobej ére slovenského trhu s bývaním. Vo 4. štvrťroku 2014 pokračovali zvýšené aktivity na slovenskom trhu s bývaním, ale priemerná cena bývania vzrástla len v Bratislavskom kraji, konštatuje pravidelný februárový komentár analytikov Úseku pre menu, štatistiku a výskum NBS, ktorý vychádza z údajov Cenovej mapy nehnuteľností a údajov NARKS. Autor: Mikuláš Cár Foto: Hyundai Grafy: ÚMS 70 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Vo výhľade sú len malé zmeny cien bývania · REALITY Len mierny rast priemernej ceny bývania v po- slednom štvrťroku 2014 a už vyše ročné osci- lovanie trhom vygenerovanej priemernej ceny bývania okolo jej dlhodobého priemeru signa- lizuje, že pri ďalšom normálnom vývoji zák- ladných ekonomických fundamentov možno aj v najbližšom období na Slovensku predpokladať len malé zmeny priemernej ceny bývania. Jednoizbové znovu v kurze Priemerná cena bytov sa vo 4. štvrťroku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšila dosť výrazne (o 1,3 % na 1 306 €/m2). Okrem relatívne málo obchodovaných zväčša nadštandardných päťizbových bytov sa najviac zvýšila priemerná cena jednoizbových bytov (o 1,6 % na 1 423 €/m2) a najmenej priemerná cena štvorizbových bytov (o 0,4 % na 1 239 €/ m2). Najviac ponúkané aj najviac obchodované boli v poslednom štvrťroku 2014 na slovenskom trhu s bývaním trojizbové a potom dvojizbové byty. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa však najviac zvýšil predaj jednoizbových bytov. V poslednom štvrťroku 2014 sa podľa do- stupných údajov objavilo v ponuke na trhu s bývaním o takmer 4 % viac domov ako v predchádzajúcom štvrťroku. Pri rastúcej po- nuke bola realizácia rodinných domov aj ro- dinných víl na konci roka 2014 zhruba o päť percent nižšia ako v predchádzajúcom štvrťro- ku. Pretlak ponuky domov sa však neprejavil na ich cenách. Medzištvrťročne sa agregova- ná priemerná cena domov takmer nezmenila. Minimálna zmena vo vývoji agregovanej ceny 71 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

REALITY · Vo výhľade sú len malé zmeny cien bývania domov (zníženie o 1 €/m2) bola výsledkom zni- žujúcich sa cien rodinných domov a rastúcich cien priestrannejších rodinných víl. Každý siedmy v ponuke sa predal Signalizované zvýšené aktivity na slovenskom trhu s bývaním vo 4. štvrťroku 2014 možno demonštrovať hlavne na úspešnosti realizácie bytov. Na konci roku 2014 sa v rámci celého Slovenska darilo predať každý siedmy ponú- kaný byt, kým v predchádzajúcom štvrťro- ku to bol zhruba každý ôsmy ponúkaný byt. Úspešnejšie ako v predchádzajúcom štvrť- roku sa predávali takmer všetky typy bytov (okrem päťizbových). Úspešnosť realizácie bytov bola v jednot- livých krajoch dosť diferencovaná. Najlepšiu úspešnosť predaja bytov mal vo 4. štvrťro- ku 2014 Bratislavský kraj (predal sa každý piaty ponúkaný byt) a najhoršie na tom boli Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj s predajom zhruba každého štrnásteho ponúkaného bytu (výpočet úspešnosti predaja je založený na po- rovnávaní počtov zrealizovaných a ponúka- ných jednotlivých typov nehnuteľností na bý- vanie v jednotlivých štvrťrokoch). Pri predaji rodinných domov a víl boli na konci roku 2014 oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenané slabšie aktivity vo väč- šine slovenských krajov (okrem Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja). V rámci ce- lého Slovenska sa darilo v poslednom štvrť- roku 2014 predať každý osemnásty dom, kým v predchádzajúcom štvrťroku každý sedem- násty. V rámci krajov sa najlepšie realizovali predaje domov v Bratislavskom kraji, kde sa darilo predať každý trinásty ponúkaný rodin- ný dom alebo vilu. Najhoršie sa predávali domy v Banskobystrickom kraji, kde sa podarilo pre- dať až každý 43. dom ponúkaný na predaj. Väčšina úverov ide na bývanie Zvýšené aktivity na trhu s bývaním boli do značnej miery podnecované aj aktuálnymi úverovými podmienkami. Rekordne nízke úrokové sadzby na úvery na bývanie stimulujú domácnosti k úvahám obstarať si vlastné býva- nie. Do bývania dlhodobo smeruje okolo 70 % úverov domácností. V poslednom štvrťroku 2014 sa pohybovala úroková sadzba na úvery na bývanie v priemere okolo troch percent. Úrokové sadzby všetkých druhov úverov na bývanie mali tendenciu sa znižovať, a niektoré z nich sa dostali v posled- ných mesiacoch už pod tri percentá. Celkový objem úverov na bývanie dosiahol na konci roku 2014 hodnotu 16,9 mld. € a v poslednom období rastie na medziročnej báze zhruba o 13 % (zadlžovanie slovenských domácností aj vďaka čerpaniu úverov na bývanie je pomerne dynamické, ale zatiaľ nedosahuje až také tempo ako v niektorých krajinách Únie). Obrátenou stranou rastúcich objemov úve- rov na bývanie je ich rizikovosť z dôvodu mož- ného nesplácania. Celková miera nesplácaných úverov sa na Slovensku v posledných rokoch pohybuje pod hranicou 5 %. Požičiavanie do- mácnostiam je jednoznačne menej rizikové, ako požičiavanie nefinančným inštitúciám. Pôžičky na bývanie domácnostiam sú z pohľa- du úverových inštitúcií bezpečnejšie ako rôzne spotrebiteľské úvery. V poslednom štvrťroku 2014 sa miera nesplácania úverov domácnosťa- mi mierne zvýšila. V rámci úverov na bývanie sa vo 4. štvrť- roku 2014 zvýšila miera nesplácania pri ich všetkých druhoch. Najvyššia miera nespláca- nia pri úveroch na bývanie bola zaznamenaná v prípade medziúverov (zhruba 5,4 %). Nasledujú iné úvery na bývanie (3,5 %), hypo- tekárne úvery (2,4 %) a úvery zo stavebného sporenia (2,1 %). Celková miera nesplácaných úverov na bývanie sa zhruba za posledné tri roky udržiavala na úrovni troch percent. Výhľad So zvýšenými aktivitami na trhu s bývaním korešponduje aj ďalšie relatívne zlepšovanie 72 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Vo výhľade sú len malé zmeny cien bývania · REALITY 73 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

