Pravda - titulka (11.4.2012)http://www.floowie.com/sk/citaj/pravda-0411-01-xxxx0-cmyk/

DenníkPravdajepriateľskýkživotnémuprostrediu. Tlačímehonarecyklovanompapieri. Lenka Buchláková © Bratislava Nová vláda Roberta Fica chce, aby štát v krízových časoch me- nej doplácal na druhý dôchod- kový pilier a viac peňazí bolo na penzie zo štátnej Sociálnej poisťovne. Zmeny by mali na- stať od nového roka a popri ďalších opatreniach by mali po- môcť zastaviť zadlžovanie štá- tu. Vláda plánuje tiež viac zda- niť bohatších, banky či zvýšiť adresnosť v sociálnych dáv- kach, ktoré by už bohatí ľudia nedostávali. Na penzie teraz dáva vyše 1,4 milióna ľudí z platu po de- väť percent odvodov do štátnej poisťovneasúkromnejdôchod- kovej správcovskej spoločnosti. Pre odvody do druhého piliera musel štát vlani dotovať Sociál- nu poisťovňu sumou 860 mi- liónov eur. Ak by sa odvody do druhého piliera dočasne zníži- li napríklad na sedem percent, štát by si prilepšil o dvesto mi- liónov eur. Druhý pilier by sa však oslabil. Penzie sa majú zo súkromných účtov začať vy- plácať v roku 2020, keď dru- hý pilier sčasti odbremení So- ciálnu poisťovňu, ktorej deficit sa spolu so starnutím obyvateľ- stva bude prehlbovať. Dotácie na druhý pilier v čase krízy znížili napríklad Poliaci. Fico vidí tri témy na diskusiu. „Veľká suma peňa- zí, ktorú štát vynakladá do So- ciálnej poisťovne na vykry- tie strát, nedostatok garancií a znehodnocovanie vkladov v druhom pilieri,“ vymenoval včera Fico. Pokračovanie – s. 10 Ľavicový kabinet siahnena druhýpilier Už 16. ročník Dňa narcisov pripravuje Liga proti rakovine na piatok 13. apríla. Vlani sa podarilo na Slovensku vyzbierať na boj s touto zákernou chorobou takmer milión eur. Tradične sa do akcie zapájajú aj Košice, kde každý, kto bude mať v piatok pripnutý narcis, môže zadarmo navštíviť múzeá, galérie či knižnice. FOTO: TASR/FRANTIŠEK IVÁN Streda 11. apríla 2012 Pravda AKÉ MAJETKY MAJÚ NOVÍ MINISTRI strana2 DNES Veľký servis pre pracujúcich: pre zamestnancov aj živnostníkov Na čo máte v práci nárok ! Všetko o platenom voľne a ďalších výhodách Užitočná Pravda Cena 0,50 € Predplatné 0,42 € XXII / 84 www.pravda.sk Dnes v Pravde mimoriadna príloha " Plná noviniek a užitočných informácií pre milovníkov áut de Plus Veľký test takmer 40 typov letných pneumatík XP120444/01

http://www.floowie.com/sk/citaj/pravda-0411-01-xxxx0-cmyk/