REALITY · Vo výhľade sú len malé zmeny cien bývania dostupnosti bývania na Slovensku, čo je výsled- kom pozitívneho vplyvu viacerých faktorov. Rekordne nízke úroky pri úveroch na bývanie, re- latívne stabilné ceny bývania, v priemere priazni- vý vývoj príjmovej situácie domácností a viaceré nové realitné projekty sú dobrým východiskom pre rozvoj aktivít v realitnom segmente aj v naj- bližšom období. V duchu mierneho optimizmu vyznievali na konci roku 2014 aj očakávania od- borníkov z realitného trhu, preto v najbližšom ob- dobí možno predpokladať mierny rast cien domov a bytov nielen v Bratislavskom kraji. 74 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

75 NEXT FUTURE SEKCIA REALITY VZNIKÁ V SPOLUPRÁCI S PORTÁLOM REALITY.SK, ČASOPISOM REALITYSK A NÁRODNOU ASOCIÁCIOU REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA. AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SÚČASNOM DIANÍ NA DOMÁCOM A ZAHRANIČNOM REALITNOM TRHU, A ATRAKTÍVNE INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI AKO AJ PRAVIDELNE AKTUALIZOVANÉ PREHĽADY CIEN REZIDENČNÝCH I KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ NÁJDETE KAŽDÝ MESIAC U NÁS V NEXT FUTURE. REALITY

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

OSOBNÝ ROZVOJ · Premena z kouča na lídra PREMENA Z KOUČA NA LÍDRA Autor: Jim Heidema Foto: Archív autora, fotobanka Veľa z vás, čitateľov tohto článku, ma pozná ako medzinárodného kouča. Mal som to potešenie venovať sa viac ako šestnásť rokov tréningu, koučingu a prezentovaniu pred viac ako 171 000 ľuďmi vo viac ako tridsiatich krajinách, pričom som zažil množstvo odlišných kultúr. Táto skúsenosť mi pomohla pozbierať množstvo myšlienok, vycibriť vlastné myšlienky a testovať nové myšlienky na veľkej skupine ľudí. Tipujem, že som bol efektívny tréner bez aktuálnej praktickej skúsenosti. Mal som teda dieru medzi mojou teóriou a mojou praxou. 76 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Premena z kouča na lídra · OSOBNÝ ROZVOJ ktorých miluješ, so správnou prácou. Zámerne!“ Inými slovami, zámer- ne ži na mieste, ku ktorému patríš. Zámerne sa obklopuj ľuďmi, kto- rých miluješ. Zámerne pracuj v tej správnej práci. Cítim, že žijem na mieste, do ktorého patrím, určite som obklo- pený ľuďmi, ktorých milujem, a ro- bím prácu, ktorú milujem. To všetko robím zámerne! Ak neriadite svoj život, ostatní to pre vás radi urobia. Cítim, že môj zámer mi umož- ní efektívne riadiť spoločnosť, do ktorej som vstúpil. Teším sa na pri- chádzajúce týždne, mesiace a roky, počas ktorých uskutočním zme- nu a teóriu vodcovstva pretavím do vodcovskej praxe. Dúfam, že moje súčasné poznat- ky, zručnosti a schopnosti mi umož- nia urobiť skutočnú zmenu. Želajte mi šťastie! to, že bude mať úspech. Každý deň je úplne iný. Čelím výzvam v oblasti financií, ľudských zdrojov, výzvam materiálnym, individuálnym tímo- vým a emočným. Riešim externé aj interné problémy. Ako líder mu- sím neustále ísť príkladom a byť prísny pri vykonávaní svojich úloh a povinností. Podnikanie v letectve je vo svete veľmi náročné. Množstvo spoločnos- tí zlyhalo a veľa ich zlyhá v budúc- nosti. V tomto podnikaní je veľká konkurencia a pôsobiť tu je mimo- riadne drahé. Mojou úlohou je navi- gácia na mínovom poli zlyhaní. Napriek tomu, že je to mimoriad- ne náročné, je to aj zábava. Mám rád to, čo robím, a zlepšujem sa v tom. Existuje jeden citát, ktorý som čítal pred dvadsiatimi rokmi a od- vtedy podľa neho žijem. Autor Richard Leider povedal: „Dobrý ži- vot. Dobrý život je žiť na mieste, ku ktorému patríš, obklopený ľuďmi, To sa zmenilo tento rok v janu­ ári, keď som bol menovaný na post výkonného riaditeľa regionál­ nych aerolínií na severe Kanady. Ako výkonný riaditeľ som členom riadiaceho tímu a súčasťou mojich úloh je to, že som súčasťou všetkých aspektov spoločnosti v hodnote miliónov dolárov. Rozmýšľal som, či viem dosť na to, aby som prispel reálnou hodnotou. Tu, ako sa hovorí, ide do tuhého... Bol som nútený pozbierať všetky moje manažérske skúsenosti, vý- skumy zo siedmich kníh, ktoré som napísal, taktiež početné interakcie s ľuďmi po celom svete, moje prezen- tácie, moje osobné hodnoty a použiť ich v situáciách reálneho sveta. Ako líder musím sprevádzať, udeľovať pokyny, koučovať, podpo- rovať a efektívne poverovať jednot- livcov a tímy úlohami a zaistiť tak to, že naša spoločnosť prežije v ná- ročnom prostredí a, samozrejme, aj 77 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

OSOBNÝ ROZVOJ · Umenie stolovať UMENIE STOLOVAŤ Autor: PhDr. Ľubica Mižičková Foto: Stockfresh Lucius Cicianus Lucullus (110 – 57 pred n. l.) bol rímsky vojvoda a veľký boháč. Jeho zásluhou dosiahlo umenie stolovať svoj vrchol. Žil vo veľkom prepychu, no zároveň podporoval umelcov a venoval sa záhradníctvu. Ako prvý zaviedol v Európe pestovaniečerešní.Najviacsavšakpreslávilnákladnýmia prepychovýmihostinami, ktorétrvaliaždorána.Najednejhostinesprevádzanejspevom,hudbouarecitáciou veršov sa podávali tieto jedlá: diviak obložený štipľavou reďkovkou, šalátom, aspikom a vínnou soľou, vtáky, ryby, ustrice, vnútornosti – pľúca a srdce, morské úhory,raky,pečienkazhusíkŕmenýchfigami,zajačiechrbty,pečenéprsiazdrozdov, holúbätká, množstvo omáčok, nálevov, štiav, korenia, octu, soli, hrozna, jabĺk a všetkosazapíjaloviacerýmidruhmivína.Takébývalilukulskéhody. Taktjerozumomsrdca.Taktjedôležitoua zároveňdelikátnouzložkouspoločenského styku.Taktnýčloveksausilujebyťcitlivýa vnímavýk snahám,túžbama citomdruhého človeka.Prejavomtaktnostijeajpresnýpríchodnapozvanie. 78 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Umenie stolovať · OSOBNÝ ROZVOJ Ak ste pozvaní – na večeru, obed – treba chodiť včas. Je netaktné prísť skôr, pre­ tože hostitelia ešte nemusia byť pripravení na prijatie. Neskorý príchod sa pripúšťa, ak ste vládnym predstaviteľom a sekretariát váš neskorý príchod avizuje vopred. Ak ním nie ste a oneskoríte sa, a nemáte možnosť to te­ lefonicky oznámiť, pri vstupe do miestnos­ ti pozdravte najskôr hostiteľov, ticho sa im ospravedlňte a ostatným sa len mierne ukloň­ te. V niektorých krajinách sa dosť bežne kal­ kuluje s neskorším príchodom hostí, a preto sa na pozvánky píše: „at 2 p. m. for 2.15 p. m.“, čo znamená, že treba rátať s tým, že hostia si budú sadať za stôl o 14.15. Aj na hudobný večer je vhodné prísť presne, aby ste nerušili hostiteľov a program. Na recepciu, kokteil, čašu vína či záhrad- nú slávnosť môžete prísť o niečo neskôr. No malo by to byť ešte v čase vítania hostí hos- titeľmi pri vchode, to znamená prvých 20 – 25 minút. V tomto čase prichádzajú naj- váženejší hostia podujatí, aby sa privítali a pozdravili s hostiteľmi. Na niektorých podujatiach sú pri vchode umiestnené podnosy, misy alebo veľké nádo- by, kam majú pozvaní hostia pred vstupom vložiť či položiť svoju vizitku. Táto vizitka slúži hostiteľom ako informácia, kto bol na podu- jatí a kam majú poslať poďakovanie za náv- števu, príjemné strávený čas a vyjadriť vieru v budúce stretnutia. Na oficiálne spoločenské podujatia sa pozý- va osobitne vytlačenou pozvánkou, prípadne osobným listom. Najčastejší formát takýchto tlačív je 15 x 10 cm, tlačivá pozvánok najvyšších pred- staviteľov štátu mávajú spravidla väčší formát. Konkrétne údaje na pozvánku sa píšu zásadne perom (obálka môže byť písaná strojom). Pozvánka obsahuje spravidla tieto údaje: • Meno, priezvisko a funkcia osoby usporiada- teľa (pozývateľa) • Meno a priezvisko pozývanej osoby • Druh spoločenského podujatia • Príležitosť (udalosť), pri ktorej sa podujatie usporadúva • Presný dátum a čas konania, pričom sa popri dátume uvedie aj konkrétny deň v týždni (napr. utorok 1. apríla 2016) • Presné miesto konania • V niektorých prípadoch tiež text : „Táto po- zvánka platí zároveň ako vstupenka“, resp. text: „Prineste si, prosím, túto pozvánku so sebou“ • Predpísané, požadované oblečenie Black tie = smoking. Predpísaný oblek na dané podujatie je u pánov smoking s čiernym motýlikom, u dám to znamená malú večernú toaletu alebo kostým. White tie = frak. Predpísaný oblek pre pá- nov je frak s bielym motýlikom a pre dámy veľ- ká večerná toaleta. Uniform informal = tenue de ville = dun- kler Strassenanzug. Vychádzkové šaty, teda nie predpísaný druh oblečenia, odporúča sa však oblečenie tmavších farieb. Zaužívané skratky na pozvánkach R.S.V.P. Répondez s´il vous plait = prosím odpoveď. Vedľa tejto skratky býva uvedené číslo tele- fónu. Je potrebné dať hostiteľovi vedieť, či a kto sa zúčastní na pripravovanom spoločenskom podujatí. V každom prípade treba zdvorilo od- povedať, ak sa na podujatí nemôžete zúčastniť (poďakovať za pozvanie a zdvorilo sa osprave- dlniť a uviesť dôvod neúčasti). R.S.V.P. do XX/YY/ZZZZ prijatie alebo od- rieknutie pozvania by malo byť písomne ozná- mené do stanoveného termínu. R.S.V.P. – tel. v tomto prípade je možné účasť potvrdiť alebo odrieknuť telefonicky – asi tri dni po doručení pozvania. Regrets only = nur Absagen Znamená to, že treba odpovedať na pozva- nie iba v prípade jeho odmietnutia, a to na číslo telefónu, ktoré je uvedené na pozvánke. P.M. = pour mémoire = pre pamäť 79 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

OSOBNÝ ROZVOJ · Umenie stolovať 80 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Umenie stolovať · OSOBNÝ ROZVOJ Túto skratku obsahuje pozvánka, ktorá sa za- siela v prípadoch, keď účasť na spoločenskom podujatí bola už vopred dohodnutá osobne. Requested only – vstup len pre pozvaných. Zasadací poriadok pri oficiálnych spoločenských podujatiach Niektoré všeobecne platné pravidlá: Ak pozýva na oficiálne spoločenské podujatie hostiteľ spolu s hostiteľkou, je pravidlom, že majú byť pozvaní hostia s manželkami. Hostiteľ v pánskej spoločnosti a hostiteľka pri spoločenskom podujatí za účasti manželiek, zaujímajú zvyčajne miesto oproti dverám, kto- rými sa prináša sortiment pohostenia, aby mali prehľad o obsluhe. Hlavné čestné miesto v zasadacom poriadku je na pravej strane od hostiteľa (v pánskej spoloč- nosti), resp. hostiteľky (v zmiešanej spoločnosti) a ďalšie čestné miesto na ľavej strane od hostite- ľa, resp. hostiteľky. Hostia sa v zasadacom poriadku umiestňu- jú podľa hierarchie, pričom sa striedajú ženy, muži, cudzí hostia, domáci hostia. Koncové miesto na okraji stola podlhovasté- ho tvaru je potrebné obsadiť domácimi hosťami (nie dámami, a to ani z domácich hostí). Ak je potrebné v zasadacom poriadku umiest- niť aj tlmočníka, je možné ho umiestniť tam, kde je to najviac potrebné. Jeho miesto však pri roz- miestňovaní ďalších hostí nezapočítavame. Viac o stolovaní a pravidlách s ním spojených sa dozviete v ďalšom vydaní NEXT FUTURE. 81 NEXT FUTURE Základné pravidlá zasadacieho poriadku možno demonštrovať na podlhovastom stole: Pri francúzskom systéme: Domáci pán a domáca pani sedia oproti sebe v strede stola a hostia zaujímajú miesta po ich pravom a ľavom boku podľa hodnosti v klesajúcom poradí až po okraj stola. Výhodou tohto systému je, že najvýznamnejší hostia a hostitelia sú koncentrovaní blízko seba, čo vytvára priaznivé podmienky pre ich vzájomnú spoločenskú konverzáciu. Nevýhodou je, že sa môže stať, že významný zahraničný hosť sa dostane na okraj stola, resp. blízko jeho okraja. Pri anglickom systéme: Domáci pán a domáca pani sedia oproti sebe na odľahlých koncoch stola. Hostia sedia od nich vpravo i vľavo podľa poradia hodnosti smerom k stredu stola. Výhoda tohto systému spočíva v tom, že hostia s nižším poradím sedia v blízkosti stredu stola a nikto sa necíti, že sedí na kraji stola. Jeho základnou nevýhodou však je, že tento systém nevytvára možnosť bezprostrednej spoločen- skej konverzácie domácej panej a domáceho pána s najvýznamnejšími hosťami.

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

LIFESTYLE · Najlepšie reštaurácie sveta ponúkajú viac ako len jedlo NAJLEPŠIE REŠTAURÁCIE SVETA PONÚKAJÚ VIAC AKO LEN JEDLO Autor: Marek Mittaš Foto: Stockfresh Žalúdok si naplníte v staničnom bufete, v bistre aj motoreste. Chutne sa najesť môžeteisteajdoma.Akvšakhľadáteneobyčajnýzážitokz jedla,prostrediaajservisu, spoľahnite sa len na tých najlepších. Tie najlepšie reštaurácie sveta neservírujú iba dokonaléjedlo,aleomnohoviac.Právetoznichrobíniečovýnimočné. The Ledbury Skutočne jedna z najlepších reštaurá- cií v Londýne aj vo svetovom rebríč- ku. Meno jej vymyslel ale paradoxne Austrálčan Brett Graham, ktorý vare- nie doslova pokladá za čarodejníctvo. Jeho jedlá skutočne nemajú ďaleko od čarodejných elixírov s netradičnými prísadami. V jeho pokrmoch je na- príklad aj tvaroh z byvolieho mlie- ka, makrely s avokádom a dokonca si šéfkuchár chytá aj pár divokých a voľne žijúcich vtákov. S ingredien- ciami potom doslova robí zázraky. Čarovná je však aj cena za večeru pre dvoch, ktorá sa pohybuje na úrovni 300 dolárov. Prirodzene, bez vína, ktoré môže výslednú cenu hostiny zniekoľkonásobiť. Arzak Reštauráciu vedie a dokonca aj za spo- rákom stojí najväčší génius španiel- skej gastronómie Juan Mari Arzak. V reštaurácii dáva dôraz na národnú kuchyňu a odlišnosť, ale využíva mo- derné trendy aj príchute. Používa vý- lučne domáce a sezónne potraviny. Za viac než 500 dolárov za romantickú Neisté hviezdy od Michelina Azda najznámejšou kategorizáciou kvality reštaurácií v súčasnom svete sú michelinovské hviezdičky. Čoraz viac hlasov však s týmto bedekrom nesúhlasí. Jeho príbeh sa začal písať v roku 1888 vo Francúzsku a naj- prv bol sprievodcom po čerpacích staniciach, reštauráciách a akým- si klasickým sprievodcom pre tu- ristov. V roku 1926 prvý raz udelil svoju slávnu hviezdu, aby upozor- nil na dobrú kuchyňu. Problém bedekra je však dnes v tom, že bo- duje mnoho reštaurácií, kde sú vy- chýrení šéfkuchári ako napríklad Alain Ducasse, ktorí však držia iba meno, ale do kuchyne ani nevojdú. Sprievodca dodnes nemá presné kri- tériá udeľovania hviezdičiek a do- konca v nich nenájdete krajiny ako Kanada, Austrália, Južná Amerika ani Slovensko. Na problematickosť hodnotení poukazuje čoraz viac ku- chárov aj reštaurácií i znalcov jedla, a tak existuje viacero hodnotení, reb- ríčkov a kategórií, z ktorých si hladný gurmán môže vyberať. Lenže pozor, kvalita aj niečo stojí. Jedlo ako zážitok Zaujímavý interiér, exotické korenia a netradičné recepty. Symfónia chutí, vôní aj vizuálnej prezentácie. Tie naj- lepšie reštaurácie na svete nenasýtia iba žalúdok, ale aj dušu. Jedlo pomaz- ná chuťové poháriky aj všetky ostatné zmysly. Prvotriedne reštaurácie si dá- vajú záležať nielen na tajných recep- toch šéfkuchára, ale aj na použitých surovinách. Sú zvyčajne z blízkych chovov a polí s dôrazom na špičkovú kvalitu a sezónnosť. Jedálny lístok ako encyklopédia? Zabudnite! Je to skoro pravidlo, že čím lepšia reštaurácia, tým je jej jedálny lístok chudobnejší. Dôvod je jednodu- chý. Suroviny sú čerstvé, nepodá- va sa nič mrazené ani zohrievané v mikrovlnke. Navyše špičkový ku- chár nedokáže behom dňa navariť dvadsať typov kvalitných jedál na počkanie. Jedálny lístok sa mení zvyčajne podľa sezóny. Nie je žiad- nym tajomstvom, že čerstvé se- zónne suroviny výrazne vplývajú na kvalitu finálneho jedla. 82 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Najlepšie reštaurácie sveta ponúkajú viac ako len jedlo · LIFESTYLE bratislavská Fou Zoo. Medzi favorit- mi je aj Afrodita, sídliaca v kaštieli v obci Čereňany, ktorá má výhodu, že jej majiteľom je samotný šéfkuchár Marián Filo, ktorý každý deň vytvá- ra pre hostí nezabudnuteľné chuťové variácie a aj sám obsluhuje. Zážitkom podľa odborníkov je po vysokohor- skej túre aj Culinarium Restaurant vo Vysokých Tatrách, ktorá láka hos- tí zo sveta aj zo Slovenska nielen na tradičné špeciality, ale aj na rôzne kulinárske dobrodružstvá. Gašperov Mlyn v Batizovciach pri Poprade je na tento rok pomyselnou štvorkou gurmánskeho hodnotenia a ponú- ka aj dobroty ako „variácie z kozľa- ťa na štuchanom zeleri s bazalkou a omáčkou z pečených paprík“ či „vá- ľok z domáceho pstruha obaleného v bielom maku“. Reštaurácia Albrecht je bratislavskou vychytávkou pod ve- dením známeho „televízneho“ kuchá- ra Jaroslava Žideka, ktorý každodenne presviedča o kvalite spolu so starostlivo vyberaným tímom. Zbiehajú sa vám slinky? Myslite na to, že kvalitne sa najesť a mať plný ža- lúdok sú dve rozdielne veci. a podľa fantázie. Je orientovaná na výsostne talianske pokrmy z tradič- ných ingrediencií a jedlá sa spájajú s príbehmi, ktoré údajne vedia samy vyrozprávať, len čo si vložíte kúsok na jazyk. Za cenu jedál pre dvoch na úrovni 300 – 500 dolárov skutočne môžu aj rozprávať. Misoguigawa Reštaurácia v Osake podáva osemcho- dovú večeru za takmer 200 dolárov a kombinuje v sebe japonskú a francúz- sku kuchyňu. Vďaka tomu môžete ochutnať napríklad hovädzie filety so zemiakovým suflé a množstvo skve- lých dezertov od čokoládových kré- mov až po orieškové pasty. Reštaurácia napriek cenám má neustále plno a na veľkú gurmánsku expedíciu sa treba objednať minimálne päť dní vopred. Slovenské centrá gurmánstva Slovenské reštaurácie na svetové rebríčky nedorástli. Ale iba reklam- ne, pretože kvalita jedál je často porovnateľná a položená na rovna- kých základoch ako vo svetovej špič- ke. Dlhodobo je najviac hodnotená večeru, a to rátame len jedlá, vás ale môže potešiť aj lahôdka kuchyne v po- dobe morského čerta v zelenej kruste, ktorej recept je tajomstvom šéfkuchá- ra a dodáva jedlu nielen výnimočný vzhľad, ale aj chuť. Eleven Madison Park Reštaurácia v New Yorku, ktorá si za- slúži rešpekt. Šéfuje jej Daniel Humm, šéfkuchár narodený vo Švajčiarsku, ktorý celé svoje menu postavil na far- márskej kvalite surovín. Jeho zmysel pre miešanie ingrediencií chodia osla- vovať aj z iných štátov. Nájdete tu však aj klasiku v podobe tatárskeho bifteku z lahodného bio mäsa či jesetera na mnoho spôsobov. V tejto reštaurácii sa snúbi servis, moderné umenie, tra- dičné receptúry a americko-európsky zmysel pre lahodné chute. Osteria Francescana Dvanásť stolov v meste Modena sľubuje zážitok rovnako intenzív- ny ako jazda vo ferrari, ktoré po- chádza z rovnakého mesta. Nad kvalitou striehne Massimo Bottura, ktorý ako sám hovorí, varí spamäti 83 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Trinity hotels ŠKOLENIA INAK S JEDINEČNOU STENOU SMART WALL LEN V HOTELI SENEC Ak ste ešte nepočuli o tzv. chytrej stene SMART WALL a hľadáte spôsob ako posunúť vaše školenia o level vyššie, ste na správnej adrese. Hotel SENEC disponuje školiacimi miestnosťami so stenou SMART WALL, ktorá má vlastnosti bielej tabule a vytvára dynamický pracovný priestor podporujúci kreativitu a spoločné riešenie problémov. Je dokonalou náhradou za klasický whiteboard alebo flipchart, ktorý je malý a neustále prekáža. Chytrá stena je ideálnym riešením na plánovanie, brainstorming alebo rôzne typy školení. 84 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Trinity hotels VYBAVENIE HOTELA: ‡ ‡ Hotel Senec ponúka už 4 salóniky s „chytrou“ stenou SMART WALL ‡ ‡ Výhodná cena prenájmu ‡ ‡ Ďalšie vybavenie: klimatizácia, zabudovaný projektor, WIFI, magnetická lišta, chladnička s nealko nápojmi Chytrá stena je ideálnym riešením na plánovanie, brainstorming alebo rôzne typy školení. Ak je Smart Wall to, čo ste pre svoje školenie hľadali, kontaktujte nás na kongres@hotelsenec.sk, alebo +421 2 4592 2151. 85 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Hotel Mama‘s nájdete v tichej rezidenčnej štvrti širšieho centra Bratislavy. Zaujme vás svojou elegan- ciou, moderným dizajnom a osloví príjemnou, rodin- nou atmosférou. Rovnaký pocit získate aj v hotelovej reštaurácii. Je zameraná na sushi a pan­ ázijskú kuchyňu a pre svoju kvalitu a jedineč- nosť je vyhľadávaná nielen hotelovými hosťami. MAMA‘S PANASIAN RESTAURANT – KUS ÁZIE V CENTRE BRATISLAVY 86 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Pracovné stretnutie či párty na strešnej terase Súčasťou reštaurácie je aj salónik, ktorý je možné si prenajať na menšie pracovné stretnutie. Na streche hote- la sa nachádza terasa s jacuzzi, ale aj s grilom, ktorá sa dá taktiež prenajať a využiť či už na pracovné posedenie, alebo na párty. Z terasy je krásny vý- hľad na hrad a celé mesto. Hotel Mama‘s Chorvátska 2, Bratislava +421 2 502 69 100 recepcia@hotelmamas.sk www.hotelmamas.sk sushi, v MAMA‘S PANASIAN RESTAURANT nájdete najlepšie sushi v Bratislave. Okrem klasickej sójovej omáčky dostanete k sushi aj špeciálnu domácu, do tajov kto- rej zasvätil kuchárov sushi majster podľa tradičného japonského re- ceptu. Sushi si môžete objednať aj prostredníctvom služby sushi take away.K úplnému gurmánskemu zá- žitku patrí aj výber najkvalitnejších slovenských a zahraničných vín. „Špecialitou“ reštaurácie je aj sa- motný jedálny lístok. Ten tu nenáj- dete v klasickej papierovej podobe, ale na tabletoch. Doprajte si skvelý kulinársky zážitok V   M A M A ‘ S P A N A S I A N RESTAURANT nájdete delikatesy panázijskej kuchyne, ktorá pred- stavuje dokonalý súlad exotických chutí a vôní kuchýň ázijských krajín. Panázijská kuchyňa je precízna na prípravu a chute, vyznačuje sa abso- lútnou čerstvosťou surovín. Aj preto je jednou z najchutnejších a zároveň najzdravších kuchýň na svete. Ak teda chcete zakúsiť na tanieri kombináciu zdravia, čerstvosti a exo- tiky, navštívte hotelovú reštauráciu Mama‘s. Všetky jedlá sa pripravujú bez tuku, používajú sa ľahké seza- mové oleje a olej z hroznových ja- dier. Veľa zeleniny, ryby a morské plody. K tomu typické ázijské kore- niny galangal, citrónová tráva, ka- fírska limetka, thajská bazalka, kto- ré dodajú jedlu jedinečnú chuť. Ak k tomu pridáte veľa zázvoru a pre telo blahodarné riasy, niet pochýb ani o zdravej výžive. Maximálnu čerstvosť zaručí aj spôsob prípravy. Pri príprave sa pracuje len s toľký- mi surovinami, koľko je potrebné na jednu porciu. Pevnou súčasťou reštaurácie je aj japonská kuchyňa a sushi. „Mnohí naši hostia stále prioritne vyhľadá- vajú reštauráciu kvôli sushi,“ hovo- rí šéfkuchár Tomáš Szabados, ktorý má za sebou okrem iného aj ško- lenie u japonského sushi majstra a najnovšie niekoľkotýždňový po- byt v panázijskej reštaurácii ZONA, ktorá patrí k najlepším reštauráciám v Budapešti. Biznis menu s ázijskými špecialitami Pred pár mesiacmi zaviedli v reštau- rácii obedové Biznis menu, v rámci ktorého si taktiež pochutnáte na špecialitách kuchýň ázijských kra- jín – indickej, thajskej, vietnamskej či srílanskej. Ak ste milovníkom Zdroj a foto: Hotel Mama‘s 87 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

AUTO – MOTO · Ford predstavil Mustang na rok 2016 88 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

Ford predstavil Mustang na rok 2016 · AUTO – MOTO FORD PREDSTAVIL MUSTANG NA ROK 2016 Zdroj: TS Ford Foto: Ford Automobilka Ford pre rok 2016 vynovila model Mustang GT. Americká automobilka sa snaží prilákať zákazníkov novými prvkami, ktoré majú Mustang GT jednoznačne zatraktívniť. 89 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

AUTO – MOTO · Ford predstavil Mustang na rok 2016 interiérový systém SYNC® 3, ktorý slúži na komunikáciu a pobavenie po- sádky počas cesty. Používateľské roz- hranie je intuitívnejšie a jednoduchšie, automobilka zapracovala aj na systéme hlasových príkazov. Pre európske trhy automobil- ka Ford vybavuje Mustang dvoma pohonnými agregátmi. Jedným je klasický päťlitrový osemvalec, alter- natívou je motor EcoBoost s obje- mom 2,3 litra. V závislosti od typu prevodovky a vyhotovenia karosé- rie sa spotreba väčšieho päťlitrové- ho motora pohybuje v intervale od 12 do 13,5 litra na sto kilometrov. Motor EcoBoost si vypýta od 8 do 9,8 litra na sto kilometrov. Silnejší motor sa z nuly na sto dostane za 4,8 sekundy, slabší agregát potrebuje o sekundu navyše. Silnejší motor dosahuje výkon 310 kilowattov pri 6 500 otáčkach za minútu a krútiaci moment 530 newtonmetrov pri 4 250 otáčkach za minútu. Slabší motor ponúka výkon 233 kilowattov pri 5 500 otáčkach za minútu a krútiaci moment 432 newtonmetrov pri 3 000 otáčkach za minútu. Pre fanúšikov čiernej je pripra- vený balík Black Accent, ktorý ponúka práve čierne dizajnové prvky. To sa týka napríklad zad- ného krídla, čierna je aj úprava 19-palcových diskov. Zmeny čakajú aj otvorenú ver- ziu Mustang GT Convertible. Toto vozidlo bude premiérovo v ponuke s balíkom Performance. Tento mo- del má širší chladič, úpravami pre- šiel systém odpruženia a výrobca ako o unikátnom hovorí aj o systéme kontroly stability. Popri tradičných prvkoch má Mustang na rok 2016 aj svoju moder- nú stránku. Reprezentuje ho napríklad Dizajnéri v automobilke Ford sa niektorými novými di­ zajnovými prvkami vrátili k spo­ mienkam zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Mustang GT ročník 2016 bude napríklad vy­ bavený dodatočnými smerovkami zasadenými do tvarovania kapoty. Tento prvok sa objavil v modeli z roku 1967. Týka sa to aj balíka vylepšení s označením Pony. Pre tento di- zajnový balíček je typický emblém koňa, ktorým je ozdobený emblém chladiča, tento dizajnový balík sa dá rozpoznať aj sériou ozdobných pruhov či kolies, ktoré sú v ponuke hliníkové a lakované, s rozmerom 19 palcov. Typickými sú aj chrómo- vé lišty okolo okien či spojlery. Ďalší balíček pre Mustang GT Premium má označenie California Special. Tento dizajnový balík cha- rakterizujú pruhy na kapote aj po bokoch. Interiér zdobí koža Ebony kombinovaná so semišom Miko. Ďalším výrazným prvkom je čer- vené prešívanie. Tento dizajnový balíček obsahuje aj spodný pred- ný spojler. Ani v tomto prípade nechýba logo na kapote. 90 NEXT FUTURE JÚN 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

91 NEXT FUTURE OFICIÁLNI PARTNERI SERIÁLU Predpredaj vstupeniek 2015•11.a12. kolo

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/

92 NEXT FUTURE JÚN 2015 JANUÁR/FEBRUÁR 2015 . FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE . ČO PRINESIE EKONOMIKE ROK 2015? OSOBNOSŤ . BANKY A POISŤOVNE . FINANCIE . LIFESTYLE . KONFERENCIE > ŠTÝL OČAMI LUKÁŠA KIMLIČKU str. 54 > ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI TRANSAKCIÍ ZÁVISÍ OD ĽUDÍ str. 20 > PRE KOHO MÁ ZMYSEL SPORIŤ SI CEZ FONDY str. 36 > VÍKEND V MILÁNE str. 40 ANDREJ KISKA ÚSPEŠNÝ A ODVÁŽNY VIZIONÁR str. 12 MAREC 2013 FUTURE NEXT MAGAZÍN PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV DECEMBER 2014 . FINANCIE . EKONOMIKA . BANKY A POISŤOVNE . LUXUSNÝ LIFESTYLE . JEAN TIROLE TOHTOROČNÁ NOBELOVA CENA ZA EKONÓMIU PUTOVALA DO FRANCÚZSKA SEDEM ZDVIHNUTÝCH PRSTOV NBS ŠTVRŤSTOROČIE PRIVATIZÁCIÍ (2. ČASŤ) ZDRAVOTNÍCTVO ALEBO BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK? STARŠIE ČÍSLA NÁJDETE NA ADRESE www.nextfuture.sk/archiv/ MAREC 2015 APRÍL 2015 NEPÁČI SA VÁM PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE NA SLOVENSKU? PODNIKAJTE V ZAHRANIČÍ! MÁJ 2015 EKONOMICKÁ HROZBA ZVANÁ OLIGARCHIA KAUZA VÁHOSTAV – DROBNÍ STAVBÁRI ZBURCOVALI VEĽKÚ POLITICKÚ REVOLÚCIU APRÍL 2015 AKO SA PLÁTAJÚ DIERY V ŠTÁTNOM ROZPOČTE? DIAĽNIČNÝ OBCHVAT – NAJDRAHŠÍ PPP PROJEKT V HISTÓRII

http://www.floowie.com/sk/citaj/next-future-jun-2015_2107485826558c78a8f31d5/